Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ. Ε. Ι. Α Θ Η Ν Α Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ HELLENIC REPUBLIC Τ. Ε.Ι. A Τ Η Ι Ν A S FACULTY OF HEALTH & CARING PROFESSIONS GENERAL DEPARTMENT OF ESSENTIAL MEDICAL LESSONS Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων Πανεπιστήµιο/ΤΕΙ : TEI AΘΗΝΑΣ Σχολή : EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Τµήµα : ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος : Xειµερινό Εξάµηνο Εαρινό Εξάµηνο 2011 Τόπος : ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΘΗΝΑ Ηµεροµηνία : IOYNIOΣ 2011 AΓ. ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ , ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλ Ηλ. Ταχ.: AG. SPYRIDONOS , EGALEO, GREECE Tel

2 1 Πίνακας περιεχοµένων Πρόλογος Η διαδικασία της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας της εσωτερικής αξιολόγησης Ανάλυση θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας 9 2.Παρουσίαση του Τµήµατος Γεωγραφική θέση του Τµήµατος Ιστορικό της εξέλιξης του Τµήµατος Σκοπός και στόχοι του Τµήµατος ιοίκηση του Τµήµατος.14 3.Προγράµµατα Σπουδών Προπτυχιακών Σπουδών Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών Ανταπόκριση του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τµήµατος και της κοινωνίας οµή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών Το εξεταστικό σύστηµα ιεθνής διάσταση του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α. Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση 26 Β. Αντιµετώπιση του πόνου ιδακτικό έργο Αποτελεσµατικότητα του διδακτικού έργου Ποιότητα και αποτελεσµατικότητα της διδακτικής διαδικασίας Οργάνωση και εφαρµογή του διδακτικού έργου ιαθέσιµα Μέσα και Υποδοµές Βαθµός αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών Αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων και η µεταξύ τους συνεργασία Βαθµός σύνδεσης της διδασκαλίας µε την έρευνα Συνεργασίες µε εκπιαδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και µε το κοινωνικό σύνολο Κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών Ερευνητικό έργο Προαγωγή της έρευνας στο Πλαίσιο του Τµήµατος..55 Eτήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Ιούνιος 2011

3 Ερευνητικές υποδοµές Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των µελών ΕΠ του Τµήµατος κατά την τελευταία πενταετία Αναγνώριση της έρευνας που γίνεται στο Τµήµα από τρίτους Ερευνητικές συνεργασίες του Τµήµατος ιακρίσεις και βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν απονεµηθεί σε µέλη του Τµήµατος Συµµετοχή των φοιτητών στην έρευνα ιοικητικές υπηρεσίες και υποδοµές Αποτελεσµατικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών Υπηρεσίες φοιτητικής µέριµνας Υποδοµές πάσης φύσεως που χρησιµοποιεί το Τµήµα Βαθµός αξιοποίησης νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες του Τµήµατος (πλην εκπαιδευτικές και ερευνητικές) Βαθµός διαφάνειας και αποτελεσµατικότητας στη χρήση υποδοµών και εξοπλισµού Βαθµός διαφάνειας και αποτελεσµατικότητας στη διαχείρηση οικονοµικών πόρων Πίνακες Παραρτήµατα 120 Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Ιούνιος 2011

4 3 Πρόλογος Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι µία τακτικά επαναλαµβανόµενη συµµετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόµενα διδακτικά εξάµηνα και επαναλαµβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός της Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι να διαµορφώσει και να διατυπώσει το Τµήµα κριτική άποψη για την ποιότητα του επιτελούµενου έργου του µε βάση αντικειµενικά κριτήρια και δείκτες κοινής συναίνεσης και γενικής αποδοχής, και µε τους ακόλουθους στόχους: 1. Την τεκµηριωµένη ανάδειξη των επιτευγµάτων του Τµήµατος 2. Την επισήµανση σηµείων που χρήζουν βελτίωσης 3. Τον προσδιορισµό ενεργειών βελτίωσης 4. Την ανάληψη πρωτοβουλιών για αυτοτελή δράση εντός του Τµήµατος, όπου και εφόσον είναι εφικτό 5. Τη λήψη αποφάσεων για αυτοτελείς δράσεις εντός του Ιδρύµατος, όπου και εφόσον είναι εφικτό. Πρόκειται ουσιαστικά για µια διαδικασία αυτοαξιολόγησης, που σηµατοδοτεί την ίδια την ταυτότητα του Τµήµατος, καθώς αποτυπώνει και αναδεικνύει όλα τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του, θετικά και αρνητικά, και καταγράφει τις φιλοδοξίες του. Κατά τη διάρκεια της Εσωτερικής Αξιολόγησης καταγράφονται τα σηµαντικότερα πορίσµατα που προκύπτουν από τη σύνθεση των στοιχείων, τα οποία συγκεντρώθηκαν µε τη συµµετοχή όλων των µελών του Τµήµατος, αναφορικά µε το υφιστάµενο και το επιθυµητό επίπεδο ποιότητας και τους τρόπους επίτευξής του. Η διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ), η οποία εγκρίνεται από το Τµήµα και ακολούθως διαβιβάζεται, µέσω της ΜΟ ΙΠ, στην Α ΙΠ, προκειµένου να κινηθεί η διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης. Υπεύθυνη για τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι η Οµάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ), που ορίζεται από το Τµήµα για τη διάρκεια της Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης. Όπως προαναφέρθηκε, η ΕΕΑ βασίζεται στα στοιχεία που έχει συλλέξει το Τµήµα και που περιλαµβάνονται στις Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις τους. Ωστόσο, η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης δεν πρέπει να αναλώνεται στην απλή παράθεση των στοιχείων αυτών, αλλά να υπεισέρχεται κριτικά στην ανάλυση και αξιολόγησή τους, µε στόχο την συναγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων και προτάσεων που θα οδηγήσουν στην βελτίωση της ποιότητας του Τµήµατος. Και τούτο, επειδή, σύµφωνα µε τον νόµο 3374/2005, «η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης συνεκτιµάται κατά τη λήψη αποφάσεων από τα αρµόδια όργανα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της Ακαδηµαϊκής Μονάδας ή του ιδρύµατος». Η λήψη αποφάσεων σε επίπεδο Πολιτείας, προϋποθέτει κατά κανόνα το επόµενο στάδιο, αυτό της Εξωτερικής Αξιολόγησης. Λεπτοµέρειες σχετικά µε το τελικό αυτό στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης θα γνωστοποιηθούν στα Τµήµατα κατά το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα. Το παρόν κείµενο αποτελεί πρότυπο σχήµα δοµής και περιεχοµένων της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης. Η διάρθρωσή του αντιστοιχεί πλήρως στις βασικές ενότητες των κριτηρίων που αναλύονται στο έντυπο της Α ΙΠ µε τίτλο «ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων ιασφάλισης Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Μονάδων» Έκδοση 2.0, Ιούλιος 2007, Α ΙΠ, Αθήνα: προγράµµατα σπουδών, διδακτικό έργο, ερευνητικό έργο, στρατηγική ακαδηµαϊκής ανάπτυξης, σχέσεις µε κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς, διοικητικές υπηρεσίες και υποδοµές. Πέρα από τα ανωτέρω, περιλαµβάνεται στην ΕΕΑ συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της ίδιας της διαδικασίας της εσωτερικής αξιολόγησης µέσα στο Τµήµα, καθώς και τα συµπεράσµατα και τα σχέδια βελτίωσης της ποιότητας του Τµήµατος. Γίνεται έτσι ευνόητο ότι η σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης σύµφωνα µε το προτεινόµενο Πρότυπο Σχήµα και η συµπλήρωση των Πινάκων που την συνοδεύουν (βλ. κατωτέρω, σελ. 14 κ.ε.) προϋποθέτει την σύνθεση στοιχείων που καταγράφονται από όλα τα µέλη του Τµήµατος στα ειδικά απογραφικά δελτία (βλ. Απογραφικό ελτίο Εξαµηνιαίου Μαθήµατος και Ατοµικό Απογραφικό ελτίο Μέλους Εκπαιδευτικού Προσωπικού, στο έντυπο της Α ΙΠ µε τίτλο «Απογραφικά ελτία και Ερωτηµατολόγιο Μαθήµατος/ ιδάσκοντος για τους Φοιτητές», Έκδοση 1.0, Ιούλιος 2007, Α ΙΠ, Αθήνα), και παράλληλα αξιοποιεί τις απαντήσεις στα ερωτήµατα που θέτει το τεύχος «ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων ιασφάλισης Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Μονάδων» Έκδοση 2.0, Ιούλιος 2007, Α ΙΠ, Αθήνα. Όλα τα προαναφερθέντα έντυπα, καθώς επίσης και οδηγίες για την συµπλήρωση ή αξιοποίησή τους δηµοσιεύονται στον ιστότοπο της Α ΙΠ (http://www.adip.gr). Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Ιούνιος 2011

5 4 Η χρήση του προτεινόµενου ενιαίου Πρότυπου Σχήµατος για τις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης όλων των Τµηµάτων των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης επιβάλλεται από την ανάγκη αναγωγής των στοιχείων και των συµπερασµάτων που αφορούν τα επί µέρους Τµήµατα στο επίπεδο του οικείου Ιδρύµατος (Πανεπιστήµιο, ΤΕΙ) και, τελικά, σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, επισηµαίνεται ότι τα Τµήµατα µπορούν να προσθέσουν ή και να εξειδικεύσουν συγκεκριµένα κριτήρια και δείκτες που απηχούν τις ιδιαιτερότητές τους, διευκρινίζοντας σε κάθε περίπτωση µε σαφήνεια το περιεχόµενο (τι και πώς;) και τη λογική (γιατί;) της διαφοροποίησής τους. Εύλογο είναι, ιδίως κατά την τρέχουσα, πρώτη εφαρµογή του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας, ότι δεν θα είναι πάντα δυνατή η κάλυψη όλων των σηµείων της έκθεσης. Είναι όµως ευκταίο σε κάθε περίπτωση το Τµήµα να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου να τοποθετηθεί επί όσο το δυνατό περισσότερων από τα σηµεία της έκθεσης. Ευνόητο είναι ότι η Α ΙΠ, αντιλαµβανόµενη τον ρόλο της ως αρωγού των Τµηµάτων στη διαδικασία διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητάς τους, παραµένει στη διάθεση των ενδιαφεροµένων για να βοηθήσει όπου χρειασθεί. Η παρούσα Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης αποτελεί την συνέχεια της Εσωτερικής Έκθεσης Αξιολόγησης του Τµήµατος «Γενικό Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων» της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Πρόκειται ουσιαστικά σύµφωνα µε τα παραπάνω, για µια διαδικασία ετήσιας αυτοαξιολόγησης, µε απογραφικό χαρακτήρα, περιλαµβάνει δηλαδή απογραφικά στοιχεία για όλες τις λειτουργίες της ακαδηµαϊκής µονάδας σε δεδοµένο έτος (δύο ακαδηµαϊκά εξάµηνα) ως προς τα οριζόµενα από τον Νόµο 3374/2005 άρθρο 3 κριτήρια, δηλαδή: Το/τα πρόγραµµα/τα σπουδών (προπτυχιακά και µεταπτυχιακά) Το εκπαιδευτικό έργο Το ερευνητικό έργο και, Τις άλλες υπηρεσίες του Γενικού Τµήµατος Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ Η συστηµατική συγκέντρωση των στοιχείων λειτουργίας του Τµήµατος και η ετήσια απογραφή τους στις Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις, σύµφωνα µε την διευκρινιστική εγκύκλιο της Α ΙΠ «Οδηγίες για την σύνταξη Ετήσιων Εσωτερικών (Απογραφικών) Εκθέσεων Α.Ε.Ι., Ακαδηµαϊκό έτος , Νοέµβριος 2009», έχει διττή στόχευση: Α. Για το Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων (ΓΤΒΙΜ): Αποτυπώνει τη συνολική εικόνα της λειτουργίας του ΓΤΒΙΜ Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση στοιχείων και δεικτών που διασφαλίζουν την ποιότητα του επιτελούµενου έργου. Παράλληλα όµως Χρησιµεύει ως πρώτη ύλη για τη σύνταξη από ειδική ΟΜΕΑ του Τµήµατος της ανά τετραετία Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης (αυτο-αξιολόγησης), που το Τµήµα θα υποβάλλει στην Α. Ι.Π., (το Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων έχει υποβάλει την Έκθεση Εσωτερικής Αξιλόγησης στην Α. Ι.Π., το ακαδηµαϊκό έτος που αφορά την πενταετία ακαδηµαϊκό έτος µέχρι , και αναµένει την εξωτερική αξιολόγησή του), συµπληρώνοντας συγκεκριµένους Πίνακες οι οποίοι και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης (επισυνάπτονται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.) Ευνόητο είναι ότι πέραν και επί πλέον αυτών των ελάχιστων δεικτών, το Τµήµα έχει συµφέρον, µπορεί και πρέπει να συγκεντρώνει όσα άλλα στοιχεία θεωρεί χρήσιµα για την καλύτερη παρακολούθηση των λειτουργειών του, και την διασφάλιση και βελτίωση της Ποιότητας του παρεχόµενου έργου. Β. Για το οικείο Α.Ε.Ι.: Συγκεντρώνοντας τις απογραφικές Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις όλων των Τµηµάτων όλων των Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Ιούνιος 2011

6 5 Σχολών, η ΜΟ. Ι.Π. του οικείου Α.Ε.Ι., εξασφαλίζει τα αναλυτικά διαχρονικά στοιχεία που θα αποτελέσουν την πρώτη ύλη µελέτης για την ανά διετία σύνταξη της Εσωτερικής Έκθεσης του Ιδρύµατος, µε την οποία ενηµερώνεται η ιοίκηση του Ιδρύµατος για όλες τις επί µέρους πτυχές και εξελίξεις της λειτουργίας των ακαδηµαϊκών του µονάδων. Το Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων, σύµφωνα µε την διευκρινιστική εγκύκλιο για το ακαδηµαϊκό έτος , όπως και όσα Τµήµατα έχουν ήδη συντάξει και υποβάλλει στην Α. Ι.Π., την Έκθεση Εσωτερικής Αξιλόγησής τους, καλούνται να επικαιροποιήσουν και να υποβάλουν στην οικεία ΜΟ. Ι.Π. ως Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τους Πίνακες της Α. Ι.Π. πλήρως συµπληρωµένους. Προς τούτο επισυνάπτεται το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α. Ι.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τµηµάτων, στο οποίο παρέχονται όλα τα απογραφικά στοιχεία του ΓΤΒΙΜ για το ακαδηµαϊκό έτος , αλλά και για το προηγούµενο ακαηµαϊκό έτος Η διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης που κατατέθηκε στην Α. Ι.Π. ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2009 και διήρκεσε δύο συνεχόµενα διδακτικά εξάµηνα, ολοκληρώθηκε δε τον Μάϊο του ακαδηµαϊκού έτους Υπεύθυνη για την σύνταξη της Έκθεσης ήταν η Οµάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) που ορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του Τµήµατος. Στο έργο της ΟΜΕΑ ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά το σύνολο των µελών του Τµήµατος (Ε.Π., Επιστηµονικοί & Εργαστηριακοί Συνεργάτες, Ε,Τ.Π., ιοικητικό Προσωπικό και φοιτητές των 14 Τµηµάτων της Σ.Ε.Υ.Π., οι οποίοι συµπλήρωσαν τα απογραφικά δελτία µαθήµατος/διδάσκοντος για τα µαθήµατα του ΓΤΒΙΜ και τους καθηγητές του Τµήµατος). Η κατατεθείσα στην Α. Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης βρίσκεται αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του ΓΤΒΙΜ µαζί µε τα 26 Παραρτήµατά της ( ) Η ακαδηµαϊκή κοινότητα του Γενικού Τµήµατος Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, µε ιδιαίτερη ικανοποίηση, αφού ολοκλήρωσε την σύνταξη και αποστολή στην Α. Ι.Π. της Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, παρουσιάζει και την παρούσα έκδοση της Ετήσιας Εσωτερικής Αξιολόγησης, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1., ως συνέχειά της µε απογραφικά στοιχεία των ακαδηµαϊκών ετών και , µε τη βοήθεια της Προέδρου και των µελών της ΟΜΕΑ του ΓΤΒΙΜ. Η Οµάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΓΤΒΙΜ ρ. Ανθούλη-Αναγνωστοπούλου Φραγκίσκη, Καθηγήτρια ΓΤΒΙΜ ρ. Βενετίκου Μαρία, Καθηγήτρια ΓΤΒΙΜ Πρόεδρος & Συντονιστής Μέλος ρ. Φαλάρας Βασίλειος, Καθηγητής ΓΤΒΙΜ Μέλος ρ. Χανιώτης Φραγκίσκος, Καθηγητής ΓΤΒΙΜ Μέλος Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Ιούνιος 2011

7 6 1. Η διαδικασία της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης Η Οµάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Γενικού Τµήµατος Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων συγκροτήθηκε µε την αρ. 1/ απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος (Παράρτηµα 12-1), αποτελούµενη από τα παρακάτω µέλη: Aνθούλη-Αναγνωστοπούλου Φραγκίσκη, Καθηγήτρια, Υπεύθυνη Α Τοµέα Βενετίκου Μαρία, Καθηγήτρια, Υπεύθυνη Β Τοµέα Φαλάρας Βασίλειος. Καθηγητής, Υπεύθυνος Γ Τοµέα Χανιώτης Φραγκίσκος, Αναπληρωτής Υπεύθυνος Β Τοµέα Κουκαδάκης Ιωάννης, Εκπρόσωπος Σπουδαστών, µε Αναπληρωτή τον σπουδαστή κ. Ηλιόπουλο. Η ανωτέρω Επιτροπή, έχει την ευθύνη διεξαγωγής της διαδικασίας αξιολόγησης, παρακολουθεί τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων, ενηµερώνει τα όργανα και τα µέλη του Τµήµατος για τις απαντήσεις και τα αποτελέσµατα του διαλόγου µε τους διδάσκοντες και τους σπουδαστές, συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία και µε βάση αυτά, συντάσσει την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης της ακαδηµαϊκής µονάδας, την οποία διαβιβάζει στη ΜΟ. Ι.Π. του Ιδρύµατος και µέσω αυτής στην Α. Ι.Π. Στην πρώτη της Συνεδρίαση η Ο.Μ.Ε.Α. του Τµήµατος ορίζει ως υπεύθυνη για το συντονισµό των ενεργειών της Oµάδας εσωτερικής αξιολόγησης, την κ. Φραγκίσκη Ανθούλη-Αναγνωστοπούλου, Καθηγήτρια και Τοµεάρχη του Α ΤΟΜΕΑ Μαθηµάτων του Τµήµατος. Αποφασίζεται κάθε υπεύθυνος Τοµέα να δώσει τα ερωτηµατολόγια α) εξαµηνιαίου µαθήµατος, β), ατοµικού βιογραφικού και, γ) των σπουδαστών, στο τακτικό (Ε.Π.), και έκτακτο (Ε.Ε.Π.) προσωπικό του Τµήµατος, και στους ενδιαφεροµένους σπουδαστές. για συµπλήρωση. Η Ετήσια Εσωτερική Αξιολόγηση αφορά το Χειµερινό και Εαρινό Εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους , και αποτελεί την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εσωτερικής του Γενικού Τµήµατος Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων που παρεδόθη στην ΜΟ ΙΠ της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας και µέσω αυτής στην Α. Ι.Π, µετά από σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος µε αρ. Συνεδρίασης για την έγκρισή της από την ακαδηµαϊκή κοινότητα του Τµήµατος (Παράρτηµα 12-2). Παρόλο που έχει παρέλθει σχεδόν ένας χρόνος από την συγγραφή και παράδοση της Έκθεσης Εσωτερικής του Γενικού Τµήµατος στην οικεία ΜΟ ΙΠ και µέσω αυτής στην Α. Ι.Π, η εξωτερική αξιολόγηση του Τµήµατος εκκρεµεί, καθόσον δεν έχει ακόµη διενεργηθεί. Ως εκ τούτου η ΟΜΕΑ του Τµήµατος µε βάση τις οδηγίες της Α ΙΠ στη διευκρινιστική της εγκύκλιο για το ακαδηµαϊκό έτος (Παράρτηµα 12-3), καλείται επικαιροποιήσει και να υποβάλλει στην οικεία ΜΟ. Ι.Π., ως Ετήσια Έσωτερική Έκθεση του τρέχοντος ακαδηµαϊκού έτους τους Πίνακες της Α. Ι.Π. πλήρως συµπληρωµένους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α. Ι.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τµηµάτων), την οποία και παραθέτει παρακάτω. Για την άντληση των πληροφοριών της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης του τµήµατος χρησιµοποιήθηκαν : Τα ερωτηµατολόγια των εξαµηνιαίων µαθηµάτων που ανήκουν στο τµήµα και που αποτελούν βασικά µαθήµατα των τµηµάτων της ΣΕΥΠ. Τα ερωτηµατολόγια του εκπαιδευτικού προσωπικού του τµήµατος (τακτικού και έκτακτου, και Τα ερωτηµατολόγια των φοιτητών. Τα αρχεία του Γ.Τ.Β.Ι.Μ. (πρακτικά Συµβουλίου, Συνελεύσεων, κ.ά.) Συγκεκριµένα, διανεµήθηκαν στους φοιτητές των Τµηµάτων της ΣΕΥΠ που παρακολουθούσαν µαθήµατα του ΓΤΒΙΜ, καθόσον το τµήµα δεν έχει δικούς του φοιτητές, και στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Γ.Τ.Β.Ι.Μ., (τακτικό και έκτακτο), τα εξής ερωτηµατολόγια: 1. Απογραφικό δελτίο εξαµηνιαίου µαθήµατος, για τους διδάσκοντες,σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή (Παράρτηµα 12-4). Τα περισσότερα απογραφικά δελτία παραδόθηκαν από τους διδάσκοντες του Γ.Τ.Β.Ι.Μ. στην Γραµµατεία του τµήµατος, τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική µορφή. Συγκεντρώθηκαν απογραφικά δελτία για σχεδόν όλα τα µαθήµατα του Τµήµατος (θεωρητικά Eτήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Ιούνιος 2011

8 7 και εργαστηριακά), και οι πληροφορίες που εµπεριέχουν αξιοποιήθηκαν και αναλύθηκαν στη συγγραφή της παρούσας έκθεσης και παρατίθενται σε διάφορα σηµεία της. 2. Ατοµικό απογραφικό δελτίο για τα µέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού (Παράρτηµα 12-5), σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Συγκεντρώθηκαν τα ατοµικά απογραφικά δελτία από τα 42 (συνολικά) µέλη του Εκπαιδευτικού προσωπικού του τµήµατος (µέλη Ε.Π., Επιστηµονικοί και Εργαστηριακοί συνεργάτες), και οι πληροφορίες που εµπεριέχουν αξιοποιήθηκαν και αναλύθηκαν στη συγγραφή της παρούσας έκθεσης και παρατίθενται σε διάφορα σηµεία της. 3. Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης µαθήµατος/διδασκαλίας, για τους φοιτητές (Παράρτηµα 12-6), σε έντυπη µορφή. Στα ερωτηµατολόγια οι φοιτητές δεν απάντησαν µε υπόδειξη των διδασκόντων στις ερωτήσεις µε αριθµούς 15-21, καθόσον δεν υπάρχουν γραπτές ή προφορικές εργασίες τόσον στα Θεωρητικά όσον και στα Εργαστηριακά µαθήµατα του ΓΤΒΙΜ, διότι σχεδόν όλα τα µαθήµατα του ΓΤΒΙΜ είναι µαθήµατα Γενικής υποδοµής (ΜΓΥ ) και κορµού (Κο), τα οποία και διδάσκονται στα 14 από τα 15 τµήµατα της ΣΕΥΠ (το 15 0 είναι το ΓΤΒΙΜ), εφόσον το ΓΤΒΙΜ δεν διαθέτει δικούς του φοιτητές. Παρόµοια, από το ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης µαθήµατος/διδασκαλίας από τους φοιτητές ααφαιρέθηκε και η ερώτηση 28, η οποία αφορά το επικουρικό διδακτικό προσωπικό, το οποίο δεν υπάρχει τουλάχιστον µέχρι την συγγραφή της παρούσας έκθεσης στο ΤΕΙ-Α, παρά µόνο στα Πανεπιστήµια. Σε όσα ερωτηµατολόγια εκ παραδροµής η ερώτηση 28, είχε βαθµολογηθεί από τους φοιτητές, αυτή δεν αξιολογήθηκε από την ΟΜΕΑ. Τα ερωτηµατολόγια µοιράστηκαν στους φοιτητές στο Χειµερινό και Εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους Η διανοµή των ερωτηµατολογίων έγινε σε ώρα θεωρητικού ή εργαστηριακού µαθήµατος του Τµήµατος και συµπληρώθηκε ανώνυµα από τους φοιτητές. Τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια συλλέχθηκαν σε φάκελο από σπουδαστές, εκπροσώπους των εξαµήνων σπουδών των Τµηµάτων της ΣΕΥΠ, στα οποία διδάσκετο το αντίστοιχο µάθηµα του ΓΤΒΙΜ. Σε κάθε φάκελο ανεγράφη το µάθηµα θεωρητικό, ή εργαστηριακό, η ηµεροµηνία, το όνοµα του διδάσκοντος και ο αριθµός των ερωτηµατολογίων. Ο φάκελος σφραγιζόταν και υπογρφόταν από τον υπεύθυνο φοιτητή, προτού παραδοθεί στη Γραµµατεία του ΓΤΒΙΜ, όπου και πρωτοκωλλείτο. Η διαδικασία συλλογής των ερωτηµατολογίων πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις οδηγίες της Α ΙΠ, την όγδοη µε δέκατη εβδοµάδα του εξαµήνου µε την πλήρη ευθύνη και αρµοδιότητα των φοιτητών. Η ΟΜΕΑ, ή άλλα µέλη Ε.Π., δεν είχαν καµία συµµετοχή στη διαδικασία. Παρόλο ότι τα 14 Τµήµατα της ΣΕΥΠ δίνουν τα ίδια ερωτηµατολόγια στους σπουδαστές τους και στους Καθηγητές του ΓΤΒΙΜ που διδάσκουν τα µαθήµατα του Τµήµατος, για την αξιολόγηση µαθήµατος (Θ/Ε) και διδακτικού/ερευνητικού έργου, το ΓΤΒΙΜ έδωσε τη δική του Έκθεση Εσωτερικής αξιολόγησης την οποία και επικαιροποιεί µε την παρούσα ετήσια έκθεση. Λόγω του υπερβολικά µεγάλου αριθµού των µαθηµάτων (99 στο νέο προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών) που εφαρµόζεται από το ακαδηµαϊκό έτος ), και του εξίσου µεγάλου αριθµού φακέλων (230) και απογραφικών δελτίων (4420), κατά το χειµερινό εξάµηνο (131 φάκελοι και 2509 απογραφικά δελτία) και κατά το εαρινό εξάµηνο, (99 φάκελοι και 1911 απογραφικά δελτία), τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του µαθήµατος θεωρητικού ή εργαστηριακού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, έχουν εξαχθεί από τυχαίο δείγµα 2ο φακέλων, καθόσον στην υποβληθείσα προς εξωτερική αξιολόγηση Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Γενικού Τµήµατος Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων συγκεντρώθηκαν 3617 ερωτηµατολόγια από 230 φακέλους (2103 συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια κατά το χειµερινό εξάµηνο σπουδών και 1514 κατά το εαρινό εξάµηνο σπουδών), από όλα τα µαθήµατα του τµήµατος (77 στο παλιό ΠΜΣ) Πώς και σε ποια έκταση συζητήθηκε η έκθεση στο εσωτερικό του Τµήµατος; Η έκθεση της εσωτερικής αξιολόγησης του ΓΤΒΙΜ κατά το στάδιο της σύνταξής της, συζητήθηκε µεταξύ των µελών της ΟΜΕΑ, σε ιδιαίτερες συνεδριάσεις στο Γραφείο Καθηγητών του Τµήµατος (αίθουσα Α15), και µε τα υπόλοιπα µέλη ΕΠ του Τµήµατος στις Γενικές Συνελεύσεις του Tµήµατος, όπου αναλύονταν διάφορα προβλήµατα και διαπιστώσεις Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης. Όπως είναι γνωστό, η εφαρµογή κάθε τι νέου, και ιδιαίτερα στο χώρο της Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, όπου ανήκουν τα Πανεπιστήµια και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, αντιµετωπίζει κάποιες δυσκολίες. Αυτό συνέβη και κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης του Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Ιούνιος 2011

9 Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Ιούνιος Γενικού Τµήµατος Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων (Γ.Τ.Β.Ι.Μ.), της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.), του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της Αθήνας (Τ.Ε.Ι.Α.) Οι κύριες δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της εσωτερικής αξιολόγησης του ΓΤΒΙΜ, αφορούσαν τον τεράστιο όγκο των ερωτηµατολογίων των σπουδαστών της ΣΕΥΠ, και αυτό, επειδή κάθε τµήµα της ΣΕΥΠ έχει τουλάχιστον δύο µαθήµατα Γ.Υ. (Γενικής Υποδοµής), που ανήκουν στο ΓΤΒΙΜ, και κάθε ερωτηµατολόγιο είχε πολλές ερωτήσεις προς απάντηση (37 ερωτήσεις), χωρισµένες σε πέντε (Α, Β, Γ,, Ε), κατηγορίες. Ως αποτέλεσµα των παραπάνω η καταγραφή των εν λόγω στοιχείων από την ΟΜΕΑ του ΓΤΒΙΜ, ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και χρονοβόρα. Ο φόρτος της εργασίας της ΟΜΕΑ ήταν υπερβολικός, αν ληφθεί υπόψη ότι για την καταγραφή των δεδοµένων από 18 απογραφικά δελτία φοιτητών, δαπανήθηκε ένα διήµερο 8ώρου εργασίας, µε συµµετοχή και άλλων συναδέλφων προερχοµένων από τους επιστηµονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες του Τµήµατος. Ως εκ τούτου, η ΟΜΕΑ του Τµήµατος αντιµετώπισε µεγάλη δυσκολία στην µεταφορά των δεδοµένων από τα ερωτηµατολόγια που συµπλήρωσαν οι φοιτητές σε ηλεκτρονική µορφή, ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία τους για την εξαγωγή συµπερασµάτων, σχετικά µε τα µαθήµατα του ΓΤΒΙΜ (Θεωρητικά ή Εργαστηριακά). Εποµένως, όλη αυτή η διαδικασία της µεταφοράς στοιχείων ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρα (διάρκεια > 4 µηνών), µε αποτέλεσµα να καθυστερεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης. Η καθυστέρηση αυτή, σε συνδυασµό µε τον υπόλοιπο φόρτο εργασίας των µελών ΕΠ της ΟΜΕΑ και των υπολοίπων µελών ΕΠ του Τµήµατος, οδηγεί σε ετεροχρονισµένες αξιολογήσεις των δεδοµένων, γεγονός που αποθαρρύνει την ενεργό συµµετοχή τους στη διαδικασία της αξιολόγησης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο ΓΤΒΙΜ, το Εργαστήριο της Ανατοµίας (εργαστήριο Α Τοµέα), γίνεται στα 11 από τα 14 Τµήµατα της ΣΕΥΠ. Αν ληφθεί υπόψη ότι κάθε εργαστήριο έχει από φοιτητές, και ότι κάθε Τµήµα έχει κατ ελάχιστο 2 οµάδες και κατά το µέγιστο 3 ή ακόµη και 4 οµάδες, ο αριθµός των ερωτηµατολογίων τότε κυµαίνεται από µέχρι χ 11= έως ερωτηµατολόγια για τους φοιτητές του ενός από τα τρία Εργαστήρια του Α Τοµέα, όπου το κάθε ερωτηµατολόγιο έχει για αξιολόγηση τις 25/37 ερωτήσεις σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω, και εποµένως από 11.οοο απαντήσεις ανά εργαστήριο! Επιπλέον το Τµήµα έχει αρκετούς Επιστηµονικούς και Εργαστηριακούς συνεργάτες (ΕΕΠ), µε αριθµό ωρών διδασκαλίας σχεδόν προσεγγίζοντα τον αριθµό του µόνιµου εκπαιδευτικού προσωπικού (βλ. Πίνακας 2), εφόσον το µόνιµο (ΕΠ) προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των Ιατρικών µαθηµάτων για τα 14 Τµήµατα της ΣΕΥΠ. Ιδιαίτερα για το ακαδηµαϊκό έτος , οι συµβάσεις του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού αυξήθηκαν (κυρίως των εργαστηριακών συνεργατών) λόγω αφενός της µονής εισαγωγής των φοιτητών στο χειµερινό Α εξάµηνο (85 φοιτητές χ14=1190), και αφετέρου λόγω του µεγάλου αριθµού µετεγγραφών το εαρινό εξάµηνο (αριθµός =>85 για τα Τµήµατα της ΣΕΥΠ που έχουν µετεγγραφές, όπως της Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Εργασίας, Οπτικής και Οπτοµετρίας, Μαιευτικής, Νοσηλευτικής Α +Β, Ιατρικών Εργαστηρίων, και Φυσικοθεραπείας Επίσης, ικανός είναι ο αριθµός των φοιτητών που είτε δεν συµπλήρωσε καθόλου τα ερωτηµατολόγια ή τα συµπλήρωσε µερικώς, µη απαντώντας σε βασικές ενότητες του ερωτηµατολογίου, όπως αυτές που αφορούν είτε το µάθηµα, είτε τον καθηγητή, ή ακόµα και τον ίδιο τον φοιτητή, γεγονός που δείχνει ότι µερίδα φοιτητών, δεν έχει κατανοήσει επαρκώς το θέµα της αξιολόγησης και δεν αντιλαµβάνεται το όφελος της αξιολόγησης για τη φοίτησή τους. Αντίθετα, άλλοι φοιτητές προτίµησαν την ενεργό συµµετοχή τους στην αξιολόγηση, εκδηλώνοντας µάλιστα και διάθεση γραπτής αναφοράς θετικών, ή αρνητικών σχολίων σχετιζοµένων είτε µε το µάθηµα, είτε µε τον διδάσκοντα. Παρόλα ταύτα, παρά τις παραπάνω δυσκολίες, τόσον από τα έντυπα της αξιολόγησης µαθήµατος/ διδασκαλίας των φοιτητών των 14 Τµηµάτων της ΣΕΥΠ, όσον και από τα έντυπα του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τµήµατος, τακτικού και έκτακτου (ΕΠ και ΕΕΠ), συλλέχθηκαν πολλές πληροφορίες που αφορούσαν: 1. το επίπεδο διδασκαλίας του προπτυχιακού ή µεταπτυχιακού θεωρητικού ή εργαστηριακού µαθήµατος (Θ+Ε). 2. την επάρκεια ή µη του εκπαιδευτικού υλικού 3. την επάρκεια ή µη της υλικοτεχνικής υποδοµής και εξοπλισµού των εργαστηριακών χώρων 4. την επάρκεια ή µη εκπαιδευτικών βοηθηµάτων και εποπτικών µέσων διδασκαλίας 5. την επάρκεια, ποιότητα και την έγκαιρη χορήγηση των συγγραµµάτων 6. την επάρκεια σε βιβλία και τη διαθεσιµότητα της Βιβλιοθήκης του Ιδρύµατος 7. την επάρκεια και χρήση νέων τεχνολογιών για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου 8. τυχόν προβλήµατα κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας που µπορεί να αφορούν α) τους φοιτητές, β) τον διδάσκοντα καθηγητή, γ) το µάθηµα θεωρητικό ή εργαστηριακό, δ) τα χορηγούµενα συγγράµµατα, κ.ά. Γενικά, η ανταπόκριση από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, απαρτιζόµενης από το σύνολο των διδασκόντων, µονίµων και µη, αλλά και φοιτητών, δύναται να χαρακτηριστεί αρκετά ικανοποιητική,

10 9 και αποτελεί θετικό στοιχείο της διαδικασίας. Επίσης, θετικό σηµείο αποτελεί η δυνατότητα σύγκρισης του ΓΤΒΙΜ µε άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, όπου θα διαπιστώνονται και θα καταγράφονται τα θετικά και αρνητικά σηµεία της εσωτερικής αξιολόγησης του Τµήµατος, ώστε να διερευνηθούν τα αίτιά τους προκειµένου για τα αρνητικά σηµεία, και να δοθεί η δυνατότητα για τη βελτίωσή τους, η οποία θα έχει ως αποτέλεσµα την αναγνωρισιµότητα του Τµήµατος από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής, αλλά και της αλλοδαπής Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας. Α. Θα βοηθούσε αναµφίβολα, αν η ΜΟ ΙΠ του ΤΕΙ-Α είχε καθορίσει ένα συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, τόσο για την υποβολή των απογραφικών δελτίων, όσον και για τη συγγραφή της εσωτερικής έκθεσης αξιολόγησης. Β. Θα ήταν σκόπιµη επίσης, η προσαρµογή των ερωτηµατολογίων σύµφωνα µε τα σχόλια τόσο των φοιτητών, όσο και των διδασκόντων. Γ. Η ύπαρξη, η χρήση και η αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), θα µπορούσε να συµβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των δεδοµένων που εµπεριέχονται στα ερωτηµατολόγια του εξαµηνιαίου µαθήµατος, ατοµικού απογραφικού δελτίου για τον διδάσκοντα, και στα ερωτηµατολόγια αξιολόγησης του µαθήµατος/διδασκαλίας για τους φοιτητές.. Η ευρεία συµµετοχή του εκπαιδευτικού προσωπικού (µέλη ΕΠ, επιστηµονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες), ΕΤΠ και Π, αλλά και φοιτητών, κρίνεται αναγκαία, αφενός µεν για την κατανόηση από όλους των προβληµάτων που υπάρχουν, αφετέρου δε για τη συµµετοχή όλων στη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης του Τµήµατος και τη βοήθεια όλων στην αναζήτηση λύσεων επίλυσης των εκάστοτε προβληµάτων. Ε. Οµιλίες και συζητήσεις µε όλους τους συµµετέχοντες στη διαδικασία σχετικά µε την ανάλυση των δεδοµένων των ερωτηµατολογίων, αλλά και µε τους φοιτητές σχετικά µε τους στόχους της αξιολόγησης, είναι ανάγκη να πραγµατοποιούνται κατά την έναρξη των εξαµήνων, πριν τη συγγραφή της έκθεσης από την ΟΜΕΑ του Τµήµατος. ΣΤ. Τέλος, η ύπαρξη γραµµατειακής και τεχνικής υποστήριξης κρίνεται απαραίτητη, καθόσον δεν υπάρχει διαθέσιµος χρόνος από την ΟΜΕΑ να κάνει ταυτόχρονα, τη συλλογή των απογραφικών δελτίων, την καταγραφή των στατιστικών στοιχείων των ερωτηµατολογίων, την εξαγωγή συµπερασµάτων από τα απογραφικά δελτία των φοιτητών, των καθηγητών και των εξαµηνιαίων µαθηµάτων προπτυχιακών και µεταπτυχιακών, και τη συγγραφή της εσωτερικής αξιολόγησης, παράλληλα µε το εκπαιδευτικό-ερευνητικόδιοικητικό έργο της. Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Ιούνιος 2011

11 10 2. Παρουσίαση του Τµήµατος 2.1. Γεωγραφική θέση του Τµήµατος Το Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων, αποτελεί ένα από τα 15 Τµήµατα της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας, του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της Αθήνας, και βρίσκεται στο Αιγάλεω (Οδός Αγίου Σπυρίδωνα & Παλληκαρίδη), ένα από τα υτικά προάστια της Αθήνας. Η ιστοσελίδα του ΓΤΒΙΜ, βρίσκεται στο διαδικτυακό χώρο του ΤΕΙ-Αθήνας, µε ηλεκτρονική διεύθυνση, έχει δε ώς Ιατρικό Τµήµα, έµβληµά του τη ράβδο του Ασκληπιού, τον Ιπποκράτη, και τον όρκο του (εικόνα 1). Εικόνα 1. Ο όρκος του Ιπποκράτη. τηλ. : Υπεύθυνη κατασκευής ιστοσελίδας: Α.Κανέλλου (Αναπλ. Καθηγήτρια ΓΤΒΙΜ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Ιούνιος 2011

12 2.2. Ιστορικό της εξέλιξης του Τµήµατος Όταν το 1983 ιδρύθηκε το ΤΕΙ-Αθήνας µαζί µε τα άλλα 14 Τµήµατα της ΣΕΥΠ δηµιουργήθηκε και το Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων (ΓΤΒΙΜ), µε σκοπό τη συντονισµένη και εφαρµοσµένη διδασκαλία των ιατρικών µαθηµάτων που διδάσκονται στα περισσότερα τµήµατα της ΣΕΥΠ. Με την στελέχωσή του, κάλυψε αυτές τις ανάγκες όλων των τµηµάτων στην διδασκαλία των Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων. Στο πλαίσιο της αποστολής του αυτής το ΓΤΒΙΜ διαθέτει Ε.Π. και όργανα διοίκησης, όπως και όλα τα άλλα Τµήµατα, και συγκεκριµένα: Στελέχωση του Τµήµατος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία (ποσοτικά στοιχεία). 1 Η στελέχωση του ΓΤΒΙΜ σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία παρουσιάζεται στον Πίνακα 11 Tο Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων της Σχολής Επαγγελµάτων και Πρόνοιας του ΤΕΙ- Αθήνας, κατά το Χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους , στελεχώνεται από 16 επιστήµονες, 15 γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και µια ιατροφολόγο, µε µεταπτυχιακές σπουδές, ιδακτορική ιατριβή και συνεχή σύνδεση µε την παραγωγική διαδικασία, δηλαδή την µάχιµη Ιατρική. Από αυτούς 12 είναι τακτικοί καθηγητές, ένας αναπληρωτής καθηγητής και δύο επίκουροι καθηγητές (Πίνακας 1). Το Εαρινό εξάµηνο του 2009, συνταξιοδοτήθκε τακτικό µέλος του Τµήµατος, ενώ τον Οκτώβριο του 2010 διορίσθηκε νέο µέλος στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή σε κενωθείσα θέση µετά από παραίτηση τακτικού µέλους (κ. Π. Σουκάκος /2008), και το Τµήµα αποτελείται πλέον από 16 µέλη, ενώ βρίσκονται σε διαδικασία πλήρωσης δύο (2) θέσεις βαθµίδας Επίκουρου Καθηγητή. Στο δυναµικό του ΓΤΒΙΜ εντάσσονται επίσης ένας επίκουρος καθηγητής και ένας καθηγητής εφαρµογών, όλοι προσωποπαγών θέσεων, και συµπληρώνεται µε 2 µέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ), ενώ αναµένεται και τρίτο µέλος ΕΤΠ για την κάλυψη του ενός (εργαστήριο Πρώτων Βοηθειών), από τα τρία Εργαστήρια του Τµήµατος που ανήκουν στον Α Τοµέα Μαθηµάτων (Ανατοµίας, Χειρουργικής, και συναφών µαθηµάτων). Το διοικητικό προσωπικό αποτελείται από γραµµατέα και την προϊσταµένη της Γραµµατείας. Στις 31/3 του εαρινού εξαµήνου του ακαδηµαϊκού έτους συνταξιοδοτήθηκε η διοικητική υπάλληλος που εκτελούσε χρέη γραµµατέως και το Τµήµα είναι µέχρι σήµερα (Μάϊος 2011), χωρίς γραµµατέα µε αποτέλεσµα οι βασικές διοικητικές εργασίες του Τµήµατος (Συµβούλια, Γενικές Συνελεύσεις) να εκτελούνται µόνο από την προϊσταµένη της Γραµµατείας, και όλες οι υπόλοιπες εργασίες του Τµήµατος να υπολειτουργούν, καθόσον δεν επαρκεί ένα µόνο άτοµο για την εξυπηρέτηση των αναγκών των 14 Τµηµάτων της ΣΕΥΠ που καλύπτει το ΓΤΒΙΜ, παρέχοντας τα βασικά µαθήµατα κορµού για την εκπαίδευση των φοιτητών τους. To σύνολο ωρών εβδοµαδιαίας διδασκαλίας που καλύπτει το µόνιµο ΕΠ ανέρχεται σε 180 διδακτικές ώρες, από τις οποίες αφαιρούνται 34 ώρες λόγω διοικητικών και µη υποχρεώσεων 7 µελών ΕΠ (Προϊστάµενος, 3 Τοµεάρχες, µέλος Α ΙΠ, Αντιπρόεδρος ΤΕΙ-Α, µέλος µερικής απασχόλησης). Το σύνολο των ωρών (146) της εβδοµαδιαίας διδασκαλίας του ΕΠ προσεγγίζει ποσοστό 40% επί του γενικού συνόλου ωρών διδασκαλίας του Τµήµατος. Το υπόλοιπο 60% του γενικού συνόλου ωρών διδασκαλίας καλύπτεται από έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε.Ε.Π.), αποτελούµενο από Εργαστηριακούς Συνεργάτες κατά κύριο λόγο, και από Επιστηµονικούς Συνεργάτες, κατά δεύτερο λόγο (βλ. Πίνακα 2). Κατά το ακαδηµαϊκό έτος , λόγω της µονής εισαγωγής φοιτητών στο Α εξάµηνο, χρειάστηκαν περίπου διπλάσιες ώρες σε έκτακτο ΕΠ, από τις ώρες του τακτικού ΕΠ (260 ώρες το χειµερινό εξάµηνο και 298 ώρες το εαρινό εξάµηνο, Πίνακας 2). Είναι απαραίτητη η περαιτέρω στελέχωση του Τµήµατος, µε Καθηγητές βαθµίδας Εφαρµογών µε σκοπό την κάλυψη όλων των γνωστικών αντικειµένων των 5 Εργαστηρίων που διαπραγµατεύεται το Τµήµα (Ανατοµίας, Ιστοπαθολογίας, Πρώτων Βοηθειών, Φυσιολογίας, και ιατροφολογίας). Το σύνολο των ωρών που ανατίθεται σε εξωτερικούς συνεργάτες ανά βαθµίδα ανάθεσης για τα ακαδηµαϊκά έτη και έχει ως εξής (Πίνακας 2): Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Ιούνιος 2011

13 Πίνακας 2: Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) ΓΤΒΙΜ Κατηγορία Συνεργατών Ακαδηµαϊκό έτος Α Τοµέας Β Τοµέας Γ Τοµέας* Σύνολο Επιστηµονικοί Συνεργάτες 63χ2 (ώρες) 11 32χ2(ώρες) 8 18χ2(ώρες) 1 113χ2(ώρες) 20 Εργαστηριακοί Συνεργάτες 108χ2(ώρες) 16 39χ2(ώρες) 10 35χ2(ώρες) 7 182χ2(ώρες) 33 Σύνολο Ωρών 171χ2 71χ2 53χ2 295χ2 Κατηγορία Συνεργατών Ακαδηµαϊκό έτος Α Τοµέας Β Τοµέας Γ Τοµέας Σύνολο ** Επιστηµονικοί Συνεργάτες 58 (Χειµερινό) (Εαρινό) 9 27 (Χειµερινό) 5 18 (Εαρινό) 4 18 (Χειµερινό) 1 18 (Εαρινό) (Χειµερινό) (Εαρινό) 14 Εργαστηριακοί Συνεργάτες *** 105 (Χειµερινό) (Εαρινό) (Χειµερινό) 5 48 (Εαρινό) 5 52 (Χειµερινό) 9 50 (Εαρινό) (Χειµερινό) (Εαρινό) 28 Σύνολο Ωρών 163 (Χειµερινό) (Χειµερινό) (Χειµερινό) (Χειµερινό) (Εαρινό) (Εαρινό) 9 68 (Εαρινό) (Εαρινό) *Στον Γ Τοµέα περιλαµβάνεται και η Κοινωνική Υπηρεσία καθόσον ο κ. Παπαγεωργίου Ευάγγελος είναι Προϊστάµενος της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ΤΕΙ-Α. ** Στο Ακαδηµαϊκό έτος για πρώτη φορά εφαρµόζεται : 1) Η συνολική εισαγωγή των σπουδαστών των 14 Τµηµάτων της ΣΕΥΠ (85χ14=1190) στο Α εξάµηνο, και όχι σε 2 εξάµηνα, όπως τα προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη. 2) Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων των Επιστηµονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών και η ηλεκτρονική αξιολόγηση και ανάρτηση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης του ΕΕΠ στην ιστοσελίδα του ΓΤΒΙΜ. ( ) *** Στο εαρινό εξάµηνο αυξάνει ή διατηρείται σταθερός ο αριθµός των εργαστηριακών συνεργατών ενώ θα έπρεπε να είναι αισθητά µειωµένος, λόγω της µη ύπαρξης του Α Εξαµήνου στο Εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους Αυτό συµβαίνει λόγω του µεγάλου αριθµού των µετεγγραφόµενων σπουδαστών (Τµήµατα Νοσηλευτικής Α και Β, Ιατρικών Εργαστηρίων, Μαιευτικής, Φυσικοθεραπείας), που υπερβαίνει σε κάποια τµήµατα των αριθµό των εισαγοµένων σπουδαστών, όπως της Νοσηλευτικής Α και Β. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα νούµερα µε κόκκινο αναφέρονται στον αριθµό των συµβάσεων του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ανά βαθµίδα Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Ιούνιος 2011

14 Αριθµός και κατανοµή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) κατά την τελευταία διετία. Το ΓΤΒΙΜ δεν έχει εγγεγραµµένους Προπτυχιακούς φοιτητές γιατί δεν χορηγεί πτυχία. Αντίθετα όµως, διαθέτει Μεταπτυχικούς φοιτητές, που φοιτούν στα 2 Μεταπτυχικά Προγράµµατα του τµήµατος, που περιγράφηκαν πλήρως στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τµήµατος, σε σύµπραξη µε την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων αφενός, και µε την Ιατρική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, αφετέρου. Ο αριθµός και η κατανοµή των Μεταπτυχιακών φοιτητών των 2 Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων του Τµήµατος στη διετία (Αντιµετώπιση του πόνου και ΚΑΑ), παρουσιάζεται στους πίνακες 8 και 14, του Παρατήµατος Σκοπός και στόχοι του Τµήµατος. Σκοπός του ΓΤΒΙΜ είναι η συντονισµένη και εφαρµοσµένη διδασκαλία των ιατρικών µαθηµάτων που διδάσκονται στα περισσότερα τµήµατα της ΣΕΥΠ (14/15). To ΓΤΒΙΜ, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ιδρύθηκε το έτος 1983, µαζί µε τα άλλα τµήµατα της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας, είναι µοναδικό και δεν υπάρχει σε κανένα άλλο ΤΕΙ της χώρας, αποτελεί δε τον ακρογωνιαίο λίθο της εφαρµοσµένης διδασκαλίας των βασικών ιατρικών µαθηµάτων, τα οποία όπως είναι γνωστό, αποτελούν τη βάση όλων παραϊατρικών επαγγελµάτων. Οι επι µέρους ενότητες έχουν αναλυθεί στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τµήµατος (Αακαδηµαϊκό έτος ) ιοίκηση του Τµήµατος. Τα βασικά όργανα διοίκησης του τµήµατος για το ακαδηµαϊκό έτος είναι (Πίνακας 3): Συµβούλιο του τµήµατος που απαρτίζεται από τον Προϊστάµενο και τον Αναπληρωτή του, τους εκπροσώπους των τριών τοµέων και τους Αναπληρωτές του, και τη Γραµµατέα. Στα όργανα διοίκησης του Τµήµατος είναι και η Γενική Συνέλευση, η οποία αποτελείται από όλα τα µέλη του Εκπαιδευτικού προσωπικού (τακτικά και σε προσωποπαγή θέση), τους εκπροσώπους των φοιτητών, και των µελών του ΕΤΠ. Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, προεδρεύει των εργασιών της, µεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της και προΐσταται όλωντων Υπηρεσιών του Tµήµατος. Σηµαντικό ρόλο στη διοίκηση και την οµαλή λειτουργία του Τµήµατος έχει η Γραµµατεία του. Η Γραµµατεία αποτελείται από δύο διοικητικούς υπαλλήλους και έχει ως αρµοδιότητες την ενηµέρωση των µελών ΕΠ µε γενικές και ειδικές ανακοινώσεις, τη διαχείριση εισερχοµένων εξερχοµένων εγγράφων και την υποστήριξη του Προϊσταµένου στην προετοιµασία των Συµβουλίων και Γενικών Συνελεύσεων του Τµήµατος και στην υλοποίηση των αποφάσεών των. Οι επι µέρους ενότητες έχουν αναλυθεί στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τµήµατος (Αακαδηµαϊκό έτος ). Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Ιούνιος 2011

15 14 Πίνακας 3. Όργανα ιοίκησης ΓΤΒΙΜ Προϊστάµενος Πετρίδης Αγάπιος Καθηγητής Αναπληρωτής Προϊστάµενος Φραγκίσκη Ανθούλη Καθηγητής ιοικητικό Προσωπικό Κοροµηλά Λίνα Υπεύθυνος Γραµµατείας Τµήµατος Συνταξιοδότηση-Σε αναµονή αντικατάστασης Γραµµατέας Τµήµατος Συµβούλιο Τµήµατος Πετρίδης Αγάπιος Αναγνωστοπούλου Φραγκίσκη Βενετίκου Μαρία Παπαγεωργίου Ευάγγελος Μπριτζάκη Άννα-Μαρία Πούτος Αντώνιος Σοφίου Εµµανουέλα Κοροµηλά Λίνα Πρόεδρος Συµβουλίου Υπεύθυνος Α' Τοµέα Υπεύθυνος Β' Τοµέα Υπεύθυνος Γ' Τοµέα Εκπ/πος Σπουδαστών για τον Α Τοµέα Εκπ/πος Σπουδαστών για τον Β Τοµέα Εκπ/πος Σπουδαστών για τιν Γ Τοµέα Υπεύθυνος Γραµµατείας Τµήµατος Γενική Συνέλευση Τµήµατος Όλα τα µέλη του Εκπαιδευτικού προσωπικού Μέλος Ε.Τ.Π. Α Τοµέα Μαθηµάτων (Ανατοµίας, Χειρουργικής, και συναφή) Μέλος Ε.Τ.Π. Β Τοµέα Μαθηµάτων (Φυσιολογίας, Παθολογίας, και συναφή) Εκπρόσωποι φοιτητών Τακτικά µέλη και µέλη σε προσ/γή θέση (14) (2) Ντέσου έσποινα Σοπίδου Βαρβάρα 2 τακτικά και 2 αναπληρωµατικά µέλη Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Ιούνιος 2011

16 3.1. Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών Πώς κρίνετε το βαθµό ανταπόκρισης του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τµήµατος και στις απαιτήσεις της κοινωνίας; Σκοπός του ΓΤΒΙΜ είναι η συντονισµένη και εφαρµοσµένη διδασκαλία των ιατρικών µαθηµάτων που διδάσκονται σε όλα τα επί µέρους Τµήµατα της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας ΣΕΥΠ (14/15). Το Γενικό Τµήµα καλύπτει τις ανάγκες όλων των Τµηµάτων όσον αφορά τη διδασκαλία των Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων. Στο πλαίσιο αυτής της αποστολής του, το ΓΤΒΙΜ διαθέτει ΕΠ και όργανα διοίκησης, όπως και όλα τα άλλα Τµήµατα, όµως δεν έχει εγγεγραµµένους φοιτητές γιατί δεν χορηγεί πτυχία. Η ευαισθητοποίηση και η προσαρµοστικότητα στις πραγµατικές διδακτικές ανάγκες των λοιπών Τµηµάτων της ΣΕΥΠ υπήρξε πάντα ο οδηγός για τους εκάστοτε υπευθύνους των Τοµέων του ΓΤΒΙΜ. Σε συνεργασία µε τους προϊσταµένους όλων των άλλων Τµηµάτων προσαρµόζει τη διδασκαλία των διαφόρων Ιατρικών Μαθηµάτων στις εκάστοτε ιδιαίτερες ανάγκες τους. Η επίτευξη της προσαρµογής των ιατρικών µαθηµάτων του ΓΤΒΙΜ στις αναγκαιότητες κάθε Τµήµατος της ΣΕΥΠ, απαιτεί ιδιαίτερη οργάνωση της ύλης των µαθηµάτων τόσον των Θεωρητικών, όσο και των Εργαστηριακών, ώστε να πραγµατοποιηθεί η πλήρης κατανόηση του γνωστικού αντικειµένου του µαθήµατος που αυτό πραγµατεύεται από τους φοιτητές των Παραϊτρικών επαγγελµάτων του ΤΕΙ-Α. To ΠΠΣ του Τµήµατος διαθέτει µαθήµατα Γενικής και Ειδικής Υποδοµής (ΜΓΥ και ΜΕΥ), µέσω των οποίων καθίσταται δυνατή η εις βάθος γνώση των βασικών αρχών των Επιστηµών Υγείας. Μαθήµατα γενικής υποδοµής, όπως η Ανατοµία και η Φυσιολογία, παρέχουν τις βάσεις των ΠΠΣ των 14 Τµηµάτων της ΣΕΥΠ, και αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους στους οποίους στηρίζονται αφενός πλήθος ιατρικών µαθηµάτων, αφετέρου δε τα µαθήµατα ειδικής υποδοµής και ειδικότητας. Τα µαθήµατα ειδικής υποδοµής, του ΓΤΒΙΜ, όπως η Ογκολογία, η ειδική Φαρµακολογία, η Γηριατρική, η Εργοφυσιολογία, παρέχουν εξειδικευµένες γνώσεις σε έναν ή περισσότερους τοµείς ενός ευρύτερου γνωστικού πεδίου στοχεύοντας στην καλύτερη εµπέδωση των µαθηµάτων ειδικότητας. Επιπλέον, το Τµήµα διαθέτει τα βασικά εργαστήρια στα οποία στηρίζεται ο κορµός των Παραϊατρικών Επαγγελµάτων, όπως της Ανατοµίας, Φυσιολογίας, Ιστοπαθολογίας, και ιατροφολογίας, τα οποία αποτελούν το Α και το Ω της εκπαίδευσης των φοιτητών όλων των Τµηµάτων της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ-Α. Αν και δεν υπάρχει θεσµοθετηµένη διαδικασία ελέγχου της ανταπόκρισης του ΠΠΣ στους στόχους του Τµήµατος και στις ανάγκες της κοινωνίας, αυτή ελέγχεται άµεσα µε την επάρκεια των γνώσεων των φοιτητών της ΣΕΥΠ, και έµµεσα µε την υψηλή ποιότητα της επαγγελµατικής τους κατάρτισης, απόδοσης και αποκατάστασης. ιαδικασίες αναθεώρησης και αξιολόγησης του ΠΠΣ του Τµήµατος βασικά δεν έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα. Η παρούσα αποτελεί την πρώτη αξιολόγηση του ΠΠΣ του ΓΤΒΙΜ, οποία και θα αποτελέσει το δοµικό λίθο για τη βελτίωση τόσο των θετικών όσο και των τυχόν αρνητικών στοιχείων του ΠΠΣ του Τµήµατος. Το ΠΠΣ του ΓΤΒΙΜ δηµοσιοποιείται µέσω του έντυπου Οδηγού Σπουδών του Τµήµατος (νέα έκδοση, Παράρτηµα 12-20). Επίσης, είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα Τµήµατος (http://www.teiath.gr/seyp/new_) Πώς κρίνετε τη δοµή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών; Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, κάθε Τοµέας µαθηµάτων του ΓΤΙΒΜ, καλύπτει διαφορετικά γνωστικά αντικείµενα. Σύµφωνα µε την υπ. αρ. Ε5/ Υ.Π. απόφαση ( ), τα γνωστικά αντικείµενα κάθε Τοµέα του Γ.Τ.Β.Ι.Μ., χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες µαθηµάτων: Μαθήµατα Γενικής Υποδοµής (ΜΓΥ) Μαθήµατα Ειδικής Υποδοµής (ΜΕΥ) Μαθήµατα Ειδικότητας (ΜΕ), και Μαθήµατα Οικονοµίας, ιοίκησης, Νοµικών& Ανθρωπιστικών Σπουδών ( ΟΝΑ). Τα µαθήµατα της Ανατοµίας, Ανατοµίας Ι και ΙΙ, Γενικής Ανατοµίας, Φυσιολογίας, Φυσιολογίας Ι και ΙΙ, Παθολογίας, Παθολογίας Ι και ΙΙ, αποτελούν µαθήµατα γενικής υποδοµής (ΜΓΥ), δηλαδή βασικών µαθηµάτων που παρέχουν τις απαραίτητες θεµελιώδεις γνώσεις στους φοιτητές της ΣΕΥΠ, και γενικά σε κάθε επαγγελµατία στο χώρο της υγείας. Αντίθετα, τα µαθήµατα ειδικής υποδοµής (ΜΕΥ), όπως είναι η Ογκολογία για το Τµήµα Επισκεπτών/ριών Υγείας, η Χειρουργική για το Τµήµα της Φυσικοθεραπείας, η Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Ιούνιος 2011

17 16 Ειδική Ανατοµία και η Φυσιολογία του οφθαλµού για το Τµήµα της Οπτικής και Οπτοµετρίας, κ.ά., παρέχουν γνώσεις σε γνωστικά αντικείµενα πάνω στα οποία θα αναπτυχθούν οι εξειδικευµένες γνώσεις των µαθηµάτων ειδικότητας (ΜΕ), ανάλογα µε το Τµήµα της ΣΕΥΠ. Στο ΓΤΒΙΜ, Μαθήµατα Οικονοµίας, ιοίκησης, Νοµικών& Ανθρωπιστικών Σπουδών ( ΟΝΑ), τα οποία προσφέρουν γνώσεις αναγκαίες αναφερόµενες σε συγκεκριµένα επιστηµονικά πεδία, βασικά δεν υφίστανται, παρά µόνο ένα, το µάθηµα στοιχεία Ψυχολογίας, που διδάσκεται στο Τµήµα της Ραδιολογίας-Ακτινολογίας. Το ΠΠΣ του ΓΤΒΙΜ προσφέρει συνολικά 99 µαθήµατα (Θεωρητικά και Εργαστηριακά) σε 7 διδακτικά εξάµηνα. Το νέο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών εκτίθεται στο Παράρτηµα Αξίζει να σηµειωθεί, ότι το ίδιο γνωστικό αντικείµενο περιγράφεται και εξετάζεται µε διαφορετικό τρόπο για κάθε Τµήµα της ΣΕΥΠ (βλ. περίγραµµα Ανατοµικής για τα διάφορα τµήµατα της ΣΕΥΠ στον οδηγό σπουδών, Παράρτηµα της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του ΓΤΒΙΜ), µε σκοπό αφενός την εναρµόνιση του γνωστικού αντικειµένου του µαθήµατος στις απαιτήσεις και την εξειδίκευση του κάθε Τµήµατος της ΣΕΥΠ, αφετέρου δε στην καλύτερη προσέγγιση και εξοικείωση των φοιτητών µε το µάθηµα. Από τα µαθήµατα των 7 εξαµήνων, τα 77 είναι γενικής υποδοµής (ΜΓΥ), γεγονός που αιτιολογείται και από την ονοµασία του Τµήµατος (Γενικό Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων), τα 18 είναι ειδικής υποδοµής (ΜΕΥ), τα 4 είναι µαθήµατα ειδικότητας (ΜΕ). Όλα τα ανωτέρω µαθήµατα ΜΓΥ, ΜΕΥ, ΜΕ, (99 µαθήµατα), είναι υποχρεωτικά (Υ) για τους φοιτητές. 3-Ι.2.1. Ποιο είναι το ποσοστό των µαθηµάτων κορµού/ειδίκευσης/κατευθύνσεων στο σύνολο των µαθηµάτων; Τα µαθήµατα κορµού (Κο), δηλαδή τα µαθήµατα Γενικής και Ειδικής Υποδοµής (ΜΓΥ & ΜΕΥ), είναι εποµένως 95, και αποτελούν το 96% του συνόλου των µαθηµάτων του ΓΤΒΙΜ. Αντίθετα, τα µαθήµατα ειδίκευσης (ΜΕ), είναι µόνο 4, και αποτελούν µόλις το 4% του συνόλου των µαθηµάτων ενώ δεν υπάρχουν στο Τµήµα µαθήµατα Κατεύθυνσης και Ελεύθερης Επιλογής (Προαιρετικά µαθήµατα). Αν και το 96% των µαθηµάτων του ΓΤΒΙΜ ανήκουν στην κατηγορία των µαθηµάτων Κορµού, ο αριθµός της απόδοσης σε αυτά διδακτικών ή πιστωτικών µονάδων ( Μ ή ΠΜ), δεν εναρµονίζεται µε τη βαρύτητά τους και το φόρτο εργασίας που απαιτούν (ΦΕ). Αυτό τεκµηριώνεται από τα Προγράµµατα Σπουδών των 14 Τµηµάτων της ΣΕΥΠ, στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των Τµηµάτων στο δικτυακό ιστότοπο της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ- Αθήνας. Η ασύµµετρη βαθµολόγηση των µαθηµάτων του ΓΤΒΙΜ σε σχέση µε τα µαθήµατα ειδικότητας των 14 Τµηµάτων της ΣΕΥΠ, έχει ως αποτέλεσµα την έλλειψη ενδιαφέροντος από τους φοιτητές, οι οποίοι αφιερώνουν όλο και λιγότερο χρόνο για την εκµάθησή τους, αποδίδοντας ως αιτιολογικό τη δυσκολία τους και τη µη χρησιµότητά τους, γεγονός που αποδεικνύεται από τη µη προσέλευση των φοιτητών στις εξετάσεις του εξαµήνου που ανήκουν τα µαθήµατα του ΓΤΒΙΜ, και τη µεταφορά τους χωρίς προσπάθεια στο Πτυχίο, γεγονός το οποίο οδηγεί µακροπρόθεσµα σε απόφοιτους µε ελλειπή επαγγελµατική εκπαίδευση. 3-Ι.2.2. Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών µαθηµάτων/µαθηµάτων υποχρεωτικής επιλογής/ µαθηµάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των µαθηµάτων; Παρόλο που όλα τα µαθήµατα είναι υποχρεωτικά (Υ), κάποια από αυτά κατατάσσονται στην κατηγορία των κατ επιλογήν υποχρεωτικών (ΕΥ), εξατοµικευόµενα, ανάλογα µε τις ανάγκες των τµηµάτων της ΣΕΥΠ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο χαρακτηρισµός ή µη ενός µαθήµατος του ΓΤΒΙΜ, ως κατ επιλογήν υποχρεωτικό (ΕΥ), εναπόκειται αποκλειστικά στη βούληση του Τµήµατος υποδοχής, χωρίς καµία συµµετοχή του ΓΤΒΙΜ, µε αποτέλεσµα βασικά µαθήµατα των Τµηµάτων της ΣΕΥΠ (ΜΓΥ και ΜΕΥ), να διδάσκονται σε µικρό αριθµό φοιτητών, γεγονός το οποίο οδηγεί α) βραχυπρόθεσµα σε κατάργηση του συγκεκριµένου µαθήµατος λόγω µη δήλωσης του µαθήµατος από τους φοιτητές (σύµφωνα µε τον κανονισµό σπουδών του ΤΕΙ-Α για τη λειτουργία ενός ΕΥ µαθήµατος απαιτείται το 50% του αριθµού των φοιτητών του εξαµήνου στο οποίο ανήκει το µάθηµα), και β) µακροπρόθεσµα στη δηµιουργία Πτυχιούχων µε ελλειπή επαγγελµατική κατάρτιση, και ιδιαίτερα στον πλέον ευαίσθητο Τοµέα της Υγείας. π.χ. Τα µαθήµατα της Ογκολογίας, Παθολογοανατοµίας, είναι µαθήµατα ΕΥ, (στο νέο πρόγραµµα σπουδών του ακαδηµαϊκού έτους , το πρώτο είναι υποχρεωτικό (Υ), ενώ το δεύτερο καταργήθηκε), το µάθηµα των Πρώτων Βοηθειών, (στο νέο πρόγραµµα σπουδών του ακαδηµαϊκού έτους ), είναι µάθηµα επιλογής για τα τµήµατα της Νοσηλευτικής Α και Β, δεν συµβαίνει όµως αυτό για τα άλλα Τµήµατα της ΣΕΥΠ (µάθηµα Κορµού). Συγκεκριµένα µαθήµατα κατ επιλογήν υποχρεωτικά είναι οι Πρώτες Βοήθειες της Νοσηλευτικής Α και Β, η Γηριατρική της Νοσηλευτικής Α και Β, η Χειρουργική της Φυσικοθεραπείας, η ιαιτολογία- ιατροφή των Ιατρικών Εργαστηρίων, η ιαχείρηση του Στρές της Αισθητικής, η Φαρµακολογία της Φυσικοθεραπείας, δηλαδή ποσοστό 8%. Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Ιούνιος 2011

18 17 3-I.2.3. Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση µεταξύ µαθηµάτων υποβάθρου, µαθηµάτων επιστηµονικής περιοχής, µαθηµάτων γενικών γνώσεων και µαθηµάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των µαθηµάτων; Η ποσοστιαία σχέση µεταξύ µαθηµάτων υποβάθρου (Υ), µαθηµάτων επιστηµονικής περιοχής (ΕΠ), µαθηµάτων γενικών γνώσεων (ΓΓ) και µαθηµάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων (Α ) στο σύνολο των µαθηµάτων του ΓΤΒΙΜ παρουσιάζεται στον Πίνακα 4. Πίνακας 4. Ποσοστιαία σχέση κατηγορίας µαθηµάτων του ΠΠΣ του ΓΤΒΙΜ Μαθήµατα Κατηγορία Αριθµός Ποσοστό Υποβάθρου (Υ) ΜΓΥ 77 78% Επιστηµονικής Περιοχής (ΕΠ) ΜΕΥ 18 18% Ανάπτυξης εξιοτήτων (Α ) ΜΕ 4 4% 3-Ι.2.4. Πως κατανέµεται ο χρόνος µεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων; Σύµφωνα µε το ΠΠΣ και τον Κανονισµό Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας κάθε εξάµηνο µπορεί να περιλαµβάνει µαθήµατα µε Θεωρία ή και Εργαστήριο. Τα µαθήµατα τα οποία περιλαµβάνουν Θεωρία και Εργαστήριο καλούνται Μικτά, γιατί απαιτείται ξεχωριστός βαθµός για το θεωρητικό και εργαστηριακό σκέλος. Μέρος του Θεωρητικού µαθήµατος αποτελεί και η Άσκηση Πράξη (καταργήθηκε στα νέα προγράµµατα σπουδών του ακαδηµαϊκού έτους ). H αναλογία ωρών θεωρητικής διδασκαλίας στο νέο ΠΠΣ που εφαρµόστηκε το ακαδηµαϊκό έτος , στο σύνολο των εβδοµαδιαίων ωρών διδασκαλίας όλων των µαθηµάτων στα 7 εξάµηνα είναι 82,4% (258/313 ώρες), και εργαστηρίου 17,6 (55/313 ώρες). Το ποσοστό εποµένως της θεωρητικής διδασκαλίας είναι σχεδόν πενταπλάσιο από την εργαστηριακή (258/55). Επισηµαίνεται ότι οι εργαστηριακές ώρες διδασκαλίας είναι υποχρεωτικές και σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας επιτρέπονται απουσίες µέχρι το 20% των εβδοµάδων διδασκαλίας κάθε εξαµήνου. Οι ώρες του εργαστηριακού µαθήµατος φαίνονται περισσότερες λόγω της κατάτµησης των εργαστηρίων σε οµάδες, ο αριθµός των οποίων καθορίζεται από τον εσωτερικό Κανονισµό Σπουδών του Τµήµατος (Παράρτηµα της της υπό εξωτερική αξιολόγηση Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΓΤΒΙΜ, Μάϊος 2010). 3-Ι.2.5. Πως οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη µεταξύ µαθηµάτων; Παρατηρείιαι επικάλυψη της ύλης µεταξύ µαθηµάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η έκταση της ύλης των µαθηµάτων; Υπάρχει διαδικασία επανεκτίµησης, αναπροσαρµογής και επικαιροποίησης της ύλης των µαθηµάτων; Η οργάνωση της ύλης µεταξύ των µαθηµάτων, όπως αυτή καθορίζεται από το αναλυτικό και συνοπτικό ΠΠΣ του Τµήµατος (Παράρτηµα της υπό εξωτερική αξιολόγηση Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΓΤΒΙΜ), πραγµατοποιείται από τους διδάσκοντες, µε τη συνεργασία και την επίβλεψη του Τοµέα στον οποίο ανήκει το µάθηµα. Στο ΠΠΣ του Τµήµατος δεν υπάρχει γενικά επικάλυψη της ύλης µεταξύ των µαθηµάτων, και όπου υπάρχει αυτή είναι σε πολύ µικρό ποσοστό (5%), και κρίνεται αναγκαία για τη διευκόλυνση της µαθησιακής γνώσεων, σύµφωνα µε τις απαντήσεις των περισσότερων διδασκόντων (βλ. Πίνακα της υπό εξωτερική αξιολόγηση Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΓΤΒΙΜ). π.χ., Ένα τµήµα της Παθολογίας αποτελούν οι όγκοι µε αποτέλεσµα το µάθηµα Ογκολογία, που ασχολείται αποκλειστικά µε τη παθογένεια και την πρόληψη των όγκων, να επικαλύπτεται µερικώς. Το ίδιο όµως γνωστικό αντικείµενο από άλλη πλευρά το διαπραγµατεύεται η Ογκολογία (παράγοντες κινδύνου, πρόληψη), και από άλλη πλευρά η Παθολογία (κλινική εικόνα, θεραπεία). Το ΓΤΒΙΜ προσπαθεί να δώσει στους φοιτητές όλων των Παραϊατρικών Τµηµάτων του ΤΕΙ-Α, µία πολύ καλά οργανωµένη ύλη σε κάθε µάθηµα, χωρίς κενά, µε πολύ µικρές επικαλύψεις, εναρµονιζόµενη και σεβόµενη την εξειδίκευση κάθε Τµήµατος. Ως εκ τούτου, προσαρµόζει και οργανώνει την ίδια ύλη µε διαφορετικό τρόπο για το κάθε Τµήµα της ΣΕΥΠ, έτσι ώστε να διευκολύνονται οι φοιτητές στην κατανόηση του µαθήµατος, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό ( ιάγραµµα 3.1). Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Ιούνιος 2011

19 18 40 ιάγραµµα 3.1 ΕΡΩΤΗΣΗ 10 Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του µαθήµατος για το έτος του; (Ν=470) ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 5 Το ιάγραµµα 3.1, παρουσιάζει την απάντηση των φοιτητών όλων των τµηµάτων της ΣΕΥΠ, στην ερώτηση 10 (ερωτηµατολόγιο φοιτητών) και εκφράζει τη συνολική άποψή τους σχετικά µε το επίπεδο δυσκολίας του µαθήµατος. Σύµφωνα µε το ιάγραµµα 3.1, το 86% των φοιτητών είναι ικανοποιηµένο από το επίπεδο δυσκολίας του µαθήµατος σε σχέση µε το έτος του. Η αναλυτική απάντηση των φοιτητών σε θεωρητικό/εργαστηριακό µάθηµα αναλύεται στην αποσταλείσα προς εξωτερική αξιολόγηση Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τµήµατος (ΜΑΪΟΣ 2010). Η δυσκολία της µετατροπής του ίδιου γνωστικού αντικειµένου µε άλλο τρόπο, εξειδικευµένο για κάθε Τµήµα, διαφαίνεται από τις συνολικές απαντήσεις των φοιτητών της ΣΕΥΠ στην ερώτηση 3 του ερωτηµατολογίου της αξιολόγησης µαθήµατος ( ιάγραµµα 3.2 ). Το γράφηµα 3.2 εκφράζειν τη συνολική άποψή τους για την οργάνωση της ύλης που διδάχθηκε σε όλα τα µαθήµατα των δύο εξαµήνων του ακαδηµαϊκού έτους Σύµφωνα µε αυτό, το 76 % είναι ικανοποιηµένο από την οργάνωση της ύλης Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Ιούνιος 2011

20 19 45 ιάγραµµα 3.2 ΕΡΩΤΗΣΗ 3 Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωµένη; (N=470) ΠΟΣΟΣΤΑ(%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 3 3-Ι-2.6. Εφαρµόζεται σύστηµα προαπαιτούµενων µαθηµάτων; Πόσο λειτουργικό είναι; Ποιο είναι το ποσοστό των µαθηµάτων που εντάσσονται στο σύστηµα; To ΓΤΒΙΜ, εφόσον δεν έχει φοιτητές, δεν έχει και αυτοδυναµία εφαρµογής προαπαιτούµενων µαθηµάτων καθόσον αυτά προκαθορίζονται και εξαρτώνται από το γνωστικό αντικείµενο και την εξειδίκευση του Τµήµατος υποδοχής της ΣΕΥΠ, παρέχει όµως µαθήµατα γενικής υποδοµής (ΜΓΥ). τα οποία διδάσκονται σε 2 συνεχόµενα εξάµηνα, όπως π.χ., Ανατοµική Ι και ΙΙ, Φυσιολογία Ι και ΙΙ, Φαρµακολογία Ι και ΙΙ, Νοσολογία Ι και ΙΙ, που εµφανίζονται ως απόλυτα αλληλοεξαρτώµενα (µαθήµατα αλυσίδας) και, µαθήµατα που διδάσκονται σε ένα συγκεκριµένο εξάµηνο προκαθοριζόµενο από το Τµήµα υποδοχής της ΣΕΥΠ όπως, Παθολογία, Χειρουργική, Νευρολογία, Νευροφυσιολογία, Ορθοπαιδική, και που οργανώνονται σε αλληλουχίες, οι οποίες δηλώνουν την ουσιαστική σχέση εξάρτησης των γνώσεων που παρέχονται σε ένα µάθηµα και αποτελούν προϋπόθεση επιτυχούς παρακολούθησης του άλλου µαθήµατος. Στις περιπτώσεις αυτές, το πρώτο µάθηµα χαρακτηρίζεται ως προαπαιτούµενο του δεύτερου, ενώ το δεύτερο ως εξαρτώµενο. Σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό σπουδών των Παραϊτρικών Τµηµάτων υποδοχής των µαθηµάτων του ΓΤΒΙΜ, δεν επιτρέπεται η δήλωση εξαρτώµενου µαθήµατος, σε περίπτωση ανεπιτυχούς εξέτασης του προαπαιτούµενού του. Τα µαθήµατα που έχουν δύο ενότητες, δηλαδή γίνονται σε δύο εξάµηνα, απαιτούν ως προαπαιτούµενο για την παρακολούθηση του δεύτερου µέρους, βαθµό τουλάχιστον 5, στο πρώτο, ώστε ο φοιτητής να συνεχίσει και µαζί µε το εργαστηριακό σκέλος του µαθήµατος να κατοχυρώσει το µάθηµα (π.χ. Ανατοµία Ι Θ+Ε, Ανατοµία ΙΙ Θ+Ε). Η παρουσία των προαπαιτούµενων µαθηµάτων είναι ιδιαίτερα σηµαντική γιατί αυτά λειτουργούν ως µέσο αξιολόγησης του γνωστικού επιπέδου των φοιτητών της ΣΕΥΠ, ενώ παράλληλα αποτελούν το βασικό υπόστρωµα πάνω στο οποίο οικοδοµούνται τα θεµέλια όλων των γνωστικών αντικειµένων των 14 Τµηµάτων της ΣΕΥΠ. Παρόλα αυτά από το ακαδηµαϊκό έτος , όπου εφαρµόσθηκε για πρώτη φορά η µονή εισαγωγή των φοιτητών στα ΤΕΙ, ο θεσµός των προαπαιτούµενων µαθηµάτων δεν ισχύει για τους νεοεισαγόµενους φοιτητές (καταργούνται οι αλυσίδες), ενώ επεκτείνεται σταδιακά και σε µεγαλύτερ εξάµηνα. Το ΠΠΣ του ΓΤΒΙΜ και η οργάνωση των 99 Μαθηµάτων του εµφανίζονται συνολικά στους Πίνακες 1 και 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1. Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Ιούνιος 2011

21 20 Η συνολική απάντηση των φοιτητών στην αναγκαιότητα της ύπαρξης των προαπαιτούµενων µαθηµάτων για όλα τα µαθήµατα των δύο εξαµήνων, παρουσιάζεται στο γράφηµα 3.3. Σύµφωνα µε αυτά το ποσοστό των φοιτητών που τα θεωρεί αναγκαία είναι 72%. Επίσης, στο γράφηµα 3.4, οι φοιτητές εκφράζουν τη συνολική άποψή τους για τη χρήση γνώσεων από/σύνδεση µε άλλα µαθήµατα των δύο εξαµήνων. Σύµφωνα µε αυτά, το ποσοστό που θεωρεί την ύπαρξη σύνδεσης γνώσεων µε άλλα µαθήµατα είναι 83%. Συµπερασµατικά, αν και τα 2/3 των φοιτητών αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα ύπαρξης των προαπαιτούµενων µαθηµάτων του ΓΤΒΙΜ και τη σύνδεσή τους µε άλλα µαθήµατα των δύο εξαµήνων, δεν δύναται να προσδιοριστεί το ποσοστό αυτών στο σύνολο των µαθηµάτων των Τµηµάτων υποδοχής καθόσον ο αριθµός τους καθορίζεται από τους εκάστοτε εσωτερικούς κανονισµούς και προγράµµατα σπουδών των Τµηµάτων αυτών Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστηµα? Οι διαδικασίες του εξεταστικού συστήµατος είναι νόµιµες διαδικασίες, τυπικές, διαδικασίες που τηρούνται µε συνέπεια από τα στελέχη του Τµήµατος, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειµενική αξιολόγηση των φοιτητών µε βάση την απόδοσή τους. Είναι γεγονός ότι στην πλειοψηφία των µαθηµάτων, η αξιολόγηση των σπουδαστών στηρίζεται κατά κανόνα στις επιδόσεις της τελικής εξέτασης. Οι φοιτητές σπάνια έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν κάποια εργασία, η οποία θα συνυπολογίζεται στη διαµόρφωση του τελικού βαθµού. Σε κάποια µαθήµατα, όπως π.χ., τα εργαστηριακά σκέλη των υποχρεωτικών γενικής υποδοµής µαθηµάτων, Ανατοµία, Φυσιολογία, κ.ά., προσφέρεται η δυνατότητα της προόδου, η διαχείριση της οποίας είναι τις περισσότερες φορές ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω του µεγάλου αριθµού των φοιτητών. Ως αποτέλεσµα αυτής της δυσκολίας, στα ερωτηµατολόγια των φοιτητών, δεν έχουν αξιολογηθεί οι ερωτήσεις 15,16, 17, 18, 19, 20 και 21, που αφορούν τις περιπτώσεις που δόθηκαν για διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διδαδικασίας, προφορικές ή γραπτές εργασίες στους φοιτητές. 35 Γράφηµα 3.3. EΡΩΤΗΣΗ 8 Πόσο απαραίτητα κρίνετε τα προαπαιτούµενα του µαθήµατος; (Ν=470) 30 ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 10 Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Ιούνιος 2011

22 21 Γράφηµα 3.4. ΕΡΩΤΗΣΗ 9 Χρήση γνώσεων από/ σύνδεση µε άλλα µαθήµατα 35 (Ν=470) ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 6 3.Ι.3.1. Εφαρµόζονται, και σε ποια έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι αξιολόγησης Όλοι οι τρόποι αξιολόγησης που χρησιµοποιεί το ΓΤΒΙΜ αναλύονται στον Εσωτερικό Κανονισµό Σπουδών του Τµήµατος (βλ. Παράρτηµα της υπό εξωτερική αξιολόγηση Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΓΤΒΙΜ, ). Όσον δε αφορά το χρόνο της αξιολόγησης των φοιτητών, αυτός καθορίζεται από τον εσωτερικό κανονισµό του ΤΕΙ Αθήνας, σύµφωνα µε τον οποίο προβλέπονται 2 επίσηµες εξεταστικές περίοδοι στο τέλος κάθε ακαδηµαϊκού εξαµήνου όσον αφορά τα Θεωρητικά µαθήµατα, ή το Θεωρητικό σκέλος των Μικτών µαθηµάτων, επειδή οι σπουδές σε όλα τα ΤΕΙ της χώρας είναι δοµηµένες σε εξαµηνιαίους κύκλους. Ειδικότερα, µετά τη λήξη του χειµερινού εξαµήνου (Ιανουάριος), ακολουθούν 2 διαδοχικές εξεταστικές περίοδοι διάρκειας 2 εβδοµάδων η καθεµιά, µε µεσολάβηση µιας εβδοµάδας µεταξύ της α και β επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου (πολλές φορές λόγω µη ολοκλήρωσης των 13 εβδοµάδων διδασκαλίας, όπως προβλέπει ο Ν.2916, µετά από απόφαση του Συµβουλίου του ΤΕΙ-Α, το εξάµηνο παρατείνεται κατά µία εβδοµάδα, οπότε η ενδιάµεση εβδοµάδα µεταξύ των 2 εξεταστικών περιόδων καταργείται). Ανάλογα, µετά τη λήξη του εαρινού εξαµήνου (Ιούνιος), ακολουθεί η α Εξεταστική περίοδος, 2 εβδοµάδων, και η β επαναληπτική της το 1 ο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου. Στο νέο πρόγραµµα σπουδών του ακαδηµαϊκού έτους , δεν υπάρχει πλέον εξειδικευµένο εργαστήριο, δηλαδή µεµονωµένο, αλλά ως σκέλος µικτού µαθήµατος. Η τελική εξέταση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τον κανονισµό σπουδών του ΤΕΙ-Α, µία εβδοµάδα πριν τη λήξη του τυπικού εξαµήνου, χειµερινού (Ιανουάριος), ή εαρινού (Ιούνιος). Σε γενικές γραµµές, ο τρόπος της τελικής εξέτασης είναι : για τα Εργαστήρια η προφορική εξέταση, και σε µεγάλο αριθµό φοιτητών, όπου η προφορική εξέταση καθίσταται χρονοβόρος και πρακτικά αδύνατη, όπως π.χ., συµβαίνει στα εαρινά εξάµηνα λόγω του µεγάλου αριθµού των µεταγραφών στο ΤΕΙ-Α που πολλές φορές υπερβαίνει των συνολικό αριθµό των εισακτέων (100/85), η γραπτή εξέταση, µε τη µορφή πολλαπλής επιλογής, ή ανάπτυξης κειµένου, µε ή χωρίς επίδειξη π.χ. των προπλασµάτων του εργαστηρίου της Ανατοµίας. Επίσης στις περιπτώσεις µεγάλου αριθµού φοιτητών όπου απαιτείται διαχωρισµός των φοιτητών σε οµάδες, συνήθως µεγαλύτερος του 2, δύναται να υπάρχουν δύο εργαστηριακοί καθηγητές ανά οµάδα για το ίδιο εργαστήριο (ο αριθµός των φοιτητών στα εργαστήρια του ΓΤΒΙΜ σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του Τµήµατος δεν µπορεί να είναι µικρότερος του 15, και µεγαλύτερος του 20, εκτός ειδικών περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται η έγκριση από το Συµβούλιο του ΤΕΙ-Α µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του Συµβουλίου του Τµήµατος). Aξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι λόγω του µεγάλου αριθµού των φοιτητών που αθροίζεται στα Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Ιούνιος 2011

23 22 εργαστήρια κυρίως λόγω των µετεγγραφών, δεν είναι δυνατή πολλές φορές η ενδιάµεση αξιολόγηση µε τη µορφή είτε της προφορικής εξέτασης, είτε µε τη µορφή σύντοµου είτε γραπτού test. Παρόλα αυτά το ακαδηµαϊκό έτος , όπου εφαρµόστηκε η µονή εισαγωγή φοιτητών στα ΤΕΙ, ο µικρότερος αριθµός φοιτητών είναι και ο µεγαλύτερος 30-35!!! Γενικά, ο τρόπος της εξέτασης στα εργαστήρια δεν είναι συγκεκριµένος, και εξαρτάται από το διδάσκοντα το µάθηµα καθηγητή. Η εξέταση του θεωρητικού σκέλους µικτού µαθήµατος, ή θεωρητικού µαθήµατος γενικά, γίνεται είτε µε τη µορφή ανάπτυξης κειµένου, είτε µε τη µορφή σύντοµων απαντήσεων, είτε µε τη µοιτητών ορφή πολλαπλής επιλογής, είτε µε σύνθετο τρόπο (ανάπτυξη κειεµένου και πολλαπλή επιλογή). 3.Ι.3.2. Πως διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φoιτητών; Η διαφάνεια και η αξιοκρατία της διαδικασίας αξιολόγησης στα θεωρητικά µαθήµατα και στα θεωρητικά σκέλη των µικτών µαθηµάτων, διασφαλίζεται µε: α) την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων, β) την πρόσβαση των φοιτητών στο γραπτό τους (εάν το ζητήσουν) και γ) τη συζήτηση µε το διδάσκοντα µε τις πιθανές αντιρρήσεις στη βαθµολόγησή τους. Σε ορισµένες περιπτώσεις ο Ν.3549/07 (άρθρο 14), προβλέπει την εξέταση από τριµελή επιτροπή συναφούς ειδικότητας µε το γνωστικό αντικείµενο του µαθήµατος. Η διαφάνεια της προφορικής εξέτασης στα εργαστηριακά σκέλη των Μικτών µαθηµάτων του Τµήµατος, που συνήθως αποτελεί και το µοναδικό τρόπο εξέτασης αυτών, εφόσον ο αριθµός των φοιτητών/οµάδα δεν ξεπερνά τους είκοσι, επιτυγχάνεται είτε, α) µε την παρουσία του Ειδικού Τεχνολογικού Προσωπικού (ΕΤΠ), β) µε την παρουσία του Τοµεάρχη στο οποίο ανήκει το γνωστικό αντικείµενο του Εργαστηρίου (εάν του ζητηθεί), γ) µε την παρουσία στην εξέταση δεύτερου καθηγητή διδάσκοντα το ίδιο γνωστικό αντικείµενο (µόνο στην περίπτωση κατάτµησης σε περισσότερες από 2 οµάδες, όπου συνήθως υπάρχουν δύο εργαστηριακοί καθηγητές) και, δ) µε το χωρισµό των φοιτητών σε µικρές πενταµελείς οµάδες, ώστε να εξασφαλίζεται αξιοκρατική διαχείρηση για κάθε φοιτητή. Tο γράφηµα 3.5 παρουσιάζει την απάντηση των φοιτητών των Τµηµάτων της ΣΕΥΠ, στην ερώτηση 14 (βάση του ερωτηµατολογίου) και εκφράζει τη συνολική άποψή τους για τη διαφάνεια των κριτηρίων βαθµολόγησης για όλα τα µαθήµατα των δύο εξαµήνων. Σύµφωνα µε αυτά, παρατηρείται ένα µικρό ποσοστό αποχής από τη συγκεκριµένη ερώτηση (14%), οφειλόµενο στους πρωτοετείς φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν έρθει σε επαφή µε εξετάσεις κατά το χρόνο χορήγησης του ερωτηµατολογίου). Από το υπόλοιπο 86%, το 77%, δηλώνει ικανοποιηµένο από τη διαφάνεια των κριτηρίων αξιολόγησης. Βελτίωση του ανωτέρω ποσοστού, και ιδιαίτερα του ποσοστού που δεν απάντησε, θα µπορούσε να γίνει µε τους παρακάτω τρόπους: 1. Xορήγηση από τους διδάσκοντες πιλοτικών ερωταπαντήσεων συνεπικουρούντων στην εκπαιδευτική διαδικασία 2. Εξοικείωση των φοιτητών µε τους παραπάνω τρόπους εξέτασης 3. Εισήγηση και καθιέρωση ενιαίου τρόπου βαθµολόγησης και αξιολόγησης 3.I.3.3. Yπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποια είναι αυτή; Μετά τη λήξη της εξεταστικής διαδικασίας συγκεντρώνονται τα θέµατα της 1 ης και 2 ης εξεταστικής από όλους τους εκπαιδευτικούς του ΓΤΒΙΜ (ΕΠ+ΕΕΠ), ανά γνωστικό αντικείµενο και ανά Τοµέα. Αρχεία παλαιών θεµάτων υπάρχουν στη Γραµµατεία του Τµήµατος και αποτελούν Τράπεζα θεµάτων, που προβλέπει ο κανονισµός σπουδών του ΤΕΙ-Α. Παρόλο που το Τµήµα δεν έχει φοιτητές, εκτός από τα θέµατα, το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τµήµατος, µετά από απόφαση του Συµβουλίου του Τµήµατος καταθέτει και τα αποτελέσµατα των εξεταστικών στη Γραµµατεία του Τµήµατος, διασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτό την αξιοπιστία της εκάστοτε βαθµολογίας στα Τµήµατα της ΣΕΥΠ που έχουν στο πρόγραµµα σπουδών τους τα µαθήµατα του ΓΤΒΙΜ. Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Ιούνιος 2011

24 23 Γράφηµα 3.5 ΕΡΩΤΗΣΗ 14 ιαφάνεια των κριτηρίων βαθµολόγησης 30 (Ν=470) 25 ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=Απαράδεκτη 2=Μη ικανοποιητική 3=Μέτρια 4=Ικανοποιητική 5=Πολύ καλή 6=Απουσία απάντησης 3.Ι.3.4. Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της πτυχιακής/διπλωµατικής εργασίας; Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το ΓΤΒΙΜ δεν έχει φοιτητές, και ως εκ τούτου δεν έχει οδηγό Πτυχιακών εργασιών όπως τα υπόλοιπα 14 Τµήµατα της ΣΕΥΠ, ο οποίος και διασφαλίζει την πληρέστερη ενηµέρωση των φοιτητών και την πλήρη διαφάνεια ανάθεσης και εξέτασης της Πτυχιακής εργασίας, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της. Η σχέση του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΓΤΒΙΜ µε την πτυχιακή εργασία περιορίζεται : α) στην εκπόνηση των Πτυχιακών εργασιών, όπου τα µέλη του (τακτικό και έκτακτο προσωπικό), είναι εισηγητές θεµάτων στα Τµήµατα της ΣΕΥΠ που διδάσκονται τα µαθήµατα του ΓΤΒΙΜ, και β) στην Τριµελή Επιτροπή Εξέτασης, όπου το ΕΠ του Τµήµατος αποτελεί τον επιβλέποντα καθηγητή Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών; Το ΓΤΒΙΜ, δεν έχει φοιτητές και εποµένως δεν µετέχει σε προγράµµατα ανταλλαγής φοιτητών (ERASMUS, LEONARDO, κ. ά.). Ο τέως προϊστάµενος Αγάπιος Πετρίδης, ήταν ο εµπνευστής και διοργανωτής της Συνεργασίας του ΤΕΙ Αθήνας µε το αντίστοιχο ίδρυµα του Καϊρου (ακαδηµαϊκό έτος ). 3.Ι.4 1. Προβολή και δηµοσιοποίηση του ΠΠΣ. To ΠΠΣ του ΓΤΒΙΜ προβάλλεται και δηµοσιοποιείται µέσω του ιστοτόπου του, µόνιµη βάση, και µε τον έντυπο Οδηγό Σπουδών που προβάλλεται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος. Η γλώσσα του ιστότοπου του ΓΤΒΙΜ είναι Ελληνική, ενώ µία από τις πρωταρχικές επιδιώξεις και σχέδια βελτίωσης του Τµήµατος είναι και η µετάφραση της έντυπης µορφής του Οδηγού Σπουδών στην Αγγλική. 3.Ι.4.2. Εφαρµόζεται το σύστηµα µεταφοράς διδακτικών µονάδων (ECTS); Το ΓΤΒΙΜ, εφόσον δεν έχει φοιτητές, δεν εφαρµόζει πρακτικά το σύστηµα µεταφοράς διδακτικών µονάδων, µε την έννοια της αυτοδυναµίας, διότι τις διδακτικές µονάδες τις χορηγούν τα Τµήµατα υποδοχής των µαθηµάτων του ΓΤΒΙΜ, τα οποία και αποτελούν το υπόβαθρο των βασικών γνώσεων και Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Ιούνιος 2011

25 24 της εξειδίκευσης των 14 Τµηµάτων της ΣΕΥΠ. Εποµένως, το ΓΤΒΙΜ, εµπλέκεται όχι άµεσα, αλλά έµµεσα στο σύστηµα των Μ. Επειδή ακριβώς η σχέση του Τµήµατος είναι έµµεση, αυτό έχει ως αποτέλεσµα την έλλειψη της ιδιαίτερης αντικειµενικότητας στη χορήγηση των ECTS. Π.χ. Τα µαθήµατα της Ανατοµίας και Φυσιολογίας, τα οποία ως γνωστό αποτελούν τα βασικά µαθήµατα κορµού, για όλα τα άλλα µαθήµατα των Παραϊατρικών Τµηµάτων της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ-Α, αδικούνται στην αριθµητική εκτίµηση των Μ από τα Τµήµατα υποδοχής (βλ. Πίνακα 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1). Η εσφαλµένη εποµένως εκτίµηση της βαθµολογίας µε Μ των µαθηµάτων αυτών ( Μ από 2-7, µε µέση τιµή 3, µαζί µε το εργαστηριακό τους σκέλος, όπου υπάρχει), έχει ως αποτέλεσµα τον εσφαλµένο φόρτο εργασίας, γεγονός που οδηγεί τους φοιτητές σε εσφαλµένη εκτίµηση του χρόνου παρακολούθησης και µελέτης των µαθηµάτων αυτών. Η εσφαλµένη εκτίµηση των απαιτήσεων σχεδόν όλων των µαθηµάτων ΜΓΥ του ΓΤΒΙΜ, έχει ως βραχυπρόθεσµο αποτέλεσµα την αποτυχία µεγάλου αριθµού φοιτητών στις τελικές εξετάσεις, και µακροπρόθεσµα την παράδοση στην αγορά εργασίας, η οποία αναφέρεται στο χώρο της Υγείας, επαγγελµατιών µε επισφαλείς γνώσεις και χαµηλού επιπέδου κατάρτιση. Εποµένως, η ΟΜΕΑ του Τµήµατος προτείνει και εισηγείται την άµεση συµµετοχή της στη χορήγηση των Μ (ECTS) των µαθηµάτων του από τα άλλα Τµήµατα της ΣΕΥΠ, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η αντικειµενικότητα της εκτίµησης των µαθηµάτων του ΓΤΒΙΜ από τους φοιτητές τους, η οποία θα οδηγήσει: α) στην ορθή διαχείρηση του χρόνου παρακολούθησης και µελέτης (ΦΕ), β) στην εµπέδωση των παρεχοµένων γνώσεων και, γ) στην καλύτερη µακροπρόθεσµα, επαγγελµατική τους κατάρτιση σε οποιαδήποτε ειδίκευση ακολουθήσουν. Τα παραπάνω αποδεικνύονται από το Γράφηµα 3.6 που παρουσιάζει την απάντηση (βάση του ερωτηµατολογίου) των φοιτητών των 14 τµηµάτων της ΣΕΥΠ συνολικά για όλα τα µαθήµατα του ΓΤΒΙΜ. Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, 12% είναι το ποσοστό των φοιτητών που δεν δίνουν απάντηση, γεγονός που δηλώνει την άγνοιά τους προς το σύστηµα µεταφοράς διδακτικών µονάδων (ECTS), ή την αδιαφορία τους γενικότερα. Το υπόλοιπο όµως 86% των φοιτητών, δεν αναγνωρίζει τη σηµασία του αριθµού των Μ σε σχέση µε το φόρτο εργασίας, όπως αυτό αποδεικνύεται από το 52% που θεωρεί ότι το σύστηµα µεταφοράς διδακτικών µονάδων είναι µη ικανοποιητικό ή απλώς ικανοποιητικό, ενώ το 12% δεν δίνεια καµία απάντηση. Το Γράφηµα 3.7, παρουσιάζει την απάντηση (βάση του ερωτηµατολογίου) των φοιτητών των 14 τµηµάτων της ΣΕΥΠ συνολικά για όλα τα µαθήµατα των δύο εξαµήνων. Σύµφωνα µε αυτά το µεγαλύτερο ποσοστό 74%, αφιερώνει 2-6 ώρες εβδοµαδιαίως για τη µελέτη κάθε µαθήµατος του ΓΤΒΙΜ που έχει στο ωρολόγιο πρόγραµµά του. Αντίθετα, µικρό είναι το ποσοστό των φοιτητών (22%), που αφιερώνει πάνω από 6-8 ώρες εβδοµαδιαίως για κάθε µάθηµα του ΓΤΒΙΜ. Τα ποσοστά αυτά καταδεικνύουν ότι οι φοιτητές των 14 Τµηµάτων της ΣΕΥΠ, δεν δαπανούν τον απαιτούµενο χρόνο για τη µελέτη και την παρακολούθηση των µαθηµάτων υποβάθρου (ΜΓΥ) και κορµού (ΜΓΥ & ΜΕΥ), βασιζόµενοι στο φόρτο εργασίας (ΦΕ), που δίνουν τα Τµήµατα της ΣΕΥΠ. Η εσφαλµένη εκτίµηση των φοιτητών ως προς το διαθέσιµο χρόνο µελέτης για τα ΜΓΥ και ΜΕΥ µαθήµατα του ΓΤΒΙΜ, οφείλεται: α) στο µικρό αριθµό των διδακτικών µονάδων ( Μ), β) στη µικρή διάρκεια διδασκαλίας των µαθηµάτων αυτών (Ω ), και µάλιστα εφάπαξ, σε ένα εξάµηνο, και γ) στο µικρό φόρτο µελέτης και παρακολούθησης, όπως προκύπτει από τον αριθµό των ωρών διδασκαλίας (ΦΕ). Το αποτέλεσµα της εσφαλµένης εκτίµησης των φοιτητών της ΣΕΥΠ, ως προς τη βαρύτητα, αναγκαιότητα και σηµασία των βασικών ιατρικών µαθηµάτων για το µέλλον των σπουδών τους, έχει αναλυθεί παραπάνω, και καταλήγει µακροπρόθεσµα σε ελλιπώς εκπαιδευµένους επαγγελµατίες υγείας. Με σκοπό την επίλυση του ανωτέρω προβλήµατος το ΓΤΒΙΜ προτείνει και εισηγείται: την αναπροσαρµογή και αναθεώρηση του συστήµατος µεταφοράς διδακτικών µονάδων και φόρτου εργασίας στα µαθήµατα του Τµήµατος την απόδοση µεγαλύτερης χρονικής διάρκειας θεωρητικής και εργαστηριακής υποστήριξης σε µαθήµατα µεγάλης βαρύτητας, όπως π.χ. Ανατοµία, Φυσιολογία, Παθολογία, κ.ά το διαχωρισµό της ύλης βασικών ιατρικών µαθηµάτων Υποβάθρου, υποχρεωτικά σε δύο εξάµηνα και για όλα τα Τµήµατα της ΣΕΥΠ Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Ιούνιος 2011

26 25 Γράφηµα 3.6 ΕΡΩΤΗΣΗ 13 Πώς κρίνετε τον αριθµό των ιδακτικών Μονάδων σε σχέση µε το φόρτο εργασίας; 45 (Ν=470) ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=Απαράδεκτο 2=Μη ικανοποιητικό 3=Μέτριο 4=Ικανοποιητικό 5=Πολύ καλό 6= Απουσία απάντησης 30 Γράφηµµα 3.7 ΕΡΩΤΗΣΗ 37 Ο/Η φοιτητής/ρια αφιερώνει εβδοµαδιαία για µελέτη του συγκεκριµένου µαθήµατος (Ν=470) ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=<2 'Ωρες 2=2-4 Ώρες 3=4-6 Ώρες 4=6-8 Ώρες 5=>8 Ώρες 6=Απουσία απάντησης Πρακτική άσκηση των φοιτητών. Η ερώτηση αυτή δεν αξιολογείται γιατί σύµφωνα µε τον ιδρυτικό νόµο-πλαίσιο των ΤΕΙ (Ν.1404/83), το ΓΤΒΙΜ δεν έχει φοιτητές και ως εκ τούτου δεν υπάρχει και δεν ισχύει ο θεσµός της Πρακτικής άσκησης των φοιτητών. Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Ιούνιος 2011

27 26 2. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 1 Το ΓΤΒΙΜ έχει δύο προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών σε σύµπραξη µε την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων αφενός, και µε την Ιατρική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, αφετέρου Τίτλος του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α. Αντιµετώπιση του πόνου Τµήµατα και Ιδρύµατα που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Από το ακαδηµαϊκό έτος το τµήµα Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (Εργαστήριο Ιατρικής Ψυχολογίας του Τοµέα Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας) συνδιοργανώνει µε το Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Αθήνας Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο "Αντιµετώπιση του πόνου". Β. Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση Τµήµατα και Ιδρύµατα που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Η Ιατρική Σχολή Αθηνών σε σύµπραξη µε το Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων του ΤΕΙ Αθήνας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση», σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 12 του Ν. 2083/1992. Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράµµατος αναλαµβάνει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Οι επιµέρους ενότητες , 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, και που αφορούν τα 2 ΜΠΣ του ΓΤΒΙΜ περιγράφονται πλήρως στην υπό εξωτερική αξιολόγηση έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του ακαδηµαϊκού έτους έτους (κατάθεση: Μάϊος 2010). Η επικαιροποίηση των 2 ΜΠΣ του Τµήµατος αναγράφεται στους Πίνακες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1, 6.1α,6.1β, 6.2α, 6.2β, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, και Πρόγραµµα ιδακτορικών Σπουδών Πώς κρίνετε τον βαθµό ανταπόκρισης του Προγράµµατος ιδακτορικών Σπουδών στους στόχους του Τµήµατος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας; Πώς κρίνετε τη δοµή του Προγράµµατος ιδακτορικών Σπουδών; Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων; Πώς κρίνετε την οργάνωση σεµιναρίων και οµιλιών; Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράµµατος ιδακτορικών Σπουδών; Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστηµα; Το Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων δεν έχει Πρόγραµµα ιδακτορικών ιατριβών. Οι ερωτήσεις , , , , , , δεν αξιολογούνται. Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Ιούνιος 2011

28 27 4. ιδακτικό έργο 4.1. Aποτελεσµατικότητα του διδακτικού προσωπικού Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές; Πως εφαρµόζεται; Το ακαδηµαϊκό έτος έγινε στο ΓΤΒΙΜ αξιολόγηση των διδασκόντων από τους φοιτητές των 14 Τµηµάτων της ΣΕΥΠ, όπου διδάσκονται τα 99 µαθήµατα (πρακτικά 48 γνωστικά αντικείµενα, 39 αναφερόµενα σε θεωρητικά µαθήµατα και 9 σε εργαστηριακά), βάση των σχετικών ερωτηµατολογίων, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Α ΙΠ. Η συλλογή των ερωτηµατολογίων έγινε βάση της διαδικασίας που περιγράφεται στον Οδηγό εφαρµογής της διαδικασίας της Εσωτερικής Αξιολόγησης, έκδοση 1, Ιούλιος Το γράφηµα 4.1, παρουσιάζει την απάντηση των φοιτητών των 14 Τµηµάτων της ΣΕΥΠ (βάση του ερωτηµατολογίου) στην ερώτηση 22 και εκφράζει τη συνολική άποψή τους για την ικανότητα των διδασκόντων να οργανώνουν την ύλη του µαθήµατος για όλα τα µαθήµατα των δύο εξαµήνων. Γράφηµα 4.1 ΕΡΩΤΗΣΗ 22 Ο/Η ιδάσκων/ουσα οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης του µαθήµατος; 60 (Ν=470) 50 ΠΟΣΟΣΤΑ(%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5= ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 2 Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, το 84% είναι πάρα πολύ ικανοποιηµένο µε την οργάνωση και παρουσίαση της ύλης του συνόλου του εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΠ/ΕΕΠ) του Τµήµατος. Πάντως, είναι αξιοσηµείωτο ότι στην ενότητα αυτή της έκθεσης που αφορά αποκλειστικά το διδακτικό έργο, η απουσία απάντησης είναι ελάχιστη (2%), ενώ το 94% δηλώνει ικανοποιηµένο και µάλιστα σε µεγάλο βαθµό, όπως αποδεικνύεται από το 84%), που συγκεντρώνει τις µεγαλύτερες βαθµολογίες του ερωτηµατολογίου για τον διδάσκοντα (βαθµολογίες : 4 και 5). Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Ιούνιος 2011

29 28 Το γράφηµα 4.2, παρουσιάζει την απάντηση των φοιτητών των 14 Τµηµάτων της ΣΕΥΠ (βάση του ερωτηµατολογίου) στην ερώτηση 23 και εκφράζει τη συνολική άποψή τους για την ικανότητα των διδασκόντων να διεγείρουν το ενδιαφέρον των φοιτητών για το αντικείµενο του µαθήµατος, για το σύνολο των µαθηµάτων του ΓΤΒΙΜ. 50 Γράφηµα 4.2 ΕΡΩΤΗΣΗ 23 Ο/Η ιδάσκων/ουσα επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείµενο του µαθήµατος; (Ν=470) ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 1 Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, το 91% των φοιτητών της ΣΕΥΠ, είναι ικανοποιηµένο µε τον τρόπο διδασκαλίας όλων των µαθηµάτων του ΓΤΒΙΜ. Εποµένως το εκπαιδευτικό προσωπικό του ΓΤΒΙΜ επιτυγχάνει σε πολύ µεγάλο βαθµό (75%) το προσδοκόµενο από όλους τους διδάσκοντες: το ενδιαφέρον των φοιτητών για το αντικείµενο του µαθήµατος. Το γράφηµα 4.3, παρουσιάζει την απάντηση των φοιτητών των 14 Τµηµάτων της ΣΕΥΠ (βάση του ερωτηµατολογίου) στην ερώτηση 24 και εκφράζει τη συνολική άποψή τους για την ικανότητα των διδασκόντων να αναλύουν και να παρουσιάζουν τις έννοιες που διδάσκονται, για όλα τα µαθήµατα του Τµήµατος. Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, το 93% των φοιτητών της ΣΕΥΠ, είναι ικανοποιηµένο µε τον αναλυτικό τρόπο διδασκαλίας όλων των µαθηµάτων του ΓΤΒΙΜ.. Από τα παραπάνω συµπεραίνεται ότι η αποτελεσµατικότητα του διδακτικού έργου του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΓΤΒΙΜ (ΕΠ/ΕΕΠ), είναι µεγάλη, όπως αποδεικνύεται από την υψηλή βαθµολογία των φοιτητών στις αντίστοιχες ερωτήσεις 22,23, και 24 (βαθµολογίες 4 και 5). Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Ιούνιος 2011

30 29 60 Γράφηµα 4.3 ΕΡΩΤΗΣΗ 24 Ο/Η ιδάσκων/ουσα αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες µε τρόπο απλό και ενδιαφέροντα χρησιµοποιώντας παραδείγµατα; (Ν=470) 50 ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Πως αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές; H αξιοποίηση των αποτελεσµάτων περιγράφεται στην υπό εξωτερική αξιολόγηση έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του ακαδηµαϊκού έτους έτους (κατάθεση: Μάϊος 2010). Επειδή η διαδικασία της συλλογής των ερωτηµατολογίων των φοιτητών και η αξιολόγησή τους είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και επίπονος για την επιτροπή αξιολόγησης του Τµήµατος, εφόσον δεν υπάρχει καµµία απαλλαγή από το εκπαοδευτικό και διοικητικό της έργο, καθίσταται επιτακτική η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρησης των δεδοµένων της αξιολόγησης από τους ίδιους τους φοιτητές, µέσω ειδικού ηλεκτρονικού ερωτηµατολογίου και η ηλεκτρονική επεξεργασία του, µέσω ειδικού λογισµικού προγράµµατος. Ο τρόπος αυτός αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, θα αποτελέσει ένα ουσιστικό και σύγχρονο βήµα αξιοποίησης µε γρήγορη και εύκολη εφαρµογή, η οποία αφενός, θα προάγει τη µέγιστη συµµετοχή των φοιτητών στη διαδικασία της αξιολόγησης, και αφετέρου, θα συντελέσει στην πληρέστερη εικόνα της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης Ποιος είναι ο µέσος εβδοµαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος; To ακαδηµαϊκό προσωπικό του ΓΤΒΙΜ, αποτελείται από 16 µέλη (βλ. πίνακα 1), και συγκεκριµένα, από 11 µέλη βαθµίδας Καθηγητή, 1 µέλος βαθµίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, 2 µέλη Επίκουρου Καθηγητή, 1 µέλος βαθµίδας Επίκουρου Καθηγητή σε προσωποπαγή θέση, και 1 µέλος βαθµίδας Καθηγητή Εφαρµογών σε προσωποπαγή θέση. Από τα 16 µέλη, ένας Καθηγητής, έχει πλήρη απαλλαγή λόγω της διοικητικής του θέσης ως Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας. Επίσης, δύο Καθηγητές έχουν απαλλαγή 50% από το διδακτικό τους έργο λόγω κατοχής διοικητικών θέσεων (µέλος Α..Ι.Π., και Προϊστάµενος του Γ.Τ.Β.Μ.,αντίστοιχα), ενώ δύο Καθηγήτριες και ένας Καθηγητής, έχουν απαλλαγή δύο ωρών/εβδ, λόγω διοικητικών υποχρεώσεων (Τοµεάρχες Α, Β και Γ Τοµέα, αντίστοιχα). Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το ακαδηµαϊκό προσωπικό παρέχει (2χ5 +3χ8+6χ10+1χ12+2χ14+1χ8) 142 ώρες διδασκαλίας εβδοµαδιαίως. (σύνολο: 176 ώρες/εβδ). Ο µέσος εβδοµαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου, σύµφωνα µε τις βαθµίδες των ΕΠ που υπηρετούν στο Τµήµα είναι 11 ώρες/εβοµάδα (στην πραγµατικότητα 10.7 ώρες/εβδ εφόσον οι 26 ώρες καλύπτονται από διοικητικό έργο) Πόσα από τα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος διδάσκουν στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών; Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Ιούνιος 2011

31 30 Στα δύο Μεταπτυχιακά Προγράµµατα του Τµήµατος διδάσκουν 7 από τα 16 µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού και συγκεκριµένα, 4 βαθµίδας Καθηγητή, 1 βαθµίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, 1 βαθµίδας Επίκουρου και 1 βαθµίδας Επίκουρου σε π/θ Ποιότητα και αποτελεσµατικότητα της διδακτικής διαδικασίας. Οι επιµέρους ενότητες περιγράφονται στην υπό εξωτερική αξιολόγηση έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του ακαδηµαϊκού έτους έτους (κατάθεση: Μάϊος 2010). Είναι γεγονός αναµφισβήτητο, τόσον από τους φοιτητές, όσον και από τους καθηγητές, ότι τα µαθήµατα ΜΓΥ, µε µαθησιακή δυσκολία, θα πρέπει να χωρίζονται, σε ενότητες και να διδάσκονται σε δύο συνεχόµενα εξάµηνα. H ύπαρξη Φροντιστηρίων στα µαθήµατα Κορµού (Κο) και Γενικής Υποδοµής (ΜΓΥ), µε υψηλό δείκτη δυσκολίας, ανήκοντα στην κατηγορία µαθηµάτων Υποβάθρου (Υ), όπως π.χ., Ανατοµία και Φυσιολογία, θα βοηθούσε αποτελεσµατικά τόσο τη διδακτική διαδικασία, όσο και τους φοιτητές στην αποδοτικότητα της προσωπικής τους µελέτης και στην πραγµατοποίηση του επιθυµητού αποτελέσµατος, δηλαδή, µίας υψηλής βαθµολογίας στα µαθήµατα αυτά, τόσο στο θεωρητικό τους σκέλος, όσο και στο εργαστηριακό, όπου υπάρχει. Τα Γραφήµατα 4.4, και 4.5, παρουσιάζουν την απάντηση των φοιτητών της ΣΕΥΠ στις ερωτήσεις 11 και 12 αντίστοιχα (βάση του ερωτηµατολογίου) και εκφράζουν τη συνολική άποψή τους για τη χρησιµότητα ύπαρξης φροντιστηρίων αφενός, και για την αξιολόγηση της ποιότητας τους, αφετέρου. Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία από το σύνολο των φοιτητών (77%-63% αντίστοιχα) που αξιολόγησε την ποιότητα των φροντιστηρίων, µόλις το 17%-16% εκπαίδευση, ενώ το 49%-41%, τη θεωρεί αναξιόπιστη και ανεπαρκή. δηλώνει επαρκή τη φροντιστηριακή Εποµένως, από τα γραδ ηµατα 4.4 και 4.5, που αφορούν το συνολική απάντηση των φοιτητών (Ν=470), για όλα τα µαθήµατα (θεωρητικά+εργαστηριακά), συµπεραίνεται ότι η πλειοψηφία των φοιτητών δεν θεωρεί αναγκαία την ύπαρξη φροντιστηρίων για κανένα από τα µαθήµατα του ΓΤΒΙΜ, γεγονός το οποίο υποδηλώνει την άγνοια των φοιτητών για τη χρησιµότητα της ύπαρξης φροντιστηριακής εκπαίδευσης στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση. Επιπλέον, όσον αφορά την αξιολόγηση της παρεχόµενης φροντιστηριακής εκπαίδευσης, η πλειοψηφία των φοιτητών τη δηλώνει ανεπαρκή, γεγονός το οποίο υποδηλώνει την αδυναµία των φοιτητών να κατανοήσουν την έννοια της επάρκειας ή ανεπάρκειας στη φροντιστηριακή εκπαίδευση, όπως αποδεικνύεται από το µεγάλο ποσοστό χωρίς απάντηση στην ερώτηση 12 (23%-37%). Παρόλη την αρνητική στάση των φοιτητών απέναντι στη χρησιµότητα και ποιότητα της φροντιστηριακής εκπαίδευσης, η ΟΜΕΑ του ΓΤΒΙΜ, πιστεύει ότι η ύπαρξη φροντιστηρίων σε µαθήµατα µε υψηλό δείκτη δυσκολίας και µε µεγάλο ποσοστό αποτυχίας στις τελικές εξετάσεις θα βοηθούσε στην καλύτερη κατανόηση των µαθηµάτων αυτών και στην αποσυµφόρηση των φοιτητών από τις πολλαπλές χωρίς αποτέλεσµα προσπάθειες στις τελικές εξετάσεις. Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Ιούνιος 2011

32 Γράφηµα 4.4 ΕΡΩΤΗΣΗ 11 Χρησιµότητα ύπαρξης φροντιστηρίων (Ν=470) ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Γράφηµα 4.5 ΕΡΩΤΗΣΗ 12 Αξιολόγηση ποιότητας φροντιστηρίων (Ν=470) 30 ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=Απαράδεκτη 2=Μη ικανοποιητική 3=Μέτρια 4=Ικανοποιητική 5=Πολύ καλή 6=Απουσία απάντησης Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Ιούνιος 2011

33 Ποιές συγκεκριµένες διδακτικές µέθοδοι χρησιµοποιούνται; Οι επιµέρους ενότητες περιγράφονται στην υπό εξωτερική αξιολόγηση έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του ακαδηµαϊκού έτους έτους (κατάθεση: Μάϊος 2010). Το Γράφηµα 4.6, παρουσιάζει την απάντηση των φοιτητών της ΣΕΥΠ στην ερώτηση 35 (βάση του ερωτηµατολογίου) και εκφράζει τη συνολική άποψή τους για τη συστηµατική ανταπόκρισή τους στις γραπτές εργασίες/ασκήσεις. Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, το 64% των φοιτητών ανταποκρίνεται θετικά στις γραπτές εργασίες/ασκήσεις, ιδιαίτερα στα εργαστηριακά σκέλη των µικτών µαθηµάτων σε σχέση µε τα θεωρητικά, ενώ το ποσοστό που δεν απαντά ανέρχεται σε 32%. Αν και η ανταπόκριση των φοιτητών στις γραπτές εργασίες /ασκήσεις είναι θετική, πρακτικά περιορίζεται σε µικρό αριθµό φοιτητών, όσον αφορά τα θεωρητικά µαθήµατα, στα εργαστήρια δε του ΓΤΒΙΜ, δεν δίδονται γραπτές ασκήσεις. Εποµένως, επειδή στο σύνολο των µαθηµάτων του ΓΤΒΙΜ, ελάχιστα είναι αυτά που χρησιµοποιούν γραπτές εργασίες/ασκήσεις, και επιπλέον, επειδή οι εργασίες αυτές δεν έχουν απαλλακτικό χαρακτήρα από την τελική εξέταση, η ανταπόκριση των φοιτητών είναι υποτονική έως ανύπαρκτη και πρακτικά δεν αξιολογείται, όπως και οι ερωτήσεις 15,16,17,18,19, 20 και 21, που αναφέρονται στις περιπτώσεις χορήγησης γραπτών ή προφορικών εργασιών. 35 Γράφηµα 4.6 ΕΡΩΤΗΣΗ 35 Ο/Η φοιτητής/ρια ανταποκρίνεται συστηµατικά στις γραπτές εργασίες/ασκήσεις; (Ν=470) 30 ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Το γράφηµα 4.7, παρουσιάζει την απάντηση των φοιτητών του ΓΤΒΙΜ στην ερώτηση 4 (βάση του ερωτηµατολογίου) και εκφράζει τη συνολική άποψή τους για το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιµοποιείται για όλα τα µαθήµατα των δύο εξαµήνων. Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, το 90% των φοιτητών είναι ικανοποιηµένο µε το χρησιµοποιούµενο εκπαιδευτικό υλικό. Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Ιούνιος 2011

34 33 Γράφηµα 4.7 EΡΩΤΗΣΗ 4 Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του θέµατος; 40 (Ν=470) ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Το ιάγραµµα 4.8 παρουσιάζει την απάντηση των φοιτητών του ΓΤΒΙΜ στην ερώτηση 31 (βάση του ερωτηµατολογίου) και εκφράζει τη συνολική άποψή τους για το αν εξηγούνται καλά οι βασικές αρχές των εργαστηριακών ασκήσεων, για όλα τα µαθήµατα των δύο εξαµήνων. Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία το 94% των φοιτητών δηλώνει ικανοποιηµένο (66% έδωσε τις µεγαλύτερες βαθµολογίες στην ερώτηση). 40 Γράφηµα 4.8 ΕΡΩΤΗΣΗ 31 Εξηγούνται καλά οι βασικές αρχές των πειραµάτων/ασκήσεων; (N=98) ΠΟΣΟΣΤΑ (%) BAΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 3 Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Ιούνιος 2011

35 Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχοµένου πολλών µαθηµάτων και των διδακτικών µεθόδων; Στο ΓΤΒΙΜ υπάρχει δυνατότητα επικαιροποίησης του περιεχοµένου πολλών µαθηµάτων α) µέσω της ιστοσελίδας της διαδικτυακής υπηρεσίας του ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου (ΜΣΕΕ, e-εκπαίδευση) (http://msee.teiath.gr/), και β) µέσω της ιστοσελίδας του ΓΤΒΙΜ (http://www.teiath.gr/seyp/new_). Στον πίνακα 2 του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ 1 αναγράφονται αυτά τα µαθήµατα καθώς και ο ιστότοπός τους. Το ΓΤΒΙΜ στην ιστοσελίδα της ΜΣΕΕ υποστηρίζει 10 µαθήµατα του Α και Β Τοµέα Μαθηµάτων. Μέσω αυτής της διαδικασίας οι φοιτητές ενηµερώνονται για: το περιεχόµενο των διαλέξεων, την ανανέωση και επικαιροποίηση του περιεχοµένου του µαθήµατος, τις ανακοινώσεις του διδάσκοντα το µάθηµα, την επιστηµονική βιβλιογραφία, τις συνδέσεις (links) µε συναφείς ιστότοπους, τον τρόπο εξέτασης των υποστηριζοµένων µαθηµάτων, π.χ. µε υποδείγµατα θεµάτων, µε testαυτοαξιολόγησης, των οποίων την ευθύνη καταχώρισης έχει αποκλειστικά ο διδάσκων το µάθηµα. Η ευθύνη για την επικαιροποίηση του περιεχοµένου κάθε µαθήµατος είναι πρωτίστως του διδάσκοντα το µάθηµα και του Τοµέα Μαθηµάτων Ποιο είναι το ποσοστό των φοιτητών που συµµετέχουν στις εξετάσεις; To ΓΤΒΙΜ, όπως ελέχθη παραπάνω, δεν έχει φοιτητές και ως εκ τούτου δεν δίνει Πτυχία, µε αποτέλεσµα να µη µπορούν να αξιολογηθούν οι επιµέρους ερωτήσεις, και που αφορούν α) τα ποσοστά των επιτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις β) το µέσο βαθµό του πτυχίου και γ) τη µέση διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου, αντίστοιχα. Όσον αφορά το ποσοστό των φοιτητών που συµµετέχουν στις εξετάσεις, το ΓΤΒΙΜ, δεν µπορεί να εξάγει συµπεράσµατα διότι δεν έχει προπτυχιακούς φοιτητές, αλλά µόνο µεταπτυχιακούς, οι οποίοι προέχονται είτε από Τµήµατα της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ-Α, είτε από ΤΕΙ της περιφέρειας, είτε από τα διάφορα Πανεπιστήµια της χώρας. Αυτό µόνο που µπορεί να εξαχθεί µε µεγάλη δυσκολία λόγω έλλειψης του κατάλληλου λογισµικού από τα απογραφικά δελτία των εξαµηνιαίων µαθηµάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τµήµατος (Παράρτηµα 12-4), είναι η διαπίστωση ότι τα µεγαλύτερα ποσοστά συµµετοχής, αλλά και επιτυχίας που παρατηρούνται στα εργαστηριακά µαθήµατα, µπορούν να αιτιολογηθούν από το γεγονός ότι έχουν υποχρεωτική παρακολούθηση σε σχέση µε τα θεωρητικά, όπου η συχνότητα παρακολούθησης είναι περιορισµένη ή και ανύπαρκτη. Τα παραπάνω αποδεικνύονται από τα Γραφήµατα 4.9, και 4.10, τα οποία παρουσιάζουν τη συνολική απάντηση των φοιτητών της ΣΕΥΠ σχετικά µε τη συχνότητα παρακολούθησης α) των διαλέξεων και β) των εργαστηρίων των αντίστοιχων µαθηµάτων του ΓΤΒΙΜ (ερωτήσεις 33 και 34 αντίστοιχα). Το Γράφηµα 4.9, παρουσιάζει την απάντηση των φοιτητών του ΓΤΒΙΜ στην ερώτηση 33 (βάση του ερωτηµατολογίου) και εκφράζει τη συνολική άποψή τους για το πόσο τακτικά παρακολουθούν τις διαλέξεις, για όλα τα τα µαθήµατα των δύο εξαµήνων (µικτά= θεωρητικά+εργαστηριακά), αλλά και για τα θεωρητικά µεµονωµένα. Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, το 83% των φοιτητών θεωρεί ότι ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ικανοποιητικά. Το Γράφηµα 4.10, παρουσιάζει την απάντηση των φοιτητών του ΓΤΒΙΜ στην ερώτηση 34 (βάση του ερωτηµατολογίου) και εκφράζει τη συνολική άποψή τους για το πόσο τακτικά παρακολουθούν τα εργαστήρια, για όλα τα µαθήµατα των δύο εξαµήνων. Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, το 63% των φοιτητών θεωρεί ότι ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ικανοποιητικά. Σύµφωνα µε την υπό εξωτερική αξιολόγηση έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τµήµατος ( ), το µικρότερο ποσοστό που παρατηρείται στην εν λόγω έκθεση οφείλεται στο ότι το 34% των φοιτητών δεν απάντησε στην ερώτηση αυτή γιατί τα απογραφικά δελτία αφορούσαν θεωρητικό µάθηµα, οπότε η ερώτηση 34 δεν απαντήθηκε από τους φοιτητές των θεωρητικών µαθηµάτων. Σύνφωνα µε την υπό εξωτερική αξιολόγηση έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τµήµατος ( ), το µεγαλύτερο σχεδόν καθολικό, ποσοστό παρακολούθησης που παρατηρείται στα εργαστηρικά σκέλη των µικτών µαθηµάτων (92%-96%), οφείλεται στο ότι στα εργαστήρια η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και ως εκ τούτου το ποσοστό των φοιτητών που παρακολουθεί τα εργαστήρια είναι µεγαλύτερο από το ποσοστό παρακολούθησης των θεωρητικών µαθηµάτων όπου η παρακολούθηση είναι προαιρετική. Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Ιούνιος 2011

36 35 60 Γράφηµα 4.9 ΕΡΩΤΗΣΗ 33 Ο/Η φοιτητής/ρια παρακολουθεί τακτικά τις διαλέξεις; (N=470) ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Γράφηµα 4.10 ΕΡΩΤΗΣΗ 34 Ο/Η φοιτητής/ρια παρακολουθεί τακτικά τα εργαστήρια; (Ν=470) 40 ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Ιούνιος 2011

37 ιάγραµµα 4.11 ΕΡΩΤΗΣΗ 36 Ο/Η φοιτητής/ρια µελετά συστηµατικά την ύλη; (Ν=470) 30 ΠΟΣΟΣΤΑ(%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 5 Τ0 Γράφηµα 4.11, παρουσιάζει την απάντηση των φοιτητών του ΓΤΒΙΜ στην ερώτηση 36 (βάση του ερωτηµατολογίου) και εκφράζει τη συνολική άποψή τους για τον τρόπο µελέτης της ύλης, για όλα τα µαθήµατα των δύο εξαµήνων Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, το 82% των φοιτητών θεωρεί ότι µελετά ικανοποιητικά την ύλη των µαθηµάτων, µε το µικρότερο ποσοστό να παρατηρείται στα θεωρητικά µαθήµατα, εξαιτίας της προαιρετικής παρακολούθησης Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις; Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το Τµήµα δεν έχει δικούς του φοιτητές µε αποτέλεσµα να εξάγονται συµπεράσµατα από τα µαθήµατα του Προπτυχιακού Προγράµµατος σπουδών του ΓΤΒΙΜ που παρακολουθύν τα άλλα Τµήµατα της ΣΕΥΠ. Τα αναλυτικά στοιχεία περιγράφονται στην υπό εξωτερική αξιολόγηση έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΓΤΒΙΜ ( ), στην οποία δίνονται στατιστικά στοιχεία για τα ακαδηµαϊκά έτη Το ακαδηµαϊκό έτος δεν δόθηκαν απογραφικά δελτία στους καθηγητές για τα εξαµηνιαία µαθήµατα., όπως και στους φοιτητές για την αξιολόγηση του µαθήµατος και του εκπαιδευτικού έργου. Το ακαδηµαϊκό έτος λόγω της µονής εισαγωγής των φοιτητών έχουµε στοιχεία από τυχαίο δείγµα 20 φακέλων που αφορούν το χειµερινό εξάµηνο εφόσον η επικαιροποίηση γίνεται πριν την εξεταστική του εαρινού εξαµήνου και την επαναληπτική του έαρινού εξαµήνου. Πίνακας 5 Κατανοµή βαθµολογίας (%) φοιτητών Σ.Ε.Υ.Π. και µέσος βαθµός Προπτυχιακών µαθηµάτων Γ.Τ.Β.Ι.Μ. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΩΝ (% φοιτητών ) Ακαδηµαϊκό Έτος Μέσος όρος Βαθµολογίας (Σύνολο φοιτητών) ,7 11,9 19,2 10,7 22,6 5,9 5 Εποµένως, η µέση βαθµολογία των φοιτητών της ΣΕΥΠ αγγίζει τη βαθµολογία 5, γεγονός που υποδηλώνει αφενός την ανάγκη της θεωρητικής παρακολούθησης, και την ανάγκη της σχολαστικής προσωπικής µελέτης αφετέρου. Η πτώση της µέσης βαθµολογίας των φοιτητών της ΣΕΥΠ κατά το ακαδηµαϊκό έτος (5), δύναται να αποδοθεί στην έλλειψη ενδιαφέροντος για τα µαθήµατα γενικά και στην απουσία των φοιτητών από τις παραδόσεις της θεωρητικών µαθηµάτων του Τµήµατος, και ιδιαίτερα αυτών µε υψηλό δείκτη δυσκολίας. Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Ιούνιος 2011

38 Οργάνωση και εφαρµογή του διδακτικού έργου Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές η ύλη των µαθηµάτων στην αρχή του εξαµήνου; Η οργάνωση και η εφαρµογή του διδακτικού έργου κρίνεται ως ιδιαίτερα ικανοποιητική. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των διδασκόντων στα ερωτηµατολόγια που αφορούν στο µάθηµα που διδάσκουν, οι διδάσκοντες γνωστοποιούν στους φοιτητές την ύλη των διδακτικών ενοτήτων των µαθηµάτων τους στην αρχή κάθε εξαµήνου µε τους εξής τρόπους (µε σειρά συχνότητας) : 1) Προφορικά, κατά τη διάρκεια του πρώτου µαθήµατος, σύµφωνα µε το ωρολόγιο πρόγραµµα του Τµήµατος της ΣΕΥΠ. Στην αρχή κάθε εξαµήνου γνωστοποιείται στους φοιτητές η ύλη του µαθήµατος, χωρισµένη σε 13 ενότητες (σπάνια γίνονται 15 µαθήµατα/εξάµηνο), οι µαθησιακοί στόχοι και ο τρόπος αξιολόγησής τους. Ο φοιτητής γνωρίζει τη συγκεκριµένη ενότητα/εβδοµάδα. Ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών γνωστοποιείται στους φοιτητές στην έναρξη του εξαµήνου. Σε κάποια µαθήµατα, π.χ. Ανατοµία, Ογκολογία, κ.ά., ο κύριος τρόπος αξιολόγησης γίνεται µε το σύστηµα της πολλαπλής επιλογής, ή µε τη µορφή κειµένου (µε κενά), το οποίο και συµπληρώνει ο φοιτητής. Σε άλλα µαθήµατα, π.χ. Φυσιολογία, Παθολογία, κ.ά., χρησιµοποιούνται θέµατα πλήρους ανάπτυξης κειµένου, ή µε τη µορφή ερώτησης κρίσης. 2) µε έντυπη ανακοίνωση σε σχετικό πίνακα ανακοινώσεων του Τµήµατος υποδοχής της ΣΕΥΠ. 3) Στην ιστοσελίδα του Γενικού τµήµατος Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων (Οδηγός Σπουδών) 4) Στην ιστοσελίδα, Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου, όπου υποστηρίζονται κάποια µαθήµατα του ΓΤΒΙΜ, όπως Ανατοµία, Ογκολογία, κ.ά. Η ΟΜΕΑ του ΓΤΒΙΜ πιστεύει ότι θα ήταν χρήσιµη µια οµογενοποιηµένη µορφή παρουσίασης της ύλης από όλους τους διδάσκοντες, όπως π.χ., όλοι να εµφανίζουν το περίγραµµα του µαθήµατος που διδάσκουν στον ιστοχώρο του ΓΤΒΙΜ, κατά την 1 η εβδοµάδα διδασκαλίας των µαθηµάτων κάθε εξαµήνου και µετά από έλεγχο του Τοµέα που ανήκει το µάθηµα, ώστε να διευκολύνονται οι φοιτητές Περιγράφονται οι µαθησιακοί στόχοι των µαθηµάτων και τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα; Οι µαθησιακοί στόχοι και τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα αναλύονται στην υπό αναµονή της εξωτερικής αξιολόγησης έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης του Τµήµατος. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των διδασκόντων στα ερωτηµατολόγια που αφορούν το µάθηµα που διδάσκουν, οι διδάσκοντες περιγράφουν τους µαθησιακούς στόχους των µαθηµάτων τους και τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα στους φοιτητές είτε στη διάρκεια των πρώτων διαλέξεων του µαθήµατος είτε µέσω του ιστοχώρου του ΓΤΒΙΜ, είτε στην ιστοσελίδα, Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου (7 µαθήµατα, 6 θεωρητικά και 1 εργαστηριακό) Το γράφηµα 4.12, παρουσιάζει την απάντηση των φοιτητών της ΣΕΥΠ στην ερώτηση 1 (βάση του ερωτηµατολογίου) και εκφράζει τη συνολική άποψή τους για το κατά πόσο οι στόχοι του µαθήµατος ήταν σαφείς, για όλα τα µαθήµατα ( θεωρητικά και εργαστηριακά) των δύο εξαµήνων. Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Ιούνιος 2011

39 38 Γράφηµα 4.12 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Οι στόχοι του µαθήµατος ήταν σαφείς; 45 N= ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, τ0 78% των φοιτητών έχει κατανοήσει τους στόχους του µαθήµατος, σε οποιαδήποτε κατηγορία κι αν ανήκει αυτό Υπάρχει διαδικασία µέτρησης της επίτευξης των µαθησιακών στόχων των µαθηµάτων; Βασικά, δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία µέχρι τώρα, τουλάχιστον. Ο κάθε διδάσκων όµως µπορεί αυτόνοµα να κάνει σχετικές µετρήσεις (π.χ. την καµπύλη κατανοµής της βαθµολογίας του µαθήµατος) και να εξάγει τα σχετικά συµπεράσµατα. Τέτοιες µετρήσεις όµως αποτελούν µεµονωµένες περιπτώσεις και σε καµία περίπτωση δεν αποτελούν τον κανόνα. Η ΟΜΕΑ του ΓΤΒΙΜ προτείνει τη δηµιουργία µίας ενιαίας διαδικασίας µέτρησης της επίτευξης των µαθησιακών στόχων των µαθηµάτων του Τµήµατος, για όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τµήµατος. Το Γράφηµα 4.13, παρουσιάζει την απάντηση των φοιτητών της ΣΕΥΠ στην ερώτηση 2 (βάση του ερωτηµατολογίου) και εκφράζει τη συνολική άποψή τους για το κατά πόσο η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρίνεται στους στόχους του µαθήµατος ήταν σαφείς, για όλα τα µαθήµατα (θεωρητικά και εργαστηριακά) των δύο εξαµήνων. Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, τ0 80% των φοιτητών της ΣΕΥΠ είναι ικανοποιηµένο από αυτή την ανταπόκριση σε όλες τις κατηγορίες των µαθηµάτων του ΓΤΒΙΜ. Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Ιούνιος 2011

40 39 Γράφηµα 4.13 ΕΡΩΤΗΣΗ 2 Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του µαθήµατος; 45 Ν= ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Σε ποιο βαθµό τηρείται το ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων; Το ωρολόγιο πρόγραµµα των µαθηµάτων του ΓΤΒΙΜ, δεν είναι αυτόνοµο, αλλά εξαρτάται απόλυτα από τη διαθεσιµότητα σε χώρους διδασκαλίας και τα ωρολόγια προγράµµατα των 14 Τµηµάτων της ΣΕΥΠ, διότι όπως ελέχθη παραπάνω, το Τµήµα δεν έχει φοιτητές. Η αυτονοµία του ΓΤΒΙΜ, υφίσταται µόνο στα εργαστήρια των βασικών µαθηµάτων γενικής υποδοµής (Ανατοµία, Φυσιολογία, Πρώτες Βοήθειες), ειδικής υποδοµής ( ιατροφολογία), και ειδικότητας (Ιστοπαθολογία), για τα οποία και υπάρχουν οι αντίστοιχες αίθουσες υποδοχής των φοιτητών της ΣΕΥΠ (Παράρτηµα της υπό εξωτερική αξιολόγηση έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης του ΓΤΒΙΜ ), µε τον ανάλογο εργαστηριακό εξοπλισµό. Το ωρολόγιο πρόγραµµα τόσο των εργαστηριακών µαθηµάτων και θεωρητικών, τηρείται αυστηρά, στο µέγιστο βαθµό. Αυτό συµβαίνει κυρίως γιατί λόγω του διαθέσιµου ωραρίου και χώρων διδασκαλίας είναι δύσκολη η πιθανή αναπλήρωση της διδασκαλίας χαµένων διδακτικών ενοτήτων. Σε περίπτωση αναβολής προγραµµατισµένου µαθήµατος (θεωρητικού ή εργαστηριακού), ο διδάσκων ενηµερώνει µία εβδοµάδα νωρίτερα, είτε προφορικά τον εκπρόσωπο των φοιτητών του Τµήµατος της ΣΕΥΠ και του εξαµήνου που ανήκει το µάθηµα, είτε µε γραπτή ανακοίνωση τους φοιτητές, για την ώρα, ηµέρα, και αίθουσα αναπλήρωσης του χαµένου µαθήµατος. Στην περίπτωση κατά την οποία το µάθηµα δεν γίνεται λόγω απουσίας των φοιτητών και χωρίς καµία ενηµέρωση του διδάσκοντα, ο διδάσκων κάνει υπεύθυνη δήλωση µη πραγµατοποίησης του προγραµµατισµένου µαθήµατος, στη Γραµµατεία του Τµήµατος της ΣΕΥΠ που ανήκει το µάθηµα, στην οποία δηλώνει την ηµέρα και ώρα της µη πραγµατοποίησης του µαθήµατος. Στις περιπτώσεις αυτές, ο διδάσκων δεν οφείλει ούτε υποχρεούται την αναπλήρωση του χαµένου µαθήµατος. Ιδιαίτερο πρόβληµα αντιµετωπίζουν τα µέλη ΕΠ του Τµήµατος που κατέχουν και διοικητικό έργο υποχρεωτικό έργο που προηγείται του διδακτικού (Προϊστάµενος, Τοµεάρχης), διότι οι ΓΣ των Τοµέων, τα Συµβούλια και οι ΓΣ του Τµήµατος διενεργούνται σε µη συγκεκριµένες ώρες και ηµέρες, µε αποτέλεσµα να χάνονται πολύτιµες ώρες µαθηµάτων, πολλές φορές δύσκολο να αναπληρωθούν. Το Γράφηµα 4.14, παρουσιάζει την απάντηση των φοιτητών της ΣΕΥΠ στην ερώτηση 26 (βάση του ερωτηµατολογίου) και εκφράζει τη συνολική άποψή τους για το κατά πόσο είναι συνεπές στις υποχρεώσεις του το διδακτικό προσωπικό για όλα τα µαθήµατα (θεωρητικά και εργαστηριακά) των δύο εξαµήνων. Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Ιούνιος 2011

41 40 Γράφηµα 4.14 ΕΡΩΤΗΣΗ 26 Ο/Η ιδάσκων/ουσα ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της;* *(παρουσία στα µαθήµατα, έγκαιρη διόρθωση εργασιών ή εργαστηριακών αναφορών, ώρες συνεργασίας µε τους φοιτητές) 70 Ν= ΠΟΣΟΣΤΑ (%) BΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 19 3 Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, το 83% των φοιτητών της ΣΕΥΠ, δηλώνουν ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι από τη συνέπεια του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΓΤΒΙΜ στις υποχρεώσεις του (π.χ., παρουσία στα µαθήµατα, έγκαιρη διόρθωση εργασιών ή εργαστηριακών αναφορών, ώρες συνεργασίας µε τους φοιτητές, κ.ά). Επισηµαίνεται ότι τη µεγαλύτερη βαθµολογία (5=πάρα πολύ), δίνουν οι φοιτητές στους εργαστηριακούς καθηγητές, γεγονός που αντικατοπτρίζει την πραγµατικότητα, εφόσον η βαθµολογία αυτή προέρχεται από όλους τους φοιτητές λόγω της υποχρεωτικής παρακολούθησης, αντίθετα µε τη βαθµολογία των θεωρητικών καθηγητών, προερχόµενης κυρίως από µικρό αριθµό φοιτητών λόγω της προαιρετικής παρακολούθησης. Οι ερωτήσεις 4.3.5, 4.3.6, και 4.3.7, περιγράφονται πλήρως στην κατατεθείσα στην Α ΙΠ για εξωτερική αξιολόγηση Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΓΤΒΙΜ, Μάϊος 2010) Εκπαιδευτικά βοηθήµατα Είδη και αριθµός βοηθηµάτων που διανέµονται στους φοιτητές. Τα εκπαιδευτικά βοηθήµατα είναι ιδιαίτερα χρήσιµα και συντελούν στην ορθή κατανόηση της διδακτέας ύλης. Σε όλα τα µαθήµατα δίνονται διδακτικά βοηθήµατα κυρίως βιβλία, ή και βιβλία µε διδακτικές σηµειώσεις µαζί, και σπανίως υπάρχει έλλειψη βιβλίου, οπότε δίδονται µόνο σηµειώσεις. Από το Ακαδηµαϊκό έτος χορηγούνται βιβλία από τη βάση του ΥΠΕΠΘ EΥ ΟΞΟΣ. Οι φοιτητές εισάγουν τον κωδικό που τους χορηγείται από τις Γραµµατείες των Τµηµάτων της ΣΕΥΠ και διαλέγουν από λίστα βιβλίων για τα µαθήµατα του ΠΜΣ του Τµήµατός τους που ανήκουν στο ΓΤΒΙΜ, µία επιλογή από τις τρεις τουλάχιστον που έχουν εισάγει ηλεκτρονικά οι καθηγητές (εισηγητές) του ΓΤΒΙΜ για τα εν λόγω µαθήµατα (99 µαθήµατα για τα 14 Τµήµατα της ΣΕΥΠ). Τα µαθήµατα γενικής υποδοµής τα οποία συνοδεύονται από εργαστηριακό σκέλος συµπληρώνονται από βοήθηµα µε τη µορφή π.χ., Άτλαντα για τα µαθήµατα Ανατοµίας, Ανατοµίας Ι &ΙΙ, Φυσιολογίας, Φυσιολογίας Ι&ΙΙ, Χειρουργικής και Ιστοπαθολογίας, όπως επίσης και από εργαστηριακές σηµειώσεις µε τη µορφή βοηθήµατος (Εργαστήρια Φυσιολογίας, Φυσιολογίας Ι&ΙΙ). Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Ιούνιος 2011

42 41 Ο κατάλογος των προτεινόµενων βιβλίων από το ΕΠ του ΓΤΒΙΜ, είναι αναρτηµένος στην ιστοσελίδα των 14 Τµηµάτων της ΣΕΥΠ, τα οποία διδάσκουν τα βασικά ιατρικά µαθήµατα του Τµήµατος. Επίeσης ο κατάλογος των προτεινόµενων βιβλίων βρίσκεται στην ηλεκτρονική βάση EUDOXUS (http://eudoxus.gr/studentbook Selection). Ενδεικτικά παρατίθεται στο Παράρτηµα ο κατάλογος των προτεινόµενων συγγραµµάτων του ακαδηµαϊκού έτους για τα µαθήµατα της Ανατοµίας, Ανατοµίας Ι&ΙΙ, Ιστοπαθολογίας, Πρώτων Βοηθειών, Χειρουργικής, Αναισθησιολογίας και Ορθοπαιδικής (µαθήµατα Α Τοµέα µαθηµάτων ΓΤΒΙΜ) Πώς και πότε συγκεκριµένα διατίθενται τα βοηθήµατα; Με το νέο σύστηµα επιλογής διδακτικών βιβλίων από την ηλεκτρονική βάση EUDOXUS, λύθηκε: α) το πρόβληµα της µη έγκαιρης χορήγησης των συγγραµµάτων στους φοιτητές και, β) η χρονοβόρα και γραφειοκαρατική διαδικασία διανοµής τους. Οι φοιτητές µετά από την ηλεκτρονική δήλωση της επιλογής τους στη βάση, ενηµερώνονται για τον τόπο και χρόνο παραλαβής των επιλογών τους άµεσα. Η έγκριση και προµήθεια των βιβλίων από την ανωτέρω βάση διενεργείται το εαρινό εξάµηνο του προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους αφού προηγηθούν α) ΓΣ του Τοµέα που ανήκει το µάθηµα που θα καλυφθεί από τις 3 τουλάχιστον προτεινόµενες επιλογές και β) από την έγκριση αυτών από τη ΓΣ του Τµήµατος. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µε το νέο σύστηµα διανοµής βιβλίων οι τυχόν καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη διανοµή των εκπαιδευτικών βοηθηµάτων, οφείλονται σε αστάθµητους παράγοντες όπως, η καθυστέρηση χορήγησης των συγγραµµάτων από τους εκδότες. Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η ευθύνη για την παράδοση των εκπαιδευτικών βοηθηµάτων χρεώνεται στα τµήµατα της ΣΕΥΠ, και όχι στο ΓΤΒΙΜ. Το γράφηµα 4.15, παρουσιάζει την απάντηση των φοιτητών της ΣΕΥΠ στην ερώτηση 5 (βάση του ερωτηµατολογίου) και εκφράζει τη συνολική άποψή τους για το κατά πόσο χορηγήθηκαν έγκαιρα όλα τα συγγράµµατα, για όλα τα µαθήµατα των δύο εξαµήνων. Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, το 62% των φοιτητών της ΣΕΥΠ, δηλώνει πολύ ικανοποιηµένο (βαθµολογίες 4 και 5) 22% σχετικά ικανοποιηµένο (βαθµολογία 3) για την έγκαιρη χορήγηση των συγγραµµάτων και το νέο τρόπο παράδοσης, ενώ στατιστικά µη σηµαντικό είναι το ποσοστό που δεν δηλώνει ικανοποιηµένο από το χρόνο και τον τρόπο παράδοσης των εκπαιδευτικών βοηθηµάτων (12% µε βαθµολογίες 1 και 2) Ποιο ποσοστό της διδασκόµενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήµατα; Σύµφωνα µε το παρατειθέµενο Πίνακα προτεινόµενων βιβλίων του Α Τοµέα µαθηµάτων, αυτά καλύπτουν το 100% της διδασκόµενης ύλης. Το Γράφηµα 4.16 παρουσιάζει την απάντηση των φοιτητών της ΣΕΥΠ στην ερώτηση 6 (βάση του ερωτηµατολογίου) και εκφράζει τη συνολική άποψή τους για το κατά πόσο ικανοποιητικό είναι το κύριο βιβλίο του µαθήµατος, για όλα τα µαθήµατα (θεωρητικά και εργαστηριακά) των δύο εξαµήνων. Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, το 89% των φοιτητών της ΣΕΥΠ, θεωρεί τα χορηγούµενα συγγράµµατα του ΓΤΒΙΜ ικανοποιητικά. Το Γράφηµα 4.17 παρουσιάζει την απάντηση των φοιτητών της ΣΕΥΠ στην ερώτηση 30 (βάση του ερωτηµατολογίου) και εκφράζει τη συνολική άποψή τους για το κατά πόσο ικανοποιητικές είναι οι σηµειώσεις των εργαστηρίων, για όλα τα εργαστηριακά µαθήµατα (29 µικτά) των δύο εξαµήνων. Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, το 83% των φοιτητών της ΣΕΥΠ, θεωρεί τις χορηγούµενες εργαστηριακές σηµειώσεις του ΓΤΒΙΜ, ικανοποιητικές. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Iούνιος 2011

43 42 35 Γράφηµα 4.15 EΡΩΤΗΣΗ 5 Τα εκπαιδευτικά βοηθήµατα χορηγήθηκαν εγκαίρως; (Ν=470) ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Γράφηµα 4.16 ΕΡΩΤΗΣΗ 6 Πόσο ικανοποιητικό βρίσκετε το κύριο βιβλίο (α) ή τις σηµειώσεις; 45 (N=470) ΠΟΣΟΣΤΑ (%) BAΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=Απαράδεκτο 2=Μη ικανοποιητικό 3=Μέτριο 4=Ικανοποιητικό 5=Πολύ καλό 6=Απουσία απάντησης 3 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Iούνιος 2011

44 43 45 Γράφηµα 4.17 ΕΡΩΤΗΣΗ 30 Είναι επαρκείς οι σηµειώσεις ως προς τις εργαστηριακές ασκήσεις; (Ν=98) ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεµόµενων συγγραµµάτων; Σύµφωνα µε τα Περιγράµµατα των 99 µαθηµάτων του (29 εργαστηριακών και 70 θεωρητικών), όλα τα µαθήµατα του ΓΤΒΙΜ (99), παρέχουν πολλαπλή βιβλιογραφία. Επίσης, σύµφωνα µε τις απαντήσεις των διδασκόντων στα ερωτηµατολόγια που αφορούν το µάθηµα που διδάσκουν, οι διδάσκοντες ως τρόπους παροχής πρόσθετης βιβλιογραφίας δίνουν την αναζήτηση αρθρογραφίας µέσω του ιστοχώρου της µονάδας στήριξης εκπαιδευτικού έργου, ή βιβλίων που υπάρχουν στις τρεις βιβλιοθήκες του ΤΕΙ Αθήνας (1 κεντρική εντός του Ιδρύµατος και 2 περιφερικές εκτός), ή ακόµη προτείνουν και άλλα συγγράµµατα εκτός των επιλογών της βιβλιογραφικής βάσης EUDOXOS ιαθέσιµα Μέσα και Υποδοµές Αίθουσες διδασκαλίας εν παρατηρείται ουδεµία µεταβολή από αυτά που περιγράφονται αναλυτικά στην κατατεθείσα στην Α ΙΠ για εξωτερική αξιολόγηση Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΓΤΒΙΜ, Μάϊος 2010) Εκπαιδευτικά εργαστήρια. Το ίδιο µε την Είναι διαθέσιµα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για χρήση εκτός προγραµµατισµένων ωρών; Οι αίθουσες είναι πάντα διαθέσιµες για την άσκηση των φοιτητών στα εργαστήρια, όµως επειδή η χρήση τους είναι µεγάλη, δεν επιτρέπεται η χρήση τους εκτός προγραµµατισµένων ωρών. Επιπλέον, το ΓΤΒΙΜ, παρέχει στους φοιτητές ανθρώπινο πρόπλασµα για τη διευκόλυνση της µελέτης τους εκτός από το Εργαστήριο της Ανατοµίας, στη µία από τις τρεις βιβλιοθήκες του ΤΕΙ-Α. Στο Κεντρικό ΤΕΙ-Α στην αίθουσα Ανατοµίας (ΠΡΟΚΑΤ) υπάρχει κυτταροµετρικής ροής µε προστατευτική καµπίνα (laminar flow hood) και ερευνητικό µικροσκόπιο για την εξυπηρέτηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΕΠ του ΓΤΒΙΜ. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Iούνιος 2011

45 44 Το ιάγραµµα 4.18 παρουσιάζει την απάντηση των φοιτητών της ΣΕΥΠ στην ερώτηση 32 (βάση του ερωτηµατολογίου) και εκφράζει τη συνολική άποψή τους για το κατά πόσο επαρκής είναι ο εργαστηριακός εξοπλισµός των εργαστηρίων, για όλα τα µαθήµατα των δύο εξαµήνων. Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, το 83% των φοιτητών θεωρεί ικανοποιητικό τον εργαστηριακό εξοπλισµό. 40 Γράφηµα 4.18 ΕΡΩΤΗΣΗ 32 Είναι επαρκής ο εξοπλισµός του εργαστηρίου; (Ν=98) ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Προσωπικό ιοικητικής/τεχνικής/ερευνητικής Υποστήριξης α) Αριθµός και ειδικότητες Το ΓΤΒΙΜ διαθέτει 2 µέλη διοικητικού προσωπικού, µία γραµµατέα και µία προϊσταµένη γραµµατείας και 2 µέλη ΕΤΠ (Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό), ενώ αναµένεται και τρίτο µέλος. Τα 2 µέλη ΕΤΠ είναι φυσικοθεραπευτής και επόπτης ηµόσιας Υγείας και φυσικοθεραπευτής αντίστοιχα, και καλύπτουν τις ανάγκες του Α και Β Τοµέα µαθηµάτων. β) Επάρκεια ειδικοτήτων Οι παραπάνω ειδικότητες είναι χρήσιµες για τη λειτουργία του ΓΤΒΙΜ αλλά το προσωπικό δεν καλύπτει τις ανάγκες του Τµήµατος. Συγκεκριµένα, όσον αφορά τη διοικητική υποστήριξη, πολλές εργασίες γραµµατειακής φύσης υλοποιούνται από το εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως σύνταξη αξιολογικών πινάκων υποψηφίων συνεργατών, πρακτικά Τοµέων, κ.ά. Όσον αφορά την τεχνική υποστήριξη το συνολικό ωράριο των µελών ΕΤΠ δεν καλύπτει το συνολικό χρόνο εργαστηριακής διδασκαλίας του Τµήµατος, ενώ για την ερευνητική δραστηριότητα δεν υπάρχει καθόλου εργαστηριακή υποστήριξη Βαθµός αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 4.6.5, Ισχύουν όσα περιγράφονται αναλυτικά στην κατατεθείσα στην Α ΙΠ για εξωτερική αξιολόγηση Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΓΤΒΙΜ, Μάϊος 2010). Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Iούνιος 2011

46 Αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων και η µεταξύ τους συνεργασία Αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων στα θεωρητικά µαθήµατα. Η αναλογία δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική µε δεδοµένο ότι υπάρχουν 1190 φοιτητές της ΣΕΥΠ, (85 κατά το ακαδηµαϊκό έτος / ανά Σχολή της ΣΕΥΠ λόγω της µονής εισαγωγής), ενώ τα µέλη ΕΠ του Τµήµατος είναι µόλις 16, µε αποτέλεσµα το ΓΤΒΙΜ, να καλύπτει τις ανάγκες των 14 Τµηµάτων της ΣΕΥΠ µε έκτατο εκπαιδευτικό προσωπικό (ΕΕΠ) για τη διδασκαλία των θεωρητικών µαθηµάτων (Επιστηµονικοί Συνεργάτες). Ο αριθµός του έκτακτου ΕΠ µειώθηκε κατά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους , λόγω της συνολικής εισαγωγής των φοιτητών στο Α Χειµερινό εξάµηνο. Αντίθετα, στο ίδιο εξάµηνο, ο αριθµός των φοιτητών αυξήθηκε κατά προσέγγιση φοιτητών κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους από τις µετεγγραφές των φοιτητών, οι οποίες δεν συµπεριλαµβάνονται στον αρχικό αριθµό εισακτέων του ΥΠΕΠΘ. Λόγω του ότι σε κάθε θεωρία µαθήµατος υπάρχει ένας Καθηγητής συµπεραίνεται ότι κάθε ένας διδάσκοντας από το τακτικό προσωπικό του ΓΤΒΙΜ βαθµολογεί κατά προσέγγιση 85± 50% γραπτά σε κάθε εξεταστική. Ο πραγµατικός αριθµός διδασκοµένων ανά διδάσκοντα κατά την παρακολούθηση των θεωρητικών µαθηµάτων ανέρχεται κατά προσέγγιση σε 1/80, όσον αφορά τα πρώτα εξάµηνα σπουδών, στα µεγαλύτερα όµως εξάµηνα ο αριθµός αυτός κατέρχεται σε 1/20 ή και λιγότερο λόγω της µη προσέλευσης των φοιτητών στα θεωρητικά µαθήµατα εξαιτίας της µη υποχρεωτικής παρακολούθησης, ακόµη και σε αυτά που έχουν υψηλό δείκτη δυσκολίας (Ανατοµική, Φυσιολογία). Κατά το Χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους το ΕΕΠ κάλυψε 55 ώρες σε σχέση µε το εαρινό όπου κάλυψε 11 ώρες. Εποµένως, αν και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τµήµατος καλύπτει κατά τα 2/3 τις ανάγκες σε θεωρητική διδασκαλία των 14 Τµηµάτων της ΣΕΥΠ και το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό καλύπτει το 1/3, παρόλα αυτά δεν επαρκεί για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε θεωρητική διδασκαλία των Τµηµάτων αυτών. Σύµφωνα µε τα παραπάνω κρίνεται απαραίτητη η µείωση του αριθµού των µεταγραφοµένων και εισαγοµένων φοιτητών σε κάθε ακαδηµαϊκό έτος για να βελτιωθεί και η αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων, και ταυτόχρονα να µη χρειάζεται ο µεγάλος αριθµός έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) για την κάλυψη της εκπαιδευτικής διαδικασίας Αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων στα εργαστήρια Στα εργαστήρια, αντίθετα µε τη θεωρητική διδασκαλία, η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και αγγίζει το 100%. Η αναλογία διδασκόντων/φοιτητών στα εργαστήρια του ΓΤΒΙΜ, είναι σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του Τµήµατος (Παράρτηµα της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΓΤΒΙΜ, Μάϊος 2010). 1/20 ( 15 και 25). Πολλές φορές όµως, όπως και για το ακαδηµαϊκό έτος , ο αριθµός των φοιτητών σε κάθε εργαστήριο δύναται να υπερβαίνει τους 25 λόγω των µετεγγραφών µε αποτέλεσµα να χρειάζεται χωρισµός των φοιτητών σε οµάδες. Όπως και για τη διδασκαλία των θεωρητικών µαθηµάτων, παρόµοια και για τα εργαστηριακά µαθήµατα το 16µελές εκπαιδευτικό προσωπικό του ΓΤΒΙΜ δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών σε εργαστηριακή εκπαίδευση των 14 Τµηµάτων της ΣΕΥΠ. Το πρόβληµα στην περίπτωση αυτή είναι µεγαλύτερο καθόσον τα 2/3 του ΕΠ του Τµήµατος εξυπηρετεί τη θεωρητική διδασκαλία λόγω της ακαδηµαϊκής τους βαθµίδας (11 µέλη είναι βαθµίδας Καθηγητή), µε αποτέλεσµα οι ανάγκες του ΓΤΒΙΜ σε έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό (Εργαστηριακοί Συνργάτες), να είναι περίπου εξαπλάσιες του τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού. Κατά το Χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους το ΕΕΠ κάλυψε 109 ώρες σε σχέση µε το εαρινό όπου κάλυψε 116 ώρες λόγω του µεγάλου αριθµού µετεγγραφών που υπερέβαιναν τον αριθµό των εισαγοµένων φοιτητών (>85). Με εξαίρεση 10 εργαστηριακών ωρών που καλύπτονται από µόνιµο ΕΠ, όλα σχεδόν τα εργαστήρια του ΓΤΒΙΜ καλύπτονται από έκτακτο ΕΠ (εργαστηριακοί συνεργάτες). Εποµένως, το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό καλύπτει κατά 85% τις ανάγκες σε εργαστηριακή διδασκαλία των 14 Τµηµάτων της ΣΕΥΠ, ενώ το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τµήµατος καλύπτει µόνο το 15% και δεν επαρκεί για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε εργαστηριακή διδασκαλία των Τµηµάτων αυτών. Σύµφωνα µε τα παραπάνω κρίνεται απαραίτητη η µείωση του αριθµού των µεταγραφοµένων και εισαγοµένων φοιτητών σε κάθε ακαδηµαϊκό έτος για να βελτιωθεί και η αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων, και ταυτόχρονα να µη χρειάζεται ο µεγάλος αριθµός έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) για την κάλυψη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Iούνιος 2011

47 Έχουν οι διδάσκοντες ανακοινωµένες ώρες γραφείου για συνεργασία µε τους σπουδαστές; Tις τηρούν; Aξιοποιούνται από τους φοιτητές; Όλοι οι διδάσκοντες του ΓΤΒΙΜ έχουν ανακοινωµένες ώρες γραφείου για συνεργασία µε τους φοιτητές. Η συνεργασία γίνεται µε τους παρακάτω τρόπους: α) Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τµήµατος (16 µέλη), έχει ανακοινωµένες τις ώρες συνάντησης µε τους φοιτητές στην ιστοσελίδα του Τµήµατος. β) Το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό του ΓΤΒΙΜ επικοινωνεί µε τους φοιτητές µέσω του προσωπικού του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου γ) ΕΕΠ ή ΕΠ µέσω της πλατφόρµας ασύγχρονης εκπαίδευσης (ΜSEE) δ) ΕΕΠ ή ΕΠ απευθείας συνάντηση σε ηµέρα και ώρα κατάλληλη για τον καθηγητή και για τον φοιτητή Το Γράφηµα 4.20, παρουσιάζει την απάντηση των φοιτητών της ΣΕΥΠ στην ερώτηση 25 (βάση του ερωτηµατολογίου) και εκφράζει τη συνολική άποψή τους για το κατά πόσο οι διδάσκοντες ενθαρρύνουν τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες για όλα τα µαθήµατα (θεωρητικά και εργαστηριακά) των δύο εξαµήνων. Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, το 83% των φοιτητών της ΣΕΥΠ, θεωρεί την ενθάρρυνση που έχει από τους διδάσκοντες του ΓΤΒΙΜ πολύ ικανοποιητική. 60 Γράφηµα 4.20 ΕΡΩΤΗΣΗ 25 Ο/Η ιδάσκων/ουσα ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις για να αναπτύξουν την κρίση τους; (Ν=470) 50 ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 2 Το γράφηµα 4.21 παρουσιάζει την απάντηση των φοιτητών της ΣΕΥΠ στην ερώτηση 27 (βάση του ερωτηµατολογίου) και εκφράζει τη συνολική άποψή τους για το κατά πόσο οι διδάσκοντες είναι προσιτοί στους φοιτητές για όλα τα µαθήµατα (θεωρητικά και εργαστηριακά) των δύο εξαµήνων. Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, το 82% των φοιτητών της ΣΕΥΠ, θεωρεί τους διδάσκοντες του ΓΤΒΙΜ πολύ προσιτούς και ιδιαίτερα των εργαστηριακών µαθηµάτων, γεγονός που δικαιολογείται από τη στενή συνεργασία των διδασκόντων µε τους φοιτητές στις εργαστηριακές ασκήσεις. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Iούνιος 2011

48 Γράφηµα 4.21 ΕΡΩΤΗΣΗ 27 Ο/Η ιδάσκων είναι γενικά προσιτός στους φοιτητές; (Ν=470) ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3=ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Βαθµός σύνδεσης της διδασκαλίας µε την έρευνα 4.8.1, Ισχύουν όσα περιγράφονται αναλυτικά στην κατατεθείσα στην Α ΙΠ για εξωτερική αξιολόγηση Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΓΤΒΙΜ, Μάϊος 2010) Συνεργασίες µε εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και µε το κοινωνικό σύνολο 4.9.1, 4.9.2, Ισχύουν όσα περιγράφονται αναλυτικά στην κατατεθείσα στην Α ΙΠ για εξωτερική αξιολόγηση Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΓΤΒΙΜ, Μάϊος 2010) Κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών 1 Το ΓΤΒΙΜ δεν έχει φοιτητές και εποµένως δεν δύναται να συµµετέχει ενεργά σε προγράµµατα ενίσχυσης της κινητικότητας φοιτητών και διδασκόντων στην Ευρώπη, όπως είναι τα προγράµµατα LLP ERASMUS για τους προπτυχιακούς φοιτητές, LEONARDO da Vinci για τους αποφοίτους, κ.ά Αξιολόγηση διδακτικού έργου. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το ΓΤΒΙΜ, δεν έχει δικούς του προπτυχιακούς φοιτητές και ως εκ τούτου δεν έχει αυτόνοµο προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών, όπως τα άλλα 14 τµήµατα της ΣΕΥΠ. Η αξιολόγηση εποµένως του διδακτικού έργου αφορά τη συντονισµένη και την εφαρµοσµένη διδασκαλία των ιατρικών µαθηµάτων που διδάσκονται στα περισσότερα τµήµατα της ΣΕΥΠ (14/15). Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου του µόνιµου ΕΠ και έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού ΕΕΠ του ΓΤΒΙΜ βασίσθηκε στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο «ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων ιασφάλισης Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Μονάδων» Έκδοση 2.0, Ιούλιος 2007, Α ΙΠ, Αθήνα, (http://www.adip.gr). Η διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές εφαρµόζεται από το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους µε τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων της Α ΙΠ στα πλαίσια της 1 Συµπληρώστε, στην Ενότητα 11, τον Πίνακα 11-8 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Iούνιος 2011

49 48 αξιολόγησης των µαθηµάτων/ διδασκόντων από τους φοιτητές, και ολοκληρώνεται το εαρινό εξάµηνο του 2009 (κατατεθείσα στην Α ΙΠ για εξωτερική αξιολόγηση Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΓΤΒΙΜ, Μάϊος 2010).. Το ακαδηµαϊκό έτος συγκεντρώθηκαν 225 φάκελοι αντιστοιχούντες σε 4313 απογραφικά δελτία από τα 99 µαθήµατα (70 θεωρητικά και 29 εργαστηριακά), κατά το χειµερινό εξάµηνο (131 φάκελοι και 2509 απογραφικά δελτία) και κατά το εαρινό εξάµηνο, (94 φάκελοι και 1804 απογραφικά δελτία). Στη συνέχεια µε βάση τα αποτελέσµατα της διαδικασίας αξιολόγησης του διδακτικού έργου γίνεται µία προσπάθεια αξιοποίησης των αποτελεσµάτων µε σκοπό την ποιοτική βελτίωση του διδακτικού έργου που προσφέρει το ΓΤΒΙΜ. Στα ιαγράµµατα 4.22, 4.22 α, 4.22 β, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.26 α, 4.26 β, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, και 4.31, που ακολουθούν παρουσιάζεται η µέση βαθµολογία του ΓΤΒΙΜ για συγκεκριµένες ερωτήσεις που αφορούν το σύνολο των µαθηµάτων (Θ+Ε), χωριστά για καθεµία από τις 5 ενότητες του ερωτηµατολογίου αξιολόγησης µαθήµατος/διδάσκοντα της Α ΙΠ. Για την καλύτερη παρακολούθηση της βαθµολογίας του ΓΤΒΙΜ από τα παραπάνω διαγράµµατα κρίνεται σκόπιµη η παράθεση του ερωτηµατολογίου αξιολόγησης µαθήµατος/διδάσκοντα (Παράρτηµα 12-6) µε τη µορφή Πίνακα (Πίνακας 6). Πίνακας 6. Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης µαθήµατος/διδάσκοντα από τους φοιτητές ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Ερωτήσεις που αφορούν το µάθηµα Α1. Το µάθηµα: 1. Οι στόχοι του µαθήµατος ήταν σαφείς; 2. Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του µαθήµατος; 3. Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωµένη; 4. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του θέµατος; 5. Τα εκπαιδευτικά βοηθήµατα («σύγγραµµα», σηµειώσεις, πρόσθετη βιβλιογραφία) χορηγήθηκαν εγκαίρως; 6. Πόσο ικανοποιητικό βρίσκετε το κύριο βιβλίο(α) ή τις σηµειώσεις; 7. Πόσο εύκολα διαθέσιµη είναι η βιβλιογραφία στην Πανεπιστηµιακή Βιβλιοθήκη; 8. Πόσο απαραίτητα κρίνετε τα προαπαιτούµενα του µαθήµατος; 9. Χρήση γνώσεων από / σύνδεση µε άλλα µαθήµατα. 10. Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του µαθήµατος για το έτος του; 11. Χρησιµότητα ύπαρξης φροντιστηρίων. 12. Αξιολόγηση ποιότητας φροντιστηρίων. 13. Πώς κρίνετε τον αριθµό ιδακτικών Μονάδων σε σχέση µε τον φόρτο εργασίας; 14. ιαφάνεια των κριτηρίων βαθµολόγησης. Α2. Στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές ή/και προφορικές εργασίες 15. Το θέµα δόθηκε εγκαίρως; 16. Η καταληκτική ηµεροµηνία για υποβολή ή παρουσίαση των εργασιών ήταν λογική; 17. Υπήρχε σχετικό ερευνητικό υλικό στη βιβλιοθήκη; 18. Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα; 19. Τα σχόλια του διδάσκοντος ήταν εποικοδοµητικά και αναλυτικά; 20. όθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας; 21. Η συγκεκριµένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριµένο θέµα; Στα περισσότερα µαθήµατα του ΓΤΒΙΜ δεν δόθηκαν γραπτές ή προφορικές εργασίες και η ενότητα αυτή δεν αξιολογείται ΕΝΟΤΗΤΑ Β. Ερωτήσεις που αφορούν τον/την διδάσκοντα/ουσα Β. Ο/Η διδάσκων/ουσα: 22. Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης στα µαθήµατα; 23. Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείµενο του µαθήµατος; 24. Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες µε τρόπο απλό και ενδιαφέροντα χρησιµοποιώντας παραδείγµατα; 25. Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις και να για να αναπτύξουν την κρίση τους; 26. Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα µαθήµατα, έγκαιρη διόρθωση εργασιών ή εργαστηριακών αναφορών, ώρες συνεργασίας µε τους φοιτητές); Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Iούνιος 2011

50 Είναι γενικά προσιτός στους φοιτητές; ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Ερωτήσεις που αφορούν το επικουρικό διδακτικό προσωπικό Γ. Το επικουρικό διδακτικό προσωπικό: 28*. Πώς κρίνετε τη συµβολή του στην καλύτερη κατανόηση της ύλης; Η ερώτηση 28 δεν απαντάται *Στη ΣΕΥΠ του ΤΕΙ-Α, δεν υπάρχει επικουρικό διδακτικό προσωπικό και η ενότητα αυτή δεν αξιολογείται ΕΝΟΤΗΤΑ. Ερωτήσεις που αφορούν το Εργαστήριο. Το εργαστήριο: 29. Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του εργαστηρίου για το έτος του; 30. Είναι επαρκείς οι σηµειώσεις ως προς τις εργαστηριακές ασκήσεις; 31. Εξηγούνται καλά οι βασικές αρχές των πειραµάτων / ασκήσεων; 32. Είναι επαρκής ο εξοπλισµός του εργαστηρίου; ΕΝΟΤΗΤΑ Ε. Ερωτήσεις που αφορούν τον σπουδαστή/ρια Ε. Εγώ ο/η φοιτητής/τρια: 33. Παρακολουθώ τακτικά τις διαλέξεις. 34. Παρακολουθώ τακτικά τα εργαστήρια. 35. Ανταποκρίνοµαι συστηµατικά στις γραπτές εργασίες / ασκήσεις 36. Μελετώ συστηµατικά την ύλη. 37. Αφιερώνω εβδοµαδιαία για µελέτη του συγκεκριµένου µαθήµατος: 1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες Βαθµολογική Κλίµακα Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ Απαράδεκτη Μη ικανοποιητική Μέτρια Ικανοποιητική Πολύ καλή Παρατηρήσεις και σχόλια: Καταγράφηκαν τα σχόλια των φοιτητών κατά την ετήσια εσωτερική αξιολόγηση του ΓΤΒΙΜ του ακαδηµαϊκού έτους Τα σχόλια των φοιτητών των 14 Τµηµάτων της ΣΕΥΠ που είναι αποδέκτες των µαθηµάτων του ΓΤΒΙΜ αποτελούν πολύτιµα στοιχεία για τον αυτοέλεγχο του Προπτυχιακού Προγράµµατος και του ιδακτικού έργου του Τµήµατος. Από τη σχολαστική µελέτη και ανάλυση των στοιχείων αυτών το Τµήµα θα ανακαλύψει τυχόν προβλήµατα που δεν είναι γνωστά και θα προβεί στην επίλυσή τους. Επίσης θα αξιολογήσει µεθοδικά τόσο τα αρνητικά όσο και τα θετικά στοιχεία που προκύπτουν από αυτά, και θα προβεί σε βελτίωση των αρνητικών στοιχείων µε σκοπό την άριστη εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση των φοιτητών της ΣΕΥΠ. Τα Γραφήµατα 4.22 και 4.23, παρουσιάζουν τη µέση βαθµολογία (κλίµακα 1-5), των φοιτητών της ΣΕΥΠ σε τυχαίο δείγµα θεωρητικού µαθήµατος αφενός και στο σύνολο των θεωρητικών µαθηµάτων αφετέρου, στις ενότητες Α, Β και Ε, βάση του ερωτηµατολογίου, Πίνακας 6). Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Iούνιος 2011

51 50 5 4,5 ΓΡΑΦΗΜΑ 4.22 ΘΕΩΡΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΙΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β 4 3,5 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 3 2,5 2 3,6 4,5 3,7 ΜΑΘΗΜΑ Ι ΑΣΚΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗΣ 1,5 1 0, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 5 ΓΡΑΦΗΜΑ 4.23 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ.Τ.Β.Ι.Μ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ,5 4 3,5 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 3 2,5 2 3,4 4,3 3,2 1,5 1 0, ΜΑΘΗΜΑ Ι ΑΣΚΩΝ Ε ΙΠ* ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ε ΙΠ*=Επικουρικό ιδακτικό Προσωπικό Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, τη µεγαλύτερη βαθµολογία συγκεντρώνει η ενότητα Β που αφορά το διδακτικό έργο του ΓΤΒΙΜ (βαθµός 4=πολύ) τόσο στο τυχαίο δείγµα θεωρητικού µαθήµατος όσο και στο σύνολο (Ν=18). Αντίθετα, µέτρια βαθµολογία συγκεντρώνουν οι Α και Ε ενότητες που αφορούν το θεωρητικό µάθηµα και τους φοιτητές (βαθµολογίες, 3,4 και 3,2, αντίστοιχα). Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Iούνιος 2011

52 51 Οι µέτριες βαθµολογίες δύνανται να δικαιολογηθούν σε µεγάλο βαθµό από: α) την απουσία των φοιτητών στις παραδόσεις των θεωρητικών µαθηµάτων λόγω της µη υποχρεωτικής παρακολούθησης και β) στο µικρό φόρτο εργασίας και µελέτης που διαθέτουν οι φοιτητές των Τµηµάτων της ΣΕΥΠ για τα µαθήµατα του ΓΤΒΙΜ, τα οποία είναι κυρίως µαθήµατα ΜΓΥ (78%), µε υψηλό δείκτη δυσκολίας που απαιτεί παρακολούθηση της θεωρητικής διδασκαλίας και εντατική προσωπική µελέτη. γ) την άγνοια των φοιτητών ιδιαίτερα των πρώτων εξαµήνων να ερµηνεύσουν και να κατανοήσουν τη σηµασία και τη χρησιµότητα των χορηγούµενων εκπαιδευτικών βοηθηµάτων, τις έννοιες του προαπαιτούµενου µαθήµατος, της σύνδεσης µε άλλα µαθήµατα, το νόηµα και τη σηµασία των Μ φόρτου εργασίας δ) το µεγάλο όγκο της διδακτέας ύλης σε µικρό χρονικό διάστηµα (< 3 µηνών), από τα µεγάλα σε όγκο χορηγούµενα συγγράµµατα τα οποία πολλές φορές δεν λαµβάνουν οι φοιτητές αν και τα δικαιούνται δωρεάν ε) από την έλλειψη ενδιάµεσης αξιολόγησης (προαιρετικής) για τα θεωρητικά µαθήµατα Τα Γραφήµατα 4.24 και 4.25, παρουσιάζουν τη µέση βαθµολογία (κλίµακα 1-5), των φοιτητών της ΣΕΥΠ σε τυχαίο δείγµα εργαστηριακού µαθήµατος αφενός και στο σύνολο των εργαστηριακών µαθηµάτων αφετέρου, στις ενότητες Α, Β,, και Ε (βάση του ερωτηµατολογίου, Πίνακας 6). Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, τη µεγαλύτερη βαθµολογία συγκεντρώνουν οι ενότητες Α και Β που αφορούν το εργαστηριακό µάθηµα και τον διδάσκοντα (βαθµός σχεδόν 4=πολύ) στο τυχαίο δείγµα εργαστηριακού µαθήµατος, ενώ στο σύνολο (Ν=5), τη µεγαλύτερη βαθµολογία συγκεντρώνει το διδακτικό έργο του ΓΤΒΙΜ (4,2/5). Η µεγαλύτερη βαθµολογία στην κατηγορία Α και Β, στο τυχαίο δείγµα δύναται να εξηγηθεί αφενός από τη σωστή εκτίµηση από τους φοιτητές του επιπέδου δυσκολίας του συγκεκριµένου εργαστηριακού µαθήµατος και των διδακτικών απαιτήσεων του καθηγητή του µαθήµατος, αφετέρου. 4,5 ΓΡΑΦΗΜΑ 4.24 ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΛΤΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΕΕΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ,5 3 ΜΑΘΗΜΑ Ι ΑΣΚΩΝ Ε ΙΠ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2,5 2 3,9 3,9 3,6 3,2 1,5 1 0,5 0 0 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Αντίθετα, µέτρια βαθµολογία συγκεντρώνουν οι και Ε ενότητες που αφορούν το εργαστηριακό µάθηµα και την παρακολούθηση και το χρόνο της εβδοµαδιαίας µελέτης του εργαστηριακού µαθήµατος από τους φοιτητές (βαθµολογίες, 3,6 και 3,2, αντίστοιχα). Οι µέτριες βαθµολογίες δύνανται να δικαιολογηθούν σε µεγάλο βαθµό από: α) την παρουσία λόγω της υποχρεωτικής παρακολούθησης όλων των φοιτητών στις παραδόσεις των Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Iούνιος 2011

53 52 εργαστηριακών µαθηµάτων µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται µεγάλος αριθµός φοιτητών (>30, ) σε κάθε εργαστηριακή οµάδα ο οποίος αφενός δυσχεραίνει την εκπαιδευτική διαδικασία, και αφετέρου δεν έχει αποδοτικότητα για το φοιτητή αφού λόγω της πληθώρας των φοιτητών δεν δύναται να αφοµοιώσει την τεχνική των εργαστηριακών ασκήσεων/πειραµάτων. Ιδιαίτερα, κατά το Εαρινό εξάµηνο όπου οι περισσότερες µετεγγραφές φοιτητών από τα αντίστοιχα Τµήµατα της ΣΕΥΠ των περιφερειακών ΤΕΙ προς το ΤΕΙ-Α έχουν ολοκληρωθεί, παρατηρείται δυσανάλογη σχέση εργαστηριακών οµάδων/φοιτητών και, β) στο µικρό φόρτο εργασίας και µελέτης που διαθέτουν οι φοιτητές των Τµηµάτων της ΣΕΥΠ για τα εργαστηριακά µαθήµατα του ΓΤΒΙΜ, τα οποία είναι κυρίως µαθήµατα ΜΓΥ (70%), µε υψηλό δείκτη δυσκολίας που απαιτεί σωστή παρακολούθηση της εργαστηριακής διδασκαλίας και εντατική προσωπική µελέτη και πράξη. στην αδυναµία χρήσης του εργαστηριακού εξοπλισµού λόγω του µεγάλου αριθµού φοιτητών (>30), σε κάθε εργαστήριο µε αποτέλεσµα να δίνεται η εσφαλµένη εντύπωση ότι είναι ανεπαρκής, ή ότι έχει ελλείψεις, γεγονός το οποίο δεν συνάδει µε την υπάρχουσα κατάσταση (Παράρτηµα στην υπό εξωτερική αξιολόγηση έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης, ακαδηµαϊκού έτους , αποσταλείσα στην Α ΙΠ, Μάϊος 2010). 4,5 4 ΓΡΑΦΗΜΑ 4.25 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Ε ΙΠ*=Επικουρικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό 3,5 3 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2,5 2 1,5 3,6 4,2 3,7 3,6 1 0,5 0 0 ΜΑΘΗΜΑ Ι ΑΣΚΩΝ Ε ΙΠ* ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗΣ Σύµφωνα µε τα στοιχεία των Γραφηµάτων 4.23 και 4.25, οι µεγαλύτερες βαθµολογίες (4,3 και 4,2 αντίστοιχα) από την ενότητα Β που αφορά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου του ΓΤΒΙΜ οφείλεται: στη συνέπεια, τον αναλυτικό τρόπο διδασκαλίας, την προσήνεια των καθηγητών του ΓΤΒΙΜ, την ενθάρρυνση των φοιτητών για τη συµµετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία (διατύπωση αποριών, ερωτήσεων σχετικών µε το µάθηµα), τη σωστή οργάνωση της ύλης και, την επίτευξη ενδιαφέοντος για το µάθηµα από τους φοιτητές της ΣΕΥΠ. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Iούνιος 2011

54 53 Γενικά, το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΕΠ/ΕΕΠ) του ΓΤΒΙΜ θεωρητικό ή εργαστηριακό, είναι υψηλού επιπέδου και πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την επίτευξη της άριστης επαγγελµατικής κατάρτισης των φοιτητών της ΣΕΥΠ. Στο Γράφηµα 4.26 απεικονίζεται η µέση βαθµολογία (κλίµακα 1-5) των φοιτητών της ΣΕΥΠ στο σύνολο των µαθηµάτων του ΓΤΒΙΜ (Θεωρητικά+Εργαστηριακά), σε κάθε ερώτηση της ενότητας Α (ερώτηση 1-15), της ενότητας Β (ερώτηση 22-27), της ενότητας (ερώτηση 29-32), και της ενότητας Ε (ερώτηση 33-37), δηλαδή των ενοτήτων των µαθηµάτων που αφορούν το µάθηµα, τον διδάσκοντα, το εργαστήριο, και τον φοιτητή αντίστοιχα (ενότητες Α, Β,, και Ε βάση του ερωτηµατολογίου, Πίνακας 6). 5 4,5 Γράφηµα 4.26 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ.Τ.Β.Ι.Μ Ακαδηµαϊκό έτος ,5 ΜΕΣΗ ΒΘΜΟΛΟΓΙΑ 3 2,5 2 3,4 4,3 3,7 3,3 1,5 1 0,5 0 ΜΑΘΗΜΑ Ι ΑΣΚΩΝ Ε ΙΠ* ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 0 Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Γραφήµατος 4.26, την υψηλότερη βαθµολογία (4,3), συγκεντρώνει το εκπαιδευτικό προσωπικό του ΓΤΒΙΜ (ΕΠ/ΕΕΠ), το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό έργο σύµφωνα µε τα 470 απογραφικά δελτία των φοιτητών των Τµηµάτων της ΣΕΥΠ. Η ενότητα και η ενότητα Α του ερωτηµατολογίου των φοιτητών που αφορούν τα εκπαιδευτικά εργαστήρια και το µάθηµα εµφανίζουν ενδιάµεσες βαθµολογίες (3,7 και 3,4 αντίστοιχα), ενώ τη χαµηλότερη βαθµολογία συγκεντρώνει η ενότητα Ε που αφορά τον φοιτητή (3,3). Oι µικρότερες βαθµολογίες οφείλονται σε µεγάλο βαθµό στην: α) απουσία των φοιτητών των Τµηµάτων της ΣΕΥΠ από τις διαλέξεις των µαθηµάτων του ΓΤΒΙΜ λόγω της µη υποχρεωτικής παρακολούθησης µε αποτέλεσµα την αδυναµία κατανόησης του σκοπού και της σηµασίας του γνωστικού αντικειµένου του µαθήµατος από τους φοιτητές και, β) τον περιορισµένο χρόνο που διαθέτουν οι φοιτητές της ΣΕΥΠ εβδοµαδιαίως για τη µελέτη των µαθηµάτων του ΓΤΒΙΜ (2-4 ώρες/εβδ), τα οποία στο µεγαλύτερο ποσοστό τους (78%) είναι βασικά µαθήµατα γενικής υποδοµής (ΜΓΥ), και απαιτούν συνδυαστική µελέτη προερχόµενη από παρακολούθηση των διαλέξεων και προσωπικής µελέτης. Το ιάγραµµα 4.27 απεικονίζει τη συγκριτική µέση βαθµολογία µεταξύ των θεωρητικών και εργαστηριακών µαθηµάτων του ΓΤΒΙΜ για καθεµία από τις 5 ενότητες του ερωτηµατολογίου αξιολόγησης µαθήµατος/διδάσκοντα από τους φοιτητές (Πίνακας 6). Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Iούνιος 2011

55 54 Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ιαγράµµατος 4.27, τα εργαστηριακά µαθήµατα του ΓΤΒΙΜ, υπερτερούν σε βαθµολογία σε όλες σχεδόν τις ενότητες του ερωτηµατολογίου των φοιτητών, εκτός της ενότητας Β, όπου και παρατηρείται η µεγαλύτερη βαθµολογία που αφορά το διδακτικό προσωπικό του Τµήµατος (4,3/4,2), και χαµηλότερη βαθµολογία στην ενότητα Ε που αφορά τον φοιτητή θεωρητικό ή εργαστηριακό (3/3,1), ενώ οι ενότητες Α και εµφανίζουν ενδιάµεσες βαθµολογίες (3,4/3,6 και 3,7 αντίστοιχα). Η καλύτερη βαθµολογία των φοιτητών της ΣΕΥΠ στα εργαστηριακά µαθήµατα του ΓΤΒΙΜ σε σχέση µε τα 5 ΓΡΑΦΗΜΑ 4.27 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ.Τ.Β.Ι.Μ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ,5 4 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 3,5 3 2,5 2 1,5 3,4 3,6 4,3 4,2 3,7 3,2 3,6 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 1 0, A B Γ Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ θεωρητικά, οφείλεται στην υποχρεωτική παρακολούθηση που απαιτούν αυτά σε σχέση µε την προαιρετική των θεωρητικών, γεγονός που οδηγεί αφενός στην καλύτερη εξοικείωση και κατανόηση του γνωστικού αντικειµένου του µαθήµατος, αφετέρου δε, στην καλύτερη επικοινωνία µε τον διδάσκοντα και στην καλύτερη εξοικείωση µε τις εργαστηριακές ασκήσεις/πειράµατα. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Iούνιος 2011

56 55 5. Ερευνητικό έργο Για τις επιµέρους ενότητες 5.1, , 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, ισχύουν όσα έχουν αναλυτικά περιγραφεί στην αποσταλείσα για εξωτερική αξιολόγηση έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης, Μάϊος , Προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τµήµατος. Αρκετά µέλη ΕΠ του τµήµατος συµµετέχουν σε ερευνητικά προγράµµατα τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο µε σκοπό τη σύνδεση της διδασκαλίας µε την έρευνα Υπάρχει συγκεκριµένη ερευνητική πολιτική του Τµήµατος; Ποια είναι; Πώς παρακολουθείται η υλοποίηση της ερευνητικής πολιτικής του Τµήµατος; Πώς δηµοσιοποιείται ο απολογισµός υλοποίησης της ερευνητικής πολιτικής του Τµήµατος; Παρέχονται κίνητρα για τη διεξαγωγή της έρευνας στα µέλη της ακαδηµαϊκής ενότητας; Ποια είναι αυτά; Πώς ενηµερώνεται το ακαδηµαϊκό προσωπικό για δυνατότητες χρηµατοδότησης της έρευνας; Πώς υποστηρίζεται η ερευνητική διαδικασία; Το ακαδηµαϊκό έτος δεν υπήρξε καµία νέα ερευνητική δραστηριότητα. Τα 2 προτεινόµενα ερευνητικά προγράµµατα ΘΑΛΗΣ από το Τµήµα (Βενετίκου Μ., επιστηµονικός υπεύθυνος, Παπαγεωργίου Ε., και Φρ. Ανθούλη, µέλη ερευνητικής οµάδας), που υπέβαλε για αξιολόγηση το ΓΤΒΙΜ, δεν εγκρίθηκαν από το ΥΠΕΠΘ. Εξάλλου υπήρξε δυσπραγία και σηµαντική ελάττωση του αριθµού των εγκεκριµένων ερευνητικών προγραµµάτων για οικονοµικούς λόγους. Η ερευνητική διαδικασία υποστηρίζεται µε: (1) την παροχή µικρής κλίµακας χρηµατοδότησης σε επίπεδο Ιδρύµατος. Οι επιχορηγήσεις της βασικής έρευνας δίνονται σε ετήσια βάση (π.χ., τρέχουσα προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ιαγωνισµού για τον εξοπλισµό του ΓΤΒΙΜ και των άλλων Τµηµάτων της ΣΕΥΠ, προϋπολογισµού (2) Επιπλέον, η έρευνα υποστηρίζεται µε την ύπαρξη ικανοποιητικών ερευνητικών υποδοµών (βιβλιοθήκη για την αναζήτηση της σχετικής µε την έρευνα βιβλιογραφίας, Η/Υ, software), οι οποίες όµως θα πρέπει να βελτιωθούν ακόµη περισσότερο, (3) όπως και µε χρηµατοδότηση των ερευνητικών προτάσεων από διάφορα προγράµµατα (π.χ. ΕΠΕΑΕΚ), µέσω της Επιτροπής Ερευνών, η οποία όµως είναι πολύ µικρή (4) ενηµέρωση του ακαδηµαϊκού προσωπικού για τις δυνατότητες χρηµατοδότησης σε Ευρωπαϊκό και σε Εθνικό επίπεδο (προκηρύξεις ερευνητικών προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ και το ΥΠΕΠΘ) Σηµαντικά προβλήµατα για τη µη υποστήριξη της ερευνητικής διαδικασίας στο ΓΤΒΙΜ αποτελούν: η έλλειψη επιστηµονικού προσωπικού, ιδιαίτερα στις χαµηλές ακαδηµαϊκές βαθµίδες του Καθηγητή Εφαρµογών (Πίνακας 1) το εξοντωτικό διοικητικό έργο του ΕΠ του Τµήµατος που κατέχει υψηλόβαθµους ακαδηµαϊκούς τίτλους, κυρίως της βαθµίδας του Καθηγητή, το οποίο καθίσταται αποτρεπτικό για οποιαδήποτε ερευνητική διαδικασία σε επίπεδο εντός και εκτός Τµήµατος. π.χ., στο ΓΤΒΙΜ υπάρχουν άτοµα βαθµίδας Καθηγητή τα οποία εκτός του υποχρεωτικού ανάλογου της βαθµίδας τους εβδοµαδιαίο εκπαιδευτικό έργο, καλούνται να εκτελούν ταυτόχρονα πολύωρο και επίπονο διοικητικό έργο, όπως αναθέσεις ΕΕΠ του Τοµέα που ανήκουν (Τοµεάρχες), εισήγηση και συγγραφή εκλεκτορικών για προκήρυξη νέων θέσεων ΕΠ, συµπλήρωση εκλεκτορικών σωµάτων άλλων Τµηµάτων της ΣΕΥΠ του οικείου ΤΕΙ, αλλά και περιφεριακών ΤΕΙ, συµµετοχή σε ιαγωνισµούς για την προµήθεια εκπαιδευτικού και ερευνητικού εξοπλισµού της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ-Α και όχι µόνο, είτε ως Πρόεδροι είτε Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Iούνιος 2011

57 56 ως µέλη, συµµετοχή στις µετεγγραφές φοιτητών ως ιατροί Χειρουργικής, Παθολογικής, ή Εργαστηριακής ειδικότητας, κ.ά. Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι για την περάτωση των αναφεροµένων διοικητικών υποχρεώσεων δεν αρκεί ο χρόνος του ωραρίου εργασίας, αλλά απαιτείται επιπλέον χρόνος, οποίος παρέχεται µέσω πολύωρης προσωπικής κατ οίκον εργασίας, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει ελεύθερος χρόνος όχι µόνο για οποιαδήποτε ερευνητική δραστηριότητα, αλλά και για το εκπαιδευτικό έργο, το οποίο πολλές φορές δεν πραγµατοποιείται τις προκαθορισµένες (βάση του ωρολογίου προγράµµατος) ώρες, αλλά σε άλλες ώρες που δυσχεραίνουν τόσο τον διδάσκοντα, όσον και τους φοιτητές η µη δυνατότητα χορήγησης διδακτορικών τίτλων µε αποτέλεσµα την απουσία υποψηφίων διδακτόρων, ενώ οι δυνατότητες για πρόσληψη βοηθών έρευνας (research assistants), είναι ανύπαρκτες και, η µη ύπαρξη ιδιαίτερου χώρου για την έρευνα και για τη στέγαση του ειδικού εξοπλισµού που αυτή απαιτεί µε αποτέλεσµα τη συστέγαση της ερευνητικής υποδοµής µε τους εργαστηριακούς χώρους του Τµήµατος γεγονός που δηµιουργεί δυσπραγία στην εκτέλεση της έρευνας λόγω περιορισµού της χρήσης των εργαστηριακών εκτός του εκπαιδευτικού ωραρίου (π.χ., µετά τις 8.00µ.µ. καθηµερινά και όλο το Σαββατοκύριακο, και κατά την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων, Πάσχα, Καλοκαιριού). Για τις επιµέρους ενότητες 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.3, 5.2.1, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, ισχύουν όσα έχουν αναλυτικά περιγραφεί στην αποσταλείσα για εξωτερική αξιολόγηση έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης, Μάϊος Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσµατα στο εσωτερικό του Τµήµατος; Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσµατα εκτός Τµήµατος, στην ελληνική και διεθνή ακαδηµαϊκή και επιστηµονική κοινότητα; Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσµατα στο τοπικό και εθνικό κοινωνικό σύνολο; 5.2. Ερευνητικά προγράµµατα και έργα που εκτελούνται στο Τµήµα Ποια ερευνητικά προγράµµατα και δραστηριότητες υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την τελευταία πενταετία; 1. Παπαγεωργίου Ευάγγελος, Υπεύθυνος Γ Τοµέα Μαθηµάτων ΓΤΒΙΜ. Επιστηµονικά Υπεύθυνος σε έρευνα της Κοινωνικής Συµβουλευτικής Υπηρεσίας µε θέµα: Οι σπουδαστές του ΤΕΙ-Α υπό το πρίσµα των αναγκών των σπουδαστών για εργασία και επαγγελµατική αποκατάσταση (2008). Follow-up αντίστοιχης έρευνας του Επιστηµονικά Υπεύθυνος σε έρευνα της Κοινωνικής Συµβουλευτικής Υπηρεσίας µε θέµα: Ανίχνευση τάσεων εξάρτησης από ψυχοδραστικές ουσίες στον πληθυσµό του ΤΕΙ-Α, ηλικίας ετών (2008). Follow-up αντίστοιχης έρευνας του Επιστηµονικά Υπεύθυνος σε έρευνα της Κοινωνικής Συµβουλευτικής Υπηρεσίας µε θέµα: Στάσεις σπουδαστών του ΤΕΙ Α απέναντι στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, Συµµετέχουν στα παραπάνω προγράµµατα : τρεις (3) προπτυχιακοί φοιτητές και πέντε (5) Μεταπτυχιακοί φοιτητές. 2. Μαλιδέλης Ιωάννης, ρ. Βιολόγος, Εργαστηριακός Συνεργάτης Β Τοµέα Μαθηµάτων ΓΤΒΙΜ. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Iούνιος 2011

58 57 Παράγοντες ρύθµισης της Υδροξυλάσης της Τυροσίνης στους νευροεκκριτικούς πυρήνες του ανθρώπινου υποθαλάµου. Επίδραση της διάρκειας της περιγεννητικής υποξίας στην ενεργοποίηση των νευροεκκριτικών πυρήνων του ανθρώπινου υποθαλάµου Η ιντερλευκίνη-6 επηρεάζει τον έλεγχο της αναπνοής Συµµετοχή στα παραπάνω προγράµµατα ως Εξωτερικός συνεργάτης/μεταδιδακτορικός ερευνητής. Στο πρόγραµµα «Επίδραση της διάρκειας της περιγεννητικής υποξίας στην ενεργοποίηση των νευροεκκριτικών πυρήνων του ανθρώπινου υποθαλάµου» συµµετέχουν µία υποψήφια διδάκτορας και µία προπτυχιακή φοιτήτρια του τµήµατος Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών Ερευνητικές υποδοµές Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων Επάρκεια, καταλληλότητα, και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών εργαστηρίων Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού Καλύπτουν οι ερευνητικές υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας; Ποια ερευνητικά αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές; Πόσο εντατική χρήση γίνεται των ερευνητικών υποδοµών; Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Ποια είναι η ηλικία του υπάρχοντος εξοπλισµού και η λειτουργική του κατάσταση και ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/επικαιροποίησης; Πώς χρηµατοδοτείται η προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των ερευνητικών υποδοµών; 5.4. Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των µελών του διδακτικού προσωπικού του Τµήµατος κατά την τελευταία πενταετία. Οι επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των µελών ΕΠ/EEΠ του Τµήµατος κατά την τελευταία πενταετία παρατίθενται στον Πίνακα 12 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1. To σύνολο των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τµήµατος ανέρχεται σε Πόσα βιβλία/µονογραφίες δηµοσίευσαν τα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος; Πόσες εργασίες δηµοσίευσαν τα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού; α) Σε επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές : 369 β) Σε επιστηµονικά περιοδικά χωρίς κριτές: 30 γ) Σε πρακτικά συνεδρίων µε κριτές: 240 δ) Σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές: Πόσα κεφάλαια δηµοσίευσαν τα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος σε συλλογικούς τόµους; Πόσες άλλες εργασίες (π.χ. βιβλιοκρισίες) δηµοσίευσαν τα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος; Πόσες ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια που δεν εκδίδουν πρακτικά έκαναν τα τα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος; Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Iούνιος 2011

59 58 α) Σε συνέδρια (µε κριτές): 98 β) Σε συνέδρια (χωρίς κριτές): 16 Συµπερασµατικά, τα µέλη ΕΠ/ΕΕΠ του Τµήµατος δείχνουν να έχουν ενεργητικότητα σε δηµοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές και σε συλλογικούς τόµους την τελευταία πενταετία. Η πλειοψηφία των δηµοσιεύσεων σε επιστηµονικά περιοδικά, γίνεται σε περιοδικά τα οποία είναι καταχωρηµένα σε διεθνείς βάσεις δεδοµένων (Medline, Embase, Science Direct, Web of Science, Scopus, Ovid, Google Scholar, κ.ά.) Ο µεγάλος αριθµός δηµοσιεύσεων συνοδεύεται και από τη διαχρονικά βελτιούµενη ποιότητα των δηµοσιεύσεων. Περισσότερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην ακόµα µεγαλύτερη βελτίωση της ποιότητας των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την ύπαρξη κινήτρων για δηµοσίευση εργασιών σε κορυφαία περιοδικά της επιστήµης (π.χ. παροχή χρηµατικών βραβείων). Το Παράρτηµα εµπεριέχει κατάλογο µε τις δηµοσιεύσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΠ/ΕΕΠ) του Γ.Τ.Β.Ι.Μ Αναγνώριση της έρευνας που γίνεται στο Τµήµα από τρίτους. Η αναγνώριση της έρευνας που γίνεται στο ΓΤΒΙΜ από τρίτους, την τελευταία πενταετία, παρουσιάζεται στον Πίνακα 13 του Παραρτήµατος 1. Η συνολική αποτίµηση του ερευνητικού έργου του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τµήµατος από τρίτους ανέρχεται σε 904 εγγραφές (βλ. επεξηγήσεις Πίνακας 13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -1) Πόσες ετεροαναφορές (citations) υπάρχουν σε δηµοσιεύσεις µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος; Πόσες αναφορές του ειδικού ή/και του επιστηµονικού τύπου έγιναν σε ερευνητικά αποτελέσµατα του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος κατά την τελευταία πενταετία; Πόσες βιβλιοκρισίες για βιβλία µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος έχουν ηµοσιευθεί; Πόσες συµµετοχές µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος σε επιτροπές επιστηµονικών συνεδρίων υπήρξαν κατά την τελευταία πενταετία; Πόσες συµµετοχές µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος σε συντακτικές επιτροπές επιστηµονικών περιοδικών υπάρχουν; Πόσες πρσκλήσεις µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος από άλλους φορείς για διαλέξεις/παρουσιάσεις κλπ. έγιναν κατά την τελευταία πενταετία; Πόσα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, βραβεία απονεµήθηκαν σε µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος; Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση (π.χ. βιοµηχανικές εφαρµογές) των ερευνητικών αποτελεσµάτων των µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος; εν αναφέρεται. Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω η επιστηµονική έρευνα του ΓΤΒΙΜ τυγχάνει ευρείας αναγνώρισης από την επιστηµονική κοινότητα. Αυτό προκύπτει από: τον ικανό αριθµό ετεροαναφορών που λαµβάνουν οι δηµοσιεύσεις (περισσότερες από 700), τον αριθµό συµµετοχών µελών ΕΠ σε επιτροπές επιστηµονικών συνεδρίων, την αξιόλογη συµµετοχή µελών ΕΠ σε συντακτικές επιτροπές επιστηµονικών περιοδικών, και τη συµµετοχή µελών ΕΠ στη διαδικασία αξιολόγησης άρθρων υποβληθέντων σε επιστηµονικά περιοδικά.. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Iούνιος 2011

60 59 Για τις επιµέρους ενότητες , , 5.7.2, 5.7.3, 5.8.1, ισχύουν όσα έχουν αναλυτικά περιγραφεί στην αποσταλείσα για εξωτερική αξιολόγηση έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης, Μάϊος Ερευνητικές συνεργασίες του Τµήµατος Ένας σηµαντικός αριθµός συνεργασιών υπάρχει µεταξύ µελών ΕΠ του Τµήµατος και συναδέλφων Πανεπιστηµίων της Ελλάδας. Οι συνεργασίες αυτές είναι αφορούν αφενός, τη σύµπραξη του ΓΤΒΙΜ µε το Τµήµα της Ιατρικής Σχολής (Τοµέας Κ.Ι.Ψ.Υ.-Εργαστήριο Ιατρικής Ψυχολογίας) του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων για το µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντιµετώπιση του Πόνου» και τη σύµπραξη µε το Ιατρικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθήνας για το µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση», αφετέρου. Επίσης, µερικά µέλη του ΕΠ του Τµήµατος, έχουν ερευνητικές συνεργασίες σε µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών άλλων Τµηµάτων της Σ.Ε.Υ.Π. του ΤΕΙ-Α, αλλά και µε άλλων Τµηµάτων Πανεπιστηµίων, και Τµηµάτων άλλων ΤΕΙ, κυρίως σε ατοµικό επίπεδο και όχι σε επίπεδο Τµήµατος Υπάρχουν ερευνητικές συνεργασίες 5.7. ιακρίσεις και επιβράβευση της έρευνας που γίνεται στο Τµήµα Ποια βραβεία ή και διακρίσεις έχουν απονεµηθεί σε µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος; Ποιοι τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, επισκέπτες καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών, κλπ), έχουν απονεµηθεί από άλλα ιδρύµατα σε µέλη ΕΠ του Τµήµατος; εν υπάρχουν Υπάρχουν από το Τµήµα θεσµοθετηµένες υποτροφίες έρευνας; εν υπάρχουν Συµµετοχή των φοιτητών στην έρευνα Πόσοι προπτυχιακοί φοιτητές συµµετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες του Τµήµατος; Πόσοι µεταπτυχιακοί και πόσοι υποψήφιοι διδάκτορες; 4 Προπτυχιακοί φοιτητές 5 Μεταπτυχιακοί φοιτητές 1 Υποψήφιος διδάκτορας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Iούνιος 2011

61 60 8. ιοικητικές υπηρεσίες και υποδοµές 8.1. Αποτελεσµατικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών Πως είναι στελεχωµένη και οργανωµένη η Γραµµατεία του Τµήµατος και των Τοµέων; Η Γραµµατεία του ΓΤΒΙΜ είναι στελεχωµένη µόνο µε δύο άτοµα, την Προϊσταµένη της Γραµµατείας και την Γραµµατέα του Τµήµατος. Βασικά, αν και υπάρχουν δύο Γραµµατείς, πρακτικά το Τµήµα έχει µόνο µία Γραµµατέα, καθόσον η Προϊσταµένη της Γραµµατείας απασχολείται κατά κύριο λόγο µε διοικητικό έργο ΤΕΙ- Α εκτός του Τµήµατος. Η Γραµµατέας του Τµήµατος η οποία είναι διοικητική υπάλληλος, ασχολείται µε όλα τα διοικητικά θέµατα του Τµήµατος, π.χ. Συµβούλια Τµήµατος, Γενικές Συνελεύσεις, ενηµέρωση του ΕΠ και ΕΕΠ του Τµήµατος, αποστολή αλληλογραφίας και ενηµέρωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τµήµατος, του συµβουλίου µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, το οποίο µαζί µε τη χρήση του διαδικτύου, προσπαθεί να βελτιώσει την εξυπηρέτηση των εµπλεκοµένων. Στις 31 Μαρτίου του τρέχοντος έτους η αναφεροµένη συνταξιοδοτήθηκε και από τον Ιούνιο του 2011, το Τµήµα έχει πλέον γραµµατέα και όχι διοικητική υπάλληλο, η οποία όπως είναι εύλογο βρίσκεται µέχρι τη στιγµή της συγγραφής της έκθεσης σε ενηµέρωση καθόσον ήταν τοποθετηµένη ως γραµµατέας σε άλλο αντικείµενο (Γραµµατέας του Προγράµµατος Σπουδών της Σ.Ε.Υ.Π. του ΤΕΙ-Α.). Οι τρεις Τοµείς του ΓΤΒΙΜ, δεν διαθέτουν γραµµατειακή υποστήριξη λόγω έλλειψης προσωπικού, µε αποτέλεσµα ο εκάστοτε Τοµεάρχης να είναι ταυτόχρονα και ο γραµµατέας των πεπραγµένων της εκάστοτε Γενικής Συνέλευσης του Τοµέα, γεγονός το οποίο δυσχεραίνει σε µεγάλο βαθµό το έργο του Τοµέα και ιδιαίτερα κατά την περίοδο της αξιολόγησης του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, όπου λόγω του µεγάλου φόρτου εργασίας, η έλλειψη της γραµµατειακής υποστήριξης καθίσται ακόµα πιο εµφανής. Τον Σεπτέµβριο του 2010, ο Α Τοµέας λόγω των Πρώτων Βοηθειών και Ανατοµίας που έχουν εργαστήρια σε όλα σχεδόν Τµήµατα της ΣΕΥΠ, σε ΓΣ αποφάσισε χρέη γραµµατέα να έχει το ΕΤΠ του Α Τοµέα, κατόπιν συγκατάθεσής του. Εποµένως, η αύξηση του προσωπικού διοικητικής υποστήριξης θεωρείται αναγκαία για τη σωστή λειτουργία του Τµήµατος. Για την κάλυψη των άµεσων αναγκών, απαιτούνται τουλάχιστον δύο ακόµη άτοµα γραµµατειακής υποστήριξης του Τµήµατος και άλλα δύο για τις ανάγκες των τριών Τοµέων του Τµήµατος (ο Γ Τοµέας δύναται να χρησιµοποιεί τους γραµµατείς των δύο Τοµέων λόγω µειωµένου αριθµού ΕΠ και γνωστικών αντικειµένων), τα οποία θα πρέπει να είναι εκπαιδευµένα στη χρήση νέων τεχνολογιών. Σε περίπτωση λειτουργίας αυτόνοµων µεταπτυχιακών προγραµµάτων θα χρειαστούν επιπλέον άτοµα για τη διοικητική υποστήριξή τους Πόσο αποτελεσµατικές είναι οι παρεχόµενες υπηρεσίες και το ωράριο λειτουργίας της Γραµµατείας του Τµήµατος για την εξυπηρέτηση των αναγκών του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών; Το ΓΤΒΙΜ όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, δεν έχει φοιτητές και εποµένως η Γραµµατεία του ΓΤΒΙΜ ασχολείται αποκλειστικά µε την εξυπηρέτηση των αναγκών του διδακτικού προσωπικού, οι οποίες όµως είναι πολλές για διεκπεραίωση από ένα άτοµο γιατί το Τµήµα εξυπηρετεί το 90% της ΣΕΥΠ, καθόσον όλα τα µαθήµατα της γενικής υποδοµής (ΜΓΥ) ανήκουν στο Τµήµα. Λόγω του φόρτου εργασίας και του ανύπαρκτου διοικητικού προσωπικού, η γραµµατεία προσπαθεί αλλά εκ των πραγµάτων δεν µπορεί να είναι ικανοποητικά αποτελεσµατική. Το ωράριο της Γραµµατείας είναι καθορισµένο (Η Γραµµατεία του Τµήµατος λειτουργεί τυπικά, όπως και οι άλλες Γραµµατείες των Τµηµάτων της ΣΕΥΠ , ουσιαστικά όµως είναι ανοικτή σύµφωνα µε το δηµοσιο-υπαλληλικό ωράριο), η έλλειψη όµως του Τµήµατος σε προσωπικό γραµµατειακής υποστήριξης παρακωλύει τη διοικητική υποστήριξη των µελών ΕΠ και των Τοµέων τους. Επιπλέον, το ωράριο λειτουργίας της Γραµµατείας δεν βοηθά µεγάλο τµήµα µαθηµάτων, τα οποία διδάσκονται µετά τις 14.00µ.µ όπου η Γραµµατεία είναι κλειστή Πόσο αποτελεσµατική είναι η συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών του Τµήµατος µε εκείνες της κεντρικής διοίκησης του Ιδρύµατος; Πόσο ικανοποιητική για τις ανάγκες του Τµήµατος είναι Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Iούνιος 2011

62 61 (α) η οργάνωση και το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης; (β) των Υπηρεσιών Πληροφόρησης; Tο ΓΤΒΙΜ δεν διαθέτει διοικητικό προσωπικό για την υποστήριξη των διοικητικών αναγκών του Τµήµατος, αλλά µία διοικητική υπάλληλο η οποία εκτελεί ταυτόχρονα χρέη γραµµατέως, µε αποτέλεσµα ο φόρτος εργασίας του Τµήµατος να είναι δυσανάλογος προς τις απαιτήσεις που απορρέουν από την εκτέλεση δύο διαφορετικών διαδικασιών από το ίδιο άτοµο, οπότε υπάρχει δυστοκία τόσο για τη γραµµατειακή όσο και για τη διοικητική υποστήριξη, αλλά και για τη λειτουργία του Τµήµατος γενικότερα. Αν εξαιρεθούν τα συχνά φαινόµενα γραφειοκρατίας που δηµιουργούν τα περισσότερα προβλήµατα στο Τµήµα, η Γραµµατεία του ΓΤΒΙΜ συνεργάζεται αρµονικά µε την κεντρική διοίκηση του ΤΕΙ Αθήνας. Σηµαντική βελτίωση και επιτάχυνση του συνολικού έργου του Τµήµατος θα επιφέρει η µεγαλύτερη χρήση της Πληροφορικής & Επικοινωνιών µεταξύ Γραµµατείας και Ιδρύµατος σε θέµατα όπως π.χ., ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και συµβάσεις εκτάκτων. α) Η οργάνωση και το ωράριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης η οποία στεγάζεται στο ΤΕΙ Αθήνας κρίνονται ικανοποιητικά, καθόσον υπάρχει πρωϊνή και απογευµατινή βάρδια (ώρες λειτουργίας: ), η οποία εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού των Τµηµάτων των Σχολών που στεγάζονται στο κεντρικό ΤΕΙ (όλες οι σχολές του ΤΕΙ-Α καλύπτονται πλήρως από την κεντρική βιβλιοθήκη εκτός από τη σχολή ΣΕΥΠ στην οποία και ανήκει το ΓΤΒΙΜ, η οποία λόγω της ύπαρξης και περιφερειακών Τµηµάτων εκτός του κεντρικού ΤΕΙ, καλύπτεται και από δύο Παραρτήµατα της κεντρικής Βιβλιοθήκης για την εξυπηρέτηση των περφερειακών Τµηµάτων). Τα δύο Παραρτήµατα εξυπηρετούν το µεν της Λεωφόρου Αθηνών (κτίριο ΕΡΓΑΣ), τα Τµήµατα της Νοσηλευτικής Α και Β, Εργοθεραπείας και Φυσικοθεραπείας και Μαιευτικής, το δε της Λεωφόρου Θηβών, τα Τµήµατα της Κοινωνικής Εργασίας και των Επισκεπτών/ριών Υγείας. Τα 2 Παραρτήµατα λόγω έλλειψης προσωπικού δεν έχουν απογευµατινή βάρδια (ωράριο: ), µε αποτέλεσµα οι φοιτητές και οι καθηγητές των Τµηµάτων αυτών να αναγκάζονται να µεταβαίνουν στην κεντρική βιβλιοθήκη για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αλλά και των ερευνητικών τους αναγκών. ΓΡΑΦΗΜΑ 8.1 ΕΡΩΤΗΣΗ 7 Πόσο εύκολα είναι διαθέσιµη η βιβλιογραφία στην Πανεπιστηµιακή Βιβλιοθήκη; 35 (Ν=470) ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ 2=ΛΙΓΟ 3= ΜΕΤΡΙΑ 4=ΠΟΛΥ 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Το Γράφηµα 8.1 παρουσιάζει την συνολική απάντηση των φοιτητών των Τµηµάτων της ΣΕΥΠ που διδάσκονται τα µαθήµατα του ΓΤΒΙΜ (Θεωρητικά και Εργασηριακά) στην ερώτηση 7 (βάση του Ερωτηµατολογίου), και εκφράζει την άποψή τους για το κατά πόσο εύκολα διαθέσιµη είναι η βιβλιογραφία στην Κεντρική βιβλιοθήκη και στα 2 Παραρτήµατά της. Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, το µεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών (78%) είναι ικανοποιηµένο από την κεντρική Βιβλιοθήκη και τα Παραρτήµατά της, ενώ είναι µικρό το ποσοστό των φοιτητών (16%), που θεωρεί τις παρεχόµενες υπηρεσίες µέτριες ή και µη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Iούνιος 2011

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΠΡΑΞΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ πρώην (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) Το Νομικό πλαίσιο της Διασφάλισης Ποιότητας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ. Ε. Ι. Α Θ Η Ν Α Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ HELLENIC REPUBLIC Τ. Ε.Ι. A Τ Η Ι Ν A S FACULTY OF HEALTH & CARING PROFESSIONS GENERAL

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων

Γενικό Τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ. Ε. Ι. Α Θ Η Ν Α Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ HELLENIC REPUBLIC Τ. Ε.Ι. A Τ Η Ι Ν A S FACULTY OF HEALTH & CARING PROFESSIONS GENERAL

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ι.Π. H.Q.A.A. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΤΕΙ. Έκδοση 1.0 HELLENIC REPUBLIC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α. Ι.Π. H.Q.A.A. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΤΕΙ. Έκδοση 1.0 HELLENIC REPUBLIC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την σύνταξη «Ετήσιων Εσωτερικών (Απογραφικών) Εκθέσεων» Τμημάτων και «Εσωτερικών Εκθέσεων» Α.Ε.Ι.

Οδηγίες για την σύνταξη «Ετήσιων Εσωτερικών (Απογραφικών) Εκθέσεων» Τμημάτων και «Εσωτερικών Εκθέσεων» Α.Ε.Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Οδηγίες για την σύνταξη «Ετήσιων Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο Ενεργειών της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΔΜ

Ημερολόγιο Ενεργειών της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΔΜ Ημερολόγιο Ενεργειών της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΔΜ Αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση του Ιδρύματος συνολικά, και λειτουργεί ως Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Σ.Ε.Υ.Π.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Σ.Ε.Υ.Π. 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12-19.2 ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γραµµατεία Γενικού Τµήµατος : τηλ. 210 5385 606, fax 210 5385605 Προϊστάµενος Τµήµατος: ρ. Παπαγεωργίου Ευάγγελος, ιατρός Νευρολόγος- Ψυχίατρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με βάση την με αριθ. 30/24-7-2013 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες

1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ X2011-2012 Ονοµασία Μαθήµατος: Υπεύθυνος ιδάσκων (ονοµατεπώνυµο): Ηµεροµηνία και Ώρα: Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό: Βαθµολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Contents No table of contents entries found. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Ίδρυση και λειτουργία του ΤΕΙ ΑΜΘ 1.2

Διαβάστε περισσότερα

M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος (ενδεικτικό υπόδειγμα) Έκδοση 3.0.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 15-16 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

LOGO ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

LOGO ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ Κοζάνη 20.12.2015 Σκοπός του Οδηγού αυτού είναι η παροχή βοήθειας στα όργανα διοίκησης και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εξωτερική αξιολόγηση στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων & διδακτικού έργου από τους φοιτητές

Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων & διδακτικού έργου από τους φοιτητές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας UNIVERSITY OF THE PELOPONNESE Quality Assurance Unit Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων &

Διαβάστε περισσότερα

ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικά ελτία και Ερωτηµατολόγιο Μαθήµατος / ιδάσκοντος για τους Φοιτητές (ενδεικτικά υποδείγµατα)

ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικά ελτία και Ερωτηµατολόγιο Μαθήµατος / ιδάσκοντος για τους Φοιτητές (ενδεικτικά υποδείγµατα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικά

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήµιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Μετά από προφορικές οδηγίες του Ι.Τ.Ε. εφαρµόσαµε το νέο πρόγραµµα σπουδών κατά το ακαδ. Έτος 2003-2004 σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 σελ. 1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1]

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] To Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (πιστοποιημένο κατά ISO:2008) της

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα Μονάδα ιασφάλισης Ποιότητας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ετήσια Απογραφική Έκθεση 2010-2011 Τμήμα Θεσσαλονίκη, Ημερομηνία Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγικό Κείμενο 1 1. Συγκριτικός σχολιασμός απογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α. Εισαγωγή Οι φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εγκρίνουµε από το ακαδηµαϊκό έτος 2006 2007 τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο Δ1 Διάρθρωση των Σπουδών 1. Οι σπουδές του Ιδρύματος αποτελούνται από τον πρώτο κύκλο σπουδών (προπτυχιακές σπουδές), τον δεύτερο κύκλο σπουδών (μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φραγγίδης Λεωνίδας Ημερίδα: "Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: εργαλεία ενίσχυσης της ποιότητας" Τμήματα Δ.Π.Θ. 8 Σχολές με 20 Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ιασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

ιασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Η Α. Ι.Π. ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

Η Α. Ι.Π. ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Η Α. Ι.Π. ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ 1. Αξιολόγηση και απο άλλους φορείς Θέµα: Ορισµένα Τµήµατα έχουν ήδη ενταχθεί σε διεθνή Προγράµµατα Αξιολόγησης, τα οποία χρησιµοποιούν δικά τους πρότυπα που διαφέρουν,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 24-6-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΔΦ16.2/Α/3071 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών

Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών Συμπεράσματα από συμμετοχή σε Ημερίδα ΑΔΙΠ 28-2-2014 Καλλιόπη Μιχαήλ-Κλεφτούρη καθηγήτρια 2/4/2014 Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας ΑΤΕΙΘ Αλλαγές στο νομικό πλαίσιο (Ν.4009/2011)

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Θέµατα που αφορούν στην έναρξη και λήξη της διδακτορικής έρευνας: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. Θέµατα που αφορούν στην έναρξη και λήξη της διδακτορικής έρευνας: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

H Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης από την ΑΔΙΠ. Ν. Σουλακέλλης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.

H Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης από την ΑΔΙΠ. Ν. Σουλακέλλης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης από την ΑΔΙΠ Ν. Σουλακέλλης, Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια δήλωσης μαθήματος ΠΜ

Κριτήρια δήλωσης μαθήματος ΠΜ Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Εγκρίθηκε από την Κοσμητεία της Σχολής Περιβάλλοντος στην υπ αριθμ. 9/22.06.2015 συνεδρίασή της ) Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών

Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΠ42.10-1 Σελ. 1 / 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Αλλαγής Παράγραφοι 1 2.10.2014 Τελική Έκδοση Όλες Για την έκδοση Για την έγκριση Κ. Λυκερίδου, ΥΔΠ Μ. Μπρατάκος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλμ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10 ΤΕΙ Πάτρας Παράρτημα Πύργου Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10 Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Ακαδημαϊκό Έτος 2009-10 Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος & Όργανα Διασφάλισης Ποιότητας

Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος & Όργανα Διασφάλισης Ποιότητας Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος & Όργανα Διασφάλισης Ποιότητας Καθηγητής Βασίλειος Κ. Γούναρης Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου ΜΟ.ΔΙ.Π. Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α.» Για μέλη ΔΕΠ-ΕΔΙΠ, Μέλη ΟΜ.Ε.Α. και ΜΟ.ΔΙ.Π. Αλεξάνδρα Ντούκα 0 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)*

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)* ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικ ός πίνακ ΙΔΡΥΜΑ: ΤΜΗΜΑ :.. Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: Ακαδημαϊκό έτος Τρέχον ας # 1 Συνολικός αριθμός μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Δ. Τριάντης, Ι. Λεράκη, Α. Κιντώνη ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Συνέδριο «Διασφάλιση και

Διαβάστε περισσότερα

ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους

Αξιολόγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους Αξιολόγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 1. Μεθοδολογία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51040101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΪΟΣ 2012 ΜΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 Α. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ... 4 Β. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ... 6 3.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Σελίδα 1 από 47. Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών

Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Σελίδα 1 από 47. Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Αιτιολογία Έτος προηγούμενης Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Αιτιολογία Εφαρμογή του ECTS (Ναι/Όχι)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Παράρτημα Θήβας, ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 160 (ΦΕΚ Α 220/ ) Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 160 (ΦΕΚ Α 220/ ) Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 160 (ΦΕΚ Α 220/03.11.2008) Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι. ***ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν Π ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 5,6 ΚΑΙ 7 ΚΑΙ 22 ΕΩΣ ΚΑΙ 28,

Διαβάστε περισσότερα

5. Διεξαγωγή του διδακτικού έργου.

5. Διεξαγωγή του διδακτικού έργου. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 51 5. Διεξαγωγή του διδακτικού έργου. Το νομικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία των Α.Ε.Ι. (Ν.1268/82) εισήγαγε ορισμένες καινοτομίες στη διεξαγωγή του

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ)

Προγράμματα Σπουδών α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) Προγράμματα Σπουδών Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το σύνολο σχεδόν των αντικειμένων εφαρμογής ενός ηλεκτρολόγου όπως η σχεδίαση και εποπτεία συστημάτων παραγωγής μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΥΡΙΝΑ Σεπτέμβριος 2016 Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ε ΡΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ε ΡΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ε ΡΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟ - - Η ενηµέρωση των φοιτητών γίνεται από τη Γραµµατεία και από τους πίνακες ανακοινώσεων που

Διαβάστε περισσότερα

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει:

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Ο ρόλος της ΜΟΔΙΠ χθες, σήμερα, αύριο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Την ενσωμάτωση και την παρακολούθηση των στοιχείων εκείνων που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της «παιδείας» του ατόμου,

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση Διατροφή & Δημόσια Υγεία [2012] Ε Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΑΓΟΡΕΣ

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΑΓΟΡΕΣ Κωδικός.130 Έκδοση 2 Η Σελίδα 1 από 7 1 ΣΚΟΠΟΣ Η επάρκεια του Τµήµατος στα αναγκαία υλικά και εξοπλισµό για την διεκπεραίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου. 2 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Χρήστος Παναγιωτίδης, Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων Στοιχεία και δείκτες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα