ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ 2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ 2006"

Transcript

1 Α. Αναγκαία εισαγωγική παρατήρηση ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ 2006 Κάθε αλλαγή του συστήµατος εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. και στα Τ.Ε.Ι., εκτός από τις κλασσικές και γνωστές διαφοροποιήσεις που δηµιουργεί, επιφέρει και δυσκολία στον προσδιορισµό έστω και προσεγγιστικά των προβλεπόµενων βάσεων εισαγωγής. Βασική αιτία αυτής της αδυναµίας είναι η έλλειψη στατιστικής προϊστορίας στοιχείων πάνω στα οποία µπορεί ο ερευνητής να θεµελιώσει τα συµπεράσµατά του. Για τον λόγο αυτόν φέτος, παρόλο που η βαθµολογική οροφή παραµένει η ίδια και ο τρόπος υπολογισµού των µορίων γίνεται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και τις περασµένες χρονιές, η θεώρηση των περσινών βάσεων ως αφετηρία προσεγγιστικού υπολογισµού των νέων βάσεων, κρίνεται επικίνδυνη και σε πολλές περιπτώσεις αναξιόπιστη. Στο συµπέρασµα αυτό καταλήξαµε ύστερα από µια ρεαλιστική αντιµετώπιση της βαθµολογικής συγκοµιδής των περσινών και φετινών υποψηφίων. Με πλήρη αίσθηση ευθύνης απέναντι στους µαθητές και τους γονείς τους που αγωνιούν την περίοδο αυτή, καθοριστική για το µέλλον, προσεγγίσαµε, όσο µπορούσαµε πιο ρεαλιστικά, τις αναµενόµενες βάσεις, διατηρώντας τις επιφυλάξεις µας που σχετίζονται µε παράγοντες αστάθµητους και άγνωστους για τη µέχρι τώρα εµπειρία µας. Για το λόγο αυτό προτείνουµε στους µαθητές µας να συµπληρώσουν το Μηχανογραφικό τους ελτίο µε περισσή προσοχή προτάσσοντας τις επιθυµίες, τις κλίσεις τους και λιγότερο τη βαθµολογική τους επίδοση, και ασφαλώς µε την καθοδήγηση των οργανωµένων φροντιστηρίων. Β. Σύστηµα Εξοµοίωσης Υπολογισµού Βάσεων (ΣΕΥΒ) Το ΣΕΥΒ για την πρόβλεψη των Βάσεων για το έτος 2006 έλαβε υπόψη τις προτιµήσεις των µαθητών κατά τα έτη 2003, 2004, 2005, τον αριθµό των εισακτέων ανά σχολή, τα στατιστικά του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για τους βαθµούς πρόσβασης και τα στατιστικά για τις βαθµολογίες στα µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας. Αναλυτικότερα το ΣΕΥΒ χρησιµοποιεί στοιχεία όπως ο αριθµός των φετινών υποψηφίων, τα ποσοστά επί τοις εκατό των υποψηφίων που έχουν επιλέξει κάθε κατεύθυνση, τα ποσοστά των µαθητών σε κάθε κατεύθυνση ανά βαθµολογική κλίµακα και τις διαθέσιµες θέσεις ανά σχολή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης το τρέχον έτος. Τα στοιχεία αυτά σε συνδυασµό µε ένα σύνολο ορθολογικών εκτιµήσεων όσον αφορά τις επιλογές των υποψηφίων που έχουν προκύψει από τη µελέτη των προτιµήσεων προηγούµενων ετών και τη συνάφειά τους σε σχέση µε 1

2 τις τρέχουσες τάσεις, συνυπολογίζονται για την κατανοµή των µαθητών σε σχολές όπως ακριβώς γίνονται στην πραγµατικότητα. Η προσέγγιση στις πραγµατικές συνθήκες επιτυγχάνεται µε τη χρήση αλγορίθµων τυχαιοποίησης (randomization algorithms), οι οποίοι εξοµοιώνουν την κατανοµή βαθµολογιών σε κάθε µαθητή ανά επιστηµονικό πεδίο αφού το σύστηµα ουσιαστικά παίζει το ρόλο του κάθε µαθητή στον καθορισµό των προτιµήσεων του. Βασικό συστατικό στοιχείο της σωστής προσέγγισης είναι η ακρίβεια των στατιστικών στοιχείων που προέρχονται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ.. Γ. Ειδικές παρατηρήσεις και συµπεράσµατα Αυξοµειώσεις αναµένονται στις βάσεις των σχολών για το Πιο συγκεκριµένα θα έχουµε: Αύξηση των βάσεων στο 1ο επιστηµονικό πεδίο ενδεικτικά αναφέρουµε ότι οι υποψήφιοι της θεωρητικής κατεύθυνσης µε βαθµούς πρόσβασης από 16 έως 20 αυξήθηκαν σε σχέση µε πέρυσι κατά 1415! Το µέτρο της αύξησης θα είναι κατά µέσο όρο µόρια. Μείωση των βάσεων στο 2ο και 4ο επιστηµονικό πεδίο η οποία θα κλιµακώνεται από 100 µόρια στις υψηλόβαθµες σχολές και θα µεγιστοποιείται στις χαµηλόβαθµες φθάνοντας σε ορισµένες περιπτώσεις και τα 800 µόρια το συµπέρασµα προκύπτει από το γεγονός ότι η ποσόστωση των µαθηµάτων αυξηµένης βαρύτητας είναι αυξηµένη σηµαντικά σε σχέση µε το Μικρή µείωση των βάσεων στις υψηλόβαθµες σχολές του 3ου επιστηµονικού πεδίου, σταθερότητα στις µεσαίες και σηµαντική άνοδος στα χαµηλόβαθµα ΤΕΙ του πεδίου, τα οποία επιλέγονται από τη µεγάλη µερίδα των υποψηφίων που έχουν χαµηλές επιδόσεις (10 έως 12 βαθµό πρόσβασης) και έχουν επιλέξει το µάθηµα της Βιολογίας της γενικής παιδείας. Τέλος, στο 5ο επιστηµονικό πεδίο οι καλές επιδόσεις των υποψηφίων στα µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας (Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας και Μαθηµατικά γενικής παιδείας) δηµιουργούν τάσεις ανόδου και στις υψηλόβαθµες σχολές αλλά και στις σχολές της µεσαίας ζήτησης που κυµαίνονται από µόρια. Η αύξηση αυτή όµως θα παρουσιάσει απόσβεση και ίσως και οριακές µειώσεις στα τµήµατα που είναι λίγο πάνω ή λίγο κάτω από τα µόρια. Πιο ειδικές παρατηρήσεις που έχουν ληφθεί υπόψη στη διαµόρφωση και στάθµιση των αναµενόµενων βάσεων εισαγωγής είναι: Τα µαθήµατα γενικής παιδείας που εξαιρέθηκαν µε την µείωση των εξεταζόµενων µαθηµάτων και η µεγαλύτερη ποσόστωση των µαθηµάτων 2

3 αυξηµένης βαρύτητας συµβάλλουν καθοριστικά και δηµιουργούν νέα δεδοµένα. Οι φετινοί υποψήφιοι δεν έχουν βαθµό πρόσβασης από την Β Λυκείου αυτό δηµιουργεί από µόνο του µια µικρή αλλά σίγουρα πτωτική τάση, που συνεκτιµάται ιδίως στις υψηλόβαθµες σχολές. Η τάση επιλογής Παιδαγωγικών Σχολών ενισχύεται και επεκτείνεται και στα τµήµατα της Προσχολικής Αγωγής µε αυτό το δεδοµένο οι αυξήσεις πιθανό να υπερβούν και τις εκτιµήσεις που ακολουθούν! Για τις σχολές που δεν συµπεριλαµβάνονται στον πίνακα προβλέπεται η βάση τους να είναι κάτω από µόρια. Όσοι µαθητές έχουν συγκεντρώσει πάνω από µόρια ή έχουν βαθµό πρόσβασης πάνω από 10, µπορούν να εισαχθούν σε οποιαδήποτε από αυτές τις σχολές αρκεί να την έχουν δηλώσει στις προτιµήσεις τους.. Επίλογος Η διαδικασία της συµπλήρωσης του µηχανογραφικού δελτίου υποστηρίζεται µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών αλλά και µε σύγχρονα εργαλεία συµβουλευτικής, δωρεάν για όλους τους υποψηφίους από τα φροντιστήρια. Στο χρονικό διάστηµα 10 έως 21 Ιουλίου, τα 2500 ανοικτά φροντιστήρια της χώρας είναι σταθµοί πληροφόρησης και συµβουλευτικής για την ορθή συµπλήρωση του µηχανογραφικού δελτίου. Οι Έλληνες Εκπαιδευτικοί Φροντιστές µε την συνεργασία ειδικών συµβούλων επαγγελµατικού προσανατολισµού συµβάλλουν µε το αίσθηµα ευθύνης του µαχόµενου δασκάλου στην ενηµέρωση και την κρίσιµη επιλογή των εφήβων µαθητών της χώρας. Οµάδα Εργασίας Ο.Ε.Φ.Ε. Για τη διαµόρφωση των αναµενόµενων βάσεων και τις οδηγίες ορθής συµπλήρωσης του µηχανογραφικού δελτίου συνεργάσθηκαν οι φροντιστές κ.κ. Νίκος Κουβουτσάκης, Κώστας Πετρόπουλος, Απόστολος Κουτρουµπέλης, Τάκης Πάπιστας, Γιώργος Χασιακής και Γιώργος Χατζητέγας. 3

4 ΣΧΟΛΗ Αναµενόµενη Βάση 2006 Βάση 2005 ΙΑΦΟΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ε.Κ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥ ) ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε.Κ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε.Κ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε.Κ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ε.Κ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ) Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε.Κ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε.Κ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε.Κ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡ ΙΤΣΑ) ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΕΛΠΙ ΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) Ε.Κ

5 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΕΜΠ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΛHPOΦOPIΚHΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ (ΣΝ ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) Ε.Κ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥ ) Ε.Κ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) Ε.Κ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ MHXANIΚΩN ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ (ΣΝ ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΕΥΕΛΠΙ ΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ Ε.Κ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

6 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ (ΣΝ ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Κ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΣΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΕΛΠΙ ΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ ΙΕΘΝΩΝ & EYPΩΠAΪΚΩN ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α) ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΒΕΡΟΙΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Σ.Μ.Υ.Ν ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟ ΟΣ) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΕΜΠ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)

7 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Ε ΕΣΣΑ) ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΦΠΨ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ) ΑΘΗΝΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΙΕΘΝΩΝ & EYPΩΠAΪΚΩN ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΟΠΛΑ ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΛΑΜΙΑ) ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ Ε.Κ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥΡΟΣ) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΤΡΙΠΟΛΗ) Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΛΙΒΑ ΕΙΑ) ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

8 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ε.Κ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΤ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΕΥΕΛΠΙ ΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ Ε.Κ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΏΝ (ΣΝ ) ΜΑΧΙΜΟΙ Ε.Κ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ. Υ.Α) Ε.Κ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ) ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Σ.Μ.Υ.Ν Ε.Κ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟ ΟΣ) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ

9 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & Υ ΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΡΑ ΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ε.Κ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ Ε.Κ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑ Α) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Ε.Κ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΤ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ Ε.Κ

10 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

11 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΑΣ Η εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, όσων από τους υποψηφίους επιθυµούν αλλά και µπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση, αποτελεί ένα γεγονός καθοριστικό για την µετέπειτα επαγγελµατική τους σταδιοδροµία αλλά και για το µέλλον τους γενικότερα. Γι αυτό και η συµπλήρωση του µηχανογραφικού δελτίου θα πρέπει να γίνεται υπεύθυνα, µε περίσκεψη και σοβαρότητα και αφού πρώτα συνεκτιµηθούν δεδοµένα που αφορούν: Τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις, την προσωπικότητα αλλά και τις δυνατότητες του υποψηφίου. Το βαθµό δυσκολίας εισαγωγής στα τµήµατα επιλογής του, σε σχέση µε τις ατοµικές του επιδόσεις. Την ενηµέρωση για τα προγράµµατα σπουδών των σχολών, τα επαγγέλµατα που συνδέονται άµεσα µε τις επιλεγόµενες σπουδές αλλά και τις προοπτικές που αυτά έχουν στην αγορά εργασίας. Τη γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται το επιλεγόµενο τµήµα, σε σχέση µε τον τόπο κατοικίας του υποψηφίου. Συνοψίζοντας θα θέλαµε να τονίσουµε ότι η σωστή συµπλήρωση του µηχανογραφικού δελτίου, προϋποθέτει καλή γνώση, από µέρους των υποψηφίων, των σχετικών τεχνικών λεπτοµερειών. Κυρίως όµως εξαρτάται από την ολοκληρωµένη εικόνα που έχουν για τις προς επιλογή σχολές και τα συνδεόµενα µε αυτές επαγγέλµατα, καθώς και τον βαθµό αυτογνωσίας που διαθέτουν. Α. Μέθοδος Επιλέγουµε ένα ή δύο από τα πέντε διαθέσιµα επιστηµονικά πεδία. Ξεκινούµε από τις υψηλόβαθµες σχολές και µε την συνεκτίµηση των παραπάνω δεδοµένων, χαρακτηρίζουµε τις σχολές είτε ως Α (πρώτης προτίµησης) είτε ως Β (δεύτερης προτίµησης) είτε ως Γ (τελευταίας προτίµησης). Όσες σχολές δεν µας ενδιαφέρουν τις προσπερνούµε και δεν τις χαρακτηρίζουµε. Ιεραρχούµε τις σχολές της κάθε κατηγορίας µε αύξοντα αριθµό 1,2,3, Έτσι εάν π.χ. έχουµε χαρακτηρίσει 10 σχολές ως Α, 10 ως Β και άλλες 10 ως Γ θα έχουµε τις σχολές Α1,Α2, Α10,Β11,Β12,,Β20,Γ21,Γ22,,Γ30. Σβήνουµε τους χαρακτηρισµούς Α, Β, Γ. Ο αριθµός ο οποίος είναι σηµειωµένος δίπλα από κάθε σχολή, αφορά τη σειρά προτίµησης, µε την οποία θα την δηλώσουµε στο µηχανογραφικό δελτίο. 11

12 Β. Τα πονηρά σηµεία Η πλέον υψηλόβαθµη σχολή δεν είναι οπωσδήποτε και η «καλύτερη». ηλώνουµε πάντοτε και σχολές που έχουν περυσινή βάση εισαγωγής κατά πολύ µικρότερη µεγαλύτερη, από τα µόρια µας (βλ. προηγούµενη χρονιά), ώστε να διασφαλίσουµε σε κάθε περίπτωση ένα θετικό αποτέλεσµα. Εφόσον έχουµε δώσει ειδικά µαθήµατα, δηλώνουµε όλες τις αντίστοιχες σχολές, ανεξαρτήτως βάσεων (εδώ είναι δυνατό να παρατηρηθούν πολύ µεγάλες αυξοµειώσεις). Εάν κληθούµε να καταθέσουµε µηχανογραφικό, ενώ πρόκειται να συµµετάσχουµε σε εξετάσεις για τις στρατιωτικές αστυνοµικές σχολές, θα πρέπει να προσέξουµε ώστε οι σχολές που έπονται σε σειρά προτίµησης να δηλώνονται ανεξάρτητα από την ύπαρξη των πρώτων ( µπορεί λ.χ. να υπάρξει αποτυχία σε κάποιο αγώνισµα). Ο τίτλος µιας σχολής δεν µας εξασφαλίζει από µόνος του επαγγελµατικό δικαίωµα στην αγορά εργασίας (δες προγράµµατα σπουδών & επαγγελµατικά δικαιώµατα). Να θυµόµαστε ότι οι σχολές µε ειδικό µάθηµα, έχουν βαθµούς πρόσβασης αρκετά χαµηλότερους από αυτούς για τους οποίους µας προδιαθέτουν οι βαθµοί εισαγωγής (έτσι π.χ. η Αρχιτεκτόνων Μηχ. Θράκης έχει βαθµό εισαγωγής µόρια αλλά αντίστοιχο βαθµό πρόσβασης 17,05. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι αν στο µηχανογραφικό δηλώσουµε στην συνέχεια την Πολ. Μηχανικών Θράκης µε µόρια αλλά αντίστοιχο βαθµό πρόσβασης 17,92 αυτοµάτως την αποκλείουµε). Τον παράγοντα «πόλη» µπορούµε πιθανόν να τον παρακάµψουµε, αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (οικονοµικοί, υγείας, πολυτεκνίας, αδερφού φοιτητή κ.λ.π.). Προσοχή στον σχετικό πίνακα που έχει δηµοσιεύσει το Υπουργείο για τα «αντίστοιχα» ΑΕΙ. Μπορεί κανείς να επιτύχει την εισαγωγή του ακόµη και σε σχολές µε 5000 µόρια παραπάνω. Στα ΤΕΙ ειδικότερα η µεταγραφή θεωρείται αρκετά εύκολη, όταν η σχολή προτίµησης είναι εκτός Αθήνας Θεσσαλονίκης. Προσέχουµε στις κοινές σχολές των διαφόρων επιστηµονικών πεδίων, να δηλώνουµε το πεδίο που µας δίνει τα περισσότερα µόρια στις συγκεκριµένες σχολές. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί ειδικά φέτος στις σχολές του Παν. Κύπρου, όπου λόγω του ότι δεν συµπεριλαµβάνονται στο µηχανογραφικό απαιτείται ξεχωριστή αίτηση (http://www.ucy.ac.cy/fmweb/). Για τις σχολές αυτές αναµένεται σηµαντική πτώση των βάσεων τελικά (λειτουργεί σύστηµα επιλαχόντων). Σηµαντική άνοδος των βάσεων αναµένεται στις ειδικές κατηγορίες των Αστυνοµικών σχολών, πέραν της αναµενόµενης (λόγω µείωσης το αριθµού των εισακτέων για φέτος), εξαιτίας της µη αύξησης του ποσοστού επί του αριθµού των εισακτέων (είναι γνωστό πως από φέτος στην ειδική κατηγορία συνυπολογίζονται και τα παιδιά τριτέκνων οικογενειών). Είναι πιθανό η βάση εισαγωγής να ξεπεράσει την αντίστοιχη της γενικής σειράς. Σηµαντική άνοδος των βάσεων αναµένεται επίσης για τους υποψηφίους που θα κάνουν το µηχανογραφικό τους µε την κατηγορία του 10% στην 12

13 πλειοψηφία των σχολών, λόγω της αλόγιστης χρήσης, από τη µεριά των υψηλόβαθµων αποφοίτων παλαιοτέρων ετών, του µέτρου αυτού σε συνδυασµό µε την παντελή έλλειψη ελεγκτικού µηχανισµού από πλευράς πολιτείας (υπολογίζεται ότι µένουν περίπου κενές θέσεις κατ έτος από επιτυχόντες που δεν παρουσιάζονται)! Γ. Οι έξυπνες επιλογές για µικροµεσαίους Όσοι από τους υποψήφιους πέτυχαν υψηλές επιδόσεις, έχουν και µια αντίστοιχη άνεση σχετικά µε το πόσες και ποιες σχολές θα επιλέξουν. Εάν όµως τα µόρια τους είναι χαµηλότερα των προσδοκιών τους, δε σηµαίνει, κατ ανάγκη, ότι αδυνατούν να διεκδικήσουν σχολές που τους ταιριάζουν και έχουν καλές προοπτικές στην αγορά εργασίας : Σε πέντε χρόνια (που θα βγουν στην αγορά εργασίας), θα υπάρχει πλήρης ταύτιση των ΑΕΙ και ΤΕΙ σε προγράµµατα σπουδών, διδακτικό προσωπικό και επαγγελµατικά δικαιώµατα Χαµηλόβαθµα σηµερινά ΤΕΙ θα έχουν υπερκεράσει αρκετά ΑΕΙ στον αριθµό µορίων εισαγωγής. Αρκετοί υποψήφιοι µπορούν να διεκδικήσουν σχολές µε πολύ καλές προοπτικές, εφόσον βέβαια σχετίζονται µε τα ενδιαφέροντα τους και από «µη συµβατά» επιστηµονικά πεδία, παρά την απώλεια του 7% στα µόρια τους. ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΙΕΚ ΙΚΗΣΟΥΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΠΟ: Όλες τις κατευθύνσεις Βαθµός Πρόσβασης Από 14,5 Από 10 Από 10 Από 9 από 9 Σχολές Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας * ΑΕΙ ιοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λογιστικής ΤΕΙ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής στη ιοίκηση και την Οικονοµία, ιοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας * ΤΕΙ Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ (συµµετέχουν σε όλες τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ στον οικονοµικοδιοικητικού τοµέα) 13

14 Θετική Κατεύθυνση Βαθµός Πρόσβασης Από 15 Από 13,5-14 Από 11,5 Από 10,5 Από 10 Από 8,5 Από 6,5 Σχολές Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης ΑΕΙ Γεωπονικές, Παιδαγωγικά ηµοτικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ Λογοθεραπευτών, Φυσικοθεραπείας, Πληροφορικής ΤΕΙ Παραϊατρικά ιατροφής, Μαιευτικής, Ηλεκτρονικών, Πολιτικών Έργων Υποδοµής Νοσηλευτικές, Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας Ιχθυοκοµίας *, Φυτικής Παραγωγής Τεχνολογική Κατεύθυνση Βαθµός Πρόσβασης Από 15 Από 13,5-14 Από 12 Από 10 Από 9 Από 9 Σχολές Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης ΑΕΙ Γεωπονικές, Παιδαγωγικά ηµοτικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ, Αυτοµατισµών ΤΕΙ Πληροφορικής ΤΕΙ Ηλεκτρονικών, Πολιτικών Έργων Υποδοµής ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας Ιχθυοκοµίας*, Φυτικής Παραγωγής Θεωρητική Κατεύθυνση Βαθµός Πρόσβασης Από 13,5 Από 12 Από 11 Από 10 Από 9 Σχολές Ελληνική Φιλολογία, Παιδαγωγικό ηµοτικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ Ιστορικό ΑΕΙ, Νηπιαγωγών ΑΕΙ, Κοινωνικής Εργασίας, ιατροφής, Μαιευτικής ΤΕΙ, Παραϊατρικά ΤΕΙ Βιβλιοθηκονοµίας, Νοσηλευτικής ΤΕΙ Φυτικής Παραγωγής, Ιχθυοκοµίας*, Ποιοτικού Ελέγχου κ.λ.π. ΤΕΙ 4ου πεδίου * Παρεξηγηµένες σχολές αλλά µε 100% απορροφητικότητα σήµερα 14

15 ... Τα συνηθέστερα λάθη 1. Είναι λάθος να ιεραρχούµε τις σχολές κατά φθίνουσα σειρά µορίων και όχι σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις προτιµήσεις µας. 2. Η σειρά προτίµησης µιας σχολής δεν αποτελεί κριτήριο για την εισαγωγή µας, εφόσον συγκεντρώνουµε τον απαραίτητο αριθµό µορίων (αυτό ισχύει, ως τρίτο κριτήριο, µόνο για τις στρατιωτικές κι εφόσον ισοβαθµούµε µε τον τελευταίο επιτυχόντα). 3. εν πρέπει να ιεραρχούµε τις προτιµήσεις µας αποκλειστικά και µόνο υπολογίζοντας τις χιλιοµετρικές αποστάσεις της έδρας της σχολής από την πόλη της προτίµησής µας. 4. εν πρέπει να παραλείπουµε να δηλώνουµε και σχολές που πέρυσι είχαν βάση εισαγωγής, αρκετά πιο υψηλή χαµηλή, από τη δική µας. 5. Στο µηχανογραφικό αποτυπώνουµε τις δικές µας επιθυµίες και όχι των άλλων. 6. Μία περιζήτητη και µε καλή φήµη σχολή µπορεί να είναι καλή για τους άλλους αλλά όχι για µας. εν µπορεί επί παραδείγµατι να κατευθυνθώ σε Πολυτεχνική σχολή, χωρίς να έχω «πρακτικές» κλίσεις και δεξιότητες ή να προτιµήσω Λογιστικές σχολές χωρίς να είµαι «οργανωτικός συµβατικός» τύπος και µε άνεση στις αριθµοεργασίες. 7. Σίγουρα δεν µπορούµε να ασκήσουµε όλα τα επαγγέλµατα, γι αυτό θα πρέπει να είµαστε επιλεκτικοί στην προτίµησή µας, από τις υψηλόβαθµες έως τις χαµηλόβαθµες σχολές. 8. Μία σχολή µε ζήτηση σήµερα µπορεί να είναι στα αζήτητα σε 6 7 χρόνια που θα βγούµε στη αγορά εργασίας. 9. Αν δεν πήγαµε όπως το περιµέναµε φέτος, αυτό δε σηµαίνει πως δεν θα πρέπει να συµπληρώσαµε σχολαστικά το µηχανογραφικό (ακόµη και αυτοί που δεν πληρούν το κριτήριο του 10). Μπορεί το φαινόµενο να ήταν γενικό. 10. Οι δικαιούχοι των µετεγγραφών, γίνονται αποδεκτοί µόνο σε συγκεκριµένα οµοειδή τµήµατα, τα οποία περιγράφονται στη σχετική απόφαση. 15

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. Προς Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Δικαιολογητικών ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. Προς Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Δικαιολογητικών ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 0 Προς Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Δικαιολογητικών ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 1) Υποβάλλω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (Μ..) ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) 2015

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (Μ..) ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) 2015 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (Μ..) ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) 2015 ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΟΡΦΗ ΟΜΗ ΤΟΥ Μ.. Στο Μ.. του 2015, εµφανίζονται είτε τµήµατα είτε εισαγωγικές κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ...... ΕΤΟΣ 2009 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ...... ΕΤΟΣ 2010 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΜΑ:«Ένταξη των Σχολών, των Τµηµάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστηµονικά Πεδία και συντελεστές βαρύτητας µαθηµάτων για το σχολικό έτος 2015-2016.» Από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισµού και

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ A/A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Κ.Α ΣΕΙΡΑ A/A (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Κ.Α ΣΕΙΡΑ (3) 1 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 127 70 ΦΙΛΟΣ. ΠΑΙ. &

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Βάσεων 2010-2000 µε το 90% Σχολή Ίδρ. Βάση 2000 Βάση 2001 Βάση 2002 Βάση 2003 Βάση 2004 Βάση 2005 Βάση 2006 Βάση 2007 Βάση 2008 Βάση 2009 Βάση 2010 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΙ 20182

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑ.Λ Β' ΟΜΑ Α) 2010 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ 2009 (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑ.Λ Β' ΟΜΑ Α) 2010 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ 2009 (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ) ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑ.Λ Β' ΟΜΑ Α) 2010 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ 2009 (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ 90% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ 2Ο10 ΒΑΣΗ 2009 ΙΑΦΟΡΑ 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2008 ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ (ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ)

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2008 ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ (ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ) ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2008 ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ (ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ 90% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ 2008 ΒΑΣΗ 2007 ΙΑΦΟΡΑ 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑ.Λ Β' ΟΜΑ Α) 2009 - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ 2008 (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑ.Λ Β' ΟΜΑ Α) 2009 - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ 2008 (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ) ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑ.Λ Β' ΟΜΑ Α) 2009 - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ 2008 (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ 90% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ 2009 ΒΑΣΗ 2008 ΙΑΦΟΡΑ 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 12 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 300 295 285 270 270 220 250 300 300 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 225 220 215 215 250 250 270 270 300 3 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 420 410 390 370 370 370 350 350 330 4 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 340

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2014 1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2004 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2004 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΟΛΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2004 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΡΙΑ 2003 ΜΟΡΙΑ 2004 ιαφορά 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ AEI ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ * 17232 17268 36 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2003 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2003 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2003 ΜΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1ο Επιστηµονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νοµικών & Κοινωνικών επιστηµών Α.Ε.Ι. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ * 17232 14,84 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Μ.Δ.) ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β ) 2014

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Μ.Δ.) ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β ) 2014 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Μ.Δ.) ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β ) 2014 ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΟΡΦΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ Μ.Δ. Στο Μ.Δ. του 2014, εμφανίζονται είτε τμήματα είτε εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ TMHMA

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 29/03/2010 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δελτίο Τύπου 29/03/2010 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. /νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2007 (σύγκριση µε βάσεις 2006)

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2007 (σύγκριση µε βάσεις 2006) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΒΑΣΕΙΣ 27 ΒΑΣΕΙΣ 26 ΙΑΦΟΡΑ 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ: ΑΝΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡ. & ΙΕΡ/ΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ-ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ* 19312 19158 154 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Εξε ταστικό Σύστημα- Κατανομή σχολών ανά επιστημονικό πεδίο για τους υποψηφίους 2015-16

Νέο Εξε ταστικό Σύστημα- Κατανομή σχολών ανά επιστημονικό πεδίο για τους υποψηφίους 2015-16 Νέο Εξε ταστικό Σύστημα- Περιεχόμενα Νέο Εξεταστικό Σύστημα - Ομάδες Προσανατολισμού Σελ. 3 1η Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Σπουδών Σελ. 7 2η Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπ ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπ ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2016 -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2016 -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2016 -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160

Διαβάστε περισσότερα

ÓôñÜôïò ÓôñáôçãÜêçò. Οι βάσεις σε 461 τμήματα

ÓôñÜôïò ÓôñáôçãÜêçò. Οι βάσεις σε 461 τμήματα Οι βάσεις σε 461 τμήματα Οι παράγοντες που διαμορφώνουν τις βάσεις είναι τρεις: ο αριθμός των προσφερομένων θέσεων στις ανώτατες σχολές, ο αριθμός των εισακτέων δηλαδή, η δυσκολία των θεμάτων και οι προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Σχολές και Τμήματα Ελλάδας 2013

Σχολές και Τμήματα Ελλάδας 2013 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ep 1 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ), ΕΚΠΑ 127 1 2 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 129 1 3 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/ νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ. Κ. Πόλη: 15 1 8 0 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: ww w. m i n e d u. g o v. g r

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου 391 30 Μαρτίου 2006 Όπως τροποποιήθηκε με τις : α) ΥΑ Φ253/24823/Β6/1-3-07 (ΦΕΚ 344/Β/13-3-2007) β) ΥΑ Φ253/31328/Β6/11-3-08

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Εξεταστικό Σύστημα

Νέο Εξεταστικό Σύστημα Νέο Εξεταστικό Σύστημα Για το σχολικό έτος 2015 2016 άλλαξε ο τρόπος εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των. Στη Γ Λυκείου οι μαθητές επιλέγουν μία από τις τρείς Ομάδες Προσανατολισμού καιεξετάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ - ΤΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 90% Σελίδα 1

ΑΕΙ - ΤΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 90% Σελίδα 1 ΑΕΙ από ηµερήσια 90% - Συγκριτικός πίνακας βάσεων 2011-2010 231 ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΗΜ. 21715 18,95 36,7 22313 19,2 38,7-598 233 ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 21258 17,87 32,8 21896 18,22

Διαβάστε περισσότερα

BΑΣΕΙΣ 2012 Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2013

BΑΣΕΙΣ 2012 Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2013 BΑΣΕΙΣ 2012 Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2013 Όραµα & Αποστολή ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ IΑΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΤΑΣΟΣ ΜΑΡ ΑΚΗΣ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΑ 26 χρόνια το ΣΥΓΧΡΟΝΟ πρωτοπορεί στη φροντιστηριακή εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα