ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 26

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /18.02.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 26"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 26 Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 18/02/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συσκέψεων του Περιφερειακού Συμβουλίου η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 222/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. Μ.Ε. οικ (68)/ προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010. Παρόντες : 1. Τζόλλας Μιχάλης, Πρόεδρος 2. Γάκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος 3. Χατζηβρέττας Δημήτριος, τακτικό μέλος 4. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό μέλος 5. Μπισμπινά Γερακίνα, τακτικό μέλος 6. Ασπασίδης Γεώργιος, τακτικό μέλος 7. Γιουτίκας Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 8. Ζάχαρης Ηλίας, τακτικό μέλος 9. Παγώνης Ιωάννης, τακτικό μέλος 10. Τρεμόπουλος Μιχάλης, τακτικό μέλος 11. Θεοδωρόπουλος Γεώργιος, τακτικό μέλος 12. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος 13. Παυλίδου Φωτεινή Νιόβη, τακτικό μέλος 14. Κελεσίδου Χριστίνα, αναπληρωματικό μέλος Στη συνεδρίαση δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Απόστολος Τζιτζικώστας. Στη συνεδρίαση παρέστη η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Παρασκευή Πατουλίδου. Δεν παρέστησαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος, τον οποίο αντικατέστησε η κ. Κελεσίδου Χριστίνα, αναπληρωματικό μέλος, και ο κ. Μπόλαρης Μάρκος, τακτικό μέλος. Ο κ. Κούης ενημέρωσε εγκαίρως τηλεφωνικά για την απουσία του από τη συνεδρίαση. Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Ε. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 1

2 ΘΕΜΑ 7 ο : «Έγκριση κοπής και κλάδευσης επικίνδυνων δένδρων στο αλσύλλιο του κεντρικού συγκροτήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 7 ο θέμα ημερήσιας Διάταξης «Έγκριση κοπής και κλάδευσης επικίνδυνων δένδρων στο αλσύλλιο του κεντρικού συγκροτήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και έθεσε υπόψη της επιτροπής το με αρ. πρωτ. 292/ έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στην κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Η κ. Πατουλίδου έθεσε υπόψη της επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 54938/1383/ εισήγηση της Δ/νσης Διοίκησης Π.Κ.Μ. και κατόπιν ο λόγος δόθηκε στον κ. Κ. Αναγνωστάκη, υπάλληλο της Δ/νσης Διοίκησης, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη της Μητροπολιτικής Επιτροπής σχετικά με το ιστορικό του υπό συζήτηση θέματος. Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Γάκη Βασίλειο, Αντιπρόεδρο της Μητροπολιτικής Επιτροπής, και κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρο, τακτικό μέλος, στις οποίες απάντησε ο κ. Αναγνωστάκης. Κατόπιν, ζήτησαν το λόγο προκειμένου να τοποθετηθούν ο κ. Τρεμόπουλος Μιχάλης και η κ. Παυλίδου Φωτεινή Νιόβη, τακτικά μέλη, καθώς και ο κ. Γάκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής. Ο κ. Γάκης δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό, λόγω απουσίας μελέτης αποκατάστασης των δενδρυλλίων, και ο κ. Τρεμόπουλος χαρακτήρισε πρόχειρη, ατεκμηρίωτη και παραπειστική την αντικατάσταση των δενδρυλλίων και πρότεινε μία πιο σοβαρή και πλήρη οικολογική προσέγγιση επί του θέματος. Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης, των ερωτήσεων και τοποθετήσεων καθώς και της διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τo άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής, την υπ αριθμ. 222/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, την με αρ. πρωτ , 78090/ απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 130/2014 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της με το με αρ. πρωτ.: 84677/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, την με αρ. πρωτ. οικ (563)/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», το με αρ. πρωτ. 292/ έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., την με αρ. πρωτ.: 54938/1383/ εισήγηση της Δ/νσης Διοίκησης Π.Κ.Μ., τα ακόλουθα σχετικά έγγραφα: 1. Οι αριθμ. Α/Φ31/23549/3080/ και ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/919/23880/ Αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού 2. Το αριθμ.3062/ έγγραφο της Δ/νσης Αναδασώσεων Θεσ/νίκης που διαβιβάζει την από έκθεση αυτοψίας του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης 3. Οι αριθμ.261/ και 183/ αποφάσεις Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσ/νίκης και η αριθμ.101/ απόφαση Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσ/νίκης της Μ.Ε.Θ. 4. Τα αριθμ.53504/ , 78704/ , 81175/ , 67733/ έγγραφα του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης 5. Τα αριθμ.50606/ , 1486/ και / έγγραφα του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης 6. Τα αριθμ.2032/ , 2548/ , 2878/ έγγραφα της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας 7. Η αριθμ.49623/ έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικών εφαρμογών του Δήμου Θεσσαλονίκης 8. Η αριθμ.59998/ έκθεση αυτοψίας του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης 9. Το αριθμ.3984/ έγγραφο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας 10. Η αριθμ.46034/ απόφαση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Μ.Θ. που συνοδεύει την Οριστική Μελέτη Ανανέωσης Αλσυλλίου Π.Κ.Μ. της Δ/νσης Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας Α.Δ.Μ.Θ. 2

3 11. Το αριθμ (8565)/ έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.Μ. και το αριθμ.10951/ έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μ.Ε.Θ. 12. Το αριθμ.16218/ έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μ.Ε.Θ. που διαβιβάζει την από εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης που αφορά τη συντήρηση και τον καλλωπισμό των κήπων του περιβάλλοντος χώρου του κεντρικού συγκροτήματος της Π.Κ.Μ. 13. Το αριθμ.16406/ έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μ.Ε. Θεσ/νίκης που διαβιβάζει την από Μελέτη για την κοπή κλάδευση και απομάκρυνση επικίνδυνων δέντρων 14. Η αριθμ.2206/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπή Π.Κ.Μ. 15. Η αριθμ (16633)/ Α/Α 3480 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.Μ. καθώς και τα εξής: 1. Με τις Α/Φ31/23549/3080/ (ΦΕΚ 718 Β') και ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/919/23880/ (ΦΕΚ 421 Β') Αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, το κεντρικό κτήριο της Π.Κ.Μ. (Βίλλα Αλλατίνη), επί της Βασ. Όλγας 198 στη Θεσσαλονίκη, συμπεριλαμβανομένου του αύλειου χώρου (κήπος και κτίσματα) χαρακτηρίστηκε ως οίκημα χρήζον ειδικής κρατικής προστασίας και προστατεύεται βάσει των σχετικών διατάξεων του νόμου 3028/2002, Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 2. Το Δασαρχείο Θεσ/νίκης προκειμένου να ελέγχει την φυσική κατάσταση των δέντρων του αλσυλλίου πραγματοποιεί τακτικές αυτοψίες στο αλσύλλιο κατόπιν έγγραφων αιτημάτων και προτείνει την απομάκρυνση των επικίνδυνων δέντρων. Από το 2001 σύμφωνα με την από έκθεση αυτοψίας κατέληξε στη διαπίστωση ότι όλα τα δέντρα του αλσυλλίου έχουν ξεπεράσει τα όρια ζωής τους και πρότεινε τη σύνταξη μελέτης για τη ριζική ανανέωση του αλσυλλίου. 3. Την τελευταία 15ετία, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Δασαρχείου Θεσ/νίκης και της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας, εκδόθηκαν από το πρώην Νομαρχιακό Συμβούλιο Θεσ/νίκης και τη Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ. ορισμένες αποφάσεις αναφορικά με την κοπή των γερασμένων και επικίνδυνων δέντρων εντός του αλσυλλίου. Ενδεικτικά αναφέρουμε, την αριθμ.261/ απόφαση Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσ/νίκης που κατέληξε στην κοπή 6 δέντρων σύμφωνα με την αυτοψία του Δασαρχείου, την αριθμ.183/ απόφαση Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσ/νίκης για την κοπή 21 γερασμένων δέντρων και την αριθμ.101/ απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσ/νίκης για την κοπή 3 αποξηραμένων δέντρων (ΑΔΑ:Β41Ν7ΛΛ-0ΙΒ). 4. Πρόσφατα το Δασαρχείο Θεσ/νίκης με τα αριθμ.53504/ , 78704/ , 81175/ , 67733/ έγγραφα του πρότεινε την κοπή για λόγους επικινδυνότητας συνολικά 15 δέντρων στο αλσύλλιο του κεντρικού συγκροτήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 5. Κατόπιν αιτήματος της υπηρεσίας μας, με τα αριθμ.50606/ , 1486/ και / έγγραφα του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης παρατάθηκε η ισχύς των ανωτέρω αδειών υλοτομίας έως , προκειμένου ολοκληρωθεί η έκδοση από τις συναρμόδιες υπηρεσίες των απαραίτητων εγκρίσεως για την κοπή των δέντρων. 6. Η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας με τα αριθμ.2032/ , 2548/ , 2878/ έγγραφα της, ενέκρινε την κοπή των συνολικά 15 δέντρων στο αλσύλλιο του κεντρικού συγκροτήματος της Π.Κ.Μ. 7. Από τη Δ/νση Δόμησης και Πολεοδομικών εφαρμογών του Δήμου Θεσσαλονίκης χορηγήθηκε η αριθμ. πρωτ / έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας που αφορά την υλοτομία 15 δέντρων στο αλσύλλιο του κεντρικού συγκροτήματος της Π.Κ.Μ. VILLA ALLATINI (ΑΔΑ:ΩΗΕ4ΩΡ5-ΤΘΟ). 8. Επιπρόσθετα, το Δασαρχείο Θεσ/νίκης με την αριθμ.59998/ έκθεση αυτοψίας του για τον έλεγχο της κατάστασης υγείας των δενδρυλλίων αλσυλλίου κεντρικού συγκροτήματος Π.Κ.Μ., πρότεινε την κλάδευση 20 τουλάχιστον δέντρων για τα οποία δεν απαιτείται άδεια σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 4 3

4 της αριθμ /726/ απόφασης Υ.ΠΕ.Κ.Α. (ΦΕΚ 1528 Β') και την εφαρμογή της μελέτης ανανέωσης του αλσυλλίου. 9. Η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας με το αριθμ.3984/ έγγραφο της συμφώνησε για την κλάδευση των δέντρων του αλσυλλίου του κεντρικού συγκροτήματος Π.Κ.Μ. 10. Η Οριστική Μελέτη Ανανέωσης του Αλσυλλίου της Π.Κ.Μ. συντάχθηκε από τη Δ/νση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας της Α.Δ.Μ.Θ. και εγκρίθηκε από τη Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Μ.Θ. με την αριθμ. πρωτ / απόφαση της (ΑΔΑ:Β4ΛΤΟΡ1Υ-ΝΚΠ) στην οποία ορίσθηκε ότι η εφαρμογή της και η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Κ.Μ. από πιστώσεις Δημοσίων επενδύσεων η άλλη πηγή χρηματοδότησης με αυτεπιστασία ή εργολαβία. 11. Από τη Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ. προτάθηκε στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μ.Ε.Θ. να μεριμνήσει για την ένταξη του έργου σε κάποιο πρόγραμμα (ΚΑΠ, ΠΔΕ κτλ) για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης του (σχετ. το αριθμ (8565)/ έγγραφο της) και η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μ.Ε.Θ. με το αριθμ.10951/ έγγραφο της ζήτησε από τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Κ.Μ. την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα ΚΑΠ της Π.Κ.Μ. Παρά ταύτα, μέχρι σήμερα η ανωτέρω μελέτη δεν εντάχθηκε σε κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης και δεν εφαρμόσθηκε. 12. Σύμφωνα με την αριθμ.16218/ εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης της καλής εκτέλεσης της σύμβασης που αφορά τη συντήρηση και τον καλλωπισμό των κήπων του περιβάλλοντος χώρου του κεντρικού συγκροτήματος της Π.Κ.Μ. για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τη συντήρηση και βελτίωση των κήπων, πρότεινε ότι πρώτα θα πρέπει να γίνει το κλάδεμα και η κοπή των δέντρων, έπειτα η επισκευή του αρδευτικού δικτύου για να μην καταστραφεί και μετά η εφαρμογή της Μελέτης ανανέωσης του αλσυλλίου για να μπορούν τα νέα φυτά να ποτίζονται και να έχουν καλύτερες συνθήκες επιβίωσης. 13. Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μ.Ε.Θ., με την από Μελέτη της, συνέταξε την τεχνική έκθεση για κλάδευση 23 επικίνδυνων δένδρων και κοπή απομάκρυνση 15 επικίνδυνων δένδρων με προϋπολογισμό δαπάνης εφαρμογής του έργου 5.658,00 ευρώ και 5.387,00 ευρώ αντίστοιχα. 14. Η Οικονομική Επιτροπή Π.Κ.Μ., με την αριθμ.2206/ Απόφαση της, ενέκρινε δαπάνη ,40 για την κλάδευση και κοπή επικίνδυνων δέντρων στο αλσύλλιο του κεντρικού συγκροτήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:Ω1Μ27ΛΛ-ΧΦΒ). 15. Σε συνέχεια της ανωτέρω έγκρισης εκδόθηκε από τη Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ. η αριθμ. πρωτ (16633)/ Α/Α 3480 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης ,40 για την κλάδευση και κοπή των επικίνδυνων δέντρων στο αλσύλλιο του κεντρικού συγκροτήματος της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ:6ΖΟΜ7ΛΛ-ΩΔΣ). Κατόπιν όλων των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: α. τις προτάσεις του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης Α.Δ.Μ.Θ., β. τις αποφάσεις της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, γ. την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Θεσσαλονίκης, δ. την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ., ε. το γεγονός ότι τα πεύκα του αλσυλλίου έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια ζωής τους σύμφωνα με τις εκθέσεις του Δασαρχείου Θεσ/νίκης, και προκειμένου, αφενός να αποφευχθεί οποιαδήποτε επικίνδυνη κατάσταση και να διαφυλαχθεί η ασφαλής κίνηση του προσωπικού της Π.Κ.Μ. και των συναλλασσόμενων πολιτών στο εσωτερικό του αλσυλλίου καθώς και όλων όσων χρησιμοποιούν τον αύλειο χώρο για εκδηλώσεις, και αφετέρου να διατηρηθεί η μορφή και η φυσιογνωμία του αλσυλλίου που έχει χαρακτηρισθεί από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία του Υπ. Πολιτισμού ως διατηρητέο, 4

5 η Μητροπολιτική Επιτροπή Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων του κ. Γάκη Βασιλείου που ψήφισε λευκό, του κ. Τρεμόπουλου Μιχάλη που ψήφισε κατά και των κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρου, κ. Θεοδωρόπουλου Γεωργίου και κ. Παυλίδου Φωτεινής - Νιόβης που δήλωσαν αποχή) να εγκρίνει: 1. την άμεση κοπή δεκαπέντε (15) επικίνδυνων δέντρων και την κλάδευση τουλάχιστον είκοσι τριών δέντρων (23) στο αλσύλλιο του κεντρικού καταστήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 2. την αντικατάσταση των δέντρων που θα κοπούν με νέα δέντρα και τη σταδιακή ανανέωση όλων των γηρασμένων και επικίνδυνων δέντρων του αλσυλλίου σύμφωνα με τις προτάσεις του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης και της Δ/νσης Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας Α.Δ.Μ.Θ. και κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, 3. τον ορισμό της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μ.Ε. Θεσσαλονίκης ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας παρακολούθησης του συνολικού έργου. Ο Πρόεδρος της Mητροπολιτικής Επιτροπής της M.Ε. Θεσσαλονίκης Τα Μέλη Μιχάλης Τζόλλας (όπως αναφέρονται ανωτέρω) 5

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 66

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 66 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ10. Ημερομηνία: 14 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 382378 (386)

Δ10. Ημερομηνία: 14 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 382378 (386) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 95

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 95 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 7Η/11-05-2015 Αριθμ. Απόφασης 99 /2015 ΘΕΜΑ 19 Ο «Κατάρτιση Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ 13 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ 13 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 13 Ο «Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση για τη λειτουργία του σταθμού βάσης κινητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ 6 Ο «Σύναψη διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Παιονίας και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Π.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ 6 Ο «Σύναψη διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Παιονίας και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 6 Ο «Σύναψη διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Παιονίας και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Π.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 87

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 87 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 83

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 83 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ 9 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ 9 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 9 Ο «Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Τροποποίηση της Υ.Α. αριθ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 ΘΕΜΑ: 51 ο α) Έγκριση δαπάνης ύψους 6.150,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /11.05.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 52

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /11.05.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 52 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 54

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 54 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 9η/19-06-2014 Αριθμ. Απόφασης : 131/2014 ΘΕΜΑ 14o. «Τρόπος επιλογής εργοληπτικών μελετητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /12.06.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 74

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /12.06.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 74 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015 ΘΕΜΑ: 37 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την αναπαραγωγή των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ 2 Ο «Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ 2 Ο «Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 2 Ο «Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2015» Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /14.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 23

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /14.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨ7ΛΛ-ΣΒΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45ΨΨ7ΛΛ-ΣΒΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 3 Ο «Έγκριση της πρότασης για την ένταξη του έργου «Αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας στην προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα