Πτυχιακή εργασία. Υπολογιστική Σχετικότητα και εφαρµογές σε αστροφυσικούς πίδακες. του Νίκου Τσακίρη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πτυχιακή εργασία. Υπολογιστική Σχετικότητα και εφαρµογές σε αστροφυσικούς πίδακες. του Νίκου Τσακίρη"

Transcript

1 Πτυχιακή εργασία Υπολογιστική Σχετικότητα και εφαρµογές σε αστροφυσικούς πίδακες του Νίκου Τσακίρη Φοιτητή του τµήµατος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Επιβλέπων καθηγητής Νικόλαος Στεργιούλας Επίκουρος καθηγητής του τµήµατος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη Σεπτέµβριος 003

2 Υπολογιστική Σχετικότητα

3 Υπολογιστική Σχετικότητα 3 Ευχαριστίες Η διπλωµατική αυτή εργασία συνολικά χρειάστηκε ένα εξάµηνο για να ολοκληρωθεί. Καθ όλη τη διάρκεια αυτού του εξαµήνου η συµβολή του επιβλέποντα καθηγητή κ. Νικόλαου Στεργιούλα υπήρξε καθοριστική. Θέλω λοιπόν να τον ευχαριστήσω θερµά για τις ώρες που αφιέρωσε στο να µε καθοδηγεί και να µε βοηθάει, τόσο µε τις συµβουλές του, όσο και µε την αµέριστη συµπαράστασή του. (Eυχαριστίες στον καθηγητή Jose-Antonio Font του Πανεπιστηµίου της Valencia για τις συζητήσεις που είχαµε σχετικά µε τη µέθοδο HLLE).

4 Υπολογιστική Σχετικότητα 4 Περίληψη Η εργασία αυτή διαπραγµατεύεται κατά κύριο λόγο τη µελέτη και την εφαρµογή διάφορων µεθόδων της υπολογιστικής σχετικότητας σε αστροφυσικά προβλήµατα. Γίνεται µία εκτενής αναφορά στο θεωρητικό υπόβαθρο σύγχρονων µεθόδων της υπολογιστικής ρευστοµηχανικής στην Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας και στη συνέχεια µε τη βοήθεια της γλώσσας C, δηµιουργούνται τα αντίστοιχα υπολογιστικά προγράµµατα, µε σκοπό την εξαγωγή των απαραίτητων αποτελεσµάτων και ασφαλώς τη σύγκρισή τους. Το πεδίο δοκιµής των αριθµητικών µεθόδων είναι ένα κλασικό πρόβληµα της ρευστοδυναµικής, γνωστό ως σωλήνας δηµιουργίας κρουστικών κυµάτων (shock tube). Τέλος γίνεται µία αναφορά σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα προβλήµατα της σύγχρονης αστροφυσικής, τους πίδακες.

5 Υπολογιστική Σχετικότητα 5 Κρουστικό κύµα το οποίο διαδίδεται στο εσωτερικό ενός αστροφυσικού πίδακα (προσοµοίωση µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή)

6 Υπολογιστική Σχετικότητα 6 Περιεχόµενα Εισαγωγή Αριθµητικές µέθοδοι στη Νευτώνεια Ρευστοδυναµική. Εξισώσεις ρευστοδυναµικής. 9. Το πρόβληµα των αρχικών τιµών του Riemann. 0.. To φυσικό πρόβληµα Το µαθηµατικό πρόβληµα Σφάλµατα αριθµητικών µεθόδων Κεντρικές διαφορές Σωλήνας κρουστικών κυµάτων και κεντρικές διαφορές Αποτελέσµατα προγράµµατος κεντρικών διαφορών Η µέθοδος των Lax Wendroff Σωλήνας κρουστικών κυµάτων και Lax Wendroff Αποτελέσµατα προγράµµατος Lax Wendroff....6 Η µέθοδος του Godunov 7.7 Αλγόριθµος αναδόµησης επίλυσης µέσου όρου 9.7. Περιορισµοί κλίσεων.. 30 Περιορισµός κλίσης Minmod.. 3 Περιορισµός κλίσης ΜC Περιορισµός κλίσης Van Leer Περιορισµός κλίσης Superbee Σύγκριση των περιορισµών κλίσης Προσεγγιστικές λύσεις για το πρόβληµα του Riemann H µέθοδος HLLE Εφαρµογή αριθµητικών µεθόδων στο σωλήνα κρουστικών κυµάτων Η µέθοδος του Godunov Χωρίς περιορισµό κλίσης Περιορισµός κλίσης Minmod Περιορισµός κλίσης MC 4 Aριθµητικές µέθοδοι στην Ειδική Σχετικότητα. Σχετικιστικές εξισώσεις ρευστοδυναµικής 45.. Μονοδιάστατες εξισώσεις ρευστοδυναµικής.46.. Μετασχηµατισµός των συστηµάτων συντεταγµένων Το πρόβληµα του σωλήνα κρουστικών κυµάτων Η σχετικιστική µέθοδος HLLE Εφαρµογές του σχετικιστικού HLLE 56 A. Mε περιορισµό κλίσης minmod.. 56

7 Υπολογιστική Σχετικότητα 7 B. Mε περιορισµό κλίσης MC Σύγκριση σχετικιστικού HLLE µε minmod και MC Αστροφυσικοί πίδακες.. 67 Παράρτηµα Α.. 7 Παράρτηµα Β.. 74 Παράρτηµα Γ.. 78 Παράρτηµα.. 84 Βιβλιογραφία... 99

8 Υπολογιστική Σχετικότητα 8 Εισαγωγή Η εργασία αυτή αφορά τη µελέτη των αριθµητικών µεθόδων που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια µε σκοπό την επίλυση των εξισώσεων που διέπουν τη συµπεριφορά των ρευστών. Η µελέτη των ρευστών είναι ένας ταχέως αναπτυσσόµενος κλάδος της σύγχρονης φυσικής καθώς βρίσκει εφαρµογές σε µία πληθώρα διαφορετικών φαινοµένων, που δεν έχουν κάποια σχέση µεταξύ τους. Τέτοια φαινόµενα µπορεί να είναι είτε η κίνηση ενός υγρού, όπως το νερό, είτε οι γαλαξιακοί πίδακες. Έχει αναπτυχθεί το κατάλληλο θεωρητικό πλαίσιο που επιτρέπει τη µελέτη αυτών των φαινοµένων. Πρόκειται κυρίως για συστήµατα διαφορικών εξισώσεων, που δεν είναι συχνά δυνατό να λυθούν αναλυτικά. Για το λόγο αυτό η µελέτη των ρευστών έχει συνδεθεί τόσο έντονα µε την αριθµητική ανάλυση, καθώς η τελευταία µε έµµεσο έστω τρόπο καταφέρνει να προσφέρει λύσεις σε ανάλογα προβλήµατα. Η εργασία αυτή λοιπόν αφορά τη µελέτη των ρευστών, κατά βάθος όµως επιχειρεί µία επισκόπηση των κυριότερων αριθµητικών µεθόδων που έχουν αναπτυχθεί και δοκιµαστεί σε πολύ δυσκολότερα προβλήµατα, από αυτά που παρατίθενται εδώ, µε σηµαντική επιτυχία. Αρχικά λοιπόν επιχειρείται η εφαρµογή συγκεκριµένων αριθµητικών µεθόδων σε ένα κλασικό πρόβληµα της ρευστοδυναµικής, αυτό του shock tube, στο πλαίσιο της Νευτώνειας µηχανικής. Στη συνέχεια οι ίδιες αριθµητικές µέθοδοι δοκιµάζονται στο ίδιο πάντα πρόβληµα, στο πλαίσιο όµως πλέον της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας. Σε κάθε περίπτωση παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των µεθόδων, σχολιάζονται και ασφαλώς συγκρίνονται µεταξύ τους, µε σκοπό την εύρεση της πλέον κατάλληλης, για κάθε σκοπό, µεθόδου και την εξαγωγή ολοένα και πιο αξιόπιστων αποτελεσµάτων. Σηµαντικός αρωγός σε αυτή την προσπάθεια για την παρουσίαση των αριθµητικών µεθόδων είναι η επιστήµη της πληροφορικής. Η χρήση των υπολογιστών και κάποιας γλώσσας προγραµµατισµού είναι απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση των επαναληπτικών υπολογισµών και διαδικασιών που απαιτούν οι αριθµητικές µέθοδοι.

9 Υπολογιστική Σχετικότητα 9 Κεφάλαιο Αριθµητικές µέθοδοι στη Νευτώνεια Ρευστοδυναµική Οι διαφορικές εξισώσεις κατέχουν κυρίαρχο ρόλο στην επιστήµη της Φυσικής από τη στιγµή που ο Νεύτωνας εισήγαγε το δεύτερο νόµο της κίνησης. Η µελέτη τους από την εποχή εκείνη είναι εντατική, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις η ακριβής και αναλυτική τους λύση είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Οι φυσικοί σε ανάλογες περιπτώσεις αναζητούν προσεγγιστικές λύσεις, οι οποίες προκύπτουν µε τη συνδροµή ενός ιδιαίτερου κλάδου των Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών, γνωστού ως Αριθµητική Ανάλυση, που ασχολείται µε τη διακριτοποίηση συνεχών προβληµάτων. Τα διακριτά σχήµατα ή αλλιώς αριθµητικές µέθοδοι επιτρέπουν την αντικατάσταση των διαφορικών τελεστών µε µια σειρά από αλγεβρικές πράξεις. Επιπλέον η ανάπτυξη των υπολογιστών τις τελευταίες δεκαετίες έχει δώσει νέα ώθηση στην ανάπτυξη παρόµοιων µεθόδων και κατά συνέπεια στην ολοένα και συχνότερη εφαρµογή τους στη σύγχρονη Φυσική, αν και οι βασικές ιδέες χρονολογούνται αιώνες πριν. Ήδη το 748 οι Clairaut, Lalande και Lapaute µε τη χρήση αριθµητικών µεθόδων επιχείρησαν να προβλέψουν επακριβώς την επιστροφή του κοµήτη του Halley λαµβάνοντας υπόψη τους τις επιδράσεις του ία και του Κρόνου στην τροχιά του. Ο Lalande έγραψε Για έξη µήνες υπολογίζαµε από το πρωί έως το βράδυ, µερικές φορές ακόµα και κατά τη διάρκεια των γευµάτων. Ως συνέπεια αυτής της κατάστασης αρρώστησα σοβαρά και η κατάσταση της υγείας µου ποτέ πια δεν ήταν ίδια µε πριν. Η βοήθεια που µας προσέφερε η κυρία Lapaute ήταν καταλυτική, αφού χωρίς τη συνδροµή της δεν θα είχαµε ποτέ τολµήσει να αναλάβουµε ένα τόσο µεγαλεπήβολο έργο. Ήταν απαραίτητο να υπολογίσουµε την απόσταση καθενός από τους δύο πλανήτες, το ία και τον Κρόνο, από τον κοµήτη, ξεχωριστά για κάθε διαδοχική µοίρα, για 50 χρόνια. Η πρόβλεψή τους για το περιήλιο του κοµήτη στις 3 Απριλίου του 749 απείχε µόνο 3 µέρες από την πραγµατική ηµεροµηνία. Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις αριθµητικές µεθόδους που χρησιµοποιούνται ευρύτατα για την επίλυση διαφορικών εξισώσεων υπερβολικού τύπου. Παρουσιάζονται χαρακτηριστικές µέθοδοι, οι οποίες διακρίνονται τόσο για τη διαφορετική τους φιλοσοφία, όσο και για την ακρίβειά τους.

10 Υπολογιστική Σχετικότητα 0 Ενδεικτικά αναφέρονται η µέθοδος των κεντρικών διαφορών, η µέθοδος Lax-Wendroff και η µέθοδος TVD. Κάθε µία από αυτές εφαρµόζεται στο πρόβληµα του µονοδιάστατου σωλήνα κρουστικών κυµάτων (shock tube), οπότε υπάρχει η δυνατότητα της άµεσης σύγκρισής τους.. Εξισώσεις ρευστοδυναµικής Η κίνηση του ρευστού περιγράφεται µε τη βοήθεια ενός συστήµατος νόµων διατήρησης της µάζας (εξίσωση συνέχειας), της ορµής (εξισώσεις του Euler) και της ενέργειας. Η διαφορική µορφή των εξισώσεων αυτών σε καρτεσιανές συντεταγµένες (, tx, x, x), είναι ρ + t x Εξίσωση συνέχειας ( ρv ) 0 i i 3 = (3.) Εξίσωση ορµής ( ρv j ) t + ( ρvv i j + pδij)= 0 (3.) x i Εξίσωση ενέργειας ( ) 0 e + e+ p vi t x = (3.3) i Η φυσική κατάσταση λοιπόν ενός ρευστού καθορίζεται από την πυκνότητά του µακροσκοπική ταχύτητά του v και την πυκνότητα ολικής ενέργειας, ρ, την e = ρ + ε (3.4) όπου ε είναι η πυκνότητα εσωτερικής θερµοδυναµικής ενέργειας. Για ένα ιδανικό αέριο, η πίεση p, συνδέεται µε την πυκνότητα εσωτερικής ενέργειας µέσω της καταστατικής εξίσωσης v ( ) p = Γ ε, (3.5) όπου Γ είναι ο λόγος των θερµοχωρητικοτήτων. Μία άλλη θερµοδυναµική µεταβλητή ιδιαίτερης σηµασίας είναι η ταχύτητα του ήχου, η οποία δίνεται από τη σχέση (ισχύει για ισεντροπικές µεταβολές ιδανικού αερίου) c s c s P ΓP = ρ ρ (3.6) Πρέπει να διευκρινίσουµε ότι οι εξισώσεις του Euler, µε τη µορφή που παρατίθενται, είναι ιδιαίτερα απλουστευµένες καθώς έχουν αφαιρεθεί όροι που περιγράφουν φαινόµενα όπως η βαρύτητα, η θέρµανση και η ψύξη. Οι παραπάνω νόµοι διατήρησης σε διαφορική µορφή δεν καταφέρνουν να αποδώσουν πιστά ασυνέχειες, καθώς οι παράγωγοι των φυσικών ποσοτήτων απειρίζονται. Λύσεις µε ασυνέχειες ονοµάζονται ασθενείς λύσεις των εξισώσεων στη διαφορική µορφή. Είναι

11 Υπολογιστική Σχετικότητα ενδεικτικό ότι η διαφορική µορφή περιγράφει πλήρως τη ροή σε οµαλές περιοχές, όµως η ολοκληρωτική µορφή είναι απαραίτητη για την περιγραφή ασυνεχειών.. Πρόβληµα των αρχικών τιµών του Riemann.. Το φυσικό πρόβληµα Θεωρούµε ένα ιδανικό ρευστό (π.χ. αέριο) µε αδιαβατικό δείκτη Γ, το οποίο κινείται σε ένα χώρο όπου απουσιάζει (ή αγνοούµε) το βαρυτικό πεδίο. Το ρευστό βρίσκεται µέσα σε ένα µονοδιάστατο σωλήνα ουσιαστικά, ο οποίος χωρίζεται σε δύο τµήµατα µε τη βοήθεια ενός διαφράγµατος απειροστού πάχους. Σε κάθε τµήµα του σωλήνα οι συνθήκες πίεσης και η πυκνότητα του ρευστού διαφέρουν. Και στα δύο τµήµατα όµως η ταχύτητα του ρευστού είναι αρχικά ίση προς µηδέν. Το πρόβληµα του Riemann συνίσταται στη µελέτη της εξέλιξης του ρευστού στο εσωτερικό του σωλήνα για διαφορετικές αρχικές συνθήκες, από τη στιγµή που αποµακρύνεται το διάφραγµα. Γενικά το πρόβληµα των αρχικών τιµών του Riemann προϋποθέτει την ύπαρξη ενός νόµου διατήρησης της µορφής µε αρχικές συνθήκες u=u ( ρ,v,p) t x ( ) 0 u+ f u = (3.7) (,0) u x u = u l r για x < x, (3.8) για x > x Τη χρονική στιγµή λοιπόν t=0, δύο περιοχές του ρευστού µε πιέσεις p, p5 και πυκνότητες ρ,ρ αντίστοιχα, χωρίζονται µε ένα διάφραγµα. Για t=0 το διάφραγµα 5 αποµακρύνεται απότοµα. O Riemann απόδειξε ότι µε την αποµάκρυνση του διαφράγµατος έχουµε το σχηµατισµό κρουστικών κυµάτων, µίας ασυνέχειας επαφής καθώς και κυµάτων αραίωσης. Κατά την εξέλιξη του αερίου στο εσωτερικό του σωλήνα διαµορφώνονται τέσσερις διαφορετικές καταστάσεις, ανάµεσα στις οποίες ξεχωρίζουν ο σχηµατισµός των κρουστικών κυµάτων, των κυµάτων αραίωσης και της συµπαγούς ασυνέχειας. Στην περίπτωση που µελετάµε θεωρούµε ότι η λύση του προβλήµατος του σωλήνα κρουστικών κυµάτων (ή πρόβληµα των αρχικών συνθηκών του Riemann) έχει την εξής δοµή: ένα κύµα αραίωσης που κινείται προς τα αριστερά, ένα κρουστικό κύµα που κινείται προς τα δεξιά και το οποίο ακολουθείται από µία ασυνέχεια επαφής. Η κατάσταση αυτή σκιαγραφείται στο σχήµα (.).

12 Υπολογιστική Σχετικότητα t Σχήµα.: Αναπαράσταση της λύσης του προβλήµατος των αρχικών τιµών του Riemann στη ρευστοδυναµική. x

13 Υπολογιστική Σχετικότητα 3 Η αρχική κατάσταση τη χρονική στιγµή t=0 παριστάνεται στο πρώτο διάγραµµα, το οποίο αποτελείται από δύο σταθερές καταστάσεις () και (5) µε p > p5, ρ > ρ5 και v = v =,που χωρίζονται µε ένα διάφραγµα. Με την αποµάκρυνση αυτού του 5 0 διαχωριστικού σηµειώνεται εξέλιξη της ροής του ρευστού, όπως αυτή παρουσιάζεται στο δεύτερο σχήµα. Συγκεκριµένα µε ανοικτό µπλε χρώµα παριστάνεται η εξέλιξη της πυκνότητας, µε κόκκινο η µεταβολή της ταχύτητας, µε πράσινο η ροή της πυκνότητας και µε σκούρο µπλε χρώµα η ενέργεια. Το σχήµα αυτό είναι ένα στιγµιότυπο της εξέλιξης των παραπάνω µεταβλητών, όπως προκύπτει από τη λύση του προβλήµατος των αρχικών τιµών του Riemann. Υπάρχουν οι εξής διαφορετικές καταστάσεις I. στην περιοχή () οι τιµές των µεταβλητών είναι ίσες µε τις αρχικές ( ρ,p,v). II. η περιοχή () παριστάνει τα όρια κίνησης του κύµατος αραίωσης III. στα τµήµατα (3) και (4) υπάρχει µία σταθερή περιοχή τιµών, η οποία διακόπτεται από µία ασυνέχεια επαφής. Η ύπαρξή της γίνεται κυρίως αντιληπτή στα διαγράµµατα της πυκνότητας και της ενέργειας. IV. στην περιοχή (5), όµοια µε την περιοχή (), οι τιµές των µεταβλητών είναι όµοιες µε τις αρχικές ( ρ 5,p 5,v5). Το κρουστικό κύµα που σχηµατίζεται είναι η διαχωριστική επιφάνεια ανάµεσα στις περιοχές (4) και (5). Το τρίτο σχήµα είναι ένα χωροχρονικό διάγραµµα, όπου παριστάνονται το κρουστικό κύµα (συνεχής γραµµή) και η ασυνέχεια επαφής (διακεκοµµένη γραµµή), που κινούνται προς τα δεξιά. Το πλήθος των συνεχών γραµµών παριστάνει ένα κύµα αραίωσης που κινείται προς τα αριστερά. Η ροή στο εσωτερικό ενός σωλήνα µε ανάλογα χαρακτηριστικά διακρίνεται για τις έντονες µεταβολές της σε ό,τι αφορά τις τιµές των καταστατικών σταθερών, όπως η θερµοκρασία. Συγκεκριµένα στην περιοχή της χαµηλής πίεσης µπορεί να αυξηθεί κατά µερικές εκατοντάδες βαθµούς Kelvin. Γενικότερα, οι καταστατικές σταθερές υπολογίζονται µε τη βοήθεια της στατιστικής µηχανικής και µε τις εξής υποθέσεις ότι υπάρχει θερµοδυναµική ισορροπία ότι η ροή στο εσωτερικό του σωλήνα είναι µονοδιάστατη ότι η επίδραση των τοιχωµάτων του σωλήνα µπορεί να αγνοηθεί ότι ικανοποιούνται οι συνθήκες της στατιστικής Boltzmann ότι οι νέες τιµές των ποσοτήτων που µας ενδιαφέρουν µπορούν να υπολογιστούν µε τη βοήθεια µίας προσεγγιστικής µεθόδου

14 Υπολογιστική Σχετικότητα 4 Σχήµα.: Πρότυπος πειραµατικός σωλήνας για τη µελέτη του τρόπου σχηµατισµού των κρουστικών κυµάτων.. Το µαθηµατικό πρόβληµα Μαθηµατικώς η κίνηση του αερίου στο εσωτερικό του σωλήνα µπορεί να περιγραφεί µε τη βοήθεια ενός συστήµατος νόµων διατήρησης της µάζας, της ορµής και της ενέργειας. Η διαφορική µορφή των εξισώσεων αυτών σε µία διάσταση είναι ρ + t x Εξίσωση συνέχειας ( ρv) 0 m t x ρv p Εξίσωση ορµής + ( + ) = (3.9) = 0 (3.0) e + + = t x Εξίσωση ενέργειας ( e p) v 0 (3.) p όπου m = ρv και e= + ρv. γ Με βάση τις εξισώσεις αυτές είναι δυνατή η περιγραφή της εξέλιξης της κατάστασης ενός ρευστού στο εσωτερικό ενός σωλήνα κρουστικών κυµάτων.

15 Υπολογιστική Σχετικότητα 5 Σχήµα.3: Κρουστικά κύµατα στο εσωτερικό ενός σωλήνα µήκους. πυκνότητας (µπλε χρώµα). πίεσης (κόκκινο χρώµα) 3. ταχύτητας (πράσινο χρώµα) 4. ενέργειας (γαλάζιο χρώµα).3 Σφάλµατα αριθµητικών µεθόδων Τα σφάλµατα που παρουσιάζονται στις αναλυτικές λύσεις οφείλονται στη χρήση προσεγγιστικών θεωρητικών µοντέλων καθώς και στην ατελή παρουσίαση των φυσικών διεργασιών. Όταν δηµιουργείται ένα µοντέλο που προσοµοιώνει µία φυσική διαδικασία, εµφανίζει σφάλµατα που οφείλονται καταρχάς στις αδυναµίες των αναλυτικών λύσεων. Επιπλέον η χρησιµοποίηση των αριθµητικών µεθόδων προσθέτει νέα σφάλµατα στη πορεία της προσοµοίωσης, τα οποία οφείλονται στην ελλιπή υπολογιστική ακρίβεια και στη µη ικανοποιητική απόδοση συνεχών διαδικασιών, όπως οι παραγωγίσεις ως προς το χρόνο και τις χωρικές συντεταγµένες. Κατά κύριο λόγο η χρήση αριθµητικών µεθόδων προκαλεί την εµφάνιση δύο κατηγοριών σφαλµάτων.. Σφάλµατα διάχυσης (diffusive errors) Οφείλονται στην ίδια τη φύση των εξισώσεων που χρησιµοποιούνται. Εµφανίζονται κυρίως σε περιοχές όπου αναµένονται ασυνέχειες και προκαλούν την οµαλότερη απόδοσή τους.

16 Υπολογιστική Σχετικότητα 6 Σχήµα.4: Χαρακτηριστικό σφάλµα διάχυσης. Σφάλµατα διαταραχών (fluctuation errors) Σε µερικές περιπτώσεις η εµφάνιση ενός αριθµητικού λάθους, εφόσον το υπολογιστικό πρόγραµµα δε διαθέτει τις κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες, είναι δυνατό να µεταδίδεται σε κάθε βήµα, να διογκώνεται και να προκαλεί την εµφάνιση ταλαντώσεων (oscillations) και διαταραχών µε αποτέλεσµα σε ορισµένες περιπτώσεις να καθίσταται δυσδιάκριτη ακόµα και η ίδια η φυσική διαδικασία. Σχήµα.5: Χαρακτηριστικό σφάλµα διαταραχών.4 Κεντρικές διαφορές Πρόκειται για την απλούστερη αριθµητική µέθοδο που µπορεί να εφαρµοστεί για την επίλυση διαφορικών εξισώσεων. Παρά την ευκολία που παρουσιάζει της κυρίως στον προγραµµατισµό και στην κατανόηση, διακρίνεται για τη χαµηλή της ακρίβεια και την έλλειψη σταθερότητας. Η φιλοσοφία της µεθόδου βασίζεται στον ορισµό της παραγώγου της πραγµατικής συνάρτησης, f( x), df f ( x + h) f ( x) lim (3.) dx h 0 h Στη µέθοδος των κεντρικών διαφορών (finite difference method) ουσιαστικά παραλείπουµε το όριο και θεωρούµε την ποσότητα h αρκετά µικρή, αλλά πεπερασµένη. Με τον τρόπο αυτό καταφέρνουµε να υπολογίσουµε της τιµές των παραγώγων σε διάφορες θέσεις x 0 αριθµητικά, γνωρίζοντας της τιµές της συνάρτησης f( x) εκατέρωθεν των θέσεων αυτών συµµετρικά. Μπορούµε λοιπόν να γράψουµε

17 Υπολογιστική Σχετικότητα 7 df f ( x + x) f ( x) dx x (3.3) όπου είναι h= x. Οι προσεγγιστικές σχέσεις των κεντρικών διαφορών µπορούν ακόµα να προκύψουν µε τη βοήθεια του θεωρήµατος Taylor. fi+ fi xfi = + Oh ( ) h fi fi xfi = + Oh ( ) h fi+ fi xfi = + O( h ) h 3fi 4fi + fi xfi = + Oh ( ) h fi fi+ + fi+ xfi = + Oh ( ) h fi fi + fi xfi = + Oh ( ) h fi+ fi + fi xfi = + Oh ( ) h 3 fi+ fi+ + fi fi xfi = + Oh ( ) 3 h 4 fi+ 4fi+ + 6fi 4fi + fi xfi = + Oh ( ) 4 h fi+ 3+ 4fi+ 5fi+ + fi xfi = + Oh ( ) h fi 5fi + 4fi fi 3 xfi = + Oh ( ) h 3 3fi+ 4 4fi+ 3 4fi+ + 8fi+ 5fi xfi = + Oh ( ) 3 h 3 5fi 8fi + 4fi 4fi 3+ 3fi 4 xfi = + Oh ( ) 3 h fπίνακας.: Τύποι κεντρικών διαφορών i+ + 8fi+ 8fi + fi 4 xfi = + Oh ( ) h.4. Σωλήνας κρουστικών κυµάτων και κεντρικές διαφορές

18 Υπολογιστική Σχετικότητα 8 Οι εξισώσεις του Euler είναι δυνατό να λυθούν µε τη βοήθεια των προσεγγιστικών τύπων που προβλέπει η θεωρία των κεντρικών διαφορών. Η προσέγγιση που εφαρµόζεται στην υπολογιστική φυσική των ρευστών έχει δύο συνιστώσες, τη διακριτοποίηση τόσο του χρόνου όσο και του χώρου. Η χρονική εξέλιξη λαµβάνει χώρα σε διακριτά βήµατα ενώ ο χώρος διαιρείται σε στοιχειώδεις όγκους ή κελιά, όπου οι διατηρήσιµες ποσότητες αποθηκεύονται. Ουσιαστικά οι εξισώσεις λύνονται σε ένα καρτεσιανό σύστηµα συντεταγµένων προγραµµατίζοντας υπολογιστικά τη ροή της µάζας, της ορµής και της ενέργειας στα όρια των κελιών και για καλά καθορισµένα χρονικά βήµατα. Γνωρίζουµε ότι οι εξισώσεις µετασχηµατίζονται στο εξής σύστηµα σε διαφορική µορφή, το οποίο περιγράφει ένα µονοδιάστατο νόµο διατήρησης u F ( u) + = 0 t x ρ ρv όπου u = ρv οι διατηρήσιµες φυσικές ποσότητες και F ( u) = ρv + p οι ροές. e ( e+ p) v Σε ολοκληρωτική µορφή ο παραπάνω µονοδιάστατος νόµος διατήρησης γράφεται (3.4) t x x Fu ( ) uxtdx (, ) + dx= 0 x (3.5) x x Η διαδικασία της διακριτοποίησης στη µέθοδο των κεντρικών διαφορών πραγµατοποιείται µε βάση την εξίσωση διατήρησης στη διαφορική της µορφή παρά στην ολοκληρωτική. Μπορούµε λοιπόν να γράψουµε u u = t u t t+ t t n n (3.6) Fu ( ) = t F F x t t n+ n (3.7) Προκύπτει τελικά η σχέση u F F = ) t (3.8) x t t t+ t t n+ n n un ( και µε βάση τη σχέση αυτή θα προσπαθήσουµε να παρακολουθήσουµε την εξέλιξη του µονοδιάστατου προβλήµατος του σωλήνα κρουστικών κυµάτων..4. Αποτελέσµατα προγράµµατος κεντρικών διαφορών Θεωρούµε ένα µονοδιάστατο σωλήνα µήκους 0 µονάδων. Στο µέσο του ( x = 5) είναι τοποθετηµένο το διάφραγµα (Σχήµα.). Για να απλοποιήσουµε το πρόγραµµα υποθέτουµε ότι το κρουστικό κύµα, που θα δηµιουργηθεί µετά την αφαίρεση του

19 Υπολογιστική Σχετικότητα 9 διαφράγµατος δεν θα αγγίξει τα άκρα της περιοχής προσοµοίωσης. Οι αρχικές συνθήκες είναι x 5 ρ = 0.5 x > 5, x 5 p = 0. x > 5 και v = 0. (3.9) ιαιρούµε το χώρο σε N = 000 συνολικά σηµεία, τα οποία ισαπέχουν µεταξύ τους απόσταση x και σχηµατίζουν το µονοδιάστατο πλέγµα. Το x ορίζεται ως εξής x = x x N max min (3.0) Για την επιλογή του χρονικού βήµατος θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας τη συνθήκη των Courant - Friedrichs - Lewyor (CFL condition). Σύµφωνα µε αυτή δεν µπορούµε να επιλέγουµε αυθαίρετες τιµές για το χρονικό και το χωρικό βήµα, παρά µόνο τις τιµές εκείνες που ικανοποιούν τον περιορισµό t v (3.) x p γ p όπου v = cs = είναι η ταχύτητα διάδοσης του ήχου. Ασφαλώς στο πρόβληµα ρ ρ του σωλήνα κρουστικών κυµάτων οι τιµές της πίεσης και της πυκνότητας που χρησιµοποιούµε για τον υπολογισµό του v είναι οι µικρότερες, δηλαδή αυτές που αντιστοιχούν στις αρχικές τιµές πίεσης 5 και πυκνότητας 5 κατά το σχήµα.. Επιλέγουµε λοιπόν ως χρονικό βήµα t = Ο αδιαβατικός δείκτης είναι Γ=.4. Το πρόγραµµα που αφορά τη µελέτη του προβλήµατος του µονοδιάστατου σωλήνα κρουστικών κυµάτων µε τη µέθοδο των κεντρικών διαφορών στη γλώσσα C. Με τη βοήθεια του προγράµµατος επιχειρούµε να µελετήσουµε τη χρονική εξέλιξη των παραµέτρων του συστήµατός µας, δηλαδή της πυκνότητας, της ταχύτητας, της πίεσης και της ενέργειας. Στις γραφικές παραστάσεις (κατασκευάστηκαν µε τη βοήθεια του προγράµµατος γραφικών Origin), που ακολουθούν παριστάνονται οι ποσότητες αυτές όπως προκύπτουν για 0 χρονικά βήµατα. Είναι ουσιαστικά στιγµιότυπα της εξέλιξης των κρουστικών κυµάτων στο εσωτερικό του µονοδιάστατου σωλήνα τη χρονική στιγµή t = 0.04 µετά την αποµάκρυνση του διαφράγµατος. Οι γραφικές παραστάσεις επιβεβαιώνουν την έλλειψη ακρίβειας και σταθερότητας που εµφανίζει η µέθοδος των κεντρικών διαφορών. Παρατηρούµε σε καθένα από τα στιγµιότυπα ότι πρόκειται για µεθόδους που εµφανίζουν έντονες διαταραχές σε µικρό χρονικό διάστηµα, µε αποτέλεσµα η λύση σύντοµα να τείνει στο άπειρο. Προφανώς οι κεντρικές διαφορές, παρά τη χαρακτηριστική τους απλότητα, δεν είναι ικανές να οδηγήσουν σε αξιόπιστες λύσεις.

20 Υπολογιστική Σχετικότητα 0 Σχήµα.6: Στιγµιότυπο της πυκνότητας τη χρονική στιγµή t=0.04. Παρατηρούµε το σχηµατισµό διαταραχών, οι λεπτοµέρειες των οποίων διακρίνονται στο µικρό διάγραµµα. Η αριθµητική µέθοδος των κεντρικών διαφορών σε σύντοµο χρονικό διάστηµα παύει να είναι αξιόπιστη. Σχήµα.7: Στιγµιότυπο της πίεσης για t=0.04 και λεπτοµέρεια των διαταραχών.

21 Υπολογιστική Σχετικότητα Σχήµα.8: Στιγµιότυπο της ταχύτητας για t=0.04 και λεπτοµέρεια των διαταραχών. Στιγµιότυπο της ταχύτητας για t= Στιγµιότυπο της ταχύτητας για t=0.04,5,0 Ταχύτητα Ταχύτητα,5,0 0,5 0,0 0-0, x 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 x Σχήµα.9: Στιγµιότυπο της ενέργειας για t=0.04 και λεπτοµέρεια των διαταραχών.

22 Υπολογιστική Σχετικότητα.5 Η µέθοδος των Lax Wendroff Η µέθοδος των Lax-Wendroff (Lax και Wendroff 960) διακρίνεται για τη δεύτερης τάξης ακρίβειά της τόσο ως προς το χρόνο, όσο και ως προς το χώρο. Πρόκειται ουσιαστικά για µία βελτίωση της µεθόδου των κεντρικών διαφορών για την επίλυση υπερβολικών εξισώσεων, όπου οι εµπνευστές της κατάφεραν να εξαλείψουν κατά ένα µεγάλο ποσοστό τις αστάθειες που εµφανίζονταν στη µέθοδο που περιγράφηκε στο τµήµα.4. Αναπτύσσουµε κατά Taylor u u t 3 u( x, t+ t) = u( x, t) + t+ +Ο ( t ) (3.) t t και αντικαθιστούµε τις χρονικές παραγώγους µε τις χωρικές παραγώγους, χρησιµοποιώντας τους νόµους διατήρησης. Προκύπτει λοιπόν F F F u t 3 u( x, t+ t) = u( x, t) t+ +Ο( t ) (3.3) x x u u x Χρησιµοποιώντας τις κεντρικές διαφορές παίρνουµε τελικά t t t t t t t+ t t Fn+ F n Fn+ Fn Fn F n v t un = un t+ x x x x (3.4) Παρατηρούµε ότι σε σχέση µε τις κεντρικές διαφορές, έχει προστεθεί ένας επιπλέον t t t t Fn+-Fn Fn -F n- v t όρος - x x x, ο οποίος ουσιαστικά λειτουργεί διορθωτικά µε αποτέλεσµα η µέθοδος να παρέχει πιο αξιόπιστα αποτελέσµατα. F Στη σχέση (3.4) ο όρος v είναι η ιδιοτιµή της Ιακωβιανής u..5. Σωλήνας κρουστικών κυµάτων και η µέθοδος των Lax Wendroff Η σχέση (3.4) παρουσιάζει δυσκολίες σε ότι αφορά την εφαρµογή της για τη µελέτη του προβλήµατος του σωλήνα κρουστικών κυµάτων, καθώς απαιτεί επίπονους υπολογισµούς για τον υπολογισµό της Ιακωβιανής των ροών F. Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφορες παραλλαγές της. Για τη µελέτη του προβλήµατος θα χρησιµοποιήσουµε µία ιδιαίτερη µορφή της µεθόδου των Lax Wendroff, η οποία βασίζεται σε µία διαδικασία δύο βηµάτων. Οι σχέσεις που θα χρησιµοποιήσουµε είναι οι εξής

23 Υπολογιστική Σχετικότητα 3 t u u u F+ (3.5) n+ n n n n = ( i+ + i ) ( i Fi i+ x ) n n n n t ui = ui F F (3.6) x i+ i Όπως ήδη αναφέρθηκε στην παράγραφο.4.., η µεταβλητή u παριστάνει τις διατηρήσιµες φυσικές ποσότητες u=u ρ,ρv,e ενώ η µεταβλητή u=u ( ρ,m,e ) ή ( ) F παριστάνει τη ροή των παραπάνω ποσοτήτων. Στις παραπάνω σχέσεις οι όροι n+, n, n+ παριστάνουν τις διάφορες χρονικές στιγµές, ενώ οι όροι i+,i,i+ τις αντίστοιχες κυψελίδες..5. Aποτελέσµατα προγράµµατος Lax Wendroff Η µέθοδος των Lax Wendroff είναι δεύτερης τάξης και σύµφωνα µε τις σχέσεις (3.5), (3.6) χρειάζονται δύο ξεχωριστοί αριθµητικοί υπολογισµοί για να υπολογίσουµε ένα πλήρες χρονικό βήµα. Για το πρόγραµµα συνολικά χρησιµοποιήσαµε N=000χωρικά σηµεία, ενώ ο µονοδιάστατος σωλήνας έχει µήκος 0 µονάδες. Οι αρχικές συνθήκες είναι όµοιες µε του προγράµµατος των κεντρικών διαφορών, σχέσεις (3.9). Σύµφωνα λοιπόν µε τη σχέση (3.0) και µε τη συνθήκη CFL (σχέση (3.)) ορίζουµε τόσο το χωρικό βήµα x, όσο και το χρονικό t. Συγκεκριµένα επιλέγουµε t= Είναι Γ=.4.Τα αποτελέσµατα του προγράµµατος παρουσιάζονται στα διαγράµµατα που ακολουθούν στις επόµενες σελίδες. Πρέπει να επισηµάνουµε ότι η προσοµοίωση των κρουστικών κυµάτων µε τη βοήθεια της µεθόδου των Lax Wendroff προσεγγίζει µε αρκετά µεγάλη ακρίβεια την αναλυτική λύση του προβλήµατος. Μάλιστα η συµπεριφορά της µεθόδου στα σηµεία εκείνα που έχουµε απότοµες µεταβολές των τιµών των ποσοτήτων, κρίνεται εξαιρετική. Βέβαια υπάρχουν σε ορισµένα σηµεία εµφανείς διαταραχές, οι οποίες οφείλονται σε αριθµητικά σφάλµατα. Το πρόβληµα αυτό µπορεί να ξεπεραστεί αν στις σχέσεις,(3.5),(3.6) προσθέσουµε επιπλέουν όρους που περιγράφουν το ιξώδες του ρευστού. Σε γενικές γραµµές για τη µέθοδο των Lax Wendroff οφείλουµε να επισηµάνουµε τα εξής ότι για να είναι ευσταθής πρέπει να ισχύει η συνθήκη CFL, σχέση (3.) ότι εµφανίζει σφάλµατα τόσο διαταραχών, όσο και διάχυσης ότι είναι αρκετά ακριβής και προσφέρει ικανοποιητικά αποτελέσµατα

24 Υπολογιστική Σχετικότητα 4 Σχήµα.0: Χρονική εξέλιξη της πυκνότητας. Τα τέσσερα παρακάτω διαγράµµατα αποτελούν στιγµιότυπα της πυκνότητας, σε διαφορετικές χρονικές στιγµές. Παρατηρούµε το σχηµατισµό του κρουστικού κύµατος, της ασυνέχειας επαφής και του κύµατος αραίωσης. Επιπλέον είναι ευδιάκριτα τόσο τα φαινόµενα διάχυσης, όσο και τα φαινόµενα διαταραχών, που οφείλονται σε αριθµητικά σφάλµατα της µεθόδου.

25 Υπολογιστική Σχετικότητα 5 Σχήµα.: Χαρακτηριστικά στιγµιότυπα της πίεσης

26 Υπολογιστική Σχετικότητα 6 Σχήµα.: Χαρακτηριστικά στιγµιότυπα της ταχύτητας Είναι εµφανής ο σχηµατισµός µίας περιοχής όπου η ταχύτητα έχει σταθερή τιµή, ενός είδους πλατό καθώς και η ύπαρξη αριθµητικών σφαλµάτων που προκαλούν τις διαταραχές.

27 Υπολογιστική Σχετικότητα 7 Σχήµα.3: Χαρακτηριστικά στιγµιότυπα της ενέργειας.

28 Υπολογιστική Σχετικότητα 8.6 Η µέθοδος του Godunov Οι αριθµητικές µέθοδοι που αφορούν τους νόµους διατήρησης βασίζονται κατά κύριο λόγο στη διαφορική µορφή των νόµων αυτών. Το κύριο χαρακτηριστικό των µεθόδων αυτών είναι ότι απαιτούν τη διακριτοποίηση του χώρου σε δύο διαφορετικά είδη πλεγµάτων. Υποθέτουµε ότι µας απασχολεί ο µονοδιάστατος χώρος. Αρχικά ο χώρος διαιρείται σε ένα πλήθος ακέραιων κυψελίδων, που ορίζονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε το καθένα από αυτά να έχει ως όρια τα[ x, x+ x] [ xi, x i + ], όπου x είναι η διάσταση του κάθε κελιού. Στη συνέχεια κατασκευάζουµε ένα δεύτερο πλέγµα, στο οποίο οι x x κυψελίδες έχουν όρια x, x+ x, x και ονοµάζονται υπολογιστικές i i+ κυψελίδες. Με τη βοήθεια αυτών των στοιχειωδών κυψελίδων στις οποίες διαιρείται ο χώρος εισάγουµε τους µέσους όρους των ποσοτήτων u=u ( ρ,ρv,e ). Γράφουµε λοιπόν u n i xi+ / = u( x, t ) x n dx (3.7) xi / Οι νόµοι διατήρησης µπορούν να γραφούν µε τη µορφή n+ n t ui = ui F F (3.8) x i+ i όπου η «αριθµητική ροή F» ορίζεται ως tn+ F = f u x, t dt i+ i t + tn (3.9) Οι τρεις παραπάνω σχέσεις αποτελούν την πρώιµη µορφή της µεθόδου του Godunov που παρουσίαζε σηµαντικές δυσκολίες σε ότι αφορά κυρίως τον υπολογισµό του ολοκληρώµατος (3.9). Η κύρια συµβολή του Godunov στην ανάπτυξη ολοένα και πιο αξιόπιστων αριθµητικών µεθόδων έγκειται στο ότι επινόησε µία ιδιαίτερη τεχνική για να u x,t µε µία υπολογίζει το ολοκλήρωµα των ροών αντικαθιστώντας τη συνάρτηση ( ) n σταθερή συνάρτηση u% ( x,t n ). Αυτή η προσέγγιση µας επιτρέπει να θεωρούµε τα µεµονωµένα κελιά σα µία ακολουθία από σωλήνες κρουστικών κυµάτων και εποµένως µπορούµε να λύσουµε το πρόβληµα των αρχικών συνθηκών του Riemann σε κάθε ένα από αυτά. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει η µέθοδος και να δώσει αξιόπιστα αποτελέσµατα είναι να µην αλληλεπιδρούν τα γειτονικά κύµατα και η οποία εξασφαλίζεται µε τη βοήθεια της συνθήκης των Courant - Friedrichs - Lewyor (συνθήκη CFL ). Με τον τρόπο αυτό µπορούµε να υπολογίσουµε τοπικά τη λύση u% x,t κάθε σωλήνα κρουστικών κυµάτων για t>t n και κατά συνέπεια τις τιµές των i+ ροών f=f ρv,ρv +p,e+pv και των αριθµητικών ροών F. Εφαρµόζοντας τη σχέση ( ( ) )

29 Υπολογιστική Σχετικότητα 9 (3.8) µπορούµε να βρούµε τις µέσες τιµές των ποσοτήτων την επόµενη χρονική στιγµή n+ u. Η διαδικασία της µεθόδου του Godunov περιληπτικά είναι η εξής. Με τη βοήθεια των µέσων όρων u( x,t n ) u κατασκευάζουµε µία σταθερή συνάρτηση n i % µε σκοπό να προσεγγίσουµε τη λύση στις υπολογιστικές κυψελίδες x,x. i- i+. Το πρόβληµα των αρχικών συνθηκών του Riemann λύνεται στα άκρα των κυψελίδων x,x i- i+, δίνοντας τη λύση u(x,t) % για t n<t<tn. + n+ 3. Η λύση u% ( x,t n+ ) χρησιµοποιείται για να υπολογίσουµε την ποσότητα u i,που αντιστοιχεί στην επόµενη χρονική στιγµή. u n i+ u u n i u n i- x i- x i-/ x i x i+/ x i+ x n u i + u n u i n ui x i- x i-/ x i x i+/ x i+ x Σχήµα.4: Μονοδιάστατο πλέγµα, διάκριση σε ακέραιες και υπολογιστικές κυψελίδες, αρχικές τιµές και ορισµός των µέσων όρων u n i

30 Υπολογιστική Σχετικότητα 30.7 Αλγόριθµος αναδόµησης επίλυσης µέσου όρου Έχουν αναπτυχθεί πολυάριθµες αριθµητικές µέθοδοι, οι οποίες βασίζονται στη φιλοσοφία της µεθόδου του Godunov, δηλαδή στη λύση του προβλήµατος των αρχικών τιµών του Riemann στα άκρα της κάθε κυψελίδας. Για το λόγο αυτό εισάγουµε τις u( x,t) συναρτήσεις %, οι οποίες ορίζονται στο διάστηµα x, x και προέρχονται από i i+ n τις µέσες τιµές u i. Το άκρο λοιπόν x µίας κυψελίδας είναι η διαχωριστική γραµµή i+ ανάµεσα σε δύο διαφορετικές καταστάσεις του ρευστού, αυτής που βρίσκεται ακριβώς r l δεξιά του άκρου u% και ακριβώς αριστερά του u%. i+ i+ u r u u r u l u l x i- x i-/ x i x i+/ x i+ x Σχήµα.5: Ορισµός των δεξιών και αριστερών καταστάσεων Εάν θεωρήσουµε ότι l r u% = u i και u = ui + i+ i+ % (3.30) ουσιαστικά καταλήγουµε στην αρχική µορφή της µεθόδου Godunov, η οποία έχει πρώτης τάξης ακρίβεια. Η σύγκλιση της µεθόδου µπορεί να βελτιωθεί εάν l r χρησιµοποιήσουµε µια διαφορετική προσέγγιση για τον προσδιορισµό των u,u % % από αυτή των σχέσεων (3.30). Σε µία τέτοια περίπτωση η επιλογή των προσεγγίσεων αυτών πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να αποφεύγονται ανεπιθύµητες διαταραχές και αριθµητικά σφάλµατα στην περιοχή που εµφανίζονται οι ασυνέχειες. Μία δυνατή προσέγγιση είναι η γραµµική, η οποία οδηγεί σε µεθόδους δεύτερης τάξης ακρίβειας και µία πιθανή µορφή της είναι η εξής l l dx u% = ui si x xi u% = ui si i+ i+ i+ (3.3)

31 Υπολογιστική Σχετικότητα 3 και r r dx u% = ui+ si+ x xi+ u% = ui+ + si+ i+ i+ i+ (3.3) όπου η κλίση ορίζεται ως u = u i+ i si xi+ xi (3.33) Η επιλογή όµως αυτής της προσέγγισης προκαλεί διαταραχές στα κρουστικά κύµατα µε αποτέλεσµα η µέθοδος να αποδεικνύεται ασταθής. Για την αποφυγή λοιπόν αυτών των ανεπιθύµητων διαταραχών έχουν αναπτυχθεί διάφορες µέθοδοι, γνωστές ως περιορισµοί κλίσεων, οι οποίες πρακτικά εµποδίζουν την εµφάνιση αυτών των διαταραχών κοντά στις ασυνέχειες. Η θεωρητική θεµελίωση αυτών των µεθόδων επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια µίας µαθηµατικής ιδιότητας γνωστής ως TVD (ακρωνύµιο του total variation diminishing)..7. Περιορισµοί κλίσεων Η συνθήκη TVD προτάθηκε το 983 από τον Harten, είναι µη γραµµική και εξασφαλίζει σταθερότητα σε αριθµητικές µεθόδους. Η ολική απόκλιση µίας λύσης, που ορίζεται ως εξής N t t ( ) i+ t TV u = u u (3.34) i i= είναι ένα µέτρο για τον αριθµό των διαταραχών που εµφανίζει η u. Η άµεση σύνδεση ανάµεσα στην ολική απόκλιση και το συνολικό αριθµό των διαταραχών γίνεται πιο εµφανής σύµφωνα µε τον εξής ορισµό, ισοδύναµο µε τον προηγούµενο t ( ) = ( max min ) (3.35) TV u u u όπου το κάθε µέγιστο υπολογίζεται θετικά δύο φορές και αντίστοιχα κάθε ελάχιστο αρνητικά δύο φορές. Ο σχηµατισµός διαταραχών που οφείλονται αποκλειστικά σε δυσλειτουργία των αριθµητικών µεθόδων προκαλεί την εµφάνιση νέων µεγίστων και ελαχίστων, µε αποτέλεσµα η ολική απόκλιση να αυξάνει. Η συνθήκη TVD TV u ( t + t ) TV ( u t ) (3.36) εξασφαλίζει ότι ο αριθµός των διαταραχών είναι φραγµένος. Ουσιαστικά οι περιορισµοί των κλίσεων χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό νέων κλίσεων της µορφής σ i=σi s,s i- i+, οπότε πλέον οι σχέσεις (3.3) και (3.3) γράφονται

32 Υπολογιστική Σχετικότητα 3 l l dx u% = ui σi x xi u% = ui σi i+ i+ i+ (3.37) r r dx u% = ui σ i + x xi + u% = ui + σi + i+ i+ i+ (3.38) Στη συνέχεια παρουσιάζονται τέσσερις από τους πλέον διαδεδοµένους περιορισµούς κλίσεων. Περιορισµός κλίσης Minmod (Minmod limiter) Πρόκειται για τον πλέον κοινό περιορισµό κλίσης και ο οποίος χρησιµοποιείται εκτενώς στη ρευστοδυναµική. Εισήχθη από τον Van Leer και οι νέες κλίσεις προκύπτουν ως εξής σ = min mod s, s (3.39) i i i+ όπου είναι s i+ u = x i+ i+ ui x i (3.40) Η συνάρτηση min mod λειτουργεί ως εξής ( a) ( a b) sgn min, sgn(a)=sgn(b) min mod( ab, ) = 0 για κάθε άλλη περίπτωση (3.4) και η συνάρτηση sgn ( a) ουσιαστικά υπολογίζει το πρόσηµο της νέας κλίσης a 0 sgn( a) + > a < 0 (3.4) Περιορισµός κλίσης µονότονων κεντρικών διαφορών (MC limiter) Εισήχθη επίσης από τον Van Leer και οι νέες κλίσεις είναι οι εξής σ = minmod s, s,s (3.43) i i i i+ Η συνάρτηση minmod γράφεται για την περίπτωση αυτή sgn( a) min( a, b, c) εαν sgn(a)=sgn(b) και sgn(b)=sgn(c) min mod( abc,, ) = (3.44) 0 για κάθε άλλη περίπτωση

33 Υπολογιστική Σχετικότητα 33 Περιορισµός κλίσης Van Leer (Van Leer limiter) Πρόκειται για ένα περιορισµό κλίσης που πρότεινε ο Van Leer και γράφεται ως εξής σ ι = s s s i+ i + s i+ i (3.45) Στην περίπτωση που ο παρανοµαστής είναι µηδέν τότε είναι σ ι = 0. Περιορισµός κλίσης Superbee (Superbee limiter) Εισήχθη από τον Roe και γράφεται σι () () ( σi i ) = max mod, σ (3.46) όπου και σ σ () i () i = min mod s, s (3.47) i+ i = min mod s, s (3.48) i+ i και ( ab) max mod, ( a) ( a b) sgn max, εαν sgn(a)=sgn(b) = 0 για κάθε άλλη περίπτωση (3.49).7. Σύγκριση των περιορισµών κλίσης Στο σηµείο αυτό επιχειρείται µία σύγκριση των µεθόδων που αναπτύχθηκαν θεωρητικά στις παραγράφους.7 και.7.. Συγκεκριµένα θα γίνει εµφανές µε ποιο τρόπο καθεµία από τις µεθόδους αυτές προσεγγίζει µία γνωστή δοσµένη συνάρτηση και επιπλέον θα γίνουν αντιληπτές οι αδυναµίες τους. Υποθέτουµε ότι έχουµε τη συνάρτηση ( ) q x = sin ( x) x / π 0 x > / (3.50)

34 Υπολογιστική Σχετικότητα 34 Παρατηρούµε ότι στο σηµείο x = η συνάρτηση εµφανίζει µία ασυνέχεια, µία απότοµη δηλαδή µεταβολή. Η ύπαρξη αυτής της ασυνέχειας δεν είναι τυχαία, αλλά µας επιτρέπει να µελετήσουµε τη σύγκλιση και τη συµπεριφορά της κάθε µεθόδου στο συγκεκριµένο σηµείο. Τα συµπεράσµατα που εξάγονται είναι δυνατό να αξιοποιηθούν κατάλληλα για τη µελέτη του προβλήµατος αρχικών τιµών του Riemann µέσα σε ένα σωλήνα κρουστικών κυµάτων. Στο σχήµα της επόµενης σελίδας παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της προσπάθειας προσέγγισης της συνάρτησης q x. Η κόκκινη διακεκοµµένη γραµµή παριστάνει τη ( ) συνάρτηση ενώ η µαύρη και συνεχής γραµµή παριστάνει αντίστοιχα το αποτέλεσµα κάθε µεθόδου. Οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν είναι οι εξής A. η µέθοδος του Godunov (παράγραφος.6) B. αναδόµηση των µεταβλητών χωρίς τη χρήση περιορισµού κλίσης C. αναδόµηση των µεταβλητών µε τη βοήθεια περιορισµού minmod D. αναδόµηση των µεταβλητών µε τη βοήθεια περιορισµού MC Παρατηρούµε ότι µε τη χρήση των περιορισµών κλίσης είναι δυνατό να επιτύχουµε µία αρκετά ικανοποιητική προσεγγιστική λύση, ιδιαίτερα ακριβή. Μάλιστα τόσο στην περίπτωση της µεθόδου του Godunov, όσο και στην περίπτωση της χρήσης των περιορισµών minmod και MC παρατηρούµε ότι καταφέρνουν να αποδώσουν µε σηµαντική πιστότητα την υπάρχουσα ασυνέχεια. Στην περίπτωση C. που δε χρησιµοποιήθηκε περιορισµός κλίσης εµφανίζεται µία διαταραχή κοντά στην ασυνέχεια, η οποία µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την αστάθεια της µεθόδου.

35 Υπολογιστική Σχετικότητα 35,0 0,8 q 0,6 0,4 A. 0, 0,0,4,,0 0,8 q 0,6 0,4 B. 0, 0,0,0 0,8 0,6 q 0,4 C. 0, 0,0,0 0,8 0,6 q D. 0,4 0, 0,0 0,0 0, 0,4 0,6 0,8,0 x Σχήµα.6: Παρουσίαση τεσσάρων διαφορετικών αριθµητικών µεθόδων για την sin ( π x) x / προσέγγιση της συνάρτησης q( x) = 0 x > /

36 Υπολογιστική Σχετικότητα 36.8 Προσεγγιστικές λύσεις για το πρόβληµα του Riemann Η εύρεση της ακριβούς λύσης για το πρόβληµα των αρχικών συνθηκών του Riemann στην περίπτωση των ρευστών παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Η αναλυτική λύση του προβλήµατος είναι µεν γνωστή, απαιτεί δε τη λύση µη γραµµικών εξισώσεων, µία διαδικασία που χρειάζεται επίπονες προσπάθειες για τον υπολογιστικό προγραµµατισµό της. Μάλιστα πρόκειται για µία διαδικασία, η οποία πρέπει να επαναλαµβάνεται διαρκώς για κάθε κυψελίδα, κατά τη διάρκεια ενός χρονικού βήµατος. Το ευτυχές είναι ότι η µέθοδος του Godunov, όπως περιγράφηκε νωρίτερα, δεν απαιτεί την ακριβή λύση του προβλήµατος Riemann, καθώς χρησιµοποιεί τους µέσους όρους των διατηρήσιµων ποσοτήτων u. Λαµβάνοντας υπόψη λοιπόν το υπολογιστικό κόστος για τη λύση του ακριβούς προβλήµατος, έχουν αναπτυχθεί διάφορες µέθοδοι που προσεγγιστικά είναι δυνατό να παρέχουν αξιόπιστες λύσεις για το πρόβληµα του Riemann.Οι µέθοδοι αυτές δεν λύνουν το πρόβληµα των αρχικών τιµών για τα ρευστά ως αυτό έχει, παρά λύνουν ένα απλοποιηµένο σύστηµα εξισώσεων. ιακρίνουµε τις εξής µεθόδους για την προσεγγιστική επίλυση του προβλήµατος του Riemann i. τις µη γραµµικές µεθόδους, οι οποίες αντικαθιστούν τα κύµατα αραίωσης µε ασυνέχειες και αποδίδουν µε αρκετή ακρίβεια τα χαρακτηριστικά των κρουστικών κυµάτων ii. τις µεθόδους τύπου HLLE (Hartex Lax Van Leer Einfeldt), οι οποίες απλοποιούν τη δοµή του προβλήµατος Riemann χρησιµοποιώντας µόνο µία ενδιάµεση κατάσταση ανάµεσα σε δύο κρουστικά κύµατα, τα οποία συνδέουν τις αρχικές δεξιές και αριστερές καταστάσεις. iii. τις γραµµικοποιηµένες µεθόδους, τύπου Roe και Marquina, οι οποίες ουσιαστικά αναζητούν τη λύση ενός γραµµικού συστήµατος, που συνδέεται άµεσα µε τις αρχικές εξισώσεις του προβλήµατος Riemann. Θα ασχοληθούµε µε τις µεθόδους τύπου HLLE. Στο παρακάτω σχήµα παρατηρούµε ένα στιγµιότυπο της εξέλιξης των κρουστικών κυµάτων της πίεσης (ανοικτό µπλε χρώµα), της ταχύτητας (κόκκινο χρώµα), της πυκνότητας (πράσινο χρώµα) και της ενέργειας (σκούρο µπλε χρώµα). () () (3) (4) (5) Σχήµα.7: Εξέλιξη της πυκνότητας, της ταχύτητας, της πίεσης, της ενέργειας στο εσωτερικό ενός σωλήνα κρουστικών κυµάτων Τα ξεχωριστά τµήµατα που διακρίνονται στο παραπάνω σχήµα παριστάνουν τη λύση του προβλήµατος των αρχικών τιµών του Riemann για µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Οι δύο αρχικές καταστάσεις που προβλέπει το πρόβληµα συνδέονται από δύο ενδιάµεσες καταστάσεις (3, 4) και δύο κύµατα ( και διαχωριστική επιφάνεια περιοχών

37 Υπολογιστική Σχετικότητα 37 4,5), τα οποία µπορεί να είναι είτε κρουστικά κύµατα είτε τύπου αραίωσης. Μία προσέγγιση για την απλοποίηση του προβλήµατος είναι η εξάλειψη των κυµάτων αραίωσης και η υπόθεση πως υπάρχουν αποκλειστικά κρουστικά κύµατα. Με τον τρόπο αυτό απλοποιούνται οι εξισώσεις που πρέπει να λυθούν, καθιστώντας λιγότερο επίπονη τη χρήση των διαφόρων αριθµητικών µεθόδων..8. Η µέθοδος HLLE Για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήµατος µε τη βοήθεια κάποιας αριθµητικής µεθόδου το αρχικό βήµα είναι η διαίρεση του χώρου σε κελιά ή κυψελίδες, τα οποία ανάλογα µε τη φύση του προβλήµατος συνθέτουν ένα µονοδιάστατο ή πολυδιάστατο πλέγµα. Στην περίπτωση που το υπό µελέτη πρόβληµα εξελίσσεται σε µία διάσταση ο χώρος διαιρείται σε υπολογιστικές x, x και ακέραιες [ xi, x i + ] κυψελίδες. i i+ Η µέθοδος Harten Lax VanLeer Einfeldt βασίζεται στην υπόθεση του Godunov, σύµφωνα µε την οποία οι τρεις διατηρήσιµες ποσότητες (πυκνότητα µάζας,ορµής και ενέργειας) έχουν µία σταθερή τιµή µέσα σε κάθε υπολογιστική κυψελίδα του µονοδιάστατου πλέγµατος (σχέσεις (3.30)). Με τον τρόπο αυτό δηµιουργείται µία διαδοχή από τοπικά προβλήµατα αρχικών τιµών του Riemann, καθένα από τα οποία x, x + (σχήµα.4). Η λύση αυτών των προβληµάτων µπορεί να εντοπίζεται στα κελιά ( ) i i χρησιµοποιηθεί για να προσδιοριστούν οι τιµές των ροών των διατηρήσιµων ποσοτήτων ανάµεσα στις κυψελίδες και κατά συνέπεια και οι τιµές των ίδιων των ποσοτήτων την επόµενη χρονική στιγµή. Το γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα ελκυστική τη µέθοδο του HLLE είναι ότι δεν απαιτεί τον υπολογισµό των ιδιοτιµών και των ιδιοδιανυσµάτων της Ιακωβιανής. Επιπλέον η µορφή της µεθόδου HLLE διαφέρει από αυτή του προβλήµατος των αρχικών τιµών του Riemann στο ότι εισάγει µία νέα ενδιάµεση κατάσταση στις προϋπάρχουσες (,,, ) < l u x bt l l r lr = l r r u x> bt r u x t u u u bt x bt (3.5) όπου τα b και b προκύπτουν από τη σύνθεση της ταχύτητας του ρευστού v και της l r ταχύτητας µε την οποία κινείται ο ήχος µέσα στο ρευστό Είναι λοιπόν c s. br = v+ c s και b l = v c s (3.5) Η ενδιάµεση κατάσταση ορίζεται µε τη βοήθεια της απαίτησης για διατήρηση της ενέργειας σε κάθε υπολογιστικό κελί u lr ( ) ( ) bu r bu f u + f u = b b r l r l l r l (3.53)

38 Υπολογιστική Σχετικότητα 38 Η αριθµητική ροή είναι F i+ l r r l ( ) ( ) + ( ) + + br f u bl f u brbl u u = b b + r l (3.54) όπου b εαν b < l l εαν bl bl = 0 0 > 0 και b εαν b > + r r εαν br br = 0 0 < 0 (3.55),(3.56) Η µέθοδος HLLE αποδεικνύεται πως είναι αρκετά διαχυτική και δεν κατορθώνει να συλλάβει µε ακρίβεια τις ασυνέχειες, όπως τα κρουστικά κύµατα. Παρόλα αυτά εξακολουθεί να αποτελεί µία σηµαντική προσεγγιστική λύση στο πρόβληµα των αρχικών τιµών του Riemann για δύο τουλάχιστον λόγους. Η µέθοδος HLLE είναι πολύ απλή και δεν απαιτεί σίγουρα επίπονες υπολογιστικές προσπάθειες. Η ιδιότητά της αυτή την καθιστά ιδανική σα πρώτη προσέγγιση σε ένα πρόβληµα ή σαν ένα είδος ελέγχου της απόδοσης πιο πολύπλοκων µεθόδων. Είναι πολύ χρήσιµη για τη µελέτη φυσικών προβληµάτων. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην ιδιότητά της να αποδίδει στην πυκνότητα και στην ενέργεια αποκλειστικά θετικά τιµές κατά τη συνολική διάρκεια της υπολογιστικής διαδικασίας. Πολλές άλλες µέθοδοι δεν εµφανίζουν αυτό το χαρακτηριστικό µε αποτέλεσµα να παράγουν λύσεις µε µη αποδεκτές, από φυσικής άποψης, τιµές. Το φαινόµενο αυτό γίνεται εντονότερο σε δύο ή τρεις διαστάσεις..9 Εφαρµογή αριθµητικών µεθόδων στο σωλήνα κρουστικών κυµάτων Στην παράγραφο αυτή µελετώνται οι αριθµητικές µέθοδοι, που αναπτύχθηκαν θεωρητικά πριν, σε µία πιο πρακτική βάση. Συγκεκριµένα εφαρµόζονται στην περίπτωση του σωλήνα κρουστικών κυµάτων, οπότε µέσω της σύγκρισης των αποτελεσµάτων είναι δυνατό να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα για την ακρίβεια και την αξιοπιστία τους..9. Η µέθοδος του Godunov Εφαρµόζουµε τη µέθοδο του Godunov, χρησιµοποιώντας το HLLE. Έχουµε τέσσερα διαγράµµατα, όπου το (a.) παριστάνει την πυκνότητα, το (b.) την πίεση, το (c.) την ταχύτητα και το (d.) την ενέργεια. Ουσιαστικά πρόκειται για στιγµιότυπα της εξέλιξης των αντίστοιχων µεταβλητών για χρόνο ίσο προς., που αντιστοιχεί σε 300 χρονικά βήµατα της µεθόδου. Παρατηρούµε ότι η µέθοδος καταφέρνει να αποδώσει το

39 Υπολογιστική Σχετικότητα 39 κρουστικό κύµα αρκετά ικανοποιητικά και µάλιστα σε βάθος χρόνου, ωστόσο στην περιοχή της ασυνέχειας επαφής εµφανίζει φαινόµενα διάχυσης. Άλλωστε πρόκειται για µία µέθοδο µε ακρίβεια πρώτης τάξης Σχήµα.8: Μελέτη του προβλήµατος του σωλήνα κρουστικών κυµάτων µε τη µέθοδο HLLE, χρησιµοποιώντας την αναδόµηση του Godunov (a πυκνότητα, b πίεση, c ταχύτητα, d ενέργεια)

40 Υπολογιστική Σχετικότητα Χωρίς περιορισµό κλίσης Για το συγκεκριµένο πρόγραµµα χρησιµοποιήθηκαν οι σχέσεις (3.57), (3.58) και για την προσεγγιστική λύση του προβλήµατος του Riemann εφαρµόστηκε η µέθοδος HLLE. ιακρίνονται τα διαγράµµατα της πυκνότητας (a.), της ταχύτητας (b.), της πίεσης (c.) και της ενέργειας (d.) για t=..παρατηρούµε ότι η αριθµητική αυτή µέθοδος προκαλεί διαταραχές και εποµένως είναι ασταθής. Οι διαταραχές διακρίνονται στα διαγράµµατα c και d, ως πιο σκούρες περιοχές, ενώ στα c,d εµφανίζονται οι λεπτοµέρειες. Σχήµα.9: Μελέτη του προβλήµατος του σωλήνα κρουστικών κυµάτων µε τη µέθοδο HLLE, χωρίς τη χρήση περιορισµού κλίσης. (a πυκνότητα, b ταχύτητα, c πίεση, d ενέργεια, c. και d. λεπτοµέρειες)

41 Υπολογιστική Σχετικότητα Περιορισµός κλίσης Minmod Στη συγκεκριµένη εφαρµογή χρησιµοποιήθηκαν ο περιορισµός κλίσης minmod και η µέθοδος HLLE. Πρόκειται για περιορισµό ης τάξης και παρέχει σαφέστατη βελτίωση σε σχέση µε το χωρίς περιορισµό πρόγραµµα, καθώς αποκόπτει τις διαταραχές, που οφείλονται σε αριθµητικά σφάλµατα. Σχήµα.0: Στιγµιότυπα (για t=. ) της πυκνότητας (a.), της ταχύτητας (b.), της πίεσης (c.) και της ενέργειας (d.). Είναι αποτελέσµατα του συνδυασµού των µεθόδων του περιορισµού κλίσης minmod και του HLLE.

42 Υπολογιστική Σχετικότητα Περιορισµός κλίσης MC Χρησιµοποιήθηκε ο περιορισµός κλίσης MC ενώ, όµοια µε πριν, για την προσεγγιστική επίλυση του προβλήµατος του Riemann επιλέχθηκε η µέθοδος HLLE. Παρατηρούµε ότι η µέθοδος εµφανίζει φαινόµενα διάχυσης, καθώς προσεγγίζει την ασυνέχεια επαφής και το κρουστικό κύµα µε κλίση µικρότερη από την κανονική. Σχήµα.: Στιγµιότυπα (για t=. ) της πυκνότητας (a.), της ταχύτητας (b.), της πίεσης (c.) και της ενέργειας (d.). Είναι αποτελέσµατα του συνδυασµού των µεθόδων του περιορισµού κλίσης MC και του HLLE.

43 Υπολογιστική Σχετικότητα 43 Godunov MC Σχήµα.3 Πυκνότητα,0 0,8 0,6 0,4 0, Μέθοδος Godunov Περιορισµός κλίσης MC 0, x Στο συγκεκριµένο διάγραµµα γίνεται σύγκριση των διαγραµµάτων της πυκνότητας, όπως προκύπτουν για την ίδια χρονική στιγµή (t =.). Παρατηρούµε ότι και οι δύο µέθοδοι εµφανίζουν παρόµοια αποτελέσµατα στην περιοχή του κύµατος αραίωσης και καταφέρνουν να το αποδώσουν ικανοποιητικά. Και οι δύο µέθοδοι αδυνατούν να αποδώσουν µε ακρίβεια την ασυνέχεια επαφής και εµφανίζουν µικρότερη κλίση από την πραγµατική. Στην περιοχή του κρουστικού κύµατος η µέθοδος του Godunov είναι αρκετά αξιόπιστη, ενώ το πρόγραµµα µε τον περιορισµό κλίσης MC εξακολουθεί να εµφανίζει µικρότερη κλίση. Σε γενικές γραµµές πάντως η HLLE για απλά προβλήµατα λειτουργεί ικανοποιητικά. Χωρίς περιορισµό κλίσης Minmod Πίεση,0 0,8 0,6 0,4 0, Χωρίς περιορισµό κλίσης Minmod 0, x Σχήµα.4 Συγκρίνουµε τα διαγράµµατα της πίεσης, όπως αυτά προκύπτουν χωρίς περιορισµό κλίσης και µε minmod. Παρατηρούµε ότι και στις δύο περιπτώσεις η εξέλιξη της πίεσης σχεδόν ταυτίζεται. Βέβαιο είναι εµφανές πως η χρήση του minmod βελτιώνει το τελικό αποτέλεσµα, καθώς εξαλείφονται σε µεγάλο βαθµό οι διαταραχές που εµφανίζονταν χωρίς τη χρήση του περιορισµού κλίσης και η εξέλιξη της πίεσης αποδίδεται µε µεγαλύτερη πιστότητα. MC Minmod

44 Υπολογιστική Σχετικότητα 44 Πυκνότητα,0 0,8 0,6 0,4 0, MC Minmod 0, X Σχήµα.5 Στο διπλανό σχήµα παρατίθενται τα διαγράµµατα της πυκνότητας, όπως προκύπτουν για τους περιορισµούς κλίσης MC και minmod. Παρατηρούµε ότι τα δύο διαγράµµατα ουσιαστικά ταυτίζονται, ενώ εµφανίζουν και παρόµοια φαινόµενα διάχυσης στις περιοχές της ασυνέχειας επαφής και του κρουστικού κύµατος. Πρακτικά όµως το minmod εµφανίζει πιο έντονα φαινόµενα διάχυσης σε σχέση µε το MC ή το superbee. Τα παραπάνω διαγράµµατα είναι αποτέλεσµα του υπολογιστικού προγραµµατισµού των αριθµητικών µεθόδων που αναφέρθηκαν.ο προγραµµατισµός έγινε µε τη βοήθεια της γλώσσας C, ενώ τα διαγράµµατα σχεδιάστηκαν µε τη βοήθεια του πακέτου γραφικών Origin. Τα δεδοµένα (αρχικές συνθήκες των ρ,p,v, µήκος του σωλήνα κρουστικών κυµάτων, αριθµός σηµείων, κ.τ.λ.) είναι πανοµοιότυπα για όλα τα προγράµµατα. Επιπλέον για την καλύτερη σύγκριση των αποτελεσµάτων, όλα τα διαγράµµατα είναι στιγµιότυπα που αφορούν την ίδια χρονική στιγµή. Το µήκος του µονοδιάστατου σωλήνα επιλέχθηκε ίσο προς 0 µονάδες. Το διάφραγµα τοποθετείται ακριβώς στο κέντρο. Οι αρχικές τιµές του προβλήµατος είναι x 5 ρ = 0.5 x > 5, x 5 p = 0. x > 5 και v = 0. (3.59) Το µονοδιάστατο πλέγµα αποτελείται από 000 σηµεία, οπότε σύµφωνα µε τη σχέση (3.0), υπολογίζεται το x και µάλιστα είναι x= Η ταχύτητα του ήχου δίνεται από τη σχέση (3.), και οι τιµές της πίεσης και της πυκνότητας που αντικαθιστούµε είναι οι µικρότερες, δηλαδή p=0. και ρ=0.5. Στη συνέχεια µε τη βοήθεια της συνθήκης CFL είναι δυνατό να αποδοθεί τιµή στο χρονικό βήµα. Επιλέγεται τελικά t=0.004 (πρακτικά µία καλή επιλογή για το χρονικό βήµα είναι να κυµαίνεται στο x 50%-40% της τιµής του λόγου ). Ο αδιαβατικός δείκτης είναι ίσος προς. v Γ=.4 Τέλος είναι σε κάθε περίπτωση σηµαντικό να θυµόµαστε ότι το αποτέλεσµα που προκύπτει από την εφαρµογή των µεθόδων που προσεγγίζουν τη λύση του προβλήµατος του Riemann ( π.χ. HLLE) είναι ακριβώς προσεγγιστικό. Για το λόγο αυτό είναι δυνατό σε ορισµένες περιπτώσεις η λύση να µην είναι φυσικώς αποδεκτή. Το ευτυχές είναι ότι όταν µία τέτοια προσεγγιστική µέθοδος αποτυγχάνει, ίσως µία άλλη να λειτουργεί οµαλά και να παράγει σωστά αποτελέσµατα. Για σύνθετα λοιπόν προβλήµατα είναι δυνατή και ίσως απαραίτητη η εφαρµογή περισσοτέρων από µίας προσεγγιστικών µεθόδων, ώστε να αλληλοσυµπληρώνονται.

45 Υπολογιστική Σχετικότητα 45

46 Υπολογιστική Σχετικότητα 46 Κεφάλαιο Αριθµητικές µέθοδοι στην ειδική σχετικότητα Η σχετικότητα είναι ένα απαραίτητο εργαλείο στα χέρια των φυσικών, στην προσπάθειά τους να περιγράψουν αστροφυσικά φαινόµενα σχετικά µε συµπαγή αντικείµενα. Ανάλογα φαινόµενα είναι η κατάρρευση του πυρήνα των αστέρων, τα πάλσαρς, οι αστέρες νετρονίων, συστήµατα αστέρων νετρονίων, ο σχηµατισµός µελανών οπών, τα κβάζαρς, οι πίδακες (jets), οι εκρήξεις ακτίνων γάµµα (GRB). Στην περίπτωση που συναντώνται ισχυρά βαρυτικά πεδία, όπως συµβαίνει κοντά σε µία µελανή οπή, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προβλέψεις της γενικής θεωρίας της σχετικότητας. Επίσης η παραγωγή βαρυτικών κυµάτων που οφείλεται κατά κύριο λόγο σε αυτά τα φαινόµενα, είναι δυνατό να ερµηνευθεί µόνο στο πλαίσιο της γενικής σχετικότητας. Υπάρχουν όµως ορισµένα σχετικιστικά φαινόµενα, τα οποία σχετίζονται µε ροές που κινούνται µε µεγάλες ταχύτητες, αλλά µέσα σε πιο ασθενή βαρυτικά πεδία. Σε ανάλογες περιπτώσεις είναι δυνατό να µελετηθούν αυτά τα φαινόµενα, ή τουλάχιστον κάποιες πλευρές τους, στο πλαίσιο της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας, αγνοώντας τις επιδράσεις της γενικής θεωρίας.. Σχετικιστικές εξισώσεις ρευστοδυναµικής Οι εξισώσεις,που περιγράφουν την κίνηση ενός σχετικιστικού ρευστού δίνονται από τους παρακάτω πέντε νόµους διατήρησης και ( ρ u µ ) = 0 (.) ; µ T µν = ; ν 0 (.) όπου (µ,ν=0,...,3) και ;µ συµβολίζει τη συναλλοίωτη παράγωγο. Επιπλέον ρ είναι η πυκνότητα της µάζας ηρεµίας του ρευστού (rest mass density), είναι η τετραταχύτητά του και T µν είναι ο τανυστής τάσης ενέργειας ορµής. Για ένα τέλειο ρευστό ο τανυστής γράφεται µ u T µν = ρhu µ u ν + pg µν (.3)

ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR. Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων. Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής:

ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR. Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων. Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής: ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής: p( ) = a + a + a + a + + a, όπου οι συντελεστές α i θα θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

QR είναι ˆx τότε x ˆx. 10 ρ. Ποιά είναι η τιµή του ρ και γιατί (σύντοµη εξήγηση). P = [X. 0, X,..., X. (n 1), X. n] a(n + 1 : 1 : 1)

QR είναι ˆx τότε x ˆx. 10 ρ. Ποιά είναι η τιµή του ρ και γιατί (σύντοµη εξήγηση). P = [X. 0, X,..., X. (n 1), X. n] a(n + 1 : 1 : 1) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ I (22 Σεπτεµβρίου) ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1ο ΘΕΜΑ 1. Αφού ορίσετε ακριβώς τι σηµαίνει πίσω ευσταθής υπολογισµός, να εξηγήσετε αν ο υ- πολογισµός του εσωτερικού γινοµένου δύο διανυσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ( Μεθοδολογία- Παραδείγματα ) Κλεομένης Γ. Τσιγάνης

Διαβάστε περισσότερα

e-mail@p-theodoropoulos.gr

e-mail@p-theodoropoulos.gr Ασκήσεις Μαθηµατικών Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών e-mail@p-theodoropoulos.gr Στην εργασία αυτή ξεχωρίζουµε και µελετάµε µερικές περιπτώσεις ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµητική Ανάλυση. ιδάσκοντες: Καθηγητής Ν. Μισυρλής, Επίκ. Καθηγητής Φ.Τζαφέρης ΕΚΠΑ. 16 Ιανουαρίου 2015

Αριθµητική Ανάλυση. ιδάσκοντες: Καθηγητής Ν. Μισυρλής, Επίκ. Καθηγητής Φ.Τζαφέρης ΕΚΠΑ. 16 Ιανουαρίου 2015 Αριθµητική Ανάλυση ιδάσκοντες: Καθηγητής Ν. Μισυρλής, Επίκ. Καθηγητής Φ.Τζαφέρης ΕΚΠΑ 16 Ιανουαρίου 2015 ιδάσκοντες:καθηγητής Ν. Μισυρλής,Επίκ. Καθηγητής Φ.Τζαφέρης Αριθµητική (ΕΚΠΑ) Ανάλυση 16 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας ΚΕΦΑΛΑΙΑ,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. Να βρεθούν οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης στον άξονα ' O για την απωστική δύναµη F, > και για ενέργεια Ε. (α) Είναι V και οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Συναρτήσεις δύο ή περισσοτέρων µεταβλητών

5.1 Συναρτήσεις δύο ή περισσοτέρων µεταβλητών Κεφάλαιο 5 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 5.1 Συναρτήσεις δύο ή περισσοτέρων µεταβλητών Οταν ένα µεταβλητό µέγεθος εξαρτάται αποκλειστικά από τις µεταβολές ενός άλλου µεγέθους, τότε η σχέση που συνδέει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σφάλµατα και στατιστική επεξεργασία πειραµατικών µετρήσεων

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σφάλµατα και στατιστική επεξεργασία πειραµατικών µετρήσεων ΘΕ1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σφάλµατα και στατιστική επεξεργασία πειραµατικών µετρήσεων 1. Σκοπός Πρόκειται για θεωρητική άσκηση που σκοπό έχει την περιληπτική αναφορά σε θεµατολογίες όπως : σφάλµατα, στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµητική Παραγώγιση και Ολοκλήρωση

Αριθµητική Παραγώγιση και Ολοκλήρωση Ιαν. 9 Αριθµητική Παραγώγιση και Ολοκλήρωση Είδαµε στο κεφάλαιο της παρεµβολής συναρτήσεων πώς να προσεγγίζουµε µια (συνεχή) συνάρτηση f από ένα πολυώνυµο, όταν γνωρίζουµε + σηµεία του γραφήµατος της συνάρτησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ - VI ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Ι (ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ) Α. ΑΣΚΗΣΗ Α3 - Θερµοχωρητικότητα αερίων Προσδιορισµός του Αδιαβατικού συντελεστή γ

ΜΑΘΗΜΑ - VI ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Ι (ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ) Α. ΑΣΚΗΣΗ Α3 - Θερµοχωρητικότητα αερίων Προσδιορισµός του Αδιαβατικού συντελεστή γ ΜΑΘΗΜΑ - VI ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Ι (ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ) ΑΣΚΗΣΗ Α3 - Θερµοχωρητικότητα αερίων Προσδιορισµός του Αδιαβατικού συντελεστή γ Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης, και Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηµατισµοί Laplace, Αναλογικά Συστήµατα, ιαφορικές Εξισώσεις

Μετασχηµατισµοί Laplace, Αναλογικά Συστήµατα, ιαφορικές Εξισώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Μετασχηµατισµοί Laplace, Αναλογικά Συστήµατα, ιαφορικές Εξισώσεις 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως έχουµε δει, για να προσδιορίσουµε τις αποκρίσεις ενός κυκλώµατος, πρέπει να λύσουµε ένα σύνολο διαφορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) TEΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 4 Ιουνίου 7 Από τα κάτωθι Θέµατα καλείστε να λύσετε το ο που περιλαµβάνει ερωτήµατα από όλη την ύλη

Διαβάστε περισσότερα

4.3. Γραµµικοί ταξινοµητές

4.3. Γραµµικοί ταξινοµητές Γραµµικοί ταξινοµητές Γραµµικός ταξινοµητής είναι ένα σύστηµα ταξινόµησης που χρησιµοποιεί γραµµικές διακριτικές συναρτήσεις Οι ταξινοµητές αυτοί αναπαρίστανται συχνά µε οµάδες κόµβων εντός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex

Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex Η πλέον γνωστή και περισσότερο χρησιµοποιηµένη µέθοδος για την επίλυση ενός γενικού προβλήµατος γραµµικού προγραµµατισµού, είναι η µέθοδος Simplex η οποία αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ. 3.1 Η έννοια της παραγώγου. y = f(x) f(x 0 ), = f(x 0 + x) f(x 0 )

Κεφάλαιο 3 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ. 3.1 Η έννοια της παραγώγου. y = f(x) f(x 0 ), = f(x 0 + x) f(x 0 ) Κεφάλαιο 3 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 3.1 Η έννοια της παραγώγου Εστω y = f(x) µία συνάρτηση, που συνδέει τις µεταβλητές ποσότητες x και y. Ενα ερώτηµα που µπορεί να προκύψει καθώς µελετούµε τις δύο αυτές ποσοτήτες είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ- ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ NAVIER STOKES

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ- ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ NAVIER STOKES ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ- ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ NAVIER STOKES ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΠΕΙΡΟΣΤΟ ΟΓΚΟ ΡΕΥΣΤΟΥ Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε την ισορροπία των δυνάμεων οι οποίες ασκούνται σε ένα τυχόν σωματίδιο ρευστού.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ http://www.economics.edu.gr 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ( τρόποι επίλυσης παρατηρήσεις σχόλια ) ΑΣΚΗΣΗ 1 Έστω ο πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων µιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ι (2006-07)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ι (2006-07) ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ι (2006-07) Επιµέλεια Σηµειώσεων : Βασιλειάδης Γεώργιος Καστοριά, εκέµβριος 2006

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Τρέχοντα Κύµατα. Οµάδα.

2.1 Τρέχοντα Κύµατα. Οµάδα. 2.1 Τρέχοντα Κύµατα. Οµάδα. 2.1.41. Κάποια ερωτήµατα πάνω σε µια κυµατοµορφή. Ένα εγκάρσιο αρµονικό κύµα, πλάτους 0,2m, διαδίδεται κατά µήκος ενός ελαστικού γραµµικού µέσου, από αριστερά προς τα δεξιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Χ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Β ΤΟΜΟΣ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα και τη σφραγίδα του εκδότη ISBN SET: 960-56-026-9

Διαβάστε περισσότερα

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4 x2 - x1. x = x2 x1 . . 1

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4  x2 - x1. x = x2 x1 . . 1 1 1 o Κεφάλαιο: Ευθύγραµµη Κίνηση Πώς θα µπορούσε να περιγραφεί η κίνηση ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου; Πόσο γρήγορα κινείται η µπάλα που κλώτσησε ένας ποδοσφαιριστής; Απαντήσεις σε τέτοια ερωτήµατα δίνει

Διαβάστε περισσότερα

Οι πράξεις που χρειάζονται για την επίλυση αυτών των προβληµάτων (αφού είναι απλές) µπορούν να τεθούν σε µια σειρά και πάρουν µια αλγοριθµική µορφή.

Οι πράξεις που χρειάζονται για την επίλυση αυτών των προβληµάτων (αφού είναι απλές) µπορούν να τεθούν σε µια σειρά και πάρουν µια αλγοριθµική µορφή. Η Αριθµητική Ανάλυση χρησιµοποιεί απλές αριθµητικές πράξεις για την επίλυση σύνθετων µαθηµατικών προβληµάτων. Τις περισσότερες φορές τα προβλήµατα αυτά είναι ή πολύ περίπλοκα ή δεν έχουν ακριβή αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Σ.Α.Ε στο χώρο κατάστασης

Ανάλυση Σ.Α.Ε στο χώρο κατάστασης ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος ΚΕΣ Αυτόµατος Έλεγχος Ανάλυση Σ.Α.Ε στο χώρο 6 Nicola Tapaouli Λύση εξισώσεων ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος Βιβλιογραφία Ενότητας Παρασκευόπουλος [4]: Κεφάλαιο 5: Ενότητες 5.-5. Παρασκευόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

5. Γεννήτριες Τυχαίων Αριθµών.

5. Γεννήτριες Τυχαίων Αριθµών. 5. Γεννήτριες Τυχαίων Αριθµών. 5.1. Εισαγωγή. Στο Κεφάλαιο αυτό θα δούµε πώς µπορούµε να δηµιουργήσουµε τυχαίους αριθµούς από την οµοιόµορφη κατανοµή στο διάστηµα [0,1]. Την κατανοµή αυτή, συµβολίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ Σεπτέµβριος 2001 ΘΕΜΑ 1 Ένα φυσικό σύστηµα, ενός βαθµού ελευθερίας, περιγράφεται από την ακόλουθη συνάρτηση

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ Σεπτέµβριος 2001 ΘΕΜΑ 1 Ένα φυσικό σύστηµα, ενός βαθµού ελευθερίας, περιγράφεται από την ακόλουθη συνάρτηση ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ Σεπτέµβριος 2001 ΘΕΜΑ 1 Ένα φυσικό σύστηµα, ενός βαθµού ελευθερίας, περιγράφεται από την ακόλουθη συνάρτηση Hamilton:, όπου κάποια σταθερά και η κανονική θέση και ορµή

Διαβάστε περισσότερα

ιατύπωση τυπικής µορφής προβληµάτων Γραµµικού

ιατύπωση τυπικής µορφής προβληµάτων Γραµµικού Ο αλγόριθµος είναι αλγεβρική διαδικασία η οποία χρησιµοποιείται για την επίλυση προβληµάτων (προτύπων) Γραµµικού Προγραµµατισµού (ΠΓΠ). Ο αλγόριθµος έχει διάφορες παραλλαγές όπως η πινακοποιηµένη µορφή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΡΙΣΜΟΙ: διαφορές των αγνώστων συναρτήσεων. σύνολο τιμών. F(k,y k,y. =0, k=0,1,2, δείκτη των y k. =0 είναι 2 ης τάξης 1.

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΡΙΣΜΟΙ: διαφορές των αγνώστων συναρτήσεων. σύνολο τιμών. F(k,y k,y. =0, k=0,1,2, δείκτη των y k. =0 είναι 2 ης τάξης 1. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΡΙΣΜΟΙ: Οι Εξισώσεις Διαφορών (ε.δ.) είναι εξισώσεις που περιέχουν διακριτές αλλαγές και διαφορές των αγνώστων συναρτήσεων Εμφανίζονται σε μαθηματικά μοντέλα, όπου η μεταβλητή παίρνει

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµική Άλγεβρα. Εισαγωγικά. Μέθοδος Απαλοιφής του Gauss

Γραµµική Άλγεβρα. Εισαγωγικά. Μέθοδος Απαλοιφής του Gauss Γραµµική Άλγεβρα Εισαγωγικά Υπάρχουν δύο βασικά αριθµητικά προβλήµατα στη Γραµµική Άλγεβρα. Το πρώτο είναι η λύση γραµµικών συστηµάτων Aλγεβρικών εξισώσεων και το δεύτερο είναι η εύρεση των ιδιοτιµών και

Διαβάστε περισσότερα

= x. = x1. math60.nb

= x. = x1. math60.nb MH ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Χώρος Φάσεων : Επίπεδο (, Φασικές Τροχιές : Επίπεδες µονοπαραµετρικές καµπύλες (t (t χωρίς εγκάρσιες τοµές. Οι φασικές τροχιές µπορούν να υπολογιστούν από

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο T3. Ηχητικά κύµατα

Κεφάλαιο T3. Ηχητικά κύµατα Κεφάλαιο T3 Ηχητικά κύµατα Εισαγωγή στα ηχητικά κύµατα Τα κύµατα µπορούν να διαδίδονται σε µέσα τριών διαστάσεων. Τα ηχητικά κύµατα είναι διαµήκη κύµατα. Διαδίδονται σε οποιοδήποτε υλικό. Είναι µηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss Κεφάλαιο Η2 Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένας εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού του ηλεκτρικού πεδίου. Ο νόµος του Gauss βασίζεται στο γεγονός ότι η ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Τι είναι η αριθµητική ανάλυση

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Τι είναι η αριθµητική ανάλυση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 11 Τι είναι η αριθµητική ανάλυση Στα µαθητικά και φοιτητικά µας χρόνια, έχουµε γνωριστεί µε µία ποικιλία από µαθηµατικά προβλήµατα των οποίων µαθαίνουµε σταδιακά τις λύσεις Παραδείγµατος χάριν,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2001. + mu 1 2m. + u2. = u 1 + u 2. = mu 1. u 2, u 2. = u2 u 1 + V2 = V1

ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2001. + mu 1 2m. + u2. = u 1 + u 2. = mu 1. u 2, u 2. = u2 u 1 + V2 = V1 ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 00 ΘΕΜΑ : (α) Ταχύτητα ΚΜ: u KM = mu + mu m = u + u Εποµένως u = u u + u = u u, u = u u + u = u u (β) Διατήρηση ορµής στο ΚΜ: mu + mu = mv + mv u + u = V + V = 0 V = V

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΥΠΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΥΠΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΥΠΩΝ 1 ο ΘΕΜΑ (1,5 Μονάδες) Στην παράδοση είχε παρουσιαστεί η αριθµητική επίλυση της εξίσωσης «καθαρής συναγωγής» σε µία διάσταση, η µαθηµατική δοµή της οποίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers) 1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exangers) Οι εναλλάκτες θερµότητας είναι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η µεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερµοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ 1. Τι εννοούµε λέγοντας θερµοδυναµικό σύστηµα; Είναι ένα κοµµάτι ύλης που αποµονώνουµε νοητά από το περιβάλλον. Περιβάλλον του συστήµατος είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

Είναι το ηλεκτρικό ρεύµα διανυσµατικό µέγεθος;

Είναι το ηλεκτρικό ρεύµα διανυσµατικό µέγεθος; Είναι το ηλεκτρικό ρεύµα διανυσµατικό µέγεθος; Για να εξετάσουµε το κύκλωµα LC µε διδακτική συνέπεια νοµίζω ότι θα πρέπει να τηρήσουµε τους ορισµούς που δώσαµε στα παιδιά στη Β Λυκείου. Ας ξεκινήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Πεπερασμένες Διαφορές.

Πεπερασμένες Διαφορές. Κεφάλαιο 1 Πεπερασμένες Διαφορές. 1.1 Προσέγγιση παραγώγων. 1.1.1 Πρώτη παράγωγος. Από τον ορισμό της παραγώγου για συναρτήσεις μιας μεταβλητής γνωρίζουμε ότι η παράγωγος μιας συνάρτησης f στο σημείο x

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΟΥΜΑΣ ΕΣΠΟΤΑΤΟΥ 3 ΑΓΡΙΝΙΟ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η έννοια της συνάρτησης είναι στενά συνυφασµένη µε τον πίνακα τιµών και τη γραφική παράσταση.

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ

3. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ 20 3. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ Μια πολύ σηµαντική έννοια στη θεωρία πιθανοτήτων και τη στατιστική είναι η έννοια της µαθηµατικής ελπίδας ή αναµενόµενης τιµής ή µέσης τιµής µιας τυχαίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης και. του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας. με τη διάταξη της αεροτροχιάς

Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης και. του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας. με τη διάταξη της αεροτροχιάς Εργαστηριακή Άσκηση 4 Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης και του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας με τη διάταξη της αεροτροχιάς Βαρσάμης Χρήστος Στόχος: Μελέτη της ευθύγραμμης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Πριν περιγράψουµε πως µπορούµε να µελετήσουµε µια συνάρτηση είναι αναγκαίο να δώσουµε µερικούς ορισµούς. Άρτια και περιττή συνάρτηση Ορισµός : Μια συνάρτηση fµε πεδίο ορισµού Α λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων

Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων Με τον όρο μη γραμμικές εξισώσεις εννοούμε εξισώσεις της μορφής: f( ) 0 που προέρχονται από συναρτήσεις f () που είναι μη γραμμικές ως προς. Περιέχουν δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γραφικές παραστάσεις, κλίση καµπύλης Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γραφικές παραστάσεις, κλίση καµπύλης Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων ΘΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γραφικές παραστάσεις, κλίση καµπύλης Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων 1. Σκοπός Πρόκειται για θεωρητική άσκηση που σκοπό έχει την περιληπτική αναφορά σε θεµατολογίες που αφορούν την

Διαβάστε περισσότερα

1 Αριθμητική κινητής υποδιαστολής και σφάλματα στρογγύλευσης

1 Αριθμητική κινητής υποδιαστολής και σφάλματα στρογγύλευσης 1 Αριθμητική κινητής υποδιαστολής και σφάλματα στρογγύλευσης Στη συγκεκριμένη ενότητα εξετάζουμε θέματα σχετικά με την αριθμητική πεπερασμένης ακρίβειας που χρησιμοποιούν οι σημερινοί υπολογιστές και τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΓΜA - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ. Περιγράψουµε τον τρόπο ανάπτυξης σε σειρά Fourier ενός περιοδικού αναλογικού σήµατος.

ΑΝΑΠΤΥΓΜA - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ. Περιγράψουµε τον τρόπο ανάπτυξης σε σειρά Fourier ενός περιοδικού αναλογικού σήµατος. 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜA - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Περιγράψουµε τον τρόπο ανάπτυξης σε σειρά Fourier ενός περιοδικού αναλογικού σήµατος. Ορίσουµε το µετασχηµατισµό Fourier ενός µη περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( )! r a. Στροφορμή στερεού. ω i. ω j. ω l. ε ijk. ω! e i. ω j ek = I il. ! ω. l = m a. = m a. r i a r j. ra 2 δ ij. I ij. ! l. l i.

( ) ( ) ( )! r a. Στροφορμή στερεού. ω i. ω j. ω l. ε ijk. ω! e i. ω j ek = I il. ! ω. l = m a. = m a. r i a r j. ra 2 δ ij. I ij. ! l. l i. Στροφορμή στερεού q Η στροφορµή του στερεού γράφεται σαν: q Αλλά ο τανυστής αδράνειας έχει οριστεί σαν: q H γωνιακή ταχύτητα δίνεται από: ω = 2 l = m a ra ω ω ra ω e a ΦΥΣ 211 - Διαλ.31 1 r a I j = m a

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Κβαντική Μηχανική ΙΙ - Περιλήψεις, Α. Λαχανάς

Κεφάλαιο 1. Κβαντική Μηχανική ΙΙ - Περιλήψεις, Α. Λαχανάς Κεφάλαιο 1 Κβαντική Μηχανική ΙΙ - Περιλήψεις, Α. Λαχανάς 2 Κβαντική Μηχανική ΙΙ - Περιλήψεις, Α. Λαχανάς 1.1 Ατοµο του Υδρογόνου 1.1.1 Κατάστρωση του προβλήµατος Ας ϑεωρήσουµε πυρήνα ατοµικού αριθµού Z

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Ν. Ε. Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γ.. Καλιαµπέτσος Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

2 o Καλοκαιρινό σχολείο Μαθηµατικών Νάουσα 2008

2 o Καλοκαιρινό σχολείο Μαθηµατικών Νάουσα 2008 2 o Καλοκαιρινό σχολείο Μαθηµατικών Νάουσα 2008 Μικρό Θεώρηµα του Fermat, η συνάρτηση του Euler και Μαθηµατικοί ιαγωνισµοί Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης ags@math.uoc.gr Αύγουστος 2008 Αλεξανδρος Γ. Συγκελακης

Διαβάστε περισσότερα

Κατάτµηση Εικόνων: Ανίχνευση Ακµών και Κατάτµηση µε Κατωφλίωση

Κατάτµηση Εικόνων: Ανίχνευση Ακµών και Κατάτµηση µε Κατωφλίωση ΤΨΣ 50 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Κατάτµηση Εικόνων: Ανίχνευση Ακµών και Κατάτµηση µε Κατωφλίωση Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο Πειραιώς Περιεχόµενα Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Συστήματα γραμμικών εξισώσεων με ιδιομορφίες

1.3 Συστήματα γραμμικών εξισώσεων με ιδιομορφίες Κεφάλαιο Συστήματα γραμμικών εξισώσεων Παραδείγματα από εφαρμογές Παράδειγμα : Σε ένα δίκτυο (αγωγών ή σωλήνων ή δρόμων) ισχύει ο κανόνας των κόμβων όπου το άθροισμα των εισερχόμενων ροών θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµοί και εξισώσεις κίνησης

Ορισµοί και εξισώσεις κίνησης Ορισµοί και εξισώσεις κίνησης Σκοπός του κειµένου είναι να υποστηριχθούν οι παρακάτω θέσεις εν έχουν κανένα απολύτως νόηµα φράσεις του τύπου «η φάση της ταλάντωσης είναι» ή «η αρχική φάση της ταλάντωσης

Διαβάστε περισσότερα

3 Μοντέλα υπολογισµού της ατµοσφαιρικής διασποράς Ατµοσφαιρικό µοντέλο ονοµάζουµε ένα σύστηµα εξισώσεων το οποίο χρησιµοποιείται για να περιγράψει τις φυσικές και/ή τις χηµικές διεργασίες στην ατµόσφαιρα.

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ευστάθεια Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου: Αλγεβρικά κριτήρια

Ευστάθεια Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου: Αλγεβρικά κριτήρια ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος ΚΕΣ Αυτόµατος Έλεγχος Ευστάθεια Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου: Αλγεβρικά κριτήρια 6 Nicol Tptouli Ευστάθεια και θέση πόλων Σ.Α.Ε ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος Βιβλιογραφία Ενότητας Παρασκευόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Επαλληλία Αρµονικών Κυµάτων. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός. http://www.perifysikhs.com

Επαλληλία Αρµονικών Κυµάτων. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός. http://www.perifysikhs.com Επαλληλία Αρµονικών Κυµάτων - εκέµβρης 2014 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός http://www.perifysikhs.com 1. Θέµα Α - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.1. ύο σύγχρονες κυµατικές πηγές Α και

Διαβάστε περισσότερα

Είδη κυµάτων. Ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. Σε κάποιο φυσικό µέσο προκαλείται µια διαταραχή. Το κύµα είναι η διάδοση της διαταραχής µέσα στο µέσο.

Είδη κυµάτων. Ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. Σε κάποιο φυσικό µέσο προκαλείται µια διαταραχή. Το κύµα είναι η διάδοση της διαταραχής µέσα στο µέσο. Κεφάλαιο T2 Κύµατα Είδη κυµάτων Παραδείγµατα Ένα βότσαλο πέφτει στην επιφάνεια του νερού. Κυκλικά κύµατα ξεκινούν από το σηµείο που έπεσε το βότσαλο και αποµακρύνονται από αυτό. Ένα σώµα που επιπλέει στην

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις συναρτήσεις

Σηµειώσεις στις συναρτήσεις Σηµειώσεις στις συναρτήσεις 4 Η έννοια της συνάρτησης Ο όρος «συνάρτηση» χρησιµοποιείται αρκετά συχνά για να δηλώσει ότι ένα µέγεθος, µια κατάσταση κτλ εξαρτάται από κάτι άλλο Και στα µαθηµατικά ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

6 4. Ενεργό ύψος εκποµπής Ενεργό ύψος εκποµπής ενεργό ύψος (effective height) ανύψωση του θυσάνου (plume rise) θερµική ανύψωση (thermal rise).

6 4. Ενεργό ύψος εκποµπής Ενεργό ύψος εκποµπής ενεργό ύψος (effective height) ανύψωση του θυσάνου (plume rise) θερµική ανύψωση (thermal rise). 6 4. Ενεργό ύψος εκποµπής Ενεργό ύψος εκποµπής Οι περισσότεροι ρύποι που εκπέµπονται στην ατµόσφαιρα προέρχονται από καύσεις πράγµα το οποίο έχει σαν αποτέλεσµα να έχουν υψηλότερη θερµοκρασία από το περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο 9.1 ηµιουργία µοντέλων πρόβλεψης 9.2 Απλή Γραµµική Παλινδρόµηση 9.3 Αναλυτικά για το ιάγραµµα ιασποράς

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 4η. η κυκλική συχνότητα της ταλάντωσης (σε µονάδες rad/s) η κίνηση

Διάλεξη 4η. η κυκλική συχνότητα της ταλάντωσης (σε µονάδες rad/s) η κίνηση Διάλεξη 4η Τµήµα Π. Ιωάννου & Θ. Αποστολάτου Αρµονικός ταλαντωτής, σηµείο ισορροπίας, περιοδική κίνηση, ισόχρονη ταλάντωση. Ο αρµονικός ταλαντωτής είναι από το πλέον σηµαντικά συστήµατα στη Φυσική. Δεν

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Το αόριστο ολοκλήρωµα - Βασικά ολοκληρώ-

4.1 Το αόριστο ολοκλήρωµα - Βασικά ολοκληρώ- Κεφάλαιο 4 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ 4.1 Το αόριστο ολοκλήρωµα - Βασικά ολοκληρώ- µατα Ορισµός 4.1.1. Αρχική ή παράγουσα συνάρτηση ή αντιπαράγωγος µιας συνάρτησης f(x), x [, b], λέγεται κάθε συνάρτηση F (x) που επαληθεύει

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 100 104 Α ΟΜΑ ΑΣ

2.3. Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 100 104 Α ΟΜΑ ΑΣ .3 Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 00 04 Α ΟΜΑ ΑΣ. Έξι διαδοχικοί άρτιοι αριθµοί έχουν µέση τιµή. Να βρείτε τους αριθµούς και τη διάµεσό τους. Αν είναι ο ποιο µικρός άρτιος τότε οι ζητούµενοι αριθµοί θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται: 4.4 Ερωτήσεις διάταξης Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:! µία σειρά από διάφορα στοιχεία και! µία πρόταση / κανόνας ή οδηγία και ζητείται να διαταχθούν τα στοιχεία µε βάση την πρόταση αυτή. Οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΛΥΣΕΙΣ 3 ης. Άσκηση 1. , z1. Παρατηρούµε ότι: z0 = z5. = + ) και. β) 1 ος τρόπος: Έστω z = x+ iy, x, = x + y.

ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΛΥΣΕΙΣ 3 ης. Άσκηση 1. , z1. Παρατηρούµε ότι: z0 = z5. = + ) και. β) 1 ος τρόπος: Έστω z = x+ iy, x, = x + y. ΛΥΣΕΙΣ ης ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άσκηση 6 6 Λύση: α) 7z + z (cosπ + isi π ) π+ kπ π+ kπ Κατά συνέπεια z (cos + isi ), k,,, 5 Παίρνουµε τις ρίζες 6 6 z (cos + isi ) ( + i ) + i, π π 6 6 6 z (cos + isi ) (cos

Διαβάστε περισσότερα

Έργο µιας χρονικά µεταβαλλόµενης δύναµης

Έργο µιας χρονικά µεταβαλλόµενης δύναµης Έργο µιας χρονικά µεταβαλλόµενης δύναµης Κ. Ι. Παπαχρήστου Τοµέας Φυσικών Επιστηµών, Σχολή Ναυτικών οκίµων papachristou@snd.edu.gr Θα συζητήσουµε µερικά λεπτά σηµεία που αφορούν το έργο ενός χρονικά µεταβαλλόµενου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική επίλυση του προβλήματος της Αγωγής Θερμότητας.

Αριθμητική επίλυση του προβλήματος της Αγωγής Θερμότητας. ΔΙΑΛΕΞΗ η : Αριθμητική επίλυση του προβλήματος της Αγωγής Θερμότητας Στόχος: Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με την αριθμητική επίλυση του προβλήματος της Αγωγής Θερμότητας, ενώ αργότερα θα γενικεύσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά. Β'Γυμνασίου. Μαρίνος Παπαδόπουλος

Μαθηματικά. Β'Γυμνασίου. Μαρίνος Παπαδόπουλος Μαθηματικά Β'Γυμνασίου Μαρίνος Παπαδόπουλος ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σας καλωσορίζω στον όµορφο κόσµο των Μαθηµατικών της B Γυµνασίου. Τα µαθηµατικά της συγκεκριµένης τάξης αποτελούν βάση των µαθηµατικών του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 63 6. Άσκηση 6 Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. 6.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, καθώς και των δύο εποµένων, είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ Το παιχνίδι θα αποτελείται από δυο παίκτες, οι οποίοι θα βρίσκονται αντικριστά στις άκρες ενός γηπέδου δεξιά και αριστερά, και µια µπάλα.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά. Γ'Γυμνασίου. Μαρίνος Παπαδόπουλος

Μαθηματικά. Γ'Γυμνασίου. Μαρίνος Παπαδόπουλος Μαθηματικά Γ'Γυμνασίου Μαρίνος Παπαδόπουλος ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σας καλωσορίζω στον όµορφο κόσµο των Μαθηµατικών της Γ Γυµνασίου. Τα µαθηµατικά της συγκεκριµένης τάξης αποτελούν ίσως το αποκορύφωµα των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΩΤΟΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Σκοπός της άσκησης Στην παρούσα εργαστηριακή άσκηση γίνεται μελέτη του Στρωτού

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση παραβολικών διαφορικών εξισώσεων με πεπερασμένες διαφορές

Επίλυση παραβολικών διαφορικών εξισώσεων με πεπερασμένες διαφορές Επίλυση παραβολικών διαφορικών εξισώσεων με πεπερασμένες διαφορές Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ Δημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

4 η Εργασία (Ηµεροµηνία Παράδοσης: 10-5-2004)

4 η Εργασία (Ηµεροµηνία Παράδοσης: 10-5-2004) Άσκηση (Μονάδες ) 4 η Εργασία (Ηµεροµηνία Παράδοσης: -5-4) Α) Αστροναύτης µάζας 6 Κg βρίσκεται µέσα σε διαστηµόπλοιο που κινείται µε σταθερή ταχύτητα προς τον Άρη. Σε κάποιο σηµείο του ταξιδιού βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M3. Διανύσµατα

Κεφάλαιο M3. Διανύσµατα Κεφάλαιο M3 Διανύσµατα Διανύσµατα Διανυσµατικά µεγέθη Φυσικά µεγέθη που έχουν τόσο αριθµητικές ιδιότητες όσο και ιδιότητες κατεύθυνσης. Σε αυτό το κεφάλαιο, θα ασχοληθούµε µε τις µαθηµατικές πράξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Θα ξεκινήσουµε την παρουσίαση των γραµµικών συστηµάτων µε ένα απλό παράδειγµα από τη Γεωµετρία, το οποίο ϑα µας ϐοηθήσει στην κατανόηση των συστηµάτων αυτών και των συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Χ.Γουσίδου-Κουτίτα Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Μαθηματικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Μαρία Χ.Γουσίδου-Κουτίτα Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Μαθηματικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Μαρία Χ.Γουσίδου-Κουτίτα Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Μαθηματικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από τη συγγραφέα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες... 16 Δύο λόγια από την συγγραφέα... 17

Ευχαριστίες... 16 Δύο λόγια από την συγγραφέα... 17 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 16 Δύο λόγια από την συγγραφέα... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το σύνολο των πραγματικών αριθμών... 19 1.1 Σύνολα αριθμών... 19 1.2 Αλγεβρική δομή του R... 20 1.2.1 Ιδιότητες πρόσθεσης...

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Τι είναι αέριο; Λέμε ότι μία ουσία βρίσκεται στην αέρια κατάσταση όταν αυθόρμητα

Διαβάστε περισσότερα

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του MATLAB προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα.

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του MATLAB προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα. i Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στα βασικά προβλήματα των αριθμητικών μεθόδων της υπολογιστικής γραμμικής άλγεβρας (computational linear algebra) και της αριθμητικής ανάλυσης (numerical

Διαβάστε περισσότερα

Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι:

Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι: Κατανοµές ειγµατοληψίας 1.Εισαγωγή Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι: 1. Στατιστικής και 2. Κατανοµής ειγµατοληψίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α. Έστω t, t,..., t ν οι παρατηρήσεις µιας ποσοτικής µεταβλητής Χ ενός δείγµατος µεγέθους ν, που έχουν µέση τιµή x. Σχηµατίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

I. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. math-gr

I. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. math-gr I ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ i e ΜΕΡΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Α Ορισμός Ο ορισμός του συνόλου των Μιγαδικών αριθμών (C) βασίζεται στις εξής παραδοχές: Υπάρχει ένας αριθμός i για τον οποίο ισχύει i Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

f x και τέσσερα ζευγάρια σημείων

f x και τέσσερα ζευγάρια σημείων ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ, 014 015, 5 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑ #: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ Ημερομηνία ανάρτησης εργασίας στην ιστοσελίδα του μαθήματος: 1 11 014 Ημερομηνία παράδοσης εργασίας: 18 11 014 Επιμέλεια απαντήσεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΟΠΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΟΠΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ: ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΟΠΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ [Κ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ ρ ΦΥΣΙΚΗΣ] Τίτλος του Σεναρίου ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΟΠΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ Μελέτη των µετασχηµατισµών

Διαβάστε περισσότερα

και κινηµατικά µοντέλα της κυκλοφοριακής ροής

και κινηµατικά µοντέλα της κυκλοφοριακής ροής Κρουστικά κύµατα Yδροδυναµικά και κινηµατικά µοντέλα της κυκλοφοριακής ροής Επειδή η οδική κυκλοφορία εκφράζεται µε ροές οχηµάτων, πυκνότητες και ταχύτητες ροής, βασικές έννοιες της θεωρίας ρευστών µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

1η Οµάδα Ασκήσεων. ΑΣΚΗΣΗ 1 (Θεωρία)

1η Οµάδα Ασκήσεων. ΑΣΚΗΣΗ 1 (Θεωρία) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ KAI THΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ /5/007 η Οµάδα Ασκήσεων ΑΣΚΗΣΗ (Θεωρία). α) Έστω fl() x η παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων και αθροιστικών συχνοτήτων. Σχετ.

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων και αθροιστικών συχνοτήτων. Σχετ. Λυµένη Άσκηση στην οµαδοποιηµένη κατανοµή Στην Γ τάξη του Ενιαίου Λυκείου µιας περιοχής φοιτούν 4 µαθητές των οποίων τα ύψη τους σε εκατοστά φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 7 4 76 7 6 7 3 77 77 7 6 7 6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 03-01-11 ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ Α ΘΕΜΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικός Οµιλος ΒΙΤΑΛΗ

Εκπαιδευτικός Οµιλος ΒΙΤΑΛΗ Συναρτήσεις, Ορια, Συνέχεια ρ. Κωνσταντίνος Κυρίτσης Μακράς Στοάς 7 & Εθνικής Αντιστάσεως Πειραιάς 185 31 05 Μαρτίου 2009 Περίληψη Οι παρούσες σηµειώσεις αποτελούν µια σύνοψη της ϑεωρίας των συναρτήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

NTÙÍÉÏÓ ÃÊÏÕÔÓÉÁÓ - ÖÕÓÉÊÏÓ www.geocities.com/gutsi1 -- www.gutsias.gr

NTÙÍÉÏÓ ÃÊÏÕÔÓÉÁÓ - ÖÕÓÉÊÏÓ www.geocities.com/gutsi1 -- www.gutsias.gr Έστω µάζα m. Στη µάζα κάποια στιγµή ασκούνται δυο δυνάµεις. ( Βλ. σχήµα:) Ποιά η διεύθυνση και ποιά η φορά κίνησης της µάζας; F 1 F γ m F 2 ιατυπώστε αρχή επαλληλίας. M την της Ποιό φαινόµενο ονοµάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ) 0. Εισαγωγή Τα αποτελέσµατα πεπερασµένης ακρίβειας οφείλονται στα λάθη που προέρχονται από την παράσταση των αριθµών µε µια πεπερασµένη ακρίβεια. Τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα