ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΒΕΡΟΙΑ Σ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΚΥ ΡΑ Σήµερα 18 Απριλίου 2005 οι παρακάτω αναφερόµενοι, άπαντες Πολιτικοί Μηχανικοί: 1) ηµοσθένης Τζιµηρόπουλος (Α.Μ. ΤΕΕ 10996) 2) Πέτρος Λιλιακίδης (Α.Μ ) 3) Παρασκευάς Χατζηπαρασκευάς (Α.Μ ) Που ορισθήκαµε σύµφωνα µε σχετική απόφαση του τµήµατος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ ληφθείσα κατά την 1 η τακτική συνεδρίαση αυτού της για να διερευνήσουµε την χάραξη του καθέτου άξονα της Εγνατίας Οδού Βέροια Σ.Σ Νάουσας Σκύδρα, αφού λάβαµε υπόψη µας Α. Τα διατεθέντα σε µας στοιχεία, από την..ε./π.κ.μ., τα σχετικά µε το ιστορικό της µελέτης της χάραξης του προαναφερθέντος καθέτου άξονα της Εγνατίας οδού Βέροια Σ.Σ. Νάουσας Σκύδρα το οποίο εν συντοµία είναι το εξής: Ι. Α Με την υπ αριθ. ΜΕΟ/α/ο/1282/ απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε εγκρίθηκε η ανάθεση εκπόνησης της Μελέτης Βελτίωσης οδού Βέροιας-Έδεσσας (αριθ. έργου ΣΑΜ 071/2) σε δυο οµάδες (Α, Β) συµπραττόντων Γραφείων Μελετών. Η σχετική σύµβαση υπογράφτηκε στις Στα πλαίσια της προαναφερθείσας σύµβασης συντάχθηκε η αντίστοιχη προµελέτη οδοποιίας η οποία περιλαµβάνει : α) Προκαταρτική µελέτη β) Μελέτη χωροθέτησης γ) Μ.Π.Ε. δ) Προκαταρτικές µελέτες κόµβων και τεχνικών 3. Η παραπάνω προµελέτη εγκρίθηκε µε την υπ αριθ. 2300/ απόφαση της Ε/Π.Κ.Μ. 4. Η συνολική δαπάνη για την εκπόνηση της προµελέτης ανήλθε στο ποσό των δρχ. (µε ΦΠΑ) 1

2 Α Με την υπ αριθ. 5902/ απόφαση της..ε./π.κμ. εγκρίθηκε η ανάθεση της µελέτης Ολοκλήρωση Μελετών οδικού άξονα Βέροια-Νάουσα στο Νοµό Ηµαθίας. (αριθ. έργου 2002Μ.Π ) σε οµάδα συµπραττόντων Γραφείων Μελετών. Η σχετική σύµβαση υπογράφτηκε στις Μεταξύ των διαφόρων µελετών συγκοινωνιακών έργων (οδοποιία) οι οποίες αποτελούν το αντικείµενο της προαναφερθείσας σύµβασης περιλαµβάνεται και η απ ευθείας οριστική µελέτη οδοποιίας του τµήµατος από Χ.Θ (Πατρίδα) έως Χ.Θ ,27 ( ανισόπεδος κόµβος Σ.Σ. Νάουσας) όπου δηµιουργείται και ανισόπεδος κυκλοφοριακός κόµβος. Εξ άλλου µε την υπ αριθ. 4404/ απόφαση της..ε./π.κ.μ. εγκρίθηκε το κτηµατολόγιο του προαναφερθέντος τµήµατος από Χ.Θ µέχρι Χ.Θ ,27 και ήδη έχει κηρυχθεί η σχετική απαλλοτρίωση «Αναγκαστική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του έργου: Οδικός άξονας Βέροιας-Νάουσας στο Νοµό Ηµαθίας, τµήµα Πατρίδα-Νάουσα από ΧΘ µέχρι ΧΘ ,27» µε την υπ αριθµ.3442/ απόφαση του ΓΓ της ΠΚΜ. Α 3. Εξάλλου έχει υποβληθεί από την..ε./π.κ.μ. στην ιαχειριστική αρχή τεχνικό δελτίο έργου και τεύχη δηµοπράτησης και µέχρι τον Ιούνιο του 2005 αναµένεται η δηµοπράτηση του τµήµατος από Χ.Θ µέχρι Χ.Θ ,27, προϋπολογισµού µελέτης Η ορισθείσα επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα στοιχεία των µελετών που χορηγήθηκαν από τη Ε/ΠΚΜ και την φάση ωρίµανσης του συγκεκριµένου τµήµατος και αφού έκανε επιτόπου επίσκεψη διαπίστωσε τα παρακάτω: 2

3 Α. Τµήµα Πατρίδα Νάουσα 1. Η επιλεγείσα από την Ε/ΠΚΜ χάραξη στο µεγαλύτερο τµήµα της κινείται µεταξύ της υφιστάµενης οδού και της σιδηροδροµικής γραµµής ( χλµ), σε τµήµα της 2,5 περίπου χλµ. ταυτίζεται µε την υφιστάµενη οδό ( ) και σε τµήµα της µήκους 2,5 χλµ. ( ) κινείται ανατολικά (κάτω) από τη σιδηροδροµική γραµµή (περιοχή Α/Κ Νάουσας). 2. Η χάραξη αυτή στο πρώτο τµήµα της (Χ.Θ Χ.Θ ) δηµιουργεί προβλήµατα σε υφιστάµενες εγκαταστάσεις (συσκευαστήρια, αποθήκες, καταστήµατα κ.λ.π.) απαλλοτριώνοντας τµήµατα των ιδιοκτησιών τους. 3. Στην περίπτωση που θα επιλεγόταν χάραξη ανατολικά της σιδηροδροµικής γραµµής αυτή θα µπορούσε να είχε καλύτερα γεωµετρικά στοιχεία, επειδή δεν θα είχε δεσµεύσεις από την διατεθειµένη έκταση και δεν θα δηµιουργούσε προβλήµατα στις εγκαταστάσεις αλλά θα απαιτούσε την κατασκευή ανισόπεδων διαβάσεων της σιδηροδροµικής γραµµής, µε αποτέλεσµα την δηµιουργία προβληµάτων σε άλλες εγκαταστάσεις που βρίσκονται κοντά στην γραµµή µε δεδοµένο το µεγάλο ύψος των διαβάσεων αυτών (περίπου 9 µ.) που απαιτεί και έκταση για την αποµείωση του ύψους του επιχώµατος και ακόµη θα καταλάµβανε χώρο αγροτικών καλλιεργειών (για την κατάληψη του χώρου αυτού είχε αντιδράσει κατά την περίοδο έγκρισης της χωροθέτησης η /νση Γεωργίας της Ν.Α. Ηµαθίας). Β. Τµήµατα από Α/Κ Βέροιας µέχρι Πατρίδα και από Α/Κ Νάουσας µέχρι Σκύδρα Για τα τµήµατα αυτά δεν έχει συνταχθεί οριστική µελέτη οδοποιίας και φυσικά δεν έχουν προχωρήσει και οι υπόλοιπες διαδικασίες (απαλλοτρίωσης κ.λ.π.) Η προτεινόµενη από την προµελέτη χάραξη δηµιουργεί προβλήµατα ειδικά στο τµήµα από Α/Κ ΕΓΝΑΤΙΑΣ µέχρι Πατρίδα, όπου µε τη χάραξη 3

4 αυτή προτείνεται η κατάληψη έκτασης στην περιοχή της περιφερειακής οδού Βέροιας στην οποία έχουν αναπτυχθεί πολλαπλές δραστηριότητες µε αποτέλεσµα να γίνει δύσκολη η λειτουργία τους και να επιβαρυνθεί κυκλοφοριακά µια περιοχή ήδη επιβαρυµένη. Ακόµη προβλήµατα παρόµοια µε τα προβλήµατα του τµήµατος Πατρίδα Νάουσα αναµένεται να δηµιουργηθούν και στο τµήµα από Χ.Θ µέχρι Χ.Θ όπου η προτεινόµενη χάραξη ταυτίζεται µε την υφιστάµενη οδό δεξιά και αριστερά της οποίας έχουν ανεγερθεί βιοµηχανίες, βιοτεχνίες και εµπορικά καταστήµατα. Γ. Προτεινόµενη τυπική διατοµή Σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη πρόκειται να κατασκευασθεί οδός δυο λωρίδων ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας µε διαχωριστική νησίδα πλάτους 4µ. και µε δίκτυο παράπλευρων οδών εκατέρωθεν αυτής πλάτους 6 µέτρων. Η διατοµή αυτή είναι µάλλον υπερβολική για την υπάρχουσα κυκλοφορία, αλλά αν η συγκεκριµένη οδός στο σύνολο της (Βέροια Σκύδρα) καταστεί ελκυστική λόγω της διατοµής της και λειτουργήσει ως κάθετος άξονας της Εγνατίας Οδού, τότε η κυκλοφορία που θα προκύψει θα ανταποκρίνεται στην διατοµή της οδού. Ακόµη µε το δίκτυο των παράπλευρων οδών επιτυγχάνεται η ικανοποιητική (πλην λίγων εξαιρέσεων) εξυπηρέτηση των παρόδιων εγκαταστάσεων και τέλος η ύπαρξη της διαχωριστικής νησίδας εξυπηρετεί τις αριστερές στροφές στην περιοχή των ισόπεδων κόµβων που είναι συνολικά 11.. Χρηµατοδότηση υνατότητα υλοποίησης του έργου Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει ολοκληρώσει τις οριστικές µελέτες του τµήµατος Πατρίδα Νάουσα, έχει εντάξει το έργο στο Γ Κ.Π.Σ. µε προϋπολογισµό και σε ένα χρόνο περίπου από σήµερα υπολογίζεται να έχουν συντελεσθεί και οι απαιτούµενες απαλλοτριώσεις. Στην περίπτωση που θα εγκαταλειφθεί η χάραξη της οριστικής µελέτης στο τµήµα Πατρίδα-Νάουσα, θα υπάρξει ανάγκη τροποποίησης της αντίστοιχης µελέτης,το έργο θα απενταχθεί από το Γ Κ.Π.Σ. (λόγω 4

5 χρονικής καθυστέρησης) και ακόµη θα απαιτηθεί χρηµατοδότηση από Εθνικούς πόρους για την εκπόνηση νέων µελετών (για την προαναφερόµενη τροποποίηση) ύψους περίπου, η οποία σύµφωνα µε την Ε/ΠΚΜ δεν είναι διαθέσιµη. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1. Να προχωρήσουν οι διαδικασίες δηµοπράτησης και κατασκευής του τµήµατος Πατρίδα Νάουσα (Χ.Θ Χ.Θ ) γιατί ήδη έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες σε τέτοιο βαθµό ώστε οποιαδήποτε άλλη λύση, έστω και τεχνικά καλύτερη θα δηµιουργούσε µεγάλες αρνητικές επιπτώσεις (απώλεια του έργου που είναι το µοναδικό έργο που πρόκειται να κατασκευασθεί από την Π.Κ.Μ. στον Νοµό Ηµαθίας, απώλειες χρηµατοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω του Γ Κ.Π.Σ. απαίτηση επιπλέον κόστους µελετών από εθνικούς πόρους). 2. Να ζητηθεί από την Ε/ΠΚΜ να προβεί πριν την έγκριση των τευχών δηµοπράτησης σε µικροτροποποιήσεις της υπάρχουσας εγκεκριµένης µελέτης όπως π.χ. α. Στο τµήµα από Χ.Θ µέχρι Χ.Θ όπου η χάραξη ταυτίζεται µε την υφιστάµενη οδό το πλάτος της παράπλευρης SR5Α να γίνει 8µ. αντί για 6µ. γιατί η παράπλευρη οδός στο τµήµα αυτό θα χρησιµοποιηθεί λογικά από το Κ.Τ.Ε.Λ. β. Να εξετασθεί η δυνατότητα τοποθέτησης στηθαίων τύπου NEW JERSEY για αποφυγή ατυχηµάτων. γ. Να συνδεθεί η υφιστάµενη οδός µε το παράπλευρο δίκτυο (SR5Α) και όχι µε την κύρια οδό, κάτι που γίνεται δυνατό µε την επέκταση της SR5Α κατά 100µ. περίπου. 3. Για τα τµήµατα από Α/Κ Βέροιας µέχρι Πατρίδα και από Α/Κ Νάουσας µέχρι Σκύδρα, που βρίσκονται σε φάση προµελέτης, να ζητηθεί από τη Ε/ΠΚΜ να κοινοποιήσει τις προτεινόµενες λύσεις στο ΤΕΕ/ Τµήµα Ηµαθίας πριν προχωρήσει στη φάση της σύνταξης των οριστικών µελετών, ώστε το ΤΕΕ/ Τµήµα Ηµαθίας να έχει τη δυνατότητα πρότασης λύσης γνωρίζοντας την διαµορφωθείσα σήµερα κατάσταση και τις τοπικές ανάγκες. 5

6 Όλα τα ανωτέρω αποτελούν τις απόψεις, επί του συγκεκριµένου ερωτήµατος του Τ.Ε.Ε./ Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας, των δύο µελών της επιτροπής, του Πέτρου Λιλιακίδη και του Παρασκευά Χατζηπαρασκευά, ενώ οι απόψεις του πρώτου µέλους της επιτροπής ηµοσθένη Τζιµηρόπουλου αναπτύσσονται παρακάτω: ΙΙ Επί του τεθέντος στην σχετική απόφαση του τµήµατος Κεντρικής Μακεδονίας συγκεκριµένου ερωτήµατος διερεύνησης της χάραξης του καθέτου άξονα της Εγνατίας οδού «Βέροια-Σ.Σ. Νάουσας-Σκύδρα» και προκειµένου να τεκµηριωθεί άποψη για: 1. Τους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την χωροθέτηση του άξονα και την ιεράρχηση τους. 2. Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του άξονα όπως προβλέπονται ή σ αυτά που θα έπρεπε να ανταποκρίνονται. 3. Την µε βάσει τα παραπάνω εξέταση της προτεινόµενης χωροθέτησης και την αξιολόγηση συνολικά της προτεινόµενης και των εναλλακτικών χωροθετήσεων και αφού έλαβα υπόψη µου τα διατεθέντα σε µας στοιχεία, από την..ε./π.κ.μ. τα σχετικά µε το ιστορικό της µελέτης της χάραξης του προαναφερθέντος καθέτου άξονα και µετά από επιτόπια έρευνα αποφαίνοµαι ως εξής : Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Α. 1. Με την υπ αριθ. ΜΕΟ/α/ο/1282/ απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε εγκρίθηκε η ανάθεση εκπόνησης της Μελέτης Βελτίωσης οδού Βέροιας-Έδεσσας (αριθ. έργου ΣΑΜ 071/2) σε δυο οµάδες (Α, Β) συµπραττόντων γραφείων µελετών. Η σχετική σύµβαση υπογράφτηκε στις Στα πλαίσια της προαναφερθείσας σύµβασης συντάχθηκε η αντίστοιχη προµελέτη οδοποιίας η οποία περιλαµβάνει : α) Προκαταρτική µελέτη β) Μελέτη χωροθέτησης 6

7 γ) Μ.Π.Ε. δ) Προκαταρτικές µελέτες κόµβων και τεχνικών 3. Με την 247/ απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ι.ΠΕ.ΧΩ. εγκρίθηκε η χωροθέτηση της εν λόγω χάραξης. 4. Η περιγραφή του έργου όπως την παρουσίασε ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Πολεοδοµίας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηµαθίας κ. Ρίστας στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο (συνεδρίαση ) Νοµού Ηµαθίας κατά την έγκριση της Μ.Π.Ε. έχει όπως πιο κάτω Γενικά : To προς µελέτη έργο αφορά τη βελτίωση της Επαρχιακής οδού Βέροιας - Εδεσσας, µήκους 34,5 χλµ. µε παράκαµψη της Βέροιας και των παρόδιων οικισµών. Η προς µελέτη οδός συνδέει βασικά την Εγνατία Οδό µε την εθνική οδό Θεσ/νίκης - Έδεσσας - Αλβανικά Σύνορα. Αντικαθιστά και βελτιώνει την επαρχιακή οδό Βέροιας -Σκύδρας (No 1 Ν. Ηµαθίας - «Βέροιας - Σ.Σ. Νάουσας προς Σκύδρα δι Άνω Κόπανου» και No 3 Ν. Πέλλας - «Σκύδρα - Γέφυρα Μεγαλορεύµατος προς Νάουσα»). Έχει µελετηθεί χάραξη µήκους 34,5 χλµ., από τα οποία τα 5,5 χλµ. είναι πάνω στον υφιστάµενο άξονα, για ταχύτητα µελέτης 110 χλµ./ ώρα, µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: α) Αρτηρία αστικής διατοµής, σε µήκος 1,6.χλµ. συνολικό πλάτος διατοµής 24,00µ πλάτος νησίδας 4,00 µ. (πεζοδρόµιο 3,00µ.) Ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας 2 λωρίδες πλάτους 3,50µ. η κάθε µία, και πεζοδρόµιο πλάτους 2.50 µ. β) Αρτηρία υπεραστικής διατοµής,, σε µήκος 32,9 χλµ συνολικό πλάτος διατοµής 21,50µ πλάτος νησίδας 4,00 µ Ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας 2 λωρίδες πλάτους 3.50υ. η κάθε µια. και ΛΕΑ πλάτους 1.25 µ. γ) Παράπλευρο δίκτυο συνολικό πλάτος διατοµής 6,00µ 7

8 Ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας 1 λωρίδα πλάτους 3,00µ. από ανασφάλτωτο οδόστρωµα. Η χάραξη στο µεγαλύτερο µήκος της βρίσκεται σε πεδινό έδαφος µε δενδρόκαλλιεργειες. Η γενική αρχή τοποθέτησης της, σε σχέση µε τον περιβάλλοντα χώρο. είναι να κατασκευαστεί σε επίχωµα ύψους 1,5-2µ. Προβλέπεται η κατασκευή 10 ισόπεδων και 3 ανισόπεδων κόµβων 13 άνω διαβάσεων 7 γεφυρών και 67 οχετών Αναλυτική περιγραφή προτεινόµενων έργων Οδός Βέροιας - Έδεσσας : Τµήµα 1: Χ.Θ /Χ.Θ {Αρχή -1.Κ. Σύνδεσης Βέροιας Β). Στο τµήµα αυτό η χάραξη ακολουθεί οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά τον υφιστάµενο δρόµο λόγω της σηµαντικής οικιστικής ανάπτυξης εκατέρωθεν. Στην πραγµατικότητα στο τµήµα αυτό η οδός θα λειτουργεί σαν αστικού τύπου µε συνεχείς κάθετες προσβάσεις και προς τους οικισµούς Μέση και Κυδωνοχώρι. εν προβλέπονται στο τµήµα αυτό παράπλευροι δρόµοι (SR). Τµήµα 2:Χ.Θ.1+600/Χ.Θ (Ι.Κ. Συνδεσης Βέροιας Β - Α.Κ. Νάουσας). Από Χ.Θ η χάραξη «στρέφεται» για να διασταυρώσει την οδό προς Μακροχώρι (Χ.Θ.2+800) σε κατάλληλη θέση για να µπορεί να διαµορφωθεί ανισόπεδος κόµβος µελλοντικά, στην ίδια θέση που προβλέπεται στην παλιά µελέτη Ανατολικής Περιφερειακής Βέροιας. Από Χ.Θ έως Χ.Θ η χάραξη «ελίσσεται» (µε επιτρεπτά γεωµετρικά χαρακτηριστικά) παράλληλα και όσο γίνεται πλησιέστερα στις γραµµές του τραίνου σε έδαφος µε αρκετή δόµηση, αποφεύγοντας περιοχή της Βέροιας εντός Σχεδίου Πόλεως, τον Σιδηροδροµικό Σταθµό Βέροιας, περιοχή όπου θα ανεγερθούν Εργατικές κατοικίες και µια σειρά οικοδοµικά συγκροτήµατα (βιοµηχανίες κ.λ.π). Μεταξύ Χ.Θ κα: Χ.Θ έγινε µικρή παραλλαγή (max Ι50µ υτικότερα) σε σχέση µε την Αναγνωριστική Μελέτη στη θέση των προβλεπόµενων Εργατικών κατοικιών. Από Χ.Θ έως Χ.Θ η χάραξη βρίσκεται µέσα στη περιοχή επέκτασης του ρυµοτοµικού του οικισµού της Πατρίδας για το οποίο υπάρχει θεωρηµένη µελέτη αλλά µέχρι σήµερα δεν έχει εκδοθεί εγκριτική απόφαση, 8

9 «Μελέτη πολεοδόµησης επέκτασης». Στη προµελέτη οδοποιίας προβλέπεται για την εξυπηρέτηση των παρόδιων αριστερός παράπλευρος (SR 4Α ), από την Χ.Θ ; έως την ΧΘ και δεξιός παράπλευρος (SR 4D ) από.την Χ.Θ έως την "Χ.Θ Στη παρούσα µελέτη προτείνεται, για την Οριστική µελέτη οδοποιίας, η κατάργηση του αριστερού παράπλευρου και η πρόβλεψη οδού του ρυµοτοµικού, µε αντίστοιχη τροποποίηση του, πλάτους 8 µ. µπροστά από τα Ο. Τ. 77, 79,80β και 82β. Η οριογραµµή του δρόµου αυτού θα απέχει 5 µ. από την αριστερή οριογραµµή της οδού Βέροιας Έδεσσας. Από Χ.Θ έως Χ.Θ ,η χάραξη βρίσκεται µεταξύ των Σιδηροδροµικών Γραµµών και του υφιστάµενου δρόµου Βέροιας - Έδεσσας. Από Χ.Θ έως Χ.Θ ακολουθείται η υφιστάµενη οδός οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά. Από Χ.Θ / εγκαταλείπεται ο υφιστάµενος δρόµος, η χάραξη περνάει πάνω από τις Σιδηροδροµικές Γραµµές και κινείται ανατολικότερα για να αποφύγει την Βιοµηχανική Περιοχή Νάουσας. Τµήµα 3: Χ.Θ /Χ.Θ (Α. Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ- Ι.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ) Στο τµήµα αυτό η χάραξη συνεχίζει Ανατολικά της Σιδηροδροµικής γραµµής σε µικρό επίχωµα (1,5-2µ) µε µικρές κλίσεις µηκοτοµής και µεγάλα οριζοντιογραφικά χαρακτηριστικά και παρακάµπτει τον οικισµό του Κόπανου. Παράπλευρος δρόµος (SR) υπάρχει σ' όλο το µήκος δεξιά (Ανατολικά) Τµήµα 4: Χ.Θ /Χ.Θ (Ι.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ - Ι.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ) Η χάραξη στο τµήµα αυτό ξεκινά από τον ισόπεδο κόµβο Χαρίεσσας και καταλήγει στην υφιστάµενη επαρχιακή οδό Βέροιας - Σκύδρας. Περί τη Χ.Θ συναντάµε την σιδηροδροµική γραµµή την οποία περνάµε µε άνω διάβαση. Στη Χ.Θ προβλέπεται ο ισόπεδος κόµβος Κόπανου ο οποίος θα εξυπηρετήσει τους δρόµους προς Επισκοπή, Κόπανο και Λευκάδια. Προβλέπονται παράπλευροι δρόµοι (SR) στα αντίστοιχα τµήµατα της αρτηρίας ως εξής: 9

10 Αριστερά εξιά SR11A (Χ.Θ /Χ.Θ ) SR11D (Χ.Θ /Χ.Θ ) SR12A (Χ.Θ /Χ.Θ ) SR12D (Χ.Θ /Χ.Θ ) SR14A (Χ.Θ /Χ.Θ ) SR13D (Χ.Θ /Χ.Θ ) SR14D (Χ.Θ /Χ.Θ ) Τµήµα 5: Χ.Θ /Χ.Θ (Ι.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ- Ι.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, ΜΑΡΙΝΑΣ) Στο τµήµα αυτό η χάραξη ακολουθεί οριζονπογραφικά και υψοµετρικά την υφιστάµενη επαρχιακή οδό Βέροιας Σκύδρας την οποία εγκαταλείπει στην Χ.Θ Η δόµηση είναι πολύ αραιή και δεν επηρεάζει την κατασκευή της οδού. Οι παράπλευροι δρόµοι που προβλέπονται εδώ είναι οι εξής: Αριστερά εξιά SR-14A (Χ.Θ / Χ.Θ ) SR14D (Χ.Θ / Χ.Θ ) Τµήµα 6: Χ.Θ /Χ.Θ (Ι.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ,ΜΑΡΙΝΑΣ-ΚΟΜΒΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ) Ο άξονας στο τµήµα αυτό εγκαταλείπει την επαρχιακή οδό Βέροιας - Σκύδρας και πορεύεται προς Βορρά µεταξύ των Κοινοτήτων Μαρίνας και Επισκοπής. Στη Χ.Θ προβλέπεται ισόπεδος κόµβος ο οποίος θα-εξυπηρετεί τις κατευθύνσεις προς Μαρίνα και Επισκοπή. Προβλέπονται να κατασκευαστούν παράπλευροι δρόµοι (SR) που είναι οι εξής: Αριστερά εξιά SR15A (Χ.Θ / Χ.Θ.22+65Ρ) SR.15D(Χ.Θ /Χ.Θ ) SR15A (Χ.Θ /Χ.Θ ) SR16D (Χ.Θ /Χ.Θ ) SR17A (Χ.Θ / Χ.Θ ) SR18D (Χ.Θ /Χ.Θ ) 10

11 Θέσεις κόµβων. Οι θέσεις κόµβων προβλέπονται όπως περίπου και στην Αναγνωριστική Μελέτη. Στο «αστικό τµήµα» (Χ.Θ /Χ.Θ ) προβλέπονται 2 βασικοί ισόπεδοι κόµβοι. Ένας στην αρχή (Χ.Θ ) για τη σύνδεση της αρτηρίας µε το Ρυµοτοµικό Σχέδιο της Βέροιας και ένας στο τέλος (Χ.Θ ) που εγκαταλείπεται η υφιστάµενη οδός (ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Α&Β). Ο κόµβος Μακροχωρίου προβλέπεται ισόπεδος στην Α' φάση και ανισόπεδος σε Β' φάση. Ο ισόπεδος κόµβος Λαζοχωρίου προτείνεται να µετατεθεί 700µ βορειότερα στη διασταύρωση της χάραξης µε την νέα οδό υτικής εισόδου Βέροιας (συνέχεια της υτικής Περιφερειακής της Βέροιας) που συνεχίζει και αντικαθιστά σε κάποιο τµήµα και το δρόµο του Λαζοχωρίου. Ο ισόπεδος κόµβος Πατρίδας - Αγ. Γεωργίου προτείνεται να µετατεθεί 400µ βορειότερα στη διασταύρωση της χάραξης µε την νέα οδό προς Αγ. Γεώργιο και την Τάφρο 66, όπως αυτή προβλέπεται στη Προκαταρκτική Μελέτη -οδού από νέα οδό Βέροιας Έδεσσας προς Αγ. Γεώργιο και Τάφρο 66» - Μελετητής Κ. Γκαβαισές - Ιούνιος Οι ισόπεδοι κόµβοι α) Τριλόφου - Αγ. Γεωργίου, -β) Χαρίεσσας, γ) Κόπανου, δ) Επισκοπής - Μαρίνας, παραµένουν ως έχουν. Ο κόµβος Νάουσας µπορεί να κατασκευαστεί ισόπεδος σε Α φάση και ανισόπεδος (µε Άνω διέλευση της οδού προς Νάουσα) σε Β' φάση. Ο ανισόπεδος κόµβος Νάουσας παραµένει ως έχει. Συγκεντρωτικά οι θέσεις των προβλεποµένων κόµβων φαίνονται παρακάτω: 1. Χ.Θ Ισόπεδος Κόµβος σύνδεσης Βέροιας Α 2. Χ.Θ Ισόπεδος Κόµβος σύνδεσης Βέροιας Β 3. Χ.Θ Ανισόπεδος Κόµβος Μακοοχωρίου 11

12 4. Χ.Θ Ισόπεδος Κόµβος Λαζοχωρίου 5. Χ.Θ Ισόπεδος Κόµβος Πατρίδας - Αγ. Γεωργίου 6. Χ.Θ Ισόπεδος Κόµβος Τριλόφου 7. Χ.Θ Ανισόπεδος Κόµβος Νάουσας 8. Χ.Θ Ισόπεδος Κόµβος Χαρίεσσας 9. Χ.Θ Ισόπεδος Κόµβος Κόπανου 10. Χ.Θ Ισόπεδος Κόµβος Επισκοπής - Μαρίνας 11. Χ.Θ Ισόπεδος Κόµβος Λουτροχωρίου 12. Χ.Θ Ισόπεδος Κόµβος Σεβαστιανών 13. Χ.Θ Ανισόπεδος Κόµβος Έδεσσας Θέσεις Ανισόπεδων ιαβάσεων Ανισόπεδες διαβάσεις προβλέπονται στις εξής13έσεις: 1. D3 Χ.Θ Ανω ιάβαση καθέτου οδού 2. D4 Χ.Θ Ανω ιάβαση καθέτου οδού 3. D5 Χ.Θ Κάτω ιάβαση καθέτου οδού 4. D6 Χ.Θ Κάτω ιάβαση καθέτου οδού & Σιδηρ.Γραµµής) 5. D7 Χ.Θ Ανω ιάβαση οδού Βέροιας - Έδεσσας 6. D8 Χ.Θ Ανω ιάβαση καθέτου οδού 7. D9 Χ.Θ Κάτω ιάβαση Σιδηρ.Γραµµής) 8. D10 Χ.Θ Ανω ιάβαση καθέτου οδού 9. D11 Χ.Θ Ανω ιάβαση καθέτου οδού 10. D12 Χ.Θ Ανω ιάβαση οδού Βέροιας - Έδεσσας 11. D13 Χ.Θ Ανω ιάβαση καθέτου οδού 12. D14 Χ.Θ Ανω ιάβαση οδού Βέροιας - Έδεσσας 13. D15 Χ.Θ Κάτω ιάβαση Εθν.Οδού Θεσ/νίκης Έδεσσας 12

13 Θέσεις Γεφυρών Παρακάτω αναφέρονται οι σηµαντικότερες γεφυρώσεις ποταµών και ραµάτων, πού απαιτούνται για την κατασκευή του δρόµου: 1. G1 ΧΘ Γέφυρα Τριποτάµου (αν. 50µ)(Λεκάνη Απορροής Α = 204km 2 ) 2. G2 ΧΘ Γέφυρα Ρ. Κολιµπάκου (αν. 20µ)(Λεκάνη Απορροής Α = 51km 2) 3. G3 ΧΘ Γέφυρα Ρ. Κοντίχα. (αν. 10µ)(Λεκάνη Απορροής Α = 28km 2 ) 4. G4 ΧΘ Γέφυρα Ρ. Αραπίτσας (αν. 50µ)(Λεκάνη Απορροής Α = 286km 2 ) 5. G5 ΧΘ Γέφυρα Λιανορέµµατος (αν.ιοµ)(λεκάνη Απορροής Α = 13km 2 ) S. G6 ΧΘ Γέφυρα Πηγών (αν. 50µ) 7. G7,ΧΘ Γέφυρα Π. Βόδα (αν. 40µ)(Λεκάνη Απορροής Α = 238km 2 ) Στους παράπλευρους δρόµους (SR), στις θέσεις των τεχνικών της αρτηρίας επελέγη ή λύση των ιρλανδικών διαβάσεων, όπου ήταν δυνατόν, για τον περιορισµό του µήκους των τεχνικών και µείωση της δαπάνης κατασκευής των. Όπου το υψόµετρο του SΡ το επιτρέπει το τεχνικό συνεχίζει µε την ίδια διατοµή. Για την κατασκευή των έργων της αρτηρίας θα απαιτηθούν περίπου 1700 στρ. απαλλοτριώσεων. Από αυτά τα 75% περίπου είναι καλλιεργούµενες εκτάσεις, τα 20% περίπου είναι αστικού τύπου και το υπόλοιπο 5% ανήκει σε υφιστάµενους δρόµους. 5. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ( ) Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο Ηµαθίας, συνηδρίαση , µε την απόφαση 119/2001 αφού έλαβε υπ όψιν α) Την εισήγηση του κ. Ρίστα Προϊστάµενο του Τµ. Πολεοδοµίας β) Τις απόψεις των µελών γ) Το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας αποφασίζει οµόφωνα Εγκρίνει την Μ.Π.Ε. του έργου Βελτίωσης της οδού Βέροιας Έδεσσας µε τις παρακάτω προϋποθέσεις. 5.1 Να µελετηθεί νέα χάραξη προς αντικατάσταση της προταθείσας του τµήµατος της αρτηρίας από την αρχή ως τον Κόµβο Βέροιας Μακροχωρίου η οποία να 13

14 κινείται ανατολικότερα της αρχικής µέσω των αγροτικών καλλιεργειών και η οποία να συµβάλλει άµεσα ή έµµεσα στον ανισόπεδο κόµβο της Εγνατίας χωρίς να χρησιµοποιεί τµήµατα του υφιστάµενου δηµοτικού οδικού δικτύου. Εφ όσον θεωρηθεί ο ανισόπεδος κόµβος της Εγνατίας ως δεδοµένος µη αποδεχόµενος οποιεσδήποτε αλλαγές τότε προκύπτει η ανάγκη δηµιουργίας νέου κόµβου διαχωρισµού των κινήσεων προς Βέροια και προς Έδεσσα απλής µορφής «T» ο οποίος θα πρέπει να γίνει ανισόπεδος για λόγους ασφαλείας των χρηστών, αποδοτικότητας του έργου αλλά και άρσης των απαιτήσεων για τήρηση ελάχιστων αποστάσεων µεταξύ διαδοχικών κόµβων. 5.2 Να µελετηθεί νέα χάραξη προς αντικατάσταση της προταθείσας του τµήµατος της αρτηρίας από τον κόµβο της δυτικής εισόδου της Βέροιας, ως την παλιά θέση του κόµβου Πατρίδας Αγίου Γεωργίου, η οποία να µη θίγει τον οικισµό Πατρίδος, να διέρχεται ανατολικά του οικισµού των εργατικών κατοικιών και σε επαφή µε την ζώνη απαλλοτριώσεις του ΟΣΕ στις θέσεις των εγκαταστάσεων των πρώην Βιοµηχανιών «Λάζος Α.Ε.» και «ΕΛΚΟ». 5.3 Το οδόστρωµα του παράπλευρου οδικού δικτύου τοπικής εξυπηρέτησης να περιλαµβάνει και ασφαλτοτάπητα, οι δε διελεύσεις των ποταµών και ρεµάτων να γίνουν µε συνήθη τεχνικά έργα (όχι ιρλανδικές διαβάσεις). 5.4 Οι κόµβοι Βέροιας Μακροχωρίου και Νάουσας Μονόσπιτων να κατασκευασθούν εξ αρχής ανισόπεδοι. 6. Με την υπ αριθ. 2300/ απόφαση της..ε./π.κ.μ εγκρίθηκε η παραπάνω προµελέτη. 7. Η συνολική δαπάνη για την εκπόνηση της προµελέτης ανήλθε στο ποσό των δρχ. (µε Φ.Π.Α.). 8. Με την υπ αριθ. 5902/ απόφαση της..ε./π.κμ. εγκρίθηκε η ανάθεση της µελέτης ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Ο ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑΣ. (αριθ. έργου 2002 Μ.Π ) σε οµάδα συµπρατόντων Γραφείων Μελετών. Η σχετική σύµβαση υπογράφτηκε στις Μεταξύ των διαφόρων µελετών συγκοινωνιακών έργων (οδοποιία) οι οποίες αποτελούν το αντικείµενο της προαναφερθείσας σύµβασης περιλαµβάνεται και η απ ευθείας οριστική µελέτη οδοποιίας του τµήµατος από Χ.Θ µέχρι Χ.Θ όπου δηµιουργείται και ανισόπεδος κυκλοφοριακός κόµβος. 14

15 9. Με την µε Αριθ. Πρωτ. 1766/805/ απόφαση του Ι.ΠΕ.ΧΩ. Κ.Μ. εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι (Ε.Π.Ο.) για την κατασκευή και λειτουργία του οδικού έργου «Τµήµα Πατρίδας Ανισόπεδος κόµβος προς Νάουσα του οδικού άξονα Βέροια Έδεσσα στο Νοµό Ηµαθίας και συγκεκριµένα από την Χ.Θ έως Χ.Θ ». 10. Με την υπ αριθ. 3903/ Ε./Π.Κ.Μ. απόφαση εγκρίθηκε η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ από Χ.Θ ,00 έως Χ.Θ ,17 της παραπάνω µελέτης. 11. Με την υπ αριθ. 4404/ απόφαση της..ε./π.κ.μ. εγκρίθηκε το κτηµατολόγιο του προαναφερθέντος τµήµατος δηλαδή από Χ.Θ ,00 έως Χ.Θ ,17 και ήδη έχουν δροµολογηθεί οι διαδικασίες κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. 12. Ήδη έχει υποβληθεί από την..ε./π.κ.μ. στην ιαχειριστική αρχή τεχνικό δελτίο έργου και τεύχη δηµοπράτησης και µέχρι τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους αναµένεται η δηµοπράτηση του τµήµατος από Χ.Θ ,27 προϋπολογισµού µελέτης (Ευρώ). Β. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ 1)ΓΕΝΙΚΑ Ορολογία Οδών 1. Βασικό εθνικό δίκτυο είναι το τµήµα εκείνο του Εθνικού Οδικού ικτύου που συνδέει τη χώρα µε άλλες επικράτειες απ ευθείας ή µε παρέµβαση πορθείµων ή τα σπουδαιότερα αστικά κέντρα µεταξύ τους. 2. ευτερεύον Εθνικό δίκτυο είναι το τµήµα εκείνο του Εθνικού Οδικού ικτύου που συνδέει Βασικούς Εθνικούς Οδικούς άξονες µεταξύ τους ή µε µεγάλα αστικά κέντρα, λιµάνια, αεροδρόµια ή µε τόπους εξαιρετικού τουριστικού ενδιαφέροντος ή είναι οδικοί άξονες για τους οποίους έχει γίνει παραλλαγή µε βασικό Εθνικό Οδικό ίκτυο. 3. Τριτεύον Εθνικό ίκτυο είναι το τµήµα εκείνο του Εθνικού Οδικού ικτύου που συνδέει αστικά κέντρα µε το Εθνικό Οδικό ίκτυο καθώς και περιοχές µε αρχαιολογικό τουριστικό, ιστορικό ή αναπτυξιακό ενδιαφέρον. 15

16 4. Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό ίκτυο είναι εκείνο του Επαρχιακού Οδικού ικτύου που συνδέει αστικά κέντρα µε το εθνικό Οδικό ίκτυο καθώς και περιοχές µε αρχαιολογικό, τουριστικό, ιστορικό ή αναπτυξιακό ενδιαφέρον. 5. ευτερεύον Επαρχιακό Οδικό ίκτυο είναι το τµήµα εκείνο του επαρχιακού Οδικού ικτύου που συνδέει ήµους ή Κοινότητες εκτός της πρωτεύουσας του Νοµού µεταξύ τους. Τα πιο πάνω είναι σύµφωνα µε το Π.. 209/ (ΦΕΚ 169 Α ). 6. Αυτοκινητόδροµος : Οδός ειδικής µελέτης και κατασκευής για την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχηµάτων, η οποία δεν εξυπηρετεί τις συνορεύουσες µε αυτήν ιδιοκτησίες και η οποία α) διαθέτει, εκτός ειδικών σηµείων ή προσωρινά, χωριστά οδοστρώµατα, για τις δυο κατευθύνσεις κυκλοφορίας που διακρίνονται µεταξύ τους είτε µε διαχωριστικές νησίδες που δεν προορίζονται για κυκλοφορία είτε κατ εξαίρεση µε άλλα µέσα, β) δεν διασταυρώνεται ισόπεδα µε άλλη οδό, µονοπάτι, σιδηροδροµική, ή τροχιοδροµική δροµική γραµµή,και γ) έχει ειδική σήµανση µε πινακίδες και ανώτερο επιτρεπόµενο όριο ταχύτητας για επιβατηγά 120 χλµ/ώρα. 7. Οδός ταχείας κυκλοφορίας: Οδός ειδικής µελέτης και κατασκευής για την ταχεία κυκλοφορία αυτοκινήτων οχηµάτων, ή οποία δεν εξυπηρετεί τις συνορεύουσες µε αυτήν ιδιοκτησίες παρά µόνο µε παράπλευρες βοηθητικές οδούς και κόµβους και η οποία συνδέεται µόνο µε ειδικής διάταξης ισόπεδους ή ανισόπεδους κόµβους µε το υπόλοιπο κύριο οδικό δίκτυο β) δεν διασταυρώνεται ισόπεδα µε τις υπόλοιπες οδούς, άτραπους, σιδηροδροµικές ή τροχιοδροµικές γραµµές και γ) έχει ειδική σήµανση µε πινακίδες ως οδός ταχείας κυκλοφορίας και επιτρέπει ανώτερο όριο ταχύτητας για επιβατηγά 110 χλµ./ώρα. 8. Στους αυτοκινητόδροµους και στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας, οι οποίες διακρίνονται από τις ειδικές πινακίδες σήµανσης και στις οδούς εισόδου και εξόδου εξ αυτών, απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών, εφίππων, ζώων τα οποία δεν κινούνται µε κινητήρα ως και µηχανοκίνητων οχηµάτων τα οποία εξ υπολογισµού ή εκ κατασκευής ή εξ άλλης αιτίας (π.χ. καθορισµού ανώτατων επιτρεπόµενου ορίου 16

17 ταχύτητας όπως είναι τα αγροτικά µηχανήµατα και τα µηχανήµατα έργων µε ΑΝ.ΕΠ.ΟΡ.ΤΑΧ. 40 χλµ/ώρα) δεν µπορούν να αναπτύξουν σε οριζόντια οδό ταχύτητα µεγαλύτερη των 50 χλµ. ανά ώρα. Τα πιο πάνω είναι σύµφωνα µε τα άρθρα 1,20,29 του νόµου υπ αριθ. 2094/ /ΦΕΚ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ Οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπ όψιν για τη χωροθέτηση του άξονα είναι οι πιο κάτω: α) Να διέρχεται µακριά από την Βέροια και τους λοιπούς οικισµούς ώστε να είναι δυνατή στο µέλλον η επέκταση τους. β) Να παρακάµπτει τις θεσµοθετηµένες και άτυπες βιοµηχανικές και βιοτεχνικές ζώνες. υο τέτοιες άτυπες βιοµηχανικές, βιοτεχνικές κα εµπορικές ζώνες είναι α) η έκταση πάνω από τις γραµµές και από το δρόµο Βέροιας Λαζοχώρι έως τον Σ.Σ. Νάουσας και β) η περιοχή µεταξύ διασταυρώσεων των κοινοτικών οδών Επισκοπής και Μαρίνας µε την επαρχιακή οδό Νάουσας Σκύδρας. Η παράκαµψη αυτών είναι επιβεβληµένη αφ ενός γιατί το ηµόσιο είναι υποχρεωµένο να πληρώσει υπέρογκα ποσά, τόσο για τη γη που εδώ θεωρείται αστική, όσο και για τα επικείµενα που είναι σοβαρές επιχειρήσεις και αφ ετέρου καταστρέφει τις µοναδικές εκτάσεις που διαθέτει η Νάουσα για επενδύσεις και όπου πολλοί επιχειρηµατίες έστησαν εδώ τις επιχειρήσεις τους. γ) Να µη διέρχεται από αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους γιατί εκεί απαγορεύεται η χωροθέτηση του. δ) Να διέρχεται από γη µε µικρή αξία (γεωργική γη), και όχι από γη αστικού τύπου µε υπέρογκη αξία. ε) Να εξυπηρετεί τους κατοίκους και τις διάφορες βιοτεχνίες και βιοµηχανίες της περιοχής στ) Να µη καταστρέφει και απαξιώνει οικονοµικές µονάδες βλάπτοντας έτσι την οικονοµία της περιοχής και επί πλέον να µεγεθύνει το κόστος του έργου λόγω των υψηλών αποζηµιώσεων. ζ) Να µη προκαλεί αντιδράσεις και δηµιουργεί προβλήµατα τόσον στους παρόδιους όσο και στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό. 17

18 η) Να µη βλάπτει το υπάρχον επαρχιακό, ηµοτικό και Αγροτικό δίκτυο οδών. θ) Να έχει προσεγµένη οριζοντιογραφία ώστε να πετυχαίνει το µικρότερο µήκος τηρούµενων του πιο πάνω παραγόντων. ι) Να είναι υπερυψωµένος του εδάφους κατά 2,00 2,50 µ. και όπου απαιτείται περισσότερο ώστε να είναι δυνατόν να κατασκευασθούν αφ ενός µεν οι κάτω διαβάσεις για το επαρχιακό, δηµοτικό και αγροτικό δίκτυο οδών και αφ ετέρου οι ανισόπεδοι κόµβοι, δεδοµένου ότι το έδαφος θεµελίωσης είναι άριστο και υπάρχει επάρκεια επιχωµάτων πλησίον του άξονα. Γίνεται µνεία πως όλες οι βιοµηχανίες επεξεργασίας προϊόντων φυτικής παραγωγής (διαλογητήρια, ψυγεία, χυµοποιία κ.λ.π.) βρίσκονται παράλληλα προς τις γραµµές του τραίνου ή πάνω από αυτές, ενώ οι αγροί είναι κατά το µεγαλύτερο ποσοστό κάτω από τις γραµµές. κ) Να εξυπηρετεί µε λίγους κόµβους και αν είναι δυνατόν ανισόπεδους. Στον υπ όψη άξονα οι κόµβοι στη Βέροια, Άγιο Γεώργιο, Νάουσα, Μαρίνα είναι αρκετοί. 3) ΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του άξονα όπως προβλέπονται είναι για ταχύτητα µελέτης 110 χλµ./ώρα. Επειδή όµως η εγκριθείσα χωροθέτηση έχει 29,0 χλµ. νέα χάραξη από τα 34,5 χλµ. του όλου άξονα, διατοµή αυτοκινητόδροµου πλάτους 21,50m, µε δυο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,50m για κάθε κατεύθυνση και ΛΕΑ 1,75m, νησίδα στο µέσον 4,0m, παράπλευρους οδούς εκατέρωθεν του άξονα, δηλαδή όλα τα στοιχεία ενός αυτοκινητόδροµου, και επειδή η µορφολογία του εδάφους είναι πεδινή τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του άξονα να ανταποκρίνονται σ αυτά του αυτοκινητόδροµου. 4) ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1 ΑΠΟ Α/Κ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΠΑΤΡΙ Α (Χ.Θ.0+00 έως Χ.Θ.7+200) Η προτεινόµενη από την προµελέτη χάραξη δηµιουργεί προβλήµατα τόσο στην αρχή από Χ.Θ έως Χ.Θ που αυτή ταυτίζεται µε την περιφερειακή οδό της Βέροιας στην οποία έχουν αναπτυχθεί πολλαπλές 18

19 δραστηριότητες µε αποτέλεσµα να καταστεί δύσκολη η λειτουργία τους και να επιβαρυνθεί κυκλοφοριακά ή ήδη επιβαρηµένη οδός, όσο και στους οικισµούς εργατικών κατοικιών και Πατρίδος. Για το λόγο αυτό η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηµαθίας ενέκρινε την Μ.Π.Ε. µε την προϋπόθεση να µετατοπισθεί ανατολικά η προτεινόµενη χάραξη ώστε να µη βλάπτει τους πιο πάνω οικισµούς και την πόλη της Βέροιας. ΤΜΗΜΑ 2 ΠΑΤΡΙ Α ΜΕΧΡΙ ΑΝ. ΚΟΜΒΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (Χ.Θ Χ.Θ ) Στο τµήµα αυτό η χάραξη και µέχρι να συναντήσει τις γραµµές του τραίνου Χ.Θ.13+00, ελίσσεται µέσα στην άτυπη βιοµηχανική περιοχή και µάλιστα σε ένα τµήµα της Χ.Θ ταυτίζεται µε την υφιστάµενη οδό, όπου έχουν εγκατασταθεί πολλές βιοτεχνικές και εµπορικές επιχειρήσεις προκαλώντας σ αυτές µεγάλες ζηµιές σε µερικές δε ανεπανόρθωτες. Για το λόγο αυτό οι θιγόµενοι επιχειρηµατίες (περίπου 35) µε διάφορες ενέργειες (υποµνήµατα κ.λ.π.) αγωνίζονται από το περασµένο έτος να αποτρέψουν την κατασκευή της οδού στη χωροθετηµένη χάραξη. Σε περίπτωση που θα επιλεγόταν χάραξη ανατολικά των γραµµών (κάτω) και από τη θέση, αµέσως µετά την τοµή του άξονα µε την κοινοτική οδό Βέροια Λαζοχώρι δια της κατασκευής ανισόπεδης διάβασης της σιδηροδροµικής γραµµής αυτή θα είχε καλύτερα γεωµετρικά στοιχεία γιατί δεν θα δεσµευόταν από την διατιθέµενη έκταση αφού όλη είναι γεωργική γη. Επί πλέον θα είχε µικρότερο κατασκευαστικό κόστος. α) γιατί θα πλήρωνε φθηνές απαλλοτριώσεις γεωργικής γης και όχι αστικές που είναι στη χάραξη της προµελέτης, β) γιατί, δεν θα απαλλοτρίωνε υπερκείµενα (βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, γραφεία, εµπορικά καταστήµατα κ.λ.π.) γ) γιατί δεν θα ήταν απαραίτητο να γίνει η νέα κοινοτική οδός Αγίου Γεωργίου µήκους 1.800µ. µαζί µε γέφυρα διέλευσης πάνω από τις γραµµές του τραίνου και τα ψηλά επιχώµατα δ) γιατί δεν θα ήταν απαραίτητο οι παράπλευροι οδοί να γίνουν ασφαλτοστρωµένοι ε) γιατί δεν θα κατέστρεφε ηλεκτρικά και αρδευτικά δίκτυα καθώς και δίκτυα ΟΤΕ όπως συµβαίνει στην εγκριθείσα χωροθέτηση. 19

20 στ) γιατί δεν θα χρειαζόταν η κατασκευή παρακαµπτηρίων οδών στην εκτέλεση της εργολαβίας όπως θα συµβεί στην εγκριθείσα χωροθέτηση. η) γιατί ο ανάδοχος κατασκευής του έργου δεν θα είχε κανέναν στα πόδια του και έτσι θα έδινε µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, αφού δεν θα κατέστρεφε 2,5 χλ. Επαρχιακού οδικού δικτύου. Επίσης δεν θα είχε κανένα περιβαλλοντικό πρόβληµα σχετικά µε το χωριό Πατρίδα και τον οικισµό των εργατικών κατοικιών. Επίσης δεν θα ήταν απαραίτητο να κατασκευασθεί ο ισόπεδος κόµβος Τριλόφου αλλά µια άνω διάβαση της κοινοτικής οδού Άγιος Γεώργιος Τρίλοφος. Επίσης δεν θα κατέστρεφε την υπάρχουσα επαρχιακή οδό Πατρίδα Σ.Σ. Νάουσας και έτσι οι τοπικές ανάγκες θα εξυπηρετούνταν και από αυτή. ΤΜΗΜΑ 3 ΑΠΟ Α.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΩΣ Ι.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ (Χ.Θ ) Στη διαδροµή αυτή και µέχρι στη θέση όπου προβλέπεται Ι.Κ. Κοπανού η χάραξη κινείται κάτω από τις γραµµές του τραίνου σε επίχωµα µικρού ύψους (1,5 2,00µ), στη διαδροµή αυτή η χάραξη τέµνει οκτώ καθέτους οδούς, την κοινοτική οδό Μονόσπιτα Κοπανός, δυο αγροτικές οδούς που καταλήγουν στα εργοστάσια της περιοχής Κοπανού, την επαρχιακή οδό Χαρίεσσα Κοπανός την κοινοτική οδό Χαρίεσσα Σ.Σ. Λευκαδίων, µια αγροτική οδό η οποία καταλήγει στη θέση όπου προβλέπεται η κατασκευή του ισόπεδου κόµβου Κοπανού (Χ.Θ ) και µια κοινοτική Επισκοπή Επαρχιακή Οδός Νάουσας Σκύδρας καθώς και την Σιδηροδροµική γραµµή. Εξ αυτών αντιµετωπίζει δυο µε ανισόπεδους διαβάσεις (άνω διαβάσεις) δυο µε ισόπεδους κόµβους και την σιδηροδροµική γραµµή (κάτω διάβαση). εν αντιµετωπίζει τρεις αγροτικές οδούς µεγάλης σηµασίας γιατί µέσω αυτών διακινούνται τα αγροτικά προϊόντα στα εργοστάσια περιοχής Κοπανού και Επισκοπής και εποµένως θα προκύψει πρόβληµα. Από την θέση έως την ή χάραξη ταυτίζεται µε την υφιστάµενη οδό όπου δεξιά και αριστερά είναι εγκατεστηµένες πολλές 20

21 επιχειρήσεις και µάλιστα µερικές πολύ µεγάλες όπως π.χ. ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ, ΚΑΤΣΑΜΑΚΑΣ, VAENI Κ.Λ.Π. Όλοι αυτοί θα θίγουν από την κατασκευή της κλειστής οδού και θα αντιδράσουν αποτρεπτικά στην υλοποίηση του έργου. Η συνολική αντιµετώπιση των προβληµάτων του τµήµατος αυτού Χ.Θ είναι η εξής. Η διαδροµή να ακολουθήσει την οριζοντιογραφία της προµελέτης αλλά να κινηθεί σε ψηλό επίχωµα ώστε όλες οι κάθετες οδοί να διέρχονται ως κάτω διαβάσεις. Η στροφή προς τα αριστερά να γίνει 500µ. περίπου µακρύτερα ώστε να παρακάµψει το τµήµα της Οδού Νάουσας Σκύδρας µε το οποίο ταυτίζονται στη προµελέτη και έτσι να την συναντήσει µετά τον κόµβο που προβλέπεται στην Χ.Θ και στη νέα θέση τοµής να γίνει ο κόµβος. Με την λύση αυτή θα καταργηθούν τρεις κόµβοι και σε αντικατάσταση αυτών θα γίνει ένας νέος. Η κατάργηση των κόµβων αυτών όχι µόνο δεν θα δυσκολέψει την κίνηση αλλά του ναντίον θα την διευκολύνει. ΤΜΗΜΑ 4 ΝΕΟΣ ΚΟΜΒΟΣ - ΚΟΜΒΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ Να ακολουθήσει την εγκριθείσα χάραξη αφού γίνει προσαρµογή στην αρχή µετά τον νέο κόµβο. Θα ήταν καλύτερη λύση να καταργηθεί ο ισόπεδος κόµβος Λουτροχωρίου. 5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Επειδή : α) Καίτοι από την απόφαση του υπουργού ΠΕΧΩ Ε έγκρισης ανάθεσης της µελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ο ΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Ε ΕΣΣΑΣ φαίνεται ότι θα βελτιωθεί το υφιστάµενο οδικό δίκτυο Βέροιας Έδεσσας από την εγκριθείσα προµελέτη οδοποιίας προέκυψε ένας νέος οδικός άξονας που συνδέει την Εγνατία στο ύψος της Βέροιας µε το βασικό εθνικό οδικό δίκτυο Θες/νίκης Έδεσσας Αλβανικά και Σκοπιανά σύνορα σε µια θέση µεταξύ Σκύδρας και Έδεσσας. β) Ο νέος αυτός οδικός άξονας, έχει µήκος 34,50 χλµ., από τα οποία τα 29,00 χλµ. είναι νέα χάραξη, και µόνο τα υπόλοιπα 5,5 χλµ. ταυτίζονται µε 21

22 το υφιστάµενο επαρχιακό οδικό δίκτυο, και φέρει δέκα ισόπεδους και τρεις ανισόπεδους κόµβους. γ) Οι λόγοι για τους οποίους γίνεται η ταύτιση αυτή στα 5,5 χλµ. είναι ανεξήγητοι γιατί: ούτε η εδαφική διαµόρφωση επέβαλε αυτό, ούτε η πορεία της χάραξης, αλλά τουναντίον έγινε παρέκκλιση από την σωστή πορεία µε επακόλουθο να απαιτηθεί να κατασκευασθούν δυο επί πλέον ισόπεδοι κόµβοι, ούτε τέλος λόγοι οικονοµίας της κατασκευής, αλλά αντιθέτως η λύση αυτή επιβαρύνει το έργο µε αρκετά εκατοµµύρια ευρώ. Η δικαιολογία ότι γκρεµίζοµε πολυκατοικίες για να µη βλάψουµε γη υψηλής γεωργικής παραγωγικότητας είναι ακαταλαβίστικη. δ) Ενώ έχει τυπική διατοµή αυτοκινητόδροµου µε δυο λωρίδες ανά κατεύθυνση, µεσαία νησίδα και εκατέρωθεν δυο παράπλευρους δρόµους διπλής κατεύθυνσης υπολογίστηκε για ταχύτητα µελέτης 110 χλµ. ανά ώρα. Αν εκτός από την χαµηλή ταχύτητα µελέτης λάβοµε υπόψη µας και τους πολλούς ισόπεδους κόµβους τότε ποτέ δεν είναι δυνατόν να αναβαθµισθεί σε αυτοκινητόδροµο. ε) Προς αποφυγή ατυχηµάτων η φωτεινή σηµατοδότηση των κόµβων είναι υποχρεωτική µε αναπόφευκτη αύξηση του κόστους συντήρησης του οδικού άξονα. στ) Λόγω των ισόπεδων κόµβων και της κίνησης, επί του οδικού αυτού άξονα, οχηµάτων µε ταχύτητα µικρότερη των 50 χλµ./ώρα (π.χ. τρακτέρ, φορτωτές κλπ) σύµφωνα µε το νόµο η επιτρεπόµενη ανώτερη ταχύτητα των επιβατηγών αυτοκινήτων δεν µπορεί να ξεπεράσει τα 90 χλµ./ώρα. η) εν θα προσφέρει στους χρήστες του την αναµενόµενη, ασφάλεια, άνεση, ταχύτητα, και οικονοµία γιατί: Ασφάλεια επειδή ορισµένοι οδηγοί θα παρασύρονται από τον άνετο δρόµο και θα αναπτύσσουν υπερβολικές ταχύτητες. Άνεση επειδή θα είναι υποχρεωµένοι οι οδηγοί ανά τρία περίπου χλµ. όση είναι περίπου η απόσταση των κόµβων µεταξύ τους να σταµατούν ή να µειώνουν την ταχύτητα τους, πράγµα το οποίο προκαλεί εκνευρισµό. Ταχύτητα επειδή, λόγω των πολλών στάσεων, η µέση ταχύτητα θα είναι πολύ πιο κάτω από την ανώτερη των 90 χλµ/ώρα. 22

23 Οικονοµία επειδή, λόγω των στάσεων στους ισόπεδους κόµβους θα έχουµε αύξηση της κατανάλωσης καυσίµων και λαδιών, φθορές του οχήµατος και φθορές του οδοστρώµατος. ι) Καταστρέφεται το υφιστάµενο πρωτεύον επαρχιακό οδικό δίκτυο του Νοµού Ηµαθίας από τα όρια µε το νοµό Πέλλας µέχρι την Βέροια. κ) ιαταράσσεται το κοινοτικό και αγροτικό οδικό δίκτυο είτε µε άνω διαβάσεις είτε µε διακοπή της πορείας του. λ) Απαξιώνει µέχρι που καταστρέφει δυο περιοχές οι οποίες έχουν εξελεχθή σε άτυπες βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και εµπορικές ζώνες. µ) Λόγω της πορείας της χάραξης αναγκαστικά θα κατασκευαστούν παράπλευροι δρόµοι και µάλιστα ασφαλτοστρωµένοι περίπου σε όλο το µήκος του άξονα µε αποτέλεσµα να αυξηθεί υπερβολικά το κόστος. ν) Απαιτεί πολύ µεγάλη δαπάνη χρηµατικών πόρων για την υλοποίηση του. Υπολογίζεται ανά χιλιόµετρο µήκους, όπως προκύπτει από την εργολαβία που επίκειται να δηµοπρατηθεί ( /8χλµ.) ξ) Για την χωροθέτηση οδικού αυτού άξονα: 1) Εξέφρασε αντιρρήσεις το Νοµαρχιακό Συµβούλιο Ηµαθίας και ζήτησε, από την Χ.Θ έως την Χ.Θ.7+300, να αλλάξει πορεία, 2) Η Τοπική Ένωση ήµων και Κοινοτήτων Νοµού Ηµαθίας µε την απόφαση 48/5/31/8/2004 εκφράζει την αντίθεση της στην κατασκευή του τµήµατος Πατρίδα Νάουσα, αν προηγουµένως δεν γίνει νέα χωροθέτηση, 3) Εξέφρασαν αντιδράσεις τριάντα πέντε βιοτέχνες και έµποροι για το τµήµα από Χ.Θ έως Χ.Θ γιατί η πορεία του τους βλάπτει και ζητούν αλλαγή πορείας και 3) Θα αντιδράσουν επίσης οπωσδήποτε οι εµποροβιοτέχνες και βιοµήχανοι για το τµήµα του άξονα που κινείται µεταξύ των θέσεων που συναντούν οι κοινοτικοί οδοί Επισκοπής και Μαρίνας την επαρχιακή οδό Νάουσας Σκύδρας όταν θα µάθουν τι είδους δρόµου θα περάσει από µπροστά τους. ο) Ο υπόψη οδικός άξονας είναι χωρίς καµία αµφιβολία εθνικό οδικό δίκτυο που συνδέει δυο βασικά εθνικά δίκτυα και εποµένως έχει εθνικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα και η κατασκευή του είναι υπόθεση πρωτίστως κρατική και όχι Νοµαρχιακή. π) Κινδυνεύει να απενταχθεί από το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα χρηµατοδοτήσεως γιατί θα έχει µεγάλο κόστος κατασκευής και µικρή προσφορά στη χρήση. 23

24 Γι αυτό: Τόσο προς το συµφέρον της τοπικής κοινωνίας όσο και του κράτους επιβάλλεται να σταµατήσουν οι ενέργειες υλοποίησης κατασκευής του έργου και να ξαναµελετηθεί νέος οδικός άξονας ο οποίος να είναι ανεξάρτητος από το επαρχιακό οδικό δίκτυο και έτσι στη περιοχή να λειτουργούν δυο οδικά δίκτυα το υφιστάµενο και το νέο δεδοµένου µάλιστα ότι η δαπάνη για την κατασκευή του νέου οδικού δικτύου θα είναι µικρότερη από την δαπάνη βελτίωσης του υφισταµένου. 6.ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ ΕΩΣ Χ.Θ Η λύση αυτή αφορά εναλλακτική χάραξη της αρτηρίας κάτω της σιδηροδροµικής γραµµής, όπως έχει χαραχθεί στο χάρτη που επισυνάπτω, µε εκκίνηση από τον κόµβο Νότιας εισόδου Βέροιας Εγνατίας έως τα Πολλά Νερά όπου συνδέεται µε την εγκριθείσα. Οριζοντιογραφικά έχει χαρακτηριστικά οδού ταχείας κυκλοφορίας δεδοµένου ότι αφ ενός οι καµπύλες της έχουν ακτίνες άνω των 1400m και αφ ετέρου καταργεί τους ισόπεδους κόµβους. Στη διασταύρωση αρτηρίας δηµοτικής οδού Αγίου Γεωργίου Τριλόφου προβλέπεται ανισόπεδη διάβαση µε την αρτηρία σε όρυγµα ως κάτω διάβαση. Στη θέση διασταυρώσεως µε την οδό Αγίου Γεωργίου Πατρίδας προβλέπεται η κατασκευή ανισόπεδου κόµβου. Επίσης προβλέπονται να κατασκευασθούν γέφυρες στα ρέµατα Κολιµπάκος και Κοτίκας 15,00µ και 10,0µ αντίστοιχα δυο κάτω διαβάσεις, πέντε κιβωτοειδείς οχετοί, δέκα σωληνωτοί οχετοί. Επίσης, δυο ανισόπεδοι κόµβοι, Αγίου Γεωργίου και Νάουσας, οι οποίοι µάλιστα θα είναι βυθισµένοι κατά 2,00 περίπου µέτρα, προς µείωση των επιχωµάτων της αρτηρίας η οποία θα λειτουργήσει ως άνω διάβαση, επειδή η κλίση του εδάφους κάθετα προς την αρτηρία είναι περίπου 1,5% και έτσι λύεται το πρόβληµα της αποχέτευσης των νερών. 24

25 Υψοµετρικά η αρτηρία τοποθετείται έτσι ώστε το µέσο πάχος επιχώµατος να είναι 1,5 έως 2 µέτρα εκτός των κόµβων όπου εκεί φθάνει τα 4,0 µέτρα. Η τυπική διατοµή της αρτηρίας είναι µονοκόµµατη τετράιχνη µε το πλάτος λωρίδας 3,5m αµφίπλευρο NEW JERSEY στο µέσον και ΛΕΑ Συγκεκριµένα η κάθε κατεύθυνση έχει 9,50 µέτρα τάπητα και αποτελείται από ΛΕΑ 1,75m δυο λωρίδες 2x3,50 και περιθώριο ασφαλείας από το NEW JERSEY 0,75m. Επίσης εξωτερικά έχει χωµάτινο έρεισµα πλάτους 1,52m. Παράπλευροι οδοί Επειδή η χάραξη κινείται εντός των αγρών µακράν των ανθρώπινων δραστηριοτήτων δεν είναι απαραίτητο να κατασκευασθούν παράπλευροι οδοί σε όλο το µήκος της αρτηρίας. Προβλέπονται παράπλευροι οδοί όπου απαιτούνται στρωµένοι µόνο µε αµµοχάλικο Αλιάκµονος. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΑΤΡΙ Α ΕΩΣ Α.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γέφυρα αρτηρίας Εκσκαφή Βάθρων, πτερυγ. 2x29,0x2,00x5,0+4x1/2x(6,0+2,50)x2,0x10,0=580,00+340,00 = 920,0 m 3 Μπετόν C12/15 2x5,0x29,0x0,10+4x1/2x(1,80+5,40)x10,0x0,10=29,00+29,00=58,0m 3 C20/25 Ακρόβαθρα 2x4,50x29+2x29,0x5,5x1,0=261,0+319,0 = 580,0m 3 Πτερυγόδοιχοι 4x1/2x(1,80+5,40)x0,75x10,0+4x1/2x(5,0+1,0)x10,0 =108,0+120,0 = 228,0 Θωράκια, πλάκες προσβ. 2x29,0x0,50x1,5+2x29,0x6,0x0,25 =43,0+87,0 =130,0m 3 C30/37 Αµφικλινής φορέας (2,50%) 938,0m 3 25

26 0,90x19,0x26,5+2x19,0x1,50x0,25-25x16,50x0,29 2 x3,14=453, ,25-109,0 = 359,0m 3 χαλαρός οπλισµ. S500S 938,0x70,0+359,0x80,0= = kg προένταση =12,000kg Μόνωση 26,50x20,0 = 530,0m 2 Εφέδρανα 2x15 = 30τεµ. Αρµοί 2x26,5 =53,0m Μόνωση µε διπλή ασφαλτική επάλειψη 4x29,0x5,0+10x(1,80+5,40)x1/2x4+4x1/2x(2,0+7,0)x10,0 =580,0+142,0+180 =900,0m 2 ιαµόρφωση επιφάνεια σκυρ. Τ.Γ. 30,0x17,0+2x30,0x5,0+4x1/2(2,0+7,0)x10=520,0+300,0+180,0 = 1000,0m 2 Κάγκελα 3000kg Λοιπές εργασίες Γενικές εκσκαφές 800,0x12,0x1,20+5,000= =17.00m 3 Επιχώσεις Αρτηρία ,0+2x3,5x3,5x(110,0+330)= m 3 Κλάδοι 30,000m m 3 Ασφαλτικά Αρτηρία 2x3,50x(110,0+330,0) = 3080,0m 2 Κλάδοι 1,4 2x160,0x7,0 2240,0m 2 Κλάδοι 3,4,2,5,6 500x5,0 2500,0m ,0m 2 Κάτω διάβαση 2x250x14,0+2x150x7,0-2x100x4- -2x100x1,0-70,0x4,0= =7820 m ,0m 3 Πλάκες πεζοδροµίου 1280,0m 2 Κράσπεδα 2x ,0m 26

27 3Α Κλάδοι + κάτω διάβαση + διαπλάτυνση αρτηρίας x0, x050 = 5100m 3 Στηθαία = 800m ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΟΥ 1) Εκσκαφή ακατάλληλων 6.000m 3 x1,0 =6000 2) Εκσκαφή σε εδάφη γαιώδες x1,40 = ) ιάνοιξη τάφρου 1.500x2,0 =3000 4) άνεια x2,84 = ) Κατασκευή επιχωµάτων x0,66 = ) Επένδυση πρανών µε φυτ. Γη 1500x0,56 =2300 7) C12/15 100x65,40 =6600 8) C20/ x102,00 = ) C30/37 360x158,00 = ) Σιδηρός οπλισµός S500S x0,79 = ) Χάλυβας προέντασης 170/ x3,12 = ) ιαµόρφωση επιφάν. 1000x4,40 = ) Μόνωση µε διπλή ασφ. Επάλ. 900x1,44 = ) Μόνωση µε ασφαλτ. 530x11,40 = ) Αρµοί 53x732 = ) Κράσπεδα 940x6,12 = ) Πλακοστρώσεις 1280x11,40 = ) Σωλήνες PWC Φ x5,70 = ) 3 Α 5100x13 = ) Ασφαλτική πρεπάλειψη 16000x0,90 = ) Ασφαλτική στρώση 0, x3,62 = ) Αντιολησθηρή στρώση 3100x4,40 = ) Στηθαία ασφαλείας 800x21,60 = προς στρογγυλοποίηση ΑΝΙΣΟΠΕ Η ΙΑΒΑΣΗ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΑΝΩ ΙΑΒΑΣΗ (ΓΕΦΥΡΑ) 27

28 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εκσκαφή θεµελίων Μεσόβαθρα + ακρόβαθρα 2x8,0x4,0x2+2x10x3,0x2,0 =248,0m 3 C12/15 2x7,0x3,50x0,10+2x10,0x2,0x0,10 =8,9m 3 C20/25 2x7,0x3,5x1,5-2x2x1/2x1,25x0,50x7,0+ +2x2,0x1,0x10,0+2x1,0x10,x10,0+2x0,50x x1,20x10,0+2x7,0x5,0x0,25 =74,0-9,0+40,0+20,0+12,00+17,5 =155,00m 3 C30/37 µεσόβαθρα 2x2x5,5x3,14x0,5 2 =17,24m 3 C30/37 φορέας 40,0x6,0 (αµφικλή άνω επιφ.) =240,0m 2 Χαλαρός οπλισµός S500 S 180,0x70+240x100,0 =39.000kg Χάλυψ. Προέντασης 170/190 6,500kg =6500kg Μόνωση 40,00x7 =280,0m 2 Κιγκλιδώµατα 3.000kg =3000kg Εφέδρανα 8 τεµάχια =8 τεµ. Αρµοί 2x7,0=14,0m =14,0m Επιχώµατα 10x100,0 =100,0m 3 3A 2x0,10x10,0x100,0 =200,0m 3 Ασφαλτικά 2x7,0x100,0 =1400,0m 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 1. Εκσκαφή ακατάλληλων 300,0x130 = Επιχώµατα 1000,0x2,84 = Κατασκευή επιχωµάτων 1000,0x0,66 = Εκσκαφή θεµελίων 250,0x3,36 =900,0 5. Κοιτοστρώσεις C12/15 10,0x65,40 =700,0 6. Οπλισµένο C20/25 160,0x102,0 = Οπλισµένο Βάθρων C30/37 18,0x116,0 = Προεντεταµένο C30/37 250,0x158,0 = Σιδηρός οπλισµός st IV 40000x0,79 = Χάλυβας 170/ x3,12 = Μόνωση µε διπλή ασφ. Επάλειψη 100,0x1,44 = Στεγάνωση µε διπλή στρώση 300,0x11,40 =

29 13. Εφέδρανα 8x200 = Στόµια αποχετεύσεων 5,0x6,36 = Αρµοί συστολής-διαστολής 14x732 = Κιγκλιδώµατα 300x2,04 = Βάση οδοστρωσίας 200x13 = Ασφαλτικά 2100x3,62 =7600 ΚΑΤΩ ΙΑΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΡΟΜΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εσωτερικές διαστάσεις διάβασης 5,00x4,00m Σκυρόδεµα C20/25 11,50x23 =264,00m 3 Πτερυγότοιχοι 2x83,0 =166,0m 3 440,0m 3 Σκυροδ. C12/15 23,0x1,08+2x17,30 =60,0m 3 Σιδηρούς οπλισµός 800x23+2x9500 =37.000kg Μόνωση µε επάλειψη διπλή 23x15,0+4x3,5x8,0= περίπου 500m 2 Εκσκαφές 40x5,0x1=200 =200m 3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. Εκσκαφές 200,0x1,4 =280,0 2. Σκυρόδεµα C12/15 60,0x65,40 = Σκυρόδεµα C20/25 440x102,0 = Σιδηρούς οπλισµός st IV 37000x0,79 = Μόνωση µε διπλή επάλειψη 500x1,44 =800,0 ΑΡΤΗΡΙΑ περίπου ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ ΜΗΚΟΥΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ 1. Εκσκαφή ακατάλληλων 30,0x0,30x1,3 =12,0 2. Επιχώµατα 2,0x26,0x3,5 =182,0 3. 3A 5x0,10x21,0x13,0 =137,0 29

30 4. Ασφαλτική στρώση 2x2x9,5x3,62 =138,0 5. Αντιολισθερή στρώση 2x9,5x4,60 =88,0 6. Ασφαλτική προεπάλειψη 2x9,5x0,90 =17,0 7. Επένδυση πρανών 2x4,0x0,56 =5,0 8. Αµφίπλευρο NEW JERSEY 1,04x30,6 =31,0 9. Μεταλλικά στηθαία 2x1,0x21,60 =43,0 653,0 ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΙ Ο ΟΙ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ Ο ΟΥ ΜΕ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΑ Αλιάκµ. Εκσκαφή ακατάλληλων 7,0x0,3x1,30 =2,73 Επιχώµατα µε αµµοχ. Αλιάκµονα 7,0x0,7x5,5 =26,95 30,0 ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ Ο ΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟΥ Εκσκαφή χαλαρών 7,0x0,7x1,30 =2,73 Επιχώµατα 7,0x0,7x3,50 =17,15 3Α (7,0x0,20+1,0x0,10)x13 =19,50 Ασφαλτικά 2x6,0x3,62 =43,44 Περίπου 83,00 Κ. ΟΧΕΤΟΙ Εσωτ. ιαµ. 3,0x3,0 ανά τεµ. Κόστος 30,000 Σ. ΟΧΕΤΟΙ Σωληνωτοί οχετοί Φ100 ανά τεµ. Κόστος Γέφυρα αρτηρίας 10,00m Κόστος Γέφυρα αρτηρίας 15,00m Κόστος ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 8.000m (Από Πατρίδα έως Α.Κ. Νάουσας) Αρτηρία 8.000x653,0 =

31 Παράπλευροι χωµάτινοι x30,0 = Παράπλευροι ασφαλτοστρ x83,0 = Κόµβοι 2x = Ανισόπ. ιάβ. Τριλόφου = Κάτω διαβάσεις 2x = Κ. Οχετοί 3,0x3,0 5x = Σ. Οχετοί 10x5.000 = ιάφορα = Σύνολο Απρόβλεπτα 15% Γ.Ε. + Ο.Ε. 18% Φ.Π.Α Απαλλοτριώσεις 50x8000x3= Μελέτη Για στρογγυλοποίηση Επειδή έχουν υποστηριχθεί τρεις κυρίως απόψεις που εκφράζουν την αντίθεση τους για τη χωροθέτηση του οδικού άξονα κάτω της σιδηροδροµικής γραµµής και οι οποίες είναι ότι α) καταστρέφει γη υψηλής παραγωγικότητας β) θα κοστίσει ακριβότερα, γ) αν δεν υλοποιηθεί άµεσα η κατασκευή του οδικού άξονα υπάρχει κίνδυνος να µη χρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γι αυτό θεωρώ σκόπιµο να αναφερθώ στα επιχειρήµατα αυτά. Α. Σχετικά µε την πρώτη άποψη λέω, ότι οι δυο άξονες αυτός που εγκρίθηκε και αυτός που προτείνω απέχουν µεταξύ τους από 300 έως 500 µέτρα. Εποµένως η παραγωγικότητα της γης δεν διαφοροποιείται. Ως προς την έκταση που θα απαλλοτριωθεί και η οποία ανέρχεται στα 400 περίπου στρέµ. (8000x50=40.000m 2 ), η εγκριθείσα λύση κερδίζει µόνο 50 στρέµµατα (2.500x20=50.000m 2 ) όση είναι η έκταση που καταλαµβάνει ο υφιστάµενος δρόµος στα 2,5 χλµ. µε τον οποίο ταυτίζεται η νέα χάραξη. 31

32 Σχετικά µε το κόστος, είναι κατά πολύ µικρότερο σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό που συνέταξα, γιατί η λύση αυτή δίνει την δυνατότητα να µελετηθεί η αρτηρία µε διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά που µειώνουν το κόστος. Ανέρχεται δε στο ποσό των όπως πιο πάνω υπολόγισα για το υπόψη τµήµα. Σχετικά µε το τρίτο επιχείρηµα, προκειµένου να κατασκευασθεί ένα έργο ελαττωµατικό ως προς την χρήση του και ως προς την µακρόπνοη στρατηγική του, όπως συµβαίνει µε το υπόψη, είναι προτιµότερο να χαθεί η χρηµατοδότηση. Η σύνδεση αυτή εφ όσον επιλεγεί νέα χωροθέτηση των δυο οδικών δικτύων, της Εγνατίας και του Εθνικού Οδικού ικτύου Θεσ/νίκης - Αλβανίας αργά ή γρήγορα θα πραγµατοποιηθεί. Είναι έργο Εθνικής σηµασίας και η πολιτεία θα διαθέσει τα απαραίτητα κονδύλια. Το συµφέρον των κατοίκων της Ηµαθίας είναι η περιοχή αυτή να έχει δυο οδικά δίκτυα. Το επαρχιακό και το Εθνικό, ανεξάρτητα µεταξύ τους, τα οποία εκτός του φυσικού προορισµού τους, να συµβάλλουν και στην οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής. Όλοι Ηµαθιώτες φυσικά και οι Εδεσσαίοι, ονειρεύονται, ένα δρόµο προδιαγραφών Εγνατίας, όπως µπορεί να γίνει και ο υπόψη δρόµος, ώστε η διαδροµή Βέροιας και Έδεσσας να µη διαρκή περισσότερο από 20 λεπτά. Μια γρήγορη, άνετη, ευχάριστη και προπαντός ασφαλής κίνηση θα ενοποίηση όλες τις πόλεις που βρίσκονται στην διαδροµή του άξονα, Βέροια, Νάουσα, Σκύδρα, Έδεσσα καθώς και τους µικρότερους οικισµούς και έτσι θα δηµιουργηθεί µια ενιαία πόλη περίπου κατοίκων όπου θα µπορέσουν να αναπτυχθούν αξιόλογες και ανταγωνιστικές οικονοµικές µονάδες. 7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙ Α - ΝΑΟΥΣΑ Για το τµήµα Πατρίδα Νάουσα (Χ.Θ Χ..Θ ) για το οποίο έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες δηµοπράτησης του εφ όσον δεν υιοθετηθεί η λύση για νέα χωροθέτηση του άξονα να ζητηθεί από την..ε./π.κ.μ. να προβεί πριν την έγκριση των τευχών δηµοπράτησης σε µικροτροποιήσεις της υπάρχουσας εγκεκριµένης µελέτης όπως π.χ. 32

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο "ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ-

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ- 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. - φορέας υλοποίησης µελετητής Η παρούσα µελέτη αφορά τη βελτίωση τµηµάτων της επαρχιακής οδού Βέλου Στιµάγκα Νεµέα και πιο συγκεκριµένα των οδικών τµηµάτων : Νεµέα - Κούτσι και Κούτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 147.600.000 ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 147.600.000 ευρώ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κάθετος Άξονας 60 Εγνατίας Οδού ερβένι - Σέρρες - Προµαχώνας: Εργασίες ολοκλήρωσης τµηµάτων Α/Κ Λαγκαδά - Α/Κ Λαχανά και Στρυµονικό - Α/Κ Χριστού (60.1.1-60.1.2-60.2.2)» 147.600.000

Διαβάστε περισσότερα

2-36 Η Εθνική Οδός Μυτιλήνης Καλλονής, µέσω Μόριας, µήκους 37 χιλιοµέτρων (δευτερεύον εθνικό δίκτυο). Τον Ιανουάριο του 2007 δηµοπρατήθηκαν οι

2-36 Η Εθνική Οδός Μυτιλήνης Καλλονής, µέσω Μόριας, µήκους 37 χιλιοµέτρων (δευτερεύον εθνικό δίκτυο). Τον Ιανουάριο του 2007 δηµοπρατήθηκαν οι Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΛΕΣΒΟΥ 1 Η αναφορά µας περιορίζεται στο οδικό δίκτυο του νησιού Λέσβου που έχει και τα περισσότερα προβλήµατα. Η Λήµνος µε το πεδινό στην ουσία έδαφος έχει καλύτερο οδικό δίκτυο, το οποίο υστερεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR16.10 16.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR16.10 16. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR16.10 16.20» 36.000.000 Ευρώ εκέµβριος 2010 K:\NR1610-1620\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας.

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Συνδέει την κωμόπολη Αξιούπολη με το χωριό Φανός. Ο Φανός έπειτα συνδέεται με τα χωρία Σκρά και Πλαγία. Ο υφιστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ Τηλέφωνο : 2651360500

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τη χάραξη νέας θέσης παραβολής κρουαζιερόπλοιου, ολικού μήκους άνω των 300μ.

Τη χάραξη νέας θέσης παραβολής κρουαζιερόπλοιου, ολικού μήκους άνω των 300μ. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας στα πλαίσια της από 13/2/2008 Προγραμματικής Σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου, είχε χρηματοδοτήσει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Τροποποίηση Προγραμματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ Σεπτέµβριος 2012 K:\N1800b\cons\tefxi\MAPS.doc Ν1800b/4961 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3.4)» 14.268.000,00 (µε ΦΠΑ) Αύγουστος 2013 K:\A6033-6034\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 917.000,oo ΘΕΣΗ: T. Κ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ, ΓΥΜΝΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 2 9 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 0 7 Η Μ Ε Ρ Ι Α ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Ηµερίδα για την Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ στη XIO: Βραχυπρόθεσµες παρεµβάσεις χαµηλού κόστους στο Εθνικό Επαρχιακό Οδικό ίκτυο της Xίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 2 2. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ... 2 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 4. ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ... 4 5.1. ΧΑΡΑΞΗ ΟΔΩΝ... 4 5.2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ... 5 5.3. ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΛΙΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ. : ΝΕΜ 451 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : ΝΕΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ)

Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση μελετών Τοπογραφικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών και Περιβαλλοντικών στο τμήμα Χριστός - Κάτω Αμπέλα, 60.3.1/60.3.2 του Κάθετου Άξονα 60 " ερβένι - Σέρρες - Προμαχώνας"-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Ιλίου, Ν. Αττικής ΕΡΓΟ: 28 ο Νηπιαγωγείο Ιλίου - Οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 650/2015 ΘΕΜΑ: 32 ο Αποδοχή της πρότασης 1 ης τροποποίησης της οριστικής μελέτης οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης Υφιστάμενη κατάσταση, προτάσεις

Ο Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης Υφιστάμενη κατάσταση, προτάσεις Ο Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης Υφιστάμενη κατάσταση, προτάσεις Ι ο ύ λ ι ο ς 2014 1 Ο Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης Υφιστάμενη Κατάσταση Προτάσεις α. Υφιστάμενη Κατάσταση Λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 3.1 Γενικά Στο µέρος αυτό δίδονται κατευθυντήριες οδηγίες και γενικοί κανόνες για τη συλλογή και καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 09/03/2015 Α.Π. : οικ. 1057 Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 09/03/2015 Α.Π. : οικ. 1057 Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ Τηλέφωνο : 22513-52000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε. Ε. Π α ρ. Ι ( I ), Α ρ. 3 7 2 2, 1 3 / 6 / 25000( 3I ) / 2 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 174 του 1986 33(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/Π..Ε A.M.: 04/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Εκπόνηση µελετών για την λειτουργία και αδειοδότηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ : ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ» Τ.Ε.Κ.Μ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ατζέμη Μαρία Τοπ. Μηχανικός, MSC PM ιευθύντρια Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 462 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΜ 462 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ. : ΝΕΜ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 322-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Νέο Ψυχικό, 13/10/2014 Α.Π. : 1734/Φ.93 Προς: ΕΡΓΟΣΕ ΚΑΡΟΛΟΥ 27 T.K : 10437

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Νέο Ψυχικό, 13/10/2014 Α.Π. : 1734/Φ.93 Προς: ΕΡΓΟΣΕ ΚΑΡΟΛΟΥ 27 T.K : 10437 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη)

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. και οδική ασφάλεια

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. και οδική ασφάλεια «Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΡΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» Αμφιθέατρο Βεργίνα του ΕΚΕΤΑ, Θεσσαλονίκη, 01.12.2014 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. και οδική ασφάλεια Μαρία Ατζέμη ιευθύντρια έργων οδικής ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Οι επεµβάσεις που πραγµατοποιούνται σε κάθε χώρο περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Οι επεµβάσεις που πραγµατοποιούνται σε κάθε χώρο περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ 6 1, Α Θ Η Ν Α - T. K. 1 0 5 5 1-3 ος ό ρ ο φ ο ς, γ ρ α φ ε ί ο 7 Τ Η Λ : 2 1 0. 3 2 1 0

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικής γεωλογικής µελέτης, γεωτεχνικής αξιολόγησης - µελέτης και προκαταρκτικών µελετών τεχνικών στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες" του τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1989 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1989 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΙΒΥΛΛΑΣ Γ. ΧΑΪΝΗ Όνομα Χαϊνη Σίβυλλα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65 Επάγγελμα Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διεύθυνση : Αγ. Τριάδος 2 14122 Τηλ. Επικοινωνίας 6937111018 Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2 1.1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΈΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ - ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 2 1.2 ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ 1.3 ΔΑΝΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ε1-Ε4 2 1.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/26-07-2011 Αριθμός Απόφασης 46/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/26-07-2011 Αριθμός Απόφασης 46/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/26-07-2011 Αριθμός Απόφασης 46/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 26 Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε. Επισκοπής Προϋπολογισµός: 145.000.00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ηράκλειο 2011 1 Η Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις

Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις 3D Πανοραμικές εικόνες και Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων 7.500 χιλιόμετρα 3D εικόνων 165.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

1 Λειτουργική Κατάταξη Οδικού ικτύου (ΟΜΟΕ - ΛΚΟ ) 2001. 2 ιατοµές (ΟΜΟΕ - ) 2001. 3 Χαράξεις (ΟΜΟΕ - Χ) 2001. 4 Κύριες Αστικές Οδοί (ΟΜΟΕ - ΚΑΟ) 2001

1 Λειτουργική Κατάταξη Οδικού ικτύου (ΟΜΟΕ - ΛΚΟ ) 2001. 2 ιατοµές (ΟΜΟΕ - ) 2001. 3 Χαράξεις (ΟΜΟΕ - Χ) 2001. 4 Κύριες Αστικές Οδοί (ΟΜΟΕ - ΚΑΟ) 2001 0. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν αφορά κυρίως τον επιβλέποντα και το προσωπικό του, τον υπεύθυνο ποιότητας κτλ. και καθοδηγεί αυτούς για τις απαραίτητες ενέργειες και την τήρηση των διαδικασιών αλλά ιδιαιτέρως για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ. Τροχαία Ατυχήµατα και Οδική Ασφάλεια

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ. Τροχαία Ατυχήµατα και Οδική Ασφάλεια 2 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Υ 2 0 0 8 Η Μ Ε Ρ Ι Α ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Ηµερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης µε θέµα: Τροχαία Ατυχήµατα και Οδική Ασφάλεια Οµιλία: «Στατιστικά στοιχεία στην εξέλιξη των τροχαίων ατυχηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.E. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.E. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.E. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης, µελέτης κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Προµήθεια, Εγκατάσταση, Προσωρινή Λειτουργία και Συντήρηση Συστήµατος Ηλεκτρονικών ιοδίων (ΣΗ ) απρόσκοπτης διέλευσης από πολλαπλές λωρίδες κυκλοφορίας (Multi-lane Free Flow) στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ946Ψ8ΟΝ-8ΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Απόσπασµα Πρακτικού 816 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου Ανώνυµη Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

ΑΔΑ: ΒΙΕ946Ψ8ΟΝ-8ΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Απόσπασµα Πρακτικού 816 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου Ανώνυµη Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΕ946Ψ8ΟΝ-8ΚΗ 816 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ. 816 της 816ης συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης της 20.02.14 Θέµα 18 ο : Ανάθεση Σύµβασης µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2 2 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 0 8 Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ «Μελέτες Εντοπισμού και Προτάσεων σε τμήματα και θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας στους Άξονες Τρίπολη-Καλαμάτα,

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7

Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7 Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7 Ηλιού Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος Καθηγ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Λεμονάκης Παναγιώτης Δρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm (ΝΕΤ ΟΔΟ Α-19) του οπλισμένου επιχώματος έχουμε εμβαδόν τυπικής διατομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ Α.3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Μετά την απόφαση ΔΜΕΟ/ο/612 της 16-2-2011, με την οποία εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά. Ασφάλεια σιδηροδρομικής υποδομής. Διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικής

Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά. Ασφάλεια σιδηροδρομικής υποδομής. Διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικής ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Χρίστος Πυργίδης Καθηγητής ΑΠΘ Θεματικές ενότητες εισήγησης Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά Ασφάλεια σιδηροδρομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1 ΑΤΕΛΩΣ άρθρο 276 παρ. 1 Ν. 3463/2006 ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Του Δήμου Χερσονήσου (άρθρο 1 παρ. 2 αρ. 17.6 Ν. 3852/2010), που εδρεύει στις

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού :

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : «Εγνατία Οδός Α.Ε. : ημιουργούμε το αύριο» Τ.Ε.Κ.Μ., Θεσ/νίκη 7 Οκτωβρίου 2013 «Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : Από την Κατασκευή στη Κωνσταντίνος Κουτσούκος, Πολ. Μηχανικός, MSCE, MA Economics /ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Το 1997 καταργήθηκε (προσωρινά) ο σταθμός Κεραμεικός της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, λόγω μη έγκρισης διέλευσης των σηράγγων κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το έργο αφορά την αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΛΚΟΥ»

«ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΛΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΛΚΟΥ «ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΛΚΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ ΓΑΡΥΤΤΟΥ 24, ΤΚ 15343 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη :

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 2 /2013 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 1 ης συνεδρίασης της Ε ιτρο ής Ποιότητας Ζωής του ήµου Λαµιέων. Θ Ε Μ Α : «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ». Σήµερα την 14η

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23.07.2013. Αριθ. Πρωτ. 2811. κ.κ. Μπρούνο και Λουκά Μπατάλια, Αλίζ Μανσέτ και Τζεορτζιάννα Φρουµούζου (δια του µηχανικού κ.

Αθήνα, 23.07.2013. Αριθ. Πρωτ. 2811. κ.κ. Μπρούνο και Λουκά Μπατάλια, Αλίζ Μανσέτ και Τζεορτζιάννα Φρουµούζου (δια του µηχανικού κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Τµήµα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνηµείων & Αρχαιογνωστικής Έρευνας Ταχ. /νση: Κλεψύδρας 2 105 55 Αθήνα Πληροφορίες:. Κορµανιάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. Ύδρευση Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: # Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ. Ιωακειμίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Ταχ. /νση : Πλατεία Κανουπάκη, Ταχ. Κωδ.: 722 00 Ιεράπετρα Τηλ : 28423 40375 Fax : 28420 26110 E-mail: kyrva@ierapetra.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 31/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ημερομηνία: Ώρα: Ελεγκτής: Γραμμή: Καταγραφή Υφιστάμενης Προσωρινή Μόνιμη στάση: Καιρικές συνθήκες: Κωδικός στάσης / στάση: Όνομα στάσης: Μεταφορά/Κατάργηση Υφιστάμενης Ίδρυση νέας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.

ΔΕΥΑΡ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00 (χωρίς το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.160.000 ευρώ. Μάιος 2011. K:\N5300a\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5300/4981/B02

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.160.000 ευρώ. Μάιος 2011. K:\N5300a\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5300/4981/B02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Πλαγιάς (Ν53.00)» 1.160.000 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα