YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓENIKH ΓPAMMATEIA KOINΩNIKΩN AΣΦAΛIΣEΩN Δ/NΣH OIKONOMIKOY KOINΩNIKOΣ ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOΣ ETOYΣ 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓENIKH ΓPAMMATEIA KOINΩNIKΩN AΣΦAΛIΣEΩN Δ/NΣH OIKONOMIKOY KOINΩNIKOΣ ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOΣ ETOYΣ 2009"

Transcript

1 YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓENIKH ΓPAMMATEIA KOINΩNIKΩN AΣΦAΛIΣEΩN Δ/NΣH OIKONOMIKOY KOINΩNIKOΣ ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOΣ ETOYΣ 2009 AΘHNA 2010

2 YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓENIKH ΓPAMMATEIA KOINΩNIKΩN AΣΦAΛIΣEΩN Δ/NΣH OIKONOMIKOY KOINΩNIKOΣ ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOΣ ETOYΣ 2009 AΘHNA 2009

3 H συγκέντρωση και η επεξεργασία των στοιχείων του βιβλίου του Kοινωνικού Προϋπολογισμού έτους 2009 έ- γινε από την Oμάδα Eργασίας που συγκροτήθηκε με την αριθμ. Γ/Φ 6/οικ. 4049/595/ Aπόφαση του Yπουργού Aπασχόλησης και Kοινωνικής Προστασίας. Copyright : Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική, ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου του βιβλίου με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες του Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα. ΠAPAΓΩΓH: PRESS LINE - MAΓEP AΘHNA - THΛ.:

4 Πρόλογος Ο Κοινωνικός Προϋπολογισμός του έτους 2009 εκδόθηκε με σημαντική καθυστέρηση εξαιτίας των δυσκολιών που επέφερε στη λειτουργία των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης η εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3655/2008. Η διοικητική ενοποίηση των Ασφαλιστικών Φορέων, όπως ρυθμίζεται από τις διάταξεις του παραπάνω νόμου, επέφερε πολλαπλές δυσκολίες κυρίως στις οικονομικές υπηρεσίες των πρώην ταμείων, τα οποία αποτελούν τομείς με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και έπρεπε να εναρμονίσουν τη λειτουργία τους με όσα προβλέπονταν από τις διατάξεις του. Η προσαρμογή στις νέες συνθήκες λειτουργίας είχε συνέπεια την καθυστέρηση συλλογής των στοιχείων που είχαν ζητηθεί από τους φορείς, προκειμένου να επεξεργαστούν από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και επομένως και την καθυστέρηση της έκδοσης του βιβλίου του Κοινωνικού Προϋπολογισμού έτους Παρά τη μεγάλη καθυστέρηση όμως, θεωρήθηκε σκόπιμο να εκδοθεί ο Κοινωνικός Προϋπολογισμός του 2009 αφενός για να υπάρχει συνέχεια στην εξέλιξη των προϋπολογιστικών μεγεθών, αφετέρου διότι πρόκειται για μια έκδοση η οποία δίνει σημαντικές πληροφορίες και στοιχεία για μελέτη, κριτική ανάλυση και προβληματισμό. Επίσης περιέχονται σημαντικές πληροφορίες για τη διαμόρφωση των πρώτων απόψεων σχετικά με τη λειτουργία των φορέων με τη νέα τους μορφή και διαπιστώσεις για την προοπτική της κοινωνικής προστασίας στον τόπο μας, την αντιμετώπιση των προβλημάτων και τη γενικότερη αναβάθμιση του θεσμού της Κοινωνικής Ασφάλισης. Στον Κοινωνικό Προϋπολογισμό του έτους 2009 παρουσιάζονται σε τρέχουσες τιμές, αναλυτικά και συνολικά, τα έσοδα και οι δαπάνες των νέων ασφαλιστικών οργανισμών και των τομέων τους, καθώς και οι δαπάνες του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού για την επιχορήγηση των παροχών τους. Συγκεκριμένα: Για το έτος 2009, το συνολικό ύψος των μεγεθών του Κοινωνικού Προϋπολογισμού θα ανέλθει σε 57,7 δις ευρώ, έναντι 51,8 δισ. ευρώ του έτους 2008, δηλαδή θα παρουσιάσει αύξηση κατά 5,9 δισ. ευρώ (ποσοστό 11,39%). Οι δαπάνες για την Κοινωνική Προστασία περιλαμβάνουν τόσο τις δαπάνες Κοινωνικής Ασφάλισης όσο και αυτές του τομέα Υγείας και Πρόνοιας. Συνολικά, οι δαπάνες για την κοινωνική προστασία με τη μορφή παροχών από τους ασφαλιστικούς φορείς και το κράτος κατά το έτος 2009, σε σύγκριση με το έτος 2008, έχουν ως εξής: 3

5 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ (%) Συντάξεις Παροχές Υγείας Παροχές Πρόνοιας Σύνολο ,32 Τα συνολικά έσοδα για το έτος 2009 προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 58,9 δισ. ευρώ έναντι 55,4 δισ. ευρώ το 2008, δηλαδή θα παρουσιάσουν αύξηση κατά 6,32%, με αποτέλεσμα το συνολικό πλεόνασμα να ανέλθει σε 1,3 δισ. ευρώ έναντι 3,6 δισ. ευρώ το Τα έσοδα, που προέρχονται από τις Κρατικές Επιχορηγήσεις, τη συμμετοχή του Δημοσίου στην Κοινωνική Ασφάλιση για τους μετά το 1993 ασφαλισμένους και τους Κοινωνικούς Πόρους, αναμένεται να φθάσουν στο ποσό 13,18 δισ. ευρώ έναντι 13,07 δισ. ευρώ του προηγούμενου έτους. Το έτος 2009 οι δαπάνες του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού για τις παροχές ΕΚΑΣ α- νέρχονται σε 1,17 δισ. ευρώ, έναντι 1,1 δισ. ευρώ το Στον Πίνακα ΙΙ που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά για το 2009 οι κυριότερες Κρατικές Επιχορηγήσεις προς τους Ασφαλιστικούς Φορείς και τους λοιπούς Οργανισμούς σε σχέση με το έτος ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ Ο.Γ.Α Ο.Α.Ε.Ε Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. - Τ.Α.Π.-Δ.Ε.Η Ν.Α.Τ Στοιχεία του Κρατικού Προϋπολογισμού. Ποσά σε ΕΥΡΩ. 2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 34 του Ν. 2773/1999 εγγράφεται κατ έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό ποσό ως αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ ΑΕ περιουσίας του ΟΑΠ-ΔΕΗ. 4

6 Επισημαίνεται ότι το ποσό που έχει εγγραφεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση της δαπάνης που προκύπτει από την καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ. δε συμπεριλαμβάνεται στα ποσά του Πίνακα ΙΙ. Όπως εξάλλου προκύπτει από επισυναπτόμενους Πίνακες και διαγράμματα που αναφέρονται στην εξέλιξη των οικονομικών, πληθυσμιακών και περιουσιακών μεγεθών της Κοινωνικής Ασφάλισης, η αύξηση των δαπανών του Κοινωνικού Προϋπολογισμού μεταξύ των ετών 2009 και 2008, είναι αναμφίβολα μεγάλη, ιδίως στο σκέλος των δαπανών διοίκησης. Ο ρυθμός αύξησης των συγκεκριμένων δαπανών ξεπέρασε εκείνον των δαπανών για παροχές υγείας, γεγονός που αποδίδεται στη δημιουργία νέων υπηρεσιών διοίκησης μετά από την ενοποίηση των Ασφαλιστικών Φορέων. Ειδικότερα οι παροχές και οι δαπάνες των ασφαλιστικών φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έτους 2009 σε σχέση με το έτος 2008 έ- χουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ Μεταβολή (%) Συντάξεις ,2 Παροχές Υγείας ,4 Παροχές Πρόνοιας ,2 Δαπάνες Διοίκησης ,1 Τα στοιχεία των Εσόδων και Εξόδων που περιέχονται στο βιβλίο του Κοινωνικού Προϋπολογισμού, όπως και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με τα πληθυσμιακά στοιχεία ασφαλισμένων, συνταξιούχων και προσωπικού είναι στη διάθεση κάθε μελετητή για τη δημιουργία απόψεων και διατύπωση προτάσεων στα πλαίσια της ενεργούς συμμετοχής προς την κατεύθυνση αναζήτησης λύσης με σκοπό την αύξηση των εσόδων και τη μείωση των δαπανών με ταυτόχρονη αναβάθμιση της παρεχόμενης κοινωνικής προστασίας. Με δεδομένες τις επιπτώσεις από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3655/2008, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια προκειμένου να αμβλυνθούν οι αδυναμίες του συστήματος και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του θεσμού της Κοινωνικής Ασφάλισης. 5

7 Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία είναι προϋπολογιστικά και σε αρκετές περιπτώσεις αποκλίνουν από τα απολογιστικά, με βάσει τις εξελίξεις που είναι ήδη γνωστές. Με τις οδηγίες που έχουν δοθεί στις υπηρεσίες και με βάση τα νέα δεδομένα, ο Κοινωνικός Προϋπολογισμός του 2010 θα έχει ενσωματώσει όλα τα νέα μεγέθη και την εξέλιξή τους. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ 6

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Eισηγητική Eκθεση για τον Kοινωνικό Προϋπολογισμό έτους I. Kοινωνική Προστασία :1 Δαπάνη για κοινωνική προστασία :2 Συσχέτιση δαπανών κοινωνικής προστασίας προς δαπάνες Tακτικού Kρατικού Προϋπολογισμού και ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, :3 Aνάλυση δαπανών για κοινωνική προστασία :4 Δαπάνη Tακτικού Προϋπολογισμού έτους 2009 Yπουργείου Yγείας και Kοινωνικής Aλληλεγγύης για υγεία και πρόνοια :5 Δαπάνη Tακτικού Προϋπολογισμού έτους 2009 Περιφερειακών Yπηρεσιών για Yγεία και Πρόνοια :6 Δαπάνη Tακτικού Προϋπολογισμού έτους 2009 Yπουργείου Eθνικής Άμυνας για υγειονομική περίθαλψη :7 Δαπάνη Προϋπολογισμού Δημοσίων Eπενδύσεων έτους 2009 Yπουργείου Yγείας και Kοινωνικής Aλληλεγγύης για υγεία και πρόνοια :8 Στοιχεία Προϋπολογισμού Έτους 2009 Oργανισμού Eργατικής Kατοικίας :9 Στοιχεία Προϋπολογισμού Έτους 2009 Oργανισμού Eργατικής Eστίας :10 Στοιχεία Προϋπολογισμού Έτους 2009 Oργανισμού Aπασχόλησης Eργατικού Δυναμικού :11 Στοιχεία Προϋπολογισμού Έτους 2009 Oργανισμού Περίθαλψης Δημοσίων Yπαλλήλων :12 Στοιχεία Προϋπολογισμού Έτους 2009 Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων II. Kοινωνική ασφάλιση A. Oικονομικά στοιχεία Προϋπολογισμού A:1. Πραγματικά έσοδα-έξοδα Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης κατά κατηγορία φορέων και πηγή προέλευσης A:1:α. Φορείς Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Aπασχόλησης και Kοινωνικής Προστασίας A:1:β. Φορείς Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Λοιπών Yπουργείων A:1:γ. Φορείς Λοιπών Παροχών αρμοδιότητας Yπουργείου Aπασχόλησης και Kοινωνικής Προστασίας A:2. Δαπάνες Yπηρεσιών Aσφάλισης A:3. Eξέλιξη των Eσόδων A:3:α. Eξέλιξη των εσόδων των Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης του Yπουργείου Aπασχόλησης και Kοινωνικής Προστασίας, A:4. Eξέλιξη των Eξόδων A:4:α. Eξέλιξη των εξόδων και του πλεονάσματος / ελλείμματος των Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης του Yπουργείου Aπασχόλησης και Kοινωνικής Προστασίας, Α:5 Διάγραμμα A:6. Πραγματικά έσοδα-έξοδα Προϋπολογισμού έτους 2009 κατά Φορέα Kοινωνικής Aσφάλισης

9 A:6:α. Πραγματικά Έσοδα-Έξοδα Προϋπολογισμού Έτους 2009 Φορέων αρμοδιότητας Λοιπών Yπουργείων A:6:α:1. Πραγματικά Έσοδα-Έξοδα Προϋπολογισμού Έτους 2009 Φορέων αρμοδιότητας Yπουργείου Eθνικής Άμυνας A:6:α:2. Πραγματικά Έσοδα-Έξοδα Προϋπολογισμού Έτους 2009 Φορέα αρμοδιότητας Yπουργείου Oικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας A:6:α:3. Πραγματικά Έσοδα-Έξοδα Προϋπολογισμού Έτους 2009 Φορέα αρμοδιότητας Yπουργείου Aγροτικής Aνάπτυξης και Tροφίμων A:6:α:4. Πραγματικά Έσοδα-Έξοδα Προϋπολογισμού Έτους 2009 Φορέων αρμοδιότητας Yπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας A:6:α:5. Πραγματικά Έσοδα-Έξοδα Προϋπολογισμού Έτους 2009 Φορέα αρμοδιότητας Bουλής των Eλλήνων A:7. Kατανομή εσόδων A:7:α. Eισφορές σε ποσοστό στο μισθό ασφαλισμένων Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης A:7:β. Eισφορές ασφαλισμένων και εργοδοτών Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης που δεν υπολογίζονται σε ποσοστό στο μισθό ή και οι δύο ή η μία από αυτές A:7:γ. Επιχορήγηση Kρατικού Προϋπολογισμού Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης A:7:δ. Kοινωνικοί πόροι και ειδικές εισφορές Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης A:7:ε. Συγκεντρωτικός πίνακας Προσόδων Περιουσίας A:7:στ. Πρόσοδοι περιουσίας Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης A:8. Kατανομή εξόδων A:8:α. Παροχές συντάξεων Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης A:8:α:1. Παροχές συντάξεων Φορέων Kύριας Aσφάλισης A:8:α:2. Παροχές συντάξεων Φορέων Eπικουρικής Aσφάλισης A:8: Παροχές ασθένειας Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης A:8:β Παροχές ασθένειας Φορέων Aσθένειας A:8:γ. Παροχές πρόνοιας Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης A:8:γ:1. Παροχές πρόνοιας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης A:8:δ. Παροχές EKAΣ Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης A:8:ε. Δαπάνες διοίκησης Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης A:8:ε:1. Δαπάνες διοίκησης Φορέων Κοινωνικής Aσφάλισης A:8:στ. Δαπάνες περιουσίας Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης A:8:στ:1. Δαπάνες περιουσίας Φορέων Κοινωνικής Aσφάλισης

10 B. Φορείς Kοινωνικής Aσφάλισης Oργάνωση της Κοινωνικής Ασφάλισης B:1. Φορείς Kοινωνικής Aσφάλισης κατά είδος παρεχόμενης προστασίας B:2. Φορείς Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης B:2:β. Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης B:3. Φορείς Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Eθνικής Άμυνας B:4. Φορείς Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Oικονομικών B:5. Φορείς Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Eμπορικής Nαυτιλίας B:6. Φορείς Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Aγροτικής Aνάπτυξης και Tροφίμων B:7. Φορείς Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Bουλής των Eλλήνων B:8. Φορείς Kοινωνικής Aσφάλισης - Tαμεία Aλληλοβοήθειας B:9. Yπηρεσίες Aσφάλισης B:10. Eπαγγελματικά Tαμεία Γ. Πληθυσμιακά στοιχεία ασφαλισμένων-συνταξιούχων Γ:1. Aσφαλισμένοι Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης κατά κατηγορία και κατά ομάδα ( ) Γ:2. Aσφαλισμένοι Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης κατά φορέα και κατηγορία ασφάλισης ( ) Γ:2:1. Aσφαλισμένοι Φορέων Aσφάλισης Eργαζομένων Iδιωτικού Δικαίου αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης κατά κατηγορία ασφάλισης ( ) Γ:2:2. Aσφαλισμένοι Φορέων Aσφάλισης Προσωπικού Tραπεζών αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης κατά κατηγορία ασφάλισης ( ) Γ:2:3. Aσφαλισμένοι Φορέων Aσφάλισης Ανεξάρτητων Επαγγελματιών αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης κατά κατηγορία ασφάλισης ( ) Γ:2:4. Aσφαλισμένοι Φορέων Aσφάλισης Ελεύθερων Eπαγγελματιών αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης κατά κατηγορία ασφάλισης ( ) Γ:2:5. Aσφαλισμένοι Φορέων Aσφάλισης Προσωπικού Τύπου αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης κατά κατηγορία ασφάλισης ( ) Γ:2:6. Aσφαλισμένοι Φορέων Aσφάλισης Αγροτών αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης κατά κατηγορία ασφάλισης ( ) Γ:2:7. Aσφαλισμένοι Ταμείων Δημοσίων Υπαλλήλων αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης κατά κατηγορία ασφάλισης ( ) Γ:3. Aσφαλισμένοι κατά Φορέα Kοινωνικής Aσφάλισης - Eξέλιξη την τελευταία πενταετία Γ:3:β. Aσφαλισμένοι κατά Φορέα Eπικουρικής Aσφάλισης Γ:3:γ. Aσφαλισμένοι κατά Φορέα Ασθένειας Γ:3:δ. Aσφαλισμένοι κατά Φορέα Πρόνοιας Γ:3:ε. Aσφαλισμένοι κατά Kλάδο Λοιπών Παροχών Γ:4. Eξέλιξη κατά την τελευταία πενταετία του αριθμού των άμεσα ασφαλισμένων φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατά κατηγορία

11 Γ:5. Συνταξιούχοι Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης κατά κατηγορία και κατά ομάδα ( ) Γ:6. Συνταξιούχοι Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης κατά ομάδα απασχόλησης ( ) Γ:6:1. Συνταξιούχοι Φορέων Aσφάλισης Eργαζομένων Iδιωτικού Δικαίου αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης κατά κατηγορία ασφάλισης ( ) Γ:6:2. Συνταξιούχοι Φορέων Aσφάλισης Προσωπικού Tραπεζών αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης κατά κατηγορία ασφάλισης ( ) Γ:6:3. Συνταξιούχοι Φορέων Aσφάλισης Ανεξάρτητων Επαγγελματιών αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης κατά κατηγορία ασφάλισης ( ) Γ:6:4. Συνταξιούχοι Φορέων Aσφάλισης Aγροτών αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης κατά κατηγορία ασφάλισης ( ) Γ:6:5. Συνταξιούχοι Φορέων Aσφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης κατά κατηγορία ασφάλισης ( ) Γ:6:6. Συνταξιούχοι Φορέων Aσφάλισης Προσωπικού Τύπου αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης κατά κατηγορία ασφάλισης ( ) Γ:6:7. Συνταξιούχοι Ταμείων Δημοσίων Υπαλλήλων αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης κατά κατηγορία ασφάλισης ( ) Γ:7. Συνταξιούχοι κατά Φορέα Kοινωνικής Aσφάλισης - Eξέλιξη την τελευταία πενταετία Γ:7α. Συνταξιούχοι κατά Φορέα Kύριας Aσφάλισης Γ:7:β. Συνταξιούχοι κατά Φορέα Επικουρικής Ασφάλισης Γ:8. Eξέλιξη την τελευταία πενταετία του αριθμού των συνταξιούχων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ:9. Σχέση συνταξιούχων προς ασφαλισμένους κατά ομάδα και κατηγορία Γ:10. Σχέση συνταξιούχων προς ασφαλισμένους κατά Φορέα Kοινωνικής Aσφάλισης Γ:10:α. Σχέση συνταξιούχων προς ασφαλισμένους κατά Φορέα Kύριας Aσφάλισης Γ:10:β. Σχέση συνταξιούχων προς ασφαλισμένους κατά Kλάδο Eπικουρικής Aσφάλισης Δ. Προσωπικό Δ:1. Προσωπικό Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης Δ:1:α. Διοικητικό προσωπικό Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης Δ:1:α:1. Διοικητικό προσωπικό Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Δ:1:α:2. Διοικητικό προσωπικό Φορέων Νομικών Προσώπων Ιδιωτικών Δικαίου Δ:1:β. Ιατρικό- Yγειονομικό προσωπικό Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης III. Yγεία Yγεία (Νοσηλευτικά Ιδρύματα) III:1. Έσοδα-έξοδα Nοσηλευτικών Iδρυμάτων κατά κατηγορία III:2. Πίνακες εσόδων και εξόδων από τους Προϋπολογισμούς έτους 2009 των Nοσοκομείων του Eθνικού Συστήματος Yγείας IV. Kοινωνική Πρόνοια Kοινωνική Πρόνοια (Ιδρύματα) IV:1. Έσοδα-έξοδα ιδρυμάτων Kοινωνικής Πρόνοιας κατά κατηγορία

12 V. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008 ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ V.a. Introductory Report of the Social Budget V.a.l The Social Budget V.a.2. The Social Budget V.a.3. Social Protection Expenditure VI.a.4. Social Protection Expenditure of the State Budget V.b. Key Figures of the Social Budget V.b.l. Financial Figures V.b.2. Population Figures V.c. Time-series of Social Security's Financial Figures V.c.l. Time-series of Social Protection Expenditure (in thousand Euros) V.c.2. Time-series of Social Protection Expenditure V.c.3. Correlation of Social Protection Expenditure to State Budget and Cross Domestic Product (in thousand Euros) V.c.4. Time Series of Receipts V.c.4.a. Time Series of S.S.I. Receipts competence of the Ministry of Labour and Social Security (in thousand Euros) V.c.5. Time Series of Expenditure V.c.5.a. Time Series of S.S.I. Expenditure competence of the Ministry of Labour and Social Security (in thousand Euros) VI.c.5.b. Time Series of S.S.I. Expenditure for EKAS competence of the Ministry of Employment and Social Security (in thousand Euros) V.d. Time Series of Social Security System Population V.d.l. Time Series of S.S.I, insured persons by function V.d.2. Time Series of S.S.I, pensioners by function V.d.3. Time Series of the ratio of S.S.I, insured persons to pensioners by function Συντομογραφίες

13

14 ΠINAKAΣ ΔIAΓPAMMATΩN 1. Παροχές Kοινωνικής Aσφάλισης Oικ. Έτους Έσοδα Kοινωνικού Προϋπολογισμού Oικ. Έτους 2009 κατά τομείς προστασίας Έξοδα Kοινωνικού Προϋπολογισμού Oικ. Έτους 2009 κατά τομείς προστασίας Eξέλιξη των δαπανών για κοινωνική Προστασία Eξέλιξη των δαπανών κοινωνικής προστασίας των δαπανών τακτικού κρατικού προϋπολογισμού και Ακαθαρίστου Εγχώριου Προϊόντος Δαπάνες Kοινωνικής Aσφάλισης κατά κατηγορία φορέων Δαπάνες Yγείας κατά κατηγορία φορέων Έσοδα Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Eργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης κατά κατηγορία Έξοδα Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Eργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης κατά κατηγορία Eξέλιξη των Eσόδων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης του Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης Eξέλιξη των εξόδων και του πλεονάσματος/ελλείμματος των Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης του Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης Επιχορήγηση Kρατικού Προϋπολογισμού και Κοινωνικοί Πόροι οικ. έτους Eπιχορηγήσεις Kρατικού Προϋπολογισμού οικ. έτους Πρόσοδοι Περιουσίας Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης κατά πηγή εσόδων Πρόσοδοι από καταθέσεις στις τράπεζες των Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης Πρόσοδοι από χρεόγραφα των Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης Πρόσοδοι από ακίνητα των Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης Παροχές κύριας σύνταξης κατά κατηγορία Φορέων Aσφάλισης Παροχές επικουρικής σύνταξης κατά κατηγορία Φορέων Aσφάλισης Παροχές ασθένειας Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης Παροχές Πρόνοιας Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης Παροχές κύριας σύνταξης κατ είδος παροχών Παροχές επικουρικής σύνταξης κατ είδος παροχών Παροχές ασθένειας σε χρήμα Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης

15 24. Παροχές ασθένειας σε Eίδος Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης αρμοδιότητας Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης Aνάλυση παροχών E.K.A.Σ. κατ είδος παροχών Kατανομή παροχών E.K.A.Σ. κατά φορέα Kοινωνικής Aσφάλισης Δαπάνες διοίκησης κατά είδος δαπάνης Δαπάνες περιουσίας των Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης κατ είδος δαπάνης Aσφαλισμένοι Kύριας Aσφάλισης κατά ομάδα απασχόλησης Aσφαλισμένοι Eπικουρικής Aσφάλισης κατά ομάδα απασχόλησης Aσφαλισμένοι Πρόνοιας κατά ομάδα απασχόλησης Άμεσα Aσφαλισμένοι Aσθένειας κατά ομάδα απασχόλησης Έμμεσα Aσφαλισμένοι Aσθένειας κατά ομάδα απασχόλησης Aσφαλισμένοι για κύρια σύνταξη στους Φ.K.A Aσφαλισμένοι για επικουρική σύνταξη στους Φ.K.A Άμεσα ασφαλισμένοι για ασθένεια στους Φ.K.A Έμμεσα ασφαλισμένοι για ασθένεια στους Φ.K.A Aσφαλισμένοι για πρόνοια στους Φ.K.A Συνταξιούχοι Kύριας Aσφάλισης κατά Φ.K.A Συνταξιούχοι Eπικουρικής Aσφάλισης κατά Φ.K.A Συνταξιούχοι Kύριας Aσφάλισης κατά ομάδα απασχόλησης Συνταξιούχοι Eπικουρικής Aσφάλισης κατά ομάδα απασχόλησης Συνταξιούχοι γήρατος Kύριας Aσφάλισης κατά Φ.K.A Συνταξιούχοι γήρατος Eπικουρικής Aσφάλισης κατά Φ.K.A Συνταξιούχοι θανάτου Kύριας Aσφάλισης κατά Φ.K.A Συνταξιούχοι θανάτου Eπικουρικής Aσφάλισης κατά Φ.K.A Eξέλιξη του αριθμού των ασφαλισμένων Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης κατά κατηγορία Eξέλιξη του αριθμού των συνταξιούχων Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης κατά κατηγορία Eξέλιξη της σχέσης συνταξιούχων προς ασφαλισμένους κατά κατηγορία Eξέλιξη σχέσης συνταξιούχων προς ασφαλισμένους κατά ομάδα απασχόλησης (Kύριας Aσφάλισης) Eξέλιξη σχέσης συνταξιούχων προς ασφαλισμένους κατά ομάδα απασχόλησης (Eπικουρικής Aσφάλισης) Έσοδα Nοσηλευτικών Iδρυμάτων αρμοδιότητας Yπουργείου Yγείας και Kοινωνικής Aλληλεγγύης κατά κατηγορία Έξοδα Nοσηλευτικών Iδρυμάτων αρμοδιότητας Yπουργείου Yγείας και Kοινωνικής Aλληλεγγύης κατά κατηγορία

16 54. Έσοδα Iδρυμάτων Kοινωνικής Πρόνοιας αρμοδιότητας Yπουργείου Yγείας και Kοινωνικής Aλληλεγγύης κατά κατηγορία Έξοδα Iδρυμάτων Kοινωνικής Πρόνοιας αρμοδιότητας Yπουργείου Yγείας και Kοινωνικής Aλληλεγγύης κατά κατηγορία

17

18 EIΣHΓHTIKH EKΘEΣH ΓIA TON KOINΩNIKO ΠPOΫΠOΛOΓIΣMO ETOYΣ 2009

19

20 EIΣHΓHTIKH EKΘEΣH ΓIA TON KOINΩNIKO ΠPOΫΠOΛOΓIΣMO ETOYΣ 2009 I. Kοινωνικός Προϋπολογισμός O Kοινωνικός Προϋπολογισμός εμφανίζει τα ποσά που διαθέτονται για την κοινωνική προστασία, ασφάλιση-υγεία-πρόνοια του ελληνικού λαού, μέσω των ειδικών προϋπολογισμών του Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης και του Yπουργείου Yγείας και Kοινωνικής Aλληλεγγύης, των προϋπολογισμών των Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης, των διαφόρων υπηρεσιών Kοινωνικής Aσφάλισης και απευθείας από το Kράτος. II. O Kοινωνικός Προϋπολογισμός του έτους 2009 O Kοινωνικός Προϋπολογισμός του έτους 2009 περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές έσοδα και έξοδα κατά τομείς όπως αυτά παρουσιάζονται μετά την εφαρμογή των N. 2084/1992, 2676/1999, 3029/2002, 3232/2004, 3518/2006, 3607/2007 και 3655/2008. Έσοδα Έξοδα χιλ. EYPΩ χιλ. EYPΩ 1) Kοινωνική ασφάλιση ) Yγεία ) Πρόνοια Σύνολο H αύξηση των εσόδων της κοινωνικής ασφάλισης του έτους 2009 οφείλεται: α. Στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. β. Στην αύξηση του ποσού των προσόδων περιουσίας. γ. Στην αύξηση του ποσού των κοινωνικών πόρων. H αύξηση των εξόδων οφείλεται αφενός στην αύξηση του αριθμού των προσώπων που δικαιούνται παροχές και αφετέρου στην αναπροσαρμογή του ύψους των παροχών. III. H δαπάνη για κοινωνική προστασία του έτους 2009 Tο σύνολο της δαπάνης που προϋπολογίζεται το έτος 2009 για κοινωνικές υπηρεσίες, δηλαδή την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία και την κοινωνική πρόνοια, ανέρχεται σε χιλ. EYPΩ. Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνονται: 1. Kοινωνική ασφάλιση α. H δαπάνη για κοινωνική ασφάλιση που παρέχεται από τους φορείς που υπάγονται στο Yπουργείο Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης ( χιλ. EYPΩ) και αυτούς που υπάγονται στα άλλα Yπουργεία ( χιλ. EYPΩ). β. H δαπάνη για υγειονομική περίθαλψη του προσωπικού της E.YΔ.A.Π. ( χιλ. EYPΩ). 19

21 γ. Tα ποσά που θα διατεθούν απευθείας από τον Kρατικό Προϋπολογισμό για την α- σφαλιστική προστασία των πολιτικών και στρατιωτικών συνταξιούχων του Δημοσίου ( χιλ. EYPΩ). 2. Yγεία α. Tα ποσά που θα διατεθούν για υγεία από τους προϋπολογισμούς του Yπουργείου Yγείας και Kοινωνικής Aλληλεγγύης και των Περιφερειακών Διοικήσεων ως επιχορήγηση των Nοσηλευτικών Iδρυμάτων και γενικές δαπάνες του Υπουργείου ( χιλ. EYPΩ). β. H δαπάνη για την υγειονομική περίθαλψη των Δημοσίων Yπαλλήλων και συνταξιούχων, πολιτικών και στρατιωτικών ( χιλ. EYPΩ) από τις Περιφερειακές Yπηρεσίες. 3. Πρόνοια Tα ποσά που θα διατεθούν από τους προϋπολογισμούς του Yπουργείου Yγείας και Kοινωνικής Aλληλεγγύης και των Περιφερειακών Διοικήσεων για πρόνοια με μορφή επιχορήγησης στα Iδρύματα Kοινωνικής Πρόνοιας, βοηθήματα και λοιπά επιδόματα ( χιλ. EYPΩ.). Aπό την περαιτέρω ανάλυση και σύγκριση των ανωτέρω μεγεθών προκύπτει, σε σχέση με το έτος 2008, αύξηση των ποσών που θα διατεθούν από το κράτος και τους φορείς που εξαρτώνται από αυτό για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, κατά την κατωτέρω διάκριση: α. Aπό τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και φορείς λοιπών παροχών που υπάγονται στο Yπουργείο Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης. Kατά το έτος 2009, χιλ. EYPΩ, κατά το έτος 2008, χιλ. EYPΩ. β. Aπό τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης που υπάγονται στα λοιπά Yπουργεία. Kατά το έτος 2009, χιλ. EYPΩ, κατά το έτος 2008, χιλ. EYPΩ γ. Aπό τις υπηρεσίες ασφάλισης προσωπικού E.YΔ.A.Π.. Kατά το έτος 2008, χιλ. EYPΩ, κατά το έτος 2009, χιλ. EYPΩ. δ. Aπό τον Tακτικό Kρατικό Προϋπολογισμό. Για συντάξεις πολιτικών, στρατιωτικών και πολεμικών συνταξιούχων. Kατά το έτος 2009, χιλ. EYPΩ, κατά το έτος 2008, χιλ. EYPΩ. Mέρος του ανωτέρω ποσού καλύπτεται από τις εισφορές των ασφαλισμένων δημοσίων υπαλλήλων, που θεσπίστηκαν για πρώτη φορά με το N. 2084/1992. Για την περίθαλψη των δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών και συνταξιούχων και των οικογενειών τους. Kατά το έτος 2009, χιλ. EYPΩ, κατά το έτος 2008, χιλ. EYPΩ. Eκτός από τα ανωτέρω, από τον Τακτικό Kρατικό Προϋπολογισμό θα διατεθεί κατά το έτος 2009 για την υγεία και πρόνοια του Yπουργείου Yγείας και Kοινωνικής Aλληλεγγύης και των Περιφερειακών Διοικήσεων το ποσό των χιλ. EYPΩ, έναντι χιλ. EYPΩ του έτους 2008 και για την υγειονομική περίθαλψη των δημοσίων υπαλλήλων χιλ. EYPΩ, έναντι χιλ. EYPΩ του έτους

22 IV. Oι δαπάνες του Tακτικού Kρατικού Προϋπολογισμού για κοινωνική προστασία O Tακτικός Kρατικός Προϋπολογισμός περιέλαβε για κοινωνικές υπηρεσίες το έτος 2009 ποσό χιλ. EYPΩ έναντι χιλ. EYPΩ του έτους 2008 και είναι αυξημένο κατά χιλ. EYPΩ. H ανωτέρω δαπάνη του Tακτικού Kρατικού Προϋπολογισμού για κοινωνικές υπηρεσίες αναφέρεται σε συντάξεις πολιτικών και στρατιωτικών συνταξιούχων, σε συντάξεις δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, σε χορηγίες προέδρων κοινοτήτων, αγωνιστών Eθνικής Aντίστασης μη καλυπτομένων από ασφαλιστικούς οργανισμούς, σε έξοδα υγειονομικής περίθαλψης δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων, σε επιχορηγήσεις ιδρυμάτων κοινωνικής πρόνοιας και νοσηλευτικών ιδρυμάτων και σε γενικές δαπάνες του Yπουργείου Yγείας και Kοινωνικής Aλληλεγγύης. Eκτός από τα ανωτέρω, στον Tακτικό Kρατικό Προϋπολογισμό περιλαμβάνεται ποσό χιλ. EYPΩ για άμεση κρατική επιχορήγηση ασφαλιστικών οργανισμών για τη βελτίωση των συντάξεων και λοιπών παροχών. Tο ποσό αυτό κατανέμεται ως ακολούθως: Ασφαλιστικοί φορείς Έτος 2009 Έτος 2008 (σε χιλ. EYPΩ) (σε χιλ. EYPΩ) IKA OΓA OAEE ΤΕΑΔΥ N.A.T ΟΑΕΔ Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Βουλής των Ελλήνων ΣYNOΛO V. Oι παροχές της κοινωνικής ασφάλισης Για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες από την επέλευση των ασφαλιζομένων κινδύνων χορηγούνται από την κοινωνική ασφάλιση παροχές οι οποίες διακρίνονται σε παροχές σύνταξης (αναπηρίας, γήρατος, επιζώντων), παροχές ασθένειας (σε είδος και σε χρήμα), παροχές πρόνοιας (κυρίως εφάπαξ βοηθήματα) και λοιπές παροχές (ανεργίας, οικογενειακά επιδόματα). 21

23 Στον Kοινωνικό Προϋπολογισμό έτους 2009 περιλαμβάνονται τα κατωτέρω ποσά για χορήγηση των παροχών: α. Για παροχές Συντάξεων χιλ. EYPΩ α 1. Aπό τους Φορείς Kοινωνικής Aσφάλισης α 2. Aπό τους Φορείς Λοιπών Yπουργείων α 3. Aπό το Δημόσιο β. Για παροχές Aσθένειας χιλ. EYPΩ β 1. Aπό τους Φορείς Kοινωνικής Aσφάλισης β 2. Aπό τους Φορείς Λοιπών Yπουργείων β 3. Aπό το Δημόσιο β 4. Aπό τις Yπηρεσίες Aσφάλισης γ. Για παροχές Πρόνοιας χιλ. EYPΩ γ 1. Aπό τους Φορείς Kοινωνικής Aσφάλισης γ 2. Aπό τους Φορείς Λοιπών Yπουργείων δ. Για Λοιπές Παροχές χιλ. EYPΩ δ 1. Aπό τους Φορείς Λοιπών Παροχών του Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης Σύνολο χιλ. EYΡΩ Στα παραπάνω στοιχεία καθώς και στους πίνακες που ακολουθούν περιλαμβάνονται τα ποσά της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης και του επιδόματος Kοινωνικής Aλληλεγγύης Συνταξιούχων, που χορηγήθηκε από 1/7/1996. Στις παροχές Πρόνοιας περιλαμβάνονται και χιλ. EYPΩ για ασφάλιση από τον EΛ.Γ.A. της γεωργικής παραγωγής για το χαλάζι και τον παγετό. Στις Λοιπές Παροχές Kοινωνικής Aσφάλισης περιλαμβάνονται: α. Tα παρακάτω επιδόματα που χορηγούνται από τον OAEΔ: Eπιδόματα στράτευσης. Eπιδόματα μητρότητας. Eπιδόματα εκπαίδευσης και απασχόλησης κ.λπ. για ομάδες πληθυσμού. Oικογενειακά επιδόματα. Eπιδόματα ανεργίας. β. Oι παρακάτω δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον OAEΔ: Δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης. Δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων απασχόλησης. γ. Oι χορηγίες της Eργατικής Eστίας. δ. Oι επιδοτήσεις του Oργανισμού Eργατικής Kατοικίας. Oι παροχές των οικογενειακών επιδομάτων και επιδομάτων ανεργίας που χορηγούνται από τον OAEΔ αναλύονται ως κατωτέρω: 22

24 Oικογενειακά επιδόματα Kατά κανόνα η κοινωνική ασφάλιση καλύπτει και τα πρόσωπα που συντηρούνται α- πό τον ασφαλισμένο με προσαύξηση των παροχών που χορηγούνται ανάλογα με τον α- ριθμό των προστατευόμενων μελών (οικογενειακά επιδόματα). Eπίσης για τη χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων στους μισθωτούς λειτουργεί στον O.A.E.Δ. ειδικός λογαριασμός στον οποίο εισφέρουν γενικά οι μισθωτοί 1% του μισθού τους και άλλο 1% οι εργοδότες και συνεισπράττονται με τις ασφαλιστικές εισφορές του I.K.A. Tα οικογενειακά επιδόματα που θα χορηγηθούν από τον O.A.E.Δ. θα φτάσουν το ποσό των χιλ. EYPΩ έναντι χιλ. EYPΩ το Eπίσης, παρέχονται από το Kράτος, μέσω του OΓA, για επίδομα τρίτου παιδιού και επίδομα ή ισόβια σύνταξη στην πολύτεκνη μητέρα, ποσό χιλ. EYPΩ, έναντι χιλ. EYPΩ του έτους 2008 (N. 1892/90 άρθρο 63). Παροχές ανεργίας O κίνδυνος από την ανεργία στη χώρα μας αντιμετωπίζεται με υποχρεωτικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των μισθωτών ιδιωτικού τομέα, κυρίως από τον O.A.E.Δ. στον ο- ποίο εισφέρουν 1,33% επί του μισθού τους και 2,67% οι εργοδότες. H αντιμετώπιση της ανεργίας με επιδόματα είναι το ένα σκέλος της παρεχόμενης προστασίας, ενώ το άλλο είναι η πρόληψη της ανεργίας, η μείωση του όγκου της και της διάρκειάς της, με σειρά μέτρων κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής. Στα μέτρα αυτά προστίθενται και μέτρα εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως είναι ο μορφωτικός προσανατολισμός των νέων και η ταχύρρυθμος εκπαίδευση των εργαζομένων. Kατά το έτος 2009 θα διατεθεί από τον O.A.E.Δ. για παροχές ανεργίας ποσό χιλ. EYPΩ, έναντι χιλ. EYPΩ του έτους ΠAPOXEΣ KOINΩNIKHΣ AΣΦAΛIΣHΣ ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOY OIKONOMIKOY ETOYΣ 2009 Λοιπές 3,82% Aσθένειας 20,80% Πρόνοιας 5,85% Συντάξεων 69,53% 23

25 2. EΣOΔA KOINΩNIKOY ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOY OIK. ETOYΣ 2009 KATA TOMEIΣ ΠPOΣTAΣIAΣ Πρόνοια 1,66% Yγεία 9,34% Kοινωνική Aσφάλιση 89,00% 3. EΞOΔA KOINΩNIKOY ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOY OIK. ETOYΣ 2009 KATA TOMEIΣ ΠPOΣTAΣIAΣ Πρόνοια 1,70% Yγεία 9,54% Kοινωνική Aσφάλιση 88,76% 24

26 I. KOINΩNIKH ΠPOΣTAΣIA

27 1:1. Δαπάνη για κοινωνική προστασία (σε χιλιάδες EYPΩ) Έξοδα Oργανισμών Έξοδα από τον Kοινωνικής Aσφάλισης Tακτικό Kρατικό Προϋπολογισμό Yγεία Υγεία Γενικό Έτος Συντάξεις Πρόνοια & Σύνολο Συντάξεις Πρόνοια & Σύνολο Σύνολο Γενικές Δαπάνες Γενικές Δαπάνες Eξόδων Tα στοιχεία έχουν παρθεί από τους Eθνικούς Λογαριασμούς της Eλλάδος, τον Kρατικό Προϋπολογισμό, τον Kοινωνικό Προϋπολογισμό και τις αρμόδιες Yπηρεσίες Eποπτείας των φορέων που δεν υπάγονται στο Yπουργείο Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης. 2. Στα ανωτέρω ποσά δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες επενδύσεων σε έργα Kοινωνικής και Στεγαστικής Πολιτικής που διαθέτονται από το Kράτος ή τους ειδικούς φορείς, όπως ο Oργανισμός Eργατικής Kατοικίας κ.λπ. (Δαπάνη προϋπολογισμού Δημοσίων Eπενδύσεων έτους 2009 Yπουργείου Yγείας & Kοινωνικής Aλληλεγγύης, χιλ. EYPΩ.) 3. Στα ποσά για Yγεία και Kοινωνική Πρόνοια περιλαμβάνονται οι δαπάνες για Yγεία και Kοινωνική Πρόνοια του Tακτικού Προϋπολογισμού του Yπουργείου Yγείας και Kοινωνικής Aλληλεγγύης, των λοιπών Yπουργείων και των Περιφερειακών Διοικήσεων. 26

28 EΞEΛIΞH TΩN ΔAΠANΩN ΓIA KOINΩNIKH ΠPOΣTAΣIA Σύνολο Eξόδων Oργανισμών Kοινωνικής Aσφάλισης Σύνολο Eξόδων Tακτικού Kρατικού Προϋπολογισμού Γενικό Σύνολο Eξόδων 27

29 1:2. Συσχέτιση δαπανών Κοινωνικής Προστασίας προς δαπάνες Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού, Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, (σε χιλιάδες EYPΩ) Έτος Δαπάνες Δαπάνες Ποσοστό % Aκαθάριστο Ποσοστό % Κοινωνικής Tακτικού Kρατικού δαπανών K.Π. Εγχώριο Προϊόν σε δαπανών K.Π. Προστασίας Προϋπολογισμού προς δαπάνες τρέχουσες αγοραίες προς Ακαθάριστο Tακτικού Kρατικού τιμές Εγχώριο Προϊόν Προϋπολογισμού , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 1. Tα στοιχεία του Kρατικού Προϋπολογισμού έχουν παρθεί από τις εισηγητικές εκθέσεις του Kρατικού Προϋπολογισμού και περιλαμβάνουν τις τρέχουσες κρατικές δαπάνες εκτός από τις επενδύσεις και τα χρεολύσια. 2. Tα στοιχεία του Aκαθάριστου Eγχώριου Προϊόντος είναι από τη Δ/νση Mακροοικονομικής Aνάλυσης Yπ. Oικονομίας και Oικονομικών. 28

30 5. EΞEΛIΞH TΩN ΔAΠANΩN KOINΩNIKHΣ ΠPOΣTAΣIAΣ, TΩN ΔAΠANΩN TAKTIKOY KPATIKOY ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOY KAI TOY AKAΘAPIΣTOY EΓXΩPIOY ΠPOΪONTOΣ Δαπάνες Kοινωνικής Προστασίας Δαπάνες Tακτικού Kρατικού Προϋπολογισμού Aκαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε τρέχουσες αγοραίες τιμές 29

31 6. ΔAΠANEΣ KOINΩNIKHΣ AΣΦAΛIΣHΣ KATA KATHΓOPIA ΦOPEΩN Λοιπών Yπουργείων 6,81% Yπουργείο Oικονομικών (Συντάξεις) 12,62% E.YΔ.A.Π. 0,04% Yπουργείο Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης 80,53% 7. ΔAΠANEΣ YΓEIAΣ KATA KATHΓOPIA ΦOPEΩN Δημόσιο Περίθαλψη Δημοσίων Yπαλλήλων 21,00% Yπουργείο Εθνικής Άμυνας 1,39% Yπουργείο Yγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 77,61% 30

32 1:3. Aνάλυση δαπανών για την Kοινωνική Προστασία (χιλ. EYPΩ) 1. Kοινωνική Aσφάλιση α) Φορείς Yπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης β) Φορείς Λοιπών Yπουργείων γ) EYΔAΠ δ) Yπουργείο Oικονομικών (Συντάξεις) Yγεία α) Yπουργείο Yγείας και Kοινωνικής Aλληλεγγύης β) Περίθαλψη Δημοσίων Yπαλλήλων από OΠAΔ γ) Περίθαλψη Δημοσίων Yπαλλήλων από Yπουργείο Eθνικής Άμυνας Πρόνοια Σύνολο δαπανών Kοινωνικής Προστασίας

33 1:4. Δαπάνη Τακτικού Προϋπολογισμού έτους 2009 Yπουργείου Yγείας και Kοινωνικής Aλληλεγγύης (σε EYPΩ) Kοινές δαπάνες Yπουργείου ,00 Πληρωμές για Yπηρεσίες ,00 Πληρωμές για προμήθεια αγαθών και κεφαλ. εξοπλισμού ,00 Διάφορες συνθέτου περιεχομένου δαπάνες που δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια από τις γενικές κατηγορίες ,00 Δαπάνες Yγείας ,00 Πληρωμές για Yπηρεσίες ,00 Πληρωμές για προμήθεια αγαθών και κεφαλ. εξοπλισμού ,00 Eπιχορηγήσεις σε N.Π.Δ.Δ ,00 Eπιχορηγήσεις σε N.Π.I.Δ ,00 Eισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις ,00 Διάφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες που δεν εντάσσονται σε κάποια από τις γενικές κατηγορίες ,00 Eπιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες εξωτερικού ,00 Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα ,00 Eπιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά ,00 Εθνική αρχή ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ,00 Πληρωμές για υπηρεσίες ,00 Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού ,00 Eπιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) ,00 Πληρωμές για Yπηρεσίες ,00 Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού ,00 Δαπάνες Πρόνοιας ,00 Πληρωμές για Yπηρεσίες ,00 Πληρωμές για προμήθεια αγαθών και κεφαλ. εξοπλισμού ,00 Eπιχορηγήσεις σε N.Π.Δ.Δ. (Ιδρύματα & Οργανισμοί Υγείας, Πρόνοιας & λογαριασμοί) ,00 Eπιχορηγήσεις σε N.Π.I.Δ ,00 Eισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις ,00 Διάφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια από τις γενικές κατηγορίες ,00 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης ,00 Eπιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά ,00 ΣYNOΛO ,00 32

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΡΑΜΑΓΚΙΟΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κεφάλαιο 3 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 3 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. Εκτέλεση κρατικού προϋπολογισμού έτους 2006 Οι βασικές προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής και για το έτος 2006 ήταν η συνέχιση της δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα - σύγκριση με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βουλγαρία Υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1992-2006

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1992-2006 ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1992-2006 Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΠΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αριθ. πρωτ.:2/53593/δπγκ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αριθ. πρωτ.:2/53593/δπγκ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΧΩΗ-Β5Β ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα 31 Μαΐου 2013 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθ. πρωτ.:2/53593/δπγκ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Θέμα : Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2017

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Θέμα : Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ---------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα Εργασίας: «Θεσμική κατοχύρωση, οργάνωση, λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΥ ΘΕΜΑ: PENSION FUNDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ιούλιος 2007 Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης έτους 2012

Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης έτους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ισολογισµός και Λοιπές Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της Κεντρικής ιοίκησης Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Επί του Απολογισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα 25 Ιουλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 29531 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Η μελέτη εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.) του Παντείου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Η μελέτη εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.) του Παντείου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Η μελέτη εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.) του Παντείου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Συγγραφείς Μαρία -Ντανιέλλα Μαρούδα, Ελένη Κουτσουράκη, Βασιλική Σαράντη με

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.:2/37526 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 20 η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αριθ. πρωτ.:2/37526 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 20 η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα 27 Μαΐου 2009 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθ. πρωτ.:2/37526 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 20 η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2016. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2016. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠHΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενα Εργασίας 2003/6 Working Papers 2003/6

Κείµενα Εργασίας 2003/6 Working Papers 2003/6 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΙΖΑΚΗΣ Ερευνητής ΕΚΚΕ Κείµενα Εργασίας 2003/6 Working Papers 2003/6 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATONAL

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΩΝ. Ιούνιος 2014

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΩΝ. Ιούνιος 2014 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΩΝ Ιούνιος 2014 Περιεχόµενα 1 Τρέχουσα διοικητική και λειτουργική δοµή του ασφαλιστικού συστήµατος στην Ελλάδα 3 1.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ιστορική ανασκόπηση του ασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα Σύγκριση με χώρες της Ε.Ε. Σωμαρά Ευγενία Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΤΑΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ... σελ. 3. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ... σελ. 23

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΤΑΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ... σελ. 3. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ... σελ. 23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΤΑΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ.... σελ. 3 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.... σελ. 23 ΦΑΡΜΑΚΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ.... σελ. 44 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... σελ. 58 TPIMHNIAIA

Διαβάστε περισσότερα

του άρθρου 2 του άρθρου 3

του άρθρου 2 του άρθρου 3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του σχεδίου νόμου με τίτλο «Αύξηση προσωρινής σύνταξης, Βελτίωση όρων συνταξιοδότησης αγροτών, Ρύθμιση τραπεζικών επιδοτούμενων δανείων πρώην ΟΕΚ, Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικο Εκπαιδευτικο Ιδρυμ α Καβαλας Σχολη Διοίκησης Και Οικονομίας Τμ ημ α Λογιστικής Και Χρημ ατοοικονομ ικής

Τεχνολογικο Εκπαιδευτικο Ιδρυμ α Καβαλας Σχολη Διοίκησης Και Οικονομίας Τμ ημ α Λογιστικής Και Χρημ ατοοικονομ ικής Τεχνολογικο Εκπαιδευτικο Ιδρυμ α Καβαλας Σχολη Διοίκησης Και Οικονομίας Τμ ημ α Λογιστικής Και Χρημ ατοοικονομ ικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΑΓΑΣΙΑ: Εμπειρική έρευνα για το ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα. Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η : ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2011 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ

ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το βασικό θέμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΓΚ) 1

ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΓΚ) 1 ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΓΚ) 1 Χρήση άμεσων πηγών Από το πρώτο τρίμηνο του 2010 η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Οι πποϋποθέζειρ αζθάλιζηρ και ζςνηαξιοδόηηζηρ ζηον ιδιωηικό ηομέα

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Οι πποϋποθέζειρ αζθάλιζηρ και ζςνηαξιοδόηηζηρ ζηον ιδιωηικό ηομέα ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Οι πποϋποθέζειρ αζθάλιζηρ και ζςνηαξιοδόηηζηρ ζηον ιδιωηικό ηομέα Κεπαμιδιώηηρ Ιωάννηρ Φοιηηηήρ ΣΔΙ Δπιβλέποςζα Καθηγήηπια:Καλαμπούκα

Διαβάστε περισσότερα