Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 66012/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 66012/17.11.2014"

Transcript

1 Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 66012/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 350/2014 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για υλοτοµία ή µη δένδρων σε διάφορα σηµεία του ήµου µας Σήµερα στις 13 Νοεµβρίου 2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα µ.µ. το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο ηµαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την υπ αριθµ / πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου ηµητρίου που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στον κ. ήµαρχο και σε όλους τους ηµοτικούς Συµβούλους την Το ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ ΡΙΑΝΑ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΜΑΡΑ ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΗ.Σ.: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥ Η ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ.Σ.: ΘΕΟ ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

2 Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ηµήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το ηµοτικό Συµβούλιο εισέρχεται αµέσως στην εξέταση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. ******************* Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουβίνος ηµήτριος εισάγει στο Συµβούλιο για συζήτηση το 15 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για υλοτοµία ή µη δένδρων σε διάφορα σηµεία του ήµου µας. Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ αριθµ / σχετικό έγγραφο της /νσης Περιβάλλοντος του ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: «Η διαπαραταξιακή επιτροπή, που ορίστηκε µε την 265/2014 Α..Σ. για να εισηγείται προς το.σ. την υλοτοµία ή µη δένδρων για το έτος 2014, απαρτίζεται από τους. Σ. κ.κ. Κουµαραδιό Γεώργιο, Χαραλαµπόπουλο Ιωάννη, Μπατσή Χρήστο, Γρετσίστα Ελένη και τη µόνιµη υπάλληλο του ήµου κα Γαλάνη Ευαγγελία. Η επιτροπή συνεδρίασε και και ώρα 14:00 π.µ. σε αίθουσα του ηµαρχιακού καταστήµατος. Παρόντες: κ.κ. 1) Κουµαραδιός Γεώργιος, 2) Χαραλαµπόπουλος Ιωάννης, 3) Μπατσής Χρήστος, 4) Γρετσίστα Ελένη και 4) Γαλάνη Ευαγγελία. Εξέτασε τα υποβληθέντα αιτήµατα σχετικά µε την ή µη υλοτοµία δένδρων σε διάφορα σηµεία του ήµου (πεζοδρόµια κοινόχρηστοι χώροι) και εισηγείται οµόφωνα προς το ηµοτικό συµβούλιο τα εξής: Α) Τη διατήρηση των δένδρων ( µη υλοτοµία) στις περιπτώσεις : 1. Αλεξανδρουπόλεως 67 Σχετική η υπ αριθµ / αίτηση της κ. Μπικάκη Αικατερίνης, µε την οποία αιτείται την υλοτοµία ενός δένδρου βραχυχίτωνα και ενός λεϊλάντι, επειδή οι ρίζες τους, έχουν σηκώσει τις πλάκες του πεζοδροµίου και την αντικατάστασή τους µε άλλα δένδρα. Τα συγκεκριµένα δέντρα φύονται σε πεζοδρόµιο πλάτους 0,80 m περίπου επί της οδού Αλεξανδρουπόλεως 67. Οι θέσεις φύτευσής τους είναι µικρές και οι πλάκες του πεζοδροµίου έχουν ανασηκωθεί. υλοτοµία των δένδρων, εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε τη διατήρηση (µη υλοτοµία) των δένδρων και προτείνει όπως η αρµόδια υπηρεσία (Τ.Υ.) προβεί στην ανακατασκευή του πεζοδροµίου µε παράλληλη αύξηση του χώρου ανάπτυξης των δένδρων και η αρµόδια υπηρεσία (Τµήµα Πρασίνου) προβεί στο κλάδεµα αυτών για µερική µείωση του όγκου της κόµης τους. 2

3 2. Πωγωνίου 59 Σχετική η υπ αριθµ / αίτηση της κ. Θεοδοσοπούλου Θεοδώρας, που κατοικεί στην οδό Πωγωνίου 59, µε την οποία αιτείται τον έλεγχο (υλοτοµία) ενός δένδρου λεϊλάντι, επί των οδών Αγ. Γεωργίου και Βασ. Μακεδόνος, όπου διατηρεί κατάστηµα. Η αιτούσα λέει ότι το δένδρο έχει πάρει κλίση και κινδυνεύει µε τις βροχές να πέσει, εξαιτίας των παρακείµενων εργασιών από ΕΥ ΑΠ και ΟΤΕ. Το δένδρο φύεται σε πεζοδρόµιο πλάτους 2,5 m περίπου και την χρονική περίοδο της αυτοψίας, διεξάγονταν πλησίον του δένδρου, σε ανοιχτό φρεάτιο εργασίες αποκατάστασης ζηµιών. Το δένδρο είναι κλαδεµένο, η κατακόρυφη ανάπτυξη όµως αυτού όσο και των διπλανών δένδρων, εµποδίζεται από την ύπαρξη του παρακείµενου τριώροφου κτιρίου. Τέλος όλα τα δένδρα εµφανίζουν µία µικρή κλίση προς τον δρόµο. υλοτοµία του δένδρου, εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε τη διατήρηση (µη υλοτοµία) αυτού και προτείνει όπως η αρµόδια υπηρεσία (Τµήµα Πρασίνου) προβεί σε τακτικό έλεγχο όλων των δένδρων. 3. Έκτορος 18 Σχετική η υπ αριθµ / αίτηση του κ. Μωυσιάδη Ηλία, µε την οποία αιτείται την υλοτοµία µίας ελιάς, επειδή είναι πολύ κοντά στη µάντρα του σπιτιού του, την οποία θέλει να επισκευάσει και επίσης ότι το εν λόγω δένδρο είναι σάπιο. Το συγκεκριµένο δένδρο φύεται σε πεζοδρόµιο πλάτους 1 m περίπου επί της οδού Μ. Ανατολής (και Έκτορος) είναι υγιές και δεν φαίνεται να δηµιουργεί κάποιο πρόβληµα. υλοτοµία του δένδρου, εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε τη διατήρηση (µη υλοτοµία) αυτού και προτείνει όπως η αρµόδια υπηρεσία (Τµήµα Πρασίνου) προβεί στο κλάδεµα αυτού για µερική µείωση του όγκου της κόµης του. 4. Ιουλιανού 51 Σχετική η υπ αριθµ / αίτηση της κ. Γεωργούλη Κωνσταντίνας, µε την οποία αιτείται την υλοτοµία ενός δένδρου ευκαλύπτου και ενός δένδρου χαρουπιάς, λόγω ασθένειας του άντρα της. Τα συγκεκριµένα δένδρα φύονται µέσα στο πάρκο, επί των οδών Αγ. Ελένης και Ιουλιανού. Μέρος της κόµης τους εισέρχεται εντός των παρακείµενων οικιών, αλλά δεν δηµιουργούν κάποιο πρόβληµα. υλοτοµία των δέντρων, εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε τη διατήρηση (µη υλοτοµία) των δέντρων και προτείνει όπως η αρµόδια υπηρεσία (Τµήµα Πρασίνου) 3

4 προβεί στο κλάδεµα αυτών για µερική µείωση του όγκου της κόµης τους. 5. Θήρας και Σαµουήλ Σχετική η υπ αριθµ / αίτηση του κ. Ράπτη Νικόλαου, κατοίκου Πετρούπολης, µε την οποία αιτείται να γίνει έλεγχος στα δένδρα που βρίσκονται µπροστά από το κατάστηµά του, επί της οδού Σαµουήλ (και Θήρας) επειδή οι ρίζες τους, έχουν ανασηκώσει τις πλάκες του πεζοδροµίου. Τα συγκεκριµένα δένδρα φύονται σε πεζοδρόµιο της πλατείας πλάτους 2m περίπου, επί της οδού Σαµουήλ, όπου βρίσκεται το κατάστηµά του, µε την ονοµασία «Αερικό». Οι θέσεις φύτευσής τους, είναι µικρές και οι πλάκες του πεζοδροµίου έχουν ανασηκωθεί. υλοτοµία των δένδρων, εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε τη διατήρηση (µη υλοτοµία) των δένδρων και προτείνει όπως η αρµόδια υπηρεσία (Τ.Υ.) προβεί στην ανακατασκευή του πεζοδροµίου και αύξηση του χώρου ανάπτυξης των δένδρων. 6. Κέννεντυ 46 Σχετική η υπ αριθµ / αίτηση του κ. Γεωργιόπουλου Μιχαήλ, µε την οποία αιτείται την υλοτοµία τεσσάρων δένδρων στο πίσω µέρος του σπιτιού του, επί της οδού Τυµφρηστού και επίσης αποζηµίωση και επισκευή πεζοδροµίου και µάντρας. Τα συγκεκριµένα δένδρα 2 βραχυχίτωνες και 2 καρυδιές, φύονται στο πεζοδρόµιο της οδού Τυµφρηστού, πλάτους περίπου 1µ. Οι θέσεις φύτευσής τους είναι µικρές και οι πλάκες του πεζοδροµίου έχουν ανασηκωθεί. Σχετικές και οι υπ αρίθµ 62726/ και 63536/ αιτήσεις του κύριου Γεωργιόπουλου Μιχαήλ, µε τις οποίες ζητούσε και πάλι την υλοτοµία των δένδρων περιµετρικά του σπιτιού του, λόγω ζηµιών στα πεζοδρόµια επί της οδού Κέννεντυ και Τυµφρηστού και αποζηµίωση. Με την υπ αρίθµ. 443/2013 Α..Σ. είχε εγκριθεί η εισήγηση της διαπαραταξιακής επιτροπής, σχετικά µε τη µη υλοτοµία των δένδρων επί της οδού Τυµφρηστού. υλοτοµία των δένδρων, εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε τη διατήρηση (µη υλοτοµία) των δένδρων και προτείνει όπως η αρµόδια υπηρεσία (Τ. Υ) προβεί στην ανακατασκευή του πεζοδροµίου και στην αύξηση του χώρου ανάπτυξής τους. 7. ιονυσίου 7 Σχετική η υπ αριθµ / αίτηση της κ. Γιαννακάρη Αντιγόνης, η οποία κατοικεί στην οδό ιονυσίου 7 και αιτείται την υλοτοµία ενός δένδρου πεύκου, επειδή αυτό έχει πάρει µεγάλη κλίση και είναι επικίνδυνο να πέσει στο σπίτι της. Το συγκεκριµένο δένδρο φύεται στο πεζοδρόµιο επί της οδού ιονυσίου 10, έναντι της οικίας της αιτούσας, πλάτους 1,20m περίπου, µέσα σε ζαρντινιέρα περιµετρικά σπασµένη. Το δένδρο εµφανίζει κλίση προς το δρόµο. 4

5 υλοτοµία του δένδρου, εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε τη διατήρηση (µη υλοτοµία) του δένδρου και προτείνει όπως η αρµόδια υπηρεσία (Τµήµα Πρασίνου) προβεί στο κλάδεµα αυτού για µερική µείωση του όγκου της κόµης του. 8. Αγ. Γεωργίου & Α. Παπανδρέου 29 Σχετική η υπ αριθµ / αίτηση της κ. Λυµπεροπούλου Ευδοκίας, µε την οποία αιτείται την υλοτοµία ενός δένδρου ευκαλύπτου, επειδή είναι επικίνδυνο για τα ηλεκτροφόρα σύρµατα καθώς και για την υγεία των ενοίκων που έχουν αλλεργία. Το συγκεκριµένο δένδρο φύεται στην οδό Βυζαντινών Αυτοκρατόρων (όπισθεν Αγ. Γεωργίου 29) σε πεζοδρόµιο πλάτους 3 m περίπου, έχει ανασηκώσει τις πλάκες του πεζοδροµίου και έχει πολύ µεγάλο ύψος. υλοτοµία του δένδρου, εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε τη διατήρηση (µη υλοτοµία) του δένδρου και προτείνει όπως η αρµόδια υπηρεσία (Τ.Υ.) προβεί στην ανακατασκευή του πεζοδροµίου και στην αύξηση του χώρου ανάπτυξη του δένδρου και η αρµόδια υπηρεσία (Τµήµα Πρασίνου) προβεί στο κλάδεµα αυτού για µερική µείωση του όγκου της κόµης του. 9. Μπιζανίου 48 Σχετική η υπ αριθµ / αίτηση της κ. Σταµατοπούλου Αγγελικής, η οποία διαµένει στην οδό Μπιζανίου 48, µε την οποία αιτείται την υλοτοµία ενός δένδρου βραχυχίτωνα, επειδή από την πτώση των φύλλων του, δηµιουργούνται πολλά προβλήµατα. Το συγκεκριµένο δέντρο φύεται επί της οδού Μπιζανίου 51, σε πεζοδρόµιο πλάτους περίπου 0,60 m και δεν φαίνεται να δηµιουργεί κάποιο πρόβληµα. υλοτοµία του δένδρου, εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε τη διατήρηση (µη υλοτοµία) του δένδρου και προτείνει όπως η αρµόδια υπηρεσία (Τµήµα Πρασίνου) προβεί στο κλάδεµα αυτού για µερική µείωση του όγκου της κόµης του. 10. Ιερού Λόχου 20 Σχετική η υπ αριθµ / αίτηση του κ. Τσάκου Ευστράτιου, µε την οποία αιτείται την υλοτοµία ενός δένδρου λεύκας, που βρίσκεται µπροστά από την οικία του, επειδή βγάζει µια κολλώδη ουσία που προκαλεί φθορές στην οικία του και στα σταθµευµένα αυτοκίνητα. Το συγκεκριµένο δένδρο φύεται σε πεζοδρόµιο πλάτους 0,40 m περίπου επί της οδού Ιερού Λόχου 20, σχεδόν εφάπτεται στον τοίχο της µάντρας, δεν φαίνεται να δηµιουργεί κάποιο πρόβληµα. υλοτοµία του δέντρου, εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε τη διατήρηση (µη υλοτοµία) του δένδρου και προτείνει όπως η αρµόδια υπηρεσία (Τµήµα Πρασίνου) προβεί στο κλάδεµα αυτού για µερική µείωση του όγκου της κόµης του. 5

6 Β) Την υλοτοµία δένδρων στις παρακάτω περιπτώσεις: 1. Ροδόπης 8 Σχετική η υπ αριθµ / αίτηση της κ. Παύλου Αικατερίνης, µε την οποία αιτείται την υλοτοµία ενός δένδρου πεύκου, λόγω του ότι ο κορµός του έχει προκαλέσει σχισµή στον τοίχο του πρώτου ορόφου και υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει ζηµιά και στο ισόγειο. Το συγκεκριµένο δένδρο φύεται σε πεζοδρόµιο πλάτους 0,80 m περίπου, έξω από την οικία της αιτούσας, µέσα σε ζαρντινιέρα και δίπλα στην κολόνα της ΕΗ. Ο κορµός του είναι σχεδόν εφαπτόµενος τόσο στο σπίτι όσο στην κολόνα και τα καλώδια της ΕΗ. υλοτοµία του δένδρου, εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε την έγκριση υλοτοµίας αυτού. 2. Τιβερίου 26 Σχετική η υπ αριθµ / αίτηση της κ. Αυγουστάκη Βασιλικής, µε την οποία αιτείται την υλοτοµία ενός δένδρου πεύκου, επειδή έχει προκαλέσει ζηµιά στο σύστηµα της παροχής υδροδότησης στο ακίνητο που βρίσκεται στην οδό Τιβερίου 26 και Λασκάρεως. Το συγκεκριµένο δένδρο φύεται σε πεζοδρόµιο πλάτους 0,60 µέτρων περίπου επί των οδών Τιβερίου και Λασκάρεως και πλησίον κολόνας της ΕΗ. Επισυνάπτεται έγγραφο της ΕΥ ΑΠ, που αναφέρει ότι οι ρίζες του δένδρου είναι αιτία των προβληµάτων που προκαλούνται στο σύστηµα των παροχών που υδροδοτούν το ακίνητο. Τέλος είναι δυνατή η µεταφορά των υδροπαροχών µε σχετική χρέωση της δαπάνης. υλοτοµία του δένδρου, εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε την έγκριση υλοτοµίας αυτού. 3. Αφροδίτης 20 και Ελένης 17 Σχετική η υπ αριθµ / αίτηση της κ. εληµπάση Βασιλικής, µε την οποία αιτείται την υλοτοµία ενός πεύκου επειδή είναι ξερό. Το συγκεκριµένο δένδρο φύεται σε πεζοδρόµιο πλάτους 1,20 m περίπου, επί της οδού Ελένης 17 και είναι σε ηµιθανή κατάσταση. υλοτοµία του δένδρου, εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε την υλοτοµία του δένδρου. 4. Κυρηναϊκής 5 Σχετική η υπ αριθµ / αίτηση του κ. Γεωργιόπουλου Αγγελή, µε την οποία αιτείται την υλοτοµία ενός δένδρου ελιάς, επειδή έχει δηµιουργήσει σοβαρό πρόβληµα στην αυλή του αλλά και στο πεζοδρόµιο. Το συγκεκριµένο δένδρο φύεται σε πεζοδρόµιο πλάτους 0,50 m περίπου επί της οδού Κυρηναϊκής 6

7 5, εφάπτεται στην µάντρα της αυλής, έχει ανασηκώσει τις πλάκες του πεζοδροµίου και υπάρχει µετατόπιση στις πλάκες της µάντρας. υλοτοµία του δένδρου, εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε την υλοτοµία του δένδρου. 5. ιάνοιξη Λεωφόρου Θηβών, από Οδό Αγίου Νικολάου έως Λεωφόρο Φυλής. Σχετικές α) η υπ αριθµ.35665/ αίτηση της Περιφέρειας Αττικής ( /νση Τεχνικών Έργων, Τµήµα Οδοποιίας & Μηχανηµάτων Έργων) και β) η υπ αριθµ 59420/ αίτηση-απάντηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου Ιλίου, µε τις οποίες ζητούν να τους χορηγηθεί άδεια κοπής των δένδρων όπου απαιτηθεί στην περιοχή του έργου του θέµατος. Λόγω της υλοποίησης του έργου << ιάνοιξη Λεωφόρου Θηβών, από Οδό Αγίου Νικολάου έως Λεωφόρο Φυλής>> και στα πλαίσια της οµαλής εκτέλεσης του έργου, ζητείται άδεια κοπής δένδρων. Τα δένδρα αυτά βρίσκονται εντός του ρυµοτοµικού πλάτους της ζώνης διέλευσης της οδού Θηβών και συµπεριλαµβάνουν σοφόρες, µουριές, βερικοκιές, ελιές, λεµονιές, συκιές, φοίνικες, νεραντζιές, πεύκα και 1 κυπαρίσσι. υλοτοµία των δένδρων, εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε την υλοτοµία των δένδρων. Η υλοτοµία των δένδρων γίνεται εφόσον είναι αδύνατος οποιοσδήποτε άλλος τρόπος αντιµετώπισης του θέµατος. Τα δένδρα που θα κοπούν, θα πρέπει να αντικατασταθούν µε ίδιο αριθµό δένδρων, να γίνει δηλαδή φυτοτεχνική διαµόρφωση-αποκατάσταση της βλάστησης και του τοπίου γενικότερα. Τα δένδρα που θα κοπούν και είναι κατάλληλα για καυσόξυλα θα διατεθούν για την κάλυψη αναγκών, εξυπηρετούµενων από την Κοινωνική Υπηρεσία. Γ) Την υλοτοµία µέρους των αιτούµενων προς υλοτοµία δένδρων στις παρακάτω περιπτώσεις: 1. Λαέρτου 56 Σχετική η υπ αριθµ / αίτηση του κ. Αρναούτη Γεώργιου, µε την οποία αιτείται την υλοτοµία, δύο δένδρων λεύκας, επειδή έχουν προκαλέσει ζηµία στο πεζοδρόµιο και στο εσωτερικό του σπιτιού του. Τα δύο δένδρα φύονται σε πεζοδρόµιο πλάτους 1,5 m περίπου. Είναι δύο πολύ ψηλές λεύκες, οι θέσεις φύτευσής τους είναι σχετικά µικρές, έχουν ανασηκωθεί οι πλάκες του πεζοδροµίου και το ένα δένδρο έχει ξεραθεί. Σχετική και η υπ αρίθµ 65168/ αίτηση του κ. Αρναούτη Γεώργιου, µε την οποία ζητούσε πάλι την υλοτοµία των συγκεκριµένων δένδρων λεύκας, λόγω επικινδυνότητας εξαιτίας του ύψους τους, λόγω ζηµιάς που έχουν προκαλέσει οι ρίζες των δένδρων στα πεζοδρόµια και λόγω προβλήµατος υγρασίας που δηµιουργείται εντός της οικίας του. Με την υπ αρίθµ. 443/2013 Α..Σ. είχε εγκριθεί η εισήγηση της διαπαραταξιακής επιτροπής, σχετικά 7

8 µε τη µη υλοτοµία των δένδρων. υλοτοµία των δένδρων, εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε τη διατήρηση (µη υλοτοµία) του ενός δένδρου και προτείνει όπως η αρµόδια υπηρεσία (Τµήµα Πρασίνου) προβεί στην υλοτοµία του ξερού δένδρου και η αρµόδια υπηρεσία (Τ. Υ) προβεί στην ανακατασκευή του πεζοδροµίου και στην αύξηση του χώρου ανάπτυξής τους. Παρακαλούµε όπως αποφασίσετε σχετικά» προτείνει την λήψη της σχετικής απόφασης. Έχοντας υπ όψιν τα ανωτέρω ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει: Α) Τη διατήρηση των δένδρων (µη υλοτοµία), ως αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης. Β) Την υλοτοµία δένδρων, ως αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης Γ) Την υλοτοµία µέρους δένδρων, ως αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 8

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 22 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 296/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 22 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 296/2015 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 41161/11.09.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 22 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 296/2015 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για ορθή απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ. Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4481/30.01.2015

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ. Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4481/30.01.2015 Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4481/30.01.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 4 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 018/2015 ΘΕΜΑ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 22 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 297/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 22 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 297/2015 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 41163/11.09.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 22 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 297/2015 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 337/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 337/2014 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 65984/7..204 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 337/204 ΘΕΜΑ Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 6166/03-02-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 4 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 6166/03-02-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 4 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 6166/03-02-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 4 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 036/2014 ΘΕΜΑ Συµµετοχή του ήµου µας στην ανοιχτή πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 26084/05-06-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 200/2015 ΘΕΜΑ Έγκριση Α φάσης της μελέτης με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 13 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 157/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 13 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 157/2015 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 19266/04.05.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 13 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 157/2015 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης και καθορισμός διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 37193/18-07-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 15 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 37193/18-07-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 15 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 37193/18-07-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 15 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αρ. Αριθ. Απόφασης 247/2013 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Αριθ. Απόφασης 278/2013 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης καθορισμού πλάτους οδοστρώματος και πεζοδρομίων για την ανάπλαση της οδού Αγ.

Αρ. Αριθ. Απόφασης 278/2013 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης καθορισμού πλάτους οδοστρώματος και πεζοδρομίων για την ανάπλαση της οδού Αγ. Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 47231/09-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 18 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αρ. Αριθ. Απόφασης 278/2013 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης καθορισμού πλάτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 17 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 17 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 17 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 296/2010 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για καθορισμό αριθμού ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 452/2009 ΘΕΜΑ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 500/2007 Α.Δ.Σ. που αφορά την αναπροσαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 26 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 26 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 40/009 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΘΕΜΑ Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων συμβάσεων μίσθωσης έργου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 29387/10-06-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 12 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 29387/10-06-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 12 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 29387/10-06-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 12 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αρ. Αριθ. Απόφασης 199/2013 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για σύναψη σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 / 2 / 2010 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.ΠΕ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 / 2 / 2010 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.ΠΕ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 / 2 / 2010 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.ΠΕ. Αριθ. Πρακτικού 2/18-2 -2010 Στην Ρόδο σήμερα ημέρα Πέμπτη 18-2-2010 και ώρα 11:30, στα γραφεία του Αντδημάρχου κ. Γιαννακάκη Ιωάννη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΗΩΞ3-ΕΚΚ ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΔΑ: Β4ΩΗΩΞ3-ΕΚΚ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 89/2012 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 310/2011 ΘΕΜΑ Έγκριση του Κανονισμού Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

14 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

14 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 20947/08-05-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 14 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 02-05-2012 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 40 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

4 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

4 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:6520/11-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 10-02-2015 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 63 / 2011

Αρ. Απόφασης: 63 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Π. Τοµπούλογλου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/29-03-2013..

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/29-03-2013.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/29-03-2013.. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 29/03/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 103/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 103/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 20-8-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 36476 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 291/2012 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/05-07-2013.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/05-07-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/05-07-2013. Στη Ρόδο και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ένωσης ήµων Νοτίου Αιγαίου Παραρτήµατος Ρόδου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 1802/15.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 1802/15.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 1802/15.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 15.01.2015 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2012.. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης /27-3-2013 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 076/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ.63 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε

Διαβάστε περισσότερα