Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου"

Transcript

1 Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου

2 Eισαγωγή Λόγω των κλιματικών αλλαγών, η εξοικονόμηση ενέργειας έιναι πλέον ένα απο τα βασικά ζητούμενα σε οποιαδήποτε κτιριακή κατασκευή, η αποδοτικότητα των συστημάτων HVAC παίζει σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή διαχείριση όλων των κτιρίων. Σαν συνέπεια αυτών, η ζήτηση για συστήματα μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου ( VRF Variable Refrigerant Flow ) έχει αυξηθεί σημαντικά καθώς επιτρέπει τον τοπικό έλεγχο κάθε κλιματιζόμενου χώρου και την ανεξάρτητη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Συστήματα VRF Xρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών HVAC στο 50 % περίπου των κτιρίων στην ΝΑ Ασία με εμβαδό έως m 2 & στο 30 % των κτιρίων με εμβαδό πάνω από m 2.

3 Eισαγωγή Το βασικό χαρακτηριστικό που καθιστά την εγκατάσταση ενός συστήματος μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου ελκυστική όσον αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας είναι η «ελαστική» συμπεριφορά του όταν μεταβάλλεται το απαιτούμενο φορτίο. Σε αντίθεση με την πλειοψηφία των υπολοίπων συστημάτων κεντρικού κλιματισμού, ο συνετελεστής απόδοσης των συστημάτων αυτών αυξάνεται όσο μειώνεται η ζήτηση του απαιτούμενου φορτίου, με συνέπεια να το καθιστά ιδανικό για χώρους όπου το απαιτούμενο φορτίο δεν είναι συνεχώς το ίδιο αλλα μεταβάλλεται συνεχώς ( π.χ. Γραφεία / ξενοδοχεία / Νοσοκομεία κτλ. )

4 Eισαγωγή Η βασική τεχνολογία στηρίζεται στον εξοπλισμό των εξωτερικών μονάδων του συστήματος με συμπιεστές Inverter οι οποίο μεταβάλλουν τις στροφές τους ανάλογα με τη ζήτηση, ενώ οι εσωτερικές μονάδες διαθέτουν ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες για την τροφοδοσία του εναλλάκτη θερμότητας με την ανάλογη ποσότητα ψυκτικού μέσου. Οι τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία αυτών των συστημάτων δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας όχι μόνο με την ενσωμάτωση ιδιαίτερα αποδοτικών συμπιεστών και υποσυστημάτων, αλλά και στην εξάλειψη των απωλειών ενέργειας.οι απώλειες ενέργειας μπορούν να μειωθούν σημαντικά αυξάνοντας τον συντελεστή απόδοσης και παρέχοντας οικονομικότερη και αξιόπιστη λειτουργία.

5 Eισαγωγή Θα αναλύσουμε λοιπόν 2 τομείς όπου και παρουσιάζονται σημαντικές απώλειες και θα παρουσιάσουμε τις νέες τεχνολογίες που μειώνουν τις αντίστοιχες απώλειες. ΤΟΜΕΑΣ 1 ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ( ΨΥΞΗ ή ΘΕΡΜΑΝΣΗ )

6 Λίπανση Συμπιεστή Τρόπος επιστροφής λαδιού Στα εκτεταμένα δίκτυα σωληνώσεων των συστημάτων μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου κυκλοφορούν αναμεμιγμένα το ψυκτικό μέσο και το λάδι που είναι απαραίτητο για την ψύξη και την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των συμπιεστών.καθίσταται λοιπόν απαραίτητη η εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας λαδιού για την προστασία και την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων. Στην συνέχεια θα εξετάσουμε 2 διαφορετικές τεχνολογίες οι οποίες έχουν σαν σκοπό να εξασφαλίσουν μέν τις απαραίτητες ποσότητες λαδιού πλήν όμως με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε οι απώλειες να μειώνονται όσο το δυνατόν περισσότερο.

7 Τεχνολογία Συμβατικός τρόπος επιστροφής λαδιού Ο συμβατικός τρόπος είναι ο ακόλουθος : ο ελαιοδιαχωρίστής διαχωρίζει το το λάδι από το ψυκτικό μέσο ( που βρίσκεται υπό υψηλή πίεση ) και μέσω ενός τριχοειδούς σωλήνα το επιστρεφει στον σωλήνα αναρρόφησης του συμπιεστή, χρησιμοποιώντας την διαφορά πίεσης μετ αξύ της πλευράς αναρρόφησης και της πλευράς κατάθλιψης Πλευρά χαμηλής πίεσης αναρρόφηση Τριχοείδής σωλήνας ( Capillary tube ) Πλευρά υψηλής πίεσης κατάθλιψη Ελαιοδιαχωριστής

8 Συμβατικός τρόπος επιστροφής λαδιού Το υψηλής πίεσης ψυκτικό μέσο που επιστρέφει ( μέσω τριχοειδούς ) στην αναρρόφηση του συμπιεστή μπορεί να προκαλέσει πτώση του συ ντελεστή απόδοσης ( EER ). Το μείγμα λαδιού/συμπιεσμένου ψυκτικού μέσου επιστρέφει σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας μιάς και ο σχεδισμός του συστήματος είναι τέτοιος ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί τόσο κατά την έναρξη λειτουργίας όσο και κατά την λειτουργία σε υψηλές ταχύτητες. Αντίστοιχα η επιστροφή στην αναρρόφηση χαμηλής πίεσης προκαλεί πτώση απόδοσης. Ειδικότερα, όσο μειώνεται η ταχύτητα περιστροφής του συμπιεστή τόσο μεγαλώνει η πτώση της απόδοσης ( απώλεια ενέργειας )

9 Συμβατικός τρόπος επιστροφής λαδιού Για την σταθερή λειτουργία της επιστροφής του λαδιού σε όλο το εύρος λειτουργίας του συστήματος, ο σχεδιασμός τόσο του ελαιοδιαχωριστή όσο και της τριχοειδούς σωλήνας βασίζονται στην λειτουργία του συστήματος με την μεγαλύτερη δυνατή ζήτηση από τις εσωτερικές μονάδες ( Πλήρες φορτίο ). Κατά συνέπεια όταν η μονάδα λειτουργεί σε μερικά φορτία υπάρχουν απώλειες ενέργειας καθώς η μονάδα εξαναγκάζεται να επιστρέψει ήδη συμπιεσμένο μίγμα ψυκτικού μέσου/λαδιού στην πλευρά χαμηλής πίεσης ( αναρρόφηση ). Αυτή όμως η απώλεια ενέργειας ακυρώνει μερικώς ένα απο τα βασικά πλεονεκτήματα των συστημάτων μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου που είναι η αυξημένη αποδοτικότητά τους όταν λειτουργούν σε συνθήκες μερικού φορτίου.

10 Μηχανισμός επιστροφής υπό υψηλή πίεση (HiPOR) Με τον μηχανισμό επιστροφής λαδιού υπό υψηλή πίεση, το λάδι το οποίο διαχωρίζεται απο το ψυκτικό στον ελαιοδιαχωριστή δεν επιστρέφει στην πλευρά της αναρρόφησης του συμπιεστή ( πλευρά χαμηλής πίεσης ). Αντιθέτως, μέσω κατάλληλης διάταξης τροφοδοτεί απ ευθείας την βάση του. Με τον τρόπο αυτό οποιαδήποτε ενέργεια «πληρώσαμε» προκειμένου να συμπιέσουμε αυτή την ποσότητα λαδιού δεν πάει χαμένη στο σύνολο της αλλα ανακτάται σε μεγάλο βαθμό, αυξάνοντας την απόδοση του συμπιεστή. Suction Vinjection Low Pressure Comp. High Pressure O/S Discharge HiPOR No loss of compressor energy HIPOR Oil Return Oil Level Sensor

11 Μηχανισμός επιστροφής υπό υψηλή πίεση (HiPOR) Στα διπλανό σχήμα φαίνονται τα αποτελέσματα στην απόδοση του συμπιεστή σε σύστημα HiPOR σε σύγκριση με την απόδοση των συμβατικών συμπιεστών Παρατηρούμε ότι η εξοικονόμηση είναι μεγαλύτερη στα μερικά φορτία ( τα οποία αποτελούν την συχνότερη συνθήκη λειτουργίας )

12 Μηχανισμός επιστροφής υπό υψηλή πίεση (HiPOR) Τρόπος υπολογισμού ESEER Απαίτούμενο φορτίο [%] Θερμοκρασία Αέρα [ C] Βαρύτητα Για να υπολογίσουμε λοιπόν το ESEER πολλαπλασιάζουμε τον συντελεστή απόδοσης ( EER ) σε κάθε συνθήκη με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και κατόπιν αθροίζουμε. Απο τον παραπάνω τύπο είναι προφανές ότι οι μεγαλύτεροι συντελεστές βαρύτητας εφαρμόζονται στα μερικά φορτία, εκεί ακριβώς όπου το HiPOR επιτυγχάνει και τα καλύτερα αποτελέσματα.

13 Λίπανση Συμπιεστή Ανάκτηση λαδιού Ομως η επιστροφή λαδιού απο τον ελαιοδιαχωριστή δεν είναι η μόνη λειτουργία των συστημάτων μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου προκειμένου να εξασφαλίουν την επαρκή λίπανση των συμπιεστών. Ολα τα συστήματα «αναγκάζονται» να εκτελέσουν την λειτουργία ανάκτησης λαδιού, όπου και η παροχή Ψύξης / Θέρμανσης στον χώρο σταματά και το σύστημα ανοίγει όλες τις εκτονωτικές βαλβίδες πλήρως προκειμένου να περάσει ολο το ψυκτικό μέσο ( και το λάδι που περιέχεται σε αυτό ) απο την εξωτερική μονάδα για να ανακτηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποσότητα λαδιού. Ειναι προφανές ότι όσο πιο συχνή και μεγαλύτερη σε διάρκεια είναι αυτή η διαδικασία τόσο μεγαλώνουν οι απώλειες ενέργειας, μιας και η κατανάλωση δεν έχει αντίκρυσμα σε απόδοση ψύξης ή θέρμανσης όσο διαρκεί η ανάκτηση λαδιού.

14 Ανάκτηση λαδιού Συμβατικός τρόπος Εκτιμώμενη ποσότητα λαδιού στον συμπιεστή Κατώτατο επιτρεπτό επίπεδο λαδιού T1 T2 T1 T2 t0 t1 t2 t3 t4 Χρόνος Λειτουργίας Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται ο συμβατικός τρόπος ενεργοποίησης της λειτουργίας ανάκτησης λαδιού, όπου Τ1 είναι χρόνος λειτουργίας ( σε θέρμανση ή ψύξη ) ενώ Τ2 είναι χρόνος λειτουργίας ανάκτησης λαδιού.παρατηρούμε ότι και οι 2 χρόνοι είναι σταθεροί και η αλληλουχία τους είναι συγκεκριμένη ανεξάρτητα απο το εάν χρειάζεται λάδι η όχι ο συμπιεστής ( Το σύστημα είναι υποχρεωμένο να λειτουργήσει με μεγάλο περιθώριο ασφαλείας για να αποφευχθεί τυχόν αστοχία ).

15 Εξυπνη Ανάκτηση λαδιού Ποσότητα λαδιού στον συμπιεστή ( Πραγματική ) Ανίχνευση επιπέδου λαδιού Κατώτατο επιτρεπτό επίπεδο λαδιού Χρόνος λειτουργίας Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται το πλεονέκτημα της λειτουργίας έξυπνης ανάκτησης λαδιού.ο χρόνος «καθαρής» λειτουργίας που μεσολαβεί ανάμεσα στις ενεργοποιήσεις της ανάκτησης λαδιού είναι σημαντικά μεγαλύτερος ( Τ1 >> Τ1 ) καθώς η ανάκτηση ενεργοποιείται μόνο κατόπιν της ανίχνευσης σε πργαμτικό χρόνο χαμηλής στάθμης λαδιού μέσα στον συμπιεστή.επιπλέον αυξάνεται κατά πολύ η αξιοπιστία των συμπιεστών καθώς ανιχνέυεται το πραγματικό επίπεδο λαδιού και συνεπώς η ανάκτηση ενεργοποιείται εάν παραστεί ανάγκη και όχι βάση προκαθορισμένων ωρών λειτουργίας.

16 Εξυπνη Ανάκτηση λαδιού Αισθητήρας Λαδιού Πλακέτα Εξωτερικής μονάδας Πλακέτα αισθητήρα λαδιού Sensor Sensor Δομή αισθητήρα / Ηλεκτρόδια Για την έξυπνη ανάκτηση λαδιού, η κεντρική πλακέτα του συστήματος λαμβάνει την απόφαση βασισμένη στις πληροφορίες που παρέχουν οι αισθητήρες λαδιού που προσαρμόζονται στο κάτω τμήμα των συμπιεστών ( το κυρίως σώμα του αισθητήρα που περιλαμβάνει και τα ηλεκτρόδια είναι σταθερά προσαρμοσμένο στο συμπιεστή και δεν αντικαθίσταται ).

17 Εξυπνη Ανάκτηση λαδιού Αισθητήρας / Αρχή Λειτουργίας Ανάλυση Χωρητικότητας Oil Refrigerant Χωρητικότητα (C) A d A d Αρχή λειτουργίας Το φυσικό μέγεθος που μετράται απο τον αισθήτήρα λαδιού είναι η χωρητικότητα μεταξύ των ηλεκτροδίων η οποία μεταβάλλεται ανάλογα με το επίπεδο λαδιού. Στο διπλανό σχήμα φαίνεται πως ενεργοποιείται τόσο η ανάκτηση λαδιού όσο και η εξισορρόποηση επιπέδου λαδιού μέσα στους συμπιεστές, ανάλογα με τις πληροφορίες απο τους αισθητήρες.

18 Eισαγωγή Σχεδιασμός για λειτουργία Αντλίας θερμότητας ( Ψύξη ή Θέρμανση ) Η πλειοψηφία των μονάδων που διατίθονται στην Ελληνική Αγορά είναι σχεδιάσμένες για να λειτουργούν ως αντλίες θερμότητας ( Ψύξη ή Θέρμανση ).Αυτό επηρεάζει τον σχεδιασμό όλων των υποσυστημάτων καθώς αναγκαστικά γίνονται κάποιοι συμβιβασμοί. Στην συνέχεια θα δούμε πως 2 νέες τεχνολογίες / σχεδιαστικές υλοποιήσεις επιτρέπουν στα συστήματα να έχουν την βέλτιστη δυνατή απόδοση ανεξάρτητα απο το εάν λειτουργούν σε Ψύξη ή σε θέρμανση.

19 Εισαγωγή Διαδρομή Ψυκτικού Μέσου Η διαδρομή που ακολουθει το ψυκτικό μέσο καθώς διατρέχει τον εναλλάκτη θερμότητας της εξωτερικής μονάδας έχει σημαντική επίδραση στην απόδοση της μονάδας. Στη λειτουργία ψύξης ιδανικά θέλουμε λιγότερες διαδρομές.σε αυτή την περίπτωση, ο εναλλάκτης λειτουργεί ως συμπυκνωτής που διατρέχεται απο αέριο ψυκτικό που αλλάζει φάση και γίνεται υγρό.η ροή εντός του συμπυκνωτή είναι χαμηλή και κατά συνέπεια σε χαμηλό επίπεδο είναι και η απώλεια πίεσης.η βασική παράμετρος που ενδιαφέρει είναι το ποσοστό μεταφοράς θερμότητας του υγρού ψυκτικού ( σε αντίθεση με την απώλειες πίσεης που δεν επηρεάζουν την απόδοση σημαντικά ).Αυτό επιτυγχάνεται με το να μεγαλώνουν οι διαδρομές σε μήκος παρά να έχουμε περισσότερες διαδρομές. Στην λειτουργία θέρμανσης, ο εναλλάκτης θερμότητας λειτουργει ως εξατμιστής.σε αυτή την περίπτωση αυξημένη απώλεια πίεσης συνεπάγεται και αυξημένα μεταφορά θερμότητας.αυτό το επιτυγχάνουμε με το να μικρύνουμε σε μήκος τις διαδρομές αλλά να αυξήσουμε τον αριθμό τους.

20 Διαδρομή Ψυκτικού Μέσου Συμβατικός Τρόπος Παρόλο λοιπόν που τα ιδανικά μήκη & ο ιδανικός αριθμός των διαδρομών που ακολουθεί το ψυκτικό μέσο αλλάζουν ανάλογα τον τρόπο λειτουργίας, μέχρι πρότινος οι μονάδες κατασκευαζόντουσαν έτσι ώστε το ψυκτικό μέσο να διατρέχει τον εναλλάκτη με το ίδιο τρόπο είτε το σύστημα λειτουργεί σε ψύξη είτε σε θέρμανση. Στο διπλανό σχήμα φαίνεται ότι ο αριθμός των διαδρομών στις συμβατικά σχεδιασμένες μονάδες είναι μία ενδιάμεση λύση και δεν αποδίδει το μέγιστο ούτε στη ψύξη ούτε στη θέρμανση.

21 Τεχνολογία Μεταβλητή Διαδρομή Ψυκτικού Μέσου Η μεταβλητή διαδρομή του ψυκτικού μέσου επιτυγχάνεται με τον διαφορετικό σχεδιασμό του εναλλάκτη θερμότητας της εξωτερικής μονάδας. Στο διπλανό σχήμα φαίνεται πως ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας ( Ψύξη ή θέρμανση ) έχουμε την μέγιστη δυνατή απόδοση του συστήματος και την ελαχιστοποίηση των απωλειών.

22 Τεχνολογία Μεταβλητή Διαδρομή Ψυκτικού Μέσου Στο διπλανό σχήμα φαίνεται πως ακριβώς επιτυγχάνεται η μεταβλητή διαδρομή. Heating Cooling # of path = Χ # of path = Χ/2 Of f O n Η επιλογή γίνεται αυτόματα απο την πλακέτα της εξωτερικής μονάδας. Control Control Close Full Open

23 Εισαγωγή Ποσότητα Ψυκτικού Μέσου To ψυκτικό μέσο που αντλείται απο τους συμπιεστές είτε σε λειτουργία ψύξης είτε σε λειτουργία θέρμανσης αποθηκεύεται στον συσσωρευτή ( accumulator ).Εντός του συσσωρευτή το ψυκτικό υπάρχει και σε αέρια και σε υγρή φάση ( με την αναρρόφηση φυσικά να αφορά στην αέρια φάση ).Το μειονέκτημα αυτής της υλοποίησης έγκειται στο γεγονός ότι η ποσότητα που αντλείται ( και κατά συνέπεια αποτελεί την «ενεργή» ποσότητα ψυκτικού στο σύστημα ) είναι η ίδια ανεξάρτητα αν έχουμε λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης.

24 Eισαγωγή Ποσότητα Ψυκτικού Μέσου Στο διπλανό σχήμα βλέπουμε ότι με σταθερή την ποσότητα του διαθέσιμου ψυκτικού, δεν επιτυγχάνουμε την βέλτιστη απόδοση σε καμμία απο τις 3 βασικές λειτουργίες της μονάδας ( Ψύξη / Θέρμανση / λειτουργία σε μερικά φορτία ).

25 Τεχνολογία Ελεγχος ποσότητας Ψυκτικού Μέσου Ο έλεγχος ποσότητας ψυκτικού μέσου είναι η τεχνολογία που επιτρέπει την μεταβολή της ενεργούς ποσότητας του ψυκτικού μέσου σε πραγματικό χρόνο.ο συσσωρευτής είναι συνδεδεμένος με τον υποδοχέα.στον υποδοχέα το ψυκτικό μέσο είναι σε υγρή μορφή, και ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας και τις ανάγκες του συστήματος ορισμένη ποσότητα μπορεί να μετατραπεί σε αέρια ( και κατά συνέπεια να αλλάξει η διαθέσιμη ενεργής ποσότητα ).

26 Τεχνολογία Ελεγχος ποσότητας Ψυκτικού Μέσου Τα αποτελέσματα του ελέγχου ποσότητας ψυκτικού μέσου φαίνονται στο παραπάνω σχήμα.παρατηρούμε ότι η απόδοση στην θέρμανση αλλά και στα μερικά φορτία έχει βελτιωθεί σημαντικά αυξάνοντας τον συνολικό βαθμό απόδοσης της εγκατάστασης.

27 Επίλογος Συνοψίζοντας, βλέπουμε πλέον ότι η εξοικονόμηση ενέργειας στα κεντρικά συστήματα δεν περίορίζεται πλέον μόνο στην υλοποίηση των αποδοτικότερων συμπιεστών και μόνο. Τα ωφέλη που προκύπτουν απο την υιοθέτηση έξυπνων τεχνολογιών που προσαρμόζουν την λειτουργία ανάλογα με τό είδος και την ποσότητα της ζήτησης καθώς αποτελού σημαντικό όπλο για την βελτίωση της αποδοτικότητας.επιπλεόν οι ενσωματωμένες τεχνολογίες για την εξάλειψη των απωλειών επιτρέπουν την επιλογή συστημάτων με μεγαλύτερη «καθαρή» απόδοση για κάθε μονάδα καταναλισκώμενης ενέργειας.

28 Επίλογος Ερωτήσεις?

Αναζωογονήστε την ατμόσφαιρα στο περιβάλλον σας

Αναζωογονήστε την ατμόσφαιρα στο περιβάλλον σας 2011 MULTI V. Αναζωογονήστε την ατμόσφαιρα στο περιβάλλον σας Οικολογικός σχεδιασμός και μείωση των εκπομπών CO2 χάρη στην υψηλή ενεργειακή απόδοση Στο σημερινό σύγχρονο κόσμο, οι βέλτιστες συνθήκες ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια στην Ελλάδα - περιβαλλοντικές επιπτώσεις Στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε ψύξη με τον ήλιο και μειώστε την κατανάλωση έως και 60% ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SOLARCOOL ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ

Κάντε ψύξη με τον ήλιο και μειώστε την κατανάλωση έως και 60% ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SOLARCOOL ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ Κάντε ψύξη με τον ήλιο και μειώστε την κατανάλωση έως και 60% ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SOLARCOOL ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ Η Sedna Aire είναι ο εφευρέτης, κάτοχος της τεχνολογικής «πατέντας» SolarCool

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ CARRIER. Αξιολογούμε για εσάς τις Σύγχρονες Εναλλακτικές Εφαρμογές Θέρμανσης

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ CARRIER. Αξιολογούμε για εσάς τις Σύγχρονες Εναλλακτικές Εφαρμογές Θέρμανσης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ CARRIER Αξιολογούμε για εσάς τις Σύγχρονες Εναλλακτικές Εφαρμογές Θέρμανσης H θέρμανση σ ένα κτίριο μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς εναλλακτικούς τρόπους. Όλες οι απαντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING. Τεχνικό Εγχειρίδιο για τον Κλιματισμό

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING. Τεχνικό Εγχειρίδιο για τον Κλιματισμό ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝOΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Νέες Ενέργειες και Διαχείριση Ζήτησης Προώθηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Διαχείριση Ζήτησης Ίσπρα, 30 Αυγούστου 2005 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ioannis Michaelides, Associate Professor Cyprus University of Technology

Ioannis Michaelides, Associate Professor Cyprus University of Technology Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα MOVIDA Εκπαιδευτικό σεμινάριο για Επιθεωρητές συστημάτων Κλιματισμού, Ιούνιος 2013 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (Air Conditioning Systems) Ioannis Michaelides, Associate Professor

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

DC Inverter Multi VRF. TTY IV series

DC Inverter Multi VRF. TTY IV series DC Inverter Multi VRF TTY IV series Νοέμβριος 2011 TTY DC Inverter Multi VRF ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ MULTI VRF ΤΤΥ iv... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη

Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη για νεόδμητες Το Daikin Altherma προσφέρει δύο συστήματα χαμηλών θερμοκρασιών τα οποία παρέχουν και τα δύο θέρμανση και ψύξη και τα οποία περιλαμβάνουν σύστημα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα εποχή αερίου είναι εδώ

Η νέα εποχή αερίου είναι εδώ 2 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ DAIKIN ΕΛΛΑΣ 19 ΜΑΪΟΣ 2014 Daikin Ελλάς Αγ. Κωνσταντίνου 50, Μαρούσι Tηλ. 210-8761300 www.daikin.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η νέα εποχή αερίου είναι εδώ...01 New Product Νέα σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δυνατότητες Χρήσης Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας με Προοπτική Ηλεκτρικής Δικτύωσης σε Επίπεδο Συνοικίας

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δυνατότητες Χρήσης Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας με Προοπτική Ηλεκτρικής Δικτύωσης σε Επίπεδο Συνοικίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημιο Πειραιώς, Τμημα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση Νερού - Τεχνικό Εγχειρίδιο

Θέρμανση Νερού - Τεχνικό Εγχειρίδιο ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING Θέρμανση Νερού - Τεχνικό Εγχειρίδιο Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... Error! Bookmark not defined. 2. Σχέδιο Δράσης... 8 3. Έκθεση... 8 Παράρτημα:... 10 1 Συγγραφείς: Benke,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Αφεθείτε στην άνεση με τις αθόρυβες και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες από την Ιαπωνία

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Αφεθείτε στην άνεση με τις αθόρυβες και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες από την Ιαπωνία SPLITTYPE IR CONDITIONERS CONDDITION Full Product Line Catalogue 14 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 14 Αφεθείτε στην άνεση με τις αθόρυβες και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες από την Ιαπωνία for a greener

Διαβάστε περισσότερα

GREE, making BETTER air conditioners. αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2011-12

GREE, making BETTER air conditioners. αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2011-12 GREE, making BETTER air conditioners αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2011-12 GREE, making BETTER air conditioners ηλεκτρική ισχύς θερμοκρασία περιβάλλοντος διαθέσιμη ενέργεια Η GREE Electric Appliances

Διαβάστε περισσότερα

Off-Grid Solutions. The Future of Solar Technology

Off-Grid Solutions. The Future of Solar Technology EL Off-Grid Solutions The Future of Solar Technology Sunny FaMIly 20/202 Medium Power Solutions Medium Power Solutions Στο παρόν έντυπο θα βρείτε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τη σχεδίαση και διαστασιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΑΞΗΣ ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 2011 ΘΕΜΑ: «ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΑΞΗΣ ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 2011 ΘΕΜΑ: «ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΑΞΗΣ ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 2011 ΘΕΜΑ: «ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΘΕΜΑ: «ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ. ΜΑΛΙΑΜΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας. Γεωθερμία Ηλιοθερμία. Αντλίες θερμότητας. Κλιματισμός Θέρμανση

Εξοικονόμηση ενέργειας. Γεωθερμία Ηλιοθερμία. Αντλίες θερμότητας. Κλιματισμός Θέρμανση Εξοικονόμηση ενέργειας Γεωθερμία Ηλιοθερμία Αντλίες θερμότητας Κλιματισμός Θέρμανση Η εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών δεν είναι πλέον απλά ένας εναλλακτικός τρόπος ζωής αλλά μια ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ψυκτικές Διατάξεις και ο τρόπος λειτουργίας τους

Οι Ψυκτικές Διατάξεις και ο τρόπος λειτουργίας τους ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Ψυκτικές Διατάξεις και ο τρόπος λειτουργίας τους Του φοιτητή Βαλωμένου Ευάγγελου, του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θες/νίκης 2010 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες. Ευχαριστίες

Ευχαριστίες. Ευχαριστίες Ευχαριστίες Ευχαριστίες Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί για μένα, ακόμα ένα κλείσιμο κεφαλαίου στις σπουδές μου, που η πραγματοποίηση του θα ήταν ανέφικτη χωρίς τη βοήθεια των γονιών μου σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας Μηνιαία έκδοση Νοέμβριος 2012 τεύχος 64 Μονάδες θέρμανσης με κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα Υδρόψυκτοι Ψύκτες Νερού με τεχνολογία inverter Οι υδρόψυκτες μονάδες νερού 30XW-V/ 30XWHV αποτελούν μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ήρθε η ώρα να αλλάξετε σε έξυπνη θέρμανση Αρχίστε μια καλύτερη ζωή με το ecodan

Ήρθε η ώρα να αλλάξετε σε έξυπνη θέρμανση Αρχίστε μια καλύτερη ζωή με το ecodan για ένα πιο πράσινο αύριο Συστήματα αντλιών θερμότητας αέρανερού Ήρθε η ώρα να αλλάξετε σε έξυπνη θέρμανση Αρχίστε μια καλύτερη ζωή με το ecodan Συνεχίζοντας την εξέλιξη! uto daptation ΣΥΣΤΗΜΑ ECODN Το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. KNX πόλη. KNX πόλη 4

Περιεχόμενα. KNX πόλη. KNX πόλη 4 Περιεχόμενα KNX πόλη 4 Το KNX και η ολοκληρωμένη προσέγγιση των συστημάτων του σε βιώσιμα κτίρια της πόλης Η μελλοντική εστίαση του KNX θα βρίσκεται σε κτίρια, στην αυτοκίνηση, στις υποδομές, στην παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης. Ιδανικό για νακαινίσεις. Σύστημα Daikin Altherma υψηλών θερμοκρασιών

Θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης. Ιδανικό για νακαινίσεις. Σύστημα Daikin Altherma υψηλών θερμοκρασιών Θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης Ιδανικό για νακαινίσεις Σύστημα Daikin Altherma υψηλών θερμοκρασιών 31 32 Για να αντικαταστήσετε τους παραδοσιακούς λέβητες Το σύστημα Daikin Altherma υψηλών θερμοκρασιών σάς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Ομότιμος καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού

Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού 2 Συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος! Ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τη μείωση της ρύπανσης και των εκπομπών CO₂. Η αύξηση των εκπομπών του CO2 και των άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Change for LiFE. αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2013-14

Change for LiFE. αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2013-14 Change for LiFE αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2013-14 GREE, making BETTER air conditioners Η GREE Electric Appliances Inc είναι ο 1ος μεγαλύτερος κατασκευαστής συστημάτων κλιματισμού παγκοσμίως Η GREE

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τα συστήµατα Συνδυασµένης παραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας (ΣΗΘ - γνωστή και ως Συµπαραγωγή) παράγουν ταυτόχρονα ηλεκτρική (ή/και µηχανική)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΪΩΑΚΕΙΜ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΠΑΠΑΪΩΑΚΕΙΜ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΠΑΪΩΑΚΕΙΜ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Επιβλέπων: Μαδεμλής Χρήστος,

Διαβάστε περισσότερα