Ο ΗΓΙΑ. 3Fera 25/35/45

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΑ. 3Fera 25/35/45"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΠΥΡΟΛΥΣΕΩΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΞΥΛΑ, ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΞΗΡΟ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟ ΤΣΙΠΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 3Fera 25/35/45

2 Παραγωγός ΖΜΜ ΧΑΣΚΟΒΟ ΑΕ ιεύθυνση Βουλγαρία, Χάσκοβο 6300, λεωφ. Σαεντινένιε 67 Τηλέφωνο Fax home page Ο παραγωγός ευχαριστεί για την επιλογή σας. Ο παραγωγός εκδίδει τη παρούσα οδηγία σε βοήθεια της οµάδας που θα κάνει τη εγκατάσταση, τη συναρµολόγηση και την επισκευή του καυστήρα πελέτων, και επίσης για τον πελάτη που θα το χρησιµοποιεί. Ο παραγωγός απαιτεί οι τεχνίτες που θα κάνουν τις άνω διαδικασίες να έχουν περάσει µια εκπαίδευση για τις δραστηριότητες του προϊόντος. Οδηγία του καταναλωτή για εγκατάσταση και χρησιµοποίηση του λέβητα πυρολύσεως που λειτουργεί µε ξύλα, ξύλινες πελέτες και ξηρό βαθµονοµηµένο τσιπς από τη σειρά 3Fera 25/35/45 ( ιόρθωση: г. 21:11:00) 3Fera 25/35/45 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ стр. 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΠΥΡΟΛΥΣΕΩΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 3FERA ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΠΥΡΟΛΥΣΕΩΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 3FERA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 3FERA ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΈΒΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 3FERA ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙ ΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΠΥΡΟΛΥΣΕΩΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 3FERA ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΈΒΗΤΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΈΒΗΤΑ ΠΑΡΆΜΕΤΡΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕ ΞΥΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕ ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΕΛΕΤΕΣ Η ΞΗΡΟ ΒΑΘΜΟΝΟΜΙΜΕΝΟ ΤΣΙΠΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΣΗ ΞΥΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΙΑΚΟΠΉ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΈΚΤΑΚΤΗ ΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΤΕΛΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Fera 25/35/45 3

4 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Η οδηγία συναρµολόγησης και χρήσης του λέβητα πυρολύσεως θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera είναι για καταναλωτές και ειδικευµένους ειδικούς. Ο καταναλωτής πρέπει να ξέρει το εξής: Όλες οι δραστηριότητες της θερµαντικής εγκατάστασης µπορούν να εκτελούνται µόνο από ειδικούς που έχουν δικαιώµατα από τα αρµόδια όργανα; Όλες οι δραστηριότητες της ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να εκτελούνται µόνο από ηλεκτρικούς τεχνίτες; Η αρχική τεχνική εκκίνηση που περιλαµβάνει έλεγχο της εκτέλεσης της εγκατάστασης, των ρυθµίσεων και της εκκίνησης του καυστήρα πελέτων που πρέπει να εκτελεστεί από εξουσιοδοτηµένο από τον παραγωγό πρόσωπο. Στη εγκατάσταση, ρύθµιση και εκκίνηση του λέβητα πυρολύσεως θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera τηρήστε: Όλες τις νόµιµες διατάξεις για τεχνική ασφάλειας; Οι διατάξεις διαφύλαξης του περιβάλλοντος; Οι διατάξεις συναρµολόγησης, εκκίνησης και ρύθµισης; Οι εφαρµοστέες διατάξεις της ΕΕ. Παρακαλώ τηρήστε τις οδηγίες ασφάλειας για να αποφύγετε κινδύνους και ζηµιές για τους ανθρώπους, περιουσιακές ζηµιές και ρύπανση του περιβάλλοντος. Παρακαλώ κάντε προσοχή στα εξής σήµατα στην παρούσα οδηγία: Κίνδυνο Αυτό το σήµα προειδοποιεί τον καταναλωτή για κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου. Προσοχή Αυτό το σήµα προειδοποιεί τον καταναλωτή για κίνδυνο βλαβών για την περιουσία και για το περιβάλλον. Πληροφορία Αυτό το σήµα δίνει στον καταναλωτή συµπληρωµατική πληροφορία. Στην παρούσα οδηγία χρησιµοποιείται το σήµα GP IV, που περιλαµβάνει το µοντέλο του καυστήρα πελέτων GP 45 IV µε θερµαντικό ισχύς 45kW. Οι καυστήρες πελέτων από τη σειρά GP IV είναι παραλλαγή των καυστήρων ελέτων από τη σειρά GP. Για την ασφάλεια σας πρέπει να γνωρίσετε λεπτοµερειακά και προσεκτικά τη παρούσα οδηγία πριν αρχίσετε τη εγκατάσταση και τη χρήση του εξοπλισµού. Η µη τήρηση των κάτω οδηγιών µπορεί να οδηγήσει σε βλάβες και βλαβερές συνέπειες για τις οποίες ο παραγωγός δεν είναι υπεύθυνος. 3Fera 25/35/45 4

5 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΠΥΡΟΛΥΣΕΩΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 3Fera. Η σειρά χαλύβδινες λέβητες πυρολύσεως θέρµανσης νερού 3Fera χρησιµοποιούνται για θέρµανση και/ή θέρµανση νερού σπιτιών, γραφείων, κτηρίων κτλ. Ο λέβητας είναι χαλύβδινη κατασκευή µε σκοπό επίτευξης υψηλής αποτελεσµατικότητας και οικονοµικής λειτουργίας του εξοπλισµού και επίσης εύκολη εξυπηρέτηση και καθαρισµό. Η χαλύβδινη κατασκευή του λέβητα επεξεργάστηκε ειδικά για τη καύση ξηρών ξύλων (µε υγρασία µέχρι 20%) και άλλο τύπο αποθεµατικό καύσιµο (ξύλινες πελέτες ή ξηρό βαθµονοµιµένο τσιπς) µέσω αεριοποίηση του καυσίµου σε µέγιστη αποτελεσµατικότητα, οικονοµική λειτουργία και εύκολη εξυπηρέτηση. Η αρχική ανάφλεξη και το αυτόµατο πέρασµα σε αποθεµατικό καύσιµο εξασφαλίζει άνεση όπως στη θέρµανση µε ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Η θερµαντική ενέργεια συσσωρεύεται από τη θερµαντική επιφάνεια του λέβητα και µεταφέρεται στο θερµαντικό φορέα (συχνότερα το νερό ανακύκλωσης) στη θερµαντική εγκατάσταση ή στο σύστηµα θέρµανσης νερού. Ο εξοπλισµός µπορεί να χρησιµοποιεί τα εξής καύσιµα: Ξύλα µε τις εξής παραµέτρους: o Καθαρά ξύλα, δεν επιτρέπεται χρήση υλικών µε βαφή, βερνίκια, οργανικά και µη οργανικά συστατικά; o Το µήκος των ξύλων πρέπει να συµµορφωθεί µε το βάθος του θαλάµου καύσης του λέβητα; o ιάµετρος των ξύλων: D 200mm; o Το περιεχόµενο υγρασίας του καυσίµου πρέπει να είναι: W r 20%. Ξύλινες πελέτες µε διάµετρο Ø 6-8 mm, τάξη ENplus-A1, ENplus-A2 και ENplus-B σύµφωνα µε το πρότυπο EN :2010 ή µε κατηγορία: A, AB, B, BC, C, CD, E, EF σύµφωνα µε τη µεθοδική επεξεργασµένη και εφαρµοσµένη από τον παραγωγό; Ξηρά φλίντερς µε µέγεθος του βασικού στοιχείου Р=20mm, περιεχόµενο υγρασίας W r 10.0% και περιεχόµενο στάχτης A d 2.0%. Το καύσιµο πρέπει να ανταποκρίνεται µε τις απαιτήσεις του προτύπου OENORM M7133:G30, W10, τάξη στάχτης A1 ή A2. σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ξηρών καυσίµων EN :2010, Παράρτηµα 2, P16, M10, A0.7 ή A1.5, BD200. Το σύµπλεγµα του λέβητα πυρολύσεως θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera περιλαµβάνει: Λέβητας πυρολύσεως θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera - 1 τεµ.; Κεραµική καθοδήγησης για το θάλαµο καύσης - 1 τεµ.; Θερµαντική βαλβίδα της ροής αέρα 1 τεµ.; Χαλύβδινη βούρτσα καθαρισµού 1 τεµ.; Εργαλείο καθαρισµού 1 τεµ.; Οδηγία για τον καταναλωτή για εγκατάσταση και χρήση του λέβητα πυρολύσεως που λειτουργεί µε ξύλα, ξύλινες πελέτες και ξηρό βαθµονοµιµένο τσιπς: 3Fera 25, 3Fera 35 και 3Fera 45 1 τεµ.. Ο εξοπλισµός περιέχει: χαλύβδινη θερµάστρα για θέρµανση του θερµικού φορέα; ανεµιστήρας καπνού; δοχείο τροφοδότησης µε καυσίµου; πυρίµαχος θάλαµος καύσης; µέρος συναγωγής του εναλλάκτη στο οποίο θερµαίνεται και το αέρα καύσης; πίνακας εποπτείας και διαχείρισης του εξοπλισµού; 3Fera 25/35/45 5

6 θερµαντική αποµόνωση ορυκτοβάµβακα. Ο εξοπλισµός έχει: θερµαντικό µανόµετρο παρακολούθησης των εργατικών παραµέτρων του νερού ανακύκλωσης; θερµοστάτης διαχείρισης της λειτουργίας του ανεµιστήρα απόδοσης καυσαερίων; θερµοστάτης ένδειξης του καθεστώς λειτουργίας του λέβητα και ανάγκη καθαρισµού δυνατότητα; θερµοστάτης έκτακτης ανάγκης αντί υπερθέρµανσης του εξοπλισµού; σερπεντίνη ψύξης του λέβητα σε υπέρβαση της λειτουργικής θερµοκρασίας του; τρυπάνι τροφοδότησης µε καύσιµο για ξηρό βαθµονοµιµένο τσιπς (P20, EN ; υγρασία µέχρι 10%) και ξύλινες πελέτες Ø 6-8 mm, κατάλληλος για όλους τους τύπους προτείνεται σαν δυνατότητα. Πλεονεκτήµατα του λέβητα: δυνατότητα χρήσης αποθεµατικού καυσίµου µετά από καύση των ξύλων ξύλινες πελέτες ή ξηρό βαθµονοµιµένο τσιπς, που επιτρέπει ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ καθεστώς λειτουργίας; η υψηλή αποτελεσµατικότητα (συντελεστή απόδοσης = 93%) σε καύση των τριών καυσίµων εγγυεί το οικονοµικό καθεστώς λειτουργίας και χαµηλή τιµή θέρµανσης; εύκολη εξυπηρέτηση χάρη της πλατής πόρτας και δυνατότητα καύσης ξύλων µε διάµετρο µέχρι 20 cm, µε µέγιστο µήκος 50 cm και υγρασία µέχρι 20%; θάλαµος καύσης από κεραµική υψηλής ποιότητας που εγγυεί καλύτερη πορεία καύσης; µηχανισµός καθαρισµού των σωλήνων του εναλλάκτη που εξασφαλίζει σταθερό συντελεστή απόδοσης; χάρη της θερµαντικής βαλβίδας αυτόµατης ρύθµισης της ροής αέρα καύσης εγγυείται καλύτερη χρήση του καυσίµου και οικονοµική λειτουργία του λέβητα; ασφάλεια στη χρήση χάρη της σερπαντίνας και τη κάλυψη των απαιτήσεων του προτύπου EN303-5; δυνατότητα ρύθµισης του θερµαντικού ισχύς σε µεγάλο εύρος; ο λέβητας κατέχει ανεµιστήρας καυσαερίων; δυνατότητα παρακολούθησης των πορειών στο θάλαµο καύσης από τα γυαλιά των πόρτων; βάση στοιχείων από ευρωπαϊκούς παραγωγούς; σε τοποθέτηση θερµοστατικής οµάδας Laddomat αυξάνεται τη ζωή του εξοπλισµού και επιτυγχάνεται εξοικονόµηση καυσίµου (µέχρι 20%); οικολογικός λέβητας βλαβερών εκποµπών µε τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων. LADDOMAT είναι οµάδα θερµοστάτη που βοηθάει τη γρηγορότερη επίτευξη της εργατικής θερµοκρασίας σε ετοιµασία του κρύου νερού σε ειδικό δοχείο και πραγµατοποιεί τη πορεία πλαστικοποίησης της θερµοκρασίας. 3Fera 25/35/45 6

7 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΠΥΡΟΛΥΣΕΩΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 3Fera. Οι θερµαντικοί τεχνικοί παράµετροι του λέβητα πυρολύσεως θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera σε χρήση ξύλων, ξύλινων πελέτων και ξηρό βαθµονοµιµένο τσιπς παρουσιάζονται στο Πίνακα 3.1. Πίνακας 3.1. Θερµαντικοί τεχνικοί παράµετροι του λέβητα πυρολύσεως θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera. Παράµετρος Μέγεθος Αξία Μοντέλο του λέβητα - 3Fera 25 3Fera 35 3Fera 45 Ονοµαστικό θερµαντικό ισχύ Περιοχή ρύθµισης του θερµαντικού ισχύς Χρησιµοποιηµένο καύσιµο - Τάξη των πελέτων σύµφωνα µε το πρότυπο EN Κατηγορίες χρησιµοποιηµένων πελέτων (σύµφωνα µε τη ταξινόµηση του παραγωγού του εξοπλισµού) Τάξη του ξηρού βαθµονοµιµένο τσιπς σύµφωνα µε EN Κατανάλωση ξύλων σε ονοµαστικό ισχύς Κατανάλωση ξύλινων πελέτων σε ονοµαστικό ισχύς Κατανάλωση ξηρού βαθµονοµιµένου τσιπς σε ονοµαστικό ισχύς Αποτελεσµατικότητα σε καθεστώς ονοµαστικού ισχύς Υπόλοιπο σε καύση του καυσίµου kw kw Ξύλα, ξύλινες πελέτες, ξηρό βαθµονοµιµένο τσιπς - ENplus-A1, ENplus-A2, ENplus-B - A, AB, B, BC, C, CD, E, EF - Παράρτηµα 2, P16, M10, A0.7 kg/h kg/h kg/h στάχτη Η ποσότητα εξαρτάται από το περιεχόµενο της στάχτης στο καύσιµο Στο Πίνακα 3.2 παρουσιάζονται τις διαστάσεις και τις τεχνικές παραµέτρους του λέβητα θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera. 3Fera 25/35/45 7

8 Πίνακας 3.2. Θερµαντικοί τεχνικοί παράµετροι του λέβητα θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera. Παράµετρος Μέγεθος Αξία Μοντέλο του λέβητα - 3Fera 25 3Fera 35 3Fera 45 Βάρος kg Όγκος του δοχείου καύσης l Όγκος νερού l ιαστάσεις του λέβητα: Πλάτος Βάθος Ύψος mm Εργατική πίεση bar 2.0 Συνιστάµενη εργατική ºC θερµοκρασία του νερού Ελάχιστη θερµοκρασία του ºC εισερχόµενου νερού 60 Έλξη της καµινάδας Pa Τάση τροφοδότησης - 50Hz; 230V Τύπος του δοχείου διαστολής της εγκατάστασης Ένδειξη υπεράσπισης από το περιβάλλον Συνδέσεις Εισερχόµενο / εξερχόµενο νερό Άνοιγµα Σερπαντίνα ιάµετρος της καµινάδας - Ανοιχτός ή κλειστός IP20 IP20 IP20 G 1 1/2 G 1/2 G ¾ (είσοδος και έξοδος) mm 150 Οι παράµετροι ξύλων σαν βασικό τύπο του συνιστάµενου καυσίµου για λέβητα πυρολύσεως θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera δείχνονται στο Πίνακα 3.3. Πίνακας 3.3. Παράµετροι του συνιστάµενου καυσίµου ξηρά ξύλα. Παράµετρος Μέγεθος Αξία Τύπος του καυσίµου Ξύλα Υγρότητα % 20% Ελάχιστη θερµιδική αξία του καυσίµου (κάτω θερµότητα καύσης) MJ/kg kwh/kg >13.9 >3.9 3Fera 25/35/45 8

9 Πίνακας 3.4. δείχνει στοιχεία για τους παραµέτρους των ξύλινων πελέτων σαν καύσιµο για λέβητες θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera. Πίνακας 3.4. Παράµετροι των ξύλινων πελέτων. Παράµετρος Μέγεθος Αξία ιάµετρος των κόκκων mm 6 8 Συνιστάµενη θερµιδική αξία του καυσίµου (κάτω MJ/kg >17.2 θέρµανση καύσης) kwh/kg >4.7 Τάξη των ξύλινων πελέτων σύµφωνα µε πρότυπο ENplus-A1, ENplus- - EN A2, ENplus-B Κατηγορία των ξύλινων πελέτων σύµφωνα µε τη A, AB, B, BC, C, CD, - ταξινόµηση του παραγωγού E, EF Υγρότητα % Max. 8 10% Οι παράµετροι του ξηρού βαθµονοµιµένου τσιπς, σαν καύσιµο για λέβητες θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera δείχνονται στο Πίνακα 3.5. Πίνακας 3.5 Παράµετροι του ξηρού βαθµονοµιµένου τσιπς. Παράµετρος Σήµανση Μέγεθος Αξία Χαρακτηριστικό µέγεθος του ξηρού βαθµονοµιµένου τσιπς Р mm 20 Περιεχόµενο υγρότητας М (W r ) % 10 Περιεχόµενο στάχτης А % 1.5 Πυκνότητα BD kg/m Συνιστάµενη θερµιδική αξία του MJ/kg >16.0 Q д р καυσίµου (κάτω θέρµανση καύσης) kwh/kg >4.4 Παράµετροι του ξηρού βαθµονοµιµένου τσιπς σύµφωνα µε πρότυπο EN P16A, M10, A0.7/A1.5, BD200 Οι λέβητες πυρολύσεως από τη σειρά 3Fera δεν χρησιµοποιούνται κάθε είδος στερεών καυσίµων συµπ. άνθρακα και κοξ. 3Fera 25/35/45 9

10 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 3FERA Ο λέβητας πυρολύσεως θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera περιέχει τα εξής στοιχεία και µονάδες: Ο θερµαντικός εναλλάκτης είναι χαλύβδινη κατασκευή φύλλων. Στο άνω µέρος του λέβητα υπάρχει ένα δοχείο τροφοδότησης µε καύσιµο στο οποίο πραγµατοποιείται τη πορεία αφαίρεσης των πτητικών αέριων του ξύλου. Στο κάτω µέρος του εναλλάκτη υπάρχει θάλαµο καύσης στο οποίο βρίσκονται το στόµιο καύσης και τη επένδυση του θαλάµου καύσης; Στόµιο καύσης, που κατασκευάστηκε από πυρίµαχο υλικό που βρίσκεται στο κάτω µέρος του θαλάµου τροφοδότησης µε καύσιµο που εξασφαλίζει συνθήκες αποτελεσµατικής πορείας αφαίρεσης των πτητικών αέριων (γκάζια που αποδίδονται κατά την πορεία καύσης) και τη καύση τους; Το πυρίµαχο διαχειριστικό στοιχείο, που βρίσκεται στο θάλαµο καύσης εξασφαλίζει βέλτιστη πορεία καύσης και βοηθάει για τη ολική καύση του καυσίµου; Ο ανεµιστήρας για τον αέρα καύσης βρίσκεται στο πίσω µέρος του λέβητα; Κουτί διανοµής αέρα, στο οποίο µπορεί να ρυθµίζεται το αρχικό αέρα µέσω βαλβίδας. Αυτό το κουτί χρησιµοποιείται και για θέρµανση του αέρα καύσης πριν να χρησιµοποιηθεί για τη πορεία καύσης. Η εισερχόµενη τοµή αυτού του κουτιού έχει βαλβίδα που διαχειρίζεται από µια θερµαντική βαλβίδα που χρησιµοποιείται για κλείσιµο της εισερχόµενης τοµής σε αύξηση της θερµοκρασίας του νερού ανακύκλωσης; Εισερχόµενο στόµιο νερού µε εσωτερικό σκάλισµα (διάσταση βλ. Πίνακας 3.2) και βρίσκεται πίσω στο αριστερό κάτω µέρος του λέβητα, το εξερχόµενο στόµιο είναι µε εσωτερικό στόµιο (διάσταση βλ. Πίνακας 3.2) και βρίσκεται στο αριστερό άνω µέρος του λέβητα. Με αυτά τα στοιχεία ο λέβητας συνδέεται µε το σύστηµα θέρµανσης; Το άνοιγµα αποστράγγισης έχει εσωτερικό σκάλισµα (διάσταση βλ. Πίνακας 3.2), στο οποίο πρέπει να τοποθετείται κρουνό αποστράγγισης; Η σερπεντίνη έκτακτης ανάγκης χρησιµοποιείται για ψύξη του νερού ανακύκλωσης στο σώµα του λέβητα σε υπέρβαση της θερµοκρασίας. Αυτή η σερπεντίνη είναι µε εξωτερικό σκάλισµα G3/4 ; Η καµινάδα (µε εξωτερική διάµετρο Φ150 mm) βρίσκεται στο κάτω πίσω µέρος της θερµάστρας και είναι µετά από το ανεµιστήρα που χρησιµοποιείται για αναγκαστική διέξοδο των γκαζιών; Το χαλύβδινο θερµαντικό, το καπάκι του και η πόρτα θαλάµου αποµονώθηκαν µε ορυκτή αποµόνωση που περιορίζει το χάσιµο θερµότητας προς το περιβάλλον; Οι πόρτες του θαλάµου καύσης και του θαλάµου καυσίµου είναι από σίδερο και εξασφαλίζουν καλή αποµόνωση του όγκου του λέβητα; Οι εσωτερικοί διακοσµητικοί τοίχοι είναι από χαλύβδινη λαµαρίνα και επεξεργάστηκαν µε ποιητική έγχρωµη κάλυψη; Τρυπάνι τροφοδότησης µε καύσιµο (δυνατότητα) για τροφοδότηση λεβήτων θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera µε ξύλινες πελέτες ή ξηρό βαθµονοµιµένο τσιπς. Η γενική όψη του λέβητα πυρολύσεως θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera που χρησιµοποιεί ξύλα, ξύλινες πελέτες και ξηρό βαθµονοµιµένο τσιπς δείχνεται στο Πίνακα Fera 25/35/45 10

11 Πίνακας 4.1. Γενική όψη του λέβητα πυρολύσεως θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera. Το τρυπάνι τροφοδότησης καυσίµου για ξύλινες πελέτες και ξηρό βαθµονοµιµένο τσιπς προτείνεται σαν δυνατότητα για όλους τους µεγέθους του λέβητα θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera. Πίνακας 4.2 δείχνει όψη του λέβητα θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera. Όψη της πίσω πλευράς των λεβήτων από τη σειρά 3Fera δείχνεται στο Πίνακα Fera 25/35/45 11

12 Πίνακας 4.2. Μπροστινή όψη του λέβητα πυρολύσεως θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera. Πίνακας διαχείρισης του λέβητα Θάλαµος καυσίµου Μηχανισµός ηµιαυτόµατου καθαρισµού των σωλήνων του λέβητα από το υπόλοιπο στάχτης Θάλαµος καύσης του λέβητα Γυαλί της πόρτας του θαλάµου καύσης Πίνακας 4.3. Λέβητας πυρολύσεως θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera όψη από πίσω. Στη εγκάρσια τοµή του λέβητα πυρολύσεως θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera δείχνεται πορεία καυσαερίων και της στάχτης στο Πίνακα 4.4. Στο Πίνακα 4.5 δείχνονται τις διαστάσεις του λέβητα πυρολύσεως θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera. 3Fera 25/35/45 12

13 Πίνακας 4.4. Εγκάρσια τοµή του λέβητα πυρολύσεως θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera µε ένδειξη πορείας καυσαερίων και της στάχτης. Ανεµιστήρας Έξοδος προς τη καµινάδα Μηχανισµός καθαρισµού στάχτης Θάλαµος καύσης Ειδικός τόπος καύσης ξύλων, ξύλινων πελέτων και ξηρό τσιπς Πυρίµαχο στοιχείο διαχείρισης Θάλαµος του λέβητα Είσοδος των σωλήνων του λέβητα Πίνακας 4.5. ιαστάσεις του λέβητα θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera. 3Fera 25/35/45 13

14 Η κατασκευή του τρυπανιού τροφοδότησης µε καύσιµο (δυνατότητα) για λέβητες πυρολύσεως θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera µε αποθεµατικό καύσιµο (ξύλινες πελέτες ή ξηρό βαθµονοµιµένο τσιπς) όπως δείχνεται στο Πίνακα 4.6. Πίνακας 4.6 Κατασκευή του τρυπανιού τροφοδότησης µε καύσιµο. 1. Καπάκι 2. Τροχός αλυσίδας τρυπάνι 3. Τροχός αλυσίδας βαλβίδα 4. Πόρπη αλυσίδας 5. Βαλβίδα διακοπής 6. Σώµα 7. Σωλήνα 8. Τρυπάνι 9. ιακόπτης 10. Καπάκι κινητό 11. Κινητήρας 3Fera 25/35/45 14

15 Πίνακας 4.7 Παρουσιάζει το τρυπάνι τροφοδότησης µε καύσιµο των λεβήτων θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera µε ξύλινες πελέτες ή ξηρό βαθµονοµιµένο τσιπς. 3Fera 25/35/45 15

16 Πίνακας 4.7 ιαστάσεις του σύνθετου τρυπανιού τροφοδότησης µε καύσιµο. 3Fera 25/35/45 16

17 5. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΈΒΗΤΑ Στη τοποθέτηση και εγκατάσταση του λέβητα πυρολύσεως θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera πρέπει να τηρούνται στις εξής απαιτήσεις: Ο χώρος όπου θα τοποθετηθεί η θερµάστρα πρέπει να έχει συνέχεια φρέσκο αέρα µέσω αέριου καναλιού που χρειάζεται για τη καύση και καλό αερισµό; εν επιτρέπεται εγκατάσταση του λέβητα σε κατοικηµένους τόπους, ούτε διαδρόµους; Η σύνδεση του λέβητα µε τη εγκατάσταση θέρµανσης πρέπει να εκτελεστεί από έναν ειδικευµένο τεχνικό; Η συναρµολόγηση και η υποστήριξη των λεβήτων στερεού καυσίµου εκτελείται από ειδικευµένες εταιρίες µε δικαίωνα εξέτασης αυτής της δραστηριότητας; Οι λέβητες από τη σειρά 3Fera είναι δυνατό να συνδεθούν µε το θερµαντικό σύστηµα όπως µε ανοιχτό, έτσι και µε κλειστό δοχείο που σχεδιάστηκε ειδικά για τη εγκατάσταση; Ο λέβητας θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera συνδέεται µε το θερµαντικό σύστηµα µε ΑΝΟΙΧΤΟ ή ΚΛΕΙΣΤΟ δοχείο διαστολής. Σε περίπτωση πως το σύστηµα είναι µε κλειστό δοχείο διαστολής σ` αυτό πρέπει να τοποθετηθεί βαλβίδα υπό πίεση που να ανοίγεται σε υπέρβαση της εργατικής πίεσης του λέβητα (0.25MPa) και αυτή η βαλβίδα πρέπει να έχει πιστοποιητικό σύµφωνα µε το PED 97/23; Σε εισαγωγή του λέβητα σε χρήση πρέπει να εξασφαλιστεί πλήρης γέµιση και εξαερισµό της εγκατάστασης θέρµανσης; Η εξυπηρέτηση του λέβητα πρέπει να εκτελείται µόνο από ενήλικα πρόσωπα που έχουν γνωρίσει την οδηγία χρησιµοποίησης του εξοπλισµού. Σε µεταφορά του λέβητα πρέπει να πάρετε µέτρα αντί βλάβης και ενδεχόµενο σπάσιµο του πυρίµαχου στοιχείου που βρίσκεται στο θάλαµο καύσης του λέβητα. Η εγκατάσταση του λέβητα απαιτεί προετοιµασία ενός σχεδίου σύµφωνα µε τις ισχύουσες απαιτήσεις και κανόνες: Προς το σύστηµα θέρµανσης Βουλγαρικό κρατικό πρότυπο EN 303-5/ Λέβητες κεντρικής θέρµανσης µέρος 5: Λέβητες κεντρικής θέρµανσης σε στερεό καύσιµο µε ονοµαστικό ισχύς θέρµανσης 300 kw-ορολογία, δοκιµές και σήµανση ; Προς τη καµινάδα; Απαιτήσεις αντί πυρκαγιάς; Στο ηλεκτρικό δίχτυ - Βουλγαρικό κρατικό πρότυπο EN / Εξασφάλιση οικιακών ηλεκτρικών συσκευών ; Το άνοιγµα τροφοδότησης του χώρου µε φρέσκο αέρα πρέπει να είναι µε τοµή το ελάχιστο 0.04 m 2 ; Τοποθέτηση του λέβητα µε σκοπό εύκολης διαχείρισης (χωρίς σύνθετο τρυπάνι τροφοδότησης µε καύσιµο αποθεµατικού καυσίµου, που προτείνεται σαν δυνατότητα): o Ο λέβητας τοποθετείται σε πυρίµαχη επιφάνεια µε ελάχιστο ύψος 50 mm; o Ο ελάχιστος χώρος χειρισµό µπροστά από το λέβητα πρέπει να είναι 1000 mm; o Η ελάχιστη επιτρεπόµενη διάσταση µεταξύ του πίσω µέρους του λέβητα και του τοίχου δεν πρέπει να είναι λιγότερη από 400 mm; o Η ελάχιστη διάσταση από τη δεξιά πλευρά του εξοπλισµού (από τη πλευρά του δοχείου καυσίµου) µέχρι τον τοίχο πρέπει να είναι 500 mm, για να εξασφαλιστεί ελεύθερη πρόσβαση στο σύστηµα απόδοσης και στις άλλες µονάδες του εξοπλισµού που βρίσκονται σ` αυτό το τµήµα; o Η ελάχιστη ελεύθερη διάσταση πάνω από το λέβητα πρέπει να είναι τουλάχιστον 600 mm, για να εξασφαλιστεί εύκολη πρόσβαση στο δοχείο φόρτωσης καυσίµου, και επίσης για καθαρισµό του εναλλάκτη από τη στάχτη. 3Fera 25/35/45 17

18 Τοποθέτηση του λέβητα και του σύνθετου τρυπάνιου τροφοδότησης µε καύσιµο αποθεµατικού καυσίµου: o Η ελάχιστη αποτρεπόµενη απόσταση µεταξύ του πίσω µέρος του δοχείου (αποθήκη) στην οποία είναι τοποθετηµένο το τρυπάνι τροφοδότησης αποθεµατικού καυσίµου και του τοίχου δεν πρέπει να είναι λιγότερη από 400 mm; o Η ελάχιστη απόσταση από τη δεξιά και αριστερή πλευρά του τρυπανιού τροφοδότησης αποθεµατικού καυσίµου προς τον τοίχο πρέπει να είναι 500 mm, για να εξασφαλιστεί ελεύθερη πρόσβαση στο καπάκι του ανοίγµατος του εξοπλισµού και του πίσω µέρος του λέβητα; o Η ελάχιστη απόσταση του ελεύθερου χώρου πάνω από το τρυπάνι αποθεµατικού καυσίµου πρέπει να είναι τουλάχιστον 600 mm, για να εξασφαλιστεί εύκολη πρόσβαση εξυπηρέτησης των ξεχωριστών στοιχείων διαχείρισης του τρυπανιού και του καπακιού. Μετά που ο λέβητας είναι στον τόπο του πρέπει να εκτελεστούν τις εξής δράσεις ετοιµασίας: Τοποθέτηση και ρύθµιση του πυρίµαχου στοιχείου στο θάλαµο καύσης του λέβητα (Πίνακας 5.1 και Πίνακας 5.2); Πίνακας 5.1. Πυρίµαχο στοιχείο διαχείρισης που τοποθετείται στο θάλαµο καύσης του λέβητα. Πίνακας 5.2. Το πυρίµαχο στοιχείο διαχείρισης τοποθετήθηκε στο θάλαµο καύσης του λέβητα. 3Fera 25/35/45 18

19 Σε τοποθέτηση του πυρίµαχου στοιχείου διαχείρισης πρέπει να προσέχετε να µη το βλάψετε ή σπάσετε. Επίσης αυτός τοποθετείται πάνω από το στόµιο του λέβητα και πρέπει να υποστηριχθεί στο πίσω τοίχο του θαλάµου καύσης του λέβητα. Τοποθετείται η θερµαντική βαλβίδα ρύθµισης του αέρα καύσης (Πίνακας 5.3); Πίνακας 5.3. Τοποθετείται η θερµαντική βαλβίδα ρύθµισης του αέρα καύσης. Θερµαντική βαλβίδα Βαλβίδα ρύθµισης της ροής του αέρα καύσης Η θερµαντική βαλβίδα ρύθµισης της ροής αέρα καύσης είναι τοποθετηµένη και συνδεδεµένη µε την αλυσίδα που εκκινεί τη βαλβίδα αέρα του λέβητα. Η ρύθµιση του µήκους της αλυσίδας και του βαθµού κλείσιµου της εγκάρσιας τοµής του καναλιού αέρα καύσης εκτελείται σε λέβητα σε λειτουργία που έφτασε εργατικούς παραµέτρους. Στη αρχική λειτουργία του λέβητα η βαλβίδα πρέπει ν ανοιχτεί έτσι για να εξασφαλιστεί προσέγγιση αέρα για την πορεία καύσης. Τοποθετείται η θερµαντική βαλβίδα εισαγωγής νερού για ψύξη του λέβητα σε υπέρβαση της θερµοκρασίας του νερού ανακύκλωσης; Ο αισθητήρας της θερµαντικής βαλβίδας τοποθετείται σε στόµιο που βρίσκεται στο άνω µέρος του εναλλάκτη του λέβητα. Η εργατική µονάδα της βαλβίδας τοποθετείται σε µια από τις δυο άκρες (δεν είναι σηµαντικό ποια από τις δυο σύµφωνα µε τις δυνατότητες της εγκατάστασης) της σερπεντίνης ψύξης του λέβητα. Η είσοδος της λειτουργικής µονάδας της βαλβίδας συνδέεται µε σωλήνα µε τη υρδαγωγική εγκατάσταση (τροφοδοτείται µε πόσιµο νερό) ή άλλη πηγή καθαρού νερού υπό πίεση. Η εξερχόµενη άκρη της σερπεντίνης ψύξεως του λέβητα συνδέεται µε σωλήνα για να µπορέσει το νερό να οδηγηθεί ασφαλώς στο δίκτυο αποχέτευσης. 3Fera 25/35/45 19

20 Πίνακας 5.4. Όψη του λέβητα µε ένδειξη των άκρων της σερπεντίνας αναγκαστικής ψύξης του λέβητα. Είσοδος έξοδος της σερπεντίνας Συνδέονται το εισερχόµενο και το εξερχόµενο σωλήνα της θερµαντικής εγκατάστασης µε τα αντίστοιχα στόµια του λέβητα (Πίνακας 5.5); Πίνακας 5.5. Όψη του λέβητα µε στόµια σύνδεσης µε τη θερµαντική εγκατάσταση µε έξοδος προς τη καµινάδα. Έξοδος του ζεστού νερού ανακύκλωσης προς τη εγκατάσταση θέρµανσης Άνοιγµα εξόδου των καυσαερίων προς τη καµινάδα Βαλβίδα ρύθµισης της ροής του αέρα καύσης Είσοδος του κρύου νερού από τη θερµαντική εγκατάσταση 3Fera 25/35/45 20

21 Τοποθέτηση του λέβητα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις σύνδεσης µε το ηλεκτρικό δίκτυο ο εξοπλισµός τοποθετείται έτσι για να εγγυεί ελεύθερη πρόσβαση στο ηλεκτρικό κουτί (230V/50Hz); Η τελείωση της εγκατάστασης και τη εκτέλεση των ζεστών δοκιµών σηµειώνονται στη κάρτα εγγύησης όπου υποχρεωτικά συµπληρώνονται τα πεδία µε τις απαραίτητες πληροφορίες. Η θερµαντική εγκατάσταση και ο λέβητας γεµίζονται µε υγρό ανακύκλωσης συχνότερα χρησιµοποιείται πόσιµο νερό. Το νερό που χρησιµοποιείται για γέµισµα του λέβητα και του συστήµατος πρέπει να είναι διαφανές, χωρίς χρώµα, χωρίς λάσπη, λάδια και χηµικά µείγµατα. Η σκληρότητα του νερού πρέπει να ανταποκρίνεται µε τις νόµιµες προδιαγραφές που περιγράφονται στο εξής πίνακα. Σε περίπτωση πως οι παράµετροι του νερού δεν ανταποκρίνονται µε εκείνους που δείχνονται στο πίνακα πρέπει να χρησιµοποιηθεί νερό µε κατάλληλα χαρακτηριστικά ή να επεξεργαστεί χηµικά. Πίνακας 5.1. δείχνει τους παραµέτρους του νερού στο σύστηµα θέρµανσης που πρέπει να ανταποκρίνεται µε τις απαιτήσεις του προτύπου БДС Πίνακας 5.1. Παράµετροι του νερού στο σύστηµα θέρµανσης. Παράµετρος Размерност Стойност Γενική σκληρότητα mg.eq/kg 30 Περιεχόµενο οξυγόνου mg/kg 100 Λάδια και βαριά πετρέλαια προϊόντα mg/kg 3 Γενική σκληρότητα mg/kg 50 Περιεχόµενο αλάτων mg/kg 6000 Γενική αλκαλίαση mg/kg 30 рн Περιεχόµενο ελεύθερου СО 2 mg/kg εν επιτρέπεται Σε περίπτωση σύνδεσης σε συστήµατα θέρµανσης στα οποία το νερό είναι σε επαφή µε χαλκό (π.χ. χάλκινες σωλήνες) η αξία του рн του νερού δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 10. Ο παραγωγός συνίσταται τη πραγµατοποίηση του εξής υδραυλικού σχήµατος για σύνδεση του λέβητα θέρµανσης νερού από τη σειρά Pyrotherm µε τη θερµαντική εγκατάσταση µε θερµαντικό συσσωρευτή και βαλβίδα ανάµειξης όπως δείχνεται στο πίνακα Fera 25/35/45 21

22 Πίνακας 5.6. Συνιστάµενο υδραυλικό σχήµα σύνδεσης του λέβητα από τη σειρά 3Fera σε σύστηµα θέρµανσης, βαλβίδα ανάµειξης και θερµαντικό συσσωρευτή. Πίνακας 5.2. Ονοµασία των στοιχείων που δείχνονται στο Πίνακα 5.6. No. Ονοµασία 1 Λέβητας θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera 2 Βαλβίδα ασφάλειας 3 Λέβητας БГВ 4 Βαλβίδα ελέγχου 5 Αντλίας κύκλωσης 1 6 Βαλβίδα ασφάλειας 7 Ανοιχτό δοχείο διαστολής 8 Σφαιρική βαλβίδα 9 Τριοδική βαλβίδα ανάµειξης 10 Αντλίας κύκλωσης 2 No. Ονοµασία 11 Σφαιρική βαλβίδα 12 Φίλτρο νερού 13 Θερµοβαλβίδα TV 14 Βαλβίδα ελέγχου 15 Θερµοστάτης επαφής 16 Θερµοσυσσωρευτής 17 Αυτόµατο συµπλήρωσης νερού 18 Βαλβίδα γέµισης και αδείωσης 22 Αυτόµατος διέξοδος µε βαλβίδα 23 Βαλβίδα ασφάλειας 24 Βαλβίδα ελέγχου Σύµφωνα Με το Βουλγαρικό κρατικό πρότυπο EN ο θερµοσυσσωρευτής είναι υποχρεωτικό στοιχείο του θερµαντικού συστήµατος στο οποίο υπάρχει λέβητα στερεού καυσίµου. Η διαστασιολόγηση του θερµοσυσσωρευτή εκτελείται µε µεθοδική που περιγράφεται σ` αυτό το πρότυπο (EN 303-5), και επίσης µπορεί να χρησιµοποιείται και η διαδικασία επεξεργασµένη από τον παραγωγό. 3Fera 25/35/45 22

23 6. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο λέβητας εισάγεται σε λειτουργία µόνο από µια ειδικευµένη εταιρία, εξουσιοδοτηµένη για την εκτέλεση τέτοιας δραστηριότητας Βασικές απαιτήσεις για το καύσιµο Για να υπάρχει πλήρης καύση πρέπει να χρησιµοποιείτε µόνο ξηρό καύσιµο. Ο παραγωγός συµβουλεύει το καύσιµο να τηρείται σε ξηρούς και αερισµένους χώρους και να πάρετε µέτρα αντί υγρασίας; Απαγορεύεται αποθήκευση καυσίµου κοντά στο λέβητα ή σε απόσταση µικρότερη από 500 mm; Η απόσταση που συµβουλεύεται από τον παραγωγό µεταξύ της θερµάστρας και του καυσίµου είναι το ελάχιστο 1000 mm. Καλά είναι το καύσιµο να αποθηκεύεται στο κοντινό χώρο; Σε εγκατάσταση της θερµάστρας και στη διατήρηση του καυσίµου πρέπει να τηρούνται της απαιτήσεις αντί πυρκαγιάς. Συνίσταται σε άνετο και ασφαλής µέρος να τοποθετείται ένα πυροσβεστήρα ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σε περίπτωση πως η εγκατάσταση θέρµανσης πραγµατοποιήθηκε µε ανοιχτό δοχείο διαστολής πρέπει να έχετε υπ` όψη το εξής: Τα συστήµατα θέρµανσης µε ανοιχτό δοχείο διαστολής επιτρέπουν άµεση επαφή µεταξύ του κυκλοφορούν νερού και της γύρω ατµόσφαιρας. Στη εποχή θέρµανσης το νερό στο δοχείο διαστολής συσσωρεύει οξυγόνο (µε την επιφάνεια µεταξύ του υγρού και του γύρω αέρα), που αυξάνει τη δράση διάβρωσης των κυκλοφορούν υγρού πάνω στις µεταλλικές επιφάνειες, και επίσης υπάρχει και αεριοποίηση του νερού. Για πλήρωση πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο νερό που ανταποκρίνεται µε τις απαιτήσεις χρήσης κυκλοφορούν υγρού σύµφωνα µε το Βουλγαρικό κρατικό πρότυπο Κατά την εποχή θέρµανσης πρέπει να υποστηρίζεται µόνιµη ποσότητα νερού στο σύστηµα. Σε πλήρωση νερού πρέπει να προσέχετε να µη µπει αέρα στο σύστηµα. Το νερό χρησιµοποιείται µόνο για αυτό το σκοπό. εν επιτρέπεται αποστράγγιση του νερού από το λέβητα µόνο σε περίπτωση επισκευής. Συνίσταται περιοδικά σε κάθε 14 ηµέρες να εκτελείται έλεγχο του επιπέδου του νερού στη εγκατάσταση. Σε περίπτωση πως η εγκατάσταση θέρµανσης πραγµατοποιήθηκε µε κλειστό δοχείο διαστολής πρέπει να έχετε υπ` όψη το εξής: Τα συστήµατα θέρµανσης µε κλειστό δοχείο διαστολής είναι συστήµατα υπό πίεση και δεν επιτρέπουν άµεση επαφή µεταξύ του κυκλοφορούν νερού και της γύρω ατµόσφαιρας. Γι` αυτό αυτό το τύπο συστηµάτων δεν µπορούν να συσσωρέψουν οξυγόνο από τη ατµόσφαιρα. Επίσης αυτά τα συστήµατα είναι υπό πίεση και πρέπει να προσέχετε τη ασφαλής λειτουργία τους η αύξηση της πίεσης είναι επικίνδυνη επειδή αυξάνεται η µηχανική φόρτωση των στοιχείων του (και η δυνατότητα ελαττωµάτων αυξάνεται), επίσης και η µείωση της πίεσης επίσης µπορεί να οδηγήσει σε ανακριβή λειτουργία επίσης και να µπει αέρα του περιβάλλοντος. Κατά την εποχή θέρµανσης πρέπει να υποστηρίζεται µόνιµη ποσότητα νερού στο σύστηµα. Σε πλήρωση νερού (µε σκοπό αύξησης της πίεσης) πρέπει να προσέχετε να µη µπει αέρα στο σύστηµα. Το νερό ανακύκλωσης πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για τη συγκεκριµένη χρήση. εν επιτρέπεται αποστράγγιση του νερού από το λέβητα µόνο σε περίπτωση επισκευής. Συνίσταται περιοδικά σε κάθε 14 ηµέρες να εκτελείται έλεγχο της πίεσης του νερού στη εγκατάσταση. 3Fera 25/35/45 23

24 Συνίσταται κάθε 14 ηµέρες να εκτελείται έλεγχο της πίεσης του νερού στη εγκατάσταση θέρµανσης. Εάν χρειάζεται το σύστηµα θέρµανσης πρέπει να συµπληρώνεται µε νερό αλλά µόνο όταν ο λέβητας είναι κρύος. Αυτό χρειάζεται για να αποφύγετε τη βλάβη του χαλύβδινου εναλλάκτη λόγω θερµικών εντάσεων εάν µπει κρύο νερό. Σε περίπτωση πως ο λέβητας και η θερµαντική εγκατάσταση δεν θα χρησιµοποιούνται και υπάρχει δυνατότητα παγίωσης του νερού, γι` αυτό συνίσταται τη αποστράγγιση του νερού. Επίσης το νερό στο σύστηµα προστατεύει τις µεταλλικές επιφάνειες από επαφή µε το οξυγόνο και τη διάβρωση ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 3Fera Σε εκκίνηση του λέβητα πυρολύσεως θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera πρέπει να τηρούνται τις εξής οδηγίες: Η εξυπηρέτηση του λέβητα πρέπει να εκτελείται σύµφωνα µε την οδηγία υποστήριξης και χρησιµοποίησης; Ο λέβητας χρησιµοποιείται µόνο από ενήλικα πρόσωπα που έχουν γνωρίσει την οδηγία χρησιµοποίησης του εξοπλισµού. εν επιτρέπεται τη παρουσία παιδιών κοντά στο λέβητα. Κάθε παρέµβαση στη λειτουργία του εξοπλισµού που θα οδηγήσει σε κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών δεν επιτρέπεται; Σε περίπτωση πως στο χώρο είναι δυνατό να µπουν καυσαέρια, και επίσης σε εκτέλεση επισκευών στους οποίους διαρρέονται τέτοια αέρια (π.χ. σε στίλβωση µε εύφλεκτα χρώµατα και υλικά, σε συγκόλληση δαπέδων), η χρήση του λέβητα πρέπει να διακοπεί; Κατά τη λειτουργία ο λέβητας πρέπει περιοδικά να ελέγχεται από τον καταναλωτή; Ο καταναλωτής δεν πρέπει να κάνει επισκευές. Σε πρόβληµα κατά τη λειτουργία του λέβητα πρέπει να ζητήσετε αρµόδια βοήθεια από το αντίστοιχο συνεργείο; Απαγορεύεται κάθε αλλαγή στη κατασκευή και στη ηλεκτρική εγκατάσταση του λέβητα; Απαγορεύεται τη χρήση καυσίµου που δεν είναι πιστοποιηµένο για να χρησιµοποιηθεί σ` αυτό το λέβητα; Απαγορεύεται αύξηση του ισχύς θέρµανσης του λέβητα πάνω από το µέγιστο; Απαγορεύεται η τοποθέτηση εύφλεκτων υλικών πάνω ή κοντά στο λέβητα σε απόσταση ελάχιστη από τη επιτρεπόµενη; Το υπόλοιπο στάχτης από τη καύση µαζεύεται σε πυρίµαχων δοχείων µε καπάκια και µετά από ψύξη σε θερµοκρασία του περιβάλλοντος ρίχνεται σε κατάλληλο µέρος. Σε αφαίρεση της στάχτης δεν επιτρέπεται τη ύπαρξη εύφλεκτων υλικών σε απόσταση λιγότερη από 1500mm από το λέβητα. Επίσης η στάχτη από τη χρήση ξύλινων πελέτων µπορεί να χρησιµοποιείται για γονιµοποίηση χώµατος; Μετά από το τέλος της εποχής θέρµανσης ο λέβητας και η καµινάδα πρέπει να καθαρίζονται από τη στάχτη, αιθάλη και πίσσα; Η διάρκεια καύσης του λέβητα εξαρτάται από το καθεστώς χρήσης και επίσης από τη ποσότητα ξύλων. Η πρακτική δείχνει πως τα ξύλα: οξιά, δρυός, φλαµουριά, συκοµορέα, οπωροφόρα δέντρα είναι υλικά που επιτρέπουν παρατεταµένη χρήση του λέβητα επειδή η ειδική θερµιδική αξία (θερµιδική αξία για µονάδα όγκου ξύλου) αυτών των υλικών είναι υψηλότερη σε σχέση µε τα άλλα είδη ξύλων. Συνεχίζουν: κάστανο, σηµύδα, έλατο, που έχουν χαµηλότερη θερµιδική αξία (τη λεγόµενη δεύτερη ποιότητα σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά καύσης χρήσης), και το φλαµούρι, λεύκα, ιτιά και φτελιά είναι µε χαµηλότερες αξίες της ειδικής θερµιδικής αξίας. Επίσης το ρητινώδης υλικό µε µέση και 3Fera 25/35/45 24

25 χαµηλή ποιότητα µπορεί να οδηγήσει σε έντονο λέρωµα του θαλάµου καυσίµου µε πίσσα. Πρέπει να έχετε υπ` όψη πως το φρέσκο ξύλινο υλικό (που δεν είναι αποξηραµένο µέχρι τους ειδικούς παραµέτρους) έχει χαµηλή θερµιδική αξία και η χρήση τέτοιου καυσίµου οδηγεί σε αυξηµένη κατανάλωση σε σχέση µε τη ονοµαστική και επίσης σε σηµαντικά µειωµένο θερµαντικό ισχύς του λέβητα µέχρι το σηµαντικό λέρωµα του και επίσης διάβρωση των θερµαντικών επιφανειών από τη πίσσα. Ο λέβητας πυρόλυσεως θέρµανσης νερού από τη σειρά Pyrotherm είναι εξοπλισµό µε χειριστική τροφοδότηση µε καύσιµο. Το θερµαντικό ισχύς του εξαρτάται όπως από τα χαρακτηριστικά του καυσίµου (το πολύ από την υγρότητα του), έτσι και από τον τρόπο και το καθεστώς χρήσης του λέβητα. Η πρακτική δείχνει πως αποτελεσµατική πορεία πυρόλησης σε τέτοιο τύπο λεβήτων θέρµανσης νερού πραγµατοποιείται σε θερµοκρασία του νερού κυκλοφορίας στον εναλλάκτη του λέβητα πάνω από 60 o C, να γιατί στη χρήση πρέπει να εξασφαλιστούν συνθήκες τέτοιου καθεστώτα λειτουργίας. Εάν η θερµοκρασία του νερού ανανκύκλωσης είναι χαµηλότερη από τη ορισµένη αυτό οδηγεί σε µείωση της έντασης αφαίρεσης καυσαερίων από τα ξύλα και επίσης συµπύκνωση των αερίων στους τοίχους του εναλλάκτη. Αυτή είναι δυσµενείς πορεία έχοντας υπ` όψη τη ζωή του λέβητα γιατί η συµπυκνωµένη πίσσα έχει διαβρωτική δράση και αυτή η πορεία οδηγεί σε µείωση του πάχους των τοίχων του λέβητα και αντίστοιχα της ζωής του. Επίσης η πρακτική δείχνει πως σε διαρκές λειτουργία του λέβητα χωρίς φροντίδα εκ µέρος του προσωπικού στο θάλαµο καύσης µπορεί να παρατηρηθεί το λεγόµενο δηµιουργία θόλου των ξύλων κούτσουρων και ενδεχόµενα παρεµπόδιση της είσοδο του στοµίου του καυστήρα µε µικρά σωµατίδια κάρβουνα που οδηγεί σε αύξηση της αντίστασης στο στόµιο καύσης και µείωση της έντασης αφαίρεσης πτητικών αέριων και αντίστοιχα µείωση του θερµαντικού ισχύς. Γι` αυτό συνίσταται το καύσιµο κα ανακατεύεται περιοδικά και να καθαρίζεται το στόµιο (µε ειδικό εργαλείο τσιµπίδα τηρώντας τα µέτρα ασφάλειας) µε σκοπό βελτίωσης της πορείας καύσης και απόδοσης των πτητικών γκαζιών προς τη ζώνη του θαλάµου καύσης ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙ ΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ Η θερµαντική βαλβίδα που χρειάζεται για πραγµατοποίηση αποτελεσµατικής πορείας καύσης ρυθµίζεται σε καθεστώς ονοµαστικού ισχύς του λέβητα. Για επίτευξη του ονοµαστικού ισχύς η ρύθµιση πρέπει να είναι τέτοια για να είναι ανοιχτή η βαλβίδα ορισµού του αέρα καύσης. Η θερµαντική βαλβίδα χρειάζεται για πραγµατοποίηση αποτελεσµατικής πορείας καύσης. Επίσης αυτή η βαλβίδα χρησιµοποιείται για προστασία από υπερθέρµανση του λέβητα. Αυτή η βαλβίδα καταγράφει τη θερµοκρασία του νερού ανακύκλωσης στο λέβητα αλλάζοντας τη θέση του µοχλού της κατασκευής σε χαµηλή θερµοκρασία του νερού ο µοχλός ανοίγει τη βαλβίδα ρύθµισης της ποσότητας αέρα, σε αύξηση της θερµοκρασίας του νερού ανακύκλωσης ο µοχλός αρχίζει να κλείνει αυτή τη βαλβίδα (δηλ. η θερµαντική βαλβίδα έχει «άµεση δράση» και δεν χρειάζεται εξωτερική πηγή ενέργειας για τη λειτουργία του). Η θέση της βαλβίδας ρύθµισης του αέρα καύσης ελέγχεται οπτικά. Η θερµαντική βαλβίδα πρέπει να ρυθµιστεί έτσι πως σε θερµοκρασία του νερού ανακύκλωσης 90 o C, η βαλβίδα ρύθµισης του αέρα πρέπει να είναι κλειστή. Η ρύθµιση της θερµαντικής βαλβίδας εκτελείται µε το εξής τρόπο: 3Fera 25/35/45 25

26 Ο λέβητας θερµαίνεται σε θερµοκρασία του νερού κυκλοφορίας 80 o C (δείχνεται από το θερµαντικό µανόµετρο που βρίσκεται στο µπροστινό πανέλο του πίνακα διαχείρισης του λέβητα); Ρυθµίζεται η θέση του χερουλιού της βαλβίδας σε θερµοκρασία ίσια στη θερµοκρασία του νερού ανακύκλωσης στο λέβητα; Ρυθµίζεται η αλυσίδα (που συνδέει το µοχλό της βαλβίδας µε τη βαλβίδα ορισµού της απόδοσης αέρα καύσης) µε µεταφορά του άγκιστρου για να µπορέσει η βαλβίδα ορισµού του αέρα καύσης να είναι ανοιχτή σε θέση ορισµένη από τη βίδα που εξασφαλίζει τη χαλαρότητα της βαλβίδας. Σε αυτή τη ρύθµιση η αλυσίδα πρέπει να είναι καλά τεντωµένη; Εάν χρειάζεται να ρυθµιστεί και το ελάχιστο άνοιγµα της βαλβίδας ορισµού του αέρα καύσης εκτελείται µε τη βίδα. Η βαλβίδα δεν πρέπει να κλείνει τη βαλβίδα ορισµού του αέρα καύσης γιατί αυτό θα οδηγήσει σε ασφυξία του λέβητα και απόδοση πίσσας στις θερµαντικές επιφάνειες του λέβητα. Η βαλβίδα πρέπει να είναι ανοιχτή σε 3 8mm, σύµφωνα µε τις τοπικές συνθήκες (έλξη της καµινάδας, θερµαντικό ισχύς του λέβητα, χαρακτηριστικά του καυσίµου) ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΠΥΡΟΛΥΣΕΩΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 3Fera Η διαχείριση των λεβήτων θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera εκτελείται µέσω πίνακα διεπαφής µε εργαλεία ελέγχου και διαχείρισης και πίνακα µε συνδέσεις. Πίνακας 6.1 δείχνει τη µπροστινή πλευρά του πίνακα διεπαφής των λεβήτων από τη σειρά 3Fera. Πίνακας 6.1. Πίνακας διεπαφής µε εργαλεία ελέγχου και διαχείρισης του λέβητα θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera. Εργατικός θερµοστάτης Συναγερµός υπερθέρµανσ ης Εκκίνηση Συναγερµός από τον ελεγκτή Αλλακτής του καθεστώ τος : Ξύλα / σύνθετο καθεστώς Ανάφλεξη ОК Θερµαντικός µανόµετρος Ελεγκτής 3Fera 25/35/45 26

27 Στοιχεία του πίνακα διεπαφής και οι λειτουργίες τους: START χρησιµοποιείται για START/STOP προς τη µονάδα διαχείρισης; Θερµοστάτης λειτουργίας για ορισµό του άνω όριο της θερµοκρασίας του κυκλοφορούν νερού ως το φτάσιµο του οποίου ο λέβητας θα λειτουργεί και θα εξασφαλίζει ενέργεια για τη εγκατάσταση θέρµανσης; Θερµοµανόµετρο για ένδειξη της θερµοκρασίας του κυκλοφορούν νερού και την πίεση στο εναλλάκτη του λέβητα; ιακόπτης καθεστώτος λειτουργία σαν απλό λέβητα πυρολύσεως ή σύνθετο καθεστώς (λειτουργία σε ξύλα και µετά από τη καύση τους συνεχίζει αυτόµατη λειτουργία µε αποθεµατικό καύσιµο); Ελεγκτής µονάδα διαχείρισης του εξοπλισµού χρησιµοποιείται για διαχείριση του λέβητα, σύµφωνα µε το ορισµένο πρόγραµµα; Συναγερµός υπερθέρµανσης χρησιµοποιείται για ένδειξη της ενεργοποίησης του θερµοστάτη έκτακτης ανάγκης λόγω υπέρβασης της θερµοκρασίας του νερού στο λέβητα (υπερθέρµανση); Συναγερµός από ελεγκτή (διαταραχές στην λειτουργία) χρησιµοποιείται για ένδειξη έκτακτων περιστατικών; Ανάφλεξη ОК δείκτης λειτουργίας, λάµπει σε ύπαρξη καύσης. Στο πίσω µέρος των σύνθετων λεβήτων πυρολύσεως θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera υπάρχει πίνακα διεπαφής µε συνδέσεις (Πίνακας 6.2). Πίνακας 6.2. Πίνακας διεπαφής µε συνδέσεις του λέβητα θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera. Στοιχεία του πίνακα διεπαφής µε συνδέσεις και λειτουργίες: 1. ανεµιστήρας καυσαερίων σύνδεση ενεργοποίησης του ανεµιστήρα καυσαερίων; 2. εξωτερικό τρυπάνι (δυνατότητα) για σύνδεση του συµπληρωµατικού τρυπανιού; 3. σύνθετο τρυπάνι τροφοδότησης µε καύσιµο (δυνατότητα) конектор за включване на шнека; 4. πλήκτρο POWER χρησιµοποιείται για κεντρική εκκίνηση και σβήσιµο του λέβητα; 3Fera 25/35/45 27

28 5. θερµοστάτης έκτακτης ανάγκης χρησιµοποιείται για υπεράσπιση του λέβητα από υπερθέρµανση. Εργοστασιακά ρυθµίστηκε να σβήνει το λέβητα όταν η θερµοκρασία υπερβαίνει 95 o C; 6. θερµοστάτης χώρου για σύνδεση του λέβητα µε θερµοστάτη χώρου; 7. τροφοδότηση σύνδεση του λέβητα µε τη ηλεκτρική εγκατάσταση. Η ηλεκτρική τροφοδότηση πραγµατοποιείται µε το πλήκτρο POWER, που βρίσκεται στο πίνακα διεπαφής µε συνδέσεις διαχείρισης του εξοπλισµού ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΈΒΗΤΑ Ο λέβητας πρέπει να συνδεθεί µε τη ηλεκτρικό δίκτυο τηρώντας τις οδηγείς τεχνικής ασφάλειας; Πρίν από τη χειριστική ανάφλεξη των ξύλων πρέπει να ελέγξετε τη λειτουργικότητα των στοιχείων/µονάδων του λέβητα που εξασφαλίζουν τη ασφαλής λειτουργία του, και επίσης του θερµαντικού συστήµατος: o Ανεµιστήρας απόδοσης καυσαερίων; o Βαλβίδα ανάφλεξης; o Θέση και κατάσταση του πυρίµαχου στοιχείου διαχείρισης στο θάλαµο καύσης του λέβητα; o Θερµαντική βαλβίδα ρύθµισης της απόδοσης του αέρα καύσης και ρύθµιση; o Λειτουργικότητα των µονάδων διαχείρισης (θερµοστάτες, θερµοµανόµετροι); o Λάστιχα της πόρτας; o Αντλίας ανακύκλωσης (εάν στη εγκατάσταση θέρµανσης υπάρχει τέτοιο αντλία); o Σύνθετο τρυπάνι τροφοδότησης µε καύσιµο αποθεµατικού καυσίµου. Ο θάλαµος καυσίµου πρέπει να είναι γεµάτος µε µικρή ποσότητα ραβδιών (π.χ. ξηρά πηχάκια, πευκοδάση κ.α.), διαµορφώνοντας ένα σωρό αυτού του υλικού πάνω από τη ζώνη του στοµίου στο κάτω µέρος του θαλάµου καύσης. Συνίσταται η βασική µάζα των ξύλινων σωµατιδίων που θα χρησιµοποιούνται για ανάφλεξη να είναι περίπου 5kg. Πρέπει να τηρείται να µην είναι απόλυτα κλειστό το άνοιγµα µε υλικό που θα εµποδίσει το πέρασµα καυσαερίων µετά από τη ανάφλεξη του καυσίµου; ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ Πριν από τη εκκίνηση του λέβητα πρέπει να ελεγχθεί εάν το πυρίµαχο στοιχείο στο θάλαµο καύσης του λέβητα είναι τοποθετηµένο σωστά (κεντρικά κοντά στο πίσω τοίχο). Οι Σύνθετες λεβήτες πυρολύσεως θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera έχουν δυο καθεστώτα λειτουργίας: Καθεστώς σε ξύλα; Σύνθετος καθεστώς. Τα καθεστώτα λειτουργίας του λέβητα διαλέγονται µε το διακόπτη καθεστώτων καθεστώς σε ξύλα / σύνθετος καθεστώς από το πίνακα διεπαφής του λέβητα. Σε καθεστώς Ξύλα, η πορεία εκκινείται µε χειριστική ανάφλεξη των ξύλων και µε το πάτηµα του πλήκτρου START σε καθεστώς του διακόπτη του καθεστώτος Ξύλα. 3Fera 25/35/45 28

29 Σε σύνθετο καθεστώς η πορεία εκκινείται µε χειριστική ανάφλεξη των ξύλων και µε το πάτηµα του πλήκτρου START σε καθεστώς Ξύλα. Μετά από τη λάµψη της πράσινης λάµπας που δείχνει πορεία καύσης ο διακόπτης πάει σε «σύνθετο» καθεστώς. Μετά από τη καύση των ξύλων το σύστηµα αυτόµατα πάει σε λειτουργία µε αποθεµατικό καύσιµο. Μετά εάν χρειάζεται πάλι λειτουργία µε ξύλα ο ελεκτής καθεστώτων τοποθετείται πάλι σε καθεστώς Ξύλα. Μετά από τη καλή ανάφλεξη των ξύλων ο διακόπτης πάλι µπορεί να τοποθετηθεί σε «σύνθετο καθεστώς» κτλ. η πορεία είναι κυκλική και µε περιορισµό µόνο για καθαρισµό. Εάν χρειάζεται µπορεί να λειτουργεί µόνο µε ένα καύσιµο. Εάν ο εξοπλισµός ήταν σε σύνθετο καθεστώς λειτουργίας αλλά διακόπηκε τη ηλεκτρική τροφοδότηση, το υπόλοιπο καύσιµο πρέπει να καεί και αυτόµατα πάει σε αποθεµατικό καύσιµο. Σε επίτευξη της θερµοκρασίας από το θερµοστάτη χώρου συνεχίζει τελική καύση. Σε λειτουργία µε αποθεµατικό καύσιµο η πορεία υποστηρίζεται σε καθεστώς τελικής καύσης αλλά µε τροφοδότηση σε ορισµένους περιόδους. Μετά από τη µείωση της θερµοκρασίας του νερού ή µε σήµα του θερµοστάτη χώρου συνεχίζει ανάφλεξη και λειτουργία σε ονοµαστικό ισχύς. Σε έλλειψη φωτιάς στο θάλαµο καύσης του λέβητα πρέπει να γίνει χειριστική ανάφλεξη του καυσίµου. Για το σκοπό τοποθετούνται λίγα ξύλα να αναφλέγονται. Σε αρχική εκκίνηση του λέβητα το τρυπάνι για το συµπληρωµατικό καύσιµο (ξύλινες πελέτες ή ξύλινο τσιπς) πρέπει να γεµίσει µε καύσιµο. Αυτή η γέµιση είναι διαρκές πορεία και πρέπει να περιµένετε το καύσιµο να αρχίζει να πέφτει στο θάλαµο καύσης του εξοπλισµού. Η εκκίνηση του εξοπλισµού εκτελείται µετά από γέµιση του τρυπανιού µε συµπληρωµατικό καύσιµο υποχρεωτικό αρχικό όρο λειτουργίας σε σύνθετο καθεστώς. εν συνίσταται λειτουργία του εξοπλισµού µε ανοιχτές πόρτες όπως στο θάλαµο καύσης έτσι και στο θάλαµο καύσης. εν συνίσταται λειτουργία του εξοπλισµού µε τρυπάνι που τροφοδοτείται έξω από το λέβητα. Η ηλεκτρική τροφοδότηση του τρυπανιού έξω από το λέβητα επιτρέπεται µόνο σε αρχικό γέµισµα του τρυπανιού µε καύσιµο, σε σβησµένο λέβητα, µέχρι τη στιγµή γέµισης του τρυπανιού, δηλ. να µην επιτρέπεται µη επιτρεπόµενη καύση. Σε αρχική εκκίνηση του εξοπλισµού το άνω θάλαµο πρέπει να γεµίσει µε αρχική ποσότητα καυσίµου λεπτοµερειακή περιγραφή υπάρχει στη πλήρες οδηγία. Μετά αυτή η αρχική δόση πρέπει να αναφλέγεται χειριστικά και µετά από σταθεροποίηση της πορείας καύσης να εκτελεστεί το εξής σύµφωνα µε το καύσιµο: Ξύλα να γεµίσει το θάλαµο µε καύσιµο και να εκκινήσει το αυτόµατο καθεστώς; Να τοποθετεί σε καθεστώς αυτόµατης τροφοδότησης ξύλινες πελέτες ή ξηρό βαθµονοµιµένο τσιπς. το τρυπάνι πρέπει να γεµίσει µε καύσιµο. Εάν το τρυπάνι δεν τροφοδοτεί µε καύσιµο το άνω θάλαµο µπορεί να χρειαστεί ξαναεκκίνηση του εξοπλισµού. Ο λέβητας λειτουργεί σε προκαταβολικά ορισµένο αλγόριθµο λειτουργίας. Το πρόγραµµα έχει ασφάλεια αντί µη επιτρεπόµενη είσοδο µε κώδικα. Για τον καταναλωτή (που γνωρίζει τη παρούσα οδηγία) επιτρέπονται για έλεγχο και ρύθµιση µόνο ορισµένες παραµέτρους. Ο θερµοστάτης λειτουργίας του νερού ( С) ρυθµίζεται στη ορισµένη θερµοκρασία. Αυτό πρέπει να είναι στα όρια 65 0 С С, για να αποφεύγονται χαµηλές θερµοκρασίες. 3Fera 25/35/45 29

30 6.4. ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΈΒΗΤΑ Στο καταναλωτή επιτρέπεται να χρησιµοποιεί το υποµενού PARAMETER. εν χρειάζεται τη χρήση κώδικα από τον καταναλωτή! Η χρήση των υποµενού περιορίζεται µε κώδικα. Στο Πίνακα 6.3. δείχνεται τη εξωτερική όψη του ελεγκτή (µονάδα διαχείρισης) στο πίνακα διεπαφής του λέβητα. Πίνακας 6.3. εξωτερική όψη και σήµανση των πλήκτρων της µονάδας διαχείρισης. OK SHIFT Ο αλγόριθµος εµφάνισης και αντίστοιχης αλλαγής (µόνο εάν χρειάζεται!) µιας παραµέτρου της οµάδας είναι ο εξής: 1. Πατήστε το πράσινο πλήκτρο ( ) µε σήµα Menu/OK του ελεγκτή. Εµφανίζεται ένα κατάλογο µε µενού; 2. Με τα πλήκτρα βέλος προς τα κάτω ( ) ή επάνω ( ) από το µενού διαλέγεται τη δυνατότητα - PARAMETER ; 3. Βέλος προς τα πάνω ( ) πατήστε µερικές φορές µέχρι να φτάσετε το παράµετρο που θέλετε Т4 ή Т6 (αυτές είναι οι παράµετροι που ορίζουν το θερµαντικό ισχύς); εν πρέπει να κάνετε προσπάθειες αλλαγής άλλων παραµέτρων, εκτός εάν δεν ξέρετε τη επιρροή τους στη λειτουργία του εξοπλισµού. 4. Με το πλήκτρο βέλος δεξιά ( ) επιλέγεται το µέρος όπου δείχνεται το χρόνο τη αξία του παραµέτρου; 5. Με το πλήκτρο βέλος προς τα κάτω ( ) ή προς τα πάνω ( ) αλλάζεται την αξία. Σηµείωση: Σε κράτηση των πλήκτρων βέλος προς τα κάτω ( ) ή προς τα πάνω ( ) µετά από ορισµένη στιγµή οι αξίες αλλάζονται πιο γρήγορα; 6. Μετά από ρύθµιση του χρόνου πατήστε το πράσινο πλήκτρο Menu/OK; 7. Στην οθόνη της µονάδας διαχείρισης εµφανίζεται ερώτηση CONFIRM CHANGES? (Επιβεβαιώνεται την αλλαγή?). Ρυθµίζεται µε τα βέλη κίνησης - βέλος προς τα κάτω ( )ή προς τα πάνω ( ) την αντίστοιχη απάντηση Yes ή Not. ιαλέγεται Yes µε πάτηµα του πράσινου πλήκτρου µε σήµα Menu/OK, για να βεβαιωθεί την αλλαγή ή µε Not, για να απαρνήσετε την αλλαγή; Εάν ο καταναλωτής δεν είναι σίγουρος στη ανάγκη αλλαγής ή άγνοια έκανε την αλλαγή πρέπει πάλι να διαλέξει την απάντηση Not, για να ακυρώσει την αλλαγή. 3Fera 25/35/45 30

31 8. Πατήστε ακόµη µια φορά το πράσινο πλήκτρο Menu/OK του ελεγκτή και θα βγείτε από το µενού παραµέτρων και στην οθόνη της µονάδας διαχείρισης θα εµφανιστεί το πρόγραµµα κανονικής λειτουργίας. Εάν κάπου έγινε λάθος αλλαγή ενός παραµέτρου της µονάδας διαχείρισης περνώντας αυτό το βήµα µε ερώτηση CONFIRM CHANGES? (Επιβεβαιώνεται την αλλαγή?) διαλέγεται την απάντηση NO, και οι αλλαγές ακυρώνονται; Εάν προσπαθήσετε να µπείτε σε άλλο µενού π.χ. MONITORING, το ελεγκτή περιµένει την εισαγωγή καινούριου κώδικα (PASSWORD). Εµφανίζεται τη οθόνη (Πίνακας 6.4). Πίνακας 6.4. Μενού που εµφανίζεται στη οθόνη. PASSWORD CLEAR 0/ SHIFT + OK = EXIT 5 = µέγιστος αριθµός λάθος δοκιµών εισαγωγή κώδικα Πρέπει να βγείτε από αυτή τη κατάσταση. Ο τρόπος δείχνεται στη οθόνη, (πρέπει να πατήσετε ταυτόχρονα SHIFT και OK, κρατώντας το SHIFT και πατήστε ОК ). Εµφανίζεται υποµενού από το οποίο µπορείτε να βγείτε µε το πλήκτρο βέλος αριστερά ( ). Άλλος ευκολότερος τρόπος είναι το σβήσιµο και τη ενεργοποίηση της τροφοδότησης µε το πλήκτρο POWER. Εάν δεν εκτελέσει η έξοδος µε το περιγραµµένο τρόπο ο καταναλωτής έχει το δικαίωµα να κάνει 5 δοκιµές εισαγωγής κώδικα. Μετά από τη 5 δοκιµή στη οθόνη της µονάδας διαχείρισης εµφανίζει το µήνυµα (Πίνακας 6.5). Πίνακας 6.5. Πληροφορίες που εµφανίζονται στην οθόνη της µονάδας διαχείρισης σε εξάντληση των δοκιµών εισαγωγής κώδικα και πέρασµα στο γενικό µενού. PASSWORD CLEAR ERROR 5/5 >>> 30 MINUTES Το µήνυµα στην οθόνη της µονάδας διαχείρισης σηµαίνει πως πρέπει να περιµένετε 30 λεπτά σε ενεργοποιηµένο εξοπλισµό. Μετά από τη λήξη αυτή της περιόδου (30 λεπτά) ενεργοποιείται µε το περιγραµµένο τρόπο πατήστε σύγχρονα το πλήκτρο SHIFT και το πλήκτρο ОК. Στη οθόνη της µονάδας διαχείρισης εµφανίζεται ένα υποµενού από το οποίο µπορείτε να βγείτε πατώντας το πλήκτρο βέλος αριστερά ( ). Άλλος τρόπος είναι να περιµένετε τουλάχιστον 30 λεπτά και να σβήσετε και ανάψετε πάλι το εξοπλισµό, και τότε ο συναγερµός της µονάδας διαχείρισης µηδενίζει αυτόµατα. 3Fera 25/35/45 31

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΙΟ ΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ATMOS D 15 P, D 20 P, D 30 p και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για άνετη θέρμανση σπιτιών με πελλέτες και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο,

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Λέβητες Atmos D 15 P, D 20 P, D 30 P και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για τη θέρμανση σπιτιών με Pellets και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ο ΗΓΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο ΗΓΙΑ ΣΥΝΑΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΡΑ BISOLID SAVER 4.3.2013 г. 11:22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ σελ. 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚΆ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ KOMBI ATMOS ΛΕΙΤΟΥΡΓÍΑ Καινούργια σειρά των λεβήτων KOMBI DC 18 SP (L), DC 25 SP (L), DC 32 SP (L) επιτρέπει καύση ξύλου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ -ΠΛΑΤΟΣ -ΒΑΘΟΣ -ΥΨΟΣ -ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ Η διασύνδεση του πίνακα ελέγχου και τα στοιχεία του παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα: Ο πίνακας ελέγχου έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: 1. Παρουσιάζει την πραγµατική

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Multiplex MCL (40-100.000 kcal/h)

Multiplex MCL (40-100.000 kcal/h) Multiplex MCL (40-100.000 kcal/h) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΒΗΤΑ Χαλύβδινος λέβητας ξύλου-κάρβουνου, τύπου e με κυλινδρικό εναλλάκτη και φλογαυλούς περιμετρικά, φλογοθάλαμο ΟΒΑΛ σχήματος, χυτοσιδηρή εστία καύσης και

Διαβάστε περισσότερα

FOKOLUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

FOKOLUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ FOKOLUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ FOKOLUS ΜΟΝΤΕΛΟ ονομαστική ωφέλιμη ισχύς Απόθεμα ξύλου αυτονομία kw kw l FOKOLUS 20 20 70 5-7 FOKOLUS 30 33 125 5-7 FOKOLUS 40 42 165 5-7 Η δύναμη του χάλυβα, η θερμότητα από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

Ο λέβητας περιλαμβάνεται στη γερμανική λίστα BAFA χάρη στο χαμηλό επίπεδο ρύπων και στην υψηλή απόδοση

Ο λέβητας περιλαμβάνεται στη γερμανική λίστα BAFA χάρη στο χαμηλό επίπεδο ρύπων και στην υψηλή απόδοση Οικονομία Lambda prbe Προηγμένος αλγόριθμος ελέγχει το λέβητα σύμφωνα με τις δεδομένες συνθήκες προσφέροντας τη βέλτιστη απόδοση ανά πάσα στιγμή. Εγγυάται σημαντική εξοικονόμηση, καθαρισμό εναλλάκτη και

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Π Υ Ρ Ο Λ Υ Σ Η Σ. Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου...

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Π Υ Ρ Ο Λ Υ Σ Η Σ. Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου... Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Π Υ Ρ Ο Λ Υ Σ Η Σ Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου... Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η Κ Α Ι Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Α Skoda Superb, μοντέλο του 1942, με γεννήτρια ατμοποίησης ξύλου ATMOS 77 χρόνια Τρείς γενιές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ. http:// www.greenecotherm.eu. εγκατάστασης και χρήσης. του αυτόµατου καυστήρα πελλετών της σειράς GP

Ο ΗΓΙΕΣ. http:// www.greenecotherm.eu. εγκατάστασης και χρήσης. του αυτόµατου καυστήρα πελλετών της σειράς GP Ο ΗΓΙΕΣ εγκατάστασης και χρήσης του αυτόµατου καυστήρα πελλετών της σειράς GP και λέβητας ζεστού νερού της σειράς Pelletherm v4 http:// www.greenecotherm.eu 1/56 Παραγωγός ΖΜΜ ΧΑΣΚΟΒΟ ΑΕ ιεύθυνση Βουλγαρία,

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση!

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εγγύηση 5 χρόνια Δοχείων ΖΝΧ & Αποθήκευσης ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 80L 2000L o Μονής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm.

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Η Halcotherm ιδρύθηκε το 1986 και η έδρα της βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης. Η εταιρία δραστηριοποιείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ)

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΥΠΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΙΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΜΟΝΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΙΟ Η ΒΑΛΒΙ Α ΠΛΑΤΟΕΙ ΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ Ζ.Ν. ΧΡΗΣΗΣ EVE

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχιοι ηλεκτρικοί λέβητες

Επιτοίχιοι ηλεκτρικοί λέβητες Επιτοίχιοι ηλεκτρικοί λέβητες GRP24.7 GRP18.7 GRP15.7 GRP12.7 GRP09.7 ebloc Σειρά 7 DOCID 0603EBL7GR Αναθεώρηση 1.0 Οκτωβρίου 2010 2010 EKOPAN D.M. d.o.o. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

(20-60.000 kcal/h) 3-PASS

(20-60.000 kcal/h) 3-PASS (20-60.000 kcal/h) ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Σταθερός βαθμός απόδοσης, μεγαλύτερος από 90% Λέβητας με τρείς διαδρομές καυσαερίων ( πλήρεις), Στιβαρή κατασκευή μικρών διαστάσεων Εύκολος καθαρισμός και συντήρηση Φιλικό

Διαβάστε περισσότερα

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw.

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw. ΣΥΜΒΑΤ Ι ΚΟΙ ΛΕ ΒΗΤ Ε Σ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ALIXIA S Ο Alixia περικλείει στην απλότητά του όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά για άψογη λειτουργία εξασφαλίζοντας αξιόπιστες, πρακτικές και σίγουρες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

νέες τεχνολογίες νέα προϊόντα

νέες τεχνολογίες νέα προϊόντα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 νέες τεχνολογίες νέα προϊόντα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ δ ι β ά θ μ ι ο ι κ α υ σ τ ή ρ ε ς κ α υ σ τ ή ρ ε ς μ ε έ λ ε γ χ ο I N V E RT E R π ν ε υ μ α τ ι κ ά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ 1 Διακόπτουν,ανοίγουν ή ρυθμίζουν την παροχή ενός σωλήνα q Τοποθετούνται σε όλα τα δίκτυα, κλάδους, σε θερμαντικά σώματα.. q 2 3 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Επιτρέπουν την κίνηση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Στιγμές θαλπωρής και χαλάρωσης

Στιγμές θαλπωρής και χαλάρωσης Στιγμές θαλπωρής και χαλάρωσης Οι ξυλόσομπες της σειράς Buderus blueline κερδίζουν τις εντυπώσεις από την πρώτη κιόλας ματιά, όχι μόνο για το εξαιρετικό τους design, αλλά γιατί είναι ταυτόχρονα καινοτόμα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Π Υ Ρ Ο Λ Υ Σ Η Σ. Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου...

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Π Υ Ρ Ο Λ Υ Σ Η Σ. Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου... Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Π Υ Ρ Ο Λ Υ Σ Η Σ Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου... Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η Κ Α Ι Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Α Skoda Superb, μοντέλο του 1942, με γεννήτρια ατμοποίησης ξύλου ATMOS 77 χρόνια Τρείς γενιές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

η πραγματική θερμότητα ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου...

η πραγματική θερμότητα ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου... ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου... Γεννήτρια ατμοποίησης ξύλου DOKOGEN Έκθεση συμπιεστών Atmos, 1945 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Τρείς γενιές της οικογένειας Cancar Γεννήτρια ατμοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Gasification TECHNOLOGY

Gasification TECHNOLOGY www.gasification-technology.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Gasification TECHNOLOGY συστηματα ηλεκτροπαραγωγησ με αεριοποιηση βιομαζασ www.gasification-technology.gr Gasification TECHNOLOGY συστηματα ηλεκτροπαραγωγησ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ» Τεύχος 1389 Απρίλιος 2005 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιώτη Φαντάκη Μέρος 2 ο. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΠΟΪΛΕΡ Υπάρχουν μπόϊλερ διπλής και τριπλής ενέργειας. Τα μπόϊλερ διπλής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS. Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS. Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013 VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013 ver. Bio Products h.10-13 Προϊόντα για τζάκια λέβητες στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τεχνολογίες θερμάνσεως Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τα οικονομικά της κεντρικής θέρμανσης με πετρέλαιο θέρμανσης ή κίνησης Κατωτέρα θερμογόνος δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις, συστήματα & εξοπλισμός ηλεκτροστατικής βαφής Προστασία περιβάλλοντος & αποτέφρωση απορριμμάτων Συστήματα βαφής απομίμησης ξύλου

Εγκαταστάσεις, συστήματα & εξοπλισμός ηλεκτροστατικής βαφής Προστασία περιβάλλοντος & αποτέφρωση απορριμμάτων Συστήματα βαφής απομίμησης ξύλου Εγκαταστάσεις, συστήματα & εξοπλισμός ηλεκτροστατικής βαφής Προστασία περιβάλλοντος & αποτέφρωση απορριμμάτων Συστήματα βαφής απομίμησης ξύλου ΕΔΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Α Βιομηχανική περιοχή Βόλου Τ.Κ. 38500 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ 5 ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ Ορισμός. Ο λέβητας είναι μία μεταλλική κατασκευή στην οποία γίνεται η μετάδοση της θερμότητας που παράγεται από την καύση του καυσίμου, σε ένα ρευστό το οποίο μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΕ ΒΡΑΝΙΕ Radnička 1,Τηλ.: 017/421-121 ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΥΠΟΣ: CENTRAL-23 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 Ονομασία κουζίνας Χωρητικότητ α της θέρμανσης του χώρου Μέγιστη πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. εγκατάστασης και χρήσης. του αυτοματοποιημένου καυστήρα pellet "ΕΡΑΤΩ GP20 +" (Μοντέλα: ΕΡΑΤΩ GP20 + / 25 και ΕΡΑΤΩ GP20 + / 32) σελ.

ΟΔΗΓΙΕΣ. εγκατάστασης και χρήσης. του αυτοματοποιημένου καυστήρα pellet ΕΡΑΤΩ GP20 + (Μοντέλα: ΕΡΑΤΩ GP20 + / 25 και ΕΡΑΤΩ GP20 + / 32) σελ. ΟΔΗΓΙΕΣ εγκατάστασης και χρήσης του αυτοματοποιημένου καυστήρα pellet "ΕΡΑΤΩ GP20 +" (Μοντέλα: ΕΡΑΤΩ GP20 + / 25 και ΕΡΑΤΩ GP20 + / 32) σελ. 1/54 http://www.erato.bg Κατασκευή ΕΡΑΤΩ Product LTD Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια. και Α οδοτική. Λειτουργία. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) VOLATSAKASBIOMASS ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013

Ασφάλεια. και Α οδοτική. Λειτουργία. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) VOLATSAKASBIOMASS ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013 Ασφάλεια και Α οδοτική Λειτουργία ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013 VOLATSAKASBIOMASS Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και εµπειρία που έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης KA 306. Ενεργειακό τζάκι. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643536 (10/1998) GR

Οδηγίες χρήσης KA 306. Ενεργειακό τζάκι. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643536 (10/1998) GR Οδηγίες χρήσης Ενεργειακό τζάκι KA 306 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643536 (10/1998) GR Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικές υποδείξεις...........................................

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RSR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RSR 28

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ. TERMOJOlLY. Ενεργειακό τζάκι καλοριφερ P O W E R E D B Y

ΣΕΙΡΑ. TERMOJOlLY. Ενεργειακό τζάκι καλοριφερ P O W E R E D B Y ΣΕΙΡΑ TERMOJOlLY Ενεργειακό τζάκι καλοριφερ P O W E R E D B Y Από το τζάκι του παρελθόντος στην εγκατάσταση του σήμερα Το Termojolly είναι ένα τζάκι με ελεγχόμενη και παρατεταμένη καύση, το οποίο επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για ηλεκτρικούς λέβητες

Τεχνικό εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για ηλεκτρικούς λέβητες Τεχνικό εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για ηλεκτρικούς λέβητες Σειρά 6kW, 8kW, 9kW, 10kW, 12kW, 16kW, 20kW, 24kW, 28kW και 32kW ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Awarded the ecolabel! ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ Εμπειρία 30 Ετών Η εταιρεία KLIMATIKA ιδρύθηκε το 1982 στο Κορωπί Αττικής, με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ FAIDRA 11kW

MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ FAIDRA 11kW MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ FAIDRA 11kW Αγαπητοί πελάτες, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας σε μας και την αποφασιστικότητά σας για να αγοράσετε το προϊόν μας. Έχετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ 1) Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από το τριπολικό φίς του καυστήρα. 2) Αφαιρέστε το κάλυμμα του καυστήρα ξεβιδώνοντας τις τέσσερις λαμαρινόβιδες. 3)Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

H A N S A. Καυστήρας Πετρελαίου H (V) S 5.3 (G) Οδηγίες λειτουργίας

H A N S A. Καυστήρας Πετρελαίου H (V) S 5.3 (G) Οδηγίες λειτουργίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Πληροφορίες H A N S A Καυστήρας Πετρελαίου H (V) S (G) Οδηγίες λειτουργίας Πεδίο παραγωγικότητας: 13,0 60,0 kw Ελεγμένο σύμφωνα με το 1BimSch V, με χαμηλό περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 2.000 ΜΕΡΙΔΕΣ

ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 2.000 ΜΕΡΙΔΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 2.000 ΜΕΡΙΔΕΣ MODEL 300 A MODEL 280-1 MODEL 230 ΤΥΠΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ MODEL 300 Α ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2,20 Χ 0,80 Χ 1,80 4 ΦΟΥΡΝΟΙ, 2 ΕΣΤΙΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β. OZAT CFV10 ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ ή 7,69 kg/h σε 10% κ.β. ΑΠΟ ΟΞΥΓΟΝΟ OZONIA DEGREMONT TECHNOLOGIES AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη 55133-1 - ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού -M Χαρακτηριστικά και Ωφέλη Η Hitachi σας παρουσιάζει τη νέα αντλία θερμότητας Yutaki, που αποτελεί μία ιδανική λύση για θέρμανση σύγχρονων κατοικιών. Ενσωματώνει χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρή τεχνολογία. Καθαρός σχεδιασμός και πρακτικός πίνακας ελέγχου με οθόνη Power save (εξοικονόμησης ενέργειας) !DEA AR 23 !

Καθαρή τεχνολογία. Καθαρός σχεδιασμός και πρακτικός πίνακας ελέγχου με οθόνη Power save (εξοικονόμησης ενέργειας) !DEA AR 23 ! ΑΠΛΑ...ΜΟΝΑΔΙΚΟ Καθαρή τεχνολογία Καθαρός σχεδιασμός και πρακτικός πίνακας ελέγχου με οθόνη Power save (εξοικονόμησης ενέργειας) Η ιδέα του!dea γεννήθηκε από τρεις βασικές σκέψεις: Μέγιστη ευκολία στη

Διαβάστε περισσότερα

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων SFBC Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων Γενικά Ο ελεγκτής SFBC προορίζεται να ελέγχει λέβητες στερεών καυσίμων που δε βρίσκονται σε χύμα μορφή όπως ξύλα, κάρβουνα, μπριγκέτες κ.α. Τρόποι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 Η γεννήτριες DSPA 11-1 έως DSPA 11-6 προορίζονται για τον εντοπισµό και την κατάσβεση πυρκαγιάς τύπου Α και Β, και υπό ηλεκτρική τάση. Βρίσκει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

YUTAKI-M RHUE A(V)HN-HM. Θερμοστάτης χώρου RHUE A(V)HN-HM

YUTAKI-M RHUE A(V)HN-HM. Θερμοστάτης χώρου RHUE A(V)HN-HM 1 1 1 -M Χαρακτηριστικά και Οφέλη Η Hitachi σας παρουσιάζει τη νέα αντλία θερμότητας Yutaki,που αποτελεί μία ιδανική λύση για θέρμανση κατοικιών Ενσωματώνει χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα, που την καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς.

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς. GR Vela compact m a d e i n I ta ly Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Μ ή κ ο ς Ύ ψ ο ς Β ά θ ο ς 400 700 250 mm mm mm ΛΕΒΗΤΕΣ C 126-01 Επίτοιχος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ GALAN (ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ) ( XTS Τεχνική Καμπούρογλου 38 - Αθήνα )

ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ GALAN (ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ) ( XTS Τεχνική Καμπούρογλου 38 - Αθήνα ) ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ GALAN (ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ) ( XTS Τεχνική Καμπούρογλου 38 - Αθήνα ) Ηλεκτρόδια, που βρίσκονται εγκατεστημένα στο εσωτερικό του λέβητα, με την βοήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος, εξαναγκάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Άρθρο AN002 JAN-2006

Τεχνικό Άρθρο AN002 JAN-2006 Τεχνικό Άρθρο JAN-2006 ιαφορικοί Θερµοστάτες Η βασικότερη ενεργειακή πηγή των τελευταίων αιώνων, τα ορυκτά καύσιµα, βρίσκονται χρονικά πολύ κοντά στην οριστική τους εξάντληση. Ταυτόχρονα η αλόγιστη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΙΑΣΤΟΛΗ - ΣΥΣΤΟΛΗ Όταν θερµαίνεται το ξύλο αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ROTOR. www.nsamaras.gr. Η επιτομή της τεχνολογίας στην θέρμανση βιομάζας! Λέβητας Βιομάζας με ανάδευση εστίας

ROTOR. www.nsamaras.gr. Η επιτομή της τεχνολογίας στην θέρμανση βιομάζας! Λέβητας Βιομάζας με ανάδευση εστίας www.nsamaras.gr Η επιτομή της τεχνολογίας στην θέρμανση βιομάζας! ROTOR Λέβητας Βιομάζας με ανάδευση εστίας Καύσιμα Υλικά: Αγριαγκινάρα, Πυρηνόξυλο, ξυλοpellet, agropellet, όλων των ειδών τα pellet! pellet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. PELLET ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw. 80-110m²

ΣΥΝΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. PELLET ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw. 80-110m² ΣΥΝΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw PELLET ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Επίτοιχο λεβ? 24kw ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ Διαμέρισμα 10kw Πηγή ενέργειας ανά ώρα

Διαβάστε περισσότερα

PDFaid.Com #1 Pdf Solutions

PDFaid.Com #1 Pdf Solutions PDFaid.Co #1 Pdf Solutions Σας συγχαίρουμε για την εξαιρετική επιλογή σας! Σας ευχόμαστε πολλές ευχάριστες στιγμές με την καινούρια σας σόμπα. Αν η επιλογή σας είναι μια σόμπα, είναι κατασκευασμένη και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ "ΕΡΑΤΩ GP 45" εγκατάστασης και χρήσης. του αυτοματοποιημένου καυστήρα pellet. σελ. 1/51

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΑΤΩ GP 45 εγκατάστασης και χρήσης. του αυτοματοποιημένου καυστήρα pellet. σελ. 1/51 ΟΔΗΓΙΕΣ εγκατάστασης και χρήσης του αυτοματοποιημένου καυστήρα pellet "ΕΡΑΤΩ GP 45" σελ. 1/51 http://www.erato.bg Κατασκευή ΕΡΑΤΩ Product LTD Διεύθυνση Βουλγαρία, Χάσκοβο 6300, λεωφ. Σαεδινένιε 67 Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

ECOSTAR ΕΠΙΠΕ Η ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

ECOSTAR ΕΠΙΠΕ Η ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ECOSTAR ΕΠΙΠΕ Η ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: Στον κατάλογο των στοιχείων υπάρχει ένας κωδικός αναφοράς σε περίπτωση ζήτησης κάποιου ανταλλακτικού ή αντικατάστασης. . ECOSTAR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συγχαρητήρια

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Yutaki S80 Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80 o C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 o C. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοσυσσωρευτές ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Θερμοσυσσωρευτές ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Θερμοσυσσωρευτές Οι θερμοσυσσωρευτές αποτελούν την ιδανική λύση θέρμανσης για πολλά σπίτια. Είναι ιδιαίτερα αποδοτικοί και οικονομικοί. Καθώς αποθηκεύουν θερμότητα με τη φθηνότερη χρέωση, συνήθως κατά

Διαβάστε περισσότερα