ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΦΠΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΚΑΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΦΠΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ 1 7 2010 ΚΑΔ 69.10.1"

Transcript

1 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΦΠΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΚΑΔ

2 ΑΠΥ προς Ιδιώτη (χωρίς προείσπραξη) Ο συγκεκριμένος τρόπος δεν είναι υποχρεωτικός (μπορείτε να αναγράφετε ξεχωριστά το ποσό του ΦΠΑ με αποφορολόγηση του ποσού, διαιρώντας δια 1,23). Στα βιβλία εσόδων εξόδων κάνετε υποχρεωτικά αποφορολόγηση, και αναγράφετε σε ξεχωριστή στήλη την καθαρή αμοιβή και ξεχωριστή τον ΦΠΑ 2

3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΠΥ μετά την εφαρμογή του ΦΠΑ (αμοιβή, χωρίς γραμμάτιο προείσπραξης) ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ Ελάχιστη ακαθάριστη αμοιβή (Γραμμάτιο Προείσπραξης) Αμοιβή πλέον την ελάχιστης ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 300,00 ΜΕΙΟΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ 300,00 3

4 Το ΙΔΙΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ (ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ Ελάχιστη ακαθάριστη αμοιβή (Γραμμάτιο Προείσπραξης) Αμοιβή πλέον την ελάχιστης ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΙΟΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 243,90 ΦΠΑ 23% 56,10 ΣΥΝΟΛΟ 300,00 4

5 ΑΠΥσειδιώτημεγραμμάτιο προείσπραξης και επιπλέον αμοιβή 5

6 ΑΠΥ Σε ιδιώτη με γραμμάτιο και χωρίς επί πλέον αμοιβή 6

7 ΑΠΥ σε περίπτωση συμβολαίου σημειώνεται εδώ ότι στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσπρωτίας από το ποσό που καταβάλει στο σύλλογο ο πελάτης για αμοιβή του Δικηγόρου, το 30% αποδίδεται στο Δικηγόρο και το υπόλοιπο 70% παρακρατείται από το Σύλλογο για το κοινό Ταμείο. Ο ΦΠΑ εισπράττεται για το σύνολο της αμοιβής από τον Σύλλογο (και όχι μόνο στο 30% που αποτελεί την καθαρή αμοιβή του Δικηγόρου), και αποδίδεται στο Δικηγόρο προκειμένου με τη σειρά του να το ν αποδώσει στο Δημόσιο, εκδίδοντας την απόδειξη ως εξής: 7

8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΠΥ μετά την εφαρμογή του ΦΠΑ ( γραμμάτιο προείσπραξης σε συμβόλαιο) ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ Ελάχιστη ακαθάριστη αμοιβή (Γραμμάτιο Προείσπραξης) 450,00 Αμοιβή πλέον την ελάχιστης ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 450,00 ΜΕΙΟΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ 315,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 135,00 ΦΠΑ 23% (επί του συνόλου της ακαθάριστης αμοιβής) 103,50 ΣΥΝΟΛΟ 553,50 8

9 ΑΠΥ σε επιτηδευματία χωρίς γραμμάτιο α 9

10 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΠΥ μετά την εφαρμογή του ΦΠΑ ( Χωρίς γραμμάτιο προείσπραξης) ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ Ελάχιστη ακαθάριστη αμοιβή (Γραμμάτιο Προείσπραξης) 300,00 Αμοιβή πλέον την ελάχιστης ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 300,00 ΜΕΙΟΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 300,00 ΦΠΑ 23% 69,00 ΣΥΝΟΛΟ 369,00 10

11 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΠΥ μετά την εφαρμογή του ΦΠΑ ( γραμμάτιο προείσπραξης και επί πλέον αμοιβή) ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ Ελάχιστη ακαθάριστη αμοιβή (Γραμμάτιο Προείσπραξης) 241,00 Αμοιβή πλέον την ελάχιστης 59,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 300,00 ΜΕΙΟΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ 18,05 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 281,95 ΦΠΑ 23% 69,00 ΣΥΝΟΛΟ

12 ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Στα βιβλία Εσόδων Εξόδων τα ποσά του ΦΠΑ θα καταχωρούνται σε διαφορετικές στήλες (όπου δεν υπάρχει σχετική στήλη την δημιουργούμε με ειδική διγράμμιση) Σε περίπτωση ΑΠΥ προς ιδιώτη στην οποία περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ στην αμοιβή, για να βρούμε τον αναλογούντα ΦΠΑ διαιρούμε το ποσότηςαμοιβήςμετο1,23 (αποφορολόγηση) 12

13 ΕΣΟΔΑ Ημερομηνία Αριθμός Αιτιολογία ΦΠΑ εκροές ΦΠΑ 23% ακκαθάρισ το εισόδημα 1/7 354 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ 241,00 ΤΟΣΥΝΟΛΟΤΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ) 1/7 355 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 350,00 (ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ) 55,43 222,95 (ΈΧΟΥΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΤΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ) 80, (ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ) 1/7 356 ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ 100 ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ /7 Μέρισμα Α εξαμήνου ΣΥΝΟΛΑ 1691,00 158, ,95 13

14 Δωρεάν» παροχή υπηρεσιών Στις περιπτώσεις της «δωρεάν» παροχής υπηρεσιών προς συγγενείς κλπ. επιβάλλεται Φ.Π.Α. μόνο στο κόστος παροχής της δικηγορικής υπηρεσίας, δηλαδή στο σύνολο των εξόδων του Δικηγόρου, που συνδέονται με την εκτέλεση αυτής της υπηρεσίας [άρθρα 9 και 19 2(β) Ν. 2859/2000]. Για τη δωρεάν παροχή δικηγορικών υπηρεσιών εκδίδεται «απόδειξη αυτοπαράδοσης»[άρθρο 14 Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.)] και η συναλλαγή μεταφέρεται σε ιδιαίτερο χώρο στο τέλος του βιβλίου εσόδων εξόδων [άρθρο 6 4(β) Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.)]. 14

15 ΣΤΗΛΗ ΕΞΟΔΩΝ Στην στήλη των εξόδων επίσης υπάρχει ξεχωριστό πεδίο που καταχωρείται ο ΦΠΑ των εξόδων, προκειμένου να γίνεται κάθε φορά συμψηφισμός με τον ΦΠΑ των εσόδων και να αποδίδεται στο δημόσιο η διαφορά Ο ΦΠΑ των παγίων εκπίπτει ολόκληρος (ανεξάρτητα από την απόσβεση του ποσού του κεφαλαίου σε βάθος πενταετίας) κατά το έτος απόκτησης του παγίου Τα έξοδα που αφορούν κινητή τηλεφωνία εκπίπτουν κατά 50% όσο αφορά την καθαρή αξία, ενώ ο ΦΠΑ εκπίπτει στο σύνολο Στη στήλη των εξόδων δημιουργούμε περισσότερες υποστήλες για τον ΦΠΑ, ανάλογα με τον συντελεστή (μιαστηληγιατονσυντελεστή5,5%, μια για το 11%, μία για το 23 % κλπ) 15

16 ΕΞΟΔΑ ημερο μηνία Ειδος αριθμός Αιτιολογια ΓΕΝ. ΔΑΠΑΝΕΣ Αξια παγίων χωρίς τον ΦΠΑ ΦΠΑ 5,5 % ΦΠΑ 11% ΦΠΑ 23% (εδώ αναγράφεται το ποσό της δαπάνης καθαρό, χωρίς το φπα) 1/7/10 12/2010 Αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή 1/7/10 13/10 Αγορά βιβλιοθήκης 1/7/201 0 Λογαριασμ ός 1/7/10 Λογαριασμ ός Κινητή τηλεφωνία Κοινόχρηστα γραφείου 1/7/10 120/10 Συνδρομή περιοδικού 1/7 Τιμ. 130/10 Αγορά βιβλίων 100 : 2= 50 (Εκπίπτει το 50% ) (εκπίπτει το σύνολο της δαπάνης σύμφωνα με το αρθρ. 4 9 ν. 2753/1999) 350 Χ 20%= 70 (στα πάγια γίνεται απόσβεση σε μία πενταετία, δηλαδή 20% κάθε έτος) 100 5,5 195, (ο ΦΠΑ εκπτίπτει ολόκληρος στην ημερομηνία απόκτησης και όχι στην πενταετία) 23,00 (δεν έχο υν ΦΠ Α) ,00 16

17 ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Η περιοδική δήλωση για απόδοση του ΦΠΑ θα γίνεται ανά τρίμηνο (για τους δικηγόρους που τηρούν βιβλία Β κατηγορίας) Η πρώτη περιοδική δήλωση των δικηγόρων καταλαμβάνει το τρίμηνο Ιούλιος μέχρι και Σεπτέμβριος 2009 και υποβάλλεται από , συνεχίζει δε ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ Μέχρι θαπρέπειναυποβληθείστηναρμόδιαδου Δήλωση Μεταβολής Εργασιών Φυσικού προσώπου (έντυπο Μ2) 17

18 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ Εκτός της προσωρινής δήλωσης θα πρέπει να υποβάλλεται και εκκαθαριστική δήλωση μια φορά το χρόνο. Η προθεσμία για την υποβολή της αρχίζει την 25 Φεβρουαρίου του επομένου έτους (για όσους τηρούν βιβλία Β κατηγορίας) 18

19 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Το μέρισμα καταχωρείται στο βιβλίο εσόδων εξόδων, χωρίς να εκδίδεται ΑΠΥ Προς το παρόν το μέρισμα εξαιρείται από τον ΦΠΑ φαίνεται να 19

20 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ Α 20

21 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Στον κωδικό 303 αναγράφουμε τα έσοδα της περιόδου χωρίς το ΦΠΑ, ο οποίος αναγράφεται στον κωδικό 333 Στον κωδικό 353 αναγράφεται το καθαρό ποσό αγοράς των παγίων με τη σημείωση ότι ο ΦΠΑ των παγίων εκπίπτει κατά την ημερομηνία αγοράς τους και όχι στην διάρκεια της πενταετίας. Ο ΦΠΑ των παγίων αναγράφεται στον κωδικό 373 Στον κωδικό 357 αναγράφεται το σύνολο του ΦΠΑ των λοιπών δαπανών (μόνο όσες δαπάνες έχουν ΦΠΑ) Τυχόν μικροδιαφορές που προκύπτουν μεταξύ του ΦΠΑ που αναγράφεται στη δήλωση και του ΦΠΑ των βιβλίων αναγράφονται στον πίνακα β και στον κωδικό 402 ήσ τον κωδικό 412, προκειμένου να υπάρχει συμφωνία με τα βιβλία 21

22 ΚΑΛΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ! Για τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσπρωτίας Ο Πρόεδρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΣΙΝΤΟΡΗΣ 22

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Nίκος Σγουρινάκης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Διδάσκων Φορολογική Λογιστική στο ΤΕΙ Πειραιά, Διευθυντής σύνταξης περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β Γ 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014»

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑ: Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ (άρθρο 45 ΚΦΕ)

Ι. ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ (άρθρο 45 ΚΦΕ) ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ (άρθρο 45 ΚΦΕ) Ι. ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ποια είναι η έννοια του εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών; Εισόδημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΦΕΚ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΦΕΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΦΕΚ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύσταση και λειτουργία μη κερδοσκοπικού Σωματείου

1. Σύσταση και λειτουργία μη κερδοσκοπικού Σωματείου 1. Σύσταση και λειτουργία μη κερδοσκοπικού Σωματείου Τα νομικά πρόσωπα διακρίνονται, ανάλογα με τη φύση τους, σε δύο κατηγορίες: τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αυτά του ιδιωτικού δικαίου. Σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση Αριθ. Εθν. Μητρώου : 0 9 1 1 0 Σ Υ Δ 1 1 0 1 6 Ο 5 8 Ν 0 3 4 3 Τηλ/Φαξ: 210 2430560 Email: posea.gr@hotmail.com Site:www.posea.gr Διεύθυνση: Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 Αχαρνές, Τ.Κ. : 13671,Αττική Διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜAΤΑ Α, Ταχ. /νση :Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS)

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS) Αθήνα, 6.4.2015 ΠΟΛ: 1082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα πρόστιμα από 1.1.2014. Εισηγητές:

Τα νέα πρόστιμα από 1.1.2014. Εισηγητές: Τα νέα πρόστιμα από 1.1.2014 Εισηγητές: Α μέρος: Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης Β μέρος: Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς Διαφάνειες του διαδικτυακού σεμιναρίου που διεξήχθη από τον κόμβο TaxHeaven την 1.2.2014.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, Μαΐου 2013 1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ. Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1)

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ. Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1) ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1) 1. Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόµενες του φόρου,

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ και ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Συνδιοργανώνουν ενηµερωτική ηµερίδα για τα Μέλη τους µε θέµα: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2012 2013 Το Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. Α.Μ.: 3234 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ.1 : Tι είναι α.ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ Ν.4172/2013

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ Ν.4172/2013 2013 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - Ν.3427/2005

ΦΠΑ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - Ν.3427/2005 ΦΠΑ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - Ν.3427/2005 του Αύγουστου Μυλωνά, υπεύθυνου του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου της ΣΙ ΕΝΟΡ ΑΕ, πτυχιούχου Οικονοµικών του Εµπορικού Τµήµατος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1116 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω664Η Β7Μ

ΠΟΛ:1116 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω664Η Β7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω664Η Β7Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 / 06 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 2013 Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 1 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι

Διαβάστε περισσότερα