Δημοσιευμένη στην Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2000, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημοσιευμένη στην Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2000, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή."

Transcript

1 Υπόθεση Abdulaziz, Cabales & Balkandali κατά Ηνωμένου Βασιλείου 1 Σεβασμός του δικαιώματος στην οικογενειακή ζωή Απαγόρευση διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου, φυλής και γέννησης στο πλαίσιο του σεβασμού των δικαιωμάτων τα οποία προστατεύονται από τη Σύμβαση Διακριτική μεταχείριση των γυναικών (σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία) Η προστασία του δικαιώματος στο σεβασμό της οικογενειακής ζωής προϋποθέτει την ύπαρξη οικογένειας. Στην έννοια της οικογένειας εμπίπτει κάθε σχέση που δημιουργείται από νόμιμο και ειλικρινή γάμο. Η οικογενειακή ζωή στην περίπτωση του γάμου περιλαμβάνει τη συμβίωση των συζύγων Το Δικαστήριο δεν μπορεί να αγνοήσει ότι η υπό κρίση υπόθεση αφορά όχι μόνο το δικαίωμα σε σεβασμό της οικογενειακής ζωής αλλά και τη μετανάστευση και ότι σύμφωνα με γενικά παραδεδεγμένη αρχή του διεθνούς δικαίου τα Συμβαλλόμενα κράτη έχουν την εξουσία, που περιορίζεται από τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, να ελέγχουν την είσοδο των αλλοδαπών στο έδαφός τους. Η θετική υποχρέωση που απορρέει από το άρθρο 8 δεν επιβάλει στα κράτη γενική υποχρέωση να σέβονται την επιλογή του τόπου της συζυγικής εστίας των παντρεμένων μεταναστών και να δέχονται τους αλλοδαπούς συζύγους για εγκατάσταση στη χώρα Το άρθρο 14 συμπληρώνει τις υπόλοιπες διατάξεις ουσιαστικού δικαίου της Σύμβασης και των Πρωτοκόλλων της και δεν εφαρμόζεται ανεξάρτητα αφού παράγει αποτέλεσμα μόνο σε σχέση με το σεβασμό των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που προστατεύει η Σύμβαση. Στα πλαίσια εφαρμογής του η διακριτική μεταχείριση συνιστά διάκριση εάν δεν υπαγορεύεται από νόμιμο σκοπό ή εάν δεν υπάρχει εύλογη σχέση αναλογίας μεταξύ των μέσων που εφαρμόζονται και του σκοπού που επιδιώκεται. Η έννοια της μη διάκρισης περιλαμβάνει γενικά περιπτώσεις όπου ένα άτομο ή μια ομάδα απολαμβάνει χωρίς εύλογη δικαιολογία μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή σε σχέση με άλλο άτομο ή ομάδα, ακόμα και όταν η ευνοϊκότερη μεταχείριση δεν προβλέπεται από τη Σύμβαση. Εφαρμοστέο δίκαιο Άρθρα 3, 8, 13 και 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης «δια την Προάσπισιν των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών» Ν.Δ. 53/1974 (ΦΕΚ 256, τ. Α ) Πραγματικά περιστατικά : Η προσφεύγουσα, κυρία Ν. Abdulaziz, ινδικής καταγωγής, γεννηθείσα στο Μαλάουϊ, έχει εγκατασταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και από το 1979 είναι κάτοχος άδειας παραμονής αόριστης διάρκειας. Γνώρισε το σύζυγό της κύριο Ι. Abdulaziz, που είναι Πορτογάλος στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη διάρκεια ταξιδιού αναψυχής που πραγματοποιούσε στη χώρα και λίγο αργότερα παντρεύτηκαν. Μετά το γάμο τους, η κυρία Abdulaziz αιτήθηκε από τις βρετανικές αρχές να χορηγήσουν στο σύζυγό της άδεια παραμονής αόριστης διάρκειας. Παράλληλα, η Επιτροπή Πρόνοιας Μεταναστών ζήτησε τη χορήγηση δωδεκάμηνης άδειας παραμονής για τον κύριο Abdulaziz. Μετά τη σχετική συνέντευξη που διεξήγαγε το Υπουργείο Εσωτερικών με το ζεύγος Abdulaziz, η διοίκηση απέρριψε το αίτημα της προσφεύγουσας με το αιτιολογικό ότι δεν ήταν υπήκοος του Ηνωμένου Βασιλείου και των Αποικιών, ούτε κάποιος από τους γονείς της είχε γεννηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κύριος Abdulaziz προσέφυγε ενώπιον της Δικαιοσύνης, η οποία απέρριψε την προσφυγή του. Ενόψει της αδυναμίας του να προσφύγει σε δικαστήριο ανώτερης δικαιοδοσίας βάσει του αγγλικού νόμου διαμένει στο Ηνωμένο Βασίλειο παράνομα. Απασχολείται σε εστιατόριο και η σύζυγός του δεν εργάζεται. Τον Οκτώβριο του 1982 το ζευγάρι απέκτησε ένα γιο. Νεότερη αίτησή τους, που υποστηρίχθηκε από μέλη του Κοινοβουλίου απερρίφθη με το αιτιολογικό ότι η οικογένεια μπορούσε να ζήσει στην Πορτογαλία και δεν συνέτρεχε λόγος ιδιαίτερης μεταχείρισής της. Εν συνεχεία ο Υπουργός Εσωτερικών συνέστησε στη Διοίκηση να καλέσει τον κύριο Abdulaziz να αναχωρήσει το συντομότερο από τη χώρα, άλλως 1 Δημοσιευμένη στην Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2000, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή. 1

2 «θα εξαναγκαζόταν σε αναχώρηση». Λίγους μήνες αργότερα όμως ανακάλεσε την πρόσκληση προς αναχώρηση και συνέστησε στη διοίκηση «να μην αναλάβει καμία πρωτοβουλία για την απομάκρυνση του κυρίου Abdulaziz από τη χώρα». Στην πραγματικότητα, οι αρμόδιες υπηρεσίες απείχαν από κάθε ενέργεια απέλασης ενόψει των εξελίξεων της εξέτασης της προσφυγής που είχε υποβάλει η σύζυγός του ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το 1984 η κυρία Abdulaziz ζήτησε να αποκτήσει τη βρετανική ιθαγένεια. Στη συνέντευξη την οποία διεξήγαγε με το ζευγάρι το Υπουργείο Εσωτερικών ο κύριος Abdulaziz ανέφερε ότι η σύζυγός του δεν μπορεί να ζήσει στην Πορτογαλία επειδή ζούσε πάντα με την οικογένειά της και την έχει ανάγκη ο άρρωστος πατέρας της. Η προσφεύγουσα, κυρία Α. Cabales, φιλιππινέζικης καταγωγής εγκαταστάθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1971 και εργάζεται ως νοσοκόμα. Το 1977 γνώρισε στη Μανίλα, όπου βρισκόταν για διακοπές τον κύριο L. Cabales πολίτη Φιλιππίνων. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις Φιλιππίνες το Όταν η προσφεύγουσα επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο το Υπουργείο Εσωτερικών για το γάμο της και υπέβαλε αίτηση για άδεια εισόδου και εγκατάστασης παραμονής του συζύγου της στη χώρα με σκοπό τη συμβίωση. Παρόμοιο αίτημα υπέβαλε και ο σύζυγός της στη βρετανική πρεσβεία στη Μανίλα. Το Υπουργείο Εσωτερικών απάντησε στην προσφεύγουσα ότι δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί το αίτημά της γιατί δεν είναι υπήκοος του Ηνωμένου Βασιλείου και των Αποικιών, ούτε κάποιος από τους γονείς της έχει γεννηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε στο σύζυγό της στις Φιλιππίνες, πλην όμως δεν έλαβε γνώση γιατί δεν επικοινώνησε με τη βρετανική πρεσβεία στη Φιλιππίνες στη Μανίλα. Εν συνεχεία το Υπουργείο Εσωτερικών απέρριψε την αίτηση για επανεξέταση της υπόθεσης που υπέβαλε η Επιτροπή Πρόνοιας Μεταναστών προσφεύγοντας κατά της αρνητικής απόφασης που είχε εκδοθεί επί του αιτήματος της κυρίας Cabales. Παράλληλα, η βρετανική διοίκηση απέρριψε την προσφυγή που άσκησε ο σύζυγός της κατά της απορριπτικής απόφασης που εξέδωσε η πρεσβεία στις Φιλιππίνες με το αιτιολογικό ότι η απόφαση του αρμόδιου για τη χορήγηση αδειών εισόδου αξιωματούχου ήταν σύμφωνη με τη μεταναστευτική νομοθεσία. Τελικά το Υπουργείο Εσωτερικών κρίνοντας ότι δεν συντρέχει λόγος παρέκκλισης από τη μεταναστευτική νομοθεσία απέρριψε την πρόταση της κυρίας Cabales να αντιμετωπίσει με ανθρωπιστικό τρόπο την υπόθεση. Επίσης απέρριψε νεότερες αιτήσεις που υπέβαλαν η προσφεύγουσα και ο σύζυγός της εμμένοντας στην άποψη ότι το ζευγάρι μπορούσε να ζήσει στις Φιλιππίνες και άρα δεν συνέτρεχε λόγος άσκησης της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης. Από τον Απρίλιο του 1980 έως το Δεκέμβριο του 1984 το ζευγάρι ζούσε χωριστά με εξαίρεση μια σύντομη περίοδο συμβίωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 1984 η προσφεύγουσα απέκτησε τη βρετανική ιθαγένεια και απώλεσε τη φιλιππινέζικη. Λίγο αργότερα ο σύζυγός της ζήτησε εκ νέου άδεια εισόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό την εγκατάστασή του και συμβίωση με τη βρετανή πλέον σύζυγό του. Η βρετανική πρεσβεία στη Μανίλα απέρριψε την αίτησή του επικαλούμενη την ακυρότητα του γάμου που οι σύζυγοι είχαν τελέσει στις Φιλιππίνες. Με αίτηση που υπέβαλε στη βρετανική δικαιοσύνη η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου αμφισβητούσε την εγκυρότητα του γάμου που συνήψαν η προσφεύγουσα και ο κύριος Cabales στις Φιλιππίνες γιατί δεν τηρήθηκε η προϋπόθεση της άδειας γάμου, η οποία προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας αυτής. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία ο γάμος ο οποίος τελείται χωρίς προηγούμενη άδεια είναι άκυρος, εκτός εάν πρόκειται για «γάμο εξαιρετικού χαρακτήρα», δηλαδή εάν οι δύο μέλλοντες σύζυγοι έχουν συζήσει για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Ενώπιον του Δικαστηρίου, ο συνήγορος του ζεύγους υποστήριξε ότι ακόμα και εάν υπήρχε ελάττωμα στο γάμο επρόκειτο για τυπική παράλειψη. Σε κάθε περίπτωση δεν αμφισβητείται η συμβίωση των συζύγων. Σύμφωνα εξάλλου με τη νομολογία των Φιλιππίνων ο γάμος είναι έγκυρος έως ότου κηρυχθεί άκυρος με δικαστική απόφαση. Κατά την άποψη όμως της βρετανικής κυβέρνησης ο γάμος ήταν άκυρος και δεν ήταν αναγκαία η δικαστική αναγνώριση της ακυρότητάς του. Μετά από τη συνέντευξη με την προσφεύγουσα που δήλωσε ότι θα τελούσε εκ νέου γάμο με τον κύριο Cabales αν οι αρχές του επέτρεπαν να παραμείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο η βρετανική πρεσβεία στη Μα- 2

3 νίλα του χορήγησε άδεια εισόδου και προσωρινής παραμονής στη χώρας ως αρραβωνιαστικού βρετανίδας. Οι σύζυγοι τέλεσαν εκ νέου γάμο και οι αρχές χορήγησαν στον κύριο Cabales ετήσια άδεια παραμονής ανανεούμενη επ αόριστον. Η προσφεύγουσα, κυρία S. Balkandali, είναι Αιγύπτια και διαμένει νόμιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 1973, αρχικά ως τουρίστρια, αργότερα ως φοιτήτρια και εν συνεχεία ως σύζυγος βρετανού με τον οποίο χώρισε τον Οκτώβριο του Ο κύριος Β. Balkandali, τούρκος πολίτης διέμενε νόμιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 1979, αρχικά ως τουρίστας και αργότερα ως φοιτητής. Το Σεπτέμβριο του 1980 ο Υπουργός Εσωτερικών αρνήθηκε να ανανεώσει την άδεια παραμονής λόγω σπουδών επειδή δεν παρακολουθούσε τα μαθήματα της Σχολής όπου φοιτούσε. Επειδή υπέβαλε αίτηση για ανανέωση της άδειας παραμονής του μετά τη λήξη της η διοίκηση τον κάλεσε να αναχωρήσει από τη χώρα πριν αρχίσει να εφαρμόζεται η διαδικασία απέλασής. Όμως, ήδη από το φθινόπωρο του 1979 η προσφεύγουσα συζούσε με τον κύριο Balkandali. Τον Απρίλιο του 1980 απέκτησαν ένα γιο, ο οποίος έχει δικαίωμα διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λίγο αργότερα, η Επιτροπή Πρόνοιας των Μεταναστών ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών να χορηγήσει στον κύριο Balkandali άδεια παραμονής για να παντρευτεί την αρραβωνιαστικιά του. Στη διάρκεια συνέντευξης που διεξήχθη από το Υπουργείο Εσωτερικών η προσφεύγουσα και ο σύζυγός της ενημέρωσαν τις αρχές για το γάμο που τέλεσαν τον Ιανουάριο του Έτσι έπρεπε να ληφθεί υπόψη ότι επρόκειτο για χορήγηση άδειας παραμονής σε σύζυγο Αιγύπτιας υπηκόου η οποία είχε εγκατασταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η αίτηση απερρίφθη με το αιτιολογικό ότι η προσφεύγουσα δεν είναι υπήκοος του Ηνωμένου Βασιλείου και των Αποικιών, ούτε κάποιος από τους γονείς της έχει γεννηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο σύζυγός της δεν εδικαιούτο να ασκήσει προσφυγή επειδή κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν ήταν κάτοχος άδειας παραμονής. Η αίτησή τους για αντιμετώπιση της υπόθεσης με ανθρωπιστικό τρόπο απερρίφθη με το αιτιολογικό ότι το ζευγάρι μπορούσε να ζήσει στην Τουρκία και άρα δεν υπήρχαν επιτακτικοί λόγοι, οι οποίοι να επιτρέπουν την παρέκκλιση από τη μεταναστευτική νομοθεσία. Εν συνεχεία ο Υπουργός Εσωτερικών προέτρεψε τη Διοίκηση να καλέσει τον «κύριο Balkandali να αναχωρήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο, διαφορετικά θα εξαναγκαζόταν σε αναχώρηση». Σε μεταγενέστερη επιστολή του, και μετά την αποδοχή της προσφυγής της συζύγου από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ο Υπουργός συνέστησε στη διοίκηση να αναβάλει οποιαδήποτε ενέργεια για την απομάκρυνση του συζύγου της προσφεύγουσας από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το 1983 και ενώ ήδη η σύζυγός του είχε αποκτήσει τη βρετανική ιθαγένεια οι αρχές χορήγησαν στον κύριο Balkandali ετήσια και στη συνέχεια αόριστης διάρκειας άδεια παραμονής. Το Σεπτέμβριο του 1984 ο κύριος Balkandali εργαζόταν σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών εστιατορίου και σχεδίαζε να ανοίξει δική του επιχείρηση. Η σύζυγός του εργαζόταν δύο φορές τη βδομάδα σε νηπιακό σταθμό. Στην προσφυγή της ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου η κυρία Abdulaziz ισχυρίστηκε ότι οι βρετανικές αρχές παραβίασαν τα άρθρα 3, 8, 13 και 14 της Σύμβασης. Τα προβλήματα εγκατάστασης του συζύγου της στο Ηνωμένο Βασίλειο συνέβαλαν στην επιδείνωση της υγείας της. Για ανθρωπιστικούς λόγους δεν μπορεί να εγκατασταθεί στην Πορτογαλία, όπου όχι μόνο δεν έχει οικογένεια, αλλά δεν μιλά και τη γλώσσα, η οποία ομιλείται σε αυτό το κράτος. Η κυβέρνηση όμως επέμεινε ότι δεν υπήρχαν εμπόδια για το ζεύγος Abdulaziz να ζήσει στην Πορτογαλία. Στην προσφυγή της ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου η κυρία Cabales ισχυρίστηκε ότι οι βρετανικές αρχές παραβίασαν τα άρθρα 3, 8, 13 και 14 της Σύμβασης. Επίσης ότι υπήρχαν πραγματικά εμπόδια στην επιστροφή της στις Φιλιππίνες. Ήταν ηλικιωμένη, το επάγγελμα της νοσοκόμας που ασκεί δεν είναι αναγνωρισμένο στη χώρα καταγωγής της και με την εργασία της στο Ηνωμένο Βασίλειο συντηρούσε οικονομικά του γονείς της και άλλα μέλη της οικογένειάς της. Στην προσφυγή της ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου η κυρία Balkandali ισχυρίστηκε ότι οι βρετανικές αρχές παραβίασαν τα άρθρα 3, 8, 13 και 14 της Σύμβασης. Επίσης ότι θα ήταν αδύνατο γι αυτήν να ζήσει στην Τουρκία. Υπογράμμισε τους στενούς δεσμούς που έχει αποκτή- 3

4 σει με το Ηνωμένο Βασίλειο και ότι ως μορφωμένη γυναίκα και μητέρα παιδιού γεννημένου εκτός γάμου θα αντιμετωπισθεί ως «περιθωριακή» από την τουρκική κοινωνία. Νόμω Βάσιμο: Α) Η προστασία του δικαιώματος στο σεβασμό της οικογενειακής ζωής προϋποθέτει την ύπαρξη οικογένειας. Στην έννοια της οικογένειας εμπίπτει κάθε σχέση που δημιουργείται από νόμιμο και ειλικρινή γάμο. Η οικογενειακή ζωή στην περίπτωση του γάμου περιλαμβάνει τη συμβίωση των συζύγων. Β) Το Δικαστήριο δεν μπορεί να αγνοήσει ότι η υπό κρίση υπόθεση αφορά όχι μόνο το δικαίωμα σε σεβασμό της οικογενειακής ζωής αλλά και τη μετανάστευση και ότι σύμφωνα με γενικά παραδεδεγμένη αρχή του διεθνούς δικαίου τα Συμβαλλόμενα κράτη έχουν την εξουσία, που περιορίζεται από τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, να ελέγχουν την είσοδο των αλλοδαπών στο έδαφός τους. Η θετική υποχρέωση που απορρέει από το άρθρο 8 δεν επιβάλει στα κράτη γενική υποχρέωση να σέβονται την επιλογή του τόπου της συζυγικής εστίας των παντρεμένων μεταναστών και να δέχονται τους αλλοδαπούς συζύγους για εγκατάσταση στη χώρα. Γ) Το άρθρο 14 συμπληρώνει τις υπόλοιπες διατάξεις ουσιαστικού δικαίου της Σύμβασης και των Πρωτοκόλλων της και δεν εφαρμόζεται ανεξάρτητα αφού παράγει αποτέλεσμα μόνο σε σχέση με το σεβασμό των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που προστατεύει η Σύμβαση. Στα πλαίσια εφαρμογής του η διακριτική μεταχείριση συνιστά διάκριση εάν δεν υπαγορεύεται από νόμιμο σκοπό ή εάν δεν υπάρχει εύλογη σχέση αναλογίας μεταξύ των μέσων που εφαρμόζονται και του σκοπού που επιδιώκεται. Η έννοια της μη διάκρισης περιλαμβάνει γενικά περιπτώσεις όπου ένα άτομο ή μια ομάδα απολαμβάνει χωρίς εύλογη δικαιολογία μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή σε σχέση με άλλο άτομο ή ομάδα, ακόμα και όταν η ευνοϊκότερη μεταχείριση δεν προβλέπεται από τη Σύμβαση. Σκεπτικό: Α) Επί της παραβίασης του άρθρου 8 της ΕυρΣΔΑ.Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι ενώπιόν του προσφεύγουν οι σύζυγοι, οι οποίες είναι νόμιμα εγκατεστημένες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι βρετανικές αρχές με τις αποφάσεις που εξέδωσαν στην υπό κρίση υπόθεση στερούν (κυρία Cabales) ή απειλούν να τις στερήσουν ( κυρία Abdulaziz και κυρία Balkandali) τη συμβίωση των συζύγων. Το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι η εγγύηση του δικαιώματος στο σεβασμό της οικογενειακής ζωής «προϋποθέτει την ύπαρξη οικογένειας». Αυτό σημαίνει ότι στην έννοια του όρου «οικογένεια» εμπίπτουν όλες οι σχέσεις, που απορρέουν από αυτήν. Στην έννοια της «οικογένειας» εμπίπτει κάθε σχέση η οποία δημιουργείται από νόμιμο και ειλικρινή γάμο, όπως είναι αυτός που συνήψαν ο κύριος και η κυρία Abdulaziz και ο κύριος και η κυρία Balkandali, ακόμα και εάν η οικογενειακή ζωή την οποία είχαν εν προκειμένω δεν αντιστοιχεί στην έννοια που αποδίδει στον όρο η βρετανική κυβέρνηση. Αυτοί γάμοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 8 της Σύμβασης. Περαιτέρω, η «οικογενειακή ζωή» περιλαμβάνει στην περίπτωση του γάμου τη συμβίωση. Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται από τη διάταξη του άρθρου 12 της Σύμβασης, αφού από το δικαίωμα δημιουργίας οικογένειας απορρέει το δικαίωμα της συμβίωσης. Το Δικαστήριο υπογραμμίζει ότι ο κύριος και η κυρία Abdulaziz όχι μόνον τέλεσαν γάμο αλλά συμβίωσαν πριν η διοίκηση απορρίψει το αίτημά του για παραμονή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κύριος και η κυρία Balkandali αν και δεν τέλεσαν γάμο έως την απόρριψη του αιτήματος ανανέωσης της άδειας παραμονής του κυρίου Balkandali συζούσαν και έχουν αποκτήσει ένα γιο. Δεν έπαψαν να συμβιώνουν ακόμα και όταν οι βρετανικές αρχές αρνήθηκαν οριστικά να του χορηγήσουν άδεια παραμονής στη χώρα. Η υπόθεση του κυρίου και της κυρίας Cabales αντιμετωπίζεται από άλλη οπτική γωνία επειδή τέθηκε θέμα εγκυρότητας του γάμου τους. Το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν υποχρεούται να αποφανθεί επί του σχετικού ζητήματος. Η προσφεύγουσα και ο σύζυγός της παντρεύτηκαν και από τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίζουν επιβεβαιώνεται ότι πιστεύουν ότι είναι παντρεμένοι και ότι επιθυμούν ειλικρινά να συμβιώνουν και να έχουν ομαλή οικογενειακή ζωή. Και πράγματι αυτό έκαναν. Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της υπόθεσής τους η σχέση τους υπάγεται στο πεδίο προστασίας του άρθρου 8 της Σύμβασης. 4

5 Κατά συνέπεια, και στις τρεις περιπτώσεις οι προσφεύγουσες έχουν «οικογενειακή ζωή» η οποία υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 8. Αναφορικά με την επιλογή του τόπου κατοικίας τους το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι αν και σκοπός του άρθρου 8 είναι η προστασία του ατόμου από την αυθαίρετη επέμβαση των δημοσίων αρχών επιβάλει στα Συμβαλλόμενα κράτη θετικές υποχρεώσεις οι οποίες συνάδουν στον πραγματικό «σεβασμό» της οικογενειακής ζωής. Όμως η έννοια των θετικών υποχρεώσεων για το «σεβασμό» δεν είναι αποσαφηνισμένη: λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλία των εθνικών πολιτικών και των καταστάσεων τις οποίες αντιμετωπίζουν τα Συμβαλλόμενα κράτη, οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους διαφέρουν από περίπτωση σε περίπτωση. Εν προκειμένω, τα κράτη έχουν ευρύ περιθώριο εκτίμησης του καθορισμού των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται ώστε να εναρμονίζονται με τη Σύμβαση συνεκτιμώντας τις ανάγκες και τους πόρους της κοινωνίας και των ατόμων. Ειδικότερα, στο υπό κρίση ζήτημα η υποχρέωση του κράτους να δεχθεί στο έδαφός του τους συγγενείς των εγκατεστημένων μεταναστών εξαρτάται από τις ειδικότερες περιστάσεις των ενδιαφερομένων. Το Δικαστήριο δεν μπορεί να αγνοήσει ότι η υπό κρίση υπόθεση αφορά όχι μόνο το δικαίωμα σε σεβασμό της οικογενειακής ζωής αλλά και τη μετανάστευση και ότι σύμφωνα με γενικά παραδεδεγμένη αρχή του διεθνούς δικαίου τα Συμβαλλόμενα κράτη έχουν την εξουσία, που περιορίζεται από τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, να ελέγχουν την είσοδο των αλλοδαπών στο έδαφός τους. Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η υπό κρίση υπόθεση δεν αφορά μετανάστες οι οποίοι είχαν οικογένεια στη χώρα καταγωγής τους πριν εγκατασταθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά την εγκατάστασή τους στη χώρα τέλεσαν γάμο. Η θετική υποχρέωση που απορρέει από το άρθρο 8 δεν επιβάλει στα κράτη γενική υποχρέωση να σέβονται την επιλογή του τόπου της συζυγικής εστίας των παντρεμένων μεταναστών και να δέχονται τους αλλοδαπούς συζύγους για εγκατάσταση στη χώρα. Στην υπό κρίση υπόθεση οι προσφεύγουσες δεν απέδειξαν ότι υπήρχαν εμπόδια να έχουν οικογενειακή ζωή στην πατρίδα τους ή σ αυτή των συζύγων τους ούτε πρόβαλαν ιδιαίτερους λόγους, οι οποίοι θα καθιστούσαν ανέφικτη αυτή την επιλογή. Η κυρία Abdulaziz γνώριζε ότι ο σύζυγός της είχε άδεια εισόδου και παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο για περιορισμένο χρόνο ως τουρίστας μόνο και ότι θα έπρεπε να υποβάλει αίτημα για εγκατάσταση και μπορούσε να γνωρίζει ότι οι βρετανικές αρχές θα αρνούνταν την ικανοποίηση του αιτήματός του. Η κυρία Cabales η οποία δεν συμβίωσε ποτέ με το σύζυγό της στο Ηνωμένο Βασίλειο όφειλε να γνωρίζει ότι απαιτείτο η έκδοση άδειας εισόδου για το σύζυγό της και ότι το αίτημά του αυτό δεν θα ικανοποιείτο κατά τη βρετανική νομοθεσία. Η κυρία Balkandali γνώριζε ότι με τη λήξη της άδειας παραμονής του συζύγου της η παραμονή του στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν παράνομη και ότι οι αρχές θα αρνούνταν την ανανέωση της. Β) Ως προς την παραβίαση του άρθρου 14 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 της ΕυρΣΔΑ. Οι προσφεύγουσες ισχυρίζονται ότι συνεπεία μη αιτιολογημένης διαφορετικής μεταχείρισης η οποία στηρίζεται στο φύλο, στη φυλή και στην περίπτωση της κυρίας Balkandali στη γέννηση, υπήρξαν θύματα παραβίασης του άρθρου 14 της Σύμβασης σε συνδυασμό με το άρθρο 8, που προστατεύει το δικαίωμά τους σε οικογενειακή ζωή. Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου το άρθρο 14 συμπληρώνει τις υπόλοιπες διατάξεις ουσιαστικού δικαίου της Σύμβασης και των Πρωτοκόλλων της. Δεν εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες διατάξεις αφού παράγει αποτέλεσμα μόνο σε σχέση με το «σεβασμό των δικαιωμάτων και των ελευθεριών» που προστατεύει η Σύμβαση. Αν και η εφαρμογή του άρθρου 14 δεν προϋποθέτει κατ ανάγκη παραβίαση αυτών των διατάξεων και άρα είναι αυτόνομη δεν υπάρχει περιθώριο εφαρμογής της εκτός εάν τα γεγονότα της υπόθεσης εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τους. 5

6 Κατά την κρίση του Δικαστηρίου στην υπό κρίση υπόθεση εφαρμόζεται το άρθρο 8 της Σύμβασης. Αν και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν υποχρεούτο να δεχθεί την εγκατάσταση των συζύγων των προσφευγουσών και το Δικαστήριο δεν διαπίστωσε παραβίαση του άρθρου 8 τα πραγματικά περιστατικά της υπό κρίση υπόθεσης εμπίπτουν πεδίο εφαρμογής του. Στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 14 η διαφορετική μεταχείριση συνιστά διάκριση εάν δεν «έχει συγκεκριμένο σκοπό και εύλογη αιτιολογία», δηλαδή εάν δεν «υπαγορεύεται από νόμιμο σκοπό» ή εάν δεν υπάρχει «εύλογη σχέση αναλογίας μεταξύ των μέσων που εφαρμόζονται και του σκοπού που επιδιώκεται». Αν και τα Συμβαλλόμενα κράτη απολαμβάνουν ενός περιθωρίου εκτίμησης όταν αξιολογούν εάν και σε ποια έκταση οι διαφορές σε κατά τα άλλα όμοιες περιπτώσεις δικαιολογούν τη διαφορετική νομική μεταχείριση, η τελική κρίση γι αυτήν την αξιολόγηση ανήκει στο Δικαστήριο. Διάκριση λόγω φύλου: Η βρετανική νομοθεσία διευκολύνει τους άντρες μετανάστες που εγκαθίστανται στο Ηνωμένο Βασίλειο να εξασφαλίσουν τη νόμιμη είσοδο και παραμονή των συζύγων τους στη χώρα. Η βρετανική κυβέρνηση υποστηρίζει ενώπιον του Δικαστηρίου ότι η διαφορετική μεταχείριση οφείλεται στο στόχο περιορισμού της «αρχικής μετανάστευσης» και δικαιολογείται από τις ανάγκες προστασίας της εσωτερικής αγοράς εργασίας σε περιόδους έξαρσης της ανεργίας. Στηρίζεται στο περιθώριο εκτίμησης που έχουν τα Συμβαλλόμενα κράτη και στα στατιστικά στοιχεία: οι άντρες αναζητούν εργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο και έτσι η παρουσία τους έχει ουσιαστικότερες συνέπειες στην αγορά εργασίας σε σχέση με την παρουσία των γυναικών. Το Δικαστήριο κρίνει ότι σκοπός της βρετανικής νομοθεσίας είναι η προστασία της εθνικής αγοράς εργασίας. Διαπιστώνει ότι η ανεργία στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα το 1980 σε σχέση με τα μεταγενέστερα χρόνια, αλλά το επίπεδο ήταν ανησυχητικό και είχε αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και ενώ ο προαναφερόμενος σκοπός είναι αναμφισβήτητα νόμιμος, δεν αιτιολογεί τη νομιμότητα της διαφορετικής μεταχείρισης αντρών και γυναικών μεταναστών εγκατεστημένων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το «περιθώριο εκτίμησης» το οποίο απολαμβάνουν τα Συμβαλλόμενα κράτη στο επίπεδο διαφορετικής μεταχείρισης εκτιμάται από τις περιστάσεις κάθε υπόθεσης. Στην υπό κρίση υπόθεση λαμβάνεται υπόψη ότι το ζήτημα της ισότητας των δύο φύλων αποτελεί σημαντικό στόχο των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι, οι οποίοι να δικαιολογούν τη σύμφωνη με τη Σύμβαση διαφορετική μεταχείριση λόγω φύλου. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η διαφορά στην απασχόληση αντρών και γυναικών δεν έχει σοβαρές συνέπειες στην εσωτερική αγορά εργασίας ώστε να δικαιολογείται η διαφορετική μεταχείρισή τους στο επίπεδο της εγκατάστασής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου επιθυμούν να συμβιώσουν, ανάλογα με την περίσταση με τους συζύγους τους. Αναγνωρίζει ότι η εσωτερική νομοθεσία στοχεύει στην τήρηση της δημόσιας τάξης. Όμως δεν πείθεται από τα επιχειρήματα που προβάλει η κυβέρνηση ότι ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με τη διαφορετική μεταχείριση που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Αναφορικά με τη διακριτική μεταχείριση αντρών και γυναικών η κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου η εσωτερική νομοθεσία είναι γενναιόδωρη όσον αφορά τη χορήγηση άδειας εισόδου στις συζύγους και αρραβωνιαστικές αντρών οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Δικαστήριο αποφαίνεται ότι το άρθρο 14 αποσκοπεί στην αποτροπή διακριτικής μεταχείρισης των δικαιωμάτων που προστατεύονται από τη Σύμβαση εφόσον οι προϋποθέσεις σεβασμού τους από συμβαλλόμενα κράτη είναι παντοιοτρόπως σύμφωνες με τη Σύμβαση. Η έννοια της μη διάκρισης, κατά την έννοια του άρθρου 14 περιλαμβάνει γενικά περιπτώσεις όπου ένα άτομο ή μια ομάδα απολαμβάνει χωρίς εύλογη δικαιολογία μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή σε σχέση με άλλο άτομο ή ομάδα, ακόμα και όταν η ευνοϊκότερη μεταχείριση δεν προβλέπεται από τη Σύμβαση. Διάκριση λόγω φυλής: Οι προσφεύγουσες υποστήριξαν ότι υπέστησαν διακριτική μεταχείριση λόγω φυλής. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου εφαρμόζεται 6

7 σε όλους τους αλλοδαπούς οι οποίοι επιδιώκουν να εισέλθουν και να παραμείνουν στη χώρα και δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις διαφορετικές για τα άτομα ή τις ομάδες ανάλογα με τη φυλή τους ή την εθνική καταγωγή τους. Εξάλλου είναι σαφές ότι σκοπός των περιορισμών που προβλέπει η μεταναστευτική νομοθεσία δεν είναι η απαγόρευση εισόδου λόγω της καταγωγής των αλλοδαπών που επιδιώκουν να εισέλθουν στη χώρα, αλλά η ανάγκη ανάσχεσης του κύματος των μεταναστών. Το γεγονός ότι η περιοριστική εθνική νομοθεσία αποσκοπεί να ρυθμίσει κυρίως τη μετανάστευση από τη Νέα Κοινοπολιτεία και το Πακιστάν πλήττοντας λιγότερους λευκούς δεν αποτελεί επαρκή λόγο για να χαρακτηρισθούν οι διατάξεις της ρατσιστικές. Οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις υιοθετήθηκαν για να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο της μετανάστευσης, όπου κάποιες εθνικές ομάδες υπερτερούν αριθμητικά από άλλες. Διάκριση λόγω γέννησης: Η κυρία Balkandali ισχυρίστηκε ότι ήταν θύμα διακριτικής μεταχείρισης λόγω γέννησης, αφού μεταξύ των γυναικών πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών, που είναι εγκατεστημένες στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να ζητήσουν την εγκατάσταση του συζύγου τους στη χώρα μόνον όσες έχουν γεννηθεί ή ένας εκ των γονέων τους έχει γεννηθεί στη χώρα. Το Δικαστήριο κρίνει ότι αναμφισβήτητα η εσωτερική νομοθεσία διακρίνει για λόγους γέννησης. Πλην όμως η διάκριση αυτή είναι νόμιμη και εναρμονισμένη στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 14. Είναι αληθές ότι κάποιος, όπως η προσφεύγουσα, η οποία έχει εγκατασταθεί για πολλά χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να έχει δημιουργήσει στενούς δεσμούς με τη χώρα ακόμα και εάν δεν έχει γεννηθεί σ αυτήν. Όμως, υπάρχουν γενικοί πειστικοί κοινωνικοί λόγοι οι οποίοι δικαιολογούν την ειδική μεταχείριση όσων έχουν ειδικούς δεσμούς με τη χώρα λόγω της γέννησής τους σ αυτήν. Κατά την κρίση του Δικαστηρίου η διαφορά της μεταχείρισης εξυπηρετεί νόμιμη σκοπό και έχει εύλογη δικαιολογία. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της δεν πλήττουν την αρχή της αναλογικότητας. Γ) Επί της παραβίασης του άρθρου 3 της ΕυρΔΣΑ. Οι προσφεύγουσες ισχυρίστηκαν ότι υπέστησαν διακριτική μεταχείριση η οποία αποτελούσε πλήγμα για την αξιοπρέπειά τους. Ειδικότερα, οι κυρίες Abdulaziz και Balkandali αναφέρθηκαν στην αγωνία που βίωσαν λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν οι σύζυγοί τους όσον αφορά την παραμονή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, η δε κυρία Cabales στο μακρόχρονο χωρισμό από το σύζυγό της. Το Δικαστήριο κρίνει ότι η διαφορετική μεταχείριση την οποία επικαλούνται οι προσφεύγουσες δεν συνιστά έλλειψη σεβασμού της προσωπικότητάς τους και δεν αποσκοπούσε, ούτε υποβίβαζε ή εξευτέλιζε την αξιοπρέπειά τους. Η διαφορετική μεταχείρισή τους εξυπηρετεί τον έλεγχο της μετανάστευσης και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί «εξευτελιστική». Δ) Επί της παραβίασης του άρθρου 13 ΕυρΣΔΑ. Οι προσφεύγουσες υποστήριξαν ότι δεν μπορούσαν να ασκήσουν αποτελεσματικό ένδικο μέσο κατά την έννοια του άρθρου 13 της Σύμβασης. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η διάκριση λόγω φύλου την οποία υπέστησαν οι προσφεύγουσες ήταν αποτέλεσμα κανόνων δικαίου οι οποίοι δεν εναρμονίζονται με τη Σύμβαση. Αφού το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει ενσωματώσει τη Σύμβαση στο εθνικό του δίκαιο δεν υπήρχε αποτελεσματικό ένδικο μέσο κατά την έννοια του άρθρου 13. Η δυνατότητα άσκησης προσφυγής (δικαίωμα υποβολής αίτησης επανεξέτασης, εκπροσώπηση / παράσταση στο Υπουργείο Εσωτερικών, αίτηση δικαστικής αναθεώρησης) θα αποτελούσε αποτελεσματικό ένδικο μέσο μόνον εάν οι προσφεύγουσες ισχυρίζονταν ότι η διάκριση ήταν αποτέλεσμα εφαρμογής του εθνικού δικαίου. Όμως δεν ισχυρίστηκαν διάκριση ούτε πρότειναν ότι η διάκριση ήταν αντίθεση με το εθνικό δίκαιο. Το Δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ότι παραβιάστηκαν τα άρθρα 14 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 της Σύμβασης και το άρθρο 13 λόγω της διάκρισης που υπέστη κάθε μια από τις αιτούσες εξαιτίας του φύλου της. 7

8 Σύμφωνη άποψη του Δικαστή Bernhardt με την οποία συντάχθηκαν οι δικαστές Pettiti και Gersing: Ψήφισα όπως και οι συνάδερφοι μου, αλλά το σκεπτικό όσον αφορά τα άρθρα 8 και 13 της Σύμβασης διαφέρει σε σχέση με αυτό που αποτυπώνεται στην απόφαση. 1. Το Δικαστήριο έκρινε ότι είναι εφαρμοστέα στην υπό κρίση υπόθεση η παράγραφος 1 του άρθρου 8 της Σύμβασης, η οποία όμως εάν ληφθεί υπόψη αυτοτελώς δεν παραβιάζεται γιατί δεν στοιχειοθετείται «έλλειψη σεβασμού» της οικογενειακής ζωής των προσφευγουσών. Αυτό το σκεπτικό αποκλείει την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 8 και στην πραγματικότητα περιορίζει τα δικαιώματα που εγγυάται η παράγραφος 1 του άρθρου. Κατά τη γνώμη μου, τα μέτρα δικαιολογούνται μόνον κατ εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου Για την παραβίαση του άρθρου 13 της Σύμβασης το Δικαστήριο απεφάνθη επαναλαμβάνοντας την κρίση που υιοθέτησε στην υπόθεση Silver και άλλοι 2. Κατά τη γνώμη μου αυτή η νομολογία πρέπει να τροποποιηθεί αφού δεν ανταποκρίνεται στο στόχο και στο σκοπό του άρθρου 13 μια διάταξη της οποίας η διατύπωση δεν αφήνει περιθώρια για αμφιβολίες. Από την παρούσα απόφαση συνάγεται ότι, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, το άρθρο 13 παραβιάζεται αυτόματα εάν πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: 1) η Σύμβαση δεν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εθνικού δικαίου του Συμβαλλόμενου κράτους, 2) το εθνικό δίκαιο του Συμβαλλόμενου κράτους παραβιάζει σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης άλλα δικαιώματα των οποίων το σεβασμό εγγυάται η Σύμβαση (στην υπό κρίση υπόθεση τα δικαιώματα που προστατεύονται με το άρθρο 8 σε συνδυασμό με το άρθρο 14). Προκύπτει λοιπόν από το σκεπτικό ότι η παραβίαση του άρθρου 13 εξαρτάται από την ερμηνεία των διατάξεων ουσιαστικού δικαίου από το Δικαστήριο. Όταν το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η ισχύς και η εφαρμογή ενός κανόνα δικαίου Συμβαλλόμενου κράτους που δεν έχει ενσωματώσει τη Σύμβαση στο εθνικό του δίκαιο παραβιάζει κάποιο από τα άρθρα 2 έως 5 ή 8 έως 12 της Σύμβασης, θα πρέπει να αποφαίνεται ότι παραβιάζεται αυτόματα το άρθρο 13. Αυτή η ερμηνεία δημιουργεί αμφιβολίες για τουλάχιστον δύο λόγους: Εφαρμόζονται στα Συμβαλλόμενα κράτη άνισα κριτήρια ανάλογα με τη θέση της Σύμβασης στο εσωτερικό τους δίκαιο. Η εσωτερική έννομη τάξη ενός Συμβαλλόμενου κράτους όπου δεν εφαρμόζεται άμεσα η Σύμβαση ενδέχεται να περιλαμβάνει πληρέστερο κατάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή / και εξεζητημένο σύστημα νομικής προστασίας τους. Εάν όμως οποιαδήποτε διάταξη του εθνικού του δικαίου δεν είναι εναρμονισμένη με τη Σύμβαση θα καταδικάζεται για παραβίαση του άρθρου 13. Αυτό δεν είναι λογικό. Κατά την άποψή μου η παραβίαση ή η εφαρμογή του άρθρου 13 πρέπει να ελέγχεται ανεξάρτητα από την παραβίαση άλλης διάταξης της Σύμβασης. Το άρθρο 13 εφαρμόζεται και αναγνωρίζεται το δικαίωμα της προσφυγής στον καθένα που παραπονείται ότι κάποια εθνική αρχή διοικητική ή εκτελεστική παραβιάζει κάποια διάταξη της Σύμβασης ή οποιαδήποτε παρόμοια εγγύηση ή αρχή που προβλέπει η εθνική έννομη τάξη του Συμβαλλόμενου κράτους. Παρά τις σκέψεις αυτές, ψήφισα ό,τι και η πλειοψηφία αφού αισθάνομαι ότι δεσμεύομαι από την προηγούμενη νομολογία του Δικαστηρίου. Επιπλέον, το δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου δεν ανέχεται στις υπό κρίση υποθέσεις, από όσο μπορώ να διακρίνω, την προσφυγή που προβλέπει το άρθρο 13 ακόμα και εάν η διάταξη αυτή ερμηνευθεί σύμφωνα με την προαναφερόμενη άποψή μου. 2 Απόφαση της

Δημοσιευμένη στην Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2003, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα. Κομοτηνή.

Δημοσιευμένη στην Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2003, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα. Κομοτηνή. Υπόθεση Karakurt κατά Αυστρίας της 29.4.2002 1 Ανακοίνωση 965/2000 Δικαίωμα των αλλοδαπών εργαζομένων να εκλέγονται στα συμβούλια εργαζομένων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Ισότητα ημεδαπών και αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιευμένη στην Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2003, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα. Κομοτηνή.

Δημοσιευμένη στην Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2003, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα. Κομοτηνή. Υπόθεση Yildiz κατά Αυστρίας 1 Απέλαση αλλοδαπού λόγω καταδίκης του για διάπραξη εγκλημάτων ήσσονος σημασίας και επιβολής προστίμου για διοικητικές παραβάσεις Δημιουργία οικογένειας στην Αυστρία με ομοεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιευμένη στην Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2003, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα. Κομοτηνή.

Δημοσιευμένη στην Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2003, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα. Κομοτηνή. Υπόθεση Boultif κατά Ελβετίας 1 Ισόβια απέλαση από τη χώρα αλλοδαπού, συζύγου Ελβετίδας Συνεπαγόμενη αδυναμία των συζύγων να συμβιώσουν λόγω εμποδίων της συζύγου να εργαστεί και κερδίζει τα προς το ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιευμένη στην Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2000, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή.

Δημοσιευμένη στην Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2000, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή. Υπόθεση Gűl κατά Ελβετίας 1 Οικογενειακή συνένωση απορριφθέντος πρόσφυγα, διαμένοντος νόμιμα στην Ελβετία για ανθρωπιστικούς λόγους Άρνηση των ελβετικών αρχών να επιτρέψουν σε ανήλικο παιδί του την είσοδο

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιευμένη στην Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2000, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή.

Δημοσιευμένη στην Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2000, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή. Υπόθεση Ahmut κατά Ολλανδίας 1 Οικογενειακή ενότητα Πολλαπλή ιθαγένεια Άδεια παραμονής ανήλικου παιδιού μετανάστη ο οποίος απέκτησε την ιθαγένεια του κράτους υποδοχής Στα θέματα μετανάστευσης το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου xna Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Δελτίο διαμονής πολίτη τρίτης χώρας που είναι σύζυγος πολίτη χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστές:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 1 Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 6.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.3.2000, σύμφωνα με το άρθρο 27 Κείμενο: European Treaty Series, No. 166 Προοίμιο Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.2.2012 2011/0059(CNS) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 31.03.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2249/31.03.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ. ΥΠΟΘΕΣΗ Α.Μ. ΚΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Προσφυγή αριθ /10) ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ. ΥΠΟΘΕΣΗ Α.Μ. ΚΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Προσφυγή αριθ /10) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΘΕΣΗ Α.Μ. ΚΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Προσφυγή αριθ. 10966/10) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 24 Οκτωβρίου 2013 Η απόφαση αυτή είναι οριστική. Μπορεί να υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΣΕ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ (άρθρο 25 παρ. 4 του ν.1975/1991 και άρθρο 8 παρ. 1 του π.δ. 61/1999) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/41/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ. Στην παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 2910/2001, ορίζεται ότι για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου σε μέλη οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Πως ένας πολίτης μπορεί να απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό ικαστήριο. Ανθρωπίνων ικαιωμάτων

Πως ένας πολίτης μπορεί να απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό ικαστήριο. Ανθρωπίνων ικαιωμάτων Πως ένας πολίτης μπορεί να απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό ικαστήριο Ανθρωπίνων ικαιωμάτων Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) ιδρύθηκε με σκοπό να συστηματοποιήσει την εξέταση προσφυγών που

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Η σύναψη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης στη χώρα μας νοείται και επιτρέπεται μόνο μεταξύ ετερόφυλων ζευγαριών. Ως αποτέλεσμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ «Συμμετοχή σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα» στα πλαίσια του Άρθρου 1 Α (2) της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 και / ή του Πρωτοκόλλου του 1967 για

Διαβάστε περισσότερα

(Aναθεωρητική Εφεση Αρ. 59/07) 1 Φεβρουαρίου, 2010. [ΑΡΤΕΜΗΣ, Π., ΝΙΚΟΛΑЇΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ, Δ/στές] YOUSIFE MOHAMAD,

(Aναθεωρητική Εφεση Αρ. 59/07) 1 Φεβρουαρίου, 2010. [ΑΡΤΕΜΗΣ, Π., ΝΙΚΟΛΑЇΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ, Δ/στές] YOUSIFE MOHAMAD, This document was reproduced from http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_3/2010/3-201002-59-07.htm (accessed 16 August 2013) (2010) 3 ΑΑΔ 18 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας Αθήνα, 12.05.2010 Α.Π.: 10100/08/2.3 Χειριστής: Λάμπρος Μπαλτσιώτης Τηλ.: 210-7289709 Φαξ: 210-7289643 Διεύθυνση Ιθαγένειας Τμήμα Α Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου 31 ΑΘΗΝΑ Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Νομοθεσία απασχόλησης για θέματα αναπηρίας Η εργασία είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου των ανθρώπων με αναπηρία όπως αυτό ορίζεται και προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

21 Ιανουαρίου, 2011. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές]

21 Ιανουαρίου, 2011. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές] This document was reproduced from http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_3/2011/3-201101- 193-07.htm (accessed 16 August 2013) ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ 237 Digesta 2015 Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ Κυριάκος Π. Παπανικολάου Λέκτωρ Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. Κωνσταντίνος Ν. Χριστογιάννης Πρόξενος Ελλάδας στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 187/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 187/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8093/22-12-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 187/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Θέμα:

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Θέμα: Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέμα: Απόρριψη αιτήματος για χορήγηση άδειας διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας, σύζυγο πολίτη κράτους μέλους της Ε. Ένωσης, χωρίς νόμιμη αιτιολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ.

ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ. ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ. Με αφορµή πληθώρα αναφορών ενδιαφεροµένων αλλοδαπών, κατόχων προσωρινής άδειας παραµονής του ν. 2910/2001,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου Ευαγγελιστρίας Αθήνα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου Ευαγγελιστρίας Αθήνα Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Αρ. Πρωτ. : 7443.2.1/2009 Πληροφορίες : Γιάννης Μόσχος Μαρία Βουτσίνου Τηλέφωνο : 210 72 89 617 Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α / ) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α / ) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α /09-07-2015) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Άρθρο 8 Αντικατάσταση διατάξεων του Ν. 4251/2014 23. Το άρθρο 19 του Ν. 4251/2014 αντικαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων *

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Η Εκτελεστική Επιτροπή, Η κατάσταση προστασίας των προσφύγων α) Καλωσορίζει τα κράτη που, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών

Ο ρόλος του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών Ομιλία Επιτρόπου Διοικήσεως σε ημερίδα που διοργάνωσαν από κοινού η Επιτροπή Αιρετών Γυναικών της Ένωσης Δήμων Κύπρου και το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως με θέμα την Ισότητα των δύο φύλων Τετάρτη 12/09/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Αύγουστος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Η Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σκοπός του σεμιναρίου που διεξήχθη στο κεντρικό κτίριο του Ε.Κ.Κ.Α., στις 8-9 Ιουλίου, ώρες 17:00-20:00, ήταν η πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3386/2005

Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3386/2005 Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3386/2005 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικοί

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1. Νομοθεσία για την διαδικασία υιοθεσίας Σύμβαση της Χάγης για την Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία στην Διακρατική Υιοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3490/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 67/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3490/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 67/2014 Αθήνα, 02-06-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3490/02-06-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 67/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιευμένη στην Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2001, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή.

Δημοσιευμένη στην Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2001, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή. Υπόθεση Bensaid κατά Ηνωμένου Βασιλείου (6.5.2001) 1 Απέλαση ψυχικά ασθενούς, υπό θεραπευτική αγωγή στο Ηνωμένο Βασίλειο Λευκός γάμος Ανάκληση άδειας παραμονής αορίστου διαρκείας Ενώ το άρθρο 3 εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 19.12.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0672/2004, της Ευφροσύνης Γεωργουλέα, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη αναγνώριση στην Ελλάδα προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4603-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 135/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4603-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 135/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 30-09-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4603-1/30-09-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 135/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Ιούνιος 2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Αναφέρετε, κατά συνοπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόρριψη αιτήµατος χορήγησης θεώρησης εισόδου σε µέλος οικογένειας Έλληνα και γενικότερα ζητήµατα λειτουργίας του Γενικού Προξενείου Μαριούπολης

ΘΕΜΑ: Απόρριψη αιτήµατος χορήγησης θεώρησης εισόδου σε µέλος οικογένειας Έλληνα και γενικότερα ζητήµατα λειτουργίας του Γενικού Προξενείου Μαριούπολης Αθήνα, 23 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ. Φ. ***/1/2010 Πληροφορίες: Μαρία Βουτσίνου ήµητρα Μυτιληναίου Τηλ: 210 7289609, 803 Φαξ: 210 7289643 Προς Πρέσβη της Ελλάδας στην Ουκρανία Greek Embassy in Ukraine 10 Panfilovtsev

Διαβάστε περισσότερα

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δράση 4: Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην υγεία, την παιδεία και την εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση από την πολωνική γλώσσα ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ

Μετάφραση από την πολωνική γλώσσα ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ Μετάφραση από την πολωνική γλώσσα ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ Γενικά θέματα Η άδεια παραμονής πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης στο έδαφος της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΙΤΗΜΑ» ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΪΝΤΑΝΗ 13-15, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ,

«ΑΙΤΗΜΑ» ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΪΝΤΑΝΗ 13-15, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: , «ΑΙΤΗΜΑ» ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΪΝΤΑΝΗ 13-15, ΑΘΗΝΑ 11741 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2109241677, 6977280984 www.aitima.gr aitima@freemail.gr ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑ ΜΑΛΜΣΤΡΟΜ Αξιότιμη κυρία Επίτροπε,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/681-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/2015

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/681-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/2015 Αθήνα, 12-02-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/681-1/12-02-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Προς: τις Ομοσπονδίες Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Προς: τις Ομοσπονδίες Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Αθήνα 17.10.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Αριθμ. Πρωτ.: 392 Προς: τις Ομοσπονδίες Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Συνάδελφοι, Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε η υπ αριθμ. 3354/2013 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ Τα μέρη επιβεβαιώνουν πως αμφότερα αντιλαμβάνονται ότι: 1. Μια απαλλοτρίωση μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση: α) περίπτωση άμεσης απαλλοτρίωσης συντρέχει όταν ορισμένη επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του καταλόγου μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 2 Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχή της επικουρικότητας

Η αρχή της επικουρικότητας Η αρχή της επικουρικότητας Στο πλαίσιο των μη αποκλειστικών αρμοδιοτήτων της Ένωσης, η αρχή της επικουρικότητας, που περιλαμβάνεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ορίζει τις προϋποθέσεις που δίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης)

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδική Επιστήμονας : Καλλιόπη Στεφανάκη 1 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Συμπληρωματικές Διατάξεις), 1975 (Νο. 143 )1

Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Συμπληρωματικές Διατάξεις), 1975 (Νο. 143 )1 Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Συμπληρωματικές Διατάξεις), 1975 (Νο. 143) 1 Υιοθετήθηκε στις 24 Ιουνίου 1975 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 60η σύνοδό της Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Μαΐου 2013 www.bakertillyklitou.com Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης - 2 ο μέρος Περιεχόμενο και τύπος διοικητικής πράξης

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης - 2 ο μέρος Περιεχόμενο και τύπος διοικητικής πράξης Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης - 2 ο μέρος Περιεχόμενο και τύπος διοικητικής πράξης Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Βεβαίωση κατοικίας.

Αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Βεβαίωση κατοικίας. Α. ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΣΥΖΥΓΟΙ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Για την εγγραφή τους σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ΟΤΑ α βαθμού της χώρας, οι εκλογείς όλων των κατηγοριών οφείλουν να προσέλθουν οι ίδιοι ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... VII ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Πρόλογος... VII ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1. Έννοια και σημασία της ιθαγένειας... 3 1.1. Ορισμός... 3 1.2. Συγγενείς έννοιες... 4 1.3. Ειδικότερα σε νομικά πρόσωπα ή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της.

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 21/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. 1. Η κ Ε. Π., με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εξετάσεων Τμήμα: Νομική Αθηνών Μάθημα: Οικογενειακό Δίκαιο

Θέματα Εξετάσεων Τμήμα: Νομική Αθηνών Μάθημα: Οικογενειακό Δίκαιο Θέματα Εξετάσεων Τμήμα: Νομική Αθηνών Μάθημα: Οικογενειακό Δίκαιο Σεπτέμβριος 2015 θέμα Οι Α και Β τέλεσαν γάμο το 2000. Ο Α ήταν τότε ιδιωτικός υπάλληλος με μεσαίες αποδοχές, ενώ η Β επιχειρηματίας με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 16.03.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 977 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Α) Χορήγηση άδειας διαμονής, βάσει του άρθρου 19 του ν.4251/2014, όπως ισχύει, σε ανήλικα τέκνα πολιτών τρίτων χωρών μη γεννηθέντα στην Ελλάδα

Α) Χορήγηση άδειας διαμονής, βάσει του άρθρου 19 του ν.4251/2014, όπως ισχύει, σε ανήλικα τέκνα πολιτών τρίτων χωρών μη γεννηθέντα στην Ελλάδα ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ (AD HOC ΕΝΟΤΗΤΑ Ε.Ε., ΕΤΟΥΣ 2008) Η ad hoc έρευνα εργατικού δυναµικού έχει στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Συντάκτης: Την παρούσα έκθεση έρευνας συνέταξε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο. 118 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1962 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 46η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη. ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 Ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις»)

Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη. ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 Ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις») Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 Ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις») Θέμα: Μη έγκαιρη και εμπεριστατωμένη απάντηση σε αίτημα διαγωνιζόμενου για την παραβίαση των αρχών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση: Aλλαγές στην οικογένεια και στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα. Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη

Οικονομική κρίση: Aλλαγές στην οικογένεια και στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα. Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη Οικονομική κρίση: Aλλαγές στην οικογένεια και στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη Οικονομική ύφεση και οικονομική κρίση Η οικονομική ύφεση, η οικονομική κρίση είναι μια κατάσταση σε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-04-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2186/06-04-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα