Εικόνα 1: Αρχιτεκτονική Δικτύου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εικόνα 1: Αρχιτεκτονική Δικτύου"

Transcript

1 ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ» Γενικά Το σύστημα επικοινωνιών ζώνης μάχης (ΣΕΖΜ) «ΕΡΜΗΣ» είναι ψηφιακό τακτικό σύστημα επικοινωνιών που παρέχει επικοινωνίες υψηλής ασφάλειας, ποιότητας και αξιοπιστίας, ικανό να υποστηρίξει με μεγάλη ευκαμψία τα τακτικά σχέδια επιχειρήσεων στη Ζώνη Μάχης. Στους συνδρομητές του συστήματος παρέχονται δυνατότητες επικοινωνίας σε τηλεφωνία, τηλετυπία, τηλεομοιοτυπία και μετάδοση δεδομένων. Τα τακτικά συστήματα επικοινωνιών στηρίζονται στην ανάπτυξη ενός πυκνού πλέγματος υπεραστικών κόμβων οι οποίοι αποτελούν τον κορμό του δικτύου (backbone network) στο γεωγραφικό χώρο που πρόκειται να εξυπηρετήσουν επικοινωνιακά. Πάνω σ' αυτόν τον κορμό συνδέονται οι τερματικοί κόμβοι των Σχηματισμών, οι οποίοι με τη σειρά τους είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τους συνδρομητές του συστήματος. Είναι προφανές ότι, όσο πιο πυκνό είναι το πλέγμα του συστήματος τόσο μεγαλύτερη είναι και η επιβιωσιμότητά του, σε περίπτωση καταστροφής κάποιων από τους υπεραστικούς του κόμβους. Εικόνα 1: Αρχιτεκτονική Δικτύου Οι κόμβοι του συστήματος διασυνδέονται μεταξύ τους μέσω ασυρματικών ζεύξεων οπτικής επαφής (LOS: Line of sight) εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη ευελιξία, ευκαμψία και ταχυκινησία. Με τη χρησιμοποιούμενη

2 αρχιτεκτονική, το σύστημα παρέχει στους συνδρομητές του αξιοπιστία, ασφάλεια και αυξημένη διαθεσιμότητα, υποστηρίζοντας αποτελεσματικά τις επιχειρησιακές απαιτήσεις. Αρχιτεκτονική δικτύου ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ» Με βάση τα προαναφερθέντα, η αρχιτεκτονική του ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ» υλοποιείται από τους παρακάτω τύπους κόμβων, οι οποίοι έχουν δυνατότητα εξυπηρέτησης φωνής και δεδομένων: α. Υπεραστικοί Κόμβοι (TRUNK NODES) Οι υπεραστικοί κόμβοι στο σύνολό τους συνιστούν τον κορμό του δικτύου. Οι στατικοί κόμβοι στεγάζονται σε τυποποιημένα κτίρια ειδικών προδιαγραφών ασφάλειας και προστασίας και δεν διαφέρουν από πλευράς συσκευών από τους κινητούς κόμβους. Κάθε υπεραστικός κόμβος εξασφαλίζει αριθμό ασυρματικών ζεύξεων, προς διαφορετικές κατευθύνσεις, με γειτονικούς του υπεραστικούς κόμβους. β. Κόμβοι Προσπέλασης (ACCESS NODES) Υποστηρίζουν τις αυξημένες επικοινωνιακές αναγκές των μείζονων σχηματισμών σε φωνή και δεδομένα. Καθένας από αυτούς έχει δυνατότητα εξυπηρέτησης συγκεκριμένου αριθμού συνδρομητών ανάλογως της σύνθεσής του. γ. Κόμβοι Σχηματισμών (LOOP GROUP, REMOTE SUBSCRIBERS) Τέτοιοι κόμβοι χρησιμοποιούνται για την επικοινωνιακή υποστήριξη Μεραρχιών Ταξιαρχιών. δ. Κόμβοι Αναμεταδόσεως (RR) Λόγω του ορεινού του εδάφους του ελλαδικού χώρου, χρησιμοποιείται αριθμός αναμεταδοτών για την αποκατάσταση οπτικής επαφής και κατ' επέκταση συνέχειας μεταξύ των κόμβων του δικτύου. Τα χαρακτηριστικά του συστήματος Η εξ ολοκλήρου εγκατάσταση των συσκευών του συστήματος σε οχήματα Scania P - 113HK, σε συνδυασμό με τη δημιουργία πολλών ζεύξεων υπό μορφή πλέγματος, δίνουν στο δίκτυο ευκαμψία και προσαρμοστικότητα στην εξασφάλιση των επικοινωνιών. Η δυνατότητα αποκατάστασης ζεύξης με διαφορετική δρομολόγηση παρέχει στο σύστημα υψηλό βαθμό επιβιωσιμότητας, ικανό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες στρατιωτικές απαιτήσεις. Τέλος, όσον αφορά την ασφάλεια, το σύστημα κρυπτασφαλίζεται σε επίπεδο ζεύξεων με κρυπτοσυσκευή (bulk encryption) των 2 Mbps.

3 Εικόνα 2: Όχημα SCANIA με κλωβό ΣΕΖΜ ΕΡΜΗΣ (Α' Φάση) Οι δυνατότητες των ανταποκριτών Οι δυνατότητες του «ΕΡΜΗΣ» τις οποίες μπορεί να εκμεταλλευτεί κάποιος συνδρομητής παρέχονται από εξουσιοδοτημένο προς τούτο προσωπικό (administrators), με την εισαγωγή κατάλληλων εντολών στο μεταγωγέα (switch). Οι κυριότερες ευκολίες είναι οι παρακάτω: α. Μεταγωγή Θερμής Γραμμής (Hot Line) Ένα εκ των προτέρων προγραμματισμένο τηλεφωνικό κύκλωμα μεταξύ δύο συγκεκριμένων ανταποκριτών, που αποκαθίσταται αυτόματα, μόλις κάποιος σηκώσει τη μικροτηλεφωνική. β. Προτεραιότητα και Κατάληψη (Precedence and Preemption) Ένας συνδρομητής μπορεί να έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από κάποιον άλλο, με αποτέλεσμα η επικοινωνία δύο ανταποκριτών να διακόπτεται αν ο ένας εξ αυτών κληθεί από ανταποκριτή που διαθέτει και κάνει χρήση υψηλότερου βαθμού προτεραιότητας. γ. Επιμονή Κλήσης σε Κατάληψη (Camp-on-Busy) Χάρη στη δυνατότητα αυτή, όταν προσπαθεί κάποιος να επικοινωνήσει με τηλέφωνο που είναι κατειλημμένο, η κλήση διατηρείται και ταυτόχρονα ακούγεται στο ακουστικό του καλούμενου ένας χαρακτηριστικός τόνος (camp-on-busy). δ. Μεταφορά κλήσης (Call Transfer) H δυνατότητα αυτή επιτρέπει σε εξουσιοδοτημένους ανταποκριτές να μεταφέρουν προσωρινά τις κλήσεις που τους αφορούν, σε άλλη τηλεφωνική συσκευή της επιλογής τους.

4 ε. Τηλεφωνική Συνδιάλεξη (Conference) Χάρη σ' αυτήν τη δυνατότητα μπορούν μέχρι οκτώ συνδρομητές-μέλη μιας συγκεκριμένης ομάδας να συμμετέχουν σε συνδιάσκεψη. στ. Διατήρηση Κλήσης (Call Hold) Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στον καλούμενο συνδρομητή να «κρατήσει» μία κλήση σε αναμονή προκειμένου να επικοινωνήσει με κάποιο άλλο ή άλλα τερματικά, χωρίς να μπορεί ο συνδρομητής που είναι σε αναμονή να ακούει. ζ. Συντετμημένη Επιλογή (Abbreviated Dialing) Με αυτήν τη δυνατότητα μπορούμε να καλέσουμε κάποιο συνδρομητή χρησιμοποιώντας έναν τετραψήφιο κώδικα αντί των απαιτούμενων κανονικά επτά ψηφίων του αριθμού κλήσης. Δυνατότητες Διασύνδεσης Το σύστημα «ΕΡΜΗΣ» έχει δυνατότητα διασύνδεσης: Με το Ενοποιημένο Σύστημα Επικοινωνιών ΝΑΤΟ. Με το ΕΣΕΕΘΑ, το διακλαδικό δίκτυο οπτικών ινών που διατρέχει το σύνολο σχεδόν του ηπειρωτικού και του νησιωτικού χώρου και μέσω του οποίου διασυνδέεται το σύνολο των τερματικών διατάξεων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Με το δίκτυο του ΟΤΕ. χωρών Με ανάλογα συστήματα επικοινωνιών Ζώνης Μάχης άλλων Διοίκηση, έλεγχος και συντήρηση Η διοίκηση και ο έλεγχος του συστήματος πραγματοποιείται σε τρία επίπεδα: Το πρώτο επίπεδο υλοποιείται με την ομάδα Διοίκησης και Ελέγχου του Συστήματος (SEP: System Executive and Planning). Η ομάδα αυτή ελέγχει όλο το δίκτυο. Το δεύτερο επίπεδο υλοποιείται με τις ομάδες ελέγχου περιοχής (OSC: Operating System Control). Οι OSC ελέγχουν ένα συγκεκριμένο αριθμό κόμβων (υποδίκτυο) και υπακούν στις εντολές του SEP. Το τρίτο επίπεδο διοίκησης και ελέγχου υλοποιείται σε καθένα κόμβο χωριστά (FC: Facility Control). Η ομάδα ελέγχου αυτού του επιπέδου είναι οι χειριστές του κόμβου, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ορθή του

5 λειτουργία. Ο άμεσα προϊστάμενός τους είναι ο OSC της περιοχής (του υποδικτύου) στην οποία ανήκει ο κόμβος. Β' ΦΑΣΗ «ΕΡΜΗΣ» Με την υλοποίηση της Β Φάσης προκύπτει ένα αναβαθμισμένο, ολοκληρωμένο ομοιογενές σύστημα επικοινωνιών, το οποίο αφενός θα καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του ελλαδικού χώρου (ΠΕ Στρατιάς και ΠΕ ΑΣΔΕΝ) και αφετέρου θα προσφέρει αυξημένες δυνατότητες στη διεξαγωγή των επιχειρήσεων, καλύπτοντας με τους κινητούς ανταποκριτές επικοινωνιακές ανάγκες μέχρι το κατώτατο επίπεδο διοίκησης. Εικόνα 3: Οχημα UNIMOC με κλωβό ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ» (Β Φάση) Σε γενικές γραμμές με την υλοποίηση της Β Φάσης επιτυγχάνεται: Η πύκνωση του υπεραστικού δικτύου με εγκατάσταση επιπλέον υπεραστικών κόμβων, για να αυξηθεί ο βαθμός επιβιωσιμότητας του δικτύου και να επιτευχθεί η επιθυμητή διαθεσιμότητα. Η αύξηση των σημείων διοίκησης και ελέγχου του δικτύου (SEP, OSC) λόγω της προαναφερθείσας αύξησης των κόμβων του συστήματος. Η κάλυψη των αναγκών όλων των Σχηματισμών - Μονάδων και ανεξάρτητων Υπομονάδων, με την εγκατάσταση επιπλέον αριθμού κόμβων.

6 Η αύξηση του αριθμού των συνδρομητών του συστήματος και της ταχύτητας μετάδοσης δεδομένων (μέχρι 2Mb/s). Η διατήρηση και αναβάθμιση του υπάρχοντος υλικού του ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ» Η ενσωμάτωση στο ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ» υποσυστήματος κινητών ανταποκριτών (Single Channel Radio Access), οι οποίοι θα έχουν απόλυτη ελευθερία κινήσεων στο σύγχρονο πεδίο των επιχειρήσεων, χωρίς απώλεια της επικοινωνίας με προϊστάμενα και υφιστάμενα κλιμάκια.αυτό αποτελείται από: o Σταθμό ασυρματικής σύνδεσης (RAP), που χρησιμοποιείται για την τοπική μεταγωγή των ανταποκριτών, καθώς επίσης και τη σύνδεσή τους στο υπεραστικό δίκτυο του Συστήματος. o Αριθμό συσκευών τερματισμού (MST), για χρήση από τους ανταποκριτές που ενεργούν σε ακτίνα 30 χιλιομέτρων περίπου από το Σταθμό Ασυρματικής σύνδεσης (RAP). Αντικατάσταση του πολυδιαυλικού συστήματος «ΑΠΟΛΛΩΝ» (ΣΕΖΜ παλαιότερης μορφής), του οποίου η συντήρηση και η υποστήριξη σε ανταλλακτικά είναι δυσχερής και έχει μικρό βαθμό επιβιωσιμότητας και κινητικότητας, με ταυτόχρονη επέκταση του συστήματος «ΕΡΜΗΣ». Σύστημα κινητών ανταποκριτών SCRA Το υποσύστημα κινητών ανταποκριτών του ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ» είναι γνωστό με την ονομασία SCRA (Single Channel Radio Access). Το SCRA είναι ένα κινητό, ψηφιακό, τακτικό σύστημα επικοινωνιών, πλήρως ενσωματωμένο στο δίκτυο του ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ» με δυνατότητες εφαρμογής ηλεκτρονικών αντιμέτρων (τεχνική αναπήδησης συχνότητας) και κρυπτογράφησης, στην εκπεμπόμενη πληροφορία από και προς τους κινητούς ανταποκριτές. Το SCRA εξασφαλίζει στους κινητούς ανταποκριτές, επικοινωνιακή υποστήριξη ισότιμη (από πλευράς παρεχόμενων υπηρεσιών) με αυτήν των σταθερών ανταποκριτών του ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ», χρησιμοποιεί το ίδιο με αυτούς σύστημα αριθμοδότησης και επιπλέον παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας εν κινήσει μέσω των MSTs. Το SCRA αναπτύσσεται τοπολογικά με διαφορετικούς τρόπους, οι κυριότεροι των οποίων είναι: Κύρια Τοπολογία-Βασική Ανάπτυξη. Στη βασική αυτή περίπτωση το SCRA επικοινωνεί με το βασικό κορμό του δικτύου ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ» μέσω μικροκυματικών ζεύξεων με οποιοδήποτε υπεραστικό κόμβο του δικτύου.

7 Εικόνα 4: SCRA Αυτόνομη Τοπολογία-Ανεξάρτητη Ανάπτυξη. Στην περίπτωση αυτή το SCRA λειτουργεί αυτόνομα εξαιτίας είτε αδυναμίας αποκατάστασης επικοινωνίας με υπεραστικό κόμβο του ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ», απώλειας ή διακοπής σύνδεσης που έχει ήδη επιτευχθεί προγενέστερα είτε ανάπτυξης αυτόνομων συστημάτων, στο πλαίσιο διεθνών ειρηνευτικών αποστολών, τα οποία υποστηρίζουν αριθμό κινητών ανταποκριτών που προσαρτώνται σε αυτό. Εικόνα 5: Ιστός κεραίας RAP Επιπρόσθετα, είναι δυνατόν, εφόσον αναπτύσσονται δύο ή περισσότερα συστήματα RAP (αυτόνομα), αυτά να επικοινωνούν μεταξύ τους και έτσι να υφίσταται δυνατότητα σε κάθε κινητό ανταποκριτή να επικοινωνεί είτε με

8 κινητούς ανταποκριτές του ίδιου ή του άλλου συστήματος που αναπτύχθηκε, χωρίς να απασχολούνται πόροι του κυρίως συστήματος. Διάταξη του SCRA Κάθε κινητός ανταποκριτής συντίθεται από σειρά συσκευών και καλείται Τερματικό Κινητού Ανταποκριτή (MST: Mobile Subscriber Terminal). Κάθε MST προσαρτάται σε μία ιεραρχικά ανώτερη επικοινωνιακή διάταξη, η οποία συλλέγει την κίνηση πολλών MST's από την ίδια εδαφική περιοχή. Η διάταξη αυτή καλείται RAP (Radio Access Point) ή Σημείο Ασυρματικής Πρόσβασης. Κάθε RAP με τη σειρά του συνδέεται (επικοινωνεί) με μικροκυματική ζεύξη με το σύστημα «ΕΡΜΗΣ». Η εδαφική περιοχή (εμβέλεια) που καλύπτεται από ένα σταθμό RAP κυμαίνεται από χιλιόμετρα, ανάλογα με τη διαμόρφωση του εδάφους. Εικόνα 6: Control Terminal του MST σε όχημα Μ/S 290 GD Είδη επικοινωνιακής κίνησης Στο SCRA διακρίνονται δύο είδη επικοινωνιακής κίνησης: Απευθείας κίνηση. Στην περίπτωση αυτή έχουμε MST's που είναι προσαρτημένα στο ίδιο RAP, απέχουν μεταξύ τους μικρή απόσταση και μπορούν να επικοινωνούν απευθείας χωρίς μεσολάβηση του RAP. Έμμεση (αναμεταδιδόμενη κίνηση). Μια διαφοροποίηση του παραπάνω έχουμε στην περίπτωση που δύο MST's είναι προσαρτημένα στο ίδιο RAP, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους απευθείας, λόγω απόστασης ή εδαφικής διαμόρφωσης. Στην προκειμένη περίπτωση το RAP διαδραματίζει ρόλο αναμεταδότη, μέσω του οποίου υλοποιείται η παραπάνω επικοινωνιακή απαίτηση. Εξωτερική κίνηση. Αποτελεί το πιο βασικό είδος κίνησης. Σε αυτή MST's διαφορετικών RAP's επικοινωνούν μέσω μικροκυματικής ζεύξης των δύο συστημάτων RAP. Παράλληλα, κάθε MST επικοινωνεί με

9 οποιοδήποτε σταθερό ή κινητό ανταποκριτή, μέσω του υπεραστικού δικτύου του «ΕΡΜΗΣ».

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Δεδομένων WiMAX

Δίκτυα Δεδομένων WiMAX Μελέτη στα πλαίσια του μαθήματος [Enter Document «Ειδικά θέματα στα Δίκτυα» Title] Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Δίκτυα Δεδομένων WiMAX Δημητρακόπουλος Νικόλαος Παπαδημητρίου Αργύρης [ Ακαδημαϊκό έτος 2005-06]

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ»

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών»

Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών» Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών» Μαρούσι, 23 Ιανουαρίου 2004 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, στην Ελλάδα και διεθνώς

Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, στην Ελλάδα και διεθνώς 1 Σφάλμα! Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Κεντρική σελίδα", για να εφαρμόσετε το Subtitle στο κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται εδώ. Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 1. ΙΚΤΥΑ Η/Υ 1.1. Τι είναι ίκτυο Υπολογιστών. Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύστηµα επικοινωνίας δεδοµένων που συνδέει δύο ή περισσότερους αυτόνοµους και ανεξάρτητους υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 7 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 7 η Το Πρότυπο OSI (Open Systems Interconnection Reference Model) Σχηµατισµό των επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Εισαγωγή Η ανάπτυξη των ασύρματων δικτύων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, έχει κυρίως συνδεθεί με την ανάπτυξη των δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Προτάσεις προς τις Επιχειρήσεις

1.1 Προτάσεις προς τις Επιχειρήσεις 1.1 Προτάσεις προς τις Επιχειρήσεις Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της, να αυξήσει την παραγωγικότητα των εργαζομένων της και κατά συνέπεια να επιτύχει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) Μαρούσι, Μάιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ ΤΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚ 1.1. Ο ΔΕΔΔΕ πρόκειται να προχωρήσει στην προμήθεια Εβδομήντα (70) Τηλεφωνικών Κέντρων για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του σε θέματα τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό»

ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΤΧΠ Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό» Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς Μάθημα: Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Υπεύθυνος Καθηγητής: Α. Α. Οικονομίδης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠMΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Επίκουρος Καθηγητής Ρούσκας Άγγελος Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Γενικά - Εισαγωγή

Α.1. Γενικά - Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.1. Γενικά - Εισαγωγή...2 A.1.1 Η θεωρητική βάση του Προγράμματος Εξοικονομώ...2 A.1.2 Γενικά για το περπάτημα και το ποδήλατο...3 Α.2. Τα οικονομικά, πολεοδομικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την

Διαβάστε περισσότερα

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή (2 η Έκδοση) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών o Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Ιούλιος 2009 Περιεχόμενα \ Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών 1 Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών ιαµορφω-τής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικός Ενισχυτής Η βασική διάταξη ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών περιλαµβάνει: τον οπτικό ποµπό την οπτική ίνα,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783367 2015-05-18

15PROC002783367 2015-05-18 15PROC002783367 2015-05-18 Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο 4 «Προμήθεια εξοπλισμού αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την υλοποίηση κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι. ΚΟΥΦΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Οι ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυσης καταγραφής καινοτόµων εκπαιδευτικών αναγκών για νέους επιχειρηµατίες ή επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 -i- ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η διαδροµή του αεροπορικού όπλου, από τη σύστασή του µέχρι σήµερα, αποτελεί πηγή έµπνευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα