ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον Νοµό Ηµαθίας, και ειδικότερα σε παραµέτρους όπως η κινητικότητα, η προσπελασιµότητα, το επίπεδο ανάπτυξης και η δικτύωση. Σκοπός της Έκθεσης είναι να καταγράψει τα νέα δεδοµένα που προκύπτουν από τη βελτίωση της µεταφορικής υποδοµής στον βόρειο-ελλαδικό χώρο µε τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού, και τα οφέλη που συνεπάγεται για την τοπική ανάπτυξη. Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται, κατόπιν αιτήµατος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως µια συµβολή της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. στη συζήτηση για την αναπτυξιακή προοπτική ειδικότερα της περιοχής της Νάουσας. Η ανάλυση που ακολουθεί στηρίζεται στα αποτελέσµατα των δεικτών που παρακολουθεί το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού. Το Παρατηρητήριο, µε βάση ένα σύστηµα 50 δεικτών, συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και παρέχει έγκυρα και ενηµερωµένα δεδοµένα και πληροφορίες για την κατάσταση των περιοχών που επηρεάζονται από την κατασκευή και λειτουργία της Εγνατίας Οδού. Με τον τρόπο αυτόν παρακολουθεί τις επιδράσεις του άξονα στις διάφορες Ζώνες Επιρροής. Οι σηµαντικότερες από τις Ζώνες Επιρροής της Εγνατίας Οδού είναι η Ζώνη ΙΙ, που αποτελείται από τους 11 Νοµούς (Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Σερρών, Θεσσαλονίκης, Ηµαθίας, Κοζάνης, Γρεβενών, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας) από τους οποίους διέρχεται η Εγνατία Οδός, και η Ζώνη ΙV που αποτελείται από τις 5 περιφέρειες από τις οποίες διέρχονται η Εγνατία Οδός και οι κάθετοι άξονες (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, υτική Μακεδονία, Ήπειρος και Θεσσαλία). 1

2 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Ο Ν. Ηµαθίας αποτελεί έναν από τους 11 Νοµούς της Ζώνης Επιρροής ΙΙ, δηλαδή της Ζώνης των Νοµών διέλευσης της Εγνατίας Οδού. Με συνολικό πληθυσµό κατοίκους (απογραφή 2001), ο Ν. Ηµαθίας κατέχει την 6 η θέση ανάµεσα στους 11 Νοµούς της Ζώνης ΙΙ και την 8 η ανάµεσα στους 22 Νοµούς της Ζώνης ΙV. Ο Νοµός εντάσσεται στο εθνικό δίκτυο µέσω της Εγνατίας Οδού µέσω της οποίας συνδέεται και µε τον ΠΑΘΕ. Στο θεσµοθετηµένο «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ο άξονας Θεσσαλονίκη Βέροια κατατάσσεται στους σηµαντικότερους άξονες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ σηµαντικός διανοµαρχιακός άξονας θεωρείται αυτός της Βέροιας - Έδεσσας που εξυπηρετεί το δυτικό τµήµα του Νοµού. Η Εγνατία Οδός άρχισε να τίθεται τµηµατικά σε λειτουργία από το τέλος της δεκαετίας του Το συνολικό µήκος της Εγνατίας Οδού που διέρχεται από τον Ν. Ηµαθίας είναι 61,5 km. Όλα τα τµήµατα της Εγνατίας Οδού που διέρχονται από το Ν. Ηµαθίας έχουν ολοκληρωθεί. Το τµήµα Βέροια-Κουλούρα τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούλιο του 2003, ενώ η παράκαµψη της Καστανιάς, της οποίας η λειτουργία θα επηρεάσει καθοριστικά τη διαπεριφερειακή σύνδεση του Νοµού ειδικότερα και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας γενικότερα, τέθηκε σε λειτουργία στο τέλος του 2004 (Πίνακας 1 και Χάρτης 1). Πίνακας 1. Πρόοδος των έργων της Εγνατίας Οδού στο Νοµό Ηµαθίας Τµήµα Έργου Χλµ. Παράδοσης Πολύµυλος-Κουλούρα 35 Ηµεροµηνία Παράδοσης Πολύµυλος-Βέροια ( ιάβαση Καστανιάς) 26 εκ Βέροια-Κουλούρα 9 Ιούλ Κουλούρα - Κλειδί 26 Κουλούρα - Κλειδί 26 Ιούλιος 2003 Από τεχνική άποψη το τµήµα της Εγνατίας Οδού που διέρχεται από τον Νοµό Ηµαθίας έχει 4 ανισόπεδους κόµβους (Α/Κ Βέροιας, Α/Κ Κουλούρας, Α/Κ Νησελίου, Α/Κ Κλειδίου), 30 τεχνικά (γέφυρες και άνω-κάτω διαβάσεις) και 14 σήραγγες (τµήµα Α/Κ Βέροιας- Α/Κ Πολυµύλου). Το συνολικό κόστος του έργου για το τµήµα που διέρχεται από τον Ν. Ηµαθίας ήταν κατά προσέγγιση 519 εκ. (µε ΦΠΑ). ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Παρατηρητήριο, εκέµβριος

3 Χάρτης 1. Εγνατία Οδός και Νοµός Ηµαθίας 2. Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η µελέτη των δεικτών που σχετίζονται µε την κινητικότητα δείχνει ότι η λειτουργία της Εγνατίας Οδού έχει ως αποτέλεσµα τη µεγάλη αύξηση της κυκλοφορίας, η οποία σε µεγάλο βαθµό είναι συνέπεια της νέας ζήτησης για µετακινήσεις που δηµιουργείται από τη βελτίωση της µεταφορικής υποδοµής. Η αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου λόγω της νέας ζήτησης είναι ιδιαίτερα έντονη σε τµήµατα όπου αλλάζουν δραστικά τα ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Παρατηρητήριο, εκέµβριος

4 γεωµετρικά χαρακτηριστικά του µεταφορικού δικτύου. Τέτοια είναι, βεβαίως, η περίπτωση της παράκαµψης της Καστανιάς (Βέροια Πολύµυλος). Στον Πίνακα 2 φαίνεται ο µέσος ηµερήσιος φόρτος που έχει µετρηθεί για τα τµήµατα που διέρχονται από τον Ν. Ηµαθίας. Το 2004 ο µέσος ηµερήσιος κυκλοφοριακός φόρτος στα τµήµατα Α/Κ Βέροιας Α/Κ Κουλούρας και Α/Κ Νικελίου-Α/Κ Κλειδίου ήταν και οχήµατα αντιστοίχως. Το πρώτο εξάµηνο του 2005, διάστηµα κατά το οποίο λειτουργούσε η παράκαµψη της Καστανιάς, παρατηρείται µεγάλη αύξηση του µέσου φόρτου µέχρι και 30% (τµήµα Α/Κ Βέροιας-Α/Κ Κουλούρας). Πίνακας 2. Μέση Ηµερήσια Κυκλοφορία στα τµήµατα της Εγνατίας Οδού που διέρχονται από τον Ν. Ηµαθίας (πηγή: Τµ. Κυκλοφορίας & Τηλεµατικής, ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.) Ονοµασία Τµήµατος Ε.Μ.Η.Κ* 2003 (οχήµατα / ηµέρα) E.M.H.K (οχήµατα / ηµέρα) Μ.Η.Κ** 2005 (Ιανουάριος Ιούνιος, οχήµατα / ηµέρα) Α/Κ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ-Α/Κ ΒΕΡΟΙΑΣ Α/Κ ΒΕΡΟΙΑΣ-Α/Κ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ Α/Κ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-Α/Κ ΝΙΣΕΛΙΟΥ Α/Κ ΝΙΣΕΛΙΟΥ-Α/Κ ΚΛΕΙ ΙΟΥ * Ε.Μ.Η.Κ.: Ετήσια Μέση Ηµερήσια Κυκλοφορία, **Μ.Η.Κ.: Μέση Ηµερήσια Κυκλοφορία Ειδικότερα, οι µετρήσεις που έγιναν εντός του 2005 στο τµήµα Α/Κ Πολυµύλου Α/Κ Βέροιας (παράκαµψη Καστανιάς), δείχνουν συνεχή αύξηση του µέσου ηµερήσιου κυκλοφοριακού φόρτου ( ιάγραµµα 1). Το γεγονός αυτό αποτελεί σαφή ένδειξη της αύξησης των µετακινήσεων λόγω της νέας ζήτησης που δηµιουργεί η δραστική βελτίωση της σύνδεσης µεταξύ Ηµαθίας και Κοζάνης. ιάγραµµα 1. Μέσος ηµερήσιος κυκλοφοριακός φόρτος στην παράκαµψη Καστανιάς, 2005 (πηγή: Τµ. Κυκλοφορίας & Τηλεµατικής, ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.) Αύγουστος Μάιος Έτος 2005 Απρίλιος Μάρτιος οχήµατα/ηµέρα ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Παρατηρητήριο, εκέµβριος

5 Η µεγάλη αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου ουσιαστικά αντανακλά την αύξηση της κινητικότητας προσώπων αλλά και εµπορευµάτων στο σύνολο του βορειο-ελλαδικού χώρου γεγονός που επιδρά θετικά στην οικονοµία όλης αυτής της ευρύτερης ζώνης. 3. ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Οι παραπάνω αλλαγές είναι αποτέλεσµα της µεγάλης εξοικονόµησης χρόνου διαδροµής που επιτυγχάνεται µε την Εγνατία Οδό. Λαµβάνοντας ως αφετηρία για παράδειγµα τη Νάουσα, ο χρόνος διαδροµής από τη Νάουσα προς τη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά περιφερειακά κέντρα µειώνεται δραστικά (Χάρτης 2): για τη διαδροµή Νάουσα-Θεσσαλονίκη), - περισσότερο από 2 ώρες για τη διαδροµή Νάουσα-Κήποι, - περισσότερο από 3 ώρες για τη διαδροµή Νάουσα-Ηγουµενίτσα. Αυτή η µείωση των χρονοαποστάσεων βελτιώνει δραστικά την προσπελασιµότητα των περιοχών που επηρεάζει η Εγνατία Οδός γεγονός που µε τη σειρά του δηµιουργεί νέα δεδοµένα για τις τοπικές οικονοµίες τους. Εξάλλου, η βελτίωση της προσπελασιµότητας των διαφόρων περιοχών αποτελεί βασική επιδίωξη των νέων µεταφορικών υποδοµών. Χάρτης 2. Μείωση της χρονοαπόστασης µε κέντρο τη Νάουσα (πλήρης λειτουργία της Εγνατίας Οδού) Ως µια ένδειξη των νέων δεδοµένων που δηµιουργεί η Εγνατία Οδός, το Παρατηρητήριο µελέτησε έναν δείκτη «ωφελούµενου πληθυσµού». Ο δείκτης αυτός προσδιορίζει τον πληθυσµό που δυνητικά ωφελείται από τον άξονα σε συνάρτηση, ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Παρατηρητήριο, εκέµβριος

6 καταρχήν, µε την απόσταση επί του οδικού δικτύου, ενώ µόλις ολοκληρωθούν οι µετρήσεις των χρονοαποστάσεων µεταξύ πόλεων και κόµβων ο δείκτης θα εκτιµηθεί και µε βάση τη χρονοαπόσταση. Με τον δείκτη αυτόν εκτιµάται ο πληθυσµός που ζει σε απόσταση α) 50 km από τις έδρες των Νοµών, απόσταση που εκφράζει µια περιοχή όπου δυνητικά γίνονται καθηµερινές µετακινήσεις και εποµένως µια χωρικά λειτουργική ενότητα και β) 150 km από τα κέντρα των περιφερειών, απόσταση που εκφράζει µια ευρύτερη περιοχή δυνητικά συχνών µετακινήσεων και εποµένως µια περιοχή µε αυξηµένες πιθανότητες λειτουργικών διασυνδέσεων. Ο πληθυσµός που ζει σε απόσταση 50 km επί του οδικού δικτύου από την έδρα του Νοµού Ηµαθίας, την πόλη της Βέροιας, ανέρχεται κατοίκους. Με άλλα λόγια, η πόλη της Βέροιας σε απόσταση «καθηµερινής µετακίνησης» έχει πρόσβαση σε πληθυσµό πάνω από 2,5 φορές µεγαλύτερο από το µέγεθος του πληθυσµού του Νοµού και ίσο µε το 1/5 του πληθυσµού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η Βέροια λόγω της σχετικά κεντρικής θέσης στον άξονα σε απόσταση 50 km έχει πρόσβαση στο δεύτερο µεγαλύτερο πληθυσµό µετά τη Θεσσαλονίκη σε σύγκριση µε τα άλλα κέντρα των Νοµών. Σε σχέση µε το προσπελάσιµο «µέγεθος αγοράς» διαπιστώνεται καταρχήν πως το 2002, το ΑΕΠ που παρήχθη συνολικά στον Ν. Ηµαθίας ήταν 1.544,4 εκ. και αντιπροσώπευε το 1,1% του ΑΕΠ της Χώρας. Στο σύνολο της Ζώνης ΙΙ (11 Νοµοί διέλευσης του άξονα) ο Ν. Ηµαθίας κατέχει τη έβδοµη θέση σε ό,τι αφορά το παραγόµενο ΑΕΠ. Την πενταετία το ΑΕΠ του Ν. Ηµαθίας µειώθηκε κατά 0,7% ετησίως ενώ την τριετία το Νοµαρχιακό ΑΕΠ παρουσίασε µέση ετήσια αύξηση 3,7%, λίγο µικρότερη από τη µέση αύξηση της Περιφέρειας (3,9%) και της Χώρας (4%). Το 2002 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του Ν. Ηµαθίας ήταν ,9 µικρότερο από το µέσο Χώρας και το µέσο Περιφέρειας και ίσο µε το 65% του Ευρωπαϊκού µέσου όρου (ΕΕ25). Την πενταετία παρουσίασε µείωση κατά 0,9% ετησίως ενώ την τριετία η µέση ετήσια αύξηση ήταν 3,5% λίγο µικρότερη του µέσου της Περιφέρειας και της Χώρας. Το 2002, η σύνθεση της παραγωγής ήταν 10% στον πρωτογενή, 30% στον δευτερογενή και 60% στον τριτογενή (Χάρτης 3). Έτσι, ανάµεσα στους Νοµούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο Νοµός Ηµαθίας κατείχε την προτελευταία θέση στον πρωτογενή τοµέα µετά το Ν. Θεσσαλονίκης, τη δεύτερη θέση στον δευτερογενή µετά το Ν. Κιλκίς και την προτελευταία στον τριτογενή, επίσης, µετά το Ν Κιλκίς. Η µεγάλη εξάρτηση της οικονοµίας του Νοµού από τον δευτερογενή τοµέα είναι προφανής, όπως επίσης και τα προβλήµατα που προκύπτουν από την κρίση των τελευταίων χρόνων ιδιαίτερα του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας. ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Παρατηρητήριο, εκέµβριος

7 Χάρτης 3. Σύνθεση και τοµεακή εξειδίκευση της παραγωγής ανά Νοµό της Χώρας (Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία ΑΠΑ) Τη δεκαετία η πληθυσµιακή αύξηση του Νοµού ήταν µικρή (2,7%), η µικρότερη στην Περιφέρεια (αύξηση Περιφέρειας 9,5% και αύξηση Χώρας 6,9%). Την ίδια δεκαετία περισσότερο δυναµικός εµφανίζεται ο άξονας Βέροια-Αλεξάνδρεια. Η Βέροια αυξήθηκε σε ποσοστό µεγαλύτερο του µέσου της Περιφέρειας (13%) και η Αλεξάνδρεια, περίπου, ίσο µε το µέσο της Περιφέρειας (9,2%). Αντίθετα στάσιµη παρέµεινε η πόλη της Νάουσας (0,4%), η περισσότερο στάσιµη πόλη σε όλη της Ζώνη ΙΙ µε δεύτερη την πόλη της Καβάλας (3,7%). Σηµειωτέον ότι η µέση αύξηση των πόλεων της Κεντρικής Μακεδονίας ήταν 12,2% και των πόλεων της Ζώνης IV 12%. ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Παρατηρητήριο, εκέµβριος

8 Στην ταξινόµηση των 28 αστικών κέντρων της Ζώνης IV µε βάση το πληθυσµιακό µέγεθος, η Βέροια κατέχει τη 12 η, η Νάουσα τη 18 η και η Αλεξάνδρεια την 26 η θέση. Οι νέες υποδοµές µεταφορών µπορούν να συνεισφέρουν στην ενοποίηση του εθνικού χώρου εξασφαλίζοντας την επικοινωνία µεταξύ των διαφόρων περιφερειών. Η Εγνατία Οδός αναµένεται να τονώσει τις διασυνδέσεις ανάµεσα στις περιφέρειες από τις οποίες διέρχεται καθώς και τα αστικά κέντρα που επηρεάζει διευκολύνοντας της επικοινωνία µεταξύ τους. Από τα στοιχεία της Εθνικής Έρευνας Προέλευσης-Προορισµού 1993 προκύπτει ότι η Επαρχία Ηµαθίας όπου εντάσσονται οι δύο πόλεις του Νοµού Βέροια και Αλεξάνδρεια έχει σηµαντική διασύνδεση µε τη Θεσσαλονίκη και µε το νοµό Πιερίας. Σε ό,τι αφορά την επαρχία Νάουσας µε κέντρο της πόλη της Νάουσας η συντριπτική πλειονότητα των µετακινήσεων ήταν από και προς της επαρχία Ηµαθίας. Χάρτης 4. Οδικές µετακινήσεις µεταξύ των αστικών κέντρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ηµερήσιος αριθµός οχηµάτων), 1993 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Παρατηρητήριο, εκέµβριος

9 Το 2002 οπότε διενεργήθηκε η τελευταία Εθνική Έρευνα Προέλευσης-Προορισµού, και µε βάση ορισµένα προσωρινά στοιχεία που είναι διαθέσιµα, παρατηρείται αύξηση των µετακινήσεων του Νοµού Ηµαθίας από και προς Θεσσαλονίκη της τάξης του 18%. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα κυκλοφοριακά δεδοµένα που παρατίθενται παραπάνω µετά το 2003, και τη σταδιακή απόδοση σε λειτουργία όλων των τµηµάτων της Εγνατίας που διέρχονται από το Ν. Ηµαθίας, οι µετακινήσεις αυτές και η διασύνδεση του Νοµού µε άλλα κέντρα της περιφέρειας αλλά και γειτονικών περιφερειών έχουν αυξηθεί σηµαντικά. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οι βελτιωµένες µεταφορικές υποδοµές αποτελούν έναν από τους βασικότερους παράγοντες ελκυστικότητας µιας περιοχής ή µιας πόλης, καθώς καθορίζουν την προσπελασιµότητα των αγορών, των πλουτοπαραγωγικών πόρων και του ανθρώπινου δυναµικού. Το σύστηµα της Εγνατίας Οδού µε τους κάθετους άξονες αποτελεί ένα ολοκληρωµένο αναπτυξιακό έργο που δηµιουργεί νέες προοπτικές σε όλο τον βορειοελλαδικό χώρο ενισχύοντας τη συνοχή του και τη δυνατότητά του να ανταγωνιστεί µε καλύτερους όρους στο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον. Η βελτίωση των απαιτούµενων συνδέσεων µε την Εγνατία Οδό, όπως είναι η περίπτωση της συνδετηρίου Βέροια Νάουσα Έδεσσα, θα συµβάλλει στην περαιτέρω βελτίωση της προσπελασιµότητας των περιοχών που βρίσκονται στην ενδοχώρα διέλευσης του κυρίως άξονα της Εγνατίας Οδού. Αυτή η σύνδεση θα δώσει τη δυνατότητα να προσλάβει έναν αναπτυξιακό χαρακτήρα όλος ο άξονας Βέροια Νάουσα Έδεσσα και να αξιοποιηθούν καλύτερα τα πλεονεκτήµατα της δικτύωσης της περιοχής µε τον υπόλοιπο βορειοελλαδικό χώρο. Συνολικά, η µελέτη των δεικτών του Παρατηρητηρίου αναδεικνύει την πραγµατική δυνατότητα της Εγνατίας Οδού να αποτελέσει βασικό µοχλό ανάπτυξης και δικτύωσης για το Νοµό Ηµαθίας. Ως µεταφορική υποδοµή και κυρίως ως διαπεριφερειακό οδικό δίκτυο έχει δυνατότητες να συµβάλλει ουσιαστικά και περαιτέρω στη συνολική βελτίωση της οικονοµίας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Νοµού. Παράλληλα, όµως, αποδεικνύεται πως η κατασκευή και λειτουργία της Εγνατίας Οδού, όπως και γενικότερα η υλοποίηση έργων αναβάθµισης των µεταφορικών υποδοµών, θα πρέπει να συνδέεται µε συµπληρωµατικά µέτρα πολιτικών τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης που θα ενισχύουν την παραγωγική δοµή, τη χωροταξική οργάνωση και την προστασία του περιβάλλοντος των περιοχών που εξυπηρετεί, ιδιαίτερα των πιο αδύναµων όπως η Νάουσα, οι οποίες είναι και οι πλέον εκτεθειµένες στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον της διευρυµένης Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Παρατηρητήριο, εκέµβριος

Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές

Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2005 Καβάλα, 25-27 Νοεµβρίου 2005 4 η Θεµατική Συνεδρία Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές 1. Εισαγωγή ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ο Ευρωπαϊκός σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό

Κείμενο Εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό www.egnatia.gr Κείμενο Εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό observatory.egnatia.gr Σεπτέμβριος 2013 Το κείμενο εργασίας επιχειρεί μια πρώτη εξέταση του ρόλου της Εγνατίας Οδού στο χωροταξικό

Διαβάστε περισσότερα

Internet: http://www.egnatia.gr. http://observatory.egnatia.gr

Internet: http://www.egnatia.gr. http://observatory.egnatia.gr Η παρούσα έκθεση καταγράφει ορισμένα από τα βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των περιοχών απ όπου διέρχονται ή σχεδιάζεται να διέλθουν οι στρατηγικοί οδικοί άξονες της χώρας, με σκοπό να δώσει μια συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, ΖΩΗ ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η προσπάθεια της Εγνατία Οδός Α.Ε. για την ανάπτυξη µηχανισµού παρατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΤΙΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ (2004-2007)

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΤΙΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ (2004-2007) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΤΙΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ (2004-2007) Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Αθανάσιος Π. Μπέλλας Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Μελέτη εκτίμησης χωρικών επιπτώσεων του Οδικού Άξονα της Δυτικής Χώρας στον Κοινωνικό και Οικονομικό Τομέα της Περιφέρειας Ηπείρου» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΣ Προοπτικές και δυνατότητες λειτουργίας στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΣ Προοπτικές και δυνατότητες λειτουργίας στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΣ Προοπτικές και δυνατότητες λειτουργίας στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης και στην Περιφέρεια Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, Μάιος 2005

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, Μάιος 2005 Το παρόν κείµενο εργασίας πραγµατεύεται τις επιδράσεις του συστήµατος της Εγνατίας Οδού στο επίπεδο προσπελασιµότητας των πόλεων και των Νοµών της Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού. Η σύνταξη του κειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ( ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ), ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ( ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ) ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. Πλέσιας, πολιτικός μηχανικός Γ.Γ.της ΔΕ ΤΕΕ Θράκης επιμελητής της ΜΕ ΓΓΔΕ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εισήγηση διαμορφώθηκε από Ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ: ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Κωδικός αναφοράς 5265 ΠΕ1:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1. Γενικά... 1 2. Στόχοι µελέτης... 4 3. Μεθοδολογία προσέγγισης... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ...9 2.1 Το προφίλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γ Κ.Π.Σ. (2000 2006) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα 2000-2006 2. ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:Χωρική Διάρθρωση και Πληθυσμιακές Μεταβολές 2001-2011

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:Χωρική Διάρθρωση και Πληθυσμιακές Μεταβολές 2001-2011 Η παρούσα έκθεση έχει ως αντικείμενο χωρική ανάλυση της εξέλιξης του πληθυσμού κατά τη δεκαετία 2001- στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων, λαμβάνοντας υπόψη τη χωρική διάρθρωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ

ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ / ΤΚΜ Πρέντζας Σωτήρης Αγρ/µος Τοπ/φος Μηχανικός µέλος της.ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ Λάτσιος Ζαχαρίας Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 Αθήνα, Ιούλιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει µια επισκόπηση των λόγων που κάνουν αναγκαία την δηµιουργία ΒΙΟ.ΠΑ. στην περιοχή της Πτολεµαΐδας. Η ανάλυση δεν µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Κωδικός Ε.Π.: 4 CCI: 2007GR161PO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 4 1. Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: B. Φούρκας, Παρατηρητήριο

Εισηγητής: B. Φούρκας, Παρατηρητήριο Εγνατία Οδός και Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Ηπείρου 22/10/2014 Ιωάννινα ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Θέμα: «5 χρόνια Εγνατία Οδός: Οι επιδράσεις στην κοινωνία, τιςεπιχειρήσειςκαιτοντουρισμό» Εισηγητής: B.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Μάρττιιος 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση μελετά την εδαφική συνοχή στους Νομούς των Περιφερειών διέλευσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2011 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Ετηχειρησιακο πρόγραμμα. ΕΙ_ 5 Ει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Ετηχειρησιακο πρόγραμμα. ΕΙ_ 5 Ει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ετηχειρησιακο πρόγραμμα ΕΙ_ 5 Ει Προγραμματική Περίοδος 2007-2013 VII * Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Κωδικός Ε.Π.: 4 Ο* 20076Κ161ΡΟ002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Β.1.3. Σύνταξη αναλυτικού προγράμματος εργασιών ανά περιφέρεια... 62

Β.1.3. Σύνταξη αναλυτικού προγράμματος εργασιών ανά περιφέρεια... 62 «Μελέτη δεικτών προσπελασιμότητας περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος και μέσων μαζικής μεταφοράς στη ζώνη των περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού» (Κωδικός αναφοράς: 3653). 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ... 4 1.1 Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 Αθήνα, Σεπτέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8. 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8. 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1. Περίληψη... 8 2. Πλαίσιο και Στόχοι της Μελέτης... 14 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14 3. Mεθοδολογική Προσέγγιση... 17 3.1. Μεθοδολογία συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 1 Ο ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υφιστάμενη Κατάσταση 1 1. YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η περιοχή διασυνοριακής συνεργασίας καλύπτει έκταση 40.202 km2. (το 16,6% της συνολικής έκτασης της Βουλγαρίας

Διαβάστε περισσότερα