ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2007"

Transcript

1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2007 Πλήρωσης δύο χιλιάδων τριάντα πέντε (2035) θέσεων Προσωπικού διαφόρων κατηγοριών / ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) Α.Ε. Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Έχοντας υπόψη: 1. Τις πιο κάτω γενικές διατάξεις: που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Χαλκοκονδύλη 30) Νομού Αττικής Του Ν.3429/2005 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.) (ΦΕΚ 314/ ). Του Ν.2779/1999 άρθρο τέταρτο (ΦΕΚ 296/ τ.α') <<Κύρωση: της από Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Αναδόχου Κοινοπραξίας του Ν.98/1975, όπως αυτός ισχύει μέχρι σήμερα, της από Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και των παραρτημάτων Ι και ΙΙ αυτής και άλλες διατάξεις>>. Του Ν.2965/2001 (ΦΕΚ 270/ /τ. Α ) Βιώσιμη Ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις Του Ν.3419/2005 άρθρο 29 Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 297/ ). Του Ν.3438/2006 (άρθρο 9 παρ. 4). Του Ν.2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ 175/ /τ. Α ). 2. Τις Υπουργικές Αποφάσεις: Την υπ αριθ. Δ13/Β/Φ9.6.10/8183/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 502/ ). Την υπ αριθ. Δ13/Β/Φ /1289/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Ανάπτυξης (ΦΕΚ 246/ ) τ. Β. Την υπ αριθ. Δ13/Β/Φ /10974/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Ανάπτυξης (ΦΕΚ 938/ ) τ. Β. Την υπ αριθ. Δ13/Β/Φ9.6.10/3791/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Ανάπτυξης (ΦΕΚ 272/3.3.06) 3. Τις πιο κάτω ειδικές για τη ΔΕΗ διατάξεις και τις αποφάσεις της ΔΕΗ με τις οποίες εγκρίθηκε ο αριθμός των προκηρυσσομένων θέσεων Την υπ αριθ. 77/2004 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου Την υπ αριθ. 11/2005 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου Την υπ αριθ. 21/2005 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου Την υπ αριθ. 40/2005 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου Την υπ αριθ. 43/2006 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου Την υπ αριθ. 109/2006 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου Την υπ αριθ. 119/2006 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου Την υπ αριθ. 126/2006 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου 1

2 Τα υπ αριθ. ΔΑΔΜ/277/ , ΔΑΔΜ/73/ , ΔΑΔΜ/167/ , ΔΑΔΠ/214/ , ΔΑΔΟΡ/285/ με τα οποία ζητείται η επαναπροκήρυξη σαράντα οκτώ (48) θέσεων που δεν καλύφθηκαν από προηγούμενες προκηρύξεις. Την υπ αριθ. 34/2005 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου ( για ποσοστά απαλλοτριώσεων ). Την υπ αριθ. 69/2005 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου ( για ποσοστά απαλλοτριώσεων ). Την υπ αριθ. 75/2006 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου ( για ποσοστά απαλλοτριώσεων) Τις υπ αριθ. 118/2006, 140/2006 και 240/2006 Αποφάσεις Διευθύνοντος Συμβούλου ( για τα κριτήρια επιλογής ) Την ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. ετών Έγγραφα ΑΣΕΠ: Το υπ αριθ / έγγραφο του ΑΣΕΠ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Την πρόσληψη με σειρά προτεραιότητας δύο χιλιάδων τριάντα πέντε (2035) ατόμων διαφόρων κατηγοριών/ειδικοτήτων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3429/2005 (άρθρο 13) και της υπ αριθ. Δ13/Φ /8183/ (ΦΕΚ 502/Β/ ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Η κατανομή των θέσεων ανά Γενική Δ/νση και ανεξάρτητες Δ/νσεις έχει ως εξής: α. Γενική Δ/νση Ορυχείων (ΓΔ/ΟΡ): 435 θέσεις β. Γενική Δ/νση Παραγωγής (ΓΔ/Π): 418 θέσεις γ. Γενική Δ/νση Μεταφοράς (ΓΔ/Μ): 123 θέσεις δ. Γενική Δ/νση Διανομής (ΓΔ/Δ): 816 θέσεις ε. Γενική Δ/νση Εμπορίας (ΓΔ/ΕΜΠ): 85 θέσεις στ. Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔ/ΟΥ): 50 θέσεις ζ. Γενική Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης (ΓΔ/ΑΝΠΟ): 35 θέσεις η. Κέντρο Δοκιμών, Ερευνών Προτύπων (ΚΔΕΠ): 37 θέσεις θ. Δ/νση Υπηρεσιών Στέγασης (ΔΥΣ): 35 θέσεις ι. Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών (ΔΝΥ): 1 θέση Οι ως άνω θέσεις κατανέμονται κατά Γενική Δ/νση, κατηγορία εκπαίδευσης, Κατηγορία/Ειδικότητα Απασχόλησης, Μονάδα και Νομό Απασχόλησης ως εξής: 1. Γενική Δ/νση Ορυχείων ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 1 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) 2 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) 3 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) 4 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) 5 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) 6 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) 7 ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2 ΚΟΖΑΝΗΣ 4 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 7 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 1 2

3 Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 8 ΠΕ Διπλωματούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί (Τ1/Γ) 9 ΠΕ Διπλωματούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί (Τ1/Γ) Διπλωματούχοι Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί ή 10 ΠΕ Μηχανικοί Μεταλλείων ή Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων (Τ1/Δ) Διπλωματούχοι Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί ή 11 ΠΕ Μηχανικοί Μεταλλείων ή Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων (Τ1/Δ) Διπλωματούχοι Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί ή 12 ΠΕ Μηχανικοί Μεταλλείων ή Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων (Τ1/Δ) Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, 13 ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) 14 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) 15 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) 16 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) 17 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) 18 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) 19 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) 20 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Δ) 21 ΤΕ 22 ΔΕ Πτυχιούχοι Λοιπών Ειδικοτήτων ΤΕ (Πτυχιούχοι Μηχανικοί Ορυχείων ή Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕ) (Τ3/Ω) Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ηλεκτρολογικής Συντήρησης) (Τ4/Γ) Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 23 ΔΕ (Τεχνίτες Ηλεκτρολογικής Συντήρησης) (Τ4/Γ) Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 24 ΔΕ (Τεχνίτες Ηλεκτρολογικής Συντήρησης) (Τ4/Γ) Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 25 ΔΕ (Τ4/ΣΤ) Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 26 ΔΕ (Τ4/ΣΤ) Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 27 ΔΕ (Τ4/ΣΤ) 28 ΔΕ Τεχνικοί Τοπογραφικών Εργασιών (Τ4/Η) 29 ΔΕ Τεχνικοί Τοπογραφικών Εργασιών (Τ4/Η) 30 ΔΕ Τεχνικοί Τοπογραφικών Εργασιών (Τ4/Η) 31 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων (Τ4/Θ) 32 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων (Τ4/Θ) Τεχνικοί Ορυχείων (Τ4/Θ) 33 ΔΕ (Χειριστές Κυρίων Μηχανημάτων) Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων 34 ΔΕ (Προωθητήρων ή Φορτωτών) (Τ4/Ι) Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων 35 ΔΕ (Προωθητήρων ή Φορτωτών) (Τ4/Ι) Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων 36 ΔΕ (Καθολικών Εκσκαφέων) (Τ4/Ι) Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων 37 ΔΕ (Καθολικών Εκσκαφέων) (Τ4/Ι) Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων 38 ΔΕ (Προωθητήρων, Φορτωτών, Καθολικών Εκσκαφέων) (Τ4/Ι) 39 ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Τ5) 40 ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Τ5) 41 ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Τ5) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδόνιας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδόνιας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) ΚΟΖΑΝΗΣ 3 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3 ΚΟΖΑΝΗΣ 8 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 3 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2 ΚΟΖΑΝΗΣ 4 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 2 ΚΟΖΑΝΗΣ 3 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 12 ΚΟΖΑΝΗΣ 29 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 9 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 24 ΚΟΖΑΝΗΣ 61 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 18 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 8 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2 ΚΟΖΑΝΗΣ 98 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 28 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 16 ΚΟΖΑΝΗΣ 17 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 5 ΚΟΖΑΝΗΣ 12 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 4 ΚΟΖΑΝΗΣ 26 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 8 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 435 3

4 2. Γενική Δ/νση Παραγωγής Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 1 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Εκμ/σης ΥΗΣ (ΔΕΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 2 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Ανάπτυξης ΥΗΕ (ΔΑΥΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 3 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Διαχείρισης Ενέργειας (ΔΔΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 4 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Υλικού-Καυσίμων και Προμηθειών Παραγωγής (ΔΥΚΠΠ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 5 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Μελετών-Κατασκευών ΘΗΕ (ΔΜΚΘ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης 6 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Απόδοσης Μονάδων Παραγωγής ΑΤΤΙΚΗΣ 1 (ΔΣΔΑΜΠ) 7 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Λαυρίου ΑΤΤΙΚΗΣ 1 8 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) ΑΙΤ/ΝΙΑΣ - Κρεμαστών ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1 9 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Μεγαλόπολης Α ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 10 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Μεγαλόπολης Β ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2 11 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Ρόδου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2 Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 12 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Χ-Λ-Ρ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 (Ρόδος) 13 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Αλιβερίου ΕΥΒΟΙΑΣ 1 14 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Αλιβερίου ΕΥΒΟΙΑΣ 1 15 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Λινοπεραμάτων ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Πλαστήρα ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 17 ΠΕ Αγίου Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δημητρίου ΚΟΖΑΝΗΣ 1 18 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Πτολεμαϊδας ΚΟΖΑΝΗΣ 1 19 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 Αθερινόλακκου 20 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Αθερινόλακκου ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 21 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Κομοτηνής ΡΟΔΟΠΗΣ 2 Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΊΑΣ 22 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) 1 Κρεμαστών ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 23 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Εκμετάλλευσης ΥΗΣ (ΔΕΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 24 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Ανάπτυξης ΥΗΕ (ΔΑΥΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 25 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Εκμετάλλευσης Θερμοηλεκτρικών Σταθμών (ΔΕΘ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 26 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Μελετών-Κατασκευών ΘΗΕ (ΔΜΚΘ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 27 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας (ΔΕΜΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 28 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Λαυρίου ΑΤΤΙΚΗΣ 1 29 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Λαυρίου ΑΤΤΙΚΗΣ 1 30 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Μεγαλόπολης Α ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 31 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 Μεγαλόπολης Β 32 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Ρόδου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3 Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 33 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Χ-Λ-Ρ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 (Ρόδος) 34 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Αλιβερίου ΕΥΒΟΙΑΣ 1 35 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Λινοπεραμάτων ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 36 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Χ-Λ-Ρ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 (Λινοπεράματα) 4

5 Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 37 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Πλαστήρα ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 Αγίου 38 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δημητρίου ΚΟΖΑΝΗΣ 2 39 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Καρδιάς ΚΟΖΑΝΗΣ 2 Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 40 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Δυτικής ΚΟΖΑΝΗΣ 1 Μακεδονίας Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 41 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 Αθερινόλακκου 42 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Κομοτηνής ΡΟΔΟΠΗΣ 1 43 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Υλικού-Καυσίμων και ή Προμηθειών Παραγωγής (ΔΥΚΠΠ) Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 44 ΠΕ 45 ΠΕ 46 ΠΕ 47 ΠΕ 48 ΠΕ 49 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί (Τ1/Α) ή Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί (Τ1/Α) ή Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί (Τ1/Α) ή Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί (Τ1/Α) ή Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί (Τ1/Α) ή Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί (Τ1/Α) ή Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Μελετών-Κατασκευών ΘΗΕ (ΔΜΚΘ) Πτολεμαϊδας Αγ. Δημητρίου Καρδιάς Κομοτηνής Μελίτης ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 50 ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β) Δ/νση Ανάπτυξης ΥΗΕ (ΔΑΥΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ 6 51 ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β) Δ/νση Εκμετάλλευσης ΥΗΣ (ΔΕΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 52 ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β) Δ/νση Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας (ΔΕΜΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 53 ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Χ-Λ-Ρ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 (Ρόδος) 54 ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β) Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Αλιβερίου ΕΥΒΟΙΑΣ 1 Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 55 ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Χ-Λ-Ρ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 (Λινοπεράματα) 56 ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β) Κλιμάκιο Επίβλεψης Έργων (ΚΕΨΕ) Δυτικής Μακεδονίας ΚΟΖΑΝΗΣ 1 Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 57 ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 Αθερινόλακκος 58 ΠΕ Διπλωματούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί (Τ1/Γ) Δ/νση Ανάπτυξης ΥΗΕ (ΔΑΥΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 59 ΠΕ Διπλωματούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί (Τ1/Γ) Δ/νση Μελετών-Κατασκευών ΘΗΕ (ΔΜΚΘ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 60 ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί (Τ1/Ε) Μεγαλόπολης Α ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 61 ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί (Τ1/Ε) Δ/νση Μελετών-Κατασκευών ΘΗΕ (ΔΜΚΘ) ΑΤΤΙΚΗΣ 3 62 ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί (Τ1/Ε) Δ/νση Περιβάλλοντος Παραγωγής (ΔΠΠ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 63 ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί (Τ1/Ε) Πτολεμαϊδας ΚΟΖΑΝΗΣ 1 64 ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί (Τ1/Ε) Αγ. Δημητρίου ΚΟΖΑΝΗΣ 1 65 ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί (Τ1/Ε) Κομοτηνής ΡΟΔΟΠΗΣ 1 Δ/νση Υλικού-Καυσίμων και 66 ΠΕ Πτυχιούχοι Χημικοί (Τ2/Γ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Προμηθειών Παραγωγής (ΔΥΚΠΠ) 67 ΠΕ Πτυχιούχοι Γεωλόγοι (Τ2/Δ) Δ/νση Διαχείρισης Ενέργειας (ΔΔΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 68 ΠΕ Πτυχιούχοι Γεωλόγοι (Τ2/Δ) Κλιμάκιο Επίβλεψης Έργων (ΚΕΨΕ) Δυτικής Μακεδονίας ΚΟΖΑΝΗΣ 1 Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, 69 ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Μεγαλόπολης Α ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού 70 ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Παραγωγής (ΔΑΔΠ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 5

6 Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 71 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) 72 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, 73 ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, 74 ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, 75 ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, 76 ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Δ/νση Διαχείρισης Ενέργειας (ΔΔΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Απόδοσης Μονάδων Παραγωγής (ΔΣΔΑΜΠ) Δ/νση Υλικού-Καυσίμων και Προμηθειών Παραγωγής (ΔΥΚΠΠ) Δ/νση Μελετών-Κατασκευών ΘΗΕ (ΔΜΚΘ) Κομοτηνής Αμυνταίου-Φιλώτα Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Κρεμαστών ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΡΟΔΟΠΗΣ 1 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ- 77 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) 1 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 78 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Ανάπτυξης ΥΗΕ (ΔΑΥΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 79 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) ΑΤΤΙΚΗΣ 3 Λαυρίου Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 80 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Χ-Λ-Ρ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 (Ρόδος) 81 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Ρόδου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 82 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Λινοπεραμάτων ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 83 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Χ-Λ-Ρ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 (Λινοπεράματα) 84 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Πλαστήρα ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5 85 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Πολυφύτου ΚΟΖΑΝΗΣ 1 86 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Πτολεμαίδας ΚΟΖΑΝΗΣ 1 87 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Αγ. Δημητρίου ΚΟΖΑΝΗΣ 3 88 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Κομοτηνής ΡΟΔΟΠΗΣ 2 89 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Λαυρίου ΑΤΤΙΚΗΣ 2 90 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Δ/νση Εκμετάλλευσης Θερμοηλεκτρικών Σταθμών (ΔΕΘ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 91 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Χ-Λ-Ρ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 (Ρόδος) 92 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Λινοπεραμάτων ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 93 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Πλαστήρα ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 94 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Δυτικής ΚΟΖΑΝΗΣ 1 Μακεδονίας 95 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Αγ. Δημητρίου ΚΟΖΑΝΗΣ 1 Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 96 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 Αθερινόλακκου 97 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Κομοτηνής ΡΟΔΟΠΗΣ 2 98 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Δ) Λαυρίου ΑΤΤΙΚΗΣ 2 99 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Δ) Μεγαλόπολης Α ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Δ) Αγίου Δημητρίου ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Δ) Κομοτηνής ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Δ) Αμυνταίου-Φιλώτα ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Σταθμών 103 ΤΕ Παραγωγής ΤΕ (Τ3/Η) Μεγαλόπολης Α ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2 Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Σταθμών 104 ΤΕ Παραγωγής ΤΕ (Τ3/Η) Μεγαλόπολης Β ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2 Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Σταθμών Αγ. 105 ΤΕ Παραγωγής ΤΕ (Τ3/Η) Δημητρίου ΚΟΖΑΝΗΣ 5 Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Σταθμών 106 ΤΕ Παραγωγής ΤΕ (Τ3/Η) Πτολεμαϊδας ΚΟΖΑΝΗΣ 7 6

7 Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Σταθμών 107 ΤΕ Παραγωγής ΤΕ (Τ3/Η) Καρδιάς ΚΟΖΑΝΗΣ 10 Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής 108 ΤΕ (ΔΟ3/Α) Λαυρίου ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής 109 ΤΕ (ΔΟ3/Α) Λινοπεραμάτων ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής 110 ΤΕ (ΔΟ3/Α) Κομοτηνής ΡΟΔΟΠΗΣ 2 Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Διοικητικών 111 ΤΕ Απασχολήσεων (ΔΟ3/Β) Λινοπεραμάτων ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Διοικητικών 112 ΤΕ Απασχολήσεων (ΔΟ3/Β) Αθερινόλακκου ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Διοικητικών 113 ΤΕ Απασχολήσεων (ΔΟ3/Β) Χανίων ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Λαυρίου ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Αγ. Γεωργίου ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) ΑΙΤ/ΝΙΑΣ - Κρεμαστών ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Μεγαλόπολης Β ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Μεγαλόπολης Α ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Πουρναρίου ΑΡΤΑΣ 6 Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) 120 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) ΔΡΑΜΑΣ 1 Θησαυρού 121 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Ρόδου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Σφηκιάς ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Λινοπεραμάτων ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Αγ. Δημητρίου ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Πολυφύτου ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Πτολεμαΐδας ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) ΚΟΖΑΝΗΣ 4 Καρδιάς 128 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Άγρα ΠΕΛΛΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Κομοτηνής ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Μεσοχώρας ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Αμυνταίου-Φιλώτα ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ 133 ΔΕ 134 ΔΕ 135 ΔΕ 136 ΔΕ 137 ΔΕ 138 ΔΕ 139 ΔΕ 140 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτες Οργάνων και Αυτοματισμού) (Τ4/Γ) Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτες Οργάνων και Αυτοματισμού) (Τ4/Γ) Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτες Οργάνων και Αυτοματισμού) (Τ4/Γ) Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτες Οργάνων και Αυτοματισμού) (Τ4/Γ) Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτες Οργάνων και Αυτοματισμού) (Τ4/Γ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μεγαλόπολης Α Καρδιάς Αγ. Δημητρίου Πτολεμαΐδας Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Αθερινόλακκου Δ/νση Εκμετάλλευσης Θερμοηλεκτρικών Σταθμών (ΔΕΘ) Λαυρίου Αγ. Γεωργίου Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Κρεμαστών ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 2 ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 2 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ 12 ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΑΙΤ/ΝΙΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 3 7

8 Κατηγορία Α/Α Εκπαίδευσης Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών 141 ΔΕ (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών 142 ΔΕ (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών 143 ΔΕ (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών 144 ΔΕ (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών 145 ΔΕ (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών 146 ΔΕ (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών 147 ΔΕ (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών 148 ΔΕ (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών 149 ΔΕ (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών 150 ΔΕ (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών 151 ΔΕ (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών 152 ΔΕ (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών 153 ΔΕ (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών 154 ΔΕ (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις Μεγαλόπολης Α Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Λάδωνα Μεγαλόπολης Β Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Πουρναρίου ΑΡΚΑΔΙΑΣ 4 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3 ΑΡΤΑΣ 3 Ρόδου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 10 Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Σφηκιάς Λινοπεραμάτων Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Πλαστήρα Αγ. Δημητρίου Καρδιάς Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Πολυφύτου Πτολεμαΐδας Αθερινόλακκου Αμυνταίου - Φιλώτα ΗΜΑΘΙΑΣ 2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 16 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5 ΚΟΖΑΝΗΣ 13 ΚΟΖΑΝΗΣ 9 ΚΟΖΑΝΗΣ 2 ΚΟΖΑΝΗΣ 22 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 8 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) Ρόδου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) Λινοπεραμάτων ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 157 ΔΕ (Τεχνίτες Μονώσεων) (Τ4/ΣΤ) Αμυνταίου - Φιλώτα ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτες Εργαλειομηχανών Τορναδόροι) Πτολεμαΐδας (Τ4/ΣΤ) ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτες Εργαλειομηχανών Τορναδόροι) (Τ4/ΣΤ) Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 160 ΔΕ (Τεχνίτες Εφαρμοστές) (Τ4/ΣΤ) Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 161 ΔΕ (Τεχνίτες Εφαρμοστές) (Τ4/ΣΤ) Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 162 ΔΕ (Τεχνίτες Εφαρμοστές) (Τ4/ΣΤ) Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 163 ΔΕ (Τεχνίτες Εφαρμοστές) (Τ4/ΣΤ) Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 164 ΔΕ (Τεχνίτες Συγκολλητές) (Τ4/ΣΤ) Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 165 ΔΕ (Τεχνίτες Συγκολλητές) (Τ4/ΣΤ) Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 166 ΔΕ (Τεχνίτες Συγκολλητές) (Τ4/ΣΤ) Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 167 ΔΕ (Τεχνίτες Συγκολλητές) (Τ4/ΣΤ) Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 168 ΔΕ (Τεχνίτες Ψυκτικοί) (Τ4/ΣΤ) Τεχνικοί Δομικών Έργων 169 ΔΕ (Τεχνίτες Έργων Πολιτικού Μηχανικού) (Τ4/Ζ) Τεχνικοί Δομικών Έργων 170 ΔΕ (Χτίστες) (Τ4/Ζ) Αγ. Δημητρίου Μεγαλόπολης Α Μεγαλόπολης Β Πτολεμαΐδας Αμυνταίου - Φιλώτα Λαυρίου Μεγαλόπολης Β Λινοπεραμάτων Αγ. Δημητρίου Αμυνταίου - Φιλώτα Κλιμάκιο Επίβλεψης Έργων (ΚΕΨΕ) Δυτικής Μακεδονίας Μεγαλόπολης Α ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 3 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 2 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 8

9 Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις Τεχνικοί Δομικών Έργων 171 ΔΕ ( Χτίστες) (Τ4/Ζ) Πτολεμαΐδας ΚΟΖΑΝΗΣ 1 Τεχνικοί Δομικών Έργων Αγ. 172 ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 1 (Χτίστες) (Τ4/Ζ) Δημητρίου 173 ΔΕ Τεχνικοί Τοπογραφικών Εργασιών (Τ4/Η) Δ/νση Ανάπτυξης ΥΗΕ (ΔΑΥΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων 174 ΔΕ (Προωθητήρων) (Τ4/Ι) Πτολεμαΐδας ΚΟΖΑΝΗΣ 1 Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Αγ. 175 ΔΕ (Προωθητήρων) (Τ4/Ι) Δημητρίου ΚΟΖΑΝΗΣ 1 Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων 176 ΔΕ (Προωθητήρων) (Τ4/Ι) Αμυνταίου - Φιλώτα ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Τεχνικοί Επιμελητές (Τ4/Κ) Λαυρίου ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Τεχνικοί Επιμελητές (Τ4/Κ) Μεγαλόπολης Α ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων 179 ΔΕ (Δύτες) (Τ4/Ω) Λινοπεραμάτων ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων 180 ΔΕ (Μετακινητές Βαρών) (Τ4/Ω) Καρδιάς ΚΟΖΑΝΗΣ 1 Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων 181 ΔΕ (Μετακινητές Βαρών) (Τ4/Ω) Αμυνταίου - Φιλώτα ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ 183 ΔΕ 184 ΔΕ 185 ΔΕ 186 ΔΕ 187 ΔΕ 188 ΔΕ 189 ΔΕ 190 ΔΕ 191 ΔΕ Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές Συστήματος Κατεργασίας Ύδατος) (Τ4/Ω) Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές Συστήματος Κατεργασίας Ύδατος) (Τ4/Ω) Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές Συστήματος Κατεργασίας Ύδατος) (Τ4/Ω) Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές Συστήματος Κατεργασίας Ύδατος) (Τ4/Ω) Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές Συστήματος Κατεργασίας Ύδατος) (Τ4/Ω) Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές Συστήματος Κατεργασίας Ύδατος) (Τ4/Ω) Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές Συστήματος Κατεργασίας Ύδατος) (Τ4/Ω) Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές Συστήματος Κατεργασίας Ύδατος) (Τ4/Ω) Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές Συστήματος Κατεργασίας Ύδατος) (Τ4/Ω) Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές Συστήματος Κατεργασίας Ύδατος) (Τ4/Ω) Λαυρίου Μεγαλόπολης Α Μεγαλόπολης Β ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 Ρόδου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 Λινοπεραμάτων Πτολεμαΐδας Καρδιάς Αγ. Δημητρίου Αθερινόλακκου Αμυνταίου - Φιλώτα 192 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Μεγαλόπολης Α Δ/νση Περιβάλλοντος Παραγωγής 193 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) (ΔΠΠ) Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης 194 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Απόδοσης Μονάδων Παραγωγής (ΔΣΔΑΜΠ) Δ/νση Μελετών-Κατασκευών ΘΗΕ 195 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) (ΔΜΚΘ) Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 196 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Χ-Λ-Ρ (Λινοπεράματα) Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 197 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Αθερινόλακκου 198 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Κομοτηνής Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 199 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Χ-Λ-Ρ (Χανιά) Δ/νση Μελετών-Κατασκευών ΘΗΕ 200 ΥΕ Κλητήρες (ΓΥ3/Α) (ΔΜΚΘ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 2 ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 ΡΟΔΟΠΗΣ 5 ΧΑΝΙΩΝ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 418 9

10 3. Γενική Δ/νση Μεταφοράς Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 1 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Απόδοσης Μονάδων Μεταφοράς ΑΤΤΙΚΗΣ 1 (ΔΣΔΑΜΜ) 2 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Εξωτερικών Σχέσεων Μεταφοράς (ΔΕΣΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 3 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 14 4 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 5 5 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 6 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΛΑΡΙΣΑΣ 2 7 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 8 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 9 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης (Τ1/Α) Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 10 ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β) Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 11 ΠΕ Διπλωματούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί (Τ1/Γ) Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 12 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Μεταφοράς (ΔΑΔΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 13 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 14 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, 15 ΠΕ Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) 16 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 3 17 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 3 18 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 2 19 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 20 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΚΟΖΑΝΗΣ 1 21 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΛΑΡΙΣΑΣ 1 22 ΤΕ Πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Γ) Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 23 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Δ) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 3 24 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Δ) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 25 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Δ) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 26 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Δ) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΛΑΡΙΣΑΣ 1 27 ΤΕ Πτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Ε) Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 3 28 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕ (Τ3/Ι) 29 ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής (ΔΟ3/Α) Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Απόδοσης Μονάδων Μεταφοράς (ΔΣΔΑΜΜ) Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Απόδοσης Μονάδων Μεταφοράς (ΔΣΔΑΜΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής 30 ΤΕ (ΔΟ3/Α) Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 3 Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής 31 ΤΕ (ΔΟ3/Α) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Διοικητικών 32 ΤΕ Απασχολήσεων (ΔΟ3/Β) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 33 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 4 34 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΡΤΑΣ 1 35 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΛΑΡΙΣΑΣ 1 36 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 2 38 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΡΤΑΣ 2 39 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΧΑΪΑΣ 1 40 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΕΥΒΟΙΑΣ 2 41 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2 42 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3 43 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΚΑΒΑΛΑΣ 1 44 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΚΟΖΑΝΗΣ 6 45 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΛΑΡΙΣΑΣ 3 46 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΡΟΔΟΠΗΣ 1 47 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 48 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τ4/Γ) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 49 ΔΕ Τεχνικοί Δομικών Έργων (Τεχνίτες Έργων Πολιτικού Μηχανικού) (Τ4/Ζ) Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 50 ΔΕ Τεχνικοί Τοπογραφικών Εργασιών (Τ4/Η) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 51 ΔΕ Τεχνικοί Τοπογραφικών Εργασιών (Τ4/Η) Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 10

11 Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 52 ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Χειριστές Γερανοφόρων Οχημάτων πλην Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Ηλεκτροκινήτων) (Τ4/Ι) 53 ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Χειριστές Γερανοφόρων Οχημάτων πλην Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 Ηλεκτροκινήτων) (Τ4/Ι) 54 ΔΕ Χειριστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Τ4/Χ) Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 55 ΔΕ Χειριστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Τ4/Χ) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΛΑΡΙΣΑΣ 1 56 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρησης Απόδοσης Μονάδων Μεταφοράς ΑΤΤΙΚΗΣ 1 (ΔΣΔΑΜΜ) 57 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 58 ΔΕ Ανατυπωτές (ΔΟ2/Ε) Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Μεταφοράς (ΔΑΔΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 59 ΥΕ Κλητήρες (ΓΥ3/Α) Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Μεταφοράς (ΔΑΔΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ Γενική Δ/νση Διανομής Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 1 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ 20 2 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Δικτύου (ΔΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ 10 3 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Διαχείρισης Δικτύου (ΔΔΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ 8 Δ/νση Υλικού και Προμηθειών Διανομής 4 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) ΑΤΤΙΚΗΣ 4 (ΔΥΠΔ) 5 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Περιφέρειας Νήσων (ΔΠΝ) ΑΤΤΙΚΗΣ 9 6 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Δυτικών Κυκλάδων ΑΤΤΙΚΗΣ 2 7 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Ναυπλίου ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου- 8 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) ΑΧΑΪΑΣ 1 Ηπείρου (ΔΠΠ-Η) 9 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Πάτρας ΑΧΑΪΑΣ 3 10 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Αιγίου ΑΧΑΪΑΣ 1 11 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Θήβας ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 12 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Λιβαδειάς ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 Τομέας Δικτύων Μεταφοράς Κρήτης- 13 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 Ρόδου 14 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Κω ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2 15 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Αλεξανδρούπολης ΕΒΡΟΥ 2 16 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Αλιβερίου ΕΥΒΟΙΑΣ 1 17 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Χαλκίδας ΕΥΒΟΙΑΣ 1 18 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Ηρακλείου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 Τομέας Δικτύων Μεταφοράς Κρήτης- 19 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 Ρόδου 20 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Καβάλας ΚΑΒΑΛΑΣ 1 21 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Καρδίτσας ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 22 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Κέρκυρας ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 23 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Κιλκίς ΚΙΛΚΙΣ 1 24 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗΣ 2 25 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Κορίνθου ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1 Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) 26 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Θήρας ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) 27 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Μυκόνου ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) 28 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Μήλου ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) 29 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 Πάρου 30 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Σύρου ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 31 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Λάρισας ΛΑΡΙΣΑΣ 3 32 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Αγ. Νικολάου ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) 33 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) ΛΕΣΒΟΥ 1 Λήμνου 34 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Καλαμάτας ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1 35 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Έδεσσας ΠΕΛΛΑΣ 1 36 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Πρακτορείο Γιαννιτσών ΠΕΛΛΑΣ 1 37 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Σάμου ΣΑΜΟΥ 1 Δ/νση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας 38 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) (ΔΠΚΕ) ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3 11

12 Κατηγορία Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις Εκπαίδευσης 39 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Φλώρινας ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 40 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Άμφισσας ΦΩΚΙΔΑΣ 1 41 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Πολυγύρου ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 42 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Χανίων ΧΑΝΙΩΝ 1 43 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Περιφέρειας Νήσων (ΔΠΝ) ΑΤΤΙΚΗΣ 4 44 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Κω ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 45 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Χίου ΧΙΟΥ 1 Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής και 46 ΠΕ Απόδοσης Μονάδων Διανομής ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Διοίκησης (Τ1/Α) (ΔΣΔΑΜΔ) 47 ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β) Δ/νση Περιφέρειας Νήσων (ΔΠΝ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 48 ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β) Δ/νση Δικτύου (ΔΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Διπλωματούχοι Μηχανικοί Χωροταξίας, 49 ΠΕ Δ/νση Περιφέρειας Νήσων (ΔΠΝ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Τ1/Γ) 50 ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί (Τ1/Ε) Δ/νση Περιφέρειας Νήσων (ΔΠΝ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, 51 ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ 4 52 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Δ/νση Δικτύου (ΔΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 53 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Δ/νση Διαχείρισης Δικτύου (ΔΔΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 54 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Δ/νση Υλικού και Προμηθειών Διανομής Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) (ΔΥΠΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 55 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Απόδοσης Μονάδων Διανομής (ΔΣΔΑΜΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, 56 ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Περιοχή Κω ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, 57 ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Περιοχή Κερκύρας ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, 58 ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Περιοχή Κεφαλληνίας ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1 Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, 59 ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Περιοχή Σύρου ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, 60 ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Περιοχή Έδεσσας ΠΕΛΛΑΣ 2 Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, 61 ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Περιοχή Λαμίας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 62 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ 6 63 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Περιφέρειας Νήσων (ΔΠΝ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 64 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Δικτύου (ΔΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ 4 65 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Διαχείρισης Δικτύου (ΔΔΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ 3 66 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Υλικού και Προμηθειών Διανομής (ΔΥΠΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 67 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Πρακτορείο Αίγινας ΑΤΤΙΚΗΣ 1 68 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Πρακτορείο Λαγκαδίων ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 69 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Περιοχή Θήβας ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 70 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Καρπάθου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 71 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Πρακτορείο Καρπάθου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 72 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Πρακτορείο Καλύμνου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 73 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Περιοχή Αλεξανδρούπολης ΕΒΡΟΥ 1 74 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Περιοχή Ζακύνθου ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 75 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Περιοχή Κεφαλληνίας ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1 76 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Περιοχή Κιλκίς ΚΙΛΚΙΣ 1 77 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Περιοχή Σύρου ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 78 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Πρακτορείο Θήρας ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 79 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Πρακτορείο Φαρσάλων ΛΑΡΙΣΑΣ 1 80 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Περιοχή Αγίου Νικολάου ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 81 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Περιοχή Έδεσσας ΠΕΛΛΑΣ 1 82 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Περιοχή Ρεθύμνου ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1 83 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Περιοχή Σάμου ΣΑΜΟΥ 2 84 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Ικαρίας ΣΑΜΟΥ 1 85 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (ΔΠΚΕ) ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 86 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Πρακτορείο Μακρακώμης ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 87 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Περιοχή Φλώρινας ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 88 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Περιοχή Πολυγύρου ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 89 TE Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Δ/νση Περιφέρειας Νήσων (ΔΠΝ) ΑΤΤΙΚΗΣ 3 90 TE Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Αστυπάλαιας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 12

13 Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 91 TE Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Πάτμου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 92 TE Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Σκύρου ΕΥΒΟΙΑΣ 1 93 TE Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Αμοργού ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 94 TE Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Κύθνου ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 95 TE Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Σερίφου ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 96 TE Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Σάμου ΣΑΜΟΥ 1 97 TE Πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Γ) Δ/νση Περιφέρειας Νήσων (ΔΠΝ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 98 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Δ) Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ 7 99 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Δ) Δ/νση Δικτύου (ΔΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής (ΔΟ3/Α) Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής 101 ΤΕ (ΔΟ3/Α) Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής 102 ΤΕ (ΔΟ3/Α) Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής 103 ΤΕ (ΔΟ3/Α) Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής 104 ΤΕ (ΔΟ3/Α) Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής 105 ΤΕ (ΔΟ3/Α) Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής 106 ΤΕ (ΔΟ3/Α) Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής 107 ΤΕ (ΔΟ3/Α) Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 Δ/νση Δικτύου (ΔΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Δ/νση Διαχείρισης Δικτύου (ΔΔΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 Δ/νση Υλικού και Προμηθειών Διανομής (ΔΥΠΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Δ/νση Περιφέρειας Νήσων (ΔΠΝ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Περιοχή Ζακύνθου ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 Δ/νση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (ΔΠΚΕ) ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 Περιοχή Πολυγύρου ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Δ/νση Δικτύου (ΔΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Αίγινας ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Πόρου ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Ύδρας ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Αγρινίου ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Αμφιλοχίας ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Ναυπλίου ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Άργους ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Κρανιδίου ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Τρίπολης ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Λαγκαδίων ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Άρτας ΑΡΤΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου- Ηπείρου (ΔΠΠ-Η) ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Πάτρας ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Αιγίου ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Κάτω Αχαΐας ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Κλειτορίας ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Θήβας ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Λιβαδειάς ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Δράμας ΔΡΑΜΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Ρόδου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Κω ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Καρπάθου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Καλύμνου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Λέρου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Μεγίστης ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Νισύρου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Πάτμου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Σύμης ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Τήλου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Χάλκης ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Χαλκίδας ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Αλιβερίου ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Καρύστου ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Λίμνης ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Ζακύνθου ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Πύργου ΗΛΕΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Λεχαινών ΗΛΕΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Βέροιας ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Νάουσας ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Ηρακλείου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6 13

14 Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 150 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Αρκαλοχωρίου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Μοιρών ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Πύργου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Χερσονήσου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Ηγουμενίτσας ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας- Θράκης (ΔΠΜ-Θ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Ασπροβάλτας ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Καβάλας ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Καρδίτσας ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Μουζακίου ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Κερκύρας ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Κεφαλονιάς ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Κορίνθου ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Ξυλοκάστρου ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Άνδρου ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Μυκόνου ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Πάρου ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Αμοργού ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Κέας ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Μήλου ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Σερίφου ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Σίκινου ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Σπάρτης ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Γυθείου ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Μολάων ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Αρεόπολης ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Νεάπολης ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Λάρισας ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Ελασσόνας ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Αγ. Νικολάου ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Ιεράπετρας ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Σητείας ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Τζερμιάδου ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Καλλονής ΛΕΣΒΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Λήμνου ΛΕΣΒΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Αγ. Ευστρατίου ΛΕΣΒΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Άντισσας ΛΕΣΒΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Πολυχνίτου ΛΕΣΒΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Λευκάδας ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Βόλου ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Αλοννήσου ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Σκιάθου ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Καλαμάτας ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Ξάνθης ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Έδεσσας ΠΕΛΛΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Γιαννιτσών ΠΕΛΛΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Κατερίνης ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Πρέβεζας ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Καναλακίου ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Ρεθύμνου ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Περάματος ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Σπηλίου ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Κομοτηνής ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Σάμου ΣΑΜΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Ικαρίας ΣΑΜΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Καρλοβασίου ΣΑΜΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Ευδήλου ΣΑΜΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Φούρνων ΣΑΜΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Σερρών ΣΕΡΡΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Τρικάλων ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Λαμίας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Αμφίκλειας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Δομοκού ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Καμ. Βούρλων ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Μακρακώμης ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Αμυνταίου ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Πολυγύρου ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Χανίων ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Βρυσών ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Κισσάμου ΧΑΝΙΩΝ 2 14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΆΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ ΥΓΕΊΑΣ 2) ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Δ.Υ.ΠΕ. Αθήνα, 18/02/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΙΕΚ ΣΕΚ ΣΔΕ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΙΕΚ ΣΕΚ ΣΔΕ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Α Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΒΙΟΥ Β ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΔΒΜ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ B Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΔΒΜ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ \\192.168.1.21\koino-anaptyxiaka\ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΑΤΑ\ΕΝΕΡΓΕΙΕς ΣΑΤΑ 2014\ ΡΑΣΕΙΣ ΣΑΤΑ\ΣΧΟΛΕΙΑ\(ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΑΤΑ 2014).doc Αθήνα, 24 Ιουνίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 25332 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 69 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. 0 Τροποποίηση της υπ αριθμ./0 Ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικς Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικς Διακυβέρνησης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 4Α9ΞΚ-Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 486 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 1245 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α ).

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αθήνα 17 Ιουλίου 2013 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 19493 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. πρωτ.: 10934 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Νοεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 43414 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αριθ. πρωτ.: 45750 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Oίκ. 31206 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών,

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 26 Αυγούστου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 38528 Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 21 Μαρτίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 13760 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. πρωτ.: 26942 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Αυγούστου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33415 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ.

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ. Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ. Νοέμβριος 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 1 Εκλογείς κατά Καλλικράτειο Δήμο και φύλο (Δ Αναθεώρηση 2010) 2 Εκλογείς κατά Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 376 8 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ.Π./οικ. 6339 Χωροταξική Κατανομή, ανά Υγειονομική Περιφέρεια, των υφιστάμενων Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 3111 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 097 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΠ 442 ΑΓΙΑΣ 1 1 3112 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 310 3113 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 310 3114 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 34705 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 76 17 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οίκ. 747 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα σχοληθούν για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/9/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ.

Αθήνα, 29/9/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 9/9/ 04 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 8440 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1296 30 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 22138 Συγκρότηση ειδικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 19 νέες προκηρύξεις για 621 προσλήψεις σε δήµους. Συνεχίζονται και αυτήν την εβδοµάδα #79 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 19 νέες προκηρύξεις για 621 προσλήψεις σε δήµους. Συνεχίζονται και αυτήν την εβδοµάδα #79 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 10.05.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #79 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 505 ευκαιρίες καριέρας σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 2.117 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.12 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα