Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ"

Transcript

1 Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 364/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

2 Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 364/ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΛΕΞΕΙΣ- ΚΛΕΙΔΙΑ 3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 από 17

3 Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 364/ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Τεχνική Περιγραφή αφορά στις ελάχιστες απαιτήσεις του Συστήματος Εποπτείας της κατάστασης υπαίθριων τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής (εφεξής «Σύστημα»), το οποίο θα έχει ως σκοπό την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών σε περίπτωση αλλαγής της κατάστασής λειτουργίας τους σε προσπάθεια κλοπής τους. 2. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Υπαίθριος τριφασικός μετασχηματιστής Διανομής, Σύστημα προειδοποίησης για κλοπή & βανδαλισμό Μ/Σ, Μ.Τ., Χ.Τ. 3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3.1. Συνθήκες Περιβάλλοντος Ο εξοπλισμός του Συστήματος που εγκαθίσταται σε εξωτερικό χώρο θα είναι κατάλληλος να λειτουργεί στις πιο κάτω συνθήκες περιβάλλοντος: - Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρος: +60 ο C. - Μέγιστη μέση ημερήσια (24 ώρες) θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρος: +35 ο C. - Μέγιστη μέση ετήσια θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρος: +20 ο C. - Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρος: -25 ο C. - Υψόμετρο μέχρι και 1000 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας Χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού συστήματος Χαρακτηριστικά ηλεκτρικού συστήματος MT Τριφασικό δίκτυο διανομής, τριών (3) αγωγών με γειωμένο ουδέτερο κόμβο μόνο στην αναχώρηση (χωρίς διανεμημένο ουδέτερο) είτε απ' ευθείας είτε μέσω αντίστασης που περιορίζει το ρεύμα σφάλματος προς γη στα 1000 Α, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - Ονομαστική τάση συστήματος Ur : 6,6 kv 15 kv 20 kv - Μέγιστη τάση συστήματος Um : 7,2 kv 17,5 kv 24 kv - Συχνότητα : 50 Hz 50 Hz 50 Hz - Ισχύς βραχυκύκλωσης : 160 MVA 250 MVA 250 MVA - Αντοχή σε κρουστικό κύμα 1,2/50 μs: 60 kv 95 kv 125 kv 3 από 17

4 Χαρακτηριστικά ηλεκτρικού συστήματος XT Τριφασικό δίκτυο διανομής, τεσσάρων (4) αγωγών (3 φάσεις & ουδέτερος), ονομαστικής τάσης 230 V (400 V, τάση μεταξύ φάσεων), συχνότητας 50 Hz, με πολλαπλά γειωμένο ουδέτερο αγωγό. 4. ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το Σύστημα θα αποτελείται από τα Τοπικά Συστήματα, το Κεντρικό Σύστημα, τους σταθμούς εργασίας των Περιφερειών, και τους σταθμούς εργασίας των Περιοχών. Αναλυτικότερα η δομή θα είναι η ακόλουθη: - Τοπικά Συστήματα: Θα είναι εγκατεστημένα στις θέσεις των επιτηρούμενων Μ/Σ. Θα περιλαμβάνουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την παρακολούθηση και επεξεργασία καθορισμένων συμβάντων στο χώρο του Μ/Σ, και την αποστολή δεδομένων στο Κεντρικό Σύστημα. Τα δεδομένα αυτά θα αντιστοιχούν σε συναγερμούς αλλαγής κανονικών καταστάσεων λειτουργίας. - Κεντρικό Σύστημα: Θα είναι εγκατεστημένο σε γραφείο της έδρας της αρμόδιας Υπηρεσιακής Μονάδας του ΔΕΔΔΗΕ και θα επιτελεί όλες τις κεντρικές λειτουργίες του Συστήματος. Θα περιλαμβάνει τον κατάλληλο εξοπλισμό και λογισμικό, για τη λήψη και επεξεργασία των δεδομένων από όλα τα Τοπικά Συστήματα όλων των Περιοχών, την αποστολή εντολών ελέγχου στα Τοπικά Συστήματα, καθώς και τη δημιουργία αναφορών. Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες του Κεντρικού Συστήματος θα μπορούν να δημιουργούν αναφορές σχετικές με τα συμβάντα σε θέσεις των επιτηρούμενων Μ/Σ και να συντονίζουν τις απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε κάθε συμβάν. Το κεντρικό σύστημα θα είναι σε θέση να στέλνει αυτόματα μηνύματα σε επιλεγμένους εξουσιοδοτημένους Χρήστες, στον ΔΕΔΔΗΕ, στην ΕΛ.ΑΣ και σε εταιρείες φύλαξης. Στο κεντρικό σύστημα θα συνδέονται απομακρυσμένα οι Σταθμοί Εργασίας στις Περιφέρειες και στις Περιοχές, στους οποίους θα μεταβιβάζεται ο έλεγχος και η εποπτεία των τοπικών συστημάτων της κάθε Περιφέρειας ή Περιοχής, κατόπιν συγκεκριμένων διαδικασιών. - Σταθμοί εργασίας Περιφερειών: Θα είναι εγκατεστημένοι σε γραφεία της έδρας της αρμόδιας Υπηρεσιακής Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ. Θα περιλαμβάνουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και λογισμικό, για τη λήψη και επεξεργασία δεδομένων από το Κεντρικό Σύστημα, καθώς και τη δημιουργία αναφορών, για τα τοπικά συστήματα τόσο της Περιφέρειας συνολικά, όσο και των Περιοχών της. Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες του Σταθμού εργασίας κάθε Περιφέρειας θα μπορούν να συντονίζουν τις απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε κάθε συμβάν της δικαιοδοσίας τους. 4 από 17

5 - Σταθμοί Εργασίας Περιοχών: Θα είναι εγκατεστημένοι σε γραφείο της έδρας της αρμόδιας Υπηρεσιακής Μονάδας του ΔΕΔΔΗΕ (Περιοχής Διανομής). Θα περιλαμβάνουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και λογισμικό, για τη λήψη και επεξεργασία δεδομένων από το Κεντρικό Σύστημα, καθώς και τη δημιουργία αναφορών για τα τοπικά συστήματα της Περιοχής. Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες του Σταθμού εργασίας κάθε Περιοχής θα μπορούν να συντονίζουν τις απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε κάθε συμβάν της δικαιοδοσίας τους. Οι Χρήστες στους Σταθμούς Εργασίας των Περιφερειών και των Περιοχών, θα έχουν την εποπτεία όλων των τοπικών συστημάτων αρμοδιότητας τους, τα οποία θα καθορίζονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος και για τα οποία θα μπορούν να δημιουργούν αναφορές συμβάντων. Επίσης, ο Διαχειριστής του Συστήματος θα εξουσιοδοτεί έναν μόνο Χρήστη από τον Σταθμό Εργασίας της Περιοχής ή της Περιφέρειας, που θα είναι αρμόδιος για τον έλεγχο των τοπικών συστημάτων της Περιοχής, μέσω του κεντρικού συστήματος, δηλαδή για την αποστολή των εντολών ελέγχου προς τα τοπικά συστήματα, όπως αναφέρεται παρακάτω. 5.1 Περιγραφή Τοπικών Συστημάτων Οι υπαίθριοι Μ/Σ Διανομής είναι εγκατεστημένοι πάνω σε βάση στήριξης, σε τυποποιημένη κατασκευή ενός ή δύο ξύλινων ή και τσιμεντένιων στύλων, όπως εμφαίνεται στα συνημμένα σχέδια 1 και 2. Τα τοπικά Συστήματα αποτελούνται από κεντρική συσκευή με τα παρελκόμενά της, για την επεξεργασία και αποστολή δεδομένων στο Κεντρικό Σύστημα, καθώς και για τη λήψη εντολών ελέγχου από το Κεντρικό Σύστημα. Η περιγραφή κάθε τοπικού συστήματος γίνεται παρακάτω Χαρακτηριστικά Τοπικού Συστήματος Αποτελείται από την κεντρική συσκευή με τα παρελκόμενά της για την παρακολούθηση των παρακάτω συμβάντων στο χώρο του Μ/Σ: - (1), (2) και (3): έλλειψη τάσης στα δευτερεύοντα τυλίγματα του Μ/Σ, - (4): παραβίαση του ειδικού καλωδιακού βρόχου εποπτείας του Μ/Σ, - (5): δόνηση του δοχείου του Μ/Σ κατά την προσπάθεια μετακίνησης του (6): παραβίαση της θύρας του κυτίου της κεντρικής συσκευής, - (7): αυτοδιάγνωση βλάβης (self-checking) της καλής λειτουργίας της κεντρικής συσκευής. Η κεντρική συσκευή αποτελεί ηλεκτρονική συσκευή, που τοποθετείται στο στύλο σε υψηλότερο επίπεδο από τον Μ/Σ, σε περίπτωση δίστυλου, ενώ τοποθετείται ακριβώς κάτω από τον Μ/Σ, σε περίπτωση μονόστυλου. Η κεντρική συσκευή θα διαθέτει κατάλληλες υποδοχές για την σύνδεση της, με τη διάταξη επιτήρησης ύπαρξης τάσης στις τρεις φάσεις ΧΤ του Μ/Σ, τον 5 από 17

6 ειδικό καλωδιακό βρόχο γύρω από τον Μ/Σ, τη συσκευή ανίχνευσης δονήσεων του δοχείου του Μ/Σ, καθώς και με την επαφή ανίχνευσης παραβίασης της θύρας του κυτίου της. Κατά την αλλαγή κατάστασης στις παραπάνω διατάξεις αποστέλλει τα αντίστοιχα δεδομένα στο κεντρικό σύστημα, όπως επίσης και σε περίπτωση διάγνωσης βλάβης από αυτοέλεγχο της καλής λειτουργίας της. Η ανωτέρω επικοινωνία με το Κεντρικό Σύστημα, θα γίνεται με την χρήση GPRS/3G επικοινωνίας, μέσω συνεχούς σύνδεσης σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Επιπλέον, θα γίνεται αποστολή αντίστοιχων σημάτων και με SMS μέσω GSM στο κεντρικό σύστημα, ώστε να υπάρχει παράλληλη ενημέρωση. Έτσι διασφαλίζεται η άμεση ενημέρωση ακόμα και σε περίπτωση που αποτύχει η αποστολή των δεδομένων των προαναφερόμενων στην παραπάνω παράγραφο, λόγω μη διαθεσιμότητας δικτύου ή προσωρινής απώλειας σήματος. Στα μηνύματα SMS θα αναφέρεται και ο χρόνος αποστολής τους. Το τοπικό σύστημα πέραν της επικοινωνίας σε περίπτωση συμβάντων, θα επικοινωνεί (λειτουργία push) με το κεντρικό σύστημα ανά μισή ώρα τουλάχιστον, προκειμένου να δηλώνει ότι η επικοινωνία είναι ενεργή και το σύστημα λειτουργεί κανονικά. Σε περίπτωση που η αποστολή δεδομένων δεν είναι εφικτή, το σύστημα θα προσπαθεί ξανά μέχρι την αποστολή τους. Επίσης, σε περίπτωση διακοπής επικοινωνίας και δημιουργίας συμβάντων θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης των δεδομένων στο τοπικό σύστημα, ώστε να γίνεται άμεση αποστολή τους στο κεντρικό σύστημα με την επαναφορά της επικοινωνίας. Για την αδιάλειπτη επικοινωνία, ο ανάδοχος θα εξετάσει την δυνατότητα προμήθειας καρτών SIM οι οποίες να μπορούν να λειτουργήσουν σε περισσότερα του ενός δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, με αυτόματη μετάβαση από το ένα δίκτυο στο άλλο. Σε θέσεις όπου δεν υπάρχει ισχυρό σήμα κινητής τηλεφωνίας, θα πρέπει ο ανάδοχος να επιδείξει λύσεις που θα περιλαμβάνουν διαφορετικού τύπου κεραίες ή εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας (Ethernet/Wi-Fi, radio modems κλπ.) χωρίς αξίωση για επιπλέον χρεώσεις. Επίσης, θα είναι στην ευθύνη του αναδόχου να παρακολουθεί και να προβαίνει σε κατάλληλες ενέργειες εάν οι πάροχοι τηλεφωνίας μεταβάλουν τις συνθήκες κάλυψης σε μια περιοχή, σε βαθμό που να επηρεαστεί η αξιοπιστία της επικοινωνίας των συστημάτων. Πέραν των ανωτέρω σημάτων, το Τοπικό Σύστημα θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 3 επιπλέον εισόδους και 2 επιπλέον εξόδους. Τέλος το Σύστημα θα διαθέτει το κατάλληλο εξοπλισμό για να εντοπίζει ενέργειες σίγασης της επικοινωνίας (jamming) και να ειδοποιεί σχετικά τον εξουσιοδοτημένο χρήστη. Εναλλακτικά μπορεί η υπηρεσία αυτή να παρέχεται από τους παρόχους της κινητής τηλεφωνίας, στα πλαίσια της σχετικής σύμβασης που θα υπογράψει ο Ανάδοχος. 6 από 17

7 Ανιχνευόμενα συμβάντα: Σύμφωνα με τα παραπάνω, η κεντρική συσκευή ανιχνεύει την εκδήλωση επτά (7) διαφορετικών συμβάντων και αποστέλλει αντίστοιχα δεδομένα και SMS μηνύματα στο κεντρικό σύστημα, μέσω GPRS / 3G Modem. Αναλυτικότερα τα σήματα αυτά διακρίνονται σε : Συμβάντα 1, 2 και 3: Αντιστοιχούν στην έλλειψη τάσης σε κάθε μια από τις τρεις φάσεις ΧΤ του Μ/Σ, (R-S-T). Θα πρέπει να είναι δυνατή ρύθμιση χρονοκαθυστέρησης αποστολής των μηνυμάτων αυτών για ρυθμιζόμενο χρόνο π.χ. 2 min (ανοικτή επιλογή) για αποφυγή ενεργοποίησης π.χ. λόγω λειτουργίας ανοίγματος του διακόπτη γραμμής Μέσης Τάσης που εκτελεί αυτόματες επαναφορές. Κατά την επανατροφοδότηση του Μ/Σ θα πρέπει να αποστέλλονται αντίστοιχα μηνύματα, άρσης των συναγερμών για τα εν λόγω συμβάντα. Συμβάν 4: Την έναρξη παραβίασης του Μ/Σ για απομάκρυνσή του από τη βάση στήριξής του μέσω ειδικού καλωδίου που θα τον περιβάλει, ως εξής: Μέσα από κάποια διαμπερή οπή ή από το πτυχωτό έλασμα του Μ/Σ θα διέρχεται ειδικό καλώδιο, το οποίο θα τυλίγεται γύρω από τον Μ/Σ και τη βάση του, θα σταθεροποιείται και οι δυο άκρες του θα τερματίζουν στην κεντρική συσκευή για τη δημιουργία βρόχου. Σε περίπτωση προσπάθειας από τους δράστες για απομάκρυνση του Μ/Σ από τη θέση του, το ειδικό αυτό καλώδιο σε κάθε περίπτωση, είτε μετατοπίζεται είτε κόβεται είτε βραχυκυκλώνεται, θα ενεργοποιείται στέλνοντας μήνυμα αλλαγής της κατάστασής του στην κεντρική συσκευή. Η πορεία του καλωδίου θα περιλαμβάνει απαραίτητα και τη δίοδό του από τη βάση στήριξης του Μ/Σ στο στύλο. Ειδικότερα στην περίπτωση των Μ/Σ 50 kva και 100 kva σε μονόστυλο, πρέπει να παγιδεύονται αντίστοιχα τα δύο (2) σημεία στήριξης (άνω και κάτω) του Μ/Σ και τουλάχιστον ακόμα ένα (1) ακόμα ξεχωριστό σημείο, όπως η βάση του Μ/Σ. Σε κάθε περίπτωση παραβίασης ακόμα και μετατόπισης του καλωδίου πρέπει να στέλνεται το μήνυμα του συμβάντος 4 στη κεντρική συσκευή. Ο Προμηθευτής θα αναφέρει αναλυτικά στην προσφορά του τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζονται όλες οι παραπάνω απαιτήσεις, οι οποίες θα πρέπει να επιβεβαιώνονται σε δείγμα που θα προσκομίσει. Τέλος, το καλώδιο πρέπει να έχει επαρκές μήκος για να καλύψει τη σχετική διαδρομή (σχέδια 1 και 2). Εναλλακτικά, αντί του ανωτέρω καλωδίου, μπορεί να προσφέρεται βρόχος τύπου καλωδίου οπτικής ίνας με ενεργοποίηση της αποστολής μηνύματος, στις προαναφερόμενες περιπτώσεις παραβίασής του κατά την προσπάθεια μετακίνησης του Μ/Σ. 7 από 17

8 Συμβάν 5: Την δόνηση του δοχείου του Μ/Σ κατά την προσπάθεια μετακίνησής του από την βάση του, οπότε θα στέλνεται στο κεντρικό σύστημα το αντίστοιχο μήνυμα. Το επίπεδο ευαισθησίας για την αποστολή του σήματος κατά τη δόνηση θα είναι ρυθμιζόμενο, προκειμένου να μην υπάρχουν ψευδοσυναγερμοί από τη δόνηση του Μ/Σ από ωστικά κύματα που μπορεί να δημιουργούνται από άλλα εξωτερικά αίτια, όπως βροντές ή διέλευση μεγάλων αυτοκινήτων κ.λπ. Τα επίπεδα ευαισθησίας θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να ρυθμίζονται τοπικά από την κεντρική συσκευή, καθώς και απομακρυσμένα από το κεντρικό σύστημα. Συμβάν 6: Το άνοιγμα του κυτίου της, οπότε θα στέλνεται στο κεντρικό σύστημα το αντίστοιχο μήνυμα. Συμβάν 7: Τη διάγνωση βλάβης κατά τον αυτοέλεγχο της κεντρικής συσκευής αναφορικά με την καλή λειτουργία της, οπότε θα στέλνεται στο κεντρικό σύστημα το αντίστοιχο μήνυμα. Για το λόγο αυτό η κεντρική συσκευή θα πρέπει να έχει δυνατότητα ελέγχου της καλής λειτουργίας των βασικών μερών της (τροφοδοσία, ηλεκτρονικό κύκλωμα ελέγχου, modem, μπαταρία, κεραία κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή στέλνεται στο κεντρικό σύστημα το αντίστοιχο μήνυμα διάγνωσης βλάβης Η κεντρική συσκευή θα τροφοδοτείται από τη Χαμηλή Τάση (ΧΤ) μέσω μονοφασικής παροχής 230 V±10%. H τροφοδοσία αυτή θα παρέχεται απευθείας από μία εκ των αναχωρήσεων του κιβωτίου αναχωρήσεων ΧΤ του Μ/Σ. Θα πρέπει να υπάρχει έτοιμη αναμονή τροφοδοσίας (διπλός αγωγός) έξω από το κυτίο της κεντρικής συσκευής. Το κυτίο θα περιλαμβάνει στη συνέχεια του καλωδίου τροφοδοσίας και κατάλληλη ασφάλεια προστασίας όλων των κυκλωμάτων της συσκευής. Θα διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία κατάλληλη για συνεχή φόρτιση, η οποία θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες τροφοδότησης της κεντρικής συσκευής για την αποστολή μηνυμάτων κατά την εκδήλωση συμβάντων για χρόνο τουλάχιστον 24 ώρες, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 10 0 C. Η εγγυημένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα είναι τουλάχιστον 2 έτη Η κεντρική συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται μέσα σε γαλβανισμένο μεταλλικό κυτίο, πάχους γαλβανίσματος τουλάχιστον 15 μm, και επιπρόσθετη προστασία έναντι διάβρωσης με αστάρι και πρόσθετη βαφή δύο (2) στρώσεων πάχους τουλάχιστον 40 μm έκαστη, με εξωτερικό χρωματισμό γκρί-θαλασσί RAL Το κυτίο θα φέρει θυροστροφείς από ορείχαλκο ή από ανοξείδωτο χάλυβα. Θα έχει κλάση προστασίας τουλάχιστον IP 55. Επιτρέπονται οπές εξαερισμού, μόνο στον πυθμένα του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα εισέρχεται σύρμα διαμέτρου μεγαλύτερης του 1 mm 8 από 17

9 και ότι η τυχόν εισερχόμενη σκόνη δεν θα επηρεάζει τη λειτουργία των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Το κυτίο θα πρέπει να διαθέτει διάταξη για τη στιβαρή στήριξή του πάνω στο στύλο. Η τοποθέτησή του πάνω στο στύλο θα γίνεται σε ύψος τουλάχιστον 7m από το έδαφος, κατά τρόπο που να μην είναι εύκολα διακριτό και προσβάσιμο. Το κυτίο θα διαθέτει σκίαστρο στην οροφή του και θα μονώνεται θερμικά στην οροφή και σε όσες πλευρικές εσωτερικές επιφάνειες κρίνεται αναγκαίο. Εντός του ως άνω κυτίου θα περιλαμβάνονται για την προστασία της κεντρικής συσκευής κατάλληλες διατάξεις αντικεραυνικής προστασίας, σύμφωνες με ισχύουσες προδιαγραφές Άλλες απαιτήσεις για το Τοπικό Σύστημα Θα πρέπει να αποκλείονται ψευδοσυναγερμοί. Το σύστημα θα πρέπει να έχει κατάλληλη σχεδίαση και επιλογή εξοπλισμού έτσι ώστε κατά την διάρκεια ενός έτους να παρέχεται εξασφάλιση κλοπής με αποτυχία ειδοποίησης (false negative) μικρότερης του 0,2% και πλήθος ψευδοσυναγερμών (false positive) μικρότερη του 5% του πλήθους των εγκατεστημένων Μ/Σ Θα πρέπει να διαθέτει θύρα USB ή θύρα Ethernet (με χρήση καλωδίου RJ45) για επιτόπου αναβάθμιση και παραμετροποίηση Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού της από το κεντρικό σύστημα, μέσω software Τα επιμέρους τμήματα του κεντρικού συστήματος (modem, κεντρική συσκευή, μπαταρία κ.λπ.) και το κυτίο συνολικά θα πρέπει να φέρουν σήμανση πιστότητας «CE» όσον αφορά στην ασφάλεια του εξοπλισμού ΧΤ με βάση την Κ.Υ.Α 50268/5137 (ΦΕΚ 1853/Β/2007) και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (όπου εφαρμόζεται) με βάση την Υ.Α /5137/ Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2004/108/ΕΚ. Στη φάση του διαγωνισμού θα δοθεί δήλωση ότι το τελικό προϊόν θα φέρει σήμανση «CE» βάσει των ανωτέρω διατάξεων, ενώ στη φάση της παραλαβής θα δοθεί σχετική δήλωση συμμόρφωσης, συνοδευόμενη από βεβαίωση κοινοποιημένου φορέα Το τοπικό σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει λειτουργία Web Server, για παραμετροποίηση από Χρήστες των Σταθμών Εργασίας, οι οποίοι θα μπορούν να έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση στον web server μέσω VPN. Οι Χρήστες θα έχουν στη διάθεση τους έτοιμες ιστοσελίδες με στοιχεία του τοπικού συστήματος. Τοπικά η παραμετροποίηση θα γίνεται είτε με καλώδιο UTP (Ethernet) είτε ασύρματα μέσω VPN από εξουσιοδοτημένο Χρήστη. 9 από 17

10 5.2. Κεντρικό Σύστημα Ο Προμηθευτής πρέπει να προμηθεύσει και να εγκαταστήσει το Κεντρικό Σύστημα σε κατάλληλο χώρο γραφείων της έδρας της αρμόδιας Υπηρεσιακής Μονάδας του ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο θα αποτελείται από τον απαραίτητο εξοπλισμό και λογισμικό για την αμφίδρομη επικοινωνία του με τα τοπικά συστήματα και την επικοινωνία με τους Σταθμούς Εργασίας (Τερματικά) των Περιφερειών και Περιοχών. Επιπλέον ο προμηθευτής θα εγκαταστήσει εφεδρικό σύστημα αποθήκευσης αρχείων με τα στοιχεία του Κεντρικού συστήματος σε δεύτερο διαφορετικό χώρο που θα υποδειχθεί από το ΔΕΔΔΗΕ για λόγους εφεδρείας (redundancy) Σε περίπτωση που το κεντρικό σύστημα παρουσιάσει δυσλειτουργία, η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί άμεσα, τότε η λειτουργία του συστήματος περνάει στο εφεδρικό. Η μετάβαση αυτή θα πρέπει να γίνεται αυτόματα, χωρίς οι Χρήστες να χρειάζεται να παραμετροποιήσουν τα τερματικά τους. Όλη η πληροφορία και το ιστορικό που υπήρχε μέχρι την στιγμή της δυσλειτουργίας του κυρίως συστήματος, θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στο εφεδρικό σύστημα. Αντίστοιχα και μετά την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας όποια πληροφορία έχει συγκεντρωθεί κατά την λειτουργία του εφεδρικού συστήματος, θα πρέπει αυτόματα να είναι διαθέσιμη πλέον και στο κυρίως σύστημα. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να παρουσιάσει αναλυτικά, τις διαδικασίες μετάβασης από το ένα σύστημα στο άλλο, τον εξοπλισμό και το λογισμικό που απαιτείται για την κάλυψη των απαιτήσεων ανάκτησης δεδομένων σε περίπτωση δυσλειτουργίας (Primary and Secondary Control and Disaster Recovery). Το Κεντρικό Σύστημα θα επικοινωνεί σε τακτά χρονικά διαστήματα με όλα τα Τοπικά Συστήματα, τουλάχιστον ανά μισή ώρα, για επιβεβαίωση της καλής επικοινωνίας τους και της καλής κατάστασής τους. Σε περίπτωση καθυστέρησης λήψης σήματος καλής λειτουργίας πέραν των 10 λεπτών, το σύστημα θα ειδοποιεί τους χρήστες στους οποίους ανήκει η επίβλεψη του συγκεκριμένου σημείου, οι οποίοι με την σειρά τους θα πρέπει να επιχειρήσουν μέσω εντολών τον έλεγχο επικοινωνίας και την αποστολή αιτήματος προς το τοπικό σύστημα για απάντηση. Εάν δεν ληφθεί απάντηση ούτε σε αυτή τη περίπτωση, τότε θα ενεργοποιείται συμβάν συναγερμού αντίστοιχου του τύπου (4) για το συγκεκριμένο σημείο. Επιπρόσθετα, οι χειριστές του συστήματος θα μπορούν να στέλνουν εντολές στα Τοπικά Συστήματα, σε περιπτώσεις που κρίνουν απαραίτητο, προκειμένου να λάβουν αναφορές συμβάντων από αυτά, εφόσον υπάρχουν. Ο εξοπλισμός και το λογισμικό θα έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν επιτηρούμενα τοπικά συστήματα, με δυνατότητα επέκτασης μέχρι από 17

11 Το κεντρικό σύστημα θα πρέπει να διαθέτει σταθμούς εργασίας με 2 οθόνες. Μία για την απεικόνιση της λίστας των συμβάντων και των βοηθητικών μηνυμάτων και μία για την απεικόνιση των χαρτών. Θα πρέπει να υπάρχει και η πρόβλεψη για σύνδεση οθόνης ανάλυσης 4Κ (3840 x 2160) Προδιαγραφές εξοπλισμού Οι Η/Υ και οι περιφερειακές μονάδες τους, θα πρέπει να προέρχονται από έγκυρους πιστοποιημένους κατασκευαστικούς Οίκους. Ο εξοπλισμός του συστήματος θα πρέπει να είναι κατάλληλος προκειμένου το σύστημα να είναι σε θέση, υπό πλήρη ανάπτυξη ΜΣ, να ενημερώνεται άμεσα και να απεικονίζει στις οθόνες των χρηστών τα συμβάντα. Οι Η/Υ θα διαθέτουν πλήρη εφαρμογή λογισμικών προγραμμάτων OFFICE και ότι άλλο απαιτείται για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος, καθώς και για τη σύνδεσή του με ασφάλεια στο internet. Το κεντρικό σύστημα θα πρέπει να αποτελείται κατ ελάχιστον από τα εξής στοιχεία: Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows, server enterprise, SQL Server (oracle) Τετραπύρηνο Κεντρικό Επεξεργαστή Intel i7, ταχύτητας τουλάχιστον 3.4 GHz 16 GB Ram τουλάχιστον Επίπεδη οθόνη LCD, FULLHD, 27. Τέσσερεις (4) σκληρούς δίσκους 4ΤΒ τουλάχιστον ο καθένας, με προδιαγραφές λειτουργίας 24/7, εγγύησης 5 ετών, σε διάταξη raid 10, καθώς και έναν εξωτερικό σκληρό USB3.0 για back-up ανάκτησης του συστήματος και αντιγράφων ιστορικών του συστήματος. Οι σκληροί δίσκοι θα είναι hot swap, θα διαθέτουν διπλή τροφοδοσία. USB 3.0 ports DVD ± RW, ± R, επανεγγράψιμο Κάρτα γραφικών true high definition Κάρτα ήχου και δικτύου (ethernet), αποδεκτές και αν είναι ενσωματωμένες στη μητρική κάρτα. Εξοπλισμό για την καταχώρηση και διαχείριση διαφόρων σημάτων από και προς τα Τοπικά Συστήματα συναγερμού. 11 από 17

12 Μονάδα αδιάλειπτης τροφοδότησης (UPS), συνδεδεμένη on-line, επαρκή για την ηλεκτρική τροφοδοσία του κεντρικού συστήματος και του περιφερειακού του εξοπλισμού, όταν υπάρχει διακοπή τάσης του δικτύου τροφοδότησης ή διακύμανση αυτής, για τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες. Το Κεντρικό Σύστημα με τον περιφερειακό του εξοπλισμό, συστήματα επικοινωνίας με τα τοπικά συστήματα (ROUTERS, SWITCHES), κλπ, θα είναι τοποθετημένα σε RACKS με θύρες. Πέραν του ανωτέρω εξοπλισμού ο προμηθευτής πρέπει να προτείνει και να προσφέρει κατόπιν σχετικής αξιολόγησης του ΔΕΔΔΗΕ, τον εξοπλισμό που είναι κατάλληλος για διαχείριση σημάτων και αποθήκευση πληροφοριών που απαιτείται για λόγους εφεδρείας (redundancy). Στο κεντρικό σύστημα θα βρίσκονται τοποθετημένα και 2 τερματικά τα οποία θα διαθέτουν κατ ελάχιστον τα εξής χαρακτηριστικά: Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows. Τετραπύρηνο Κεντρικό Επεξεργαστή Intel i5, ταχύτητας τουλάχιστον 3.0 GHz 8 GB Ram τουλάχιστον 2 Επίπεδες οθόνες LCD, FULLHD, 50 Σκληρό δίσκο 2ΤΒ τουλάχιστον, με προδιαγραφές λειτουργίας 24/7, εγγύησης 5 ετών. USB 3.0 ports DVD ± RW, ± R, επανεγγράψιμο Κάρτα γραφικών true high definition, με υποστήριξη για 2 οθόνες και μνήμη τύπου DDR5 Κάρτα ήχου και δικτύου (ethernet), αποδεκτές και αν είναι ενσωματωμένες στη μητρική κάρτα. Μονάδα αδιάλειπτης τροφοδότησης (UPS), συνδεδεμένη on-line, επαρκής για την ηλεκτρική τροφοδοσία του κεντρικού συστήματος και του περιφερειακού του εξοπλισμού, όταν υπάρχει διακοπή τάσης του δικτύου τροφοδότησης ή διακύμανση αυτής, για τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες. Τα τερματικά των Περιοχών και Περιφερειών θα πρέπει να αποτελούνται κατ ελάχιστον από τα εξής στοιχεία: Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows. 12 από 17

13 Διπύρηνο Κεντρικό Επεξεργαστή Intel i5, ταχύτητας τουλάχιστον 2.7 GHz 8 GB Ram τουλάχιστον Επίπεδη οθόνες LCD, FULLHD, 24 Σκληρό δίσκο 2ΤΒ τουλάχιστον, με προδιαγραφές λειτουργίας 24/7, εγγύησης 5 ετών. USB 3.0 ports DVD ± RW, ± R, επανεγγράψιμο Κάρτα γραφικών με θύρα DVI Κάρτα ήχου και δικτύου (ethernet), αποδεκτές και αν είναι ενσωματωμένες στη μητρική. Μονάδα αδιάλειπτης τροφοδότησης (UPS), συνδεδεμένη on-line, επαρκής για την ηλεκτρική τροφοδοσία του κεντρικού συστήματος και του περιφερειακού του εξοπλισμού, όταν υπάρχει διακοπή τάσης του δικτύου τροφοδότησης ή διακύμανση αυτής, για τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες. Περιφερειακός εξοπλισμός, εκτυπωτές, συστήματα επικοινωνίας με τοπικά συστήματα (ROUTERS, SWITCHES), κλπ, Προδιαγραφές λογισμικού συστήματος Κάθε θέση Μ/Σ θα αποτελεί και ξεχωριστή καταχώρηση στο σύστημα. Οι καταχωρήσεις αυτές θα συνοδεύονται από μια ηλεκτρονική καρτέλα, η οποία θα περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούν να ενταχθούν σε 30 τουλάχιστον πεδία. Η τελική μορφή της καρτέλας αυτής θα συμφωνηθούν με τον προμηθευτή κατόπιν συνεννοήσεων και βάσει των αναγκών του ΔΕΔΔΗΕ. Ενδεικτικά οι ελάχιστες πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται θα είναι, η Περιφέρεια και η Περιοχή στην οποία ανήκει ο Μ/Σ, η ισχύς του μετασχηματιστή, το τοπωνύμιο της θέσης, τα στοιχεία της κάρτας SIM που έχει τοποθετηθεί, κλπ. Επίσης θα υπάρχει αρχείο ανά Περιοχή των εταιριών που θα έχουν αναλάβει την φύλαξη των Μ/Σ με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, καθώς επίσης και το τηλέφωνο της τεχνικής υπηρεσίας στην οποία ανήκει ο συγκεκριμένος Μ/Σ προκειμένου να γίνεται διερεύνηση σε περίπτωση διακοπής της τάσης εάν αυτή είναι τυχαία, οφείλεται σε εκτέλεση εργασιών από συνεργείο ΔΕΔΔΗΕ ή αποτελεί πραγματική ένδειξη κλοπής ενός Μ/Σ. Οι Μ/Σ θα ανήκουν ιεραρχικά σε Περιοχές, οι Περιοχές σε Περιφέρειες και όλες οι Περιφέρειες θα επιβλέπονται από το Κεντρικό Σύστημα. Εκτός από τους 2 σταθμούς εργασίας του κεντρικού συστήματος, το σύστημα θα 13 από 17

14 διαθέτει 4 Σταθμούς εργασίες στις ισάριθμες Περιφέρειες και 30 Σταθμούς εργασίες στις ισάριθμες Περιοχές. Επιπλέον θα παρέχεται η δυνατότητα να οριστούν ακόμα 100 τουλάχιστον πρόσθετοι σταθμοί εργασίας από το Διαχειριστή του Συστήματος. Το σύστημα θα επιτρέπει τον έλεγχο μιας Περιοχής με τους Μ/Σ που ανήκουν σε αυτή από ένα μόνο Χρήστη κάθε φορά. Ο χρήστης με τα αντίστοιχα προνόμια διαχείρισης θα μπορεί να είναι αυτός της Περιοχής, επιβλέποντας μόνο την Περιοχή του (συνήθης αρμόδιος χρήστης, αρμοδιότητα που του έχει αποδοθεί από το Διαχειριστή του Συστήματος), θα μπορεί να είναι αυτός μιας Περιφέρειας, επιβλέποντας οποιεσδήποτε Περιοχές αρμοδιότητάς του, που του έχουν αποδοθεί μέσω σχετικής διαδικασίας από το Διαχειριστή του Συστήματος, ή θα μπορούσε να είναι ο Χρήστης του Κεντρικού Συστήματος, Παραμετροποιήσεις τόσο των τοπικών συστημάτων όσο και των παραμέτρων λειτουργίας του κεντρικού συστήματος θα μπορούν να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένους χειριστές του Συστήματος. Όλα τα τερματικά του συστήματος θα συνδέονται στο Κεντρικό Σύστημα μέσω προγράμματος περιήγησης στο Internet (browser) με ασφαλές πρωτόκολλο επικοινωνίας https. Το Κεντρικό Σύστημα θα πρέπει να προσφέρει επιπλέον έλεγχο πρόσβασης των απομακρυσμένων τερματικών βασιζόμενο στην τοπική τους διεύθυνση (ΙΡ address ή MAC address) Tο προσφερόμενο λογισμικό επιτήρησης και δημιουργίας αναφορών, πρέπει να παρέχει τουλάχιστον τις εξής δυνατότητες: θα Γεωγραφική απεικόνιση κάθε επιτηρούμενης θέσης (M/Σ) μέσω ειδικού συμβόλου επιτηρούμενης θέσης σε χάρτη Google Earth ή άλλο αντίστοιχο, που θα εγκριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ στο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων αδειών. Δυνατότητα προσθήκης νέων επιτηρούμενων θέσεων (Μ/Σ) με εύκολο τρόπο, φιλικό προς το χειριστή (menu-driven). Τυχόν συμβάν πρέπει, σε πραγματικό χρόνο, να επιφέρει Ένδειξη της θέσης του Μ/Σ στον χάρτη, με αυτόματο άνοιγμα παραθύρου (zoom) στη γεωγραφική θέση του Μ/Σ, με τις αντίστοιχες συντεταγμένες, την αναφορά συμβάντων με τους κωδικούς τους, με κατάλληλο χρωματισμό συμβάντων και ηχητική σήμανση, ως ακολούθως: - αλλαγή χρώματος του ειδικού συμβόλου επιτηρούμενης θέσης και ένδειξη κωδικού συμβάντος «1», «2», «3», «4», «5», «6» και «7» στη συγκεκριμένη θέση της οθόνης. Τέσσερις καταστάσεις πρέπει να εμφανίζονται στην οθόνη με τέσσερα αντίστοιχα διαφορετικά χρώματα του ειδικού συμβόλου επιτηρούμενης θέσης: 14 από 17

15 α) Πράσινο χρώμα: Ουδέν συμβάν. β) Κίτρινο χρώμα: Συμβάντα 1, 2 ή 3. Κατά την επανατροφοδότηση του Μ/Σ, επαναφορά τάσης στα τυλίγματα του, το χρώμα θα γίνεται αυτόματα πράσινο. γ) Πορτοκαλί χρώμα: Συμβάν 5 ή Συμβάν 7. Μετά από την άρση προβλημάτων στην κεντρική συσκευή (συμβάν 7) το χρώμα θα γίνεται αυτομάτως πράσινο. Επίσης το χρώμα θα μπορεί να γίνεται πράσινο από τον ίδιο το χρήστη μετά από αξιολόγηση του συμβάντος 5. Δεδομένου ότι θα υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης από το κεντρικό σύστημα του επιπέδου ευαισθησίας της δόνησης της τοπικής συσκευής, ο χρήστης θα μπορεί να προβεί σε νέες ρυθμίσεις κεντρικά αναφορικά με το επίπεδο ευαισθησίας, μετά την αξιολόγηση ψευδοσυναγερμών. δ) Κόκκινο χρώμα: Συμβάν 4 ή Συμβάν 6. - ηχητική σήμανση στην αίθουσα του κεντρικού συστήματος, η οποία θα σταματά μόνο μετά από την αναγνώρισή της από το χειριστή. Επίσης, θα εμφανίζονται συμβάντα σχετικά με τα προβλήματα επικοινωνίας των τοπικών συστημάτων, με βάση και την επεξεργασία των αντίστοιχων μηνυμάτων SMS. Εμφάνιση τουλάχιστον δέκα (10) τελευταίων συμβάντων σε κατάσταση (λίστα) συμβάντων σε παράθυρο της οθόνης. Ο Χρήστης θα μπορεί χρησιμοποιώντας menu να δει στην οθόνη κατάσταση συμβάντων προηγούμενης χρονικής περιόδου, που θα ορίζεται κατά περίπτωση από τον ίδιο π.χ. κατάσταση συμβάντων ημέρας, εβδομάδας ή μήνα, κλπ. Στην κατάσταση συμβάντων θα αναφέρεται η γεωγραφική θέση τους, ο τύπος τους, η ημερομηνία, ώρα κ.λπ.., που θα απαιτήσει ο ΔΕΔΔΗΕ. Μετά την εγκατάσταση νέου Μ/Σ σε θέση κλαπέντος και θέση σε λειτουργία της κεντρικής συσκευής στο τοπικό σύστημα, ο χρήστης θα μπορεί να εισάγει αναφορά στο κεντρικό σύστημα σχετικά με την αντικατάσταση του Μ/Σ και η εν λόγω θέση του Μ/Σ θα εντάσσεται στο Σύστημα με τα αντίστοιχα ιστορικά δεδομένα. Ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να παράγει αναφορές (report) χρησιμοποιώντας διαλογικό πρόγραμμα δημιουργίας αναφορών, εύκολο και φιλικό προς αυτόν. Στις αναφορές θα περιέχεται η γεωγραφική θέση των συμβάντων, ο τύπος τους, η ημερομηνία, χρόνος κ.λπ., τις οποίες θα μπορεί να στέλνει σε άλλους χρήστες μέσω του συστήματος. Συγκεκριμένα θα παράγει τις εξής αναφορές: o συγκεντρωτική απεικόνιση συμβάντων κατά χρονολογική σειρά σε τακτή βάση π.χ. ημερήσια. 15 από 17

16 o συγκεντρωτική απεικόνιση συμβάντων συγκεκριμένης επιτηρούμενης θέσης (Μ/Σ) ή συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής (ζώνης), για χρονικό διάστημα που θα ορίζεται κατά περίπτωση από το χρήστη του λογισμικού π.χ. για ένα μήνα. Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση, παραμετροποίηση κεντρικών συσκευών των τοπικών συστημάτων από εξουσιοδοτημένο χρήστη. Το σύστημα θα πρέπει να παραμετροποιείται κατάλληλα και να διαθέτει την απαιτούμενη υποδομή, ώστε, όταν καταγράφει ένα κρίσιμο συμβάν, το οποίο θεωρείται πραγματικός συναγερμός όπως τα συμβάντα 4 και 6, να αποστέλλει αυτοματοποιημένα σε προεπιλεγμένους αποδέκτες, ειδοποίηση με την μορφή SMS, , ή αναδυόμενο παράθυρο σε τερματικό. Ανάλογα με την θέση η οποία προκαλεί το συμβάν θα έχει δοθεί η πληροφορία από τον ΔΕΔΔΗΕ και θα υπάρχει προγραμματισμένη στο σύστημα, σχετικά με τους αποδέκτες κάθε φορά της ειδοποίησης και της μορφής που μπορεί να έχει αυτή. Ενδεικτικά οι πληροφορίες που θα μεταφέρονται στον παραλήπτη θα είναι, ανάλογα και με τον τρόπο αποστολής, οι συντεταγμένες του σημείου, απόκομμα του χάρτη από το σημείο του συμβάντος, οδηγίες για ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν. Οι πιθανοί αποδέκτες τέτοιων μηνυμάτων θα είναι κατ ελάχιστον το γραφείο της τοπικής μονάδας του ΔΕΔΔΗΕ (Περιοχή ΔΕΔΔΗΕ), ο Προϊστάμενος της υπόψη μονάδας, το οικείο Αστυνομικό τμήμα και η εταιρεία παροχής υπηρεσιών security, κατά περίπτωση. Ο χρήστης θα μπορεί να αποστέλλει στους ίδιους αποδέκτες τις ίδιες, όπως παραπάνω πληροφορίες, εφόσον μετά από αξιολόγηση των άλλων συμβάντων βάσει σχετικής διαδικασίας προκύπτει ότι το συμβάν αποτελεί συναγερμό. Το πρόγραμμα θα πρέπει να παρέχει στον χρήστη τα απαραίτητα εργαλεία για να αξιολογεί εάν ένα συμβάν είναι συναγερμός, δίνοντάς του την δυνατότητα να μπορεί να διασταυρώνει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες μιας τοποθεσίας (κατάσταση τροφοδοσίας, ενδείξεις από τα υπόλοιπα αισθητήρια κλπ.). Το σύστημα θα πρέπει να προσφέρει την δυνατότητα στον χρήστη, εφόσον ένα συμβάν είναι λανθασμένο ή δεν αποτελεί απειλή (πλην των 4 και 6), να το καταγράφει στο σύστημα ως τυχαίο περιστατικό. Σημείωση 1: Ο Προμηθευτής έχει την υποχρέωση να σχεδιάσει συγκεκριμένους τυποποιημένες φόρμες αναφορών κατά περίπτωση, οι οποίες θα εγκριθούν από το ΔΕΔΔΗΕ και θα εξασφαλίζουν την κατά το δυνατό αυτόματη συμπλήρωση και διαχείρισή τους από το Σύστημα και τη δυνατότητα εύκολης παραμετροποίησής τους εφόσον χρειαστεί. Σημείωση 2: O Προμηθευτής έχει την ευθύνη να εξασφαλίσει ότι, με τον προσφερόμενο εξοπλισμό, θα καλύπτονται οι λειτουργικές απαιτήσεις της 16 από 17

17 παρούσας, συμπεριλαμβανομένης και της τήρησης στοιχείων και αναφορών, καθώς και η διάθεση ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη. Συνημμένα: - Σχέδιο 1: Τυποποιημένη κατασκευή Τ-5 (τοποθέτηση Μ/Σ σε μονόστυλο) - Σχέδιο 2: Τυποποιημένη κατασκευή S-63 (τοποθέτηση Μ/Σ σε εξέδρα σε δίστυλο) 17 από 17

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 364/14.10.2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 364/14.10.2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη συντήρηση συστημάτων εποπτείας της κατάστασης υπαίθριων τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη συντήρηση συστημάτων εποπτείας της κατάστασης υπαίθριων τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥOY ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ. Σύμβαση:. ΕΡΓΟ: «Προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη συντήρηση συστημάτων εποπτείας της κατάστασης υπαίθριων τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός μονοφασικός μετρητής θα πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστον :

Ο ηλεκτρονικός μονοφασικός μετρητής θα πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστον : Εισαγωγή Στα πλαίσια του προγράμματος «Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά» το ΚΑΠΕ προτίθεται να εγκαταστήσει ένα δίκτυο ηλεκτρονικών μετρητών προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση σε σχεδόν πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV)

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV) Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Συναγερμού και Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) σε 500 Φωτοβολταϊκά Πάρκα - Σχεδιασμός & Υλοποίηση Επικοινωνίας των Φωτοβολταϊκών Πάρκων με τα Κέντρα Λήψεως Σημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ 1) Τι είναι μητρική πλακέτα; Είναι η βασική ηλεκτρονική πλακέτα ενός Η/Υ πάνω στην οποία συνδέονται όλα τα εξαρτήματα ενός Η/Υ όπως ο επεξεργαστής, η μνήμη, οι κάρτες επέκτασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 POLYMECHANICS Μπενάκη 5 Πεύκα Θεσσαλονίκη Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Σειρά καταγραφικών συστήµατων Ultima Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BOMIS-V1-2012

BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BOMIS-V1-2012 BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1 - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Το σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 30/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Προµήθεια συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές συντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για το Έργο: Πιλοτική εφαρμογή της λειτουργίας του θεσμού της Ηλεκτρονικής Επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια

Ενημέρωση για το Έργο: Πιλοτική εφαρμογή της λειτουργίας του θεσμού της Ηλεκτρονικής Επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια Ενημέρωση για το Έργο: Πιλοτική εφαρμογή της λειτουργίας του θεσμού της Ηλεκτρονικής Επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια Περιεχόμενα Στοιχεία Έργου Υλοποίηση Ηλεκτρονικής Επιτήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΒΙΝΤΕΟ Κάνουμε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης. Αμέσως εμφανίζεται το μενού επιλογών. Επιλέγουμε το υπομενού [Αναπαραγωγή]. Εισάγουμε τον κωδικό

Διαβάστε περισσότερα

ABB drives και επιτήρηση από απόσταση. ABB Group April 1, 2013 Slide 1

ABB drives και επιτήρηση από απόσταση. ABB Group April 1, 2013 Slide 1 ABB drives και επιτήρηση από απόσταση April 1, 2013 Slide 1 Βελτιστοποίηση της απόδοσης ιακοπές στη λειτουργία θα πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο. Τα συστήματα θα πρέπει να έχουν υψηλό βαθμό απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Καμερών για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Μάιος 2015 Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Αχαρναί 20.7.09 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Για τη σωστή λειτουργία του προγράμματος πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το λογισμικό χαρτογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.»

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.» Ανακοίνωση ιενέργειας ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στις 11-10-2002 στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυρ/κού Σώµατος ιεύθυνση Οικονοµικών 1 ος όροφος - Αίθουσα Συσκέψεων Οδός: Μουρούζη 4 Αθήνα. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων MICROBOT H σειρά καταγραφικών συστηµάτων Microbot

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική επιβεβαίωση στα συστήματα ασφαλείας.

Οπτική επιβεβαίωση στα συστήματα ασφαλείας. Οπτική επιβεβαίωση στα συστήματα ασφαλείας. Paradox Insight Βασική ιδέα Ένας πίνακας για: Σύστημα ασφαλείας Σύστημα πρόσβασης Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης Ενοποίηση με home automation Μία ολοκληρωμένη λύση

Διαβάστε περισσότερα

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Περιεχόμενα F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.2 Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι ο υπολογιστής μου προστατεύεται;...4

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών «Διακήρυξη διενέργειας, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων και τεσσάρων (4) FAX, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Ν.Α. Ημαθίας, ποσού 35.000,00 (Βέροιας-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS ST-IIIB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. FOCUS ST-IIIB 1 www.tele.gr

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS ST-IIIB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. FOCUS ST-IIIB 1 www.tele.gr ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS ST-IIIB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FOCUS ST-IIIB 1 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά HDD Password Tool Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά 1 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Εμπορικά σήματα... 4 Κεφάλαιο 2: Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα... 5 - HDD Password Tool για Windows... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΕΡΟΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΥΠΟΥ e-voucher

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΕΡΟΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΥΠΟΥ e-voucher ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΕΡΟΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΥΠΟΥ e-voucher ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Version 1.0.1.0 Δορυλαίου 10-12, Αθήνα 115 21 Tel: +30 210 3388888, Fax: +30 210 3388883 web: http://www.netlink.gr

Διαβάστε περισσότερα

EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0)

EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0) Ultima EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0) E05.06.02.GR.0.9.0.31.7.2013 2/44 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...5 2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η/Υ...6 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...6 4. ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 7 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια συστήματος καθορισμού σειράς προτεραιότητας για τις ανάγκες του τμήματος επειγόντων περιστατικών του

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συσκευών Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) 246,00

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συσκευών Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) 246,00 Οίκοθεν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ, ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΓΡΑΦΕΊΟ ΤΠΕ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX : e-mail : Γεράνι Χανίων 73014

Διαβάστε περισσότερα

C meitrack" Οδηγός Γρήγορης Χρήσης

C meitrack Οδηγός Γρήγορης Χρήσης C meitrack" Οδηγός Γρήγορης Χρήσης 1 Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του MT90. Αυτή η συσκευή θα σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας GPS εντοπισμού όπου βασίζεται σε εξαιρετική τεχνολογία και τα

Διαβάστε περισσότερα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -.. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές Προσφορές για τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου πολιτών & φίλων Αττικής από την εταιρία ALERTit.

Μοναδικές Προσφορές για τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου πολιτών & φίλων Αττικής από την εταιρία ALERTit. Μοναδικές Προσφορές για τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου πολιτών & φίλων Αττικής από την εταιρία ALERTit. ΑΣΥΡΜΑΤΟ / ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 x ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Πίνακας ελέγχου 16 ζωνών

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM........3 1.3 Λειτουργία...3 3 Ρυθµίσεις της συσκευής......3 4 Προγραµµατισµός µέσω εντολών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Asset Management Software Client Module. Οδηγός χρήσης

Asset Management Software Client Module. Οδηγός χρήσης Asset Management Software Client Module Οδηγός χρήσης Μονάδα-πελάτης Kodak Asset Management Software Κατάσταση και ρυθμίσεις πόρων... 1 Μενού κατάστασης πόρων... 2 Μενού ρυθμίσεων πόρων... 3 Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών ΑΠ1: High Performance Server Hardware α/α Απαίτηση Υποχρεωτική απαίτηση ΝΑΙ ΝΑΙ

Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών ΑΠ1: High Performance Server Hardware α/α Απαίτηση Υποχρεωτική απαίτηση ΝΑΙ ΝΑΙ 1.1. Παράρτημα Α Τεχνικών Προδιαγραφών: Αναλυτικές προδιαγραφές Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών ΑΠ1: High Performance Server Hardware α/α Απαίτηση Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση Γενικά ΑΠ1.1 ΑΠ1.2 Το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων Ultima Το ULTIMA-1 είναι ένα σύστηµα παρακολούθησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 52 /2009)

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 52 /2009) Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 52 /2009) Θέμα: «παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά τη Λειτουργία του Συστήματος Άρσης Απορρήτου σε πραγματικό χρόνο» Την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές,19/06/2014 Αριθ. πρωτ.:52107 ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Ιουνίου., του έτους 2014, ημέρα, Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 13/05/2013 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 5294 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ Α/Α Περιγραφή Τίµηµα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) Κ. Παρασκευόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Θεσσαλονίκη 2004 1. Μερικά κλασσικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr ΗΧ -GSM02 Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης H δήλωση συµµόρφωσης CE της συσκευής είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-05-15-00 13 Κατασκευή φραγµάτων 05 Όργανα µετρήσεων και παρακολούθησης της συµπεριφοράς φραγµάτων 15 Σύστηµα αυτόµατης καταγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Εισροών - Εκροών CROSS Fuel Input-Output Flow Manager. Γρηγόρης Τζιάλλας

Σύστημα Εισροών - Εκροών CROSS Fuel Input-Output Flow Manager. Γρηγόρης Τζιάλλας Σύστημα Εισροών - Εκροών CROSS Fuel Input-Output Flow Manager Γρηγόρης Τζιάλλας Σύστημα Εισροών - Εκροών CROSS Fuel Input-Output Flow Manager Είναι σύμφωνο με την Κ.Υ.Α Αριθ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 30.4.2014

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα 5 Εφαρμογή Mobile Wi-Fi Web 6 Επισκόπηση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη Rbee Solar Έναρξη λειτουργίας μονοφασικών ή τριφασικών μετρητών Ελλάδα

Οδηγός χρήστη Rbee Solar Έναρξη λειτουργίας μονοφασικών ή τριφασικών μετρητών Ελλάδα Οδηγός χρήστη Rbee Solar Έναρξη λειτουργίας μονοφασικών ή τριφασικών μετρητών Ελλάδα Πίνακας προστασίας μετρητής Rbee Solar προς τα πάνελ Προς το μετρητή PPC (DEI) Αναθεώρηση Περιγραφή Ημερομηνία 1.0 Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ epresence Οδηγός συμμετοχής σε τηλεδιάσκεψη Τελευταία ημερομηνία αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Windows 8.1 1.1 Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εισαγωγή 19 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 20 Κατηγορίες Υπολογιστών 21 Κύρια μέρη ενός Προσωπικού Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 27174 15/7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ και Περιφερειακών Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

»Τι είναι η Spartan;

»Τι είναι η Spartan; by Spartan Security »Τι είναι η Spartan; 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού και Εικόνας (Κ.Λ.Σ.Σ.). Πάροχος ηλεκτρονικής ασφάλειας μέσω ψηφιακής παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας. Πρώτο Κ.Λ.Σ.Σ. στην

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 12-05 - 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος LCD EKB2 Το EKB2 είναι ένα πληκτρολόγιο LCD που προορίζεται για χρήση με συναγερμό ELDES SM ( Perseas- Thiseas) και τα συστήματα διαχείρισης του. Τα κύρια χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου EKB2 είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001893354 2014-02-27

14PROC001893354 2014-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 2 Φεβρουαρίου 201 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 52889/505 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Έκδοση 1.3 Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα Εφαρμογή Διαχείρισης Τηλεδιασκέψεων... 2 Προβολή τηλεδιασκέψεων... 3 Προσθήκη τηλεδιάσκεψης... 4 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα.1/1 www.1999.gr

Σελίδα.1/1 www.1999.gr Σελίδα.1/1 LXT-4 WATCH GPS GSM TRACKER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεφάλαιο 1 γενική εισαγωγή 1.1 Εμφάνιση 1.2 Λειτουργίες Ο κάθε επιλεγμένος αριθμός μπορεί να πάρει τις πληροφορίες θέσης άμεσα μέσω της ερώτησης SMS,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ADB P.RG A4201G. 2play Internet & Σταθερή 1play Internet

ADB P.RG A4201G. 2play Internet & Σταθερή 1play Internet ADB P.RG A4201G 2play Internet & Σταθερή 1play Internet Καλώς όρισες στη Cyta! Ευχαριστούμε που επέλεξες τις υπηρεσίες μας. Ακολούθησε τον οδηγό βήμα-βήμα και σύντομα θα νιώσεις την ελευθερία της επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Έξυπνα Συστήματα Συναγερμού και Κάμερες Ασφαλείας Προστατεύουν αποτελεσματικά τα αγαπημένα σας πρόσωπα και την περιουσία σας Έκδοση 05-2011 Υβριδικοί Επαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

στο δικό σου προσωπικό χώρο my Cyta

στο δικό σου προσωπικό χώρο my Cyta Technicolor TG703 Καλώς όρισες στη Cyta! Ευχαριστούμε που επέλεξες τις υπηρεσίες μας. Ακολούθησε τον οδηγό βήμα-βήμα και σύντομα θα νιώσεις την ελευθερία της επικοινωνίας που σου προσφέρουν οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή - Εισαγωγή - Αρχιτεκτονική προσωπικού υπολογιστή - Βασικά τμήματα ενός προσωπικού υπολογιστή - Η κεντρική μονάδα Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Bread Online Σχεδιασμός και μετατροπή μιας απλής οικιακής συσκευής σε επαναπρογραμματιζόμενη συσκευή IP Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr ΗΧ -GSM02Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος της κεντρικής µονάδας υπάρχει µια σειρά ακροδεκτών σύνδεσης, οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Η παρούσα Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R216-Z

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R216-Z Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R216-Z Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα 5 Εφαρμογή Mobile Wi-Fi Web 6 Επισκόπηση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ. Πληροφορική Α' Γυμν. Το Λειτουργικό Σύστημα του Υπολογιστή

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ. Πληροφορική Α' Γυμν. Το Λειτουργικό Σύστημα του Υπολογιστή 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ Μάθημα: Ενότητα: Πληροφορική Α' Γυμν. Το του Υπολογιστή 1. Τι ονομάζεται Πρόγραμμα; Είναι οι οδηγίες που δίνονται στον υπολογιστή για να εξηγήσουμε πώς γίνεται μια εργασία (δηλαδή η

Διαβάστε περισσότερα

GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal

GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε το σύστημα εντοπισμού / παρακολούθησης πορείας Trakky Personal. Ενσωματώνει τις τελευταίες τεχνολογίες στον τομέα του επιτρέποντάς σας να εντοπίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Τι πρέπει να κάνω μετά την εγκατάσταση;...4 1.1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.1.2 Άνοιγμα του προϊόντος...4 1.2 Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα