pfsfpflk=p obc=rv=to=mpq Οδηγίες χρήσης για την επίπεδη οθόνη Ελληνικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "pfsfpflk=p obc=rv=to=mpq Οδηγίες χρήσης για την επίπεδη οθόνη Ελληνικά"

Transcript

1 pfsfpflk=p Οδηγίες χρήσης για την επίπεδη οθόνη obc=rv=to=mpq Ελληνικά

2 Γενικές υποδείξεις Sirona Dental Systems GmbH Γενικές υποδείξεις Αξιότιµη πελάτισσα, αξιότιµε πελάτη Για τον εξοπλισµό του οδοντιατρικού σας unit επιλέξατε το ολοκληρωµένο σύστηµα επικοινωνίας SIVISION 3 της Sirona. Έτσι κάνατε ένα αποφασιστικό βήµα προς την γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων της εργασίας σας στον ασθενή. Μπορείτε µ' αυτό τον τρόπο πολύ εύκολα να συζητάτε µε τον ασθενή σας σχετικά µε την κατάσταση και την πορεία της θεραπείας. Τελικά µια εικόνα λέει πολλά περισσότερα από χίλιες λέξεις. Παρακαλούµε εξοικειωθείτε µε τη συσκευή µε τη βοήθεια αυτών των οδηγιών χρήσης. Για την αποφυγή τραυµατισµών και υλικών ζηµιών τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας. Η Οµάδα σας της Sirona Το προϊόν αυτό φέρει τη σήµανση CE σύµφωνα µε την Οδηγία περί χαµηλής τάσης 73/23/ΕΟΚ της 19ης Φεβρουαρίου Η οθόνη πληροί τις απαιτήσεις: IEC 60950: 2001 IEC : A1: A2:1995 IEC : D

3 Sirona Dental Systems GmbH Περιεχόµενα Περιεχόµενα 1 Υποδείξεις προειδοποίησης και ασφάλειας Τεχνική Περιγραφή... 6 Ελληνικά 3 Στοιχεία χειρισµού και ενδείξεων Χειρισµός Κλίση Χρήση των µενού "On Screen Display" (µενού OSD) Επιλογή της εισόδου σήµατος Βασικό µενού OSD Φροντίδα και καθαρισµός Μέσα φροντίδας και καθαρισµού Φροντίδα και καθαρισµός της οθόνης Συµβατότητα D

4 1 Υποδείξεις προειδοποίησης και ασφάλειας Sirona Dental Systems GmbH 1 Υποδείξεις προειδοποίησης και ασφάλειας Ενδεδειγµένη χρήση Γενικές υποδείξεις ασφαλείας Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας Άνοιγµα της συσκευής Επιφάνειες Συνθήκες περιβάλλοντος Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα Η επίπεδη οθόνη 15" προβλέπεται για την εγκατάσταση σε οδοντιατρικές συσκευές. Η συσκευή αυτή δεν προβλέπεται για λειτουργία σε περιοχές µε υψηλό κίνδυνο έκρηξης. Η "Εγκατάσταση Πελάτη" πρέπει να εκτελείται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις µας. Ως κατασκευαστές οδοντιατρικών συσκευών, για την ασφαλή λειτουργία της συσκευής, δίνουµε ιδιαίτερη σηµασία, ώστε η συντήρηση και η επισκευή να εκτελούνται µόνον από εµάς τους ίδιους ή από ρητά εξουσιοδοτηµένα για το σκοπό αυτό σηµεία, ενώ δοµικά µέρη που επηρεάζουν την ασφάλεια της συσκευής πρέπει να αντικαθίστανται σε περίπτωση βλάβης µε γνήσια ανταλλακτικά. Απαγορεύονται αλλαγές στη συσκευή αυτή, που θα µπορούσαν να επηρεάσουν την ασφάλεια του χειριστή, του ασθενή ή τρίτων βάσει νοµικών διατάξεων! Για το προσωπικό συντήρησης διατίθενται λεπτοµερή τεχνικά έγγραφα. Για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, το προϊόν δεν επιτρέπεται να εκτίθεται σε βροχή ή υγρασία. Μην ανοίγετε ή αποσυναρµολογείτε το προϊόν. Κίνδυνος τραυµατισµού από ηλεκτροπληξία! Ποτέ µην αγγίζετε τη γυάλινη επιφάνεια µε αιχµηρά ή σκληρά αντικείµενα. Μη θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή υπό τις ακόλουθες συνθήκες περιβάλλοντος: συνθήκες έντονης ζέστης, ψύχους ή υγρασίας έντονης σκόνης και ρύπων κοντά σε συσκευές µε ισχυρά µαγνητικά πεδία σε άµεση ηλιακή ακτινοβολία Το SIVISION 3 πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου IEC :2001. Οι ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές υπόκεινται όσον αφορά την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα σε ειδικά µέτρα ασφαλείας. Πρέπει να εγκαθίστανται και να τίθενται σε λειτουργία σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναφέρονται στο έγγραφο "Installation Instructions (Προϋποθέσεις εγκατάστασης). Τα φορητά και κινητά συστήµατα επικοινωνίας υψηλής συχνότητας µπορούν να επηρεάσουν τις ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές. Ως εκ τούτου πρέπει να απαγορεύεται η λειτουργία κινητών τηλεφώνων στους χώρους των ιατρείων και των κλινικών. 4 D

5 Sirona Dental Systems GmbH 1 Υποδείξεις προειδοποίησης και ασφάλειας Απόρριψη Σε σύνδεση υψηλής συχνότητας, προκαλούµενη από σταθµούς εκποµπής µέσω π.χ. ραδιοεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή ραδιοερασιτεχνών, είναι δυνατό να εµφανιστούν διαταραχές εικόνας. Για το προϊόν αυτό µπορεί να υφίστανται διατάξεις δηµοσίου δικαίου και ειδικές διατάξεις αναφορικά µε τη διάθεση απορριµµάτων. Για την αποφυγή επιβάρυνσης του περιβάλλοντος ή πρόκλησης σωµατικών βλαβών, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε µε τον προµηθευτή σας όταν θέσετε το προϊόν οριστικά εκτός λειτουργίας προς απόρριψη. Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις απόρριψης στις οδηγίες χρήσης του οδοντιατρικού unit. Ελληνικά Σήµανση των υποδείξεων προειδοποίησης και ασφάλειας Για την αποφυγή τραυµατισµών και υλικών ζηµιών τηρείτε επίσης τις υποδείξεις προειδοποίησης και ασφάλειας που περιέχονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Φέρουν ειδική σήµανση, όπως i ΥΠΟ ΕΙΞΗ, ΠΡΟΣΟΧΗ ή ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ. Προσοχή, τηρήστε τα συνοδευτικά έγγραφα! D

6 2 Τεχνική Περιγραφή Sirona Dental Systems GmbH 2 Τεχνική Περιγραφή Μοντέλο Οθόνη SIVISION 3 Ένδειξη LCD Οθόνη 15" TFT ενεργητικής µήτρας Μέγεθος ενδείξεων 304 (H) x 228 (V) mm ιάστηµα εικονοστοιχείων 0,297 (H) x 0,297 (V) mm Τρόπος ένδειξης VGA 604 x 350 (70 Hz) VGA 720 x 400 (70 Hz) VGA 640 x 480 (60/72/75 Hz) SVGA 800 x 600 (56/60/72/75 Hz) XGA 1024 x 768 (60/70/75 Hz) Μέγ. Ανάλυση XGA 1024 x 768 Αναλογία αντίθεσης 300:1 Φωτεινότητα 250 Cd/m² Χρόνος απόκρισης 10 ms rise/20 ms decay Χρώµα ένδειξης 16M Οπτική γωνία οριζόντια ± 85 κάθετα ± 85 Σήµα εισόδου S-Video RGB αναλογικό 0,7 V peak-peak Sync TTL (κύκλωµα τρανζίστορ-τρανζίστορ) θετικό ή αρνητικό Σύνδεση σήµατος XGA 15 Pol Mini D-Sub Σύστηµα ελέγχου στην εµπρόσθια πλευρά OSD Τρόπος λειτουργίας Τάση λειτουργίας Ονοµαστικό ρεύµα Συνθήκες λειτουργίας Θερµοκρασία περιβάλλοντος Μαλακός διακόπτης ρεύµατος, Μενού/Επιλογή (πάνω/ κάτω), Ρύθµιση ( ή ) Αντίθεση, Φωτεινότητα, Χρονισµός εικονοστοιχείου, Φάση Θέση H/V, Επαναφορά, Αυτόµατη ρύθµιση, Κορεσµός Απόχρωση, Έλεγχος RGB, ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΗ 1/2 OSD Θέση H/V Φωτεινότητα OSD/Μέγεθος, Γλώσσα Συνεχής λειτουργία 12 V DC 4 A µέγιστο +10 C +40 C (+50 F +104 F) Σχετική υγρασία 10% 90% ατµόσφαιρας Πίεση αέρα 700 hpa 1060 hpa Συνθήκες αποθήκευσης Θερµοκρασία -20 C +60 C ( 4 F +140 F) Σχετική υγρασία 10% 90% Πίεση αέρα 500 hpa 1060 hpa ιαστάσεις ΥxΠxΠ 408,5 mm x 390 mm x 195 mm Βάρος 4,5 kg Κατηγορία προστασίας Συσκευή κατηγορίας προστασίας I κανένα τµήµα εφαρµογής Βαθµός προστασίας από IPXO εισχώρηση νερού ρυθµός σφαλµάτων pixel κατά το ISO κατηγορία 2 6 D

7 Sirona Dental Systems GmbH 3 Στοιχεία χειρισµού και ενδείξεων 3 Στοιχεία χειρισµού και ενδείξεων ΠΡΟΣΟΧΗ Τα αχρησιµοποίητα βύσµατα και οι υποδοχές στην πίσω πλευρά της οθόνης LCD δεν επιτρέπεται να αγγίζονται, για την αποφυγή ενδεχόµενης βλάβης από ηλεκτροστατική αποφόρτιση. Ελληνικά Βύσµατα και υποδοχές καθώς και τα εξαρτήµατά τους που δεν χρησιµοποιούνται επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν µε άλλο τρόπο µόνο µε την άδεια του κατασκευαστή. Αρ. Σύµβολο Ρυθµιστής Λειτουργία Μενού/Επιλογή Για εµφάνιση των µενού OSD Το πλήκτρο αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την επιλογή ( πάνω ) των επιλογών ελέγχου OSD στην οθόνη. Μενού/Επιλογή Για εµφάνιση των µενού OSD Το πλήκτρο αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την επιλογή ( κάτω ) των επιλογών ελέγχου OSD στην οθόνη. Συν Με το πάτηµα αυτού του πλήκτρου αυξάνεται η τιµή της επιλεγµένης επιλογής ελέγχου OSD. Πλην Με το πάτηµα αυτού του πλήκτρου µειώνεται η τιµή της επιλεγµένης επιλογής ελέγχου OSD. Το πλήκτρο εξυπηρετεί στην επιλογή του µενού εισόδου σήµατος (τρόπος λειτουργίας βίντεο ή Η/Υ). Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιµη µόνο εφόσον δεν εµφανίζεται κανένα άλλο µενού. ιακόπτης ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ Ένδειξη ετοιµότητας λειτουργίας Για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της οθόνης LCD Αυτή η LED δείχνει τις καταστάσεις των διαφόρων τρόπων λειτουργίας της οθόνης. πράσινο: στην επιλεγµένη πηγή σήµατος βρίσκεται ένα σήµα εισόδου κίτρινο: στην επιλογή εισόδου σήµατος AUTO: σε καµία είσοδο δεν υπάρχει σήµα εισόδου σε ρυθµισµένη πηγή εισόδου σήµατος: στην επιλεγµένη είσοδο δεν βρίσκεται κανένα σήµα εισόδου εκτός: Η οθόνη είναι απενεργοποιηµένη ή δεν υπάρχει τάση D

8 4 Χειρισµός Sirona Dental Systems GmbH 4.1 Κλίση 4 Χειρισµός 4.1 Κλίση Μπορείτε να δώσετε στην οθόνη κλίση προς τα εµπρός ή προς τα πίσω, για να έχετε καλύτερη οπτική. 4.2 Χρήση των µενού "On Screen Display" (µενού OSD) Οι διάφορες λειτουργίες οθόνης µπορούν να ρυθµιστούν από ένα µενού στην οθόνη (OSD). i Ο ΕΙΞΗ Το µενού OSD εξαφανίζεται αν δεν πιέσετε κάποιο πλήκτρο εντός 10 δευτερολέπτων. i Ο ΕΙΞΗ Στη σελίδα 2 του OSD µπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες γλώσσες (βλέπε σελίδα 11): γερµανικά αγγλικά γαλλικά ισπανικά ιταλικά. Εµφάνιση και επιλογή των λειτουργιών OSD Πατήστε το ή µια φορά, για να ανακαλέσετε το βασικό µενού OSD. Πατήστε το ή όσο συχνά χρειάζεται, για να επιλέξετε την επιθυµητή επιλογή ελέγχου OSD. Ρύθµιση της τιµής των επιλογών ελέγχου Για αλλαγή της επιλεγµένης επιλογής ελέγχου OSD πατήστε το πλήκτρο ή. Για έξοδο από το παράθυρο διαλόγου ρύθµισης πατήστε ή. Μετά τη ρύθµιση των τιµών η οθόνη αποθηκεύει αυτόµατα τις αλλαγές. 8 D

9 Sirona Dental Systems GmbH 4 Χειρισµός 4.3 Επιλογή της εισόδου σήµατος 4.3 Επιλογή της εισόδου σήµατος Για ανάκληση του µενού εισόδου σήµατος πατήστε το πλήκτρο (µόνο εφόσον προηγουµένως δεν είναι ενεργό κάποιο µενού OSD). Ελληνικά Πατήστε ή όσο συχνά χρειάζεται, για να επιλέξετε την επιθυµητή πηγή σήµατος. AUTO Η οθόνη περνάει αυτόµατα στη διαθέσιµη πηγή σήµατος. Η κλήση των εισόδων σήµατος ακολουθεί την ιεραρχία AUTO, S-VIDEO-PORT και ANALOG PORT. S-VIDEO-PORT Σήµα από τη βιντεοκάµερα (τρόπος λειτουργίας Βίντεο) ANALOG PORT Σήµα από τον Η/Υ (τρόπος λειτουργίας Η/Υ) Η ρύθµιση παραµένει και µετά την απενεργοποίηση. D

10 4 Χειρισµός Sirona Dental Systems GmbH 4.4 Βασικό µενού OSD 4.4 Βασικό µενού OSD OSD-Σελίδα 1 ΑΝΤΙΘΕΣΗ (CONTRAST) Ρυθµίστε την αντίθεση µε τη βοήθεια των πλήκτρων και. ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ (BRIGHTNESS) Ρυθµίστε τη φωτεινότητα µε τη βοήθεια των πλήκτρων και. ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΟΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (PIXEL CLOCK) Η επιλογή αυτή εξυπηρετεί στον περιορισµό της κάθετης παρεµβολής. OSD-Σελίδα 1 µόνο τρόπος λειτουργίας Η/Υ (αναλογική θύρα) OSD-Σελίδα 1 µόνο τρόπος λειτουργίας Βίντεο (θύρα S-Video) Με τη βοήθεια των πλήκτρων και στην οθόνη LCD περιορίστε την κάθετη παρεµβολή, για να πετύχετε βέλτιστη ένδειξη. ΦΑΣΗ (PHASE) Η επιλογή αυτή εξυπηρετεί στον περιορισµό της οριζόντιας παρεµβολής. Με τη βοήθεια των πλήκτρων και στη οθόνη LCD περιορίστε την οριζόντια παρεµβολή, για να πετύχετε βέλτιστη ένδειξη. ΘΕΣΗ Η (H-POSITION) (Οριζόντια θέση) Για µετατόπιση της εικόνας ένδειξης προς τα δεξιά πατήστε το πλήκτρο και για µετατόπιση προς τα αριστερά το πλήκτρο. ΘΕΣΗ V (V-POSITION) (Κατακόρυφη θέση) Για µετατόπιση της εικόνας ένδειξης προς τα πάνω πατήστε το πλήκτρο και για µετατόπιση προς τα κάτω το πλήκτρο. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ (RECALL) Για επαναφορά των εργοστασιακών τιµών ρύθµισης πατήστε το πλήκτρο ή. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ (AUTO ADJUST) Πατήστε το πλήκτρο ή, για να ρυθµίσει αυτόµατα η οθόνη LCD τις σχετικές παραµέτρους για βέλτιστη ένδειξη. ΚΟΡΕΣΜΟΣ (SATURATION) Ρυθµίστε τον κορεσµό της εικόνας βίντεο µε τη βοήθεια των πλήκτρων και. ΑΠΟΧΡΩΣΗ (HUE) Ρυθµίστε την απόχρωση της εικόνας βίντεο µε τη βοήθεια των πλήκτρων και. 10 D

11 Sirona Dental Systems GmbH 4 Χειρισµός 4.4 Βασικό µενού OSD OSD-Σελίδα 2 OSD-Σελίδα 2 τρόπος λειτουργίας Η/Υ και τρόπος λειτουργίας Βίντεο Με τις ακόλουθες ρυθµίσεις ρυθµίζεται η µορφή του µενού OSD. H-POS OSD (OSD H-POS) Ρυθµίστε την οριζόντια θέση του OSD µε τη βοήθεια των πλήκτρων και. V-POS OSD (OSD V-POS) Ρυθµίστε την κάθετη θέση του OSD µε τη βοήθεια των πλήκτρων και. ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ OSD (OSD-LEVEL) Ρυθµίστε τη φωτεινότητα φόντου του OSD µε τη βοήθεια των πλήκτρων και. ΜΕΓΕΘΟΣ OSD (OSD-SIZE) Ρυθµίστε την κάθετη διάσταση OSD µε τη βοήθεια των πλήκτρων και. ΓΛΩΣΣΑ (LANGUAGE) Η επιλογή αυτή εξυπηρετεί στην επιλογή της γλώσσας OSD. Για το σύστηµα ελέγχου OSD διατίθενται πέντε γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, ισπανικά και ιταλικά. ΕΞΟ ΟΣ (EXIT) Με τη βοήθεια των πλήκτρων και µπορείτε να βγείτε από το παράθυρο διαλόγου ρύθµισης. Ελληνικά OSD-Σελίδα 3 µόνο τρόπος λειτουργίας Η/Υ (αναλογική θύρα) OSD-Σελίδα 3 Οι ρυθµίσεις αυτές είναι δυνατές µόνο σε αναλογικό τρόπο λειτουργίας (µε Η/Υ). ΚΟΚΚΙΝΗ/ΠΡΑΣΙΝΗ/ΜΠΛΕ ΑΠΟΧΡΩΣΗ (RGB-DRIVER) Ρυθµίστε µε τη βοήθεια των πλήκτρων και την αύξηση χρωµάτων RGB (RGB = Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε). ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΗ 1 / 2 (PRESET 1 / 2) Αυτή η ενότητα χρησιµεύει στη ρύθµιση της θερµοκρασίας χρώµατος. Εάν επιλέξετε ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΗ 1 / 2 (PRESET 1 / 2) και στη συνέχεια διενεργείτε τη ρύθµιση µε τη βοήθεια των πλήκτρων και, η θερµοκρασία χρωµάτων θα χρησιµοποιηθεί ως πρότυπη ρύθµιση. D

12 5 Φροντίδα και καθαρισµός Sirona Dental Systems GmbH 5.1 Μέσα φροντίδας και καθαρισµού 5 Φροντίδα και καθαρισµός 5.1 Μέσα φροντίδας και καθαρισµού 5.2 Φροντίδα και καθαρισµός της οθόνης ΠΡΟΣΟΧΗ Χρησιµοποιείτε µόνο τα εγκεκριµένα από τη Sirona µέσα φροντίδας και καθαρισµού! Ο κατάλογος των εγκεκριµένων µέσων κατά τη στιγµή της παράδοσης βρίσκεται στο φάκελο µε τα έγγραφα τεκµηρίωσης του οδοντιατρικού unit. Ένας κατάλογος των εγκεκριµένων µέσων που ενηµερώνεται τακτικά διατίθεται µε τον ΚΩ στην κεντρική ιστοσελίδα της Sirona στο διαδίκτυο: Αν δεν έχετε δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, χρησιµοποιήστε έναν από τους ακόλουθους δύο τρόπους για να παραγγείλετε τον κατάλογο: Παραγγελία από τον προµηθευτή σας Παραγγελία από τη Sirona Τηλ.: ++49 (0) / Φαξ: ++49 (0) / Καθαρισµός Αποµακρύνετε τις ακαθαρσίες και τα κατάλοιπα του απολυµαντικού τακτικά µε κάποιο ήπιο καθαριστικό του εµπορίου. Για το σκοπό αυτό µη χρησιµοποιείτε χρωµατιστά πανιά, διότι µπορούν σε συνδυασµό π.χ. µε το απολυµαντικό να αλλάξουν το χρώµα των επιφανειών! ΠΡΟΣΟΧΗ Σε καµιά περίπτωση µη χρησιµοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά, κερί ή διαλυτικά. Απολύµανση Μπορείτε να απολυµάνετε τη γυάλινη επιφάνεια και το περίβληµα της οθόνης σκουπίζοντας µε µαλακό πανί. ΠΡΟΣΟΧΗ Χρησιµοποιείτε µόνο απολυµαντικά εγκεκριµένα από τη Sirona (βλέπε σελίδα 12, Μέσα φροντίδας και καθαρισµού)! ΠΡΟΣΟΧΗ Σε καµιά περίπτωση µην ψεκάζετε την οθόνη µε απολυµαντικό ή καθαριστικό! 12 D

13 Sirona Dental Systems GmbH 6 Συµβατότητα Τρόπος λειτουργίας Ανάλυση Οριζόντια συχνότητα [khz] Κάθετη συχνότητα [Hz] Πολικότητα VGA 640 x ,47 70,09 + / 25,175 VGA 720 x ,47 70,09 / + 28,322 VGA 640 x ,47 59,94 / 25,175 VESA x ,86 72,81 / 31,500 VESA x ,50 75,00 / 31,500 SVGA 800 x ,16 56,25 + / + 36,000 SVGA 800 x ,88 60,32 + / + 40,000 VESA x ,08 72,19 + / + 50,000 VESA x ,88 75,00 + / + 49,500 VESA x ,36 60,00 / 65,000 VESA x ,48 70,07 / 75,000 VESA x ,02 75,03 + / + 78,750 6 Συµβατότητα Εικονοστοιχεί ο MHz Ελληνικά D

14 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων στο πλαίσιο τεχνικών βελτιώσεων. Sirona Dental Systems GmbH 2004 Sprache: griechisch Printed in Germany D Ä.-Nr.: Τυπώθηκε στη Γερµανία Sirona Dental Systems GmbH in the USA: in Canada: Fabrikstraße 31 Sirona Dental Systems LLC Sirona Canada D Bensheim 4835-A Westinghouse Blvd Ridgeway Drive - Unit 5 Αρ. Παραγγελίας Germany Charlotte, NC Mississauga, Ontario L5L 5Y6 USA Canada

pfsfpflk=çáöáí~ä=l=pfsfpflk=p

pfsfpflk=çáöáí~ä=l=pfsfpflk=p pfsfpflk=çáöáí~ä=l=pfsfpflk=p REF 62 10 640 Οδηγίες χρήσης για την επίπεδη οθόνη 19" REF 60 30 634 Ελληνικά Γενικές υποδείξεις Sirona Dental Systems GmbH Οδηγίες χρήσης SIVISION digital / SIVISION 3, Επίπεδη

Διαβάστε περισσότερα

pfsfpflk=çáöáí~äi=pfsfpflk=p

pfsfpflk=çáöáí~äi=pfsfpflk=p pfsfpflk=çáöáí~äi=pfsfpflk=p obc=sp=nv=nmo obc=sp=tp=nru Ελληνικά Γενικές υποδείξεις Sirona Dental Systems GmbH Γενικές υποδείξεις Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη Για τον εξοπλισμό του οδοντιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Οθόνη TFT

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Οθόνη TFT Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Οθόνη TFT 1286.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη οθόνη TFT ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση των μονάδων κατοικίας. Menu 2 Η ενεργή, υψηλής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

8. ΕΞΟ ΟΣ ΒΙΝΤΕΟ 9. Κουµπιά λειτουργίας 10. Ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 11. Ένδειξη PAL 12. ιακόπτης επιλογής διαύλου 13. ΕΙΣΟ ΟΣ ΒΙΝΤΕΟ

8. ΕΞΟ ΟΣ ΒΙΝΤΕΟ 9. Κουµπιά λειτουργίας 10. Ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 11. Ένδειξη PAL 12. ιακόπτης επιλογής διαύλου 13. ΕΙΣΟ ΟΣ ΒΙΝΤΕΟ Πληροφορίες προϊόντος ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ 1. Κεραία 2. ΕΞΟ ΟΣ VGA 3. ΕΙΣΟ ΟΣ VGA 4. Είσοδος ήχου 5. VIDEO-S 6. Τροφοδοτικό 7. Κουµπιά ελέγχου 8. ΕΞΟ ΟΣ ΒΙΝΤΕΟ 9. Κουµπιά λειτουργίας 10. Ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 11.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων

Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων Ασφάλεια 1 Ηλεκτρική ασφάλεια 1 Ασφάλεια εγκατάστασης 1 Ασφάλεια καθαρισµού 1 Ειδικές σηµειώσεις για τις 2 LCD Οθόνες Περιεχόµενα συσκευασίας 2 Οδηγίες εγκατάστασης 3 Τοποθέτηση 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόµενα...1. Κανόνες ασφάλειας... 2. Ασφάλεια εγκατάστασης. Ασφάλεια για τον καθαρισµό...2. Εξαρτήµατα και παρελκυόµενα...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόµενα...1. Κανόνες ασφάλειας... 2. Ασφάλεια εγκατάστασης. Ασφάλεια για τον καθαρισµό...2. Εξαρτήµατα και παρελκυόµενα... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ AL1714 Περιεχόµενα.....1 Κανόνες ασφάλειας.... 2 Ασφάλεια εγκατάστασης.....2 Ασφάλεια για τον καθαρισµό...2 Εξαρτήµατα και παρελκυόµενα......2 Οδηγίες χρήσης....3 Οδηγίες εγκατάστασης.... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

BABY MONITOR BMW-386 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMW-386. www.tele.gr

BABY MONITOR BMW-386 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMW-386. www.tele.gr BABY MONITOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΗΣ ΟΘΟΝΗ: LCD TFT 2.4 ΛΗΨΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ: 2.4-2.483GHz XΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: PAL ΜΠΑΤΑΡΙΑ: ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 3.7/800mAh Li ΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµες οδηγίες κατά την πρώτη χρήση

Σύντοµες οδηγίες κατά την πρώτη χρήση Σύντοµες οδηγίες κατά την πρώτη χρήση 1. Εγκατάσταση (3) 2. Χρήση του Televiewer (4) Κεφάλαιο! 1 Εισαγωγή Το παρόν εγχειρίδιο απευθύνεται στους χρήστες του Trust Televiewer 1610 RC. Σας επιτρέπει να µετατρέπετε

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ AL1715. FCC Προειδοποιητική ήλωση 2 Καναδική DCC ήλωση...2 Σηµαντικές Οδηγίες Ασφάλειας...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ AL1715. FCC Προειδοποιητική ήλωση 2 Καναδική DCC ήλωση...2 Σηµαντικές Οδηγίες Ασφάλειας...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ AL1715 Πρόλογος..2 FCC Προειδοποιητική ήλωση 2 Καναδική DCC ήλωση...2 Σηµαντικές Οδηγίες Ασφάλειας...3 Κεφάλαιο 1 Εγκατάσταση..4 Άνοιγµα Συσκευασίας...4 Σύνδεση της Οθόνης LCD µε την Βάση...4

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Ibico Αριθμομηχανή με Εκτύπωση

Ibico Αριθμομηχανή με Εκτύπωση IBICO 1421X Εγχειρίδιο Οδηγιών Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά και να τις φυλάξετε σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. 2 Τεχνικές Προδιαγραφές Τύπος Πληκτρολόγιο 1421X Συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΟ ΟΣ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac 1.-2.-3. ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac ΦΑΣΕΙΣ. 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ ΜΟΤΕΡ. 5. ΓΕΙΩΣΗ ΜΟΤΕΡ. ΕΙΣΟ ΟΣ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Philips M8031B, M8033C &

Philips M8031B, M8033C & Οδηγίες Χρήσης Philips M8031B, M8033C & 865299 Έγχρωμες οθόνες LCD 15, 17 & 19 Παρακολούθηση Ασθενούς Αρ. προϊόντος 4535 641 52141 *453564152141* 1Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 3 Περιγραφή 3 Σκοπός Χρήσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD 3 031 Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD για συστήµατα θέρµανσης RDD101 Έλεγχος 2 θέσεων µε έξοδο ON / OFF για θέρµανση Τρόποι λειτουργίας: κανονική λειτουργία και εξοικονόµησης ενέργειας Αυτόµατη

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE. Εγχειρίδιο χρήσης

UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE. Εγχειρίδιο χρήσης UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE Εγχειρίδιο χρήσης 1. Σηµειώσεις σχετικά µε την ασφάλεια (Για να είστε ασφαλείς κατά τη χρήση του UPS, παρακαλούµε να σεβαστείτε τα ακόλουθα:) Παρακαλούµε φορτίστε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν. Κρατήστε το φυλλάδιο των οδηγιών χρήσης σε ένα ασφαλές µέρος για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

VOYAGER2 DG310 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

VOYAGER2 DG310 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ VOYAGER2 DG310 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ VOYAGER2 DG310 Τα περιεχόμενα αυτού του οδηγού ενδέχεται να διαφέρουν λίγο από την περιγραφή της συσκευής σας ανάλογα με την έκδοση λογισμικού και τον πάροχό σας. Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC24 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης Εισαγωγή Mε αυτό το έξυπνο σύστημα ενδοεπικοινωνίας με βίντεο είστε βέβαιοι ότι δεν θα βρεθείτε προ εκπλήξεως εάν κάποιος είναι στην πόρτα σας. Η εξωτερική μονάδα αποτελείται από ένα κουδούνι με πολύ μικρή

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL-99 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά.3 Βασικές Λειτουργίες..3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...3 Περιεχόµενα Συσκευασίας.4 ΙΙ. Μορφή και Εγκατάσταση Συστήµατος.4 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτρύγωση πιο άνετα και απλά από ποτέ

Αποτρύγωση πιο άνετα και απλά από ποτέ Αποτρύγωση πιο άνετα και απλά από ποτέ Η απόλυτη τεχνολογία πιεζοηλεκτρικού ξέστρου Νέο Tigon+ Το Tigon+ είναι το πιεζοηλεκτρικό ξέστρο απαράμιλλης τεχνολογίας που ανέπτυξε η W&H. Οι μοναδικές δυνατότητές

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004771 016-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Touch Touch Visio 12:30 60cm Volume 3 Volume 2 Volume 1 2,25m 60cm 1 4m 2 A 220mm B 342mm Ø:6mm / L:35mm C 3 4 60cm min 15cm min 15cm 3m min 50cm min 15cm min 60cm

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 6000 Οδηγ ς BEOL B 6000 GB OMSL

BeoLab 6000 Οδηγ ς BEOL B 6000 GB OMSL BeoLab 6000 Οδηγός ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, µην αφαιρείτε το κάλυµµα (ή το πίσω µέρος). Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν εξαρτήµατα που µπορούν να επισκευαστούν από το

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

M0320 EM320A. Ψηφιακό πολύμετρο.

M0320 EM320A. Ψηφιακό πολύμετρο. M0320 EM320A Ψηφιακό πολύμετρο www.emos.eu 2 EL Ψηφιακό πολύμετρο EM320A Προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το EM320A, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Τα ιδιαίτερα σημαντικά εδάφια που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4

ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 Sambo Hellas www.sambo.gr Email: info@sambo.gr ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 Έκδοση 1.0 1. Μέρη και Λειτουργίες 1 13 7 8 9 2 3 4 5 6 13 Sambo Hellas 10 12 Μπροστά όψη

Διαβάστε περισσότερα

VDP 112 VDP 113 VDP 123

VDP 112 VDP 113 VDP 123 VDP 112 VDP 113 VDP 123 Οδηγίες Χρήσης και εγκατάστασης Βασικά χαρακτηριστικά συστήµατος ιαγώνιος οθόνης : 7 (16:9) Ανάλυση: 480 x 234 RGB ιαστάσεις : 154.08mm x 86.58mm Τροφοδοτικό: Είσοδος 230VAC / Έξοδος:

Διαβάστε περισσότερα

DUTEST pro. Οδηγίες χρήσεως. Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at

DUTEST pro. Οδηγίες χρήσεως. Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at DUTEST pro Οδηγίες χρήσεως Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at D F E I S 6 1 2 3 J 4 5 7 8 9 T.-Nr: 10115279.01 Stand: 09-2014 09/ 2014 DUTEST pro Οδηγίες χειρισμού DUTEST

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων

Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Προφυλάξεις...2 Ειδικές σηµειώσεις για τα µόνιτορ LCD...2 Περιεχόµενα συσκευασίας...3 Οδηγίες εγκατάστασης...3 Συναρµολόγηση της οθόνης...3 Απόσπαση της οθόνης...3 Ρύθµιση της Γωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό el Αρ. TP-TG-EL Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό μηχανισμό με ατέρμον συρματόσχοινο και διάταξη ανάσχεσης της TRACTEL Greifzug Καθημερινό πρόγραμμα ελέγχου με πρωτόκολλο ελέγχου Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β. OZAT CFV10 ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ ή 7,69 kg/h σε 10% κ.β. ΑΠΟ ΟΞΥΓΟΝΟ OZONIA DEGREMONT TECHNOLOGIES AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη 55133-1 - ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Νο 30

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Νο 30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

REC 410 Line RF. Οδηγίες χειρισμού. REC 410 Line RF

REC 410 Line RF. Οδηγίες χειρισμού. REC 410 Line RF el Οδηγίες χειρισμού 2015 Οδηγίες χειρισμού Ο STABILA είναι ένας απλού χειρισμού δέκτης για τη γρήγορη λήψη των γραμμών λέιζερ. Με το δέκτη μπορεί να γίνει λήψη μόνο παλμικής διαμόρφωσης ακτινών λέιζερ

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πως να παρακολουθήσετε το 3 περιεχόµενο σε έναν προβολέα της BenQ:

Πως να παρακολουθήσετε το 3 περιεχόµενο σε έναν προβολέα της BenQ: Πως να παρακολουθήσετε το 3 περιεχόµενο σε έναν προβολέα της BenQ: Ο προβολέας της BenQ υποστηρίζει την αναπαραγωγή τρισδιάστατου (3D) περιεχοµένου που µεταφέρεται µέσω D-Sub, Component, HDMI, Video και

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Θερµαντήρας λύσης BD ProbeTec ET Θερµαντήρας εκκίνησης και θέρµανσης BD ProbeTec ET

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Θερµαντήρας λύσης BD ProbeTec ET Θερµαντήρας εκκίνησης και θέρµανσης BD ProbeTec ET ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Θερµαντήρας λύσης BD ProbeTec ET Θερµαντήρας εκκίνησης και θέρµανσης BD ProbeTec ET Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Βίντεο και κινούµενα σχέδια

Βίντεο και κινούµενα σχέδια Βίντεο και κινούµενα σχέδια Περιγραφή του βίντεο Ανάλυση του βίντεο Κωδικοποίηση των χρωµάτων Μετάδοση τηλεοπτικού σήµατος Συµβατικά τηλεοπτικά συστήµατα Τεχνολογία Πολυµέσων 06-1 Περιγραφή του βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ Προσοχή σε καμία περίπτωση μην αποσυναρμολογείτε την κάμερα, στο εσωτερικό της δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορεί να επισκευαστούν. Επιπλέον υπάρχει σοβαρός

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση προβληµάτων MPEG

Αντιµετώπιση προβληµάτων MPEG MPEG Η ενότητα αυτή αφορά τους χρήστες καρδιολογίας που προβάλλουν αρχεία MPEG. Ανατρέξτε στα θέµατα που ακολουθούν για βοήθεια στα προβλήµατα που ενδεχοµένως αντιµετωπίζετε κατά την προβολή αρχείων MPEG.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ν. Κηφισιά Αριθ.πρωτ.:20172/26-11-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης Αρ. παραγγελίας: 1073 00 Περιεχόμενα 1.0 Περιγραφή 1.1 Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς 1.2 Χαρακτηριστικά 1.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά 1.4 Σχήμα διαστάσεων 2.0 Υποδείξεις συναρμολόγησης 2.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Κορνίζα Φωτογραφιών 8-ιντσών!

Ψηφιακή Κορνίζα Φωτογραφιών 8-ιντσών! Η Genius PF-801 είναι μία συσκευή υψηλής πυκνότητας 8 ιντσών που απεικονίζει τις πολύτιμες φωτογραφίες σας με τις ίδιες πλούσιες πραγματικές λεπτομέρειες και με τα ίδια φωτεινά χρώματα όπως οι εκτυπώσεις

Διαβάστε περισσότερα

±15dB. 8. EFF 9. AUX AUX. 10. PAN MC SERIES 3

±15dB. 8. EFF 9. AUX AUX. 10. PAN MC SERIES 3 Mίκτης µε ενσωµατωµένο ενισχυτή Σειρά MC Οδηγίες χρήσης υνατότητες 4 µονοφωνικές είσοδοι και 2 στερεοφωνικές είσοδοι Προενισχυτές µικροφώνου χαµηλού θορύβου σε όλες τις εισόδους µικροφώνου, ρυθµιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Type H2201 / 5669 ΚΑΡΑΝΤ ΑΒΕΕ, Φαλήρου 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ. 2104212350-51, FAX 2104200036, Email: info@carad.gr II Type H2201 Max: 150 Kg Min:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

VoiceClip Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης. 1. Σχετικά µε το VoiceClip Φόρτιση του Bluetooth. 3. Συνδέστε το ακουστικό για πρώτη φορά

VoiceClip Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης. 1. Σχετικά µε το VoiceClip Φόρτιση του Bluetooth. 3. Συνδέστε το ακουστικό για πρώτη φορά VoiceClip 3100 i.tech Bluetooth Ακουστικό www.itechdynamic.com Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης 1. Σχετικά µε το VoiceClip 3100 a. Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων (ΠΠΧ) Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση (On/Off) Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D 1. MIA ΣΥΝΤΟΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1.1 Εισαγωγή Το TC206D είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο που χρησιµοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα Η3 MP3 ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε τη

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Μονάδα αυτοματισμού By-me για θυροτηλεόραση.

Εγχειρίδιο χρήστη. Μονάδα αυτοματισμού By-me για θυροτηλεόραση. Εγχειρίδιο χρήστη Μονάδα αυτοματισμού By-me για θυροτηλεόραση. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μονάδα By-me 1 2. Περιγραφή 2 3. Κύριο μενού 2 3.1 Ρυθμίσεις 3 3.1.1 Ρυθμίσεις συστήματος οικιακού αυτοματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα