Ερώτηση 1 η : Τι είναι τα πρωτόκολλα επικοινωνίας? : Ποιες είναι οι λειτουργίες των πρωτοκόλλων. Ερώτηση 2 η επικοινωνίας?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερώτηση 1 η : Τι είναι τα πρωτόκολλα επικοινωνίας? : Ποιες είναι οι λειτουργίες των πρωτοκόλλων. Ερώτηση 2 η επικοινωνίας?"

Transcript

1

2 Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 54 Ερώτηση 1 η : Τι είναι τα πρωτόκολλα επικοινωνίας? Απάντηση : Όπως είναι γνωστό από τη βασική θεωρία, σε ένα δίκτυο υπολογιστών, μπορούν να συνδεθούν υπολογιστικές διατάξεις, οι οποίες γενικά δεν είναι συμβατές μεταξύ τους. Αυτού του είδους η ασυμβατότητα (incompatibility) επιβάλλει την υιοθέτηση κάποιων κοινών κανόνων επικοινωνίας τους οποίους θα πρέπει να ακολουθήσουν οι υπολογιστές που συνδέονται στο δίκτυο, προκειμένου να γίνει δυνατή η επικοινωνία ανάμεσά τους. Το σύνολο όλων αυτών των κοινών κανόνων, ονομάζεται πρωτόκολλο επικοινωνίας (communication protocol). Υπάρχουν πολλά πρωτόκολλα τα οποία χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις περιστάσεις, όπως είναι το πρωτόκολλο IPX/SPX της Novell Corporation, το πρωτόκολλο Apple Talk της Apple, και φυσικά, το TCP/IP που είναι και το πιο γνωστό πρωτόκολλο και χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ενός υπολογιστή στο παγκόσμιο διαδίκτυο. Λόγω της σημαντικής πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει τη σχεδίαση και τη λειτουργία ενός πρωτοκόλλου, η υλοποίησή τους λαμβάνει χώρα σε στρώματα ή επίπεδα (layers) κάθε ένα εκ των οποίων έχει ένα εντελώς συγκεκριμένο ρόλο, και προσφέρει υπηρεσίες στα επίπεδα που βρίσκονται πάνω από αυτό. Το σύνολο των μορφών επεξεργασίας που εφαρμόζονται πάνω στην διακινούμενη πληροφορία από κάποιο επίπεδο, ονομάζεται πρωτόκολλο (protocol) αυτού του επιπέδου, ενώ το σύνολο των κανόνων που περιγράφουν τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ δύο διαδοχικών επιπέδων, ονομάζεται διασύνδεση ή διεπαφή (interface) ανάμεσα στα δύο επίπεδα. Το σύνολο όλων των πρωτοκόλλων και όλων των διασυνδέσεων, ονομάζεται αρχιτεκτονική δικτύου (network architecture). Ερώτηση 2 η επικοινωνίας? : Ποιες είναι οι λειτουργίες των πρωτοκόλλων Απάντηση : Οι βασικές λειτουργίες που πραγματοποιούνται από τα διάφορα πρωτόκολλα επικοινωνίας πάνω στα διακινούμενα πακέτα πληροφορίας, σε γενικές γραμμές είναι οι ακόλουθες : Κατάτμηση μηνυμάτων (segmentation ή fragmentation) : περιλαμβάνει το διαχωρισμό των διακινούμενων πακέτων σε μικρότερες ομάδες δεδομένων (frames) οι οποίες μεταφέρονται δια μέσου του δικτύου και ακολουθώντας γενικά διαφορετικές διαδρομές. Αυτού του είδους ο διαχωρισμός βελτιώνει σημαντικά την απόδοση του δικτύου και οδηγεί σε πιο ασφαλή και σε πιο αξιόπιστη μετάδοση. Επανασύνθεση (re-assembly) : είναι η αντίθετη λειτουργία της κατάτμησης, πραγματοποιείται από τον υπολογιστή παραλήπτη, και περιλαμβάνει τη συνένωση των πακέτων δεδομένων, έτσι ώστε να σχηματιστεί το αρχικό μήνυμα. Εάν τα πακέτα δεδομένων έχουν φτάσει στον παραλήπτη με διαφορετική σειρά από εκείνη που εστάλησαν, θα πρέπει πριν την επανασύνθεσή τους να διαταχθούν με τη σωστή σειρά. Ενθυλάκωση (encapsulation) : η διαδικασία της ενθυλάκωσης πραγματοποιείται σε κάθε επίπεδο, και περιλαμβάνει την προσθήκη επί του πακέτου μιας επικεφαλίδας (header) συγκεκριμένου μεγέθους, η οποία περιέχει πληροφορίες

3 Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 55 ελέγχου, σχετικές με το είδος της επεξεργασίας που εφαρμόσθηκε πάνω στο πακέτο. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να αφορούν διευθύνσεις υπολογιστών, χαρακτήρες ανίχνευσης λαθών, και ειδικούς χαρακτήρες συγχρονισμού και ελέγχου. Έλεγχος σύνδεσης (connection control) : η λειτουργία αυτή είναι υπεύθυνη για την αποκατάσταση και τον τερματισμό της σύνδεσης μεταξύ δύο υπολογιστών, καθώς και για την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσά τους. Έλεγχος ροής (flow control) : χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του μέγιστου ρυθμού μεταφοράς δεδομένων από τον αποστολέα προς τον παραλήπτη, έτσι ώστε ο τελευταίος να προλαβαίνει να διαβάσει τα πακέτα δεδομένων που λαμβάνει από τον αποστολέα. Ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων (error correction και error detection) : πρόκειται για μια από τις πιο βασικές λειτουργίες των πρωτοκόλλων επικοινωνίας, και έχει ως στόχο να ανιχνεύσει σφάλματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, και εάν είναι δυνατόν να προχωρήσει στη διόρθωσή τους. Εάν η αυτόματη διόρθωση δεν είναι δυνατή, ο παραλήπτης ζητά από τον αποστολέα να του ξαναστείλει το εσφαλμένο πακέτο δεδομένων προκειμένου να το παραλάβει σωστά. Τμηματοποίηση : περιλαμβάνει την αρίθμηση (enumeration) των πακέτων δεδομένων (frames) που πραγματοποιείται δια της απόδοσης ενός αύξοντος αριθμού σε κάθε ένα από αυτά, έτσι ώστε εάν αυτά δεν φτάσουν στον παραλήπτη με τη σωστή σειρά, να είναι δυνατή η ταξινόμησή τους πριν την επανασύνθεσή τους. Διευθυνσιοδότηση : η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την προσθήκη της διεύθυνσης του παραλήπτη σε κάθε ένα από τα διακινούμενα πακέτα δεδομένων, έτσι ώστε αυτά να φτάσουν σωστά στον υπολογιστή παραλήπτη. Προτεραιότητα διεκπεραίωσης : σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν κάποιο πακέτο δεδομένων, να λάβει μεγαλύτερη προτεραιότητα (priority) σε σχέση με κάποιο άλλο, έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί πιο γρήγορα από το δίκτυο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η απόδοση τέτοιας προτεραιότητας στα μηνύματα που στέλνουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ασφάλεια (security) : πρόκειται για μια από τις πιο σημαντικές υπηρεσίες των πρωτοκόλλων επικοινωνίας, και ο βασικός της ρόλος είναι να διασφαλίσει πως τα πακέτα δεδομένων θα φτάσουν στον παραλήπτη με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, και προστατευμένα από αλλοιώσεις, υποκλοπές, και οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να επηρεάσει την αξιοπιστία τους και την ορθότητά τους. Συγχρονισμός (synchronization) : ο συγχρονισμός ανάμεσα στον πομπό και στο δέκτη είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχή μετάδοση δεδομένων, διότι εξασφαλίζει πως ο δέκτης είναι σε θέση να καθορίσει την έναρξη του πακέτου δεδομένων, έτσι ώστε να μπορεί να διαγράφει τις πρόσθετες επικεφαλίδες που προστίθενται στο μήνυμα, καθώς περνά από όλα τα επίπεδα του υπολογιστή αποστολέα.

4 Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 56 Ερώτηση 3 η : Τι είναι διεπαφή και τι υπηρεσία? Απάντηση : όπως έχει ήδη αναφερθεί, σε ένα πολυεπίπεδο πρωτόκολλο επικοινωνίας (multiplayer communication protocol), το κάθε επίπεδο πραγματοποιεί πάνω στα διακινούμενα πακέτα ένα συγκεκριμένο είδος επεξεργασίας, χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζει τι ακριβώς γίνεται στα άλλα επίπεδα του πρωτοκόλλου. Το μόνο πράγμα που χρειάζεται να ξέρει, είναι τι ακριβώς του στέλνει το γειτονικό του επίπεδο, έτσι ώστε να μπορέσει να το διαβάσει και στη συνέχεια να το επεξεργαστεί με το δικό του τρόπο. Το σύνολο των κανόνων που καθορίζουν τις λειτουργίες και υπηρεσίες που ένα επίπεδο προσφέρει στο αμέσως ανώτερό του, ονομάζεται διεπαφή ή διασύνδεση (interface) ανάμεσα στα δύο επίπεδα. Επειδή αυτού του είδους οι διασυνδέσεις είναι αυτές που καθορίζουν την ποιότητα και την ποσότητα της επικοινωνίας, είναι σημαντικό να ορίζονται με μεγάλη ευκρίνεια από τους κατασκευαστές. Το επόμενο σχήμα παρουσιάζει μια δομή πέντε επιπέδων στην οποία φαίνονται τα πρωτόκολλα και οι διασυνδέσεις αυτών των επιπέδων, το σύνολο των οποίων όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ορίζεται ως η αρχιτεκτονική του δικτύου. Σχήμα 22 : Πολυεπίπεδη δομή πρωτοκόλλου επικοινωνίας Σε ένα δίκτυο επικοινωνιών, η έννοια της διεπαφής (interface) είναι στενά συνδεδεμένη με την έννοια της υπηρεσίας (service), δεδομένου πως ο βασικός ρόλος της διεπαφής μεταξύ δύο επιπέδων, είναι η παροχή υπηρεσιών από το κατώτερο στο ανώτερο επίπεδο. Αυτές οι υπηρεσίες, μπορούν γενικά να διαχωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες : στις υπηρεσίες με σύνδεση (connection oriented services), και στις υπηρεσίες χωρίς σύνδεση (connectionless services). Οι υπηρεσίες της πρώτης κατηγορίας λειτουργούν όπως το τηλεφωνικό σύστημα, και απαιτούν την αποκατάσταση της επικοινωνίας ανάμεσα στους δύο υπολογιστές πριν την έναρξη της διαδικασίας μεταφοράς δεδομένων. Οι υπηρεσίες της δεύτερης κατηγορίας λειτουργούν όπως το ταχυδρομικό σύστημα και στέλνουν την πληροφορία στον παραλήπτη χωρίς αρχικά να αποκαθιστούν την επικοινωνία μαζί του. Σε ένα σύστημα επικοινωνίας απαιτείται τουλάχιστον μια υπηρεσία με σύνδεση προκειμένου να

5 Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 57 επιβεβαιώνει πως τα δεδομένα που στάλθηκαν από τον πομπό, παραλήφθηκαν πράγματι από τον δέκτη. Ερώτηση 4 η : Ποια είναι τα κύρια είδη υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει ένα επίπεδο? Απάντηση : Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην προηγούμενη ερώτηση, οι δυο βασικές κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται οι υπηρεσίες εκείνες που ένα επίπεδο προσφέρει στο αμέσως ανώτερό του, είναι οι υπηρεσίες με σύνδεση (connection oriented services), και οι υπηρεσίες χωρίς σύνδεση (connectionless services). Οι υπηρεσίες προσανατολισμένες στη σύνδεση, απαιτούν την αποκατάσταση της επικοινωνίας ανάμεσα στους δύο υπολογιστές, πριν την έναρξη της μετάδοσης δεδομένων. Αυτό σημαίνει πως πριν ο αποστολέας αρχίσει να στέλνει δεδομένα στον παραλήπτη, επιλέγεται και δεσμεύεται μια διαδρομή μέσα στο δίκτυο, και στη συνέχεια τα δεδομένα προς μετάδοση, φτάνουν στον παραλήπτη χρησιμοποιώντας αυτή τη διαδρομή. Με άλλα λόγια αυτό το είδος της σύνδεσης λειτουργεί ως ένας σωλήνας τον οποίο ο αποστολέας τροφοδοτεί με αντικείμενα από το ένα άκρο και ο παραλήπτης τα λαμβάνει στο άλλο άκρο. Αυτό φυσικά σημαίνει πως η σειρά παραλαβής των δεδομένων ταυτίζεται με τη σειρά αποστολής τους. Από την άλλη πλευρά, στην υπηρεσία χωρίς σύνδεση, δεν λαμβάνει χώρα αποκατάσταση της επικοινωνίας ανάμεσα στους δύο υπολογιστές, αλλά το κάθε πακέτο δρομολογείται από το σύστημα ανεξάρτητα από τα άλλα πακέτα, και φέροντας πάνω του τη διεύθυνση του παραλήπτη. Αυτή η δρομολόγηση του πακέτου, γίνεται χωρίς προηγουμένως να καθοριστεί κάποια διαδρομή μέσα στο δίκτυο, όπως γίνεται στην υπηρεσία με σύνδεση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ορισμένα πακέτα που φεύγουν μετά από κάποια άλλα να παραλαμβάνονται πρώτα. Στην περίπτωση αυτή ο παραλήπτης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα πριν τα συναρμολογήσει, να τα τοποθετήσει με τη σωστή σειρά. Παραλλαγές αυτών των δύο βασικών υπηρεσιών, είναι οι υπηρεσίες χωρίς σύνδεση αλλά με χρήση επιβεβαίωσης (Acknowledged connectionless services) καθώς και οι υπηρεσίες με σύνδεση χωρίς τον έλεγχο της κατάστασης λειτουργίας του παραλήπτη (Unconfirmed Connection Oriented Services). Στην πρώτη περίπτωση, ο αποστολέας μεταδίδει τα δεδομένα όπως ακριβώς και στην υπηρεσία χωρίς σύνδεση, αλλά επιπλέον ζητά επιβεβαίωση (acknowledgment) από τον παραλήπτη ότι το πακέτο που του έστειλε έφτασε σωστά. Στη δεύτερη περίπτωση η οποία είναι μια παραλλαγή της υπηρεσίας με σύνδεση ο αποστολέας μεταδίδει τα δεδομένα στον παραλήπτη όπως ακριβώς έχει περιγραφεί στις υπηρεσίες με σύνδεση, αλλά χωρίς προηγουμένως να πιστοποιήσει πως ο παραλήπτης είναι σε λειτουργία έτσι ώστε να παραλάβει τα διακινούμενα πακέτα. Ερώτηση 5 η : Να περιγράψετε περιληπτικά το μοντέλο αναφοράς διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων (OSI) Απάντηση : Το μοντέλο αναφοράς διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων (Open System Interconnection Reference Model), αναπτύχθηκε από το Διεθνή

6 Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 58 Οργανισμό Τυποποίησης (International Standards Organization, ISO), και ονομάστηκε έτσι, γιατί αποτέλεσε τη βάση αναφορών και το πλαίσιο καθορισμού των προτύπων διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων. Στόχος της ανάπτυξης αυτού του μοντέλου ήταν η δυνατότητα επικοινωνίας των συστημάτων που προερχόταν από διαφορετικούς κατασκευαστές, και η υποστήριξη συστημάτων κατανεμημένης επεξεργασίας, ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο υλικό και λογισμικό. Το μοντέλο του OSI αποτελείται από επτά επίπεδα ή στρώματα (layers) τα οποία είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, και κάθε ένα εκ των οποίων υλοποιεί και ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Επιπλέον με βάση τα όσα έχουμε ήδη αναφέρει, το κάθε επίπεδο χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του αμέσως χαμηλότερου επιπέδου, και προσφέρει με τη σειρά του κάποιες υπηρεσίες στο αμέσως ανώτερό του επίπεδο. Τα επίπεδα του μοντέλου αναφοράς OSI ξεκινώντας από κάτω προς τα πάνω, φέρουν τα ακόλουθα ονόματα : Φυσικό επίπεδο (physical layer) : καθορίζει τα χαρακτηριστικά της επικοινωνίας και τις λειτουργίες του μέσου μετάδοσης Επίπεδο σύνδεσης δεδομένων (data link layer) : αναλαμβάνει την προσαρμογή των δεδομένων, και τη μεταφορά τους στο μέσο μετάδοσης. Επίπεδο δικτύου (network layer) : είναι υπεύθυνο για τη δρομολόγηση και διευθυνσιοδότηση των διακινούμενων πακέτων δεδομένων. Επίπεδο μεταφοράς (transport layer) : αναλαμβάνει τη μεταφορά των δεδομένων από το ένα άκρο του δικτύου στο άλλο. Επίπεδο συνόδου (session layer) : είναι υπεύθυνο για την αποκατάσταση και τον τερματισμό των συνδέσεων του επιπέδου μεταφοράς. Επίπεδο παρουσίασης (presentation layer) : είναι υπεύθυνο για την μορφοποίηση και την κωδικοποίηση των δεδομένων. Επίπεδο εφαρμογής (application layer) : περιλαμβάνει τις δικτυακές εφαρμογές μέσω των οποίων οι χρήστες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του δικτύου. Στο επόμενο σχήμα παρουσιάζεται η πολυεπίπεδη οργάνωση του μοντέλου αναφοράς OSI.

7 Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 59 Σχήμα 23 : Το μοντέλο αναφοράς OSI Ερώτηση 6 η : Να περιγράψετε περιληπτικά τις κύριες λειτουργίες των επτά επιπέδων του OSI Απάντηση : Οι κύριες λειτουργίες των επτά επιπέδων του μοντέλου αναφοράς OSI σε γενικές γραμμές είναι οι ακόλουθες : Φυσικό επίπεδο (physical layer) : είναι υπεύθυνο για τη μετατροπή των δυαδικών ψηφίων που περιλαμβάνονται στο πακέτο δεδομένων, σε σήμα κατάλληλο για μετάδοση από το μέσο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται. Επιπλέον καθορίζει τεχνικά χαρακτηριστικά της επικοινωνίας, όπως είναι για παράδειγμα οι τιμές της τάσης που θα χρησιμοποιηθούν για το μηδέν και το ένα, η χρονική διάρκεια του κάθε bit, ο τύπος της επικοινωνίας (μονόπλευρη, ημίπλευρη, αμφίπλευρη), ο τρόπος αποκατάστασης και τερματισμού της σύνδεσης, καθώς και το πλήθος και είδος των ακροδεκτών που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά και τη λήψη των δεδομένων. Επίπεδο σύνδεσης δεδομένων (data link layer) : ο βασικός του ρόλος είναι η διασφάλιση μιας μετάδοσης χωρίς σφάλματα, και ως εκ τούτου η κύρια λειτουργία που επιτελεί είναι η ανίχνευση και η διόρθωση σφαλμάτων. Πιο συγκεκριμένα, αναλαμβάνει να επαναμεταδώσει τα εσφαλμένα πακέτα δεδομένων, να αναγνωρίσει και να απομακρύνει πλαίσια που έχουν φτάσει δύο ή περισσότερες φορές, να ελέγξει τη ροή της μετάδοσης δεδομένων (flow control) και να διαχειριστεί τα μηνύματα επιβεβαίωσης (acknowledgment frames) που του αποστέλλει ο παραλήπτης κάθε φορά που λαμβάνει χώρα επιτυχή μετάδοση ενός πακέτου. Το επίπεδο σύνδεσης δεδομένων, αποτελείται από δύο υποεπίπεδα, το υποεπίπεδο ελέγχου πρόσβασης στο μέσο (Medium Access Control, MAC), που καθορίζει τον τρόπο πρόσβασης των σταθμών στο δίκτυο και επικοινωνεί με το φυσικό επίπεδο, και το υποεπίπεδο ελέγχου λογικής γραμμής (Logical Link Control, LCC), που επικοινωνεί με το επίπεδο δικτύου. Επίπεδο δικτύου (network layer) : η βασική λειτουργία αυτού του επιπέδου, είναι η διευθυνσιοδότηση των υπολογιστών του δικτύου δηλαδή η απόδοση

8 Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 60 μιας μοναδικής διεύθυνσης σε κάθε έναν από αυτούς καθώς επίσης και η δρομολόγηση, απαρίθμηση και ταξινόμηση των πακέτων δεδομένων. Επιπλέον είναι υπεύθυνο για την αντιμετώπιση προβλημάτων συμφόρησης (congestion) που παρατηρούνται όταν σε κάποιο υπολογιστή φτάνουν πολύ περισσότερα πακέτα από όσα πραγματικά αυτός μπορεί να δεχθεί, καθώς επίσης και για τη χρέωση (charge) των υπηρεσιών του δικτύου στην περίπτωση που αυτό είναι ιδιωτικό (private). Επίπεδο μεταφοράς (transport layer) : η βασική λειτουργία του επιπέδου μεταφοράς είναι η παραλαβή των δεδομένων από το επίπεδο συνόδου, ο τεμαχισμός τους (αν χρειαστεί) σε μικρότερες μονάδες, η παράδοσή τους στο επίπεδο δικτύου, και η διασφάλιση, ότι όλες οι μονάδες θα φτάσουν σωστά στην άλλη πλευρά. Επιπλέον, αποκαθιστά και τερματίζει τη σύνδεση στο επίπεδό του, επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει την ποιότητα εξυπηρέτησης της σύνδεσης, ελέγχει τη ροή των δεδομένων, και παρέχει δυνατότητα πολυπλεξίας όπου αυτό είναι αναγκαίο. Επίπεδο συνόδου (session layer) : το επίπεδο συνόδου επιτρέπει στους χρήστες διαφορετικών υπολογιστών να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Για να γίνει δυνατή μια τέτοια σύνδεση, το επίπεδο συνόδου πραγματοποιεί μια σειρά από διαδικασίες όπως είναι η εξακρίβωση της ταυτότητας του χρήστη, η εξακρίβωση της ποιότητας της συνόδου, ο έλεγχος της ανταλλαγής δεδομένων, και η διαχείριση του κουπονιού (token) που χρησιμοποιείται προκειμένου ο κάθε χρήστης να μπορεί να προσπελαύνει το δίκτυο, χωρίς να έρχεται σε σύγκρουση με άλλους σταθμούς που επιχειρούν να κάνουν το ίδιο. Επίπεδο παρουσίασης (presentation layer) : το επίπεδο παρουσίασης ασχολείται με την ορθότητα της σύνταξης και της αναπαράστασης των δεδομένων έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνούν οι εφαρμογές των σταθμών του δικτύου. Αυτό εμφανίζεται συνήθως σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι δύο σταθμοί χρησιμοποιούν διαφορετικούς κώδικες αναπαράστασης χαρακτήρων (για παράδειγμα UNICODE και ASCII), οπότε το επίπεδο παρουσίασης είναι αυτό που αναλαμβάνει να γεφυρώσει το χάσμα μετατρέποντας τα μεταδιδόμενα δεδομένα σε μια κοινή μορφή αναπαράστασης, γνωστής και στους δύο υπολογιστές. Επιπλέον και όπου αυτό είναι αναγκαίο, ασχολείται και με άλλες μορφές αναπαράστασης της πληροφορίας, όπως είναι η συμπίεση (compression) και η κρυπτογράφηση (cryptography). Επίπεδο εφαρμογής (application layer) : το επίπεδο εφαρμογής αναλαμβάνει τη σωστή επικοινωνία εφαρμογών που δεν είναι συμβατές μεταξύ τους, και οι οποίες χρησιμοποιούνται από χρήστες που επιθυμούν να έλθουν σε επικοινωνία. Αυτού του είδους οι εφαρμογές είναι αναρίθμητες, και ποικίλουν από απλές μεταφορές αρχείων, μέχρι πακέτα τηλεεργασίας και τηλεεκπαίδευσης με χρήση πολυμέσων. Στις περιπτώσεις αυτές, το επίπεδο εφαρμογής είναι υπεύθυνο για την εξακρίβωση της ταυτότητας των εφαρμογών που θέλουν να επικοινωνήσουν, την επιβεβαίωση ότι αυτές είναι διαθέσιμες για επικοινωνία, και το συντονισμό του διαλόγου ανάμεσά τους.

9 Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 61 Ερώτηση 7 η : Να περιγράψετε περιληπτικά τη μετάδοση δεδομένων διαμέσου του μοντέλου αναφοράς OSI. Απάντηση : Το βασικό χαρακτηριστικό της μετάδοσης δεδομένων όπως αυτή περιγράφεται από το μοντέλο αναφοράς OSI, είναι πως τα δεδομένα δεν μεταφέρονται απευθείας από το επίπεδο του ενός υπολογιστή στο αντίστοιχο ομότιμο επίπεδο του άλλου υπολογιστή, αλλά διασχίζουν όλα τα επίπεδα από πάνω προς τα κάτω, μεταφέρονται στο άλλο άκρο δια μέσου της γραμμής μεταφοράς, και εκεί, ακολουθώντας την αντίθετη πορεία, ανεβαίνουν από κάτω προς τα πάνω. Καθώς το πακέτο δεδομένων περνά διαδοχικά από όλα τα επίπεδα, το μέγεθός του αυξάνει λόγω της προσθήκης επί αυτού, επιπρόσθετης πληροφορίας η οποία προστίθεται συνήθως στην αρχή (header) αλλά και πολλές φορές στο τέλος του πακέτου (trailer) και η οποία περιέχει πληροφορίες σχετικά με το είδος της επεξεργασίας που υφίσταται το πακέτο στα διάφορα επίπεδα. Οι πληροφορίες αυτές διαβάζονται μόνο από το αντίστοιχο ομότιμο επίπεδο του άλλου υπολογιστή, και στη συνέχεια διαδοχικά αφαιρούνται, έτσι ώστε όταν το πακέτο φτάσει στο ανώτατο επίπεδο, να είναι ακριβώς ίδιο με εκείνο που έχει σταλεί. Η διαδικασία αυτή απεικονίζεται γραφικά στο επόμενο σχήμα.

10 Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 62 Επίπεδο Εφαρμογής Αρχικό πακέτο δεδομένων Τελικό πακέτο δεδομένων Επίπεδο Εφαρμογής Προσθήκη Επίπεδο Παρουσίασης Προσθήκη Επίπεδο Συνόδου Προσθήκη Επικεφαλίδα επιπέδου εφαρμογής Επικεφαλίδα επιπέδου παρουσίασης Επικεφαλίδα επιπέδου συνόδου Αφαίρεση Επίπεδο Παρουσίασης Αφαίρεση Αφαίρεση Επίπεδο Συνόδου Επίπεδο Μεταφοράς Επίπεδο Δικτύου Επίπεδο Σύνδεσης Φυσικό Επίπεδο Επικεφαλίδα επιπέδου Προσθήκη μεταφοράς Αφαίρεση Το μήνυμα χωρίζεται σε πακέτα Προσθήκη Επικεφαλίδα επιπέδου δικτύου Αφαίρεση Επικεφαλίδα επιπέδου Προσθήκη σύνδεσης Αφαίρεση Το πακέτο χωρίζεται σε πλαίσια Επίπεδο Μεταφοράς Επίπεδο Δικτύου Επίπεδο Σύνδεσης Φυσικό Επίπεδο Μετάδοση του σήματος μέσω της γραμμής μεταφοράς Μ Ε ΣΟ Μ Ε Τ Α Δ Ο Σ Η Σ Σχήμα 24 : Μετάδοση δεδομένων στο μοντέλο αναφοράς OSI Η συνεχής προσθήκη πληροφοριών ελέγχου στα διακινούμενα πακέτα δεδομένων, είναι προφανές πως οδηγεί σε ελάττωση της αποδοτικότητας της επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών. Για το λόγο αυτό, ένα αξιόπιστο δίκτυο επικοινωνιών θα πρέπει να χρησιμοποιεί τις απολύτως απαραίτητες υπηρεσίες και να κρατά τις επιπλέον πληροφορίες ελέγχου, σε όσο το δυνατό χαμηλότερο επίπεδο. Ερώτηση 8 η : Ποιοι είναι οι κυριότεροι οργανισμοί τυποποίησης και ποιο το αντικείμενό τους? Απάντηση : Οι τρεις πιο σημαντικοί διεθνείς οργανισμοί τυποποίησης που ασχολούνται με την καθιέρωση προτύπων αποδεκτών από όλους, είναι ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών και το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Standards Organization, ISO), είναι ένα εθελοντικό σώμα που ιδρύθηκε το 1946, με σκοπό να εναρμονίσει και να τυποποιήσει ένα ευρύτατο φάσμα προϊόντων που παράγονταν από διάφορους κατασκευαστές σε όλο τον κόσμο ώστε να εξασφαλιστεί η συμβατότητα των συστημάτων τους. Ο ISO υποδιαιρείται σε Τεχνικές Επιτροπές

11 Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 63 (Technical Committees, TC), οι οποίες με τη σειρά τους υποδιαιρούνται σε Τεχνικές Υποεπιτροπές (Technical Subcommittees). Τέλος η κάθε υποεπιτροπή χωρίζεται σε Ομάδες Εργασίας (Working Groups, WG), οι οποίες ασχολούνται με την τυποποίηση εντελώς εξειδικευμένων θεμάτων πάσης φύσεως. Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunications Union, ITU), ιδρύθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη και αποτελεί τον πρωτοπόρο οργανισμό δημιουργίας προτύπων για δίκτυα δεδομένων. Οι βασικοί της στόχοι, είναι η διατήρηση και επέκταση της διεθνούς συνεργασίας για τη βελτίωση των τηλεπικοινωνιών, η προώθηση και η ανάπτυξη νέων τεχνικών λύσεων, και η επιτάχυνση της διαδικασίας υλοποίησης των προτύπων. Τέλος το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Institute of Electronics and Electrical Engineers, ΙΕΕΕ) είναι ένας από τους κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς στον τομέα της τεχνολογικής ανάπτυξης. Ο οργανισμός αυτός ασχολείται με πολλά τεχνολογικά θέματα, τα οποία επεκτείνονται από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τη βιοϊατρική και τις τηλεπικοινωνίες, μέχρι την αεροναυπηγική και τα καταναλωτικά προϊόντα. Ερώτηση 9 η : Να περιγράψετε συνοπτικά το μοντέλο αναφοράς TCP/IP Απάντηση : Το μοντέλο αναφοράς TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol), δημιουργήθηκε για να καλύψει την ανάγκη ύπαρξης ενός δικτύου υπολογιστών, το οποίο θα ήταν σε θέση να λειτουργήσει, ακόμη και εάν ένα μεγάλο μέρος του, ετίθετο για κάποιο λόγο εκτός λειτουργίας. Πρόκειται για ένα μοντέλο που στηρίζεται στη λειτουργία μεταγωγής πακέτων (packet switching), και σε πλήρη αναλογία με το μοντέλο αναφοράς OSI αποτελείται από τέσσερα επίπεδα που φέρουν τα ονόματα επίπεδο πρόσβασης δικτύου (network access layer), επίπεδο διαδικτύου ή επίπεδο δικτύου (internet layer), επίπεδο μεταφοράς (transport layer), και επίπεδο εφαρμογής (application layer). Η μετάδοση των δεδομένων στο μοντέλο αναφοράς TCP/IP περιλαμβάνει την προσθήκη σε κάθε πακέτο δεδομένων μιας επικεφαλίδας, της οποίας οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται όπως και στο μοντέλο του OSI από το αντίστοιχο ομότιμο επίπεδο του υπολογιστή παραλήπτη. Όσον αφορά την επικοινωνία ανάμεσα στους δύο σταθμούς, αυτή πραγματοποιείται δια της χρήσης δύο ειδικών διευθύνσεων : μιας διεύθυνσης η οποία αποδίδεται σε κάθε υπολογιστή (IP address) και τον ταυτοποιεί με μοναδικό τρόπο ανάμεσα στους υπολογιστές του δικτύου, και μιας άλλης διεύθυνσης η οποία αποδίδεται στις εφαρμογές που εκτελούνται σε κάθε υπολογιστή. Αυτή η διεύθυνση είναι γνωστή ως αριθμός θύρας (port number) και είναι επίσης μοναδική για κάθε είδος εφαρμογής. Για παράδειγμα η υπηρεσία ftp (file transfer protocol) χρησιμοποιεί τον αριθμό θύρας 21, ενώ η υπηρεσία www (world wide web), χρησιμοποιεί τον αριθμό θύρας 80. Όταν το πακέτο δεδομένων φτάσει στον υπολογιστή παραλήπτη, αρχίζει κατά τα γνωστά να περνά από όλα τα επίπεδα κινούμενο όμως από κάτω προς τα πάνω, τα οποία αφαιρούν διαδοχικά τις επικεφαλίδες που έχουν προστεθεί από τον αποστολέα του μηνύματος, έτσι ώστε αυτό τελικά να λάβει την αρχική του μορφή. Η αρχιτεκτονική του μοντέλου αναφοράς TCP/IP παρουσιάζεται στο επόμενο σχήμα :

12 Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 64 Σχήμα 25 : Αρχιτεκτονική του μοντέλου αναφοράς TCP/IP Ερώτηση 10 η : Να περιγράψετε περιληπτικά τις κύριες λειτουργίες των επιπέδων του TCP/IP. Απάντηση : Οι βασικές λειτουργίες που πραγματοποιούν τα επίπεδα του μοντέλου αναφοράς TCP/IP σε γενικές γραμμές είναι οι ακόλουθες : Το επίπεδο πρόσβασης δικτύου (network access layer) είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία του σταθμού με το δίκτυο. Πιο συγκεκριμένα ανιχνεύει την αρχιτεκτονική του δικτύου, και ανάλογα, διοχετεύει τα πακέτα στο κανάλι επικοινωνίας. Επίσης καθορίζει το φυσικό μέσο που χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση των συσκευών μετάδοσης δεδομένων (σταθμών εργασίας ή προσωπικών υπολογιστών με το δίκτυο). Αυτό υπαγορεύεται από την αρχιτεκτονική του διαδικτύου του οποίου το κύριο τμήμα αποτελείται από ένα αριθμό ειδικού τύπου υπολογιστών που συνδέονται μεταξύ τους, ενώ όλοι οι υπόλοιποι υπολογιστές συνδέονται σε αυτούς τους ειδικούς υπολογιστές, και μέσω αυτών, με οποιοδήποτε άλλο υπολογιστή του δικτύου. Το επίπεδο διαδικτύου (internet layer) είναι το πιο ζωτικό επίπεδο του μοντέλου, και ο ρόλος του είναι η δρομολόγηση και η παράδοση των πακέτων δεδομένων στον υπολογιστή παραλήπτη. Η βασική του λειτουργία είναι να προσθέτει στα πακέτα δεδομένων τη διεύθυνση του παραλήπτη και στη συνέχεια να τα προωθεί στο δίκτυο, δια μέσου του οποίου τελικά θα φτάσουν στον προορισμό τους. Αυτού του είδους η διαδικασία πραγματοποιείται από το πρωτόκολλο διαδικτύου (Internet protocol, IP), το οποίο εφοδιάζει το κάθε πακέτο με τις διευθύνσεις του αποστολέα και του παραλήπτη, κάθε μια εκ των οποίων έχει μήκος 32 bits. Το επίπεδο μεταφοράς (transport layer), είναι υπεύθυνο για την παραλαβή των δεδομένων από το επίπεδο εφαρμογής, τη διάσπασή τους σε μικρότερα μηνύματα, αν χρειαστεί, την παράδοσή τους στο επίπεδο διαδικτύου, και τη διασφάλιση ότι όλα τα μηνύματα θα φτάσουν σωστά στον υπολογιστή παραλήπτη. Εάν τα πακέτα αυτά δεν φτάσουν σωστά, είναι ευθύνη αυτού του επιπέδου να λύσει το πρόβλημα, κάτι που συνήθως γίνεται δια της επαναμετάδοσης

13 Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 65 των εσφαλμένων πακέτων. Οι υπηρεσίες αυτού του επιπέδου, παρέχονται από δύο πρωτόκολλα, το πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol) το οποίο παρέχει υπηρεσία με σύνδεση (connection oriented service), και το πρωτόκολλο UDP (User Datagram Protocol), το οποίο παρέχει υπηρεσία χωρίς σύνδεση (connectionless service). Τέλος, το επίπεδο εφαρμογής (application layer), περιέχει πολλά ευρέως διαδεδομένα πρωτόκολλα, όπως είναι το πρωτόκολλο εξομοίωσης τερματικού (terminal emulation protocol), το πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων (file transfer protocol, FTP), το πρωτόκολλο μεταφοράς απλού ταχυδρομείου (Simple Mail Transfer Protocol, SMTP), και το πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου (Hypertext Transfer Protocol, HTTP). Ερώτηση 11 η : Ποιες είναι οι κυριότερες διαφορές και ομοιότητες των μοντέλων αναφοράς OSI και TCP/IP? Απάντηση : Η βασική ομοιότητα που χαρακτηρίζει τα μοντέλα αναφοράς OSI και TCP/IP, είναι πως και τα δύο μοντέλα, είναι δομημένα ως σύνολα επιπέδων, με το κάθε επίπεδο να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα πρωτόκολλα, τα οποία πραγματοποιούν μια εντελώς συγκεκριμένη μορφή επεξεργασίας, πάνω στα μεταδιδόμενα πακέτα δεδομένων. Το πιο πρωτόκολλο θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από τις απαιτήσεις των χρηστών και τις εφαρμογές οι οποίες θέλουν να επικοινωνήσουν, ενώ είναι σημαντικό να αναφέρουμε, πως τα πρωτόκολλα των ανωτέρων επιπέδων, είναι ανεξάρτητα από το δίκτυο δια μέσου του οποίου θα πραγματοποιηθεί η επικοινωνία. Από την άλλη πλευρά, η βασική διαφορά ανάμεσα στα δύο μοντέλα, είναι ο διαφορετικός αριθμός των επιπέδων τους (επτά επίπεδα στο OSI και μόνο τέσσερα στο TCP/IP). Από εκεί και πέρα άλλες διαφορές εμφανίζονται στον τρόπο λειτουργίας του κάθε επιπέδου ξεχωριστά. Για παράδειγμα, το επίπεδο συνόδου (session layer) στο μοντέλο του OSI χρησιμοποιείται ελάχιστα, ενώ το επίπεδο παρουσίασης (presentation layer) δε χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου. Επίσης στο επίπεδο δικτύου (network layer) το OSI υποστηρίζει και τις δύο μορφές υπηρεσιών (προσανατολισμένες στη σύνδεση και μη προσανατολισμένες στη σύνδεση), ενώ στο επίπεδο μεταφοράς (transport layer), υποστηρίζει μόνο την επικοινωνία την προσανατολισμένη στη σύνδεση. Αντίθετα το TCP/IP υποστηρίζει στο επίπεδο διαδικτύου (internet layer) μόνο τη μη προσανατολισμένη στη σύνδεση επικοινωνία, ενώ υποστηρίζει και τους δύο τρόπους επικοινωνίας στο επίπεδο μεταφοράς. Τέλος λόγω της διαφορετικής φιλοσοφίας με βάση την οποία σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν αυτά τα δύο μοντέλα αναφοράς, υπάρχουν και άλλες διαφορές όπως είναι η έλλειψη σαφούς διαχωρισμού ανάμεσα στις έννοιες της υπηρεσίας (service), της διεπαφής (interface) και του πρωτοκόλλου (protocol) που παρατηρείται στο μοντέλο του OSI αλλά όχι και στο μοντέλο του TCP/IP όπως επίσης και η ασυμφωνία ανάμεσα στα πρωτόκολλα και στα μοντέλα, που δεν υφίσταται στο TCP/IP αλλά εμφανίζεται εντονότερη στο μοντέλο του OSI.

Πρότυπο Αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI) Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 5 ο

Πρότυπο Αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI) Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 5 ο Πρότυπο Αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI) Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 5 ο Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Για να ανταλλάξουν δεδομένα δύο σταθμοί, εκτός από την ύπαρξη διαδρομής μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5: To Μοντέλο Αναφοράς O.S.I.

Μάθημα 5: To Μοντέλο Αναφοράς O.S.I. Μάθημα 5: To Μοντέλο Αναφοράς O.S.I. 5.1 Γενικά Τα πρώτα δίκτυα χαρακτηρίζονταν από την «κλειστή» αρχιτεκτονική τους με την έννοια ότι αυτή ήταν γνωστή μόνο στην εταιρία που την είχε σχεδιάσει. Με τον

Διαβάστε περισσότερα

1.8 Το μοντέλο OSI 1 / 33

1.8 Το μοντέλο OSI 1 / 33 1.8 Το μοντέλο OSI 1 / 33 Η ανάγκη της τυποποίησης 2 / 33 Το μοντέλο στρωματοποιημένης αρχιτεκτονικής δικτύου, του διεθνή οργανισμού τυποποίησης (ISO) 3 / 33 Μοντέλο αναφοράς διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών I

Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Υπολογιστών I Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Δικτύων Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 19 Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7 Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Επικοινωνία δύο σταθμών Ύπαρξη διαδρομής Αποκατάσταση σύνδεσης Ο σταθμός-πηγή πρέπει να ξέρει πότε ο σταθμός-προορισμός είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP 1 / 26

1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP 1 / 26 1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP 1 / 26 Το δίκτυο ARPANET ήταν ένα δίκτυο μεταγωγής πακέτων που χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο άμυνας των Η.Π.Α. στα τέλη της δεκαετίας του '60. 2 / 26 Από την αρχή κύριος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου)

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα 1.7 - Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο κανόνων που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι σταθμοί εργασίας σε ένα δίκτυο ώστε να μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. ίκτυα Υπολογιστών Ι. To Μοντέλο OSI. Αναπλ. Καθηγ. Π. εμέστιχας

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. ίκτυα Υπολογιστών Ι. To Μοντέλο OSI. Αναπλ. Καθηγ. Π. εμέστιχας Πανεπιστήμιο Πειραιά To Μοντέλο OSI pdemest@unipi.gr ιάρθρωση Το μοντέλο αναφοράς OSI Επίπεδα Πρωτόκολλα, κατανομή πρωτοκόλλων σε στοιχεία δικτύου Αντιστοιχία τστοχα μοντέλων OSI και Internet Ανάλυση Επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Θεωρία

Δίκτυα Θεωρία Δίκτυα Θεωρία 2016-17 Κεφάλαιο 1 1. Ποια είναι τα επίπεδα που χρησιμοποιεί το μοντέλο αναφοράς για τη Διασύνδεση Ανοικτών Συστημάτων (OSI); i. Φυσικό Επίπεδο ii. επίπεδο Ζεύξης ή Σύνδεσης Δεδομένων iii.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls Χάρης Μανιφάβας 1 Επικοινωνία Βασίζεται στη μεταβίβαση μηνυμάτων (λόγω απουσίας διαμοιραζόμενης μνήμης) Απαιτείται συμφωνία φόρμας μηνυμάτων Πρότυπο Στόχος τυποποίησης = Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Κατανόησης 1.8

Φύλλο Κατανόησης 1.8 Σχολικό Έτος : 2012-2013 Τάξη : B Τομέας : Πληροφορικής Μάθημα : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι - Θεωρία Διδάσκων : Χρήστος Ρέτσας Η-τάξη : tiny.cc/retsas-diktya1 Φύλλο Κατανόησης 1.8 1.8. Το μοντέλο OSI Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Συστήµατα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Συστήµατα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Μοντέλο TCP/IP Ενότητα E ρ. Ε. Μάγκος Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα πολλές πολλοί N A N

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 1ο Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Εισαγωγή στην Τεχνολογία TCP/IP To TCP/IP σημαίνει Transmission Control Protocol / Internet Protocol και θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

1.2.1 Το μοντέλο αναφοράς για τη Διασύνδεση Ανοικτών Συστημάτων (OSI) 1 / 19

1.2.1 Το μοντέλο αναφοράς για τη Διασύνδεση Ανοικτών Συστημάτων (OSI) 1 / 19 1.2.1 Το μοντέλο αναφοράς για τη Διασύνδεση Ανοικτών Συστημάτων (OSI) 1 / 19 2 / 19 Το Φυσικό Επίπεδο Το Φυσικό Επίπεδο ή στρώμα (Physical layer) ασχολείται με τη μετάδοση των bit (1 0) που απαρτίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ (15-17) Π. Φουληράς

ΔΙΚΤΥΑ (15-17) Π. Φουληράς ΔΙΚΤΥΑ (15-17) Π. Φουληράς Χαρακτηριστικά Δικτύου: Ιδιοκτησία, Υπόδειγμα Υπηρεσίας, και Απόδοση Ιδιωτικά Δίκτυα Κλασσικό Παράδειγμα τα LAN Μεγάλες εταιρείες όμως και σε επίπεδο WAN Αγοράζουν υλικό διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Ι. Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών. Διδάσκων: Γεώργιος Ν. Μπάρδης

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Ι. Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών. Διδάσκων: Γεώργιος Ν. Μπάρδης ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Ι Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών Διδάσκων: Γεώργιος Ν. Μπάρδης 2η Διάλεξη µε θέµα Εισαγωγή στο Μοντέλο OSI & TCP/IP Περιέχει : Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Εισαγωγή στην Διαστρωμάτωση OSI Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7.3. Πρωτόκολλο TCP

Κεφάλαιο 7.3. Πρωτόκολλο TCP Κεφάλαιο 7.3 Πρωτόκολλο TCP Πρωτόκολλο TCP Το πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης (Transmission Control Protocol, TCP) είναι το βασικό πρωτόκολο του Επιπέδου Μεταφοράς του μοντέλου TCP/IP. Παρέχει υπηρεσίες προσανατολισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 6: Αρχιτεκτονική TCP/IP

Μάθημα 6: Αρχιτεκτονική TCP/IP Μάθημα 6: Αρχιτεκτονική TCP/IP 6.1 Συσχέτιση OSI και TCP/IP Η αρχιτεκτονική TCP/IP ακολουθεί ένα πρότυπο διαστρωμάτωσης παρόμοιο με το μοντέλο OSI. Η αντιστοιχία φαίνεται στο σχήμα 6.1. Η ονομασία της

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Πρωτόκολλα Διαδικτύου Ερωτήσεις Ασκήσεις Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Ερωτήσεις 1. Τι είναι το intranet και ποια τα πλεονεκτήματα που προσφέρει; 2. Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; 3. Να αναφέρετε τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Παρασκευή 10 NOE 2006 ιευθύνσεις

ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Παρασκευή 10 NOE 2006 ιευθύνσεις Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 10 NOE 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Α Ίδιο τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4: Πρότυπα, Πρωτόκολλα & Υπηρεσίες

Μάθημα 4: Πρότυπα, Πρωτόκολλα & Υπηρεσίες Μάθημα 4: Πρότυπα, Πρωτόκολλα & Υπηρεσίες 4.1 Γενικά Σκοπός ενός δικτύου υπολογιστών είναι οι χρήστες να έχουν τη δυνατότητα να διαμοιράζονται πληροφορίες και συσκευές του δικτύου. Η σχεδίαση και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 1 ου Κεφαλαίου

Φύλλο Εργασίας 1 ου Κεφαλαίου ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΝΔΕΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΕΦΑΑΙΟ 1 ο Φύλλο Εργασίας 1 ου Κεφαλαίου Βοήθημα: 7.2 Τεχνολογία TCP/IP Ερωτήσεις 1. Τι ήταν το δίκτυο ARPANET; Πως «γεννήθηκε» το Internet; 2. Πώς χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.1.1. Γενικές Αρχές 1. Τι ονοµάζεται επικοινωνιακό υποδίκτυο και ποιο είναι το έργο του; Το σύνολο όλων των ενδιάµεσων κόµβων που εξασφαλίζουν την επικοινωνία µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθήματος

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθήματος Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθήματος Ερώτηση: EAM1. Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά δεν αποτελεί κριτήριο κατηγοριοποίησης δικτύων. Κλίμακα Τεχνολογία μετάδοσης Πλήθος τερματικών εντός του δικτύου Ερώτηση:

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία. Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης. Κατανεμημένα Συστήματα (E) Επικοινωνία 1

Επικοινωνία. Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης. Κατανεμημένα Συστήματα (E) Επικοινωνία 1 Επικοινωνία Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης Επικοινωνία 1 Δίκτυα Υπολογιστών ίκτυο είναι Ένα σύνολο συσκευών (υπολογιστών, εκτυπωτών, τερματικών, δορυφόρων κτλ.) Συνδεδεμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Internet Protocol (IP) Στο επίπεδο δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP, συναντάμε το πρωτόκολλο IP. Η λειτουργία του IP βασίζεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Για να διεκπεραιωθεί η μεταφορά των πακέτων από την πηγή στον προορισμό μεταξύ των κόμβων του επικοινωνιακού υποδικτύου απαιτείται η

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Υπολογιστές και Τεχνολογία Επικοινωνιών Παρελθόν - Παρόν - Μέλλον

Κεφάλαιο 2. Υπολογιστές και Τεχνολογία Επικοινωνιών Παρελθόν - Παρόν - Μέλλον Κεφάλαιο 2 Υπολογιστές και Τεχνολογία Επικοινωνιών Παρελθόν - Παρόν - Μέλλον Εισαγωγή Μέσα αποθήκευσης Δίκτυα υπολογιστών Βάσεις δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών Σύνολο από υπολογιστές ή συσκευές διασυνδεδεμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις Πιστοποίησης (Επικοινωνίες Δεδομένων)

Ερωτήσεις / Απαντήσεις Πιστοποίησης (Επικοινωνίες Δεδομένων) Ερωτήσεις / Απαντήσεις Πιστοποίησης (Επικοινωνίες Δεδομένων) 1. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ψηφιακής και αναλογικής μετάδοσης; Σχεδιάστε ένα αναλογικό και ένα ψηφιακό σήμα. Αναλογικά είναι τα σήματα τα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόότυπο Αναφοράάς Open Systems Interconnection/OSI. 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ

Πρόότυπο Αναφοράάς Open Systems Interconnection/OSI. 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ Ενότητα 10 η Πρόότυπο Αναφοράάς Open Systems Interconnection/OSI Πηγέές - Βιβλιογραφίία 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ 2. Δίκτυα Δηµόσιας Χρήσης και Διασύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας Σχολικό Έτος : 2011-2012 Τάξη : Γ Τομέας : Πληροφορικής Μάθημα : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Διδάσκων : Χρήστος Ρέτσας Η-τάξη : tiny.cc/retsas-diktya2 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος?

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος? Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 68 Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Απάντηση : Στα δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος (circuit switching networks), η μετάδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Δικτύων Πέτρος Λάμψας 2007

Λογισμικό Δικτύων Πέτρος Λάμψας 2007 Λογισμικό Δικτύων Πέτρος Λάμψας 2007 Στόχοι της Ενότητας Η παρουσίαση των λειτουργιών που εκτελούνται από λογισμικό στις επικοινωνίες δεδομένων Η παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο δομείται σε τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγµατα δικτυακών τεχνολογιών. Ethernet Internet ATM

Παραδείγµατα δικτυακών τεχνολογιών. Ethernet Internet ATM Παραδείγµατα δικτυακών τεχνολογιών Ethernet Internet ATM Τοπικά δίκτυα (LANs) Τα πιο απλά δίκτυα Κάθε υπολογιστής έχει όνοµα διεύθυνση δικτύου (Internet) διεύθυνση τοπικού δικτύου (Ethernet) alice 28 35

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Κεφάλαιο 7 3 κατώτερα επίπεδα OSI 7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Σελ. 220-224 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Επικοινωνία σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας Σχολικό Έτος : 2011-2012 Τάξη : Γ Τομέας : Πληροφορικής Μάθημα : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Διδάσκων : Χρήστος Ρέτσας Η-τάξη : tiny.cc/retsas-diktya2 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 7.1-7.2

Διαβάστε περισσότερα

4.1.1 Πρωτόκολλο TCP - Δομή πακέτου

4.1.1 Πρωτόκολλο TCP - Δομή πακέτου 4.1.1 Πρωτόκολλο TCP - Δομή πακέτου 1 / 38 Παράδειγμα Έστω ότι θέλουμε να αποστείλουμε ένα μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αρχικά η εφαρμογή χρησιμοποιώντας τα πρωτόκολλα του επιπέδου εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet. 7.2 Τεχνολογία TCP/IP

Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet. 7.2 Τεχνολογία TCP/IP Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet 7.2 Τεχνολογία TCP/IP Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; Ο όρος TCP/IP αναφέρεται σε μια ομάδα ομοειδών πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία των δικτύων υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: ATM

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: ATM Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: ATM Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων (407/80) gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 1 Θέματα διάλεξης Στόχοι ΑΤΜ Αρχιτεκτονική ΑΤΜ Κατακόρυφα επίπεδα (planes) Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ενότητα : Στρώμα Ζεύξης στα Δίκτυα ΗΥ- Ethernet MAC Στρώμα Σαββαΐδης Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 4: Τεχνικές Μετάδοσης ΜΕΤΑΓΩΓΗ Τεχνική µεταγωγής ονομάζεται ο τρόπος µε τον οποίο αποκαθίσταται η επικοινωνία ανάµεσα σε δύο κόµβους με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

7.4 Πρωτόκολλο UDP. 3. Στη περίπτωση που ένα μήνυμα χωράει σε ένα τμήμα, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο TCP.

7.4 Πρωτόκολλο UDP. 3. Στη περίπτωση που ένα μήνυμα χωράει σε ένα τμήμα, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο TCP. 7.4 Πρωτόκολλο UDP & Ερωτήσεις 1. ε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο UDP, εναλλακτικά του TCP; 2. ε τι είδους εφαρμογές χρησιμοποιείται συνήθως το πρωτόκολλο UDP; Να δώσετε παράδειγμα μιας

Διαβάστε περισσότερα

.1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης. .2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου. .3 Δίκτυα Μεταγωγής και Διαδίκτυα. .4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση

.1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης. .2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου. .3 Δίκτυα Μεταγωγής και Διαδίκτυα. .4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης 1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης 2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου Ευάγγελος Παπαπέτρου 3 Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση 5 ΕΠαπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Θεωρία

Δίκτυα Θεωρία Δίκτυα Θεωρία 2016-17 Κεφάλαιο 4 1. Γιατί η μεταφορά των δεδομένων δεν καλύπτεται επαρκώς από το Επίπεδο Δικτύου; Επειδή το επίπεδο δικτύου από τη φύση του είναι αναξιόπιστο, τα πακέτα φθάνουν καθυστερημένα,

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Να γράψετε τους αριθμούς 1-5 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχηση.

Α2. Να γράψετε τους αριθμούς 1-5 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / Γ- ΕΠΑ.Λ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-02- 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ-Α.ΚΑΤΡΑΚΗ ΘΕΜΑ Α. A1. Να γράψετε το γράμμα καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 36 Διάρθρωση 1 Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Ενότητα 5: Τεχνολογίες Διαδικτύου (Internet Technologies): Αρχιτεκτονική Διαδικτύου 2/3, 2ΔΩ Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Διδάσκων: Θεόδωρος Τσιλιγκιρίδης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνίας και Υπολογιστών

Δίκτυα Επικοινωνίας και Υπολογιστών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δίκτυα Επικοινωνίας και Υπολογιστών Ενότητα 2 η : Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Πρωτοκόλλων Γούδος Σωτήριος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2 η Πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP

Άσκηση 2 η Πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP Άσκηση 2 η Πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP Ημερομηνία παράδοσης 2 εβδομάδες μετά την έναρξη της άσκησης 1. Γενικά για το TCP/IP Η ομάδα πρωτοκόλλων TCP/IP επιτρέπει σε υπολογιστές όλων των μεγεθών, από

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ΙΙ. Κεφάλαιο 7

Δίκτυα ΙΙ. Κεφάλαιο 7 Δίκτυα ΙΙ Κεφάλαιο 7 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ο τρόπος επικοινωνίας σε ένα δίκτυο υπολογιστών. Το κεφάλαιο εστιάζεται στο Επίπεδο Δικτύου του OSI (το οποίο είδατε στο μάθημα της Β Τάξης). Οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Κεφάλαιο 7 7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Σελ. 226-230 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Γνωστό μοντέλο OSI διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα 1 3.3.1 Τι είναι ένα Δίκτυο Υπολογιστών Δίκτυο Υπολογιστών/Επικοινωνιών: ένα σύνολο συνδεδεμένων μεταξύ τους συσκευών με φυσικές συνδέσεις οι οποίες μπορούν να παράγουν, να στέλνουν,

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators)

1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators) 1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators) Οι επαναλήπτες λειτουργούν στο φυσικό επίπεδο του OSI μοντέλου. Χρησιμεύουν για την ενίσχυση των σημάτων που μεταφέρονται στο δίκτυο. Ένα σήμα μπορεί να ταξιδέψει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

7.3 Πρωτόκολλο TCP. 1. Το TCP πρωτόκολλο παρέχει υπηρεσίες προσανατολισµένες σε σύνδεση. Σ Λ

7.3 Πρωτόκολλο TCP. 1. Το TCP πρωτόκολλο παρέχει υπηρεσίες προσανατολισµένες σε σύνδεση. Σ Λ Ερωτήσεις 7.3 Πρωτόκολλο TCP 1. Τι είναι το τµήµα (segment) στο πρωτόκολλο TCP; Από ποια µέρη αποτελείται; 2. Για ποιο σκοπό χρησιµοποιείται ο Αριθµός ειράς στην επικεφαλίδα ενός segment TCP; 3. την περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. 7.1 7.4 -> Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Επικοινωνιακό Υποδίκτυο / TCP / UDP. Σελ. 220-241

Κεφάλαιο 7. 7.1 7.4 -> Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Επικοινωνιακό Υποδίκτυο / TCP / UDP. Σελ. 220-241 Κεφάλαιο 7 7.1 7.4 -> Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Επικοινωνιακό Υποδίκτυο / TCP / UDP. Σελ. 220-241 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα H/Y στη Δασοπονία

Δίκτυα H/Y στη Δασοπονία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δίκτυα H/Y στη Δασοπονία Ενότητα 2: Τοπολογίες, Πρωτόκολλα & Αρχιτεκτονική Δικτύων Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (Kεφ. 10) ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ Τεχνική Μεταγωγής Μέγεθος Πακέτου Σύγκριση Μεταγωγής Κυκλώµατος και Μεταγωγής Πακέτου Εξωτερική και Εσωτερική Λειτουργία Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Εισαγωγή Πρότυπο τριών Διαστάσεων Λειτουργίας Μοντέλο Διαχείρισης FCAPS Το Δίκτυο του Ε.Μ.Π. Περιβάλλον Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Εισαγωγή Πρότυπο τριών Διαστάσεων Λειτουργίας Μοντέλο Διαχείρισης FCAPS Το Δίκτυο του Ε.Μ.Π. Περιβάλλον Εργαστηριακών Ασκήσεων ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Εισαγωγή Πρότυπο τριών Διαστάσεων Λειτουργίας Μοντέλο Διαχείρισης FCAPS Το Δίκτυο του Ε.Μ.Π. Περιβάλλον Εργαστηριακών Ασκήσεων Β. Μάγκλαρης maglaris@netmode.ntua.gr www.netmode.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP/IP ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP/IP ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP/IP ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εισαγωγή ΑRPANET (1969) Τεχνική Μεταγωγής Πακέτων INTERNETTING PROJECT (1973) Σύνδεση διαφορετικών δικτύων Πρωτόκολλα IP, TCP (Κανόνες Ανταλλαγής Δεδομένων) Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Διευθυνσιοδότηση 7.6.1. Διεύθυνση Ελέγχου Προσπέλασης στο Μέσο

7.5 Διευθυνσιοδότηση 7.6.1. Διεύθυνση Ελέγχου Προσπέλασης στο Μέσο Κεφάλαιο 7 7.5 Διευθυνσιοδότηση 7.6.1. Διεύθυνση Ελέγχου Προσπέλασης στο Μέσο Σελ. 247-249 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Διευθυνσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Διαδικασία Μετάδοσης Δεδομένων Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Διαδικασία Μετάδοσης Δεδομένων Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Διαδικασία Μετάδοσης Δεδομένων 11.1. Εισαγωγή Η μετάδοση δεδομένων αναφέρεται στην μεταφορά κάποιας πληροφορίας από ένα σημείο σε κάποιο άλλο, αφού πρώτα έχει μετασχηματισθεί σε ένα ηλεκτρομαγνητικό

Διαβάστε περισσότερα

7.2 Τεχνολογία TCP/IP

7.2 Τεχνολογία TCP/IP 7.2 Τεχνολογία TCP/IP Ερωτήσεις 1. Πώς χρησιµοποιείται σήµερα ο όρος TCP/IP; ε ποια πρωτόκολλα αναφέρεται και γιατί έχει επικρατήσει αυτή η ονοµασία; 2. Ποια ανάγκη οδήγησε στην επικράτηση της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης)

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) TEI Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) Ανάλυση Πρωτοκόλλων Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Δρ. Αναστάσιος Πολίτης Καθηγητής Εφαρμογών anpol@teiser.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1η. Μοντέέλο επικοινωνιώών δεδοµμέένων - συνέέχεια

Ενότητα 1η. Μοντέέλο επικοινωνιώών δεδοµμέένων - συνέέχεια Ενότητα 1η Μοντέέλο επικοινωνιώών δεδοµμέένων - συνέέχεια Πηγέές - Βιβλιογραφίία 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ 2. Μετάδοση Δεδοµένων & Δίκτυα Υπολογιστών Ι &

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Αρχές δικτυακών εφαρμογών Αρχιτεκτονικές Μοντέλα υπηρεσιών επιπέδου μεταφοράς Μοντέλο πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΓΓΕ Περιεχόμενα 2 Συνδέσεις και Επικοινωνίες Δίκτυα υπολογιστών Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Μεταφοράς. (ανεβαίνουμε προς τα πάνω) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Επίπεδο Μεταφοράς. (ανεβαίνουμε προς τα πάνω) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο Μεταφοράς (ανεβαίνουμε προς τα πάνω) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο Μεταφοράς(Transport layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer): Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο OSI 1.8. Κεφάλαιο 1. ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας Σχολικό Έτος : Τάξη. : Β Τομέα Πληροφορικής Μάθημα. : Δίκτυα Υπολογιστών I Διδάσκων

Μοντέλο OSI 1.8. Κεφάλαιο 1. ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας Σχολικό Έτος : Τάξη. : Β Τομέα Πληροφορικής Μάθημα. : Δίκτυα Υπολογιστών I Διδάσκων ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας Σχολικό Έτος : 2012-2013 2013 Τάξη : Β Τομέα Πληροφορικής Μάθημα : Δίκτυα Υπολογιστών I Διδάσκων : Κεφάλαιο 1 1.8 Μοντέλο OSI ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας Επίπεδα αρχιτεκτονικής 7 επίπεδα ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα (2 ο μέρος) ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική

Δίκτυα (2 ο μέρος) ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Δίκτυα (2 ο μέρος) ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Είδη δικτύου Ανάλογα με την γεωγραφική κάλυψη του δικτύου Τοπικά, LAN (local area network) Δίκτυα ευρείας περιοχής ή WAN (wide area network)

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο ύνδεσης Δεδομένων (Data Link Layer DLL)

Επίπεδο ύνδεσης Δεδομένων (Data Link Layer DLL) 101001 101001 Επίπεδο ύνδεσης Δεδομένων (Data Link Layer DLL) Είναι το δεύτερο επίπεδο στη διαστρωμάτωση του OSI (μετρώντας από κάτω) Ασχολείται με την αποδοτική και αξιόπιστη επικοινωνία μεταξύ δύο γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Πολυπλεξία

Κεφάλαιο 3 Πολυπλεξία Κεφάλαιο 3 Πολυπλεξία Μάθημα 3.1: Μάθημα 3.2: Μάθημα 3.3: Πολυπλεξία επιμερισμού συχνότητας χρόνου Συγκριτική αξιολόγηση τεχνικών πολυπλεξίας Στατιστική πολυπλεξία Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης Διδάσκων : Επίκουρος Καθηγητής Ε Παπαπέτρου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Δίκτυα Υπολογιστών Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Δίκτυα Υπολογιστών Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc xx/xx/2016 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 1η Έκδοση Χανιά, XX/XX/2016 [ Αριθμός αντιτύπου: 1 ] Copyright 2008 2016

Διαβάστε περισσότερα