Manual de instalação e funcionamento Notice de montage et de mise en service

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Manual de instalação e funcionamento Notice de montage et de mise en service"

Transcript

1 Wilo-Yonos MAXO/-D de Einbau- und Betriebsanleitung pt Manual de instalação e funcionamento fr Notice de montage et de mise en service nl Inbouw- en bedieningsvoorschriften it Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας es Instrucciones de instalación y funcionamiento tr Montaj ve kullanma kilavuzu Ed.01 / Wilo APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

2 Fig. 1a: Fig. 1b: Fig. 2a: Fig. 2b: Fig. 3a: Fig. 3b:

3 Fig. 4a: Fig. 4b: Fig. 4c: Fig. 4d:

4 Fig. 4e: Fig. 4f: L N PE SSM L N PE SSM Fig. 4g: Fig. 4h: Fig. 5: L N PE L3 L2 L1 N PE 3~400 V

5 Fig. 6: Fig. 7: Fig. 8: Fig. 9: Hs Hs Q

6

7 1 Γενικά Ασφάλεια Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας Εξειδίκευση προσωπικού Κίνδυνοι σε περίπτωση μη τήρησης των υποδείξεων ασφαλείας Εργασία τηρώντας τις υποδείξεις ασφαλείας Υποδείξεις ασφαλείας για το χρήστη Υποδείξεις ασφαλείας για εργασίες συναρμολόγησης και συντήρησης Αυθαίρετες τροποποιήσεις και αυθαίρετη κατασκευή ανταλλακτικών Ανεπίτρεπτοι τρόποι λειτουργίας Μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση Προβλεπόμενη χρήση Στοιχεία για το προϊόν Κωδικός τύπου Τεχνικά στοιχεία Περιεχόμενα συσκευασίας παράδοσης Παρελκόμενα Περιγραφή και λειτουργία Περιγραφή της αντλίας Λειτουργία της αντλίας Διπλή αντλία Εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση Εγκατάσταση Εγκατάσταση αντλίας βιδωτής σύνδεσης σωλήνων Εγκατάσταση αντλίας φλαντζωτής σύνδεσης Μόνωση της αντλίας σε εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού Ηλεκτρική σύνδεση Βυσματική σύνδεση Αντιστοίχιση των στυπιοθλιπτών καλωδίων Σύνδεση της τριφασικής αντλίας σε υπάρχον τριφασικό ηλεκτρικό δίκτυο Έναρξη χρήσης Πλήρωση και εξαέρωση Χειρισμός Ρύθμιση του τρόπου ελέγχου και του μανομετρικού ύψους Επιλογή του τρόπου ελέγχου Ρύθμιση της ισχύος της αντλίας Λειτουργία Θέση εκτός λειτουργίας Συντήρηση Αποσυναρμολόγηση/συναρμολόγηση Βλάβες, αίτια και αντιμετώπιση Μηνύματα βλάβης Μηνύματα προειδοποίησης Ανταλλακτικά Απόρριψη Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Yonos MAXO/-D 127

8 Οδηγίες 1 Γενικά εγκατάστασης και λειτουργίας Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο Το πρωτότυπο των οδηγιών λειτουργίας είναι στη γερμανική γλώσσα. Όλες οι άλλες γλώσσες αυτών των οδηγιών είναι μετάφραση του πρωτοτύπου. Οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του προϊό ντος. Πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμες κοντά στο μηχάνημα. Η ακριβής τήρηση αυτών των οδηγιών είναι προϋπόθεση για τη σωστή χρήση του μηχανήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές καθώς και για το σωστό χειρισμό του. Οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας αντιστοιχούν στον τρόπο κατασκευής του μηχανήματος και ανταποκρίνονται στα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας κατά το χρόνο έκδοσής τους. Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ: Ένα αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των οδη γιών λειτουργίας. Σε περίπτωση τροποποίησης των εκεί αναφερόμενων εξαρτημάτων χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με την εταιρεία μας, η δήλωση αυτή χάνει την εγκυρότητά της. 2 Ασφάλεια Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας περιέχουν βασικές υποδείξεις, οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά την τοποθέτηση, τη λειτουργία και τη συντήρηση. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να διαβάζονται όχι μόνο από τον εγκαταστάτη πριν από τη συναρμολόγηση και τη θέση σε λειτουργία, αλλά και από το υπεύθυνο ειδικό προσωπικό για το χειρισμό του μηχανήματος και από το χρήστη. Δεν πρέπει να τηρούνται μόνο οι γενικές υποδείξεις ασφαλείας αυτής της ενότητας, αλλά και οι ειδικές υποδείξεις ασφαλείας με τα σύμβολα που περιγράφονται στις παρακάτω ενότητες. 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας Σύμβολα: Γενικό σύμβολο κινδύνου Κίνδυνος από ηλεκτρική τάση ΥΠΌΔΕΙΞΗ: Λέξεις σήμανσης: ΚΊΝΔΥΝΟΣ! Άμεσα επικίνδυνη κατάσταση. Η μη τήρηση μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ! Ο χρήστης μπορεί να υποστεί (σοβαρούς) τραυματισμούς. Το σύμβολο «Προειδοποίηση» σημαίνει ότι υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης (σοβαρών) τραυματισμών, αν δεν ληφθεί υπόψη αυτή η υπόδειξη. ΠΡΟΣΟΧΉ! Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο μηχάνημα ή την εγκατάσταση. Η επισήμανση «Προσοχή» αφορά πιθανές ζημιές λόγω μη τήρησης των υποδείξεων. 128 WILO SE 11/2012

9 ΥΠΌΔΕΙΞΗ: Μια χρήσιμη υπόδειξη για τη χρήση του προϊόντος. Εφιστά επίσης την προσοχή του χρήστη σε πιθανές δυσκολίες. Υποδείξεις που αναγράφονται πάνω στο προϊόν, όπως π.χ. Τα βέλη φοράς περιστροφής/το σύμβολο κατεύθυνσης ροής, οι σημάνσεις για τα σημεία σύνδεσης, οι πινακίδες τύπου, τα προειδοποιητικά αυτοκόλλητα, πρέπει τα λαμβάνονται οπωσδήποτε υπόψη και να διατηρούνται ευανάγνωστα. 2.2 Εξειδίκευση προσωπικού Το προσωπικό που ασχολείται με τη συναρμολόγηση, το χειρισμό και τη συντήρηση πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση γι' αυτές τις εργασίες. Ο τομέας ευθύνης, η αρμοδιότητα και η επιτήρηση του προσωπικού πρέπει να καθορίζονται επακριβώς από το χρήστη. Εάν το προσωπικό δεν διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, πρέπει να εκπαιδευτεί και να λάβει τις απαραίτητες οδηγίες. Αυτό, εφόσον απαιτείται, μπορεί να γίνει από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή του μηχανήματος κατόπιν εντολής του χρήστη. 2.3 Κίνδυνοι σε περίπτωση μη τήρησης των υποδείξεων ασφαλείας Εάν δεν τηρούνται οι υποδείξεις ασφαλείας μπορεί να προκύψει κίνδυνος για ανθρώ πους, το περιβάλλον και για το μηχάνημα ή την εγκατάσταση. Εάν δεν τηρηθούν οι υποδείξεις ασφαλείας, χάνεται κάθε αξίωση αποζημίωσης. Ειδικότερα, η μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα π.χ. τους παρακάτω κινδύνους: Κινδύνους από ηλεκτρικές, μηχανικές ή βακτηριολογικές επιδράσεις, Κινδύνους για το περιβάλλον λόγω διαρροής επικίνδυνων υλικών, Υλικές ζημιές, Διακοπή σημαντικών λειτουργιών του μηχανήματος ή της εγκατάστασης, Αποτυχία των προκαθορισμένων διαδικασιών συντήρησης και επισκευής. 2.4 Εργασία τηρώντας τις υποδείξεις ασφαλείας Πρέπει να τηρούνται οι υποδείξεις ασφαλείας που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες λει τουργίας, οι ισχύοντες εθνικοί κανονισμοί για την προστασία από ατυχήματα, όπως και οι τυχόν εσωτερικοί κανονισμοί εργασίας, λειτουργίας και ασφαλείας από πλευράς χρήστη. 2.5 Υποδείξεις ασφαλείας για το χρήστη Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άτομα με περιορισμένες φυσι κές, κινητικές ή διανοητικές ικανότητες, ή που δεν διαθέτουν την εμπειρία ή τις σχετικές γνώσεις (ούτε και από παιδιά), εκτός εάν επιτηρούνται από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή αν λαμβάνουν οδηγίες από αυτό το άτομο σχετικά με τον τρόπο χρήσης της συσκευής. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να μην υπάρξει περίπτωση να παίξουν με τη συσκευή. Εάν στο προϊόν ή στην εγκατάσταση υπάρχουν κίνδυνοι από εξαρτήματα που έχουν πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, πρέπει αυτά τα εξαρτήματα να προστατευθούν από τον υπεύθυνο χρήστη, ώστε να μην τα αγγίξει κανείς. Οι προστατευτικές διατάξεις έναντι αγγίγματος των κινούμενων εξαρτημάτων (π.χ. των συνδέσμων) δεν επιτρέπεται να αφαιρούνται όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία. Τα επικίνδυνα υγρά άντλησης (π.χ. εκρηκτικά, δηλητηριώδη, καυτά) που διαφεύγουν από σημεία διαρροής (π.χ. στην τσιμούχα άξονα) πρέπει να απομακρύνονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην συνιστούν πηγές κινδύνου για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Πρέπει να τηρούνται οι εθνικές νομικές διατάξεις. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Yonos MAXO/-D 129

10 Τα λίαν εύφλεκτα υλικά πρέπει να παραμένουν κατά κανόνα μακριά από το προϊόν. Πρέπει να αποκλείονται οι κίνδυνοι που προέρχονται από την ηλεκτρική ενέργεια. Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες των τοπικών και γενικών κανονισμών (π.χ. των IEC, VDE κλπ.) καθώς και των τοπικών επιχειρήσεων παραγωγής ενέργειας (ΔΕΗ). 2.6 Υποδείξεις ασφαλείας για εργασίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ο χρήστης πρέπει να φροντίζει ώστε όλες οι εργασίες συναρμολόγησης και συντήρησης να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο έχει ενημερωθεί επαρκώς μελετώντας τις οδηγίες λειτουργίας. Οι εργασίες στο μηχάνημα και την εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιούνται μόνον όταν η εγκατάσταση είναι εκτός λειτουργίας. Πρέπει να τηρείται οπωσδήποτε η διαδικασία απενεργοποίησης του μηχανήματος και της εγκατάστασης, όπως περιγράφεται στις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. Αμέσως μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών πρέπει να γίνεται η επανεγκατάσταση και η επανενεργοποίηση όλων των διατάξεων ασφαλείας και προστασίας. 2.7 Αυθαίρετες τροποποιήσεις και αυθαίρετη κατασκευή ανταλλακτικών Οι αυθαίρετες τροποποιήσεις και η αυθαίρετη κατασκευή ανταλλακτικών θέτουν σε κίν δυνο την ασφάλεια του προϊόντος και του προσωπικού και ακυρώνουν τις δηλώσεις από μέρους του κατασκευαστή σχετικά με την ασφάλεια. Οι τροποποιήσεις στο μηχάνημα επιτρέπονται μόνο κατόπιν συμφωνίας με τον κατα σκευαστή. Τα γνήσια ανταλλακτικά και τα παρελκόμενα με έγκριση από τον κατασκευαστή εξασφαλίζουν την πλήρη ασφάλεια λειτουργίας. Η χρήση εξαρτημάτων άλλης προέλευσης απαλλάσσει τον κατασκευαστή από τις ευθύνες σχετικά με ενδεχόμενες συνέπειες. 2.8 Ανεπίτρεπτοι τρόποι λειτουργίας Η ασφάλεια λειτουργίας της παραδιδόμενης συσκευής διασφαλίζεται μόνο εφόσον γίνε ται η προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 των οδηγιών λειτουργίας. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ξεπερασθούν οι οριακές τιμές που δίδονται στον κατάλογο ή στο φύλλο στοιχείων του προϊόντος. 3 Μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση Μόλις παραλάβετε το προϊόν, ελέγξτε το αμέσως, όπως και τη συσκευασία του, για τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Εάν διαπιστωθούν ζημιές, ξεκινήστε τις απαιτούμενες διαδικασίες κατά της μεταφορικής εταιρείας εντός των αντίστοιχων προθεσμιών. ΠΡΟΣΟΧΉ! Κίνδυνος τραυματισμών και υλικών ζημιών! Η εσφαλμένη μεταφορά και η εσφαλμένη προσωρινή αποθήκευση μπορεί να προκα λέσουν τραυματισμούς και υλικές ζημιές. Προστατεύετε την αντλία και τη συσκευασία της κατά τη μεταφορά και ενδιάμεση αποθήκευση από υγρασία, παγετό και μηχανικές ζημιές. Οι συσκευασίες που έχουν βραχεί χάνουν την αντοχή τους και μπορεί να ανοίξουν, με αποτέλεσμα μια πτώση του προϊόντος να οδηγήσει σε τραυματισμούς. Για τη μεταφορά της, η αντλία επιτρέπεται να κρατιέται μόνο από το μοτέρ ή το περίβλημά της. Μην την κρατάτε ποτέ από τη μονάδα ρύθμισης ή το καλώδιο. 130 WILO SE 11/2012

11 4 Προβλεπόμενη χρήση Οι αντλίες υψηλής απόδοσης των κατασκευαστικών σειρών Wilo-Yonos MAXO/-D χρησιμοποιούνται για την κυκλοφορία υγρών (όχι λάδια και όχι υγρά που περιέχουν λάδια, όχι μέσα που περιέχουν τρόφιμα) σε συστήματα θέρμανσης ζεστού νερού συστήματα κυκλοφορίας νερού ψύξης και κρύου νερού κλειστά βιομηχανικά συστήματα κυκλοφορίας ηλιακές εγκαταστάσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ! Κίνδυνος για την υγεία! Λόγω των χρησιμοποιούμενων υλικών κατασκευής, οι αντλίες της κατασκευαστικής σειράς Wilo-Yonos MAXO/-D δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στον τομέα του πόσιμου νερού και των τροφίμων. 5 Στοιχεία για το προϊόν 5.1 Κωδικός τύπου Παράδειγμα: Yonos MAXO-D 32/0,5-12 Yonos MAXO = Αντλία υψηλής απόδοσης D = Μονή αντλία -D = Διπλή αντλία = Ονομαστικό εύρος σύνδεσης φλάντζας 32 Βιδωτή σύνδεση: 25 (Rp 1), 30 (Rp 1¼) Σύνδεση φλάντζας: DN 32, 40, 50, 65, 80, 100 Συνδυασμένη φλάντζα (PN 6/10): DN 32, 40, 50, 65 0,5-12 0,5 = ελάχιστο ρυθμιζόμενο μανομετρικό ύψος σε [m] 12 = μέγιστο μανομετρικό ύψος σε [m] για Q = 0 m 3 /h 5.2 Τεχνικά στοιχεία Μέγιστη παροχή Ανάλογα με τον τύπο αντλίας, βλέπε κατάλογο Μέγιστο μανομετρικό ύψος Ανάλογα με τον τύπο αντλίας, βλέπε κατάλογο Αριθμός στροφών Ανάλογα με τον τύπο αντλίας, βλέπε κατάλογο Τάση ηλεκτρ. δικτύου 1~230 V ±10% σύμφωνα με DIN IEC Συχνότητα 50/60 Hz Ονομαστικό ρεύμα Βλέπε πινακίδα τύπου Δείκτης ενεργειακής απόδοσης Βλέπε πινακίδα τύπου (EEI ) Κατηγορία μόνωσης Βλέπε πινακίδα τύπου Βαθμός προστασίας Βλέπε πινακίδα τύπου Κατανάλωση ισχύος P 1 Βλέπε πινακίδα τύπου Ονομαστικά εύρη Βλέπε κωδικοποίηση τύπου Φλάντζες σύνδεσης Βλέπε κωδικοποίηση τύπου Βάρος αντλίας Ανάλογα με τον τύπο αντλίας, βλέπε κατάλογο Επιτρεπόμενη θερμοκρασία -20 C έως +40 C 1) περιβάλλοντος Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Yonos MAXO/-D 131

12 5.2 Τεχνικά στοιχεία Επιτρεπόμενη θερμοκρασία -20 C έως +110 C 1) υγρού Κατηγορία θερμοκρασίας TF110 Μέγιστη σχετική υγρασία αέρα 95% Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση Βλέπε πινακίδα τύπου λειτουργίας Επιτρεπόμενα αντλούμενα υγρά Νερό θέρμανσης (σύμφωνα με VDI 2035/VdTÜV Tch 1466) Wilo-Yonos MAXO/-D Μείγματα νερού / γλυκόλης, μέγ. αναλογία ανάμειξης 1:1 (τα δεδομένα άντλησης της αντλίας θα πρέπει να διορθώνονται σε περίπτωση μείγματος γλυκόλης αντίστοιχα προς το υψηλό τερο ιξώδες και ανάλογα με την ποσοστιαία αναλογία ανάμει ξης) Χρησιμοποιείτε μόνο επώνυμα προϊόντα με ανασταλτικά διά βρωσης, λαμβάνετε υπόψη τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας και τηρείτε τις οδηγίες των κατασκευαστών. Για χρήση με άλλα υγρά απαιτείται έγκριση από τον κατασκευ αστή της αντλίας. Γλυκόλη προπυλενίου/αιθυλική γλυκόλη με ανασταλτικά διάβρωσης Κοινό στο εμπόριο συνδετικό μέσο οξυγόνου 2) Κοινό στο εμπόριο μέσο αντιδιαβρωτικής προστασίας 2) Κοινά στο εμπόριο προϊόντα συνδυασμού 2) Κοινά στο εμπόριο αλμυρά υγρά ψύξης 2) Στάθμη ηχητικής πίεσης εκπο < 48 db(a) (ανάλογα με τον τύπο αντλίας) μπής Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα Γενική EMV: EN (EMV) Εκπομπή παρεμβολών EN Αντοχή σε παρεμβολές EN Ρεύμα διαρροής I 3,5 ma (βλέπε επίσης κεφ. 7.2) 1) Η αντλία είναι εξοπλισμένη με μια δυνάτότητα περιορισμού ισχύος ώστε να προστατεύεται από υπερφόρτωση. Ανάλογα με τη λειτουργία αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ισχύ άντλησης. 2) Βλέπε επόμενη υπόδειξη προειδοποίησης ΠΡΟΣΟΧΉ! Κίνδυνος πρόκλησης τραυματισμών και υλικών ζημιών! Τα μη επιτρεπόμενα υγρά (βλέπε κεφάλαιο 4) μπορεί να προκαλέσουν καταστροφή της αντλίας και τραυματισμούς. Πρέπει να λαμβάνονται οπωσδήποτε υπόψη τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας και να τηρούνται οι οδηγίες των κατασκευαστών! 2) Τηρείτε τις οδηγίες των κατασκευαστών για τις αναλογίες ανάμειξης. 2) Προσμίξτε τις πρόσθετες ουσίες στο υγρό άντλησης στην πλευρά πίεσης της αντλίας. 132 WILO SE 11/2012

13 Ελάχιστη πίεση προσαγωγής (πάνω από την ατμοσφαιρική πίεση) στο στόμιο αναρρόφησης της αντλίας για την αποφυγή θορύβων σπηλαίωσης (σε θερμοκρασία υγρού T υγρού ): Ονομαστικό πλάτος T υγρού T υγρού T υγρού 20 C C +95 C +110 C Rp 1 0,3 bar 1,0 bar 1,6 bar Rp 1¼ 0,3 bar 1,0 bar 1,6 bar DN 32 0,3 bar 1,0 bar 1,6 bar DN 40 0,5 bar 1,2 bar 1,8 bar DN 50 0,5 bar 1,2 bar 1,8 bar DN 65 0,7 bar 1,5 bar 2,3 bar DN 80 0,7 bar 1,5 bar 2,3 bar DN 100 0,7 bar 1,5 bar 2,3 bar Οι τιμές ισχύουν έως τα 300 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, επαύξηση για υψηλότερες τοποθεσίες: 0,01 bar/100 m αύξηση υψομέτρου. 5.3 Περιεχόμενα συσκευασίας παράδοσης Αντλία κομπλέ 2 στεγανοποιητικά για βιδωτή σύνδεση 8 ροδέλες M12 (για βίδες φλάντζας M12 σε τύπο συνδυαζόμενης φλάντζας DN 32-DN 65) 8 ροδέλες M16 (για βίδες φλάντζας M16 σε τύπο συνδυαζόμενης φλάντζας DN 32-DN 65) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 5.4 Παρελκόμενα Τα παρελκόμενα πρέπει να παραγγέλνονται ξεχωριστά. Ανατρέξτε στον κατάλογο για την λεπτομερή λίστα των παρελκόμενων. 6 Περιγραφή και λειτουργία 6.1 Περιγραφή της αντλίας Οι αντλίες υψηλής απόδοσης Wilo-Yonos MAXO είναι αντλίες υγρού ρότορα με ρότορα μόνιμου μαγνήτη και ενσωματωμένη ρύθμιση διαφορικής πίεσης. Διατίθενται μονές (σχ. 1a) και διπλές αντλίες (σχ. 1b). 1 Μονάδα ρύθμισης 1.1 Οθόνη LED 1.2 Λυχνία LED βλάβης 1.3 Κουμπί χειρισμού 1.4 Βύσμα σύνδεσης 2 Περίβλημα αντλίας 2.1 Σύμβολο κατεύθυνσης ροής Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Yonos MAXO/-D 133

14 6.2 Λειτουργία της αντλίας Στο περίβλημα του κινητήρα υπάρχει σε κάθετο τρόπο κατασκευής μία μονάδα ρύθμι σης (σχ. 1a, θέση 1), η οποία ρυθμίζει τη διαφορική πίεση της αντλίας σε μία επιθυμητή τιμή που έχει ρυθμιστεί εντός του εύρους ρύθμισης. Ανάλογα με τον τρόπο ρύθμισης, η διαφορική πίεση υπακούει σε διαφορετικά κριτήρια. Σε όλους τους τρόπους ρύθμισης ωστόσο, η αντλία προσαρμόζεται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες ανάγκες ισχύος της εγκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν ιδιαίτερα κατά τη χρήση θερμοστατικών βαλβίδων, βαλβίδων περιοχής ή αναμικτήρων. Τα ουσιαστικά πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής ρύθμισης είναι τα εξής: Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας με ταυτόχρονη μείωση του κόστους λειτουργίας, Μείωση θορύβων ροής, Εξοικονόμηση βαλβίδων υπερχείλισης. Μπορείτε να εκτελέσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις: Ονομαστικό μανομετρικό ύψος: Η οθόνη LED δείχνει τη ρυθμισμένη ονομαστική τιμή της αντλίας σε μέτρα (m). Μπορείτε να ρυθμίσετε ή να αλλάξετε την ονομαστική τιμή στρέφοντας το κουμπί χειρισμού. Τρόπος ελέγχου: Μεταβλητή διαφορική πίεση ( p-v): Το ηλεκτρονικό σύστημα μεταβάλλει την επιθυμητή τιμή διαφορικής πίεσης που πρέπει να διατηρεί η αντλία γραμμικά μεταξύ ½H S και H S. Η ονομαστική τιμή διαφορικής πίεσης H αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα με την παροχή. Σταθερή διαφορική πίεση ( p-c): Το ηλεκτρονικό σύστημα διατηρεί σταθερή τη διαφορική πίεση που δημιουργείται από την αντλία στην επιτρεπόμενη περιοχή παροχής, σύμφωνα με τη ρυθμισμένη ονομαστική τιμή διαφορικής πίεσης H S έως τη μέγιστη χαρακτηριστική καμπύλη. SSM: Η επαφή του μηνύματος γενικής βλάβης (χωρίς δυναμικό επαφή διακοπής) μπορεί να συνδεθεί σε αυτόματα κτιριακά συστήματα. Η εσωτερική επαφή είναι κλειστή όταν η αντλία δεν τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν υπάρχει βλάβη ή διακοπή λειτουργίας της μονάδας ρύθμισης. Η συμπεριφορά του SSM περιγράφεται στο κεφάλαιο 10.1 και Σε περίπτωση βλάβης (ανάλογα με τον κωδικό σφάλματος, βλέπε κεφάλαιο 10.1), η λυχνία LED βλάβης ανάβει συνεχώς με κόκκινο χρώμα (σχ.1a, θέση 1.2). 6.3 Διπλή αντλία Σε μια διπλή αντλία τα δύο εμβυσματώσιμα σετ είναι ίδιας κατασκευής και βρίσκονται τοποθετημένα σε ένα κοινό περίβλημα αντλίας. Κάθε μία από τις δύο αντλίες αποδίδει την ίδια ισχύ παροχής Για την αυτόματη εναλλαγή λειτουργίας λόγω βλάβης απαιτείται η εγκατάσταση ενός αντίστοιχου ηλεκτρικού πίνακα από τον χρήστη. ΥΠΌΔΕΙΞΗ! Εάν σε μια διπλή αντλία και οι δύο μονές αντλίες έχουν εξοπιστεί με μια αυτόματη εναλ λαγή λειτουργίας λόγω βλάβης, τότε ο προεπιλεγμένος τρόπος ρύθμισης και το ονομαστικό μανομετρικό ύψος και των δύο αντλιών πρέπει να είναι τα ίδια. Η αθροιστική λειτουργία σε μια διπλή αντλία ή σε δύο μονές αντλίες δεν επιτρέπεται διότι οι αντλίες μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα η μία στην άλλη κατά τη λειτουργία τους. 134 WILO SE 11/2012

15 7 Εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Θανάσιμος κίνδυνος! Η λανθασμένη εγκατάσταση ή ηλεκτρική σύνδεση μπορεί να οδηγήσει σε θανάσιμους τραυματισμούς. Πρέπει να αποκλείονται οι κίνδυνοι που προέρχονται από την ηλεκτρική ενέργεια. Η εγκατάσταση και η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να διεξάγονται μόνο από ειδικό προ σωπικό και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς! Τηρείτε τους κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων! Τηρείτε τους κανονισμούς των τοπικών επιχειρήσεων παραγωγής ενεργείας! Αντλίες με προσυναρμολογημένο καλώδιο: Ποτέ μην τραβάτε από το καλώδιο της αντλίας! Μην τσακίζετε το καλώδιο! Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο καλώδιο! 7.1 Εγκατάσταση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμών! Μια εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τραυματισμούς. Υπάρχει κίνδυνος σύνθλιψης! Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από αιχμηρές ακμές και γρέζια. Πρέπει να φοράτε τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας (π.χ. προστατευτικά γάντια)! Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από πτώση της αντλίας/του κινητήρα! Ασφαλίστε αν χρειάζεται την αντλία/τον κινητήρα έναντι πτώσης με τα κατάλληλα μέσα ανάληψης φορτίου! ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών! Μια εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα υλικές ζημιές. Αναθέστε την εγκατάσταση μόνο σε ειδικό προσωπικό! Τηρείτε τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς! Για τη μεταφορά της, η αντλία επιτρέπεται να κρατιέται μόνο από το μοτέρ ή το περίβλημά της. Μην την κρατάτε ποτέ από τη μονάδα ρύθμισης ή το προσυναρμολογημένο καλώδιο! Εγκατάσταση εντός κτιρίου: Η εγκατάσταση της αντλίας πρέπει να γίνεται σε ένα ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο. Οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω από τους -20 C απαγορεύονται. Εγκατάσταση εκτός κτιρίου (εξωτερική τοποθέτηση): Η αντλία πρέπει να εγκατασταθεί μέσα σε ένα φρεάτιο (π.χ. φωταγωγό, κυλινδρικό φρεάτιο) με κάλυμμα ή μέσα σε ένα ντουλάπι /κέλυφος για προστασία από τις καιρικές επιδράσεις. Πρέπει να αποφευχθεί η έκθεση της αντλίας στην ηλιακή ακτινοβολία. Η αντλία πρέπει να προστατευθεί έτσι ώστε οι εγκοπές εκροής συμπυκνώματος να παραμένουν χωρίς ρύπους (σχ. 7). Η αντλία πρέπει να προστατευθεί από τη βροχή. Το στάξιμο νερού από επάνω επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι η ηλεκτρική σύνδεση θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας και το κουτί ακροδεκτών θα προστατευτεί σωστά. ΠΡΟΣΟΧΉ! Κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών! Αν η θερμοκρασία πέσει κάτω από την επιτρεπτή θερμοκρασία περιβάλλοντος ή την υπερβεί, φροντίστε να υπάρχει καλός εξαερισμός / θέρμανση. Ολοκληρώστε όλες τις εργασίες συγκόλλησης πριν από την εγκατάσταση της αντλίας. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Yonos MAXO/-D 135

16 ΠΡΟΣΟΧΉ! Κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών! Ακαθαρσίες από το σύστημα σωληνώσεων μπορεί να προκαλέσουν κατά τη λειτουρ γία την καταστροφή της αντλίας. Πριν από την εγκατάσταση της αντλίας ξεπλύνετε το σύστημα σωληνώσεων. Πρέπει να προβλεφθούν βαλβίδες απομόνωσης μπροστά και πίσω από την αντλία. Στερεώστε τις σωληνώσεις με τα κατάλληλα μέσα πάνω στο δάπεδο, στην οροφή ή στα τοιχώματα, έτσι ώστε η αντλία να μην κρατάει το βάρος τους. Κατά την τοποθέτηση στην προσαγωγή ανοικτών εγκαταστά σεων πρέπει η προσαγωγή ασφαλείας να διακλαδώνει πριν από τον κυκλοφορητή (DIN EN 12828). Συναρμολογείτε την αντλία σε ένα καλά προσβάσιμο σημείο, ώστε να είναι εύκολος ο μετέπειτα έλεγχος ή η αντικατάσταση. Κατά την τοποθέτηση / εγκατάσταση πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής: Εκτελείτε τη συναρμολόγηση χωρίς μηχανικές τάσεις με τον άξονα της αντλίας σε ορι ζόντια θέση (βλ. θέσεις τοποθέτησης σύμφωνα με το σχ.2a/2b). Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση της αντλίας γίνεται στην επιτρεπτή θέση τοποθέτησης και με τη σωστή κατεύθυνση ροής (πρβλ. σχ. 2a/2b). Το σύμβολο κατεύθυνσης ροής στο περίβλημα της αντλίας (σχ. 1a, θέση 2.1) δείχνει την κατεύθυνση ροής. Αν απαιτείται, περιστρέψτε το κινητήρα μαζί με τη μονάδα ρύθμισης, βλέπε κεφ Εγκατάσταση αντλίας βιδωτής σύνδεσης σωλήνων Πριν από τη συναρμολόγηση της αντλίας πρέπει να εγκατασταθούν τα κατάλληλα ρακόρ σωλήνων. Κατά την εγκατάσταση της αντλίας πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα συνημμένα λεπτά παρεμβύσματα ανάμεσα στα στόμια αναρρόφησης/κατάθλιψης και τα ρακόρ των σωλήνων. Βιδώστε ρακόρ πάνω στα σπειρώματα των στομίων αναρρόφησης/κατάθλιψης και σφίξτε τα με ένα ανοικτό κλειδί ή έναν κάβουρα σωλήνων. ΠΡΟΣΟΧΉ! Κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών! Κατά τη σύσφιξη των ρακόρ μην κρατάτε κόντρα στην αντλία από τον κινητήρα/τη μονάδα ρύθμισης, αλλά χρησιμοποιήστε τις επιφάνειες κλειδώματος στο στόμιο αναρρόφησης/κατάθλιψης (σχ.3a). Ελέγξτε τη στεγανότητα των ρακόρ σωλήνων Εγκατάσταση αντλίας φλαντζωτής σύνδεσης Συναρμολόγηση αντλιών με συνδυαζόμενη φλάντζα PN6/10 (αντλίες με φλαντζωτή σύνδεση DN 32 έως και DN 65) και αντλίες με φλαντζωτή σύνδεση DN 80/DN 100. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμών και υλικών ζημιών! Σε περίπτωση εσφαλμένης εγκατάστασης ενδέχεται να υποστεί ζημιά και να παρου σιάσει διαρροή η φλαντζωτή σύνδεση. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης τραυματισμού / υλικών ζημιών από το καυτό υγρό άντλησης που εκρέει. Μην συνδέετε ποτέ μεταξύ τους δύο συνδυαζόμενες φλάντζες! Οι αντλίες με συνδυαζόμενη φλάντζα δεν είναι εγκεκριμένες για πιέσεις λειτουργίας PN16. Η χρήση στοιχείων ασφάλισης (π.χ. γκρόβερ) μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα διαρροές στη φλαντζωτή σύνδεση. Γι' αυτό το λόγο δεν επιτρέπονται. Ανάμεσα στην κεφαλή των βιδών/παξιμαδιών και τη συνδυαζόμενη φλάντζα πρέπει να τοποθετούνται οι παραδιδόμενες ροδέλες (σχ.3b, θέση 1). Οι επιτρεπόμενες ροπές σύσφιξης σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα δεν επιτρέπεται να ξεπεραστούν ούτε κατά τη χρήση βιδών υψηλότερης αντοχής ( 4.6), διότι μπορεί 136 WILO SE 11/2012

17 να παρουσιαστούν αποτρίμματα στην περιοχή των ακμών των διαμήκων τρυπών. Με τον τρόπο αυτό οι βίδες χάνουν την προέντασή τους και η φλαντζωτή σύνδεση μπορεί να παρουσιάσει διαρροές. Χρησιμοποιείτε βίδες επαρκούς μήκους. Το σπείρωμα της βίδας πρέπει να προεξέχει από το παξιμάδι τουλάχιστον κατά ένα βήμα (σχ.3b, θέση 2). Σχ. DN 32, 40, 50, 65 Ονομαστική πίεση PN6 Ονομαστική πίεση PN10/16 Διάμετρος βιδών M12 M16 Κατηγορία αντοχής 4.6 ή υψηλότερη 4.6 ή υψηλότερη Επιτρεπόμενη ροπή σύσφιξης 40 Nm 95 Nm Ελάχιστο μήκος βίδας για DN 32/DN 40 55, mm 60 mm DN 50/DN mm 65 mm DN 80, 100 Ονομαστική πίεση PN6 Ονομαστική πίεση PN10/16 Διάμετρος βιδών M16 M16 Κατηγορία αντοχής 4.6 ή υψηλότερη 4.6 ή υψηλότερη Επιτρεπόμενη ροπή σύσφιξης 95 Nm 95 Nm Ελάχιστο μήκος βίδας για DN mm 65 mm DN mm 70 mm Τοποθετήστε ανάμεσα στις φλάντζες της αντλίας και τις κόντρα φλάντζες τα κατάλληλα λεπτά παρεμβύσματα. Σφίξτε τις βίδες φλάντζας σε δύο βήματα και σταυρωτά στην προβλεπόμενη ροπή σύσφιξης (βλέπε πίνακα 7.1.2). Βήμα 1: 0,5 x επιτρεπόμενη ροπή σύσφιξης Βήμα 2: 1,0 x επιτρεπόμενη ροπή σύσφιξης Ελέγξτε τη στεγανότητα των φλαντζωτών συνδέσεων Μόνωση της αντλίας σε εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού Τα κελύφη θερμομόνωσης (προαιρετικός εξοπλισμός) επιτρέπονται μόνο σε εφαρμογές θέρμανσης με θερμοκρασίες υγρού άντλησης από +20 C και πάνω, διότι δεν μπορούν να περικλείσουν το περίβλημα της αντλίας στεγανά έναντι διάχυσης. Τοποθετήστε το κέλυφος θερμομόνωσης πριν από την έναρξη χρήσης της αντλίας. Κατά τη χρήση σε εγκαταστάσεις ψύξης και κλιματισμού χρησιμοποιήστε μονωτικά υλικά του εμπορίου με στεγανότητα διείσδυσης. ΠΡΟΣΟΧΉ! Κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών! Εάν η μόνωση με στεγανότητα διάχυσης τοποθετηθεί από το χρήστη, πρέπει η μόνωση του περιβλήματος της αντλίας να φτάνει μόνο έως τον αρμό διαχωρισμού προς τον κινητήρα. Οι εγκοπές εκροής συμπυκνώματος πρέπει να παραμένουν ελεύθερες ώστε να μπορεί να εκρέει ανεμπόδιστα το συμπύκνωμα που σχηματίζεται μέσα στον κινητήρα (σχ. 7). Διαφορετικά το αυξανόμενο συμπύκνωμα μέσα στον κινητήρα μπορεί να επιφέρει ηλεκτρική βλάβη. 7.2 Ηλεκτρική σύνδεση ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Θανάσιμος κίνδυνος! Σε περίπτωση εσφαλμένης ηλεκτρικής σύνδεσης υφίσταται θανάσιμος κίνδυνος από ηλεκτροπληξία. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Yonos MAXO/-D 137

18 Η ηλεκτρική σύνδεση και όλες οι εργασίες που σχετίζονται με αυτήν πρέπει να ανατί θεται μόνο σε ηλεκτρολόγους που έχουν εγκριθεί από την τοπική επιχείρηση ηλεκτρισμού και πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κατά τόπους ισχύοντες κανονισμούς. Πριν από την εργασία στην αντλία, διακόψτε την τάση τροφοδοσίας σε όλους τους πόλους. Οι εργασίες στην αντλία/μονάδα ρύθμισης επιτρέπεται να ξεκινούν μόνο αφού περάσουν 5 λεπτά, διότι υφίσταται ακόμη κίνδυνος τραυματισμού από την επαφή με την ηλεκτρική τάση που παραμένει. Ελέγξτε εάν έχει διακοπεί η τάση σε όλες τις επαφές σύνδεσης (ακόμη και στις χωρίς δυναμικό επαφές) στο βύσμα. Για το σκοπό αυτό πρέπει να ανοίξετε το βύσμα. Μην θέτετε την αντλία σε λειτουργία εάν η μονάδα ρύθμισης / το βύσμα έχει υποστεί ζημιές. Από την ανεπίτρεπτη αφαίρεση των στοιχείων ρύθμισης και χειρισμού στη μονάδα ρύθμισης υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εάν αγγιχτούν τα εσωτερικά ηλεκτρικά εξαρτήματα. ΠΡΟΣΟΧΉ! Κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών! Εσφαλμένη ηλεκτρική σύνδεση ενδέχεται να προξενήσει υλικές ζημιές. Λόγω λανθασμένης τάσης μπορεί να υποστεί ζημιά ο κινητήρας! Η ενεργοποίηση μέσω ρελέ Triac/ημιαγωγού πρέπει να ελέγχεται μεμονωμένα, καθώς ενδέχεται να υποστεί ζημιά το ηλεκτρονικό σύστημα ή μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η ΗΜΣ (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα)! Για ενεργοποιήσεις/απενεργοποιήσεις της αντλίας μέσω εξωτερικών συστημάτων ελέγχου ο χρονισμός της τάσης ηλεκτρικού δικτύου πρέπει να απενεργοποιηθεί (π.χ. μέσω ελέγχου πακέτου παλμών), για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών στο ηλεκτρονικό σύστημα. Το είδος ρεύματος και η τάση του ηλεκτρικού δικτύου πρέπει να αντιστοιχούν στα στοι χεία της πινακίδας τύπου. Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνεται μέσω ενός σταθερού καλωδίου ηλεκτρικής τρο φοδοσίας (3 x 1,5 mm 2 ελάχιστη διατομή), το οποίο διαθέτει διάταξη βυσματικής σύνδεσης ή έναν διακόπτη όλων των πόλων με 3 mm ελάχιστο άνοιγμα επαφής. Αν γίνεται απενεργοποίηση μέσω ενός ρελέ ηλεκτρικού δικτύου από τον εγκαταστάτη τότε πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον οι εξής προϋποθέσεις: Ονομαστικό ρεύμα 10 A, ονομαστική τάση 250 VAC Ασφάλεια: 10/16 A, με χρονυστέρηση ή αυτόματο μηχανισμό ασφάλειας με χαρακτηριστικά τύπου C Διπλές αντλίες: Εξοπλίστε και τους δύο κινητήρες της διπλής αντλίας με ένα ξεχωριστό καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας με δυνατότητα απομόνωσης και ξεχωριστή ασφάλεια στην πλευρά του ηλεκτρικού δικτύου. Δεν απαιτείται διακόπτης προστασίας κινητήρα από τον εγκαταστάτη. Αν αυτός υπάρχει ήδη στην εγκατάσταση, πρέπει να παρακαμφθεί ή να ρυθμιστεί στη μέγιστη εφικτή τιμή ρεύματος. Συνιστάται η ασφάλιση της αντλίας με έναν διακόπτη (ρελέ) διαρροής. Σήμανση: FI ή Κατά την επιλογή διαστάσεων του ασφαλειοδιακόπτη διαρροής λάβετε υπόψη τον αριθμό των συνδεδεμένων αντλιών και τα ονομαστικά ρεύματα των κινητήρων τους. Ρεύμα διαρροής ανά αντλία I eff 3,5 ma (σύμφωνα με EN 60335) Για τη χρήση της αντλίας σε εγκαταστάσεις με θερμοκρασίες νερού πάνω από 90 C, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα καλώδιο σύνδεσης ανθεκτικό στη θερμότητα. Όλα τα καλώδια σύνδεσης πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε σε καμία περίπτωση να μην έρχονται σε επαφή με τη σωλήνωση ή και το περίβλημα της αντλίας και του κινητήρα. 138 WILO SE 11/2012

19 Για να διασφαλιστεί η προστασία έναντι σταγόνων νερού και να υπάρξει απαλλαγή από καταπονήσεις πρέπει να χρησιμοποιείτε καλώδια κατάλληλης εξωτερικής διαμέτρου (βλέπε πίνακα 7.2) και να βιδώνετε σφιχτά το στυπιοθλίπτη καλωδίων. Εκτός αυτού, τα καλώδια κοντά στο ρακόρ πρέπει να λυγίζουν σχηματίζοντας ένα βρόχο εκροής για την απορροή του νερού που στάζει. Γειώστε την αντλία/εγκατάσταση σύμφωνα με τους κανονισμούς. L, N, : Τάση ηλεκτρικής σύνδεσης: 1~230 VAC, 50/60 Hz, DIN IEC 60038, εναλλακτικά είναι εφικτή η σύνδεση δικτύου μεταξύ 2 εξωτερικών αγωγών ενός τριφασικού δικτύου, που έχει γειωθεί στο σημείο αστέρα, με τάση τριγώνου 3~230 VAC, 50/60 Hz. SSM: Ένα ενσωματωμένο μήνυμα γενικής βλάβης διατίθεται στους ακροδέκτες του SSM ως χωρίς δυναμικό επαφή διακοπής. Καταπόνηση επαφής: Ελάχιστη επιτρεπτή: 12 V DC, 10 ma Μέγιστη επιτρεπτή: 250 V AC, 1 A Συχνότητα εκκινήσεων: Ενεργοποιήσεις/απενεργοποιήσεις μέσω τάσης ηλεκτρικού δικτύου 100/24 h 20/h σε μια συχνότητα ενεργοποίησης 1min. ανάμεσα στις ενεργοποιήσεις/απενεργοποιήσεις μέσω της τάσης ηλεκτρικού δικτύου Βυσματική σύνδεση ΠΡΟΣΟΧΉ! Κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών! Η λανθασμένη στερέωση του βύσματος μπορεί να προκαλέσει προβλήματα επαφής και ηλεκτρικές βλάβες. Το βύσμα πρέπει να βιδωθεί στην τελική του θέση μέσω της βίδας στερέωσης, ώστε η επιφάνεια της μονάδας και του βύσματος να κλείνουν ερμητικά η μία στην άλλη. Για να αποτρέψετε την πρόκληση ζημιών στο ηλεκτρονικό σύστημα από τη διείσδυση νερού, δεν πρέπει να αφαιρείτε τα στοιχεία στεγανοποίησης από τους μη χρησιμοποιημένους στυπιοθλίπτες καλωδίων. Για την ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να αποσυνδέσετε το βύσμα από τη μονάδα ρύθμισης (σχ.4a). Λύστε τη βίδα στερέωσης του βύσματος με ένα κατσαβίδι Torx ή ένα ίσιο κατσαβίδι (σχ.4a, θέση 1). Το βύσμα μετακινείται από τη θέση συγκράτησής του. Βγάλτε προσεκτικά το βύσμα. Ξεβιδώστε και τους δύο στυπιοθλίπτες καλωδίων (σχ. 4b) και βγάλτε προσεκτικά το επάνω μέρος του βύσματος. Με ένα κατσαβίδι πιέστε προς τα έξω τα στοιχεία στεγανοποίησης των στυπιοθλιπτών καλωδίων (σχ. 4c, θέση 1). ΥΠΌΔΕΙΞΗ: Εάν αφαιρέσατε ένα στοιχείο στεγανοποίησης κατά λάθος πρέπει να το πιέ σετε ξανά μέσα στο στυπιοθλίπτη καλωδίων! Προετοιμάστε το καλώδιο για τη σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου και τη σύνδεση SSM σύμφωνα με το σχ.4c/4d. Κάντε την ηλεκτρική σύνδεση και, αν χρειάζεται, τη σύνδεση SSM σύμφωνα με τη σήμανση ακροδεκτών και τοποθετήστε το καλώδιο στο κάτω μέρος του βύσματος σχ.4e/4f. Αναρτήστε το πάνω μέρος του βύσματος, με τις γλώσσες μπροστά, στα ανοίγματα μεντεσέ του κάτω μέρους και κλείστε το (σχ.4g). Βιδώστε τους στυπιοθλίπτες καλωδίων. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Yonos MAXO/-D 139

20 Τοποθετήστε το βύσμα στην υποδοχή της μονάδας ρύθμισης και βιδώστε το με ένα κατσαβίδι Torx ή με ένα ίσιο κατσαβίδι (σχ. 4h, θέση 1). Μέσω της διαδικασίας βιδώματος το βύσμα συνδέεται στην τελική του θέση. ΥΠΌΔΕΙΞΗ: Η επιφάνεια της μονάδας και του βύσματος θα πρέπει να κλείνουν ερμητικά μεταξύ τους. Η μέγιστη καταπόνηση επαφής επιτυγχάνεται με το βύσμα στην τελική του θέση! Αντιστοίχιση των στυπιοθλιπτών καλωδίων Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει τις δυνατότητες συνδυασμών ηλεκτρικών κυκλωμά των εντός ενός καλωδίου για την κατάληψη των μεμονωμένων στυπιοθλιπτών καλωδίων. Εδώ πρέπει να τηρείται το DIN EN (VDE 0113, φύλλο 1): Παράγρ αντίστοιχα: Αγωγοί διαφόρων ηλεκτρικών κυκλωμάτων επιτρέπεται να ανήκουν στο ίδιο καλώδιο πολλαπλών αγωγών, όταν επαρκεί η μόνωση της μέγιστης τάσης που προκύπτει στο καλώδιο. Παράγρ αντίστοιχα: Σε πιθανή δυσμενή επίδραση της λειτουργίας εξαιτίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας θα πρέπει να αποσυνδέεονται τα καλώδια σήματος με χαμηλή στάθμη από τα καλώδια ισχυρού ρεύματος. Ρακόρ: M20 (αριστερή σύνδεση) M20 (δεξιά σύνδεση) Διάμετρος καλωδίου: mm mm Καλώδιο ηλεκτρικού δικτύου το λιγότερο 3x1,5 mm 2 το πολύ 3x2,5 mm 2 1. Λειτουργία Τύπος καλωδίου 2. Λειτουργία Τύπος καλωδίου Πίνακας Καλώδιο ηλεκτρικού δικτύου και SSM το πολύ 5x1,5 mm 2 SSM το λιγότερο 2x0,5 mm 2 το πολύ 2x1,5 mm 2 ΚΊΝΔΥΝΟΣ! Θανάσιμος κίνδυνος λόγω ηλεκτροπληξίας Αν το καλώδιο ηλεκτρικού δικτύου και το καλώδιο SSM οδηγηθούν από κοινού εντός ενός 5-κλωνου καλωδίου (πίν , τύπος 2), δεν επιτρέπεται να λειτουργεί το καλώδιο SSM με χαμηλή τάση προστασίας καθώς διαφορετικά ενδέχεται να προκύψουν μεταφορές τάσης. ΥΠΌΔΕΙΞΗ: Προετοιμάστε το 5-κλωνο καλώδιο για τη σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου και τη σύνδεση SSM σύμφωνα με το σχ. 4d και συνδέστε το σύμφωνα με το σχ. 4f Σύνδεση της τριφασικής αντλίας σε υπάρχον τριφασικό ηλεκτρικό δίκτυο Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου 3~230 V: Τα L1, L2, L3 και PE υπάρχουν. Ο ουδέτερος αγωγός N λείπει. Η τάση ανάμεσα σε δύο, οποιεσδήποτε, φάσεις πρέπει να είναι 230 V. ΥΠΌΔΕΙΞΗ: Πρέπει να διασφαλίσετε ότι ανάμεσα στις φάσεις (L1-L2, L1-L3 ή L2-L3) υπάρχει τάση 230 V! Στους ακροδέκτες L και N του βύσματος πρέπει να τοποθετηθούν δύο φάσεις (L1-L2, L1-L3 ή L2-L3). 140 WILO SE 11/2012

21 Σύνδεση δικτύου 3~400 V: 1. Τα L1, L2, L3, PE και ο ουδέτερος αγωγός N υπάρχουν (σχ. 5). Η τάση ανάμεσα στον ουδέτερο αγωγό (N) και μια, οποιαδήποτε, φάση (L1, L2 ή L3) πρέπει να είναι 230 V. 2. Τα L1, L2, L3 και PE υπάρχουν. Ο ουδέτερος αγωγός N λείπει. Μπροστά από την αντλία πρέπει να συνδεθεί ένας μετασχηματιστής ηλεκτρικού δικτύου (παρελκόμενα) για τη δημιουργία της σύνδεσης 1~230 V (L/N/PE). 8 Έναρξη χρήσης Πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε οι υποδείξεις κινδύνου και προειδοποίησης στα κεφάλαια 7, 8.5 και 9! Πριν από τη θέση σε λειτουργία της αντλίας ελέγξτε αν έχει συναρμολογηθεί και συνδε θεί σωστά. 8.1 Πλήρωση και εξαέρωση ΥΠΌΔΕΙΞΗ: Η μη πλήρης εξαέρωση του συστήματος έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία θορύβου μέσα στην αντλία και την εγκατάσταση. Γεμίστε και εξαερώστε σωστά την εγκατάσταση. Η εξαέρωση του χώρου ρότορα της αντλίας γίνεται αυτόματα ήδη μετά από ένα σύντομο διάστημα λειτουργίας. Μια ξηρή λειτουργία μικρής διάρκειας δεν προξενεί ζημιά στην αντλία. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ! Κίνδυνος πρόκλησης τραυματισμών και υλικών ζημιών! Δεν επιτρέπεται το λύσιμο της κεφαλής του κινητήρα ή της φλαντζωτής σύνδεσης/του συνδέσμου σωλήνων για εξαέρωση! Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος! Το υγρό που εκρέει μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και υλικές ζημιές. Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων εάν αγγίξετε την αντλία! Ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας της αντλίας ή της εγκατάστασης (θερμοκρασία του υγρού άντλησης), μπορεί ολόκληρη η αντλία να καίει πολύ. 8.2 Χειρισμός ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ! Κίνδυνος εγκαύματος! Ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας της εγκατάστασης, ολόκληρη η αντλία μπορεί να καίει πολύ. Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος σε περίπτωση επαφής με μεταλλικές επιφάνειες (π.χ. ελεγχόμενα πτερύγια ψύξης, περίβλημα κινητήρα, περίβλημα αντλίας). Η ρύθμιση στη μονάδα ρύθμισης μπορεί να γίνει στη διάρκεια της λειτουργίας με χρήση του κουμπιού χειρισμού. Ταυτόχρονα μην αγγίζετε καμία καυτή επιφάνεια. Ο χειρισμός της αντλίας γίνεται μέσω του κουμπιού χειρισμού (σχ.1a, θέση 1.3) Ρύθμιση του τρόπου ελέγχου και του μανομετρικού ύψους Στρέφοντας το κουμπί χειρισμού επιλέγετε τον τρόπο ελέγχου και ρυθμίζετε το επιθυ μητό μανομετρικό ύψος. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Yonos MAXO/-D 141

22 Ρύθμιση του τρόπου ελέγχου Μεταβλητή διαφορική πίεση ( p-v): Σχ.8 Αριστερά από τη μεσαία θέση, η αντλία ρυθμίζεται στον τρόπο ελέγχου p-v. Σταθερή διαφορική πίεση ( p-c): Σχ.9 Δεξιά από τη μεσαία θέση, η αντλία ρυθμίζεται στον τρόπο ελέγχου p-c. Ρύθμιση του μανομετρικού ύψους Η οθόνη LED δείχνει τη ρυθμισμένη ονομαστική τιμή της αντλίας. Αν στρέψετε το κουμπί χειρισμού από τη μεσαία θέση προς τα αριστερά ή τα δεξιά, αυξάνεται η ρυθμισμένη ονομαστική τιμή για τον αντίστοιχο τρόπο ελέγχου. Η ρυθμισμένη ονομαστική τιμή μειώνεται όταν το κουμπί χειρισμού στρέφεται πάλι στη μεσαία θέση. Η ρύθμιση γίνεται σε βήματα των 0,5 m (έως ονομαστικό μανομετρικό ύψος 10 m) ή σε βήματα του 1 m (ονομαστικό μανομετρικό ύψος >10m). Εφικτά είναι και ενδιάμεσα βήματα, που όμως δεν προβάλλονται. Εργοστασιακή ρύθμιση Οι αντλίες παραδίδονται στον τρόπο ελέγχου Δp-v. Ταυτόχρονα, το ονομαστικό μανομετρικό ύψος έχει προρυθμιστεί, ανάλογα με τον τύπο της αντλίας, μεταξύ ½ και ¾ του μέγιστου ονομαστικού μανομετρικού ύψους (βλέπε στοιχεία αντλίας στον κατάλογο). Ανάλογα με τις προδιαγραφές της εγκατάστασης πρέπει να προσαρμόσετε την απαιτού μενη ισχύ της αντλίας. ΥΠΌΔΕΙΞΗ: Η ρύθμιση του ονομαστικού μανομετρικού ύψους διατηρείται σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού δικτύου Επιλογή του τρόπου ελέγχου Τύπος εγκατάστασης Συνθήκες συστήματος Συνιστώμενο είδος ρύθμισης Συστήματα θέρμανσης/ αερισμού/ κλιματισμού με αντίσταση στο τμήμα μεταφοράς (καλοριφέρ χώρου + θερμοστατική βαλβίδα) 25% της συνολικής αντίστασης 1. Συστήματα δύο σωλήνων με βαλβίδες θερμοστάτη/βαλβίδες περιοχής και χαμηλή εξουσιοδότηση κατανάλωσης H N > 4 m Αγωγοί κατανομής πολύ μεγάλου μήκους Βαλβίδες απομόνωσης γραμμής έντονου στραγγαλισμού Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης γραμμής Υψηλές απώλειες πίεσης στα τμήματα της εγκατάστασης, τα οποία διαπερνά η συνολική ογκομετρική παροχή (λέβητας/ψυκτικό μηχάνημα, ενδεχ. εναλλάκτης θερμότητας, αγωγός κατανομής μέχρι την 1η διακλάδωση) 2. Πρωτεύοντα κυκλώματα με υψηλή απώλεια πίεσης p-v 142 WILO SE 11/2012

23 Τύπος εγκατάστασης Συνθήκες συστήματος Συνιστώμενο είδος ρύθμισης Συστήματα θέρμανσης/ αερισμού/ κλιματισμού με αντίσταση στο κύκλωμα παραγωγής /κατανομής 25% της αντίστασης στο τμήμα μεταφοράς (καλοριφέρ + θερμοστατική βαλβίδα) Ρύθμιση της ισχύος της αντλίας Η εγκατάσταση σχεδιάζεται για λειτουργία σε ένα συγκεκριμένο σημείο λειτουργίας (υδραυλικό σημείο πλήρους φορτίου σε υπολογισμένη μέγιστη ανάγκη ισχύος θέρμανσης). Κατά την έναρξη χρήσης η ισχύς της αντλίας (μανομετρικό ύψος) ρυθμίζεται σύμφωνα με το σημείο λειτουργίας της εγκατάστασης. Σημείο λειτουργίας στη μέγιστη χαρα κτηριστική καμπύλη Σημείο λειτουργίας στην περιοχή ρύθ μισης ΥΠΌΔΕΙΞΗ: Η εργοστασιακή ρύθμιση δεν αντιστοιχεί στην απόδοση της αντλίας που απαιτείται για την εγκατάσταση. Αυτή εξακριβώνεται με τη βοήθεια του διαγράμματος χαρακτηριστικής καμπύλης του επιλεγμένου τύπου αντλίας (από τον κατάλογο ή το δελτίο στοιχείων). Βλέπε επίσης σχ. 8 και 9. Τρόποι ελέγχου p-c, p-v: 1. Συστήματα δύο σωλήνων με βαλβίδες θερμοστάτη/βαλβίδες περιοχής και υψηλή εξουσιοδότηση κατανάλωσης H N 2 m Συστήματα βαρύτητας που έχουν μετα τραπεί Αλλαγή εξοπλισμού σε μεγάλης έκτα σης μεταφορά θερμότητας (π.χ. τηλεθέρμανση) Χαμηλές απώλειες πίεσης στα τμήματα της εγκατάστασης, τα οποία διαπερνά η συνολική ογκομετρική παροχή (λέβητας/ψυκτικό μηχάνημα, ενδεχ. εναλλάκτης θερμότητας, αγωγός κατανομής μέχρι την 1η διακλάδωση) 2. Πρωτεύοντα κυκλώματα με χαμηλή απώλεια πίεσης 3. Ενδοδαπέδια θέρμανση με θερμοστατικές βαλβίδες ή βαλβίδες περιοχής 4. Μονοσωλήνια συστήματα με θερμοστατικές βαλβίδες ή βαλβίδες απομόνωσης γραμμής p-c (σχ. 9) p-v (σχ. 8) p-c Τραβήξτε μια γραμμή από το σημείο λειτουργίας προς τα αριστερά. Διαβάστε την επιθυμητή τιμή H S και ρυθμίστε την αντλία σε αυτήν την τιμή. Τραβήξτε μια γραμμή από το σημείο λειτουργίας προς τα αριστερά. Διαβάστε την επιθυμητή τιμή H S και ρυθμίστε την αντλία σε αυτήν την τιμή. Μεταβείτε στη μέγιστη χαρακτηρι στική καμπύλη ρύθμισης, στη συνέχεια οριζόντια προς τα αριστερά, διαβάστε την ονομαστική τιμή H S και ρυθμίστε την αντλία σε αυτήν την τιμή. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Yonos MAXO/-D 143

24 8.3 Λειτουργία Βλάβη ηλεκτρονικών συσκευών από ηλεκτρομαγνητικά πεδία Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία παράγονται κατά τη λειτουργία αντλιών με μετατροπέα συχνότητας. Εξ αυτού ενδέχεται να προκύψει βλάβη σε ηλεκτρονικές συσκευές. Η συνέπεια ενδέχεται να είναι μία δυσλειτουργία της συσκευής που μπορεί να προξενήσει βλά βες της υγείας μέχρι και θάνατο, π.χ. σε φορείς εμφυτευμένων ενεργών ή παθητικών ιατρικών συσκευών. Για αυτό το λόγο, θα πρέπει να απαγορεύεται η παραμονή ατόμων π.χ. με βηματοδότη κοντά στην εγκατάσταση/την αντλία στη διάρκεια της λειτουργίας. Όσον αφορά σε μαγνητικούς ή ηλεκτρονικούς φορείς δεδομένων ενδέχεται να προκύ ψει απώλεια δεδομένων. 8.4 Θέση εκτός λειτουργίας Για εργασίες συντήρησης και επισκευής ή αποσυναρμολόγησης πρέπει η αντλία να τίθε ται εκτός λειτουργίας. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Θανάσιμος κίνδυνος! Κατά τις εργασίες σε ηλεκτρικές συσκευές υπάρχει κίνδυνος θανάτου από ηλεκτρο πληξία. Εργασίες στο ηλεκτρικό τμήμα της αντλίας επιτρέπεται να διεξάγονται αποκλειστικά και μόνο από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο εγκαταστάσεων. Για όλες τις εργασίες συντήρησης και επισκευής, η τάση στην αντλία πρέπει να διακόπτεται και να ασφαλίζεται έναντι αναρμόδιας επανενεργοποίησης. Οι εργασίες στη μονάδα ρύθμισης επιτρέπεται να ξεκινούν μόνο αφού περάσουν 5 λεπτά, διότι υφίσταται ακόμη κίνδυνος τραυματισμού από επαφή με την ηλεκτρική τάση που παραμένει. Ελέγξτε εάν έχει διακοπεί η τάση σε όλες τις επαφές σύνδεσης (ακόμη και στις χωρίς δυναμικό επαφές). Ακόμη κι όταν έχει διακοπεί η τάση, η αντλία ενδέχεται να διαπερνάται ακόμη από ηλεκτρικό ρεύμα. Εδώ, εξαιτίας του ρότορα που βρίσκεται σε κίνηση ενδέχεται να παραχθεί μία επικίνδυνη για επαφή τάση στις επαφές του κινητήρα. Κλείνετε τις υπάρχουσες βαλβίδες απομόνωσης πριν και μετά την αντλία. Μην θέτετε την αντλία σε λειτουργία εάν η μονάδα ρύθμισης / το βύσμα έχει υποστεί ζημιές. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ! Κίνδυνος εγκαύματος! Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων εάν αγγίξετε την αντλία! Ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας της αντλίας ή της εγκατάστασης (θερμοκρασία του υγρού άντλησης), μπορεί ολόκληρη αντλία να καίει πολύ. Αφήστε την εγκατάσταση και την αντλία να κρυώσουν σε θερμοκρασία περιβάλλο ντος. 9 Συντήρηση Πριν από τις εργασίες συντήρησης, καθαρισμού και επισκευής λάβετε υπόψη τις οδηγίες του κεφαλαίου 8.3. «Λειτουργία», 8.4 «Θέση εκτός λειτουργίας» και 9.1 «Αποσυναρμολόγηση/συναρμολόγηση». Πρέπει να τηρούνται οι υποδείξεις ασφαλείας στο κεφάλαιο 2.6 και 7. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και επισκευής πρέπει να γίνεται η εγκατάσταση ή η σύνδεση της αντλίας σύμφωνα με το κεφάλαιο 7 «Εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση». Η ενεργοποίηση της αντλίας γίνεται σύμφωνα με το κεφάλαιο 8 «Θέση σε λειτουργία». 144 WILO SE 11/2012

25 9.1 Αποσυναρμολόγηση/συναρμολόγηση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ! Κίνδυνος πρόκλησης τραυματισμών και υλικών ζημιών! Μια εσφαλμένη αποσυναρμολόγηση/συναρμολόγηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και υλικές ζημιές. Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων εάν αγγίξετε την αντλία! Ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας της αντλίας ή της εγκατάστασης (θερμοκρασία του υγρού άντλησης), μπορεί ολόκληρη η αντλία να καίει πολύ. Εάν υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες υγρού και πιέσεις συστήματος, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης εγκαύματος από το καυτό υγρό άντλησης που εκρέει. Πριν από την αποσυναρμολόγηση κλείστε τις υπάρχουσες βαλβίδες απομόνωσης και στις δύο πλευρές της αντλίας, αφήστε την αντλία να κρυώσει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και εκκενώστε τη αποφραγμένη διακλάδωση της εγκατάστασης. Εάν δεν υπάρχουν βαλβίδες απομόνωσης, εκκενώστε την εγκατάσταση. Τηρείτε τα στοιχεία των κατασκευαστών και τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας για πιθανές πρόσθετες ουσίες στην εγκατάσταση. Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση του κινητήρα/της αντλίας μετά το λύσιμο των βιδών στερέωσης. Πρέπει να τηρούνται οι εθνικοί κανονισμοί για την πρόληψη ατυχημάτων, όπως και οι τυχόν εσωτερικοί κανονισμοί εργασίας, λειτουργίας και ασφαλείας από πλευράς χρήστη. Αν είναι απαραίτητο πρέπει να φοράτε τον εξοπλισμό προστασίας! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ! Κίνδυνος από ισχυρό μαγνητικό πεδίο! Στο εσωτερικό του μηχανήματος υπάρχει πάντα ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο, το οποίο ενδέχεται να προξενήσει τραυματισμούς και υλικές ζημιές σε περίπτωση λαν θασμένης αποσυναρμολόγησης. Η αφαίρεση του ρότορα από το περίβλημα του κινητήρα επιτρέπεται κατά κανόνα μόνο σε εξουσιοδοτημένο ειδικό προσωπικό! Υπάρχει κίνδυνος σύνθλιψης! Αφαιρώντας τον ρότορα από τον κινητήρα αυτός ενδέχεται εξαιτίας του ισχυρού μαγνητικού πεδίου να πέσει πίσω απότομα στην αρχική του θέση. Αν αφαιρεθεί από τον κινητήρα η μονάδα που αποτελείται από την πτερωτή, τη φωλιά εδράνου και το ρότορα, υπάρχει κίνδυνος ιδιαίτερα για άτομα που χρησιμοποιούν ιατρικά βοηθήματα όπως βηματοδότες, αντλίες ινσουλίνης, ακουστικά, εμφυτεύματα και παρεμφερή βοηθήματα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει θάνατο, σοβαρούς τραυματισμούς και υλικές ζημιές. Για αυτά τα άτομα απαιτείται σε αυτήν την περίπτωση ιατρική γνωμάτευση. Οι ηλεκτρονικές συσκευές ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά ως προς τη λειτουρ γία τους ή να υποστούν ζημιά εξαιτίας του ισχυρού μαγνητικού πεδίου του ρότορα. Αν ο ρότορας βρεθεί εκτός του κινητήρα, ενδέχεται να υπάρξει απότομη έλξη μαγνητικών αντικειμένων. Αυτό ενδέχεται να έχει ως συνέπεια τραυματισμούς και υλικές ζημιές. Όταν το σύστημα είναι συναρμολογημένο, το μαγνητικό πεδίο του ρότορα προσάγεται στο κύκλωμα σιδήρου του κινητήρα. Έτσι εκτός του μηχανήματος δεν έχει αποδειχθεί ύπαρξη επιβλαβούς για την υγεία μαγνητικού πεδίου. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Θανάσιμος κίνδυνος λόγω ηλεκτροπληξίας! Ακόμη και χωρίς μονάδα (χωρίς ηλεκτρική σύνδεση) ενδέχεται στις επαφές του κινητήρα να ασκείται μία επικίνδυνη για επαφή τάση. Η αποσυναρμολόγηση της μονάδας απαγορεύεται! Εάν πρέπει να τοποθετηθεί μόνο η μονάδα ρύθμισης σε μια άλλη θέση, δεν χρειάζεται να βγει ολόκληρος ο κινητήρας από το περίβλημα της αντλίας. Ο κινητήρας μπορεί να στρα- Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Yonos MAXO/-D 145

26 φεί στην επιθυμητή θέση ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται μέσα στο περίβλημα της αντλίας (λάβετε υπόψη τις επιτρεπόμενες θέσεις τοποθέτησης σύμφωνα με το σχ. 2a και το σχ. 2b). ΥΠΌΔΕΙΞΗ: Γενικά να στρέφετε την κεφαλή του μοτέρ προτού γεμίσετε το συγκρότημα. ΠΡΟΣΟΧΉ! Κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών! Εάν κατά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής αποσπαστεί η κεφαλή του κινητήρα από το περίβλημα της αντλίας, πρέπει να ανανεωθεί ο δακτύλιος κυκλικής διατομής που βρίσκεται μεταξύ τους. Κατά τη συναρμολόγηση της κεφαλής του κινητήρα πρέπει να ελεγχθεί η σωστή θέση του δακτυλίου κυκλικής διατομής. Για να λύσετε τον κινητήρα χαλαρώστε τις 4 εξαγωνικές βίδες Άλλεν (σχ.6, θέση 1). ΠΡΟΣΟΧΉ! Κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών! Προσέξτε να μην γίνει ζημιά στο δακτύλιο κυκλικής διατομής μεταξύ της κεφαλής του κινητήρα και του περιβλήματος της αντλίας. Ο δακτύλιος κυκλικής διατομής, χωρίς να είναι στραμμένος, πρέπει να βρίσκεται στην ακμή της φωλιάς εδράνου που δείχνει προς την πτερωτή. Μετά τη συναρμολόγηση σφίξτε πάλι σταυρωτά τις 4 εξαγωνικές βίδες Άλλεν. Θέση σε λειτουργία της αντλίας βλέπε κεφάλαιο Βλάβες, αίτια και αντιμετώπιση Βλάβες, αίτια και αντιμετώπιση πίνακες 10, 10.1, Αναθέστε την αντιμετώπιση βλαβών μόνο σε εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό! Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας του κεφαλαίου 9! Βλάβες Αίτια Αντιμετώπιση Με ενεργοποιημένη τροφοδοσία ρεύματος η αντλία δε λειτουργεί. Το χρώμα της οθόνης είναι μαύρο Η αντλία κάνει θόρυβο. Το κτίριο δε ζεσταί νεται. Χαλασμένη ηλεκτρική ασφά λεια. Η αντλία δεν έχει τάση. Σπηλαίωση λόγω ανεπαρκούς πίεσης προσαγωγής. Πολύ μικρή απόδοση των θερμαντικών επιφανειών Πίνακας 10: Βλάβες με εξωτερική αιτία Ελέγξτε τις ασφάλειες. Επιδιορθώστε τη διακοπή τάσης. Αυξήστε την αρχική πίεση συστήματος εντός της επιτρεπόμενης περιοχής τιμών. Ελέγξτε τη ρύθμιση μανομετρικού ύψους και αν χρειάζεται ρυθμίστε χαμηλότερο ύψος. Αυξήστε την ονομαστική τιμή (βλέπε 8.2.1) Ρυθμίστε τον τρόπο ελέγχου σε Δp-c 146 WILO SE 11/2012

27 Αρ. κωδικού 10.1 Μηνύματα βλάβης Το μήνυμα βλάβης προβάλλεται μέσω της οθόνης LED (σχ.1a, θέση 1.1). Η λυχνία LED βλάβης ανάβει συνεχώς με κόκκινο χρώμα (σχ. 1a, θέση 1.2). Η επαφή SSM ανοίγει. Η αντλία απενεργοποιείται (ανάλογα με τον κωδικό σφάλματος) και επιχειρεί κυκλικές επανεκκινήσεις. ΕΞΑΊΡΕΣΗ: Κωδικός σφάλματος E10 (μπλοκάρισμα) Μετά από περίπου 10 λεπτά, η αντλία απενεργοποιείται μόνιμα και προβάλλει τον κωδικό σφάλματος. Σχ. Βλάβη Αιτία Αντιμετώπιση E04 Πολύ χαμηλή ηλε κτρική τάση Υπερβολικά χαμηλή τάση τροφοδοσίας Ελέγξτε την τάση ηλεκτρικού δικτύου E05 Πολύ υψηλή ηλεκτρική τάση Υπερβολικά υψηλή τάση τρο φοδοσίας Ελέγξτε την τάση ηλεκτρικού δικτύου E09 1) Λειτουργία τουρμπί νας Η αντλία κινείται προς τα πίσω (ροή μέσα στην αντλία από την κατάθλιψη προς την Ελέγξτε τη ροή και αν χρειάζε ται ενσωματώστε βαλβίδες αντεπιστροφής. αναρρόφηση) E10 Μπλοκάρισμα Ο ρότορας είναι μπλοκαρι σμένος Απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυ πηρέτησης Πελατών E21 2)* Υπερφόρτωση Δυσκίνητος κινητήρας Απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυ πηρέτησης Πελατών E23 Βραχυκύκλωμα Πολύ υψηλό ρεύμα κινητήρα Απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυ πηρέτησης Πελατών E25 Επαφή / Περιέλιξη Ελαττωματική περιέλιξη κινητήρα Απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυ πηρέτησης Πελατών E30 E31 Υπερβολική θερμο κρασία δομοστοιχείου Υπερθέρμανση τροφοδοτικού 1) μόνο για αντλίες με P 1 200W 2) εκτός από την οθόνη LED και η λυχνία LED βλάβης ανάβει συνεχώς με κόκκινο χρώμα. * βλέπε επίσης μήνυμα προειδοποίησης E21 (κεφάλαιο 10.2) Πίνακας 10.1: Μηνύματα βλάβης Πολύ ζεστός εσωτερικός χώρος δομοστοιχείου Η θερμοκρασία περιβάλλο ντος είναι πολύ υψηλή E36 Σφάλμα ηλεκτρονικών Ελαττωματικό ηλεκτρονικό σύστημα Βελτιώστε τον αερισμό του χώρου, ελέγξτε τις συνθήκες χρήσης και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυ πηρέτησης Πελατών Βελτιώστε τον αερισμό του χώρου, ελέγξτε τις συνθήκες χρήσης και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυ πηρέτησης Πελατών Απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυ πηρέτησης Πελατών Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Yonos MAXO/-D 147

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6 Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6 Χαρακτηριστικές καμπύλες Δp-c (σταθερή) Κλάση ενεργειακής αποδοτικότητας Κατηγορία EEI A Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-BAC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-BAC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-BAC GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 2 Εικόνα 3 3 Περιεχόμενα 1 Γενικά 5 1.1 Τομείς εφαρμογής 5 1.2 Πληροφορίες για το προϊόν 5 1.2.1 Κωδικοποίηση ονομασίας τύπου 5 1.2.2

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C.

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C. Φύλλο στοιχείων: Wilo- Καμπύλη H/m,8,6 v,1,2,3,4,5 Wilo-Star Z NOVA 1~23 V - Rp ½ m/s Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης (σύμφ. VDI 235) Πόσιμο νερό και νερό για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TC 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός εφαρμογής 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - Κεντρικά συστήματα θέρμανσης - Συστήματα Ζεστού Νερού Χρήσης - Ηλιακά συστήματα - Συστήματα Ψύξης Κλιματισμού ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ALPHA2 Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Αρμόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Αρμόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων.... EL...1 Γενικές υποδείξεις....... EL...1 Υποδείξεις ασφαλείας..... EL...2 Ενεργοποίηση.......... EL...3 Λειτουργία............. EL...3 Τερματισμός λειτουργίας..

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος Wilo-Yonos PICO.

Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος Wilo-Yonos PICO. Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος. Έντυπο προϊόντος. APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS Το 2013 θα εφαρμοστεί η κοινοτική οδηγία ErP. Αυτή αποτελεί ήδη το νέο πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος Wilo-Yonos PICO.

Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος Wilo-Yonos PICO. Wilo Hellas ΑΒΕΕ Αγ. Αθανασίου 8 4569 Άνοιξη Αττικής Τ: 6483 F: 64836 wilo.info@wilo.gr www.wilo.gr Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος. Έντυπο προϊόντος. 938/4T/9/GR/CL YonosPICO_Flyer_GR.indd

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V)

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Καμπύλη Wilo-Drain MTS 40-50 Hz - 2900 1/min Συγκρότημα Μέγιστο ύψος άντλησης H max 31 m Μέγιστη ποσότητα άντλησης Q max 14 m 3 /h Βέλτιστο μανομετρικό ύψος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων. EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων. EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα EMV 110 603 Σύνδεση σωλήνα: αρσενική ένωση/θηλυκό σπείρωμα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-MultiVert-MVI 2.. / 4.. / 8.. / 16..-6. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-MultiVert-MVI 2.. / 4.. / 8.. / 16..-6. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-MultiVert-MVI 2.. / 4.. / 8.. / 16..-6 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός εφαρμογής 3 1.2 Οδηγίες για τα προϊόντα 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 1.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

WILO VeroLine-IPL/IPL N/DPL/DPL...N. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

WILO VeroLine-IPL/IPL N/DPL/DPL...N. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας WILO VeroLine-IPL/IPL N/DPL/DPL...N GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Πληροφορίες για τα προϊόντα 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Τεχνικά στοιχεία 1.4 Πεδίο χρήσης 2. Γενικές υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-WP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1.Γενικά 3 1.1 Εφαρμογή 3 2 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.1 Κίνδυνοι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Είδος κατασκευής Εγκατάσταση παροχής νερού με αυτοαναρρόφηση Χρήση Τροφοδοσία νερού Άρδευση με καταιονισμό Άρδευση κανονική και ελεγχόμενης διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Montagehandleiding Module voor vers water BSP - FWL Circulatiemodule BSP - ZP Pagina 25-32

Montagehandleiding Module voor vers water BSP - FWL Circulatiemodule BSP - ZP Pagina 25-32 DE FR IT NL SK CZ GR Montageanleitung Frischwassermodul BSP - FWL Zirkulationsmodul BSP - ZP Seite 1-8 Instructions de montage Module d eau fraîche BSP - FWL Module de circulation BSP - ZP pages 9-16 Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 GR Οδηγίες χρήσης 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 4 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 2 Ασφάλεια 3 3 Προκαταρκτική επιθεώρηση 3 4 Συνθήκες χρήσης 4 5 Εγκατάσταση 4 6 Ηλεκτρικές συνδέσεις 4 7 Περιοδικοί έλεγχοι

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό...4 Σημείωση ασφαλείας...4

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-TWU 4 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Τεχνικές οδηγίες για τα προϊόν 3 2 Ασφάλεια 3 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για εξειδικευμένους εγκαταστάτες/ψυκτικούς και μελετητές Κορυφαία ποιότητα στις συνήθεις εφαρμογές.

Πληροφορίες για εξειδικευμένους εγκαταστάτες/ψυκτικούς και μελετητές Κορυφαία ποιότητα στις συνήθεις εφαρμογές. Πληροφορίες για εξειδικευμένους εγκαταστάτες/ψυκτικούς και μελετητές Κορυφαία ποιότητα στις συνήθεις εφαρμογές. Ιδανική εφαρμογή των Yonos MAXO και Yonos MAXO-D. 02 Pioneering for You 03 «Ισχύς και απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 2 Εικόνα 2 Εικόνα 3 3 Εικόνα 4 4 Περιεχόμενα 1 Γενικά 6 1.1 Σκοπός εφαρμογής 6 1.2 Οδηγίες για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Οδηγίες τοποθέτησης PModul-IGR094510 98-0020910 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-MultiCargo MC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-MultiCargo MC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-MultiCargo MC GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 1.2.2 Κωδικοποίηση τύπου 4 1.2.3

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

Montageanleitung Solarspeicher SEM-2 Seite 2-8. Assembly Instructions Solar tank SEM-2 Page 10-16

Montageanleitung Solarspeicher SEM-2 Seite 2-8. Assembly Instructions Solar tank SEM-2 Page 10-16 D GB IT ES FR BE NL BE DK PL HU SK CZ Montageanleitung Solarspeicher Seite 2-8 Assembly Instructions Solar tank Page 10-16 Istruzioni di montaggio Bollitore solare Pagina 18-24 Instrucciones de montaje

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift TMP 32-0,5. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift TMP 32-0,5. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift TMP 32-0,5 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα Οδηγίες για το χρήστη 3 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Jet WJ. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Jet WJ. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Jet WJ GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Χαρακτηριστικά του προϊόντος 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain Lift XXL. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain Lift XXL. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain Lift XXL GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες ασφαλείας 4 2.2 Εξειδίκευση προσωπικού 5 2.3 Κίνδυνοι εάν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TS/TSW. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TS/TSW. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TS/TSW GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 2 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδίκευση προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift TMP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift TMP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift TMP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Τομή της αντλίας με αριθμούς θέσης Εικόνα 2 Συναρμολόγηση και σωληνώσεις της αντλίας 2 Εικόνα 3 Διαστάσεις Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μποϊλερ. BSP σελίδα 2. Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης. BSP-SL σελίδα 3. BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4

Συστήματα μποϊλερ. BSP σελίδα 2. Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης. BSP-SL σελίδα 3. BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4 Συστήματα μποϊλερ Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP σελίδα 2 BSP-SL σελίδα 3 BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4 BSP-W-SL για αντλία θερμότητας σελίδα 5 Εξαρτήματα σελίδα 6 Μποϊλερ αποθήκευσης BSH σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Σελίδα 1/8 Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Επισκόπηση προϊόντων γενικής χρήσης PRODUCT INFORMATION Όχημα/εφαρμογή Προϊόν Αρ. Pierburg βλέπε κατάλογο/tecdoc-cd ηλεκτρική αντλία καυσίμου (E1F) 7.21440.51.0/.53.0/.63.0/.68.0/.78.0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222 Betriebsanleitung, Operating manual, Mode d emploi, Instrucciones de uso, Manual de instruções, Manuale d uso, Driftsvejledning, Gebruiksaanwijzing, Οδηγίες λειτουργίας PIKO BA Sensor Στοιχεία εκδότη Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Μονάδα ηλιακής ενέργειας SM1 ΝΕΟ "Ηλιακή διακοπή λέβητα" Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TM/TMW. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TM/TMW. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TM/TMW GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 2 Εικόνα 2 3 Περιεχόμενα 1 Γενικά 6 1.1 Εφαρμογές 6 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 6 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 6 1.2.2 Στοιχεία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSMxx-21-BS / SSMxx-21-BS-JP είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Αντλίες θερμότητας Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2 Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Νερού/νερού Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα συστοιχίας 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 614 080 (2011/02) GR Επισκόπηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 20 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Προστασία περιβάλλοντος. Αρμόζουσα χρήση. SDP 9500 (Αντλία βρώμικου νερού)

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Προστασία περιβάλλοντος. Αρμόζουσα χρήση. SDP 9500 (Αντλία βρώμικου νερού) Πίνακας περιεχομένων Απεικόνιση μηχανημάτων EL - 3 Γενικές υποδείξεις EL - 5 Υποδείξεις ασφαλείας EL - 6 Χειρισμός EL - 7 Φροντίδα, Συντήρηση EL - 8 Μεταφορά EL - 8 Αποθήκευση EL - 8 Δήλωση συμμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 05.13 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων! Περιεχόμενα Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δυνατότητες ενσωμάτωσης και επικοινωνίας των κυκλοφορητών Wilo σε συστήματα αυτοματισμού (ΒΜS);

Υπάρχουν δυνατότητες ενσωμάτωσης και επικοινωνίας των κυκλοφορητών Wilo σε συστήματα αυτοματισμού (ΒΜS); Υπάρχουν δυνατότητες ενσωμάτωσης και επικοινωνίας των κυκλοφορητών Wilo σε συστήματα αυτοματισμού (ΒΜS); Με τη προσθήκη των κατάλληλων στοιχείων, οι κυκλοφορητές της Wilo μπορούν να ενσωματωθούν σε συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Gialix 120 MA Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Tεχνικα χαρακτηριστικά Διαφορικου Θερµοστατη Τάση τροφοδοσίας 230VAC +/- 10 % Συχνότητα τροφοδοσίας 50 εως 60Hz Κατανάλωση 2VA Μηχανικός ηλεκτρονόµος 460VA

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 3.6 BATTERY-CHARGER 3,6 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 1 2 3 4 8 7 6 5 11 9 10 11 15 14 13 12 16 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για εγκαταστάτες. Εύκολη εγκατάσταση, σιγουριά για το μέλλον. Wilo-Yonos PICO, Wilo-Stratos PICO, Wilo-Stratos, Wilo-Yonos MAXO.

Πληροφορίες για εγκαταστάτες. Εύκολη εγκατάσταση, σιγουριά για το μέλλον. Wilo-Yonos PICO, Wilo-Stratos PICO, Wilo-Stratos, Wilo-Yonos MAXO. Pioneering for You Πληροφορίες για εγκαταστάτες. Εύκολη εγκατάσταση, σιγουριά για το μέλλον. Wilo-Yonos PICO, Wilo-Stratos PICO, Wilo-Stratos, Wilo-Yonos MAXO. 2 Οδηγία ErP 3 Η Οδηγία ErP για υδρολίπαντους

Διαβάστε περισσότερα

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του;

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Το υδραυλικό πλήγμα οφείλεται στο απότομο σταμάτημα του αντλητικού συγκροτήματος ή στο απότομο κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK Οδηγίες τοποθέτησης BTPB-IGR112112 98-0014112 Έκδοση 1.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα