Ἡ ἐπιστροφή στήν Παράδοση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἡ ἐπιστροφή στήν Παράδοση"

Transcript

1 Ἡ ἐπιστροφή στήν Παράδοση Ἕνα Μανιφέστο γιά τήν ἀναγέννηση τῆς Ἑλληνικῆς Ποίησης Πολλοί ἔχουν κατά καιρούς ἀναρωτηθῆ, χωρίς νά θέσουν δημόσια, ἄμεσα καί μέ τόλμη τό ἐρώτημα : Ὑπάρχει ἀλήθεια νέα π ο ί η σ η στήν Ἑλλάδα, μετά τή δεκαετία τοῦ ὀγδόντα; Θ ἀπαντήσω κατηγορηματικά πώς δέν ὑπάρχει, ὄχι μόνο στό ὕψος τῆς μεγάλης ποίησης τοῦ ἀπώτερου παρελθόντος, ἀλλά οὔτε τουλάχιστον στό ἐπίπεδο τῶν δυό ἀμέσως προηγούμενων ἀπό ἐκείνη δεκαετιῶν. Εἶναι προφανής ἡ ὁλοένα καθοδικώτερη πορεία της. Τό πρόβλημα δέν ἔγκειται σήμερα στό ὅτι δέν ὑπάρχουν πιά οἱ μείζονες πρωτοπόροι ποιητές, ἀλλά οὔτε ἐλάσσονές του μεγέθους τοῦ παρελθόντος, κι ἄν τυχόν ὑπάρχουν ἀφανίζονται στό μέγα κι αὐξανόμενο πλῆθος τῶν νεοεμφανιζόμενων, μία καί καθώς φαίνεται- ἡ μόνη ἀξεπέραστη μόδα εἶναι, νά δηλώνη ποιητῆς ὁ καθένας πού πιστεύει ὅτι εἶναι. Τό πιό σημαντικό ὅμως εἶναι ὅτι στήν τελευταία αὐτή μακρά περίοδο, δέν ὑπάρχει καί τό π ο ί η μ α. Ὁ ἀνθολόγος, παλαιότερα, εἶχε πρόβλημα μέ τά καλά ποιήματα πού ἔπρεπε ν ἀφήση ἀπ ἔξω συλλέγοντας τ ἀριστουργήματα ἤ ἔστω τά κορυφαῖα κάθε ἀνθολογούμενου. Ὁ ἀνθολόγος τοῦ μέλλοντος δέ θάχη νά σταχυολογήση ἀπό τή δεκαετία τοῦ ἐνενήντα κι ὕστερα, παρά ἐλάχιστα. Ποῦ ὀφείλεται ἡ κρίση αὐτή τῆς ἑλληνικῆς (μόνο;) ποίησης; Ὑπάρχει τρόπος ἤ ἐλπίδα ἀναστροφῆς; Ἡ ἀπάντηση ἀπαιτεῖ μία σύντομη, ὅσο καί κοινότυπη (θά ποῦν πολλοί), ἀναδρομή στήν ἀρχή τῆς ποίησης γενικά καί τῆς νέας ἑλληνικῆς εἰδικώτερα: Ποίηση εἶναι ὁ ἀρχαιότερος ὅρος, πού ἀκόμα ἀναζητᾶ τόν ὁρισμό του, πού θά μείνη ἴσως γιά πάντα ἀναπόδοτος. Τό σημαινόμενο τῆς λέξης αὐτῆς ἀποτελεῖ ἁπλά τό σύνολο τῶν ποιητικῶν ἔργων πού ἔχουν γραφτῆ μέχρι σήμερα κι ὄχι μία ἔννοια διατυπούμενη μέ πληρότητα κι ἐπάρκεια τέτοια, πού νά ἐξαντλῆ καί νά καλύπτη ὅ,τι ἀποκαλοῦμε διαχρονικά ποίηση καί πρό πάντων : Νά θέτη τά σαφῆ ὅ ρ ἴ ἅ τῆς μέ τόν πεζό λόγο ἤ, ἀλλιῶς, τήν εἰδοποιό διαφορά τους. Ἔτσι παραμένει καί φοβᾶμαι ὅτι θά παραμείνη γιά πολύ (ἄν ὄχι γιά πάντα) ὁ ἰσχύων λακωνικός χαρακτηρισμός της : Ἔμμετρος λόγος. Παρότι ἔχει τήν ἡλικία τῆς ἀνθρώπινης ἀνάσας καί θά πεθάνη μέ τόν ἐπιθανάτιο ρόγχο της, ὁ ὁρισμός της δέν ἔχει ὁριστικοποιηθῆ ὡς κ ο ι ν ό ς τ ό π ο ς, μέ τή φιλοσοφική ἔννοια. Ἡ Ποίηση εἶναι ἡ πρώτη μορφή τοῦ ἔντεχνου λόγου. Ἡ ἀνάγκη τῆς προφορικῆς μετάδοσής της, ἑπομένως ἀνάγκη εὔκολης ἀπομνημόνευσης, ὀργάνωσε τό κατάλληλο σχῆμα τοῦ κυττάρου τῆς ποίησης, πού ἀποκαλοῦμε στίχο. Ἡ μετρική δομή καί τό μέγεθός του ἤσαν τ ἀπαραίτητα ἐργαλεῖα γιά τήν ἀποστήθιση, τήν ἀπαγγελία καί τήν

2 2 κατανόησή του ἀπό τόν ἀκροατή. Ἀνάγκη πού διαρκεῖ ἀπό τό ἔπος μέχρι τό δημοτικό τραγούδι καί μέχρι σήμερα στήν προφορική παράδοση. Δέστε διαχρονικά τίς παροιμίες : Οἱ περισσότερες σέ ἰαμβικό δεκαπεντασύλαβο (ἀγάλι-ἀγάλι γίνεται ἡ ἀγουρίδα μέλι) κι ἄλλες σέ δεκαεξασύλλαβους ἤ ὀκτασύλλαβους τροχαίους (κάλλιο πέντε καί στό χέρι παρά δέκα καί καρτέρει/τό γοργόν καί χάριν ἔχει). Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τά ἔμμετρα λαϊκά αἰνίγματα (ψηλός-ψηλός καλόγερος καί κόκκαλα δέν ἔχει). Δέν ἄργησαν ὅμως νά προστεθοῦν ἐκεῖνα τά στοιχεῖα, πού ἔμελλε καί στή συνέχεια νά γίνουν τά οὐσιαστικώτερα : Τό καλλιλογικό καί ὑψηλό ὕφος πού χαρακτηρίζει τήν αἰσθητική της, φτασμένη σέ βαθμό τελειότητας ἀπό τόν Ὅμηρο καί ἡ διεύρυνση τοῦ περιεχομένου της, πού ἀπό διηγηματικό-περιγραφικό μόνο, πέρασε στό ἰδεολογικό-διδακτικό καί στό συναισθηματικό, δηλαδή στό μήνυμα καί στό λυρισμό. Μή ξεχάσουμε ὅτι καί κανόνες δικαίου συντάσσονταν (Σόλων) σέ στίχους καί γι αὐτό ὠνομάστηκαν νόμοι, ἀφοῦ ὁ νόμος ἦταν εἶδος ποιήματος. Ἡ ποικιλία πλέον τῶν μέτρων κι οἱ παραλλαγές στό μέγεθος τῶν στίχων, ἀντιστοιχεῖ στή θεματολογία καί στό περιεχόμενο κι ἔτσι προκύπτουν τά εἴδη τῆς ποιητικῆς σύνθεσης. Μέ τήν ἐπέκταση τῆς τελειοποιημένης γραφῆς θά ἐμφανιστῆ κι ἡ πεζογραφία. Ἡ ποίηση, ὡς μορφή, θά χειραφετηθῆ ἀπό τό ἀρχαϊκό ἔπος τῶν ραψωδῶν καί τό δακτυλικό ἑξάμετρο. Θά περάσουμε στήν ἀρχαιοελληνική λυρική καί δραματική ποίηση, πού θ ἀγκαλιάσουν ὅλα ἐκεῖνα, πού συνέχουν κεντρικά καί καθολικά τά ἐσωτερικά κι ἐξωτερικά ἀνθρώπινα βιώματα : Τόν ἔρωτα, τό θάνατο, τόν ἀγώνα καί τήν ἀγωνία τῆς ζωῆς, τό θαυμασμό ἀλλά καί τή μάχη μέ τή φύση. Ὁ στίχος, ὄντας πάντοτε τό κύτταρο τῆς ποίησης, ἄλλαξε ὡς πρός τή μετρική δομή καί τό μέγεθός του, ἀπόχτησε ποικιλία στή μορφή, πού ἡ γνωστή ἐξέλιξή της διά μέσου τῶν πολιτισμῶν (ρωμαϊκοῦ, εὐρωπαϊκοῦ) δέν τήν ἀπομάκρυνε ποτέ ἀπό μία Ἀρχή σταθερή : Νά ἔχη τούς δικούς της κανόνες, νά κρατάη σταθερά τήν εἰδοποιό διαφορά της ἀπό τήν ὑπόλοιπη λογοτεχνία. Στή νεώτερη Ἑλλάδα συναντήθηκαν βασικά τρεῖς δρόμοι : Ὁ ἕνας ἐρχόταν ἀπό τό δημοτικό τραγούδι (Σολωμός), ὁ ἄλλος ἀπό τόν ἀρχαῖο λυρισμό (Κάλβος) ἤ τήν ἀλεξανδρινή ρητορεία (Καβάφης) κι ὁ τρίτος ἀπό τή μεγάλη εὐρωπαϊκή (κυρίως γαλλική καί, ἀργότερα, ἀγγλική) παράδοση. Αὐτές οἱ τάσεις συγχωνεύτηκαν τελικά σ ἕνα ὑπέροχο ἀμάγαλμα, πού χύθηκε στά καλούπια σχολών, πού δημιούργησαν τά μεγάλα πρότυπα : Ὁ Παλαμᾶς, ὁ Σικελιανός, ὁ Βάρναλης, ὁ Καρυωτάκης κι ὕστερα ὁ Ἐλύτης, ὁ Ἐμπειρίκος, ὁ Παπατζώνης, ὁ Ρίτσος, ὁ Σεφέρης, ὁ Καββαδίας. Αὐτοί (μέ τούς πιό πάνω τρεῖς πρωτοπόρους) εἶναι κι οἱ μόνοι, πού ἔδωσαν αὐτό πού λέμε προσωπικό ὕφος. Ὑπῆρξαν οἱ πρωτότυποι, οἱ αὐτόφωτοι ἀστέρες στό στερέωμα τῆς ἑλληνικῆς ποίησης. Οἱ ὑπόλοιποι ἤσαν πλανῆτες, μεγαλύτεροι ἤ μικρότεροι, γύρω ἀπ αὐτούς. Ὅμως δέν μπορεῖ κανείς νά παραγνωρίση ὅτι καί ἀπό τούς ἐλάσσονες, κάθε

3 3 σχολῆς ἤ γενιᾶς, γράφτηκαν λαμπρά ποιήματα, ἀπό τά κορυφαία της γραμματολογίας, ὅπως ἡ Λήθη τοῦ Μαβίλη, ὁ Ἐρασιτέχνης τοῦ Πολυλᾶ, ὁ Διονύσου πλούς τοῦ Ραγκαβῆ, οἱ Ἐστιάδες τοῦ Γρυπάρη, Lacrimae rerum τοῦ Πορφύρα, ὁ Μπαταριάς τοῦ Μαλακάση, ὁ Μπολιβάρ τοῦ Ἐγγονόπουλου, ἡ Ἀμοργός τοῦ Γκάτσου κ.ἅ. πολλά. Ὁ Οὐράνης λ.χ. πέρασε στήν ἀθανασία μ ἕνα μόνο πασίγνωστο στίχο τοῦ (Ἄν εἶναι νάρθη θέ ναρθῆ, ἀλλιῶς θά προσπεράση-ἰαμβικός δεκαπεντασύλλαβος κι αὐτός!), πού ἐνσωματώθηκε στό βιωματικόπαροιμιακό λόγο. Χωρίς αὐτούς καί ἄλλους ἐλάσσονες δέν θά ὑπῆρχε τό στερέωμα καί θάταν φτωχότερη ἡ ποίησή μας, ὅπως δέν θά ὑπῆρχε δάσος μέ λίγες μόνο αἰωνόβιες βαλανιδιές, δίχως τ ἄλλα δέντρα, τά χαμόδεντρα, ἀκόμα καί τούς θάμνους. Καί μετά ἀπ ὅλους αὐτούς τῆς μεγάλης παράδοσης, τί; Ἄν ἐπισκοπήσουμε ὅλη τη συνέχειά της (ἀπό τή δεκαετία τοῦ ἑξήντα ἄς ποῦμε) μέχρι τίς μέρες μας, τό πρῶτο σίγουρο εἶναι ὅτι δέν θά βροῦμε ὄχι μόνο ποιητή μείζονα, πού ν ἄνοιξε καινούργιο δρόμο, ἀλλά (κυρίως) οὔτε τό σπουδαῖο, τό μ ε γ ά λ ο ποίημα, ἰσάξιο τῶν διαμαντιῶν, πού εἶχαν μέχρι τότε λάμψει καί τά πρόσφεραν στήν ἑλληνική λογοτεχνία ὄχι μόνο οἱ κορυφαῖοι καί οἱ πιό πάνω ἐλάσσονες, ἀλλά καί ἀκόμα μικρότεροι ποιητές, ἀναφέρω (ἔτσι τυχαία καί ἀπό τά πιό γνωστά) σάν παραδείγματα τά Χριστούγεννα τοῦ Ἄβλιχου, τήν Ταβέρνα τοῦ Ἐφταλιώτη, τό Ἀμαρτωλό τῆς Γ. Καζαντζάκη, τό Βλαδιβοστόκ τοῦ Λάσκου, τό Μικρό Καμπούρη τοῦ Χάγερ-Μπουφίδη, τή Βάρκα τοῦ Χατζόπουλου, τό Νερωμένο κρασί τοῦ Πολέμη, τήν Εὐδία τοῦ Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, τή Σερενάδα τοῦ Παπαντωνίου, τήν Οὐλαλοῦμ τοῦ Σκαρίμπα τήν Κουκαρατσέα τοῦ Τ. Παππά, τή Μνήμη τοῦ Τ. Χατζηαναγνώστου κ.ἅ. Κι αὐτό εἶναι ἕνα δεύτερο σπουδαῖο ζήτημα, γιατί ὑπῆρξαν ἀρκετοί νεώτεροι καλοί ποιητές. Πιστεύω πώς αὐτό συνέβη, γιατί ἡ ποίηση στήν Ἑλλάδα (ἄν ὄχι κι ἀλλοῦ πρῶτα), ἀκολούθησε ἕνα δρόμο διαφορετικό, μία πορεία ἀπομάκρυνσης ἀπό τήν ποιητική παράδοση, πού μέχρι τή δεκαετία τοῦ ἑξήντα εἶχε μία ἀραγῆ συνέχεια καί συνοχή. Ἡ παράδοση αὐτή (παρά τά ποικίλλα στοιχεῖα της) τήρησε πάντα ἕνα αὐστηρό κι ἀπαρέγκλιτο σημεῖο ἀναφορᾶς : Τήν Ποιητική Τέχνη, πού καί ὑπηρέτησε καί καλλιέργησε καί δόξασε. Βέβαια, ἐκτός ἀπό τά εἴδη τῆς αὐστηρῆς φόρμας, εἶχε καλλιεργήσει καί τόν ἐλεύθερο στίχο, κάθε λογής*, πού ἀπό τήν ἐμφάνιση τοῦ ὑπερρεαλισμοῦ, τήν ἐπιρροή του στή γενιά τοῦ 30 καί τήν ἐπιρροή τῆς γενιᾶς αὐτῆς στή μεταπολεμική μοντέρνα ποίηση, κυριάρχησε. Ἀπό τή δεκαετία τοῦ ἑβδομήντα κι ὕστερα ὁ ἐλεύθερος στίχος ὄχι μόνο ἔχει τήν πρωτοκαθεδρία, ἀλλά ἀμφισβητεῖ τελείως τήν παραδοσιακή ποίηση, τή θεωρεῖ ἐκτός ἐποχῆς. Ἡ Κριτική ἐπικεντρώνει πλέον τό ἐνδιαφέρον τῆς γύρω ἀπό τούς ποιητές πού τόν υἱοθετοῦν. Τό κοινό, ἐκπαιδευμένο ἀνάλογα, ἐλάχιστα ἐνδιαφέρεται ἤ ἀναζητᾶ ποίηση, στιγματισμένη ὡς

4 4 παλαιοῦ τύπου. Ἔτσι, ἄκριτα. Ἐκτός λίγων ἐξαιρέσεων, φωτεινῶν διαλειμμάτων (τοῦ Γ. Κοροπούλη, Δ. Καψάλη, Ν. Βαγενά, Κ. Κουτσουρέλη, τοῦ πιό πρόσφατου Χ. Παππά κ.ἅ.) οἱ ποιητικές συλλογές πού βρίθουν καί κατ ἔτος σωρεύονται εἶναι ἑκατόμβες στό βωμό του, ἀνεξέλεγκτα πιά, ἐλεύθερου στίχου. Τί εἶναι ὅμως ὁ ἐλεύθερος στίχος; Οἱ περισσότεροι τόν ὁρίζουν σήμερα ἀντιπαραθέτοντας τόν ἁπλῶς στόν ἔμμετρο στίχο. Πολύ σωστά, ἄν ἔτσι προσδιορίζουν τή σημερινή του κατάληξη, ὄχι ὅμως καί τήν ἀφετηρία του. Ὅταν οἱ πρῶτοι ρηξικέλευθοι, ἀκόμα κι οἱ μοντερνιστές, ἐλευθέρωσαν τήν ποίηση ἀπό τήν αὐστηρή φόρμα, δέν σημαίνει ὅτι κατάργησαν τά θεμελιώδη χαρακτηριστικά τοῦ στίχου. Οὔτε φαντάστηκαν πιστεύω, ὅτι ἄνοιγαν τό δρόμο γιά τήν κατάργηση τῆς ποίησης. Γιατί, ἄν δέ διαφωνοῦμε ὅτι ὁ στίχος εἶναι τό κύτταρο τῆς ποίησης, ἡ ἀλλοίωση ἤ νέκρωση τοῦ κυττάρου αὐτοῦ ὁδηγεῖ στό νεοπλασματικό ἐκφυλισμό καί στό θάνατό της. Πῶς θά ὁριζόταν ὅμως κατά τή γένεσή του ὁ ἐλεύθερος στίχος; Ἀρχικά τόν ἐννόησαν ὡς ἀπαλλαγμένο μόνο ἀπό τά δεσμά τῆς ρίμας ( λευκός στίχος ), ἔπειτα τοῦ ἑνιαίου μέτρου καί τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ποδῶν. Ἤδη τόν εἶχαν ἀπαλλάξει καί ἀπό τά πλαίσια τῶν στροφικῶν συστημάτων, ἑπομένως τῶν, τότε, παραδοσιακῶν εἰδῶν σύνθεσης. Ἔτσι ἀτόνησαν τά κλασσικά εἴδη τῆς φόρμας. Ὅμως ὁ στίχος παρέμενε ἔμμετρος : Ὁ Ἐλύτης, ὁ Ἐμπειρίκος (μετά τήν Ὑψικάμινο ), ὁ Σεφέρης καί ὁ Γκάτσος, ὅπως καί ὁ Ρίτσος, στά χρόνια της ἀκμῆς τοῦ τουλάχιστον, ἔγραψαν σέ ἐλεύθερο στίχο, ὄχι ὅμως στή σημερινή του παρακμιακή μορφή. Σύνθεσαν σέ ἔμμετρο ἐλεύθερο στίχο. Γιατί, δέν ὑπάρχει στίχος, οὔτε ποίηση χωρίς μέτρο. Πῶς ἐννοοῦμε σήμερα τόν ἐλεύθερο στίχο; Θεωρητικά, σάν στοιχειώδη κι ἀπαραίτητη ποιητική μονάδα, σάν ἀμετάβλητο τρόπο διάταξης τοῦ λόγου στήν ἀνάπτυξη τοῦ ποιήματος. Στήν πράξη ὅμως, κατά τή συντριπτική πλειονότητα, δέν πρόκειται πιά παρά μόνο γιά πεζό λόγο, τυχαία τεμαχιζόμενο σέ ἄνισες ἀράδες, σέ φράσεις (ἤ καί λέξεις), φαινομενικά στίχους, μέ τρόπο πού ὅποιος τόν μεταχειρίζεται ἐπιχειρεῖ ἤ φιλοδοξεῖ νά ἐπιτύχη μία προσωπική φόρμα ποιητικῆς ἔκφρασης. Ὁ στίχος στίς περιπτώσεις αὐτές στερεῖται ὄχι μόνο μέτρου, ἀλλά καί κάθε αἴσθησης ρυθμοῦ. Ἡ εὔκολη αὐτή προσφυγή στόν ἐλεύθερο στίχο, ἐννοούμενο χωρίς τούς κανόνες τοῦ μέτρου καί τοῦ συνακόλουθου ρυθμοῦ, βαθμιαία ἀλλά σταθερά, ξέκοψε τελείως τή μοντέρνα ποίηση ἀπό τήν παράδοση κι ἀπό τίς ρίζες τῆς : Ἔτσι καί οἱ ὅποιοι καλοί ποιητές δέ μόχθησαν (γιατί ὁ ποιητής εἶναι προπάντων τεχνίτης, πού πρέπει νά δουλέψη τό ὑλικό του), μέ γνήσιο ποιητικό αἰσθητήριο πάνω στήν ἔμπνευσή τους κι ἔδωσαν ἀποτελέσματα μέτρια γιά τίς δυνατότητές τους καί ἀπό τήν ἄλλη, πολλοί ἀνέμπνευστοι καί ἄτεχνοι (αὐτό)ἀνακηρύχτηκαν σέ ποιητές μέ τό ἄλλοθι τοῦ ἐλεύθερου στίχου. Οἱ συντριπτικά περισσότερες ποιητικές

5 5 συλλογές τῆς τελευταίας εἰκοσαετίας τουλάχιστον τό ἀποδεικνύουν περίτρανα. Ἐδῶ ἰσχύει αὐτό πού ἔγραφε κάπου ὁ Ν. Βαγενάς (γιά τούς μεταφραστές ποίησης) ὅτι δέν μπορεῖ κανείς νά γράψη καλό ἐλεύθερο στίχο, ἄν δέν εἶναι σέ θέση νά γράψη καλόν ἔμμετρο. Εἶναι βέβαιο ὅτι οἱ ἐννιά στούς δέκα πού εἶχαν, κατά τήν περίοδο αὐτή, προκριθῆ στίς βραχεῖες λίστες γιά τό κρατικό βραβεῖο ποίησης, δέν εἶναι σέ θέση νά γράψουν ἔμμετρο στίχο κι ὅμως πολλοί ἀπ αὐτούς βραβεύτηκαν! Κι ἐδῶ ὑπάρχει εὐθύνη τόσο τῶν κριτῶν ὅσο καί τῶν κριτικῶν : Διαβάστε ὅλες σχεδόν τίς κριτικές ποιητικῶν ἔργων τῶν τελευταίων τριάντα χρόνων ἤ εἰσηγήσεις Ἐπιτροπῶν βραβείων τῶν τελευταίων εἴκοσι χρόνων. Θά διαπιστώσετε ὅτι ἀναλώνονται ἀναφερόμενες σχεδόν ἀποκλειστικά σέ στοιχεῖα περιεχομένου καί ὄχι μορφής, ἐκτός ἀπό ἀφηρημένες γενικότητες περί πλαστικότητας, ἀδρότητας, πρωτοτυπίας κ.λ.π., πάντως μέ τόν ἴδιο τρόπο ὡς ἐάν ἐπρόκειτο καί γιά πεζογράφημα ἤ ἄλλο εἶδος λογοτεχνίας. Συστηματική ἀποφυγή ἀναζήτησης τεκμηρίων στό καθαυτό κείμενο, πού μπορεῖ νά διέψευδε τή γενική κρίση τους. Καμμία ἐνασχόληση μέ τήν ποιητική τέχνη τοῦ κρινόμενου, καμμία ἀντιμετώπιση τῶν δημιουργημάτων του, ὡς ποιήματα καθ αὐτά. Αὐτές εἶναι οἱ αἰτίες, πού ὠδήγησαν (καί) τήν ἑλληνική ποίηση στό σημερινό της ἐπίπεδο καί τήν ὁδηγοῦν στήν παρακμή (παρά τήν ἀκατάσχετη παραγωγή βιβλίων ποίησης) καί μᾶλλον σ ἕνα εἶδος πού θ ἀποκαλοῦσα στιχουργία τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστῆ. Ὑπετίθετο ὅτι μέ τήν ἀπελευθέρωση τοῦ στίχου ἀπό τά δεσμά τῆς φόρμας, ἡ προτεραιότητα τῆς ποιητικῆς οὐσίας, θ ἀνέβαζε ψηλότερά τη στάθμη, ὅτι θά φτάναμε στή λεγόμενη καθαρή ποίηση. Καί ποῦ εἶναι οἱ νέοι δρόμοι; Ποῦ τό νέο ὕφος, ποῦ ἤ πρωτοτυπία, οἱ νέοι ἡγέτες, οἱ μείζονες ποιητές; Εἶναι καί ἡ ἐκκωφαντική δημοσιότητα μέ τό πλῆθος τῶν περιοδικῶν καί τῶν ἐκδοτῶν, πού δημιουργοῦν ἑσμούς, ἀκόμα καί τό διαδίκτυο, πού μοιραία ἔφερε στόν ἀφρό ὅλα τά φύκια τοῦ βυθοῦ. Κι ἐνῶ θά περίμενε κανείς ὅτι αὐτή ἡ μεγαλύτερη δημοσιότητα θά σκόρπιζε τό φαινόμενο τοῦ παλιοῦ κλειστοῦ κύκλου, ἀντίθετα τό δυνάμωσε καί ὁ νέος ἑσμός (ἑνός ψευτοιερατείου πού τά μέλη τοῦ εὐθέως ἀλληλολιβανίζονται καί πλαγίως ἀλληλοσχολιάζονται) λειτουργεῖ ἀποτελεσματικώτερα. Ὑπάρχει ἐλπίδα ἀνάκαμψης; Πιστεύω πῶς ναί, ἀλλά μέ ποιό τρόπο; Ὑπάρχουν, ὅπως ἀναφέραμε καί κάποιοι πού ἐπιχείρησαν νά ταράξουν τό τέλμα αὐτό, ὑπῆρξε ἀκόμα στή δεκαετία τοῦ ἐνενήντα τό κίνημα (ξενόφερτο κι αὐτό) τοῦ νεοφορμαλισμοῦ, ἀλλά δέν ἤσαν ἀρκετά. Πρέπει νά ξαναγυρίσουμε στήν Ποίηση. Ἐννοῶ ὅτι πρέπει ἡ ποίηση νά γυρίση στίς ρίζες της, στήν παράδοσή της, νά ἀναβαπτισθῆ, γιά νά μπορέση ἔτσι καθαρμένη καί δυνατώτερη νά ξαναβρῆ τό δρόμο της καί τό μέλλον : Νά χαράξη νέους (πραγματικά ὅμως νέους) δρόμους.

6 6 Ἄς ἀνατρέξουμε ἔμπρακτα καί δημιουργικά στήν ἀρχαιοτροπία τοῦ Κάλβου, τοῦ Σικελιανοῦ, στή δημοτικοπρεπή ἁπλότητα τοῦ Σολωμοῦ, στήν πλαστικότητα τοῦ Παλαμᾶ καί τοῦ Βάρναλη, στήν ἀλεξανδρινήν εὐαισθησία τοῦ Καβάφη μέ τό λεπτό σαρκασμό τῆς δεύτερης σοφιστικῆς, ἄν καί εἶναι ἀλήθεια- κάτι σώζεται ἀπ αὐτόν (κάτι ὅμως ἀπό τήν ἀδυναμία κι ὄχι τή δύναμή του), πού συντήρησε ἄλλωστε ὡς ἕνα βαθμό καί τή σημερινή μας ποίηση σέ ἐπίπεδο ἀνεκτό, πού κι αὐτό ὅμως φθείρεται καί φθίνει. Νά ξαναδοκιμάσουμε τίς δυνατότητες τῶν ποιητικῶν σχημάτων τοῦ παρελθόντος, πού δέν ἐξαντλήθηκαν ποτέ καί, ἄν εἴμαστε ἱκανοί, νά δημιουργήσουμε καί νέες φόρμες, ὁ καθείς μέ τά ὄπλα καί τά σύνεργά του. Νά ἐπιστρέψουμε στήν Παράδοση, δέ σημαίνει νά μιμηθοῦμε τούς ποιητές τῆς παράδοσης. Σημαίνει μόνο νά συναντήσουμε πάλι, νά ξαναβροῦμε τίς ἀρχές της, τούς κανόνες της, ἔτσι ὅπως αὐτοί συνολικά καί διαχρονικά διαμορφώθηκαν, γεφυρώνοντας τήν παράδοση αὐτή μέ τήν ποίηση τοῦ παρόντος καί τοῦ μέλλοντος, πάνω ἀπό ἕνα κενό, ξεστρατισμένο σέ πλαδαρότητα καί αὐτοεπαναλήψεις. Ἡ συνέχεια αὐτή θ ἀφήση βέβαια πίσω τά καθαρά- συγχρονικά γλωσσικά καί ἄλλα στοιχεῖα τῶν διαφόρων φάσεων τῆς παράδοσης (ἰδίως τῆς Νέας Ἀθηναϊκῆς Σχολῆς καί τῆς Γενιᾶς τοῦ 30), ὅπως εἶναι μεγάλο μέρος τῶν γλωσσικῶν τύπων, τοῦ λεξιλογίου, τοῦ συντακτικοῦ της, καθώς καί σχημάτων λόγου πού ἔχουν φθαρῆ, ἐννοεῖται δέ καί τό μέγιστο μέρος ἀπό τήν ἐπίσης φθαρμένη ἤ ξεπερασμένη, ἐπιφανειακή ἐν πολλοίς, θεματολογία της. Ἔτσι, ἡ ποιητική ἐργασία πού θ ἀκολουθήση τούς παραδοσιακούς κανόνες, χωρίς τέτοιους ἀναχρονισμούς, δέν θά εἶναι μίμηση, ἀκόμα κι ἄν φ α ί ν ε τ α ι σάν μίμηση καί θά μπορῆ τότε, πιό γνήσια καί πιό ἔγκυρα νά προχωρήση στήν εἰσαγωγή καί καθιέρωση νέων μορφῶν, χωρίς νά παραβιάζη τήν ποιητική, μέσα στά πλαίσιά της. Ὑπῆρξε τουλάχιστον ἀτυχής ἡ ἐγκατάλειψη (στό ὄνομα ἑνός ἀμφιλεγόμενου μοντερνισμοῦ) κάθε λογῆς μορφῆς, γιά νά ἐπαναπαυθῆ ἡ ποίηση σέ μία ἄγονη ἐλευθερία. Θ ἀπορροφηθῆ μοιραία καί ὁριστικά ἀπό τήν πεζογραφία. Πρέπει ἡ ἐποχή μας νά ξεσκονίση τήν Ποιητική Τέχνη, πού ἄφησε ἀρκετές δεκαετίες στό ράφι. Αὐτό σημαίνει ἐνεργητική εὐαισθητοποίηση τῶν πράγματι ταλαντούχων σέ μία συντονισμένη προσπάθεια, πού θά βρῆ μόνη της καί τούς πρακτικούς τρόπους ἐπιβολῆς τῆς στό δημόσιο πνευματικό χῶρο. Ἡ ποίηση βέβαια δέν ἀνθεῖ μέ συνταγές, οὔτε μέ ἀντισυνταγές. Πιστεύω ὅμως ὅτι χρειάζεται : Κριτική ἀναμφίβολης εἰλικρίνειας καί ἀμεροληψίας**. Ὄχι ποιητές ἐπ εὐκαιρία καί δή χομπίστες» ἤ ἄτομα ἤδη προβεβλημένα μέ ἄλλες ἰδιότητες (μεταξύ αὐτῶν πολιτικοί, δημοσιογράφοι, ἀκαδημαϊκοί κ.ἅ.), ποῦ δέν ἔχουν ἐγκύψει πραγματικά

7 7 στήν ποίηση καί ἐκμεταλλεύονται τήν κεκτημένη ἄλλοθεν δημοσιότητά τους. Παρακολουθήσαμε τελευταῖα τόν μεγάλο ντόρο στό Μουσεῖο τῆς Ἀκρόπολης(!) γιά τήν παρουσίαση ποιητικῆς συλλογῆς ἑνός ἀρχισυντάκτη μεγάλου τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ πού θυμήθηκε ὄψιμα ν ἀναγορευτῆ ποιητῆς ἐν ὀργάνοις μάλιστα καί ἔγκριτων συνθετῶν μας. Ὄχι ποίηση κατά τό δοκοῦν τῆς μόδας ἤ τοῦ γούστου διαφόρων ἑσμῶν. Ἄς δοκιμαστοῦν οἱ δυνάμεις τοῦ καθενός, ἀλλά ἐπί ἴσοις ὄροις καί μέ διαφάνεια. Θά μποροῦσα νά παροτρύνω ἐκείνους πού διαθέτουν τά μέσα, γιά πολλά πράγματα πού μποροῦν νά γίνουν ὅπως : Νά προβάλουν τήν ἀνάγκη μιᾶς κίνησης γιά τήν ἀναγέννηση τῆς ποίησης, καθώς καί τό ἔργο ἐκείνων πού τήν ἀκολουθοῦν, ἐφόσον βέβαια εἶναι ἀξιόλογο. Νά πιέσουν γιά τήν ἀναμόρφωση τῶν κρατικῶν βραβείων ποίησης. Νά ἐνθαρρύνουν τά περιοδικά πού ἔχουν ὡς κύριο ἀντικείμενο τήν ποίηση, ὥστε νά στραφοῦν πρός μία νέα κατεύθυνση κι ἄν αὐτό δέν εἶναι κατορθωτό, νά τολμήσουν τήν ἔκδοση νέου ἤ νέων. Νά πάρουν πρωτοβουλίες γιά τή διοργάνωση ἡμερίδων ποίησης, πού τιμᾶ καί σέβεται τήν παράδοση (ὄχι συμποσίων ἤ φεστιβάλ ἑτερόκλητων χωρίς προσανατολισμό), ἀκόμα καί δημόσιων διαγωνισμῶν ή αγώνων αν θέλετε Ποίησης γι ἀνέκδοτα κυρίως ποιήματα. Πρῶτα ὅμως, νά ἀναβιώσουν οἱ κανόνες. Χωρίς αὐτούς ποιά ἅμιλλα; Πῶς ἡ σύγκριση ἀνόμοιων πραγμάτων καί μέ ποιά κριτήρια ἡ πρόκριση τοῦ ἑνός ἔναντι τῶν ἄλλων; Διαφορετικά ἡ Κρίση θ ἀφεθῆ στό Χρόνο καί θά εἶναι βέβαια πολύ ἀργοπορημένη. Προσφέροντας τίς πενιχρές δυνάμεις μου, περιμένω τήν ὅποια ἀνταπόκριση, γιά νά κινηθῆ ἐπί τέλους κάτι συντονισμένα. Ἡ Ποίηση, πού γεννήθηκε ἐδῶ, ἔχει ἀνέκαθεν καί στή νεώτερη Ἑλλάδα ἀνεβῆ σέ πολύ ψηλώτερο ἐπίπεδο ἀπό τά ἄλλα εἴδη τῆς λογοτεχνίας. Ἀξίζει ἑπομένως καί ἰδιαίτερης καί καλύτερης μεταχείρισης. Ἄς ἐπιτελέση ἕκαστος τό χρέος του! * Ἔξοχες μεγάλες συνθέσεις, πού ἀποτέλεσαν καί σταθμούς στή νεοελληνική ποίηση, ὅπως ὁ Δωδεκάλογος τοῦ Γύφτου τοῦ Παλαμᾶ, ὁ Ἀλαφροΐσκιωτος τοῦ Σικελιανοῦ, τό Ἄξιον ἐστῖ τοῦ Ἐλύτη, τό Μυθιστόρημα τοῦ Σεφέρη, γράφτηκαν σέ ἐλεύθερο στίχο, μέ τήν κατά ἐποχή ἀντίληψη περί αὐτοῦ. ** Ἄς ἐντρυφήσουν λίγο οἱ ἀσχολούμενοι μέ τό εἶδος, στίς σελίδες κριτικῆς βιβλίου τῶν μεγάλων φιλολογικῶν περιοδικῶν τοῦ παρελθόντος (ἀπό τήν Τέχνη, τόν Κύκλο καί τά Νέα Γράμματα ἕως τή Φιλολογική Πρωτοχρονιά, τήν Καινούργια Ἐποχή κ.ἅ), στούς μεγάλους κριτικούς ἀπό τούς Τ. Ἄγρα, Ι.Μ.Παναγιωτόπουλο, Ἀνδρέα Καραντώνη καί Ἄλκη Θρύλο,

8 8 ὡς τούς Β.Βαρίκα, Γ. Δάλλα καί Δ. Μαρωνίτη. Θά τούς ἦταν χρήσιμο γιά τόν τρόπο πού ἐκεῖνοι ἄσκησαν τό ἔργο τους. Ἀθήνα 3 Σεπτεμβρίου 2013 Γιάννης Θέσπης

287 4. Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930

287 4. Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930 4. Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930 287 288 Η Γενιά του 30: ο όρος και η χρήση του 70 Η επικράτηση του όρου γενιά φαντάζει απόλυτη και κυριαρχική: φθάσαµε στην κατάχρηση ενός καταχρηστικού όρου. Γενιά του 1880, γενιά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΣΥΝΟΜΙΛΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟ

Ο ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΣΥΝΟΜΙΛΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟ Ο Αντρέας Κ. Φυλακτού με το βιβλίο του Ο Εμπειρίκος συνομιλεί με τον Σικελιανό. Συμβολή στη μελέτη των πηγών και της ποιητικής του Ανδρέα Εμπειρίκου, μελετάει τις λογοτεχνικές σχέσεις των δυο μεγάλων ποιητών

Διαβάστε περισσότερα

Κική Δημοπούλου Όλγα Γρηγοριάδου, Βιβλιογραφία Τάκη Σινόπουλου (1934-2004)

Κική Δημοπούλου Όλγα Γρηγοριάδου, Βιβλιογραφία Τάκη Σινόπουλου (1934-2004) Κική Δημοπούλου Προλεγόμενα στην έκδοση: Κική Δημοπούλου Όλγα Γρηγοριάδου, Βιβλιογραφία Τάκη Σινόπουλου (1934-2004) Θεσσαλονίκη University Studio Press 2009 Ο Τάκης Σινόπουλος, η πρώτη μεταπολεμική γενιά

Διαβάστε περισσότερα

Αν τ ί π ρ ο λ ό γ ο υ

Αν τ ί π ρ ο λ ό γ ο υ ΕΛΜΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αν τ ί π ρ ο λ ό γ ο υ Σε όλα τα μεταρρυθμιστικά εγχειρήματα που επιχειρήθηκαν στην εκπαίδευση μεταπολεμικά, μόνιμος στόχος ήταν η στροφή των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ -ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 Λύκειο Καισαριανής Κείμενα Προβληματισμού (επιλογή 3) Βάλια Μπουγάδη Αν θρω πιστική παιδεία περιεχόμενο σκοπός μέσα

ΕΚΦΡΑΣΗ -ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 Λύκειο Καισαριανής Κείμενα Προβληματισμού (επιλογή 3) Βάλια Μπουγάδη Αν θρω πιστική παιδεία περιεχόμενο σκοπός μέσα Ανθρωπιστική παιδεία Ανθρωπιστική παιδεία είναι οι γνώσεις που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της ευαισθησίας, της φαντασίας, της δημιουργικότητας, της κριτικής και της ανθρωπιάς του νέου ανθρώπου. Οι γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Λογοτεχνία

Νεοελληνική Λογοτεχνία Δήμος Χλωπτσιούδης Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ Λυκείου, θεωρητικής ερμηνευτικά σχόλια Χλωπτσιούδης Δήμος Νεοελληνική Λογοτεχνία, Γ Λυκείου θεωρητικής κατεύθυνσης, ερμηνευτικά σχόλια ISBN: 978-618-80951-7-5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

57 2. Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1880

57 2. Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1880 2. Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1880 57 58 2.1. Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Οι ποιητές που κατά τη δεκαετία του 1880 θα επωµιστούν το βάρος της αλλαγής γαλουχήθηκαν στα νιάτα τους µε την ποίηση κυρίως των ροµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνικές σπουδές: παρόν και μέλλον

Νεοελληνικές σπουδές: παρόν και μέλλον Νεοελληνικές σπουδές: παρόν και μέλλον Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Θα ήθελα πρώτα-πρώτα να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο κ. Λευτέρη Οικονόμου και τη συνάδελφο κ. Σζίνα Πολίτη για τα καλά τους λόγια

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Π3.1.3 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μελέτη στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εργασία στο μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Μανωλάκη Ειρήνης Α.Ε.Μ. 21/04 Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση Χοροστάσι Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμός Τεύχους 16 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 - Τιμή Τεύχους 4 Έδρα: Ελ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση οπισθοφύλλου: η αφίσα του συνεδρίου «Τα ελληνικά Αρχεία στον κόσμο που αλλάζει»

Εικονογράφηση οπισθοφύλλου: η αφίσα του συνεδρίου «Τα ελληνικά Αρχεία στον κόσμο που αλλάζει» ISBN: 978-618-81234-4-1 978-618-81847-0-1 Copyright: Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία (Ε.Α.Ε.) Γ.Α.Κ.-Αρχεία Ν. Πρέβεζας Απομαγνητοφώνηση: Μεταγραφή: Επιμέλεια κειμένων: Επιμέλεια έκδοσης: Ελένη Συνεσίου Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΝΤΕΤ ΒΑΡΩΝ-ΒΛΣΑΡ ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ Ο ΕΟΠ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ Στην παρέα του Μνήμονα, για τη δεκαετία του '80 Χιλιάδες μικρές πνρκαγιές πον πνρπολονν την ατίθαση νιότη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ ΜΥΘΙΑ ΤΟΣ ΑΛΗΘΕΙΑ Μύθοι, πρότυπα Ανθρωπιστικών αξιών και Ποίησης. Η διαχρονική ομορφιά η Παιδαγωγική τους αξία.

ΟΣΑ ΜΥΘΙΑ ΤΟΣ ΑΛΗΘΕΙΑ Μύθοι, πρότυπα Ανθρωπιστικών αξιών και Ποίησης. Η διαχρονική ομορφιά η Παιδαγωγική τους αξία. Σπυροπούλου - Παπαδημητρίου Ζωή, Σχολική Σύμβουλος Ε.Τ. Πεζογράφος Θεατρική Συγγραφέας ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ Οι περισσότεροι «Μύθοι περί ζώων, πτηνών και φυτών»

Διαβάστε περισσότερα

ΓIA TH ΛOΓOTEXNIA TO EΠIΣTHMONIKO KAI ΠANEΠIΣTHMIAKO BIBΛIO ΣTIΣ EKΔOΣEIΣ ΠATAKH OKTΩBPIOΣ 2010

ΓIA TH ΛOΓOTEXNIA TO EΠIΣTHMONIKO KAI ΠANEΠIΣTHMIAKO BIBΛIO ΣTIΣ EKΔOΣEIΣ ΠATAKH OKTΩBPIOΣ 2010 TO EΠIΣTHMONIKO KAI ΠANEΠIΣTHMIAKO BIBΛIO ΣTIΣ EKΔOΣEIΣ ΠATAKH OKTΩBPIOΣ 2010 ΓIA TH ΛOΓOTEXNIA Iστορία και κριτική της νεοελληνικής λογοτεχνίας Iστορία και κριτική της παγκόσμιας λογοτεχνίας Θεωρία λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ποιητικής µετάφρασης στη διαµόρφωση της νεοελληνικής γλώσσας και ποίησης. Βασιλική Μήσιου

Ο ρόλος της ποιητικής µετάφρασης στη διαµόρφωση της νεοελληνικής γλώσσας και ποίησης. Βασιλική Μήσιου Ο ρόλος της ποιητικής µετάφρασης στη διαµόρφωση της νεοελληνικής γλώσσας και ποίησης Βασιλική Μήσιου Αρκετές είναι οι µελέτες που έχουν εκπονηθεί µέχρι στιγµής και πραγµατεύονται τις ελληνικές µεταφράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τοµές και ρήξεις στη λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης. Σωτηρία Σταυρακοπούλου

Τοµές και ρήξεις στη λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης. Σωτηρία Σταυρακοπούλου Τοµές και ρήξεις στη λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης Σωτηρία Σταυρακοπούλου Θέλω πρώτα να αποσαφηνίσω τον τίτλο της εισήγησής µου. Όταν µιλώ για «Λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης», δεν αναφέροµαι σε µια επαρχιακή

Διαβάστε περισσότερα

η παράγραφος και η περίληψη

η παράγραφος και η περίληψη η παράγραφος και η περίληψη H ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Παράγραφος είναι το θεματικά αυτοτελές τμήμα του γραπτού πεζού λόγου, το οποίο διαθέτει νοηματική ενότητα και είναι στενά συνδεδεμένο με το συνολικό κείμενο. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε. Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο

Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε. Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε στο χωριό Εμμανουήλ Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Eotvos Lorand της Βουδαπέστης. Παράλληλα σπούδασε για δυο χρόνια αρχαία ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός. τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1. Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά

Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός. τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1. Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά ΛΟΥΚΙΑ Μ.ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1 Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά οἰκογενειακά σχήματα φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

«Το ψηφιακό παραμύθι ως μέσο διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο».

«Το ψηφιακό παραμύθι ως μέσο διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο». ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Το ψηφιακό παραμύθι ως μέσο διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο». Φλώρινα 2012

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους Πολιτικά, Βιβλίο καθηγητή Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Αριστοτέλους Πολιτικά, Βιβλίο καθηγητή Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Από την Εισαγωγή στα Πολιτικά, που είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν στη σελίδα του βιβλίου τους, οι μαθητές γνωρίζουν ήδη τη στενότατη σχέση της πολιτικής φιλοσοφίας του Αριστοτέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Α Τμήμα)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Α Τμήμα) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Α Τμήμα) Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Στην Αθήνα σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα Σάββατο και ώρα 08.55', στην Αίθουσα 150 του Μεγάρου της Βουλής, συνεδρίασε η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΜΕΣΩ ΜΟΡΦΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ ΔΙΛΙΝΤΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΗΒΟΛΟΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ / Γραµµατεία

ΕΚΗΒΟΛΟΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ / Γραµµατεία Γραµµατεία Κατά τη γεωµετρική περίοδο (11ος-8ος αι. π.χ.) οι Έλληνες δηµιούργησαν ένα νέο σύστηµα γραφής και προχώρησαν µε δειλά βήµατα στην αξιοποίηση τον. Κατά την αρχαϊκή εποχή (7ος, 6ος αι. π.χ.) ασχολήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα