Βιοµηχανικά ίκτυα Υπολογιστών Επικοινωνιακά Πρωτόκολλα και Συστήµατα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιοµηχανικά ίκτυα Υπολογιστών Επικοινωνιακά Πρωτόκολλα και Συστήµατα"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Xο ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΙΚΤΥΑ Χ.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ασύρµατες επικοινωνίες τα τελευταία χρόνια έχουν κερδίσει ένα µεγάλο µερίδιο στον τοµέα των επικοινωνιών προσφέροντας σηµαντική ανάπτυξη στον τοµέα της κινητής τηλεφωνίας, στο ασύρµατο Internet (Wireless Internet) και γενικότερα στα ασύρµατα δίκτυα (Wireless Networks) τα οποία µπορούν να υποστηρίζουν µια πληθώρα εφαρµογών σε βιοµηχανικό ή κτιριακό περιβάλλον. Τα ασύρµατα δίκτυα µπορούν να διακριθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες ανάλογα µε την περιοχή κάλυψης του καθενός. Έτσι υπάρχουν τα ασύρµατα τοπικά δίκτυα (Wireless Local Area Networks - WLANs), τα ασύρµατα δίκτυα ευρείας περιοχής (Wireless Wide Area Networks - WWANs) και τέλος τα ασύρµατα προσωπικά δίκτυα (Wireless Personal Area Networks - WPANs). Όπως τα PC κατά την δεκαετία του 80 και το Internet κατά την δεκαετία του 90, τα ασύρµατα τοπικά δίκτυα (Wireless LANs, WLANs) αποδεικνύουν ότι είναι η επόµενη µεγάλη εξέλιξη της τεχνολογίας για τις επιχειρήσεις είτε αυτές αφορούν την βιοµηχανία, την εκπαίδευση, το γραφείο ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει µια εισαγωγή στα σηµαντικότερα είδη ασύρµατων δικτύων και στα βασικά χαρακτηριστικά τους, καθώς επίσης και µια σύντοµη περιγραφή της αρχιτεκτονικής µερικών προτύπων ασύρµατων δικτύων που υπάρχουν αυτή την στιγµή διαθέσιµα στην αγορά. Χ.2 ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΚΤΥΑ (WLANs) Ένα ασύρµατο δίκτυο είναι ένας ευέλικτος τρόπος για επικοινωνίες δεδοµένων (data communications) υλοποιούµενο είτε ως εναλλακτική λύση ενός ενσύρµατου δικτύου µέσα σε ένα κτίριο ή µια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, είτε ως επέκταση, παρέχοντας µερικά επιπλέον τελευταία µέτρα στη σύνδεση µεταξύ του δικτύου κορµού (backbone network) και του χρήστη της κινητής συσκευής που µπορεί να βρίσκεται µέσα σε ένα κτίριο ή στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή κάλυψης του δικτύου (σχήµα χ.2.1). Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών 1-17

2 Σχήµα x.2.1 Η διακίνηση πληροφοριών µε ασύρµατο τρόπο δίνει τη δυνατότητα για γρήγορη και έγκαιρη επικοινωνία των χρηστών που µπορούν να ανταλλάσσουν µεταξύ τους δεδοµένα οπουδήποτε και αν βρίσκονται µε αποτέλεσµα να µην είναι πλέον αναγκαία η πρόσβαση στο δίκτυο από συγκεκριµένο τερµατικό που βρίσκεται σε προκαθορισµένη «καλωδιοµένη» θέση. Έτσι σήµερα τα WLAN αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο σαν µέσο επικοινωνίας για οποιοδήποτε σκοπό και οι επενδύσεις που γίνονται για WLAN αυξάνουν µε ταχύτατους ρυθµούς. Για την υλοποίηση τέτοιων ασύρµατων δικτυακών δοµών υπάρχει στην αγορά ένας αριθµός διαθέσιµων πρωτοκόλλων και προτύπων. Τα πιο χαρακτηριστικά από αυτά φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί (σχήµα χ.2.2). Στον ίδιο πίνακα απεικονίζονται και µερικά χαρακτηριστικά των προτύπων. Σχήµα x.2.2 Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών 2-17

3 Χ.2.1 ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Η βασική τεχνολογία που χρησιµοποιείτε για τα ασύρµατα τοπικά δίκτυα (WLANs) βρίσκεται στην ISM µπάντα συχνοτήτων στα GHz, GHz και GHz. Επειδή, η ISM µπάντα συχνοτήτων χρησιµοποιείτε και από άλλα µηχανήµατα και ηλεκτρικές / ηλεκτρονικές συσκευές όπως φούρνοι µικροκυµάτων και συσκευές ελέγχου πόρτων γκαράζ, είναι απαραίτητο να αποφεύγεται κάθε είδους παρεµβολή. Τα ασύρµατα τοπικά δίκτυα χρησιµοποιούν είτε ηλεκτροµαγνητικά κύµατα υψηλών συχνοτήτων (RF) ή υπέρυθρες ακτίνες (Infrared IR) για να µεταδώσουν µια πληροφορία από ένα σηµείο σε ένα άλλο, χωρίς την ύπαρξη καλωδίων. Είναι γενικώς αποδεκτό, ότι η RF µετάδοση είναι πιο πρακτική από την IR µετάδοση, αφού τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα µπορούν να µεταδοθούν µέσα σε ένα κτιριακό περιβάλλον (γραφείο, βιοµηχανία κτλ.) όπου υπάρχει πληθώρα στέρεων εµποδίων π.χ. τοίχοι και επίπλωση. Η κίνηση των δεδοµένων από πολλαπλούς χρήστες διαµορφώνεται µέσα στα ραδιοκύµατα από τον ποµπό και στην συνέχεια λαµβάνεται στον δέκτη. Πολλαπλοί ραδιοφορείς (radio carriers) µπορούν να συνυπάρχουν στον ίδιο φυσικό χώρο, την ίδια χρονική στιγµή, χωρίς να παρεµβάλει ο ένας τον άλλο µε το να µεταδίδουν σε διαφορετικές συχνότητες (Frequency Division Multiple Access FDMA - σχήµα χ.2.1.1), σε διαφορετικές θυρίδες χρόνου (time slots), (Time Division Multiple Access TDMA - σχήµα χ.2.1.1), ή χρησιµοποιώντας συγκεκριµένους κώδικες για κάθε µήνυµα, (Code Division Multiple Access CDMA - σχήµα χ.2.1.1). Σχήµα x Μια δηµοφιλής τεχνική µετάδοσης δεδοµένων σε ασύρµατα δίκτυα υπολογιστών είναι η τεµαχιοποίηση (fragmentation) µεγάλων τεµαχίων δεδοµένων (block of data) σε µικρά πακέτα (packets). Όπως φαίνεται και στο σχήµα χ τα δεδοµένα µε συνεχή µορφή τεµαχιοποιούνται σε µικρότερα πακέτα προκαθορισµένου µήκους και µορφής. Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών 3-17

4 Σχήµα x Με αυτή την µέθοδο εξασφαλίζεται επικοινωνία χωρίς λάθη (error free) ακόµα και µε διακοπές. Αν το ασύρµατο µέσο αλλοιώνεται περιοδικά, ένα µεγάλο τεµάχιο δεδοµένων είναι σχεδόν αδύνατο να καταφέρει να µεταδοθεί χωρίς λάθη. Με αυτή την τεχνική της τεµαχιοποίησης τα µεγάλα τεµάχια δεδοµένων «σπάνε» σε µικρότερα πακέτα στα οποία προστίθενται και µερικά bit ανίχνευσης λαθών. Έτσι, αν ανιχνευθεί κάποιο σφάλµα, αναµεταδίδεται µόνο το πακέτο στο οποίο ανιχνεύθηκε το σφάλµα και όχι όλο το µεγάλο τεµάχιο δεδοµένων, οπότε το δίκτυο δεν επιβαρύνεται πολύ. Το µέγεθος των πακέτων µπορεί να βελτιστοποιηθεί µε σκοπό να ελαχιστοποιηθεί το overhead του δικτύου και να επιτευχθεί µεγαλύτερη ακεραιότητα δεδοµένων (data integrity) και µεγαλύτερο throughput. X.2.2 ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Τα ασύρµατα δίκτυα µπορούν να διακριθούν στις δυο παρακάτω βασικές κατηγορίες: τα Access Point (ΑP) infrastructure ασύρµατα τοπικά δίκτυα (WLAN, σχήµα χ.2.2.1) και στα peer-to-peer ή ad hoc δίκτυα (σχήµα x.2.2.2). Η τοπολογία Access Point (ΑP) infrastructure βασίζεται τουλάχιστον σε ένα AP που λειτουργεί ως ένας συνήθης εξυπηρετητής (server) ενός ασύρµατου καναλιού (ή κυττάρου). Ο AP µπορεί να είναι είτε ένας επιπλέον σταθµός ίδιου τύπου µε τους άλλους σταθµούς που δοµούν το δίκτυο ή ένας σταθµός που λειτουργεί ειδικά για αυτό το σκοπό. Για παράδειγµα, η επικοινωνία µεταξύ των κόµβων Α και Β στην πραγµατικότητα γίνεται κατά τον εξής τρόπο. Ο Α επικοινωνεί µε τον AP και ο AP µε το Β Επιπλέον ένας AP είναι απαραίτητος για να υλοποιήσει τις λειτουργίες µιας γέφυρας (bridge) και να συνδέσει περισσότερα από ένα WLAN µεταξύ τους ή να συνδέσει τα WLAN µε ενσύρµατα LAN, π.χ. το Internet. Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών 4-17

5 Σχήµα χ Τα mobile Ad Hoc δίκτυα (MANETs) είναι αυτόνοµα δίκτυα αποτελούµενα από κόµβους (nodes) οι οποίοι είναι ελεύθεροι να κινούνται σε µια περιοχή. Αυτή η τοπολογία είναι ανάλογη µε ένα δίκτυο µεταξύ οµότιµων κόµβων που κανένας από αυτούς δεν χρειάζεται να παίζει το ρόλο του εξυπηρετητή (server). Αυτοί οι κόµβοι µπορεί να είναι συνδεδεµένοι σε ένα µεγαλύτερο δίκτυο π.χ. το ιαδίκτυο, ή να λειτουργούν σαν ένα αποµονωµένο ένδο-δίκτυο (intra-network). Τέτοια δίκτυα δοµούνται όταν δυο ή περισσότεροι κόµβοι που έχουν ενσωµατωµένη αυτή την τεχνολογία βρεθούν στην ίδια περιοχή. Επίσης, οι κόµβοι µπορούν να έχουν µεγάλη κινητικότητα (mobility) και θα µπορούν να είναι για παράδειγµα προσαρτηµένοι πάνω σε ένα αυτοκίνητο. Σχήµα x Είναι προφανές ότι τέτοια δίκτυα µπορούν να περιλαµβάνουν από βιοµηχανικές και στρατιωτικές εφαρµογές µέχρι και διασώσεις έκτακτης ανάγκης. x.2.3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ Οι βιοµηχανίες και οι οργανισµοί προτυποποίησης που ασχολούνται µε τα µε τον σχεδιασµό και την υλοποίηση ασύρµατων δικτύων (WLAN) έχουν τη Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών 5-17

6 δυνατότητα να επιλέξουν µεταξύ µιας ποικιλίας τεχνολογιών κατά τη σχεδίαση του φυσικού επιπέδου του ασύρµατου δικτύου. Αυτό αφορά τον τρόπο µε τον οποίο διαµορφώνονται και κωδικοποιούνται τα δεδοµένα στο φυσικό επίπεδο, µε σκοπό να χρησιµοποιηθούν από τα ανώτερα επίπεδα Καθεµία από αυτές τις τεχνολογίες έχει τα δικά της πλεονεκτήµατα αλλά και περιορισµούς. x SPREAD SPECTRUM Τα περισσότερα WLAN χρησιµοποιούν spread spectrum τεχνολογία, η οποία είναι µια ευρείας ζώνης RF τεχνική που αναπτύχθηκε αρχικά για στρατιωτική χρήση σε αξιόπιστα και ασφαλή επικοινωνιακά συστήµατα που είχαν σκοπό να φέρουν σε πέρας κρίσιµες επικοινωνιακές αποστολές. Το spread spectrum σχεδιάστηκε µε επάρκεια εύρους ζώνης για να επιτευχθεί αξιοπιστία, ακεραιότητα και ασφάλεια δεδοµένων. Με άλλα λόγια στην τεχνική αυτή καταναλώνεται περισσότερο εύρος ζώνης από ότι την περίπτωση της στενής ζώνης µετάδοσης, αλλά το κέρδος είναι ότι παράγεται ένα σήµα το οποίο είναι ισχυρότερο και εποµένως ανιχνεύεται ευκολότερα µε την προϋπόθεση βέβαια ότι ο σταθµός λήψης γνωρίζει τις παραµέτρους του spread spectrum σήµατος που εκπέµπεται. Αν ένας σταθµός λήψης δεν έχει γυρίσει στη σωστή συχνότητα ένα spread spectrum σήµα µοιάζει σαν θόρυβος. Υπάρχουν δυο τύποι spread spectrum, το frequency hopping και το direct sequence. 1. Το Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) (Σχήµα.x ), στην οποίας ο ποµπός χρησιµοποιεί µια σχετικά στενή περιοχή συχνοτήτων και µεταπηδά από συχνότητα σε συχνότητα µέσα στην προκαθορισµένη περιοχή µε έναν ψευδό-τυχαίο τόπο. Οι επικοινωνούσες συσκευές απαιτείται να γνωρίζουν την ακριβή ακολουθία µεταπηδήσεων αλλά και το χρόνο παραµονής του ποµπού σε κάθε συχνότητα. Σχήµα x Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών 6-17

7 2. Το Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) (Σχήµα χ ), στην οποία κάθε bit κωδικοποιείται µε ένα τρόπο (chipping code) που είναι γνωστός µόνο στον ποµπό και στον δέκτη και εκπέµπεται σε όλες τις διαθέσιµες συχνότητες. Έτσι ακόµα και αν ένας υποκλοπέας έχει αποθήκευση τα µεταδιδόµενα δεδοµένα για να τα επεξεργαστεί, η πιθανότητα αναγνώρισης των πραγµατικών δεδοµένων είναι εξαιρετικά µικρή καθώς υπάρχουν χιλιάδες τέτοιοι τρόποι κωδικοποίησης. Σχήµα x x ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ Τα ραδιοσυστήµατα στενής ζώνης µεταδίδουν και λαµβάνουν πληροφορία του χρήστη πάνω σε µια ειδική ραδιοσυχνότητα. Σε αυτά τα συστήµατα επιδιώκεται το εύρος συχνοτήτων του σήµατος να κρατηθεί όσο γίνεται πιο στενό, δηλ. όσο ακριβώς χρειάζεται για να περάσει για να περάσει µόλις η πληροφορία. Οι ανεπιθύµητες παρεµβολές µεταξύ των καναλιών επικοινωνίας αποφεύγονται µε προσεκτικό συντονισµό των διαφορετικών χρηστών στις διάφορες συχνότητες του καναλιού. Μια τηλεφωνική γραµµή µοιάζει αρκετά µε µια ραδιοσυχνότητα. Όταν κάθε σπίτι σε µια γειτονιά έχει τη δική του τηλεφωνική γραµµή, οι άνθρωποι που είναι σε κάθε σπίτι δεν ακούν τις κλήσεις που γίνονται σε / από άλλα σπίτια. Σε ένα ραδιοσύστηµα η αποµόνωση και η αποφυγή των παρεµβολών υλοποιείται µε τη χρήση διαφορετικών ραδιοσυχνοτήτων. Ο κάθε ασύρµατος σταθµός λήψης φιλτράρει τα ραδιοσήµατα που λαµβάνει απορρίπτοντας εκείνα που δεν προορίζονται για αυτόν και λαµβάνοντας µόνο εκείνα που βρίσκονται στη συχνότητα που του έχει προεκχορηθεί. x ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ (IR) Οι υπέρυθρες ακτίνες (Infrared, IR) προσφέρουν µεγάλο εύρος ζώνης και µπορούν να εκπέµπουν σήµατα σε πολύ µεγάλες ταχύτητες. Προϋπόθεση για Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών 7-17

8 αυτή την τεχνική είναι ότι ποµπός και δέκτης πρέπει να έχουν οπτική επαφή µεταξύ τους και να βρίσκονται σε µικρές αποστάσεις της τάξης των 15 µέτρων. Χ.3 ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΙΚΤΥΑ (WPANs) Τα ασύρµατα προσωπικά δίκτυα (WPANs), χρησιµοποιούν RF τεχνολογίες παρόµοιες µε αυτές των ασύρµατων τοπικών δικτύων (WLANs), αλλά χρησιµοποιούνται για επικοινωνίες που καλύπτουν µικρότερη έκταση (µερικές δεκάδες µέτρα) σε σχέση µε αυτή των WLANs (εκατοντάδες µέτρα). Το 1998 ανακοινώθηκε η ανάπτυξη του Bluetooth από την αντίστοιχη οµάδα εργασίας. Από τότε το Bluetooth έχει επιλεχθεί ως η βασική προδιαγραφή για το πρότυπο IEEE , η οµάδα εργασίας του οποίου χειρίζεται την προτυποποίηση των ασύρµατων προσωπικών δικτύων (WLANs). X.4 ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ IEEE Η επιτροπή προτυποποίησης IEEE 802 δηµιούργησε την οµάδα εργασίας για τα WLANs το Αυτή η οµάδα εργασίας αποτελείτε από πανεπιστήµια, εταιρείες και οργανισµούς που αρχικά εργάσθηκαν πάνω στην ανάπτυξη ενός παγκόσµιου προτύπου (standard) για ασύρµατες συσκευές και δίκτυα που λειτουργούν στην ISM µπάντα συχνοτήτων (2.4 GHz). ιάφορες εκδόσεις του προτύπου αυτού προσφέρουν διαφορετικά bit rate από 1Mbps µέχρι 54Mbps. Το πρότυπο ορίζει Φυσικό Επίπεδο (Physical Layer, PHY) και MAC υποεπίπεδο για δυο τοπολογίες δικτύων: ad hoc και πελάτη / εξυπηρετητή (client/server). X.4.1 ΦΥΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο (PHYSICAL LAYER) Το πρότυπο του IEEE ορίζει τριών ειδών Φυσικό Επίπεδο παρέχοντας µια χωρητικότητα από 1 µέχρι 2Mbps. Τα τρία είδη PHY είναι: α) το FHSS, β) το DSSS και γ) το IR. Τα FHSS και DSSS χρησιµοποιούν τη 2,4GHz ζώνη συχνοτήτων του ISM (Industrial, Scientific and Medical), που περιλαµβάνει τιις συχνότητες 2,4000 έως 2,4835GHz. Το FHSS χρησιµοποιεί 79 κανάλια χωρισµένα µεταξύ τους από 1MHz υιοθετώντας την Gaussian Minimum Shift Keying (GMSK), µε την ταχύτητα αναπήδησης να είναι 2,5Αναπηδήσεις/sec και το στιγµιαίο εύρος ζώνης 1MBps µε δυνατότητα αύξησης στα 2Mbps χρησιµοποιώντας τεσσάρων επιπέδων GMSK. Το DSSS χρησιµοποιεί το ίδιο φάσµα, όµως εδώ το 1Mbps κωδικοποιείται µέσω Differential Binary Phase Shift Keying (DBPSK), ενώ στα 2Mbps χρησιµοποιείται Differential Quadrature Phase Shift Keying (DQPSK). Το ελεύθερο εύρος ζώνης διαιρείται σε 11 υποκανάλια, όπου η ροή δεδοµένων του 1Mbps κατανέµεται σε 100MHz. Τέλος το IR είναι το τρίτο δυνατό φυσικό επίπεδο και το µήκος κύµατος του σήµατος του µπορεί να κυµαίνεται από 850 έως 950nm. Είναι σχεδιασµένο για επικοινωνίες σε εσωτερικούς χώρους και γενικά σε χώρους Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών 8-17

9 που υπάρχει οπτική επαφή αυτών που επιθυµούν να επικοινωνήσουν. Και στο IR οι ταχύτητες που προσφέρονται ανά κανάλι είναι 1 και 2Mbps. Το πρόσφατα υιοθέτησε µια πρόταση για µια κυµατοµορφή η οποία ενεργοποιεί το DSSS φυσικό επίπεδο ταχύτητες της τάξης των 5,5 Mbps και 11Mbps (802.11b, υψηλότερη ταχύτητα φυσικού επιπέδου µε επέκταση της ζώνης των 2,4GHz). Σε τούτο συνέβαλλε σηµαντικά η χρήση της τεχνικής Direct Sequence/Pulse Position Modulation (DS/PPM), η οποία επιτυγχάνοντας µια διακύµανση στη διάρκεια του κάθε συµβόλου, επιχειρεί να µεταφέρει επιπρόσθετα bits δεδοµένων για κάθε σύµβολο. Η DS/PPM τεχνική χρησιµοποιεί επίσης Quadrature Amplitude Modulation (QAM). Τούτος ο συνδυασµός του QAM και του PPM µπορεί και αποδίδει ταχύτητες τη τάξης των 10Mbps. X.4.2 ΤΟ ΥΠΟ-ΕΠΙΠΕ Ο ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΜΕΣΟΥ (MAC) Το MAC υποεπίπεδο του πρωτοκόλλου, του οποίου τη αρχιτεκτονική βλέπουµε στο Σχ.2.1, ορίζει δυο διαφορετικές µεθόδους προσπέλασης, τη Distributed Coordination Function (DCF) και την Point Coordination Function (PCF). Ο βασικός µηχανισµός προσπέλασης είναι η DCF η οποία βασικά είναι µια µέθοδος CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access µε Collision Avoidance δηλ. µε Αποφυγή Σύγκρουσης). Η οικογένεια πρωτοκόλλων CSMA είναι πάρα πολύ γνωστή µε πιο δηµοφιλές από αυτά το Ethernet το οποίο είναι ένα CSMA/CD πρωτόκολλο (δηλ. µε Collision Detection, δηλ. µε Αναγνώριση Σύγκρουσης). Ενώ ο µηχανισµός της αναγνώρισης σύγκρουσης είναι µια πολύ καλή ιδέα για ενσύρµατα δίκτυα δεν µπορεί να εφαρµοστεί στα ασύρµατα δίκτυα για δύο κυρίως λόγους: 1. Υλοποιώντας ένα µηχανισµό αναγνώρισης σύγκρουσης θα χρειαζόταν η υλοποίηση µίας Full Duplex ασύρµατης γραµµής, ικανή για µετάδοση και λήψη ταυτόχρονα, γεγονός που θα αύξανε σηµαντικά το κόστος των ποµποδεκτών. 2. Σε ένα ασύρµατο δίκτυο δεν µπορούµε να υποθέσουµε ότι όλοι οι σταθµοί ακούν ο ένας τον άλλο (το οποίο είναι βασική προϋπόθεση για τη µέθοδο αναγνώρισης σύγκρουσης) και το γεγονός ότι αν ένας σταθµός επιθυµεί να µεταδώσει και αισθανθεί το µέσο ελεύθερο αυτό ε σηµαίνει απαραίτητα ότι το µέσο είναι ελεύθερο και γύρο από την περιοχή του σταθµού λήψης. Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών 9-17

10 Σχήµα x Για να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήµατα το χρησιµοποιεί ένα µηχανισµό Αποφυγής Σύγκρουσης (Collision Avoidance ) µαζί µε ένα σχήµα Θετικής Επιβεβαίωσης (Positive Acknowledge) ως εξής : 1. Ένας σταθµός που θέλει να µεταδώσει, ακούει το κανάλι. Αν το κανάλι είναι απασχοληµένο (busy), αναβάλλει τη µετάδοση. Αν το κανάλι είναι ελεύθερο για ένα ορισµένο χρόνο (που καλείται Distributed Inter Frame Space, DIFS), τότε ο σταθµός επιτρέπεται να µεταδώσει. 2. Ο σταθµός λήψης ελέγχει το CRC του λαµβανόµενου πακέτου και στέλνει ένα πακέτο επιβεβαίωσης λήψης (ACK). Η λήψη ενός ACK δείχνει στον εκποµπό του πληροφοριακού πακέτου ότι δεν συνέβη σύγκρουση και ότι το πακέτο έφτασε στον παραλήπτη του χωρίς κανένα πρόβληµα. Αν ο εκποµπός δεν λάβει ACK τότε αναµεταδίδει το πακέτο µέχρι να λάβει ACK ή το απορρίπτει µετά από ένα ορισµένο αριθµό αναµεταδόσεων. Το σχήµα x δείχνει τον τρόπο που πραγµατοποιείται η επικοινωνία σύµφωνα µε την παραπάνω περιγραφή. Σχήµα x X VIRTUAL CARRIER Με σκοπό να µειωθεί η πιθανότητα δυο σταθµών να συγκρουστούν επειδή δεν µπορεί να ακούσει ο ένας τον άλλο (Hidden Node problem) το πρωτόκολλο ορίζει µηχανισµό ακοής ενός Virtual Carrier. Ένας σταθµός που θέλει να µεταδώσει ένα πακέτο πρώτα µεταδίδει ένα µικρό πακέτο ελέγχου. που ονοµάζεται RTS (Request To Send), το οποίο περιλαµβάνει τον αποστολέα, τον παραλήπτη και τη διάρκεια της επικοινωνιακής διεργασίας που θα ακολουθήσει (π.χ. το πληροφοριακό πακέτο και το αντίστοιχο ACK). Ο παραλήπτης σταθµός αποκρίνεται (αν το κανάλι είναι ελεύθερο) µε πακέτο ελέγχου απάντησης που ονοµάζεται CTS (Clear To Send), το οποίο περιλαµβάνει την ίδια πληροφορία διάρκειας. Όλοι οι σταθµοί λαµβάνουν το RTS και / ή το CTS καθορίζουν ένα ενδείκτη χρονικής διάρκειας από την ακοή του Virtual Carrier (που ονοµάζεται NAV, Network Allocation Vector) και χρησιµοποιούν αυτή την πληροφορία µαζί µε Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών 10-17

11 την ακοή του φυσικού φορέα για να προσδιορίσουν την κατάσταση του καναλιού (Σχήµα x ). Αυτός ο µηχανισµός µειώνει την πιθανότητα σύγκρουσης στην περιοχή του σταθµού λήψης που είναι «κρυµµένος» (Hidden) από το σταθµό εκποµπής στη µικρή διάρκεια µιας RTS µετάδοσης επειδή ο κάθε σταθµός που ακούει το CTS διατηρεί το µέσο απασχοληµένο µέχρι το τέλος της επικοινωνιακής διεργασίας. Η πληροφορία διάρκειας της διεργασίας στο RTS επίσης προστατεύει την περιοχή του εκποµπού από σύγκρουση κατά τη διάρκεια του ACK (από σταθµούς που είναι έξω από την εµβέλεια του σταθµού λήψης). Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι εξαιτίας του γεγονότος ότι τα RTS και CTS είναι µικρά πακέτα ο µηχανισµός αυτός µειώνει το overhead της σύγκρουσης, γιατί η σύγκρουση αυτών των πακέτων αναγνωρίζεται γρηγορότερα από ότι στην περίπτωση που θα µεταδίδονταν ολόκληρα πακέτα. Αυτό είναι γεγονός στην περίπτωση που το πακέτο είναι σηµαντικά µεγαλύτερο από το RTS. Έτσι το πρωτόκολλο επιτρέπει για µικρά πακέτα να µεταδίδονται χωρίς ανταλλαγή πακέτων RTS / CTS. Αυτό καθορίζεται σε κάθε σταθµό από µια παράµετρο που ονοµάζεται RTS Treshold. Σηµειώνουµε ακόµα ότι το NAV µπορεί να ενηµερώνεται και χωρίς την ύπαρξη RTS / CTS, αλλά από πεδία µε πληροφορία διάρκειας της επικοινωνιακής διεργασίας που βρίσκονται µέσα στο ίδιο το πληροφοριακό πακέτο και το ACK. Σχήµα x Χ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ (FRAGMENTATION) ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ (REASSEMBLY) ΠΑΚΕΤΟΥ Τα συνηθισµένα LAN πρωτόκολλα χρησιµοποιούν πακέτα µήκους αρκετών εκατοντάδων bytes (το µεγαλύτερο Ethernet πακέτο µπορεί να φτάσει σε µήκος τα 1518 bytes). Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους είναι απαραίτητα να χρησιµοποιούµε µικρότερα πακέτα σε ένα περιβάλλον ασύρµατου LAN. Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών 11-17

12 1. Λόγω του υψηλότερου Bit Error Rate του ασύρµατου καναλιού, η πιθανότητα ενός πακέτου να υποστεί αλλοιώσεις αυξάνει ανάλογα προς το µέγεθος του πακέτου. 2. Στην περίπτωση που ένα πακέτο αλλοιωθεί (λόγω σύγκρουσης ή θορύβου), όσο µικρότερο είναι το πακέτο τόσο λιγότερο φορτώνει το δίκτυο η επαναµετάδοσή του 3. Σε ένα Frequency Hopping σύστηµα το µέσο διακόπτεται περιοδικά για µεταπήδηση από µια συχνότητα σε µια άλλη και έτσι όσο µικρότερο είναι το πακέτο τόσο µικρότερη θα είναι να ακυρωθεί µια µετάδοση µετά από ένα χρόνο διαµονής. Σχήµα x Επίσης είναι δυνατόν να υπάρξει κάποιο LAN πρωτόκολλο, το οποίο δεν µπορεί να χειριστεί πακέτα που φτάνουν σε µήκος τα 1518 bytes, που χρησιµοποιούνται στο Ethernet. Έτσι η επιτροπή που έφτιαξε το πρωτόκολλο αποφάσισε να λύσει το πρόβληµα προσθέτοντας απλά ένα µηχανισµό τεµαχισµού (Σχήµα x ) και επανασυναρµολόγησης στο MAC υποεπίπεδο. Ο µηχανισµός αυτός είναι ένας απλός Στείλε και Περίµενε (Send-and-Wait) αλγόριθµος, όπου ο σταθµός εκποµπής επιτρέπεται να µεταδώσει ένα τεµάχιο (fragment) όταν κάτι από τα ακόλουθα συµβεί: 1. Λάβει ACK για το τεµάχιο που µόλις έστειλε, ή 2. Αποφασίσει ότι το τεµάχιο επαναµεταδόθηκε πάρα πολλές φορές και απορρίψει ολόκληρο το πλαίσιο. Στο σχήµα x φαίνεται η διαδικασία µετάδοσης ενός πακέτου που έχει υποστεί τεµαχισµό. Σχήµα x Πρέπει να σηµειωθεί ότι το πρωτόκολλο επιτρέπει σε ένα σταθµό που ήδη µεταδίδει σε µια διεύθυνση να µεταδώσει προς άλλη διεύθυνση µεταξύ επαναµεταδόσεων ενός συγκεκριµένου τεµαχίου. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο όταν ένα Σηµείο Πρόσβασης στο δίκτυο (Access Point, AP) έχει να Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών 12-17

13 παραδώσει αρκετά πακέτα σε διαφορετικούς προορισµούς και ένας από αυτούς δεν αποκρίνεται. X ΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΑΙΣΙΩΝ (INTER FRAME SPACES) Το πρωτόκολλο ορίζει 3 τύπους Inter Frame Spaces (στο Σχήµα x βλέπουµε τους τρεις από αυτούς) που χρησιµοποιούνται για να παρέχουν διαφορετικές προτεραιότητες. SIFS Short Inter Frame Space, που χρησιµοποιείται για να διαχωρίσει τις µεταδώσεις που ανήκουν σε ένα απλό διάλογο ( π.χ. fragment-ack) και είναι το ελάχιστο interframe space. Κάθε άλλος σταθµός που πιθανόν να θέλει να µεταδώσει θα έχει οπωσδήποτε µεγαλύτερο χρόνο αναµονής και έτσι ορίζοντας αυτό το χρονικό διάστηµα για διαχωρισµό µέσα σε ένα απλό διάλογο δίνουµε προτεραιότητα στην ολοκλήρωση αυτού σε σχέση µε οποιαδήποτε άλλη µετάδοση. Αυτή η τιµή είναι καθορισµένη από το φυσικό επίπεδο και υπολογίζεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε ο σταθµός που µεταδίδει να προλαβαίνει να αλλάζει λειτουργία, να έρχεται σε κατάσταση λήψης και να µπορεί να αποκωδικοποιήσει το ερχόµενο πακέτο. PIFS Point Coordination IFS, που χρησιµοποιείται Σηµείο Πρόσβασης (ή Point Coordination όπως ονοµάζεται σε αυτή την περίπτωση), για να επιτευχθεί η πρόσβαση στο µέσο πριν από οποιοδήποτε άλλο σταθµό. Η τιµή του είναι SIFS και επιπλέον ένα Slot Time (που θα το ορίσουµε παρακάτω). DIFS Distributed IFS, που χρησιµοποιείται από ένα σταθµό που επιθυµεί να αρχίσει µια καινούρια µετάδοση. Η τιµή του είναι PIFS και επιπλέον ένα Slot Time. Σχήµα x Παρακάτω δίνονται οι ποσοτικές σχέσεις µεταξύ των IFS: PIFS = SIFS + SlotTime DIFS = SIFS + 2 SlotTime Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών 13-17

14 x ΕΚΘΕΤΙΚΟΣ BACKOFF ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ Το Backoff είναι µια πολύ γνωστή και ευρέως χρησιµοποιούµενη µέθοδος προκειµένου να βρεθεί λύση στον ανταγωνισµό µεταξύ διαφορετικών σταθµών που θέλουν να προσπελάσουν το κανάλι (στο Σχ.2.6 φαίνεται η βασική µέθοδος προσπέλασης του καναλιού). Αυτή η µέθοδος απαιτεί από κάθε σταθµό να επιλέξει ένα τυχαίο νούµερο (n) µεταξύ 0 και ενός καθορισµένου αριθµού και περιµένει για αυτό τον αριθµό (n) από Slots πριν προσπελάσει το κανάλι, ξεκινώντας το µέτρηµα, αφού το κανάλι µείνει ελεύθερο για DIFS και πάντα ελέγχοντας, αν ένας άλλος σταθµός έχει προσπελάσει το κανάλι πριν. Το Slot Time ορίζεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε ο σταθµός που θέλει µα µεταδώσει να είναι ικανός να καθορίσει αν ένας άλλος σταθµός έχει ήδη προσπελάσει το κανάλι στην αρχή του προηγούµενου Slot. Αυτό µειώνει την πιθανότητα σύγκρουσης στο µισό. Το γεγονός ότι ο Backoff αλγόριθµος είναι Εκθετικός σηµαίνει ότι κάθε φορά που ο σταθµός εκποµπής επιλέγει ένα Slot και συµβαίνει να συγκρουστεί, θα αυξήσει τον µέγιστο αριθµό για την τυχαία επιλογή εκθετικά (Σχήµα x ). Το πρότυπο ορίζει έναν Εκθετικό Backoff Αλγόριθµο που πρέπει να εκτελείται στις ακόλουθες περιπτώσεις: Όταν ο σταθµός ακούει το κανάλι πριν από την πρώτη µετάδοση του πακέτου και το κανάλι είναι απασχοληµένο. Μετά από κάθε αναµετάδοση. Μετά από µια επιτυχής µετάδοση. Η µόνη περίπτωση που ο µηχανισµός αυτός δεν χρησιµοποιείται είναι, όταν ένας σταθµός αποφασίσει να µεταδώσει ένα νέο πακέτο και το κανάλι είναι ελεύθερο για περισσότερο από DIFS. Σχήµα x Σηµειώνουµε επίσης ότι µόλις το κανάλι απασχοληθεί από ένα σταθµό ο οποίος µεταδίδει, σταµατάει το µέτρηµα των Slots από τους σταθµούς που Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών 14-17

15 εκτελούν τον Backoff αλγόριθµο. Οι σταθµοί αυτοί συνεχίζουν το µέτρηµα των Slots από εκεί που είχαν σταµατήσει, µόλις το κανάλι µείνει ελεύθερο ξανά για χρόνο DIFS και τούτη τη διεργασία τη συνεχίζουν µέχρι να µετρήσουν τον αριθµό των Slots που επέλεξαν τυχαία, οπότε και αποχτούν το δικαίωµα µετάδοσης µε την προϋπόθεση βέβαια ότι το κανάλι έχει µείνει ελεύθερο για χρόνο DIFS. Το σχήµα x αναπαριστά αυτή τη διεργασία. Σχήµα x x ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (AYTHENTICATION) ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ (ASSOCIATION) Όταν ένας σταθµός επιθυµεί να έχει σύνδεση σε ένα υπάρχον Basic Service Set (είτε µετά από τη φόρτιση και την επανεκκίνηση της λειτουργίας του είτε µετά από είσοδο σε µια περιοχή BSS) χρειάζεται πληροφορία συγχρονισµού από ένα AP. Κάθε σταθµός µπορεί να παίρνει αυτή την πληροφορία µε ένα από τους δυο ακόλουθους τρόπους: 1. Passive Scanning: Σ αυτή την περίπτωση ο σταθµός περιµένει να λάβει ένα Beacon πλαίσιο από το AP. Το Beacon πλαίσιο είναι ένα πλαίσιο που στέλνεται περιοδικά από το AP και περιέχει πληροφορία συγχρονισµού. 2. Active Scanning: Σ αυτή την περίπτωση ο σταθµός προσπαθεί να εντοπίσει ένα AP µεταδίδοντας Probe Request πλαίσια και περιµένοντας για Probe Response από το AP. Και οι δύο µέθοδοι είναι αποτελεσµατικοί. Επιλέγουµε πάντα µια από τις δύο µεθόδους σύµφωνα µε το trade-off κατανάλωσης / απόδοσης. Όταν ο σταθµός εντοπίσει ένα AP και αποφασίσει να συνδεθεί στο BSS ακολουθεί τη ιαδικασία Πιστοποίησης. Αυτή είναι µια ανταλλαγή πληροφορίας µεταξύ AP και σταθµού που κάθε πλευρά αποδεικνύει τη γνώση ενός προκαθορισµένου password. Όταν ένας σταθµός πιστοποιηθεί τότε ξεκινάει τη ιαδικασία Σύνδεσης η οποία είναι µια ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε το σταθµό και τις δυνατότητες του BSS και η οποία επιτρέπει στο DSS (το σύνολο των AP) να γνωρίζει σχετικά µε την τρέχουσα θέση του Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών 15-17

16 σταθµού. Ένας σταθµός είναι ικανός να µεταδώσει και να λάβει πλαίσια δεδοµένων µόνο µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύνδεσης. x POINT COORDINATION FUNCTION (PCF) Το πρότυπο του ασύρµατου δικτύου IEEE αναπτύχθηκε αρχικά για εφαρµογές πακέτων δεδοµένων που υποστηρίζουν ταχύτητες της τάξης των 1 και 2Mbps λειτουργώντας στην ελεύθερη ISM ζώνη των 2.4Ghz. Τώρα σχεδιάζεται µια επέκταση του φυσικού επιπέδου του προτύπου σε ταχύτητες της τάξης των 11Mbps. Το IEEE όπως έχουµε πει είναι ένα CSMA/CA πρωτόκολλο για το MAC υποεπίπεδο. Το Point Coordination Function δίνει τέτοια χαρακτηριστικά στο MAC που του επιτρέπουν να υποστηρίξει εφαρµογές µε απαιτήσεις για χρονικά περιορισµένη απόκριση του δικτύου. Το PCF ορίζεται µέσα στο πρότυπο ως µια προαιρετική µέθοδος του πρωτοκόλλου που χαρακτηρίζεται από την έννοια των πλαισίων χρόνου. Το PCF σχεδιάστηκε να εξυπηρετήσει εκείνες τις υπηρεσίες που χρειάζονται συγχρόνως µεταφορές δεδοµένων και φωνής. Η δοµή πλαισίων χρόνου του PCF είναι όµοια µε αυτή του DECT, δηλ. πρόκειται για ένα TDMA σχήµα. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι απλά πρόκειται για µια δοµή δικτύου master-slave. Το σηµείο πρόσβασης είναι ο Point Coordinator (PC) για µια δεδοµένη περιοχή κάλυψης. Αυτή η περιοχή κάλυψης συνήθως αναφέρεται ως Basic Service Area (BSA). Ο PC είναι ο master και οι υπόλοιποι σταθµοί είναι οι slave µέσα σε ένα BSA. Ο PC καταρτίζει ένα κατάλογο προτεραιοτήτων και καθορίζει ποιος σταθµός έχει το δικαίωµα να µεταδώσει κάθε φορά. Η προτεραιότητα πρόσβασης δίνεται από το PCF µε σκοπό τη δηµιουργία χρονικής περιόδου χωρίς ανταγωνισµό (Contention Free Period, CFP). Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου όλοι οι slave συµµετέχουν σε ένα polling που κάθε σχισµή χρόνου (slot) αφιερώνεται σε έναν από αυτούς µε σκοπό να διεξάγει το επικοινωνιακό του έργο. Στην αρχή κάθε CFP ένα beacon πλαίσιο µεταδίδεται σε όλους τους ασύρµατους slave, εκχωρώντας προτεραιότητες. Ο σταθµός µε τη µεγαλύτερη προτεραιότητα ερωτείται πρώτος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας polling. Αυτός αποκρίνεται µεταφέροντας τα δεδοµένα που έχει προς µετάδοση και λαµβάνοντας ειδικό ACK ακριβώς µετά από ένα χρονικό διάστηµα SIFS. Κάθε σταθµός ερωτείται µε βάση την προτεραιότητα του µέχρι και το τέλος του NAV, δηλ. τη λήξη του CFP. Ο συγχρονισµός των slave σταθµών πραγµατοποιείται κάνοντας reset τον NAV timer στο MAC υποεπίπεδο καθενός από αυτών. Τούτο συµβαίνει στην αρχή κάθε CFP. Οι CFP επαναλαµβάνονται ξανά και ξανά, ενώ µεταξύ αυτών είναι δυνατόν να έχουµε περιόδους ανταγωνισµού (Contention Period, CP) στις οποίες το επικοινωνιακό έργο των σταθµών επιτελείται µε το CSMA/CA. Ένα παράδειγµα PCF πλαισίου µεταφοράς παρουσιάζεται στο σχήµα x Αυτό το παράδειγµα παρουσιάζει τέσσερις slave σε µια δεδοµένη CFP. Κάθε διάταξη από D1 έως D4 συµπεριλαµβανοµένων και των αντίστοιχων ACKs µπορεί να θεωρείται ως µια σχισµή χρόνου µέσα σε ένα πλαίσιο που περιλαµβάνει τέσσερις σχισµές χρόνου. Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών 16-17

17 Σχήµα x Πρέπει να σηµειωθεί ότι το PCF δεν είναι ένα ανεξάρτητο πρωτόκολλο πρόσβασης στο κανάλι. Το βασικό πρωτόκολλο πρόσβασης για το IEEE είναι το DCF και το PCF δεν είναι τίποτα άλλο παρά µια µέθοδος που µας επιτρέπει να αναπτύξουµε περιόδους χωρίς ανταγωνισµό στο κανάλι µέσα στα κλασικά παράθυρα ανταγωνισµού του DCF. x Η ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Στο MAC υποεπίπεδο διακρίνουµε τρία βασικά είδη πλαισίων: 1. Τα Πλαίσια Ελέγχου (Control Frames) 2. Τα Πλαίσια ιαχειρίσης (Management Frames) 3. Τα πλαίσια δεδοµένων (Data Frames) Παρακάτω παρουσιάζεται το Πλαίσιο εδοµένων (σχήµα x ), Σχήµα x Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών 17-17

CSMA/CA στο Κατανεμημένα Ενσωματωμένα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου

CSMA/CA στο Κατανεμημένα Ενσωματωμένα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου CSMA/CA στο 802.11 Κατανεμημένα Ενσωματωμένα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Medium Access Control Συνήθως πολλοί κόμβοι μοιράζονται ένα κοινό μέσο Πρόβλημα: απαιτείται διαχείριση της πρόσβασης των κόμβων

Διαβάστε περισσότερα

Υπόστρωµα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου. Medium Access Control Sub-layer.

Υπόστρωµα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου. Medium Access Control Sub-layer. Υπόστρωµα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου Medium Access Control Sub-layer. Πρόβληµα Υπάρχει ένα κανάλι το οποίο «µοιράζονται» πολλοί κόµβοι. Πρόβληµα: Ποίος µεταδίδει και πότε; Περίληψη Κανάλια πολλαπλής πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Μια εισαγωγή στην ασύρματη δικτύωση. Δρ. Χατζημίσιος Περικλής

Μια εισαγωγή στην ασύρματη δικτύωση. Δρ. Χατζημίσιος Περικλής Ασύρματα Δίκτυα και Επικοινωνίες: Μια εισαγωγή στην ασύρματη δικτύωση Δρ. Χατζημίσιος Περικλής Εισαγωγή στην ασύρματη δικτύωση Αύξηση ενδιαφέροντος για ασύρματη τοπική δικτύωση στα μέσα της δεκαετίας του

Διαβάστε περισσότερα

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου. Medium Access Control Sub-layer.

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου. Medium Access Control Sub-layer. Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου Medium Access Control Sub-layer. Πρόβλημα Υπάρχει ένα κανάλι το οποίο «μοιράζονται» πολλοί κόμβοι. Πρόβλημα: Ποίος μεταδίδει και πότε; Περίληψη Κανάλια πολλαπλής πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Πτυχιακή Εργασία Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Σκοπός της σημερινής παρουσίασης είναι να παρουσιαστεί και να αναλυθεί η δομή και ο τρόπος λειτουργίας ενός δικτύου Hot Spot. Υπεύθυνος Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

J. Glenn Brookshear. Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

J. Glenn Brookshear. Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley Κεφάλαιο 4: ικτύωση και ιαδίκτυο Η Επιστήµη των Υπολογιστών: Μια Ολοκληρωµένη Παρουσίαση (δέκατη αµερικανική έκδοση) J. Glenn Brookshear Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα

Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα 5.1 ΤοΠρωτόκολλο ALOHA Αλγόριθµοι επίλυσης συγκρούσεων µε βάση το δυαδικό δένδρο 5.2 ίκτυα Ethernet Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 5.3 ίκτυα Token Ring - Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.5 Τοπικά ίκτυα 5-1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΥΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ HIPERLAN/2 & Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ IEEE a

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ HIPERLAN/2 & Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ IEEE a ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ HIPERLAN/2 & Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ IEEE 802.11a ΟΥΡΑΝΙΑ Φ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ Επιβλέπων: κ.στεργιου ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΤΑ 2005 ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #10: Πρότυπο ΙΕΕΕ

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #10: Πρότυπο ΙΕΕΕ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #10: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα δίκτυα. Bluetooth

Ασύρματα δίκτυα. Bluetooth Ασύρματα δίκτυα Η εξέλιξη των ασύρματων επικοινωνιών τα τελευταία χρόνια έχει δείξει ότι είναι πολύ δύσκολο ένα σύστημα να μπορέσει να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες του χρήστη και να προσαρμοστεί στις

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα Δίκτυα Μικρής Εμβέλειας (3) Αγγελική Αλεξίου

Ασύρματα Δίκτυα Μικρής Εμβέλειας (3) Αγγελική Αλεξίου Ασύρματα Δίκτυα Μικρής Εμβέλειας (3) Αγγελική Αλεξίου alexiou@unipi.gr 1 Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα IEEE 802.11 2 WLAN Ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο (Wireless Local Area Network- WLAN) είναι ένα επικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων.

Περίληψη. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Τοπικά Δίκτυα Περίληψη Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Αναμεταδότες, Γέφυρες, Μεταγωγείς, δρομολογητές και Πύλες (repeaters, hubs, bridges, switches, routers,

Διαβάστε περισσότερα

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου Medium Access Control Sub-layer. Πρόβλημα Υπάρχει ένα κανάλι το οποίο «μοιράζονται» πολλοί κόμβοι. Πρόβλημα: Ποίος μεταδίδει και πότε; 1 Περίληψη Κανάλια πολλαπλής πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ενότητα : Στρώμα Ζεύξης στα Δίκτυα ΗΥ- Ethernet MAC Στρώμα Σαββαΐδης Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα Wireless Local Area Networks (WLAN)

Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα Wireless Local Area Networks (WLAN) Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα Wireless Local Area Networks (WLAN) Ασύρματα LAN Τα ασύρματα τοπικά δίκτυα επιτρέπουν σε σταθμούς εργασίας, servers, εκτυπωτές, αλλά και συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα, PDA, τηλεοράσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Σχεδιασµός και Μελέτη Αλγορίθµου για Παροχή ιαφοροποιηµένων Υπηρεσιών σε Εφαρµογές Video, Φωνής και εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα ΙΕΕΕ MYE006: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα ΙΕΕΕ MYE006: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα ΙΕΕΕ 802.11 MYE006: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Δομή προτύπου Αρχιτεκτονική δικτύων IEEE 802.11 Προδιαγραφή φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ΙΕΕΕ Διάρθρωση μαθήματος. Δομή προτύπου (1/2) Δομή προτύπου (2/2)

Δίκτυα ΙΕΕΕ Διάρθρωση μαθήματος. Δομή προτύπου (1/2) Δομή προτύπου (2/2) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διάρθρωση μαθήματος Δίκτυα ΙΕΕΕ 802.11 MYE006: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Δομή προτύπου Αρχιτεκτονική δικτύων IEEE 802.11 Προδιαγραφή φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Certified Wireless Networks Professional (CWNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Wireless Networks Professional (CWNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 Certified Wireless Networks Professional (CWNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Το επίπεδο σύνδεσης αποτελείται από δύο υποεπίπεδα: Το υποεπίπεδο ελέγχου προσπέλασης μέσων (Medium Access Control) Το υποεπίπεδο λογικού ελέγχου σύνδεσης (Logical Link Control) To υποεπίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτα, Πλαίσια και Ανίχνευση Σφαλμάτων

Πακέτα, Πλαίσια και Ανίχνευση Σφαλμάτων ΔΙΚΤΥΑ Π. Φουληράς Πακέτα, Πλαίσια και Ανίχνευση Σφαλμάτων Οποιοδήποτε δικτυακό σύστημα παραχωρεί σε μία εφαρμογή αποκλειστική χρήση των μεριζομένων πόρων θέτει σε εμπλοκή τους άλλους υπολογιστές για απαράδεκτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα ΙΕΕΕ MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα ΙΕΕΕ MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα ΙΕΕΕ 802.11 MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Δομή προτύπου Αρχιτεκτονική δικτύων IEEE 802.11 Προδιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνίας και Υπολογιστών

Δίκτυα Επικοινωνίας και Υπολογιστών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δίκτυα Επικοινωνίας και Υπολογιστών Ενότητα 5 η : Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα Γούδος Σωτήριος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής Password: edi

ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής  Password: edi ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τµήµα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 7: Εισαγωγή στα δίκτυα Η/Υ (μέρος Β) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή MYE006: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MHX. H/Y & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διάρθρωση μαθήματος Εισαγωγή Ορισμός ασύρματου δικτύου Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 η Τοπικά Δίκτυα Δεδομένων (LANs)

Άσκηση 1 η Τοπικά Δίκτυα Δεδομένων (LANs) Άσκηση 1 η Τοπικά Δίκτυα Δεδομένων (LANs) 1. Σκοπός της άσκησης Η τεχνική CSMA εφαρμόζεται σήμερα στα περισσότερα ενσύρματα πολλαπλής πρόσβασης τοπικά δίκτυα - μικρής έκτασης - ως η οικονομικότερη και

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα άμεσου συνδέσμου: Μέρος Α. Διάρθρωση. Δίκτυα άμεσου συνδέσμου και μοντέλο OSI (1/2) Ευάγγελος Παπαπέτρου

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα άμεσου συνδέσμου: Μέρος Α. Διάρθρωση. Δίκτυα άμεσου συνδέσμου και μοντέλο OSI (1/2) Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα άμεσου συνδέσμου: Μέρος Α Ευάγγελος Παπαπέτρου 2 Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων 3 Δίκτυα Slotted Reservation Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) ΜΥΥ703: Δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 6 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 Πολύπλεξη ΗΠολύπλεξηείναι η µετάδοση διαφορετικών ρευµάτων πληροφορίας µέσα από την ίδια φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ «Σχεδιασμός και μελέτη απόδοσης μηχανισμού για την ενοποιημένη μετάδοση πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών I

Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα άμεσου συνδέσμου: Μέρος Α Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) ΜΥΥ703: Δίκτυα Υπολογιστών Ι 1 / 36 Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MHX. H/Y & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή MYE006: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Εισαγωγή Ορισμός ασύρματου δικτύου Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα Περίληψη Βασικές αρχές και θέματα υλοποίησης για τα ασύρματα τοπικά δίκτυα Σχεδιαστικοί στόχοι Αρχιτεκτονικές Ασύρματα τοπικά δίκτυα ΙΕΕΕ 802.11 Περιεχόμενα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Βασικές έννοιες μετάδοσης Διαμόρφωση ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE. Ελευθέριος Λιοδάκης

Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE. Ελευθέριος Λιοδάκης Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE Ελευθέριος Λιοδάκης Σχετικά με εμένα! Λιοδάκης Ελευθέριος D&C ELECTRONICS MikroTik Certified Consultant

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα τοπικά δίκτυα

Ασύρματα τοπικά δίκτυα Ασύρματα τοπικά δίκτυα Ασύρματα LAN Εξασφαλίζουν απαιτήσεις: Κινητικότητας Μετεγκατάστασης ικτύωσης ad hoc Παρέχουν τρόπο κάλυψης σε περιοχές που υπάρχει δυσκολία καλωδίωσης Παρέχουν υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη παραλλήλων μεταδόσεων πακέτων σε Multi hop Ασύρματα Δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Υποστήριξη παραλλήλων μεταδόσεων πακέτων σε Multi hop Ασύρματα Δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Υποστήριξη παραλλήλων μεταδόσεων πακέτων σε Multi hop Ασύρματα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 6: Αρχιτεκτονική TCP/IP

Μάθημα 6: Αρχιτεκτονική TCP/IP Μάθημα 6: Αρχιτεκτονική TCP/IP 6.1 Συσχέτιση OSI και TCP/IP Η αρχιτεκτονική TCP/IP ακολουθεί ένα πρότυπο διαστρωμάτωσης παρόμοιο με το μοντέλο OSI. Η αντιστοιχία φαίνεται στο σχήμα 6.1. Η ονομασία της

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση MYE006: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διάρθρωση μαθήματος Μετάδοση Βασικές έννοιες Διαμόρφωση ορισμός είδη

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση τοπικών δικτύων

Διασύνδεση τοπικών δικτύων Κεφάλαιο 10 Διασύνδεση τοπικών δικτύων ------------------------- Μάθημα 10.1 : Αρχές διασύνδεσης τοπικών δικτύων Μάθημα 10.2 : Επιλογή τοπικού δικτύου και μέσου μετάδοσης Μάθημα 10.3 : Επιλογή τοπικού

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MHX. H/Y & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Εισαγωγή Ορισμός ασύρματου δικτύου Παραδείγματα ασύρματων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Ασύρματα Τοπικά ίκτυα

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Ασύρματα Τοπικά ίκτυα ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ασύρματα Τοπικά ίκτυα Περίληψη Βασικές αρχές και θέματα υλοποίησης για τα ασύρματα τοπικά δίκτυα Σχεδιαστικοί στόχοι Αρχιτεκτονικές ίκτυα ΙΕΕΕ 802.11 Περιεχόμενα Εισαγωγή στα ασύρματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Bluetooth is

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Ασύρματα Τοπικά ίκτυα

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Ασύρματα Τοπικά ίκτυα ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ασύρματα Τοπικά ίκτυα Περίληψη Βασικές αρχές και θέματα υλοποίησης για τα ασύρματα τοπικά δίκτυα Σχεδιαστικοί στόχοι Αρχιτεκτονικές ίκτυα ΙΕΕΕ 802.11 Περιεχόμενα Εισαγωγή στα ασύρματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχεδιασμός του πρωτοκόλλου MAC του προτύπου ΙΕΕΕ 802.11 και αξιολόγηση της απόδοσης του, με δυνατότητα για παράλληλες μεταδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Συστήµατα Επικοινωνίας

Κεφάλαιο 6 Συστήµατα Επικοινωνίας Κεφάλαιο 6 Συστήµατα Επικοινωνίας Δεδοµένων Άµεση ιασύνδεση Συσκευών ιασύνδεση Συσκευών σε Μακρινή Απόσταση MODEM ιαχείριση σφαλµάτων ίκτυα εδοµένων Κ.Κυριακόπουλος Εισαγωγή στους Η/Υ 1 Σταθµοί στην Εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Ασύρματα Τοπικά ίκτυα

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Ασύρματα Τοπικά ίκτυα ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ασύρματα Τοπικά ίκτυα Περίληψη Βασικές αρχές και θέματα υλοποίησης για τα ασύρματα τοπικά δίκτυα Σχεδιαστικοί στόχοι Αρχιτεκτονικές ίκτυα ΙΕΕΕ 802.11 Περιεχόμενα Εισαγωγή στα ασύρματα

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων.

Περίληψη. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Τοπικά Δίκτυα Περίληψη Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Αναµεταδότες, Γέφυρες, Μεταγωγείς, δροµολογητές και Πύλες (repeaters, hubs, bridges, switches, routers,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. «Προσομοίωση λειτουργίας ασύρματου δικτύου με χρήση ΙΕΕΕ e ως πρωτόκολλο»

Πτυχιακή εργασία. «Προσομοίωση λειτουργίας ασύρματου δικτύου με χρήση ΙΕΕΕ e ως πρωτόκολλο» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία «Προσομοίωση λειτουργίας ασύρματου δικτύου με χρήση ΙΕΕΕ 802.11e ως πρωτόκολλο» Του φοιτητή Παλιουδάκη Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES ΤΕΛΟΣ 1 ΠΗΓΕΣ METROMOLITAN NETWORK)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES ΤΕΛΟΣ 1 ΠΗΓΕΣ METROMOLITAN NETWORK) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES METROMOLITAN NETWORK) ΠΗΓΕΣ ΤΕΛΟΣ 1 ΙΕΕΕ 802.11 Τι είναι η ISM (Industrial Scientific and Medical ) ζώνη; Ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑσύρµαταΜητροπολιτικά ίκτυα

ΑσύρµαταΜητροπολιτικά ίκτυα ΑσύρµαταΜητροπολιτικά ίκτυα Απαιτήσεις ικτύωση υπολογιστικών συστηµάτων που βρίσκονται διασκορπισµένα σε µια γεωγραφική περιοχή της τάξης µιας «πόλης». Μεγαλύτερό εύρος ζώνης από τα αντίστοιχα τοπικά δίκτυα.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά Δίκτυα Local Area Networks (LAN)

Τοπικά Δίκτυα Local Area Networks (LAN) Τοπικά Δίκτυα Local Area Networks (LAN) Ορισμός Τοπικών Δικτύων Τοπικό δίκτυο επικοινωνιών δεδομένων ονομάζεται ένα δίκτυο όπου τα υπολογιστικά συστήματα που συνδέονται μεταξύ τους βρίσκονται σε περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατα τοπικά δίκτυα. Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Ασύρµατα τοπικά δίκτυα. Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ασύρµατα τοπικά δίκτυα Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1 Ιστορικό 1970: Πανεπιστήµιο Χαβάης ALOHAnet Το πρώτο ασύρµατο δίκτυο επικοινωνίας υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση Απόδοσης Ασύρµατων Τοπικών ικτύων

Μέτρηση Απόδοσης Ασύρµατων Τοπικών ικτύων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μέτρηση Απόδοσης Ασύρµατων Τοπικών ικτύων Πτυχιακή Εργασία των Στεργιούδης Αστέριος (ΑΕΜ: 960) Στόιος Γεώργιος (ΑΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού Wifi O όρος WIFI (Wireless Fidelity) χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τις συσκευές που βασίζονται στην προδιαγραφή και εκπέμπουν σε συχνότητες 2.4GHz.

Διαβάστε περισσότερα

Λύση: Λύση: Λύση: Λύση:

Λύση: Λύση: Λύση: Λύση: 1. Ένας δίαυλος έχει ρυθµό δεδοµένων 4 kbps και καθυστέρηση διάδοσης 20 msec. Για ποια περιοχή µηκών των πλαισίων µπορεί η µέθοδος παύσης και αναµονής να έχει απόδοση τουλάχιστον 50%; Η απόδοση θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 16 Νοεμβρίου 2013

ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 16 Νοεμβρίου 2013 ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 16 Νοεμβρίου 2013 Λύσεις Πρώτης Προόδου (συνολικά 100 μονάδες) 1. Αντιπαραθέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά Δίκτυα. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων.

Τοπικά Δίκτυα. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Τοπικά Δίκτυα Περίληψη Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Αναμεταδότες, Γέφυρες, Μεταγωγείς, δρομολογητές και Πύλες (repeaters, hubs, bridges, switches, routers,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ i ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΚΙΤΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ κ.σπυριδουλα ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ i ΠΡΟΛΟΓΟΣ... III ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής  Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Gigabit Ethernet. H επιτροπή ΙΕΕΕ 802.3ab

Gigabit Ethernet. H επιτροπή ΙΕΕΕ 802.3ab LAN µεταχύτητα 1000 Mbps= 1 Gbps. δηµιούργηµα της επιτροπής ΙΕΕΕ 802.3z (1998). λειτουργεί µε half-duplex και full-duplex τρόπο λειτουργίας. χρησιµοποιεί την τεχνική (CSMA/CD και όχι µόνο) µε υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος?

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος? Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 68 Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Απάντηση : Στα δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος (circuit switching networks), η μετάδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Πολυπλεξία

Κεφάλαιο 3 Πολυπλεξία Κεφάλαιο 3 Πολυπλεξία Μάθημα 3.1: Μάθημα 3.2: Μάθημα 3.3: Πολυπλεξία επιμερισμού συχνότητας χρόνου Συγκριτική αξιολόγηση τεχνικών πολυπλεξίας Στατιστική πολυπλεξία Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Γεώργιος Αγαπίου, PhD. Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Θεµάτων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων ΤΕΕ Εισαγωγή Πολλοί ήταν αυτοί που περίµεναν την έλευση

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Απευθείας Ζεύξης. Επικοινωνία µεταξύ δύο υπολογιστών οι οποίοι είναι απευθείας συνδεδεµένοι.

Δίκτυα Απευθείας Ζεύξης. Επικοινωνία µεταξύ δύο υπολογιστών οι οποίοι είναι απευθείας συνδεδεµένοι. Δίκτυα Απευθείας Ζεύξης Επικοινωνία µεταξύ δύο υπολογιστών οι οποίοι είναι απευθείας συνδεδεµένοι. Περίληψη Ζεύξεις σηµείου προς σηµείο (point-to-point links) Πλαισίωση (framing) Ανίχνευση και διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 4: Τεχνικές Μετάδοσης ΜΕΤΑΓΩΓΗ Τεχνική µεταγωγής ονομάζεται ο τρόπος µε τον οποίο αποκαθίσταται η επικοινωνία ανάµεσα σε δύο κόµβους με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

27/3/2010. Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Επικοινωνιών. Περιεχόμενα εισαγωγή /1 ΙΕΕΕ Εισαγωγή. Λειτουργικό μοντέλο 802.

27/3/2010. Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Επικοινωνιών. Περιεχόμενα εισαγωγή /1 ΙΕΕΕ Εισαγωγή. Λειτουργικό μοντέλο 802. Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Επικοινωνιών Ασύρματες Επικοινωνίες Μέρος I Χρήστος Ξενάκης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Slide: 1/30 Περιεχόμενα ΙΕΕΕ 802.11 Εισαγωγή Λειτουργικό μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΑΡΤΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ ΑΡΤΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στα ασύρµατα δίκτυα 1.1 Εισαγωγή Ιστορικό Σύγχρονες τεχνολογίες πρότυπα IEEE Hiper

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στα ασύρµατα δίκτυα 1.1 Εισαγωγή Ιστορικό Σύγχρονες τεχνολογίες πρότυπα IEEE Hiper A.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΑ Η/Υ» ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΙΕΕΕ 802.11 ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΚΑΛΙΟΝΤΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΛΙΟ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5: To Μοντέλο Αναφοράς O.S.I.

Μάθημα 5: To Μοντέλο Αναφοράς O.S.I. Μάθημα 5: To Μοντέλο Αναφοράς O.S.I. 5.1 Γενικά Τα πρώτα δίκτυα χαρακτηρίζονταν από την «κλειστή» αρχιτεκτονική τους με την έννοια ότι αυτή ήταν γνωστή μόνο στην εταιρία που την είχε σχεδιάσει. Με τον

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2011-20112 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Τοπικά ίκτυα Γ. ιακονικολάου Γ.Διακονικολάου, Η.Μπούρας, Α.Αγιακάτσικα 1 Σκοπός Κεφαλαίου Τι είναι το τοπικό δίκτυο (LAN); Κατανόηση των συστατικών μερών ενός LAN Είδη και πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1. Ποια είναι η ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας του 802.11b. Απάντηση: 2.4 GHz 2.497 GHz 2. Ποιες τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3: Τοπολογίες Δικτύων

Μάθημα 3: Τοπολογίες Δικτύων Μάθημα 3: Τοπολογίες Δικτύων 3.1 Γενικά Με το όρο τοπολογία δικτύου αναφερόμαστε στον τρόπο με τον οποίο συνδέονται οι κόμβοι ενός δικτύου. Οι τοπολογίες διακρίνονται σε φυσικές και λογικές. Οι φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα πληροφοριών Τ.Ε.Ι Καβάλας με ασύρματο δίκτυο

Τράπεζα πληροφοριών Τ.Ε.Ι Καβάλας με ασύρματο δίκτυο Τ.Ε.Ι Καβάλας Τμήμα Ηλεκτρολογίας Πτυγιακη εργασία Τράπεζα πληροφοριών Τ.Ε.Ι Καβάλας με ασύρματο δίκτυο Ενότητα 1: Γενικά σ ανοοά εζοπλισηού. εζαοτήυατα Ενότητα 2: Κατασκευή tuq τοάπεζαζ πληροφοριών. Χρήση,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.1.1. Γενικές Αρχές 1. Τι ονοµάζεται επικοινωνιακό υποδίκτυο και ποιο είναι το έργο του; Το σύνολο όλων των ενδιάµεσων κόµβων που εξασφαλίζουν την επικοινωνία µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατα Τοπικά ίκτυα

Ασύρµατα Τοπικά ίκτυα Ασύρµατα Τοπικά ίκτυα ρ. Νίκος Πασσάς Εργαστήριο ικτύων Επικοινωνιών Πανεπιστήµιο Αθηνών passas@di.uoa.gr ιατµηµατικό ΠΜΣ στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ και ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ 2/12/2003 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος ZigBee Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Τι είναι το ZigBee; Ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο χαμηλής Κατανάλωσης Ισχύος σε Wireless Persnal Area Netwrks (WPANs) Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα Δίκτυα Μικρής Εμβέλειας (5) Αγγελική Αλεξίου

Ασύρματα Δίκτυα Μικρής Εμβέλειας (5) Αγγελική Αλεξίου Ασύρματα Δίκτυα Μικρής Εμβέλειας (5) Αγγελική Αλεξίου alexiou@unipi.gr 1 Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα IEEE 802.11 Real-time services and QoS 2 Circuit switching vs. packet switching (1) Μεταγωγή κυκλώματος (Circuit

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN).

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN). Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος 1. Τεχνικές Πολλαπλής Πρόσβασης Πρωτόκολλα LAN ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα ίκτυο υπολογιστών: Ένα σύνολο από υπολογιστικές συσκευές που συνδέονται µεταξύ τους για σκοπούς επικοινωνίας και χρήσης πόρων. Συνήθως, οι συσκε

ίκτυα ίκτυο υπολογιστών: Ένα σύνολο από υπολογιστικές συσκευές που συνδέονται µεταξύ τους για σκοπούς επικοινωνίας και χρήσης πόρων. Συνήθως, οι συσκε ΙΚΤΥΑ & INTERNET ίκτυα ίκτυο υπολογιστών: Ένα σύνολο από υπολογιστικές συσκευές που συνδέονται µεταξύ τους για σκοπούς επικοινωνίας και χρήσης πόρων. Συνήθως, οι συσκευές συνδέονται µεταξύ τους µε καλώδια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα. λ από τον ρυθμό μετάδοσής της. Υποθέτοντας ότι ο κόμβος A

ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα. λ από τον ρυθμό μετάδοσής της. Υποθέτοντας ότι ο κόμβος A ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα 1. Στο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 6: Συσκευές τηλεπικοινωνιών και δικτύωσης (Θ) Ενεργά στοιχεία δικτύων Δύο συστήματα Η/Υ μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας: Δια-αποδιαμορφωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ & ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στόχοι κεφαλαίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ & ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στόχοι κεφαλαίου ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ & ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Στόχοι κεφαλαίου Ορισµός και περιγραφή του τρόπου επικοινωνίας δεδοµένων ίακριση µορφών σήµατος και τρόπων µετάδοσής τους Παρουσίαση ειδικού υλικού και µέσων µετάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Ελέγχου προσπέλασης μέσου

Πρωτόκολλα Ελέγχου προσπέλασης μέσου Πρωτόκολλα Ελέγχου προσπέλασης μέσου Πρόβλημα: ταυτόχρονη μετάδοση δύο ή περισσότερων κόμβων στο ίδιο κανάλι (μήκος κύματος). Ένα τέτοιο γεγονός ονομάζεται σύγκρουση. Ένα πρωτόκολλο MAC έχει συνήθως ως

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερή περιβάλλουσα (Constant Envelope)

Σταθερή περιβάλλουσα (Constant Envelope) Διαμόρφωση ολίσθησης φάσης (Phase Shift Keying-PSK) Σταθερή περιβάλλουσα (Constant Envelope) Ίση Ενέργεια συμβόλων 1 Binary Phase Shift keying (BPSK) BPSK 2 Quaternary Phase Shift Keying (QPSK) 3 Αστερισμός-Διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD Ethernet Τα τοπικά δίκτυα είναι συνήθως τύπου Ethernet ή λέμε ότι ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 Ακολουθούν το μηχανισμό CSMA/CD (Πολλαπλή πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων). Πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 14. Ποιος είναι ο ρόλος των καρτών δικτύου (Network Interface Card, NIC); Απάντηση: Οι κάρτες δικτύου χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν

Διαβάστε περισσότερα