pfsfpflk=p obc=rv=to=mpq Οδηγίες χρήσης για την επίπεδη οθόνη Ελληνικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "pfsfpflk=p obc=rv=to=mpq Οδηγίες χρήσης για την επίπεδη οθόνη Ελληνικά"

Transcript

1 pfsfpflk=p Οδηγίες χρήσης για την επίπεδη οθόνη obc=rv=to=mpq Ελληνικά

2 Γενικές υποδείξεις Sirona Dental Systems GmbH Γενικές υποδείξεις Αξιότιµη πελάτισσα, αξιότιµε πελάτη Για τον εξοπλισµό του οδοντιατρικού σας unit επιλέξατε το ολοκληρωµένο σύστηµα επικοινωνίας SIVISION 3 της Sirona. Έτσι κάνατε ένα αποφασιστικό βήµα προς την γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων της εργασίας σας στον ασθενή. Μπορείτε µ' αυτό τον τρόπο πολύ εύκολα να συζητάτε µε τον ασθενή σας σχετικά µε την κατάσταση και την πορεία της θεραπείας. Τελικά µια εικόνα λέει πολλά περισσότερα από χίλιες λέξεις. Παρακαλούµε εξοικειωθείτε µε τη συσκευή µε τη βοήθεια αυτών των οδηγιών χρήσης. Για την αποφυγή τραυµατισµών και υλικών ζηµιών τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας. Η Οµάδα σας της Sirona Το προϊόν αυτό φέρει τη σήµανση CE σύµφωνα µε την Οδηγία περί χαµηλής τάσης 73/23/ΕΟΚ της 19ης Φεβρουαρίου Η οθόνη πληροί τις απαιτήσεις: IEC 60950: 2001 IEC : A1: A2:1995 IEC : D

3 Sirona Dental Systems GmbH Περιεχόµενα Περιεχόµενα 1 Υποδείξεις προειδοποίησης και ασφάλειας Τεχνική Περιγραφή... 6 Ελληνικά 3 Στοιχεία χειρισµού και ενδείξεων Χειρισµός Κλίση Χρήση των µενού "On Screen Display" (µενού OSD) Επιλογή της εισόδου σήµατος Βασικό µενού OSD Φροντίδα και καθαρισµός Μέσα φροντίδας και καθαρισµού Φροντίδα και καθαρισµός της οθόνης Συµβατότητα D

4 1 Υποδείξεις προειδοποίησης και ασφάλειας Sirona Dental Systems GmbH 1 Υποδείξεις προειδοποίησης και ασφάλειας Ενδεδειγµένη χρήση Γενικές υποδείξεις ασφαλείας Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας Άνοιγµα της συσκευής Επιφάνειες Συνθήκες περιβάλλοντος Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα Η επίπεδη οθόνη 15" προβλέπεται για την εγκατάσταση σε οδοντιατρικές συσκευές. Η συσκευή αυτή δεν προβλέπεται για λειτουργία σε περιοχές µε υψηλό κίνδυνο έκρηξης. Η "Εγκατάσταση Πελάτη" πρέπει να εκτελείται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις µας. Ως κατασκευαστές οδοντιατρικών συσκευών, για την ασφαλή λειτουργία της συσκευής, δίνουµε ιδιαίτερη σηµασία, ώστε η συντήρηση και η επισκευή να εκτελούνται µόνον από εµάς τους ίδιους ή από ρητά εξουσιοδοτηµένα για το σκοπό αυτό σηµεία, ενώ δοµικά µέρη που επηρεάζουν την ασφάλεια της συσκευής πρέπει να αντικαθίστανται σε περίπτωση βλάβης µε γνήσια ανταλλακτικά. Απαγορεύονται αλλαγές στη συσκευή αυτή, που θα µπορούσαν να επηρεάσουν την ασφάλεια του χειριστή, του ασθενή ή τρίτων βάσει νοµικών διατάξεων! Για το προσωπικό συντήρησης διατίθενται λεπτοµερή τεχνικά έγγραφα. Για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, το προϊόν δεν επιτρέπεται να εκτίθεται σε βροχή ή υγρασία. Μην ανοίγετε ή αποσυναρµολογείτε το προϊόν. Κίνδυνος τραυµατισµού από ηλεκτροπληξία! Ποτέ µην αγγίζετε τη γυάλινη επιφάνεια µε αιχµηρά ή σκληρά αντικείµενα. Μη θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή υπό τις ακόλουθες συνθήκες περιβάλλοντος: συνθήκες έντονης ζέστης, ψύχους ή υγρασίας έντονης σκόνης και ρύπων κοντά σε συσκευές µε ισχυρά µαγνητικά πεδία σε άµεση ηλιακή ακτινοβολία Το SIVISION 3 πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου IEC :2001. Οι ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές υπόκεινται όσον αφορά την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα σε ειδικά µέτρα ασφαλείας. Πρέπει να εγκαθίστανται και να τίθενται σε λειτουργία σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναφέρονται στο έγγραφο "Installation Instructions (Προϋποθέσεις εγκατάστασης). Τα φορητά και κινητά συστήµατα επικοινωνίας υψηλής συχνότητας µπορούν να επηρεάσουν τις ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές. Ως εκ τούτου πρέπει να απαγορεύεται η λειτουργία κινητών τηλεφώνων στους χώρους των ιατρείων και των κλινικών. 4 D

5 Sirona Dental Systems GmbH 1 Υποδείξεις προειδοποίησης και ασφάλειας Απόρριψη Σε σύνδεση υψηλής συχνότητας, προκαλούµενη από σταθµούς εκποµπής µέσω π.χ. ραδιοεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή ραδιοερασιτεχνών, είναι δυνατό να εµφανιστούν διαταραχές εικόνας. Για το προϊόν αυτό µπορεί να υφίστανται διατάξεις δηµοσίου δικαίου και ειδικές διατάξεις αναφορικά µε τη διάθεση απορριµµάτων. Για την αποφυγή επιβάρυνσης του περιβάλλοντος ή πρόκλησης σωµατικών βλαβών, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε µε τον προµηθευτή σας όταν θέσετε το προϊόν οριστικά εκτός λειτουργίας προς απόρριψη. Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις απόρριψης στις οδηγίες χρήσης του οδοντιατρικού unit. Ελληνικά Σήµανση των υποδείξεων προειδοποίησης και ασφάλειας Για την αποφυγή τραυµατισµών και υλικών ζηµιών τηρείτε επίσης τις υποδείξεις προειδοποίησης και ασφάλειας που περιέχονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Φέρουν ειδική σήµανση, όπως i ΥΠΟ ΕΙΞΗ, ΠΡΟΣΟΧΗ ή ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ. Προσοχή, τηρήστε τα συνοδευτικά έγγραφα! D

6 2 Τεχνική Περιγραφή Sirona Dental Systems GmbH 2 Τεχνική Περιγραφή Μοντέλο Οθόνη SIVISION 3 Ένδειξη LCD Οθόνη 15" TFT ενεργητικής µήτρας Μέγεθος ενδείξεων 304 (H) x 228 (V) mm ιάστηµα εικονοστοιχείων 0,297 (H) x 0,297 (V) mm Τρόπος ένδειξης VGA 604 x 350 (70 Hz) VGA 720 x 400 (70 Hz) VGA 640 x 480 (60/72/75 Hz) SVGA 800 x 600 (56/60/72/75 Hz) XGA 1024 x 768 (60/70/75 Hz) Μέγ. Ανάλυση XGA 1024 x 768 Αναλογία αντίθεσης 300:1 Φωτεινότητα 250 Cd/m² Χρόνος απόκρισης 10 ms rise/20 ms decay Χρώµα ένδειξης 16M Οπτική γωνία οριζόντια ± 85 κάθετα ± 85 Σήµα εισόδου S-Video RGB αναλογικό 0,7 V peak-peak Sync TTL (κύκλωµα τρανζίστορ-τρανζίστορ) θετικό ή αρνητικό Σύνδεση σήµατος XGA 15 Pol Mini D-Sub Σύστηµα ελέγχου στην εµπρόσθια πλευρά OSD Τρόπος λειτουργίας Τάση λειτουργίας Ονοµαστικό ρεύµα Συνθήκες λειτουργίας Θερµοκρασία περιβάλλοντος Μαλακός διακόπτης ρεύµατος, Μενού/Επιλογή (πάνω/ κάτω), Ρύθµιση ( ή ) Αντίθεση, Φωτεινότητα, Χρονισµός εικονοστοιχείου, Φάση Θέση H/V, Επαναφορά, Αυτόµατη ρύθµιση, Κορεσµός Απόχρωση, Έλεγχος RGB, ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΗ 1/2 OSD Θέση H/V Φωτεινότητα OSD/Μέγεθος, Γλώσσα Συνεχής λειτουργία 12 V DC 4 A µέγιστο +10 C +40 C (+50 F +104 F) Σχετική υγρασία 10% 90% ατµόσφαιρας Πίεση αέρα 700 hpa 1060 hpa Συνθήκες αποθήκευσης Θερµοκρασία -20 C +60 C ( 4 F +140 F) Σχετική υγρασία 10% 90% Πίεση αέρα 500 hpa 1060 hpa ιαστάσεις ΥxΠxΠ 408,5 mm x 390 mm x 195 mm Βάρος 4,5 kg Κατηγορία προστασίας Συσκευή κατηγορίας προστασίας I κανένα τµήµα εφαρµογής Βαθµός προστασίας από IPXO εισχώρηση νερού ρυθµός σφαλµάτων pixel κατά το ISO κατηγορία 2 6 D

7 Sirona Dental Systems GmbH 3 Στοιχεία χειρισµού και ενδείξεων 3 Στοιχεία χειρισµού και ενδείξεων ΠΡΟΣΟΧΗ Τα αχρησιµοποίητα βύσµατα και οι υποδοχές στην πίσω πλευρά της οθόνης LCD δεν επιτρέπεται να αγγίζονται, για την αποφυγή ενδεχόµενης βλάβης από ηλεκτροστατική αποφόρτιση. Ελληνικά Βύσµατα και υποδοχές καθώς και τα εξαρτήµατά τους που δεν χρησιµοποιούνται επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν µε άλλο τρόπο µόνο µε την άδεια του κατασκευαστή. Αρ. Σύµβολο Ρυθµιστής Λειτουργία Μενού/Επιλογή Για εµφάνιση των µενού OSD Το πλήκτρο αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την επιλογή ( πάνω ) των επιλογών ελέγχου OSD στην οθόνη. Μενού/Επιλογή Για εµφάνιση των µενού OSD Το πλήκτρο αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την επιλογή ( κάτω ) των επιλογών ελέγχου OSD στην οθόνη. Συν Με το πάτηµα αυτού του πλήκτρου αυξάνεται η τιµή της επιλεγµένης επιλογής ελέγχου OSD. Πλην Με το πάτηµα αυτού του πλήκτρου µειώνεται η τιµή της επιλεγµένης επιλογής ελέγχου OSD. Το πλήκτρο εξυπηρετεί στην επιλογή του µενού εισόδου σήµατος (τρόπος λειτουργίας βίντεο ή Η/Υ). Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιµη µόνο εφόσον δεν εµφανίζεται κανένα άλλο µενού. ιακόπτης ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ Ένδειξη ετοιµότητας λειτουργίας Για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της οθόνης LCD Αυτή η LED δείχνει τις καταστάσεις των διαφόρων τρόπων λειτουργίας της οθόνης. πράσινο: στην επιλεγµένη πηγή σήµατος βρίσκεται ένα σήµα εισόδου κίτρινο: στην επιλογή εισόδου σήµατος AUTO: σε καµία είσοδο δεν υπάρχει σήµα εισόδου σε ρυθµισµένη πηγή εισόδου σήµατος: στην επιλεγµένη είσοδο δεν βρίσκεται κανένα σήµα εισόδου εκτός: Η οθόνη είναι απενεργοποιηµένη ή δεν υπάρχει τάση D

8 4 Χειρισµός Sirona Dental Systems GmbH 4.1 Κλίση 4 Χειρισµός 4.1 Κλίση Μπορείτε να δώσετε στην οθόνη κλίση προς τα εµπρός ή προς τα πίσω, για να έχετε καλύτερη οπτική. 4.2 Χρήση των µενού "On Screen Display" (µενού OSD) Οι διάφορες λειτουργίες οθόνης µπορούν να ρυθµιστούν από ένα µενού στην οθόνη (OSD). i Ο ΕΙΞΗ Το µενού OSD εξαφανίζεται αν δεν πιέσετε κάποιο πλήκτρο εντός 10 δευτερολέπτων. i Ο ΕΙΞΗ Στη σελίδα 2 του OSD µπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες γλώσσες (βλέπε σελίδα 11): γερµανικά αγγλικά γαλλικά ισπανικά ιταλικά. Εµφάνιση και επιλογή των λειτουργιών OSD Πατήστε το ή µια φορά, για να ανακαλέσετε το βασικό µενού OSD. Πατήστε το ή όσο συχνά χρειάζεται, για να επιλέξετε την επιθυµητή επιλογή ελέγχου OSD. Ρύθµιση της τιµής των επιλογών ελέγχου Για αλλαγή της επιλεγµένης επιλογής ελέγχου OSD πατήστε το πλήκτρο ή. Για έξοδο από το παράθυρο διαλόγου ρύθµισης πατήστε ή. Μετά τη ρύθµιση των τιµών η οθόνη αποθηκεύει αυτόµατα τις αλλαγές. 8 D

9 Sirona Dental Systems GmbH 4 Χειρισµός 4.3 Επιλογή της εισόδου σήµατος 4.3 Επιλογή της εισόδου σήµατος Για ανάκληση του µενού εισόδου σήµατος πατήστε το πλήκτρο (µόνο εφόσον προηγουµένως δεν είναι ενεργό κάποιο µενού OSD). Ελληνικά Πατήστε ή όσο συχνά χρειάζεται, για να επιλέξετε την επιθυµητή πηγή σήµατος. AUTO Η οθόνη περνάει αυτόµατα στη διαθέσιµη πηγή σήµατος. Η κλήση των εισόδων σήµατος ακολουθεί την ιεραρχία AUTO, S-VIDEO-PORT και ANALOG PORT. S-VIDEO-PORT Σήµα από τη βιντεοκάµερα (τρόπος λειτουργίας Βίντεο) ANALOG PORT Σήµα από τον Η/Υ (τρόπος λειτουργίας Η/Υ) Η ρύθµιση παραµένει και µετά την απενεργοποίηση. D

10 4 Χειρισµός Sirona Dental Systems GmbH 4.4 Βασικό µενού OSD 4.4 Βασικό µενού OSD OSD-Σελίδα 1 ΑΝΤΙΘΕΣΗ (CONTRAST) Ρυθµίστε την αντίθεση µε τη βοήθεια των πλήκτρων και. ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ (BRIGHTNESS) Ρυθµίστε τη φωτεινότητα µε τη βοήθεια των πλήκτρων και. ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΟΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (PIXEL CLOCK) Η επιλογή αυτή εξυπηρετεί στον περιορισµό της κάθετης παρεµβολής. OSD-Σελίδα 1 µόνο τρόπος λειτουργίας Η/Υ (αναλογική θύρα) OSD-Σελίδα 1 µόνο τρόπος λειτουργίας Βίντεο (θύρα S-Video) Με τη βοήθεια των πλήκτρων και στην οθόνη LCD περιορίστε την κάθετη παρεµβολή, για να πετύχετε βέλτιστη ένδειξη. ΦΑΣΗ (PHASE) Η επιλογή αυτή εξυπηρετεί στον περιορισµό της οριζόντιας παρεµβολής. Με τη βοήθεια των πλήκτρων και στη οθόνη LCD περιορίστε την οριζόντια παρεµβολή, για να πετύχετε βέλτιστη ένδειξη. ΘΕΣΗ Η (H-POSITION) (Οριζόντια θέση) Για µετατόπιση της εικόνας ένδειξης προς τα δεξιά πατήστε το πλήκτρο και για µετατόπιση προς τα αριστερά το πλήκτρο. ΘΕΣΗ V (V-POSITION) (Κατακόρυφη θέση) Για µετατόπιση της εικόνας ένδειξης προς τα πάνω πατήστε το πλήκτρο και για µετατόπιση προς τα κάτω το πλήκτρο. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ (RECALL) Για επαναφορά των εργοστασιακών τιµών ρύθµισης πατήστε το πλήκτρο ή. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ (AUTO ADJUST) Πατήστε το πλήκτρο ή, για να ρυθµίσει αυτόµατα η οθόνη LCD τις σχετικές παραµέτρους για βέλτιστη ένδειξη. ΚΟΡΕΣΜΟΣ (SATURATION) Ρυθµίστε τον κορεσµό της εικόνας βίντεο µε τη βοήθεια των πλήκτρων και. ΑΠΟΧΡΩΣΗ (HUE) Ρυθµίστε την απόχρωση της εικόνας βίντεο µε τη βοήθεια των πλήκτρων και. 10 D

11 Sirona Dental Systems GmbH 4 Χειρισµός 4.4 Βασικό µενού OSD OSD-Σελίδα 2 OSD-Σελίδα 2 τρόπος λειτουργίας Η/Υ και τρόπος λειτουργίας Βίντεο Με τις ακόλουθες ρυθµίσεις ρυθµίζεται η µορφή του µενού OSD. H-POS OSD (OSD H-POS) Ρυθµίστε την οριζόντια θέση του OSD µε τη βοήθεια των πλήκτρων και. V-POS OSD (OSD V-POS) Ρυθµίστε την κάθετη θέση του OSD µε τη βοήθεια των πλήκτρων και. ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ OSD (OSD-LEVEL) Ρυθµίστε τη φωτεινότητα φόντου του OSD µε τη βοήθεια των πλήκτρων και. ΜΕΓΕΘΟΣ OSD (OSD-SIZE) Ρυθµίστε την κάθετη διάσταση OSD µε τη βοήθεια των πλήκτρων και. ΓΛΩΣΣΑ (LANGUAGE) Η επιλογή αυτή εξυπηρετεί στην επιλογή της γλώσσας OSD. Για το σύστηµα ελέγχου OSD διατίθενται πέντε γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, ισπανικά και ιταλικά. ΕΞΟ ΟΣ (EXIT) Με τη βοήθεια των πλήκτρων και µπορείτε να βγείτε από το παράθυρο διαλόγου ρύθµισης. Ελληνικά OSD-Σελίδα 3 µόνο τρόπος λειτουργίας Η/Υ (αναλογική θύρα) OSD-Σελίδα 3 Οι ρυθµίσεις αυτές είναι δυνατές µόνο σε αναλογικό τρόπο λειτουργίας (µε Η/Υ). ΚΟΚΚΙΝΗ/ΠΡΑΣΙΝΗ/ΜΠΛΕ ΑΠΟΧΡΩΣΗ (RGB-DRIVER) Ρυθµίστε µε τη βοήθεια των πλήκτρων και την αύξηση χρωµάτων RGB (RGB = Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε). ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΗ 1 / 2 (PRESET 1 / 2) Αυτή η ενότητα χρησιµεύει στη ρύθµιση της θερµοκρασίας χρώµατος. Εάν επιλέξετε ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΗ 1 / 2 (PRESET 1 / 2) και στη συνέχεια διενεργείτε τη ρύθµιση µε τη βοήθεια των πλήκτρων και, η θερµοκρασία χρωµάτων θα χρησιµοποιηθεί ως πρότυπη ρύθµιση. D

12 5 Φροντίδα και καθαρισµός Sirona Dental Systems GmbH 5.1 Μέσα φροντίδας και καθαρισµού 5 Φροντίδα και καθαρισµός 5.1 Μέσα φροντίδας και καθαρισµού 5.2 Φροντίδα και καθαρισµός της οθόνης ΠΡΟΣΟΧΗ Χρησιµοποιείτε µόνο τα εγκεκριµένα από τη Sirona µέσα φροντίδας και καθαρισµού! Ο κατάλογος των εγκεκριµένων µέσων κατά τη στιγµή της παράδοσης βρίσκεται στο φάκελο µε τα έγγραφα τεκµηρίωσης του οδοντιατρικού unit. Ένας κατάλογος των εγκεκριµένων µέσων που ενηµερώνεται τακτικά διατίθεται µε τον ΚΩ στην κεντρική ιστοσελίδα της Sirona στο διαδίκτυο: Αν δεν έχετε δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, χρησιµοποιήστε έναν από τους ακόλουθους δύο τρόπους για να παραγγείλετε τον κατάλογο: Παραγγελία από τον προµηθευτή σας Παραγγελία από τη Sirona Τηλ.: ++49 (0) / Φαξ: ++49 (0) / Καθαρισµός Αποµακρύνετε τις ακαθαρσίες και τα κατάλοιπα του απολυµαντικού τακτικά µε κάποιο ήπιο καθαριστικό του εµπορίου. Για το σκοπό αυτό µη χρησιµοποιείτε χρωµατιστά πανιά, διότι µπορούν σε συνδυασµό π.χ. µε το απολυµαντικό να αλλάξουν το χρώµα των επιφανειών! ΠΡΟΣΟΧΗ Σε καµιά περίπτωση µη χρησιµοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά, κερί ή διαλυτικά. Απολύµανση Μπορείτε να απολυµάνετε τη γυάλινη επιφάνεια και το περίβληµα της οθόνης σκουπίζοντας µε µαλακό πανί. ΠΡΟΣΟΧΗ Χρησιµοποιείτε µόνο απολυµαντικά εγκεκριµένα από τη Sirona (βλέπε σελίδα 12, Μέσα φροντίδας και καθαρισµού)! ΠΡΟΣΟΧΗ Σε καµιά περίπτωση µην ψεκάζετε την οθόνη µε απολυµαντικό ή καθαριστικό! 12 D

13 Sirona Dental Systems GmbH 6 Συµβατότητα Τρόπος λειτουργίας Ανάλυση Οριζόντια συχνότητα [khz] Κάθετη συχνότητα [Hz] Πολικότητα VGA 640 x ,47 70,09 + / 25,175 VGA 720 x ,47 70,09 / + 28,322 VGA 640 x ,47 59,94 / 25,175 VESA x ,86 72,81 / 31,500 VESA x ,50 75,00 / 31,500 SVGA 800 x ,16 56,25 + / + 36,000 SVGA 800 x ,88 60,32 + / + 40,000 VESA x ,08 72,19 + / + 50,000 VESA x ,88 75,00 + / + 49,500 VESA x ,36 60,00 / 65,000 VESA x ,48 70,07 / 75,000 VESA x ,02 75,03 + / + 78,750 6 Συµβατότητα Εικονοστοιχεί ο MHz Ελληνικά D

14 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων στο πλαίσιο τεχνικών βελτιώσεων. Sirona Dental Systems GmbH 2004 Sprache: griechisch Printed in Germany D Ä.-Nr.: Τυπώθηκε στη Γερµανία Sirona Dental Systems GmbH in the USA: in Canada: Fabrikstraße 31 Sirona Dental Systems LLC Sirona Canada D Bensheim 4835-A Westinghouse Blvd Ridgeway Drive - Unit 5 Αρ. Παραγγελίας Germany Charlotte, NC Mississauga, Ontario L5L 5Y6 USA Canada

MultiSync LCD1960NX. Οδηγίες Χρήσης

MultiSync LCD1960NX. Οδηγίες Χρήσης MultiSync LCD1960NX Οδηγίες Χρήσης ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΟΛΩΜΕΝΟ ΦΙΣ ΑΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MultiSync LCD1550M. Οδηγίες Χρήσης

MultiSync LCD1550M. Οδηγίες Χρήσης MultiSync LCD1550M Οδηγίες Χρήσης ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΟΛΩΜΕΝΟ ΦΙΣ ΑΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

VS228/VS238 VS247. Οθόνη LCD. Οδηγός Χρήστη

VS228/VS238 VS247. Οθόνη LCD. Οδηγός Χρήστη VS228/VS238 VS247 Οθόνη LCD Οδηγός Χρήστη Πίνακας περιεχομένων Σημειώσεις... iii Πληροφορίες ασφαλείας... iv Φροντίδα & Καθαρισμός... v 1.1 Καλώς ορίσατε!... 1-1 1.2 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1-1 1.3

Διαβάστε περισσότερα

MultiSync FE1250+ Οδηγίες Χρήσης

MultiSync FE1250+ Οδηγίες Χρήσης MultiSync FE1250+ Οδηγίες Χρήσης Για χρήση του Πελάτη στις ΗΠΑ ή τον Καναδά ήλωση Συµµόρφωσης του Υπουργείου Επικοινωνιών του Καναδά DOC: Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας B συµµορφώνεται µε όλες τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG2511GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG2521GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG2511. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας. Οδηγίες χρήσης

CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας. Οδηγίες χρήσης CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας Οδηγίες χρήσης ii Ηλεκτροκαρδιογράφος Welch Allyn CP 200 Πνευµατικά δικαιώµατα 2006, Welch Allyn, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. TG8051_8061GR(gr-gr).book Page 1 Friday, March 18, 2011 1:14 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG8051GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG8061GR

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W Προβολέας L50W Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-L50W 2η έκδοση Νοέμβριος 2011 Οι όροι DLP και BrilliantColor είναι εμπορικά σήματα της Texas Instruments. Ο όρος IBM είναι εμπορικό σήμα ή καταχωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1. Ïδηγίες χρήσης

Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1. Ïδηγίες χρήσης Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1 Ïδηγίες χρήσης Εµπορικά σήµατα Τα VAIO,, SonicStage, VAIO music transfer, Open MG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus και τα αντίστοιχα λογότυπα είναι εµπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 2. Βασική διαµόρφωση Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας... 2.1 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόµησης γραφίτη... 2.1

Περιεχόµενα. 2. Βασική διαµόρφωση Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας... 2.1 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόµησης γραφίτη... 2.1 Οδηγός χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Xerox Corporation δεν ευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες. είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION.

είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες. είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION. Η εταιρεία Riso δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµιά ή δαπάνη µπορεί να προκληθεί από τη χρήση του παρόντος εγχειριδίου. Λόγω της διαρκούς βελτίωσης των προϊόντων µας, υπάρχει περίπτωση το µηχάνηµα να διαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά GE Healthcare WAVE Mixer 20/50 Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 5 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη... 6 1.2 Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10 IPC 08.10 - Οδηγίες λειτουργίας g 51192351 08.10 Πρόλογος Για τον ασφαλή χειρισµό του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων απαιτούνται γνώσεις, τις οποίες µπορείτε να αποκτήσετε µε τη βοήθεια των προκείµενων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16

Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16 Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16 In vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover, Γερμανία Οδηγίες χρήσης του προϊόντος AS3050 Εκτυπώθηκε στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

æëêè Î µèóùâôî ÌÂÚ HD

æëêè Î µèóùâôî ÌÂÚ HD æëêè Î µèóùâôî ÌÂÚ HD Oδηγίες Xρήσης Πριν λειτουργήσετε τη συσκευή, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φυλάξτε τις για µελλοντικές παραποµπές. Το παρεχόµενο CD-ROM περιλαµβάνει Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4708-00 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4708-00 EL NPD4708-00 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 7020

Οδηγός χρήσης Nokia 7020 Οδηγός χρήσης Nokia 7020 Τεύχος 2.0 2 www.nokia.com/support Περιεχόµενα Ασφάλεια 5 Γενικές πληροφορίες 7 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Υπηρεσίες δικτύου 8 Κοινόχρηστη µνήµη 10 Κωδικοί πρόσβασης 10 Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βασικών λειτουργιών

Οδηγός βασικών λειτουργιών Οδηγός βασικών λειτουργιών Εισαγωγή... 2 Μέρη του EPSON STYLUS DX... 2 Πίνακας ελέγχου... 3 Τοποθέτηση χαρτιού... 5 Επιλογή χαρτιού... 5 Τοποθέτηση χαρτιού στον EPSON STYLUS DX... 5 Αντιγραφή φωτογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

CARAT II. Οδηγίες Λειτουργίας. Αναπνευστήρας. για αναπνευστήρες με λογισμικό συσκευής έκδοσης 2.104. Quality makes the Difference

CARAT II. Οδηγίες Λειτουργίας. Αναπνευστήρας. για αναπνευστήρες με λογισμικό συσκευής έκδοσης 2.104. Quality makes the Difference Quality makes the Difference CARAT II Οδηγίες Λειτουργίας Αναπνευστήρας για αναπνευστήρες με λογισμικό συσκευής έκδοσης 2.104 ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Κάθε συσκευή της HOFFRICHTER παρέχεται με έναν αριθμό σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Moov/Navman Spirit Εγχειρίδιο υλικού

Σειρά Moov/Navman Spirit Εγχειρίδιο υλικού Σειρά Moov/Navman Spirit Εγχειρίδιο υλικού Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ Πρόκειται για το σύμβολο προειδοποίησης ασφαλείας. Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.2 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 5 2 Σύντομη ενημέρωση 9 2.1 Σκοπός 9 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚA

Οδηγός Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚA Οδηγός Αναφοράς Διαβάστε πρώτα αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλούµε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε την συσκευή. Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, φυλάξτε το σε µία ασφαλή θέση για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα