ΝΟΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ"

Transcript

1 ΝΟΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ Γιώργος Φεσάκης Καθηγητής Ε ΠΕ19, Υπ. ιδάκτορας Τ.Ε.Π.Α.Ε, Πανεπιστήµιο Αιγαίου Αγγελική ηµητρακοπούλου Επίκουρος Καθηγήτρια, Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και ιδακτικής Μηχανικής, Τ.Ε.Π.Α.Ε, Πανεπιστήµιο Αιγαίου Βασίλης Κόµης Λέκτορας, Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήµιο Πατρών ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ ΙΑ: Βάσεις εδοµένων, Νοητικό Μοντέλο, Μοντελοποίηση εδοµένων, ιδακτική Μοντελοποίηση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βάσεις δεδοµένων (Β ) είναι ένα από τα αντικείµενα στα οποία η Πληροφορική έχει επιφέρει ραγδαίες µεταβολές τα τελευταία χρόνια. Οι ογκώδεις και δύσχρηστες χειρογραφικές βάσεις δεδοµένων (ΧΒ ) αντικαταστάθηκαν από Ψηφιακές Βάσεις εδοµένων (ΨΒ ) που καταλαµβάνουν πολύ λιγότερο χώρο και παρέχουν σηµαντικά δυναµικότερους τρόπους πρόσβασης και άντλησης πληροφοριών. Επιχειρήσεις και οργανισµοί διαφόρων µεγεθών στηρίζουν συστήµατα λήψης αποφάσεων σε παροχή πληροφοριών από Β. Οι ΨΒ και τα Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων (Σ Β ) έχουν σήµερα µεγάλη οικονοµική σηµασία. Είναι δε τόση η σηµασία των Βάσεων εδοµένων που πολλοί πιστεύουν πως για ένα Πληροφορικό η ικανότητα ανάπτυξης βάσεων δεδοµένων είναι ισάξια της ικανότητας προγραµµατισµού (Batini, Ceri, Navathe, 1992). Οι αυξανόµενες ανάγκες των οργανισµών για επεξεργασία δεδοµένων οδήγησαν σε αδυναµία τα παραδοσιακά κέντρα µηχανοργάνωσης των επιχειρήσεων να τις καλύψουν µε εξειδικευµένο προσωπικό. Ως αποτέλεσµα η ευθύνη ανάπτυξης πληροφοριακών συστηµάτων αποκεντρώθηκε και συχνά σχεδιάζονται Β από µη ειδικούς (Batini, Ceri, Navathe, 1992). Ο σχεδιασµός µη τετριµµένων Β µε ή και χωρίς υπολογιστή δεν είναι βέβαιο ότι µπορεί να γίνει πάντα µε επιτυχία από µη ειδικούς (Batra, Hoffer, Bostrom, 1990). Η παραπάνω κατάσταση γέννησε την ανάγκη για µαζική εκπαίδευση στον χειρισµό των Σ Β και τον σχεδιασµό Β. ΤΟ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ Β Πέρα από τη χρηστική αξία των Β που επιβάλει την εξοικείωση µε αυτές των µαθητών οι Β έχουν και γενικότερη διδακτική αξία ως γνωστικά εργαλεία (Jonassen, 2000). Προτείνονται δε για την ανάπτυξη διδακτικών δραστηριοτήτων ανάλυσης περιεχοµένου σε αντικείµενα που χαρακτηρίζονται από µεγάλο όγκο πληροφοριών. Για παράδειγµα, ο περιοδικός πίνακας στοιχείων, χηµικές ουσίες, ορυκτά, τα συστήµατα κατάταξης των ζώων και των φυτών,

2 δηµοσκοπήσεις/έρευνες, αλλά και Ιστορία, Λογοτεχνία, Γλώσσα, Οικονοµία, Γεωγραφία κ.α. Οι Β µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ανακάλυψη σχέσεων και γνώσεων µέσω δηµιουργικών δραστηριοτήτων σε αντικείµενα που µε τα κλασσικά µέσα διδασκαλίας οδηγούν συχνά σε ασκήσεις αποµνηµόνευσης. Οι Β έχουν επίσης γενικότερη διδακτική αξία όταν θεωρηθούν ως ένα ακόµα είδος µοντέλου. Ο όρος µοντέλο χρησιµοποιείται µε την έννοια: «Για ένα παρατηρητή B, ένα αντικείµενο A* είναι ένα µοντέλο ενός αντικειµένου A στο βαθµό που ο B µπορεί να χρησιµοποιήσει το A* για να απαντήσει σε ερωτήσεις που τον ενδιαφέρουν για το Α» (Minsky, 1968). Οι Β εξωτερικεύουν και αναπαριστούν γνώση για ένα φυσικό σύστηµα (Rich, Knight, 1991). Τα Σ Β είναι µε την έννοια αυτή περιβάλλοντα µοντελοποίησης που στηρίζονται πάνω σε συστήµατα αναπαράστασης που ονοµάζονται µοντέλα δεδοµένων (Batini, Ceri, Navathe, 1992; Navathe, 1992; Tsichritzis, Lochovsky, 1982; Codd, 1970; Chen, 1976). Τα λογισµικά περιβάλλοντα µοντελοποίησης έχουν γενικότερα ενδιαφέρον από διδακτική άποψη (Φεσάκης, ηµητρακοπούλου, Καλαβάσης, 2001). Ειδικότερα, η διατύπωση µοντέλων ως Β δεν απαιτεί ιδιαίτερη εξοικείωση µε µαθηµατικούς φορµαλισµούς και είναι ελκυστική για ευρύτερα και διαθεµατικά αντικείµενα. Η διδακτική χρήση των µοντέλων Β είναι ιδιαίτερα αποδοτική σε περιπτώσεις που οι σχέσεις µεταξύ των εµπλεκόµενων οντοτήτων δεν είναι απλές αλγεβρικές ή είναι άγνωστες εκ των προτέρων και αποτελούν ζητούµενο ανακάλυψης. Οι δραστηριότητες που αξιοποιούν τις Β ως µοντέλα αφήνουν την ευθύνη του σχεδιασµού τους κατά κύριο λόγο στους µαθητές. Στα πλαίσια αυτά θεωρούµε τη διδασκαλία των βάσεων δεδοµένων ως µια διαδικασία δύο βασικών φάσεων. Στην πρώτη φάση έχουµε την εξοικείωση µε το περιβάλλον µοντελοποίησης (Σ Β ) και το σύστηµα αναπαράστασης (µοντέλο δεδοµένων - στο εξής θα αναφερόµαστε µόνο το σχεσιακό) ενώ στη δεύτερη φάση αναπτύσσεται η ικανότητα ανάπτυξης µοντέλων (Β ) στα πλαίσια επίλυσης προβληµάτων. Σκοπός στην πρώτη φάση είναι: να εξοικειωθεί ο εκπαιδευόµενος µε τις έννοιες του σχεσιακού µοντέλου δεδοµένων και τις έννοιες του µοντέλου Οντοτήτων Συσχετίσεων (ΟΣ) στο εννοιολογικό επίπεδο, να φτάσει στο σηµείο να µπορεί να εκτελέσει κάθε υπαγορευόµενη λειτουργία που υποστηρίζει το Σ Β, να σχηµατίσει το βασικό µηχανισµό ανατροφοδότησης µέσω των µεθόδων ανάσυρσης πληροφοριών ώστε να ελέγχει την ορθότητα των σχεδιασµών του. Σκοπός στη δεύτερη φάση είναι στα πλαίσια επίλυσης προβληµάτων: να αναπτύξει και να επεκτείνει το µηχανισµό ανατροφοδότησης για τον σχεδιασµό Β. να συστηµατικοποιήσει τη χρήση του σχεσιακού µοντέλου και του µοντέλου ΟΣ για τον σχεδιασµό Β. να αξιοποιεί τα Σ Β για την ανάπτυξη Β. Στην πρώτη φάση εισάγονται βασικές έννοιες των Β µέσω του µοντέλου ΟΣ παράλληλα µε την χρήση των Σ Β για την επίλυση αυτοτελών προβληµάτων κλιµακούµενης δυσκολίας. Πρόκειται δηλαδή για υβριδική προσέγγιση µε στόχο µαθητές που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τις Β ως γνωστικά εργαλεία. Το επίπεδο αφαίρεσης στο οποίο βασίζεται η προσέγγιση λαµβάνει υπόψη του ότι οι µαθητές έχουν ήδη νοητικά µοντέλα για βασικά δοµικά στοιχεία των Β. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η διδασκαλία των Β δεν µπορεί να περιορίζεται στην απλή εξοικείωση µε ένα Σ Β κατά αναλογία µε τη διδασκαλία της επεξεργασίας κειµένου µε ΗΥ. Η αντιµετώπιση της διδασκαλίας των Β ως εξοικείωση µε ένα Σ Β εµπεριέχει λίγο ως πολύ την υπόθεση ότι οι εκπαιδευόµενοι είναι σε θέση να σχεδιάσουν Β και απλά τους δίδεται ένα νέο εργαλείο για τον ίδιο σκοπό. Τα Σ Β, ως γνωστικό εργαλείο, δεν ενισχύουν απλά το γνωστικό σύστηµα του χρήστη τους αλλά το αναδιοργανώνουν προτείνοντας και αναπτύσσοντας νέους τρόπους σκέψης (Pea, 1985).

3 Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται αποτελέσµατα από µία µελέτη περίπτωσης µε σκοπό να κατανοηθούν καλύτερα οι παραστάσεις και τα νοητικά µοντέλα των µαθητών για τις Β και τον σχεδιασµό τους ώστε να βελτιωθεί η διδασκαλία τους. Πιο συγκεκριµένα, µελετούνται: α. τα νοητικά µοντέλα των µαθητών για τις ΧΒ και τις ΨΒ, β. Η ικανότητα των µαθητών να σχεδιάζουν ΧΒ. Στην έρευνα συµµετέχουν 17 µαθητές της Β τάξης του 4 ου Ενιαίου Λυκείου και 41 µαθητές του 2 ου ΤΕΕ Ρόδου. Οι µαθητές παρακολουθούσαν τα µαθήµατα «Εφαρµογές Πληροφορικής» - επιλογή και «Βάσεις εδοµένων» - υποχρεωτικό αντίστοιχα. Η έρευνα αφορά ενεργές τάξεις µε ρεαλιστικές συνθήκες. ΑΡΧΙΚΑ ΝΟΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Ε2.1 Μια χειρογραφική βάση δεδοµένων µοιάζει σαν. 1. ΣΥΡΤΑΡΙ ΜΕ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ (π.χ.: απουσιολόγιο, µενού εστιατόριων κ.α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟ 4 5. ΑΣΑΦΗΣ-ΑΣΤΟΧΗ- ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 13 ΣΥΝΟΛΟ: 48 ΚΑΡΤΕΛΑ ή ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΡΤΑΡΙ - ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ ΕΠΩΝΥΜΟ:ΠΕΤΡΟΥ. ΟΝΟΜΑ:ΠΕΤΡΟΣ... ΤΗΛΕΦΩΝΟ:.. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ: Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Οι ΧΒ ως συρτάρια µε καρτέλες. Ε2.9 Μια ηλεκτρονική βάση δεδοµένων µοιάζει σαν. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 16 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟ MS EXCEL Ή MS WORD 3 3 ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ (ΑΤΖΕΝΤΑ) 2 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 1 5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1 6 ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1 7 CD-ROM 1 8 ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ-ΑΣΑΦΗΣ-ΑΣΤΟΧΗ 23 ΣΥΝΟΛΟ: 48 Οι κατηγορίες των αναπαραστάσεων των µαθητών για τις ΨΒ. Ε2.17 Μια χειρογραφική βάση δεδοµένων είναι καλύτερη από µια ηλεκτρονική επειδή. Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΝΑ ΧΑΘΟΥΝ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ 9

4 2 ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΕΟΥΝ ΑΠΟ ΙΑΚΟΠΗ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ 3 3 ΤΑ ΛΑΘΗ ΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ 4 4 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ ΑΠΟ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 3 Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ 5 ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΦΟΥ ΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΗΥ 5 6 ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ( ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΗΥ) 2 7 ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 3 8 ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ 2 9 ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Ε /ΝΩΝ ΟΙ ΧΒ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ 1 Γ. ΙΑΦΟΡΑ 10 ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ (δηλ. οι ΨΒ είναι κατά πάντα καλύτερες από τις ΧΒ ) 4 11 ΑΣΑΦΗΣ-ΑΣΤΟΧΗ- ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 15 ΣΥΝΟΛΟ: 52 Πίνακας 3. Τα πλεονεκτήµατα των ΧΒ. Ε2.18 Μια χειρογραφική βάση δεδοµένων είναι χειρότερη από µια ηλεκτρονική επειδή. Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1 ΟΙ ΧΒ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ 9 2 ΟΙ ΧΒ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1 3 ΟΙ ΧΒ ΕΝ ΙΟΡΘΩΝΟΥΝ ΤΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ 1 4 ΣΤΙΣ ΧΒ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ ΛΑΘΗ 1 Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ 5 ΕΠΕΙ Η Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΧΒ ΕΙΝΑΙ ΥΣΚΟΛΟΤΕΡΗ Ή ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ 37 6 Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΨΒ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΚΟΠΙΑΣΤΙΚΗ 7 7 ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΒ ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 1 Γ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 8 ΟΙ ΨΒ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΧΩΡΟ 7 9 ΟΙ ΨΒ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1. ΙΑΦΟΡΑ 10 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ (ΧΑΡΤΙ) 2 11 ΑΣΤΟΧΗ-ΑΣΑΦΗΣ- ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 8 ΣΥΝΟΛΟ: 75 Πίνακας 4. Τα πλεονεκτήµατα των ΨΒ. ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΧΒ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Π1: «Η ΑΤΖΕΝΤΑ» Α. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΟΜΗΣΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΑΡΤΑ ΑΝΑ ΕΙΣΟ Ο - ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΙΑΤΑΞΗΣ 11 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ - ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 1 3 ΠΙΝΑΚΑΣ -ΧΩΡΙΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΙΑΤΑΞΗΣ 25 Β. ΣΧΕ ΙΑΣΤΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΕΡΙΤΤΩΝ ΠΕ ΙΩΝ 3 2 ΠΑΡΑΛΗΨΗ ΠΕ ΙΩΝ 7 3 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΩΝΥΜΟΥ 2 4 ΕΛΛΕΙΠΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΣΗΣ (ΣΥΝΘΕΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ) 8 5 ΕΛΛΕΙΠΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ (ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ) 7 6 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΑΝΤΙ ΚΑΘΕ ΕΙΣΟ Ο 2 ΑΣΤΟΧΗ-ΑΣΑΦΗΣ- ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 4

5 Πίνακας 5. Παρατηρήσεις από τις ΧΒ για το Π1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Π2: «ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ» Α. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗΣ 1 Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 16 2 ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ "ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ" 21 3 Η ΟΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ "ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ" 1 Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ «ΜΑΘΗΤΗΣ-ΕΙΣΦΕΡΕΙ_ΣΕ-ΤΑΜΕΙΟ» 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΤΗΛΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 32 2 ΜΙΑ ΦΟΡΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ (ΟΧΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ) 3 3 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 1 Γ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ «ΤΑΜΕΙΟ-ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙ- ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» 1 Η ΟΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΊΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ 2 2 ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΡΤΩΝ 19 3 Η ΟΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΤΕΣ ΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ (ΗΜ/ΝΙΑ) 13 4 ΤΑ ΕΙ Η ΤΩΝ Ρ/ΤΩΝ ΕΊΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ 1 5 ΟΙ ΡΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝ ΕΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ ΑΝΤΙ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 4 6 ΕΝ ΡΟΕΙ ΗΣ ΟΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΤΕΣ 1. ΙΑΦΟΡΑ 1 ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ ΣΤΑ ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (ΕΛΛΕΙΠΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ) 6 2 ΑΣΑΦΗ ΠΕ ΙΑ 6 3 ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΑ ΠΕ ΙΑ 6 4 ΠΛΗΡΗΣ ΛΥΣΗ 1 5 ΑΣΑΦΗΣ-ΑΣΤΟΧΗ- ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 6 Πίνακας 6. Παρατηρήσεις από τις ΧΒ για το Π2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Π3: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Μόνο 17 υποψήφιες λύσεις διατυπώθηκαν τελικά αφού οι περισσότεροι εγκατέλειψαν την προσπάθεια. Από τις υποψήφιες λύσεις δεν µπορεί κάποια να θεωρηθεί πλήρης. Οι µαθητές µάλλον δυσκολεύονται σε προβλήµατα µε πολλές συσχετίσεις και/ή τριµελείς εφόσον παρά το ότι ξέρουν αρκετά για το πως είναι οργανωµένο ένα σχολείο δυσκολεύονται να εκφράσουν τη γνώση τους αυτή σε ΧΒ. Ο σχεδιασµός Β για τις περιπτώσεις αυτές µπορεί να αποτελεί βασικό διδακτικό στόχο. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΝΟΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ Β Όσο αφορά στα νοητικά µοντέλα των µαθητών για τις Β φαίνεται ότι ένα µεγάλο ποσοστό διαθέτει µια ρεαλιστική παράσταση για τις ΧΒ µε τη βοήθεια και αυθεντικών τεκµηρίων. Η εισαγωγή των ΨΒ µπορεί να δοµηθεί πάνω στις ιδέες των µαθητών για τις ΧΒ και σε λογισµικά εργαλεία όπως τα φύλλα υπολογισµών που χρησιµοποιούν τη δοµή του πίνακα. Οι σχετικές διδακτικές παρεµβάσεις µπορούν να αξιοποιήσουν τις αδυναµίες των οικείων στους µαθητές αντικειµένων. Οι µαθητές χρησιµοποιούν την έννοια του πίνακα σε µεγάλο ποσοστό. Υπάρχουν κάποιες παρανοήσεις των µαθητών σχετικά µε τις Β αλλά η έλλειψη παράστασης είναι ισχυρότερη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η διερεύνηση των ιδεών των µαθητών για πιο τυπικές έννοιες (π.χ.: κλειδί, σχέση κ.α.) στόχος που απαιτεί όµως να προηγηθεί διδασκαλία. ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ Β ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ Οι µαθητές δυσκολεύονται να σχεδιάσουν ΧΒ για συστήµατα µε πολλές οντότητες που σχετίζονται µε πολλές διµελείς συσχετίσεις ενώ δυσκολεύονται περισσότερο στο να αντιµετωπίσουν τριµελείς συσχετίσεις. Οι µαθητές δυσκολεύονται να ελέγξουν τα σχέδια Β που

6 παράγουν και χρειάζονται στήριξη στην ανάπτυξη του κυκλώµατος ανατροφοδότησης και ελέγχου των παραγόµενων µοντέλων. Για την στήριξη της ανατροφοδότησης προτείνεται: 1. Η συστηµατική διδασκαλία των γενικών προβληµάτων της αναζήτησης και της ταξινόµησης. 2. Η ανταλλαγή σχεδίων µεταξύ οµάδων σχεδιαστών για χρήση και αξιολόγηση. Η απλή εξοικείωση µε τα Σ Β δεν αναµένεται να αντιµετωπίσει τις αδυναµίες των µαθητών να σχεδιάζουν Β. 3. Η χρήση Σ Β ώστε να διευκολύνεται η αναθεώρηση του σχεδιασµού και να ενθαρρύνονται οι έλεγχοι πληρότητας του σχεδιασµού. Επιπλέον ένα Σ Β µπορεί να υποστηρίξει το χτίσιµο ισχυρών µηχανισµών ανατροφοδότησης µε τα εργαλεία σύνταξης ερωτηµάτων που διαθέτει. Σε κάθε περίπτωση η έµφαση οφείλεται στην ανάπτυξη της ικανότητας µοντελοποίησης δεδοµένων και όχι στις λεπτοµέρειες του Σ Β. Στην κατεύθυνση αυτή περιλαµβάνεται η εξάσκηση στην αφαίρεση (κατηγοριοποίηση, συνάθροιση, γενίκευση) και του ρόλου της στη µοντελοποίηση δεδοµένων. 4. Η χρήση εννοιολογικών χαρτών για την αναπαράσταση της ανάλυσης του χώρου του προβλήµατος ώστε να απαριθµούνται οι οντότητες και να µην αγνοούνται κατόπιν στο σχεδιασµό. Σφάλµατα όπως η προσθήκη περιττών πεδίων και η δηµιουργία συνωνύµων µπορούν να αντιµετωπιστούν ως ένα βαθµό µε την χρήση λεξικού δεδοµένων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΧΒ Π1. Η ΑΤΖΕΝΤΑ: Προκειµένου να βάλετε κάποια τάξη στις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των φίλων και των γνωστών σας σχεδιάστε κατάλληλη χειρογραφική βάση δεδοµένων. Για κάθε γνωστό θέλετε να µπορείτε να αποθηκεύσετε τουλάχιστον το επώνυµο, το όνοµα, την ηµεροµηνία γέννησης, τη διεύθυνση τα τηλέφωνα (σπιτιού, κινητό, εργασίας) τους λογαριασµούς ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) και να έχετε λίγο χώρο για σηµειώσεις. Π2. ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ: Το µαθητικό συµβούλιο του τµήµατος σου σε ορίζει ταµία. Οι µαθητές του τµήµατος καταβάλουν στο ταµείο του τµήµατος το ποσό των 5 Ευρώ στην αρχή κάθε µήνα ξεκινώντας από τον Νοέµβριο µε τελευταία εισφορά στις αρχές Μαΐου. Οι µαθητές δεν είναι πάντα τακτικοί στις εισφορές τους µε αποτέλεσµα να µην έχουν δώσει όλοι τα ίδια ποσά στο ταµείο. Το συµβούλιο της τάξης αποφασίζει κατά καιρούς να ξοδευτούν χρήµατα από το ταµείο για διάφορες δραστηριότητες της τάξης όπως εκδροµές, συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, διακόσµηση της τάξης κλπ. Το µαθητικό συµβούλιο σας ζητά στο τέλος κάθε µήνα να τοποθετήσετε στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης έγγραφο που θα αναφέρει τα εξής στοιχεία: Α. Πόσα χρήµατα έχει δώσει κάθε µαθητής και πόσα έπρεπε να είχε δώσει. Β. Πόσα χρήµατα δόθηκαν στο ταµείο και πόσα έπρεπε να δοθούν αν όλοι οι µαθητές είχαν τακτοποιήσει τις εισφορές τους. Γ. Τα ποσά που έχουν ξοδευτεί για τις διάφορες δραστηριότητες της τάξης (εκδροµές, διακόσµηση κλπ) αναλυτικά για κάθε δραστηριότητα.. Το σύνολο των χρηµάτων που έχουν ξοδευτεί από το ταµείο. Ε. Το υπόλοιπο των χρηµάτων που υπάρχουν διαθέσιµα στο ταµείο. ZHTOYMENA: Να σχεδιάσετε χειρογραφική βάση δεδοµένων για την αποθήκευση των στοιχείων που αφορούν την λειτουργία του ταµείου της τάξης και την εργασία σας σαν ταµίας ώστε να µπορείτε να απαντάτε στις ερωτήσεις των συµµαθητών σας που αφορούν το ταµείο και να παράγεται την µηνιαία ανακοίνωση. Να σχεδιάσετε υπόδειγµα της ανακοίνωσης που θα τοιχοκολλείτε κάθε µήνα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του µαθητικού συµβουλίου. Π3. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ο διευθυντής του σχολείου σας αναθέτει να σχεδιάσετε χειρογραφική βάση δεδοµένων για την λειτουργία του σχολείου. Το σχολείο διαθέτει µαθητές τριών διαφορετικών τάξεων. Στη δεύτερη και η τρίτη τάξη οι µαθητές επιλέγουν κατεύθυνση (Θετική, Θεωρητική, Τεχνολογική). Οι µαθητές κάθε τάξης ανήκουν σε κάποιο τµήµα. Στην πρώτη τάξη όλοι οι µαθητές παρακολουθούν 10 µαθήµατα κοινά για όλους και ένα µάθηµα επιλογής. Στις επόµενες τάξεις παρακολουθούν µαθήµατα που διαφέρουν ανά κατεύθυνση και ένα µάθηµα επιλογής. Τα µαθήµατα τα διδάσκουν ένας ή περισσότεροι καθηγητές σε κάθε τµήµα. Ο διευθυντής θέλει να γνωρίζει σε ποια τάξη, τµήµα και κατεύθυνση ανήκει κάθε µαθητής και ποιο µάθηµα επιλογής παρακολουθεί. Θέλει επίσης να γνωρίζει ποιος καθηγητής διδάσκει κάθε µάθηµα. Η βάση δεδοµένων θα πρέπει να επιτρέπει την απάντηση ερωτήσεων όπως: Ποιοι µαθητές έχουν δηλώσει το τάδε µάθηµα στην ευτέρα τάξη. Ποιος καθηγητής διδάσκει µαθηµατικά στον τάδε µαθητή κλπ.

7

Νοητικά Μοντέλα και Γνωστικές Δυσκολίες Μαθητών για τις Βάσεις Δεδομένων και το Σχεδιασμό τους

Νοητικά Μοντέλα και Γνωστικές Δυσκολίες Μαθητών για τις Βάσεις Δεδομένων και το Σχεδιασμό τους Νοητικά Μοντέλα και Γνωστικές Δυσκολίες Μαθητών για τις Βάσεις Δεδομένων και το Σχεδιασμό τους Γιώργος Φεσάκης Καθηγητής ΔΕ ΠΕ19, Υπ. Διδάκτορας Τ.Ε.Π.Α.Ε, Πανεπιστήμιο Αιγαίου gfesakis@rhodes.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικές δυσκολίες µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο σχεδιασµό σχεσιακών βάσεων δεδοµένων και προτεινόµενες στρατηγικές δράσης

Γνωστικές δυσκολίες µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο σχεδιασµό σχεσιακών βάσεων δεδοµένων και προτεινόµενες στρατηγικές δράσης 136 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Γνωστικές δυσκολίες µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο σχεδιασµό σχεσιακών βάσεων δεδοµένων και προτεινόµενες στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία Με θέμα :

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία Με θέμα : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Με θέμα : «ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Έλλη Παπαδηµητρίου Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εργασίας: Πλατφόρµα ανάπτυξης εφαρµογών τηλεκπαίδευσης βασισµένη σε XML

Τίτλος εργασίας: Πλατφόρµα ανάπτυξης εφαρµογών τηλεκπαίδευσης βασισµένη σε XML ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στην Επιστήµη & Τεχνολογία των Υπολογιστών Τίτλος εργασίας: Πλατφόρµα ανάπτυξης εφαρµογών τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΕΝΤΥΠΟ Α. Μιχάλης Αργύρης

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΕΝΤΥΠΟ Α. Μιχάλης Αργύρης ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Μιχάλης Αργύρης ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑ Α ΦΥΛΟ ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΡΟΣ ΥΨΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΛΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΕΝΤΥΠΟ Β Ο ΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του»

Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Γάτου Ευαγγελία 1, Καπανιάρης Αλέξανδρος 2 egatou@sch.gr, kapaniaris@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19-20,2 ο Γυµνάσιο Βόλου 2 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Page 1 of 197 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακά συστήµατα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

«Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης»

«Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης» «Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης» Εισαγωγή Χαρακτηριστικά - Σύγκριση Οµάδα Εργασίας: ηµήτριος Βαγιάνος Ευάγγελος Γρηγορόπουλος Αύγουστος Τσινάκος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» «Συστήματα Υπολογιστών»

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» «Συστήματα Υπολογιστών» ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» «Συστήματα Υπολογιστών» ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο) 365 Ενδεικτικά εκπαιδευτικά σενάρια Γ. Λογισµικά γνωστικών αντικειµένων Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Διδακτική της Πληροφορικής με χρήση του εργαλείου Alice

Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Διδακτική της Πληροφορικής με χρήση του εργαλείου Alice Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΓΩΝΑ ΚΟΥΡΟΥΘΙΑΝΑΚΗ Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΙΙ. Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης. Βιβλίο Καθηγητή

ΓΑΙΑ ΙΙ. Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης. Βιβλίο Καθηγητή ΓΑΙΑ ΙΙ Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης Βιβλίο Καθηγητή Φορέας Υλοποίησης Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάδοχοι Πληροφορική Τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Πληροφοριών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: «Εφαρμογή σε επιχείρηση ενδυμάτων»

Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Πληροφοριών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: «Εφαρμογή σε επιχείρηση ενδυμάτων» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Πληροφοριών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή σε επιχείρηση ενδυμάτων» Ονοματεπώνυμο φοιτητή: Ευσταθίου Ευστάθιος ΑΕΜ φοιτητή: 1273 Επόπτης καθηγητής: Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών 1 ενότητα Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ 1. Ι ΑΚΤΙΚΗ Τον όρο διδακτική χρησιμοποίησε πρώτος ο γερμανός παιδαγωγός Ratke (1571-1655). Οι διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα