Ο ΗΓΙΑ. 3Fera 25/35/45

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΑ. 3Fera 25/35/45"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΠΥΡΟΛΥΣΕΩΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΞΥΛΑ, ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΞΗΡΟ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟ ΤΣΙΠΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 3Fera 25/35/45

2 Παραγωγός ΖΜΜ ΧΑΣΚΟΒΟ ΑΕ ιεύθυνση Βουλγαρία, Χάσκοβο 6300, λεωφ. Σαεντινένιε 67 Τηλέφωνο Fax home page Ο παραγωγός ευχαριστεί για την επιλογή σας. Ο παραγωγός εκδίδει τη παρούσα οδηγία σε βοήθεια της οµάδας που θα κάνει τη εγκατάσταση, τη συναρµολόγηση και την επισκευή του καυστήρα πελέτων, και επίσης για τον πελάτη που θα το χρησιµοποιεί. Ο παραγωγός απαιτεί οι τεχνίτες που θα κάνουν τις άνω διαδικασίες να έχουν περάσει µια εκπαίδευση για τις δραστηριότητες του προϊόντος. Οδηγία του καταναλωτή για εγκατάσταση και χρησιµοποίηση του λέβητα πυρολύσεως που λειτουργεί µε ξύλα, ξύλινες πελέτες και ξηρό βαθµονοµηµένο τσιπς από τη σειρά 3Fera 25/35/45 ( ιόρθωση: г. 21:11:00) 3Fera 25/35/45 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ стр. 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΠΥΡΟΛΥΣΕΩΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 3FERA ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΠΥΡΟΛΥΣΕΩΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 3FERA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 3FERA ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΈΒΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 3FERA ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙ ΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΠΥΡΟΛΥΣΕΩΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 3FERA ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΈΒΗΤΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΈΒΗΤΑ ΠΑΡΆΜΕΤΡΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕ ΞΥΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕ ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΕΛΕΤΕΣ Η ΞΗΡΟ ΒΑΘΜΟΝΟΜΙΜΕΝΟ ΤΣΙΠΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΣΗ ΞΥΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΙΑΚΟΠΉ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΈΚΤΑΚΤΗ ΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΤΕΛΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Fera 25/35/45 3

4 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Η οδηγία συναρµολόγησης και χρήσης του λέβητα πυρολύσεως θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera είναι για καταναλωτές και ειδικευµένους ειδικούς. Ο καταναλωτής πρέπει να ξέρει το εξής: Όλες οι δραστηριότητες της θερµαντικής εγκατάστασης µπορούν να εκτελούνται µόνο από ειδικούς που έχουν δικαιώµατα από τα αρµόδια όργανα; Όλες οι δραστηριότητες της ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να εκτελούνται µόνο από ηλεκτρικούς τεχνίτες; Η αρχική τεχνική εκκίνηση που περιλαµβάνει έλεγχο της εκτέλεσης της εγκατάστασης, των ρυθµίσεων και της εκκίνησης του καυστήρα πελέτων που πρέπει να εκτελεστεί από εξουσιοδοτηµένο από τον παραγωγό πρόσωπο. Στη εγκατάσταση, ρύθµιση και εκκίνηση του λέβητα πυρολύσεως θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera τηρήστε: Όλες τις νόµιµες διατάξεις για τεχνική ασφάλειας; Οι διατάξεις διαφύλαξης του περιβάλλοντος; Οι διατάξεις συναρµολόγησης, εκκίνησης και ρύθµισης; Οι εφαρµοστέες διατάξεις της ΕΕ. Παρακαλώ τηρήστε τις οδηγίες ασφάλειας για να αποφύγετε κινδύνους και ζηµιές για τους ανθρώπους, περιουσιακές ζηµιές και ρύπανση του περιβάλλοντος. Παρακαλώ κάντε προσοχή στα εξής σήµατα στην παρούσα οδηγία: Κίνδυνο Αυτό το σήµα προειδοποιεί τον καταναλωτή για κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου. Προσοχή Αυτό το σήµα προειδοποιεί τον καταναλωτή για κίνδυνο βλαβών για την περιουσία και για το περιβάλλον. Πληροφορία Αυτό το σήµα δίνει στον καταναλωτή συµπληρωµατική πληροφορία. Στην παρούσα οδηγία χρησιµοποιείται το σήµα GP IV, που περιλαµβάνει το µοντέλο του καυστήρα πελέτων GP 45 IV µε θερµαντικό ισχύς 45kW. Οι καυστήρες πελέτων από τη σειρά GP IV είναι παραλλαγή των καυστήρων ελέτων από τη σειρά GP. Για την ασφάλεια σας πρέπει να γνωρίσετε λεπτοµερειακά και προσεκτικά τη παρούσα οδηγία πριν αρχίσετε τη εγκατάσταση και τη χρήση του εξοπλισµού. Η µη τήρηση των κάτω οδηγιών µπορεί να οδηγήσει σε βλάβες και βλαβερές συνέπειες για τις οποίες ο παραγωγός δεν είναι υπεύθυνος. 3Fera 25/35/45 4

5 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΠΥΡΟΛΥΣΕΩΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 3Fera. Η σειρά χαλύβδινες λέβητες πυρολύσεως θέρµανσης νερού 3Fera χρησιµοποιούνται για θέρµανση και/ή θέρµανση νερού σπιτιών, γραφείων, κτηρίων κτλ. Ο λέβητας είναι χαλύβδινη κατασκευή µε σκοπό επίτευξης υψηλής αποτελεσµατικότητας και οικονοµικής λειτουργίας του εξοπλισµού και επίσης εύκολη εξυπηρέτηση και καθαρισµό. Η χαλύβδινη κατασκευή του λέβητα επεξεργάστηκε ειδικά για τη καύση ξηρών ξύλων (µε υγρασία µέχρι 20%) και άλλο τύπο αποθεµατικό καύσιµο (ξύλινες πελέτες ή ξηρό βαθµονοµιµένο τσιπς) µέσω αεριοποίηση του καυσίµου σε µέγιστη αποτελεσµατικότητα, οικονοµική λειτουργία και εύκολη εξυπηρέτηση. Η αρχική ανάφλεξη και το αυτόµατο πέρασµα σε αποθεµατικό καύσιµο εξασφαλίζει άνεση όπως στη θέρµανση µε ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Η θερµαντική ενέργεια συσσωρεύεται από τη θερµαντική επιφάνεια του λέβητα και µεταφέρεται στο θερµαντικό φορέα (συχνότερα το νερό ανακύκλωσης) στη θερµαντική εγκατάσταση ή στο σύστηµα θέρµανσης νερού. Ο εξοπλισµός µπορεί να χρησιµοποιεί τα εξής καύσιµα: Ξύλα µε τις εξής παραµέτρους: o Καθαρά ξύλα, δεν επιτρέπεται χρήση υλικών µε βαφή, βερνίκια, οργανικά και µη οργανικά συστατικά; o Το µήκος των ξύλων πρέπει να συµµορφωθεί µε το βάθος του θαλάµου καύσης του λέβητα; o ιάµετρος των ξύλων: D 200mm; o Το περιεχόµενο υγρασίας του καυσίµου πρέπει να είναι: W r 20%. Ξύλινες πελέτες µε διάµετρο Ø 6-8 mm, τάξη ENplus-A1, ENplus-A2 και ENplus-B σύµφωνα µε το πρότυπο EN :2010 ή µε κατηγορία: A, AB, B, BC, C, CD, E, EF σύµφωνα µε τη µεθοδική επεξεργασµένη και εφαρµοσµένη από τον παραγωγό; Ξηρά φλίντερς µε µέγεθος του βασικού στοιχείου Р=20mm, περιεχόµενο υγρασίας W r 10.0% και περιεχόµενο στάχτης A d 2.0%. Το καύσιµο πρέπει να ανταποκρίνεται µε τις απαιτήσεις του προτύπου OENORM M7133:G30, W10, τάξη στάχτης A1 ή A2. σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ξηρών καυσίµων EN :2010, Παράρτηµα 2, P16, M10, A0.7 ή A1.5, BD200. Το σύµπλεγµα του λέβητα πυρολύσεως θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera περιλαµβάνει: Λέβητας πυρολύσεως θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera - 1 τεµ.; Κεραµική καθοδήγησης για το θάλαµο καύσης - 1 τεµ.; Θερµαντική βαλβίδα της ροής αέρα 1 τεµ.; Χαλύβδινη βούρτσα καθαρισµού 1 τεµ.; Εργαλείο καθαρισµού 1 τεµ.; Οδηγία για τον καταναλωτή για εγκατάσταση και χρήση του λέβητα πυρολύσεως που λειτουργεί µε ξύλα, ξύλινες πελέτες και ξηρό βαθµονοµιµένο τσιπς: 3Fera 25, 3Fera 35 και 3Fera 45 1 τεµ.. Ο εξοπλισµός περιέχει: χαλύβδινη θερµάστρα για θέρµανση του θερµικού φορέα; ανεµιστήρας καπνού; δοχείο τροφοδότησης µε καυσίµου; πυρίµαχος θάλαµος καύσης; µέρος συναγωγής του εναλλάκτη στο οποίο θερµαίνεται και το αέρα καύσης; πίνακας εποπτείας και διαχείρισης του εξοπλισµού; 3Fera 25/35/45 5

6 θερµαντική αποµόνωση ορυκτοβάµβακα. Ο εξοπλισµός έχει: θερµαντικό µανόµετρο παρακολούθησης των εργατικών παραµέτρων του νερού ανακύκλωσης; θερµοστάτης διαχείρισης της λειτουργίας του ανεµιστήρα απόδοσης καυσαερίων; θερµοστάτης ένδειξης του καθεστώς λειτουργίας του λέβητα και ανάγκη καθαρισµού δυνατότητα; θερµοστάτης έκτακτης ανάγκης αντί υπερθέρµανσης του εξοπλισµού; σερπεντίνη ψύξης του λέβητα σε υπέρβαση της λειτουργικής θερµοκρασίας του; τρυπάνι τροφοδότησης µε καύσιµο για ξηρό βαθµονοµιµένο τσιπς (P20, EN ; υγρασία µέχρι 10%) και ξύλινες πελέτες Ø 6-8 mm, κατάλληλος για όλους τους τύπους προτείνεται σαν δυνατότητα. Πλεονεκτήµατα του λέβητα: δυνατότητα χρήσης αποθεµατικού καυσίµου µετά από καύση των ξύλων ξύλινες πελέτες ή ξηρό βαθµονοµιµένο τσιπς, που επιτρέπει ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ καθεστώς λειτουργίας; η υψηλή αποτελεσµατικότητα (συντελεστή απόδοσης = 93%) σε καύση των τριών καυσίµων εγγυεί το οικονοµικό καθεστώς λειτουργίας και χαµηλή τιµή θέρµανσης; εύκολη εξυπηρέτηση χάρη της πλατής πόρτας και δυνατότητα καύσης ξύλων µε διάµετρο µέχρι 20 cm, µε µέγιστο µήκος 50 cm και υγρασία µέχρι 20%; θάλαµος καύσης από κεραµική υψηλής ποιότητας που εγγυεί καλύτερη πορεία καύσης; µηχανισµός καθαρισµού των σωλήνων του εναλλάκτη που εξασφαλίζει σταθερό συντελεστή απόδοσης; χάρη της θερµαντικής βαλβίδας αυτόµατης ρύθµισης της ροής αέρα καύσης εγγυείται καλύτερη χρήση του καυσίµου και οικονοµική λειτουργία του λέβητα; ασφάλεια στη χρήση χάρη της σερπαντίνας και τη κάλυψη των απαιτήσεων του προτύπου EN303-5; δυνατότητα ρύθµισης του θερµαντικού ισχύς σε µεγάλο εύρος; ο λέβητας κατέχει ανεµιστήρας καυσαερίων; δυνατότητα παρακολούθησης των πορειών στο θάλαµο καύσης από τα γυαλιά των πόρτων; βάση στοιχείων από ευρωπαϊκούς παραγωγούς; σε τοποθέτηση θερµοστατικής οµάδας Laddomat αυξάνεται τη ζωή του εξοπλισµού και επιτυγχάνεται εξοικονόµηση καυσίµου (µέχρι 20%); οικολογικός λέβητας βλαβερών εκποµπών µε τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων. LADDOMAT είναι οµάδα θερµοστάτη που βοηθάει τη γρηγορότερη επίτευξη της εργατικής θερµοκρασίας σε ετοιµασία του κρύου νερού σε ειδικό δοχείο και πραγµατοποιεί τη πορεία πλαστικοποίησης της θερµοκρασίας. 3Fera 25/35/45 6

7 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΠΥΡΟΛΥΣΕΩΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 3Fera. Οι θερµαντικοί τεχνικοί παράµετροι του λέβητα πυρολύσεως θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera σε χρήση ξύλων, ξύλινων πελέτων και ξηρό βαθµονοµιµένο τσιπς παρουσιάζονται στο Πίνακα 3.1. Πίνακας 3.1. Θερµαντικοί τεχνικοί παράµετροι του λέβητα πυρολύσεως θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera. Παράµετρος Μέγεθος Αξία Μοντέλο του λέβητα - 3Fera 25 3Fera 35 3Fera 45 Ονοµαστικό θερµαντικό ισχύ Περιοχή ρύθµισης του θερµαντικού ισχύς Χρησιµοποιηµένο καύσιµο - Τάξη των πελέτων σύµφωνα µε το πρότυπο EN Κατηγορίες χρησιµοποιηµένων πελέτων (σύµφωνα µε τη ταξινόµηση του παραγωγού του εξοπλισµού) Τάξη του ξηρού βαθµονοµιµένο τσιπς σύµφωνα µε EN Κατανάλωση ξύλων σε ονοµαστικό ισχύς Κατανάλωση ξύλινων πελέτων σε ονοµαστικό ισχύς Κατανάλωση ξηρού βαθµονοµιµένου τσιπς σε ονοµαστικό ισχύς Αποτελεσµατικότητα σε καθεστώς ονοµαστικού ισχύς Υπόλοιπο σε καύση του καυσίµου kw kw Ξύλα, ξύλινες πελέτες, ξηρό βαθµονοµιµένο τσιπς - ENplus-A1, ENplus-A2, ENplus-B - A, AB, B, BC, C, CD, E, EF - Παράρτηµα 2, P16, M10, A0.7 kg/h kg/h kg/h στάχτη Η ποσότητα εξαρτάται από το περιεχόµενο της στάχτης στο καύσιµο Στο Πίνακα 3.2 παρουσιάζονται τις διαστάσεις και τις τεχνικές παραµέτρους του λέβητα θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera. 3Fera 25/35/45 7

8 Πίνακας 3.2. Θερµαντικοί τεχνικοί παράµετροι του λέβητα θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera. Παράµετρος Μέγεθος Αξία Μοντέλο του λέβητα - 3Fera 25 3Fera 35 3Fera 45 Βάρος kg Όγκος του δοχείου καύσης l Όγκος νερού l ιαστάσεις του λέβητα: Πλάτος Βάθος Ύψος mm Εργατική πίεση bar 2.0 Συνιστάµενη εργατική ºC θερµοκρασία του νερού Ελάχιστη θερµοκρασία του ºC εισερχόµενου νερού 60 Έλξη της καµινάδας Pa Τάση τροφοδότησης - 50Hz; 230V Τύπος του δοχείου διαστολής της εγκατάστασης Ένδειξη υπεράσπισης από το περιβάλλον Συνδέσεις Εισερχόµενο / εξερχόµενο νερό Άνοιγµα Σερπαντίνα ιάµετρος της καµινάδας - Ανοιχτός ή κλειστός IP20 IP20 IP20 G 1 1/2 G 1/2 G ¾ (είσοδος και έξοδος) mm 150 Οι παράµετροι ξύλων σαν βασικό τύπο του συνιστάµενου καυσίµου για λέβητα πυρολύσεως θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera δείχνονται στο Πίνακα 3.3. Πίνακας 3.3. Παράµετροι του συνιστάµενου καυσίµου ξηρά ξύλα. Παράµετρος Μέγεθος Αξία Τύπος του καυσίµου Ξύλα Υγρότητα % 20% Ελάχιστη θερµιδική αξία του καυσίµου (κάτω θερµότητα καύσης) MJ/kg kwh/kg >13.9 >3.9 3Fera 25/35/45 8

9 Πίνακας 3.4. δείχνει στοιχεία για τους παραµέτρους των ξύλινων πελέτων σαν καύσιµο για λέβητες θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera. Πίνακας 3.4. Παράµετροι των ξύλινων πελέτων. Παράµετρος Μέγεθος Αξία ιάµετρος των κόκκων mm 6 8 Συνιστάµενη θερµιδική αξία του καυσίµου (κάτω MJ/kg >17.2 θέρµανση καύσης) kwh/kg >4.7 Τάξη των ξύλινων πελέτων σύµφωνα µε πρότυπο ENplus-A1, ENplus- - EN A2, ENplus-B Κατηγορία των ξύλινων πελέτων σύµφωνα µε τη A, AB, B, BC, C, CD, - ταξινόµηση του παραγωγού E, EF Υγρότητα % Max. 8 10% Οι παράµετροι του ξηρού βαθµονοµιµένου τσιπς, σαν καύσιµο για λέβητες θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera δείχνονται στο Πίνακα 3.5. Πίνακας 3.5 Παράµετροι του ξηρού βαθµονοµιµένου τσιπς. Παράµετρος Σήµανση Μέγεθος Αξία Χαρακτηριστικό µέγεθος του ξηρού βαθµονοµιµένου τσιπς Р mm 20 Περιεχόµενο υγρότητας М (W r ) % 10 Περιεχόµενο στάχτης А % 1.5 Πυκνότητα BD kg/m Συνιστάµενη θερµιδική αξία του MJ/kg >16.0 Q д р καυσίµου (κάτω θέρµανση καύσης) kwh/kg >4.4 Παράµετροι του ξηρού βαθµονοµιµένου τσιπς σύµφωνα µε πρότυπο EN P16A, M10, A0.7/A1.5, BD200 Οι λέβητες πυρολύσεως από τη σειρά 3Fera δεν χρησιµοποιούνται κάθε είδος στερεών καυσίµων συµπ. άνθρακα και κοξ. 3Fera 25/35/45 9

10 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 3FERA Ο λέβητας πυρολύσεως θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera περιέχει τα εξής στοιχεία και µονάδες: Ο θερµαντικός εναλλάκτης είναι χαλύβδινη κατασκευή φύλλων. Στο άνω µέρος του λέβητα υπάρχει ένα δοχείο τροφοδότησης µε καύσιµο στο οποίο πραγµατοποιείται τη πορεία αφαίρεσης των πτητικών αέριων του ξύλου. Στο κάτω µέρος του εναλλάκτη υπάρχει θάλαµο καύσης στο οποίο βρίσκονται το στόµιο καύσης και τη επένδυση του θαλάµου καύσης; Στόµιο καύσης, που κατασκευάστηκε από πυρίµαχο υλικό που βρίσκεται στο κάτω µέρος του θαλάµου τροφοδότησης µε καύσιµο που εξασφαλίζει συνθήκες αποτελεσµατικής πορείας αφαίρεσης των πτητικών αέριων (γκάζια που αποδίδονται κατά την πορεία καύσης) και τη καύση τους; Το πυρίµαχο διαχειριστικό στοιχείο, που βρίσκεται στο θάλαµο καύσης εξασφαλίζει βέλτιστη πορεία καύσης και βοηθάει για τη ολική καύση του καυσίµου; Ο ανεµιστήρας για τον αέρα καύσης βρίσκεται στο πίσω µέρος του λέβητα; Κουτί διανοµής αέρα, στο οποίο µπορεί να ρυθµίζεται το αρχικό αέρα µέσω βαλβίδας. Αυτό το κουτί χρησιµοποιείται και για θέρµανση του αέρα καύσης πριν να χρησιµοποιηθεί για τη πορεία καύσης. Η εισερχόµενη τοµή αυτού του κουτιού έχει βαλβίδα που διαχειρίζεται από µια θερµαντική βαλβίδα που χρησιµοποιείται για κλείσιµο της εισερχόµενης τοµής σε αύξηση της θερµοκρασίας του νερού ανακύκλωσης; Εισερχόµενο στόµιο νερού µε εσωτερικό σκάλισµα (διάσταση βλ. Πίνακας 3.2) και βρίσκεται πίσω στο αριστερό κάτω µέρος του λέβητα, το εξερχόµενο στόµιο είναι µε εσωτερικό στόµιο (διάσταση βλ. Πίνακας 3.2) και βρίσκεται στο αριστερό άνω µέρος του λέβητα. Με αυτά τα στοιχεία ο λέβητας συνδέεται µε το σύστηµα θέρµανσης; Το άνοιγµα αποστράγγισης έχει εσωτερικό σκάλισµα (διάσταση βλ. Πίνακας 3.2), στο οποίο πρέπει να τοποθετείται κρουνό αποστράγγισης; Η σερπεντίνη έκτακτης ανάγκης χρησιµοποιείται για ψύξη του νερού ανακύκλωσης στο σώµα του λέβητα σε υπέρβαση της θερµοκρασίας. Αυτή η σερπεντίνη είναι µε εξωτερικό σκάλισµα G3/4 ; Η καµινάδα (µε εξωτερική διάµετρο Φ150 mm) βρίσκεται στο κάτω πίσω µέρος της θερµάστρας και είναι µετά από το ανεµιστήρα που χρησιµοποιείται για αναγκαστική διέξοδο των γκαζιών; Το χαλύβδινο θερµαντικό, το καπάκι του και η πόρτα θαλάµου αποµονώθηκαν µε ορυκτή αποµόνωση που περιορίζει το χάσιµο θερµότητας προς το περιβάλλον; Οι πόρτες του θαλάµου καύσης και του θαλάµου καυσίµου είναι από σίδερο και εξασφαλίζουν καλή αποµόνωση του όγκου του λέβητα; Οι εσωτερικοί διακοσµητικοί τοίχοι είναι από χαλύβδινη λαµαρίνα και επεξεργάστηκαν µε ποιητική έγχρωµη κάλυψη; Τρυπάνι τροφοδότησης µε καύσιµο (δυνατότητα) για τροφοδότηση λεβήτων θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera µε ξύλινες πελέτες ή ξηρό βαθµονοµιµένο τσιπς. Η γενική όψη του λέβητα πυρολύσεως θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera που χρησιµοποιεί ξύλα, ξύλινες πελέτες και ξηρό βαθµονοµιµένο τσιπς δείχνεται στο Πίνακα Fera 25/35/45 10

11 Πίνακας 4.1. Γενική όψη του λέβητα πυρολύσεως θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera. Το τρυπάνι τροφοδότησης καυσίµου για ξύλινες πελέτες και ξηρό βαθµονοµιµένο τσιπς προτείνεται σαν δυνατότητα για όλους τους µεγέθους του λέβητα θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera. Πίνακας 4.2 δείχνει όψη του λέβητα θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera. Όψη της πίσω πλευράς των λεβήτων από τη σειρά 3Fera δείχνεται στο Πίνακα Fera 25/35/45 11

12 Πίνακας 4.2. Μπροστινή όψη του λέβητα πυρολύσεως θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera. Πίνακας διαχείρισης του λέβητα Θάλαµος καυσίµου Μηχανισµός ηµιαυτόµατου καθαρισµού των σωλήνων του λέβητα από το υπόλοιπο στάχτης Θάλαµος καύσης του λέβητα Γυαλί της πόρτας του θαλάµου καύσης Πίνακας 4.3. Λέβητας πυρολύσεως θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera όψη από πίσω. Στη εγκάρσια τοµή του λέβητα πυρολύσεως θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera δείχνεται πορεία καυσαερίων και της στάχτης στο Πίνακα 4.4. Στο Πίνακα 4.5 δείχνονται τις διαστάσεις του λέβητα πυρολύσεως θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera. 3Fera 25/35/45 12

13 Πίνακας 4.4. Εγκάρσια τοµή του λέβητα πυρολύσεως θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera µε ένδειξη πορείας καυσαερίων και της στάχτης. Ανεµιστήρας Έξοδος προς τη καµινάδα Μηχανισµός καθαρισµού στάχτης Θάλαµος καύσης Ειδικός τόπος καύσης ξύλων, ξύλινων πελέτων και ξηρό τσιπς Πυρίµαχο στοιχείο διαχείρισης Θάλαµος του λέβητα Είσοδος των σωλήνων του λέβητα Πίνακας 4.5. ιαστάσεις του λέβητα θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera. 3Fera 25/35/45 13

14 Η κατασκευή του τρυπανιού τροφοδότησης µε καύσιµο (δυνατότητα) για λέβητες πυρολύσεως θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera µε αποθεµατικό καύσιµο (ξύλινες πελέτες ή ξηρό βαθµονοµιµένο τσιπς) όπως δείχνεται στο Πίνακα 4.6. Πίνακας 4.6 Κατασκευή του τρυπανιού τροφοδότησης µε καύσιµο. 1. Καπάκι 2. Τροχός αλυσίδας τρυπάνι 3. Τροχός αλυσίδας βαλβίδα 4. Πόρπη αλυσίδας 5. Βαλβίδα διακοπής 6. Σώµα 7. Σωλήνα 8. Τρυπάνι 9. ιακόπτης 10. Καπάκι κινητό 11. Κινητήρας 3Fera 25/35/45 14

15 Πίνακας 4.7 Παρουσιάζει το τρυπάνι τροφοδότησης µε καύσιµο των λεβήτων θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera µε ξύλινες πελέτες ή ξηρό βαθµονοµιµένο τσιπς. 3Fera 25/35/45 15

16 Πίνακας 4.7 ιαστάσεις του σύνθετου τρυπανιού τροφοδότησης µε καύσιµο. 3Fera 25/35/45 16

17 5. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΈΒΗΤΑ Στη τοποθέτηση και εγκατάσταση του λέβητα πυρολύσεως θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera πρέπει να τηρούνται στις εξής απαιτήσεις: Ο χώρος όπου θα τοποθετηθεί η θερµάστρα πρέπει να έχει συνέχεια φρέσκο αέρα µέσω αέριου καναλιού που χρειάζεται για τη καύση και καλό αερισµό; εν επιτρέπεται εγκατάσταση του λέβητα σε κατοικηµένους τόπους, ούτε διαδρόµους; Η σύνδεση του λέβητα µε τη εγκατάσταση θέρµανσης πρέπει να εκτελεστεί από έναν ειδικευµένο τεχνικό; Η συναρµολόγηση και η υποστήριξη των λεβήτων στερεού καυσίµου εκτελείται από ειδικευµένες εταιρίες µε δικαίωνα εξέτασης αυτής της δραστηριότητας; Οι λέβητες από τη σειρά 3Fera είναι δυνατό να συνδεθούν µε το θερµαντικό σύστηµα όπως µε ανοιχτό, έτσι και µε κλειστό δοχείο που σχεδιάστηκε ειδικά για τη εγκατάσταση; Ο λέβητας θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera συνδέεται µε το θερµαντικό σύστηµα µε ΑΝΟΙΧΤΟ ή ΚΛΕΙΣΤΟ δοχείο διαστολής. Σε περίπτωση πως το σύστηµα είναι µε κλειστό δοχείο διαστολής σ` αυτό πρέπει να τοποθετηθεί βαλβίδα υπό πίεση που να ανοίγεται σε υπέρβαση της εργατικής πίεσης του λέβητα (0.25MPa) και αυτή η βαλβίδα πρέπει να έχει πιστοποιητικό σύµφωνα µε το PED 97/23; Σε εισαγωγή του λέβητα σε χρήση πρέπει να εξασφαλιστεί πλήρης γέµιση και εξαερισµό της εγκατάστασης θέρµανσης; Η εξυπηρέτηση του λέβητα πρέπει να εκτελείται µόνο από ενήλικα πρόσωπα που έχουν γνωρίσει την οδηγία χρησιµοποίησης του εξοπλισµού. Σε µεταφορά του λέβητα πρέπει να πάρετε µέτρα αντί βλάβης και ενδεχόµενο σπάσιµο του πυρίµαχου στοιχείου που βρίσκεται στο θάλαµο καύσης του λέβητα. Η εγκατάσταση του λέβητα απαιτεί προετοιµασία ενός σχεδίου σύµφωνα µε τις ισχύουσες απαιτήσεις και κανόνες: Προς το σύστηµα θέρµανσης Βουλγαρικό κρατικό πρότυπο EN 303-5/ Λέβητες κεντρικής θέρµανσης µέρος 5: Λέβητες κεντρικής θέρµανσης σε στερεό καύσιµο µε ονοµαστικό ισχύς θέρµανσης 300 kw-ορολογία, δοκιµές και σήµανση ; Προς τη καµινάδα; Απαιτήσεις αντί πυρκαγιάς; Στο ηλεκτρικό δίχτυ - Βουλγαρικό κρατικό πρότυπο EN / Εξασφάλιση οικιακών ηλεκτρικών συσκευών ; Το άνοιγµα τροφοδότησης του χώρου µε φρέσκο αέρα πρέπει να είναι µε τοµή το ελάχιστο 0.04 m 2 ; Τοποθέτηση του λέβητα µε σκοπό εύκολης διαχείρισης (χωρίς σύνθετο τρυπάνι τροφοδότησης µε καύσιµο αποθεµατικού καυσίµου, που προτείνεται σαν δυνατότητα): o Ο λέβητας τοποθετείται σε πυρίµαχη επιφάνεια µε ελάχιστο ύψος 50 mm; o Ο ελάχιστος χώρος χειρισµό µπροστά από το λέβητα πρέπει να είναι 1000 mm; o Η ελάχιστη επιτρεπόµενη διάσταση µεταξύ του πίσω µέρους του λέβητα και του τοίχου δεν πρέπει να είναι λιγότερη από 400 mm; o Η ελάχιστη διάσταση από τη δεξιά πλευρά του εξοπλισµού (από τη πλευρά του δοχείου καυσίµου) µέχρι τον τοίχο πρέπει να είναι 500 mm, για να εξασφαλιστεί ελεύθερη πρόσβαση στο σύστηµα απόδοσης και στις άλλες µονάδες του εξοπλισµού που βρίσκονται σ` αυτό το τµήµα; o Η ελάχιστη ελεύθερη διάσταση πάνω από το λέβητα πρέπει να είναι τουλάχιστον 600 mm, για να εξασφαλιστεί εύκολη πρόσβαση στο δοχείο φόρτωσης καυσίµου, και επίσης για καθαρισµό του εναλλάκτη από τη στάχτη. 3Fera 25/35/45 17

18 Τοποθέτηση του λέβητα και του σύνθετου τρυπάνιου τροφοδότησης µε καύσιµο αποθεµατικού καυσίµου: o Η ελάχιστη αποτρεπόµενη απόσταση µεταξύ του πίσω µέρος του δοχείου (αποθήκη) στην οποία είναι τοποθετηµένο το τρυπάνι τροφοδότησης αποθεµατικού καυσίµου και του τοίχου δεν πρέπει να είναι λιγότερη από 400 mm; o Η ελάχιστη απόσταση από τη δεξιά και αριστερή πλευρά του τρυπανιού τροφοδότησης αποθεµατικού καυσίµου προς τον τοίχο πρέπει να είναι 500 mm, για να εξασφαλιστεί ελεύθερη πρόσβαση στο καπάκι του ανοίγµατος του εξοπλισµού και του πίσω µέρος του λέβητα; o Η ελάχιστη απόσταση του ελεύθερου χώρου πάνω από το τρυπάνι αποθεµατικού καυσίµου πρέπει να είναι τουλάχιστον 600 mm, για να εξασφαλιστεί εύκολη πρόσβαση εξυπηρέτησης των ξεχωριστών στοιχείων διαχείρισης του τρυπανιού και του καπακιού. Μετά που ο λέβητας είναι στον τόπο του πρέπει να εκτελεστούν τις εξής δράσεις ετοιµασίας: Τοποθέτηση και ρύθµιση του πυρίµαχου στοιχείου στο θάλαµο καύσης του λέβητα (Πίνακας 5.1 και Πίνακας 5.2); Πίνακας 5.1. Πυρίµαχο στοιχείο διαχείρισης που τοποθετείται στο θάλαµο καύσης του λέβητα. Πίνακας 5.2. Το πυρίµαχο στοιχείο διαχείρισης τοποθετήθηκε στο θάλαµο καύσης του λέβητα. 3Fera 25/35/45 18

19 Σε τοποθέτηση του πυρίµαχου στοιχείου διαχείρισης πρέπει να προσέχετε να µη το βλάψετε ή σπάσετε. Επίσης αυτός τοποθετείται πάνω από το στόµιο του λέβητα και πρέπει να υποστηριχθεί στο πίσω τοίχο του θαλάµου καύσης του λέβητα. Τοποθετείται η θερµαντική βαλβίδα ρύθµισης του αέρα καύσης (Πίνακας 5.3); Πίνακας 5.3. Τοποθετείται η θερµαντική βαλβίδα ρύθµισης του αέρα καύσης. Θερµαντική βαλβίδα Βαλβίδα ρύθµισης της ροής του αέρα καύσης Η θερµαντική βαλβίδα ρύθµισης της ροής αέρα καύσης είναι τοποθετηµένη και συνδεδεµένη µε την αλυσίδα που εκκινεί τη βαλβίδα αέρα του λέβητα. Η ρύθµιση του µήκους της αλυσίδας και του βαθµού κλείσιµου της εγκάρσιας τοµής του καναλιού αέρα καύσης εκτελείται σε λέβητα σε λειτουργία που έφτασε εργατικούς παραµέτρους. Στη αρχική λειτουργία του λέβητα η βαλβίδα πρέπει ν ανοιχτεί έτσι για να εξασφαλιστεί προσέγγιση αέρα για την πορεία καύσης. Τοποθετείται η θερµαντική βαλβίδα εισαγωγής νερού για ψύξη του λέβητα σε υπέρβαση της θερµοκρασίας του νερού ανακύκλωσης; Ο αισθητήρας της θερµαντικής βαλβίδας τοποθετείται σε στόµιο που βρίσκεται στο άνω µέρος του εναλλάκτη του λέβητα. Η εργατική µονάδα της βαλβίδας τοποθετείται σε µια από τις δυο άκρες (δεν είναι σηµαντικό ποια από τις δυο σύµφωνα µε τις δυνατότητες της εγκατάστασης) της σερπεντίνης ψύξης του λέβητα. Η είσοδος της λειτουργικής µονάδας της βαλβίδας συνδέεται µε σωλήνα µε τη υρδαγωγική εγκατάσταση (τροφοδοτείται µε πόσιµο νερό) ή άλλη πηγή καθαρού νερού υπό πίεση. Η εξερχόµενη άκρη της σερπεντίνης ψύξεως του λέβητα συνδέεται µε σωλήνα για να µπορέσει το νερό να οδηγηθεί ασφαλώς στο δίκτυο αποχέτευσης. 3Fera 25/35/45 19

20 Πίνακας 5.4. Όψη του λέβητα µε ένδειξη των άκρων της σερπεντίνας αναγκαστικής ψύξης του λέβητα. Είσοδος έξοδος της σερπεντίνας Συνδέονται το εισερχόµενο και το εξερχόµενο σωλήνα της θερµαντικής εγκατάστασης µε τα αντίστοιχα στόµια του λέβητα (Πίνακας 5.5); Πίνακας 5.5. Όψη του λέβητα µε στόµια σύνδεσης µε τη θερµαντική εγκατάσταση µε έξοδος προς τη καµινάδα. Έξοδος του ζεστού νερού ανακύκλωσης προς τη εγκατάσταση θέρµανσης Άνοιγµα εξόδου των καυσαερίων προς τη καµινάδα Βαλβίδα ρύθµισης της ροής του αέρα καύσης Είσοδος του κρύου νερού από τη θερµαντική εγκατάσταση 3Fera 25/35/45 20

21 Τοποθέτηση του λέβητα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις σύνδεσης µε το ηλεκτρικό δίκτυο ο εξοπλισµός τοποθετείται έτσι για να εγγυεί ελεύθερη πρόσβαση στο ηλεκτρικό κουτί (230V/50Hz); Η τελείωση της εγκατάστασης και τη εκτέλεση των ζεστών δοκιµών σηµειώνονται στη κάρτα εγγύησης όπου υποχρεωτικά συµπληρώνονται τα πεδία µε τις απαραίτητες πληροφορίες. Η θερµαντική εγκατάσταση και ο λέβητας γεµίζονται µε υγρό ανακύκλωσης συχνότερα χρησιµοποιείται πόσιµο νερό. Το νερό που χρησιµοποιείται για γέµισµα του λέβητα και του συστήµατος πρέπει να είναι διαφανές, χωρίς χρώµα, χωρίς λάσπη, λάδια και χηµικά µείγµατα. Η σκληρότητα του νερού πρέπει να ανταποκρίνεται µε τις νόµιµες προδιαγραφές που περιγράφονται στο εξής πίνακα. Σε περίπτωση πως οι παράµετροι του νερού δεν ανταποκρίνονται µε εκείνους που δείχνονται στο πίνακα πρέπει να χρησιµοποιηθεί νερό µε κατάλληλα χαρακτηριστικά ή να επεξεργαστεί χηµικά. Πίνακας 5.1. δείχνει τους παραµέτρους του νερού στο σύστηµα θέρµανσης που πρέπει να ανταποκρίνεται µε τις απαιτήσεις του προτύπου БДС Πίνακας 5.1. Παράµετροι του νερού στο σύστηµα θέρµανσης. Παράµετρος Размерност Стойност Γενική σκληρότητα mg.eq/kg 30 Περιεχόµενο οξυγόνου mg/kg 100 Λάδια και βαριά πετρέλαια προϊόντα mg/kg 3 Γενική σκληρότητα mg/kg 50 Περιεχόµενο αλάτων mg/kg 6000 Γενική αλκαλίαση mg/kg 30 рн Περιεχόµενο ελεύθερου СО 2 mg/kg εν επιτρέπεται Σε περίπτωση σύνδεσης σε συστήµατα θέρµανσης στα οποία το νερό είναι σε επαφή µε χαλκό (π.χ. χάλκινες σωλήνες) η αξία του рн του νερού δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 10. Ο παραγωγός συνίσταται τη πραγµατοποίηση του εξής υδραυλικού σχήµατος για σύνδεση του λέβητα θέρµανσης νερού από τη σειρά Pyrotherm µε τη θερµαντική εγκατάσταση µε θερµαντικό συσσωρευτή και βαλβίδα ανάµειξης όπως δείχνεται στο πίνακα Fera 25/35/45 21

22 Πίνακας 5.6. Συνιστάµενο υδραυλικό σχήµα σύνδεσης του λέβητα από τη σειρά 3Fera σε σύστηµα θέρµανσης, βαλβίδα ανάµειξης και θερµαντικό συσσωρευτή. Πίνακας 5.2. Ονοµασία των στοιχείων που δείχνονται στο Πίνακα 5.6. No. Ονοµασία 1 Λέβητας θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera 2 Βαλβίδα ασφάλειας 3 Λέβητας БГВ 4 Βαλβίδα ελέγχου 5 Αντλίας κύκλωσης 1 6 Βαλβίδα ασφάλειας 7 Ανοιχτό δοχείο διαστολής 8 Σφαιρική βαλβίδα 9 Τριοδική βαλβίδα ανάµειξης 10 Αντλίας κύκλωσης 2 No. Ονοµασία 11 Σφαιρική βαλβίδα 12 Φίλτρο νερού 13 Θερµοβαλβίδα TV 14 Βαλβίδα ελέγχου 15 Θερµοστάτης επαφής 16 Θερµοσυσσωρευτής 17 Αυτόµατο συµπλήρωσης νερού 18 Βαλβίδα γέµισης και αδείωσης 22 Αυτόµατος διέξοδος µε βαλβίδα 23 Βαλβίδα ασφάλειας 24 Βαλβίδα ελέγχου Σύµφωνα Με το Βουλγαρικό κρατικό πρότυπο EN ο θερµοσυσσωρευτής είναι υποχρεωτικό στοιχείο του θερµαντικού συστήµατος στο οποίο υπάρχει λέβητα στερεού καυσίµου. Η διαστασιολόγηση του θερµοσυσσωρευτή εκτελείται µε µεθοδική που περιγράφεται σ` αυτό το πρότυπο (EN 303-5), και επίσης µπορεί να χρησιµοποιείται και η διαδικασία επεξεργασµένη από τον παραγωγό. 3Fera 25/35/45 22

23 6. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο λέβητας εισάγεται σε λειτουργία µόνο από µια ειδικευµένη εταιρία, εξουσιοδοτηµένη για την εκτέλεση τέτοιας δραστηριότητας Βασικές απαιτήσεις για το καύσιµο Για να υπάρχει πλήρης καύση πρέπει να χρησιµοποιείτε µόνο ξηρό καύσιµο. Ο παραγωγός συµβουλεύει το καύσιµο να τηρείται σε ξηρούς και αερισµένους χώρους και να πάρετε µέτρα αντί υγρασίας; Απαγορεύεται αποθήκευση καυσίµου κοντά στο λέβητα ή σε απόσταση µικρότερη από 500 mm; Η απόσταση που συµβουλεύεται από τον παραγωγό µεταξύ της θερµάστρας και του καυσίµου είναι το ελάχιστο 1000 mm. Καλά είναι το καύσιµο να αποθηκεύεται στο κοντινό χώρο; Σε εγκατάσταση της θερµάστρας και στη διατήρηση του καυσίµου πρέπει να τηρούνται της απαιτήσεις αντί πυρκαγιάς. Συνίσταται σε άνετο και ασφαλής µέρος να τοποθετείται ένα πυροσβεστήρα ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σε περίπτωση πως η εγκατάσταση θέρµανσης πραγµατοποιήθηκε µε ανοιχτό δοχείο διαστολής πρέπει να έχετε υπ` όψη το εξής: Τα συστήµατα θέρµανσης µε ανοιχτό δοχείο διαστολής επιτρέπουν άµεση επαφή µεταξύ του κυκλοφορούν νερού και της γύρω ατµόσφαιρας. Στη εποχή θέρµανσης το νερό στο δοχείο διαστολής συσσωρεύει οξυγόνο (µε την επιφάνεια µεταξύ του υγρού και του γύρω αέρα), που αυξάνει τη δράση διάβρωσης των κυκλοφορούν υγρού πάνω στις µεταλλικές επιφάνειες, και επίσης υπάρχει και αεριοποίηση του νερού. Για πλήρωση πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο νερό που ανταποκρίνεται µε τις απαιτήσεις χρήσης κυκλοφορούν υγρού σύµφωνα µε το Βουλγαρικό κρατικό πρότυπο Κατά την εποχή θέρµανσης πρέπει να υποστηρίζεται µόνιµη ποσότητα νερού στο σύστηµα. Σε πλήρωση νερού πρέπει να προσέχετε να µη µπει αέρα στο σύστηµα. Το νερό χρησιµοποιείται µόνο για αυτό το σκοπό. εν επιτρέπεται αποστράγγιση του νερού από το λέβητα µόνο σε περίπτωση επισκευής. Συνίσταται περιοδικά σε κάθε 14 ηµέρες να εκτελείται έλεγχο του επιπέδου του νερού στη εγκατάσταση. Σε περίπτωση πως η εγκατάσταση θέρµανσης πραγµατοποιήθηκε µε κλειστό δοχείο διαστολής πρέπει να έχετε υπ` όψη το εξής: Τα συστήµατα θέρµανσης µε κλειστό δοχείο διαστολής είναι συστήµατα υπό πίεση και δεν επιτρέπουν άµεση επαφή µεταξύ του κυκλοφορούν νερού και της γύρω ατµόσφαιρας. Γι` αυτό αυτό το τύπο συστηµάτων δεν µπορούν να συσσωρέψουν οξυγόνο από τη ατµόσφαιρα. Επίσης αυτά τα συστήµατα είναι υπό πίεση και πρέπει να προσέχετε τη ασφαλής λειτουργία τους η αύξηση της πίεσης είναι επικίνδυνη επειδή αυξάνεται η µηχανική φόρτωση των στοιχείων του (και η δυνατότητα ελαττωµάτων αυξάνεται), επίσης και η µείωση της πίεσης επίσης µπορεί να οδηγήσει σε ανακριβή λειτουργία επίσης και να µπει αέρα του περιβάλλοντος. Κατά την εποχή θέρµανσης πρέπει να υποστηρίζεται µόνιµη ποσότητα νερού στο σύστηµα. Σε πλήρωση νερού (µε σκοπό αύξησης της πίεσης) πρέπει να προσέχετε να µη µπει αέρα στο σύστηµα. Το νερό ανακύκλωσης πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για τη συγκεκριµένη χρήση. εν επιτρέπεται αποστράγγιση του νερού από το λέβητα µόνο σε περίπτωση επισκευής. Συνίσταται περιοδικά σε κάθε 14 ηµέρες να εκτελείται έλεγχο της πίεσης του νερού στη εγκατάσταση. 3Fera 25/35/45 23

24 Συνίσταται κάθε 14 ηµέρες να εκτελείται έλεγχο της πίεσης του νερού στη εγκατάσταση θέρµανσης. Εάν χρειάζεται το σύστηµα θέρµανσης πρέπει να συµπληρώνεται µε νερό αλλά µόνο όταν ο λέβητας είναι κρύος. Αυτό χρειάζεται για να αποφύγετε τη βλάβη του χαλύβδινου εναλλάκτη λόγω θερµικών εντάσεων εάν µπει κρύο νερό. Σε περίπτωση πως ο λέβητας και η θερµαντική εγκατάσταση δεν θα χρησιµοποιούνται και υπάρχει δυνατότητα παγίωσης του νερού, γι` αυτό συνίσταται τη αποστράγγιση του νερού. Επίσης το νερό στο σύστηµα προστατεύει τις µεταλλικές επιφάνειες από επαφή µε το οξυγόνο και τη διάβρωση ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 3Fera Σε εκκίνηση του λέβητα πυρολύσεως θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera πρέπει να τηρούνται τις εξής οδηγίες: Η εξυπηρέτηση του λέβητα πρέπει να εκτελείται σύµφωνα µε την οδηγία υποστήριξης και χρησιµοποίησης; Ο λέβητας χρησιµοποιείται µόνο από ενήλικα πρόσωπα που έχουν γνωρίσει την οδηγία χρησιµοποίησης του εξοπλισµού. εν επιτρέπεται τη παρουσία παιδιών κοντά στο λέβητα. Κάθε παρέµβαση στη λειτουργία του εξοπλισµού που θα οδηγήσει σε κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών δεν επιτρέπεται; Σε περίπτωση πως στο χώρο είναι δυνατό να µπουν καυσαέρια, και επίσης σε εκτέλεση επισκευών στους οποίους διαρρέονται τέτοια αέρια (π.χ. σε στίλβωση µε εύφλεκτα χρώµατα και υλικά, σε συγκόλληση δαπέδων), η χρήση του λέβητα πρέπει να διακοπεί; Κατά τη λειτουργία ο λέβητας πρέπει περιοδικά να ελέγχεται από τον καταναλωτή; Ο καταναλωτής δεν πρέπει να κάνει επισκευές. Σε πρόβληµα κατά τη λειτουργία του λέβητα πρέπει να ζητήσετε αρµόδια βοήθεια από το αντίστοιχο συνεργείο; Απαγορεύεται κάθε αλλαγή στη κατασκευή και στη ηλεκτρική εγκατάσταση του λέβητα; Απαγορεύεται τη χρήση καυσίµου που δεν είναι πιστοποιηµένο για να χρησιµοποιηθεί σ` αυτό το λέβητα; Απαγορεύεται αύξηση του ισχύς θέρµανσης του λέβητα πάνω από το µέγιστο; Απαγορεύεται η τοποθέτηση εύφλεκτων υλικών πάνω ή κοντά στο λέβητα σε απόσταση ελάχιστη από τη επιτρεπόµενη; Το υπόλοιπο στάχτης από τη καύση µαζεύεται σε πυρίµαχων δοχείων µε καπάκια και µετά από ψύξη σε θερµοκρασία του περιβάλλοντος ρίχνεται σε κατάλληλο µέρος. Σε αφαίρεση της στάχτης δεν επιτρέπεται τη ύπαρξη εύφλεκτων υλικών σε απόσταση λιγότερη από 1500mm από το λέβητα. Επίσης η στάχτη από τη χρήση ξύλινων πελέτων µπορεί να χρησιµοποιείται για γονιµοποίηση χώµατος; Μετά από το τέλος της εποχής θέρµανσης ο λέβητας και η καµινάδα πρέπει να καθαρίζονται από τη στάχτη, αιθάλη και πίσσα; Η διάρκεια καύσης του λέβητα εξαρτάται από το καθεστώς χρήσης και επίσης από τη ποσότητα ξύλων. Η πρακτική δείχνει πως τα ξύλα: οξιά, δρυός, φλαµουριά, συκοµορέα, οπωροφόρα δέντρα είναι υλικά που επιτρέπουν παρατεταµένη χρήση του λέβητα επειδή η ειδική θερµιδική αξία (θερµιδική αξία για µονάδα όγκου ξύλου) αυτών των υλικών είναι υψηλότερη σε σχέση µε τα άλλα είδη ξύλων. Συνεχίζουν: κάστανο, σηµύδα, έλατο, που έχουν χαµηλότερη θερµιδική αξία (τη λεγόµενη δεύτερη ποιότητα σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά καύσης χρήσης), και το φλαµούρι, λεύκα, ιτιά και φτελιά είναι µε χαµηλότερες αξίες της ειδικής θερµιδικής αξίας. Επίσης το ρητινώδης υλικό µε µέση και 3Fera 25/35/45 24

25 χαµηλή ποιότητα µπορεί να οδηγήσει σε έντονο λέρωµα του θαλάµου καυσίµου µε πίσσα. Πρέπει να έχετε υπ` όψη πως το φρέσκο ξύλινο υλικό (που δεν είναι αποξηραµένο µέχρι τους ειδικούς παραµέτρους) έχει χαµηλή θερµιδική αξία και η χρήση τέτοιου καυσίµου οδηγεί σε αυξηµένη κατανάλωση σε σχέση µε τη ονοµαστική και επίσης σε σηµαντικά µειωµένο θερµαντικό ισχύς του λέβητα µέχρι το σηµαντικό λέρωµα του και επίσης διάβρωση των θερµαντικών επιφανειών από τη πίσσα. Ο λέβητας πυρόλυσεως θέρµανσης νερού από τη σειρά Pyrotherm είναι εξοπλισµό µε χειριστική τροφοδότηση µε καύσιµο. Το θερµαντικό ισχύς του εξαρτάται όπως από τα χαρακτηριστικά του καυσίµου (το πολύ από την υγρότητα του), έτσι και από τον τρόπο και το καθεστώς χρήσης του λέβητα. Η πρακτική δείχνει πως αποτελεσµατική πορεία πυρόλησης σε τέτοιο τύπο λεβήτων θέρµανσης νερού πραγµατοποιείται σε θερµοκρασία του νερού κυκλοφορίας στον εναλλάκτη του λέβητα πάνω από 60 o C, να γιατί στη χρήση πρέπει να εξασφαλιστούν συνθήκες τέτοιου καθεστώτα λειτουργίας. Εάν η θερµοκρασία του νερού ανανκύκλωσης είναι χαµηλότερη από τη ορισµένη αυτό οδηγεί σε µείωση της έντασης αφαίρεσης καυσαερίων από τα ξύλα και επίσης συµπύκνωση των αερίων στους τοίχους του εναλλάκτη. Αυτή είναι δυσµενείς πορεία έχοντας υπ` όψη τη ζωή του λέβητα γιατί η συµπυκνωµένη πίσσα έχει διαβρωτική δράση και αυτή η πορεία οδηγεί σε µείωση του πάχους των τοίχων του λέβητα και αντίστοιχα της ζωής του. Επίσης η πρακτική δείχνει πως σε διαρκές λειτουργία του λέβητα χωρίς φροντίδα εκ µέρος του προσωπικού στο θάλαµο καύσης µπορεί να παρατηρηθεί το λεγόµενο δηµιουργία θόλου των ξύλων κούτσουρων και ενδεχόµενα παρεµπόδιση της είσοδο του στοµίου του καυστήρα µε µικρά σωµατίδια κάρβουνα που οδηγεί σε αύξηση της αντίστασης στο στόµιο καύσης και µείωση της έντασης αφαίρεσης πτητικών αέριων και αντίστοιχα µείωση του θερµαντικού ισχύς. Γι` αυτό συνίσταται το καύσιµο κα ανακατεύεται περιοδικά και να καθαρίζεται το στόµιο (µε ειδικό εργαλείο τσιµπίδα τηρώντας τα µέτρα ασφάλειας) µε σκοπό βελτίωσης της πορείας καύσης και απόδοσης των πτητικών γκαζιών προς τη ζώνη του θαλάµου καύσης ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙ ΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ Η θερµαντική βαλβίδα που χρειάζεται για πραγµατοποίηση αποτελεσµατικής πορείας καύσης ρυθµίζεται σε καθεστώς ονοµαστικού ισχύς του λέβητα. Για επίτευξη του ονοµαστικού ισχύς η ρύθµιση πρέπει να είναι τέτοια για να είναι ανοιχτή η βαλβίδα ορισµού του αέρα καύσης. Η θερµαντική βαλβίδα χρειάζεται για πραγµατοποίηση αποτελεσµατικής πορείας καύσης. Επίσης αυτή η βαλβίδα χρησιµοποιείται για προστασία από υπερθέρµανση του λέβητα. Αυτή η βαλβίδα καταγράφει τη θερµοκρασία του νερού ανακύκλωσης στο λέβητα αλλάζοντας τη θέση του µοχλού της κατασκευής σε χαµηλή θερµοκρασία του νερού ο µοχλός ανοίγει τη βαλβίδα ρύθµισης της ποσότητας αέρα, σε αύξηση της θερµοκρασίας του νερού ανακύκλωσης ο µοχλός αρχίζει να κλείνει αυτή τη βαλβίδα (δηλ. η θερµαντική βαλβίδα έχει «άµεση δράση» και δεν χρειάζεται εξωτερική πηγή ενέργειας για τη λειτουργία του). Η θέση της βαλβίδας ρύθµισης του αέρα καύσης ελέγχεται οπτικά. Η θερµαντική βαλβίδα πρέπει να ρυθµιστεί έτσι πως σε θερµοκρασία του νερού ανακύκλωσης 90 o C, η βαλβίδα ρύθµισης του αέρα πρέπει να είναι κλειστή. Η ρύθµιση της θερµαντικής βαλβίδας εκτελείται µε το εξής τρόπο: 3Fera 25/35/45 25

26 Ο λέβητας θερµαίνεται σε θερµοκρασία του νερού κυκλοφορίας 80 o C (δείχνεται από το θερµαντικό µανόµετρο που βρίσκεται στο µπροστινό πανέλο του πίνακα διαχείρισης του λέβητα); Ρυθµίζεται η θέση του χερουλιού της βαλβίδας σε θερµοκρασία ίσια στη θερµοκρασία του νερού ανακύκλωσης στο λέβητα; Ρυθµίζεται η αλυσίδα (που συνδέει το µοχλό της βαλβίδας µε τη βαλβίδα ορισµού της απόδοσης αέρα καύσης) µε µεταφορά του άγκιστρου για να µπορέσει η βαλβίδα ορισµού του αέρα καύσης να είναι ανοιχτή σε θέση ορισµένη από τη βίδα που εξασφαλίζει τη χαλαρότητα της βαλβίδας. Σε αυτή τη ρύθµιση η αλυσίδα πρέπει να είναι καλά τεντωµένη; Εάν χρειάζεται να ρυθµιστεί και το ελάχιστο άνοιγµα της βαλβίδας ορισµού του αέρα καύσης εκτελείται µε τη βίδα. Η βαλβίδα δεν πρέπει να κλείνει τη βαλβίδα ορισµού του αέρα καύσης γιατί αυτό θα οδηγήσει σε ασφυξία του λέβητα και απόδοση πίσσας στις θερµαντικές επιφάνειες του λέβητα. Η βαλβίδα πρέπει να είναι ανοιχτή σε 3 8mm, σύµφωνα µε τις τοπικές συνθήκες (έλξη της καµινάδας, θερµαντικό ισχύς του λέβητα, χαρακτηριστικά του καυσίµου) ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΠΥΡΟΛΥΣΕΩΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 3Fera Η διαχείριση των λεβήτων θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera εκτελείται µέσω πίνακα διεπαφής µε εργαλεία ελέγχου και διαχείρισης και πίνακα µε συνδέσεις. Πίνακας 6.1 δείχνει τη µπροστινή πλευρά του πίνακα διεπαφής των λεβήτων από τη σειρά 3Fera. Πίνακας 6.1. Πίνακας διεπαφής µε εργαλεία ελέγχου και διαχείρισης του λέβητα θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera. Εργατικός θερµοστάτης Συναγερµός υπερθέρµανσ ης Εκκίνηση Συναγερµός από τον ελεγκτή Αλλακτής του καθεστώ τος : Ξύλα / σύνθετο καθεστώς Ανάφλεξη ОК Θερµαντικός µανόµετρος Ελεγκτής 3Fera 25/35/45 26

27 Στοιχεία του πίνακα διεπαφής και οι λειτουργίες τους: START χρησιµοποιείται για START/STOP προς τη µονάδα διαχείρισης; Θερµοστάτης λειτουργίας για ορισµό του άνω όριο της θερµοκρασίας του κυκλοφορούν νερού ως το φτάσιµο του οποίου ο λέβητας θα λειτουργεί και θα εξασφαλίζει ενέργεια για τη εγκατάσταση θέρµανσης; Θερµοµανόµετρο για ένδειξη της θερµοκρασίας του κυκλοφορούν νερού και την πίεση στο εναλλάκτη του λέβητα; ιακόπτης καθεστώτος λειτουργία σαν απλό λέβητα πυρολύσεως ή σύνθετο καθεστώς (λειτουργία σε ξύλα και µετά από τη καύση τους συνεχίζει αυτόµατη λειτουργία µε αποθεµατικό καύσιµο); Ελεγκτής µονάδα διαχείρισης του εξοπλισµού χρησιµοποιείται για διαχείριση του λέβητα, σύµφωνα µε το ορισµένο πρόγραµµα; Συναγερµός υπερθέρµανσης χρησιµοποιείται για ένδειξη της ενεργοποίησης του θερµοστάτη έκτακτης ανάγκης λόγω υπέρβασης της θερµοκρασίας του νερού στο λέβητα (υπερθέρµανση); Συναγερµός από ελεγκτή (διαταραχές στην λειτουργία) χρησιµοποιείται για ένδειξη έκτακτων περιστατικών; Ανάφλεξη ОК δείκτης λειτουργίας, λάµπει σε ύπαρξη καύσης. Στο πίσω µέρος των σύνθετων λεβήτων πυρολύσεως θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera υπάρχει πίνακα διεπαφής µε συνδέσεις (Πίνακας 6.2). Πίνακας 6.2. Πίνακας διεπαφής µε συνδέσεις του λέβητα θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera. Στοιχεία του πίνακα διεπαφής µε συνδέσεις και λειτουργίες: 1. ανεµιστήρας καυσαερίων σύνδεση ενεργοποίησης του ανεµιστήρα καυσαερίων; 2. εξωτερικό τρυπάνι (δυνατότητα) για σύνδεση του συµπληρωµατικού τρυπανιού; 3. σύνθετο τρυπάνι τροφοδότησης µε καύσιµο (δυνατότητα) конектор за включване на шнека; 4. πλήκτρο POWER χρησιµοποιείται για κεντρική εκκίνηση και σβήσιµο του λέβητα; 3Fera 25/35/45 27

28 5. θερµοστάτης έκτακτης ανάγκης χρησιµοποιείται για υπεράσπιση του λέβητα από υπερθέρµανση. Εργοστασιακά ρυθµίστηκε να σβήνει το λέβητα όταν η θερµοκρασία υπερβαίνει 95 o C; 6. θερµοστάτης χώρου για σύνδεση του λέβητα µε θερµοστάτη χώρου; 7. τροφοδότηση σύνδεση του λέβητα µε τη ηλεκτρική εγκατάσταση. Η ηλεκτρική τροφοδότηση πραγµατοποιείται µε το πλήκτρο POWER, που βρίσκεται στο πίνακα διεπαφής µε συνδέσεις διαχείρισης του εξοπλισµού ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΈΒΗΤΑ Ο λέβητας πρέπει να συνδεθεί µε τη ηλεκτρικό δίκτυο τηρώντας τις οδηγείς τεχνικής ασφάλειας; Πρίν από τη χειριστική ανάφλεξη των ξύλων πρέπει να ελέγξετε τη λειτουργικότητα των στοιχείων/µονάδων του λέβητα που εξασφαλίζουν τη ασφαλής λειτουργία του, και επίσης του θερµαντικού συστήµατος: o Ανεµιστήρας απόδοσης καυσαερίων; o Βαλβίδα ανάφλεξης; o Θέση και κατάσταση του πυρίµαχου στοιχείου διαχείρισης στο θάλαµο καύσης του λέβητα; o Θερµαντική βαλβίδα ρύθµισης της απόδοσης του αέρα καύσης και ρύθµιση; o Λειτουργικότητα των µονάδων διαχείρισης (θερµοστάτες, θερµοµανόµετροι); o Λάστιχα της πόρτας; o Αντλίας ανακύκλωσης (εάν στη εγκατάσταση θέρµανσης υπάρχει τέτοιο αντλία); o Σύνθετο τρυπάνι τροφοδότησης µε καύσιµο αποθεµατικού καυσίµου. Ο θάλαµος καυσίµου πρέπει να είναι γεµάτος µε µικρή ποσότητα ραβδιών (π.χ. ξηρά πηχάκια, πευκοδάση κ.α.), διαµορφώνοντας ένα σωρό αυτού του υλικού πάνω από τη ζώνη του στοµίου στο κάτω µέρος του θαλάµου καύσης. Συνίσταται η βασική µάζα των ξύλινων σωµατιδίων που θα χρησιµοποιούνται για ανάφλεξη να είναι περίπου 5kg. Πρέπει να τηρείται να µην είναι απόλυτα κλειστό το άνοιγµα µε υλικό που θα εµποδίσει το πέρασµα καυσαερίων µετά από τη ανάφλεξη του καυσίµου; ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ Πριν από τη εκκίνηση του λέβητα πρέπει να ελεγχθεί εάν το πυρίµαχο στοιχείο στο θάλαµο καύσης του λέβητα είναι τοποθετηµένο σωστά (κεντρικά κοντά στο πίσω τοίχο). Οι Σύνθετες λεβήτες πυρολύσεως θέρµανσης νερού από τη σειρά 3Fera έχουν δυο καθεστώτα λειτουργίας: Καθεστώς σε ξύλα; Σύνθετος καθεστώς. Τα καθεστώτα λειτουργίας του λέβητα διαλέγονται µε το διακόπτη καθεστώτων καθεστώς σε ξύλα / σύνθετος καθεστώς από το πίνακα διεπαφής του λέβητα. Σε καθεστώς Ξύλα, η πορεία εκκινείται µε χειριστική ανάφλεξη των ξύλων και µε το πάτηµα του πλήκτρου START σε καθεστώς του διακόπτη του καθεστώτος Ξύλα. 3Fera 25/35/45 28

29 Σε σύνθετο καθεστώς η πορεία εκκινείται µε χειριστική ανάφλεξη των ξύλων και µε το πάτηµα του πλήκτρου START σε καθεστώς Ξύλα. Μετά από τη λάµψη της πράσινης λάµπας που δείχνει πορεία καύσης ο διακόπτης πάει σε «σύνθετο» καθεστώς. Μετά από τη καύση των ξύλων το σύστηµα αυτόµατα πάει σε λειτουργία µε αποθεµατικό καύσιµο. Μετά εάν χρειάζεται πάλι λειτουργία µε ξύλα ο ελεκτής καθεστώτων τοποθετείται πάλι σε καθεστώς Ξύλα. Μετά από τη καλή ανάφλεξη των ξύλων ο διακόπτης πάλι µπορεί να τοποθετηθεί σε «σύνθετο καθεστώς» κτλ. η πορεία είναι κυκλική και µε περιορισµό µόνο για καθαρισµό. Εάν χρειάζεται µπορεί να λειτουργεί µόνο µε ένα καύσιµο. Εάν ο εξοπλισµός ήταν σε σύνθετο καθεστώς λειτουργίας αλλά διακόπηκε τη ηλεκτρική τροφοδότηση, το υπόλοιπο καύσιµο πρέπει να καεί και αυτόµατα πάει σε αποθεµατικό καύσιµο. Σε επίτευξη της θερµοκρασίας από το θερµοστάτη χώρου συνεχίζει τελική καύση. Σε λειτουργία µε αποθεµατικό καύσιµο η πορεία υποστηρίζεται σε καθεστώς τελικής καύσης αλλά µε τροφοδότηση σε ορισµένους περιόδους. Μετά από τη µείωση της θερµοκρασίας του νερού ή µε σήµα του θερµοστάτη χώρου συνεχίζει ανάφλεξη και λειτουργία σε ονοµαστικό ισχύς. Σε έλλειψη φωτιάς στο θάλαµο καύσης του λέβητα πρέπει να γίνει χειριστική ανάφλεξη του καυσίµου. Για το σκοπό τοποθετούνται λίγα ξύλα να αναφλέγονται. Σε αρχική εκκίνηση του λέβητα το τρυπάνι για το συµπληρωµατικό καύσιµο (ξύλινες πελέτες ή ξύλινο τσιπς) πρέπει να γεµίσει µε καύσιµο. Αυτή η γέµιση είναι διαρκές πορεία και πρέπει να περιµένετε το καύσιµο να αρχίζει να πέφτει στο θάλαµο καύσης του εξοπλισµού. Η εκκίνηση του εξοπλισµού εκτελείται µετά από γέµιση του τρυπανιού µε συµπληρωµατικό καύσιµο υποχρεωτικό αρχικό όρο λειτουργίας σε σύνθετο καθεστώς. εν συνίσταται λειτουργία του εξοπλισµού µε ανοιχτές πόρτες όπως στο θάλαµο καύσης έτσι και στο θάλαµο καύσης. εν συνίσταται λειτουργία του εξοπλισµού µε τρυπάνι που τροφοδοτείται έξω από το λέβητα. Η ηλεκτρική τροφοδότηση του τρυπανιού έξω από το λέβητα επιτρέπεται µόνο σε αρχικό γέµισµα του τρυπανιού µε καύσιµο, σε σβησµένο λέβητα, µέχρι τη στιγµή γέµισης του τρυπανιού, δηλ. να µην επιτρέπεται µη επιτρεπόµενη καύση. Σε αρχική εκκίνηση του εξοπλισµού το άνω θάλαµο πρέπει να γεµίσει µε αρχική ποσότητα καυσίµου λεπτοµερειακή περιγραφή υπάρχει στη πλήρες οδηγία. Μετά αυτή η αρχική δόση πρέπει να αναφλέγεται χειριστικά και µετά από σταθεροποίηση της πορείας καύσης να εκτελεστεί το εξής σύµφωνα µε το καύσιµο: Ξύλα να γεµίσει το θάλαµο µε καύσιµο και να εκκινήσει το αυτόµατο καθεστώς; Να τοποθετεί σε καθεστώς αυτόµατης τροφοδότησης ξύλινες πελέτες ή ξηρό βαθµονοµιµένο τσιπς. το τρυπάνι πρέπει να γεµίσει µε καύσιµο. Εάν το τρυπάνι δεν τροφοδοτεί µε καύσιµο το άνω θάλαµο µπορεί να χρειαστεί ξαναεκκίνηση του εξοπλισµού. Ο λέβητας λειτουργεί σε προκαταβολικά ορισµένο αλγόριθµο λειτουργίας. Το πρόγραµµα έχει ασφάλεια αντί µη επιτρεπόµενη είσοδο µε κώδικα. Για τον καταναλωτή (που γνωρίζει τη παρούσα οδηγία) επιτρέπονται για έλεγχο και ρύθµιση µόνο ορισµένες παραµέτρους. Ο θερµοστάτης λειτουργίας του νερού ( С) ρυθµίζεται στη ορισµένη θερµοκρασία. Αυτό πρέπει να είναι στα όρια 65 0 С С, για να αποφεύγονται χαµηλές θερµοκρασίες. 3Fera 25/35/45 29

30 6.4. ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΈΒΗΤΑ Στο καταναλωτή επιτρέπεται να χρησιµοποιεί το υποµενού PARAMETER. εν χρειάζεται τη χρήση κώδικα από τον καταναλωτή! Η χρήση των υποµενού περιορίζεται µε κώδικα. Στο Πίνακα 6.3. δείχνεται τη εξωτερική όψη του ελεγκτή (µονάδα διαχείρισης) στο πίνακα διεπαφής του λέβητα. Πίνακας 6.3. εξωτερική όψη και σήµανση των πλήκτρων της µονάδας διαχείρισης. OK SHIFT Ο αλγόριθµος εµφάνισης και αντίστοιχης αλλαγής (µόνο εάν χρειάζεται!) µιας παραµέτρου της οµάδας είναι ο εξής: 1. Πατήστε το πράσινο πλήκτρο ( ) µε σήµα Menu/OK του ελεγκτή. Εµφανίζεται ένα κατάλογο µε µενού; 2. Με τα πλήκτρα βέλος προς τα κάτω ( ) ή επάνω ( ) από το µενού διαλέγεται τη δυνατότητα - PARAMETER ; 3. Βέλος προς τα πάνω ( ) πατήστε µερικές φορές µέχρι να φτάσετε το παράµετρο που θέλετε Т4 ή Т6 (αυτές είναι οι παράµετροι που ορίζουν το θερµαντικό ισχύς); εν πρέπει να κάνετε προσπάθειες αλλαγής άλλων παραµέτρων, εκτός εάν δεν ξέρετε τη επιρροή τους στη λειτουργία του εξοπλισµού. 4. Με το πλήκτρο βέλος δεξιά ( ) επιλέγεται το µέρος όπου δείχνεται το χρόνο τη αξία του παραµέτρου; 5. Με το πλήκτρο βέλος προς τα κάτω ( ) ή προς τα πάνω ( ) αλλάζεται την αξία. Σηµείωση: Σε κράτηση των πλήκτρων βέλος προς τα κάτω ( ) ή προς τα πάνω ( ) µετά από ορισµένη στιγµή οι αξίες αλλάζονται πιο γρήγορα; 6. Μετά από ρύθµιση του χρόνου πατήστε το πράσινο πλήκτρο Menu/OK; 7. Στην οθόνη της µονάδας διαχείρισης εµφανίζεται ερώτηση CONFIRM CHANGES? (Επιβεβαιώνεται την αλλαγή?). Ρυθµίζεται µε τα βέλη κίνησης - βέλος προς τα κάτω ( )ή προς τα πάνω ( ) την αντίστοιχη απάντηση Yes ή Not. ιαλέγεται Yes µε πάτηµα του πράσινου πλήκτρου µε σήµα Menu/OK, για να βεβαιωθεί την αλλαγή ή µε Not, για να απαρνήσετε την αλλαγή; Εάν ο καταναλωτής δεν είναι σίγουρος στη ανάγκη αλλαγής ή άγνοια έκανε την αλλαγή πρέπει πάλι να διαλέξει την απάντηση Not, για να ακυρώσει την αλλαγή. 3Fera 25/35/45 30

31 8. Πατήστε ακόµη µια φορά το πράσινο πλήκτρο Menu/OK του ελεγκτή και θα βγείτε από το µενού παραµέτρων και στην οθόνη της µονάδας διαχείρισης θα εµφανιστεί το πρόγραµµα κανονικής λειτουργίας. Εάν κάπου έγινε λάθος αλλαγή ενός παραµέτρου της µονάδας διαχείρισης περνώντας αυτό το βήµα µε ερώτηση CONFIRM CHANGES? (Επιβεβαιώνεται την αλλαγή?) διαλέγεται την απάντηση NO, και οι αλλαγές ακυρώνονται; Εάν προσπαθήσετε να µπείτε σε άλλο µενού π.χ. MONITORING, το ελεγκτή περιµένει την εισαγωγή καινούριου κώδικα (PASSWORD). Εµφανίζεται τη οθόνη (Πίνακας 6.4). Πίνακας 6.4. Μενού που εµφανίζεται στη οθόνη. PASSWORD CLEAR 0/ SHIFT + OK = EXIT 5 = µέγιστος αριθµός λάθος δοκιµών εισαγωγή κώδικα Πρέπει να βγείτε από αυτή τη κατάσταση. Ο τρόπος δείχνεται στη οθόνη, (πρέπει να πατήσετε ταυτόχρονα SHIFT και OK, κρατώντας το SHIFT και πατήστε ОК ). Εµφανίζεται υποµενού από το οποίο µπορείτε να βγείτε µε το πλήκτρο βέλος αριστερά ( ). Άλλος ευκολότερος τρόπος είναι το σβήσιµο και τη ενεργοποίηση της τροφοδότησης µε το πλήκτρο POWER. Εάν δεν εκτελέσει η έξοδος µε το περιγραµµένο τρόπο ο καταναλωτής έχει το δικαίωµα να κάνει 5 δοκιµές εισαγωγής κώδικα. Μετά από τη 5 δοκιµή στη οθόνη της µονάδας διαχείρισης εµφανίζει το µήνυµα (Πίνακας 6.5). Πίνακας 6.5. Πληροφορίες που εµφανίζονται στην οθόνη της µονάδας διαχείρισης σε εξάντληση των δοκιµών εισαγωγής κώδικα και πέρασµα στο γενικό µενού. PASSWORD CLEAR ERROR 5/5 >>> 30 MINUTES Το µήνυµα στην οθόνη της µονάδας διαχείρισης σηµαίνει πως πρέπει να περιµένετε 30 λεπτά σε ενεργοποιηµένο εξοπλισµό. Μετά από τη λήξη αυτή της περιόδου (30 λεπτά) ενεργοποιείται µε το περιγραµµένο τρόπο πατήστε σύγχρονα το πλήκτρο SHIFT και το πλήκτρο ОК. Στη οθόνη της µονάδας διαχείρισης εµφανίζεται ένα υποµενού από το οποίο µπορείτε να βγείτε πατώντας το πλήκτρο βέλος αριστερά ( ). Άλλος τρόπος είναι να περιµένετε τουλάχιστον 30 λεπτά και να σβήσετε και ανάψετε πάλι το εξοπλισµό, και τότε ο συναγερµός της µονάδας διαχείρισης µηδενίζει αυτόµατα. 3Fera 25/35/45 31

Ο ΗΓΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ο ΗΓΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο ΗΓΙΑ ΣΥΝΑΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΡΑ BISOLID SAVER 4.3.2013 г. 11:22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ σελ. 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ. http:// www.greenecotherm.eu. εγκατάστασης και χρήσης. του αυτόµατου καυστήρα πελλετών της σειράς GP

Ο ΗΓΙΕΣ. http:// www.greenecotherm.eu. εγκατάστασης και χρήσης. του αυτόµατου καυστήρα πελλετών της σειράς GP Ο ΗΓΙΕΣ εγκατάστασης και χρήσης του αυτόµατου καυστήρα πελλετών της σειράς GP και λέβητας ζεστού νερού της σειράς Pelletherm v4 http:// www.greenecotherm.eu 1/56 Παραγωγός ΖΜΜ ΧΑΣΚΟΒΟ ΑΕ ιεύθυνση Βουλγαρία,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. εγκατάστασης και χρήσης. του αυτοματοποιημένου καυστήρα pellet "ΕΡΑΤΩ GP20 +" (Μοντέλα: ΕΡΑΤΩ GP20 + / 25 και ΕΡΑΤΩ GP20 + / 32) σελ.

ΟΔΗΓΙΕΣ. εγκατάστασης και χρήσης. του αυτοματοποιημένου καυστήρα pellet ΕΡΑΤΩ GP20 + (Μοντέλα: ΕΡΑΤΩ GP20 + / 25 και ΕΡΑΤΩ GP20 + / 32) σελ. ΟΔΗΓΙΕΣ εγκατάστασης και χρήσης του αυτοματοποιημένου καυστήρα pellet "ΕΡΑΤΩ GP20 +" (Μοντέλα: ΕΡΑΤΩ GP20 + / 25 και ΕΡΑΤΩ GP20 + / 32) σελ. 1/54 http://www.erato.bg Κατασκευή ΕΡΑΤΩ Product LTD Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΛOYKA ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 35F έως 70F S A T U R N 19/03/2012v5 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΛΛΕΤ GRANDE

ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΛΛΕΤ GRANDE ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΛΛΕΤ GRANDE ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έκδοση 1.1 / Μάιος 2014 1 Παρακαλούμε, διαβάστε αναλυτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του λέβητα πέλλετ Grande.

Διαβάστε περισσότερα

EKY / S ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ Λέβητας με αυτόματη φόρτωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

EKY / S ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ Λέβητας με αυτόματη φόρτωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ EKY / S ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ Λέβητας με αυτόματη φόρτωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προειδοποιήσεις ασφαλείας.3 EKY / S 25-100 Τεχνικές Προδιαγραφές Πίνακας...5 EKY / S 125P-250P

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí, Τσεχική δηµοκρατία Tel.: 571 675 589, fax: 571 611 225

Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí, Τσεχική δηµοκρατία Tel.: 571 675 589, fax: 571 611 225 Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí, Τσεχική δηµοκρατία Tel.: 571 675 589, fax: 571 611 225 ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ New House Αν. Θράκης 3, Καλοχώρι Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 752390

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET www.e-kyriazis.gr info@e-kyriazis.gr Οι συσκευές θέρµανσης (εφεξής "σόµπες") από την ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής KYRIAZIS) έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

S A T U R N. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 17F έως 70

S A T U R N. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 17F έως 70 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 17F έως 70 S A T U R N 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε πολύ προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ l Σχεδόν τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με αυτής των χαλύβδινων l Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση-επιφανειακή φθορά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης 6303 5894-10/2005 EXP (DE) Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας αεριοποίησης ξύλου Logano S121 και Logano S121 WT Διαβάστε το παρόν προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

PDFaid.Com #1 Pdf Solutions

PDFaid.Com #1 Pdf Solutions PDFaid.Co #1 Pdf Solutions Σας συγχαίρουμε για την εξαιρετική επιλογή σας! Σας ευχόμαστε πολλές ευχάριστες στιγμές με την καινούρια σας σόμπα. Αν η επιλογή σας είναι μια σόμπα, είναι κατασκευασμένη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες hp 15-22 -30 /GRECO 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 4 Προσδιορισμός των εξαρτημάτων...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 Αποστάσεις που συνίστανται για το λεβητοστάσιο... 7 Προειδοποιήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00.

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00. Οδηγίες χρήσης λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Logano S- Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 70 803 80 (0/) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G211 και Logano G211 D Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 840 (01/2005)

Διαβάστε περισσότερα

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος CALLIDA 25 kw - [ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 3 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

RinNOVA. Σημειώσεις για τη χρήση και Τεχνικές σημειώσεις για την εγκατάσταση

RinNOVA. Σημειώσεις για τη χρήση και Τεχνικές σημειώσεις για την εγκατάσταση RinNOVA Σημειώσεις για τη χρήση και Τεχνικές σημειώσεις για την εγκατάσταση Συγχαρητήρια για την επιλογή σας. WARNING Ο λέβητάς σας είναι αρθρωτός με ηλεκτρονική ρύθμιση και άναμμα. υψηλής απόδοσης με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα. Η εταιρεία idea A.E.B.E. ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των προϊόντων της και επικροτεί κάθε πληροφόρηση από τους πελάτες της. Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις παρατηρήσεις σας στην

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε αναλυτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το δικό σας μπόιλερ pellet maxi30/ Biodom27 2010.

Παρακαλούμε διαβάστε αναλυτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το δικό σας μπόιλερ pellet maxi30/ Biodom27 2010. Παρακαλούμε διαβάστε αναλυτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το δικό σας μπόιλερ pellet maxi30/ Biodom27 2010. Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής καλούμενες ως μπόιλερ pellet )

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΟΜΠΑ PELLET CANNES 6/8,5/10 kw

MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΟΜΠΑ PELLET CANNES 6/8,5/10 kw MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΟΜΠΑ PELLET CANNES 6/8,5/10 kw Αγαπητοί πελάτες, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας σε μας και την αποφασιστικότητά σας για να αγοράσετε το προϊόν μας. Έχετε κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ calora Kombi με καπνοδόχο 24 KW Kombi Hermetik 24 KW Kombi Hermetik 28 KW ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ PELLET AQUOS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαµε να Σας ευχαριστήσουµε για την προτίµησή σας να αποκτήσετε λέβητα της δικής µας κατασκευής. Είµαστε βέβαιοι ότι σας έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ PELLET MILENA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαµε να Σας ευχαριστήσουµε για την προτίµησή σας να αποκτήσετε λέβητα της δικής µας κατασκευής. Είµαστε βέβαιοι ότι σας

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης- συντήρησης (Ελληνικά) B-ECO 35 45 55

Οδηγίες χρήσης- συντήρησης (Ελληνικά) B-ECO 35 45 55 Οδηγίες χρήσης- συντήρησης (Ελληνικά) B-ECO 35 45 55 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τον ιταλικό καυστήρα πέλλετ ADGREEN, που εισάγει κατ' αποκλειστικότητα στην Ελλάδα η εταιρία ΑDTHERM - Αναστασιάδης

Διαβάστε περισσότερα