Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 12/ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 17:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 21:00

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 12/8.4.2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 17:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 21:00"

Transcript

1 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/347 / ΑΔΑ : ΨΟΞΗ46Ψ842-Δ69 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 12/ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 17:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 21:00 ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΕ- ΛΕΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΧΩ- ΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Χρήστος Σπίρτζης Πρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Πολυχρόνης Ακριτίδης Α Αντιπρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Αντώνιος Πρωτονοτάριος Γενικός Γραμματέας ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Θεόδωρος Σεραφίδης Παραιτηθείς Β Αντιπρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Γρηγόρης Γρηγοριάδης Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Νικόλαος Ιωνάς Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Αριστείδης Καρλαύτης Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Κωνσταντίνος Μακέδος Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Νικόλαος Μήλης Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Ασημούλα Σταγιάννη Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΑΠΟΝΤΕΣ : Κωνσταντίνος Κουρνιώτης παραιτηθείς Αναπλ. Γεν. Γραμματέας Γεώργιος Ζερβάκης Μέλος Σπυρίδων Κοντομάρης Μέλος Γεώργιος Παπαναστασίου Μέλος Γεώργιος Τσουκαλάς Μέλος Παρίστανται από το απερχόμενο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ οι Ιωάννης Θεοδωράκης Παρασκευή Μπάτσου Πρόεδρος Α Αντιπρόεδρος Παρίσταται η κ. Δήμητρα Κανέλλου, Γενική Διευθύντρια ΤΕΕ Γραμματέας : ο Θεμ. Λιαραμάντζας, υπάλληλος Τ.Ε.Ε. ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ

2 2 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Νέα νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης «διορθώσεων» του Ν.4046/ Εισηγήσεις Διευθύνσεων 3. Ενημέρωση ΤΜΗΜΑ A της Αποφ.Α1/Σ12/2014 Καθορισμός της Ετήσιας Επιχορήγησης των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ. H Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση του Μέλους Κωνσταντίνου Μακέδου, υπεύθυνου οικονομικών και λαμβάνοντας υπόψη: α. τον από 17 Ιανουαρίου του 2014 εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ΤΕΕ, β. το συνολικό ποσό της Επιχορήγησης των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ, με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, ανέρχεται στο ποσό των ,00 γ. ότι η μισθοδοσία των Περιφερειακών Τμημάτων υλοποιείται και πληρώνεται από την Κεντρική Υπηρεσία του ΤΕΕ, μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών δ. ότι οι συνολικές ανελαστικές δαπάνες των Περιφερειακών Τμημάτων, εξαιρουμένων των δαπανών μισθοδοσίας, ανέρχεται στο ποσό των ,00, με βάση τις αντίστοιχες ανελαστικές δαπάνες της χρήσης του ε. η υλοποίηση των προϋπολογισμών των Περιφερειακών Τμημάτων πραγματοποιήθηκε σε ποσοστό 82%, ενώ η εκτέλεση του συνολικού προϋπολογισμού του ΤΕΕ σε ποσοστό 62%, με αποτέλεσμα να μπορέσουν να καλυφθούν όλες οι παλαιές οφειλές, εκτός μέρους των οφειλών των Τμημάτων της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θράκης, που δεν ξεπερνούν το ποσό των ,00. στ. το ποσό ,00 που αφορά το καθαρά επιστημονικό έργο των Περιφερειακών Τμημάτων κατανέμεται με βάση πληθυσμιακά και γεωγραφικά κριτήρια, σε συνδυασμό με τις καταγεγραμμένες ανελαστικές δαπάνες της χρήσης του 2013, καθώς και τις παλαιές οφειλές των δύο Περιφερειακών Τμημάτων, Κεντρικής Μακεδονίας και Θράκης.

3 3 καθορίζει το ύψος της επιχορήγησης των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ για το έτος 2014, όπως παρακάτω: Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΣΟ 1 Κεντρικής Μακεδονίας ,00 2 Δυτικής Ελλάδας ,00 3 Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας ,00 4 Πελοποννήσου ,00 5 Ηπείρου ,00 6 Ανατολικής Κρήτης ,00 7 Θράκης ,00 8 Δυτικής Μακεδονίας ,00 9 Δυτικής Κρήτης ,00 10 Νομού Μαγνησίας ,00 11 Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας ,00 12 Ανατολικής Μακεδονίας ,00 13 Νομού Ευβοίας ,00 14 Νομού Δωδεκανήσου ,00 15 Βορειανατολικού Αιγαίου ,00 16 Νομού Αιτωλοακαρνανίας ,00 17 Νομού Κερκύρας ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Αποφ.Α2 /Σ12/2014 ΑΦΜ Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ. Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση του Προέδρου ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη, αποφασίζει να της υποβληθεί εισήγηση από την υπηρεσία για τη δυνατότητα χορήγησης ενιαίου Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) στα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ, ίδιου με αυτόν της κεντρικής υπηρεσίας. ΤΜΗΜΑ B της ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ Αποφ.Β1/Σ12/2014 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης της κ.

4 4 Παρασκευής Σαρτζετάκη. Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η κ. Παρασκευή Σαρτζετάκη και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Αναστασιος Καρακόζογλου ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ. 5818/13 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /13 και /14 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 1.393,60, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 800,00 Β) Φ.Π.Α. 184,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 400,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 9,60 Σύνολο 1.393,60 984,00 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο εννιακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ (984,00 ) στον πραγματογνώμονα κ. ΚΑΡΑΚΟΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του Ιωαννη, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Βοιωτιας 16, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ως εξής: 800,00 ως αμοιβή και 184,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Απόφ.Β2/Σ12/2014 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης του κ. Βασίλειου Κακούρη. Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε ο κ. Βασίλειος Κακούρης και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Δημητριος Χρονης ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /12 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /12 και /14 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 3.484,00, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα2.000,00 Β) Φ.Π.Α. 460, ,00

5 5 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε ,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 24,00 Σύνολο 3.484,00 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο δύο χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ευρώ (2.460,00 ) στον πραγματογνώμονα κ. ΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Ιωαννη, Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Α.Μ , Χρυσηιδος 3, ΚΑΜΑΤΕΡΟ, ως εξής: 2.000,00 ως αμοιβή και 460,00 Φ.Π.Α., ο οποίος αποδίδεται από το Τ.Ε.Ε. επειδή ο πραγματογνώμονας είναι υπάλληλος. Κ.Α.3394 α,β Αποφ.Β3/Σ12/2014 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης του κ. Κων/νου Κωφού. Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε ο κ. Κων/νος Κωφός και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Αθανασιος Δημακαρακος ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /12 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /12 και /14 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 6.968,00, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα4.000,00 Β) Φ.Π.Α. 920, ,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε ,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 48,00 Σύνολο 6.968,00 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ (4.920,00) στον πραγματογνώμονα κ. ΔΗΜΑΚΑΡΑΚΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του Γεωργιου, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Μιλτιαδου 8, ΔΑΦΝΗ, ως εξής: 4.000,00 ως αμοιβή και 920,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β

6 6 Αποφ.Β4/Σ12/2014 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης του κ. Ηλία Ιγγλέζου. Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε ο κ. Ηλίας Ιγγλέζος και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Παναγιωτης Χαρουπιας ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ. 506/14 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /14 και /14 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 1.393,60, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 800,00 Β) Φ.Π.Α. 184,00 984,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 400,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 9,60 Σύνολο 1.393,60 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο εννιακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ (984,00 ) στον πραγματογνώμονα κ. ΧΑΡΟΥΠΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Αποστόλου Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Σμολενσκυ 11-13, ΑΘΗΝΑ, ως εξής: 800,00 ως αμοιβή και 184,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Αποφ.Β5/Σ12/2014 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης του κ. Νικόλαου Μεταξίδη. Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε ο κ. Νικόλαος Μεταξίδης και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Δημητριος Κωνσταντοπουλος ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /12 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με το υπ' αριθ /12 γραμμάτιο είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 500,00, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 287,03 Β) Φ.Π.Α. 66,02 353,05 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 143,51 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 3,44

7 7 Σύνολο 500,00 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο τριακόσια πενήντα τρία ευρώ και πέντε λεπτών (353,05 ) στον πραγματογνώμονα κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Ευσταθιου, Διπλ. Μηχανολόγο Μηχανικό, Α.Μ , Νιγδης 49, ΑΘΗΝΑ, ως εξής: 287,03 ως αμοιβή και 66,02 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Αποφ.Β6/Σ12/2014 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης του κ. Γεώργιου Κωνσταντινάκου. Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε ο κ. Γεώργιος Κωνσταντινάκος και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Χαραλαμπος Σακκας ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /13 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /13 και /14 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 1.567,80, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 900,00 Β) Φ.Π.Α. 207, ,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 450,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 10,80 Σύνολο 1.567,80 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο χίλια εκατόν επτά ευρώ (1.107,00 ) στον πραγματογνώμονα κ. ΣΑΚΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του Γεωργίου, Διπλ. Μηχανολόγο Μηχανικό, Α.Μ , Κριεζη 4, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ως εξής: 900,00 ως αμοιβή και 207,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Αποφ.Β7/Σ12/2014 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης των κ.κ. Αννας & Βικτωρίας Κατραβά. Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησαν οι κ.κ. Αννα &

8 8 Βικτωρία Κατραβά και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Γεώργιος Πίτσος ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /13 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /13 και /14 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 1.219,4, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 700,00 Β) Φ.Π.Α. 161,00 861,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 350,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 8,40 Σύνολο 1.219,40 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο οκτακόσια εξήντα ένα ευρώ (861,00 ) στον πραγματογνώμονα κ. ΠΙΤΣΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Δημητριου,Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Τετραπολεως 24, ΑΘΗΝΑ, ως εξής: 700,00 ως αμοιβή και 161,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Αποφ.Β8/Σ12/2014 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης του κ. Κων/νου Κόρακα. Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε ο κ. Κων/νος Κόρακας και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Μαρινος Καττης ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /11 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τις από 19/12/2011 και 7/2/2014 καταθέσεις στην Τραπεζα Ελλάδος παράβολο από 8.700,00, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα5.000,00 Β) Φ.Π.Α , ,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε ,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 60,00 Σύνολο 8.700,00

9 9 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο έξι χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ (6.150,00 ) στον πραγματογνώμονα κ. ΚΑΤΤΗ ΜΑΡΙΝΟ του Ασημακη, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Μάργαρη 9, ΑΘΗΝΑ, ως εξής: 5.00,00 ως αμοιβή και 1.150,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Αποφ.Β9/Σ12/2014 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης των κ.κ. Χρ.Γεωργίου, Μ.Καυκαλέτου, Δ.Βαβουλιώτη, Α.Μελισσού, Δ.Μπατάγια. Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησαν οι κ.κ. Χρ.Γεωργίου, Μ.Καυκαλέτος, Δ.Βαβουλιώτης, Α.Μελισσός, Δ.Μπατάγιας και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Κωνσταντινος Γκουντανας ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /13 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /13 και /14 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 1.045,20, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 600,00 Β) Φ.Π.Α. 138,00 738,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 300,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 7,20 Σύνολο 1.045,20 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο επτακόσια τριάντα oκτώ ευρώ (738,00 ) στον πραγματογνώμονα κ. ΓΚΟΥΝΤΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Στεργιου, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Διογενους 6, ΣΠΑΤΑ, ως εξής: 600,00 ως αμοιβή και 138,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Αποφ.Β10/Σ12/2014 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης των κ.κ. Σοφίας Γιαννάκου-Παρασκευής Ρόζου Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησαν οι κ.κ. Σοφία Γιαννάκου& Παρασκευή Ρόζου και που ήδη τελείωσε η

10 10 Πραγματογνώμονας κ. Αλεξανδρα Καραβα η οποία ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /13 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /13 και /14 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 1.045,20, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 600,00 Β) Φ.Π.Α. 138,00 738,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 300,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 7,20 Σύνολο 1.045,20 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο επτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ (738,00 ) στην πραγματογνώμονα κ. ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Παναγιωτη, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Δημητρακοπουλου 78, ΚΟΥΚΑΚΙ, ως εξής: 600,00 ως αμοιβή και 138,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Αποφ.Β11/Σ12/2014 Καθορισμός και τακτοποίηση μέρους παραβόλου για διενεργηθείσα πραγματογνωμοσύνη του κ. Σωτήριου Κωνσταντάκη. Η Δ.Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 και 4 του από Π.Δ. και μετά από εκτίμηση της έκθεσης του πραγματογνώμονος και του χρόνου απασχόλησής του, για την πραγματογνωμοσύνη που τελείωσε η κ. Διαμαντίνα Μωραϊτη, η οποία ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ αριθμ /12 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ και μετά την από αίτηση του κ. Σωτήριου Κωνσταντάκη, καθορίζει το παράβολο της πραγματογνωμοσύνης αυτής (δικαιώματα ΤΕΕ και αμοιβή πραγματογνώμονος) στο ποσό των 1.393,60. Από το ποσό αυτό εισπράχθηκε με το υπ αριθ /12 γραμμάτιο είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο 500,00, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 287,03 Β) Φ.Π.Α. 66,02 353,05

11 11 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 143,51 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 3,44 Σύνολο 500,00 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο τριακόσια πενήντα τρία ευρώ και πέντε λεπτών (353,05 ) στην πραγματογνώμονα κ. ΜΩΡΑΙΤΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑ του Παύλου Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικό Α.Μ Λ.Ειρήνης 38, ΠΕΥΚΗ ως εξής: 287,03 ως αμοιβή και 66,02 Φ.Π.Α. Για το υπολοιπο ποσο των 893,60,εφαρμόζεται, η Α/27/Σ16/2012 Απόφαση της Δ.Ε του ΤΕΕ. Κ.Α.3394 α,β Αποφ.Β12/Σ12/2014 Καθορισμός και τακτοποίηση μέρους παραβόλου για διενεργηθείσα πραγματογνωμοσύνη του κ. Δημήτριου Ντιούδη. Η Δ.Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 και 4 του από Π.Δ. και μετά από εκτίμηση της έκθεσης του πραγματογνώμονος και του χρόνου απασχόλησής του, για την πραγματογνωμοσύνη που τελείωσε ο κ. Χρήστος Ρετσινάς, ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ αριθμ /12 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ και μετά την από αίτηση του κ. Δημήτριου Ντιούδη, καθορίζει το παράβολο της πραγματογνωμοσύνης αυτής (δικαιώματα ΤΕΕ και αμοιβή πραγματογνώμονος) στο ποσό των 1.219,40. Από το ποσό αυτό εισπράχθηκε με το υπ αριθ /12 γραμμάτιο είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο 500,00, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 287,03 Β) Φ.Π.Α. 66,02 353,05 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 143,51 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 3,44 Σύνολο 500,00 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο τριακόσια πενήντα τρία ευρώ & πέντε λεπτών (353,05 ) στον πραγματογνώμονα κ. ΡΕΤΣΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟ του Μιχαήλ, Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Α.Μ.37898, Αγ. Γλυκερίας

12 12 ΓΑΛΑΤΣΙ ως εξής: 287,03 ως αμοιβή και 66,02 Φ.Π.Α. ο οποίος, αποδίδεται από το Τ.Ε.Ε επειδή ο Πρ/νας είναι υπάλληλος. Για το υπολοιπο ποσο των 719,40,εφαρμόζεται, η Α/27/Σ16/2012 Απόφαση της Δ.Ε του ΤΕΕ. Κ.Α.3394 α,β Αποφ.Β13/Σ12/2014 Καθορισμός και τακτοποίηση μέρους παραβόλου για διενεργηθείσα πραγματογνωμοσύνη του κ. Π. Παπαηλιού Μάλλιου. Η Δ.Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 και 4 του από Π.Δ. και μετά από εκτίμηση της έκθεσης του πραγματογνώμονος και του χρόνου απασχόλησής του, για την πραγματογνωμοσύνη που τελείωσε ο κ. Αθανάσιος Πανόπουλος, ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ αριθμ /12 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ και μετά την από αίτηση του κ. Π. Παπαηλιού Μάλλιου, καθορίζει το παράβολο της πραγματογνωμοσύνης αυτής ( δικαιώματα ΤΕΕ και αμοιβή πραγματογνώμονος ) στο ποσό των 2.438,80. Από το ποσό αυτό εισπράχθηκε με το υπ αριθ /12 γραμμάτιο είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο 500,00, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 287,03 Β) Φ.Π.Α. 66,02 353,05 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 143,51 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 3,44 Σύνολο 500,00 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο τριακόσια πενήντα τρία ευρώ και πέντε λεπτών (353,05 ) στον πραγματογνώμονα κ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του Ματθαίου, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό Α.Μ , Γιαβάση 2, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ως εξής: 287,03 ως αμοιβή και 66,02 Φ.Π.Α. Για την είσπραξη του υπολοίπου ποσού των 1.938,80 θα εγερθεί αγωγή λόγω καθυστέρησης καταβολής από τον αιτούντα. Κ.Α.3394 α,β

13 13 Αποφ.Β14/Σ12/2014 Eπιστροφή παραβόλου πραγματογνωμοσύνης στον κ. Πελεκάνο Μάρκο. Σε συνέχεια της Β1/Σ4/2014 Απόφασης της Δ.Ε του ΤΕΕ και μετά τη ματαίωση της πραγματογνωμοσύνης που είχε ζητήσει ο κ. Πελεκάνος Μαρκος (ο οποίος στη συνέχεια ζήτησε με αίτησή της τη ματαίωση της πραγματογνωμοσύνης) και για τη διενέργεια της οποίας είχε προκαταβάλει στο Ταμείο του ΤΕΕ με το υπ αριθ /14 Γραμμάτιο Είσπραξης το ποσό των 500,00, η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας,εγκρίνει να επιστραφούν από το πιο πάνω ποσό τετρακόσια ενενήντα έξι ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (496,47 ) στον κ. Πελεκάνο Μάρκο του Πέτρου, Βούρβουλος Θήρας ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Κ.Α.3394 α,β Αποφ.Β15/Σ12/2014 Eπιστροφή παραβόλου πραγματογνωμοσύνης στον κ. Κακλαμάνη Αλέξανδρο. Μετά τη ματαίωση της πραγματογνωμοσύνης που είχε ζητήσει ο κ. Κακλαμάνης Αλέξανδρος (ο οποίος στη συνέχεια ζήτησε με αίτησή του τη ματαίωση της πραγματογνωμοσύνης) και για τη διενέργεια της οποίας είχε προκαταβάλει στο Ταμείο του ΤΕΕ με το υπ αριθ /12 Γραμμάτιο Είσπραξης το ποσό των 500,00, η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να επιστραφούν από το πιο πάνω ποσό τετρακόσια ενενήντα έξι ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (496,47 ) στον κ. Κακλαμάνη Αλέξανδρο του Σωκράτη, Τσακάλωφ 38-40, ΑΘΗΝΑ. Κ.Α.3394 α,β ΒΙΒΛΙΑ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΧΑΡΤΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Αποφ.Β16/Σ12/2014 Έγκριση καταβολής 393,60 στην ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. για την δημοσίευση επαναπροκήρηξης πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την ανεύρευση εξωτερικών συνεργατών για το έργο Ψηφιοποίηση του Μητρώου Μελών ΤΕΕ,στις εφημερίδες, Ελεύθερος Τύπος και Ριζοσπάστης για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας, εγκρίνει την καταβολή των τριακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (393,60 ) στην ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε., Λέκκα 26 ΤΚ Αθήνα, για την δημοσίευση επαναπροκήρηξης πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την

14 14 ανεύρευση εξωτερικών συνεργατών για το έργο Ψηφιοποίηση του Μητρώου Μελών ΤΕΕ,στις εφημερίδες,ελεύθερος Τύπος και Ριζοσπάστης για το ΤΕΕ., σύμφωνα με το υπ αριθ.564/ τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. (Καθ. αξία 320, %ΦΠΑ 73,60 = Συν 393,60) Κ.Α. 851 ΔΙΑΦΟΡΑ Αποφ.Β17/Σ12/2014 Έγκριση καταβολής ,95 στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΟΤΕ) για την εξόφληση λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών του ΤΕΕ & της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ για το διάστημα από 01/01/2014 έως 31/01/2014. Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας εγκρίνει την καταβολή εξήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (68.870,95 ) στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΟΤΕ) Κηφισίας 99 ΤΚ Μαρούσι, για την εξόφληση λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών του ΤΕΕ & της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ για το διάστημα από 01/01/2014 έως 31/01/2014 σύμφωνα με τις σχετικές καταστάσεις. Κ.Α Επικυρώνεται Αυθημερόν. Αποφ.Β18/Σ12/2014 Έγκριση καταβολής ,03 στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΟΤΕ) για την εξόφληση λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών του ΤΕΕ & της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ για το διάστημα από 01/02/2014 έως 28/02/2014. Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας εγκρίνει την καταβολή εξήντα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και τριών λεπτών (68.988,03 ) στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΟΤΕ) Κηφισίας 99 ΤΚ Μαρούσι, για την εξόφληση λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών του ΤΕΕ & της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ για το διάστημα από 01/02/2014 έως 28/02/2014 σύμφωνα με τις σχετικές καταστάσεις. ΚΑ : 9749

15 15 Επικυρώνεται Αυθημερόν. Αποφ.Β19/Σ12/2014 Έγκριση καταβολής 155,00 στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε για την αγορά ενός toner για το Tμήμα Πρωτοκόλλου του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από 10/3/2014 προέγκριση δαπάνης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή των εκατόν πενήντα πέντε ευρώ (155,00) στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., Θέση Σκληρή Μαγούλα Αττικής, σύμφωνα με το υπ αριθ. Δελτίο Αποστολής- Τιμολόγιο Πώλησης Αριθμ / (Καθ. αξία 126, % ΦΠΑ 28,98 = Συν 155,00) Κ.Α α. Αποφ.Β20/Σ12/2014 Έγκριση καταβολής 271,63 στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε για την προμήθεια ενός επεξεργαστή (CPU) και μνήμης (RUM) για το Tμήμα Πληροφορικής του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από 24/2/2014 προέγκριση δαπάνης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή των διακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ εξήντα τριών λεπτών (271,63 ) στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., Θέση Σκληρή Μαγούλα Αττικής, σύμφωνα με το υπ αριθ. Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο Πώλησης Αριθμ / (Καθ. αξία 220, % ΦΠΑ 50,79 = Συν 271,63) Κ.Α α. Αποφ.Β21/Σ12/2014 Έγκριση καταβολής 112,73 στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε για την προμήθεια εξαρτημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της υπ αριθμ. Α3/Σ23/2013 απόφαση της που αφορά την προμήθεια εξαρτημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και έξι φορητών ηλεκτρονικών πολογιστών κληροί δίσκοι, μητρικές πλακέτες, μνήμες, CD ROM, κάρτες και λοιπά απρόβλεπτα) για το ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή των εκατόν δώδεκα ευρώ ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (112,73 ) στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., Θέση Σκληρή Μαγούλα Αττικής για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το ΤΕΕ, σύμφωνα με τα υπ αριθ.

16 16 Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο Πώλησης Αριθμ / (Καθ. αξία 91, % ΦΠΑ 21,08 = Συν 112,73) Κ.Α α. Αποφ.Β22/Σ12/2014 Έγκριση καταβολής 175,81 στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε για την προμήθεια μελανιών για το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από 26/2/2014 προέγκριση δαπάνης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή των εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (175,81 ) στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., Θέση Σκληρή Μαγούλα Αττικής, σύμφωνα με το υπ αριθ. Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο Πώλησης Αριθμ / (Καθ. αξία 142, % ΦΠΑ 32,88 = Συν 175,81) Κ.Α α Aποφ.Β23/Σ12/2014 Έγκριση καταβολής 159,00 στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε για την προμήθεια δύο toner για τo τμήμα Γενικής Διεύθυνσης για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από 11/3/2014 προέγκριση δαπάνης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή εκατόν πενήντα εννέα ευρώ (159,00 ) στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., Θέση Σκληρή Μαγούλα Αττικής, για την προμήθεια δύο toner για το ΤΕΕ σύμφωνα με το υπ αριθ / Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο Πώλησης. (Καθ. αξία 129, % ΦΠΑ 29,73 = Συν 159,00) Κ.Α α. Aποφ.Β24/Σ12/2014 Έγκριση καταβολής 64,31 στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε για την προμήθεια ενός toner για το τμήμα Γραμματείας του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από 21/3/2014 προέγκριση δαπάνης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή εξήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (64,31 ) στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., Θέση Σκληρή 19600

17 17 Μαγούλα Αττικής, για την προμήθεια ενός toner για το τμήμα Γραμματείας του ΤΕΕ, σύμφωνα με το υπ αριθ / Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο Πώλησης. (Καθ. αξία 52, % ΦΠΑ 12,03 = Συν 64,31) Κ.Α α. Aποφ.Β25/Σ12/2014 Έγκριση καταβολής 145,00 στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε για την προμήθεια toner για τo Tμήμα Eπαγγελματικής Ανάπτυξης του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από 26/3/2014 προέγκριση δαπάνης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή εκατόν σαράντα πέντε ευρώ (145,00 ) στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., Θέση Σκληρή Μαγούλα Αττικής, για την προμήθεια toner για το Τμήμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης του ΤΕΕ, σύμφωνα με το υπ αριθ / Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο Πώλησης. (Καθ. αξία 117, % ΦΠΑ 27,11 = Συν 145,00) Κ.Α α. Aποφ.Β26/Σ12/2014 Έγκριση καταβολής 45,91 στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε για την προμήθεια toner για τo Tμήμα Eσόδων - Συνδρομών του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από 6/3/2014 προέγκριση δαπάνης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει των σαράντα πέντε ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (45,91 ) στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., Θέση Σκληρή Μαγούλα Αττικής, για την προμήθεια toner για το Τμήμα Εσόδων- Συνδρομών του ΤΕΕ, σύμφωνα με το υπ αριθ / Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο Πώλησης. (Καθ. αξία 37, % ΦΠΑ 8,58 = Συν 45,91) Κ.Α α. Αποφ.Β27/Σ12/2014 Έγκριση καταβολής 233,84 στην THREE CONTINENT COMPANY A.E. για την προμήθεια 2 toner για το Τμήμα Επαγγελματικών θεμάτων του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από 10/3/2014 προέγκριση δαπάνης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή των διακοσίων τριάντα τριών ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών

18 18 (233,84 ) στην THREE CONTINENTCOMPANYA.E.,ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ,ΑΓΕΛΑΟΥ 21,ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ σύμφωνα με το υπ αριθ. Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο Πώλησης Αριθμ. 6696/ (Καθ. αξία 190,11+ 23% ΦΠΑ 43,73 = Συν 233,84) Κ.Α Αποφ.Β28/Σ12/2014 Έγκριση καταβολής 33,21 στoν ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ- Α.ΜΠΡΟΥΝΙΑΣ-Ε.ΛΕΒΕΝΤΗ Ε.Ε. Βιβλιοχαρτοπωλείο- Γραφικές Τέχνες για την αγορά γραφικής ύλης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από 13/3/2014 προέγκριση της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή τριάντα τριών ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (33,21 ) στον ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ-Α.ΜΠΡΟΥΝΙΑΣ-Ε.ΛΕΒΕΝΤΗ Ε.Ε., Λέκκα 7, Αθήνα για το ΤΕΕ, σύμφωνα με το υπ αριθ / Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο. Καθ. αξία 27, %ΦΠΑ 6,21= Συν 33,21 Κ.Α α Αποφ.Β29/Σ12/2014 Έγκριση καταβολής 1.322,25 στην INFORM Π.ΛΥΚΟΣ Α.Ε. για την προμήθεια και εκτύπωση τραπεζικών επιταγών του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπ αριθμ.γ3/σ3/2014 απόφασή της,που αφορά την προμήθεια και εκτύπωση τραπεζικών επιταγών, εγκρίνει την καταβολή των χιλίων τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (1.322,25 ) στην INFORM Π.ΛΥΚΟΣ Α.Ε., ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 5 ο χλμ.λεωφ.βάρης Κορωπίου Τ.Θ ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, σύμφωνα με το υπ αριθ. ΤΠ Σ (Καθ. αξία 1.075, % ΦΠΑ 247,25 = Συν 1.322,25) Κ.Α Αποφ.Β30/Σ12/2014 Έγκριση καταβολής ,26 Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, αποφασίζει την καταβολή του ποσού των τριάντα πέντε χιλιάδων ογδόντα

19 19 έξι ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (36.086,26) στην Τράπεζα Αττικής, Κατάστημα 466, Λέοντος Σοφού, Θεσ/νίκη, ως δόση των τόκων από έως , για το δάνειο του ποσού των ,00, εκ των οποίων 8.598,13 αφορούν τόκους δόσης και ,13 αφορούν κεφάλαιο δόσης και 750,00 αφορούν έξοδα δ τριμήνου 2013 σύνολο τριάντα πέντε χιλιάδων ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (35.086,26 ), που έχει πάρει το ΤΕΕ από την Τράπεζα Αττικής για την ανέγερση του κτιρίου του ΤΕΕ στη Θεσσαλονίκη. Κ.Α. 6111, Ο Γρ. Γρηγοριάδης Μέλος Δ.Ε. μειοψηφεί. Αποφ.Β31/Σ12/2014 Έγκριση καταβολής 1.107,00 στην A.Π.Ε.-Μ.Π.Ε. Α.Ε.,Αθηναικό Πρακτορείο Ειδήσεων-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για την Παροχή ειδησεογραφικών υπηρεσιών κατά το χρονικό διάστημα 01/10/ /12/2013 για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την Α9/Σ24/2013 απόφαση της, εγκρίνει την καταβολή χιλίων εκατόν επτά ευρώ (1.107,00 ) στην A.Π.Ε.- Μ.Π.Ε Α.Ε.,Αναστασίου Τσόχα 36, Αμπελ/ποι Τ.Κ , για την Παροχή ειδησεογραφικών υπηρεσιών κατά το χρονικό διάστημα 01/10/ /12/2013 για το ΤΕΕ., σύμφωνα με το υπ αριθ. 3474/ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. (Καθ. αξία 900, % ΦΠΑ 207,00 = Συν 1.107,00) K.A Aποφ.Β32/Σ12/2014 Έγκριση καταβολής 1.845,00 στην κα Χριστίνα Τσιχριντζή για την προμήθεια ανάθεσης της υπηρεσίας παραγωγής ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού και προβολής αποστολής του μέσω διαδικτύου, για το χρονικό διάστημα 5/03/2014-4/04/2014 για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπ αριθμ. Α1/Σ19/2012 απόφαση κατακύρωσης για την ανάθεση δημιουργίας Newsletter για ένα (1) έτος, εγκρίνει την καταβολή χιλίων οκτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (1.845,00 ) στην κα Χριστίνα Τσιχριντζή του Ηλία, Βελεστίνου 17 Αθήνα, για την προμήθεια ανάθεσης της υπηρεσίας παραγωγής ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού και προβολής αποστολής του μέσω διαδικτύου, για το χρονικό διάστημα 5/03/2014-4/04/2014 για το ΤΕΕ, σύμφωνα με την σχετική σύμβαση (διάρκεια

20 20 σύμβασης από 5/9/2012 έως 4/9/2014) και το σχετικό τιμολόγιο. (Καθ. αξία 1.500, % ΦΠΑ 345,00 = Συν 1.845,00 ) Κ.Α. 891 Αποφ.Β33/Σ12/2014 Έγκριση καταβολής 1.695,00 στον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΟΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ για τα έξοδα συνεδριάσεων και συναντήσεων της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την Γ3/Σ32/2013 απόφασή της που αφορά τα έξοδα συνεδριάσεων και συναντήσεων της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ συνεδρίασης, εγκρίνει την καταβολή χιλίων εξακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και (1.695,00 ) στον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΟΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ Καρ. Σερβίας 4 ΑΘΗΝΑ για την παραπάνω δαπάνη σύμφωνα με το σχετικό τιμολόγιο. (Καθ. αξία 1.500,00 + ΦΠΑ 195,00 = Συν 1.695,00) Κ.Α. 856 Επικυρώνεται Αυθημερόν. Αποφ.Β34/Σ12/2014 Έγκριση καταβολής 1.695,00 στον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΟΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ για τα έξοδα συνεδριάσεων και συναντήσεων της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την Γ3/Σ32/2013 απόφασή της που αφορά τα έξοδα συνεδριάσεων και συναντήσεων της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ συνεδρίασης, εγκρίνει την καταβολή χιλίων εξακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (1.695,00 ) στον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΟΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ Καρ. Σερβίας 4 ΑΘΗΝΑ για την παραπάνω δαπάνη σύμφωνα με το σχετικό τιμολόγιο. (Καθ. αξία 1.500,00 + ΦΠΑ 195,00 = Συν 1.695,00) Κ.Α. 856 Επικυρώνεται Αυθημερόν. Aποφ.Β35/Σ12/2014 Έγκριση καταβολής 22,89 στην XEROX HELLAS A.E.E. για την συντήρηση και την παραλαβή ανταλλακτικού για το φωτοτυπικό μηχάνημα του Τμήματος Προσωπικού του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από 6/3/2014 προέγκριση δαπάνης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή των

21 21 είκοσι δύο ευρώ και ογδόντα εννέα ευρώ (22,89 ) στην XEROX HELLAS A.E.E., Λεωφ.Συγγρού 127, Αθήνα, για την παραλαβή ανταλλακτικού για το φωτοτυπικό μηχάνημα του Τμήματος Προσωπικού του ΤΕΕ, σύμφωνα με το υπ αριθ. 445/ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. (Καθ. αξία 40, % ΦΠΑ 9,35 = Συν 50,00) Κ.Α α. Αποφ.Β36/Σ12/2014 Έγκριση καταβολής 3.215,00 στην Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ» για την ασφάλιση του υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων του ΤΕΕ στο Μαρούσι για το ΤΕΕ για ένα (1) έτος. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει την καταβολή τριών χιλιάδων διακοσίων δεκαπέντε ευρώ (3.215,00) στην Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ» Λεωφόρος Συγγρού ΤΚ Αθήνα για την ανανέωση του υπ αριθ /4 ασφαλιστηρίου συμβολαίου πυρός, για το χρονικό διάστημα από μέχρι , όπως παρακάτω : Καθαρά ασφάλιστρα 2.541,50 Δικαίωμα συμβολαίου 381,23 Φ.Κ.Ε. 292,27 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ---- Ολικά ασφάλιστρα 3.215,00 ========== Κ.Α. 892α. Ο Γρ. Γρηγοριάδης Μέλος Δ.Ε. απέχει από τη λήψη απόφασης. EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Αποφ.Β37/Σ12/2014 Έγκριση καταβολής 149,90 στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε για την προμήθεια ενός ηλεκτρονικού λογογράφου για τη Γραμματεία Οργάνωσης Διοίκησης του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από 24/2/2014 προέγκριση δαπάνης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή των εκατόν σαράντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών (149,90 ) στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., Θέση Σκληρή 19600

22 22 Μαγούλα Αττικής, σύμφωνα με το υπ αριθ. Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο Πώλησης Αριθμ / (Καθ. αξία 121,87+ 23% ΦΠΑ 28,03 = Συν 149,90) Κ.Α.7123α Αποφ.Β38/Σ12/2014 Έγκριση καταβολής 253,82 στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε για την προμήθεια ενός πολυμηχανήματος για το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από 26/2/2014 προέγκριση δαπάνης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή των διακοσίων πενήντα τριών ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (253,82 ) στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., Θέση Σκληρή Μαγούλα Αττικής, σύμφωνα με το υπ αριθ. Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο Πώλησης Αριθμ / (Καθ. αξία 206,36+ 23% ΦΠΑ 47,46 = Συν 253,82) Κ.Α.7123α Απόφ.Β39/Σ12/2014 Έγκριση καταβολής 3.216,82 στην ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ Ντατατέχνικα Ε.Π.Ε. για την ανάθεση συντήρησης των μηχανημάτων φακελοποίησης μαζικής αλληλογραφίας και γραμματοσήμανσης του ΤΕΕ. Η Δ.Επιτροπή,μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπ οψη της την υπ αριθμ.γ4/σ3/2014 αποφασή της που αφορά την ανάθεση συντήρησης των μηχανημάτων φακελοποίησης μαζικής αλληλογραφίας και γραμματοσήμανσης του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή των τριών χιλιάδων διακοσίων δεκαέξι ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών(3.216,82 ) στη ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ Ντατατέχνικα Ε.Π.Ε.,Δεληγιώργη 55-59,Πλατεία Καραισκάκη, Αθήνα, σύμφωνα με το 742/ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (Καθ.αξία 2.615, %ΦΠΑ 601,52=Συν 3.216,82) Κ.Α.1261 Επικυρώνεται Αυθημερόν. Αποφ.Β40/Σ12/2014 Έγκριση καταβολής 258,30 στην HIPAC Α.Ε.Β.Ε. για την επισκευή και συντήρηση εκτυπωτή του Τμήματος Μητρώου για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της τις από & προεγκρίσεις δαπάνης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή των

23 23 διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτών (258,30 ) στην HIPAC Α.Ε.Β.Ε. Κράτητος 10, ΤΚ Ν. Σμύρνη Αθήνα για την επισκευή και συντήρηση εκτυπωτή του Τμήματος Μητρώου για το ΤΕΕ, σύμφωνα με τα υπ αρ. ΤΥΑ ,ΤΥΑ / (Καθ.αξία 210,00+23% ΦΠΑ 48,30 =Συν 258,30 ) Κ.Α. 861 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αποφ.Β41/Σ12/2014 Έγκριση καταβολής 196,80 στην ΤΟΙ ΤΟΙ ΗΕLLAS AE για την μίσθωση και καθαρισμό Χημ. Τουαλέτας μηνός Φεβρουαρίου 2014 για το πάρκινγκ του ΤΕΕ στο Μαρούσι. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την Α1/Σ1/2014 απόφασή της για την μίσθωση και καθαρισμό χημ. Τουαλέτας μηνός Φεβρουαρίου 2014 για το πάρκινγκ του ΤΕΕ στο Μαρούσι, εγκρίνει την καταβολή των εκατόν ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών στην ΤΟΙ ΤΟΙ ΗΕLLAS AE, Συστήματα Υγειινής & Αποθήκευσης, Βασιλείου Χρήστου 38, ΤΚ Αχαρνές, για την ως άνω προμήθεια, σύμφωνα με το υπ αριθ : Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών 9874 / (Καθαρή αξία 160,00 + ΦΠΑ 23% 36,80 =196,80 ) Κ.Α Ο Γρ. Γρηγοριάδης Μέλος Δ.Ε. απέχει από τη λήψη απόφασης. Απόφ.Β42/Σ12/2014 Έγκριση καταβολής 196,80 στην ΤΟΙ ΤΟΙ ΗΕLLAS AE για την μίσθωση και καθαρισμό Χημ.Τουαλέτας μηνός Μαρτίου 2014 για το πάρκινγκ του ΤΕΕ στο Μαρούσι. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την Α1/Σ1/2014 απόφασή της για την μίσθωση και καθαρισμό χημ. Τουαλέτας Μαρτίου 2014 για το πάρκινγκ του ΤΕΕ στο Μαρούσι, εγκρίνει την καταβολή των εκατόν ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών στην ΤΟΙ ΤΟΙ ΗΕLLAS AE,Συστήματα Υγιεινής & Αποθήκευσης, Βασιλείου Χρήστου 38, ΤΚ Αχαρνές, για την ως άνω προμήθεια, σύμφωνα με το υπ αριθ : Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών / (Καθαρή αξία 160,00 + ΦΠΑ 23% 36,80=196,80) Κ.Α Ο Γρ. Γρηγοριάδης Μέλος Δ.Ε. απέχει από τη λήψη απόφασης.

24 24 ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Aποφ.Β43/Σ12/2014 Έγκριση καταβολής 239,85 στην CONFERENCE SUPPORT ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ, για την βιντεοσκόπησηεπεξεργασία ήχου και εικόνας εκδήλωσης-συνέντευξη τύπου για τους σεισμόπληκτους στη Κεφαλλονιά στις 17/2/2014 για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από 25/2/2014 προέγκριση δαπάνης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ που αφορά την βιντεοσκόπησηεπεξεργασία ήχου και εικόνας εκδήλωσης-συνέντευξη τύπου για τους σεισμόπληκτους στη Κεφαλλονιά για το ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή διακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (239,85 ) στην CONFERENCE SUPPORT ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ, Κατράμη 18 ΤΚ Αθήνα, σύμφωνα με το υπ αριθμ. 6219/ Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο. (Καθ. αξία 195, %ΦΠΑ 44,85 = Συν 239,85) Κ.Α Αποφ.Β44/Σ12/2014 Έγκριση καταβολής 185,00 στην SQLEARN ΕΣ ΚΙΟΥ ΛΕΡΝ ΕΠΕ για την καταγραφή με εικόνα και ήχο (βιντεοσκόπηση) εκδήλωσης για την Ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών από το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψιν της την από 20/2/2014 προέγκριση της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ (185,00 ) στην SQLEARN ΕΣ ΚΙΟΥ ΛΕΡΝ ΕΦΑΡΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, Λ. Μεσογείων 15, Αθήνα για την βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης για την Ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών από το ΤΕΕ. σύμφωνα με το Τιμ.96/ ( Καθ.αξία 150,41 +23% ΦΠΑ 34,59 =Συν 185,00) Κ.Α.542 Αποφ.Β45/Σ12/2014 Έγκριση καταβολής ,00 στα ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΡΑΒΕΛ Α.Ε. για τα έξοδα της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. κατά την ειδική συνεδρίασή της για την εκλογή της Δ.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16/03/2014 (ενοικίαση της

25 25 αίθουσας, προσφορά αναψυκτικών, καφέδων, βουτημάτων και μπουφέ ). Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπ αριθμ. Α3/Σ6/2014 απόφασή της που αφορά την Ειδική συνεδρίαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή δέκα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (10.900,00 ) στα ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΡΑΒΕΛ Α.Ε., Βασ. Αλεξάνδρου 2, ΤΚ Αθήνα, για τα έξοδα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ κατά την κατά την ειδική συνεδρίασή της για την εκλογή της Δ.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16/03/2014 (ενοικίαση της αίθουσας, προσφορά αναψυκτικών, καφέδων, βουτημάτων και μπουφέ ) σύμφωνα με την υπ αριθμ. 4891/ τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. (Καθ. αξία 9.437,37 + ΦΠΑ 1.462,63 = Συν ,00) Κ.Α.856 Επικυρώνεται Αυθημερόν. Αποφ.Β46/Σ12/2014 Έγκριση καταβολής 433,60 στα ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΡΑΒΕΛ Α.Ε. για τις ανάγκες της ειδικής συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. για την εκλογή της Δ.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16/03/2014 (ενοικίαση αιθουσών). Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπ αριθμ. Α3/Σ6/2014 απόφασή της που αφορά την Ειδική συνεδρίαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή τετρακοσίων τριάντα τριών ευρώ και εξήντα αλεπτών (433,60 ) στα ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΡΑΒΕΛ Α.Ε., Βασ. Αλεξάνδρου 2, ΤΚ Αθήνα, για τις ανάγκες της ειδικής συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του για την εκλογή της Δ.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16/03/2014 (ενοικίαση της αίθουσας,) σύμφωνα με τα υπ αριθμ / τιμολόγια παροχής υπηρεσιών. (Καθ. αξία 405,32+ ΦΠΑ 28,28= Συν 433,60) Κ.Α.856 Επικυρώνεται Αυθημερόν. Αποφ.Β47/Σ12/2014 Έγκριση καταβολής 982,98 στην ΕΝΙΜΕROSI- Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. -Υπηρεσίες Αποδελτίωσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για την ανάθεση των υπηρεσιών αποδελτίωσης των δημοσευμάτων του Τύπου σε ηλεκτρονική μορφή και της συλλογής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών αναφορών για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοσιότητας & Επικοινωνίας και του Τμήματος Τράπεζας Πληροφοριών για το διάστημα από 21/2/2014 έως 20/03/2014.

26 26 Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από 12/8/2013 σύμβαση για την ανάθεση των υπηρεσιών της αποδελτίωσης των δημοσιευμάτων του Τύπου που αφορά την ανάθεση των υπηρεσιών αποδελτίωσης των δημοσιευμάτων του Τύπου σε ηλεκτρονική μορφή και της συλλογής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών αναφορών για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοσιότητας & Επικοινωνίας και του Τμήματος Τράπεζας Πληροφοριών για το διάστημα από 21/2/2014 έως 20/3/2014, εγκρίνει την καταβολή εννιακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (982,98 ) στην ΕΝΙΜΕROSI - A.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, Βάκχου 30, ΤΚ Θεσσαλονίκη, για την αποδελτίωση τύπου σύμφωνα με την από 12/8/2013 σύμβαση (διάρκεια σύμβασης από 21/6/2013 έως 20/6/2014) σύμφωνα με τα παρακάτω τιμολόγιο. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών Νο 21369/ (Καθ. αξία 799,17+ 23% ΦΠΑ 183,81 = Συν 982,98) Κ.Α Αποφ.Β48/Σ12/2014 Έγκριση καταβολής 3.013,50 στην PRESS CONGRESS - Τσιτούμη Γεώργιο, Γραφικές Τέχνες για την προμήθεια έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού για το ΤΕΕ, για την Πράξη «Απασχόληση ανέργων και νέων επιστημόνων στα πεδία της προστασίας του περιβάλλοντος και της ορθολογικής διαχείρισης φυσικών και ενεργειακών πόρων στο Δήμο Μοσχάτου Ταύρου» [Κωδ.ΟΠΣ ], για τη δράση [4] Δημοσιότητα-Ευαισθητοποίηση. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της: 1) την υπ αριθμ. Α5/Σ33/2013 προηγούμενη απόφαση της που αφορά την έγκριση των δράσεων που αναλαμβάνει το ΤΕΕ στην πράξη με τίτλο«απασχόληση ανέργων και νέων επιστημόνων στα πεδία της προστασίας του περιβάλλοντος και της ορθολογικής διαχείρισης φυσικών και ενεργειακών πόρων στο Δήμο Μοσχάτου Ταύρου» [Κωδ. ΟΠΣ ], στο πλαίσιο της ΑΣ «ΟΙΚΟ-ΤΕΧΝΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2) το από 1/04/2014 πρωτόκολλο παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής και 3) τα σχετικά παραστατικά εγκρίνει την καταβολή τριών χιλιάδων δεκατριών ευρώ και πενήντα λεπτών (3.013,50 ) στην PRESS CONGRESS - Τσιτούμη Γεώργιο, Γραφικές Τέχνες, Κερασούντος 49,

27 27 Αιγάλεω για την προμήθεια έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού σύμφωνα με το 601/ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. (Καθ.αξία 2.450, % ΦΠΑ 563,50 = Συν 3.013,50 ) Κ.Α. Ο Γρ. Γρηγοριάδης Μέλος Δ.Ε. ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. Αποφ.Β49/Σ12/2014 Έγκριση καταβολής 3.690,00 στην COMPUTER STUDIO Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η/Υ για την ανάπτυξη και εγκατάσταση επέκτασης της εφαρμογής ηλεκτρονικής παρακολούθησης των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την Α2/Σ7/2014 απόφασή της που αφορά την ανάπτυξη και εγκατάσταση επέκτασης της διαδικασίας διαχείρισης και της παρακολούθησης υλοποίησης των αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή τριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ευρώ (3.690,00 ) στην COMPUTER STUDIO Α.Ε., Λεωφ. Βουλιαγμένης 223, Αθήνα, για την παραπάνω δαπάνη σύμφωνα με το 56/ τιμολόγιο. (Καθ. αξία 3.000,00 + ΦΠΑ 690,00 = Συν 3.690,00) Κ.Α.7123 Επικυρώνεται Αυθημερόν. ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Αποφ.Β50/Σ12/2014 Έγκριση καταβολής ,51 για κοινόχρηστα των Γραφείων του ΤΕΕ (Νίκης 4) για τον μήνα Φεβρουάριο Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει την καταβολή δέκα χιλιάδων εκατόν πενήντα εννέα ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (10.159,51 ), για κοινόχρηστα των Γραφείων του ΤΕΕ (Νίκης 4) σύμφωνα με το υπ' αριθ. 15/ Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των συνιδιοκτητών του μεγάρου), για κοινόχρηστα των Γραφείων του ΤΕΕ που στεγάζονται στο κτίριο Ερμού & Νίκης 4, για τον μήνα Φεβρουάριο 2014 σύμφωνα με τις σχετικές καταστάσεις και παραστατικά όπως παρακάτω : -ΑΝΩΝΥΜΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

28 28 Δ. Μουτσοπούλου 17, Πειραιάς Κοινόχρηστα 9.857,00 Μ.Τ.Π.Υ. 3% 295,71 Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 2,4% επί του 3% 6, ,51 Κ.Α Αποφ.Β51/Σ12/2014 Έγκριση καταβολής 61,99 στην κα Αλεξάνδρα Γέροντα (διαχειρίστρια του μεγάρου της οδού Λέκκα 23-25) για κοινόχρηστα (ιδιοκτητών) των Γραφείων του ΤΕΕ (Λέκκα 23-25) για τον μήνα Δεκέμβριο Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει την καταβολή εξήντα ενός ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (61,99 ) στην κα Αλεξάνδρα Γέροντα του Ιωάννη (διαχειρίστρια του μεγάρου της οδού Λέκκα 23-25, σύμφωνα με το υπ' αριθ. 15/ Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των συνιδιοκτητών του μεγάρου), για κοινόχρηστα (ιδιοκτητών) των Γραφείων του ΤΕΕ που στεγάζονται στο μέγαρο της οδού Λέκκα 23-25, για τον μήνα Δεκέμβριο 2013, σύμφωνα με τις σχετικές καταστάσεις, όπως παρακάτω: Κοινόχρηστα 60,15 Μ.Τ.Π.Υ. 3% 1,80 Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 2,4% επί του 3% 0, Σύνολο 61,99 Κ.Α Αποφ.Β52/Σ12/2014 Έγκριση καταβολής 635,46 στην κα Αλεξάνδρα Γέροντα (διαχειρίστρια του μεγάρου της οδού Λέκκα 23-25) για κοινόχρηστα των Γραφείων του ΤΕΕ (Λέκκα 23-25) για τον μήνα Ιανουάριο Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει την καταβολή εξακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (635,46 ) στην κα Αλεξάνδρα Γέροντα του Ιωάννη (διαχειρίστρια του μεγάρου της οδού Λέκκα 23-25, σύμφωνα με το υπ' αριθ. 15/ Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των συνιδιοκτητών του μεγάρου), για κοινόχρηστα των Γραφείων του ΤΕΕ που στεγάζονται στο μέγαρο της οδού Λέκκα 23-25, για τον μήνα Ιανουάριο 2014, σύμφωνα με τις σχετικές καταστάσεις, όπως παρακάτω: Κοινόχρηστα 616,53

29 29 Μ.Τ.Π.Υ. 3% 18,50 Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 2,4% επί του 3% 0, Σύνολο 635,46 Κ.Α Αποφ.Β53/Σ12/2014 Έγκριση καταβολής 848,51 στην κα Αλεξάνδρα Γέροντα (διαχειρίστρια του μεγάρου της οδού Λέκκα 23-25) για κοινόχρηστα των Γραφείων του ΤΕΕ (Λέκκα 23-25) για τον μήνα Φεβρουάριο Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει την καταβολή οκτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα ενός λεπτών ( 848,51 ) στην κα Αλεξάνδρα Γέροντα του Ιωάννη (διαχειρίστρια του μεγάρου της οδού Λέκκα 23-25, σύμφωνα με το υπ' αριθ. 15/ Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των συνιδιοκτητών του μεγάρου), για κοινόχρηστα των Γραφείων του ΤΕΕ που στεγάζονται στο μέγαρο της οδού Λέκκα 23-25, για τον μήνα Φεβρουάριο 2014, σύμφωνα με τις σχετικές καταστάσεις, όπως παρακάτω: Κοινόχρηστα 823,22 Μ.Τ.Π.Υ. 3% 24,70 Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 2,4% επί του 3% Σύνολο 848,51 Κ.Α Αποφ.Β54/Σ12/2014 Έγκριση καταβολής 1.023,93 στην κα Αλεξάνδρα Γέροντα (διαχειρίστρια του μεγάρου της οδού Λέκκα 23-25) για κοινόχρηστα των Γραφείων του ΤΕΕ (Λέκκα 23-25) για τον μήνα Μάρτιο Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει την καταβολή χιλίων είκοσι τριών ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών ( 1.023,93 ) στην κα Αλεξάνδρα Γέροντα του Ιωάννη (διαχειρίστρια του μεγάρου της οδού Λέκκα 23-25, σύμφωνα με το υπ' αριθ. 15/ Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των συνιδιοκτητών του μεγάρου), για κοινόχρηστα των Γραφείων του ΤΕΕ που στεγάζονται στο μέγαρο της οδού Λέκκα 23-25, για τον μήνα Μάρτιο 2014, σύμφωνα με τις σχετικές καταστάσεις, όπως παρακάτω: Κοινόχρηστα 993,41 Μ.Τ.Π.Υ. 3% 29,80

30 30 Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 2,4% επί του 3% 0, Σύνολο 1.023,93 Κ.Α. 813 METΑΒΑΣΕΙΣ Αποφ.Β55/Σ12/2014 Έγκριση καταβολής 1.503,28 για οδοιπορικά έξοδα Μελών του ΤΕΕ για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και σε κοινή συνεδρίαση ΔΕ ΤΕΕ και Προέδρων των Π.Τ. ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, έχοντας υπόψη της τις από 12/10/2012, 30-31/3/2013 Προσκλήσεις του Προέδρου της Αντιπροσωπείας εγκρίνει την καταβολή χιλίων πεντακοσίων τριών ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (1.503,28 ) στα παρακάτω Μέλη του ΤΕΕ για έξοδα κινήσεως για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ σύμφωνα με τα σχετικά ημερολόγια κίνησης: 1. Κακαρδάκος Θεόδωρος Α.Μ. ΤΕΕ: Αντιπροσωπείας: 8-9/12/2012, 30-31/3/2013 & 15-16/6/2013 Μετακίνηση: Λάρισα - Αθήνα Λάρισα (8-9/12/2012) ΚΤΕΛ 52,00 Μετακίνηση: Λάρισα - Αθήνα Λάρισα (30-31/3/2013) ΚΤΕΛ 52,00 Μετακίνηση: Λάρισα - Αθήνα Λάρισα (15-16/6/2013) ΚΤΕΛ 52,00 Αποζημίωση εκτός έδρας: 5 ημ. x 56,00 280,00 Έξοδα διαμονής: 5 βρ. x 64,00 320,00 756,00 2. Βόσδου Σωτήριος Α.Μ. ΤΕΕ: Αντιπροσωπείας: 12/10/2013, 30-31/3/2013

31 31 Μετακίνηση: Φλώρινα Θες/νίκη-Φλώρινα (11/10/2013) ΚΤΕΛ 24,00 Μετακίνηση: Φλώρινα Θες/νίκη-Φλώρινα (29-31/3/2013) ΚΤΕΛ 24,00 Μετακίνηση: Θες/νίκη - Αθήνα Θες/νίκη (11/10/2013) Αερ 156,64 Μετακίνηση: Θες/νίκη - Αθήνα Θες/νίκη (29-31/3/2013) Αερ 173,64 Μετακίνηση: Αεροδ.- Αθήνα Αεροδρ. Λεωφ 15,00 Μετακίνηση: Αεροδ.- Αθήνα Αεροδρ.(31/3/2013) Μετρό 8,00 Αποζημίωση εκτός έδρας: 3 ημ. x 56,00 168,00 Έξοδα διαμονής: 2 βρ. x 64,00 128,00 Έξοδα διαμονής: 1 βρ. x 60,00 60,00 747, ,28 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : Κ.Α.771,772 Αποφ.Β56/Σ12/2014 Έγκριση καταβολής 1.942,94 για έξοδα μετάβασης διαμονής και εκτός έδρας ημερήσια αποζημίωση κατά την μετάβαση στην Αθήνα του κου Αικατερινάρη Ιωάννη σε συνεδριάσεις του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου στις 5/12/2012, 16/1/2013, 27/2/2013, 20/3/2013, 19/6/2013, 25/9/2013 και 18/12/2013. Η Δ.Επιτροπή μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από Α9/Σ11/2011 προηγούμενη απόφασή της, που αφορά και την κάλυψη εξόδων μετακίνησης του κου Αικατερινάρη Ιωάννη σε συνεδριάσεις του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου, εγκρίνει την καταβολή χιλίων εννιακοσίων σαράντα δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (1.942,94 ) για έξοδα μετάβασης διαμονής και εκτός έδρας ημερήσια αποζημίωση κατά την παραπάνω μετάβαση, σύμφωνα με τα σχετικά ημερολόγια κίνησης.

32 32 Αικατερινάρης Ιωάννης Α.Μ. ΤΕΕ: 9646 Απόφαση Δ.Ε.Α9/Σ11/2011 Μετακίνηση: Θες/νίκη-Αθήνα-Θες/νίκη Αερ (30/11-6/12/2012) 107,00 Μετακίνηση: Θες/νίκη-Αθήνα-Θες/νίκη Αερ (15-17/1/2013) 174,64 Μετακίνηση: Θες/νίκη-Αθήνα-Θες/νίκη Αερ (26-28/2/2013) 217,64 Μετακίνηση: Θες/νίκη-Αθήνα-Θες/νίκη Αερ (19-21/3/2013) 180,64 Μετακίνηση: Θες/νίκη-Αθήνα-Θες/νίκη Αερ (18-20/6/2013) 181,64 Μετακίνηση: Θες/νίκη-Αθήνα-Θες/νίκη Αερ (24-26/9/2013) 144,64 Μετακίνηση: Θες/νίκη-Αθήνα-Θες/νίκη Αερ (17-19/12/2013) 218,64 Μετακίνηση: Πολύγυρος-Θες/νίκη-Πολύγυρος ΚΤΕΛ 7x11,30 79,10 Αποζημίωση εκτός έδρας: 7 ημ. x 56,00 392,00 Έξοδα διαμονής: (4 βρ. x 33, βρ. x 38,00 ) 247,00 Κ.Α.771,772 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 1.942,94 Αποφ.Β57/Σ12/2014 Έγκριση καταβολής 168,64 για έξοδα μετάβασης και ημερήσια αποζημίωση κατά την μετάβαση του κου Νικόλαου Ηλιού σε συνεδρίαση του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας του ΤΕΕ στις 4/2/2014. Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της υπηρεσίας & έχοντας υπόψη της την υπ αριθμ. Α68/Σ18/2011 προηγούμενη απόφασή της που αφορά και την κάλυψη εξόδων μετακίνησης του συνεδρίαση της Επιτροπής του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας του ΤΕΕ στις 4/2/2014, εγκρίνει την καταβολή εκατόν εξήντα οκτώ ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (168,64 ) για έξοδα μετάβασης ημερήσια αποζημίωση κατά την παραπάνω μετάβαση, σύμφωνα με το σχετικό ημερολόγιο κίνησης. 1) Νικόλαος Ηλιού ΑΜ Τ.Ε.Ε :42487 Απόφαση Δ.Ε.Α68/Σ18/2011 Μετακίνηση: Θες/νίκη-Αθήνα-Θες/νίκη Αερ (4/2/2014) 112,64 Αποζημίωση εκτός έδρας : 1 ημ Χ 56,00 56, ΣΥΝΟΛΟ : 168,64 ΚΑ : 771,772

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 23/17-9-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 21:45

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 23/17-9-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 21:45 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/303/16.12.2013 ΑΔΑ:ΒΛΓΛ46Ψ842-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 23/17-9-2013 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 7/11-3-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ :20:50

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 7/11-3-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ :20:50 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/339/7.4.2014 ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46Ψ842-Υ37 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 7/11-3-2014 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 22/10-9-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 19:30

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 22/10-9-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 19:30 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/ 302/ 16.12.2013 ΑΔΑ: ΒΛΓΛ46Ψ842-Ω3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 22/10-9-2013

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 19/23-7-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 24:00

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 19/23-7-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 24:00 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.: ΤΓΟΔ/300/16-12-2013 ΑΔΑ: ΒΛΓΛ46Ψ842-0ΧΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 19/23-7-2013

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 31/5-12-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 22:30

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 31/5-12-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 22:30 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/321/26.2.2014 ΑΔΑ: ΒΙΕΕ46Ψ842-ΖΗΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 31/5-12-2013 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 28 / 28-09-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τετάρτη, 28 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Α ιοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 11/16.4.2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Α ιοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 11/16.4.2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.: ΤΓΟΑ/239/17.5.2013 AAA :ΒΕΝ246Ψ842-ΧΒ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΑΙΑΑΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Α ιοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 11/16.4.2013

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης με αριθμό 25/30.10.2012 Της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 14:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 20:00

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης με αριθμό 25/30.10.2012 Της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 14:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 20:00 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.: ΤΓΟΔ/ / ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης με αριθμό 25/30.10.2012 Της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 14:00 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 28 / 28-09-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τετάρτη, 28 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 30 / 31-10-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-1-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-1-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-1-2014 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΔΗΜΑΡΧΟΙ 66,85 0,67 2,01 13,37 0,67 0,13 16,85 50,00 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 63,45 0,00 0,00 12,69 0,63 0,13 13,45 50,00 ΦΟΡΟΣ 20% ΤΕΑΔΥ 3%

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΔΗΜΑΡΧΟΙ 66,85 0,67 2,01 13,37 0,67 0,13 16,85 50,00 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 63,45 0,00 0,00 12,69 0,63 0,13 13,45 50,00 ΦΟΡΟΣ 20% ΤΕΑΔΥ 3% ΘΕΜΑ 2 ο. Καθορισµός αποζηµίωσης συνεδριάσεων του Δ.Σ., της Ε.Ε. και του Ε.Σ. καθώς και η ηµερήσια αποζηµίωση για εκτός έδρας µετακινήσεις των µελών του Δ.Σ., Ε.Σ., των εκπροσώπων στη Γ.Σ. της ΚΕΔΕ και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1489 16 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΟΡΔ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων» Αριθµ. Απόφαση: 94 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Αποφασίζει Οµόφωνα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων» Αριθµ. Απόφαση: 94 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Αποφασίζει Οµόφωνα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 10/20-4-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης. Στη Σαµοθράκη σήµερα 20-4-2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 23 ης Ειδικής Συνεδρίασης της 13 ης Νοεμβρίου 2014 Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 21-01 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 14695 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/21-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/21-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/21-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 451-16/21-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 38 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 38 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 29-07 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 153669 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. 23 Φεβρουαρίου 2012. Καταστατικά. Καταστατικά ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. 23 Φεβρουαρίου 2012. Καταστατικά. Καταστατικά ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1382 23 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχο ληθούν στη Βιβλιοθήκη της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 01/12-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 01/12-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 01/12-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 02-01/12-01-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της 31 ης Δεκεμβρίου 2011 (περιόδου 1 η Ιανουαρίου 31 η Δεκεμβρίου 2011) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 Αρ.Μ.Α.Ε. 15353/06/Β/87/07 Η παρούσα, συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ: A3 Τ.Θ. 77117/171510

Διαβάστε περισσότερα

«Επανυποβολή Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015»

«Επανυποβολή Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Διεύθυνση: Αγίου Σπυρίδωνος Βαθμός Πρ.: Ταχ. Κωδ.: 12243 Αιγάλεω Ημερομηνία: 22/12/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ «J & P - ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» µε ΑΡΜΑΕ 14303/06/Β/82/26. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση Επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2463 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ Σελ: 2-8 ΘΡΙΑΣΙΟ???? : 0,01 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2454 Παρασκευή 4 Απριλίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Στην

Διαβάστε περισσότερα