ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) ευρώ. Φεβρουάριος K:\N5600a\cons\tefhi\MAPS.doc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) 3.136.640 ευρώ. Φεβρουάριος 2013. K:\N5600a\cons\tefhi\MAPS.doc"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600a\cons\tefhi\MAPS.doc N5600a/5157

2 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 (µε ΦΠΑ) TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ Αγωγός Α/ΣΚ4-Α/ΣΚ Αγωγός Α/ΣΚ5-Α/ΣΚ Αγωγός Α/ΣΚ6-Α/ΣΚ Αγωγός Α/ΣΚ7-Α/ΣΚ Αγωγός Α/ΣΚ8-ΚΑΑ Αγωγός ΕΕΛ- εξαµενή φορτίσεως υποθαλάσσιου αγωγού ΑΓΩΓΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΟΣ Αγωγός ΚΑΑ.11 - ΕΕΛ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α/ΣΚ Θάλαµος εισόδου Υγρός θάλαµος Θάλαµος αντλιών Θάλαµος Η/Ζ οµικό µέρος αντλιοστασίου Τρόπος κατασκευής ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α/ΣΚ Θάλαµος εισόδου Υγρός θάλαµος Θάλαµος αντλιών...10 K:\N5600a\cons\tefhi\5157_TP.doc Ν5600a/5157/B02

3 3.2.4 Θάλαµος Η/Ζ οµικό µέρος αντλιοστασίου ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α/ΣΚ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α/ΣΚ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α/ΣΚ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α/ΣΚ Αντιστήριξη ορύγµατος εκσκαφής Υπέργειος οικίσκος οµικό µέρος οικίσκου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α/ΣΚ Αντιστήριξη ορύγµατος εκσκαφής Υπέργειος οικίσκος οµικό µέρος οικίσκου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α/ΣΚ οµικό µέρος οικίσκου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΥ Χάραξη Υψοµετρία ιαµόρφωση πρανούς ιαµόρφωση ορίου προς τη θάλασσα ιαµόρφωση δαπέδου Υλικά Φωτισµός Φύτευση ΙΚΤΥΑ ΟΚΩ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...18 K:\N5600a\cons\tefhi\5157_TP.doc Ν5600a/5157/B02

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο περιλαµβάνει : τον κεντρικό αγωγό µεταφοράς των λυµάτων από την Κάρπαθο στην θέση της ΕΕΛ. τον καταθλιπτικό αγωγό από την ΕΕΛ στη δεξαµενή φορτίσεως του υποθαλάσσιου αγωγού. πέντε νέα αντλιοστάσια του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού. την αναβάθµιση της λειτουργίας των τριών υπαρχόντων αντλιοστασίων. την κατασκευή µονοπατιού. 2. ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2.1 ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ Αγωγός Α/ΣΚ4-Α/ΣΚ5 Ο αγωγός αυτός ακολουθεί την πορεία των προχείρως τοποθετηµένων σήµερα καταθλιπτικών αγωγών. Ο αυχένας του καταθλιπτικού αγωγού είναι στη στάθµη εδάφους +5.10, δηλαδή πολύ µικρότερη ανύψωση από τις δύο προηγούµενες οδεύσεις. Ο αγωγός αυτός διέρχεται από την ακτή µεταξύ των κόµβων Κ1.9 έως Κ1.11 επί µήκους µόλις 28,50 µέτρων και µεταξύ των κόµβων Κ1.10 µε Κ1.11 επί µήκους 20,50 µ. από βραχώδη ακτή κοντά στην ακτογραµµή και θα πρέπει να προστατευθεί από τους προσπίπτοντες κυµατισµούς. Για την προστασία του αγωγού θα κατασκευασθεί ένας τοίχος αντιστηρίξεως βαρύτητος από σκυρόδεµα C20/25, µε ελαφρό οπλισµό. Ο οπλισµός τοποθετείται για να αποφευχθεί η ψαθυρή θραύση σε περίπτωση ρηγµατώσεως του τοίχου. Θα κατασκευασθεί τοίχος αντιστηρίξεως, από ξηράς, µε κοινά µηχανήµατα εργοληπτών υδραυλικών έργων. Τρόπος κατασκευής τοίχου αντιστηρίξεως Με αερόσφυρα θα εκσκαφεί το θεµέλιο του τοίχου σε βάθος 20 εκ µέσα στον βράχο της ακτής. Τα λίγα υλικά εκσκαφής θα αναπετασθούν στον πίσω του τοίχου χώρο. Στη συνέχεια θα κατασκευασθεί ο ξυλότυπος της προς την θάλασσα πλευράς του τοίχου µέχρι ύψους τουλάχιστον 1,50 µ, από το θεµέλιο. Προς την ξηρά δεν καλουπώνεται στο ύψος αυτό. Στη συνέχεια τοποθετείται ο οπλισµός του τοίχου σε όλο το ύψος του, µε επικάλυψη 10 εκ, µε βοήθεια ειδικών αποστατήρων.. Ακολούθως γίνεται η σκυροδέτηση. Η σκυροδέτηση θα γίνει µε προσοχή στη στάθµη θεµελιώσεως, η οποία θα βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θαλάσσης περίπου 30 εκ. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία σκυροδετήσεως εντός θαλάσσης. Όταν συµπληρωθεί η σκυροδέτηση µέχρι στάθµης 1,50 µέτρων από την στάθµη θεµελιώσεως θα υπάρξει αρµός διακοπής εργασιών. Προ της πήξεως του σκυροδέµατος θα εµπηχθούν σε αυτό δοκοί από µοφοσίδηρο διατοµής ΙΡΕ 120 ανά δύο µέτρα κατά το µήκος K:\N5600a\cons\tefhi\5157_TP.doc Ν5600a/5157/B02

5 του τοίχου. Το µήκος των δοκών αυτών θα είναι 2,00 µέτρα. Το µισό µήκος θα εµπήγνυται στο νωπό σκυρόδεµα και το υπόλοιπο θα µένει έξω. Οι δοκοί αυτοί τοποθετούνται για να λειτουργήσουν ως βλήτρα συνδέσεως των δύο καθ ύψος τµηµάτων του τοίχου. Είναι προφανές ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να επιλέξει περίοδο νηνεµιών για την κατασκευή του τοίχου αυτού. Οι περίοδοι νηνεµιών στην περιοχή είναι οι µήνες Σεπτέµβριος και Οκτώβριος. Στη συνέχεια θα καλουπωθεί το υπόλοιπο σε ύψος τµήµα του τοίχου και στις δύο πλευρές του και θα σκυροδετηθεί. Η περιεκτικότητα του σκυροδέµατος σε τσιµέντο θα είναι τουλάχιστον 350 Kgr/m3. Σύµφωνα µε απαίτηση της Αρχαιολογίας θα πρέπει η όψη του τοίχου αυτού να επενδυθεί µε αρµολογηµένη λιθοδοµή. Η έδραση του τοίχου θα γίνεται σε κάθε θέση σε οριζόντιο επίπεδο, το οποίο θα βρίσκεται τουλάχιστον 20 εκ κάτω από τον περιβάλλοντα βράχο στο χαµηλότερο σηµείο του. Πίσω από τον τοίχο θα γίνει επίχωση του ελεύθερου χώρου µε προϊόντα εκσκαφής. Η επίχωση αυτή θα γίνει µέχρι στάθµης 10 εκατοστών χαµηλότερα από την στάθµη του πυθµένα του δίδυµου καταθλιπτικού αγωγού. Στη συνέχεια γίνεται η διάστρωση 10 εκ. άµµου, η τοποθέτηση των αγωγών και η συµπλήρωση του άµµου εγκιβωτισµού. Πίσω από τον άµµο εγκιβωτισµού γίνεται η επίχωση του τυχόν υπάρχοντος χώρου µε προϊόντα εκσκαφής. Επί του χώρου όπισθεν του τοίχου αντιστηρίξεως του αγωγού κατασκευάζεται επίστρωση µε σκυρόδεµα C20/25 και οπλισµό από πλέγµα ΑΡΙΝΓΚ Τ131. Η επίστρωση αυτή κατασκευάζεται για να προστατεύσει την επίχωση και τους αγωγούς από τις µάζες του θαλασσίου ύδατος που θα καταπίπτουν επί αυτών, κατά την διάρκεια που θα προσβάλλουν την περιοχή ισχυροί κυµατισµοί. Ο αγωγός από το αντλιοστάσιο Α/ΣΚ4 µέχρι τον κόµβο Κ1.9 θα τοποθετηθεί σε όρυγµα πίσω από ήδη κτισµένη αργολιθοδοµή. Η αργολιθοδοµή αυτή κτίσθηκε για την προστασία του τοποθετηµένου σήµερα καταθλιπτικού αγωγού. Θα γίνει η άρση του υπάρχοντος σήµερα δίδυµου καταθλιπτικού αγωγού και στην θέση του θα τοποθετηθεί ο νέος καταθλιπτικός και θα επιχωθεί µε τα προϊόντα εκσκαφής που θα προκύψουν από την αποκάλυψη του υπάρχοντος αγωγού. Η ΚΒ' Εφορία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων ενέκρινε συµπληρωµατική µελέτη για την δηµιουργία πεζοδρόµου µε πλακόστρωση, φωτισµό και φύτευση από το αντλιοστάσιο Α/ΣΚ4 µέχρι τον κόµβο Κ1.9, εργασίες οι οποίες περιλαµβάνονται στην εργολαβία. Η έγκριση της µελέτης αυτής έγινε µε το υπ' αριθµόν 5962/ έγγραφο της ανωτέρω υπηρεσίας. Από τον κόµβο Κ1.11 µέχρι τον κόµβο Κ1.12 κατασκευάζεται επίσης τοίχος προστασίας του αγωγού. Ο τοίχος όµως αυτός εδράζεται σε µέση στάθµη +1,50 και εποµένως δεν υπάρχει κατασκευαστικό πρόβληµα. Αν οι επί τόπου συνθήκες αποδειχθούν διαφορετικές, ενδέχεται ο προβλεπόµενος καταθλιπτικός αγωγός µεταξύ των κόµβων Κ1.9 έως Κ1.11 επί µήκους 28,50 µέτρων και µεταξύ των κόµβων Κ1.10 µε Κ1.11 επί µήκους 20,50 µ, να αντικατασταθεί µε ανοξείδωτο AISI304, µετά από εντολή της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Από τον κόµβο Κ1.12 έως το αντλιοστάσιο Α/ΣΚ5 στο καρνάγιο ο αγωγός τοποθετείται σε όρυγµα. Στον κόµβο Κ1.17 η µηκοτοµή του αγωγού παρουσιάζει χαµηλό σηµείο και θα K:\N5600a\cons\tefhi\5157_TP.doc Ν5600a/5157/B02

6 έπρεπε να τοποθετηθεί φρεάτιο εκκενώσεως. Επειδή ο αγωγός διέρχεται πάρα πολύ κοντά στην ακτή, το φρεάτιο αυτό θα κατεκλύζετο συνεχώς από τα κύµατα και εποµένως θα διαβρώνονται όλα τα µεταλλικά µέρη (κάλυµµα, δικλείδες, κοχλιοφόροι ήλοι κ.λ.π.). Για τον λόγο αυτόν δεν προτείνεται η κατασκευή φρεατίου εκκενώσεως µε δικλείδα εκκενώσεως. Έτσι στον κόµβο αυτό θα υπάρξει σύνδεση των εκατέρωθεν του κόµβου τµηµάτων µε ωτίδες. Με τον τρόπο αυτό, εάν κάποτε απαιτηθεί, θα είναι δυνατόν να αποσυναρµολογηθεί ο αγωγός για να εκκενωθεί. Για την εύκολη αποσύνδεση των τµηµάτων του αγωγού θα τοποθετηθεί τεµάχιο εξάρµωσης. Το συνολικό µήκος του αγωγού Α/ΣΚ4-Α/ΣΚ5 είναι περίπου 490,00 µέτρα Αγωγός Α/ΣΚ5-Α/ΣΚ6 Ο αγωγός από το αντλιοστάσιο Α/ΣΚ5 µέχρι το αντλιοστάσιο Α/ΣΚ6 ακολουθεί την πορεία που είχε ήδη χαράξει ο ήµος Καρπάθου. Έχει διανοιχθεί χωµατόδροµος και µάλιστα έχει διανοιχθεί και µικρή τάφρος για διέλευση αγωγού. Μέχρι τον κόµβο Κ2.4 ο αγωγός τοποθετείται στον δρόµο που οδηγεί στο Καρνάγιο. Από τον κόµβο Κ2.4 µέχρι τον κόµβο Κ2.8 διέρχεται από χωράφι. Από τον κόµβο Κ2.19 διέρχεται από χωµατόδροµο διανοιγµένο από τον ήµο Καρπάθου. Από τον κόµβο Κ2.19 ο αγωγός διέρχεται την υπάρχουσα ασφαλτοστρωµένη οδό που οδηγεί στην Λαρνιώτισσα. Από τον κόµβο Κ2.20 µέχρι το Α/ΣΚ6 ο αγωγός ακολουθεί την δυτική πλευρά της οδού αυτής. Το Α/ΣΚ6 κατασκευάζεται στην δυτική πλευρά της οδού προς Λαρνιώτισσα αµέσως µετά την διασταύρωση της οδού αυτής µε τον χωµατόδροµο προς Αγ. Πέτρο. Στον κόµβο Κ2.20 η µηκοτοµή παρουσιάζει υψηλό σηµείο και για τον λόγο αυτόν τοποθετείται βαλβίδα διπλής ενέργειας (εισαγωγής-εξαγωγής αέρα). Στον κόµβο Κ2.26 η µηκοτοµή του αγωγού παρουσιάζει χαµηλό σηµείο και θα έπρεπε να τοποθετηθεί φρεάτιο εκκενώσεως. Το τµήµα του αγωγού από τον κόµβο Κ2.20 µέχρι το Α/ΣΚ6 είναι µικρό και εποµένως και ο όγκος λυµάτων µέσα σε αυτό. Για τον λόγο αυτόν δεν προτείνεται η κατασκευή φρεατίου εκκενώσεως µε δικλείδα εκκενώσεως. Στον κόµβο αυτό θα υπάρξει σύνδεση των εκατέρωθεν του κόµβου τµηµάτων µε ωτίδες. Για την εύκολη αποσύνδεση των τµηµάτων του αγωγού θα τοποθετηθεί τεµάχιο εξάρµωσης. Με τον τρόπο αυτό, εάν κάποτε απαιτηθεί, θα είναι δυνατόν να αποσυναρµολογηθεί ο αγωγός για να εκκενωθεί. Τα λύµατα θα αντληθούν από το όρυγµα µε µικρή, φορητή αντλία λυµάτων. Το µήκος του αγωγού αυτού είναι περίπου 590,00 µέτρα Αγωγός Α/ΣΚ6-Α/ΣΚ7 Ο αγωγός από το αντλιοστάσιο Α/ΣΚ6 µέχρι το αντλιοστάσιο Α/ΣΚ7 ακολουθεί την δυτική πλευρά της οδού προς Λαρνιώτισσα µέσα στο έρεισµα. Το µήκος του αγωγού αυτού είναι περίπου 250,00 µέτρα Αγωγός Α/ΣΚ7-Α/ΣΚ8 Ο αγωγός από το αντλιοστάσιο Α/ΣΚ7 µέχρι το αντλιοστάσιο Α/ΣΚ8 ακολουθεί την δυτική πλευρά της οδού προς Λαρνιώτισσα µέσα στο έρεισµα. Το µήκος του αγωγού αυτού είναι περίπου 315,00 µέτρα. K:\N5600a\cons\tefhi\5157_TP.doc Ν5600a/5157/B02

7 2.1.5 Αγωγός Α/ΣΚ8-ΚΑΑ.11 Ο αγωγός από το αντλιοστάσιο Α/ΣΚ8 µέχρι το φρεάτιο αρχής του αγωγού βαρύτητος ΚΑΑ.11 ακολουθεί την δυτική πλευρά της οδού προς Λαρνιώτισσα µέσα στο έρεισµα. Στα ψηλά σηµεία της µηκοτοµής τοποθετούνται αερεξαγωγοί (βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα). Στα χαµηλά σηµεία της µηκοτοµής τοποθετούνται εκκενωτές. Για την καλή λειτουργία των εκκενωτών, τοποθετείται και αγωγός εκκενώσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου Φ63/10atm. Οι αγωγοί αυτοί ξεκινούν από το φρεάτιο εκκενωτού, τέµνουν κάθεται το οδόστρωµα της οδού Λαρνιώτισσας και εκβάλλουν στο απότοµο δασωµένο φυσικό πρανές. Το µήκος του αγωγού αυτού είναι περίπου 800,00 µέτρα Αγωγός ΕΕΛ- εξαµενή φορτίσεως υποθαλάσσιου αγωγού Ο αγωγός αυτός έχει µήκος περίπου 1990,00 µέτρα και κατασκευάζεται από αγωγό πολυαιθυλενίου HDPE 100 διαµέτρου Φ355, πιέσεως 10 atm. για µήκος 1810 µέτρα και 16 atm. στο τελευταίο κοµµάτι αυτού µε µήκος 180 µέτρα. Ο αυχένας του αγωγού αυτού βρίσκεται στην στάθµη +103,25 στην Χ.Θ ,50, όπου τοποθετείται αερεξαγωγός. Αερεξαγωγοί τοποθετούνται επίσης σε 2 ακόµη ψηλά σηµεία της µηκοτοµής. Σε δύο χαµηλά σηµεία της µηκοτοµής τοποθετούνται εκκενωτές. Για την καλή λειτουργία των εκκενωτών, τοποθετείται και αγωγός εκκενώσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου Φ63/10atm. Οι αγωγοί αυτοί ξεκινούν από το φρεάτιο εκκενωτού, τέµνουν κάθεται το οδόστρωµα της οδού Λαρνιώτισσας και εκβάλλουν στο απότοµο δασωµένο φυσικό πρανές. Ο αγωγός τοποθετείται σε κοινό σκάµµα µε τον αγωγό µεταφοράς των λυµάτων προς τις Ε.Ε.Λ, και εγκιβωτίζεται σε άµµο. Η επίχωση των σκαµµάτων, που βρίσκονται εντός ασφαλτοστρωµένης οδού θα γίνει µε θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. Ο150. Το υλικό αυτό θα διαστρώνεται σε οριζόντιες στρώσεις και θα συµπυκνώνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Μετά την τοποθέτηση των αγωγών και την επίχωση των σκαµµάτων, θα επαναφέρεται το οδόστρωµα σε όποια κατάσταση ήταν πριν την κατασκευή του αγωγού. 2.2 ΑΓΩΓΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΟΣ Η οδός Λαρνιώτισσας διασταυρώνεται µε κατωφερικό χωµατόδροµο που οδηγεί στο Μαούνι Αγωγός ΚΑΑ.11 - ΕΕΛ Στον κατηφορικό αυτό δρόµο κατασκευάζεται αγωγός βαρύτητας από πλαστικό σωλήνα της σειράς 41 µε διάµετρο Φ355 και µήκος 350 µέτρα. Μόνο το τελευταίο τµήµα του αγωγού, µήκους 24,50µ µέτρων κατασκευάζεται από αγωγό της σειράς 41 µε διάµετρο Φ400 Σε κάθε αλλαγή διευθύνσεως ή το πολύ ανά 50 µέτρα τοποθετείται φρεάτιο. K:\N5600a\cons\tefhi\5157_TP.doc Ν5600a/5157/B02

8 2.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1: Υλικό, ιάµετρος και Μήκος Αγωγών Θέση Υλικό και διάµετρος Μήκος (m) Καταθλιπτικός Αγωγός Α/ΣΚ4 Α/ΣΚ5 HDPE 100, Φ atm. 490,00 Καταθλιπτικός Αγωγός Α/ΣΚ5 Α/ΣΚ6 HDPE 100, Φ atm. 590,00 Αγωγός By Pass Α/ΣΚ6 HDPE 100, Φ atm. 181,30 Καταθλιπτικός Αγωγός Α/ΣΚ6 Α/ΣΚ7 HDPE 100, Φ atm. 250,00 Καταθλιπτικός Αγωγός Α/ΣΚ7 Α/ΣΚ8 HDPE 100, Φ atm. 315,00 Καταθλιπτικός Αγωγός Α/ΣΚ8 Κ.Α.Α. HDPE 100, Φ atm. 800,00 Καταθλιπτικός Αγωγός Ε.Ε.Λ. ΦΡ. Φόρτισης Καταθλιπτικός Αγωγός Ε.Ε.Λ. ΦΡ. Φόρτισης Αγωγός µεταφοράς βαρύτητας Κ.Α.Α.- Ε.Ε.Λ. Αγωγός µεταφοράς βαρύτητας Κ.Α.Α.- Ε.Ε.Λ. HDPE 100, Φ atm. 1810,00 HDPE 100, Φ atm. 180,00 PVC σειράς 41, Φ ,00 PVC σειράς 41, Φ400 24,50 3. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ 3.1 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α/ΣΚ4 Το αντλιοστάσιο αυτό κατασκευάζεται στην ρίζα του προσηνέµου µόλου του λιµένα Καρπάθου, όπου σήµερα υπάρχει πρόχειρο αντλιοστάσιο. Το αντλιοστάσιο έχει τους παρακάτω θαλάµους : Θάλαµος εισόδου Ο θάλαµος αυτός έχει διαστάσεις 2,80x2,00. Σ αυτόν καταλήγει ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός βαρύτητος, ο οποίος διέρχεται από την παραλιακή οδό και µπροστά από το Λιµεναρχείο Καρπάθου, καθώς και ο καταθλιπτικός αγωγός από το αντλιοστάσιο Α/ΣΚ3. Ο πυθµένας του αγωγού αυτού βρίσκεται σε στάθµη 1,60 µ κάτω από το δάπεδο κυκλοφορίας του λιµένα ή σε στάθµη +0,05 από την Μ.Σ.Θ. Στον πυθµένα του θαλάµου µορφώνονται δύο κανάλια, τα οποία οδηγούν στον υγρό θάλαµο. Οι πλευρές των καναλιών αυτών είναι οριζοντιογραφικά καµπύλες για να µην υπάρχουν νεκρά σηµεία στη ροή. Το βάθος των καναλιών αυτών είναι 0,40 µ και το πλάτος 0,50 µ. Ο πυθµένας κατασκευάζεται µε υψοµετρική διαφορά εισόδου-εξόδου 10 εκ. Σε κάθε κανάλι τοποθετείται θυρόφραγµα αποµονώσεως από ανοξείδωτο χάλυβα. Προ του θυροφράγµατος τοποθετείται εσχαροκάδος από ράβδους διατοµής 1x1 cm από ανοξείδωτο χάλυβα µε διάκενα 7 cm. Ο εσχαροκάδος αυτός καταλαµβάνει όλο το πλάτος και ύψος του αντίστοιχου καναλιού και έχει µήκος 50 cm. Τοποθετείται ακριβώς µετά από διαµόρφωση K:\N5600a\cons\tefhi\5157_TP.doc Ν5600a/5157/B02

9 πτώσεως 5 cm στον πυθµένα του θαλάµου και εµποδίζεται από παράσυρση µε µεταλλικό στοπ που τοποθετείται κοντά στην στέψη και σε κάθε παρειά του καναλιού. Η διαµόρφωση πτώσεως στον πυθµένα είναι απαραίτητη για να µην βρίσκονται οι ράβδοι του εσχαροκάδου υψηλότερα από τον πυθµένα και να δηµιουργούν εµπόδιο στην ροή. Ο θάλαµος αυτός διαθέτει άνοιγµα στην οροφή του, από το οποίο θα ανασύρονται οι εσχαροκάδοι για εκκένωση και θα γίνεται ο χειρισµός των θυροφραγµάτων, χωρίς να απαιτείται η κάθοδος προσωπικού σε αυτόν διότι έχει βάθος µόλις 1,50 µ Υγρός θάλαµος Κατασκευάζονται δύο υγροί θάλαµοι µε πλάτος 2,10 m και µήκος 3,125m ο ένας και 2,625m ο άλλος. Οι δύο θάλαµοι επικοινωνούν µεταξύ τους µε οπή στο ενδιάµεσο τοιχείο τους µε διαστάσεις 0,50x0,40. Η οπή αυτή κλείνει µε θυρόφραγµα µε χειροστρόφαλο, όταν απαιτηθεί. Η στάθµη του πυθµένα του βρίσκεται στο 1,75 από Μ.Σ.Θ.. Το ενεργό ύψος των θαλάµων για την τεσσαρακονταετία είναι 1,10 µ. Στην οροφή κάθε υγρού θαλάµου προβλέπεται ένα άνοιγµα µε διαστάσεις 0,60Χ0,60 για την είσοδο ατόµου για καθαρισµό. Το άνοιγµα αυτό θα κλείνει µε στεγανό κάλυµµα από σφαιροειδή γραφίτη Θάλαµος αντλιών Οι αντλίες τοποθετούνται σε ξηρό θάλαµο. 2,85Χ6,00. Το δάπεδό του βρίσκεται 15 cm χαµηλότερα από την στάθµη του δαπέδου του υγρού θαλάµου, δηλαδή βρίσκεται στην στάθµη 1.90 απολύτου υψοµέτρου. Το δάπεδο έχει κατά πλάτος κλίση περίπου 1%, ώστε τυχόν διαρροές από τις σωληνώσεις και τις αντλίες να οδηγούνται στην απέναντι του υγρού θαλάµου πλευρά του θαλάµου αντλιών. Κατά µήκος της πλευράς αυτή µορφώνεται µέσα στο δάπεδο αυλάκι µε κλίση πυθµένα 1% προς φρεάτιο συγκεντρώσεως των διαρροών διαστάσεων 40cmX40cm. Στο φρεάτιο αυτό θα υπάρχει δυνατότητα τοποθετήσεως φορητής αντλίας για απαγωγή των διαρροών προς τον θάλαµο εσχαρών του αντλιοστασίου. Το εσωτερικό ύψος του θαλάµου αυτού είναι 3,50m. Στον θάλαµο αυτόν τοποθετείται ο συλλέκτης των αντλιών και οι δικλείδες χειρισµού των. Για την τακτική επιθεώρηση και συντήρηση των αντλιών απαιτείται η συχνή επίσκεψη προσωπικού στον θάλαµο αντλιών. Για να υπάρχει ασφαλής πρόσβαση του προσωπικού προς τον θάλαµο αντλιών δεν κατασκευάσθηκε ανεµόσκαλα µε πακτωµένες σιδηρές βαθµίδες στο τοιχείο του θαλάµου, αλλά κανονική σκάλα από σκυρόδεµα. Η σκάλα αυτή ξεκινά µε πλατύσκαλο το οποίο θα βρίσκεται τουλάχιστον 20 cm πάνω από το έδαφος και µε 13 σκαλιά θα καταλήγει σε πλατύσκαλο έξω από τον θάλαµο του αντλιοστασίου σε στάθµη 0,90 απολύτου υψοµέτρου. Τρία ακόµη σκαλιά κατασκευάζονται µέσα στον θάλαµο αντλιών. Η είσοδος στον θάλαµο γίνεται µε άνοιγµα διαστάσεων 1,00Χ2,20 m. Για να µην κατακλύζεται η σκάλα από όµβρια, ο χώρος περιλαµβάνεται στο εσωτερικό του ισογείου χώρου του αντλιοστασίου, όπως φαίνεται στα σχέδια. Στην είσοδο της σκάλας τοποθετείται µεταλλική πόρτα από γαλβανισµένο χάλυβα, χρωµατισµένη µε εποξειδική βαφή χρώµατος µπλέ. Τοποθετούνται 4 αντλίες + 1 εφεδρική, παροχής 60,39 m3/h, εκτιµώµενης ισχύος 2,40 KW, σε µανοµετρικό 8,10 µ K:\N5600a\cons\tefhi\5157_TP.doc Ν5600a/5157/B02

10 3.1.4 Θάλαµος Η/Ζ Το αντλιοστάσιο είναι εφοδιασµένο µε Η/Ζ, το οποίο τοποθετείται σε υπέργειο θάλαµο πάνω από τον υγρό θάλαµο και τον θάλαµο αντλιών. Οι εσωτερικές διαστάσεις του είναι 5,20Χ6,05 m και το εσωτερικό ύψος του είναι 2,40 m. Μέσα στον χώρο αυτό θα τοποθετηθεί το Η/Ζ, η αποθήκη καυσίµων του Η/Ζ, οι ηλεκτρικοί πίνακες του αντλιοστασίου, οι συσκευή αποσµήσεως µε τα απαιτούµενα χηµικά για 36 µήνες λειτουργία. Ο θάλαµος αυτός διαθέτει µία ανοιγόµενη δίφυλλη θύρα πλάτους 2,00 µέτρων και ύψους 2,20m και µία ανοιγόµενη θύρα πλάτους 0,90 m και ύψους 2,20m. Οι θύρες αυτές θα κατασκευασθούν από γαλβανισµένο χάλυβα, χρωµατισµένη µε εποξειδική βαφή χρώµατος µπλέ. Στο δάπεδο του θαλάµου αυτού υπάρχουν πέντε ανοίγµατα διαστάσεων 0,70x0,70 για ανάσυρση των αντλιών για συντήρηση, επισκευή ή αντικατάσταση. Τα καλύµµατα των ανοιγµάτων αυτών κατασκευάζονται από γαλβανισµένο χάλυβα και θα είναι ικανά να φέρουν στο κέντρο του φορτίο 300 kgr. Επίσης υπάρχουν δύο ανοίγµατα πάνω από τους υγρούς θαλάµους διαστάσεων 0,60x0,60 για είσοδο σε αυτούς. Στα ανοίγµατα αυτά τοποθετούνται καλύµµατα από σφαιροειδή γραφίτη. Στην οροφή του θαλάµου του ΗΖ θα τοποθετηθεί µονοράγα µε ανυψωτικό µηχανισµό ικανότητος 500 kg. Ο ανυψωτικός µηχανισµός µε την µονοράγα θα µεταφέρουν τις αντλίες προς την δίφυλλη θύρα οµικό µέρος αντλιοστασίου Θα χρησιµοποιηθεί σκυρόδεµα C20/25 µε οπλισµό B500C. Στο σκυρόδεµα θα χρησιµοποιηθεί πρόσµικτο στεγανωτικό µάζης. Στην ένωση των τοιχείων µε το δάπεδο θα τοποθετηθεί στεγανωτική ταινία αρµού τύπου hydrofoil. Οι εσωτερικές επιφάνειες των υπογείων θαλάµων θα βαφούν µε τρεις στρώσεις, µε θιξοτροπική προστατευτικής βαφή δύο συστατικών µε βάση τις εποξειδικές ρητίνες. Η επιφάνειες αυτές δεν θα είναι επιχρισµένες, αλλά θα προκύπτουν από ξυλοτύπους για ανεπίχριστο σκυρόδεµα. Οι εξωτερικές υπόγειες επιφάνειες, οι οποίες έρχονται σε επαφή µε επιχώσεις, θα στεγανωθούν µε εύκαµπτο σφραγιστικό στεγανωτικό και προστατευτικό ρητινικό τσιµενοειδές υλικό δύο συστατικών. Οι υπέργειες εξωτερικές επιφάνειες, οι οποίες δεν έρχονται σε επαφή µε επιχώσεις θα επιχρισθούν µε ασβεστοκονίαµα. Οι υπέργειες εσωτερικές επιφάνειες θα επιχρισθούν µε ασβεστοκονίαµα. Όλες οι µεταλλικές επιφάνειες θα ελαιοχρωµατισθούν µε µπλε χρώµα Όλα τα ορατά επιχρίσµατα θα χρωµατισθούν µε πλαστικό υδρόχρωµα. Για τις εξωτερικές επιφάνειες θα χρησιµοποιηθούν κατάλληλα υδροχρώµατα ανθεκτικά για παράκτιες περιοχές, µετά από έγκριση της υπηρεσίας Τρόπος κατασκευής Η θέση του αντλιοστασίου Α/ΣΚ4 βρίσκεται στην ρίζα του προσηνέµου µώλου του λιµένα της Καρπάθου. Από την εκτελεσθείσα γεώτρηση στη θέση του αντλιοστασίου διαπιστώθηκε ότι µέχρι την στάθµη 3,60 από την επιφάνεια του εδάφους υπάρχουν τεχνητές προσχώσεις K:\N5600a\cons\tefhi\5157_TP.doc Ν5600a/5157/B02

11 από χονδρόκοκκα ασβεστολιθικά προϊόντα και µετά υπάρχει ασβεστόλιθος. Η στάθµη του νερού βρίσκεται στο 1,30 από την επιφάνεια του εδάφους. Η στάθµη εκσκαφής του αντλιοστασίου βρίσκεται στο 4,00 από την επιφάνεια του εδάφους. Εποµένως το έδαφος θεµελιώσεως είναι πολύ καλό (βράχος), αλλά η κατασκευή γίνεται ουσιαστικά µέσα σε θάλασσα και εποµένως υπάρχει πρόβληµα στεγανοποιήσεως της εκσκαφής για να εκτελεσθούν οι εργασίες. Για να κατασκευασθούν οι εργασίες εν ξηρώ θα κατασκευασθούν στην περίµετρο του αντλιοστασίου αλληλοτεµνόµενοι φρεατοπάσσαλοι διαµέτρου Φ60. Οι πάσσαλοι αυτοί εκτιµάται ότι θα έχουν µήκος 4,60 µέτρα. Θα εµπήγνυνται τουλάχιστον 1,60 µέτρα µέσα στον ασβεστόλιθο. Οι πάσαλλοι θα τερµατίζονται 60 cm κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, αλλά οι οπλισµοί τους θα σταµατούν 10 cm κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Ένας παρά ένας πάσσαλος είναι οπλισµένοι από 10Φ20 µε συνδετήρες Φ10/10. Όλοι οι πάσσαλοι κατασκευάζονται από σκυρόδεµα C20/25. Στην κορυφή των πασσάλων κατασκευάζεται κεφαλόδεσµος 60X60 cm από σκυρόδεµα C20/25 και οπλίζεται µε σίδερα S500, όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια. Μετά την ολοκλήρωση των πασσάλων και του κεφαλοδέσµου αυτών γίνεται η εκσκαφή του περικλειοµένου υπό των πασσάλων χώρου µε τσάπα και σφύρα. Στη συνέχεια αρχίζει εν ξηρώ η κατασκευή του αντλιοστασίου. Οι εκτός του κελύφους του αντλιοστασίου χώροι θα πληρωθούν µε λιθορριπή ατοµικού βάρους λίθων 0,50-20 χγρ για να µην υπάρχουν καθιζήσεις. 3.2 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α/ΣΚ5 Το αντλιοστάσιο αυτό κατασκευάζεται στον χώρο του καρνάγιου Καρπάθου και µάλιστα ανατολικά από υπάρχον κτίσµα σε αποστάσεις από αυτό που φαίνονται στα σχέδια. Το αντλιοστάσιο έχει τους παρακάτω θαλάµους : Θάλαµος εισόδου Ο θάλαµος αυτός έχει διαστάσεις 2,80x2,00. Σ αυτόν καταλήγει ο καταθλιπτικός αγωγός από το Α/ΣΚ4. Η ράχη του καταθλιπτικού αγωγού στην είσοδό του στον θάλαµο εσχαρών είναι σε βάθος 0,50m έως 0,60 m από το έδαφος για να µην οδηγηθούµε σε µεγάλη εκσκαφή του αντλιοστασίου. Στον πυθµένα του θαλάµου µορφώνονται δύο κανάλια, τα οποία οδηγούν στον υγρό θάλαµο. Ο θάλαµος αυτός κατασκευάζεται ίδιος µε τον αντίστοιχο θάλαµο του αντλιοστασίου Α/ΣΚ4, ήτοι θα περιλαµβάνει δύο οδηγούς κανάλια, δύο εσχαροκάδους και δύο θυροφράγµατα Υγρός θάλαµος Κατασκευάζονται δύο υγροί θάλαµοι, µε διαστάσεις όπως στο Α/ΣΚ4. Η στάθµη του πυθµένα του βρίσκεται στο 1,30 απολύτου υψοµέτρου. Το ενεργό ύψος των θαλάµων για την τεσσαρακονταετία είναι 1,10 µ Θάλαµος αντλιών Οι αντλίες τοποθετούνται σε ξηρό θάλαµο. 2.85Χ6,00. Το δάπεδό του βρίσκεται 15 cm χαµηλότερα από την στάθµη του δαπέδου του υγρού θαλάµου, δηλαδή βρίσκεται στην στάθµη 1.45 απολύτου υψοµέτρου. Το δάπεδο έχει κατά πλάτος κλίση περίπου 1%, ώστε τυχόν διαρροές από τις σωληνώσεις και τις αντλίες να οδηγούνται στην απέναντι του υγρού K:\N5600a\cons\tefhi\5157_TP.doc Ν5600a/5157/B02

12 θαλάµου πλευρά του θαλάµου αντλιών. Κατά µήκος της πλευράς αυτή µορφώνεται µέσα στο δάπεδο αυλάκι µε κλίση πυθµένα 1% προς φρεάτιο συγκεντρώσεως των διαρροών διαστάσεων 40cmX40cm. Στο φρεάτιο αυτό θα υπάρχει δυνατότητα τοποθετήσεως φορητής αντλίας για απαγωγή των διαρροών προς τον θάλαµο εσχαρών του αντλιοστασίου. Το εσωτερικό ύψος του θαλάµου αυτού είναι 3,10. Στον θάλαµο αυτόν τοποθετείται το κολεκτέρ των αντλιών και οι δικλείδες χειρισµού των αντλιών. Κατά τα λοιπά ο θάλαµος αυτός κατασκευάζεται όπως ο αντίστοιχος θάλαµος του Α/ΣΚ4. Τοποθετούνται 4 αντλίες + 1 εφεδρική, παροχής 60,39 m3/h, εκτιµώµενης ισχύος 15,00 KW, σε µανοµετρικό 39,90 µ Θάλαµος Η/Ζ Ο θάλαµος αυτός κατασκευάζεται όπως ο αντίστοιχος θάλαµος του Α/ΣΚ οµικό µέρος αντλιοστασίου Ως του αντλιοστασίου Α/ΣΚ4 3.3 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α/ΣΚ6 Το αντλιοστάσιο Α/ΣΚ6 κατασκευάζεται στην δυτική πλευρά της οδού Λαρνιώτισσας, αµέσως µετά την διασταύρωση της οδού αυτής µε χωµατόδροµο, ο οποίος οδηγεί στον Αγ. Πέτρο. Το αντλιοστάσιο αυτό έχει ακριβώς το ίδιο δοµικό µέρος µε το αντλιοστάσιο Α/ΣΚ5. Η µόνη διαφορά µε αυτό είναι ότι ενώ ο θάλαµος του ΗΖ στο Α/ΣΚ5 είναι ελεύθερος από όλες του τις πλευρές, στο Α/ΣΚ6 ο θάλαµος αυτός είναι επιχωµένος από τις τρεις πλευρές του. Αυτό γίνεται διότι το έδαφος στην θέση κατασκευής του Α/ΣΚ5 είναι κεκλιµένο και θα ήταν επικίνδυνη η µη επίχωση του ορύγµατος πέριξ του αντλιοστασίου. Η επίχωση αυτή θα γίνει µε τα βραχώδη προϊόντα εκσκαφής του αντλιοστασίου, αφ ενός µεν για να µην υπάρξει δαπάνη αποµακρύνσεώς των, αφ ετέρου δε να στραγγίζει εύκολα το επίχωµα και να µην συγκρατεί υγρασία σε επαφή µε τα τοιχώµατα του αντλιοστασίου. Οι στάθµες των δαπέδων του αντλιοστασίου Α/ΣΚ6 αναγράφονται στο αντίστοιχο σχέδιο. Τοποθετούνται 4 αντλίες + 1 εφεδρική, παροχής 60,39 m3/h, εκτιµώµενης ισχύος 15,00 KW, σε µανοµετρικό 35,80 µ Αγωγός παρακάµψεως ΕΕΛ Στην περίπτωση σηµαντικής βλάβης στις ΕΕΛ θα πρέπει τα λύµατα να παρακάµπτουν τις εγκαταστάσεις αυτές. Η διάθεση όµως των εκροών των ΕΕΛ γίνεται στην ακτή του Αγ. Πέτρου µε αγωγό διάθεσης, ο οποίος επιστρέφει από τις ΕΕΛ. Εποµένως είναι αντιοικονοµικό να στέλλονται µε άντληση τα λύµατα στις ΕΕΛ και να επιστρέφουν µε άντληση πάλι προς τον Αγ. Πέτρο. Για τον λόγο αυτό προβλέπεται (όταν απαιτηθεί) η απ ευθείας υπερχείλιση του αντλιοστασίου Α/ΣΚ6 προς την δεξαµενή φορτίσεως του υποθαλάσσιου αγωγού. Ο αγωγός αυτός θα είναι βαρύτητος και θα κατασκευασθεί από σωλήνα πολυαιθυλενίου HDPE Φ355/10atm, µήκους 181,30 µέτρων. 3.4 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α/ΣΚ7 Το αντλιοστάσιο αυτό κατασκευάζεται στην δυτική πλευρά της οδού Λαρνιώτισσας, περίπου στο µέσον της ανηφόρας που υπάρχει µετά το Α/ΣΚ6. Το αντλιοστάσιο αυτό έχει ακριβώς το ίδιο δοµικό µέρος µε το αντλιοστάσιο Α/ΣΚ6. K:\N5600a\cons\tefhi\5157_TP.doc Ν5600a/5157/B02

13 Στη θέση αυτή το έδαφος έχει απότοµη κλίση και θα απαιτηθεί µεγάλη εκσκαφή σε βραχώδες έδαφος. Ήταν όµως αδύνατον να επιλεγεί καταλληλότερη θέση διότι αφ ενός µεν όλη η περιοχή παρουσιάζει το ίδιο ανάγλυφο, αφ ετέρου επιλέχθηκε να µην αυξηθεί του µανοµετρικού του Α/ΣΚ6 πλέον των µέτρων. Οι στάθµες των δαπέδων του αντλιοστασίου Α/ΣΚ7 αναγράφονται στο αντίστοιχο σχέδιο. Τοποθετούνται 4 αντλίες + 1 εφεδρική, παροχής 60,39 m3/h, εκτιµώµενης ισχύος 15,00 KW, σε µανοµετρικό 35,80 µ 3.5 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α/ΣΚ8 Το αντλιοστάσιο αυτό κατασκευάζεται στην δυτική πλευρά της οδού Λαρνιώτισσας, µόλις η οδός αυτή φθάνει µετά την απότοµη ανηφόρα σε οµαλή κλίση µεγάλη στροφή προς τα δεξιά. Το αντλιοστάσιο αυτό έχει ακριβώς το ίδιο δοµικό µέρος µε το αντλιοστάσιο Α/ΣΚ6. Οι στάθµες των δαπέδων του αντλιοστασίου Α/ΣΚ8 αναγράφονται στο αντίστοιχο σχέδιο. Τοποθετούνται 4 αντλίες + 1 εφεδρική, παροχής 60,39 m3/h, εκτιµώµενης ισχύος 9,00 KW, σε µανοµετρικό 20,50 µ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Τα προβλήµατα και οι δυσλειτουργίες των υπαρχόντων αντλιοστασίων Α/ΣΚ1, Α/ΣΚ2 και Α/ΣΚ3 αναφέρθηκαν παραπάνω. Για την σωστή λειτουργία αντλιοστασίων στις αντίστοιχες θέσεις προτείνεται η εξ αρχής κατασκευή νέων. 3.6 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α/ΣΚ1 Το αντλιοστάσιο αυτό κατασκευάζεται εξ αρχής λίγα µέτρα νοτιότερα από την θέση του υπάρχοντος, τόσα ώστε να εξακολουθεί να λειτουργεί το υπάρχον µέχρι την ολοκλήρωση του νέου. Το έδαφος στην θέση του αντλιοστασίου Α/ΣΚ1 έχει στάθµη +2,00 από την Μ.Σ.Θ. Ο προσαγωγός αγωγός φθάνει κοντά σε βάθος 2,00 µέτρα. Εποµένως ο υγρός θάλαµος του αντλιοστασίου θα βρίσκεται όλος κάτω από την στάθµη της επιφάνειας της θάλασσας. Από την εκτελεσθείσα στη θέση του αντλιοστασίου γεώτρηση διαπιστώθηκε ότι το έδαφος µέχρι βάθους 10,00 µέτρων αποτελείται από αργιλλώδη άµµο, πολύ διαπερατή. Η κατασκευή συµβατικού αντλιοστασίου (από σκυρόδεµα) θα παρουσίαζε πάρα πολλές δυσκολίες. Για τον λόγο αυτό θα τοποθετηθεί τυποποιηµένο προκατασκευασµένο αντλιοστάσιο από ινοπλισµένο µε ίνες υάλου πολυµερές (GRP). Το προκατασκευασµένο αντλιοστάσιο θα µεταφερθεί επί τόπου ολόσωµο και θα τοποθετηθεί µε γερανό. Η έδρασή του, η αγκύρωση, η επίχωση και γενικώς όλη η εγκατάστασή του θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την αντιµετώπιση της δυνάµεως της ανώσεως επί του αντλιοστασίου, µε αγκύρωση σε προκατασκευασµένη πλάκα από σκυρόδεµα, ή/και µε επί τόπου χυτευόµενο σκυρόδεµα. Ο ανάδοχος πριν από την παραγγελία του αντλιοστασίου θα προσκοµίσει στην υπηρεσία τα σχέδια του προκατασκευασµένου αντλιοστασίου και τεχνικό φυλλάδιο στην Ελληνική γλώσσα µε τα εξής τουλάχιστον περιεχόµενα : 1. Εργοστάσιο κατασκευής, χώρα προέλευσης, πιστοποιητικό σήµανσης CE για το αντλιοστάσιο 2. Εγγύηση και υπό ποίους όρους δίδεται (εάν δίδεται) K:\N5600a\cons\tefhi\5157_TP.doc Ν5600a/5157/B02

14 3. Περιγραφή προκατασκευασµένου αντλιοστασίου ( στο σύνολό του) 4. Υλικά κατασκευής αντλιοστασίου και ενσωµατουµένων εξαρτηµάτων και προδιαγραφές µε τις οποίες αυτά συµµορφώνονται. 5. Επιτρεπόµενα µόνιµα και κινητά φορτία στον περιβάλλοντα χώρο του αντλιοστασίου. 6. Οδηγίες µεταφοράς και αποθήκευσης 7. Οδηγίες εγκατάστασης 8. Τρόπος αγκυρώσεως και εξασφαλίσεως από την άνωση 9. Υλικά και τρόπος επαναπιχώσεως του ορύγµατος 10. Οδηγίες συνδεσµολογίας σωληνώσεων, αντλιών και καλωδίων 11. Οδηγίες λειτουργίας συντηρήσεως και επισκευής. 12. Μέτρα ασφαλείας κατά την µεταφορά, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση. Εντός του αντλιοστασίου θα τοποθετηθεί µία αντλία συν µία εφεδρική της. Οι σωληνώσεις εντός του αντλιοστασίου θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι οδηγοί ανάσυρσης των αντλιών θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Ο εξοπλισµός του αντλιοστασίου θα προµηθευθεί από τον οίκο κατασκευής του αντλιοστασίου Αντιστήριξη ορύγµατος εκσκαφής Η θέση του αντλιοστασίου Α/ΣΚ1 βρίσκεται σε επαφή της προς την παραλία περιφράξεως του ξενοδοχείου Φελουτζή. Από την εκτελεσθείσα γεώτρηση Γ2 στη θέση του αντλιοστασίου διαπιστώθηκε ότι µέχρι την στάθµη 4,50 υπάρχουν πτωχής διαβάθµισης καστανοί - καστανέρυθροι αργιλώδεις χάλικες µε άµµο και από -4,50 µ έως -10,00 καστανή - καστανότεφρη ιλυοαργιλώδης άµµος πολύ πυκνής αποθέσεως. Η στάθµη του νερού βρίσκεται στο 1,40 από την επιφάνεια του εδάφους της θέσεως της γεωτρήσεως.. Η στάθµη εκσκαφής του αντλιοστασίου βρίσκεται περίπου στο 4,60 από την επιφάνεια του εδάφους. Ανοιχτή εκσκαφή δεν είναι δυνατόν να γίνει διότι θα απαιτηθεί πάρα πολύ µεγάλο όρυγµα, το οποίο θα προκαλέσει κατάρρευση των παρακειµένων κατασκευών. Ο ανάδοχος θα επιλέξει τον προσφορότερο για αυτόν τρόπο για αντιστήριξη του απαιτουµένου για την τοποθέτηση του αντλιοστασίου ορύγµατος. Για την κοστολόγηση της αντιστηρίξεως αυτής προβήκαµε σε προκαταρκτική επιλογή µεταλλικών πασσαλοσανίδων στην περίµετρο του ορύγµατος, βάσει των ευρηµάτων της εκτελεσθείσης στη θέση αυτή γεωτρήσεως Γ2. Εκτιµήθηκε ότι απαιτείται η τοποθέτηση πασσαλοσανίδων τύπου PU 18, µε έµπηξη σε 7,50 µέτρα και σε περίµετρο περίπου 14,00 µέτρων, ήτοι απαιτείται η χρησιµοποίηση περίπου 14x8 = 112 m2 πασσαλοσανίδων. Τοποθετούνται 1 αντλία + 1 εφεδρική, παροχής 65,29 m3/h, εκτιµώµενης ισχύος 3,10 KW, σε µανοµετρικό 7,90 µ Υπέργειος οικίσκος Νοτίως του προκατασκευασµένου αντλιοστασίου και σε απόσταση από αυτό περίπου 4,00 έως 5,00 µέτρων θα κατασκευασθεί ισόγειος οικίσκος για την στέγαση των ηλεκτρικών πινάκων, του Η/Ζ και της δεξαµενής καυσίµων του. Ο υπέργειος χώρος έχει εξωτερικές διαστάσεις 4,00x3,50 και εσωτερικό ύψος 2,32 m. Ο θάλαµος αυτός θα κατασκευασθεί εξ ολοκλήρου από σκυρόδεµα (θεµέλια, τοιχεία, οροφή). K:\N5600a\cons\tefhi\5157_TP.doc Ν5600a/5157/B02

15 Οι εσωτερικές επιφάνειες του αντλιοστασίου (τοιχείων και οροφής) θα ηχοµονωθούν µε πετροβάµβακα 50 Κg/m3 και επένδυση µε γυψοσανίδα. Ο θάλαµος αυτός διαθέτει µία ανοιγόµενη δίφυλλη θύρα πλάτους 1,50 µέτρων και ύψους 2,00m, κατασκευασµένη από γαλβανισµένο χάλυβα και θα χρωµατισθεί µε εποξειδική βαφή χρώµατος µπλέ οµικό µέρος οικίσκου Θα χρησιµοποιηθεί σκυρόδεµα C20/25 µε οπλισµό B500C. Στο σκυρόδεµα θα χρησιµοποιηθεί πρόσµικτο στεγανωτικό µάζης. Η θεµελίωση του οικίσκου θα γίνει µε γενική κοιτόστρωση στην στάθµη Για την εξασφάλιση µη υποσκαφής της θεµελιώσεως από την θάλασσα στην νότια, ανατολική και βόρεια πλευρά του οικίσκου θα γίνει έµπηξη πασσαλοσανίδων τύπου PU 18, χάλυβα S270GP, µήκους 2,00 µέτρων. Οι πασσαλοσανίδες θα εµπηχθούν από τη στάθµη έως -1,30 από την Μ.Σ.Θ. Οι υπέργειες εξωτερικές επιφάνειες θα επιχρισθούν µε τσιµεντοκονίαµα. Οι εσωτερικές επιφάνειες του αντλιοστασίου (τοιχείων και οροφής) θα ηχοµονωθούν µε πετροβάµβακα 50 Κg/m3 και επένδυση µε γυψοσανίδα. Όλες οι µεταλλικές επιφάνειες θα βαφούν µε εποξειδική βαφή µπλε χρώµατος. Όλα τα επιχρίσµατα θα χρωµατισθούν µε πλαστικό υδρόχρωµα. Για τις εξωτερικές επιφάνειες θα χρησιµοποιηθούν κατάλληλα υδροχρώµατα ανθεκτικά για παράκτιες περιοχές, µετά από έγκριση της υπηρεσίας. 3.7 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α/ΣΚ2 Το αντλιοστάσιο αυτό κατασκευάζεται εξ αρχής λίγα µέτρα δυτικότερα από την θέση του υπάρχοντος, σε επαφή µε υπάρχουσα ασφαλτοστρωµένη οδό. Το έδαφος στην θέση του αντλιοστασίου Α/ΣΚ2 έχει στάθµη +1,35 από την Μ.Σ.Θ. Ο πυθµένας του προσαγωγού αγωγού βρίσκεται στην στάθµη -0,60 από την Μ.Σ.Θ. Εποµένως ο υγρός θάλαµος του αντλιοστασίου θα βρίσκεται όλος κάτω από την στάθµη της επιφάνειας της θάλασσας. Από την εκτελεσθείσα στη θέση του αντλιοστασίου γεώτρηση Γ3 διαπιστώθηκε ότι το έδαφος µέχρι βάθους 10,00 µέτρων αποτελείται από αργιλλώδη άµµο, πολύ διαπερατή. Η κατασκευή συµβατικού αντλιοστασίου (από σκυρόδεµα) θα παρουσίαζε πάρα πολλές δυσκολίες. Για τον λόγο αυτόν προτείνουµε την τοποθέτηση τυποποιηµένου προκατασκευασµένου αντλιοστασίου από ινοπλισµένο πλαστικό (GRP). Το προκατασκευασµένο αντλιοστάσιο θα µεταφερθεί επί τόπου ολόσωµο και θα τοποθετηθεί µε γερανό. Η έδρασή του, η αγκύρωση, η επίχωση και γενικώς όλη η εγκατάστασή του θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την αντιµετώπιση της δυνάµεως της ανώσεως επί του αντλιοστασίου. Ο ανάδοχος πριν από την παραγγελία του αντλιοστασίου θα προσκοµίσει στην υπηρεσία τα στοιχεία που αναφέρονται και στο αντλιοστάσιο Α/ΣΚ1. Εντός του αντλιοστασίου θα τοποθετηθεί µία αντλία συν µία εφεδρική της. Ο εξοπλισµός του αντλιοστασίου θα προµηθευθεί από τον οίκο κατασκευής του αντλιοστασίου Αντιστήριξη ορύγµατος εκσκαφής Η θέση του αντλιοστασίου Α/ΣΚ3 βρίσκεται µέσα στην αµµώδη παραλία στη θέση Λιµανάκι. Από την εκτελεσθείσα γεώτρηση Γ3 στη θέση του αντλιοστασίου διαπιστώθηκε ότι µέχρι την στάθµη 3,10 υπάρχει τεφρή ιλυοαργιλώδης άµµος, µε ασβεστολιθικά χαλίκια µέσης έως K:\N5600a\cons\tefhi\5157_TP.doc Ν5600a/5157/B02

16 µεγάλης πυκνότητος, από 3,10-7,00 τεφρή ιλυοαργιλώδης άµµος, µέσης έως µεγάλης πυκνότητος και από 7,00-10,00 τεφρή ιλυοαργιλώδης άµµος, µεγάλης πυκνότητος. Η στάθµη εκσκαφής του προκατασκευασµένου αντλιοστασίου βρίσκεται περίπου στο 4,60 από την επιφάνεια του εδάφους. Ανοιχτή εκσκαφή δεν είναι δυνατόν να γίνει διότι θα απαιτηθεί πάρα πολύ µεγάλο όρυγµα, το οποίο θα προκαλέσει κατάρρευση των παρακειµένων κατασκευών. Ο ανάδοχος θα επιλέξει τον προσφορότερο για αυτόν τρόπο για αντιστήριξη του απαιτουµένου για την τοποθέτηση του αντλιοστασίου ορύγµατος. Για την κοστολόγηση της αντιστηρίξεως αυτής προβήκαµε σε προκαταρκτική επιλογή µεταλλικών πασσαλοσανίδων στην περίµετρο του ορύγµατος, βάσει των ευρηµάτων της εκτελεσθείσης στη θέση αυτή γεωτρήσεως Γ3. Εκτιµήθηκε ότι απαιτείται η τοποθέτηση πασσαλοσανίδων τύπου PU 18, µε έµπηξη σε 7,50 µέτρα και σε περίµετρο περίπου 17,00 µέτρων, ήτοι απαιτείται η χρησιµοποίηση περίπου 17x8 = 136 m2 πασσαλοσανίδων. Τοποθετούνται 1 αντλία + 1 εφεδρική, παροχής 153,33 m3/h, εκτιµώµενης ισχύος 5,90 KW, σε µανοµετρικό 9,5 µ Υπέργειος οικίσκος Ο οικίσκος αυτός κατασκευάζεται όπως και ο οικίσκος του αντλιοστασίου Α/ΣΚ οµικό µέρος οικίσκου Όπως του αντλιοστασίου Α/ΣΚ1, εκτός από την εξασφάλιση έναντι υποσκαφής της θεµελιώσεώς του. Για την εξασφάλιση µη υποσκαφής της θεµελιώσεως από την θάλασσα και τον παρακείµενο χείµαρρο σε όλη την περίµετρο του οικίσκου θα γίνει έµπηξη πασσαλοσανίδων τύπου PU 18, χάλυβα S270GP, µήκους 2,00 µέτρων. Οι πασσαλοσανίδες θα εµπηχθούν από τη στάθµη +1,00 έως -1,00 από την Μ.Σ.Θ. 3.8 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α/ΣΚ3 Το αντλιοστάσιο αυτό βρίσκεται µέσα στην πόλη και µπροστά στο κτίριο που στεγάζεται η Εθνική Τράπεζα. Του αντλιοστασίου αυτού θα κατασκευασθεί µόνο υπέργειος θάλαµος, αφού ο υγρός του θάλαµος επαρκεί. Ο υπέργειος χώρος αυτός έχει εξωτερικές διαστάσεις 4,00x3,50 και εσωτερικό ύψος 2,40 m. Ο θάλαµος αυτός θα κατασκευασθεί εξ ολοκλήρου από σκυρόδεµα (θεµέλια, τοιχεία, οροφή). Οι εσωτερικές επιφάνειες του αντλιοστασίου (τοιχείων και οροφής) θα ηχοµονωθούν µε πετροβάµβακα 50 Κg/m3 και επένδυση µε γυψοσανίδα. Μέσα στον χώρο αυτό θα τοποθετηθεί το Η/Ζ, η αποθήκη καυσίµων του Η/Ζ, οι ηλεκτρικοί πίνακες του αντλιοστασίου, οι συσκευή αποσµήσεως µε τα απαιτούµενα χηµικά για 36 µήνες λειτουργία. Ο θάλαµος αυτός διαθέτει µία ανοιγόµενη δίφυλλη θύρα πλάτους 1,50 µέτρων και ύψους 2,00 m και µία ανοιγόµενη θύρα πλάτους 0,90 m και ύψους 2,20m. Οι θύρες αυτές θα κατασκευασθούν από γαλβανισµένο χάλυβα και θα χρωµατισθούν µε εποξειδική βαφή χρώµατος µπλέ. Στον υγρό θάλαµο του αντλιοστασίου υπάρχουν εγκατεστηµένες δύο αντλίες ABS AFP M70/2 µε ισχύ P1=8,40 KW και µέγιστη παροχή 122,0 m3/h. K:\N5600a\cons\tefhi\5157_TP.doc Ν5600a/5157/B02

17 3.8.1 οµικό µέρος οικίσκου Θα χρησιµοποιηθεί σκυρόδεµα C20/25 µε οπλισµό B500C. Στο σκυρόδεµα θα χρησιµοποιηθεί πρόσµικτο στεγανωτικό µάζης. Οι εξωτερικές επιφάνειες θα επιχρισθούν µε τσιµεντοκονίαµα. Οι εσωτερικές επιφάνειες του αντλιοστασίου (τοιχείων και οροφής) θα ηχοµονωθούν µε πετροβάµβακα 50 Κg/m3 και επένδυση µε γυψοσανίδα. Όλες οι µεταλλικές επιφάνειες θα βαφούν µε εποξειδική βαφή µπλε χρώµατος. Όλα τα επιχρίσµατα θα χρωµατισθούν µε πλαστικό υδρόχρωµα. Για τις εξωτερικές επιφάνειες θα χρησιµοποιηθούν κατάλληλα υδροχρώµατα ανθεκτικά για παράκτιες περιοχές, µετά από έγκριση της υπηρεσίας. 4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ Ο ήµος Καρπάθου εκπόνησε την µελέτη «ίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας διάθεσης λυµάτων. Καρπάθου» µε βάση την σύµβαση που υπογράφτηκε στις Ένα µέρος του δικτύου διέρχεται από την ακτή Ποσιδείου µέσα στα όρια του αιγιαλού, και σε επαφή µε τον αρχαιολογικό χώρο του κάστρου. Η ΚΒ Εφορεία Προϊστορικών Κλασσικών Αρχαιοτήτων µετά την γνωµοδότηση του τοπικού συµβουλίου Μνηµείων ωδεκανήσου στην υπ αριθµό 1/ συνεδρία του, αποφάσισε την έγκριση της µελέτης µε την προϋπόθεση το τµήµα που θα εγκατασταθεί ο καταθλιπτικός αγωγός στην ακτή Ποσιδείου να διαµορφωθεί σε πλακόστρωτο µονοπάτι. 4.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΥ Χάραξη Ο πεζόδροµος, ακολουθεί την φυσική διαµόρφωση του εδάφους µε µεταβλητό πλάτος, και γίνονται διαπλατύνσεις, όπου αυτό είναι εφικτό Υψοµετρία Επειδή τα τοπογραφικά υπόβαθρα ήταν προγενέστερα της διαµόρφωσης του µονοπατιού, δεν υπάρχει µεγάλη ακρίβεια στην υψοµετρία του πεζοδρόµου. Γενικά, διατηρείται το υψόµετρο του υφιστάµενου µονοπατιού σαν βάση για την κατασκευή της λιθόστρατας οµαλοποιώντας την κλίση, έτσι ώστε να µην δηµιουργούνται καµπούρες (εξάρσεις) ή λακκούβες διότι από την πλευρά της θάλασσας είναι ορατή η πορεία του ιαµόρφωση πρανούς Προς την πλευρά του πρανούς όπου ο βράχος είναι συµπαγής, δεν γίνεται καµία παρέµβαση, εκτός από τον καθαρισµό της βάσης του, για να είναι δυνατή η τµηµατική ευθυγράµµιση της πορείας. Όπου ο βράχος είναι σαθρός, καθαρίζεται στην βάση του και κατασκευάζεται λιθόκτιστο τοιχείο, µεταβλητού ύψους προκειµένου να συγκρατηθεί το πρανές και να προστατευθούν οι διερχόµενοι από µικροκατολισθήσεις. K:\N5600a\cons\tefhi\5157_TP.doc Ν5600a/5157/B02

18 Στο τµήµα που το πρανές αποτελείται από µπάζα και χώµα, κατασκευάζονται τρεις κερκίδες από οπλισµένο σκυρόδεµα, οι οποίες αφενός λειτουργούν προστατευτικά, αφετέρου χρησιµοποιούνται σαν χώρος στάσης ιαµόρφωση ορίου προς τη θάλασσα Προς την πλευρά της θάλασσας στην αρχή του πεζοδρόµου, κατασκευάζεται µια σκάλα που οδηγεί στην µικρή παραλία που υπάρχει εκεί. Στην συνέχεια προστατευτικό τοιχείο κατασκευάζεται µόνο στα σηµεία που είναι επικίνδυνα για τον χρήστη, λόγω υψοµετρικής διαφοράς µε την θάλασσα, δηλαδή όπου ο πεζόδροµος εφάπτεται µε την θάλασσα ή έχει µεγάλη υψοµετρική διαφορά από την βραχώδη ακτή. Με αυτόν τον τρόπο δεν αλλοιώνεται το φυσικό τοπίο ιαµόρφωση δαπέδου Το δάπεδο γίνεται µε εγκιβωτισµό φυσικών ντόπιων λίθων σε σκυρόδεµα και οµαλοποίηση της τελικής επιφάνειας. Έτσι, εξασφαλίζεται µια συνέχεια µε το γύρω βραχώδες τοπίο Υλικά Όλες οι κατασκευές έχουν σαν βάση την πέτρα που υπάρχει θρυµµατισµένη γύρω από το καρνάγιο, σε µεγάλη ποσότητα, από προηγούµενες παρεµβάσεις. Η ίδια η πέτρα υπάρχει άφθονη σε όλο το νησί Φωτισµός Ο φωτισµός του χώρου είναι περιορισµένος και γίνεται µε χαµηλά φωτιστικά τύπου χελώνας, που τοποθετούνται εγκιβωτισµένα µέσα στην τοιχοποιία, σε απόσταση 25-30εκ. από την επιφάνεια του πεζοδρόµου. Τα φωτιστικά είναι ανθεκτικά στις ειδικές καιρικές συνθήκες. Ειδικά σηµεία (π.χ. σπηλιά) τονίζονται µε προβολείς Φύτευση Φυτεύσεις γίνονται όπου το έδαφος και η µορφολογία του χώρου το επιτρέπουν. Στην αρχή του πεζοδρόµου φυτεύονται τρία αλµυρίκια. Όπου υπάρχει χώµα στο πρανές, καθώς και στο παρτέρι φυτεύονται διαπλάσεις σκληρόφυλλων άγριων θάµνων, που δείγµατά τους υπάρχουν εκεί σήµερα (σχίνος, ασπάλαθος, πουρνάρι) ή φρύγανα (αστοιβή, θυµάρι, αφάνα κ.λ.π.) Εκεί που υπάρχει µαλακό έδαφος, εµπλουτίζεται µε φυτική γη και φυτεύεται µπούζι για καλύτερη συγκράτηση των πρανών, διότι είναι ανθεκτικό στο συγκεκριµένο φυσικό περιβάλλον. 5. ΙΚΤΥΑ ΟΚΩ Ο Ανάδοχος ευθύνεται να ζητήσει από τους διαφόρους οργανισµούς ενηµέρωση για τις θέσεις των δικτύων Ο.Κ.Ω. στη περιοχή κατασκευής του έργου, ακόµη και αυτών που επισηµαίνονται στις µελέτες, προκειµένου να φροντίσει για την µετατόπιση ή την προστασία τους. Επίσης, οφείλει να επιβεβαιώσει τις οδεύσεις αυτές σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες και να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή. K:\N5600a\cons\tefhi\5157_TP.doc Ν5600a/5157/B02

19 6. ΜΕΛΕΤΕΣ Για τo έργo της παρούσας εργολαβίας, διατίθενται οι µελέτες που αναφέρονται παρακάτω: Ονοµασία Μελέτης 1. Επικαιροποίηση Οριστικής Μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων δικτύου αποχέτευσης 2. Γεωτεχνική έρευνα δικτύων αποχέτευσης και ΕΕΛ 3. Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας και ιάθεσης Λυµάτων Καρπάθου 4. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εγκατάστασης Επεξεργασίας και ιάθεσης Λυµάτων Καρπάθου 5. Τροποποίηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δικτύου αποχέτευσης Οι παραπάνω µελέτες θα παραδοθούν στον Ανάδοχο Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει για έγκριση χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, διότι η αµοιβή τους περιλαµβάνεται ανηγµένη στην Προσφορά του, τις µελέτες που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της ΕΣΥ 7. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε δηµόσιες εκτάσεις και δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις. Ο καθορισµός των ορίων µεταξύ δηµοσίων εκτάσεων και όµορων οικοπέδων, όπου αυτά είναι ασαφή, θα καθοριστούν µε τη βοήθεια των τοπικών Αρχών. 8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Για τα έργα της παρούσας εργολαβίας έχουν συνταχθεί οι παρακάτω Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων : Α/Α Ονοµασία Μελέτης 1 2 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εγκατάστασης Επεξεργασίας και ιάθεσης Λυµάτων Καρπάθου Τροποποίηση µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων δικτύου αποχέτευσης Αποφάσεις 959/ / / Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις παραπάνω Αποφάσεις κατά την κατασκευή των έργων οι οποίες όµως δεν υποκαθιστούν τυχόν άλλες άδειες και εγκρίσεις συναρµόδιων Υπηρεσιών. Όπως αναφέρεται και στις παραπάνω αποφάσεις πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής θα πρέπει να γίνει γραπτή συνεννόηση µε εκπρόσωπο της Αρµόδιας εφορείας Αρχαιοτήτων προκειµένου να παρίστανται εφόσον είναι επιθυµητό. Τα ανωτέρω θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και κατά τη σύνταξη του χρονοδιαγράµµατος του έργου, µε σαφείς χρονικούς προσδιορισµούς και ανάλυση των επί µέρους δράσεων. Η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά το συγκεκριµένο έργο, συνοδεύει τα τεύχη δηµοπράτησης και θα πρέπει να βρίσκεται στα εργοτάξια σ όλη την διάρκεια κατασκευής των έργων. K:\N5600a\cons\tefhi\5157_TP.doc Ν5600a/5157/B02

20 Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2013 ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Θωµάς Νεράντζης Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός ηµήτριος Τσολιάνος ιευθυντής Έργων Νοτίου Αιγαίου ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ µε την υπ αριθµ 758/1/ απόφαση του.σ. της ΕΟΑΕ ηµήτριος Τσολιάνος ιευθυντής Έργων Νοτίου Αιγαίου K:\N5600a\cons\tefhi\5157_TP.doc Ν5600a/5157/B02

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800d\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800d/5188 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: "Αντιστήριξη πρανών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00) 70.000 (µε ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2012 K:\N2500\cons\tefxi\MAPS.doc N2500/5136/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. EΡΓΟ: "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση δρόµου Κάµπος Επάνω Κάµπος και ασφαλτόστρωση δρόµων προς Αλµυρό και Λορέντζαινα Ν.Ίου (Ν13.00b)» 3.700.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση δρόµου Κάµπος Επάνω Κάµπος και ασφαλτόστρωση δρόµων προς Αλµυρό και Λορέντζαινα Ν.Ίου (Ν13.00b)» 3.700. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Βελτίωση δρόµου Κάµπος Επάνω Κάµπος και ασφαλτόστρωση δρόµων προς Αλµυρό και Λορέντζαινα Ν.Ίου (Ν13.00b)» 3.700.000 ευρώ Μάρτιος 2012 K:\N1300b\cons\tefxi\MAPS.doc Ν1300b/4958 EΓΝΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 1.1 Εκσκαφή ορύγµατος αγωγών (εκτός οικισµού)...1 1.2 Άµµος εγκιβωτισµού αγωγών...1 1.3 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφής...1 1.4 Φορτοεκφόρτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή Τελεφερίκ και Παλαιού Λιµένα Φηρών (Ν18.00e)» 1.699.400 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή Τελεφερίκ και Παλαιού Λιµένα Φηρών (Ν18.00e)» 1.699.400 ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή Τελεφερίκ και Παλαιού Λιµένα Φηρών (Ν18.00e)» 1.699.400 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800e\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800e/5187 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗ... 3 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Γ Α Υ Δ Ο Υ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Γ Α Υ Δ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Γ Α Υ Δ Ο Υ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΙI. Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ.

Διαβάστε περισσότερα

6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΥ ΡΙΟΥ» ,00 ΕΥΡΩ (µε ΦΠΑ)

6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΥ ΡΙΟΥ» ,00 ΕΥΡΩ (µε ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: ΑΝΤ.ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ & ΥΠΟΣΜ.ΚΑΤΩΠΟ Η - ΛΕΥΚΑ Α Ταχ. Κώδ: 31 100 Τηλ: 26453-60500 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Αποχετευτικά δίκτυα του οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (N0900b)» ευρώ. Απρίλιος 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Αποχετευτικά δίκτυα του οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (N0900b)» ευρώ. Απρίλιος 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αποχετευτικά δίκτυα του οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (N0900b)» 4.640.000 ευρώ Απρίλιος 2012 K:\N0900b\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0900b/5154 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Αποχετευτικά δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: 700.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ. : ΝΕΜ 451 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : ΝΕΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώτρηση Γ2. Υψόµετρο εδάφους 8,0 7,0 Στάθµη άντλησης 3,0 2,0 Βάθος γεώτρησης -72,0-71,0 ιάµετρος σωλήνωσης 10 ¾ 10 ¾ Μήκος σωλήνα 80 Μ 80 Μ

Γεώτρηση Γ2. Υψόµετρο εδάφους 8,0 7,0 Στάθµη άντλησης 3,0 2,0 Βάθος γεώτρησης -72,0-71,0 ιάµετρος σωλήνωσης 10 ¾ 10 ¾ Μήκος σωλήνα 80 Μ 80 Μ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά Η συµπληρωµατική υδροδότηση του ΟΛΠΑ από τις υφιστάµενες γεωτρήσεις στα όρια της Πειραϊκής Πατραϊκής εκπονήθηκε ώστε να επιτευχθεί η µεταφορά ύδατος από τις υφιστάµενες γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: «Ηλεκτροφωτισµός οδών χωρίς κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αντικείμενο... 2 2. Υδροδότηση νότιων παραλίμνιων οικισμών... 2 2.1 Γενικά... 2 2.2 Υδροληψία από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔOY ΚΑΡΔΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 49/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός : 2.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: Fax:

Τηλ: Fax: ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Υδραυλικές εργασίες σύνδεσης νέας δεξαµενής ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε. Επισκοπής Προϋπολογισµός: 145.000.00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΧ 1265

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΧ 1265 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ _ Τ.Κ. 152 34 ΤΗΛ.: 2132023978 ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ K.X. 1265 ΤΟΥ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41618 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ EΠΕΚΤΑΣΗ Νο 3 & No 4 ΤΟΥ ΚΥΤ 400/150kV ΑΧΕΛΩΟΥ» ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά ΕΡΓΟ : Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Κ.Δροσιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προϋπ 500.000

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m²

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m² Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ανάδοχος μελέτης : Μ. Τουρβαλή - Α. Χατζηαντωνίου - Σ. Βαβαλιάρος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ανάδοχος μελέτης : Μ. Τουρβαλή - Α. Χατζηαντωνίου - Σ. Βαβαλιάρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΣΠΑΚΑ -ΚΟΡΝΟΥ - ΓΑΛΗΣ ΕΩΣ ΕΕΛ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες περίφραξης περιβάλλοντα χώρου του νέου κτιρίου του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ο ΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.229.000,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 1. Γενικά - Περίληψη του αντικειμένου του έργου...1 2. Περιγραφή του Έργου...2 2.1. Γεωγραφική θέση του έργου υφιστάμενες υποδομές...2 2.2. Το Έργο προς Υλοποίηση...2 2.3.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης - Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Κούρτες Ζαρού Προϋπολογισμός: 545.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Οι επεµβάσεις που πραγµατοποιούνται σε κάθε χώρο περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Οι επεµβάσεις που πραγµατοποιούνται σε κάθε χώρο περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/Π..Ε A.M.: 04/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο: «Συμπληρωματικά έργα στο Αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου» ΠΡΟΫΠ.: 3.900.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο: «Συμπληρωματικά έργα στο Αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου» ΠΡΟΫΠ.: 3.900.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έργο: «Συμπληρωματικά έργα στο Αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου» ΠΡΟΫΠ.: 3.900.000,00 Ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡ - 1300/2 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΚΕΥΩΝ Εργο : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

Διαβάστε περισσότερα

"MΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΤΑΜΕ ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ.-Β.Ε.Α"

MΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΤΑΜΕ ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ.-Β.Ε.Α "MΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΤΑΜΕ ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ.-Β.Ε.Α" Α. Σαρηγιάννης, Γ. Αναγνωστίδης & Μ. Κοντογιώργη Πολιτικοί Μηχανικοί 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρουσίαση αφορά τα έργα πολιτικού µηχανικού στην ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 Ο Γ Ε Φ Υ Ρ Ε Σ Ρ Λ Ε Ω Ν Ι Α Σ Α Ν Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Ρ Γ Ω Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών λόγω πληµµυρών στα οδικά τµήµατα: Ολυµπιάδος - Στρατωνίου, Πλανών Γοµατίου και Μεγάλης Παναγιάς Πλανών του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χαλκιδικής (R5802-R5803-R5804)»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Έργα αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων στις θέσεις "ΚΟΥΤΙΧΑ", "ΤΣΑΪΡΙΑ Ή ΠΑΛΙΟΜΑΝΑ" και "ΠΛΑΚΕΝΙΑ" του ήµου Νάουσας της Π.Ε. Ηµαθίας» 2.201.700 Οκτώβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ασφαλτικές εργασίες, διαγραμμίσεις και ανακατασκευή περίφραξης περιοχής στάθμευσης πύλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) : ΤΕΧΝIΚΗ ΠΕΡIΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) : ΤΕΧΝIΚΗ ΠΕΡIΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΔΡ 1303/2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 25-10-2012 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, ιπλ. Χηµικός Μηχ. Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294870 Fax: 210-5294880

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 : 400.000,00 (με το Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.160.000 ευρώ. Μάιος 2011. K:\N5300\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5300/4980/B02

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.160.000 ευρώ. Μάιος 2011. K:\N5300\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5300/4980/B02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Μονοκαµπίου (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 2.600.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 47/2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή Βορειοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από Εθνική οδό Ελασσόνας - Λάρισας έως 2ο Γυµνάσιο Ελασσόνας (LKM 26.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή Βορειοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από Εθνική οδό Ελασσόνας - Λάρισας έως 2ο Γυµνάσιο Ελασσόνας (LKM 26. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή Βορειοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από Εθνική οδό Ελασσόνας - Λάρισας έως 2ο Γυµνάσιο Ελασσόνας (LKM 26.00)» 1.210.000 Ευρώ Απρίλιος 2010 K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C02\LKM

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του έργου µε τίτλο: «Κατασκευή φρεατίου και αγωγού οµβρίων στην περιοχή Τρίκορφο.Κ. Πολυγύρου»

Ανάθεση του έργου µε τίτλο: «Κατασκευή φρεατίου και αγωγού οµβρίων στην περιοχή Τρίκορφο.Κ. Πολυγύρου» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 26/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή έκτη (26η) Νοεµβρίου 2013 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 93

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 93 Η Τέχνη της Κατασκευής και η Μελέτη Εφαρµογής Άµεσο, τετράποδο καβαλέτο. Είναι προκατασκευασµένο προϊόν από λεπτή χαλύβδινη ράβδο, ενώ τα στηρίγµατα του είναι εµβαπτισµένα σε πλαστικό υλικό, για να µην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Σ.Κ.Υ. & Ε.Ε. Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Προϋπολογισµός: 413.069,00 (συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ ΟΜΑΔΑ Α A1 ΥΔΡ 2.01 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση ΣΤΠ ΠΜ-01 A2 ΥΔΡ 2.02 A3 ΥΔΡ 3.10 A4 ΥΔΡ 3.11 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών

Διαβάστε περισσότερα

ήµος : ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Εργο : ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

ήµος : ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Εργο : ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης : 33/2012 ήµος : ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Εργο : ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ Πίνακας ΕΤΕΠ των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ Δήμου Φαιστού Προϋπολογισμός: 1.403.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ.)

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ» Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ.) Φάση εξέλιξης έργου : προς Έγκριση ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ - ΘΕΡΜΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ - ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ. Θέση: Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ. Θέση: Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΈΡΓΩΝ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 462 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΜ 462 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ. : ΝΕΜ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Ε.Ε.Λ. ΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΜΕΝΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΗΡΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ: Ε.Ε.Λ. ΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΖΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση βλαβών παραλιακού ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση βλαβών παραλιακού ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση βλαβών παραλιακού κρηπιδώµατος λιµένα Λακκίου Λέρου ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιστορικό Το παραλιακό κρηπίδωµα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αντικείμενο Δημοπρατούμενου Έργου 2. Τεχνικά Στοιχεία του Έργου 2.1. Ανάγκες σε νερό 2.2. Διατιθέμενο νερό Ποιότητα νερού 2.3. Υφιστάμενα έργα 2.4. Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6)

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα