ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ USER AREA (ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ) ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. EX-13-2 («Βασική απόφαση περί ηλεκτρονικών μηνυμάτων») Οι χρήστες καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά το παρόν έγγραφο και υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο τέλος του εγγράφου. 1) Ορισμός και περιεχόμενο της User Area Η User Area είναι μια επαγγελματική και ασφαλής ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία είναι προσβάσιμη μόνο μέσω προσωπικού λογαριασμού (ή υπολογαριασμού) και παρέχει στους εγγεγραμμένους χρήστες προσωπική πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με τους χρήστες, καθώς και σε διαδικτυακά εργαλεία. Το μοναδικό σημείο εισόδου στην User Area είναι ο επίσημος δικτυακός τόπος του ΓΕΕΑ ( Η User Area επιτρέπει στους χρήστες: να ανοίγουν τον κατάλογο όλων των παλαιότερων και των πρόσφατων φακέλων που έχουν υποβάλει στο Γραφείο να λαμβάνουν, να ανοίγουν, να καταφορτώνουν, να εκτυπώνουν και να αποθηκεύουν όλα τα διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή έγγραφα και τις κοινοποιήσεις που διαβιβάζει σε αυτούς το Γραφείο να αναφορτώνουν, να ανοίγουν, να εκτυπώνουν και να αποθηκεύουν όλα τα ηλεκτρονικά έγγραφα και τις κοινοποιήσεις που διαβιβάζουν οι ίδιοι στο Γραφείο να διεκπεραιώνουν διάφορες διαδικασίες μέσω Διαδικτύου οι οποίες συνδέονται με κοινοτικά σήματα και καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια ή υποδείγματα, όπως υποβολή αιτήσεων καταχώρισης μέσω Διαδικτύου, άσκηση αγωγής μέσω Διαδικτύου, υποβολή αιτήσεων ανανέωσης μέσω Διαδικτύου, κ.λπ. να διαχειρίζονται το σύνολο των προσωπικών τους στοιχείων (διεύθυνση, τηλέφωνο, κ.λπ.) να διαχειρίζονται ένα προσωπικό σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης να διαχειρίζονται τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους με τον ΓΕΕΑ. 2) Περιεχόμενο της User Area α) Κατάλογοι φακέλων Στην User Area οι χρήστες μπορούν να βρουν κατάλογο όλων των παλαιότερων (περατωθέντων) και των πρόσφατων φακέλων που έχουν υποβάλει στο Γραφείο. Ο κατάλογος διατίθεται με δυνατότητες εύρεσης και Όροι και προϋποθέσεις σχετικά με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων από και προς το ΓραφείοΣελίδα 1

2 επιτρέπει στον χρήστη να λαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους οικείους φακέλους. Ο κατάλογος που διατίθεται στον χώρο χρηστών περιέχει μόνον τους φακέλους που αφορούν διαδικασίες στις οποίες συμμετέχει ο εγγεγραμμένος χρήστης (ως συμβαλλόμενος, εκπρόσωπος, κ.λπ.). Αυτή τη στιγμή διατίθενται κατάλογοι φακέλων σε σχέση με: κοινοτικά σήματα κοινοτικά σχέδια ή υποδείγματα ανακοπές σε σχέση με κοινοτικά σήματα εγγραφές, μετατροπές, επιθεώρηση φακέλων. Ο ανωτέρω κατάλογος ενδέχεται να επεκταθεί στο μέλλον. β) Κοινοποίηση αποφάσεων και άλλων εγγράφων Ο κατάλογος χρηστών παρέχει στο ΓΕΕΑ τη δυνατότητα να προβαίνει σε έγκυρες κοινοποιήσεις αποφάσεων και άλλων εγγράφων μέσω Διαδικτύου. Η User Area παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της ηλεκτρονικής κοινοποίησης μέσω της πλατφόρμας και άλλων έγκυρων μέσων κοινοποίησης. Οσάκις ο χρήστης επιλέγει την κοινοποίηση μέσω Διαδικτύου, το ΓΕΕΑ του κοινοποιεί μέσω της User Area όλες τις συναφείς αποφάσεις και τα έγγραφα, εκτός εάν η κοινοποίησή τους είναι αδύνατη για τεχνικούς λόγους. Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιλέξει μεταξύ της κοινοποίησης μέσω Διαδικτύου και οιωνδήποτε άλλων μέσων κοινοποίησης προβλέπονται από τους ισχύοντες κανόνες. Ωστόσο, η μεταβολή του τρόπου κοινοποίησης θα ενεργοποιηθεί μόλις η σχετική εφαρμογή καταστεί τεχνικώς εφικτή. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να λαμβάνουν ειδοποίηση οσάκις μια απόφαση ή άλλο έγγραφο που χρήζει διεκπεραίωσης διατίθεται στην User Area. Η ειδοποίηση μπορεί να παρέχεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με μήνυμα κινητού τηλεφώνου (SMS) ή με οιοδήποτε άλλο προβλεπόμενο για τον σκοπό αυτό τεχνικό μέσο. Ανάλογη ειδοποίηση εμφανίζεται μόλις ο χρήστης συνδεθεί με την User Area. Η ειδοποίηση δεν συνεπάγεται έννομες συνέπειες. Εξυπηρετεί αποκλειστικά ενημερωτικούς σκοπούς. Εξάλλου, η κοινοποίηση μιας απόφασης ή κάποιου άλλου εγγράφου τεκμαίρεται ως γενομένη μετά την πάροδο πέντε ημερών από την ημέρα αποστολής της απόφασης ή του εγγράφου, από το Γραφείο στα εισερχόμενα του παραλήπτη, στην User Area. Οι χρήστες συνιστάται να συνδέονται με την User Area τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα για να ενημερώνονται σχετικά με τις αποφάσεις ή τα άλλα έγγραφα που αποστέλλονται σε αυτούς. Η ημερομηνία κοινοποίησης μιας απόφασης ή ενός άλλου εγγράφου αναγράφεται στην User Area. Όροι και προϋποθέσεις σχετικά με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων από και προς το ΓραφείοΣελίδα 2

3 Εάν οι χρήστες δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια απόφαση ή σε άλλο έγγραφο πρέπει να ειδοποιήσουν αμέσως το ΓΕΕΑ. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανοίγει, να εκτυπώνει ή να αποθηκεύει οποτεδήποτε αυτές τις ειδοποιήσεις. γ) Αιτήσεις, γνωστοποιήσεις ή άλλα έγγραφα με παραλήπτη το Γραφείο Η User Area παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις (π.χ. αιτήσεις καταχώρισης, αιτήσεις ανανέωσης καταχωρίσεων, κ.λπ.), γνωστοποιήσεις ή έγγραφα μέσω Διαδικτύου. Κατά κανόνα, οσάκις μια αίτηση, γνωστοποίηση ή άλλο έγγραφο διαβιβάζεται μέσω Διαδικτύου, οι επόμενες αιτήσεις, καθώς και οι επόμενες γνωστοποιήσεις ή έγγραφα που αφορούν την ίδια υπόθεση πρέπει να διαβιβάζονται με τον ίδιο τρόπο, εκτός εάν αυτό είναι αδύνατο για τεχνικούς λόγους, οπότε ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει διαφορετικά μέσα επικοινωνίας. Οι αιτήσεις, οι γνωστοποιήσεις ή τα άλλα έγγραφα που διαβιβάζονται στο ΓΕΕΑ υπόκεινται σε αυτόματο έλεγχο ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής διαβίβασή τους. Εάν οι εν λόγω έλεγχοι αποκαλύψουν κάποιο πρόβλημα, τα σχετικά έγγραφα διαγράφονται. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της πλατφόρμας κατά τη διαβίβαση αιτήσεων, γνωστοποιήσεων ή άλλων εγγράφων μέσω Διαδικτύου, τα εν λόγω έγγραφα θα πρέπει να αποσταλούν με κάποιο άλλο προβλεπόμενο μέσο βάσει των εφαρμοστέων διαδικαστικών κανόνων. Ο χρήστης πρέπει να ενημερώνει το Γραφείο για τυχόν δυσλειτουργίες της πλατφόρμας. Στον χρήστη αποστέλλεται αποδεικτικό παραλαβής το οποίο αναφέρει, μεταξύ άλλων, την ημερομηνία παραλαβής. Ως χρόνος παραλαβής αιτήσεων, γνωστοποιήσεων ή άλλων εγγράφων λογίζεται ο χρόνος επικύρωσης του αποδεικτικού παραλαβής βάσει τοπικής ώρας Ισπανίας. Το αποδεικτικό παραλαβής δεν προδικάζει καθ οιονδήποτε τρόπο το παραδεκτό της αίτησης, της γνωστοποίησης ή του άλλου διαβιβαζόμενου εγγράφου. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανοίγει, να εκτυπώνει ή/και να αποθηκεύει τις αιτήσεις, τις γνωστοποιήσεις ή τα λοιπά διαβιβαζόμενα μέσω Διαδικτύου έγγραφα. δ) Διαδικτυακές διαδικασίες που μπορούν να διεκπεραιωθούν μέσω της User Area Μια σειρά από διαδικτυακές διαδικασίες (υποβολή αιτήσεων καταχώρισης, άσκηση αγωγών, υποβολή αιτήσεων ανανέωσης καταχωρίσεων, κ.λπ.) μπορεί να διεκπεραιωθεί μέσω της User Area. Όροι και προϋποθέσεις σχετικά με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων από και προς το ΓραφείοΣελίδα 3

4 Οι ακόλουθες διαδικτυακές διαδικασίες είναι διαθέσιμες μέσω της User Area: Διαδικτυακή υποβολή αιτήσεων για: o κοινοτικά σήματα o κοινοτικά σχέδια ή υποδείγματα o ανακοπή κατά κοινοτικού σήματος o διαγραφή εγγραφών και κήρυξη ακυρότητας o προσφυγή. Διαδικτυακή υποβολή αιτήσεων ανανέωσης: o κοινοτικά σήματα o καταχώριση κοινοτικών σχεδίων ή υποδειγμάτων. Ειδικές διαδικτυακές πράξεις που αφορούν το κοινοτικό σήμα: o ανάκληση o παραίτηση o ολική ή μερική μεταβίβαση o παρατηρήσεις τρίτων o διαδικαστικές πράξεις σχετικά με την τήρηση προθεσμιών (παράταση, αναστολή) o περιορισμοί που αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες o υποβληθείσες αιτήσεις, γνωστοποιήσεις ή άλλα έγγραφα (τα οποία μπορούν να αφορούν την αρχαιότητα, την προτεραιότητα, τις μεταφράσεις, τη συνέχιση εκκρεμών διαδικασιών, την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση) o αίτηση μετατροπής. Ειδικές διαδικτυακές πράξεις που αφορούν κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα: o ολική μεταβίβαση o παραίτηση o υποβολή αιτήσεων, γνωστοποιήσεων ή άλλων εγγράφων (τα οποία μπορούν να αφορούν την προτεραιότητα της καταχώρισης, καθώς και την αναστολή καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος). Ειδικές διαδικτυακές πράξεις που αφορούν ανακοπές: o ανάκληση ανακοπής o διαδικαστικές πράξεις στο πλαίσιο υποβολής κοινών αιτήσεων o διαδικαστικές πράξεις σχετικά με την τήρηση προθεσμιών (παράταση, αναστολή) o διαδικαστικές πράξεις σχετικά με το παραδεκτό (διόρθωση παρατυπιών, καταβολή οφειλόμενων πληρωμών) o υποβολή αιτήσεων, γνωστοποιήσεων ή άλλων εγγράφων (νέα πραγματικά περιστατικά, αποδείξεις και ισχυρισμοί, παρατηρήσεις, αποδείξεις της χρήσης, μεταφράσεις, τήρηση προθεσμιών). Όροι και προϋποθέσεις σχετικά με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων από και προς το ΓραφείοΣελίδα 4

5 Ειδικές διαδικτυακές πράξεις που αφορούν προσφυγές: o ανάκληση προσφυγής o διαδικαστικές πράξεις σχετικά με την αποκατάσταση παρατυπιών (διόρθωση παρατυπίας) o διαδικαστικές πράξεις σχετικά με την τήρηση προθεσμιών (παράταση) o υποβολή αιτήσεων, γνωστοποιήσεων ή άλλων εγγράφων (επικαλούμενοι λόγοι, παρατηρήσεις, μεταφράσεις, απαντήσεις). Ειδικές διαδικτυακές πράξεις σχετικά με αιτήσεις διαγραφής εγγραφών και αιτήσεις κήρυξης ακυρότητας: o ανάκληση της αίτησης διαγραφής/κήρυξης ακυρότητας o διαδικαστικές πράξεις σχετικά με το παραδεκτό (διόρθωση παρατυπιών, καταβολή οφειλόμενων πληρωμών) o διαδικαστικές πράξεις σχετικά με την τήρηση προθεσμιών (παράταση, αναστολή) o υποβολή αιτήσεων, γνωστοποιήσεων ή άλλων εγγράφων (επικαλούμενοι λόγοι, παρατηρήσεις, μεταφράσεις, απαντήσεις). Άλλες διαθέσιμες διαδικτυακές πράξεις (*): o διορισμός/μεταβίβαση εξουσιών/παύση αντιπροσώπου o επικαιροποίηση όρων αντιπροσώπευσης/πληροφοριών δικαιούχου o επικαιροποίηση αίτησης του αντιπροσώπου/δικαιούχου o αιτήσεις επιθεώρησης φακέλων o αιτήσεις παροχής πληροφοριών o αιτήσεις σχετικά με τη διόρθωση πληροφοριών που διατίθενται στον δικτυακό τόπο του ΓΕΕΑ o αιτήσεις αναζήτησης στοιχείων o καταγγελίες. Επιπλέον, η User Area παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα, στο πλαίσιο inter-partes διαδικασιών (επί του παρόντος ανάλογες διαδικασίες προβλέπονται μόνο στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας εξέτασης ανακοπών) και οσάκις αμφότερα τα μέρη είναι χρήστες, να υποβάλλουν κοινές αιτήσεις οι οποίες επικυρώνονται (υπογράφονται) ηλεκτρονικά από τα μέρη. Αποποίηση ευθύνης: ο κατάλογος των διαδικαστικών πράξεων μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Οι χρήστες μπορούν να συμβουλεύονται την τελευταία έγκυρη έκδοση του εν λόγω καταλόγου που διατίθεται στον δικτυακό τόπο του Γραφείου. Το Γραφείο δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαρκή διαθεσιμότητα του συνόλου των ανωτέρω διαδικαστικών πράξεων. Συνημμένα: 1. Σε όλες τις ανωτέρω διαδικασίες και εφόσον κρίνεται ενδεδειγμένο, ο χρήστης δύναται να επισυνάπτει δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις που περιγράφονται εδώ: Τεχνικές απαιτήσεις για τα συνημμένα έγγραφα Όροι και προϋποθέσεις σχετικά με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων από και προς το ΓραφείοΣελίδα 5

6 2. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η σωστή ηλεκτρονική υποβολή αίτησης καταχώρισης κοινοτικού σήματος προϋποθέτει ότι όλα τα προς καταχώριση προϊόντα ή/και υπηρεσίες συμπληρώνονται στο πεδίο κειμένου που προβλέπεται ειδικά για τον συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους: ο αιτών μπορεί είτε να επιλέξει από τον εναρμονισμένο κατάλογο επιλογών προεπιλεγμένους όρους τους οποίους διαθέτει ήδη το Γραφείο για αυτόν τον σκοπό, ή να πληκτρολογήσει, κατευθείαν στο εν λόγω πεδίο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που τον ενδιαφέρουν, ή, τέλος, να συνδυάσει τις δύο εναλλακτικές λύσεις. Εάν, ωστόσο, τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες δεν συμπληρωθούν με τους ανωτέρω τρόπους αλλά επισυναφθούν σε ξεχωριστό έγγραφο ως παράρτημα ή υποβληθούν σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή, θεωρείται ότι η αίτηση δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, με αποτέλεσμα να χρεώνεται με το βασικό τέλος της αίτησης καταχώρισης αντί του μειωμένου τέλους που ισχύει για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης καταχώρισης («e-filing»). ε) Διαχείριση του προσωπικού συστήματος ειδοποίησης (σχετικά με κοινοτικά σήματα και κοινοτικά σχέδια ή υποδείγματα) Μόλις οι χρήστες συνδεθούν, μπορούν να αποστείλουν ειδοποιήσεις μέσω Διαδικτύου. Υπάρχουν τρία είδη ειδοποιήσεων: - ημερολογιακές ειδοποιήσεις - ειδοποιήσεις παρακολούθησης - προειδοποιήσεις. Οι ειδοποιήσεις κοινοποιούνται στην User Area και μπορούν να αποστέλλονται μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS ή με οιοδήποτε προβλεπόμενο τεχνικό μέσο. Οι ειδοποιήσεις έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως γνωστοποιήσεις. Εάν για οιονδήποτε λόγο μια ειδοποίηση δεν αποσταλεί ή περιέχει σφάλματα, δεν επηρεάζει τη γνωστοποίηση ούτε, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τη συναφή προθεσμία. στ) Πρόσβαση στις πληροφορίες του τρέχοντος λογαριασμού ΓΕΕΑ Στην User Area οι εγγεγραμμένοι κάτοχοι τρέχοντος λογαριασμού λαμβάνουν επίσης κάθε είδους πληροφορία σχετικά με τον λογαριασμό τους: κατάσταση πληρωμών, κινήσεις, εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις. ζ) Ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω πιστωτικής κάρτας Η καταβολή ορισμένων τελών στο Γραφείο μπορεί να γίνει μέσω πιστωτικής κάρτας, υπό τον όρο ότι η πληρωμή πραγματοποιείται με πράξη η οποία εκτελείται μέσω της User Area. Όλες οι πληρωμές γίνονται σε ευρώ. Η πληρωμή με πιστωτική κάρτα θεωρείται ότι έγινε την ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώνεται επιτυχώς η κατάθεση ή η υποβολή του σχετικού αιτήματος. Εάν, κατά τον χρόνο που το Γραφείο επιχειρεί να χρεώσει το Όροι και προϋποθέσεις σχετικά με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων από και προς το ΓραφείοΣελίδα 6

7 οφειλόμενο ποσό στην πιστωτική κάρτα, δεν καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της συναλλαγής, για οιονδήποτε λόγο, η πληρωμή θεωρείται ότι δεν έγινε. Ο κανόνας αυτός ισχύει ακόμη και σε περιπτώσεις που ο πληρωτής δεν ευθύνεται για την αποτυχία της συναλλαγής. Μπορούν να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες κάρτες: α) Visa, β) Mastercard, ή γ) Eurocard. Επί του παρόντος, η πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας γίνεται αποδεκτή μόνο για αιτήσεις καταχώρισης σημάτων (περιλαμβανομένων των τελών ανά κλάση), σχεδίων ή υποδειγμάτων, καθώς και για ανανεώσεις καταχωρίσεων. Εν πάση περιπτώσει, το συναφές επιγραμμικό εργαλείο (π.χ. η ένδειξη «e-filing» για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων) υποδεικνύει πότε είναι δυνατή η πληρωμή ενός τέλους μέσω πιστωτικής κάρτας. 3) Αίτηση για δημιουργία λογαριασμού χρήστη και όροι χρήσης Η αίτηση για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη πρέπει να υποβάλλεται μέσω Διαδικτύου. Μόλις η αίτηση επικυρωθεί από το ΓΕΕΑ, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το μέσο επικοινωνίας με το οποίο θα λάβει την ταυτότητα χρήστη και τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης. Ο χρήστης πρέπει να αλλάξει τον εν λόγω κωδικό πρόσβασης μόλις συνδεθεί για πρώτη φορά με την User Area και, ακολούθως, τουλάχιστον κάθε έξι μήνες. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν υπολογαριασμούς, οι οποίοι εξαρτώνται από τον κύριο λογαριασμό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την ορθή χρήση και την τήρηση του απορρήτου σε σχέση με τον λογαριασμό του, τους κωδικούς πρόσβασης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τους σχετικούς υπολογαριασμούς, ανεξαρτήτως του ποιος χρησιμοποιεί τον λογαριασμό ή τους υπολογαριασμούς. Οι λογαριασμοί χρηστών που δεν χρησιμοποιούνται για διάστημα τριών ετών απενεργοποιούνται αυτομάτως. Σε ανάλογες περιπτώσεις, απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης για τη δημιουργία νέου λογαριασμού. Το σύστημα της User Area επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν διάφορες τυποποιημένες ενέργειες οι οποίες είναι ενδεχομένως αναγκαίες στο πλαίσιο διαδικασιών ενώπιον του Γραφείου. Εάν ένας χρήστης επιλέξει να προβεί σε μία από τις εν λόγω τυποποιημένες ενέργειες, η επιλογή του αυτή υπερέχει κάθε άλλης δήλωσης ή παρατήρησης. Παράδειγμα: εάν ο χρήστης ανακαλέσει μια αίτηση κοινοτικού σήματος στο σύστημα επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο, η ενέργεια αυτή υπερέχει, ανεξαρτήτως κάθε αντίθετης ή συμπληρωματικής παρατήρησης που έχει διαβιβάσει ο ίδιος χρήστης, ο Όροι και προϋποθέσεις σχετικά με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων από και προς το ΓραφείοΣελίδα 7

8 δε χρήστης θεωρείται ότι έχει υποβάλει μόνο αίτηση ανάκλησης του συγκεκριμένου κοινοτικού σήματος. 4) Συναίνεση του χρήστη για την αποστολή πληροφοριών από το ΓΕΕΑ μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη Μόλις ο χρήστης ανοίξει λογαριασμό χρήστη και κοινοποιήσει τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, το Γραφείο θα ζητήσει την άδειά του προκειμένου να του διαβιβάζει μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πληροφορίες περί διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως ειδήσεις σχετικά με σήματα, σχέδια ή υποδείγματα, προσκλήσεις σε σεμινάρια, εργαστήρια κ.λπ. Το Γραφείο αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησης του απορρήτου όσον αφορά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται για τους εν λόγω σκοπούς, να μην τη δημοσιοποιήσει καθ οιονδήποτε τρόπο ούτε να τη θέτει στη διάθεση τρίτων. Οι ανωτέρω πληροφορίες παρέχονται αυστηρά προς ενημέρωση των χρηστών σχετικά με θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένων των πορισμάτων γενικών ή ειδικών ερευνών. 5) Αίτηση απενεργοποίησης του λογαριασμού χρήστη Οι χρήστες μπορούν ανά πάσα στιγμή να αιτηθούν την απενεργοποίηση του λογαριασμού χρήστη. Η απενεργοποίηση πραγματοποιείται μόλις αυτό καταστεί τεχνικά εφικτό. Έως την τελική απενεργοποίηση του λογαριασμού χρήστη, όλες οι διατάξεις που σχετίζονται με την User Area είναι έγκυρες και πλήρως εφαρμοστέες. 6) Τεχνικές απαιτήσεις και συμβουλές σχετικά με την ασφάλεια Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ: Η εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων ασφαλείας από τους χρήστες δεν αποσκοπεί στην προστασία των επικοινωνιών με το Γραφείο, αλλά στην προστασία του υπολογιστή τους και των πληροφοριών που βρίσκονται αποθηκευμένες σ αυτόν. 1. Προστατεύστε την πρόσβαση στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας κωδικούς πρόσβασης. Κρατήστε τον κωδικό πρόσβασης μυστικό. Μην τον αποκαλύπτετε σε τρίτα πρόσωπα και μην τον γράφετε κοντά στον υπολογιστή. 2. Απενεργοποιήστε τις λειτουργίες αποθήκευσης κωδικών πρόσβασης στον διαδικτυακό φυλλομετρητή σας. Κλειδώστε τον υπολογιστή σας οσάκις δεν τον χρησιμοποιείτε. 3. Εγκαταστήστε στον υπολογιστή σας λογισμικό κατά τον ιών και επικαιροποιείτε συνεχώς τις βάσεις δεδομένων του. 4. Δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα των φακέλων που βρίσκονται αποθηκευμένοι στον υπολογιστή σας. 5. Απενεργοποιήστε τα μόνιμα cookies κατά τη ρύθμιση των παραμέτρων λειτουργίας του διαδικτυακού φυλλομετρητή σας. Όροι και προϋποθέσεις σχετικά με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων από και προς το ΓραφείοΣελίδα 8

9 6. Κατά τη ρύθμιση των παραμέτρων λειτουργίας του διαδικτυακού φυλλομετρητή σας προεπιλέξτε τη λειτουργία του εργαλείου «Active X» στη βαθμίδα Prompt. Επιτρέποντας τη λειτουργία Active X μόνο σε δικτυακούς τόπους που εμπιστεύεστε, αποτρέπετε την εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού, όπως «spyware» ή «adware», στον υπολογιστή σας. Οι χρήστες συνιστάται να μελετήσουν προσεκτικά και να εφαρμόζουν τις τεχνικές απαιτήσεις και τις συμβουλές ασφαλείας που περιέχονται στην ενότητα 7. Η συμμόρφωση προς τις εν λόγω απαιτήσεις ενδέχεται να είναι αναγκαία για την ορθή λειτουργία της User Area. 7) Αποποιήσεις ευθύνης Το ΓΕΕΑ δεν υπέχει ευθύνη για οιαδήποτε απώλεια ή ζημία οφείλεται σε παρεμβολή, παραλείψεις, διακοπές λειτουργίας, ιούς, τηλεφωνικές βλάβες ή αποσυνδέσεις που καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος και οφείλονται σε λόγους πέραν του ελέγχου που ασκεί το ίδιο. Σε αυτούς συγκαταλέγονται καθυστερήσεις και παρεμπόδιση της χρήσης του συστήματος που οφείλονται σε ελάττωμα ή υπερφόρτωση των γραμμών επικοινωνίας ή των εξυπηρετητών του ΓΕΕΑ, του διαδικτυακού συστήματος ή άλλων ηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς και κάθε ζημία που προκαλείται από τρίτους ως αποτέλεσμα παράνομης διείσδυσης η οποία οφείλεται σε λόγους πέραν του ελέγχου που ασκεί το ΓΕΕΑ. Κάθε διαδικαστική πράξη που εκτελείται μέσω της User Area πρέπει να συμμορφώνεται προς τους ισχύοντες κανόνες. Οσάκις, εξαιτίας τεχνικής δυσλειτουργίας ή οιουδήποτε άλλου συναφούς λόγου, η User Area επιτρέπει την εκτέλεση πράξεων κατά παράβαση των εφαρμοστέων κανόνων, οι πράξεις αυτές μπορούν να ακυρωθούν από το Γραφείο. Σε ανάλογες περιπτώσεις ο χρήστης ενημερώνεται δεόντως. Όροι και προϋποθέσεις σχετικά με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων από και προς το ΓραφείοΣελίδα 9

10 8) Κρυπτογράφηση και μη άρνηση αναγνώρισης Το ΓΕΕΑ διαθέτει προηγμένα και ασφαλή συστήματα τα οποία εγγυώνται την ταυτότητα των πελατών οσάκις συνδέονται με τον χώρο χρηστών, καθώς και την πιστοποίηση του περιεχομένου των διαβιβαζομένων μηνυμάτων. Εγγυάται επίσης την αυθεντικότητα του εξυπηρετητή με τον οποίο συνδέονται οι πελάτες, ώστε να αποτρέπεται η αντικατάστασή του από τρίτα μέρη. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται μέσω Διαδικτύου είναι κρυπτογραφημένες με τη χρήση πρωτοκόλλου SSL. Αρχή πιστοποίησης: ο εξυπηρετητής του ΓΕΕΑ έχει πιστοποιηθεί από διεθνή αρχή πιστοποίησης (Verisign Inc.), η οποία εγγυάται ότι οι χρήστες έχουν πράγματι συνδεθεί με το ΓΕΕΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες υποχρεώσεις, η παράβαση των οποίων μπορεί να προκαλέσει την απενεργοποίηση του προσωπικού λογαριασμού του χρήστη. Οφείλω να μην αποκαλύπτω σε τρίτους την προσωπική μου ταυτότητα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής μου στην User Area. Κάθε διαδικασία που εκτελείται με χρήση του κωδικού αναγνώρισης χρήστη και του κωδικού πρόσβασης θεωρείται ότι έχει εκτελεσθεί από εμένα τον ίδιο. Οφείλω να ενημερώνω αμέσως το Γραφείο για κάθε αλλαγή της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού μου ταχυδρομείου. Οφείλω να συνδέομαι τακτικά με την User Area και να συμβουλεύομαι τις γνωστοποιήσεις που χρήζουν διεκπεραίωσης και των οποίων είμαι ο σκοπούμενος παραλήπτης. Αποδέχομαι ότι, σε περίπτωση παράλειψής μου να συμβουλευθώ οιοδήποτε ανάλογο έγγραφο, η γνωστοποίησή του τεκμαίρεται ως γενομένη μετά την πάροδο πέντε ημερών από την ημέρα αποστολής της απόφασης ή του εγγράφου από το Γραφείο, στα εισερχόμενα του παραλήπτη, στην User Area. Οφείλω να επιλέξω πρόσφορο μέσο επικοινωνίας για τις γνωστοποιήσεις από το Γραφείο. Όροι και προϋποθέσεις σχετικά με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων από και προς το ΓραφείοΣελίδα 10

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Lxxx. Avenida de Europa, 4 E Alicante, Ισπανία Tel

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Lxxx. Avenida de Europa, 4 E Alicante, Ισπανία Tel ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Lxxx ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ... 2 2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ... 2 3. ΆΝΟΙΓΜΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ... 2 4. ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. 1: Υπηρεσίες/ Διαδικασία Χρήσης των Υπηρεσιών

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. 1: Υπηρεσίες/ Διαδικασία Χρήσης των Υπηρεσιών ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ», (εφεξής «Εταιρεία») θέτει στη διάθεση των συνδρομητών (εφεξής «Χρήστης») της

Διαβάστε περισσότερα

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «NEA ΟΔΟΣ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ», (εφεξής «Εταιρεία») θέτει στη διάθεση των συνδρομητών (εφεξής

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «NEA ΟΔΟΣ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ», (εφεξής «Εταιρεία») θέτει στη διάθεση των συνδρομητών (εφεξής ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «NEA ΟΔΟΣ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ», (εφεξής «Εταιρεία») θέτει στη διάθεση των συνδρομητών (εφεξής «Χρήστης») της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 4 ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ KAI ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ KAI ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση (restitutio in integrum)

Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση (restitutio in integrum) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA E-STATEMENTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA E-STATEMENTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA E-STATEMENTS Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ/ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ/ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Όροι χρήσης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Όροι χρήσης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 1. Η πλατφόρμα διαβούλευσης http://hello.crowdapps.net/participation-roma-ekka/ ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο εν λόγω διαδικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου H Εταιρεία δημιούργησε τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Δύναται να προβαίνει σε χρήση συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Αποκήρυξη ευθυνών Του γραφείου προώθησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Δ.Καρβούνης δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στα μέλη του τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑ 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑ 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Β ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑ 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκληση αποφάσεων, ακύρωση εγγραφών στο μητρώο και διόρθωση σφαλμάτων

Ανάκληση αποφάσεων, ακύρωση εγγραφών στο μητρώο και διόρθωση σφαλμάτων ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής

Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής Γενικά σχόλια Το έντυπο της αίτησης μετατροπής διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα,

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα, Πολιτική Απορρήτου 1. Εισαγωγή Είμαστε η Supplies Distributors SA, με έδρα επί της οδού Louis Blériot 5, 4460 Grâce- Hollogne, αριθμό εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο Λιέγης 208.795 και αριθμό φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ A ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ 1 ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ A ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ 1 ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ A ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ MY EASY WAY

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ MY EASY WAY ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ MY EASY WAY ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης για τον Αυτοκινητόδρομο Τμήμα ΠΑΘΕ Μαλιακός - Κλειδί»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1. Εισαγωγή

Όροι χρήσης. 1. Εισαγωγή Όροι χρήσης 1. Εισαγωγή 1.1. Ο παρών διαδικτυακός χώρος «andreasmichailos.gr» είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης δικηγορικών υπηρεσιών της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛΟΣ-ΠΕΓΚΑ Α.Ε.» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Η Prada S.p.A. (στο εξής «PRADA») με καταστατική έδρα στο Μιλάνο (Ιταλία), διαχειρίστρια εταιρεία συμμετοχών του Ομίλου Prada και διαχειρίστρια του δικτυακού τόπου www.miumiu.com

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Custom House Financial (UK) Limited Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1 Νοεμβρίου 2014 Στην Κύπρο, οι υπηρεσίες παρέχονται από την Custom House Financial

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ igro

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ igro ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ igro Το «Individual Growth Response Optimization» (igro) είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που αναπτύχθηκε από και για λογαριασμό της Pfizer Inc. και προορίζεται για χρήση από ενδοκρινολογικές

Διαβάστε περισσότερα

9 Ηλεκτρονική υποβολή

9 Ηλεκτρονική υποβολή 9 Ηλεκτρονική υποβολή Μπορείτε να υποβάλετε προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής είτε εγγράφως με συστημένη επιστολή είτε ηλεκτρονικά μέσω του Consilium Tendering. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής του Consilium

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Υπουργική Απόφαση 12625/1/2014 Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων από και προς τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η χρήση της παρούσας «Δημοτικής Δικτυακής Πύλης» (εφεξής «ΔΔΠ») υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης»

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1. Γενικά

Όροι χρήσης. 1. Γενικά Όροι χρήσης 1. Γενικά Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.metonkyriako.gr, οι οποίοι διατυπώνονται κατά τρόπο σαφή, συγκεκριμένο και εύληπτο διέπουν τη χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Έκδοση 1.2 (29 09 2014)

Οδηγός χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Έκδοση 1.2 (29 09 2014) Οδηγός χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Έκδοση 1.2 (29 09 2014) Για την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των εισερχομένων εγγράφων που δέχεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1 1. Γενικές σχόλια 1.1 Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ekloges.paomprosta.gr ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ekloges.paomprosta.gr ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ekloges.paomprosta.gr ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Α. Γενικοί Όροι Πρόσβασης και Χρήσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και της αποφάσεις του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 159/27 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/983 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. της 24ης Ιουνίου 2015

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 159/27 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/983 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. της 24ης Ιουνίου 2015 25.6.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 159/27 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/983 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 24ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία για την έκδοση της ευρωπαϊκής επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗ ΙΑ

2. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗ ΙΑ ΟΡΟΙ ΦΡΗΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Oι παρόντες Όροι Χρήσης επέχουν θέση συμφωνίας μεταξύ αφενός της ατομικής επιχείρησης του Θεοδώρου Μπένου (καλουμένης εφεξής στο παρόν χάριν συντομίας Πάροχος Τπηρεσιών ), η οποία -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Όροι και προϋποθέσεις πρόσβασης Μέλους στο σύστημα για τη συμμετοχή του στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α.» Όπως τροποποιήθηκε με την 15-6-9-2010 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ M ΔΙΕΘΝΗ ΣΗΜΑΤΑ Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Όροι Χρήσης Η χρήση της παρούσας δικτυακής εφαρμογής (εφεξής καλούμενη «Παρατηρητήριο Μεταρρυθμίσεων») υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του Παρατηρητηρίου Μεταρρυθμίσεων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. Ο παρών διαδικτυακός τόπος «Προδιαγραφές ΕΔ» ανήκει στο ΓΕΕΘΑ. Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος προσφέρει στους χρήστες/επισκέπτες υπηρεσίες ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύσταση 1/99

Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύσταση 1/99 5093/98/EL/final WP 17 Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα Σύσταση 1/99 Για τη µη αντιληπτή και αυτόµατη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.iom.gr).

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.iom.gr). Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.im.gr). Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Στόχος του δικτυακού αυτού τόπου είναι να ενθαρρύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση σύνδεσης με τον Server και με τη βάση αναφοράς. Διαθέσιμες βάσεις και την απόσταση από το ROVER

Κατάσταση σύνδεσης με τον Server και με τη βάση αναφοράς. Διαθέσιμες βάσεις και την απόσταση από το ROVER Σελίδα 1 από 6 Αξιότιμε/ή συνεργάτη, Σας ενημερώνουμε ότι έχει συμπληρωθεί (ή συμπληρώνεται σύντομα) ένας χρόνος από την ημερομηνία αγοράς του RTK δέκτη σας και πολύ σύντομα οι κωδικοί που χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε. : 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε. : 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε. : 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΟΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΙΚΤΥΟΥ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΟΥ Γενικοί Όροι Το

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Υποδοχή και αποστολή εγγράφων μέσω Διαδικτύου Δ. Δημάκος Διευθυντής Γραμματείας Διοίκησης 3 Ιουνίου 2015

Υποδοχή και αποστολή εγγράφων μέσω Διαδικτύου Δ. Δημάκος Διευθυντής Γραμματείας Διοίκησης 3 Ιουνίου 2015 Υποδοχή και αποστολή εγγράφων μέσω Διαδικτύου Δ. Δημάκος Διευθυντής Γραμματείας Διοίκησης 3 Ιουνίου 2015 Τι είναι η Ηλεκτρονική Θυρίδα; η Ηλεκτρονική Θυρίδα είναι ένα ακόμα κανάλι εισόδου / εξόδου εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... Περιεχόμενα 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 6 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μέσω της διαδικτυακής πύλης του

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο IV του Ν.4412/2016. Εισηγήτρια: Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ

Βιβλίο IV του Ν.4412/2016. Εισηγήτρια: Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ Βιβλίο IV του Ν.4412/2016 Εισηγήτρια: Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ Ι. Νομοθετικό καθεστώς 1. Καθεστώς μέχρι 26.06.2017 α. Συμβάσεις έως 60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) Εφαρμόζεται το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το σήμα της ΕΕ (κωδικοποίηση)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το σήμα της ΕΕ (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 COM(2016) 702 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το σήμα της ΕΕ (κωδικοποίηση) (Κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο προσφυγής

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο προσφυγής Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο προσφυγής 1. Γενικές παρατηρήσεις 1.1 Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται δωρεάν από το Γραφείο και μπορεί να τηλεφορτωθεί από την ιστοθέση του Γραφείου στη διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά 08/06/2017 ESMA70-151-294 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 3 2 Ορισμοί... 4 3 Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ.: Φ /16481/ Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου

Αριθμ. πρωτ.: Φ /16481/ Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου Πίνακας περιεχομένων 1. 2. 3. 4. 5. 6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ e-παραβόλου: ΠΛΗΡΩΜΗ e-παραβόλου: ΚΑΤΑΘΕΣΗ e-παραβόλου ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ e-παραβόλου ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ e-παράβολο

Διαβάστε περισσότερα

MBA Ι.Κ. ΡΟΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

MBA Ι.Κ. ΡΟΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ Θεοφανώ Δ. Σοφού Δικηγόρος, MBA Ι.Κ. ΡΟΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Βουκουρεστίου 25Α τ.κ. 10671 Αθήνα 1. ΕΝΝΟΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΥΤΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ανάρτησης μέσω Διαδικτύου. (Έκδοση: 9.0)

Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ανάρτησης μέσω Διαδικτύου. (Έκδοση: 9.0) Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ανάρτησης μέσω Διαδικτύου (Έκδοση: 9.0) Δεκέμβριος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 3 Συμβατότητα Browser για τη χρήση της Εφαρμογής... 3 Α. Είσοδος με κωδικούς TaxisNet... 9 Β. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση των βασικών παραμέτρων για τα μητρώα αδειών μηχανοδηγού και τα μητρώα συμπληρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Ο δικτυακός τόπος unilife.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας ΓΙΟΥΝΙΛΑΪΦ ΙΚΕ, η οποία εδρεύει στο Π. Φάληρο, Λεωφ. Αμφιθέας 70. Με την είσοδό του στο δικτυακό αυτό τόπο ο επισκέπτης/χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Amway Hellas Ε.Π.Ε. ( Amway ).

Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Amway Hellas Ε.Π.Ε. ( Amway ). Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας www.amway.gr Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Amway Hellas Ε.Π.Ε. ( Amway ). Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας. Η Amway διατηρεί την ιστοσελίδα αυτή ως υπηρεσία προς τους

Διαβάστε περισσότερα

των πελατών για το κλείσιμο ραντεβού για έλεγχο όρασης στα καταστήματά μας. Αποδέκτης των προσωπικών μη ευαίσθητων δεδομένων είναι μόνο η Εταιρεία

των πελατών για το κλείσιμο ραντεβού για έλεγχο όρασης στα καταστήματά μας. Αποδέκτης των προσωπικών μη ευαίσθητων δεδομένων είναι μόνο η Εταιρεία 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (PRIVACY POLICY) 1.1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η Εταιρεία καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της, τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.6.2015 L 159/27 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/983 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία για την έκδοση της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας και την εφαρμογή του μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικασίες καταγγελίας σχετικά με ισχυρισμούς περί παραβάσεων της δεύτερης οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το έντυπο διατίθεται δωρεάν από το ΓΕΕΑ και μπορεί να τηλεφορτωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου Στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου (Πολιτική), εμείς, η Qualcomm Incorporated και οι θυγατρικές μας (συλλογικά «εμείς», «μας», «εμάς» κλπ) παρέχουμε πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 6 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΑΓΩΓΕΣ

ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 6 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης Σάββατο, 08 Οκτώβριος :54 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 11 Οκτώβριος :16

Όροι χρήσης Σάββατο, 08 Οκτώβριος :54 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 11 Οκτώβριος :16 H Ιστοσελίδα www. xartomani. com (στο εξής XARTOMANI) αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της επιχείρησης K ΕΠΕΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ με ΑΦΜ:103111083, ΔΟΥ: Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, και έδρα στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ 49,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ Η INPERSON Limited ( " Εμείς" ) δεσμευόμαστε για την προστασία και το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής σας. Η πολιτική αυτή (μαζί με τους δικούς μας όρους χρήσης και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

2 Η τοπική αποθήκευση και η κοινή χρήση δεδομένων βρίσκονται υπό τον έλεγχό σας

2 Η τοπική αποθήκευση και η κοινή χρήση δεδομένων βρίσκονται υπό τον έλεγχό σας Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων 1 Αντικείμενο του παρόντος εγγράφου Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι διαδικασίες συλλογής και χρήσης των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της εφαρμογής διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ONLINE ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2012... 3 1. Διαδικασία Εγγραφής και Πρόσβασης... 3 1.1 Διαδικασία απόκτησης κωδικού πρόσβασης... 3 1.2 Διαδικασία υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ:

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός Φορέας ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ: 094014250

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Αδμίν Τετάρτη, 04 Μάιος :07 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 26 Δεκέμβριος :32

Συντάχθηκε απο τον/την Αδμίν Τετάρτη, 04 Μάιος :07 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 26 Δεκέμβριος :32 Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα azores.gr. Το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχει τις υπηρεσίες του προς εσάς (επισκέπτη ή πελάτη) μόνο εφόσον αποδεχθείτε τους όρους χρήσης που διέπουν την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Εγχειρίδιο Χρήσης. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Εγχειρίδιο Χρήσης για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΜΕΛΕΤΗΣ/ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - Ανοικτές διαδικασίες με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή» Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SWIFT

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SWIFT ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SWIFT H Υπηρεσία Διασυνοριακών Εμβασμάτων αφορά μεταφορές σε Ευρώ ή σε ξένα νομίσματα μέσω ανταποκριτριών τραπεζών ή μέσω του Συστήματος Target 2, μεταξύ λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

3. Η περ. α παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

3. Η περ. α παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής: Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση διατάξεων πρώτου κεφαλαίου ν. 3448/2006 (Α 57) και προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

3. Η προσφορά σας πρέπει να υποβληθεί αποκλειστικά σε έντυπη μορφή: το πρωτότυπο και τρία αντίγραφα.

3. Η προσφορά σας πρέπει να υποβληθεί αποκλειστικά σε έντυπη μορφή: το πρωτότυπο και τρία αντίγραφα. Βρυξέλλες, 5/9/2016 LT/MC/IU/D1780/2016 Αξιότιμη Κυρία / Αξιότιμε Κύριε, Θέμα: Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών στους τομείς των συνταγματικών υποθέσεων, της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Σάπες: Αμόλυβδη βενζίνη 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Σάπες: Αμόλυβδη βενζίνη 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1 / 7 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:353314-2017:text:el:html Ελλάδα-Σάπες: Αμόλυβδη βενζίνη 2017/S 172-353314 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το www.aef.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία Γ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ίωνος Δραγούμη 49 ΤΚ 54630, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα