Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ"

Transcript

1 Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 364/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

2 Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 364/ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΛΕΞΕΙΣ- ΚΛΕΙΔΙΑ 3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 από 17

3 Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 364/ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Τεχνική Περιγραφή αφορά στις ελάχιστες απαιτήσεις του Συστήματος Εποπτείας της κατάστασης υπαίθριων τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής (εφεξής «Σύστημα»), το οποίο θα έχει ως σκοπό την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών σε περίπτωση αλλαγής της κατάστασής λειτουργίας τους σε προσπάθεια κλοπής τους. 2. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Υπαίθριος τριφασικός μετασχηματιστής Διανομής, Σύστημα προειδοποίησης για κλοπή & βανδαλισμό Μ/Σ, Μ.Τ., Χ.Τ. 3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3.1. Συνθήκες Περιβάλλοντος Ο εξοπλισμός του Συστήματος που εγκαθίσταται σε εξωτερικό χώρο θα είναι κατάλληλος να λειτουργεί στις πιο κάτω συνθήκες περιβάλλοντος: - Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρος: +60 ο C. - Μέγιστη μέση ημερήσια (24 ώρες) θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρος: +35 ο C. - Μέγιστη μέση ετήσια θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρος: +20 ο C. - Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρος: -25 ο C. - Υψόμετρο μέχρι και 1000 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας Χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού συστήματος Χαρακτηριστικά ηλεκτρικού συστήματος MT Τριφασικό δίκτυο διανομής, τριών (3) αγωγών με γειωμένο ουδέτερο κόμβο μόνο στην αναχώρηση (χωρίς διανεμημένο ουδέτερο) είτε απ' ευθείας είτε μέσω αντίστασης που περιορίζει το ρεύμα σφάλματος προς γη στα 1000 Α, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - Ονομαστική τάση συστήματος Ur : 6,6 kv 15 kv 20 kv - Μέγιστη τάση συστήματος Um : 7,2 kv 17,5 kv 24 kv - Συχνότητα : 50 Hz 50 Hz 50 Hz - Ισχύς βραχυκύκλωσης : 160 MVA 250 MVA 250 MVA - Αντοχή σε κρουστικό κύμα 1,2/50 μs: 60 kv 95 kv 125 kv 3 από 17

4 Χαρακτηριστικά ηλεκτρικού συστήματος XT Τριφασικό δίκτυο διανομής, τεσσάρων (4) αγωγών (3 φάσεις & ουδέτερος), ονομαστικής τάσης 230 V (400 V, τάση μεταξύ φάσεων), συχνότητας 50 Hz, με πολλαπλά γειωμένο ουδέτερο αγωγό. 4. ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το Σύστημα θα αποτελείται από τα Τοπικά Συστήματα, το Κεντρικό Σύστημα, τους σταθμούς εργασίας των Περιφερειών, και τους σταθμούς εργασίας των Περιοχών. Αναλυτικότερα η δομή θα είναι η ακόλουθη: - Τοπικά Συστήματα: Θα είναι εγκατεστημένα στις θέσεις των επιτηρούμενων Μ/Σ. Θα περιλαμβάνουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την παρακολούθηση και επεξεργασία καθορισμένων συμβάντων στο χώρο του Μ/Σ, και την αποστολή δεδομένων στο Κεντρικό Σύστημα. Τα δεδομένα αυτά θα αντιστοιχούν σε συναγερμούς αλλαγής κανονικών καταστάσεων λειτουργίας. - Κεντρικό Σύστημα: Θα είναι εγκατεστημένο σε γραφείο της έδρας της αρμόδιας Υπηρεσιακής Μονάδας του ΔΕΔΔΗΕ και θα επιτελεί όλες τις κεντρικές λειτουργίες του Συστήματος. Θα περιλαμβάνει τον κατάλληλο εξοπλισμό και λογισμικό, για τη λήψη και επεξεργασία των δεδομένων από όλα τα Τοπικά Συστήματα όλων των Περιοχών, την αποστολή εντολών ελέγχου στα Τοπικά Συστήματα, καθώς και τη δημιουργία αναφορών. Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες του Κεντρικού Συστήματος θα μπορούν να δημιουργούν αναφορές σχετικές με τα συμβάντα σε θέσεις των επιτηρούμενων Μ/Σ και να συντονίζουν τις απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε κάθε συμβάν. Το κεντρικό σύστημα θα είναι σε θέση να στέλνει αυτόματα μηνύματα σε επιλεγμένους εξουσιοδοτημένους Χρήστες, στον ΔΕΔΔΗΕ, στην ΕΛ.ΑΣ και σε εταιρείες φύλαξης. Στο κεντρικό σύστημα θα συνδέονται απομακρυσμένα οι Σταθμοί Εργασίας στις Περιφέρειες και στις Περιοχές, στους οποίους θα μεταβιβάζεται ο έλεγχος και η εποπτεία των τοπικών συστημάτων της κάθε Περιφέρειας ή Περιοχής, κατόπιν συγκεκριμένων διαδικασιών. - Σταθμοί εργασίας Περιφερειών: Θα είναι εγκατεστημένοι σε γραφεία της έδρας της αρμόδιας Υπηρεσιακής Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ. Θα περιλαμβάνουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και λογισμικό, για τη λήψη και επεξεργασία δεδομένων από το Κεντρικό Σύστημα, καθώς και τη δημιουργία αναφορών, για τα τοπικά συστήματα τόσο της Περιφέρειας συνολικά, όσο και των Περιοχών της. Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες του Σταθμού εργασίας κάθε Περιφέρειας θα μπορούν να συντονίζουν τις απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε κάθε συμβάν της δικαιοδοσίας τους. 4 από 17

5 - Σταθμοί Εργασίας Περιοχών: Θα είναι εγκατεστημένοι σε γραφείο της έδρας της αρμόδιας Υπηρεσιακής Μονάδας του ΔΕΔΔΗΕ (Περιοχής Διανομής). Θα περιλαμβάνουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και λογισμικό, για τη λήψη και επεξεργασία δεδομένων από το Κεντρικό Σύστημα, καθώς και τη δημιουργία αναφορών για τα τοπικά συστήματα της Περιοχής. Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες του Σταθμού εργασίας κάθε Περιοχής θα μπορούν να συντονίζουν τις απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε κάθε συμβάν της δικαιοδοσίας τους. Οι Χρήστες στους Σταθμούς Εργασίας των Περιφερειών και των Περιοχών, θα έχουν την εποπτεία όλων των τοπικών συστημάτων αρμοδιότητας τους, τα οποία θα καθορίζονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος και για τα οποία θα μπορούν να δημιουργούν αναφορές συμβάντων. Επίσης, ο Διαχειριστής του Συστήματος θα εξουσιοδοτεί έναν μόνο Χρήστη από τον Σταθμό Εργασίας της Περιοχής ή της Περιφέρειας, που θα είναι αρμόδιος για τον έλεγχο των τοπικών συστημάτων της Περιοχής, μέσω του κεντρικού συστήματος, δηλαδή για την αποστολή των εντολών ελέγχου προς τα τοπικά συστήματα, όπως αναφέρεται παρακάτω. 5.1 Περιγραφή Τοπικών Συστημάτων Οι υπαίθριοι Μ/Σ Διανομής είναι εγκατεστημένοι πάνω σε βάση στήριξης, σε τυποποιημένη κατασκευή ενός ή δύο ξύλινων ή και τσιμεντένιων στύλων, όπως εμφαίνεται στα συνημμένα σχέδια 1 και 2. Τα τοπικά Συστήματα αποτελούνται από κεντρική συσκευή με τα παρελκόμενά της, για την επεξεργασία και αποστολή δεδομένων στο Κεντρικό Σύστημα, καθώς και για τη λήψη εντολών ελέγχου από το Κεντρικό Σύστημα. Η περιγραφή κάθε τοπικού συστήματος γίνεται παρακάτω Χαρακτηριστικά Τοπικού Συστήματος Αποτελείται από την κεντρική συσκευή με τα παρελκόμενά της για την παρακολούθηση των παρακάτω συμβάντων στο χώρο του Μ/Σ: - (1), (2) και (3): έλλειψη τάσης στα δευτερεύοντα τυλίγματα του Μ/Σ, - (4): παραβίαση του ειδικού καλωδιακού βρόχου εποπτείας του Μ/Σ, - (5): δόνηση του δοχείου του Μ/Σ κατά την προσπάθεια μετακίνησης του (6): παραβίαση της θύρας του κυτίου της κεντρικής συσκευής, - (7): αυτοδιάγνωση βλάβης (self-checking) της καλής λειτουργίας της κεντρικής συσκευής. Η κεντρική συσκευή αποτελεί ηλεκτρονική συσκευή, που τοποθετείται στο στύλο σε υψηλότερο επίπεδο από τον Μ/Σ, σε περίπτωση δίστυλου, ενώ τοποθετείται ακριβώς κάτω από τον Μ/Σ, σε περίπτωση μονόστυλου. Η κεντρική συσκευή θα διαθέτει κατάλληλες υποδοχές για την σύνδεση της, με τη διάταξη επιτήρησης ύπαρξης τάσης στις τρεις φάσεις ΧΤ του Μ/Σ, τον 5 από 17

6 ειδικό καλωδιακό βρόχο γύρω από τον Μ/Σ, τη συσκευή ανίχνευσης δονήσεων του δοχείου του Μ/Σ, καθώς και με την επαφή ανίχνευσης παραβίασης της θύρας του κυτίου της. Κατά την αλλαγή κατάστασης στις παραπάνω διατάξεις αποστέλλει τα αντίστοιχα δεδομένα στο κεντρικό σύστημα, όπως επίσης και σε περίπτωση διάγνωσης βλάβης από αυτοέλεγχο της καλής λειτουργίας της. Η ανωτέρω επικοινωνία με το Κεντρικό Σύστημα, θα γίνεται με την χρήση GPRS/3G επικοινωνίας, μέσω συνεχούς σύνδεσης σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Επιπλέον, θα γίνεται αποστολή αντίστοιχων σημάτων και με SMS μέσω GSM στο κεντρικό σύστημα, ώστε να υπάρχει παράλληλη ενημέρωση. Έτσι διασφαλίζεται η άμεση ενημέρωση ακόμα και σε περίπτωση που αποτύχει η αποστολή των δεδομένων των προαναφερόμενων στην παραπάνω παράγραφο, λόγω μη διαθεσιμότητας δικτύου ή προσωρινής απώλειας σήματος. Στα μηνύματα SMS θα αναφέρεται και ο χρόνος αποστολής τους. Το τοπικό σύστημα πέραν της επικοινωνίας σε περίπτωση συμβάντων, θα επικοινωνεί (λειτουργία push) με το κεντρικό σύστημα ανά μισή ώρα τουλάχιστον, προκειμένου να δηλώνει ότι η επικοινωνία είναι ενεργή και το σύστημα λειτουργεί κανονικά. Σε περίπτωση που η αποστολή δεδομένων δεν είναι εφικτή, το σύστημα θα προσπαθεί ξανά μέχρι την αποστολή τους. Επίσης, σε περίπτωση διακοπής επικοινωνίας και δημιουργίας συμβάντων θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης των δεδομένων στο τοπικό σύστημα, ώστε να γίνεται άμεση αποστολή τους στο κεντρικό σύστημα με την επαναφορά της επικοινωνίας. Για την αδιάλειπτη επικοινωνία, ο ανάδοχος θα εξετάσει την δυνατότητα προμήθειας καρτών SIM οι οποίες να μπορούν να λειτουργήσουν σε περισσότερα του ενός δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, με αυτόματη μετάβαση από το ένα δίκτυο στο άλλο. Σε θέσεις όπου δεν υπάρχει ισχυρό σήμα κινητής τηλεφωνίας, θα πρέπει ο ανάδοχος να επιδείξει λύσεις που θα περιλαμβάνουν διαφορετικού τύπου κεραίες ή εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας (Ethernet/Wi-Fi, radio modems κλπ.) χωρίς αξίωση για επιπλέον χρεώσεις. Επίσης, θα είναι στην ευθύνη του αναδόχου να παρακολουθεί και να προβαίνει σε κατάλληλες ενέργειες εάν οι πάροχοι τηλεφωνίας μεταβάλουν τις συνθήκες κάλυψης σε μια περιοχή, σε βαθμό που να επηρεαστεί η αξιοπιστία της επικοινωνίας των συστημάτων. Πέραν των ανωτέρω σημάτων, το Τοπικό Σύστημα θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 3 επιπλέον εισόδους και 2 επιπλέον εξόδους. Τέλος το Σύστημα θα διαθέτει το κατάλληλο εξοπλισμό για να εντοπίζει ενέργειες σίγασης της επικοινωνίας (jamming) και να ειδοποιεί σχετικά τον εξουσιοδοτημένο χρήστη. Εναλλακτικά μπορεί η υπηρεσία αυτή να παρέχεται από τους παρόχους της κινητής τηλεφωνίας, στα πλαίσια της σχετικής σύμβασης που θα υπογράψει ο Ανάδοχος. 6 από 17

7 Ανιχνευόμενα συμβάντα: Σύμφωνα με τα παραπάνω, η κεντρική συσκευή ανιχνεύει την εκδήλωση επτά (7) διαφορετικών συμβάντων και αποστέλλει αντίστοιχα δεδομένα και SMS μηνύματα στο κεντρικό σύστημα, μέσω GPRS / 3G Modem. Αναλυτικότερα τα σήματα αυτά διακρίνονται σε : Συμβάντα 1, 2 και 3: Αντιστοιχούν στην έλλειψη τάσης σε κάθε μια από τις τρεις φάσεις ΧΤ του Μ/Σ, (R-S-T). Θα πρέπει να είναι δυνατή ρύθμιση χρονοκαθυστέρησης αποστολής των μηνυμάτων αυτών για ρυθμιζόμενο χρόνο π.χ. 2 min (ανοικτή επιλογή) για αποφυγή ενεργοποίησης π.χ. λόγω λειτουργίας ανοίγματος του διακόπτη γραμμής Μέσης Τάσης που εκτελεί αυτόματες επαναφορές. Κατά την επανατροφοδότηση του Μ/Σ θα πρέπει να αποστέλλονται αντίστοιχα μηνύματα, άρσης των συναγερμών για τα εν λόγω συμβάντα. Συμβάν 4: Την έναρξη παραβίασης του Μ/Σ για απομάκρυνσή του από τη βάση στήριξής του μέσω ειδικού καλωδίου που θα τον περιβάλει, ως εξής: Μέσα από κάποια διαμπερή οπή ή από το πτυχωτό έλασμα του Μ/Σ θα διέρχεται ειδικό καλώδιο, το οποίο θα τυλίγεται γύρω από τον Μ/Σ και τη βάση του, θα σταθεροποιείται και οι δυο άκρες του θα τερματίζουν στην κεντρική συσκευή για τη δημιουργία βρόχου. Σε περίπτωση προσπάθειας από τους δράστες για απομάκρυνση του Μ/Σ από τη θέση του, το ειδικό αυτό καλώδιο σε κάθε περίπτωση, είτε μετατοπίζεται είτε κόβεται είτε βραχυκυκλώνεται, θα ενεργοποιείται στέλνοντας μήνυμα αλλαγής της κατάστασής του στην κεντρική συσκευή. Η πορεία του καλωδίου θα περιλαμβάνει απαραίτητα και τη δίοδό του από τη βάση στήριξης του Μ/Σ στο στύλο. Ειδικότερα στην περίπτωση των Μ/Σ 50 kva και 100 kva σε μονόστυλο, πρέπει να παγιδεύονται αντίστοιχα τα δύο (2) σημεία στήριξης (άνω και κάτω) του Μ/Σ και τουλάχιστον ακόμα ένα (1) ακόμα ξεχωριστό σημείο, όπως η βάση του Μ/Σ. Σε κάθε περίπτωση παραβίασης ακόμα και μετατόπισης του καλωδίου πρέπει να στέλνεται το μήνυμα του συμβάντος 4 στη κεντρική συσκευή. Ο Προμηθευτής θα αναφέρει αναλυτικά στην προσφορά του τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζονται όλες οι παραπάνω απαιτήσεις, οι οποίες θα πρέπει να επιβεβαιώνονται σε δείγμα που θα προσκομίσει. Τέλος, το καλώδιο πρέπει να έχει επαρκές μήκος για να καλύψει τη σχετική διαδρομή (σχέδια 1 και 2). Εναλλακτικά, αντί του ανωτέρω καλωδίου, μπορεί να προσφέρεται βρόχος τύπου καλωδίου οπτικής ίνας με ενεργοποίηση της αποστολής μηνύματος, στις προαναφερόμενες περιπτώσεις παραβίασής του κατά την προσπάθεια μετακίνησης του Μ/Σ. 7 από 17

8 Συμβάν 5: Την δόνηση του δοχείου του Μ/Σ κατά την προσπάθεια μετακίνησής του από την βάση του, οπότε θα στέλνεται στο κεντρικό σύστημα το αντίστοιχο μήνυμα. Το επίπεδο ευαισθησίας για την αποστολή του σήματος κατά τη δόνηση θα είναι ρυθμιζόμενο, προκειμένου να μην υπάρχουν ψευδοσυναγερμοί από τη δόνηση του Μ/Σ από ωστικά κύματα που μπορεί να δημιουργούνται από άλλα εξωτερικά αίτια, όπως βροντές ή διέλευση μεγάλων αυτοκινήτων κ.λπ. Τα επίπεδα ευαισθησίας θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να ρυθμίζονται τοπικά από την κεντρική συσκευή, καθώς και απομακρυσμένα από το κεντρικό σύστημα. Συμβάν 6: Το άνοιγμα του κυτίου της, οπότε θα στέλνεται στο κεντρικό σύστημα το αντίστοιχο μήνυμα. Συμβάν 7: Τη διάγνωση βλάβης κατά τον αυτοέλεγχο της κεντρικής συσκευής αναφορικά με την καλή λειτουργία της, οπότε θα στέλνεται στο κεντρικό σύστημα το αντίστοιχο μήνυμα. Για το λόγο αυτό η κεντρική συσκευή θα πρέπει να έχει δυνατότητα ελέγχου της καλής λειτουργίας των βασικών μερών της (τροφοδοσία, ηλεκτρονικό κύκλωμα ελέγχου, modem, μπαταρία, κεραία κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή στέλνεται στο κεντρικό σύστημα το αντίστοιχο μήνυμα διάγνωσης βλάβης Η κεντρική συσκευή θα τροφοδοτείται από τη Χαμηλή Τάση (ΧΤ) μέσω μονοφασικής παροχής 230 V±10%. H τροφοδοσία αυτή θα παρέχεται απευθείας από μία εκ των αναχωρήσεων του κιβωτίου αναχωρήσεων ΧΤ του Μ/Σ. Θα πρέπει να υπάρχει έτοιμη αναμονή τροφοδοσίας (διπλός αγωγός) έξω από το κυτίο της κεντρικής συσκευής. Το κυτίο θα περιλαμβάνει στη συνέχεια του καλωδίου τροφοδοσίας και κατάλληλη ασφάλεια προστασίας όλων των κυκλωμάτων της συσκευής. Θα διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία κατάλληλη για συνεχή φόρτιση, η οποία θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες τροφοδότησης της κεντρικής συσκευής για την αποστολή μηνυμάτων κατά την εκδήλωση συμβάντων για χρόνο τουλάχιστον 24 ώρες, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 10 0 C. Η εγγυημένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα είναι τουλάχιστον 2 έτη Η κεντρική συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται μέσα σε γαλβανισμένο μεταλλικό κυτίο, πάχους γαλβανίσματος τουλάχιστον 15 μm, και επιπρόσθετη προστασία έναντι διάβρωσης με αστάρι και πρόσθετη βαφή δύο (2) στρώσεων πάχους τουλάχιστον 40 μm έκαστη, με εξωτερικό χρωματισμό γκρί-θαλασσί RAL Το κυτίο θα φέρει θυροστροφείς από ορείχαλκο ή από ανοξείδωτο χάλυβα. Θα έχει κλάση προστασίας τουλάχιστον IP 55. Επιτρέπονται οπές εξαερισμού, μόνο στον πυθμένα του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα εισέρχεται σύρμα διαμέτρου μεγαλύτερης του 1 mm 8 από 17

9 και ότι η τυχόν εισερχόμενη σκόνη δεν θα επηρεάζει τη λειτουργία των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Το κυτίο θα πρέπει να διαθέτει διάταξη για τη στιβαρή στήριξή του πάνω στο στύλο. Η τοποθέτησή του πάνω στο στύλο θα γίνεται σε ύψος τουλάχιστον 7m από το έδαφος, κατά τρόπο που να μην είναι εύκολα διακριτό και προσβάσιμο. Το κυτίο θα διαθέτει σκίαστρο στην οροφή του και θα μονώνεται θερμικά στην οροφή και σε όσες πλευρικές εσωτερικές επιφάνειες κρίνεται αναγκαίο. Εντός του ως άνω κυτίου θα περιλαμβάνονται για την προστασία της κεντρικής συσκευής κατάλληλες διατάξεις αντικεραυνικής προστασίας, σύμφωνες με ισχύουσες προδιαγραφές Άλλες απαιτήσεις για το Τοπικό Σύστημα Θα πρέπει να αποκλείονται ψευδοσυναγερμοί. Το σύστημα θα πρέπει να έχει κατάλληλη σχεδίαση και επιλογή εξοπλισμού έτσι ώστε κατά την διάρκεια ενός έτους να παρέχεται εξασφάλιση κλοπής με αποτυχία ειδοποίησης (false negative) μικρότερης του 0,2% και πλήθος ψευδοσυναγερμών (false positive) μικρότερη του 5% του πλήθους των εγκατεστημένων Μ/Σ Θα πρέπει να διαθέτει θύρα USB ή θύρα Ethernet (με χρήση καλωδίου RJ45) για επιτόπου αναβάθμιση και παραμετροποίηση Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού της από το κεντρικό σύστημα, μέσω software Τα επιμέρους τμήματα του κεντρικού συστήματος (modem, κεντρική συσκευή, μπαταρία κ.λπ.) και το κυτίο συνολικά θα πρέπει να φέρουν σήμανση πιστότητας «CE» όσον αφορά στην ασφάλεια του εξοπλισμού ΧΤ με βάση την Κ.Υ.Α 50268/5137 (ΦΕΚ 1853/Β/2007) και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (όπου εφαρμόζεται) με βάση την Υ.Α /5137/ Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2004/108/ΕΚ. Στη φάση του διαγωνισμού θα δοθεί δήλωση ότι το τελικό προϊόν θα φέρει σήμανση «CE» βάσει των ανωτέρω διατάξεων, ενώ στη φάση της παραλαβής θα δοθεί σχετική δήλωση συμμόρφωσης, συνοδευόμενη από βεβαίωση κοινοποιημένου φορέα Το τοπικό σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει λειτουργία Web Server, για παραμετροποίηση από Χρήστες των Σταθμών Εργασίας, οι οποίοι θα μπορούν να έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση στον web server μέσω VPN. Οι Χρήστες θα έχουν στη διάθεση τους έτοιμες ιστοσελίδες με στοιχεία του τοπικού συστήματος. Τοπικά η παραμετροποίηση θα γίνεται είτε με καλώδιο UTP (Ethernet) είτε ασύρματα μέσω VPN από εξουσιοδοτημένο Χρήστη. 9 από 17

10 5.2. Κεντρικό Σύστημα Ο Προμηθευτής πρέπει να προμηθεύσει και να εγκαταστήσει το Κεντρικό Σύστημα σε κατάλληλο χώρο γραφείων της έδρας της αρμόδιας Υπηρεσιακής Μονάδας του ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο θα αποτελείται από τον απαραίτητο εξοπλισμό και λογισμικό για την αμφίδρομη επικοινωνία του με τα τοπικά συστήματα και την επικοινωνία με τους Σταθμούς Εργασίας (Τερματικά) των Περιφερειών και Περιοχών. Επιπλέον ο προμηθευτής θα εγκαταστήσει εφεδρικό σύστημα αποθήκευσης αρχείων με τα στοιχεία του Κεντρικού συστήματος σε δεύτερο διαφορετικό χώρο που θα υποδειχθεί από το ΔΕΔΔΗΕ για λόγους εφεδρείας (redundancy) Σε περίπτωση που το κεντρικό σύστημα παρουσιάσει δυσλειτουργία, η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί άμεσα, τότε η λειτουργία του συστήματος περνάει στο εφεδρικό. Η μετάβαση αυτή θα πρέπει να γίνεται αυτόματα, χωρίς οι Χρήστες να χρειάζεται να παραμετροποιήσουν τα τερματικά τους. Όλη η πληροφορία και το ιστορικό που υπήρχε μέχρι την στιγμή της δυσλειτουργίας του κυρίως συστήματος, θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στο εφεδρικό σύστημα. Αντίστοιχα και μετά την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας όποια πληροφορία έχει συγκεντρωθεί κατά την λειτουργία του εφεδρικού συστήματος, θα πρέπει αυτόματα να είναι διαθέσιμη πλέον και στο κυρίως σύστημα. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να παρουσιάσει αναλυτικά, τις διαδικασίες μετάβασης από το ένα σύστημα στο άλλο, τον εξοπλισμό και το λογισμικό που απαιτείται για την κάλυψη των απαιτήσεων ανάκτησης δεδομένων σε περίπτωση δυσλειτουργίας (Primary and Secondary Control and Disaster Recovery). Το Κεντρικό Σύστημα θα επικοινωνεί σε τακτά χρονικά διαστήματα με όλα τα Τοπικά Συστήματα, τουλάχιστον ανά μισή ώρα, για επιβεβαίωση της καλής επικοινωνίας τους και της καλής κατάστασής τους. Σε περίπτωση καθυστέρησης λήψης σήματος καλής λειτουργίας πέραν των 10 λεπτών, το σύστημα θα ειδοποιεί τους χρήστες στους οποίους ανήκει η επίβλεψη του συγκεκριμένου σημείου, οι οποίοι με την σειρά τους θα πρέπει να επιχειρήσουν μέσω εντολών τον έλεγχο επικοινωνίας και την αποστολή αιτήματος προς το τοπικό σύστημα για απάντηση. Εάν δεν ληφθεί απάντηση ούτε σε αυτή τη περίπτωση, τότε θα ενεργοποιείται συμβάν συναγερμού αντίστοιχου του τύπου (4) για το συγκεκριμένο σημείο. Επιπρόσθετα, οι χειριστές του συστήματος θα μπορούν να στέλνουν εντολές στα Τοπικά Συστήματα, σε περιπτώσεις που κρίνουν απαραίτητο, προκειμένου να λάβουν αναφορές συμβάντων από αυτά, εφόσον υπάρχουν. Ο εξοπλισμός και το λογισμικό θα έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν επιτηρούμενα τοπικά συστήματα, με δυνατότητα επέκτασης μέχρι από 17

11 Το κεντρικό σύστημα θα πρέπει να διαθέτει σταθμούς εργασίας με 2 οθόνες. Μία για την απεικόνιση της λίστας των συμβάντων και των βοηθητικών μηνυμάτων και μία για την απεικόνιση των χαρτών. Θα πρέπει να υπάρχει και η πρόβλεψη για σύνδεση οθόνης ανάλυσης 4Κ (3840 x 2160) Προδιαγραφές εξοπλισμού Οι Η/Υ και οι περιφερειακές μονάδες τους, θα πρέπει να προέρχονται από έγκυρους πιστοποιημένους κατασκευαστικούς Οίκους. Ο εξοπλισμός του συστήματος θα πρέπει να είναι κατάλληλος προκειμένου το σύστημα να είναι σε θέση, υπό πλήρη ανάπτυξη ΜΣ, να ενημερώνεται άμεσα και να απεικονίζει στις οθόνες των χρηστών τα συμβάντα. Οι Η/Υ θα διαθέτουν πλήρη εφαρμογή λογισμικών προγραμμάτων OFFICE και ότι άλλο απαιτείται για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος, καθώς και για τη σύνδεσή του με ασφάλεια στο internet. Το κεντρικό σύστημα θα πρέπει να αποτελείται κατ ελάχιστον από τα εξής στοιχεία: Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows, server enterprise, SQL Server (oracle) Τετραπύρηνο Κεντρικό Επεξεργαστή Intel i7, ταχύτητας τουλάχιστον 3.4 GHz 16 GB Ram τουλάχιστον Επίπεδη οθόνη LCD, FULLHD, 27. Τέσσερεις (4) σκληρούς δίσκους 4ΤΒ τουλάχιστον ο καθένας, με προδιαγραφές λειτουργίας 24/7, εγγύησης 5 ετών, σε διάταξη raid 10, καθώς και έναν εξωτερικό σκληρό USB3.0 για back-up ανάκτησης του συστήματος και αντιγράφων ιστορικών του συστήματος. Οι σκληροί δίσκοι θα είναι hot swap, θα διαθέτουν διπλή τροφοδοσία. USB 3.0 ports DVD ± RW, ± R, επανεγγράψιμο Κάρτα γραφικών true high definition Κάρτα ήχου και δικτύου (ethernet), αποδεκτές και αν είναι ενσωματωμένες στη μητρική κάρτα. Εξοπλισμό για την καταχώρηση και διαχείριση διαφόρων σημάτων από και προς τα Τοπικά Συστήματα συναγερμού. 11 από 17

12 Μονάδα αδιάλειπτης τροφοδότησης (UPS), συνδεδεμένη on-line, επαρκή για την ηλεκτρική τροφοδοσία του κεντρικού συστήματος και του περιφερειακού του εξοπλισμού, όταν υπάρχει διακοπή τάσης του δικτύου τροφοδότησης ή διακύμανση αυτής, για τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες. Το Κεντρικό Σύστημα με τον περιφερειακό του εξοπλισμό, συστήματα επικοινωνίας με τα τοπικά συστήματα (ROUTERS, SWITCHES), κλπ, θα είναι τοποθετημένα σε RACKS με θύρες. Πέραν του ανωτέρω εξοπλισμού ο προμηθευτής πρέπει να προτείνει και να προσφέρει κατόπιν σχετικής αξιολόγησης του ΔΕΔΔΗΕ, τον εξοπλισμό που είναι κατάλληλος για διαχείριση σημάτων και αποθήκευση πληροφοριών που απαιτείται για λόγους εφεδρείας (redundancy). Στο κεντρικό σύστημα θα βρίσκονται τοποθετημένα και 2 τερματικά τα οποία θα διαθέτουν κατ ελάχιστον τα εξής χαρακτηριστικά: Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows. Τετραπύρηνο Κεντρικό Επεξεργαστή Intel i5, ταχύτητας τουλάχιστον 3.0 GHz 8 GB Ram τουλάχιστον 2 Επίπεδες οθόνες LCD, FULLHD, 50 Σκληρό δίσκο 2ΤΒ τουλάχιστον, με προδιαγραφές λειτουργίας 24/7, εγγύησης 5 ετών. USB 3.0 ports DVD ± RW, ± R, επανεγγράψιμο Κάρτα γραφικών true high definition, με υποστήριξη για 2 οθόνες και μνήμη τύπου DDR5 Κάρτα ήχου και δικτύου (ethernet), αποδεκτές και αν είναι ενσωματωμένες στη μητρική κάρτα. Μονάδα αδιάλειπτης τροφοδότησης (UPS), συνδεδεμένη on-line, επαρκής για την ηλεκτρική τροφοδοσία του κεντρικού συστήματος και του περιφερειακού του εξοπλισμού, όταν υπάρχει διακοπή τάσης του δικτύου τροφοδότησης ή διακύμανση αυτής, για τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες. Τα τερματικά των Περιοχών και Περιφερειών θα πρέπει να αποτελούνται κατ ελάχιστον από τα εξής στοιχεία: Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows. 12 από 17

13 Διπύρηνο Κεντρικό Επεξεργαστή Intel i5, ταχύτητας τουλάχιστον 2.7 GHz 8 GB Ram τουλάχιστον Επίπεδη οθόνες LCD, FULLHD, 24 Σκληρό δίσκο 2ΤΒ τουλάχιστον, με προδιαγραφές λειτουργίας 24/7, εγγύησης 5 ετών. USB 3.0 ports DVD ± RW, ± R, επανεγγράψιμο Κάρτα γραφικών με θύρα DVI Κάρτα ήχου και δικτύου (ethernet), αποδεκτές και αν είναι ενσωματωμένες στη μητρική. Μονάδα αδιάλειπτης τροφοδότησης (UPS), συνδεδεμένη on-line, επαρκής για την ηλεκτρική τροφοδοσία του κεντρικού συστήματος και του περιφερειακού του εξοπλισμού, όταν υπάρχει διακοπή τάσης του δικτύου τροφοδότησης ή διακύμανση αυτής, για τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες. Περιφερειακός εξοπλισμός, εκτυπωτές, συστήματα επικοινωνίας με τοπικά συστήματα (ROUTERS, SWITCHES), κλπ, Προδιαγραφές λογισμικού συστήματος Κάθε θέση Μ/Σ θα αποτελεί και ξεχωριστή καταχώρηση στο σύστημα. Οι καταχωρήσεις αυτές θα συνοδεύονται από μια ηλεκτρονική καρτέλα, η οποία θα περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούν να ενταχθούν σε 30 τουλάχιστον πεδία. Η τελική μορφή της καρτέλας αυτής θα συμφωνηθούν με τον προμηθευτή κατόπιν συνεννοήσεων και βάσει των αναγκών του ΔΕΔΔΗΕ. Ενδεικτικά οι ελάχιστες πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται θα είναι, η Περιφέρεια και η Περιοχή στην οποία ανήκει ο Μ/Σ, η ισχύς του μετασχηματιστή, το τοπωνύμιο της θέσης, τα στοιχεία της κάρτας SIM που έχει τοποθετηθεί, κλπ. Επίσης θα υπάρχει αρχείο ανά Περιοχή των εταιριών που θα έχουν αναλάβει την φύλαξη των Μ/Σ με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, καθώς επίσης και το τηλέφωνο της τεχνικής υπηρεσίας στην οποία ανήκει ο συγκεκριμένος Μ/Σ προκειμένου να γίνεται διερεύνηση σε περίπτωση διακοπής της τάσης εάν αυτή είναι τυχαία, οφείλεται σε εκτέλεση εργασιών από συνεργείο ΔΕΔΔΗΕ ή αποτελεί πραγματική ένδειξη κλοπής ενός Μ/Σ. Οι Μ/Σ θα ανήκουν ιεραρχικά σε Περιοχές, οι Περιοχές σε Περιφέρειες και όλες οι Περιφέρειες θα επιβλέπονται από το Κεντρικό Σύστημα. Εκτός από τους 2 σταθμούς εργασίας του κεντρικού συστήματος, το σύστημα θα 13 από 17

14 διαθέτει 4 Σταθμούς εργασίες στις ισάριθμες Περιφέρειες και 30 Σταθμούς εργασίες στις ισάριθμες Περιοχές. Επιπλέον θα παρέχεται η δυνατότητα να οριστούν ακόμα 100 τουλάχιστον πρόσθετοι σταθμοί εργασίας από το Διαχειριστή του Συστήματος. Το σύστημα θα επιτρέπει τον έλεγχο μιας Περιοχής με τους Μ/Σ που ανήκουν σε αυτή από ένα μόνο Χρήστη κάθε φορά. Ο χρήστης με τα αντίστοιχα προνόμια διαχείρισης θα μπορεί να είναι αυτός της Περιοχής, επιβλέποντας μόνο την Περιοχή του (συνήθης αρμόδιος χρήστης, αρμοδιότητα που του έχει αποδοθεί από το Διαχειριστή του Συστήματος), θα μπορεί να είναι αυτός μιας Περιφέρειας, επιβλέποντας οποιεσδήποτε Περιοχές αρμοδιότητάς του, που του έχουν αποδοθεί μέσω σχετικής διαδικασίας από το Διαχειριστή του Συστήματος, ή θα μπορούσε να είναι ο Χρήστης του Κεντρικού Συστήματος, Παραμετροποιήσεις τόσο των τοπικών συστημάτων όσο και των παραμέτρων λειτουργίας του κεντρικού συστήματος θα μπορούν να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένους χειριστές του Συστήματος. Όλα τα τερματικά του συστήματος θα συνδέονται στο Κεντρικό Σύστημα μέσω προγράμματος περιήγησης στο Internet (browser) με ασφαλές πρωτόκολλο επικοινωνίας https. Το Κεντρικό Σύστημα θα πρέπει να προσφέρει επιπλέον έλεγχο πρόσβασης των απομακρυσμένων τερματικών βασιζόμενο στην τοπική τους διεύθυνση (ΙΡ address ή MAC address) Tο προσφερόμενο λογισμικό επιτήρησης και δημιουργίας αναφορών, πρέπει να παρέχει τουλάχιστον τις εξής δυνατότητες: θα Γεωγραφική απεικόνιση κάθε επιτηρούμενης θέσης (M/Σ) μέσω ειδικού συμβόλου επιτηρούμενης θέσης σε χάρτη Google Earth ή άλλο αντίστοιχο, που θα εγκριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ στο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων αδειών. Δυνατότητα προσθήκης νέων επιτηρούμενων θέσεων (Μ/Σ) με εύκολο τρόπο, φιλικό προς το χειριστή (menu-driven). Τυχόν συμβάν πρέπει, σε πραγματικό χρόνο, να επιφέρει Ένδειξη της θέσης του Μ/Σ στον χάρτη, με αυτόματο άνοιγμα παραθύρου (zoom) στη γεωγραφική θέση του Μ/Σ, με τις αντίστοιχες συντεταγμένες, την αναφορά συμβάντων με τους κωδικούς τους, με κατάλληλο χρωματισμό συμβάντων και ηχητική σήμανση, ως ακολούθως: - αλλαγή χρώματος του ειδικού συμβόλου επιτηρούμενης θέσης και ένδειξη κωδικού συμβάντος «1», «2», «3», «4», «5», «6» και «7» στη συγκεκριμένη θέση της οθόνης. Τέσσερις καταστάσεις πρέπει να εμφανίζονται στην οθόνη με τέσσερα αντίστοιχα διαφορετικά χρώματα του ειδικού συμβόλου επιτηρούμενης θέσης: 14 από 17

15 α) Πράσινο χρώμα: Ουδέν συμβάν. β) Κίτρινο χρώμα: Συμβάντα 1, 2 ή 3. Κατά την επανατροφοδότηση του Μ/Σ, επαναφορά τάσης στα τυλίγματα του, το χρώμα θα γίνεται αυτόματα πράσινο. γ) Πορτοκαλί χρώμα: Συμβάν 5 ή Συμβάν 7. Μετά από την άρση προβλημάτων στην κεντρική συσκευή (συμβάν 7) το χρώμα θα γίνεται αυτομάτως πράσινο. Επίσης το χρώμα θα μπορεί να γίνεται πράσινο από τον ίδιο το χρήστη μετά από αξιολόγηση του συμβάντος 5. Δεδομένου ότι θα υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης από το κεντρικό σύστημα του επιπέδου ευαισθησίας της δόνησης της τοπικής συσκευής, ο χρήστης θα μπορεί να προβεί σε νέες ρυθμίσεις κεντρικά αναφορικά με το επίπεδο ευαισθησίας, μετά την αξιολόγηση ψευδοσυναγερμών. δ) Κόκκινο χρώμα: Συμβάν 4 ή Συμβάν 6. - ηχητική σήμανση στην αίθουσα του κεντρικού συστήματος, η οποία θα σταματά μόνο μετά από την αναγνώρισή της από το χειριστή. Επίσης, θα εμφανίζονται συμβάντα σχετικά με τα προβλήματα επικοινωνίας των τοπικών συστημάτων, με βάση και την επεξεργασία των αντίστοιχων μηνυμάτων SMS. Εμφάνιση τουλάχιστον δέκα (10) τελευταίων συμβάντων σε κατάσταση (λίστα) συμβάντων σε παράθυρο της οθόνης. Ο Χρήστης θα μπορεί χρησιμοποιώντας menu να δει στην οθόνη κατάσταση συμβάντων προηγούμενης χρονικής περιόδου, που θα ορίζεται κατά περίπτωση από τον ίδιο π.χ. κατάσταση συμβάντων ημέρας, εβδομάδας ή μήνα, κλπ. Στην κατάσταση συμβάντων θα αναφέρεται η γεωγραφική θέση τους, ο τύπος τους, η ημερομηνία, ώρα κ.λπ.., που θα απαιτήσει ο ΔΕΔΔΗΕ. Μετά την εγκατάσταση νέου Μ/Σ σε θέση κλαπέντος και θέση σε λειτουργία της κεντρικής συσκευής στο τοπικό σύστημα, ο χρήστης θα μπορεί να εισάγει αναφορά στο κεντρικό σύστημα σχετικά με την αντικατάσταση του Μ/Σ και η εν λόγω θέση του Μ/Σ θα εντάσσεται στο Σύστημα με τα αντίστοιχα ιστορικά δεδομένα. Ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να παράγει αναφορές (report) χρησιμοποιώντας διαλογικό πρόγραμμα δημιουργίας αναφορών, εύκολο και φιλικό προς αυτόν. Στις αναφορές θα περιέχεται η γεωγραφική θέση των συμβάντων, ο τύπος τους, η ημερομηνία, χρόνος κ.λπ., τις οποίες θα μπορεί να στέλνει σε άλλους χρήστες μέσω του συστήματος. Συγκεκριμένα θα παράγει τις εξής αναφορές: o συγκεντρωτική απεικόνιση συμβάντων κατά χρονολογική σειρά σε τακτή βάση π.χ. ημερήσια. 15 από 17

16 o συγκεντρωτική απεικόνιση συμβάντων συγκεκριμένης επιτηρούμενης θέσης (Μ/Σ) ή συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής (ζώνης), για χρονικό διάστημα που θα ορίζεται κατά περίπτωση από το χρήστη του λογισμικού π.χ. για ένα μήνα. Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση, παραμετροποίηση κεντρικών συσκευών των τοπικών συστημάτων από εξουσιοδοτημένο χρήστη. Το σύστημα θα πρέπει να παραμετροποιείται κατάλληλα και να διαθέτει την απαιτούμενη υποδομή, ώστε, όταν καταγράφει ένα κρίσιμο συμβάν, το οποίο θεωρείται πραγματικός συναγερμός όπως τα συμβάντα 4 και 6, να αποστέλλει αυτοματοποιημένα σε προεπιλεγμένους αποδέκτες, ειδοποίηση με την μορφή SMS, , ή αναδυόμενο παράθυρο σε τερματικό. Ανάλογα με την θέση η οποία προκαλεί το συμβάν θα έχει δοθεί η πληροφορία από τον ΔΕΔΔΗΕ και θα υπάρχει προγραμματισμένη στο σύστημα, σχετικά με τους αποδέκτες κάθε φορά της ειδοποίησης και της μορφής που μπορεί να έχει αυτή. Ενδεικτικά οι πληροφορίες που θα μεταφέρονται στον παραλήπτη θα είναι, ανάλογα και με τον τρόπο αποστολής, οι συντεταγμένες του σημείου, απόκομμα του χάρτη από το σημείο του συμβάντος, οδηγίες για ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν. Οι πιθανοί αποδέκτες τέτοιων μηνυμάτων θα είναι κατ ελάχιστον το γραφείο της τοπικής μονάδας του ΔΕΔΔΗΕ (Περιοχή ΔΕΔΔΗΕ), ο Προϊστάμενος της υπόψη μονάδας, το οικείο Αστυνομικό τμήμα και η εταιρεία παροχής υπηρεσιών security, κατά περίπτωση. Ο χρήστης θα μπορεί να αποστέλλει στους ίδιους αποδέκτες τις ίδιες, όπως παραπάνω πληροφορίες, εφόσον μετά από αξιολόγηση των άλλων συμβάντων βάσει σχετικής διαδικασίας προκύπτει ότι το συμβάν αποτελεί συναγερμό. Το πρόγραμμα θα πρέπει να παρέχει στον χρήστη τα απαραίτητα εργαλεία για να αξιολογεί εάν ένα συμβάν είναι συναγερμός, δίνοντάς του την δυνατότητα να μπορεί να διασταυρώνει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες μιας τοποθεσίας (κατάσταση τροφοδοσίας, ενδείξεις από τα υπόλοιπα αισθητήρια κλπ.). Το σύστημα θα πρέπει να προσφέρει την δυνατότητα στον χρήστη, εφόσον ένα συμβάν είναι λανθασμένο ή δεν αποτελεί απειλή (πλην των 4 και 6), να το καταγράφει στο σύστημα ως τυχαίο περιστατικό. Σημείωση 1: Ο Προμηθευτής έχει την υποχρέωση να σχεδιάσει συγκεκριμένους τυποποιημένες φόρμες αναφορών κατά περίπτωση, οι οποίες θα εγκριθούν από το ΔΕΔΔΗΕ και θα εξασφαλίζουν την κατά το δυνατό αυτόματη συμπλήρωση και διαχείρισή τους από το Σύστημα και τη δυνατότητα εύκολης παραμετροποίησής τους εφόσον χρειαστεί. Σημείωση 2: O Προμηθευτής έχει την ευθύνη να εξασφαλίσει ότι, με τον προσφερόμενο εξοπλισμό, θα καλύπτονται οι λειτουργικές απαιτήσεις της 16 από 17

17 παρούσας, συμπεριλαμβανομένης και της τήρησης στοιχείων και αναφορών, καθώς και η διάθεση ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη. Συνημμένα: - Σχέδιο 1: Τυποποιημένη κατασκευή Τ-5 (τοποθέτηση Μ/Σ σε μονόστυλο) - Σχέδιο 2: Τυποποιημένη κατασκευή S-63 (τοποθέτηση Μ/Σ σε εξέδρα σε δίστυλο) 17 από 17

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 364/14.10.2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 364/14.10.2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη συντήρηση συστημάτων εποπτείας της κατάστασης υπαίθριων τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη συντήρηση συστημάτων εποπτείας της κατάστασης υπαίθριων τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥOY ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ. Σύμβαση:. ΕΡΓΟ: «Προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη συντήρηση συστημάτων εποπτείας της κατάστασης υπαίθριων τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής»

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης Πάτρα-Φεβρουάριος 2013 Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 1 Περιεχόμενα Α. Τεχνική Προδιαγραφή Κέντρου Φωτεινής Σηματοδότησης και Επιτήρησης Αναγγελίας Βλαβών (Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1. Γενική Περιγραφή του Συστήµατος... 3 1.1. Γενικές πληροφορίες... 3 1.1.1. Αντικείµενο και κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99 /2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Παλλήνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 100/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Συμμόρφωσης. Σελίδα 1 από 152

Πίνακες Συμμόρφωσης. Σελίδα 1 από 152 Πίνακες Συμμόρφωσης 1 Γενικά... 2 2 Σύστημα Απομακρυσμένου Έλεγχου (BMS)... 6 3 Πυρανίχνευση & Πυρόσβεση... 31 4 Σύστημα CCTV... 47 5 Σύστημα Ελεγχόμενης Πρόσβασης... 52 6 Σύστημα Ανίχνευσης Κίνησης...

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438

Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Τεύχος 9 «Τεχνικό Μέρος Έργου» Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Αντικείμενο: ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η Π ρ ο μ ή θ ε ι α Ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ γ ι α τ η ν Α υ τ ο μ α

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ACCSEL» 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι Ανάδοχοι οφείλουν να ακολουθήσουν την οργάνωση του τεύχους

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 2 ΠΡΟΤΥΠΑ... 4 3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 6 3.1 Περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠτΠ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενική περιγραφή Το εξωτερικό δίκτυο υδροδότησης του Δήμου Ωρωπού τροφοδοτείται κατ' αποκλειστικότητα από τις γεωτρήσεις στην περιοχή της Μαυροσουβάλας. Η ποσότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1 / 48 1. Γενικά 1.1 Το ΥΕΝ προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745 Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 214-414-1211-1369-1138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟΔΕΙΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟΔΕΙΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟΔΕΙΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ GR - 267 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 26.04.2010 Εκδίδεται από τον TΟΜΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ GR- 267 /26.4.2010 / ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρία Mondo Security

Η Εταιρία Mondo Security Η Εταιρία Mondo Security Λήψη σημάτων συναγερμού με χρήση όλων των τύπων δεκτών και τεχνολογιών (τηλεφωνικών, TCP/IP, GSM) Άμεση λήψη εικόνας με την έλευση του σήματος συναγερμού (OS-Vision) Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 30 Μαρτίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 30 Μαρτίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 30 Μαρτίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Λήψη απόφασης ένταξης έργων της 4 ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια.

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 23

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων Αρ. Διακήρυξης: 37496/16-5-2012

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου)

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΑΞΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα