Γιάννη άλλα, Πλάτωνος τα αποδιδόµενα επιγράµµατα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιάννη άλλα, Πλάτωνος τα αποδιδόµενα επιγράµµατα."

Transcript

1 1 Γιάννη άλλα, Πλάτωνος τα αποδιδόµενα επιγράµµατα. Κυρίες και Κύριοι, Θα µου επιτρέψετε, πριν προχωρήσω στη διατύπωση κάποιων σκέψεων που αφορούν το ένα από τα τρία βιβλία τα οποία σήµερα παρουσιάζουµε, να οµολογήσω τη συγκίνηση που αισθάνοµαι, καθώς αυτή τη στιγµή έχω δίπλα µου δύο πολύ αγαπητούς µου δασκάλους, τον Κώστα Γεωργουσόπουλο και τον Γιάννη άλλα. Θα ήταν ακόµα παράλειψη να µην αναφερθώ στην τιµή που νιώθω, µετέχοντας στη σηµερινή παρουσίαση µαζί µε τον ηµήτρη Καταλειφό. Και τώρα, στο ίδιο το βιβλίο. Πλάτωνος τα αποδιδόµενα επιγράµµατα. Η καλαίσθητη αυτή έκδοση του Ηριδανού που µε την απαράµιλλη φροντίδα του Νίκου Μπλαζουδάκη µας χάρισε ο Γιάννης άλλας, αποτελεί µία πράγµατι πολύ σηµαντική προσφορά, καθώς παρουσιάζει στο ελληνικό κοινό, για πρώτη φορά, τα αποδιδόµενα στον Πλάτωνα επιγράµµατα. Η αναγραφή κάτω από τον τίτλο του βιβλίου «φιλολογική επιµέλεια Γιάννη άλλα», είναι η µε σεµνότητα προσδιορισµένη από τον ίδιο συµβολή του στην έκδοση αυτή. Η συµβολή του αφορά κατ αρχήν µία πολύ κατατοπιστική εισαγωγή του ιδίου, η οποία συζητά το πρόβληµα της απόδοσης των ποιηµάτων αυτών στον Πλάτωνα και προσδιορίζει τόσο τη γνώση των κλασικών ποιητικών κειµένων από τον φιλόσοφο όσο και τη λογοτεχνική υφή του πλατωνικού φιλοσοφικού λόγου. Η συµβολή του επίσης αφορά την εξαιρετική εκ µέρους του µετάφραση αυτών των ποιηµάτων, µία ακόµη µετάφραση που µας χαρίζει από την αρχαία ελληνική ποίηση αρκεί και µόνον, από τις πολλές, να αναφερθώ στις δύο εντελώς πρόσφατες: Ελληνιστικός µικρόκοσµος. Απάνθισµα από την Παλατινή Ανθολογία και Ρουφίνου, Ερωτικά επιγράµµατα, οι οποίες σήµερα επίσης παρουσιάζονται. Τέλος, ο Γιάννης άλλας ολοκληρώνει το εγχείρηµά του αυτό, συνοδεύοντας τις µεταφράσεις των ποιηµάτων µε ένα υπόµνηµα πραγµατολογικών και κριτικών παρατηρήσεων, το οποίο περιλαµβάνει και παραποµπές σε παράλληλα χωρία υπόµνηµα ουσιαστικό και χρησιµότατο, που κινείται µε ευχέρεια στην αρχαία ελληνική, λατινική αλλά και στη νεότερη ελληνική γραµµατεία (Στο σηµείο αυτό θυµίζω πως ο ίδιος ο συντάκτης του είναι διαπρεπής νεοελληνιστής). Ο δικός µου στόχος, µετά τα όλα όσα θεώρησα ως αναγκαία και οφειλόµενα να αναφέρω για τον φιλολογικό επιµελητή του, είναι να

2 2 επανέλθω στον τίτλο του βιβλίου, για να σχολιάσω, απ αφορµή αυτόν, ορισµένα ζητήµατα. Ο Γιάννης άλλας στον τίτλο του είναι αληθώς ακριβής η εκ µέρους του µετάφραση και ο σχολιασµός αφορούν επιγράµµατα, δηλαδή ποίηση, αποδιδόµενη στον Πλάτωνα. Εποµένως, δεν είναι όλα αυτά ποίηση - έργο του ίδιου του φιλοσόφου. Αν αυτό όµως ίσχυε, δηλαδή αν όλα αυτά ήταν πράγµατι ποιήµατα του Πλάτωνα, τότε ή ο Πλάτων µε δεδοµένες τις απόψεις του για την τέχνη και την ποίηση θα διακρινόταν από µία θεµελιώδη αντίφαση, ή θα έπρεπε να φαντασθούµε έναν άλλο Πλάτωνα, µε διαµετρικά αντίθετες θέσεις προς τις απόψεις του πραγµατικού Πλάτωνα στην τελευταία αυτή περίπτωση, η ιστορία της φιλοσοφίας από τον Πλάτωνα κι έπειτα θα έπρεπε, ως προς ορισµένα κοµβικά σηµεία της, σχεδόν εξ ολοκλήρου να είχε ξαναγραφεί, ή µάλλον να είχε γραφεί εντελώς διαφορετικά. Τα ερωτήµατα είναι φανερό πως έχουν ήδη σωρευθεί και είναι τα ακόλουθα: Ποια ήταν η σχέση του Πλάτωνα µε την ποίηση; Πώς ο ίδιος θεµελιώνει θεωρητικά τη σχέση του αυτή; Και κυρίως, κυρίως: Τι συνέπειες είχε η σχέση του / στάση του αυτή για την ιστορία της φιλοσοφίας, έτσι ώστε η υπόθεση µιας διαφορετικής τοποθέτησής του, να µας επιτρέπει να ισχυρισθούµε ότι η ιστορία αυτή, σε µία τέτοια περίπτωση, θα είχε επαναλαµβάνω: ως προς ορισµένα κοµβικά της σηµεία σχεδόν εξ ολοκλήρου ξαναγραφεί; Τα ερωτήµατα αυτά θίγουν θέµατα σηµαντικότατα κι ωστόσο τεράστια λόγω του περιορισµένου χρόνου, θα δοκιµάσω να διατυπώσω κάποιες απαντήσεις τους, µε κάθε δυνατή πάντοτε συντοµία πώς θα µπορούσε όµως να επιτευχθεί κάτι τέτοιο; Ως λύση προτείνεται οι απαντήσεις να αγγίξουν ορισµένες µόνον βαρύνουσας πάντως σηµασίας πλευρές τους. Και µετά τις απαραίτητες εισαγωγικές παρατηρήσεις και διευκρινήσεις, προχωρώ αµέσως στη συνέχεια, στη δοκιµή απάντησης των προαναφερθέντων ερωτηµάτων. Η παράδοση λοιπόν αναφέρει ότι ο ίδιος ο Πλάτων ήταν ποιητής µέχρι την εποχή που γνώρισε τον Σωκράτη µετά τη γνωριµία του µε αυτόν θρυλείται ότι έκαψε όλα του τα ποιήµατα και αφιερώθηκε στη φιλοσοφία. Η παράδοση / αφήγηση αυτή προϋποθέτει κιόλας την αντίθεση: το ασυµβίβαστο της φιλοσοφίας µε την ποίηση, στην περίπτωση πάντοτε του Πλάτωνα. Πράγµατι, ο Πλάτων είναι ο πρώτος φιλόσοφος ο οποίος θα στραφεί εναντίον της ποίησης, και θα θεµελιώσει έτσι την αντίθεση / διαµάχη φιλοσοφίας και ποίησης πριν από αυτόν, η αντίθεση αυτή ήταν απούσα ή µάλλον δίχως νόηµα θυµίζω από τους προσωκρατικούς το ποίηµα (Περί φύσεως) του Παρµενίδη και τους Καθαρµούς του Εµπεδοκλή. Εντελώς σχηµατικά θυµίζω επίσης ότι η σφοδρή κριτική του Πλάτωνα έναντι της ποίησης αλλά και της τέχνης

3 3 γενικότερα, λαµβάνει το ακόλουθο περιεχόµενο, για µία σειρά από λόγους: Ο Πλάτων της Πολιτείας προβαίνει σε δύο αναφορές προκειµένου να επιχειρηµατολογήσει για το ότι η ποίηση και ευρύτερα η τέχνη θα πρέπει να εξορισθούν από την ιδανική πολιτεία η µία αναφορά είναι ηθικού χαρακτήρα και η άλλη γνωσιολογικού, εν τούτοις στο βάθος συνδέονται όπως θα διαπιστώσουµε στη συνέχεια µεταξύ τους. Η ηθικού χαρακτήρα αναφορά: η ποίηση και γενικώς η τέχνη κινητοποιούν συναισθηµατικά το κοινό τους και το παρωθούν να ανταποκριθεί θετικά, να ενστερνισθεί και να µιµηθεί ως πρότυπα αξιών και συµπεριφοράς στη ζωή του όλα όσα σκέπτονται, αισθάνονται ή πράττουν οι ήρωες και οι ηρωίδες της τραγικής ποίησης ή οι ήρωες των οµηρικών επών και επίσης ευθύνονται κατά πολύ στο να έχει το κοινό αυτό µία ανθρωποµορφική αντίληψη περί του θείου. Η γνωσιολογικού χαρακτήρα αναφορά: η τέχνη, για παράδειγµα η ζωγραφική ένας πίνακας, παριστά στις αισθήσεις µας αυτό το οποίο δεν είναι αληθινό σαν να είναι-αληθινό στη συνέχεια, τα συναισθήµατά µας καλούνται να ανταποκριθούν προς αυτήν τη - σαν να είναι - αλήθεια του έργου τέχνης. Μετά τις δύο αυτές αναφορές, ο Πλάτων της Πολιτείας καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι πολίτες της ιδεατής πολιτείας του δεν επιτρέπεται να αφεθούν ελεύθεροι στο να έχουν ως πρότυπα αξιών και ηθικών κανόνων, ή πάντως ως πηγές επίδρασης στη ζωή τους, την ποίηση και την τέχνη, όπως συνέβαινε για παράδειγµα µε τους πολίτες της αθηναϊκής πολιτείας. Ο λόγος είναι πως αυτή η ιδεατή του πολιτεία έχει θεσπίσει ως υπέρτατο ηθικό κανόνα και αξία την πλήρη υποταγή των ανθρώπων στον ορθό λόγο οι επιθυµίες και τα συναισθήµατα, καθώς επίσης και η βούλησή τους, είναι στην υπηρεσία του απολύτου κυριάρχου που είναι ο ορθός λόγος κάθε πράξη του ανθρώπου θα πρέπει να καθορίζεται πέρα για πέρα από τον ορθό λόγο και διόλου από τα πάθη και τα συναισθήµατά του. Ο πολίτης της ιδεατής πολιτείας αδιάλειπτα θα βούλεται, θα θέλει, να πράττει το ορθολογικό, και ποτέ δεν θα παρασύρεται από τα συναισθήµατα και τα πάθη του, όπως οι ήρωες και οι ηρωίδες της τραγικής ποίησης, αλλά ακόµη και αυτοί οι θεοί των οµηρικών επών. Όµως, αυτή, η µε ηθικά επιχειρήµατα, ανάδειξη του ορθού λόγου ως υπέρτατης αξίας, συµπίπτει στον Πλάτωνα µε την ανάδειξη του ιδίου ως του µόνου οργάνου για την κατάκτηση της γνώσης πράγµατι, κατά τον φιλόσοφο, ο µόνος τρόπος να γνωρίσει ο άνθρωπος την πραγµατική αλήθεια είναι να ακολουθήσει τον ορθό λόγο και τις µεθόδους που αυτός συγκροτεί για την γνώση του ανθρώπου και του κόσµου. Αυτή η διττή τοποθέτηση του Πλάτωνα θεµελιώνει τον ορθολογισµό στη φιλοσοφία, δηλαδή την υπερτίµηση του ορθού λόγου και συγχρόνως είναι η απαρχή της ιστορίας της υποτίµησης της τέχνης, και της γένεσης της αντιπαλότητας της φιλοσοφίας (ως ορθολογισµού) προς την τέχνη και

4 4 την ποίηση. Όπως όµως ήδη διακριβώσαµε, εγγενώς συνυφασµένη µε αυτήν την υπερτίµηση του ορθού λόγου, µε αυτήν την υποτίµηση της τέχνης και την αντιπαλότητα ορθού λόγου τέχνης, είναι η υποτίµηση των επιθυµιών, των αισθήσεων και των συναισθηµάτων, καθώς επίσης και εν τέλει η αντιπαλότητα του ορθού λόγου προς το σώµα. Οι σηµαντικότατες συνέπειες αυτού του γεγονότος δεν θα έπρεπε σε καµία περίπτωση να παραβλεφθούν, καθώς οι πλατωνικές αυτές αξιολογήσεις αποτελούν ριζώµατα βαθιά µέσα στην ιστορία του δυτικού πολιτισµού, ριζώµατα που δίνουν ακόµη και µέχρι σήµερα ζωή σε ορισµένες θεµελιώδεις αξιολογήσεις, εδραίες αντιλήψεις αλλά και βαριές προκαταλήψεις µας. Προς επίρρωση, αρκούν και µόνον δύο παραδείγµατα. Παράδειγµα πρώτο: Ο Ντεκάρτ, ο µέγας αυτός ανανεωτής του ορθολογισµού, ανήγαγε την ύπαρξη του ανθρώπου στη σκέψη ως ορθό λόγο θυµίζω το γνωστό: cogito ergo sum, σκέπτοµαι άρα υπάρχω, υπάρχω ως άνθρωπος. Συνεπώς, ό,τι δεν είναι ορθός λόγος, δεν είναι ανθρώπινο. Υπογραµµίζω ότι παράλληλα µε αυτήν τη φιλοσοφική κίνηση του Ντεκάρτ, την ίδια εποχή γίνεται µία κίνηση σε κοινωνικό επίπεδο, ώστε οι φορείς του παραλόγου, δηλαδή όχι µόνον οι φορείς της τρέλας, αλλά και οι εκφραστές επιθυµιών και εν γένει συµπεριφορών που δεν υπακούουν στον χριστιανικό ηθικό κώδικα, καθώς επίσης και οι εκφραστές της αθεΐας, να διαχωριστούν πλήρως από τους ορθοφρονούντες συνανθρώπους τους και να εγκλειστούν στους νεοϊδρυθέντες χώρους εγκάθειρξης. Ας προσέξουµε: Εγκλειόµενοι στους χώρους αυτούς, υφίστανται την ίδια µεταχείριση (: µαστίγωµα, αλυσόδεµα, γύµνια µέσα στο κρύο) που είχαν τα ζώα, εφόσον ήδη πριν εγκλειστούν έχουν θεωρηθεί ως µη άνθρωποι. Παράδειγµα δεύτερο: Ακόµα και µέχρι τον ιαφωτισµό και την Γαλλική Επανάσταση, ο µεγάλος διαχωρισµός του Πλάτωνα, ο οποίος ανανεώθηκε από τον Ντεκάρτ, αυτή η τραγική τοµή της ανθρώπινης ύπαρξης σε δύο µέρη, στο ορθολογικό ως θεϊκό και στο µη ορθολογικό / επιθυµητικόσυναισθηµατικό-παράλογο ως ζωώδες, θα συνεχισθεί: σηµειώνω σχετικώς ότι τα διατάγµατα της Επανάστασης που υλοποίησαν τη ιακήρυξη των ικαιωµάτων του Ανθρώπου αφορούν µόνον τον ορθολογούντα άνθρωπο µάλιστα ένας νόµος του 1790 προέβλεπε να λαµβάνονται τα ίδια µέτρα, αδιακρίτως, εναντίον των ζώων και των πασχόντων από ψυχικά νοσήµατα. Η µεγάλη ριζοσπαστική κριτική, η πολεµική εναντίον του ορθολογισµού του Πλάτωνα, του Ντεκάρτ και του ιαφωτισµού, θα διατυπωθεί από τον Νίτσε αυτός θα επαναξιολογήσει την πλατωνική αξιολόγηση του ορθού λόγου και της τέχνης και, εποµένως, του σώµατος και των επιθυµιών. Πιο διακριβωµένα, διευρύνοντας την έννοια του σώµατος, θα θεωρήσει ότι ο ορθός λόγος δεν είναι παρά µία έκφραση του σώµατος, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται ότι επίσης είναι το όνειρο, η τέχνη, οι

5 5 επιθυµίες, οι αισθήσεις και τα συναισθήµατα συνεπώς, σύµφωνα µε τον συγκεκριµένο φιλόσοφο, η υποτίµηση της τέχνης και η υπερτίµηση του ορθού λόγου είναι αυθαίρετη, λανθασµένη και έχει ως µοναδικό κίνητρο και στόχο της την άρνηση της ζωής και την επιθυµία για έναν άλλο κόσµο, πέρα και µετά από τον κόσµο της εµπειρίας, των αισθήσεων και των επιθυµιών είναι στο κρίσιµο αυτό σηµείο που κατά τη γνώµη του γερµανού φιλοσόφου ο Πλάτων συναντά τον χριστιανισµό. Σήµα αυτής της ρήξης του Νίτσε µε τον ορθολογισµό και τις αξιολογήσεις του, θα είναι η εκ µέρους του ιδίου επαναξιολόγηση της αξίας της τέχνης και της ποίησης. Θα κάνει λόγο, πιο συγκεκριµένα, για έναν νέο τύπο φιλοσοφικού στοχασµού, του οποίου φορέας θα είναι ο φιλόσοφος-καλλιτέχνης αυτός δεν θα αρνείται πλέον ούτε θα υποτιµά την αξία του κόσµου της ζωής, των αισθήσεων, των επιθυµιών, του σώµατος, και δεν θα υπερτιµά / θεοποιεί τον ορθό λόγο σε σχέση µε το σώµα, τις αισθήσεις, τα συναισθήµατα και τις επιθυµίες αυτό όµως το τελευταίο σηµαίνει, µετά από όλα όσα προανέφερα για τον Πλάτωνα και τον Νίτσε, ότι ο νέος αυτός τύπος φιλοσόφου δεν θα υποτιµά την τέχνη, αλλά θα έχει αποδεχθεί το κεφαλαιώδες: δηλαδή την αξία της τέχνης ως µιας ακόµα έκφανσης του σώµατος, του «µεγάλου λόγου» του σώµατος, όπως είναι το όνειρο αλλά και ο ορθός λόγος της φιλοσοφίας και της επιστήµης. Καταλήγοντας, θα µπορούσα ίσως να θεωρήσω ότι όλα όσα κατά το δυνατόν περιεκτικά δοκίµασα να αφηγηθώ ερµηνεύουν το γιατί ο φιλοσοφικός αρνητής της τέχνης, ο Πλάτων, µάλλον είναι βέβαιο ότι δεν έγραψε πράγµατι ποιήµατα τα οποία να έχουν διασωθεί απλώς αποδίδονται σε αυτόν ποιήµατα, ενώ, αντίθετα, ο Νίτσε, ο φιλόσοφος που αποκατέστησε την αξία της τέχνης, έγραψε πράγµατι ο ίδιος ποιήµατα, που ανευρίσκονται δηµοσιευµένα στα φιλοσοφικά έργα που ο ίδιος εξέδωσε. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το εκδοτικό τούτο εγχείρηµα του δασκάλου µου Γιάννη άλλα, το ένα από τα τρία του βιβλία που σήµερα είχα την τιµή και τη χαρά να παρουσιάσω από κοινού µε τον άλλο µου δάσκαλο, τον Κώστα Γεωργουσόπουλο, είναι η πλέον κατάλληλη αφορµή για να σκεφθούµε, για µία ακόµη φορά, τη στάση του Πλάτωνα απέναντι στην ποίηση, τη σηµασία της, και το κυριότερο, το κυριότερο: τις συνέπειές της να σκεφθούµε τη στάση του απέναντι στην ποίηση που αγαπούσε τόσο ώστε επαναλαµβάνω να θρυλείται ότι νέος ήταν ο ίδιος ποιητής την ποίηση που γνώριζε τόσο καλά ώστε να αναφέρεται σε υποθέσεις τραγωδιών, ή να παραθέτει συχνά στίχους από τον Όµηρο, τους τραγικούς και τους λυρικούς ποιητές, µέσα στα φιλοσοφικά του κείµενα την ποίηση που είχε ως µοναδικό του στοίχηµα να την ανταγωνιστεί µε τη φιλοσοφία του, κάτι το οποίο οµολογεί ρητά µόλις προς το τέλος του τελευταίου του έργου, τους Νόµους, όταν ο Αθηναίος

6 6 Ξένος, το προσωπείο της πλατωνικής φιλοσοφίας το πιο κοντινό στον ίδιο τον Πλάτωνα, εµφανίζεται να έχει ένα φανταστικό διάλογο µε τους ποιητές, δηλώνοντάς τους ότι αυτός και εκείνοι είναι µεταξύ τους «αντίτεχνοι και ανταγωνισταί» (στο ίδιο, 817 b7). Το παρόν εγχείρηµα του Γιάννη άλλα, είναι, τέλος, µία θαυµάσια ευκαιρία, ίσως µία πρόσκληση και πρόκληση, να θυµηθούµε ότι όλα όσα τόση ώρα αποδίδω στον Πλάτωνα, δεν είναι ποτέ ευθέως λεχθέντα από τον ίδιο τον φιλόσοφο, αλλά από τα προσωπεία του, τις µάσκες του, κατ εξοχήν τον Σωκράτη αλλά και από τον Ελεάτη και Αθηναίο Ξένο. Να θυµηθούµε επίσης την αινιγµατικότητα του Πλάτωνα, που ενώ για παράδειγµα υποβάλει στον Σωκράτη να οµιλήσει και να θεωρήσει το σώµα και τις επιθυµίες του ως σήµα (: τάφο) στον Φαίδωνα και να το αντιπαραθέσει στην ψυχή και στον ορθό λόγο, ωστόσο στο Συµπόσιο ο ίδιος ο Σωκράτης θεωρεί το σώµα ως θεµέλιο των αναβαθµίδων του Έρωτα στις οποίες περιλαµβάνονται και τα επιτεύγµατα του ορθού λόγου. Καταληκτικό ερώτηµα: ένας πράγµατι τόσο αινιγµατικός και πολλαπλών ακόµα και µεταξύ τους αντίθετων τοποθετήσεων φιλόσοφος όπως ο Πλάτων, δεν νοµιµοποιεί άραγε τη δυνατότητα να φαντασθούµε ότι αυτός ο θεωρητικός αρνητής της ποίησης ίσως, ίσως να είχε στην πράξη γράψει ποιήµατα; Αυτήν ακριβώς τη δυνατότητα την καθιστούν απτή τα επιγράµµατα τα οποία αποδίδονται στον Πλάτωνα και τα οποία µας προσφέρει σήµερα η πολύτιµη έκδοσή τους από τον Γιάννη άλλα.

ΕΚΗΒΟΛΟΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ / Γραµµατεία

ΕΚΗΒΟΛΟΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ / Γραµµατεία Γραµµατεία Κατά τη γεωµετρική περίοδο (11ος-8ος αι. π.χ.) οι Έλληνες δηµιούργησαν ένα νέο σύστηµα γραφής και προχώρησαν µε δειλά βήµατα στην αξιοποίηση τον. Κατά την αρχαϊκή εποχή (7ος, 6ος αι. π.χ.) ασχολήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟ Λ ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. ΌΝΟΜΑ: KΑΤΣΙΜΠΟΥΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) Ι. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) Ι. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ηµήτριος Τζωρτζόπουλος ρ. Φιλοσοφίας Σχολικός Σύµβουλος Φιλολόγων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ: ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ ( ιδακτική και ερµηνευτική προσέγγιση) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) ιανοητική και ηθική αρετή. Ταιριάζει στη

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος, ο εναλλακτικός φιλόσοφος του κόσμου και τη ζωής.

Επίκουρος, ο εναλλακτικός φιλόσοφος του κόσμου και τη ζωής. Φίλες και φίλοι, Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Θεοσοφικής Εταιρίας για την τιμητική πρόσκληση που μου έκανε να μιλήσω σήμερα για δεύτερη φορά στο χώρο αυτό. Την προηγούμενη φορά είχα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 72 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Εισαγωγή Το προτεινόµενο ΠΣ για το µάθηµα της λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β' Λυκείου 2001

Αρχές Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β' Λυκείου 2001 Αρχές Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β' Λυκείου 2001 Θέµα Α1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα ονόµατα των φιλοσόφων της Στήλης Α και δίπλα τη θέση που αποδίδεται στον καθένα από αυτούς από τη Στήλη Β:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.ΣΠ.ΑΙ.Τ.Ε. 2013-2014 Χειμερινό εξάμηνο

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.ΣΠ.ΑΙ.Τ.Ε. 2013-2014 Χειμερινό εξάμηνο ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.ΣΠ.ΑΙ.Τ.Ε. 2013-2014 Χειμερινό εξάμηνο ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Ph.D Κοινωνιολόγος Σχολική Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας Ν. Ηρακλείου ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε. Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο

Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε. Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε στο χωριό Εμμανουήλ Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Eotvos Lorand της Βουδαπέστης. Παράλληλα σπούδασε για δυο χρόνια αρχαία ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εργασία στο μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠAIΔAΓΩΓΙKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 3.12.08 Αριθμός 674. Αθήνα, 28.11.2008

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠAIΔAΓΩΓΙKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 3.12.08 Αριθμός 674. Αθήνα, 28.11.2008 ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠAIΔAΓΩΓΙKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 3.12.08 Αριθμός 674 Αθήνα, 28.11.2008 Προς τον Πρόεδρο Του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίο Ελληνικό και Νεότερο Πολιτικό Φαντασιακό Η επιστροφή στην αρχαία Ελλάδα και οι προβληματισμοί πάνω στην έννοια της δημοκρατίας.

Αρχαίο Ελληνικό και Νεότερο Πολιτικό Φαντασιακό Η επιστροφή στην αρχαία Ελλάδα και οι προβληματισμοί πάνω στην έννοια της δημοκρατίας. Ανιστόρητον, τόμος 10 (2013) αρ. 37 1 Αρχαίο Ελληνικό και Νεότερο Πολιτικό Φαντασιακό Η επιστροφή στην αρχαία Ελλάδα και οι προβληματισμοί πάνω στην έννοια της δημοκρατίας. «Τι σημαίνει η συμμετοχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Α.Μ.: Δ200921) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Α.Μ.: Δ200921) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η φιλοσοφία του Alain Badiou στα Μαθηματικά και τη Φιλοσοφία. Το ένα και το πολλαπλό» ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Α.Μ.: Δ200921) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές της Κοινωνικής Δημοκρατίας

Αρχές της Κοινωνικής Δημοκρατίας ΕγχΕιριδιο για την ΚοινωνιΚη δημοκρατια 1 Tobias Gombert κ.ά. Αρχές της Κοινωνικής Δημοκρατίας ISBN 978-9963-2021-0-2 3η ενημερωμένη έκδοση Εκδόθηκε από το Friedrich- Ebert- Stiftung Ακαδημία για την Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΡΙΤΕΝΕΡΓΕΙΑ» ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΡΙΤΕΝΕΡΓΕΙΑ» ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ «ΤΡΙΤΕΝΕΡΓΕΙΑ» ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΣΑΣΙΑΣ: ΚΟΜΠΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α. Μ.: 1340200400188

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση

Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση Η Επίσηµη Γνώση δηµοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1993. εν είναι το πρώτο βιβλίο του Michael Apple που µεταφράζεται στα ελληνικά. Προηγήθηκαν, κατά σειρά, τα Ιδεολογία και Αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Φιλοσοφικός Λόγος

Αρχαία Ελληνικά Φιλοσοφικός Λόγος Αρχαία Ελληνικά Φιλοσοφικός Λόγος Πλάτωνος «Πρωταγόρας» και «Πολιτεία» Ερωτήσεις εισαγωγής Κείμενο-Μεταφράσεις Ερμηνευτικά σχόλια Ερωτήσεις από πανελλήνιες εξετάσεις Ερωτήσεις του ΚΕΕ με βάση την ύλη του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΤΑΝΔΡΑΣΟ Α.Μ.: 10 ΒΕΡΟΛΙΝΟ 2012 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ ΚΑΙ ΜΝΕΙΕ Οφείλω να ευχαριστήσω τον γιατρό μου, Ανδρέα Πολυχρονόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΩΓΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Η ΑΓΩΓΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Η ΑΓΩΓΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Στις σύγχρονες πλουραλιστικές δημοκρατικές κοινωνίες η προσωπική αυτονομία προβάλλεται ως η πρώτη αρχή και ένας από τους κυριότερους στόχους του ιδεώδους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.» 1 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ KAI ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έργα του Φρί%'τριχ Νίτσε σε νέες μεταφράσεις από τις εκδόσεις Νησίδες:

Έργα του Φρί%'τριχ Νίτσε σε νέες μεταφράσεις από τις εκδόσεις Νησίδες: Έργα του Φρί%'τριχ Νίτσε σε νέες μεταφράσεις από τις εκδόσεις Νησίδες: Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα Πέρα από το καλό και το κακό Το λνκόφίος των ειδώλων - Αντίχριστος - Ίδε ο άνθρωπος Η θέληση για δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάθηµα: Θρησκευτικά Ο ΗΓΙΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΠΑ. Λ (1 ώρα την εβδοµάδα) ιδακτικό Βιβλίο : Θρησκευτικά «ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥ ΠΑΤΕΡΑ, ΤΟΝ ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ π. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟ ΓΡΑΤΣΙΑ, ΩΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ.

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥ ΠΑΤΕΡΑ, ΤΟΝ ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ π. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟ ΓΡΑΤΣΙΑ, ΩΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ. ΠΕΡΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Ήτοι, έκθεσις συνοπτική των αρχών της Ορθοδόξου Θεολογίας εις κεφάλαια ΙΒ (12) πονηθείσα υπό Μιχαήλ Κωνσταντίνου Μπερκουτάκη εν έτει σωτηρίῳ 2013 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

UMBERTO ECO ΕΝΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ ΤΟΥ EUROBANK FORUM

UMBERTO ECO ΕΝΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ ΤΟΥ EUROBANK FORUM UMBERTO ECO UMBERTO ECO ΕΝΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ ΤΟΥ EUROBANK FORUM ΑΘΗΝΑ 1995 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 9 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΜΑΣ 11 ΕΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 15 ΟΥΜΠΕΡΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµάτων του Γενικού Λυκείου.

ΠΡΟΣ : ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµάτων του Γενικού Λυκείου. Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Βαθµός Ασφαλείας... Μαρούσι 24-9-08 Αριθ. Πρωτ. 1222439 /Γ2 Βαθ.

Διαβάστε περισσότερα

4 Το σηµαντικό είναι πως η νέα αυτή πρωτοπορία συνδέεται στη συνείδηση του πνευµατικού κόσµου της εποχής

4 Το σηµαντικό είναι πως η νέα αυτή πρωτοπορία συνδέεται στη συνείδηση του πνευµατικού κόσµου της εποχής Το ελληνικό θέατρο «της ρήξης»: Οι πρώτες προσπάθειες του νεανικού θεάτρου και του πειραµατικού δραµατικού λόγου κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας και της πρώτης Μεταπολίτευσης (1967-1981) Γρηγόρης Ιωαννίδης

Διαβάστε περισσότερα

CICERO DE FINIBUS ΚΙΚΕΡΩΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ

CICERO DE FINIBUS ΚΙΚΕΡΩΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ CICERO DE FINIBUS BONORUM ET MALORUM LIBER PRIMUS ΚΙΚΕΡΩΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΤΑΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΕΡΤΑΤΑ ΚΑΚΑ ΒΙΒΛΙΟ 1ο Μετάφραση Λεωνίδας Α.Αλεξανδρίδης www.epicuros.gr Λεωνίδας Α.Αλεξανδρίδης Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

287 4. Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930

287 4. Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930 4. Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930 287 288 Η Γενιά του 30: ο όρος και η χρήση του 70 Η επικράτηση του όρου γενιά φαντάζει απόλυτη και κυριαρχική: φθάσαµε στην κατάχρηση ενός καταχρηστικού όρου. Γενιά του 1880, γενιά

Διαβάστε περισσότερα