ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2007"

Transcript

1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2007 Πλήρωσης δύο χιλιάδων τριάντα πέντε (2035) θέσεων Προσωπικού διαφόρων κατηγοριών / ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) Α.Ε. Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Έχοντας υπόψη: 1. Τις πιο κάτω γενικές διατάξεις: που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Χαλκοκονδύλη 30) Νομού Αττικής Του Ν.3429/2005 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.) (ΦΕΚ 314/ ). Του Ν.2779/1999 άρθρο τέταρτο (ΦΕΚ 296/ τ.α') <<Κύρωση: της από Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Αναδόχου Κοινοπραξίας του Ν.98/1975, όπως αυτός ισχύει μέχρι σήμερα, της από Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και των παραρτημάτων Ι και ΙΙ αυτής και άλλες διατάξεις>>. Του Ν.2965/2001 (ΦΕΚ 270/ /τ. Α ) Βιώσιμη Ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις Του Ν.3419/2005 άρθρο 29 Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 297/ ). Του Ν.3438/2006 (άρθρο 9 παρ. 4). Του Ν.2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ 175/ /τ. Α ). 2. Τις Υπουργικές Αποφάσεις: Την υπ αριθ. Δ13/Β/Φ9.6.10/8183/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 502/ ). Την υπ αριθ. Δ13/Β/Φ /1289/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Ανάπτυξης (ΦΕΚ 246/ ) τ. Β. Την υπ αριθ. Δ13/Β/Φ /10974/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Ανάπτυξης (ΦΕΚ 938/ ) τ. Β. Την υπ αριθ. Δ13/Β/Φ9.6.10/3791/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Ανάπτυξης (ΦΕΚ 272/3.3.06) 3. Τις πιο κάτω ειδικές για τη ΔΕΗ διατάξεις και τις αποφάσεις της ΔΕΗ με τις οποίες εγκρίθηκε ο αριθμός των προκηρυσσομένων θέσεων Την υπ αριθ. 77/2004 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου Την υπ αριθ. 11/2005 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου Την υπ αριθ. 21/2005 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου Την υπ αριθ. 40/2005 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου Την υπ αριθ. 43/2006 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου Την υπ αριθ. 109/2006 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου Την υπ αριθ. 119/2006 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου Την υπ αριθ. 126/2006 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου 1

2 Τα υπ αριθ. ΔΑΔΜ/277/ , ΔΑΔΜ/73/ , ΔΑΔΜ/167/ , ΔΑΔΠ/214/ , ΔΑΔΟΡ/285/ με τα οποία ζητείται η επαναπροκήρυξη σαράντα οκτώ (48) θέσεων που δεν καλύφθηκαν από προηγούμενες προκηρύξεις. Την υπ αριθ. 34/2005 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου ( για ποσοστά απαλλοτριώσεων ). Την υπ αριθ. 69/2005 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου ( για ποσοστά απαλλοτριώσεων ). Την υπ αριθ. 75/2006 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου ( για ποσοστά απαλλοτριώσεων) Τις υπ αριθ. 118/2006, 140/2006 και 240/2006 Αποφάσεις Διευθύνοντος Συμβούλου ( για τα κριτήρια επιλογής ) Την ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. ετών Έγγραφα ΑΣΕΠ: Το υπ αριθ / έγγραφο του ΑΣΕΠ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Την πρόσληψη με σειρά προτεραιότητας δύο χιλιάδων τριάντα πέντε (2035) ατόμων διαφόρων κατηγοριών/ειδικοτήτων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3429/2005 (άρθρο 13) και της υπ αριθ. Δ13/Φ /8183/ (ΦΕΚ 502/Β/ ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Η κατανομή των θέσεων ανά Γενική Δ/νση και ανεξάρτητες Δ/νσεις έχει ως εξής: α. Γενική Δ/νση Ορυχείων (ΓΔ/ΟΡ): 435 θέσεις β. Γενική Δ/νση Παραγωγής (ΓΔ/Π): 418 θέσεις γ. Γενική Δ/νση Μεταφοράς (ΓΔ/Μ): 123 θέσεις δ. Γενική Δ/νση Διανομής (ΓΔ/Δ): 816 θέσεις ε. Γενική Δ/νση Εμπορίας (ΓΔ/ΕΜΠ): 85 θέσεις στ. Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔ/ΟΥ): 50 θέσεις ζ. Γενική Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης (ΓΔ/ΑΝΠΟ): 35 θέσεις η. Κέντρο Δοκιμών, Ερευνών Προτύπων (ΚΔΕΠ): 37 θέσεις θ. Δ/νση Υπηρεσιών Στέγασης (ΔΥΣ): 35 θέσεις ι. Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών (ΔΝΥ): 1 θέση Οι ως άνω θέσεις κατανέμονται κατά Γενική Δ/νση, κατηγορία εκπαίδευσης, Κατηγορία/Ειδικότητα Απασχόλησης, Μονάδα και Νομό Απασχόλησης ως εξής: 1. Γενική Δ/νση Ορυχείων ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 1 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) 2 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) 3 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) 4 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) 5 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) 6 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) 7 ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2 ΚΟΖΑΝΗΣ 4 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 7 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 1 2

3 Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 8 ΠΕ Διπλωματούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί (Τ1/Γ) 9 ΠΕ Διπλωματούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί (Τ1/Γ) Διπλωματούχοι Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί ή 10 ΠΕ Μηχανικοί Μεταλλείων ή Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων (Τ1/Δ) Διπλωματούχοι Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί ή 11 ΠΕ Μηχανικοί Μεταλλείων ή Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων (Τ1/Δ) Διπλωματούχοι Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί ή 12 ΠΕ Μηχανικοί Μεταλλείων ή Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων (Τ1/Δ) Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, 13 ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) 14 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) 15 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) 16 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) 17 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) 18 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) 19 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) 20 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Δ) 21 ΤΕ 22 ΔΕ Πτυχιούχοι Λοιπών Ειδικοτήτων ΤΕ (Πτυχιούχοι Μηχανικοί Ορυχείων ή Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕ) (Τ3/Ω) Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ηλεκτρολογικής Συντήρησης) (Τ4/Γ) Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 23 ΔΕ (Τεχνίτες Ηλεκτρολογικής Συντήρησης) (Τ4/Γ) Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 24 ΔΕ (Τεχνίτες Ηλεκτρολογικής Συντήρησης) (Τ4/Γ) Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 25 ΔΕ (Τ4/ΣΤ) Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 26 ΔΕ (Τ4/ΣΤ) Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 27 ΔΕ (Τ4/ΣΤ) 28 ΔΕ Τεχνικοί Τοπογραφικών Εργασιών (Τ4/Η) 29 ΔΕ Τεχνικοί Τοπογραφικών Εργασιών (Τ4/Η) 30 ΔΕ Τεχνικοί Τοπογραφικών Εργασιών (Τ4/Η) 31 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων (Τ4/Θ) 32 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων (Τ4/Θ) Τεχνικοί Ορυχείων (Τ4/Θ) 33 ΔΕ (Χειριστές Κυρίων Μηχανημάτων) Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων 34 ΔΕ (Προωθητήρων ή Φορτωτών) (Τ4/Ι) Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων 35 ΔΕ (Προωθητήρων ή Φορτωτών) (Τ4/Ι) Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων 36 ΔΕ (Καθολικών Εκσκαφέων) (Τ4/Ι) Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων 37 ΔΕ (Καθολικών Εκσκαφέων) (Τ4/Ι) Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων 38 ΔΕ (Προωθητήρων, Φορτωτών, Καθολικών Εκσκαφέων) (Τ4/Ι) 39 ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Τ5) 40 ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Τ5) 41 ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Τ5) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδόνιας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδόνιας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) ΚΟΖΑΝΗΣ 3 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3 ΚΟΖΑΝΗΣ 8 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 3 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2 ΚΟΖΑΝΗΣ 4 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 2 ΚΟΖΑΝΗΣ 3 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 12 ΚΟΖΑΝΗΣ 29 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 9 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 24 ΚΟΖΑΝΗΣ 61 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 18 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 8 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2 ΚΟΖΑΝΗΣ 98 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 28 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 16 ΚΟΖΑΝΗΣ 17 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 5 ΚΟΖΑΝΗΣ 12 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 4 ΚΟΖΑΝΗΣ 26 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 8 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 435 3

4 2. Γενική Δ/νση Παραγωγής Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 1 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Εκμ/σης ΥΗΣ (ΔΕΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 2 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Ανάπτυξης ΥΗΕ (ΔΑΥΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 3 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Διαχείρισης Ενέργειας (ΔΔΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 4 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Υλικού-Καυσίμων και Προμηθειών Παραγωγής (ΔΥΚΠΠ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 5 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Μελετών-Κατασκευών ΘΗΕ (ΔΜΚΘ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης 6 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Απόδοσης Μονάδων Παραγωγής ΑΤΤΙΚΗΣ 1 (ΔΣΔΑΜΠ) 7 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Λαυρίου ΑΤΤΙΚΗΣ 1 8 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) ΑΙΤ/ΝΙΑΣ - Κρεμαστών ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1 9 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Μεγαλόπολης Α ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 10 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Μεγαλόπολης Β ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2 11 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Ρόδου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2 Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 12 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Χ-Λ-Ρ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 (Ρόδος) 13 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Αλιβερίου ΕΥΒΟΙΑΣ 1 14 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Αλιβερίου ΕΥΒΟΙΑΣ 1 15 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Λινοπεραμάτων ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Πλαστήρα ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 17 ΠΕ Αγίου Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δημητρίου ΚΟΖΑΝΗΣ 1 18 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Πτολεμαϊδας ΚΟΖΑΝΗΣ 1 19 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 Αθερινόλακκου 20 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Αθερινόλακκου ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 21 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Κομοτηνής ΡΟΔΟΠΗΣ 2 Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΊΑΣ 22 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) 1 Κρεμαστών ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 23 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Εκμετάλλευσης ΥΗΣ (ΔΕΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 24 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Ανάπτυξης ΥΗΕ (ΔΑΥΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 25 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Εκμετάλλευσης Θερμοηλεκτρικών Σταθμών (ΔΕΘ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 26 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Μελετών-Κατασκευών ΘΗΕ (ΔΜΚΘ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 27 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας (ΔΕΜΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 28 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Λαυρίου ΑΤΤΙΚΗΣ 1 29 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Λαυρίου ΑΤΤΙΚΗΣ 1 30 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Μεγαλόπολης Α ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 31 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 Μεγαλόπολης Β 32 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Ρόδου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3 Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 33 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Χ-Λ-Ρ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 (Ρόδος) 34 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Αλιβερίου ΕΥΒΟΙΑΣ 1 35 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Λινοπεραμάτων ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 36 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Χ-Λ-Ρ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 (Λινοπεράματα) 4

5 Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 37 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Πλαστήρα ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 Αγίου 38 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δημητρίου ΚΟΖΑΝΗΣ 2 39 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Καρδιάς ΚΟΖΑΝΗΣ 2 Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 40 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Δυτικής ΚΟΖΑΝΗΣ 1 Μακεδονίας Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 41 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 Αθερινόλακκου 42 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Κομοτηνής ΡΟΔΟΠΗΣ 1 43 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Υλικού-Καυσίμων και ή Προμηθειών Παραγωγής (ΔΥΚΠΠ) Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 44 ΠΕ 45 ΠΕ 46 ΠΕ 47 ΠΕ 48 ΠΕ 49 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί (Τ1/Α) ή Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί (Τ1/Α) ή Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί (Τ1/Α) ή Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί (Τ1/Α) ή Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί (Τ1/Α) ή Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί (Τ1/Α) ή Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Μελετών-Κατασκευών ΘΗΕ (ΔΜΚΘ) Πτολεμαϊδας Αγ. Δημητρίου Καρδιάς Κομοτηνής Μελίτης ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 50 ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β) Δ/νση Ανάπτυξης ΥΗΕ (ΔΑΥΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ 6 51 ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β) Δ/νση Εκμετάλλευσης ΥΗΣ (ΔΕΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 52 ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β) Δ/νση Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας (ΔΕΜΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 53 ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Χ-Λ-Ρ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 (Ρόδος) 54 ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β) Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Αλιβερίου ΕΥΒΟΙΑΣ 1 Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 55 ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Χ-Λ-Ρ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 (Λινοπεράματα) 56 ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β) Κλιμάκιο Επίβλεψης Έργων (ΚΕΨΕ) Δυτικής Μακεδονίας ΚΟΖΑΝΗΣ 1 Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 57 ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 Αθερινόλακκος 58 ΠΕ Διπλωματούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί (Τ1/Γ) Δ/νση Ανάπτυξης ΥΗΕ (ΔΑΥΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 59 ΠΕ Διπλωματούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί (Τ1/Γ) Δ/νση Μελετών-Κατασκευών ΘΗΕ (ΔΜΚΘ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 60 ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί (Τ1/Ε) Μεγαλόπολης Α ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 61 ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί (Τ1/Ε) Δ/νση Μελετών-Κατασκευών ΘΗΕ (ΔΜΚΘ) ΑΤΤΙΚΗΣ 3 62 ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί (Τ1/Ε) Δ/νση Περιβάλλοντος Παραγωγής (ΔΠΠ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 63 ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί (Τ1/Ε) Πτολεμαϊδας ΚΟΖΑΝΗΣ 1 64 ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί (Τ1/Ε) Αγ. Δημητρίου ΚΟΖΑΝΗΣ 1 65 ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί (Τ1/Ε) Κομοτηνής ΡΟΔΟΠΗΣ 1 Δ/νση Υλικού-Καυσίμων και 66 ΠΕ Πτυχιούχοι Χημικοί (Τ2/Γ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Προμηθειών Παραγωγής (ΔΥΚΠΠ) 67 ΠΕ Πτυχιούχοι Γεωλόγοι (Τ2/Δ) Δ/νση Διαχείρισης Ενέργειας (ΔΔΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 68 ΠΕ Πτυχιούχοι Γεωλόγοι (Τ2/Δ) Κλιμάκιο Επίβλεψης Έργων (ΚΕΨΕ) Δυτικής Μακεδονίας ΚΟΖΑΝΗΣ 1 Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, 69 ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Μεγαλόπολης Α ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού 70 ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Παραγωγής (ΔΑΔΠ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 5

6 Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 71 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) 72 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, 73 ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, 74 ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, 75 ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, 76 ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Δ/νση Διαχείρισης Ενέργειας (ΔΔΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Απόδοσης Μονάδων Παραγωγής (ΔΣΔΑΜΠ) Δ/νση Υλικού-Καυσίμων και Προμηθειών Παραγωγής (ΔΥΚΠΠ) Δ/νση Μελετών-Κατασκευών ΘΗΕ (ΔΜΚΘ) Κομοτηνής Αμυνταίου-Φιλώτα Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Κρεμαστών ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΡΟΔΟΠΗΣ 1 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ- 77 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) 1 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 78 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Ανάπτυξης ΥΗΕ (ΔΑΥΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 79 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) ΑΤΤΙΚΗΣ 3 Λαυρίου Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 80 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Χ-Λ-Ρ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 (Ρόδος) 81 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Ρόδου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 82 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Λινοπεραμάτων ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 83 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Χ-Λ-Ρ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 (Λινοπεράματα) 84 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Πλαστήρα ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5 85 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Πολυφύτου ΚΟΖΑΝΗΣ 1 86 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Πτολεμαίδας ΚΟΖΑΝΗΣ 1 87 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Αγ. Δημητρίου ΚΟΖΑΝΗΣ 3 88 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Κομοτηνής ΡΟΔΟΠΗΣ 2 89 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Λαυρίου ΑΤΤΙΚΗΣ 2 90 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Δ/νση Εκμετάλλευσης Θερμοηλεκτρικών Σταθμών (ΔΕΘ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 91 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Χ-Λ-Ρ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 (Ρόδος) 92 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Λινοπεραμάτων ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 93 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Πλαστήρα ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 94 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Δυτικής ΚΟΖΑΝΗΣ 1 Μακεδονίας 95 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Αγ. Δημητρίου ΚΟΖΑΝΗΣ 1 Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 96 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 Αθερινόλακκου 97 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Κομοτηνής ΡΟΔΟΠΗΣ 2 98 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Δ) Λαυρίου ΑΤΤΙΚΗΣ 2 99 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Δ) Μεγαλόπολης Α ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Δ) Αγίου Δημητρίου ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Δ) Κομοτηνής ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Δ) Αμυνταίου-Φιλώτα ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Σταθμών 103 ΤΕ Παραγωγής ΤΕ (Τ3/Η) Μεγαλόπολης Α ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2 Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Σταθμών 104 ΤΕ Παραγωγής ΤΕ (Τ3/Η) Μεγαλόπολης Β ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2 Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Σταθμών Αγ. 105 ΤΕ Παραγωγής ΤΕ (Τ3/Η) Δημητρίου ΚΟΖΑΝΗΣ 5 Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Σταθμών 106 ΤΕ Παραγωγής ΤΕ (Τ3/Η) Πτολεμαϊδας ΚΟΖΑΝΗΣ 7 6

7 Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Σταθμών 107 ΤΕ Παραγωγής ΤΕ (Τ3/Η) Καρδιάς ΚΟΖΑΝΗΣ 10 Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής 108 ΤΕ (ΔΟ3/Α) Λαυρίου ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής 109 ΤΕ (ΔΟ3/Α) Λινοπεραμάτων ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής 110 ΤΕ (ΔΟ3/Α) Κομοτηνής ΡΟΔΟΠΗΣ 2 Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Διοικητικών 111 ΤΕ Απασχολήσεων (ΔΟ3/Β) Λινοπεραμάτων ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Διοικητικών 112 ΤΕ Απασχολήσεων (ΔΟ3/Β) Αθερινόλακκου ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Διοικητικών 113 ΤΕ Απασχολήσεων (ΔΟ3/Β) Χανίων ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Λαυρίου ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Αγ. Γεωργίου ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) ΑΙΤ/ΝΙΑΣ - Κρεμαστών ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Μεγαλόπολης Β ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Μεγαλόπολης Α ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Πουρναρίου ΑΡΤΑΣ 6 Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) 120 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) ΔΡΑΜΑΣ 1 Θησαυρού 121 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Ρόδου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Σφηκιάς ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Λινοπεραμάτων ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Αγ. Δημητρίου ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Πολυφύτου ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Πτολεμαΐδας ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) ΚΟΖΑΝΗΣ 4 Καρδιάς 128 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Άγρα ΠΕΛΛΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Κομοτηνής ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Μεσοχώρας ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Αμυνταίου-Φιλώτα ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ 133 ΔΕ 134 ΔΕ 135 ΔΕ 136 ΔΕ 137 ΔΕ 138 ΔΕ 139 ΔΕ 140 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτες Οργάνων και Αυτοματισμού) (Τ4/Γ) Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτες Οργάνων και Αυτοματισμού) (Τ4/Γ) Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτες Οργάνων και Αυτοματισμού) (Τ4/Γ) Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτες Οργάνων και Αυτοματισμού) (Τ4/Γ) Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτες Οργάνων και Αυτοματισμού) (Τ4/Γ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μεγαλόπολης Α Καρδιάς Αγ. Δημητρίου Πτολεμαΐδας Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Αθερινόλακκου Δ/νση Εκμετάλλευσης Θερμοηλεκτρικών Σταθμών (ΔΕΘ) Λαυρίου Αγ. Γεωργίου Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Κρεμαστών ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 2 ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 2 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ 12 ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΑΙΤ/ΝΙΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 3 7

8 Κατηγορία Α/Α Εκπαίδευσης Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών 141 ΔΕ (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών 142 ΔΕ (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών 143 ΔΕ (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών 144 ΔΕ (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών 145 ΔΕ (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών 146 ΔΕ (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών 147 ΔΕ (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών 148 ΔΕ (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών 149 ΔΕ (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών 150 ΔΕ (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών 151 ΔΕ (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών 152 ΔΕ (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών 153 ΔΕ (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών 154 ΔΕ (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις Μεγαλόπολης Α Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Λάδωνα Μεγαλόπολης Β Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Πουρναρίου ΑΡΚΑΔΙΑΣ 4 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3 ΑΡΤΑΣ 3 Ρόδου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 10 Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Σφηκιάς Λινοπεραμάτων Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Πλαστήρα Αγ. Δημητρίου Καρδιάς Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Πολυφύτου Πτολεμαΐδας Αθερινόλακκου Αμυνταίου - Φιλώτα ΗΜΑΘΙΑΣ 2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 16 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5 ΚΟΖΑΝΗΣ 13 ΚΟΖΑΝΗΣ 9 ΚΟΖΑΝΗΣ 2 ΚΟΖΑΝΗΣ 22 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 8 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) Ρόδου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) Λινοπεραμάτων ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 157 ΔΕ (Τεχνίτες Μονώσεων) (Τ4/ΣΤ) Αμυνταίου - Φιλώτα ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτες Εργαλειομηχανών Τορναδόροι) Πτολεμαΐδας (Τ4/ΣΤ) ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτες Εργαλειομηχανών Τορναδόροι) (Τ4/ΣΤ) Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 160 ΔΕ (Τεχνίτες Εφαρμοστές) (Τ4/ΣΤ) Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 161 ΔΕ (Τεχνίτες Εφαρμοστές) (Τ4/ΣΤ) Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 162 ΔΕ (Τεχνίτες Εφαρμοστές) (Τ4/ΣΤ) Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 163 ΔΕ (Τεχνίτες Εφαρμοστές) (Τ4/ΣΤ) Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 164 ΔΕ (Τεχνίτες Συγκολλητές) (Τ4/ΣΤ) Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 165 ΔΕ (Τεχνίτες Συγκολλητές) (Τ4/ΣΤ) Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 166 ΔΕ (Τεχνίτες Συγκολλητές) (Τ4/ΣΤ) Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 167 ΔΕ (Τεχνίτες Συγκολλητές) (Τ4/ΣΤ) Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 168 ΔΕ (Τεχνίτες Ψυκτικοί) (Τ4/ΣΤ) Τεχνικοί Δομικών Έργων 169 ΔΕ (Τεχνίτες Έργων Πολιτικού Μηχανικού) (Τ4/Ζ) Τεχνικοί Δομικών Έργων 170 ΔΕ (Χτίστες) (Τ4/Ζ) Αγ. Δημητρίου Μεγαλόπολης Α Μεγαλόπολης Β Πτολεμαΐδας Αμυνταίου - Φιλώτα Λαυρίου Μεγαλόπολης Β Λινοπεραμάτων Αγ. Δημητρίου Αμυνταίου - Φιλώτα Κλιμάκιο Επίβλεψης Έργων (ΚΕΨΕ) Δυτικής Μακεδονίας Μεγαλόπολης Α ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 3 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 2 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 8

9 Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις Τεχνικοί Δομικών Έργων 171 ΔΕ ( Χτίστες) (Τ4/Ζ) Πτολεμαΐδας ΚΟΖΑΝΗΣ 1 Τεχνικοί Δομικών Έργων Αγ. 172 ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 1 (Χτίστες) (Τ4/Ζ) Δημητρίου 173 ΔΕ Τεχνικοί Τοπογραφικών Εργασιών (Τ4/Η) Δ/νση Ανάπτυξης ΥΗΕ (ΔΑΥΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων 174 ΔΕ (Προωθητήρων) (Τ4/Ι) Πτολεμαΐδας ΚΟΖΑΝΗΣ 1 Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Αγ. 175 ΔΕ (Προωθητήρων) (Τ4/Ι) Δημητρίου ΚΟΖΑΝΗΣ 1 Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων 176 ΔΕ (Προωθητήρων) (Τ4/Ι) Αμυνταίου - Φιλώτα ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Τεχνικοί Επιμελητές (Τ4/Κ) Λαυρίου ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Τεχνικοί Επιμελητές (Τ4/Κ) Μεγαλόπολης Α ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων 179 ΔΕ (Δύτες) (Τ4/Ω) Λινοπεραμάτων ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων 180 ΔΕ (Μετακινητές Βαρών) (Τ4/Ω) Καρδιάς ΚΟΖΑΝΗΣ 1 Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων 181 ΔΕ (Μετακινητές Βαρών) (Τ4/Ω) Αμυνταίου - Φιλώτα ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ 183 ΔΕ 184 ΔΕ 185 ΔΕ 186 ΔΕ 187 ΔΕ 188 ΔΕ 189 ΔΕ 190 ΔΕ 191 ΔΕ Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές Συστήματος Κατεργασίας Ύδατος) (Τ4/Ω) Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές Συστήματος Κατεργασίας Ύδατος) (Τ4/Ω) Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές Συστήματος Κατεργασίας Ύδατος) (Τ4/Ω) Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές Συστήματος Κατεργασίας Ύδατος) (Τ4/Ω) Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές Συστήματος Κατεργασίας Ύδατος) (Τ4/Ω) Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές Συστήματος Κατεργασίας Ύδατος) (Τ4/Ω) Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές Συστήματος Κατεργασίας Ύδατος) (Τ4/Ω) Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές Συστήματος Κατεργασίας Ύδατος) (Τ4/Ω) Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές Συστήματος Κατεργασίας Ύδατος) (Τ4/Ω) Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές Συστήματος Κατεργασίας Ύδατος) (Τ4/Ω) Λαυρίου Μεγαλόπολης Α Μεγαλόπολης Β ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 Ρόδου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 Λινοπεραμάτων Πτολεμαΐδας Καρδιάς Αγ. Δημητρίου Αθερινόλακκου Αμυνταίου - Φιλώτα 192 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Μεγαλόπολης Α Δ/νση Περιβάλλοντος Παραγωγής 193 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) (ΔΠΠ) Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης 194 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Απόδοσης Μονάδων Παραγωγής (ΔΣΔΑΜΠ) Δ/νση Μελετών-Κατασκευών ΘΗΕ 195 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) (ΔΜΚΘ) Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 196 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Χ-Λ-Ρ (Λινοπεράματα) Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 197 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Αθερινόλακκου 198 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Κομοτηνής Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης και 199 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Χ-Λ-Ρ (Χανιά) Δ/νση Μελετών-Κατασκευών ΘΗΕ 200 ΥΕ Κλητήρες (ΓΥ3/Α) (ΔΜΚΘ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 2 ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 ΡΟΔΟΠΗΣ 5 ΧΑΝΙΩΝ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 418 9

10 3. Γενική Δ/νση Μεταφοράς Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 1 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Απόδοσης Μονάδων Μεταφοράς ΑΤΤΙΚΗΣ 1 (ΔΣΔΑΜΜ) 2 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Εξωτερικών Σχέσεων Μεταφοράς (ΔΕΣΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 3 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 14 4 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 5 5 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 6 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΛΑΡΙΣΑΣ 2 7 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 8 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 9 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης (Τ1/Α) Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 10 ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β) Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 11 ΠΕ Διπλωματούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί (Τ1/Γ) Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 12 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Μεταφοράς (ΔΑΔΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 13 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 14 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, 15 ΠΕ Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) 16 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 3 17 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 3 18 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 2 19 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 20 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΚΟΖΑΝΗΣ 1 21 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΛΑΡΙΣΑΣ 1 22 ΤΕ Πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Γ) Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 23 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Δ) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 3 24 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Δ) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 25 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Δ) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 26 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Δ) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΛΑΡΙΣΑΣ 1 27 ΤΕ Πτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Ε) Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 3 28 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕ (Τ3/Ι) 29 ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής (ΔΟ3/Α) Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Απόδοσης Μονάδων Μεταφοράς (ΔΣΔΑΜΜ) Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Απόδοσης Μονάδων Μεταφοράς (ΔΣΔΑΜΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής 30 ΤΕ (ΔΟ3/Α) Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 3 Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής 31 ΤΕ (ΔΟ3/Α) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Διοικητικών 32 ΤΕ Απασχολήσεων (ΔΟ3/Β) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 33 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 4 34 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΡΤΑΣ 1 35 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΛΑΡΙΣΑΣ 1 36 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 2 38 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΡΤΑΣ 2 39 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΧΑΪΑΣ 1 40 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΕΥΒΟΙΑΣ 2 41 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2 42 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3 43 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΚΑΒΑΛΑΣ 1 44 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΚΟΖΑΝΗΣ 6 45 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΛΑΡΙΣΑΣ 3 46 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΡΟΔΟΠΗΣ 1 47 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 48 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τ4/Γ) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 49 ΔΕ Τεχνικοί Δομικών Έργων (Τεχνίτες Έργων Πολιτικού Μηχανικού) (Τ4/Ζ) Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 50 ΔΕ Τεχνικοί Τοπογραφικών Εργασιών (Τ4/Η) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 51 ΔΕ Τεχνικοί Τοπογραφικών Εργασιών (Τ4/Η) Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 10

11 Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 52 ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Χειριστές Γερανοφόρων Οχημάτων πλην Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Ηλεκτροκινήτων) (Τ4/Ι) 53 ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Χειριστές Γερανοφόρων Οχημάτων πλην Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 Ηλεκτροκινήτων) (Τ4/Ι) 54 ΔΕ Χειριστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Τ4/Χ) Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 55 ΔΕ Χειριστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Τ4/Χ) Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ΛΑΡΙΣΑΣ 1 56 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρησης Απόδοσης Μονάδων Μεταφοράς ΑΤΤΙΚΗΣ 1 (ΔΣΔΑΜΜ) 57 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 58 ΔΕ Ανατυπωτές (ΔΟ2/Ε) Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Μεταφοράς (ΔΑΔΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 59 ΥΕ Κλητήρες (ΓΥ3/Α) Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Μεταφοράς (ΔΑΔΜ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ Γενική Δ/νση Διανομής Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 1 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ 20 2 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Δικτύου (ΔΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ 10 3 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Διαχείρισης Δικτύου (ΔΔΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ 8 Δ/νση Υλικού και Προμηθειών Διανομής 4 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) ΑΤΤΙΚΗΣ 4 (ΔΥΠΔ) 5 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Περιφέρειας Νήσων (ΔΠΝ) ΑΤΤΙΚΗΣ 9 6 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Δυτικών Κυκλάδων ΑΤΤΙΚΗΣ 2 7 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Ναυπλίου ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου- 8 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) ΑΧΑΪΑΣ 1 Ηπείρου (ΔΠΠ-Η) 9 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Πάτρας ΑΧΑΪΑΣ 3 10 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Αιγίου ΑΧΑΪΑΣ 1 11 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Θήβας ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 12 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Λιβαδειάς ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 Τομέας Δικτύων Μεταφοράς Κρήτης- 13 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 Ρόδου 14 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Κω ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2 15 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Αλεξανδρούπολης ΕΒΡΟΥ 2 16 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Αλιβερίου ΕΥΒΟΙΑΣ 1 17 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Χαλκίδας ΕΥΒΟΙΑΣ 1 18 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Ηρακλείου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 Τομέας Δικτύων Μεταφοράς Κρήτης- 19 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 Ρόδου 20 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Καβάλας ΚΑΒΑΛΑΣ 1 21 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Καρδίτσας ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 22 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Κέρκυρας ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 23 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Κιλκίς ΚΙΛΚΙΣ 1 24 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗΣ 2 25 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Κορίνθου ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1 Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) 26 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Θήρας ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) 27 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Μυκόνου ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) 28 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Μήλου ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) 29 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 Πάρου 30 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Σύρου ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 31 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Λάρισας ΛΑΡΙΣΑΣ 3 32 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Αγ. Νικολάου ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) 33 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) ΛΕΣΒΟΥ 1 Λήμνου 34 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Καλαμάτας ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1 35 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Έδεσσας ΠΕΛΛΑΣ 1 36 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Πρακτορείο Γιαννιτσών ΠΕΛΛΑΣ 1 37 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Σάμου ΣΑΜΟΥ 1 Δ/νση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας 38 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) (ΔΠΚΕ) ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3 11

12 Κατηγορία Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις Εκπαίδευσης 39 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Φλώρινας ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 40 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Άμφισσας ΦΩΚΙΔΑΣ 1 41 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Πολυγύρου ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 42 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Περιοχή Χανίων ΧΑΝΙΩΝ 1 43 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Περιφέρειας Νήσων (ΔΠΝ) ΑΤΤΙΚΗΣ 4 44 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Κω ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 45 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Χίου ΧΙΟΥ 1 Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής και 46 ΠΕ Απόδοσης Μονάδων Διανομής ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Διοίκησης (Τ1/Α) (ΔΣΔΑΜΔ) 47 ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β) Δ/νση Περιφέρειας Νήσων (ΔΠΝ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 48 ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β) Δ/νση Δικτύου (ΔΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Διπλωματούχοι Μηχανικοί Χωροταξίας, 49 ΠΕ Δ/νση Περιφέρειας Νήσων (ΔΠΝ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Τ1/Γ) 50 ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί (Τ1/Ε) Δ/νση Περιφέρειας Νήσων (ΔΠΝ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, 51 ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ 4 52 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Δ/νση Δικτύου (ΔΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 53 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Δ/νση Διαχείρισης Δικτύου (ΔΔΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 54 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Δ/νση Υλικού και Προμηθειών Διανομής Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) (ΔΥΠΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 55 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Απόδοσης Μονάδων Διανομής (ΔΣΔΑΜΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, 56 ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Περιοχή Κω ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, 57 ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Περιοχή Κερκύρας ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, 58 ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Περιοχή Κεφαλληνίας ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1 Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, 59 ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Περιοχή Σύρου ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, 60 ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Περιοχή Έδεσσας ΠΕΛΛΑΣ 2 Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, 61 ΠΕ Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Περιοχή Λαμίας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 62 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ 6 63 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Περιφέρειας Νήσων (ΔΠΝ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 64 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Δικτύου (ΔΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ 4 65 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Διαχείρισης Δικτύου (ΔΔΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ 3 66 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Υλικού και Προμηθειών Διανομής (ΔΥΠΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 67 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Πρακτορείο Αίγινας ΑΤΤΙΚΗΣ 1 68 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Πρακτορείο Λαγκαδίων ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 69 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Περιοχή Θήβας ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 70 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Καρπάθου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 71 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Πρακτορείο Καρπάθου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 72 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Πρακτορείο Καλύμνου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 73 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Περιοχή Αλεξανδρούπολης ΕΒΡΟΥ 1 74 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Περιοχή Ζακύνθου ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 75 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Περιοχή Κεφαλληνίας ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1 76 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Περιοχή Κιλκίς ΚΙΛΚΙΣ 1 77 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Περιοχή Σύρου ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 78 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Πρακτορείο Θήρας ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 79 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Πρακτορείο Φαρσάλων ΛΑΡΙΣΑΣ 1 80 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Περιοχή Αγίου Νικολάου ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 81 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Περιοχή Έδεσσας ΠΕΛΛΑΣ 1 82 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Περιοχή Ρεθύμνου ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1 83 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Περιοχή Σάμου ΣΑΜΟΥ 2 84 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Ικαρίας ΣΑΜΟΥ 1 85 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (ΔΠΚΕ) ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 86 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Πρακτορείο Μακρακώμης ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 87 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Περιοχή Φλώρινας ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 88 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Περιοχή Πολυγύρου ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 89 TE Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Δ/νση Περιφέρειας Νήσων (ΔΠΝ) ΑΤΤΙΚΗΣ 3 90 TE Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Αστυπάλαιας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 12

13 Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 91 TE Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Πάτμου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 92 TE Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Σκύρου ΕΥΒΟΙΑΣ 1 93 TE Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Αμοργού ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 94 TE Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Κύθνου ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 95 TE Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Σερίφου ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 96 TE Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Σάμου ΣΑΜΟΥ 1 97 TE Πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Γ) Δ/νση Περιφέρειας Νήσων (ΔΠΝ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 98 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Δ) Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ 7 99 TE Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Δ) Δ/νση Δικτύου (ΔΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής (ΔΟ3/Α) Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής 101 ΤΕ (ΔΟ3/Α) Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής 102 ΤΕ (ΔΟ3/Α) Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής 103 ΤΕ (ΔΟ3/Α) Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής 104 ΤΕ (ΔΟ3/Α) Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής 105 ΤΕ (ΔΟ3/Α) Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής 106 ΤΕ (ΔΟ3/Α) Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής 107 ΤΕ (ΔΟ3/Α) Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 Δ/νση Δικτύου (ΔΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Δ/νση Διαχείρισης Δικτύου (ΔΔΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 Δ/νση Υλικού και Προμηθειών Διανομής (ΔΥΠΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Δ/νση Περιφέρειας Νήσων (ΔΠΝ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Περιοχή Ζακύνθου ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 Δ/νση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (ΔΠΚΕ) ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 Περιοχή Πολυγύρου ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Δ/νση Δικτύου (ΔΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Αίγινας ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Πόρου ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Ύδρας ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Αγρινίου ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Αμφιλοχίας ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Ναυπλίου ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Άργους ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Κρανιδίου ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Τρίπολης ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Λαγκαδίων ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Άρτας ΑΡΤΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου- Ηπείρου (ΔΠΠ-Η) ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Πάτρας ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Αιγίου ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Κάτω Αχαΐας ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Κλειτορίας ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Θήβας ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Λιβαδειάς ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Δράμας ΔΡΑΜΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Ρόδου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Κω ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Καρπάθου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Καλύμνου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Λέρου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Μεγίστης ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Νισύρου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Πάτμου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Σύμης ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Τήλου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Χάλκης ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Χαλκίδας ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Αλιβερίου ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Καρύστου ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Λίμνης ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Ζακύνθου ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Πύργου ΗΛΕΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Λεχαινών ΗΛΕΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Βέροιας ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Νάουσας ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Ηρακλείου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6 13

14 Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 150 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Αρκαλοχωρίου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Μοιρών ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Πύργου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Χερσονήσου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Ηγουμενίτσας ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας- Θράκης (ΔΠΜ-Θ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Ασπροβάλτας ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Καβάλας ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Καρδίτσας ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Μουζακίου ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Κερκύρας ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Κεφαλονιάς ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Κορίνθου ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Ξυλοκάστρου ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Άνδρου ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Μυκόνου ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Πάρου ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Αμοργού ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Κέας ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Μήλου ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Σερίφου ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Σίκινου ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Σπάρτης ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Γυθείου ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Μολάων ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Αρεόπολης ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Νεάπολης ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Λάρισας ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Ελασσόνας ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Αγ. Νικολάου ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Ιεράπετρας ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Σητείας ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Τζερμιάδου ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Καλλονής ΛΕΣΒΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Λήμνου ΛΕΣΒΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Αγ. Ευστρατίου ΛΕΣΒΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Άντισσας ΛΕΣΒΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Πολυχνίτου ΛΕΣΒΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Λευκάδας ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Βόλου ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Αλοννήσου ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Σκιάθου ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Καλαμάτας ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Ξάνθης ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Έδεσσας ΠΕΛΛΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Γιαννιτσών ΠΕΛΛΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Κατερίνης ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Πρέβεζας ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Καναλακίου ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Ρεθύμνου ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Περάματος ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Σπηλίου ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Κομοτηνής ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Σάμου ΣΑΜΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Ικαρίας ΣΑΜΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Καρλοβασίου ΣΑΜΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Ευδήλου ΣΑΜΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Φούρνων ΣΑΜΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Σερρών ΣΕΡΡΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Τρικάλων ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Λαμίας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Αμφίκλειας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Δομοκού ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Καμ. Βούρλων ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Μακρακώμης ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Αμυνταίου ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Πολυγύρου ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Χανίων ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Βρυσών ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Πρακτορείο Κισσάμου ΧΑΝΙΩΝ 2 14

15 Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 223 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Γαύδου ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Καντάνου ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Περιοχή Χίου ΧΙΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Υποπρακτορείο Καλαμωτής ΧΙΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Δ/νση Δικτύου (ΔΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Καλύμνου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Καρπάθου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Αγαθονησίου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Αρκοιών ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Πάτμου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Σύμης ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Σκύρου ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Τομέας Μεταφοράς Κρήτης-Ρόδου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Οθωνών ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Άνδρου ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Θήρας ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Μήλου ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Μυκόνου ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Πάρου ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Αμοργού ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Κύθνου ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Σερίφου ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Σίφνου ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Λήμνου ΛΕΣΒΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Σάμου ΣΑΜΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Ικαρίας ΣΑΜΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Γαύδου ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Χίου ΧΙΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ηλεκτρολογικής Συντήρησης) (Τ4/Γ) Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ 6 Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 253 ΔΕ (Τεχνίτες Ηλεκτρολογικής Συντήρησης) (Τ4/Γ) Δ/νση Δικτύου (ΔΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ 7 Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 254 ΔΕ (Τεχνίτες Ηλεκτρολογικής Συντήρησης) (Τ4/Γ) Δ/νση Περιφέρειας Νήσων (ΔΠΝ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 255 ΔΕ (Τεχνίτες Ηλεκτρολογικής Συντήρησης) (Τ4/Γ) Περιοχή Τρίπολης ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου- 256 ΔΕ (Τεχνίτες Ηλεκτρολογικής Συντήρησης) (Τ4/Γ) Ηπείρου (ΔΠΠ-Η) ΑΧΑΪΑΣ 1 Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 257 ΔΕ (Τεχνίτες Ηλεκτρολογικής Συντήρησης) (Τ4/Γ) Περιοχή Πατρών ΑΧΑΪΑΣ 1 Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 258 ΔΕ (Τεχνίτες Ηλεκτρολογικής Συντήρησης) (Τ4/Γ) Περιοχή Ρόδου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 259 ΔΕ (Τεχνίτες Ηλεκτρολογικής Συντήρησης) (Τ4/Γ) Περιοχή Χαλκίδας ΕΥΒΟΙΑΣ 1 Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 260 ΔΕ (Τεχνίτες Ηλεκτρολογικής Συντήρησης) (Τ4/Γ) Περιοχή Ηρακλείου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 261 ΔΕ (Τεχνίτες Ηλεκτρολογικής Συντήρησης) (Τ4/Γ) Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 262 ΔΕ (Τεχνίτες Ηλεκτρολογικής Συντήρησης) (Τ4/Γ) Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας- Θράκης (ΔΠΜ-Θ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5 Περιοχή Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 15

16 Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 263 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ηλεκτρολογικής Συντήρησης) (Τ4/Γ) 264 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) 265 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) 266 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) 267 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) 268 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) 269 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) 270 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) 271 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) 272 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) 273 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) 274 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) 275 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) 276 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) 277 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) 278 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) 279 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) 280 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) 281 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) 282 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) 283 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 284 ΔΕ (Τεχνίτες Ηλεκτροσυγκολλητές) (Τ4/ΣΤ) Δ/νση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (ΔΠΚΕ) Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Κω Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Καρπάθου Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Σύμης Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Ερεικούσας Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Οθωνών Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Άνδρου Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Θήρας Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Μήλου Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Μυκόνου Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Πάρου Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Ανάφης Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Κύθνου Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Σερίφου Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Σίφνου Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Λέσβου Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Αγ. Ευστράτιου Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Σάμου Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Ικαρίας Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Γαύδου Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Χίου ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 7 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 5 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 4 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 6 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 12 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 4 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 5 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3 ΛΕΣΒΟΥ 6 ΛΕΣΒΟΥ 1 ΣΑΜΟΥ 7 ΣΑΜΟΥ 3 ΧΑΝΙΩΝ 1 ΧΙΟΥ 3 Δ/νση Δικτύου (ΔΔ) ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Τ4/Ι) Δ/νση Περιφέρειας Νήσων (ΔΠΝ) ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Περιοχή Κω ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Περιοχή Αλεξανδρούπολης ΕΒΡΟΥ ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Περιοχή Σύρου ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Περιοχή Αγ. Νικολάου ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Περιοχή Έδεσσας ΠΕΛΛΑΣ ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Περιοχή Σάμου ΣΑΜΟΥ ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Περιοχή Λαμίας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Πρακτορείο Δομοκού ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Πρακτορείο Μακρακώμης ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Περιοχή Πολυγύρου ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 3 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ Γενική Δ/νση Εμπορίας Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 1 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Πωλήσεων ΑΤΤΙΚΗΣ 1 2 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΤΤΙΚΗΣ 8 3 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Μεγάλων Πελατών ΑΤΤΙΚΗΣ 3 4 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής και Δ/νση Λειτουργικής Υποστήριξης Διοίκησης (Τ1/Α) Εμπορίας ΑΤΤΙΚΗΣ 1 5 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Δ/νση Λειτουργικής Υποστήριξης Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Εμπορίας ΑΤΤΙΚΗΣ 1 6 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Δ/νση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΤΤΙΚΗΣ 4 7 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΤΤΙΚΗΣ 2 16

17 Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 8 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Μεγάλων Πελατών ΑΤΤΙΚΗΣ 1 9 ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής Δ/νση Λειτουργικής Υποστήριξης (ΔΟ3/Α) Εμπορίας ΑΤΤΙΚΗΣ 1 10 ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής (ΔΟ3/Α) Κατάστημα Πάτρας ΑΧΑΪΑΣ 1 11 ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής (ΔΟ3/Α) Κατάστημα Κω ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 12 ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής (ΔΟ3/Α) Κατάστημα Ρόδου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 13 ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής (ΔΟ3/Α) Κατάστημα Θεσσαλονίκης ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 14 ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής (ΔΟ3/Α) Κατάστημα Κερκύρας ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 15 ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής (ΔΟ3/Α) Κατάστημα Θήρας ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 16 ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής (ΔΟ3/Α) Κατάστημα Αγ. Νικολάου ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 17 ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής (ΔΟ3/Α) Κατάστημα Σερρών ΣΕΡΡΩΝ 1 18 ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής (ΔΟ3/Α) Κατάστημα Λαμίας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 19 ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής (ΔΟ3/Α) Κατάστημα Πολυγύρου ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 20 ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Διοικητικών Δ/νση Λειτουργικής Υποστήριξης Απασχολήσεων (ΔΟ3/Β) Εμπορίας ΑΤΤΙΚΗΣ 2 21 ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Διοικητικών Απασχολήσεων (ΔΟ3/Β) Κατάστημα Πάτρας ΑΧΑΪΑΣ 1 22 ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Διοικητικών Απασχολήσεων (ΔΟ3/Β) Κατάστημα Θεσσαλονίκης ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 23 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Δ/νση Λειτουργικής Υποστήριξης Εμπορίας ΑΤΤΙΚΗΣ 7 24 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Δ/νση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΤΤΙΚΗΣ 7 25 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Δ/νση Μεγάλων Πελατών ΑΤΤΙΚΗΣ 3 26 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Κατάστημα Πάτρας ΑΧΑΪΑΣ 4 27 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Κατάστημα Κω ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2 28 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Κατάστημα Ρόδου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2 29 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Κατάστημα Ζακύνθου ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 30 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Κατάστημα Θεσσαλονίκης ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5 31 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Κατάστημα Κερκύρας ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2 32 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Κατάστημα Θήρας ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 33 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Κατάστημα Μυκόνου ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 34 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Κατάστημα Αγ. Νικολάου ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 35 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Κατάστημα Έδεσσας ΠΕΛΛΑΣ 2 36 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Κατάστημα Ρεθύμνου ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2 37 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Κατάστημα Σερρών ΣΕΡΡΩΝ 3 38 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Κατάστημα Λαμίας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2 39 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Κατάστημα Πολυγύρου ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 1 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) Δ/νση Υλικού και Προμηθειών- Μεταφορών (ΔΥΠ-Μ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 2 ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί (Τ1/Ε) Δ/νση Υλικού και Προμηθειών- Μεταφορών (ΔΥΠ-Μ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 3 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Αναλυτές- Προγραμματιστές (Τ1/Ζ) Δ/νση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 4 ΠΕ Πτυχιούχοι Μαθηματικοί (Τ2/Β) Δ/νση Σχεδιασμού και Απόδοσης (ΔΣΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 5 ΠΕ Πτυχιούχοι Χημικοί (Τ2/Γ) Δ/νση Υλικού και Προμηθειών- Μεταφορών (ΔΥΠ-Μ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 6 ΠΕ Πτυχιούχοι Θετικής Επιστήμης Αναλυτές- Προγραμματιστές (Τ2/Ζ) Δ/νση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 7 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Δ/νση Οικονομικών Λειτουργιών (ΔΟΛ) ΑΤΤΙΚΗΣ 4 8 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Δ/νση Σχεδιασμού και Απόδοσης (ΔΣΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ 5 9 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Δ/νση Υλικού και Προμηθειών- Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Μεταφορών (ΔΥΠ-Μ) ΑΤΤΙΚΗΣ 4 17

18 Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 10 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών- Θεωρητικών Επιστημών, Αναλυτές- Προγραμματιστές (ΔΟ1/Γ) ή Δ/νση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) 11 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Πληροροφικής (ΔΠΛΡ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 12 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) Δ/νση Υλικού και Προμηθειών- Μεταφορών (ΔΥΠ-Μ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 13 ΤΕ Πτυχιούχοι Αναλυτές-Προγραμματιστές ΤΕ (Τ3/Ζ) Δ/νση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 14 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανικοί Οχημάτων ΤΕ (Τ3/ΙΑ) Δ/νση Υλικού και Προμηθειών- Μεταφορών (ΔΥΠ-Μ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 15 ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής (ΔΟ3/Α) Δ/νση Οικονομικών Λειτουργιών (ΔΟΛ) ΑΤΤΙΚΗΣ 3 16 ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής (ΔΟ3/Α) Δ/νση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 17 ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής Δ/νση Υλικού και Προμηθειών- (ΔΟ3/Α) Μεταφορών (ΔΥΠ-Μ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 18 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) Δ/νση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 19 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τ4/Γ) Δ/νση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 20 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού Δ/νση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 (Τεχνίτες Ψυκτικοί) (Τ4/ΣΤ) 21 ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Τ5) Δ/νση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 22 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Δ/νση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 23 ΔΕ Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ2) Δ/νση Σχεδιασμού και Απόδοσης (ΔΣΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 24 ΔΕ Ανατυπωτές (ΔΟ2/Ε) Δ/νση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 25 ΥΕ Κλητήρες (ΓΥ3/Α) Δ/νση Οικονομικών Λειτουργιών (ΔΟΛ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 26 ΥΕ Κλητήρες (ΓΥ3/Α) Δ/νση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 27 ΥΕ Κλητήρες (ΓΥ3/Α) Δ/νση Σχεδιασμού και Απόδοσης (ΔΣΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 28 ΥΕ Εργάτες (ΓΥ5) Δ/νση Οικονομικών Λειτουργιών (ΔΟΛ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 29 ΥΕ Εργάτες (ΓΥ5) Δ/νση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ Γενική Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις 1 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) ή Δ/νση Οργάνωσης (ΔΟ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) 2 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος (Τ1/Δ) Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 3 ΠΕ Πτυχιούχοι Μαθηματικοί (Τ2/Β) Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΝΠ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 4 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΝΠ) ΑΤΤΙΚΗΣ 5 5 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) Δ/νση Οργάνωσης (ΔΟ) ΑΤΤΙΚΗΣ 4 6 ΤΕ Επισκέπτες-Επισκέπτριες Υγείας ή Νοσηλευτές Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην (Υ3/Α) Εργασία (ΔΥΑΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 7 ΤΕ Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Επισκέπτες-Επισκέπτριες Υγείας ή Νοσηλευτές Εργασία (ΔΥΑΕ) (Υ3/Α) Έδρα: ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 8 ΤΕ 9 ΤΕ 10 ΤΕ Επισκέπτες-Επισκέπτριες Υγείας ή Νοσηλευτές (Υ3/Α) Επισκέπτες-Επισκέπτριες Υγείας ή Νοσηλευτές (Υ3/Α) Επισκέπτες-Επισκέπτριες Υγείας ή Νοσηλευτές (Υ3/Α) Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) Έδρα: ΑΗΣ Λινοπεραμάτων Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) Έδρα: ΑΗΣ Κομοτηνής Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) Έδρα: ΑΗΣ Μελίτης ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΡΟΔΟΠΗΣ 1 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 11 ΔΕ Χειριστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Τ4/Χ) Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΝΠ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 12 ΔΕ Χειριστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Τ4/Χ) Δ/νση Οργάνωσης (ΔΟ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 13 ΔΕ Νοσοκόμοι (Υ2/Α) Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) Έδρα: ΑΗΣ Λαυρίου ΑΤΤΙΚΗΣ 3 14 ΔΕ Νοσοκόμοι (Υ2/Α) Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) Έδρα: ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου ΑΤΤΙΚΗΣ 1 18

19 Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης 15 ΔΕ Νοσοκόμοι (Υ2/Α) 16 ΔΕ Νοσοκόμοι (Υ2/Α) 17 ΔΕ Νοσοκόμοι (Υ2/Α) 18 ΔΕ Νοσοκόμοι (Υ2/Α) 19 ΔΕ Νοσοκόμοι (Υ2/Α) 20 ΔΕ Νοσοκόμοι (Υ2/Α) 21 ΔΕ Νοσοκόμοι (Υ2/Α) 22 ΔΕ Νοσοκόμοι (Υ2/Α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Μονάδα Απασχόλησης Νομός Θέσεις Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) Έδρα: Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) Έδρα: ΑΗΣ Αλιβερίου Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) Έδρα: ΑΗΣ Λινοπεραμάτων Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) Έδρα: ΑΗΣ Αθερινόλακκου Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) Έδρα: ΑΗΣ Κομοτηνής Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) Έδρα: ΑΗΣ Μελίτης Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) Έδρα: ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) Έδρα: ΑΗΣ Χανίων ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 ΕΥΒΟΙΑΣ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 ΧΑΝΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ) Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Νομός Θέσεις 1 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) ΑΤΤΙΚΗΣ 3 2 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 3 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί (Τ1/Α) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 4 ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 5 ΠΕ Διπλωματούχοι Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανικοί Μεταλλείων ή Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων (Τ1/Δ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 6 ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί (Τ1/Ε) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 7 ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικοί (Τ2/Α) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 8 ΠΕ Πτυχιούχοι Χημικοί (Τ2/Γ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 9 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) ΑΤΤΙΚΗΣ 3 10 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 11 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 12 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Δ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 13 ΤΕ Πτυχιούχοι Χημικοί Πετρελαίου ΤΕ (Τ3/ΣΤ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 14 ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί Τεχνολόγοι Λογιστικής (ΔΟ3/Α) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 15 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 16 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τ4/Γ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 17 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτες Οργάνων και Αυτοματισμού) (Τ4/Γ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 18 ΔΕ Τεχνικοί Δομικών Έργων (Τεχνίτες Έργων Πολιτικού Μηχανικού) (Τ4/Ζ) ΑΤΤΙΚΗΣ 3 19 ΔΕ Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Παρασκευαστές Χημείου) (Τ4/Ω) ΑΤΤΙΚΗΣ 3 20 ΥΕ Εργάτες (ΓΥ5) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ Δ/νση Υπηρεσιών Στέγασης (ΔΥΣ) Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Νομός Θέσεις 1 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 2 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί (Τ1/Α) ή ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) 3 ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β) ΑΤΤΙΚΗΣ 3 4 ΠΕ Διπλωματούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί (Τ1/Γ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 5 ΠΕ Διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί (Τ1/ΣΤ) ΑΤΤΙΚΗΣ 3 19

20 Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Νομός Θέσεις 6 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 7 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 8 ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 9 ΤΕ Πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Γ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 10 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Δ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 11 ΤΕ Πτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Ε) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 12 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ηλεκτρολογικής Συντήρησης) (Τ4/Γ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 13 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτες Σιδηρουργοί) (Τ4/ΣΤ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 14 ΔΕ Τεχνικοί Δομικών Έργων (Τεχνίτες Βαφείς Ελαιοχρωματιστές) (Τ4/Ζ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 15 ΔΕ Τεχνικοί Δομικών Έργων (Τεχνίτες Ξυλουργοί) (Τ4/Ζ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 16 ΔΕ Τεχνικοί Δομικών Έργων (Τεχνίτες Υδραυλικοί) (Τ4/Ζ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 17 ΔΕ Χειριστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Τ4/Χ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 18 ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Τ5) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 19 ΥΕ Τραπεζοκόμοι (ΓΥ4/Β) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 20 ΥΕ Εργάτες-Μεταφορείς Βαρέων Αντικειμένων (ΓΥ5) ΑΤΤΙΚΗΣ 5 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών (ΔΝΥ) Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ Νομός Θέσεις 1 ΠΕ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Θεωρητικών Επιστημών (ΔΟ1/Α) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή: α. Να έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. β. Να έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, χωρίς να έχει παρέλθει ένα (1) έτος από την απόκτησή της και μέχρι την απόκτησή της να ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γ. Να είναι Κύπριοι ή Βορειοηπειρώτες ή ομογενείς από την Κωνσταντινούπολη και τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, Ελληνες κατά το γένος και τη συνείδηση (Ν.3832/1958). δ. Να είναι πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πλήρη μέλη) και επιπλέον γνώστες της Ελληνικής γλώσσας, σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας κατηγορίας. Η γνώση της Ελληνικής Γλώσσας αποδεικνύεται: 1. Για την ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΥΕ) με Πιστοποιητικό Α Επιπέδου 2. Για τη ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΕ) και ειδικότερα : α για κατηγορίες/ειδικότητες μη διοικητικού προσωπικού με Πιστοποιητικό Β Επιπέδου β για κατηγορίες/ειδικότητες διοικητικού προσωπικού με Πιστοποιητικό Γ Επιπέδου. 3. Για την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ (ΠΕ ) και την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΤΕ) και ειδικότερα α για κατηγορίες/ειδικότητες μη διοικητικού προσωπικού Πιστοποιητικό Γ Επιπέδου β για κατηγορίες/ειδικότητες διοικητικού προσωπικού με Πιστοποιητικό Δ Επιπέδου. Με την υποβολή πιστοποιητικών από το : α Κέντρο Ελληνικής γλώσσας (τηλ /5 και ) (πιστοποιητικό ελληνομάθειας Ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ.1) ή β Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, (Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης Τ.Κ , Τηλ /72/76), (πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής γλώσσας). Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου. 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 20

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1101 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προκήρυξη (Αριθμός 1/2007) Πλήρωσης δύο χιλιάδων τριάντα πέντε (2035) θέσεων Προσωπικού διαφόρων κατηγοριών / ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Αθήνα 18/06/2015 Περιοχή Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 101,4 (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 78,48 (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 58,89 (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 113,23 (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2015-16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προσθήκη κενής Οργανικής θέσης στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθμίδας Αιγάλεω Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Μαρούσι 8/3/2012 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΥΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005 ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14 33 43 102 64 256 ΔΩΜΑΤΙΑ 3.948 3.989 3.232 3.914 1.396 16.479 ΚΛΙΝΕΣ 7.408 7.304 5.894 7.182 2.648 30.436 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8 22 9 39 ΔΩΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ Πρωτ: 30260 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ ΤαχΔ/νση: Σταδίου 27 ΤαχΚωδ: 101 83- ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ.: 10184 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ0.0 ΔΕ0.0 ΔΕ0.04 ΔΕ0.05 ΔΕ0.08 ΔΕ0.0 ΔΕ0. ΔΕ0. ΔΕ0.3 ΔΕ0.4 ΔΕ0.5 ΔΕ0.6 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΕΡΡΩΝ (ΑΙΘΟΥΣΑ Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, 3ος όροφος) ΚΙΛΚΙΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΕΡΡΩΝ (ΑΙΘΟΥΣΑ Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, 3ος όροφος) ΚΙΛΚΙΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 28/1/2013 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 8446 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Φ.Κουτσιανάς Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ.Πρωτ. 19067/1.8.2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΕΕ) Έχοντας υπόψη: 1) τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25129

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25129 Τεύχος Β 2336/28.07.2016 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25129 «α. ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Σας κοινοποιώ τις Βάσεις των Γενικών Μεταθέσεων Καθηγητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2015 προς ενημέρωση των συναδέλφων 2015 προς ενημέρωση των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:21528 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΈΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΙΑΝ14) VS. ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΑΥΓ13)

ΝΈΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΙΑΝ14) VS. ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΑΥΓ13) VS. ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΕ ΙΣ ΤΜΗΜΑΤ Α ΜΟΝΑΔΕΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΔ/ ΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75202 + Fo ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Προτερ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 11 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 11 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 213 214 1800 FAX 210 5227300 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail 1. Αθηνών (έδρα) 210-6404143 210-6404146 210-6404544 210-6404644 K. Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 23442 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠ. Αριθμ.Πρωτ.: 44262 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31317 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ A/A ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ 1 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 149179 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΔΑ: 4ΑΓΕΚ-ΤΧ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75257 +

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 16636 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 49536 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διεύθυνση : Ερμού 15, Αθήνα Τηλέφωνο : , FAX : Πληροφορίες : Κάππου Αγγελική

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διεύθυνση : Ερμού 15, Αθήνα Τηλέφωνο : , FAX : Πληροφορίες : Κάππου Αγγελική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚOY, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.ΔΕΚΤ 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδ. : 101-87 Πληροφ. : Χρ. Τσακαλιάρη Τηλέφωνο : 210 52 27979 FAX : 210 52 35480 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδ. : 101-87 Πληροφ. : Χρ. Τσακαλιάρη Τηλέφωνο : 210 52 27979 FAX : 210 52 35480 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-03-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 30567 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 / 10 / 2010 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Γραφείο: Διοικητή Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/ 1 223858/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/30.12.2016 Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα