Μέρος 1 ο : Θεωρητικό Μέρος 1.Στρατηγική Ανάλυση: Το εξωτερικό Περιβάλλον της επιχείρησης σελ Εισαγωγή.. σελ.5

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέρος 1 ο : Θεωρητικό Μέρος 1.Στρατηγική Ανάλυση: Το εξωτερικό Περιβάλλον της επιχείρησης σελ.5 1.1.Εισαγωγή.. σελ.5"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή σελ.3 Μέρος 1 ο : Θεωρητικό Μέρος 1.Στρατηγική Ανάλυση: Το εξωτερικό Περιβάλλον της επιχείρησης σελ Εισαγωγή.. σελ Εξωτερική μακρό-ανάλυση ή PEST ανάλυση σελ Σπουδαιότητα της ανάλυσης PEST σελ Η Δομική ή κλαδική ανάλυση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. σελ Το ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον σελ Εισαγωγή.. σελ Κατηγοριοποίηση των Πόρων. σελ Ανάλυση της Αλυσίδας Αξίας(Value Chain).. σελ SWOT Ανάλυση.. σελ Είδη Εταιρικών Στρατηγικών. σελ Εισαγωγή. σελ Γενικές ή Βασικές Στρατηγικές σε επίπεδο αγοράς ή κλάδου.. σελ Είδη Επιχειρησιακών Στρατηγικών σελ.19 2 ο Μέρος: Η περίπτωση της Aegean Airlines 2.1.Εισαγωγή. σελ Ιστορική Αναδρομή σελ Εταιρική Παρουσίαση σελ Μετοχική Σύνθεση της Aegean Airlines σελ Στόλος της Aegean Airlines σελ Οικονομικά Στοιχεία και Στοιχεία Πτήσεων της Aegean Airlines. σελ.30 3.Ανάλυση Περιβάλλοντος βάσει PESTLE σελ Πολιτική/Νομική διάσταση σελ Οικονομική Διάσταση σελ.35 1

2 3.3.Κοινωνικοπολιτιστική Διάσταση σελ Δημογραφική Διάσταση σελ Τεχνολογική Διάσταση 3.6.Παγκόσμια Διάσταση σελ.37 σελ Παρουσίαση του ανταγωνισμού στην Ελλάδα. σελ Ανάλυση του ανταγωνισμού βάσει του υποδείγματος των πέντε δυνάμεων (Porter) σελ Αποστολή-Όραμα της Aegean Airlines σελ Ο στόχος της Aegean Airlines σελ S.W.O.Τ. Aegean Airlines σελ Το συστατικό επιτυχίας της Aegean Airlines. 3.13Στρατηγικές ανάπτυξης της εταιρίας Συμπεράσματα. Βιβλιογραφικές Αναφορές σελ.53 σελ.54 σελ.59 σελ.61 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. «Στόχος κάθε επιχείρησης θα πρέπει να είναι να οραματιστεί και να δημιουργήσει το μέλλον πιο γρήγορα και καλύτερα από τους ανταγωνιστές της» Hamel & Prahalad.(Παπαδάκη Β.,2002). Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η επιχείρηση στην προσπάθειά της να επιβιώσει αλλά και να αποκτήσει το προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών της οφείλει να εξελίσσεται, να ενημερώνεται για τις συνθήκες της αγοράς και να είναι πάντα σε εγρήγορση, επιχειρώντας να εφαρμόζει τολμηρές και πρωτοποριακές λύσεις, όπου αυτό απαιτείται. Η σύγχρονη εποχή απαιτεί την ευελιξία της επιχείρησης και την προσαρμοστικότητα της στις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς, προκειμένου να αποκτήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που απαιτείται όχι μόνο για να επιβιώσει αλλά και για να αναπτυχθεί,πρωταγωνιστώντας στο μέλλον. Αυτό μπορεί να το επιτύχει μόνο με την διατύπωση της κατάλληλης στρατηγικής, η οποία είναι ένα πλέγμα διαφορετικών δραστηριοτήτων, στενά συνδεδεμένων μεταξύ τους; Στόχος κάθε εταιρίας, που είναι πρωτοπόρος στην κατηγορία της, είναι η επίτευξη των στρατηγικών της στόχων και αυτό μπορεί να το επιτύχει με 3 τρόπους: Α. Δημιουργώντας νέους κανόνες παιχνιδιού στην αγορά στην οποία δραστηριοποιείται. Β. Δημιουργώντας νέες κατηγορίες προϊόντων οι οποίες στοχεύουν στο να εντοπίσουν τα αδύνατα σημεία των ανταγωνιστών και να κερδίσουν μέρος της πίτας. Γ. Επανατοποθετώντας σε νέα βάση τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες προϊόντων, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες αύξησης πωλήσεων. Η σωστή κρίση σε συνδυασμό με την εφαρμογή κατάλληλων στρατηγικών μάρκετινγκ,συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της επιχείρησης, καθοδηγώντας την προς την επίτευξη των στόχων της. Η στρατηγική θέτει κατευθύνσεις, υποστηρίζει την λήψη των αποφάσεων, συμβάλλει στον συντονισμό των δραστηριοτήτων και βοηθά την επιχείρηση, ώστε να έχει προβάδισμα, έναντι του ανταγωνισμού. Η μελέτη περίπτωσης της Aegean Airlines, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα υιοθέτησης διαφορετικών στρατηγικών μιας εταιρίας που είναι σε συνεχή εγρήγορση οδηγώντας την σε ξεκάθαρο προβάδισμα παρακάμπτοντας σημαντικούς ανταγωνιστές και εδραιώνοντας την θέση της στην αγορά. 3

4 Η παρούσα εργασία θα χωριστεί σε δύο βασικά μέρη. Το πρώτο μέρος ασχολείται με το θεωρητικό μέρος της στρατηγικής και ανάπτυξης επιχειρήσεων, κάνοντας μία εκτενή αναφορά στην ανάλυση SWOT, στην ανάλυση των 5 δυνάμεων κατά Porter καθώς και στην ανάλυση PESTLE αλλά και στις διάφορες στρατηγικές που υιοθετεί η εκάστοτε επιχείρηση, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται την παρούσα στιγμή. Το δεύτερος μέρος της εργασίας, ασχολείται με την περίπτωση της Aegean Airlines, κάνοντας μία εκτενή αναφορά στο προφίλ της, τον ανταγωνισμό, το όραμα και την αποστολή της, ενώ επιχειρείται η ανάλυση SWOT και PESTLE, προκειμένου να εντοπιστούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία της καθώς και η ανάλυση όλων των διαστάσεων που απαιτούνται για να επισημανθεί η θέση της επιχείρησης στην αγορά. Επίσης, θα γίνει εκτενή αναφορά στην εκάστοτε στρατηγική που ακολουθεί, προκειμένου να επισημανθεί η θέση της στην αγορά, ενώ το τρίτο μέρος αφορά σε συμπεράσματα. Οι αναφορές που θα χρησιμοποιηθούν ως πηγές, αφορούν σε βιβλία και πηγές από το διαδίκτυο. 4

5 Μέρος 1 ο : Θεωρητικό Μέρος 1.Στρατηγική Ανάλυση: Το εξωτερικό Περιβάλλον της επιχείρησης. 1.1.Εισαγωγή. Η επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εξέλιξη της επιχείρησης, δεδομένου ότι για να είναι επιτυχημένη, θα πρέπει να προσαρμόσει ανάλογα τις στρατηγικές της. Για να επιφέρει όμως τα ανάλογα αποτελέσματα, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τα εξής δύο σημαντικά σημεία: 1. Η έννοια του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι ευρεία και περιλαμβάνει όλες τις επιδράσεις που δέχεται η επιχείρηση, τις οποίες πολύ συχνά δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ολοκληρωμένα τα στελέχη αλλά τμηματικά. Συνεπώς, ο εντοπισμός όλων των αλληλεσχετίσεων και αλληλεπιδράσεων, επηρεάζει δραστικά την δημιουργία στρατηγικών αποφάσεων. 2. Τόσο οι έννοιες της ιστορικής εξέλιξης του περιβάλλοντος όσο και η εκτίμηση της μελλοντικής εξέλιξης των επιδράσεων στην επιχείρηση είναι ιδιαίτερα δύσκολο να κατανοηθούν. (Θέριος Ν., 2005). Προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά η διοίκηση της επιχείρησης τις επιδράσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα εξής βήματα: 1. Να εντοπιστεί και να εξεταστεί η φύση του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, ιδιαίτερα σε σύνδεση με την αβεβαιότητα που το χαρακτηρίζει. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα, όπως κατά πόσο το περιβάλλον είναι σταθερό ή συνεχώς μεταβαλλόμενο. 2. Πολύ σημαντικό βήμα είναι ο έλεγχος των επιδράσεων του εξωτερικού περιβάλλοντος, προκειμένου να εντοπιστούν οι εξωτερικοί παράγοντες που έχουν επιδράσει σημαντικά στην παρελθούσα και μελλοντική πορεία της επιχείρησης. 3. Η επιχείρηση θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ιδιαίτερη ανάλυση του κάθε παράγοντα που επιδρά σε αυτήν, μέσω της ανάλυσης PEST και της ανάλυσης του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, με απώτερο στόχο τον εντοπισμό των πιο σημαντικών μεταβλητών του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και εκείνων των παραμέτρων που τις καθιστούν σημαντικές για την επιχείρηση.(παπαδάκης Β., 2002). 5

6 4. Τέλος, η επιχείρηση με την βοήθεια των ευρημάτων από τα προηγούμενα βήματα καθορίζει την ανάλυση της στρατηγικής της θέσης.(strategic Position Analysis), δίνοντας περαιτέρω έμφαση στον εντοπισμό των ανταγωνιστών της στην ανάλυση των στρατηγικών ομάδων του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση, στην τμηματοποίηση της αγοράς καθώς και στην ανάπτυξη του μεριδίου της αγοράς. Συνεπώς, η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος πραγματοποιείται τόσο για την κατανόηση του, όσο και για την ανάπτυξη των ευκαιριών και τον εντοπισμό των απειλών.(θέριος Ν.,2005) Εξωτερική μακρό-ανάλυση ή PEST ανάλυση. Η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος πραγματοποιείται προκειμένου η επιχείρηση να εντοπίσει ποιοι παράγοντες του μακροοικονομικού περιβάλλοντος θα αποτελέσουν σημαντική επίδραση στην εξέλιξη της, τόσο σε σχέση με τους ανταγωνιστές της όσο και σε σχέση με τις εξελίξεις της αγοράς. Οι εν λόγω παράγοντες μπορούν να ομαδοποιηθούν στις εξής κατηγορίες: 1 η Ομάδα:Οικονομική Πολιτική. Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει διάφορους δείκτες που αφορούν διάφορα οικονομικά γεγονότα, όπως την πορεία και τις τάσεις του ρυθμού απασχόλησης και ανεργίας. Επίσης, αφορά στο επίπεδο αμοιβών στην αγορά εργασίας και στα επίπεδα παραγωγικότητας τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. Άλλα στοιχεία οικονομικής φύσεως που περιλαμβάνονται στην πρώτη ομάδα αφορούν στα εξής: Πορεία της κατανάλωσης του συνόλου του πληθυσμού, εξέλιξη του διαθέσιμου εισοδήματος για κατανάλωση καθώς και τάσεις του πληθυσμού της εν λόγω χώρας για καταναλωτικές δαπάνες. Πορεία του κλάδου στον οποίο εντάσσεται η επιχείρηση καθώς και εξέταση του κύκλου ζωής των προϊόντων έντασης του ανταγωνισμού. Οι τάσεις και η πορεία της ανάπτυξης του πληθυσμού, του ρυθμού ανάπτυξης (ΑΕΠ), της χρηματιστηριακής αγοράς, της αναζήτησης εθνικών, κοινοτικών πόρων. Δημοσιονομική Πολιτική. Νομισματική Πολιτική. 6

7 Τιμολογιακή Πολιτική. Πορεία και τάσεις των επιπέδων φορολογίας για κάθε τύπο επιχείρησης.(θέριος Ν.,2005). 2 η Ομάδα: Κυβερνητική Νομοθεσία και Πολιτική. Η συγκεκριμένη ομάδα αφορά στην πολιτική και την νομοθεσία που σχετίζεται με τις ευρεσιτεχνίες, τις επιδοτήσεις προϊόντων, εξαγωγών αλλά και της τελωνειακής πολιτικής, όπως για παράδειγμα τον καθορισμό των επιτρεπόμενων ορίων συναλλαγών καθώς και την πολιτική ανταγωνισμού. Άλλα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην δεύτερη ομάδα αφορούν στη νομοθεσία σχετικά με την απασχόληση, τις δημόσιες δαπάνες, την εθνική άμυνα, την παιδεία και την υγεία.(παπαδάκης Β.,2002). 3 η Ομάδα: Κοινωνικό Περιβάλλον. Στη συγκεκριμένη ομάδα εξετάζονται οι στάσεις προσωπικού, των μετόχων, των προμηθευτών, των καταναλωτών καθώς και στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τον ετήσιο αριθμό γεννήσεων, διαζυγίων, θανάτων καθώς και τον μέσο όρο διάρκειας ζωής του πληθυσμού, του αριθμού παιδιών ανά οικογένεια. Επιπροσθέτως, εξετάζονται οι αλλαγές του πληθυσμού σε σχέση με το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα και την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκουν οι κάτοικοι της συγκεκριμένης χώρας. Επίσης, περιλαμβάνονται τα ποσοστά Ελλήνων και ξένων μεταναστών, το βιοτικό επίπεδο των πολιτών, τα πρότυπα κοινωνικής ζωής του πληθυσμού και η διάθεση των πολιτών για προσφορά εργασίας, καθώς και η πολιτική κοινωνικής ασφάλισης. Ακόμη η εν λόγω ομάδα περιλαμβάνει τα πολιτιστικά ήθη και έθιμα, τις κοινωνικές και φυλετικές διακρίσεις, το μορφωτικό επίπεδο των πολιτών καθώς και τις αλλαγές σε καταναλωτικά πρότυπα. 4 η Ομάδα: Τεχνολογικό Περιβάλλον. Πρόκειται για τις τεχνολογικές μεταβολές οι οποίες δίνουν την δυνατότητα για την ανάπτυξη τεράστιων ευκαιριών και απειλών για τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να μπορούν να συμπεριληφθούν στη λήψη των στρατηγικών αποφάσεων της εκάστοτε εταιρίας. Αναλυτικότερα, οι τεχνολογικές εξελίξεις μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ανάπτυξη των προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησης, την αγορά στην οποία κινείται η επιχείρηση, τους πελάτες της, προμηθευτές, τις πρώτες ύλες, τους διανομείς των αγαθών, τις παραγωγικές διαδικασίες, την ανταγωνιστική της θέση. 7

8 Επίσης, οι τεχνολογικές μεταβολές έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν νέες αγορές και προϊόντα, δημιουργώντας νέες προϋποθέσεις για την ανταγωνιστική θέση του κλάδου στον οποίο κινείται η επιχείρηση, μέσω προιοντικής διαφοροποίησης ή ακόμη και μέσω μείωσης του κόστους. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο αφορά στη μείωση ή την κατάργηση των εμποδίων εισόδου νέων ανταγωνιστών, εξαιτίας της μείωσης του κόστους των προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται μειωμένος παραγωγικός χρόνος και δημιουργία νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων για τα προϊόντα της επιχείρησης.(παπαδάκης Β.,2002).Αυτό το γεγονός καθίσταται ακόμη σπουδαιότερο, εάν ληφθεί υπόψη ότι τόσο οι τεχνολογικές μεταβολές όσο και η εξέλιξή τους αποτελούν βασικές ευθύνες των managers των επιχειρήσεων. 1.3 Σπουδαιότητα της ανάλυσης PEST. Υπάρχουν τέσσερις βασικοί λόγοι για τους οποίους θεωρείται σημαντική η ανάλυση PEST προκειμένου να καταστρωθεί η στρατηγική της εκάστοτε επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, ο εντοπισμός και η καταγραφή όλων εκείνων των παραγόντων που επηρεάζουν την στρατηγική που θα ακολουθήσει η εκάστοτε επιχείρηση, είναι πολύ σημαντικοί και μπορούν να αποτελέσουν μέρος κάποιου μοντέλου ανάπτυξης, το οποίο θα χρησιμεύσει τόσο για την ανάλυση πληροφοριών όσο και για τον εντοπισμό των σημαντικότερων επιδράσεων του εξωτερικού περιβάλλοντος. Επίσης, η κάθε επιχείρηση για να είναι αποτελεσματική, θα πρέπει να επιλέξει τον μικρότερο αριθμό βασικών παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος, που θα την επηρεάσουν, το ανταγωνιστικό της περιβάλλον και την στρατηγική θέση της. Η εν λόγω ανάλυση είναι απαραίτητη για τον εντοπισμό των μακροχρόνιων αλλαγών που μπορεί να επιτευχθούν για την εξέλιξη της επιχείρησης. Συνεπώς, οι παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτό τον οδηγό είναι οι κάτωθι: Η πολύ μεγάλη και συνεχόμενη τεχνολογική αλλαγή, οδηγεί σε μικρότερους κύκλους τεχνολογικής ζωής. Η παγκόσμια σύγκλιση των καταναλωτικών απαιτήσεων σε αγαθά. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας οδηγεί στην ανάπτυξη των πολυεθνικών πελατών και ανταγωνιστών, με αποτέλεσμα την μείωση του κόστους και την ανάπτυξη των συνεργιών. Μάλιστα αυτές οι συνέργιες αποτελούν πολύ σημαντικό βήμα για την μετατόπιση της ζήτησης σε διεθνές επίπεδο. 8

9 Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος αποτυπώνεται γραφικά ως εξής: Σχήμα 1: PEST ΑΝΑΛΥΣΗ 1.4 Η Δομική ή κλαδική ανάλυση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Μεταξύ των εξωτερικών παραγόντων, υπάρχει και μία ομάδα αυτών που επηρεάζει δραστικά τόσο την πορεία όσο και τις στρατηγικές επιλογές της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για το ανταγωνιστικό περιβάλλον και εκείνους τους παράγοντες που επιδρούν άμεσα αλλά και επηρεάζουν την ικανότητα και την δυνατότητα της επιχείρησης να επιβιώσει και να αναπτυχθεί με τους ανταγωνιστές της. Η ανάλυση αυτών των παραγόντων αφορά. 9

10 Τη διείσδυση ή πιθανή είσοδο νέων ανταγωνιστών, ή Απειλή νέας εισόδου. Η διείσδυση νέων επιχειρήσεων εξαρτάται από το μέγεθος της απειλής που υπάρχει στην αγορά αλλά και από τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Η απειλή αυξάνεται όσο μειώνονται τα εμπόδια εισόδου που υπάρχουν και τα οποία συνοψίζονται στα εξής: 1. Οικονομίες κλίμακας, ειδικά σε επιχειρήσεις που είναι πολύ μεγάλες, εμποδίζοντας τις νέες επιχειρήσεις να διεισδύσουν σε αυτές τις αγορές. 2. Το κόστος και το ύψος του κεφαλαίου που απαιτείται, δεδομένου ότι εξαρτάται από την τεχνολογία και το μέγεθος της μονάδας που απαιτεί η νέα αγορά. 3. Η πρόσβαση σε κανάλια διανομής, που όσο μεγαλύτερη είναι, τόσο περισσότερο ενισχύεται η θέση της επιχείρησης. 4. Πλεονεκτήματα κόστους ανεξαρτήτως μεγέθους, δεδομένου ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν βρει τρόπους να μειώσουν το λειτουργικό κόστος λόγω της αποκτηθείσας εμπειρίας. 5. Αναμενόμενα αποτελέσματα, δεδομένου ότι πριν μία επιχείρηση μπει σε μία αγορά, θα πρέπει να εκτιμήσει την στάση που θα κρατήσουν οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που βρίσκονται ήδη στην αγορά. 6. Εθνικοί Νόμοι ή κρατική παρέμβαση, δεδομένου ότι με τη συνεχή απελευθέρωση της οικονομίας, σε διεθνές επίπεδο, μειώνεται συνεχώς η κρατική παρέμβαση. 7. Διαφοροποίηση, αναφέροντας την δυνατότητα μιας επιχείρησης να προωθήσει ένα αγαθό, το οποίο θεωρείται τελείως διαφοροποιημένο από των ανταγωνιστών. Με αυτό τον τρόπο, όχι μόνο προσφέρει διαφοροποιημένα προϊόντα, αλλά δημιουργεί ταυτόχρονα μεγάλα εμπόδια στη διείσδυση νέων επιχειρήσεων.(θέριος Ν.,2005). Η δύναμη των αγοραστών και των προμηθευτών. Τόσο οι αγοραστές όσο και οι προμηθευτές επηρεάζουν αντίστοιχα τον περιορισμό των στρατηγικών επιλογών και των περιθωρίων κέρδους της επιχείρησης. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες βάσει των οποίων, η δύναμη του προμηθευτή αυξάνει και αυτοί είναι συνοπτικά οι εξής: 1. Η υψηλή συγκέντρωση των προμηθευτών και η προσπάθειά τους να αγοράσουν τα αγαθά τους μόνο από μία πηγή. 10

11 2. Όταν το κόστος αντικατάστασης κάποιου προϊόντος από κάποιο άλλο είναι ιδιαίτερα υψηλό, διότι υπάρχει εξειδίκευση στην παραγωγή ή την παραγωγική διαδικασία ή υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ δύο προμηθευτών, η το είδος των προϊόντων. 3. Όταν υπάρχει πιθανότητα κάθετης ολοκλήρωσης προς τα εμπρός, από την πλευρά το προμηθευτή, εάν δέχεται πιέσεις στις τιμές που προσφέρει, γεγονός που επηρεάζει τα περιθώρια κέρδους του. 4. Όταν οι πελάτες του δεν είναι σημαντικοί και ο προμηθευτής δεν υπολογίζει σε μία συνεργασία μακροπρόθεσμη, συνεπώς δεν έχει λόγο να μειώσει την διαπραγματευτική του δύναμη. Από την άλλη πλευρά, η δύναμη του αγοραστή αυξάνει, όταν: 1. Όταν υπάρχει συγκέντρωση όλων των αγοραστών ή όταν οι ποσότητες των αγαθών είναι πολύ μεγάλες. 2. Όταν υπάρχουν εναλλακτικές πηγές προμήθειας, είτε γιατί το προϊόν δεν είναι διαφοροποιημένο, είτε γιατί υπάρχουν πολλοί προμηθευτές που παράγουν τα ίδια προϊόντα. 3. Όταν ένα προϊόν που αγοράζει ο αγοραστής για να το διαμορφώσει περισσότερο, επιβαρύνει σημαντικά το κόστος του δικού του προϊόντος, δεδομένου μάλιστα ότι όσο καλύτερη γνώση υπάρχει, τόσο συμπιέζονται οι τιμές λόγω μεγαλύτερου ανταγωνισμού. 4. Όταν υπάρχει πιθανότητα κάθετης ολοκλήρωσης προς τα πίσω, από την πλευρά των αγοραστών, εάν δεν έχουν ικανοποιητικές τιμές ή είναι λίγοι οι προμηθευτές ή η αγορά είναι μεγάλη. (http://www.fsc.yorku.ca/york/istheory/wiki/index.php/competitive_strategy_(porter0 3/07/09). Ο κίνδυνος αντικατάστασης με παρόμοια(υποκατάστατα) προϊόντα. Ο εν λόγω κίνδυνος μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, να είναι δηλαδή πραγματικός ή πιθανός. Επίσης, μπορεί μια παραγωγική διαδικασία να σταματήσει τη χρήση ενός προϊόντος, εάν υπάρξουν νέες μέθοδοι. Επίσης, μερικά προϊόντα μπορεί να ανταγωνίζονται με παρόμοια ή ακόμη και με τελείως διαφορετικά. Η ύπαρξη υποκατάστατων προϊόντων, οδηγεί τις επιχειρήσεις σε πλαφόν τιμής για κάθε προϊόν, ώστε να μην μπορούν να την ξεπεράσουν διότι σε αυτή την 11

12 περίπτωση, οι καταναλωτές θα στραφούν σε υποκατάστατα προϊόντα, ικανοποιώντας πλήρως ή μερικώς τις ανάγκες τους. (Θέριος Ν.,2005). Το άμεσα Ανταγωνιστικό περιβάλλον. Μερικοί από τους παράγοντες που επιδρούν σε αυτή την ανταγωνιστικότητα είναι οι εξής: Κατά πόσο βρίσκονται σε ισορροπία οι ανταγωνιστές, δεδομένου ότι εάν οι επιχειρήσεις έχουν περίπου το ίδιο μέγεθος, τότε ο ανταγωνισμός θα είναι περισσότερο έντονος διότι θα προσπαθούν πιο δυναμικά να αποκτήσουν σημαντικό μερίδιο αγοράς. Όταν μία αγορά έχει χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ο ανταγωνισμός μπορεί να αυξηθεί όταν η αγορά θα φτάσει σε στάδιο ωρίμανσης βάσει της οποίας θα καθιερωθούν ως ηγέτες της αγοράς. Σε κλάδους που τα σταθερά έξοδα είναι ιδιαίτερα υψηλά για διάφορους λόγους, οι ανταγωνιστές μειώνουν τις τιμές τους ώστε να αυξηθεί ο συνολικός τους τζίρος, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πόλεμος τιμών και μείωση περιθωρίων κέρδους. Σε κάποιους εμπορικούς κλάδους, η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας είναι δυνατή μόνο όταν οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να αυξήσουν την δυναμικότητά τους βάσει των αναγκών τους, διότι δεν μπορούν αν ανταπεξέλθουν στις τεχνολογικές μεταβολές. Επίσης, σε αγορές που δεν υπάρχει διαφοροποίηση νέων προϊόντων, οι καταναλωτές αλλάζουν πολύ εύκολα τις προτιμήσεις τους και ο ανταγωνισμός οξύνεται, ενώ οι εξαγορές μικρότερων επιχειρήσεων από μεγαλύτερες, έχει ως αποτέλεσμα την εξυγίανση τους και την αύξηση της αξίας και της ανταγωνιστικότητας τους. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο αποτελεί το μέγεθος του κόστους που μετακυλίεται στον πελάτη, το οποίο τον υποχρεώνει να αναπτύξει μία «αναγκαστική» σχέση με τον προμηθευτή του. Αυτό το κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό όταν το προϊόν αφορά μακροχρόνια χρήση ή είναι πολύ εξειδικευμένο και ο αγοραστής έχει επενδύσει πολύ για την αγορά του. Οι ανταγωνιστές που υιοθετούν παρόμοιες στρατηγικές, έχουν πολλά κοινά σημεία, όπως παρόμοια διάρθρωση στο κόστος τους,ίδια έμφαση στη σχέση μεταξύ βραχυπρόθεσμης κερδοφορίας και μεριδίου αγοράς. Όταν οι ανταγωνιστές είναι διαφορετικοί και ακολουθούν διαφορετικές στρατηγικές, οδηγούνται σε μείωση του επιπέδου τιμών και κερδών τους. (Θέριος Ν.,2005). 12

13 Τέλος, υπάρχουν επιχειρήσει οι οποίες θα ήθελαν να φύγουν από την αγορά και δεν γίνεται, συνεπώς ο ανταγωνισμός είναι περισσότερο έντονος. Σχήμα 2:Η δύναμη των 5 Δυνάμεων κατά Porter 1.5. Το ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον Εισαγωγή. Αν και η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος για μία επιχείρηση είναι ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία για την λήψη στρατηγικών αποφάσεων, εντούτοις, είναι σημαντικό να κατανοούνται και όλοι εκείνοι παράγοντες που θα επηρεάσουν ή επηρεάζουν ήδη την επιχείρηση, προκειμένου να αποφασίσουν τις κατάλληλες στρατηγικές. Συνεπώς, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος αλλά και του εσωτερικού, προκειμένου να διαμορφωθούν οι κατάλληλες στρατηγικές. Οι ικανότητες κάθε επιχείρησης καθορίζονται από τις ξεχωριστές λειτουργίες της αναφορικά με τον σχεδιασμό, την παραγωγή, την 13

14 προώθηση, την πώληση και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση των αγαθών, αλλά και με τον συντονισμό και την οργάνωση αυτών των λειτουργιών. Η διαδικασία κατανόησης των στρατηγικών ικανοτήτων της επιχείρησης, για να είναι αποτελεσματική, πρέπει να αποτελείται από τα εξής στάδια: 1. Την διερεύνηση των πόρων και ικανοτήτων της ίδιας της επιχείρησης, η οποία καταλήγει στην αναγνώριση των δυνατοτήτων της προκειμένου να υποστηρίξει τις επιλογές της. 2. Την ανάλυση της αλυσίδας αξιών, που αφορά στη σύνδεση των πόρων και των ικανοτήτων της επιχείρησης με τις στρατηγικές της, τις οποίες θα κατανοήσουν με λεπτομέρεια, προκειμένου να ελεγχθεί ο τρόπος με τον οποίο οι πόροι αξιοποιούνται, ελέγχονται και συνδέονται μεταξύ τους. 3. Προκειμένου να αξιολογηθεί η στρατηγική ικανότητα των επιχειρήσεων, υπάρχουν διάφοροι τρόποι, οι βασικότεροι εκ των οποίων, είναι η διαχρονική ανάλυση (ιστορικός), της σύγκρισης της συγκεκριμένης επιχείρησης με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου(κλάδου) και της σύγκρισης της επιχείρησης με τους καλύτερους ανταγωνιστές (καλύτερες πρακτικές) Κατηγοριοποίηση των Πόρων. Για τις περισσότερες επιχειρήσεις, η κατηγοριοποίηση των πόρων αποτελείται από 5 βασικές κατηγορίες που είναι οι εξής: 1. Υλικοί Πόροι: Πρόκειται για τους φυσικούς πόρους, ξεπερνώντας την απλή καταγραφή τους, όπως είναι οι μηχανές, η παραγωγική δυναμικότητα, η κατάσταση τους, η θέση τους και η δυναμικότητα τους. 2. Ανθρώπινοι Πόροι: Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται το προσωπικό της επιχείρησης, η ζήτηση και η προσφορά των επιχειρήσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο καθώς και η δυνατότητα προσαρμογής του προσωπικού στην κουλτούρα της επιχείρησης και στις τάσεις της αγοράς. 3. Χρηματοοικονομικοί Πόροι: Περιλαμβάνουν τις πηγές άντλησης κεφαλαίων, δηλαδή το Χρηματιστήριο και τις Τράπεζες, τις χρήσεις του, όπως οι επενδύσεις σε πάγιο και κεφάλαιο κίνησης για αγορά πρώτων υλών, δαπάνες προώθησης και προβολής και πληρωμής προσωπικού καθώς και τα πιστωτικά όρια, επισφαλείς απαιτήσεις. 4. Αύλοι Πόροι: Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αξιολόγηση τους που αφορά σε φήμη και πελατεία, στα μακροπρόθεσμα συμβόλαια με ιδιώτες και δημόσιο 14

15 καθώς και την τεχνογνωσία σε διάφορους τομείς, όπως είναι οι βασικές δεξιότητες(core competencies). 5. Οργανωτικές Δυνατότητες-Πόροι: Περιλαμβάνει τον εντοπισμό όλων των διακριτών εκείνων ικανοτήτων της επιχείρησης που διαμορφώνονται μέσω της επιχειρησιακής κουλτούρας, η οποία έχει σχέση με την οργάνωση, την επικοινωνία, την προμήθεια των πρώτων υλών, την διάθεσή τους και την φροντίδα μέχρι μετά την πώλησή τους.(θέριος Ν.,2005) Ανάλυση της Αλυσίδας Αξίας(Value Chain). Βάσει του Porter, η στρατηγική ικανότητα της επιχείρησης ξεκινά με τον διαχωρισμό των λειτουργιών της επιχείρησης, σε ξεχωριστά στάδια συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, τα οποία ονομάζονται «ενέργειες αξίας». Οι «ενέργειες αξίας» τις χωρίζει σε δύο βασικές κατηγορίες, τις «κύριες ενέργειες» και τις «δευτερεύουσες ενέργειες». Αναλυτικότερα οι κύριες ενέργειες ομαδοποιούνται σε πέντε βασικές κατηγορίες: Εισερχόμενα Logistics: Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την παραλαβή, την αποθήκευση και την διανομή των πρώτων και δεύτερων υλών στην παραγωγή καθώς και τη διαδικασία μεταφοράς και ελέγχου αποθεμάτων πρώτων υλικών. Παραγωγικές Λειτουργίες: Περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που μετατρέπουν τις πρώτες ύλες σε έτοιμα προϊόντα, όπως είναι η λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας, τη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, τη συσκευασία και τον ποιοτικό έλεγχο.(παπαδάκης Β.,2002). Εξερχόμενα-Logistics: Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την παραλαβή, την αποθήκευση και την διανομή των ετοίμων προϊόντων προς τους τελικούς καταναλωτές καθώς επίσης και την διαδικασία εκτέλεσης παραγγελιών, μεταφοράς και ελέγχου αποθεμάτων των τελικών προϊόντων. Marketing & Πωλήσεις: Αφορά στις ενέργειες που αφορούν στην ενημέρωση του καταναλωτή για τα προϊόντα της επιχείρησης, αναφορικά με την διαφήμιση, τις πολιτικές προώθησης πωλήσεων, τον έλεγχο πωλήσεων αλλά και την τελική πώλησή τους. Υπηρεσίες Υποστήριξης Πωλήσεων: Περιλαμβάνει τις δραστηριότητες εκείνες που είτε αυξάνουν είτε διατηρούν την αξία των προϊόντων μετά την πώλησή 15

16 τους στην αντίληψη των καταναλωτών, την εγκατάσταση των προϊόντων, την άμεση προμήθεια ανταλλακτικών ακόμη και την εκπαίδευση των χρηστών. Οι δευτερεύουσες ενέργειες υποστήριξης, ομαδοποιούνται σε 4 βασικές κατηγορίες που είναι : Προμήθειες: Αφορά στις ενέργειες που ασχολούνται με τη διαδικασία απόκτησης πόρων που θα χρησιμοποιηθούν ως «κύριες ενέργειες «. Ανάπτυξη Έρευνας και ανάπτυξη Τεχνολογίας: Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τεχνογνωσία, τεχνολογικές εξελίξεις και δυνατότητα τεχνικής βελτίωσης των πρώτων και δεύτερων υλών. Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων: Αυτή η κατηγορία αφορά εκείνες τις επιχειρηματικές δράσεις που σχετίζονται με την στρατολόγηση, την εκπαίδευση, την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και την ανάπτυξη και τις αμοιβές του προσωπικού της επιχείρησης.(θέριος Ν.,2005). Υποδομή της Επιχείρησης: Αφορά στις ενέργειες εκείνες που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και τον έλεγχο της επιχείρησης, την χρηματοοικονομική και διοικητική διαχείριση καθώς και την ολική ποιότητα SWOT Ανάλυση. Η ανάλυση SWOT είναι μια μέθοδος στρατηγικού σχεδιασμού, με στόχο την αξιολόγηση των Δυνατών και Αδύνατων Σημείων, των Ευκαιριών και των Απειλών, που αφορούν στην επιχείρηση, στο περιβάλλον και στον ανταγωνισμό της. Πιο συγκεκριμένα, αφορά στην εξειδίκευση των στόχων μιας επιχειρησιακής στρατηγικής, εντοπίζοντας τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που συμβάλλουν θετικά ή αρνητικά στην ανάπτυξη της. Μία ανάλυση SWOT για να αρχίσει, θα πρέπει να καθοριστεί ο επιθυμητός στρατηγικός στόχος της επιχείρησης και θα πρέπει να ενταχθεί στο μοντέλο στρατηγικού σχεδιασμού. Η ανάλυση SWOT αποτελείται από τέσσερα βασικά σημεία, τα οποία είναι τα εξής (Armstrong J, 1982).: Strengths- Δυνατά Σημεία: αφορά εκείνα τα χαρακτηριστικά που εντοπίζονται στο εσωτερικό της επιχείρησης και μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου. 16

17 Weaknesses-Αδύνατα Σημεία: πρόκειται για εκείνα τα χαρακτηριστικά που εντοπίζονται στο εσωτερικό της επιχείρησης και τα οποία μπορούν να είναι ζημιογόνα για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου. Opportunities-Ευκαιρίες: αναφέρεται στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, οι οποίες θα συμβάλλουν στην εκπλήρωση του στρατηγικού της στόχου. Threats-Απειλές: πρόκειται για τα αρνητικά στοιχεία που εντοπίζονται στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, συμβάλλοντας στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου της. 1.7 Είδη Εταιρικών Στρατηγικών Εισαγωγή. Μία επιχείρηση για να είναι οργανωμένη θα πρέπει να καταστρώνει τις στρατηγικές της σε τρία επίπεδα τα οποία είναι τα εξής: 1. Το επίπεδο της κάθε δραστηριότητας αναφέρεται στο επίπεδο της εκάστοτε επιχειρησιακής στρατηγικής. Η επιλογή της «γενικής ή βασικής στρατηγικής» θα είναι η βάση η οποία θα προσφέρει στην επιχείρηση την δυνατότητα για μία σταθερή θέση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον, εκμεταλλευόμενη το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα,που θα την βοηθήσει να εξελιχτεί. 2. Το εταιρικό επίπεδο αφορά στη πορεία της επιχείρησης, η επιλογή της οποίας βασίζεται στη γενικότερη επιχειρησιακή στρατηγική. 3. Τέλος, η επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου υλοποίησης της εταιρικής στρατηγικής καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση θα ακολουθήσει την εταιρική στρατηγική της.(παπαδάκης Β.,2002). 17

18 1.7.2.Γενικές ή Βασικές Στρατηγικές σε επίπεδο αγοράς ή κλάδου. Βάσει του Porter(1980), υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι, βάσει των οποίων μπορεί να επιτευχθεί το συγκριτικό πλεονέκτημα. Η Γενική Στρατηγική Ηγεσίας Κόστους, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, και ενδείκνυται όταν: 1.Όταν η αγορά αποτελείται από πολλούς καταναλωτές, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις διακυμάνσεις των τιμών. 2.Όταν το προϊόν δεν μπορεί εύκολα να διαφοροποιηθεί. 3.Όταν οι καταναλωτές δεν ενδιαφέρονται για τις διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των προϊόντων. 4. Όταν οι καταναλωτές με μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη είναι πολλοί.(θέριος Ν.,2005). Βάσει των προαναφερόμενων παραγόντων, μία επιχείρηση θα επιλέξει το είδος της στρατηγικής που την ενδιαφέρει, ανάλογα με το εάν θέλει να αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτημα, ή να επιλέξει τον παραγωγό με το χαμηλότερο παραγωγικό κόστος, προκειμένου να εφαρμόσει ο,τι απαιτείται, προκειμένου να επιτύχει τόσο οικονομίες κλίμακας όσο και συνέργιες. Εντούτοις, η «ηγεσία κόστους» ως «γενική στρατηγική», για να είναι επιτυχημένη και αποτελεσματική, θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτός από την μείωση του κόστους και την δημιουργία ενός διαχρονικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που δεν θα επιτρέψει την αντιγραφή από τον ανταγωνισμό. Η Γενική Στρατηγική Διαφοροποίησης, βάσει της οποίας, η επιχείρηση προσφέρει προϊόντα στους καταναλωτές, τα οποία είναι μοναδικά και δεν μπορούν να τα εντοπίσουν αλλού, προσφέροντας ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία, αλλά σε λογική τιμή. Το σημείο κλειδί της επιτυχημένης επιχείρησης είναι η διατήρηση της μοναδικότητας της, ειδικότερα, εάν οι πωλήσεις της είναι πάνω από τον μέσο όρο του κλάδου της. Επιπροσθέτως, σημαντικό σημείο της εν λόγω στρατηγικής είναι η δυσκολία αντιγραφής των προϊόντων από τον ανταγωνισμό. Η Στρατηγική Εστίασης, η οποία βασίζεται στην επιλογή ενός ανταγωνιστικού πεδίου το οποίο είναι περιορισμένο, μέσα στο οποίο λειτουργεί μία επιχείρηση. Υπάρχουν δύο είδη στρατηγικής εστίασης, η στρατηγική εστίασης κόστους και η στρατηγική εστίασης διαφοροποίησης. 18

19 Η πρώτη αναφέρεται στην προσπάθεια της επιχείρησης να αποκτήσει ένα πλεονέκτημα κόστους στο κοινό στόχο στο οποίο απευθύνεται, ενώ η δεύτερη στρατηγική αναφέρεται στην προσπάθεια της επιχείρησης να διαφοροποιηθεί, ακολουθώντας είτε την στρατηγική ανάπτυξης της αγοράς, είτε αυτή της διείσδυσης της αγοράς Είδη Επιχειρησιακών Στρατηγικών. Στα πλαίσια μιας επιχείρησης που είναι οργανωμένη στρατηγικά, υπάρχουν τρία βασικά επίπεδα διαμόρφωσης στρατηγικής: 1. Το εταιρικό επίπεδο. 2. Το επίπεδο των εξατομικευμένων στρατηγικών επιχειρηματικών μονάδων. 3. Το επίπεδο των επιμέρους λειτουργιών της κάθε επιχειρηματικής μονάδας. Η επιχειρηματική/εταιρική στρατηγική αφορά στις αποφάσεις που λαμβάνονται σε θέματα, όπως η αποστολή και το όραμα της επιχείρησης, η πιθανή επέκταση των δραστηριοτήτων σε νέους τομείς ή ακόμη και η έξοδος από άλλους τομείς. Η μητρική εταιρία θα πρέπει να υποστηρίζει τις επιλογές των επιμέρους επιχειρηματικών μονάδων, ενισχύοντας την ανταγωνιστική τους θέση στην αγορά με την βοήθεια των οικονομιών κλίμακας και των μεταξύ τους συνεργιών. Βασική προτεραιότητα της μητρικής εταιρίας είναι η ρύθμιση των σχέσεων με τους μετόχους ή με άλλες ομάδες συμφερόντων. Η επιχειρηματική στρατηγική αποσκοπεί στην οργάνωση, τον συντονισμό και την καλύτερη απόδοση τόσο των αγαθών που προσφέρει η επιχείρηση όσο και των επιμέρους επιχειρηματικών μονάδων. Επίσης, η ανάλυση που πραγματοποιεί κάθε μία από τις στρατηγικές μονάδες, ώστε να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό. αναφέρεται στην ανταγωνιστική στρατηγική ή την στρατηγική για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Το τρίτο επίπεδο στρατηγικής αφορά στην στρατηγική των επιμέρους επιχειρηματικών μονάδων, οι κατηγορίες των οποίων είναι τρεις και αφορούν : 1. Στρατηγικές Σταθερότητας. 2. Στρατηγικές Ανάπτυξης. 3. Στρατηγικές Αναστροφής ή Διάσωσης. 19

20 Αναλυτικότερα: Στρατηγική Σταθερότητας. Πρόκειται για μία στρατηγική η οποία στηρίζεται σε μία αντίληψη σταθερότητας, βάσει της οποίας, στην επιχείρηση, δεν συμβαίνει καμία αλλαγή, δεδομένου ότι διατηρεί το ίδιο όραμα και ίδια αποστολή και ίδιους αντικειμενικούς στόχους. Οι βασικές επιλογές καθορίζουν την βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιχειρηματικοί πόροι συγκεντρώνονται στις ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες, προκειμένου να δημιουργηθούν και να εδραιωθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Οι κατηγορίες στρατηγικών σταθερότητας είναι 4 και αφορούν: 1. Στρατηγική καμίας αλλαγής, βάσει της οποίας συνεχίζεται η υπάρχουσα στρατηγική, προκειμένου να αυξηθούν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Σε αυτή την περίπτωση δεν αλλάζει η εταιρική στρατηγική, διότι η επιχείρηση είναι ικανοποιημένη από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της χωρίς υπάρχει ενδιαφέρον για στρατηγική επανατοποθέτηση. 2. Στρατηγική Συγκομιδής κερδών, δεδομένου ότι η επιχείρηση αποφασίζει να θυσιάσει την μελλοντική της ανάπτυξη προκειμένου να επιτύχει άμεσα κέρδη. 3. Στρατηγικό Διάλειμμα, το οποίο εφαρμόζεται όταν υπάρχει μία περίοδος μεγάλης ανάπτυξης της επιχείρησης, μετά την οποία η διοίκηση εκτιμά ότι εάν συνεχίσει την ανάπτυξή της, γίνεται αναποτελεσματική χάνοντας παράλληλα τον εσωτερικό της έλεγχο. Σε εκείνη την χρονική στιγμή, απαιτείται μία περίοδος παύσης, προκειμένου να επανέλθει ο εσωτερικός έλεγχος και να αναπτυχθούν εκείνα τα εσωτερικά συστήματα που μπορούν να ελέγξουν το κόστος και το προσωπικό της.. 4. Στρατηγική προσεκτικών βημάτων, βάσει της οποίας, η επιχείρηση περιμένει εξελίξεις στο εσωτερικό της, εκτιμώντας την κατεύθυνση που πρέπει να λάβει όταν αυτές οι αλλαγές δεσμεύσουν τους πόρους της. Στρατηγικές Ανάπτυξης. Οι κατηγορίες στρατηγικών ανάπτυξης είναι έξι και αφορούν: Κάθετη ολοκλήρωση. Πρόκειται για μία προσπάθεια της επιχείρησης να αποκτήσει παρουσία είτε προς τα μπροστά μέσω των διανομέων ή των λιανοπωλητών των αγαθών της είτε προς τα πίσω μέσω των προμηθευτών της. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υλοποιηθεί μία από τις εξής στρατηγικές: 20 να

21 Οριζόντια ολοκλήρωση Διαφοροποίηση δραστηριοτήτων Συσχετισμένη Διαφοροποίηση Ασυσχέτιστη Διαφοροποίηση.Συγκέντρωση ή Διείσδυση της Αγοράς. Ανάπτυξη της Αγοράς. Ανάπτυξη προϊόντων. Για να επιλέξει η επιχείρηση την κάθετη ολοκλήρωση θα πρέπει να υφίσταται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις : Η προστασία της ποιότητας των αγαθών που παράγει η επιχείρηση. Η επιχείρηση αποκομίζει τεράστια οφέλη, όταν μπορεί να εκμεταλλευτεί μία αγορά στην οποία λίγοι προμηθευτές προσφέρουν χαμηλής ποιότητας πρώτες ύλες ενώ ταυτόχρονα, υπάρχει μεγάλος αριθμός ανταγωνιστών. Η παρουσία ακριβών διανομέων ή προμηθευτών. Αυτό το χαρακτηριστικό ισχύει εάν οι προμηθευτές προσφέρουν προϊόντα με μεγάλα περιθώρια κέρδους ενώ ταυτόχρονα η επιχείρηση που έχει πλεόνασμα χρηματοοικονομικών πόρων, μπορεί να επιτύχει σημαντική εξοικονόμηση κόστους καθώς και οικονομίες κλίμακας στην παραγωγική διαδικασία, με την εφαρμογή της στρατηγικής της κάθετης ολοκλήρωσης είτε προς τα εμπρός είτε προς τα πίσω. Η ανάληψη επενδύσεων που θα προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις επιθυμούν να επενδύουν σε εξειδικευμένους πόρους όπως είναι η τεχνογνωσία μιας τεχνολογικής καινοτομίας, προκειμένου είτε να μειωθεί το κόστος παραγωγής είτε να συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας παραγωγής,, διαφοροποιώντας παράλληλα, το προϊόν από τα ανταγωνιστικά. Η δημιουργία φραγμών εισόδου στον ανταγωνισμό. Μία επιχείρηση έχει την δυνατότητα να εμποδίσει την είσοδο δυνητικών ανταγωνιστών στον κλάδο που δραστηριοποιείται, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ένταση του ανταγωνισμού στον κλάδο. Σε αυτή την περίπτωση, έχει την δυνατότητα η επιχείρηση να αυξήσει την κερδοφορία της, μέσω της αλλαγής της τιμολογιακής της πολιτικής.(παπαδάκης Β.,2002). Η δημιουργία πλεονεκτημάτων σταθερής παραγωγής. Η κάθετη ολοκλήρωση παρέχει εξισορρόπηση της παραγωγής, διότι οι πόροι εισρέουν σε συνεχή βάση στο εσωτερικό της επιχείρησης με αποτέλεσμα να είναι 21

22 ευκολότερος ο προγραμματισμός και ο συντονισμός ανάμεσα στα διάφορα παραγωγικά στάδια, ενώ ταυτόχρονα, ο κλάδος αναπτύσσεται και οι προοπτικές του διαφαίνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικές, με την επιχείρηση να εφαρμόζει κάθετη ολοκλήρωση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Οριζόντια Ολοκλήρωση. Η εν λόγω στρατηγική αποσκοπεί στην ανάπτυξη της επιχείρησης μέσω εξαγοράς ή δημιουργίας παρόμοιων επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν στο ίδιο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. Επίσης, αποσκοπεί στην απόκτηση μονοπωλιακών πλεονεκτημάτων σε κάποια συγκεκριμένη αγορά δεδομένου ότι μέσω αυτής της στρατηγικής μία επιχείρηση αυξάνει τα μερίδια της αγοράς της με αποτέλεσμα να μειώνεται ή να εξαφανίζεται ο ανταγωνισμός. Συχνά, παρατηρείται ότι οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν τις συνέργειες στις οποίες αποσκοπούσαν βασιζόμενες στις στρατηγικές κάθετης ολοκλήρωσης. Συσχετισμένη Διαφοροποίηση. Η εν λόγω στρατηγική ενισχύει την στρατηγική ανταγωνιστικότητα δημιουργώντας αξία μέσω της μεταφοράς ικανοτήτων μεταξύ των διαφόρων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, των συνεργιών κλίμακας και της αύξησης της δυναμικότητας της επιχείρησης στην αγορά. Ενδείκνυται όταν απαιτείται από την επιχείρηση απόκτηση γνώσης σχετικά με τις τεχνολογικές αλλαγές πριν από τους ανταγωνιστές της, όπως π.χ. τάσεις στην αγορά. Επίσης, ενδείκνυται όταν υπάρχει η δυνατότητα κόστους ή ύπαρξης αναμενόμενων κερδών ακόμη και με την ανάληψη κινδύνου, όπως η αποφυγή εξάρτησης από ένα προιόν. Επίσης συσχετισμένη διαφοροποίηση απαιτείται όταν υπάρχει αύξηση της επιχειρηματικότητας στην αγορά με την δυνατότητα της επιχείρησης να αναπτυχθεί σε πολλές δραστηριότητες. Συσχετισμένη διαφοροποίηση απαιτείται όταν ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί την κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη της επιχείρησης ή ακόμη όταν υπάρχει κίνητρο ανώτατων στελεχών, με στόχο την αύξηση των προνομίων και την μείωση της πιθανότητας ανεργίας.(παπαδάκης Β.,2002). Ασυσχέτιστη Διαφοροποίηση. Πρόκειται για εκείνη την περίπτωση που οι δραστηριότητες της επιχείρησης δεν συνδέονται μεταξύ τους και ενδείκνυται από την επιχείρηση όταν υπάρχουν 22

23 πλεονάζοντα κεφάλαια τα οποία πρέπει να επενδυθούν ή όταν η επιχείρηση ανταγωνίζεται σε κλάδο που έχει φθίνουσα ανάπτυξη και κέρδη. Επιπροσθέτως, όταν υπάρχει διασπορά κινδύνου ή πρόκειται για ένα κλάδο ο οποίος είναι νέος στην αγορά και μπορεί να τον εκμεταλλευτεί η επιχείρηση. Άλλες περιπτώσεις βάσει των οποίων χρησιμοποιείται η ασυσχέτιστη διαφοροποίηση είναι όταν υπάρχουν φιλοδοξίες ή κίνητρα των ισχυρών στελεχών για επαγγελματική ανέλιξη ή ακόμη όταν υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας εκτός του κλάδου στον οποίος δραστηριοποιείται η επιχείρηση.(παπαδάκης Β.,2002). Εκτός από τις προαναφερόμενες στρατηγικές ανάπτυξης, υπάρχουν και άλλες επιλογές, οι οποίες αποτυπώνονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα. Υπάρχοντα Προϊόντα Στρατηγική Διείσδυσης της Αγοράς Πίνακας 2. Στρατηγικές Ανάπτυξης. Νέα Προϊόντα Στρατηγική Ανάπτυξης Προϊόντων Στρατηγική Ανάπτυξης της Αγοράς Στρατηγική Διαφοροποίησης Συγκέντρωση-Διείσδυση της Αγοράς. «Δραστηριοτήτων». Σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση διαθέτει τους πόρους της στην πιο επικερδή ανάπτυξη ενός προϊόντος ή αγοράς, το οποίο μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω την αυξημένης προιοντικής χρήσης από τους υπάρχοντες πελάτες της είτε μέσω της προσέλκυσης νέων πελατών από τον ανταγωνισμό είτε ακόμη και με την προσέλκυση μη χρηστών του προϊόντος. Ανάπτυξη της Αγοράς. Σε αυτή την περίπτωση, η επιχείρηση πρέπει να προωθήσει τα υπάρχοντα προϊόντα της σε νέες αγορές, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης των καναλιών διανομής, είτε μέσω της παρουσίας του προϊόντος σε νέες γεωγραφικές περιοχές, είτε ακόμη μέσω επέκτασης σε διεθνές ή σε εθνικό επίπεδο. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες, αφορούν στην προσέλκυση πελατών από άλλα τμήματα της αγοράς ή στην επιδίωξη ανάπτυξης νέων καναλιών διανομής. 23

24 Ανάπτυξη Προϊόντων. Σε αυτή την στρατηγική, αναπτύσσονται νέα προϊόντα για τις υπάρχουσες αγορές ή ακόμη δημιουργούνται σημαντικές τροποποιήσεις στα ήδη υπάρχοντα προϊόντα. Η εν λόγω στρατηγική χρησιμοποιείται όταν η επιχείρηση είναι στη φάση της ωρίμανσης.(θέριος Ν.,2005). 24

25 2 ο Μέρος: Η περίπτωση της Aegean Airlines 2.1.Εισαγωγή Η Aegean Airlines είναι μία εταιρία ανερχόμενη, η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στρατηγικά, δεδομένου ότι είναι μία συνεχώς αναπτυσσόμενη αεροπορική εταιρία, καθαρά ιδιωτικών συμφερόντων, η οποία κατάφερε να επιβιώσει από τον έντονο ανταγωνισμό και το μονοπώλιο του Εθνικού αερομεταφορέα, της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Προς αυτή την κατεύθυνση το πέτυχε όχι μόνο λόγω του άρση του μονοπωλίου της Ολυμπιακής αλλά και λόγω των επιτυχημένων συγχωνεύσεων με τις εταιρίες Cronus Airlines και Air Greece, κερδίζοντας μερίδιο αγοράς το οποίο αντιστοιχεί σήμερα περίπου, στο 49% της συνολικής κίνησης εσωτερικού. Αυτή η μελέτη περίπτωσης παρουσιάζει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, εάν αναλογιστεί κανείς ότι η ελληνική αγορά δεν παρουσιάζει μεγάλη δυναμική, εφόσον μόνο δύο- τρεις εταιρίες μπορούν ακόμη να αναπτυχθούν, δεδομένου ότι μέχρι πρόσφατα κυριαρχούσε στην Ελληνική αγορά, η Ολυμπιακή. Συνεπώς, η Aegean Airlines, κυριάρχησε, δεδομένου ότι κρίσιμοι παράγοντες της επιτυχίας της ήταν η αποτελεσματική διοίκηση, η σημαντική συνεργασία και υποστήριξη από τους αξιόπιστους χρηματοοικονομικούς ομίλους και οι στρατηγικές επιλογές που ακολούθησε, βάσει των τάσεων της αγοράς, δεδομένου ότι μία επιχείρηση που θέλει να επιβιώσει και να κυριαρχήσει, πρέπει κάνει αξιόλογες εκτιμήσεις και να προετοιμάζεται κατάλληλα, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της εποχής Ιστορική Αναδρομή Η AEGEAN πρωτοιδρύθηκε ως AEGEAN AVIATION το 1987 από τους κ. Αντώνη και Νικόλαο Συμιγδαλά. Το 1992 είναι η πρώτη ιδιωτική αεροπορική εταιρία που αποκτά άδεια λειτουργίας αερομεταφορών, εκτελώντας ταυτόχρονα ναυλωμένες διεθνείς πτήσεις με liar jet από την Ισπανία μέχρι και τη Σιβηρία. Το 1994 η AEGEAN AVIATION γίνεται μέλος του ομίλου εταιριών Βασιλάκη, ο οποίος επενδύει σε ιδιόκτητα Learjet για την εξυπηρέτηση VIP προσώπων από την Ελλάδα προς όλο τον κόσμο.( 30/06/09). Η συγκεκριμένη εταιρία ξεκίνησε ως επιχείρηση περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία Αεροπορία Αιγαίου ΕΠΕ ενώ έγινε ανώνυμη εταιρία το Τον Μάρτιο του 1999 ιδρύεται η AEGEAN AIRLINES, ενώ δύο μήνες αργότερα, πραγματοποιούνται οι πρώτες πτήσεις από Αθήνα προς Ηράκλειο και Θεσσαλονίκη με δυο καινούρια ιδιόκτητα και ασφαλή αεροσκάφη. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι κάθε 25

26 τέτοιο αεροσκάφος έχει τέσσερις αθόρυβους κινητήρες οι οποίοι εξασφαλίζουν άνεση και ταχύτητα μεταφοράς. Τον Ιούνιο του 1999 η Aegean ξεκινά τις πτήσεις της στη Ρόδο και στα Χανιά ενώ τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, ο στόλος της μεγαλώνει, με την απόκτηση ενός τρίτου αεροσκάφους, με το οποίο ενισχύονται οι πτήσεις της με τρεις νέους προορισμούς, της Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Κέρκυρας. Η εταιρία ξεκινά τις διεθνείς πτήσεις στην Ελληνική αγορά, τον Απρίλιο του 2001, αφού συγχωνεύτηκε με την Cronus Airlines. Η αρχική της πορεία υπήρξε ζημιογόνος, με ζημιά 80 εκατ. ευρώ.(http://news.pathfinder.gr/finance/news/ html, 15/07/09). Ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την ανάπτυξη της εταιρίας είναι η συγχώνευσή της, με την Air Greece, τον Δεκέμβριο του 1999, όπου, ο στόλος της αεροπορικής εταιρίας, ενισχύεται με την αγορά ενός ακόμη αεροσκάφους, ενώ παράλληλα, ενισχύονται και οι προορισμοί με την προσθήκη της Μυτιλήνης, της Σαντορίνης και των Ιωαννίνων. Τον Ιούλιο του 2000 αγοράζονται δύο καινούρια αεροσκάφη, με αποτέλεσμα η Aegean να καλύπτει πλέον 11 προορισμούς στο εσωτερικό, ενώ οι πτήσεις ξεπέρασαν τις 80 καθημερινά, με 6 ολοκαίνουργια αεροσκάφη. ( 30/06/09). Η πορεία της ήταν συνεχόμενη και ανοδική, ενώ διακρίθηκε το 2000 από το Σύνδεσμο Ευρωπαϊκών Περιφερειακών Αεροπορικών εταιριών ERA, ως η τρίτη καλύτερη αεροπορική εταιρία στην Ευρώπη, μία πολύ μεγάλη διάκριση από έναν διεθνή οργανισμό, διότι τα μέλη της ERA είναι 83 αεροπορικές εταιρείες, 43 αεροδρόμια και 110 εταιρίες, τα οποία ανήκουν στον ευρύτερο αεροπορικό και κατασκευαστικό χώρο. Η συνεργασία της με την CRONUS Airlines ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2001, βάσει της οποίας, εξυπηρετεί 11 προορισμούς στην Ελλάδα και 7 στο εξωτερικό. Στις αρχές του επόμενου έτους, η Aegean εγκαινιάζει την νέα υπηρεσία Business Class και στις πτήσεις εσωτερικού, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2003, ξεκινά εμπορική συνεργασία με την AirOne, προκειμένου να γίνεται χρήση κοινών κωδικών, οι οποίες θα ισχύσουν για επιλεγμένες πτήσεις των δικτύων τους. Μέσω αυτής της συνεργασίας, η εν λόγω αεροπορική εταιρία, ενισχύει το δίκτυό της, επεκτείνοντας την παρουσία της και στην 26

27 Ιταλία, ενώ παράλληλα, ισχυροποιεί την θέση της, προσφέροντας περισσότερες επιλογές στους πελάτες της. Ένα μήνα αργότερα και πιο συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο του 2003, η Aegean καινοτομεί, λανσάροντας πρώτη, το e-ticket ή εισιτήριο μέσω Internet. Πρόκειται για μία πρωτοποριακή υπηρεσία η οποία παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης κράτησης και έκδοσης εισιτηρίου. Σημείο-σταθμό για την ανάπτυξη της εταιρίας, αποτέλεσε η συνεργασία της AEGEAN με τη Lufthansa, δεδομένου ότι από τον Νοέμβριο του 2005 η Aegean έγινε περιφερειακός συνεργάτης της. Στις 22 Φεβρουαρίου 2007 η εταιρία παρέλαβε το πρώτο της Airbus A 320, ενώ είχε παραγγείλει άλλα δύο ιδίου τύπου, με αποτέλεσμα, η συνολική παραγγελία να φτάνει στα 19 αεροσκάφη.(http://news.pathfinder.gr/finance/news/ html, 15/07/09). 2.3.Εταιρική Παρουσίαση. Σήμα κατατεθέν της AEGEAN Airlines είναι ένας κύκλος και δύο γλάροι και τα χρώματα που κυριαρχούν είναι το άσπρο και το μπλε. Βασικές προτεραιότητες της εν λόγω εταιρίας είναι η επικέντρωση της στην εξυπηρέτηση, την ασφάλεια, την άνεση του πελάτη, ενώ η συνέπεια της την καταξιώνει ως μία από τις πιο αξιόπιστες εταιρίες του χώρου. Προς αυτή την κατεύθυνση, στοχεύει στην προσφορά υψηλών ποιοτικά υπηρεσιών, στη συνεχή ανάπτυξη κάλυψης του δικτύου καθώς και στη σχολαστική φροντίδα και συντήρηση των αεροσκαφών που πιστοποιούν τις προτεραιότητες της εταιρίας. Επιπροσθέτως, βασικός στόχος της AEGEAN Airlines είναι η επικέντρωση της με στόχο την διάκριση, σε τομείς, όπως η άνεση και η πολυτέλεια. Συνεπώς, έχει καθιερώσει τις θέσεις Business σε όλες τις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού διαμορφώνοντας τις καμπίνες των αεροπλάνων της με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουν χωρητικότητα 100 θέσεων αντί για 117 βάσει των συνηθισμένων προδιαγραφών του κατασκευαστή τους. Σήμερα, η Aegean Airlines έχει ηγετική θέση στην Ελλάδα και ολοένα και πιο έντονη παρουσία στις διεθνείς προγραμματισμένες πτήσεις, στις πτήσεις μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης και των Βαλκανικών ή άλλων γειτονικών χωρών. Κατά το 2008 η Aegean παρουσίασε αύξηση κατά 14% σε σχέση με το 2007 φτάνοντας τα 6 εκατομμύρια επιβάτες. Η εταιρία σήμερα αποτελείται από ένα στόλο 31 αεροσκαφών τα οποία είναι ηλικίας 2 ετών κατά μέσο όρο, και τα χρησιμοποιεί στις 27

28 προγραμματισμένες πτήσεις της. Η Aegean έχει ένα εκτεταμένο δίκτυο το οποίο καλύπτει 17 προορισμούς στην Ελλάδα και 18 διεθνείς προορισμούς μέσω 47 τακτικών δρομολογίων. Η Aegean επίσης συνεργάζεται περιφερειακά με την Lufthansa, προκειμένου να προσφέρει πρόσβαση στους πελάτες της, μέσω του παγκόσμιου δικτύου της. Η επιτυχημένη πορεία της τα 10 χρόνια λειτουργίας της, αποτελείται μεταξύ άλλων, από πολλαπλές βραβεύσεις, τουλάχιστον έξι φορές από την European Regions Airline Association (ERA) ως αναγνώριση της αποτελεσματικότητας της, της εμπορικής επιτυχίας και της προτεραιότητας που δίνει στην ικανοποίηση των πελατών. Μία ακόμη διάκριση της εν λόγω εταιρίας, αφορά στην βράβευση της από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών ως τον σπουδαιότερο παράγοντα για την αύξηση της κίνησης επιβατών του αεροδρομίου. Τέλος, διακρίθηκε για το 2009, με το βραβείο Skytrax World Airline ως η καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρία της Ευρώπης. (http://www.aegeanair.com/content.aspx?page=37, 30/06/09) Η Aegean Airlines στηρίζει την επιτυχία της στο ευέλικτο εργατικό δυναμικό και στη σωστή διοίκηση, την απλή δομή και τη λειτουργία της καθώς και την ανάπτυξη στρατηγικής μέσω συνεργασιών με αεροπορικές εταιρίες διεθνούς βεληνεκούς. Τα βασικά της πλεονεκτήματα συνοψίζονται στα εξής: 1. Τα δρομολόγια έχουν σχεδιαστεί με βάση εμπορικά και οικονομικά κριτήρια. 2. Οι συχνότητες πτήσεων καθορίστηκαν βάσει της στρατηγικής πολιτικής της εταιρίας καθώς και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. 3. Προκειμένου να μειωθεί το κόστος συντήρησης και λειτουργίας, υπάρχει στόλος 2 τύπων αεροσκαφών, το οποίο μειώνει σημαντικά το κόστος συντήρησης και λειτουργίας. 4.Η εταιρία είναι στελεχωμένη με νέο προσωπικό, με αποτέλεσμα να μην επιβαρύνεται με επιδόματα και κόστη συντάξεων. 5. Επένδυσε εξαρχής σε νέες τεχνολογίες, ενώ είναι η πρώτη εταιρία που εφάρμοσε το e-ticket, για κρατήσεις πτήσεων. Επίσης, ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι η συνέπεια στην πιστή τήρηση των ωρών αναχώρησης των πτήσεών της. 28

29 6. Δίνονται κίνητρα στο προσωπικό, καθώς και προσπάθειες για συνεχή εκπαίδευσή για ποιοτικότερη προσφορά υπηρεσιών και αυξημένη παραγωγικότητα προσφέροντας προοπτικές στους εργαζομένους αντίστοιχες με μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις.( 2.4 Μετοχική Σύνθεση της Aegean Airlines Οι βασικοί μέτοχοι της Aegean Airlines είναι οι κάτωθι: Κύριος Μέτοχος: O όμιλος εταιρειών Βασιλάκη, στον οποίο ανήκουν οι εταιρίες AUTOHELLAS, TECHNOCAR, VACAR, ERGOCAR, ΒΗΤΑΚΑΡ, AUTOTECHNICA, AEGEAN AVIATION, ΒΕΛΜΑΡ. Ο Ναυτιλιακός Όμιλος Λασκαρίδη, στον οποίο ανήκε το 54% της Cronus Airlines πριν συγχωνευτεί με την Aegean. Α&Ν Συμιγδαλάς, που ήταν οι ιδρυτές της Αεροπορίας Αιγαίου, της σημερινής Aegean Airlines το Μινωικές Γραμμές ΑΝΕ, οι οποίες είχαν το 51% των μετοχών της Air Greece όταν πραγματοποιήθηκε στρατηγική συμμαχία η οποία απορροφήθηκε από την Aegean. Όμιλος Εταιρειών Τράπεζας Πειραιώς Όμιλος Δαυίδ Όμιλος Ιωάννου Όμιλος Κωνσταντακόπουλου. 2.5.Στόλος της Aegean Airlines Η εν λόγω εταιρία έχει ως βασική προτεραιότητα την ασφάλειά των επιβατών, με αποτέλεσμα να επενδύει σε υπερσύγχρονα, καινούρια αεροσκάφη, σε προηγμένα συστήματα ελέγχου, σε τεχνική υποστήριξη για την συντήρηση τους και σε συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού της Aegean Airlines. Η συντήρηση του στόλου γίνεται καθημερινά στο αεροδρόμιο, από ένα κατηρτισμένο τεχνικό τμήμα, το οποίο είναι στελεχωμένο από μηχανικούς, αεροναυπηγούς και μηχανολόγους. Επίσης, κάθε αεροπλάνο του στόλου είναι εξοπλισμένο με όλα τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας. (http://www.xenianews.gr/179/article_1724.aspx, 08/07/09). Ο σύγχρονος στόλος της Aegean Airlines αποτελείται από 17 AIRBUS A320, 4 AIRBUS A321, 1 BOEING , 3 BOEING και 6 AVRO RJ 100 κατασκευής BAE Systems (British Aerospace), ενώ έχει παραγγείλει άλλα 27 29

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ Θέμα 1 (2 Μονάδες) Η Creta Farm είναι μια ελληνική αλλαντοβιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter

Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter Στην σελίδα 71 του βιβλίου του Παπαδάκη γίνεται αναφορά στις 5

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. 20 Ιανουαρίου 2010

Εταιρική Παρουσίαση. 20 Ιανουαρίου 2010 Εταιρική Παρουσίαση 20 Ιανουαρίου 2010 H Aegean σήμερα Η μεγαλύτερη Ελληνική αεροπορική εταιρία Κατανομή Εσόδων (2008) 6,5 εκατομμύρια επιβάτες το 2009 Στόλος 31 αεροσκαφών + 2 wet lease 84% Κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΝΩΣΗ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. (ΕΙΡΜΑ-EUROPEAN INDUSTRIAL RESEARCH MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ www.arns.gr κλικ στη γνώση inf@arns.c.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 T Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ Μάκρο- περιβάλλον και οι μη ελεγχόμενες μεταβλητές αυτού Το μάκρο-περιβάλλον αποτελεί τον ευρύτερο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ Ονοματεπώνυμο: Τολιόπουλος Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκις Γεώργιος Δεκέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3 Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3-1 Στην προηγούμενη εισήγηση παρουσιάσαμε την εξέλιξη της Θεωρίας της Διοίκησης 3-2 Στόχος της σημερινής εισήγησης : Θα αναπτύξω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 1. Ορισμός- Marketing Concept 2. Προσανατολισμοί της επιχείρησης 3. Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 4. Ο ρόλος της Έρευνας Αγοράς 1 Ορισμός- Marketing Concept Διάφοροι ορισμοί «η

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο Παύλος Ιωσηφίδης Επιχειρηματικότητα είναι η προσπάθεια μετατροπής της πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα και από αυτή τη διαδικασία να προκύψει και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ: ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΑ 7S ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΠΟΤΕ & ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στο συνέδριο «Δημόσιος Τομέας: Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον» Θέμα ομιλίας: «Αρκεί

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) Τι είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο Ένα επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) είναι ένα έγγραφο το οποίο ορίζει τη βασική ιδέα για μια επιχείρηση και τα σχετικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης Περιεχόμενα Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Βασικές Τιμολόγησης 2 Τιμή & Τιμολογιακή Πολιτική Ανταγωνισμός Οικονομική Αξία Customer Company Competition Collaborators Πελάτης Εταιρεία Ανταγωνισμός Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας Ent-teach Κεφάλαιο 3 Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise

Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise Click to edit Master subtitle style 13/4/2011 Επιχειρηματική πρόταση συνεργασίας Mini Sports Club Έχουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία να σας προσφέρουμε μια κερδοφόρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στη Στρατηγική των Επιχειρήσεων o Στρατηγική σκέψη o Στρατηγική σημασία στρατηγικής o Διαδικασία Στρατηγικής Διοίκησης 2. Όραμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. : Εταιρική Παρουσίαση» «E.J. Papadopoulos S.A. : Company Presentation»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. : Εταιρική Παρουσίαση» «E.J. Papadopoulos S.A. : Company Presentation» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. : Εταιρική Παρουσίαση» «E.J. Papadopoulos S.A. : Company Presentation» Δόικα Δήμητρα 7724 Τζωρτζάκη Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 1 Κεφάλαιο 1 ο Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού άθους Α1) Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Παρουσίαση του CRM Customer Relationship Management Ιανουάριος 2005 Αντζέντα... Βελτίωση εταιρικής εικόνας Απόκτηση πολύτιμης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα : Γιατί να με επιλέξει ένας πελάτης;

Βήμα : Γιατί να με επιλέξει ένας πελάτης; Κεφάλαιο Βήμα : Γιατί να με επιλέξει ένας πελάτης;. Εισαγωγή στην έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος απάντηση που πρέπει να δώσει κάθε επιχειρηματίας Η στην ερώτηση «Γιατί να επιλέξει εμένα ο πελάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Επιχείρηση Με τον όρο επιχείρηση ως μια οικονομική μονάδα, εννοούμε τους κάθε φύσεως συστηματικούς συνδυασμούς των παραγωγικών συντελεστών, όπως είναι το έδαφος, το κεφάλαιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr ΕΡΩΤΗΜΑ Α (Α.1) Παρουσιάστε κατά την κρίση σας τις επιδιώξεις / σκοπούς των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) του Ομίλου ΟΤΕ, όπως δραστηριοποιείται στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας μέσω της θυγατρικής του

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar ΣΤΟΧΟΣ μας είναι ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ κάθε ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΕΡΓΟ. phoenix solar ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ρ Κων. Λυµπερόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33 Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ......................................................13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ........................................................................... 25 ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : Κεφάλαιο 1. ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Εισαγωγή Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : α) Υπάρχουν πολλές εταιρίες οι

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που 1 Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που έχουμε, είναι ότι ζούμε σε μία εποχή μεγάλων αλλαγών.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Η παρουσίαση που ακολουθεί περιέχει οδηγίες για την δημιουργία ενός καθιερωμένου business plan (BP). Η κάθε επιχείρηση μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει από

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες προέλευσης 1

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες προέλευσης 1 Copyright 2014 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ Agrino. 1969 Δημιουργία του σήματος Agrino Τυποποίηση στη χάρτινη συσκευασία.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ Agrino. 1969 Δημιουργία του σήματος Agrino Τυποποίηση στη χάρτινη συσκευασία. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ Agrino 1955 Ίδρυση της εταιρείας με έδρα το Αγρίνιο. 1962 Κατασκευή του πρώτου εργοστασίου στο Αγρίνιο. 1969 Δημιουργία του σήματος Agrino Τυποποίηση στη χάρτινη συσκευασία.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Για να κάνουμε εξαγωγές πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε το προϊόν μας ή ακόμα καλύτερα την γκάμα των προϊόντων μας. Ένα σωστά μελετημένο προϊόν πρέπει να καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη Ο ρόλος των ανεξάρτητων µελών: Η πεµπτουσία της εταιρικής διακυβέρνησης ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη 8ο Συνέδριο Συνδέσµου Επενδυτών & ιαδικτύου 11 εκεµβρίου 2010 1 Η σηµασία της εταιρικής διακυβέρνησης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Ονοματεπώνυμο: Τάσιος Ανδρέας Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Δεκέμβριος 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τα 4P Προϊόντων Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Νοέμβριος 2004 Περιεχόμενα ιαδικασία Βασικά Στοιχεία ς ιαφήμιση 2 ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών : Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδ. Έτος: 2008-09 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το citybeez.gr;

Τι είναι το citybeez.gr; Τι είναι το citybeez.gr; Το citybeez.gr είναι μια πρωτοποριακή διαδικτυακή πλατφόρμα προηγμένης επαγγελματικής προβολής και αποστολής στοχευμένων προσφορών. Ποιος είναι ο στόχος; Να έρθει κοντά ο τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÉ ÅÉÑÇÌÁÔÉÊÏÔÇÔÁ ÊÁÉ ÌÇ ÁÍÏËÏÃÉÁ ÂÁÓÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ

ÅÐÉ ÅÉÑÇÌÁÔÉÊÏÔÇÔÁ ÊÁÉ ÌÇ ÁÍÏËÏÃÉÁ ÂÁÓÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÅÐÉ ÅÉÑÇÌÁÔÉÊÏÔÇÔÁ ÊÁÉ ÌÇ ÁÍÏËÏÃÉÁ ÂÁÓÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ ÊÁÉ ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ ÁÈÇÍÁ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ... 9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Astrofos 14/1/2011. Case Study Astrofos. Αντώνης Λιβιεράτος

Astrofos 14/1/2011. Case Study Astrofos. Αντώνης Λιβιεράτος Case Study Astrofos Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011 Astrofos Η Astrofos ΕΠΕ δραστηριοποιείται στη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΦΕΣΗΣ Ο Δεκάλογος των Προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Φαρμακείο 1. Μεγάλος αριθμός φαρμακείων 3. Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία 2. 4. 5. 6. 7. 8.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC MEMORIES TRAVEL SERVICES. Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου

HELLENIC MEMORIES TRAVEL SERVICES. Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου Ταυτότητα του Hellenic Memories Travel Services Μια επιχείρηση συνεπής με την ιστορία και τις υπηρεσίες. Το Hellenic Memories Travel Services δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Δεκέμβριος, 2014 1 Πνευματικά δικαιώματα Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση και δεν μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ε.δ. αδαμίδης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τι είναι «Επιχειρηματικό Σχέδιο»; Ορισμός (;) Το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει πως θα διοικηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

(Spin-off και Spin-out)»

(Spin-off και Spin-out)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό Ο Ρόλος της ιεύθυνσης σε Έναν Οργανισμό Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα 1.Βασικές αρχές - Πώς επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια διανομής ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου.

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. The gi-cluster paradigm Ημερίδα Καινοτόμες Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες Κέρκυρα.

Διαβάστε περισσότερα