ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ εποχικοί σε δήµους, µουσεία, παιδικούς σταθµούς Γ #143. σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 5.094 εποχικοί σε δήµους, µουσεία, παιδικούς σταθµούς Γ #143. σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα"

Transcript

1 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 330 ευκαιρίες σε 18 γνωστές εταιρίες σελ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ # ΕΠΟΧΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ εποχικοί σε δήµους, µουσεία, παιδικούς σταθµούς Γ ια θέσεις εργασίας «τρέχει» η προθεσµία υποβολής αιτήσεων, εν µέσω καλοκαιριού. Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί σε δήµους, µουσεία, νοσοκοµεία και παιδικούς σταθµούς. Πρόκειται για συµβασιούχους που θα υπογράψουν συµβάσεις εργασίας από δύο µήνες έως ένα έτος. Από το συνολικό αριθµό των θέσεων, οι θα καλυφθούν από συµβασιούχους στο πρόγραµµα της κοινωφελούς εργασίας. Η πλειονότητα των θέσεων αφορά ειδικότητες όπως διοικητικοί, αρχαιολόγοι, µηχανικοί, συντηρητές, οδηγοί, τεχνίτες, εργάτες κ.ά. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 162 σπουδαστές στην Εθνική Σχολή ικαστών σελ. 2-7, 16 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ σελ. 6 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥΣ ΣΕ ΕΞΙ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Ευκαιρίες για εθνικούς εµπειρογνώµονες και διερµηνείς σε φορείς της Ε.Ε. σελ Ο «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» σε συνεργασία µε την POWER-TAX Training προσφέρει στους αναγνώστες του: ΣΤΕΙΛΤΕ ΣΤΟ γιατροί σε Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία και πλοία σελ. 6 σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα κάθε µήνα ΩΡΕ ΑΝ Μπορείτε να δηλώσετε συµµετοχή µέσω SMS στέλνοντας ΣΛ11 (κενό) ονοµατεπώνυµο από 31/7/2012 έως και 10/8/2012 Χρέωση 1,23 /SMS (µε ΦΠΑ 23%) Mediatel γραµµή παραπόνων % ΕΠΙΠΛΕΟΝ: Για όλους τους αναγνώστες Κερδίζετε έκπτωση σε οποιοδήποτε σεµινάριο της εταιρίας POWER-TAX Training µε την προσκόµιση του κουπονιού που θα βρείτε στις σελίδες του ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α

2 202 Αγορά Eργασίας Δημόσιο Τρίτη 31 Ιουλίου 2012 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Εποχικοί σε οργανικές θέσεις Σε τρεις περιπτώσεις επιτρέπει το Σύνταγμα να προσλαμβάνονται σε οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα όπως αποφάσισε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με αφορμή την επεξεργασία σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Σύμφωνα με τους συμβούλους Επικρατείας, η πρώτη περίπτωση αφορά συμβάσεις ορισμένου χρόνου για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών και μόνο, για μη νομοθετημένες οργανικές θέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι για τη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων έχει εκδοθεί εκτελεστικός του Συντάγματος νόμος. Η δεύτερη αφορά συμβάσεις είτε ορισμένου είτε αορίστου χρόνου για την κάλυψη είτε απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών είτε παγίων και διαρκών αναγκών, υπό την προϋπόθεση όμως ότι: α) τα προσλαμβανόμενα πρόσωπα καταλαμβάνουν νομοθετημένες οργανικές θέσεις και β) ότι ανήκουν είτε στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό είτε στο τεχνικό-βοηθητικό προσωπικό. Η τρίτη και τελευταία περίπτωση αφορά συμβάσεις ορισμένου χρόνου (και μόνο) για την κάλυψη νομοθετημένων οργανικών θέσεων με πρόσωπα που δεν ανήκουν στο ειδικό επιστημονικό ή στο τεχνικό-βοηθητικό προσωπικό, υπό την προϋπόθεση όμως ότι για τη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων έχει εκδοθεί εκτελεστικός του Συντάγματος νόμος, ο οποίος καθορίζει και τη χρονική τους διάρκεια, η οποία δεν μπορεί να είναι μακρά. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 72 ωρομίσθιοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους Με 72 ωρομίσθιους υπαλλήλους θα ενισχυθούν μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι. Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα εξής: αίτηση με την οποία να δηλώνουν τη συγκεκριμένη θέση, την οποία ενδιαφέρονται να καλύψουν, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας και των δύο όψεων, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού σπουδών, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαμους), βεβαίωση πολυτεκνικής ιδιότητας, βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (αν υπάρχει) και βεβαίωση τυχόν προϋπηρεσίας στο ΥΠΠΟ. Για τις θέσεις των αρχαιολόγων απαραίτητα είναι το πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία, η γνώση μιας ξένης γλώσσας μεταξύ των αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών ή ιταλικών, καθώς και η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ. 20 άτομα στο Δήμο Τυρνάβου m Ο Δήμος Τυρνάβου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του δήμου. Οι θέσεις είναι: 2 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων, 16 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και 2 ΥΕ Εργατών Νεκροταφείων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας, οδός Σ. Καράσσου, αριθμός 1 και ειδικότερα στην υπηρεσία προσωπικού, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, ΦΟΡΕΑΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων Μνημείων (Σάμος) (31/7) ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης 3 Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο (Αθήνα) (31/7) ΠΕ Αρχαιολόγου Μουσειολόγου ΠΕ Ιστορικού Τέχνης 1 ΠΕ Αρχιτέκτονα Μουσειογράφο 1 6η ΕBA (31/7) ΠΕ Αρχαιολόγος ΥΕ Ειδικευμένος Εργάτης 7 ΛΑ' ΕΠΚΑ (31/7) ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης 1 12η ΕΒΑ (31/7) ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης 1 ΔΕ Εργατοτεχνίτες 12 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες 12 Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων ν Βορείου Αιγαίου (31/7) ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης Κ' ΕΠΚΑ (31/7) ΠΕ Αρχαιολόγος ΥΕ Ειδικευμένοι εργάτες 4 Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων Αρχαιολογικών Εργων (Αθήνα) (31/7) ΥΕ Τεχνίτης Υψηλής Εξειδίκευσης Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων Αρχαιολογικών Εργων Πρέβεζας (31/7) ΠΕ Αρχαιολόγος ΠΕ Αρχιτεκτόνας 1 ΥΕ Ειδικευμένοι Τεχνίτες 18 εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. 12 θέσεις με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δ. Παιανίας m Ο Φορέας Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας Δήμου Παιανίας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 12 άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, διάρκειας 11 μηνών, ως εξής: 6 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 3, ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, 1 ΔΕ Συνοδός Σχολικού Λεωφορείου και 2 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 1η Αυγούστου στο γραφείο στη διεύθυνση: Παπαφλέσσα 12 και Δροσίνη 1. ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διανέμεται δωρεάν κάθε Τρίτη μαζί με τον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΕΣ Δημήτρης Μπενέκος Αλέξης Σκαναβής ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Πάνος Αμυράς ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Γιάννης Ευαγγελίδης ΣΥΝΤΑΞΗ Νάσος Χατζητσάκος Σοφία Εμμανοηλίδου Μίνα Μπαγιώτα ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ Δέσποινα Σίμου ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΑΠΕ, Eurokinissi, Shutterstock Σύντομες ειδήσεις Τεχνολόγoς Ιχθυολογίας στο ΕΛΚΕΘΕ Το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) που εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής προκηρύσσει την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Advanced Research Initiatives for Nutrition in Aquaculture (ARRAINA)», ως εξής: 1 πτυχιούχος ΤΕΙ Τεχνολογίας Ιχθυολογίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην έδρα του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) στην Ανάβυσσο Αττικής (περιοχή Μαύρο Λιθάρι) ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου (46,7 χιλ.), Τ.Θ. 712, Ανάβυσσος (τηλ ) το αργότερο έως τις 10 Αυγούστου Πληροφορίες: τηλ θέσεις στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την υποστήριξη υλοποίησης της Πράξης «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια», ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Η συνολική διάρκεια της παραπάνω Πράξης ορίζεται 24 μήνες από την έναρξη αυτής. Θέση Α : Οικονομικός διαχειριστής, έδρα Βόλος. Θέση Β : Υπεύθυνος πληροφοριακών συστημάτων, έδρα Βόλος. Θέση Γ : Οικονομικός διαχειριστής, έδρα Βόλος. Καταληκτική ημερομηνία: Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από 10:00 π.μ. έως 12:00 μ. στα τηλ.: , και Εκπαιδευτές αρτοποιοί στον ΕΦΕΤ Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) υλοποιεί το έργο «Προσόντα για την Ευρωπαϊκή Αρτοβιομηχανία (Q-Bake)». Στο πλαίσιο του Q-Bake θα αναπτυχθούν πρότυπα προγράμματα κατάρτισης, τα οποία θα επικυρωθούν μέσω της κατάρτισης ομάδων καταρτιζομένων, οι οποίοι με το πέρας της κατάρτισης θα λάβουν το πιστοποιητικό Europass, μέσω του οποίου αναγνωρίζονται οι νέες δεξιότητές τους. Για την υλοποίηση του παραπάνω έργου, ο ΕΦΕΤ θα απασχολήσει εξειδικευμένους εκπαιδευτές με σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Kαταληκτική ημερομηνία:

3 Αγορά Eργασίας ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 31 Ιουλίου 2012 ηµόσιο 3 21 Ο ήµος Πειραιά ανακοινώνει 90 προσλήψεις εποχικών µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου (οκτώ µηνών) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ιεύθυνσης Καθαριότητας του δήµου. Οι προσλήψεις αφορούν σε ειδικότητες δευτεροβάθµιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Από την κατανοµή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν: 40 YE Εργατών Καθαριότητας, 42 Ε Οδηγών Γ κατηγορίας, 8 Ε Χειριστών µηχανηµάτων. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 6 Αυγούστου. Οσοι ενδιαφέρονται να καλύψουν τις θέσεις των οδηγών θα πρέπει να διαθέτουν α) δίπλωµα ΙΕΚ ειδικοτήτων τεχνικού αυτοκινήτου οχηµάτων ή εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α ή Β κύκλου σπουδών ΤΕΕ, ειδικότητας µηχανών και συστηµάτων αυτοκινήτου, ή απολυτήριο τίτλο ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τµήµατος µηχανικών αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελµατικής σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ειδικότητας µηχανών αυτοκινήτου ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ ειδικότητας µηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή απολυτήριο τίτλο άλλης συναφούς ειδικότητας ή άλλο ισότιµο τίτλο σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής σε αντίστοιχη ειδικότητα και β) επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας σε ισχύ. Για τις θέσεις των εργατών ζητείται απολυτήριος τίτλος γυµνασίου ή παλαιού δηµοτικού για όσους έχουν γεννηθεί έως και το Ο φάκελος υποψηφιότητας του κάθε υποψηφίου θα πρέπει να περιλαµβάνει την αίτηση, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου της αστυνοµικής ΕΠΟΧΙΚΟΙ Αιτήσεις για 90 προσλήψεις εποχικών στο ήµο Πειραιά ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά εµπειρίας, ανεργίας (εάν υπάρχουν). Η ανεργία αποδεικνύεται µε πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕ, η ηµεροµηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. Αιτήσεις Οι ενδιαφερόµενοι για τις προσλήψεις καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δη- µόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία στην ακόλουθη διεύθυνση: ραγάτσι 12, στον Πειραιά, στο Γραφείο Προσωπικού του ήµου Πειραιά, στον 6ο όροφο (τηλέφωνο επικοινωνίας: , 50). ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Ε Ο ΗΓΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) 7 Ε Ο ΗΓΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 35 Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΚΑ ΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ) 2 Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ) 2 Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ -ΕΚΣΚΑΦΕΑ 2 Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 40 Ετήσιος Κυλιόµενος Πίνακας Κατάταξης Ανέργων του ΟAE Εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ και καταχωρίστηκε στους δικτυακούς τόπους του ΟΑΕ (www.oaed.gr) και του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) ο οριστικός Ετήσιος Κυλιόµενος Πίνακας Κατάταξης Ανέργων, έτους 2012, για εκτέλεση έργων µε αυτεπιστασία σε δήµους, συνδέσµους και νοµικά τους πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, σύµφωνα µε τη Β104880/ ηµόσια Πρόσκληση ΟΑΕ. Υπενθυ- µίζουµε ότι η πρόσκληση του ΟΑΕ αφορούσε σε θέσεις ανέργων σε έργα αυτεπιστασίας των δήµων στις παρακάτω ειδικότητες: Ε Ηλεκτρολόγος, Ε Οδηγός, Ε Τεχνίτης Οικοδό- µος, Ε Τεχνίτης Ελαιοχρωµατιστής, Ε Τεχνίτης Σιδεράς, Ε Υδραυλικός, Ε Χειριστής Μηχανηµάτων και ΥΕ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων. Για να δείτε τον αλφαβητικό πίνακα των προσληπτέων και απορριπτέων θα πρέπει να επισκεφτείτε την ηλεκτρονική σελίδα του ΟΑΕ ή του ΑΣΕΠ. Πώς θα προσληφθεί το νέο προσωπικό Οι φορείς πρόσληψης λαµβάνουν από τον ΟΑΕ κωδικό ηλεκτρονικής πρόσβασης στο σύστηµα ηλεκτρονικής αίτησης του ΟΑΕ και στη συνέχεια υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού, η οποία είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του Οργανισµού στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr). Η επιλογή προσωπικού πραγµατοποιείται από τον οριστικό Ετήσιο Κυλιόµενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, µε βάση την υψηλότερη συνολική βαθµολογία των ανέργων της ζητούµενης ειδικότητας οι οποίοι έχουν δηλώσει ως προτίµηση τον οικείο φορέα. Ο ΟΑΕ ενηµερώνει σχετικά τόσο τους επιλεγέντες όσο και το φορέα που υπέβαλε τη σχετική αίτηση, αλλά και το ΑΣΕΠ. Ο φορέας πρόσληψης υποχρεούται να προβεί στην πρόσληψη των επιλεγέντων εντός προθεσµίας 15 ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία ενηµέρωσής του. Οσοι άνεργοι προσλαµβάνονται µέσω του προγράµµατος διαγράφονται από τον Ετήσιο Κυλιόµενο Πίνακα Κατάταξης. Επιλεγέντες οι οποίοι δεν αποδέχονται τη θέση απασχόλησης ή προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν οικειοθελώς από τη θέση πριν από τη λήξη της σύµβασης εργασίας διαγράφονται οριστικά από τον Ετήσιο Κυλιόµενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Εάν ο αριθµός των ηµερών ασφάλισης στο φορέα πρόσληψης δεν υπερβαίνει το όριο των 135 ηµερών εντός του ίδιου ηµερολογιακού έτους, ο ΟΑΕ επανεγγράφει τον άνεργο στον ισχύοντα Ετήσιο Κυλιόµενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων µε τα ίδια αρχικά κριτήρια εγγραφής. 17 στο ήµο Λαυρεωτικής Ο ήµος Λαυρεωτικής ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 17 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ήµου, ως εξής: Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρου 7, Ε Χειριστών Γκρέιντερ 1, Ε Χειριστών µηχανηµάτων 2 και ΥΕ Εργατών καθαριότητας 7. Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ.: εποχικοί στο ήµο Λευκάδας Ο ήµος Λευκάδας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ήµου Λευκάδας. Οι θέσεις είναι: 4 Ε Οδηγών Φορτηγών Απορριµµατοφόρων (µε Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου), 1 Ε Οδηγών Φορτηγών Απορριµµατοφόρων (χωρίς Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου), 1 Ε Οδηγών Αγροτικού Μηχανήµατος ( ιαξονικός Ελκυστήρας), 2 Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Εργων (Εκσκαφέας Φορτωτής JCB), 1 Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Εργων (Σάρωθρο), 1 Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Εργων ( ιαµορφωτής Γαιών - Γκρέιντερ), 14 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριµµατοφόρων). Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρη- µένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ήµος Λευκάδας, Τ.Κ Λευκάδα, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Ανθρώπινου υναµικού (τηλ. επικοινωνίας: & ). 36 υπάλληλοι στο. Χαλανδρίου Ο ήµος Χαλανδρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 36 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ήµου, ως εξής: Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρου 9, Ε Χειριστών Σαρωθρού 1 και ΥΕ Εργατών καθαριότητας 26. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ήµος Χαλανδρίου, Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι, Τηλέφωνο επικοινωνίας: εργάτες στο ήµο Κιλκίς Ο ήµος Κιλκίς ανακοινώνει τις προσλήψεις, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για το 2012, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τµήµατος Καθαριότητας της ιεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Αναλυτικά οι θέσεις είναι: ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας 25. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γ. Καπέτα 17, απευθύνοντάς τη στο ήµο Κιλκίς, υπ όψιν κ. ηµήτριος Κυρτσίδης (τηλ. επικοινωνίας: , ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµερο- µηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. (Συγκεκριµένα από 28 Ιουλίου µέχρι και 6 Αυγούστου 2012).

4 22 4 ηµόσιο Αγορά Eργασίας Τρίτη 31 Ιουλίου 2012 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΠΟΧΙΚΟΙ 95 οδηγοί, εργάτες και χειριστές µηχανηµάτων στη Ρόδο Στην πρόσληψη 95 εποχικών υπαλλήλων θα προχωρήσει ο ήµος Ρόδου. Οι υποψήφιοι των παραπάνω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Για τις θέσεις οδηγών ζητούνται: α) δίπλωµα ΙΕΚ ειδικοτήτων τεχνικού αυτοκινήτου οχηµάτων ή εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α ή Β κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας µηχανών και συστηµάτων αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τµήµατος µηχανικών αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελ- µατικής σχολής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ειδικότητας µηχανών αυτοκινήτου ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ ειδικότητας µηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος άλλης συναφούς ειδικότητας ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής σε αντίστοιχη ειδικότητα και β) επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας σε ισχύ. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύµφωνα µε τα εξής κριτήρια: χρόνος ανεργίας, πολυτεκνία ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, τριτεκνία ή τέκνο µονογονεϊκής οικογένειας, βαθµός βασικού τίτλου σπουδών και εµπειρία. Αιτήσεις Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδρο- µικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας 1, Ρόδος (τηλ. επικοινωνίας: ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3 Ε Ο ΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 17 Ε Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ 2 Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ) ΟΜΑ ΑΣ Β ΤΑΞΗΣ 4 Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ) ΟΜΑ ΑΣ Ε ΤΑΞΗΣ Γ 1 Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΣΟΠΕ ΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (ΟΜΑ ΑΣ Ζ & ΤΑΞΗΣ Γ ) 1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ συµβάσεις έργου στο ήµο Κορδελιού-Ευόσµου Είκοσι άτοµα θα προσλάβει µε σύµβαση µίσθωσης έργου ο ήµος Κορδελιού-Ευόσµου. Οι προσλήψεις αφορούν στην κάλυψη αναγκών του ΝΠ «ηµοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Κορδελιού-Ευόσµου», µε αντικείµενο την εκτέλεση των έργων: «ιαπαιδαγώγηση βρεφών και νηπίων», «Καθαριότητα κτιρίων» και «Μαγειρεία παιδικών σταθµών», συνολικής διάρκειας έως έντεκα (11) µήνες. Οι θέσεις είναι: ΠΕ Νηπιαγωγών 2, ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων 4, Ε Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων 7, ΥΕ Καθαριστών 6 και ΥΕ Βοηθών Μαγείρων 1. ιεύθυνση: ΝΠ «ηµοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Κορδελιού-Ευόσµου ( ΗΚΕΚΠΑΚΕ)» Μ. Αλεξάνδρου 57- Τ.Κ Εύοσµος Ν. Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την στο ιοικητικό Τµήµα (τηλ. επικοινωνίας: ). 10 στο ήµο Αµπελοκήπων-Μενεµένης Ο ήµος Αµπελοκήπων-Μενεµένης Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας 8 µηνών, ως ακολούθως: 3 Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων και 7 YE Εργατών Καθαριότητας. Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων λήγει την 1η Αυγούστου. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα: , , εποχικοί στο ήµο Καστοριάς Στο ήµο Καστοριάς θα προσληφθούν επτά εποχικοί υπάλληλοι. Οι θέσεις κατανέµονται ως εξής: Ε Ηλεκτρολόγων 1, Ε Χειριστών Μηχανηµάτων 2 και ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 4. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο: Οι αιτήσεις που θα κατατίθενται αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο θα κατατίθενται απευθείας στο Τµήµα Πρωτοκόλλου του δήµου και, πλην της αίτησης, όλα τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα παραδίδονται σε σφραγισµένο φάκελο. 13 εποχικοί στο ήµο Βριλησσίων Ο δήµαρχος Βριλησσίων ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας 8 µηνών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, συνολικά δεκατριών (13) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ήµου Βριλησσίων και συγκεκριµένα: ύο (2) Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), δύο (2) Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), οκτώ (8) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικού Χώρου και ενός (1) ΥΕ Εργατών Υδρευσης. Αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 02/08/2012. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθεύονται ολόκληρη την ανακοίνωση, το παράρτηµα ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου και την αίτηση από το Γραφείο Προσωπικού του ήµου Βριλησσίων (οδός. Βερνάρδου 23) και να υποβάλουν την αίτηση εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών που αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ήµος Βριλησσίων. Βερνάρδου 23 Τ.Κ Βριλήσσια, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο ή οδηγοί και εργάτες στο ήµο Πεντέλης Ο ήµος Πεντέλης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες, µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών, συνολικού αριθµού είκοσι έξι (26) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών Υπηρεσιών Ανταποδοτικού Χαρακτήρα του δήµου µας που εδρεύει στα Μελίσσια και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων: Ε Οδηγών 8 και ΥΕ Εργατών 18. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας µας, οδός Καλαµβόκη 2Α, Μελίσσια, και ειδικότερα στην υπηρεσία προσωπικού εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών, που αρχίζει από την επόµενη ηµέρα ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του καταστήµατος του δήµου. 25 στο Νοσοκοµείο Παίδων «Παν. & Αγλαΐας Κυριακού» Το Γενικό Νοσοκοµείο Παίδων «Παν. & Αγλαΐας Κυριακού» ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόµων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της οριζόντιας Πράξης: «Εθνικό Σχέδιο ράσης για τη ηµόσια Υγεία: Αποτύπωση, Πρόληψη και Αντιµετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας- ράσεις για την άσκηση και την υγιεινή διατροφή» του νοσοκοµείου. Οι θέσεις είναι: 5 ΠΕ Παιδιάτρων, 2 ΠΕ ιαιτολόγων- ιατροφολόγων, 6 ΠΕ ιοικητικού-λογιστικού, 1 ΠΕ Πληροφορικής, 2 ΠΕ Φυσικής Αγωγής, 4 ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, 2 ΤΕ Νοσηλευτικής, 2 ΤΕ ιοίκησης Μονάδων Υγείας, 1 ΤΕ Πληροφορικής. ιεύθυνση: ΓΝΠΑ «ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ», Μεσογείων 24, Τ.Κ , απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: , ). Η κατάθεση των αιτήσεων θα πραγµατοποιηθεί στη Μεσογείων 24 έως και ευτέρα 6 Αυγούστου ιδακτικό Προσωπικό στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων Η Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων προκηρύσσει την πρόσληψη µε επιλογή ωροµίσθιου διδακτικού προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και ωριαία αντι- µισθία για το ακαδηµαϊκό έτος (χρονικό διάστηµα από 1η Οκτωβρίου 2012 µέχρι 31 Ιουλίου 2013). Οι θέσεις ανά µάθηµα είναι: Ελληνική Γλώσσα 2, Αγγλική Γλώσσα 4, Γαλλική Γλώσσα 2, Κλασική - Βυζαντινή Χορωδία 1, Στίβος ( ρόµοι) 1, Στίβος ( ρόµοι) 1, Καλαθοσφαίριση 1, Πετοσφαίριση 1. Οσοι επιθυµούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις καλούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά στη ΣΣΑΣ από 24 Ιουλίου έως 6 Αυγούστου 2012 από 09:00 έως 13:00. Η προκήρυξη, υπόδειγµα αίτησης και πληροφορίες για το διαγωνισµό υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Σχολής (www.ssas.gr) και στο πρόγραµµα ιαύγεια (www.et.diavgeia.gr). Η διεύθυνση της ΣΣΑΣ είναι: Πλήθωνος Γεµιστού 1, ΤΚ 54638, Θεσσαλονίκη, τηλ και , (FAX).

5 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 31 Ιουλίου 2012 Δημόσιο Αγορά Eργασίας 5 23 Στην πρόσληψη 42 εποχικών υπαλλήλων θα προχωρήσει ο Δήμος Κηφισιάς. Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν: ΔΕ Ηλεκτρολόγων 1, ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών αυτοκινήτων 1, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών αυτοκινήτων 3, ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου 8, ΔΕ Οδηγών 2, ΔΕ Χειριστών Εκσκαφέα 1, ΔΕ Χειριστών σαρωθρού 1 και ΥΕ Εργατών καθαριότητας 25. Ο φάκελος υποψηφιότητας του κάθε υποψηφίου θα πρέπει να περιλαμβάνει την αίτηση, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής ΕΠΟΧΙΚΟΙ 42 συμβασιούχοι στο Δήμο Κηφισιάς κατάστασης, φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά εμπειρίας, ανεργίας (εάν υπάρχουν). Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Διονύσου και Μυρσίνης 2. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο: συμβασιούχοι στο Δήμο Τρικκαίων Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 36 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου, ως εξής: ΔΕ Μηχανοτεχνιτών αυτοκινήτων 1, ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου 12, ΔΕ Τεχνιτών Αμαξωμάτων 1, ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων 3, ΔΕ Χειριστών Σαρωθρού 1 και ΥΕ Εργατών καθαριότητας 20. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 6/8/2012. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τρικκαίων, Ασκληπιού 18, Τ.Κ , Τρίκαλα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κυρίου Τζιμόπουλου Παναγιώτη (τηλ. επικοινωνίας: ). 16 στο Δήμο Ανατολικής Μάνης Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 16 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου. Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει οτι θα προσληφθεί το εξής προσωπικό: ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών 2, ΔΕ Οδηγών 3, ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων 2 και ΥΕ Εργατών καθαριότητας 9. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο: εποχικοί στο Δήμο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου 10 θέσεις βοηθητικού προσωπικού στο Δήμο Ιωαννιτών Ο Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του δήμου που εδρεύει στα Καμένα Βούρλα. Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής: 3 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων, 4 ΔΕ ή ΥΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργων, 3 ΔΕ ή ΥΕ Ηλεκτρολόγων και 10 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου, Αγίου Παντελεήμονα 8 Τ.Κ Καμένα Βούρλα απευθύνοντάς την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (τηλ. επικοινωνίας: ). Το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» Δήμου Ιωαννιτών (ΟΚΠΑΠΑ) ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, κατά αριθμό και ειδικότητα: ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό 10. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» (ΟΚΠΑΠΑ). Δ/νση: Αβέρωφ 6 - Ιωάννινα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται έως και 1η/8/2012. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ POWER-TAX TRAINING Ο «Ελεύθερος Τύπος» σε συνεργασία με την POWER-TAX Training προσφέρει δωρεάν στους αναγνώστες του 2 σεμινάρια λογιστικής αξίας 600 κάθε μήνα. Οι αναγνώστες του «Ελεύθερου Τύπου» μπορούν να δηλώνουν τη συμμετοχή τους μέσω SMS στέλνοντας τον κωδικό που θα βρίσκουν στο αντίστοιχο τεύχος του ειδικού ενθέτου «Αγορά Εργασίας». Ο νικητής θα ενημερώνεται με απαντητικό μήνυμα στο τέλος του διαγωνισμού και θα λαμβάνει περισσότερες πληροφορίες από τη διοργανώτρια εταιρία «Ελεύθερος Τύπος Α.Ε.». Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για την απόκτηση των σεμιναρίων έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και είναι άνω των 16 ετών, απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στη διοργανώτρια εταιρία «Ελεύθερος Τύπος Α.Ε.», όπως και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους α και β βαθμού. Τέλος, όλοι οι αναγνώστες του «Ελεύθερου Τύπου» μπορούν να κερδίσουν έκπτωση 30% σε οποιοδήποτε σεμινάριο της εταιρίας POWER-TAX Training προσκομίζοντας το κουπόνι που θα βρουν στις σελίδες του «Αγορά Εργασίας». Η προσκόμιση του κουπονιού θα πρέπει να γίνει στα γραφεία της POWER- TAX Training. Φωτοτυπίες ή αντίγραφα κουπονιών δεν θα γίνονται δεκτά.

6 Δημόσιο 24 6 Αγορά Eργασίας Τρίτη 31 Ιουλίου 2012 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Στην πλήρωση 386 θέσεων προχωρεί το υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με προκήρυξη που εξέδωσε για τη στελέχωση των Κέντρων Υγείας, των Περιφερειακών Ιατρείων της χώρας και των πλοίων. Ο υποψήφιος γενικός ιατρός, που διεκδικεί θέση αγροτικού ιατρού, οφείλει, σε περίπτωση που κατέχει θέση στο Δημόσιο, να έχει προχωρήσει σε λύση υπαλληλικής σχέσης μέχρι και την τελευταία μέρα της υποβολής των αιτήσεων της οικείας τρέχουσας προκήρυξης. Η λύση αυτή γίνεται με αποδοχή παραίτησης του ενδιαφερομένου με πράξη που εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο και δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικά για τους γενικούς ιατρούς, ισχύει η υποχρέωση προσκόμισης και αντιγράφου του ΦΕΚ παραίτησης μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά που ορίζει η προκήρυξη. Υποβολή αιτήσεων Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται σύμφωνα με τα πραγματικά στοιχεία κάθε ενδιαφερομένου. Οποιαδήποτε έλλειψη ή εκπρόθεσμη υποβολή δικαιολογητικών επιφέρει την απόρριψη της αίτησης. Στις έντυπες αιτήσεις οι γιατροί δηλώνουν μέχρι πέντε (5) προτιμήσεις (ισότιμης μοριοδότησης σε περίπτωση ισοβαθμίας) για θέσεις που ανωτέρω αναφέρονται (ήτοι για Κ.Υ. - Π. Ι. ή πλοίο) και είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του αντίστοιχου κωδικού με τον οποίο κάθε θέση έχει ανακοινωθεί. Ιατροί που μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων ΑΙΤΗςΕΙΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 6 αυγούστου 386 γιατροί σε Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία και πλοία (προηγούμενων προκηρύξεων) και τη συνακόλουθη δημοσίευσή τους με υπεύθυνη δήλωση δεν αποδέχτηκαν τη θέση ή παραιτήθηκαν πριν από τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής προεκπαίδευσης ή την υπηρεσία υπαίθρου, εκτός της περίπτωσης έναρξης ειδικότητας στο εσωτερικό, δεν έχουν δικαίωμα επιλογής θέσης, αλλά διορίζονται και τοποθετούνται εκ νέου για εκπλήρωση ή συμπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου σε κενά Κ.Υ. και Π.Ι. κατά την κρίση της υπηρεσίας. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει τα έντυπα αιτήσεων και στην ιστοσελίδα του υπουργείου Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 6η , ημέρα Δευτέρα, και ώρα Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την 6η είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται στην παρακάτω διεύθυνση: Υπουργείο Υγείας, Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας, Δ/ νση Προσωπικού Ν.Π. - Τμήμα Γ Αριστοτέλους 17, Τ.Κ.: Γραπτός διαγωνισμός εισαγωγής 162 σπουδαστών στην Εθvική Σχoλή Δικαστών m Σε προκήρυξη διαγωvισμού για τηv εισαγωγή στηv Εθvική Σχoλή Δικαστικών Λειτουργών εκατόν εξήντα δύο (162) σπουδαστών προχώρησε το υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο αριθμός τωv εισακτέωv καταvέμεται αvά κατεύθυνση ως ακoλoύθως: Διοικητική Δικαιoσύvη, ενενήντα πέντε (95) και αναλυτικά, τρεις (3) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας, δύο (2) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ενενήντα (90) θέσεις δοκίμων παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Πολιτική και Πoιvική Δικαιoσύvη, πενήντα πέντε (55) θέσεις δόκιμων παρέδρωv πρωτoδικείoυ. Εισαγγελείς, δώδεκα (12) θέσεις δόκιμων παρέδρων εισαγγελίας. Το προκριματικό θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και το τελικό στάδιο θα διενεργηθεί στην Αθήνα κατά τους μήνες Νοέμβριο - Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους. Το πρόγραμμα, η διαδικασία, τα εξεταστικά κέντρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο ορισμός των επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, η οποία αναφέρεται στους υποψηφίους, στους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση της επιτροπής διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό από τη 17η Σεπτεμβρίου έως και την 1η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους στη γραμματεία της σχολής ή στη γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας. Στην τελευταία περίπτωση, οι αιτήσεις διαβιβάζονται αμελλητί στη γραμματεία της σχολής. Με την αίτηση οι υποψήφιοι δηλώνουν την κατεύθυνση στην οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν. Επίσης, δηλώνουν μία από τις τέσσερις ξένες γλώσσες (αγγλική, γαλλική γερμανική και ιταλική), στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν υποχρεωτικά, καθώς και μία έως δύο από τις παραπάνω ξένες γλώσσες, στις οποίες επιθυμούν, προαιρετικά, να εξεταστούν. Βαθμολόγηση υποψηφίων Η βαθμολογική κλίμακα των εισαγωγικών εξετάσεων για όλες τις δοκιμασίες (προκριματικού και τελικού σταδίου) εκτείνεται από μηδέν έως δεκαπέντε. Ο μέσος όρος των βαθμών στις πέντε γραπτές δοκιμασίες του προκριματικού σταδίου αποτελεί το βαθμό του υποψηφίου στην προκριματική δοκιμασία. Θεωρούνται επιτυχόντες στο προκριματικό στάδιο όσοι υποψήφιοι έλαβαν μέσο όρο βαθμολογίας στις πέντε γραπτές δοκιμασίες οκτώ και σε καμία κάτω από έξι. Η αξιολόγηση της επίδοσης του υποψηφίου στην προφορική δοκιμασία γίνεται από κάθε μέλος της επιτροπής, το οποίο, μετά το τέλος της εξέτασης, βαθμολογεί ιδιαιτέρως την επίδοση του υποψηφίου με ένα βαθμό για ολόκληρη την εξεταστέα ύλη. Ο μέσος όρος των πέντε βαθμών αποτελεί το βαθμό του υποψηφίου στην προφορική δοκιμασία. Ο τελικός βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της γραπτής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης 70% και του μέσου όρου της προφορικής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης 30%. Ο τελικός βαθμός προσαυξάνεται κατά μισό δέκατο (0,5/10) της μονάδας για κάθε προαιρετικά εξεταζόμενη ξένη γλώσσα, εφόσον ο βαθμός επίδοσης στην ξένη αυτή γλώσσα είναι τουλάχιστον δέκα, κατά ένα δέκατο (1/10) της μονάδας για κάθε μεταπτυχιακό δίπλωμα σε τομείς της νομικής επιστήμης συναφείς με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο υποψήφιος και κατά τρία δέκατα (3/10) της μονάδας για διδακτορικό δίπλωμα Νομικού Τμήματος ημεδαπού ή αλλοδαπού πανεπιστημίου, ομοίως σε τομείς της Νομικής Επιστήμης συναφείς με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο υποψήφιος, στα οποία δεν προστίθεται η προσαύξηση του αντίστοιχου μεταπτυχιακού διπλώματος. Για τη συνάφεια του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος αποφαίνεται η Επιτροπή Διαγωνισμού. Αιτήσεις έως σήμερα για 180 προσλήψεις στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης m Μέχρι και σήμερα θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για 180 θέσεις ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως επτά (7) μηνών, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των παράλληλων προγραμμάτων του 53ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση για μία μόνο συγκεκριμένη θέση εργασίας. Η σώρευση αιτήσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης έπειτα από εκτίμηση των αιτήσεων των υποψηφίων και των δικαιολογητικών τους, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: 1. Εμπειρία σε ανάλογη θέση 60% 2. Σπουδές σε συναφές αντικείμενο 20% 3. Ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά) 20% Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, όπως αυτό το αντικείμενο περιγράφεται στην παρούσα ανακοίνωση. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ βαθμολογείται 2 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 30 μήνες. Ειδικά για τις θέσεις με χρονική διάρκεια έως 25 ημερών, η συμμετοχή σε κάθε ανάλογη διοργάνωση ισοδυναμεί με 12 μονάδες, με μέγιστο πάντοτε όριο τις 60 μονάδες. Σε ό,τι αφορά τις σπουδές, θα αξιολογηθούν με μονάδες από 1 έως 10 η συνάφεια του αντικειμένου με τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης για την οποία υποβάλλεται η αίτηση, με μονάδες από 1 έως 5 το επίπεδο εκπαίδευσης (δευτεροβάθμια, μεταδευτεροβάθμια, τεχνολογική, πανεπιστημιακή, μεταπτυχιακή) και από 1 έως 5 το επίπεδο της βαθμολογίας του ανωτέρου πλέον συναφούς τίτλου σπουδών. Μέγιστο όριο είναι οι 20 μονάδες και θα βαθμολογείται η ανώτερη βαθμίδα συναφούς εκπαίδευσης κάθε υποψηφίου. Η βαθμολόγηση ως προς το κριτήριο των ξένων γλωσσών γίνεται ως εξής: για καθεμία από τις τέσσερις γλώσσες, ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, με μέγιστο όριο τις 20 μονάδες. Ο τρόπος απόδειξης της γνώσης των ξένων γλωσσών παρουσιάζεται στο ειδικό παράρτημα της παρούσας ανακοίνωσης.

7 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 31 Ιουλίου 2012 ηµόσιο Αγορά Eργασίας 725 Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για θέσεις µέσω του Προγράµµατος της Κοινωφελούς Εργασίας. Αναλυτικά, οι προκηρύξεις είναι: 326 θέσεις σε φορείς της Αττικής Ο φορέας Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων ανακοινώνει την πρόσληψη 326 ατόµων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας 5 µηνών, για την υλοποίηση του Προγράµµατος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ). Το νέο προσωπικό θα εργαστεί στους φορείς: ήµος Βύρωνα, ήµος Αθηναίων, ήµος Ζωγράφου, Κοινωφελής Επιχείρηση Ν. Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, Σύνδεσµος Προστασίας και Ανάπλασης του Πεντελικού (ΣΠΑΠ), Περιβαλλοντικός Σύνδεσµος ήµων Αθήνας - Πειραιά (ΠΕΣΥ ΑΠ) και Σύνδεσµος για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη των Πόλεων. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 01/08/2012. Οι αιτήσεις κατατίθενται στη διεύθυνση: για την Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τοµέα Αθηνών είτε αυτοπροσώπως, στα γραφεία του δικαιούχου στην οδό Πατρόκλου 57 & Πριάµου, Ιλιον, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία του δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Πατρόκλου 57, Τ.Κ.: , Ιλιον, Αθήνα. 684 σε φορείς του Νοµού Ηµαθίας Ο φορέας ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ανακοινώνει την πρόσληψη 684 ατόµων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας 5 µηνών, για την υλοποίηση του Προγράµµατος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ). Το νέο προσωπικό θα εργαστεί σε φορείς του Νοµού Ηµαθίας. Tο χρονικό διάστηµα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 23/7/2012 έως 1/8/2012. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, στα γραφεία του δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Σ. Πέτρουλα 5, Βέροια (τηλ. επικοινωνίας: ). 400 σε φορείς της Μεσσηνίας Προκήρυξη για την πλήρωση 400 εποχικών θέσεων κοινωφελούς εργασίας, πεντάµηνης διάρκειας, για την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας εξέδωσε η «ΑΜΚΕ ιάσταση - Κοινωνική Επιχείρηση» µε συµπράττοντα φορέα την Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ Πελοπόννησος. Στο πλαίσιο του προγράµµατος θα απασχοληθεί ανά φορέα ο εξής αριθµός ατόµων: Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας 254, ήµος υτικής Μάνης 15, ήµος Τριφυλίας 12, ήµος Μεσσήνης 10, ήµος Καλαµάτας 57, ήµος Πύλου - Νέστορος 52, τηλ. επικοινωνίας: , έως 03/08/ στο ήµο και την Περιφέρεια Γρεβενών Το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης υτ. Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη 240 ατόµων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 301 σε 3 δήµους της Θεσσαλονίκης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Αιτήσεις σε 12 προκηρύξεις για θέσεις θέσεις εργασίας σε φορείς του Νοµού Σερρών ορισµένου χρόνου, διάρκειας 5 µηνών, για την υλοποίηση του Προγράµµατος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ). Το νέο προσωπικό θα εργαστεί στο ήµο και την Περιφέρεια Γρεβενών. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων για το Νοµό Γρεβενών λήγει τη Πέµπτη 02/08/2012. Ωρες παραλαβής αιτήσεων από έως Η παραλαβή των αιτήσεων γίνεται: Α) αυτοπροσώπως στους εξουσιοδοτηµένους συνεργάτες του ΙΠΑ Μ στις παρακάτω διευθύνσεις: ήµος Γρεβενών: Πλατεία Ελευθερίας 1, Γρεβενά, υπόψη: κ. Μπόκα Φώτη, τηλ.: Β) Ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, αναγράφοντας «Πρόγραµµα ΚΟΧ Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας - ΠΕ Γρεβενών» στα γραφεία του δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Ηροδότου 9, Τ.Κ , Κοζάνη. 76 στους ήµους Γλυφάδας και Νέας Σµύρνης O φορέας Επόµενη Μέρα - DAY AFTER ανακοινώνει την πρόσληψη 76 ατόµων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας 5 µηνών, για την υλοποίηση του Προγράµµατος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ). Το νέο προσωπικό θα εργαστεί στους ήµους Γλυφάδας και Νέας Σµύρνης. ιεύθυνση: Σπύρου οντά 10, Τ.Κ , Αθήνα, απευθύνοντάς τη στο Μη Κυβερνητικό Οργανισµό «ιεθνής Παρέµβαση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την Ποιότητα Ζωής - ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ» (για την Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τοµέα Αθηνών) υπόψη κ. Κωνσταντίνου Σταυρόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: ). Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 6 Αυγούστου. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ανακοινώνει την πρόσληψη 301 ατόµων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας 5 µηνών, για την υλοποίηση του προγράµµατος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ). Το νέο προσωπικό θα εργαστεί στους ήµους Νεάπολης- Συκεών, Κορδελιού-Ευόσµου και Καλαµαριάς. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό έντυπο ΚΟΧ 01 και να την υποβάλουν, από 27/07/2012 έως 6/08/2012, είτε αυτοπροσώπως είτε µε εξουσιοδότηση (θεωρηµένη), (Ωρες: 09:00-14:00), στη διεύθυνση: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ/Κωλέττη 24, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη, (τηλ ) είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στην ανωτέρω διεύθυνση. Ο φορέας ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ανακοινώνει την πρόσληψη ατόµων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας 5 µηνών, για την υλοποίηση του Προγράµµατος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ). Το νέο προσωπικό θα εργαστεί σε φορείς του Νοµού Σερρών. Το χρονικό διάστηµα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 7/8/2012 έως 16/8/2012. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, σε συγκεκριµένο χώρο υποδοχής: Εργατικό Κέντρο Σερρών (Μεραρχίας 38, Τ.Κ , Σέρρες) (τηλ. επικοινωνίας: ). 20 στην Κοινωφελή ηµοτική Επιχείρηση ήµου Παύλου Μελά-ΙΡΙΣ Ο φορέας ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόµων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας 5 µηνών, για την υλοποίηση του προγράµµατος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ). Το νέο προσωπικό θα εργαστεί στην Κοινωφελή ηµοτική Επιχείρηση ήµου Παύλου Μελά-ΙΡΙΣ. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει τη ευτέρα στις 23/07/2012 και λήγει την Τετάρτη στις 01/08/2012 στην παρακάτω διεύθυνση: µόνο ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία του δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Πατρόκλου 57, Τ.Κ.: , ΙΛΙΟΝ. 297 σε φορείς του Νοµού Πέλλας Ο φορέας ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ανακοινώνει την πρόσληψη 297 ατόµων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας 5 µηνών, για την υλοποίηση του προγράµµατος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ). Το νέο προσωπικό θα εργαστεί σε φορείς του Νοµού Πέλλας. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν: Εργατικό Κέντρο Εδεσσας (Φλωρίνης 4, Τ.Κ Εδεσσα). Αρ- µόδιο πρόσωπο: κ. Βότση Βασιλική, ώρες: 09:00-14:00, (τηλ. επικοινωνίας: ) και στο Εργατικό Κέντρο Γιαννιτσών (Λιάπτση 7, Τ.Κ Γιαννιτσά). Αρµόδιο πρόσωπο: κ. Βουδούρης Γεώργιος, ώρες: 09:00-14:00 (τηλ. επικοινωνίας: ). Το χρονικό διάστηµα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 1/8/2012 έως 10/8/ θέσεις στους ήµους Αθηναί- ων, Αχαρνών, Καλλιθέας, Ταύρου Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισµός «Equal Society - Κοινωνία Ισων Ευκαιριών» ανακοινώνει την πρόσληψη 348 ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µέσω τριών προκηρύξεων. Η πρώτη αφορά στην πρόσληψη 230 ατόµων στο ήµο Αχαρνών. Η δεύτερη αφορά στην πρόσληψη 72 ατόµων στους ήµους Μοσχάτου-Ταύρου και Καλλιθέας, ενώ σύµφωνα µε την τρίτη προκήρυξη θα προσληφθούν 46 άτοµα στο ήµο Αθηναίων. Η προθεσµία υπο- βολής των αιτήσεων λήγει στις 3 Αυγούστου. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, στις ακόλουθες διευθύνσεις: 1) Για τις 230 θέσεις στο ήµο Αχαρνών: α) στα γραφεία του δικαιούχου στη διεύθυνση Κοδριγκτώνος 33 Αθήνα, Τ.Κ , β) στο ήµο Αχαρνών (Αν. Αττική), Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, Αχαρνές, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία του δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοδριγκτώνος 33 Αθήνα, Τ.Κ , απευθύνοντάς την στο ΜΚΟ Equal Society - Κοινωνία Ισων Ευκαιριών (για ΠΕ Ανατολικής Αττικής), τηλ ) Για τις 72 θέσεις στο ήµους Μοσχάτου-Ταύρου και Καλλιθέας Κοδριγκτώνος 33, Αθήνα (τηλ.: ). 3) Για τις 46 θέσεις στο ήµο Αθηναίων Κοδριγκτώνος 33, Αθήνα (τηλ.: ). 116 σε φορείς της κεντρικής Θεσσαλονίκης Ο φορέας ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης ανακοινώνει την πρόσληψη 116 υπαλλήλων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας 5 µηνών, για την υλοποίηση του Προγράµµατος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ). Το νέο προσωπικό θα εργαστεί σε διάφορους φορείς της Θεσσαλονίκης (Π.Σ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣ/ ΝΙΚΗΣ). Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 10 Αυγούστου. 232 θέσεις σε φορείς της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης Ο φορέας ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης ανακοινώνει την πρόσληψη 232 υπαλλήλων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας 5 µηνών, για την υλοποίηση του Προγράµµατος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ). Το νέο προσωπικό θα εργαστεί σε διάφορους φορείς της Θεσσαλονίκης (Π.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΠΛΗΝ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ). Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 10/08. ιεύθυνση: ΑΡ- ΣΙΣ, Πτολεµαίων 35 & Συγγρού, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη (από ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες ). Τηλ ή -023.

8 Θέσεις εξωτερικού 268 Αγορά Eργασίας Τρίτη 31 Ιουλίου 2012 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Θέσεις εργασίας για εθνικούς εµπειρογ ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ Θέσεις για εθνικούς εµπειρογνώµονες ανακοίνωσε η Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπία στην Ευρωπαϊκή Ενωση, µε προκήρυξη για την πλήρωση 30 θέσεων, µε λήξη προθεσµίας αιτήσεων τον Σεπτέµβριο του Αναλυτικότερα: Οσον αφορά στη 10η Σεπτεµβρίου 2012, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις: ύο θέσεις στην Eurostat (ESTAT) Μία θέση στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) ύο θέσεις στη Γενική ιεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE) Μία θέση στη Γενική ιεύθυνση Νο- µικών Υπηρεσιών (SJ) Μία θέση στη Γενική ιεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ενωσης (TAXUD) Οσον αφορά στην 25η Σεπτεµβρίου 2012, προκηρύσσονται οι ακόλουθες θέσεις: ύο θέσεις στη Γενική ιεύθυνση ικτύων και Εξειδικευµένης Τεχνολογίας (CNECT) ύο θέσεις στη Γενική ιεύθυνση Ανταγωνισµού (COMP) Μία θέση στη Γενική ιεύθυνση Μεταφράσεων (DGT) Τέσσερις θέσεις στη Γενική ιεύθυνση Οικονοµικών και Νοµισµατικών Υποθέσεων (ECFIN) Μία θέση στη Γενική ιεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας (ECHO) Εξι θέσεις στη Γενική ιεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας (ENTR) (Η δεύτερη θέση για τη µονάδα ENTR.A1 είναι χωρίς αποζηµίωση). ύο θέσεις στη Γενική ιεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV) (Και οι δύο θέσεις χωρίς αποζηµίωση). Μία θέση στη Γενική ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού της Οµάδας Υποστήριξης για την Πορτογαλία (HR.SGPT) Μία θέση στη Γενική ιεύθυνση Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) ύο θέσεις στη Γενική ιεύθυνση ικαιοσύνης (JUST) Μία θέση στη Γενική ιεύθυνση Ερευνας και Καινοτοµίας (RTD) Μία θέση στη Γενική ιεύθυνση Εµπορίου (TRADE). Οι εθνικοί εµπειρογνώµονες κατά κανόνα αποσπώνται από τις δηµόσιες υπηρεσίες των κρατών-µελών της Ε.Ε., και ως εκ τούτου στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι δηµόσιοι υπάλληλοι σε κρατικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Εκτός από τους δηµόσιους υπαλλήλους, µπορούν επίσης να αποσπαστούν στην Επιτροπή και εµπειρογνώµονες από διεθνείς οργανισµούς, από πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα, καθώς και από οργανισµούς που υπάγονται στο δηµόσιο τοµέα. Οι ενδιαφερόµενοι, σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Επιτροπής και του Συµβουλίου της Ε.Ε. περί εθνικών εµπειρογνωµόνων, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά µέσω των µονίµων αντιπροσωπειών των κρατών-µελών, βάσει ειδικού εντύπου (European CV), αφού το µετατρέψουν κατά προτίµηση σε αρχείο word ή pdf, και το οποίο ανευρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eu/europass/home/hornav/ Introduction.csp?loc στην αγγλική, γαλλική ή γερµανική γλώσσα. Ειδικότερα, ως προς τη συµπλήρωση του εν λόγω εντύπου, επισηµαίνεται ότι οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να συµπληρώσουν στο λήµµα «Επιθυµητή θέση εργασίας/τοµέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. /νση ή Υπηρεσία, Μονάδα), στην οποία επιθυµούν να εργασθούν. Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσότερων της µίας θέσεων, τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθµων βιογραφικών ση- µειωµάτων και όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο. Εν συνεχεία, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της µόνιµης αντιπροσωπίας: (υπόψη κυρίας Μιχελογιαννάκη). Οι εν λόγω αιτήσεις πρέπει να διαβιβαστούν στη µόνιµη αντιπροσωπία, τουλάχιστον πέντε εργάσιµες ηµέρες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσµίας, προκειµένου να είναι δυνατή η συµπλήρωση ή η διόρθωσή τους, σε περιπτώσεις που απαιτείται, καθώς και η εµπρόθεσµη προώθησή τους στις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτήσεων προς τη µόνιµη ελληνική αντιπροσωπία, θα πρέπει να συνδυάζεται και µε την τηλεοµοιοτυπική διαβίβαση των σχετικών αιτήσεων µε έγγραφο της υπηρεσίας, στην οποία υπάγεται ο δηµόσιος υπάλληλος, προκειµένου να αποδεικνύεται ότι η υπηρεσία του ενδιαφεροµένου έχει λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του. Το εν λόγω έγγραφο θα αποσταλεί στη µόνιµη αντιπροσωπία (υπόψη κας Μιχελογιαννάκη) µε φαξ στους αριθµούς και Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι εφικτή η εµπρόθεσµη αποστολή του παραπάνω διαβιβαστικού, θα πρέπει να αποστέλλεται εµπρόθεσµα η σχετική αίτηση των υποψηφίων προς την υπηρεσία, µε τη σφραγίδα πρωτοκόλλησης, χωρίς βέβαια να αναβάλλεται η εκ των υστέρων αποστολή του διαβιβαστικού. Εφόσον υπάρξει σχετική αποδοχή της αίτησης, η Επιτροπή ή το Συµβούλιο καλεί την κρατική αρχή να πιστοποιήσει ότι ο ενδιαφερόµενος απασχολείται στις υπηρεσίες της τουλάχιστον κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο, ότι περαιτέρω δέχεται να αποσπαστεί και ότι διατηρείται το ισχύον καθεστώς ιατροφαρµακευτικής ασφάλισης. Στο στάδιο αυτό απαιτείται, επίσης, ανάλογα µε τη Γενική ιεύθυνση / Υπηρεσία στην οποία αποσπάται ο εθνικός εµπειρογνώµονας, έλεγχος ασφαλείας από τις αρµόδιες υπηρεσίες των κρατών-µελών. Η Επιτροπή ή το Συµβούλιο καταβάλλουν στους εθνικούς εµπειρογνώµονες ηµερήσια αποζηµίωση και καλύπτουν έκτακτες ανάγκες ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, εφόσον αυτές προκύψουν κατά το διάστηµα της απόσπασης. Επισηµαίνεται ότι οι υποψήφιοι για τις θέσεις των εθνικών εµπειρογνωµόνων θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει µε επιτυχία την περίοδο δοκιµαστικής υπηρεσίας τους, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις. Προκήρυξη θέσεων εθνικών εµπειρογνωµόνων «ΕΙΤ» Οι προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων εθνικών εµπειρογνωµόνων µε απόσπαση, όπως δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα about-us/careers.html αφορούν: New Innovation Funding Instruments Knowledge Triangle Good Practices Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 7 Αυγούστου Σηµειώνεται ότι οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν απευθείας στην προκηρύσσουσα υπηρεσία µε ηλεκτρονικό τρόπο. Οι ενδιαφερόµενοι για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα Προκήρυξη θέσης προσωρινού συµβασιούχου «EUROJUST» Η προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης προσωρινού συµβασιούχου υπαλλήλου στην Ευρωπαϊκή Μονάδα ικαστικής Συνεργασία, όπως δηµοσιεύεται από την ιστοσελίδα vacancies/pages/temporary-agents. aspx αφορά: Procurement Assistant, Ref.: 12/EJ/12, Temporary Agent - AST45, M/F Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 12 Αυγούστου Σηµειώνεται ότι οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν απευθείας στην προκηρύσσουσα Υπηρεσία µε ηλεκτρονικό τρόπο. Οι ενδιαφερόµενοι για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα Προκήρυξη θέσης εθνικού εµπειρογνώµονα «EASA» Η προκήρυξη για την πλήρωση θέσης εθνικού εµπειρογνώµονα µε απόσταση, όπως δηµοσιεύεται από την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασφάλειας eu./ws_prod/g/g_recruitment_main. php, αφορά: EASA/SNE/2012/003 Safety Information Officer Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 13 Αυγούστου Σηµειώνεται ότι οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν απευθείας στην προκηρύσσουσα Υπηρεσία, µε ηλεκτρονικό τρόπο. Οι ενδιαφερόµενοι για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Συνεδρία αριθμ. 186/19-7-2012), ενδιαφέρεται για την πρόσληψη έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #139. σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα. Ανοίγουν θέσεις εργασίας σε αλυσίδες ένδυσης σε όλη την Ελλάδα 30 %

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #139. σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα. Ανοίγουν θέσεις εργασίας σε αλυσίδες ένδυσης σε όλη την Ελλάδα 30 % ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.217 θέσεις σε δήµους, µουσεία, ΚΕΠ σελ. 2-3, 5, 7 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 03.07.2012 #139 400 ΣΤΟ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 500 ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ, 150 ΣΤΟ ΕΤΑΑ 3 προκηρύξεις για 1.050 εργάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 2.030 εποχικοί σε δήµους, µουσεία, Βιοµηχανία Ζάχαρης #136. σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 2.030 εποχικοί σε δήµους, µουσεία, Βιοµηχανία Ζάχαρης #136. σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 12.06.2012 #136 ΦΥΛΑΚΕΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ, Ο ΗΓΟΙ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΑΕ 1.845 θέσεις σε επιχειρήσεις σελ. 13 2.030 εποχικοί σε δήµους, µουσεία, Βιοµηχανία Ζάχαρης Σ υµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 26.04.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #77 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 502 ευκαιρίες καριέρας σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 2.257 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.12 ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ, ΟΤΑ, ΠΑΙ.

Διαβάστε περισσότερα

5.203 θέσεις για κοινωφελή εργασία σε 15 νοµούς. σελ. 14 σελ. 6

5.203 θέσεις για κοινωφελή εργασία σε 15 νοµούς. σελ. 14 σελ. 6 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 395 ευκαιρίες σε 16 γνωστές εταιρίες σελ. 16-17 ΟΑΕ 2.125 θέσεις για ανέργους EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 03.04.2012 #126 ΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΝΠ ΚΑΙ ΝΠΙ 5.203 θέσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 2.163 ΘΕΣΕΙΣ - ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ 1.622. 3.785 νέες προσλήψεις σε ηµόσιο και ΕΚΟ έως το τέλος Οκτωβρίου.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 2.163 ΘΕΣΕΙΣ - ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ 1.622. 3.785 νέες προσλήψεις σε ηµόσιο και ΕΚΟ έως το τέλος Οκτωβρίου. ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 30.09.2014 #256 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 2.163 ΘΕΣΕΙΣ - ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ 1.622 3.785 νέες προσλήψεις σε ηµόσιο και ΕΚΟ έως το τέλος Οκτωβρίου Ε ντός του Οκτωβρίου θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 754 µηχανικοί, τεχνίτες και διοικητικοί στη ΕΗ #124. σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα 30 %

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 754 µηχανικοί, τεχνίτες και διοικητικοί στη ΕΗ #124. σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα 30 % ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 420 ευκαιρίες σε 16 γνωστές εταιρίες σελ. 16-17 ΟΑΕ 1.776 θέσεις για ανέργους EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 20.03.2012 #124 Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 27 ΝΟΜΟΥΣ 754 µηχανικοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 400 ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1.555 θέσεις µονίµων και εποχικών σε δήµους, µουσεία, ΕΗ, ΕΛΤΑ

ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 400 ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1.555 θέσεις µονίµων και εποχικών σε δήµους, µουσεία, ΕΗ, ΕΛΤΑ ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 17.03.2015 #279 ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 400 ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.555 θέσεις µονίµων και εποχικών σε δήµους, µουσεία, ΕΗ, ΕΛΤΑ Μ ε 1.555 µόνιµους και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 7.150 µόνιµες και εποχικές προσλήψεις για την καλοκαιρινή περίοδο #281

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 7.150 µόνιµες και εποχικές προσλήψεις για την καλοκαιρινή περίοδο #281 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 31.03.2015 #281 ΣΕ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΗΜΟΥΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 7.150 µόνιµες και εποχικές προσλήψεις για την καλοκαιρινή περίοδο Μ ε 7.150

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ. 1.295 προσλήψεις-εξπρές για µόνιµους και εποχικούς έως το Πάσχα

ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ. 1.295 προσλήψεις-εξπρές για µόνιµους και εποχικούς έως το Πάσχα ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 24.03.2015 #280 ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 1.295 προσλήψεις-εξπρές για µόνιµους και εποχικούς έως το Πάσχα Σ ε προσλήψεις µόνιµων και εποχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #194. ΛΙΜΕΝΙΚΟ: 80, ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΩΝ: 160, ΝΣΚ: 15, ΕΣ : 100 Ερχονται 4 γραπτοί διαγωνισµοί για 355 µονίµους στο ηµόσιο

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #194. ΛΙΜΕΝΙΚΟ: 80, ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΩΝ: 160, ΝΣΚ: 15, ΕΣ : 100 Ερχονται 4 γραπτοί διαγωνισµοί για 355 µονίµους στο ηµόσιο EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 23.07.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #194 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ευκαιρίες για τεχνικούς και διοικητικούς στο ΝΑΤΟ σελ. 14-15 ΛΙΜΕΝΙΚΟ: 80, ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΩΝ: 160, ΝΣΚ: 15, ΕΣ : 100 Ερχονται 4 γραπτοί διαγωνισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #275. Πού µπορείτε να κάνετε αίτηση σελ. 2-5, 12. Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 2 προγράµµατα για κατάρτιση και επανένταξη 5.

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #275. Πού µπορείτε να κάνετε αίτηση σελ. 2-5, 12. Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 2 προγράµµατα για κατάρτιση και επανένταξη 5. ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 10.02.2015 #275 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η νέα προκήρυξη για 52.818 προσλήψεις σε υπουργεία, δήµους, σχολεία, Ταµεία Σ ε τροχιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Eιδικευµένο προσωπικό αναζητά ο #104

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Eιδικευµένο προσωπικό αναζητά ο #104 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 01.11.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #104 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 410 ευκαιρίες σε 17 γνωστές εταιρίες σελ. 16-17 OAE 2.006 θέσεις για ανέργους σελ.14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Επιχορηγήσεις για µικροµεσαίες αγροτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Αιτήσεις για 763 νέες προσλήψεις σε δήµους, παιδικούς σταθµούς, ΕΗ, ΕΛΤΑ

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Αιτήσεις για 763 νέες προσλήψεις σε δήµους, παιδικούς σταθµούς, ΕΗ, ΕΛΤΑ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 30.10.2012 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #156 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 395 ευκαιρίες σε 17 γνωστές εταιρίες σελ. 14-15 OAE 2.420 θέσεις για ανέργους σελ.12 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΓΙΑΤΡΟΙ, ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΙΑΣΩΣΤΕΣ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΑΣ #150. Ζητούνται Ελληνες γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων σε 4 χώρες της Ευρώπης σελ.

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΑΣ #150. Ζητούνται Ελληνες γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων σε 4 χώρες της Ευρώπης σελ. ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 375 ευκαιρίες σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 14-15 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 18.09. #150 ΣΕ ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΕΗ, ΕΚΑΒ, ΦΥΛΑΚΕΣ, ΕΛ.ΑΣ. Οι 4.400 προσλήψεις που θα γίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 955 εποχικοί σε δήµους, µουσεία, ΕΗ και ΕΛΤΑ. Στην πρόσληψη 956 εποχικών υπαλλήλων #80 ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 955 εποχικοί σε δήµους, µουσεία, ΕΗ και ΕΛΤΑ. Στην πρόσληψη 956 εποχικών υπαλλήλων #80 ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 17.05.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #80 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 511 ευκαιρίες καριέρας σε 14 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 1.987 θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις σελ.13, 14 ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΡΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 1.338 προσλήψεις-εξπρές στο ηµόσιο µέσα στον Οκτώβριο #152. Ζητούνται Ελληνες γιατροί και µηχανικοί σε χώρες της Ευρώπης σελ.

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 1.338 προσλήψεις-εξπρές στο ηµόσιο µέσα στον Οκτώβριο #152. Ζητούνται Ελληνες γιατροί και µηχανικοί σε χώρες της Ευρώπης σελ. ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 02.10. #152 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 375 ευκαιρίες σε 14 γνωστές εταιρίες σελ. 12-13 ΕΗ: 497, ΗΜΟΙ: 559, ΕΛΤΑ: 17, ΜΟΥΣΕΙΑ: 10, ΑΕΙ: 22, ΕΛ.ΑΣ.: 233 1.338 προσλήψεις-εξπρές στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 8.595 νέες προσλήψεις. για την κοινωφελή εργασία A #127. σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 8.595 νέες προσλήψεις. για την κοινωφελή εργασία A #127. σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 380 ευκαιρίες σε 13 γνωστές εταιρίες σελ. 16-17 ΟΑΕ 2.256 θέσεις σε επιχειρήσεις EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 10.04.2012 #127 Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #151. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ, Ο ΗΓΟΙ Αιτήσεις-εξπρές για 451 προσλήψεις σε δήµους, µουσεία, ΕΗ, ΟΚΑΝΑ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #151. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ, Ο ΗΓΟΙ Αιτήσεις-εξπρές για 451 προσλήψεις σε δήµους, µουσεία, ΕΗ, ΟΚΑΝΑ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 24.09.2012 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #151 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 390 ευκαιρίες σε 14 γνωστές εταιρίες σελ. 14-15 OAE 1.990 θέσεις για ανέργους σελ.12 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 19 νέες προκηρύξεις για 621 προσλήψεις σε δήµους. Συνεχίζονται και αυτήν την εβδοµάδα #79 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 19 νέες προκηρύξεις για 621 προσλήψεις σε δήµους. Συνεχίζονται και αυτήν την εβδοµάδα #79 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 10.05.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #79 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 505 ευκαιρίες καριέρας σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 2.117 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.12 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189. Προκήρυξη για 440 στο ήµο Θεσσαλονίκης σελ. 2-3, 6-7, 12, 16. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 120 θέσεις εργατών και καταµετρητών στην ΕΥ ΑΠ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189. Προκήρυξη για 440 στο ήµο Θεσσαλονίκης σελ. 2-3, 6-7, 12, 16. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 120 θέσεις εργατών και καταµετρητών στην ΕΥ ΑΠ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 18.06.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προσωπικό τηλεφωνικής εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα σελ. 8-9 ΝΗΣΙΑ 100, ΥΠ. ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 772, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 80, ΣΧΟΛΗ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ 100, ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 1.618 µόνιµοι και εποχικοί στα υπουργεία Οικονοµικών και Πολιτισµού #225

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 1.618 µόνιµοι και εποχικοί στα υπουργεία Οικονοµικών και Πολιτισµού #225 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 25.02.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #225 279 EΦΟΡΙΑΚΟΙ, 180 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ, 942 ΦΥΛΑΚΕΣ, 204 ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ, 13 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1.618 µόνιµοι και εποχικοί στα υπουργεία Οικονοµικών και Πολιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Προκηρύξεις Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Δήμου Ρεθύμνης Ο ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 6.453 νέες προσλήψεις σε δήµους και µουσεία Σ #138. σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 6.453 νέες προσλήψεις σε δήµους και µουσεία Σ #138. σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 633 σπουδαστές στις Σχολές της ΕΛ.ΑΣ. σελ. 15 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 26.06.2012 #138 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ 6.453 νέες προσλήψεις σε δήµους και µουσεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #228. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕ ΓΙΑ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΜΙΣΘΟΥ 450 ΕΥΡΩ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 21/3 Προσλήψεις 10.000 ανέργων 30-66 ετών σε επιχειρήσεις µέσω ΕΣΠΑ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #228. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕ ΓΙΑ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΜΙΣΘΟΥ 450 ΕΥΡΩ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 21/3 Προσλήψεις 10.000 ανέργων 30-66 ετών σε επιχειρήσεις µέσω ΕΣΠΑ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 18.03.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #228 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕ ΓΙΑ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΜΙΣΘΟΥ 450 ΕΥΡΩ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 21/3 Προσλήψεις 10.000 ανέργων 30-66 ετών σε επιχειρήσεις µέσω ΕΣΠΑ ουλειά για 12 µήνες σε επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

800 προσλήψεις εποχικών σε δήµους και µουσεία

800 προσλήψεις εποχικών σε δήµους και µουσεία EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 08.01.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #166 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 350 ευκαιρίες σε 18 γνωστές εταιρίες σελ. 14-15 OAE 1.757 θέσεις για ανέργους σελ.12 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ, ΦΥΛΑΚΕΣ, Ο ΗΓΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. ύο διαγωνισµοί για 231 µόνιµους στη ικαιοσύνη. Μέσω δύο διαγωνισµών θα προσληφθούν #75

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. ύο διαγωνισµοί για 231 µόνιµους στη ικαιοσύνη. Μέσω δύο διαγωνισµών θα προσληφθούν #75 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 12.04.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #75 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 510 ευκαιρίες καριέρας σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 2.047 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.12 185 ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ: (9) θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου... 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: (20) θέσεις διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα 24-03-2011 ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Αρ. Πρωτ.: 6536 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Κύπρου 10 Ταχ. Κώδικας : 65403 Πληροφορίες : Κων.

Διαβάστε περισσότερα

2-7, 12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Ε ΗΕ 540 258 ΕΗ

2-7, 12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Ε ΗΕ 540 258 ΕΗ ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 07.10.2014 #257 ΟΙ 773 ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΣΕΠ Αιτήσεις για 3.067 θέσεις σε δήµους, ΕΗ, Ε ΗΕ, ΕΛΓΟ, ΠΕ Υ, υπουργεία Σ ε εξέλιξη βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα