ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ (19/3)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ (19/3)"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ (19/3) Ημερομηνία δημοσίευσης: 3 Απριλίου 2012 Κατόπιν της από 20ης Δεκεμβρίου 2011 ΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΑΣΗ ΕΝΩ- ΠΙΟΝ ΤΗΣ Επιτροπής Ιπποδρομιών ΤΗΣ ΦΕΕ των κ.κ.: Νικολάου Καλούδηιδιοκτήτη του ίππου ΤΟΠ ΤΡΙΜΠΙΟΥΤ(GB), Αλεξάνδρου Καραγιάννη προπονητή του ως άνω ίππου, Τάκη Μπαλωμένου(πραγματικό όνομα Χριστόφορος Κουδουνάρης), ιπποκόμο/σταυλίτη στο συγκρότημα σταύλων Κ-43 και Στυλιανό Καραγιάννη, δηλωθέντα ιπποκόμο/σταυλίτη του ως άνω ίππου δυνάμει της από 3730/ μηνιαίας δήλωσης δύναμης ίππων και ασφαλισμένων ιπποκόμων κλήθηκαν οι ανωτέρω για ακρόαση/παροχή εξηγήσεων σχετικώς με τον επισυμβάντα θάνατο του ίππου ΤΟΠ ΤΡΙΜΠΙΟΥΤ(GB) την 17η Δεκεμβρίου 2011 και περί ώρα και την εκ της αιτίας αυτής ενδεχόμενη παραβίαση των προβλέψεων και διατάξεων του Κώδικα Ιπποδρομιών και των Γενικών Διατάξεων, όπως οι καλούμενοι γνωρίζουν και έχουν αποδεχτεί δυνάμει της διάταξης άρθρου 1 των Γενικών Διατάξεων και ειδικότερα των άρθ. 71 εδ. α και β, 134 εδ. γ, 165 εδ. α Κώδικα Ιπποδρομιών σε συνδυασμό με τον Κανονισμό για την Προστασία των Αλόγων (Παραρτήμα 1 των Γενικών Διατάξεων) και συγκεκριμένα την παράγραφο α του ως άνω κανονισμού. Την 27η Δεκεμβρίου 2011 ενώπιον της Επιτροπής αντί του κληθέντος ιδιοκτήτη ενεχειρίσθη έγγραφο τηλεομοιοτυπίας, το οποίο έλαβε αριθμό πρωτ. εισερχομένων 4.293/ , φέρεται υπογεγραμμένο από τον κληθέντα και απόντα ιδιοκτήτη και το περιεχόμενο του θα καταχωρηθεί κατωτέρω, όπως έχει αυτούσιο. Ο προπονητής Κος Αλ. Καραγιάννης αιτήθηκε και έλαβε τον έως την ημέρα της αιτήσεως το σύνολο του δημιουργηθέντος για το περιστατικό φάκελο εγγράφων, όπως αποδεικνύεται από την από 4275/ βεβαίωση παραλαβής εγγράφων. Την ο ως άνω κληθείς προπονητής κατέθεσε το από υπόμνημα του, υπογεγραμμένο από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο Κο Γρηγόριο Πανταζή. Επιπλέον του υπομνήματος κατέθεσε τα όσα αναφέρονται στις από 27ης Δεκεμβρίου 2011 έγγραφες εξηγήσεις του. Ομοίως την ίδια ημέρα οι κληθέντες σταυλίτες κ.κ. Στυλιανός Καραγιάννης και Χριστόφορος Κουδουνάρης κατέθεσαν τα όσα αναγράφονται στις αυθημερόν συνταχθείσες έγγραφες εξηγήσεις τους. Κατόπιν της από 9ης Ιανουαρίου 2012 ΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΑΣΗ ΕΝΩ- ΠΙΟΝ ΤΗΣ Επιτροπής Ιπποδρομιών ΤΗΣ ΦΕΕ των κ.κ. Γεωργίου Κοντή, ιδιώτη και ιπποπαραγωγού και Μαζαράκη Φωτιάδη, προϊσταμένου του κτηνιατρικού τμήματος του ΟΔΙΕ, αμφότεροι προσήλθαν την 13η Ιανουαρίου 2012 οπότε και κατέθεσαν τα όσα στις έγγραφες εξηγήσεις τους αναγράφονται. Κατόπιν της από 13ης Ιανουαρίου 2012 ΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΑΣΗ ΕΝΩ-

2 ΠΙΟΝ ΤΗΣ Επιτροπής Ιπποδρομιών ΤΗΣ ΦΕΕ του Παναγιώτη Κεράτσα, αναβάτη δρομώνων ίππων, εμφανίστηκε ο ως άνω την 23η Ιανουαρίου 2012 και κατέθεσε τα όσα στις έγγραφες εξηγήσεις του αναγράφονται. Τέλος κατόπιν της από 23ης Ιανουαρίου 2012 ΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΑ- ΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Επιτροπής Ιπποδρομιών ΤΗΣ ΦΕΕ των Γρηγορίου Μαυραγάννη, υπευθύνου του φαρμακείου του Ιπποδρόμου-μονίμου υπαλλήλου της ΟΔΙΕ ΑΕ, των Χριστοφόρου Κουδουνάρη, ιπποκόμου (συμπληρωματική εξέταση) και Αλεξάνδρου Καραγιάννη, προπονητή (συμπληρωματική εξέταση), οπότε και τους γνωστοποιήθησαν τα μεταγενέστερα της 27ης Δεκεμβρίου 2011 προκύψαντα στοιχεία ως κάτωθι αναφέρονται και οι κληθέντες κατέθεσαν τα όσα στις από 6ης Φεβρουαρίου 2012 έγραφες καταθέσεις τους αναγράφονται. Η Επιτροπή Ιπποδρομιών της ΦΕΕ, εν συνεχεία και σχετικά με το ως άνω περιστατικό, λαβούσα υπόψη: - του υπ αρίθμ. πρωτ. εισερχομ / έγγραφο του ιδιοκτήτη Νικολάου Καλούδη - των εγγράφων εξηγήσεων που κατά τα ως άνω ελήφθησαν και κατεγράφησαν ενυπόγραφα από τους κληθέντες και εξετασθέντες - του από 27ης Δεκεμβρίου 2011 Υπομνήματος του Κου Αλεξάνδρου Καραγιάννη, υπογεγραμμένου από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο Κο Γρηγόριο Πανταζή - της με αρίθμ. εσωτερ. πρωτ. 791/ Έκθεσης Νεκροτομής του ίππου ΤΟΠ ΤΡΙΜΠΙΟΥΤ(GB) - της με αρίθμ. εσωτερ. Πρωτ. 792/ επιστολής/περιγραφής ιστορικού της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας περί των περιστατικών που έλαβαν χώρα την 16η και 17η Δεκεμβρίου το με αρίθμ. 4253/ έγγραφο του Ιπποδρομιάρχη με θέμα: Αιφνιδιαστικός έλεγχος ίππων σταυλιζόμενων στο συγκρότημα σταύλων Κ43 - το με αρίθμ.πρωτ. εισερχομ. 4276/ έγγραφο του Κτηνιάτρου της ΟΔΙΕ ΑΕ, Κο Δημ. Μπαρμπή - το με αρίθμ. πρωτ. εισερχομ. 206/ αντίγραφο του αρχείου θεραπειών σταύλου του, αφορώντα τον ίππο ΤΟΠ ΤΡΙΜΠΙΟΥΤ(GB) - το με αρίθμ. πρωτ. Εισερχομ. 214/ Ενημερωτικό Σημείωμα του προϊσταμένου κτηνιατρικού τμήματος της ΟΔΙΕ ΑΕ Κου Μαζαράκη Φωτιάδη - το με αρίθμ. πρωτ. εισερχομ. 219/ Εσωτερικό Σημείωμα της Ελλανοδίκου Επιτροπής, υπογεγραμμένο από τα τακτικά μέλη αυτής κ.κ. Χρήστο Μελισσάκη, Πατρίκ Σπασσώφ και Κωνσταντίνο Τζαμάρα - την με αριθμ. πρωτ. 1565/ αίτημα του ιδιοκτήτη Κου Ν. Καλού-

3 δη για άδεια εκπροσώπησης των ίππων ιδιοκτησίας του από τον πρώην ιδιοκτήτη και ιπποπαραγωγό Κο Γ. Κοντή και την με αριθμ. πρωτ. 1919/ απόφαση της Επιτροπής Ιπποδρομιών με την οποία απερρίφθη η σχετική αίτηση - τον Κώδικα Ιπποδρομιών, τις Γενικές Διατάξεις και του ενσωματωμένου στις Γενικές Διατάξεις Κανονισμού για την Προστασία των Ίππων (παράρτημα Α) - των προβλέψεων ν. 1197/ την αντίληψη περί της κοινής έννοιας της προθέσεως και της αμέλειας και τα στον μέσο άνθρωπο πασίδηλα γνωστά, διαπιστώνει και κρίνει τα εξής : Ο ιδιοκτήτης Κος Ν. Καλούδης ανέγραψε και απέστειλε τα εξής (επί λέξει): «Κύριοι Αναφορικά με την πρόσκληση σας για ακρόαση σχετικά με την αγωνιστική συμπεριφορά του ίππου ιδιοκτησίας μου «ΤΟΠ ΤΡΙΜΠΙΟΥΤ» και τα αίτια θανάτου, σας ενημερώνω ότι προσωπικές και επαγγελματικές μου υποχρεώσεις κάνουν αδύνατο το ταξίδι από τη Γερμανία, όπου κατοικώ μόνιμα. Έχω ενημερωθεί από τον κύριο Καραγιάννη με τον οποίον διατηρώ ως τώρα άριστη συνεργασία, ότι ο ίππος μου καθυστέρησε στην αφετηρία, έφερε αίμα και πιθανώς κουράστηκε από τις πολλές συμμετοχές, έτρεξε 15 φορές από τον Απρίλιο και 5 φορές τον τελευταίο ενάμησι μήνα. Οι εξηγήσεις αυτές ήταν αρκετές για εμένα. Σχετικά με τα αίτια θανάτου, ενημερώθηκα από τον προπονητή μου ότι έχασα το άλογό μου από κολικό, ξημερώματα Σαββάτου, χωρίς να υπάρχει βάρδια κτηνιάτρου για να βοηθήσει στην περίθαλψη του, θέμα για το οποίο επιφυλλάσομαι παντώς νομίμου δικαιώματος μου». Με εκτίμηση - Νικόλαος Καλούδης Ο προπονητής Κος Αλέξανδρος Καραγιάννης εκτιμά ότι ο θάνατος του ίππου επήλθε από κολικό, επειδή άλλο παθολογικό αίτιο δεν ανευρέθη και ζητά την διευκρίνιση επί της με αρίθμ. εσωτ. πρωτ. 792/ εγγράφου της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της ΦΕΕ ως προς το ποία πρόσωπα εκτιμάται ότι προέβησαν στις ενέργειες που οδήγησαν στον θάνατο του ίππου και ομοίως ζητεί διευκρίνιση από τον προϊστάμενο του κτηνιατρικού τμήματος Κου Μ.Φωτιάδη. Πλέον αυτών εισφέρει στην υπόθεση, μέσω της καταθέσεως του, τα ακόλουθα: - υπεύθυνος για το συγκεκριμένο σταύλο (Κ43) είναι αποκλειστικά ο σταυλίτης Κος Χριστόφορος Κουδουνάρης (Τάκης Μπαλωμένος) - η δική του παρουσία λαμβάνει χώρα κυρίως στο συγκρότημα Κ51, όπου είναι υπεύθυνος εξ ολοκλήρου - ότι περίμενε προ της ιπποδρομίας το άλογο να κερδίσει

4 - ότι ο σταυλίτης Κος Χρ. Κουδουνάρης είχε προσληφθεί προ 20 ημερών από την υπό διερεύνηση ημέρα - ότι ο Κος Κοντής καταβάλλει σε αυτόν τη συμφωνηθείσα αμοιβή και έξοδα διά χειρός του, επειδή ο ιδιοκτήτης Κος Ν. Καλούδης μένει στο εξωτερικό - απέκλεισε το ενδεχόμενο παράνομης εισόδου τρίτου στον σταύλο άνευ αντιλήψεως εκ του ως άνω σταυλίτη του ίππου - δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο δολιοφθοράς, αντιθέτως επιβεβαίωσε ότι σε συνομιλία με τον Κο Κοντή έγινε λόγος για ενδεχόμενο τέτοιο, με την ακριβή φράση που κατατέθηκε ότι ειπώθηκε από τον Κο Κοντή αν μάθεις κάτι για το ποιος έκανε κακό στο άλογο κρέμασε τον και με την ακριβή φράση του ιδίου δεν θα το αφήσω έτσι, θα το κυνηγήσω μέχρι τέλος. Θέλω να αποδοθεί δικαιοσύνη. Στην δε συμπληρωματική του εξέταση την 23η Ιανουαρίου 2012 ο προπονητής αναφέρει ότι έδωσε στον αναβάτη οδηγίες και αποκλείει το ενδεχόμενο οδηγίες να έδωσε ο σταυλίτης, ότι ειδοποίησε για την απόσυρση της σωρού του ίππου και επέμεινε ότι δεν είχε αντιληφθεί την κακή κατάσταση του ίππου, καθώς εάν είχε καταλάβει κάτι, θα τον είχε διαγράψει - δεν αναφέρθηκε στις ενέργειες του κατά την νύχτα κατά την οποία απεβίωσε ο ίππος και συγκεκριμένα δεν ανέφερε καμία συγκεκριμένη ενέργεια προς αναζήτηση επιπλέον βοήθειας, αλλά μόνο γενικόλογα αναφέρθηκε στην ανάγκη πρόσληψης κτηνιάτρου εκτός των Υπηρεσιών του Ιπποδρόμου - γενικώς αρνήθηκε την δυνατότητα του Κου Κοντή να επισκέπτεται τον σταύλο. Ο σταυλίτης Κος Χρ. Κουδουνάρης επιβεβαίωσε ότι είναι υπεύθυνος στον στάβλο Κ43 από τις Εκτιμά ότι την ημέρα θανάτου του ίππου, αυτός προ της ιπποδρομίας ήταν μία χαρά και μάλιστα ο ίδιος δεν διέκρινε(προφανώς εμπειρικά) κολικό ή συμπτώματα κολικού. Κατέθεσε ότι ο προπονητής Κος Αλ. Καραγιάννης δεν έχει κλειδιά για το συγκεκριμένο σταύλο, ότι ο Κος Γ. Κοντής πληρώνει για λογαριασμό του ιδιοκτήτη τα τροφεία και ότι ο ίδιος δεν είχε ποτέ καμία επαφή με τον ιδιοκτήτη των ίππων. Στην συμπληρωματική από 6ης Φεβρουαρίου 2012 κατάθεσή του αρνήθηκε ότι έδωσε οδηγίες στον αναβάτη Παν. Κεράτσα και χαρακτήρισε την σχετική κατάθεση από τον αναβάτη ως αναληθή. Επιβεβαίωσε ότι ο προπονητής δεν έχει κλειδιά και ότι την ημέρα της απομάκρυνσης της σωρού του ίππου ο υπεύθυνος υπάλληλος της ΟΔΙΕ ΑΕ ήταν ο Κος Γρ. Μαυραγάνης. Ο σταυλίτης Κος Στυλιανός Καραγιάννης αναφέρθηκε στην απουσία του καθ όλο το διάστημα της υπό διερεύνηση περιόδου και συγκεκριμένα από έως και Ο Κος Γεώργιος Κοντής κατέθεσε ότι εξυπηρετεί τον ιδιοκτήτη Κο Ν. Καλούδη και ότι μεταξύ άλλων μεσολαβεί για την καταβολή των τροφείων προς

5 τον προπονητή Κο Αλ. Καραγιάννη. Ότι η σωρός του ίππου απομακρύνθηκε μάλλον από τον προπονητή και σε κάθε περίπτωση αρνήθηκε ότι τις επαφές για την απομάκρυνση έκανε ο ίδιος. Αρνήθηκε την γνώση του για την ακριβή αποτίμηση των χρημάτων τα οποία περιοδικά καταβάλλει προς τον προπονητή και κατέθεσε ότι υποθέτει πως αφορούν τροφεία και λοιπά έξοδα. Μετέφερε την θλίψη του ιδιοκτήτη του ίππου για την απουσία κτηνιάτρων κατά την ώρα αποβίωσης του ίππου και κατέθεσε ότι εξ όσων γνωρίζει ο προπονητής αναζήτησε κτηνίατρο, μετά τα μεσάνυχτα αλλά δεν βρήκε. Δεν γνώριζε κάτι περαιτέρω για την εκ μέρους του ιδιοκτήτη αναζήτηση ευθυνών από τον προπονητή ή τον σταυλίτη του ίππου. Κατά την εκτίμησή του ο ίππος απεβίωσε από κολικό. Απέκλεισε την δολιοφθορά εκ μέρους του προπονητή Κου Καραγιάννη. Δεν διέψευσε ότι αναφέρθηκε στον προπονητή για ενδεχόμενο δολιοφθοράς. Αρνήθηκε την δυνατότητα πρόσβασης και την πρόσβαση καθευατή στον σταύλο Κ43 με την φράση αποφεύγω. Ο αναβάτης Παναγιώτης Κεράτσας κατέθεσε ότι εξ αρχής και ήδη κατά την επίδειξη ο ίππος ήταν υποτονικός, στην δε εκκίνηση δεν ήθελε καν να εκκινήσει. Καθ όλη τη διαδρομή ο ίππος ήταν υποτονικός και έτοιμος να καταρρεύσει. Ο αναβάτης χρησιμοποίησε την ακριβή έκφραση το άλογο ήταν στην χειρότερη κατάσταση που θα μπορούσε να είναι ένα άλογο. Κατά την κατάθεση αυτή, ο προπονητής Κος Καραγιάννης δεν εμφανίστηκε καθόλου προ της ιπποδρομίας στον χώρο επίδειξης, ούτε έδωσε οδηγίες στον αναβάτη, ο οποίος έλαβε ακριβείς οδηγίες από τον σταυλίτη. Μάλιστα ο αναβάτης εκτίμησε ότι αυτός που επιμελείται τα άλογα είναι ο σταυλίτης και όχι ο προπονητής., αφού ο σταυλίτης προ της εισόδου στο στάρτ (μηχάνημα εκκίνησης) και κατά την προθέρμανση του ίππου του έδωσε και οδηγίες για την προθέρμανση με ειδική μνεία ως εξής : βγές σιγά-σιγά, πήγαινε μία ανάποδα και κατευθείαν στο στάρτ. Ο δε προπονητής, κατά την κατάθεση αυτή, απολογήθηκε μετά την κούρσα ότι δεν ήξερε τίποτε για την κατάσταση του ίππου, αλλά και ότι δεν ξέρει τι μπορεί να έπαθε ο ίππος, επειδή δεν είναι δικός του. Δεν τον προσέχει ο ίδιος. Επίσης ο αναβάτης κατέθεσε ότι την επιλογή του και την πρόταση περί ανάβασης του έκανε τηλεφωνικά ο Κος Γ. Κοντής και όχι ο προπονητής. Τέλος κατέθεσε ότι ο ίππος δεν κατάφερε σε όλη την διάρκεια του αγώνα να φέρει το κεφάλι του σε ευθεία με τον τράχηλο ούτε μία φορά, καταδεικνύοντας έτσι την δραματική φυσική κατάσταση του ίππου και την προφανή έλλειψη δυνάμεων, ενώ μετά την ιπποδρομία ο Κος Γ. Κοντής τον κάλεσε και είχαν σχετική συνομιλία. Ο προϊστάμενος του κτηνιατρικού τμήματος της ΟΔΙΕ ΑΕ Κος Μαζαράκης Φωτιάδης ενεχείρισε στην Επιτροπή Ιπποδρομιών το με ημερομηνία ενημερωτικό σημείωμά του, το οποίο έλαβε αρίθμ.πρωτ. 214/ και σύμφωνα με το οποίο ο ίππος σύρθηκε στην ουροληψία από τον σταυλίτη του και ότι παρουσίαζε αδυναμία οπισθίων άκρων, φαινόμενα ανοξίας, δυσχέρεια αναπνοής και κυανοτικούς βλεννογόνους, λόγω δε της κατάστασης shock του ίππου η θεραπευτική προσέγγιση ήταν συμπωματική, η δε αναγραφή της εκφράσεως συμπτώματα κολικού πόνου δεν αποτέ-

6 λεσε διάγνωση κολικού αλλά διαπίστωση πόνων προερχομένων από την κοιλιακή χώρα. Ρητά αναγράφεται ότι ο ίππος δεν απεβίωσε συνεπεία φυσιολογικών συμπτωμάτων και συγκεκριμένης παθολογικής κατάστασης, η δε νεκροψία δεν διαπίστωσε ανωμαλία του γαστρεντερικού συστήματος, η οποία θα μπορούσε να στηρίξει την ύπαρξη κολικού. Στην συμπληρωματική δε από κατάθεσή του πιστοποίησε ότι ο θάνατος δεν προήλθε από ανωμαλία του γαστρεντερικού συστήματος, πλην όμως δεν μπορούσε να καταλήξει σε κανένα πόρισμα για την αιτία αποβίωσης του ίππου, ενώ επισήμανε ότι στην 25ετή εργασιακή του εμπειρία δεν έχει αντιμετωπίσει τέτοια κακή κατάσταση ίππου μετά από ιπποδρομία. Επισήμανε επίσης ρητά ότι κολικός δεν μπορεί να έχει τόσο ραγδαία εξέλιξη, ποτέ δε δεν μπορεί να εμφανιστεί κολικός κατά την διάρκεια της ιπποδρομίας. Τέλος επισήμανε ότι άπασες οι συνεννοήσεις για την απομάκρυνση της σωρού του ίππου έλαβαν χώρα τηλεφωνικά μέσω του Κου Γ. Κοντή. Στην από 6η Φεβρουαρίου 2012 κατάθεση του Κου Γρηγορίου Μαυραγάνη, υπαλλήλου της ΟΔΙΕ ΑΕ, υπεύθυνου φαρμακείου, αναφέρεται ότι την Παρασκευή 16/12/11 στο φαρμακείο εμφανίστηκαν ο κτηνίατρος Κος Μαζαράκης Φωτιάδης και ο σταυλίτης Κος Χρ. Κουδουνάρης και όχι ο προπονητής, προκειμένου να παραλάβουν συγκεκριμένο φάρμακο για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του (εν ζωή ακόμα) ίππου ΤΟΠ ΤΡΙΜΠΙΟΥΤ(GB). Επίσης από την ιδιόχειρη σημείωση του ιδίου ως άνω στο σύνηθες έντυπο πρόσκλησης της κτηνιατρικής κλινικής προς τον ιδιοκτήτη του ίππου σχετικά με την απόσυρση της σωρού, ο Κος Γρ. Μαυραγάνης σημειώνει ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κο Κοντή, έλαβε την διαβεβαίωση περί απόσυρσης της σωρού με ευθύνη του ως άνω. Τέλος ελήφθησαν υπόψη: - το με αρίθμ. πρωτ. 792/ έγγραφο της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της ΦΕΕ, σύμφωνα με το οποίο η συμπεριφορά του ίππου μετά το πέρας της ιπποδρομίας παρεκκλίνει από την φυσιολογική και αναμενόμενη μετά από ιπποδρομία συμπεριφορά, ενώ σε συνδυασμό με την πλήρη απουσία κλινικών συμπτωμάτων δημιουργούνται βάσιμες υποψίες για την τέλεση ενεργειών προ της ιπποδρομίας με αποκλειστικό σκοπό τον επηρεασμό της φυσιολογικής και σωματικής δραστηριότητας του ίππου και την ικανότητα του να αποδώσει τα αναμενόμενα - το από 13ης Ιανουαρίου 2012 εσωτερικό σημείωμα της Ελλανοδίκου Επιτροπής (αριθμ. πρωτ. 219/ ) με το οποίο πιστοποιούνται τα όσα διεμήφθησαν ενώπιον της Επιτροπής κατά την εξέταση της υπόθεσης και κατά την οποία ο αναβάτης Παν. Κεράτσας πράγματι δήλωσε ευθύς εξ αρχής ότι ο ίππος εμφανίστηκε υποτονικός και ότι από την εκκίνηση ο ίππος ήταν νωθρός, ο δε προπονητής Κος Αλ. Καραγιάννης προσελθών στην Ελλανόδικο Επιτροπή δεν μπορούσε να εξηγήσει την κακή κατάσταση του ίππου και δεν απέδωσε καμία ευθύνη στον αναβάτη. Επίσης ενώπιον της ως άνω Επιτρο-

7 πής δεν απέκλεισε τυχόν δολιοφθορά. Ενώπιον της Επιτροπής και σε ειδική επισήμανση αυτής ότι η αναφορά σε δολιοφθορά είναι κρίσιμη και πρέπει να διευκρινίσει ποία πρόσωπα έχουν πρόσβαση στον σταύλο Κ43, κατέθεσε ότι ο Κος Κοντής έχει πρόσβαση στον σταύλο αλλά ότι την ημέρα του συμβάντος δεν κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί του - την αρίθμ. εσωτερ. πρωτ. 791/ Έκθεσης Νεκροτομής του ίππου ΤΟΠ ΤΡΙΜΠΙΟΥΤ(GB), σύμφωνα με την οποία διαπιστώθηκαν αναιμικοί βλεννογόνοι και αναιμική χροιά όλου του γαστρεντερικού σωλήνα - το με αρίθμ. 4253/ έγγραφο του Ιπποδρομιάρχη σχετικά με τον αιφνιδιαστικό έλεγχο του τελευταίου, οπότε και διαπιστώθηκε ότι ο προπονητής Koς Αλ.Καραγιάννης με την μηνιαία δήλωση δύναμης ίππων μηνός Δεκεμβρίου 2011 ανέλαβε την ευθύνη για τρεις ίππους στο σταύλο Κ43, μεταξύ των οποίων δεν ήταν ο ΤΟΠ ΤΡΙΜΠΙΟΥΤ(GB), ενώ ως σταυλίτη του ίππου ΤΟΠ ΤΡΙΜΠΙΟΥΤ(GB) εδήλωσε τον Στέλιο Καραγιάννη και όχι τον σταυλίτη Κουδουνάρη (Μπαλωμένο). Επίσης, σύμφωνα με τον ως άνω έλεγχο, ο εκεί ευρισκόμενος Αντώνιος Αντωνόπουλος (την ύπαρξη του οποίου στον σταύλο Κ43 επιβεβαίωσαν στις καταθέσεις τους τόσο ο προπονητής Koς Καραγιάννης όσο και ο σταυλίτης Κουδουνάρης) συστήθηκε στον Ιπποδρομιάρχη ως υπεύθυνος του σταύλου και κατέδειξε ότι οι εκεί ευρισκόμενοι σταυλίτες (δύο αλλοδαποί) αμείβονται από τον Κο Κοντή, δεν ανέφερε δε ως σταυλίτη τον Χριστόφορο Κουδουνάρη, ο οποίος κατά τις λοιπές καταθέσεις είναι απολύτως υπεύθυνος του σταύλου αυτού και ειδικώς των ίππων ιδιοκτησίας Κου Ν. Καλούδη. Τέλος, διαπιστώθηκε από την διασταύρωση στοιχείων μισθώσεως σταύλων τα οποία παρείχε η αρμόδια υπηρεσία της ΟΔΙΕ ΑΕ, ότι το συγκρότημα σταύλων Κ43, εμφανίζεται κατά την ημέρα του ελέγχου μισθωμένο στην Κα Αναστασία Βυτινάρου, πρώην ιδιοκτήτρια ίππων και ήδη μη κατέχουσα ίππο από , ήτοι ανενεργή ιδιοκτήτρια ήδη επί εννέα μήνες, κατά την ημέρα του ελέγχου. Πλην όμως στο σταύλο αυτό σταυλίζονται τέσσερις ίπποι ιδιοκτησίας Κου Ν. Καλούδη (ΕΥΗ, ΚΟΥΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΜΠΑΝΗΣ και ΚΑΛΙΓΟΥ- ΛΑΣ) και έξι αταξινόμητοι ίπποι, κατά δε την κατάθεση του Αντώνιου Αντωνόπουλου, ο πρώην ιδιοκτήτης και ιπποπαραγωγός Κος Γ. Κοντής καταβάλλει μισθούς σταυλιτών για το συγκεκριμένο σταύλο - την με αριθμ. πρωτ.1919/ απόφαση της Επιτροπής Ιπποδρομιών με την οποία απερρίφθη αίτημα για εκπροσώπηση ίππων ιδιοκτησίας Κου Καλούδη από τον Κο Κοντή. Η Επιτροπή Ιπποδρομιών διαπιστώνει κατόπιν των ανωτέρω : Υφίσταται σοβαρότατη αμφιβολία για το κατά πόσον ο προπονητής Κος Καραγιάννης έχει την πλήρη και άμεση ως οφείλει επίβλεψη και εποπτεία του σταύλου Κ43, όπου και εσταυλίζετο ο ίππος ΤΟΠ ΤΡΙΜΠΙΟΥΤ(GB). Στην κρίση αυτή η Επιτροπή καταλήγει τόσο από την ίδια την κατάθεση του προπονητή, ο οποίος αποδεδειγμένα δεν έχει καν κλειδιά του σταύλου, τα οποία δια-

8 τηρεί ο σταυλίτης Κουδουνάρης (Μπαλωμένος), παρότι είχε μόλις προ 20ημέρου προσληφθεί ενώ ο ίδιος ο προπονητής παραδέχεται ότι αυτός είναι κυρίως υπεύθυνος στο σταύλο Κ51. Κατά την δήλωση του Αντωνίου Αντωνόπουλου, επιτόπου ανευρεθέντα στο σταύλο Κ43, καμία μνεία στην εκεί δραστηριοποίηση του προπονητή Κου Καραγιάννη και σταυλίτη Κου Κουδουνάρη δεν γίνεται, αντιθέτως ο άνθρωπος αυτός εμφανίζεται ως υπεύθυνος του σταύλου και άνευ επιφυλάξεως δηλώνει ότι τουλάχιστον δύο σταυλίτες αμείβονται από τον, μην έχοντα καμία τυπική ιδιότητα, Κο Κοντή. Η δήλωση αυτή κρίνεται αξιόπιστη, καθώς ο επιτόπου ανευρεθείς Αντωνόπουλος, ουδεμία γνώση είχε για τον επερχόμενο έλεγχο, ο οποίος ήταν αιφνιδιαστικός, επιπλέον δε ουδέν όφελος αντλεί από την όποια έκβαση της υπόθεσης. Ειδικώς βαρύνει στο σημείο αυτό, το προκύπτον δεδομένο ότι ο Κος Κοντής, παρότι εξετασθείς επί μακρόν ενώπιον της Επιτροπής, ουδέν ανέφερε για την εκ μέρους του καταβολή αμοιβών προς σταυλίτες του σταύλου Κ43, ενώ χαρακτηριστικά ανέφερε ότι αποφεύγει να μεταβαίνει στο συγκεκριμένο σταύλο, άρα απέκρυψε το σχετικό δεδομένο, ενώ θα έπρεπε να είχε προβεί σε διευκρίνιση ότι λαμβάνει χώρα καταβολή αμοιβών στους σταυλίτες του Κ43, έστω με την επισήμανση ότι λαμβάνει χώρα εκτός του σταύλου ή (π.χ.) για λογαριασμό τρίτου. Κατά την κατάθεση του αναβάτη Παν. Κεράτσα, η οποία κρίνεται πειστική, αφού δεν έλκει έννομο συμφέρον από την διερεύνηση της υπόθεσης καθώς καμία ευθύνη δεν του αποδόθηκε ούτε καν από τον προπονητή του ίππου μετά την ιπποδρομία, ο προπονητής Κος Καραγιάννης παραδέχτηκε ότι δεν γνώριζε την χείριστη φυσική κατάσταση του ίππου. Στην Επιτροπή μάλιστα κατέθεσε επί λέξει ότι περίμενε το άλογο να κερδίσει, κατάθεση η οποία επιρρωνύει την κρίση της Επιτροπής περί ελάχιστης, εάν όχι μηδαμινής, γνώσης της φυσικής κατάστασης του ίππου. Η δε χείριστη φυσική κατάσταση του ίππου αποδεικνύεται και από την κατάσταση στην οποία τερμάτισε, τελευταίος και με διαφορά άνω των πενήντα μηκών αλλά αποδεικνύεται και η αποβίωση του συνεπεία φυσικής καταρρεύσεως, αφού ουδέν ειδικό παθολογικό εύρημα ανιχνεύθηκε και ο ίππος κατά την νεκροτομή ανευρέθη με εμφανή αναιμία, φαινόμενο το οποίο συνάδει με την υποτονικότητα του ίππου προ της εκκινήσεως, την χείριστη αγωνιστική του εμφάνιση και τέλος την αδυναμία του να στηριχτεί και την τάση κατάκλισης που διαπίστωσαν άπαντες οι ευρισκόμενοι στο χώρο ουροληψιών μετά την ιπποδρομία. Επιπλέον, ο τρόπος επικοινωνίας του προπονητή με τον ιδιοκτήτη Κο Καλούδη, ήτοι μέσω του Κου Κοντή και όχι απευθείας, αλλά και η εκ μέρους του ιδιοκτήτη ελάχιστη ενασχόληση με τους ίππους ιδιοκτησίας του, ειδικώς δε η ελάχιστη, εάν όχι μηδαμινή, αναζήτηση ευθυνών για την αποβίωση ενός ίππου ο οποίος εμφάνιζε πρώτη τύχη στην διερευνόμενη ιπποδρομία, οδηγεί με σαφήνεια σε κρίση της Επιτροπής περί πλήρους διάχυσης/διάσπασης σε πλείονα του ενός προσώπου των ευθυνών φροντίδος του συγκεκριμένου ίππου αλλά και των λοιπών ίππων ιδιοκτησίας του Κου Καλούδη. Η διάχυση αυτή των ευθυνών χαρακτηριστικά επιρρωνύεται από τις αντιφατικές καταθέσεις των κ.κ. Καραγιάννη και Κοντή περί της δυνατότητος ή μη του Κου Κοντή να επισκέ-

9 πτεται τον σταύλο Κ43 (ο Koς Καραγιάννης ενώπιον των Ελλανοδικών ρητά παραδέχτηκε την δυνατότητα πρόσβασης του Κου Κοντή, ενώ ενώπιον της Επιτροπής Ιπποδρομιών λίγες ημέρες αργότερα αμφότεροι αρνήθηκαν την δυνατότητα πρόσβασης του Κου Κοντή αλλά ο εκεί ευρισκόμενος Αντώνιος Αντωνόπουλος (την ύπαρξη του οποίου στον σταύλο Κ43 επιβεβαίωσαν στις καταθέσεις τους άπαντες) συστήθηκε στον Ιπποδρομιάρχη ως υπεύθυνος του σταύλου και κατέδειξε ότι οι εκεί ευρισκόμενοι σταυλίτες (δύο αλλοδαποί) αμείβονται από τον Κο Κοντή, ο οποίος όμως αρνείται την δυνατότητα πρόσβασης του στο σταύλο αυτό), αλλά και επιρρωνύεται από την ενώπιον της Επιτροπής άρνηση της αναμίξεώς του για την περί της επιμελείας απόσυρσης της σωρού του ίππου, ενώ είναι προφανές από τις καταθέσεις των υπαλλήλων της ΟΔΙΕ ΑΕ ότι ο Κος Κοντής ανέλαβε την απόσυρση της σωρού. Τέλος η διάχυση της ευθύνης και επιμελείας του ίππου αποδεικνύεται και από την παλινδρόμηση στην κρίση του προπονητή Κου Καραγιάννη και την αντιφατικότητα μεταξύ των καταθέσεων αυτού και του Κου Κοντή αλλά και μεταξύ των λεχθέντων εκ μέρους του προπονητή περί πλήρους αναζήτησης ευθυνών και της παντελούς έλλειψης ενεργειών του προπονητή προς την κατεύθυνση αυτή, αφού ουδεμία αναζήτηση έλαβε χώρα ή γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή, χαρακτηριστικά δε ο προπονητής και ο ιδιοκτήτης δεν ανέφεραν να προέβησαν ούτε καν σε αναφορά του περιστατικού στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, παρότι ο προπονητής ενώπιον των κκ Ελλανοδικών δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο δολιοφθοράς. Ειδική μνεία γίνεται στο γεγονός ότι ο προπονητής Κος Αλ. Καραγιάννης δεν επέρριψε καμία ευθύνη, ως εδύνατο δυνάμει άρθ. 134 Κ.Ι. στον αναβάτη, αποδεχομένος έτσι ως μοναδικό αίτιο της εικόνας αποσύνθεσης του ίππου την κακή σωματική και φυσική του κατάσταση. Κατά την κρίση της Επιτροπής ο σταυλίτης Κος Κουδουνάρης προσπάθησε με τις δύο έγγραφες καταθέσεις του να αποκρύψει στοιχεία περί της πραγματικώς διαδραμούσας κατάστασης στο σταύλο Κ43 και επιπλέον αυτού προσπάθησε να συγκαλύψει στοιχεία, αντί να παρέξει τοιούτα, προκύπτει δε από την κατάθεση του αναβάτη Παν. Κεράτσα ότι προφανώς πρακτικά υπερέβη τις θεσμικές δυνατότητες του δίνοντας οδηγίες διαδρομής, ενώ από την παντελή απουσία έστω και αναφοράς του ονόματος του στην δήλωση του Αντωνίου Αντωνόπουλου προς τον Ιπποδρομιάρχη κατά τον αιφνιδιαστικό έλεγχο, προκύπτει εύλογη αμφιβολία κατά πόσον ο σταυλίτης αυτός πράγματι επιμελείτο τους ίππους στον σταύλο Κ43 και κατά την κρίση της Επιτροπής ο σταυλίτης αυτός είχε τυπική μόνο επίβλεψη του ίππου ΤΟΠ ΤΡΙΜΠΙΟΥΤ(GB). Την ίδια κρίση ενισχύει το γεγονός ότι δεν είχε δηλωθεί ως σταυλίτης του ίππου ΤΟΠ ΤΡΙΜΠΙΟΥΤ(GB), τον οποίο τυπικά εφρόντιζε ο Στέλιος Καραγιάννης και ο οποίος για το μήνα Νοέμβριο 2011 εσταυλίζετο στον σταύλο Κ51 και όχι Κ43, όπως προέκυψε από την μηνιαία δήλωση του προπονητή Κου Καραγιάννη. Ο ιπποπαραγωγός και φίλιππος Κος Κοντής προδήλως κατά την κρίση της Επιτροπής διαδραματίζει ενεργότερο ρόλο από ότι εκ μέρους του δηλώνεται,

10 ήτοι από την απλή μεσολάβηση στην καταβολή αμοιβών και εξόδων προς τον προπονητή Κο Αλ. Καραγιάννη και για λογαριασμό του ιδιοκτήτη Κου Καλούδη. Για την ενεργή αυτή συμμετοχή τόσο ο ίδιος όσο και ο ιδιοκτήτης φέρουν ειδική ευθύνη, καθώς σχετική αίτηση για τυπική και πλήρη εκπροσώπηση του τελευταίου από τον πρώτο, είχε αιτιολογημένα απορριφθεί από την Επιτροπή Ιπποδρομιών και είναι προφανές ότι η αποβίωση του ίππου ΤΟΠ ΤΡΙΜΠΙ- ΟΥΤ(GB) υπήρξε αποτέλεσμα της διάχυσης ευθυνών σε πλείονα του ενός προσώπων, ένα εκ των οποίων αποδείχτηκε ότι υπήρξε και ο Κος Κοντής. Η Επιτροπή ιπποδρομιών της ΦΕΕ ομόφωνα αποφασίζει με την εξής ανά περίπτωση δικαιολογία: Απορρίπτει τις έγγραφες εξηγήσεις του προπονητή Κου Αλ. Καραγιάννη καθώς κατά τον Κώδικα Ιπποδρομιών, άρθ. 71 εδ. α, β, : Ο προπονητής: α. Διευθύνει το σταύλο του υπεύθυνα και με σεβασμό για τα συμφέροντα των ιδιοκτητών του, και είναι απολύτως υπεύθυνος για τη σωστή περιποίηση και εκπαίδευση των ίππων του. β. Είναι ο μόνος υπεύθυνος για οποιοδήποτε θέμα αφορά τον σταύλο του συμπεριλαμβανομένων των καθημερινών εργασιών, της διατροφής των ίππων, της ιπποκομίας καθώς και της ασφάλειας αυτών. Επίσης είναι υπεύθυνος για την εργασία των υπαλλήλων του (σταυλιτών).. Κατά τα άρθ. 134 εδ.γ :.γ. Προπονητής που δεν μπορεί να δικαιολογήσει την μειωμένη επίδοση του ίππου του, ελέγχεται από τους Ελλανοδίκες. Οι προπονητές έχουν υποχρέωση να καταγγέλουν στους Ελλανοδίκες την μη τήρηση των οδηγιών τους ή την κακή διαδρομή από τους αναβάτες. Προπονητής που καταγγέλει αναβάτη στους Ελλανοδίκες για κακή ίππευση με σκοπό να δικαιολογήσει τη μειωμένη επίδοση του ίππου του, ελέγχεται από αυτούς. Τέλος κατά τις διατάξεις Κ.Ι. αρθ. 165 εδ α και β : Ο Προπονητής έχει υποχρέωση να προστατεύει τους ίππους την προπόνηση των οποίων έχει αναλάβει και να τους διασφαλίζει κατάλληλα από δολιοφθορές με συνυπεύθυνο τον σταυλίτη. Ακόμη και σε περίπτωση εντοπισμού του υπεύθυνου για την φαρμακοδιέγερση (φυσικού αυτουργού), ο προπονητής δεν απαλλάσσεται της ευθύνης. Η μη τήρηση του άρθρου αυτού, συνεπάγεται επιβολή ποινής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Κατά τα ως άνω λοιπόν προκύπτει ότι μη τήρηση των προβλέψεων του Κ.Ι. και η μη πλήρης επιμέλεια του αποβιώσαντος ίππου δημιούργησε την διάχυση των ευθυνών της φροντίδας του ίππου μεταξύ πλειόνων προσώπων και όχι των τυπικώς φέροντων την υποχρέωση της επιμέλειας προπονητή και σταυλίτη. Η διάχυση αυτή προδήλως προκάλεσε την τελικώς μη φροντίδα του και την ολικώς απροετοίμαστη συμμετοχή του σε ιπποδρομία. Άλλως, ακόμα και εάν γίνουν δεκτοί οι ισχυρισμοί περί δολιοφθοράς, στην περίπτωση αυτή προφανώς και εκ του αποτελέσματος της αποβίωσης του ίππου, προκύπτει ότι δεν είχαν ληφθεί τα αποτελεσματικά μέτρα προφύλαξης του από δολιοφθορά προ αυτής, με αποτέλεσμα να οδηγήσει, λόγω της πασίδηλης υπερπροσπάθειας που καταβάλλουν οι ίπποι στην αγωνιστική διαδρομή στον κυριολεκτικώς διά

11 αναιμίας και άπνοιας αγωνιώδη θάνατο του ίππου, όπως προκύπτει από την νεκροψία του και την κατάθεση του επιληφθέντος το πρώτον προϊσταμένου του κτηνιατρικού τμήματος της ΟΔΙΕ ΑΕ, σύμφωνα με την οποία ο ίππος είχε αγωνιώδεις ρώθωνες. Κατά το παράρτημα 1 των Γενικών Διατάξεων σε περίπτωση που βρεθούν ίπποι. Των οποίων οι συνθήκες διαβίωσης δεν είναι οι αρμόζουσες ή.. διαπιστωθεί ότι έχουν παραμεληθεί ή ότι η υγεία τους κινδυνεύει από αμέλεια των υπευθύνων..τότε παραπέμπονται οι υπαίτιοι στην Επιτροπή Ιπποδρομιών και θα ισχύσουν ποινές έως και της αφαίρεσης χρωμάτων για τους ιδιοκτήτες και της αδείας για τους προπονητές Επειδή η ως άνω πράξη της μη επιμέλειας ίππου η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αποβίωση του ίππου ΤΟΠ ΤΡΙΜΠΙΟΥΤ(GB), βαρύνει τον προπονητή του ίππου και τον (καθ ομολογία του ) υπεύθυνο σταυλίτη με την κατά τα ως άνω διαστρωμένη αιτιολογία, με την επιπλέον ειδική επιβαρυντική περίσταση της ολικής απουσίας ενεργειών μετά την αποβίωση του ίππου για αναζήτηση τυχόν ευθυνών για την κατάσταση αποσύνθεσης του ίππου λόγω κακής προετοιμασίας άλλως των, κατά τους ισχυρισμούς του πρώτου, ενδεχόμενων υπαιτιών δολιοφθοράς. Επειδή η παραμέληση της υγείας του ίππου κρίνεται ότι οφείλεται σε μικρό βαθμό και στην έλλειψη της αρμόζουσας εποπτείας εκ μέρους του ιδιοκτήτη, έλλειψη η οποία προέκυψε από την μη πρόνοιά του για διορισμό ετέρου του προταθέντος κ. Κοντή και απορριφθέντος νομίμου εκπροσώπου, αλλά από την αντιθέτως de facto λειτουργία του τελευταίου ως εκπροσώπου, για την οποία κατετέθη ότι ο ιδιοκτήτης είχε πλήρη γνώση. Επίσης η έλλειψη αυτής της αρμόζουσας εποπτείας προέκυψε κατά βαρύνουσα έννοια από την ολική απουσία ενεργειών μετά την αποβίωση του ίππου για αναζήτηση τυχόν ευθυνών για την κατάσταση αποσύνθεσης του ίππου και την αποβίωση του. Επειδή η Επιτροπή Ιπποδρομιών κρίνει ότι πράγματι συνεπληρώθησαν οι προϋποθέσεις για την στοιχειοθέτηση της παράβασης του άρθ. Α του παραρτήματος 1 των Γενικών Διατάξεων από τον καλούμενο Ιδιοκτήτη Δρομώνων Ίππων Κο Νικόλαο Καλούδη και των άρθ. 71 α και β, 134 εδ. γ και 165 εδ. α του Κ.Ι. και του άρθ. Α του παραρτήματος 1 των Γενικών Διατάξεων από τους καλούμενους κ.κ. προπονητή Αλέξανδρο Καραγιάννη, σταυλίτη Χριστόφορου Κουδουνάρη και τον ιπποπαραγωγό και φίλιππο Γεώργιο Κοντή υπό την έννοια ότι ο μεν πρώτος ότι αποδείχτηκε να φέρει μερίδιο ευθύνης για την παντελή έλλειψη υψηλής εποπτείας και την παραβίαση απορριπτικής απόφασης της Επιτροπής Ιπποδρομιών με τον de facto διορισμό ήδη απορριφθέντος προσώπου, οι δε δύο επόμενοι αποδείχτηκε ότι φέρουν αποκλειστική ευθύνη, ο δε προπονητής επιπλέον και κατά αντικειμενική θεώρηση φέρει τοιούτη, ο δε τελευταίος, ιπποπαραγωγός και φίλιππος φέρει μείζον μερίδιο ευθύνης καθώς η εν γένει συμπεριφορά του κατά την διάταξη του αρθ. 1 του

12 Ποινολογίου του Κώδικα Ιπποδρομιών και ιδίως η ενεργητικότατη δραστηριοποίηση του ως de facto νομίμου εκπροσώπου του ιδιοκτήτη Κου Καλούδη, παρότι ρητώς τέτοιο αίτημα είχε απορριφθεί, συνετέλεσε κατά μείζον μέρος στην ως άνω διάχυση ευθυνών περί εποπτείας του ίππου με αποτέλεσμα την τελικώς ολική έλλειψη εποπτείας και την συμμετοχή του σε ιπποδρομία για την οποία ήταν παντελώς απροετοίμαστος, άλλως μη επιμελώς προφυλαχθείς, οπότε και απεβίωσε. Συνεπώς δύναται να επιβληθούν σε βάρος των ανωτέρω οι ποινές που με τις διατάξεις αυτές σε συνδυασμό με την διάταξη άρθ. 10 εδ. γ Κ.Ι. επισείονται. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Και δυνάμει του άρθ. 10 εδ. γ Κ.Ι., παραγράφου Α. του Παραρτήματος 1 των Γενικών Διατάξεων σε συνδυασμό με το άρθ. 1 του Ποινολογίου του Κώδικα Ιπποδρομιών και άρθ. 12 Κ.Ι. εδ. α. : Η Επιτροπή Ιπποδρομιών της ΦΕΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο στον ιδιοκτήτη Κο Νικόλαο Καλούδη. Επιβάλλει αποκλεισμό πενήντα (50) ιπποδρομιακών ημερών στον προπονητή Κο Αλέξανδρο Καραγιάννη. Επιβάλλει αποκλεισμό δεκαπέντε (15) ιπποδρομιακών ημερών και πρόστιμο 500 στον σταυλίτη Κο Χριστόφορο Κουδουνάρη. Επιβάλλει αποκλεισμό πενήντα (50) ιπποδρομιακών ημερών στον φίλιππο και ιπποπαραγωγό Κο Γεώργιο Κοντή. Ο αποκλεισμός έχει την έννοια των διατάξεων του άρθ του Πίνακα Πειθαρχικών Ιπποδρομιακών Παραπτωμάτων και Αδικημάτων του Κώδικα Ιπποδρομιών και Εισάγει την υπόθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΕΕ για τυχόν κατά την κρίση του επαύξηση των ως άνω ποινών. Δεδομένου ότι ο ιδιοκτήτης Κος Ν. Καλούδης διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό και ως απεδείχθη εκ των γεγονότων έχει ελλιπή επίβλεψη των ίππων του και την προβληματική επικοινωνία με τις Υπηρεσίες της ΦΕΕ, οφείλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών να ορίσει εκπρόσωπο με σχετική αίτησή του προς την Επιτροπή Ιπποδρομιών, άλλως η Επιτροπή μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος θα υποχρεωθεί να λάβει αυστηρότερα μέτρα. Γίνεται μνεία ότι η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής Ιπποδρομιών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΚΟΝΤΟΣ Ι. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΚΑΛΟΥΔΗΣ- ΑΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός 13.12.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/13 ΟΔΗΓΙΑ 2005/85/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 146 14 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113 Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλο δαπούς και ανιθαγενείς

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική στη σιωπή. Αποτελεσματικότερη προστασία και υποστήριξη των whistleblowers στην Ελλάδα

Εναλλακτική στη σιωπή. Αποτελεσματικότερη προστασία και υποστήριξη των whistleblowers στην Ελλάδα Εναλλακτική στη σιωπή Αποτελεσματικότερη προστασία και υποστήριξη των whistleblowers στην Ελλάδα ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΣΙΩΠΗ: Αποτελεσματικότερη προστασία και υποστήριξη των whistleblowers στην Ελλάδα Η Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ε Σ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ αρ 2

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ε Σ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ αρ 2 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 61 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ε Σ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ αρ 2 ΠΡΟΣ: Τους υποψήφιους βουλευτές της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΘΕΜΑ: 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008. Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008. Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008 Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του ν.2334/1995 «Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης & Αποχέτευσης (.Ε.Υ.Α.) και Υπηρεσιών Ύδρευσης & Αποχέτευσης ήµων

Θέµατα ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης & Αποχέτευσης (.Ε.Υ.Α.) και Υπηρεσιών Ύδρευσης & Αποχέτευσης ήµων ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) Θέµατα ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης & Αποχέτευσης (.Ε.Υ.Α.) και Υπηρεσιών Ύδρευσης & Αποχέτευσης ήµων Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες Εισαγωγή Το προσφυγικό πρόβληµα άρχισε να παίρνει µεγάλες διαστάσεις κυρίως µετά τα τέλη του Β' Παγκοσµίου πολέµου. Η µαζική έξοδος ανθρώπων που εγκαταλείπουν τη χώρα τους άλλοτε βίαια και άλλοτε εκούσια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση Πληροφοριών: Ξενίας 24, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11528 Πληροφορίες : Γραμματεία Τηλέφωνο : 2107450400 FAX : 2107450500 EMAIL : info@etean.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Α/Π 1244/2014

Αρ. Φακ.: Α/Π 1244/2014 Αρ. Φακ.: Α/Π 1244/2014 Έκθεση Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρίες αναφορικά με παράπονο για τη μετακίνηση ατόμου αναπηρία, από το σπίτι του, σε μονάδα φροντίδας και αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ο. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ο. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2 ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ε.Π.Ο. Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2 Περιεχόμενα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Δικαιοδοσία της ΠΕΕΟΔ 1 Άρθρο 2 Εφαρμοστέο Δίκαιο 1 Άρθρο 3 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FROM LAW TO PRACTICE-PRAXIS ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 2013 Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 195 22 Νοεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 114 Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδα πούς και ανιθαγενείς

Διαβάστε περισσότερα

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 423 1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 66/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Σταύρος Μάλαινος-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δικαστική αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 15/05/2015 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 162759 Α.Δ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 15/05/2015 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 162759 Α.Δ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 15/05/2015 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 162759 Α.Δ.Α.: ΩΚ36ΟΡΕ1-904 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 30.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 IV (Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα