Μπορούμε να ελέγξουμε τη νυκτουρία; Α. Αποστολίδης Επίκ. Καθ. Ουρολογίας- Νευροουρολογίας ΑΠΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μπορούμε να ελέγξουμε τη νυκτουρία; Α. Αποστολίδης Επίκ. Καθ. Ουρολογίας- Νευροουρολογίας ΑΠΘ"

Transcript

1 Μπορούμε να ελέγξουμε τη νυκτουρία; Α. Αποστολίδης Επίκ. Καθ. Ουρολογίας- Νευροουρολογίας ΑΠΘ

2 Αιτιοπαθογενετικοί άξονες αντιμετώπισης Έλεγχος νυκτουρίας Μείωση νυκτερινής πολυουρίας Αντιμετώπιση ΟΑΒ Αντιμετώπιση ΚΥΠ; Αντιμετώπιση διαταραχών ύπνου

3 Τί θεωρείται αποτελεσματικό στην θεραπεία της νυκτουρίας; Βελτίωση ποιότητας ζωής Μείωση επεισοδίων νυκτουρίας Μείωση ενόχλησης από νυκτουρία Αποτελεσματικότητα Περιορισμός συμπαρομαρτού ντων νόσων Αύξηση συνολικής διάρκειας ύπνου Παράταση χρόνου πρώτης αφύπνισης JP. Weiss et al. Neurourology and Urodynamics 30: (2011)

4 Προσαρμογή τρόπου ζωής Μεταβολές καθημερινών συνηθειών

5 Ενστάσεις! Ø Λίγα δεδομένα απουσία ελεγχόμενων μελετών Ø Η νυκτερινή λήψη υγρών και η πρόσληψη καφφείνης δεν βρέθηκαν να σχετίζονται με τη νυκτουρία σε ηλικιωμένους! Ø Περιορισμός 24- ωρης πρόσληψης υγρών κατά 25% πέτυχε αμφίβολης κλινικής αξίας αποτελέσματα (- 0,1 επεισόδια νυκτουρίας) Ø Δυσκολία τήρησης παρεμβατικών προγραμμάτων από τους ασθενείς Ø Παρεμβάσεις σε λήψη υγρών, ασκήσεις πυελικού εδάφους και εκπαίδευσης της κύστης αποτελεσματικές σε ασθενείς με ΟΑΒ- νυκτουρία JP. Weiss et al. Neurourology and Urodynamics 31: (2012)

6 Μεταβολές καθημερινών συνηθειών: Περπάτημα και νυκτουρία

7 Γρήγορο βραδυνό περπάτημα και νυκτουρία: «ο ύπνος έγινε βαθύτερος» Βελτίωση ποιότητας ζωής (50%)! Μείωση επεισοδίων νυκτουρίας ( ) Μετά 8 εβδομάδες Μείωση συχνότητητας ουρήσεων Μείωση οιδημάτων Μείωση σωματικού βάρους- λίπους Μείωση ΑΠ Sugaya K. et al. Biomedical Research 28: (2007)

8 Δεσμοπρεσσίνη και νυκτουρία Εκλεκτικός αγωνιστής του V2 υποδοχέα Αποφυγή αγγειοκινητικών παρενεργειών του V1 Ισχυρότερη και μακρύτερη διάρκεια δράσης από την βαζοπρεσσίνη Αυξάνει την επαναρόφηση Η2Ο στα απομακρυσμένα και αθροιστικά σωληνάρια και την συγκέντρωση των ούρων, μειώνοντας την παραγωγή τους Van Kerrebroeck P, et al. Int J Clin Pract 2010

9 Δεσμοπρεσσίνη και νυκτουρία Ø Σημαντικός αριθμός ελεγχόμενων, τυχαιοποιημένων μελετών (ICI 2008: LoE 1, Recommendaon grade A) Ø Αποτελεσματικότητα (μείωση επεισοδίων νυκτουρίας >50%): 33-46% έναντι 3-11% εικονικού φαρμάκου Ø Διατήρηση ή και βελτίωση αποτελεσματικότητας σε παράταση αγωγής μέχρι μήνες Ø Παράπλευρες ωφέλειες: o Βελτίωση ποιότητας ύπνου (ώρες αδιατάρακτου πρώτου ύπνου) o Βελτίωση ποιότητας ζωής o Θετική σχέση αποτελέσματος/κόστους, κυρίως χάρη στην βελτίωση παραγωγικότητας Van Kerrebroeck P, et al. Int J Clin Pract 2010

10 Ανταποκρίνονται το ίδιο άντρες και γυναίκες στη δεσμοπρεσσίνη; Αθροιστικά δεδομένα 3 μελετών Σημαντικά μεγαλύτερη μείωση νυκτερινού όγκου ούρων στις γυναίκες 2,7 φορές μικρότερο ED(50) του φαρμάκου στις γυναίκες = αυξημένη ευαισθησία Διπλάσια μείωση επιπέδων Να στις γυναίκες στην υψηλότερη δόση του φαρμάκου Σύσταση: θεραπευτική δόση μg melt στους άνδρες έναντι 25 μg στις γυναίκες Juul KV et al. Am J Physiol Renal Physiol. 2011

11 Δεσμοπρεσσίνη για νυκτουρία λόγω νυκτερινής πολυουρίας Ελάχιστη αποτελεσματική δόση 25μg στις γυναίκες έναντι 100μg στους άνδρες! Weiss JP, et al. Neurourol Urodyn Epub ahead of print

12 Δεσμοπρεσσίνη για μικτή νυκτουρία: νυκτερινή πολυουρία+μειωμένη κυστική χωρητικότητα P<0.001 Νυκτουρία P<0.001 % μεταβολή Νυκτερινός όγκος ούρων P<0.001 Δείκτης νυκτερινής πολυουρίας P<0.001 Δείκτης νυκτερινής κυστικής χωρητικότητας Lee ΗW et al. J Korean Med Sci 2010; 25:

13 Φουροσεμίδη+δεσμοπρεσσίνη 0 Νυκτουρία Νυκτερινός Όγκος ούρων Διάρκεια Αδιαtάρακτου ύπνου P<0.01 P<0.01 P<0.01 *Αρχική τιτλοποίηση σε O,1, 0,2 ή 0,4mg δεσμοπρεσσίνης Φουροσεμίδη +δεσμοπρεσσίν η Fei- Guo Fu et al. Neurourology and Urodynamics 30: (2011)

14 Δεσμοπρεσσίνη και υπονατριαιμία Ήπια υπονατριαιμία ( mmol/l): 15% ασθενών Σοβαρή υπονατριαιμία: 5% ασθενών Προδιαθεσικοί παράγοντες: Υψηλές δόσεις, Ηλικία > 65 ετών, Χαμηλά φυσιολογικά επίπεδα Να, Υψηλός αποβαλλόμενος όγκος ούρων 24- h Συγχορηγούμενα φάρμακα (θειαζιδικά διουρητικά, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης, χλωροπρομαζίνη, καρβαμαζεπίνη, λοπεραμίδη, NSAIDs) ten Doesschate T. Tijdschr Gerontol Geriatr ;41(6):256-61

15 α- αποκλειστές (ταμσουλοσίνη) και νυκτουρία Νυκτερινός όγκος ούρων Δείκτης νυκτερινής πολυουρίας

16 Η ταμσουλοσίνη διορθώνει τον κιρκάδιο ρυθμό παραγωγής ούρων σε ασθενείς με ΚΥΠ και ΝΠ Kojima Υ. Neurourology and Urodynamics 31:80 85 (2012)

17 Χειρουργική θεραπεία ΚΥΠ και νυκτουρία: μία προβληματική σχέση

18 Προστατεκτομή και νυκτουρία: θετικά μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα Cai T, et al. BJU Interna\onal 2006; 98:

19 Προστατεκτομή και νυκτουρία: μακροπρόθεσμα αποτελέσματα Άντρες με νυκτουρία 2: 35% προ θεραπείας έναντι 91% 3 χρόνια μετά TUR- P 29% ασθενών χάθηκαν στον επανέλεγχο Η νυκτουρία ανταποκρίνεται λιγότερο καλά στην TUR- P από τα άλλα LUTS Η μέση βελτίωση στη νυκτουρία είναι 1 επεισόδιο Bruskewitz RC, et al. J Urol 1986;136 :613 Yoshimura K, et al. Urology 2003;61:786 90

20 Α- αποκλειστές ή προστατεκτομή; Tamsulosin 0.4 mg per os (n = 33) or TURP (n = 33) 72- h ημερολόγιο ούρησης νυκτουρία και ώρες αδιατάρακτου ύπνου IPSS, ICIQ- N & ICIQ- Nqol Επανέλεγχος σε 3 και 12 μήνες Η TURP πέτυχε σημαντικότερες βελτιώσεις σε όλες τις παραμέτρους εκτός των HUS Simaioforidis V, et al. Int J Urol. 2011;18(3):243-8

21 Αντιφλεγμονώδη και νυκτουρία (Addla S, et al. Eur Urol 2006; 49:720-6) Δικλοφενάκη 50 mg ή placebo, cross- over, εβδ., νυκτερινή λήψη 35% ασθενών ανέφεραν βελτίωση Ανακατανομή 24ωρου παραγωγής ούρων αντί κατακράτησης υγρών

22 Αναστολέας COX- 2 και νυκτουρία (ΚΥΠ) Νυκτερινή λήψη Celecoxib 100mg ή placebo για 1 μήνα Falahatkar S, et al. UROLOGY 72: 813-6, 2008

23 Αντιμουσκαρινικά και νυκτουρία: αυξανόμενα δεδομένα αντικρουόμενα αποτελέσματα

24 Η μελέτη ASSIST: η σολιφενακίνη +ταμσουλοσίνη δεν βελτίωσε τη νυκτουρία σε άντρες με ΟΑΒ 638 ασθενείς νυκτουρία 2 σολιφενακίνη σε δόσεις 2.5 και 5 mg Yamaguchi O. et al Urology.2011 ;78(1):126-33

25 Η σολιφενακίνη βελτίωσε χαρακτήρες ύπνου σχετικούς με νυκτουρία σε άντρες και γυναίκες με ΟΑΒ (Ιαπωνία) 962 ασθενείς Σολιφενακίνη 5 ή 10 mg έναντι placebo Μείωση νυκτουρίας ( επεισόδια - p = μόνο σολιφενακίνη 10mg) Αύξηση διάρκειας αδιατάρακτου ύπνου (σολιφενακίνη 5 & 10mg) Βελτίωση ποιότητας ζωής σχετικής με ύπνο (σολιφενακίνη 5 & 10mg) Yokoyama O, et al. J Urol.2011 ;186(1):170-4

26 Η νυκτερινή χορήγηση τολτεροδίνης μειώνει τη νυκτουρία που σχετίζεται με επιτακτικότητα n- = 745 & n = 850 Νυκτουρία 2,5 Kaplan S, et al. UROLOGY 2006; 68: Rackley R, et al. UROLOGY 2006; 67:731-6

27 Τολτεροδίνη vs εκπαίδευση κύστης vs συνδυασμένη θεραπεία: συγκρίσιμα αποτελέσματα Τυχαιοποιημένη μελέτη 139 γυναίκες 12 εβδ. Song C, et al. J Korean Med Sci 2006

28 Αντιμετώπιση διαταραχών ύπνου Μελατονίνη (υπναγωγό) έναντι ριλφαμαζόνης (υπνωτικό): εξίσου αποτελεσματικά βραχυπρόθεσμα στη μείωση της νυκτουρίας Sugaya K. J Int Med Res. 2007;35: Η ζολπιδέμη (υπνωτικό) βελτίωσε σημαντικά τη νυκτουρία, συμπτώματα ούρησης και IPSS σε άνδρες που δεν ανταποκρίνονταν σε α- αποκλειστή Song YS, Ku JH. Int Urol Nephrol. 2007;39:

29 Αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας σε ηλικιωμένους Μείωση επεισοδίων νυκτουρίας Αυξημένη εγρήγορση Βελτίωση γνωστικών λειτουργιών Αποτελεσματικότητα CPAP Βελτίωση παραμέτρων καρδιαγγειακής υγείας Βελτίωση εκτελεστικών λειτουργιών Βελτίωση μνήμης Weaver Τ. & Chasens Ε. Sleep Med Rev ; 11(2):

30 CPAP και νυκτουρία: απουσία ελεγχόμενων μελετών Margel D. et al. UROLOGY 67: , 2006

31 Αλγόριθμος αντιμετώπισης νυκτουρίας Van Kerrebroeck P, et al. Int J Clin Pract 2010

32 Συμπεράσματα v Η αντιμετώπιση της νυκτουρίας πρέπει να είναι αιτιολογική και μπορεί να απαιτεί συνεργασία περισσότερων ειδικοτήτων v Μεταβολές του τρόπου ζωής και των συνθηκών ύπνου συστήνονται, αν και χωρίς ευρεία βάση δεδομένων v Η δεσμοπρεσσίνη είναι αποτελεσματική στη μείωση της νυκτουρίας ανεξέρτητα αιτιολογίας, βελτιώνοντας παράλληλα τις παραμέτρους του ύπνου v Αναγνώριση παραγόντων κινδύνου υπονατριαιμίας! v Τόσο η φαρμακευτική όσο και η χειρουργική θεραπεία της ΚΥΠ βελτιώνουν μακροπρόθεσμα τη νυκτουρία v Πολλές (αλλά όχι όλες) μελέτες στηρίζουν το ρόλο των αντιμουσκαρινικών v Περισσότερα δεδομένα απαιτούνται για τον ρόλο των αντιφλεγμονωδών παραγόντων και της αντιμετώπισης των διαταραχών ύπνου στον έλεγχο της νυκτουρίας

33 Το μέλλον στη νυκτουρία: αναπάντητα ερωτήματα Καθορισμός του κλινικά σημαντικού στη νυκτουρία Συσχέτιση ενόχλησης από τη νυκτουρία με την καθημερινότητα των ασθενών Ασθενοκεντρικός προσδιορισμός της αποτελεσματικότητας της θεραπείας Μελέτη της οικονομικής επιβάρυνσης της νυκτουρίας σε ασθενείς και κοινωνικό σύνολο

34 Το μέλλον στη νυκτουρία: ερευνητικά ερωτήματα Έρευνα στην παθογένεια της νυκτουρίας Ηλικιακές μεταβολές κιρκαδιανού ρυθμού Συσχέτιση με στάδια και διαταραχές ύπνου Παρολίγον νυκτουρία έναντι πραγματικής νυκτουρίας Κλινική έρευνα νυκτουρίας Προσδιορισμός ενδείξεων αντιδιουρητικής και αντιμουσκαρινικής αγωγής Συσχέτιση υπνικής άπνοιας με νυκτουρία, νυκτερινή πολυουρία και αποτελεσματικότητα θεραπείας Συσχέτιση παχυσαρκίας, πρόσληψης υγρών και νυκτουρίας Μελέτη πολυεστιακών σχημάτων αντιμετώπισης Αλγόριθμοι αντιμετώπισης προσαρμοσμένοι σε πληθυσμιακά χαρακτηριστικά ((παραγωγικές ηλικίες, Τρίτη ηλικία, άντρες / γυναίκες)

Αποτελεσματικότητα και συμμόρφωση ασθενών στη θεραπεία για την αντιμετώπιση της υπερδραστήριας κύστης

Αποτελεσματικότητα και συμμόρφωση ασθενών στη θεραπεία για την αντιμετώπιση της υπερδραστήριας κύστης Αποτελεσματικότητα και συμμόρφωση ασθενών στη θεραπεία για την αντιμετώπιση της υπερδραστήριας κύστης Απόστολος Αποστολίδης Επίκ. Καθ. Ουρολογίας- Νευροουρολογίας ΑΠΘ Έντυπο δήλωσης συμφερόντων Πολυκεντρικά

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Αποστολίδης Λέκτορας Ουρολογίας-Νευροουρολογίας Α.Π.Θ. Β Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν.Παπαγεωργίου Κέντρο Εγκράτειας και Παθήσεων Πυελικού

Απόστολος Αποστολίδης Λέκτορας Ουρολογίας-Νευροουρολογίας Α.Π.Θ. Β Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν.Παπαγεωργίου Κέντρο Εγκράτειας και Παθήσεων Πυελικού Απόστολος Αποστολίδης Λέκτορας Ουρολογίας-Νευροουρολογίας Α.Π.Θ. Β Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν.Παπαγεωργίου Κέντρο Εγκράτειας και Παθήσεων Πυελικού Εδάφους Α.Π.Θ. Φάρμακα εκλογής στην ΟΑΒ 4 th International

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια ούρων: Κλινική προσέγγιση και σύγχρονη αντιμετώπιση. Χαράλαμπος Κωνσταντινίδης, MD, FEBU, FECSM Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης

Ακράτεια ούρων: Κλινική προσέγγιση και σύγχρονη αντιμετώπιση. Χαράλαμπος Κωνσταντινίδης, MD, FEBU, FECSM Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης Ακράτεια ούρων: Κλινική προσέγγιση και σύγχρονη αντιμετώπιση Χαράλαμπος Κωνσταντινίδης, MD, FEBU, FECSM Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης Ιατρείο Νευροουρολογίας & ακράτειας Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Τα µυστικά ενός καλού ύπνου. Αθανασία Πατάκα Λέκτορας πνευµονολογίας ΑΠΘ

Τα µυστικά ενός καλού ύπνου. Αθανασία Πατάκα Λέκτορας πνευµονολογίας ΑΠΘ Τα µυστικά ενός καλού ύπνου Αθανασία Πατάκα Λέκτορας πνευµονολογίας ΑΠΘ Φυσιολογικός ύπνος Ο ύπνος είναι ένα ενδιάµεσο στάδιο µεταξύ της εγρήγορσης και του θανάτού. Εγρήγορση θεωρείται η ενεργητική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμουσκαρινικά και νευρογενής κύστη: Τι γνωρίζουμε και τι μας αγχώνει? Αθανάσιος Οικονόμου Ουρολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Αντιμουσκαρινικά και νευρογενής κύστη: Τι γνωρίζουμε και τι μας αγχώνει? Αθανάσιος Οικονόμου Ουρολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας Αντιμουσκαρινικά και νευρογενής κύστη: Τι γνωρίζουμε και τι μας αγχώνει? Αθανάσιος Οικονόμου Ουρολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας Σύγκρουση συμφερόντων Astellas Pfizer GSK Amgen Eli-Lilly

Διαβάστε περισσότερα

Benign Prostatic Hyperplasia OverActive Bladder

Benign Prostatic Hyperplasia OverActive Bladder Benign Prostatic Hyperplasia OverActive Bladder ΚΥΠ-Υπερλειτουργική κύστη Τάκος Α. Δημήτριος MD,FEBU Χειρουργός Ουρολόγος ΟΥΕΒΕ 2/4/2011 BPH ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ (Benign Prostatic Hyperplasia-BPH)

Διαβάστε περισσότερα

Ηανδρογενετική αλωπεκία (androgenetic

Ηανδρογενετική αλωπεκία (androgenetic Η ανδρογενετική αλωπεκία σχετίζεται σημαντικά με την ΚΥΠ και ίσως αποτελεί πρόωρο δείκτη εμφάνισης συμπτωμάτων. Arias-Santiago S, Arrabal-Polo M, Buendía-Eisman A, Arrabal-Martín M, Gutiérrez-Salmerón

Διαβάστε περισσότερα

Υπερλειτουργική κύστη

Υπερλειτουργική κύστη Υπερλειτουργική κύστη Η παρ ουσί αση Νεώτερα επιστημονικά δεδομένα & τι πρέπει να γνωρίζει ο φαρμακοποιός πρ οορ ί ζ ε τ αι Β Ουρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Σισμανόγλειο Γ.Ν.Α. μ ό ν ο γ ι α Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική» ΚΥΠ και PDE5i

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική» ΚΥΠ και PDE5i ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική» ΚΥΠ και PDE5i Χρυσοβαλάντης Τουτζιάρης PhD,FEBU,FECSM Επιμελητής Α A Ουρολογική Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Τι Τ π ρο ρ κ ο αλεί ε τ η τ ν υκ υ το τ υ ο ρ υ ί ρ α Α. Α θα θ ν α ασ α ό σ πο π υλος

Τι Τ π ρο ρ κ ο αλεί ε τ η τ ν υκ υ το τ υ ο ρ υ ί ρ α Α. Α θα θ ν α ασ α ό σ πο π υλος Τι προκαλεί τη νυκτουρία Α. Αθανασόπουλος Ορισµός Νυκτουρία είναι η αφύπνιση µία ή περισσότερες φορές για ούρηση στη διάρκεια της «νύχτας» (1). Πρέπει να προηγείται και να ακολουθεί ύπνος (1). 1.Abrams,P,

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική διαχείριση μέτριας-σοβαρής κατάθλιψης

Θεραπευτική διαχείριση μέτριας-σοβαρής κατάθλιψης Θεραπευτική διαχείριση μέτριας-σοβαρής κατάθλιψης Σύσταση 6: Σε άτομα με μέτρια και σοβαρή κατάθλιψη οι Γενικοί Ιατροί και οι άλλοι Ιατροί στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας συστήνεται να χορηγούν αντικαταθλιπτική

Διαβάστε περισσότερα

Í ÐÇ ÀÌÑÈʽÑÄÏÍ Ä ¼ÑÄÖÆ À ÑÇÔ ÏÍËÇ ÑÈÊ»Ô ÀÑÏÈÊ»Ô

Í ÐÇ ÀÌÑÈʽÑÄÏÍ Ä ¼ÑÄÖÆ À ÑÇÔ ÏÍËÇ ÑÈÊ»Ô ÀÑÏÈÊ»Ô 2,90 SEX ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΪΟΥ 50 54 6 8 12 18 24 26 30 LIFE POSITIVE > LIFE POSITIVE > LIFE POSITIVE > LIFE POSITIVE > LIFE EDITORIAL 10+ 1 ΑΠΟΡΙΕΣ για την υπνική άπνοια 12

Διαβάστε περισσότερα

102 103 104 105 106 107 Περιεχόμενα Φυσιολογία του ύπνου...2 Εισαγωγή ορισμοί...3 Σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο...6 - επιδημιολογικά στοιχεία...7 - προδιαθεσικοί παράγοντες...8 - κλινική εικόνα...9

Διαβάστε περισσότερα

5. Τελικές συστάσεις, βαθμός τεκμηρίωσης και σύστασης με υποστηρικτικό κείμενο

5. Τελικές συστάσεις, βαθμός τεκμηρίωσης και σύστασης με υποστηρικτικό κείμενο 5. Τελικές συστάσεις, βαθμός τεκμηρίωσης και σύστασης με υποστηρικτικό κείμενο Διάγνωση και διαγνωστικά εργαλεία Αναγνώριση Ανίχνευση της κατάθλιψης σε ομάδες υψηλού κινδύνου Σύσταση 1: Συστήνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΗΘΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΗΘΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΗΘΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ (Ανανεωμένο κείμενο Μάρτιος 2005) M. Oelke (chairman), G. Alivizatos, M. Emberton, S. Gravas, S. Madersbacher, M. Michel, J. Nordling, C. Rioja

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΙΚΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΙΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΙΚΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΙΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΙΚΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΙΣΗ (Eνημέρωση κειμένου Μάρτιος 2009) E. Wespes, E. Amar, I. Eardley, F. Giuliano, D. Hatzichristou,

Διαβάστε περισσότερα

σύγχρονη ουρολογία Γ. Πατσάης εκέµβριος 2009 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση >22

σύγχρονη ουρολογία Γ. Πατσάης εκέµβριος 2009 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση >22 σύγχρονη ουρολογία Γ. Πατσάης Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση εκέµβριος 2009 www.urology.edu.gr/contemporary-urology >22 editorial επαγγελµατισµός στην ιατρική κοινότητα; Η λέξη σίγουρα δεν προδιαθέτει θετικά

Διαβάστε περισσότερα

Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και καρδιαγγειακή νόσος

Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και καρδιαγγειακή νόσος Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 24: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση της συννοσηρότητας ατόμων με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και εξατομίκευση της θεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

Circadin. ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - http://psi-gr.tripod.com. Γενική παρουσίαση της κλινικής φαρμακολογίας

Circadin. ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - http://psi-gr.tripod.com. Γενική παρουσίαση της κλινικής φαρμακολογίας Monografia soma 11/29/07 1:39 PM Page 16 Circadin 16 Εισαγωγή Η θεραπεία των διαταραχών του ύπνου που σχετίζονται με μειωμένη έκκριση μελατονίνης κατά τη διάρκεια της νύκτας απαιτεί ένα θεραπευτικό σκεύασμα

Διαβάστε περισσότερα

Η οξεία πυελονεφρίτιδα μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και με ασφάλεια με 7ήμερη χορήγηση per os σιπροφλοξασίνης.

Η οξεία πυελονεφρίτιδα μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και με ασφάλεια με 7ήμερη χορήγηση per os σιπροφλοξασίνης. Η οξεία πυελονεφρίτιδα μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και με ασφάλεια με 7ήμερη χορήγηση per os σιπροφλοξασίνης. Sandberg T, Skoog G, Bornefalk Hermansson A, Kahlmeter G, Kuylenstierna N, Lannergerd

Διαβάστε περισσότερα

ERBP Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της υπονατριαιμίας

ERBP Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της υπονατριαιμίας ERBP Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της υπονατριαιμίας 1 Disclaimer: This document is written on behalf of ERBP which is an official body of the ERA-EDTA (European Renal Association

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΟΙΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΟΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΨΥΧΟΔΙΑΒΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΟΙΕΣ Α. Πολίτης Α. Μούγιας Ε. Κατιρτζόγλου ΣΚΟΠΟΣ Βοήθημα για τον κλινικό ιατρό στην προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΙΟ ΠΥΕΛΙΚΟ ΠΟΝΟ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΙΟ ΠΥΕΛΙΚΟ ΠΟΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΙΟ ΠΥΕΛΙΚΟ ΠΟΝΟ (Ενημέρωση κειμένου Απρίλιος 2010) M. Fall (chairman), A.P. Baranowski, D. Engeler, S. Elneil, J. Hughes, E. J. Messelink, F. Oberpenning, A.C. de C.

Διαβάστε περισσότερα

5. Τελικές συστάσεις, βαθμός τεκμηρίωσης και σύστασης με υποστηρικτικό κείμενο

5. Τελικές συστάσεις, βαθμός τεκμηρίωσης και σύστασης με υποστηρικτικό κείμενο 5. Τελικές συστάσεις, βαθμός τεκμηρίωσης και σύστασης με υποστηρικτικό κείμενο Διάγνωση και διαγνωστικά εργαλεία Διάγνωση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 1: Συστήνεται να γίνεται σπιρομέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

short news Ο. Βεργετάκη Γ. ασκαλόπουλος

short news Ο. Βεργετάκη Γ. ασκαλόπουλος 18-19 Ο. Βεργετάκη Γ. ασκαλόπουλος Αλλαντική τοξίνη Α για την υπερλειτουργική κύστη και την υπερλειτουργικότητα του εξωστήρα µυός σε ασθενείς µε νόσο Parkinson και πολυσυστηµατική ατροφία. Botulin Toxin

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Συντονιστής: Γεώργιος Δημητριάδης Μέλη: Ηλίας Μυγδάλης Νικόλαος Τεντολούρης ΟΡΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ Ορισμός Ο σακχαρώδης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Ν. Μυγδάλης. Συντονιστής Διευθυντής. Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα

Ηλίας Ν. Μυγδάλης. Συντονιστής Διευθυντής. Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1942 «Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση της επώδυνης διαβητικής νευροπάθειας» Ηλίας Ν. Μυγδάλης Συντονιστής Διευθυντής Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΟΗΘΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΗΓΑΣ MD, FEBU ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 3ο Π.Χ ΑΙΩΝΑ Ο ΗΡΟΦΙΛΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαρκής πρόκληση της αντιμετώπισης του χρόνιου βήχα στους ενήλικες Μία ανασκόπηση για τον κλινικό ιατρό

Η διαρκής πρόκληση της αντιμετώπισης του χρόνιου βήχα στους ενήλικες Μία ανασκόπηση για τον κλινικό ιατρό Ανασκόπηση Η διαρκής πρόκληση της αντιμετώπισης του χρόνιου βήχα στους ενήλικες Μία ανασκόπηση για τον κλινικό ιατρό Κωνσταντίνος Μπαρτζιώκας 1, MD, Αλέξης Παπαδόπουλος 1, MD, MSc, Κωνσταντίνος Κωστίκας

Διαβάστε περισσότερα

σύγχρονη ουρολογία Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση Ιούνιος 2009 www.urology.edu.gr/contemporary-urology >20

σύγχρονη ουρολογία Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση Ιούνιος 2009 www.urology.edu.gr/contemporary-urology >20 σύγχρονη ουρολογία Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση Ιούνιος 2009 www.urology.edu.gr/contemporary-urology >20 editorial Φρ. Σοφράς Το θέµα είναι τεράστιο. Καθηµερινά χιλιάδες άνδρες ακολουθώντας (ή όχι) τη συµβουλή

Διαβάστε περισσότερα