O ι εν τω βάθει μυκητιάσεις ταξινομούνται σε. Aνασκόπηση. Εν τω βάθει μυκητιάσεις. Deep Fungal Infections. Ðå ñß ëç øç.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "O ι εν τω βάθει μυκητιάσεις ταξινομούνται σε. Aνασκόπηση. Εν τω βάθει μυκητιάσεις. Deep Fungal Infections. Ðå ñß ëç øç."

Transcript

1 Aνασκόπηση Εν τω βάθει μυκητιάσεις Φ. Διονυσοπούλου Α. Κουρής Χ. Αντωνίου Α. Χατζηϊωάννου Παν/κή Δερματολογική Κλινική, Νοσ. Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Α. Συγγρός Ðå ñß ëç øç Oι εν τω βάθει μυκητιάσεις είναι λιγότερο κοινές από τις επιπολής και χαρακτηρίζονται από μία ετερογενή ομάδα μολύνσεων που συχνά προκύπτουν από την άμεση διείσδυση του μύκητα στο χόριο και τον υποδόριο ιστό μέσω τραυματισμού. Η ασθένεια συνήθως παραμένει εντοπισμένη και στη συνέχεια εξαπλώνεται σε παρακείμενους ιστούς και τελικά στα λεμφαγγεία. Σπανιότερα, παρατηρείται αιματογενής διασπορά. Ποικίλα κλινικά χαρακτηριστικά και μια σειρά από διαφορικές διαγνώσεις έχουν αναφερθεί. Οι συχνότερες εν τω βάθει μυκητιάσεις είναι η σποροτρίχωση, η χρωμοβλαστομυκητίαση, η κοκκιδιοειδομύκωση, η ιστοπλάσμωση, η μυκήτωμα, η φουζαρίωση και η ασπεργίλλωση. Πολλές από αυτές εντοπίζονται στις τροπικές και υποσαχάριες περιοχές, αλλά ορισμένες, όπως η σποροτρίχωση, είναι επίσης διαδεδομένη και στις εύκρατες. Οι εν τω βάθει μυκητιάσεις μπορούν να προσβάλουν υγιή άτομα και ιδιαίτερα ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Η θεραπεία κάποιας σοβαρής εν τω βάθει μυκητίασης παραμένει άλυτη, ενώ έχουν αναφερθεί και υποτροπές κατά τη διάρκεια της θεραπείας καθώς και προβλήματα με την έλλειψη ανεκτικότητας στα αντιμυκητιασικά. Στο παρόν άρθρο γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στην επιδημιολογία, τα κλινικά χαρακτηριστικά των μυκητιάσεων και την δράση των αντιμυκητιασικών παραγόντων. Summa ry Deep fungal infections, which are much less common than superficial fungal infections, are characterized by a heterogeneous group of infections that often result from direct penetration of the fungus into the dermis and subcutaneous tissue through traumatic injury. The disease usually remains localized and then slowly spreads to adjacent tissue and eventually to the lymphatics. More rarely, hematogenous dissemination is observed. Various clinical features and a range of differential diagnoses have been reported. The common subcutaneous mycoses are sporotrichosis, chromoblastomycosis, coccidioidomycosis phaeohyphomycosis,histoplasmosis, mycetoma, fusariosis and aspergillosis. Many subcutaneous mycoses are confined to the tropical and subtropical regions, but some, such as sporotrichosis, are also prevalent in temperate regions. Subcutaneous mycoses can occur in healthy individuals. Also, in immunocompromised individuals these infections can disseminate widely. Treatment of some serious subcutaneous mycoses remains unresolved, and there have been reports of relapses, progression during therapy and problems with lack of tolerability of antifungal agents. In the present article the epidemiology, clinical features of fungal infections together with antifungal agents are reviewed. ËÅ ÎÅÉÓ ÅÕ ÑÅ ÔÇ ÑÉÏÕ Eν τω βάθει μυκητιάσεις KEY WORDS Deep fungal infections Deep Fungal Infections Dionisopoulou F., Kouris A., Antoniou Ch., Xatziioannou A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ O ι εν τω βάθει μυκητιάσεις ταξινομούνται σε υποδερματικές οι οποίες είναι πρωτοπαθείς λοιμώξεις του χορίου και του υποδόριου ιστού από μύκητες (Μυκήτωμα-Σποροτρίχωση-Χρωμοβλαστομυκητίαση) και σε συστηματικές που αφο - ρούν κυρίως τους πνεύμονες και άλλα όργανα όπου οι δερματικές εκδηλώσεις είναι συνήθως δευτερογενείς αλλά και πρωτοπαθείς μετά από τραυματισμό. Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 26: , 2015

2 106 Φ. Διονυσοπούλου, Α. Κουρής, Χρ. Αντωνίου, Α. Χατζηϊωάννου Προκαλούνται από: ενδημικούς παθογόνους μύκητες (Ιστοπλάσμωση-Κοκκιδιοειδομυκητίαση-Βλαστομυκητίαση), τον peniccillium marneffei και ευκαιριακούς μύκητες (Καντιντίαση-Ασπεργίλωση-Κρυπτοκκόκωση-Φαιοϋφομυκητίαση-Ζυγομυκητίαση-Φουσαρίωση) ΣΠΟΡΟΤΡΙΧΩΣΗ Είναι μια υποξεία ή χρόνια λοίμωξη του υποδορίου που οφείλεται στο δίμορφο μύκητα Sporothrix schenckii Επιδημιολογία Mετά από τον τραυματισμό του δέρματος και την είσοδο του μύκητα προκαλείται λοίμωξη του υποδορίου και λεμφαγγειακή διασπορά. Είναι πιο συχνή σε κηπουρούς, ξυλουργούς, αγρότες, ανθοπώλες, επειδή ο μύκητας ανευρίσκεται στο χώμα, στα ξύλα, στα άχυρα και στη βλάστηση που έχει αποσυντεθεί. Τα ζεστά και υγρά τροπικά ευνοούν την εμφάνιση της λοίμωξης. Οι περισσότερες αναφορές είναι στην Κεντρική και Νότια Αμερική, την Αίγυπτο, την Ιαπωνία και την Νότια Αφρική σε περιοχές γύρω από ορυχεία. Είναι πιθανή και η μετάδοση από τα ζώα και αναφέρονται δήγματα ή εκδορές από τρωκτικά, παπαγάλους, γάτες, σκύλους και άλογα. Οι ασθενείς που πάσχουν από σποροτρίχωση είναι συνήθως άνδρες υγιείς ενήλικες περίπου 30 ετών και μόνο 15% είναι παιδιά κάτω των 10 ετών. 1 Παθογένεια Μετά τον υποδόριο ενοφθαλμισμό ο Sporothrix schenckii αναπτύσσεται τοπικά. Η λοίμωξη μπορεί να περιορίζεται στη θέση ενοφθαλμισμού (σποροτρίχωση κατά πλάκας) ή να επεκτείνεται κατά μήκος των λεμφαγγείων της περιοχής (λεμφαγγειακή σπο - ροτρίχωση). Η επέκταση πέραν του προσβεβλημένου άκρου είναι σπάνια ενώ η αιματογενής διασπορά δεν έχει αποδειχθεί. Η πύλη εισόδου πιθανώς λόγω αερομεταφοράς των σπορίων του μύκητα είναι ο πνεύμονας (πνευμονική προσβολή και διάσπαρτη νόσος). 2 Η κατά πλάκας σποροτρίχωση είναι η συχνότερη μορφή λοίμωξης μετά από τραυματισμό του δέρματος κυρίως των χεριών και των δακτύλων με επέκταση προς τους βραχίονες και τα αντιβράχια. Παρουσιάζεται ως υποδόρια βλατίδα, φλύκταινα ή οζίδιο 1-4 εβδομάδες μετά τον ενοφθαλμισμό ενώ το δέρμα είναι ρόδινο έως πορφυρό. Με το πέρασμα του χρόνου το δέρμα προσκολλάται στους υποκείμενους ιστούς και εμφανίζεται ανώδυνο σκληρό έλκος με ακανόνιστα ανώμαλα χείλη. Οι λεμφαδένες της πε - ριοχής είναι διογκωμένοι. Μπορεί να παρουσιαστούν εφελκιδοποιημένα έλκη εκθυματώδεις, μυρμη κιώδεις πλάκες και βλάβες που ομοιάζουν με γαγ γραινώδες πυόδερμα. Η λεμφαγγειακή σποροτρίχωση είναι η λεμφογενής επέκταση του εντοπισμένου δερματικού τύπου όπου τα παρεμβαλλόμενα λεμφαγγεία γίνονται σκληρά, οζώδη και πεπαχυσμένα. Η δερματική μορφή χαρακτηρίζεται από εντοπισμένες βλάβες με εξάνθημα στο πρόσωπο, την τραχηλική χώρα, τον κορμό και τα άκρα. Το εξάνθημα αποτελείται από μεμονωμένους όζους με πιθανή εξέλκωση και μπορεί να συνοδεύεται από δορυφόρες βλάβες. Η διάσπαρτη δερματική μορφή είναι πολύ σπάνια με εξάνθημα και οστεοαρθρική προσβολή. Η εξωδερματική σποροτρίχωση οφείλεται σε αιματογενή διασπορά του μύκητα από τη πρωτοπαθή δερματική εντόπιση ή τους προσβεβλημένους λεμφαδένες και ακολουθεί συχνά πνευμονική προσβολή με βήχα, δεκατική πυρετική κίνηση, απώλεια βάρους και μαζική αιμόπτυση. Μπορεί να προσβληθούν οι μεγάλες αρθρώσεις με πιθανότητα οστεομυελίτιδας ενώ στο ΚΝΣ η σποροτρίχωση εκδηλώνεται με μηνιγγίτιδα. Η εξωδερματική μορφή και η διασπορά της νόσου σε άλλα όργανα μπορεί να εμφανιστεί σε αλκοολικούς, διαβητικούς και ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. 2,3 Διαφορική διάγνωση δερματικών βλαβών Φυματίωση δέρματος, λοίμωξη από άτυπα μυκοβακτηρίδια, νόσος εξ ονύχων γαλής, πρωτογόνος σύφιλη, πυοδερματίτιδα, φλεγμονώδεις δερματοφυτίες, λεισμανίαση,δήγματα εντόμων, δακτυλιοειδές κοκκίωμα, χρόνιο σταφυλοκοκκικό έκθυμα, γαγγραινώδες πυόδερμα. 4 Εργαστηριακές εξετάσεις Καλλιέργεια. Ο μύκητας απομονώνεται στα δείγματα που λαμβάνονται με βιοψία και αναπτύσσεται σε κοινά υλικά (Sabouraud) σε θερμοκρασία 25 ο C. Ιστοπαθολογία: Στη βιοψία ανευρίσκονται κοκκιώματα που ονομάζονται αστεροειδή σωμάτια, τα ÅË ËÇ ÍÉ ÊÇ ÅÐÉ ÈÅ Ù ÑÇ ÓÇ ÄÅÑ ÌÁ ÔÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ ÁÖÑÏ ÄÉ ÓÉÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ

3 ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ 107 οποία είναι κεντρικοί βασεόφιλοι σχηματισμοί από τους οποίους εκπορεύεται ηωσινόφιλο υλικό διατεταγμένο ακτινοειδώς. Η παρουσία τους θεωρείται παθογνωμονική. Η ανοσοϊστοχημεία και η ELISA είναι χρήσιμες στη διάγνωση σπανιότερων εξωδερματικών μορφών της νόσου. 5,6 Η ιτρακοναζόλη είναι αποτελεσματική σε δόσεις mgr/ημερησίως για 3-6 μήνες για την δερματική και λεμφοδερματική νόσο ενώ για την οστεοαρθρική νόσο απαιτείται θεραπεία 12 μηνών. 7 Το ιωδιούχο κάλιο σε δόση 2-6gr/ημερησίως για 6-12 εβδομάδες παραμένει αποτελεσματική και οικονομική θεραπευτική επιλογή σε δερματικές μορφές που αποτυγχάνει η ιτρακοναζόλη. Είναι καλύτερο να λαμβάνονται 5 σταγόνες κορεσμένου διαλύματος σε χυμό πορτοκαλιού ή γκρέιπφρουτ 3 φορές ημερησίως μετά το γεύμα. Η δόση πρέπει να αυξάνεται σταδιακά έως ότου να λαμβάνονται σταγόνες τρεις φορές ημερησίως. Στις ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνονται ναυτία, έμετος, οίδημα παρωτίδων, ακμοειδές εξάνθημα, φτέρνισμα, οίδημα βλεφάρων, μεταλλική γεύση, υποθυρεοειδισμός, σιελόρροια, κατάθλιψη και έξαρση ψωρίασης. Η τερμπιναφίνη 250 mgr δύο φορές ημερησίως για 4-6 μήνες είναι αποτελεσματική για τη δερματική μορφή της νόσου. 3,7 ΜΥΚΗΤΩΜΑ Ο όρος χρησιμοποιείται για χρόνιες εντοπισμένες καταστροφικές λοιμώξεις του δέρματος, του χορίου, του υποδόριου ιστού και πολλές φορές της περιτονίας,των μυών και των οστών. Κυρίως εντοπίζεται στα εκτεθειμένα μέρη του σώματος όπως τα άκρα. Προκαλείται από διάφορους τύπους γνησίων μυκήτων (ευμυκήτωμα) ή ακτινομυκήτων (ακτινομυκήτωμα) ή νηματοειδών βακτηριδίων, όπως πρωτέας, ψευδομονάδα (βοτρυομυκήτωμα) που επωάστηκαν μέσα στον υποδόριο ιστό μετά από τραυματική λύση του δέρματος. 8,9 Συνώνυμα: πους της Μαδούρας (Madura foot)- maduro mycetoma Χαρακτηρίζεται από οίδημα, σχηματισμό όγκων, παροχετεύοντα συρίγγια και κοκκία διαφόρων χρωμάτων ανάλογα με τον υπεύθυνο μικροοργανισμό. Μαύρα (Madurellamycetomasis, Mad.grisea, Leptosrhaeriasene-galensis), Λευκά (Pseudallescheriabondii, Είδη Acremonium, Nocardia brasiliensis, Nocardiaasteroides) Λευκά έως κίτρινα (Nocardia caviae) Ρόδινα έως κρεμ (Actinomycesisraelii, Actinomaduramadurae) και Ερυθρά (Actinomadurapelletieri). 13 Η νόσος εξελίσσεται βραδέως. Ξεκινά από την ποδική καμάρα, ή τα μεσοδακτύλια διαστήματα των κάτω άκρων. Είναι ανώδυνη χωρίς ευαισθησία με σκληρή σύσταση. Οι ώριμες βλάβες φέρουν οζίδια και συρίγγια. Μπορεί να προσβληθούν και οι άκρες χείρες,τα άνω άκρα, το πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα, η γνάθος και οι γλουτοί. 9 Επιδημιολογία Το μυκήτωμα εμφανίζεται σε ξηρές περιοχές με μεγαλύτερη επίπτωση στο Μεξικό, την Βενεζουέλα, την Αργεντινή, την Σενεγάλη, το Σουδάν, τη Σομαλία και την Ινδία. Παρατηρείται κυρίως σε άνδρες ηλικίας ετών που ασχολούνται με γεωργικές εργασίες και πολύ λιγότερο σε γυναίκες. Διαφορική διάγνωση Το μυκήτωμα θα πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί από: 1) Οστεομυελίτιδα 2) Βοτρυομυκητίαση 3) Πυοδερματίτιδα 4) Κοκκιώματα από ξένα σώματα 5) Φλεγμονώδεις δερματοφυτίες 6) Γαγγραινώδες πυόδερμα και 7) Λεϊσμανίαση Διάγνωση Μπορούμε να θέσουμε εύκολα την διάγνωση αν θυμόμαστε την τριάδα των σημείων που είναι: υποδόρια οζίδια-συρίγγια-έκκριμα. Αυτό επιβεβαιώνεται με: (α) την ανεύρεση και επισκόπηση των κοκκίων του μυκητώματος. (β) την άμεση μικροσκόπηση υλικού από συρίγγιο που έχει κατεργαστεί με ΚΟΗ 30%. (γ) την καλλιέργεια και ταυτοποίηση του μύκητα. (δ) την ιστολογική εξέταση με χρώση Giemsa και PAS. Στα τελικά στάδια του μυκητώματος οι ακτινογραφίες δείχνουν προσβολή του οστού και στην μαγνητική τομογραφία μπορεί να αποκαλυφθεί το σημείο «τελεία μέσα σε κύκλο» που αντιστοιχεί στα κοκκία Τα ακτινομυκητώματα ανταποκρίνονται στην αντιβιοτική αγωγή με πενικιλλίνη σε μεγάλες δόσεις. Τόσο ο Ν. asteroides όσο και ο Ν. brasiliensis αντιμε- Ôüìïò 26, Ôåý ïò 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2015

4 108 Φ. Διονυσοπούλου, Α. Κουρής, Χρ. Αντωνίου, Α. Χατζηϊωάννου τωπίζονται με σουλφοναμίδες. Στα πρώιμα στάδια η θεραπεία είναι η χειρουργική εξαίρεση. Σε προχω - ρημένα στάδια είναι ευεργετικός ο συνδυασμός χει - ρουργικής εκτομής και αντιμυκητιασικής αγωγής (χορήγηση ιτρακοναζόλης 200 mg δύο φορές την ημέρα μέχρι την πλήρη ίαση. Σε κλινικές μελέτες δοκιμάστηκε η αποτελεσματικότητα της ποζακοναζόλης που είναι ισοδύναμη με αυτή της φλουκοναζόλης και μεγαλύτερη της ιτρακοναζόλης. 2,12,13 XΡΩΜΟΒΛΑΣΤΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗ Προσβάλλει συνήθως ένα από τα κάτω άκρα. Παρουσιάζεται σαν αποτέλεσμα ενοφθαλμισμού του μικροοργανισμού στο δέρμα. Οι βλάβες ξεκινούν σαν μικρού μεγέθους λεπιδώδεις ροδόχροες βλατίδες ή μυρμηκιώδεις βλάβες στον άκρο πόδα, στην κνήμη που πολλές φορές επεκτείνονται βραδέως με δορυφόρες βλάβες. Οι μικρές βλάβες μοιάζουν κλινικά με τις κοινές μυρμηκιές. Η επιχώριος λεμφαδενίτιδα είναι αποτέλεσμα δευτεροπαθούς βακτηριακής λοίμωξης. 14 Αιτιολογία και ιστοπαθολογία Η πλειονότητα των περιπτώσεων προκαλείται από έναν από τους πέντε σκουρόχρωμους μύκητες (Fonsecaeapedrosoi 90% -Phialophora verrucosa- Fonsecaea compacta-cladosporium carionii και Rhinocladiella aquaspersa). Oι ασθενείς μπορεί να νοσούν με περισσότερους από έναν μικροοργανισμούς. Ιστοπαθολογικά οι βλάβες χαρακτηρίζονται από «ψευδή» υπερπλασία επιθηλίου, κοκκιώματα με αποστημάτια και τα σκληρά σωμάτια Medlar που αντιπρο σωπεύουν αθροίσεις από χαρακτηριστικά κύτταρα. Εμφανίζονται καφέ-πράσινες-μαύρες αποικίες μετά από 2-3 εβδομάδες επώαση στους ο C. Καμιά άλλη λοίμωξη δεν δημιουργεί τέτοια σωμάτια. Η ανοσιακή απάντηση έναντι του μικρο - οργανισμού φαίνεται ότι επηρεάζει την κλινική εικόνα. Οι ασθενείς με μυρμηκιώδεις πλάκες αναπτύσσουν ανοσολογική απάντηση τύπου Th2 ενώ αυτοί με ερυ θηματώδεις ατροφικές πλάκες αναπτύσσουν ανοσολογική απάντηση τύπου Th Η θεραπεία είναι δύσκολη. Οι μικρές βλάβες αντι μετωπίζονται με κρυοθεραπεία ή χειρουργική εκτομή. Σε εκτεταμένες βλάβες χορηγείται ιτρακοναζόλη 100mg/ημέρα για 18 μήνες τουλάχιστον. Επίσης χορηγείται τερμπιναφίνη 500mg/ημέρα για 6-12 μήνες. Σε επίμονες περιπτώσεις η ιτρακοναζόλη συνδυάζεται με κρυοθεραπεία, διαθερμο - πηξία ή εξάχνωση με laser CO 2. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο ακρωτηριασμός είναι αναπόφευκτος. 2,18,19 ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΩΝ Προκαλούνται από δίμορφους μύκητες που προκαλούν πρωτοπαθείς πνευμονικές λοιμώξεις μετά από εισπνοή μολυσμένης σκόνης και μπορεί να είναι υποκλινικές, οξείες ή αυτοϊώμενες. Οι δερματικές εκδηλώσεις είναι αποτέλεσμα διασποράς της νόσου και χρειάζονται συστηματική θεραπεία. Η χρήση των κυτταροτοξικών φαρμάκων για τον καρκίνο, τα ανοσοκατασταλτικά καθώς επίσης και το AIDS, έχουν σαν αποτέλεσμα αυξημένα ποσοστά εμφάνισης συστηματικών μυκητιάσεων. Πρωτοπαθείς δερματικές εκδηλώσεις μετά από τραυματισμό και ενοφθαλμισμό είναι σπάνιες. Ιστοπλάσμωση Οφείλεται στο δίμορφο μύκητα Histoplasma capsulatum που σαπροφυτεί στο έδαφος, ειδικά όπου υπάρχουν περιττώματα πουλιών και νυκτερίδων και έχει μεγάλη διασπορά στην Αφρική, την Αμερική, την Αυστραλία και την Ανατολική Ασία. Η νόσος προκαλείται από εισπνοή σπόρων του μύκητα και μπορεί να είναι ήπια, παροδική πνευμονική λοίμωξη ή εκτεταμένη με διασπορά σε πολλά όργανα. 20 Οι βλάβες του δέρματος μπορεί να είναι: (1) Τύπου αλλεργικής αντίδρασης στην πρωτοπαθή λοίμωξη που εκδηλώνεται σαν πολύμορφο ή οζώδες ερύθημα, (2) Αποτέλεσμα διασποράς από τους πνεύμονες. Σε αυτή την περίπτωση το εξάνθημα ποικίλει και εμφανίζεται με βλατίδες, οζίδια, αποστημάτια, έλκη, εκδηλώσεις από το στοματικό βλεννογόνο, πορφύρα, κυτταροκλαστική αγγειίτιδα, εκτεταμένη δερματίτιδα και ερυθροδερμία. (3) Πρωτοπαθής λοίμωξη μετά από άμεσο ενοφθαλμισμό στο δέρμα, (σπάνια συμβαίνει), που εμφανίζεται ως μία μεμονωμένη βλάβη με την μορφή οζιδίου ή σκληρής έλκωσης και συνοδεύεται από επιχώρια λεμφαδενίτιδα. 2,21,22 ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

5 ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ 109 Διαφορική διάγνωση Κεγχροειδής φυματίωση, κοκκιδιοϊδομυκητίαση, κρυπτοκόκκωση, λεϊσμανίαση, λέμφωμα. Εργαστηριακές εξετάσεις Το καλύτερο διαγνωστικό τεστ είναι η εξέταση ούρων με τη μέθοδο ELISA. O ορολογικός έλεγχος για την ανίχνευση αντισωμάτων απαιτεί φυσιολογική ανοσιακή απάντηση του ασθενούς και περιορίζεται διότι έχει υψηλό ποσοστό ψευδώς θετικών και ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων. Η δοκιμασία καθήλωσης του συμπληρώματος όταν είναι θετική σε τίτλο >1:32 υποδηλώνει ενεργή ή πρόσφατη λοίμωξη. Η ήπια μορφή της νόσου τις περισσότερες φορές αυτοϊάται. Η νόσος μέτριας ή βαριάς μορφής χρειάζεται συστηματική θεραπευτική αγωγή. εκλογής είναι η αμφοτερικίνη Β. Σε ανοσοεπαρκείς ασθενείς με μέτρια νόσο χορηγείται ιτρακοναζόλη 200 mgr/ημέρα επί 9 μήνες. 2,23 Κοκκιδιοειδομύκωση Οφείλεται στο δίμορφο μύκητα Coccidioides immitis. Η νόσος προσβάλει κατόπιν εισπνοής ανοσοκατασταλμένα ή υγιή άτομα με κίνδυνο διασποράς μεγαλύτερο στους άνδρες και στις εγκύους. Ενδημεί στις Ν/Δ Πολιτείες των ΗΠΑ και Κεντρική Νότια Αμερική. Σε φυσιολογικά άτομα προκαλεί προσωρινή πνευμονική λοίμωξη ενώ σε ανοσοκατασταλμένα προκαλεί χρόνια πνευμονική λοίμωξη ή διάσπαρτη νόσο. 24 Στην πρωτοπαθή πνευμονική μορφή της νόσου εμφανίζεται γενικευμένο κηλιδοβλατιδώδες εξάνθη - μα που συγχέεται με φαρμακευτικό, ιλαρά ή οστρακιά. Στο 30% των γυναικών συναντάται οζώδες ερύ - θημα στις κνήμες, τους μηρούς και τους γλουτούς. Οι δερματικές εκδηλώσεις της νόσου περιλαμβάνουν μυρμηκιώδη οζίδια, ροδόχροες βλατίδες που ομοιάζουν με BCC ή υποδόρια αποστήματα. Μερικές χρόνιες βλάβες αναπτύσσονται μέσα σε πλάκες που μοιά ζουν κλινικά με σπογγοειδή μυκητίαση. Ομφαλωτές βλατίδες μιμούνται την μολυσματική τέρμινθο. Συνήθης θέση εντόπισης είναι το πρόσωπο και οι ρινοπαρειακές αύλακες Διαφορική διάγνωση Μυρμηκιές, δοθιήνες, έκζεμα, ροδόχρους νόσος, οζώδης κνήφη, κερατοακάνθωμα, κρυπτοκόκκωση, τριτογόνος σύφιλη, θυλακίτιδα, μολυσματική τέρμινθος. 25 Εργαστηριακές εξετάσεις Καλλιέργεια ιστοτεμαχίου. Ο μύκητας αναπτύσσεται ταχέως σε θερμοκρασία δωματίου και είναι εξαιρετικά λοιμώδης γι αυτό η καλλιέργεια πρέπει να πραγ ματοποιείται σε ειδικό χώρο διαχείρισης βιολογικών υλικών. Η μέθοδος PCR και η δοκιμασία υβριδισμού του DNA είναι ελπιδοφόρες τεχνικές για ταχεία ταυτοποίηση του μύκητα. Έχουν καθιερωθεί οι ορολογικές δοκιμασίες ιζηματίνης, ανοσοδιάχυσης, συγκόλλησης latex και ανοσοενζυμικής μεθόδου που είναι χρήσιμες στην πολύ πρόσφατη λοίμωξη εφόσον ο τίτλος αντισωμάτων μεγιστοποιεί - ται σε 1-2 εβδομάδες. Στα όψιμα στάδια της νόσου είναι χρήσιμη η δοκιμασία καθήλωσης του συμπληρώματος. Στην βιοψία δέρματος παρατηρείται κοκκιωματώδης διήθηση και ανευρίσκονται σπόρια στους ιστούς. 25,26 Η αμφοτερικίνη Β είναι δραστική αλλά πολύ τοξική. Η φλουκοναζόλη σε δόσεις mg/ημερη - σίως για τουλάχιστον 12 μήνες είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Στην κοκκιδιοειδομυκωτική μηνιγγίτιδα χορηγείται φλουκοναζόλη mg/ημερησίως εφ όρου ζωής. Οι νεότεροι παράγοντες (τριαζόλες) που δρουν κατά του c.immitis είναι η βορικοναζόλη, η ποζακοναζόλη και η εχινοκανδίνη (κασποφουγκίνη). 2,27 Βλαστομύκωση Οφείλεται στο δίμορφο μύκητα Blastomyces dermatitides. Οι περισσότερες περιπτώσεις αναφέρονται στην Αμερική και την Αφρική. Η δερματική βλαστομύκωση είναι αποτέλεσμα διασποράς από μια πρωτοπαθή πνευμονική εστία και σπανίως παρουσιάζεται σαν αποτέλεσμα πρωτοπαθούς ενοφθαλμισμού. Οι βλάβες είναι χρόνιες, βραδέως εξελισσόμενες, μυρμηκιώδεις και κοκκιωματώδεις που χαρα - κτηρίζονται από παχιές εφελκίδες, συρίγγια, υπο - δόρια αποστημάτια και φλύκταινες κατά μήκος του περιφερικώς αναπτυσσόμενου ορίου. Συνήθως είναι πολλαπλές σε εκτεθειμένες περιοχές του σώματος. Η διάγνωση μπορεί να τεθεί με την ανεύρεση στρογγυλών με παχύ τοίχωμα ζυμομυκήτων που έχουν εκβλαστήσεις με ευρεία βάση σε παρασκευάσματα ΚΟΗ από πύον ή δερματικά ιστοτεμάχια. 29 Ôüìïò 26, Ôåý ïò 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2015

6 110 Φ. Διονυσοπούλου, Α. Κουρής, Χρ. Αντωνίου, Α. Χατζηϊωάννου Η ιτρακοναζόλη σε δόση mg/ημερησίως για 6 μήνες είναι θεραπεία εκλογής. Η φλουκοναζόλη σε δόση mg/ημερησίως για 6 μήνες είναι αποτελεσματική στο 80% των ασθενών. Επίσης, έχει χρησιμοποιηθεί η βορικοναζόλη. 2,29 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ PENICILLIUM MARNEFFEI Eίναι παθογόνος δίμορφος μύκητας που προκαλεί λοίμωξη σε αρουραίους στη Νότια και Ανατολική Ασία. Στον άνθρωπο η λοίμωξη αν δεν θεραπευτεί μπορεί να αποβεί θανατηφόρα. Λοίμωξη προκαλείται σε ανοσοεπαρκή και ανοσοκατασταλμένα άτομα και έτσι θεωρείται εξίσου παθογόνος και ευκαι - ριακός. Η λοίμωξη από τον P. marneffei προκαλείται από την εισπνοή των σπόρων (πνευμονική νόσος) και ακολουθεί διασπορά της νόσου. Ο ασθενής παρου σιάζει πυρετό, απώλεια βάρους και πολλαπλές βλατίδες που μοιάζουν με μολυσματική τέρμινθο Ιστολογικά ομοιάζει με την ιστοπλάσμωση. Παρα τηρούνται ενδοκυττάριοι μικροοργανισμοί. Στην καλλιέργεια με άγαρ οι αποικίες δίνουν διάχυτο χαρακτηριστικό χρώμα. Η αμφοτερικίνη Β είναι το φάρμακο εκλογής 1mg/kgr βάρους για 2 εβδομάδες. Η ιτρακοναζόλη σε mg χρησιμοποιείται θεραπευτικά αλλά και για συντήρηση. 32 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΟΥΣ ΜΥΚΗΤΕΣ Προκαλούνται από μύκητες χαμηλής λοιμογόνου δράσης σε ασθενείς ανοσοκατασταλμένους από νόσο ή φάρμακο. Οι ευκαιριακές μυκητιάσεις δεν αφήνουν ειδική ανοσία και εμφανίζονται συχνές επαναλοιμώξεις. Δεν παρουσιάζουν διμορφισμό και επομένως η μορφολογία τους στους ιστούς είναι ίδια με εκείνη στο εργαστήριο. Η θνητότητα από τις ευκαι - ριακές μυκητιάσεις είναι πολύ υψηλή. Καντιντίαση Είναι η συχνότερη ευκαιριακή λοίμωξη. Η Candida μπορεί να προκαλέσει διάχυτη νόσο και σήψη όταν υπάρχει μειωμένη άμυνα λόγω κακοή - θειας (λευχαιμία λεμφώματα), σε μεταμοσχευμέ - νους, σε ασθενείς υπό συστηματική αγωγή με κορτιζόνη, σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις, σε ενδοφλέβιους καθετήρες ή σε χρήστες ενδοφλεβίων ουσιών. Πρόδρομο σημείο συστηματικής καντιντίασης είναι ο πυρετός, η αιμορραγία από το πεπτικό, η ενδοκαρδίτιδα, η περιτονίτιδα ή το διάχυτο κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα. Οι δερματικές βλάβες ξεκινούν σαν ερυθηματώδεις κηλίδες που μπορεί να καταστούν βλατιδώδεις, φλυκταινώδεις, αιιμορραγικές ή ελκωτικές. Αρκετές φορές αναπτύσσονται εν τω βά - θει αποστήματα. Συνήθεις θέσεις προσβολής είναι ο κορμός και τα άκρα. Η εγγύς μυϊκή αδυναμία και ευαισθησία που συνοδεύεται από εξάνθημα αποτελεί πολύτιμο εύρημα για τη σωστή διάγνωση. Η κλινική εικόνα και η θετική καλλιέργεια για candida θέτει τη διάγνωση. Η θνησιμότητα από συστηματική καντιντίαση έχει μειωθεί λόγω της έγκαιρης διάγνωσης και αποτελεσματικής θεραπείας. Η αμφοτερικίνη Β είναι σήμερα διαθέσιμη σε λιποσωμιακές μορφές που είναι λιγότερο τοξικές. Η φλουκοναζόλη είναι αποτελεσματική ως προφύλαξη σε ασθενείς με μεταμόσχευση μυελού των οστών, στην στοματοφαρυγ - γική καντιντίαση και σε μεγάλες δόσεις στην καντινταιμία σε ουδετεροπενικούς ασθενείς. Η νέα αντιμυ - κητιασική τριαζόλη, η βορικοναζόλη αναστέλλει τη σύνθεση της εργοστερόλης στη μεμβράνη του μύκητα. Η κασποφουγκίνη είναι αντιμυκητιασική εχινοκανδίνη που αναστέλλει τη σύνθεση της β-1,3- D-γλυκάνης στο κυτταρικό τοίχωμα Ασπεργίλλωση Είναι λοίμωξη από μύκητες του γένους Aspergillus fumigates και flavus. Βρίσκονται στο έδα - φος και στα υπό αποσύνθεση φυτά. Είναι η δεύτερη σε συχνότητα ευκαιριακή μυκητίαση σε ασθενείς με λευχαιμία και αιματολογικές νεοπλασίες. Η ουδετε - ρο πενία, η παρατεταμένη κορτιζονοθεραπεία, η νόσος μοσχεύματος έναντι του ξενιστή και η λοίμωξη από CMV είναι παράγοντες κινδύνου για την διηθητική ασπεργίλλωση. Η πνευμονική προσβολή παρατη ρείται στη διηθητική νόσο αλλά οι δερματικές βλάβες παρατηρούνται στο 10% των περιπτώσεων. Η βιοψία από την δερματική βλάβη θέτει την διάγνωση. Ο μύκητας αναπτύσσεται σε θρεπτικό υλικό για 24 ώρες. Στον ιστό εμφανίζονται σαν λεπτές υφές με λεπτά τοιχώματα και αφρώδες κυτταρό - πλασμα. Στα εγκαύματα 3ου βαθμού ο ασπέργιλλος ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

7 ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ 111 αποικίζεται στην εσχάρα. H πρωτοπαθής δερματική ασπεργίλλωση είναι σπάνια και εμφανίζεται στη θέση του φλεβοκαθετήρα. Είναι δυνατόν να αναπτυχ - θούν αιμορραγικές πομφόλυγες και νεκρωτικά έλκη. Επιμολύνει συχνά τις καλλιέργειες υλικού που προ - έρχεται από δυστροφικούς- εύθραυστους-πεπαχυσμένους όνυχες και ενοχοποιείται για ονυχομυ - κητιάσεις. Ο ακουστικός πόρος μολύνεται από Α.flavus και Α.niger με ταυτόχρονη λοίμωξη από Pseudomonas aeruginosa. Ο επικοισμός μπορεί να είναι καλοήθης αλλά συχνά σε διαβητικούς και ανοσοκατασταλμένους παρουσιάζεται κακοήθης ωτίτιδα που αντιμετωπίζεται με συστηματικούς παράγοντες. 35,36 Αμφοτερικίνη Β: 1-3 mg/kg/ημερησίως. Ιτρακοναζόλη: 400 mg για 2-5 μήνες. Βορικοναζόλη (VFEND) 400 mg κάθε 12 ώρες για τις πρώτες 24 ώρες και ακολούθως 200mg δύο φορές την ημέρα. Εχινοκανίνες (caspofunginacetate-cancidas) 70 mg την 1η ημέρα και στη συνέχεια 50 mg ενδοφλεβίως για 14 ημέρες και συνέχιση της αγωγής 7 ημέρες μετά την ύφεση των συμπτωμάτων και της ουδετεροπενίας. 36 Κρυπτοκόκκωση Ο αιτιολογικός παράγοντας είναι ο Cryptococcus neoformans που παρουσιάζει παγκόσμια κατανομή καθώς προσβάλλει ανθρώπους και ζώα. Έχει απομονωθεί από το έδαφος και τα περιττώματα των περιστεριών που είναι πηγή μόλυνσης στις μεγάλες πόλεις. Εμφανίζεται στον ιστό σαν πλειομορφικός βλαστικός ζυμομύκητας. Η κάψα αναγνωρίζεται εύκολα στις τομές αιματοξυλίνης και ηωσίνης. 38 Η κρυπτοκόκκωση ξεκινά σαν πνευμονική λοίμωξη και παραμένει εντοπισμένη στον πνεύμονα στο 90% των περιπτώσεων και συχνά δίνει ήπια συμπτώματα. Στο υπόλοιπο 10% διασπείρεται αιματογενώς στο ΚΝΣ όπου είναι η συχνότερη αιτία μυκητιασικής μηνιγγίτιδας και στο δέρμα. Οι ασθενείς είναι συνήθως ανοσοκατασταλμένοι ή εξασθενη - μένοι. Η δερματική κρυπτοκόκκωση κυμαίνεται στο 10%-15% των περιπτώσεων και παρουσιάζεται συχνότερα στην περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου. Υπάρχει ποικιλία στη μορφολογία των βλαβών, που περιλαμβάνει υποδόρια οιδήματα, αποστήματα, πομφόλυγες, βλάβες που θυμίζουν μολυσματική τέρμινθο, συρίγγια, έλκη, κοκκιώματα, βλατίδες, φλύκταινες, ακνεόμορφες βλάβες και κυτταρίτιδα. Ο πρωτοπαθής ενοφθαλμισμός του δέρματος είναι εξαιρετικά σπάνιος και θα πρέπει να υπάρχει σαφές ιστορικό εμφύτευσης ή ανεύρεση ξένου σώματος που σχετίζεται με τον μικροοργανισμό. Διάγνωση Άμεση αναζήτηση μικροοργανισμού με ειδική τεχνική για να καταστεί ορατή η κάψα. Βιοψία δέρματος και ορολογικός έλεγχος. Ο έμμεσος ανοσο - φθο ρισμός και οι ανοσοενζυμικές μέθοδοι ανι - χνεύουν την παρουσία αντιγόνου. Ο μύκητας καλ - λιερ γείται σε άγαρ Sabouraud και επιβεβαιώνεται ταχύτατα με μια μέθοδο ανίχνευσης DNA. 38,39 Στους βαρέως πάσχοντες χορηγείται αμφοτερι κίνη Β ενδοφλεβίως και στη συνέχεια φλουκοναζόλη από το στόμα. Σε ασθενείς με νόσο μικρότερης βαρύτητας χορηγείται φλουκοναζόλη mg την ημέρα για 8-10 εβδομάδες. Σε νόσο ανθεκτική σε άλλα φάρμακα η βορικοναζόλη έχει ανταπόκριση 38.9%. 39 Φαιοϋφομυκητίαση Η λοίμωξη οφείλεται σε καφεοειδείς ζυμομύ - κητες (Altenaria, bipolarisspecies, Wangiellas, Phialophora, Curvularia, Εxophiala, κ.α.). Ενοχοποιούνται περίπου 101 είδη. Η νόσος είναι ευρείας διασποράς αλλά είναι συχνότερη στις τροπικές περι - οχές. Υπάρχουν πολλοί τύποι κλινικών βλαβών που κατατάσσονται σύμφωνα με τον McGinnis σε 4 κατη - γορίες: 1) επιπολής με λεπιδώδες εξάνθημα π.χ. tinea nigra, black piedra. 2) δερματική και του κερατοειδούς, με δερματική αλτεναρίωση, μυκητιασική κερατίτιδα 3) υποδόρια με οζίδια και αποστήματα στα άκρα και 4) συστηματική. Οι μύκητες αυτοί παράγουν μελαγχρωματικές υφές στον ιστό και στην καλλιέργεια αν και η χρωστική μπορεί να είναι ορατή μόνο κατά τόπους σε ορισμένες τομές. Η μελανίνη μπορεί να βαφεί με την μέθοδο Fontana- Masson. Η πλειονότητα των φαιοϋφομυκήτων παράγει παχιά διαθλαστικά τοιχώματα και διαθέτει έντονο αφρώδες κυτταρόπλασμα καθώς επίσης ορισμένοι παράγουν στρογγυλές διασταλμένες δομές που μοιάζουν με σπόρια. 40 Οι φαιοϋφομυκωτικές δερματικές βλάβες (οζίδια- Ôüìïò 26, Ôåý ïò 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2015

8 112 Φ. Διονυσοπούλου, Α. Κουρής, Χρ. Αντωνίου, Α. Χατζηϊωάννου αποστήματα-κύστεις) αντιμετωπίζονται καλύτερα με χειρουργική εκτομή. και χειρουργικό καθαρισμό Η διάσπαρτη νόσος αντιμετωπίζεται με χειρουργική και συστηματική αγωγή. Η ιτρακοναζόλη θεωρείται το φάρμακο εκλογής σε δόσεις 400 mg την ημέρα. Μερικοί μύκητες ανταποκρίνονται καλύτερα στην αμφοτερικίνη Β και στην τερμπιναφίνη. Ο συνδυασμός τερμπιναφίνης και φλουκοναζόλης εμφανίζεται να έχει πολύ καλά αποτελέσματα in vitro. H βορικοναζόλη διαθέτει ευρύ φάσμα δραστικότητας έναντι αυτών των μυκήτων αλλά υπάρχει περιορισμένη κλινική εμπειρία. 40,41 Ζυγομυκητίαση - Μουκορμυκητίαση Υπάρχει ένα πλήθος σημαντικών παθογόνων που ανήκει στην κατηγορία των ζυγομυκήτων. Oι δύο τάξεις που προκαλούν συχνότερα δερματικές λοι - μώξεις είναι οι μύκητες Entomophthorales και Mucorales. Οι λοιμώξεις που προκαλούνται από τους Entomophthorales εκδηλώνονται συνήθως σε υγιή άτομα και ακολουθούν βραδεία πορεία. Ταξινομούνται σε δερματικές, υποδόριες, σπλαχνικές και διάσπαρτες λοιμώξεις. Εμφανίζονται σαν σαφώς περι γεγραμμένες υποδόριες μάζες που εντοπίζονται στην περιοχή της ρινός, στο παραρρίνιο οστό, στο άνω χείλος, στα άκρα, στον κορμό και τους γλουτούς. Διάγνωση Απαιτείται η απομόνωση και η ταυτοποίηση του μύκητα. Καλλιεργείται σε άγαρ Sabouraud από ρινικό έκκριμα, από απόστημα ή από δείγμα βιοψίας. Η ιστολογική εξέταση αποκαλύπτει ινοβλαστική υπερ πλασία και φλεγμονώδη αντίδραση με λεμφο - κύτταρα, πλασματοκκύταρα, ηωσινόφιλα και γιγαντοκύταρα. Φάρμακο εκλογής είναι το ιωδιούχο κάλιο, η αμφοτερικίνη Β, η κετοκοναζόλη, η ιτρακοναζόλη και η φλουκοναζόλη. 42 Μουρκωμύκωση Είναι μία σπάνια νόσος που προκαλείται κυρίως από τους μύκητες Rhizomucor, Absidia, Rhizopus, Mucor και μύκητες της τάξεως Mucorales των ζυγο - μυ κήτων. Χαρακτηρίζεται από οξεία, ταχεία ανάπτυξη και είναι συχνά θανατηφόρος (έως 80%). Παρουσιάζεται συνήθως σε ασθενείς με διαβήτη, λευχαιμία, ανοσοκαταστολή, εγκαύματα ή πλημμελή θρέψη. Υπάρχουν 5 μείζονες κλινικές μορφές (ρινοεγκεφαλική, πνευμονική, δερματική, γαστρεντερική, και διάσπαρτη). 43 Το δέρμα προσβάλλεται από επιμολυσμένα χει - ρουργικά επιθέματα η αιματογενή διασπορά. Αναπτύσσονται έμφρακτα, γάγγραινα, μελανές νεκρωτικές εσχάρες, πυώδη ιστικά ράκη. Μπορεί να εμφανιστεί κυτταρίτιδα, εκθυματικές βλάβες και νεκρωτικά αποστήματα. Διάγνωση Ο ιστός που λαμβάνεται με βιοψία ή απόξεση εξετάζεται μικροσκοπικά και καλλιεργείται. Είναι σημαντική η γρήγορη διάγνωση για ταχύτατη έναρξη φαρμακευτικής αγωγής. Ιστολογικά ο μύκητας εμφα - νίζεται με την μορφή ηωσινιφιλικών υφών με παχιά τοιχώματα που δίνουν την εντύπωση κενών στην διασταυρούμενη τομή. Οι μύκητες είναι αγγειοτροπικοί και διατέμνονται κατά μήκος του μέσου χιτώνα των αιμοφόρων αγγείων των μυών με αποτέλεσμα τη δημιουργία έμφρακτου στον ιστό. 43,44 Είναι απαραίτητος ο συνδυασμός χειρουργικής εκτομής της πάσχουσας περιοχής και αντιμυκητιασικής αγωγής με αμφοτερικίνη Β. Η λιποσωμιακή μορφή της αμφοτερικίνης Β σύμφωνα με μελέτες υπερτερεί της συμβατικής μορφής. Η δραστικότητα των αντι μυκητιασικών παραγόντων διαφέρει στον καθένα ζυμομύκητα. Η ιτρακοναζόλη και η ποζακοναζόλη είναι δραστικές έναντι του Absidia. Οι εχινοκανδίνες έχουν περιορισμένη δράση έναντι των ζυμομηκύτων αλλά το FK463 (νέα εχινικανδίνη) όπως και η κασποφουγγίνη έχουν καλά αποτελέσματα. Η χειρουργική τεχνική Mohs που χρησιμοποιείται για την εξαίρεση του πάσχοντος ιστού, παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα γιατί προσφέρει ταχύτερη διάγνωση και τη δυνατότητα διατήρησης υγιών ορίων δέρματος. 45 Φουσαρίωση Το Fusarium (solani, oxysporum, dimerum κ.α.) είναι ένας επικίνδυνος ευκαιριακός παθογόνος μύκητας σε ασθενείς με ουδετεροπενία και σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες. Μολυσμένοι σωλήνες νοσοκομείων μπορεί να αποτελούν πηγή φουσαρίωσης. Το fusarium έχει απομονωθεί σε υπονό- ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

9 ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ 113 μους, δεξαμενές νερού, σιφώνια, πλακάκια και νιπτήρες μπάνιου. Πύλη εισόδου αποτελεί το δέρμα, οι παραρρίνιοι κόλποι, ο κερατοειδής από μολυσμένους φακούς επαφής και οι πνεύμονες. 46 Ερυθρά επώδυνα οζίδια, εξανθήματα δίκην στόχου, κυτταρίτιδα, κερατίτιδα, ονυχομυκητιάσεις, ενδοκαρδίτιδα, περιτονίτιδα και πνευμονία. Διάγνωση Καλλιέργεια: Ταχέως αναπτυσσόμενες αποικίες με έντονο ή λιγότερο έντονο χρώμα αναλόγως του είδους. Μικροσκοπική εξέταση: Δρεπανόμορφα σαν μπανάνα πολυδιαφραγματικά μικροκονίδια. 46 Το ποσοστό θνησιμότητας είναι υψηλό αλλά έχει μειωθεί εξ αιτίας των νέων αντιμυκητιασικων φαρμάκων. Η λιποσωμιακή αμφοτερικίνη Β είναι αρκετά δραστική. Η βορικοναζόλη, η ποζακοναζόλη και οι εχινοκανδίνες έχουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς. 47 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Barros MB, de Almeida Paes R, Schubach AO. Sporothrix schenckii and Sporotrichosis. Clin Microbiol Rev. 2011; 24: Ε. Κουμαντάκη-Μαθιουδάκη. Μυκητιασικές Λοιμώξεις του Δέρματος. Εν τω βάθει μυκητιάσεις. Καυκας Δεβλιώτου-Παναγιωτίδου Δ, Σωτηρίου Ε, Καστάνης Α, Πατσατσή Α. Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδιοσιολογίας.2005; 16: Bonifaz A, Vazquez-Gonzalezn D. Sporotrichosis: an update. G Ital Dermatol Venereol. 2010; 145: Ramos-e Silva M, Vasconcelos C, Carneiro S, Cestari T. Sporotrichosis. Clin Dermatol. 2007;25: Schubach A, Barros MB, Wanke B. Epidemic sporo - thichosis. Curr Opin Infect Dis. 2008; 21: Morris-Jones R. Sporotrichosis. Clin Exper Dermatol 2002; 27: Pang KR, Wu JJ, Huang DB, Tyring SK. Subcutaneous fungal infections. Dermatol Ther 2004; 17: Magana M, Magana-Garcia M. Mycetoma. Dermatol Clin. 1989; 7: Welsh O, Vera-Cabrera L, Salinas-Carmona MC. Mycetoma. Clin Dermatol. 2007; 25: Lichon V, Khachemoune A. Mycetoma. A review. Am J Clin Dermatol. 2006; 7: Ameen M, Arenas R. Developments in the management of mycetomas. Clin Exper Dermatol 2009;34: Ameen M. Managing mycetomas. Trop Doct. 2009; 39: Correia RT, Valente NY, Criado PR, Martins JE. Chromoblastomycosis: study of 27 cases and review of medical literature. An Bras Dermatol 2010;85: Ameen M. Chromoblastomycosis: clinical presentation and management. Clin Exper Dermatol 2009; 34: Lopez Martine R, Mendez Tovar LJ. Chromoblastomycosis. Clin Dermatol 2007; 25: Queiroz-Telles F, McGinnis MR, Salkin I, Graybill JR. Subcutaneous mycoses. Infect Dis Clin North Am. 2003; 17: Ameen M. Managing chromoblastomycosis. Trop Doct 2010; 40: Bonifaz A, Paredes-Solis V, Saul A. Treating chromoblastomycosis with systemic antifungals. Expert Opin Pharmacother. 2004; 5: Joseph Wheat L. Current diagnosis of histoplasmosis. Trends Microbiol 2003;11: Chang P, Rodas C. Skin lesions in histoplasmosis. Clin Dermatol 2012; 30: Fernandez Andreu CC, et al. Histoplasmosis updating. Rev Cubana Med Trop. 2011; 63: Kauffman CA. Histoplasmosis. Clin Chest Med. 2009; 30: Welsh O, et al. Coccidioidomycosis. Clin Dermatol. 2012; 30: Saubolle MA, McKellar PP, Sussland D. Epidiomiologic, clinical, and diagnostic aspects of coccidioidomycosis. J Clin Microbiol. 2007; 45: Ampel NM. New perspectives on coccidioidomycosis. Proc Am Thorac Soc. 2010; 7: Deus Filho AD. Chapter 2: Coccidioidomycosis. J Bras Pneumol. 2009; 35: Lopez-Martinez R, Mendez-Tovar LJ. Blastomycosis. Clin Dermatol. 2012; 30: Smith JA, Kauffman CA. Blastomycosis. Proc Am Thorac Soc. 2010; 7: Duong TA. Infection due to Penicillium marneffei, an emerging pathogen: review of 155 reported cases. Clin Infect Dis. 1996; 23: Enoch DA, Ludlam HA, Brown NM. Invasive fungal infections: a review of epidemiology and management options. J Med Microbiol 2006; 55: Vanittanakom N, Cooper CR, Fischer MC, Sirisanthana T. Penicillium marneffei infection and recent advances in the epidemiology and molecular biology aspects. Clin Microbiol Rev 2006; 19: Ninomiya J. Candidiasis. Med Mycol J. 2011; 52: Katoh T. Guidelines for diagnosis and treatment of mucocutaneous candidiasis. Nihon Ishinkin Gakkai Zasshi. 2009; 50: Martinez R. An update on the use of antifungal agents. J Bras Pneumol. 2006; 32: Maesaki S. Aspergillosis. Med Mycol J. 2011;52: Chapter 5: Aspergillosis:from diagnosis to treatment. J Bras Pneumol. 2009; 35: Kakeya H, Kohno S.Cryptococcosis. Med Mycol J. 2011; 52: Subramanian S, Mathai D. Clinical manifestations and Ôüìïò 26, Ôåý ïò 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2015

10 114 Φ. Διονυσοπούλου, Α. Κουρής, Χρ. Αντωνίου, Α. Χατζηϊωάννου management of cryptococcal infection. J Postgrad Med. 2005; 51: Revankar SG, et al. Disseminated phaeohyphomycosis: review of an emerging mycosis.clin Infect Dis. 2002; 15: Matsumoto T, Nishimoto K. Cutaneous manifestations of systemic mycoses.nihon Ishinkin Gakkai Zasshi. 2003; 44: Ribes JA, et al. Zygomycetes in human disease. Clin Micro biol Rev. 2000; 13: Petrikos G, et al. Epidimiology and clinical manifestations of mucormycosis. Clin Infect Dis. 2012; 54(Suppl 1): Ibrahim AS, et al.pathogenesis of mucormycosis. Clin Infect Dis. 2012; 54(Suppl 1): Kontoyiannis DP, Lewis RE. How I treat mucormycosis. Blood. 2011; 118: Torres HA, Raad II, Kontoyiannis DP. Infections caused by Fusarium species. J Chemother. 2003; 15: Muhammed M, Coleman JJ, et al. Challenge of managing fusariosis. Virulence. 2011; 2:91-6. Áë ëç ëï ãñá ößá: A. Κουρής É. Äñá ãïý ìç 5, , Êá é óá ñéá íþ Å-mail: ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2.

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ (Charcot) ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ρ Ελενα Κουλλαπή 2014

ρ Ελενα Κουλλαπή 2014 ρ Ελενα Κουλλαπή 2014 Κυρτέ κερατίνε πλάκε. Καλύπτουν τη ραχιαία επιφάνεια του τελευταίου τµήµατο των δακτύλων. Το χρώµα του είναι υπόλευκο ή ελαφρώ ρόδινο (οφείλεται στι αγκύλε των αγγείων του χορίου,

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους. Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους. Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Εφηβική ηλικία και σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα (STDs) Έναρξη σεξουαλικής ζωής Έλλειψη προφυλάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ & ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 Η σύγχρονη ιατρική και βιοτεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Επιβλέπουσα Α.ΤΕΙ.Θ Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μέλη Επιτροπής Λαβδανίτη Μαρία Μινασίδου Ευγενία Αλεξιάδη Αθηνά Γεωργάκη Ελένη Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Γυναίκα με χρόνιες ρινικές εκκρίσεις και αίσθημα πίεσης στο γναθιαίο κόλπο Παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ

Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ Κουτρούµπα Ι, Χαϊδόπουλος Δ, Θωµάκος Ν, Σωτηροπούλου Μ, Καθοπούλης Ν, Βλάχος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασιλική Κουλουρίδα Βιοπαθολόγος Συντ. δ/ντρια, ΓΠΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Λοίμωξη του διαβητικού ποδιού (DFI) Όλες οι δερματικές βλάβες, έλκη, είναι επιμολυσμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ. Λ.Β. Αθανασίου

ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ. Λ.Β. Αθανασίου ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ Λ.Β. Αθανασίου ΟΡΙΣΜΟΙ Λευχαιμίες Κακοήθη νεοπλάσματα των πρόδρομων αιμοκυττάρων του μυελού των oστών. Ατελής διαφοροποίηση οδηγεί σε πολλαπλασιασμό μη ώριμων (και μη λειτουργικών) κυττάρων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Παθογένεια Μυκητιάσεων Αντιμυκητιασικά φάρμακα

Παθογένεια Μυκητιάσεων Αντιμυκητιασικά φάρμακα Παθογένεια Μυκητιάσεων Αντιμυκητιασικά φάρμακα Αριστέα Βελεγράκη Επίκ. Καθηγήτρια Ιατρική Σχολή Απλουστευμένη κατάταξη μυκήτων κατά Φύλο και ενδεικτικοί διαγνωστικοί χαρακτήρες εκπροσώπων τους με κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Νοσολογία_Νοσ. 1201 Παθήσεις των Αρθρώσεων και Οστών. C.D.A. Εβδ.9

Νοσολογία_Νοσ. 1201 Παθήσεις των Αρθρώσεων και Οστών. C.D.A. Εβδ.9 1.Γενικά περί Ρευµατικών Νοσηµάτων 2.Συστηµατικός Ερυθηµατώδης Λύκος ( Σ. Ε. Λ.) 3. Ρευµατοειδής Αρθρίτιδα 4. Οστεοαρθρίτιδα 5. Σκληρόδερµα, Προοδευτική Συστηµατική Σκλήρυνση 01/15 1.Γενικά περί Ρευµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο Sjogren: αυτοάνοση επιθηλπτιδα

Σύνδρομο Sjogren: αυτοάνοση επιθηλπτιδα Σύνδρομο Sjogren: αυτοάνοση επιθηλπτιδα Α. Γ. Τζιούφας Αναπλ. Καθηγητής Παθολογικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών ο σύνδρομο Sjogren ή αυτοάνοση επιθηλιΐτιδα είναι ένα χρόνιο αυτοάνοσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ. Γ. Λ. Δαΐκος, M.D. Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Λαϊκό Νοσοκομείο. Δεκέμβριος 2014

ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ. Γ. Λ. Δαΐκος, M.D. Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Λαϊκό Νοσοκομείο. Δεκέμβριος 2014 ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ Γ. Λ. Δαΐκος, M.D. Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Λαϊκό Νοσοκομείο Δεκέμβριος 2014 Επιδημιολογία Η πνευμονία είναι η έκτη κατά σειρά αιτία θανάτου Επίπτωση: 500-1000 περιπτώσεις /100.000 Στη χώρα μας υπολογίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Λεμφώματα πνεύμονα (συνέχεια) Πηνελόπη Κορκολοπούλου Επ. Καθηγήτρια Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Λεμφώματα πνεύμονα (συνέχεια) Πηνελόπη Κορκολοπούλου Επ. Καθηγήτρια Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστημίου Αθηνών Λεμφώματα πνεύμονα (συνέχεια) Πηνελόπη Κορκολοπούλου Επ. Καθηγήτρια Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστημίου Αθηνών Αγγειοκεντρική ανοσοϋπερπλαστική νόσος / λέμφωμα πνεύμονος ΕΒV B T/NΚ Λεμφωματώδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ Τι είναι η τροφική αλλεργία; Τροφική αλλεργία είναι η αναπάντεχη και μη κανονική ανοσολογική αντίδραση του οργανισμού εναντίον ενός τμήματος μιας τροφής (συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλια : Συχνά Ερωτήματα & Απαντήσεις

Εμβόλια : Συχνά Ερωτήματα & Απαντήσεις Εμβόλια : Συχνά Ερωτήματα & Απαντήσεις Τί είναι εμβόλια; Ο Εμβολιασμός είναι ένας τρόπος προστασίας από σοβαρές μεταδοτικές ασθένειες. Το «αμυντικό» σύστημα του ανθρώπου που έχει εμβολιαστεί, μπορεί τις

Διαβάστε περισσότερα

Μυκητιασική κερατίτις

Μυκητιασική κερατίτις Μυκητιασική κερατίτις Dr.. Μιλτσακάκης Αν. ιευθυντής Μεταµοσχευτική Μονάδα Κερατοειδούς Κρατική Οφθαλµολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Α «Γ. Γεννηµατάς» Μαθήµατα εκπαίδευσης ειδικευοµένων της ΕΟΕ Αθήνα 15 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση εξωγενών παραγόντων στο δέρμα

Επίδραση εξωγενών παραγόντων στο δέρμα Επίδραση εξωγενών παραγόντων στο δέρμα Επίδραση εξωγενών παραγόντων στο δέρμα Οι παράγοντες που ασκούν επίδραση στο δέρμα είναι: 1)Η τριβή και η πίεση 2)οι τραυματισμοί 3)η θερμότητα και το ψύχος 4)η ηλιακή

Διαβάστε περισσότερα

HPV Human Papilloma Virus. Ιός των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων

HPV Human Papilloma Virus. Ιός των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων HPV Human Papilloma Virus Ιός των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων Καρκίνος τραχήλου της μήτρας Υψηλή θνησιμότητα Ο δεύτερος σε συχνότητα που αφορά τις γυναίκες παγκόσμια 500.000 γυναίκες εμφανίζουν καρκίνο τραχήλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Κατάκλιση ορίζεται η εξέλκωση του δέρματος εξαιτίας πίεσης σε διάφορες περιοχές του σώματος υπερκείμενες οστικών προεξοχών Συχνότητα εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

φυσιολογικό δέρμα - 1

φυσιολογικό δέρμα - 1 φυσιολογικό δέρμα -1 Επιδερμίδα (επιθήλιο, εξωδερμική προέλευση) Α Α Α Μ θηλώδες χόριο (επιπολής) ακανθωτή στιβάδα βασική στιβάδα χόριο Μ = Μελανοκύτταρο (νευροεξωδερμική προέλευση, νευρική ακρολοφία)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ. ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ Σχης (ΥΝ) ε.α. M.Sc.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ. ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ Σχης (ΥΝ) ε.α. M.Sc. ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ Σχης (ΥΝ) ε.α. M.Sc. Πρόλογος - Εισαγωγή Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του ανθρωπίνου σώματος και αποτελεί περίπου το 16% του συνολικού βάρους του. Η

Διαβάστε περισσότερα

Επιπολής: ποικιλόχρους πιτυρίαση, πιεδρά, Tinea nigra Δέρματος: δερματομυκητιάσεις Υποδορίου ιστού: σποροτρίχωση, μυκητώματα, χρωμομύκωση

Επιπολής: ποικιλόχρους πιτυρίαση, πιεδρά, Tinea nigra Δέρματος: δερματομυκητιάσεις Υποδορίου ιστού: σποροτρίχωση, μυκητώματα, χρωμομύκωση Δρ Έλενα Κουλλαπή Επιπολής: ποικιλόχρους πιτυρίαση, πιεδρά, Tinea nigra Δέρματος: δερματομυκητιάσεις Υποδορίου ιστού: σποροτρίχωση, μυκητώματα, χρωμομύκωση Συστηματικές μυκητιάσεις: ιστοπλάσμωση*, βλαστομύκωση*

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΣΤΩΝ & ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΣΤΩΝ & ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΣΤΩΝ & ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ Μαρία Οικονόμου Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας» ΣΗΠΤΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη πύου μέσα σε μία άρθρωση, ύστερα από την εγκατάσταση σ αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Χ. Μ. ΜουτσόπουΛος Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών α ρευματικά νοσήματα είναι ασθένειες που προσβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Άλλο κονδυλώματα κι άλλο HPV;

Άλλο κονδυλώματα κι άλλο HPV; Άλλο κονδυλώματα κι άλλο HPV; Στην ουσία πρόκειται για το ίδιο πράγμα. Κονδυλώματα είναι η αρχαία ονομασία και HPV είναι η σύγχρονη ιατρική ορολογία και σημαίνει Human Pappiloma Virus ή στα ελληνικά Ιός

Διαβάστε περισσότερα

φροντιστήρια επίγνωση

φροντιστήρια επίγνωση ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑ.Λ. 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Επιμέλεια θεμάτων: Εμμανουέλα Μαθιουδάκη, Βιολόγος ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας.

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος Η κλινική εικόνα της πάθησης περιλαμβάνει την παρουσια γενικων συμπτωματων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΙΔΩΣΗ ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΑ ΟΙΔΗΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΟΙΔΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΟΙΔΗΜΑ ΧΕΙΛΕΩΝ ΚΝΗΣΜΟΣ

ΚΝΙΔΩΣΗ ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΑ ΟΙΔΗΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΟΙΔΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΟΙΔΗΜΑ ΧΕΙΛΕΩΝ ΚΝΗΣΜΟΣ ΚΝΙΔΩΣΗ ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΑ ΟΙΔΗΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΟΙΔΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΟΙΔΗΜΑ ΧΕΙΛΕΩΝ ΚΝΗΣΜΟΣ Τι είναι κνίδωση; Κνίδωση είναι η αλλεργική αντίδραση που εμφανίζεται στο δέρμα, έναντι εξωγενών ή ενδογενών ερεθισμάτων. Εκδηλώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

13 η Δερματολογική Διημερίδα 10 11 ΜΑΪΟΥ 2013 Το δέρμα εξ απαλών ονύχων μέχρι την εφηβεία ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 10 ΜΑΪΟΥ 2013

13 η Δερματολογική Διημερίδα 10 11 ΜΑΪΟΥ 2013 Το δέρμα εξ απαλών ονύχων μέχρι την εφηβεία ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 10 ΜΑΪΟΥ 2013 15:00-16:45 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 10 ΜΑΪΟΥ 2013 Διοργάνωση: Γ Δερματολογική Κλινική Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» σε συνεργασία με το Παιδοδερματολογικό Tμήμα του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» και την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ενήλικες με ενεργή και εξελισσόμενη ψωριασική αρθρίτιδα (νόσος που προκαλεί ερυθρές, φολιδωτές κηλίδες στο δέρμα και φλεγμονή των αρθρώσεων)

ενήλικες με ενεργή και εξελισσόμενη ψωριασική αρθρίτιδα (νόσος που προκαλεί ερυθρές, φολιδωτές κηλίδες στο δέρμα και φλεγμονή των αρθρώσεων) EMA/178267/2015 EMEA/H/C/000481 Περίληψη EPAR για το κοινό αδαλιμουμάμπη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PANOLOG 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δραστικό(ά) συστατικό(ά): Κάθε ml της αλοιφής PANOLOG περιέχει :

Διαβάστε περισσότερα

ΗPV και Καρκίνος Δέρµατος. Ηλέκτρα Νικολαΐδου Επ. Καθηγήτρια Δερµατολογίας ΕΚΠΑ Νοσ. «Α. Συγγρός»

ΗPV και Καρκίνος Δέρµατος. Ηλέκτρα Νικολαΐδου Επ. Καθηγήτρια Δερµατολογίας ΕΚΠΑ Νοσ. «Α. Συγγρός» ΗPV και Καρκίνος Δέρµατος Ηλέκτρα Νικολαΐδου Επ. Καθηγήτρια Δερµατολογίας ΕΚΠΑ Νοσ. «Α. Συγγρός» ΓΕΝΗ HPV Α γένος: βλεννογόνοι αιτιολογική συσχέτιση µε καρκίνο τραχήλου µήτρας, πρωκτού, αιδοίου, πέους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Dr Α. Μεντής, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος ιευθυντής ιαγνωστικού Τμήματος ιευθυντής Εργαστηρίου Ιατρικής Μικροβιολογίας ιευθυντής Εθνικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥΣ. Καθ. Α.Σκουτέλης Ε Παθολογικό Τμήμα Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥΣ. Καθ. Α.Σκουτέλης Ε Παθολογικό Τμήμα Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥΣ Καθ. Α.Σκουτέλης Ε Παθολογικό Τμήμα Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός» ΓΙΑΤΙ Συνοδεύονται απο μεγαλύτερη θνητότητα(32-39%,αλλά και >80%) Προκαλούνται απο ποικιλία

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Θυλακίτιδα ΕΛΕΝΗ ΣΑΜΠΛΙΔΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

Παρουσίαση Θυλακίτιδα ΕΛΕΝΗ ΣΑΜΠΛΙΔΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ Παρουσίαση Θυλακίτιδα ΕΛΕΝΗ ΣΑΜΠΛΙΔΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ ΘΥΛΑΚΙΤΙΔΑ (FOLLICULITIS) 1 Φλεγμονή του τριχικού θυλάκου η οποία κατά κανόνα προκαλείται από το σταφυλόκοκκο, όπου μετά από τοπική κάκωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιδηµιολογία νοσοκοµειακών λοιµώξεων

Επιδηµιολογία νοσοκοµειακών λοιµώξεων Επιδηµιολογία νοσοκοµειακών λοιµώξεων Η επιδηµιολογία των νοσοκοµειακών λοιµώξεων παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες σε σχέση µε αυτήν των λοιµωδών νοσηµάτων που εκδηλώνονται στην κοινότητα. Αφορά ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις του δέρματος έπειτα από δράση παραγόντων που προξενούν βλάβη. Αναφορά βασικών μακροσκοπικών και μικροσκοπικών όρων

Βασικές ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις του δέρματος έπειτα από δράση παραγόντων που προξενούν βλάβη. Αναφορά βασικών μακροσκοπικών και μικροσκοπικών όρων ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Συνοπτική παρουσίαση διδακτέας ύλης Εισαγωγικά σχόλια Επανάληψη θεμελιωδών γνώσεων ιστολογίας Βασικές ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις του δέρματος έπειτα από δράση παραγόντων που προξενούν

Διαβάστε περισσότερα

HPV. Τι είναι τα κονδυλώματα?

HPV. Τι είναι τα κονδυλώματα? HPV O HPV (Human papilloma virus) ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων είναι ιός που βασίζεται στο DNA και μολύνει το δέρμα και τις βλεννογόνες μεμβράνες ανθρώπων και ορισμένων ζώων. Μέχρι στιγμής έχουν αναγνωριστεί

Διαβάστε περισσότερα

Mycospor. Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

Mycospor. Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! Mycospor Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή, περιεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοϊσοτοπική Απεικόνιση Νεοπλασμάτων - Φλεγμονών

Ραδιοϊσοτοπική Απεικόνιση Νεοπλασμάτων - Φλεγμονών Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2014-2015 Ραδιοϊσοτοπική Απεικόνιση Νεοπλασμάτων - Φλεγμονών Παναγιώτης Αν. Γεωργούλιας Αν. Καθηγητής Πυρηνικής

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση )

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιµετώπιση Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός ΓΕΝΙΚΑ Η οσφυo-ισχιαλγία ή ο «πόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Θέμα Α Μονάδες 25 Α1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Βασικές γνώσεις I SBN 960-372-069-0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΙΣ Α. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ Μ Ε Ρ Ο Σ Ι ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ... 3 Το καρκινικό κύτταρο... 3 Κυτταρικός

Διαβάστε περισσότερα

4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. περιλαμβάνονται ο σπλήνας και ο θύμος αδένας (εικ.4.1). Το λεμφικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό γιατί:

4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. περιλαμβάνονται ο σπλήνας και ο θύμος αδένας (εικ.4.1). Το λεμφικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό γιατί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το λεμφικό σύστημα αποτελείται από τα λεμφαγγεία, τη λέμφο και τους λεμφαδένες. Οι λεμφαδένες είναι δομές που αποτελούνται από εξειδικευμένη μορφή συνδετικού ιστού, το λεμφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟ του ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Πως να προλάβετε τον ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ. Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Ουρολογική Εταιρία

ΚΑΡΚΙΝΟ του ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Πως να προλάβετε τον ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ. Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Ουρολογική Εταιρία Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ Πως να προλάβετε τον ΚΑΡΚΙΝΟ του ΠΡΟΣΤΑΤΗ με ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ Χορηγία Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Ουρολογική Εταιρία με ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα στο διαδικτυακό τόπο www.psorinfo.gr

Διαβάστε περισσότερα στο διαδικτυακό τόπο www.psorinfo.gr Αυτό το φυλλάδιο είναι μέρος του «Προγράμματος Ενημέρωσης για την Ψωρίαση», το οποίο δημιουργήθηκε για να παρέχει πληροφορίες για την πάθηση. Το φυλλάδιο κάνει μία εισαγωγή στην ψωρίαση και στις θεραπείες

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Εργασία: Γιάννης Π.

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Εργασία: Γιάννης Π. Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα Εργασία: Γιάννης Π. Εισαγωγή Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται ασθένειες ή μολύνσεις, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ρ Έλενα Κουλλαπή 2014

ρ Έλενα Κουλλαπή 2014 ρ Έλενα Κουλλαπή 2014 Η προσεκτική εξέταση του δέρµατο πρέπει να αποτελεί µέρο κάθε ολοκληρωµένη φυσική εξέταση για σωστή διάγνωση µια δερµατολογική πάθηση Η δερµατολογική εξέταση πρέπει να γίνεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική: Ορισμός.

Συστηματική: Ορισμός. Συστηματική: Ορισμός. Είναι η επιστήμη που κατατάσσει τους ζωντανούς οργανισμούς σύμφωνα με ένα σύστημα που αξιολογεί τη φυσική σχέση που έχουν μεταξύ τους. Τοποθετεί δηλαδή στους οργανισμούς σε συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 TI ENNOOYME ΛΕΓΟΝΤΑΣ «ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ» Ο όρος «ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ» περιλαμβάνει μια ομάδα μυοσκελετικών παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Οδηγιών χρήσης. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο.

Φύλλο Οδηγιών χρήσης. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο. Φύλλο Οδηγιών χρήσης Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο. Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειασθεί να το διαβάσετε ξανά. Εάν

Διαβάστε περισσότερα

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν:

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν: 1 Τι είναι η Κίρρωση του Ήπατος: Η κίρρωση του ήπατος είναι μία χρόνια πάθηση του ήπατος κατά την οποία παρατηρείται καταστροφή του ιστού του ήπατος και αλλαγή της αρχιτεκτονικής του, γεγονός που οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ!ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ!ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ!ΚΝΣ!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ!ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ!ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ!ΚΝΣ! ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣΛΟΙΜΩΞΕΩΝΚΝΣ ΜΑΡΘΑΣΠΗΛΙΩΤΗ Νευρολόγος Α ΝευρολογικήΚλινική ΝοσοκομείοΑΧΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ15/12/2012 ΕΝΤΟΠΙΣΗΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΚΝΣ/ΠΝΣ ΚΝΣ Εγκέφαλος Μήνιγγες Νωτιαίος μυελός ΠΣ Περιφερικά

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο

Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο 10 η Ημερίδα Ελληνικής Εταιρίας Αιμαφαίρεσης Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο Δημήτριος Ε. Μπούτσης Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών Ορισμός Αντιφωσφολιπιδικού Συνδρόμου Αρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

«Ανοσοκατασταλμένοι Ασθενείς και Λοιμώξεις στο Νοσοκομείο» Σοφία Σπαθοπούλου, Ν.Ε.Λ. Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο Θεαγένειο»

«Ανοσοκατασταλμένοι Ασθενείς και Λοιμώξεις στο Νοσοκομείο» Σοφία Σπαθοπούλου, Ν.Ε.Λ. Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο Θεαγένειο» «Ανοσοκατασταλμένοι Ασθενείς και Λοιμώξεις στο Νοσοκομείο» Σοφία Σπαθοπούλου, Ν.Ε.Λ. Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο Θεαγένειο» Μηχανισμοί Άμυνας κατά των Λοιμώξεων Παρεμπόδιση διείσδυσης μικροβίων Καλυπτήρια επιθήλια

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Απεικονιστική Διερεύνηση του Πνεύμονα, του Πλευριτικού και του Μεσοπνευμόνιου χώρου Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Πτυχιούχος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Πτυχιούχος Ιατρικής Α.Π.Θ. Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας Κτηνιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή και τρόπος δράσης των αντιβιοτικών

Παραγωγή και τρόπος δράσης των αντιβιοτικών Γυμνάσιο Κερατέας Κόλλια Γεωργία Παραγωγή και τρόπος δράσης των αντιβιοτικών 1 Τι είναι το αντιβιοτικό; Αρχικά, ως Αντιβιοτικά ορίστηκαν τα Χημειοθεραπευτικά φάρμακα που παράγονται με βιοσυνθετική μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

94 95 96 97 98 Ο ρόλος της αγγειογένεσης στη μετάσταση Η νεοαγγείωση αποτελεί ένα απαραίτητο τμήμα της ογκογόνου διεργασίας που διασφαλίζει τη γρηγορότερη και ανεμπόδιστη ανάπτυξη του όγκου. Η λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

MabThera. ριτουξιμάβη. Τι είναι το MabThera; Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το MabThera; Περίληψη EPAR για το κοινό

MabThera. ριτουξιμάβη. Τι είναι το MabThera; Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το MabThera; Περίληψη EPAR για το κοινό EMA/614203/2010 EMEA/H/C/000165 Περίληψη EPAR για το κοινό ριτουξιμάβη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ & ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ Λ.Β.Α. 1

ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ & ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ Λ.Β.Α. 1 ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ & ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ Λ.Β.Α. 1 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Συχνότητα: Σκύλος >> γάτα Συχνότητα: Θηλυκά >> αρσενικά Εντόπιση: ουροδόχος κύστη, ουρήθρα Αιτιολογία: βακτήρια>μυκοπλάσματα, χλαμύδιες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟ TNF ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟ TNF ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟ ANTI-TNF TNF ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΕΡΗΣ, MD, FEBG ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ Γ.Ν.ΝΙΚΑΙΑΣΝΙΚΑΙΑΣ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" Σημαντικά θέματα ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΓΧΥΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών.

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών. Όλες μαζί οι μορφές καρκίνου αποτελούν, παγκοσμίως τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά από τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα κρούσματα συνεχώς αυξάνονται και σε πολλές αναπτυγμένες χώρες αποτελεί την πρώτη αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικοακτινολογική Εικόνα Φυματίωσης. Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος ΓΝΝΘΑ

Κλινικοακτινολογική Εικόνα Φυματίωσης. Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος ΓΝΝΘΑ Κλινικοακτινολογική Εικόνα Φυματίωσης Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος ΓΝΝΘΑ Δύσκολη Διάγνωση της φυματίωσης Μη ειδικά συμπτώματα και σημεία Αρνητική δερμοαντίδραση φυματίνης Ατυπα ή απόντα απεικονιστικά ευρήματα

Διαβάστε περισσότερα

21. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

21. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 21. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συχνός καρκίνος της γυναίκας. Η επίπτωση παγκόσμια είναι περίπου 89 περιστατικά/100.000 γυναίκες ενώ αναφέρονται 800.000 νέα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Ψώρα σε βρέφος. Ένα παλιό νόσημα επανεμφανίζεται

Ψώρα σε βρέφος. Ένα παλιό νόσημα επανεμφανίζεται ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 16 Ψώρα σε βρέφος. Ένα παλιό νόσημα επανεμφανίζεται Τσούτσου Ειρήνη Βαλερή Ροζαλία Εισαγωγή Η ψώρα είναι μια συχνή κνησμώδης δερματοπάθεια με μεγάλη μεταδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη.

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Καρκίνος του προστάτη Επιδημιολογία: Αποτελεί τον συχνότερα διαγνωσμένο καρκίνο στον άνδρα. 186.320

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ιστολογικοί όροι. Επιθηλιοειδές ιστιοκύτταρο (epithelioid histiocyte ): κύτταρο που προσοµοιάζει επιθηλιακού κυττάρου

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ιστολογικοί όροι. Επιθηλιοειδές ιστιοκύτταρο (epithelioid histiocyte ): κύτταρο που προσοµοιάζει επιθηλιακού κυττάρου ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ιστολογικοί όροι Επιθηλιοειδές ιστιοκύτταρο (epithelioid histiocyte ): κύτταρο που προσοµοιάζει επιθηλιακού κυττάρου ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ιστολογικοί όροι Κοκκίωµα (granuloma

Διαβάστε περισσότερα

Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα

Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα Journalist Handbook 1 Πληροφορίες για Δημοσιογράφους Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα Νοσος Cushing 3 TΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΣΟΣ CUSHING; Πριν μιλήσουμε για τη Νόσο Cushing, θα πρέπει να κατανοήσουμε την ασθένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ (INFECTIOUS BRONCHITIS)

ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ (INFECTIOUS BRONCHITIS) econteplusproject Organic.Edunet ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ (INFECTIOUS BRONCHITIS) Δρ. Ευτυχία Ξυλούρη Φραγκιαδάκη Κτηνίατρος Υγιεινολόγος, Αναπλ. Καθηγήτρια Υγιεινής Αγρ. Ζώων, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ

ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ - ΚΥΣΤΙΤΙΔΑ - ΠΡΟΣΤΑΤΙΤΙΔΑ - ΟΥΡΗΘΡΙΤΙΔΑ - ΒΑΛΑΝΟΠΟΣΘΙΤΙΔΑ - ΟΡΧΕΟΕΠΙΔΙΔΥΜΙΤΙΔΑ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Οι ουρολοιμώξεις διακρίνονται σε λοιμώξεις του ανωτέρου

Διαβάστε περισσότερα

Ιογενείς λοιμώξεις Μυκητιάσεις. Κωνσταντίνος Μακαρίτσης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ιογενείς λοιμώξεις Μυκητιάσεις. Κωνσταντίνος Μακαρίτσης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ιογενείς λοιμώξεις Μυκητιάσεις Κωνσταντίνος Μακαρίτσης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ - ΙΟΙ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ - ΙΟΙ Οι ιοί έχουν ένα κεντρικό πυρήνα (core) από

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

TAΞΙΝΟΜΗΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. Στάδιο ΙΙ

TAΞΙΝΟΜΗΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. Στάδιο ΙΙ TAΞΙΝΟΜΗΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Σταδιο Ι S. aureus CoNS Αερόβια G-β Στρεπτόκοκκοι Στάδιο ΙΙ CoNS Μικρόβια δερματικής χλωρίδας S. aureus (Μικρός αριθμός, Λοιμογ. Δύναμη) Σταδιο III CoNS S. aureus Αερόβια Gram (-)

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας)

Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας) Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας) Ο όρος «διάρροια» αναφέρεται στη μεταβολή των κενώσεων του εντέρου, η οποία χαρακτηρίζεται από αύξηση του περιεχομένου των κενώσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ιακωβίδης. Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου

Δ. Ιακωβίδης. Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου Δ. Ιακωβίδης Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου Νέα διαγνωστικά μέσα για τη λανθάνουσα φυματίωση Η στοχευμένη δοκιμασία δερματικής φυματινοαντίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΑΚΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΚΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Κόγια Μαρία Δερματολόγος Αφροδισιολόγος H παρούσα διάλεξη δε σχετίζεται με κάποιο προσωπικό συμφέρον ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ Νεογνική ακμή (1-28 ημέρες ζωής) Βρεφική ακμή (3-16 μηνών)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Ε. ΠΛΑΤΣΟΥΚΑ Γ.ΣΑΡΟΓΛΟΥ 26/11/2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Ε. ΠΛΑΤΣΟΥΚΑ Γ.ΣΑΡΟΓΛΟΥ 26/11/2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Ε. ΠΛΑΤΣΟΥΚΑ Γ.ΣΑΡΟΓΛΟΥ 26/11/2008 ΠΗΓΕΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑΣ Ενδοκαρδίτιδα Ενδαγγειακή πρόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ : ποια και πότε ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ : ποια και πότε ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ : ποια και πότε ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Αξιολόγηση κλινικής εικόνας ακμής(μορφή και βαρύτητα) Γνώση του σκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Έκταση και σημασία. Νότια Ευρώπη, Ασία, Αφρική Συχνή στην Ελλάδα Σημαντικές οικονομικές απώλειες Νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης

Έκταση και σημασία. Νότια Ευρώπη, Ασία, Αφρική Συχνή στην Ελλάδα Σημαντικές οικονομικές απώλειες Νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΑΓΑΛΑΞΙΑ Λοιμώδης νόσος των προβάτων και των αιγών, που χαρακτηρίζεται από φλεγμονώδεις εντοπίσεις στο μαστό, στις αρθρώσεις και στους οφθαλμούς Έκταση και σημασία Νότια Ευρώπη, Ασία, Αφρική Συχνή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΗ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ. 2,Β.Αναστασάκος2,

ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΗ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ. 2,Β.Αναστασάκος2, ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΗ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ. Κ. Παπαλλά 1, Δ. Μπισιρτζόγλου2, Αθ. Ζέτος 2,Β.Αναστασάκος2, 2Γ. Ιωαννίδου 1, 2Δ. Ξεσφύγγη 1, Μ.Πλόχωρου1,Μ.Καραβαλλάκης 1 Ι.Τσαλαφουτας 1 Γ. Πολίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΗ (NEWCASTLE DISEASE)

ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΗ (NEWCASTLE DISEASE) econteplusproject Organic.Edunet ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΗ (NEWCASTLE DISEASE) Δρ. Ευτυχία Ξυλούρη Φραγκιαδάκη Κτηνίατρος Υγιεινολόγος, Αναπλ. Καθηγήτρια Υγιεινής Αγρ. Ζώων, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών,

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο

3 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού 3 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Καθαρισμός έλκους διαβητικού ποδιού ADDO TESFAYE ΙΑΤΡΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Α ΠΡΠ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Υπ. ΔΙΔΑΚΤΩΡ Α.Π.Θ. Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακόςέλεγχος. WBC: 6810,με φυσιολογικό τύπο Hct: 39.4%,PLT: 242.000 CRP:9,7mg/dl ΟΝΠ:

Εργαστηριακόςέλεγχος. WBC: 6810,με φυσιολογικό τύπο Hct: 39.4%,PLT: 242.000 CRP:9,7mg/dl ΟΝΠ: Κατατηνπροσέλευση Αναφέρει μετωπο-κροταφική κεφαλαλγία αμφω απο εβδομάδος Δεν έχει πυρετό ΑΝΕ χωρίς ευρήματα,πλήρως προσανατολισμένος σε χρόνο,τόπο,και πρόσωπα Από τη φυσική εξέταση κηλιδοβλατιδώδη εξανθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω λέμφωμα; Πώς θα το καταλάβω;

Μήπως έχω λέμφωμα; Πώς θα το καταλάβω; Πώς θα το καταλάβω; Το λέμφωμα είναι δυνητικά ιάσιμη νόσος Μήπως έχω λέμφωμα; Η έγκαιρη διάγνωση, σώζει ζωές Ο οδηγός αυτός έχει γραφτεί για να σας εφοδιάσει με πληροφορίες και συμβουλές, ώστε να αξιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφική Ενημέρωση

Βιβλιογραφική Ενημέρωση Βιβλιογραφική Ενημέρωση Bιβλιογραφική Ενημέρωση Ιωαννίδης Δ. Bακιρλής Ε. Παν/κή Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης 1. Ολέθρια «θανατηφόρα» μελανώματα Η δυσανάλογη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ παιδίατρος-παιδοδερματολόγος

ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ παιδίατρος-παιδοδερματολόγος Επιπολής μυκητιασικές λοιμώξεις δέρματος ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ παιδίατρος-παιδοδερματολόγος Επιστημονικός Σύμβουλος Ά παιδιατρικής κλινικής Παν/μίου Αθηνών Ταξινόμηση Επιδημιολογία Κλινικές εκδηλώσεις Διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΡΛΑΚΟΥ

ΔΙΑΜΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΡΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΡΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΜΗ ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΔΙΑΜΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΛΟΙΜΩΔΗΣ 1. Οξεία (βακτηριδιακή) πυελονεφρίτιδα 2. Χρόνια πυελονεφρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Μικτή Αλλεργική Βρογχοπνευμονική Ασπεργίλλωση και Καντιντίαση

Μικτή Αλλεργική Βρογχοπνευμονική Ασπεργίλλωση και Καντιντίαση Παρουσίαση Περιστατικού Μικτή Αλλεργική Βρογχοπνευμονική Ασπεργίλλωση και Καντιντίαση Φούλα Βασιλαρά 1, Αικατερίνη Σπυριδάκη 1, Αθανασία Δεληβελιώτου 1, Γεώργιος Ποθητός 1, Σταύρος Ανευλαβής 2, Δημοσθένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Τίτλος Μελέτης: Ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος του εντέρου και προκαρκινικές αλλοιώσεις /καρκίνος του τραχήλου της μήτρας. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ Κοίλο μυώδες όργανο που υποδέχεται, αποθηκεύει και αποβάλλει τα ούρα Μέρη της κύστης Κορυφή Σώμα Πυθμένας Ανατομικά

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΤΟΥ LYME

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΤΟΥ LYME www.pediatric-rheumathology.printo.it ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΤΟΥ LYME Τι είναι; Η αρθρίτιδα του Lyme είναι µία από τις νόσους που προκαλούνται από το µικρόβιο Βorrelia burgdorferi (νόσος του Lyme ή Μπορρελίωση) που

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματά μας δεν αποτελούν ελεγχόμενη μελέτη ή κλινική δοκιμή, αλλά στοιχεία μητρώου των ασθενών μας.

Τα αποτελέσματά μας δεν αποτελούν ελεγχόμενη μελέτη ή κλινική δοκιμή, αλλά στοιχεία μητρώου των ασθενών μας. CUMMULATINE SUCCESS SCORE % ΙΣΧΙΟ CUMMULATINE SUCCESS RATE % YΛΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 42 ΑΝΔΡΕΣ 16 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 26 ΗΛΙΚΙΑ 63.1 (42-92) ΥΨΟΣ 171 (162-191) Δ.Μ.Σ 36 (22-47) Το ποσοστό των ασθενών που αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Στο μη-hodgkin λέμφωμα, το MabThera χρησιμοποιείται για τη θεραπεία αμφότερων των μορφών της νόσου που επηρεάζουν τα Β-λεμφοκύτταρα:

Στο μη-hodgkin λέμφωμα, το MabThera χρησιμοποιείται για τη θεραπεία αμφότερων των μορφών της νόσου που επηρεάζουν τα Β-λεμφοκύτταρα: EMA/614203/2010 EMEA/H/C/000165 Περίληψη EPAR για το κοινό ριτουξιμάμπη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύφιλη είναι λοιμώδης νόσος χρόνιας διαδρομής με ποικιλία συστηματικών εκδηλώσεων. Χαρακτηριστικό της νόσου είναι οι μεγάλες λανθάνουσες περιόδοι

Η Σύφιλη είναι λοιμώδης νόσος χρόνιας διαδρομής με ποικιλία συστηματικών εκδηλώσεων. Χαρακτηριστικό της νόσου είναι οι μεγάλες λανθάνουσες περιόδοι Η Σύφιλη είναι λοιμώδης νόσος χρόνιας διαδρομής με ποικιλία συστηματικών εκδηλώσεων. Χαρακτηριστικό της νόσου είναι οι μεγάλες λανθάνουσες περιόδοι υποκλινικής νόσησης Οφείλεται στο Treponema pallidum

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΗΘΗ ΑΙΤΙΑ ΔΥΣΟΥΡΙΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. 1. Νοσήματα της ουροδόχου κύστης. 2. Νοσήματα της ουρήθρας. 3.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΗΘΗ ΑΙΤΙΑ ΔΥΣΟΥΡΙΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. 1. Νοσήματα της ουροδόχου κύστης. 2. Νοσήματα της ουρήθρας. 3. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γυναίκα 42 ετών προσέρχεται στα εξωτερικά ιατρεία παραπονούμενη για δυσουρία ΣΥΝΗΘΗ ΑΙΤΙΑ ΔΥΣΟΥΡΙΑΣ 1. Νοσήματα της ουροδόχου κύστης 1.1. Κυστίτιδα 1.2. Σκλήρυνση του αυχένα της κύστης

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Οδηγιών χρήσης. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο.

Φύλλο Οδηγιών χρήσης. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο. Φύλλο Οδηγιών χρήσης Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο. Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. Εάν

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, οι αλλεργίες μπορεί να είναι θανατηφόρες; Το αλλεργικό shock

Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, οι αλλεργίες μπορεί να είναι θανατηφόρες; Το αλλεργικό shock Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, οι αλλεργίες μπορεί να είναι θανατηφόρες; Το αλλεργικό shock 1 Τι συμβαίνει στο σώμα σας σε μια αλλεργική αντίδραση; Μια ξένη ουσία εισέρχεται μέσω της τροφής στο σώμα Τα

Διαβάστε περισσότερα