ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ Η Μ Α Ο ΙΑ Σ^^

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ Η Μ Α Ο ΙΑ Σ^^"

Transcript

1 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ Η Μ Α Ο ΙΑ Σ^^ Τετραμηνιαία έκδοση της Εταιρείας Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν, Ημαθίας (Ε.Μ.Ι.Π.Η.)

2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 (ΤΕΥΧΟΣ 21) Ί Ά Χρηστός Σ. Ζάλιος, εκπ αιδευτικός Τα Λευκάδια Νάουσας (3 μέρος) Το πρώτο σχολείο στα Λευκάδια στις αρχές του 20ου αιώνα Στα χωριά κατά κανόνα υπήρχαν μόνο γραμματοδιδασκαλεία, στα οποία διδάσκονταν κυρίως ανάγνωση και γραφή, «γράμματα» όπως τα έλεγαν. Όσα παιδιά ήθελαν και μπορούσαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους πήγαιναν στην κοντινή Νάουσα. Οι γραμματοδιδάσκαλοι των χωριών πληρώνονται ετησίως από 6 έως 10 τουρκικές λίρες και συνήθως κατά τετραμηνία. ΑτΓ<). 5 Ι ^ Χ Ο Α. ί τ Ο Ε » ^ Ο Γ Γ ν γ «Λ V 0^*0 ν τ,»1***»>< Χ Τ "?! νΰ'ν ΜΛΓ ΤΤ.Τ > ί γχ') <Γγ$,τ ςν ηγ «X 5 *' έί 4 /, ι **** \9trA -λ -ά ε-ν Ίύ>Ια 3ο λ ΐίτ φφ-ονζ«γ/0γ^ Οι πληροφορίες για την εκπαιδευτική κατάσταση που επικρατούσε στα Λευκάδια στις αρχές του 20ου αιώνα, βγαίνουν όπως και για τα άλλα χωριά της περιοχής Ναούσης από αποδείξεις για την πληρωμή των δασκάλων και για την αντιμετώπιση των αναγκών των σχολείων, που η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης προσπαθεί να καλύψει. Τα χρήματα στη Θεσσαλονίκη τα παίρνουν συνήθως από το Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος σ' αυτή. Απόδειξη παραλαβής χρηματικής ενίσχυσης για το σχολείο των Λευκαδίων Στα Λευκάδια κατά το σχολ. έτος λειτουργεί γραμματοδιδασκαλείο. Δάσκαλος είναι ο Αθανάσιος Κ. Διαμάντης. Η απόδειξη για δύο οθωμανικές λίρες, που τις στέλνει η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης ως επίδομα στο σχολείο για την πρώτη τετραμηνία του σχολικού έτους , φέρει την υπογραφή του δασκάλου, τη σφραγίδα του Μουχτάρη και την υπογραφή του εφοροεπίτροπου Ιω. Ζλατάνη. Η απόδειξη έχει ημερομηνία, εν Ναούση τη 30 Ιανουάριου Τα χρήματα εδόθησαν για το σχολείο στο Ναουσαίο Γ. Κύρτση1, από το Γενικό Πρό- 1 Είναι ο Γ. Κύρτσης που στις 11/8/1896 είχε διοριστεί εξ οφφικίου από το Μητροπολίτη Βεροίας- Ναούσης, ταμίας στην Εφορία σχολείων Ναούσης. Η εφορεία των σχολείων ήταν υπεύθυνη για τη λειτουργία των σχολείων. Είχαν τα κλειδιά των σχολείων, τη σφραγίδα, τα βιβλία καθώς και την ευθύνη για το διορισμό και τον έλεγχο των δασκάλων. Ο ταμίας της εφορίας συγκέντρωνε από τους επιτρόπους των εκκλησιών τα ορισμένα για τα σχολεία επιδόματα. Ο Γεώργιος Κύρτσης, το 1902 φαίνεται να έχει εγκατασταθεί για επαγγελματικούς λόγους στη Θεσσαλονίκη από όπου συνεχίζει να ενδιαφέρεται για την εκπαίδευση της περιοχής του, γιαυτό και τον βλέπουμε να παραλαμβάνει το επίδομα των 2 λιρών για το σχολείο στο Γκολεσιάνι. 25

3 ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Μ Ο Υ Ν. Η Μ Α Θ ΙΑ Σ ξένο της Ελλάδος κ. Ε. Κ. Ευγενιάδη2 την 1 Φεβρουάριου Η απόδειξη βρίσκεται στα αρχεία του Υπουργείου Εσωτερικών. Γεωργική κατάσταση των Λευκαδίων Τις κυρώτερες πληροφορίες για τη γεωργική κατάσταση της περιοχής στο πρώτο δέκατο του 20ουαιώνα μας τις δίνει ο Π. Δεκάζος, στον οποίο ανατέθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας να περιοδεύσει ως Τμηματάρχης Γεωργίας στα διάφορα κέντρα της Μακεδονίας με σκοπό τη γενική επισκόπηση των γεωργικών και κτηνοτροφικών συνθηκών της. Πράγματι ο Δεκάζος εκτελώντας την εντολή του Υπουργείου περιόδευσε στο μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας. Κατά τις περιοδείες του αυτές είχε την ευκαιρία να μελετήσει λεπτομερώς τις γεωργικές και κτηνοτροφικές συνθήκες της κάθε περιοχής. Τα αποτελέσματα της έρευνάς του όσον αφορά την περιοχή της Νάουσας δημοσιεύτηκαν το Σ' αυτήν περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που ακολουθούν για το Γκολεσιάνι. Τσιφλίκι στο Γκολεσιάνι (Λευκάδια) Το τσιφλίκι κατοικείται από 15 ελληνικές οικογένειες σλαβόφωνες3. Ιδιοκτήτες του είναι α) ο Δημήτριος Χατζηνώτας, από τη Νάουσα β) ο Μουσουλμάνος Ρασήμ μπέης, από τη Βέροια Συνολική έκταση 5000 Στρέμματα (τουρκικά) Καλλιεργήσιμη έκταση 3000 «Καλλ ιεργού μ ε νη «Καλλιεργούνται ετησίως Σίτος Στρέμματα Κριθή 300 «Βρώμη «Αραβόσιτος 400 «Σήσαμον 200 «Κέχρος 150 «Μπερνίτσα 150 «Όρυξα 40 «Ρόβι 20 «Σηροτροφία 15 κυτία Κτηνοτροφία Αιγοπρόβατα 1000 κεφαλές Χοίροι 10 «Χρησιμοποιούμενα υποζύγια Ίπποι 20 κεφαλές Όνοι 20 «Μελίσσια 20 κυφέλες 2 Ευγένιος Ευγενιάδης, διετέλεσε Γ ενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη, από το 1897 έως το Οι οικογένειες αυτές είναι δίγλωσσες, εκτός από την ελληνική μιλούν και ένα τοπικό σλαβογενές γλωσσικό ιδίωμα, που οι ίδιοι αποκαλούν «εντόπια». 26

4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 (ΤΕΥΧΟΣ 2 1) Παρατηρούμε ότι α π ό τα 1760 στρέμματα που καλλιεργούνταν ετησίως τα 1300 σπέρνονταν με σιτηρά, τα 400 με καλαμπόκι, τα 40 με ρύζι και τα 20 με ρόβι. ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» Με πρωτοβουλία του X" Κωνσταντίνου Μαλούση το 1922 δημιουργήθηκε ο Γεωργικός Πολιτικός Σύνδεσμος Περιφερείας Ναούσης «Η Δήμητρα». Το σωματείο προέκυψε άπό τη συνεργασία 14 χωριών της περιφέρειας Νάουσας. Στο συμβούλιο του συνδέσμου μετείχαν από τα Λευκάδια οι Κων. Αναστασίου και Αντώνης Δημισιάρης. Η σύσταση του σωματείου έγινε με την 21/ απόφαση του Πρωτοδικείου Βέροιας. Έδρα του σωματείου είναι η Νάουσα και σκοπός του σωματείου σύμφωνα με το καταστατικό του είναι: «Η πολίτική μόρφωσις των αγροτών, η καθοδήγηοις αυτών εις την σκοπιμωτέραν χρήση της ψήφον των κ ατά τας τοπικάς και τας βονλευτικάς εκλογάς σνμφώνως πρός τα πραγμ ατικά, ηθικά και υλικά συμφέροντα τούτων, όλης της αγροτικής τάξεω ς και την συνεργασίαν μετ' άλλων ομοφρόνων συλλόγων. Η εν τω εσω τερικώ πολιτική επιδίω ξις της δια προσφορών νομο- Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο του Γεωργικού Πολιτικού Συνδέσμου 14 χωριών της περιφέρειας Ναούσης θετικών διοικητικών μέτρων ηθικής, υλικής εξιψώσεως της αγροτικής τάξεως. Η προσπάθεια προς σννένωσιν μετά των αγροτικών πολιτικών οργανισμών των άλλων βαλκανικών κρατών προς καθορισμόν κοινών κατακτήσεω ν» Η φωτογραφία εικονίζει μερικά μόνο από τα μέλη του συμβουλίου το οποίο απαρτιζόταν από τους παρακάτω: Πρόεδρος : Κωνσταντίνος Χατζημαλούσης (ιδρυτής του συνδέσμου) Αντιπρόεδρος : Γεώργιος Κρέξης (Αγγελοχωρίου) Γραμματέας : Αντώνης Καραμπατάκης (Ανω Κοπανού) Ταμίας : Γεώργιος Π. Μπουρδάνος (Μονοσπίτων) Σύμβουλοι : Χρ. Σέπκας και Ιωάννης Παπακωνσταντίνου (Ανω Κοπανού), Ιωάννης Παπα- 2 7

5 ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Μ Ο Υ Ν. Η Μ Α Θ ΙΑ Σ ϊωάννου καί Ευάγγελος Γκόγκος (Κάτω Κοπανού), Δημήτρης Ποβανίτσκας καί Κωνσταντίνος Σταύρου (Μονοσπίτων), Αλέξ. Παπαντίνας καί Δημ. Γερομάνης (Γιάντσιστας), Αθαν. Κουλής καί Γεώργιο Σιαρένος (Αγίας Μαρίνας), Χρ. Πέσιος καί Χρ. Μπάμπος (Ζερβοχωρίου), Βασ. Θ. Δάγγας και Γεώργιος Πίτας (Βέτσιστας-Αγγελοχωρίου), Ιωάννης Μουδίρης και Χρηστός Δινόρης (Επισκοπής), Κων. Αναστασίου και Αντώνης Δημισιάρης (Γκολισιανίου), Χρηστός Τύπου και Δημήτριος Πέτρου (Γιαννάκοβου-Γιαννακοχωρίου), Κωνστ. Καραντώνης και Στυλ. Μάντος (Τσαρμορίνοβου - Μαρίνας), Γεώργιος Αντάρας και Γεώργιος Τσέλως (Νάουσας) και άλλους συμβούλους των χωριών Λυκοβίτσιστα και Γενίκιοϊ. Το σωματείο φαίνεταινα διαλύθηκε με την απόφαση 34/1939 του Πρωτοδικείου Βέροιας. Η γεωργική κατάσταση μετά την οριστική διανομή του 1936 Η γεωργική κατάσταση το έτος 1936 μετά την οριστική διανομή του αγροκτήματος Λευκαδίων ήταν η ακόλουθη : Η συνολική έκταση του αγροκτήματος το 1936 ήταν στρέμματα. Από αυτά οι καλλιεργούμενες εκτάσεις ήταν στρέμματα. Σε σύνολο 118 κληρούχων από τους οποίους οι 86 ήταν πρόσφυγες και 32 γηγενείς κάτοικοι του χωριού, μοιράστηκαν 141 κλήροι. Η καθαρώς διανεμηθείσα έκταση ήταν στρέμματα σε σύνολο καλλιεργούμενων στρεμμάτων. Οι μη καλλιεργούμενες εκτάσεις περιελάμβαναν : Είδος έκτασης Στρέμματα Βοσκή πεδινή Χέρσα 168 Δάση 67 Συνοικισμός 348 Αλώνια 84 Δρόμοι 173 Νεκροταφείον 18 Ρεύματα 384 Πλινθοποιέ ίον 9 Αθροίσματα Μπορούμε να πούμε ότι τα Λευκάδια το 1936 σε σύνολο στρεμμάτων περιελάμβαναν στρέμματα καλλιεργούμενων εκτάσεων και στρέμματα μη καλλιεργούμενων εκτάσεων. Η σημερινή γεωργική κατάσταση στα Λευκάδια Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Νάουσας, το 2011 η καλλιεργήσιμη έκταση στα Λευκάδια ήταν στρέμματα. Από αυτά τα στρ. χρησιμοποιούνται για δενδρώδεις καλλιέργειες, τα 376 για αροτραίες και τα 685 βρίσκονται σε αγρανάπαυση. Η κτηνοτροφία είναι αρκετά περιορισμένη. Εκτρέφονται κυρίως βοοειδή και αιγοπρόβατα σε μικρούς αριθμούς. Κύρια ασχολία των κατοίκων παραμένει η Γεωργία. Διοικητικές μεταβολές Λευκαδίων ( ) Γκολεσιάνι Ν. Πέλλης Ο οικισμός προσαρτάται στην κοινότητα Σερμορινόβου : ΦΕΚ 152Α - 09/07/

6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 (ΤΕΥΧΟΣ 21) Το ΓκοΛεσιάνι μετωνομάστηκε σε Γυμνοτόπι : ΦΕΚ. 401Α/ Υποθέτουμε ότι υπήρχε διάσταση ως προς το νέο όνομα του χωριού, εάν θα ονομαστεί Γυμνότοπος (ΓκοΛεσιάνι = Γυμνότοπος) ή Λευκάδία. Τελικά από ότι φαίνεται επικράτησε το όνομα Λευκάδία. Ο οικισμός μετονομάζεται από ΓκοΛεσιάνι σε Λευκάδία : ΦΕΚ 97Α - 18/03/1926 Κοινότης Λευκαδίων Ν. ΠέλΑης Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Μαρίνας της επαρχίας Εδέσσης του Νομού Πέλλης και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Λευκαδίων : ΦΕΚ 2Α - 07/01/1931 Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Εδέσσης του νομού Πέλλης και υπάγεται στην επαρχία Ημαθίας του νομού Θεσσαλονίκης : ΦΕΚ 257A - 31/07/1941 Κοινότης Λευκαδίων Ν. Θεσσαλονίκης Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ημαθίας του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Ναούσης του νομού Ημαθίας : ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946 Κοινότης Λευκαδίων Ν. Ημαθίας Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ημαθίας του νομού Ημαθίας από την επαρχία Ναούσης του νομού Θεσσαλονίκης. Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Λευκαδίων και προσαρτάται στο δήμο Ανθεμίων. Η κοινότητα καταργείται : ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997 Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ανθεμίων και προσαρτάται στο δήμο Ναούσης : ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010 ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ Το Σεπτέμβριο του 1913 πραγματοποιήθηκε από τον ελληνικό στρατό απογραφή του πληθυσμού των 1980 οικισμών (πόλεων και χωριών) των νέων επαρχιών της Μακεδονίας. Στην πρώτη αυτή απογραφή υπό το ελληνικό πλέον κράτος, εμφανίζεται να διαβιούν στο χωριό 131 κάτοικοι, από τους οποίους οι 61 είναι άνδρες και οι 70 γυναίκες. Το 1920 στις 19 Δεκεμβρίου γίνεται η πιο σοβαρή και αναλυτική απογραφή από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Καταγράφειτον πληθυσμό ανά νομούς, επαρχίες ή υποδιοικήσεις, πόλεις και χωριά και περιλαμβάνει για πρώτη φορά και τη Μακεδονία. Η στατιστική υπηρεσία στις Επετηρίδες της, αυτή θεωρεί ως την πρώτη επίσημη απογραφή της Ελλάδας. Τα Λευκάδία την περίοδο αυτή υπάγονται διοικητικά στην Κοινότητα Σερμορίνοβου της Υποδιοίκησης Εδέσσης. Στην απογραφή του 1920, εμφανίζεται μια μικρή μείωση στον πληθυσμό του χωριού κατά 13 άτομα. Οι πραγματικοί κάτοικοι του οικισμού το 1920 είναι 118 άτομα. Τα αμέσως επόμενα χρόνια γίνονται στον ελλαδικό χώρο και ιδιαίτερα στις βόρειες περιοχές δραματικές αλλαγές και ανακατατάξεις πληθυσμού με την έλευση των προσφύγων και την ανταλλαγή. Η οριστική αυτή εικόνα θα αποτυπωθεί.στην απογραφή του Την περίοδο αυτή σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων (Ε.Α.Π.) που δημοσιεύτηκαν το έτος 1928, παρουσιάζεταιη παρακάτω εικόνα: Τα στοιχεία είναι από το Γραφείο Βεροίας, όπου η Ε.Α.Π. εγκατέστησε προσφυγικές οικογένειες / άτομα σε 71 οικισμούς (συνοικισμούς). Σε 14 από τους οικισμούς αυτούς, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ως αμιγώς προσφυγικοί, εγκαταστάθηκαν 912 οικογένειες /3.215 άτομα. Σε 57 μικτούς οικισμούς (γηγενών και προσφύγων) εγκαταστάθηκαν οικογένειες / άτομα. 29

7 ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Μ Ο Υ Ν. Η Μ Α Θ ΙΑ Σ Τα στοιχεία του καταλόγου που μας δείχνουν πόσες οικογένειες και πόσα άτομα εγκαταστάθηκαν στα Λευκάδια είναι: Παλαιά ονομασία Μετονομασία οικογένειες Άτομα Σύνθεση Γκολεσιάνι Γυμνοτόπι μικτό Στην απογραφή που έγινε στις Μαΐου 1928, αποτυπώνεται πλέον η οριστική εικόνα του πληθυσμού του χωριού που είναι 395 κάτοικοι εκ των οποίων 188 άνδρες και 207 γυναίκες. Οι πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στα Λευκάδια προέρχονταν από τον Πόντο και από τη Ρωσία. Σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες η πρώτη ομάδα προσφύγων, ήρθε από το Μερτζάν της Ν. Ρωσίας το Ακολούθησαν άλλες δύο ομάδες προσφύγων το 1922 που προερχόταν η μία από την περιοχή Τοκάτ και συγκεκριμένα από το χωριό Εϊράπ (οι λεγόμενοι Εϊραπλίδες), ενώ η άλλη από γειτονική περιοχή του Απές (οι λεγόμενοι Απεσλίδες). Καταγραφή κατοίκων Λευκαδίων την περίοδο Δημήτριος Πλαταρίδης οικογένειες (40-50 κάτοικοι) Νικόλαος Σχενάς οικογένειες (40-50 κάτοικοι) Κ τ-ητοβ κάτοικοι Brancoff κάτοικοι Εθνολογική στατιστική των βιλαετίων Θεσσαλονίκης και Μοναστηριού κάτοικοι Απογραφές της Κοινότητας Λευκαδίων ( ) Κοινότητα Λευκαδίων Πληθυσμός Απογραφή έτους Άρρενες Θήλεις ΣΥΝΟΛΟ

8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 (ΤΕΥΧΟΣ 21) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ D. Μ. Brancoff, La Macédoine et sa population chrétienne, Paris, Paillares Michel, H Μ ακεδονική θύελλα, μετάφραση B. ΚαρδιόΛακα, εκδόσεις Τροχαλία Αλλαμανή Βικτωρία, Α ρχαία Μ ίεξα - Κοπανάς -Λ ενκάδια - Νάουσα, Έκδοση Νομαρχία Ημαθίας, Δήμου Νάουσας και ΙΖ' ΕΠΚΑ, Θεσσαλονίκη Αραβαντινός Π. Σπ., Ιστορία Αλή Π ασά του Τεπελενλή, εν Αθήναις.1895, Βακαλόπουλος Α. Κωνσταντίνος, Ιστορία τον Βόρειον Ελληνισμού - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, τρίτη έκδοση, Θεσσαλονίκη Βαλσαμίδης Εμμανουήλ, Ν άουσα , Νάουσα Ο ίδιος, ΜΙΕΖΑ, Νάουσα Βασδραβέλλης K. I., Οι Μ ακεδόνες κ α τά την επ ανάστασιν τον 1821, έκδοσις 3η, Θεσσαλονίκη 1967, 287. Βασίλειον της Ελλάδος - Ύτιουργείον Εθνικής Οικονομίας - Διεύθυνσις Στατιστικής, Απαρίθμησις των κατοίκων των νέων επαρχιώ ν της Ελλάδος τον έτους 1913, εν Αθήναις, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, Βασίλειον της Ελλάδος-Υπουργέίον Εθνικής Οικονομίας-Διεύθυνσις Στατιστικής, Λεξικόν των δήμων κοινοτήτων και συνοικισμών της Ελλάδος επι τη βάσει της απογραφής τον πληθυσμού τον έτους 1920, εν Αθήναις Βασίλειον της Ελλάδος-Υπουργείον των Εσωτερικών-Υπηρεσία Απογραφής, Σ τατιστικά α π οτελ έσμ ατα της γ ε νικής απογραφής τον πληθυσμού κ α τά την 27/10/1907, Επιμέλεια Γεωργίου Χωματιανού, τ.β', Εν Αθήναις Βουδούρης Γ. Αθανάσιος, «Η περιοδεία του Μητροπολίτου Βέροιας Δανιήλ ( ) στα χωριά της επαρχίας Βέροιας. Κατά ανέκδοτο κώδικα της Ιεράς Μητροπόλεως Βέροιας, Ναούσης και Καμπανίας», Μ ακεδονικά, 35, (2006), Γκούτας Αχιλλέας, Η Ν άουσα στον 19 αιώνα, Θεσσαλονίκη Δεκάζος Α. Παναγιώτης, Αι Τεωργικαί Σχέσεις της Μ ακεδονίας, Εν Αθήναις Ο ίδιος, Η Νάουσα της Μ ακεδονίας, Εν Αθήναις Δρακάκης Α., - Κούνδουρος Στ., Α ρχεία περί της σνστάσεως και εξελίξεω ς των Δήμων και Κοινοτήτων και της διοικητικής διαιρέσεω ς τον κράτους, τ.α1, Αθήναι Των ιδίων, Α ρχεία περί της σνστάσεω ς και εξελ ί ξεω ς των Δήμων και Κοινοτήτων και της διοικητικής διαιρεσεως τον κράτους, τ.β1, Αθήναι Ε.Α.Π. 1928, Κατάλογος των προσφυγικών συνοικισμών της Μακεδονίας σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ) έτος Εφημερίς της κυβερνήσεως : ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010, ΦΕΚ 97Α - 18/03/1926, ΦΕΚ 2Α - 07/01/1931, ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997, ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918. Ιστορικά Αρχεία Μακεδονίας, Α Αρχείον Θεσσαλονίκης , Επιμέλεια Βασδραβέλλη Κ. Ιωάννη, Θεσσαλονίκη Καραβίδας Δ. Κ., Αγροτικά, Εν Αθήναις Λεξικό δήμων και κοινοτήτων, απογραφή πληθυσμού Λεξικό δήμων και κοινοτήτων, απογραφή πληθυσμού Μακαρόνας I. X., «Χρονικά αρχαιολογικά-λευκάδια», Μ ακεδονικά, τ. Β', Θεσσαλονίκη Μακεδονία - Βιλαέτια Θεσσαλονίκης - Μοναστηριού, Εν Αθήναις Πέτσας Μ. Φώτιος, «Μνημειακοί μακεδονικοί τάφοι στην περιοχή της Νιάουστας», Νιάουστα, Έτος Α', φύλλο 2ο, Φεβρουάριος 1978, 6-7, 36. Ο ίδεος, Ο Τάφος τωνλ ενκαδίων, Εν Αθήναις Πλαταρίδης Δημήτριος, ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΝ ΒΟΔΕΝΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΎΞΕΩΣ, Εκ του γραφείου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Βοδενών, ΤΥΠΟΙΣ ΒΟΥΤΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑΣ, ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- ΠΟΛΕΙ1874. Πολιτιστική Εταιρεία Νάουσας "Αναστάσιος Μιχαήλ ο Λόγιος". Ν άουσα 19ος -2 0 ο ς αιώνας, Νάουσα Ρωμιοπούλου Κατερίνα, Λ ενκάδια - Α ρχαία Μ ίεζα, Αθήνα Σταλίδης Γ. Κ., «Η κατάσταση της παιδείας στα χωριά της περιφερείας Εδέσσης τα τελευταία χρόνια του περασμένου αιώνα», Ε δεσσαϊκά Χρονικά, τεύχος 4, Ιανουάριος-Απρίλιος 1973, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 15, ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ, ΕΚΔΟ- ΣΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΘΗΝΑΙ ΙΟΥΝΙΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 37, ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ, ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΘΗΝΑΙ ΙΟΥΝΙΟΣ Στουγιανάκης Ευστάθιος, Ιστορία της πόλεως Ναούσης, Εν Εδέσση Σχινάς Θ. Νικόλαος, ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΕΑΣ ΟΡΟΘΕΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, τ.γ, ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ Τουσίμης Γεώργιος, «Η Έδεσσα υπό τον Αλή Πασά», Εδεσσαϊκά Χρονικά, τεύχος 4, Ιανουάριος-Απρίλιος 1973, Χιονίδης X. Γεώργιος, Ιστορία της Βέροιας, τ.α, Βέροια Ο ίδιος, «Τα σχολεία Βερροίας - Ναούσης κατά το 1898», Μ ακεδονικόν Ημερολόγιον, ΕΤΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ, (1963), Κμμοβ 1900: Bacnλ Κχημοβί,, MaKedtmux enmozpipum u cmamucmuka, ΟοφιΐΛ Οι πληροφορίες για τη γεωργική κατάσταση μετά την οριστική διανομή του αγροκτήματος Λευκαδίων (1936) καθώς καιγία τη σημερινή γεωργική κατάσταση της Κοινότητας, δόθηκαν από το γεωπόνο κ. Ζαφείρη Τσουκαλά προϊστάμενο του Τμήματος Γεωργικής Ανάπτυξης του δήμου Νάουσας. 31

ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΑΝΤΖΑΚΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1910-1911

ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΑΝΤΖΑΚΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1910-1911 ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΑΝΤΖΑΚΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 90-9 Η Βόρεια Ελλάδα στις αρχές του 20ού αιώνα βρισκόταν ακόμη κάτω από οθωμανική κυριαρχία. Η Θεσσαλονίκη την περίοδο αυτή ήταν μία μεγαλούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΟΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΠΗΓΕΣ Νικόλαος Δ. Σιώκης ΟΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΠΗΓΕΣ Διδάκτορας Ιστορίας του Ελληνισμού, Θεολογική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (άρθρο 266 του Ν. 3852/2) ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΝΑΟΥΣΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

Φλάµπουρο: Η «αναζήτηση» ενός χωριού

Φλάµπουρο: Η «αναζήτηση» ενός χωριού Φλάµπουρο: Η «αναζήτηση» ενός χωριού Ο οικισµός Το σηµερινό Φλάµπουρο είναι ο παλαιός οικισµός Μπαϊρακτάρ Μαχαλάς (Bayraktar Mahalle) που µετονοµάστηκε το 1923 1. Ο οικισµός αυτός δεν µαρτυρείται στις

Διαβάστε περισσότερα

εμφανίζεται ο Φιλόθεος, ο όποιος υπογράφει έγγραφο του Πατριάρχη Γερασίμου 7. Επίσης κατά τό έτος 1798, σέ Πατριαρχικό καί Συνοδικό έγγραφο

εμφανίζεται ο Φιλόθεος, ο όποιος υπογράφει έγγραφο του Πατριάρχη Γερασίμου 7. Επίσης κατά τό έτος 1798, σέ Πατριαρχικό καί Συνοδικό έγγραφο Η ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΑΝΙΗΛ (1769-1799;) ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΚΩΔΙΚΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ Στα πλαίσια της ερευνάς μου για την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Δύο αξιόλογα σχολικά κτήρια του Άργους Ορεστικού ανακοίνωση στο συνέδριο του Άργους Ορεστικού στις 8.12.2012

Δύο αξιόλογα σχολικά κτήρια του Άργους Ορεστικού ανακοίνωση στο συνέδριο του Άργους Ορεστικού στις 8.12.2012 Πάνος Τσολάκης Δύο αξιόλογα σχολικά κτήρια του Άργους Ορεστικού ανακοίνωση στο συνέδριο του Άργους Ορεστικού στις 8.12.2012 Το Άργος Ορεστικό αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ν. Καστοριάς, με πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

Η ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Η ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Βασλή Δήμητρα Ιούλιος 2002 1 Γεωφυσικά στοιχεία της περιοχής Ο νομός Δράμας βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της Μακεδονίας στα σύνορα με την Βουλγαρία. Ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας : Στατιστική παρουσίαση των γεωργικών προϊόντων του Νομού Ξάνθης υποβληθείσα στην Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΒΟΒΟΥΣΑΣ»

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΒΟΒΟΥΣΑΣ» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΒΟΒΟΥΣΑΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Μάρκος Σκούλιος Α.Μ. 966 Χρήστος Καραβίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ EΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ Εισαγωγή: Η περίοδος 1912-22 Ο νομός Σερρών προσαρτήθηκε στο ελληνικό κράτος μετά τον

Διαβάστε περισσότερα

(1867), εις X. Παπαστάθη, ό.π., σσ. 37-43.

(1867), εις X. Παπαστάθη, ό.π., σσ. 37-43. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΔΟΥΛΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ. ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΟ 1907 Σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

1.4.4 Νοικοκυριά... 27 Δημοτική ενότητα Λάρισας... 27 Δημοτική ενότητα Κοιλάδας... 27 Δημοτική ενότητα Γιάννουλης... 28

1.4.4 Νοικοκυριά... 27 Δημοτική ενότητα Λάρισας... 27 Δημοτική ενότητα Κοιλάδας... 27 Δημοτική ενότητα Γιάννουλης... 28 ΜΕΡΟΣ Ι... 9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ... 9 Ενότητα 1... 10 1.Γενικά στοιχεία της περιοχής... 10 1.1 Ιστορικό συνένωσης... 10 1.2 Θέση και Έκταση του Δήμου...

Διαβάστε περισσότερα

Το γενεαλόγιο των Ομβριακιτών

Το γενεαλόγιο των Ομβριακιτών Το γενεαλόγιο των Ομβριακιτών ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος Ν. Αποστολόπουλος Διδάκτωρ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Το γενεαλόγιο των Ομβριακιτών ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΑ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ Σωφρόνης Χατζησαββίδης Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ 1. Παιδεία και εκπαίδευση από το 1204 έως τα μέσα του 19 ου αι. Η περιοχή του Πόντου άρχισε να αποκτά ιδιαίτερη πολιτισμική και εθνολογική ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - M.B.A. - «Περιφερειακή μελέτη εντοπισμού επενδυτικών ευκαιριών στο Νομό Σερρών»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, η δημογραφία

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, η δημογραφία ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, η δημογραφία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: Νικόλαος Μέρτζος Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Παπαστάθης Γεν. Γραμματέας: Τερέζα Πεντζοπούλου Βαλαλά Ταμίας: Θεόδωρος Δαρδαβέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Κατεύθυνση: Κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαίδευση ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΩΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΕΤΟΧΙΑ ΓΕΝΙΚΙΟΪ, ΑΓΙΑΣΜΑΤ(Ι), ΠΡΟΒΙΣΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ *

ΤΑ ΜΕΤΟΧΙΑ ΓΕΝΙΚΙΟΪ, ΑΓΙΑΣΜΑΤ(Ι), ΠΡΟΒΙΣΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ * ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΝΟΒΑΣ ΤΑ ΜΕΤΟΧΙΑ ΓΕΝΙΚΙΟΪ, ΑΓΙΑΣΜΑΤ(Ι), ΠΡΟΒΙΣΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ * Το Μαρμάρι 1, χωρίον των υστεροβυζαντινών χρόνων και προσήλωσις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2019 Ενότητα 1 : Στρατηγικός σχεδιασμός ΑΔΑ: ΩΥΧΓΩΚΑ-Β4Ω

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2019 Ενότητα 1 : Στρατηγικός σχεδιασμός ΑΔΑ: ΩΥΧΓΩΚΑ-Β4Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π. Τσαλδάρη 10-18450 - ΝΙΚΑΙΑ 213 2075 392 & 93 dsimvoulio@nikaia-rentis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυθαίρετη Δόμηση στην Ελλάδα: μια διερεύνηση

Η Αυθαίρετη Δόμηση στην Ελλάδα: μια διερεύνηση Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΜΒΑ Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων Διπλωματική Εργασία Η Αυθαίρετη Δόμηση στην Ελλάδα: μια διερεύνηση Όνομα: Αντώνιος Επώνυμο: Χατζηβασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Αμανατίδης Χ., Αράπη-Μπελώνη Π., Μπακατσέλος Ι., Μπούτση Χαραλαμπίδου Α.,Τριανταφυλλίδης Π.

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Αμανατίδης Χ., Αράπη-Μπελώνη Π., Μπακατσέλος Ι., Μπούτση Χαραλαμπίδου Α.,Τριανταφυλλίδης Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ A»

ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ A» ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ( PROJECT) ΤΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ A» 1 η Οµάδα Μαθητών ΒΑΛΑΚΑ. Ν, ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ.Ο,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ανάδειξη & Προβολή Πολιτιστικού Ψηφιακού Περιεχομένου με τη Χρήση Σύγχρονων Εφαρμογών και Εργαλείων ΤΠΕ» Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2012-2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2012-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2012-2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 1.1 Θεσμικό Πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων... 4 1.2 Το πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ... 5 1.3 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3852/2010, άρθρο 67. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3852/2010, άρθρο 67. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 2012 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 2012 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 2012 2014 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΉ... 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οθωμανική Aυτοκρατορία και οι υπήκοοί της (μέσα 15ου -- τέλη 16ου αιώνα)

Η Οθωμανική Aυτοκρατορία και οι υπήκοοί της (μέσα 15ου -- τέλη 16ου αιώνα) Κεφάλαιο 8 Η Οθωμανική Aυτοκρατορία και οι υπήκοοί της () Από τα μέσα του 15ου μέχρι τα τέλη του 16ου αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία ακμάζει: το κράτος εξαπλώνεται, η κεντρική εξουσία είναι ισχυρή, η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό έργο. «Έρευνα - Καταγραφή - Ταξινόμηση του Ιστορικού Αρχειακού Υλικού Δήμου Γορτυνίας»

Ερευνητικό έργο. «Έρευνα - Καταγραφή - Ταξινόμηση του Ιστορικού Αρχειακού Υλικού Δήμου Γορτυνίας» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ EPEYNΩ N Τελική έκθεση πεπραγμένων Ερευνητικό έργο «Έρευνα - Καταγραφή - Ταξινόμηση του Ιστορικού Αρχειακού Υλικού Δήμου Γορτυνίας» 1 Το Σεπτέμβριο του 2012 το Ινστιτούτο Ιστορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΗ ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΗ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 1928-1932

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΗ ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΗ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 1928-1932 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕΛΑΓΙΔΗΣ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΗ ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΗ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 1928-1932. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Α) Πρόσφυγες στο

Διαβάστε περισσότερα