Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα"

Transcript

1 Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή που πρέπει να έχει μια ερευνητική εργασία στη γραπτή της μορφή καθώς και τα χαρακτηριστικά της γραφής ενός επιστημονικού κειμένου. Επιπλέον, λειτουργεί και ως αυτοαναφορικό παράδειγμα καθώς ο ίδιος ο οδηγός είναι γραμμένος ακολουθώντας τις οδηγίες που θέτει για την συγγραφή των άλλων εργασιών. 1

2 Περιεχόμενα Σελίδα Περίληψη 2 Περιεχόμενα 3 Κεφάλαιο 1 Ο : Εισαγωγή 4 Κεφάλαιο 2 Ο : Μορφή Εργασίας Κείμενο Εξωτερικό φύλλο Παραπομπές στη βιβλιογραφία Εικόνες, Σχεδιαγράμματα, Γραφήματα, Πίνακες 6 Κεφάλαιο 3 Ο : Δομή Εργασίας 7 3.1Τίτλος Περίληψη Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή Ανάπτυξη (Κύρια κεφάλαια της εργασίας) Συμπεράσματα Προτάσεις Βιβλιογραφία Παραρτήματα 10 Κεφάλαιο 4 Ο : Χαρακτηριστικά γραφής Επιστημονικού Κειμένου Συντομία (οικονομία στο λόγο) Ευκρίνεια Ακρίβεια Επαρκής Τεκμηρίωση 11 Συμπεράσματα 12 Προτάσεις 12 Βιβλιογραφία 13 2

3 Κεφάλαιο 1 Ο : Εισαγωγή Από το Σχολικό Έτος για την Α Λυκείου και από το Σχολικό Έτος για την Β Λυκείου, εισήχθη μια νέα διακριτή ενότητα του Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Ερευνητικές Εργασίες». Για το νέο αυτό «μάθημα» υπάρχουν οδηγίες του υπουργείου (Υπουργείο Παιδείας 2012) καθώς και στο βιβλίο του κ. Ματσαγγούρα. (Ματσαγγούρας Η. 2011). Και στους δυο αυτούς οδηγούς υπάρχει εκτενής αναφορά για τον τρόπο υλοποίησης του προγράμματος τόσο από διοικητικής όσο και από παιδαγωγικής σκοπιάς. Σε κανέναν από τους δύο όμως δεν αναφέρονται σαφείς οδηγίες προς τους μαθητές για το πώς να γράψουν μια εργασία ως τελικό προϊόν της έρευνάς τους, με βάση την επιστημονική μεθοδολογία για τη συγγραφή των εργασιών Η παρούσα εργασία εστιάζεται ακριβώς σ αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές όταν έρθει η στιγμή να αποτυπώσουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα και στόχος της είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο οδηγό στο στάδιο αυτό. Αναλυτικότερα απαντά σε ερωτήματα που προκύπτουν όπως: Πρέπει η εργασία να έχει συγκεκριμένη μορφή και αν ναι, ποια είναι αυτή; Ποια δομή πρέπει να έχει η εργασία; Πως γράφεται η βιβλιογραφία και οι βιβλιογραφικές αναφορές; Τι πρέπει να προσέχει κάποιος στο λόγο του όταν γράφει επιστημονικό κείμενο; Για να απαντηθούν οι ερωτήσεις αυτές, έγινε βιβλιογραφική έρευνα (κυρίως διαδικτυακή) σε αντίστοιχους πανεπιστημιακούς οδηγούς που αφορούσαν πτυχιακές εργασίες, διατριβές κ.λ.π. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής απλοποιήθηκαν ώστε να είναι κατάλληλα για το επίπεδο των μαθητών του Λυκείου και αναπτύχθηκαν αναλυτικά σε τρία βασικά κεφάλαια: Μορφή Εργασίας, Δομή Εργασίας και Χαρακτηριστικά Γραφής Επιστημονικού Κειμένου. Η ίδια δε η εργασία συγγράφηκε ακολουθώντας τα αποτελέσματα της έρευνας και τηρώντας τις οδηγίες που δίνει ώστε να αποτελέσει αυτοαναφορικό παράδειγμα για το πώς γράφεται μια εργασία. 3

4 Κεφάλαιο 2 Ο : Μορφή Εργασίας Μια εργασία δεν κρίνεται μόνο από το ουσιαστικό περιεχόμενό της. Η συνεπής τήρηση των κανόνων της μορφής και η τάξη στην εμφάνιση αποτελεί επίσης σοβαρό κριτήριο μιας επιστημονικού χαρακτήρα εργασίας. Όσο αφορά, τη μορφή, οι ερευνητικές εργασίες πρέπει να ακολουθούν τους παρακάτω κανόνες: 2.1 Κείμενο Το γραπτό μέρος της εργασίας πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: σελίδα: Α4, αρίθμηση σελίδων διάστημα γραμμών (διάστιχο): 1,5 περιθώρια: 2,5 εκατοστά (επάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά). παράγραφος: στοιχημένη (justify). γραμματοσειρά: η προτιμώμενη γραμματοσειρά είναι Times ή Times New Roman μέγεθος 12 για το κείμενο και 16 και 14 για τους τίτλους των κεφαλαίων και υποκεφαλαίων αντίστοιχα. 2.2 Εξωτερικό φύλλο Θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία: 6o Γενικό Λύκειο Καβάλας (μέγεθος 16) <σχολικό έτος- τετράμηνο> (μέγεθος 16) <τίτλος της εργασίας> (μέγεθος 18) <ονόματα μαθητών τάξη > (μέγεθος 12) <όνομα των υπεύθυνων καθηγητών> (μέγεθος 12) Καβάλα, <μήνας, έτος> (μέγεθος 14) Το κείμενο της εργασίας πρέπει να κατατεθεί σε έντυπη μορφή και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Η/Υ). 4

5 2.3 Παραπομπές στη βιβλιογραφία Όταν παραφράζονται τα λόγια κάποιου άλλου (όπως συμβαίνει εδώ) η αναφορά γίνεται με το όνομα του συγγραφέα ή των συγγραφέων και την ημερομηνία έκδοσης μέσα σε παρένθεση (Παναγιωτακόπουλος, 2009). «Αν χρησιµοποιήσουµε αυτολεξεί µια ξένη φράση (όπως συμβαίνει εδώ), θα πρέπει να τη γράψουµε σε εισαγωγικά και θα πρέπει να προηγείται ή να ακολουθεί η παραποµπή στην πηγή της. Αυτό το κείµενο τότε, µπορεί να έχει έκταση έως 10 γραµµές και δεν πρέπει να το επαναλάβουµε περισσότερες από µία έως δύο φορές στην εργασία. Στην περίπτωση που αντιγραφεί µέρος και όχι ολόκληρη φράση, στο τµήµα αυτό τότε θα πρέπει να προηγούνται ή να έπονται τρεις τελείες ( ), ανάλογα µε τον τρόπο τεµαχισµού του» (Παναγιωτακόπουλος, 2009). 2.4 Εικόνες, Σχεδιαγράμματα, Γραφήματα, Πίνακες Εικόνες, σχεδιαγράμματα, γραφήματα, πίνακες πρέπει να είναι ενταγμένα στο κείμενο να συνοδεύονται με λεζάντα και να είναι αριθμημένα. Η λεζάντα βρίσκεται κάτω σε διαφορετική και μικρότερου μεγέθους γραμματοσειρά από αυτήν του κειμένου. Ο αριθμός μπαίνει πριν από το κείμενο της λεζάντας. Στη ροή του κειμένου, για την αναφορά π.χ. σε μία εικόνα, πρέπει να χρησιμοποιείται ο τίτλος της και σε παρένθεση ο αριθμός της εικόνας (Ιόνιο Παν/μιο Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, 2009). 5

6 Κεφάλαιο 3 Ο : Δομή Εργασίας Σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους καθηγητές αποφασίζεται η δομή μιας εργασίας. Ενδεικτικά, όμως, μία εργασία μπορεί να έχει την εξής δομή: 3.1Τίτλος Ο τίτλος πρέπει να εκφράζει σύντομα αλλά με την μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια το ακριβές αντικείμενο της εργασίας. Προαιρετικά συμπληρωματικός υπότιτλος εμβαθύνει ή εξειδικεύει το θέμα που δηλώνεται στον τίτλο. 3.2 Περίληψη Περιγράφεται συνοπτικά όλο το περιεχόμενο της εργασίας ( λέξεις). Συνιστάται να γράφεται μετά την ολοκλήρωση της πρώτης, τουλάχιστον, μορφής της εργασίας. 3.3 Πίνακας Περιεχομένων Εμπεριέχει όλους τους τίτλους υπότιτλους των κεφαλαίων της εργασίας (από την Εισαγωγή έως την Βιβλιογραφία και τα Παραρτήματα) και την αντίστοιχη σελίδα. 3.4 Εισαγωγή Η εισαγωγή είναι το πρώτο Κεφάλαιο της Εργασίας (ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή). Έχει σαν σκοπό να κατατοπίσει τον αναγνώστη για τα κύρια σημεία της εργασίας. Περιλαμβάνει τα εξής (Ιόνιο Παν/μιο Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας 2009): 6

7 Αντικείμενο Δίνεται το αντικείμενο της εργασίας (δηλ. το θέμα προς εφαρμογή, έρευνα, μελέτη κλπ). Πεδίο εφαρμογής Περιγράφεται το πεδίο στο οποίο εντάσσεται το αντικείμενο της εργασίας. Στόχος της εργασίας Περιγράφεται ο τελικός στόχος της εργασίας Ορισμοί Δίνονται ορισμοί και επεξηγήσεις των βασικών εννοιών στις οποίες στηρίζεται η εργασία. Μεθοδολογία Περιγράφονται οι αρχές της μεθοδολογίας της εργασίας και γίνεται αναφορά στα υπό εξέταση στοιχεία και στις χρησιμοποιούμενες μεθόδους (βιβλιογραφική έρευνα, διαδικτυακή έρευνα, συνεντεύξεις, στατιστική έρευνα/εργαλεία, μελέτες περίπτωσης, πειράματα, κλπ). Ειδικότερα, για να βοηθηθεί ο αναγνώστης να αντιληφθεί την επιχειρηματολογία της εργασίας, γίνεται σύντομη αναφορά στα επί μέρους θέματα που πρέπει να αναπτυχθούν, κατά σειρά. Κάθε ξεχωριστό θέμα μπορεί να αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο, στοιχειοθετώντας έτσι τον αριθμό των κεφαλαίων που θα αποτελούν το κύριο μέρος (ανάπτυξη) της εργασίας. 3.5 Ανάπτυξη (Κύρια κεφάλαια της εργασίας) Η ανάπτυξη περιλαμβάνει όσα κεφάλαια χρειάζονται για την άρτια και ολοκληρωμένη περιγραφή. Κάθε κεφάλαιο εστιάζει ως επί το πλείστον σε ένα σημείο, ή σε ένα επί μέρους θέμα, ή διαδικασία, ή ολοκληρωμένο επιχείρημα, ή ένα πείραμα, ή μία μελέτη περίπτωσης κλπ. 3.6 Συμπεράσματα Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της εργασίας, που προκύπτουν από τα αποτελέσματα των κεφαλαίων της ανάπτυξης. 7

8 Τα Συμπεράσματα, δεν είναι μία σύνοψη των ήδη γραφέντων όπως είναι η περίληψη. Τα Συμπεράσματα πρέπει να «απαντούν» στα ερωτήματα και στους στόχους που έχουν τεθεί στην Εισαγωγή (Ιόνιο Παν/μιο Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας 2009). Συγκεκριμένα πρέπει να περιέχουν: Αναφορά στον τίτλο και στη σημασία του θέματος. Υπενθύμιση των ερωτημάτων που έχουν τεθεί. Συμπεράσματα/απαντήσεις σχετικά με τα ερωτήματα της έρευνας. Αξιολόγηση για το κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι της Εργασίας. Τα Συμπεράσματα, λόγω της δυσκολίας τους, συνιστάται να γράφονται μετά την ολοκλήρωση της πρώτης, τουλάχιστον, μορφής της εργασίας. 3.7 Προτάσεις Είναι το τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας στο οποίο προτείνεται όποια μελλοντική ανάπτυξη για να επιτευχθεί μία σε βάθος ολοκλήρωση του θέματος της Εργασίας. Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνεται στην εργασία μόνο στην περίπτωση που προκύπτει ότι ο συνολικός στόχος της εργασίας δεν έχει ολοκληρωθεί, ή ότι από τα αποτελέσματα της εργασίας διαφαίνεται ότι χρειάζεται συμπληρωματική έρευνα στην θεματική περιοχή της εργασίας. 3.8 Βιβλιογραφία Η λίστα βιβλιογραφικών αναφορών (References) περιέχει όλες εκείνες τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν και εμπεριέχονται στην εργασία. Σε αντίθεση, η βιβλιογραφία (Bibliography) είναι μια προαιρετική λίστα από πηγές, οι οποίες αν και μελετήθηκαν και συνέβαλαν στη δημιουργία άποψης για το θέμα, τελικά μπορεί και να μην χρησιμοποιήθηκαν άμεσα στην εργασία (Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Κρήτης χ.χ.). Σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν κατά καιρούς αναπτυχθεί διάφορα συστήματα βιβλιογραφικών αναφορών, τα οποία διαφέρουν ως προς τον τρόπο με τον οποίο δομείται και παρουσιάζεται η βιβλιογραφική πληροφορία. Για παράδειγμα, κάποια από αυτά τα συστήματα είναι τα: APA (American Psychological Association), Chicago B. ή Numeric, Harvard, MLA (Modern Language Association), υποσέλιδες υποσημειώσεις κ.ά. Όλα τα συστήματα βιβλιογραφικών 8

9 αναφορών παρέχουν τις ίδιες πληροφορίες όπως όνομα συγγραφέα, τίτλος, τόπος έκδοσης και εκδότης, αλλά το καθένα έχει τις δικές του ξεχωριστές απαιτήσεις. Όταν δεν αναφέρεται το έτος έκδοσης τότε χρησιμοποιείται είτε η χρονολογία του copyright είτε μέσα σε παρένθεση η συντομογραφία (χ.χ.) =(χωρίς χρονολογία). Σε κάποια έργα όπως λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, εγκυκλίους υπουργείων κ.λ.π., είναι δύσκολο να εντοπιστεί ποιος είναι ο συγγραφέας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι βιβλιογραφικές αναφορές οργανώνονται αλφαβητικά με βάση τον τίτλο του έργου ή της σειράς (π.χ.) ή ακόμη και με βάση ένα συλλογικό όργανο στο ρόλο του συγγραφέα. Οι αναφορές σε πηγές του Διαδικτύου γίνονται παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες (συγγραφέας, ημερομηνία, τίτλος κτλ). Αναφέρονται το URL και η ημερομηνία πρόσβασης της συγκεκριμένης σελίδας. Για τις βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να ακολουθείται ένα από τα διεθνώς διαδεδομένα πρότυπα. Όσον αφορά το περιεχόμενο και τον τρόπο παράθεσης της βιβλιογραφίας, έντυπης ή ηλεκτρονικής (διαδίκτυο), είτε στις παραπομπές είτε στο τέλος (παράθεση Βιβλιογραφίας) αυτό που απαιτείται από τους μαθητές είναι να ακολουθούν με συνέπεια έναν ενιαίο τρόπο αναφοράς στις παραπομπές και στη βιβλιογραφία. 3.9 Παραρτήματα Κάθε ένα παράρτημα έχει τίτλο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: <τίτλος>) και εμπεριέχει πίνακες, αποτελέσματα πειραμάτων, βίντεο, φωτογραφίες, καλλιτεχνικό έργο, λίστα συντομογραφιών κλπ. 9

10 Κεφάλαιο 4 Ο : Χαρακτηριστικά γραφής Επιστημονικού Κειμένου Όπως αναλύεται στον οδηγό για τη συγγραφή εργασιών (Ιόνιο Παν/μιο Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας 2009) το επιστημονικό κείμενο πρέπει να χαρακτηρίζεται από: 4.1 Συντομία (οικονομία στο λόγο) Να αποφεύγονται περιττές εκφράσεις-προτάσεις. Πριν γράψει κάποιος μια πρόταση ας αναρωτηθεί: 1 ον : Ποια συγκεκριμένη πληροφορία δίνει η πρόταση αυτή 2 ον : Πως μπορεί να τεκμηριωθεί η πληροφορία με επιχειρήματα, σχόλια ή παραδείγματα. Η οικονομία επιτυγχάνεται, με την επεξεργασία του κειμένου και προϋποθέτει ευχέρεια ή εξάσκηση στη χρήση του λόγου. 4.2 Ευκρίνεια Απλή συντακτική δομή, μικρές προτάσεις και παραδείγματα συμβάλλουν στην ευκρίνεια μιας εργασίας. 4.3 Ακρίβεια Αποφυγή γενικόλογων εκφράσεων, όπως «πράγμα», «κάτι» κλπ. Χρήση συγκεκριμένων όρων και ειδικά της αντίστοιχης επιστημονικής ορολογίας. 4.4 Επαρκής Τεκμηρίωση Οι θέσεις που αναφέρονται στο κείμενο πρέπει να τεκμηριώνονται: α) με λεκτικά επιχειρήματα ως αποτέλεσμα λογικής επιχειρηματολογίας (επαγωγής, απαγωγής εις άτοπον κ.λ.π). ή με εικόνες, με παραδείγματα ή συγκεκριμένες πληροφορίες (π.χ. με χρήση μαθηματικής λογικής), β) με παραπομπές στη βιβλιογραφία. 10

11 Συμπεράσματα Η νέα διακριτή ενότητα του Προγράμματος Σπουδών στο Λύκειο με τίτλο «Ερευνητικές Εργασίες» έχει σαν σκοπό να εισάγει τους μαθητές στον κόσμο της επιστημονικής έρευνας της οποίας ένα από τα πιο σημαντικά στάδια είναι το τελευταίο, δηλαδή η καταγραφή των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής σε μια εργασία μέσω της οποίας κοινοποιούνται στον υπόλοιπο κόσμο. Όπως έδειξε η βιβλιογραφική έρευνα, μια επιστημονική εργασία δεν γράφεται με βάση την προσωπική αντίληψη του συγγραφέα της αλλά ακολουθώντας κανόνες που θέσπισε η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Κανόνες τους οποίους δε φάνηκε να γνωρίζουν και να τηρούν οι μαθητικές ομάδες ερευνητικών εργασιών του σχ. έτους Οι κανόνες αυτοί αφορούν τη μορφή της εργασίας (σελιδοποίηση, γραμματοσειρές, παραπομπές στη βιβλιογραφία, εισαγωγή εικόνων, πινάκων κ.α.), τη δομή της εργασίας (από την περίληψη και την εισαγωγή μέχρι τα συμπεράσματα και τη βιβλιογραφία) καθώς και τα χαρακτηριστικά γραφής του Επιστημονικού Κειμένου (συντομία, ευκρίνεια, ακρίβεια, τεκμηρίωση). Φυσικά δεν είναι απαρέγκλιτοι. Άλλωστε, όπως έδειξε και η βιβλιογραφική έρευνα, υπάρχουν διάφορες παραλλαγές των κανόνων-οδηγιών τόσο για τη μορφή όσο και για τη δομή μιας εργασίας. Όλοι όμως ακολουθούν την ίδια βασική φιλοσοφία και επιστημονική καθαρότητα. Όλοι οι ανωτέρω κανόνες προσαρμόσθηκαν στο επίπεδο των μαθητών του Λυκείου και αναπτύχθηκαν στα αντίστοιχα κεφάλαια της εργασίας. Έτσι, οι μαθητές, όταν ολοκληρώσουν την έρευνά τους και φτάσουν στο τελευταίο στάδιο, αυτό της συγγραφής της εργασίας, θα έχουν ένα συνοπτικό οδηγό για το έργο τους αυτό. Επιπλέον, ο τρόπος που γράφτηκε το παρόν, σαν αυτοαναφορικό παράδειγμα, θα συμβάλει ακόμη περισσότερο στην κατανόηση για το πώς γράφεται μια ερευνητική εργασία. Προτάσεις Η παρούσα εργασία δεν είναι δυνατόν να καλύψει το φάσμα και τις ιδιαιτερότητες όλων των εργασιών που μπορεί να προκύψουν (π.χ. μιας πειραματικής εργασίας). Επίσης, δεν καλύπτει όλα τα συστήματα των βιβλιογραφικών αναφορών και της βιβλιογραφίας. Περαιτέρω έρευνα στις ιδιαιτερότητες εργασιών διαφόρων τύπων, αλλά και στα διεθνή βιβλιογραφικά συστήματα μπορεί να οδηγήσει στη συγγραφή πιο εξειδικευμένων οδηγών. 11

12 Βιβλιογραφία Eco U. (1994), Πώς γίνεται μια διπλωματική εργασία, Αθήνα: Νήσος Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Κρήτης, (χ.χ.), Οδηγός σύνταξης βιβλιογραφικών αναφορών, Ανακτήθηκε 08/09/2012 από Ιόνιο Παν/μιο Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας (2009), Οδηγός για τη Συγγραφή Εργασιών, Κέρκυρα, Ανακτήθηκε 08/09/2012 από Ματσαγγούρας Η. (2011), Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο. Βιβλίο Εκπαιδευτικού, Αθήνα: ΟΕΔΒ Παναγιώτου Χ. (2009), Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας, Πάτρα, Ανακτήθηκε 08/09/2012 από Υπουργείο Παιδείας (2012), Οδηγίες για την ερευνητική εργασία στην Α' και Β' Λυκείου σχ. έτος , Ανακτήθηκε 06/09/2012 από 12

13 1 1 Εργασία του Κου Κουκόδη Κ. «Οδηγός συγγραφής ερευνητικής εργασίας» 13

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΙΓΙΟ 2011 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208 θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΤΖΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Ο οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΕΙ Αθήνας Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Σύνταξης: Κ. Γεωργούλη Κ. Βουδούρης Θ. Γεροστάθης 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21 Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014 Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Γενικό πλαίσιο Σκοπός της πτυχιακής εργασίας... 2 Διαδικασία υποβολής και έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν ΣΤΗΝ «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΗΒΑ 2013 Πρόλογος Ο οδηγός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας αφορά την περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μάρτιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΡΟΣ 1 ο : ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας v1.4 Χρήστος Θ. Παναγιωτακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας cpanag@upatras.gr www.cetl.elemedu.upatras.gr - www.eduonline.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Δρ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ Δρ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ Καθ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Μ ΕΤΑΠΤΥΧΙ ΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών

Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Βοήθημα για τους φοιτητές του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας Επιμέλεια: Γιώργος Γιαννακόπουλος Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση Διονύσης Κόκκινος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.6 Η ερευνητική Έκθεοη

1.6 Η ερευνητική Έκθεοη ΚΕΦΑΛΑΙ 1.6 Η ερευνητική Έκθεοη ^ Μαθαίνω με ερωτήσεις 1. Τι ισχύει γενικά για την Ερευνητική Έκθεση; Η Ερευνητική Έκθεση παρουσιάζει σε συνεχή λόγο: το θέμα της έρευνας και την προβληματική του, τους

Διαβάστε περισσότερα

Δομή - Τμήματα Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

Δομή - Τμήματα Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Σπουδές στην Εκπαίδευση» Δομή - Τμήματα Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών Πάτρα, 2013 Επιμέλεια: Κ. Πετρογιάννης [ 1 ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες για την Εκπόνηση, Σύνταξη και Συγγραφή του Κειμένου της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Γενικές Οδηγίες για την Εκπόνηση, Σύνταξη και Συγγραφή του Κειμένου της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Γενικές Οδηγίες για την Εκπόνηση, Σύνταξη και Συγγραφή του Κειμένου της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 1. Σκοπός και Σημασία της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA

ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA Είδη εργασιών σε σχέση με το επίπεδο σπουδών Σε σχέση με το επίπεδο σπουδών του ερευνητή, το μέγεθος και το θέμα της εργασίας, τη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διπλωματική εργασία αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των σπουδών και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή του θέματος, την

Η διπλωματική εργασία αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των σπουδών και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή του θέματος, την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενικές αρχές Η διπλωματική εργασία αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των σπουδών και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή του θέματος, την εκπόνηση, τη συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΜΣ «Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. Εισαγωγή Οι σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 2015 ΔΠΘ/ΠΤΔΕ: Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΕΙ Πάτρας ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Επιμέλεια: Απόστολος Ραφαηλίδης Πάτρα, Σεπτέμβριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Μανόλης Δαφέρμος, Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Τσαούσης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα