Kto miluje Hospoda Boha, uráža Boží majestát

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Kto miluje Hospoda Boha, uráža Boží majestát"

Transcript

1 Kto miluje Hospoda Boha, uráža Boží majestát Kto miluje Hospoda Boha, uráža Boží majestát (Hospoda Boha majú ľudia ľúbiť a nie ho milovať) Dve podmienky pre vstup do Kráľovstva nebeského: 1) láska k Hospodu Bohu (nadovšetko) 2) láska k blížnemu Nestačí milovať blížneho len ako seba samého (prikázanie v Starom Zákone), treba ho milovať v miere ako Boh-Otec ľúbi Boha-Syna Isusa Christa (nové prikázanie) Do neba (k nazeraniu Hospoda Boha vo večnej radosti a šťastí) sa dostane len ten, kto ľúbi Boha nadovšetko a miluje všetkých blížnych ako Christos miluje nás (Nový Zákon) Cesta do neba môže byť cestou otroka, nájomníka alebo syna Degenerácia v starozákonnom interpretovaní: «milovať svojho blížneho ako seba samého» a "nenávidieť svojho nepriateľa" «Boh je ľubov», (1Jn 4,8) preto sa do neba dostane len ten, kto ľúbi-miluje. Nato, aby sa človek dostal do neba, nestačí len nepáchať hriechy, musí aj milovať. Milovať nielen slovami, ale aj skutkami robením dobrých skutkov. Keď sa Hospoda nášho Isusa Christa opýtali, aby im povedal, ktoré je najväčšie prikázanie, odpovedal im: «Ľúbiť budeš Hospoda Boha nadovšetko a svojho blížneho ako seba samého», (porov. Mk 12,30-31). «Predstavme si kruh s centrom uprostred, z centra vychádzajú lúče (pozri obr. vedľa). Čím ďalej idú lúče od centra, tým viac sa rozchádzajú a vzďaľujú sa aj jeden od druhého. A naopak, čím viac sa približujú k centru, tým viac sa približujú i k sebe navzájom. Je to obraz Boha, ktorý sa nachádza v centre sveta. Priame lúče i- dúce od centra do okolia, alebo z okolia do centra sú cesty životov ľudí. Čím viac svätí vchádzajú do vnútra kruhu k jeho prostriedku, želajúc si priblížiť sa k Bohu, natoľko, podľa miery priblíženia sa, stávajú sa bližšími nielen Bohu, ale aj druh druhovi, a tak isto, nakoľko sa približujú druh k druhovi, natoľko sa približujú i k Bohu. To isté platí aj so vzďaľovaním sa. Keď sa vzďaľujú od Boha a smerujú k vonkajšiemu, očividne sa vzďaľujú od stredu, od Boha, a úmerne tomu sa vzďaľujú aj druh od druha a nakoľko sa vzďaľujú druh od druha, natoľko sa vzďaľujú i od Boha. 1

2 Taká je i vlastnosť lásky: nakoľko sa nachádzame vonku a neľúbime Boha, natoľko je každý vzdialený od blížneho. Ak začneme ľúbiť Boha, nakoľko sa láskou priblížime k Bohu, natoľko sa zjednotíme s blížnymi a nakoľko sa zjednotíme s blížnymi, natoľko sa zjednotíme i s Bohom» (sv. abba Dorotej ( okolo r. 620), Rada 42). Inými slovami povedané: ak sa človek v dobrých skutkoch približuje ku všetkým blížnym bez rozdielu, tj. žijúcim nielen okolo neho, ale aj k tým na opačnej strane kruhu, približuje sa automaticky k Hospodu Bohu (Boh je maximálna a nekonečná Ľubov). A opačne, ak sa nekonaním povinného dobra, či dokonca páchaním zla vzďaľuje od Hospoda Boha, tým viac prestáva milovať aj svojich blížnych, a to nielen najbližších (rodina), ale i tých o- statných menej známych, či neznámych Aké sú dobré skutky voči Hospodu Bohu? Nezištná (zdarma) služba v cerkvi-kostole (napr. služba miništranta, cerkovníka, kantora, upratovanie ), nezištná starostlivosť a úcta k všetkému, čo pripomína Hospoda Boha na zemi (budova cerkvi-kostola, farská budova - fara, kríže, pamätníky a pomníky so znázorneniami kríža, či svätých ). Modlitba-rozhovor s Bohom a upočúvnutie Jeho hlasu nabádajúceho ku konaniu akéhokoľvek dobra aj voči všetkým ostatným ľuďom, najprv tým najbližším rodine a potom rovnako aj ostatným žijúcim vo svete bez rozdielu farby pleti, vierovyznania či názorov aj nepriateľov. Milovať aj nepriateľov Isus Christos učí: «Ľúbte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých», (Mt 5,44-45). «Slnko sa nemení podľa toho, na čo svieti, ani sa nezašpiní preto, že vysušuje bahno. Tak by ani kresťan nemal meniť svoju tvár podľa toho, s kým jedná, mal by sa správať pekne k veriacim i neveriacim, svätcom i hriešnikom», (T. Špidlík, Prameny světla, Řím, 1981, str. 241). Keď je chorý nejaký úd človeka, napr. palec, či ho hneď jeho majiteľ odreže? Ba dokonca aj keď hnije, smrdí, ale je to stále jeho smrad, trpí ho, prikladá obklady, dezinfikuje, mastí, polieva svätenou vodou, modlí sa Podobne by každý človek mal robiť aj so svojim blížnym. Nie hneď ho odrezať, ale najprv trpezlivo vyskúšať všetky metódy na jeho vyliečenie Sv. Pavol poučuje: «tak aj my mnohí sme jedno telo v Christovi a jednotlivo sme si navzájom údmi», (Rim 12,5). «Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy. Vy ste Christovo telo a jednotlivo ste údy», (1Kor 12,26-27). Človek má milovať všetkých ľudí bez rozdielu, a to bez ohľadu na ich sympatickosť, náboženstvo či spoločenské postavenie. Raz v Amerike urobili pokus: Pozbierali z ulíc veľkomesta potulných psov a mačky, ktoré boli strašného charakteru, na každého útočili, kúsali a škrabali Zavreli ich v laboratóriu a každý deň sa k nim správali milo: hladili ich, dávali im žrať. Po určitom čase sa zvieratá zmenili na nepoznanie. Ak sa to stalo so zvieratami, o čo viac s ľuďmi? Láska mení (porov. na duchovných cvičeniach v Ríme benediktín o. Tobin z Indiana, USA). Zdegenerovaný pohľad na slovo-termín «láska» Slovo «láska» sa stalo najpoužívanejším i najzneužívanejším slovom, s ktorým dnes spájame celkom odlišné významy. Kdekoľvek sa dnes človek otočí, všade sa hovorí o láske. I populárne pesničky sú väčšinou o láske Pod láskou sa tu však vo všeobecnosti rozumie len a len láska sexuálna medzi mužom a ženou. Aj romantické filmy zobrazujú lásku (v najnovšej dobre i zvrátenú-sodomskú vraj lásku medzi mužmi homosexualitu, či ženami lesbicizmus). Zaujímavé je, že aj staršie filmy zobrazujúce lásku medzi mužom a ženou, vždy končia tak, že sa oní dvaja vezmú-zosobášia (happy end) a nikdy tieto filmy neukazu- 2

3 jú, čo bolo potom, teda život v manželstve. Podčiarkujú teda opäť len lásku telesnú-sexuálnu a zobrazovať lásku vyššieho stupňa (lásku čistejšiu a dokonalejšiu), teda napr. lásku medzi rodičmi a ich deťmi, či zrelú lásku medzi rodičmi to už nie je pre diváka lákavé a ani zaujímavé Vďaka všetkému vyššie naznačenému mladí ľudia (obyčajne do 25 rokov), ak kňaz hovorí o láske, tak podvedome rozumejú len lásku sexuálnu. Prekvapujúce pre nich potom je napr. aj prikázanie Isusa Christa, aby sa všetci ľudia milovali navzájom: «Toto vám prikazujem: aby ste sa milovali navzájom», (Jn 15,17). Ak sa nad slovami Isusa Christa zamyslia mladí, tak im nechápu. Čo Christos myslel pod onou láskou navzájom? Nejaké zvrátené pohanské sexuálne orgie (sex v skupine)? Ako sexuálne milovať všetkých ľudí? Na príčine tohto nedorozumenia nie je len zvrátená kinematografia, ale aj materializmom vyprázdnená slovná zásoba. Treba ešte zdôrazniť, ako to robí aj pápež Benedikt XVI. vo svojej encyklike Deus caritas est (č. 8), že láska je vo svojej podstate jediná skutočnosť, i keď má rôzne dimenzie, z ktorých môže raz vyniknúť jedna, inokedy druhá. Gréčtina ako jeden z perfektných starovekých jazykov má na slovo láska až päť rozličných výrazov zachytávajúcich rozličný odtieň významového zafarbenia vyššie spomenutých dimenzií: Najkrajším druhom lásky je gr. «ἀγάπη» [agápe] je to láska najčistejšia, obojstranná a navzájom opätovaná: takýto typ vzťahu je napr. medzi Bohom Otcom a Bohom Synom a Bohom Duchom Svätým (1Jn 4,16), prípadne medzi vrúcne a navzájom sa ľúbiacimi manželmi, svätými kresťanmi a pod.; slovanský ekvivalent je «ľubov» (porov. slov. «ľúbiť»; iný slovenský výraz «ľúbosť» nesie už so sebou erotický nádych, porov. slov. «ľúbostný»). gr. «ϕῐλία» [filía] je deti plodiaca telesná láska-sympatia napr. medzi manželmi a pod.; slovenský ekvivalent je «rád», «rada», «rod» (porov. slov. «(mať) rád», «radiť» > «rodiť»). gr. «χάρις» [cháris] je láska jednostranná, charitatívna-dobročinná, slovenský ekvivalent je «charita». gr. «ἔλεος» [éleos] láska-sústrasť, spolucítenie, je taký typ jednostranného, dobročinného, milosrdného, zo strany milovaného absolútne nezaslúženého a neopätovaného vzťahu, aký je napr. medzi Bohom a ľuďmi (predovšetkým najhriešnejšími, ktorí Hospoda Boha ignorujú alebo dokonca nenávidia); aspoň teoreticky sa takto prejavuje prezident udeľujúci milosť zločincovi odsúdenému na trest smrti; slovenský ekvivalent je «milosrdenstvo», «milosť» (poľ. «miłošć», slov. «milovať»). Gr. «ἐλεός» [eleós] označuje aj vtáka pelikána, ktorý podľa tradície v prípade núdze dáva svojim mladým vlastné telo za pokrm. gr. «ἔρως» [éros] je láska sexuálna a egoistická, ktorá láme, prebodáva a zraňuje srdcia: eroticky miluje napr. mačka myši chytá ich a ničí-zožerie; slovenský ekvivalent je «láska», «láskanie» (slov. «láskať», «hlaskať» - hladiť, hlaskať). Slovo «láska» je od slova «hlaskať» a označuje vo svojej podstate len telesný (materiálny, dotykový), teda v podstate erotický vzťah. Päť druhov rozlične dokonalej lásky k blížnemu podľa sv. Maxima Vyznavača ( 430) Grécky teológ a expert na asketiku sv. Maxim Vyznavač ( 430) rozoznáva päť motívov lásky k blížnemu, pričom prvý je ideálom, druhý je aký-taký a ostatné sú veľmi nedokonalé, ba až hriešne «Ľudia chvályhodne alebo odmietnutiahodne milujú druh druha z nasledujúcich piatich príčin: 1.) pre Boha tak spravodlivý (dokonalý) miluje všetkých a spravodlivého ľúbia niekedy dokonca aj nespravodliví; 2.) podľa prirodzenosti tak rodičia milujú svoje deti a naopak 3.) pre slávu tak chválený miluje chváliaceho; 3

4 4.) z užitočnosti tak bohatého milujú pre jeho dary; 5.) pre slasť tak milujú tí, čo slúžia svojmu bruchu, a tomu čo je pod bruchom Prvá príčina týchto je chvályhodná, druhá obojaká a ostatné sú žiadostivé» (O láske druhá stovka, 9). Terminológia: milovať ľúbiť Už z vyššie uvedeného vyplýva, že «milovať» a «ľúbiť» nie je jedno a to isté. V súčasnej slovenčine sekularizovaného sveta sú však slovesá «milovať» a «ľúbiť» akoby ekvivalentami, znamenajúcimi presne to isté (ak by to bola pravda, je zbytočné mať dve slová na ten istý význam). V staroslovančine i v gréčtine však majú iný význam a významové zafarbenie. «Milovať» niekoho je jednostranný a neopätovaný vzťah. «Ľúbiť» niekoho je opätovaný obojstranný vzťah medzi dvoma osobami. V cyrilometodejských staroslovanských liturgických textoch, ktoré sa baziliánski mnísi a gréckokatolícki kňazi modlia každý deň (časoslov), sa píše, že Hospoď Boh spravodlivých «ľúbi» a hriešnikov «miluje». Doslovne sa tam píše v modlitbe sv. Bazila Veľkého ( 379 zakladateľa najtaršieho rádu v Cirkvi baziliánov), toto: «Бо1же благїй долготерпели1вый и3 многоми1лостивый, прaведныz любz1й, и3 грbшныz ми1луzй...» (= gr. «ὁ τοὺς δικαίους ἀγαπῶν καὶ τοὺς ἁµαρτωλοὺς ἐλεῶν») Bože dobrý, dlhotrpezlivý a mnohomilostivý, ktorý spravodlivých ľúbiš a hriešnikov miluješ... Tieto slová sa modlí kňaz/mních na Polnočnici, ako aj na Prvom, Treťom, Šiestom i Deviatom čase. Schématicky cez šípku by sa hore uvedené dalo vyjadriť takto: ľubov, ľúbiť: Hospoď Boh spravodlivý človek Hospoď Boh spravodlivého ľúbi a on mu, nakoľko je schopný, opätuje Jeho ľubov milosť, milovať: Hospoď Boh hriešnik Hospoď Boh hriešnika miluje (on však Naň kašle ) Hospoda Boha môžu ľudia len ľúbiť, pretože milovať ho nemôže nikto Z hore uvedeného jasne vyplýva, že ak niekto plne rozumie odlišnosti výrazov: «ľúbiť» a «milovať», nemôže sa nikdy vyjadriť, že «človek má milovať Hospoda Boha». Takéto vyjadrenie by bolo totiž urážkou Božieho majestátu, nekonečnej Božej Dobroty, lebo by vyjadrovalo nepravdivý fakt, že Hospoď Boh nemiluje ľudí. Dogmatickou pravdou však je, že Hospoď Boh miluje všetkých ľudí bez rozdielu maximálnou mierou, a tých ľudí, ktorí mu jeho vzťah opätujú, nielen miluje, ale ich aj ľúbi. Prvým prikázaním Božím pre ľudí je, aby ľúbili Hospoda Boha z celého svojho srdca, zo všetkých svojich síl a všetkými svojimi schopnosťami a nie Ho milovali, lebo to nie je možné. Ľudia nemôžu Hospodu Bohu preukázať nijakú milosť, lebo Boh od nich nič nepotrebuje Ľudia preto nemôžu milovať Hospoda Boha, ale len ho ľúbiť. Teda ľudia majú ľúbiť Hospoda Boha a nie ho milovať. Ak je Boh nekonečné Milosrdenstvo=Milosť a od vekov miluje všetkých ľudí, prečo ich niekedy trestá? Správna odpoveď znie: Hospoď Boh NIKDY NIKOHO NETRESTÁ (v zmysle ako my chápene slovo trest ). Hospoď Boh ani nestvoril peklo, ani diablov, ani zlo, a teda ani nestvoril a ani nechce nijaký trest. Veď v knihe Genesis Duch Svätý niekoľkonásobne opakovaným konštatovaním podčiarkuje, že všetko, čo Hospoď Boh počas siedmich dní stvorenia stvoril, bolo dobré a rajská rieka zavlažujúca raj obtekala aj krajinu Pút (=Etiópia=Abysínia = v preklade bezodná priepasť=miesto, kde boli podľa tradície zhodení padlí anjeli). Teda krajina Pút =bezodná priepasť, symbolické peklo bola pred pádom anjelov súčasťou raja! Večné zatra- 4

5 tenie-peklo vytvoril až Lucifer a jeho padlí anjeli v momente, keď navždy odmietli nekonečné Dobro=Boha a vylúčili sa tým z Božej prítomnosti, z neba. Hospoď Boh však kvôli slobodnej vôli, ktorú raz a navždy daroval anjelom aj ľuďom, tu na tejto zemi DOPÚŠŤA ZLO (tj. dočasne nezabraňuje-neznemožní slobodou obdarenému diablovi a ľuďom páchanie zla) a tým sa diabol (= padlý anjel) a hriešnici TRESTAJÚ SAMI. Padlí anjeli sa odmietnutím nekonečného Dobra a Šťastia, ktorým je Boh, stali z vlastného rozhodnutia večne nešťastnými a podobne i hriešnici si svojvoľným a ľahkomyseľným páchaním zla navzájom znepríjemňujú život na zemi (nepriateľstvá, škodenie si, vojny, choroby ) a urobia sa nešťastnými i vo večnosti. Možno niekto povie, no tak to je ale Otec, keď utopil v Potope toľkých ľudí, či ich upálil v Sodome a Gomore Utopiť predpotopných ľudí, alebo zoslať oheň na Sodomu a Gomoru nebol trest, ale skutok Božieho milosrdenstva, akt nekonečnej Božej milosti. Vysvetlenie: Predpotopní ľudia, ako aj tí v Sodome a Gomore boli napospol skazení. Ľudia pred Potopou i pred zničením Sodomy a Gomory páchali ohavný hriech nečistoty mužov z mužmi (homosexualita) a žien so ženami (lesbicizmus), či deťmi (pedofília) a zvieratami (beštialita). Svoju slobodnú vôľu využili na páchanie zla bez konca, odmietali nápravu. Boli Hospodom Bohom (cez spravodlivých ľudí) veľakrát nabádaní k náprave nepomohlo ani 120 ročné napomínanie Noeho počas stavby korába, nepomohlo ani napomínanie dvoch Anjelov (dve Božie Osoby: Isus Christos a Duch Svätý) poslaných v predvečer katastrófy do Sodomy a Gomory. Preto Boh predčasne ukončil životy týchto ľudí. Ak by im totiž umožnil prirodzeným spôsobom dožiť ich životy, ako dôsledok vlastného slobodného rozhodnutia by sa dostali do večného zatratenia a v pekelných večných mukách by celú večnosť trpeli za svoje zločiny. Tým, že im však skrátil život, nestihli napáchať toľko zla, a teda dnes trpia v pekle síce večne, ale oveľa menšie muky, ako keby dožili v zlobe celý svoj život. Skrátiť nekajúcemu zločincovi, o ktorom Boh predpozná jeho nekajúcu smrť, je pre zločinca nie trest, ale práve naopak, veľké milosrdenstvo. Veľmi dokonale na vyššie položenú otázku odpovedá autor dodnes denne slúženej gréckokatolíckej liturgie sv. Ján Zlatoústy-Chryzostomos ( 407): «Ľudia robia jedno z lásky ako dobrý skutok a iné z nenávisti a nepriazne. Hospoď Boh však všetko robí z milosrdnej lásky. Napríklad ako dobro činiaci umiestnil človeka v raji a ako dobro činiaci ľudí z raja vyhnal. Ako dobro činiaci previedol Potopu, ako dobro činiaci poslal oheň na Sodomu. Na čokoľvek vo všeobecnosti ukážeš, všetko robí Hospoď Boh pre dobro. Ako dobro činiaci aj hrozí peklom (večným zatratením). Ako otcovia bývajú otcami nielen vtedy, ak sa so svojimi deťmi láskajú, ale aj vtedy, keď ich karhajú; a ako karhajúci sú otcami nie menej, ako láskajúci; tak presne i Boh», (Beseda na 110. Žalm, 3;283). Hospoď Boh miloval a miluje každého človeka ako prvý, a to už od večnosti Hospoď Boh bezhranične miluje každého človeka konkrétne, a to ešte skôr ako začne človek existovať, miluje ho už od vekov U Hospoda Boha totiž nieto času. U Hospoda Boha čas neexistuje, u Neho je len neustála prítomnosť. Čas stvoril v momente pri stvorení sveta. Sv. Apoštol Ján o tom napísal vo svojom liste: «Ľubov je v tom, že nie my sme (ako prví) ľúbili Boha, ale že on ľúbil nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obeť za naše hriechy», (1Jn 4,10). Hospoď Boh miluje ľudí od večnosti: «Zďaleka sa mu zjavil Hospoď. Ľubvou odvekou som ťa ľúbil, preto som ti zachoval priazeň», (Jer 31,3). Milovať svojho blížneho ako seba samého - nestačí Druhá Božia Osoba Isus Christos sa stal človekom, aby ľudí nielen spasil, ale aj aby ich naučil milovať svojich blížnych, podobne ako ich sám Boh miluje. V Mojžišovom 5

6 zákone (v Starom Zákone) bola Hospodom Bohom predpísaná miera lásky: «Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba samého! Ja som Hospoď (=YHWH)», (Lv 19, 18). Isus Christos túto mieru zdokonalil, preto vo svojom novom-novozákonnom prikázaní vyzýva k ešte dokonalejšej láske. Na pochopenie tohto nového prikázania musíme spojiť dva citáty Isusa Christa: «Ako mňa ľúbi O- tec, tak ja ľúbim vás. Ostaňte v mojej ľubvi!», (Jn 15,9); «Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom ľúbili. Aby ste sa aj vy vzájomne ľúbili, ako som ja ľúbil vás (= teda ako mňa ľúbi Otec)», (Jn 13,34). Už prvá miera poukazovala na vysoký stupeň dokonalosti (zaväzovala však len medzi židmi navzájom), avšak druhá je nekonečne vyššia a dokonalejšia (čo do kvantity aj predmetu zaväzuje ku všetkým ľuďom), ako je nekonečný rozdiel medzi oboma mernými jednotkami: človek a Boh (porov. A. Gazzera, A. Leonelli, V jeho šľapajach, Náčrt pokoncilovej asketiky a mystiky, Rím, 1982, str. 325). Teda máme ľúbiť na prvom mieste Hospoda Boha a potom všetkých blížnych, a to nielen ako seba samého (starozákonné prikázanie), ale tak ich máme milovať alebo ľúbiť, ako Boh-Otec ľúbi Boha-Syna! To je nové, novozákonné prikázanie Isusa Christa. Milovať želať a robiť dobro máme nielen svojej najbližšej alebo vzdialenejšej rodine, ale všetkým blížnym: susedom, ľuďom, ktorých stretávame, o ktorých počujeme dokonca i nepriateľom. Milovať máme nielen slovami, ale aj skutkami pomôcť, keď treba, rozdeliť sa s núdznymi, modliť sa za nich Nám sú však cudzí ľudia úplne ľahostajní a tým najbližším máme častokrát problém i bežne pozdraviť na ulici Preto máme všetci veľké podĺžnosti v tejto povinnej láske k blížnemu. Ak nebudeme všetkých ľudí milovať alebo ľúbiť ako Boh Otec ľúbi Boha Syna, nedostaneme sa do neba k Hospodu Bohu, nemôžeme zasadnúť, ľudsky povedané, s Hospodom Bohom, tj. troma Osobami Presvätej Trojice za jeden spoločný stôl. Nemôžeme vstúpiť do absolútneho zjednotenia, moderne povedané, do ÚNIE s Bohom, s troma Božími Osobami. Nie je totiž možné, aby sme boli v nebi my a aj ten, ktorý nám je ľahostajný, a aby v nebi tento stav ľahostajnosti medzi nami naďalej pokračoval. V nebi nie je nikto nikomu ľahostajný. V nebi je len jedna jediná, absolútna Ľubov, ktorá sa volá Hospoď Boh všetci bez rozdielu sa ľúbia ako Jeden želajú a robia si navzájom na večné veky intenzívne dobro. Preto je v nebi nekonečné, večné a bezhraničné šťastie. Nikto sa nedostane do neba, tj. do Kráľovstva nebeského, kto nebude takto milovať. Preto málokto pôjde po smrti rovno do neba. Väčšina spasených ľudí musí ísť najprv do očistca, kde v mukách sa musí zbaviť svojho egoizmu a nadobudnúť takúto ľubov Božích rozmerov.a tu je príčina, prečo, aj keby niekto mal milosť od Boha, že by sa tesne pred smrťou dobre vyspovedal, dostal tajomstvo jeleopomazania s plnomocnými odpustkami a aj sv. Príčastie ešte nikto nemôže tvrdiť, že tento je už priamo v nebi. To preto, lebo ak daný človek nemal požadovanú ľubov k Bohu a blížnemu, ľubov, akou Boh ľúbi Boha (Božie Osoby medzi sebou), bude musieť očisťujúc sa od svojho egoizmu trpieť po smrti v tzv. mytarstvach, v ohni očistca, dokiaľ jeho ľubov nebude taká čistá, ako Isus Christos prikazuje a akú majú vzájomne medzi sebou všetky tri Božie Osoby. Až potom sa taká duša dostane do neba, do priameho, večného a bezprostredného spoločenstva s Bohom. Preto sa i za takého zosnulého modlíme (ktorý dostal hore spomínané viaticum tri sviatosti: spoveď, pomazanie chorých a Božiu Eucharistiu), aby sme mu skrátili očistec. Výnimku tvoria mučeníci, tí nemusia do mytarstv-očistca. Kto totiž tu na zemi položí v prenasledovaní svoj život za svoju vieru v Trojjediného Boha, či za blížneho (z ľubovi k Hospodu Bohu, lebo v blížnom videl Hospoda Boha, obraz a podobu Božiu...), toho Hospoď Boh okamžite očistí od jeho egoizmu a ide priamo do večného spoločenstva s Presvätou Trojicou. «Toto je moje prikázanie: Aby ste sa ľúbili navzájom, ako som ja ľúbil vás. Nik nemá väčšiu ľubov ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov», (Jn 15,12-13). Tak totiž ľúbi Christos nás teda až za hranicu sebaobetovania sa a zrieknutia sa aj toho naj- 6

7 cennejšieho svojho dočasného života, aby ten druhý, či tí iní mohli žiť. Presne tak, ako to urobil Isus Christos, že hoci je Bohom, stal sa človekom (Bohočlovekom), nechal sa ponižovať a mučiť od svojich stvorení-ľudí a nakoniec zomrel v absolútnom ponížení za všetkých ľudí potupnou smrťou na kríži. Je to niečo podobné, ako keby človek miloval mravce, a to až tak, že by sa stal mravcom a za nich sa dobrovoľne obetoval a nakoniec by ho mravce mučili a zabili a on by neprestával nikdy milovať mravce A to je ešte veľmi nedokonalý príklad, lebo aj človek aj mravce sú stvorenia, teda z hľadiska ontologického sú na jednej úrovni, kým Hospoď Boh je nekonečne viac On je Stvoriteľ. Grécky Otec Cirkvi sv. Irenej z Lyonu ( 202) sa o Isusovi Christovi vyjadril: «Ktorý sa pre svoju nekonečnú ľubov stal tým, čím sme my, aby nás dokonale urobil tým, čím je on». Veľmi jasne to vyjadruje aj sv. Apoštol Ján: «Čo je ľubov, poznali sme z toho, že on (Isus Christos) položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život za bratov. Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi, a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže ostávať Božia ľubov? Deti moje, neľúbme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou», (1Jn 3,16-18). Záverom možno konštatovať, že keďže sa takto (podľa Christovho nového prikázania) medzi sebou ešte ani zďaleka nemilujeme a neľúbime, nikto z nás si nemôže namýšľať, že je už svätý, a hociako by sme pokročili v dokonalosti, máme sa v svojom pozemskom živote stále v čom zdokonaľovať. To nás má priviesť k pokornému zmýšľaniu o sebe pred Hospodom Bohom i pred ľuďmi-blížnymi. Apoštol Ján dáva veľmi vážne poučenie o tom, že ak aj niekto už v srdci cíti ľubov a miluje všetkých blížnych bez rozdielu, môže ju stratiť, ak naďalej nebude pokračovať v robení dobrých skutkov voči nim (teda ľubov každodenne pestovať). Sú teda dva stupne lásky k blížnemu: 1) Starozákonný: Milovať-ľúbiť svojho blížneho ako seba samého. 2) Novozákonný: Milovať-ľúbiť svojho blížneho ako Isus Christos miluje-ľúbi človeka. Láska sa neustále mení: cesta do neba ako otrok, nájomník alebo syn Hospoď Boh stvoril človeka ako nesmrteľnú (= večnú, čo do budúcnosti) dušu zaodetú telom. Telom, ktoré človek má počas pozemského života, potom ho opustí, a potom znovunadobudne po konci sveta po všeobecnom vzkriesení z mŕtvych. Mohol ho stvoriť aj tak, že by ho hneď umiestnil do neba, do svojej viditeľnej prítomnosti, ale tým by obmedzil slobodnú vôľu človeka. Človeka stvoril na svoj obraz a podobu. A čím sa človek podobá na Boha, ak nie nesmrteľnou dušou, rozumom a slobodným rozhodovaním sa? Stvoreným anjelom dal Hospoď Boh tiež možnosť slobodnej voľby a časť anjelov Boha odmietla, a tak sa ocitla vo večnom pekelnom utrpení (diabli). Ľuďom sa Boh nedal možnosť rozhodnúť v jedinom momente, ale počas ich rôzne dlhého života na zemi Teda kým sa anjeli rozhodovali v jednom-jedinom momente, ľudia majú možnosť rozhodovať sa rozlične dlho: 10, 20, 50, 70 rokov podľa toho, kto, ako dlho žije na zemi. K Hospodu Bohu (do neba) sa dostane len ten, kto ľúbi Hospoda Boha nadovšetko a každého blížneho ako Christos miloval. Ako však konštatuje pápež Benedikt XVI. v encyklike Deus caritas est, láska sa neustále mení: «Láska nikdy nie je ukončená ani úplná. V priebehu života sa premieňa, dozrieva, a práve preto zostáva verná sama sebe. To isté chcieť a to isté odmietať bolo v staroveku definíciou autentického obsahu lásky, stať sa podobní jeden druhému vedie k spoločnému chceniu a zmýšľaniu. Dejiny lásky medzi Bohom a človekom sú založené práve na skutočnosti, že spoločenstvo vôle rastie do spoolčenstva myšlienok a citov a tak naše chcenie a Božie chcenie čoraz viac do seba zapadajú: Božia vôľa nie je viac pre mňa cudzou vôľou, ktorú mi zvonku ukladajú prikázania, ale je mojou vlastnou vôľou, a to na základe skúsenosti, že Boh mi je bližší, než som ja sám 7

8 sebe. Vtedy rastie odovzdanosť Bohu a Boh sa stáva naším šťastím (porov. Ž 73,23-28)» (Deus caritas est, 17). Vďaka dĺžke svojho života na zemi, každý človek má možnosť zdokonaliť svoju lásku do takej maximálnej miery, aby sa podľa možnosti čím skôr dostal do neba k Hospodu Bohu a nemusel určitý čas tráviť v odlúčení od Hospoda Boha v mytarstvachočistci, kde by sa očistil-zdokonalil v láske do takej miery, aby už do neba mohol vstúpiť. Ak človek počas svojho života na zemi nedozrie k tomu, že začne milovať všetkých ľudí bez rozdielu, nie je svätý, a preto sa do neba dostane len po dodatočnom očistení sa v láske v očistci. Preto, ak niekto nehreší, resp. aj robí mnohé dobré skutky, avšak nemiluje dostatočne a rovnako všetkých blížnych, nemá byť načo pyšný-hrdý, ale mimoriadne pokorný. Východní Otcovia Cirkvi poučujú, že do neba vstúpia tri rozličné kategórie ľudí: otroci, nájomníci a synovia. Otroci sa samozrejme budú v očistci očisťovať, tj. zdokonaľovať v láske najdlhšie, nájomníci kratšie a synovia ešte kratšie, alebo vôbec nie (napr. mučeníci) Sv. Gregor Bohoslov-Naziánsky ( 390) o tom povedal: «Poznám tri skupiny tých, ktorí sa spasia: otroci, nádenníci-nájomníci a synovia. Keď si otrokom, boj sa trestu-zatratenia. Keď si nádenníkom, maj pred očami odmenu-nebo. Ak si vyššie ako otrok či nájomník, ak si synom, hanbi sa Boha ako svojho Otca. Čiň dobro preto, aby si sa zaľúbil svojmu Otcovi. Hoci aj nič zato nečakáš, to, že sa budeš podobať Otcovi, to ti bude za to odmenou», (Slovo 40). Podobne učí aj priateľ a rovesník Gregora Naziánskeho-Bohoslova sv. Bazil Veľký ( 379): «V podstate poznám tri vzťahy duše Alebo sa stránime zla zo strachu pred trestom to je vzťah nevoľníkov; alebo hľadáme zisk, odmenu a plníme prikázania pre vlastný úžitok vtedy sme podobní nájomníkom (nádenníkom); alebo nakoniec to robíme pre samotnú krásu prikázaní, z ľubvi k Bohu, ktorý nám dal prikázania a tešíme sa, že môžeme slobodne slúžiť tak slávnemu a dobrému Bohu a vtedy plníme úlohu synov», (Úvod k Širším pravidlám). Podobne Pseudo-Makarios (4. st.) rozlišuje tri obdobia duchovného rastu: 1.) Deti sa boja metly, aby ňou nedostali bitku a ako nedokonalí kresťania-začiatočníci robia dobro len preto, aby ich Boh nepotrestal. 2.) Mladíci, ktorí už majú viac rozumu, sa chovajú pekne k svojmu otcovi, aby im odkázal dedičstvo. Vyspelejší kresťania robia dobro kvôli večnému zisku, pre večnú odmenu. 3.) A nakoniec sú to už odrastené dospelé deti, ktoré sa už metly neboja, dedičstvo už majú zaistené a počúvajú otca z čistej lásky, ktorú k nemu cítia (porov. T. Špidlík, Prameny světla, Řím, 1981, str. 260). Abba Cheremon z Egyptskej púšte raz povedal prepodobnému Jánovi Kassianovi ( 435), že ten, kto kráča k dokonalosti potrebnej k spáse (k vstupu do neba) na prvom stupni ide cestou strachu z pekla. Nepácha zlo a robí dobro, aby sa nedostal do pekla Takýto človek je v stave otroka (bojí sa potrestania-biča, a takto kráča do neba) Tento sa musí dostať na vyšší stupeň stupeň nádeje, že nerobí zlo a naopak koná dobro v nádeji, že dostane odmenu nebo. Vtedy sa už nepodobá otrokovi, ale nájomníkovi, teda tomu, kto sa nádeja, že dostane dobre zaplatené A ten, čo robí z ľubvi k Otcovi, zaujíma miesto syna (porov. prep. Ján Kassian, Jedenásty rozhovor abbu Cheremona, 7). Sv. Ján Listvičnik-Klimakos ( 649) poučoval mníchov (v definícii sv. Bazila Veľkého dokonalých kresťanov) takto: «Ten, kto sa zriekol sveta iba zo strachu, sa podobá kadidlu, ktoré spočiatku vonia a potom skončí dymom. Kto zanechal svet a robí dobro iba preto, aby získal odmenu, sa podobá mlynskému kameňu, ktorý sa krúti, iba keď doň nasypú pšenicu. Kto však odišiel zo sveta z ľubvi k Bohu, už na samom začiatku nachádza oheň, ktorý je priložený k drevu a veľmi skoro rozpáli veľké ohnisko», (Slovo 1;13). 8

9 Podľa sv. Alfonza Liguoriho ( 1787) ľubov k Hospodu Bohu (a k blížnym) má tri fázy. Prvé dve fázy sú negatívne a až tretia je pozitívna: 1.) prvou fázou je, že človek nepácha ťažké hriechy; 2.) druhou fázou v dokonalosti v ľubvi k Bohu (a blížnym) je, že človek vedome a dobrovoľne nerobí ani malé (všedné) hriechy; 3.) tretí stupeň ľubvi k Bohu je už pozitívny. Je to stupeň dokonalých duší, ktoré sa snažia nielen plniť Božie príkazy, ale sa usilujú aj Bohu preukazovať radosť robením všelijakých dobrých skutkov voči Bohu i blížnym. Návod, ako začať ľúbiť Hospoda Boha Ak človek chce ľúbiť Boha, najprv musí mať pred Ním bázeň. Vo Sv. Písme sa v knihe Prísloví píše, že «bázeň Božia je počiatkom múdrosti», (Prísl 9,10). Je rozdiel mať pred niekým strach a bázeň. Bázeň v sebe totiž neobsahuje len strach, ale aj hlbokú úctu, rešpekt, poníženosť a obdiv A to má cítiť a podľa toho sa aj správať každý človek. Sv. Augustín ( 430) poučuje, že «bázňou zbožnosť začína a láskou končí». Teda bez bázne voči Hospodu Bohu, niet ľubvi k Hospodu. Ak človek chce ľúbiť Hospoda Boha (aby sa dostal do neba), musí mať v sebe najprv bázeň voči Hospodu Bohu. Sv. Apoštol Ján hovorí o tom, že ak niekto ľúbi Boha, už nemá pred Ním strach: «V ľubvi niet strachu, a dokonalá ľubov vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v ľubvi», (1Jn 4,18). V jednom gréckom rukopise zo 6. storočia sa píše, že sv. abba Anton ( 356) z E- gyptskej púšte sa raz vyjadril takto: «Už sa viac nebojím Boha, ľúbim Ho. Pred láskou u- teká strach», (Výroky Otcov púšte, 17;1, Le parole dei padre del deserto a cura di G. Vannucci, Firenze, 1979 (ristampa 1991), str. 112). Sv. Ignác z Antiochie ( okolo r. 110) učil o ideálnom vyvrcholení vývoja dokonalého kresťana: «Viera a ľubov sú začiatkom a vyvrcholením života: viera je začiatkom a ľubov vyvrcholením», (List Efezanom 14,1). Sv. Teodor Edesský (9. st) učil, že ak kresťan ľúbi Hospoda Boha, neustále si u- vedomuje Jeho prítomnosť a neprestajne sa s Ním rozpráva (modlí sa): «Kto čo ľúbi, s tým si želá i neprestajne prebývať. Nevšíma si okolité, čo mu zabraňuje stretávať sa a venovať sa milovanému predmetu. Z toho je jasné, že i ten, kto ľúbi Boha, si želá neustále s Ním prebývať a rozprávať sa. A to sa prejavuje čistou modlitbou», (Hlava 94). O temer pol tisícročie skôr ako sv. Teodor Edesský, sa o hore uvedenom vyjadril prepodobný Nil Sinajský ( okolo r. 450) ešte jasnejšie: «Kto ľúbi Boha, ten sa s Ním vždy rozpráva ako s Otcom a odvracia sa od každej vášnivej (hriešnej) myšlienky (teda nielen hriechu, ale aj hriešnej myšlienky, ktorá stojí na počiatku každého hriechu)», (Slovo o modlitbe, 55). Človek ľúbiaci H. Boha sa s Bohom často (či dokonca vždy) rozpráva (modlí sa), nielen prosí, ďakuje, ale najmä oslavuje Ho. Sv. Ján Zlatoústy ( 407) vysvetľuje, prečo je Hospodu Bohu najviac milá modlitba oslavy voči Nemu: «Hospoď Boh nič nepotrebuje. Prečo potom chce, aby sme Ho chválili a oslavovali? Preto, aby sme skrze takúto modlitbu urobili našu ľubov k Nemu ešte hlbšou. Boh nepotrebuje od nás naše služby, ani oslavy, ani nič iné. Chce iba jediné: aby sme sa spasili (do neba sa dostali) a všetko ostatné robí preto, aby sa to (najhlavnejšie spása človeka) stalo skutočnosťou», (Beseda 1. na Efez., 1;1-2). Niekto tvrdí, že modliť sa rozprávať s Hospodom Bohom sa nedá vždy. Veď niekedy človek musí vykonávať takú činnosť, že toto sústredenie sa na slová vyjadrované Hospodu Bohu vraj nie je možné Pravdou je však opak, dá sa modliť neustále: «Čím viac sa poznáme a čím viac ľúbime jeden druhého, tým menej potrebujeme vyjadrovať náš vzájomný vzťah slovami. To isté sa deje v našom osobnom vzťahu s Bohom», (E. Behr- Sigel, Il luogo del cuore, Milano, 1992, str. 120). Už neexistujú slová, ani myšlienky človek ľúbiaci Hospoda Boha sa s Ním rozpráva v srdci ľúbi, a to ho napĺňa posvätnou úctou i 9

10 ľubvou k Hospodu Bohu a tá trvá neustále To je tzv. kontemplatívna modlitba, ktorú nachádzame u mystikov. Sv. Apoštol Pavol hovoril: «A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a ľubov by som nemal, nič by mi to neosožilo. Ľubov je trpezlivá, ľubov je dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, navystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Ľubov nikdy nezanikne», (1Kor 13,3-8). Návod, ako začať dokonale milovať blížneho Návod ako začať milovať svojho blížneho dáva prepodobný abba Dorotej ( okolo r. 620): Najprv nerob zle blížnemu, neohováraj ho, nehovor o ňom zle, neponižuj ho a pomaly, pomaličky mu začni robiť dobro, potešuj ho slovami, začni s ním súcitiť, dávaj mu, čo potrebuje, a tak stúpajúc stupienok po stupienku dosiahneš s pomocou Božou i vrchol rebríka. Lebo pomaly, pomaličky pomáhajúc blížnemu dôjdeš k tomu, že si začneš želať jeho úžitok, tak ako svoj vlastný. To znamená milovať blížneho ako seba samého, (porov. Rada, 14). Sv. Maxim Vyznavač ( 662) navrhoval tento postup k dosiahnutiu ľubvi potrebnej pre spasenie: «Urob všetko možné, aby si miloval každého človeka. Ak toho ešte nie si schopný, tak aspoň nie nenáviď nikoho. A ak ani toto nedokážeš, nedosiahol si ešte svoje odtrhnutie sa od svetských vecí. Je potrebné milovať každého človeka celou dušou, avšak dúfajúc iba v Boha a oslavujúc Ho celým srdcom», (O láske štvrtá stovka, 82 a následné). Určite sa inšpiroval slovami u sv. Evanjelistu Jána: «Ak niekto povie: 'Ľúbim Boha' a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto neľúbi svojho brata, ktorého vidí, ako môže ľúbiť Boha, ktorého nevidí? Takéto prikázanie sme dostali od neho, aby, kto ľúbi Boha, ľúbil aj svojho brata», (1Jn 4,20-21). Inokedy hovorieval: «Ak jedných nenávidíš, druhých ani nemiluješ a ani nenávidíš, iných miluješ, ale prostredníctvom niečoho, a iných ľúbiš silne potom z tejto nerovnosti spoznaj, že si ešte ďaleko od dokonalej ľubvi, ktorá nabáda milovať rovnako každého človeka», (sv. Maxim Vyznavač ( 662), O láske druhá stovka, 10). Na mariánskom pútnickom mieste blízko Ríma v San Vittorino na jednej kázni talianský kňaz povedal 7. mája r svojim veriacim: «Drahí veriaci, prišli ste tu, aby ste prejavili svoju ľubov k Hospodu Bohu, ale nezabudnite, že keď vyjdete z kostola von, máte prejavovať túto ľubov aj k svojim blížnym». Mystička sv. Katarína Sienská ( 1380), ktorá sa narodila svojim rodičom ako ich 25. (dvadsiatepiate!) dieťa, bola šťastná, že ju Hospoď Isus Christos miluje, hoci On z toho nič nemá. Smútilo ju, že ona sa mu nemôže nijako odvďačiť. Preto si raz vzdychla, že by Mu tiež rada niečo urobila úplne nezištne, bez odmeny. Vtedy sa v jej videní Isus Christos usmial a povedal: «Mne nemôžeš poslúžiť v ničom, ale môžeš pomáhať blížnemu. Je nemožné, aby si ma ľúbila nezištne, bez akejkoľvek odmeny mňa samého. Ale postavil som ti po boku blížneho, aby si mohla urobiť nezištne jemu, čo chceš urobiť mne: milovať ho nezištne, bez odmeny, bez výhod», (T. Špidlík, Prameny světla, Řím, 1981, str. 79). Ľubov k Hospodu Bohu a blížnemu sú navzájom prepojené, neexistuje jedna bez druhej: «Ak niekto povie: Ľúbim Boha, a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto neľúbi brata, ktorého vidí, nemôže ľúbiť Boha, ktorého nevidí. A toto prikázanie máme od Neho: aby ten, kto ľúbi Boha, ľúbil aj svojho brata», (1Jn 4,20-21). Najväčší kazateľ v dejinách Cirkvi, sv. Ján Zlatoústy-Chryzostomos ( 407) poučuje, že ak človek chce prejaviť ľubov k Hospodu Bohu, najlepšie ju prejaví tým, že bude robiť dobro a správať sa láskavo k všetkému, čo pochádza od Boha a čo pripomína Boha (a to nielen ľuďom, ale aj k celej prírode): «Nech mi nikto nehovorí: ako môžem ja ľúbiť Boha, 10

11 ktorého nevidím? Mnohých milujeme, hoci ich nevidíme. Napríklad neprítomných priateľov, deti, rodičov, súrodencov a domácich. A to, že ich nevidíme, vôbec nebráni, ale ešte viac rozplameňuje našu ľubov a naviazanosť k nim. Ty nevidíš Boha, ale vidíš jeho stvorenia, vidíš Jeho diela: nebo, zem, more. A kto miluje, ten uvidiac niečo, čo pripomína milovaného, či obuv, alebo odev, alebo niečo iné, rozplameňuje sa ľubvou. Ty nevidíš Boha, ale vidíš jeho služobníkov a priateľov, tj. mužov svätých a majúcich pred ním bázeň», (Beseda na 41. Žalm, 3;159). Pápež rímsky František sa v súčasnosti svojími prejavmi angažuje v oblasti ekologickej záchrany sveta hovorí o tolerantnom správaní sa k prírode. Autor gréckokatolíckej Liturgie a patriarcha konštantinopolský (Carihradu) v jednej osobe, sv. Ján Zlatoústy v hore uvedenom vyjadrení ho v 4. storočí už dávno predbehol Evagrios Pontikos ( 399) sa vyjadril o previazanosti ľubvi k Bohu a k blížnemu takto: Ľubov k Hospodu Bohu znamená «chovať sa ku každému Božiemu obrazu (teda každému človeku, ktorý bol stvorený na obraz a podobu Božiu) viac menej rovnakým spôsobom ako k Bohu samému», (Praktikos, 89), teda podobne úctivo, ľúbezne a opatrne ako k obrazu (fotke) so znázornením milovanej osoby Ak by človek ľúbil Boha nadovšetko a miloval svojich blížnych, nepotreboval by už 10 Božích prikázaní «Tu k nemu (Isusovi Christovi) pristúpil jeden zo zákonníkov a spýtal sa ho: 'Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?' Isus odpovedal: 'Prvé je toto: Počuj, Izrael, Hospoď náš Boh, je jediný Hospoď. Ľúbiť budeš Hospoda, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily! Druhé je toto: Ľúbiť budeš svojho blížneho ako seba samého! Iného väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet'», (Mk 12,28-31). A sv. Apoštol Pavol zhŕňa Christovo učenie o vzťahu 10-tich Božích prikázaní a prikázaní ľubvi takto: «Lebo (prikázania ako): Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nepožiadaš! a ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove: Ľúbiť budeš svojho blížneho, ako seba samého!», (Rim 13,9). Bez ľubvi sa nemožno spasiť (dostať do nebeského Kráľovstva) Hospoď «Boh je ľubov», (1Jn 4,8.16). Do neba (večného šťastia) teda do prítomnosti vidiacej Boha a k priamému nazeraniu Boha sa dostane len ten človek, ktorý ľúbi Hospoda Boha nadovšetko (teda viac ako seba, viac ako svoju manželku, matku, otca či deti a vnúčatá ) a miluje všetkých ľudí na svete (blížnych) ako ich Isus Christos miloval (teda nielen ako seba samého, ale viac ako seba samého čoho dôkazom je, že Christos dobrovoľne dal svoj život za všetkých ľudí). Postarší dominikánsky profesor morálnej teológie (Giordano Muraro) začiatkom deväťdesiatych rokov 20. st. v Ríme svojim študentom na univerzite Angelicum pripomínal, že Boh miluje každého človeka, akoby každý človek bol jediným na svete (teda maximálnou-nekonečnou mierou). Keby Hospoď Boh "prestal" milovať nejakého človeka, tak v tom momente by daný človek sa stal ničím, prestal by existovať a upadol by do stavu nebytia. Vzťah medzi človekom a Bohom nie je vzťahom medzi sochou a sochárom. Sochár neudržiava materiál svojej sochy v existencii. Keď sochár zomrie alebo zabudne na svoju sochu, tá bude existovať naďalej. Boh nemôže ani zomrieť a nemôže ani zabudnúť na človeka, pretože ho miluje. Ak by sa tak v nejakej fikcii predsa len stalo, daný človek by prestal existovať. Ľudia sú (existujú), lebo Hospoď Boh chce, aby boli (existovali). Jeden starý mních povedal: «Získajme najväčšiu (prvú) čnosť: ľubov. Ak chýba ľubov, je ničím pôst, bdenie je ničím, akákoľvek obeť je ničím. Je naozaj napísané: Boh je ľubov», (M. Driot, Insegnamenti dei Padri del deserto, Milano, 1993, str. 67). Pôst, modlitbové bde- 11

12 nia či iné dobré skutky a obete sú totiž len prostriedkom k dosiahnutiu ľubvi k Hospodu Bohu nadovšetko a blížnemu, tak ako miloval Christos. Sv. Apoštol Pavol to vyjadril ešte jasnejšie ako ten mních na púšti: «Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a ľubvi by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal tak silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a ľubvi by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a ľubvi by som nemal, nič by mi to neosožilo. Ľubov je trpezlivá, ľubov je dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Ľubov nikdy nezanikne», (1Kor 13,1-8). Alebo na inom mieste: «A teraz ostáva viera, nádej, ľubov, tieto tri, no najväčšia z nich je ľubov», (1Kor 13,13). Ľubov k Hospodu Bohu sa nedá naučiť, jej semienko drieme v každom človeku. Ten to semienko musí najprv v sebe objaviť a potom sa oň starať, aby najprv vyrástlo a potom prinieslo (tridsať, šesťdesiat či deväťdesiatnásobnú) úrodu...: «Ľubov k Bohu sa nevyučuje. Nikto nás neučil vychutnávať svetlo, alebo byť priviazaným k životu viac ako k akejkoľvek inej veci. Nikto nás neučil ľúbiť dve osoby, ktoré nás priviedli na svet a vychovali. Podobne je to aj s ľubvou k Hospodu Bohu. V samotnej prirodzenosti každého človeka je vhodené semienko schopnosti ľúbiť Boha. Toto semienko sa musí nájsť, kultivovať a starať sa oň, živiť ho, podporovať jeho rast frekventujúc školu Božích prikázaní a s pomocou Božej milosti», (sv. Bazil Veľký ( 379), Väčšie pravidlá, 2, PG 31;908 a nasledujúce). «A čo je vlastne charakteristické pre ľubov k Bohu? Zachovávať Jeho prikázania na podčiarknutie Jeho slávy», (sv. Bazil Veľký, Morálne Pravidlá, 80). Ak raz niekto začne ľúbiť Hospoda Boha, celkom to zmení jeho pohľad na okolitý svet a jeho hodnoty. Sv. Ján Zlatoústy-Chryzostomos ( 407) o tom hovorí: «Ak sa niekto rozplamení ľubvou k Bohu, už sa viac nechce dívať na predmety, ktoré podliehajú telesnému dívaniu sa, ale majúc v sebe iné oči, tj. Oči viery, neustále sústreďuje svoj um na nebeské veci. Všíma si ich a hoci chodí po zemi, všetko robí tak, akoby žil na nebi. Nestretáva v ničom ľudské prekážky, aby zapálene konal dobré skutky», (Besedy na knihu Bytia-Genesis XXVIII., 6;259). Je známe, že dieťaťu najlepšie porozumie jeho matka. Ešte dieťa ani nevie hovoriť, a matka vie, čo a kedy potrebuje Sv. Tomáš Akvinský ( 1274) to nazýva «poznaním skrze vcítenie». S ľubvou rastie vcítenie (po rusky srodnosť) so všetkými, a preto ten, kto všetkých miluje, všetkých pochopí (porov. T. Špidlík, Duše Ruska, Kostelní Vydří, 2000, str. 35). Nie je to»krutá«požiadavka od Hospoda Boha, aby ho ľudia ľúbili nadovšetko? Človek má od Hospoda Boha všetko, preto je nanajvyš spravodlivé = pravda to vyžaduje, aby ho slobodnou vôľou a rozumom obdarené bytosti = ľudia ľúbili nadovšetko, teda viac ako manželku (manžela), syna, dcéru, otca, mamu Krásny príklad je zo Starého Zákona, keď Hospoď Boh skúšobne od Abraháma vyžadoval usmrtenie-obetovanie jeho jediného syna Izáka a čakal, až do posledného momentu, keď sa Abrahám rozhodol splniť požiadavku Božiu a zdvihol svoju ruku s nožom Hospoď Boh ho vtedy zastavil a poskytol mu náhradu zviera-baránka. Degenerácia v starozákonnom interpretovaní: milovať svojho blížneho ako seba samého a nenávidieť svojho nepriateľa (pod nepriateľom sa rozumel každý nežid) Hospoď náš Isus Christos učil: «Počuli ste, že bolo povedané: Ľúbiť budeš svojho blížneho (Lv 19,18) a nenávideť svojho nepriateľa! Ale ja vám hovorím: Ľúbte svojich ne- 12

13 priateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vyhádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak ľúbite tých, ktorí vás ľúbia, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec», (Mt 5,43-48). Milovať blížneho v Starom Zákone platilo iba pre členov vyvoleného národa, teda pre Židov (porov. Lv 19-18). Druhá časť: «nenávidieť budeš svojho nepriateľa» ktorú cituje v hore uvedenom Isus Christos, sa nenachádza v žiadnej časti Biblie, objavená však bola v mimobiblických spisoch nájdených v Kumráne (1QS 1,4.10). Je to svojvoľný ľudský dodatok, ktorý v ústnom podaní pridali a učili farizeji a zákonníci: Kto nepatril k Židom, bol podľa toho nepriateľom Boha a hodným nenávisti. Teda kto nebol Židom, bol nepriateľom, a preto hodným nenávisti, (porov. J. Salguero, I vangeli sinottici, Roma, 1982, str. 67). Vonkajšie prejavy lásky k blížnemu Podľa sv. Tomáša Akvinského ( 1274) ľubov je akýmsi druhom priateľstva. Priateľstva medzi Bohom a človekom a medzi ľuďmi. Nemôže existovať bez predchádzajúcich Božích čností: viery a nádeje. Ľubov je najväčšou zo všetkých čností vôbec. Egoistická láska k sebe, ktorá je zakorenená v každom sa má vyliečiť-zmeniť-pretransformovať na ľubov k Bohu a k blížnemu. Ten istý sv. Tomáš Akvinský typicky latinsky-rozumovo zhŕňa prejavy lásky na vonkajšie a vnútorné: Medzi vonkajšie prejavy lásky k blížnemu patrí 1.) želanie dobra, 2.) almužna (teda nezištné dávanie) a 3.) naprávanie (snaha, aby sa blížny mal dobre nielen počas pozemského života, ale aj vo večnosti) blížneho. Medzi vnútorné prejavy lásky patrí: 1.) radosť (pri srdci), 2.) pokoj-vyrovnanosť-mier a 3.) milosrdenstvo (odpúšťanie) (porov. Somma Teologica, qq ). Keď je nejaký človek vyhlásený Cirkvou za svätého, boli u neho i navonok zjavné všetky hore uvedené znaky. Milovať všetkých znamená aj dôverovať všetkým? Svätý, neznamená hlúpy. Jezuita Tomáš Špidlík upozorňuje, že je rozdiel medzi milovať a dôverovať Svätý a milujúci všetkých blížnych neznamená hlúpy: «Kresťan má milovať všetkých. Môže však byť verný všetkým, môže všetkým dôverovať? Duchovní autori rozlišujú: dobro konať musíme všetkým, priateľom a nepriateľom, ale dôverovať môžeme len Bohu; a len tým z ľudí, ktorých poznáme a ktorí si zasluhujú našu dôveru», (T. Špidlík, Znáš Ducha svatého?, Velehrad, 1998, str. 54). o. Jozafát Vladimír Timkovič, OSBM 6. marca 2016, Košice, Slovensko 13

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

O T Č E N Á Š VÝKLAD MODLITBY PÁNOVEJ

O T Č E N Á Š VÝKLAD MODLITBY PÁNOVEJ HCJB SLOVENSKO HLAS EVANJELIA Relácie spracované do 26 častí v r. 2005. O T Č E N Á Š VÝKLAD MODLITBY PÁNOVEJ AUTOR: MGR. PAVEL HANES PHD. Spracoval kol. HCJB-Sk ved. M. Hudec MODLITBA PÁNOVÁ ÚVOD: /vyjadrenie

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU Pavol KOCHAN Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so zaujímavou myšlienkou: Na počiatku Boh stvoril nebo a zem. Častokrát jej

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI. Štefan ŠAK

KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI. Štefan ŠAK KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI Štefan ŠAK Abstract: The strong base of every mission as well as unity is undoubtedly the love. We will make clear the theological point of view at the question of

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

Rozvod a nové manželstvo

Rozvod a nové manželstvo Rozvod a nové manželstvo V tomto texte by sme sa chceli zaoberať výrokmi z Biblie k otázke rozvodu a uzavretia nového manželstva. Ani Ježišove slová z Matúšovho evanjelia, ktoré bývajú spravidla prekladané

Διαβάστε περισσότερα

JEDNOTA VIERY V EKLEZIOLÓGII SVÄTÉHO APOŠTOLA PAVLA. Pavol KOCHAN. V súčasnej dobe, ktorá je poznačená myšlienkou ekumenizmu, volajúcom

JEDNOTA VIERY V EKLEZIOLÓGII SVÄTÉHO APOŠTOLA PAVLA. Pavol KOCHAN. V súčasnej dobe, ktorá je poznačená myšlienkou ekumenizmu, volajúcom JEDNOTA VIERY V EKLEZIOLÓGII SVÄTÉHO APOŠTOLA PAVLA Pavol KOCHAN V súčasnej dobe, ktorá je poznačená myšlienkou ekumenizmu, volajúcom po nastolení jednoty medzi jednotlivými kresťanskými vierovyznaniami,

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

Deliteľnosť a znaky deliteľnosti

Deliteľnosť a znaky deliteľnosti Deliteľnosť a znaky deliteľnosti Medzi základné pojmy v aritmetike celých čísel patrí aj pojem deliteľnosť. Najprv si povieme, čo znamená, že celé číslo a delí celé číslo b a ako to zapisujeme. Nech a

Διαβάστε περισσότερα

Planárne a rovinné grafy

Planárne a rovinné grafy Planárne a rovinné grafy Definícia Graf G sa nazýva planárny, ak existuje jeho nakreslenie D, v ktorom sa žiadne dve hrany nepretínajú. D sa potom nazýva rovinný graf. Planárne a rovinné grafy Definícia

Διαβάστε περισσότερα

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

BOŽÍ OBRAZ V ČLOVEKU AKO VÝCHODISKO PRE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV. Ján Zozuľak

BOŽÍ OBRAZ V ČLOVEKU AKO VÝCHODISKO PRE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV. Ján Zozuľak BOŽÍ OBRAZ V ČLOVEKU AKO VÝCHODISKO PRE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV Ján Zozuľak Otázka obrazu má dlhú históriu a tvorí základný termín v gréckej filozofii u Platóna, stoikov a neskôr u novoplatonikov. Zároveň

Διαβάστε περισσότερα

Chí kvadrát test dobrej zhody. Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky

Chí kvadrát test dobrej zhody. Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky Chí kvadrát test dobrej zhody Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Test dobrej zhody I. Chceme overiť, či naše dáta pochádzajú z konkrétneho pravdep.

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

4. Výrokové funkcie (formy), ich definičný obor a obor pravdivosti

4. Výrokové funkcie (formy), ich definičný obor a obor pravdivosti 4. Výrokové funkcie (formy), ich definičný obor a obor pravdivosti Výroková funkcia (forma) ϕ ( x) je formálny výraz (formula), ktorý obsahuje znak x, pričom x berieme z nejakej množiny M. Ak za x zvolíme

Διαβάστε περισσότερα

Sme tu pre vás 22/2010

Sme tu pre vás 22/2010 Sme tu pre vás 22/2010 Ročník: 6. Číslo: 6 Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2014 (pokračovanie) Stal sa chudobným, aby sme sa jeho chudobou obohatili (porov. 2 Kor 8, 9) Podľa Léona Bloya

Διαβάστε περισσότερα

Testament obchodníka s nábytkom. Malý slovník ΙΚΕΑ

Testament obchodníka s nábytkom. Malý slovník ΙΚΕΑ VYDÁVA INTER IKEA SYSTEMS B.V. 2007 Testament obchodníka s nábytkom Malý slovník ΙΚΕΑ Ingvar Kamprad, zakladateľ IKEA Obsah Testament obchodníka s nábytkom Vytvárať lepší každodenný život pre väčšinu ľudí

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu 6 Limita funkcie 6 Myšlienka ity, interval bez bodu Intuitívna myšlienka ity je prirodzená, ale definovať presne pojem ity je značne obtiažne Nech f je funkcia a nech a je reálne číslo Čo znamená zápis

Διαβάστε περισσότερα

Úvod do lineárnej algebry. Monika Molnárová Prednášky

Úvod do lineárnej algebry. Monika Molnárová Prednášky Úvod do lineárnej algebry Monika Molnárová Prednášky 2006 Prednášky: 3 17 marca 2006 4 24 marca 2006 c RNDr Monika Molnárová, PhD Obsah 2 Sústavy lineárnych rovníc 25 21 Riešenie sústavy lineárnych rovníc

Διαβάστε περισσότερα

ALMY & H YMNY KRESTANSKEJ ˇ VIERY. Vložil mi do úst novú pieseň, chválospev nášmu Bohu. - Žalm 40:4 -

ALMY & H YMNY KRESTANSKEJ ˇ VIERY. Vložil mi do úst novú pieseň, chválospev nášmu Bohu. - Žalm 40:4 - Ž ALMY & H YMNY KRESTANSKEJ ˇ VIERY Vložil mi do úst novú pieseň, chválospev nášmu Bohu. - Žalm 0: - ŽALMY & HYMNY kresťanskej viery Piesne určené pre uctievanie Trojjediného Boha kresťanov, založené na

Διαβάστε περισσότερα

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE bulletin občianskeho združenia 2 /6.11.2006/ ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE akvá ri um pr pree kre vet y, raky a krab y akva foto gr afi e Ji Jiřříí Plí š

Διαβάστε περισσότερα

literárny klub rosenie uvádza zborník vlastnej tvorby edícia drizga

literárny klub rosenie uvádza zborník vlastnej tvorby edícia drizga rosenie rosenie je literárny počin študentiek obidvoch škôl nachádzajúcich sa na sútoku lásky a viery. prežívajú svoje túžby a slová menia na kvapky radosti. načrite do tejto zbierky nie rukami ale srdcom.

Διαβάστε περισσότερα

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie MIDTERM (A) riešenia a bodovanie 1. (7b) Nech vzhl adom na štandardnú karteziánsku sústavu súradníc S 1 := O, e 1, e 2 majú bod P a vektory u, v súradnice P = [0, 1], u = e 1, v = 2 e 2. Aký predpis bude

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1 Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia Komplexné čísla C - množina všetkých komplexných čísel komplexné číslo: z = a + bi, kde a, b R, i - imaginárna jednotka i =, t.j. i =. komplexne združené

Διαβάστε περισσότερα

Katechetický úrad Gréckokatolíckej eparchie Košice KATECHETICKÁ SLUŽBA. Štvrťročník pre kňazov a katechétov

Katechetický úrad Gréckokatolíckej eparchie Košice KATECHETICKÁ SLUŽBA. Štvrťročník pre kňazov a katechétov Katechetický úrad Gréckokatolíckej eparchie Košice KATECHETICKÁ SLUŽBA Štvrťročník pre kňazov a katechétov č. 2/2009-2010 Ú V O D N Í K Milí priatelia, kňazi, katechétky a katechéti! V poslednom čase sa

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

STAROSTLIVOSŤ O SEBA V XENOFÓNTOVOM DIELE MEMORABILIA. Ulrich Wollner

STAROSTLIVOSŤ O SEBA V XENOFÓNTOVOM DIELE MEMORABILIA. Ulrich Wollner ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Monografia 115 (AFPh UP 287/369) 2010 STAROSTLIVOSŤ O SEBA V XENOFÓNTOVOM DIELE MEMORABILIA Ulrich Wollner The Care of the Self in Xenophon s Memorabilia

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO...

ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO... Obsah štúdie ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO... 3 Vasyľ KUZMYK Η ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ ΤΟΥ ΑΒΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ... 13 Alexios PANAGOPOULOS PATRISTICKÉ

Διαβάστε περισσότερα

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Dobson číst si Dobsona 9. až 12. lekci od 13. lekce už nečíst (minulý čas probírán na stažených slovesech velmi matoucí) Bartoň pořídit si

Διαβάστε περισσότερα

Prinavrátiť človeka do centra

Prinavrátiť človeka do centra Sme tu pre vás 22/2010 Ročník: 6. Číslo: 13 Prinavrátiť človeka do centra Sobota 12. júla bola záverečným dňom dvojdňového medzinárodného seminára s názvom: Globálne všeobecné dobro: Smerom k inkluzívnej

Διαβάστε περισσότερα

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3 ZDNIE _ ÚLOH 3_Všeobecná rovinná silová sústv ZDNIE _ ÚLOH 3 ÚLOH 3.: Vypočítjte veľkosti rekcií vo väzbách nosník zťženého podľ obrázku 3.. Veľkosti známych síl, momentov dĺžkové rozmery sú uvedené v

Διαβάστε περισσότερα

výber myšlienok, výrokov i aforizmov pre súčasných aj budúcich učiteľov matematiky (ale nielen pre nich) Vybral a zostavil Dušan Jedinák

výber myšlienok, výrokov i aforizmov pre súčasných aj budúcich učiteľov matematiky (ale nielen pre nich) Vybral a zostavil Dušan Jedinák výber myšlienok, výrokov i aforizmov pre súčasných aj budúcich učiteľov matematiky (ale nielen pre nich) Vybral a zostavil Dušan Jedinák 2010 2 Slovo na úvod Ak človek chápe svoju prácu ako povolanie,

Διαβάστε περισσότερα

Štefan Kolečanský 3 Gob

Štefan Kolečanský 3 Gob Štefan Kolečanský 3 Gob fundamentalistická organizácia vychádzajúca z kresťanstva (Matlovič, 2001) Vznik 70-té roky 19.storočia v Pensylvánii Zakladateľ Charles Taze Russell Celosvetový rozmach zaznamenalo

Διαβάστε περισσότερα

Logaritmus operácie s logaritmami, dekadický a prirodzený logaritmus

Logaritmus operácie s logaritmami, dekadický a prirodzený logaritmus KrAv11-T List 1 Logaritmus operácie s logaritmami, dekadický a prirodzený logaritmus RNDr. Jana Krajčiová, PhD. U: Najprv si zopakujme, ako znie definícia logaritmu. Ž: Ja si pamätám, že logaritmus súvisí

Διαβάστε περισσότερα

VLASTNÉ ČÍSLA A JORDANOV KANONICKÝ TVAR. Michal Zajac. 3 T b 1 = T b 2 = = = 2b

VLASTNÉ ČÍSLA A JORDANOV KANONICKÝ TVAR. Michal Zajac. 3 T b 1 = T b 2 = = = 2b VLASTNÉ ČÍSLA A JORDANOV KANONICKÝ TVAR Michal Zajac Vlastné čísla a vlastné vektory Pripomeňme najprv, že lineárny operátor T : L L je vzhl adom na bázu B = {b 1, b 2,, b n } lineárneho priestoru L určený

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických štúdií. Bakalárska diplomová práca

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických štúdií. Bakalárska diplomová práca Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických štúdií Bakalárska diplomová práca 2014 Zuzana Mavromoustakis Zajacová Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických štúdií Novogrécky

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6. Otázky Definujte pojem produkčná funkcia. Definujte pojem marginálny produkt. 6. Produkčná funkcia a marginálny produkt Definícia 6. Ak v ekonomickom procese počet

Διαβάστε περισσότερα

Zadání úloh. Úloha 4.1 Sirky. Úloha 4.2 Zvuk. (4b) (4b) Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4. Termín odeslání 24. 3.

Zadání úloh. Úloha 4.1 Sirky. Úloha 4.2 Zvuk. (4b) (4b) Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4. Termín odeslání 24. 3. Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4 Termín odeslání 24. 3. 2003 Milí kamarádi, jetunovéčíslonašehočasopisuasnímiprvníinformaceojarnímsoustředění.budesekonat3. 11.května2003vCelnémuTěchonínavokreseÚstí

Διαβάστε περισσότερα

Definícia parciálna derivácia funkcie podľa premennej x. Definícia parciálna derivácia funkcie podľa premennej y. Ak existuje limita.

Definícia parciálna derivácia funkcie podľa premennej x. Definícia parciálna derivácia funkcie podľa premennej y. Ak existuje limita. Teória prednáška č. 9 Deinícia parciálna deriácia nkcie podľa premennej Nech nkcia Ak eistje limita je deinoaná okolí bod [ ] lim. tak túto limit nazýame parciálno deriácio nkcie podľa premennej bode [

Διαβάστε περισσότερα

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore. Pasívne prvky, L, C v obvode stredavého prúdu Čnný odpor u u prebeh prúdu a napäta fázorový dagram prúdu a napäta u u /2 /2 t Napäte zdroja sa rovná úbytku napäta na čnnom odpore. Prúd je vo fáze s napätím.

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických studií

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických studií Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických studií Novořecký jazyk a literatura Zuzana Išpoldová Mytologické postavy v diele A. Sikeliana Magisterská diplomová práca Vedúca práce: Mgr. Nicole

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Teória pravdepodobnosti

Teória pravdepodobnosti 2. Podmienená pravdepodobnosť Katedra Matematických metód Fakulta Riadenia a Informatiky Žilinská Univerzita v Žiline 23. februára 2015 1 Pojem podmienenej pravdepodobnosti 2 Nezávislosť náhodných udalostí

Διαβάστε περισσότερα

PUGÁČIK. Časopis ZŠ na Pugačevovej ulici v Humennom

PUGÁČIK. Časopis ZŠ na Pugačevovej ulici v Humennom PUGÁČIK Časopis ZŠ na Pugačevovej ulici v Humennom Číslo 1/ 2005-2006 Milí žiaci, milí čitatelia, sme veľmi radi, že prostredníctvom týchto riadkov môžeme medzi našimi čitateľmi privítať všetkých vás,

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2013/2014 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/27

Διαβάστε περισσότερα

Einsteinove rovnice. obrázkový úvod do Všeobecnej teórie relativity. Pavol Ševera. Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky

Einsteinove rovnice. obrázkový úvod do Všeobecnej teórie relativity. Pavol Ševera. Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky Einsteinove rovnice obrázkový úvod do Všeobecnej teórie relativity Pavol Ševera Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky (Pseudo)historický úvod Gravitácia / Elektromagnetizmus (Pseudo)historický

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies.

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies. ELEKTRICKÉ POLE 1. ELEKTRICKÝ NÁBOJ, COULOMBOV ZÁKON Skúmajme napr. trenie celuloidového pravítka látkou, hrebeň suché vlasy, mikrotén slabý prúd vody... Príčinou spomenutých javov je elektrický náboj,

Διαβάστε περισσότερα

Hydromechanika II. Viskózna kvapalina Povrchové napätie Kapilárne javy. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre EF Dušan PUDIŠ (2013)

Hydromechanika II. Viskózna kvapalina Povrchové napätie Kapilárne javy. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre EF Dušan PUDIŠ (2013) Hyomechanika II Viskózna kvaaina Povchové naäie Kaiáne javy Donkové maeiáy k enáškam z yziky I e E Dušan PUDIŠ (013 Lamináne vs. Tubuenné úenie Pi úení eánej kvaainy ôsobia mezi voma susenými vsvami i

Διαβάστε περισσότερα

Možnosti rozhodovacích agentov hrajúcich hracie karty. Bakalárska práca. Juraj Barič. Univerzita FMFI KI Informatika. Vedúci bc.

Možnosti rozhodovacích agentov hrajúcich hracie karty. Bakalárska práca. Juraj Barič. Univerzita FMFI KI Informatika. Vedúci bc. Možnosti rozhodovacích agentov hrajúcich hracie karty Bakalárska práca Juraj Barič Univerzita FMFI KI 9.2.1 Informatika Vedúci bc. práce: doc. RNDr. Mária Markošová, PhD. Bratislava 2009 Čestne prehlasujem,

Διαβάστε περισσότερα

TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA. RESPONZÓRIOVý ŽALM (Dan 3, ) Medveďom sa netreba pozerať do očí

TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA. RESPONZÓRIOVý ŽALM (Dan 3, ) Medveďom sa netreba pozerať do očí 23 TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA ZALOŽENé V ROKU 1849 ROČNÍK 132 www.katolickenoviny.sk CENA 0,50 11. júna 2017 Ruža je voňavý Boží zázrak Ruža je krásny kvet, ktorý šľachtitelia vyšľachtili do farieb

Διαβάστε περισσότερα

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0 Příloha č. 1 etiketa Nutrilon Nenatal 0 Čelní strana Logo Nutrilon + štít ve štítu text: Speciální výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností / Špeciálna výživa pre nedonosené deti a

Διαβάστε περισσότερα

brat Ján Mária od ukrižovanej Nekonečnej Lásky V náručí ukrižovanej Nekonečnej Lásky v dokonalých číslach

brat Ján Mária od ukrižovanej Nekonečnej Lásky V náručí ukrižovanej Nekonečnej Lásky v dokonalých číslach brat Ján Mária od ukrižovanej Nekonečnej Lásky V náručí ukrižovanej Nekonečnej Lásky v dokonalých číslach Vďaka nekonečnej dobrote a štedrosti Trojjediného Boha, dnes, 3. apríla roku Pána 2015, v dvojnásobnom

Διαβάστε περισσότερα

E-LOGOS/2006 ISSN

E-LOGOS/2006 ISSN E-LOGOS/2006 ISSN 1211-0442 Ontoteologická koncepcia majstra Eckharta z Hochheimu Jozef E. Murín Abstrakt: Tento príspevok sa zaoberá ontoteologickými prvkami filozofovania stredovekého mystika majstra

Διαβάστε περισσότερα

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii Híc, P Pokorný, M: Matematika pre informatikov a prírodné vedy 7 Derivácia funkcie 7 Motivácia k derivácii S využitím derivácií sa stretávame veľmi často v matematike, geometrii, fyzike, či v rôznych technických

Διαβάστε περισσότερα

NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL

NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL 2/2014 SOCIETAS MEDICINAE GENERALIS V P Všeobecný praktik PRACTICAE FAMILIARE SLOVACA Pozývame Vás na konferenciu SSVPL Nové cesty

Διαβάστε περισσότερα

TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA. SNíMKA: PAVol UhRiN/FoToSPoRT.SK ViAC NA STRANE 16 17» RESPoNZÓRioVÝ ŽAlM (Ž 23, 1 3a. 3b 4. 5.

TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA. SNíMKA: PAVol UhRiN/FoToSPoRT.SK ViAC NA STRANE 16 17» RESPoNZÓRioVÝ ŽAlM (Ž 23, 1 3a. 3b 4. 5. 12 TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA ZAloŽENé V RoKU 1849 RočNíK 132 www.katolickenoviny.sk CENA 0,50 26. MARCA 2017 Beží na Božiu slávu Dvadsaťročný šprintér Ján Volko (na snímke vľavo; vpravo je víťaz

Διαβάστε περισσότερα

1 ANTICKÁ ETIKA VÝCHODISKO MODERNEJ ETIKY

1 ANTICKÁ ETIKA VÝCHODISKO MODERNEJ ETIKY U N I V E R Z I T A T R E T I E H O V E K U V K O Š I C I A C H D. Fillová : FILOZOFIA A ETIKA V ŽIVOTE ČLOVEKA 1 ANTICKÁ ETIKA VÝCHODISKO MODERNEJ ETIKY Etika z gréckeho ήθος ethos, lat. mos je jednou

Διαβάστε περισσότερα

16. Základne rovinné útvary kružnica a kruh

16. Základne rovinné útvary kružnica a kruh 16. Základne rovinné útvary kružnica a kruh Kružnica k so stredom S a polomerom r nazývame množinou všetkých bodov X v rovine, ktoré majú od pevného bodu S konštantnú vzdialenosť /SX/ = r, kde r (patri)

Διαβάστε περισσότερα

23. Zhodné zobrazenia

23. Zhodné zobrazenia 23. Zhodné zobrazenia Zhodné zobrazenie sa nazýva zhodné ak pre každé dva vzorové body X,Y a ich obrazy X,Y platí: X,Y = X,Y {Vzdialenosť vzorov sa rovná vzdialenosti obrazov} Medzi zhodné zobrazenia patria:

Διαβάστε περισσότερα

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky Opakovanie učiva II. ročníka, Téma 1. A. Príprava na maturity z fyziky, 2008 Outline Molekulová fyzika 1 Molekulová fyzika Predmet Molekulovej fyziky

Διαβάστε περισσότερα

Časopis Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky. Hráme o ŽOLÍKA. Kam nás vietor zavial. Celebrity a matematika

Časopis Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky. Hráme o ŽOLÍKA. Kam nás vietor zavial. Celebrity a matematika 1-2016/17 Časopis Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky Tancujeme, športujeme,hovoríme, tvoríme! Celebrity a matematika Hráme o ŽOLÍKA Kam nás vietor zavial 3 5 15 Duchovné slovko Zážitky zo školy

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with pdffactory Pro trial version

PDF created with pdffactory Pro trial version 7.. 03 Na rozraní sla a vody je ovrc vody zarivený Na rozraní sla a ortuti je ovrc ortuti zarivený JAY NA OZHANÍ PENÉHO TELES A KAPALINY alebo O ailárnej elevácii a deresii Povrc vaaliny je dutý, vaalina

Διαβάστε περισσότερα

Vektorový priestor V : Množina prvkov (vektory), na ktorej je definované ich sčítanie a ich

Vektorový priestor V : Množina prvkov (vektory), na ktorej je definované ich sčítanie a ich Tuesday 15 th January, 2013, 19:53 Základy tenzorového počtu M.Gintner Vektorový priestor V : Množina prvkov (vektory), na ktorej je definované ich sčítanie a ich násobenie reálnym číslom tak, že platí:

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA SNÁ PMYSLNÁ ŠKOL LKONKÁ V PŠŤNO KOMPLXNÁ PÁ Č. / ŠN WSONOVO MOSÍK Piešťany, október 00 utor : Marek eteš. Komplexná práca č. / Strana č. / Obsah:. eoretický rozbor Wheatsonovho mostíka. eoretický rozbor

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A. 1. písomná práca z matematiky Skupina B

1. písomná práca z matematiky Skupina A. 1. písomná práca z matematiky Skupina B . písoá pác z tetik Skpi A. Zjedodšte výz : ) z 8 ) c). Doplňte, pltil ovosť : ) ). Vpočítjte : ) ) c). Vpočítjte : ) ( ) ) v v v c). Upvte výz ovete spávosť výsledk pe : 6. Zostojte tojholík ABC, k c

Διαβάστε περισσότερα

Tilgnerka. Nový školský rok 2016/2017 sme začali veľkou slávnosťou, oslavou našej školy, kde sme sa predviedli, aká sme cool škola... s. 6-9!

Tilgnerka. Nový školský rok 2016/2017 sme začali veľkou slávnosťou, oslavou našej školy, kde sme sa predviedli, aká sme cool škola... s. 6-9! číslo 1 AKO CHUTÍ TILGNERKA? OSVIENČIM - MIESTO SMRTI TOPMODELKA DIANA FYZIKA JE SKVELÁ... Školský štvrťročník, Spojená škola ZŠ a G, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava šk. rok 2016/2017 ročník VI. cena

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8 Obsah 1 Číselné obory 7 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti............................ 7 1.1.1 Komplexné čísla................................... 8 1.2 Číselné množiny.......................................

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

18. kapitola. Ako navariť z vody

18. kapitola. Ako navariť z vody 18. kapitola Ako navariť z vody Slovným spojením navariť z vody sa zvyknú myslieť dve rôzne veci. Buď to, že niekto niečo tvrdí, ale nevie to poriadne vyargumentovať, alebo to, že niekto začal s málom

Διαβάστε περισσότερα

STRIEDAVÝ PRÚD - PRÍKLADY

STRIEDAVÝ PRÚD - PRÍKLADY STRIEDAVÝ PRÚD - PRÍKLADY Príklad0: V sieti je frekvencia 50 Hz. Vypočítajte periódu. T = = = 0,02 s = 20 ms f 50 Hz Príklad02: Elektromotor sa otočí 50x za sekundu. Koľko otáčok má za minútu? 50 Hz =

Διαβάστε περισσότερα

FUNKCIE N REÁLNYCH PREMENNÝCH

FUNKCIE N REÁLNYCH PREMENNÝCH FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FUNKCIE N REÁLNYCH PREMENNÝCH RNDr. Kristína Rostás, PhD. PREDMET: Matematická analýza ) 2010/2011 1. DEFINÍCIA REÁLNEJ FUNKCIE

Διαβάστε περισσότερα

Eulerovské grafy. Príklad Daný graf nie je eulerovský, ale obsahuje eulerovskú cestu (a, ab, b, bc, c, cd, d, da, a, ac, c, ce, e, ed, d, db).

Eulerovské grafy. Príklad Daný graf nie je eulerovský, ale obsahuje eulerovskú cestu (a, ab, b, bc, c, cd, d, da, a, ac, c, ce, e, ed, d, db). Eulerovské grafy Denícia Nech G = (V, E) je graf. Uzavretý ah v G sa nazýva eulerovská kruºnica, ak obsahuje v²etky hrany G. Otvorený ah obsahujúci v²etky hrany grafu sa nazýva eulerovská cesta. Graf sa

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

KURZ JAZYKA C učebný text pre kvartu a kvintu osemročného gymnázia

KURZ JAZYKA C učebný text pre kvartu a kvintu osemročného gymnázia Škola pre Mimoriadne Nadané Deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava Anino BELAN KURZ JAZYKA C učebný text pre kvartu a kvintu osemročného gymnázia 2. vydanie BRATISLAVA 2003 2011 Copyright 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Analytická geometria pre tých, ktorí jej potrebujú rozumieť

Analytická geometria pre tých, ktorí jej potrebujú rozumieť Škola pre Mimoriadne Nadané Deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava Anino BELAN Analytická geometria pre tých, ktorí jej potrebujú rozumieť učebný text pre septimu osemročného gymnázia BRATISLAVA

Διαβάστε περισσότερα

.rozhovor Lívia Koristová..téma. Národ a dejiny. Exkluzívne: Picasso v Budatíne

.rozhovor Lívia Koristová..téma. Národ a dejiny. Exkluzívne: Picasso v Budatíne školský časopis.2/2012.3. apríl 2012.redakcia.pohlad@centrum.sk.rozhovor Lívia Koristová modeling.téma Michal Chudík Národ a dejiny Darina Arce Exkluzívne: Picasso v Budatíne KRITIKU NA ČLÁNKY POSIELAJTE

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003 Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium

Διαβάστε περισσότερα

Zohrejte sa. jesenná pohoda PREDSTAVENIE PREVÁDZKY KINEKUS - MARTIN ZÁHRADA NA JESEŇ VYKUROVANIE / RADY A TIPY

Zohrejte sa. jesenná pohoda PREDSTAVENIE PREVÁDZKY KINEKUS - MARTIN ZÁHRADA NA JESEŇ VYKUROVANIE / RADY A TIPY KINEKUS VÝROBKY NA KAŽDÝ DEŇ, SPOKOJNOSŤ NA CELÝ ŽIVOT 1 MAGAZÍN SPOLOČNOSTI KINEKUS ČÍSLO 9 JESEŇ jesenná pohoda Zohrejte sa PREDSTAVENIE PREVÁDZKY KINEKUS - MARTIN ZÁHRADA NA JESEŇ VYKUROVANIE / RADY

Διαβάστε περισσότερα

Komfort za rozumné peniaze

Komfort za rozumné peniaze 5/2013 5/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Komfort za rozumné peniaze www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska Slovenský elektrotechnický

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín Verzia zo dňa 6. 9. 008. Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej odpovede sa môže v kontrolnom teste meniť. Takisto aj znenie nesprávnych odpovedí. Uvedomte si

Διαβάστε περισσότερα

Je čas!...znežnieť milosrdenstva obrazom... Jadrom Pastorálnej symfónie André Gida je DVOJTÝŽDENNÍK ZÁVISLÝ OD ETIKY. ROČNÍK XIX. č

Je čas!...znežnieť milosrdenstva obrazom... Jadrom Pastorálnej symfónie André Gida je DVOJTÝŽDENNÍK ZÁVISLÝ OD ETIKY. ROČNÍK XIX. č ROČNÍK XIX. č. 11 DVOJTÝŽDENNÍK ZÁVISLÝ OD ETIKY 1. JÚNA 2016 Vydáva FACTUM BONUM, s. r. o. Šéfredaktor TEODOR KRIŽKA Redakcia: Sološnická 41, 841 04 Bratislava mobil: 0911 286 452 e-mail: kultura@orangemail.sk

Διαβάστε περισσότερα

Islam (mohamedánstvo, muslimánstvo, moslimstvo)

Islam (mohamedánstvo, muslimánstvo, moslimstvo) 1 Ján Kulík Islam (mohamedánstvo, muslimánstvo, moslimstvo) Aby sme mohli začať s vysvetľovaním, musíme si najskôr ozrejmiť určité termíny vzťahujúce sa na túto vieru, čiže potrebujeme nejaký slovníček.

Διαβάστε περισσότερα

číslo 1/2016, ročník III aj tak sa to dá...

číslo 1/2016, ročník III aj tak sa to dá... číslo 1/2016, ročník III aj tak sa to dá... Žime bez bariér... Šikmá schodisková sedačka do zákrut Bezplatné zameranie a odskúšanie u vás Bezplatné poradenstvo o štátnych príspevkoch a financovaní až do

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα