14 & 15 ÌáÀ ïõ ÐÅÑÉÓÔ ÅÑÉÏÕ. /

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14 & 15 ÌáÀ ïõ ÐÅÑÉÓÔ ÅÑÉÏÕ. www.jobfairathens.gr / info@jobfairathens.gr"

Transcript

1 14 & 15 ÌáÀ ïõ ÐÅÑÉÓÔ ÅÑÉÏÕ /

2 About Το Job Fair Athens, τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει γίνει το σήìα κατατεθέν για την ένταξη των φοιτητών και νέων απόφοιτων πολυτεχνικών, τεχνολογικών και οικονοìικών σχολών στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για ìια διηìερίδα καριέρας που συγκεντρώνονται ìεγάλες, ìικρές και νεοσύστατες εταιρείες, ìε στόχο να ενηìερώσουν τους νέους για τις ευκαιρίες καριέρας και να προσφέρουν θέσεις εργασίας. Παράλληλα πραγìατοποιούνται οìιλίες από στελέχη των συììετεχόντων εταιρειών, που ενηìερώνουν για το τις διαδικασίες επιλογής και τα προσόντα που πρέπει να έχει κάποιος υποψήφιος, ώστε να γίνει ìέλος των εταιρειών αυτών. Επίσης, διοργανώνονται panels ìε θέìατα που προβληìατίζουν τους περισσότερους από εìάς σχετικά ìε την αγορά εργασίας και συììετέχουν στελέχη εταιρειών και καθηγητές ìε διαφορετικό background. Τα φετινά ìας panels, έχουν θέìα εργασία στο εξωτερικό και Τo profile του σύγχρονου στελέχους και επιχειρηìατία. εταιρειών, στις οποίες οι συììετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δουν τις εγκαταστάσεις ìεγάλων εταιρειών, να ìιλήσουν ìε στελέχη και να αφήσουν το βιογραφικό τους. Τέλος, για δεύτερη χρονιά, θα λειτουργήσει το CV Corner. Ένας ειδικός χώρος που οι επισκέπτες του Job Fair Athens 2014, ìε την βοήθεια ειδικών, βελτιώνουν το βιογραφικό τους και το δίνουν άìεσα στις συììετέχουσες εταιρείες. Ονειρευόìαστε ìια Ελλάδα όπου όλοι οι νέοι θα επιλέγουν συνειδητά την επαγγελìατική τους πορεία και θα είναι εφοδιασìένοι ìε τις απαραίτητες δεξιότητες για την επιτυχία τους σε αυτήν. Φέτος, για πρώτη φορά θα πραγìατοποιηθούν διαδραστικά σεìινάρια (workshops), από εταιρείες ìε περιορισìένο αριθìό συììετεχόντων που ενδιαφέρονται να εργαστούν στις οργανώτριες εταιρείες. Στόχος αυτών των σεìιναρίων, είναι να βρουν οι εταιρείες υποψηφίους ìε χαρακτηριστικά τα οποία απαιτούνται για ανοιχτές θέσεις εργασίας που έχουν. Η δοìή τους θα είναι τέτοια, ώστε να ìπορούν να αναδειχθούν οι επικοινωνιακές, οìαδικές, ηγετικές και τεχνικές ικανότητες των συììετεχόντων. Μια ακόìη προσθήκη στο φετινό Job Fair Athens, είναι η διοργάνωση Επισκέψεων σε εταιρείες. Έχουìε αναγνωρίσει την ανάγκη των φοιτητών να γνωρίζουν ακόìα καλύτερα εταιρείες που τους ενδιαφέρουν και γι αυτό το λόγο για πρώτη φορά φέτος, οργανώνουìε επισκέψεις στο χώρο των

3 Καλωσόρισìα Επιτροπής Στους νέους ηλικίας ετών το ποσοστό ανεργίας τον Δεκέìβριο του 2013 ανήλθε στο 55,5%. Από την εφηìερίδα Καθηìερινή, Πόσοι νέοι από εìάς απογοητεύονται και αναζητούν άλλες λύσεις για την επαγγελìατική τους πορεία βλέποντας αυτά τα δεδοìένα; Πόσοι αρχίζουν δουλειές που δεν ανταποκρίνονται στα προσόντα τους ή επιλέγουν τη λύση των σπουδών για ìερικά χρόνια ακόìα; Για εìάς, τους 125 εθελοντές του Job Fair Athens, αυτό το στατιστικό δεν είναι φόβητρο, είναι πρόκληση. Δεν θέλουìε να ανεχτούìε να προσαρìόσουìε τα όνειρα και τις επιδιώξεις ìας στην επαγγελìατική ìας πορεία ìε το που αρχίζει. Ονειρευόìαστε ότι ο κάθε νέος θα έχει τη δυνατότητα να επιλέγει συνειδητά την επαγγελìατική του πορεία και αγωνιζόìαστε για αυτό τους τελευταίους 8 ìήνες. Καταφέραìε για πρώτη φορά στην Ελλάδα να ìαζέψουìε για 2 ηìέρες πάνω από 70 εταιρείες που είναι πρόθυìες να ìας ενηìερώσουν για να ενταχθούìε οìαλά στην αγορά εργασίας και πολλές από αυτές, είναι έτοιìες να ìας προσφέρουν θέσεις εργασίας. Ναι, για έναν φοιτητή ή νέο απόφοιτο πολυτεχνικής, τεχνολογικής και οικονοìικής σχολής υπάρχουν δουλειές στην Ελλάδα! Πιστεύουìε ότι το πρόβληìα, δεν είναι η έλλειψη θέσεων εργασίας. Πιστεύουìε ότι το πρόβληìα είναι ότι οι δεξιότητες που αναζητούν οι εταιρείες στους ìελλοντικούς υπαλλήλους τους, είναι διαφορετικές σε σχέση ìε τις δεξιότητες που αναπτύσσουν οι φοιτητές στα πανεπιστήìια. Η δικιά ìας λύση, είναι το Job Fair Athens, ώστε να ìάθουν οι νέοι για τις τις πρώτες δεξιότητες και να αποφασίσουν ìόνοι τους για το ìέλλον τους. Εντοπίσαìε το πρόβληìα και ìε όπλο τον ενθουσιασìό και το ìεράκι ìας οργανωθήκαìε και σας καλωσορίζουìε σήìερα στην ìεγαλύτερη φοιτητική πρωτοβουλία στην Ελλάδα από φοιτητές για φοιτητές και νέους απόφοιτους. Για εσάς, ευχόìαστε να είναι η αρχή για την ένταξή σας στην αγορά εργασίας. Για εìάς, είναι ο τρόπος να βελτιώσουìε την κοινωνία ìας, αναπτύσσοντας ìια νοοτροπία πρωτοβουλίας, συνεργατικότητας και αισιοδοξίας. Δηìιουργήσαìε ìια πηγή ευκαιριών, ìην την αφήσεις ανεκìετάλλευτη. Άρπαξε την δικιά σου ευκαιρία και ανάδειξε τις ικανότητές σου! Εκ ìέρους της οργανωτικής επιτροπής Job Fair Athens 2014, Job Fair Athens 2014

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ 6 Σελ 8 Σελ 12 Σελ 26 Σελ 82 Σελ 122 Σελ 124 Οργανωτική Επιτροπή Διοργανωτές Χρυσοί Χορηγοί Ασηìένιοι Χορηγοί Απλοί Χορηγοί Υλικοτεχνικοί Υποστηρικτές & Φοιτητικοί Οργανισìοί Χορηγοί επικοινωνίας

5 Όνοìα: Electrical Engineering Students European association Χαρακτήρας οργανισìού: φοιτητικός, εθελοντικός ìη κερδοσκοπικός, πανευρωπαϊκός Μέλη: Φοιτητές του τìήìατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών που σπουδάζουν σε πολυτεχνικές και πανεπιστηìιακές σχολές της Ευρώπης. Ιστορικές πληροφορίες: Ιδρύθηκε στο Αϊντχόβεν της Ολλανδίας το 1986, ενώ από το 1995 θεωρείται αναγνωρισìένος οργανισìός, ìε έδρα του το Ντελφτ της Ολλανδίας. Στην Αθήνα ιδρύθηκε το 2004 στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Δηìοσίευση και ενηìέρωση για επιστηìονικά θέìατα που απασχολούν τον κλάδο των ηλεκτρολόγων ìηχανικών ìέσω του περιοδικού που εκδίδει. Πληροφόρηση για το εκπαιδευτικό σύστηìα και τη βιοìηχανία άλλων χωρών. Διεύρυνση επαγγελìατικών προοπτικών σε διεθνές επίπεδο. Δράσεις: διοργάνωση διεθνών workshops, πολιτισìικών ανταλλαγών, ηìερίδων, σεìιναρίων και συììετοχή σε φοιτητικούς διαγωνισìούς Με τη στήριξη: του ΕΜΠ, του προγράììατος Youth in Action της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθηγητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό Χώρες δραστηριοποίησης: 28 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, στις οποίες υπάρχουν 55 τοπικές επιτροπές. Στόχοι: Προαγωγή και ανάπτυξη διεθνών σχέσεων, ανταλλαγή ιδεών. Ανάπτυξη επικοινωνιακών ικανοτήτων, καλλιέργεια οìαδικού πνεύìατος και συνεργασίας ανάìεσα σε ìελλοντικούς ìηχανικούς. Βελτίωση της τεχνολογικής εκπαίδευσης των ευρωπαίων φοιτητών ηλεκτρολόγων ìηχανικών. Αξιοποίηση θεωρητικών γνώσεων σε πρακτικές εφαρìογές. Job Fair Athens 2014

6 Οργανωτική Οìάδα Θανάσης Βράτιìος Head Organizer, Job Fair Athens 2014 Μεγάλωσα στην Τρίπολη και σπουδάζω στο τìήìα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Ασχολούìαι ìε το Job Fair Athens για τρίτη συνεχόìενη χρονιά άρχιζοντας πρόπερσι ως ìέλος της PR Team, συνεχίζοντας πέρσι ως PR Team Coordinator και φέτος ως Head Organizer. Οι ευκαιρίες που σου παρουσιάζονται, οι γνώσεις που αποκτάς και οι στιγìές που ζεις είναι όλα αυτά που ìε κάνουν να συììετάσχω τόσο ενεργά σε ìια εθελοντική δράση 3 συνεχόìενα χρόνια! Είìαι οργανωτικός, τελειοìανής, σοβαρός και παθιασìένος ìε ό,τι κάνω. Αυτά είναι τα στοιχεία που ìε χαρακτηρίζουν και θέλω να ìεταφέρω στο Job Fair Athens! Πέρα από το Job Fair Athens και άλλες εθελοντικές δράσεις, παραδίδω soft skills trainings και ìου αρέσει να ταξιδεύω! Ηλίας Καρλής Human Resources Coordinator, Job Fair Athens 2014 Γιάννης Σωτηρόπουλος Fund Raising Coordinator, Job Fair Athens 2014 Τέτη Ψαρρού Logistics Coordinator, Job Fair Athens 2014 Μεγάλωσα στη Χαλκίδα, αλλά τα τελευταία χρόνια ìένω στην Αθήνα όπου και σπουδάζω, στο 4ο πλέον έτος της σχολής ΗΜΜΥ του ΕΜΠ. Γνώρισα το Job Fair Athens το 2011 ως επισκέπτης, και εντυπωσιάστηκα από την τεράστια σηìασία της πρωτοβουλίας! Έτσι το 2013, πιο συνειδητοποιηìένος πια, αποφάσισα να συììετέχω ενεργά στην διοργάνωση, ως εθελοντής στην FR Team αλλά και team leader σε ìία εκ των υποοìάδων του PR. Φέτος ως υπεύθυνος του τìήìατος HR φιλοδοξώ όλοι οι εθελοντες της διοργάνωσης να λειτουργούν σαν ìια ìεγάλη παρέα, ìε ένα κοινό σκοπό, γνωρίζοντας ότι πάντα κάποιος είναι εκεί για αυτούς! Εκτός από τον εθελοντισìό, στον ελεύθερο ìου χρόνο ìου αρέσει να διαβάζω, ασχολούìαι ìε τους παραδοσιακούς χορούς, ενώ φυσικά πάντα απολαìβάνω ìια έξοδο ìε καλή παρέα! Όταν συναντάς ένα πρόβληìα δεν πρέπει να το αγνοήσεις.. πρέπει να το υπερπηδήσεις, να το ξεπεράσεις και να το παρακάìψεις για να συνεχίσεις την πορεία σου. Αυτή είναι η φιλοσοφία ìου και αυτό κάνω πράξη στη ζωή ìου. Από το παρκούρ ìέχρι το Job Fair Athens, από τους ναυτοπροσκόπους ìέχρι τη σχολή στην οποία φοιτώ τα τελευταία 5 χρόνια, η φιλοσοφία αυτή ìου δίνει το έναυσìα να γίνοìαι καλύτερος. Η σχέση ìου ìε το Job Fair Athens άρχισε το 2011 ως επισκέπτης όπου συνειδητοποίησα την αξία του για το αγεφύρωτο κενό ìεταξύ των ελληνικών πανεπιστηìίων και της αγοράς εργασίας. Φέτος από τη θέση του FR Coordinator, γίνοìαι ενεργό κοììάτι αυτής της πρωτοβουλίας, που έχει αποδείξει τη σηìασία της. Ένα από τα πολύ βασικά χαρακτηριστικά ìου νοìίζω είναι ότι είìαι πεισìατάρα: αν δω κάτι σαν πρόκληση θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι ìου για να το πετύχω. Έτσι, εκτός από την σχολή (ΗΜΜΥ, ΕΜΠ) ασχολούìαι και ìε διάφορες εθελοντικές δράσεις που ìου τραβάνε την προσοχή (από Tedx συνέδρια ìέχρι δενδροφυτεύσεις) και κυρίως ìε το Job Fair Athens! H ìανία Job Fair Athens, ξεκίνησε πέρυσι που ως εθελόντρια ìου έκανε ìεγάλη εντύπωση ότι τόσοι νέοι άνθρωποι όχι ìόνο καταλαβαίνουν τον σκοπό και την τεράστια σηìασία της πρωτοβουλίας αυτής, αλλά δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό και τον ελεύθερο χρόνο τους για να πάνε τον θεσìό αυτό ένα βήìα παραπέρα. Ελπίζω ότι φέτος θα πάει ακόìα πιο ψηλα! Job Fair Athens 2014

7 Ανδρέας Ζερκούλης Finance Coordinator,Job Fair Athens 2014 Σεραφείì Ζορìπάς Public Relations Coordinator, Job Fair Athens 2014 Όσοι ìε γνωρίζουν,ìε χαρακτηρίζουν εργατικό, υπεύθυνο και άτοìο ìε πολύ χιούìορ. Μεγάλωσα στην Θήβα και ìετακόìισα στην Αθήνα όταν πέρασα στην σχολή Hλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ στο ΕΜΠ, στην οποία και διανύω το 4ο έτος.η πρώτη ìου επαφή ìε το Job Fair Athens ήταν το 2013 ως ìέλος της FR και PR team, καθώς και συντονιστής ìιας οìάδας στο PR. Η εìπειρία αυτή ìου προσέφερε πολλά, όπως την βελτίωση των κοινωνικών και εργασιακών ìου δεξιοτήτων σε ένα ευχάριστο και ταυτόχρονα εθελοντικά επαγγελìατικό κλίìα. Έτσι φέτος,είχα την τιìή να εκλεχθώ για την θέση του Υπεύθυνου Οικονοìικών του Job Fair Athens 2014! Πέρα από τις υποχρεώσεις της σχολής και της θέσης ìου εδώ, εργάζοìαι σε ìια επιχείρηση,ασχολούìαι εδώ και χρόνια ìε πολεìικές τέχνες και όταν έχω χρόνο παίζω κιθάρα! Μεγαλωìένος στην Αυστραλία και έχοντας ζήσει στην Μυτιλήνη για τα υπόλοιπα ìαθητικά ìου χρόνια κατάφερα να περάσω στην σχολή των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π, όπου φέτος βρίσκοìαι στο 3ο έτος των σπουδών ìου. Γενικά είìαι αρκετά δραστήριος, οργανωτικός, πολυπράγìων πάντα είìαι motivated και γενικά δεν δέχοìαι τίποτα ως δεδοìένο.. Στο πλαίσιο των εθελοντικών δράσεων συììετείχα πέρυσι στο Job Fair Athens ως team leader της οìάδας των trainings. Η εìπειρία ήταν τόσο συναρπαστική που ήθελα όπωσδήποτε να συììετέχω πιο ενεργά και γι αυτό δήλωσα για οργανωτική επιτροπή φέτος. Στόχος της θέσης ìου ως υπεύθυνος των Δηìοσίων Σχέσεων είναι να κινητοποιήσω και να φέρω όσο το δυνατόν περισσότερους φοιτητές και απόφοιτους ένα βήìα πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Επίσης στον ελεύθερό ìου χρόνο ασχολούìαι ìε το ποδόσφαιρο, την λογοτεχνία, τον κινηìατογράφο και, φυσικά, τον εθελοντισìό. Όταν κάνεις κάτι που αγαπάς, και το βλέπεις να παίρνει σάρκα και οστά, όταν χτίζεις κάτι ìε ìεράκι και πάθος από το ìηδέν, τότε ìπορούìε να πούìε ότι το αισθάνεσαι παιδί σου. Έτσι νιώθουìε το JFA όλη η Oversight Committee. Ελένη Σαντοριναίου, Γιάννης Ντουσάκης, Θάνος Παπαδόπουλος, Αντώνης Παπαιωάννου, Χρήστος Κωνσταντινίδης, Αντώνης Σοìαράκης, Σοφία Τζίìα Ο Χρήστος, ο Θάνος, ο Αντώνης και η Ελένη έχοντας περάσει τα προηγούìενα χρόνια από την οργανωτική επιτροπή του JFA βρίσκονται δίπλα στην φετινή για να τους συìβουλεύουν όποτε χρειάζεται. Το πάθος τους για ένα event που αποδεικνύει κάθε χρόνο την αξία του για την ελληνική φοιτητική κοινότητα τους κάνει να συνεχίζουν να θέλουν να προσφέρουν! Once in Job Fair Athens, always in Job Fair Athens! Oversight Committee, Job Fair Athens 2014

8 Διοργανωτές ΟΜΑΔΕΣ FUND RAISING Οìάδα 1 Οìάδα 2 Οìάδα 3 Οìάδα 4 Λυδία Σφοντούρη Αντιγόνη Μοίρα Αργυρή-Ελπίδα (Σύλβια) Κουϊìιτζή Βασίλης Σουλελές Δηìήτρης Καρακώστας Δηìήτριος Λιάκος Ευστάθιος Γαλανάκης Ιωάννα Καντέρογλου Παναγιώτης Διάκος Σταìάτης Κατσαούνης Χριστίνα Σέìπρου Σταύρος Μπιρìπίλης Φαίη Καζάκου Γεωργία Γκιόκα Γεώργιος Φουστούκος Γιώργος Δεληγιάννης Ελένη Τσακιράκη Ευφροσύνη Μαυρουδή Μιχάλης Νόλτσης Σοφία Χατζή Χρήστος Δρούτσας Ηλίας Καραìπάσης Αγγελική Μυταρά Απόστολος Λυìπέρης Αρης Σιετής Γελντά Μουέìιν Γεωργία Νυκτέρη Γιώργος Θεοχάρης Ειρήνη Ιωάννα Μπαρìπάτη Ευφροσύνη- Μαρία Γράλιστα Μαρία Παπαìιχάλη Σοφία Κουκούρα Χρήστος Καγιαννάς Ιωάννης Γαλανόπουλος Δηìήτρης Μπεκρής Ηλίας Αλευράς Λευτέρης Χριστοφορίδης Λεωνίδας Κιουλανής Παναγιώτης Μαρινάκης Σοφία Σούλα Φοίβος Κοτοìάτας Φώτης Στρατογιάννης Οìάδα 5 Οìάδα 6 Οìάδα 7 Σοφία Ρουπακιά Βικτώρια Κοντογεώργου Γιάννης Δεπάστας Δήìητρα Κουφού Ζαχαρένια Μανιουδάκη Θοδωρής Λύρης Κωνσταντίνος Αναγνώστου Μαρία Αποστολάκη Ραϊìόντα Μαλέλλι Σοφία Οικονοìίδη Σταύρος Λαìπρόπουλος Εììανουέλα Σουρλή Αντωνία Θεοφάνη Εριφύλη Ευαγγέλου Κωνσταντίνα Δούλου Κωνσταντίνος Χρονάκης Μαρία Δρεìπεντέρη Παρασκευή Καραγεώργου Στέλλα Αλεξανδρίδη Φωτεινή Μάρκου Χρύσα Σταθακοπούλου Αλέξανδρος Μιχαλόπουλος Αλέξανδρος Φίλιος Εύα Παπαδάκου Ευάγγελος Τσιγγούνης Ηλέκτρα Αποστολοπούλου Λεωνίδας Τσεπενέκας Job Fair Athens 2014

9 ΟΜΑΔΕΣ PUBLIC RELATIONS Οìάδα Live Promotion Γιώργος Σιώκας Nίκος Ξυπολιτάς Βλάσιος Κουτσός Ελένη Μάρκου Ελένη Μήτση Σταύρος Δάβαρης Μπάìπης Ασηìακόπουλος Μιχαέλα Μισοκέφαλου Γιώργος Δεληγιάννης Βασίλειος Δεπάστας Ηλίας Ζέρβας Αρτέìης Κασοìούλης Αλεξάνδρα Κόγια Οìάδα Web Αναγνωστοπούλου Βίλλυ Ασηìακόπουλος Ιωάννης Ασηìακόπουλος Κωνσταντίνος Γαλετζά Κορίνα Γεωργακόπουλος Ιωάννης Δεπάστας Βασίλειος Ζέρβας Ηλίας Θεοδωρόπουλος Χρήστος Ιωαννίδης Ιορδάνης Κασοìούλης Αρτέìης Κόκορης-Κόγιας Λευτέρης Μαλτεζάκης-Βαθυπέτρου Δηìήτρης Φερτάκης Κωνσταντίνος Φύγου-Τσιìτσιλή Αναστασία Ντάβου Φωτεινή Κόγια Αλεξάνδρα Οìάδα Media Sponsors Σοφία Αναγνωστοπούλου Παναγιώτης Διάκος Ανδρέας Κυριάκου Εύα Λιαλιούτη Μπάìπης Ασηìακόπουλος Μαρία Μαντζιώρου Ελένη Ξανθοπούλου Αρτέìης Κασοìούλης Κωνσταντίνος Φερτάκης Μιχαέλα Μισοκέφαλου Αναστασία Τσαλικίδου Νικολέτα Κοϊìτζή Μαριελλα Παπαδακη Λευτέρης Κόκορης-Κόγιας Οìάδα Side Events Βλάσης Κουτσός Γιάννης Ασηìακόπουλος Κωνσταντίνος Ασηìακόπουλος Ελπίδα- Αθηνά Γαλάνη Δηìήτρης Καλογερόπουλος Μαρία Μαντζιώρου Ελένη Μάρκου Ελένη Μήτση Ελένη Ξανθοπούλου Καλλιόπη Μαρία Σαντοριναίου Γιώργος Σιώκας Νικολέτα Κοϊìτζή Μαριελλα Παπαδακη Κατερίνα Πολυìενοπούλου Γιώργος Δεληγιάννης Ασηìίνα Καìπέρη Γιώργος Θεοχάρης Μιχαέλα Μισοκέφαλου Νίκος Ξυπολιτάς Οìάδα Video Ευσταθία Χριστοπούλου Δηìήτρης Μαλτεζάκης- Βαθυπέτρου Μιχαέλα Μισοκέφαλου Αναστασία Τσαλικίδου Πάνος Γκόλας Αλεξάνδρα Κόγια ΟΜΑΔΕΣ LOGISTICS The Day Team Φένια Χριστοπούλου Κωνσταντίνα Θανασογεώργου Ιλεάνα Βαξεβάνη Ηλίας Αλευράς Φαίη Καζάκου Αιìίλιος Νίκος Ανδρουλιδάκης Σπύρος Μπόθος Website Developer Δηìήτρης Ζαρκάδας

10 ΟΜΑΔΕΣ HUMAN RESOURCES Training Team Αναστασία Φάββα Αντώνης Μανούσης Feedback Team Αναστασία Φάββα Αντώνης Μανούσης Μαρία Κασαπίδου Κωνσταντίνα Μπιρìπίλη Αντώνης Σοìαράκης Ζαχαρούλα Λιάρου Ευγενία Κάπου Κατερίνα Αγγελακοπούλου Activities Coordinator Θοδωρής Παπαδάκης ΟΜΑΔΑ DESIGN Fooolish Designers Job Fair Athens 2014

11

12 Χρυσοί Χορηγοί

13 Περιγραφή Eπωνυìία: European Dynamics S.A Eίδος Πακέτου: Χρυσός Τοìέας δραστηριοποίησης: IT, Telecommunication Αριθìός εργαζοìένων που απασχολούν στην Ελλάδα: 600 ìηχανικούς και επιστήìονες πληροφορικής διεθνώς Χώρες δραστηριοποίησης: Ελλάδα, Βέλγιο, Κύπρος, Δανία, Φινλανδία, Λουξεìβούργο, Γερìανία, Ελβετία, Σουηδία, Ηνωìένο Βασίλειο, Ολλανδία, Γαλλία Ειδικότητες που τους ενδιαφέρουν: IT Ανοιχτές θέσεις εργασίας: ναι Πρακτική: ναι Website: Contact: Job Fair Athens 2014

14

15 Clients

16 Offices - Antennas Customers - Partners

17 Company: Τhenamaris Sponsor: Gold Field: Shipping Industry Number of employees: We currently employ more than 200 people on shore at our Athens office and more than 1,500 people at sea Countries in which we operate: Our vessels trade in every major commercial area of the world: the Black Sea, the Mediterranean, the Baltic Sea, West Africa, the Americas, the Middle Eastern Gulf and the Far East. We are currently hiring: Marine, Electrical and Mechanical Engineers, Software Engineers, Business Analysts / Economic Analysts (shore positions) Job Openings: yes Internship Program:yes Website: Contact: Αwards: - Management System Certified to ISM by DNV - OHSAS by DNV - ISO 9001 by DNV - ISO by DNV Job Fair Athens 2014

18 Quality around the clock and against the elements Around the clock, against the elements, Thenamaris delivers a wide variety of cargoes for clients worldwide: safely, securely and efficiently. Combining fresh energy with 40 years shipping experience, we manage a world-class fleet of ocean going vessels ensuring high quality performance and a service you can trust. Find out more about us at Thenamaris. How shipping should be.

19

20

21 Περιγραφή Eπωνυìία: Upstream Eίδος Πακέτου: Χρυσός Τοìέας δραστηριοποίησης: Telecommunication Χώρες δραστηριοποίησης: Αθήνα, Λονδίνο, Ρώìη, Βουκουρέστι, Νέα Υόρκη, Ριο Ντε Τζανέιρο, Ντουìπάι, Λάγος, Σιγκαπούρη Ειδικότητες που τους ενδιαφέρουν: Πληροφορική, Μάρκετινγκ Ανοιχτές θέσεις εργασίας: ναι Πρακτική: ναι Website: Αwards: Ενδεικτικά απαριθìούνται τα εξής : EMMAs - Effective Mobile Marketing Award 2010, Best Direct Marketing Campaign, for its World Cup Mobile Campaign for MTN West Africa. Awarded by Mobile Marketing magazine. Red Herring Award, Winner, Red Herring Top 100 companies in Europe, for revolutionizing the way companies market to mobile consumers. Upstream won a 2011 MMA Mobile Marketing Award for its work with TIM Brasil, the country s second-largest carrier. Upstream was selected as one of the leading mobile businesses in Mobile Entertainment s Top 50 Mobile Innovators in September Upstream was recognized at Mobile Marketing Magazine s Effective Mobile Marketing Awards for its work for the Saudi Telecom Company (STC) to create the largest ever mobile campaign in the Middle East region. In May 2011, Upstream was named as one of the top 25 fastest-growing digital companies in Europe by the GP Bullhound Media Momentum Awards Job Fair Athens 2014

22

23 Upstream offers global coverage with offices in London, New York, Rio de Janeiro, Singapore, Dubai, Athens, Bucharest, Rome and Lagos. Our global strategy is simple: monetize mobile better than anyone else in the world. We deliver on this promise every day through intelligent technology, strong processing power in the cloud, and well-placed offices full of experts. If you want to be part of our international team visit: upstream.workable.com upstreamsystems.com

24

25 Ασηìένιοι Χορηγοί

26 Περιγραφή Eπωνυìία: Εθνική Ασφαλιστική-Γραφείο Πωλήσεων Μηλιόρδου Δηìήτρη Eίδος Πακέτου: Ασηìένιος Τοìέας δραστηριοποίησης: Insurance Χώρες δραστηριοποίησης: Eλλάδα Ειδικότητες που τους ενδιαφέρουν: Άτοìα που θα επιλεγούν ως Σύìβουλοι σε Ασφαλιστικές και Χρηìατοοικονοìικές Υπηρεσίες Ανοιχτές θέσεις εργασίας: ναι Πρακτική: ναι Website: Αwards: Το Καταστηìά ìας έχει βραβευτεί σε πολλά Συνέδρια ως ένα από τα Κορυφαία Ασφαλιστικά Γραφεία στην Ελλάδα. Πολλά στελέχη του Καταστηìατός ìας, έχουν αναδειχθεί ως Κορυφαία στελέχη στον Κλάδο ìας. Job Fair Athens 2014

27 µ µ µ µ, µ µ µ µ. µ, µ, µµ µ µ, µ µ, µ. µ µ µ µ µ / µ µ µ µ µ µ µ.

28 Insurance W: T: µ µ R&D & µ, µ µ µ,, µ µ. µ µ µ µ., µ 120, µ % (.. ), µ µ. µ, µ µ µ µ. µ, µ µ, µ µ µ, µ µ µ µ. µ µ, µ µ, µ µ Agency System, µ.. & µ µ. ;, µ µ, µ., µ µ µ µ µ µ. Test JFA Job Fair Athens 2014

29

30 Η Vodafone Ελλάδας είναι ìέλος του Οìίλου Vodafone, ενός από τους ηγέτες στο χώρο της κινητής επικοινωνίας σε όλο τον κόσìο. Βασικός στόχος και φροντίδα της Vodafone είναι η παροχή καινοτόìων και υψηλού επιπέδου τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο Η Vodafone επενδύει διαρκώς στις υποδοìές του δικτύου της, ìε αποτέλεσìα σήìερα να διαθέτει ένα πρωτοπόρο τεχνολογικά τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που χαρακτηρίζεται από αξιοπιστία, ποιότητα και υψηλές ταχύτητες mobile internet και εκτενή κάλυψη 3G και 4G. Οι επενδύσεις της Vodafone που ìόνο την τελευταία δεκαετία αγγίζουν τα 3 δισ. δίνουν τη δυνατότητα στους συνδροìητές της να απολαìβάνουν γρήγορο και υψηλής ποιότητας mobile internet, κάθε στιγìή όπου κι αν βρίσκονται. Συγκεκριìένα, η Vodafone, πρώτη στην Ελλάδα, αξιοποίησε το φάσìα που διαθέτει στη συχνότητα των 900MHz για την παροχή υπηρεσιών 3G επεκτείνοντας τη γεωγραφική κάλυψη, καθώς και την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας σήìατος σε εσωτερικούς χώρους, ώστε οι συνδροìητές της Vodafone να συνεχίσουν να απολαìβάνουν εξαιρετική εìπειρία mobile internet. Παράλληλα, η Vodafone ìέσα από επενδύσεις στην ανάπτυξη δικτύου 4ης γενιάς, παρέχει νέες καινοτόìες υπηρεσίες 4G, που δίνουν τη δυνατότητα στους συνδροìητές της να κάνουν χρήση υπηρεσιών δεδοìένων ìε πολλαπλάσιες πραγìατικές ταχύτητες, και ακόìα ìεγαλύτερη χωρητικότητα για αποστολή και λήψη ìεγάλων αρχείων. Προϊόντα και υπηρεσίες Η Vodafone παρέχει καινοτόìα προϊόντα και υπηρεσίες που αφενός δίνουν τη δυνατότητα σε ιδιώτες, επαγγελìατίες και επιχειρήσεις, να καλύπτουν τις ανάγκες της επικοινωνίας τους ìε αξιόπιστο, ποιοτικό, τεχνολογικά εξελιγìένο και οικονοìικό τρόπο και που αφετέρου ìπορούν να συìβάλουν στην ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα. Η Vodafone διαθέτει ένα ισχυρό εìπορικό δίκτυο λιανικής πώλησης σε όλη την Ελλάδα και θέτει ως κύριο ìέληìα της να διευρύνει διαρκώς τις επιλογές των προϊόντων και των υπηρεσιών που διαθέτει στους πελάτες της, ώστε να ìπορούν να επιλέξουν αυτό που πραγìατικά ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις απαιτήσεις τους. Παράλληλα, διαθέτει αξιόπιστες υπηρεσίες mobile internet, ìέσα από ìια πολύ ìεγάλη ποικιλία τύπων, προγραììάτων και συσκευών smartphones και tablets που παρέχουν πρόσβαση στο internet από οπουδήποτε. Οδηγώντας τις εξελίξεις, η Vodafone εισήγαγε στην ελληνική αγορά την υπηρεσία «Vodafone Έλεγχος Χρήσης» ìε την οποία, οι συνδροìητές λαìβάνουν αυτόìατα, δωρεάν ενηìερωτικό SMS όταν φτάσουν στο 80% του δωρεάν χρόνου οìιλίας ή του προγράììατος mobile internet για να έχουν τον απόλυτο έλεγχο του λογαριασìού τους, ανά πάσα στιγìή, όπου κι αν βρίσκονται. Ταυτόχρονα, έχει θέσει Job Fair Athens 2014

31 ως πρώτη προτεραιότητα και ìέληìά της τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών της, γεγονός που την ανέδειξε το 2012 για τρίτη συνεχόìενη χρονιά, ως την εταιρεία ìε το Καλύτερο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Χρονιάς. Aξιόπιστος και στρατηγικός συνεργάτης για τις επιχειρήσεις και τον επαγγελìατία Η Vodafone, ως κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών για επαγγελìατίες και επιχειρήσεις αναπτύσσει και παρέχει νέες υπηρεσίες και έξυπνες εφαρìογές που δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που τις εφαρìόζουν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηìα ìειώνοντας τα λειτουργικά κόστη τους και ενισχύοντας την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους. Αξιοποιώντας τις υπηρεσίες δεδοìένων και τα προγράììατα ολοκληρωìένης επικοινωνίας, επαγγελìατίες και επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας τους εξοικονοìώντας πόρους. Η Vodafone, ìέσα από υπηρεσίες που επιτυγχάνουν τη σύγκλιση των επικοινωνιών και συνδυάζουν ευρυζωνικότητα, mobility και cloud, απαντά στις συνεχώς ìεταβαλλόìενες ανάγκες των επιχειρήσεων. Επιπλέον, ìέσα από έξυπνες εφαρìογές machine to machine (Μ2Μ), η Vodafone στηρίζει τις επιχειρήσεις να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους, δηìιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της καινοτοìίας, της ανάπτυξης, αλλά και της αύξησης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοìίας γενικότερα. Βιώσιìη Ανάπτυξη Η Βιώσιìη Ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο κοììάτι της καθηìερινής δραστηριότητας της Vodafone, από την έναρξη της λειτουργίας της. Στόχος της Vodafone είναι να ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις σηìερινές προκλήσεις, παραìένοντας προσηλωìένη στις αρχές της Βιώσιìης Ανάπτυξης. Η εταιρεία εφαρìόζει ìε συνέπεια και συνέχεια στο χρόνο, ολοκληρωìένα προγράììατα, που αξιοποιούν την τεχνολογία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της για την ανάπτυξη ìιας βιώσιìης κοινωνίας, σε οικονοìικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Παράλληλα εξασφαλίζει ότι συνεχίζει να λειτουργεί υπεύθυνα, και κάνει αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων (ενέργειας και υλικών). Επιπλέον, στηρίζει την κοινωνία καλύπτοντας σύγχρονες ανάγκες, εφαρìόζοντας πολυετή και συστηìατικά προγράììατα σε συνεργασία ìε έγκριτους φορείς και ιδρύìατα. Ευκαιρίες καριέρας H επιχειρηìατική ìας επιτυχία και η ανάπτυξή ìας ως εταιρεία βασίζεται στους ανθρώπους ìας. Στρατηγική ìας είναι να προσελκύουìε, αναπτύσσουìε και διατηρούìε τους ικανότερους ανθρώπους, ώστε να διασφαλίζουìε τη συνεχή επίτευξη των επιχειρηìατικών ìας στόχων και προτεραιοτήτων. Στόχος ìας είναι να αποτελούìε εργοδότη επιλογής, υιοθετώντας δοìές και πρακτικές που αποβλέπουν στην αξιοποίηση ανθρώπων ìε ταλέντο και ιδιαίτερες ικανότητες. Οι ολοένα αυξανόìενες δραστηριότητες της Vodafone καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναìικού ìας ìε νέα ταλέντα. Η εταιρεία ìας έχει από καιρό αναγνωρίσει ότι η συνεργασία ìε τα Πανεπιστήìια και την Ακαδηìαϊκή κοινότητα ìπορεί να αποτελέσει ουσιαστική λύση, τόσο για άìεσες, όσο και για ìέσο-ìακροπρόθεσìες ανάγκες στελέχωσης. Προς αυτήν την κατεύθυνση η Vodafone έχει από καιρό προχωρήσει σε σειρά ενεργειών και πρωτοβουλιών όπως το Πρόγραììα Discover Vodafone και τις θέσεις πρακτικής άσκησης. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Vodafone.gr

32

33 Περιγραφή Eπωνυìία: Accenture Eίδος Πακέτου: Ασηìένιος Τοìέας δραστηριοποίησης: IT, Telecommunication, Energy, Manufacturing, Consulting, Insurance, Finance, Products Χώρες δραστηριοποίησης: Aπασχολεί συìβούλους, διαθέτει γραφεία σε περισσότερες από 200 πόλεις σε 56 χώρες και παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες σε περισσότερες από 120 χώρες. Από το γραφείο της στην Αθήνα, η Accenture εξυπηρετεί τους πελάτες της στην Ελλάδα, την Κύπρο, τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή Ειδικότητες που τους ενδιαφέρουν: IT, Telecommunication, Energy, Manufacturing, Consulting, Insurance, Finance, Products Ανοιχτές θέσεις εργασίας: ναι Πρακτική: ναι Website: Contact: Αwards: Recognition of Accenture as a Global Leader, Recognition for Being a Great Employer, Recognition for Being a Good Corporate Citizen, Recognition of Accenture s Experience

34 Can you help clients become high-performance business? Accenture is one of the world s leading organizations providing management consulting, technology and outsourcing services, with approximately 289,000 employees; offices and operations in more than 200 cities in 56 countries; and net revenues of $28.6 billion for fiscal Our four growth platforms Accenture Strategy, Accenture Digital, Accenture Technology, Accenture Operations are the innovation engines through which we build world-class skills and capabilities; develop knowledge capital; and create, acquire and manage key assets central to the development of integrated services and solutions for our clients. Is a career at Accenture right for me? Graduates You have put in the hard work to complete your degree. Now put that degree to work in a dynamic, challenging environment where you can grow and learn even more. Accenture offers a wide variety of careers for graduates - all of which allow the individual to build on their knowledge, skills and interests, and launch a rewarding career. Experienced Professionals To offer the highest service and innovation to our clients, Accenture believes in hiring the best people, including experienced professionals as well as recent graduates. Accenture offers many careers for experienced professionals that are interested in joining strong teams, learning in a dynamic environment and thriving on challenge. Accenture provides an environment where people leverage their skills, talents, experience and interests grow professionally and build rewarding careers. Why should I work at Accenture? Accenture s people build careers in different areas of business, specifically Strategy, Digital, Technology and Operations, as well as within our internal corporate functions. With the breadth of talent our people have, they not only build strong careers, they offer their talents and skills to help clients and communities around the world. What Accenture actually do? Accenture collaborates with clients to help them become high performance businesses. We cover a wide range of services from strategic planning and procedures reorganization, all the way to the implementation and management of information systems. Accenture identifies new business and technological trends and develops solutions that help customers to deliver high performance. About Accenture Greece Accenture has employed more than 400 professionals in Greece and it is one of the largest companies in the area of consulting and technology. Accenture operates mainly in the markets of telecommunication, financial services, and in industry and the Greek office services clients in Greece, Cyprus, Balkans and Middle East. READY TO MEET ACCENTURE? Visit accenture.gr/careers facebook.com/accenturecareersgreece Accenture Greece: 1, Arcadias str. Kifissia, Tel. (+30) Visit accenture.com

35

36 Περιγραφή Eπωνυìία: The Boston Consulting Group Eίδος Πακέτου: Ασηìένιος Τοìέας δραστηριοποίησης: Consulting Χώρες δραστηριοποίησης: 50 διαφορετικές χώρες σε Ευρώπη, Αìερική, Ασία, Αφρική,Αυστραλία Ειδικότητες που τους ενδιαφέρουν: Strategy, Organization, Change Management across industries Ανοιχτές θέσεις εργασίας: ναι Πρακτική: ναι Website: Contact: Αwards: Για τέταρτη συνεχή χρονιά η The Boston Consulting Group βρίσκεται ανάìεσα στις 5 κορυφαίες εταιρείες του περιοδικού Fortune s, 100 Best Companies to work for, κατέχοντας την 3η θέση για το 2014 Job Fair Athens 2014

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό _ / 2 3 & 14 18 148 3 Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό Το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού κλιµακώνει τόσο έντονα την παρουσία του που δε γίνεται πια να του γυρνάµε την πλάτη. Ο αριθµός των παιδιών που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο "ΣΤΗΡΙΖΩ" Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας.

1 ο ΣΤΗΡΙΖΩ Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας. 1 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας 28/06/2011 ΑΘήνα "ΣΤΗΡΙΖΩ" CSRinGreeceForum2011 Νικόλαος Μπορνόζης Πρόεδρος Capital Link

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Contents. Ταυτότητα 04 Identity. Όραμα 05 Vision. Ιστορική διαδρομή 06-07 History. Τομείς δραστηριότητας 08-11 Αctivity Sectors

Περιεχόμενα. Contents. Ταυτότητα 04 Identity. Όραμα 05 Vision. Ιστορική διαδρομή 06-07 History. Τομείς δραστηριότητας 08-11 Αctivity Sectors ENERGY POWER GROWTH Περιεχόμενα Contents Ταυτότητα 04 Identity Όραμα 05 Vision Ιστορική διαδρομή 06-07 History Τομείς δραστηριότητας 08-11 Αctivity Sectors Οι άνθρωποί μας 12-13 Our People Εταιρική Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

Funded exclusively/aποκλειστική δωρεά. CTY Greece at Anatolia College. www.cty-greece.gr

Funded exclusively/aποκλειστική δωρεά. CTY Greece at Anatolia College. www.cty-greece.gr Funded exclusively/aποκλειστική δωρεά CTY Greece at Anatolia College www.cty-greece.gr Στο Κολλέγιο Ανατόλια, στη Θεσσαλονίκη, μαθητές, γονείς και καθηγητές μπορούν να ζήσουν πλέον την εμπειρία του τι

Διαβάστε περισσότερα

For More Information

For More Information CHILDREN AND FAMILIES EDUCATION AND THE ARTS ENERGY AND ENVIRONMENT HEALTH AND HEALTH CARE INFRASTRUCTURE AND TRANSPORTATION The RAND Corporation is a nonprofit institution that helps improve policy and

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Θεσσαλονίκη, 28-29 Ιουνίου 2013 Βιβλίο Περιλήψεων Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Ο χρόνος αυτός ήταν ο πιο κρίσιμος σε εθνικό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity. 30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.org Τι Προσφέρουν τα Προγράμματα των Σχολείων Μας... What Our Greek

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Μάνος Περακάκης Καθηγητής Εφαρμογών

Επιβλέπων: Μάνος Περακάκης Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Η Σημασία της Διαδικτυακής παρουσίας ενός δήμου για την τουριστική του προβολή. Η περίπτωση της Ιεράπετρας.

Διαβάστε περισσότερα

Odyssey2009 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. The event of the year kicks off next month! Ο Τίμιος Σταυρός και η σημασία του στις μέρες μας

Odyssey2009 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. The event of the year kicks off next month! Ο Τίμιος Σταυρός και η σημασία του στις μέρες μας ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 11 COMMUNITY PULSE FREE Ο Τίμιος Σταυρός και η σημασία του στις μέρες μας Άνοια και ευημερία μπορούν να συνυπάρξουν The event of the year kicks off next month!

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα. FREE Καλό Πάσχα. Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα. FREE Καλό Πάσχα. Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 COMMUNITY PULSE ΤΕΥΧΟΣ 13 FREE Καλό Πάσχα Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η Κοινότητα τιμά την Διεθνή Ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε Ν Α 01 EDITORIAL 02 EKETA: 15 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013 www.aueb.gr ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ. Στο μονοπάτι της τεχνολογίας το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Νέα από το Γηροκομείο. ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΟΥΡΑΣ Ο νέος Πρόξενος επισκέπτεται την Κοινότητα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ. Στο μονοπάτι της τεχνολογίας το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Νέα από το Γηροκομείο. ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΟΥΡΑΣ Ο νέος Πρόξενος επισκέπτεται την Κοινότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 15 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Ξεκινά η νέα σχολική χρονιά Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας-- --Ηχηρό μήνυμα για περισσότερη ισότητα Στο μονοπάτι της τεχνολογίας το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Νέα από το Γηροκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Aφιέρωμα Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Επειδή αρκετοί από εμάς έχουμε ήδη αποφασίσει να προχωρήσουμε σε κάποιο Μεταπτυχιακό μόλις πάρουμε στα χέρια μας το πολυπόθητο πτυχίο (ειδικά με την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Petros Dymiotis Cultural Officer Cultural Services Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus

Petros Dymiotis Cultural Officer Cultural Services Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus Η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας αποτελεί μιαν από τις κύριες πλατφόρμες ανάδειξης και προώθησης, στο εξωτερικό, των επιτευγμάτων της σύγχρονης κυπριακής τέχνης. Φέτος, η προσπάθεια αυτή αποκτά ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

12 Ξένες γλώσσες και διαπολιτισμικές δεξιότητες κατά την υλοποίηση

12 Ξένες γλώσσες και διαπολιτισμικές δεξιότητες κατά την υλοποίηση 12 Ξένες γλώσσες και διαπολιτισμικές δεξιότητες κατά την υλοποίηση μιας καινοτομίας Λέξεις-κλειδιά: Πολιτισμικό υπόβαθρο, πολιτιστική ταυτότητα, ικανότητα αντιμετώπισης διαπολιτισμικών διαφορών, ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Τει Hπειρου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Εξελίξεις & Προοπτικές Επιστημονική Επιμέλεια: Ελευθερία Δογορίτη & Θεόδωρος Βυζάς Legal Interpreting

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ»

«ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ» «ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ» «Σύγχρονες Τάσεις και Αντιλήψεις» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ που διοργάνωσε η Ελληνική Ομπσπονδία Σωματείων Φίλων των Μουσείων (ΕΟΣΦΙΜ) στο πλαίσιο του εορτασμού 20 χρόνων συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας μια κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού

Χτίζοντας μια κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛΛΑΚ Μελέτη στρατηγικής Χτίζοντας μια κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού Ιωάννης Μπερεδήμας Δημήτρης Γλέζος

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Νέου Προέδρου

Χαιρετισμός του Νέου Προέδρου ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΟ ΠΑΝΕΕΠΙΙΣΣΤΤΗΜΙΙΟ ΑΘΗΝΩΝ D E Tails ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΙΚΟ ΔΕΛΤΙΙΟ ΤΤΟΥ ΤΤΜΗΜΑΤΤΟΣΣ Διιοιικητιικής Επιιστήμης & Τεχνολογίίας (Δ..Ε..Τ..) 9 2006 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 101 Δημοσιεύσεις το 2006 (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

EΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

EΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ EΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Να αναλάβουν ενεργό ρόλο για τη στήριξη ευαίσθητων ομάδων Μέσω συνεργασιών με κοινωνικούς

Διαβάστε περισσότερα

εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines

εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines Αποστολή του ΕΟΦ Ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων ιδρύθηκε το 1983 µε το Ν. 1316 και είναι Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου του Υπουργείου Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

LET S GO GREEK ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ. Η νέα εφαρμογή iphone και ipad του Γραφείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. Το Γκούντγουντ γλέντησε Ελληνικά

LET S GO GREEK ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ. Η νέα εφαρμογή iphone και ipad του Γραφείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. Το Γκούντγουντ γλέντησε Ελληνικά ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 LET S GO GREEK Η νέα εφαρμογή iphone και ipad του Γραφείου Κοινωνικών Υπηρεσιών Ματιά στην αρχειοθέτηση της Κοινότητας Το Γκούντγουντ γλέντησε Ελληνικά Νέα από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αγαπητοί Σύνεδροι Η Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.) έχει την τιµή να σας καλωσορίσει στο 2 ο Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες

Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες Πρόγραμμα δια βίου μάθησης Έργο: Εκπόνηση Μελέτης με τίτλο «Ανερχόμενοι επαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα