ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2007"

Transcript

1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2007 Πλήρωσης δύο χιλιάδων τριάντα πέντε (2035) θέσεων Προσωπικού διαφόρων κατηγοριών / ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) Α.Ε. Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Έχοντας υπόψη: 1. Τις πιο κάτω γενικές διατάξεις: που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Χαλκοκονδύλη 30) Νομού Αττικής Του Ν.3429/2005 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.) (ΦΕΚ 314/ ). Του Ν.2779/1999 άρθρο τέταρτο (ΦΕΚ 296/ τ.α') <<Κύρωση: της από Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Αναδόχου Κοινοπραξίας του Ν.98/1975, όπως αυτός ισχύει μέχρι σήμερα, της από Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και των παραρτημάτων Ι και ΙΙ αυτής και άλλες διατάξεις>>. Του Ν.2965/2001 (ΦΕΚ 270/ /τ. Α ) Βιώσιμη Ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις Του Ν.3419/2005 άρθρο 29 Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 297/ ). Του Ν.3438/2006 (άρθρο 9 παρ. 4). Του Ν.2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ 175/ /τ. Α ). 2. Τις Υπουργικές Αποφάσεις: Την υπ αριθ. Δ13/Β/Φ9.6.10/8183/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 502/ ). Την υπ αριθ. Δ13/Β/Φ /1289/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Ανάπτυξης (ΦΕΚ 246/ ) τ. Β. Την υπ αριθ. Δ13/Β/Φ /10974/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Ανάπτυξης (ΦΕΚ 938/ ) τ. Β. Την υπ αριθ. Δ13/Β/Φ9.6.10/3791/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Ανάπτυξης (ΦΕΚ 272/3.3.06) 3. Τις πιο κάτω ειδικές για τη ΔΕΗ διατάξεις και τις αποφάσεις της ΔΕΗ με τις οποίες εγκρίθηκε ο αριθμός των προκηρυσσομένων θέσεων Την υπ αριθ. 77/2004 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου Την υπ αριθ. 11/2005 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου Την υπ αριθ. 21/2005 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου Την υπ αριθ. 40/2005 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου Την υπ αριθ. 43/2006 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου Την υπ αριθ. 109/2006 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου Την υπ αριθ. 119/2006 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου Την υπ αριθ. 126/2006 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου 1

2 Τα υπ αριθ. ΔΑΔΜ/277/ , ΔΑΔΜ/73/ , ΔΑΔΜ/167/ , ΔΑΔΠ/214/ , ΔΑΔΟΡ/285/ με τα οποία ζητείται η επαναπροκήρυξη σαράντα οκτώ (48) θέσεων που δεν καλύφθηκαν από προηγούμενες προκηρύξεις. Την υπ αριθ. 34/2005 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου ( για ποσοστά απαλλοτριώσεων ). Την υπ αριθ. 69/2005 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου ( για ποσοστά απαλλοτριώσεων ). Την υπ αριθ. 75/2006 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου ( για ποσοστά απαλλοτριώσεων) Τις υπ αριθ. 118/2006, 140/2006 και 240/2006 Αποφάσεις Διευθύνοντος Συμβούλου ( για τα κριτήρια επιλογής ) Την ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. ετών Έγγραφα ΑΣΕΠ: Το υπ αριθ / έγγραφο του ΑΣΕΠ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Την πρόσληψη με σειρά προτεραιότητας δύο χιλιάδων τριάντα πέντε (2035) ατόμων διαφόρων κατηγοριών/ειδικοτήτων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3429/2005 (άρθρο 13) και της υπ αριθ. Δ13/Φ /8183/ (ΦΕΚ 502/Β/ ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Η κατανομή των θέσεων ανά Γενική Δ/νση και ανεξάρτητες Δ/νσεις έχει ως εξής: α. Γενική Δ/νση Ορυχείων (ΓΔ/ΟΡ): 435 θέσεις β. Γενική Δ/νση Παραγωγής (ΓΔ/Π): 418 θέσεις γ. Γενική Δ/νση Μεταφοράς (ΓΔ/Μ): 123 θέσεις δ. Γενική Δ/νση Διανομής (ΓΔ/Δ): 816 θέσεις ε. Γενική Δ/νση Εμπορίας (ΓΔ/ΕΜΠ): 85 θέσεις στ. Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔ/ΟΥ): 50 θέσεις ζ. Γενική Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης (ΓΔ/ΑΝΠΟ): 35 θέσεις η. Κέντρο Δοκιμών, Ερευνών Προτύπων (ΚΔΕΠ): 37 θέσεις θ. Δ/νση Υπηρεσιών Στέγασης (ΔΥΣ): 35 θέσεις ι. Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών (ΔΝΥ): 1 θέση Οι ως άνω θέσεις κατανέμονται κατά Γενική Δ/νση, κατηγορία εκπαίδευσης, Κατηγορία/Ειδικότητα Απασχόλησης, Μονάδα και Νομό Απασχόλησης ως εξής: 1. Γενική Δ/νση Ορυχείων ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 1 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) 2 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) 3 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) 4 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) 5 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) 6 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) 7 ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2 ΚΟΖΑΝΗΣ 4 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 7 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 1 2

3 Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 8 ΠΕ Διπλωματούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί (Τ1/Γ) 9 ΠΕ Διπλωματούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί (Τ1/Γ) Διπλωματούχοι Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί ή 10 ΠΕ Μηχανικοί Μεταλλείων ή Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων (Τ1/Δ) Διπλωματούχοι Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί ή 11 ΠΕ Μηχανικοί Μεταλλείων ή Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων (Τ1/Δ) Διπλωματούχοι Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί ή 12 ΠΕ Μηχανικοί Μεταλλείων ή Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων (Τ1/Δ) Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, 13 ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) 14 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) 15 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) 16 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) 17 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) 18 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) 19 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) 20 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Δ) 21 ΤΕ 22 ΔΕ Πτυχιούχοι Λοιπών Ειδικοτήτων ΤΕ (Πτυχιούχοι Μηχανικοί Ορυχείων ή Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕ) (Τ3/Ω) Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ηλεκτρολογικής Συντήρησης) (Τ4/Γ) Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 23 ΔΕ (Τεχνίτες Ηλεκτρολογικής Συντήρησης) (Τ4/Γ) Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 24 ΔΕ (Τεχνίτες Ηλεκτρολογικής Συντήρησης) (Τ4/Γ) Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 25 ΔΕ (Τ4/ΣΤ) Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 26 ΔΕ (Τ4/ΣΤ) Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 27 ΔΕ (Τ4/ΣΤ) 28 ΔΕ Τεχνικοί Τοπογραφικών Εργασιών (Τ4/Η) 29 ΔΕ Τεχνικοί Τοπογραφικών Εργασιών (Τ4/Η) 30 ΔΕ Τεχνικοί Τοπογραφικών Εργασιών (Τ4/Η) 31 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων (Τ4/Θ) 32 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων (Τ4/Θ) Τεχνικοί Ορυχείων (Τ4/Θ) 33 ΔΕ (Χειριστές Κυρίων Μηχανημάτων) Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων 34 ΔΕ (Προωθητήρων ή Φορτωτών) (Τ4/Ι) Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων 35 ΔΕ (Προωθητήρων ή Φορτωτών) (Τ4/Ι) Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων 36 ΔΕ (Καθολικών Εκσκαφέων) (Τ4/Ι) Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων 37 ΔΕ (Καθολικών Εκσκαφέων) (Τ4/Ι) Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων 38 ΔΕ (Προωθητήρων, Φορτωτών, Καθολικών Εκσκαφέων) (Τ4/Ι) 39 ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Τ5) 40 ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Τ5) 41 ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Τ5) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδόνιας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδόνιας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) ΚΟΖΑΝΗΣ 3 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3 ΚΟΖΑΝΗΣ 8 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 3 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2 ΚΟΖΑΝΗΣ 4 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 2 ΚΟΖΑΝΗΣ 3 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 12 ΚΟΖΑΝΗΣ 29 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 9 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 24 ΚΟΖΑΝΗΣ 61 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 18 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 8 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2 ΚΟΖΑΝΗΣ 98 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 28 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 16 ΚΟΖΑΝΗΣ 17 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 5 ΚΟΖΑΝΗΣ 12 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 4 ΚΟΖΑΝΗΣ 26 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 8 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 435 3

4 2. Γενική Δ/νση Παραγωγής Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 1 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Εκμ/σης ΥΗΣ (ΔΕΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 2 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Ανάπτυξης ΥΗΕ (ΔΑΥΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 3 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Διαχείρισης Ενέργειας (ΔΔΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 4 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Υλικού-Καυσίμων και Προμηθειών Παραγωγής (ΔΥΚΠΠ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 5 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Μελετών-Κατασκευών ΘΗΕ (ΔΜΚΘ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης 6 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Απόδοσης Μονάδων Παραγωγής ΑΤΤΙΚΗΣ 1 (ΔΣΔΑΜΠ) 7 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Λαυρίου ΑΤΤΙΚΗΣ 1 8 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) ΑΙΤ/ΝΙΑΣ - Κρεμαστών ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1 9 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Μεγαλόπολης Α ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 10 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Μεγαλόπολης Β ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2 11 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Ρόδου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2 Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 12 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Χ-Λ-Ρ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 (Ρόδος) 13 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Αλιβερίου ΕΥΒΟΙΑΣ 1 14 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Αλιβερίου ΕΥΒΟΙΑΣ 1 15 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Λινοπεραμάτων ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Πλαστήρα ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 17 ΠΕ Αγίου Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δημητρίου ΚΟΖΑΝΗΣ 1 18 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Πτολεμαϊδας ΚΟΖΑΝΗΣ 1 19 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 Αθερινόλακκου 20 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Αθερινόλακκου ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 21 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Κομοτηνής ΡΟΔΟΠΗΣ 2 Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΊΑΣ 22 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) 1 Κρεμαστών ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 23 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Εκμετάλλευσης ΥΗΣ (ΔΕΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 24 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Ανάπτυξης ΥΗΕ (ΔΑΥΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 25 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Εκμετάλλευσης Θερμοηλεκτρικών Σταθμών (ΔΕΘ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 26 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Μελετών-Κατασκευών ΘΗΕ (ΔΜΚΘ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 27 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας (ΔΕΜΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 28 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Λαυρίου ΑΤΤΙΚΗΣ 1 29 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Λαυρίου ΑΤΤΙΚΗΣ 1 30 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Μεγαλόπολης Α ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 31 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 Μεγαλόπολης Β 32 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Ρόδου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3 Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 33 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Χ-Λ-Ρ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 (Ρόδος) 34 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Αλιβερίου ΕΥΒΟΙΑΣ 1 35 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Λινοπεραμάτων ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 36 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Χ-Λ-Ρ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 (Λινοπεράματα) 4

5 Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 37 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Πλαστήρα ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 Αγίου 38 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δημητρίου ΚΟΖΑΝΗΣ 2 39 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Καρδιάς ΚΟΖΑΝΗΣ 2 Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 40 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Δυτικής ΚΟΖΑΝΗΣ 1 Μακεδονίας Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 41 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 Αθερινόλακκου 42 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Κομοτηνής ΡΟΔΟΠΗΣ 1 43 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Υλικού-Καυσίμων και ή Προμηθειών Παραγωγής (ΔΥΚΠΠ) Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 44 ΠΕ 45 ΠΕ 46 ΠΕ 47 ΠΕ 48 ΠΕ 49 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί (Τ1/Α) ή Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί (Τ1/Α) ή Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί (Τ1/Α) ή Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί (Τ1/Α) ή Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί (Τ1/Α) ή Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί (Τ1/Α) ή Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Μελετών-Κατασκευών ΘΗΕ (ΔΜΚΘ) Πτολεμαϊδας Αγ. Δημητρίου Καρδιάς Κομοτηνής Μελίτης ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 50 ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β) Δ/νση Ανάπτυξης ΥΗΕ (ΔΑΥΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ 6 51 ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β) Δ/νση Εκμετάλλευσης ΥΗΣ (ΔΕΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 52 ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β) Δ/νση Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας (ΔΕΜΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 53 ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Χ-Λ-Ρ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 (Ρόδος) 54 ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β) Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Αλιβερίου ΕΥΒΟΙΑΣ 1 Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 55 ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Χ-Λ-Ρ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 (Λινοπεράματα) 56 ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β) Κλιμάκιο Επίβλεψης Έργων (ΚΕΨΕ) Δυτικής Μακεδονίας ΚΟΖΑΝΗΣ 1 Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 57 ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 Αθερινόλακκος 58 ΠΕ Διπλωματούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί (Τ1/Γ) Δ/νση Ανάπτυξης ΥΗΕ (ΔΑΥΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 59 ΠΕ Διπλωματούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί (Τ1/Γ) Δ/νση Μελετών-Κατασκευών ΘΗΕ (ΔΜΚΘ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 60 ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί (Τ1/Ε) Μεγαλόπολης Α ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 61 ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί (Τ1/Ε) Δ/νση Μελετών-Κατασκευών ΘΗΕ (ΔΜΚΘ) ΑΤΤΙΚΗΣ 3 62 ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί (Τ1/Ε) Δ/νση Περιβάλλοντος Παραγωγής (ΔΠΠ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 63 ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί (Τ1/Ε) Πτολεμαϊδας ΚΟΖΑΝΗΣ 1 64 ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί (Τ1/Ε) Αγ. Δημητρίου ΚΟΖΑΝΗΣ 1 65 ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί (Τ1/Ε) Κομοτηνής ΡΟΔΟΠΗΣ 1 Δ/νση Υλικού-Καυσίμων και 66 ΠΕ Πτυχιούχοι Χημικοί (Τ2/Γ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Προμηθειών Παραγωγής (ΔΥΚΠΠ) 67 ΠΕ Πτυχιούχοι Γεωλόγοι (Τ2/Δ) Δ/νση Διαχείρισης Ενέργειας (ΔΔΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 68 ΠΕ Πτυχιούχοι Γεωλόγοι (Τ2/Δ) Κλιμάκιο Επίβλεψης Έργων (ΚΕΨΕ) Δυτικής Μακεδονίας ΚΟΖΑΝΗΣ 1 Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, 69 ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Μεγαλόπολης Α ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού 70 ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Παραγωγής (ΔΑΔΠ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 5

6 Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 71 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) 72 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, 73 ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, 74 ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, 75 ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, 76 ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Δ/νση Διαχείρισης Ενέργειας (ΔΔΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Απόδοσης Μονάδων Παραγωγής (ΔΣΔΑΜΠ) Δ/νση Υλικού-Καυσίμων και Προμηθειών Παραγωγής (ΔΥΚΠΠ) Δ/νση Μελετών-Κατασκευών ΘΗΕ (ΔΜΚΘ) Κομοτηνής Αμυνταίου-Φιλώτα Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Κρεμαστών ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΡΟΔΟΠΗΣ 1 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ- 77 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) 1 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 78 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Ανάπτυξης ΥΗΕ (ΔΑΥΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 79 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) ΑΤΤΙΚΗΣ 3 Λαυρίου Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 80 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Χ-Λ-Ρ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 (Ρόδος) 81 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Ρόδου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 82 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Λινοπεραμάτων ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 83 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Χ-Λ-Ρ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 (Λινοπεράματα) 84 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Πλαστήρα ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5 85 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Πολυφύτου ΚΟΖΑΝΗΣ 1 86 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Πτολεμαίδας ΚΟΖΑΝΗΣ 1 87 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Αγ. Δημητρίου ΚΟΖΑΝΗΣ 3 88 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Κομοτηνής ΡΟΔΟΠΗΣ 2 89 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Λαυρίου ΑΤΤΙΚΗΣ 2 90 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Δ/νση Εκμετάλλευσης Θερμοηλεκτρικών Σταθμών (ΔΕΘ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 91 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Χ-Λ-Ρ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 (Ρόδος) 92 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Λινοπεραμάτων ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 93 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Πλαστήρα ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 94 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Δυτικής ΚΟΖΑΝΗΣ 1 Μακεδονίας 95 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Αγ. Δημητρίου ΚΟΖΑΝΗΣ 1 Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 96 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 Αθερινόλακκου 97 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Κομοτηνής ΡΟΔΟΠΗΣ 2 98 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Δ) Λαυρίου ΑΤΤΙΚΗΣ 2 99 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Δ) Μεγαλόπολης Α ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Δ) Αγίου Δημητρίου ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Δ) Κομοτηνής ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Δ) Αμυνταίου-Φιλώτα ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Σταθμών 103 ΤΕ Παραγωγής ΤΕ (Τ3/Η) Μεγαλόπολης Α ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2 Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Σταθμών 104 ΤΕ Παραγωγής ΤΕ (Τ3/Η) Μεγαλόπολης Β ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2 Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Σταθμών Αγ. 105 ΤΕ Παραγωγής ΤΕ (Τ3/Η) Δημητρίου ΚΟΖΑΝΗΣ 5 Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Σταθμών 106 ΤΕ Παραγωγής ΤΕ (Τ3/Η) Πτολεμαϊδας ΚΟΖΑΝΗΣ 7 6

7 Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Σταθμών 107 ΤΕ Παραγωγής ΤΕ (Τ3/Η) Καρδιάς ΚΟΖΑΝΗΣ 10 Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής 108 ΤΕ (ΔΟ3/Α) Λαυρίου ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής 109 ΤΕ (ΔΟ3/Α) Λινοπεραμάτων ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής 110 ΤΕ (ΔΟ3/Α) Κομοτηνής ΡΟΔΟΠΗΣ 2 Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Διοικητικών 111 ΤΕ Απασχολήσεων (ΔΟ3/Β) Λινοπεραμάτων ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Διοικητικών 112 ΤΕ Απασχολήσεων (ΔΟ3/Β) Αθερινόλακκου ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Διοικητικών 113 ΤΕ Απασχολήσεων (ΔΟ3/Β) Χανίων ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Λαυρίου ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Αγ. Γεωργίου ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) ΑΙΤ/ΝΙΑΣ - Κρεμαστών ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Μεγαλόπολης Β ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Μεγαλόπολης Α ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Πουρναρίου ΑΡΤΑΣ 6 Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) 120 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) ΔΡΑΜΑΣ 1 Θησαυρού 121 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Ρόδου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Σφηκιάς ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Λινοπεραμάτων ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Αγ. Δημητρίου ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Πολυφύτου ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Πτολεμαΐδας ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) ΚΟΖΑΝΗΣ 4 Καρδιάς 128 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Άγρα ΠΕΛΛΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Κομοτηνής ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Μεσοχώρας ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Αμυνταίου-Φιλώτα ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ 133 ΔΕ 134 ΔΕ 135 ΔΕ 136 ΔΕ 137 ΔΕ 138 ΔΕ 139 ΔΕ 140 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτες Οργάνων και Αυτοματισμού) (Τ4/Γ) Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτες Οργάνων και Αυτοματισμού) (Τ4/Γ) Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτες Οργάνων και Αυτοματισμού) (Τ4/Γ) Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτες Οργάνων και Αυτοματισμού) (Τ4/Γ) Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτες Οργάνων και Αυτοματισμού) (Τ4/Γ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μεγαλόπολης Α Καρδιάς Αγ. Δημητρίου Πτολεμαΐδας Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Αθερινόλακκου Δ/νση Εκμετάλλευσης Θερμοηλεκτρικών Σταθμών (ΔΕΘ) Λαυρίου Αγ. Γεωργίου Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Κρεμαστών ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 2 ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 2 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ 12 ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΑΙΤ/ΝΙΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 3 7

8 Κατηγορία Α/Α Εκπαίδευσης Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών 141 ΔΕ (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών 142 ΔΕ (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών 143 ΔΕ (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών 144 ΔΕ (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών 145 ΔΕ (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών 146 ΔΕ (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών 147 ΔΕ (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών 148 ΔΕ (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών 149 ΔΕ (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών 150 ΔΕ (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών 151 ΔΕ (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών 152 ΔΕ (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών 153 ΔΕ (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών 154 ΔΕ (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις Μεγαλόπολης Α Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Λάδωνα Μεγαλόπολης Β Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Πουρναρίου ΑΡΚΑΔΙΑΣ 4 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3 ΑΡΤΑΣ 3 Ρόδου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 10 Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Σφηκιάς Λινοπεραμάτων Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Πλαστήρα Αγ. Δημητρίου Καρδιάς Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Πολυφύτου Πτολεμαΐδας Αθερινόλακκου Αμυνταίου - Φιλώτα ΗΜΑΘΙΑΣ 2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 16 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5 ΚΟΖΑΝΗΣ 13 ΚΟΖΑΝΗΣ 9 ΚΟΖΑΝΗΣ 2 ΚΟΖΑΝΗΣ 22 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 8 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) Ρόδου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) Λινοπεραμάτων ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 157 ΔΕ (Τεχνίτες Μονώσεων) (Τ4/ΣΤ) Αμυνταίου - Φιλώτα ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτες Εργαλειομηχανών Τορναδόροι) Πτολεμαΐδας (Τ4/ΣΤ) ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτες Εργαλειομηχανών Τορναδόροι) (Τ4/ΣΤ) Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 160 ΔΕ (Τεχνίτες Εφαρμοστές) (Τ4/ΣΤ) Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 161 ΔΕ (Τεχνίτες Εφαρμοστές) (Τ4/ΣΤ) Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 162 ΔΕ (Τεχνίτες Εφαρμοστές) (Τ4/ΣΤ) Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 163 ΔΕ (Τεχνίτες Εφαρμοστές) (Τ4/ΣΤ) Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 164 ΔΕ (Τεχνίτες Συγκολλητές) (Τ4/ΣΤ) Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 165 ΔΕ (Τεχνίτες Συγκολλητές) (Τ4/ΣΤ) Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 166 ΔΕ (Τεχνίτες Συγκολλητές) (Τ4/ΣΤ) Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 167 ΔΕ (Τεχνίτες Συγκολλητές) (Τ4/ΣΤ) Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 168 ΔΕ (Τεχνίτες Ψυκτικοί) (Τ4/ΣΤ) Τεχνικοί Δομικών Έργων 169 ΔΕ (Τεχνίτες Έργων Πολιτικού Μηχανικού) (Τ4/Ζ) Τεχνικοί Δομικών Έργων 170 ΔΕ (Χτίστες) (Τ4/Ζ) Αγ. Δημητρίου Μεγαλόπολης Α Μεγαλόπολης Β Πτολεμαΐδας Αμυνταίου - Φιλώτα Λαυρίου Μεγαλόπολης Β Λινοπεραμάτων Αγ. Δημητρίου Αμυνταίου - Φιλώτα Κλιμάκιο Επίβλεψης Έργων (ΚΕΨΕ) Δυτικής Μακεδονίας Μεγαλόπολης Α ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 3 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 2 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 8

9 Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις Τεχνικοί Δομικών Έργων 171 ΔΕ ( Χτίστες) (Τ4/Ζ) Πτολεμαΐδας ΚΟΖΑΝΗΣ 1 Τεχνικοί Δομικών Έργων Αγ. 172 ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 1 (Χτίστες) (Τ4/Ζ) Δημητρίου 173 ΔΕ Τεχνικοί Τοπογραφικών Εργασιών (Τ4/Η) Δ/νση Ανάπτυξης ΥΗΕ (ΔΑΥΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων 174 ΔΕ (Προωθητήρων) (Τ4/Ι) Πτολεμαΐδας ΚΟΖΑΝΗΣ 1 Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Αγ. 175 ΔΕ (Προωθητήρων) (Τ4/Ι) Δημητρίου ΚΟΖΑΝΗΣ 1 Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων 176 ΔΕ (Προωθητήρων) (Τ4/Ι) Αμυνταίου - Φιλώτα ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Τεχνικοί Επιμελητές (Τ4/Κ) Λαυρίου ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Τεχνικοί Επιμελητές (Τ4/Κ) Μεγαλόπολης Α ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων 179 ΔΕ (Δύτες) (Τ4/Ω) Λινοπεραμάτων ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων 180 ΔΕ (Μετακινητές Βαρών) (Τ4/Ω) Καρδιάς ΚΟΖΑΝΗΣ 1 Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων 181 ΔΕ (Μετακινητές Βαρών) (Τ4/Ω) Αμυνταίου - Φιλώτα ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ 183 ΔΕ 184 ΔΕ 185 ΔΕ 186 ΔΕ 187 ΔΕ 188 ΔΕ 189 ΔΕ 190 ΔΕ 191 ΔΕ Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές Συστήματος Κατεργασίας Ύδατος) (Τ4/Ω) Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές Συστήματος Κατεργασίας Ύδατος) (Τ4/Ω) Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές Συστήματος Κατεργασίας Ύδατος) (Τ4/Ω) Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές Συστήματος Κατεργασίας Ύδατος) (Τ4/Ω) Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές Συστήματος Κατεργασίας Ύδατος) (Τ4/Ω) Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές Συστήματος Κατεργασίας Ύδατος) (Τ4/Ω) Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές Συστήματος Κατεργασίας Ύδατος) (Τ4/Ω) Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές Συστήματος Κατεργασίας Ύδατος) (Τ4/Ω) Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές Συστήματος Κατεργασίας Ύδατος) (Τ4/Ω) Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές Συστήματος Κατεργασίας Ύδατος) (Τ4/Ω) Λαυρίου Μεγαλόπολης Α Μεγαλόπολης Β ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 Ρόδου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 Λινοπεραμάτων Πτολεμαΐδας Καρδιάς Αγ. Δημητρίου Αθερινόλακκου Αμυνταίου - Φιλώτα 192 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Μεγαλόπολης Α Δ/νση Περιβάλλοντος Παραγωγής 193 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) (ΔΠΠ) Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης 194 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Απόδοσης Μονάδων Παραγωγής (ΔΣΔΑΜΠ) Δ/νση Μελετών-Κατασκευών ΘΗΕ 195 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) (ΔΜΚΘ) Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 196 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Χ-Λ-Ρ (Λινοπεράματα) Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 197 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Αθερινόλακκου 198 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Κομοτηνής Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 199 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Χ-Λ-Ρ (Χανιά) Δ/νση Μελετών-Κατασκευών ΘΗΕ 200 ΥΕ Κλητήρες (ΓΥ3/Α) (ΔΜΚΘ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 2 ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 ΡΟΔΟΠΗΣ 5 ΧΑΝΙΩΝ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 418 9

10 3. Γενική Δ/νση Μεταφοράς Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 1 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Απόδοσης Μονάδων Μεταφοράς ΑΤΤΙΚΗΣ 1 (ΔΣΔΑΜΜ) 2 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Εξωτερικών Σχέσεων Μεταφοράς (ΔΕΣΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 3 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 14 4 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 5 5 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 6 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΛΑΡΙΣΑΣ 2 7 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 8 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 9 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης (Τ1/Α) Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 10 ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β) Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 11 ΠΕ Διπλωματούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί (Τ1/Γ) Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 12 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Μεταφοράς (ΔΑΔΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 13 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 14 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, 15 ΠΕ Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) 16 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 3 17 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 3 18 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 2 19 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 20 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΚΟΖΑΝΗΣ 1 21 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΛΑΡΙΣΑΣ 1 22 ΤΕ Πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Γ) Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 23 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Δ) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 3 24 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Δ) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 25 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Δ) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 26 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Δ) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΛΑΡΙΣΑΣ 1 27 ΤΕ Πτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Ε) Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 3 28 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕ (Τ3/Ι) 29 ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής (ΔΟ3/Α) Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Απόδοσης Μονάδων Μεταφοράς (ΔΣΔΑΜΜ) Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Απόδοσης Μονάδων Μεταφοράς (ΔΣΔΑΜΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής 30 ΤΕ (ΔΟ3/Α) Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 3 Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής 31 ΤΕ (ΔΟ3/Α) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Διοικητικών 32 ΤΕ Απασχολήσεων (ΔΟ3/Β) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 33 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 4 34 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΡΤΑΣ 1 35 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΛΑΡΙΣΑΣ 1 36 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 2 38 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΡΤΑΣ 2 39 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΧΑΪΑΣ 1 40 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΕΥΒΟΙΑΣ 2 41 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2 42 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3 43 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΚΑΒΑΛΑΣ 1 44 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΚΟΖΑΝΗΣ 6 45 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΛΑΡΙΣΑΣ 3 46 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΡΟΔΟΠΗΣ 1 47 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 48 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τ4/Γ) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 49 ΔΕ Τεχνικοί Δομικών Έργων (Τεχνίτες Έργων Πολιτικού Μηχανικού) (Τ4/Ζ) Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 50 ΔΕ Τεχνικοί Τοπογραφικών Εργασιών (Τ4/Η) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 51 ΔΕ Τεχνικοί Τοπογραφικών Εργασιών (Τ4/Η) Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 10

11 Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 52 ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Χειριστές Γερανοφόρων Οχημάτων πλην Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Ηλεκτροκινήτων) (Τ4/Ι) 53 ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Χειριστές Γερανοφόρων Οχημάτων πλην Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 Ηλεκτροκινήτων) (Τ4/Ι) 54 ΔΕ Χειριστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Τ4/Χ) Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 55 ΔΕ Χειριστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Τ4/Χ) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΛΑΡΙΣΑΣ 1 56 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρησης Απόδοσης Μονάδων Μεταφοράς ΑΤΤΙΚΗΣ 1 (ΔΣΔΑΜΜ) 57 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 58 ΔΕ Ανατυπωτές (ΔΟ2/Ε) Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Μεταφοράς (ΔΑΔΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 59 ΥΕ Κλητήρες (ΓΥ3/Α) Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Μεταφοράς (ΔΑΔΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ Γενική Δ/νση Διανομής Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 1 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ 20 2 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Δικτύου (ΔΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ 10 3 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Διαχείρισης Δικτύου (ΔΔΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ 8 Δ/νση Υλικού και Προμηθειών Διανομής 4 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) ΑΤΤΙΚΗΣ 4 (ΔΥΠΔ) 5 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Περιφέρειας Νήσων (ΔΠΝ) ΑΤΤΙΚΗΣ 9 6 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Δυτικών Κυκλάδων ΑΤΤΙΚΗΣ 2 7 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Ναυπλίου ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου- 8 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) ΑΧΑΪΑΣ 1 Ηπείρου (ΔΠΠ-Η) 9 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Πάτρας ΑΧΑΪΑΣ 3 10 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Αιγίου ΑΧΑΪΑΣ 1 11 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Θήβας ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 12 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Λιβαδειάς ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 Τομέας Δικτύων Μεταφοράς Κρήτης- 13 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 Ρόδου 14 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Κω ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2 15 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Αλεξανδρούπολης ΕΒΡΟΥ 2 16 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Αλιβερίου ΕΥΒΟΙΑΣ 1 17 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Χαλκίδας ΕΥΒΟΙΑΣ 1 18 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Ηρακλείου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 Τομέας Δικτύων Μεταφοράς Κρήτης- 19 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 Ρόδου 20 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Καβάλας ΚΑΒΑΛΑΣ 1 21 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Καρδίτσας ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 22 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Κέρκυρας ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 23 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Κιλκίς ΚΙΛΚΙΣ 1 24 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗΣ 2 25 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Κορίνθου ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1 Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) 26 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Θήρας ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) 27 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Μυκόνου ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) 28 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Μήλου ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) 29 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 Πάρου 30 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Σύρου ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 31 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Λάρισας ΛΑΡΙΣΑΣ 3 32 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Αγ. Νικολάου ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) 33 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) ΛΕΣΒΟΥ 1 Λήμνου 34 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Καλαμάτας ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1 35 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Έδεσσας ΠΕΛΛΑΣ 1 36 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Πρακτορείο Γιαννιτσών ΠΕΛΛΑΣ 1 37 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Σάμου ΣΑΜΟΥ 1 Δ/νση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας 38 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) (ΔΠΚΕ) ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3 11

12 Κατηγορία Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις Εκπαίδευσης 39 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Φλώρινας ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 40 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Άμφισσας ΦΩΚΙΔΑΣ 1 41 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Πολυγύρου ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 42 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Χανίων ΧΑΝΙΩΝ 1 43 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Περιφέρειας Νήσων (ΔΠΝ) ΑΤΤΙΚΗΣ 4 44 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Κω ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 45 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Χίου ΧΙΟΥ 1 Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής και 46 ΠΕ Απόδοσης Μονάδων Διανομής ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Διοίκησης (Τ1/Α) (ΔΣΔΑΜΔ) 47 ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β) Δ/νση Περιφέρειας Νήσων (ΔΠΝ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 48 ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β) Δ/νση Δικτύου (ΔΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Διπλωματούχοι Μηχανικοί Χωροταξίας, 49 ΠΕ Δ/νση Περιφέρειας Νήσων (ΔΠΝ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Τ1/Γ) 50 ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί (Τ1/Ε) Δ/νση Περιφέρειας Νήσων (ΔΠΝ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, 51 ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ 4 52 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Δ/νση Δικτύου (ΔΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 53 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Δ/νση Διαχείρισης Δικτύου (ΔΔΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 54 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Δ/νση Υλικού και Προμηθειών Διανομής Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) (ΔΥΠΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 55 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Απόδοσης Μονάδων Διανομής (ΔΣΔΑΜΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, 56 ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Περιοχή Κω ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, 57 ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Περιοχή Κερκύρας ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, 58 ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Περιοχή Κεφαλληνίας ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1 Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, 59 ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Περιοχή Σύρου ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, 60 ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Περιοχή Έδεσσας ΠΕΛΛΑΣ 2 Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, 61 ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Περιοχή Λαμίας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 62 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ 6 63 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Περιφέρειας Νήσων (ΔΠΝ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 64 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Δικτύου (ΔΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ 4 65 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Διαχείρισης Δικτύου (ΔΔΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ 3 66 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Υλικού και Προμηθειών Διανομής (ΔΥΠΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 67 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Πρακτορείο Αίγινας ΑΤΤΙΚΗΣ 1 68 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Πρακτορείο Λαγκαδίων ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 69 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Περιοχή Θήβας ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 70 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Καρπάθου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 71 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Πρακτορείο Καρπάθου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 72 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Πρακτορείο Καλύμνου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 73 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Περιοχή Αλεξανδρούπολης ΕΒΡΟΥ 1 74 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Περιοχή Ζακύνθου ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 75 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Περιοχή Κεφαλληνίας ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1 76 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Περιοχή Κιλκίς ΚΙΛΚΙΣ 1 77 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Περιοχή Σύρου ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 78 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Πρακτορείο Θήρας ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 79 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Πρακτορείο Φαρσάλων ΛΑΡΙΣΑΣ 1 80 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Περιοχή Αγίου Νικολάου ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 81 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Περιοχή Έδεσσας ΠΕΛΛΑΣ 1 82 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Περιοχή Ρεθύμνου ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1 83 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Περιοχή Σάμου ΣΑΜΟΥ 2 84 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Ικαρίας ΣΑΜΟΥ 1 85 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (ΔΠΚΕ) ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 86 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Πρακτορείο Μακρακώμης ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 87 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Περιοχή Φλώρινας ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 88 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Περιοχή Πολυγύρου ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 89 TE Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Δ/νση Περιφέρειας Νήσων (ΔΠΝ) ΑΤΤΙΚΗΣ 3 90 TE Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Αστυπάλαιας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 12

13 Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 91 TE Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Πάτμου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 92 TE Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Σκύρου ΕΥΒΟΙΑΣ 1 93 TE Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Αμοργού ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 94 TE Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Κύθνου ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 95 TE Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Σερίφου ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 96 TE Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Σάμου ΣΑΜΟΥ 1 97 TE Πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Γ) Δ/νση Περιφέρειας Νήσων (ΔΠΝ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 98 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Δ) Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ 7 99 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Δ) Δ/νση Δικτύου (ΔΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής (ΔΟ3/Α) Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής 101 ΤΕ (ΔΟ3/Α) Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής 102 ΤΕ (ΔΟ3/Α) Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής 103 ΤΕ (ΔΟ3/Α) Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής 104 ΤΕ (ΔΟ3/Α) Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής 105 ΤΕ (ΔΟ3/Α) Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής 106 ΤΕ (ΔΟ3/Α) Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής 107 ΤΕ (ΔΟ3/Α) Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 Δ/νση Δικτύου (ΔΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Δ/νση Διαχείρισης Δικτύου (ΔΔΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 Δ/νση Υλικού και Προμηθειών Διανομής (ΔΥΠΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Δ/νση Περιφέρειας Νήσων (ΔΠΝ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Περιοχή Ζακύνθου ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 Δ/νση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (ΔΠΚΕ) ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 Περιοχή Πολυγύρου ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Δ/νση Δικτύου (ΔΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Αίγινας ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Πόρου ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Ύδρας ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Αγρινίου ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Αμφιλοχίας ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Ναυπλίου ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Άργους ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Κρανιδίου ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Τρίπολης ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Λαγκαδίων ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Άρτας ΑΡΤΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου- Ηπείρου (ΔΠΠ-Η) ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Πάτρας ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Αιγίου ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Κάτω Αχαΐας ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Κλειτορίας ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Θήβας ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Λιβαδειάς ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Δράμας ΔΡΑΜΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Ρόδου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Κω ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Καρπάθου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Καλύμνου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Λέρου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Μεγίστης ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Νισύρου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Πάτμου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Σύμης ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Τήλου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Χάλκης ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Χαλκίδας ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Αλιβερίου ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Καρύστου ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Λίμνης ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Ζακύνθου ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Πύργου ΗΛΕΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Λεχαινών ΗΛΕΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Βέροιας ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Νάουσας ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Ηρακλείου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6 13

14 Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 150 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Αρκαλοχωρίου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Μοιρών ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Πύργου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Χερσονήσου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Ηγουμενίτσας ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας- Θράκης (ΔΠΜ-Θ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Ασπροβάλτας ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Καβάλας ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Καρδίτσας ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Μουζακίου ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Κερκύρας ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Κεφαλονιάς ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Κορίνθου ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Ξυλοκάστρου ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Άνδρου ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Μυκόνου ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Πάρου ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Αμοργού ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Κέας ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Μήλου ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Σερίφου ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Σίκινου ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Σπάρτης ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Γυθείου ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Μολάων ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Αρεόπολης ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Νεάπολης ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Λάρισας ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Ελασσόνας ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Αγ. Νικολάου ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Ιεράπετρας ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Σητείας ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Τζερμιάδου ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Καλλονής ΛΕΣΒΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Λήμνου ΛΕΣΒΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Αγ. Ευστρατίου ΛΕΣΒΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Άντισσας ΛΕΣΒΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Πολυχνίτου ΛΕΣΒΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Λευκάδας ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Βόλου ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Αλοννήσου ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Σκιάθου ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Καλαμάτας ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Ξάνθης ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Έδεσσας ΠΕΛΛΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Γιαννιτσών ΠΕΛΛΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Κατερίνης ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Πρέβεζας ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Καναλακίου ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Ρεθύμνου ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Περάματος ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Σπηλίου ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Κομοτηνής ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Σάμου ΣΑΜΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Ικαρίας ΣΑΜΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Καρλοβασίου ΣΑΜΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Ευδήλου ΣΑΜΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Φούρνων ΣΑΜΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Σερρών ΣΕΡΡΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Τρικάλων ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Λαμίας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Αμφίκλειας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Δομοκού ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Καμ. Βούρλων ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Μακρακώμης ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Αμυνταίου ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Πολυγύρου ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Χανίων ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Βρυσών ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Κισσάμου ΧΑΝΙΩΝ 2 14

15 Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 223 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Γαύδου ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Καντάνου ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Χίου ΧΙΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Καλαμωτής ΧΙΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Δ/νση Δικτύου (ΔΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Καλύμνου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Καρπάθου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Αγαθονησίου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Αρκοιών ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Πάτμου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Σύμης ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Σκύρου ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Τομέας Μεταφοράς Κρήτης-Ρόδου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Οθωνών ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Άνδρου ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Θήρας ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Μήλου ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Μυκόνου ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Πάρου ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Αμοργού ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Κύθνου ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Σερίφου ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Σίφνου ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Λήμνου ΛΕΣΒΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Σάμου ΣΑΜΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Ικαρίας ΣΑΜΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Γαύδου ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Χίου ΧΙΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ηλεκτρολογικής Συντήρησης) (Τ4/Γ) Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ 6 Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 253 ΔΕ (Τεχνίτες Ηλεκτρολογικής Συντήρησης) (Τ4/Γ) Δ/νση Δικτύου (ΔΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ 7 Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 254 ΔΕ (Τεχνίτες Ηλεκτρολογικής Συντήρησης) (Τ4/Γ) Δ/νση Περιφέρειας Νήσων (ΔΠΝ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 255 ΔΕ (Τεχνίτες Ηλεκτρολογικής Συντήρησης) (Τ4/Γ) Περιοχή Τρίπολης ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου- 256 ΔΕ (Τεχνίτες Ηλεκτρολογικής Συντήρησης) (Τ4/Γ) Ηπείρου (ΔΠΠ-Η) ΑΧΑΪΑΣ 1 Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 257 ΔΕ (Τεχνίτες Ηλεκτρολογικής Συντήρησης) (Τ4/Γ) Περιοχή Πατρών ΑΧΑΪΑΣ 1 Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 258 ΔΕ (Τεχνίτες Ηλεκτρολογικής Συντήρησης) (Τ4/Γ) Περιοχή Ρόδου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 259 ΔΕ (Τεχνίτες Ηλεκτρολογικής Συντήρησης) (Τ4/Γ) Περιοχή Χαλκίδας ΕΥΒΟΙΑΣ 1 Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 260 ΔΕ (Τεχνίτες Ηλεκτρολογικής Συντήρησης) (Τ4/Γ) Περιοχή Ηρακλείου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 261 ΔΕ (Τεχνίτες Ηλεκτρολογικής Συντήρησης) (Τ4/Γ) Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 262 ΔΕ (Τεχνίτες Ηλεκτρολογικής Συντήρησης) (Τ4/Γ) Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας- Θράκης (ΔΠΜ-Θ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5 Περιοχή Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 15

16 Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 263 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ηλεκτρολογικής Συντήρησης) (Τ4/Γ) 264 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) 265 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) 266 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) 267 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) 268 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) 269 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) 270 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) 271 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) 272 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) 273 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) 274 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) 275 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) 276 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) 277 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) 278 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) 279 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) 280 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) 281 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) 282 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) 283 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 284 ΔΕ (Τεχνίτες Ηλεκτροσυγκολλητές) (Τ4/ΣΤ) Δ/νση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (ΔΠΚΕ) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Κω Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Καρπάθου Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Σύμης Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Ερεικούσας Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Οθωνών Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Άνδρου Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Θήρας Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Μήλου Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Μυκόνου Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Πάρου Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Ανάφης Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Κύθνου Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Σερίφου Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Σίφνου Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Λέσβου Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Αγ. Ευστράτιου Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Σάμου Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Ικαρίας Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Γαύδου Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Χίου ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 7 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 5 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 4 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 6 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 12 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 4 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 5 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3 ΛΕΣΒΟΥ 6 ΛΕΣΒΟΥ 1 ΣΑΜΟΥ 7 ΣΑΜΟΥ 3 ΧΑΝΙΩΝ 1 ΧΙΟΥ 3 Δ/νση Δικτύου (ΔΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Τ4/Ι) Δ/νση Περιφέρειας Νήσων (ΔΠΝ) ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Περιοχή Κω ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Περιοχή Αλεξανδρούπολης ΕΒΡΟΥ ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Περιοχή Σύρου ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Περιοχή Αγ. Νικολάου ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Περιοχή Έδεσσας ΠΕΛΛΑΣ ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Περιοχή Σάμου ΣΑΜΟΥ ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Περιοχή Λαμίας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Πρακτορείο Δομοκού ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Πρακτορείο Μακρακώμης ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Περιοχή Πολυγύρου ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 3 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ Γενική Δ/νση Εμπορίας Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 1 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Πωλήσεων ΑΤΤΙΚΗΣ 1 2 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΤΤΙΚΗΣ 8 3 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Μεγάλων Πελατών ΑΤΤΙΚΗΣ 3 4 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής και Δ/νση Λειτουργικής Υποστήριξης Διοίκησης (Τ1/Α) Εμπορίας ΑΤΤΙΚΗΣ 1 5 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Δ/νση Λειτουργικής Υποστήριξης Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Εμπορίας ΑΤΤΙΚΗΣ 1 6 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Δ/νση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΤΤΙΚΗΣ 4 7 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΤΤΙΚΗΣ 2 16

17 Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 8 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Μεγάλων Πελατών ΑΤΤΙΚΗΣ 1 9 ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής Δ/νση Λειτουργικής Υποστήριξης (ΔΟ3/Α) Εμπορίας ΑΤΤΙΚΗΣ 1 10 ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής (ΔΟ3/Α) Κατάστημα Πάτρας ΑΧΑΪΑΣ 1 11 ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής (ΔΟ3/Α) Κατάστημα Κω ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 12 ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής (ΔΟ3/Α) Κατάστημα Ρόδου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 13 ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής (ΔΟ3/Α) Κατάστημα Θεσσαλονίκης ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 14 ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής (ΔΟ3/Α) Κατάστημα Κερκύρας ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 15 ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής (ΔΟ3/Α) Κατάστημα Θήρας ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 16 ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής (ΔΟ3/Α) Κατάστημα Αγ. Νικολάου ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 17 ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής (ΔΟ3/Α) Κατάστημα Σερρών ΣΕΡΡΩΝ 1 18 ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής (ΔΟ3/Α) Κατάστημα Λαμίας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 19 ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής (ΔΟ3/Α) Κατάστημα Πολυγύρου ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 20 ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Διοικητικών Δ/νση Λειτουργικής Υποστήριξης Απασχολήσεων (ΔΟ3/Β) Εμπορίας ΑΤΤΙΚΗΣ 2 21 ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Διοικητικών Απασχολήσεων (ΔΟ3/Β) Κατάστημα Πάτρας ΑΧΑΪΑΣ 1 22 ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Διοικητικών Απασχολήσεων (ΔΟ3/Β) Κατάστημα Θεσσαλονίκης ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 23 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Δ/νση Λειτουργικής Υποστήριξης Εμπορίας ΑΤΤΙΚΗΣ 7 24 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Δ/νση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΤΤΙΚΗΣ 7 25 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Δ/νση Μεγάλων Πελατών ΑΤΤΙΚΗΣ 3 26 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Κατάστημα Πάτρας ΑΧΑΪΑΣ 4 27 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Κατάστημα Κω ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2 28 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Κατάστημα Ρόδου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2 29 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Κατάστημα Ζακύνθου ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 30 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Κατάστημα Θεσσαλονίκης ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5 31 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Κατάστημα Κερκύρας ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2 32 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Κατάστημα Θήρας ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 33 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Κατάστημα Μυκόνου ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 34 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Κατάστημα Αγ. Νικολάου ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 35 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Κατάστημα Έδεσσας ΠΕΛΛΑΣ 2 36 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Κατάστημα Ρεθύμνου ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2 37 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Κατάστημα Σερρών ΣΕΡΡΩΝ 3 38 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Κατάστημα Λαμίας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2 39 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Κατάστημα Πολυγύρου ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 1 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Υλικού και Προμηθειών- Μεταφορών (ΔΥΠ-Μ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 2 ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί (Τ1/Ε) Δ/νση Υλικού και Προμηθειών- Μεταφορών (ΔΥΠ-Μ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 3 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Αναλυτές- Προγραμματιστές (Τ1/Ζ) Δ/νση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 4 ΠΕ Πτυχιούχοι Μαθηματικοί (Τ2/Β) Δ/νση Σχεδιασμού και Απόδοσης (ΔΣΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 5 ΠΕ Πτυχιούχοι Χημικοί (Τ2/Γ) Δ/νση Υλικού και Προμηθειών- Μεταφορών (ΔΥΠ-Μ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 6 ΠΕ Πτυχιούχοι Θετικής Επιστήμης Αναλυτές- Προγραμματιστές (Τ2/Ζ) Δ/νση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 7 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Δ/νση Οικονομικών Λειτουργιών (ΔΟΛ) ΑΤΤΙΚΗΣ 4 8 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Δ/νση Σχεδιασμού και Απόδοσης (ΔΣΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ 5 9 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Δ/νση Υλικού και Προμηθειών- Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Μεταφορών (ΔΥΠ-Μ) ΑΤΤΙΚΗΣ 4 17

18 Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 10 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών- Θεωρητικών Επιστημών, Αναλυτές- Προγραμματιστές (ΔΟ1/Γ) ή Δ/νση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) 11 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Πληροροφικής (ΔΠΛΡ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 12 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Υλικού και Προμηθειών- Μεταφορών (ΔΥΠ-Μ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 13 ΤΕ Πτυχιούχοι Αναλυτές-Προγραμματιστές ΤΕ (Τ3/Ζ) Δ/νση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 14 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανικοί Οχημάτων ΤΕ (Τ3/ΙΑ) Δ/νση Υλικού και Προμηθειών- Μεταφορών (ΔΥΠ-Μ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 15 ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής (ΔΟ3/Α) Δ/νση Οικονομικών Λειτουργιών (ΔΟΛ) ΑΤΤΙΚΗΣ 3 16 ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής (ΔΟ3/Α) Δ/νση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 17 ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής Δ/νση Υλικού και Προμηθειών- (ΔΟ3/Α) Μεταφορών (ΔΥΠ-Μ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 18 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Δ/νση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 19 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τ4/Γ) Δ/νση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 20 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού Δ/νση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 (Τεχνίτες Ψυκτικοί) (Τ4/ΣΤ) 21 ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Τ5) Δ/νση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 22 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Δ/νση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 23 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Δ/νση Σχεδιασμού και Απόδοσης (ΔΣΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 24 ΔΕ Ανατυπωτές (ΔΟ2/Ε) Δ/νση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 25 ΥΕ Κλητήρες (ΓΥ3/Α) Δ/νση Οικονομικών Λειτουργιών (ΔΟΛ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 26 ΥΕ Κλητήρες (ΓΥ3/Α) Δ/νση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 27 ΥΕ Κλητήρες (ΓΥ3/Α) Δ/νση Σχεδιασμού και Απόδοσης (ΔΣΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 28 ΥΕ Εργάτες (ΓΥ5) Δ/νση Οικονομικών Λειτουργιών (ΔΟΛ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 29 ΥΕ Εργάτες (ΓΥ5) Δ/νση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ Γενική Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 1 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) ή Δ/νση Οργάνωσης (ΔΟ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) 2 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος (Τ1/Δ) Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 3 ΠΕ Πτυχιούχοι Μαθηματικοί (Τ2/Β) Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΝΠ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 4 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΝΠ) ΑΤΤΙΚΗΣ 5 5 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Δ/νση Οργάνωσης (ΔΟ) ΑΤΤΙΚΗΣ 4 6 ΤΕ Επισκέπτες-Επισκέπτριες Υγείας ή Νοσηλευτές Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην (Υ3/Α) Εργασία (ΔΥΑΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 7 ΤΕ Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Επισκέπτες-Επισκέπτριες Υγείας ή Νοσηλευτές Εργασία (ΔΥΑΕ) (Υ3/Α) Έδρα: ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 8 ΤΕ 9 ΤΕ 10 ΤΕ Επισκέπτες-Επισκέπτριες Υγείας ή Νοσηλευτές (Υ3/Α) Επισκέπτες-Επισκέπτριες Υγείας ή Νοσηλευτές (Υ3/Α) Επισκέπτες-Επισκέπτριες Υγείας ή Νοσηλευτές (Υ3/Α) Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) Έδρα: ΑΗΣ Λινοπεραμάτων Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) Έδρα: ΑΗΣ Κομοτηνής Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) Έδρα: ΑΗΣ Μελίτης ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΡΟΔΟΠΗΣ 1 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 11 ΔΕ Χειριστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Τ4/Χ) Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΝΠ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 12 ΔΕ Χειριστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Τ4/Χ) Δ/νση Οργάνωσης (ΔΟ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 13 ΔΕ Νοσοκόμοι (Υ2/Α) Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) Έδρα: ΑΗΣ Λαυρίου ΑΤΤΙΚΗΣ 3 14 ΔΕ Νοσοκόμοι (Υ2/Α) Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) Έδρα: ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου ΑΤΤΙΚΗΣ 1 18

19 Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης 15 ΔΕ Νοσοκόμοι (Υ2/Α) 16 ΔΕ Νοσοκόμοι (Υ2/Α) 17 ΔΕ Νοσοκόμοι (Υ2/Α) 18 ΔΕ Νοσοκόμοι (Υ2/Α) 19 ΔΕ Νοσοκόμοι (Υ2/Α) 20 ΔΕ Νοσοκόμοι (Υ2/Α) 21 ΔΕ Νοσοκόμοι (Υ2/Α) 22 ΔΕ Νοσοκόμοι (Υ2/Α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) Έδρα: Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) Έδρα: ΑΗΣ Αλιβερίου Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) Έδρα: ΑΗΣ Λινοπεραμάτων Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) Έδρα: ΑΗΣ Αθερινόλακκου Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) Έδρα: ΑΗΣ Κομοτηνής Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) Έδρα: ΑΗΣ Μελίτης Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) Έδρα: ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) Έδρα: ΑΗΣ Χανίων ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 ΕΥΒΟΙΑΣ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 ΧΑΝΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ) Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Νομός Θέσεις 1 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) ΑΤΤΙΚΗΣ 3 2 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 3 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί (Τ1/Α) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 4 ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 5 ΠΕ Διπλωματούχοι Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανικοί Μεταλλείων ή Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων (Τ1/Δ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 6 ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί (Τ1/Ε) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 7 ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικοί (Τ2/Α) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 8 ΠΕ Πτυχιούχοι Χημικοί (Τ2/Γ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 9 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) ΑΤΤΙΚΗΣ 3 10 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 11 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 12 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Δ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 13 ΤΕ Πτυχιούχοι Χημικοί Πετρελαίου ΤΕ (Τ3/ΣΤ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 14 ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής (ΔΟ3/Α) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 15 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 16 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τ4/Γ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 17 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτες Οργάνων και Αυτοματισμού) (Τ4/Γ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 18 ΔΕ Τεχνικοί Δομικών Έργων (Τεχνίτες Έργων Πολιτικού Μηχανικού) (Τ4/Ζ) ΑΤΤΙΚΗΣ 3 19 ΔΕ Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Παρασκευαστές Χημείου) (Τ4/Ω) ΑΤΤΙΚΗΣ 3 20 ΥΕ Εργάτες (ΓΥ5) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ Δ/νση Υπηρεσιών Στέγασης (ΔΥΣ) Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Νομός Θέσεις 1 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 2 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί (Τ1/Α) ή ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) 3 ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β) ΑΤΤΙΚΗΣ 3 4 ΠΕ Διπλωματούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί (Τ1/Γ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 5 ΠΕ Διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί (Τ1/ΣΤ) ΑΤΤΙΚΗΣ 3 19

20 Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Νομός Θέσεις 6 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 7 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 8 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 9 ΤΕ Πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Γ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 10 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Δ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 11 ΤΕ Πτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Ε) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 12 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ηλεκτρολογικής Συντήρησης) (Τ4/Γ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 13 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτες Σιδηρουργοί) (Τ4/ΣΤ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 14 ΔΕ Τεχνικοί Δομικών Έργων (Τεχνίτες Βαφείς Ελαιοχρωματιστές) (Τ4/Ζ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 15 ΔΕ Τεχνικοί Δομικών Έργων (Τεχνίτες Ξυλουργοί) (Τ4/Ζ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 16 ΔΕ Τεχνικοί Δομικών Έργων (Τεχνίτες Υδραυλικοί) (Τ4/Ζ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 17 ΔΕ Χειριστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Τ4/Χ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 18 ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Τ5) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 19 ΥΕ Τραπεζοκόμοι (ΓΥ4/Β) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 20 ΥΕ Εργάτες-Μεταφορείς Βαρέων Αντικειμένων (ΓΥ5) ΑΤΤΙΚΗΣ 5 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών (ΔΝΥ) Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Νομός Θέσεις 1 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή: α. Να έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. β. Να έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, χωρίς να έχει παρέλθει ένα (1) έτος από την απόκτησή της και μέχρι την απόκτησή της να ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γ. Να είναι Κύπριοι ή Βορειοηπειρώτες ή ομογενείς από την Κωνσταντινούπολη και τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, Ελληνες κατά το γένος και τη συνείδηση (Ν.3832/1958). δ. Να είναι πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πλήρη μέλη) και επιπλέον γνώστες της Ελληνικής γλώσσας, σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας κατηγορίας. Η γνώση της Ελληνικής Γλώσσας αποδεικνύεται: 1. Για την ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΥΕ) με Πιστοποιητικό Α Επιπέδου 2. Για τη ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΕ) και ειδικότερα : α για κατηγορίες/ειδικότητες μη διοικητικού προσωπικού με Πιστοποιητικό Β Επιπέδου β για κατηγορίες/ειδικότητες διοικητικού προσωπικού με Πιστοποιητικό Γ Επιπέδου. 3. Για την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ (ΠΕ ) και την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΤΕ) και ειδικότερα α για κατηγορίες/ειδικότητες μη διοικητικού προσωπικού Πιστοποιητικό Γ Επιπέδου β για κατηγορίες/ειδικότητες διοικητικού προσωπικού με Πιστοποιητικό Δ Επιπέδου. Με την υποβολή πιστοποιητικών από το : α Κέντρο Ελληνικής γλώσσας (τηλ /5 και ) (πιστοποιητικό ελληνομάθειας Ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ.1) ή β Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, (Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης Τ.Κ , Τηλ /72/76), (πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής γλώσσας). Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου. 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Αθήνα 18/06/2015 Περιοχή Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 101,4 (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 78,48 (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 58,89 (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 113,23 (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ0.0 ΔΕ0.0 ΔΕ0.04 ΔΕ0.05 ΔΕ0.08 ΔΕ0.0 ΔΕ0. ΔΕ0. ΔΕ0.3 ΔΕ0.4 ΔΕ0.5 ΔΕ0.6 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 49536 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΝΟΜΟΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 30200 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 30300 ΣΤΕΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ και ΣΜΕ αναρτημένος στις 29 Νοεμβρίου 2013

Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ και ΣΜΕ αναρτημένος στις 29 Νοεμβρίου 2013 Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας και ΣΜΕ αναρτημένος στις 29 Νοεμβρίου 2013 Οι ημερομηνίες στη στήλη ΑΝΑΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ είναι έγκυρες και ο υποψήφιος έχει ένα 10ημερο προθεσμία για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙ Ο ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ- ΦΟΡΕΑΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΑ Π.&Α.ΚΥΡΙ ΑΚΟΥ ΓΟΝΚ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟ Ι ΠΑ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜ ΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑ ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙ ΚΗ-ΦΟΡΕΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑ Α ΤΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 3111 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 097 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΠ 442 ΑΓΙΑΣ 1 1 3112 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 310 3113 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 310 3114 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Τι είναι η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Αναρωτήθηκες ποτέ αν έχει ενδιαφέρον να ασχοληθείς επαγγελματικά με τις τέχνες; Αν θα ήθελες να γίνεις έμπορος ή δικηγόρος; Αν είσαι αρκετά υπομονετικός να δουλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 20/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α3/61100/9707 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Αττικής Α Αθήνας ΚΕΣΥΠ Αμπελοκήπων Π. Κυριακού 10, Ισόγειο 46ου ΓΕ.Λ. Αθήνας, 115 21, Αμπελόκηποι 2106469537 http://kesyp-ampel.att.sch.gr e-mail: mail@kesyp-ampel.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:51139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις»

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» Αριθμ. Δ6Α/1004645/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ 22 Β/10-1-2013) : Τροποποίηση των υπ' αριθμ. Δ6Α1144678ΕΞ2012/19-10-2012 (Β' 2828) και Δ6Α1000737ΕΞ2013/3-1-2013 αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύουν. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 9:00 44 2 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 11:00 42 3 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 12:00 50 4 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακες ΣΟΧ αναρτημένος 21 Ιουνίου 2013

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακες ΣΟΧ αναρτημένος 21 Ιουνίου 2013 Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακες αναρτημένος 21 Ιουνίου Οι ημερομηνίες στη στήλη ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΣΕΠ είναι ενδεικτικές και οι υποψήφιοι θα πρέπει να επικοινωνούν με το Φορέα για την υποβολή των αιτήσεων. Οι ημερομηνίες στη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» 2. Αναρρωτήριο Πεντέλης 3. Παιδόπολη «Αγ. Ανδρέας» 4. Παιδόπολη «Αγ. Βαρβάρα» 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας 2. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΙΕΚ ΣΕΚ ΣΔΕ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΙΕΚ ΣΕΚ ΣΔΕ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Α Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΒΙΟΥ Β ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΔΒΜ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ B Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΔΒΜ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Κλούρας Δημήτριος 2103375771 grammateia_gspp@minfin.gr Καρ.Σερβίας 8 10184 Αθήνα Αττικής Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών 2103375816 privatization@minfin.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Λ. Λαμπριανίδου 40, 661 00 Δράμα Τ. 2521022750, 2521024995, 2521027520 F. 2521025835 E. ccidrama@dramanet.gr www.dramanet.gr ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι από 8/8/2013 η Εταιρεία αναπροσαρμόζει το τιμολόγιο των ενοικιαζομένων οχημάτων όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο.

Σας ενημερώνουμε ότι από 8/8/2013 η Εταιρεία αναπροσαρμόζει το τιμολόγιο των ενοικιαζομένων οχημάτων όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ Λεωφ. Συγγρού 254-258, 176 72 Καλλιθέα, Αθήνα Τ: (+30) 210 9477200, F: (+30) 210 9590078 E: ydrogios@ydrogios.gr, www.ydrogios.gr Καλλιθέα, 07.08.2013

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ.

Θέμα: Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ------------------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/9/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ.

Αθήνα, 29/9/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 9/9/ 04 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 8440 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 34705 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 301 Υποχρέωση και τρόπος αναγραφής κωδικού αριθμού Οι κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς κοσμημάτων και λοιπών συναφών αντικειμένων, που αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αθήνα, 2-7-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 1638 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310 1 Να διατηρηθεί µέχρι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΑΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr. Εκπαίδευσης της χώρας Πληροφορίες : Θ. Βάλβη Ε. Τζιβολιά Σ.

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr. Εκπαίδευσης της χώρας Πληροφορίες : Θ. Βάλβη Ε. Τζιβολιά Σ. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΜΑΡΟΥΣΙ, 11-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540 Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Email: life@orizonins.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ/ΔΥΑΕ/1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ/ΔΥΑΕ/1 Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία ΑΡ./ΗΜ.:ΔΥΑΕ/3609/5.8.205 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ/ΔΥΑΕ/ Η ΔΕΗ Α.Ε., κατόπιν της υπ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./73/7957/29.7.205 Εγκριτικής Απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 / 5/ 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αθήνα, 2 / 5/ 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 2 / 5/ 20 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 4848 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 28910 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΜΕ Τμήμα Εντύπων & Επαγγελματικών Οργανώσεων Αθήνα, 6.6.2006 Α.Π.:14446 ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13 Κόστος Κατανάλωσης Version 09/13 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ KW Κόστος Κατανάλωσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκτίμηση Κατανάλωσης KW, ανά 10 τετ. μέτρα χώρου με χρήση Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ.16966 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 69 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. 0 Τροποποίηση της υπ αριθμ./0 Ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικς Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικς Διακυβέρνησης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Θ-ΨΒΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΛ19Θ-ΨΒΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΑΔΑ: ΒΛ9Θ-ΨΒΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, // 203 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 03923 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας Βοηθός Ραδιολογίας & Ακτινολογίας Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων Στέλεχος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-911 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 31 /1 / 2012

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-911 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 31 /1 / 2012 ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 3 / / 202 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 469 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Δελτίο Τύπου Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Ολοκληρώθηκε η Β φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΑΔΑ: ΒΕΑ1Ν-ΡΤ7 Με e-mail, fax και ταχ/κώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)»

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Δ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα