ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΕΙΡΑΙ 5ΧΧΧ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΕΙΡΑΙ 5ΧΧΧ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΟΟΡΑ ΔΙΑΒΡDΜΕΝΟΝ ΚΡΑΜΑΤΟΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΕΙΡΑΙ 5ΧΧΧ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (Α.Μ. J6776) ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΗΛΙΑ του ΔΙΟΓΕΝΗ (Α.Μ. J7712) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Alf ΑΛΕΩ 2012

2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΟΟΡΑ ΔIABPDMENDN KPAMATDN ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕΙΡΑΣ 5ΧΧΧ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (Α.Μ. J6776) ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΗΛΙΑ του ΔΙΟΓΕΝΗ (Α.Μ. J7712) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Alr ΑΛΕΟ 2012

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδε Κεφάλαιο 1 : ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 Κεφάλαιο 2 : ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... 2 Κεφάλαιο 3 : ΣΚΟΠΟΣ... 3 Κεφάλαιο 4 : ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ... 4 Κεφάλαιο 5 : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Βιομηχανική Παραγωγή Αλουμινίου Χρήσεις αλουμινίου και κραμάτων αλουμινίου ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ελαφριά μέταλλα και κράματα Γενικές ιδιότητες αλουμινίου και των κραμάτων του Επίδραση κραματικών στοιχείωv Ονοματολογία κραμάτων αλουμινίου Ονοματολογία διαμορφωμένων κραμάτων αλουμινίου Παραγωγή διαμορφωμένων κραμάτων αλουμινίου Ονοματολογία χυτών κραμάτων αλουμινίου Ονοματολογία θερμικών κατεργασιών κραμάτων αλουμινίου Θερμικές κατεργασίες μεταλλικών υλικών Βαφή Μερική ή κλιμακωτή βαφή Επαναφορά μετά από βαφή Αvόnτηση Σκλήρυνση με κατακρήμνιση Κράματα ΑΙ που δεν υφίστανται σκλήρυνση δομής με θερμική κατεργασία Κράματα ΑΙ που υφίστανται σκλήρυνση δομής με θερμικές κατεργασίες Διάβρωση Διάβρωση του αλουμινίου Ο μηχανισμός διάβρωσης του αλουμινίου Δυναμικό διάβρωσης Επίδραση των κραματικών στοιχείων και των προσμίξεων στην διάβρωση του αλουμινίου Τύποι διάβρωσης ΣΕΙΡΑ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5ΧΧΧ Γενικές πληροφορίες σειράς 5ΧΧΧ Διάγραμμα ισορροπίας φάσεως κράματος ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤ ΑΛΛΙΚΩΝ Υ ΛΙΚΩΝ Ελαστικότητα Πλαστικότητα Θραύση Θεωρητική αντοχή κρυσταλλικού στερεού Εφελκυστική θραύση χαμηλών θερμοκρασιών Κατηγορίες εφελκυστικής θραύσης υψηλών θερμοκρασιών (θραύση από ερπυσμό) Θραύση από κόπωση Η μηχανική θεωρία της θραύσης... 68

4 Κεφάλαιο 6 ΠΕΙΡ ΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ Η δοκιμή του εφελκυσμού ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ (AS RECEIVED) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ (ZWEEK) ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κεφάλαιο 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Κεφάλαιο 8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΑΡΘΡΑ... 82

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το αργίλιο ή αλουμίνιο είναι ένα χημικό στοιχείο με σύμβολο ΑΙ και ατομικό αριθμό 13. Είναι ένα αργυρόλευκο μέταλλο, στοιχείο που αv~ίκει στην ομάδα ΠΙΑ του π εριοδικού συστήματος μαζί με το βόριο. Είναι ένα μη σιδηρομαγνητικό μέταλλο και το τρίτο πιο κοινό χημικό στοιχείο που απαντάται στον φλοιό τη ς γης μετά το οξυγόνο και το πυρίτιο. Οι ενώσεις αργιλ ίου αποτελούν το 8% του φλο ιού τη ς γης. Ωστόσο είναι πολύ δραστικό χημικά ώστε να βρίσκεται στη φύση ως ελεύθερο μέταλλο. Αντίθετα, βρίσκεται ενωμένο σε πάνω από 270 διαφορετικά ορυκτά. κατάσταση βρίσκεται σε πολλά πυριτικά άλατα. Στην φυσική του Ως μετάλλευ μα εξάγεται με το γνωστό όνομα του βωξίτη. Για την μετατροπή του βωξίτη χρησιμοποιείται πρώτη μετατροπή σε αλουμίνα χρησιμοποιώντας τη διαδικασία Bayer και στη συνέχεια μετατρ έπεται σε μέταλλο με το όνομα αλουμίνιο με την διαδικασία της ηλεκτρόλυσης. Αυτό το μέταλλο έχει ένα συνδυασμό ιδιοτήτων που το καθιστούν χρήσιμο σε μηχανολογικές εφαρμογές, όπως η χαμηλή του πυκνότητας {2, 700 kg / m 3 ) και την υψη λή του αντοχή στη διάβρωση. Αυτό στην ουσία συμβαίνει γιατί με την έκθεση του μετάλλου στην ατμόσφαιρα σχηματίζει στιγμιαία ένα λεπτό επιφανειακό, μη ορατό, στρώμα οξειδίου του, που εμποδίζει τη βαθύτερη διάβρωσή του (φαινόμενο της παθητικοποίησης). Επίσης, εξαιτίας της σχετικά χαμηλής του πυκνότητας και της μεγάλης του ικανότητας να δημιουργεί μεγάλη ποικιλία κραμάτων, έγινε στρατηγικό μέταλλο για την αεροδιαστημική (και όχι μόνο) βιομηχανία. Είναι, επίσης, εξαιρετικά χρήσιμο στη χημική βιομηχανία, τόσο αυτούσιο ως καταλύτης, όσο και με τη μορφή διαφόρων ενώσεών του. Με κατάλληλα κράματα το αλουμίνιο μπορεί να αυξήσει σημαντικά την αντοχή του μέχρι 690 MPa. Είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού και της θερμότητας, επεξεργάζ εται εύκολα και είναι σχετικά φθηνό. Ε ίναι από τα μέσα του 20 υ αιώνα, και είναι το δεύτερο ευρέως πιο χρησιμοποιούμενο μέταλλο μετά τον χάλυβα. Το κύριο μειονέκτημα του για την παραγωγή του είναι το υψηλό ποσό της η λεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή του. Το πρόβλημα αυτό αντισταθμίζεται από το χαμηλό κόστος της ανακύκλωσης, τη μεγάλη διάρκεια ζωής του και της σταθερότητα των τιμών. 1 ΠΤΥΧ Ι ΑΚΗ ΕΡΓΑ Σ ΙΑ : ΜΗ ΧΑ ΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩ Ν ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. ΑΕΡΑΚ Η Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Επιβλέποντα Καθηγητή μας Δρ Κωνσταντίνο 1. Γιαννακόπουλο για την ουσιαστική βοήθεια που μας προσέφερε, την καθοδήγηση και τις πολύτιμες συμβουλές του για την διεκπεραίωση αυτής της πτυχιακής εργασίας. Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε την καθηγήτρια Δρ Πανδώρα Ψυλλάκη για τις χρήσιμες συμβουλές της καθώς επίσης και για την παραχώρηση του εργαστηριακού χώρου της Τριβολογίας, για να φυλάξουμε τα δοκίμια μας κατά την προετοιμασία τους. Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Δρ Ματζούκο Σπυρίδωνα για την παραχώρηση του εργαστηριακού χώρου του Μηχανουργείου 1 για την κοπή των δοκιμίων. Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Γ. Κατούφα Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. για τις πολύτιμες συμβουλές του και την συμπαράσταση του σε όλη την διάρκεια αυτής της πτυχιακής εργασίας. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας στους γονείς μας Ελευθέριο και Ελένη Αεράκη, Διογένη και Κωνσταντίνα Σταθάτου για στήριξη που μας έδωσαν όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζουν να μας δίνουν ακόμα. Γεώργιος Ε. Αεράκης Ηλίας Δ. Σταθάτος Αθήνα ΠΤΥΧIΑΚΗ ΕΡΓΑ Σ ΙΑ : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. ΑΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτής της πτυχιακ1ίς είναι η μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς κράματος αλουμινίου σειράς 5ΧΧΧ (5052). Τα κράματα της σειράς 5ΧΧΧ ονομάζονται αλλιώς και ναυπηγικά κράματα, γιατί χρησιμοποιούνται κυρίως για ναυπηγικές εφαρμογές. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι το π ε ριβάλλον το οποίο βρίσκονται ευνοεί την διάβρωση των μετάλλων. Εμείς θα μελετήσουμε τις μηχανικές ιδιότητες του κράματος μετά από την επίδρασ1ί χλωριούχου νατρίου πάνω σε αυτό. Πιο συγκεκριμένα θα μελετήσουμε την αντοχ1ί του κράματος σε εφελκυσμό αφού πρώτα τα πειραματικά δοκίμια διαβρωθούν σε ΝαCΙ. 3 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. ΑΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Οι Abhay Κ.. Jha *, Ρ. Raιηesh Narayanan, Κ. Sreelωιηar, Ρ.Ρ. Sinl1a, μελέτησαν την μέση αντοχή κράματος αλουμινίου AFNOR 7020 (Al-4.5Znl.5Mg) το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως στην κατασκευή της κεφαλής υγραερίου της δεξαμενής κινητήρα πρόωσης. [Ε-1] Ο Antony W. Thoιηpson μελέτησε τον ρόλο που παίζει το υδρογόνο στην διάβρωση υπό μηχανική καταπόνηση (Stress Corrosion Cι acking, SCC) και πιο συγκεκριμένα μελέτησε πειραματικές και θεωρητικές εργασίες καθώς και διαφορετικές προοπτικές σχετικά με το πρόβλημα αυτό, πάνω σ ε κράματα αλουμινίου και ανοξείδωτου χάλυβα. [Ε-2] Οι Songyi Chen, Kanghua Chen, Guosheng Peng, Le Jia, Pengxuan Dong, μελέτησαν την επίδραση της αντοχής του κράματος 7085 μετά την θερμικής κατεργασία, την αποφολίδωση στις δοκιμές του εφελκυσμού, και την ηλεκτροχημική συμπεριφορά του κράματος.[ε-3] Οι Jing-Chie Lin, Hsueh-Lung Liao, Wern-Daι-e Jehng, Chil1-Horng Chang, Sheng-Long Lee, μελέτησαν την επίδραση της θερμικής κατεργασίας του κράματος 7050, πάνω στην μέγιστη εφελκυστική τάση και στην διάβρωση υπό μηχανική καταπόνηση (SCC), όταν αυτό διαβρωθεί σε NaCI με ΡΗ 12. (Ε-4] Οι Chen Song-yi, Chen Kang-hua, Peng Guo-sheng, Liang Xin, Chen Xue-hai μελέτησαν την επιρροή της βαφής του κράματος 7085 πάνω στην μικροδομή του και στην διάβρωση υπό μηχανική καταπόνηση (SCC). [Ε-5] Οι Υ. Reda, R. Abdel-Karim, 1. Elιηahallawi, μελέτησαν την γήρανση του κράματος 7075, σε διαφορετικές θερμοκρασίες, προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις των κύκλων θέρμανσης για την μηχανική, καθώς επίσης και οι ιδιότητες της διάβρωσης. [Ε-6] Οι J. G. Rinker και Μ. Marek, μελέτησαν τις επιπτώσεις σκλήρυνσης με κατακρήμνιση στο κράμα Δηλαδή την αλλαγή της μικροδομής και της σκλήρυνσης, καθώς επίσης και της αντοχής στην διάβρωση υπό μηχανική καταπόνηση (SCC).[E-7] Οι R. Balasubι-aιηaniam, D. J. Duquette και Κ. Rajan μελ έτησαν την μηχανική συμπεριφορά με την μέθοδο CERT κραμάτων Al-Li, έπειτα από διάβρωση σε υδατικό διάλυμα Nacl Ο.5Μ.[Ε-8] 4 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜ ΙΝ ΙΟΥ. ΑΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΗΛ ΙΑΣ

9 ΚΑΙΦΑΛΑΙΟ 5 : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 5:1 Γενικές πληροφορίες νια το αλουμίνιο Οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι γνό)ριζαν τη στυπτηρία (διπλό θειικό άλας αργιλίου και καλίου) και την χρησιμοποιούσαν για να παρασκευάσουν στυπτικά και ξηραντικά προϊόντα. Η στυπτηρία είναι μία κρυσταλλικ1ί ένωση του αργιλίου με το κάλιο. Επίσης χρησιμοποιούσαν αργιλοπυριτικές ενώσεις στην κεραμική, φτιάχνοντας μαγειρικά σκεύη και άλλα αντικείμενα από πηλό, ο οποίος περιείχε μεγάλο ποσοστό στοιχείων αργιλίου.. Το 1761 ο Γκιτόν ντε Μορβό (Guyton de Morveau) πρότεινε το όνομα «αλουμίνα» για το οξείδιο του αργιλίου(α1203). Το αργίλιο ανακαλύφθηκε, ως στοιχείο, το 1808 από τον Βρετανό Σερ Χάμφρεϊ Ντέιβ, ο οποίος και του έδωσε το όνομα, αρχικά «αλούμιο» και αργότερα «αλουμίνιο», αφού το στοιχείο προερχόταν από το οξείδιά του, την αλουμίνα. Το 1825 ο Δανός επιστήμονας Χαν Κρίστιαν Έρνεστ (Hans Christian 0rsted) απομόνωσε πρώτη φορά το αργίλιο, όταν κατεργάστηκε άνυδρο χλωριούχο αργίλιο με αμάλγαμα καλίου. Το 1827 περιγράφηκε αναλυτικά από τον Βέλερ (Woe111er) μία μέθοδος παρασκευής του αργιλίου σε σκόνη από άνυδρο χλωριούχο αργίλιο και κάλιο. Ο Βέλερ γενικά πιστώνεται την απομόνωση του αργιλίου, αλλά επίσης και ο Έρστεντ πρέπει ν' αναφερθεί ως αυτός που το ανακάλυψε. Επιπλέον ο Pierre Berthier ανακάλυψε ότι περιέχεται αλουμίνιο στο βωξίτη και κατόρθωσε επιτυχημένα την εξόρυξη του μετάλλου από το ορυκτό. Το1854 ο Ανρί Σεν Κλερ Ντεβίλ (Henri St-Claire Deville ), βασισμένος στις εργασίες του Βέλερ επινοεί την πρώτη εμπορική μέθοδο παραγωγής του. Αρχικά, το κόστος του αργιλίου ήταν υψηλότερο από αυτό του χρυσού και του λευκόχρυσου. Γι' αυτό το λόγο σε γεύματα του Ναπολέοντας Γ της Γαλλίας, οι πιο σημαντικοί καλεσμένοι έτρωγαν σε πιάτα από αργίλιο. Το 1886 ήρθε η μεγάλη επανάσταση στην παραγωγή αλουμινίου, οπότε εφευρέθηκε η μέθοδος Hall-Heroult. Σε αυτή τη μέθοδο, τήγμα μίγματος κρυολίθου (φθοριούχο άλας του νατρίου και του αργιλίου: Na3AlF6) αργιλίου και οξειδίου το αργιλίου ( αλουμίνα: Α1203) ηλεκτρολύεται με συνεχές ρεύμα. Το τηγμένο αργίλιο συγκεντρώνεται στο βυθό του ηλεκτρολυτικού λουτρού. Όλο το αλουμίνιο που παράγεται στον κόσμο παράγεται με αυτή τη μέθοδο. Το 1889 ο Bayer επινόησε μία μέθοδο καθαρισμού του βωξίτη προς παρασκευή αλουμίνας, με τη χρήση καυστικού νατρίου. Έτσι, άνοιξε ο δρόμος για την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων αλουμινίου. Το 1900 η παγκόσμια παραγωγή αλουμινίου ήταν 8000 τόνοι. Έκτοτε αυξήθηκε με πολύ μεγάλους ρυθμούς, για να φτάσει το 1999 τα 24 εκατομμύρια τόνους. [1] 5 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. ΑΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ

10 5.1.1 Βιομηχανική Παραγωγή Αλουμινίου Το 1888 ξεκίνησε να παράγεται το αλουμίνιο σαν εμπορικό μέταλλό, την μέθοδο Hall Heroult. Το πρώτο ε ργοστάσιο στην Ευρώπη που ξεκίνησε την παραγωγή αλουμινίου είχε έδρα την Ελβετία στο Neuhausen του Rheinfall, με την βοήθεια του Heroult. Εκείνη την π ε ρίοδο ιδρύθηκε με στην Pennsylνania των Η.Π.Α η Αμε ρικάνικη Εταιρεία Αλουμινίου. Αυτά τα δύο εργοστάσια χρησιμοποιούσαν την μέθοδο Hall. Λίγο αργότερα η μέθοδος της ηλεκτρόλυσης έκανε την εμφάνισή της στην Γαλλία όπου ιδρύθηκε ένα εργοστάσιο στην Froges της Isere. Το εργοστάσιο αυτό ήταν εξοπλισμένο λουτρά ηλεκτρόλυσης για την παραγωγή αλουμινίου. Το 1914 χάρη στην ζήτηση των μετάλλων που είχε δημιουργηθεί λόγω του 1 0 Παγκοσμίου Πολέμου, για την δημιουργία αεροπλάνων, οι κατασκευάστριες εταιρίες άρχισαν να χρησιμ π ού ν το αλ υμίν ι λ γ τη ς λαφρ τητα ς του. ' ~ τσ ι μ ετά τον 1 Παγκόσμιο Πόλεμο, η χρήση του αλουμινίου άρχισε να επεκτείνετα ι κα ι σε άλλους κλάδους όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και η ναυτιλία. Σήμερα, η παραγωγή αλουμινίου ακολουθεί σε γενικές γραμμές την ακόλουθη διαδικασία: Πρώτα ο βωξίτης εξορύσσεται από το κοίτασμα (συνήθως επιφανειακό). Στη συνέχεια πλύνεται, θρυμματίζεται και διαλύεται σε πυκνό διάλυμα καυστικού νατρίου σε υψηλή θερμοκρασία και πίεση. Με αυτό τον τρόπο, ι προσμίξεις τ υ βωξίτη (κυρίως οξείδ ια του σιδήρου κα ι του πυριτίου) απομακρύνονται και παραμένει στο διάλυμα το καυστικό νάτριο με το οξείδιο του αργιλίου. Στη συνέχεια απομακρύνεται και το καυστικό νάτριο και παραμένει μόνο το ένυδρο οξείδιο του αργιλίου, το οποίο πυρώνεται στους 1100 C έτσι, ώστε να απομακρυνθεί το νερό. Ακολουθεί η ηλεκτρόλυση. Το οξείδιο του αργιλίου διαλύεται σε τήγμα κρυολίθου, το οποίο βρίσκεται σε ηλεκτρολυτική λεκάνη με άνοδο ηλεκτρόδιο άνθρακα και κάθοδο την επένδυση της λεκάνης από ανθεκτικό μέταλλο. Στη συνέχεια διαβιβάζεται μέσα από αυτό συνεχές ηλεκτρικό ρ εύμα χαμηλή ς τάσης αλλά εξαιρ ετικά υψηλής έντασης (περίπου Αμπέρ). Το τηγμένο αλουμίνιο συλλέγεται από το βυθό της λεκάνης. Το παραγόμενο κατά την ηλεκτρόλυση οξυγόνο κατευθύνεται προς την άνοδο από άνθρακα, τον οποίο καίει, (γι' αυτό και τα ηλεκτρόδια της ανόδου αντικαθίστανται τακτικά) διατηρώντας έτσι την θερμοκρασία του τ~ίγματος σε υψηλά επίπεδα. Παράλληλα, όμως, παράγεται και φθόριο (προερχόμ ενο από τον κρυόλιθο), το οποίο συλλέγεται με ειδικό κάλυμμα της λεκάνης και, κατ ευθυνόμενο σε ειδικ1ί μονάδα ανακυκλώνετα ι, ώστε να μην καταλήξει στην ατμόσφαιρα. Η ηλεκτρόλυση είναι μια διεργασία η οποία είναι εξαιρετικά ηλεκτροβόρα. Ένα τυπικό εργοστάσιο παραγωγής αλουμινίου καταναλώνει ρεύμα όσο μια μικρή πόλη. Ενδεχόμενη διακοπή ρεύματος για παραπάνω από 4 ώρες σημαίνει στερεοποίηση των τηγμάτων στις λεκάνες και, συνεπώς, καταστροφή τους. Γι' αυτό το λόγο, τα περισσότερα εργοστάσια είτε παράγουν επιτόπου την η λεκτ ρική εν έ ργεια που καταναλώνουν ε ίτε συνδ έ ονται με παραπάνω από μία πηγές ενέργειας. με 6 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΗ ΧΑ ΝΙ Κ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. ΑΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟ Σ ΗΛΙΑΣ

11 Οι ιδιότητες που κάνουν το αλουμίνιο τόσο σημαντικό για την βιομηχανία ε ίναι το χαμηλό του ειδικό βάρος, η υψηλή αντοχ1) του σε μηχανικές καταπονήσεις και η εξαιρετική αντοχή του στη διάβρωση, η οποία οφείλεται στο φαινόμενο της παθητικοποίησης. Το καθαρό αλουμίνιο είναι αρκετά μαλακό και όλκιμο. Με την προσθήκη σιδήρου, χαλκού και άλλων κραματικών στοιχείων βελτιώνονται κατά πολύ οι μηχανικές του ιδιότητες. Το αλουμίνιο υφίσταται εύ κολα κατεργασία με χύτευση και με αφαίρεση υλικού. Παρουσιάζει, επίσης, πολύ καλή θερμική και ηλεκτρικ~ί αγωγιμότητα. [2] Χρήσεις αλουμινίου και κραμάτων αλουμινίου Τα κράματα αλουμινίου με 2,5-6,3% κ.β. χαλκό ονομάζονται ντουραλουμίνια. Περιέχουν συνήθως ως πρόσθετα κραματικά στοιχεία μαγνήσιο και σπανιότερα, μαγγάνιο και πυρίτιο. Παρουσιάζουν εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες, δημιουργία κατακρημνισμάτων. Τα τελευταία χρόνια, οι οποίες οφείλονται στη σκλ1)ρυνση τους με χρησιμοποιούνται στην αεροναυπηγική και σε άλλες εφαρμογές όπου το χαμηλό βάρος και οι καλές μηχανικές ιδιότητες σε χαμηλές θερμοκρασίες είναι ζητούμενα κράματα αλουμινίου-λιθίου. Άλλα κράματα αλουμινίου χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία, τη βιομηχανία αθλητικών ειδών και τη ναυπηγική. Χρησιμοποιείται επίσης για την κατασκευή των κουτιών για ποτά, του αλουμινόχαρτου και άλλων υλικών και εργαλείων της κουζίνας. Το οξείδιο του αργιλίου, ή αλουμίνα, βρίσκεται στη φύση με τη μορφή του ρουμπινιού, του ζαφειριού και του κορουνδίου. Το κορούνδιο έχει σκληρότητα στην κλίμακα Mohs ίση με 9, πράγμα που το κάνει ένα από τα σκληρότερα υλικά στη φύση. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιείται ως λειαντικό η συνθετική αλουμίνα. Τα οξείδια του αργιλίου χρησιμοποιούνται επίσης στην υαλουργία και την κατασκευή λέιζερ. Κρύσταλλοι ρουμπινιού χρησιμοποιούνται επίσης ως αισθητήρες πίεσης για υψηλές πιέσεις. Γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κατασκευάζονται επίσης συχνά από αλουμίνιο, καθώς έχει μικρότερο βάρος και κόστος από το χαλκό (αν και όχι τόσο καλή ηλεκτρική αγωγιμότητα). Οι στυπτηρίες, κρυσταλλικές ενώσεις (άλατα) του αργιλίου με το γενικό χημικό τύπο K 2 S0 4 Al 2 (S0 4 )3 24H20 χρησιμοποιούνται ως στυπτικά καθώς και στη βαφική. [2] 7 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡ Ι ΦΟΡΑ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. ΑΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ

12 5.2 ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕλαΦριά μέταλλα και κράματα Το αλουμίνιο το τιτάνιο και το μαγνήσιο ανήκουν στην κατηγορία των ελαφριών μετάλλων των οποίων, δηλαδή των μετάλλων αυτών που η πυκνότητά τους έχει χαμηλές τιμές. Πιο συγκεκριμένα η πυκνότητ ες τους είναι: Al 2.7g /cιn 3, Ti 4.5g/cιn 3 και Mg l. 7g/cιn J. Για την κατασκευαστική βιομηχανία τα μέταλλα αυτά, και τα κράματα τους έχουν μεγάλη σημασία καθώς έχουν υψηλό ειδικό Μετρό Ελαστικότητας (Ε / ρ) και υψηλή ειδικ1ί μηχανική αντοχή ( στ 5 / ρ ), σε σχέση με τα άλλα μέταλλα και κράματα. Παρουσιάζουν επίσης και καλή αντοχή στην διάβρωση Γενικές ιδιότητες αλουμινίου και των κραμάτων του Το καθαρό αλουμίνιο είναι μέταλλο ελαφρύ και όλκιμο. Οι μηχανικές του ιδιότητες εξαρτώνται από το ποσοστό καθαρότητας του αλλά και από το ποσοστό της ενδοτράχυνσης που έχει υποστεί κατά την διάρκεια των μηχανικών του κατεργασιών. Η ηλεκτρική αγωγιμότητα του αλουμινίου είναι 25% μικρότερη από του χαλκού. Λόγο όμως της χαμηλής πυκνότητας του, το αλουμίνιο κατατάσσετε ως καλύτερος αγωγός του ηλεκτρισμού. Έχει μεγάλη χημική συγγένεια με το οξυγόνο και εάν αφεθεί στην ατμόσφαιρα οξειδώνεται ταχέως, δίνοντας ένα λεπτό επιφανειακό στρώμα Α1 203 το οποίο είναι αδιαπέραστο από το οξυγόνο, επομένως προσφέρει στο μέταλλο καλή αντιοξειδωτική προστασία. Τα Κράματα αλουμινίου είναι κράματα που το αλουμίνιο (Al) είναι το επικρατέστερο μέταλλο. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία των κραμάτων είναι ο χαλκός, το μαγνήσιο, το μαγγάνιο, το πυρίτιο και ο ψευδάργυρος. Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες κραμάτων, τα κράματα διαμόρφωσης και τα κράματα χύτευσης, τα οποία υποδιαιρούνται σε κράματα που μπορούν να υποστούν θερμική κατεργασία, και σε κράματα των οπίων η θερμική κατεργασία είναι αδύνατη. Οι ιδιότητες των κραμάτων διαμόρφωσης εξαρτώνται από την θ ε ρμική κατεργασία, ενώ των χυτών κραμάτων εξαρτώνται από το ποσοστό ενδοτράχυνσης που έχουν υποστεί. Όπως το καθαρό αλουμίνιο, έτσι και τα κράματα του έχουν χαμηλή πυκνότητα, καλή θερμική αγωγιμότητα και υψηλή αντοχή σε διάβρωση. Οι κύριες προσθήκες των κραμάτων του αλουμινίου είναι : ο χαλκός Cu, ο 8 Π ΤΎΧ ΙΑ Κ Η ΕΡΓΑ Σ ΙΑ : ΜΗ Χ ΑΝ ΙΚ Η ΣΥΜΠΕΡΙ Φ ΟΡΑ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. ΑΕΡΑ Κ ΗΣ Γ ΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑ ΘΑΤΟΣ ΗΛΙΑ Σ

13 σίδηρος Fe, το μαγγάνιο Μη το μαγνήσιο Mg, το πυρίτιο Sί και ο ψευδάργυρος Ζη. Η επίδραση των προσθηκών στις ιδιότητες του αλουμινίου φαίνονται στον πίνακα 5.1. [3],[4] ΠΟΣΘΗΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Χαλκός Cιι Σε ποσοστό έως 12% προκαλεί βελτίωση της μηχανικ~ίς αντοχής και της κατεργασιμότητας. Η σκλ1ίρυνση επιτυγχάνεται με κατακρ11μνιση. Σίδηρος Fe Σε μικρά ποσοστά βελτιώνει την αντοχ~1 και την σκληρότητα και ταυτόχρονα, μειώνει τις πιθανότητες θερμ11ς ρωγμάτωσης κατά την χύτ ευση Μαγγάνιο Μη Βελτιών ε ι την ολκιμότητα και σε συνδυασμό με τον σίδηρο την χυτευσιμότητα Μαγν~Ίσιο Mg Βελτιών ε ι την μηχανικ~ί αντοχ11 και την αντοχ11 στην διάβρωση. Σ ε ποσοστό μεγαλύτερο του 6% προκαλεί σκλ1ίρυνση και κατακρ11μνιση. Πυρίτιο Si Β ελτιώνει κατά πολύ την χυτευσιμότητα και την αντοχ11 στην διάβρωση. Ψευδάργυρος Ζη Μειώνει την χυτευσιμότητα, αλλά σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία προσθ1ίκ~1ς βελτιώνει την μηχανικ~ί αντοχ1ί. ΠΙΝΑΚΑΣ 1.Κύριες προσθήκες κραμάτων αλουμινίου και η επίδραση τους Επ ίδραση κ ρα ματικώv στο ιχείω ν Ο κυριότερος λόγος κραματοποίησης, είναι η αύξηση της αντοχής. Τα κραματικά στοιχεία όμως, που χρησιμοποιούνται, έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε άλλα χαρακτηριστικά των κραμάτων. Οι σημαντικότερες επιπτώσεις των κυριότερων κραματικών στοιχείων αναλύονται παρακάτω : );::- Χαλκός. lj5u Μειώνει την αντοχή Tensile 350, strength διάβρωση του σε ('Ο ο.. Vield κράματος και την :Ε 250 strength ευχυτότητα. Όμως..ι:::. σι βελτιώνει την c ~ σκληρότητα, την U'J θερμική αγωγιμότητα και την μηχανική 50 αντοχή σε ποσοστό ο c έως 12 %. οε~.-::; Ε ο~ co - zί4 O)C) c c: ο 1 τs±!ξ?.. ι: ιι>....9 c: ~ u.t - ο Copper. ο/ο Εο ( ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: MHXANIKH ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. ΑΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ι C/) ~ 40.s;; Ο> 30 c:: Q) ci5 10 ο

14 ~ Μαγγάνιο. Η ύπαρξη του σε ποσοστά μεγαλύτερα του 0,5% βελτιό)νει την χυτευσιμότητα και την αυξάνει την ολκιμότητα. ~ Πυρίτιο. Στα περισσότερα κράματα χύτευσης, σαν κυρίαρχο κραματικό στοιχείο έχουν το πυρίτιο. Η προσθήκη πυριτίου βελτιώνει την χυτευσιμότητα και αυξάνει την αντοχή σε διάβρωση. Το πυρίτιο αλλάζει το χρώμα του κράματος από ασημί σε μαύρο όταν βρίσκεται σε περιεκτικότητα πάνω από 5%. ~ Μαγνήσιο. Στα κράματα αλουμινίου-πυριτίου σε πολύ μικρά ποσοστά (0,2-0,5%), αυξάνει την μηχανική αντοχή του κράματος. Σε ποσοστά μεγαλύτερα του 6% προκαλεί σκλήρυνση και κατακρήμνιση. ~ Ψευδάργυρος. Μειώνει την χυτευσιμότητα, αλλά εάν συνδυαστεί με χαλκό και μαγνήσιο αυξάνει τις μηχανικές αντοχές του κράματος με θερμική κατεργασία και φυσική γήρανση. ~ Λίθιο Σε πολύ μικρές ποσότητες έως 3%, στα διαμορφωμένα κράματα, βελτιώνει τις μηχανικές τους ιδιότητες. Αντιθέτως στα χυτά κράματα οι συνέπειες του είναι βλαβερές, και γι αυτό συνιστάτε η περιεκτικότητα του να μην υπερβαίνει το 0,003%. ~ Σίδηρος Η κατεργασιμότητα η ολκιμότητα και η αντοχή σε κρούση μειώνονται όταν η περιεκτικότητα σιδήρου στο κράμα είναι υψηλή. υπό πίεση τα επίπεδα σιδήρου κυμαίνονται από 0,9-1 %. ~ Χαλκός - Μαγνήσιο Στα κράματα χύτευσης Στα κράματα αλουμινίου χαλκού, η προσθήκη μαγνησίου, έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της αντοχής του κράματος, σύμφωνα με την οποία συνοδεύεται από υψηλή ολκιμότητα, που πραγματοποιείται κατά την διάρκεια της γήρανσης σε θερμοκρασία δωματίου. [3],[4] 10 ΠΤΥΧ IΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΚΡΑ ΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. ΑΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙ ΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ

15 5.2.3 Ονοματολογία κραμάτων αλουμινίου Η ονοματολογία των χυτών και των διαμορφωμένων κραμάτων αλουμινίου έχε ι αναπτυχθεί πολύ τα τελευ ταία χρόνια. Η Ένωση Αλουμινίου (Aluιniniuιn Association, Α.Α. ε μπορικ1ί ένωση για την παραγωγή αλουμινίου) ε ίναι ευρέως γνωστή και αναγνωρίσιμη πλήρως από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η αναγνώριση τω κραμάτων της μ εταχε ιρίζ εται διαφορετικ1ί ονοματολογία για τα χυτά και τα διαμορφωμένα κράματα, αλλά τα διαχωρίζει σε οικογένειες, για την απλοποίηση τους Ονοματολογία διαμορφωμένων κραμάτων αλουμινίου Οι κωδικές ονομασίες των κραμάτων αποτελούνται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος : Τα διαμορφωμένα κράματα διαχωρίζονται με έναν τετραψήφιο κωδικό, όπου το πρώτο στοιχείο δείχνει τα κύρια στοιχεία του κράματος. Το δεύτερο στοιχείο χρησιμοποιείται για να δηλώσει τροποποιήσεις των ορίων περιεκτικοτήτων των ακαθαρσιών. Τέλος, τα δύο τελευταία στοιχεία στην περίπτωση της σειράς lxxx, δίνουν τα δεκαδικά ποσοστά, για περιεκτικότητες αλουμινίου υψηλότερες του 99, ΟΟο/οκ. β, ενώ στην περίπτωση κραμάτων αλουμινίου άλλων σειρών, τα δύο τελευταία στοιχεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον προσδιορισμό της ειδικής κατηγορίας του κράματος της οικείας ομάδας. Παρακάτω συντάσσεται μια λίστα με τον χαρακτηρισμό κάθε οικογένειας διαμορφωμένων ιφαμάτων αλουμινίου : Σειρά κραμάτων αλουμινίου lxxx Είναι ουσιαστικά καθαρό αλουμίνιο με ελάχιστη περιεκτικότητα σε αλουμίνιο 99% κατά βάρος.. Σκληρύνεται με ενδοτράχυνση. Διαμορφών εται πολύ εύκολα, παρουσιάζει καλή αντοχή στη διάβρωση και καλή ηλεκτρική αγωγιμότητα έχει καλές ηλεκτρικές και χημικές εφαρμογές. Οι πιο αντιπροσωπευτικές σειρές είναι: κυμαίνεται από : Mpa. Η σειρά 1100, Το εύρος αντοχής σε εφελκυσμό lxxx αντιπροσωπεύει το εμπορικά καθαρό αλουμίνιο, από το βασικό 1100 (99,00% ιnίη. Al) μέχρι τα σχετικά καθαρότερα 1050/1350 (99,50% ιnίη. Al) και 1175 (99,75% ιnίη. Al). Η σειρά lxxx υφίσταται σκλήρυνση με ενδοτράχυνση, αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπου η αντοχή είναι το βασικό στοιχείο σχεδιασμού. 11 ΠΤΥΧ ΙΑ ΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜ ΙΝΙΟΥ. ΑΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ

16 Σειρά κραμάτων αλουμινίου 2ΧΧΧ Κράματα στα οποία ο χαλκός είναι το κυριότερο κραματικό στοιχείο, ανάμεσα σε διάφορα στοιχεία όπως το μαγνήσιο. Η σειρά αυτή μπορεί με την κατάλληλη κατεργασία μπορεί να συγκριθεί με τον χάλυβα. Παλαιότερα αναφέρονταν ως σκληραλουμίνιο και ήταν κάποτε ένα από τα πιο κοινά κράματα της αεροδιαστημικής, αλλά ήταν ευαίσθητα σε ρηγμάτωση και διάβρωση λόγο καταπόνησης, και όλο και περισσότερο αντικαθίστανται από την σειρά 7000 σε νέα σχέδια. Η σειρά 2ΧΧΧ υφίσταται θερμική κατεργασία και συνδυάζει (σε κάποια κράματα) υψηλή αντοχή (ειδικά σε υψηλές θερμοκρασίες), ακαμψία και σε μερικές περιπτώσεις καλ1ί συγκολλησιμότητα. Δεν έχει καλή αντοχή σε διάβρωση σε ατμοσφαιρικές συνθήκες, έτσι βάφεται η επενδύεται κατάλληλα για τέτοιες εφαρμογές. Τα πιο ανθεκτικά κράματα της σειράς 2ΧΧΧ κυρίως χρησιμοποιούνται για αεροσκάφη (2024) και για σασί φορτηγών (2014). Κάποια ειδικά κράματα της σειράς (πχ 2219 και 2048) συγκολλούνται, και έτσι χρησιμοποιούνται για εφαρμογές σε αεροσκάφη όπου η μέθοδος της συγκόλλησης προτιμάται Υπάρχουν επίσης διάφοροι τύποι κραμάτων (π.χ. 2124, 2324, 2419) με υψηλή ακαμψία και στους οποίους επιτυγχάνεται καλύτερος έλεγχος των ακαθαρσιών που είναι υπεύθυνες για την μείωση της αντοχής, και αναπτύχθηκαν για τη βιομηχανία αεροσκαφών. Σειρά κραμάτων αλουμινίου 3ΧΧΧ Πρόκειται για κράματα στα οποία το μαγγάνιο είναι το κυριότερο κραματικό στοιχείο. Διαμορφώνονται πολύ εύκολα και παρουσιάζουν καλή αντοχή στη διάβρωση και καλή συγκολλησιμότητα. Η αντοχ1) τους είναι μέτρια. Το εύρος αντοχής τους σε εφελκυσμό κυμαίνεται από : Mpa. Η σειρά 3ΧΧΧ υφίσταται σκλήρυνση με ενδοτράχυνση και έχει εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση και πολύ καλή συγκολλησιμότητα. Έχει πολύ καλή επιδεκτικότητα σε επιχάλκωση. Σειρά κραμάτων αλουμινίου 4ΧΧΧ Πρόκειται για κράματα στα οποία το πυρίτιο είναι το κυριότερο κραματικό στοιχείο. Είναι επίσης γνωστά με την ονομασία siluιηin. y φίσταvται θερμική κατεργασία, έχουν καλά χαρακτηριστικά ροής και μέτρια αντοχή. Το εύρος της αντοχής τους σε εφελκυσμό κυμαίνεται από : Mpa. Σειρά κραμάτων αλουμινίου SXXX Πρόκειται για κράματα στα οποία το μαγνήσιο είναι το κυριότερο κραματικό στοιχείο. Σκληρύνονται με ενδοτράχυνση. Παρουσιάζουν εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση καλή συγκολλησιμότητα και καλή δυσκαμψία. Το εύρος της αντοχής σε εφελκυσμό κυμαίνεται από : ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΙ ΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. ΑΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ

17 Mpa. Όλα τα κράματα της σειράς 5ΧΧΧ υφίστανται σκλ1ίρυνση με ψυχρηλασία και έχουν σχετικά υψηλή αντοχή, εξαιρετική αντοχ11 σε διάβρωση ακόμη και σε θαλάσσιο περιβάλλον. Συγκολλούνται εύκολα με πολλές τεχνικές ακόμη και σε μεγάλα πάχη μέχρι 20 cιη. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται ώστε να αποφεύγεται η χρήση κραμάτων σειράς 5ΧΧΧ με Mg >3%, σε εφαρμογές συνεχούς έκθεσης σε θερμοκρασίες άνω των 1 ΟΟο C. Τέτοια κράματα μπορεί να ευαισθητοποιηθούν σε διάβρωση λόγω επιβολής τάσεων. Σ' αυτές τις περιπτώσεις συνιστώνται κράματα σαν τα 5454 και Σειρά κραμάτων αλουμινίου 6ΧΧΧ Πρόκειται για κράματα στα οποία το μαγν1ίσιο και το πυρίτιο είναι το κυριότερα κραματικά στοιχεία. Υφίστανται θερμική κατεργασία, έχουν μεγάλη αντοχή στη διάβρωση και εξαιρετική ολκιμότητα. Το εύρος της αντοχ11ς τους σε εφελκυσμό κυμαίνεται από: Mpa. Τα κράματα της σειράς 6ΧΧΧ δέχονται θερμική κατεργασία, έχουν σχετικά υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό που συνδυάζεται με άριστη αντοχή σε διάβρωση. Συγκολλούνται εύκολα. Μια μοναδική τους ιδιότητα είναι η ικανότητα για διέλαση που τα κάνει την πρώτη εκλογή για αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές λύσεις όπου επίσης απαιτείται ιδιαίτερα μεγάλη αντοχή. Σειρά κραμάτων αλουμινίου 7ΧΧΧ Πρόκειται για κράματα στα οποία ο ψευδάργυρος είναι το κυριότερο κραματικό στοιχείο, αλλά διαφορετικά στοιχεία όπως είναι ο χαλκός, το μαγνήσιο, το χρώμιο και το ζιρκόνιο μπορούν να προσδιοριστούν. Η σειρά αυτή με τις κατάλληλες κατεργασίες μπορεί να παρουσιάσει τις μεγαλύτερες τιμές σκληρότητας από όλα κράματα αλουμινίου. Το εύρος της αντοχής τους σε εφελκυσμό κυμαίνεται από : Mpa. Η αντοχή σε ατμοσφαιρική διάβρωση της σειράς 7ΧΧΧ δεν είναι τόσο υψηλή όσο των σειρών 5ΧΧΧ και 6Χ:ΧΧ, έτσι σε τέτοιες συνθήκες συνήθως επενδύονται, ή αν πρόκειται για φύλλα χρησιμοποιούνται επαλουμινωμένα (Alclad). Σειρά κραμάτων αλουμινίου 8ΧΧΧ Πρόκειται για κράματα στα οποία χρησιμοποιείται κυρίως ο κασσίτερος και μερικές συνθέσεις λιθίου. Τα κράματα αυτά υφίστανται θερμική κατεργασία, έχουν μεγάλη αγωγιμότητα, μεγάλη αντοχή και σκληρότητα. Το εύρος της αντοχής τους σε εφελκυσμό κυμαίνεται από : Mpa. Η σειρά 8ΧΧΧ χρησιμοποιείται για τα κράματα με τα λιγότερα χρησιμοποιούμενα κραματικά στοιχεία Fe, Ni, και Li. Το καθένα χρησιμοποιείται για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρέχει στο κράμα.[3],[4] 13 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. ΑΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ

18 Παραγωγή διαμορφωμένων κραμάτων αλουμινίου Τα διαμορφωμένα κράματα αλουμινίου προκύπτουν κυρίως από δύο διαδικασίες, την διέλαση και την έλαση. Η έλαση διαχωρίζεται σ ε θερμή και ψυχρή έλα ση. Μ ε την διέλαση παίρνουμε διάφορες διατομές, συμπαγείς 11 κοίλες. Με την θερμή έλαση παίρνουμε πλάκες που μπορούν να έχουν πάχος έως 61111n. Ενώ με ψυχρή έλαση μπορούμε να πάρουμε φύλλο μέχρι και Ο, 05ιnιn. Διαδικασία της διέλασης Η διέλαση είναι μία τεχνική διαμόρφωσης του αλουμινίου σύμφωνα με την οποία το υλικό αναγκάζεται να περάσει από μία μήτρα η οποία δίνει το τελικό σχήμα στο προϊόν. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η διαδικασία της διέλασης απλοποιημένη.... / Ι ι.,~ 1 / 14 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. ΑΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ

19 Το κράμα αλουμινίου που θα υποστεί διέλαση είναι σε μορφή μπιγέτας, που έχει προέλθει από χύτευση. Κατά την διέλευση το κράμα, εάν και είναι σε στερεή μορφή, είναι έντονα θερμό και ως εκ τούτου αρκετά μαλακό, ώστε να διευκολύνεται η διέλαση. Η θερμοκρασία στην οποία θερμαίνεται το κράμα είναι μεταξύ 375 C έως 500 C. Αφού τοποθετηθεί η μπιγέτα στην πρέσα της διέλασης, ασκείται τάση της τάξεως των 500 έως 700 MPa, οπότε η μπιγέτα αναγκάζεται να διέλθει από την μήτρα και να πάρει το επιθυμητό σχήμα. Εάν θέλουμε να πάρουμε κοίλη διατομή, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία μπιγέτα η οποία έχει διατηρηθεί και επιπλέον μια βελόνα να περνάει μέσα από την οπή αυτής, σε αντίθετη φορά με την κίνηση του εμβόλου που προωθεί την μπιγέτα. Ο ρυθμός παραγωγής της πρέσας διέλασης εξαρτάται από το πόσο σκληρό είναι το κράμα του αλουμινίου. Έτσι για ένα σκληρό κράμα με πολύπλοκη διατομή, ο ρυθμός διέλασης μπορεί να είναι από 60 έως 80 cιη το λεπτό. Αντιθέτως για μαλακό κράμα και απλή διατομή ο ρυθμός διέλασης μπορεί να είναι έως και ιη το λεπτό. Καθώς το τελικό διαμορφωμένο κράμα εξέρχεται από την μήτρα ψήχεται είτε φυσικά, είτε με νερό ή αέρα. Το στάδιο της ψύξης είναι σημαντικό γιατί δίνει τις απαραίτητες μεταλλουργικές ιδιότητες στο κράμα. Στο παρακάτω σχήμα, φαίνεται μια πρέσα διέλασης. Η φορά διέλασης είναι από αριστερά προς τα δεξιά. 15 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. ΑΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ

20 Διαδικασία της έλασης Η έλαση είναι μια μέθοδος διαμόρφωσης των μετάλλων με πλαστική παραμόρφωση. Η μηχανή που πραγματοποιεί την έλαση ονομάζεται έλαστρο και αποτελείται από κυλίνδρους οι οποίοι περιστρέφονται με αντίθετη φορά και παρασύρουν το υλικό με την βοήθεια της τριβής. Η απόσταση μεταξύ των δύο κυλίνδρων καθορίζει το πόσο θα μειωθεί το πάχος του υλικού. Στα κράματα αλουμινίου εφαρμόζεται η θερμή έλαση όταν Θέλουμε να πετύχουμε μεγάλες μειώσεις πάχους. Η θέρμανση γίνεται σε θερμοκρασία περίπου 500 C και το κράμα περνάει αρκετές φορές από τους κυλίνδρους. Το αρχικό κομμάτι κράματος μπορεί να έχει πάχος έως 600 ιnιη, και με διαδοχικές ελάσεις να φτάσει σε πάχος τα 6ιnιn. /,. -..,,,... r.ieιjiξ. ' ;.>1 <;j!j-t ;f,., (lt f >Ι J Για μεγαλύτερη μείωση πάχους και παρασκευή λεπτών φύλλων πάχους έως και Ο,05ιnιn, χρησιμοποιείται η ψυχρή έλαση. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται απλοποιημένη η διαδικασία της έλασης.[3],[4],[5] 16 ΠΤΎΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. ΑΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ

21 Ονοματολογία χυτών κραμάτων αλουμινίου Στα ιcράματα χύτευσης, το πρώτο στοιχείο υποδηλώνει, επίσης, το κύριο στοιχείο προσθήκης. Το δεύτερο και το τρίτο στοιχείο δείχνουν την ε ιδική κατηγορία του κράματος της οικείας ομάδας. Το τέταρτο στοιχείο, το οποίο χωρίζεται με τελεία από τα τρία πρώτα, αφορά την μορφολογία του προϊόντος της χύτευσης : Με (Ο) υποδηλώνεται ότι πρόκειται για χυτό, το οποίο έχει αποκτήσει την τελική του μορφολογία, με κατευθείαν χύτευση, ενώ με ( 1) υποδηλώνεται ότι πρόκειται για πλίνθωμα. Μετατροπή της αρχικής χημικής σύστασης υποδηλώνεται με ένα γράμμα μπροστά από τον κωδικό. Παρακάτω συντάσσεται μια λίστα με τον χαρακτηρισμό κάθε οικογένειας χυτών κραμάτων αλουμινίου : lxx.x σειρά είναι τουλάχιστον 99% αλουμίνιο 2χχ.χ σειρά χαλκού 3χχ.χ σειρά πυρίτιο, το χαλκό και/ ή μαγνήσιο 4χχ.χ σειρά πυριτίου 5χχ.χ σειρά μαγνήσιο 7χχ.χ ψευδαργύρου σειρά 8χχ. χ σειρά λιθίου Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά ενός κράματος χύτευσης διαφέρουν από εκείνα των κραμάτων διαμόρφωσης. Τα χυτά εξαρτήματα έχουν οριστική και καθορισμένη μορφή και δεν υφίστανται πλέον καμία πλαστική παραμόρφωση. Τα ειδικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διασφαλίζει ένα κράμα χύτευσης αλουμινίου είναι : ί. Η καλή χυτευσιμότητα ίί. Η απουσία ρωγματώσεων ίίί. Η ομογενής κατανομή του πορώδους (ατέλειες που μπορεί να προκληθούν λόγω της συστολής του μετάλλου κατά την στερεοποίηση) ίν. Η παραγωγή λεπτόκοκκων χυτών αντικειμένων 17 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣ Ι Α: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. ΑΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ

22 ν. Η καλή αντοχ1ί εν θερμώ, και vi. Η καλή αντοχή στην διάβρωση. Οι χαμηλές θερμοκρασίες η)ξης των κραμάτων αλουμινίου, επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση των καλουπιών χύτευσης που πραγματοποιούνται με τρείς τρόπους : 1. Χύτευση σε άμμο. Η μέθοδος εφαρμόζεται για την παραγωγή μικρής ποσότητας χυτών αντικειμένων, πολύπλοκων εξαρτημάτων ή αντικειμένων ιδιαίτερης μορφής. 2. Χύτευση σε μεταλλικό τύπο. Το κράμα χυτεύεται με την βοήθεια της βαρύτητας ή χαμηλής πίεσης. Με την μέθοδο αυτή τα παραγόμενα χυτά, παρουσιάζουν μικρότερο πορώδες σ ε σύγκριση με την χύτευση σε άμμο. Ωστόσο η μέθοδος αντενδείκνυται στην περίπτωση κατασκευής εξαρτημάτων, εργαλείων ή αντικειμένων πολύπλοκης γεωμετρίας. 3. Χύτευση υπό πίεση. Με την μέθοδο αυτή λαμβάνονται λεπτόκοκκα χυτά, με λείες επιφάνειες και γεωμετρική ακρίβεια. Γενικά οι επιτυγχανόμενες μικροδομές και κατ' επέκταση οι μηχανικές ιδιότητες των χυτών εξαρτώνται από κυρίως από την ταχύτητα στερεοποίησης, άρα και από την μέθοδο χύτευσης. Κράμα ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. Τεχνική χύτευση ς " ' (ΜΙ'α). τs(mpa) ε (%) Χρή σ εις F Σε άμμο ,5 Για γενικές χρ1ίσεις 242.Ο-Τ21 Σε άμμο Για την κατασκευή βαλβίδων 242.Ο-Τ571 Σε άμμο ,5 242.Ο-Τ77 Σε άμμο Ο-Τ571 Σε μεταλλικό τύπο Ο-Τ61 Σε μεταλλ ικό τύπο ,5 κυλινδροκεφαλών αυτοκιν1ίτων, εμβόλων, κτλ. 295.Ο-Τ4 295.Ο-Τ6 Σε άμμο Για προϊόντα υψηλής αντοχής Σε άμμο F Σε μεταλλικό τύπο Για γενικές χρi1σεις F Σε άμμο Για τμήματα μηχανών F Σε μεταλλικό τύπο ,5 18 ΠΤΥΧ ΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. ΑΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ

23 319.0-Τ6 Σε άμμο Ο-Τ6 Σε μεταλλικό τύπο Ο - Τ6 Σε άμμο Για την κατασκευ1ί τμημάτων μη χανών, αντλιών, πλαισίων στροφάλων, ζαντών τροχιί)v 355.Ο-Τ6 Σε μεταλλ ικό τύπο αυτοκινήτων, μουσικών οργάνων, κτλ ΤΊ Σε άμμο , ΤΊ Σε μεταλλικό τύπο Ο-Τ6 Σε άμμο ,5 356.Ο-Τ6 Σε μεταλλικό τύπο ΤΊ Σε άμμο 2ΙΟ ΤΊ Σε μεταλλικό τύπο F Υπό πίεση F Υπό πίεση F Υπό πίεση ,5 Για την κατασκευή μεγάλων χυτών, πολύπλοκης γεωμετρίας και μικρού πάχους, όπου απαιτείται υψηλή αντοχή σε διάβρωση Π Ι ΝΑΚΑΣ 2: Μέσες τιμές μηχανικών ιδιοτήτων και κύριες χρήσεις χαρακτηριστικών κραμάτων AI, που παράγονται με διαφορετικές τεχνικές χύτευσης. Τα κράματα χύτευσης περιέχουν μεγαλύτερες ποσότητες στοιχείων κραμάτωσης, απ' ότι τα κράματα διαμόρφωσης. Τα στοιχεία αυτά σχηματίζουν ευτηκτικά, μειώνοντας έτσι τις θερ μοκρασίες χύτευσης. χύτευση ς είναι : Τα κυριότερα κράματα Σε ιρ ά κρ αμάτω ν αλου μ ινίου 2ΧΧ.Χ Πρόκειται για κράματαα l -Cu, τα οποία χρη σιμοποιούνται πλέον σπάνια, λόγω της χαμηλής μηχανικής τους αντοχής και της κακής αντοχής τους στην διάβρωση. Σε ιρ ά κρ αμάτων αλο υ μινίου 3ΧΧ.Χ Πρόκειται για κράματα Al-Si, κράματα Al-Si-Mg και κράματα Al-Si-Cu. Τα περισσότερο χρησιμοποιούμενα είναι τα πρώτα. Αυτά περιέχουν πυρίτιο από 5%- 20%, αν και τις περισσότερες φορές προτιμούνται αυτά που έχουν ευτηκτική ή υποευτηκτική σύσταση (σχ1ίμα 4), όπως γ ια παράδειγμα το κράμα 19 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡ Ι ΦΟΡΑ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. ΑΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ

24 ALPAX, με 13%Si (σχήμα 5 α). τα κράματα χυτ εύονται εύ κολα και έχουν! : --::~=.-~--~ )~ι~ ia: J - "- ~. i,.,,!) ~. ~, ω καλή αντοχή στην διάβρωση. ΣΧΗΜΑ 4: Διάγραμμα ισορροπίας φάσεων του δ ιμ ε ρού ς συστήματος Al-Si. Προσθήκη Mg, σε ποσοστό 0,3%-1%, ή Cu, σε ποσοστό 3% έως 5%, β ελτιώνει σημαντικά τις μηχανικές ιδιότητες των κραμάτων Al-Si. Κράματα Al-Si-Cu, η περιεκτικότητα των οποίων σε Si είναι γειτονική της ευτηκτικής σύστασης 12,7%Si, παρουσιάζουν καλή συμπεριφορά εν θερμώ και χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ε μβόλων στις μηχανές εσωτερικής καύσης. Η ρύθμιση των ιδιοτήτων των κραμάτων αυτών επιτυγχάνεται με τον συνδυασμό διάφορων μηχανισμών : με την δημιουργία στερεού διαλύματος, α φάσης, με την διασπορά φάσης β, και την ρύθμιση των συνθηκών στερεοποίησης (επίδραση στο μέγεθος των κόκκων και στο είδος των σχηματιζόμενων ευτηκτικών). Βιομηχανικά η εκλέπτυνση των κόκκων, γίνεται με την προσθήκη TiB 2, ενώ η μεταβολή των ευτηκτικών με προσθήκη Na, με την μορφή NaF, ή Sr. (<1) (β~ ΣΧΗΜΑ 5: (α) Μικρο δ ομ1) ALPAX, δενδρίτες στ ε ρ εού διαλύματος, φάσης α, μ έ σα στο ευτηκτικό Al-Si (χ35). (β) Μικρο δο μή κράματος Al-20%Si-3.5%Cu. Διακρίνονται οι μικροί κρύσταλλοι Si ο μογενώς δ ιασκορπισμ ένοι μ έσα στο ευτηκτικό Al-Si (χ75) 20 ΠΤΥΧ Ι ΑΚ Η ΕΡΓΑΣΙ Α: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜ ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ Κ ΡΑΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. ΑΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ

25 Σειρά κραμάτων αλουμινίου SXX.X Πρόκε ιται για κράματα Al-Mg. Το κυριότερο πλεονέκτημα τους ε ίναι η εξαιρετική τους αντοχή σε θαλάσσιο π ε ριβάλλον, ( στην ατμόσφαιρα ή μέσα σε Θαλασσινό νερό). Έχουν καλή κατεργασιμότητα αλλά μέτρια χυτευσιμότητα. Σειρά κραμάτων αλουμινίου 7ΧΧ.Χ Πρόκ ε ιται για κράματα Al-Zn, και κράματα Al-Zn-Mg. Αυτά χυτεύονται δύσκολα, αλλά έχουν καλή αντοχή σε διάβρωση. Επιπλέον υφίστανται φυσική γήρανση σ ε Θερμοκρασία περιβάλλοντος, γι' αυτό οι μηχανικές τους ιδιότητες λαμβάνουν την μέγιστη τιμή τους μετά από 1 μέχρι 2 μήνες. Η ταχύτητα απόψυξης λίγο επηρεάζει τις μηχανικές τους ιδιότητες, οι οποίες παραμένουν σταθερές σε όλο το πάχος των χυτών αντικειμένων.[3],[4],[5],[6] Ονοματολογία θερμικών κατεργασιών κραμάτων αλουμινίου Το δεύτερο μέρος της κωδικής ονομασίας, τόσο για τα κράματα διαμόρφωσης όσο και για τα κράματα χύτευσης, αναφέρεται στην κατεργασία, μηχανική 1) Θερμική, την οποία έχουν υποστεί. Για παράδειγμα, το 1060-Η14 είναι αλουμίνιο καθαρότητας 99,60%, το οποίο έχει υποστεί μόνο ενδοτράχυνση, η οποία έχει οδηγήσει σε αύξηση της σκληρότητας του κατά 50%. [7] ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ F Προϊόν όπως παρ1ίχθη, χωρίς μηχανικίί 11 θερμικι'1 κατεργασία ο Ανόπτηση Η Ενδοτράχυνση, μόνο για τα κράματα διαμόρφωσης 21 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣ Ι Α: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. ΑΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ

26 HlX Μόνον ενδοτράχυνση, (το Χ αναφ έ ρ εται στ ο βαθ μό ενδοτράχυνσης) : Η 11 : Κράμα ελάχιστη ς σκληρότητα ς ΗΙ2: Κράμα σκληρυμένο κατά 25% Η14: Κράμα σκληρυμένο κατά 50% ΗΙ6: Κράμα σκληρυμένο κατά 75% Η 18 : Κράμα σκληρυμένο κατά 100% Η19: Υπέ ρσκληρο κράμα Η2Χ Ενδοτράχ;υνση ακολουθούμενη από θερμικ~ί κατ ε ργασία σταθ εροποίησης σ ε χαμηλ1ί θ ε ρμοκρασία, προκε ιμένου να αποφ ευχθ ε ί σκλ11ρυνση λόγο γ~ίρανσης. Το Χ κυμαίνεται από 1-8, υπο δηλώνοντας τον βαθμό σκλήρυνσης πριν από σταθεροποίηση. Η3Χ Ενδοτράχ;υνση ακολουθούμενη από θ ε ρμικ~ί κατε ργασία σταθεροποίησης σε χαμηλή θερμοκρασία, προκ ειμένου να αποφ ευχθεί σκλ1ίρυνση λόγω γ11ρανσης. Το Χ κυμαίνεται από 1-8, υποδηλώνοντα ς τον βαθμό σκλήρυνσης πριν από την σταθ ε ροποίηση. Τ Θερμικ~Ί κατεργασία σκλ1ίρυνσης με γ~ίρανση τι Βαφ11 από την θερμοκρασία θ ε ρμ1ίς μορφοποίησης και φυσικ~ί γ~ίρανση Τ2 Βαφ1Ί από την θερμοκρασία θερμής μορφοποίησης, μηχανικ~ί κατεργασία εν ψυχρώ και φυσικ11 γ~ίρανση Τ3 Θερμική κατεργασία ομογενοποίησης, βαφ1ί, κατ ε ργασία εν ψυχρώ και φυσικ11 γ~ίρανση Τ4 Θερμικ~Ί κατεργασία ομογενοποίησης, βαφ1ί και φυσικ~ί γ~ίρανση TS Βαφ1Ί από την θερμοκρασία θερμ1ίς μορφοποίησης και τεχνητ11 γ~ίρανση, σε θερμοκρασία υψηλότερη από αυτής του περιβάλλοντος Τ6 Θερμικ~Ί κατεργασία ομογενοποίησης, βαφ1ί και τεχνητ11 γήρανση, σ ε θερμοκρασία υψηλότερη από αυτ11ς του π ε ριβάλλοντος Τ7 Θερμική κατε ργασία ομογενοποίησης, βαφ11, κατεργασία σταθεροποίησης θερμικ~ί Τ8 Θερμικ~Ί κατεργασία ομογενοποίησης, βαφ11, κατ ε ργασία εν ψυχρώ και τεχνητ1ί γήρανση Τ9 Θ ε ρμικ11 κατεργασία ομογενοποίησης, βαφ11, τ εχνητ11 γ~ίρανση και κατεργασία εν ψυχρώ 22 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. ΑΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑ ΘΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ

27 τιο Βαφ11 από την θ ε ρμοκρασία θ ε ρμ11ς μορφοποίησης, κατε ργασίας εν ψυχρώ και τεχνητή γήρανση W Θ ε ρμικ~1 κατε ργασία ομογενοποίησης. Χρησιμοποιε ίται μόνο για τα κράματα, που υφίστανται σκλ11ρυνση με γ~1ρανση. ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Κωδικοποίηση κατά Α. Α. των κραμάτων α λουμινίου, ανάλογ α μ ε τις κατ ε ργ ασίες που έχουν υποστ ε ί [ Θερμικές κατεργασίες μεταλλικώv υλικώv Τα περισσότερα μεταλλικά προϊόντα υφίστανται σε κάποιο από τα στάδια της παραγωγής τους θερμικές κατεργασίες, οι οποίες άλλοτε συνοδεύονται από πλαστική παραμόρφωση και άλλοτε όχι. Οι θερμικές εργασίες εκτελούνται προκειμένου το μεταλλικό υλικό να αποκτήσει συγκεκριμένες ιδιότητες. Το αποτέλεσμα μιας θερμικής κατεργασίας καθορίζεται από δύο σημαντικές παραμέτρους : 1. Τον χρόνο παραμονής σε συγκεκριμένη θερμοκρασία, 2. Την ταχύτητα διέλευσης από την αρχική στην τελική θερμοκρασία Οι κυριότερες θερμικές κατεργασίες των μεταλλικών υλικών είναι η βαφή, η κλιμακωτή βαφή, η επαναφορά μετά από βαφή και η ισοθερμοκρασιακή ανόπτηση. (σχήμα 6). Στα κράματα αλουμινίου οι κυριότερες θερμικές κατεργασίες είναι η σκλήρυνση με κατακρήμνιση και η ανόπτηση. Θεωρούμε ένα κράμα δεδομένης σύστασης, το οποίο παρουσιάζει ένα σημείο αντιστρεπτού μετασχηματισμού με αλλαγή φάσεων στην θερμοκρασία Το. Ξεκινώντας από την αρχική κατάσταση, για όλα τα πειράματα, το μέταλλο φέρεται σε μία θερμοκρασία Τ > Το, για αρκετό χρόνο, ώστε να είναι δυνατό να αποκατασταθεί η σταθερή κατάσταση στην θερμοκρασία Τ. η θερμοκρασία Τι αντιστοιχεί στην μέγιστη ταχύτητα μετασχηματισμού, όπου η ταχύτητα του μετασχηματισμού γίνεται πρακτικά μηδέν. [7],[8] 23 ΠΤΥΧ ΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΗ Χ ΑΝΙ Κ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΚΡΑΜ Α ΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. ΑΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ

28 Τ Το Q β γ _δ_-.... ε: - ΣΧΗΜΑ 6: Σχηματική παράσταση των κυριότερων θερμικών κατεργασιών, στις οποίες η περιοχή του γρήγορου μετασχηματισμού είναι γραμμοσκιασμένη: (α) βαφ1ί, (β) κλιμακωηί βαφή, (γ) επαναφορά μ ετά από βαφή, (δ) και (ε) ισοθ ερ μοκρασιακή ανόπτηση Βαφή Κατά την βαφή, το κράμα που βρίσκεται, αρχικά, στην κατάσταση ισορροπίας σε θερμοκρασία Τ, αποψύχεται ταχύτατα σε θερμοκρασία Τ 3. Κατά την διέλευση του από την γραμμοσκιασμένη περιοχή, (σχήμα 6), δεν έχει τον χρόνο να υποστεί τον αντίστοιχο αντιστρεπτό μετασχηματισμό. Η θερμική διαδικασία της βαφής επιτρέπει στο μέταλλο ή στο κράμα να διατηρήσει την αρχική δομή ισορροπίας, (που είχε στην υψηλή θερμοκρασία Τ) και στην χαμηλότερη θερμοκρασία Τ3, αλλά σε μετασταθή κατάσταση. Η βαφή πραγματοποιείται με την ταχεία εμβάπτιση του μετάλλου ή του κράματος υψηλής θερμοκρασίας Τ, σε μέσο βαφής ή λουτρό βαφής, χαμηλής θερμοκρασίας Τ 3. Ως μέσα βαφής συνήθως χρησιμοποιούνται ο αέρας, το νερό το λάδι, τήγματα αλάτων, κτλ.(8] Μερική ή κλιμακωτή βαφή Κατά την μ ε ρική ή κλιμακωτή βαφή, το μέταλλό ή το κράμα από την θερμοκρασία Τ δεν αποψύχεται κατευθείαν σε θερμοκρασία Τ 3, αλλά σε πρώτο στάδιο φέρεται σ ε ενδιάμεση θερμοκρασία Τ 2, η οποία είναι κατώτερη της θερμοκρασίας Τ 1, στην οποία πραγματοποιείτε ο αντιστρεπτός μετασχηματισμός. Στην θερμοκρασία αυτή το μέταλλο παραμένει για κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα και εν συνεχεία αποψύχεται στην τελική θερμοκρασία Τ 3. Κάτω από αυτές τις συνθήκες δίνεται στο κράμα η 24 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. ΑΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ

29 δυνατότητα - ο χρόνος -, να έχει μια μερική εξέλιξη προς την κατάσταση ισορροπίας, χωρίς όμως ο μετασχηματισμός αυτός να ολοκληρών εται. [8],[9] Επαναφορά μετά από βαφή Η επαναφορά μετά από βαφή συνιστάται στην αναθέρμανση του υλικού μέχρι την θερμοκρασία Τ 2, όπου το μέταλλο παραμένει για κάποιο χρονικό διάστημα. Ακολουθεί απόψυξη στον αέρα. Μετά την επαναφορά, η αυξημένη σκληρότητα που είχε αποκτήσει το μέταλλο από το στάδιο της βαφ1ίς ελαττώνεται, ενώ αυξάνονται η δυσθραυστότητα και η ολκιμότητα του. Οι τιμές των παραμέτρων της επαναφοράς επιλέγονται έτσι ώστε να είναι συμβατές και αξιοποιήσιμες οι τιμές της δυσθραυστότητας και της ολκιμότητας Αvόπτηση Η ανόπτηση είναι μία θερμική κατεργασία που εφαρμόζεται στα θερμικώς κατεργάσιμα κράματα άλλα και στα μη θερμικώς κατεργάσιμα, έχοντας σκοπό την μείωση των παραμενουσών τάσεων που δημιουργούνται κατά την ψυχρή κατεργασία ή την χύτευση. Εκτός όμως από την μείωση των τάσεων η ανόπτηση μεταβάλει και τις μηχανικές ιδιότητες του υλικού. Η ανόπτηση γίνεται σε θερμοκρασίες της τάξης του 1/3 και του 1/2 του σημείου τήξης του κράματος ή του μετάλλου. Πιο συγκεκριμένα η ανόπτηση στο αλουμίνιο γίνεται σε θερμοκρασίες από 300 C έως 450 C. Ο χρόνος καθώς και η θερμοκρασία της ανόπτησης παίζουν σπουδαίο ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. Στο παρακάτω διάγραμμα (σχήμα 7) φαίνεται η επίδραση του χρόνου αλλά και της θερμοκρασίας ανόπτησης σε δύο κράματα αλουμινίου. Είναι εμφανές ότι στην θερμοκρασία στην οποία γίνεται η ανόπτηση επιδρά σημαντικά στο όριο διαρροής, εν αντιθέσει με τον χρόνο, ο οποίος έχει μικρότερη επίδραση. Επίσης συνδυάζοντας τις κατάλληλες θερμοκρασίες με τον κατάλληλο χρόνο, μπορούμε να πάρουμε κράματα με μηχανικές ιδιότητες ενδιάμεσες του ψυχρά διαμορφωμένου υλικού και του πλήρως ανοπτημένου Εν συνεχεία ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή διάφορων ειδών ανόπτησης: Ολική ανόπτηση. Η ολική ανόπτηση εφαρμόζεται σε θερμικώς και μη θερμικώς κατεργάσιμα κράματα και δίνει προϊόντα τα οποία έχουν την μέγιστη κατεργασιμότητα και ολκιμότητα. Επίσης το υλικό μετά την ανόπτηση είναι ανακρυσταλλωμένο. Οι 25 ΠΤΥΧΙ Α Κ Η ΕΡΓΑΣ ΙΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. ΑΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ

30 ο θερμοκρασίες στις οποίες συνήθως εφαρμόζεται αυτή η κατεργασία στα κράματα αλουμινίου κυμαίνονται από τους 3450 C έως τους 4150 C για το χρονικό διάστημα των 2-3 ωρών. Στα θερμικώς κατεργάσιμα κράματα αλουμινίου, οι φάσεις που δημιουργούνται μετά από την ολική ανόπτηση κατακρημνίζονται και έτσι σταθεροποιούνται, έχοντας σαν αποτέλεσμα να αποφεύγεται η φυσική γ~1ρανση. Roprosonttattlv-o lso-thorrπal annoallng curves for 1 ι οο.. Η18 and.s052 H Η18 5() 200 "c <soo "r- ι ι-----ι θθ ~ O HJ 31(:) '" C (550 ιirvl 0 00 F).., ο ~---l υ ο Ο.!ί 1 1.$ 2 2.$ :1 3.!> ~. 5 ι; T l rno, h - 30 ~ ~.ι:; f :3Ζ.;. 50!1 - -"' ο ό !:! 4 ~. 5 Ti rτ1u, h..., 6 ΣΧΗΜΑ 7: (α) Ανόπτηση κράματος αλουμινίου Ι ΙΟΟ-ΗΙ8, (β) ανόπτηση κράματος αλουμινίου ΗΙ8 Με ρική ανόπτηση. Η μερ ική ανόπτηση εφαρμόζετα ι σε ψυχρά κατεργασμένα, μη θερ μικώς κατεργάσιμα κράματα αλουμινίου. Σκοπό έχει να παράγει προϊόντα με μηχανικές ιδιότητες ενδιάμεσες από εκείνες του υλικού που έχει ενδοτραχυνθεί στον μέγιστο βαθμό (Η18) και του υλικού που έχει υποστεί ολική ανόπτηση. 26 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: MHXANIKH ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. ΑΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ

31 Αποτατική ανόπτηση. Η αποτατική ανόπτηση εφαρμόζετα ι στα θερμικώς κατεργάσιμα, διαμορφωμένα κράματα αλουμινίου, με σκοπό την απαλλαγή του υλικού από τις μηχανικές τάσεις που εφαρμόστηκαν, κατά την διάρκεια της ενδοτράχυνσης. Ι-Ι αποτατική ανόπτηση γίνεται σε θερμοκρασίες μέχρι των 345 C. Κατά την αποτατική ανόπτηση το υλικό ενδέχεται να υποστεί μερική ή και ολική ανακρυστάλλωση Ανόπτηση των χυτών κραμάτων αλουμινίου. Η ανόπτηση αυτή γίνεται σε θερμοκρασίες από 315 C έως 345 C, με σκοπό την απαλλαγή των χυτών από τις παραμένουσες τάσεις. Επίσης η ανόπτηση αυτή, προσδίδει στα χυτά μεγάλη διαστασιακή σταθερότητα σε βαθμιαίες θερμάνσεις. [8], [9] Σκλήρυνση με κατακρήμνιση Η σκλήρυνση με κατακρήμνιση είναι μία διαδικασία στην οποία δημιουργούμε μία λεπτομερή διασπορά των σωματιδίων δεύτερης φάσης (κατακρημνίσματα), εντός του μητρικού υλικού. Τα κατακρημνίσματα αυτά δρουν ανασταλτικά ως προς την κίνηση των διαταραχών με αποτέλεσμα την αύξηση της σκληρότητας του υλικού. Πιο συγκεκριμένα οι διαταραχές αναγκάζονται να τμήσουν τα κατακρημνίσματα ή να τα παρακάμψουν, οπότε η κίνηση των διαταραχών μέσα στο υλικό να παρεμποδίζεται. Η σκλήρυνση με κατακρήμνιση πραγματοποιείται σε τρία στάδια τα οποία είναι : 1. Ομογενοποίηση, 2. Βαφή, 3.Γήρανση. Η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε εφαρμογή στα θερμικώς κατεργάσιμα κράματα αλουμινίου. Αντίθετα, στα μη Θερμικώς κατεργάσιμα κράματα, η Θερμική κατεργασία σκλήρυνσης με κατακρήμνιση, έχει ελάχιστη έως μηδενική επίδραση στις μηχανικές τους ιδιότητες. 700 r.. b Of) i..(jf) <...- t )00,- :!()() 10<> Ι Ι l Ι 1, 1 ο.... θ \ \ \~λ&"' ~QύCnCb 1) :ι_a_l j~ '6'----'-3----' Wcii;:ht pι::t"c'cnι copρer ΣΧΗΜΑ 8: Στάδια σκλήρυνσης με κατακρήμνιση. 27 ΠΤΎΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. ΑΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ

Ιστορία του αλουμινίου, χρήση, κατάχρηση, οφέλη, επιδράσεις και λύση

Ιστορία του αλουμινίου, χρήση, κατάχρηση, οφέλη, επιδράσεις και λύση Ιστορία του αλουμινίου, χρήση, κατάχρηση, οφέλη, επιδράσεις και λύση Φυσικό περιβάλλον! Το φυσικό περιβάλλον περιλαμβάνει όλους τους ζωντανούς οργανισμούς και την άβια ύλη που βρίσκονται με φυσικό τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

4 ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

4 ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4 ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΡΑΜΑΤΩΝ AΛΟΥΜΙΝΙΟΥ- 4.1.1 ΚΡΑΜΑΤΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (WROUGHT ALLOYS) Το σύστηµα σχεδιασµού και ονοµατολογίας των κραµάτων διαµόρφωσης αλουµινίου περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Σκλήρυνση µεταλλικού υλικού είναι η ισχυροποίησή του έναντι πλαστικής παραµόρφωσης και χαρακτηρίζεται από αύξηση της σκληρότητας, του ορίου διαρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ B. ΧYΤΟΣΙ ΗΡΟΙ Είναι κράµατα Fe-C-Si. Η µικροδοµή και οι ιδιότητές τους καθορίζονται από τις π(c), π(si) και τους ρυθµούς απόψυξης. Οι χυτοσίδηροι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Γ.Ν. ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Γ.Ν. ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Γ.Ν. ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Κατηγορίες κραμάτων αλουμινίου Ελατά κράματα Κράματα τα οποία παράγονται σε κολώνες ή πλάκες οι οποίες στη συνέχεια υφίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση του πυριτίου στον περιοδικό πίνακα Να αναφέρουμε τη χρήση του πυριτίου σε υλικά όπως

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται τα μέταλλα και κράμματα από τα οποία κατασκευάζονται υλικά και αντικείμενα, τα οποία προορίζονται να έλθουν ή έρχονται

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ Η EUROPA είναι στη θέση να παράγει τα περισσότερα κράματα αλουμινίου της σειράς 6ΧΧΧ σε διάφορες διεργασίες γήρανσης. Τα πιο συνηθισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή Συσκευασία Τροφίµων Μεταλλική Συσκευασία Εισαγωγή Συνηθέστερα χρησιµοποιούµενα µέταλλα: Σίδηρος (σαν ανοξείδωτος χάλυβας σε σκεύη και εξοπλισµό) Κασσίτερος (λευκοσίδηρος σε συνδυασµό µε σίδηρο στις κονσέρβες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2008 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ.

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2008 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2008 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3760 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ. 2.2 Τύποι καλουπιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ. 2.2 Τύποι καλουπιών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ Χύτευση καλείται η έκχυση λειωμένου μετάλλου σε τύπους (καλούπια) καταλλήλου σχήματος. Η χύτευση αν και εμφανίστηκε στους προϊστορικούς χρόνους αποτελεί και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Κατασκευές Αλουμινίου

Εισαγωγή στις Κατασκευές Αλουμινίου Ιδιότητες υλικού, εφαρμογές, συμπεριφορά κατασκευής, κανονισμοί, υπολογισμός και διαμόρφωση, συνδέσεις, εκτέλεση και έλεγχος ποιότητας Δημήτρη Κωστέα, Prof. Onor. TUPT, FellTWI, FASCELight Metal Structures

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Το 1825 απομονώθηκε πρώτη φορά ως μέταλλο σε εργαστήριο (Hans Christian Orsted) Ταυτόχρονα ο αμερικάνος Charles Martin Hall και ο Γάλλος Paul Heroult έκαναν την πρώτη ηλεκτρόλυση αλούμινας

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain)

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) Μηχανικές ιδιότητες υάλων Η ψαθυρότητα των υάλων είναι μια ιδιότητα καλά γνωστή που εύκολα διαπιστώνεται σε σύγκριση με ένα μεταλλικό υλικό. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) E (Young s modulus)=

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Κατάταξη των χαλύβων Ανάλογα με τη χημική σύστασή τους οι χάλυβες μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες :

6.1 Κατάταξη των χαλύβων Ανάλογα με τη χημική σύστασή τους οι χάλυβες μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες : 40 6. ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ Τα τεχνικά μεταλλικά υλικά χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες : στα σιδηρούχα και τα μη σιδηρούχα. Τα σιδηρούχα μεταλλικά υλικά περιλαμβάνουν κυρίως τους χάλυβες και τους χυτοσιδήρους

Διαβάστε περισσότερα

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Corrosion resistant steel - Weathering Steel Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Πεδίο εφαρμογής: Υπάρχουν δύο ποιότητες χάλυβα. Το A υπάρχει σε φύλλα μέχρι 1.5mm πάχος, ενώ το Β σε φύλλα μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της συγκόλλησης του αλουμινίου και των κραμάτων του με την μέθοδο TIG (WIG - GTAW)

Ανάλυση της συγκόλλησης του αλουμινίου και των κραμάτων του με την μέθοδο TIG (WIG - GTAW) Πτυχιακή Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης Στεργίου Καψάλη Σταύρου Αριθμός Μητρώου: 3577 με ΘΕΜΑ Ανάλυση της συγκόλλησης του αλουμινίου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών Τα αγώγιμα υλικά Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών Mακροσκοπικά η ηλεκτρική συμπεριφορά των υλικών είναι: Τα ηλεκτρόνια μπορούν να κινηθούν ελεύθερα στο κρυσταλλικό πλέγμα I=V/R {R=ρL/S, σ=1/ρ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, Third Edition, Pearson Education, 2007 1 Κεραµικάκαιγυαλιά Τα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Ιωάννης Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αναπληρωτής Διευθυντής Ποιότητας, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. τεύχος 1 ο /2010 57 ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

7. ΜΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ

7. ΜΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ 40 7. ΜΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ 7.1 Κράματα χαλκού Ο χαλκός είναι το πρώτο μέταλλο που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος είτε καθαρό είτε με τη μορφή κράματος (κρατέρωμα). Ο χαλκός ως καθαρό μέταλλο έχει κόκκινο χρώμα,

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Μάθημα 5 ο Ποιες είναι οι Ιδιότητες των Υλικών ; Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Κατεργαστικότητα & Αναφλεξιμότητα Εφελκυσμός Θλίψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις -1 ιάτμηση Στρέψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιότητες και τα παράγωγα των μετάλλων

Οι ιδιότητες και τα παράγωγα των μετάλλων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Οι ιδιότητες και τα παράγωγα των μετάλλων Ερευνητική Εργασία Ομάδα Β Κυρατζής Γιάννης, Λάμπου Μαρία, Λουκάτος Βαγγέλης, Λυμπέρης Νικόλας, Μανέτος Νίκος, Μαρκόπουλος Γιώργος Μέταλλα: Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Κατεργασία (process) είναι η διαδικασία µορφοποίησης των υλικών που εκµεταλλεύεται την ιδιότητά τους να παραµορφώνονται πλαστικά (µόνιµες µεγάλες παραµορφώσεις) και συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2 Εργαστηριακή άσκηση 3: Επεξήγηση πειραμάτων: αντίδραση/παρατήρηση: Μέταλλο + νερό Υδροξείδιο του μετάλλου + υδρογόνο Νa + H 2 0 NaOH + ½ H 2 To Na (Νάτριο) είναι αργυρόχρωμο μέταλλο, μαλακό, κόβεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman.

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

Course: Renewable Energy Sources

Course: Renewable Energy Sources Course: Renewable Energy Sources Interdisciplinary programme of postgraduate studies Environment & Development, National Technical University of Athens C.J. Koroneos (koroneos@aix.meng.auth.gr) G. Xydis

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6-1 6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6.1. ΙΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Πολλές βιοµηχανικές εφαρµογές των πολυµερών αφορούν τη διάδοση της θερµότητας µέσα από αυτά ή γύρω από αυτά. Πολλά πολυµερή χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1.1 ΦΥΣΙΚΈΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα μεταλλικά υλικά τα οποία χυτεύουμε ή τα λαμβάνουμε ως χυτά αντικείμενα είναι μέταλλα ή κράματα.

Διαβάστε περισσότερα

3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1 Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρολυτικά διαλύματα, ηλεκτρόλυση,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος

Περιεχόμενα. Πρόλογος v Πρόλογος Η πλήρης κατανόηση της συσχέτισης μεταξύ της δομής και των ιδιοτήτων των υλικών αποτελεί την βασική προϋπόθεση όχι μόνο της δυνατότητας επιλογής του καταλληλότερου υλικού για συγκεκριμένη εφαρμογή,

Διαβάστε περισσότερα

3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1 3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 3.1 Κατηγορίες μηχανικών δοκιμών Η μηχανική συμπεριφορά των υλικών είναι πολύ σημαντική, τόσο για την απευθείας χρήση τους σε μηχανολογικές κατασκευές, όσο και για

Διαβάστε περισσότερα

2.6. Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία

2.6. Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία 1 2.6. Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία Ερωτήσεις Θεωρίας 6-1-1. Τι είναι η Η ηλεκτρόλυση είναι μία χημική μέθοδος διασπάσεως του νερού στα συστατικά του. 6-1-2. Σε

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΑΣΕΩΝ ΣΙ ΗΡΟΥ - ΑΝΘΡΑΚΑ

4. ΤΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΑΣΕΩΝ ΣΙ ΗΡΟΥ - ΑΝΘΡΑΚΑ 1 4. ΤΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΑΣΕΩΝ ΣΙ ΗΡΟΥ - ΑΝΘΡΑΚΑ 4.1 ιαγράμματα ισορροπίας των φάσεων Αν αφήσουμε ένα δοχείο γεμάτο με οινόπνευμα μέσα σε ένα δωμάτιο, θα παρατηρήσουμε μετά από λίγο ότι η στάθμη του οινοπνεύματος

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 93 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 3.2 Οξυγόνο 2-1. Ποιο είναι το οξυγόνο και πόσο διαδεδομένο είναι στη φύση. Το οξυγόνο είναι αέριο στοιχείο με μοριακό τύπο Ο 2. Είναι το πλέον διαδεδομένο στοιχείο στη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υάλου (Glass Technology)

Τεχνολογία Υάλου (Glass Technology) Τεχνολογία Υάλου (Glass Technology) Η παραγωγή υάλου ξεκινά με την ανάμειξη των αρχικών υλικών που αποτελούνται στο μεγαλύτερο μέρος τους από φυσικά ορυκτά ( άμμος ασβεστόλιθος) και σε μικρότερες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

5. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ

5. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ 40 5. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ 5.1 Γενικά Από αρχαιοτάτων χρόνων ήταν γνωστή η σκλήρυνση εργαλείων, αλλά και σπαθιών, με τη μέθοδο της θερμικής κατεργασίας της βαφής, η οποία εφαρμοζόταν σε σιδηρουργεία

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Ταξινόμηση της ύλης

1.5 Ταξινόμηση της ύλης 1.5 Ταξινόμηση της ύλης Θεωρία 5.1. Πως ταξινομείται η ύλη; Η ύλη ταξινομείται σε καθαρές ή καθορισμένες ουσίες και μίγματα. Τα μίγματα ταξινομούνται σε ομογενή και ετερογενή. Οι καθορισμένες ουσίες ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων)

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) 6 η Εργαστηριακή Άσκηση Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Λιπαντικό λίπος (γράσσο) Το λιπαντικό λίπος ή γράσσο είναι ένα στερεό

Διαβάστε περισσότερα

10. Υλικά κοπτικών εργαλείων

10. Υλικά κοπτικών εργαλείων 10. Υλικά κοπτικών εργαλείων Διακρίνονται σε έξι κατηγορίες : ανθρακούχοι χάλυβες με μικρές προσμίξεις που δεν χρησιμοποιούνται πλέον σοβαρά, ταχυχάλυβες, σκληρομέταλλα, κεραμικά, CBN και διαμάντι. Ταχυχάλυβες

Διαβάστε περισσότερα

dq dt μεταβολή θερμοκρασίας C = C m ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ J mole Θερμικές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα

dq dt μεταβολή θερμοκρασίας C = C m ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ J mole Θερμικές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα ΥΛΙΚΑ Ι ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 7 κές Ιδιότητες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ κές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα κή διαστολή κή αγωγιμότητα γμ κή τάση Θερμοχωρητικότητα Η θερμοχωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σκοπός Στο τρίτο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια της ηλεκτρικής ενέργειας. 3ο κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 2 3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΝΘΡΑΚΑΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

4. ΑΝΘΡΑΚΑΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 4. ΑΝΘΡΑΚΑΣ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση του άνθρακα στον περιοδικό πίνακα. Να ταξινομούμε τα διάφορα είδη άνθρακα σε φυσικούς

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

Kαρβίδιο πυριτίου, ευγενές κορούνδιο και κανονικό κορούνδιο

Kαρβίδιο πυριτίου, ευγενές κορούνδιο και κανονικό κορούνδιο Kαρβίδιο πυριτίου, ευγενές κορούνδιο και κανονικό κορούνδιο c/o Cerablast GmbH & Co.KG Gerhard-Rummler-Str.2 D-74343 Sachsenheim / Γερμανία Tηλέφωνο: 0049 7147 220824 Τελεφαξ: 0049 7147 220840 E-Mail:

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015 Ελένη Γ. Παλούμπα, Χημικός, Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Λακωνίας, 2014-2015 Αθήνα, 16-09-2014 Αρ. Πρωτ. 147346/Γ2 ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. 1. Ηλιακή ακτινοβολία

ΗΛΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. 1. Ηλιακή ακτινοβολία ΗΛΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1. Ηλιακή ακτινοβολία Ο ήλιος ενεργεί σχεδόν, ως μια τέλεια πηγή ακτινοβολίας σε μια θερμοκρασία κοντά στους 5.800 Κ Το ΑΜ=1,5 είναι το τυπικό ηλιακό φάσμα πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 5 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα διάφορα µηχανολογικά εξαρτήµατα παίρνουν την αρχική τους µορφή κατά κανόνα µε µεθόδους µορφοποίησης (ιδιαίτερα χύτευση) χωρίς αφαίρεση υλικού, αφήνοντας µικρή

Διαβάστε περισσότερα

Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι

Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι δημιουργείται ένα στρώμα από άλατα, με αποτέλεσμα οι σωλήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ Ti ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ Ε. Πουλάκης, Κ. Φιλιππόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Θερµότητα χρόνος θέρµανσης. Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος. Μονάδα: Joule. Του χρόνου στον οποίο το σώµα θερµαίνεται

Θερµότητα χρόνος θέρµανσης. Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος. Μονάδα: Joule. Του χρόνου στον οποίο το σώµα θερµαίνεται 1 2 Θερµότητα χρόνος θέρµανσης Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος Αν ένα σώµα θερµαίνεται από µια θερµική πηγή (γκαζάκι, ηλεκτρικό µάτι), τότε η θερµότητα (Q) που απορροφάται από το σώµα είναι ανάλογη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση των μηχανισμών των οξειδοαναγωγικών δράσεων. Θεωρητικό Μέρος Οξείδωση ονομάζεται κάθε αντίδραση κατά την οποία συμβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο προϊόντος. Προστατευτικό αέριο. Αέρια για τη συγκόλληση μη σιδηρούχων μετάλλων.

Φυλλάδιο προϊόντος. Προστατευτικό αέριο. Αέρια για τη συγκόλληση μη σιδηρούχων μετάλλων. Φυλλάδιο προϊόντος Προστατευτικό αέριο. Αέρια για τη συγκόλληση μη σιδηρούχων μετάλλων. 03 Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα κραμάτων αλουμινίου, χαλκού και τιτανίου που χρησιμοποιούνται σε διάφορους κλάδους της

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Οξέα Είναι οι χημικές ενώσεις οι οποίες όταν διαλυθούν στο νερό, ελευθερώνουν κατιόντα υδρογόνου (Η + ) Ιδιότητες Οξέων 1. Έχουν όξινη γεύση. 2. Επιδρούν με τον ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1.1 Εισαγωγή Οι κυριότερες κατεργασίες για την κατασκευή προϊόντων από λαμαρίνα είναι η κοπή, η μορφοποίηση και η κοίλανση. Οι κατεργασίες αυτές γίνονται ας ψαλίδια και πρέσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο πειραµατικός προσδιορισµός της καµπύλης ερπυσµού, υπό σταθερό εξωτερικό φορτίο και ελεγχοµένη θερµοκρασία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία.

Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. 5.3. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. Η σύμφυση αυτή είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μεταξύ ομοίων και ανόμοιων μετάλλων και με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Το γυαλί παρασκευάζεται με σύντηξη χαλαζιακής άμμου, η οποία αποτελεί το βασικό συστατικό του (διαμορφωτή), ενός ή περισσότερων συλλιπασμάτων και

Το γυαλί παρασκευάζεται με σύντηξη χαλαζιακής άμμου, η οποία αποτελεί το βασικό συστατικό του (διαμορφωτή), ενός ή περισσότερων συλλιπασμάτων και Το γυαλί παρασκευάζεται με σύντηξη χαλαζιακής άμμου, η οποία αποτελεί το βασικό συστατικό του (διαμορφωτή), ενός ή περισσότερων συλλιπασμάτων και ενός (ή περισσότερων) σταθεροποιητών. Αν δεν χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Τι είναι η Χημεία και γιατί τη μελετάμε:

1.1 Τι είναι η Χημεία και γιατί τη μελετάμε: 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις. 1.1 Τι είναι η Χημεία και γιατί τη μελετάμε: 1. Τι ονομάζεται περιβάλλον; Οτιδήποτε μας περιβάλλει ονομάζεται περιβάλλον. Για παράδειγμα στο περιβάλλον ανήκουν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :...ΤΜΗΜΑ :...Αρ:... Βαθμολογία εξεταστικού δοκιμίου

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΕ 8/6 Μαθηματικά ΙΙ /ΑΒΓΔΕ Πειραματική Αντοχή Υλικών /Γ Σελίδα 1 από 5 Διάβρωση και προστασία υλικών /A Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής /Γ Καύση /BΓ Μελέτη και σχεδιασμός οχημάτων /ΔΕ ΤΡ 9/6 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Τα πάντα για τις ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 106

Τα πάντα για τις ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 106 Τα πάντα για τις ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 106 Ή διάβρωση του χαλκού. Για σημαντική μερίδα του τεχνικού κόσμου η απάντηση στην ερώτηση τρυπάει ο χαλκός από διάβρωση? είναι αρνητική. Κάποιοι λίγοι γνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Π α ρ ά ρ τ η μ α. Τεχνίτης Ελασματουργός. Σελίδα 1

Π α ρ ά ρ τ η μ α. Τεχνίτης Ελασματουργός. Σελίδα 1 Π α ρ ά ρ τ η μ α Τεχνίτης Ελασματουργός Σελίδα 1 Τεχνίτης Ελασματουργός Τεχνίτης Ελασματουργός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο προϊόντος. Προστατευτικό αέριο. Αέρια για κάθε τύπο ανοξείδωτου χάλυβα.

Φυλλάδιο προϊόντος. Προστατευτικό αέριο. Αέρια για κάθε τύπο ανοξείδωτου χάλυβα. Φυλλάδιο προϊόντος Προστατευτικό αέριο. Αέρια για κάθε τύπο ανοξείδωτου χάλυβα. 03 Ο ανοξείδωτος χάλυβας ορίζεται ως κράμα σιδήρου - χρωμίου που περιέχει τουλάχιστον 11% χρώμιο. Καθώς περιέχει συχνά και

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΙΑΣΤΟΛΗ - ΣΥΣΤΟΛΗ Όταν θερµαίνεται το ξύλο αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Η γνώση των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών είναι ουσιώδης για την επιλογή ενδεδειγµένης χρήσης και την µακρόχρονη λειτουργικότητά τους. Στη στοµατική κοιλότητα διαµορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΛΚΗΣ Α. ΣΥΡΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΛΚΗΣ Α. ΣΥΡΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ Κατά την ολκή (drawing), το τεµάχιο υπό τη µορφή ράβδου, σύρµατος ή σωλήνα υφίσταται πλαστική παραµόρφωση διερχόµενο µέσα από µεταλλική µήτρα υπό την επενέργεια εφελκυστικού φορτίου στην έξοδο

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝΕΡΥΘΡΑΙΛΥ- ΑΠΟΒΛΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝΕΡΥΘΡΑΙΛΥ- ΑΠΟΒΛΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟ ΕΜΠ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ 170 ΕΤΗ ΕΜΠ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝΕΡΥΘΡΑΙΛΥ- ΑΠΟΒΛΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠροσθήκηΑποξηραµένης Λυµατολάσπης σε Κεραµικούς Οπτόπλινθους: ιερεύνηση Φυσικών & Μηχανικών Ιδιοτήτων

ΠροσθήκηΑποξηραµένης Λυµατολάσπης σε Κεραµικούς Οπτόπλινθους: ιερεύνηση Φυσικών & Μηχανικών Ιδιοτήτων 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο οµικών Υλικών & Στοιχείων / Αθήνα, Μάιος 2008 ΠροσθήκηΑποξηραµένης Λυµατολάσπης σε Κεραµικούς Οπτόπλινθους: ιερεύνηση Φυσικών & Μηχανικών Ιδιοτήτων Σουζάνα Π. ΤΑΣΤΑΝΗ, ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης FiWaRec Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2013/PRSP/FWR/Rev. 2.0 Η «καρδιά» της γκάμας προϊόντων FiWaGuard είναι

Διαβάστε περισσότερα

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ 45 6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΕΩΝ Όλα τα σώµατα,στερεά -ά-αέρια, που υπάρχουν στη φύση βρίσκονται σε µια από τις τρεις φάσεις ή σε δύο ή και τις τρεις. Όλα τα σώµατα µπορεί να αλλάξουν φάση

Διαβάστε περισσότερα

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας 1 3 ο κεφάλαιο : Απαντήσεις των ασκήσεων Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες: 1. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο, έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Γ Μαντάς Κωνσταντίνος Συντονιστής, Κατσίκης Γιώργος Γραμματέας, Καρακώστα Χρυσάνθη Γραμματέας, Μαργέλου Κατερίνα Ερευνήτρια, Κιτσικόπουλος

Ομάδα Γ Μαντάς Κωνσταντίνος Συντονιστής, Κατσίκης Γιώργος Γραμματέας, Καρακώστα Χρυσάνθη Γραμματέας, Μαργέλου Κατερίνα Ερευνήτρια, Κιτσικόπουλος Ομάδα Γ Μαντάς Κωνσταντίνος Συντονιστής, Κατσίκης Γιώργος Γραμματέας, Καρακώστα Χρυσάνθη Γραμματέας, Μαργέλου Κατερίνα Ερευνήτρια, Κιτσικόπουλος Θάνος Ερευνητής, Λαμπρυνιάδης Γιάννης - Ερευνητής Τα περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ) ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ) ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Τα κοπτικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν είναι της εταιρείας Kennametal (Εικόνα 1), κοπτικά KC725M µε πολλαπλές στρώσεις TiN/TiCN/TiN, υψηλής απόδοσης και σχεδιασµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΠΙΤΣΙΛΙΣΤΙΚΟ Χωρίς σιλικόνη Με χλωριούχο βάση 6-01-01 400 12 ΠΑΣΤΑ ΑΝΤΙΠΙΤΣΙΛΙΣΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚ(gr) ΣΥΣΚ(τεμ) /τεμ 6-01-05 300 12 6-01-15 5lt 1 ΣΠΡΕΥ ΤΣΙΓΚΟΥ Προστατεύει

Διαβάστε περισσότερα