YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓENIKH ΓPAMMATEIA KOINΩNIKΩN AΣΦAΛIΣEΩN Δ/NΣH OIKONOMIKOY KOINΩNIKOΣ ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOΣ ETOYΣ 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓENIKH ΓPAMMATEIA KOINΩNIKΩN AΣΦAΛIΣEΩN Δ/NΣH OIKONOMIKOY KOINΩNIKOΣ ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOΣ ETOYΣ 2009"

Transcript

1 YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓENIKH ΓPAMMATEIA KOINΩNIKΩN AΣΦAΛIΣEΩN Δ/NΣH OIKONOMIKOY KOINΩNIKOΣ ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOΣ ETOYΣ 2009 AΘHNA 2010

2 YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓENIKH ΓPAMMATEIA KOINΩNIKΩN AΣΦAΛIΣEΩN Δ/NΣH OIKONOMIKOY KOINΩNIKOΣ ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOΣ ETOYΣ 2009 AΘHNA 2009

3 H συγκέντρωση και η επεξεργασία των στοιχείων του βιβλίου του Kοινωνικού Προϋπολογισμού έτους 2009 έ- γινε από την Oμάδα Eργασίας που συγκροτήθηκε με την αριθμ. Γ/Φ 6/οικ. 4049/595/ Aπόφαση του Yπουργού Aπασχόλησης και Kοινωνικής Προστασίας. Copyright : Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική, ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου του βιβλίου με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες του Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα. ΠAPAΓΩΓH: PRESS LINE - MAΓEP AΘHNA - THΛ.:

4 Πρόλογος Ο Κοινωνικός Προϋπολογισμός του έτους 2009 εκδόθηκε με σημαντική καθυστέρηση εξαιτίας των δυσκολιών που επέφερε στη λειτουργία των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης η εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3655/2008. Η διοικητική ενοποίηση των Ασφαλιστικών Φορέων, όπως ρυθμίζεται από τις διάταξεις του παραπάνω νόμου, επέφερε πολλαπλές δυσκολίες κυρίως στις οικονομικές υπηρεσίες των πρώην ταμείων, τα οποία αποτελούν τομείς με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και έπρεπε να εναρμονίσουν τη λειτουργία τους με όσα προβλέπονταν από τις διατάξεις του. Η προσαρμογή στις νέες συνθήκες λειτουργίας είχε συνέπεια την καθυστέρηση συλλογής των στοιχείων που είχαν ζητηθεί από τους φορείς, προκειμένου να επεξεργαστούν από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και επομένως και την καθυστέρηση της έκδοσης του βιβλίου του Κοινωνικού Προϋπολογισμού έτους Παρά τη μεγάλη καθυστέρηση όμως, θεωρήθηκε σκόπιμο να εκδοθεί ο Κοινωνικός Προϋπολογισμός του 2009 αφενός για να υπάρχει συνέχεια στην εξέλιξη των προϋπολογιστικών μεγεθών, αφετέρου διότι πρόκειται για μια έκδοση η οποία δίνει σημαντικές πληροφορίες και στοιχεία για μελέτη, κριτική ανάλυση και προβληματισμό. Επίσης περιέχονται σημαντικές πληροφορίες για τη διαμόρφωση των πρώτων απόψεων σχετικά με τη λειτουργία των φορέων με τη νέα τους μορφή και διαπιστώσεις για την προοπτική της κοινωνικής προστασίας στον τόπο μας, την αντιμετώπιση των προβλημάτων και τη γενικότερη αναβάθμιση του θεσμού της Κοινωνικής Ασφάλισης. Στον Κοινωνικό Προϋπολογισμό του έτους 2009 παρουσιάζονται σε τρέχουσες τιμές, αναλυτικά και συνολικά, τα έσοδα και οι δαπάνες των νέων ασφαλιστικών οργανισμών και των τομέων τους, καθώς και οι δαπάνες του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού για την επιχορήγηση των παροχών τους. Συγκεκριμένα: Για το έτος 2009, το συνολικό ύψος των μεγεθών του Κοινωνικού Προϋπολογισμού θα ανέλθει σε 57,7 δις ευρώ, έναντι 51,8 δισ. ευρώ του έτους 2008, δηλαδή θα παρουσιάσει αύξηση κατά 5,9 δισ. ευρώ (ποσοστό 11,39%). Οι δαπάνες για την Κοινωνική Προστασία περιλαμβάνουν τόσο τις δαπάνες Κοινωνικής Ασφάλισης όσο και αυτές του τομέα Υγείας και Πρόνοιας. Συνολικά, οι δαπάνες για την κοινωνική προστασία με τη μορφή παροχών από τους ασφαλιστικούς φορείς και το κράτος κατά το έτος 2009, σε σύγκριση με το έτος 2008, έχουν ως εξής: 3

5 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ (%) Συντάξεις Παροχές Υγείας Παροχές Πρόνοιας Σύνολο ,32 Τα συνολικά έσοδα για το έτος 2009 προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 58,9 δισ. ευρώ έναντι 55,4 δισ. ευρώ το 2008, δηλαδή θα παρουσιάσουν αύξηση κατά 6,32%, με αποτέλεσμα το συνολικό πλεόνασμα να ανέλθει σε 1,3 δισ. ευρώ έναντι 3,6 δισ. ευρώ το Τα έσοδα, που προέρχονται από τις Κρατικές Επιχορηγήσεις, τη συμμετοχή του Δημοσίου στην Κοινωνική Ασφάλιση για τους μετά το 1993 ασφαλισμένους και τους Κοινωνικούς Πόρους, αναμένεται να φθάσουν στο ποσό 13,18 δισ. ευρώ έναντι 13,07 δισ. ευρώ του προηγούμενου έτους. Το έτος 2009 οι δαπάνες του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού για τις παροχές ΕΚΑΣ α- νέρχονται σε 1,17 δισ. ευρώ, έναντι 1,1 δισ. ευρώ το Στον Πίνακα ΙΙ που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά για το 2009 οι κυριότερες Κρατικές Επιχορηγήσεις προς τους Ασφαλιστικούς Φορείς και τους λοιπούς Οργανισμούς σε σχέση με το έτος ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ Ο.Γ.Α Ο.Α.Ε.Ε Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. - Τ.Α.Π.-Δ.Ε.Η Ν.Α.Τ Στοιχεία του Κρατικού Προϋπολογισμού. Ποσά σε ΕΥΡΩ. 2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 34 του Ν. 2773/1999 εγγράφεται κατ έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό ποσό ως αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ ΑΕ περιουσίας του ΟΑΠ-ΔΕΗ. 4

6 Επισημαίνεται ότι το ποσό που έχει εγγραφεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση της δαπάνης που προκύπτει από την καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ. δε συμπεριλαμβάνεται στα ποσά του Πίνακα ΙΙ. Όπως εξάλλου προκύπτει από επισυναπτόμενους Πίνακες και διαγράμματα που αναφέρονται στην εξέλιξη των οικονομικών, πληθυσμιακών και περιουσιακών μεγεθών της Κοινωνικής Ασφάλισης, η αύξηση των δαπανών του Κοινωνικού Προϋπολογισμού μεταξύ των ετών 2009 και 2008, είναι αναμφίβολα μεγάλη, ιδίως στο σκέλος των δαπανών διοίκησης. Ο ρυθμός αύξησης των συγκεκριμένων δαπανών ξεπέρασε εκείνον των δαπανών για παροχές υγείας, γεγονός που αποδίδεται στη δημιουργία νέων υπηρεσιών διοίκησης μετά από την ενοποίηση των Ασφαλιστικών Φορέων. Ειδικότερα οι παροχές και οι δαπάνες των ασφαλιστικών φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έτους 2009 σε σχέση με το έτος 2008 έ- χουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ Μεταβολή (%) Συντάξεις ,2 Παροχές Υγείας ,4 Παροχές Πρόνοιας ,2 Δαπάνες Διοίκησης ,1 Τα στοιχεία των Εσόδων και Εξόδων που περιέχονται στο βιβλίο του Κοινωνικού Προϋπολογισμού, όπως και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με τα πληθυσμιακά στοιχεία ασφαλισμένων, συνταξιούχων και προσωπικού είναι στη διάθεση κάθε μελετητή για τη δημιουργία απόψεων και διατύπωση προτάσεων στα πλαίσια της ενεργούς συμμετοχής προς την κατεύθυνση αναζήτησης λύσης με σκοπό την αύξηση των εσόδων και τη μείωση των δαπανών με ταυτόχρονη αναβάθμιση της παρεχόμενης κοινωνικής προστασίας. Με δεδομένες τις επιπτώσεις από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3655/2008, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια προκειμένου να αμβλυνθούν οι αδυναμίες του συστήματος και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του θεσμού της Κοινωνικής Ασφάλισης. 5

7 Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία είναι προϋπολογιστικά και σε αρκετές περιπτώσεις αποκλίνουν από τα απολογιστικά, με βάσει τις εξελίξεις που είναι ήδη γνωστές. Με τις οδηγίες που έχουν δοθεί στις υπηρεσίες και με βάση τα νέα δεδομένα, ο Κοινωνικός Προϋπολογισμός του 2010 θα έχει ενσωματώσει όλα τα νέα μεγέθη και την εξέλιξή τους. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ 6

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Eισηγητική Eκθεση για τον Kοινωνικό Προϋπολογισμό έτους I. Kοινωνική Προστασία :1 Δαπάνη για κοινωνική προστασία :2 Συσχέτιση δαπανών κοινωνικής προστασίας προς δαπάνες Tακτικού Kρατικού Προϋπολογισμού και ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, :3 Aνάλυση δαπανών για κοινωνική προστασία :4 Δαπάνη Tακτικού Προϋπολογισμού έτους 2009 Yπουργείου Yγείας και Kοινωνικής Aλληλεγγύης για υγεία και πρόνοια :5 Δαπάνη Tακτικού Προϋπολογισμού έτους 2009 Περιφερειακών Yπηρεσιών για Yγεία και Πρόνοια :6 Δαπάνη Tακτικού Προϋπολογισμού έτους 2009 Yπουργείου Eθνικής Άμυνας για υγειονομική περίθαλψη :7 Δαπάνη Προϋπολογισμού Δημοσίων Eπενδύσεων έτους 2009 Yπουργείου Yγείας και Kοινωνικής Aλληλεγγύης για υγεία και πρόνοια :8 Στοιχεία Προϋπολογισμού Έτους 2009 Oργανισμού Eργατικής Kατοικίας :9 Στοιχεία Προϋπολογισμού Έτους 2009 Oργανισμού Eργατικής Eστίας :10 Στοιχεία Προϋπολογισμού Έτους 2009 Oργανισμού Aπασχόλησης Eργατικού Δυναμικού :11 Στοιχεία Προϋπολογισμού Έτους 2009 Oργανισμού Περίθαλψης Δημοσίων Yπαλλήλων :12 Στοιχεία Προϋπολογισμού Έτους 2009 Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων II. Kοινωνική ασφάλιση A. Oικονομικά στοιχεία Προϋπολογισμού A:1. Πραγματικά έσοδα-έξοδα Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης κατά κατηγορία φορέων και πηγή προέλευσης A:1:α. Φορείς Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Aπασχόλησης και Kοινωνικής Προστασίας A:1:β. Φορείς Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Λοιπών Yπουργείων A:1:γ. Φορείς Λοιπών Παροχών αρμοδιότητας Yπουργείου Aπασχόλησης και Kοινωνικής Προστασίας A:2. Δαπάνες Yπηρεσιών Aσφάλισης A:3. Eξέλιξη των Eσόδων A:3:α. Eξέλιξη των εσόδων των Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης του Yπουργείου Aπασχόλησης και Kοινωνικής Προστασίας, A:4. Eξέλιξη των Eξόδων A:4:α. Eξέλιξη των εξόδων και του πλεονάσματος / ελλείμματος των Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης του Yπουργείου Aπασχόλησης και Kοινωνικής Προστασίας, Α:5 Διάγραμμα A:6. Πραγματικά έσοδα-έξοδα Προϋπολογισμού έτους 2009 κατά Φορέα Kοινωνικής Aσφάλισης

9 A:6:α. Πραγματικά Έσοδα-Έξοδα Προϋπολογισμού Έτους 2009 Φορέων αρμοδιότητας Λοιπών Yπουργείων A:6:α:1. Πραγματικά Έσοδα-Έξοδα Προϋπολογισμού Έτους 2009 Φορέων αρμοδιότητας Yπουργείου Eθνικής Άμυνας A:6:α:2. Πραγματικά Έσοδα-Έξοδα Προϋπολογισμού Έτους 2009 Φορέα αρμοδιότητας Yπουργείου Oικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας A:6:α:3. Πραγματικά Έσοδα-Έξοδα Προϋπολογισμού Έτους 2009 Φορέα αρμοδιότητας Yπουργείου Aγροτικής Aνάπτυξης και Tροφίμων A:6:α:4. Πραγματικά Έσοδα-Έξοδα Προϋπολογισμού Έτους 2009 Φορέων αρμοδιότητας Yπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας A:6:α:5. Πραγματικά Έσοδα-Έξοδα Προϋπολογισμού Έτους 2009 Φορέα αρμοδιότητας Bουλής των Eλλήνων A:7. Kατανομή εσόδων A:7:α. Eισφορές σε ποσοστό στο μισθό ασφαλισμένων Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης A:7:β. Eισφορές ασφαλισμένων και εργοδοτών Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης που δεν υπολογίζονται σε ποσοστό στο μισθό ή και οι δύο ή η μία από αυτές A:7:γ. Επιχορήγηση Kρατικού Προϋπολογισμού Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης A:7:δ. Kοινωνικοί πόροι και ειδικές εισφορές Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης A:7:ε. Συγκεντρωτικός πίνακας Προσόδων Περιουσίας A:7:στ. Πρόσοδοι περιουσίας Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης A:8. Kατανομή εξόδων A:8:α. Παροχές συντάξεων Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης A:8:α:1. Παροχές συντάξεων Φορέων Kύριας Aσφάλισης A:8:α:2. Παροχές συντάξεων Φορέων Eπικουρικής Aσφάλισης A:8: Παροχές ασθένειας Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης A:8:β Παροχές ασθένειας Φορέων Aσθένειας A:8:γ. Παροχές πρόνοιας Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης A:8:γ:1. Παροχές πρόνοιας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης A:8:δ. Παροχές EKAΣ Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης A:8:ε. Δαπάνες διοίκησης Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης A:8:ε:1. Δαπάνες διοίκησης Φορέων Κοινωνικής Aσφάλισης A:8:στ. Δαπάνες περιουσίας Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης A:8:στ:1. Δαπάνες περιουσίας Φορέων Κοινωνικής Aσφάλισης

10 B. Φορείς Kοινωνικής Aσφάλισης Oργάνωση της Κοινωνικής Ασφάλισης B:1. Φορείς Kοινωνικής Aσφάλισης κατά είδος παρεχόμενης προστασίας B:2. Φορείς Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης B:2:β. Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης B:3. Φορείς Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Eθνικής Άμυνας B:4. Φορείς Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Oικονομικών B:5. Φορείς Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Eμπορικής Nαυτιλίας B:6. Φορείς Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Aγροτικής Aνάπτυξης και Tροφίμων B:7. Φορείς Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Bουλής των Eλλήνων B:8. Φορείς Kοινωνικής Aσφάλισης - Tαμεία Aλληλοβοήθειας B:9. Yπηρεσίες Aσφάλισης B:10. Eπαγγελματικά Tαμεία Γ. Πληθυσμιακά στοιχεία ασφαλισμένων-συνταξιούχων Γ:1. Aσφαλισμένοι Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης κατά κατηγορία και κατά ομάδα ( ) Γ:2. Aσφαλισμένοι Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης κατά φορέα και κατηγορία ασφάλισης ( ) Γ:2:1. Aσφαλισμένοι Φορέων Aσφάλισης Eργαζομένων Iδιωτικού Δικαίου αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης κατά κατηγορία ασφάλισης ( ) Γ:2:2. Aσφαλισμένοι Φορέων Aσφάλισης Προσωπικού Tραπεζών αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης κατά κατηγορία ασφάλισης ( ) Γ:2:3. Aσφαλισμένοι Φορέων Aσφάλισης Ανεξάρτητων Επαγγελματιών αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης κατά κατηγορία ασφάλισης ( ) Γ:2:4. Aσφαλισμένοι Φορέων Aσφάλισης Ελεύθερων Eπαγγελματιών αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης κατά κατηγορία ασφάλισης ( ) Γ:2:5. Aσφαλισμένοι Φορέων Aσφάλισης Προσωπικού Τύπου αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης κατά κατηγορία ασφάλισης ( ) Γ:2:6. Aσφαλισμένοι Φορέων Aσφάλισης Αγροτών αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης κατά κατηγορία ασφάλισης ( ) Γ:2:7. Aσφαλισμένοι Ταμείων Δημοσίων Υπαλλήλων αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης κατά κατηγορία ασφάλισης ( ) Γ:3. Aσφαλισμένοι κατά Φορέα Kοινωνικής Aσφάλισης - Eξέλιξη την τελευταία πενταετία Γ:3:β. Aσφαλισμένοι κατά Φορέα Eπικουρικής Aσφάλισης Γ:3:γ. Aσφαλισμένοι κατά Φορέα Ασθένειας Γ:3:δ. Aσφαλισμένοι κατά Φορέα Πρόνοιας Γ:3:ε. Aσφαλισμένοι κατά Kλάδο Λοιπών Παροχών Γ:4. Eξέλιξη κατά την τελευταία πενταετία του αριθμού των άμεσα ασφαλισμένων φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατά κατηγορία

11 Γ:5. Συνταξιούχοι Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης κατά κατηγορία και κατά ομάδα ( ) Γ:6. Συνταξιούχοι Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης κατά ομάδα απασχόλησης ( ) Γ:6:1. Συνταξιούχοι Φορέων Aσφάλισης Eργαζομένων Iδιωτικού Δικαίου αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης κατά κατηγορία ασφάλισης ( ) Γ:6:2. Συνταξιούχοι Φορέων Aσφάλισης Προσωπικού Tραπεζών αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης κατά κατηγορία ασφάλισης ( ) Γ:6:3. Συνταξιούχοι Φορέων Aσφάλισης Ανεξάρτητων Επαγγελματιών αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης κατά κατηγορία ασφάλισης ( ) Γ:6:4. Συνταξιούχοι Φορέων Aσφάλισης Aγροτών αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης κατά κατηγορία ασφάλισης ( ) Γ:6:5. Συνταξιούχοι Φορέων Aσφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης κατά κατηγορία ασφάλισης ( ) Γ:6:6. Συνταξιούχοι Φορέων Aσφάλισης Προσωπικού Τύπου αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης κατά κατηγορία ασφάλισης ( ) Γ:6:7. Συνταξιούχοι Ταμείων Δημοσίων Υπαλλήλων αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης κατά κατηγορία ασφάλισης ( ) Γ:7. Συνταξιούχοι κατά Φορέα Kοινωνικής Aσφάλισης - Eξέλιξη την τελευταία πενταετία Γ:7α. Συνταξιούχοι κατά Φορέα Kύριας Aσφάλισης Γ:7:β. Συνταξιούχοι κατά Φορέα Επικουρικής Ασφάλισης Γ:8. Eξέλιξη την τελευταία πενταετία του αριθμού των συνταξιούχων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ:9. Σχέση συνταξιούχων προς ασφαλισμένους κατά ομάδα και κατηγορία Γ:10. Σχέση συνταξιούχων προς ασφαλισμένους κατά Φορέα Kοινωνικής Aσφάλισης Γ:10:α. Σχέση συνταξιούχων προς ασφαλισμένους κατά Φορέα Kύριας Aσφάλισης Γ:10:β. Σχέση συνταξιούχων προς ασφαλισμένους κατά Kλάδο Eπικουρικής Aσφάλισης Δ. Προσωπικό Δ:1. Προσωπικό Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης Δ:1:α. Διοικητικό προσωπικό Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης Δ:1:α:1. Διοικητικό προσωπικό Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Δ:1:α:2. Διοικητικό προσωπικό Φορέων Νομικών Προσώπων Ιδιωτικών Δικαίου Δ:1:β. Ιατρικό- Yγειονομικό προσωπικό Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης III. Yγεία Yγεία (Νοσηλευτικά Ιδρύματα) III:1. Έσοδα-έξοδα Nοσηλευτικών Iδρυμάτων κατά κατηγορία III:2. Πίνακες εσόδων και εξόδων από τους Προϋπολογισμούς έτους 2009 των Nοσοκομείων του Eθνικού Συστήματος Yγείας IV. Kοινωνική Πρόνοια Kοινωνική Πρόνοια (Ιδρύματα) IV:1. Έσοδα-έξοδα ιδρυμάτων Kοινωνικής Πρόνοιας κατά κατηγορία

12 V. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008 ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ V.a. Introductory Report of the Social Budget V.a.l The Social Budget V.a.2. The Social Budget V.a.3. Social Protection Expenditure VI.a.4. Social Protection Expenditure of the State Budget V.b. Key Figures of the Social Budget V.b.l. Financial Figures V.b.2. Population Figures V.c. Time-series of Social Security's Financial Figures V.c.l. Time-series of Social Protection Expenditure (in thousand Euros) V.c.2. Time-series of Social Protection Expenditure V.c.3. Correlation of Social Protection Expenditure to State Budget and Cross Domestic Product (in thousand Euros) V.c.4. Time Series of Receipts V.c.4.a. Time Series of S.S.I. Receipts competence of the Ministry of Labour and Social Security (in thousand Euros) V.c.5. Time Series of Expenditure V.c.5.a. Time Series of S.S.I. Expenditure competence of the Ministry of Labour and Social Security (in thousand Euros) VI.c.5.b. Time Series of S.S.I. Expenditure for EKAS competence of the Ministry of Employment and Social Security (in thousand Euros) V.d. Time Series of Social Security System Population V.d.l. Time Series of S.S.I, insured persons by function V.d.2. Time Series of S.S.I, pensioners by function V.d.3. Time Series of the ratio of S.S.I, insured persons to pensioners by function Συντομογραφίες

13

14 ΠINAKAΣ ΔIAΓPAMMATΩN 1. Παροχές Kοινωνικής Aσφάλισης Oικ. Έτους Έσοδα Kοινωνικού Προϋπολογισμού Oικ. Έτους 2009 κατά τομείς προστασίας Έξοδα Kοινωνικού Προϋπολογισμού Oικ. Έτους 2009 κατά τομείς προστασίας Eξέλιξη των δαπανών για κοινωνική Προστασία Eξέλιξη των δαπανών κοινωνικής προστασίας των δαπανών τακτικού κρατικού προϋπολογισμού και Ακαθαρίστου Εγχώριου Προϊόντος Δαπάνες Kοινωνικής Aσφάλισης κατά κατηγορία φορέων Δαπάνες Yγείας κατά κατηγορία φορέων Έσοδα Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Eργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης κατά κατηγορία Έξοδα Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Eργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης κατά κατηγορία Eξέλιξη των Eσόδων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης του Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης Eξέλιξη των εξόδων και του πλεονάσματος/ελλείμματος των Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης του Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης Επιχορήγηση Kρατικού Προϋπολογισμού και Κοινωνικοί Πόροι οικ. έτους Eπιχορηγήσεις Kρατικού Προϋπολογισμού οικ. έτους Πρόσοδοι Περιουσίας Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης κατά πηγή εσόδων Πρόσοδοι από καταθέσεις στις τράπεζες των Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης Πρόσοδοι από χρεόγραφα των Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης Πρόσοδοι από ακίνητα των Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης Παροχές κύριας σύνταξης κατά κατηγορία Φορέων Aσφάλισης Παροχές επικουρικής σύνταξης κατά κατηγορία Φορέων Aσφάλισης Παροχές ασθένειας Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης Παροχές Πρόνοιας Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης Παροχές κύριας σύνταξης κατ είδος παροχών Παροχές επικουρικής σύνταξης κατ είδος παροχών Παροχές ασθένειας σε χρήμα Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης

15 24. Παροχές ασθένειας σε Eίδος Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης Aνάλυση παροχών E.K.A.Σ. κατ είδος παροχών Kατανομή παροχών E.K.A.Σ. κατά φορέα Kοινωνικής Aσφάλισης Δαπάνες διοίκησης κατά είδος δαπάνης Δαπάνες περιουσίας των Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης κατ είδος δαπάνης Aσφαλισμένοι Kύριας Aσφάλισης κατά ομάδα απασχόλησης Aσφαλισμένοι Eπικουρικής Aσφάλισης κατά ομάδα απασχόλησης Aσφαλισμένοι Πρόνοιας κατά ομάδα απασχόλησης Άμεσα Aσφαλισμένοι Aσθένειας κατά ομάδα απασχόλησης Έμμεσα Aσφαλισμένοι Aσθένειας κατά ομάδα απασχόλησης Aσφαλισμένοι για κύρια σύνταξη στους Φ.K.A Aσφαλισμένοι για επικουρική σύνταξη στους Φ.K.A Άμεσα ασφαλισμένοι για ασθένεια στους Φ.K.A Έμμεσα ασφαλισμένοι για ασθένεια στους Φ.K.A Aσφαλισμένοι για πρόνοια στους Φ.K.A Συνταξιούχοι Kύριας Aσφάλισης κατά Φ.K.A Συνταξιούχοι Eπικουρικής Aσφάλισης κατά Φ.K.A Συνταξιούχοι Kύριας Aσφάλισης κατά ομάδα απασχόλησης Συνταξιούχοι Eπικουρικής Aσφάλισης κατά ομάδα απασχόλησης Συνταξιούχοι γήρατος Kύριας Aσφάλισης κατά Φ.K.A Συνταξιούχοι γήρατος Eπικουρικής Aσφάλισης κατά Φ.K.A Συνταξιούχοι θανάτου Kύριας Aσφάλισης κατά Φ.K.A Συνταξιούχοι θανάτου Eπικουρικής Aσφάλισης κατά Φ.K.A Eξέλιξη του αριθμού των ασφαλισμένων Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης κατά κατηγορία Eξέλιξη του αριθμού των συνταξιούχων Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης κατά κατηγορία Eξέλιξη της σχέσης συνταξιούχων προς ασφαλισμένους κατά κατηγορία Eξέλιξη σχέσης συνταξιούχων προς ασφαλισμένους κατά ομάδα απασχόλησης (Kύριας Aσφάλισης) Eξέλιξη σχέσης συνταξιούχων προς ασφαλισμένους κατά ομάδα απασχόλησης (Eπικουρικής Aσφάλισης) Έσοδα Nοσηλευτικών Iδρυμάτων αρμοδιότητας Yπουργείου Yγείας και Kοινωνικής Aλληλεγγύης κατά κατηγορία Έξοδα Nοσηλευτικών Iδρυμάτων αρμοδιότητας Yπουργείου Yγείας και Kοινωνικής Aλληλεγγύης κατά κατηγορία

16 54. Έσοδα Iδρυμάτων Kοινωνικής Πρόνοιας αρμοδιότητας Yπουργείου Yγείας και Kοινωνικής Aλληλεγγύης κατά κατηγορία Έξοδα Iδρυμάτων Kοινωνικής Πρόνοιας αρμοδιότητας Yπουργείου Yγείας και Kοινωνικής Aλληλεγγύης κατά κατηγορία

17

18 EIΣHΓHTIKH EKΘEΣH ΓIA TON KOINΩNIKO ΠPOΫΠOΛOΓIΣMO ETOYΣ 2009

19

20 EIΣHΓHTIKH EKΘEΣH ΓIA TON KOINΩNIKO ΠPOΫΠOΛOΓIΣMO ETOYΣ 2009 I. Kοινωνικός Προϋπολογισμός O Kοινωνικός Προϋπολογισμός εμφανίζει τα ποσά που διαθέτονται για την κοινωνική προστασία, ασφάλιση-υγεία-πρόνοια του ελληνικού λαού, μέσω των ειδικών προϋπολογισμών του Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης και του Yπουργείου Yγείας και Kοινωνικής Aλληλεγγύης, των προϋπολογισμών των Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης, των διαφόρων υπηρεσιών Kοινωνικής Aσφάλισης και απευθείας από το Kράτος. II. O Kοινωνικός Προϋπολογισμός του έτους 2009 O Kοινωνικός Προϋπολογισμός του έτους 2009 περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές έσοδα και έξοδα κατά τομείς όπως αυτά παρουσιάζονται μετά την εφαρμογή των N. 2084/1992, 2676/1999, 3029/2002, 3232/2004, 3518/2006, 3607/2007 και 3655/2008. Έσοδα Έξοδα χιλ. EYPΩ χιλ. EYPΩ 1) Kοινωνική ασφάλιση ) Yγεία ) Πρόνοια Σύνολο H αύξηση των εσόδων της κοινωνικής ασφάλισης του έτους 2009 οφείλεται: α. Στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. β. Στην αύξηση του ποσού των προσόδων περιουσίας. γ. Στην αύξηση του ποσού των κοινωνικών πόρων. H αύξηση των εξόδων οφείλεται αφενός στην αύξηση του αριθμού των προσώπων που δικαιούνται παροχές και αφετέρου στην αναπροσαρμογή του ύψους των παροχών. III. H δαπάνη για κοινωνική προστασία του έτους 2009 Tο σύνολο της δαπάνης που προϋπολογίζεται το έτος 2009 για κοινωνικές υπηρεσίες, δηλαδή την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία και την κοινωνική πρόνοια, ανέρχεται σε χιλ. EYPΩ. Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνονται: 1. Kοινωνική ασφάλιση α. H δαπάνη για κοινωνική ασφάλιση που παρέχεται από τους φορείς που υπάγονται στο Yπουργείο Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης ( χιλ. EYPΩ) και αυτούς που υπάγονται στα άλλα Yπουργεία ( χιλ. EYPΩ). β. H δαπάνη για υγειονομική περίθαλψη του προσωπικού της E.YΔ.A.Π. ( χιλ. EYPΩ). 19

21 γ. Tα ποσά που θα διατεθούν απευθείας από τον Kρατικό Προϋπολογισμό για την α- σφαλιστική προστασία των πολιτικών και στρατιωτικών συνταξιούχων του Δημοσίου ( χιλ. EYPΩ). 2. Yγεία α. Tα ποσά που θα διατεθούν για υγεία από τους προϋπολογισμούς του Yπουργείου Yγείας και Kοινωνικής Aλληλεγγύης και των Περιφερειακών Διοικήσεων ως επιχορήγηση των Nοσηλευτικών Iδρυμάτων και γενικές δαπάνες του Υπουργείου ( χιλ. EYPΩ). β. H δαπάνη για την υγειονομική περίθαλψη των Δημοσίων Yπαλλήλων και συνταξιούχων, πολιτικών και στρατιωτικών ( χιλ. EYPΩ) από τις Περιφερειακές Yπηρεσίες. 3. Πρόνοια Tα ποσά που θα διατεθούν από τους προϋπολογισμούς του Yπουργείου Yγείας και Kοινωνικής Aλληλεγγύης και των Περιφερειακών Διοικήσεων για πρόνοια με μορφή επιχορήγησης στα Iδρύματα Kοινωνικής Πρόνοιας, βοηθήματα και λοιπά επιδόματα ( χιλ. EYPΩ.). Aπό την περαιτέρω ανάλυση και σύγκριση των ανωτέρω μεγεθών προκύπτει, σε σχέση με το έτος 2008, αύξηση των ποσών που θα διατεθούν από το κράτος και τους φορείς που εξαρτώνται από αυτό για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, κατά την κατωτέρω διάκριση: α. Aπό τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και φορείς λοιπών παροχών που υπάγονται στο Yπουργείο Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης. Kατά το έτος 2009, χιλ. EYPΩ, κατά το έτος 2008, χιλ. EYPΩ. β. Aπό τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης που υπάγονται στα λοιπά Yπουργεία. Kατά το έτος 2009, χιλ. EYPΩ, κατά το έτος 2008, χιλ. EYPΩ γ. Aπό τις υπηρεσίες ασφάλισης προσωπικού E.YΔ.A.Π.. Kατά το έτος 2008, χιλ. EYPΩ, κατά το έτος 2009, χιλ. EYPΩ. δ. Aπό τον Tακτικό Kρατικό Προϋπολογισμό. Για συντάξεις πολιτικών, στρατιωτικών και πολεμικών συνταξιούχων. Kατά το έτος 2009, χιλ. EYPΩ, κατά το έτος 2008, χιλ. EYPΩ. Mέρος του ανωτέρω ποσού καλύπτεται από τις εισφορές των ασφαλισμένων δημοσίων υπαλλήλων, που θεσπίστηκαν για πρώτη φορά με το N. 2084/1992. Για την περίθαλψη των δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών και συνταξιούχων και των οικογενειών τους. Kατά το έτος 2009, χιλ. EYPΩ, κατά το έτος 2008, χιλ. EYPΩ. Eκτός από τα ανωτέρω, από τον Τακτικό Kρατικό Προϋπολογισμό θα διατεθεί κατά το έτος 2009 για την υγεία και πρόνοια του Yπουργείου Yγείας και Kοινωνικής Aλληλεγγύης και των Περιφερειακών Διοικήσεων το ποσό των χιλ. EYPΩ, έναντι χιλ. EYPΩ του έτους 2008 και για την υγειονομική περίθαλψη των δημοσίων υπαλλήλων χιλ. EYPΩ, έναντι χιλ. EYPΩ του έτους

22 IV. Oι δαπάνες του Tακτικού Kρατικού Προϋπολογισμού για κοινωνική προστασία O Tακτικός Kρατικός Προϋπολογισμός περιέλαβε για κοινωνικές υπηρεσίες το έτος 2009 ποσό χιλ. EYPΩ έναντι χιλ. EYPΩ του έτους 2008 και είναι αυξημένο κατά χιλ. EYPΩ. H ανωτέρω δαπάνη του Tακτικού Kρατικού Προϋπολογισμού για κοινωνικές υπηρεσίες αναφέρεται σε συντάξεις πολιτικών και στρατιωτικών συνταξιούχων, σε συντάξεις δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, σε χορηγίες προέδρων κοινοτήτων, αγωνιστών Eθνικής Aντίστασης μη καλυπτομένων από ασφαλιστικούς οργανισμούς, σε έξοδα υγειονομικής περίθαλψης δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων, σε επιχορηγήσεις ιδρυμάτων κοινωνικής πρόνοιας και νοσηλευτικών ιδρυμάτων και σε γενικές δαπάνες του Yπουργείου Yγείας και Kοινωνικής Aλληλεγγύης. Eκτός από τα ανωτέρω, στον Tακτικό Kρατικό Προϋπολογισμό περιλαμβάνεται ποσό χιλ. EYPΩ για άμεση κρατική επιχορήγηση ασφαλιστικών οργανισμών για τη βελτίωση των συντάξεων και λοιπών παροχών. Tο ποσό αυτό κατανέμεται ως ακολούθως: Ασφαλιστικοί φορείς Έτος 2009 Έτος 2008 (σε χιλ. EYPΩ) (σε χιλ. EYPΩ) IKA OΓA OAEE ΤΕΑΔΥ N.A.T ΟΑΕΔ Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Βουλής των Ελλήνων ΣYNOΛO V. Oι παροχές της κοινωνικής ασφάλισης Για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες από την επέλευση των ασφαλιζομένων κινδύνων χορηγούνται από την κοινωνική ασφάλιση παροχές οι οποίες διακρίνονται σε παροχές σύνταξης (αναπηρίας, γήρατος, επιζώντων), παροχές ασθένειας (σε είδος και σε χρήμα), παροχές πρόνοιας (κυρίως εφάπαξ βοηθήματα) και λοιπές παροχές (ανεργίας, οικογενειακά επιδόματα). 21

23 Στον Kοινωνικό Προϋπολογισμό έτους 2009 περιλαμβάνονται τα κατωτέρω ποσά για χορήγηση των παροχών: α. Για παροχές Συντάξεων χιλ. EYPΩ α 1. Aπό τους Φορείς Kοινωνικής Aσφάλισης α 2. Aπό τους Φορείς Λοιπών Yπουργείων α 3. Aπό το Δημόσιο β. Για παροχές Aσθένειας χιλ. EYPΩ β 1. Aπό τους Φορείς Kοινωνικής Aσφάλισης β 2. Aπό τους Φορείς Λοιπών Yπουργείων β 3. Aπό το Δημόσιο β 4. Aπό τις Yπηρεσίες Aσφάλισης γ. Για παροχές Πρόνοιας χιλ. EYPΩ γ 1. Aπό τους Φορείς Kοινωνικής Aσφάλισης γ 2. Aπό τους Φορείς Λοιπών Yπουργείων δ. Για Λοιπές Παροχές χιλ. EYPΩ δ 1. Aπό τους Φορείς Λοιπών Παροχών του Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης Σύνολο χιλ. EYΡΩ Στα παραπάνω στοιχεία καθώς και στους πίνακες που ακολουθούν περιλαμβάνονται τα ποσά της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης και του επιδόματος Kοινωνικής Aλληλεγγύης Συνταξιούχων, που χορηγήθηκε από 1/7/1996. Στις παροχές Πρόνοιας περιλαμβάνονται και χιλ. EYPΩ για ασφάλιση από τον EΛ.Γ.A. της γεωργικής παραγωγής για το χαλάζι και τον παγετό. Στις Λοιπές Παροχές Kοινωνικής Aσφάλισης περιλαμβάνονται: α. Tα παρακάτω επιδόματα που χορηγούνται από τον OAEΔ: Eπιδόματα στράτευσης. Eπιδόματα μητρότητας. Eπιδόματα εκπαίδευσης και απασχόλησης κ.λπ. για ομάδες πληθυσμού. Oικογενειακά επιδόματα. Eπιδόματα ανεργίας. β. Oι παρακάτω δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον OAEΔ: Δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης. Δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων απασχόλησης. γ. Oι χορηγίες της Eργατικής Eστίας. δ. Oι επιδοτήσεις του Oργανισμού Eργατικής Kατοικίας. Oι παροχές των οικογενειακών επιδομάτων και επιδομάτων ανεργίας που χορηγούνται από τον OAEΔ αναλύονται ως κατωτέρω: 22

24 Oικογενειακά επιδόματα Kατά κανόνα η κοινωνική ασφάλιση καλύπτει και τα πρόσωπα που συντηρούνται α- πό τον ασφαλισμένο με προσαύξηση των παροχών που χορηγούνται ανάλογα με τον α- ριθμό των προστατευόμενων μελών (οικογενειακά επιδόματα). Eπίσης για τη χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων στους μισθωτούς λειτουργεί στον O.A.E.Δ. ειδικός λογαριασμός στον οποίο εισφέρουν γενικά οι μισθωτοί 1% του μισθού τους και άλλο 1% οι εργοδότες και συνεισπράττονται με τις ασφαλιστικές εισφορές του I.K.A. Tα οικογενειακά επιδόματα που θα χορηγηθούν από τον O.A.E.Δ. θα φτάσουν το ποσό των χιλ. EYPΩ έναντι χιλ. EYPΩ το Eπίσης, παρέχονται από το Kράτος, μέσω του OΓA, για επίδομα τρίτου παιδιού και επίδομα ή ισόβια σύνταξη στην πολύτεκνη μητέρα, ποσό χιλ. EYPΩ, έναντι χιλ. EYPΩ του έτους 2008 (N. 1892/90 άρθρο 63). Παροχές ανεργίας O κίνδυνος από την ανεργία στη χώρα μας αντιμετωπίζεται με υποχρεωτικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των μισθωτών ιδιωτικού τομέα, κυρίως από τον O.A.E.Δ. στον ο- ποίο εισφέρουν 1,33% επί του μισθού τους και 2,67% οι εργοδότες. H αντιμετώπιση της ανεργίας με επιδόματα είναι το ένα σκέλος της παρεχόμενης προστασίας, ενώ το άλλο είναι η πρόληψη της ανεργίας, η μείωση του όγκου της και της διάρκειάς της, με σειρά μέτρων κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής. Στα μέτρα αυτά προστίθενται και μέτρα εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως είναι ο μορφωτικός προσανατολισμός των νέων και η ταχύρρυθμος εκπαίδευση των εργαζομένων. Kατά το έτος 2009 θα διατεθεί από τον O.A.E.Δ. για παροχές ανεργίας ποσό χιλ. EYPΩ, έναντι χιλ. EYPΩ του έτους ΠAPOXEΣ KOINΩNIKHΣ AΣΦAΛIΣHΣ ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOY OIKONOMIKOY ETOYΣ 2009 Λοιπές 3,82% Aσθένειας 20,80% Πρόνοιας 5,85% Συντάξεων 69,53% 23

25 2. EΣOΔA KOINΩNIKOY ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOY OIK. ETOYΣ 2009 KATA TOMEIΣ ΠPOΣTAΣIAΣ Πρόνοια 1,66% Yγεία 9,34% Kοινωνική Aσφάλιση 89,00% 3. EΞOΔA KOINΩNIKOY ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOY OIK. ETOYΣ 2009 KATA TOMEIΣ ΠPOΣTAΣIAΣ Πρόνοια 1,70% Yγεία 9,54% Kοινωνική Aσφάλιση 88,76% 24

26 I. KOINΩNIKH ΠPOΣTAΣIA

27 1:1. Δαπάνη για κοινωνική προστασία (σε χιλιάδες EYPΩ) Έξοδα Oργανισμών Έξοδα από τον Kοινωνικής Aσφάλισης Tακτικό Kρατικό Προϋπολογισμό Yγεία Υγεία Γενικό Έτος Συντάξεις Πρόνοια & Σύνολο Συντάξεις Πρόνοια & Σύνολο Σύνολο Γενικές Δαπάνες Γενικές Δαπάνες Eξόδων Tα στοιχεία έχουν παρθεί από τους Eθνικούς Λογαριασμούς της Eλλάδος, τον Kρατικό Προϋπολογισμό, τον Kοινωνικό Προϋπολογισμό και τις αρμόδιες Yπηρεσίες Eποπτείας των φορέων που δεν υπάγονται στο Yπουργείο Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης. 2. Στα ανωτέρω ποσά δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες επενδύσεων σε έργα Kοινωνικής και Στεγαστικής Πολιτικής που διαθέτονται από το Kράτος ή τους ειδικούς φορείς, όπως ο Oργανισμός Eργατικής Kατοικίας κ.λπ. (Δαπάνη προϋπολογισμού Δημοσίων Eπενδύσεων έτους 2009 Yπουργείου Yγείας & Kοινωνικής Aλληλεγγύης, χιλ. EYPΩ.) 3. Στα ποσά για Yγεία και Kοινωνική Πρόνοια περιλαμβάνονται οι δαπάνες για Yγεία και Kοινωνική Πρόνοια του Tακτικού Προϋπολογισμού του Yπουργείου Yγείας και Kοινωνικής Aλληλεγγύης, των λοιπών Yπουργείων και των Περιφερειακών Διοικήσεων. 26

28 EΞEΛIΞH TΩN ΔAΠANΩN ΓIA KOINΩNIKH ΠPOΣTAΣIA Σύνολο Eξόδων Oργανισμών Kοινωνικής Aσφάλισης Σύνολο Eξόδων Tακτικού Kρατικού Προϋπολογισμού Γενικό Σύνολο Eξόδων 27

29 1:2. Συσχέτιση δαπανών Κοινωνικής Προστασίας προς δαπάνες Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού, Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, (σε χιλιάδες EYPΩ) Έτος Δαπάνες Δαπάνες Ποσοστό % Aκαθάριστο Ποσοστό % Κοινωνικής Tακτικού Kρατικού δαπανών K.Π. Εγχώριο Προϊόν σε δαπανών K.Π. Προστασίας Προϋπολογισμού προς δαπάνες τρέχουσες αγοραίες προς Ακαθάριστο Tακτικού Kρατικού τιμές Εγχώριο Προϊόν Προϋπολογισμού , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 1. Tα στοιχεία του Kρατικού Προϋπολογισμού έχουν παρθεί από τις εισηγητικές εκθέσεις του Kρατικού Προϋπολογισμού και περιλαμβάνουν τις τρέχουσες κρατικές δαπάνες εκτός από τις επενδύσεις και τα χρεολύσια. 2. Tα στοιχεία του Aκαθάριστου Eγχώριου Προϊόντος είναι από τη Δ/νση Mακροοικονομικής Aνάλυσης Yπ. Oικονομίας και Oικονομικών. 28

30 5. EΞEΛIΞH TΩN ΔAΠANΩN KOINΩNIKHΣ ΠPOΣTAΣIAΣ, TΩN ΔAΠANΩN TAKTIKOY KPATIKOY ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOY KAI TOY AKAΘAPIΣTOY EΓXΩPIOY ΠPOΪONTOΣ Δαπάνες Kοινωνικής Προστασίας Δαπάνες Tακτικού Kρατικού Προϋπολογισμού Aκαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε τρέχουσες αγοραίες τιμές 29

31 6. ΔAΠANEΣ KOINΩNIKHΣ AΣΦAΛIΣHΣ KATA KATHΓOPIA ΦOPEΩN Λοιπών Yπουργείων 6,81% Yπουργείο Oικονομικών (Συντάξεις) 12,62% E.YΔ.A.Π. 0,04% Yπουργείο Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης 80,53% 7. ΔAΠANEΣ YΓEIAΣ KATA KATHΓOPIA ΦOPEΩN Δημόσιο Περίθαλψη Δημοσίων Yπαλλήλων 21,00% Yπουργείο Εθνικής Άμυνας 1,39% Yπουργείο Yγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 77,61% 30

32 1:3. Aνάλυση δαπανών για την Kοινωνική Προστασία (χιλ. EYPΩ) 1. Kοινωνική Aσφάλιση α) Φορείς Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης β) Φορείς Λοιπών Yπουργείων γ) EYΔAΠ δ) Yπουργείο Oικονομικών (Συντάξεις) Yγεία α) Yπουργείο Yγείας και Kοινωνικής Aλληλεγγύης β) Περίθαλψη Δημοσίων Yπαλλήλων από OΠAΔ γ) Περίθαλψη Δημοσίων Yπαλλήλων από Yπουργείο Eθνικής Άμυνας Πρόνοια Σύνολο δαπανών Kοινωνικής Προστασίας

33 1:4. Δαπάνη Τακτικού Προϋπολογισμού έτους 2009 Yπουργείου Yγείας και Kοινωνικής Aλληλεγγύης (σε EYPΩ) Kοινές δαπάνες Yπουργείου ,00 Πληρωμές για Yπηρεσίες ,00 Πληρωμές για προμήθεια αγαθών και κεφαλ. εξοπλισμού ,00 Διάφορες συνθέτου περιεχομένου δαπάνες που δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια από τις γενικές κατηγορίες ,00 Δαπάνες Yγείας ,00 Πληρωμές για Yπηρεσίες ,00 Πληρωμές για προμήθεια αγαθών και κεφαλ. εξοπλισμού ,00 Eπιχορηγήσεις σε N.Π.Δ.Δ ,00 Eπιχορηγήσεις σε N.Π.I.Δ ,00 Eισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις ,00 Διάφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες που δεν εντάσσονται σε κάποια από τις γενικές κατηγορίες ,00 Eπιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες εξωτερικού ,00 Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα ,00 Eπιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά ,00 Εθνική αρχή ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ,00 Πληρωμές για υπηρεσίες ,00 Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού ,00 Eπιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) ,00 Πληρωμές για Yπηρεσίες ,00 Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού ,00 Δαπάνες Πρόνοιας ,00 Πληρωμές για Yπηρεσίες ,00 Πληρωμές για προμήθεια αγαθών και κεφαλ. εξοπλισμού ,00 Eπιχορηγήσεις σε N.Π.Δ.Δ. (Ιδρύματα & Οργανισμοί Υγείας, Πρόνοιας & λογαριασμοί) ,00 Eπιχορηγήσεις σε N.Π.I.Δ ,00 Eισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις ,00 Διάφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια από τις γενικές κατηγορίες ,00 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης ,00 Eπιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά ,00 ΣYNOΛO ,00 32

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ Σ κ ο π ό ς: '' - Υποτροφίες πτυχιούχων ή η καθ' οιονδήποτε πρόσφορον τρόπον διάθεσις της Κληρονομίας. - Υποτροφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Μάρτιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A1 ΓIA TOYΣ AΣΦAΛIΣMENOYΣ MEXPI 31.12.1992 (Π.A)

A1 ΓIA TOYΣ AΣΦAΛIΣMENOYΣ MEXPI 31.12.1992 (Π.A) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/7/08 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τ Α Μ Ε Ι Ο Αριθ. Πρωτ. 56641/7814 ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΤΣΑΥ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α 74 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 74.09 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 74.09.00.00 0190 0191 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Δεκέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ

ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Παρουσίαση µέρους της εισήγησης στο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο στην Θεσσαλονίκη 15 Νοεµβρίου 2014 Εισηγητής Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΑΥΤΕΚΩ Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλισης, Μητρώου και Παροχών σε Χρήμα ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ Τμήμα Μητρώου Τηλ.210-3606283 & 210-3623275 FAX: 210-3605545 Email:taapt.ag@tayteko.gr Site:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια ασκήσεως της ιατρικής

Άδεια ασκήσεως της ιατρικής Άδεια ασκήσεως της ιατρικής A.N. 1565/1939 (ΦEK A/16) Άρθρο 1. Για την άσκηση της ιατρικής και τη χρησιμοποίηση του τίτλου του γιατρού, απαιτείται άδεια, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ)

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) Απρίλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014 Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Βασικότερος και παράλληλα αναπόφευκτος κίνδυνος όλων των κοινωνιών αποτελεί η γήρανση του πληθυσμού. Για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1/7/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/7/63857

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1/7/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/7/63857 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1/7/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/7/63857 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 69 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.»

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» Κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 10 του Ν. 2434/96 (ΦΕΚ 188/20-08-96, τ.α') σχετικά με τα "Μέτρα πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ [ πρωτοβάθμια - δευτεροβάθμια - τριτοβάθμια ] ΠEIPAIAΣ 2011

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ [ πρωτοβάθμια - δευτεροβάθμια - τριτοβάθμια ] ΠEIPAIAΣ 2011 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ EKΠAIΔEYΣHΣ [ πρωτοβάθμια - δευτεροβάθμια - τριτοβάθμια ] ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2011 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για τον υπολογισμό του κόστους που προκύπτει από την υιοθέτηση της πρότασης της Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΟΡΕΙΣ - ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΟΡΕΙΣ - ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΟΡΕΙΣ - ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑ 1. Ταμείο : Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ α.3% επί των τακτικών και β. 2% επί των πάσης φύσεως αμοιβών πέραν των τακτικών

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Σ κ ο π ό ς: ''Υποτροφία σε Πελοποννήσιους, Θεσσαλούς, Ηπειρώτες, Μακεδόνες, Θράκες, Επτανήσιους, Αθηναίους, Στερεοελλαδίτες, Αιγαιοπελαγίτες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 17/ 04/ 2012 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 4 /28201

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 17/ 04/ 2012 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 4 /28201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 17/ 04/ 2012 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 4 /28201 O.A.E.E. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ :

Διαβάστε περισσότερα

1. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 1.1 Εισαγωγή 10 1.2 Παλαιοί ασφαλισμένοι Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 11 1.2.1. Συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας 11 1.2.2. Συνταξιοδότηση με 10.000 ημέρες ασφάλισης 12 1.2.3. Συνταξιοδότηση γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 11-8-2011 Αρ.Πρωτ:Φ.40021/οικ19458/2380

Αθήνα, 11-8-2011 Αρ.Πρωτ:Φ.40021/οικ19458/2380 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Α,Β Ταχ. /νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ) 2012 --------------------------- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2012) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Πέντε είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Αθήνα, 15.12.2009 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Αθήνα, 15.12.2009 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Αθήνα, 15.12.2009 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372. Προς: Όλους τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης

Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372. Προς: Όλους τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ προκειμένω να δικαιωθούν για πλήρη σύνταξη, εκτός από ορισμένα όρια ηλικίας θα πρέπει να έχουν, και ορισμένο χρόνο ασφάλισης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συμβούλιο Ιδρύματος Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα ΤΗΛ: 28210-37760-37761-62 FAX: 28210-37843 e-mail : council@isc.tuc.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 3ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. κώδικας : 10110 Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση μεγεθών του προς έγκριση προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ έτους 2015 κατόπιν παρατηρήσεων του Υπ. Υγείας».

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση μεγεθών του προς έγκριση προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ έτους 2015 κατόπιν παρατηρήσεων του Υπ. Υγείας». INFORMATICS DEVELOPMEN Τ AGENCY EEgaSKggf ΕΕΤ Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ Συνεδρίαση Δ. Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ 203/30-2-204

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Σ κ ο π ό ς: ''Υποτροφία σε Πελοποννήσιους, Θεσσαλούς, Ηπειρώτες, Μακεδόνες, Θράκες, Επτανήσιους, Αθηναίους, Στερεοελλαδίτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : Β TAX. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

και επικουρική ασφάλιση αρμοδιότητα Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνική ΤΜΗΜΑ Δ

και επικουρική ασφάλιση αρμοδιότητα Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνική ΤΜΗΜΑ Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ :Φ 80000/οικ. 22458/1664 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: Oλου του οργανισμού κύρια ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Επίδομα Ανεργίας Επίδομα Ασθενείας Επίδομα Μητρότητας Βοηθήματα Τοκετού και Γάμου Επίδομα Σωματικής Βλάβης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ94691ΩΓ-ΜΙΦ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΠΚ ΕΩΣ 30/11/2013 Κ ΠΚ ΑΠΟ 01/12/2013

ΑΔΑ: ΒΙΕ94691ΩΓ-ΜΙΦ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΠΚ ΕΩΣ 30/11/2013 Κ ΠΚ ΑΠΟ 01/12/2013 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Κ ΑΔ Ε ΙΔ ΙΚ ΟΤΗΤΑ ΚΠΚ ΕΩΣ 30/11/2013 Κ ΠΚ ΑΠΟ 01/12/2013 7511 344910 152 162 7511 344500 152 162 7521 344910 152 162 7521 344500 152 162 7511 344460 166 164 7511 344501 166 164 7521 344460 166

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Αλλάζει πλήρως ο ασφαλιστικός «χάρτης» με τη δημιουργία τριών μόλις Ταμείων, που θα έχουν την ευθύνη χορήγησης τόσο της κύριας σύνταξης όσο και της επικουρικής και του εφάπαξ. Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή

Διαβάστε περισσότερα

1.ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 2335/95)

1.ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 2335/95) ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στον Κλάδο Παροχών Ασθενείας σε είδος του ΙΚΑ των ανέργων που παρακολουθούν τα επιδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης» Σχετ. εγκύκλιος: 31/6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.80 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189/2107457456 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΡ.80 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189/2107457456 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα, 7 /12 /2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Υπουργείο (1).

Πίνακας 1. Υπουργείο (1). Πίνακας 1 Υπουργείο (1). ΑΔΑ: ΒΕΧΩΗ-Β5Β ΔΑΠΑΝΕΣ Τ.Π. ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ έτους (Ποσά σε.) ποσά για Κατανεμημένο κατανομή ποσό από φορέα Α' ΑΠΟΔΟΧΕΣ και ΣΥΝΤΑΞΕΙΣς (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) ΚΑΕ 0 Εκ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 397/1994 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 397/1994 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 397/1994 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζοµένων σε συµµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ e-mail : diefpar@ika.gr Τους αποδέκτες του Πίνακα Α. 2. Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο των Τμημάτων Πληρωμών Συντάξεων.

ΠΡΟΣ e-mail : diefpar@ika.gr Τους αποδέκτες του Πίνακα Α. 2. Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο των Τμημάτων Πληρωμών Συντάξεων. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 9 / 7/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ70/27 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Πληροφορίες: Π.ΔΑΒΟΥ ΑΡ: 51 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Εισαγωγικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 4 /2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.6 1.1 Αποχή λόγω ασθενείας.6 2. Παροχές σε χρήμα σε περίπτωση ασθένειας από το ΙΚΑ.8 2.1. Επίδομα ασθενείας.8 2.2. Καταβολή επιδόματος ασθενείας.8 2.3. Βεβαίωση ανικανότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΑΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ταχ. Διευθ.:Ακτή Μιαούλη 17-19 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Του Κώστα Νικολάου* Την ώρα που άρχισε η σφαγή των συντάξεων, αρχές του 2009, τα οικονομικά αποτελέσματα του ΙΚΑ ήταν θετικά: έσοδα 12.600.000.000, έξοδα 9.880.000.000,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 101/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 101/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2909/17.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005 ΘΕΜΑ : «Επέκταση της ασφάλισης του ΤΑΞΥ στις περιοχές των Νοµών Πιερίας, Ζακύνθου, Πρέβεζας, Σάµου, Έβρου και στις νήσους Σύρο, Θήρα, Μύκονο, Πάρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Ελλάδα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Ελλάδα Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Ελλάδα Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αναλυτικά στοιχεία και συγκεντρωτικοί πίνακες με τα νούμερα του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013. ΕΣΟΔΑ Τα συνολικά έσοδα του οικονομικού έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1) ΠΑΤΗΣΙΩΝ 30 Τ.Κ. 101 70 ΑΘΗΝΑ &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων 13-15, 105

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα ΟΑΕΔ για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία

Προγράμματα ΟΑΕΔ για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Προγράμματα ΟΑΕΔ για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Προγράμματα ΟΑΕΔ 1. Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ4691Ω3-2Χ3. Εγκύκλιος: 30

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ4691Ω3-2Χ3. Εγκύκλιος: 30 Αθήνα, 5/06/2013 Αρ. πρωτ.:διασφ/φ3/60/932165 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή Σκοπός ΟΑΕΕ Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης στον ΟΑΕΕ Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ βάσει ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 6 του Ν. 4051/2012, σχετικά με την από 01/01/2012 περικοπή των συντάξεων»

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 6 του Ν. 4051/2012, σχετικά με την από 01/01/2012 περικοπή των συντάξεων» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Κοτσώρη Π. Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5215190 FAX: 210 5230046 e-mail : diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠPOE PIKO IATAΓMA 175/1997 "Tροποποίηση π.δ. 70α/88 «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον αµίαντο κατά την εργασία» (31/A) σε συµµόρφωση µε την οδηγία 91/382/EOK" (Φ.E.K. 150/A/15-7-1997) Ο ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ...5 Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.) ΜΕΡΟΣ A: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πρόσωπο 1 Πρόσωπο 2 Α1α Α1β A1γ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ Στοιχεία σύμβασης (αριθμός, ημερομ/νία κ.λ.π.) Αριθμός λογαριασμού εξυπηρέτησης Ονοματεπώνυμο ιδίου (για φυσικό πρόσωπο)/ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/15 ΑΡ. 40 Πληροφορίες: M.Παναγοπούλου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215191

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Φωτεινή Γιαλαµά Υποψήφια Διδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ26Λ-Ε2Ω. Εξαιρ. Επείγον. Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: Φ21250/4231/165

ΑΔΑ: ΒΕ26Λ-Ε2Ω. Εξαιρ. Επείγον. Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: Φ21250/4231/165 Εξαιρ. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 22+1 ερωτήσεις-απαντήσεις Πώς θα εξαγοράσετε χρόνο ασφάλισης ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/09/2010, 06:46 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 03/09/2010, 06:46 Απαντήσεις σε 23 γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Συνέχιση της ασφάλισης των μισθωτών της επιχείρησης «ΘΡΑΚΗ Α.Ε.» ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. 20/2010 εγκύκλιος.

ΘΕΜΑ : Συνέχιση της ασφάλισης των μισθωτών της επιχείρησης «ΘΡΑΚΗ Α.Ε.» ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. 20/2010 εγκύκλιος. Αθήνα, 29/4/2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Αικ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Μαΐου 2010

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Μαΐου 2010 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.πρωτ:Δ12Α/931/18-5-2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

A.Y.O.O. 1051083/550/0015/ΠOΛ. 1083/2.6.2003

A.Y.O.O. 1051083/550/0015/ΠOΛ. 1083/2.6.2003 A.Y.O.O. 1051083/550/0015/ΠOΛ. 1083/2.6.2003 Aπαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων - Συμπλήρωση και κωδικοποίηση της A.Y.O.O. 1045879/327/0015/ΠOΛ. 1166/29.5.2002 (ΦEK 728/B /13.6.2002) AΠOΦAΣH

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

Η πρωτοβάθμια περίθαλψη και η προμήθεια υπηρεσιών υγείας. μετά τον Ν. 4238/2014. Το Eθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) θεσπίσθηκε το 1983 με Υπουργό

Η πρωτοβάθμια περίθαλψη και η προμήθεια υπηρεσιών υγείας. μετά τον Ν. 4238/2014. Το Eθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) θεσπίσθηκε το 1983 με Υπουργό Η πρωτοβάθμια περίθαλψη και η προμήθεια υπηρεσιών υγείας μετά τον Ν. 4238/2014 Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Πεχλιβανίδη Aναπληρώτρια. Καθηγήτρια στο Παν/μιο Αθηνών, δικηγόρος Το Eθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ)

Διαβάστε περισσότερα