ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 8 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΗΣ 30/11/2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 8 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 30/11/2010"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 8 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΗΣ 30/11/ Θέµατα της Πανεπιστηµιακής Λέσχης 2(1) Επιχορήγηση της Πανεπιστηµιακής Λέσχης, για το οικονοµικό έτος 2010, από τον τακτικό προϋπολογισµό του Πανεπιστηµίου, µε το ποσό των ,00, για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των φοιτητών του Ε.Κ.Π.Α. 3. Θέµατα της ιεύθυνσης ιοικητικού 3(1) Εγκρίνεται η χορήγηση άδειας απουσίας µε αποδοχές, για προσωπικούς λόγους, στα παρακάτω µέλη ΕΠ : Ο Ν Ο Μ Α Τ Μ Η Μ Α Χ Ρ Ο Ν Ο Σ ανάη Παπαδάτου Νοσηλευτικής 19-20/10/10 ηµήτριος Εµµανουήλ Οδοντιατρικής 25-27/10/10 Νικολέττα Ιακωβίδου Ιατρική Σχολή 8-15/4/10 Άντεια Παρασκευά Ιατρική Σχολή 20/5/10 έως 23/6/10 Γεώργιος Γκιόκας Ιατρική Σχολή 23/4/10 έως 2/5/10 Αντώνιος Βεζάκης Ιατρική Σχολή 5/3/10 Αργυρώ Φασουλάκη Ιατρική Σχολή 27-28/5/10 Λυδία Κόσσυβα Ιατρική Σχολή 8-9/4/10 Ξεν. Παπαχαραλάµπους Ιατρική Σχολή 31/3/10 έως 12/4/10 Μ. Λύρα-Γεωργοσοπούλου Ιατρική Σχολή 19-30/4/10 Νικ. Παπαδόπουλος Ιατρική Σχολή 15-19/3/10 Ειρήνη Χρηστίδου Οδοντιατρικής 11/11/10 έως 10/12/10 Όλγα Παρασκευοπούλου Οδοντιατρικής 2/11/10 έως 1/12/10 Τέλος εγκρίνεται άδεια απουσίας στο µέλος ΕΤΕΠ του Τµήµατος Φυσικής, κα Σταυρούλα-Μαρία Λασκαρίδου, από έως (3) Ανακοινώνεται αίτηση της κας Βασιλικής-Μαρίνας Χιώτη, τέκνου του αποβιώσαντος υπαλλήλου Άγγελου Χιώτη, µε την οποία ζητά την εφαρµογή, στην περίπτωσή του, της διάταξης του άρθρου 18 του Ν.3448/06 όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 31 του Ν.3731/08, σύµφωνα µε την οποία: «Όταν εργαζόµενος στο ηµόσιο ή στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, µε τον τρόπο που αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως αυτό ισχύει, αποβιώσει κατά και εξαιτίας της εκτέλεσης υπηρεσιακού του καθήκοντος, τότε δύναται ένα (1) µέλος της οικογένειας του θανόντος µέχρι πρώτου βαθµού συγγενείας µε αυτόν, ή αδελφός ή αδελφή ή σύζυγός του, να διορίζεται στο ηµόσιο ή στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα σε κενή οργανική θέση ανάλογη των προσόντων που διαθέτει ο διοριζόµενος. Η αίτηση διορισµού πρέπει να υποβληθεί µέσα σε αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) 1

2 ετών από την ηµεροµηνία του θανάτου ή από τη συµπλήρωση του νόµιµου ορίου ηλικίας για διορισµό ή από την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων. Η αίτηση συνοδεύεται από αµετάκλητη δήλωση παραίτησης των λοιπών δικαιούχων από το δικαίωµα διορισµού και συνεπάγεται, από την ηµεροµηνία διορισµού, την αυτοδίκαιη και αµετάκλητη παραίτηση του διοριζοµένου από τις οικονοµικές απαιτήσεις του έναντι του φορέα, στον οποίο παρείχε την εργασία του ή ήταν ασφαλισµένος ο θανών, καθώς και την αναστολή του συνταξιοδοτικού του δικαιώµατος. Ο διορισµός ενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού» Ανατίθεται στους κκ. Αστ. ουκουδάκη, Αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού,- Κ. Κωνσταντόπουλο, καθηγητή Ιατρικής Σχολής και Γ. Στείρη, λέκτορα Τµήµατος ΦΠΨ, η διενέργεια Ένορκης ιοικητικής Εξέτασης προκειµένου να διαπιστωθεί αν ο θάνατος του Άγγελου Χιώτη επήλθε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας και ένεκα αυτής. Γραµµατέας της εν λόγω Ε..Ε. ορίζεται η κα Αικ. Φουντή, υπάλληλος του γραφείου του Αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού. 3(4) Αποφασίζεται η παράταση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης των παρακάτω υπαλλήλων, ως εξής (Απόφαση Υπηρεσιακού Συµβουλίου της ): 1. Μελποµένη Πατρινέλη, από έως Μαρία-Ελένη Κουλούρη, από έως Ιωάννα Παπασωτηρίου, από έως Αργυρώ Βούλγαρη, από έως Νικόλαο Λάριο, από έως Ελευθερία Μητσάκου, από έως (5) Αποφασίζεται η παράταση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης των παρακάτω υπαλλήλων, ως εξής (Απόφαση Υπηρεσιακού Συµβουλίου της ): 1. Άλκηστη Νταή, για ένα (1) ακόµη χρόνο από τη λήξη της προηγούµενης ( ). 2. Μαυρέτα Σταµάτη, για ένα (1) ακόµη χρόνο από τη λήξη της προηγούµενης ( ). 3. Μαρίας-Ελένης Λογοθέτη, για έξι (6) ακόµη µήνες από τη λήξη της προηγούµενης ( ). 4. Φωτεινής Τσίτου, για ένα (1) ακόµη χρόνο από τη λήξη της προηγούµενης ( ). 3(6) Κύρωση πινάκων προακτέων στους ενιαίους βαθµούς (Ε'-Α'), σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων του Ν.3528/2007 και του άρθρου 4 του Ν.3801/2009. (Απόφαση Υπηρεσιακού Συµβουλίου της ), ως εξής: 2

3 ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ α/α Ονοµατεπώνυµο, Κατεχόµενος Βαθµός, Βαθµός Προαγ., Ηµερ.Προαγωγής ΠΕ ιοικητικού - Οικονοµικού 1 Σοφία Ευστρατίου Β Α 31/12/ Ιωάννα Καµινάρη Β Α 14/1/ Αικατερίνη Γεωργούλα Β Α 14/1/ Γεωργία Καλυβιώτου Β Α 16/12/ Θεοκλής-Πέτρος Ζούνης Γ Β 21/5/ Αριάδνη Αρβανίτη Γ Β 1/10/ Βασίλειος Φραγκουδάκης Γ Β 14/10/ Ευφροσύνη Παλάσκα Γ Β 5/11/ Αλεξία Ορφανού Γ Β 10/12/2010 ΤΕ Βιβλιοθηκονόµων 10 Μιχαήλ Βγόντζας Γ Β 11/12/2009 Ε ιοικητικού - Λογιστικού 11 Ελένη Ανέστη Β Α 12/6/ ήµητρα Βελλινιάτη Β Α 28/6/ Ευάγγελος Γκούζιας Β Α 8/12/ Ειρήνη Μπαλασοπούλου Β Α 4/2/ Όλγα Αθανασίου Β Α 26/3/ Αθανασία Χαλαζωνίτη Β Α 26/3/ Μαργαρίτα Βλάσση Β Α 2/5/ Μαρία Τσόκα Β Α 6/5/ Αθανασία Τζούφα Β Α 7/5/ Αθηνά ήµου Β Α 9/5/ Γεωργία Κόκλα Β Α 9/5/ ηµήτριος Μεντής Β Α 9/5/ Στυλιανή Παντελίδου Β Α 25/5/ Γεωργία Μπαρµπέρη Β Α 24/6/ Αντιγόνη Γαλανάκη Β Α 1/1/ Σταύρος Μωυσίδης Β Α 13/2/ Τριανταφυλλιά Χρονά Β Α 18/4/ Αθηνά Μπαρµπόι Β Α 20/4/ Άννα Πάστρα Β Α 10/9/ ηµήτριος Κοσµάς Β Α 28/12/ Αθηνά ιάκου Β Α 26/6/ Μαρία Ζιάγγα Γ Β 15/11/ Κωνσταντίνα Μάρκου Γ 1/8/2010 3

4 Ε ακτυλογράφων Στενογράφων 33 Γεωργία Νικολοπούλου. Β Α 13/7/2010 Ε Επιστατών 34 Νικόλαος Τσουλακάκης Β Α 9/7/ Απόστολος Μπουγέλης Β Α 16/7/ Γεώργιος Βλάχος. Β Α 17/8/ Περικλής Χονδρογεώργος Β Α 22/3/ Θεόδωρος Καραγεώργος Β Α 11/9/2009 Ε Τεχνικού 39 Ιωάννης Καραγεώργος Β Α 22/3/ Γεώργιος Καρανικολόπουλος Β Α 26/3/ Γεώργιος Χατζηγιάννης Β Α 3/6/2010 Ε Παρασκευαστών 42 Ευθαλία ανιήλ Β Α 14/6/2009 ΥΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων 43 Γεράσιµος Κατσαροµήτσος Γ Β 28/9/ Νικόλαος Τσάκωνας Γ Β 1/2/ ηµήτριος Κουκουλάκης Γ Β 18/3/ Θεοφάνης Γουλής Γ Β 20/3/ Βασίλειος Ζαµπράκος Γ Β 20/3/ Τριαντάφυλλος Μίχος Γ Β 21/3/ Αθανάσιος Κωτσάκης Γ Β 27/3/ Ιωάννης Παπαθεοχάρης Γ Β 27/3/2011 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 51 Μαρία Κούτρα - Πολυζωγοπούλου Γ Β 1/10/ Ευθυµία Χαλίλη Γ Β 1/10/2010 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ α/α Ονοµατεπώνυµο, Κατεχόµενος Βαθµός, Βαθµός Προαγ., Ηµερ.Προαγωγής 4

5 ιοικητικοί υπάλληλοι ΠΕ 1 Γεωργία Αστρακά Β Α 1/7/ Μαρία Βαµβακά Β Α 1/10/ Κανέλλα Εξαρχάκου Β Α 30/5/ Χρυσούλα Καρύµπακα Β Α 21/12/ Μαρίνα Κοροµπίλη Β Α 19/4/ ιονύσιος Στρουµπάκος Β Α 1/11/ Μαρία Χουλιαρά Β Α 6/11/ Νίκη Παπασταύρου Β Α 30/11/ Χρυσούλα Αρκούδη Β Α 30/10/ Ανδρέας Αετόπουλος Γ Β 1/1/ Εµµανουήλ Ανδρεαδάκης Β Α 3/2/ Μαριστέλλα Σγουρού Γ Β 1/10/ Ελένη Λουτράρη Β Α 21/12/ Βασιλική Αναγνωστοπούλου Γ Β 1/11/ Ευαγγελία Γιωτάκη Γ Β 22/11/ Νικόλαος εσύπρης Β Α 22/1/ Σταυρούλα Καρατάσου Γ Β 2/8/ Ουρανία Καρβελά Γ Β 8/5/ Βασιλική Λαδιά Γ Β 8/6/ ήµητρα Λεωνιδάκη Γ Β 1/6/ Μαρία-Ελένη Λογοθέτη Β Α 1/6/ Αλεξάνδρα Μακρή Γ Β 9/12/ Σταύρος Μουτάφης Γ Β 28/11/ Φίλιππος Ορφανός Γ Β 6/12/ Αγγελική Παπαγεωργίου Γ Β 1/1/ Ιωάννης Παπαγεωργίου Γ Β 12/2/ Παρασκευή Παπακωνσταντίνου Γ Β 1/1/ Χριστίνα Πραγιάννη Γ Β 22/2/ άφνη Σταµπολιάδη Γ Β 4/9/ Αλεξάνδρα Σφυρόερα Γ Β 19/9/ Ιωάννης Φιλιππόπουλος Γ Β 1/11/ Γεώργιος Κωσταρέλος Γ Β 29/9/ Βασιλική Λιανού Γ Β 1/1/ Φωτεινή Συγγελάκη Γ 20/9/ Ελένη Σωτηρίου Γ Β 20/4/ Σοφία Χαρίτου Γ Β 15/9/ Παρασκευή Ταµπάκη Β Α 24/12/ Νικόλαος Σκλήρης Γ Β 29/11/ ηµήτριος Μπουρλετίδης Γ Β 1/10/ ηµήτριος Κουτσοµπόλης Γ 8/9/ Νικόλαος Βουτσινάς Γ 4/12/ Αθανασία Κιούση Β Α 26/6/ Ελένη Σταθοπούλου Γ 4/2/ Γεωργία Παπαδοπούλου Γ 18/12/2009 5

6 45 Σµαράγδα ερµιτζάκη Β Α 1/9/ Γραµµατική Λούπα Β Α 7/4/ Μαρία Μεταξά Β Α 21/4/ Θεόδωρος Παπαδόπουλος Β Α 26/12/ Αγγελική Παπαζάχου Β Α 16/9/ Γεώργιος Προίσκος Β Α 1/3/ Νίκη Στύλα Β Α 4/8/ Αντώνιος Ταχµιτζής Β Α 1/12/ Αθανασία Αναστασοπούλου Β Α 2/12/ Πολυξένη εληολάνη Β Α 1/4/ Μαρία Μητροπούλου Β Α 1/2/ Πιέρα-Φωτεινή Αµούργη Γ Β 8/3/ ήµητρα Γκίκα Β Α 1/11/ Σταµατίνα Θεοδοσίου Β Α 19/1/ Αγγελική Πατσού Β Α 13/11/ Γεώργιος Θραψανιώτης Β Α 15/3/ Μαρία Παπαϊωάννου Β Α 3/10/ Ελένη Χρυσοπούλου Β Α 25/12/2010 Βιβλιοθηκονόµοι ΠΕ 63 Αικατερίνη Πασχαλίδου. Γ Β 2/12/ Ιωάννης Λουκίσης Γ Β 1/11/ Ειρήνη Σαββανή Β Α 18/5/ Ανδρονίκη Κρουσταλάκη Β Α 1/1/ Θάλεια Μπαντέκα Β Α 21/6/2010 Υπάλληλοι Πληροφορικής ΠΕ 68 Άγγελος Γιαννούλας Β Α 22/11/ Γεώργιος Πυρουνάκης Β Α 15/7/ Χαράλαµπος Φαρµάκης Β Α 2/1/ Κωνσταντίνος Τσιµπάνης Β Α 1/3/ Κωνσταντίνος Γιαννικόπουλος Γ Β 23/2/ ήµητρα Κράλλη Γ Β 1/10/ Γιώργος Μονιώδης Γ Β 24/2/ Αθανάσιος Μυριτζής Γ Β 2/5/ Μακρίνα Χαντζησαλάτα - Παυλίδου Β Α 13/9/ ηµήτριος ιαγουρτάς Β Α 16/9/ Αµπντούλ-Ραζάκ Αµπντουλλά Β Α 22/12/2009 Γυµναστής ΠΕ 79 Ανδρέας Θεοχαράτος Β Α 3/7/2010 6

7 Επιµελητές Μουσείων ΠΕ 3(7) Αποφασίζεται η µετακίνηση της υπαλλήλου κας έσποινας Μαυρογιάννη, Τεχνολόγου Εργαστηρίων, από το Εργαστήριο Βιολογικής Χηµείας της Ιατρικής Σχολής στην Α Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική "Νοσοκοµείο Αλεξάνδρα". 3(10) Ορίζονται για το ακαδηµαϊκό έτος : α) Επόπτης των κτηρίων της Σχολής Θετικών Επιστηµών (Σ.Θ.Ε.), ο Πρόεδρος του Τµήµατος Χηµείας, καθηγητής κ. Αντώνιος Καλοκαιρινός και β) Αναπληρωτής Επόπτη των κτηρίων της Σχολής Θετικών Επιστηµών (Σ.Θ.Ε.), ο καθηγητής του Τµήµατος Βιολογίας κ. Κ. Βοργιάς. 4. Θέµατα της ιεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας 4(1) Αποφασίζεται η διάθεση επιπλέον ωρών για απασχόληση των µεταπτυχιακών φοιτητών των ιατµηµατικών ΠΜΣ (Ρ/Η και Η/Α) του Τµήµατος Φυσικής, κατά το ακαδ. έτος (2) Αποφασίζεται η εισήγηση στην Πανεπιστηµιακή Σύγκλητο για τη διάθεση επιπλέον ωρών για την απασχόληση µεταπτυχιακών φοιτητών µε αντιµισθία στο Π.Τ..Ε., κατά την κατανοµή του ακαδηµαϊκού έτους (4) Το Πρυτανικό Συµβούλιο, λαµβάνει γνώση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων: - της Ιατρικής Σχολής, των συνεδριάσεων της και , - του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, της συνεδρίασης της , - του Τµήµατος Μαθηµατικών, των συνεδριάσεων της , , , , και , σχετικών µε τη µετεγγραφή φοιτητών-τριών από Α.Ε.Ι. του εσωτερικού σε αντίστοιχα Τµήµατα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (λόγοι πολυτεκνίας, τριτεκνίας, οικονοµικοί, υγείας φοιτητών και γονέων φοιτητών), για το ακαδηµαϊκό έτος και ύστερα από συζήτηση αποφασίζει να τις διαβιβάσει στο Υπουργείο Παιδείας.Β.Μ.Θ.. 5. Θέµατα της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 5(1) Αποδοχή της αµετάκλητης απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας (υπόθεση Παν. ηµητρίου κ.λ.π.)µε την οποία επιδικάζεται στο Πανεπιστήµιο δικαστική δαπάνη 920 και στην οποία υποχρεούνται συµµέτρως άπαντες οι αντίδικοι πλην των Ελένης Λογοθέτου -Ρέλλα, Έλλης Κάµπερ και Αφροδίτης Πογιατζή άβαρη. 7

8 5(2) Αποφασίζεται ο ορισµός των δικηγόρων του Πανεπιστηµίου, κκ. ήµητρας Κυριακοπούλου και Άννας Καλούδη, για τη νοµική υποστήριξη των επιτροπών αξιολόγησης διαγωνισµών και της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, όλων των υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου. 5(3) Επέκταση της σύµβασης του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια χαρτικών καθαριότητας - ατοµικής υγιεινής και κρεµοσάπουνων, κατά , συµπ. του ΦΠΑ, για τις ανάγκες του ΕΚΠΑ, έτους ιενέργεια νέου πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για το έτος 2011, προϋπολογισµού ,00 πλέον ΦΠΑ. Επίσης αποφασίζεται η διενέργεια νέου πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια χαρτικών καθαριότητας - ατοµικής υγιεινής και κρεµοσάπουνων, για το έτος 2011, προϋπολογισµού ,00 πλέον Φ.Π.Α., µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών και ηµοσίων Επενδύσεων. Συγκροτείται επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού, αποτελούµενη από τους κκ. : -Ασηµάκη Θεοδωρόπουλο, διοικητικό υπάλληλο του Ε.Λ.Κ.Ε., ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή τον κ. Απόστ. Χριστοδούλου, διοικητικό υπάλληλο ιεύθυνσης Περιουσίας -Στ. Μαγγέλη, Επιστάτη κτηρίου Χρ. Λαδά 6, ως µέλος, µε αναπληρωτή τον κ. Αρ. Τσόλκα, διοικητικό υπάλληλο της ιεύθυνσης Περιουσίας -Γ. Κωσταρέλο, διοικητικό υπάλληλο της.ο.υ., ως µέλος, µε αναπληρωτή τον κ. Αλ. Αυλωνίτη, διοικητικό υπάλληλο της ιεύθυνσης Περιουσίας. Ορίζονται οι κκ. Ασηµάκης Θεοδωρόπουλος, διοικητικός υπάλληλος του Ε.Λ.Κ.Ε. και Στυλ. Μαγγέλης, επιστάτη του κτηρίου Χρ. Λαδά 6, ως υπευθύνοι για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών. 5(4) Κατακύρωση του αποτελέσµατος του ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια ξενόγλωσσων και ελληνόγλωσσων έντυπων βιβλίων της Βιβλιοθήκης της Σχολής Θετικών Επιστηµών του ΕΚΠΑ, έτους 2010, προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, στην εταιρεία «Ιωαν. Μιχαλόπουλος και Υιός Α.Ε.», µε ποσοστό έκπτωσης 25% επί των επισήµων τιµοκαταλόγων των εκδοτών. Συγκροτείται τριµελής επιτροπή για την σχετική προµήθεια αποτελούµενη από τους κκ.: -Παν. Παπακωνσταντοπούλου, ΕΤΕΠ του Τµήµατος Μαθηµατικών, µε αναπληρώτρια την κα Αικ. Πασχαλίδου, βιβλιοθηκονόµο της Βιβλιοθήκης Βιολογικού, Χηµικού και Φαρµακευτικού Τµήµατος. -Παν. Ναστούλη, βιβλιοθηκονόµο του Τµήµατος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, µε αναπληρώτρια την κα Σπ. Σκεντέρη, διοικ. υπάλληλο του Τµήµατος Μαθηµατικών. -Πηγή Λυµπέρη, βιβλιοθηκονόµο του Τµήµατος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, µε αναπληρώτρια την κα Νικ. Ζερβού, βιβλιοθηκονόµο του Τµήµατος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος. 8

9 5(5) Κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια Επιστηµονικών Οργάνων για το Χωρέµειο Ερευνητικό Εργαστήριο της Α' Παιδιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, προϋπολογισµού ,00, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Συγκροτείται τριµελής επιτροπή παραλαβής της προµήθειας αποτελούµενη από τους κκ.: -Χ. Τζουµάκα-Μπακούλα, καθηγήτρια Παιδιατρικής -Ε. Λαγκώνα-Στάθη, αναπλ. καθηγήτρια Παιδιατρικής και -Ε. Ζουµάκη, λέκτορα Παιδιατρικής ως τακτικά µέλη και -Α. Καττάµη, επίκ. καθηγητή Παιδιατρικής -Α. Μίχο, λέκτορα Παιδιατρικής -Γ. Λάµπρου, τεχνολόγο Εργαστηρίου ΠΕ. ως αναπληρωµατικά µέλη. 5(6) Κατακύρωση αποτελέσµατος ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια ξενόγλωσσων διδακτικών συγγραµµάτων-βιβλίων του Τµήµατος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, ακαδηµαϊκού έτους , προϋπολογισµού ,00 πλέον ΦΠΑ, στις εταιρείες ANACO Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ε.Π.Ε., Π. ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ & ΣΙΑ Α.Ε., Ι. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και Γ.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΚΗΣ Α.Ε. 5(7) Κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου της προµήθειας χάρτου για τις ανάγκες των Εκτυπωτικών Κέντρων και των ιοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου, προϋπολογισµού ,00, συµπ. του ΦΠΑ, στις εταιρείες ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. και ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. 5(8) Έγκριση πρακτικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 2 Gate Defender 9100 (500 χρήστες), Panda Security for Enterprise (200 χρήστες) και Websense (300 χρήστες), για την ασφάλεια των δικτύων της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και Ε.Λ.Κ.Ε., στη µειοδότρια εταιρεία "SYSCOM Α.Ε.", για το χρονικό διάστηµα από µέχρι Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής παραλαβής της προµήθειας, αποτελουµένης από τους διοικητικούς υπαλλήλους κκ.: Αντ. Κονναρή,. Κράλλη και Ν. Καρδίτση. 5(9) Το Πρυτανικό Συµβούλιο συµπληρώνει την από 4/12/2009 απόφασή του σχετική µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια βιβλιογραφικών βάσεων δεδοµένων σε ηλεκτρονική µορφή, για το έτος 2009, για τον εµπλουτισµό των βιβλιοθηκών του Ε.Κ.Π.Α. και αποφασίζει την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ποσού ,00 (καθαρή αξία) πλέον ΦΠΑ και εξόδων τραπέζης, µε πρώτο υπόλογο την τράπεζα της Ελλάδος και δεύτερο υπόλογο τον καθηγητή του Τµήµατος Μ.Ι.Θ.Ε., κ. ηµητρακόπουλο Κωνσταντίνο, για 9

10 την προµήθεια έξι (6) τίτλων Βιβλιογραφικών Βάσεων εδοµένων από την εταιρεία EBSCO ITALIA S.R.L. 5(10)Έγκριση τελικής πρότασης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών προς την Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Αττικής στο πλαίσιο της ανοικτής πρόσκλησης (κωδικός 27) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Αττική " στον άξονα προτεραιότητας "Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής", Θεµατική Προτεραιότητα "Υποδοµές Εκπαίδευσης". 5(11) Κατακύρωση του αποτελέσµατος του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια στηθοσκοπίων, για τις ανάγκες των φοιτητών του 7ου και 8ου εξαµήνου της Ιατρικής Σχολής, στη µειοδότρια «Σ.ΧΑΣΚΟΣ - Χ.ΤΣΙΚΟΥ ΗΣ Ο.Ε./ SIGMA medical», αντί της συνολικής τιµής των ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (300 στηθοσκόπια Χ 94,71 τιµή µονάδας συµπ. ΦΠΑ). 5(12) Κατακύρωση αποτελέσµατος πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ξενόγλωσσων διδακτικών συγγραµµάτων του Τµήµατος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας για το ακαδ. έτος , προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Ανακοινώνεται το µε αριθ / ( / ) έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών και ηµοσίων Επενδύσεων της.ο.υ., σχετικό µε το ανωτέρω θέµα. Το Πρυτανικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την πρόταση της υπηρεσίας, µετά από συζήτηση, αποφασίζει την κατακύρωση του αποτελέσµατος του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού προµήθειας ξενόγλωσσων διδακτικών συγγραµµάτων-βιβλίων, για τις ανάγκες του Τµήµατος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ακαδηµ. έτους , στις εταιρείες "Ιωαν. Μιχαλόπουλος & Υιός ΑΕ", "ΠΚ Αναγνώστου ΕΠΕ (ANCO)" και "ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΗΣ GROUP Α.Ε.", για τα διδακτικά συγγράµµατα-βιβλία στα οποία µειοδότησαν, όπως αυτά αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες και σύµφωνα µε τις τιµές των οικονοµικών τους προσφορών τους, ως εξής: Επίσης, το Συµβούλιο γνωµοδοτεί για την έγκριση συνολικής δαπάνης ποσού ,02, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (39.076,80 καθαρό ποσό ,22 ΦΠΑ 5,5%), σε βάρος του τακτικού προϋπολογισµού του Πανεπιστηµίου, µε πράξη Πρύτανη, σύµφωνα µε το άρθρο 1, παρ. 3 του Ν. 2083/92 για την προµήθεια των παραπάνω βιβλίων. Σηµειώνεται ότι η βεβαίωση παραλαβής της προµήθειας θα γίνεται από την ορισµένη από την Πρόεδρο του Τµήµατος τριµελή επιτροπή που θα εκδίδει 5(13) Κατακύρωση αποτελέσµατος ανοικτού διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου για την προµήθεια ξενόγλωσσων διδακτικών συγγραµµάτων - βιβλίων του Τµήµατος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, για το ακαδηµαϊκό έτος , προϋπολογισµού ,00 πλέον ΦΠΑ, στις εταιρείες «ANACO Κ. 10

11 Αναγνώστου ΕΠΕ» και «ΙΩΑΝΝ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΕ». 5(14) Έγκριση δαπάνης ποσού ,31, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για την προµήθεια ξενόγλωσσων διδακτικών συγγραµµάτων του Τµήµατος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ακαδηµαϊκού έτους Η εν λόγω προµήθεια θα γίνει απευθείας µε µέριµνα της Προέδρου του Τµήµατος, καθηγήτριας κας Ε. Πανδή-Παυλάκη. Επίσης αποφασίζεται η σύσταση τριµελούς επιτροπής παραλαβής, τα µέλη της οποίας θα ορίσει η Πρόεδρος του Τµήµατος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. 5(15) Αποφασίζεται η διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια υγρού αζώτου, ηλίου και διοξειδίου του άνθρακα για τις ανάγκες του Τµήµατος Φαρµακευτικής για το έτος 2011 (προϋπολογισµός: ,00 ). Επίσης συγκροτείται τριµελής επιτροπή για τη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισµού, αποτελούµενη από τους: - κ. Α.Λ. Σκαλτσούνη, καθηγητή Πρόεδρο του Τµήµατος Φαρµακευτικής - κ. Ε. Μικρό, αναπλ. καθηγητή Τµ. Φαρµακευτικής - κ.. ροσσόπουλο, µέλος ΕΤΕΠ του Τµ. Φαρµακευτικής Η δαπάνη που απαιτείται για την παραπάνω προµήθεια θα εγκριθεί κατά την κατακύρωση του διαγωνισµού. 5(16) Κατακύρωση του αποτελέσµατος του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την παραγωγή προγραµµατισµένων εκδόσεων του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών (Επετειακός τόµος για τα 20 χρόνια του Τµήµατος, πρακτικά ιεθνούς Συνεδρίου, Παράβασης-τχ. 10, Πρακτικά ηµερίδας Α. Μουζενίδου, Ευρετήρια Παράβασης), στην εταιρεία «ΕΚ ΟΣΕΙΣ ERGO ΕΠΕ». 5(17) Απορρίπτεται το αίτηµα για την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής της επίκουρης καθηγήτριας του Τµήµατος Μαθηµατικών, κας Μ. Μητρούλη στο συνέδριο "The 3rd International Conference on Numerical Algebra and Scientific Computing (NASC 2010)" στο Πεκίνο, για το χρονικό διάστηµα 23-27/10/2010, γιατί υποβλήθηκε εκπρόθεσµα. 5(18) Τροποποίηση της από απόφασης του Πρυτανικού Συµβουλίου ως προς το χρονικό διάστηµα πραγµατοποίησης του ταξιδιού του λέκτορα του Τµήµατος ΠΕ, κ. Χ. Κουταλάκη στο διεθνές συνέδριο Regulation in the age of Crisis στο ουβλίνο (17-19/5/2010). 5(19) Απορρίπτεται το αίτηµα της επίκουρης καθηγήτριας του Τµήµατος Μαθηµατικών, κας Μ. Μητρούλη, για έγκριση δαπάνης εγγραφής της στο Συνέδριο Αριθµητικής Ανάλυσης (NUMAN 2010) καθώς και η κάλυψη των εξόδων διαµονής της ιδίας και του µέλους ΕΠ κ. Μ. ρακόπουλου, στα Χανιά, από 15 έως 19 Σεπτεµβρίου 2010, διότι δεν προβλέπεται από καµία 11

12 διάταξη του Νόµου. 5(20) Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής (αεροπορικά εισιτήρια) του Προέδρου του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών, καθηγητή κ. Ι. ηµητρίου, στο συνέδριο «3rd International Conference of the ERCIM WG on COMPUTING & STATISTICS», στο Λονδίνο, από 9 έως 14 εκεµβρίου 2010, όπου θα παρευρεθεί ως εκπρόσωπος του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 5(21) Έγκριση δαπάνης 50,00 για τη συµµετοχή της βιβλιοθηκονόµου Νίκης Χατζηπαναγιώτου στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (Πάντειο Πανεπιστήµιο, 3-5/11/2010). 5(22) Έγκριση δαπάνης ποσού 388,50 για την προσφορά καφέ στο πλαίσιο ηµερίδας του Τµήµατος Ιστορίας - Αρχαιολογίας µε θέµα "Η µνήµη της κοινότητας και η διαχείρισή της" στις 27/11/2010). 5(23) Έγκριση δαπάνης ποσού 362,00 για την κάλυψη των εξόδων (αεροπορικά εισιτήρια) της καθηγήτριας του Τµήµατος Φυσικής, κας Χριστίνας Κουρκουµέλη, η οποία θα µεταβεί στο CERN (Γενεύη, Ελβετίας), ως εκπρόσωπος του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 5(24) Απορρίπτεται το αίτηµα του καθηγητή του Τµήµατος Φυσικής κου Εµµ. Φλωράτου, για την κάλυψη των εξόδων των αεροπορικών εισιτηρίων του (Αθήνα-Γενεύη-Ρώµη-Αθήνα), για τη µετάβασή του στο Cern (Γενεύη, Ελβετία) κατά το χρονικό διάστηµα από 26/9/2010 έως 3/10/2010 και για τη συµµετοχή του στο συνέδριο Φυσικής στο Instituto Glileo-Galilei (Φλωρεντία, Ιταλία) κατά το χρονικό διάστηµα από 3/10/2010 έως , διότι η απόφαση της Γ.Σ. του Τµήµατος είναι µεταγενέστερη των µετακινήσεών του και συνεπώς τα αιτήµατα υπεβλήθησαν εκπρόθεσµα. 5(25) Έγκριση συνολικής δαπάνης ποσού 629,37 (αεροπορικά εισιτήρια και 1 διανυκτέρευση) για τη συµµετοχή του Προέδρου της Ε Ε του ιαπανεπιστηµιακού Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών "Οργανική Σύνθεση και Εφαρµογές στη Χηµική Βιοµηχανία", καθ. κ. Γ. Κόκοτου, στο συνέδριο «3rd EuCheMS Chemistry Congress» (Νυρεµβέργη, 29/8-2/9/2010). 5(26) Έγκριση δαπάνης ποσού 983,27, σε βάρος των πιστώσεων του Τοµέα Μαθηµατικής Ανάλυσης, για τη συµµετοχή του υποψήφιου διδάκτορα κ. Πέτρου Βαλέττα στο θεµατικό πρόγραµµα «Ασυµπτωτικής Γεωµετρικής Ανάλυσης» (Τορόντο, 7/9-7/11/2010), όπου θα συµµετέχει ως εκπρόσωπος του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 5(27) Έγκριση δαπάνης ποσού 500,00, σε βάρος των πιστώσεων του Τοµέα Μαθηµατικής Ανάλυσης, για τη συµµετοχή του υποψήφιου διδάκτορα κ. Ευγένιου Κακαριάδη στο συνέδριο «School and Workshop on Topics in operator algebras and some applications» (Universidad Complutense de Madrid, 13-17/9/2010), όπου θα συµµετέχει ως εκπρόσωπος του 12

13 Πανεπιστηµίου. 5(28) Απορρίπτεται το αίτηµα του καθηγητή του Τµήµατος Βιολογίας, κ. Στ. Χαµόδρακα σχετικά µε την έγκριση συµπληρωµατικής δαπάνης ποσού 254,38, για τη συµµετοχή του ιδίου και της λέκτορος κας Βασ. Οικονοµίδου, σε διεθνές συνέδριο στη Γαλλία κατά το χρονικό διάστηµα 25 έως 30 Απριλίου 2009, διότι είναι εκπρόθεσµο. 5(29) Απορρίπτεται το αίτηµα του αναπληρωτή καθηγητή του Τµήµατος Ε.Μ.Μ.Ε. κ. Γ. Πλειού, σχετικά µε την έγκριση συνολικής δαπάνης ποσού 450,58 για την κάλυψη των εξόδων των αεροπορικών εισιτηρίων και της διαµονής του, κατά τη συµµετοχή του σε συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη, γι το χρονικό διάστηµα από 1 έως 4 Νοεµβρίου 2010,γιατί υποβλήθηκε εκπρόθεσµα. 5(30) Παραπέµπεται στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας το θέµα της οικονοµικής ενίσχυσης για την επέκταση της ήδη υπάρχουσας έκθεσης «Μύρτις: πρόσωπο µε πρόσωπο µε το παρελθόν», για άτοµα µε προβλήµατα οράσεως (υπεύθυνος: επίκουρος καθηγητής Οδοντιατρικής Σχολής, κ. Μ. Παπαγρηγοράκης). 5(31) Εγκρίνεται η παραχώρηση των εγκαταστάσεων της ΣΘΕ για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου «2012 IFNA World Congress», την τελευταία εβδοµάδα Ιουνίου του 2012 και εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Τµήµατος Μαθηµατικών, καθηγητής κ. Γρ. Καλογερόπουλος και ο Επόπτης της ΣΘΕ, να φροντίσουν για την πιστή τήρηση των όσων αναφέρονται στο από ηλεκτρονικό µήνυµα του Προέδρου του Οργανισµού Εκπαιδευτικού και Ερευνητικού Προσανατολισµού (IFNA), που εδρεύει στις ΗΠΑ, κ. Χρ. Τσόκου, καθώς και για την παραλαβή των εγκαταστάσεων της ΣΘΕ, µετά το πέρας του Συνεδρίου. 5(32) Απόρριψη αιτήµατος για έγκριση δαπάνης ποσού 1.470,00 για την κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας 5 αλλοδαπών καθηγητών του Πανεπιστηµίου της Βιέννης, προσκεκληµένων του Τοµέα Β' Ιδιωτικού ικαίου του Τµήµατος Νοµικής, διότι : α) δεν υπάρχει διµερής συµφωνία µεταξύ του ΕΚΠΑ και του Παν/µίου της Βιέννης και β) το εν λόγω αίτηµα υποβλήθηκε εκπρόθεσµα. 5(33) Έγκριση δαπάνης ποσού 234,00, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του Παν/µίου, οικονοµικού έτους 2011, για την αντιµετώπιση των εξόδων φιλοξενίας του ερευνητή κ. Αστ. Κουκούδη, προσκεκληµένου του ΠΜΣ του Τµήµατος Ιστορίας-Αρχαιολογίας, ο οποίος θα επισκεφθεί το Τµήµα κατά το πρώτο δεκαπενθήµερο του Ιανουαρίου του 2011, προκειµένου να δώσει διάλεξη (υπεύθυνη: καθηγήτρια κα Όλγα Κατσιαρδή-Hering). 5(34) Έγκριση συνολικής δαπάνης ποσού 2.587,00 για την αντιµετώπιση των εξόδων φιλοξενίας εννέα (9) καθηγητών, προσκεκληµένων του Τµήµατος 13

14 Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ως εξής: 1) 294,00 για τον κ. Johannes Koder, καθηγητή του Πανεπιστηµίου της Βιέννης, ο οποίος θα δώσει διάλεξη κατά το πρώτο δεκαήµερο του εκεµβρίου 2010 (υπεύθυνη: αναπλ. καθηγ. κα Αθ. Κόλια- ερµιτζάκη) 2) 235,00 για την κα Κλαίρη Παλυβού, η οποία θα δώσει διάλεξη κατά τον µήνα εκέµβριο του 2010 (υπεύθυνη: καθηγήτρια κα Ελ. Μαντζουράνη) 3) από 294,00 για τους καθηγητές: Balsoy Gulhan, Isik University, Κωνσταντινούπολη, Buda Octavian, University of Medicine and Pharmacy "Carol Davila", Βουκουρέστι, Nazarska Georgeta, State University of Library Studies and IT, Σόφια, Popova Kristina, South-West University, Blagoevgrad, Wear Andrew, The Wellcome Centre for the History of Medicine, UCL, Λονδίνο, Weindling Paul J., Oxford Brookes University, Οξφόρδη, και Mikel Nakuci, Institute of Dermatological Studies, Τίρανα, οι οποίοι θα λάβουν µέρος στο workshop µε θέµα "Υγεία και Κοινωνία", στις 9-10 εκεµβρίου 2010 (υπεύθυνη: επίκ. καθηγήτρια κα Κ. Γαρδίκα) 5(35) Έγκριση συνολικής δαπάνης ποσού 1.176,00, για την κάλυψη εξόδων φιλοξενίας των παρακάτω προσκεκληµένων καθηγητών του Τµήµατος Φυσικής: - Prof. Erwin Fluckinger, ISSI-University of Bern, - Dr. Anatoly Belov, Russian Academy of Science, - Dr. Eugenia Eroshenko, Russian Academy of Science, - Dr. Victor Yanke, Russian Academy of Science, (υπεύθυνη: αναπληρώτρια καθηγήτρια κα Ελ. Μαυροµιχαλάκη), οι οποίοι θα επισκεφθούν τον Τοµέα Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωµατιδίων, στο πλαίσιο εκδήλωσης για τα 10 χρόνια λειτουργίας του Σταθµού Κοσµικής Ακτινοβολίας, τον Ιανουάριο του (36) Έγκριση συνολικής δαπάνης ποσού 3.109,17, για την αντιµετώπιση των εξόδων φιλοξενίας (αεροπορικά εισιτήρια και διαµονή) πέντε (5) αλλοδαπών καθηγητών, προσκεκληµένων του Τοµέα Μαθηµατικής Ανάλυσης του Τµήµατος Μαθηµατικών προκειµένου να δώσουν διάλεξη και να συνεργαστούν ερευνητικά µε µέλη του Τµήµατος, ως εξής: 1) 850,00 για τον καθηγητή κ. Cerhard Kristensson (Πανεπιστήµιο Lund, Σουηδία), ο οποίος επισκέφθηκε το Τµήµα από 14 έως (υπεύθυνος: καθηγητής κ. Ι. Στρατής), 2) 910,00 για τον καθηγητή κ. David Natroshvili (Georgian Technical University, Γεωργία), ο οποίος θα επισκεφθεί το Τµήµα από έως (υπεύθυνος: καθηγητής κ. Χριστ. Αθανασιάδης), 3) 639,17 για τον καθηγητή κ. Juanjo Rue Perna (Insituto de Ciencias Matematicas, Ισπανία), ο οποίος επισκέφθηκε το Τµήµα από 14 έως (υπεύθυνος: αναπλ. καθηγητής κ.. Θηλυκός), 4) 340,00 για τον καθηγητή κ. Ljubisa Kocinac (Nis University, Σερβία), ο οποίος επισκέφθηκε το Τµήµα από 10 έως (υπεύθυνος: αναπλ. καθηγητής κ. Ν. Παπαναστασίου) και 5) 370,00 για τον καθηγητή κ. Giuseppe Di Maio (Seconda Universita degli 14

15 Studi di Napoli, Ιταλία), ο οποίος επισκέφθηκε το Τµήµα από 25 έως (υπεύθυνη: λέκτορας κα Ευ. Κόττα-Αθανασιάδου). 5(37) Έγκριση δαπάνης ποσού 352,00, για την αντιµετώπιση των εξόδων φιλοξενίας του καθηγητή του University of Pretoria (Νότια Αφρική), κ. Patrice Ntumba, ο οποίος θα επισκεφθεί το Τµήµα από έως , προκειµένου να δώσει διάλεξη και να συνεργασθεί ερευνητικά µε µέλη του Τµήµατος (υπεύθυνη: λέκτορας κ. Ά. Θρασυβουλίδου-Κόντε). Επισηµαίνεται ότι το Πρυτανικό Συµβούλιο αδυνατεί να ικανοποιήσει τα αιτήµατα για την κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας του κ.. Μητσοτάκη και του κ. Γ. Κωστάκη, ως εκπρόθεσµα. 5(39) Σχετικά µε την έγκριση δαπάνης ποσού 600,00 συν ΦΠΑ, για την πραγµατοποίηση εκδήλωσης υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών της Θεολογικής Σχολής, το Πρυτανικό Συµβούλιο επισηµαίνει ότι αδυνατεί να εγκρίνει την αιτούµενη δαπάνη, επειδή δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του νόµου. 5(40) Έγκριση δαπάνης ποσού ,00, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για την επισκευή και συντήρηση 188 περίπου εκπαιδευτικών µικροσκοπίων Εργαστηρίων της Ιατρικής Σχολής. Η εν λόγω εργασία θα γίνει απευθείας, µε µέριµνα του αναπληρωτή καθηγητή της Ιατρικής Σχολής, κ. Ευάγγ. Μαρίνου. 5(41) Έγκριση δαπάνης ποσού 7.380,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για την προµήθεια τεµαχίων ηµερολογίων έτους 2011, για τη διανοµή στα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας. Η εν λόγω προµήθεια θα γίνει απευθείας, µε µέριµνα του Γραφείου του Αντιπρύτανη Φοιτητικής Μέριµνας και Εξωτερικών Σχέσεων, καθηγητή κ. Θεόδωρου Λιακάκου. Συγκροτείται τριµελής επιτροπής παραλαβής αποτελούµενη από τις κυρίες - Μαρία Παπακώστα, - Μαριάννα Λάππα και - Ανδρονίκη Κρουσταλάκη, διοικητικές υπαλλήλους της ιεύθυνσης ηµοσίων Σχέσεων και Ιστορίας. 5(42) Έγκριση δαπάνης ποσού ,94, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για την επισκευή επιστηµονικού εξοπλισµού του Ηπατογαστρεντερολογικού Εργαστηρίου του Τµήµατος Νοσηλευτικής. 5(43) Αποσύρεται από την ηµερήσια διάταξη, το θέµα της έγκρισης δαπάνης ποσού 7.000,00, για την κάλυψη µέρους των εξόδων µετακίνησης και ηµερήσιας αποζηµίωσης 59 φοιτητών και 4 µελών ΕΠ του Τµήµατος Ιστορίας-Αρχαιολογίας, στο πλαίσιο της ανασκαφής στην Καρδάµαινα της Κω τον Ιούλιο του 2010, διότι έχει ήδη ικανοποιηθεί µε την από απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου. 15

16 5(44) Έγκριση συνολικής δαπάνης ποσού 1.500,00 (µικτά), ως αµοιβή 4 µουσικών, που θα λάβουν µέρος στη χριστουγεννιάτικη συναυλία που θα πραγµατοποιηθεί στις στην Αίθουσα Τελετών, ως εξής: - για την αµοιβή του συνθέτη κ. Μιχ. Κεφάλα: 375,00 (µικτά) - για την αµοιβή της υψιφώνου κας Ά. Αλεξοπούλου: 375,00 (µικτά) - για την αµοιβή του βαθυφώνου κ. Τ. Αποστόλου: 375,00 (µικτά) - για την αµοιβή της κας Κατ. Τσέντς: 375,00 (µικτά) 5(45) Έγκριση δαπάνης ποσού 885,60 για τη µεταφορά και την αντικατάσταση συστήµατος ανεµιστήρα, της ψυκτικής µονάδας του Θαλάµου Σταθερής Θερµοκρασίας του Τοµέα Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής. Η εν λόγω προµήθεια και εργασία θα γίνει απευθείας, µε µέριµνα του ιευθυντή του Τοµέα, καθηγητή κ. Στ. Χαµόδρακα. 5(46) Έγκριση δαπάνης ποσού 3.648,18 για την πληρωµή του α' εξαµηνιαίου συµβολαίου συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του Εργαστηρίου του Τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο της σύµβασης που έχει υπογραφεί µεταξύ της εταιρείας GBD και του εν λόγω Τµήµατος, για το χρονικό διάστηµα από έως (47) Έγκριση δαπάνης ποσού 500,00 για την κάλυψη των εξόδων αεροπορικών εισιτηρίων της καθηγήτριας του Παν/µίου Paris XIII, κας Ελ. Νεφράµη, η οποία θα διδάξει τον εκέµβριο του 2010 στο πλαίσιο του διακρατικού ελληνογαλλικού ΠΜΣ «Εξειδικευµένο δηµόσιο δίκαιο» (πιστώσεις του ΠΜΣ). 5(48) Έγκριση συνολικής δαπάνης ,00, για την κάλυψη των εξόδων αεροπορικών εισιτηρίων, διαµονής, ηµερήσιας αποζηµίωσης, παράθεσης γευµάτων καθώς και αµοιβής έξι (6) αλλοδαπών καθηγητών, στο πλαίσιο του διακρατικού ελληνογαλλικού προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών «Εξειδικευµένο ηµόσιο ίκαιο» (υπεύθυνος καθηγητής : κ. Αντώνης Παντελής) Η εν λόγω δαπάνη αναλύεται ως εξής: 1. Ποσό 4.035,00 που αντιστοιχεί σε εισιτήριο 500,00, 800,00 για διαµονή στο ξενοδοχείο Παν για 8 ηµέρες (8Χ100=800), 200,00 για γεύµατα, 735,00 για ηµερήσια αποζηµίωση 7 ηµερών (7X105=735) και αµοιβή 1.800,00 για 15 ώρες διδασκαλίας (15x120=1800), του καθηγητή του Πανεπιστηµίου του Bordeaux IV, κ. Pascal Jan, ο οποίος θα έρθει και θα διδάξει στην Αθήνα, στο πλαίσιο του µαθήµατος Ειδικό Συνταγµατικό ίκαιο, τον Ιανουάριο του Ποσό 3.730,00 που αντιστοιχεί σε εισιτήριο 500,00, 600,00 για διαµονή στο ξενοδοχείο Παν για 6 ηµέρες (6Χ100=600), 200,00 για γεύµατα, 630,00 για ηµερήσια αποζηµίωση 6 ηµερών (6X105=630) και αµοιβή 1.800,00 για 15 ώρες διδασκαλίας (15x120=1800) του καθηγητή του Πανεπιστηµίου της Toulouse, κ. Philippe Nelidoff, ο οποίος θα έρθει και θα διδάξει στην Αθήνα, στο πλαίσιο του µαθήµατος Ειδικά θέµατα δηµοσίου δικαίου, τον Ιανουάριο του

17 3. Ποσό 1.800,00 (15ώρες διδασκαλίαςχ120=1800) για την καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου του Bordeaux IV, κα Aude Rouyère, η οποία θα διδάξει στους µεταπτυχιακούς φοιτητές στο Μπορντώ το Μάρτιο του Tο ποσό 1.800,00 (15ώρες διδασκαλίαςχ120=1800) για τον καθηγητή του Πανεπιστηµίου του Bordeaux IV, κ. David Szymczak, ο οποίος θα διδάξει στους µεταπτυχιακούς φοιτητές στο Μπορντώ το Μάρτιο του Ποσό 3.830,00 που αντιστοιχεί σε εισιτήριο 500,00, 700,00 για διαµονή στο ξενοδοχείο Παν για 7 ηµέρες (7Χ100=700), 200,00 για παράθεση γευµάτων, 630,00 για ηµερήσια αποζηµίωση 6 ηµερών (6X105=630) και αµοιβή 1.800,00 για 15 ώρες διδασκαλίας (15x120=1800) του καθηγητή του Πανεπιστηµίου του Bordeaux IV, κ.bernard Pacteau, ο οποίος θα έρθει και θα διδάξει στην Αθήνα το Μάιο του Ποσό 3.830,00 που αντιστοιχεί σε εισιτήριο 500,00, 700,00 για διαµονή στο ξενοδοχείο Παν για 7 ηµέρες (7Χ100=700), 200,00 για παράθεση γευµάτων, 630,00 για ηµερήσια αποζηµίωση 6 ηµερών (6X105=630) και αµοιβή 1.800,00 για 15 ώρες διδασκαλίας (15x120=1800) του καθηγητή του Πανεπιστηµίου του Bordeaux IV, κ. Olivier Dubos, ο οποίος θα έρθει και θα διδάξει στην Αθήνα το Μάιο του (49) Έγκριση δαπάνης ποσού 5.217,87 για την καταβολή αποζηµίωσης στον κο Αθανάσιο Μπακόπουλο, πρώην υπάλληλο µε σχέση εργασίας Ι.. αορίστου χρόνου, λόγω συνταξιοδότησής του. 5(50) Μεταφορά συνολικού ποσού ,00 το οποίο συγκεντρώθηκε από δωρεές ιδιωτών, για τη δηµιουργία Ορθοπαιδικού Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΟΚΕΕ) στο ΠΓΝ «Αττικόν», από τον λογαριασµό της Ταµειακής ιαχείρισης του Πανεπιστηµίου, στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου. 5(51) Έγκριση δαπάνης ποσού 200,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για την εκτύπωση, από το Εκτυπωτικό Κέντρο του Πανεπιστηµίου (Σταδίου 5), 300 αντιτύπων ενηµερωτικού εντύπου για τις «Ηµέρες Ευχρηστίας και Πρσβασιµότητας 2010», που διοργάνωσε το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ, ( /ντής : καθηγητής κ. Μιχ. Μεϊµάρης), στις 10 και 11 Νοεµβρίου (52) Έγκριση εκτύπωσης 500 αντιτύπων του Οδηγού Σπουδών του Τµήµατος Χηµείας, ακαδηµαϊκού έτους , από την Εκτυπωτική Μονάδα της Πανεπιστηµιόπολης. 5(53) Έγκριση δαπάνης ποσού 500,00, συµπ. του ΦΠΑ, για την εκτύπωση 190 αντιτύπων του Οδηγού Σπουδών του ιδασκαλείου Νηπιαγωγών Αθηνών (.Ν.Α.) του ΤΕΑΠΗ, ακαδηµαϊκού έτους , από το Εκτυπωτικό Κέντρο του Πανεπιστηµίου (Σταδίου 5). 5(54) Έγκριση µιας θέσης πρακτικής άσκησης σπουδαστή Τ.Ε.Ι., στο Τµήµα 17

18 Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, για το χρονικό διάστηµα από 1/10/2010 έως 31/3/2011. Για την παραπάνω αιτία εγκρίνεται συνολική δαπάνη ποσού 1.117,26. 5(55) Αποφασίζεται κατανοµή, στο Τµήµα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, πιστώσεων για τις δαπάνες εκπαίδευσης φοιτητών, στον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2011, δεδοµένης της κατάτµησης του Τµήµατος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. 6. Θέµατα της ιεύθυνσης Κληροδοτηµάτων 6(1) Κατακύρωση αποτελέσµατος πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ενός υπολογιστή, από τα έσοδα του κληροδοτήµατος Κων. Κριεζή, για τις ανάγκες του Εργαστηρίου ιδακτικής και Επιστηµιολογίας των Φυσικών Επιστηµών και της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Π.Τ..Ε., στη µειοδότρια «Έπαφος Συστήµατα Πληροφορικής ΕΠΕ», αντί της συνολικής τιµής των 509,84, συµπ. του Φ.Π.Α. (έσοδα Κληροδοτήµατος Κων. Κριεζή). 6(2) Έγκριση δαπάνης ποσού 150,00, σε βάρος των προσωρινών χρεωστικών λογαριασµών (εκτός προϋπολογισµού) της Ιδίας Περιουσίας, οικονοµικού έτους 2010, για τον καθαρισµό και την απολύµανση διαµερίσµατος Α' ορόφου στην πολυκατοικία επί της οδού Ρόδων 1Α στου Ζωγράφου, κληρ. Α. Εξάρχου. Σηµειώνεται ότι το εν λόγω ποσό εγκρίνεται µε την υποχρέωση επιστροφής, µόλις το κληροδότηµα Α. Έξαρχου αποκτήσει έσοδα. 6(3) Έγκριση δαπάνης 400,00 για την αµοιβή τριών υπαλλήλων που συµµετείχαν στις δηµοπρασίες εκµίσθωσης, που διενεργήθηκαν ηµέρα Κυριακή και κατά το χρονικό διάστηµα από 23/3/2008 έως 18/5/2008, του µε αριθ. Α2 διαµερίσµατος, µε θέση στάθµευσης αυτοκινήτου και αποθήκη, επί των οδών Σάκη Καράγιωργα 24 και Αγ. Γερασίµου στη Γλυφάδα, κληροδοτήµατος Β. Μακρή. 6(4) Κατακύρωση του αποτελέσµατος του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την αγορά εξοπλισµού για τις ανάγκες των Εργαστηρίων του Τµήµατος Φιλολογίας, στη µειοδότρια εταιρεία "ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE", αντί της συνολικής τιµής των 1.528,76, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (έσοδα Κληρονοµίας Κ. Κριεζή). 7. Θέµατα Τεχνικής Υπηρεσίας 7(1) Έγκριση ανανέωσης συµβολαίου ασφάλισης των δύο µονάδων συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας (ΣΗΘ) που είναι εγκατεστηµένες στην Πανεπιστηµιούπολη, κατά ένα έτος. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει µε µέριµνα της Τεχνικής Υπηρεσίας και µε απ ευθείας ανάθεση στην εταιρεία 18

19 «HDI Gerling», που είχε αναλάβει την ασφαλιστική κάλυψη των µονάδων για το προηγούµενο έτος, αντί του ποσού των 9.338,24 µε ΦΠΑ. 7(3) Ορίζεται νέα επιτροπής παραλαβής του έργου ανέγερσης κτηρίου ιδασκαλείου Ελληνικής Γλώσσας, στην Πανεπιστηµιούπολη, η οποία θα αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας: α) κα Ε. Κυριαζή, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, ως τακτικό µέλος κο Ι. Παχύγιαννη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, ως αναπληρωµατικό µέλος β) κο Α. Παπαδόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό, ως τακτικό µέλος κα Ε. Μαλισόβα, Πολιτικό Μηχανικό, ως αναπληρωµατικό µέλος γ) κο Ι. Γιαννακόπουλο, πτυχιούχο Η/Μ Μηχανικό Τ.Ε, ως τακτικό µέλος κο Γ. Τόγκα, πτυχιούχο Η/Μ Μηχανικό Τ.Ε, ως αναπληρωµατικό µέλος. 7(4) Έγκριση δαπάνης ποσού ,62 µε ΦΠΑ, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων Πανεπιστηµιακών κτηρίων, πλην των κτηρίων της Σ.Θ.Ε, διάρκειας τριών µηνών (από Οκτώβριο έως εκέµβριο). Μέλη της επιτροπής παραλαβής των εργασιών ορίζονται: Τακτικά µέλη - κος Λάµπρος Αδάµ, Η/Μ Μηχανικςό ΤΥΠΑ - κος Σωτήρης Κυπαρίσσης, Πτυχιούχος Η/Μ Μηχανικός ΤΥΠΑ και - κα Αλέκα Κυπαρίσση, Επόπτρια Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. Αναπληρωµατικά µέλη - κα Ευαγγελία Φίλη, Η/Μ Μηχανικό ΤΥΠΑ - κος ηµήτριος Μούτσιος, Πτυχιούχος Η/Μ Μηχανικό ΤΥΠΑ και - κος Κωνσταντίνος Ξάνθης, Γραµµατέας του Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου. 7(5) Εγκρίνεται η µελέτη εκτέλεσης επειγουσών εργασιών συντηρήσεων και επισκευών των Η/Μ εγκαταστάσεων σε κτήρια των περιοχών Κέντρου και Γουδή, προϋπολογισµού ,00. Επίσης ορίζεται όπως η εκτέλεση του έργου γίνει µε µέριµνα της Τεχνικής Υπηρεσίας και µε απ ευθείας ανάθεση στην εταιρεία ΑΝΑΡΚΟΝ Α.Ε., µε το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 12%, επί των τιµών του προϋπολογισµού και του τιµολογίου της µελέτης. Η δαπάνη, σύµφωνα µε την παραπάνω προσφορά της αναδόχου εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των ,50 µε ΦΠΑ ( ,00 Χ 0,88 = , ,38 για ΦΠΑ). Μέλη της επιτροπής παραλαβής του έργου ορίζονται: α) κ. Λάµπρος Αδάµ, Η/Μ Μηχανικός Τ.Υ.Π.Α. β) κ. Σωτήρης Κυπαρίσσης, Πτυχιούχο Η/Μ Μηχανικός Τ.Υ.Π.Α. γ) κα Αλέκα Κυπαρίσση, Επόπτρια Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. και ως αναπληρωµατικά µέλη: - κα Ευαγγελία Φίλη, Η/Μ Μηχανικός ΤΥΠΑ - κ. ηµήτριος Μούτσιος, Πτυχιούχος Η/Μ Μηχανικός ΤΥΠΑ - κ. Κωνσταντίνος Ξάνθης, Γραµµατέας Οικονοµικού Συµβουλίου 19

20 7(6) Kατακύρωση του αποτελέσµατος του ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου της προµήθειας και εγκατάστασης υλικών για την αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήµατος ελέγχου πρόσβασης της Κεντρικής Εισόδου της Πανεπιστηµιούπολης, προϋπολογισµού ,00 χωρίς ΦΠΑ, στη µειοδότρια εταιρεία «CARDEL A.E.», αντί του ποσού των ,64 (19.968,00 τιµή προσφοράς ,64 για ΦΠΑ). (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου της ) 7(7) Κατακύρωση του αποτελέσµατος του ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου της προµήθειας και εγκατάστασης απαγωγών εστιών στον Τοµέα Γενετικής και Βιοτεχνολογίας του Τµήµατος Βιολογίας της Σ.Θ.Ε, προϋπολογισµού ,00 χωρίς ΦΠΑ, στη µειοδότρια εταιρεία «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε», αντί του ποσού των ,50 ( ,00 τιµή προσφοράς ,50 για ΦΠΑ) (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου της ) 7(8) Κατακύρωση του αποτελέσµατος του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου ανακαίνισης της Κλινικής του 2ου ορόφου του Νέου κτηρίου του Τµήµατος Οδοντιατρικής, προϋπολογισµού ,88 χωρίς ΦΠΑ, στην εταιρεία «ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Σ. - ΖΕΡΒΑΣ Ι. Ο.Ε.», µε το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 12% επί των τιµών του προϋπολογισµού και του τιµολογίου της µελέτης. Σηµειώνεται ότι η δαπάνη που προκύπτει από το διαγωνισµό, σύµφωνα µε την παραπάνω προσφορά της µειοδότριας εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των ,84 µε ΦΠΑ (32.155,97 τιµή προσφοράς ,87 ΦΠΑ). (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου της ). 7(9) Έγκριση του 1ου πρακτικού του διαγωνισµού για την προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού Εργαστηρίων και Γραφείων στον Β όροφο του Χωρέµειου Ερευνητικού Εργαστηρίου, του Εργαστηρίου Ιατρικής Γενετικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, προϋπολογισµού ,90 χωρίς ΦΠΑ. 2.Την έγκριση συνέχισης της διαδικασίας του διαγωνισµού µε την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζοµένων. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου της ). 7(10) 1) Έγκριση του 1ου πρακτικού του διαγωνισµού για την προµήθεια επίπλων για τον εξοπλισµό της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής, προϋπολογισµού ,00 χωρίς ΦΠΑ. 2) Έγκριση µη αποδοχής των προσφορών των εταιρειών ΝΕΟΣΕΤ ΑΒΕΕ και ΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α., 3) Έγκριση συνέχισης της διαδικασίας του διαγωνισµού µε την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζοµένων. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου της ). 7(11) Τροποποίηση της από απόφασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, σχετικής µε την προµήθεια για τον εξοπλισµό επίπλων του νέου κτηρίου Εκπαίδευσης στο κτηριακό συγκρότηµα του Περιφερειακού 20

21 Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου υτικής Αττικής, ως προς τον ορισµό µέλους των Επιτροπών ιαγωνισµού και Παραλαβής, ως εξής : "Αναπληρωµατικά Μέλη :... - κ. Ευστάθιο Ευσταθόπουλο, επικ. καθηγητή της Ιατρικής Σχολής" Κατά τα λοιπά ισχύει η από απόφασή του. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου της ) 7(12) Έγκριση της µελέτης προµήθειας και τοποθέτησης καθισµάτων στο κινηµατοθέατρο «ΙΡΙ Α» του κτηρίου της Πανεπιστηµιακής Λέσχης, προϋπολογισµού ,00. Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε µέριµνα της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κατόπιν διενέργειας ανοικτού διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα, από οικονοµική άποψη, προσφορά. 1. Ως µέλη της Επιτροπής ιαγωνισµού ορίζονται: Τακτικά Μέλη α) κα Α. Κυπαρίσση, ΕΤΕΠ Σχολής Ν.Ο.Π.Ε β) κα Ε. Γιαννοπούλου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός της ιεύθυνσης ΤΥΠΑ γ) κα. Παπαζούδη, ιευθύντρια της Πανεπιστηµιακής Λέσχης Αναπληρωµατικά Μέλη - κα Ε. Τσιφουτίδου, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. της ιεύθυνσης ΤΥΠΑ - κα Α. Παπάρα, Σχεδιάστρια της ιεύθυνσης ΤΥΠΑ - κ. Π. Τσίρος, υπάλληλος της Πανεπιστηµιακής Λέσχης 2. Ως µέλη της Επιτροπής Παραλαβής ορίζονται: α) κα Ε. Τσιφουτίδου, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. της ιεύθυνσης ΤΥΠΑ β) κα Α. Παπάρα, Σχεδιάστρια της ιεύθυνσης ΤΥΠΑ γ) κα Ι. Νικολοπούλου, Γραµµατέας.Σ Πανεπιστηµιακής Λέσχης Αναπληρωµατικά Μέλη - κα Α. ηµοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε της ιεύθυνσης ΤΥΠΑ - κα Σ. Φυδάνη, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε της /νσης ΤΥΠΑ - κ. Σ. Τσόλκας, υπάλληλος της Πανεπιστηµιακής Λέσχης. 7(13) Έγκριση της προµήθειας και τοποθέτησης χειροκίνητου πίνακα διδασκαλίας, έδρας, αναλόγιου οµιλητή και βάθρου σε αίθουσα διδασκαλίας της Σχολής ΝΟΠΕ, προϋπολογισµού 5.670,00. Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε µέριµνα της ιεύθυνσης ΤΥΠΑ και µε απ ευθείας ανάθεση, ως εξής: α) Για το 1ο Τµήµα της προµήθειας στην εταιρεία «Ν. ΑΤΜΑΤΖΙ ΗΣ ΑΤΕΒΕ», αντί του ποσού των 3.444,00 µε ΦΠΑ. β) Για το 2ο Τµήµα της προµήθειας στην εταιρεία «OFITEC - ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΕΠΕ», αντί του ποσού των 3.530,10 µε ΦΠΑ. Ως µέλη της επιτροπής παραλαβής ορίζονται: α) κα Ε. Τσιφουτίδου, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. της ΤΥΠΑ β) κα Α. Κυπαρίσση, ΕΤΕΠ Σχολής Ν.Ο.Π.Ε γ) κα Α. ηµοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε της ΤΥΠΑ. 21

22 7(14) Έγκριση της προµήθειας και εγκατάστασης δυο απαγωγών εστιών και µιας ντουλάπας φύλαξης 1-2 φιαλών αερίων για τις ανάγκες του Τοµέα Φαρµακευτικής Χηµείας του Τµήµατος Φαρµακευτικής, προϋπολογισµού ,00. Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε µέριµνα της Τεχνικής Υπηρεσίας και µε απ ευθείας ανάθεση, στην εταιρεία «VIRKUS LABCO A.E.», αντί του ποσού των ,00 µε ΦΠΑ. Το Συµβούλιο τέλος ορίζει Ως µέλη της επιτροπής παραλαβής ορίζονται: α) κα Α. Κουρουνάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τµήµατος Φαρµακευτικής β) κ.. ροσόπουλος, ΕΤΕΠ του Τµήµατος Φαρµακευτικής γ) κ. Ν. Λαµπρίδης, Τεχνικός της ΤΥΠΑ. 7(15) Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου ανέγερσης εξαώροφου κτηρίου αµφιθεάτρων, γραφείων και βιβλιοθηκών µε υπόγειο, στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο "ΑΤΤΙΚΟΝ" στο Χαϊδάρι, εργολαβίας "ΗΡΩΝ Α.Τ.Ε.", συνολικής δαπάνης ποσού ,81 έναντι της εγκεκριµένης δαπάνης του 2ου ΑΠΕ του έργου ποσού ,40, δηλαδή µε αύξηση κατά ,41. Επίσης εγκρίνεται η παράταση της προθεσµίας περάτωσης του έργου κατά 91 ηµερολογιακές ηµέρες. 7(16) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου συντήρησης, επισκευής, συµπλήρωσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων του κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής, εργολαβίας κ. Γ. Τσάγκα, συνολικής δαπάνης ποσού ,90 έναντι της εγκεκριµένης δαπάνης του έργου ποσού ,70, δηλαδή µε αύξηση κατά ,20, λόγω αλλαγής ΦΠΑ. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου της ). 7(17) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ανακαίνισης χρωµατισµών Πανεπιστηµιακών κτηρίων στου Γουδή, διετούς διάρκειας, εργολαβίας κ. Ι. Καλδή, συνολικής δαπάνης ποσού ,08, δηλαδή µε αύξηση κατά 1.539,14 έναντι της εγκεκριµένης δαπάνης του έργου, λόγω αλλαγής ΦΠΑ. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου της 26/10/2010). 7(18) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου αποπεράτωσης Πέτρινου Οικίσκου στην Πανεπιστηµιούπολη, εργολαβίας «Ν. & Α. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», προϋπολογισµού ,76 και τελικής δαπάνης ποσού ,83 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου της ) 7(19) Σχετικά µε την ανέγερση κτηρίου του ιδασκαλείου Ελληνικής Γλώσσας στην Πανεπιστηµιούπολη: 1) Εγκρίνεται το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών της επιτροπής, 2)Απορρίπτεται η υπ' αριθµ. πρωτ. ΤΥΠΑ 208/ ένσταση της Κοινοπραξίας "ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΤΤΕΒΕ & ΣΙΑ". (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου της ) 7(20) 1) Έγκριση παράτασης της προθεσµίας περάτωσης του έργου 22

23 ολοκλήρωσης του κτηρίου ιδασκαλείου Ελληνικής Γλώσσας στην Πανεπιστηµιούπολη, εργολαβίας «LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA», κατά 2 µήνες µε αναθεώρηση, ήτοι µέχρι (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου της ) 2) Εξέταση από την Τεχνική Υπηρεσία της αίτησης του αναδόχου για επιπλέον παράταση κατά 2 µήνες, µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαπίστωσης βλαβών, απόδοσης ευθυνών και τυχόν αποκατάστασης των βλαβών από την Κατασκευαστική Κοινοπραξία «Κ/Ξ ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΕΒΕ και ΣΙΑ». 7(21) Έγκριση παράτασης, κατά ένα έτος, της σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε την εταιρεία «Ε.ΒΙ.ΑΡ. Ε.Π.Ε.», για την επίβλεψη λειτουργίας, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του Υποσταθµού Μέσης Τάσης του Αιγινητείου Νοσοκοµείου, δαπάνης ποσού 6.199,20 µε ΦΠΑ. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου της ) 8. Γενικά Θέµατα 8(1) α) αποφασίζεται η σύσταση Γραφείου Προβολής του Έργου του Πανεπιστηµίου, το οποίο θα λειτουργεί υπό την άµεση εποπτεία του Αντιπρύτανη Φοιτητικής Μέριµνας και Εξωτερικών Σχέσεων, καθηγητή κ. Θ. Λιακάκου και β) διαβιβάζεται το παραπάνω θέµα στον Ε.Λ.Κ.Ε., προκειµένου οι θέσεις της στελέχωσης του εν λόγω Γραφείου να συµπεριληφθούν στην προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση προσωπικού µε σύµβαση έργου. 9. Θέµατα της ιεύθυνσης Περιουσίας 9(1) Έγκριση δαπάνης που θα απαιτηθεί για την καθηµερινή µεταφορά των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής µε την πραγµατοποίηση δύο δροµολογίων, ενός το πρωί από την Ιατρική Σχολή (Γουδή) προς το Αττικό Νοσοκοµείο και ενός το µεσηµέρι από το Αττικό Νοσοκοµείο προς την Ιατρική Σχολή (Γουδή). 9(2) Αποφασίζεται: 1) Η άσκηση αγωγών, µε µέριµνα του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου, κατά των παρακάτω εκµισθωτών, µε αίτηµα τη µείωση των καταβαλλόµενων µισθωµάτων κατά 20% και τη διατήρησή τους σταθερών έως τις , λόγω της άρνησής τους να συναινέσουν εν όλω ή εν µέρει στα αναφερόµενα στην παραπάνω απόφαση του Συµβουλίου ( ), για τους λόγους που αυτοί επικαλούνται και αναλυτικά περιγράφονται στο έγγραφο της υπηρεσίας: Α] Ελένης Παπαθανασίου Β] Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Γ] Σωµατείων «Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Η ΖΩΗ» και «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟ ΟΞΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 23

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 15 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 18/04/2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 15 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 18/04/2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 15 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 18/04/2011 1. Θέµατα της ιεύθυνσης ηµοσίων Σχέσεων και Ιστορίας 1(1) Αποφασίζεται η έγκριση συνολικής δαπάνης ποσού 1.266,50

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 11/02/2011 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 11ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 15/09/2010 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 2ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, ακαδημαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις 5 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (22/02/2011)

Αποφάσεις 5 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (22/02/2011) Αποφάσεις 5 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (22/02/2011) Α1. Το Πρυτανικό Συμβούλιο εγκρίνει την αποστολή εγγράφου προς τον Υφυπουργό Πολιτισμού-Τουρισμού κ. Γ. Νικιτιάδη, σχετικά με αίτημα για την

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας. 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας. 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αύγουστος 2010 1 1.Πανεπιστημιακά Όργανα... 15 1.1. Πεπραγμένα Συγκλήτου 2006-2010... 15 1.1.1. Γραμματεία Συγκλήτου... 15 1.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις 53 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (21/12/2011)

Αποφάσεις 53 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (21/12/2011) Αποφάσεις 53 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (21/12/2011) 2.1.1. Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την από 16/12/2011 εισήγηση του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Α. Άρθρο 1 - Σύστηµα Προµηθειών Υγείας- Πεδίο εφαρµογής Ορισµοί

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Α. Άρθρο 1 - Σύστηµα Προµηθειών Υγείας- Πεδίο εφαρµογής Ορισµοί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Σύστηµα Προµηθειών Υγείας- Πεδίο εφαρµογής Ορισµοί 1. Στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, µε την επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ μ α 4o Αναπροσαρμογή νοσηλίων για κλινικές πράξεις που παρέχονται από τη Μονάδα Οστεοενσωματούμενων Εμφυτευμάτων του Τμήματος Οδοντιατρικής.

Θ έ μ α 4o Αναπροσαρμογή νοσηλίων για κλινικές πράξεις που παρέχονται από τη Μονάδα Οστεοενσωματούμενων Εμφυτευμάτων του Τμήματος Οδοντιατρικής. Αποφάσεις της 15ης συνεδρίας της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου της 30-8-2012 Θ έ μ α 1ο Ορισμός Προέδρων των Τμημάτων: α) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, β) Μαθηματικών και γ) Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις 22 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (26/10/2010)

Αποφάσεις 22 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (26/10/2010) Αποφάσεις 22 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (26/10/2010) Α1. Ανακοινώνεται το Ψήφισμα της 65 ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ / 01.03.2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1: Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Ο ισχύον Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 124/1-2-2002, µετά από επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 13 η ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της 17ης Ιουλίου 2013

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 13 η ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της 17ης Ιουλίου 2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 17-7-2013 ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). Η Μ Ε Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Αθήνα 2011 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σκοπός του παρόντος Οδηγού Σπουδών είναι η ενημέρωση των φοιτητών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)...i 11.1 Εισαγωγή.... 11-1 11.2 Προσλήψεις µελών ΕΠ.... 11-2 11.2.1 Υποβολή των προτάσεων των ΑΕΙ στο ΥΠΕΠΘ.... 11-2 11.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013 Αθήνα 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σκοπός του παρόντος Οδηγού Σπουδών είναι η ενημέρωση των φοιτητών του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών για τα εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΘΗΝΑ 2011 Επιμέλεια έκδοσης: - Σταυρούλα ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, Καθηγήτρια - Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΟΚΑΝΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΜΟΝΑ ΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2009-2010

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2009-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2009-2010 Αθήνα 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σκοπός του παρόντος Οδηγού Σπουδών είναι η ενημέρωση των φοιτητών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Σύστημα Προμηθειών Υγείας- Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί 1. Στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, με την επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ http://www.med.upatras.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ http://www.med.upatras.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ http://www.med.upatras.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Προεδρία Καθηγητή Πάνου Γκούμα Πάτρα, Σεπτέμβριος 2014 Αγαπητή μας φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Αξιολόγηση δομών και υπηρεσιών. Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Αξιολόγηση δομών και υπηρεσιών. Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αξιολόγηση δομών και υπηρεσιών Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 2 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Το Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΠΚ) συστάθηκε με το Ν.Δ. 87/1973. Έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Φιλολογίας Ο Δ Η Γ Ο Σ Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Α Κ Α Δ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..112 ης /20-7-2015.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..112 ης /20-7-2015.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..12η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20ης-7-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..229/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ http://www.med.upatras.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ http://www.med.upatras.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ http://www.med.upatras.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Προεδρία Καθηγητή Πάνου Γκούμα Πάτρα, Σεπτέμβριος 2013 Αγαπητή μας φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 4 Άρθρο 1. Σκοπός Ειδικού Λογαριασµού... 5 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 6 / 10-03-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 10 Μαρτίου 2011 και ώρα 11:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σεπτέµβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα