Ἡ ἐπιστροφή στήν Παράδοση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἡ ἐπιστροφή στήν Παράδοση"

Transcript

1 Ἡ ἐπιστροφή στήν Παράδοση Ἕνα Μανιφέστο γιά τήν ἀναγέννηση τῆς Ἑλληνικῆς Ποίησης Πολλοί ἔχουν κατά καιρούς ἀναρωτηθῆ, χωρίς νά θέσουν δημόσια, ἄμεσα καί μέ τόλμη τό ἐρώτημα : Ὑπάρχει ἀλήθεια νέα π ο ί η σ η στήν Ἑλλάδα, μετά τή δεκαετία τοῦ ὀγδόντα; Θ ἀπαντήσω κατηγορηματικά πώς δέν ὑπάρχει, ὄχι μόνο στό ὕψος τῆς μεγάλης ποίησης τοῦ ἀπώτερου παρελθόντος, ἀλλά οὔτε τουλάχιστον στό ἐπίπεδο τῶν δυό ἀμέσως προηγούμενων ἀπό ἐκείνη δεκαετιῶν. Εἶναι προφανής ἡ ὁλοένα καθοδικώτερη πορεία της. Τό πρόβλημα δέν ἔγκειται σήμερα στό ὅτι δέν ὑπάρχουν πιά οἱ μείζονες πρωτοπόροι ποιητές, ἀλλά οὔτε ἐλάσσονές του μεγέθους τοῦ παρελθόντος, κι ἄν τυχόν ὑπάρχουν ἀφανίζονται στό μέγα κι αὐξανόμενο πλῆθος τῶν νεοεμφανιζόμενων, μία καί καθώς φαίνεται- ἡ μόνη ἀξεπέραστη μόδα εἶναι, νά δηλώνη ποιητῆς ὁ καθένας πού πιστεύει ὅτι εἶναι. Τό πιό σημαντικό ὅμως εἶναι ὅτι στήν τελευταία αὐτή μακρά περίοδο, δέν ὑπάρχει καί τό π ο ί η μ α. Ὁ ἀνθολόγος, παλαιότερα, εἶχε πρόβλημα μέ τά καλά ποιήματα πού ἔπρεπε ν ἀφήση ἀπ ἔξω συλλέγοντας τ ἀριστουργήματα ἤ ἔστω τά κορυφαῖα κάθε ἀνθολογούμενου. Ὁ ἀνθολόγος τοῦ μέλλοντος δέ θάχη νά σταχυολογήση ἀπό τή δεκαετία τοῦ ἐνενήντα κι ὕστερα, παρά ἐλάχιστα. Ποῦ ὀφείλεται ἡ κρίση αὐτή τῆς ἑλληνικῆς (μόνο;) ποίησης; Ὑπάρχει τρόπος ἤ ἐλπίδα ἀναστροφῆς; Ἡ ἀπάντηση ἀπαιτεῖ μία σύντομη, ὅσο καί κοινότυπη (θά ποῦν πολλοί), ἀναδρομή στήν ἀρχή τῆς ποίησης γενικά καί τῆς νέας ἑλληνικῆς εἰδικώτερα: Ποίηση εἶναι ὁ ἀρχαιότερος ὅρος, πού ἀκόμα ἀναζητᾶ τόν ὁρισμό του, πού θά μείνη ἴσως γιά πάντα ἀναπόδοτος. Τό σημαινόμενο τῆς λέξης αὐτῆς ἀποτελεῖ ἁπλά τό σύνολο τῶν ποιητικῶν ἔργων πού ἔχουν γραφτῆ μέχρι σήμερα κι ὄχι μία ἔννοια διατυπούμενη μέ πληρότητα κι ἐπάρκεια τέτοια, πού νά ἐξαντλῆ καί νά καλύπτη ὅ,τι ἀποκαλοῦμε διαχρονικά ποίηση καί πρό πάντων : Νά θέτη τά σαφῆ ὅ ρ ἴ ἅ τῆς μέ τόν πεζό λόγο ἤ, ἀλλιῶς, τήν εἰδοποιό διαφορά τους. Ἔτσι παραμένει καί φοβᾶμαι ὅτι θά παραμείνη γιά πολύ (ἄν ὄχι γιά πάντα) ὁ ἰσχύων λακωνικός χαρακτηρισμός της : Ἔμμετρος λόγος. Παρότι ἔχει τήν ἡλικία τῆς ἀνθρώπινης ἀνάσας καί θά πεθάνη μέ τόν ἐπιθανάτιο ρόγχο της, ὁ ὁρισμός της δέν ἔχει ὁριστικοποιηθῆ ὡς κ ο ι ν ό ς τ ό π ο ς, μέ τή φιλοσοφική ἔννοια. Ἡ Ποίηση εἶναι ἡ πρώτη μορφή τοῦ ἔντεχνου λόγου. Ἡ ἀνάγκη τῆς προφορικῆς μετάδοσής της, ἑπομένως ἀνάγκη εὔκολης ἀπομνημόνευσης, ὀργάνωσε τό κατάλληλο σχῆμα τοῦ κυττάρου τῆς ποίησης, πού ἀποκαλοῦμε στίχο. Ἡ μετρική δομή καί τό μέγεθός του ἤσαν τ ἀπαραίτητα ἐργαλεῖα γιά τήν ἀποστήθιση, τήν ἀπαγγελία καί τήν

2 2 κατανόησή του ἀπό τόν ἀκροατή. Ἀνάγκη πού διαρκεῖ ἀπό τό ἔπος μέχρι τό δημοτικό τραγούδι καί μέχρι σήμερα στήν προφορική παράδοση. Δέστε διαχρονικά τίς παροιμίες : Οἱ περισσότερες σέ ἰαμβικό δεκαπεντασύλαβο (ἀγάλι-ἀγάλι γίνεται ἡ ἀγουρίδα μέλι) κι ἄλλες σέ δεκαεξασύλλαβους ἤ ὀκτασύλλαβους τροχαίους (κάλλιο πέντε καί στό χέρι παρά δέκα καί καρτέρει/τό γοργόν καί χάριν ἔχει). Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τά ἔμμετρα λαϊκά αἰνίγματα (ψηλός-ψηλός καλόγερος καί κόκκαλα δέν ἔχει). Δέν ἄργησαν ὅμως νά προστεθοῦν ἐκεῖνα τά στοιχεῖα, πού ἔμελλε καί στή συνέχεια νά γίνουν τά οὐσιαστικώτερα : Τό καλλιλογικό καί ὑψηλό ὕφος πού χαρακτηρίζει τήν αἰσθητική της, φτασμένη σέ βαθμό τελειότητας ἀπό τόν Ὅμηρο καί ἡ διεύρυνση τοῦ περιεχομένου της, πού ἀπό διηγηματικό-περιγραφικό μόνο, πέρασε στό ἰδεολογικό-διδακτικό καί στό συναισθηματικό, δηλαδή στό μήνυμα καί στό λυρισμό. Μή ξεχάσουμε ὅτι καί κανόνες δικαίου συντάσσονταν (Σόλων) σέ στίχους καί γι αὐτό ὠνομάστηκαν νόμοι, ἀφοῦ ὁ νόμος ἦταν εἶδος ποιήματος. Ἡ ποικιλία πλέον τῶν μέτρων κι οἱ παραλλαγές στό μέγεθος τῶν στίχων, ἀντιστοιχεῖ στή θεματολογία καί στό περιεχόμενο κι ἔτσι προκύπτουν τά εἴδη τῆς ποιητικῆς σύνθεσης. Μέ τήν ἐπέκταση τῆς τελειοποιημένης γραφῆς θά ἐμφανιστῆ κι ἡ πεζογραφία. Ἡ ποίηση, ὡς μορφή, θά χειραφετηθῆ ἀπό τό ἀρχαϊκό ἔπος τῶν ραψωδῶν καί τό δακτυλικό ἑξάμετρο. Θά περάσουμε στήν ἀρχαιοελληνική λυρική καί δραματική ποίηση, πού θ ἀγκαλιάσουν ὅλα ἐκεῖνα, πού συνέχουν κεντρικά καί καθολικά τά ἐσωτερικά κι ἐξωτερικά ἀνθρώπινα βιώματα : Τόν ἔρωτα, τό θάνατο, τόν ἀγώνα καί τήν ἀγωνία τῆς ζωῆς, τό θαυμασμό ἀλλά καί τή μάχη μέ τή φύση. Ὁ στίχος, ὄντας πάντοτε τό κύτταρο τῆς ποίησης, ἄλλαξε ὡς πρός τή μετρική δομή καί τό μέγεθός του, ἀπόχτησε ποικιλία στή μορφή, πού ἡ γνωστή ἐξέλιξή της διά μέσου τῶν πολιτισμῶν (ρωμαϊκοῦ, εὐρωπαϊκοῦ) δέν τήν ἀπομάκρυνε ποτέ ἀπό μία Ἀρχή σταθερή : Νά ἔχη τούς δικούς της κανόνες, νά κρατάη σταθερά τήν εἰδοποιό διαφορά της ἀπό τήν ὑπόλοιπη λογοτεχνία. Στή νεώτερη Ἑλλάδα συναντήθηκαν βασικά τρεῖς δρόμοι : Ὁ ἕνας ἐρχόταν ἀπό τό δημοτικό τραγούδι (Σολωμός), ὁ ἄλλος ἀπό τόν ἀρχαῖο λυρισμό (Κάλβος) ἤ τήν ἀλεξανδρινή ρητορεία (Καβάφης) κι ὁ τρίτος ἀπό τή μεγάλη εὐρωπαϊκή (κυρίως γαλλική καί, ἀργότερα, ἀγγλική) παράδοση. Αὐτές οἱ τάσεις συγχωνεύτηκαν τελικά σ ἕνα ὑπέροχο ἀμάγαλμα, πού χύθηκε στά καλούπια σχολών, πού δημιούργησαν τά μεγάλα πρότυπα : Ὁ Παλαμᾶς, ὁ Σικελιανός, ὁ Βάρναλης, ὁ Καρυωτάκης κι ὕστερα ὁ Ἐλύτης, ὁ Ἐμπειρίκος, ὁ Παπατζώνης, ὁ Ρίτσος, ὁ Σεφέρης, ὁ Καββαδίας. Αὐτοί (μέ τούς πιό πάνω τρεῖς πρωτοπόρους) εἶναι κι οἱ μόνοι, πού ἔδωσαν αὐτό πού λέμε προσωπικό ὕφος. Ὑπῆρξαν οἱ πρωτότυποι, οἱ αὐτόφωτοι ἀστέρες στό στερέωμα τῆς ἑλληνικῆς ποίησης. Οἱ ὑπόλοιποι ἤσαν πλανῆτες, μεγαλύτεροι ἤ μικρότεροι, γύρω ἀπ αὐτούς. Ὅμως δέν μπορεῖ κανείς νά παραγνωρίση ὅτι καί ἀπό τούς ἐλάσσονες, κάθε

3 3 σχολῆς ἤ γενιᾶς, γράφτηκαν λαμπρά ποιήματα, ἀπό τά κορυφαία της γραμματολογίας, ὅπως ἡ Λήθη τοῦ Μαβίλη, ὁ Ἐρασιτέχνης τοῦ Πολυλᾶ, ὁ Διονύσου πλούς τοῦ Ραγκαβῆ, οἱ Ἐστιάδες τοῦ Γρυπάρη, Lacrimae rerum τοῦ Πορφύρα, ὁ Μπαταριάς τοῦ Μαλακάση, ὁ Μπολιβάρ τοῦ Ἐγγονόπουλου, ἡ Ἀμοργός τοῦ Γκάτσου κ.ἅ. πολλά. Ὁ Οὐράνης λ.χ. πέρασε στήν ἀθανασία μ ἕνα μόνο πασίγνωστο στίχο τοῦ (Ἄν εἶναι νάρθη θέ ναρθῆ, ἀλλιῶς θά προσπεράση-ἰαμβικός δεκαπεντασύλλαβος κι αὐτός!), πού ἐνσωματώθηκε στό βιωματικόπαροιμιακό λόγο. Χωρίς αὐτούς καί ἄλλους ἐλάσσονες δέν θά ὑπῆρχε τό στερέωμα καί θάταν φτωχότερη ἡ ποίησή μας, ὅπως δέν θά ὑπῆρχε δάσος μέ λίγες μόνο αἰωνόβιες βαλανιδιές, δίχως τ ἄλλα δέντρα, τά χαμόδεντρα, ἀκόμα καί τούς θάμνους. Καί μετά ἀπ ὅλους αὐτούς τῆς μεγάλης παράδοσης, τί; Ἄν ἐπισκοπήσουμε ὅλη τη συνέχειά της (ἀπό τή δεκαετία τοῦ ἑξήντα ἄς ποῦμε) μέχρι τίς μέρες μας, τό πρῶτο σίγουρο εἶναι ὅτι δέν θά βροῦμε ὄχι μόνο ποιητή μείζονα, πού ν ἄνοιξε καινούργιο δρόμο, ἀλλά (κυρίως) οὔτε τό σπουδαῖο, τό μ ε γ ά λ ο ποίημα, ἰσάξιο τῶν διαμαντιῶν, πού εἶχαν μέχρι τότε λάμψει καί τά πρόσφεραν στήν ἑλληνική λογοτεχνία ὄχι μόνο οἱ κορυφαῖοι καί οἱ πιό πάνω ἐλάσσονες, ἀλλά καί ἀκόμα μικρότεροι ποιητές, ἀναφέρω (ἔτσι τυχαία καί ἀπό τά πιό γνωστά) σάν παραδείγματα τά Χριστούγεννα τοῦ Ἄβλιχου, τήν Ταβέρνα τοῦ Ἐφταλιώτη, τό Ἀμαρτωλό τῆς Γ. Καζαντζάκη, τό Βλαδιβοστόκ τοῦ Λάσκου, τό Μικρό Καμπούρη τοῦ Χάγερ-Μπουφίδη, τή Βάρκα τοῦ Χατζόπουλου, τό Νερωμένο κρασί τοῦ Πολέμη, τήν Εὐδία τοῦ Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, τή Σερενάδα τοῦ Παπαντωνίου, τήν Οὐλαλοῦμ τοῦ Σκαρίμπα τήν Κουκαρατσέα τοῦ Τ. Παππά, τή Μνήμη τοῦ Τ. Χατζηαναγνώστου κ.ἅ. Κι αὐτό εἶναι ἕνα δεύτερο σπουδαῖο ζήτημα, γιατί ὑπῆρξαν ἀρκετοί νεώτεροι καλοί ποιητές. Πιστεύω πώς αὐτό συνέβη, γιατί ἡ ποίηση στήν Ἑλλάδα (ἄν ὄχι κι ἀλλοῦ πρῶτα), ἀκολούθησε ἕνα δρόμο διαφορετικό, μία πορεία ἀπομάκρυνσης ἀπό τήν ποιητική παράδοση, πού μέχρι τή δεκαετία τοῦ ἑξήντα εἶχε μία ἀραγῆ συνέχεια καί συνοχή. Ἡ παράδοση αὐτή (παρά τά ποικίλλα στοιχεῖα της) τήρησε πάντα ἕνα αὐστηρό κι ἀπαρέγκλιτο σημεῖο ἀναφορᾶς : Τήν Ποιητική Τέχνη, πού καί ὑπηρέτησε καί καλλιέργησε καί δόξασε. Βέβαια, ἐκτός ἀπό τά εἴδη τῆς αὐστηρῆς φόρμας, εἶχε καλλιεργήσει καί τόν ἐλεύθερο στίχο, κάθε λογής*, πού ἀπό τήν ἐμφάνιση τοῦ ὑπερρεαλισμοῦ, τήν ἐπιρροή του στή γενιά τοῦ 30 καί τήν ἐπιρροή τῆς γενιᾶς αὐτῆς στή μεταπολεμική μοντέρνα ποίηση, κυριάρχησε. Ἀπό τή δεκαετία τοῦ ἑβδομήντα κι ὕστερα ὁ ἐλεύθερος στίχος ὄχι μόνο ἔχει τήν πρωτοκαθεδρία, ἀλλά ἀμφισβητεῖ τελείως τήν παραδοσιακή ποίηση, τή θεωρεῖ ἐκτός ἐποχῆς. Ἡ Κριτική ἐπικεντρώνει πλέον τό ἐνδιαφέρον τῆς γύρω ἀπό τούς ποιητές πού τόν υἱοθετοῦν. Τό κοινό, ἐκπαιδευμένο ἀνάλογα, ἐλάχιστα ἐνδιαφέρεται ἤ ἀναζητᾶ ποίηση, στιγματισμένη ὡς

4 4 παλαιοῦ τύπου. Ἔτσι, ἄκριτα. Ἐκτός λίγων ἐξαιρέσεων, φωτεινῶν διαλειμμάτων (τοῦ Γ. Κοροπούλη, Δ. Καψάλη, Ν. Βαγενά, Κ. Κουτσουρέλη, τοῦ πιό πρόσφατου Χ. Παππά κ.ἅ.) οἱ ποιητικές συλλογές πού βρίθουν καί κατ ἔτος σωρεύονται εἶναι ἑκατόμβες στό βωμό του, ἀνεξέλεγκτα πιά, ἐλεύθερου στίχου. Τί εἶναι ὅμως ὁ ἐλεύθερος στίχος; Οἱ περισσότεροι τόν ὁρίζουν σήμερα ἀντιπαραθέτοντας τόν ἁπλῶς στόν ἔμμετρο στίχο. Πολύ σωστά, ἄν ἔτσι προσδιορίζουν τή σημερινή του κατάληξη, ὄχι ὅμως καί τήν ἀφετηρία του. Ὅταν οἱ πρῶτοι ρηξικέλευθοι, ἀκόμα κι οἱ μοντερνιστές, ἐλευθέρωσαν τήν ποίηση ἀπό τήν αὐστηρή φόρμα, δέν σημαίνει ὅτι κατάργησαν τά θεμελιώδη χαρακτηριστικά τοῦ στίχου. Οὔτε φαντάστηκαν πιστεύω, ὅτι ἄνοιγαν τό δρόμο γιά τήν κατάργηση τῆς ποίησης. Γιατί, ἄν δέ διαφωνοῦμε ὅτι ὁ στίχος εἶναι τό κύτταρο τῆς ποίησης, ἡ ἀλλοίωση ἤ νέκρωση τοῦ κυττάρου αὐτοῦ ὁδηγεῖ στό νεοπλασματικό ἐκφυλισμό καί στό θάνατό της. Πῶς θά ὁριζόταν ὅμως κατά τή γένεσή του ὁ ἐλεύθερος στίχος; Ἀρχικά τόν ἐννόησαν ὡς ἀπαλλαγμένο μόνο ἀπό τά δεσμά τῆς ρίμας ( λευκός στίχος ), ἔπειτα τοῦ ἑνιαίου μέτρου καί τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ποδῶν. Ἤδη τόν εἶχαν ἀπαλλάξει καί ἀπό τά πλαίσια τῶν στροφικῶν συστημάτων, ἑπομένως τῶν, τότε, παραδοσιακῶν εἰδῶν σύνθεσης. Ἔτσι ἀτόνησαν τά κλασσικά εἴδη τῆς φόρμας. Ὅμως ὁ στίχος παρέμενε ἔμμετρος : Ὁ Ἐλύτης, ὁ Ἐμπειρίκος (μετά τήν Ὑψικάμινο ), ὁ Σεφέρης καί ὁ Γκάτσος, ὅπως καί ὁ Ρίτσος, στά χρόνια της ἀκμῆς τοῦ τουλάχιστον, ἔγραψαν σέ ἐλεύθερο στίχο, ὄχι ὅμως στή σημερινή του παρακμιακή μορφή. Σύνθεσαν σέ ἔμμετρο ἐλεύθερο στίχο. Γιατί, δέν ὑπάρχει στίχος, οὔτε ποίηση χωρίς μέτρο. Πῶς ἐννοοῦμε σήμερα τόν ἐλεύθερο στίχο; Θεωρητικά, σάν στοιχειώδη κι ἀπαραίτητη ποιητική μονάδα, σάν ἀμετάβλητο τρόπο διάταξης τοῦ λόγου στήν ἀνάπτυξη τοῦ ποιήματος. Στήν πράξη ὅμως, κατά τή συντριπτική πλειονότητα, δέν πρόκειται πιά παρά μόνο γιά πεζό λόγο, τυχαία τεμαχιζόμενο σέ ἄνισες ἀράδες, σέ φράσεις (ἤ καί λέξεις), φαινομενικά στίχους, μέ τρόπο πού ὅποιος τόν μεταχειρίζεται ἐπιχειρεῖ ἤ φιλοδοξεῖ νά ἐπιτύχη μία προσωπική φόρμα ποιητικῆς ἔκφρασης. Ὁ στίχος στίς περιπτώσεις αὐτές στερεῖται ὄχι μόνο μέτρου, ἀλλά καί κάθε αἴσθησης ρυθμοῦ. Ἡ εὔκολη αὐτή προσφυγή στόν ἐλεύθερο στίχο, ἐννοούμενο χωρίς τούς κανόνες τοῦ μέτρου καί τοῦ συνακόλουθου ρυθμοῦ, βαθμιαία ἀλλά σταθερά, ξέκοψε τελείως τή μοντέρνα ποίηση ἀπό τήν παράδοση κι ἀπό τίς ρίζες τῆς : Ἔτσι καί οἱ ὅποιοι καλοί ποιητές δέ μόχθησαν (γιατί ὁ ποιητής εἶναι προπάντων τεχνίτης, πού πρέπει νά δουλέψη τό ὑλικό του), μέ γνήσιο ποιητικό αἰσθητήριο πάνω στήν ἔμπνευσή τους κι ἔδωσαν ἀποτελέσματα μέτρια γιά τίς δυνατότητές τους καί ἀπό τήν ἄλλη, πολλοί ἀνέμπνευστοι καί ἄτεχνοι (αὐτό)ἀνακηρύχτηκαν σέ ποιητές μέ τό ἄλλοθι τοῦ ἐλεύθερου στίχου. Οἱ συντριπτικά περισσότερες ποιητικές

5 5 συλλογές τῆς τελευταίας εἰκοσαετίας τουλάχιστον τό ἀποδεικνύουν περίτρανα. Ἐδῶ ἰσχύει αὐτό πού ἔγραφε κάπου ὁ Ν. Βαγενάς (γιά τούς μεταφραστές ποίησης) ὅτι δέν μπορεῖ κανείς νά γράψη καλό ἐλεύθερο στίχο, ἄν δέν εἶναι σέ θέση νά γράψη καλόν ἔμμετρο. Εἶναι βέβαιο ὅτι οἱ ἐννιά στούς δέκα πού εἶχαν, κατά τήν περίοδο αὐτή, προκριθῆ στίς βραχεῖες λίστες γιά τό κρατικό βραβεῖο ποίησης, δέν εἶναι σέ θέση νά γράψουν ἔμμετρο στίχο κι ὅμως πολλοί ἀπ αὐτούς βραβεύτηκαν! Κι ἐδῶ ὑπάρχει εὐθύνη τόσο τῶν κριτῶν ὅσο καί τῶν κριτικῶν : Διαβάστε ὅλες σχεδόν τίς κριτικές ποιητικῶν ἔργων τῶν τελευταίων τριάντα χρόνων ἤ εἰσηγήσεις Ἐπιτροπῶν βραβείων τῶν τελευταίων εἴκοσι χρόνων. Θά διαπιστώσετε ὅτι ἀναλώνονται ἀναφερόμενες σχεδόν ἀποκλειστικά σέ στοιχεῖα περιεχομένου καί ὄχι μορφής, ἐκτός ἀπό ἀφηρημένες γενικότητες περί πλαστικότητας, ἀδρότητας, πρωτοτυπίας κ.λ.π., πάντως μέ τόν ἴδιο τρόπο ὡς ἐάν ἐπρόκειτο καί γιά πεζογράφημα ἤ ἄλλο εἶδος λογοτεχνίας. Συστηματική ἀποφυγή ἀναζήτησης τεκμηρίων στό καθαυτό κείμενο, πού μπορεῖ νά διέψευδε τή γενική κρίση τους. Καμμία ἐνασχόληση μέ τήν ποιητική τέχνη τοῦ κρινόμενου, καμμία ἀντιμετώπιση τῶν δημιουργημάτων του, ὡς ποιήματα καθ αὐτά. Αὐτές εἶναι οἱ αἰτίες, πού ὠδήγησαν (καί) τήν ἑλληνική ποίηση στό σημερινό της ἐπίπεδο καί τήν ὁδηγοῦν στήν παρακμή (παρά τήν ἀκατάσχετη παραγωγή βιβλίων ποίησης) καί μᾶλλον σ ἕνα εἶδος πού θ ἀποκαλοῦσα στιχουργία τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστῆ. Ὑπετίθετο ὅτι μέ τήν ἀπελευθέρωση τοῦ στίχου ἀπό τά δεσμά τῆς φόρμας, ἡ προτεραιότητα τῆς ποιητικῆς οὐσίας, θ ἀνέβαζε ψηλότερά τη στάθμη, ὅτι θά φτάναμε στή λεγόμενη καθαρή ποίηση. Καί ποῦ εἶναι οἱ νέοι δρόμοι; Ποῦ τό νέο ὕφος, ποῦ ἤ πρωτοτυπία, οἱ νέοι ἡγέτες, οἱ μείζονες ποιητές; Εἶναι καί ἡ ἐκκωφαντική δημοσιότητα μέ τό πλῆθος τῶν περιοδικῶν καί τῶν ἐκδοτῶν, πού δημιουργοῦν ἑσμούς, ἀκόμα καί τό διαδίκτυο, πού μοιραία ἔφερε στόν ἀφρό ὅλα τά φύκια τοῦ βυθοῦ. Κι ἐνῶ θά περίμενε κανείς ὅτι αὐτή ἡ μεγαλύτερη δημοσιότητα θά σκόρπιζε τό φαινόμενο τοῦ παλιοῦ κλειστοῦ κύκλου, ἀντίθετα τό δυνάμωσε καί ὁ νέος ἑσμός (ἑνός ψευτοιερατείου πού τά μέλη τοῦ εὐθέως ἀλληλολιβανίζονται καί πλαγίως ἀλληλοσχολιάζονται) λειτουργεῖ ἀποτελεσματικώτερα. Ὑπάρχει ἐλπίδα ἀνάκαμψης; Πιστεύω πῶς ναί, ἀλλά μέ ποιό τρόπο; Ὑπάρχουν, ὅπως ἀναφέραμε καί κάποιοι πού ἐπιχείρησαν νά ταράξουν τό τέλμα αὐτό, ὑπῆρξε ἀκόμα στή δεκαετία τοῦ ἐνενήντα τό κίνημα (ξενόφερτο κι αὐτό) τοῦ νεοφορμαλισμοῦ, ἀλλά δέν ἤσαν ἀρκετά. Πρέπει νά ξαναγυρίσουμε στήν Ποίηση. Ἐννοῶ ὅτι πρέπει ἡ ποίηση νά γυρίση στίς ρίζες της, στήν παράδοσή της, νά ἀναβαπτισθῆ, γιά νά μπορέση ἔτσι καθαρμένη καί δυνατώτερη νά ξαναβρῆ τό δρόμο της καί τό μέλλον : Νά χαράξη νέους (πραγματικά ὅμως νέους) δρόμους.

6 6 Ἄς ἀνατρέξουμε ἔμπρακτα καί δημιουργικά στήν ἀρχαιοτροπία τοῦ Κάλβου, τοῦ Σικελιανοῦ, στή δημοτικοπρεπή ἁπλότητα τοῦ Σολωμοῦ, στήν πλαστικότητα τοῦ Παλαμᾶ καί τοῦ Βάρναλη, στήν ἀλεξανδρινήν εὐαισθησία τοῦ Καβάφη μέ τό λεπτό σαρκασμό τῆς δεύτερης σοφιστικῆς, ἄν καί εἶναι ἀλήθεια- κάτι σώζεται ἀπ αὐτόν (κάτι ὅμως ἀπό τήν ἀδυναμία κι ὄχι τή δύναμή του), πού συντήρησε ἄλλωστε ὡς ἕνα βαθμό καί τή σημερινή μας ποίηση σέ ἐπίπεδο ἀνεκτό, πού κι αὐτό ὅμως φθείρεται καί φθίνει. Νά ξαναδοκιμάσουμε τίς δυνατότητες τῶν ποιητικῶν σχημάτων τοῦ παρελθόντος, πού δέν ἐξαντλήθηκαν ποτέ καί, ἄν εἴμαστε ἱκανοί, νά δημιουργήσουμε καί νέες φόρμες, ὁ καθείς μέ τά ὄπλα καί τά σύνεργά του. Νά ἐπιστρέψουμε στήν Παράδοση, δέ σημαίνει νά μιμηθοῦμε τούς ποιητές τῆς παράδοσης. Σημαίνει μόνο νά συναντήσουμε πάλι, νά ξαναβροῦμε τίς ἀρχές της, τούς κανόνες της, ἔτσι ὅπως αὐτοί συνολικά καί διαχρονικά διαμορφώθηκαν, γεφυρώνοντας τήν παράδοση αὐτή μέ τήν ποίηση τοῦ παρόντος καί τοῦ μέλλοντος, πάνω ἀπό ἕνα κενό, ξεστρατισμένο σέ πλαδαρότητα καί αὐτοεπαναλήψεις. Ἡ συνέχεια αὐτή θ ἀφήση βέβαια πίσω τά καθαρά- συγχρονικά γλωσσικά καί ἄλλα στοιχεῖα τῶν διαφόρων φάσεων τῆς παράδοσης (ἰδίως τῆς Νέας Ἀθηναϊκῆς Σχολῆς καί τῆς Γενιᾶς τοῦ 30), ὅπως εἶναι μεγάλο μέρος τῶν γλωσσικῶν τύπων, τοῦ λεξιλογίου, τοῦ συντακτικοῦ της, καθώς καί σχημάτων λόγου πού ἔχουν φθαρῆ, ἐννοεῖται δέ καί τό μέγιστο μέρος ἀπό τήν ἐπίσης φθαρμένη ἤ ξεπερασμένη, ἐπιφανειακή ἐν πολλοίς, θεματολογία της. Ἔτσι, ἡ ποιητική ἐργασία πού θ ἀκολουθήση τούς παραδοσιακούς κανόνες, χωρίς τέτοιους ἀναχρονισμούς, δέν θά εἶναι μίμηση, ἀκόμα κι ἄν φ α ί ν ε τ α ι σάν μίμηση καί θά μπορῆ τότε, πιό γνήσια καί πιό ἔγκυρα νά προχωρήση στήν εἰσαγωγή καί καθιέρωση νέων μορφῶν, χωρίς νά παραβιάζη τήν ποιητική, μέσα στά πλαίσιά της. Ὑπῆρξε τουλάχιστον ἀτυχής ἡ ἐγκατάλειψη (στό ὄνομα ἑνός ἀμφιλεγόμενου μοντερνισμοῦ) κάθε λογῆς μορφῆς, γιά νά ἐπαναπαυθῆ ἡ ποίηση σέ μία ἄγονη ἐλευθερία. Θ ἀπορροφηθῆ μοιραία καί ὁριστικά ἀπό τήν πεζογραφία. Πρέπει ἡ ἐποχή μας νά ξεσκονίση τήν Ποιητική Τέχνη, πού ἄφησε ἀρκετές δεκαετίες στό ράφι. Αὐτό σημαίνει ἐνεργητική εὐαισθητοποίηση τῶν πράγματι ταλαντούχων σέ μία συντονισμένη προσπάθεια, πού θά βρῆ μόνη της καί τούς πρακτικούς τρόπους ἐπιβολῆς τῆς στό δημόσιο πνευματικό χῶρο. Ἡ ποίηση βέβαια δέν ἀνθεῖ μέ συνταγές, οὔτε μέ ἀντισυνταγές. Πιστεύω ὅμως ὅτι χρειάζεται : Κριτική ἀναμφίβολης εἰλικρίνειας καί ἀμεροληψίας**. Ὄχι ποιητές ἐπ εὐκαιρία καί δή χομπίστες» ἤ ἄτομα ἤδη προβεβλημένα μέ ἄλλες ἰδιότητες (μεταξύ αὐτῶν πολιτικοί, δημοσιογράφοι, ἀκαδημαϊκοί κ.ἅ.), ποῦ δέν ἔχουν ἐγκύψει πραγματικά

7 7 στήν ποίηση καί ἐκμεταλλεύονται τήν κεκτημένη ἄλλοθεν δημοσιότητά τους. Παρακολουθήσαμε τελευταῖα τόν μεγάλο ντόρο στό Μουσεῖο τῆς Ἀκρόπολης(!) γιά τήν παρουσίαση ποιητικῆς συλλογῆς ἑνός ἀρχισυντάκτη μεγάλου τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ πού θυμήθηκε ὄψιμα ν ἀναγορευτῆ ποιητῆς ἐν ὀργάνοις μάλιστα καί ἔγκριτων συνθετῶν μας. Ὄχι ποίηση κατά τό δοκοῦν τῆς μόδας ἤ τοῦ γούστου διαφόρων ἑσμῶν. Ἄς δοκιμαστοῦν οἱ δυνάμεις τοῦ καθενός, ἀλλά ἐπί ἴσοις ὄροις καί μέ διαφάνεια. Θά μποροῦσα νά παροτρύνω ἐκείνους πού διαθέτουν τά μέσα, γιά πολλά πράγματα πού μποροῦν νά γίνουν ὅπως : Νά προβάλουν τήν ἀνάγκη μιᾶς κίνησης γιά τήν ἀναγέννηση τῆς ποίησης, καθώς καί τό ἔργο ἐκείνων πού τήν ἀκολουθοῦν, ἐφόσον βέβαια εἶναι ἀξιόλογο. Νά πιέσουν γιά τήν ἀναμόρφωση τῶν κρατικῶν βραβείων ποίησης. Νά ἐνθαρρύνουν τά περιοδικά πού ἔχουν ὡς κύριο ἀντικείμενο τήν ποίηση, ὥστε νά στραφοῦν πρός μία νέα κατεύθυνση κι ἄν αὐτό δέν εἶναι κατορθωτό, νά τολμήσουν τήν ἔκδοση νέου ἤ νέων. Νά πάρουν πρωτοβουλίες γιά τή διοργάνωση ἡμερίδων ποίησης, πού τιμᾶ καί σέβεται τήν παράδοση (ὄχι συμποσίων ἤ φεστιβάλ ἑτερόκλητων χωρίς προσανατολισμό), ἀκόμα καί δημόσιων διαγωνισμῶν ή αγώνων αν θέλετε Ποίησης γι ἀνέκδοτα κυρίως ποιήματα. Πρῶτα ὅμως, νά ἀναβιώσουν οἱ κανόνες. Χωρίς αὐτούς ποιά ἅμιλλα; Πῶς ἡ σύγκριση ἀνόμοιων πραγμάτων καί μέ ποιά κριτήρια ἡ πρόκριση τοῦ ἑνός ἔναντι τῶν ἄλλων; Διαφορετικά ἡ Κρίση θ ἀφεθῆ στό Χρόνο καί θά εἶναι βέβαια πολύ ἀργοπορημένη. Προσφέροντας τίς πενιχρές δυνάμεις μου, περιμένω τήν ὅποια ἀνταπόκριση, γιά νά κινηθῆ ἐπί τέλους κάτι συντονισμένα. Ἡ Ποίηση, πού γεννήθηκε ἐδῶ, ἔχει ἀνέκαθεν καί στή νεώτερη Ἑλλάδα ἀνεβῆ σέ πολύ ψηλώτερο ἐπίπεδο ἀπό τά ἄλλα εἴδη τῆς λογοτεχνίας. Ἀξίζει ἑπομένως καί ἰδιαίτερης καί καλύτερης μεταχείρισης. Ἄς ἐπιτελέση ἕκαστος τό χρέος του! * Ἔξοχες μεγάλες συνθέσεις, πού ἀποτέλεσαν καί σταθμούς στή νεοελληνική ποίηση, ὅπως ὁ Δωδεκάλογος τοῦ Γύφτου τοῦ Παλαμᾶ, ὁ Ἀλαφροΐσκιωτος τοῦ Σικελιανοῦ, τό Ἄξιον ἐστῖ τοῦ Ἐλύτη, τό Μυθιστόρημα τοῦ Σεφέρη, γράφτηκαν σέ ἐλεύθερο στίχο, μέ τήν κατά ἐποχή ἀντίληψη περί αὐτοῦ. ** Ἄς ἐντρυφήσουν λίγο οἱ ἀσχολούμενοι μέ τό εἶδος, στίς σελίδες κριτικῆς βιβλίου τῶν μεγάλων φιλολογικῶν περιοδικῶν τοῦ παρελθόντος (ἀπό τήν Τέχνη, τόν Κύκλο καί τά Νέα Γράμματα ἕως τή Φιλολογική Πρωτοχρονιά, τήν Καινούργια Ἐποχή κ.ἅ), στούς μεγάλους κριτικούς ἀπό τούς Τ. Ἄγρα, Ι.Μ.Παναγιωτόπουλο, Ἀνδρέα Καραντώνη καί Ἄλκη Θρύλο,

8 8 ὡς τούς Β.Βαρίκα, Γ. Δάλλα καί Δ. Μαρωνίτη. Θά τούς ἦταν χρήσιμο γιά τόν τρόπο πού ἐκεῖνοι ἄσκησαν τό ἔργο τους. Ἀθήνα 3 Σεπτεμβρίου 2013 Γιάννης Θέσπης

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση»

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ (1879-1932), Είδα Εἶδα μία χώρα ξωτικιὰ στ ἀνήσυχο ὄνειρό μου: πόσ ὄμορφη δὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18673 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/12/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Α. Ο συγγραφέας του παρόντος κειμένου παρουσιάζει τον προβληματισμό του αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του Σολωμού. Το μεταφυσικό στοιχείο εντοπίζεται λόγου χάρη στο στίχο 54 όπου ανιχνεύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) Μαρία Πολυδούρη ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Το ποίηµα υπερασπίζεται µια ορισµένη ποιητική επιλογή. Ποια είναι αυτή και σε ποιο είδος

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ποιητικό Κουίζ. 1. Ποιος Έλληνας ποιητής τιμήθηκε πρώτος με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας; 2. Ποιο είναι το μέτρο των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών;

Ποιητικό Κουίζ. 1. Ποιος Έλληνας ποιητής τιμήθηκε πρώτος με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας; 2. Ποιο είναι το μέτρο των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών; Ποιητικό Κουίζ 1. Ποιος Έλληνας ποιητής τιμήθηκε πρώτος με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας; Ο Γιώργος Σεφέρης Ο Κωνσταντίνος Καβάφης Ο Οδυσσέας Ελύτης 2. Ποιο είναι το μέτρο των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών;

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα Τῆς κας Φώνης Παπαρηγοπούλου-Σκορίνη, Ἀναπλ. Καθηγ. Ἀστικοῦ Δικαίου, Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

Επικουρικό εκπαιδευτικό υλικό Λογοτεχνίας (γραμματολογικοϊστορική κατάταξη)

Επικουρικό εκπαιδευτικό υλικό Λογοτεχνίας (γραμματολογικοϊστορική κατάταξη) Επικουρικό εκπαιδευτικό υλικό Λογοτεχνίας (γραμματολογικοϊστορική κατάταξη) 1α. Νεοελληνική Λογοτεχνία A/A Λέξη-κλειδί Είδος υποστηρικτικού υλικού Πηγή - τίτλος Ποίηση Βιντεοταινία (DVD) Παραγωγή Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα:Ο πλούτος της εκκλησιαστικής ποίησης. Υμνογραφία. (κεφ.30) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά

Βασικά χαρακτηριστικά ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ Το κίνηµα του ροµαντισµού επηρέασε πολλές τέχνες και κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία από τα τέλη του 18ου αιώνα µέχρι τα µέσα του 19ου αιώνα. Ο ροµαντισµός προβάλλει το συναίσθηµα, την

Διαβάστε περισσότερα

Β2. α) 1 ος τρόπος πειθούς: Επίκληση στη λογική Μέσο πειθούς: Επιχείρημα («Να γιατί η αρχαία τέχνη ελευθερίας»)

Β2. α) 1 ος τρόπος πειθούς: Επίκληση στη λογική Μέσο πειθούς: Επιχείρημα («Να γιατί η αρχαία τέχνη ελευθερίας») Α1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το κείμενο πραγματεύεται το διαχρονικό ρόλο και τη συμβολή της αρχαίας ελληνικής τέχνης σε παγκόσμια κλίμακα. Αρχικά, επισημαίνεται ότι ο καλλιτέχνης προσπαθεί μέσω της τέχνης να αποστασιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 27-05-2004

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 27-05-2004 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 27-05-2004 1. Πράγματι, τα προαναφερθέντα αποτελούν κυρίαρχα χαρακτηριστικά της ποίησης του Ελύτη, που πιστοποιούνται σαφέστατα- και στο δοθέν ποίημα. Συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Ρομαντισμός Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Τζον Κόνσταμπλ Το κάρο του σανού Ρομαντισμός Τέλη 18 ου αι. μέσα 19 ου αι.

Διαβάστε περισσότερα

Βιτσέντζου Κορνάρου: Ερωτόκριτος β. [Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός] (στίχοι 767-818) (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 80-82)

Βιτσέντζου Κορνάρου: Ερωτόκριτος β. [Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός] (στίχοι 767-818) (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 80-82) 1. KEIMENO Βιτσέντζου Κορνάρου: Ερωτόκριτος β. [Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός] (στίχοι 767-818) (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 80-82) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Σε ποιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Καστανάς - Η επίσημη ιστοσελίδα. Λογοτεχνία - Από: Τα Τρία Βιβλία. www.andreaskastanas.com. Τελευταία ενημέρωση 15-12-2012 6-12-03

Ανδρέας Καστανάς - Η επίσημη ιστοσελίδα. Λογοτεχνία - Από: Τα Τρία Βιβλία. www.andreaskastanas.com. Τελευταία ενημέρωση 15-12-2012 6-12-03 - Η επίσημη ιστοσελίδα Λογοτεχνία - Από: Τα Τρία Βιβλία www.andreaskastanas.com Τελευταία ενημέρωση 15-12-2012 6-12-03 Όταν αποκαλώ ένα έργο μου «μυθιστόρημα», με την χρήση της λέξης δηλώνω το είδος της

Διαβάστε περισσότερα

13Κ7: Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ηρόδοτος (Α Εξάμηνο) 13Κ31_15: Ηρόδοτος - Θουκυδίδης Ξενοφών (Δ Εξάμηνο)

13Κ7: Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ηρόδοτος (Α Εξάμηνο) 13Κ31_15: Ηρόδοτος - Θουκυδίδης Ξενοφών (Δ Εξάμηνο) 2014-2015 2015-2016 13Κ1: Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία - Επισκόπηση της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας (Α 13Κ2_12: Επισκόπηση της Λατινικής Λογοτεχνίας (με διδασκαλία πεζών κειμένων) (Α 13Κ1: Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΙΗΤΕΣ ΝΙΚΟ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΙΗΤΕΣ ΝΙΚΟ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΙΗΤΕΣ ΝΙΚΟ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ Τουρανάκου Κατερίνα Ψαλλίδα Δήμητρα Καλαμπαλίκης Παντελής Γεννάτος Άκης Χαλίδας Γιάννης ΝΙΚΟΣ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Η ΖΩΗ ΤΟΥ Ο Νίκος Εγγονόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΛOΓOΣ... 11. Εισαγωγικό μέρος 13. Πρώτο μέρος: ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 19

ΠPOΛOΓOΣ... 11. Εισαγωγικό μέρος 13. Πρώτο μέρος: ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 19 Π E P I E X O M E N A ΠPOΛOΓOΣ.............................................................. 11 Εισαγωγικό μέρος 13 Τι είναι και τι δεν είναι το λογοτεχνικό κείμενο για το μαθητή................... 15

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗΣ- ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗΣ- ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗΣ- ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΒΑΦΗΣ Η Ζωή του Γεννήθηκε στις 29 Απριλίου 1863 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπου υπήρχε ακμαία ελληνική παροικία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ &

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Τι είναι αρχείο; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να χαρακτηρίσουμε μια πληροφορία ως αρχειακή; Τι είναι αρχειονομία; Ποιος είναι ο αρχειονόμος;

Διαβάστε περισσότερα

Παροράµατα βιβλίου Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α Γυµνασίου

Παροράµατα βιβλίου Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α Γυµνασίου Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α Γυµνασίου 1 4 η αράδα 1 ης διαθεµατικής 2 75 4 η αράδα από το τέλος 157 11 η αράδα 4 194 19 η αράδα 5 149 4 η αράδα 1 ης διαθεµατικής 6 152 Τελευταία αράδα 7 240 ιαθεµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 1.α. Το κείμενο: Ο Μακρυγιάννης άρχισε να γράφει τα Απομνημονεύματα στις 26 Φεβρουαρίου του 1829 στο Άργος όπου είχε οριστεί Γενικός Αρχηγός της Εκτελεστικής Δυνάμεως

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας Γ Συνέδριο «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ἡ Ὁκταηχία» Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου 2006 Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε Ἀθανάσιος Ἰ. Παϊβανᾶς www.paivanas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόριος Ξενόπουλος, απόπειρα παρουσίασης της ζωής και του έργου του.

Γρηγόριος Ξενόπουλος, απόπειρα παρουσίασης της ζωής και του έργου του. Γρηγόριος Ξενόπουλος, απόπειρα παρουσίασης της ζωής και του έργου του. Στοιχεία για τη ζωή του Ο Γ. Ξενόπουλος γεννήθηκε στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης το 1867 και πέθανε στην Αθήνα το 1951. Καταγόταν

Διαβάστε περισσότερα

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας Γ Συνέδριο «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ἡ Ὁκταηχία» Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου 2006 Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε Ἀθανάσιος Ἰ. Παϊβανᾶς www.paivanas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΝΙΚΟΣ ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1880 ΣΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΝΙΚΟΣ ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1880 ΣΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΝΙΚΟΣ ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1880 ΣΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1880 ΣΤΗ ΓΕΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Κάθε πολιτισμός αφήνει το στίγμα του στην ιστορία, όμως η αρχαία ελληνική τέχνη ξεπέρασε τα όρια του χρόνου με το πανανθρώπινο μήνυμά της, με τη δύναμη του πνεύματος και του συναισθήματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ A N A K O I N Ω Σ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ A N A K O I N Ω Σ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A N A K O I N Ω Σ Η Δεκτοί με κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Φιλολογίας γίνονται μόνο με εξετάσεις. Ο αριθμός των εισακτέων για το 2015-2016 ορίζεται στους 40

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. ΛΥΣΙΑΣ, Υπέρ Μαντιθέου: Εισαγωγή (σ.σ. 9-13, 15-20) Εισαγωγή (σ.σ. 79-80) Πρωτότυπο Κείμενο 1-3, 4-8, 9-13, 18-19, 20-21 2. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Υπέρ της Ροδίων

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός. τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1. Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά

Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός. τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1. Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά ΛΟΥΚΙΑ Μ.ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1 Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά οἰκογενειακά σχήματα φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) ΚΕΙΜΕΝΟ Mίλτος Σαχτούρης Ὁ Ἐλεγκτής

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α.

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α. ΦΙΛΙΑ Φίλε Δημόνικε σκόπιμα ξεκινῶ τό σημερινό μου γράμμα μέ τήν λέξη «φίλε», ἐπιθυμῶντας ἐξ ἀρχῆς νά χαράξω τά ὅρια τῆς φιλίας μας, μιᾶς σχέσης, δηλαδή, πού ἦταν στήν ἀρχαιότητα θεσμοθετημένη στό ἐπίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

φιλολογικές σελίδες, λογοτεχνία

φιλολογικές σελίδες, λογοτεχνία ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ Από την εισαγωγή του σχολικού βιβλίου Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, β τεύχος (σελ. 10-11) Μυθιστόρηµα Ιστορία περιπετειών ενός βασικού ήρωα Βίος και Πολιτεία Αλέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 1.Α. Ο ρόλος και η λειτουργία του Προλόγου ως δομικό στοιχείο της τραγωδίας: Ο πρόλογος μιας τραγωδίας αποτελεί τα πρώτο από τα απαγγελλόμενα μέρη και εκτελείται από τους

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα Κ. Σ. Δ. Μ. Ο. Μ. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η κοινότητα στεγαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Π. Καβάφη: «Νέοι της Σιδώνος 400 µ.χ.» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 129-130)

Κ. Π. Καβάφη: «Νέοι της Σιδώνος 400 µ.χ.» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 129-130) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Κ. Π. Καβάφη: «Νέοι της Σιδώνος 400 µ.χ.» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 129-130) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του Ταξινομικού συστήματος DEWEY στις ελληνικές λαϊκές βιβλιοθήκες

Η εφαρμογή του Ταξινομικού συστήματος DEWEY στις ελληνικές λαϊκές βιβλιοθήκες Η εφαρμογή του Ταξινομικού συστήματος DEWEY στις ελληνικές λαϊκές βιβλιοθήκες Μαργαρίτα Βαγγελάτου- Σαμιώτη Οι OPAC κατάλογοι των βιβλιοθηκών, πέραν των πολλών πλεονεκτημάτων που έχουν, έφεραν στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 09:00-12:00 12:00-15:00 Μεσαία Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 11-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 1 Ἰωάννης Ν. Λίλης Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Ἀναμφισβήτητα τό πιό λαμπρό κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι ὁ λειτουργικός της πλοῦτος. Κάθε μήνα, κάθε ἑβδομάδα, κάθε ἡμέρα ὁ λειτουργικός ἐκκλησιαστικός

Διαβάστε περισσότερα

Οδυσσέας Ελύτης: Η Μαρίνα των βράχων (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 55-58)

Οδυσσέας Ελύτης: Η Μαρίνα των βράχων (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 55-58) 1. ΚΕΙΜΕΝO Οδυσσέας Ελύτης: Η Μαρίνα των βράχων (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 55-58) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ- µατολογικά στοιχεία:

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Μια οµαδικοαναλυτική άποψη για την ιστορία και το χρόνο

Μια οµαδικοαναλυτική άποψη για την ιστορία και το χρόνο Η παρακάτω εργασία παρουσιάστηκε στο εισαγωγικό σεµινάριο στα οµαδικά δυναµικά στην Ελληνική Εταιρεία Οµαδικής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας, τον Ιανουάριο του 2000. Στην οµάδα που συνεργάστηκε µαζί µου για

Διαβάστε περισσότερα

1 Αρχαία γενικής παιδείας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ «ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ»

1 Αρχαία γενικής παιδείας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ «ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ» 1 Β Λυκείου: 1 Αρχαία γενικής παιδείας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ «ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ» ( σύμφωνα με τις ερωτήσεις αξιολόγησης του υπουργείου Παιδείας) α ) Tο δράμα 1) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Κρόκος (1916-1997)

Γιώργης Κρόκος (1916-1997) Γιώργης Κρόκος (1916-1997) Ο αείµνηστος Γιώργης Κρόκος υπήρξε µια πολύπλευρη και πολυτάλαντη προσωπικότητα. Στο επάγγελµα δάσκαλος, αγάπησε τα παιδιά µε πάθος, απόφοιτος της Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννη Ρίτσου: Ρωµιοσύνη (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 245-249)

Γιάννη Ρίτσου: Ρωµιοσύνη (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 245-249) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Γιάννη Ρίτσου: Ρωµιοσύνη (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 245-249) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Ο ποιητής, αξιοποιώντας την ιστορική του µνήµη, κινείται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Μίλτος Σταχτούρης Ὁ Ἐλεγκτής

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Μίλτος Σταχτούρης Ὁ Ἐλεγκτής ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ Μίλτος Σταχτούρης Ὁ Ἐλεγκτής Ἕνας μπαξές γεμάτος αἷμα εἶν ὁ οὐρανός καί λίγο χιόνι ἔσφιξα τά σκοινιά μου πρέπει καί πάλι νά ἐλέγξω τ ἀστέρια

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Φαινόμενο στη Γεωργιανή Τέχνη

Ελληνικό Φαινόμενο στη Γεωργιανή Τέχνη Ελληνικό Φαινόμενο στη Γεωργιανή Τέχνη NINO BADASHVILI Φιλόλογος Γεωργία Με την ευκαιρία της Συνάντησης, θα ήθελα να επισημάνω κάποια ίσως άγνωστα στοιχεία που είναι ιστορικά ορόσημα στις ελληνογεωργιανές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι A ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΤΗΛ-FAX: 210 9851164,, Ε-mail: info@neapaideia.edu.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 16 Μαρτίου 2012, ώρα 7.30 μ.μ.. 1

Ημερομηνία: 16 Μαρτίου 2012, ώρα 7.30 μ.μ.. 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.24.07.6.2 Αρ. Τηλ.:22800698/735 Αρ. Φαξ:22428268 E-mail:circularsec@schools.ac.cy 5 Ιανουαρίου 2012 Διευθυντές/τριες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ Όλο και πιο συχνά κάνει την εµφάνισή

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Νίκος Γκάτσος

Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Νίκος Γκάτσος ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ Εκεί που φύτρωνε φλησκούνι και άγρια μέντα κι έβγαζε η γη το πρώτο της κυκλάμινο τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην υψικάμινο. Εκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ Κωνσταντῖνος Καβάφης Ὁ αρεῖος Ὁ ποιητής Φερνάζης τό σπουδαῖον μέρος τοῦ ἐπικοῦ ποιήματός του κάμνει. Τό πῶς τήν βασιλεία τῶν Περσῶν παρέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

χωριά μας! Συσχέτισε το όνομα σου με αξίες κοινωνικής ευαισθησίας.

χωριά μας! Συσχέτισε το όνομα σου με αξίες κοινωνικής ευαισθησίας. Τα διαμάντια είναι παντοτινά. Βοήθησε να τα αποκτήσουν περισσότερα χωριά μας! Συνεργάσου με την Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου. Συσχέτισε το όνομα σου με αξίες κοινωνικής ευαισθησίας. Γίνε κι εσύ χορηγός βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Β. Ι. Σχολιασμός άσκησης: ΙΙ. Ενδεικτική απάντηση:

Άσκηση Β. Ι. Σχολιασμός άσκησης: ΙΙ. Ενδεικτική απάντηση: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ & Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΪΟΥ 2012 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Νῖκος Κατσαρός * Γενετικά Τροποποιηµένα ( Μεταλλαγµένα ) Προϊόντα:

Δρ Νῖκος Κατσαρός * Γενετικά Τροποποιηµένα ( Μεταλλαγµένα ) Προϊόντα: Δρ Νῖκος Κατσαρός * Γενετικά Τροποποιηµένα ( Μεταλλαγµένα ) Προϊόντα: Λύση γιά περισσότερη καί φθηνότερη τροφή στούς λαούς τοῦ πλανήτη µας ἤ ἀπειλή γιά τήν ὑγεία καί τό περιβάλλον µας ; Συνέντευξη στόν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Η κατηγοριοποίηση των θεμάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο μάθημα της ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ έγινε με βάση την τρέχουσα πορεία της ύλης στο μάθημα, αλλά και με βάση τη ροή της ύλης,

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» 1.1 Βασικές κατευθύνσεις Η αξιολόγηση ενός μαθήματος είναι αρχικά θέμα προσδιορισμού και κατανόησης της ταυτότητάς του. Θέματα όπως είναι ο τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνου Καβάφη:

Κωνσταντίνου Καβάφη: 1 Κωνσταντίνου Καβάφη: Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ. «Το γήρασμα του σώματος και της μορφής μου είναι πληγή από φρικτό μαχαίρι. Δεν έχω εγκαρτέρησι καμιά. Εις σε προστρέχω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 13Κ1 Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία - Επισκόπηση της κ. Μαρκαντωνάτος Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας Δευτέρα 17/6 15:00 18:00 13Κ2_12 Επισκόπηση της Λατινικής Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μιά εὐκαιρία πού δέν ἦταν χαμένη

Μιά εὐκαιρία πού δέν ἦταν χαμένη Μιά εὐκαιρία πού δέν ἦταν χαμένη Ὅπως εἶχε ἐξαγγελθεῖ στό προηγούμενο τεῦχος τῶν Ἱστορικῶν, δημοσιεύονται στή συνέχεια τά κείμενα τῶν ὁμιλιῶν ἀπό τήν παρουσίαση τοῦ διαδικτυακοῦ τόπου καί τοῦ DVD τοῦ ΙΑΕΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Μελοποιείται ο Καβάφης; Βασίλης Λαμπρόπουλος και Παντελής Πολυχρονίδης

Μελοποιείται ο Καβάφης; Βασίλης Λαμπρόπουλος και Παντελής Πολυχρονίδης Μελοποιείται ο Καβάφης; Βασίλης Λαμπρόπουλος και Παντελής Πολυχρονίδης Πολλοί θαυμαστές του Καβάφη, μουσικοί και μη, έχουν εκφράσει δημόσια τη γνώμη πως η ποίησή του δεν προσφέρεται για μελοποίηση. Ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι,

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Όπως πολλοί Βρετανοί της γενιάς μου, μεγάλωσα σε μια οικογένεια και πήγα σε ένα σχολείο όπου η μνήμη και η απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804)

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ 1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) (Η σύντομη περίληψη που ακολουθεί και η επιλογή των αποσπασμάτων από την πραγματεία του Καντ για την ανθρώπινη γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΕΙΜΕΝΟ Ανδρέας Κάλβος: Τα Ηφαίστεια (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 11-15)

1. ΚΕΙΜΕΝΟ Ανδρέας Κάλβος: Τα Ηφαίστεια (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 11-15) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Ανδρέας Κάλβος: Τα Ηφαίστεια (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 11-15) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ- µατολογικά στοιχεία: 1. Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Σημερινή Προστασία τῆς Μητρότητας καί τοῦ Παιδιοῦ Ἀντικίνητρο γιά τήν Γονιμότητα

Ἡ Σημερινή Προστασία τῆς Μητρότητας καί τοῦ Παιδιοῦ Ἀντικίνητρο γιά τήν Γονιμότητα Ἡ Σημερινή Προστασία τῆς Μητρότητας καί τοῦ Παιδιοῦ Ἀντικίνητρο γιά τήν Γονιμότητα Τῆς κας. Χριστίνας Βάγια «Οὐδέν γάρ μητρός εὐσπλαχνότερον καί τούτῳ λέγω ἵνα τιμᾶσθαι νομοθετήσω τάς μητέρας». Ἁγ. Γρηγόριος

Διαβάστε περισσότερα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Κατά κοινή αντίληψη στην λογοτεχνία, η μετάφραση οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη

Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη 1 Για το βιβλίο Λιμνών Αποξηράνσεις Το βιβλίο βασίστηκε στα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου «Αποξηράνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Προκήρυξη. Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο. Προέρχεται από τον Δημιουργό όλης της ζωής.

Η Προκήρυξη. Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο. Προέρχεται από τον Δημιουργό όλης της ζωής. Η Προκήρυξη Όπως αποκαλύφτηκε στον Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς στης 15 Φεβρουαρίου 2007 στο Μπόλντερ, Κολοράντο, ΗΠΑ Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο. Προέρχεται από τον Δημιουργό όλης της ζωής. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΡΑΝ ΛΑΦΟΡΓΚ: TA ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΛΟΡΑΝ ΛΑΦΟΡΓΚ: TA ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΛΟΡΑΝ ΛΑΦΟΡΓΚ: TA ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Ο διάσηµος µαθηµατικός µιλάει για την παγκόσµια γλώσσα της επιστήµης του, την αλήθεια, την οµορφιά, τη µοναξιά του ερευνητή αλλά και το πώς µπορούµε να ανακαλύψουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 31-08-2015 ΤΡΙΤΗ, 01-09-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 02-09-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 03-09-2015 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Βασίλειου Ν. Μαγγίνα Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, στο Προσυνέδριο. με θέμα:

Ομιλία του Βασίλειου Ν. Μαγγίνα Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, στο Προσυνέδριο. με θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΜΠΑΡΓΚΟ:13:00 Ομιλία του Βασίλειου Ν. Μαγγίνα Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, στο Προσυνέδριο με θέμα: ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Να γιατί...η λαϊκή τέχνη

Να γιατί...η λαϊκή τέχνη ÔÝ íç Να γιατί...η λαϊκή τέχνη Εν αρχή το σύνθημά μας είναι ένα: η λαϊκή τέχνη είναι επανάσταση. Και είναι επανάσταση διότι είναι αρχέτυπο λειτουργίας μιας πολιτικά ευνομούμενης κοινωνίας. Η τέχνη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

«Ιστορία της έντεχνης γραφής στην Ελλάδα: Το στίγμα της γενιάς του 30 στην ποίηση»

«Ιστορία της έντεχνης γραφής στην Ελλάδα: Το στίγμα της γενιάς του 30 στην ποίηση» Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Σχολικό έτος : 2013-2014 Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού Ερευνητική Εργασία Α Λυκείου «Ιστορία της Γραφής» «Ιστορία της έντεχνης γραφής στην Ελλάδα: Το στίγμα της γενιάς του 30

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα»

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Α] Ασκήσεις κλειστού τύπου (Σωστό Λάθος) Για τον Πλάτωνα οι καθολικές έννοιες, τα «καθόλου», δεν είναι πράγματα ξεχωριστά

Διαβάστε περισσότερα

διακοσμημένα θέματα Αφιερωμένα με αγάπη και έμπνευση στις Δανειστικές Βιβλιοθήκες, δημιουργία της Λέσχης σε σχολεία της χώρας μας και του εξωτερικού.

διακοσμημένα θέματα Αφιερωμένα με αγάπη και έμπνευση στις Δανειστικές Βιβλιοθήκες, δημιουργία της Λέσχης σε σχολεία της χώρας μας και του εξωτερικού. διακοσμημένα θέματα Εικαστικές δημιουργίες δεμένες με αλήθειες μεγάλων ποιητών και συγγραφέων. Στο πέρασμα του χρόνου κάτι καινούργιο πάντα έχουν να μας πουν. Μια συνομιλία του βιβλίου με την ίδια τη ζωή

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

periexomenanet.gr Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση.

periexomenanet.gr Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση. Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση. Η κριτικός-συγγραφεύς Ευαγγελία Μισραχή παρουσιάζει και αναλύει το ποιητικό έργο του Λάμπρου Ηλία. Το κοινό παρακολουθεί με προσήλωση και τους δύο

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτική συνάντηση

Επιμορφωτική συνάντηση Επιμορφωτική συνάντηση Ψηφιακό υλικό (διαδραστικάσχολικά βιβλία, Ψηφίδες, Φωτόδεντρο) και διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Ευγενία Δανιηλίδου Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02 21 Οκτωβρίου2015 Διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή;

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο Το πιο πολυδιαβασμένο στον κόσμο. Το πρώτο που τυπώθηκε από τον Γουτεμβέργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΝΑΣΣΙΣΜΟΣ Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ

ΠΑΡΝΑΣΣΙΣΜΟΣ Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ ΠΑΡΝΑΣΣΙΣΜΟΣ Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ Ο παρνασσισμός είναι ένα λογοτεχνικό κίνημα που εμφανίζεται στη Γαλλία γύρω στα μέσα του 19ου αιώνα (1850-1880), ως αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ Όλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 Μεσαία ΔΕΥΤΕΡΑ, 19-01-2015 ΤΡΙΤΗ, 20-01-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 21-01-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 22-01-2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23-01-2015 13Κ14_11:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ «Δεν γράφω για να είμαι αγαπητή» Βικτόρια Χίσλοπ: «Τον Ερντογάν τον φοβάμαι. Είναι δικτάτορας!» H Βικτόρια Χίσλοπ Η συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ, γνωστή για «Το Νησί» που μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία στην

Διαβάστε περισσότερα