ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 8 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΗΣ 30/11/2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 8 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 30/11/2010"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 8 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΗΣ 30/11/ Θέµατα της Πανεπιστηµιακής Λέσχης 2(1) Επιχορήγηση της Πανεπιστηµιακής Λέσχης, για το οικονοµικό έτος 2010, από τον τακτικό προϋπολογισµό του Πανεπιστηµίου, µε το ποσό των ,00, για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των φοιτητών του Ε.Κ.Π.Α. 3. Θέµατα της ιεύθυνσης ιοικητικού 3(1) Εγκρίνεται η χορήγηση άδειας απουσίας µε αποδοχές, για προσωπικούς λόγους, στα παρακάτω µέλη ΕΠ : Ο Ν Ο Μ Α Τ Μ Η Μ Α Χ Ρ Ο Ν Ο Σ ανάη Παπαδάτου Νοσηλευτικής 19-20/10/10 ηµήτριος Εµµανουήλ Οδοντιατρικής 25-27/10/10 Νικολέττα Ιακωβίδου Ιατρική Σχολή 8-15/4/10 Άντεια Παρασκευά Ιατρική Σχολή 20/5/10 έως 23/6/10 Γεώργιος Γκιόκας Ιατρική Σχολή 23/4/10 έως 2/5/10 Αντώνιος Βεζάκης Ιατρική Σχολή 5/3/10 Αργυρώ Φασουλάκη Ιατρική Σχολή 27-28/5/10 Λυδία Κόσσυβα Ιατρική Σχολή 8-9/4/10 Ξεν. Παπαχαραλάµπους Ιατρική Σχολή 31/3/10 έως 12/4/10 Μ. Λύρα-Γεωργοσοπούλου Ιατρική Σχολή 19-30/4/10 Νικ. Παπαδόπουλος Ιατρική Σχολή 15-19/3/10 Ειρήνη Χρηστίδου Οδοντιατρικής 11/11/10 έως 10/12/10 Όλγα Παρασκευοπούλου Οδοντιατρικής 2/11/10 έως 1/12/10 Τέλος εγκρίνεται άδεια απουσίας στο µέλος ΕΤΕΠ του Τµήµατος Φυσικής, κα Σταυρούλα-Μαρία Λασκαρίδου, από έως (3) Ανακοινώνεται αίτηση της κας Βασιλικής-Μαρίνας Χιώτη, τέκνου του αποβιώσαντος υπαλλήλου Άγγελου Χιώτη, µε την οποία ζητά την εφαρµογή, στην περίπτωσή του, της διάταξης του άρθρου 18 του Ν.3448/06 όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 31 του Ν.3731/08, σύµφωνα µε την οποία: «Όταν εργαζόµενος στο ηµόσιο ή στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, µε τον τρόπο που αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως αυτό ισχύει, αποβιώσει κατά και εξαιτίας της εκτέλεσης υπηρεσιακού του καθήκοντος, τότε δύναται ένα (1) µέλος της οικογένειας του θανόντος µέχρι πρώτου βαθµού συγγενείας µε αυτόν, ή αδελφός ή αδελφή ή σύζυγός του, να διορίζεται στο ηµόσιο ή στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα σε κενή οργανική θέση ανάλογη των προσόντων που διαθέτει ο διοριζόµενος. Η αίτηση διορισµού πρέπει να υποβληθεί µέσα σε αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) 1

2 ετών από την ηµεροµηνία του θανάτου ή από τη συµπλήρωση του νόµιµου ορίου ηλικίας για διορισµό ή από την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων. Η αίτηση συνοδεύεται από αµετάκλητη δήλωση παραίτησης των λοιπών δικαιούχων από το δικαίωµα διορισµού και συνεπάγεται, από την ηµεροµηνία διορισµού, την αυτοδίκαιη και αµετάκλητη παραίτηση του διοριζοµένου από τις οικονοµικές απαιτήσεις του έναντι του φορέα, στον οποίο παρείχε την εργασία του ή ήταν ασφαλισµένος ο θανών, καθώς και την αναστολή του συνταξιοδοτικού του δικαιώµατος. Ο διορισµός ενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού» Ανατίθεται στους κκ. Αστ. ουκουδάκη, Αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού,- Κ. Κωνσταντόπουλο, καθηγητή Ιατρικής Σχολής και Γ. Στείρη, λέκτορα Τµήµατος ΦΠΨ, η διενέργεια Ένορκης ιοικητικής Εξέτασης προκειµένου να διαπιστωθεί αν ο θάνατος του Άγγελου Χιώτη επήλθε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας και ένεκα αυτής. Γραµµατέας της εν λόγω Ε..Ε. ορίζεται η κα Αικ. Φουντή, υπάλληλος του γραφείου του Αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού. 3(4) Αποφασίζεται η παράταση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης των παρακάτω υπαλλήλων, ως εξής (Απόφαση Υπηρεσιακού Συµβουλίου της ): 1. Μελποµένη Πατρινέλη, από έως Μαρία-Ελένη Κουλούρη, από έως Ιωάννα Παπασωτηρίου, από έως Αργυρώ Βούλγαρη, από έως Νικόλαο Λάριο, από έως Ελευθερία Μητσάκου, από έως (5) Αποφασίζεται η παράταση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης των παρακάτω υπαλλήλων, ως εξής (Απόφαση Υπηρεσιακού Συµβουλίου της ): 1. Άλκηστη Νταή, για ένα (1) ακόµη χρόνο από τη λήξη της προηγούµενης ( ). 2. Μαυρέτα Σταµάτη, για ένα (1) ακόµη χρόνο από τη λήξη της προηγούµενης ( ). 3. Μαρίας-Ελένης Λογοθέτη, για έξι (6) ακόµη µήνες από τη λήξη της προηγούµενης ( ). 4. Φωτεινής Τσίτου, για ένα (1) ακόµη χρόνο από τη λήξη της προηγούµενης ( ). 3(6) Κύρωση πινάκων προακτέων στους ενιαίους βαθµούς (Ε'-Α'), σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων του Ν.3528/2007 και του άρθρου 4 του Ν.3801/2009. (Απόφαση Υπηρεσιακού Συµβουλίου της ), ως εξής: 2

3 ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ α/α Ονοµατεπώνυµο, Κατεχόµενος Βαθµός, Βαθµός Προαγ., Ηµερ.Προαγωγής ΠΕ ιοικητικού - Οικονοµικού 1 Σοφία Ευστρατίου Β Α 31/12/ Ιωάννα Καµινάρη Β Α 14/1/ Αικατερίνη Γεωργούλα Β Α 14/1/ Γεωργία Καλυβιώτου Β Α 16/12/ Θεοκλής-Πέτρος Ζούνης Γ Β 21/5/ Αριάδνη Αρβανίτη Γ Β 1/10/ Βασίλειος Φραγκουδάκης Γ Β 14/10/ Ευφροσύνη Παλάσκα Γ Β 5/11/ Αλεξία Ορφανού Γ Β 10/12/2010 ΤΕ Βιβλιοθηκονόµων 10 Μιχαήλ Βγόντζας Γ Β 11/12/2009 Ε ιοικητικού - Λογιστικού 11 Ελένη Ανέστη Β Α 12/6/ ήµητρα Βελλινιάτη Β Α 28/6/ Ευάγγελος Γκούζιας Β Α 8/12/ Ειρήνη Μπαλασοπούλου Β Α 4/2/ Όλγα Αθανασίου Β Α 26/3/ Αθανασία Χαλαζωνίτη Β Α 26/3/ Μαργαρίτα Βλάσση Β Α 2/5/ Μαρία Τσόκα Β Α 6/5/ Αθανασία Τζούφα Β Α 7/5/ Αθηνά ήµου Β Α 9/5/ Γεωργία Κόκλα Β Α 9/5/ ηµήτριος Μεντής Β Α 9/5/ Στυλιανή Παντελίδου Β Α 25/5/ Γεωργία Μπαρµπέρη Β Α 24/6/ Αντιγόνη Γαλανάκη Β Α 1/1/ Σταύρος Μωυσίδης Β Α 13/2/ Τριανταφυλλιά Χρονά Β Α 18/4/ Αθηνά Μπαρµπόι Β Α 20/4/ Άννα Πάστρα Β Α 10/9/ ηµήτριος Κοσµάς Β Α 28/12/ Αθηνά ιάκου Β Α 26/6/ Μαρία Ζιάγγα Γ Β 15/11/ Κωνσταντίνα Μάρκου Γ 1/8/2010 3

4 Ε ακτυλογράφων Στενογράφων 33 Γεωργία Νικολοπούλου. Β Α 13/7/2010 Ε Επιστατών 34 Νικόλαος Τσουλακάκης Β Α 9/7/ Απόστολος Μπουγέλης Β Α 16/7/ Γεώργιος Βλάχος. Β Α 17/8/ Περικλής Χονδρογεώργος Β Α 22/3/ Θεόδωρος Καραγεώργος Β Α 11/9/2009 Ε Τεχνικού 39 Ιωάννης Καραγεώργος Β Α 22/3/ Γεώργιος Καρανικολόπουλος Β Α 26/3/ Γεώργιος Χατζηγιάννης Β Α 3/6/2010 Ε Παρασκευαστών 42 Ευθαλία ανιήλ Β Α 14/6/2009 ΥΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων 43 Γεράσιµος Κατσαροµήτσος Γ Β 28/9/ Νικόλαος Τσάκωνας Γ Β 1/2/ ηµήτριος Κουκουλάκης Γ Β 18/3/ Θεοφάνης Γουλής Γ Β 20/3/ Βασίλειος Ζαµπράκος Γ Β 20/3/ Τριαντάφυλλος Μίχος Γ Β 21/3/ Αθανάσιος Κωτσάκης Γ Β 27/3/ Ιωάννης Παπαθεοχάρης Γ Β 27/3/2011 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 51 Μαρία Κούτρα - Πολυζωγοπούλου Γ Β 1/10/ Ευθυµία Χαλίλη Γ Β 1/10/2010 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ α/α Ονοµατεπώνυµο, Κατεχόµενος Βαθµός, Βαθµός Προαγ., Ηµερ.Προαγωγής 4

5 ιοικητικοί υπάλληλοι ΠΕ 1 Γεωργία Αστρακά Β Α 1/7/ Μαρία Βαµβακά Β Α 1/10/ Κανέλλα Εξαρχάκου Β Α 30/5/ Χρυσούλα Καρύµπακα Β Α 21/12/ Μαρίνα Κοροµπίλη Β Α 19/4/ ιονύσιος Στρουµπάκος Β Α 1/11/ Μαρία Χουλιαρά Β Α 6/11/ Νίκη Παπασταύρου Β Α 30/11/ Χρυσούλα Αρκούδη Β Α 30/10/ Ανδρέας Αετόπουλος Γ Β 1/1/ Εµµανουήλ Ανδρεαδάκης Β Α 3/2/ Μαριστέλλα Σγουρού Γ Β 1/10/ Ελένη Λουτράρη Β Α 21/12/ Βασιλική Αναγνωστοπούλου Γ Β 1/11/ Ευαγγελία Γιωτάκη Γ Β 22/11/ Νικόλαος εσύπρης Β Α 22/1/ Σταυρούλα Καρατάσου Γ Β 2/8/ Ουρανία Καρβελά Γ Β 8/5/ Βασιλική Λαδιά Γ Β 8/6/ ήµητρα Λεωνιδάκη Γ Β 1/6/ Μαρία-Ελένη Λογοθέτη Β Α 1/6/ Αλεξάνδρα Μακρή Γ Β 9/12/ Σταύρος Μουτάφης Γ Β 28/11/ Φίλιππος Ορφανός Γ Β 6/12/ Αγγελική Παπαγεωργίου Γ Β 1/1/ Ιωάννης Παπαγεωργίου Γ Β 12/2/ Παρασκευή Παπακωνσταντίνου Γ Β 1/1/ Χριστίνα Πραγιάννη Γ Β 22/2/ άφνη Σταµπολιάδη Γ Β 4/9/ Αλεξάνδρα Σφυρόερα Γ Β 19/9/ Ιωάννης Φιλιππόπουλος Γ Β 1/11/ Γεώργιος Κωσταρέλος Γ Β 29/9/ Βασιλική Λιανού Γ Β 1/1/ Φωτεινή Συγγελάκη Γ 20/9/ Ελένη Σωτηρίου Γ Β 20/4/ Σοφία Χαρίτου Γ Β 15/9/ Παρασκευή Ταµπάκη Β Α 24/12/ Νικόλαος Σκλήρης Γ Β 29/11/ ηµήτριος Μπουρλετίδης Γ Β 1/10/ ηµήτριος Κουτσοµπόλης Γ 8/9/ Νικόλαος Βουτσινάς Γ 4/12/ Αθανασία Κιούση Β Α 26/6/ Ελένη Σταθοπούλου Γ 4/2/ Γεωργία Παπαδοπούλου Γ 18/12/2009 5

6 45 Σµαράγδα ερµιτζάκη Β Α 1/9/ Γραµµατική Λούπα Β Α 7/4/ Μαρία Μεταξά Β Α 21/4/ Θεόδωρος Παπαδόπουλος Β Α 26/12/ Αγγελική Παπαζάχου Β Α 16/9/ Γεώργιος Προίσκος Β Α 1/3/ Νίκη Στύλα Β Α 4/8/ Αντώνιος Ταχµιτζής Β Α 1/12/ Αθανασία Αναστασοπούλου Β Α 2/12/ Πολυξένη εληολάνη Β Α 1/4/ Μαρία Μητροπούλου Β Α 1/2/ Πιέρα-Φωτεινή Αµούργη Γ Β 8/3/ ήµητρα Γκίκα Β Α 1/11/ Σταµατίνα Θεοδοσίου Β Α 19/1/ Αγγελική Πατσού Β Α 13/11/ Γεώργιος Θραψανιώτης Β Α 15/3/ Μαρία Παπαϊωάννου Β Α 3/10/ Ελένη Χρυσοπούλου Β Α 25/12/2010 Βιβλιοθηκονόµοι ΠΕ 63 Αικατερίνη Πασχαλίδου. Γ Β 2/12/ Ιωάννης Λουκίσης Γ Β 1/11/ Ειρήνη Σαββανή Β Α 18/5/ Ανδρονίκη Κρουσταλάκη Β Α 1/1/ Θάλεια Μπαντέκα Β Α 21/6/2010 Υπάλληλοι Πληροφορικής ΠΕ 68 Άγγελος Γιαννούλας Β Α 22/11/ Γεώργιος Πυρουνάκης Β Α 15/7/ Χαράλαµπος Φαρµάκης Β Α 2/1/ Κωνσταντίνος Τσιµπάνης Β Α 1/3/ Κωνσταντίνος Γιαννικόπουλος Γ Β 23/2/ ήµητρα Κράλλη Γ Β 1/10/ Γιώργος Μονιώδης Γ Β 24/2/ Αθανάσιος Μυριτζής Γ Β 2/5/ Μακρίνα Χαντζησαλάτα - Παυλίδου Β Α 13/9/ ηµήτριος ιαγουρτάς Β Α 16/9/ Αµπντούλ-Ραζάκ Αµπντουλλά Β Α 22/12/2009 Γυµναστής ΠΕ 79 Ανδρέας Θεοχαράτος Β Α 3/7/2010 6

7 Επιµελητές Μουσείων ΠΕ 3(7) Αποφασίζεται η µετακίνηση της υπαλλήλου κας έσποινας Μαυρογιάννη, Τεχνολόγου Εργαστηρίων, από το Εργαστήριο Βιολογικής Χηµείας της Ιατρικής Σχολής στην Α Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική "Νοσοκοµείο Αλεξάνδρα". 3(10) Ορίζονται για το ακαδηµαϊκό έτος : α) Επόπτης των κτηρίων της Σχολής Θετικών Επιστηµών (Σ.Θ.Ε.), ο Πρόεδρος του Τµήµατος Χηµείας, καθηγητής κ. Αντώνιος Καλοκαιρινός και β) Αναπληρωτής Επόπτη των κτηρίων της Σχολής Θετικών Επιστηµών (Σ.Θ.Ε.), ο καθηγητής του Τµήµατος Βιολογίας κ. Κ. Βοργιάς. 4. Θέµατα της ιεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας 4(1) Αποφασίζεται η διάθεση επιπλέον ωρών για απασχόληση των µεταπτυχιακών φοιτητών των ιατµηµατικών ΠΜΣ (Ρ/Η και Η/Α) του Τµήµατος Φυσικής, κατά το ακαδ. έτος (2) Αποφασίζεται η εισήγηση στην Πανεπιστηµιακή Σύγκλητο για τη διάθεση επιπλέον ωρών για την απασχόληση µεταπτυχιακών φοιτητών µε αντιµισθία στο Π.Τ..Ε., κατά την κατανοµή του ακαδηµαϊκού έτους (4) Το Πρυτανικό Συµβούλιο, λαµβάνει γνώση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων: - της Ιατρικής Σχολής, των συνεδριάσεων της και , - του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, της συνεδρίασης της , - του Τµήµατος Μαθηµατικών, των συνεδριάσεων της , , , , και , σχετικών µε τη µετεγγραφή φοιτητών-τριών από Α.Ε.Ι. του εσωτερικού σε αντίστοιχα Τµήµατα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (λόγοι πολυτεκνίας, τριτεκνίας, οικονοµικοί, υγείας φοιτητών και γονέων φοιτητών), για το ακαδηµαϊκό έτος και ύστερα από συζήτηση αποφασίζει να τις διαβιβάσει στο Υπουργείο Παιδείας.Β.Μ.Θ.. 5. Θέµατα της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 5(1) Αποδοχή της αµετάκλητης απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας (υπόθεση Παν. ηµητρίου κ.λ.π.)µε την οποία επιδικάζεται στο Πανεπιστήµιο δικαστική δαπάνη 920 και στην οποία υποχρεούνται συµµέτρως άπαντες οι αντίδικοι πλην των Ελένης Λογοθέτου -Ρέλλα, Έλλης Κάµπερ και Αφροδίτης Πογιατζή άβαρη. 7

8 5(2) Αποφασίζεται ο ορισµός των δικηγόρων του Πανεπιστηµίου, κκ. ήµητρας Κυριακοπούλου και Άννας Καλούδη, για τη νοµική υποστήριξη των επιτροπών αξιολόγησης διαγωνισµών και της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, όλων των υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου. 5(3) Επέκταση της σύµβασης του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια χαρτικών καθαριότητας - ατοµικής υγιεινής και κρεµοσάπουνων, κατά , συµπ. του ΦΠΑ, για τις ανάγκες του ΕΚΠΑ, έτους ιενέργεια νέου πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για το έτος 2011, προϋπολογισµού ,00 πλέον ΦΠΑ. Επίσης αποφασίζεται η διενέργεια νέου πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια χαρτικών καθαριότητας - ατοµικής υγιεινής και κρεµοσάπουνων, για το έτος 2011, προϋπολογισµού ,00 πλέον Φ.Π.Α., µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών και ηµοσίων Επενδύσεων. Συγκροτείται επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού, αποτελούµενη από τους κκ. : -Ασηµάκη Θεοδωρόπουλο, διοικητικό υπάλληλο του Ε.Λ.Κ.Ε., ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή τον κ. Απόστ. Χριστοδούλου, διοικητικό υπάλληλο ιεύθυνσης Περιουσίας -Στ. Μαγγέλη, Επιστάτη κτηρίου Χρ. Λαδά 6, ως µέλος, µε αναπληρωτή τον κ. Αρ. Τσόλκα, διοικητικό υπάλληλο της ιεύθυνσης Περιουσίας -Γ. Κωσταρέλο, διοικητικό υπάλληλο της.ο.υ., ως µέλος, µε αναπληρωτή τον κ. Αλ. Αυλωνίτη, διοικητικό υπάλληλο της ιεύθυνσης Περιουσίας. Ορίζονται οι κκ. Ασηµάκης Θεοδωρόπουλος, διοικητικός υπάλληλος του Ε.Λ.Κ.Ε. και Στυλ. Μαγγέλης, επιστάτη του κτηρίου Χρ. Λαδά 6, ως υπευθύνοι για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών. 5(4) Κατακύρωση του αποτελέσµατος του ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια ξενόγλωσσων και ελληνόγλωσσων έντυπων βιβλίων της Βιβλιοθήκης της Σχολής Θετικών Επιστηµών του ΕΚΠΑ, έτους 2010, προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, στην εταιρεία «Ιωαν. Μιχαλόπουλος και Υιός Α.Ε.», µε ποσοστό έκπτωσης 25% επί των επισήµων τιµοκαταλόγων των εκδοτών. Συγκροτείται τριµελής επιτροπή για την σχετική προµήθεια αποτελούµενη από τους κκ.: -Παν. Παπακωνσταντοπούλου, ΕΤΕΠ του Τµήµατος Μαθηµατικών, µε αναπληρώτρια την κα Αικ. Πασχαλίδου, βιβλιοθηκονόµο της Βιβλιοθήκης Βιολογικού, Χηµικού και Φαρµακευτικού Τµήµατος. -Παν. Ναστούλη, βιβλιοθηκονόµο του Τµήµατος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, µε αναπληρώτρια την κα Σπ. Σκεντέρη, διοικ. υπάλληλο του Τµήµατος Μαθηµατικών. -Πηγή Λυµπέρη, βιβλιοθηκονόµο του Τµήµατος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, µε αναπληρώτρια την κα Νικ. Ζερβού, βιβλιοθηκονόµο του Τµήµατος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος. 8

9 5(5) Κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια Επιστηµονικών Οργάνων για το Χωρέµειο Ερευνητικό Εργαστήριο της Α' Παιδιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, προϋπολογισµού ,00, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Συγκροτείται τριµελής επιτροπή παραλαβής της προµήθειας αποτελούµενη από τους κκ.: -Χ. Τζουµάκα-Μπακούλα, καθηγήτρια Παιδιατρικής -Ε. Λαγκώνα-Στάθη, αναπλ. καθηγήτρια Παιδιατρικής και -Ε. Ζουµάκη, λέκτορα Παιδιατρικής ως τακτικά µέλη και -Α. Καττάµη, επίκ. καθηγητή Παιδιατρικής -Α. Μίχο, λέκτορα Παιδιατρικής -Γ. Λάµπρου, τεχνολόγο Εργαστηρίου ΠΕ. ως αναπληρωµατικά µέλη. 5(6) Κατακύρωση αποτελέσµατος ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια ξενόγλωσσων διδακτικών συγγραµµάτων-βιβλίων του Τµήµατος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, ακαδηµαϊκού έτους , προϋπολογισµού ,00 πλέον ΦΠΑ, στις εταιρείες ANACO Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ε.Π.Ε., Π. ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ & ΣΙΑ Α.Ε., Ι. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και Γ.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΚΗΣ Α.Ε. 5(7) Κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου της προµήθειας χάρτου για τις ανάγκες των Εκτυπωτικών Κέντρων και των ιοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου, προϋπολογισµού ,00, συµπ. του ΦΠΑ, στις εταιρείες ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. και ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. 5(8) Έγκριση πρακτικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 2 Gate Defender 9100 (500 χρήστες), Panda Security for Enterprise (200 χρήστες) και Websense (300 χρήστες), για την ασφάλεια των δικτύων της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και Ε.Λ.Κ.Ε., στη µειοδότρια εταιρεία "SYSCOM Α.Ε.", για το χρονικό διάστηµα από µέχρι Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής παραλαβής της προµήθειας, αποτελουµένης από τους διοικητικούς υπαλλήλους κκ.: Αντ. Κονναρή,. Κράλλη και Ν. Καρδίτση. 5(9) Το Πρυτανικό Συµβούλιο συµπληρώνει την από 4/12/2009 απόφασή του σχετική µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια βιβλιογραφικών βάσεων δεδοµένων σε ηλεκτρονική µορφή, για το έτος 2009, για τον εµπλουτισµό των βιβλιοθηκών του Ε.Κ.Π.Α. και αποφασίζει την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ποσού ,00 (καθαρή αξία) πλέον ΦΠΑ και εξόδων τραπέζης, µε πρώτο υπόλογο την τράπεζα της Ελλάδος και δεύτερο υπόλογο τον καθηγητή του Τµήµατος Μ.Ι.Θ.Ε., κ. ηµητρακόπουλο Κωνσταντίνο, για 9

10 την προµήθεια έξι (6) τίτλων Βιβλιογραφικών Βάσεων εδοµένων από την εταιρεία EBSCO ITALIA S.R.L. 5(10)Έγκριση τελικής πρότασης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών προς την Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Αττικής στο πλαίσιο της ανοικτής πρόσκλησης (κωδικός 27) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Αττική " στον άξονα προτεραιότητας "Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής", Θεµατική Προτεραιότητα "Υποδοµές Εκπαίδευσης". 5(11) Κατακύρωση του αποτελέσµατος του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια στηθοσκοπίων, για τις ανάγκες των φοιτητών του 7ου και 8ου εξαµήνου της Ιατρικής Σχολής, στη µειοδότρια «Σ.ΧΑΣΚΟΣ - Χ.ΤΣΙΚΟΥ ΗΣ Ο.Ε./ SIGMA medical», αντί της συνολικής τιµής των ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (300 στηθοσκόπια Χ 94,71 τιµή µονάδας συµπ. ΦΠΑ). 5(12) Κατακύρωση αποτελέσµατος πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ξενόγλωσσων διδακτικών συγγραµµάτων του Τµήµατος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας για το ακαδ. έτος , προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Ανακοινώνεται το µε αριθ / ( / ) έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών και ηµοσίων Επενδύσεων της.ο.υ., σχετικό µε το ανωτέρω θέµα. Το Πρυτανικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την πρόταση της υπηρεσίας, µετά από συζήτηση, αποφασίζει την κατακύρωση του αποτελέσµατος του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού προµήθειας ξενόγλωσσων διδακτικών συγγραµµάτων-βιβλίων, για τις ανάγκες του Τµήµατος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ακαδηµ. έτους , στις εταιρείες "Ιωαν. Μιχαλόπουλος & Υιός ΑΕ", "ΠΚ Αναγνώστου ΕΠΕ (ANCO)" και "ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΗΣ GROUP Α.Ε.", για τα διδακτικά συγγράµµατα-βιβλία στα οποία µειοδότησαν, όπως αυτά αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες και σύµφωνα µε τις τιµές των οικονοµικών τους προσφορών τους, ως εξής: Επίσης, το Συµβούλιο γνωµοδοτεί για την έγκριση συνολικής δαπάνης ποσού ,02, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (39.076,80 καθαρό ποσό ,22 ΦΠΑ 5,5%), σε βάρος του τακτικού προϋπολογισµού του Πανεπιστηµίου, µε πράξη Πρύτανη, σύµφωνα µε το άρθρο 1, παρ. 3 του Ν. 2083/92 για την προµήθεια των παραπάνω βιβλίων. Σηµειώνεται ότι η βεβαίωση παραλαβής της προµήθειας θα γίνεται από την ορισµένη από την Πρόεδρο του Τµήµατος τριµελή επιτροπή που θα εκδίδει 5(13) Κατακύρωση αποτελέσµατος ανοικτού διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου για την προµήθεια ξενόγλωσσων διδακτικών συγγραµµάτων - βιβλίων του Τµήµατος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, για το ακαδηµαϊκό έτος , προϋπολογισµού ,00 πλέον ΦΠΑ, στις εταιρείες «ANACO Κ. 10

11 Αναγνώστου ΕΠΕ» και «ΙΩΑΝΝ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΕ». 5(14) Έγκριση δαπάνης ποσού ,31, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για την προµήθεια ξενόγλωσσων διδακτικών συγγραµµάτων του Τµήµατος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ακαδηµαϊκού έτους Η εν λόγω προµήθεια θα γίνει απευθείας µε µέριµνα της Προέδρου του Τµήµατος, καθηγήτριας κας Ε. Πανδή-Παυλάκη. Επίσης αποφασίζεται η σύσταση τριµελούς επιτροπής παραλαβής, τα µέλη της οποίας θα ορίσει η Πρόεδρος του Τµήµατος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. 5(15) Αποφασίζεται η διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια υγρού αζώτου, ηλίου και διοξειδίου του άνθρακα για τις ανάγκες του Τµήµατος Φαρµακευτικής για το έτος 2011 (προϋπολογισµός: ,00 ). Επίσης συγκροτείται τριµελής επιτροπή για τη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισµού, αποτελούµενη από τους: - κ. Α.Λ. Σκαλτσούνη, καθηγητή Πρόεδρο του Τµήµατος Φαρµακευτικής - κ. Ε. Μικρό, αναπλ. καθηγητή Τµ. Φαρµακευτικής - κ.. ροσσόπουλο, µέλος ΕΤΕΠ του Τµ. Φαρµακευτικής Η δαπάνη που απαιτείται για την παραπάνω προµήθεια θα εγκριθεί κατά την κατακύρωση του διαγωνισµού. 5(16) Κατακύρωση του αποτελέσµατος του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την παραγωγή προγραµµατισµένων εκδόσεων του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών (Επετειακός τόµος για τα 20 χρόνια του Τµήµατος, πρακτικά ιεθνούς Συνεδρίου, Παράβασης-τχ. 10, Πρακτικά ηµερίδας Α. Μουζενίδου, Ευρετήρια Παράβασης), στην εταιρεία «ΕΚ ΟΣΕΙΣ ERGO ΕΠΕ». 5(17) Απορρίπτεται το αίτηµα για την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής της επίκουρης καθηγήτριας του Τµήµατος Μαθηµατικών, κας Μ. Μητρούλη στο συνέδριο "The 3rd International Conference on Numerical Algebra and Scientific Computing (NASC 2010)" στο Πεκίνο, για το χρονικό διάστηµα 23-27/10/2010, γιατί υποβλήθηκε εκπρόθεσµα. 5(18) Τροποποίηση της από απόφασης του Πρυτανικού Συµβουλίου ως προς το χρονικό διάστηµα πραγµατοποίησης του ταξιδιού του λέκτορα του Τµήµατος ΠΕ, κ. Χ. Κουταλάκη στο διεθνές συνέδριο Regulation in the age of Crisis στο ουβλίνο (17-19/5/2010). 5(19) Απορρίπτεται το αίτηµα της επίκουρης καθηγήτριας του Τµήµατος Μαθηµατικών, κας Μ. Μητρούλη, για έγκριση δαπάνης εγγραφής της στο Συνέδριο Αριθµητικής Ανάλυσης (NUMAN 2010) καθώς και η κάλυψη των εξόδων διαµονής της ιδίας και του µέλους ΕΠ κ. Μ. ρακόπουλου, στα Χανιά, από 15 έως 19 Σεπτεµβρίου 2010, διότι δεν προβλέπεται από καµία 11

12 διάταξη του Νόµου. 5(20) Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής (αεροπορικά εισιτήρια) του Προέδρου του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών, καθηγητή κ. Ι. ηµητρίου, στο συνέδριο «3rd International Conference of the ERCIM WG on COMPUTING & STATISTICS», στο Λονδίνο, από 9 έως 14 εκεµβρίου 2010, όπου θα παρευρεθεί ως εκπρόσωπος του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 5(21) Έγκριση δαπάνης 50,00 για τη συµµετοχή της βιβλιοθηκονόµου Νίκης Χατζηπαναγιώτου στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (Πάντειο Πανεπιστήµιο, 3-5/11/2010). 5(22) Έγκριση δαπάνης ποσού 388,50 για την προσφορά καφέ στο πλαίσιο ηµερίδας του Τµήµατος Ιστορίας - Αρχαιολογίας µε θέµα "Η µνήµη της κοινότητας και η διαχείρισή της" στις 27/11/2010). 5(23) Έγκριση δαπάνης ποσού 362,00 για την κάλυψη των εξόδων (αεροπορικά εισιτήρια) της καθηγήτριας του Τµήµατος Φυσικής, κας Χριστίνας Κουρκουµέλη, η οποία θα µεταβεί στο CERN (Γενεύη, Ελβετίας), ως εκπρόσωπος του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 5(24) Απορρίπτεται το αίτηµα του καθηγητή του Τµήµατος Φυσικής κου Εµµ. Φλωράτου, για την κάλυψη των εξόδων των αεροπορικών εισιτηρίων του (Αθήνα-Γενεύη-Ρώµη-Αθήνα), για τη µετάβασή του στο Cern (Γενεύη, Ελβετία) κατά το χρονικό διάστηµα από 26/9/2010 έως 3/10/2010 και για τη συµµετοχή του στο συνέδριο Φυσικής στο Instituto Glileo-Galilei (Φλωρεντία, Ιταλία) κατά το χρονικό διάστηµα από 3/10/2010 έως , διότι η απόφαση της Γ.Σ. του Τµήµατος είναι µεταγενέστερη των µετακινήσεών του και συνεπώς τα αιτήµατα υπεβλήθησαν εκπρόθεσµα. 5(25) Έγκριση συνολικής δαπάνης ποσού 629,37 (αεροπορικά εισιτήρια και 1 διανυκτέρευση) για τη συµµετοχή του Προέδρου της Ε Ε του ιαπανεπιστηµιακού Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών "Οργανική Σύνθεση και Εφαρµογές στη Χηµική Βιοµηχανία", καθ. κ. Γ. Κόκοτου, στο συνέδριο «3rd EuCheMS Chemistry Congress» (Νυρεµβέργη, 29/8-2/9/2010). 5(26) Έγκριση δαπάνης ποσού 983,27, σε βάρος των πιστώσεων του Τοµέα Μαθηµατικής Ανάλυσης, για τη συµµετοχή του υποψήφιου διδάκτορα κ. Πέτρου Βαλέττα στο θεµατικό πρόγραµµα «Ασυµπτωτικής Γεωµετρικής Ανάλυσης» (Τορόντο, 7/9-7/11/2010), όπου θα συµµετέχει ως εκπρόσωπος του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 5(27) Έγκριση δαπάνης ποσού 500,00, σε βάρος των πιστώσεων του Τοµέα Μαθηµατικής Ανάλυσης, για τη συµµετοχή του υποψήφιου διδάκτορα κ. Ευγένιου Κακαριάδη στο συνέδριο «School and Workshop on Topics in operator algebras and some applications» (Universidad Complutense de Madrid, 13-17/9/2010), όπου θα συµµετέχει ως εκπρόσωπος του 12

13 Πανεπιστηµίου. 5(28) Απορρίπτεται το αίτηµα του καθηγητή του Τµήµατος Βιολογίας, κ. Στ. Χαµόδρακα σχετικά µε την έγκριση συµπληρωµατικής δαπάνης ποσού 254,38, για τη συµµετοχή του ιδίου και της λέκτορος κας Βασ. Οικονοµίδου, σε διεθνές συνέδριο στη Γαλλία κατά το χρονικό διάστηµα 25 έως 30 Απριλίου 2009, διότι είναι εκπρόθεσµο. 5(29) Απορρίπτεται το αίτηµα του αναπληρωτή καθηγητή του Τµήµατος Ε.Μ.Μ.Ε. κ. Γ. Πλειού, σχετικά µε την έγκριση συνολικής δαπάνης ποσού 450,58 για την κάλυψη των εξόδων των αεροπορικών εισιτηρίων και της διαµονής του, κατά τη συµµετοχή του σε συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη, γι το χρονικό διάστηµα από 1 έως 4 Νοεµβρίου 2010,γιατί υποβλήθηκε εκπρόθεσµα. 5(30) Παραπέµπεται στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας το θέµα της οικονοµικής ενίσχυσης για την επέκταση της ήδη υπάρχουσας έκθεσης «Μύρτις: πρόσωπο µε πρόσωπο µε το παρελθόν», για άτοµα µε προβλήµατα οράσεως (υπεύθυνος: επίκουρος καθηγητής Οδοντιατρικής Σχολής, κ. Μ. Παπαγρηγοράκης). 5(31) Εγκρίνεται η παραχώρηση των εγκαταστάσεων της ΣΘΕ για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου «2012 IFNA World Congress», την τελευταία εβδοµάδα Ιουνίου του 2012 και εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Τµήµατος Μαθηµατικών, καθηγητής κ. Γρ. Καλογερόπουλος και ο Επόπτης της ΣΘΕ, να φροντίσουν για την πιστή τήρηση των όσων αναφέρονται στο από ηλεκτρονικό µήνυµα του Προέδρου του Οργανισµού Εκπαιδευτικού και Ερευνητικού Προσανατολισµού (IFNA), που εδρεύει στις ΗΠΑ, κ. Χρ. Τσόκου, καθώς και για την παραλαβή των εγκαταστάσεων της ΣΘΕ, µετά το πέρας του Συνεδρίου. 5(32) Απόρριψη αιτήµατος για έγκριση δαπάνης ποσού 1.470,00 για την κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας 5 αλλοδαπών καθηγητών του Πανεπιστηµίου της Βιέννης, προσκεκληµένων του Τοµέα Β' Ιδιωτικού ικαίου του Τµήµατος Νοµικής, διότι : α) δεν υπάρχει διµερής συµφωνία µεταξύ του ΕΚΠΑ και του Παν/µίου της Βιέννης και β) το εν λόγω αίτηµα υποβλήθηκε εκπρόθεσµα. 5(33) Έγκριση δαπάνης ποσού 234,00, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του Παν/µίου, οικονοµικού έτους 2011, για την αντιµετώπιση των εξόδων φιλοξενίας του ερευνητή κ. Αστ. Κουκούδη, προσκεκληµένου του ΠΜΣ του Τµήµατος Ιστορίας-Αρχαιολογίας, ο οποίος θα επισκεφθεί το Τµήµα κατά το πρώτο δεκαπενθήµερο του Ιανουαρίου του 2011, προκειµένου να δώσει διάλεξη (υπεύθυνη: καθηγήτρια κα Όλγα Κατσιαρδή-Hering). 5(34) Έγκριση συνολικής δαπάνης ποσού 2.587,00 για την αντιµετώπιση των εξόδων φιλοξενίας εννέα (9) καθηγητών, προσκεκληµένων του Τµήµατος 13

14 Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ως εξής: 1) 294,00 για τον κ. Johannes Koder, καθηγητή του Πανεπιστηµίου της Βιέννης, ο οποίος θα δώσει διάλεξη κατά το πρώτο δεκαήµερο του εκεµβρίου 2010 (υπεύθυνη: αναπλ. καθηγ. κα Αθ. Κόλια- ερµιτζάκη) 2) 235,00 για την κα Κλαίρη Παλυβού, η οποία θα δώσει διάλεξη κατά τον µήνα εκέµβριο του 2010 (υπεύθυνη: καθηγήτρια κα Ελ. Μαντζουράνη) 3) από 294,00 για τους καθηγητές: Balsoy Gulhan, Isik University, Κωνσταντινούπολη, Buda Octavian, University of Medicine and Pharmacy "Carol Davila", Βουκουρέστι, Nazarska Georgeta, State University of Library Studies and IT, Σόφια, Popova Kristina, South-West University, Blagoevgrad, Wear Andrew, The Wellcome Centre for the History of Medicine, UCL, Λονδίνο, Weindling Paul J., Oxford Brookes University, Οξφόρδη, και Mikel Nakuci, Institute of Dermatological Studies, Τίρανα, οι οποίοι θα λάβουν µέρος στο workshop µε θέµα "Υγεία και Κοινωνία", στις 9-10 εκεµβρίου 2010 (υπεύθυνη: επίκ. καθηγήτρια κα Κ. Γαρδίκα) 5(35) Έγκριση συνολικής δαπάνης ποσού 1.176,00, για την κάλυψη εξόδων φιλοξενίας των παρακάτω προσκεκληµένων καθηγητών του Τµήµατος Φυσικής: - Prof. Erwin Fluckinger, ISSI-University of Bern, - Dr. Anatoly Belov, Russian Academy of Science, - Dr. Eugenia Eroshenko, Russian Academy of Science, - Dr. Victor Yanke, Russian Academy of Science, (υπεύθυνη: αναπληρώτρια καθηγήτρια κα Ελ. Μαυροµιχαλάκη), οι οποίοι θα επισκεφθούν τον Τοµέα Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωµατιδίων, στο πλαίσιο εκδήλωσης για τα 10 χρόνια λειτουργίας του Σταθµού Κοσµικής Ακτινοβολίας, τον Ιανουάριο του (36) Έγκριση συνολικής δαπάνης ποσού 3.109,17, για την αντιµετώπιση των εξόδων φιλοξενίας (αεροπορικά εισιτήρια και διαµονή) πέντε (5) αλλοδαπών καθηγητών, προσκεκληµένων του Τοµέα Μαθηµατικής Ανάλυσης του Τµήµατος Μαθηµατικών προκειµένου να δώσουν διάλεξη και να συνεργαστούν ερευνητικά µε µέλη του Τµήµατος, ως εξής: 1) 850,00 για τον καθηγητή κ. Cerhard Kristensson (Πανεπιστήµιο Lund, Σουηδία), ο οποίος επισκέφθηκε το Τµήµα από 14 έως (υπεύθυνος: καθηγητής κ. Ι. Στρατής), 2) 910,00 για τον καθηγητή κ. David Natroshvili (Georgian Technical University, Γεωργία), ο οποίος θα επισκεφθεί το Τµήµα από έως (υπεύθυνος: καθηγητής κ. Χριστ. Αθανασιάδης), 3) 639,17 για τον καθηγητή κ. Juanjo Rue Perna (Insituto de Ciencias Matematicas, Ισπανία), ο οποίος επισκέφθηκε το Τµήµα από 14 έως (υπεύθυνος: αναπλ. καθηγητής κ.. Θηλυκός), 4) 340,00 για τον καθηγητή κ. Ljubisa Kocinac (Nis University, Σερβία), ο οποίος επισκέφθηκε το Τµήµα από 10 έως (υπεύθυνος: αναπλ. καθηγητής κ. Ν. Παπαναστασίου) και 5) 370,00 για τον καθηγητή κ. Giuseppe Di Maio (Seconda Universita degli 14

15 Studi di Napoli, Ιταλία), ο οποίος επισκέφθηκε το Τµήµα από 25 έως (υπεύθυνη: λέκτορας κα Ευ. Κόττα-Αθανασιάδου). 5(37) Έγκριση δαπάνης ποσού 352,00, για την αντιµετώπιση των εξόδων φιλοξενίας του καθηγητή του University of Pretoria (Νότια Αφρική), κ. Patrice Ntumba, ο οποίος θα επισκεφθεί το Τµήµα από έως , προκειµένου να δώσει διάλεξη και να συνεργασθεί ερευνητικά µε µέλη του Τµήµατος (υπεύθυνη: λέκτορας κ. Ά. Θρασυβουλίδου-Κόντε). Επισηµαίνεται ότι το Πρυτανικό Συµβούλιο αδυνατεί να ικανοποιήσει τα αιτήµατα για την κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας του κ.. Μητσοτάκη και του κ. Γ. Κωστάκη, ως εκπρόθεσµα. 5(39) Σχετικά µε την έγκριση δαπάνης ποσού 600,00 συν ΦΠΑ, για την πραγµατοποίηση εκδήλωσης υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών της Θεολογικής Σχολής, το Πρυτανικό Συµβούλιο επισηµαίνει ότι αδυνατεί να εγκρίνει την αιτούµενη δαπάνη, επειδή δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του νόµου. 5(40) Έγκριση δαπάνης ποσού ,00, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για την επισκευή και συντήρηση 188 περίπου εκπαιδευτικών µικροσκοπίων Εργαστηρίων της Ιατρικής Σχολής. Η εν λόγω εργασία θα γίνει απευθείας, µε µέριµνα του αναπληρωτή καθηγητή της Ιατρικής Σχολής, κ. Ευάγγ. Μαρίνου. 5(41) Έγκριση δαπάνης ποσού 7.380,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για την προµήθεια τεµαχίων ηµερολογίων έτους 2011, για τη διανοµή στα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας. Η εν λόγω προµήθεια θα γίνει απευθείας, µε µέριµνα του Γραφείου του Αντιπρύτανη Φοιτητικής Μέριµνας και Εξωτερικών Σχέσεων, καθηγητή κ. Θεόδωρου Λιακάκου. Συγκροτείται τριµελής επιτροπής παραλαβής αποτελούµενη από τις κυρίες - Μαρία Παπακώστα, - Μαριάννα Λάππα και - Ανδρονίκη Κρουσταλάκη, διοικητικές υπαλλήλους της ιεύθυνσης ηµοσίων Σχέσεων και Ιστορίας. 5(42) Έγκριση δαπάνης ποσού ,94, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για την επισκευή επιστηµονικού εξοπλισµού του Ηπατογαστρεντερολογικού Εργαστηρίου του Τµήµατος Νοσηλευτικής. 5(43) Αποσύρεται από την ηµερήσια διάταξη, το θέµα της έγκρισης δαπάνης ποσού 7.000,00, για την κάλυψη µέρους των εξόδων µετακίνησης και ηµερήσιας αποζηµίωσης 59 φοιτητών και 4 µελών ΕΠ του Τµήµατος Ιστορίας-Αρχαιολογίας, στο πλαίσιο της ανασκαφής στην Καρδάµαινα της Κω τον Ιούλιο του 2010, διότι έχει ήδη ικανοποιηθεί µε την από απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου. 15

16 5(44) Έγκριση συνολικής δαπάνης ποσού 1.500,00 (µικτά), ως αµοιβή 4 µουσικών, που θα λάβουν µέρος στη χριστουγεννιάτικη συναυλία που θα πραγµατοποιηθεί στις στην Αίθουσα Τελετών, ως εξής: - για την αµοιβή του συνθέτη κ. Μιχ. Κεφάλα: 375,00 (µικτά) - για την αµοιβή της υψιφώνου κας Ά. Αλεξοπούλου: 375,00 (µικτά) - για την αµοιβή του βαθυφώνου κ. Τ. Αποστόλου: 375,00 (µικτά) - για την αµοιβή της κας Κατ. Τσέντς: 375,00 (µικτά) 5(45) Έγκριση δαπάνης ποσού 885,60 για τη µεταφορά και την αντικατάσταση συστήµατος ανεµιστήρα, της ψυκτικής µονάδας του Θαλάµου Σταθερής Θερµοκρασίας του Τοµέα Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής. Η εν λόγω προµήθεια και εργασία θα γίνει απευθείας, µε µέριµνα του ιευθυντή του Τοµέα, καθηγητή κ. Στ. Χαµόδρακα. 5(46) Έγκριση δαπάνης ποσού 3.648,18 για την πληρωµή του α' εξαµηνιαίου συµβολαίου συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του Εργαστηρίου του Τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο της σύµβασης που έχει υπογραφεί µεταξύ της εταιρείας GBD και του εν λόγω Τµήµατος, για το χρονικό διάστηµα από έως (47) Έγκριση δαπάνης ποσού 500,00 για την κάλυψη των εξόδων αεροπορικών εισιτηρίων της καθηγήτριας του Παν/µίου Paris XIII, κας Ελ. Νεφράµη, η οποία θα διδάξει τον εκέµβριο του 2010 στο πλαίσιο του διακρατικού ελληνογαλλικού ΠΜΣ «Εξειδικευµένο δηµόσιο δίκαιο» (πιστώσεις του ΠΜΣ). 5(48) Έγκριση συνολικής δαπάνης ,00, για την κάλυψη των εξόδων αεροπορικών εισιτηρίων, διαµονής, ηµερήσιας αποζηµίωσης, παράθεσης γευµάτων καθώς και αµοιβής έξι (6) αλλοδαπών καθηγητών, στο πλαίσιο του διακρατικού ελληνογαλλικού προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών «Εξειδικευµένο ηµόσιο ίκαιο» (υπεύθυνος καθηγητής : κ. Αντώνης Παντελής) Η εν λόγω δαπάνη αναλύεται ως εξής: 1. Ποσό 4.035,00 που αντιστοιχεί σε εισιτήριο 500,00, 800,00 για διαµονή στο ξενοδοχείο Παν για 8 ηµέρες (8Χ100=800), 200,00 για γεύµατα, 735,00 για ηµερήσια αποζηµίωση 7 ηµερών (7X105=735) και αµοιβή 1.800,00 για 15 ώρες διδασκαλίας (15x120=1800), του καθηγητή του Πανεπιστηµίου του Bordeaux IV, κ. Pascal Jan, ο οποίος θα έρθει και θα διδάξει στην Αθήνα, στο πλαίσιο του µαθήµατος Ειδικό Συνταγµατικό ίκαιο, τον Ιανουάριο του Ποσό 3.730,00 που αντιστοιχεί σε εισιτήριο 500,00, 600,00 για διαµονή στο ξενοδοχείο Παν για 6 ηµέρες (6Χ100=600), 200,00 για γεύµατα, 630,00 για ηµερήσια αποζηµίωση 6 ηµερών (6X105=630) και αµοιβή 1.800,00 για 15 ώρες διδασκαλίας (15x120=1800) του καθηγητή του Πανεπιστηµίου της Toulouse, κ. Philippe Nelidoff, ο οποίος θα έρθει και θα διδάξει στην Αθήνα, στο πλαίσιο του µαθήµατος Ειδικά θέµατα δηµοσίου δικαίου, τον Ιανουάριο του

17 3. Ποσό 1.800,00 (15ώρες διδασκαλίαςχ120=1800) για την καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου του Bordeaux IV, κα Aude Rouyère, η οποία θα διδάξει στους µεταπτυχιακούς φοιτητές στο Μπορντώ το Μάρτιο του Tο ποσό 1.800,00 (15ώρες διδασκαλίαςχ120=1800) για τον καθηγητή του Πανεπιστηµίου του Bordeaux IV, κ. David Szymczak, ο οποίος θα διδάξει στους µεταπτυχιακούς φοιτητές στο Μπορντώ το Μάρτιο του Ποσό 3.830,00 που αντιστοιχεί σε εισιτήριο 500,00, 700,00 για διαµονή στο ξενοδοχείο Παν για 7 ηµέρες (7Χ100=700), 200,00 για παράθεση γευµάτων, 630,00 για ηµερήσια αποζηµίωση 6 ηµερών (6X105=630) και αµοιβή 1.800,00 για 15 ώρες διδασκαλίας (15x120=1800) του καθηγητή του Πανεπιστηµίου του Bordeaux IV, κ.bernard Pacteau, ο οποίος θα έρθει και θα διδάξει στην Αθήνα το Μάιο του Ποσό 3.830,00 που αντιστοιχεί σε εισιτήριο 500,00, 700,00 για διαµονή στο ξενοδοχείο Παν για 7 ηµέρες (7Χ100=700), 200,00 για παράθεση γευµάτων, 630,00 για ηµερήσια αποζηµίωση 6 ηµερών (6X105=630) και αµοιβή 1.800,00 για 15 ώρες διδασκαλίας (15x120=1800) του καθηγητή του Πανεπιστηµίου του Bordeaux IV, κ. Olivier Dubos, ο οποίος θα έρθει και θα διδάξει στην Αθήνα το Μάιο του (49) Έγκριση δαπάνης ποσού 5.217,87 για την καταβολή αποζηµίωσης στον κο Αθανάσιο Μπακόπουλο, πρώην υπάλληλο µε σχέση εργασίας Ι.. αορίστου χρόνου, λόγω συνταξιοδότησής του. 5(50) Μεταφορά συνολικού ποσού ,00 το οποίο συγκεντρώθηκε από δωρεές ιδιωτών, για τη δηµιουργία Ορθοπαιδικού Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΟΚΕΕ) στο ΠΓΝ «Αττικόν», από τον λογαριασµό της Ταµειακής ιαχείρισης του Πανεπιστηµίου, στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου. 5(51) Έγκριση δαπάνης ποσού 200,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για την εκτύπωση, από το Εκτυπωτικό Κέντρο του Πανεπιστηµίου (Σταδίου 5), 300 αντιτύπων ενηµερωτικού εντύπου για τις «Ηµέρες Ευχρηστίας και Πρσβασιµότητας 2010», που διοργάνωσε το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ, ( /ντής : καθηγητής κ. Μιχ. Μεϊµάρης), στις 10 και 11 Νοεµβρίου (52) Έγκριση εκτύπωσης 500 αντιτύπων του Οδηγού Σπουδών του Τµήµατος Χηµείας, ακαδηµαϊκού έτους , από την Εκτυπωτική Μονάδα της Πανεπιστηµιόπολης. 5(53) Έγκριση δαπάνης ποσού 500,00, συµπ. του ΦΠΑ, για την εκτύπωση 190 αντιτύπων του Οδηγού Σπουδών του ιδασκαλείου Νηπιαγωγών Αθηνών (.Ν.Α.) του ΤΕΑΠΗ, ακαδηµαϊκού έτους , από το Εκτυπωτικό Κέντρο του Πανεπιστηµίου (Σταδίου 5). 5(54) Έγκριση µιας θέσης πρακτικής άσκησης σπουδαστή Τ.Ε.Ι., στο Τµήµα 17

18 Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, για το χρονικό διάστηµα από 1/10/2010 έως 31/3/2011. Για την παραπάνω αιτία εγκρίνεται συνολική δαπάνη ποσού 1.117,26. 5(55) Αποφασίζεται κατανοµή, στο Τµήµα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, πιστώσεων για τις δαπάνες εκπαίδευσης φοιτητών, στον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2011, δεδοµένης της κατάτµησης του Τµήµατος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. 6. Θέµατα της ιεύθυνσης Κληροδοτηµάτων 6(1) Κατακύρωση αποτελέσµατος πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ενός υπολογιστή, από τα έσοδα του κληροδοτήµατος Κων. Κριεζή, για τις ανάγκες του Εργαστηρίου ιδακτικής και Επιστηµιολογίας των Φυσικών Επιστηµών και της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Π.Τ..Ε., στη µειοδότρια «Έπαφος Συστήµατα Πληροφορικής ΕΠΕ», αντί της συνολικής τιµής των 509,84, συµπ. του Φ.Π.Α. (έσοδα Κληροδοτήµατος Κων. Κριεζή). 6(2) Έγκριση δαπάνης ποσού 150,00, σε βάρος των προσωρινών χρεωστικών λογαριασµών (εκτός προϋπολογισµού) της Ιδίας Περιουσίας, οικονοµικού έτους 2010, για τον καθαρισµό και την απολύµανση διαµερίσµατος Α' ορόφου στην πολυκατοικία επί της οδού Ρόδων 1Α στου Ζωγράφου, κληρ. Α. Εξάρχου. Σηµειώνεται ότι το εν λόγω ποσό εγκρίνεται µε την υποχρέωση επιστροφής, µόλις το κληροδότηµα Α. Έξαρχου αποκτήσει έσοδα. 6(3) Έγκριση δαπάνης 400,00 για την αµοιβή τριών υπαλλήλων που συµµετείχαν στις δηµοπρασίες εκµίσθωσης, που διενεργήθηκαν ηµέρα Κυριακή και κατά το χρονικό διάστηµα από 23/3/2008 έως 18/5/2008, του µε αριθ. Α2 διαµερίσµατος, µε θέση στάθµευσης αυτοκινήτου και αποθήκη, επί των οδών Σάκη Καράγιωργα 24 και Αγ. Γερασίµου στη Γλυφάδα, κληροδοτήµατος Β. Μακρή. 6(4) Κατακύρωση του αποτελέσµατος του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την αγορά εξοπλισµού για τις ανάγκες των Εργαστηρίων του Τµήµατος Φιλολογίας, στη µειοδότρια εταιρεία "ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE", αντί της συνολικής τιµής των 1.528,76, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (έσοδα Κληρονοµίας Κ. Κριεζή). 7. Θέµατα Τεχνικής Υπηρεσίας 7(1) Έγκριση ανανέωσης συµβολαίου ασφάλισης των δύο µονάδων συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας (ΣΗΘ) που είναι εγκατεστηµένες στην Πανεπιστηµιούπολη, κατά ένα έτος. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει µε µέριµνα της Τεχνικής Υπηρεσίας και µε απ ευθείας ανάθεση στην εταιρεία 18

19 «HDI Gerling», που είχε αναλάβει την ασφαλιστική κάλυψη των µονάδων για το προηγούµενο έτος, αντί του ποσού των 9.338,24 µε ΦΠΑ. 7(3) Ορίζεται νέα επιτροπής παραλαβής του έργου ανέγερσης κτηρίου ιδασκαλείου Ελληνικής Γλώσσας, στην Πανεπιστηµιούπολη, η οποία θα αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας: α) κα Ε. Κυριαζή, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, ως τακτικό µέλος κο Ι. Παχύγιαννη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, ως αναπληρωµατικό µέλος β) κο Α. Παπαδόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό, ως τακτικό µέλος κα Ε. Μαλισόβα, Πολιτικό Μηχανικό, ως αναπληρωµατικό µέλος γ) κο Ι. Γιαννακόπουλο, πτυχιούχο Η/Μ Μηχανικό Τ.Ε, ως τακτικό µέλος κο Γ. Τόγκα, πτυχιούχο Η/Μ Μηχανικό Τ.Ε, ως αναπληρωµατικό µέλος. 7(4) Έγκριση δαπάνης ποσού ,62 µε ΦΠΑ, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων Πανεπιστηµιακών κτηρίων, πλην των κτηρίων της Σ.Θ.Ε, διάρκειας τριών µηνών (από Οκτώβριο έως εκέµβριο). Μέλη της επιτροπής παραλαβής των εργασιών ορίζονται: Τακτικά µέλη - κος Λάµπρος Αδάµ, Η/Μ Μηχανικςό ΤΥΠΑ - κος Σωτήρης Κυπαρίσσης, Πτυχιούχος Η/Μ Μηχανικός ΤΥΠΑ και - κα Αλέκα Κυπαρίσση, Επόπτρια Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. Αναπληρωµατικά µέλη - κα Ευαγγελία Φίλη, Η/Μ Μηχανικό ΤΥΠΑ - κος ηµήτριος Μούτσιος, Πτυχιούχος Η/Μ Μηχανικό ΤΥΠΑ και - κος Κωνσταντίνος Ξάνθης, Γραµµατέας του Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου. 7(5) Εγκρίνεται η µελέτη εκτέλεσης επειγουσών εργασιών συντηρήσεων και επισκευών των Η/Μ εγκαταστάσεων σε κτήρια των περιοχών Κέντρου και Γουδή, προϋπολογισµού ,00. Επίσης ορίζεται όπως η εκτέλεση του έργου γίνει µε µέριµνα της Τεχνικής Υπηρεσίας και µε απ ευθείας ανάθεση στην εταιρεία ΑΝΑΡΚΟΝ Α.Ε., µε το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 12%, επί των τιµών του προϋπολογισµού και του τιµολογίου της µελέτης. Η δαπάνη, σύµφωνα µε την παραπάνω προσφορά της αναδόχου εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των ,50 µε ΦΠΑ ( ,00 Χ 0,88 = , ,38 για ΦΠΑ). Μέλη της επιτροπής παραλαβής του έργου ορίζονται: α) κ. Λάµπρος Αδάµ, Η/Μ Μηχανικός Τ.Υ.Π.Α. β) κ. Σωτήρης Κυπαρίσσης, Πτυχιούχο Η/Μ Μηχανικός Τ.Υ.Π.Α. γ) κα Αλέκα Κυπαρίσση, Επόπτρια Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. και ως αναπληρωµατικά µέλη: - κα Ευαγγελία Φίλη, Η/Μ Μηχανικός ΤΥΠΑ - κ. ηµήτριος Μούτσιος, Πτυχιούχος Η/Μ Μηχανικός ΤΥΠΑ - κ. Κωνσταντίνος Ξάνθης, Γραµµατέας Οικονοµικού Συµβουλίου 19

20 7(6) Kατακύρωση του αποτελέσµατος του ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου της προµήθειας και εγκατάστασης υλικών για την αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήµατος ελέγχου πρόσβασης της Κεντρικής Εισόδου της Πανεπιστηµιούπολης, προϋπολογισµού ,00 χωρίς ΦΠΑ, στη µειοδότρια εταιρεία «CARDEL A.E.», αντί του ποσού των ,64 (19.968,00 τιµή προσφοράς ,64 για ΦΠΑ). (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου της ) 7(7) Κατακύρωση του αποτελέσµατος του ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου της προµήθειας και εγκατάστασης απαγωγών εστιών στον Τοµέα Γενετικής και Βιοτεχνολογίας του Τµήµατος Βιολογίας της Σ.Θ.Ε, προϋπολογισµού ,00 χωρίς ΦΠΑ, στη µειοδότρια εταιρεία «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε», αντί του ποσού των ,50 ( ,00 τιµή προσφοράς ,50 για ΦΠΑ) (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου της ) 7(8) Κατακύρωση του αποτελέσµατος του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου ανακαίνισης της Κλινικής του 2ου ορόφου του Νέου κτηρίου του Τµήµατος Οδοντιατρικής, προϋπολογισµού ,88 χωρίς ΦΠΑ, στην εταιρεία «ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Σ. - ΖΕΡΒΑΣ Ι. Ο.Ε.», µε το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 12% επί των τιµών του προϋπολογισµού και του τιµολογίου της µελέτης. Σηµειώνεται ότι η δαπάνη που προκύπτει από το διαγωνισµό, σύµφωνα µε την παραπάνω προσφορά της µειοδότριας εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των ,84 µε ΦΠΑ (32.155,97 τιµή προσφοράς ,87 ΦΠΑ). (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου της ). 7(9) Έγκριση του 1ου πρακτικού του διαγωνισµού για την προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού Εργαστηρίων και Γραφείων στον Β όροφο του Χωρέµειου Ερευνητικού Εργαστηρίου, του Εργαστηρίου Ιατρικής Γενετικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, προϋπολογισµού ,90 χωρίς ΦΠΑ. 2.Την έγκριση συνέχισης της διαδικασίας του διαγωνισµού µε την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζοµένων. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου της ). 7(10) 1) Έγκριση του 1ου πρακτικού του διαγωνισµού για την προµήθεια επίπλων για τον εξοπλισµό της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής, προϋπολογισµού ,00 χωρίς ΦΠΑ. 2) Έγκριση µη αποδοχής των προσφορών των εταιρειών ΝΕΟΣΕΤ ΑΒΕΕ και ΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α., 3) Έγκριση συνέχισης της διαδικασίας του διαγωνισµού µε την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζοµένων. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου της ). 7(11) Τροποποίηση της από απόφασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, σχετικής µε την προµήθεια για τον εξοπλισµό επίπλων του νέου κτηρίου Εκπαίδευσης στο κτηριακό συγκρότηµα του Περιφερειακού 20

21 Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου υτικής Αττικής, ως προς τον ορισµό µέλους των Επιτροπών ιαγωνισµού και Παραλαβής, ως εξής : "Αναπληρωµατικά Μέλη :... - κ. Ευστάθιο Ευσταθόπουλο, επικ. καθηγητή της Ιατρικής Σχολής" Κατά τα λοιπά ισχύει η από απόφασή του. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου της ) 7(12) Έγκριση της µελέτης προµήθειας και τοποθέτησης καθισµάτων στο κινηµατοθέατρο «ΙΡΙ Α» του κτηρίου της Πανεπιστηµιακής Λέσχης, προϋπολογισµού ,00. Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε µέριµνα της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κατόπιν διενέργειας ανοικτού διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα, από οικονοµική άποψη, προσφορά. 1. Ως µέλη της Επιτροπής ιαγωνισµού ορίζονται: Τακτικά Μέλη α) κα Α. Κυπαρίσση, ΕΤΕΠ Σχολής Ν.Ο.Π.Ε β) κα Ε. Γιαννοπούλου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός της ιεύθυνσης ΤΥΠΑ γ) κα. Παπαζούδη, ιευθύντρια της Πανεπιστηµιακής Λέσχης Αναπληρωµατικά Μέλη - κα Ε. Τσιφουτίδου, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. της ιεύθυνσης ΤΥΠΑ - κα Α. Παπάρα, Σχεδιάστρια της ιεύθυνσης ΤΥΠΑ - κ. Π. Τσίρος, υπάλληλος της Πανεπιστηµιακής Λέσχης 2. Ως µέλη της Επιτροπής Παραλαβής ορίζονται: α) κα Ε. Τσιφουτίδου, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. της ιεύθυνσης ΤΥΠΑ β) κα Α. Παπάρα, Σχεδιάστρια της ιεύθυνσης ΤΥΠΑ γ) κα Ι. Νικολοπούλου, Γραµµατέας.Σ Πανεπιστηµιακής Λέσχης Αναπληρωµατικά Μέλη - κα Α. ηµοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε της ιεύθυνσης ΤΥΠΑ - κα Σ. Φυδάνη, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε της /νσης ΤΥΠΑ - κ. Σ. Τσόλκας, υπάλληλος της Πανεπιστηµιακής Λέσχης. 7(13) Έγκριση της προµήθειας και τοποθέτησης χειροκίνητου πίνακα διδασκαλίας, έδρας, αναλόγιου οµιλητή και βάθρου σε αίθουσα διδασκαλίας της Σχολής ΝΟΠΕ, προϋπολογισµού 5.670,00. Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε µέριµνα της ιεύθυνσης ΤΥΠΑ και µε απ ευθείας ανάθεση, ως εξής: α) Για το 1ο Τµήµα της προµήθειας στην εταιρεία «Ν. ΑΤΜΑΤΖΙ ΗΣ ΑΤΕΒΕ», αντί του ποσού των 3.444,00 µε ΦΠΑ. β) Για το 2ο Τµήµα της προµήθειας στην εταιρεία «OFITEC - ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΕΠΕ», αντί του ποσού των 3.530,10 µε ΦΠΑ. Ως µέλη της επιτροπής παραλαβής ορίζονται: α) κα Ε. Τσιφουτίδου, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. της ΤΥΠΑ β) κα Α. Κυπαρίσση, ΕΤΕΠ Σχολής Ν.Ο.Π.Ε γ) κα Α. ηµοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε της ΤΥΠΑ. 21

22 7(14) Έγκριση της προµήθειας και εγκατάστασης δυο απαγωγών εστιών και µιας ντουλάπας φύλαξης 1-2 φιαλών αερίων για τις ανάγκες του Τοµέα Φαρµακευτικής Χηµείας του Τµήµατος Φαρµακευτικής, προϋπολογισµού ,00. Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε µέριµνα της Τεχνικής Υπηρεσίας και µε απ ευθείας ανάθεση, στην εταιρεία «VIRKUS LABCO A.E.», αντί του ποσού των ,00 µε ΦΠΑ. Το Συµβούλιο τέλος ορίζει Ως µέλη της επιτροπής παραλαβής ορίζονται: α) κα Α. Κουρουνάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τµήµατος Φαρµακευτικής β) κ.. ροσόπουλος, ΕΤΕΠ του Τµήµατος Φαρµακευτικής γ) κ. Ν. Λαµπρίδης, Τεχνικός της ΤΥΠΑ. 7(15) Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου ανέγερσης εξαώροφου κτηρίου αµφιθεάτρων, γραφείων και βιβλιοθηκών µε υπόγειο, στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο "ΑΤΤΙΚΟΝ" στο Χαϊδάρι, εργολαβίας "ΗΡΩΝ Α.Τ.Ε.", συνολικής δαπάνης ποσού ,81 έναντι της εγκεκριµένης δαπάνης του 2ου ΑΠΕ του έργου ποσού ,40, δηλαδή µε αύξηση κατά ,41. Επίσης εγκρίνεται η παράταση της προθεσµίας περάτωσης του έργου κατά 91 ηµερολογιακές ηµέρες. 7(16) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου συντήρησης, επισκευής, συµπλήρωσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων του κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής, εργολαβίας κ. Γ. Τσάγκα, συνολικής δαπάνης ποσού ,90 έναντι της εγκεκριµένης δαπάνης του έργου ποσού ,70, δηλαδή µε αύξηση κατά ,20, λόγω αλλαγής ΦΠΑ. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου της ). 7(17) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ανακαίνισης χρωµατισµών Πανεπιστηµιακών κτηρίων στου Γουδή, διετούς διάρκειας, εργολαβίας κ. Ι. Καλδή, συνολικής δαπάνης ποσού ,08, δηλαδή µε αύξηση κατά 1.539,14 έναντι της εγκεκριµένης δαπάνης του έργου, λόγω αλλαγής ΦΠΑ. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου της 26/10/2010). 7(18) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου αποπεράτωσης Πέτρινου Οικίσκου στην Πανεπιστηµιούπολη, εργολαβίας «Ν. & Α. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», προϋπολογισµού ,76 και τελικής δαπάνης ποσού ,83 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου της ) 7(19) Σχετικά µε την ανέγερση κτηρίου του ιδασκαλείου Ελληνικής Γλώσσας στην Πανεπιστηµιούπολη: 1) Εγκρίνεται το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών της επιτροπής, 2)Απορρίπτεται η υπ' αριθµ. πρωτ. ΤΥΠΑ 208/ ένσταση της Κοινοπραξίας "ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΤΤΕΒΕ & ΣΙΑ". (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου της ) 7(20) 1) Έγκριση παράτασης της προθεσµίας περάτωσης του έργου 22

23 ολοκλήρωσης του κτηρίου ιδασκαλείου Ελληνικής Γλώσσας στην Πανεπιστηµιούπολη, εργολαβίας «LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA», κατά 2 µήνες µε αναθεώρηση, ήτοι µέχρι (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου της ) 2) Εξέταση από την Τεχνική Υπηρεσία της αίτησης του αναδόχου για επιπλέον παράταση κατά 2 µήνες, µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαπίστωσης βλαβών, απόδοσης ευθυνών και τυχόν αποκατάστασης των βλαβών από την Κατασκευαστική Κοινοπραξία «Κ/Ξ ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΕΒΕ και ΣΙΑ». 7(21) Έγκριση παράτασης, κατά ένα έτος, της σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε την εταιρεία «Ε.ΒΙ.ΑΡ. Ε.Π.Ε.», για την επίβλεψη λειτουργίας, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του Υποσταθµού Μέσης Τάσης του Αιγινητείου Νοσοκοµείου, δαπάνης ποσού 6.199,20 µε ΦΠΑ. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου της ) 8. Γενικά Θέµατα 8(1) α) αποφασίζεται η σύσταση Γραφείου Προβολής του Έργου του Πανεπιστηµίου, το οποίο θα λειτουργεί υπό την άµεση εποπτεία του Αντιπρύτανη Φοιτητικής Μέριµνας και Εξωτερικών Σχέσεων, καθηγητή κ. Θ. Λιακάκου και β) διαβιβάζεται το παραπάνω θέµα στον Ε.Λ.Κ.Ε., προκειµένου οι θέσεις της στελέχωσης του εν λόγω Γραφείου να συµπεριληφθούν στην προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση προσωπικού µε σύµβαση έργου. 9. Θέµατα της ιεύθυνσης Περιουσίας 9(1) Έγκριση δαπάνης που θα απαιτηθεί για την καθηµερινή µεταφορά των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής µε την πραγµατοποίηση δύο δροµολογίων, ενός το πρωί από την Ιατρική Σχολή (Γουδή) προς το Αττικό Νοσοκοµείο και ενός το µεσηµέρι από το Αττικό Νοσοκοµείο προς την Ιατρική Σχολή (Γουδή). 9(2) Αποφασίζεται: 1) Η άσκηση αγωγών, µε µέριµνα του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου, κατά των παρακάτω εκµισθωτών, µε αίτηµα τη µείωση των καταβαλλόµενων µισθωµάτων κατά 20% και τη διατήρησή τους σταθερών έως τις , λόγω της άρνησής τους να συναινέσουν εν όλω ή εν µέρει στα αναφερόµενα στην παραπάνω απόφαση του Συµβουλίου ( ), για τους λόγους που αυτοί επικαλούνται και αναλυτικά περιγράφονται στο έγγραφο της υπηρεσίας: Α] Ελένης Παπαθανασίου Β] Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Γ] Σωµατείων «Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Η ΖΩΗ» και «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟ ΟΞΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ. 210.368.9762, 9763, 9710 και 9756

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ. 210.368.9762, 9763, 9710 και 9756 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ. 210.368.9762, 9763, 9710 και 9756 Αθήνα 16-12-2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 11 η ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της 27ης Ιουνίου 2013

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 11 η ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της 27ης Ιουνίου 2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 27-6-2013 ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). Θ Ε Μ Α Τ Α

Διαβάστε περισσότερα

Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Π P Y T A N I K O Σ Y M B O Y Λ I O

Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Π P Y T A N I K O Σ Y M B O Y Λ I O Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Π P Y T A N I K O Σ Y M B O Y Λ I O APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ-T.K. 382.21 THΛ. 2421074555 & 2421074591 FAX 2421074618 Aριθμ. πρωτ.: 430 Bόλος 16 Δεκεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 7/10/2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 7/10/2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 7/10/2010 3. Θέµατα της ιεύθυνσης ιοικητικού 3(1) Μετακίνηση της κας Σοφίας Μαϊκίδου από τη Γραµµατεία του Τµήµατος Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 01/08/2011 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 25ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 14 / 07 / 2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 92738 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 22 η / 18-07-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)....

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα Πρακτικού 1/17-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 17 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 12-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 13 η ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της 17ης Ιουλίου 2013

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 13 η ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της 17ης Ιουλίου 2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 17-7-2013 ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). Η Μ Ε Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS Η Σύγκλητος του ΑΠΘ εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας του Ιδρύµατος, ως αποτέλεσµα των δραµατικών περικοπών της κρατικής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 15/2012 Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, Ώρα 11:30 π.μ. 2:30 μ.μ.

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 15/2012 Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, Ώρα 11:30 π.μ. 2:30 μ.μ. Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 15/2012 Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, Ώρα 11:30 π.μ. 2:30 μ.μ. ΘΕΜΑΤΑ: 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1.1 Γενική Ενημέρωση Πρύτανη 1.1.1 Εκδηλώσεις Πανεπιστημίου Κύπρου 1.2 Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 255. (.Σ.) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 255. (.Σ.) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ----------------------- ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 55, 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. 26510 83940. 83950. FAX 26510 75784 www.pkdi.gr E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γλαβάς Ευριπίδης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γλαβάς Ευριπίδης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 23 Μαΐου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. το επταμελές όργανο της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Συνεδρίαση 34 η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Συνεδρίαση 34 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 177/1-6-2010

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 177/1-6-2010 Διοίκηση 2ης Υγειον. Περιφ. Πειραιώς και Αιγαίου ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ «Η ΜΗΤΕΡΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γραφείο Διοικητή Προς: κ. Κ. Σιάχο. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιλιον, 21-12-2010 Αρ. Πρωτ.: 1076 Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ Την 17η εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τετάρτη, και ώρα 14:00 µ.µ., πραγµατοποιήθηκε συνεδρίαση δια περιφοράς της Επιτροπής Ερευνών (.Ε.) του

Διαβάστε περισσότερα

Πλ. Καρύτση 12 Τ.Κ. 105 61 ΑΘΗΝΑ 4. Ι ΕΠΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Τ.Κ. 330 54 ΕΛΦΟΙ 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Πλ. Καρύτση 12 Τ.Κ. 105 61 ΑΘΗΝΑ 4. Ι ΕΠΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Τ.Κ. 330 54 ΕΛΦΟΙ 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα : 29 Ιουνίου 2011 ΠΡΟΣ : Αρ.Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 67/11-11-2014

Απόσπασμα Πρακτικού 67/11-11-2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13632/28-11-2014 Απόσπασμα Πρακτικού 67/11-11-2014 Σήμερα, 11 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 25/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13653 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 24 η Απόφαση υπ αριθ. 1140/2014

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη Τηλέφωνο: 210.3442354 ΦΑΞ: 210.3442365

Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη Τηλέφωνο: 210.3442354 ΦΑΞ: 210.3442365 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 2 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 15353 /Η ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΡΑΞΗ 5 η 2 0 1 1

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΡΑΞΗ 5 η 2 0 1 1 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΡΑΞΗ 5 η 2 0 1 1 Συνήλθε σήµερα, 21 Σεπτεµβρίου 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30, η Συνέλευση Τ.Ε.Ι., ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, σε συνεδρίαση στο Φουαγιέ του Μεγάλου Αµφιθεάτρου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 8 ης / 22-6 - 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 8 ης / 22-6 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 8 ης / 22-6 - 2015 ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013-2014

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013-2014 ΘΕΜΕΛΗΣ ΔΑΝΑΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΛΙΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΑΛΙΚΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 252/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ7ΩΚΥ-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΘ7ΩΚΥ-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 73 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα Τετάρτη 27 Απριλίου 2011 & ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14035414 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 14035436 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14035438 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14035415

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προς : ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Β Φάση κτιριακών εγκαταστάσεων Τµήµατος

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προς : ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Β Φάση κτιριακών εγκαταστάσεων Τµήµατος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση:. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Ε. Ρουσάκη Τηλ.: 2813-404522 Fax : 2810-335040 E-mail: evarousa@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 680/2015 ΘΕΜΑ: 62 ο «Αποσφράγιση & αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µηνός Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Γ.Σ.Ε.Σ., στη συνεδρίαση της 14 ης -11-2011 επέλεξε για το ακαδ. έτος 2011-2012, τους παρακάτω κατά ειδίκευση µεταπτυχιακούς φοιτητές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Γ.Σ.Ε.Σ., στη συνεδρίαση της 14 ης -11-2011 επέλεξε για το ακαδ. έτος 2011-2012, τους παρακάτω κατά ειδίκευση µεταπτυχιακούς φοιτητές. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Γ.Σ.Ε.Σ., στη συνεδρίαση της 14 ης -11-2011 επέλεξε για το ακαδ. έτος 2011-2012, τους παρακάτω κατά ειδίκευση µεταπτυχιακούς φοιτητές.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Ηράκλειο 15-05-2014 (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ. Αρ. Πρωτ.: 25/Φ.30.2 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Ηράκλειο 15-05-2014 (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ. Αρ. Πρωτ.: 25/Φ.30.2 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Ηράκλειο 15-05-2014 (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 25/Φ.30.2 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. /νση: Σταυρωµένος 71004 Ταχ. Θυρίδα: 1939 Πληροφορίες: Ξυλούρης Αβραάµ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..5η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 17ης-4-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..122/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογή στη βαθµίδα Λέκτορα µε γνωστικό αντικείµενο: «Γενετική» Επανάληψη διαδικασίας. 13 η /6/4/2011

Εκλογή στη βαθµίδα Λέκτορα µε γνωστικό αντικείµενο: «Γενετική» Επανάληψη διαδικασίας. 13 η /6/4/2011 Εκλογή στη βαθµίδα Λέκτορα µε γνωστικό αντικείµενο: «Γενετική» Επανάληψη διαδικασίας ΦΕΚ προκήρυξης 370 τ.γ /19/5/09 Γνωστοποίηση στη Γραµµατεία του Τµήµατος Λήξη προθεσµίας υποβολής 19/7/2009 υποψηφιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012 για την επιλογή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /15-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1175/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /15-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1175/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /15-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1175/2013 ΘΕΜΑ: 2 ο Εισήγηση Έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων για το ιαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 4/5.3.2012 συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου με μνεία των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012 ΘΕΜΑ: 83 ο Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Θεσσαλίας και των /νσεων της Π.Ε. Λάρισας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) είναι μία από τις βασικές διοικητικές και ακαδημαϊκές μονάδες του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και αποτελείται από:

Η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) είναι μία από τις βασικές διοικητικές και ακαδημαϊκές μονάδες του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και αποτελείται από: Η Σ.Ε.Υ.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) είναι μία από τις βασικές διοικητικές και ακαδημαϊκές μονάδες του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και αποτελείται από: 1. το Τμήμα Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΗΝΕΣ) 52 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΗΝΕΣ) 52 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.5η/Θ.3/17-03-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1445/28-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1445/28-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1445/28-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 44 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 858-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 25/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 331

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 25/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 331 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ----------------------- ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 55, 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. 26510 83940. 83950. FAX 26510 75784 www.pkdi.gr E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ. Ιωακειμίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 01-06-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2580 ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 20/10/2014 Αρ. Πρωτ : 78725/26661 ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 20/10/2014 Αρ. Πρωτ : 78725/26661 ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 20/10/2014 Αρ. Πρωτ : 78725/26661 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541

Διαβάστε περισσότερα

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 2346/23-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 9/2012 Απόσπασμα από το 3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 30ης-6-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..207/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 309 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 309 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, 731 32 Χανιά Τηλ.: 28210 37033-46 Fax: 28210 37081, 37082 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΟΟΛ04-ΚΣΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.

ΑΔΑ: 45ΟΟΟΛ04-ΚΣΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά 10ης/30-9-2011 συνεδρίασης του.σ. του Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 473-20/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΟΝ. ΠΕΡ.: Ακ. Έτος 2007-2008 έως Ακ. Έτος 2010-2011

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΟΝ. ΠΕΡ.: Ακ. Έτος 2007-2008 έως Ακ. Έτος 2010-2011 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΟΝ. ΠΕΡ.: Ακ. Έτος 2007-2008 έως Ακ. Έτος 2010-2011 Παντελής Υψηλάντης, Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Δημήτριος Καντάς, Αν. Καθηγητής, Μέλος ΜΟΔΙΠ Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική επιτροπή. ιοικητικό Συµβούλιο ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΑΚΟΥ- ΒΟΥΤΕΤΑΚΗ- ΑΙΚΑΤEΡΙΝΗ ΚΑΝΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΤΣΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Επιστηµονική επιτροπή. ιοικητικό Συµβούλιο ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΑΚΟΥ- ΒΟΥΤΕΤΑΚΗ- ΑΙΚΑΤEΡΙΝΗ ΚΑΝΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΤΣΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Επιστηµονική επιτροπή ΑΚΟΥ- ΒΟΥΤΕΤΑΚΗ- ΑΙΚΑΤEΡΙΝΗ ΚΑΝΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΤΣΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μέλος της ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΧΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ιοικητικό Συµβούλιο Member of the Πρόεδρος: Α' Αντιπρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ: 32704 Αθήνα, 02 Νοεμβρίου 2010

Αριθμ. Πρωτ: 32704 Αθήνα, 02 Νοεμβρίου 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80, Αθήνα, 210 772 1983, fax. 210 772 2718 Αριθμ. Πρωτ: 32704 Αθήνα, 02 Νοεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : kethi@kethi.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 1. Γενικές ιατάξεις α. Σε προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε σπουδαστές των Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής του Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Τόμα - Δρένου Τηλ:2310/998120 Fax: 2310/998122 e-mail: info@physics.auth.gr Κτίριο: Γραμματειών Σχολής Θετικών Επιστημών

Πληροφορίες: Μ. Τόμα - Δρένου Τηλ:2310/998120 Fax: 2310/998122 e-mail: info@physics.auth.gr Κτίριο: Γραμματειών Σχολής Θετικών Επιστημών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Τμήμα Φυσικής Πληροφορίες: Μ. Τόμα - Δρένου Τηλ:2310/998120 Fax: 2310/998122 e-mail: info@physics.auth.gr Κτίριο: Γραμματειών

Διαβάστε περισσότερα

Η ένσταση απορρίπτεται διότι η διδακτική εµπειρία στα ΙΕΚ δεν προσµετράται στη συνολική διδακτική εµπειρία.

Η ένσταση απορρίπτεται διότι η διδακτική εµπειρία στα ΙΕΚ δεν προσµετράται στη συνολική διδακτική εµπειρία. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012 για την επιλογή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων Στην

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Θεσσαλονίκη, 24 / 3 / 2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1548 & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Π P Y T A N I K O Σ Y M B O Y Λ I O APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ - T.K. 382.21 THΛ. 74591 & 74555 FAX 74618

Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Π P Y T A N I K O Σ Y M B O Y Λ I O APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ - T.K. 382.21 THΛ. 74591 & 74555 FAX 74618 Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Π P Y T A N I K O Σ Y M B O Y Λ I O APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ - T.K. 382.21 THΛ. 74591 & 74555 FAX 74618 Aριθμ. Πρωτ.: 304 Bόλος 19 Φεβρουαρίου 2009 Προς τα

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΩΨ8-3ΛΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Ε.Ι. (Ο.ΣΥ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1989 Διεύθυνση ιστοσελίδας: http://osyeedip1.uth.gr/ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 191-07/27-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 03/12/10 Αρ. πρωτ.:8925 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΔΑ: ΒΛ0ΝΩΗΔ-ΞΓΕ Αριθ. Απόφασης 580/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πίστωσης οφειλόµενων τιµολογίων παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 5877/07-02-2014 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 5877/07-02-2014 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 20/3/2015 Αρ. Πρωτ. Συμβουλίου: 17 Θέμα: Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2014 και στα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού E.Παπαγιάννη Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 641 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α :ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α :ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 18η του µήνα Απριλίου του

Διαβάστε περισσότερα

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ».

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Ηµεροµηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τµήµατος για συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα