ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ (19/3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ (19/3)"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ (19/3) Ημερομηνία δημοσίευσης: 3 Απριλίου 2012 Κατόπιν της από 20ης Δεκεμβρίου 2011 ΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΑΣΗ ΕΝΩ- ΠΙΟΝ ΤΗΣ Επιτροπής Ιπποδρομιών ΤΗΣ ΦΕΕ των κ.κ.: Νικολάου Καλούδηιδιοκτήτη του ίππου ΤΟΠ ΤΡΙΜΠΙΟΥΤ(GB), Αλεξάνδρου Καραγιάννη προπονητή του ως άνω ίππου, Τάκη Μπαλωμένου(πραγματικό όνομα Χριστόφορος Κουδουνάρης), ιπποκόμο/σταυλίτη στο συγκρότημα σταύλων Κ-43 και Στυλιανό Καραγιάννη, δηλωθέντα ιπποκόμο/σταυλίτη του ως άνω ίππου δυνάμει της από 3730/ μηνιαίας δήλωσης δύναμης ίππων και ασφαλισμένων ιπποκόμων κλήθηκαν οι ανωτέρω για ακρόαση/παροχή εξηγήσεων σχετικώς με τον επισυμβάντα θάνατο του ίππου ΤΟΠ ΤΡΙΜΠΙΟΥΤ(GB) την 17η Δεκεμβρίου 2011 και περί ώρα και την εκ της αιτίας αυτής ενδεχόμενη παραβίαση των προβλέψεων και διατάξεων του Κώδικα Ιπποδρομιών και των Γενικών Διατάξεων, όπως οι καλούμενοι γνωρίζουν και έχουν αποδεχτεί δυνάμει της διάταξης άρθρου 1 των Γενικών Διατάξεων και ειδικότερα των άρθ. 71 εδ. α και β, 134 εδ. γ, 165 εδ. α Κώδικα Ιπποδρομιών σε συνδυασμό με τον Κανονισμό για την Προστασία των Αλόγων (Παραρτήμα 1 των Γενικών Διατάξεων) και συγκεκριμένα την παράγραφο α του ως άνω κανονισμού. Την 27η Δεκεμβρίου 2011 ενώπιον της Επιτροπής αντί του κληθέντος ιδιοκτήτη ενεχειρίσθη έγγραφο τηλεομοιοτυπίας, το οποίο έλαβε αριθμό πρωτ. εισερχομένων 4.293/ , φέρεται υπογεγραμμένο από τον κληθέντα και απόντα ιδιοκτήτη και το περιεχόμενο του θα καταχωρηθεί κατωτέρω, όπως έχει αυτούσιο. Ο προπονητής Κος Αλ. Καραγιάννης αιτήθηκε και έλαβε τον έως την ημέρα της αιτήσεως το σύνολο του δημιουργηθέντος για το περιστατικό φάκελο εγγράφων, όπως αποδεικνύεται από την από 4275/ βεβαίωση παραλαβής εγγράφων. Την ο ως άνω κληθείς προπονητής κατέθεσε το από υπόμνημα του, υπογεγραμμένο από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο Κο Γρηγόριο Πανταζή. Επιπλέον του υπομνήματος κατέθεσε τα όσα αναφέρονται στις από 27ης Δεκεμβρίου 2011 έγγραφες εξηγήσεις του. Ομοίως την ίδια ημέρα οι κληθέντες σταυλίτες κ.κ. Στυλιανός Καραγιάννης και Χριστόφορος Κουδουνάρης κατέθεσαν τα όσα αναγράφονται στις αυθημερόν συνταχθείσες έγγραφες εξηγήσεις τους. Κατόπιν της από 9ης Ιανουαρίου 2012 ΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΑΣΗ ΕΝΩ- ΠΙΟΝ ΤΗΣ Επιτροπής Ιπποδρομιών ΤΗΣ ΦΕΕ των κ.κ. Γεωργίου Κοντή, ιδιώτη και ιπποπαραγωγού και Μαζαράκη Φωτιάδη, προϊσταμένου του κτηνιατρικού τμήματος του ΟΔΙΕ, αμφότεροι προσήλθαν την 13η Ιανουαρίου 2012 οπότε και κατέθεσαν τα όσα στις έγγραφες εξηγήσεις τους αναγράφονται. Κατόπιν της από 13ης Ιανουαρίου 2012 ΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΑΣΗ ΕΝΩ-

2 ΠΙΟΝ ΤΗΣ Επιτροπής Ιπποδρομιών ΤΗΣ ΦΕΕ του Παναγιώτη Κεράτσα, αναβάτη δρομώνων ίππων, εμφανίστηκε ο ως άνω την 23η Ιανουαρίου 2012 και κατέθεσε τα όσα στις έγγραφες εξηγήσεις του αναγράφονται. Τέλος κατόπιν της από 23ης Ιανουαρίου 2012 ΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΑ- ΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Επιτροπής Ιπποδρομιών ΤΗΣ ΦΕΕ των Γρηγορίου Μαυραγάννη, υπευθύνου του φαρμακείου του Ιπποδρόμου-μονίμου υπαλλήλου της ΟΔΙΕ ΑΕ, των Χριστοφόρου Κουδουνάρη, ιπποκόμου (συμπληρωματική εξέταση) και Αλεξάνδρου Καραγιάννη, προπονητή (συμπληρωματική εξέταση), οπότε και τους γνωστοποιήθησαν τα μεταγενέστερα της 27ης Δεκεμβρίου 2011 προκύψαντα στοιχεία ως κάτωθι αναφέρονται και οι κληθέντες κατέθεσαν τα όσα στις από 6ης Φεβρουαρίου 2012 έγραφες καταθέσεις τους αναγράφονται. Η Επιτροπή Ιπποδρομιών της ΦΕΕ, εν συνεχεία και σχετικά με το ως άνω περιστατικό, λαβούσα υπόψη: - του υπ αρίθμ. πρωτ. εισερχομ / έγγραφο του ιδιοκτήτη Νικολάου Καλούδη - των εγγράφων εξηγήσεων που κατά τα ως άνω ελήφθησαν και κατεγράφησαν ενυπόγραφα από τους κληθέντες και εξετασθέντες - του από 27ης Δεκεμβρίου 2011 Υπομνήματος του Κου Αλεξάνδρου Καραγιάννη, υπογεγραμμένου από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο Κο Γρηγόριο Πανταζή - της με αρίθμ. εσωτερ. πρωτ. 791/ Έκθεσης Νεκροτομής του ίππου ΤΟΠ ΤΡΙΜΠΙΟΥΤ(GB) - της με αρίθμ. εσωτερ. Πρωτ. 792/ επιστολής/περιγραφής ιστορικού της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας περί των περιστατικών που έλαβαν χώρα την 16η και 17η Δεκεμβρίου το με αρίθμ. 4253/ έγγραφο του Ιπποδρομιάρχη με θέμα: Αιφνιδιαστικός έλεγχος ίππων σταυλιζόμενων στο συγκρότημα σταύλων Κ43 - το με αρίθμ.πρωτ. εισερχομ. 4276/ έγγραφο του Κτηνιάτρου της ΟΔΙΕ ΑΕ, Κο Δημ. Μπαρμπή - το με αρίθμ. πρωτ. εισερχομ. 206/ αντίγραφο του αρχείου θεραπειών σταύλου του, αφορώντα τον ίππο ΤΟΠ ΤΡΙΜΠΙΟΥΤ(GB) - το με αρίθμ. πρωτ. Εισερχομ. 214/ Ενημερωτικό Σημείωμα του προϊσταμένου κτηνιατρικού τμήματος της ΟΔΙΕ ΑΕ Κου Μαζαράκη Φωτιάδη - το με αρίθμ. πρωτ. εισερχομ. 219/ Εσωτερικό Σημείωμα της Ελλανοδίκου Επιτροπής, υπογεγραμμένο από τα τακτικά μέλη αυτής κ.κ. Χρήστο Μελισσάκη, Πατρίκ Σπασσώφ και Κωνσταντίνο Τζαμάρα - την με αριθμ. πρωτ. 1565/ αίτημα του ιδιοκτήτη Κου Ν. Καλού-

3 δη για άδεια εκπροσώπησης των ίππων ιδιοκτησίας του από τον πρώην ιδιοκτήτη και ιπποπαραγωγό Κο Γ. Κοντή και την με αριθμ. πρωτ. 1919/ απόφαση της Επιτροπής Ιπποδρομιών με την οποία απερρίφθη η σχετική αίτηση - τον Κώδικα Ιπποδρομιών, τις Γενικές Διατάξεις και του ενσωματωμένου στις Γενικές Διατάξεις Κανονισμού για την Προστασία των Ίππων (παράρτημα Α) - των προβλέψεων ν. 1197/ την αντίληψη περί της κοινής έννοιας της προθέσεως και της αμέλειας και τα στον μέσο άνθρωπο πασίδηλα γνωστά, διαπιστώνει και κρίνει τα εξής : Ο ιδιοκτήτης Κος Ν. Καλούδης ανέγραψε και απέστειλε τα εξής (επί λέξει): «Κύριοι Αναφορικά με την πρόσκληση σας για ακρόαση σχετικά με την αγωνιστική συμπεριφορά του ίππου ιδιοκτησίας μου «ΤΟΠ ΤΡΙΜΠΙΟΥΤ» και τα αίτια θανάτου, σας ενημερώνω ότι προσωπικές και επαγγελματικές μου υποχρεώσεις κάνουν αδύνατο το ταξίδι από τη Γερμανία, όπου κατοικώ μόνιμα. Έχω ενημερωθεί από τον κύριο Καραγιάννη με τον οποίον διατηρώ ως τώρα άριστη συνεργασία, ότι ο ίππος μου καθυστέρησε στην αφετηρία, έφερε αίμα και πιθανώς κουράστηκε από τις πολλές συμμετοχές, έτρεξε 15 φορές από τον Απρίλιο και 5 φορές τον τελευταίο ενάμησι μήνα. Οι εξηγήσεις αυτές ήταν αρκετές για εμένα. Σχετικά με τα αίτια θανάτου, ενημερώθηκα από τον προπονητή μου ότι έχασα το άλογό μου από κολικό, ξημερώματα Σαββάτου, χωρίς να υπάρχει βάρδια κτηνιάτρου για να βοηθήσει στην περίθαλψη του, θέμα για το οποίο επιφυλλάσομαι παντώς νομίμου δικαιώματος μου». Με εκτίμηση - Νικόλαος Καλούδης Ο προπονητής Κος Αλέξανδρος Καραγιάννης εκτιμά ότι ο θάνατος του ίππου επήλθε από κολικό, επειδή άλλο παθολογικό αίτιο δεν ανευρέθη και ζητά την διευκρίνιση επί της με αρίθμ. εσωτ. πρωτ. 792/ εγγράφου της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της ΦΕΕ ως προς το ποία πρόσωπα εκτιμάται ότι προέβησαν στις ενέργειες που οδήγησαν στον θάνατο του ίππου και ομοίως ζητεί διευκρίνιση από τον προϊστάμενο του κτηνιατρικού τμήματος Κου Μ.Φωτιάδη. Πλέον αυτών εισφέρει στην υπόθεση, μέσω της καταθέσεως του, τα ακόλουθα: - υπεύθυνος για το συγκεκριμένο σταύλο (Κ43) είναι αποκλειστικά ο σταυλίτης Κος Χριστόφορος Κουδουνάρης (Τάκης Μπαλωμένος) - η δική του παρουσία λαμβάνει χώρα κυρίως στο συγκρότημα Κ51, όπου είναι υπεύθυνος εξ ολοκλήρου - ότι περίμενε προ της ιπποδρομίας το άλογο να κερδίσει

4 - ότι ο σταυλίτης Κος Χρ. Κουδουνάρης είχε προσληφθεί προ 20 ημερών από την υπό διερεύνηση ημέρα - ότι ο Κος Κοντής καταβάλλει σε αυτόν τη συμφωνηθείσα αμοιβή και έξοδα διά χειρός του, επειδή ο ιδιοκτήτης Κος Ν. Καλούδης μένει στο εξωτερικό - απέκλεισε το ενδεχόμενο παράνομης εισόδου τρίτου στον σταύλο άνευ αντιλήψεως εκ του ως άνω σταυλίτη του ίππου - δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο δολιοφθοράς, αντιθέτως επιβεβαίωσε ότι σε συνομιλία με τον Κο Κοντή έγινε λόγος για ενδεχόμενο τέτοιο, με την ακριβή φράση που κατατέθηκε ότι ειπώθηκε από τον Κο Κοντή αν μάθεις κάτι για το ποιος έκανε κακό στο άλογο κρέμασε τον και με την ακριβή φράση του ιδίου δεν θα το αφήσω έτσι, θα το κυνηγήσω μέχρι τέλος. Θέλω να αποδοθεί δικαιοσύνη. Στην δε συμπληρωματική του εξέταση την 23η Ιανουαρίου 2012 ο προπονητής αναφέρει ότι έδωσε στον αναβάτη οδηγίες και αποκλείει το ενδεχόμενο οδηγίες να έδωσε ο σταυλίτης, ότι ειδοποίησε για την απόσυρση της σωρού του ίππου και επέμεινε ότι δεν είχε αντιληφθεί την κακή κατάσταση του ίππου, καθώς εάν είχε καταλάβει κάτι, θα τον είχε διαγράψει - δεν αναφέρθηκε στις ενέργειες του κατά την νύχτα κατά την οποία απεβίωσε ο ίππος και συγκεκριμένα δεν ανέφερε καμία συγκεκριμένη ενέργεια προς αναζήτηση επιπλέον βοήθειας, αλλά μόνο γενικόλογα αναφέρθηκε στην ανάγκη πρόσληψης κτηνιάτρου εκτός των Υπηρεσιών του Ιπποδρόμου - γενικώς αρνήθηκε την δυνατότητα του Κου Κοντή να επισκέπτεται τον σταύλο. Ο σταυλίτης Κος Χρ. Κουδουνάρης επιβεβαίωσε ότι είναι υπεύθυνος στον στάβλο Κ43 από τις Εκτιμά ότι την ημέρα θανάτου του ίππου, αυτός προ της ιπποδρομίας ήταν μία χαρά και μάλιστα ο ίδιος δεν διέκρινε(προφανώς εμπειρικά) κολικό ή συμπτώματα κολικού. Κατέθεσε ότι ο προπονητής Κος Αλ. Καραγιάννης δεν έχει κλειδιά για το συγκεκριμένο σταύλο, ότι ο Κος Γ. Κοντής πληρώνει για λογαριασμό του ιδιοκτήτη τα τροφεία και ότι ο ίδιος δεν είχε ποτέ καμία επαφή με τον ιδιοκτήτη των ίππων. Στην συμπληρωματική από 6ης Φεβρουαρίου 2012 κατάθεσή του αρνήθηκε ότι έδωσε οδηγίες στον αναβάτη Παν. Κεράτσα και χαρακτήρισε την σχετική κατάθεση από τον αναβάτη ως αναληθή. Επιβεβαίωσε ότι ο προπονητής δεν έχει κλειδιά και ότι την ημέρα της απομάκρυνσης της σωρού του ίππου ο υπεύθυνος υπάλληλος της ΟΔΙΕ ΑΕ ήταν ο Κος Γρ. Μαυραγάνης. Ο σταυλίτης Κος Στυλιανός Καραγιάννης αναφέρθηκε στην απουσία του καθ όλο το διάστημα της υπό διερεύνηση περιόδου και συγκεκριμένα από έως και Ο Κος Γεώργιος Κοντής κατέθεσε ότι εξυπηρετεί τον ιδιοκτήτη Κο Ν. Καλούδη και ότι μεταξύ άλλων μεσολαβεί για την καταβολή των τροφείων προς

5 τον προπονητή Κο Αλ. Καραγιάννη. Ότι η σωρός του ίππου απομακρύνθηκε μάλλον από τον προπονητή και σε κάθε περίπτωση αρνήθηκε ότι τις επαφές για την απομάκρυνση έκανε ο ίδιος. Αρνήθηκε την γνώση του για την ακριβή αποτίμηση των χρημάτων τα οποία περιοδικά καταβάλλει προς τον προπονητή και κατέθεσε ότι υποθέτει πως αφορούν τροφεία και λοιπά έξοδα. Μετέφερε την θλίψη του ιδιοκτήτη του ίππου για την απουσία κτηνιάτρων κατά την ώρα αποβίωσης του ίππου και κατέθεσε ότι εξ όσων γνωρίζει ο προπονητής αναζήτησε κτηνίατρο, μετά τα μεσάνυχτα αλλά δεν βρήκε. Δεν γνώριζε κάτι περαιτέρω για την εκ μέρους του ιδιοκτήτη αναζήτηση ευθυνών από τον προπονητή ή τον σταυλίτη του ίππου. Κατά την εκτίμησή του ο ίππος απεβίωσε από κολικό. Απέκλεισε την δολιοφθορά εκ μέρους του προπονητή Κου Καραγιάννη. Δεν διέψευσε ότι αναφέρθηκε στον προπονητή για ενδεχόμενο δολιοφθοράς. Αρνήθηκε την δυνατότητα πρόσβασης και την πρόσβαση καθευατή στον σταύλο Κ43 με την φράση αποφεύγω. Ο αναβάτης Παναγιώτης Κεράτσας κατέθεσε ότι εξ αρχής και ήδη κατά την επίδειξη ο ίππος ήταν υποτονικός, στην δε εκκίνηση δεν ήθελε καν να εκκινήσει. Καθ όλη τη διαδρομή ο ίππος ήταν υποτονικός και έτοιμος να καταρρεύσει. Ο αναβάτης χρησιμοποίησε την ακριβή έκφραση το άλογο ήταν στην χειρότερη κατάσταση που θα μπορούσε να είναι ένα άλογο. Κατά την κατάθεση αυτή, ο προπονητής Κος Καραγιάννης δεν εμφανίστηκε καθόλου προ της ιπποδρομίας στον χώρο επίδειξης, ούτε έδωσε οδηγίες στον αναβάτη, ο οποίος έλαβε ακριβείς οδηγίες από τον σταυλίτη. Μάλιστα ο αναβάτης εκτίμησε ότι αυτός που επιμελείται τα άλογα είναι ο σταυλίτης και όχι ο προπονητής., αφού ο σταυλίτης προ της εισόδου στο στάρτ (μηχάνημα εκκίνησης) και κατά την προθέρμανση του ίππου του έδωσε και οδηγίες για την προθέρμανση με ειδική μνεία ως εξής : βγές σιγά-σιγά, πήγαινε μία ανάποδα και κατευθείαν στο στάρτ. Ο δε προπονητής, κατά την κατάθεση αυτή, απολογήθηκε μετά την κούρσα ότι δεν ήξερε τίποτε για την κατάσταση του ίππου, αλλά και ότι δεν ξέρει τι μπορεί να έπαθε ο ίππος, επειδή δεν είναι δικός του. Δεν τον προσέχει ο ίδιος. Επίσης ο αναβάτης κατέθεσε ότι την επιλογή του και την πρόταση περί ανάβασης του έκανε τηλεφωνικά ο Κος Γ. Κοντής και όχι ο προπονητής. Τέλος κατέθεσε ότι ο ίππος δεν κατάφερε σε όλη την διάρκεια του αγώνα να φέρει το κεφάλι του σε ευθεία με τον τράχηλο ούτε μία φορά, καταδεικνύοντας έτσι την δραματική φυσική κατάσταση του ίππου και την προφανή έλλειψη δυνάμεων, ενώ μετά την ιπποδρομία ο Κος Γ. Κοντής τον κάλεσε και είχαν σχετική συνομιλία. Ο προϊστάμενος του κτηνιατρικού τμήματος της ΟΔΙΕ ΑΕ Κος Μαζαράκης Φωτιάδης ενεχείρισε στην Επιτροπή Ιπποδρομιών το με ημερομηνία ενημερωτικό σημείωμά του, το οποίο έλαβε αρίθμ.πρωτ. 214/ και σύμφωνα με το οποίο ο ίππος σύρθηκε στην ουροληψία από τον σταυλίτη του και ότι παρουσίαζε αδυναμία οπισθίων άκρων, φαινόμενα ανοξίας, δυσχέρεια αναπνοής και κυανοτικούς βλεννογόνους, λόγω δε της κατάστασης shock του ίππου η θεραπευτική προσέγγιση ήταν συμπωματική, η δε αναγραφή της εκφράσεως συμπτώματα κολικού πόνου δεν αποτέ-

6 λεσε διάγνωση κολικού αλλά διαπίστωση πόνων προερχομένων από την κοιλιακή χώρα. Ρητά αναγράφεται ότι ο ίππος δεν απεβίωσε συνεπεία φυσιολογικών συμπτωμάτων και συγκεκριμένης παθολογικής κατάστασης, η δε νεκροψία δεν διαπίστωσε ανωμαλία του γαστρεντερικού συστήματος, η οποία θα μπορούσε να στηρίξει την ύπαρξη κολικού. Στην συμπληρωματική δε από κατάθεσή του πιστοποίησε ότι ο θάνατος δεν προήλθε από ανωμαλία του γαστρεντερικού συστήματος, πλην όμως δεν μπορούσε να καταλήξει σε κανένα πόρισμα για την αιτία αποβίωσης του ίππου, ενώ επισήμανε ότι στην 25ετή εργασιακή του εμπειρία δεν έχει αντιμετωπίσει τέτοια κακή κατάσταση ίππου μετά από ιπποδρομία. Επισήμανε επίσης ρητά ότι κολικός δεν μπορεί να έχει τόσο ραγδαία εξέλιξη, ποτέ δε δεν μπορεί να εμφανιστεί κολικός κατά την διάρκεια της ιπποδρομίας. Τέλος επισήμανε ότι άπασες οι συνεννοήσεις για την απομάκρυνση της σωρού του ίππου έλαβαν χώρα τηλεφωνικά μέσω του Κου Γ. Κοντή. Στην από 6η Φεβρουαρίου 2012 κατάθεση του Κου Γρηγορίου Μαυραγάνη, υπαλλήλου της ΟΔΙΕ ΑΕ, υπεύθυνου φαρμακείου, αναφέρεται ότι την Παρασκευή 16/12/11 στο φαρμακείο εμφανίστηκαν ο κτηνίατρος Κος Μαζαράκης Φωτιάδης και ο σταυλίτης Κος Χρ. Κουδουνάρης και όχι ο προπονητής, προκειμένου να παραλάβουν συγκεκριμένο φάρμακο για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του (εν ζωή ακόμα) ίππου ΤΟΠ ΤΡΙΜΠΙΟΥΤ(GB). Επίσης από την ιδιόχειρη σημείωση του ιδίου ως άνω στο σύνηθες έντυπο πρόσκλησης της κτηνιατρικής κλινικής προς τον ιδιοκτήτη του ίππου σχετικά με την απόσυρση της σωρού, ο Κος Γρ. Μαυραγάνης σημειώνει ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κο Κοντή, έλαβε την διαβεβαίωση περί απόσυρσης της σωρού με ευθύνη του ως άνω. Τέλος ελήφθησαν υπόψη: - το με αρίθμ. πρωτ. 792/ έγγραφο της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της ΦΕΕ, σύμφωνα με το οποίο η συμπεριφορά του ίππου μετά το πέρας της ιπποδρομίας παρεκκλίνει από την φυσιολογική και αναμενόμενη μετά από ιπποδρομία συμπεριφορά, ενώ σε συνδυασμό με την πλήρη απουσία κλινικών συμπτωμάτων δημιουργούνται βάσιμες υποψίες για την τέλεση ενεργειών προ της ιπποδρομίας με αποκλειστικό σκοπό τον επηρεασμό της φυσιολογικής και σωματικής δραστηριότητας του ίππου και την ικανότητα του να αποδώσει τα αναμενόμενα - το από 13ης Ιανουαρίου 2012 εσωτερικό σημείωμα της Ελλανοδίκου Επιτροπής (αριθμ. πρωτ. 219/ ) με το οποίο πιστοποιούνται τα όσα διεμήφθησαν ενώπιον της Επιτροπής κατά την εξέταση της υπόθεσης και κατά την οποία ο αναβάτης Παν. Κεράτσας πράγματι δήλωσε ευθύς εξ αρχής ότι ο ίππος εμφανίστηκε υποτονικός και ότι από την εκκίνηση ο ίππος ήταν νωθρός, ο δε προπονητής Κος Αλ. Καραγιάννης προσελθών στην Ελλανόδικο Επιτροπή δεν μπορούσε να εξηγήσει την κακή κατάσταση του ίππου και δεν απέδωσε καμία ευθύνη στον αναβάτη. Επίσης ενώπιον της ως άνω Επιτρο-

7 πής δεν απέκλεισε τυχόν δολιοφθορά. Ενώπιον της Επιτροπής και σε ειδική επισήμανση αυτής ότι η αναφορά σε δολιοφθορά είναι κρίσιμη και πρέπει να διευκρινίσει ποία πρόσωπα έχουν πρόσβαση στον σταύλο Κ43, κατέθεσε ότι ο Κος Κοντής έχει πρόσβαση στον σταύλο αλλά ότι την ημέρα του συμβάντος δεν κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί του - την αρίθμ. εσωτερ. πρωτ. 791/ Έκθεσης Νεκροτομής του ίππου ΤΟΠ ΤΡΙΜΠΙΟΥΤ(GB), σύμφωνα με την οποία διαπιστώθηκαν αναιμικοί βλεννογόνοι και αναιμική χροιά όλου του γαστρεντερικού σωλήνα - το με αρίθμ. 4253/ έγγραφο του Ιπποδρομιάρχη σχετικά με τον αιφνιδιαστικό έλεγχο του τελευταίου, οπότε και διαπιστώθηκε ότι ο προπονητής Koς Αλ.Καραγιάννης με την μηνιαία δήλωση δύναμης ίππων μηνός Δεκεμβρίου 2011 ανέλαβε την ευθύνη για τρεις ίππους στο σταύλο Κ43, μεταξύ των οποίων δεν ήταν ο ΤΟΠ ΤΡΙΜΠΙΟΥΤ(GB), ενώ ως σταυλίτη του ίππου ΤΟΠ ΤΡΙΜΠΙΟΥΤ(GB) εδήλωσε τον Στέλιο Καραγιάννη και όχι τον σταυλίτη Κουδουνάρη (Μπαλωμένο). Επίσης, σύμφωνα με τον ως άνω έλεγχο, ο εκεί ευρισκόμενος Αντώνιος Αντωνόπουλος (την ύπαρξη του οποίου στον σταύλο Κ43 επιβεβαίωσαν στις καταθέσεις τους τόσο ο προπονητής Koς Καραγιάννης όσο και ο σταυλίτης Κουδουνάρης) συστήθηκε στον Ιπποδρομιάρχη ως υπεύθυνος του σταύλου και κατέδειξε ότι οι εκεί ευρισκόμενοι σταυλίτες (δύο αλλοδαποί) αμείβονται από τον Κο Κοντή, δεν ανέφερε δε ως σταυλίτη τον Χριστόφορο Κουδουνάρη, ο οποίος κατά τις λοιπές καταθέσεις είναι απολύτως υπεύθυνος του σταύλου αυτού και ειδικώς των ίππων ιδιοκτησίας Κου Ν. Καλούδη. Τέλος, διαπιστώθηκε από την διασταύρωση στοιχείων μισθώσεως σταύλων τα οποία παρείχε η αρμόδια υπηρεσία της ΟΔΙΕ ΑΕ, ότι το συγκρότημα σταύλων Κ43, εμφανίζεται κατά την ημέρα του ελέγχου μισθωμένο στην Κα Αναστασία Βυτινάρου, πρώην ιδιοκτήτρια ίππων και ήδη μη κατέχουσα ίππο από , ήτοι ανενεργή ιδιοκτήτρια ήδη επί εννέα μήνες, κατά την ημέρα του ελέγχου. Πλην όμως στο σταύλο αυτό σταυλίζονται τέσσερις ίπποι ιδιοκτησίας Κου Ν. Καλούδη (ΕΥΗ, ΚΟΥΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΜΠΑΝΗΣ και ΚΑΛΙΓΟΥ- ΛΑΣ) και έξι αταξινόμητοι ίπποι, κατά δε την κατάθεση του Αντώνιου Αντωνόπουλου, ο πρώην ιδιοκτήτης και ιπποπαραγωγός Κος Γ. Κοντής καταβάλλει μισθούς σταυλιτών για το συγκεκριμένο σταύλο - την με αριθμ. πρωτ.1919/ απόφαση της Επιτροπής Ιπποδρομιών με την οποία απερρίφθη αίτημα για εκπροσώπηση ίππων ιδιοκτησίας Κου Καλούδη από τον Κο Κοντή. Η Επιτροπή Ιπποδρομιών διαπιστώνει κατόπιν των ανωτέρω : Υφίσταται σοβαρότατη αμφιβολία για το κατά πόσον ο προπονητής Κος Καραγιάννης έχει την πλήρη και άμεση ως οφείλει επίβλεψη και εποπτεία του σταύλου Κ43, όπου και εσταυλίζετο ο ίππος ΤΟΠ ΤΡΙΜΠΙΟΥΤ(GB). Στην κρίση αυτή η Επιτροπή καταλήγει τόσο από την ίδια την κατάθεση του προπονητή, ο οποίος αποδεδειγμένα δεν έχει καν κλειδιά του σταύλου, τα οποία δια-

8 τηρεί ο σταυλίτης Κουδουνάρης (Μπαλωμένος), παρότι είχε μόλις προ 20ημέρου προσληφθεί ενώ ο ίδιος ο προπονητής παραδέχεται ότι αυτός είναι κυρίως υπεύθυνος στο σταύλο Κ51. Κατά την δήλωση του Αντωνίου Αντωνόπουλου, επιτόπου ανευρεθέντα στο σταύλο Κ43, καμία μνεία στην εκεί δραστηριοποίηση του προπονητή Κου Καραγιάννη και σταυλίτη Κου Κουδουνάρη δεν γίνεται, αντιθέτως ο άνθρωπος αυτός εμφανίζεται ως υπεύθυνος του σταύλου και άνευ επιφυλάξεως δηλώνει ότι τουλάχιστον δύο σταυλίτες αμείβονται από τον, μην έχοντα καμία τυπική ιδιότητα, Κο Κοντή. Η δήλωση αυτή κρίνεται αξιόπιστη, καθώς ο επιτόπου ανευρεθείς Αντωνόπουλος, ουδεμία γνώση είχε για τον επερχόμενο έλεγχο, ο οποίος ήταν αιφνιδιαστικός, επιπλέον δε ουδέν όφελος αντλεί από την όποια έκβαση της υπόθεσης. Ειδικώς βαρύνει στο σημείο αυτό, το προκύπτον δεδομένο ότι ο Κος Κοντής, παρότι εξετασθείς επί μακρόν ενώπιον της Επιτροπής, ουδέν ανέφερε για την εκ μέρους του καταβολή αμοιβών προς σταυλίτες του σταύλου Κ43, ενώ χαρακτηριστικά ανέφερε ότι αποφεύγει να μεταβαίνει στο συγκεκριμένο σταύλο, άρα απέκρυψε το σχετικό δεδομένο, ενώ θα έπρεπε να είχε προβεί σε διευκρίνιση ότι λαμβάνει χώρα καταβολή αμοιβών στους σταυλίτες του Κ43, έστω με την επισήμανση ότι λαμβάνει χώρα εκτός του σταύλου ή (π.χ.) για λογαριασμό τρίτου. Κατά την κατάθεση του αναβάτη Παν. Κεράτσα, η οποία κρίνεται πειστική, αφού δεν έλκει έννομο συμφέρον από την διερεύνηση της υπόθεσης καθώς καμία ευθύνη δεν του αποδόθηκε ούτε καν από τον προπονητή του ίππου μετά την ιπποδρομία, ο προπονητής Κος Καραγιάννης παραδέχτηκε ότι δεν γνώριζε την χείριστη φυσική κατάσταση του ίππου. Στην Επιτροπή μάλιστα κατέθεσε επί λέξει ότι περίμενε το άλογο να κερδίσει, κατάθεση η οποία επιρρωνύει την κρίση της Επιτροπής περί ελάχιστης, εάν όχι μηδαμινής, γνώσης της φυσικής κατάστασης του ίππου. Η δε χείριστη φυσική κατάσταση του ίππου αποδεικνύεται και από την κατάσταση στην οποία τερμάτισε, τελευταίος και με διαφορά άνω των πενήντα μηκών αλλά αποδεικνύεται και η αποβίωση του συνεπεία φυσικής καταρρεύσεως, αφού ουδέν ειδικό παθολογικό εύρημα ανιχνεύθηκε και ο ίππος κατά την νεκροτομή ανευρέθη με εμφανή αναιμία, φαινόμενο το οποίο συνάδει με την υποτονικότητα του ίππου προ της εκκινήσεως, την χείριστη αγωνιστική του εμφάνιση και τέλος την αδυναμία του να στηριχτεί και την τάση κατάκλισης που διαπίστωσαν άπαντες οι ευρισκόμενοι στο χώρο ουροληψιών μετά την ιπποδρομία. Επιπλέον, ο τρόπος επικοινωνίας του προπονητή με τον ιδιοκτήτη Κο Καλούδη, ήτοι μέσω του Κου Κοντή και όχι απευθείας, αλλά και η εκ μέρους του ιδιοκτήτη ελάχιστη ενασχόληση με τους ίππους ιδιοκτησίας του, ειδικώς δε η ελάχιστη, εάν όχι μηδαμινή, αναζήτηση ευθυνών για την αποβίωση ενός ίππου ο οποίος εμφάνιζε πρώτη τύχη στην διερευνόμενη ιπποδρομία, οδηγεί με σαφήνεια σε κρίση της Επιτροπής περί πλήρους διάχυσης/διάσπασης σε πλείονα του ενός προσώπου των ευθυνών φροντίδος του συγκεκριμένου ίππου αλλά και των λοιπών ίππων ιδιοκτησίας του Κου Καλούδη. Η διάχυση αυτή των ευθυνών χαρακτηριστικά επιρρωνύεται από τις αντιφατικές καταθέσεις των κ.κ. Καραγιάννη και Κοντή περί της δυνατότητος ή μη του Κου Κοντή να επισκέ-

9 πτεται τον σταύλο Κ43 (ο Koς Καραγιάννης ενώπιον των Ελλανοδικών ρητά παραδέχτηκε την δυνατότητα πρόσβασης του Κου Κοντή, ενώ ενώπιον της Επιτροπής Ιπποδρομιών λίγες ημέρες αργότερα αμφότεροι αρνήθηκαν την δυνατότητα πρόσβασης του Κου Κοντή αλλά ο εκεί ευρισκόμενος Αντώνιος Αντωνόπουλος (την ύπαρξη του οποίου στον σταύλο Κ43 επιβεβαίωσαν στις καταθέσεις τους άπαντες) συστήθηκε στον Ιπποδρομιάρχη ως υπεύθυνος του σταύλου και κατέδειξε ότι οι εκεί ευρισκόμενοι σταυλίτες (δύο αλλοδαποί) αμείβονται από τον Κο Κοντή, ο οποίος όμως αρνείται την δυνατότητα πρόσβασης του στο σταύλο αυτό), αλλά και επιρρωνύεται από την ενώπιον της Επιτροπής άρνηση της αναμίξεώς του για την περί της επιμελείας απόσυρσης της σωρού του ίππου, ενώ είναι προφανές από τις καταθέσεις των υπαλλήλων της ΟΔΙΕ ΑΕ ότι ο Κος Κοντής ανέλαβε την απόσυρση της σωρού. Τέλος η διάχυση της ευθύνης και επιμελείας του ίππου αποδεικνύεται και από την παλινδρόμηση στην κρίση του προπονητή Κου Καραγιάννη και την αντιφατικότητα μεταξύ των καταθέσεων αυτού και του Κου Κοντή αλλά και μεταξύ των λεχθέντων εκ μέρους του προπονητή περί πλήρους αναζήτησης ευθυνών και της παντελούς έλλειψης ενεργειών του προπονητή προς την κατεύθυνση αυτή, αφού ουδεμία αναζήτηση έλαβε χώρα ή γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή, χαρακτηριστικά δε ο προπονητής και ο ιδιοκτήτης δεν ανέφεραν να προέβησαν ούτε καν σε αναφορά του περιστατικού στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, παρότι ο προπονητής ενώπιον των κκ Ελλανοδικών δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο δολιοφθοράς. Ειδική μνεία γίνεται στο γεγονός ότι ο προπονητής Κος Αλ. Καραγιάννης δεν επέρριψε καμία ευθύνη, ως εδύνατο δυνάμει άρθ. 134 Κ.Ι. στον αναβάτη, αποδεχομένος έτσι ως μοναδικό αίτιο της εικόνας αποσύνθεσης του ίππου την κακή σωματική και φυσική του κατάσταση. Κατά την κρίση της Επιτροπής ο σταυλίτης Κος Κουδουνάρης προσπάθησε με τις δύο έγγραφες καταθέσεις του να αποκρύψει στοιχεία περί της πραγματικώς διαδραμούσας κατάστασης στο σταύλο Κ43 και επιπλέον αυτού προσπάθησε να συγκαλύψει στοιχεία, αντί να παρέξει τοιούτα, προκύπτει δε από την κατάθεση του αναβάτη Παν. Κεράτσα ότι προφανώς πρακτικά υπερέβη τις θεσμικές δυνατότητες του δίνοντας οδηγίες διαδρομής, ενώ από την παντελή απουσία έστω και αναφοράς του ονόματος του στην δήλωση του Αντωνίου Αντωνόπουλου προς τον Ιπποδρομιάρχη κατά τον αιφνιδιαστικό έλεγχο, προκύπτει εύλογη αμφιβολία κατά πόσον ο σταυλίτης αυτός πράγματι επιμελείτο τους ίππους στον σταύλο Κ43 και κατά την κρίση της Επιτροπής ο σταυλίτης αυτός είχε τυπική μόνο επίβλεψη του ίππου ΤΟΠ ΤΡΙΜΠΙΟΥΤ(GB). Την ίδια κρίση ενισχύει το γεγονός ότι δεν είχε δηλωθεί ως σταυλίτης του ίππου ΤΟΠ ΤΡΙΜΠΙΟΥΤ(GB), τον οποίο τυπικά εφρόντιζε ο Στέλιος Καραγιάννης και ο οποίος για το μήνα Νοέμβριο 2011 εσταυλίζετο στον σταύλο Κ51 και όχι Κ43, όπως προέκυψε από την μηνιαία δήλωση του προπονητή Κου Καραγιάννη. Ο ιπποπαραγωγός και φίλιππος Κος Κοντής προδήλως κατά την κρίση της Επιτροπής διαδραματίζει ενεργότερο ρόλο από ότι εκ μέρους του δηλώνεται,

10 ήτοι από την απλή μεσολάβηση στην καταβολή αμοιβών και εξόδων προς τον προπονητή Κο Αλ. Καραγιάννη και για λογαριασμό του ιδιοκτήτη Κου Καλούδη. Για την ενεργή αυτή συμμετοχή τόσο ο ίδιος όσο και ο ιδιοκτήτης φέρουν ειδική ευθύνη, καθώς σχετική αίτηση για τυπική και πλήρη εκπροσώπηση του τελευταίου από τον πρώτο, είχε αιτιολογημένα απορριφθεί από την Επιτροπή Ιπποδρομιών και είναι προφανές ότι η αποβίωση του ίππου ΤΟΠ ΤΡΙΜΠΙ- ΟΥΤ(GB) υπήρξε αποτέλεσμα της διάχυσης ευθυνών σε πλείονα του ενός προσώπων, ένα εκ των οποίων αποδείχτηκε ότι υπήρξε και ο Κος Κοντής. Η Επιτροπή ιπποδρομιών της ΦΕΕ ομόφωνα αποφασίζει με την εξής ανά περίπτωση δικαιολογία: Απορρίπτει τις έγγραφες εξηγήσεις του προπονητή Κου Αλ. Καραγιάννη καθώς κατά τον Κώδικα Ιπποδρομιών, άρθ. 71 εδ. α, β, : Ο προπονητής: α. Διευθύνει το σταύλο του υπεύθυνα και με σεβασμό για τα συμφέροντα των ιδιοκτητών του, και είναι απολύτως υπεύθυνος για τη σωστή περιποίηση και εκπαίδευση των ίππων του. β. Είναι ο μόνος υπεύθυνος για οποιοδήποτε θέμα αφορά τον σταύλο του συμπεριλαμβανομένων των καθημερινών εργασιών, της διατροφής των ίππων, της ιπποκομίας καθώς και της ασφάλειας αυτών. Επίσης είναι υπεύθυνος για την εργασία των υπαλλήλων του (σταυλιτών).. Κατά τα άρθ. 134 εδ.γ :.γ. Προπονητής που δεν μπορεί να δικαιολογήσει την μειωμένη επίδοση του ίππου του, ελέγχεται από τους Ελλανοδίκες. Οι προπονητές έχουν υποχρέωση να καταγγέλουν στους Ελλανοδίκες την μη τήρηση των οδηγιών τους ή την κακή διαδρομή από τους αναβάτες. Προπονητής που καταγγέλει αναβάτη στους Ελλανοδίκες για κακή ίππευση με σκοπό να δικαιολογήσει τη μειωμένη επίδοση του ίππου του, ελέγχεται από αυτούς. Τέλος κατά τις διατάξεις Κ.Ι. αρθ. 165 εδ α και β : Ο Προπονητής έχει υποχρέωση να προστατεύει τους ίππους την προπόνηση των οποίων έχει αναλάβει και να τους διασφαλίζει κατάλληλα από δολιοφθορές με συνυπεύθυνο τον σταυλίτη. Ακόμη και σε περίπτωση εντοπισμού του υπεύθυνου για την φαρμακοδιέγερση (φυσικού αυτουργού), ο προπονητής δεν απαλλάσσεται της ευθύνης. Η μη τήρηση του άρθρου αυτού, συνεπάγεται επιβολή ποινής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Κατά τα ως άνω λοιπόν προκύπτει ότι μη τήρηση των προβλέψεων του Κ.Ι. και η μη πλήρης επιμέλεια του αποβιώσαντος ίππου δημιούργησε την διάχυση των ευθυνών της φροντίδας του ίππου μεταξύ πλειόνων προσώπων και όχι των τυπικώς φέροντων την υποχρέωση της επιμέλειας προπονητή και σταυλίτη. Η διάχυση αυτή προδήλως προκάλεσε την τελικώς μη φροντίδα του και την ολικώς απροετοίμαστη συμμετοχή του σε ιπποδρομία. Άλλως, ακόμα και εάν γίνουν δεκτοί οι ισχυρισμοί περί δολιοφθοράς, στην περίπτωση αυτή προφανώς και εκ του αποτελέσματος της αποβίωσης του ίππου, προκύπτει ότι δεν είχαν ληφθεί τα αποτελεσματικά μέτρα προφύλαξης του από δολιοφθορά προ αυτής, με αποτέλεσμα να οδηγήσει, λόγω της πασίδηλης υπερπροσπάθειας που καταβάλλουν οι ίπποι στην αγωνιστική διαδρομή στον κυριολεκτικώς διά

11 αναιμίας και άπνοιας αγωνιώδη θάνατο του ίππου, όπως προκύπτει από την νεκροψία του και την κατάθεση του επιληφθέντος το πρώτον προϊσταμένου του κτηνιατρικού τμήματος της ΟΔΙΕ ΑΕ, σύμφωνα με την οποία ο ίππος είχε αγωνιώδεις ρώθωνες. Κατά το παράρτημα 1 των Γενικών Διατάξεων σε περίπτωση που βρεθούν ίπποι. Των οποίων οι συνθήκες διαβίωσης δεν είναι οι αρμόζουσες ή.. διαπιστωθεί ότι έχουν παραμεληθεί ή ότι η υγεία τους κινδυνεύει από αμέλεια των υπευθύνων..τότε παραπέμπονται οι υπαίτιοι στην Επιτροπή Ιπποδρομιών και θα ισχύσουν ποινές έως και της αφαίρεσης χρωμάτων για τους ιδιοκτήτες και της αδείας για τους προπονητές Επειδή η ως άνω πράξη της μη επιμέλειας ίππου η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αποβίωση του ίππου ΤΟΠ ΤΡΙΜΠΙΟΥΤ(GB), βαρύνει τον προπονητή του ίππου και τον (καθ ομολογία του ) υπεύθυνο σταυλίτη με την κατά τα ως άνω διαστρωμένη αιτιολογία, με την επιπλέον ειδική επιβαρυντική περίσταση της ολικής απουσίας ενεργειών μετά την αποβίωση του ίππου για αναζήτηση τυχόν ευθυνών για την κατάσταση αποσύνθεσης του ίππου λόγω κακής προετοιμασίας άλλως των, κατά τους ισχυρισμούς του πρώτου, ενδεχόμενων υπαιτιών δολιοφθοράς. Επειδή η παραμέληση της υγείας του ίππου κρίνεται ότι οφείλεται σε μικρό βαθμό και στην έλλειψη της αρμόζουσας εποπτείας εκ μέρους του ιδιοκτήτη, έλλειψη η οποία προέκυψε από την μη πρόνοιά του για διορισμό ετέρου του προταθέντος κ. Κοντή και απορριφθέντος νομίμου εκπροσώπου, αλλά από την αντιθέτως de facto λειτουργία του τελευταίου ως εκπροσώπου, για την οποία κατετέθη ότι ο ιδιοκτήτης είχε πλήρη γνώση. Επίσης η έλλειψη αυτής της αρμόζουσας εποπτείας προέκυψε κατά βαρύνουσα έννοια από την ολική απουσία ενεργειών μετά την αποβίωση του ίππου για αναζήτηση τυχόν ευθυνών για την κατάσταση αποσύνθεσης του ίππου και την αποβίωση του. Επειδή η Επιτροπή Ιπποδρομιών κρίνει ότι πράγματι συνεπληρώθησαν οι προϋποθέσεις για την στοιχειοθέτηση της παράβασης του άρθ. Α του παραρτήματος 1 των Γενικών Διατάξεων από τον καλούμενο Ιδιοκτήτη Δρομώνων Ίππων Κο Νικόλαο Καλούδη και των άρθ. 71 α και β, 134 εδ. γ και 165 εδ. α του Κ.Ι. και του άρθ. Α του παραρτήματος 1 των Γενικών Διατάξεων από τους καλούμενους κ.κ. προπονητή Αλέξανδρο Καραγιάννη, σταυλίτη Χριστόφορου Κουδουνάρη και τον ιπποπαραγωγό και φίλιππο Γεώργιο Κοντή υπό την έννοια ότι ο μεν πρώτος ότι αποδείχτηκε να φέρει μερίδιο ευθύνης για την παντελή έλλειψη υψηλής εποπτείας και την παραβίαση απορριπτικής απόφασης της Επιτροπής Ιπποδρομιών με τον de facto διορισμό ήδη απορριφθέντος προσώπου, οι δε δύο επόμενοι αποδείχτηκε ότι φέρουν αποκλειστική ευθύνη, ο δε προπονητής επιπλέον και κατά αντικειμενική θεώρηση φέρει τοιούτη, ο δε τελευταίος, ιπποπαραγωγός και φίλιππος φέρει μείζον μερίδιο ευθύνης καθώς η εν γένει συμπεριφορά του κατά την διάταξη του αρθ. 1 του

12 Ποινολογίου του Κώδικα Ιπποδρομιών και ιδίως η ενεργητικότατη δραστηριοποίηση του ως de facto νομίμου εκπροσώπου του ιδιοκτήτη Κου Καλούδη, παρότι ρητώς τέτοιο αίτημα είχε απορριφθεί, συνετέλεσε κατά μείζον μέρος στην ως άνω διάχυση ευθυνών περί εποπτείας του ίππου με αποτέλεσμα την τελικώς ολική έλλειψη εποπτείας και την συμμετοχή του σε ιπποδρομία για την οποία ήταν παντελώς απροετοίμαστος, άλλως μη επιμελώς προφυλαχθείς, οπότε και απεβίωσε. Συνεπώς δύναται να επιβληθούν σε βάρος των ανωτέρω οι ποινές που με τις διατάξεις αυτές σε συνδυασμό με την διάταξη άρθ. 10 εδ. γ Κ.Ι. επισείονται. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Και δυνάμει του άρθ. 10 εδ. γ Κ.Ι., παραγράφου Α. του Παραρτήματος 1 των Γενικών Διατάξεων σε συνδυασμό με το άρθ. 1 του Ποινολογίου του Κώδικα Ιπποδρομιών και άρθ. 12 Κ.Ι. εδ. α. : Η Επιτροπή Ιπποδρομιών της ΦΕΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο στον ιδιοκτήτη Κο Νικόλαο Καλούδη. Επιβάλλει αποκλεισμό πενήντα (50) ιπποδρομιακών ημερών στον προπονητή Κο Αλέξανδρο Καραγιάννη. Επιβάλλει αποκλεισμό δεκαπέντε (15) ιπποδρομιακών ημερών και πρόστιμο 500 στον σταυλίτη Κο Χριστόφορο Κουδουνάρη. Επιβάλλει αποκλεισμό πενήντα (50) ιπποδρομιακών ημερών στον φίλιππο και ιπποπαραγωγό Κο Γεώργιο Κοντή. Ο αποκλεισμός έχει την έννοια των διατάξεων του άρθ του Πίνακα Πειθαρχικών Ιπποδρομιακών Παραπτωμάτων και Αδικημάτων του Κώδικα Ιπποδρομιών και Εισάγει την υπόθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΕΕ για τυχόν κατά την κρίση του επαύξηση των ως άνω ποινών. Δεδομένου ότι ο ιδιοκτήτης Κος Ν. Καλούδης διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό και ως απεδείχθη εκ των γεγονότων έχει ελλιπή επίβλεψη των ίππων του και την προβληματική επικοινωνία με τις Υπηρεσίες της ΦΕΕ, οφείλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών να ορίσει εκπρόσωπο με σχετική αίτησή του προς την Επιτροπή Ιπποδρομιών, άλλως η Επιτροπή μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος θα υποχρεωθεί να λάβει αυστηρότερα μέτρα. Γίνεται μνεία ότι η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής Ιπποδρομιών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΚΟΝΤΟΣ Ι. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΚΑΛΟΥΔΗΣ- ΑΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης ΦΙΛΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. Ο Ρ. : 550 Ο ΡΟΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 1η Ο ΡΟΜΙΑ ΩΡΑ : 14:35 ΕΠΑΘΛΟ HMAΘΙΑΣ 4.752 (20%) Απόσταση 1.600 ΟΙ 3 + ΒΗ 1 ος 3.468,96 2 ος 665,28 3 ος 427,68 4 ος 190,08. 1 4 ΣΟΟΥ ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης ΦΙΛΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. Ο Ρ. : 46 Ο ΡΟΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 2η Ο ΡΟΜΙΑ ΩΡΑ : 14:35 ΕΠΑΘΛΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ 2.430 (10%) Απόσταση 1.400 ΟΙ 4 + ΚΛΑΣΗ ΣΤ (ΦΟΡ) ΙΕΕ 1 ος 1.773,90 2 ος 340,20 3 ος 218,70 4 ος 97,20.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης ΦΙΛΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. Ο Ρ. : 429 Ο ΡΟΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 2η Ο ΡΟΜΙΑ ΩΡΑ : 16:15 EΠΑΘΛΟ ΨΥΧΙΚΟΥ 1.800 Απόσταση 1.400 ΟΙ 4 + ΙΕΕ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ). ΑΞΙΩΣΗΣ 1 ος 1.314 2 ος 252 3 ος 162 4 ος 72. 1 1 ΒΕΛΒΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης ΦΙΛΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. Ο Ρ. : 208 Ο ΡΟΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 2η Ο ΡΟΜΙΑ ΩΡΑ : 16:35 EΠΑΘΛΟ ΑΓΝΑΝΤΗΣ 4.455 (10%) Απόσταση 1.200 ΟΙ 3 + ΒΗΕ (ΦΟΡ) 1 ος 3.252,15 2 ος 623,70 3 ος 400,95 4 ος 178,20. 1 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604536 ΦΑΞ : 2131604567

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 4590/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 36/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 4590/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 36/2016 . Αθήνα, 20-07-25016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 4590/20-07-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 36/2016 H Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της στις

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα, 27/12/2016. Αριθμός απόφασης: 4498 ΑΠΟΦΑΣΗ

Καλλιθέα, 27/12/2016. Αριθμός απόφασης: 4498 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης ΦΙΛΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. Ο Ρ. : 232 Ο ΡΟΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ KANONIKOΣ 1η Ο ΡΟΜΙΑ ΩΡΑ : 15:30 ΕΠΑΘΛΟ KΡΗΝΗΣ 4.455 (10%) Απόσταση 1.400 ΟΙ 3 + ΒΗΕ (ΦΟΡ) 1 ος 3.252,15 2 ος 623,70 3 ος 400,95 4 ος 178,20.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4609/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4609/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/2016 . Αθήνα, 21-07-25016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4609/21-07-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/2016 H Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της στις

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 629/060 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 629/060 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 17-11-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 629/060 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 7-9-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 22-2-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 28 Δεκεμβρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 604/055 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 604/055 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 19-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 604/055 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 3-5-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 29-01-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 303 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αριθ. πρωτ.: 2286 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μαρούσι, Αριθ. πρωτ.: 2286 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 16.10.2015 Αριθ. πρωτ.: 2286 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.:159/2015 ) Θέμα: : Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «...» με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 02/06/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α3 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο ΦΑΞ : Αριστογείτονος 19 : 176 71 Καλλιθέα : 213 1604529

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5402/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 85 /2017

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5402/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 85 /2017 Αθήνα, 14-07-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5402/14-07-2017 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 85 /2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/057 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/057 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-7-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/057 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 27 Ιουνίου 2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της εταιρείας με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. ΔΙΕ ΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ

Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. ΔΙΕ ΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 30-06-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. ΔΙΕ ΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2014 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΝΤΑ : -Ο ίππος ΜΠΙΟΥΤΙΦΟΥΛ ΣΤΟΡΥ ξεκίνησε µε µικρή καθυστέρηση.

ΣΥΜΒΑΝΤΑ : -Ο ίππος ΜΠΙΟΥΤΙΦΟΥΛ ΣΤΟΡΥ ξεκίνησε µε µικρή καθυστέρηση. ΦΙΛΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. Ο Ρ. : 57 Ο ΡΟΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 2η Ο ΡΟΜΙΑ ΩΡΑ : 15:00 ΚΥΠΕΛΛΟ ΗΡΑΣ 7.680 (20%) Απόσταση 1.600 ΟΙ 3 + ΒΗ (ΦΟΡ) 1 ος 5.606,40 2 ος 1.075,20 3 ος 691,20 4 ος 307,20. 1 2 ΓΚΙΒΙΝΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 09/11/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4373 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1042042 / 1398 / ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β ΠΟΛ. 1074 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 11/04/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 750 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2490 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2490 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 20/08/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2490 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης)

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδική Επιστήμονας : Καλλιόπη Στεφανάκη 1 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

Πότε η εφορία θεωρεί ότι υπάρχει αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας

Πότε η εφορία θεωρεί ότι υπάρχει αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Πότε η εφορία θεωρεί ότι υπάρχει αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας Τέλος στην αγωνία εκατοντάδων χιλιάδων φορολογουμένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HR150991 / 2015.12..22 Σελ. 1 / 8 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Συλλογή Πληροφοριών για τη Λειτουργία Κτηνιατρικής Κλινικής εντός του Νέου Ιπποδρόμου Αθηνών στο Μαρκόπουλο Αττικής» Αρ. Διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-01-2013 ΑΠ.: 680/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Φίλιππου Τσολάκη με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 633/172 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 633/172 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-12-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 633/172 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 21-11-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 506/074 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 506/074 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-1-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 506/074 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 6 Μαίου 2008 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών με αντικείμενο την

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

KAJI. 328/ Εξουσία του Επιτρόπου προς είσοδο και έρευνα. Διαδικασία εισόδου και έρευνας και επιβολή διοικητικού προστίμου.

KAJI. 328/ Εξουσία του Επιτρόπου προς είσοδο και έρευνα. Διαδικασία εισόδου και έρευνας και επιβολή διοικητικού προστίμου. Ε.Ε. Παρ. III(I) 1943 Κ.Δ.Π. 328/2003 Αρ. 3707, 24.4.2003 Αριθμός 328 Οι περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικών Προστίμων Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης ΦΙΛΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. Ο Ρ. : 177 Ο ΡΟΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 1η Ο ΡΟΜΙΑ ΩΡΑ : 16:10 EΠΑΘΛΟ ΣΥΓΓΡΟΥ 2.700 Απόσταση 1.400 ΟΙ 4 + ΚΛΑΣΗ ΣΤ ΜΕ ΕΝ (ΦΟΡ) ΙΕΕ 1 ος 1.971 2 ος 378 3 ος 243 4 ος 108. ΟΝΟΜΑ ΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός του Εσωτερικού Κανονισµού είναι η αρµονική λειτουργία του Οµίλου και οι οµαλές σχέσεις µεταξύ του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 168 / 2014 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 168 / 2014 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 11 / 2014 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 168 / 2014 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2111-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 82/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2111-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 82/2014 Αθήνα, 11-07-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2111-1/11-07-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 82/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αναπληρωτής Καθηγητής Κων/νος Μπάλας, τμήμα ΗΜΜΥ. Προς τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης

Αναπληρωτής Καθηγητής Κων/νος Μπάλας, τμήμα ΗΜΜΥ. Προς τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης Αναπληρωτής Καθηγητής Κων/νος Μπάλας, τμήμα ΗΜΜΥ Προς τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης Θέμα: Ολοκλήρωση της προκαταρτικής διοικητικής έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχε ορισθεί τριμελής εισηγητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28-12-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4534 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα: 31-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3606 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1042042 / 1398 / ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β ΠΟΛ. 1074 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 03/02/2017 Αριθμός απόφασης: 1192 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 03/02/2017 Αριθμός απόφασης: 1192 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 03/02/2017 Αριθμός απόφασης: 1192 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 522/054 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 522/054 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 12-5-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 522/054 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 23 Φεβρουαρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 9 / 2009

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 9 / 2009 ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 120/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 18-02-2009 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1076/18-02-2009 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 9 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ' αριθμ. 24/2003 του Π.Π.Σ.

Απόφαση υπ' αριθμ. 24/2003 του Π.Π.Σ. Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/12/2003 Απόφαση υπ' αριθμ. 24/2003 του Π.Π.Σ. Tο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών ΗΕΑ συνήλθε σήμερα Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2003 υπό την προεδρία του προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7 1.7.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1002/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουνίου 2005 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1239/95 όσον αφορά τη χορήγηση υποχρεωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 611/078 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 611/078 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 7-7-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 611/078 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΑΣΩ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ &

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΑΣΩ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η συζήτηση της υποθέσεως έλαβε χώρα αυθημερόν, καθώς και η λήψη της σχετικής απόφασης.

Η συζήτηση της υποθέσεως έλαβε χώρα αυθημερόν, καθώς και η λήψη της σχετικής απόφασης. Μαρούσι, 24 Μαΐου 2016 Αριθ. Πρωτ.: 1082 A Π Ο Φ Α Σ Η ( αριθ.: 182/2014 ) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «...» με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/17 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/17 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 13-11-2012 ΑΠ.: 672/17 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση σε εφαρμογή της ΑΠ 629/50/17-11-2011 Απόφασης της ΕΕΤΤ με θέμα: «Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης ΦΙΛΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. Ο Ρ. : 122 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠEMΠΤΗΣ 2-4-2015 1η Ο ΡΟΜΙΑ ΩΡΑ : 14:35 ΕΠΑΘΛΟ ΠΙΝ ΟΥ 4.455 (10%) Απόσταση 1.400 ΟΙ 3 + ΒΗ (ΦΟΡ) 1 ος 3.252,15 2 ος 623,70 3 ος 400,95

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28-12-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4537 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 188/2016) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 188/2016) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 5 Ιανουαρίου 2017 Αρ. πρωτ.: 20 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 188/2016) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4828/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 98 / 2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4828/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 98 / 2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 04-08-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4828/-4-08-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 98 / 2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/976/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 19/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/976/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 19/2013 Αθήνα, 12-02-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/976/12-02-2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 19/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 01/12/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3928 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 30/9/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3036 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/075 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 16-12-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 26/10/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4276 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 9 42 του 1978 86 του 1986 54(Ι) του 1994 94(Ι) του 1994. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑ.ΣΟ.Κ.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τον Υπουργό Οικονομικών κατέθεσαν σήμερα οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κ.κ. Γκόκας Χρήστος, Δριβελέγκας Ιωάννης, Κασσής Μιχάλης, Κεδίκογλου Συμεών, Κουτσούκος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 2306 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: «Ανάκληση της από 24.05.2013 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Επανάληψη της διαδικασίας ακρόασης της

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 530/209 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 530/209 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 14-7-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 530/209 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 16 Φεβρουαρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 315/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 16 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης ΦΙΛΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. Ο Ρ. : 15 3η Ο ΡΟΜΙΑ ΩΡΑ : 14:30 ΕΠΑΘΛΟ ΑΡΓΟΥΣ 3.960 (20%) Απόσταση 1.200 ΟΙ 3 + ΒΗΕ (ΦΟΡ) 1 ος 2890,80 2 ος 554,40 3 ος 356,40 4 ος 158,40. 1 3 ΧΕΪΓΟΥΑΡΝΤ ΓΚΕΡΛ (IRE) ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/055 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/055 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 1-3-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/055 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 13-1-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων Μέρος Ι - Κατηγορίες Εθνικών Ομάδων 1. Για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς ομαδικές διοργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΞΙΔ1-Ρ4Δ. Μαρούσι, 17 Μαρτίου 2014 Αρ. πρωτ.: 742 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ: 304/2013 )

ΑΔΑ: ΒΙΞΞΙΔ1-Ρ4Δ. Μαρούσι, 17 Μαρτίου 2014 Αρ. πρωτ.: 742 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ: 304/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ: 304/2013 ) Μαρούσι, 17 Μαρτίου 2014 Αρ. πρωτ.: 742 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθ. 2611/30.11.2009 κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «..» με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 17.12.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0930/2005, του Marc Stahl, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση ολλανδικών διπλωμάτων φυσικοθεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 673/30 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 673/30 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 20-11-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 673/30 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 4-10-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της εταιρείας COSMOTE με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας επί της Λεωφ. Ειρήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΡΙΘΜ. 7/2012 ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΡΙΘΜ. 7/2012 ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ημερομηνία Ανάρτησης: 02/11/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΡΙΘΜ. 7/2012 ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών ΗΕΑ, συνήλθε σήμερα Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7233/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 162/2012

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7233/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 162/2012 Αθήνα, 12-11-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7233/12-11-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 162/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΝΤΑ : -Ο ίππος ΣΑΡΠΑΖΜΑΞ ξεκίνησε µε µικρή καθυστέρηση.

ΣΥΜΒΑΝΤΑ : -Ο ίππος ΣΑΡΠΑΖΜΑΞ ξεκίνησε µε µικρή καθυστέρηση. ΦΙΛΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. Ο Ρ. : 444 Ο ΡΟΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 1η Ο ΡΟΜΙΑ ΩΡΑ : 17:00 ΕΠΑΘΛΟ ΦΩΚΙ ΟΣ 7.425 (10%) Απόσταση 1.400 ΟΙ 3 + ΒΗ 1 ος 5.420,25 2 ος 1.039,50 3 ος 668,25 4 ος 297,00. 1 2 ΡΑΪΤ ΓΚΡΑΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 25/2007 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 25/2007 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/01/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 25/2007 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Tο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών συνήλθε σήμερα Τρίτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Επιβολή τόκων υπερηµερίας και µη έγκαιρη άρση υποθήκης από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων σε δικαιούχους στεγαστικών δανείων Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 Αθήνα, 05-02-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/05-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2005 ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ Π.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2005 ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ Π.Σ. Ημερομηνία Ανάρτησης: 06/12/2005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2005 ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ Π.Σ. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών ΗΕΑ, συνήλθε σήμερα Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2005, στα επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 29.9.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1240/2013, της Rodica Ionela Bazgan, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.120/2011. Αθήνα ΑΠ: 3206 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.120/2011. Αθήνα ΑΠ: 3206 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.120/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αθήνα 7.5.2007 ΑΠ: 3206 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/482/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/482/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-01-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/482/24-01-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 649/36 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 649/36 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 26-4-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 649/36 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «VODAFONE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 102/ 2017

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 102/ 2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 13-09-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1203-3/13-09-2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 102/ 2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 589/077 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 589/077 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-01-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 589/077 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υγειονομικών Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ενώπιον του Α Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών

Ενώπιον του Α Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών Ενώπιον του Α Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών Δικάσιμος: 01.10.2015 ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ (που αναπτύχθηκαν προφορικώς και καταχωρίζονται στα πρακτικά της συνεδρίασης κατ άρθρ. 141 παρ. 2 ΚΠΔ) Των:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015 Ειδικό βιβλίο αδειών Παλαιολόγος Λιάζος, Φοροτεχνικός, Ειδικός σε θέματα ΦΠΑ, ΚΒΣ, Τιμολόγησης, Μισθοδοσίας και Εργασιακών Σχέσεων 1. Γενικά Το βιβλίο αδειών προβλέπεται από της θεσμοθετήσεως της αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28-12-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4535 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ. 1400

Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ. 1400 Μαρούσι, 13.07.2015 Αριθ. Πρωτ. 1400 A Π Ο Φ Α Σ Η ( αριθ.: 170/2014 ) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6617/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 164/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6617/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 164/2014 Αθήνα, 31-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6617/31-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 164/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 19-05-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 604/ 050 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Γ. Αλοίμονου, με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη ως προς το όνομα του προσφεύγοντος στην τελευταία γραμμή της πρώτης σελίδας, στο ορθό «.. του». ΑΠΟΦΑΣΗ

Ορθή επανάληψη ως προς το όνομα του προσφεύγοντος στην τελευταία γραμμή της πρώτης σελίδας, στο ορθό «.. του». ΑΠΟΦΑΣΗ Ορθή επανάληψη ως προς το όνομα του προσφεύγοντος στην τελευταία γραμμή της πρώτης σελίδας, στο ορθό «.. του». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Καλλιθέα 25-9-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 61/2011) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 61/2011) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Μαρούσι, 8 Απριλίου 2011 Αρ. Πρωτ. : 632 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 61/2011) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθμ. πρωτ. 922/13-05-2010 Κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «.» με

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. ΔΙΕ ΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2016 ΑΠΟΦΑΣΗ

Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. ΔΙΕ ΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 30-06-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. ΔΙΕ ΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2016 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα