ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2"

Transcript

1 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ Ν. ΙΚΟΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α.Δ. 737 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

2 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ Ν. ΙΚΟΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α.Δ. 737 ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ. - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΙΜΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 6 ΑΡΘΡΟ 2: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 9 ΑΡΘΡΟ 3: ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 4: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΘΡΟ 5: ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ 6: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΖΩΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΣΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΘΡΟ 7: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 8: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 9: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Α.Π.) Σελίδα 2

4 9.5 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Ε.Π.) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ / ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Τ.Ε. Η ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΤΟΥ Κ.Τ.Ε ΑΡΘΡΟ 10: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ «ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ» ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ» ΑΡΘΡΟ 11: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 12: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ / ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΘΡΟ 13: ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 14: ΠΗΓΕΣ ΛΗΨΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 15: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΡΘΡΟ 16: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΤΕΛΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ 17: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 18: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Σελίδα 3

5 18.1 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΧΩΡΙΣ ΑΜΟΙΒΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ / ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 'Η ΤΡΙΤΟΥΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ, ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 19: ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΕΥΡΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΚΤΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΜΕΤΡΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΡΘΡΟ 20: ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μ.Ε.) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ 21: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Τ1» (ΧΕ Τ1 ) Σελίδα 4

6 21.6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΧΕ-Τ1) ΥΠΟΒΟΛΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Τ1 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Τ2 (ΧΕ-Τ2) ΑΡΘΡΟ 22: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 23: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 24: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 25: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 26: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ Σελίδα 5

7 ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ. - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ Αντικείμενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των βασικών όρων, σύμφωνα με τους οποίους πρόκειται να εκτελεσθoύν οι εργασίες της Σύμβασης σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους όρους της Διακήρυξης Δημοπρασίας και των λοιπών Συμβατικών Τευχών. 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αντικείμενο της εργολαβίας αυτής είναι η εκτέλεση φυτοτεχνικών εργασιών και κατασκευών με σκοπό την προστασία από τις διαβρώσεις των σχηματισθέντων ορυγμάτων και επιχωμάτων, την σταθεροποίηση τους προς αποφυγή επικείμενων κατολισθητικών φαινομένων σ αυτά και συγχρόνως την περιβαλλοντική τους αποκατάσταση αλλά και του τοπίου από τη ζημιά που προκλήθηκε σ αυτό από την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής και γενικά τη βελτίωση της αισθητικής της σιδηροδρομικής γραμμής ΜΟΝΙΜΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις απορρέουσες από τις Συμβατικές Απαιτήσεις, προσωρινές και μόνιμες κατασκευές Όλες οι παραπάνω κατασκευές νοούνται μέσα στα γεωγραφικά «Όρια Έργου», ωστόσο οι υποχρεώσεις για κατασκευές του Αναδόχου περιλαμβάνουν και εκείνες που θα απαιτηθούν για την εγκατάσταση και λειτουργία των διαφόρων συστημάτων του έργου, έστω και αν η θέση αυτών είναι έξω από τα «Όρια Έργου» Ως προσωρινές κατασκευές νοούνται εκείνες που θα αποτελέσουν βοηθήματα για την εκτέλεση των μονίμων κατασκευών. Όπου αναφέρεται ο όρος «Κατασκευές» ή «Κατασκευές του Έργου» υπονοούνται και οι προσωρινές κατασκευές εκτός αν ρητά εξαιρούνται. Διευκρινίζεται ότι στις κατασκευές του έργου περιλαμβάνονται τα φυτά και ο πάσης φύσεως εξοπλισμός του έργου, οι κάθε είδους εγκαταστάσεις, τα κάθε είδους συστήματα που απαιτούνται για τον έλεγχο του έργου, τη λειτουργία αυτού και τη συντήρησή του Οι προσωρινές κατασκευές στοχεύουν, εναλλακτικά ή σωρρευτικά, στα κατωτέρω: Σελίδα 6

8 I. Στη διευκόλυνση πραγματοποίησης των μονίμων κατασκευών, περιλαμβανομένων των εγκαταστάσεων, εξοπλισμού κλπ. II. Στην ασφάλεια λειτουργίας εργοταξίων, λατομείων, χώρων απόθεσης κλπ. III. Στον εξοπλισμό εργοταξίων και γραφείων Αναδόχου και λοιπών που προβλέπουν οι συμβατικές απαιτήσεις. IV. Στη σήμανση ασφάλειας εκτελεσμένων τμημάτων των μονίμων κατασκευών. V. Στην εξασφάλιση εκτελεσμένων τμημάτων των μονίμων κατασκευών από βλάβη, φθορά κλπ. VI. Στην περίφραξη / εξασφάλιση των εργοταξιακών χώρων έναντι προσπέλασης μη εντεταλμένου / μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού. VII. Στην αποθήκευση υλικών και εξοπλισμού. VIII. Στην ασφάλεια γειτονικών ιδιοκτησιών, εγκαταστάσεων και λειτουργιών και γενικά ακινήτων και κινητών που ανήκουν στον Κ.τ.Ε. ή σε τρίτους. IX. Στη διασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και γενικά κάθε μεταφορικού μέσου στις περιοχές εκτέλεσης εργασιών. X. Στη διευκόλυνση εργασιών γειτονικών εργολαβιών. XI. Στη διευκόλυνση της λειτουργίας των αυτοτελών τμημάτων ή του συνολικού έργου που παραδόθηκαν/ε σε χρήση. XII. Στη διευκόλυνση της Επίβλεψης και παντός εξουσιοδοτούμενου απ' αυτήν προσώπου (π.χ. Σύμβουλοι κάθε είδους, Οίκοι πρόσθετου ποιοτικού ελέγχου κλπ.) καθώς και των εργασιών του προσωπικού του Αναδόχου και επί πλέον παντός εντεταλμένου των Ασφαλιστικών Οργανισμών που έχουν εκδώσει τα ασφαλιστήρια. XIII. Στη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια των κατασκευών (μόνιμων και προσωρινών), σύμφωνα με τους όρους Δημοπράτησης. Σελίδα 7

9 1.3.5 Οι προσωρινές κατασκευές θα περιλαμβάνουν τα αναγκαία για την ικανοποίηση των στόχων της προηγούμενης παραγράφου. Έτσι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θα είναι: I. Έργα σήμανσης (οριζόντιας και κατακόρυφης) σηματοδότησης. II. Έργα προσωρινών παρακαμπτηρίων κυκλοφορίας. III. Έργα περιφράξεων με διαφόρους βαθμούς ασφάλισης όπως απαιτείται κάθε φορά. IV. Αποθήκες υπαίθριες και στεγασμένες με διαφόρους βαθμούς ασφάλισης, όπως απαιτείται κάθε φορά. V. Γραφειακοί χώροι. VI. Εγκαταστάσεις χώρων υγιεινής εργαζομένων και λοιπού προσωπικού. VII. Συνεργεία και συναφείς εγκαταστάσεις. VIII. Κατασκευές / συσκευές μείωσης της παραγωγής και κατάλληλης διάθεσης ρύπων παντός είδους και λυμάτων, μετά από επεξεργασία, όταν απαιτείται. IX. Όλοι οι κατά περίπτωση εξοπλισμοί των προσωρινών έργων / εγκαταστάσεων. X. Λοιπά ανάλογα έργα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τους όρους Δημοπράτησης. Σελίδα 8

10 ΑΡΘΡΟ 2: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 2.1 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η Σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και ειδικότερα από την περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων Νομοθεσία, που αναλυτικά αναφέρεται στο Άρθρο 7 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α της Διακήρυξης. Επιπλέον έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του εσωτερικού δικαίου, ανεξάρτητα από το όργανο προέλευσής τους ή την τυπική ισχύ τους. Η συμβατική του υποχρέωση καλύπτει το σύνολο των ουσιαστικών και τυπικών νόμων, καθώς και τη διεθνή και κοινοτική νομοθεσία που έχει καταστεί εσωτερικό δίκαιο Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες δικαίου της εσωτερικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων κρατών, εφ όσον οι τελευταίοι διέπουν πράξεις εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου επεκτείνονται και στην τήρηση του δικαίου της διεθνούς ευθύνης για τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρμογή και της οποίας ο μηχανισμός κινείται αυτόματα και απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαίτιου Αναδόχου όσο και κατά του κράτους της υπηκοότητάς του ή της έδρας του. 2.2 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρεται η σχετική Νομοθεσία: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΑΡΘΡΟ 1 Έκπτωση αναδόχου Ν.3669/ Διακοπή εργασιών -Διάλυση της σύμβασης Ν.3669/ Ματαίωση διάλυσης Ν.3669/ Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης Ν.3669/08 64 Σελίδα 9

11 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΑΡΘΡΟ 5 Υποκατάσταση Ν.3669/ Πτώχευση, θάνατος Ν.3669/ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρεται η σχετική Νομοθεσία: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ενστάσεις Αιτήσεις Θεραπείας Ν.3669/ Δικαστική επίλυση διαφορών Ν.3669/ Διαιτητική επίλυση διαφορών Ν.3669/08 78 Σελίδα 10

12 ΑΡΘΡΟ 3: ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 3.1 ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι και συντμήσεις θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται παρακάτω, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το περιεχόμενο της σχετικής διατάξεως ή από τα συμφραζόμενα προκύπτει προδήλως διαφορετική έννοια Οι ακόλουθοι όροι και συντμήσεις δρουν συμπληρωματικά προς τους αντίστοιχους στη Νομοθεσία, στη Διακήρυξη Δημοπρασίας, στην Ε.Σ.Υ. και στα λοιπά Συμβατικά Τεύχη Οι εκφράσεις «περιλαμβάνεται στην Προσφορά του», «περιλαμβάνεται στο συμβατικό αντάλλαγμα», «με δαπάνες του Αναδόχου», «βαρύνουν τον Ανάδοχο», «σε βάρος του Αναδόχου», «άνευ ιδιαίτερης αποζημίωσης» και λοιπές παρόμοιες είναι ταυτόσημες. Έτσι οποιαδήποτε δαπάνη περιλαμβάνεται (ρητά ή κατά συμβατική έννοια) στην Προσφορά του Αναδόχου, περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και στο Συμβατικό Αντάλλαγμα και αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου Οι συντμήσεις Ο.Κ.Ω. ή Δ.Ε.Κ.Ο. χρησιμοποιούνται ταυτόσημα. Στη σύντμηση Ο.Κ.Ω. περιλαμβάνονται όχι μόνο οι γνωστοί Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας αλλά και κάθε άλλος φορέας δημόσιος, δημοτικός, κοινοτικός ή ιδιωτικός, που έχει εγκαταστήσει δίκτυα οποιασδήποτε φύσεως και χρησιμότητας Όπου στα Συμβατικά Τεύχη γίνεται αναφορά στα Π.Κ.Ε. (Πρότυπα Κατασκευής Έργων) εννοούνται οι «Οδηγίες Έργου», οι «Πρότυποι Οχετοί» κ.α. πρότυπα τεύχη, που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο του έργου για την κατασκευή του Ακολουθεί πίνακας όρων και η επεξήγησή τους: Όρος Υπηρεσία Συμβατικές Απαιτήσεις Επεξήγηση Η (εκάστοτε και κατά περίπτωση) αρμόδια Υπηρεσία του Κ.τ.Ε., η οποία θα συναλλάσσεται με τον Ανάδοχο και η οποία κατά περίπτωση (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) δημοπρατεί το Έργο, θα διευθύνει τις κατασκευές (Διευθύνουσα το Έργο Υπηρεσία), θα εγκρίνει τις μελέτες, θα επιβλέπει το έργο, θα λειτουργήσει το Έργο κλπ. Ως Υπηρεσία, στην παρούσα Σύμβαση, θεωρείται η εταιρεία «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.». Το σύνολο των εργασιών της Σύμβασης, καθώς και των απορρεουσών Σελίδα 11

13 Όρος Κατασκευές Εργασίες Έργο Εργοτάξιο Εργοταξιακός Χώρος Διάρκεια Σύμβασης ή Επεξήγηση από τα Συμβατικά Τεύχη λοιπών υποχρεώσεων, τις οποίες υποχρεούται να παράσχει ο Ανάδοχος. Κάθε τι που είναι, κατά φυσική υπόσταση, αναγκαίο για να υπάρξει το κατά φυσική υπόσταση έργο, να συντηρείται, να λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, καθώς και κάθε εργασία, δραστηριότητα και διαδικασία για την εκτέλεση όλων των παραπάνω. Οι πάσης φύσεως ενέργειες στις οποίες υποχρεούται να προβεί ο Ανάδοχος για την εκπλήρωση των Συμβατικών Απαιτήσεων. Είναι το σύνολο των υποχρεώσεων, που απορρέουν από τα Συμβατικά Τεύχη, τις οποίες καλείται να εκπληρώσει ο Ανάδοχος και οι οποίες συνιστούν την παροχή του. Οι υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνουν και την υποχρέωση του Αναδόχου να πραγματοποιήσει το, κατά φυσική υπόσταση, έργο, ήτοι το αποτέλεσμα του συνόλου των πάσης φύσεως εργασιών που συνιστούν τη φυσική υπόσταση του έργου όπως αυτό αποτυπώνεται στην Τεχνική Περιγραφή του, στις Τεχνικές Προδιαγραφές του και στους λοιπούς όρους Δημοπράτησης. Η κατασκευή όλων των παραπάνω θα γίνει σύμφωνα με τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης (Τ.Δ.) και τους Κανονισμούς, Κώδικες, Προδιαγραφές κλπ., στους οποίους αυτά (τα Τ.Δ.) παραπέμπουν. Διευκρινίζεται ότι στα κείμενα των Τευχών Δημοπράτησης χρησιμοποιούνται (για απλοποίηση των εκφράσεων) οι όροι: «κατασκευές», ή «κατασκευές, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός» ή «κατά φυσική υπόσταση έργο» και απλούστερα «έργο» ή «Έργο» για να υποδηλώσουν το, σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά φυσική υπόσταση έργο. Η αναφορά αυτή δεν περιορίζει κατά τίποτε τις υποχρεώσεις του Αναδόχου για την εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη Σύμβαση. Ο χώρος εκτέλεσης των εργασιών του Έργου ή / και ο(οι) πρόσθετος(οι) ειδικός(οί) χώρος(οι) (εκτός του χώρου εκτέλεσης εργασιών του Έργου) τον(ους) οποίο(ους) χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος για τις κάθε είδους εγκαταστάσεις του που είναι αναγκαίες για τις εργασίες κατασκευής / συντήρησης. Το χρονικό διάστημα από την υπογραφή Σύμβασης μέχρι την Οριστική Παραλαβή του Έργου και γενικά των υποχρεώσεων του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση. Σελίδα 12

14 Όρος Χρονοδιάγραμμα του έργου ή πρόγραμμα του έργου Κράτος ή Δημόσιο Τεχνικές Απαιτήσεις Τεχνικές προδιαγραφές Πρότυπο Επεξήγηση Η τεκμηριωμένη και συστηματική παρουσίαση των προβλέψεων και εκτιμήσεων του Αναδόχου σχετικά με τη χρονική, οικονομική και ποσοτική εξέλιξη των εργασιών, που περιλαμβάνονται στην παρούσα Σύμβαση και σε πλήρη συμμόρφωση με τους χρονικούς, οικονομικούς, ποσοτικούς, κλπ περιορισμούς και όρους, που ορίζονται σε αυτήν. Το Ελληνικό Κράτος και το Ελληνικό Δημόσιο αντίστοιχα, πλην των περιπτώσεων που ρητά αναφέρεται διαφορετικό Κράτος. Oι τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα (εθνικά, ευρωπαϊκά, διεθνή) που πρέπει να πληρούνται κατά την εκτέλεση των Συμβατικών Απαιτήσεων από τον Ανάδοχο. Όλες οι τεχνικές απαιτήσεις που περιέχονται ιδίως στις συγγραφές υποχρεώσεων και καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός υλικού, ενός προϊόντος ή μιας προμήθειας ειδών και οι οποίες επιτρέπουν τον αντικειμενικό προσδιορισμό αυτών, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στη χρήση για την οποία προορίζονται από την αναθέτουσα αρχή. Τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν τα επίπεδα της περιβαλλοντικής επίδοσης, τον σχεδιασμό για όλες τις χρήσεις (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες), την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την καταλληλότητα, την ασφάλεια ή τις διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και την επίθεση ετικετών, καθώς και διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής. Περιλαμβάνουν επίσης τους κανόνες σχεδιασμού και υπολογισμού των έργων, τους όρους δοκιμής, ελέγχου και παραλαβής των έργων καθώς και τις κατασκευαστικές τεχνικές ή μεθόδους και κάθε άλλο όρο τεχνικού χαρακτήρα που η αναθέτουσα αρχή είναι σε θέση να καθορίσει, μέσω γενικών ή ειδικών κανονιστικών διατάξεων, σχετικά με τα ολοκληρωμένα έργα, καθώς και με τα υλικά ή τα στοιχεία που συνιστούν τα έργα αυτά. Η τεχνική προδιαγραφή που έχει εγκριθεί από αναγνωρισμένο οργανισμό με δραστηριότητα τυποποίησης, για επαναλαμβανόμενη ή διαρκή εφαρμογή, της οποίας όμως η τήρηση είναι υποχρεωτική στη Σύμβαση και εμπίπτει σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες: 1. Ευρωπαϊκό πρότυπο: πρότυπο εγκεκριμένο από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού. 2. Εθνικό πρότυπο: πρότυπο εγκεκριμένο από εθνικό οργανισμό τυποποίησης που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού. Σελίδα 13

15 Όρος Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση Αρχές Ηλεκτρονική μορφή Επεξήγηση 3. Διεθνές πρότυπο: πρότυπο εγκεκριμένο από διεθνή οργανισμό τυποποίησης που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού. Η ευνοϊκή τεχνική αξιολόγηση της καταλληλότητας ενός προϊόντος για συγκεκριμένη χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων κατασκευής, με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους όρους εφαρμογής και χρήσης που έχουν τεθεί. Η ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση χορηγείται από τον οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για το σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι αρμόδιοι φορείς / οργανισμοί για τον έλεγχο τήρησης της ισχύουσας Νομοθεσίας. Μία μορφή που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό εξοπλισμό επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) και αποθήκευσης δεδομένων, τα οποία εκπέμπονται, διακινούνται ή παραλαμβάνονται με ενσύρματη μετάδοση, με ραδιοκύματα, με οπτικά μέσα ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα. Η κατά περίπτωση χρησιμοποιούμενη ηλεκτρονική μορφή θα πρέπει να είναι συμβατή με τα λογισμικά που χρησιμοποιεί η αντίστοιχη μηχανοργάνωση του Εργοδότη (πχ. Σύστημα Εταιρικής Διαχείρισης Management Information System, Σύστημα Χρονικής και Κοστολογικής Παρακολούθησης, Σύστημα Μακροχρόνιας Αρχειοθέτησης, κτλ.). 3.2 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ Εκτός από αυτές που ήδη μνημονεύθηκαν, άλλες συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται είναι: Συντμήσεις εκ των Τευχών Δημοπράτησης: Γ.Σ.Υ. : Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Ε.Σ.Υ. : Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Κ.Μ.Ε. : Κανονισμός Μελετών Ερευνών Π.Κ.Ε. : Πρότυπα Κατασκευής Έργων Τ.Σ.Υ. : Τεχνικές Προδιαγραφές Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων Τ.Π. : Τεχνικές Προδιαγραφές Τ.ΠΕΡ. : Τεχνική Περιγραφή Α.Σ.Π. : Αρχικό Συμβατικό Ποσό Σελίδα 14

16 Π.Τ.Π. : Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές Κ.Τ.Σ. : Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος Φ.Σ. : Φυτευτικός Σύνδεσμος Π.Ε.Χ. : Περίγραμμα Ελεύθερου Χώρου Φ.Χ. : Φυτεύσιμος Χώρος Φ.Χ.Θ. : Φυτευτικός Χώρος Θάμνων Φ.Χ.Δ.Θ. : Φυτευτικός Χώρος Δένδρων και Θάμνων Α.Φ.Σ. : Αποστάση Φυτευτικού Συνδέσμου Συντμήσεις από τους Κώδικες, Προδιαγραφές, Κανονισμούς, στους οποίους τα Τ.Δ. παραπέμπουν και τους εκδίδοντες Οργανισμούς: A.A.S.H.T.O. : Αμερικανικός Σύνδεσμος Κρατικών Υπαλλήλων Οδοποιίας και Μεταφορών A.S.T.M. : Αμερικανική Εταιρεία Ελέγχων και Υλικών B.S. : Αγγλικοί Κανονισμοί CEN : Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CENELEC : Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης C.I.E. : Διεθνής Επιτροπή Φωτισμού DIN : Γερμανικοί Κανονισμοί Ε.Λ.Ο.Τ. ή ΕΛΟΤ: Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης E.T.A. : Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις ISO : Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης Ν.F. : Γαλλικοί Κανονισμοί Π.Τ.Π. ή ΠΤΠ : Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ (τ. ΥΔΕ) Συντμήσεις Υπηρεσιών / Οργανισμών: Γ.Γ.Δ.Ε. : Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων Δ.Ε.Η. : Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Δ.Ε.Κ.Ο. : Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Ε.Ε. : Ευρωπαϊκή Ένωση Ε.Ο.Κ. : Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ΕΡΓΟΣΕ : Έργα Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Ι.Κ.Α. : Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κ.Ε.Δ.Ε. : Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων Σελίδα 15

17 Ο.Κ.Ω. : Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας Ο.Σ.Ε. Α.Ε. : Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. Π.Ε.Δ.Ε. : Περιφερειακό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων Τ.Ε.Ε. : Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τ.Ε.Ο. : Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας Υπ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. : Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. : Όπου στα Τεύχη Δημοπράτησης του Έργου αναφέρεται η εν λόγω σύντμηση νοείται είτε το πρώην Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, είτε το νέο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (Υπουργείο Υπ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.) O.T.E. : Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Ε.Υ.Δ.Α.Π. : Εταιρεία Υδρεύσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης Δ.Ε.Π.Α. : Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου Άλλες συντμήσεις: Α.Τ.Τ. (systems): Προωθημένα Συστήματα Τηλεματικής Μεταφορών / Κυκλοφορίας A.V.I. (system) : (Σύστημα) Αυτόματης Αναγνώρισης Οχημάτων Ε.C.U. (Ε.Ν.Μ.) : Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα I.R.T.E : Ολοκληρωμένο Σύστημα Περιβάλλοντος Οδικών Μεταφορών Κ.Μ.Λ.Ε. : Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών Κ.Υ.Α. : Κοινή Υπουργική Απόφαση Ν. : Νόμος ΟΠΣ : Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Π.Δ. : Προεδρικό Διάταγμα Π.Ε. : Πρότυπα Εγκαταστάσεων (οδών) Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. : Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών Π.Ο. : Πρότυπα Οδοποιίας Π.Τ. : Πρότυπα Τεχνικών Έργων (οδών) R.T.S. (systems): Τηλεματικά Συστήματα Οδικών Μεταφορών Τ.Α.Σ. : Τηλεχειρισμός Ακουστικής Συχνότητας Φ.Ε.Κ. : Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως U.P.S. : Αδιάλειπτη Παροχή ισχύος (ηλεκτρικού ρεύματος) Σελίδα 16

18 V.M.S. : Σήματα Μεταβαλλόμενης Ένδειξης Α.Σ.Ι.Δ. : Αυτόματο Σύστημα Ισόπεδων Διαβάσεων Α.Κ.Α.Τ. : Ανάλυση Κατ Αποκοπήν Τιμήματος Π.Ε.Π. : Πρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας Π.Ε.Φ.Ο.Π.Ε. : Πρόβλεψης και Ελέγχου της Φυσικής και Οικονομικής Προόδου του Έργου Β.Π.Ε. : Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών Π.Π.Ε. : Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου Υ/Σ : Υποσταθμός Π.Π.Ε. : Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου ΕΓΕ : Εναέρια Γραμμή Επαφής ΡΕ : Ρύθμιση Έλξης ΣΚΑ : Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών Υ.Σ.Γ. : Υφιστάμενη Σιδηροδρομική Γραμμή Σ.Γ.Υ.Τ. : Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων Συντμήσεις σχετικά με την ΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΥΓΕΙΑ: Δ.Ε. : Διοίκηση Έργου Δ.Π.Α. : Δήλωση Πολιτικής Ασφάλειας Ε.Μ.Α. : Επιθεωρητής Μηχανικός Ασφάλειας Η.Μ.Α. : Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας H.S.E. : Health & Safety Executive (Αγγλική Επιθεώρηση Εργασίας) Μ.Α.Π. : Μέσα Ατομικής Προστασίας Μ.Δ.Α. : Μονάδα Διαχείρισης Ασφάλειας Σ.Α.Υ. : Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας Σ.Ε.Α. : Συστηματικός Έλεγχος Ασφάλειας Σ.Σ.Κ. : Συντονιστής Κατασκευής ΣυΔιΑ : Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τ.Α. : Τεχνικός Ασφάλειας Υ.Δ.Α. : Υπεύθυνος Διαχείρισης Ασφάλειας Φ.Α.Υ. : Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας Κ.Ε.Π.Ε.Κ. : Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου Σ.Ε.Π.Ε. : Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Σελίδα 17

19 ΑΡΘΡΟ 4: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 4.1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Χωρίς να απομειούται η ισχύς των αναφερομένων στο Άρθρο 6 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α της Διακήρυξης αναφορικά με την επίσημη γλώσσα επικοινωνίας της Σύμβασης, ισχύουν και τα παρακάτω: (I) Εκθέσεις, υπολογισμοί και σχέδια που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, θα υποβάλονται τόσο στη γλώσσα του πρωτοτύπου όσο και στην Ελληνική. Ειδικά για τα σχέδια και τους υπολογισμούς είναι δυνατή η δίγλωσση αναγραφή. (II) Για τα κατασκευαστικά σχέδια και ογκώδεις υπολογισμούς είναι δυνατόν, έπειτα από έγκριση της Υπηρεσίας: (i) Να συντάσσονται στην Αγγλική γλώσσα ή (ii) να γίνονται σποραδικές μεταφράσεις. (iii) Αποτελέσματα από ηλεκτρονικό υπολογιστή δύναται να μεταφράζονται κατά κωδικοποιημένο τρόπο Η επίσημη επικοινωνία της Σύμβασης θα πραγματοποιείται εγγράφως Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας (τηλεφωνική, ηλεκτρονική κτλ) επιτρέπεται στον βαθμό που εξυπηρετεί την τήρηση των Συμβατικών Απαιτήσεων, ωστόσο τα αναφερόμενα εντός αυτής θα πρέπει να αποστέλονται και εγγράφως εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος προκειμένου να θεωρούνται επίσημα Επίσημη γλώσσα είναι η Ελληνική και σ αυτήν θα συντάσσονται όλα τα έγγραφα, η αλληλογραφία και λοιπά κείμενα Αναδόχου και Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν κείμενα συντεταγμένα σε περισσότερες της μίας γλώσσας, για κάθε περίπτωση ερμηνείας, επίσημη γλώσσα και υπερισχύουσα είναι η Ελληνική. 4.2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο Ανάδοχος, υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στην Υπηρεσία τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και τα Σελίδα 18

20 έγγραφα των διαφόρων Αρχών, σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφάλειας κλπ Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην Υπηρεσία το περιεχόμενο όλων των δικογράφων ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων που του κοινοποιούνται και αναφέρονται στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η υποχρέωσή του αυτή καλύπτει διαταγές και έγγραφα που εκδόθηκαν είτε από αρχές της ημεδαπής είτε της αλλοδαπής. Σελίδα 19

21 ΑΡΘΡΟ 5: ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 5.1 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο Ανάδοχος θεωρείται, κατά συμβατική έννοια, ότι κατά τη διαμόρφωση της Προσφοράς του έχει κάνει εξαντλητική μελέτη των διαθεσίμων στοιχείων, όπως προβλέπεται στη Διακήρυξη Δημοπρασίας. Ειδικότερα: Η Προσφορά που συνέταξε ο Ανάδοχος, αφορά όλες τις συνθήκες εκτέλεσης των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από τη Σύμβαση Κατά τη σύνταξη της Προσφοράς του ο Ανάδοχος ανέλυσε τα στοιχεία όχι μόνον ως μεμονωμένα αλλά και συνδυαστικά Στην Προσφορά του ο Ανάδοχος εκτίμησε επαρκώς περιθώρια ανακρίβειας / ανασφάλειας των διατιθέμενων από τον Κ.τ.Ε. σ αυτόν στοιχείων, καθώς και την ευαισθησία των στοιχείων εισόδου έναντι στοιχείων αμφιβόλου αξιοπιστίας, καθώς και έναντι των στατιστικών ιδιοτήτων υποσυνόλων των στοιχείων Επισημαίνεται ότι σε συγκεκριμένα τμήματα του έργου ενδέχεται να παρουσιάζονται δυσχέρειες προσπέλασης είτε λόγω εκτέλεσης αρκετών εργολαβιών στην περιοχή του έργου, είτε από την παρουσία δικτύων Ο.Κ.Ω., είτε και από την παρουσία υφιστάμενων κατασκευών, γεφυρών, τοίχων αντιστήριξης κλπ, είτε λόγω των ιδιαιτέρων αναγκών διατήρησης και εξασφάλισης της οδικής ή/και σιδ/κής κυκλοφορίας, αλλά και της ταχείας αποκατάστασης της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Οι παραπάνω δυσχέρειες είναι δυνατό να υποχρεώσουν τον Ανάδοχο, σε πολλές περιπτώσεις, να καταφύγει στην εφαρμογή αντιοικονομικών ή/και χρονοβόρων κατασκευαστικών μεθόδων, για να ανταποκριθεί στις ανάγκες κατασκευής των έργων με συνθήκες απόλυτης ασφάλειας για τις υπάρχουσες κατασκευές (διατηρούμενα οδοστρώματα, οχετοί, οδικές / σιδηροδρομικές σήραγγες, γέφυρες, τοίχους αντιστήριξης, σιδηροδρομική γραμμή κλπ.), τις τυχόν υπάρχουσες παραλλασσόμενες και νέες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. κλπ Όλες οι δυσχέρειες θα πρέπει να διαπιστωθούν με επιτόπου επίσκεψη των Διαγωνιζομένων στο έργο και με βάση και την παραπάνω αντίληψη, που θα αποκομίσουν, να διαμορφώσουν την Προσφορά τους Συνεκτιμωμένων των παραπάνω, η υποβολή της Προσφοράς από ένα Διαγωνιζόμενο αποτελεί ΑΜΑΧΗΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ότι, επισκέφθηκε την θέση των έργων και Σελίδα 20

22 ενημερώθηκε πλήρως και επί των κάθε είδους δυσχερειών, που παρουσιάζει η προσπέλαση των έργων, σε συνδυασμό και με την εδαφική σύσταση των χώρων εκτέλεσης και επί των δυσχεριών και λοιπών θεμάτων που δύναται να επηρεάσουν την παροχή των εργασιών και κατά συνέπεια θα πρέπει να έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα κατά τη σύνταξη του χρονοδιαγράμματος του έργου και αναγνωρίζει ο Ανάδοχος ότι, δεν δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση ή/ και παράταση προθεσμιών από τους παραπάνω λόγους Κατόπιν των προαναφερομένων και των λοιπών όρων των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης θεωρείται, κατά συμβατική έννοια, ότι η Προσφορά του Αναδόχου έχει περιλάβει στο Συμβατικό του Αντάλλαγμα επαρκή περιθώρια για την αντιμετώπιση όλων των κινδύνων. 5.2 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο Ανάδοχος οφείλει, μετά την υπογραφή της Σύμβασης, (ή / και ακόμα και οι Διαγωνιζόμενοι, κατά τη φάση του Διαγωνισμού, εφ όσον το κρίνουν αναγκαίο), με δική του μέριμνα και δαπάνες, να επαληθεύσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και να εκτελέσει και τυχόν συμπληρωματικές έρευνες κλπ, για τη σωστή κατασκευή του έργου Η παραπάνω υποχρέωση του Αναδόχου δεν αφορά εκείνα από τα στοιχεία που δεν επηρεάζουν τη σωστή μελέτη και κατασκευή του έργου. 5.3 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ Στην περιοχή του Έργου, δεν αναμένεται να συναντηθούν αρχαιότητες, που θα αποτελούν θέμα ενδιαφέροντος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, δεδομένου ότι έχουν εκτελεσθεί ήδη από προηγούμενες εργολαβίες, χωματουργικές εργασίες σε σχέση με το αρχικό φυσικό έδαφος. Στην περίπτωση κατά την οποία, σε κάποια περιοχή, εκτιμηθεί αρμόδια ότι υπάρχει πιθανότητα συνάντησης αρχαιολογικών ευρημάτων τότε, ανάλογα με το είδος των εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν στη σχετική περιοχή, είναι δυνατό ο Ανάδοχος να υποχρεωθεί να εκτελέσει ένα πρόγραμμα διερευνητικών τομών για το οποίο θα πληρωθεί ιδιαιτέρως. Σελίδα 21

23 5.3.2 Η πυκνότητα των τομών και η φύση και έκταση των τυχόν ερευνητικών εργασιών, που πρόκειται να εκτελεσθούν στις σχετικές περιοχές, θα καθορισθεί από την Υπηρεσία και την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία. Οι τομές θα πρέπει να διενεργηθούν με προειδοποίηση προς την Επίβλεψη και την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Η προειδοποίηση θα είναι τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μόλις διαπιστώσει την ύπαρξη αρχαιοτήτων, να ειδοποιήσει την Υπηρεσία και την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία και να διακόψει αμέσως κάθε εργασία στην περιοχή των ευρημάτων, λαμβάνοντας συγχρόνως όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανέπαφη διατήρηση και διαφύλαξη των υπόψη αρχαιοτήτων Μετά τον πρώτο χαρακτηρισμό των ευρημάτων από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, θα δοθούν οδηγίες στον Ανάδοχο, είτε για τη συνέχιση των εργασιών, είτε για τη διενέργεια αρχαιολογικής έρευνας με δικά του μέσα και υπό την Επίβλεψη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, είτε για την προσωρινή διακοπή των εργασιών για το διάστημα κατά το οποίο η Αρχαιολογική Υπηρεσία θα διενεργεί έρευνες με δικά της μέσα και για τη μεταφορά του εξοπλισμού και του προσωπικού του σε άλλο μέτωπο εργασίας, με ανάλογη μετατροπή του χρονοδιαγράμματος Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος ώστε να μετακινεί, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, τον εξοπλισμό και το προσωπικό του, από το ένα μέτωπο εργασίας σε άλλο και να μειώνει με τον τρόπο αυτό τις καθυστερήσεις από τις αρχαιολογικές έρευνες Για την περίπτωση ερευνητικών εργασιών, που θα εκτελεσθούν από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να παρέχει τις απαιτούμενες διευκολύνσεις και να συντονίζει με αυτήν τις υπόλοιπες εργασίες του Όλα τα αρχαιολογικά ευρήματα, οποιασδήποτε φύσεως και αξίας, που ανακαλύπτονται κατά την εκτέλεση του Έργου, ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Σε κάθε περίπτωση ισχύει η Ελληνική Νομοθεσία Αναφορικά με προβλήματα καθυστερήσεων στις τμηματικές ή / και τη συνολική προθεσμία που θα προκύψουν λόγω συνάντησης αρχαιολογικών ευρημάτων θα γίνουν τα εξής : Σελίδα 22

24 (I) Εάν επηρεάζουν την κρίσιμη διαδρομή του χρονοδιαγράμματος κατασκευής, θα αντιμετωπίζονται με ανάλογη παράταση της συνολικής προθεσμίας περατώσεως του Έργου ή/ και της αντίστοιχης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας. (II) Εάν προκαλούν διακοπές των εργασιών μεγαλύτερες της μίας εβδομάδας, για μεμονωμένη διακοπή και/ ή συνολική διακοπή μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών, και δεν επηρεάζουν την κρίσιμη διαδρομή του χρονοδιαγράμματος, δεν θα επιφέρουν παράταση της συνολικής προθεσμίας του Έργου αλλά θα αντιμετωπίζονται με αναμόρφωση του χρονοδιαγράμματος και χορήγηση αποζημίωσης. (III) Εάν προκαλούν διακοπές των εργασιών ίσες ή μικρότερες της μιας εβδομάδας (για μεμονωμένη διακοπή) και/ή συνολική διακοπή ίση ή μικρότερη των έξι (6) μηνών και δεν επηρεάζουν την κρίσιμη διαδρομή του χρονοδιαγράμματος, θα αντιμετωπίζονται με αναμόρφωση του χρονοδιαγράμματος, χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας, ούτε αποζημίωση Εάν ο Ανάδοχος, έπειτα από εντολή της Υπηρεσίας, εκτελεί ο ίδιος αρχαιολογικές έρευνες υπό την Επίβλεψη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, θα πληρώνεται απολογιστικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 12. Σελίδα 23

25 ΑΡΘΡΟ 6: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 6.1 ΖΩΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρεται ενδεικτική Νομοθεσία: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΑΡΘΡΟ Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις. Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις. Παρέχονται διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων των Ν-2052/92 και Ν- 2040/92, οι οποίες ρυθμίζουν θέματα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων. Προσαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων στο Σύνταγμα. Ν.2052/92 6, παρ. 20.α Ν.2366/95 1, παρ. 2 Ν.2576/98 7, παρ.6 Εγκ-Δ12/Ο/35572/92 - Ν.2882/01 - Ν.2985/ Για το σύνολο της εδαφικής ζώνης, που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου, οι απαραίτητες απαλλοτριώσεις έχουν συντελεστεί Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 7 του Ν.2576/98 οι απαλλοτριώσεις, που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε., πραγματοποιούνται μεν υπέρ του Ο.Σ.Ε., αλλά με δαπάνες και μέριμνα της ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Επομένως, όπου στα παρόντα Συμβατικά Τεύχη γίνεται αναφορά στον Κ.τ.Ε., νοείται η ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε., εκτός των απαλλοτριώσεων για τις οποίες νοείται ο Ο.Σ.Ε., υπέρ του οποίου συντελείται η απαλλοτρίωση με δαπάνες και μέριμνα της ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία [παράγρ. 20.β, άρθρου 6, Ν. 2052/92 (ΦΕΚ 94Α/5.6.92) "Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις", όπως συμπληρώθηκε για τα έργα Ο.Σ.Ε. με την παραγρ. 2, του άρθρου 1 του Ν.2366/95 (ΦΕΚ 256Α/ )] επιτρέπεται η προσωρινή κατάληψη αναγκαιουσών Σελίδα 24

26 εκτάσεων για την εκτέλεση των αναγκαιουσών ερευνών του προγράμματος ερευνών του Αναδόχου, ακόμη και χωρίς να έχει προκηρυχθεί η κήρυξη της απαλλοτρίωσης. Στην προκειμένη περίπτωση θεωρείται αναγκαία η συνδρομή της Υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της παρούσας παραγράφου είναι δυνατόν να προσκρούει σε περιορισμούς, όπου υπάρχουν κτίσματα και λοιπά επικείμενα Ο διαθέσιμος χώρος που θα δοθεί στον Ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου είναι ο απαιτούμενος για την ολοκλήρωση των εργασιών της σύμβασης. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να απαιτήσει αύξηση του διατιθέμενου χώρου από τον Κ.τ.Ε. και όλες οι ενέργειες που τυχόν θα γίνουν από τον Ανάδοχο για την εξασφάλιση επιπλέον ζώνης θα γίνουν με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση, με μέριμνα και δαπάνες του, όλων των προσπελάσεων που απαιτούνται για την πρόσβαση στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπου η πρόσβαση είναι αδύνατη μέσω της υπάρχουσας ζώνης κατάληψης Στους παραχωρούμενους για την εκτέλεση εργασιών χώρους δεν έχουν περιληφθεί συγκεκριμένοι χώροι οι οποίοι να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, ως λατομεία αδρανών - δανειοθάλαμοι - αποθεσιοθάλαμοι χώροι απόθεσης προιόντων εκσκαφής και εργοταξιακοί χώροι (χώροι στάθμευσης οχημάτων ή / και μηχανημάτων, συνεργεία, γραφεία, αποθήκες, υπαίθριοι αποθηκευτικοί χώροι μικρών ποσοτήτων αδρανών ή / και άλλων υλικών, εγκαταστάσεις παραγωγής σκυροδεμάτων,θέσεις απόθεσης ακαταλλήλων ή πλεοναζόντων υλικών, φυτώρια κλπ.) Ο Κ.τ.Ε., ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για την απαλλοτρίωση πρόσθετων χώρων, στους οποίους ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει γραφεία, συνεργεία, αποθήκες, εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών ή/ και σκυροδεμάτων κλπ καθώς και για λατομεία αδρανών, δανειοθαλάμους, αποθεσιοθαλάμους, χώρους απόθεσης προιόντων εκσκαφής, θέσεις απόθεσης ακαταλλήλων ή πλεοναζόντων υλικών, φυτώρια Οι αναφερόμενοι στις παραγράφους και χώροι, όσοι απαιτηθούν, θα πρέπει να ελευθερωθούν και να ενοικιασθούν ή / και να αγορασθούν από τον Ανάδοχο, με αποκλειστική του μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη. Σελίδα 25

27 Για οποιεσδήποτε συμπληρωματικές επιφάνειες, που τυχόν προκύψουν ως αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων στη ζώνη κατασκευής αυτών και εφόσον εγκριθεί η αναγκαιότητα από την Υπηρεσία, η Υπηρεσία θα δώσει εντολή στον Ανάδοχο να συντάξει το σχετικό συμπληρωματικό κτηματολόγιο, μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία Εν συνεχεία, μετά την υποβολή του κτηματολογίου, μετά των σχετικών κτηματολογικών πινάκων και μετά την έγκριση αυτού, η Υπηρεσία θα προωθήσει σε συντέλεση την απαλλοτρίωση, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες της και θα αποδώσει τις σχετικές επιφάνειες στον Ανάδοχο, ελεύθερες, για εκτέλεση των έργων Στην περίπτωση κατά την οποία δεν συντελεσθούν οι απαλλοτριώσεις / ενοικιάσεις εγκαίρως, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Κ.τ.Ε. θα εξετάσει το αναγκαίο της χορήγησης παράτασης στις τμηματικές ή/και στη συνολική προθεσμία. 6.2 ΠΑΣΣΑΛΩΣΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ Στην περίπτωση κατά την οποία απαιτηθεί η πασσάλωση αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης του φυσικού εδάφους έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα παρακάτω: Η αποτύπωση της μορφής του φυσικού εδάφους θα γίνει σύμφωνα με την προδιαγραφή ΠΨΥΜΟ που εγκρίθηκε με την απόφαση ΔΜΕΟ/β/60/ και τα αποτελέσματά της θα παραδοθούν στην Υπηρεσία σε CD Η/Υ με τη μορφή αρχείων DXF Πριν από την έναρξη εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει, για όλο το έργο την αποτύπωση της μορφής του φυσικού εδάφους (π.χ. αναπασσάλωση άξονα στα τμήματα που έχει γίνει πασσάλωση, πασσάλωση στα τμήματα που ο άξονας έχει προσδιορισθεί αναλυτικά χωρίς να έχει πασσαλωθεί επί του εδάφους, έλεγχος υπαρχουσών υψομετρικών αφετηριών ή και εγκατάσταση νέων, εφόσον τούτο απαιτείται, αναγκαίος τριγωνισμός τριγωνομετρικού δικτύου, λήψη διατομών κλπ.) σε όλο το εύρος κατάληψης του έργου Οι τυχόν αναγκαίες εργασίες συμπληρωματικών αποτυπώσεων θα ελέγχονται κατά την εκτέλεσή τους από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και θα παραλαμβάνονται από αυτήν με σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου. Οι ανωτέρω εργασίες ελέγχου και παραλαβής θα πραγματοποιούνται από κλιμάκιο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που Σελίδα 26

28 θα περιλαμβάνει τον Επιβλέποντα καθώς και έμπειρους για το υπόψη αντικείμενο τεχνικούς, τα μέλη του οποίου (κλιμακίου) θα είναι συνυπεύθυνα για την ορθότητα της μορφής του φυσικού εδάφους Υπογεγραμμένα και θεωρημένα αντίγραφα των στοιχείων της αποτύπωσης και του πρωτοκόλλου παραλαβής θα υποβάλλονται εγκαίρως στην Υπηρεσία Αν απαιτηθεί, και διαμόρφωση Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους θα προσδιορισθεί και η σχετική προθεσμία ολοκλήρωσης και υποβολής του. 6.3 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ (Δεν εφαρμόζεται) Στα έργα της παρούσας σύμβασης συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή και τοποθέτηση Δεικτών Οριοθέτησης της Απαλλοτριωμένης Ζώνης (Δ.Ο.Α.Ζ.) των έργων. Η τοποθέτηση των Δ.Ο.Α.Ζ. θα γίνεται σε κάθε σημείο θλάσης της γραμμής απαλλοτρίωσης και το πολύ ανά 50 μ., μεταξύ τους. Η πληρωμή για την κατασκευή των Δ.Ο.Α.Ζ. είναι ανηγμένη στην Προσφορά Οι δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης θα κατασκευασθούν από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας Β15 (οπλισμός 4Φ8 + συνδετήρες Φ6/15). Οι διαστάσεις τους θα είναι 0,20 Χ 0,20 Χ 0,75 μ. Οι δείκτες θα πακτώνονται μέσα σε βάση από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας Β5, διαστάσεων 0,40 Χ 0,40 Χ 0,50 μ., κατά τέτοιο τρόπο ώστε το άλλο τους άκρο να εξέχει από το έδαφος κατά 0,40 μ. Η κατασκευή θα γίνεται με την μέθοδο της προκατασκευής για την επίτευξη δεικτών της ίδιας ποιότητας, σχήματος και όψης. Τα σχέδια που θα υποβάλει ο Ανάδοχος θα πρέπει να τύχουν της έγκρισης της Υπηρεσίας. 6.4 ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Οποιοσδήποτε χώρος που απαλλοτριώνεται ανήκει κατά κυριότητα στον Κ.τ.Ε. και η απαλλοτρίωση θα γίνεται υπέρ αυτού Ο Κ.τ.Ε. προτίθεται να κάνει χρήση των δυνατοτήτων του άρθρου 6, παρ. 20.α του Ν. 2052/92, όπως συμπληρώθηκε για τα έργα Ο.Σ.Ε. με την παραγρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.2366/95 (ΦΕΚ 256/Α/ ) («ΕΠΙΤΑΞΗ») και για τις περιπτώσεις χώρων που ανήκουν στο Δημόσιο για χρήση λατομείου, δανειοθαλάμου, αποθεσιοθαλάμου κλπ., χωρίς όμως να δεσμεύεται για την αποτελεσματικότητά τους. Σελίδα 27

29 6.4.3 Η κυριότητα (ιδιοκτησία) όλων των χώρων και κατασκευών, περιλαμβανομένων και του εξοπλισμού, εγκαταστάσεων κλπ. του έργου ανήκει στον Κ.τ.Ε Ως χώροι, χρησιμοποιούμενοι από τον Ανάδοχο της Σύμβασης, νοούνται όλοι οι χώροι που είναι δημόσιοι ή θα απαλλοτριωθούν και χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του Έργου. Εξαιρούνται οι χώροι τους οποίους τυχόν θα αγοράσει ο Ανάδοχος, έστω και αν ο σκοπός της αγοράς συνδέεται με κάποια ανάγκη του Έργου, και βρίσκονται εκτός της ζώνης κατασκευών, εξοπλισμού κλπ. του Έργου. Σελίδα 28

30 ΑΡΘΡΟ 7: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 7.1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Στον πίνακα αναφέρεται η σχετική Νομοθεσία: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης Ν.3669/ Για την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει και να καταθέσει εγγύηση για την «καλή εκτέλεση» γραμμένη στα ελληνικά ή τουλάχιστον συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση (δηλαδή του Υπουργείου Εξωτερικών, ή Ελληνικής Προξενικής Αρχής ή Έλληνα Δικηγόρου) Για την εγγύηση «καλής εκτέλεσης» ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β της Διακήρυξης του Έργου Σε περίπτωση αμφιβολιών για την εγκυρότητα της εκδότριας Τραπέζης αποφαίνεται γραπτά η Τράπεζα της Ελλάδος. Το ίδιο ισχύει και για τις Εγγυητικές Επιστολές αντικατάστασης παρακράτησης από το λαβείν του Αναδόχου Η Εγγυητική Επιστολή πρέπει απαραίτητα: (I) Να αναφέρει την επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση της Επιχείρησης ή Κοινοπραξίας υπέρ της οποίας εκδίδεται. (II) Να αναφέρει τον τίτλο του έργου: «ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ Ν. ΙΚΟΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» Α.Δ (III) Να απευθύνεται προς την ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.. (IV) Να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη του Έργου. (V) Να αναφέρει το ποσό της εγγύησης. Σελίδα 29

31 (VI) Να αναφέρει τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από τα δικαιώματα της διζήσεως και διαιρέσεως καθώς και από τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 852, 853, 855, 862, 863, 864, 867, 868 και 859 του Αστικού κώδικα. (VI) Να αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωση του εγγυητή να καταβάλει το ποσό της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση. (VII) Να αναφέρεται, ότι η υποχρέωση του εγγυητή, που απορρέει από τις εγγυητικές επιστολές, είναι αορίστου χρόνου και θα λύνεται μόνο κατά την επιστροφή τους και ύστερα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση του Κ.τ.Ε Στο κείμενο της εγγύησης «καλής εκτέλεσης» θα περιλαμβάνεται ο πρόσθετος ακόλουθος όρος: «Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας». Το ίδιο ισχύει και για τις Εγγυητικές Επιστολές αντικατάστασης παρακράτησης από το λαβείν του Αναδόχου Σε περίπτωση Αναδόχου Κοινοπραξίας, η(οι) Εγγύηση(εις) «Καλής Εκτέλεσης» παρέχεται(ονται) κοινά για όλους τους κοινοπρακτούντες Όλες οι εγγυητικές επιστολές θα είναι απεριόριστης χρονικής ισχύος. Ωστόσο επιτρέπεται η ισχύς της εγγύησης καλής εκτέλεσης να περιορίζεται από την πραγματοποίηση των γεγονότων που, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω, συνεπάγονται μείωση ή και επιστροφή αυτής της εγγύησης Ο χρόνος υλοποίησης της μείωσης των εγγυήσεων και της έκδοσης ειδοποίησης προς την εκδότρια Τράπεζα ή επιστροφής παρακρατημένου ποσού, θα είναι το πολύ δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες Διευκρινίζεται ότι από το λαβείν του Αναδόχου ή ελλείψει τοιούτου, από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ο Κ.τ.Ε. θα παρακρατεί ή θα εκπίπτει, οποιοδήποτε ποσό οφείλεται από τον Ανάδοχο: (I) Στον Κ.τ.Ε. για επιβληθείσες ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στα Τεύχη Δημοπράτησης. Σελίδα 30

32 (II) Στον Κ.τ.Ε. και ειδικότερα σε φορείς του Ελληνικού Δημοσίου ή Δημοτικές Aρχές, ως πρόστιμο(α) που έχει(ουν) καταλογισθεί (π.χ. για παράβαση διατάξεων περιβαλλοντικής προστασίας) και ο Ανάδοχος δεν έχει καταβάλει εμπρόθεσμα. (III) Σε ασφαλιστικούς οργανισμούς / εταιρείες, είτε ασφάλισης προσωπικού ή σε εταιρείες που έχουν εκδώσει τα ασφαλιστήρια του άρθρου 20 της παρούσας Ε.Σ.Υ.. (IV) Σε επιδικασθείσες εις βάρος του Κ.τ.Ε. ή/και του Αναδόχου αποζημιώσεις τρίτων, εφόσον ο Ανάδοχος δεν τις καταβάλλει εμπρόθεσμα Οι μειώσεις των εγγυήσεων δεν θα γίνονται, ή θα γίνονται σε ανάλογα μειωμένο ύψος, αν συντρέχουν οι περιπτώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. Σελίδα 31

33 ΑΡΘΡΟ 8: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 8.1 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη να χρησιμοποιήσει τα τυχόν καλυπτόμενα με δίπλωμα / πιστοποιητικό ευρεσιτεχνίας (δηλ. πατενταρισμένα) υλικά, μεθόδους, διαδικασίες κλπ. κατά νόμιμο τρόπο, καταβάλλοντας και όλα τα σχετικά δικαιώματα. Επί πλέον ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη τα σχετικά συμβόλαια / συμφωνητικά: (I) Να τα υποβάλει στην Υπηρεσία μέσα σε ένα μήνα από τη σύναψή τους. (II) Να περιλαμβάνουν ανέκκλητους όρους, ανάλογους προς τους αναφερόμενους στα αντίστοιχα άρθρα της παρούσας. (III) Να περιλαμβάνουν ως ανέκκλητο όρο ότι η ενδεχόμενη παραβίαση - από οποιονδήποτε από τους συμβαλλόμενους - νομικών περιορισμών διεθνών, ή της χώρας προέλευσης, δεν γεννά οποιαδήποτε ευθύνη για τον Κ.τ.Ε Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράτυπη ή παράνομη χρησιμοποίηση υλικών ή μεθόδων ή μελετών ή μηχανημάτων κλπ., που καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας Εάν ο Ανάδοχος παραλείψει σκόπιμα ή αθέλητα να αποκτήσει με ορθό και νόμιμο τρόπο τα δικαιώματα χρήσης, η παράλειψη αυτή θεωρείται αντισυμβατική συμπεριφορά και επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις: (I) Ο Κ.τ.Ε. δικαιούται με μονομερή ενέργειά του να του παρακρατήσει από τον πρώτο επόμενο λογαριασμό ή να εκπέσει από τις εγγυήσεις για καλή εκτέλεση, το ποσό που αντιστοιχεί στα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή το ποσό στο οποίο τυχόν θα καταδικαστεί ή συγκαταδικασθεί από τον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Τούτο ισχύει έστω και αν η σχετική δίκη δεν έχει τελεσιδικήσει. Ο όρος της παρούσας παραγράφου δύναται να τροποποιηθεί, αν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει και την περίπτωση αυτή. (II) Ο Κ.τ.Ε. δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για ηθική βλάβη. Σελίδα 32

34 Ο Ανάδοχος και ο Κ.τ.Ε. δικαιούνται να καλύψουν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μεθόδους κατασκευής, συντήρησης, λογισμικό κ.τ.λ., από κοινού ή χωριστά, τηρούντες τις αρχές της πνευματικής ιδιοκτησίας Μέθοδοι, λογισμικό και άλλα που έχουν καλυφθεί με διπλώματα ευρεσιτεχνίας από και υπέρ του Αναδόχου και τα οποία χρησιμοποιούνται για τις εργασίες της Σύμβασης, θα μεταβιβασθούν αχρεωστήτως στον Κ.τ.Ε. Η εν λόγω μεταβίβαση θα γίνει αμέσως μετά τη λήξη της βεβαίωσης περάτωσης εργασιών αυτοτελών τμημάτων ή / και του συνόλου του Έργου. 8.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Οι Εργασίες ανήκουν στον Κ.τ.Ε. κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και είναι ελεύθερες παντός βάρους ή δικαιώματος τρίτου Ο Ανάδοχος θα αποζημιώσει και θα απαλλάξει τον Κ.τ.Ε. ή / και τους προστηθέντες σε αυτόν από οποιαδήποτε αξίωση ή υποχρέωση που θα απορρέει από την προσβολή οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων (όπως π.χ. ενδεικτικά ευρεσιτεχνίας, σήματος, βιομηχανικού σχεδίου κλπ) και θα προέρχεται από την εκ μέρους του Κ.τ.Ε. κατοχή, χρήση και εκμετάλλευση οποιασδήποτε Εργασίας. Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει, εντός ενός (1) μήνα από τη σύναψή τους, στην Υπηρεσία όλα τα συμβόλαια / συμφωνητικά ευρεσιτεχνίας, στα οποία οφείλει να περιλαμβάνει ανέκκλητους όρους αναφορικά με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας της Σύμβασης Ο Ανάδοχος σε περίπτωση που εγερθεί οποιαδήποτε παρόμοια αξίωση τρίτου δικαστικώς ή εξωδίκως που θα αφορά σε προσβολή οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας του τρίτου εκ της χρησιμοποιήσεως Εργασιών εκ μέρους του Κ.τ.Ε., θα πρέπει να λάβει με δικές του δαπάνες και έξοδα όλα τα απαραίτητα μέτρα προς διευθέτηση της ασκηθείσης αξιώσεως και προς επίλυση του δημιουργηθέντος θέματος προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκ μέρους του Κ.τ.Ε. χρήση και εκμετάλλευση της συγκεκριμένης Εργασίας. Ειδικότερα: (I) Αν για την ως άνω προσβολή έχει ασκηθεί αγωγή κατά του Κ.τ.Ε. ή έχει αρχίσει κατ αυτών οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία, ο Ανάδοχος θα αναλάβει με δικά του έξοδα και δαπάνες ολόκληρο τον δικαστικό αυτόν αγώνα και συγκεκριμένα θα έχει τον πλήρη έλεγχο της υπερασπίσεως. Στην περίπτωση αυτή η μόνη Σελίδα 33

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Κάθετος Άξονας 75 Εγνατίας Oδού: Κομοτηνή Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα Ολοκλήρωση Ανατολικής Χάραξης από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 6+300 (75.0)» 21.000.000,00 (με ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ. : 28310 40002 fax : 28313 41313 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑ- ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑ- ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑ- ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Ταχ. /νση: Λιμένας Θάσου Τ.Κ. 64004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Κατασκευή Νοτιοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από 2 ο Γυµνάσιο Ελασσόνας έως οδό ηµητρίου Ελασσόνας (LKM 26.00)» 1.210.000 Ευρώ Απρίλιος 2010 K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C02\LKM

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B03

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ:"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Eγνατία Οδός: Ανάπτυξη εφαρμογών SCADA/TMS και εκτέλεση υπολειπόμενων Η/Μ εργασιών στο τμήμα Α/Κ Ηγουμενίτσας έως Α/Κ Ιωαννίνων (1.1.2-2.1)» 11.900.000 Ευρώ Ιούλιος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: KATAΣΚΕΥΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ- ΔΗΜ.ΚΟΙΝ. ΑΝΑ ΛΙΟΣΙΩΝ (Π.Ε. ΚΕΝΤΡΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΤΕΛΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) 1. ΓΕΝΙΚA 1.1 Αντικείμενο Το παρόν τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΣΗ: Κ.Φ. 122 Ε ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30 Ταχ. Κώδικας: 104-38. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: 3/2015 ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΆΡΘΡΟ 1 Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΆΡΘΡΟ 2 Ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΆΡΘΡΟ 3 Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΆΡΘΡΟ 4 Ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :«Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι-Καλέντζι» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΚΑΙ Τ.Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) Σελίδα 1 από 49 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΚΑΙ Τ.Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Υ Ρ14 2

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Υ Ρ14 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ «Καθαρισµός ρεµάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Υ Ρ14»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η α.α.../2013

Μ Ε Λ Ε Τ Η α.α.../2013 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Δ/ΝΣΗ TEXNΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η α.α.../2013 ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.981,56 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ Δ. Ε. Τ Ρ Ι Γ Λ Ι Α Σ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ Δ. Ε. Τ Ρ Ι Γ Λ Ι Α Σ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ Δ. Ε. Τ Ρ Ι Γ Λ Ι Α Σ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 53/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡ/ΣΜΟΣ: 425.000 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα