Το νέο σύστημα σταδιοποίησης. του καρκίνου του πνεύμονα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το νέο σύστημα σταδιοποίησης. του καρκίνου του πνεύμονα"

Transcript

1 Το νέο σύστημα σταδιοποίησης του καρκίνου του πνεύμονα Κωνσταντίνος Σαγρής, Γεώργιος Χειλάς Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, ΝΝΘΑ, «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Η σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα έχει πολύπλευρη σημασία. Η επιλογή και ο σχεδιασμός της θεραπείας, η εκτίμηση της πρόγνωσης της νόσου καθώς και η σύγκριση ερευνητικών δεδομένων και αποτελεσμάτων κλινικών μελετών, έχουν ως βάση τη σταδιοποίηση της νόσου. Ο κοινός τρόπος σταδιοποίησης του καρκίνου του πνεύμονα προσφέρει μια παγκόσμια κοινή γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ των λειτουργών υγείας, οι οποίοι ασχολούνται με τη φροντίδα των ασθενών αυτών. Η εξέλιξη της σταδιοποίησης του καρκίνου του πνεύμονα Η σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα, δηλαδή η εκτίμηση της ανατομικής έκτασης της νόσου, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του πρωτοπαθούς όγκου, την προσβολή των περιοχικών λεμφαδένων και την παρουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων, αναπτύχθηκε από τον Dr. Pierre Denoix από το 1943 έως το Η Διεθνής Ένωση κατά του Καρκίνου (Union Internationale Contre le Cancer Committee on Tumor Nomenclature and Statistics, UICC) αποδέχτηκε τις προτάσεις του Dr. Pierre Denoix και το 1968 συμπεριλήφθηκαν στην πρώτη έκδοση του εγχειριδίου από την UICC με θέμα «Σταδιοποίηση Κακοηθών Όγκων κατά ΤΝΜ». Oι πέντε αναθεωρήσεις των σταδιοποιήσεων που ακολούθησαν προτάθηκαν από τον Dr. Clifton Mountain ο οποίος βασίστηκε σε σχετικά περιορισμένη βάση δεδομένων, αρχικά ασθενείς, καταλήγοντας το 2002 σε ασθενείς του Νοσοκομείου Μ.D. Anderson Cancer Center. Το 2007 προτάθηκε από τη Διεθνή Εταιρία Μελέτης του Πνευμονικού Καρκίνου (International Association for the Study of Lung Cancer-IASLC) νέα αναθεώρηση βασισμένη σε περιπτώσεις ασθενών από διάφορα κέντρα παγκοσμίως, με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΜΚΠ), οι οποίοι υπoβλήθηκαν σε διάφορους θεραπευτικούς συνδυασμούς. Η πρόταση της IASLC έγινε επίσημα αποδεκτή από την American Joint Committee on Cancer (AJCC) και τη UICC κατά τη διάρκεια του 2009 κι έτσι η 7 η αναθεώρηση τίθεται σε ισχύ, βασισμένη σε περιπτώσεις ασθενών (16% με μικροκυτταρικό και 84% με μη μικροκυτταρικό) από 45 κέντρα σε 20 χώρες. Το διεθνές σύστημα σταδιοποίησης του καρκίνου του πνεύμονα Το σύστημα σταδιοποίησης του καρκίνου του πνεύμονα βασίζεται στην κλινική ταξινόμηση των παραγόντων TNM (T-primary tumor/πρωτοπαθής όγκος, Ν-regional nodes/επιχώριοι λεμφαδένες, Μ-distant metastasis/απομακρυσμένες μεταστάσεις). Η κλινική σταδιοποίηση (ctnm, cstage) βασίζεται στις πληροφορίες που συλλέγονται για την κλινική κατάσταση του ασθενούς πριν τη λήψη απόφασης για την επιλογή της θεραπείας. Η παθολογοανατομική σταδιοποίηση (ptnm, pstage) βασίζεται στα αποτελέσματα της παθολογοανατομικής εξέτασης των ι- στών που αφαιρέθηκαν από τον ασθενή κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Είναι ακριβέστερη όσον αφορά τον προσδιορισμό της έκτασης του όγκου και της προσβολής επιχώριων λεμφαδένων. Η σταδιοποίηση για την επανέναρξη θεραπείας (rtnm, rstage) (retreatment staging) έχει ως στόχο την εκτίμηση της έκτασης της νόσου μετά από την αρχική θεραπεία και είναι χρήσιμη για το σχεδιασμό των επόμενων θεραπευτικών χειρισμών. Τροποποιήσεις στη μεθοδολογία της σταδιοποίησης του καρκίνου του πνεύμονα Η IASLC, μελετώντας τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την τελευταία αναθεώρηση το 2002, διαπίστωσε μειονεκτήματα που κυρίως εντοπίστηκαν στην περιορισμένη βάση δεδομένων (μικρός αριθμός ασθενών), στο γεγονός ότι η απεικονιστική σταδιοποίηση έγινε με ακτινογραφία θώρακα και στο ότι οι περισσότεροι ασθενείς που μελετήθηκαν είχαν χειρουργηθεί. Επιπλέον, η στατιστική επεξεργασία, δεν προσέφερε τη δυνατότητα τα αποτελέσματα να αναχθούν σε ευρύτερους πληθυσμούς από αυτόν της μελέτης. Διαφοροποιώντας τον τρόπο μελέτης των ασθενών για τη νέα σταδιοποίηση προέκυψαν πλεονεκτήματα όπως: Αύξηση του αριθμού των ασθενών που μελετήθηκαν. Η απεικονιστική σταδιοποίηση του ΜΜΚΠ βασίστηκε σε πιο σύγχρονες μεθόδους όπως η αξονική τομογραφία θώρακος και η βιοψία δια λεπτής βελόνης υπό την καθοδήγηση του αξονικού τομογράφου. Οι ασθενείς δεν υποβλήθηκαν μόνο σε χειρουργική εξαίρεση του όγκου αλλά και σε χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή και σε συνδυασμό τους. Η νέα σταδιοποίηση του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα από την IASLC και τα κλινικά συμπεράσματα Οι προτεινόμενες αλλαγές αφορούν τους παράγοντες Τ και Μ (Πίνακας 1). Οι κύριες τροποποιήσεις για τον παράγοντα Τ είναι: το στάδιο Τ1 υποδιαιρείται σε Τ1a και Τ1b αναλόγως του μεγέθους του πρωτοπαθούς όγκου. τα όρια των 3, 5 και 7cm διαχωρίζουν τον πρωτοπαθή όγκο σε Τ1, Τ2 και Τ3 αντίστοιχα. η παρουσία κακοήθους δορυφορικού όζου ή όζων στον ίδιο λοβό του πνεύμονα κατηγοριοποιείται σε Τ3. η παρουσία κακοήθους όζου ή όζων σε διαφορετικούς ομόπλευρους λοβούς κατηγοριοποιείται σε Τ4. 27

2 Πίνακας 1. Η νέα σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα. Σύστημα ταξινόμησης ΤΝΜ-IASLC (με κόκκινο χρώμα προβάλλονται οι αλλαγές). Πρωτοπαθής όγκος (T) Επιχώριοι λεμφαδένες (Ν) Τ0 T1 Τ1a Τ1b T2 Τ2a T2b T3 Τ4 Ν0 Δεν υπάρχει μαρτυρία πρωτοπαθούς όγκου Όγκος 3cm στη μεγαλύτερη διάμετρό του, ο οποίος περιορίζεται εντός του πνευμονικού παρεγχύματος ή εντός των ορίων του σπλαχνικού υπεζωκότος, χωρίς βρογχοσκοπική μαρτυρία διήθησης εγγύτερου λοβαίου βρόγχου Όγκος 2cm Όγκος >2cm αλλά 3cm Όγκος >3cm αλλά 7cm στη μεγαλύτερη διάμετρό του ή με ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: προσβολή του στελεχιαίου βρόγχου σε απόσταση >2cm πέραν της τρόπιδας διήθηση του περισλαγχνίου πετάλου του υπεζωκότα συνοδεύεται από ατελεκτασία ή αποφρακτική πνευμονίτιδα η οποία επεκτείνεται μέχρι την πύλη αλλά δεν καταλαμβάνει όλο τον πνεύμονα. Όγκος >3 αλλά 5cm Όγκος >5 αλλά 7cm Όγκος >7cm ή οποιουδήποτε μεγέθους που διηθεί άμεσα ένα εκ των παρακάτω: το θωρακικό τοίχωμα (περιλαμβανομένων των όγκων Pancoast), το διάφραγμα, τον υπεζωκότα του μεσοθωρακίου ή το τοιχωματικό περικάρδιο. Όγκος σε απόσταση <2cm από την τρόπιδα, χωρίς διήθηση αυτής. Συνοδεύεται από ατελεκτασία ή αποφρακτική πνευμονίτιδα ολόκληρου του πνεύμονα ή κακοήθη δορυφορικά οζίδια στον ίδιο λοβό με την πρωτοπαθή βλάβη. Όγκος οποιουδήποτε μεγέθους που διηθεί ένα εκ των παρακάτω οργάνων: μεσοθωράκιο - καρδιά μεγάλα αγγεία - τραχεία οισοφάγος - σώματα σπονδύλων τρόπιδα Δορυφορικά οζίδια σε διαφορετικούς ομόπλευρους λοβούς Δεν υπάρχουν επιχώριοι λεμφαδένες Ν1 Μετάσταση σε περιβρογχικούς λεμφαδένες ο- μοπλεύρως ή πυλαίους λεμφαδένες ομοπλεύρως και ενδοπνευμονικούς λεμφαδένες από άμεση επέκταση του πρωτοπαθούς όγκου. Ν2 Μετάσταση σε λεμφαδένες του μεσοθωρακίου ομοπλεύρως ή σε λεμφαδένες της τρόπιδας. Ν3 Μετάσταση σε ετερόπλευρους λεμφαδένες του μεσοθωρακίου, ετερόπλευρους πυλαίους, ετερόπλευρους ή ομόπλευρους σκαληνούς ή υπερκλείδιους λεμφαδένες. Μεταστάσεις (Μ) Μ0 Δεν υπάρχουν μεταστάσεις Μ1a Παρουσία κακόηθων όζων στον ετερόπλευρο πνεύμονα και διακριτών υπεζωκοτικών εμφυτεύσεων/παρουσία κακοήθους υπεζωκοτικής συλλογής Μ1b Απομακρυσμένη μετάσταση Όσον αφορά τον παράγοντα Μ: Η παρουσία κακοήθους υπεζωκοτικής και περικαρδιακής συλλογής καθώς και διακριτών υπεζωκοτικών εμφυτεύσεων συνιστά μεταστατική νόσο και με την παρουσία κακοηθών όζων στον ετερόπλευρο πνεύμονα δημιουργούν το στάδιο Μ1a. Το στάδιο Μ1b αναφέρεται σε οποιαδήποτε άλλη απομακρυσμένη μετάσταση. Aξίζει να τονιστεί ότι για πρώτη φορά και οι καρκινοειδείς όγκοι σταδιοποιούνται σύμφωνα με το σύστημα ΤΝΜ (πίνακας 1). Η διάκριση των σταδίων του καρκίνου του πνεύμονα στην τροποποιημένη σταδιοποίηση κατά ΤΝΜ-ΙΑSLC του ΜΜΚΠ (εικόνες 1, 2, 3 και πίνακες 2, 3, 4) συντελεί στην πιο αξιόπιστη διαχείριση του ογκολογικού ασθενή. Tis Carcinoma in situ T2b (>5 7cm) T3 Centr T3 Ιnv T3 >7 Stage 0 Stage ΙIa Stage Ιa Stage ΙIb Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση των σταδίων 0, Ia, Ib, IIa, IIb. T4 Ιnv,1 T3 Ιnv T3 >7 T4 Ιnv N2 T2b >5 7 T1a T1b T1 55 Superficial spreading tumor confined to airway wall Stage ΙIIa Stage ΙIIb T1a T1b T2a (Centr. Inv) T2a (>3 5cm) T1a,b N2 T2a,b N2 T Αny N3 T3 N2 Εικόνα 2. Σχηματική παράσταση των σταδίων IIIa, IIIb. Stage Ιb General Note All Stage I-III tumors are M0 Tx, Nx or Mx should be used only if no information at all is available about T, N or M stage (including no clinical staging information) T2a (Centr. Inv) T2a (>3 5cm) T3 Satell T3 Satell N2 28

3 Stage ΙV Stage IV includes any T or N M1a Contra Nod Liver Brain Bone M1b Distant Metastases (common sites depicted) Adrenal M1a P1 Dissem Pleural Nodules Malignant Pleural Effusion (or pericardial effusion) ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Stage groups according to TNM descriptor and Subgrounds. T/Μ Subgroup NO N2 N3 T1 T1a Ia IIa IIIa IIIb T1b Ia IIa IIIa IIIb T2 T2a Ib IIa IIIa IIIb T2b IIa IIb IIIa IIIb T3 T3 >7 IIb IIIa IIIa IIIb T3 Ιnv IIb IIIa IIIa IIIb T3 Satell IIb IIIa IIIa IIIb T4 T4 Inv IIIa IIIa IIIb IIIb T4 Ipsi Nod IIIa IIIa IIIb IIIb M1 M1a Contra Nod IV IV IV IV M1a P1 Dissen IV IV IV IV M1b IV IV IV IV Εικόνα 3. Σχηματική παράσταση του σταδίoυ ΙV. Η νέα σταδιοποίηση διακρίνει το στάδιο ΙΙa από το Ib και IIb διαθέτοντας πλέον διακριτή συνολική επιβίωση και ικανοποιητικό αριθμό ασθενών. Πρόκειται για μια από τις αδυναμίες της 6ης αναθεώρησης του ΤΝΜ (UICC 2002) η οποία πλέον διορθώνεται (εικόνα 4). A Survival, Years Survival, Years IA 443 / % IB 750 / % IIA 318 / % IIB 1652 / % IIIA 2528 / % IIIB 676 / % IV 2627 / % IA 1168 / % IB 1450 / % IIA 1485 / % IIB 1542 / % IIIA 2896 / % IIIB 263 / % IV 224 / % Stage grouping. A: overall survival by clinical stage for the proposed IASLC stage grouping. Reproduced form Goldstraw et al. B: overall Survival by pathologic stage for the proposed IASLC stage grouping. Reproduced from Goldstraw et al. See the legend of Figure 1 for abbreviations not used in the text. Εικόνα 4. Συνολική επιβίωση ανάλογα με το στάδιο της νόσου. ΠΙΝΑΚΑΣ 3. TNM Elements Included in Stage Groups. ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Stage TNM 6th TNM 7th IA T1M0 T1a,bM0 IB T2M0 T2aM0 IIA T1M0 T1a,b,2a,M0 T2bM0 IIB IIIA IIIB Descriptors, % of all Stage Groups T N M Patients, %* Ia T1a,b M0 15 Ib T2a M0 13 IIa T1a,b M0 2 T2a M0 4 T2b M0 4 IIb T2b M0 2 T3 M0 14 IIIa T1 3 N2 M0 20 T3 M0 6 T4,1 M0 2 IIIb T4 N2 M0 1 T1 4 N3 M0 3 IV T Any N Any M1a,b 14 *Percentage of patients in IASLC database according to best stage (rounded to nearest integer). 5 T2M0 T3M0 T3M0 T1-3N2M0 T4-3M0 T1-4N3M0 T2bM0 T3M0 + T4,1M0 T4N2M0 T1-4N3M0 IV Kάθε Τ, Ν, Μ1 Kάθε Τ, Ν, Μ1a,t Πίνακες 2, 3, 4. Τα στάδια του καρκίνου του πνεύμονα κατά ΤΝΜ (IASLC 2009). Στον τελευταίο πίνακα διακρίνονται οι αλλαγές. 29

4 A T Definition Deaths / Pts MST 5-Yr ct3 Invasion, Central 501 / % ct3 Addl satellite module(s) 13 / % ct4 Invasion 348 / % ct4 Addl Ipsilateral module(s) 18 / % cm1a Pleural dissemitation 449 / % A ct1a <=2cm 217 / % ct1b >2-3cm 248 / % ct2a <=5cm 787 / % ct2b >5-7cm 272 / % ct3 >7cm 127 / % ct3 Inv, Centr 354 / % Years after Enrollment Years after Enrollment T Definition Deaths / Pts MST 5-Yr pt3 Invasion, Central 864 / % pt3 Add satellite module(s) 267 / % pt4 Invasion 264 / % pt4 Addl Ipsilateral module(s) 143 / % pm1a Pleural dissemitation 208 / % pt1a <=2cm 492 / 1816 NR 77% pt1b >2-3cm 582 / % pt2a <=5cm 1311 / % pt2b >5-7cm 461 / % pt3 >7cm 240 / % pt3 Other 338 / % Years after Surgery Prognosis according to additional nodules, T4 invasion and pleural dissemination. A: overall survival for patients with ct3,4/cm1a status due to additional tumor nodules using the IASLC classification (any cn), compared with other categories of T3 and T4. Modified from Rami-Porta et al. B: overall survival for patients with pt3,4/pm1a status due to additional tumor nodules using the IASLC classification (any pn, any R), compared with other categories of T3 and T4. Modified from Rami-Porta et al. Add l = additional; Pts = patients. See the legend of Figure 1 for abbreviations not used in the text. Εικόνα 5. Πρόγνωση σε σχέση με την παρουσία δορυφορικών οζιδίων, υπεζωκοτικών εμφυτεύσεων και Τ4. Years after Surgery Prognosis according to size category. A: overall survival by tumor size for patients with ct1-3m0 tumors using the IASLC classification. Modified from Rami-Porta et al. B: overall survival by tumor size for patients with pt1-3m0 R0 tumors using the IASLC classification. Modified from Rami- Porta et al. Centr = central; Inv = invasion; MST = median survival time (months); 5-year = 5-year overall survival. Εικόνα 6. Πρόγνωση σε σχέση με το μέγεθος της πρωτοπαθούς βλάβης. Η παρουσία κακοήθων δορυφορικών όζων στον ίδιο λοβό του πνεύμονα δεν ήταν συχνό εύρημα κατά την κλινικήαπεικονιστική σταδιοποίηση του ΜΜΚΠ, όμως με βάση τη χειρουργική-παθολογοανατομική σταδιοποίηση παρατηρείται συχνότερα κι από τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης για αυτούς τους ασθενείς προκύπτει καλύτερη συνολική επιβίωση από ό,τι περιγράφεται στην 6η αναθεώρηση ΤΝΜ (2002) (εικόνα 5). Έτσι, η παρουσία κακοήθους δορυφόρου όζου ή όζων στον ίδιο λοβό του πνεύμονα υποκατηγοριοποιείται σε Τ3 από Τ4. Αρκετές μελέτες των προηγούμενων ετών ανέδειξαν την αδυναμία του διαχωρισμού του παράγοντα Τ μόνο σε 3cm, γιατί αποδεικνύεται ότι αναλόγως της μέγιστης διαμέτρου της πρωτοπαθούς βλάβης καθορίζεται και η πρόγνωση του ασθενή με ΜΜΚΠ. Η αδυναμία αυτή επιβεβαιώνεται πλέον και στατιστικά στη μελέτη της IASLC και προτείνονται τα όρια 3cm, 5cm και 7cm (εικόνα 6). Μετά την ανακοίνωση των νέων προτάσεων για τη σταδιοποίηση του ΜΜΚΠ, ακολούθησαν αναδρομικές συγκριτικές μελέτες οι οποίες σύγκριναν τη επιβίωση των ασθενών ανάλογα με το στάδιο της νόσου σύμφωνα με την 6η αναθεώρηση (2002) και σύμφωνα με τις νέες προτάσεις. Οι μελέτες επιβεβαίωσαν τα αποτελέσματα των προτάσεων της IASLC με μικρές διαφοροποιήσεις, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι η κακοήθης περικαρδιακή συλλογή εμφάνισε παρόμοια επιβίωση με τις απομακρυσμένες μεταστάσεις (JTO, 2008). Προβληματισμός προκύπτει από τις περιπτώσεις ασθενών με στάδιο Ιb (T2M0), σύμφωνα με την προηγούμενη σταδιοποίηση και στάδιο ΙΙa αντίστοιχα, σύμφωνα με τη νέα σταδιοποίηση. Το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν οι ασθενείς μετά τη χειρουργική εξαίρεση του όγκου θα λάβουν ή όχι και χημειοθεραπεία (adjuvant). Στο στάδιο Ιb δεν απαιτείται επικουρική χημειοθεραπεία, ό- μως στο στάδιο ΙΙa απαιτείται. Μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες θα απαντήσουν στα ερωτήματα αυτά, όμως η καθημερινή κλινική εμπειρία προτείνει την αναγκαιότητα της επικουρικής χημειοθεραπείας (adjuvant). H προσβολή των περιοχικών λεμφαδένων στη νέα σταδιοποίηση δεν παρουσιάζει αλλαγές ως προς τον παράγοντα Ν. Το κύριο πρόβλημα μεθοδολογίας που προέκυψε ήταν ότι στο λεμφαδενικό χάρτη των Ιαπώνων (Naruke lymph node map) o προσβεβλημένος υποτροπιδικός λεμφαδένας θεωρείται Ν1 νόσος, ενώ στο λεμφαδενικό χάρτη των Αμερικανών-Ευρωπαίων (Mountain-Dresler-ATS lymph node map) o προσβεβλημένος υποτροπιδικός λεμφαδένας θεωρείται Ν2 νόσος. Ίσως ο διαχωρισμός σε τρεις κατηγορίες, αναλόγως του α- ριθμού των προσβεβλημένων λεμφαδένων και της προσβεβλημένης ζώνης των περιοχικών λεμφαδένων (single lymph node-zone disease/multiple lymph nodes-zone or single lymph node-zone N2/multiple lymph nodes-zone N2 ) προ- 30

5 Supraclavicular zone 1 Low cervical, Supraclavicular and sternal notch nodes Supεrior mediastinal nodes Upper zone 2R Upper Paratracheal (right) 2L Upper Paratracheal (left) 3a Prevascular 3p Retrotracheal 4R Lower Paratracheal (right) 4L Lower Paratracheal (left) AORTIC nodes AP zone 5 Subaortic 6 Para-aortic (ascending aorta or phenic) ΙΝFERIOR MEDIASTINAL nodes Subcarinal zone 7 Subcarinal Lower zone 8 Paraesophageal (below carina) 9 Pulmonary ligament Ν1 nodes 10 Hilar 11 Interlobar 12 Lobar 13 Segmental 14 Subsegmental Hilar / Interlobar zone Peripheral zone The IASLC lymph node map, including the proposed grouping of lymph node stations into zones for the purposes of prognostic analyses. Reproduced from Rusch. Εικόνα 7. Ο λεμφαδενικός χάρτης που προτείνεται από την IASLC. καλέσει στατιστικά σημαντική διαφορά στην επιβίωση των α- σθενών διατηρώντας έναν παγκόσμια αποδεκτό λεμφαδενικό χάρτη (εικόνα 7). Η νέα σταδιοποίηση ΤΝΜ αναγνώρισε τα μειονεκτήματα της προηγούμενης αναθεώρησης και αρκετά από αυτά πλέον δεν προβληματίζουν την ιατρική κοινότητα. Κάθε νέο όμως σύστημα σταδιοποίησης στηρίζεται σε μελέτες και παρατηρήσεις που θα λάβουν χώρα στο μέλλον και θα το βελτιώσουν. Υπάρχουν αδυναμίες στο νέο σύστημα, όπως το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνει την αξιολόγηση των μη μετρήσιμων Τ2 παραμέτρων (διήθηση του σπλαχνικού υπεζωκότα, πυλαία ατελεκτασία, αποφρακτική πνευμονίτιδα) λόγω μικρού αριθμού ασθενών και επίσης δε σχολιάζει την παρουσία τοπικής ή ε- κτεταμένης λεμφαγγειακής διασποράς. Αναμένεται η επόμενη αναθεώρηση να στηρίζεται σε μεγαλύτερη βάση δεδομένων που θα βασίζεται όχι μόνο στην αξονική τομογραφία θώρακα, αλλά και στην απεικόνιση με PET- CT που συνιστά πολύτιμο και ακριβέστερο εργαλείο στη σταδιοποίηση κυρίως του πρώιμου σταδίου της νόσου. Συμπεράσματα Η τελευταία αναθεώρηση του συστήματος ΤΝΜ αποδίδει πιο αξιόπιστα τη σχέση σταδίου της νόσου και επιβίωσης των ασθενών σε σχέση με το ισχύον σύστημα (UICC 2002), καθορίζοντας συγκεκριμένες ομάδες ασθενών και διαφορετική θεραπευτική προσέγγιση. Η σταδιοποίηση του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα αντανακλά μόνο την εντόπιση της νόσου. Αυτό που θα φαινόταν ιδανικό είναι να μπορούσε να προσεγγίσει και να α- ποκαλύψει τη βιολογική συμπεριφορά του όγκου. Κλινικές παράμετροι, όπως η ταχύτητα ανάπτυξης του όγκου, το πρότυπο διασποράς του και η συμπεριφορά του σε μοριακό-κυτταρικό επίπεδο (γονιδιακή ρύθμιση, μεταβολικοί παράγοντες) δεν είναι δυνατό να καθοριστούν. Στο μέλλον, δεδομένου ότι ολόκληρο το ανθρώπινο γονιδίωμα θα έχει χαρτογραφηθεί, μελέτες δείχνουν ότι οι όγκοι δε θα ταξινομούνται χρησιμοποιώντας μόνο ορατά χαρακτηριστικά κατά ΤΝΜ. Με τη βοήθεια πολλών δεικτών όπως η πιθανή ενεργοποίηση ή η απώλεια ογκογονιδίου και η ανεύρεση γονιδίων α- πόπτωσης και αντιαπόπτωσης, θα προταθεί και η μοριακή σταδιοποίηση. Η σταδιοποίηση και η αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα αποτελούν αλληλένδετες έννοιες. Η καλύτερη και ακριβέστερη σταδιοποίηση προσβλέπει στην καλύτερη θεραπεία και επιβίωση των ασθενών. ιβλιογραφία 1. Frank C. Detterbeck, Daniel J. Boffa, Lynn T. Tanoue. The New Lung Cancer Staging System. Chest 2009; 136: Union Internationale Contre le Cancer. TNM classification of malignant tumours. 6th ed. New York, NY: Wiley-Liss, 2002; Rami-Porta R, Ball D, Crowley J et al. The IASLC Lung Cancer Staging Project: proposals for revision of the T descriptors in the forthcoming (seventh) edition of the TNM classification of lung cancer. J Thorac Oncol 2007; 2: Rusch VW, Crowley J, Giroux DJ et al. The IASLC Lung Cancer Staging Project: proposals for the revision of the N descriptors in the forthcoming seventh edition of the TNM classification for lung cancer. J Thorac Oncol 2007; 2: Postmus P, Brambilla E, Chansky K, et al. The IASLC Lung Cancer Staging Project: proposals for revision of the M descriptors in the forthcoming (seventh) edition of the TNM classification of lung cancer. J Thorac Oncol 2007; 2: Goldstraw P, Crowley J, Chansky K et al. The IASLC Lung Cancer Staging Project: proposals for the revision of the TNM stage groupings in the forthcoming (seventh) edition of the TNM Classification of malignant tumours. J Thorac Oncol 2007; 2: Groome PA, Bolejack V, Crowley J et al. The IASLC Lung Cancer Staging Project: validation of the Proposals for Revision of the T, N and M descriptors and consequent stage groupings in the forthcoming (seventh) edition of the TNM classification of malignant tumours. J Thorac Oncol 2007; 2: Goldstraw P, Crowley J. The International Association for the Study of Lung Cancer International Staging Project on Lung Cancer. J Thorac Oncol 2006; 1: Shepherd F, Crowley J, Van Houtte P et al. The International Association for the Study of Lung Cancer lung cancer staging project: proposals regarding the clinical staging of small cell lung cancer in the forthcoming (seventh) edition of the tumor, node, metastasis classification for lung cancer. J Thorac Oncol 2007; 2: Travis WD, Giroux DJ, Chansky K et al. The IASLC Lung Cancer Staging Project: proposals for the inclusion of carcinoid tumors in the forthcoming (seventh) edition of the TMN Classification for Lung Cancer. J Thorac Oncol 2008; 3: Zielinski M, Rami-Porta R. Proposals for changes in the Mountain and Dresler mediastinal and pulmonary lymph node map. J Thorac Oncol 2007; 2: Rusch VW, Asamura H, Watanabe H et al. The IASLC Lung Cancer Staging Project: a proposal for a new international lymph node map in the forthcoming 7th edition of the TNM Classification for Lung Cancer. J Thorac Oncol 2009; 4: Feinstein AR, Sosin DM, Wells CK. The Will Rogers phenomenon: stage migration and new diagnostic techniques as a source of misleading statistics for survival in cancer. N Engl J Med 1985; 312: Morgensztern D, Goodgame B, Baggstrom M et al. The effect of FDG-PET on the stage distribution of non-small cell lung cancer. J Thorac Oncol 2008; 3: Detterbeck F, Gibson C. Turning gray: the natural history of lung cancer over time. J Thorac Oncol 2008; 3: Giroux DJ, Rami-Porta R, Chansky K et al. The IASLC Lung Cancer Staging Project: data elements for the prospective project. J Thorac Oncol 2009; 4: Sculier J-P, Chansky K, Crowley J et al. The impact of additional prognostic factors on survival and their relationship with the anatomical extent of disease expressed by the 6th Edition of the TNM Classification of Malignant Tumors and the proposals for the 7th Edition. J Thorac Oncol 2008; 3: Detterbeck FC, Tanoue LT, Boffa DJ. Anatomy, biology and concepts pertaining to the lung cancer stage classification. J Thorac Oncol 2009; 4: IR 31

Οι κλασικές απεικονιστικές μέθοδοι, η αξονική και

Οι κλασικές απεικονιστικές μέθοδοι, η αξονική και O νέος άγνωστος, μαγικός κόσμος της θωρακικής απεικόνισης Η Συμβολή της Ποζιτρονιακής Αξονικής Τομογραφίας (PET/CT) στις παθήσεις του θώρακα Δ. Έξαρχος 1, Ε. Σκούρα 2, Ι. Δατσέρης 3 1 Επιμελητής Α, Ακτινολόγος

Διαβάστε περισσότερα

PET/CT σε CA Πνεύμονα Σταδιοποίηση, Ανταπόκριση, Επανασταδιοποίηση

PET/CT σε CA Πνεύμονα Σταδιοποίηση, Ανταπόκριση, Επανασταδιοποίηση PET/CT σε CA Πνεύμονα Σταδιοποίηση, Ανταπόκριση, Επανασταδιοποίηση Σοφία Χατζηιωάννου Υπεύθυνη PET/CT Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών Επίκουρος Καθηγήτρια Β Εργαστήριο Ακτινολογίας-

Διαβάστε περισσότερα

Όγκοι του Θύμου Αδένα Τι γνωρίζουμε;

Όγκοι του Θύμου Αδένα Τι γνωρίζουμε; Ανασκόπηση Όγκοι του Θύμου Αδένα Τι γνωρίζουμε; Χαράλαμπος Ζήσης Χειρ. Θώρακος, Επιμελητής Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» Ο θύμος αδένας θεωρήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα όργανο χωρίς ιδιαίτερη σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΓΓΟΥΛΕΣ Xειρουργός Ορθοπαιδικός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Α Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

teuxos_32.qxl 12/3/09 1:17 PM Page 3

teuxos_32.qxl 12/3/09 1:17 PM Page 3 ISSN-1109-6160 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Tεύχος 32 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102, 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ e-mail: pitsilid@otenet.gr ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΦΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Ταχέως εξελισσόμενο, απειλητικό για τη ζωή, μεταστατικό καρκίνωμα όρχεως. Εμφαση στη θεραπευτική προσέγγιση

Ταχέως εξελισσόμενο, απειλητικό για τη ζωή, μεταστατικό καρκίνωμα όρχεως. Εμφαση στη θεραπευτική προσέγγιση 40 βημα Kλινικησ Oγκολογιασ Τόμος 8, Τεύχος 1-2, Ιανουάριος - Ιούνιος 2009 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Ταχέως εξελισσόμενο, απειλητικό για τη ζωή, μεταστατικό καρκίνωμα όρχεως. Εμφαση στη θεραπευτική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΕΚ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΕΚ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΕΚ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ M. Rouprêt, R. Zigeuner, J. Palou, A. öhle, E. Kaasinen, M. abjuk, R. Sylvester, W. Oosterlinck Eur Urol 2011 Apr;59(4):584-94

Διαβάστε περισσότερα

Μικροκυτταρικό καρκίνωμα του υπογναθίου σιαλογόνου αδένα. Παρουσίαση περίπτωσης

Μικροκυτταρικό καρκίνωμα του υπογναθίου σιαλογόνου αδένα. Παρουσίαση περίπτωσης Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2010) 1, 33-37 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2010) 1, 33-37 33 Μικροκυτταρικό καρκίνωμα του υπογναθίου σιαλογόνου αδένα.

Διαβάστε περισσότερα

ossijshaja Κατευθυντηρίων tuva Luxembourg Ελέγχου Ανίχνευσης

ossijshaja Κατευθυντηρίων tuva Luxembourg Ελέγχου Ανίχνευσης and Eesti España France Hellas Hrvatska Ireland, Island ourg Magyarország Malta Moldova Monaco Nederland Federacija Sagartvelo Slovenija Slovensko Srbija i Crn ingdom Belgique Bulgaria Ceská Republika

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος της μελέτης Γενετική Επιδημιολογία του Καρκίνου του Μαστού στους άνδρες Μία καταγραφική μελέτη στον Ελλαδικό χώρο. MBC1/12

Τίτλος της μελέτης Γενετική Επιδημιολογία του Καρκίνου του Μαστού στους άνδρες Μία καταγραφική μελέτη στον Ελλαδικό χώρο. MBC1/12 Τίτλος της μελέτης Γενετική Επιδημιολογία του Καρκίνου του Μαστού στους άνδρες Μία καταγραφική μελέτη Κωδικός μελέτης: MBC1/12 Έκδοση πρωτοκόλλου: 1.0 Ημερομηνία: 20/9/2012 Φάση μελέτης: ΙV (Παρατήρησης)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Αδάμου Νίκη 2008694358 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 APPLIED MEDICAL RESEARCH Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων 1. Εισαγωγή 2. Δομή των ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN JOURNAL of DENTAL SCIENCE

EUROPEAN JOURNAL of DENTAL SCIENCE A SIX MONTH ISSUE OF THE THESSALIAN STOMATOLOGIC SOCIETY OF GREECE ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ EUROPEAN JOURNAL of DENTAL SCIENCE ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες.

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες. Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Web Site: Epidemiology Δ ΙΙΑΓΝΩ ΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2013 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ο καρκίνος του μαστού στην κύηση

Ο καρκίνος του μαστού στην κύηση EΛΛHNIKO ΠEPIOΔIKO ΓYNAIKOΛOΓIAΣ & MAIEYTIKHΣ TΟΜ. 3, TΕΥΧ. 3, ΣΕΛ. 231-238, 2004 Ο καρκίνος του μαστού στην κύηση Χαράλαμπος Συριστατίδης², Xρήστος Νησωτάκης³, Χαράλαμπος Χρέλιας¹, Εμμανουήλ Σαλαμαλέκης¹

Διαβάστε περισσότερα

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Ειδικά Άρθρα για το Άσθμα Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Παρασκευή Κατσαούνου 1, Ανδρέας Ασημάκος 2, Peter J. Barnes 3 1 Λέκτορας Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Βουγιούκα Καλλιόπη 1, Καπάδοχος Θεόδωρος 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ 2. Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ) αποτελεί μια από τις πιο συχνές

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολές του πάχους της ωχράς μετά από εγχείρηση καταρράκτη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με τη χρήση οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT)

Μεταβολές του πάχους της ωχράς μετά από εγχείρηση καταρράκτη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με τη χρήση οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ» Μεταβολές του πάχους της ωχράς μετά από εγχείρηση καταρράκτη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με τη χρήση οπτικής τομογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΙΡΗΝΗ Κ. ΧΟΥΝΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εμφάνιση δεύτερης κακοήθειας 18 χρόνια μετά από ακτινοθεραπεία καλοήθους αδενώματος υπόφυσης

Εμφάνιση δεύτερης κακοήθειας 18 χρόνια μετά από ακτινοθεραπεία καλοήθους αδενώματος υπόφυσης 236 βημα Kλινικησ Oγκολογιασ Τόμος 6, Τεύχος 4, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2007 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Εμφάνιση δεύτερης κακοήθειας 18 χρόνια μετά από ακτινοθεραπεία καλοήθους αδενώματος υπόφυσης Ν. Κατωδρύτης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες oδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση του επίμονου πόνου σε παιδιά με διάφορες παθήσεις

Κατευθυντήριες oδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση του επίμονου πόνου σε παιδιά με διάφορες παθήσεις Κατευθυντήριες oδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση του επίμονου πόνου σε παιδιά με διάφορες παθήσεις Κατευθυντήριες oδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας και η αξιολόγησή της

Η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας και η αξιολόγησή της Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 SPECIAL ARTICLE Η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας και η αξιολόγησή της Μέχρι τα τέλη του 1970, η διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες στις κατ οίκον υπηρεσίες υγείας.

Νέες τεχνολογίες στις κατ οίκον υπηρεσίες υγείας. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ» «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ» Νέες τεχνολογίες στις κατ οίκον υπηρεσίες υγείας. Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Evid iidence Based Me M di dic di ine

Evid iidence Based Me M di dic di ine Evidence Based Medicine i Νικόλαος Γ. Ευαγγελάτος, MD ομή του μαθήματος 1. Στοιχεία ιστορίας και φιλοσοφίας της Ιατρικής 2. Η εμφάνιση της Evidence Based Medicine 3. Εφαρμογή της Evidence Based Medicine

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση Έκδοση 2008 Τόμος 2: Εγχειρίδιο Οδηγιών Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Γενεύη Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Μαλακών Μορίων και Οστών

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Μαλακών Μορίων και Οστών Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Μαλακών Μορίων και Οστών Συ ν τ ο ν ισ τ η σ : Ι. Ευστρατίου Εισ η γ η τ η σ : Φ. Ιορδανίδης ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ (ΒΙΟΨΙΑ)

Διαβάστε περισσότερα