Ηφιλοσοφία της ποιότητας αποτελεί έναν τρόπο σκέψης που διεισδύει σε όλες τις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηφιλοσοφία της ποιότητας αποτελεί έναν τρόπο σκέψης που διεισδύει σε όλες τις"

Transcript

1 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 65 Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΣΥ) Των Αν. Ντάνου, Στ. Ντάνου 1. Γενικά Ηφιλοσοφία της ποιότητας αποτελεί έναν τρόπο σκέψης που διεισδύει σε όλες τις διαδικασίες-φάσεις λειτουργίας του oργανισμού. Η εισαγωγή της ποιότητας είναι συνυφασμένη με την προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων ατόμων με τον οργανισμό και την αποδοχή του κοινού οράματος. Συντελεί στην αποτελεσματικότητα και ταυτόχρονα προσδίδει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ικανοποίησης τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού πελάτη-καταναλωτή. Η υιοθέτηση και εφαρμογή της ποιότητας στο πολύπαθο και πολυκύμαντο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τη συστηματική βελτίωσή του, για την οποία απαιτούνται συντονισμένες και μεθοδευμένες προσπάθειες και αποδοχή κοινού οράματος. Οι στρατηγικοί στόχοι του εθνικού συστήματος υγείας πρέπει να διαπνέονται από τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας στη λειτουργία, τη διοίκηση και την παρώθησηπαρακίνηση όλων των εμπλεκομένων φορέων με το παραπάνω σύστημα, καθώς επίσης να δίδεται έμφαση σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας, σε επίπεδο περιφέρειας, που βασίζονται στη φιλοσοφία και τις πολιτικές της διοικητικής αποκέντρωσης. Πιο συγκεκριμένα: η προσπάθεια της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, συντελεί στην υλοποίηση των στόχων και των σκοπών του συστήματος αυτού, βελτιώνει την υπευθυνότητα του σχεδιασμού των πολύπλοκων διαδικασιών, αυξάνει το όφελος-κέρδος και μειώνει το κόστος. Παράλληλα, ένα άλλο σπουδαίο πλεονέκτημα που συνδέεται με την εφαρμογή της φιλοσοφίας συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας στο σύστημα υγείας είναι η αύξηση της παρώθησης-παρακίνησης των ατόμων, τα ο- ποία κατά τη διαδραμάτιση του εργασιακού τους ρόλου επιδιώκουν την επιβράβευση και την παραδοχή τους. Πράγματι, η βελτίωση της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας συντελεί στον εμπλουτισμό της εργασίας και την συνακόλουθη εσωτερική παρακίνηση των εργαζομένων, καθώς και στην αναγνώριση, ευδοκίμηση και επιτυχία τους, αφού κάθε εργαζόμενο άτομο έχει τη δική του προσδοκία και φιλοδοξία. Ο Δρ. Αναστάσιος Ντάνος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του τομέα Δικαίου και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Ο Σταμάτιος Ντάνος είναι κάτοχος Master στη Βιομηχανική Διοίκηση και είναι Εργαστηριακός Συνεργάτης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ.

2 66 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ως νέα φιλοσοφία, πρέπει να ενσωματωθεί στην κουλτούρα του παραπάνω συστήματος, αφού είναι αποτέλεσμα αλλαγών και βελτιώσεων, όχι τόσο με τη μορφή νόμων και κανονισμών, αλλά με τη μορφή αλλαγών στις διαδικασίες μάθησης και διοίκησης, προκειμένου να ικανοποιηθούν και να αντιμετωπιστούν οι προσδοκίες και οι ανάγκες όλων των εμπλεκομένων φορέων με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην ανάδειξη της συμβολής της συνεχούς βελτίωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο πρέπει να διακατέχεται από την υλοποίηση του επιχειρησιακού εκσυγχρονισμού σε όλα τα επίπεδα-βαθμίδες υπηρεσιών υγείας, την ορθολογική λειτουργία των υφιστάμενων δομών και την περαιτέρω εγκαθίδρυση σύγχρονων συστημάτων διοίκησης, διαχείρισης και ελέγχου. 2. Η εννοιολογική διάσταση της ποιότητας Ηέννοια της ποιότητας είναι δύσκολο να προσδιοριστεί, παρότι έχουμε την εμπειρία της ποιότητας των προϊόντων και των παρεχομένων υπηρεσιών. Οι περισσότεροι άνθρωποι συνδέουν την ποιότητα με κάτι το υπέροχο, το εξαιρετικό (Μ. Ζαβλανός, 2006, 23). Η ποιότητα, ως όρος, ιστορικά παρουσιάστηκε για πρώτη φορά μετά τον Β Παγκόσμιο πόλεμο. Από τότε, διαχρονικά επιχειρήθηκε από πολλούς επιστήμονες να οριστεί με διάφορους τρόπους. Συνηθέστερα, ο όρος ποιότητα συνδέεται με την ποιότητα ζωής και αφορά ένα ευρύτερο φάσμα τομέων και εκφάνσεων της ανθρώπινης υπόστασης. Η ποιότητα ζωής εστιάζεται στην ευεξία που γίνεται αντιληπτή είτε ως αντικειμενικός παράγοντας της ζωής του ανθρώπου, είτε ως προσωπική του εμπειρία ή ακόμη και ως συνδυασμός των δύο αυτών αντιλήψεων. Ακολούθως, η ποιότητα διακρίνεται: α) ως απόλυτη έννοια και β) ως σχετική έννοια. Στην πρώτη περίπτωση, όπου η ποιότητα διακρίνεται ως απόλυτη έννοια, γίνεται άμεσος συσχετισμός της με τη φύση του καλού, της ομορφιάς και της αλήθειας. Με την εννοιολογική αυτή σύνδεση οτιδήποτε έχει ποιότητα συνίσταται από υψηλά πρότυπα, τα οποία δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Στην περίπτωση αυτή, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παρουσιάζουν ποιότητα που ενυπάρχει η τελειότητα, που προσδίδει κύρος και αξία στα άτομα που τα κατέχουν. Η ποιότητα ως σχετική έννοια θεωρείται ότι υ- πάρχει όταν μόνον το προϊόν ή η υπηρεσία συγκεντρώνει τις προδιαγραφές, που έ- χουν εκ των προτέρων συμφωνηθεί. Στην περίπτωση αυτή, η ποιότητα δεν συνδέεται με την τελειότητα, αλλά αποτελεί το μέσον, που το τελικό προϊόν ή υπηρεσία κρίνεται ότι ικανοποιεί τα πρότυπα. Έτσι, η ποιότητα με την προαναφερόμενη διάκριση περιλαμβάνει μόνον ορισμένες κατευθύνσεις. Η πρώτη διάκριση της ποιότητας, κατά συνέπεια, έχει σχέση με τη μέτρηση, όπου το αποτέλεσμά της πρέπει να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές ενώ η δεύτερη, με την ικανοποίηση των επιδιώξεων-απαιτήσεων του πελάτη. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι η επιλογή και αποδοχή της απόλυτης ή της σχετικής έννοιας της ποιότητας, συνδέεται άμεσα με την παιδεία, κουλτούρα, τις α- ξίες και πεποιθήσεις, που έχει διαμορφώσει η ιδιαίτερη βιοψυχική ιδιοσυγκρασία κάθε ατόμου. Γενικά, η έννοια της ποιότητας ορίζεται διαφορετικά από τους συγγραφείς. α. Κατά τον Juran «ποιότητα είναι η καταλληλότητα ενός προϊόντος προς χρήση».

3 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 67 β. Κατά τον Crosby «ποιότητα είναι η συμμόρφωση των χαρακτηριστικών του προϊόντος στις απαιτήσεις του πελάτη». γ. Κατά τον Deming «ποιότητα είναι η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη». δ. Κατά τον Feigenbaum «ποιότητα είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των υπηρεσιών, τα οποία έχουν σχέση με το μάρκετινγκ, την τεχνολογία, την κατασκευή και τη συντήρηση, μέσω των οποίων το προϊόν ή η υπηρεσία ικανοποιεί τις προσδοκίες του πελάτη». Ακόμη, σύμφωνα με τους Buzzell και Gale (1987), «ποιότητα είναι οτιδήποτε λένε οι πελάτες ότι είναι και η ποιότητα ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας είναι οτιδήποτε ο πελάτης αντιλαμβάνεται ότι είναι». Στην πανσπερμία των θεωριών-ορισμών που έχουν υποστηριχθεί και δοθεί για την ποιότητα, έρχεται να προστεθεί και η θεωρία σύμφωνα με την οποία η ποιότητα ορίζεται ως βαθμός κατά τον οποίο ένα προϊόν ή μία υπηρεσία ανταποκρίνεται ή και ξεπερνά τις προσδοκίες ενός πελάτη. Σε μια παραλλαγή της παραπάνω θεωρίας, η ποιότητα ορίζεται ως μία συνεχής προσπάθεια των μελών μιας ομάδας ή ενός οργανισμού, για την ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών όλων των πελατών. Η επικρατέστερη όμως θεωρία της ποιότητας διαλαμβάνει α) την ανάγκη επαγγελματικού ορισμού των αναγκών του πελάτη, β) το βαθμό στον οποίο οι προσφερόμενες υ- πηρεσίες ικανοποιούν τελικά τις ανάγκες του και γ) την ίδια την άποψη του πελάτη α- ναφορικά με το βαθμό ικανοποίησης των αναγκών του. Η θεωρία αυτή καταλήγει με τον ορισμό της ποιότητας, που συνδέεται με την ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη στο χαμηλότερο κόστος. Από τις παραπάνω διατυπωμένες απόψεις-τοποθετήσεις, διαφαίνεται ότι η ποιότητα συντελεί στην ικανότητα της υπηρεσίας να ανταποκρίνεται στο σκοπό για τον οποίο προορίζεται, πόσο δηλαδή ικανοποιεί συγκεκριμένες ανάγκες του χρήστη. Οι όποιες προσπάθειες ορισμού και εννοιολογικής προσέγγισης της ποιότητας που έ- λαβαν χώρα κατά καιρούς, προσανατολίζονται στην ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. Η επίτευξη-πραγμάτωση ενός τέτοιου στόχου-εγχειρήματος, απαιτεί το σχεδιασμό και τη λειτουργία των διαδικασιών της υπηρεσίας κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο ικανοποίησης των απαιτήσεων του πελάτη. Αναφορικά με την έννοια της ποιότητας στις υπηρεσίες, πρέπει να λάβουμε υπόψιν και να συνυπολογίσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διέπουν τη φύση της εκάστοτε υπηρεσίας. Συνήθως, τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν: την αξιοπιστία των υπηρεσιών, την ικανότητα δηλαδή να παρέχεται η υποσχόμενη υπηρεσία την ανταπόκριση, δηλαδή τη θέληση της υπηρεσίας για εξυπηρέτηση του πελάτη στο μέγιστο δυνατό βαθμό την ασφάλεια που αφορά την κατάρτιση των εργαζομένων και την επιθυμία τους για ανταπόκριση στις απαιτήσεις του πελάτη την ακρίβεια, την ορθολογική δηλαδή εκτέλεση μιας υπηρεσίας τη μοναδικότητα της παραγωγής υπηρεσίας για κάθε πελάτη και την πιστότητα και αξιοπιστία. Τελικά, πρέπει να επισημανθεί ότι η σύγκλιση των ορισμών της ποιότητας, που εστιάζονται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων-προσδοκιών του πελάτη, δεν αναφέρονται

4 68 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH μόνον στα λειτουργικά χαρακτηριστικά του προϊόντος της υπηρεσίας, αλλά περισσότερο συνδέονται με την ικανοποίηση του πελάτη. Κατά συνέπεια, η δυνατότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας να καλύπτει τις προσδοκίες του πελάτη, αποτελεί ζήτημα πρωταρχικής σημασίας. Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να εντοπίσουμε μόνον τις ανάγκες του πελάτη, αλλά κυρίως επιβάλλεται να κατανοήσουμε και τη δυνατότητα του Οργανισμού να καλύψει και να ικανοποιήσει τις προσδοκίες-ανάγκες του πελάτη. 3. Θεωρητική προσέγγιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας Στα πλαίσια της συστημικής προσέγγισης, σύστημα θεωρείται ένα ενιαίο σύνολο οργάνων και δομών, που αποτελείται από αλληλένδετα μέρη, δηλαδή από στοιχεία που έχουν διασυνδέσεις, αλληλεξαρτήσεις και αλληλοεπιδράσεις, κατά τρόπον ώστε να μπορούν να υλοποιήσουν σε στενή συνεργασία μία ορισμένη λειτουργία (Μ. Θεοδώρου κ.ά., 1997). Στην παραπάνω θεώρηση-αντίληψη, κυρίαρχο στοιχείο είναι η οργάνωση-τάξη (Μ. Δεκλερής 1986, 32-34). Η παραπάνω φιλοσοφία διαπνέει και διαπερνά το Εθνικό μας Σύστημα Υγείας, που αποβλέπει στην εισαγωγή θεσμών και κανόνων, που θα συμβάλουν στο να στηρίξουν την πραγμάτωση της πολιτικής για την προστασία της υγείας του ελληνικού λαού. Η πολιτική αυτή της υγείας θεμελιώνεται σε μία σειρά από ρυθμίσεις και επιλογές (Γ. Μάρδας, 1997, ). Οι κυριότερες από αυτές είναι οι ακόλουθες: Η υγεία θεωρείται κοινωνικό αγαθό και σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με το κέρδος Ο πολίτης δικαιούται ισότιμη μεταχείριση στις παροχές της υγείας, αλλά παράλληλα και υψηλού επιπέδου υγειονομική περίθαλψη και κοινωνική μέριμνα Η προστασία της υγείας αποτελεί δικαίωμα του πολίτη και την αποκλειστική ευθύνη τη φέρει το κράτος Η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας συνδέεται κάθε φορά με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του κράτους Ο λαός δικαιούται να συμμετέχει στο γενικότερο σχεδιασμό της πολιτικής της υγείας, καθώς επίσης και να του παρέχεται η σχετική δυνατότητα να ελέγχει την υλοποίηση του προγραμματισμού της. Η προαναφερόμενη πολιτική υγείας έχει ως κύριο προσανατολισμό της το ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον και σε καμία περίπτωση το συμφέρον συγκεκριμένων κοινωνικών κατηγοριών (Γ. Μάρδας, 1998, 97). Έτσι, ο προσανατολισμός αυτός εμπεριέχει τόσο την αποκέντρωση και τον κοινωνικό έλεγχο στον τομέα της υγείας, όσο και το ενιαίο πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας. Η γενικότερη πολιτική υγείας διέπεται από οργανωτική και διοικητική παρέμβαση, που αποσκοπεί στο σχεδιασμό, στην αντιμετώπιση της γραφειοπαθολογίας, της διοικητικής καχεξίας και της διαμόρφωσης μιας άλλης νοοτροπίας, που συνδέεται με τη βελτιστοποίηση και την αποτελεσματικότητα. Πράγματι, ο εκσυγχρονισμός και η γενικότερη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας αποτελεί ένα ζήτημα μείζονος σημασίας τόσο για την κοινωνία, όσο και για τον κάθε πολίτη χωριστά. Οι πολίτες δεν ανησυχούν μόνον για το αγαθό της υγείας, αλλά και για την ποιότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων υπηρεσιών υγείας (Γ. Κουρής κ.ά., 2006, 82). Οι προαναφερόμενες ανησυχίες των πολιτών επικεντρώνονται στις επαρκείς και υψηλής ποιότητας παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να περιστοιχίζουν και να διαπνέουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ακολούθως, ως κύριους άξονές του θα πρέπει να έχει τη διασφάλιση της υγείας

5 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 69 των πολιτών, την κατοχύρωση του αισθήματος ασφαλείας, αλλά κυρίως την παροχή ί- σων ευκαιριών φροντίδας υγείας προς τους πολίτες (Π. Τομαράς, 2004, 59). Όλες τις παραπάνω αγωνίες, τάσεις και εξελίξεις προσπάθησε να καταγράψει και να ενσωματώσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Ο ιδρυτικός νόμος του προαναφερόμενου Συστήματος Υγείας (ν. 1397/1983), εισήγαγε νέους θεσμούς και κανόνες στον τομέα της προστασίας της υγείας του ελληνικού λαού σε ένα ενιαίο σύστημα υγείας, με στόχο την παροχή πλήρους ισότιμης περίθαλψης για κάθε πολίτη. Η θεσμοθέτηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί μία σημαντική μεταρρύθμιση (Γ. Κούρης κ.ά., 2006, 82-83) στον τομέα της υγείας, που διαπνέεται από μακρόπνοη φιλοδοξία για ισότιμη και καθολική παροχή υπηρεσιών υγείας. Σύμφωνα με ο νόμο 1397/1983 στον τομέα της υγείας εντάσσονται: Οι υποδομές που παράγουν τις συμβατικές υπηρεσίες υγείας και πρόληψης, οι οποίες μπορεί να παρέχονται από νοσοκομεία (Π.Τομαράς, 2004, 104) και κέντρα υγείας του ΕΣΥ από ασφαλιστικούς φορείς (π.χ. πολυϊατρεία του ΙΚΑ), την τοπική αυτοδιοίκηση (π.χ. δημοτικά ιατρεία), την Εκκλησία, τα φιλανθρωπικά και κοινωφελή ι- δρύματα (π.χ. Ερυθρός Σταυρός, ΠΙΚΠΑ) και τέλος από ιδιώτες (κλινικές, ιατρεία, ακτινοδιαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια κλπ.). Η κοινωνική και ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Γενικά οποιαδήποτε άλλη δομή-δραστηριότητα σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον ευρύτερο τομέα υγείας. Περαιτέρω, με το νόμο 1397/1983 ορίζονται τα ακόλουθα: Με τον όρο «σύστημα υγείας» εννοούνται το σύνολο των δομών και υποδομών, που παράγουν υπηρεσίες υγείας και πρόληψης, σύμφωνα με θεσμοθετημένους κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας από την Πολιτεία, που αποσκοπούν στη διατήρηση και προαγωγή της υγείας. Στις δομές αυτές συγκαταλέγονται η πρωτοβάθμια και προνοσοκομειακή φροντίδα, η νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη και η δημόσια υγεία. Ο όρος «πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας» υποδηλώνει την «βασική παροχή φροντίδας υγείας, προσιτής σε όλους-άτομα και οικογένειες στην κοινότητα-με δυνατότητες αποδεκτές σε αυτούς, μέσα από την πλήρη συμμετοχή τους και με κόστος, που η κοινότητα και η χώρα μπορούν να επωμιστούν». Στην πρωτοβάθμια φροντίδα υπάγονται ακόμη η πρόληψη, η αγωγή υγείας και η γενικότερη προστασία της υγείας. Η Πολιτεία έχει κύρια ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών. Ως «δευτεροβάθμια περίθαλψη» θεωρούνται οι εξειδικευμένες εξωνοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και η νοσοκομειακή περίθαλψη (υπηρεσίες υγείας προς εξωτερικούς και εσωτερικούς ασθενείς). Η δευτεροβάθμια περίθαλψη καθίσταται προσεγγίσιμη, μέσω της παραπομπής από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Η «τριτοβάθμια περίθαλψη» περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής πολυπλοκότητας και τις περισσότερες φορές υψηλής δαπάνης. Η αποκλειστικότητα της κρατικής ευθύνης για την υγεία δεν καθορίζει απόλυτα τη μονοπωλιακή οργάνωση, λειτουργία και παροχή υπηρεσιών υγείας από το κράτος για τον προγραμματισμό και την εποπτεία των υπηρεσιών υγείας, ενώ παράλληλα επιτρέπει στον ιδιωτικό τομέα να αναπτύξει παρόμοιες υγειονομικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Γενικά, οι κυριότεροι κατευθυντήριοι άξονες του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι οι παρακάτω:

6 70 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH α) Η αποκέντρωση και ο κοινωνικός έλεγχος, βάσει των οποίων θεμελιώνεται η οργανωτική, διοικητική και λειτουργική αποκέντρωση στο χώρο της υγείας, με την παράλληλη αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας-γραφειοπαθολογίας (Ν. Μπάλλας, 2994, 36-37). β) Το ενιαίο πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας, ο ενιαίος προγραμματισμός και ισοκατανομή αυτών. Στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας επιδιώκεται να συνυπάρξει πλήρης σύνθεση της πρωτοβάθμιας με τη δευτεροβάθμια περίθαλψη. Η νέα οργανωτική, διοικητική και λειτουργική διάρθρωση των υπηρεσιών υγείας είναι βασισμένη σε σύγχρονες αντιλήψεις διοίκησης. γ) Η ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης (των Κέντρων Υγείας). Αυτά παρέχουν ιατρική περίθαλψη με οικογενειακούς ιατρούς και ιατρούς ειδικοτήτων σε περιστασιακούς ασθενείς ή σε ασθενείς που χρειάζονται σύντομη νοσηλεία ή αποκατάσταση. Επιπλέον, τα Κέντρα Υγείας είναι επιφορτισμένα για την πρόληψη, αλλά και την υ- γειονομική διαφώτιση. δ) Ο θεσμός του ιατρού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διάταξη που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο χώρο της υγείας. Επίσης, καθιερώνεται η νομιμότητα του ιατρού στο θεσμό και απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικού έργου. 4. Οι παραλήψεις και αδυναμίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας Tο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως προαναφέραμε ιδρύθηκε με το νόμο 1397/83 και α- πετέλεσε μεταρρύθμιση και βαθιά τομή, στον ευαίσθητο χώρο της υγείας. Οι βασικές αρχές που χαρακτήριζαν το νομοθέτημα αυτό, όπως ήδη επισημάναμε και παραπάνω, ήταν: η αποκέντρωση, ο κοινωνικός έλεγχος, ο ενιαίος προγραμματισμός, η δικαιότερη κατανομή των πόρων, η ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και η καθιέρωση του οικογενειακού ιατρού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο παραπάνω νόμος έθεσε τα θεμέλια για τη δημιουργία και ανάπτυξη μιας συστηματικής και συγκροτημένης πολιτικής υγείας. Παρ όλα αυτά, με την πάροδο του χρόνου διαφάνηκαν οι παραλείψεις και αδυναμίες του τόσο τολμηρού και φιλόδοξου για την εποχή του νομοθετήματος, που καθιέρωνε το Εθνικό μας Σύστημα Υγείας. Επακόλουθο των παραλείψεων ήταν το Εθνικό Σύστημα Υγείας να ευρίσκεται σε κατάσταση συνεχών αλλαγών (Γ. Κυριόπουλος, 1995). Οι παραλείψεις και αδυναμίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, εντοπίστηκαν κυρίως στα ακόλουθα σημεία: α. Η αδυναμία αφομοίωσης και αξιοποίησης, σε σημαντικό βαθμό, των πορισμάτων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Π.Ο.Υ.) και των πρακτικών και εμπειριών άλλων χωρών, σε μεγάλη παράδοση σε θέματα υγείας. β. Η μη αξιοποίηση θεμελιωδών χρηματοοικονομικών μεθόδων-εργαλείων που ενδεχόμενα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα του Συστήματος Υγείας. γ. Η ιατροκεντρική διάσταση όλων των νομοθετημάτων, δεν επέτρεψε την σφαιρικότερη αντίληψη και άλλων δεδομένων, που συντελούν στην ευδοκίμηση και επιτυχία του συστήματος υγείας. Η μονοπώληση σε θέματα ιατρικού ενδιαφέροντος, σε μία πληθώρα νομοθετημάτων, αγνόησε σημαντικές ρυθμίσεις, που ενδεχόμενα θα διαδραμάτιζαν καθοριστικό ρόλο στις οργανωτικές, διοικητικές και οικονομικές δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Οι παραπάνω υφιστάμενες αδυναμίες του ιδρυτικού νόμου 1397/83 του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ανέστειλαν τις μακρόπνοες τάσεις, που είχε να επιτελέσει το σύστημα αυτό και επισώρευσαν σωρεία αρνητικών αποτελεσμάτων. Ειδικότερα, οι δυσλειτουρ-

7 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 71 γίες που ανεφύησαν στη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών υγείας δεν συνέτειναν στην α- πάβλυνση των ανισοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο. Ακόμη, σε όλη τη διάρκεια της ε- φαρμογής του, δεν έλαβαν χώρα οι ανάλογες διορθωτικές παρεμβάσεις με άμεση συνέπεια να μην αντιμετωπιστούν κατά τον πλέον ορθολογικό τρόπο οι στρεβλώσεις, οι ά- σκοπες δαπάνες, οι αντιδεοντολογικές συμπεριφορές και οι εν γένει γραφειοπαθολογικές τάσεις. Επιπρόσθετα, ο σχεδιασμός και η αποκέντρωση των υπηρεσιών υγείας δεν επέφεραν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Η διοίκηση του όλου υγειονομικού εγχειρήματος-συστήματος περιορίστηκε στην αποκλειστική ευθύνη της κεντρικής εξουσίας, δηλαδή του Υπουργείου Υγείας, με συνέπεια να ανασταλεί η περιφερειακή αποκέντρωση-ανάπτυξη, οργάνωση και διοίκηση των υπηρεσιών. Η αδυναμία αποκέντρωσης συνδυάστηκε με τη χαμηλή χρηματοδότηση του Συστήματος Υγείας και του απαράδεκτα χαμηλού νοσηλίου των Νοσοκομείων, που σε πολλές περιπτώσεις κυμάνθηκε και κάτω του πραγματικού κόστους, με αποτέλεσμα τα δημόσια Νοσοκομεία να οδηγηθούν ολοένα και σε μεγαλύτερα ελλείμματα, που οδήγησαν στην εξάρτησή τους από τις επιχορηγήσεις των εκάστοτε Κυβερνήσεων (Μ. Καθαράκη κ.ά., 2004, 87-88). 5. Ποιότητα και Εθνικό Σύστημα Υγείας Aπό τη δεκαετία του 1980,αναπτύσσεται έντονο ενδιαφέρον για την ποιότητα στις υ- πηρεσίες υγείας, που επικεντρώθηκε στο προσωπικό, στην εργασιακή ικανοποίηση, στις αντιλήψεις για το οργανωτικό κλίμα και στις επικρατούσες απόψεις για την υφιστάμενη κατάσταση. α. Προσωπικό Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το ενδιαφέρον για το προσωπικό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας συνδέεται με την επάρκεια και την καταλληλότητα των γνώσεων για την αποτελεσματική συμβολή στο παραγόμενο προϊόν υγείας. Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, παρότι παρουσιάζεται αύξηση ιατρικού προσωπικού, δεν υφίσταται όμως αντίστοιχη αύξηση λοιπού προσωπικού υγείας, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται ελλείψεις σε πολλές υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Επίσης, παρατηρείται μια γενικότερη δυστοκία ανάπτυξης προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης, τόσο για το ιατρικό προσωπικό, όσο και για το προσωπικό των άλλων επαγγελμάτων υγείας, με αποτέλεσμα να σωρεύονται αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα της κατάρτισης και εκπαίδευσής τους. β. Εργασιακή ικανοποίηση Η αυξημένη εργασιακή ικανοποίηση αναφέρεται στο αίσθημα της ολοκλήρωσης στην εργασία και στην ευκαιρία της ανάδειξης και χρησιμοποίησης των ικανοτήτων του προσωπικού. γ. Οργανωσιακό κλίμα Το οργανωσιακό κλίμα σχετίζεται με την οργανωτική και διοικητική δομή, τη δημιουργία τυπικών και ατύπων ομάδων, αλλά και την αποτελεσματική επικοινωνία. Η ε- γκαρδιότητα και οι διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Υγείας, συντελούν στη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση της προσωπικής και ομαδικής απόδοσης. δ. Επικρατούσες απόψεις Οι επικρατούσες απόψεις συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της φιλοσοφίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και εδραιώνουν την αξιοπιστία και το κύρος τους, με αποτέλεσμα την ευδοκίμηση και επιτυχία του, αλλά και τη δημιουργία κλίματος εμπιστο-

8 72 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH σύνης. Επιπλέον, οι επικρατούσες συνθήκες επιδρούν θετικά στην επιτυχία των προγραμμάτων υγείας, όταν συνδέονται με την έμφαση της οργάνωσης στην ποιότητα και τη συνεχή βελτίωση του προσωπικού και των διαδικασιών των υπηρεσιών υγείας (M. Counte κ.ά., 2004, 98-99). Περαιτέρω, η ποιότητα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει άμεση σχέση με την επιβράβευση του προσωπικού, την αύξηση του ηθικού και τη δημιουργία αισθήματος αισιοδοξίας και υπερηφάνειας στη διαδραμάτιση του εργασιακού τους ρόλου. Ακολούθως, θεωρείται σημαντική για την ποιότητα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας η ενθάρρυνση για συνεχή εκπαίδευση και αυτοβελτίωση του προσωπικού, μέσω της παρακολούθησης προγραμμάτων επιμόρφωσης και απόκτησης νέων δεξιοτήτων. Ακόμη, η ποιότητα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας θα πρέπει να αποτελέσει μια νέα φιλοσοφία, που θα συνδέεται με τη δέσμευση όλου του προσωπικού και τη συνακόλουθη ενσωμάτωση στη δομή του παραπάνω συστήματος της νέας αυτής κουλτούρας. Η ποιότητα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας διασφαλίζει την ευεξία στη δομή του και δημιουργεί ένα περιβάλλον που είναι φιλικό και προσανατολισμένο στον πελάτη (ασθενή). Πιο συγκεκριμένα, η δέσμευση στη φιλοσοφία της ποιότητας καθιστά τη δομή του Εθνικού Συστήματος Υγείας απλή και ευέλικτη, κατά τρόπον ώστε το σύστημα αυτό να μπορεί να αντιμετωπίσει καίρια και αποτελεσματικά οποιεσδήποτε αλλαγές λαμβάνουν χώρα στο περιβάλλον του προαναφερόμενου συστήματος. Επιπρόσθετα, το ομαδικό πνεύμα αποτελεί την πεμπτουσία της ποιότητας που πρέπει να διέπει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και αποτελεί αδήριτη ανάγκη για την αποτελεσματική του λειτουργία.το ομαδικό πνεύμα καθιερώνεται με την ομαδική εργασία, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της συνεργασίας και της συμμετοχής ό- λου του προσωπικού. Μάλιστα, στην εποχή μας όπου στο χώρο της υγείας αναπτύσσεται η πολυπλοκότητα και η συνθετότητα των καθηκόντων του προσωπικού, η υιοθέτηση της ποιότητας συμβάλλει στην απλούστευση των διαδικασιών και στη βελτίωση και ανάπτυξη της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε τη συμβολή στην ποιότητα, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, της διαδικασίας ομαδοποίησης των εργασιών. Με τη διάσταση αυτή, σε κάθε οργανωτική μονάδα του Εθνικού Συστήματος Υγείας υπάρχουν όλες οι υπηρεσίες που απαιτούνται για να τύχει ο πελάτης (ασθενής) του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Έτσι, σε κάθε μονάδα του Νοσοκομείου θα πρέπει να υπάρχει η διαδικασία για την καταχώριση του ασθενή, η ιατρική υπηρεσία που αποτελείται από εξειδικευμένα ά- τομα, η αίθουσα των εξετάσεων, η διάγνωση των αποτελεσμάτων, η προτεινόμενη θεραπεία ή συμβουλή και το λογιστήριο για την αμοιβή. Η δομή αυτή διασφαλίζει ποιότητα και αποδοτικότητα, αφού για κάθε μονάδα υπάρχει ένας manager-διευθυντής, ο οποίος συντονίζει όλες αυτές τις ενέργειες. Στο υφιστάμενο σύστημα δομής των υγειονομικών υ- πηρεσιών, δίνουμε αναφορά στο διευθυντή-γιατρό, στον οικονομικό διευθυντή, στον διευθυντή προσωπικού κλπ., με συνέπεια ο τρόπος αυτός της ιεραρχικής διοίκησης να δημιουργεί προβλήματα στη γενικότερη ομαλή λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η προσπάθεια, τάση συγκέντρωσης διαφόρων ειδικοτήτων για την οργάνωση της εργασίας και των ατόμων, δημιουργεί μια πιο ευέλικτη υποδομή και καθίσταται περισσότερο σαφής η απεικόνιση της δομής της ανεξάρτητης ομάδας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πράγματι, η παραπάνω δομή βελτιώνει την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών και καταξιώνει-καθιερώνει την ενδυνάμωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ζαβλανός, 2003, ).

9 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας Tο Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται μόνον από συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και από τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας σε όλες του τις εκφάνσεις. Οι Ιάπωνες για τη βελτίωση χρησιμοποιούν τον όρο Kaizen. Ο όρος αυτός είναι σύνθετος και αποτελείται από τη λέξη kai, που σημαίνει αλλαγή και τη λέξη zen, που σημαίνει καλή.το Kaizen είναι μία φιλοσοφία, ένας τρόπος ζωής και βασίζεται στις συνεχείς μικρές αλλαγές για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Το Kaizen διαφοροποιείται από την καινοτομία που σχετίζεται με τις ριζικές αλλαγές στις υπηρεσίες. Το Kaizen στηρίζεται στις μικρές αλλά βαθμιαίες αλλαγές. Επίσης είναι μια φιλοσοφία που εστιάζεται στη διαδικασία και συνδέεται με τη βελτίωση της ποιότητας των ατόμων η οποία, σύμφωνα με τη φιλοσοφία αυτή, συμπαρασύρει και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και των προϊόντων. Η φιλοσοφία αυτή της συνεχούς βελτίωσης πρέπει να αποτελεί στρατηγική που δεσμεύει όλα τα άτομα που εργάζονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τα στοιχεία που διέπουν το Kaizen είναι τα ακόλουθα: η εστίαση στις ανάγκες του πελάτη η ομαδική εργασία ο κύκλος ποιότητας η αυτοματοποίηση η συνεργασία και η συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στο σύστημα Στη συνέχεια, η βελτίωση αποτελεί υπόθεση όλων των ατόμων που υπηρετούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Για το λόγο αυτό, αναγκαία προϋπόθεση αποτελεί η σαφής διατύπωση του σκοπού που συνδέεται με την επιθυμητή βελτίωση, η οποία οδηγεί από την υπάρχουσα κατάσταση σε αυτήν που επιδιώκουμε ως πρότυπο. Ακολούθως, πρέπει να επισημάνουμε ότι η βελτίωση επιτυγχάνεται με την ανατροφοδότηση, που συνδέεται τόσο με τις ανάγκες του πελάτη, όσο και με την καλυτέρευση των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών συστήματος. Η αναζήτηση-επίτευξη της ποιότητας αποτελεί μία συνεχή, ασταμάτητη διαδικασία. Έτσι, στους κόλπους του Εθνικού Συστήματος Υγείας πρέπει μέσω της συμμετοχής και της ομαδικής εργασίας να διατυπωθούν προτάσεις που θα στοχεύουν στην αναζήτηση νέων τρόπων, πρακτικών και ιδεών, με απώτερο σκοπό τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του προαναφερόμενου συστήματος. Η ανατροφοδότηση δίδει τη δυνατότητα για την επίτευξη της συνεχούς βελτίωσης του συστήματος υγείας, μέσω της παροχής χρήσιμων δεδομένων που καταγράφουν τις ανάγκες, απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών (εξωτερικών και εσωτερικών). Η στρατηγική της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας ακολουθεί τα εξής στάδια-βήματα: α. Κατανόηση του συστήματος Όλα τα άτομα που εργάζονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας πρέπει να γνωρίζουν το σύστημα αυτό, δηλαδή την περιγραφή, τη φιλοσοφία του, την αποστολή και τον σκοπό του,αλλά και τις ανάγκες των πελατών που συνδέονται με τη συνεχή βελτίωση του συστήματος. β. Εξάλειψη καθυστερήσεων Το προσωπικό του συστήματος υγείας πρώτα πρέπει να εντοπίσει τις καθυστερήσεις που υπάρχουν στις διαδικασίες και ακολούθως να προβεί στις απαιτούμενες ενέρ-

10 74 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH γειες για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων, με τις επιβεβλημένες, αναγκαίες προσαρμογές. γ. Βελτίωση της διαδικασίας Μετά το στάδιο της εξάλειψης των καθυστερήσεων, εντοπίζονται τα σημεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας που χρήζουν βελτιώσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των εξωτερικών και εσωτερικών πελατών του συστήματος. Στο στάδιο αυτό, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα εργαλεία της πολλαπλότητας, καταιγισμού ιδεών, για τη διαδικασία λήψης των προσφοροτέρων αποφάσεων. δ. Μείωση μη αποδεκτών μεταβολών Στις περισσότερες περιπτώσεις οι εργαζόμενοι, οι πολιτικές και οι συνθήκες εργασίας δεν συμφωνούν και δεν συντάσσονται με τους επιδιωκόμενους σκοπούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η ενημέρωση, η κατάρτιση και η εκπαίδευση στις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να εξουδετερώσουν, αλλά και να εξαλείψουν προκαταλήψεις που δημιουργούν στρεβλώσεις στο Σύστημα Υγείας. ε. Πραγματοποίηση των αλλαγών Το τελικό στάδιο συνδέεται με τις μεθόδους αλλαγών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ό- που αυτές καθίστανται αναγκαίες και επιβεβλημένες.τέλος, θα πρέπει να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα των αλλαγών και να λάβουν χώρα οι ανάλογες παρεμβάσεις και προσαρμογές (Ζαβλανός, 2006, ). Οι εφαρμογές για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας στους Οργανισμούς παροχής υ- πηρεσιών υγείας άρχισαν να εφαρμόζονται στην Αμερική ήδη από τη δεκαετία του Έτσι, η φιλοσοφία των αρχών της ποιότητας του Deming μπόλιασε και επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τα σημερινά συστήματα υγείας. Σύμφωνα με τη θεωρία του Deming το μάνατζμεντ συντελεί στο μετασχηματισμό των οργανισμών-συστημάτων σε οργανισμούς, συστήματα ποιότητας. Ως απαραίτητο μέσο για τον μετασχηματισμό όρισε το σύστημα της βαθιάς γνώσης, που διέπεται από τα παρακάτω στοιχεία: α. την εκτίμηση του συστήματος ή τη συστημική προσέγγιση β. τη θεωρία μεταβολών ή τη γνώση για τις μεταβολές γ. τη θεωρία της γνώσης δ. την ψυχαγωγία Οι απόψεις του Deming εφαρμόστηκαν στα Νοσοκομεία της Αμερικής για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας. Η φιλοσοφία του Deming είναι σημαντική για τα συστήματα υ- γείας, αφού τα άτομα που εργάζονται στις υπηρεσίας υγείας διακρίνονται για την καλή γνώση του αντικειμένου τους, αλλά και για την υιοθέτηση των αξιών που συνδέονται με την παραπάνω φιλοσοφία. Τέλος, στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναδείξουμε συγκεντρωτικά τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τα πλεονεκτήματα αυτά αναφέρονται στη βελτίωση των σκοπών, στη βελτίωση της υπευθυνότητας σχεδιασμού, στη βελτίωση της ικανότητας, στη βελτίωση των αποτελεσμάτων, καθώς επίσης και στη μείωση του κόστους του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Περαιτέρω, στα πλεονεκτήματα της εφαρμογής της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα μπορούσαμε να συναριθμήσουμε την αύξηση της εσωτερικής παρακίνησης των εργαζομένων-εμπλεκομένων με το σύστημα ατόμων. Έχει γίνει παραδεκτό ότι οι εργαζόμενοι στη διαδραμάτιση του εργασιακού τους ρόλου επιδιώκουν την επιβράβευση και την παραδοχή τους για όσα επιτυγχάνουν κάθε φορά. Έτσι, όταν μέσω της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας παρέχεται στους εργαζόμενους η δυνατότητα να επιτυγχάνουν σωστές διαδικασίες και να επιβραβεύονται

11 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 75 στη συνέχεια για τη συμπεριφορά τους αυτή, καθίσταται βέβαιο ότι θα μεγιστοποιήσουν την παρώθηση, εσωτερική τους παρακίνηση, τα αποτελέσματα της οποίας τελικά αποτυπώνονται στην ευδοκίμηση και επιτυχία του Ενικού Συστήματος Υγείας. 7. Επίλογος-Συμπεράσματα Στο σύγχρονο μεταβαλλόμενο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον καθίσταται επιτακτική η ανάγκη ορθολογικού σχεδιασμού, υποστήριξης και εύρυθμης λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προκειμένου να επιτευχθούν και να υλοποιηθούν με ε- πιτυχία, οι στρατηγικής σημασίας στόχοι του, που αναφέρονται στην αποδοτικότητα, α- ποτελεσματικότητα και κυρίως ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Ακολούθως, θα πρέπει να μελετηθεί, να σχεδιαστεί και να αντιμετωπιστεί ο έντονος νοσοκομειοκεντρικός χαρακτήρας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά και η συγκεντρωτική του διοίκηση, με θεσμική παρέμβαση-θωράκιση της αποκεντρωμένης λειτουργίας του με ταυτόχρονη ενδυνάμωση των περιφερειακών κέντρων υγείας, με προσωπικό όλων των ειδικοτήτων και ανάλογη υλικοτεχνική υποδομή, που θα προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στους κατοίκους της ελληνικής περιφέρειας. Επίσης, με τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας συνδέονται και οι εναλλακτικές μορφές περίθαλψης, όπως νοσοκομείο ημέρας, νοσηλεία στο σπίτι κ.ά., αλλά ακόμη και νέες τεχνολογίες τηλεματικής και συστήματα τηλεϊατρικής, που ήδη σε διεθνές επίπεδο έχουν καθιερωθεί και εφαρμόζονται με επιτυχία ως μέσα επείγουσας παροχής υπηρεσιών υγείας, αλλά και παράλληλης μείωσης του κόστους περίθαλψης. Επιπλέον, οι νέες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με βάση τη φιλοσοφία της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας συνδέονται με τις ακόλουθες παραμέτρους: α. Την απαίτηση της ελληνικής κοινωνίας για παροχή ισότιμης περίθαλψης σε όλους α- νεξαιρέτως τους πολίτες β. Την τάση διάθεσης περισσότερων κονδυλίων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας γ. Την εισαγωγή και εφαρμογή νέων τεχνολογιών που θα διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα και την οικονομική αποδοτικότητά τους. Πέραν των ανωτέρω, η μεγαλύτερη πρόκληση της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έχει άμεση σχέση με τις μεταρρυθμίσεις και τις συνεχείς αλλαγές που θα έχουν ως στόχο την υπερνίκηση των απαράδεκτων δυσλειτουργιών, που α- ναφέρονται στην αποδοτικότητα και την πρόσβαση στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Τέλος, η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας του πολύπαθου και πολυκύμαντου Εθνικού Συστήματος Υγείας, συνδέεται με την αντιμετώπιση των γραφειοκρατικών παραμορφώσεων στη λειτουργία του και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Έτσι, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη επανεξέτασης και επαναπροσδιορισμού όλων εκείνων των διατάξεων, αρχών και κριτηρίων, που θα συμβάλουν στη βελτίωση της αναμενόμενης ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας. Βιβλιογραφία Buzzell, R.D., and Gale, B.T., (1987), The PIMS Principle, The Free Press, New York. Counte, M.A., Glandon C.L., Olesce D.M., Hill J.P., Επιμέλεια μετάφρασης Ασπρίδης Γ., Ζουρναζίδου Ε., (2004), «Η διοίκηση ολικής ποιότητας σε έναν Οργανισμό Υγειονομικής Περίθαλ-

12 76 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ψης: Πως επηρεάζονται οι εργαζόμενοι»; π. Διοικητική Ενημέρωση, τχ. 28, Ιανουάριος Φεβρουάριος, Μάρτιος 2004, Αθήνα. Δεκλερής Μ., (1986), Συστημική θεωρία, Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή. Ζαβλανός Μ., (2003), Η ολική ποιότητα στην Εκπαίδευση Σταμούλης, Αθήνα. Ζαβλανός Μ., (2006), Η ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα Σταμούλης, Αθήνα. Θεοδώρου Μ., Σαρρής Μ., Σούλης Σ., (1997), Συστήματα υγείας και ελληνική πραγματικότητα, Αθήνα. Καθαράκη Μ., Φιλντισένιου Π., Ζέστας Α., Οικονομοπούλου Χ., (2004), «Περιφερειακό Σύστημα Υγείας (Πε.Σ.Υ.). Στελέχωση κεντρικής υπηρεσίας. Αξιολόγηση και κριτική», π.διοικητική Ενημέρωση, τχ. 29, Απρίλιος Μάϊος Ιούνιος 2004,Αθήνα. Κουρής Γ., Σουλιώτης Κ., Φιλαλήθης Α., (2006), «Οι υγειονομικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα: παράγοντες αποτυχίας και κανόνες ορθού μεταρρυθμιστικού σχεδιασμού», π.διοικητική Ενημέρωση, τχ. 39, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2006,Αθήνα. Κυριακόπουλος Γ., (1995), «Ενιαίος Φορέας Υγείας-Η αναζήτηση μιας εφικτής λύσης», Επιθεώρηση Υγείας, 6 (4), 8-10, Αθήνα. Μάρδας Γ., (1997), Κοινωνιολογία, Παπαζήσης, Αθήνα. Μάρδας Γ., (1998), Το σύγχρονο Κοινωνικό Κράτος, Σάκκουλας, Αθήνα. Μπάλλας Ν., (2004), «Το ΣΕΥΥΠ θεσμός ελέγχου φορέων υγείας και πρόνοιας»,π. Διοικητική Ενημέρωση, τχ. 31, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2004, Αθήνα. Τομαράς Π., (2004), «Πληροφοριακό σύστημα Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας», π. Διοικητική Ενημέρωση, τχ. 28, Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 2004, Αθήνα. Τομαράς Π., (2004), «Το Marketing στο χώρο των υπηρεσιών υγείας», Διοικητική Ενημέρωση, τχ. 31, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2004, Αθήνα.

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:

ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Κοινωνική λειτουργία, στοιχείο της κουλτούρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Κ. Βουρλιώτου Αθ. Λύτρα Αικ. Δαμίγου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θέµα Εργασίας: «Η έννοια της ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας. Αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από τα ηµόσια Νοσοκοµεία στην Ελλάδα και προτάσεις για τη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Εθνικός σχεδιασμός και ενδυνάμωση των Υπηρεσιών Πρόληψης: α. Καταπολέμηση και προσπάθεια εξάλειψης των αιτιολογικών παραγόντων της αρρώστιας

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

14ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής. 30 Νοεμβρίου 1 Δεκεμβρίου 2007 Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία

14ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής. 30 Νοεμβρίου 1 Δεκεμβρίου 2007 Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία 1 «Ισότητα, Ποιότητα και Ασφάλεια στην Φροντίδα Υγείας» 30 Νοεμβρίου 1 Δεκεμβρίου 2007 Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Βουλής, Έντιμε Κύριε Υπουργέ της Υγείας, κύριοι Βουλευτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010 H ποιότητα ζωής στον αντίποδα της ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 16-2-2010 2010 Μ. Τζινιέρη Κοκκώση, Ph.D Επικ. Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας Α Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών-Αιγινήτειο

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής και Ελληνική Βιβλιογραφία

Διεθνής και Ελληνική Βιβλιογραφία Η αναγκαιότητα εξασφάλισης «Quality Management» & Συστημάτων Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Μπορμπουδάκη Λ., Οικονομολόγος TEI Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη»

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» 1 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» Thanos Kriemadis, Ph.D., M.B.A. Professor

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας Πρόλογος Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας αποτελεί δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στα μέλη της κοινωνίας. Οι πολύπλευρα πληροφορημένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ενότητα 3: Εισαγωγή στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Δημήτριος Δρόσος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1 Δομή εισήγησης Η εργασία εντάσσεται στην θεματική ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α Ο όρος «προσφορά υπηρεσιών υγείας» εκφράζει την παροχή υπηρεσιών που προέρχονται από προµηθευτές υγείας (γιατρούς, νοσοκοµεία κ.τ.λ). Οι παράγοντες που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΔ ένα πείραμα που έγινε πραγματικότητα. Δέξιππος Αγουρίδης Γενικός Διευθυντής

ΜΟΔ ένα πείραμα που έγινε πραγματικότητα. Δέξιππος Αγουρίδης Γενικός Διευθυντής ΜΟΔ ένα πείραμα που έγινε πραγματικότητα Δέξιππος Αγουρίδης Γενικός Διευθυντής 1 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΔ Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης δημιουργήθηκε το 1996 με στόχο την ενίσχυση της Δημόσιας Διοίκησης στη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Συνεργάτης ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ Νοσηλευτικής ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον Τομέας Υγείας Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Τριτοβάθμια Περίθαλψη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λοχαγός, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας M.Sc Πληροφορική Υγεία Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Key Account Managers (ΚΑΜs) στην ανάπτυξη των φαρμακευτικών εταιρειών στα επόμενα χρόνια

Ο ρόλος των Key Account Managers (ΚΑΜs) στην ανάπτυξη των φαρμακευτικών εταιρειών στα επόμενα χρόνια Ο ρόλος των Key Account Managers (ΚΑΜs) στην ανάπτυξη των φαρμακευτικών εταιρειών στα επόμενα χρόνια Σάββατο 07 Μάρ 2009 Τα επόμενα χρόνια θα δούμε μεγάλες αλλαγές στις φαρμακευτικές εταιρείες. Παραδοσιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Φίλιππος Ταραντίλης, Αναπληρωτής Διοικητής, ΓΝΑ Λαϊκό 15 th Healthworld Conference, Athens, 20-21/9/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση και τη Διοίκηση

Θέματα Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση και τη Διοίκηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Θέματα Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτικό πλαίσιο και χρηματοδοτική ροή: contradictio in terminis

Οργανωτικό πλαίσιο και χρηματοδοτική ροή: contradictio in terminis Η υπέρβαση της κρίσης στον ΕΟΠΥΥ: ένα σχέδιο ανασυγκρότησης της ασφάλισης και της περίθαλψης Γιάννης Κυριόπουλος MD, MPH, MSc, PhD, Αναστάσης Σκρουμπέλος BSc, MSc Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολίτη

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολίτη Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολίτη, Ειδικός Επιστήμονας, Προϊστάμενος Τμήματος Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Εξοπλισμού Υπουργείου Εσωτερικών, Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Να σηµειώσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Πλαίσιο πολιτικής ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεθνή στοιχεία δείχνουν ότι τα άτομα με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CRM ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς ΜΑΙΟΣ 2015 Η έννοια και οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές ενίσχυσης της συμμετοχής του ασθενή στην κατ οίκον φροντίδα

Στρατηγικές ενίσχυσης της συμμετοχής του ασθενή στην κατ οίκον φροντίδα Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Στρατηγικές ενίσχυσης της συμμετοχής του ασθενή στην κατ οίκον φροντίδα Δρ Πέτρος Κολοβός Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Η Συμμετοχή στη Φροντίδα Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ 1 Η Επαγγελματική αποτελεί κεντρικό παράγοντα για την επιτυχία της Στρατηγικής της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 8 ον Συνεδρίαση Συμβουλίου Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ-Αθήνας

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 8 ον Συνεδρίαση Συμβουλίου Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ-Αθήνας Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 8 ον Συνεδρίαση Συμβουλίου Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ-Αθήνας Το Συμβούλιο της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ-Αθήνας συνήλθε σήμερα 22 Μαϊου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη σημερινή Ολομέλεια. συζητούμε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη σημερινή Ολομέλεια. συζητούμε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη σημερινή Ολομέλεια συζητούμε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τίτλο «Αρχή Διασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Η φιλοσοφία του Deming

Η φιλοσοφία του Deming Η φιλοσοφία του Deming Η βαθιά εδραιωμένη γνώση 1. Εκτίμηση του συστήματος 2. Κατανόηση της απόκλισης 3. Θεωρία της γνώσης 4. Ψυχολογία Λ. Τσιρώνης Αναδιοργάνωση Συστημάτων και Βελτίωση Ποιότητας Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Σημασία της Επιχείρησης. Ιστορία Διοίκησης. Αρχαία Ελλάδα. Σύγχρονη Διοίκηση 1 / Εισαγωγικές Έννοιες

Κεφάλαιο 2. Σημασία της Επιχείρησης. Ιστορία Διοίκησης. Αρχαία Ελλάδα. Σύγχρονη Διοίκηση 1 / Εισαγωγικές Έννοιες Κεφάλαιο 2 2.1 Εισαγωγικές Έννοιες Σημασία της Επιχείρησης Από τότε που οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να σχηματίζουν ομάδες για να επιτύχουν στόχους, τους οποίους δε μπορούσαν να επιτύχουν ως άτομα, εμφανίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια 1 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Υπολογιστικά φύλλα 2 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Internet και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Tο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικός Σύλλογος. Ηρακλείου. Συνέντευξη τύπου

Ιατρικός Σύλλογος. Ηρακλείου. Συνέντευξη τύπου Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου Συνέντευξη τύπου 01.02.2010 Η πολιτεία τα τελευταία τριάντα χρόνια αδυνατεί ή δεν θέλει, να λάβει αποφάσεις, να κάνει τομές, να δώσει λύσεις σε θέματα που αφορούν την Υγεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Eνα από τα βασικά προβλήματα στη λειτουργία Νοσοκομείου ΕΣΥ μέχρι σήμερα ή-

Eνα από τα βασικά προβλήματα στη λειτουργία Νοσοκομείου ΕΣΥ μέχρι σήμερα ή- ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 85 ΤO KANONIΣTIKO ΠΛAIΣIO ΛEITOYPΓIAΣ NOΣOKOMEIOY ΕΣΥ Της: Ελισάβετ-Αθανασίας Αλεξιάδου Α. Εισαγωγικά Eνα από τα βασικά προβλήματα στη λειτουργία Νοσοκομείου ΕΣΥ μέχρι σήμερα ή- ταν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος - Εισαγωγή 1. Θεωρίες της διοικητικής σκέψης 1.1 Η κλασική προσέγγιση 1.1.1 Η επιστημονική διοίκηση 1.1.2 Η οργανωτική διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Στην Αθήνα, σήμερα Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014, 1. Το Ελληνικό Δημόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 1. Εισαγωγή Ο Καλλικράτης δεν αποτελεί απλά ένα νομοθέτημα που εκσυγχρονίζει τη διοικητική οργάνωση του Κράτους. Αποτελεί πολύ περισσότερο ένα νομοθέτημα, με το οποίο επιδιώκεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της επικοινωνίας στην μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας Marketing & Field Force

Ο ρόλος της επικοινωνίας στην μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας Marketing & Field Force Ο ρόλος της επικοινωνίας στην μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας Marketing & Field Force Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου, 2009 Πάρις Μποσκόπουλος Governmental Affairs & Access Director Pfizer Hellas Δημήτρης Γκότσης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

3.2. είκτες λειτουργικής και οικονοµικής απόδοσης των ελληνικών δηµόσιων νοσοκοµείων

3.2. είκτες λειτουργικής και οικονοµικής απόδοσης των ελληνικών δηµόσιων νοσοκοµείων 3.2. είκτες λειτουργικής και οικονοµικής απόδοσης των ελληνικών δηµόσιων νοσοκοµείων Ρωξάνη Καραγιάννη Η νοσοκοµειακή περίθαλψη κατέχει κεντρική θέση στα συστήµατα υγείας όλων των χωρών ακόµη και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2016-2020 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οι δυσμενείς δημοσιονομικές συνθήκες ενισχύουν την απαίτηση της κοινωνίας, τόσο για αυξημένη αποδοτικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Οργανωσιακή μάθηση Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Μάθηση είναι: Η δραστηριοποίηση και κατεύθυνση δυνάμεων για την όσο το δυνα-τόν καλύτερη προσαρμογή στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 1 Η ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Κυρίες και κύριοι, 26/06/2014 Ο νέος χάρτης στην Πρωτοβάθμια Υγεία είναι η μεγάλη πρόκληση αλλά και η μεγάλη ευκαιρία για να πραγματοποιήσουμε ουσιαστικές

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

«Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» «Σχέδιο Δράσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 3. Σχέδιο Δράσης 4. Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης 5. Κανονισμοί ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κυριόπουλος Γιάννης Λιονής Χρήστος Τσιάντου Βασιλική Σουλιώτης Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα βιβλίου. Τερζίδης, Κ., Μάνατζμεντ - Στρατηγική προσέγγιση. 3η εκδ. Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική

Περιεχόμενα βιβλίου. Τερζίδης, Κ., Μάνατζμεντ - Στρατηγική προσέγγιση. 3η εκδ. Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική Περιεχόμενα βιβλίου Τερζίδης, Κ., 2015. Μάνατζμεντ - Στρατηγική προσέγγιση. 3η εκδ. Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική Πρόλογος του καθηγητή Νίκου Μπλέσιου Πρόλογος στην 3η Έκδοση Εισαγωγικό Σημείωμα Κεφάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ Ακ. Έτος 2011-12 Διάλεξη 1 η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μελέτη των θεμάτων που αφορούν τον ανθρώπινο παράγοντα σε μία επιχείρηση/ οργανισμό. Οργανωσιακή Συμπεριφορά (Organizational

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ o ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 6298/1934 o Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φάνης Πάλλη-Πετραλιά κατά τα εγκαίνια του ΙΚΑ Αγίας Σοφίας. Αθήνα, 19 Μαΐου 2009

Ομιλία της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φάνης Πάλλη-Πετραλιά κατά τα εγκαίνια του ΙΚΑ Αγίας Σοφίας. Αθήνα, 19 Μαΐου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φάνης Πάλλη-Πετραλιά κατά τα εγκαίνια του ΙΚΑ Αγίας Σοφίας Αθήνα, 19 Μαΐου 2009 Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Όμως πώς θα ορίζαμε την έννοια πληροφορία; Πώς την αντιλαμβανόμαστε;

Όμως πώς θα ορίζαμε την έννοια πληροφορία; Πώς την αντιλαμβανόμαστε; 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πληροφορία αποτελεί το βασικό εργαλείο άσκησης της ιατρικής επιστήμης. Η διάγνωση, η θεραπεία, η πρόληψη και η διοίκηση της υγείας βασίζονται στην απόκτηση, διαχείριση και επεξεργασία της

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας-ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας-ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Οι άνθρωποι που εργάζονται σ έναν οργανισμό είναι οι ανθρώπινοι πόροι του. Επειδή κάθε άτομο έχει διαφορετικές ικανότητες, δεξιότητες, διαφορετικό επίπεδο εμπειρίας κ.α. η διοίκηση της εταιρίας καλείται

Διαβάστε περισσότερα