O ι εν τω βάθει μυκητιάσεις ταξινομούνται σε. Aνασκόπηση. Εν τω βάθει μυκητιάσεις. Deep Fungal Infections. Ðå ñß ëç øç.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "O ι εν τω βάθει μυκητιάσεις ταξινομούνται σε. Aνασκόπηση. Εν τω βάθει μυκητιάσεις. Deep Fungal Infections. Ðå ñß ëç øç."

Transcript

1 Aνασκόπηση Εν τω βάθει μυκητιάσεις Φ. Διονυσοπούλου Α. Κουρής Χ. Αντωνίου Α. Χατζηϊωάννου Παν/κή Δερματολογική Κλινική, Νοσ. Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Α. Συγγρός Ðå ñß ëç øç Oι εν τω βάθει μυκητιάσεις είναι λιγότερο κοινές από τις επιπολής και χαρακτηρίζονται από μία ετερογενή ομάδα μολύνσεων που συχνά προκύπτουν από την άμεση διείσδυση του μύκητα στο χόριο και τον υποδόριο ιστό μέσω τραυματισμού. Η ασθένεια συνήθως παραμένει εντοπισμένη και στη συνέχεια εξαπλώνεται σε παρακείμενους ιστούς και τελικά στα λεμφαγγεία. Σπανιότερα, παρατηρείται αιματογενής διασπορά. Ποικίλα κλινικά χαρακτηριστικά και μια σειρά από διαφορικές διαγνώσεις έχουν αναφερθεί. Οι συχνότερες εν τω βάθει μυκητιάσεις είναι η σποροτρίχωση, η χρωμοβλαστομυκητίαση, η κοκκιδιοειδομύκωση, η ιστοπλάσμωση, η μυκήτωμα, η φουζαρίωση και η ασπεργίλλωση. Πολλές από αυτές εντοπίζονται στις τροπικές και υποσαχάριες περιοχές, αλλά ορισμένες, όπως η σποροτρίχωση, είναι επίσης διαδεδομένη και στις εύκρατες. Οι εν τω βάθει μυκητιάσεις μπορούν να προσβάλουν υγιή άτομα και ιδιαίτερα ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Η θεραπεία κάποιας σοβαρής εν τω βάθει μυκητίασης παραμένει άλυτη, ενώ έχουν αναφερθεί και υποτροπές κατά τη διάρκεια της θεραπείας καθώς και προβλήματα με την έλλειψη ανεκτικότητας στα αντιμυκητιασικά. Στο παρόν άρθρο γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στην επιδημιολογία, τα κλινικά χαρακτηριστικά των μυκητιάσεων και την δράση των αντιμυκητιασικών παραγόντων. Summa ry Deep fungal infections, which are much less common than superficial fungal infections, are characterized by a heterogeneous group of infections that often result from direct penetration of the fungus into the dermis and subcutaneous tissue through traumatic injury. The disease usually remains localized and then slowly spreads to adjacent tissue and eventually to the lymphatics. More rarely, hematogenous dissemination is observed. Various clinical features and a range of differential diagnoses have been reported. The common subcutaneous mycoses are sporotrichosis, chromoblastomycosis, coccidioidomycosis phaeohyphomycosis,histoplasmosis, mycetoma, fusariosis and aspergillosis. Many subcutaneous mycoses are confined to the tropical and subtropical regions, but some, such as sporotrichosis, are also prevalent in temperate regions. Subcutaneous mycoses can occur in healthy individuals. Also, in immunocompromised individuals these infections can disseminate widely. Treatment of some serious subcutaneous mycoses remains unresolved, and there have been reports of relapses, progression during therapy and problems with lack of tolerability of antifungal agents. In the present article the epidemiology, clinical features of fungal infections together with antifungal agents are reviewed. ËÅ ÎÅÉÓ ÅÕ ÑÅ ÔÇ ÑÉÏÕ Eν τω βάθει μυκητιάσεις KEY WORDS Deep fungal infections Deep Fungal Infections Dionisopoulou F., Kouris A., Antoniou Ch., Xatziioannou A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ O ι εν τω βάθει μυκητιάσεις ταξινομούνται σε υποδερματικές οι οποίες είναι πρωτοπαθείς λοιμώξεις του χορίου και του υποδόριου ιστού από μύκητες (Μυκήτωμα-Σποροτρίχωση-Χρωμοβλαστομυκητίαση) και σε συστηματικές που αφο - ρούν κυρίως τους πνεύμονες και άλλα όργανα όπου οι δερματικές εκδηλώσεις είναι συνήθως δευτερογενείς αλλά και πρωτοπαθείς μετά από τραυματισμό. Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 26: , 2015

2 106 Φ. Διονυσοπούλου, Α. Κουρής, Χρ. Αντωνίου, Α. Χατζηϊωάννου Προκαλούνται από: ενδημικούς παθογόνους μύκητες (Ιστοπλάσμωση-Κοκκιδιοειδομυκητίαση-Βλαστομυκητίαση), τον peniccillium marneffei και ευκαιριακούς μύκητες (Καντιντίαση-Ασπεργίλωση-Κρυπτοκκόκωση-Φαιοϋφομυκητίαση-Ζυγομυκητίαση-Φουσαρίωση) ΣΠΟΡΟΤΡΙΧΩΣΗ Είναι μια υποξεία ή χρόνια λοίμωξη του υποδορίου που οφείλεται στο δίμορφο μύκητα Sporothrix schenckii Επιδημιολογία Mετά από τον τραυματισμό του δέρματος και την είσοδο του μύκητα προκαλείται λοίμωξη του υποδορίου και λεμφαγγειακή διασπορά. Είναι πιο συχνή σε κηπουρούς, ξυλουργούς, αγρότες, ανθοπώλες, επειδή ο μύκητας ανευρίσκεται στο χώμα, στα ξύλα, στα άχυρα και στη βλάστηση που έχει αποσυντεθεί. Τα ζεστά και υγρά τροπικά ευνοούν την εμφάνιση της λοίμωξης. Οι περισσότερες αναφορές είναι στην Κεντρική και Νότια Αμερική, την Αίγυπτο, την Ιαπωνία και την Νότια Αφρική σε περιοχές γύρω από ορυχεία. Είναι πιθανή και η μετάδοση από τα ζώα και αναφέρονται δήγματα ή εκδορές από τρωκτικά, παπαγάλους, γάτες, σκύλους και άλογα. Οι ασθενείς που πάσχουν από σποροτρίχωση είναι συνήθως άνδρες υγιείς ενήλικες περίπου 30 ετών και μόνο 15% είναι παιδιά κάτω των 10 ετών. 1 Παθογένεια Μετά τον υποδόριο ενοφθαλμισμό ο Sporothrix schenckii αναπτύσσεται τοπικά. Η λοίμωξη μπορεί να περιορίζεται στη θέση ενοφθαλμισμού (σποροτρίχωση κατά πλάκας) ή να επεκτείνεται κατά μήκος των λεμφαγγείων της περιοχής (λεμφαγγειακή σπο - ροτρίχωση). Η επέκταση πέραν του προσβεβλημένου άκρου είναι σπάνια ενώ η αιματογενής διασπορά δεν έχει αποδειχθεί. Η πύλη εισόδου πιθανώς λόγω αερομεταφοράς των σπορίων του μύκητα είναι ο πνεύμονας (πνευμονική προσβολή και διάσπαρτη νόσος). 2 Η κατά πλάκας σποροτρίχωση είναι η συχνότερη μορφή λοίμωξης μετά από τραυματισμό του δέρματος κυρίως των χεριών και των δακτύλων με επέκταση προς τους βραχίονες και τα αντιβράχια. Παρουσιάζεται ως υποδόρια βλατίδα, φλύκταινα ή οζίδιο 1-4 εβδομάδες μετά τον ενοφθαλμισμό ενώ το δέρμα είναι ρόδινο έως πορφυρό. Με το πέρασμα του χρόνου το δέρμα προσκολλάται στους υποκείμενους ιστούς και εμφανίζεται ανώδυνο σκληρό έλκος με ακανόνιστα ανώμαλα χείλη. Οι λεμφαδένες της πε - ριοχής είναι διογκωμένοι. Μπορεί να παρουσιαστούν εφελκιδοποιημένα έλκη εκθυματώδεις, μυρμη κιώδεις πλάκες και βλάβες που ομοιάζουν με γαγ γραινώδες πυόδερμα. Η λεμφαγγειακή σποροτρίχωση είναι η λεμφογενής επέκταση του εντοπισμένου δερματικού τύπου όπου τα παρεμβαλλόμενα λεμφαγγεία γίνονται σκληρά, οζώδη και πεπαχυσμένα. Η δερματική μορφή χαρακτηρίζεται από εντοπισμένες βλάβες με εξάνθημα στο πρόσωπο, την τραχηλική χώρα, τον κορμό και τα άκρα. Το εξάνθημα αποτελείται από μεμονωμένους όζους με πιθανή εξέλκωση και μπορεί να συνοδεύεται από δορυφόρες βλάβες. Η διάσπαρτη δερματική μορφή είναι πολύ σπάνια με εξάνθημα και οστεοαρθρική προσβολή. Η εξωδερματική σποροτρίχωση οφείλεται σε αιματογενή διασπορά του μύκητα από τη πρωτοπαθή δερματική εντόπιση ή τους προσβεβλημένους λεμφαδένες και ακολουθεί συχνά πνευμονική προσβολή με βήχα, δεκατική πυρετική κίνηση, απώλεια βάρους και μαζική αιμόπτυση. Μπορεί να προσβληθούν οι μεγάλες αρθρώσεις με πιθανότητα οστεομυελίτιδας ενώ στο ΚΝΣ η σποροτρίχωση εκδηλώνεται με μηνιγγίτιδα. Η εξωδερματική μορφή και η διασπορά της νόσου σε άλλα όργανα μπορεί να εμφανιστεί σε αλκοολικούς, διαβητικούς και ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. 2,3 Διαφορική διάγνωση δερματικών βλαβών Φυματίωση δέρματος, λοίμωξη από άτυπα μυκοβακτηρίδια, νόσος εξ ονύχων γαλής, πρωτογόνος σύφιλη, πυοδερματίτιδα, φλεγμονώδεις δερματοφυτίες, λεισμανίαση,δήγματα εντόμων, δακτυλιοειδές κοκκίωμα, χρόνιο σταφυλοκοκκικό έκθυμα, γαγγραινώδες πυόδερμα. 4 Εργαστηριακές εξετάσεις Καλλιέργεια. Ο μύκητας απομονώνεται στα δείγματα που λαμβάνονται με βιοψία και αναπτύσσεται σε κοινά υλικά (Sabouraud) σε θερμοκρασία 25 ο C. Ιστοπαθολογία: Στη βιοψία ανευρίσκονται κοκκιώματα που ονομάζονται αστεροειδή σωμάτια, τα ÅË ËÇ ÍÉ ÊÇ ÅÐÉ ÈÅ Ù ÑÇ ÓÇ ÄÅÑ ÌÁ ÔÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ ÁÖÑÏ ÄÉ ÓÉÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ

3 ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ 107 οποία είναι κεντρικοί βασεόφιλοι σχηματισμοί από τους οποίους εκπορεύεται ηωσινόφιλο υλικό διατεταγμένο ακτινοειδώς. Η παρουσία τους θεωρείται παθογνωμονική. Η ανοσοϊστοχημεία και η ELISA είναι χρήσιμες στη διάγνωση σπανιότερων εξωδερματικών μορφών της νόσου. 5,6 Η ιτρακοναζόλη είναι αποτελεσματική σε δόσεις mgr/ημερησίως για 3-6 μήνες για την δερματική και λεμφοδερματική νόσο ενώ για την οστεοαρθρική νόσο απαιτείται θεραπεία 12 μηνών. 7 Το ιωδιούχο κάλιο σε δόση 2-6gr/ημερησίως για 6-12 εβδομάδες παραμένει αποτελεσματική και οικονομική θεραπευτική επιλογή σε δερματικές μορφές που αποτυγχάνει η ιτρακοναζόλη. Είναι καλύτερο να λαμβάνονται 5 σταγόνες κορεσμένου διαλύματος σε χυμό πορτοκαλιού ή γκρέιπφρουτ 3 φορές ημερησίως μετά το γεύμα. Η δόση πρέπει να αυξάνεται σταδιακά έως ότου να λαμβάνονται σταγόνες τρεις φορές ημερησίως. Στις ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνονται ναυτία, έμετος, οίδημα παρωτίδων, ακμοειδές εξάνθημα, φτέρνισμα, οίδημα βλεφάρων, μεταλλική γεύση, υποθυρεοειδισμός, σιελόρροια, κατάθλιψη και έξαρση ψωρίασης. Η τερμπιναφίνη 250 mgr δύο φορές ημερησίως για 4-6 μήνες είναι αποτελεσματική για τη δερματική μορφή της νόσου. 3,7 ΜΥΚΗΤΩΜΑ Ο όρος χρησιμοποιείται για χρόνιες εντοπισμένες καταστροφικές λοιμώξεις του δέρματος, του χορίου, του υποδόριου ιστού και πολλές φορές της περιτονίας,των μυών και των οστών. Κυρίως εντοπίζεται στα εκτεθειμένα μέρη του σώματος όπως τα άκρα. Προκαλείται από διάφορους τύπους γνησίων μυκήτων (ευμυκήτωμα) ή ακτινομυκήτων (ακτινομυκήτωμα) ή νηματοειδών βακτηριδίων, όπως πρωτέας, ψευδομονάδα (βοτρυομυκήτωμα) που επωάστηκαν μέσα στον υποδόριο ιστό μετά από τραυματική λύση του δέρματος. 8,9 Συνώνυμα: πους της Μαδούρας (Madura foot)- maduro mycetoma Χαρακτηρίζεται από οίδημα, σχηματισμό όγκων, παροχετεύοντα συρίγγια και κοκκία διαφόρων χρωμάτων ανάλογα με τον υπεύθυνο μικροοργανισμό. Μαύρα (Madurellamycetomasis, Mad.grisea, Leptosrhaeriasene-galensis), Λευκά (Pseudallescheriabondii, Είδη Acremonium, Nocardia brasiliensis, Nocardiaasteroides) Λευκά έως κίτρινα (Nocardia caviae) Ρόδινα έως κρεμ (Actinomycesisraelii, Actinomaduramadurae) και Ερυθρά (Actinomadurapelletieri). 13 Η νόσος εξελίσσεται βραδέως. Ξεκινά από την ποδική καμάρα, ή τα μεσοδακτύλια διαστήματα των κάτω άκρων. Είναι ανώδυνη χωρίς ευαισθησία με σκληρή σύσταση. Οι ώριμες βλάβες φέρουν οζίδια και συρίγγια. Μπορεί να προσβληθούν και οι άκρες χείρες,τα άνω άκρα, το πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα, η γνάθος και οι γλουτοί. 9 Επιδημιολογία Το μυκήτωμα εμφανίζεται σε ξηρές περιοχές με μεγαλύτερη επίπτωση στο Μεξικό, την Βενεζουέλα, την Αργεντινή, την Σενεγάλη, το Σουδάν, τη Σομαλία και την Ινδία. Παρατηρείται κυρίως σε άνδρες ηλικίας ετών που ασχολούνται με γεωργικές εργασίες και πολύ λιγότερο σε γυναίκες. Διαφορική διάγνωση Το μυκήτωμα θα πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί από: 1) Οστεομυελίτιδα 2) Βοτρυομυκητίαση 3) Πυοδερματίτιδα 4) Κοκκιώματα από ξένα σώματα 5) Φλεγμονώδεις δερματοφυτίες 6) Γαγγραινώδες πυόδερμα και 7) Λεϊσμανίαση Διάγνωση Μπορούμε να θέσουμε εύκολα την διάγνωση αν θυμόμαστε την τριάδα των σημείων που είναι: υποδόρια οζίδια-συρίγγια-έκκριμα. Αυτό επιβεβαιώνεται με: (α) την ανεύρεση και επισκόπηση των κοκκίων του μυκητώματος. (β) την άμεση μικροσκόπηση υλικού από συρίγγιο που έχει κατεργαστεί με ΚΟΗ 30%. (γ) την καλλιέργεια και ταυτοποίηση του μύκητα. (δ) την ιστολογική εξέταση με χρώση Giemsa και PAS. Στα τελικά στάδια του μυκητώματος οι ακτινογραφίες δείχνουν προσβολή του οστού και στην μαγνητική τομογραφία μπορεί να αποκαλυφθεί το σημείο «τελεία μέσα σε κύκλο» που αντιστοιχεί στα κοκκία Τα ακτινομυκητώματα ανταποκρίνονται στην αντιβιοτική αγωγή με πενικιλλίνη σε μεγάλες δόσεις. Τόσο ο Ν. asteroides όσο και ο Ν. brasiliensis αντιμε- Ôüìïò 26, Ôåý ïò 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2015

4 108 Φ. Διονυσοπούλου, Α. Κουρής, Χρ. Αντωνίου, Α. Χατζηϊωάννου τωπίζονται με σουλφοναμίδες. Στα πρώιμα στάδια η θεραπεία είναι η χειρουργική εξαίρεση. Σε προχω - ρημένα στάδια είναι ευεργετικός ο συνδυασμός χει - ρουργικής εκτομής και αντιμυκητιασικής αγωγής (χορήγηση ιτρακοναζόλης 200 mg δύο φορές την ημέρα μέχρι την πλήρη ίαση. Σε κλινικές μελέτες δοκιμάστηκε η αποτελεσματικότητα της ποζακοναζόλης που είναι ισοδύναμη με αυτή της φλουκοναζόλης και μεγαλύτερη της ιτρακοναζόλης. 2,12,13 XΡΩΜΟΒΛΑΣΤΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗ Προσβάλλει συνήθως ένα από τα κάτω άκρα. Παρουσιάζεται σαν αποτέλεσμα ενοφθαλμισμού του μικροοργανισμού στο δέρμα. Οι βλάβες ξεκινούν σαν μικρού μεγέθους λεπιδώδεις ροδόχροες βλατίδες ή μυρμηκιώδεις βλάβες στον άκρο πόδα, στην κνήμη που πολλές φορές επεκτείνονται βραδέως με δορυφόρες βλάβες. Οι μικρές βλάβες μοιάζουν κλινικά με τις κοινές μυρμηκιές. Η επιχώριος λεμφαδενίτιδα είναι αποτέλεσμα δευτεροπαθούς βακτηριακής λοίμωξης. 14 Αιτιολογία και ιστοπαθολογία Η πλειονότητα των περιπτώσεων προκαλείται από έναν από τους πέντε σκουρόχρωμους μύκητες (Fonsecaeapedrosoi 90% -Phialophora verrucosa- Fonsecaea compacta-cladosporium carionii και Rhinocladiella aquaspersa). Oι ασθενείς μπορεί να νοσούν με περισσότερους από έναν μικροοργανισμούς. Ιστοπαθολογικά οι βλάβες χαρακτηρίζονται από «ψευδή» υπερπλασία επιθηλίου, κοκκιώματα με αποστημάτια και τα σκληρά σωμάτια Medlar που αντιπρο σωπεύουν αθροίσεις από χαρακτηριστικά κύτταρα. Εμφανίζονται καφέ-πράσινες-μαύρες αποικίες μετά από 2-3 εβδομάδες επώαση στους ο C. Καμιά άλλη λοίμωξη δεν δημιουργεί τέτοια σωμάτια. Η ανοσιακή απάντηση έναντι του μικρο - οργανισμού φαίνεται ότι επηρεάζει την κλινική εικόνα. Οι ασθενείς με μυρμηκιώδεις πλάκες αναπτύσσουν ανοσολογική απάντηση τύπου Th2 ενώ αυτοί με ερυ θηματώδεις ατροφικές πλάκες αναπτύσσουν ανοσολογική απάντηση τύπου Th Η θεραπεία είναι δύσκολη. Οι μικρές βλάβες αντι μετωπίζονται με κρυοθεραπεία ή χειρουργική εκτομή. Σε εκτεταμένες βλάβες χορηγείται ιτρακοναζόλη 100mg/ημέρα για 18 μήνες τουλάχιστον. Επίσης χορηγείται τερμπιναφίνη 500mg/ημέρα για 6-12 μήνες. Σε επίμονες περιπτώσεις η ιτρακοναζόλη συνδυάζεται με κρυοθεραπεία, διαθερμο - πηξία ή εξάχνωση με laser CO 2. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο ακρωτηριασμός είναι αναπόφευκτος. 2,18,19 ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΩΝ Προκαλούνται από δίμορφους μύκητες που προκαλούν πρωτοπαθείς πνευμονικές λοιμώξεις μετά από εισπνοή μολυσμένης σκόνης και μπορεί να είναι υποκλινικές, οξείες ή αυτοϊώμενες. Οι δερματικές εκδηλώσεις είναι αποτέλεσμα διασποράς της νόσου και χρειάζονται συστηματική θεραπεία. Η χρήση των κυτταροτοξικών φαρμάκων για τον καρκίνο, τα ανοσοκατασταλτικά καθώς επίσης και το AIDS, έχουν σαν αποτέλεσμα αυξημένα ποσοστά εμφάνισης συστηματικών μυκητιάσεων. Πρωτοπαθείς δερματικές εκδηλώσεις μετά από τραυματισμό και ενοφθαλμισμό είναι σπάνιες. Ιστοπλάσμωση Οφείλεται στο δίμορφο μύκητα Histoplasma capsulatum που σαπροφυτεί στο έδαφος, ειδικά όπου υπάρχουν περιττώματα πουλιών και νυκτερίδων και έχει μεγάλη διασπορά στην Αφρική, την Αμερική, την Αυστραλία και την Ανατολική Ασία. Η νόσος προκαλείται από εισπνοή σπόρων του μύκητα και μπορεί να είναι ήπια, παροδική πνευμονική λοίμωξη ή εκτεταμένη με διασπορά σε πολλά όργανα. 20 Οι βλάβες του δέρματος μπορεί να είναι: (1) Τύπου αλλεργικής αντίδρασης στην πρωτοπαθή λοίμωξη που εκδηλώνεται σαν πολύμορφο ή οζώδες ερύθημα, (2) Αποτέλεσμα διασποράς από τους πνεύμονες. Σε αυτή την περίπτωση το εξάνθημα ποικίλει και εμφανίζεται με βλατίδες, οζίδια, αποστημάτια, έλκη, εκδηλώσεις από το στοματικό βλεννογόνο, πορφύρα, κυτταροκλαστική αγγειίτιδα, εκτεταμένη δερματίτιδα και ερυθροδερμία. (3) Πρωτοπαθής λοίμωξη μετά από άμεσο ενοφθαλμισμό στο δέρμα, (σπάνια συμβαίνει), που εμφανίζεται ως μία μεμονωμένη βλάβη με την μορφή οζιδίου ή σκληρής έλκωσης και συνοδεύεται από επιχώρια λεμφαδενίτιδα. 2,21,22 ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

5 ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ 109 Διαφορική διάγνωση Κεγχροειδής φυματίωση, κοκκιδιοϊδομυκητίαση, κρυπτοκόκκωση, λεϊσμανίαση, λέμφωμα. Εργαστηριακές εξετάσεις Το καλύτερο διαγνωστικό τεστ είναι η εξέταση ούρων με τη μέθοδο ELISA. O ορολογικός έλεγχος για την ανίχνευση αντισωμάτων απαιτεί φυσιολογική ανοσιακή απάντηση του ασθενούς και περιορίζεται διότι έχει υψηλό ποσοστό ψευδώς θετικών και ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων. Η δοκιμασία καθήλωσης του συμπληρώματος όταν είναι θετική σε τίτλο >1:32 υποδηλώνει ενεργή ή πρόσφατη λοίμωξη. Η ήπια μορφή της νόσου τις περισσότερες φορές αυτοϊάται. Η νόσος μέτριας ή βαριάς μορφής χρειάζεται συστηματική θεραπευτική αγωγή. εκλογής είναι η αμφοτερικίνη Β. Σε ανοσοεπαρκείς ασθενείς με μέτρια νόσο χορηγείται ιτρακοναζόλη 200 mgr/ημέρα επί 9 μήνες. 2,23 Κοκκιδιοειδομύκωση Οφείλεται στο δίμορφο μύκητα Coccidioides immitis. Η νόσος προσβάλει κατόπιν εισπνοής ανοσοκατασταλμένα ή υγιή άτομα με κίνδυνο διασποράς μεγαλύτερο στους άνδρες και στις εγκύους. Ενδημεί στις Ν/Δ Πολιτείες των ΗΠΑ και Κεντρική Νότια Αμερική. Σε φυσιολογικά άτομα προκαλεί προσωρινή πνευμονική λοίμωξη ενώ σε ανοσοκατασταλμένα προκαλεί χρόνια πνευμονική λοίμωξη ή διάσπαρτη νόσο. 24 Στην πρωτοπαθή πνευμονική μορφή της νόσου εμφανίζεται γενικευμένο κηλιδοβλατιδώδες εξάνθη - μα που συγχέεται με φαρμακευτικό, ιλαρά ή οστρακιά. Στο 30% των γυναικών συναντάται οζώδες ερύ - θημα στις κνήμες, τους μηρούς και τους γλουτούς. Οι δερματικές εκδηλώσεις της νόσου περιλαμβάνουν μυρμηκιώδη οζίδια, ροδόχροες βλατίδες που ομοιάζουν με BCC ή υποδόρια αποστήματα. Μερικές χρόνιες βλάβες αναπτύσσονται μέσα σε πλάκες που μοιά ζουν κλινικά με σπογγοειδή μυκητίαση. Ομφαλωτές βλατίδες μιμούνται την μολυσματική τέρμινθο. Συνήθης θέση εντόπισης είναι το πρόσωπο και οι ρινοπαρειακές αύλακες Διαφορική διάγνωση Μυρμηκιές, δοθιήνες, έκζεμα, ροδόχρους νόσος, οζώδης κνήφη, κερατοακάνθωμα, κρυπτοκόκκωση, τριτογόνος σύφιλη, θυλακίτιδα, μολυσματική τέρμινθος. 25 Εργαστηριακές εξετάσεις Καλλιέργεια ιστοτεμαχίου. Ο μύκητας αναπτύσσεται ταχέως σε θερμοκρασία δωματίου και είναι εξαιρετικά λοιμώδης γι αυτό η καλλιέργεια πρέπει να πραγ ματοποιείται σε ειδικό χώρο διαχείρισης βιολογικών υλικών. Η μέθοδος PCR και η δοκιμασία υβριδισμού του DNA είναι ελπιδοφόρες τεχνικές για ταχεία ταυτοποίηση του μύκητα. Έχουν καθιερωθεί οι ορολογικές δοκιμασίες ιζηματίνης, ανοσοδιάχυσης, συγκόλλησης latex και ανοσοενζυμικής μεθόδου που είναι χρήσιμες στην πολύ πρόσφατη λοίμωξη εφόσον ο τίτλος αντισωμάτων μεγιστοποιεί - ται σε 1-2 εβδομάδες. Στα όψιμα στάδια της νόσου είναι χρήσιμη η δοκιμασία καθήλωσης του συμπληρώματος. Στην βιοψία δέρματος παρατηρείται κοκκιωματώδης διήθηση και ανευρίσκονται σπόρια στους ιστούς. 25,26 Η αμφοτερικίνη Β είναι δραστική αλλά πολύ τοξική. Η φλουκοναζόλη σε δόσεις mg/ημερη - σίως για τουλάχιστον 12 μήνες είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Στην κοκκιδιοειδομυκωτική μηνιγγίτιδα χορηγείται φλουκοναζόλη mg/ημερησίως εφ όρου ζωής. Οι νεότεροι παράγοντες (τριαζόλες) που δρουν κατά του c.immitis είναι η βορικοναζόλη, η ποζακοναζόλη και η εχινοκανδίνη (κασποφουγκίνη). 2,27 Βλαστομύκωση Οφείλεται στο δίμορφο μύκητα Blastomyces dermatitides. Οι περισσότερες περιπτώσεις αναφέρονται στην Αμερική και την Αφρική. Η δερματική βλαστομύκωση είναι αποτέλεσμα διασποράς από μια πρωτοπαθή πνευμονική εστία και σπανίως παρουσιάζεται σαν αποτέλεσμα πρωτοπαθούς ενοφθαλμισμού. Οι βλάβες είναι χρόνιες, βραδέως εξελισσόμενες, μυρμηκιώδεις και κοκκιωματώδεις που χαρα - κτηρίζονται από παχιές εφελκίδες, συρίγγια, υπο - δόρια αποστημάτια και φλύκταινες κατά μήκος του περιφερικώς αναπτυσσόμενου ορίου. Συνήθως είναι πολλαπλές σε εκτεθειμένες περιοχές του σώματος. Η διάγνωση μπορεί να τεθεί με την ανεύρεση στρογγυλών με παχύ τοίχωμα ζυμομυκήτων που έχουν εκβλαστήσεις με ευρεία βάση σε παρασκευάσματα ΚΟΗ από πύον ή δερματικά ιστοτεμάχια. 29 Ôüìïò 26, Ôåý ïò 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2015

6 110 Φ. Διονυσοπούλου, Α. Κουρής, Χρ. Αντωνίου, Α. Χατζηϊωάννου Η ιτρακοναζόλη σε δόση mg/ημερησίως για 6 μήνες είναι θεραπεία εκλογής. Η φλουκοναζόλη σε δόση mg/ημερησίως για 6 μήνες είναι αποτελεσματική στο 80% των ασθενών. Επίσης, έχει χρησιμοποιηθεί η βορικοναζόλη. 2,29 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ PENICILLIUM MARNEFFEI Eίναι παθογόνος δίμορφος μύκητας που προκαλεί λοίμωξη σε αρουραίους στη Νότια και Ανατολική Ασία. Στον άνθρωπο η λοίμωξη αν δεν θεραπευτεί μπορεί να αποβεί θανατηφόρα. Λοίμωξη προκαλείται σε ανοσοεπαρκή και ανοσοκατασταλμένα άτομα και έτσι θεωρείται εξίσου παθογόνος και ευκαι - ριακός. Η λοίμωξη από τον P. marneffei προκαλείται από την εισπνοή των σπόρων (πνευμονική νόσος) και ακολουθεί διασπορά της νόσου. Ο ασθενής παρου σιάζει πυρετό, απώλεια βάρους και πολλαπλές βλατίδες που μοιάζουν με μολυσματική τέρμινθο Ιστολογικά ομοιάζει με την ιστοπλάσμωση. Παρα τηρούνται ενδοκυττάριοι μικροοργανισμοί. Στην καλλιέργεια με άγαρ οι αποικίες δίνουν διάχυτο χαρακτηριστικό χρώμα. Η αμφοτερικίνη Β είναι το φάρμακο εκλογής 1mg/kgr βάρους για 2 εβδομάδες. Η ιτρακοναζόλη σε mg χρησιμοποιείται θεραπευτικά αλλά και για συντήρηση. 32 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΟΥΣ ΜΥΚΗΤΕΣ Προκαλούνται από μύκητες χαμηλής λοιμογόνου δράσης σε ασθενείς ανοσοκατασταλμένους από νόσο ή φάρμακο. Οι ευκαιριακές μυκητιάσεις δεν αφήνουν ειδική ανοσία και εμφανίζονται συχνές επαναλοιμώξεις. Δεν παρουσιάζουν διμορφισμό και επομένως η μορφολογία τους στους ιστούς είναι ίδια με εκείνη στο εργαστήριο. Η θνητότητα από τις ευκαι - ριακές μυκητιάσεις είναι πολύ υψηλή. Καντιντίαση Είναι η συχνότερη ευκαιριακή λοίμωξη. Η Candida μπορεί να προκαλέσει διάχυτη νόσο και σήψη όταν υπάρχει μειωμένη άμυνα λόγω κακοή - θειας (λευχαιμία λεμφώματα), σε μεταμοσχευμέ - νους, σε ασθενείς υπό συστηματική αγωγή με κορτιζόνη, σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις, σε ενδοφλέβιους καθετήρες ή σε χρήστες ενδοφλεβίων ουσιών. Πρόδρομο σημείο συστηματικής καντιντίασης είναι ο πυρετός, η αιμορραγία από το πεπτικό, η ενδοκαρδίτιδα, η περιτονίτιδα ή το διάχυτο κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα. Οι δερματικές βλάβες ξεκινούν σαν ερυθηματώδεις κηλίδες που μπορεί να καταστούν βλατιδώδεις, φλυκταινώδεις, αιιμορραγικές ή ελκωτικές. Αρκετές φορές αναπτύσσονται εν τω βά - θει αποστήματα. Συνήθεις θέσεις προσβολής είναι ο κορμός και τα άκρα. Η εγγύς μυϊκή αδυναμία και ευαισθησία που συνοδεύεται από εξάνθημα αποτελεί πολύτιμο εύρημα για τη σωστή διάγνωση. Η κλινική εικόνα και η θετική καλλιέργεια για candida θέτει τη διάγνωση. Η θνησιμότητα από συστηματική καντιντίαση έχει μειωθεί λόγω της έγκαιρης διάγνωσης και αποτελεσματικής θεραπείας. Η αμφοτερικίνη Β είναι σήμερα διαθέσιμη σε λιποσωμιακές μορφές που είναι λιγότερο τοξικές. Η φλουκοναζόλη είναι αποτελεσματική ως προφύλαξη σε ασθενείς με μεταμόσχευση μυελού των οστών, στην στοματοφαρυγ - γική καντιντίαση και σε μεγάλες δόσεις στην καντινταιμία σε ουδετεροπενικούς ασθενείς. Η νέα αντιμυ - κητιασική τριαζόλη, η βορικοναζόλη αναστέλλει τη σύνθεση της εργοστερόλης στη μεμβράνη του μύκητα. Η κασποφουγκίνη είναι αντιμυκητιασική εχινοκανδίνη που αναστέλλει τη σύνθεση της β-1,3- D-γλυκάνης στο κυτταρικό τοίχωμα Ασπεργίλλωση Είναι λοίμωξη από μύκητες του γένους Aspergillus fumigates και flavus. Βρίσκονται στο έδα - φος και στα υπό αποσύνθεση φυτά. Είναι η δεύτερη σε συχνότητα ευκαιριακή μυκητίαση σε ασθενείς με λευχαιμία και αιματολογικές νεοπλασίες. Η ουδετε - ρο πενία, η παρατεταμένη κορτιζονοθεραπεία, η νόσος μοσχεύματος έναντι του ξενιστή και η λοίμωξη από CMV είναι παράγοντες κινδύνου για την διηθητική ασπεργίλλωση. Η πνευμονική προσβολή παρατη ρείται στη διηθητική νόσο αλλά οι δερματικές βλάβες παρατηρούνται στο 10% των περιπτώσεων. Η βιοψία από την δερματική βλάβη θέτει την διάγνωση. Ο μύκητας αναπτύσσεται σε θρεπτικό υλικό για 24 ώρες. Στον ιστό εμφανίζονται σαν λεπτές υφές με λεπτά τοιχώματα και αφρώδες κυτταρό - πλασμα. Στα εγκαύματα 3ου βαθμού ο ασπέργιλλος ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

7 ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ 111 αποικίζεται στην εσχάρα. H πρωτοπαθής δερματική ασπεργίλλωση είναι σπάνια και εμφανίζεται στη θέση του φλεβοκαθετήρα. Είναι δυνατόν να αναπτυχ - θούν αιμορραγικές πομφόλυγες και νεκρωτικά έλκη. Επιμολύνει συχνά τις καλλιέργειες υλικού που προ - έρχεται από δυστροφικούς- εύθραυστους-πεπαχυσμένους όνυχες και ενοχοποιείται για ονυχομυ - κητιάσεις. Ο ακουστικός πόρος μολύνεται από Α.flavus και Α.niger με ταυτόχρονη λοίμωξη από Pseudomonas aeruginosa. Ο επικοισμός μπορεί να είναι καλοήθης αλλά συχνά σε διαβητικούς και ανοσοκατασταλμένους παρουσιάζεται κακοήθης ωτίτιδα που αντιμετωπίζεται με συστηματικούς παράγοντες. 35,36 Αμφοτερικίνη Β: 1-3 mg/kg/ημερησίως. Ιτρακοναζόλη: 400 mg για 2-5 μήνες. Βορικοναζόλη (VFEND) 400 mg κάθε 12 ώρες για τις πρώτες 24 ώρες και ακολούθως 200mg δύο φορές την ημέρα. Εχινοκανίνες (caspofunginacetate-cancidas) 70 mg την 1η ημέρα και στη συνέχεια 50 mg ενδοφλεβίως για 14 ημέρες και συνέχιση της αγωγής 7 ημέρες μετά την ύφεση των συμπτωμάτων και της ουδετεροπενίας. 36 Κρυπτοκόκκωση Ο αιτιολογικός παράγοντας είναι ο Cryptococcus neoformans που παρουσιάζει παγκόσμια κατανομή καθώς προσβάλλει ανθρώπους και ζώα. Έχει απομονωθεί από το έδαφος και τα περιττώματα των περιστεριών που είναι πηγή μόλυνσης στις μεγάλες πόλεις. Εμφανίζεται στον ιστό σαν πλειομορφικός βλαστικός ζυμομύκητας. Η κάψα αναγνωρίζεται εύκολα στις τομές αιματοξυλίνης και ηωσίνης. 38 Η κρυπτοκόκκωση ξεκινά σαν πνευμονική λοίμωξη και παραμένει εντοπισμένη στον πνεύμονα στο 90% των περιπτώσεων και συχνά δίνει ήπια συμπτώματα. Στο υπόλοιπο 10% διασπείρεται αιματογενώς στο ΚΝΣ όπου είναι η συχνότερη αιτία μυκητιασικής μηνιγγίτιδας και στο δέρμα. Οι ασθενείς είναι συνήθως ανοσοκατασταλμένοι ή εξασθενη - μένοι. Η δερματική κρυπτοκόκκωση κυμαίνεται στο 10%-15% των περιπτώσεων και παρουσιάζεται συχνότερα στην περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου. Υπάρχει ποικιλία στη μορφολογία των βλαβών, που περιλαμβάνει υποδόρια οιδήματα, αποστήματα, πομφόλυγες, βλάβες που θυμίζουν μολυσματική τέρμινθο, συρίγγια, έλκη, κοκκιώματα, βλατίδες, φλύκταινες, ακνεόμορφες βλάβες και κυτταρίτιδα. Ο πρωτοπαθής ενοφθαλμισμός του δέρματος είναι εξαιρετικά σπάνιος και θα πρέπει να υπάρχει σαφές ιστορικό εμφύτευσης ή ανεύρεση ξένου σώματος που σχετίζεται με τον μικροοργανισμό. Διάγνωση Άμεση αναζήτηση μικροοργανισμού με ειδική τεχνική για να καταστεί ορατή η κάψα. Βιοψία δέρματος και ορολογικός έλεγχος. Ο έμμεσος ανοσο - φθο ρισμός και οι ανοσοενζυμικές μέθοδοι ανι - χνεύουν την παρουσία αντιγόνου. Ο μύκητας καλ - λιερ γείται σε άγαρ Sabouraud και επιβεβαιώνεται ταχύτατα με μια μέθοδο ανίχνευσης DNA. 38,39 Στους βαρέως πάσχοντες χορηγείται αμφοτερι κίνη Β ενδοφλεβίως και στη συνέχεια φλουκοναζόλη από το στόμα. Σε ασθενείς με νόσο μικρότερης βαρύτητας χορηγείται φλουκοναζόλη mg την ημέρα για 8-10 εβδομάδες. Σε νόσο ανθεκτική σε άλλα φάρμακα η βορικοναζόλη έχει ανταπόκριση 38.9%. 39 Φαιοϋφομυκητίαση Η λοίμωξη οφείλεται σε καφεοειδείς ζυμομύ - κητες (Altenaria, bipolarisspecies, Wangiellas, Phialophora, Curvularia, Εxophiala, κ.α.). Ενοχοποιούνται περίπου 101 είδη. Η νόσος είναι ευρείας διασποράς αλλά είναι συχνότερη στις τροπικές περι - οχές. Υπάρχουν πολλοί τύποι κλινικών βλαβών που κατατάσσονται σύμφωνα με τον McGinnis σε 4 κατη - γορίες: 1) επιπολής με λεπιδώδες εξάνθημα π.χ. tinea nigra, black piedra. 2) δερματική και του κερατοειδούς, με δερματική αλτεναρίωση, μυκητιασική κερατίτιδα 3) υποδόρια με οζίδια και αποστήματα στα άκρα και 4) συστηματική. Οι μύκητες αυτοί παράγουν μελαγχρωματικές υφές στον ιστό και στην καλλιέργεια αν και η χρωστική μπορεί να είναι ορατή μόνο κατά τόπους σε ορισμένες τομές. Η μελανίνη μπορεί να βαφεί με την μέθοδο Fontana- Masson. Η πλειονότητα των φαιοϋφομυκήτων παράγει παχιά διαθλαστικά τοιχώματα και διαθέτει έντονο αφρώδες κυτταρόπλασμα καθώς επίσης ορισμένοι παράγουν στρογγυλές διασταλμένες δομές που μοιάζουν με σπόρια. 40 Οι φαιοϋφομυκωτικές δερματικές βλάβες (οζίδια- Ôüìïò 26, Ôåý ïò 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2015

8 112 Φ. Διονυσοπούλου, Α. Κουρής, Χρ. Αντωνίου, Α. Χατζηϊωάννου αποστήματα-κύστεις) αντιμετωπίζονται καλύτερα με χειρουργική εκτομή. και χειρουργικό καθαρισμό Η διάσπαρτη νόσος αντιμετωπίζεται με χειρουργική και συστηματική αγωγή. Η ιτρακοναζόλη θεωρείται το φάρμακο εκλογής σε δόσεις 400 mg την ημέρα. Μερικοί μύκητες ανταποκρίνονται καλύτερα στην αμφοτερικίνη Β και στην τερμπιναφίνη. Ο συνδυασμός τερμπιναφίνης και φλουκοναζόλης εμφανίζεται να έχει πολύ καλά αποτελέσματα in vitro. H βορικοναζόλη διαθέτει ευρύ φάσμα δραστικότητας έναντι αυτών των μυκήτων αλλά υπάρχει περιορισμένη κλινική εμπειρία. 40,41 Ζυγομυκητίαση - Μουκορμυκητίαση Υπάρχει ένα πλήθος σημαντικών παθογόνων που ανήκει στην κατηγορία των ζυγομυκήτων. Oι δύο τάξεις που προκαλούν συχνότερα δερματικές λοι - μώξεις είναι οι μύκητες Entomophthorales και Mucorales. Οι λοιμώξεις που προκαλούνται από τους Entomophthorales εκδηλώνονται συνήθως σε υγιή άτομα και ακολουθούν βραδεία πορεία. Ταξινομούνται σε δερματικές, υποδόριες, σπλαχνικές και διάσπαρτες λοιμώξεις. Εμφανίζονται σαν σαφώς περι γεγραμμένες υποδόριες μάζες που εντοπίζονται στην περιοχή της ρινός, στο παραρρίνιο οστό, στο άνω χείλος, στα άκρα, στον κορμό και τους γλουτούς. Διάγνωση Απαιτείται η απομόνωση και η ταυτοποίηση του μύκητα. Καλλιεργείται σε άγαρ Sabouraud από ρινικό έκκριμα, από απόστημα ή από δείγμα βιοψίας. Η ιστολογική εξέταση αποκαλύπτει ινοβλαστική υπερ πλασία και φλεγμονώδη αντίδραση με λεμφο - κύτταρα, πλασματοκκύταρα, ηωσινόφιλα και γιγαντοκύταρα. Φάρμακο εκλογής είναι το ιωδιούχο κάλιο, η αμφοτερικίνη Β, η κετοκοναζόλη, η ιτρακοναζόλη και η φλουκοναζόλη. 42 Μουρκωμύκωση Είναι μία σπάνια νόσος που προκαλείται κυρίως από τους μύκητες Rhizomucor, Absidia, Rhizopus, Mucor και μύκητες της τάξεως Mucorales των ζυγο - μυ κήτων. Χαρακτηρίζεται από οξεία, ταχεία ανάπτυξη και είναι συχνά θανατηφόρος (έως 80%). Παρουσιάζεται συνήθως σε ασθενείς με διαβήτη, λευχαιμία, ανοσοκαταστολή, εγκαύματα ή πλημμελή θρέψη. Υπάρχουν 5 μείζονες κλινικές μορφές (ρινοεγκεφαλική, πνευμονική, δερματική, γαστρεντερική, και διάσπαρτη). 43 Το δέρμα προσβάλλεται από επιμολυσμένα χει - ρουργικά επιθέματα η αιματογενή διασπορά. Αναπτύσσονται έμφρακτα, γάγγραινα, μελανές νεκρωτικές εσχάρες, πυώδη ιστικά ράκη. Μπορεί να εμφανιστεί κυτταρίτιδα, εκθυματικές βλάβες και νεκρωτικά αποστήματα. Διάγνωση Ο ιστός που λαμβάνεται με βιοψία ή απόξεση εξετάζεται μικροσκοπικά και καλλιεργείται. Είναι σημαντική η γρήγορη διάγνωση για ταχύτατη έναρξη φαρμακευτικής αγωγής. Ιστολογικά ο μύκητας εμφα - νίζεται με την μορφή ηωσινιφιλικών υφών με παχιά τοιχώματα που δίνουν την εντύπωση κενών στην διασταυρούμενη τομή. Οι μύκητες είναι αγγειοτροπικοί και διατέμνονται κατά μήκος του μέσου χιτώνα των αιμοφόρων αγγείων των μυών με αποτέλεσμα τη δημιουργία έμφρακτου στον ιστό. 43,44 Είναι απαραίτητος ο συνδυασμός χειρουργικής εκτομής της πάσχουσας περιοχής και αντιμυκητιασικής αγωγής με αμφοτερικίνη Β. Η λιποσωμιακή μορφή της αμφοτερικίνης Β σύμφωνα με μελέτες υπερτερεί της συμβατικής μορφής. Η δραστικότητα των αντι μυκητιασικών παραγόντων διαφέρει στον καθένα ζυμομύκητα. Η ιτρακοναζόλη και η ποζακοναζόλη είναι δραστικές έναντι του Absidia. Οι εχινοκανδίνες έχουν περιορισμένη δράση έναντι των ζυμομηκύτων αλλά το FK463 (νέα εχινικανδίνη) όπως και η κασποφουγγίνη έχουν καλά αποτελέσματα. Η χειρουργική τεχνική Mohs που χρησιμοποιείται για την εξαίρεση του πάσχοντος ιστού, παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα γιατί προσφέρει ταχύτερη διάγνωση και τη δυνατότητα διατήρησης υγιών ορίων δέρματος. 45 Φουσαρίωση Το Fusarium (solani, oxysporum, dimerum κ.α.) είναι ένας επικίνδυνος ευκαιριακός παθογόνος μύκητας σε ασθενείς με ουδετεροπενία και σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες. Μολυσμένοι σωλήνες νοσοκομείων μπορεί να αποτελούν πηγή φουσαρίωσης. Το fusarium έχει απομονωθεί σε υπονό- ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

9 ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ 113 μους, δεξαμενές νερού, σιφώνια, πλακάκια και νιπτήρες μπάνιου. Πύλη εισόδου αποτελεί το δέρμα, οι παραρρίνιοι κόλποι, ο κερατοειδής από μολυσμένους φακούς επαφής και οι πνεύμονες. 46 Ερυθρά επώδυνα οζίδια, εξανθήματα δίκην στόχου, κυτταρίτιδα, κερατίτιδα, ονυχομυκητιάσεις, ενδοκαρδίτιδα, περιτονίτιδα και πνευμονία. Διάγνωση Καλλιέργεια: Ταχέως αναπτυσσόμενες αποικίες με έντονο ή λιγότερο έντονο χρώμα αναλόγως του είδους. Μικροσκοπική εξέταση: Δρεπανόμορφα σαν μπανάνα πολυδιαφραγματικά μικροκονίδια. 46 Το ποσοστό θνησιμότητας είναι υψηλό αλλά έχει μειωθεί εξ αιτίας των νέων αντιμυκητιασικων φαρμάκων. Η λιποσωμιακή αμφοτερικίνη Β είναι αρκετά δραστική. Η βορικοναζόλη, η ποζακοναζόλη και οι εχινοκανδίνες έχουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς. 47 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Barros MB, de Almeida Paes R, Schubach AO. Sporothrix schenckii and Sporotrichosis. Clin Microbiol Rev. 2011; 24: Ε. Κουμαντάκη-Μαθιουδάκη. Μυκητιασικές Λοιμώξεις του Δέρματος. Εν τω βάθει μυκητιάσεις. Καυκας Δεβλιώτου-Παναγιωτίδου Δ, Σωτηρίου Ε, Καστάνης Α, Πατσατσή Α. Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδιοσιολογίας.2005; 16: Bonifaz A, Vazquez-Gonzalezn D. Sporotrichosis: an update. G Ital Dermatol Venereol. 2010; 145: Ramos-e Silva M, Vasconcelos C, Carneiro S, Cestari T. Sporotrichosis. Clin Dermatol. 2007;25: Schubach A, Barros MB, Wanke B. Epidemic sporo - thichosis. Curr Opin Infect Dis. 2008; 21: Morris-Jones R. Sporotrichosis. Clin Exper Dermatol 2002; 27: Pang KR, Wu JJ, Huang DB, Tyring SK. Subcutaneous fungal infections. Dermatol Ther 2004; 17: Magana M, Magana-Garcia M. Mycetoma. Dermatol Clin. 1989; 7: Welsh O, Vera-Cabrera L, Salinas-Carmona MC. Mycetoma. Clin Dermatol. 2007; 25: Lichon V, Khachemoune A. Mycetoma. A review. Am J Clin Dermatol. 2006; 7: Ameen M, Arenas R. Developments in the management of mycetomas. Clin Exper Dermatol 2009;34: Ameen M. Managing mycetomas. Trop Doct. 2009; 39: Correia RT, Valente NY, Criado PR, Martins JE. Chromoblastomycosis: study of 27 cases and review of medical literature. An Bras Dermatol 2010;85: Ameen M. Chromoblastomycosis: clinical presentation and management. Clin Exper Dermatol 2009; 34: Lopez Martine R, Mendez Tovar LJ. Chromoblastomycosis. Clin Dermatol 2007; 25: Queiroz-Telles F, McGinnis MR, Salkin I, Graybill JR. Subcutaneous mycoses. Infect Dis Clin North Am. 2003; 17: Ameen M. Managing chromoblastomycosis. Trop Doct 2010; 40: Bonifaz A, Paredes-Solis V, Saul A. Treating chromoblastomycosis with systemic antifungals. Expert Opin Pharmacother. 2004; 5: Joseph Wheat L. Current diagnosis of histoplasmosis. Trends Microbiol 2003;11: Chang P, Rodas C. Skin lesions in histoplasmosis. Clin Dermatol 2012; 30: Fernandez Andreu CC, et al. Histoplasmosis updating. Rev Cubana Med Trop. 2011; 63: Kauffman CA. Histoplasmosis. Clin Chest Med. 2009; 30: Welsh O, et al. Coccidioidomycosis. Clin Dermatol. 2012; 30: Saubolle MA, McKellar PP, Sussland D. Epidiomiologic, clinical, and diagnostic aspects of coccidioidomycosis. J Clin Microbiol. 2007; 45: Ampel NM. New perspectives on coccidioidomycosis. Proc Am Thorac Soc. 2010; 7: Deus Filho AD. Chapter 2: Coccidioidomycosis. J Bras Pneumol. 2009; 35: Lopez-Martinez R, Mendez-Tovar LJ. Blastomycosis. Clin Dermatol. 2012; 30: Smith JA, Kauffman CA. Blastomycosis. Proc Am Thorac Soc. 2010; 7: Duong TA. Infection due to Penicillium marneffei, an emerging pathogen: review of 155 reported cases. Clin Infect Dis. 1996; 23: Enoch DA, Ludlam HA, Brown NM. Invasive fungal infections: a review of epidemiology and management options. J Med Microbiol 2006; 55: Vanittanakom N, Cooper CR, Fischer MC, Sirisanthana T. Penicillium marneffei infection and recent advances in the epidemiology and molecular biology aspects. Clin Microbiol Rev 2006; 19: Ninomiya J. Candidiasis. Med Mycol J. 2011; 52: Katoh T. Guidelines for diagnosis and treatment of mucocutaneous candidiasis. Nihon Ishinkin Gakkai Zasshi. 2009; 50: Martinez R. An update on the use of antifungal agents. J Bras Pneumol. 2006; 32: Maesaki S. Aspergillosis. Med Mycol J. 2011;52: Chapter 5: Aspergillosis:from diagnosis to treatment. J Bras Pneumol. 2009; 35: Kakeya H, Kohno S.Cryptococcosis. Med Mycol J. 2011; 52: Subramanian S, Mathai D. Clinical manifestations and Ôüìïò 26, Ôåý ïò 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2015

10 114 Φ. Διονυσοπούλου, Α. Κουρής, Χρ. Αντωνίου, Α. Χατζηϊωάννου management of cryptococcal infection. J Postgrad Med. 2005; 51: Revankar SG, et al. Disseminated phaeohyphomycosis: review of an emerging mycosis.clin Infect Dis. 2002; 15: Matsumoto T, Nishimoto K. Cutaneous manifestations of systemic mycoses.nihon Ishinkin Gakkai Zasshi. 2003; 44: Ribes JA, et al. Zygomycetes in human disease. Clin Micro biol Rev. 2000; 13: Petrikos G, et al. Epidimiology and clinical manifestations of mucormycosis. Clin Infect Dis. 2012; 54(Suppl 1): Ibrahim AS, et al.pathogenesis of mucormycosis. Clin Infect Dis. 2012; 54(Suppl 1): Kontoyiannis DP, Lewis RE. How I treat mucormycosis. Blood. 2011; 118: Torres HA, Raad II, Kontoyiannis DP. Infections caused by Fusarium species. J Chemother. 2003; 15: Muhammed M, Coleman JJ, et al. Challenge of managing fusariosis. Virulence. 2011; 2:91-6. Áë ëç ëï ãñá ößá: A. Κουρής É. Äñá ãïý ìç 5, , Êá é óá ñéá íþ Å-mail: ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

Γράφει: Χρίστος Κουνούδης, Χειρουργός

Γράφει: Χρίστος Κουνούδης, Χειρουργός Γράφει: Χρίστος Κουνούδης, Χειρουργός Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματος και αποτελείται από τρεις στιβάδες: επιδερμίδα, χόριο και το υποδόριο λίπος. Τα εξαρτήματα του δέρματος είναι οι τρίχες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Φαρμακολογία ΙI. Χημειοθεραπεία. Διδάσκοντες: Μ. Μαρσέλος, Μ. Κωνσταντή, Π. Παππάς, Κ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Φαρμακολογία ΙI. Χημειοθεραπεία. Διδάσκοντες: Μ. Μαρσέλος, Μ. Κωνσταντή, Π. Παππάς, Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Φαρμακολογία ΙI Χημειοθεραπεία Διδάσκοντες: Μ. Μαρσέλος, Μ. Κωνσταντή, Π. Παππάς, Κ. Αντωνίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική Δερματομυοσίτιδα

Νεανική Δερματομυοσίτιδα www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Νεανική Δερματομυοσίτιδα Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΜΥΟΣΙΤΙΔΑ 1.1 Τι είδους νόσημα είναι; Η νεανική δερματομυοσίτιδα (ΝΔΜ) είναι ένα σπάνιο

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Φ.Ν. Σκοπούλη Καθηγήτρια τον Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών συστηματικός ερυθηματώδης λύκος θεωρείται η κορωνίδα των αυτοάνοσων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ/ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ Αιτία : βακτήρια Πρόληψη : Η χρήση προφυλακτικού Μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ/ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ Αιτία : βακτήρια Πρόληψη : Η χρήση προφυλακτικού Μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ/ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ Αιτία : βακτήρια Πρόληψη : Η χρήση προφυλακτικού Μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης Αυξημένες εκκρίσεις από τα γεννητικά όργανα ή τον πρωκτό.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΦΝΕ (ΕΚ, ν.crohn, απροσδιόριστη) Συνήθεις λοιμώδεις, παρατεταμένες συστηματικές, αφροδισιακές-παρασιτικές, ιογενείς λοιμώξεις Φάρμακα και τοξίνες

ΙΦΝΕ (ΕΚ, ν.crohn, απροσδιόριστη) Συνήθεις λοιμώδεις, παρατεταμένες συστηματικές, αφροδισιακές-παρασιτικές, ιογενείς λοιμώξεις Φάρμακα και τοξίνες ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Π.Ε ΙΦΝΕ (ΕΚ, ν.crohn, απροσδιόριστη) Συνήθεις λοιμώδεις, παρατεταμένες συστηματικές, αφροδισιακές-παρασιτικές, ιογενείς λοιμώξεις Φάρμακα και τοξίνες (ΜΣΑΦ κ.ά) Ισχαιμική Μετακτινική

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ 1.1 Τι είναι; Ο Οικογενής Μεσογειακός Πυρετός (ΟΜΠ) είναι ένα γενετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ Πνευμονική αγγειίτις και κοκκιωμάτωση είναι ένας περιγραφικός όρος που χαρακτηρίζεται από κυτταρική διήθηση του τοιχώματος των αγγείων (αγγειίτις) με καταστροφή και

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωη µου. µε την ψωριαση. Eνημερωτικό φυλλάδιο για τη νόσο της ψωρίασης

Η ζωη µου. µε την ψωριαση. Eνημερωτικό φυλλάδιο για τη νόσο της ψωρίασης Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών με Ψωρίαση και Ψωριασική Αρθρίτιδα Αριστοτέλους 21, Θεσσαλονίκη, τηλ 21315 553 780, email:epidermia.greece@gmail.com www.epidermia.gr Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Δερματολογική

Διαβάστε περισσότερα

Συχνότητα. Άντρες Γυναίκες 5 1. Νεαρής και μέσης ηλικίας

Συχνότητα. Άντρες Γυναίκες 5 1. Νεαρής και μέσης ηλικίας Η αιτιολογία της πάθησης είναι άγνωστη, αν και έχει μεγάλη σχέση με το κάπνισμα καθώς το 90% των ασθενών είναι ενεργείς καπνιστές Συχνότητα Άντρες Γυναίκες 5 1 Νεαρής και μέσης ηλικίας Στο 60% των περιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Αραμπατζής. Photos & Text Michael Arabatzis, except otherwise indicated

Μιχάλης Αραμπατζής. Photos & Text Michael Arabatzis, except otherwise indicated Μη δερματοφυτικές ονυχίες Τι ισχύει σήμερα Μιχάλης Αραμπατζής Πρώτη Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Photos & Text Michael Arabatzis, except

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους. Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους. Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Εφηβική ηλικία και σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα (STDs) Έναρξη σεξουαλικής ζωής Έλλειψη προφυλάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2.

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ (Charcot) ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ρ Ελενα Κουλλαπή 2014

ρ Ελενα Κουλλαπή 2014 ρ Ελενα Κουλλαπή 2014 Κυρτέ κερατίνε πλάκε. Καλύπτουν τη ραχιαία επιφάνεια του τελευταίου τµήµατο των δακτύλων. Το χρώµα του είναι υπόλευκο ή ελαφρώ ρόδινο (οφείλεται στι αγκύλε των αγγείων του χορίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική χρήση κοινών εργαστηριακών παραμέτρων στην παιδιατρική πράξη: ASTO

Ορθολογική χρήση κοινών εργαστηριακών παραμέτρων στην παιδιατρική πράξη: ASTO Ορθολογική χρήση κοινών εργαστηριακών παραμέτρων στην παιδιατρική πράξη: ASTO Πολυξένη Πρατσίδου-Γκέρτση Πανεπιστημιακός Υπότροφος ΑΠΘ στην Παιδιατρική Ρευματολογία Α Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Περίγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω Σκληρόδερµα;

Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Για να πληροφορηθώ µýëïò ôçò Σπάνιος ναι... Μόνος όχι Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών σπανίων παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση λανθάνουσας φυματίωσης. Χαράλαμπος Μόσχος Επιμελητής Α Πνευμονολόγος-Φυματιολογος ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Διάγνωση λανθάνουσας φυματίωσης. Χαράλαμπος Μόσχος Επιμελητής Α Πνευμονολόγος-Φυματιολογος ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ Διάγνωση λανθάνουσας φυματίωσης 1 Χαράλαμπος Μόσχος Επιμελητής Α Πνευμονολόγος-Φυματιολογος ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ Τι είναι η λανθανουσα φυματική λοίμωξη (ΛΦ)? 2 Υποκλινική νόσος ΛΦ είναι η παρουσία M. tuberculosis

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ

Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ Κουτρούµπα Ι, Χαϊδόπουλος Δ, Θωµάκος Ν, Σωτηροπούλου Μ, Καθοπούλης Ν, Βλάχος

Διαβάστε περισσότερα

21/11/2012. Αντιμυκητιακή θεραπεία στην Παιδιατρική. Διεισδυτικές μυκητιάσεις. Αντιμυκητιακά φάρμακα. Διεισδυτικές μυκητιάσεις. Μυκητιακές λοιμώξεις

21/11/2012. Αντιμυκητιακή θεραπεία στην Παιδιατρική. Διεισδυτικές μυκητιάσεις. Αντιμυκητιακά φάρμακα. Διεισδυτικές μυκητιάσεις. Μυκητιακές λοιμώξεις Μυκητιακές λοιμώξεις Αντιμυκητιακή θεραπεία στην Παιδιατρική Χαράλαμπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Επιπολής (δέρμα, βλεννογόνοι) ανοσοεπαρκή παιδιά εύκολη διάγνωση τοπική / συστηματική θεραπεία

Διαβάστε περισσότερα

εξουαλικώς t μεταδιδόμενα

εξουαλικώς t μεταδιδόμενα ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ M i / τεχνολογικά χρονικά εξουαλικώς t μεταδιδόμενα της Ε. Βαβουράκη* Τι είναι τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα; Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) είναι ασθένειες που μεταδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Σπανια Νεανικη Πρωτοπαθης Συστηματικη Αγγειιτιδα

Σπανια Νεανικη Πρωτοπαθης Συστηματικη Αγγειιτιδα www.printo.it/pediatric-rheumatology/cy/intro Σπανια Νεανικη Πρωτοπαθης Συστηματικη Αγγειιτιδα Έκδοση από 2016 2. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 2.1 Ποιοί είναι οι τύποι της αγγειίτιδας? Πως γίνεται η κατάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ & ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 Η σύγχρονη ιατρική και βιοτεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΟΝΟΜΑ:ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ:ΠΡΙΦΤΗ ΤΑΞΗ:Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: 4 ΗΜ/ΝΙΑ: 11/10/2013 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΘΟΓΟΝΟΥΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ένας μικροοργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 7 1.1 Γενικά 8 1.2 Στιβάδες του Δέρματος 10 1.2.1 Επιδερμίδα 10 1.2.2 Χόριο 14 1.2.3 Υπόδερμα ή Υποδόριο Λίπος 17 1.3 Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Επιβλέπουσα Α.ΤΕΙ.Θ Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μέλη Επιτροπής Λαβδανίτη Μαρία Μινασίδου Ευγενία Αλεξιάδη Αθηνά Γεωργάκη Ελένη Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλιο Ανεμευλογιάς

Εμβόλιο Ανεμευλογιάς Εμβόλιο Ανεμευλογιάς ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ Είστε σίγουροι ότι έχετε πάρει τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης από την ανεμευλογιά; ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ! ΕΜΒΟΛΙΑΣΟΥ! ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥ! ΕΜΒΟΛΙΟ Ανεμευλογιάς Ανεμευλογιά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Γυναίκα με χρόνιες ρινικές εκκρίσεις και αίσθημα πίεσης στο γναθιαίο κόλπο Παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΣ

ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΣ Ρευµατικά οζίδια, γαγγραινώδες πυόδερµα, αγγειίτιδα µικρών και µεσαίου µεγέθους αγγείων. Ουδετεροφιλικές δερµατοπάθειες PNGD (Palisaded( neutrophilic and granulomatous dermatosis)

Διαβάστε περισσότερα

Μαντάς Αθανάσιος Δερματολόγος Αφροδισιολόγος Επιστημονικός συνεργάτης B Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων Α.Π.Θ Γ.Ν.

Μαντάς Αθανάσιος Δερματολόγος Αφροδισιολόγος Επιστημονικός συνεργάτης B Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων Α.Π.Θ Γ.Ν. Νόσος Queyrat Μαντάς Αθανάσιος Δερματολόγος Αφροδισιολόγος Επιστημονικός συνεργάτης B Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων Α.Π.Θ Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» ΟΡΙΣΜΟΣ Η ερυρθροπλασία του Queyrat είναι μία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Κατάκλιση ορίζεται η εξέλκωση του δέρματος εξαιτίας πίεσης σε διάφορες περιοχές του σώματος υπερκείμενες οστικών προεξοχών Συχνότητα εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΦΙΛΗ ΒΛΕΝΝΟΡΡΟΙΑ ΜΑΛΑΚΟ ΕΛΚΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟ ΛΕΜΦΟΚΟΚΚΙΩΜΑ ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΩΣΗ ΜΟΝΙΛΙΑΣΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΘΕΙΡΙΑΣΗ ΕΦΗΒΑΙΟΥ

ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΦΙΛΗ ΒΛΕΝΝΟΡΡΟΙΑ ΜΑΛΑΚΟ ΕΛΚΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟ ΛΕΜΦΟΚΟΚΚΙΩΜΑ ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΩΣΗ ΜΟΝΙΛΙΑΣΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΘΕΙΡΙΑΣΗ ΕΦΗΒΑΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΦΙΛΗ ΒΛΕΝΝΟΡΡΟΙΑ ΜΑΛΑΚΟ ΕΛΚΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟ ΛΕΜΦΟΚΟΚΚΙΩΜΑ ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΩΣΗ ΜΟΝΙΛΙΑΣΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΘΕΙΡΙΑΣΗ ΕΦΗΒΑΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Η ΑΓΝΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΦΟΒΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος. Note: Σήμερα όμως πάνω από το 50% των διαφόρων καρκινικών τύπων είναι θεραπεύσιμοι

Καρκίνος. Note: Σήμερα όμως πάνω από το 50% των διαφόρων καρκινικών τύπων είναι θεραπεύσιμοι Ο πιο απλός ορισμός είναι ότι ο καρκίνος είναι μια ομάδα ασθενειών που χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και διασπορά ανώμαλων κυττάρων. Αν η εξάπλωση δεν ελεγχθεί θα οδηγήσει στο θάνατο. Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασιλική Κουλουρίδα Βιοπαθολόγος Συντ. δ/ντρια, ΓΠΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Λοίμωξη του διαβητικού ποδιού (DFI) Όλες οι δερματικές βλάβες, έλκη, είναι επιμολυσμένα

Διαβάστε περισσότερα

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cy/intro Συνδρομο Papa Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ PAPA 1.1 Τι είναι; Ο ακρωνύμιο PAPA προέρχεται από τις λέξεις Pyogenic Arthritis, Pyoderma gangrenosum and Acne

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα

Γνωριμία με τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα Γνωριμία με τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα Αντώνης Φανουριάκης Μονάδα Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας Δ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» Αθήνα, 01/02/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ. Λ.Β. Αθανασίου

ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ. Λ.Β. Αθανασίου ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ Λ.Β. Αθανασίου ΟΡΙΣΜΟΙ Λευχαιμίες Κακοήθη νεοπλάσματα των πρόδρομων αιμοκυττάρων του μυελού των oστών. Ατελής διαφοροποίηση οδηγεί σε πολλαπλασιασμό μη ώριμων (και μη λειτουργικών) κυττάρων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΣΗ Ασθένεια που προκαλείται από τα είδη του γένους Salmonella,, Salmonella Προσβάλλει όλα τα ζωικά είδη και Χαρακτηρίζεται από ένα ή συνδυασμό από τα ακόλουθα τρία συμπτώματα: σηψαιμία,, οξεία

Διαβάστε περισσότερα

Παθογένεια Μυκητιάσεων Αντιμυκητιασικά φάρμακα

Παθογένεια Μυκητιάσεων Αντιμυκητιασικά φάρμακα Παθογένεια Μυκητιάσεων Αντιμυκητιασικά φάρμακα Αριστέα Βελεγράκη Επίκ. Καθηγήτρια Ιατρική Σχολή Απλουστευμένη κατάταξη μυκήτων κατά Φύλο και ενδεικτικοί διαγνωστικοί χαρακτήρες εκπροσώπων τους με κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοβρογχική φυματίωση: Ένα σπάνιο αίτιο χρόνιου βήχα

Ενδοβρογχική φυματίωση: Ένα σπάνιο αίτιο χρόνιου βήχα Ενδοβρογχική φυματίωση: Ένα σπάνιο αίτιο χρόνιου βήχα Γκιόκα Χ. Σπυράτος Δ. Γκιουλέκας Δ. Ιακωβίδης Δ. Κοντακιώτης Θ. Χλωρός Δ. Σιχλετίδης Λ. Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ Παρουσίαση περιστατικού Ασθενής

Διαβάστε περισσότερα

φυσιολογικό δέρμα - 1

φυσιολογικό δέρμα - 1 φυσιολογικό δέρμα -1 Επιδερμίδα (επιθήλιο, εξωδερμική προέλευση) Α Α Α Μ θηλώδες χόριο (επιπολής) ακανθωτή στιβάδα βασική στιβάδα χόριο Μ = Μελανοκύτταρο (νευροεξωδερμική προέλευση, νευρική ακρολοφία)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΣ MAREK (MAREK s DISEASE)

ΝΟΣΟΣ MAREK (MAREK s DISEASE) econteplusproject Organic.Edunet ΝΟΣΟΣ MAREK (MAREK s DISEASE) Δρ. Ευτυχία Ξυλούρη Φραγκιαδάκη Κτηνίατρος Υγιεινολόγος, Αναπλ. Καθηγήτρια Υγιεινής Αγρ. Ζώων, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών,

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαίτερες νοσολογικές οντότητες στα λεμφώματα υψηλού βαθμού κακοηθείας

Ιδιαίτερες νοσολογικές οντότητες στα λεμφώματα υψηλού βαθμού κακοηθείας Ιδιαίτερες νοσολογικές οντότητες στα λεμφώματα υψηλού βαθμού κακοηθείας Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2015 Αργύρης Σ. Συμεωνίδης Οντότητες μη Hodgkin λεμφωμάτων που θα αναφερθούν Πρωτοπαθές Β-λέμφωμα

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλια : Συχνά Ερωτήματα & Απαντήσεις

Εμβόλια : Συχνά Ερωτήματα & Απαντήσεις Εμβόλια : Συχνά Ερωτήματα & Απαντήσεις Τί είναι εμβόλια; Ο Εμβολιασμός είναι ένας τρόπος προστασίας από σοβαρές μεταδοτικές ασθένειες. Το «αμυντικό» σύστημα του ανθρώπου που έχει εμβολιαστεί, μπορεί τις

Διαβάστε περισσότερα

2. Τα πρωτόζωα α. δεν έχουν πυρήνα. β. είναι μονοκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί. γ. είναι πολυκύτταρα παράσιτα. δ. είναι αυτότροφοι οργανισμοί.

2. Τα πρωτόζωα α. δεν έχουν πυρήνα. β. είναι μονοκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί. γ. είναι πολυκύτταρα παράσιτα. δ. είναι αυτότροφοι οργανισμοί. 1 ΘΕΜΑΤΑ κεφ 1. Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλιο Ανεμευλογιάς

Εμβόλιο Ανεμευλογιάς Εμβόλιο Ανεμευλογιάς ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ Είστε σίγουροι ότι έχετε πάρει τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης απο την ανεμευλογιά; ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ! ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΙΤΕ! ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙΤΕ! ΕΜΒΟΛΙΟ Ανεμευλογιάς Θυμηθείτε

Διαβάστε περισσότερα

HPV Human Papilloma Virus. Ιός των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων

HPV Human Papilloma Virus. Ιός των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων HPV Human Papilloma Virus Ιός των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων Καρκίνος τραχήλου της μήτρας Υψηλή θνησιμότητα Ο δεύτερος σε συχνότητα που αφορά τις γυναίκες παγκόσμια 500.000 γυναίκες εμφανίζουν καρκίνο τραχήλου

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα

Επιστημονικά πορίσματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος, της επισήμανσης και του φύλλου οδηγιών χρήσης που παρουσιάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοργανισμοί. Οι μικροοργανισμοί διακρίνονται σε: Μύκητες Πρωτόζωα Βακτήρια Ιούς

Μικροοργανισμοί. Οι μικροοργανισμοί διακρίνονται σε: Μύκητες Πρωτόζωα Βακτήρια Ιούς Μικροοργανισμοί Οι μικροοργανισμοί διακρίνονται σε: Μύκητες Πρωτόζωα Βακτήρια Ιούς Παθογόνοι μικροοργανισμοί Παθογόνοι μικροοργανισμοί ονομάζονται οι μικροοργανισμοί που χρησιμοποιούν τον άνθρωπο ως ξενιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ. ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ Σχης (ΥΝ) ε.α. M.Sc.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ. ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ Σχης (ΥΝ) ε.α. M.Sc. ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ Σχης (ΥΝ) ε.α. M.Sc. Πρόλογος - Εισαγωγή Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του ανθρωπίνου σώματος και αποτελεί περίπου το 16% του συνολικού βάρους του. Η

Διαβάστε περισσότερα

Νήπιο 18 μηνών με βλατιδώδες εξάνθημα προσώπου, άνω και κάτω άκρων

Νήπιο 18 μηνών με βλατιδώδες εξάνθημα προσώπου, άνω και κάτω άκρων Νήπιο 18 μηνών με βλατιδώδες εξάνθημα προσώπου, άνω και κάτω άκρων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 1, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2, ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ 1, ΧΡΥΣΑ ΚΟΥΤΣΑΥΤΙΚΗ 1, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΙΤΑΚΗΣ 1 1-Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ Εισαγωγή Η πρόληψη των επεισοδίων οξείας απόρριψης και η μακροχρόνια διατήρηση του νεφρικού μοσχεύματος αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

4. ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ

4. ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ 4.1 Ομοιόσταση 4.2 Ασθένειες 4. ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ 4.3 Αμυντικοί μηχανισμοί του ανθρώπινου οργανισμού 4.4 Τρόποι ζωής και ασθένειες Μάρθα Καρβουνίδου ΠΕ1404

Διαβάστε περισσότερα

Κουμανίδου Χρυσούλα Συντονίστρια Διευθύντρια

Κουμανίδου Χρυσούλα Συντονίστρια Διευθύντρια Κουμανίδου Χρυσούλα Συντονίστρια Διευθύντρια Καλοήθη Κακοήθη Συγγενές Φλεγμονώδες Αγγειακό Νεοπλαστικό Διόγκωση Ιστορικό Κλινική εικόνα Ηλικία Εντόπιση Ατελής σύγκλειση τμήματος του θυρεογλωσσικού πόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ στόμα Η Στοματολογία αποτελεί σημαντικό μέρος της Παθολογίας

ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ στόμα Η Στοματολογία αποτελεί σημαντικό μέρος της Παθολογίας ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Αν και το στόμα αποτελεί μικρό τμήμα του σώματος είναι στόχος πολυάριθμων νόσων, τοπικών και συστηματικών Νοσήματα βλεννογόνου στόματος Νοσήματα χειλέων Νοσήματα σιαλογόνων αδένων Νοσήματα

Διαβάστε περισσότερα

Άλλο κονδυλώματα κι άλλο HPV;

Άλλο κονδυλώματα κι άλλο HPV; Άλλο κονδυλώματα κι άλλο HPV; Στην ουσία πρόκειται για το ίδιο πράγμα. Κονδυλώματα είναι η αρχαία ονομασία και HPV είναι η σύγχρονη ιατρική ορολογία και σημαίνει Human Pappiloma Virus ή στα ελληνικά Ιός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ Οι όζοι του θυρεοειδούς είναι συχνοί και αποτελούν το συχνότερο ενδοκρινολογικό πρόβλημα σε πολλές χώρες. Οι πιθανότητες ότι κάποιος θα ανακαλύψει έναν τουλάχιστον όζο θυρεοειδούς είναι 1 στις 10 ενώ σε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο Sjogren: αυτοάνοση επιθηλπτιδα

Σύνδρομο Sjogren: αυτοάνοση επιθηλπτιδα Σύνδρομο Sjogren: αυτοάνοση επιθηλπτιδα Α. Γ. Τζιούφας Αναπλ. Καθηγητής Παθολογικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών ο σύνδρομο Sjogren ή αυτοάνοση επιθηλιΐτιδα είναι ένα χρόνιο αυτοάνοσο

Διαβάστε περισσότερα

ΗPV και Καρκίνος Δέρµατος. Ηλέκτρα Νικολαΐδου Επ. Καθηγήτρια Δερµατολογίας ΕΚΠΑ Νοσ. «Α. Συγγρός»

ΗPV και Καρκίνος Δέρµατος. Ηλέκτρα Νικολαΐδου Επ. Καθηγήτρια Δερµατολογίας ΕΚΠΑ Νοσ. «Α. Συγγρός» ΗPV και Καρκίνος Δέρµατος Ηλέκτρα Νικολαΐδου Επ. Καθηγήτρια Δερµατολογίας ΕΚΠΑ Νοσ. «Α. Συγγρός» ΓΕΝΗ HPV Α γένος: βλεννογόνοι αιτιολογική συσχέτιση µε καρκίνο τραχήλου µήτρας, πρωκτού, αιδοίου, πέους

Διαβάστε περισσότερα

Νοσολογία_Νοσ. 1201 Παθήσεις των Αρθρώσεων και Οστών. C.D.A. Εβδ.9

Νοσολογία_Νοσ. 1201 Παθήσεις των Αρθρώσεων και Οστών. C.D.A. Εβδ.9 1.Γενικά περί Ρευµατικών Νοσηµάτων 2.Συστηµατικός Ερυθηµατώδης Λύκος ( Σ. Ε. Λ.) 3. Ρευµατοειδής Αρθρίτιδα 4. Οστεοαρθρίτιδα 5. Σκληρόδερµα, Προοδευτική Συστηµατική Σκλήρυνση 01/15 1.Γενικά περί Ρευµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές Ιατρικής Μικροβιολογίας

Βασικές αρχές Ιατρικής Μικροβιολογίας Σελίδες 1 έως 5 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Για τους φοιτητές Β εξαμήνου ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Παν/κό έτος 2011-2012 Ύλη αποτελεί η θεματολογία των μαθημάτων (αμφιθεάτρου, εργαστηρίων, φροντιστηρίων)

Διαβάστε περισσότερα

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Χ. Μ. ΜουτσόπουΛος Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών α ρευματικά νοσήματα είναι ασθένειες που προσβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΕΡΓΙΑ: Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟΣ;

ΑΛΛΕΡΓΙΑ: Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟΣ; ΑΛΛΕΡΓΙΑ: Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟΣ; Αλλεργία, όπως ορίζει και η λέξη, σημαίνει άλλο έργο. Είναι η μη αναμενόμενη αντίδραση του ανοσιακού συστήματος του οργανισμού εναντίον ακίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ Τι είναι η τροφική αλλεργία; Τροφική αλλεργία είναι η αναπάντεχη και μη κανονική ανοσολογική αντίδραση του οργανισμού εναντίον ενός τμήματος μιας τροφής (συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Το μελάνωμα μπορεί επίσης να δώσει μεταστάσεις και μέσω του αίματος (αιματογενής διασπορά).

Το μελάνωμα μπορεί επίσης να δώσει μεταστάσεις και μέσω του αίματος (αιματογενής διασπορά). Γράφει: Κωνσταντίνος Βέρρος, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος Ο καρκίνος που αναπτύσσεται από τα μελανοκύτταρα (βλ. Καρκίνοι του δέρματος ), λέγεται μελάνωμα (άλλες ονομασίες: δερματικό μελάνωμα, κακόηθες

Διαβάστε περισσότερα

Quiz. Ποιά είναι η διάγνωσή σας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Θεοδοσίου Γρ., Λυσίτσα Τ. Παπαθωμά Σ. Παπαγεωργίου Μ. Μαντέκου-Λεφάκη Ι.

Quiz. Ποιά είναι η διάγνωσή σας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Θεοδοσίου Γρ., Λυσίτσα Τ. Παπαθωμά Σ. Παπαγεωργίου Μ. Μαντέκου-Λεφάκη Ι. Quiz Ποιά είναι η διάγνωσή σας Θεοδοσίου Γρ., Λυσίτσα Τ. Παπαθωμά Σ. Παπαγεωργίου Μ. Μαντέκου-Λεφάκη Ι. Κρατική Κλινική, Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Άντρας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΟΛΥΝΣΗ : Η είσοδος ενός παθογόνου μικροοργανισμού στον οργανισμό του ανθρώπου. ΛΟΙΜΩΞΗ : Η εγκατάσταση και ο πολλαπλασιασμός του παθογόνου μικροοργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις Ουροποιητικού σε Ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη. Mωυσής Λελέκης Γ.Ν. Αττικής «ΚΑΤ»

Λοιμώξεις Ουροποιητικού σε Ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη. Mωυσής Λελέκης Γ.Ν. Αττικής «ΚΑΤ» Λοιμώξεις Ουροποιητικού σε Ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη Mωυσής Λελέκης Γ.Ν. Αττικής «ΚΑΤ» Εισαγωγή (1) Λοιμώξεις του Ουροποιητικού Οι συχνότερες μικροβιακές λοιμώξεις στην κοινότητα Οι συχνότερες νοσοκομειακές

Διαβάστε περισσότερα

φροντιστήρια επίγνωση

φροντιστήρια επίγνωση ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑ.Λ. 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Επιμέλεια θεμάτων: Εμμανουέλα Μαθιουδάκη, Βιολόγος ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ. Γ. Λ. Δαΐκος, M.D. Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Λαϊκό Νοσοκομείο. Δεκέμβριος 2014

ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ. Γ. Λ. Δαΐκος, M.D. Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Λαϊκό Νοσοκομείο. Δεκέμβριος 2014 ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ Γ. Λ. Δαΐκος, M.D. Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Λαϊκό Νοσοκομείο Δεκέμβριος 2014 Επιδημιολογία Η πνευμονία είναι η έκτη κατά σειρά αιτία θανάτου Επίπτωση: 500-1000 περιπτώσεις /100.000 Στη χώρα μας υπολογίζεται

Διαβάστε περισσότερα

1) ΟΞΕΙΑ ΜΕΤΑΛΟΙΜΩΔΗΣ 2) αντι-gbm 3) ΑΝΟΣΟΠΕΝΙΚΗ ΜΗΝΟΕΙΔΙΚΗ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ

1) ΟΞΕΙΑ ΜΕΤΑΛΟΙΜΩΔΗΣ 2) αντι-gbm 3) ΑΝΟΣΟΠΕΝΙΚΗ ΜΗΝΟΕΙΔΙΚΗ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ 1) ΟΞΕΙΑ ΜΕΤΑΛΟΙΜΩΔΗΣ 2) αντι-gbm 3) ΑΝΟΣΟΠΕΝΙΚΗ ΜΗΝΟΕΙΔΙΚΗ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ Φωτεινή Kαρασαββίδου Επιμελήτρια Β Παθολογοανατόμος Γ.Π.Π.Ν. Θεσσαλίας Oξεία μεταλοιμώδης σπειραματονεφρίτιδα Oξεία μεταλοιμώδης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η φυματίωση; Η φυματίωση είναι νόσημα που προκαλείται από ένα μικρόβιο που λέγεται μυκοβακτηρίδιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (άσκηση 4 του εργαστηριακού οδηγού) Μέσος χρόνος πειράματος:

Διαβάστε περισσότερα

Ρευματολογία. Ψωριασική Αρθρίτιδα. Στέφανος Πατεράκης Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσ/πείας

Ρευματολογία. Ψωριασική Αρθρίτιδα. Στέφανος Πατεράκης Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσ/πείας Ρευματολογία Ψωριασική Αρθρίτιδα Στέφανος Πατεράκης Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσ/πείας Τι είναι η ψωριασική αρθρίτιδα; Η ψωριασική αρθρίτιδα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης πάθηση που προσβάλλει τις αρθρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λεμφώματα πνεύμονα (συνέχεια) Πηνελόπη Κορκολοπούλου Επ. Καθηγήτρια Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Λεμφώματα πνεύμονα (συνέχεια) Πηνελόπη Κορκολοπούλου Επ. Καθηγήτρια Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστημίου Αθηνών Λεμφώματα πνεύμονα (συνέχεια) Πηνελόπη Κορκολοπούλου Επ. Καθηγήτρια Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστημίου Αθηνών Αγγειοκεντρική ανοσοϋπερπλαστική νόσος / λέμφωμα πνεύμονος ΕΒV B T/NΚ Λεμφωματώδης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Εργαστηριακή αξιολόγηση της αξιοπιστίας του strep testστη διάγνωση και τον καθορισμό της κατάλληλης αντιβιοτικής αγωγής σε ασθενείς με οξεία πυώδη αμυγδαλίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση μιας υδατογενούς ή τροφικής επιδημικής έκρηξης

Διερεύνηση μιας υδατογενούς ή τροφικής επιδημικής έκρηξης Watermicro Πρόγραμμα Κατάρτισης Εξ αποστάσεως (Distance learning course) Διερεύνηση μιας υδατογενούς ή τροφικής επιδημικής έκρηξης Τάνια Αρβανιτίδου-Βαγιωνά Καθηγήτρια, ΑΠΘ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΙΔΩΣΗ ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΑ ΟΙΔΗΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΟΙΔΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΟΙΔΗΜΑ ΧΕΙΛΕΩΝ ΚΝΗΣΜΟΣ

ΚΝΙΔΩΣΗ ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΑ ΟΙΔΗΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΟΙΔΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΟΙΔΗΜΑ ΧΕΙΛΕΩΝ ΚΝΗΣΜΟΣ ΚΝΙΔΩΣΗ ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΑ ΟΙΔΗΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΟΙΔΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΟΙΔΗΜΑ ΧΕΙΛΕΩΝ ΚΝΗΣΜΟΣ Τι είναι κνίδωση; Κνίδωση είναι η αλλεργική αντίδραση που εμφανίζεται στο δέρμα, έναντι εξωγενών ή ενδογενών ερεθισμάτων. Εκδηλώνεται

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Εργαστήριο: Φλεγμονές. Μακροσκοπική εικόνα. Διδάσκουσα: Α. Κόνδη Παφίτη uoa gr

2 ο Εργαστήριο: Φλεγμονές. Μακροσκοπική εικόνα. Διδάσκουσα: Α. Κόνδη Παφίτη uoa gr Παθολογική Ανατομική 1 Χειμερινό Εξάμηνο 2011 2012 2012 Υποχρεωτικές Εργαστηριακές Ασκήσεις 2 ο Εργαστήριο: Φλεγμονές Εισαγωγή Μακροσκοπική εικόνα Διδάσκουσα: Α. Κόνδη Παφίτη akondi@med uoa gr Φλεγμονή

Διαβάστε περισσότερα

Σμηγματορροικές υπερκερατώσεις. Μιχαέλα Πλάκα Δερματολόγος Επιστημονικός συνεργάτης Nος. «Α. Συγγρός»

Σμηγματορροικές υπερκερατώσεις. Μιχαέλα Πλάκα Δερματολόγος Επιστημονικός συνεργάτης Nος. «Α. Συγγρός» Σμηγματορροικές υπερκερατώσεις Μιχαέλα Πλάκα Δερματολόγος Επιστημονικός συνεργάτης Nος. «Α. Συγγρός» Σμηγματορροική υπερκεράτωση (μυρκηκία) Εξαιρετικά συχνή, καλοήθης δερματική βλάβη Συνήθως αφορά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (SSI) ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ (PN) Ρουμπελάκη Μαρία Νοσηλεύτρια PhD,καθηγήτρια ΤΕΙ Ηρακλείου

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (SSI) ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ (PN) Ρουμπελάκη Μαρία Νοσηλεύτρια PhD,καθηγήτρια ΤΕΙ Ηρακλείου ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (SSI) ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ (PN) Ρουμπελάκη Μαρία Νοσηλεύτρια PhD,καθηγήτρια ΤΕΙ Ηρακλείου ΛΟΙΜΩΞΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (SSI) Επιπολής (SSI S) Εν τω βάθει (SSI D) Οργάνου/Χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας.

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος Η κλινική εικόνα της πάθησης περιλαμβάνει την παρουσια γενικων συμπτωματων

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλιο Ηπατίτιδας Β

Εμβόλιο Ηπατίτιδας Β Εμβόλιο Ηπατίτιδας Β ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ Είστε σίγουροι πως έχετε πάρει τα κατάλληλα μέτρα για να προστατευτείτε από την ηπατίτιδα Β; ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ! ΕΜΒΟΛΙΑΣΟΥ! ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥ! ΕΜΒΟΛΙΟ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλιο Ιλαράς-Ερυθράς-Παρωτίτιδας (MMR)

Εμβόλιο Ιλαράς-Ερυθράς-Παρωτίτιδας (MMR) Εμβόλιο Ιλαράς-Ερυθράς-Παρωτίτιδας (MMR) ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ Είστε σίγουροι οτι είστε προσατευμένοι από την ιλαρά, την ερυθρά και την παρωτίτιδα; ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ! ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΙΤΕ! ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙΤΕ! ΕΜΒΟΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση εξωγενών παραγόντων στο δέρμα

Επίδραση εξωγενών παραγόντων στο δέρμα Επίδραση εξωγενών παραγόντων στο δέρμα Επίδραση εξωγενών παραγόντων στο δέρμα Οι παράγοντες που ασκούν επίδραση στο δέρμα είναι: 1)Η τριβή και η πίεση 2)οι τραυματισμοί 3)η θερμότητα και το ψύχος 4)η ηλιακή

Διαβάστε περισσότερα

Το Simponi είναι αντιφλεγμονώδες φάρμακο. Χορηγείται σε ενήλικες για τη θεραπεία των ακόλουθων νόσων:

Το Simponi είναι αντιφλεγμονώδες φάρμακο. Χορηγείται σε ενήλικες για τη θεραπεία των ακόλουθων νόσων: EMA/411054/2015 EMEA/H/C/000992 Περίληψη EPAR για το κοινό γολιμουμάμπη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Α. Ανδρουτσόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών. Πυελική μάζα

Γεώργιος Α. Ανδρουτσόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών. Πυελική μάζα Γεώργιος Α. Ανδρουτσόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών Πυελική μάζα Επιδημιολογία Η πυελική μάζα είναι ένα σχετικά συχνό κλινικό εύρημα. Σε αρκετές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΕΜΜΕΝΟΥΣΑ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ. Βίγλας Βασίλειος Παθολόγος-Εξειδικευόμενος λοιμωξιολογίας Μ.Ε.Λ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΕΜΜΕΝΟΥΣΑ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ. Βίγλας Βασίλειος Παθολόγος-Εξειδικευόμενος λοιμωξιολογίας Μ.Ε.Λ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΕΜΜΕΝΟΥΣΑ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ Βίγλας Βασίλειος Παθολόγος-Εξειδικευόμενος λοιμωξιολογίας Μ.Ε.Λ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Θήλυ ασθενής 44 ετών Γεωργιανής καταγωγής, με παραμονή 20 ετών στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Μυκητιασική κερατίτις

Μυκητιασική κερατίτις Μυκητιασική κερατίτις Dr.. Μιλτσακάκης Αν. ιευθυντής Μεταµοσχευτική Μονάδα Κερατοειδούς Κρατική Οφθαλµολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Α «Γ. Γεννηµατάς» Μαθήµατα εκπαίδευσης ειδικευοµένων της ΕΟΕ Αθήνα 15 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος. www.rheuma,gr

Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος. www.rheuma,gr Πολλες από τις ρευματικες παθησεις των ενηλικων προσβαλουν και τα παιδια,αν και σε μικροτερη συχνοτητα. Επιπλεον καποιες παθησεις όπως είναι ο συστηματικης έναρξης ή ο ολιγοαρθρικος τυπος εναρξης της Νεανικης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Θυλακίτιδα ΕΛΕΝΗ ΣΑΜΠΛΙΔΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

Παρουσίαση Θυλακίτιδα ΕΛΕΝΗ ΣΑΜΠΛΙΔΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ Παρουσίαση Θυλακίτιδα ΕΛΕΝΗ ΣΑΜΠΛΙΔΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ ΘΥΛΑΚΙΤΙΔΑ (FOLLICULITIS) 1 Φλεγμονή του τριχικού θυλάκου η οποία κατά κανόνα προκαλείται από το σταφυλόκοκκο, όπου μετά από τοπική κάκωση

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφική Ενημέρωση

Βιβλιογραφική Ενημέρωση Βιβλιογραφική Ενημέρωση Bιβλιογραφική Ενημέρωση Ιωαννίδης Δ. Bακιρλής Ε. Καθηγητής Δερματολογίας, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης Λέκτορας Δερματολογίας, Νοσοκομείο Αφροδισίων και

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Εργασία: Γιάννης Π.

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Εργασία: Γιάννης Π. Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα Εργασία: Γιάννης Π. Εισαγωγή Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται ασθένειες ή μολύνσεις, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Καρκινογένεση σε διάφορα όργανα ως συνέπεια HPV λοίμωξης: Πέος

Καρκινογένεση σε διάφορα όργανα ως συνέπεια HPV λοίμωξης: Πέος Καρκινογένεση σε διάφορα όργανα ως συνέπεια HPV λοίμωξης: Πέος Κων/νος Χατζημουρατίδης Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Β Ουρολογική Κλινική ΑΠΘ Δήλωση συμφερόντων Ṵ Ṧ ά Ṧ Ṵ, έ π Ṵ Ά π Ṵ έ Ṵ - Ί έ π ή Ṵ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά Καπράλου,MD Γενικός Χειρουργός. SOS ΙΑΤΡΟΙ, Μάρτιος 2014 XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

Αθηνά Καπράλου,MD Γενικός Χειρουργός. SOS ΙΑΤΡΟΙ, Μάρτιος 2014 XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Αθηνά Καπράλου,MD Γενικός Χειρουργός SOS ΙΑΤΡΟΙ, Μάρτιος 2014 XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Σύντομα ιατρικά νέα Ενδιαφέροντα άρθρα Γνώμες ασθενών BIOFILMS Κύκλος του biofilm

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 TI ENNOOYME ΛΕΓΟΝΤΑΣ «ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ» Ο όρος «ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ» περιλαμβάνει μια ομάδα μυοσκελετικών παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για τις μυκοπλασμώσεις

Γενικά για τις μυκοπλασμώσεις Μυκοπλάσμωση 1 Γενικά για τις μυκοπλασμώσεις Τα είδη του γένους Mycoplasma, χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλομορφία επειδή δεν φέρουν κυτταρικό τοίχωμα. Δεν είναι εύκολο να αναδειχθούν. Καλλιεργείται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΣΤΩΝ & ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΣΤΩΝ & ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΣΤΩΝ & ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ Μαρία Οικονόμου Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας» ΣΗΠΤΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη πύου μέσα σε μία άρθρωση, ύστερα από την εγκατάσταση σ αυτή

Διαβάστε περισσότερα

HPV. Τι είναι τα κονδυλώματα?

HPV. Τι είναι τα κονδυλώματα? HPV O HPV (Human papilloma virus) ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων είναι ιός που βασίζεται στο DNA και μολύνει το δέρμα και τις βλεννογόνες μεμβράνες ανθρώπων και ορισμένων ζώων. Μέχρι στιγμής έχουν αναγνωριστεί

Διαβάστε περισσότερα