Γλωσσικές επιλογές κατά τη µετάφραση κειµένων από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα. Μαριάννα Ν. Χρήστου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γλωσσικές επιλογές κατά τη µετάφραση κειµένων από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα. Μαριάννα Ν. Χρήστου"

Transcript

1 Γλωσσικές επιλογές κατά τη µετάφραση κειµένων από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα Μαριάννα Ν. Χρήστου Πανεπιστήµιο Αθηνών Abstract As it appeared in the pilot study for my Ph.D. thesis (Χρήστου, υπό δηµοσίευση), it is of particular interest to compare Greek translations of English journalistic articles. The present paper examines findings of the main study of the same research, which confirm that native speakers of Modern Greek activate, prefer and can explicate a combination of their own linguistic choices. More specifically, in one of the two exercises of the questionnaire that was delivered to postgraduate students of the Department of English Language and Literature at the University of Athens, informants were asked to compare and comment on two different Greek translations of the same English text. Hence, it becomes clear where exactly the translations converge and diverge, not only compared with one another, but also in relation to the linguistic choices of the original text. Methodology for this exercise drew upon Sidiropoulou s model for situational appropriateness in translation (2003: 23). For the needs of the second exercise, informants were requested to produce equivalent Greek texts of another original in English. It was then shown that there is a wide range of distinguished linguistic means, as well as uniqueness of each informant s combined linguistic choices. Keywords: linguistic choices, situational appropriateness, equivalence. 1. Σκοπός τής έρευνας Η παρούσα µελέτη στοχεύει στη διερεύνηση των γλωσσικών επιλογών που ενεργοποιούν φυσικοί οµιλητές τής ελληνικής γλώσσας κατά τη µετάφραση πρωτότυπων αγγλικών κειµένων. Για τον λόγο αυτόν, δηµοσιεύονται τα πορίσµατα από δύο διαφορετικούς τύπους ασκήσεων που διανεµήθηκαν στο κυρίως στάδιο τής διδακτορικής διατριβής µου: οι πληροφορητές κλήθηκαν στη µία άσκηση να προτιµήσουν µεταξύ δεδοµένων γλωσσικών επιλογών εκείνες που θεωρούσαν καταλληλότερες για την περίσταση, ενώ στη δεύτερη να παραγάγουν τη δική τους µετάφραση από τα Αγγλικά στα Ελληνικά. Όπως προκύπτει, το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι συγκρινόµενες µεταφράσεις ενισχύεται µε την αιτιολογηµένη ενεργοποίηση, προτίµηση και συνειδητή χρήση συγκεκριµένων γλωσσικών επιλογών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν, σε κάθε περίπτωση, τον τρόπο θεώρησης των γεγονότων από την πλευρά των πληροφορητών. 2. Μεθοδολογία Κατά το κυρίως στάδιο τής έρευνας, δόθηκε σε οκτώ µεταπτυχιακούς φοιτητές τού Τµήµατος Αγγλικής Φιλολογίας τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστηµίου Αθηνών από ένα ερωτηµατολόγιο πέντε σελίδων, όπου περιλαµβάνονταν και οι δύο διαφορετικές ασκήσεις που θα εξεταστούν στη συνέχεια. Συνολικά, επεστράφησαν επτά ερωτηµατολόγια (ποσοστό 87,5%) όλα είχαν συµπληρωµένη την πρώτη άσκηση (µετάφραση κειµένου ιστοσελίδας BBC), ενώ έξι από αυτά είχαν συµπληρωµένη και την άλλη άσκηση (µετάφραση κειµένου ιστοσελίδας The Guardian). Στην πρώτη άσκηση τού ερωτηµατολογίου, όπου χρησιµοποιήθηκε ένα πρότυπο όµοιο µε τής Sidiropoulou (2003: 23) για τη λεγόµενη καταστασιακή καταλληλότητα τής Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Τµήµα Υποτροφιών Εσωτερικού τού Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για τη χρηµατοδότηση µεγάλου µέρους τής διδακτορικής µου έρευνας, καθώς και τον ρ. Αγάπιο Οικονοµίδη για τις πολύτιµες συµβουλές και προτάσεις του. 1

2 µετάφρασης, οι πληροφορητές κλήθηκαν να παραβάλουν δύο δεδοµένες διαφορετικές µεταφράσεις τού ίδιου πρωτότυπου κειµένου από την ιστοσελίδα BBC. 1 Στις µεταφράσεις είχαν χρησιµοποιηθεί διαφορετικές λέξεις, φράσεις, ακόµα και συντακτικές δοµές ισοδύναµες τού πρωτοτύπου, ενώ είχαν προστεθεί ή αφαιρεθεί γλωσσικά στοιχεία. Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τούς πληροφορητές να σηµειώσουν ή να συµπληρώσουν µια προσωπική τους αξιολόγηση για τις δύο µεταφρασµένες εκδοχές, σε συνάρτηση µε τον σκοπό και την περίσταση συγγραφής τού πρωτοτύπου. Το εν λόγω πρωτότυπο κείµενο αφορά στην τελετή έναρξης των Ολυµπιακών Αγώνων στην Αθήνα και δηµοσιεύθηκε στο διαδίκτυο την εποµένη ηµέρα ( ). Στην άλλη άσκηση ζητήθηκε από τούς φυσικούς οµιλητές τής Ελληνικής να παραγάγουν ισοδύναµα κείµενα στη µητρική τους γλώσσα, από ένα κείµενο ανηρτηµένο στην ιστοσελίδα The Guardian. 2 Το πρωτότυπο δηµοσιεύθηκε στο διαδίκτυο την εποµένη τής κατάκτησης τού ευρωπαϊκού τίτλου EURO 2004 από την ελληνική εθνική οµάδα ποδοσφαίρου ( ). Χωρίς την παροχή οποιασδήποτε προκαθορισµένης γλωσσικής επιλογής, οι πληροφορητές αφέθηκαν στην περιοριστική όσο και δηµιουργική παραγωγή τού δικού τους µεταφρασµένου κειµένου. Με την ενηµέρωση, τη γραπτή συγκατάθεση και την ανωνυµία των πληροφορητών τής έρευνας αντιµετωπίστηκαν τα ηθικά ζητήµατα που ανέκυψαν, ήδη κατά τον σχεδιασµό των ερωτηµατολογίων. Σε κάθε περίπτωση, διατυπώθηκε η παράκληση προς τους πληροφορητές να µη χρησιµοποιήσουν διορθωτικό υγρό, αλλά να διαγράψουν µε µια γραµµή (έτσι) τη γλωσσική τους έκφραση, εάν αναθεωρούσαν τη σκέψη τους. Με τον τρόπο αυτόν ήταν διαφανείς οι αρχικές γλωσσικές επιλογές τους, καθώς και τα στάδια από τα οποία πέρασαν, προκειµένου να καταλήξουν στην επιτυχέστερη κατά τη γνώµη τους απόδοση τού πρωτοτύπου. 3. Γλωσσική ανάλυση των µεταφρασµένων δηµοσιογραφικών κειµένων 3.1 Το πρωτότυπο Κείµενο Ι (ιστοσελίδα BBC) και οι δύο µεταφράσεις του Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούµενη ενότητα (2), όλα τα ερωτηµατολόγια αυτής τής έρευνας που επεστράφησαν είχαν συµπληρωµένη την πρώτη άσκηση, η οποία αφορούσε στο Κείµενο Ι. Τυπικά, δηµιουργήθηκαν τρία διαφορετικά κείµενα (Κείµενο Ι, Μετάφραση 1 (εφεξής Μ1) και Μετάφραση 2 (εφεξής Μ2) βλ. Παράρτηµα 1), ενώ στην πράξη παρήχθησαν πολλά περισσότερα δυνάµει, αφού κάθε πληροφορητής έδειξε την προτίµησή του συνολικά σε διαφορετικό συνδυασµό τελικών επιλογών (άλλες από τη Μ1 και άλλες από τη Μ2). Οι συνολικά 196 προτιµήσεις σε γλωσσικές επιλογές τής Μ1 έναντι 105 τής Μ2 δίνουν ένα σαφές προβάδισµα στην πρώτη, µε ποσοστό 65,1% έναντι τού 34,9% τής δεύτερης. Ωστόσο, όταν κλήθηκαν να αξιολογήσουν υποκειµενικά τις δοθείσες µεταφράσεις, όλοι οι πληροφορητές συνέκλιναν στην άποψη ότι θεωρούν και τις δύο εξίσου καλές και κατάλληλες για τη δεδοµένη περίσταση. Εξάλλου, η προτίµηση των πληροφορητών σε άλλα γλωσσικά στοιχεία τής µίας και σε άλλα τής άλλης τούς βοήθησε στο να υποστηρίξουν ότι κατά την προσωπική τους γνώµη περισσότερο ικανοποιητικό είναι εκείνο το κείµενο, το οποίο περιέχει τις επιλογές που οι ίδιοι σηµείωσαν ως πιο κατάλληλες. Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι γλωσσικές επιλογές που προτιµήθηκαν µε πλήρη συµφωνία όλων των πληροφορητών (ΑΡ[ιθµός] 7), όλες από τη Μ1: 1 Βλ. Κείµενο Ι, Μετάφραση 1 και Μετάφραση 2 στο Παράρτηµα 1. 2 Βλ. Κείµενο ΙΙ, Μετάφραση 3, Μετάφραση 4 και Μετάφραση 5 στο Παράρτηµα 2. 2

3 Πίνακας 1: Γλωσσικές επιλογές µε συµφωνία 100% (7:0 στις προτιµήσεις των πληροφορητών) ΚΕΙΜΕΝΟ Ι ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΑΡ. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 2 ΑΡ. [ ] in front of ( ) [2.2] ενώπιον ( ) 7 [2.2] µπροστά σε ( ) 0 spectators θεατών θεατές [6.4] fair play [6.4] ευ αγωνίζεσθαι 7 [6.4] τίµιο παιχνίδι 0 [9.4] more than [9.4] περίπου 7 [9.4] περισσότερες από 0 [9.5] the lighting [9.4] την αφή 7 [9.5] το άναµµα 0 [10.2] to herald [10.2] αναγγέλλοντας 7 [10.2] για να προαναγγείλουν 0 [10.3] memorable [10.3] αξέχαστου 7 [10.3] αξιοµνηµόνευτου 0 [10.4] elaborate [10.4] περίτεχνο 7 [10.4] πολύπλοκο 0 [14.2] said [14.2] δήλωσε 7 [14.2] ανέφερε 0 Οι πληροφορητές συνέκλιναν στην απόφασή τους να θεωρήσουν ως καταλληλότερα για το συγκεκριµένο συγκείµενο εκείνα τα λεξικά στοιχεία που σχηµατίζουν λόγιες και αρχαιοπρεπείς φράσεις (ενώπιον [θεατών και κοινού], ευ αγωνίζεσθαι, την αφή [της Ολυµπιακής φλόγας]). Επίσης, προτίµησαν και περισσότερο ελεύθερες αποδόσεις (περίπου, αξέχαστου, περίτεχνο, δήλωσε) έναντι των αντίστοιχων κυριολεκτικών (περισσότερες από, αξιοµνηµόνευτου, πολύπλοκο, ανέφερε), καθώς οι πρώτες εντάσσονται µε µεγαλύτερη ευκολία στα δεδοµένα συµφραζόµενα τής Νέας Ελληνικής. Τέλος, η προτίµηση στη µετοχή αναγγέλλοντας στη θέση τής αναλυτικότερης συµπληρωµατικής πρότασης για να προαναγγείλουν µπορεί να ερµηνευθεί µε βάση τη ευσύνοπτη αξιοποίηση µιας αµφισηµίας που αφορά στον σκοπό και κυρίως στον τρόπο τής έναρξης τού θεάµατος. Με αναλογία 6:1, η πλειοψηφία των πληροφορητών κατέληξε στις µεταφρασµένες εκδοχές τού πρωτοτύπου οι οποίες απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Πίνακας 2: Γλωσσικές επιλογές µε συµφωνία 86% (6:1 προτιµήσεις των πληροφορητών) ΚΕΙΜΕΝΟ Ι ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΑΡ. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 2 ΑΡ. [ ] a ( ) global [2.2, 2.4] κοινού ( ) από όλον [ ] ένα ( ) διεθνές 1 audience τον κόσµο 6 ακροατήριο [2.3] estimated [2.3] περίπου 6 [2.3] υπολογιζόµενο 1 [5.1] asking [5.1] καλέσει 6 [5.1] ζητήσει από 1 [6.5] Rogge [6.4] ο [κ.] Ρογκ 6 [6.4] ο Ρογκ 1 [8.1] returning [8.1] στην επιστροφή 6 [8.1] που επιστρέφουν 1 [ ] on the flooded [9.3] στο υδάτινο κέντρο 6 [9.3] στον πληµµυρισµένο infield εσωτερικό χώρο 1 [12.4] doubts [12.4] ανησυχίες 1 [12.3] αµφιβολίες 6 [15.4] hopes will be high [15.3] θα υπάρξουν υψηλές προσδοκίες 1 [15.3] οι προσδοκίες είναι µεγάλες 6 Για το δεδοµένο συγκείµενο και µε στόχο την επίτευξη µεγαλύτερης σαφήνειας, το global audience κρίθηκε χρησιµότερο να µεταφραστεί αναλυτικά, ως κοινό από όλον τον κόσµο, ενώ οι αµφιβολίες απέδωσαν κυριολεκτικώς το doubts, µε αποτέλεσµα να ενισχυθεί η ακριβολογία στη µετάφραση. Η αλλαγή γραµµατικής κατηγορίας θεωρήθηκε αναγκαία στην περίπτωση των estimated (περίπου) και returning (στην επιστροφή), προκειµένου να προσδώσει αµεσότητα και απλότητα στις διατυπώσεις τού νεοελληνικού κειµένου. Με δεδοµένη την επισηµότητα τής περίστασης δηλαδή την κήρυξη τής έναρξης των Ολυµπιακών Αγώνων και λαµβάνοντας υπ όψιν και τον 3

4 τύπο κειµένου τού εν λόγω δηµοσιογραφικού άρθρου, οι πληροφορητές στην πλειοψηφία τους προτίµησαν την επιλογή (πριν) καλέσει για το ([p]rior to) asking, καθώς και την προσθήκη τού συντοµογραφηµένου τύπου προσφώνησης (κ.) µπροστά από το επώνυµο τού Προέδρου τής ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής, σύµφωνα µε τη σχετική σύµβαση τής ελληνικής γλώσσας. Για τη φράση on the flooded infield κρίθηκε περισσότερο περιγραφική η απόδοση στο υδάτινο κέντρο (αντί: στον πληµµυρισµένο εσωτερικό χώρο), ενώ για τη φράση hopes will be high προκρίθηκε η απλούστερη µετάφραση οι προσδοκίες είναι µεγάλες (έναντι: θα υπάρξουν υψηλές προσδοκίες). Ακόµα µικρότερο (71%) αποδείχθηκε το ποσοστό τής συµφωνίας µεταξύ των πληροφορητών σχετικά µε τις γλωσσικές επιλογές των δύο µεταφράσεων, οι σηµαντικότερες από τις οποίες καταγράφονται στον Πίνακα 3: Πίνακας 3: Γλωσσικές επιλογές µε συµφωνία 71% (5:2 προτιµήσεις των πληροφορητών) ΚΕΙΜΕΝΟ Ι ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΑΡ. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 2 ΑΡ. [τίτλος] Olympics open [τίτλος] Ξεκίνησαν οι [τίτλος] Οι Ολυµπιακοί ξεκίνησαν in Athens Ολυµπιακοί στην Αθήνα 5 στην Αθήνα 2 [5.5] to compete clean [5.5] να συναγωνιστούν τίµια 5 [5.4] να αγωνιστούν καθαρά 2 [6.1] conduct [6.1] διαγωγή 5 [6.1] συµπεριφορά 2 [7.4] in peace [7.4] ειρηνικά 5 [7.3] µε ειρήνη 2 [8.3] lifted the mood [ ] ζέστανε την ατµόσφαιρα 5 [8.3] ανέβασε τη διάθεση 2 [ ] after the escalating ( ) terrorist threat [ ] λόγω της ( ) αυξανόµενης τροµοκρατικής απειλής 5 [ ] µετά την ( ) αυξανόµενη τροµοκρατική απειλή 2 [15.6] sporting excellence takes centre stage [ ] η προσοχή όλων θα στραφεί προς τις αθλητικές επιδόσεις και διακρίσεις 5 [ ] οι αθλητικές αξίες έρχονται στο επίκεντρο 2 [4.2] controversy [4.2] [εσωτερικές] διαµάχες 2 [4.1] αντιπαραθέσεις 5 [8.2] home [8.2] «σπίτι» 2 [8.2] «πατρίδα» 5 [ ] Athens won [ ] Στις 5 2 [ ] Η Αθήνα κέρδισε τη 5 the race to stage the 2004 event on 5 September 1997 at the 106th IOC session in Lausanne, defeating Σεπτεµβρίου του 1997, στην 106η σύνοδο της ΟΕ στη Λωζάννη, η Αθήνα κέρδισε τη µάχη για να διοργανώσει τους Αγώνες του 2004, µάχη για να διοργανώσει τους αγώνες του 2004 στις 5 Σεπτεµβρίου 1997, στην 106η σύνοδο της ΟΕ στη Λωζάννη, νικώντας τη Ρώµη στον τελικό γύρο της ψηφοφορίας µε Rome in the final round νικώντας τη Ρώµη στον 66 ψήφους έναντι 41. of the vote by 66 to 41. τελικό γύρο της ψηφοφορίας µε 66 ψήφους 41. Στον τίτλο τού κειµένου, θεωρείται πιο σηµαντικό να προβληθεί η νέα πληροφορία, µε την καίρια τοποθέτηση τού ρήµατος στην πρώτη θέση και µε το υποκείµενο να ακολουθεί ([ξ]εκίνησαν οι Ολυµπιακοί στην Αθήνα). Κατ αναλογίαν, στο εκφώνηµα τής παραγράφου 11 προτιµάται να τηρηθεί η εικονικότητα δηλαδή η απεικονιστική σειρά των συµβάντων τού πρωτοτύπου αγγλικού κειµένου, αφού εξυπηρετεί τη σταδιακή αποκάλυψη των πληροφοριών που ενδιαφέρουν τον αναγνώστη. Ειδικότερα, η βασική πληροφορία εξειδικεύεται περαιτέρω µε επιρρηµατικά στοιχεία τού χρόνου, τού τόπου και τού τρόπου, συµβάλλοντας µε τούς µηχανισµούς αυτούς στην οργάνωση και τού µεταφρασµένου κειµένου. Η νοηµατική αλληλουχία ενισχύεται επίσης µε την αναλυτικότερη και σαφέστερη απόδοση στην κατακλείδα τής Μ1 (η προσοχή όλων θα στραφεί προς τις αθλητικές επιδόσεις και διακρίσεις). Για την επαρκέστερη απόδοση των γλωσσικών επιλογών τού πρωτοτύπου στη γλώσσα-στόχο, η πλειοψηφία των πληροφορητών κατέληξε σε λεξικά στοιχεία που 4

5 συνάδουν προς το δεδοµένο νεοελληνικό συγκείµενο µε δηλωτικότητα και σαφήνεια, όπως: να συναγωνιστούν τίµια, διαγωγή, ειρηνικά, αντιπαραθέσεις, «πατρίδα». Ακριβέστερη σηµασιο-συντακτική λειτουργία θεωρήθηκε ότι φέρει και το λόγω της ( ) αυξανόµενης τροµοκρατικής απειλής στη Μ1, καθώς καθιστά εµφανέστερη την υπολανθάνουσα αιτία των γεγονότων, σε αντίθεση µε τις αντίστοιχες κειµενικές επιλογές στη Μ2, όπου ακολουθείται πιστά το πρωτότυπο. Οι περισσότεροι πληροφορητές απέφυγαν επίσης την κατά λέξη µετάφραση και στην περίπτωση τού αγγλικού lifted the mood, προτιµώντας να αποδώσουν τη φράση µάλλον ως ζέστανε την ατµόσφαιρα παρά ως ανέβασε τη διάθεση. Λόγω τού περιορισµού στην έκταση τής παρούσας εργασίας, η περισσότερο ασύµµετρη κατανοµή των απαντήσεων (γλωσσικές επιλογές µε συµφωνία 57%, δηλαδή 4: 3 απαντήσεις των πληροφορητών) δεν εξετάζεται εδώ, καθώς επιπροσθέτως δεν επιτρέπει την ασφαλή εξαγωγή συµπερασµάτων για την προτίµηση σε γλωσσικές επιλογές τής µιας ή τής άλλης µετάφρασης. 3.2 Το πρωτότυπο Κείµενο ΙΙ (ιστοσελίδα The Guardian) και οι τρεις µεταφράσεις του Για γλωσσική ανάλυση επιλέγονται εδώ τρεις από τις έξι µεταφράσεις των πληροφορητών, µέσα από τις οποίες αναδεικνύονται οι προσωπικές γλωσσικές επιλογές τους (βλ. Μετάφραση 3 (εφεξής Μ3), Μετάφραση 4 (εφεξής Μ4) και Μετάφραση 5 (εφεξής Μ5), στο Παράρτηµα 2). Καθώς είχε ζητηθεί από όλους τούς πληροφορητές να µη χρησιµοποιήσουν διορθωτικό υγρό, ήταν εµφανείς οι τροποποιήσεις που οι ίδιοι επέφεραν στα κείµενά τους, σηµασιολογικές αλλά και νοηµατικές. Έτσι, οι πληροφορητές φάνηκε ότι επεδίωξαν την ακριβέστερη µεταφορά τού νοήµατος µε την αντικατάσταση λέξεων (τελικό σφύριγµα > σφύριγµα της λήξης Μ4 [ ] κρατώντας > ντυµένοι Μ4 [2.5] παράταξη > οµάδα Μ5 [3.13] του σκόρερ > του παίκτη που χάρισε τη νίκη στον αγώνα Μ5 [ ]), τη σαφέστερη σηµασιο-συντακτική σύνδεση των λεξικών στοιχείων (την καλύτερη > το καλύτερο δυνατό καλωσόρισµα Μ4 [ ] της [οµάδας] > των οµάδων Μ5 [ ]), την αλλαγή τού ποιού ενεργείας ([ε]πικρατούσε > [ε]πικράτησε Μ4 [3.1]), καθώς επίσης τη συµπλήρωση τού νοήµατος µε τις εκ των υστέρων προσθήκες, που οι ίδιοι έκριναν αναγκαίες για το κείµενό τους (σε κάποιο θεσ σηµαντικό θεσµό Μ4 [ ] [βασική] θέση Μ4 [3.19] για τους Ολυµπιακούς [Αγώνες] της Αθήνας Μ5 [ ] [ούτε] στην ίδια τους τη χώρα Μ5 [ ] στην κανονική [τους] οµάδα Μ5 [3.22]). Τα παραδείγµατα αυτά αφήνουν να εννοηθεί ότι κάθε πληροφορητής παρενέβη στην προσωπική του µετάφραση µε σκοπό είτε να αποδώσει καταλλήλως τα νοήµατα από τα Αγγλικά στα Ελληνικά µε σαφήνεια, ακριβολογία και δηλωτικότητα είτε να βοηθήσει τον αναγνώστη στην αποτελεσµατικότερη δυνατή πρόσληψή τους. Πιο συγκεκριµένα, στην πρώτη παράγραφο αξίζει να επισηµάνουµε αρχικά την πρόταξη τής χρονικής εξειδίκευσης στη Μ3 ([χ]θες το βράδυ [1.1]) έναντι τής επίταξής της στις άλλες δύο, κατά το πρωτότυπο (χθες βράδυ Μ4 [1.3] χθες τη νύχτα Μ5 [ ]. Έπειτα, οι διαφορετικοί προσδιορισµοί δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητοι (ένα έθνος µε µικρή ιστορία ποδοσφαιρικής δόξας Μ3 [ ] ένα ολόκληρο έθνος µε µικρή ιστορία ποδοσφαιρικής δόξας Μ4 [ ] ένα έθνος µε πενιχρή ιστορία ποδοσφαιρικής δόξας Μ5 [ ]). Εξάλλου, η διαφορετική επιλογή ρήµατος και ποιού ενεργείας στη συµπληρωµατική πρόταση (µια και ( ) πανηγύριζε Μ3 [1.4, 1.6] καθώς ( ) γιόρτασε Μ4, Μ5 [1.3, 1.5]) φανερώνει διαφορετικό τρόπο αξιολόγησης τής δράσης και τής χρονικής της διάρκειας. Στη δεύτερη παράγραφο, οι πληροφορητές αποφάσισαν να µεταφράσουν το half a continent away in Lisbon τού Κειµένου ΙΙ [ ] είτε µε λακωνική (στη Λισσαβόνα 5

6 Μ3 [ ]), είτε µε αυτολεξεί (µισή ήπειρο µακριά στη Λισαβώνα Μ4 [ ]), είτε µε περισσότερο επεξεργασµένη διατύπωση (στο άλλο άκρο της ηπείρου στην Πορτογαλία Μ5 [ ]), τηρώντας µε τούς µηχανισµούς αυτούς διακριτές στάσεις απέναντι στην παρουσίαση τής πληροφορίας. Επιπλέον, το ότι οι Αθηναίοι περιγράφονται ως ντυµένοι µε σηµαίες (Μ3 [2.6]), ντυµένοι µε τις σηµαίες τους (Μ4 [ ]) ή µε ριγµένες σηµαίες επάνω τους (Μ5 [ ]) µπορεί να οδηγήσει τον αναγνώστη που δεν έχει δει σχετικές φωτογραφίες σε διαφορετικούς συνειρµούς. Οµοίως, ενώ στη µία µετάφραση παρουσιάζεται ο σκοπός για τον οποίο οι Αθηναίοι ξεχύθηκαν στους δρόµους (για να υποδεχτούν τη νίκη ( ) µε 1-0 Μ4 [ ]), στις άλλες δύο µεταφράσεις προβάλλεται περισσότερο ο τρόπος (φωνάζοντας την 1-0 νίκη τους Μ3 [ ] πανηγυρίζοντας την νίκη µε 1-0 Μ5 [2.9]). ύο από τούς πληροφορητές εξέλαβαν τη νίκη ως το καλύτερο δυνατό καλωσόρισµα (Μ4 [ ]) και ως τον καλύτερο δυνατό οιωνό Μ5 [ ] στα πλαίσια τού ίδιου εκφωνήµατος, ενώ ο τρίτος πληροφορητής θεώρησε σκόπιµο να διασπάσει το µακροσκελές εκφώνηµα µε τη χρήση άνω τελείας, ώστε παράλληλα να προβληθεί ο καλύτερος δυνατός οιωνός (Μ3 [ ]). Στην τρίτη παράγραφο τού Κειµένου ΙΙ, η εθνική οµάδα ποδοσφαίρου τής Ελλάδας χαρακτηρίζεται ως unfancied [3.5] στα Ελληνικά, ο χαρακτηρισµός αυτός αποδίδεται µε κυµαινόµενη δηλωτικότητα και σαφήνεια: απλή (Μ3 [3.6]), µη ευνοηµένη (Μ4 [ ]), που δεν ήταν ιδιαίτερα δηµοφιλής ως τότε (Μ5 [ ]), µε την τρίτη (ανεπτυγµένη) διατύπωση να πλησιάζει επαρκέστερα στη σηµασία τού πρωτοτύπου επιθέτου. Αντιστοίχως, η ιδιότητα που αποδίδεται στον Άγγελο Χαριστέα (matchwinner Κείµενο ΙΙ [3.15]), ο οποίος στάθηκε ικανός να πετύχει το τέρµα που έφερε τη νίκη στην οµάδα του, οδήγησε τούς πληροφορητές στο να τον χαρακτηρίσουν νικητή του αγώνα (Μ3 [3.20]), σκόρερ της νίκης (Μ4 [ ]), και παίκτη που χάρισε τη νίκη στον αγώνα (Μ5 [ ]). Μία εξίσου ενδιαφέρουσα αντίθεση σε χαρακτηρισµούς των παικτών των εθνικών οµάδων τής Ελλάδας και τής Πορτογαλίας είναι εκείνη που τονίζεται στο πρωτότυπο µεταξύ are barely household names in their own country για τούς πρώτους (Κείµενο ΙΙ [ ]) και celebrated line-up για τούς δεύτερους (Κείµενο ΙΙ [3.12]). Οι πληροφορητές, από την πλευρά τους, αποφασίζουν να αναφέρουν ότι οι µεν παίκτες τής εθνικής Ελλάδας µόλις που είναι γνωστοί στη δική τους χώρα (Μ3 [ ]), δεν είναι καν µεγάλα ονόµατα στην πατρίδα τους (Μ4 [ ]) και δεν είναι πολύ δηµοφιλείς [ούτε] στην ίδια τους τη χώρα (Μ5 [ ]), ενώ οι παίκτες τής εθνικής Πορτογαλίας αποτελούν φηµισµένη παράταξη (Μ3 [ ]), ένδοξα ονόµατα (Μ4 [ ]) και φηµισµένη οµάδα (Μ5 [3.13]). Στις περιπτώσεις αυτές είναι χαρακτηριστικός ο διαφορετικός τρόπος θεώρησης των δύο οµάδων, όπως αποτυπώνεται γλωσσικά στις τελικές επιλογές των πληροφορητών. Στην τέταρτη και τελευταία παράγραφο των κειµένων, θα πρέπει να σηµειώσουµε τις διαφορετικές αποδόσεις τού παραθέµατος, το οποίο (ενδεχοµένως) µεταφράστηκε από τα Ελληνικά για τις ανάγκες τού αγγλικού κειµένου. Το εκφώνηµα [w]e never thought we would ever get this far αποδόθηκε (εκ νέου) στα Ελληνικά σε τρεις διαφορετικές εκδοχές: [π]οτέ δε σκεφτήκαµε ότι θα φτάναµε ως εδώ Μ3 [ ] [δ]εν φανταζόµασταν ποτέ ότι θα τα πηγαίναµε τόσο καλά Μ4 [ ] [π]οτέ δεν πιστέψαµε ότι θα φτάναµε τόσο µακριά Μ5 [ ]. Κάθε πληροφορητής φέρεται λοιπόν να προσλαµβάνει και να αναπαράγει µε τις δικές του γλωσσικές επιλογές το νόηµα που εξάγει από το αγγλικό κείµενο, άλλοτε µε την κυριολεκτική αντιστοιχία τής σηµασίας των λέξεων και των φράσεων µεταξύ των δύο γλωσσών και άλλοτε µε περισσότερη ελευθερία στη διατύπωση. Τέλος, ο τοπικός προσδιορισµός τής δήλωσης αυτής αναδεικνύει µια διαφορετική παροχή τής πληροφορίας, κυµαινόµενη µε βάση τις υποθέσεις που κάνουν οι πληροφορητές για τις σχετικές γνώσεις τού αναγνώστη. Έτσι, 6

7 το µπαρ τοποθετείται στην περιοχή της Πλάκας (Μ3 [4.4]) ή στη συνοικία της Πλάκας (Μ5 [4.4]), µια πληροφορία χρήσιµη για τον ξένο αναγνώστη γενικά, ενώ χωρίς περαιτέρω εξειδικεύσεις (απλώς της Πλάκας Μ4 [ ]) η πληροφορία απευθύνεται σε κάποιον που γνωρίζει τον συγκεκριµένο τόπο. 4. Συµπεράσµατα Πορίσµατα τής παρούσας έρευνας Οι φυσικοί οµιλητές τής γλώσσας οδηγούνται στην παραγωγή νοήµατος συνδέοντας επιµέρους (λεξικές) σηµασίες και νοήµατα µε τρόπο κατάλληλο για τη δεδοµένη περίσταση και σύστοιχο µε τις προσωπικές τους προθέσεις. Στα µεταφρασµένα κείµενα που παρατίθενται στην παρούσα εργασία είναι εµφανείς οι προσπάθειες των οµιλητών αφενός να βρουν την κατάλληλη σηµασία που προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο στη σκέψη τους και αφετέρου να διατυπώσουν και να συνδέσουν λογικά τα εκφωνήµατα τού κειµένου τους. Κατ επέκταση, ο διαφορετικός τρόπος σύλληψης, περιγραφής και ερµηνείας των γεγονότων τής πραγµατικότητας απεικονίζεται στη χρήση των γλωσσικών επιλογών που προτιµούν ή αποφασίζουν να ενεργοποιήσουν οι οµιλητές, όταν καλούνται να αποδώσουν ένα ξενόγλωσσο κείµενο στη µητρική τους γλώσσα. Έτσι, απώτερος σκοπός των οµιλητών παραµένει το να διατηρήσουν τις σηµασιολογικές και νοηµατικές ισορροπίες ανάµεσα σε δύο διαφορετικά συστήµατα αξιών, δηλαδή τη γλώσσα-πηγή (τα Αγγλικά) και τη γλώσσα-στόχο (τα Ελληνικά). Σε µία απόπειρα να αναδειχθεί η ποικιλία αλλά και η µοναδικότητα των γλωσσικών στοιχείων που επιλέγουν να χρησιµοποιήσουν οι οµιλητές τής Ελληνικής κατά τη µετάφραση κειµένων από την Αγγλική, φάνηκαν διαφορές στην ενεργοποίηση των γλωσσικών µέσων και µηχανισµών που προσφέρει εγγενώς το γλωσσικό σύστηµα. Για παράδειγµα, διαπιστώθηκαν βαθµοί εξειδίκευσης τής πληροφορίας, µε βάση την προτίµηση τού οµιλητή σε λακωνική ή ανεπτυγµένη διατύπωση. Εξάλλου, προσωπική επιλογή καθενός οµιλητή ξεχωριστά αποτέλεσε και η στάση που κράτησε απέναντι αφενός στη σειρά και στην ποιότητα τής πληροφορίας (Μ1 και Μ2) και αφετέρου στον τρόπο παρουσίασής της (Μ3, Μ4 και Μ5). Στην περίπτωση τού Κειµένου Ι, η εν γένει αξιολόγηση των µεταφράσεων προέκυψε από τις αποφάσεις των οµιλητών στο νέο κείµενο που συνέθεσαν επιλεκτικά, ενώ επιπλέον αποδείχθηκε σε ποια σηµεία συγκλίνουν και αποκλίνουν οι µεταφράσεις, όχι µόνο συγκρινόµενες µεταξύ τους αλλά και σε σχέση µε τις γλωσσικές επιλογές τού πρωτοτύπου. Στην περίπτωση τού Κειµένου ΙΙ, προβλήθηκε ο διαφορετικός και µοναδικός τρόπος µε τον οποίο κάθε πληροφορητής ξεχωριστά ερµήνευσε τις επιλογές τού πρωτοτύπου, µέσω των δικών του τελικών γλωσσικών επιλογών. Τα πορίσµατα τής εν λόγω έρευνας µπορούν να χρησιµεύσουν στη συνειδητοποίηση των γλωσσικών µηχανισµών παραγωγής κειµένων κατά τη διαδικασία τής µετάφρασης. Άλλωστε, η σαφής γνώση των επιλογών τής γλώσσας-στόχου από την πλευρά των µεταφραστών και των διδασκόντων τη µετάφραση συµβάλλει καθοριστικά στη βελτιωµένη χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει η γλώσσα στην επικοινωνία. Βιβλιογραφικές αναφορές Χρήστου Μ. Ν. (υπό δηµοσίευση). «Γλωσσικές επιλογές κατά την παραγωγή κειµένων: Ευρήµατα από το πιλοτικό στάδιο µιας έρευνας». Ανακοίνωση που πρόκειται να δηµοσιευθεί στα Πρακτικά τής 3ης Συνάντησης Εργασίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών τού Τµήµατος Φιλολογίας τού Πανεπιστηµίου Αθηνών (Αθήνα, Απριλίου 2005). Sidiropoulou M. (επιµ.) (2003). Options in translation. Cognitive and Cultural Meaning in English-Greek Translation. Αθήνα: εκδ. Σοκόλη. 7

8 Παράρτηµα 1: Πρωτότυπο αγγλικό κείµενο (ιστοσελίδα BBC) και δύο µεταφράσεις του [.στ.] Κείµενο Ι Πρωτότυπο: Olympics open in Athens Μετάφραση 1 (Μ1): Ξεκίνησαν οι Ολυµπιακοί στην Αθήνα Μετάφραση 2 (Μ2): Οι Ολυµπιακοί ξεκίνησαν στην Αθήνα [1.1] [1.2] The 28th Olympic Games have begun in lavish style in Athens. Οι 28οι Ολυµπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν µε κάθε επισηµότητα στην Αθήνα. Οι 28οι Ολυµπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν µε λαµπρότητα στην Αθήνα [2.1] [2.2] [2.3] [2.4] The Olympic Stadium hosted the opening ceremony in front of 72,000 spectators and an estimated global audience of four billion people. Το Ολυµπιακό Στάδιο φιλοξένησε την τελετή έναρξης ενώπιον θεατών και κοινού περίπου τεσσάρων δισεκατοµµυρίων ανθρώπων από όλον τον κόσµο. Το Ολυµπιακό Στάδιο φιλοξένησε την τελετή έναρξης µπροστά σε θεατές και ένα υπολογιζόµενο διεθνές ακροατήριο τεσσάρων δισεκατοµµυρίων ανθρώπων. [3.1] [3.2] [3.3] [3.4] [3.5] Greek President Konstandinos Stefanopoulos declared the Games open after a spectacular theatrical celebration and procession of athletes. ( ) Ο Έλληνας Πρόεδρος [της ηµοκρατίας, κ.] Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος, κήρυξε την έναρξη των Αγώνων µετά από µια θεαµατική εκδήλωση και την παρέλαση των αθλητών. ( ) Ο Έλληνας Πρόεδρος Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος κήρυξε την έναρξη των Αγώνων µετά από ένα µεγαλειώδες υπερθέαµα και την παρέλαση των αθλητών. ( ) [4.1] [4.2] [4.3] [4.4] [4.5] Preparations have been blighted by controversy and the ceremony was played out against a backdrop of a drugs scandal [ ] involving Greece's top athlete Kostas Kenteris. Οι προετοιµασίες επισκιάστηκαν από [εσωτερικές] διαµάχες και η τελετή πραγµατοποιήθηκε κάτω από ένα [ ] σκάνδαλο ντόπινγκ που [ξέσπασε και] αφορούσε στον κορυφαίο Έλληνα αθλητή Κώστα Κεντέρη. Οι προετοιµασίες αµαυρώθηκαν από αντιπαραθέσεις και η τελετή πραγµατοποιήθηκε κάτω από ένα παρασκηνιακό σκάνδαλο ντόπινγκ που [ ] αφορούσε στον κορυφαίο Έλληνα αθλητή Κώστα Κεντέρη. [5.1] [5.2] [5.3] [5.4] [5.5] Prior to asking President Stefanopoulos to open the Games, International Olympic Committee president Jacques Rogge urged athletes to compete clean. Πριν καλέσει τον Πρόεδρο [της ηµοκρατίας, κ.] Στεφανόπουλο, να κηρύξει την έναρξη των Αγώνων, ο Πρόεδρος της ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής, [κ.] Ζακ Ρογκ, παρότρυνε τους αθλητές να συναγωνιστούν τίµια. Πριν ζητήσει από τον Πρόεδρο Στεφανόπουλο να κηρύξει την έναρξη των Αγώνων, ο πρόεδρος της ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής Ζακ Ρογκ παρότρυνε τους αθλητές να αγωνιστούν καθαρά. [6.1] [6.2] [6.3] [6.4] [6.5] Through your conduct, give us reasons to believe in sport that is increasingly credible by refusing doping and respecting fair play, Rogge said. «Με τη διαγωγή σας, δώστε µας ένα λόγο να πιστέψουµε ότι ο αθλητισµός γίνεται όλο και πιο αξιόπιστος, απορρίπτοντας το ντόπινγκ και σεβόµενοι το ευ αγωνίζεσθαι», είπε ο [κ.] Ρογκ. «Με τη συµπεριφορά σας, δώστε µας ένα λόγο να πιστέψουµε ότι ο αθλητισµός γίνεται όλο και πιο αξιόπιστος, απορρίπτοντας το ντόπινγκ και σεβόµενοι το τίµιο παιχνίδι», είπε ο Ρογκ. 8

9 [.στ.] Κείµενο Ι Πρωτότυπο: Olympics open in Athens Μετάφραση 1 (Μ1): Ξεκίνησαν οι Ολυµπιακοί στην Αθήνα Μετάφραση 2 (Μ2): Οι Ολυµπιακοί ξεκίνησαν στην Αθήνα [7.1] [7.2] [7.3] [7.4] [7.5] [7.6] Show us that sport unites by overriding national, political, religious and language barriers. May the Games be held in peace in the true spirit of the Olympic truce that was created here. «είξτε µας ότι ο αθλητισµός ενώνει, ξεπερνώντας εθνικούς, πολιτικούς, θρησκευτικούς και γλωσσικούς φραγµούς. Εύχοµαι οι Αγώνες να διεξαχθούν ειρηνικά στο αληθινό πνεύµα της Ολυµπιακής εκεχειρίας, που γεννήθηκε εδώ». «είξτε µας ότι ο αθλητισµός ενώνει, ξεπερνώντας εθνικούς, πολιτικούς, θρησκευτικούς και γλωσσικούς φραγµούς. Είθε οι Αγώνες να διεξαχθούν µε ειρήνη µέσα στο αληθινό πνεύµα της Ολυµπιακής εκεχειρίας, που γεννήθηκε εδώ». [8.1] [8.2] [8.3] [8.4] References to the Olympics returning to their spiritual home ran through a ceremony that lifted the mood in Athens. Αναφορές στην επιστροφή των Ολυµπιακών στο πνευµατικό «σπίτι» τους υπήρξαν σε όλη τη διάρκεια µιας τελετής που ζέστανε την ατµόσφαιρα στην Αθήνα. Αναφορές στους Ολυµπιακούς που επιστρέφουν στην πνευµατική «πατρίδα» τους υπήρξαν σε όλη τη διάρκεια µιας τελετής που ανέβασε τη διάθεση στην Αθήνα. [9.1] [9.2] [9.3] [9.4] [9.5] [9.6] [9.7] [9.8] The evening began with the five flaming rings the symbol of the Olympics being lit on the flooded infield and ended more than three hours later with the lighting of the Olympic flame by Nikolaos Kaklamanakis, windsurfing gold medalist from the 1996 Games. Η βραδιά ξεκίνησε µε τους πέντε φλεγόµενους κύκλους το σύµβολο των Ολυµπιακών Αγώνων που άναψαν στο υδάτινο κέντρο του σταδίου και τελείωσε µετά από τρεις ώρες περίπου µε την αφή της Ολυµπιακής φλόγας από τον Νικόλαο Κακλαµανάκη, χρυσό ολυµπιονίκη της ιστιοπλοΐας στους Ολυµπιακούς του Η βραδιά ξεκίνησε µε τους πέντε φλεγόµενους κύκλους το σύµβολο των Ολυµπιακών Αγώνων που άναψαν στον πληµµυρισµένο εσωτερικό χώρο του σταδίου και τελείωσε µετά από περισσότερες από τρεις ώρες µε το άναµµα της Ολυµπιακής φλόγας από τον Νικόλαο Κακλαµανάκη, χρυσό ολυµπιονίκη της ιστιοπλοΐας στους Αγώνες του [10.1] [10.2] [10.3] [10.4] [10.5] Hundreds of drummers performed a countdown to herald the start of memorable show that included an elaborate, balletic journey through Greece's rich and varied history. ( ) Εκατοντάδες τυµπανιστές σήµαναν την αντίστροφη µέτρηση, αναγγέλλοντας την έναρξη ενός αξέχαστου θεάµατος που περιλάµβανε ένα περίτεχνο χορευτικό ταξίδι στην πλούσια και πολυποίκιλη ιστορία της Ελλάδας. ( ) Εκατοντάδες τυµπανιστές σήµαναν την αντίστροφη µέτρηση, για να προαναγγείλουν την έναρξη ενός αξιοµνηµόνευτου θεάµατος που περιλάµβανε ένα πολύπλοκο χορευτικό ταξίδι στη πλούσια και πολυποίκιλη ιστορία της Ελλάδας. ( ) [11.1] [11.2] [11.3] [11.4] [11.5] Athens won the race to stage the 2004 event on 5 September 1997 at the 106th IOC session in Lausanne, defeating Rome in the final round of the vote by 66 to 41. Στις 5 Σεπτεµβρίου του 1997, στην 106η σύνοδο της ΟΕ στη Λωζάννη, η Αθήνα κέρδισε τη µάχη για να διοργανώσει τους Αγώνες του 2004, νικώντας τη Ρώµη στον τελικό γύρο της ψηφοφορίας µε 66 ψήφους έναντι 41. Η Αθήνα κέρδισε τη µάχη για να διοργανώσει τους αγώνες του 2004 στις 5 Σεπτεµβρίου 1997, στην 106η σύνοδο της ΟΕ στη Λωζάννη, νικώντας τη Ρώµη στον τελικό γύρο της ψηφοφορίας µε 66 ψήφους έναντι 41. 9

10 [.στ.] Κείµενο Ι Πρωτότυπο: Olympics open in Athens Μετάφραση 1 (Μ1): Ξεκίνησαν οι Ολυµπιακοί στην Αθήνα Μετάφραση 2 (Μ2): Οι Ολυµπιακοί ξεκίνησαν στην Αθήνα [12.1] [12.2] [12.3] [12.4] [12.5] [12.6] A hugely successful Games in Sydney in 2000 heaped pressure on Athens and building work fell behind schedule, casting doubts over whether the city would be ready to host the Olympics. Η εξαιρετικά επιτυχηµένη [διοργάνωση των] Αγώνων στο Σύδνεϋ το 2000 άσκησε πίεση στην Αθήνα και τα έργα υποδοµής καθυστέρησαν, προκαλώντας ανησυχίες για το αν η πόλη θα ήταν έτοιµη να φιλοξενήσει τους Αγώνες. Οι εξαιρετικά επιτυχηµένοι Αγώνες στο Σύδνεϋ το 2000 άσκησαν πίεση στην Αθήνα και τα έργα υποδοµής καθυστέρησαν, προκαλώντας αµφιβολίες για το αν η πόλη θα ήταν έτοιµη να φιλοξενήσει τους Ολυµπιακούς. [13.1] [13.2] [13.3] [13.4] Security also became a major concern after the escalating worldwide terrorist threat in the last few years. Επίσης, η ασφάλεια [των Αγώνων] αναδείχθηκε σε ένα µείζον ζήτηµα, λόγω της παγκοσµίως αυξανόµενης τροµοκρατικής απειλής τα τελευταία χρόνια. Η ασφάλεια επίσης αναδείχθηκε σε ένα µείζον ζήτηµα µετά την παγκοσµίως αυξανόµενη τροµοκρατική απειλή τα τελευταία χρόνια. [14.1] [14.2] [14.3] [14.4] [14.5] [14.6] [14.7] However, Athens mayor Dora Bakoyanni said that stringent antiterror precautions planned with the help of Nato among others would ensure a safe Games without negatively affecting the spirit of the great celebration. Ωστόσο, η ήµαρχος Αθηναίων, [κ.] Ντόρα Μπακογιάννη, δήλωσε ότι τα αυστηρά αντιτροµοκρατικά µέτρα που σχεδιάστηκαν µε τη βοήθεια του ΝΑΤΟ, µεταξύ άλλων θα εγγυηθούν ασφαλείς Αγώνες χωρίς να «επηρεαστεί αρνητικά το πνεύµα της µεγάλης γιορτής». Ωστόσο, η ήµαρχος Αθηναίων Ντόρα Μπακογιάννη ανέφερε ότι τα αυστηρά αντιτροµοκρατικά µέτρα σχεδιασµένα µε τη βοήθεια του ΝΑΤΟ, µεταξύ άλλων θα εγγυηθούν ασφαλείς Αγώνες χωρίς να «επηρεάσουν αρνητικά το πνεύµα της µεγάλης γιορτής». [15.1] [15.2] [15.3] [15.4] [15.5] [15.6] After an evening Greece's Games organiser Gianna Angelopoulou described as a unique Olympic homecoming, hopes will be high that controversy will be cast aside as sporting excellence takes centre stage. Μετά από µια βραδιά που χαρακτηρίστηκε ως «µια µοναδική επιστροφή των Ολυµπιακών στην πατρίδα τους», θα υπάρξουν υψηλές προσδοκίες ότι οι αντιπαραθέσεις θα παραµεριστούν, καθώς η προσοχή όλων θα στραφεί προς τις αθλητικές επιδόσεις και διακρίσεις. Μετά από µια βραδιά που χαρακτηρίστηκε ως «µια µοναδική επιστροφή των Αγώνων στην πατρίδα τους», οι προσδοκίες είναι µεγάλες ότι οι αντιπαραθέσεις θα παραµεριστούν, καθώς οι αθλητικές αξίες έρχονται στο επίκεντρο. [Ιστοσελίδα BBC <http://news.bbc.co.uk/> ] 10

11 Παράρτηµα 2: Πρωτότυπο αγγλικό κείµενο (ιστοσελίδα The Guardian) και τρεις µεταφράσεις του [.στ.] Κείµενο IΙ Πρωτότυπο: Celebrations as underdogs triumph Μετάφραση 3 (Μ3): «Πανηγυρισµοί µε το θρίαµβο των αδύναµων» Μετάφραση 4 (Μ4): «Πανηγυρισµοί µετά το θρίαµβο των «αδυνάτων»» Μετάφραση 5 (Μ5): «Εορτασµοί ακολούθησαν το θρίαµβο των αυίδ του ποδοσφαίρου» [1.1] [1.2] [1.3] [1.4] [1.5] [1.6] [1.7] ( ) Greece erupted in an unprecedented paroxysm of euphoria last night as a nation with a thin history of footballing glory celebrated its triumph at Euro ( ) Χθες το βράδυ η Ελλάδα ξέσπασε σε έναν άνευ προηγουµένου παροξυσµό ευφορίας µια και ένα έθνος µε µικρή ιστορία ποδοσφαιρικής δόξας πανηγύριζε το θρίαµβό του στο Euro ( ) Η Ελλάδα ξέσπασε σε έναν άνευ προηγουµένου παροξυσµό ευφορίας χθες βράδυ, καθώς ένα ολόκληρο έθνος µε µικρή ιστορία ποδοσφαιρικής δόξας γιόρτασε το θρίαµβό του στο Euro ( ) Η Ελλάδα ξέσπασε σε έναν άνευ προηγουµένου παροξυσµό χθες τη νύχτα καθώς ένα έθνος µε πενιχρή ιστορία ποδοσφαιρικής δόξας γιόρτασε το θρίαµβό του στο Euro [2.1] [2.2] [2.3] [2.4] [2.5] [2.6] [2.7] [2.8] [2.9] [2.10] [2.11] [2.12] [2.13] Fireworks lit up the night sky over Athens almost as soon as the final whistle sounded half a continent away in Lisbon, as flag-draped Athenians poured onto the streets of the capital, hailing the 1-0 victory over Portugal as the best possible augury for the Athens Olympics in August. Πυροτεχνήµατα φώτισαν το νυχτερινό ουρανό της Αθήνας µόλις σχεδόν ακούστηκε το τελευταίο σφύριγµα στη Λισσαβόνα, καθώς Αθηναίοι ντυµένοι µε σηµαίες ξεχύθηκαν στους δρόµους της πρωτεύουσας φωνάζοντας την 1-0 νίκη τους έναντι της Πορτογαλίας ο καλύτερος δυνατός οιωνός για τους Ολυµπιακούς Αγώνες στην Αθήνα τον Αύγουστο. Μόλις ακούστηκε το τελικό σφύριγµα της λήξης µισή ήπειρο µακριά στη Λισαβώνα, χιλιάδες πυροτεχνήµατα φώτισαν τον αθηναϊκό ουρανό και οι Αθηναίοι κρατώντας ντυµένοι µε τις σηµαίες τους ξεχύθηκαν στους δρόµους της πρωτεύουσας για να υποδεχτούν τη νίκη έναντι της Πορτογαλίας µε 1-0 ως τηον καλύτερηο δυνατό καλωσόρισµα των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας τον Αύγουστο. Πυροτεχνήµατα φώτισαν το νυχτερινό ουρανό πάνω από την Αθήνα σχεδόν αµέσως µόλις το τελικό σφύριγµα αντήχησε στο άλλο άκρο της ηπείρου στην Πορτογαλία καθώς Αθηναίοι µε ριγµένες σηµαίες επάνω τους ξεχύνονταν στους δρόµους της πρωτεύουσας, πανηγυρίζοντας την νίκη µε 1-0 επί της Πορτογαλίας ως τον καλύτερο δυνατό οιωνό για τους Ολυµπιακούς [Αγώνες] της Αθήνας τον Αύγουστο. [3.1] [3.2] [3.3] [3.4] [3.5] But there was almost as much surprise as ecstasy, with even the most optimistic fan slightly stunned by the achievement of their unfancied squad. Before Παρ όλα αυτά η έκπληξη ήταν τόση σχεδόν όση και η έκσταση, µε ακόµη και τους πιο αισιόδοξους οπαδούς να έχουν µείνει έκπληκτοι από την Επικράτούησε έκσταση όσο και έκπληξη, καθώς ακόµη και οι πιο αισιόδοξοι φίλαθλοι βρέθηκαν προ εκπλήξεως µετά το επίτευγµα της µη ευνοηµένης οµάδας τους. Πριν το Η έκπληξη όµως που δοκίµασαν οι Έλληνες ήταν τόσο µεγάλη όσο και η έκστασή τους, καθώς και ο πλέον αισιόδοξος οπαδός εξεπλάγη από το επίτευγµα της οµάδας του, που δεν 11

12 [.στ.] Κείµενο IΙ Πρωτότυπο: Celebrations as underdogs triumph Μετάφραση 3 (Μ3): «Πανηγυρισµοί µε το θρίαµβο των αδύναµων» Μετάφραση 4 (Μ4): «Πανηγυρισµοί µετά το θρίαµβο των «αδυνάτων»» Μετάφραση 5 (Μ5): «Εορτασµοί ακολούθησαν το θρίαµβο των αυίδ του ποδοσφαίρου» [3.6] [3.7] [3.8] [3.9] [3.10] [3.11] [3.12] [3.13] [3.14] [3.15] [3.16] [3.17] [3.18] [3.19] [3.20] [3.21] [3.22] [3.23] Euro 2004, Greece had never even won a match at a major tournament. Many of the Greek national team are barely household names in their own country, and, unlike Portugal's celebrated line-up, ply their trade in the second tier of European club football. Some, including match-winner Angelos Charisteas, struggle to command a regular club team place. επιτυχία της απλής τους οµάδας. Πριν από το Euro 2004 η Ελλάδα ποτέ δεν είχε κερδίσει ούτε έναν αγώνα σε κάποιο µεγάλο τουρνουά. Πολλοί από τους παίκτες της Ελληνικής εθνικής οµάδας µόλις που είναι γνωστοί στη δική τους χώρα και σε αντίθεση µε τη φηµισµένη παράταξη της Πορτογαλίας εξασκούν το επάγγελµά τους στη δεύτερη κατηγορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Μερικοί, συµπεριλαµβανοµένου του νικητή του αγώνα Άγγελου Χαριστέα, αγωνίζονται να διατηρήσουν µία σταθερή θέση στην οµάδα. Euro 2004, η Ελλάδα δεν είχε κερδίσει αγώνα σε κάποιο θεσ σηµαντικό θεσµό. Πολλοί παίκτες της ελληνικής οµάδας δεν είναι καν µεγάλα ονόµατα στην πατρίδα τους και, σε αντίθεση µε τα ένδοξα ονόµατα της πορτογαλικής οµάδας, ασκούν το επάγγελµα στη δεύτερη κατηγορία του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Μερικοί από αυτούς, µάλιστα, ανάµεσά τους και ο σκόρερ της νίκης Άγγελος Χαριστέας, αγωνίζονται σκληρά για να αποκτήσουν [βασική] θέση σε κάποια οµάδα. ήταν ιδιαίτερα δηµοφιλής ως τότε. Πριν από το Euro 2004, η Ελλάδα δεν είχε κερδίσει ποτέ αγώνα σε σηµαντικό τουρνουά. Πολλοί παίκτες της ελληνικής εθνικής οµάδας δεν είναι πολύ δηµοφιλείς [ούτε] στην ίδια τους τη χώρα και, αντίθετα µε τη φηµισµένη παράταξη οµάδα των παικτών της Πορτογαλίας, παίζουν στη δεύτερη κατηγορία τηςων οµάδων του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Κάποιοι, συµπεριλαµβανοµένου και του σκόρερ παίκτη που χάρισε τη νίκη στον αγώνα, Άγγελου Χαριστέα, αγωνίζονται σκληρά για µία θέση στην κανονική [τους] οµάδα στο εθνικό πρωτάθληµα. [4.1] [4.2] [4.3] [4.4] We never thought we would ever get this far, said Maria Kokkinou outside a bar in the Plaka neighbourhood. ( ) «Ποτέ δε σκεφτήκαµε ότι θα φτάναµε ως εδώ», είπε η Μαρία Κοκκίνου έξω από ένα µπαρ στην περιοχή της Πλάκας. ( ) «εν φανταζόµασταν ποτέ ότι θα τα πηγαίναµε τόσο καλά», δήλωσε η Μαρία Κοκκίνου έξω από µπαρ της Πλάκας. ( ) «Ποτέ δεν πιστέψαµε ότι θα φτάναµε τόσο µακριά», είπε η Μαρία Κοκκίνου έξω από ένα µπαρ στη συνοικία της Πλάκας. ( ) [Ιστοσελίδα The Guardian <http://www.guardian.co.uk/> ] 12

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΤΟ ΚΑΠΜΝΙΣΜΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ Κατσαρής Γιάγκος Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΓΡΑΦΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΓΡΑΦΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η Γεσπνιηηηθή ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ζηελ ςπρξνπνιεκηθή θαη κεηαςπρξνπνιεκηθή επνρή: Ο ξφινο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηεο Ρσζίαο»

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ 2 Πεξηερόκελα Δονεηήνζμ πζκάηςκ... 4 Δονεηήνζμ δζαβναιιάηςκ... 5 Abstract... 6 Πενίθδρδ... 7 Δζζαβςβή... 8 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ... 12 Κεθάθαζμ 1: Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ ακζζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 1 Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα Στο: Γλωσσολογικές έρευνες για την Ελληνική Ι, Πρακτικά του 5 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Κ. 6ο Δμοτικό Σχολείο Κηφησιας Πηνελόπη Δέλτα, Β Δ/νση Εκπ/σης Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόθεσή μας είναι να παρουσιάσουμε ένα συνδυασμό των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΘΥΜΑΡΑ Μ. Μ. 11 Ο Γυμνάσιο Πειραιά, Δ/νση Β/Θμιας Εκπ/σης Πειραιά e-mail: margthym@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα της διαμόρφωσης των σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής.

Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΡΟΦΟΡΡΙΙΚΗ Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση:

Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜ Α ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση: επιπτώσεις στην έκβαση της κύησης και στο έμβρυο Ονοματεπώνυμο: Στέλλα Ριαλά Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία και εμφάνιση μελανώματος.

Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία και εμφάνιση μελανώματος. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία και εμφάνιση μελανώματος. Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας : Ελίνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

þÿº±¹ ½ ÀÄž ÃÄ Í³ÇÁ ½ À

þÿº±¹ ½ ÀÄž ÃÄ Í³ÇÁ ½ À Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ½±»ÅĹº ÀÁ ³Á ¼¼±Ä± - ǵ ¹ þÿº±¹ ½ ÀÄž ÃÄ Í³ÇÁ ½ À þÿ Á ÃÄ Å,

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. Copyright: 2013 Michalis Makri

Μιχάλης Μακρή EFIAP. Copyright: 2013 Michalis Makri Μιχάλης Μακρή EFIAP Copyright: 2013 Michalis Makri Copyright: 2013 Michalis Makri Less is more Less but better Copyright: 2013 Michalis Makri Ο μινιμαλισμός ορίζεται ως η εξάλειψη όλων των στοιχείων που

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN KING OF TAEKWON-DO THE BIGGEST SPORTING EVENT OF THE YEAR FOR THE GREEK TAEKWON-DO ITF

EUROPEAN KING OF TAEKWON-DO THE BIGGEST SPORTING EVENT OF THE YEAR FOR THE GREEK TAEKWON-DO ITF EUROPEAN KING OF TAEKWON-DO EUROPEAN THE BIGGEST SPORTING EVENT OF THE YEAR FOR THE GREEK TAEKWON-DO ITF Α.Σ. ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΑΥΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ: ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη γλώσσα και στα κείμενα» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Το φωνηεντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα πρόσληψης της ορολογίας και θεωρίας στη μέση εκπαίδευση Καλλιόπη Πολυμέρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Προβλήματα πρόσληψης της ορολογίας και θεωρίας στη μέση εκπαίδευση Καλλιόπη Πολυμέρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προβλήματα πρόσληψης της ορολογίας και θεωρίας στη μέση εκπαίδευση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καλλιόπη Πολυμέρου Η περίοδος της λυκειακής εκπαίδευσης είναι η κατάλληλη εποχή για να εισαχθούν οι μαθητές σε ζητήματα θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Education and Culture: front-end evaluation of a virtual exhibition Σαπφώ Μορτάκη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο & Ανοιχτό

Διαβάστε περισσότερα

EU-Profiler: User Profiles in the 2009 European Elections

EU-Profiler: User Profiles in the 2009 European Elections ZA5806 EU-Profiler: User Profiles in the 2009 European Elections Country Specific Codebook Cyprus COUNTRY SPECIFIC CODEBOOK: CYPRUS Variable answer_29 answer_30 saliency_29 saliency_30 party_val_49 party_val_50

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

JUNIOR FORENSICS Dear Parents,

JUNIOR FORENSICS Dear Parents, JUNIOR FORENSICS Dear Parents, We are very happy to introduce Junior Forensics! The Junior Forensics Team is for the students of 7 th and 8 th grades (Α και Β Γυμνασίου) and its goal is to introduce students

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµετρική ιερεύνηση των Ελλειµµάτων της Ελληνικής Οικονοµίας

Οικονοµετρική ιερεύνηση των Ελλειµµάτων της Ελληνικής Οικονοµίας Οικονοµετρική ιερεύνηση των Ελλειµµάτων της Ελληνικής Οικονοµίας του Παντελίδη Παναγιώτη ιδακτορική ιατριβή η οποία υποβλήθηκε στο Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ Μιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριστείδης Κοσιονίδης Η κατανόηση των εννοιών ενός επιστημονικού πεδίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΩΣ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Όνομα φοιτήτριας ΚΑΛΑΠΟΔΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μarath n by Nikos Pelantakis

Μarath n by Nikos Pelantakis Δηλώσεις έως: 26 Μαΐου Τennis Μarath n by Nikos Pelantakis TM 2014 International Event 12-15 June, Golden Coast Hotel & Bungalows, Marathon City, Athens - Greece Tennis Meets History! Για να δηλώσετε συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ. ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. Εφηβεία και χρήση αλκοόλ. Νάνσυ Σταματοπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. Εφηβεία και χρήση αλκοόλ. Νάνσυ Σταματοπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Εφηβεία και χρήση αλκοόλ Νάνσυ Σταματοπούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ! Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να φοβάται ότι κάποιο άλλο παιδί μπορεί να το ταπεινώσει, να το εξευτελίσει και να του επιβληθεί

Διαβάστε περισσότερα