pfsfpflk=p obc=rv=to=mpq Οδηγίες χρήσης για την επίπεδη οθόνη Ελληνικά

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "pfsfpflk=p obc=rv=to=mpq Οδηγίες χρήσης για την επίπεδη οθόνη Ελληνικά"

Transcript

1 pfsfpflk=p Οδηγίες χρήσης για την επίπεδη οθόνη obc=rv=to=mpq Ελληνικά

2 Γενικές υποδείξεις Sirona Dental Systems GmbH Γενικές υποδείξεις Αξιότιµη πελάτισσα, αξιότιµε πελάτη Για τον εξοπλισµό του οδοντιατρικού σας unit επιλέξατε το ολοκληρωµένο σύστηµα επικοινωνίας SIVISION 3 της Sirona. Έτσι κάνατε ένα αποφασιστικό βήµα προς την γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων της εργασίας σας στον ασθενή. Μπορείτε µ' αυτό τον τρόπο πολύ εύκολα να συζητάτε µε τον ασθενή σας σχετικά µε την κατάσταση και την πορεία της θεραπείας. Τελικά µια εικόνα λέει πολλά περισσότερα από χίλιες λέξεις. Παρακαλούµε εξοικειωθείτε µε τη συσκευή µε τη βοήθεια αυτών των οδηγιών χρήσης. Για την αποφυγή τραυµατισµών και υλικών ζηµιών τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας. Η Οµάδα σας της Sirona Το προϊόν αυτό φέρει τη σήµανση CE σύµφωνα µε την Οδηγία περί χαµηλής τάσης 73/23/ΕΟΚ της 19ης Φεβρουαρίου Η οθόνη πληροί τις απαιτήσεις: IEC 60950: 2001 IEC : A1: A2:1995 IEC : D

3 Sirona Dental Systems GmbH Περιεχόµενα Περιεχόµενα 1 Υποδείξεις προειδοποίησης και ασφάλειας Τεχνική Περιγραφή... 6 Ελληνικά 3 Στοιχεία χειρισµού και ενδείξεων Χειρισµός Κλίση Χρήση των µενού "On Screen Display" (µενού OSD) Επιλογή της εισόδου σήµατος Βασικό µενού OSD Φροντίδα και καθαρισµός Μέσα φροντίδας και καθαρισµού Φροντίδα και καθαρισµός της οθόνης Συµβατότητα D

4 1 Υποδείξεις προειδοποίησης και ασφάλειας Sirona Dental Systems GmbH 1 Υποδείξεις προειδοποίησης και ασφάλειας Ενδεδειγµένη χρήση Γενικές υποδείξεις ασφαλείας Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας Άνοιγµα της συσκευής Επιφάνειες Συνθήκες περιβάλλοντος Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα Η επίπεδη οθόνη 15" προβλέπεται για την εγκατάσταση σε οδοντιατρικές συσκευές. Η συσκευή αυτή δεν προβλέπεται για λειτουργία σε περιοχές µε υψηλό κίνδυνο έκρηξης. Η "Εγκατάσταση Πελάτη" πρέπει να εκτελείται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις µας. Ως κατασκευαστές οδοντιατρικών συσκευών, για την ασφαλή λειτουργία της συσκευής, δίνουµε ιδιαίτερη σηµασία, ώστε η συντήρηση και η επισκευή να εκτελούνται µόνον από εµάς τους ίδιους ή από ρητά εξουσιοδοτηµένα για το σκοπό αυτό σηµεία, ενώ δοµικά µέρη που επηρεάζουν την ασφάλεια της συσκευής πρέπει να αντικαθίστανται σε περίπτωση βλάβης µε γνήσια ανταλλακτικά. Απαγορεύονται αλλαγές στη συσκευή αυτή, που θα µπορούσαν να επηρεάσουν την ασφάλεια του χειριστή, του ασθενή ή τρίτων βάσει νοµικών διατάξεων! Για το προσωπικό συντήρησης διατίθενται λεπτοµερή τεχνικά έγγραφα. Για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, το προϊόν δεν επιτρέπεται να εκτίθεται σε βροχή ή υγρασία. Μην ανοίγετε ή αποσυναρµολογείτε το προϊόν. Κίνδυνος τραυµατισµού από ηλεκτροπληξία! Ποτέ µην αγγίζετε τη γυάλινη επιφάνεια µε αιχµηρά ή σκληρά αντικείµενα. Μη θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή υπό τις ακόλουθες συνθήκες περιβάλλοντος: συνθήκες έντονης ζέστης, ψύχους ή υγρασίας έντονης σκόνης και ρύπων κοντά σε συσκευές µε ισχυρά µαγνητικά πεδία σε άµεση ηλιακή ακτινοβολία Το SIVISION 3 πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου IEC :2001. Οι ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές υπόκεινται όσον αφορά την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα σε ειδικά µέτρα ασφαλείας. Πρέπει να εγκαθίστανται και να τίθενται σε λειτουργία σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναφέρονται στο έγγραφο "Installation Instructions (Προϋποθέσεις εγκατάστασης). Τα φορητά και κινητά συστήµατα επικοινωνίας υψηλής συχνότητας µπορούν να επηρεάσουν τις ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές. Ως εκ τούτου πρέπει να απαγορεύεται η λειτουργία κινητών τηλεφώνων στους χώρους των ιατρείων και των κλινικών. 4 D

5 Sirona Dental Systems GmbH 1 Υποδείξεις προειδοποίησης και ασφάλειας Απόρριψη Σε σύνδεση υψηλής συχνότητας, προκαλούµενη από σταθµούς εκποµπής µέσω π.χ. ραδιοεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή ραδιοερασιτεχνών, είναι δυνατό να εµφανιστούν διαταραχές εικόνας. Για το προϊόν αυτό µπορεί να υφίστανται διατάξεις δηµοσίου δικαίου και ειδικές διατάξεις αναφορικά µε τη διάθεση απορριµµάτων. Για την αποφυγή επιβάρυνσης του περιβάλλοντος ή πρόκλησης σωµατικών βλαβών, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε µε τον προµηθευτή σας όταν θέσετε το προϊόν οριστικά εκτός λειτουργίας προς απόρριψη. Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις απόρριψης στις οδηγίες χρήσης του οδοντιατρικού unit. Ελληνικά Σήµανση των υποδείξεων προειδοποίησης και ασφάλειας Για την αποφυγή τραυµατισµών και υλικών ζηµιών τηρείτε επίσης τις υποδείξεις προειδοποίησης και ασφάλειας που περιέχονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Φέρουν ειδική σήµανση, όπως i ΥΠΟ ΕΙΞΗ, ΠΡΟΣΟΧΗ ή ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ. Προσοχή, τηρήστε τα συνοδευτικά έγγραφα! D

6 2 Τεχνική Περιγραφή Sirona Dental Systems GmbH 2 Τεχνική Περιγραφή Μοντέλο Οθόνη SIVISION 3 Ένδειξη LCD Οθόνη 15" TFT ενεργητικής µήτρας Μέγεθος ενδείξεων 304 (H) x 228 (V) mm ιάστηµα εικονοστοιχείων 0,297 (H) x 0,297 (V) mm Τρόπος ένδειξης VGA 604 x 350 (70 Hz) VGA 720 x 400 (70 Hz) VGA 640 x 480 (60/72/75 Hz) SVGA 800 x 600 (56/60/72/75 Hz) XGA 1024 x 768 (60/70/75 Hz) Μέγ. Ανάλυση XGA 1024 x 768 Αναλογία αντίθεσης 300:1 Φωτεινότητα 250 Cd/m² Χρόνος απόκρισης 10 ms rise/20 ms decay Χρώµα ένδειξης 16M Οπτική γωνία οριζόντια ± 85 κάθετα ± 85 Σήµα εισόδου S-Video RGB αναλογικό 0,7 V peak-peak Sync TTL (κύκλωµα τρανζίστορ-τρανζίστορ) θετικό ή αρνητικό Σύνδεση σήµατος XGA 15 Pol Mini D-Sub Σύστηµα ελέγχου στην εµπρόσθια πλευρά OSD Τρόπος λειτουργίας Τάση λειτουργίας Ονοµαστικό ρεύµα Συνθήκες λειτουργίας Θερµοκρασία περιβάλλοντος Μαλακός διακόπτης ρεύµατος, Μενού/Επιλογή (πάνω/ κάτω), Ρύθµιση ( ή ) Αντίθεση, Φωτεινότητα, Χρονισµός εικονοστοιχείου, Φάση Θέση H/V, Επαναφορά, Αυτόµατη ρύθµιση, Κορεσµός Απόχρωση, Έλεγχος RGB, ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΗ 1/2 OSD Θέση H/V Φωτεινότητα OSD/Μέγεθος, Γλώσσα Συνεχής λειτουργία 12 V DC 4 A µέγιστο +10 C +40 C (+50 F +104 F) Σχετική υγρασία 10% 90% ατµόσφαιρας Πίεση αέρα 700 hpa 1060 hpa Συνθήκες αποθήκευσης Θερµοκρασία -20 C +60 C ( 4 F +140 F) Σχετική υγρασία 10% 90% Πίεση αέρα 500 hpa 1060 hpa ιαστάσεις ΥxΠxΠ 408,5 mm x 390 mm x 195 mm Βάρος 4,5 kg Κατηγορία προστασίας Συσκευή κατηγορίας προστασίας I κανένα τµήµα εφαρµογής Βαθµός προστασίας από IPXO εισχώρηση νερού ρυθµός σφαλµάτων pixel κατά το ISO κατηγορία 2 6 D

7 Sirona Dental Systems GmbH 3 Στοιχεία χειρισµού και ενδείξεων 3 Στοιχεία χειρισµού και ενδείξεων ΠΡΟΣΟΧΗ Τα αχρησιµοποίητα βύσµατα και οι υποδοχές στην πίσω πλευρά της οθόνης LCD δεν επιτρέπεται να αγγίζονται, για την αποφυγή ενδεχόµενης βλάβης από ηλεκτροστατική αποφόρτιση. Ελληνικά Βύσµατα και υποδοχές καθώς και τα εξαρτήµατά τους που δεν χρησιµοποιούνται επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν µε άλλο τρόπο µόνο µε την άδεια του κατασκευαστή. Αρ. Σύµβολο Ρυθµιστής Λειτουργία Μενού/Επιλογή Για εµφάνιση των µενού OSD Το πλήκτρο αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την επιλογή ( πάνω ) των επιλογών ελέγχου OSD στην οθόνη. Μενού/Επιλογή Για εµφάνιση των µενού OSD Το πλήκτρο αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την επιλογή ( κάτω ) των επιλογών ελέγχου OSD στην οθόνη. Συν Με το πάτηµα αυτού του πλήκτρου αυξάνεται η τιµή της επιλεγµένης επιλογής ελέγχου OSD. Πλην Με το πάτηµα αυτού του πλήκτρου µειώνεται η τιµή της επιλεγµένης επιλογής ελέγχου OSD. Το πλήκτρο εξυπηρετεί στην επιλογή του µενού εισόδου σήµατος (τρόπος λειτουργίας βίντεο ή Η/Υ). Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιµη µόνο εφόσον δεν εµφανίζεται κανένα άλλο µενού. ιακόπτης ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ Ένδειξη ετοιµότητας λειτουργίας Για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της οθόνης LCD Αυτή η LED δείχνει τις καταστάσεις των διαφόρων τρόπων λειτουργίας της οθόνης. πράσινο: στην επιλεγµένη πηγή σήµατος βρίσκεται ένα σήµα εισόδου κίτρινο: στην επιλογή εισόδου σήµατος AUTO: σε καµία είσοδο δεν υπάρχει σήµα εισόδου σε ρυθµισµένη πηγή εισόδου σήµατος: στην επιλεγµένη είσοδο δεν βρίσκεται κανένα σήµα εισόδου εκτός: Η οθόνη είναι απενεργοποιηµένη ή δεν υπάρχει τάση D

8 4 Χειρισµός Sirona Dental Systems GmbH 4.1 Κλίση 4 Χειρισµός 4.1 Κλίση Μπορείτε να δώσετε στην οθόνη κλίση προς τα εµπρός ή προς τα πίσω, για να έχετε καλύτερη οπτική. 4.2 Χρήση των µενού "On Screen Display" (µενού OSD) Οι διάφορες λειτουργίες οθόνης µπορούν να ρυθµιστούν από ένα µενού στην οθόνη (OSD). i Ο ΕΙΞΗ Το µενού OSD εξαφανίζεται αν δεν πιέσετε κάποιο πλήκτρο εντός 10 δευτερολέπτων. i Ο ΕΙΞΗ Στη σελίδα 2 του OSD µπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες γλώσσες (βλέπε σελίδα 11): γερµανικά αγγλικά γαλλικά ισπανικά ιταλικά. Εµφάνιση και επιλογή των λειτουργιών OSD Πατήστε το ή µια φορά, για να ανακαλέσετε το βασικό µενού OSD. Πατήστε το ή όσο συχνά χρειάζεται, για να επιλέξετε την επιθυµητή επιλογή ελέγχου OSD. Ρύθµιση της τιµής των επιλογών ελέγχου Για αλλαγή της επιλεγµένης επιλογής ελέγχου OSD πατήστε το πλήκτρο ή. Για έξοδο από το παράθυρο διαλόγου ρύθµισης πατήστε ή. Μετά τη ρύθµιση των τιµών η οθόνη αποθηκεύει αυτόµατα τις αλλαγές. 8 D

9 Sirona Dental Systems GmbH 4 Χειρισµός 4.3 Επιλογή της εισόδου σήµατος 4.3 Επιλογή της εισόδου σήµατος Για ανάκληση του µενού εισόδου σήµατος πατήστε το πλήκτρο (µόνο εφόσον προηγουµένως δεν είναι ενεργό κάποιο µενού OSD). Ελληνικά Πατήστε ή όσο συχνά χρειάζεται, για να επιλέξετε την επιθυµητή πηγή σήµατος. AUTO Η οθόνη περνάει αυτόµατα στη διαθέσιµη πηγή σήµατος. Η κλήση των εισόδων σήµατος ακολουθεί την ιεραρχία AUTO, S-VIDEO-PORT και ANALOG PORT. S-VIDEO-PORT Σήµα από τη βιντεοκάµερα (τρόπος λειτουργίας Βίντεο) ANALOG PORT Σήµα από τον Η/Υ (τρόπος λειτουργίας Η/Υ) Η ρύθµιση παραµένει και µετά την απενεργοποίηση. D

10 4 Χειρισµός Sirona Dental Systems GmbH 4.4 Βασικό µενού OSD 4.4 Βασικό µενού OSD OSD-Σελίδα 1 ΑΝΤΙΘΕΣΗ (CONTRAST) Ρυθµίστε την αντίθεση µε τη βοήθεια των πλήκτρων και. ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ (BRIGHTNESS) Ρυθµίστε τη φωτεινότητα µε τη βοήθεια των πλήκτρων και. ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΟΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (PIXEL CLOCK) Η επιλογή αυτή εξυπηρετεί στον περιορισµό της κάθετης παρεµβολής. OSD-Σελίδα 1 µόνο τρόπος λειτουργίας Η/Υ (αναλογική θύρα) OSD-Σελίδα 1 µόνο τρόπος λειτουργίας Βίντεο (θύρα S-Video) Με τη βοήθεια των πλήκτρων και στην οθόνη LCD περιορίστε την κάθετη παρεµβολή, για να πετύχετε βέλτιστη ένδειξη. ΦΑΣΗ (PHASE) Η επιλογή αυτή εξυπηρετεί στον περιορισµό της οριζόντιας παρεµβολής. Με τη βοήθεια των πλήκτρων και στη οθόνη LCD περιορίστε την οριζόντια παρεµβολή, για να πετύχετε βέλτιστη ένδειξη. ΘΕΣΗ Η (H-POSITION) (Οριζόντια θέση) Για µετατόπιση της εικόνας ένδειξης προς τα δεξιά πατήστε το πλήκτρο και για µετατόπιση προς τα αριστερά το πλήκτρο. ΘΕΣΗ V (V-POSITION) (Κατακόρυφη θέση) Για µετατόπιση της εικόνας ένδειξης προς τα πάνω πατήστε το πλήκτρο και για µετατόπιση προς τα κάτω το πλήκτρο. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ (RECALL) Για επαναφορά των εργοστασιακών τιµών ρύθµισης πατήστε το πλήκτρο ή. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ (AUTO ADJUST) Πατήστε το πλήκτρο ή, για να ρυθµίσει αυτόµατα η οθόνη LCD τις σχετικές παραµέτρους για βέλτιστη ένδειξη. ΚΟΡΕΣΜΟΣ (SATURATION) Ρυθµίστε τον κορεσµό της εικόνας βίντεο µε τη βοήθεια των πλήκτρων και. ΑΠΟΧΡΩΣΗ (HUE) Ρυθµίστε την απόχρωση της εικόνας βίντεο µε τη βοήθεια των πλήκτρων και. 10 D

11 Sirona Dental Systems GmbH 4 Χειρισµός 4.4 Βασικό µενού OSD OSD-Σελίδα 2 OSD-Σελίδα 2 τρόπος λειτουργίας Η/Υ και τρόπος λειτουργίας Βίντεο Με τις ακόλουθες ρυθµίσεις ρυθµίζεται η µορφή του µενού OSD. H-POS OSD (OSD H-POS) Ρυθµίστε την οριζόντια θέση του OSD µε τη βοήθεια των πλήκτρων και. V-POS OSD (OSD V-POS) Ρυθµίστε την κάθετη θέση του OSD µε τη βοήθεια των πλήκτρων και. ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ OSD (OSD-LEVEL) Ρυθµίστε τη φωτεινότητα φόντου του OSD µε τη βοήθεια των πλήκτρων και. ΜΕΓΕΘΟΣ OSD (OSD-SIZE) Ρυθµίστε την κάθετη διάσταση OSD µε τη βοήθεια των πλήκτρων και. ΓΛΩΣΣΑ (LANGUAGE) Η επιλογή αυτή εξυπηρετεί στην επιλογή της γλώσσας OSD. Για το σύστηµα ελέγχου OSD διατίθενται πέντε γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, ισπανικά και ιταλικά. ΕΞΟ ΟΣ (EXIT) Με τη βοήθεια των πλήκτρων και µπορείτε να βγείτε από το παράθυρο διαλόγου ρύθµισης. Ελληνικά OSD-Σελίδα 3 µόνο τρόπος λειτουργίας Η/Υ (αναλογική θύρα) OSD-Σελίδα 3 Οι ρυθµίσεις αυτές είναι δυνατές µόνο σε αναλογικό τρόπο λειτουργίας (µε Η/Υ). ΚΟΚΚΙΝΗ/ΠΡΑΣΙΝΗ/ΜΠΛΕ ΑΠΟΧΡΩΣΗ (RGB-DRIVER) Ρυθµίστε µε τη βοήθεια των πλήκτρων και την αύξηση χρωµάτων RGB (RGB = Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε). ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΗ 1 / 2 (PRESET 1 / 2) Αυτή η ενότητα χρησιµεύει στη ρύθµιση της θερµοκρασίας χρώµατος. Εάν επιλέξετε ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΗ 1 / 2 (PRESET 1 / 2) και στη συνέχεια διενεργείτε τη ρύθµιση µε τη βοήθεια των πλήκτρων και, η θερµοκρασία χρωµάτων θα χρησιµοποιηθεί ως πρότυπη ρύθµιση. D

12 5 Φροντίδα και καθαρισµός Sirona Dental Systems GmbH 5.1 Μέσα φροντίδας και καθαρισµού 5 Φροντίδα και καθαρισµός 5.1 Μέσα φροντίδας και καθαρισµού 5.2 Φροντίδα και καθαρισµός της οθόνης ΠΡΟΣΟΧΗ Χρησιµοποιείτε µόνο τα εγκεκριµένα από τη Sirona µέσα φροντίδας και καθαρισµού! Ο κατάλογος των εγκεκριµένων µέσων κατά τη στιγµή της παράδοσης βρίσκεται στο φάκελο µε τα έγγραφα τεκµηρίωσης του οδοντιατρικού unit. Ένας κατάλογος των εγκεκριµένων µέσων που ενηµερώνεται τακτικά διατίθεται µε τον ΚΩ στην κεντρική ιστοσελίδα της Sirona στο διαδίκτυο: Αν δεν έχετε δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, χρησιµοποιήστε έναν από τους ακόλουθους δύο τρόπους για να παραγγείλετε τον κατάλογο: Παραγγελία από τον προµηθευτή σας Παραγγελία από τη Sirona Τηλ.: ++49 (0) / Φαξ: ++49 (0) / Καθαρισµός Αποµακρύνετε τις ακαθαρσίες και τα κατάλοιπα του απολυµαντικού τακτικά µε κάποιο ήπιο καθαριστικό του εµπορίου. Για το σκοπό αυτό µη χρησιµοποιείτε χρωµατιστά πανιά, διότι µπορούν σε συνδυασµό π.χ. µε το απολυµαντικό να αλλάξουν το χρώµα των επιφανειών! ΠΡΟΣΟΧΗ Σε καµιά περίπτωση µη χρησιµοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά, κερί ή διαλυτικά. Απολύµανση Μπορείτε να απολυµάνετε τη γυάλινη επιφάνεια και το περίβληµα της οθόνης σκουπίζοντας µε µαλακό πανί. ΠΡΟΣΟΧΗ Χρησιµοποιείτε µόνο απολυµαντικά εγκεκριµένα από τη Sirona (βλέπε σελίδα 12, Μέσα φροντίδας και καθαρισµού)! ΠΡΟΣΟΧΗ Σε καµιά περίπτωση µην ψεκάζετε την οθόνη µε απολυµαντικό ή καθαριστικό! 12 D

13 Sirona Dental Systems GmbH 6 Συµβατότητα Τρόπος λειτουργίας Ανάλυση Οριζόντια συχνότητα [khz] Κάθετη συχνότητα [Hz] Πολικότητα VGA 640 x ,47 70,09 + / 25,175 VGA 720 x ,47 70,09 / + 28,322 VGA 640 x ,47 59,94 / 25,175 VESA x ,86 72,81 / 31,500 VESA x ,50 75,00 / 31,500 SVGA 800 x ,16 56,25 + / + 36,000 SVGA 800 x ,88 60,32 + / + 40,000 VESA x ,08 72,19 + / + 50,000 VESA x ,88 75,00 + / + 49,500 VESA x ,36 60,00 / 65,000 VESA x ,48 70,07 / 75,000 VESA x ,02 75,03 + / + 78,750 6 Συµβατότητα Εικονοστοιχεί ο MHz Ελληνικά D

14 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων στο πλαίσιο τεχνικών βελτιώσεων. Sirona Dental Systems GmbH 2004 Sprache: griechisch Printed in Germany D Ä.-Nr.: Τυπώθηκε στη Γερµανία Sirona Dental Systems GmbH in the USA: in Canada: Fabrikstraße 31 Sirona Dental Systems LLC Sirona Canada D Bensheim 4835-A Westinghouse Blvd Ridgeway Drive - Unit 5 Αρ. Παραγγελίας Germany Charlotte, NC Mississauga, Ontario L5L 5Y6 USA Canada

pfsfpflk=çáöáí~ä=l=pfsfpflk=p

pfsfpflk=çáöáí~ä=l=pfsfpflk=p pfsfpflk=çáöáí~ä=l=pfsfpflk=p REF 62 10 640 Οδηγίες χρήσης για την επίπεδη οθόνη 19" REF 60 30 634 Ελληνικά Γενικές υποδείξεις Sirona Dental Systems GmbH Οδηγίες χρήσης SIVISION digital / SIVISION 3, Επίπεδη

Διαβάστε περισσότερα

pfsfpflk=çáöáí~äi=pfsfpflk=p

pfsfpflk=çáöáí~äi=pfsfpflk=p pfsfpflk=çáöáí~äi=pfsfpflk=p obc=sp=nv=nmo obc=sp=tp=nru Ελληνικά Γενικές υποδείξεις Sirona Dental Systems GmbH Γενικές υποδείξεις Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη Για τον εξοπλισμό του οδοντιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Οθόνη TFT

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Οθόνη TFT Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Οθόνη TFT 1286.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη οθόνη TFT ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση των μονάδων κατοικίας. Menu 2 Η ενεργή, υψηλής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Υλικές ζημιές ή δυσλειτουργίες σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης. Εγγύηση

Οδηγίες χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Υλικές ζημιές ή δυσλειτουργίες σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης. Εγγύηση 1 4 Οδηγίες χρήσης Για την ασφαλή χρήση και τη μεγάλη διάρκεια ζωής του, διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης. Οι οδηγίες χρήσης διατίθενται και διαδικτυακά στην τοποθεσία: www.qlocktwo.com

Διαβάστε περισσότερα

8. ΕΞΟ ΟΣ ΒΙΝΤΕΟ 9. Κουµπιά λειτουργίας 10. Ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 11. Ένδειξη PAL 12. ιακόπτης επιλογής διαύλου 13. ΕΙΣΟ ΟΣ ΒΙΝΤΕΟ

8. ΕΞΟ ΟΣ ΒΙΝΤΕΟ 9. Κουµπιά λειτουργίας 10. Ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 11. Ένδειξη PAL 12. ιακόπτης επιλογής διαύλου 13. ΕΙΣΟ ΟΣ ΒΙΝΤΕΟ Πληροφορίες προϊόντος ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ 1. Κεραία 2. ΕΞΟ ΟΣ VGA 3. ΕΙΣΟ ΟΣ VGA 4. Είσοδος ήχου 5. VIDEO-S 6. Τροφοδοτικό 7. Κουµπιά ελέγχου 8. ΕΞΟ ΟΣ ΒΙΝΤΕΟ 9. Κουµπιά λειτουργίας 10. Ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 11.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων

Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων Ασφάλεια 1 Ηλεκτρική ασφάλεια 1 Ασφάλεια εγκατάστασης 1 Ασφάλεια καθαρισµού 1 Ειδικές σηµειώσεις για τις 2 LCD Οθόνες Περιεχόµενα συσκευασίας 2 Οδηγίες εγκατάστασης 3 Τοποθέτηση 3

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόµενα...1. Κανόνες ασφάλειας... 2. Ασφάλεια εγκατάστασης. Ασφάλεια για τον καθαρισµό...2. Εξαρτήµατα και παρελκυόµενα...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόµενα...1. Κανόνες ασφάλειας... 2. Ασφάλεια εγκατάστασης. Ασφάλεια για τον καθαρισµό...2. Εξαρτήµατα και παρελκυόµενα... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ AL1714 Περιεχόµενα.....1 Κανόνες ασφάλειας.... 2 Ασφάλεια εγκατάστασης.....2 Ασφάλεια για τον καθαρισµό...2 Εξαρτήµατα και παρελκυόµενα......2 Οδηγίες χρήσης....3 Οδηγίες εγκατάστασης.... 3

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

BABY MONITOR BMW-386 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMW-386. www.tele.gr

BABY MONITOR BMW-386 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMW-386. www.tele.gr BABY MONITOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΗΣ ΟΘΟΝΗ: LCD TFT 2.4 ΛΗΨΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ: 2.4-2.483GHz XΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: PAL ΜΠΑΤΑΡΙΑ: ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 3.7/800mAh Li ΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµες οδηγίες κατά την πρώτη χρήση

Σύντοµες οδηγίες κατά την πρώτη χρήση Σύντοµες οδηγίες κατά την πρώτη χρήση 1. Εγκατάσταση (3) 2. Χρήση του Televiewer (4) Κεφάλαιο! 1 Εισαγωγή Το παρόν εγχειρίδιο απευθύνεται στους χρήστες του Trust Televiewer 1610 RC. Σας επιτρέπει να µετατρέπετε

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ CRL 3TV27 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ CRL-3TV27 1 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ υνατότητα ρύθµισης της έντασης οµιλίας Εξωτερική µονάδα µε φινίρισµα αλουµινίου, ανθεκτική στις καιρικές

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ AL1715. FCC Προειδοποιητική ήλωση 2 Καναδική DCC ήλωση...2 Σηµαντικές Οδηγίες Ασφάλειας...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ AL1715. FCC Προειδοποιητική ήλωση 2 Καναδική DCC ήλωση...2 Σηµαντικές Οδηγίες Ασφάλειας...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ AL1715 Πρόλογος..2 FCC Προειδοποιητική ήλωση 2 Καναδική DCC ήλωση...2 Σηµαντικές Οδηγίες Ασφάλειας...3 Κεφάλαιο 1 Εγκατάσταση..4 Άνοιγµα Συσκευασίας...4 Σύνδεση της Οθόνης LCD µε την Βάση...4

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κεφάλαιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας. Διάβασε και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

/AC. EM-610

/AC. EM-610 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ EM-610 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΟ ΟΣ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac 1.-2.-3. ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac ΦΑΣΕΙΣ. 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ ΜΟΤΕΡ. 5. ΓΕΙΩΣΗ ΜΟΤΕΡ. ΕΙΣΟ ΟΣ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ibico Αριθμομηχανή με Εκτύπωση

Ibico Αριθμομηχανή με Εκτύπωση IBICO 1421X Εγχειρίδιο Οδηγιών Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά και να τις φυλάξετε σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. 2 Τεχνικές Προδιαγραφές Τύπος Πληκτρολόγιο 1421X Συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αισθητήρα εισόδου 1. Ενδεικτικό λειτουργίας 2. Κουρτίνα PIR Αισθητήρας µε γωνία κάλυψης 100 µοίρες στο οριζόντιο επίπεδο και 15 στο κατακόρυ

Περιγραφή αισθητήρα εισόδου 1. Ενδεικτικό λειτουργίας 2. Κουρτίνα PIR Αισθητήρας µε γωνία κάλυψης 100 µοίρες στο οριζόντιο επίπεδο και 15 στο κατακόρυ ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΥ ΟΥΝΙΟΥ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή χρησιµοποιηθεί µε τρόπο ή σκοπό διαφορετικό από αυτόν που αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

/AC. GM-166

/AC. GM-166 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙ Α ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ GM 166 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο αµπεροτσιµπίδα µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι

Διαβάστε περισσότερα

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE/AE 23/31. Εγχειρίδιο για το χρήστη (2009/09) GR

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE/AE 23/31. Εγχειρίδιο για το χρήστη (2009/09) GR GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE/AE 23/31 el Εγχειρίδιο για το χρήστη 6 720 680 418 (2009/09) GR 2 Πίνακας Περιεχομένων GR Πίνακας Περιεχομένων 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και ερμηνεία συμβόλων.................3

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ZEUS VISION MODEL: VHS-207 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ZEUS VISION MODEL: VHS-207 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ZEUS VISION MODEL: VHS-207 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Η νέα θυροτηλεόραση ZEUS της σειράς BUS 2 καλωδίων από την CTC, είναι η ιδανικότερη επιλογή και ταιριάζει σε οποιοδήποτε κτίριο.

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD 3 031 Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD για συστήµατα θέρµανσης RDD101 Έλεγχος 2 θέσεων µε έξοδο ON / OFF για θέρµανση Τρόποι λειτουργίας: κανονική λειτουργία και εξοικονόµησης ενέργειας Αυτόµατη

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ -ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 2) ΠΤΕΡΎΓΙΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΑΕΡΑ 3) ΔΕΚΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 4) ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΤΜΗΜΑ 5) ΛΑΒΕΣ 6) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

MAILLEFER 6:1. Γωνιακή χειρολαβή. Οδηγίες χρήσης. Ελληνικά

MAILLEFER 6:1. Γωνιακή χειρολαβή. Οδηγίες χρήσης. Ελληνικά MAILLEFER 6:1 Γωνιακή χειρολαβή Ελληνικά Οδηγίες χρήσης Μόνο για οδοντιατρικές εφαρμογές Sirona Dental Systems GmbH Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων στο πλαίσιο τεχνικών βελτιώσεων. Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΣυΣκΕυή ΗλΕκτΡΙκήΣ ΔΙαΔΕΡματΙκήΣ ΔΙέΓΕΡΣΗΣ των νεύρων TEN 240 TEN Έκδοση 2, Σεπτεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΣυΣκΕυή ΗλΕκτΡΙκήΣ ΔΙαΔΕΡματΙκήΣ ΔΙέΓΕΡΣΗΣ των νεύρων TEN 240 TEN Έκδοση 2, Σεπτεμβρίου 2007 GR ΣυΣκΕυή ΗλΕκτΡΙκήΣ ΔΙαΔΕΡματΙκήΣ ΔΙέΓΕΡΣΗΣ των νεύρων TEN 240 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διέγερση νεύρων μέσω ηλεκτρικού ρεύματος 2 κανάλια με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης Μπλε φωτισμός φόντου οθόνης 1 προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE. Εγχειρίδιο χρήσης

UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE. Εγχειρίδιο χρήσης UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE Εγχειρίδιο χρήσης 1. Σηµειώσεις σχετικά µε την ασφάλεια (Για να είστε ασφαλείς κατά τη χρήση του UPS, παρακαλούµε να σεβαστείτε τα ακόλουθα:) Παρακαλούµε φορτίστε τη

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘΩΜΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ. : , , FAX

ΙΘΩΜΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ. : , , FAX ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Συνδυάστε τα δύο μισά της βάσης, όπως φαίνεται στο διάγραμμα. 2. Ξεβιδώστε το στοιχείο στερέωσης της συσκευής. ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 3. Τοποθετήστε τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Philips M8031B, M8033C &

Philips M8031B, M8033C & Οδηγίες Χρήσης Philips M8031B, M8033C & 865299 Έγχρωμες οθόνες LCD 15, 17 & 19 Παρακολούθηση Ασθενούς Αρ. προϊόντος 4535 641 52141 *453564152141* 1Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 3 Περιγραφή 3 Σκοπός Χρήσης 3

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν. Κρατήστε το φυλλάδιο των οδηγιών χρήσης σε ένα ασφαλές µέρος για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ TURBO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ TURBO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ www.colorato.net ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ TURBO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHD-140W CLHD-140S Προσοχή: Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και τη χρήση ΓΕΝΙΚΑ 1. Είναι σημαντικό να κατανοηθούν πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

VOYAGER2 DG310 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

VOYAGER2 DG310 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ VOYAGER2 DG310 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ VOYAGER2 DG310 Τα περιεχόμενα αυτού του οδηγού ενδέχεται να διαφέρουν λίγο από την περιγραφή της συσκευής σας ανάλογα με την έκδοση λογισμικού και τον πάροχό σας. Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης. ECRU.1 Δέκτης 2 καναλιών 12/24 V 433 Mhz

Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης. ECRU.1 Δέκτης 2 καναλιών 12/24 V 433 Mhz Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης Δέκτης καναλιών /4 V 4 Mhz Περιεχόμενα:...Σελίδα Χαρακτηριστικά προϊόντος... Τροφοδοσία... Σύνδεση κεραίας... Διαμόρφωση εξόδων και προγραμματισμός χρόνου ενεργοποίησης...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης Εισαγωγή Mε αυτό το έξυπνο σύστημα ενδοεπικοινωνίας με βίντεο είστε βέβαιοι ότι δεν θα βρεθείτε προ εκπλήξεως εάν κάποιος είναι στην πόρτα σας. Η εξωτερική μονάδα αποτελείται από ένα κουδούνι με πολύ μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

1 Σύμβολα. 3 Κατάλληλη χρήση. 4 Προβλεπόμενη λανθασμένη χρήση. 2 Ασφάλεια και κίνδυνοι. 1.1 Υποδείξεις προειδοποίησης. 1.

1 Σύμβολα. 3 Κατάλληλη χρήση. 4 Προβλεπόμενη λανθασμένη χρήση. 2 Ασφάλεια και κίνδυνοι. 1.1 Υποδείξεις προειδοποίησης. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Σύμβολα 1.1 Υποδείξεις προειδοποίησης Οι υποδείξεις προειδοποίησης διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με το είδος του κινδύνου με τις εξής λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

Receiver REC 220 Line

Receiver REC 220 Line Receiver el Οδηγίες χειρισμού Οδηγίες χρήσης Ο STABILA είναι ένας απλού χειρισμού δέκτης για τη γρήγορη λήψη των γραμμών λέιζερ. Με το δέκτη μπορεί να γίνει λήψη μόνο παλμικής διαμόρφωσης ακτινών λέιζερ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL-99 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά.3 Βασικές Λειτουργίες..3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...3 Περιεχόµενα Συσκευασίας.4 ΙΙ. Μορφή και Εγκατάσταση Συστήµατος.4 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτρύγωση πιο άνετα και απλά από ποτέ

Αποτρύγωση πιο άνετα και απλά από ποτέ Αποτρύγωση πιο άνετα και απλά από ποτέ Η απόλυτη τεχνολογία πιεζοηλεκτρικού ξέστρου Νέο Tigon+ Το Tigon+ είναι το πιεζοηλεκτρικό ξέστρο απαράμιλλης τεχνολογίας που ανέπτυξε η W&H. Οι μοναδικές δυνατότητές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Touch Touch Visio 12:30 60cm Volume 3 Volume 2 Volume 1 2,25m 60cm 1 4m 2 A 220mm B 342mm Ø:6mm / L:35mm C 3 4 60cm min 15cm min 15cm 3m min 50cm min 15cm min 60cm

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση) Εισαγωγή Ο ανιχνευτής κίνησης είναι ιδανικός για κρυφή ασφάλεια και παρατήρηση. Στο περίβλημα PIR υπάρχει μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα SD) για εγγραφή, ενσωματωμένη με τη μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 6304 5398 04/2001 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Στοιχεία έκδοσης Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη βίντεο V1.

Οθόνη βίντεο V1. Οθόνη βίντεο GR 122398 122294 V1 www.avidsen.com GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η οθόνη είναι συμβατή αποκλειστικά με τις εξωτερικές μονάδες της Avidsen με κωδ. 102297, 112297 και 112298. Βασικά χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Micro USB power bank 1800mah

Micro USB power bank 1800mah Micro USB power bank 1800mah www.plaisio.gr Τηλ: 800-11-12345 1 Πρόλογος Σας ευχαριστούµε για την αγορά αυτής της συσκευής Turbo-X. Χάρη στην ανάπτυξη της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών, τα κινητά τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ενεργοποιητής

Οδηγίες χρήσης. Ενεργοποιητής Οδηγίες χρήσης Ενεργοποιητής 1289 00 Περιεχόμενα 2 Περιγραφή συσκευής... 3 Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεις... 4 Επαφές σύνδεσης... 8 Συναρμολόγηση... 9 Ρύθμιση του είδους λειτουργίας... 10 Εναλλαγή είδους

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC24 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

MT /2 Καπασιτόμετρο

MT /2 Καπασιτόμετρο MT-5110 3 1/2 Καπασιτόμετρο Εγχειρίδιο χρήσης 1 η Έκδοση 2012 2012 Copyright by Prokit s Industries Co., Ltd. 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Εύκολη και σωστή ανάγνωση τιμών. Υψηλή ακρίβεια μέτρησης. Οι μετρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 6000 Οδηγ ς BEOL B 6000 GB OMSL

BeoLab 6000 Οδηγ ς BEOL B 6000 GB OMSL BeoLab 6000 Οδηγός ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, µην αφαιρείτε το κάλυµµα (ή το πίσω µέρος). Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν εξαρτήµατα που µπορούν να επισκευαστούν από το

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Οδηγός χρήσης Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP είναι

Διαβάστε περισσότερα

KDL-40S3000. Χρονοδιακόπτης ύπνου: ΝΑΙ. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ΝΑΙ (on/off) χρονοδιακόπτη (µε ρύθµιση ρολογιού):

KDL-40S3000. Χρονοδιακόπτης ύπνου: ΝΑΙ. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ΝΑΙ (on/off) χρονοδιακόπτη (µε ρύθµιση ρολογιού): KDL-40S3000 Η τηλεόραση LCD Sony Bravia 40" HD Ready S3000 διαθέτει BRAVIA Engine για καταπληκτική ποιότητα εικόνας, ενσωµατωµένο δέκτη επίγειου ψηφιακού σήµατος και 3 εισόδους HDMI για εύκολη σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004771 016-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

/2006 GR

/2006 GR 7746800095 12/2006 GR (el) Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB022-24/24K Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από τη θέση σε λειτουργία Σημαντικές γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα