From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at:"

Transcript

1 From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari 2013 طراحی سیستم های صنعتی 3 Marjan Mohammadjafari, Dr Available at:

2 گرداورنده : دکتر مرجان محمد جعفری طراحی سیستم های صنعتی Planning) ( Facilities

3 فصل ششم روشهای تحلیل جریان مواد

4 روشهای تحلیل جریان مواد روشهای سودمند در تحلیل و طراحی الگوی مواد : روشهای سنتی روشهای کمی -1-2

5 روشهای تحلیل جریان مواد روشهای سنتی الف ) روشهای سنتی : سالهاست که از این روشها استفاده می شودکار با آنها نسبتا ساده است.غالبا به صورت شکل و نمودار ارائه می شوند و به طور کلی ابزارهای بسیار مناسبی برای تحلیل جریان مواد هستند. برای استفاده از روشهای سنتی ابتدا باید اطالعات جامع و دقیقی در موردجنبه های مختلف جمع آوری گردد معموال این اطالعات از مسیر حرکت حجم بار مسافت تناوب و هزینه حرکتها تشکیل می شوند.البته باید توجه داشت که کل جریان در داخل کارخانه به یک یا دو حرکت محدود نمی شود و حرکتها ی متعددی را شامل می گردد. در جریان این حرکتها معموال مواد از یک چرخه پیچیده و به هم پیو سته در دورهای نسبتا طوالنی می گذرند. برای مثال چرخه حرکت ممکن است از کارخانه های عرضه کننده مواد و قطعات شروع شده در وسایل و دپارتمانهای کارخانه ادامه یافته ودر انبار کاالی مشتریان پایان پذیرد. انتقال مواد معموال شامل مراحل متعدد و حرکتهای زیادی است که در خالل عملیات تولید بازرسی و انبارداری انجام می شوند و معموال تعداد حرکتها به مراتب بیش از تعداد عملیات است.

6 عمومی ترین روشهای سنتی تحلیل جریان مواد : روشهای تحلیل جریان مواد روشهای سنتی 1- نمودار مونتاژ ترتیب سوار کردن قطعات را بر روی یکدیگر از ابتدا تاتشکیل محصول نهایی نشان می دهد. 2- نمودار فرایند عملیات عالوه بر ترتیب سوار کردن قطعات کلیه عملیات و بازرسیها در طول فرایند تولید محصول نشان داده می شود. 3- نمودار شدت جریان این نمودار میزان مواد ورودی به هر یک از عملیات میزان مواد خروجی و همچنین میزان مواد دور ریز براده و سرقیچی را نشان می دهد. 4- نمودار فرایند چند محصولی اگر تنوع محصوالت زیاد باشد از نمودار فرایند چند محصولی استفاده می شود. 5- شکل ریسمانی برای آ گاهی از جریان کلی مواد استفاده می شود.نقشه ای از کارخانه با مقیاس مناسب تهیه می گردد.سپس مسیر حرکت هر یک از عناصر به کمک یک نوار نخ یا ریسمان بر روی این نقشه نشان داده می شود.

7 روشهای تحلیل جریان مواد روشهای سنتی 6- نمودار فرایند کلیه عملیات بازرسیها حمل و نقلها تاخیرها و انبار های الزم برای تولید محصول را نشان می دهد. 7- شکل جریان کلیه عملیات بازرسیها حمل و نقلها و تاخیرها و انبارکردنها بر روی شکلی با مقیاس مناسب از منطقه مورد نظر نشان داده می شود 8- نمودار فرایند جریان از ترکیب نمودار فرایند عملیات و نمودار فرایند حاصل می شود و کاملترین وسیله برای نشان دادن کلیه فعالیتهایی است که بر روی یک محصول انجام می گردند 9- نمودار از به یکی از ابزار متداولی است که در طرح ریزی محل ماشین االت و بررسی انتقال مواد به کار گرفته می شود. این نمودار در مواردی که حرکتهای زیادی بین قسمتهای مختلف وجود داشته باشند مفید واقع می شوند. 10- نمودار رویه برای نشان دادن حرکت یا ارتباطات کتبی و شفاهی بین فعالیتها دپارتمانها افراد برای نمایش رابطه بین جریان مواد و جریان اطالعات مورد استفاده قرار می گیرد. 11- روش مسیر بحرانی یکی از فنون تحلیلی برای برنامه ریزی و کنترل پروژه هاست. قرار میگیرد. این روش به ندرت برای تحلیل جریان مواد و مسائل انتقال مورد استفاده

8 روشهای تحلیل جریان مواد - روشهای کمی در تحلیل جریان مواد ب( روشهای کمی در تحلیل جریان مواد در این روش بیشتر به عدد و رقم توجه می شود. در اصل این روش برای تعیین محل بهینه ماشین تجهیزات و حرکت بهینه مواد به کار می رود. کارآمدی در تمام آنها بر حسب مسافت طی شده گیری می شود مگر انکه مشخصا معیار دیگری اندازه گیری تعریف االت معیار اندازه برای گردد. و

9 روشهای تحلیل جریان مواد - روشهای کمی در تحلیل جریان مواد انواع روشهای کمی تحلیل جریان مواد 1- برنامه ریزی خطی یکی از کاربردی ترین روشهای تحقیق در عملیات است. روشی ریاضی است برای تعیین بهترین ترکیب تخصیص منابع محدود یا ظرفیت های موجود و بهینه کردن یک تابع هدف که به صورت حداقل کردن هزینه ها یا حداکثر کردن منافع بیان گردیده است. 2- مسئله کار گماری آن یک دید گاه اختصاص m وسیله برای انجام n کار است حالت خاصی از مسئله کلی برنامه ریزی خطی است و مضمون هدف مسئله ان است که وسایل طوری به کارها اختصاص یابند که معیار کار امدی کلی بهینه شود. 3- مسئله حمل و نقل کاالهای معینی باید از مبدا های مختلف عرضه به مقصد های مختلف تقاضا حمل گردد به طوری که هزینه حمل ونقل حداقل شود. 4- مسئله حمل و نقل مرکب در مسئله استاندارد حمل ونقل انتقال فقط می تواند بین مبداو مقصد صورت گیرد در مسئله حمل و نقل مرکب این محدودیت برداشته می شود و می توان هر یک از مبداها و مقصد ها را نیز به عنوان نقاط میانی منظور نمود. 5- مسئله فروشنده دوره گرد N شهر وجود دارد شخصی می خواهد از هر شهر یکبار گذر کند و سرانجام به مبدا حرکت خود باز گردد هدف مسئله این است که مسیر بهینه حرکت بین شهر ها را پیدا کند.

10 روشهای تحلیل جریان مواد - روشهای کمی در تحلیل جریان مواد 6- برنامه ریزی عدد صحیح وجه مشخصه برنامه ریزی عدد صحیح این است که متغیر های ان فقط می توانند مقادیر صحیح باشند 7- برنامه ریزی پویا در مورد مسایلی به کار می رود که تابع هدف آنها شامل تعداد زیادی متغیر است. 8- فن منحنی همتراز برای حل مسائل تعیین محل وسایل جدید در یک طرح موجود مورد استفاده قرار می گیرد. 9- نظریه صف نظریه صف به کاوش در مورد مسائلی میگردد که الف( ورودیها یی وارد سیستم می شوند ب( ورودیها به صورت گسسته در سیستم حرکت می کنند. ج( ورودها از لحاظ ارائه خدمت بر اساس ظا بطه ای مرتب می شوند و خدمات به همان ترتیب به آنها ارائه می گردد د( سازو کاری وجود دارد که زمان ختم خدمات الزم برای هر ورودی را معین می کند ذ( حداقل یک یا دو سازو کار ورود یا خدمات از یک تابع توزیع احتمالی پیروی می کند 10- تحلیل نقاله ها نقاله ها بخش مهمی از خطوط ارتباطی بین ایستگا ه های کار راتشکیل می دهند. حال ساخت مورد استفاده قرار می گیرد. بسیاری از آنها برای هر دو منظور انتقال و انبار مواد در 11- شبیه سازی شبیه سازی ابزاری است برای انکه به جای پیاده کردن عین سیستم واقعی جوهر آن در یک مدل ریاضی منعکس گردد و بر روی کامپیوتر پیاده شود و برای ازمایش و ارزیابی راه حل های مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

11 فصل هفتم استراتژي فرآیند تولید و برنامه ریزي ظرفیت

12 استراتژي فرآیند تولید و برنامه ریزي ظرفیت استراتژي فرآيند توليد و برنامه ريزي ظرفيت )Process Strategy and Capacity Planning( هدف از استرتژي فرآیند تولید تعیین بهترین روش تولید كاال و خدمات با توجه به طرح محصول و خواسته هاي مشتریان و محدودیت هاي هزینه ایي و مدیریتي است. فرایند تولید تاثیر بلند بر هزینه ها و كارایي سیستم تولید مورد نظر داشته بنابراین انتخاب صحیح فرایند تولید از مالحظات استراتژیك در هر سازمان تولیدي یا خدماتي است.

13 استراتژي فرآیند تولید و برنامه ریزي ظرفیت انواع استراتژيهاي فرايندي Strategies( )Type of Process استراتژیهاي فرایندي در مفهوم عام خود به یكي از صورتهاي زیر بیان مي شود -1 تمركز فرایندي Focus) (Process -2 فرایند تولید تكراري Focus) ( Repetitive -3 تمركز محصولي Focus) (Product -4 مشتري گرایي انبوه Production) ( Mass

14 استراتژي فرآیند تولید و برنامه ریزي ظرفیت -1 تمركز فرايندي Focus( )Process استراتژي تمركز فرایندي )فرآیند متمركز( معموال به تولید كارگاهي Shop( )Job معروف بوده و شامل كلیه فرآیندهاي تولید در حجم كم و تنوع زیاد محصول است. در فرآیند متمركز تجهیزات تولیدي هم سنخ و هم خانواده در كنار هم قرار مي گیرند. كارگاههاي تراشكاري جوشكاري و رنگ كاري در صنایع و قسمت هاي فروش و حسابداري در بخش هاي اداري ودفتري مثالهاي فرایندهاي متمركز است. در رستورانها فرآیندهاي متمركز به صورت بخش هاي آشپزخانه نانوایي و بخش سرویس و پذیرایي است. در فرآیندهاي متمركز هزینه متغیر تولید به خاطر تنوع زیاد خدمات و تولیدات باال بوده و بهره وري تجهیزات نیز معموال كمتر از 5 درصد است.

15 استراتژي فرآیند تولید و برنامه ریزي ظرفیت 2- فرآيند توليد تكراري) Focus )Repetitive فرآیند تولید تكراري فرآیند تولید دسته اي production( )batch و خطوط مونتاژ است. فرآیندهاي تولید تكراري بیشتر ساختار گرابوده و انعطاف پذیري آنها از فرآیندهاي تولید كارگاهي كمتر است. رستورانهاي داراي غذاهاي سریع با تنوع محدود مثل مك دونالد فرآیند تولید تكراري در بخش هاي خدمات را نشان میدهد.

16 استراتژي فرآیند تولید و برنامه ریزي ظرفیت 3- تمركز محصولي) Focus )Product استراتژي فرآیند متمركز بر محصول فرآیندهاي تولید انبوه محصوالت در تنوع محدود را نشان میدهد. تجهیزات تولیدي در فرآیند فوق بر اساس محصول استقرار یافته و تولید آنها نیز بصورت پیوسته است. فرآیندهاي صنایع نوشابه سازي ذوب آهن شیشه سازي فرآیندهاي معروف تمركز محصولي را نشان داده و به فرآیندهاي پیوسته Process) (Continuous است. هزینه ثابت در فرآیند تمركز محصولي معموال باال و هزینه متغییر آنها به علت تولید انبوه محصوالت كمتر از سایر فرآیندهاي تولید است. تمركز محصولي بیشتر از سایر فرآیندهاي تولید است. بهره وري تجهیزات تولیدي در فرآیند

17 استراتژي فرآیند تولید و برنامه ریزي ظرفیت 4- مشتري گرايي انبوه Customization( )Mass همزمان با گسترش بازارهاي جهاني و تنوع چشمگیر محصوالت تولیدي و ضرورت تولید و تحویل سریع سفارشهاي مشتریان استراتژي جدید فرایندي به نام مشتري گرایي انبوه مورد توجه واقع شده است. مشتري گرایي انبوه تولید سریع و كم هزینه سفارشهاي متنوع مشتریان را نشان میدهد. مشتري گرایي انبوه چالش جدید مدیریت عملیات در سیستم هاي تولیدي و خدماتي در هزاره جدید بوده و هدف از آن تولید سریع سفارشات متنوع در كمترین هزینه است. تحقق خواسته فوق از طریق توسعه فرآیندهاي چابك Process( )Agile در صنایع تولیدي و بخش هاي خدماتي امكان پذیر است. شركت كامپیوتري Dell نمونه موفق شركت مشتري گرایي انبوه درسطح بین المللي است. در شركت فوق سفارشهاي متنوع مشتریان در كوتاهترین زمان و با كمترین هزینه نسبت به رقبا تحویل مشتریان شده وامكان سفارشات متنوع به صورت مستقیم از طریق وب سایت كامپیوتري شركت در اینترنت فراهم است. در وب سایت كامپیوتري شركت فوق حتي امكان طرح محصول اختصاصي system( )Build your own فراهم است.

18 استراتژي فرآیند تولید و برنامه ریزي ظرفیت ظرفيت انواع ظرفيت )Capacity( -1 ظرفيت طراحي (Design Capacity) ظرفیت طراحي یا ظرفیت اسمي حداكثر خروجي تئوریك یك سیستم تولیدي یا خدماتي در دوره معین زماني را نشان میدهد.

19 استراتژي فرآیند تولید و برنامه ریزي ظرفیت -2 ظرفيت موثر Capacity( )Effective ظرفیت موثر حداكثر خروجي انتظاري یك سیستم تولیدي یا خدماتي را نشان مي دهد. ظرفیت موثر معموال به خاطر مسائل تعمیرات و نگهداري دوره ایي ماشین آالت تغییر خط تولید بیكارههاي ناهار و استراحت كارگران كمتر از ظرفیت طراحي یا اسمي كار خانه است. تولید واقعي نیز به طور معمول به خاطر خرابي ماشین آالت غیبت كارگران كسري مواد اولیه و بازرسي مربوط به كیفیت محصوالت و عوامل خارج ازكنترل مدیران عملیات كمتر از ظرفیت موثر است.

20 استراتژي فرآیند تولید و برنامه ریزي ظرفیت معيارهاي اثر بخشي ظرفيت سيستم ها اثر بخشي) Effectiveness ( ظرفیت سیستم ها را بر حسب كارآیي )Efficiency( و سودمندي )Utilization( نشان داده و تعاریف آنها به صورت زیر است. كارایي به تنهایي اثر بخشي یك سیستم را نشان نداده بلكه دركنار آن به معیار سودمندي نیز باید توجه شود. در یك سیستم تولیدي یا خدماتي كارآیي باال همیشه به مفهوم استفاده موثر از منابع تولیدي نمي باشد.

21 استراتژي فرآیند تولید و برنامه ریزي ظرفیت مثال: ظرفیت طراحي )اسمي( یك تعمیرگاه اتومبیل 50 دستگاه اتومبیل در روز و ظرفیت موثر آن تعمیر 40 اتومبیل در روز است. ظرفیت واقعي این تعمیر گاه 36 اتومبیل در روز گزارش شده است. بهره وري و سودمندي این تعمیرگاه به صورت زیر است. همان طور كه دیده مي شود بهره وري این تعمیرگاه باال بوده در صورتیكه سودمندي آن در مقایسه با ظرفیت طراحي شده براي آن كوچك است.

22 استراتژي فرآیند تولید و برنامه ریزي ظرفیت 3- حصول قابل ظرفيت Capacity( )Rated ظرفیت قابل حصول با ظرفیت برآورد شده حاصلضرب ظرفیت طراحي در بهره وري و سودمندي را نشان مي دهد. Rated Capacity =(Design Capacity) (Utilization) (Efficiency) مثال: یك كارخانه نان ماشیني داراي سه خط تولید پیوسته نان است. ظرفیت طراحي هر خط تولید این كارخانه 120 نان در ساعت بوده و كارخانه مورد نظر در سه شیفت 8 ساعته در 7 روز كاري مشغول تولید است. اگر كارایي یا بهره وري خطوط تولید این كارخانه %90 و سودمندي ظرفیت طراحي آن %80 باشد ظرفیت تولید قابل حصول هفتگي آن را محاسبه كنید. حل: )بهره وري( )سودمندي( )ظرفیت طراحي(=ظرفیت قابل حصول )نان در هفته( =120 3 )8 3 7( )%80( )%90(= 43546

23 استراتژي فرآیند تولید و برنامه ریزي ظرفیت ظرفيت تعيين در گيري تصميم درخت كاربرد برنامه در گیري تصمیم درخت ریزي ظرفیت مثال آن و بوده استفاده قابل است زیر به صورت مثال: یك شركت تولید كننده وسایل بیمارستاني براي توسعه ظرفیت تولیدي خود با چهار گزینه احداث كارخانه بزرگ احداث كارخانه متوسط و احداث كارخانه كوچك و یا حفظ وضع موجود مواجه است. سود احداث كارخانه بزرگ در شرایط مطلوب بازار دالر و ضرر آن در شرایط مطلوب بازار دالر است. سود كارخانه م توسط در شرایط مطلوب بازار دالر و ضرر آن در صورت عدم وجود بازار مطلوب براي محصوالت تولیدي شركت دالر است. سود انتظاري براي كارخانه كوچك در شرایط مطلوب بازار دالر و ضرر انتظاري آن در شرایط نامطلوب بازار دالر مي باشد. تحقیقات بازار احتمال شرایط مطلوب بازار را 0.4 و شرایط نامطلوب بازار را 0.6 پیش بیني نموده است. تصمیم بهینه براي مسئله فوق را به دست آورید. حل: در آمد انتظاري هر یك از چهار گزینه احداث كارخانه بزرگ متوسط و كوچك و حفظ موجود به صورت زیر است ) (= =)احداث كارخانه بزرگك( ارزش انتظاري )-10000(=18000 =)احداث كارخانه متوسط( ارزش انتظاري )-5000(=13000 =)احداث كارخانه كوچك( ارزش انتظاري درآمد انتظاري هر یك از تصمیمات فوق در روي درخت تصمیم گیري در شكل بعد نشان داده شده و تصمیم بهینه انتخاب كارخانه متوسط است.

24 استراتژي فرآیند تولید و برنامه ریزي ظرفیت Market favorable (0.4) $ 100,000 Market unfavorable (0.6) -$ 90,000 Medium Plant Market favorable (0.4) Market unfavorable (0.6) $ 60,000 -$ 10, Market favorable (0.4) $ 40,000 Market unfavorable (0.6) -$ 5,000 $ 0 کاربرد درخت تصمیم گیری در توسعه ظرفیت

25 فصل هشتم پیش بینی و تخمین

26 پیش بینی و تخمین مقدمه : هر روزه مدیران بدون اگاهی از اتفاقات اتی تصمیم گیری می نمایند. نیازمندیهای انبار بدون داشتن قطعیت از اوضاع آینده سفارش داده می شود. تجهیزات بدون اگاهی از روند تقاضا خریداری می شوندو سرمایه گذاریها بدون اگاهی از وضعیت سوددهی اتی انها انجام می پذیرد. مدیران همیشه بر ان بوده اند که تخمین بهتری از اینده داشته باشند. تخمین صحیح و درست هدف اصلی پیش بینی می باشد

27 پیش بینی و تخمین پیش بینی چیست هنر و علم بیان رخدادهای اتی در زمان حال است که می تواند شامل استفاده از داده های جمع اوری شده و تعمیم انها به اینده بوسیله مدلهای ریاضی بوده و یا پیش بینی ادراکی و موضوعی از اینده و یا ترکیب دو روش فوق باشد. 1- پیش بینی کوتاه مدت )کمتر از 3 ماه ) جهت : برنامه ریزی خرید زمانبندی کار برنامه ریزی نیروی کار 2- پیش بینی میان مدت )3 ماه تا 3 سال ) جهت: برنامه ریزی فروش برنامه ریزی تولید و بودجه بندی 3- پیش بینی بلند مدت )بیش از 3 سال ) جهت : برنامه ریزی توسعه محصوالت جدید توسعه خطوط تولید و تحقیق و توسعه

28 پیش بینی و تخمین انواع پیش بینی 1- پیش بینی های اقتصادی این نوع پیش بینی شامل پیش گویی نرخ تورم عرضه پول نرخ بیکاری پیش بینی رشد ناخالص ملی و سود مشارکت است. در این نوع پیش بینی معموال از مدلهای میان مدت و بلند مدت پیش بینی استفاده می شود. 2- پیش بینی تحول تکنولوژیک این نوع پیش بینی به بررسی نرخ پیشرفت و تحول تکنولوژیهای پیشرفته می پردازد. برای پیش بینی تحول تکنولوژیک در صنایع از قبیل صنایع هسته ای فضایی نفت و کامپیو تر می توان از این پیش بینی استفاده کرد.

29 پیش بینی و تخمین 3- پیش بینی های تقاضا پیش بینی تقاضا در حقیقت پیش بینی فروش آینده محصوال ت شر کت بر مبنای اطالعات فروش محصوالت در گذشته است. عوامل مختلفی بر تقاضای آینده موثر بوده که برخی از آنها مثل تبلیغات و بازاریابی تحت کنترل ما بوده و برخی دیگر مثل عملکرد رقبا از کنترل ما خارج است. کاربرد مهم پیش بینی تقاضا در برنامه ریزی مالی خرید و نصب تجهیزات جدید استخدام پرسنل خرید مواد اولیه و برنامه ریزی فروش است.

30 پیش بینی و تخمین روشهای مختلف پیش بینی تقاضا -1 پیش بینی کیفی : با استفاده از مشاهدات ادراکات تجربیات تصمیم گیرندگان و سیستم ارزشی انجام می شود. -2 پیش بینی کمی : با استفاده از روشهای ریاضی و داده های جمع آوری شده و یا متغیر های علت و معلولی تقاضا را پیش بینی می نماید.

31 پیش بینی و تخمین روشهای کیفی پیش بینی تقاضا الف ) نظر هیئت مرکب از مسئولین اجرایی Opinion) ( Jury of Executive نظرات مدیران رده باال جمع آوری شده و به کمک اطالعات فوق پیش بینی تقاضا صورت می پذیرد. عیب: این روش متاثر از اعمای نظر مدیران و دخالت سلیقه آنها در پیش بینی تقاضا است ب ) روش جمع آوری نظر مدیران فروش Composite) ( Sales Force نظرات مدیران محلی فروش در هر ناحیه جمع آوری شده و بعد از اطمینان نسبت به واقعی بودن آنها برآیند آنها به عنوان پیش بینی تقاضا در نظر گرفته می شود. عیب: مبتدی بودن برخی از مدیران فروش پیش بینی اغراق آمیز دست کم گرفتن فروش آینده

32 پیش بینی و تخمین ج ) روش دلفی Method) (Delphi فرایند جمعی است که به خبرگان امکان پیش بینی آینده را می دهد.افراد به سه گروه تصمیم گیرندگان پرسنل ستادی و پاسخ دهندگان به پرسشنامه ها تقسیم شده و پیش بینی توسط تصمیم گیرندگان مرکب از یک گروه 5 تا 10 نفری از خبرگان انجام می شود. پرسنل ستادی وظیفه جمع آوری اطالعات و خال صه سازی آنها را بر عهده داشته و پاسخ دهندگان افراد متخصص در رشته مربوطه هستند که اطالعات آنها جمع آوری شده و نظرات نهایی آنها مبنای تصمیم گیری افراد خبره تصمیم گیرنده قرار می گیرد. د ) روش بررسی بازار مصرف کنندگان Survey) ( Consumer Market با استفاده از پرسشنامه مصاحبه مصاحبه تلفنی و یا مصاحبه حضوری اقدام به جمع آوری اطالعات می شود. عیب: زمان بر است

33 پیش بینی و تخمین روشهای کمی پیش بینی تقاضا الف ) تخمین ساده Approach) ( Naive در این روش پیش بینی تقاضا برای دوره بعد مساوی تقاضای واقعی در دوره قبل است. ب ) میانگین متحرک Average) ( Moving در این روش تخمین تقاضای هر دوره مساوی متوسط دوره ماقبل تقاضای واقعی است. این روش تمایل به یکنواخت کردن تغییرات کوتاه مدت تقاضای گذشته دارد. Moving Average = Demand in previous n periods/n

34 پیش بینی و تخمین پیش بینی از طریق روش میانگین متحرک سه ماه

35 پیش بینی و تخمین ج ) روش میانگین متحرک وزنی در مواقعی که داده های گذشته دارای روند و یا شکل خاص باشند با استفاده از وزن تخمینها دقیقتر می تواند انجام شود.در این روش معموال برای داد ه های نزدیکتر وزن بیشتری در نظر گرفته می شود. (Weighted Moving Average) روش میانگین nدوره ائی به صورت زیر است : Weighted Moving Average= (Weight for period n) (Demand in period n) Weights

36 پیش بینی و تخمین پیش بینی از طریق روش میانگین متحرک وزنی سه ماه

37 پیش بینی و تخمین تقاضای واقعی و پیش بینی به وسیله روشهای میانگین متحرک و میانگین متحرک وزنی

38 پیش بینی و تخمین پیش بینی و تخمین روش یکنواخت نمایی Smoothing) (Exponential این روش در حقیقت روش خاص از میانگین متحرک است که برای محاسبات کامپیوتری مناسب بوده و نیاز به نگهداری اطالعات از دوره های قبل داشته و فقط اطالعات آخری دوره برای محاسبات تخمین تقاضای دوره بعد استفاده می کند. این روش به صورت زیر است : F t =F t-1 +α (A t-1 +F t-1 ) 0 α 1 = F t تخمین تقاضا در دوره بعد 1-t = F تخمین تقاضادر دوره فعلی 1-t = A تقاضای واقعی در دوره فعلی = α ضریب هموار سازی

39 فصل نهم استراتژي هاي مكان یابي

40 يبای ناكم ياه يژتارتسا يباي ناكم ياه يژتارتسا نییعت لحم هناخراك ای لحم تامدخ زا تامیمصت مهم كیژتارتسا رثوم رب دوس يروآ تكرش اه.تسا رد روشك اكیرمآ هنیزه لمح لقنو 25 دصرد زا تمیق شورف لوصحم ار لیكشت هداد و لحم هناخراك ای لحم تامدخ رد هنیزه لمح و لقن رثوم.تسا هولاع رب تاظحلام قوف لحم رارقتسا هناخراك رد هنیزه ياه داوم هیلوا و يژرنا قوقح و اهدزمتسد و تایلام يتخادرپ تكرش اه زین رثوم.تسا نیاربانب انب هب لیلاد قوف باختنا لحم رارقتسا كی هناخراك ای تامدخ كی میمصت كیژتارتسا يارب ناریدم بوسحم يم دوش.

41 استراتژي هاي مكان یابي- عوامل موثر در انتخاب محل كارخانه یا محل خدمات : خدمات محل يا كارخانه محل انتخاب در موثر عوامل 1- هزینه تولید 2- بهره وري نیروي كار 3- نرخ ارز 4- تمایالت 5- نزدیكي به بازارهاي مصرف 6- نزدیكي به تامین كنندگان

42 استراتژي هاي مكان یابي- عوامل موثر در انتخاب محل كارخانه یا محل خدمات -1 هزينه توليد cost) (Production هزینه تولید شامل هزینه هاي ملموس و غیر ملموس بوده وموارد آن به صورت زیر است. 1-1 هزینه هاي ملموس: هزینه نیروي كار مواد اولیه مالیات ها استهالك و هزینه هاي سربار آب برق وگاز هزینه هاي حمل ونقل و هزینه ساخت كارگاه ها و ساختمان ها است. 1-2 هزینه هاي غیر ملموس: هزینه كیفیت آموزش تسهیالت حمل و نقل عمومي كیفیت و تمایالت نیروي كار موجود در منطقه و تمایل مردم منطقه نسبت به صنعت و توسعه است.

43 استراتژي هاي مكان یابي- عوامل موثر در انتخاب محل كارخانه یا محل خدمات (Labour Productivity) كار نيروي وري بهره -2 نیروي كار ارزان و بهره ور یكي از عوامل موثر بر انتخاب محل كارخانه است. به عنوان مثال اگر هزینه ساعتي نیروي كار در محل A 12 دالر و كارآیي كارگران در محل فوق 1/25 واحد محصول در ساعت باشد. اگر هزینه ساعتي نیروي كار در محل B 10 دالر و كارآیي كارگران در محل فوق 1 واحد محصول در ساعت باشد. در اینصورت هزینه نیروي كار در هر واحد تولید در هر كدام از دو محل به صورت زیر است. )هزینه نیروي كار هر واحد تولید در محل A( دالر = )هزینه نیروي كار واحد تولید در محل B( دالر 10=10 1 A كمتر از محل همان طور محل B است. كه مشاهده مي شود بوده بنابراین محل هزینه نیروي كار A از نظر هزینه در هر نیروي واحد تولید در محل انساني اقتصادي تر از B

44 استراتژي هاي مكان یابي- عوامل موثر در انتخاب محل كارخانه یا محل خدمات 3- نرخ ارز) Rates )Exchange نرخ تبدیل ارز وثبات نسبي آن از عوامل مهم در انتخاب محل كارخانه در مناطق مختلف جغرافیایي جهان است. سرمایه گذاري و احداث كارخانه در كشورهاي فاقد ثبات سیاسي و نرخ قابل اطمینان مقرون به صرفه نبوده و از آنها استقبال كمتري مي شود.

45 استراتژي هاي مكان یابي- عوامل موثر در انتخاب محل كارخانه یا محل خدمات -4 تمايالت )Attitudes( تمایل دولت ها و حكومت هاي محلي نسبت به رشد وتوسعه اقتصادي و صنعتي و استقبال آنها از سرمایه گذاري هاي صنعتي و خدماتي از عوامل مهم در انتخاب محل كارخانه و یا مراكز خدماتي است. مناطق ویژه اقتصادي با تسهیالت ویژه دولتي از مكان هاي بالقوه براي ایجاد صنایع و گسترش خدمات هستند.

46 استراتژي هاي مكان یابي- عوامل موثر در انتخاب محل كارخانه یا محل خدمات 5- نزديكي به بازارهاي مصرف Markets( )Proximity to نزدیكي به بازارهاي مصرف یكي از عوامل مهم در جانمایي مراكز خدماتي مثل بیمارستان ها بانك ها و ادرات پست است. در صورت گران بودن هزینه حمل و نقل محصوالت نهایي نزدیكي محل كارخانه به بازارهاي مصرف مورد توجه است.

47 استراتژي هاي مكان یابي- عوامل موثر در انتخاب محل كارخانه یا محل خدمات )Proximity to Suppliers( كنندگان تامين به نزديكي -6 نزدیكي كارخانه ها به تامین كنندگان مواد اولیه در صنایع لبني و شیالت اجتناب ناپذیر بوده و در شرایط گران بودن هزینه هاي حمل ونقل و با توجه به ضرورت حمل و نقل حجم انبوه مواد اولیه در صنایع نمونه ائي مثل ذوب آهن نزدیكي آنها به محل هاي تامین مواد اولیه عامل مهم در مكان یابي صنایع فوق است.

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم 1 ماشیه ای توریىگ مقدمه فصل : سلسله مزاتب سبان a n b n c n? ww? زبان های فارغ از متن n b n a ww زبان های منظم a * a*b* 2 زبان ها پذیرفته می شوند بوسیله ی : ماشین های تورینگ a n b n c n ww زبان های فارغ

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

7- روش تقریب میانگین نمونه< سر فصل مطالب

7- روش تقریب میانگین نمونه< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 7 روش تقریب میانگین نمونه Sample Average Approximation 7- روش تقریب میانگین نمونه< سر فصل مطالب 2 شماره عنوان فصل 1-7 معرفی 2-7 تقریب 3-7

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم زبان های فارغ از متن

فصل پنجم زبان های فارغ از متن فصل پنجم زبان های فارغ از متن خانواده زبان های فارغ از متن: ( free )context تعریف: گرامر G=(V,T,,P) کلیه قوانین آن به فرم زیر باشد : یک گرامر فارغ از متن گفته می شود در صورتی که A x A Є V, x Є (V U T)*

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

http://econometrics.blog.ir/ متغيرهای وابسته نماد متغيرهای وابسته مدت زمان وصول حساب های دريافتني rcp چرخه تبدیل وجه نقد ccc متغیرهای کنترلی نماد متغيرهای کنترلي رشد فروش اندازه شرکت عملکرد شرکت GROW SIZE

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت 2 1 مهرداد احمدي کمرپشتی هدي کاظمی موسسه آموزش عالی روزبهان ساري گروه برق ساري ایران Mehrdad.ahmadi.k@gmail.com hoda.kazemi.aski@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

مساله مکان یابی - موجودی چند محصولی چند تامین کننده با در نظر گرفتن محدودیت های تصادفی برای زنجیره تامین دو سطحی

مساله مکان یابی - موجودی چند محصولی چند تامین کننده با در نظر گرفتن محدودیت های تصادفی برای زنجیره تامین دو سطحی مساله مکان یابی - موجودی چند محصولی چند تامین کننده با در نظر گرفتن محدودیت های تصادفی برای زنجیره تامین دو سطحی رضا توکلی مقدم یاسر رحیمی امیر اقسامی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع پردیس دانشکده های

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد مبتنی بر روش دسترسی زلیخا سپهوند دانشکده مهندسى برق واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد ایر ان zolekhasepahvand@yahoo.com روح االله

Διαβάστε περισσότερα

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق گزارش درس ریاضیات رمزنگاري عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا استاد درس: مهندس نگارنده: ز 94 دي ماه 1394 1 5 نماد گذاري و تعریف مسي له 1 6 رمزگذاري جستجوپذیر متقارن

Διαβάστε περισσότερα

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 6 روش های بهینه سازی شبیه سازی گرادیان مبنا Gradient-based Simulation Optimization methods 6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 2 شماره

Διαβάστε περισσότερα

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب عنوان مقاله اولویت بندي روشهاي رفع افت ولتاژ به منظور کاهش تلفات در شبکه هاي فشار ضعیف امیر کاظمی شرکت توزیع نیروي برق خراسان جنوبی واژه هاي کلیدي : تلفات- افت ولتاژ- فیدر- شبکه- بار- بالانس - - - کارکرد

Διαβάστε περισσότερα

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. - اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط اجسام متحرک را محاسبه کند. 4- تندی متوسط و لحظه ای را

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط دانشکده ی علوم ریاضی ا نالیز الگوریتم ها ۴ بهمن ۱۳۹۱ جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: امیر سیوانی اصل ۱ پیدا کردن نزدیک ترین زوج نقطه فرض می کنیم n نقطه داریم و می خواهیم

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول

ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول محسن شفیعی نیک آبادی محمدعلی بهشتی نیا و رضا رفیعی پور اطالعات مقاله چکیده واژگان كلیدی: فرایند توسعه محصول مدل ریاضی مزدوج همپوشانی ها وابستگی متقابل.

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري. حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد reza.pooyanfar@gmail.com 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه 2 1* فرانک معتمدی فرید شیخ االسالم 1 -دانشجوی دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها حامد رشیدی 1 و سیامک طالبی 2 1 -دانشگاه شهید باهنر كرمان 2 -دانشگاه شهید باهنر كرمان Hamed.hrt@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

فیلتر کالمن Kalman Filter

فیلتر کالمن Kalman Filter به نام خدا عنوان فیلتر کالمن Kalman Filter سیدمحمد حسینی SeyyedMohammad Hosseini Seyyedmohammad [@] iasbs.ac.ir تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان Institute for Advanced Studies in Basic Sciences تابستان 95

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی

کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی مهندس سید عبدالحسین عمادی * دکتر احسان اسفندیاری چکیده: در این مقاله با استفاده از ساختار غیرخطی برای سلول خورشیدی

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

2. β Factor. 1. Redundant

2. β Factor. 1. Redundant دوم قسمت نگارش مرتضوی محمد سید مهندس آباد نجف واحد نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه ایران آباد نجف اسالمی آزاد دانشگاه افزونه سامانههای اطمینان قابلیت کليدي: واژههاي فاکتور بتا روش خرابی مشترک علت علت نرخ

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی: نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز 1391-1391 مدرس: دکتر ابوالفتح بیگی ودکتر امین زاده گوهري نویسنده: محمدرضا صنم زاده جلسه 15 فرض کنیم ماتریس چگالی سیستم ترکیبی شامل زیر سیستم هايB و A را داشته باشیم.

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22 فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی آنچه باید پیش از شروع کتاب مدار بدانید تا مدار را آسان بیاموزید.............................. 2 مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل................................................

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گروه توسعه نیکی

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گروه توسعه نیکی بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گروه توسعه نیکی سی- سی- سی- سی- صندوق سرمایهگذاری توسعه گروه نیکی بیانیه سیاست سرمایهگذاری صندوق سرمایه گذاری توسعه گروه نیکی )تنها با درآمد ثابت با قابلیت

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم

الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم 2 1 فرهاد مصری نژاد ناصر محمد رحیم پناه 1 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اصفهان ایرانnaserrahimpanah@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

کیوان بهزادپور محدرضا امینی

کیوان بهزادپور محدرضا امینی 1000 / 1004 کنترل فیلترهاي توان اکتیو (APF) تکفاز و سه فاز با استفاده از یک سنسور جریان کیوان بهزادپور محدرضا امینی keivan_bp@yahoo.com دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان چکیده عضو هیي

Διαβάστε περισσότερα

به ارائه مدلی جهت مکان یابی پویای چند تسهیالتی در یک زنریره تامی در شرایط فازی

به ارائه مدلی جهت مکان یابی پویای چند تسهیالتی در یک زنریره تامی در شرایط فازی فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی سال دوازدهم شماره 53 زمستان 35 صفحات - 0 030 چکیده مکانیابی پویای چند تسهیالتی در یک زنجیره تأمین 1 عليرضا علی نژاد در شرایط فازی 4 3 زهرا شهریاری سيد حبيب اله

Διαβάστε περισσότερα

Forecasting in Business

Forecasting in Business پیش بینی و برآورد در کسب و کار Forecasting in Business برگرداننده: سعادت صادقی Page 1 of 28 فهرست مطالب چکیده فصل...... 3 روشهای پیش بینی و برآورد.... 3 برآوردهای تخمینی... 8 برآوردهای مبتنی بر روند زمانی

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب فصل : 5 نیرو ها 40- شخصی به جرم جرم به وسیله طنابی که از روي قرقره بدون اصطکاکی عبور کرده و به یک کیسه شن به متصل است از ارتفاع h پایین می آید. اگر شخص از حال سکون شروع به حرکت کرده باشد با چه سرعتی به

Διαβάστε περισσότερα

Econometrics.blog.ir

Econometrics.blog.ir وب سایت آموزش نرم افزارهای اقتصادسنجی به نام خدا معادالت همزمان Economerics.blog.ir نام دانشجو: مریم گودرزی مدل های تک معادله ای مدلهایی هستند که دارای یک متغیر درونزا) Y ( و یک یا چند متغیر توضیحی) X

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 باشد. دهید.f (gx) = (gof 1 )f X شده باشند سوالات بخش میان ترم

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 باشد. دهید.f (gx) = (gof 1 )f X شده باشند سوالات بخش میان ترم آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 زمان آزمون 120 دقیقه نیمسال: اول 95-94 رشته تحصیلی : ریاضی محض 1. نشان دهید X یک میدان برداري روي M است اگر و فقط اگر براي هر تابع مشتقپذیر f روي X(F ) M نیز مشتقپذیر

Διαβάστε περισσότερα

آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی

آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی 9 فریده حقیقی شیما کریمی 2 9 زهرا سجادی زهرا طالب پور 3 1 دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه الزهرا تهران میدان شیخ بهایی 2

Διαβάστε περισσότερα

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO (

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( نجمه خانیان استاد راهنما: دکتر عباس گلمکانی تابستان 9 I II شکر شایان نثار ایزدمنان که توقیق

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون مقدمه دراغلب شاخه های صنایع حالتی پدید می آید که دو نقطه دور از هم بایستی دارای سرعت یکسانی باشند. پل های متحرک دهانه سد ها تسمه ی نقاله ها جرثقیل

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر استراتژی متنوع سازی شرکتی بر هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر استراتژی متنوع سازی شرکتی بر هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 89 تاثیر استراتژی متنوع سازی شرکتی بر هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران * دکتر زهره حاجی ها ** فهیمه مقامی چکیده در این پژوهش رابطه بین متنوع سازی شرکتی و هزینه بدهی مورد بررسی

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

کنترل تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر تخصیص قطب با مرتبه کسری

کنترل تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر تخصیص قطب با مرتبه کسری چکیده : کنترل تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر تخصیص قطب با مرتبه کسری روش طراحی قوانین کنترل چندجمله ای با استفاده از جایابی قطب راه کار مناسبی برای بسیاری از کاربردهای صنعتی می باشد. این دسته از کنترل کننده

Διαβάστε περισσότερα

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور بررسی نقش عوامل حیاتی در طراحی محصول جهت رسیدن به تولید در کالس جهانی»مورد کاوی : صنعت خودروسازی«قسمت اول h-farsi@sbu.ac.ir shabani.dp@gmail.com torabipour@hotmail.com 1 دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی

Διαβάστε περισσότερα

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور فصل سوم: 3 روابط طولی درشکلهای هندسی درس او ل قضیۀ سینوس ها یادآوری منظور از روابط طولی رابطه هایی هستند که در مورد اندازه های پاره خط ها و زاویه ها در شکل های مختلف بحث می کنند. در سال گذشته روابط طولی

Διαβάστε περισσότερα

ارائه یک مدل بهینه سازی استوار جهت طراحی شبکه زنجیره تامین خون در شرایط بحران با در نظرگرفتن قابلیت اطمینان

ارائه یک مدل بهینه سازی استوار جهت طراحی شبکه زنجیره تامین خون در شرایط بحران با در نظرگرفتن قابلیت اطمینان ارائه یک مدل بهینه سازی استوار جهت طراحی شبکه زنجیره تامین خون در شرایط بحران با در نظرگرفتن قابلیت اطمینان مونا عقیانی دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران آرمین جبارزاده استادیار

Διαβάστε περισσότερα

13 86 ﺰﯿﺋﺎﭘ / مود هرﺎﻤﺷ /ل وا لﺎﺳ / ﯽﺴﻠﺠﻣ قﺮﺑ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ ﯽﺼﺼﺨﺗ - ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

13 86 ﺰﯿﺋﺎﭘ / مود هرﺎﻤﺷ /ل وا لﺎﺳ / ﯽﺴﻠﺠﻣ قﺮﺑ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ ﯽﺼﺼﺨﺗ - ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ به کار گیري مانع هاي مقاومتی جهت بهبود پایداري گذرا سعید اباذري - هیات علمی دانشگاه شهرکرد saeedabazar@yah.cm چکیده میباشد. یکی از مساي ل مهم در سیستم هاي قدرت افزایش میرایی دامنه نوسانات و افزایش زمان

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان

مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان شهابالدین یزدانی * محمدعلی فرقانی 2 مسعود رشیدینژاد 3 دانشگاه شهید باهنر کرمان تاریخ دریافت مقاله: 303/90/ تاریخ پذیرش مقاله: 303//22

Διαβάστε περισσότερα

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 1 /شماره 62 /تابستان 7931

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 1 /شماره 62 /تابستان 7931 پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 1 /شماره 62 /تابستان 7931 صفحه 701 تا 771 سهام صاحبان حقوق هزينه و محصول رقابتي توان 1231/31/23 دریافت: تاریخ 1231/32/21 پذیرش: تاریخ 1 بنیمهد بهمن 2 نژاد یعقوب احمد 3

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی... 2 خواص مدارات سری... 3 خواص مدارات موازی...

فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی... 2 خواص مدارات سری... 3 خواص مدارات موازی... فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی................................................. 2 خواص مدارات سری....................................................... 3 3...................................................

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز 1391-1392 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري جلسه 2 فراگیري نظریه ي اطلاعات کوانتمی نیازمند داشتن پیش زمینه در جبرخطی می باشد این نظریه ترکیب زیبایی از جبرخطی و نظریه

Διαβάστε περισσότερα

مدیریت بهینهی انرژی برای یک ریزشبکهی مسکونی حاوی یک سیستمV2G از دید مصرفکننده

مدیریت بهینهی انرژی برای یک ریزشبکهی مسکونی حاوی یک سیستمV2G از دید مصرفکننده کنفرانس ملی فناوری انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر National Conference of echnology, Energy and Data on Electrical & Computer Engineering کونفرانسی نهتهوهیی فهناوهری هێز و دهیتا به روانگه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا رضا شریفی شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان r.e.sharifi@gmail.com نازنین صباغ شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان sabbaghnazanin@gmail.com سیاوش

Διαβάστε περισσότερα

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور فرانک معتمدی * دکترفرید شیخ االسالم 2 -دانشجوی رشته برق دانشگاه آزاد واحد نجفآباد Fa_motamedi@yahoo.com 2 -استاد گروه برق

Διαβάστε περισσότερα

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود.

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود. ك ي آزمايش 7 : راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي روتور سيمپيچيشده آزمايش 7: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با روتور سيمپيچي شده 1-7 هدف آزمايش در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور

Διαβάστε περισσότερα

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها(

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( رفتار عناصر L, R وC در مدارات جریان متناوب......................................... بردار و کمیت برداری.............................................................

Διαβάστε περισσότερα

تمرین صفحه 91 تمرین صفحه 95 1 میزان رضایت مشتریان بانک از نحوه برخورد و رسیدگی به درخواست های آنها

تمرین صفحه 91 تمرین صفحه 95 1 میزان رضایت مشتریان بانک از نحوه برخورد و رسیدگی به درخواست های آنها 90 حل تمرین ها تمرین صفحه 91 کدام روش جمع آوری داده ها برای موارد زیر مناسب است یک دلیل برای انتخاب خود ذکر کنید. 1 میزان رضایت مشتریان بانک از نحوه برخورد و رسیدگی به درخواست های آنها پاسخ: پرسش نامه:

Διαβάστε περισσότερα

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه بخش غیرآهنی هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه رفتار شبه کشسان )Pseudoelasticity( که به طور معمول ابرکشسان )superelasticity( ناميده می شود رفتار برگشت پذیر کشسان ماده در برابر تنش اعمالی است

Διαβάστε περισσότερα

اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور DC

اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور DC اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور DC 1 حمید کریمی 2 میثم ایوبی 3 مصطفی میرزاده 4 علی امیري زانیانی شرکت پالایش گاز پارسیان- hkfars@yahoo.com 1- شرکت پالایش گاز پارسیان- maysam_ayubi@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند.

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی:

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اصول اولیه جذب سطحی اتان بر روي نانو نوار گرافن زیگزاگ تزي ین شده با طلا

بررسی اصول اولیه جذب سطحی اتان بر روي نانو نوار گرافن زیگزاگ تزي ین شده با طلا و 8 و 6 بررسی اصول اولیه جذب سطحی اتان بر روي نانو نوار گرافن زیگزاگ تزي ین شده با طلا و رزا صفایی 4 علیرضا کاظمی 1 محمد حسین شیخی 2 رحیم غیور 3 1 بخش مخابرات و الکترونیک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

Διαβάστε περισσότερα

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله آزما ی ش پنج م: پا س خ زمانی مدا رات مرتبه دوم هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله مشخصه بررسی مقاومت بحرانی و آشنایی با پدیده

Διαβάστε περισσότερα

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در بسمه تعالي در شركت هاي سبدگردان بر اساس پيوست دستورالعمل تاسيس و فعاليت شركت هاي سبدگردان مصوب هيي ت مديره سازمان بورس بانجام مي رسد. در ادامه به اراي ه اين پيوست مي پردازيم: چگونگي محاسبه ي بازدهي سبد

Διαβάστε περισσότερα

بدست میآيد وصل شدهاست. سیمپیچ ثانويه با N 2 دور تا زمانی که کلید

بدست میآيد وصل شدهاست. سیمپیچ ثانويه با N 2 دور تا زمانی که کلید آزمايش 9 ترانسفورماتور بررسی تجربی ترانسفورماتور و مقايسه با يك ترانسفورماتور ايدهآل تئوری آزمايش توان متوسط در مدار جريان متناوب برابر است با: P av = ε rms i rms cos φ که ε rms جذر میانگین مربعی ε و i

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل میدانی سیستمهای الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن پدیدۀ هیسترزیس به

تحلیل میدانی سیستمهای الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن پدیدۀ هیسترزیس به تحلیل میدانی سیستمهای الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن پدیدۀ هیسترزیس به روش اجزاء محدود اسماعیل فلاح جواد شکرالهی مغانی قطب علمی قدرت دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر Email: moghani@aut.ac.ir, esmael_fallah@aut.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر عملکرد مالی و چرخه تجاری بر ساختار سرمایه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر عملکرد مالی و چرخه تجاری بر ساختار سرمایه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران ISSN: 2476-5066 فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری www.uctjournals.com دوره 3 شماره 3 پاییز 396 صفحات -08 2 بررسی تاثیر عملکرد مالی و چرخه تجاری بر ساختار سرمایه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران

Διαβάστε περισσότερα

OFDM ﻢﺘﺴﯿﺳ ﯽﻫدزﺎﺑ ﺮﺑ لﺎﻧﺎﮐﺮﯿﺧﺎﺗ هﺮﺘﺴﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ

OFDM ﻢﺘﺴﯿﺳ ﯽﻫدزﺎﺑ ﺮﺑ لﺎﻧﺎﮐﺮﯿﺧﺎﺗ هﺮﺘﺴﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ و 2 چکیده تاثیر گستره تاخیرکانال بر بازدهی سیستم OFDM علیرضا محمودی دکتر سید محمود مدرس هاشمی modarres@cc.iut.ac.ir Alireza@mahmoodi.ir دانشکده برق وکامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان انتشار چند مسیره از مهمترین

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تکنیک هاي تعقیب نقطه توان حداکثر ) MPPT ( در سلولهاي خورشیدي احسان اكبري عسگراني جواد كريمي قلعه شاهرخي منصور خالقيان

بررسی تکنیک هاي تعقیب نقطه توان حداکثر ) MPPT ( در سلولهاي خورشیدي احسان اكبري عسگراني جواد كريمي قلعه شاهرخي منصور خالقيان بررسی تکنیک هاي تعقیب نقطه توان حداکثر ) MPPT ( در سلولهاي خورشیدي 2 ۳ ۲ ۱ احسان اكبري عسگراني جواد كريمي قلعه شاهرخي منصور خالقيان 1 هسا- صنایع اویونیک ایران و دانشگاه صنعتی مالک اشتراصفهان- دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

تسیچ تکرح مراهچ لصف تسیچ تکرح تعرس و ییاج هباج تفاسم ناکم تسا ردقچ شتکرح زاغآ ةطقن زا وا ةلصاف

تسیچ تکرح مراهچ لصف تسیچ تکرح تعرس و ییاج هباج تفاسم ناکم تسا ردقچ شتکرح زاغآ ةطقن زا وا ةلصاف چهارم فصل چیست حرکت سرعت و جابهجایی مسافت مکان 111 است چقدر حرکتش آغاز نقطة از او فاصلة میرود. شمال به کیلومتر یک سپس و غرب به کیلومتر یک 1 دانشآموزی 1- k 1/6 k 3 1/ k 1 k 1 از متحرک نهایی فاصلة میکند.

Διαβάστε περισσότερα

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A مبحث بیست و سوم)مباحث اندازه حرکت وضربه قانون بقای اندازه حرکت انرژی جنبشی و قانون برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( تکلیف از مبحث ماتریس ممان اینرسی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم : عناصر سوئیچ

فصل سوم : عناصر سوئیچ فصل سوم : عناصر سوئیچ رله الکترومکانیکی: یک آهنربای الکتریکی است که اگر به آن ولتاژ بدهیم مدار را قطع و وصل می کند. الف: دیود بعنوان سوئیچ دیود واقعی: V D I D = I S (1 e η V T ) دیود ایده آل: در درس از

Διαβάστε περισσότερα

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان آزمايش شماره 8 برخورد (بقاي تكانه) وقتي دو يا چند جسم بدون حضور نيروهاي خارجي طوري به هم نزديك شوند كه بين آنها نوعي برهم كنش رخ دهد مي گوييم برخوردي صورت گرفته است. اغلب در برخوردها خواستار اين هستيم

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز 1391-1392 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محمد مهدي مجاهدیان جلسه 22 تا اینجا خواص مربوط به آنتروپی را بیان کردیم. جهت اثبات این خواص نیاز به ابزارهایی

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی:

Archive of SID.  یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی: ج ه ر یا یات کار دی وا د لا جان سال م ماره ١ (ایپپی ٢۴ ھار ٨٩ ص ص ٩٣-١٠١ مقایسه عددی جواب معادله دیفرانسیل تصادفی با نوفه سفید گاوسی و پواسونی رمضان رضاییان رحمان فرنوش. چکیده دانشکده علوم پایه دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 20 دستگاه ژنراتور کمکی 18kW

حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 20 دستگاه ژنراتور کمکی 18kW حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 0 دستگاه ژنراتور کمکی 8kW محمد دهقاننژاد علی احمدي مهندس طراح برق شرکت تام لوکوموتیو آریا dehghannejad@roshdsanatniroo.com مهندس طراح برق شرکت تام لوکوموتیو آریا a.ahmadi@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: نادر قاسمی جلسه 2 در این درسنامه به مروري کلی از جبر خطی می پردازیم که هدف اصلی آن آشنایی با نماد گذاري دیراك 1 و مباحثی از

Διαβάστε περισσότερα

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network سه شنبه 21 اسفند 1393 جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان استاد: مهدي جعفري نگارنده: علیرضا حیدري خزاي ی در این نوشته مقدمه اي بر

Διαβάστε περισσότερα

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها دکتر منصور زینلی

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها دکتر منصور زینلی درس تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها دکتر منصور زینلی فصل اول سیگنال: نشانه یا عالمت هر کمیت فیزیکی) قابل اندازه گیری ) است. انواع سیگنال : سیگنالپیوستهدرزمانکهبهصورت x(t) نشان داده میشود و t یک متغیر

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی دانا امینی بانه 1 * بهروز گتمیری 2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک - دانشگاه تهران 2- استاد دانشکده مهندسی عمران

Διαβάστε περισσότερα

شرکت نفت یا عدم احتساب آن بر وصولی درآمدهای این سازمان دارد. محمدرضا منجذب سید ابراهیم موسوی

شرکت نفت یا عدم احتساب آن بر وصولی درآمدهای این سازمان دارد. محمدرضا منجذب سید ابراهیم موسوی مالیات بر عملکرد شرکت نفت و کارایی سازمان امور مالیاتی کشور)رویکرد تحلیل پوششی دادهها( محمدرضا منجذب 2 سید ابراهیم موسوی تاریخ دریافت: 394/2/9 تاریخ پذیرش: 394/6/4 چکیده دولتها همواره در تالشند تا با اجرای

Διαβάστε περισσότερα

مینامند یا میگویند α یک صفر تابع

مینامند یا میگویند α یک صفر تابع 1 1-1 مقدمه حل بسیاری از مسائل اجتماعی اقتصادی علمی منجر به حل معادله ای به شکل ) ( می شد. منظر از حل این معادله یافتن عدد یا اعدادی است که مقدار تابع به ازای آنها صفر شد. اگر (α) آنگاه α را ریشه معادله

Διαβάστε περισσότερα