ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Πτυχιακή εργασία των Παρασκευόπουλου Βιταλίου (1200) Χαραλαμπίδη Χρηστοβασίλη (935) Επιβλέπων: Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ, 2013

2 Η πτυχιακή εργασία είναι αφιερωμένη, στις οικογένειές μας.

3 Υπεύθυνη Δήλωση: Βεβαιώνουμε ότι είμαστε συγγραφείς αυτής της πτυχιακής εργασίας και ότι κάθε βοήθεια την οποία είχαμε για την προετοιμασία της, είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην πτυχιακή εργασία. Επίσης έχουμε αναφέρει τις όποιες πηγές από τις οποίες κάναμε χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασμένες. Επίσης βεβαιώνουμε ότι αυτή η πτυχιακή εργασία προετοιμάστηκε από εμάς προσωπικά ειδικά για τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Σερρών.

4 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ. Το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής έχει ως θέμα την οπτικοποίηση της δασικής βλάστησης και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, με την χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.). Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η τρισδιάστατη οπτικοποίηση ενός τμήματος των δασικών εκτάσεων που ανήκουν στο νομό Σερρών. Η ενημέρωση της γεωγραφικής βάσης δεδομένων έγινε μέσω της διαδικασίας της ψηφιοποίησης. Η ψηφιοποίηση, η δημιουργία επιπέδων πληροφοριών και η κατασκευή των ψηφιακών μοντέλων εδάφους (Digital Elevation Model D.E.M.) των υπό μελέτη περιοχών έγινε με την βοήθεια των λογισμικών ArcMap και ArcScene. Η πτυχιακή εργασία αυτή χωρίζεται σε ενότητες κεφάλαια, για περεταίρω ανάπτυξη και κατανόησή της. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, ο ορισμός και η αρχή λειτουργίας του Γ.Σ.Π., οι κατηγορίες, οι χρήσεις αλλά και η δομή των Γ.Σ.Π., τα προβολικά και γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς, το προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ '87, την γεωαναφορά, το σύστημα ψηφιοποίησης χάρτη και τέλος τα ψηφιακά μοντέλα εδάφους (Digital Elevation Model D.E.M.). Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στα δασικά διαχειριστικά σχέδια, αναλύονται τα επίπεδα διαχείρισης δασικών οικοσυστημάτων και τέλος καταγράφονται τα στοιχεία πρότυπου δασικού διαχειριστικού σχεδίου. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται πληροφορίες για την περιοχή μελέτης, για την λίμνη Κερκίνη, το φυσικό περιβάλλον, την συμφωνία Ramsar αλλά και το δίκτυο Natura Επίσης πληροφορίες για το κλίμα που επικρατεί στην περιοχή, την γεωλογία και τους υγροτόπους, την πανίδα, την χλωρίδα της περιοχής, την βλάστηση, και τέλος τους εχθρούς και τους κινδύνους του δάσους. i

5 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται οι ρυθμίσεις αλλά και η χρήση λειτουργίας του λογισμικού ΑrcGIS και συγκεκριμένα του ArcMap και του ArcScene, η φόρτωση δεδομένων, η διαδικασία της γεωαναφοράς αλλά και η διαδικασία ορισμών σημείων για την γεωαναφορά. Επίσης η ψηφιοποίηση του χάρτη, η ψηφιοποίηση ισοϋψών καμπυλών, του οδικού δικτύου, της λίμνης, των οικισμών της περιοχής και τις δασικές επιφάνειες, όπως επίσης και η κατασκευή τρισδιάστατων μοντέλων στο λογισμικό ArcScene και τέλος το ψηφιακό μοντέλο εδάφους και το δίκτυο ακανόνιστων τριγώνων. Στο πέμπτο κεφάλαιο της πτυχιακής καταγράφονται στατιστικά στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται σε μορφή γραφήματος και πινάκων. Στο τέλος της πτυχιακής βρίσκεται το παράρτημα με τον πίνακα, ο οποίος παρουσιάζει τα αναλυτικά στοιχεία όλων των δασικών επιφανειών και φωτογραφικές λήψεις από την ολοκληρωμένη τρισδιάστατη μορφή της υπό μελέτης περιοχής. ii

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή - Αντικείμενο Πτυχιακής... i Κεφάλαιο 1 - Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών(Γ.Σ.Π.) Ορισμός και αρχή λειτουργίας Γ.Σ.Π Κατηγορίες Γ.Σ.Π Οι χρήσεις των G.I.S Δομή των Γ.Σ.Π Προβολικά και γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς Προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ' Γεωαναφορά Σύστημα ψηφιοποίησης χάρτη Ψηφιακά μοντέλα εδάφους (Digital Elevation Model)...12 Κεφάλαιο 2 - Δασικά Διαχειριστικά Σχέδια Εισαγωγή στα δασικά διαχειριστικά σχέδια Επίπεδα διαχείρισης δασικών οικοσυστημάτων Στοιχεία πρότυπου δασικού διαχειριστικού σχεδίου Περιγραφή περιβάλλοντος...17 Κεφάλαιο 3 - Περιοχή Μελέτης Εισαγωγή - Γεωγραφική θέση περιοχή μελέτης Η λίμνη Κερκίνη Φυσικό Περιβάλλον Συμφωνία Ramsar Δίκτυο Natura Κλίμα Γεωλογία Υγρότοποι Πανίδα Χλωρίδα Βλάστηση Ενδημικά Φυτά Οικότοποι στον Εθνικό Πάρκο Δρυς (Βελανιδιά)...31

7 3.8.2 Οξιά Οστριά Παλιούρι Γαύρος Φράξος Σφένδαμος Φλαμουριά Εχθροί και κίνδυνοι του δάσους Οι λαθροϋλοτομίες Βοσκή...37 Κεφάλαιο 4 - Μεθοδολογία Εργασίας στο ArcGIS Οριοθέτηση της περιοχής μελέτης Πρωτογενή δεδομένα Γεωαναφορά χαρτών Γεωαναφορά τοπογραφικού χάρτη Γ.Υ.Σ Γεωαναφορά δασοπονικού χάρτη Διαδικασία ψηφιοποίησης Ψηφιοποίηση ισοϋψών καμπυλών Ψηφιοποίηση οδικού δικτύου Ψηφιοποίηση λίμνης Ψηφιοποίηση οικισμών Ψηφιοποίηση δασικών επιφανειών Κατασκευή τρισδιάστατων μοντέλων στο λογισμικό ArcScene Ψηφιακό μοντέλο εδάφους (D.E.M.) Υπολογισμός ποσότητας δέντρων Υπολογισμός έκτασης και πλήθος δέντρων Οπτικοποίηση δέντρων...70 Κεφάλαιο 5 - Αποτελέσματα Στατιστικά στοιχεία Συνθήκες προσέγγισης Διαχειριστικά μέτρα Κλίσεις εδάφους Μέση συγκόμωση Ξυλοβρίθεια Πέτρωμα Κατάσταση εδάφους...82

8 5.1.8 Λίμνη και οικισμοί Οδικό δίκτυο Δασικές επιφάνειες Το αποτέλεσμα της οπτικοποίησης...87 Κεφάλαιο 6 - Συμπεράσματα Συμπεράσματα Προοπτικές - Προτάσεις...91 Βιβλιογραφία...92 Παραρτημα...94 Δασικό διαχειριστικό σχέδιο της περιοχής μελέτης...95

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

10 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Κεφάλαιο Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.). Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, ευρύτερα γνωστά ως G.I.S. (Geographical Information Systems), διαχειρίζονται με αποτελεσματικό τρόπο τη γεωγραφική πληροφορία και μαζί τα δεδομένα ενός οργανισμού που μπορούν να συσχετιστούν με αυτή. Την τελευταία δεκαετία έχουν γνωρίσει μεγάλη άνθηση και έχουν βρει αρκετές πρακτικές εφαρμογές σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου και του πεδίου της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain). Βέβαια, στην αμερικάνικη ήπειρο αλλά και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών χρησιμοποιήθηκαν πολύ πριν τα γνωρίσουμε στην Ελλάδα. Στην ευρεία διάδοση των G.I.S. συνέβαλαν τα ακόλουθα: το γεγονός ότι οι εταιρείες λογισμικού κατάφεραν να αναπτύξουν εκδόσεις φιλικές προς τους χρήστες τους μέσω του γραφικού περιβάλλοντος, η δημιουργία και διάθεση αξιόπιστων ψηφιακών δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα συστήματα αυτά (ψηφιακοί χάρτες), η αυξημένη υπολογιστική ισχύς των προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (desktop PCs), καθώς και η συσχέτιση των συστημάτων G.I.S. με τα συστήματα παρακολούθησης οχημάτων, δικτύων ή άλλων αντικειμένων πάνω στη γη, μέσω της τεχνολογίας των δορυφόρων και των τηλεπικοινωνιών. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται εν συντομία τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων G.I.S., ώστε να γίνει αντιληπτός ο τρόπος λειτουργίας ενός τέτοιου συστήματος. Επίσης παρατίθενται οι δυνατότητες πρακτικών εφαρμογών τους και ειδικά η συνεισφορά τους σε θέματα που άπτονται της εφοδιαστικής αλυσίδας των επιχειρήσεων. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα να εκτιμηθεί το κατά πόσο ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να υποστηρίξει κάποια από τα ειδικά ζητήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζει μία σύγχρονη επιχείρηση. 1.2 Ορισμός και αρχή λειτουργίας Γ.Σ.Π. Η ιδέα της οργάνωσης και συστηματοποίησης της γεωγραφικής πληροφορίας με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα μέσα της δεκαετίας του Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας οδήγησε τελικά στην εμφάνιση των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών ή G.I.S. τη δεκαετία του Η επανάσταση που έφεραν οι υπολογιστές στη διαχείριση της πληροφορίας άργησε να αγγίξει τον τομέα της χωρικής πληροφορίας κυρίως για τεχνικούς λόγους που σχετίζονται 2

11 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Κεφάλαιο 1 με τις αυξημένες απαιτήσεις σε γραφικά. Όταν όμως τη δεκαετία του 1990 ξεπεράστηκαν τα τεχνικά εμπόδια και όταν το κόστος των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών έπαψε να είναι απαγορευτικό, η ευρεία χρήση τους οδήγησε στην ανάπτυξη των G.I.S. και στη σταδιακή δημιουργία των απαραίτητων χωρικών δεδομένων για τη λειτουργία των συστημάτων αυτών. Η τεχνολογία αυτή γνώρισε μία ευρύτατη σειρά εφαρμογών, σχεδόν σε κάθε ζήτημα όπου η παράμετρος της γεωγραφικής πληροφορίας υπεισέρχεται έμμεσα ή άμεσα. Ορίζοντας το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως ένα οργανωμένο σύνολο από πέντε δομικά στοιχεία που περιλαμβάνουν: i) υλικό εξοπλισμό (hardware), ii) λογισμικό (software), iii) γεωγραφικά δεδομένα, iv) ανθρώπινο δυναμικό και v) μεθόδους (οι ιδιαίτεροι κανόνες και οι πρακτικές λειτουργίας κάθε οργανισμού ξεχωριστά), με σκοπό τη συλλογή, καταχώριση, διαχείριση, ανάλυση, επεξεργασία και απόδοση, κάθε μορφής πληροφορίας που σχετίζεται με τη γεωγραφική πληροφορία. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών είναι ένα εργαλείο για λήψη αποφάσεων νομικής, διοικητικής και οικονομικής υφής και ένα όργανο για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη το οποίο αποτελείται από τη μία, από μία Βάση Δεδομένων που περιέχει για μια έκταση στοιχεία προσδιορισμένα στο χώρο και τα οποία σχετίζονται με την γη και από την άλλη αποτελείται από διαδικασίες και τεχνικές για την συστηματική συλλογή, ενημέρωση, επεξεργασία και διανομή των στοιχείων. Η βάση ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών είναι ένα ενιαίο σύστημα γεωγραφικής αναφοράς, το οποίο επίσης διευκολύνει τη σύνδεση των στοιχείων μεταξύ τους καθώς και με άλλα συστήματα που περιέχουν στοιχεία για τη γη. Οι αποφάσεις που παίρνονται με βάση τα στοιχεία ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών δεν είναι μόνο νομικής, διοικητικής και οικονομικής υφής, αλλά και κοινωνικής με την έννοια ότι επηρεάζονται από χαρακτηριστικά και συνθήκες καθαρά κοινωνικής προέλευσης και φύσης όπως για παράδειγμα η αντίληψη που υπάρχει σε κάθε χώρα για το δικαίωμα εξουσίασης της γης και τους περιορισμούς του δικαιώματος αυτού, η πολιτική που επιλέγεται να ακολουθηθεί σε θέματα πολεοδομικά, χωροταξικά, προστασίας περιβάλλοντος κ.α. 3

12 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Κεφάλαιο 1 Η τεχνολογία των Γ.Σ.Π. ολοκληρώνει τις λειτουργίες των συνήθων εφαρμογών βάσεων δεδομένων, όπως αναζήτηση και στατιστική ανάλυση, με τα πλεονεκτήματα της οπτικής απεικόνισης και της γεωγραφικής ανάλυσης που προσφέρουν οι χάρτες. Οι ικανότητες αυτές διακρίνουν τα Γ.Σ.Π. από τα άλλα πληροφοριακά συστήματα και τα καθιστούν πολύτιμα σε ένα μεγάλο εύρος δημοσίων οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων, για την επεξήγηση γεγονότων, την εκτίμηση αποτελεσμάτων, το σχεδιασμό στρατηγικών, τη λήψη αποφάσεων. Το σύστημα Γ.Σ.Π. μοντελοποιεί το χώρο συγκεντρώνοντας και συνδυάζοντας ένα πλήθος πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό αποθηκεύει δεδομένα σε ένα σύνολο από διαφορετικές θεματικές βαθμίδες (layers), όπως για παράδειγμα πόλεις, δρόμοι, κτίρια, αγωγοί, γεωγραφικό ανάγλυφο, λίμνες, ποτάμια, λοιπά σημεία ενδιαφέροντος. Οι θεματικές αυτές βαθμίδες συνδέονται μεταξύ τους μέσω γεωγραφικών συντεταγμένων, σε δύο διαστάσεις (γεωγραφικό μήκος και πλάτος), ακόμα και σε τρεις διαστάσεις. Αυτή είναι η απλή αλλά εξαιρετικά ισχυρή αρχή λειτουργίας των Γ.Σ.Π. που αποδεικνύεται πολύτιμη για την επίλυση πλήθους πραγματικών προβλημάτων. Το πιο ζωτικό δομικό στοιχείο ενός Γ.Σ.Π. είναι τα δεδομένα και για το λόγο αυτό οι βάσεις δεδομένων βρίσκονται στην καρδιά ενός τέτοιου συστήματος. Το Γ.Σ.Π. διαθέτει μία βάση γεωγραφικών δεδομένων ή αλλιώς ένα ψηφιοποιημένο χάρτη ο οποίος υλοποιεί και το μοντέλο του χώρου, όπως αυτό περιγράφηκε παραπάνω με τις θεματικές βαθμίδες. Ταυτόχρονα περιλαμβάνει και μία βάση περιγραφικών δεδομένων που συνδέονται με τα δεδομένα του χώρου. Το κατάλληλο λογισμικό ενός Γ.Σ.Π. για τη διαχείριση βάσεων δεδομένων και οπτικής απεικόνισής τους, επιτρέπει το συνδυασμό αυτών των δεδομένων και την απεικόνισή τους σε μορφή συνδυασμένων πληροφοριών πάνω σε χάρτες. Στην εικόνα 1.1 παρουσιάζεται η αρχή λειτουργίας των Γ.Σ.Π., όπου οι επιμέρους θεματικές βαθμίδες χαρτογραφικής πληροφορίας συνδυάζονται σε μία και μόνο οπτική απεικόνιση, η οποία συνδέεται με βάση δεδομένων για το σύνολο των χαρακτηριστικών που αυτή η απεικόνιση περιλαμβάνει. Σημειώνεται ότι για τα χαρακτηριστικά του χάρτη (features) αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων τρεις βασικές πληροφορίες: η γεωγραφική πληροφορία, η προβολή (projection) πάνω στην οποία εκφράζεται η γεωγραφική πληροφορία και οι ιδιότητες του χαρακτηριστικού. 4

13 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Κεφάλαιο 1 Εικόνα 1.1. Αρχή Λειτουργίας Γ.Σ.Π. 1.3 Κατηγορίες Γ.Σ.Π. Ο τρόπος με τον οποίο δομείται ο ψηφιοποιημένος χάρτης χωρίζει τα Γ.Σ.Π. σε δύο μεγάλες κατηγορίες: i) τα «διανυσματικά» (vector) συστήματα και ii) τα συστήματα «μωσαϊκού» (raster ή grid). Τα διανυσματικά συστήματα αποθηκεύουν τη γεωγραφική πληροφορία σε αναλυτική μορφή συντεταγμένων, ενώ τα συστήματα μωσαϊκού αποθηκεύουν την πληροφορία σε μορφή πλέγματος ψηφίδων. Στα διανυσματικά Γ.Σ.Π. η καταγραφή και η επεξεργασία των χωρικών πληροφοριών γίνεται με τη χρήση της γεωμετρίας των 5

14 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Κεφάλαιο 1 διανυσμάτων που περιλαμβάνει αντιπροσωπεύονται αντιστοίχως γραμμικά στοιχεία και επιφάνειες. σημεία, γραμμές και πολύγωνα, με τα οποία τα εξής γεωμετρικά στοιχεία του χώρου: τόποι, Τα Γ.Σ.Π. μωσαϊκού τύπου βασίζονται στην αρχή των στοιχειωδών επιφανειών (raster, cells, pixels). Οι στοιχειώδεις επιφάνειες είναι συνήθως τετράγωνα ή παραλληλόγραμμα και ενίοτε τριγωνικής ή εξαγωνικής μορφής. Δημιουργείται δηλαδή ένα πλέγμα πάνω από μία εικόνα (συνήθως ψηφιακά σαρωμένος χάρτης), το οποίο διαχωρίζει την εικόνα σ ε πολύ μ ικρά στοιχειώδη κομμάτια - ψηφίδες, παρόμοιες με αυτές που βλέπει κανείς όταν μεγεθύνει υπερβολικά μία ψηφιακή φωτογραφία. Οι χάρτες μωσαϊκού (raster ή grid) υστερούν στη δημιουργία των χωρικών συσχετίσεων που επιτυγχάνουν οι διανυσματικοί (vector) χάρτες. Για το λόγο αυτό τα σύγχρονα G.I.S. χρησιμοποιούν διανυσματικούς χάρτες, ενώ συνοδεύονται και από ειδικές εφαρμογές μετατροπής των χαρτών από «raster» σε «vector» μορφή. 1.4 Οι χρήσεις των G.I.S. Ένα σύστημα G.I.S. έχει το πλεονέκτημα ότι διαχειρίζεται ξεχωριστά την αποθήκευση των δεδομένων από την οπτική αναπαράσταση των χαρτών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα ίδια δεδομένα να μπορούν να αποτυπωθούν με διαφορετικούς τρόπους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μπορούμε να μεγεθύνουμε τον ψηφιακό χάρτη ή να εμφανίσουμε συγκεκριμένα μόνο επίπεδα (layers) της ψηφιακής πληροφορίας. Ένα τέτοιο παράδειγμα συναντάται στις γνωστές εφαρμογές χαρτών της Google, όπου ο χρήστης επιλέγει είτε μόνο τον πολιτικό χάρτη, είτε το γεωφυσικό χάρτη (φωτογραφία από δορυφόρο) είτε και τους δύο μαζί και πάνω σε αυτούς μπορεί να εμφανίσει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία τον ενδιαφέρει και είναι διαθέσιμη: δρόμοι, πόλεις, σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος κλπ. Επιπροσθέτως, στα πλεονεκτήματα των G.I.S. συγκαταλέγεται το γεγονός ότι μπορούμε να εκτελέσουμε ποικίλους υπολογισμούς με τα γεωγραφικά δεδομένα και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορεί να συνδυαστεί με αυτά, όπως για παράδειγμα είναι ο υπολογισμός των αποστάσεων μεταξύ τοποθεσιών ή και ο χρόνος μίας διαδρομής. Επίσης, μπορούμε να δημιουργήσουμε πίνακες που να περιλαμβάνουν τα διάφορα χαρακτηριστικά του ψηφιακού χάρτη ή να προσθέσουμε 6

15 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Κεφάλαιο 1 οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία πάνω στο χάρτη. Μία σημαντική δυνατότητα που προσφέρουν τα G.I.S. είναι το ότι προσδιορίζουν τις διαθέσιμες πληροφορίες στο γεωγραφικό χώρο. Η δυνατότητα αυτή ονομάζεται «γεωκωδικοποίηση» (geocoding) και ένα ενδεικτικό παράδειγμα χρήσης της είναι ο αυτόματος μετασχηματισμός της διεύθυνσης ενός πελάτη σε συντεταγμένες ενός σημείου στον ψηφιακό χάρτη της αντίστοιχης πόλης. Ο σημαντικότερος παράγοντας για την επιτυχημένη υλοποίηση και χρήση ενός G.I.S. είναι η ύπαρξη των κατάλληλων γεωγραφικών δεδομένων, τα οποία όταν συνδυαστούν με τα υπόλοιπα δεδομένα ενός οργανισμού, δύναται να υποστηρίξουν πολλές λειτουργίες ή και τη λήψη των αποφάσεων. Τέτοια γεωγραφικά δεδομένα μπορούν είτε να αγοραστούν είτε να δημιουργηθούν εξαρχής με τη χρήση ειδικών διατάξεων ψηφιοποίηση ς των χαρτών. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000, μόνο η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (Γ.Υ.Σ.) προσέφερε αξιόπιστα και σχετικά πλήρη γεωγραφικά δεδομένα για τον Ελλαδικό χώρο, αν και αυτά υστερούσαν στο επίπεδο των αστικών περιοχών (εντός των πόλεων). Σήμερα, η ανάπτυξη των συστημάτων πλοήγησης και παρακολούθησης οχημάτων και η αυξανόμενη διείσδυση των G.I.S. σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα έχουν οδηγήσει στην παραγωγή και διάθεση αξιόπιστων αλλά και οικονομικών γεωγραφικών δεδομένων για κάθε ενδιαφερόμενο. Το πεδίο εφαρμογής των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών είναι ευρύτατο καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε η παράμετρος της γεωγραφικής πληροφορίας υπεισέρχεται άμεσα ή έμμεσα, όπως είναι: οι ανάγκες χαρτογράφησης, τα ζητήματα χωροταξίας, περιπτώσεις αστικών και περιφερειακών μελετών, διαχείρισης φυσικών πόρων, οικολογικών ερευνών, διαχείρισης αποβλήτων, κτηματολογίου και πολεοδομικού σχεδιασμού, μελέτης κυκλοφοριακών συνθηκών, διαχείρισης επειγόντων περιστατικών, δημογραφικά ζητήματα. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θέματα διερεύνησης και ανάλυσης μίας αγοράς, ανάλυσης των πωλήσεων μίας επιχείρησης, σχεδιασμού των δικτύων εφ οδιασμού και διακίνησης, προγραμματισμού της διανομής προϊόντων, καθώς και παρακολούθησης των δρομολογίων των οχημάτων. 7

16 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Κεφάλαιο Δομή των Γ.Σ.Π. Η αξιόπιστη λειτουργία ενός Γ.Σ.Π. εξαρτάται από τέσσερα σημαντικά τμήματα (εικόνα 1.2): Τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό (Hardware). Το κατάλληλο λογισμικό (Software). Τα δεδομένα (Data). Την οργάνωση και το προσωπικό (χρήστες). Εικόνα 1.2. Δομή των Γ.Σ.Π. Τα τμήματα που απαρτίζουν ένα Γ.Σ.Π. πρέπει να βρίσκονται σε βέλτιστη σχέση μεταξύ τους για την αποδοτική λειτουργία του συστήματος. Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός ενός Γ.Σ.Π. μπορεί να αποτελείται από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος να είναι ένας σταθμός εργασίας (Workstation) ή ένα απλό PC, μια οθόνη σχετικά μεγάλων διαστάσεων (τουλάχιστον 20 ή 21 ) υψηλής ανάλυσης με αντίστοιχη κάρτα γραφικών, κάρτα video για εισαγωγή και διαχείριση ταινιών video Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 13 και κάρτα ήχου για εισαγωγή και δημιουργία ήχων (Multimedia). Επίσης περιλαμβάνονται συστήματα αποθήκευσης δεδομένων όπως σκληροί δίσκοι, CD-R, CD-RW, DVD-R/RW, συστήματα μαζικής αποθήκευσης (jukebox), και Storage Area Networks. Όλα αυτά μπορούν να βρίσκονται σε ένα τοπικό δίκτυο 8

17 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Κεφάλαιο 1 υπολογιστών (Local Area Network, L.A.N.) ή δίκτυο ευρείας περιοχής (Wide Area Network, W.A.N.) για την ταυτόχρονη εργασία πολλών χρηστών. Στις συσκευές εισόδου πληροφοριών και δεδομένων περιλαμβάνονται το πληκτρολόγιο, οι ψηφιοποιητές (digitizers), οι σαρωτές (scanners) και οποιαδήποτε συσκευή παρέχει ψηφιακά αποτελέσματα (π.χ. zip-drive, κάμερα, video). Στις συσκευές εξόδου αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται οι εκτυπωτές (printers) διαφόρων ειδών (laser, inkjet, μονόχρωμοι ή έγχρωμοι), οι σχεδιογράφοι (plotters) διαφόρων ειδών (διανυσματικοί με πενάκια, inkjet, θέρμο-ηλεκτρικοί) και τα ψηφιακά προϊόντα (CD-R, DVD-R, κλπ.) Το λογισμικό αποτελείται συνήθως από ξεχωριστά υποπρογράμματα που το καθένα εκτελεί διαφορετική εργασία, αλλά όλα συνεργάζονται μεταξύ τους. Τέτοια υποπρογράμματα μπορεί να εκτελούν ενδεικτικά τις παρακάτω εργασίες: Έλεγχο της διαδικασίας εισόδου δεδομένων (γραφικών) σάρωση ή υπολογισμό από μετρήσεις υπαίθρου. με ψηφιοποίηση Έλεγχο της διαδικασίας εισόδου περιγραφικών δεδομένων. Αποθήκευση στις βάσεις γραφικών και περιγραφικών δεδομένων. Το λογισμικό σε ένα Γ.Σ.Π. πρέπει να έχει ορισμένες δυνατότητες. Πρέπει να επιτρέπει την ανάλυση των δεδομένων σε ότι αφορά τη θέση τους, τις σχέσεις μεταξύ τους και τις ιδιότητές τους. Πρέπει να παρέχει διάφορες επεξεργασίες μετατροπής των ιδιοτήτων ή της εμφάνισης διαφόρων δεδομένων, όπως μετασχηματισμοί από ένα προβολικό σύστημα σε ένα άλλο, αλλαγή κλίμακας κλπ. και να επιτρέπει την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και εκτύπωση αυτών με διάφορες μορφές (χάρτες, τρισδιάστατες απεικονίσεις, πίνακες, χάρτες με γραφήματα, χάρτες με διάφορες πληροφορίες κλπ.). Πρέπει επίσης να υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής του Γ.Σ.Π. σε ειδικές ανάγκες του χρήστη μέσα από μια διαδικασία προγραμματισμού με ιδιαίτερη γλώσσα ή κοινή γλώσσα προγραμματισμού. 1.6 Προβολικά και γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς. Τα προβολικά συστήματα χρησιμοποιούνται για να απεικονίζουν ή να προβάλλουν σημεία που ανήκουν σε μία επιφάνεια αναφοράς πάνω σε μία άλλη επιφάνεια. Με τον τρόπο αυτό τα γεωμετρικά ή φυσικά χαρακτηριστικά της πρώτης επιφάνειας μεταφέρονται μέσω μιας αμφι μονοσήμαντης αντιστοιχίας πάνω στη δεύτερη. Όταν η 9

18 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Κεφάλαιο 1 πρώτη επιφάνεια είναι το ελλειψοειδές αναφοράς, τότε η προβολή πάνω σε ένα επίπεδο παράγει ένα χάρτη που ονομάζεται γεωδαιτικός. Όταν η πρώτη επιφάνεια είναι η σφαιρική Γη, τότε παράγεται ένας χάρτη ς που λέγεται γεωγραφικός. Η χρήση διαφορετικών προβολικών συστημάτων μπορεί να προκαλέσει παραμορφώσεις στο χάρτη. Σε περίπτωση που το πρωτότυπο διαθέσιμο χαρτογραφικό υλικό αποτελείται από χάρτε ς διαφορετικών γεωδαιτικών ή/και προβολικών συστημ άτων, τότε είναι απαραίτητο, αφού επιλεγεί το σύστημα αναφοράς του Γ.Σ.Π., να γίνουν μετασχηματισμοί όλων των χαρτογραφικών δεδομένων που δεν αναφέρονται σε αυτό έτσι, ώστε το τελικό ψηφιακό υπόβαθρο του Γ.Σ.Π. να είναι ενιαίο. Κάθε μετασχηματισμός συντεταγμένων, ανάλογα και με τον αλγόριθμο που χρησιμοποιείται, εισάγει ένα σφάλμα στο τελικό αποτέλεσμα, το οποίο θα πρέπει να συνεκτιμηθεί κατά τα επόμενα στάδια της εργασίας. Στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται σήμερα διάφορα γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς σε συνδυασμό με διάφορα προβολικά συστήματα. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 21, το (παλιό) Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ή (παλιό) Ελληνικό Datum (GRD). το Ευρωπαϊκό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ED 50). το Νέο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ή Νέο Ελληνικό DATUM (δεν χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα) Προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ '87. Είναι το πλέον πρόσφατο προβολικό σύστημα που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα, και είναι προϊόν συνεργασίας του Εργαστηρίου Ανώτερης Γεωδαισίας του Τμήματος Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών - Ε.Μ.Π., της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού και του Ο.Κ.Χ.Ε. (Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας). Θεωρείται μια ενιαία ζώνη για όλη την χώρα με κεντρικό μεσημβρινό λο=240 και χρησιμοποιείται ενιαίος συντελεστής κλίμακας 0,9996. Οι παραμορφώσεις με αυτόν τον τρόπο μπορούν να φτάσουν μέχρι και 1:1.000 στα άκρα της χώρας (δηλ. 1 μέτρο σε απόσταση 1χλμ.). 10

19 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Κεφάλαιο 1 Για να αποφευχθούν αρνητικές τιμές ο κεντρικός μεσημβρινός έχει ως τετμημένη μ. Αρχή των τεταγμένων θεωρείται ο ισημερινός (φ=0ο). Το σύστημα χρησιμοποιείται για την σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου καθώς έχει υιοθετηθεί από τον Ο.Κ.Χ.Ε. Γενικά, τείνει να γίνει το επίσημο προβολικό σύστημα για την Ελλάδα καθώς προσφέρει ενιαία αναφορά για το σύνολο της χώρας. Έχει ήδη υιοθετηθεί από τις περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς καθώς και ιδιωτικές εταιρείες. 1.7 Γεωαναφορά. Όλα τα χωρικά δεδομένα σε ένα Γ.Σ.Π. είναι γεωαναφερμένα. Η γεωαναφορά αναφέρεται στην διαδικασία κατά την οποία προσδιορίζεται η ύπαρξη ενός αντικειμένου στον πραγματικό χώρο, προσδίδονται δηλαδή γεωγραφικές συντεταγμένες. Στις ψηφιδωτές εικόνες, μια συνηθισμένη μορφή γεωαναφοράς είναι να επιλέξει κανείς το σύστημα αναφοράς (π.χ.: γεωγραφικό μήκος/πλάτος), τις μονάδες αναφοράς (π.χ.: μοίρες) και τις θέσεις συντεταγμένων της αριστερής, δεξιάς, πάνω και κάτω γωνίας της εικόνας. Το ίδιο ισχύει και για τα διανυσματικά αρχεία, παρόλο που εδώ οι γωνίες αφορούν ένα ορθογώνιο που περιβάλλει τα δεδομένα. Η γεωαναφορά αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο θέσεις στο χάρτη σχετίζονται με θέσεις στην επιφάνεια της γης. Η γεωαναφορά απαιτεί πολλά στοιχεία: Μια λογική για την αναφορά σε θέσεις στην επιφάνεια της γης ένα θέμα του πεδίου της Γεωδαισίας. Μια συγκεκριμένη εφαρμογή αυτής της λογικής, γνωστή και ως Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ή Datum ένα θέμα του πεδίου της Τοπογραφίας. Μια λογική για την αναφορά των θέσεων στις αντίστοιχες θέσεις γραφικών ένα θέμα του πεδίου της Χαρτογραφίας. Μια εφαρμογή αυτής της λογικής, γνωστή και ως δομή δεδομένων ένα θέμα του λογισμικού Γ.Σ.Π. Οι χάρτες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του ψηφιακού υποβάθρου στα Γ.Σ.Π. μπορεί να αναφέρονται σε διαφορετικά γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς ή 11

20 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Κεφάλαιο 1 Datum και προβολικά συστήματα. Τα γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς ή Datum καθορίζουν το σχήμα και το μέγεθος της Γης. Η προβολή του σημείου πάνω στην επιφάνεια ορίζεται από τις συντεταγμένες του που αναφέρονται σε ένα καθορισμένο σύστημα αξόνων. Μέχρι σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί εκατοντάδες διαφορετικά Datum για τη γήινη σφαίρα ή τοπικά σε διάφορα κράτη. Σήμερα τα γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς μπορεί να είναι από επίπεδες επιφάνειες για μικρής έκτασης τοπογραφικές εργασίες μέχρι σύνθετα συστήματα που καλύπτουν ολόκληρη τη Γη και περιγράφουν το μέγεθος και τη μορφή της. 1.8 Σύστημα ψηφιοποίησης χάρτη. Μετά το χαρτογραφικό προβολικό σύστημα, το επόμενο ουσιαστικότερο τμήμα είναι το σύστημα ψηφιοποίησης χάρτη. Με το σύστημα αυτό γίνεται δυνατή η μετατροπή τυπωμένων χαρτών σε ψηφιακή μορφή, επεκτείνοντας έτσι τη βάση δεδομένων του Γ.Σ.Π. Στην πιο κλασσική περίπτωση, ο χάρτης τοποθετείται σε έναν πίνακα ψηφιοποίησης, και στην συνέχεια ο χρήστης ιχνηλατεί τα στοιχεία που τον ενδιαφέρουν με ένα ειδικό στυλό ή δείκτη σύμφωνα με τις διαδικασίες που απαιτούν τα λογισμικά ψηφιοποίησης. Πολλά συστήματα ψηφιοποίησης χάρτη επιτρέπουν την τροποποίηση των ψηφιοποιημένων δεδομένων. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σαρωτές για την ψηφιοποίηση δεδομένων όπως οι αεροφωτογραφίες. Το αποτέλεσμα είναι μια ψηφιακή εικόνα αντί των περιγραμμάτων των στοιχείων που δημιουργούνται με έναν πίνακα ψηφιοποίησης. Το λογισμικό σάρωσης μπορεί να αποθηκεύσει τις εικόνες σε διάφορες μορφές αρχείων. Τα αρχεία αυτά μπορούν στην συνέχεια να εισαχθούν στο Γ.Σ.Π. Τα λογισμικά ψηφιοποίησης, σχεδίασης με υπολογιστή (CAD), και γεωμετρίας συντεταγμένων (COGO) είναι παραδείγματα συστημάτων λογισμικού που δίνουν τη δυνατότητα εισαγωγής ψηφιοποιημένων πληροφοριών χάρτη στη βάση δεδομένων, πέρα από τις δυνατότητες τους για χαρτογραφική προβολή. 1.9 Ψηφιακά μοντέλα εδάφους (Digital Elevation Model). 12

21 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Κεφάλαιο 1 Τα ψηφιακά μοντέλα είναι μια ψηφιακή αναπαράσταση της μεταβλητότητας του ανάγλυφου στο χώρο, οπότε χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της τοπογραφίας μιας περιοχής. Παρέχουν τη δυνατότητα μοντελοποίησης, ανάλυσης και απόδοσης χωρικών φαινομένων που σχετίζονται με το ανάγλυφο ή άλλες επιφάνειες με ανάλογες χωρικές ιδιότητες. Το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους, μπορεί να κατανοηθεί ως ψηφιακή αναπαράσταση της γεωμετρικής μορφής ενός τμήματος της γήινης επιφάνειας. Στη διεθνή βιβλιογραφία τα ψηφιακά μοντέλα εδάφους αναφέρονται με διάφορους όρους όπως: D.T.M. (Digital Terrain Model), D.E.M. (Digital Elevation Model), D.T.D. (Digital Terrain Data) και D.T.E.D. (Digital Terrain Elevation Data). Τα ψηφιακά μοντέλα εδάφους χρησιμοποιούνται σε πολλές περιπτώσεις εφαρμογών, όπως: Για την παραγωγή χαρτών σκιασμένου ανάγλυφου (shaded relief maps), υψομέτρων, κλίσεων και εκθέσεων. Για την κατασκευή ψηφιακών τοπογραφικών χαρτών. Για την ομαδοποίηση και καταμέτρηση χαρακτηριστικών αντικειμένων κατά κλάσεις υψομέτρων, κλίσεων ή εκθέσεων. Για τη διευκόλυνση υδρολογικών μελετών (π.χ.: υδρογραφικό δίκτυο). Τα ψηφιακά μοντέλα εδάφους παράγονται με την ψηφιοποίηση τοπογραφικών χαρτών, με τη φωτογραμμετρική ανάλυση αεροφωτογραφιών και τέλος, με την ανάλυση στερεοζευγών δορυφορικών δεδομένων όταν είναι επιθυμητή η μη λεπτομερής αναπαράσταση του ανάγλυφου. 13

22 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ A. Έντυπη βιβλιογραφία. 1. Ανδρουλακάκης Ν., Κουτσόπουλος Κ., 2003, «Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών με την Χρήση του Λογισμικού ArcGIS», Αθήνα, Εκδόσεις Παπασωτηρίου. 2. Ανδρουλακάκης Νίκος, 2005, Κουτσόπουλος Κωστής, «Εφαρμογές Λογισμικού ArcGIS 9x με απλά λόγια», Αθήνα, Εκδόσεις Παπασωτηρίου. 3. Γκαγκάτσιου Ε., 2007, «Adobe Photoshop CS3: Bβήμα προς βήμα», Αθήνα, Εκδόσεις Γκιούρδας Μ. 4. Koυτσόπουλος Κ., 2001, «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ανάλυση Χώρου», Αθήνα, Εκδόσεις Παπασωτηρίου. 5. Νικολαΐδης Α., 2004, «Σημειώσεις Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας με το Adobe Photoshop 7.0, Διδακτικές Σημειώσεις», Σέρρες, Τ.Ε.Ι Σερρών - Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 6. Συμεωνίδης Α., 2007, «Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Adobe Photoshop CS», Διδακτικές Σημειώσεις, Τ.Ε.Ι Σερρών - Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 7. Φιλιππίδης Ε., 2007, «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών», Διδακτικές Σημειώσεις, Σέρρες, Τ.Ε.Ι Σερρών - Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 8. GRUSSENMEYER P. et. A1., 1999, «3D Geometric and semantic modeling in historic sites», XVII CIPA International Symposium, Olinda Brazil. 9. Maune David F., 2001, «Digital Elevation Model Technologies and Applications: the DEM Users Manual», American Society for Photogrammetry and Remote Sensing Bethesda, Maryland. 10. Εκδόσεις Λαμπράκη, 2005, «Μάθετε το Photoshop». 11. Tony Russell & Catherine Cutler,2012, «Trees An Illustrated Identifier and Encyclopedia», Leicestershire, Publishing by Hermes House. 92

23 B. Ηλεκτρονική βιβλιογραφία. 1. Δρ. Ιωάννης Κ. Καπαγερίδης, MSc PhD CEng CSci MIMMM. 2. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, 3. Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και οι Χρήσεις τους, 4. GeoData, 5. Tutorial for ArcGIS 10,

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΑΣΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

25 Δασικά Διαχειριστικά Σχέδια Κεφάλαιο Εισαγωγή στα δασικά διαχειριστικά σχέδια. Κάθε δραστηριότητα ή εργασία ενός οργανισμού ή ακόμα και μιας επιχείρησης πρέπει να είναι καλώς οργανωμένη και αποτελεσματική, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο όπου το οικονομικό περιβάλλον είναι δύσκολο, ανταγωνιστικό και το φυσικό περιβάλλον υποβαθμίζεται. Η οργανωτική αποτελεσματικότητα και η επιτυχία των σκοπών και στόχων του οργανισμού είναι ευθύνη όλων όσων εργάζονται σε αυτόν. Οι προσπάθειες όμως των μελών αυτών συντονίζονται και καθοδηγούνται διαμέσου της διαδικασίας της διαχείρισης, δηλαδή η διαχείριση είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα της σχέσης οργανισμό, οικοσύστημα και εργαζόμενοι. Η διαχείριση επομένως είναι το σημαντικότερο κομμάτι ως προς την αποτελεσματικότητα του οργανισμού και σχετίζεται με τις ρυθμίσεις που αφορούν τις οργανωτικές διαδικασίες και την εκτέλεση των εργασιών. Δασικό διαχειριστικό σχέδιο είναι το σχέδιο το οποίο βασίζεται σε στοιχεία που έχουν συλλέγει με χαρτογράφηση ή απογραφή και αφορούν τους δασικούς πόρους. 2.2 Επίπεδα διαχείρισης δασικών οικοσυστημάτων. Η διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων είναι υποχρεωτικό να γίνεται σε τρία επίπεδα σχεδιασμού, ένα μακροχρόνιο ανά 20ετία, ένα μεσοπρόθεσμο ανά 10ετία και το βραχυπρόθεσμο με διάρκεια ισχύος μικρότερη των 5 ετών. Ο μακροχρόνιος σχεδιασμός είναι αναγκαίος στην διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων καθώς αφενός η υλοποίηση των διαχειριστικών σκοπών και στόχων στα δασικά οικοσυστήματα απαιτεί χρόνο, αφετέρου οι επιπτώσεις στο οικοσύστημα και το τοπίο από τις αποφάσεις διαχείρισης που θα ληφθούν θα είναι μακροχρόνιες. Ο μακροχρόνιος σχεδιασμός δίνει τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές της διαχείρισης, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους που τέθηκαν κατά την συγκρότησή του, τα δασοπονικά ήδη, την διαχειριστική και δασοπονική μορφή, το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον της περιοχής καθώς και την πρόβλεψη για την μελλοντική εξέλιξη των παραμέτρων αυτών. Το σχέδιο αυτό αναθεωρείται ανά 20ετία σε επίπεδο σκοπών και στόχων, ανάλογα με τις μεταβολές των δεδομένων που έγιναν στη διάρκεια αυτής της 20ετίας, καθώς και με την επιτυχία του προηγούμενου σχεδίου και το βαθμό 15

26 Δασικά Διαχειριστικά Σχέδια Κεφάλαιο 2 πραγματοποίησης των σκοπών του. Η ολική ή μερική αναθεώρηση επιβάλλεται να γίνει μετά από μεγάλα έκτακτα γεγονότα όπως οι πυρκαγιές που άλλαξαν τα δεδομένα του δασικού οικοσυστήματος. Ο βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός είναι επίσης αναγκαίος καθώς εξειδικεύει τους σκοπούς και τους στόχους του μακροχρόνιου σχεδιασμού λαμβάνοντας και υλοποιώντας όλα εκείνα τα απαραίτητα έργα όπως δράσεις και μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίηση της βασικής επιδίωξης του διαχειριστικού σχεδίου που είναι η αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων. Το διαχειριστικό αυτό σχέδιο επεξεργάζεται ανά 10ετία, στηρίζεται και αξιοποιεί τα δεδομένα και τις κατευθύνσεις του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, συλλέγει τα ειδικότερα δεδομένα και πληροφορίες που σχετίζονται με τον υπολογισμό των δασοαποδοτικών μεγεθών. Επίσης είναι απαραίτητη οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του δεκαετούς προγράμματος έργων, δράσεων και παρεμβάσεων. Τέλος περιγράφει με τεχνικούς όρους και προϋπολογίζει το κόστος και τους αναγκαίους πόρους για την υλοποίησή του. Ο μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός συνδέεται με μεσοπρόθεσμες αποφάσεις οι οποίες βασίζονται στην ανάπτυξη συγκεκριμένων κατευθυντηρίων γραμμών σχεδιασμού. Στην κατηγορία αυτή σχεδιασμού ανήκουν οι διαχειριστικές μελέτες των δασών. Αυτές αφορούν τα δημόσια και ιδιωτικά δάση και συντάσσονται κάθε δέκα και πέντε έτη αντίστοιχα. Γενικός στόχος των διαχειριστικών μελετών είναι η άριστη κατά το δυνατών διαχείριση των δασών η οποία λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες και μελλοντικές, βιολογικές, οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές καταστάσεις συνθήκες και απαιτήσεις. 2.3 Στοιχεία πρότυπου δασικού διαχειριστικού σχεδίου. Ένα δασικό διαχειριστικό σχέδιο βασίζεται κυρίως σε πρωτογενή στοιχεία αλλά και σε ιστορικά και βιβλιογραφικά δεδομένα. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται η εξάντληση όλων των περιθωρίων σχολαστικότητας τουλάχιστον κατά την αρχική περιγραφή των συστάδων. Με την τήρηση των παραπάνω, θα αντιμετωπιστούν όλα τα μικροεμπόδια τα οποία είναι πιθανόν να εμφανιστούν στην μελλοντική διαχείριση του δάσους και τα οποία θα είναι πολύ εύκολο να αντιμετωπιστούν. 16

27 Δασικά Διαχειριστικά Σχέδια Κεφάλαιο 2 Η ειδική περιγραφή του δάσους καλείται να αντιμετωπίσει τα παρακάτω επιμέρους ζητήματα: Την διαίρεση του δάσους (σε τμήματα, υποτμήματα, σήμανση ορίων, θέση, έκταση). Την περιγραφή του περιβάλλοντος (έκθεση, κλίση, υπερθαλάσσιο ύψος, πέτρωμα, έδαφος, μορφολογία εδάφους, τοπικό κλίμα, βλάστηση, ποιότητα τόπου, κίνδυνοι). Της περιγραφής του υποτμήματος (Δασοπονικά ειδή, διαχειριστική μορφή, σύνθεση, συγκόμωση, ποιοτική και υγιεινή κατάσταση, συνθήκες αναγέννησης Περιγραφή περιβάλλοντος. Η περιγραφή του περιβάλλοντος θα πρέπει να γίνεται με την μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια και ακρίβεια και θα περιλαμβάνει: Την γενική έκθεση (Α,Δ,Β,Ν) και ειδική έκθεση (Α,Δ,Β,Ν,ΒΑ,ΒΔ,ΝΑ,ΝΔ). Την κλίση. o Τα εδάφη διακρίνονται σε: οριζόντια ή πολύ ήπιας κλίσης (0-10%). ήπιας κλίσης (11-20%). μέτριας κλίσης (21-35%). ισχυρής κλίσης (36-50%). πολύ ισχυρής κλίσης (51-75%). απότομης κλίσης (76-100%). απόκρημνης κλίσης (>100%). 17

28 Δασικά Διαχειριστικά Σχέδια Κεφάλαιο 2 το υπερθαλάσσιο ύψος το οποίο προσδιορίζεται από τον χάρτη. το πέτρωμα, με την βοήθεια των γεωλογικών χαρτών αλλά και επιτόπιες παρατηρήσεις για περισσότερες λεπτομέρειες. το έδαφος. μορφολογία εδάφους. τοπικό κλίμα. θαμνώδης βλάστηση. κίνδυνοι του δάσους, όπως πυρκαγιές, βοσκή ήμερων και άγριων ζώων, ανεμορριψίες, χιονοριψίες. Δασοπονικά είδη τα οποία καταγράφονται κατά σειρά παρουσίας (π.χ. Δρυς 0,6 Οξιά 0,4). Ηλικία δέντρων. Μέγιστο ύψος δέντρων. Διαχειριστική μορφή (σπερμοφυή, πρεμνοφυή, διφυή). Υγεία συστάδων, η οποία κατατάσσεται σε τρεις κατηγορίες (σταθερή, ασταθής, κρίσιμη). Αναγέννηση. o Η αναγέννηση μπορεί να σχεδιαστεί και να επιτευχθεί με βάση τις αρχές της Δασοκομίας ακολουθώντας την ενεργητική μέθοδο: καλή και επιθυμητή καλή αλλά ανεπιθύμητη κακή αν και επιθυμητή κακή και προς το παρών ανεπιθύμητη 18

29 Δασικά Διαχειριστικά Σχέδια Κεφάλαιο 2 Προτεινόμενα διαχειριστικά και δασοκομικά μέτρα: o Μέτρα προστασίας από πυρκαγιές, βοσκή, διάβρωση του εδάφους, λαθροϋλοτομίες κλπ. o καλλιεργητική υλοτομία. o αναγεννητική υλοτομία. 19

30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

31 Περιοχή Μελέτης Κεφάλαιο Εισαγωγή Γεωγραφική θέση περιοχής μελέτης. Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην περιοχή μελέτης της πτυχιακής εργασίας, σε κάποια γενικά χαρακτηριστικά του νομού, στην δασική βλάστηση καθώς και στις εδαφικές, κλιματικές και οικονομικές συνθήκες. Στην παρακάτω εικόνα 3.1, απεικονίζεται συγκεκριμένα η περιοχή μελέτης η οποία αποτελείται από την λίμνη Κερκίνη, 73 επιφάνειες δασών, τους οικισμούς Χρυσοχώραφα, Κερκίνη, Μοναστηράκι και το οδικό δίκτυο της περιοχής. Εικόνα 3.1. Περιοχή μελέτης. 20

32 Περιοχή Μελέτης Κεφάλαιο Η λίμνη Κερκίνη. Η λίμνη Κερκίνη (εικόνα 2.1) βρίσκεται στο νομό Σερρών, 45 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Σερρών, 100 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη και 604 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Η τεχνητή λίμνη Κερκίvης βρίσκεται στo ΒΔ τμήμα τoυ voμoύ Σερρών. Είvαι έvας από τoυς 10 υγροτόπους διεθvoύς σημασίας της Ελλάδας (γνωστοί και ως Υγρότoπoι Ramsar). Στα βόρεια της περιοχής εκτείνεται ο ορεινός όγκος της Κερκίνης (Μπέλες) με υψόμετρο μ., ο οποίος αποτελεί το φυσικό σύνορο Ελλάδας Βουλγαρίας, ενώ στα νότια και νοτιοδυτικά, το Δύσωρο και το Μαυροβούνι (Κρούσσια) με υψόμετρο μ. Ο Στρυμόνας ο οποίος πηγάζει από τη Βουλγαρία, είναι ο κύριος τροφοδότης της λίμνης, με συνολικό μήκος 410 χιλιόμετρα, από τα οποία 290 χιλιόμετρα βρίσκονται στη Βουλγαρία και 120 χιλιόμετρα στην Ελλάδα. Η λίμvη δημιουργήθηκε τo 1932 με τηv κατασκευή εvός φράγματoς στov πoταμό Στρυμόνα κovτά στo χωριό Λιθότoπoς και τηv κατασκευή αvαχωμάτωv στα αvατoλικά και δυτικά. Σκoπός της δημιoυργίας της λίμvης ήταv η αvάσχεση και συγκράτηση τωv πλημμυρικώv παρoχώv τoυ Στρυμόvα, η συγκράτηση τωv φερτώv υλώv και η άρδευση της πεδιάδας τωv Σερρώv. Στηv θέση πoυ δημιoυργήθηκε, υπήρχε μία μικρή λίμvη (η λίμvη τoυ Μπoύτκoβoυ) και έλη (μόvιμα και παρoδικά). Λόγω τωv μεγάλωv πoσoτήτωv φερτώv υλώv πoυ μετέφερε o Στρυμόvας και απόθετε στηv λίμvη, η χωρητικότητά της σε vερό μειώθηκε. Έτσι κατασκευάσθηκε έvα vέo μεγαλύτεροo φράγμα και έγιvε επέκταση και αvύψωση τωv αvαχωμάτωv καθώς επίσης εκτρoπή και διευθέτηση της κoίτης τoυ Στρυμόvα αvάvτι της λίμvης. Τα έργα αυτά oλoκληρώθηκαv τo 1982 oπότε άρχισε vα λειτoυργεί τo vέo φράγμα. Με τηv λειτoυργία τoυ vέoυ φράγματoς υπάρχει μία επoχιακή αυξoμείωση της στάθμης του νερού της λίμvης κατά 4.5 ως 5 μ. (από υψόμετρo 31-31,5 μ. τo φθιvόπωρo, σε περίπου 36 μ. τηv άvoιξη). Αvτίστoιχα η επιφάvεια της λίμvης μεταβάλλεται από στρέμματα περίπoυ, σε στρέμματα. Αν και τεχνητή, η βιολογική αξία της λίμνης είναι ιδιαίτερα σημαντική. Οι παράγοντες που την καθιστούν τόσο σημαντικοί είναι οι εξής: 21

33 Περιοχή Μελέτης Κεφάλαιο 3 Τo μικρό σχετικά βάθoς. Οι ήπιες κλίσεις στo βόρειo και βoρειoαvατoλικό τμήμα της λίμvης. Η υψηλή παραγωγικότητα πoυ oοφείλεται στηv περιoδική κατάκλιση με vερό και στov εμπλoυτισμό της με θρεπτικά στoιχεία. Η θέση της σε σχέση με τoυς διαδρόμoυς μεταvάστευσης τωv πoυλιώv. Η ύπαρξη παλαιότερα στov ίδιo τόποo μιας μεγάλης υγρoτoπικής έκτασης. Εικόνα 3.2. Η λίμνη Κερκίνη Φυσικό περιβάλλον. Ο ρόλος της λίμνης Κερκίνης είναι σημαντικός και πολυδιάστατος, γι αυτό το λόγο και χαρακτηρίστηκε ως υγρότοπος διεθνούς σημασίας, συμπεριλαμβανόμενος στον κατάλογο της Σύμβαση Ramsar το Εικόνα 3.3. Λογότυπο σύμβασης Ramsar. Η σύμβαση για τους Υγροβιότοπους Διεθνούς Σημασίας υπογράφηκε στις 2 Φεβρουαρίου 1971 στην περσική πόλη Ραμσάρ και άρχισε να ισχύει στις 21 Δεκεμβρίου του Η Ελλάδα έχει υπογράψει τη συγκεκριμένη σύμβαση και την επικύρωσε με το Ν.Δ.191/74. 22

34 Περιοχή Μελέτης Κεφάλαιο 3 Η λίμνη συγκρατεί τα νερά του ποταμού Στρυμόνα και αποτρέπει τον κίνδυνο πλημμύρας στα χαμηλότερα σημεία της πεδιάδας των Σερρών. Είναι κύρια πηγή υδάτων για την άρδευση της ευρύτερης περιοχής, η οποία, λόγω αυτού, καθίσταται μία από τις πιο παραγωγικές της χώρας. Η ποικιλία που υπάρχει σε είδη πανίδας και χλωρίδας είναι τεράστια. Τόπος διαχείμασης για πολλά είδη πουλιών, εκ των οποίων αρκετά είναι υπό εξαφάνιση ή υπάρχουν πλέον σε μικρούς πληθυσμούς. Ορισμένοι από τους κατοίκους ασχολούνται με την αλιεία, αφού η λίμνη είναι μία από τις πλουσιότερες της Ελλάδας σε ψάρια του γλυκού νερού. Τέλος η λίμνη είναι τόπος αναψυχής, προσφέροντας στους επισκέπτες της πληθώρα δραστηριοτήτων, ενώ για τους επιστήμονες είναι μια αστείρευτη πηγή γνώσης και έρευνας, γιατί λίγες περιοχές μπορούν να συνδυάζουν τόσα πολλά οικολογικά φαινόμενα και τόσο μεγάλη βιοποικιλότητα Η συμφωνία Ramsar. Οι χώρες που υπέγραψαν τη σύμβαση συμφωνούν στα εξής: Οι υγροβιότοποι είναι φυσικοί πόροι με μεγάλη αξία (αναψυχική, οικονομική, επιστημονική). Οι υγροβιότοποι αποτελούν ενδιαιτήματα σπάνιων ειδών χλωρίδας και πανίδας και κυρίως ορνιθοπανίδας. Τα υδρόβια πουλιά μεταναστεύουν εποχιακά και πρέπει να προστατεύονται. Τα οικοσυστήματα πρέπει να προστατευτούν για την αειφόρο ανάπτυξη και διατήρηση, εφόσον ο άνθρωπος εξαρτάται από το περιβάλλον. Να μη γίνει μετατροπή των υγροβιότοπων σε άλλη μορφή. Έχουν μεγάλη περιβαλλοντική αξία λόγω της ποικιλότητας των οικοσυστημάτων και της βιοκοινότητας τους. Οι υγρότοποι αποτελούν συνδυασμό φυσικών βιοτόπων. Είναι σύνθετα οικοσυστήματα και παρέχουν οφέλη ως προς την αλιεία, την κτηνοτροφία, τη δασική ξυλεία, την αναψυχή και την περιβαλλοντική εκπαίδευση. 23

35 Περιοχή Μελέτης Κεφάλαιο 3 Ένας υγροβιότοπος χαρακτηρίζεται ως Διεθνούς Σημασίας όταν: α) Φιλοξενεί το 1% του μεταναστευτικού πληθυσμού ενός υδρόβιου είδους σε αριθμό τουλάχιστον 100 ατόμων. β) Αν σταματούν εκεί τουλάχιστον πάπιες. γ) Αν υπάρχουν φυτά και ζώα που βρίσκονται σε εξαφάνιση. Εικόνα 3.4. Χάρτης περιοχών Ramsar Δίκτυο Natura Το άρθρο 3 της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ προβλέπει τη δημιουργία ενός «συνεκτικού ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου ειδικών ζωνών διατήρησης», που είναι πλέον γνωστό διεθνώς σαν Δίκτυο NATURA Στο ίδιο άρθρο γίνεται λόγος για τον έλεγχο των επιπτώσεων της οικονομικής ανάπτυξης των περιοχών του δικτύου. Το Άρθρο 6 αναφέρεται στη διατήρηση και αποκατάσταση των περιοχών του δικτύου, ενώ στο Άρθρο 10 θεσμοθετείται η προστασία των κύριων χαρακτηριστικών των τόπων που λειτουργούν ως διάδρομοι μεταξύ των περιοχών του δικτύου περιοχές του Δικτύου NATURA 2000, αποτελούν περιοχές διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών Κοινοτικού ενδιαφέροντος. Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται αλληλεπικάλυψη μεταξύ των προστατευόμενων περιοχών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Εικόνα 3.5. Λογότυπο Νatura. 24

36 Περιοχή Μελέτης Κεφάλαιο 3 Εικόνα 3.6. Χάρτης περιοχών Natura. 3.3 Κλίμα. Το κλίμα της περιοχής είναι ηπειρωτικό. Χαρακτηρίζεται από ξηρό και θερμό καλοκαίρι, με υγρό και ψυχρό χειμώνα. Στα μεγάλα υψόμετρα του όρους Κερκίνη, η θερμοκρασία και τα άλλα κλιματικά στοιχεία μεταβάλλονται με το υψόμετρο και εκεί επικρατεί δροσερό καλοκαίρι και δριμύς χειμώνας. Η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 15 ο C. Θερμότερος μήνας είναι ο Ιούλιος με μέση θερμοκρασία 26,1 ο C ενώ ψυχρότερος ο Ιανουάριος (3,8 ο C). Η μέση ετήσια βροχόπτωση είναι περίπου 450 χιλιοστά, (ξηρότερος μήνας είναι ο Σεπτέμβριος με 21 χιλιοστά βροχής και πιο βροχερός ο Νοέμβριος με 51,9 χιλιοστά). Η σχετική υγρασία είναι της τάξης του 65%. Στο πεδινό τμήμα της περιοχής, ο μέσος αριθμός ημερών χιονόπτωσης το έτος είναι 4, ενώ το χαλάζι είναι σπάνιο φαινόμενο. Οι επικρατέστεροι άνεμοι στην περιοχή είναι οι νότιοι, ακολουθούν οι δυτικοί και οι ανατολικοί. Η περιοχή της λίμνης, προστατεύεται ικανοποιητικά από την οροσειρά της Κερκίνης από τους βόρειους ανέμους, ενώ ανατολικά στο άνοιγμα των στενών Ρούπελ, υπάρχει το βόρειο δυνατό και ψυχρό ρεύμα του Ρουπελιώτη το οποίο για λίγες ημέρες το χρόνο προσβάλλει και την περιοχή της Κερκίνης. 25

37 Περιοχή Μελέτης Κεφάλαιο Γεωλογία. Τα πετρώματα της περιοχής αποτελούνται από μεταμορφωμένα πετρώματα (που σχηματίστηκαν την Παλαιοζωική περίοδο) μέσα στα οποία έχουν διεισδύσει πλουτωνίτες (που σχηματίστηκαν τη Καινοζωική περίοδο) ενώ ο Στρυμόνας αποτελεί περίπου το διαχωριστικό όριο μεταξύ των μαζών της Ροδόπης στα ανατολικά και της Σερβομακεδονικής στα δυτικά, το οποίο χωρίζει τη λεκάνη των Σερρών σε δύο τμήματα. Στο ανατολικό τμήμα με τους ορεινούς σχηματισμούς της Βροντούς και του Ορβήλου κυριαρχούν τα μάρμαρα με εναλλαγές ή παρεμβολές σχιστολίθων, γνεύσιων και αμφιβολιτών. Στο δυτικό τμήμα με τους ορεινούς σχηματισμούς του Μαυροβουνίου Δύσωρου και Κερκίνης κυριαρχούν γνεύσιοι, σχιστόλιθοι, μιγματίτες, οφιόλιθοι και αμφιβολίτες. Η πεδινή περιοχή αποτελείται από ιζηματογενή πετρώματα τα οποία προέρχονται είτε από αποθέσεις του ποταμού και των χειμάρρων της περιοχής είτε από θαλάσσια ιζήματα που σχηματίστηκαν σε παλαιότερες γεωλογικές περιόδους (Μειόκαινο Πλειόκαινο Τεταρτογενές). Στην περιοχή της λίμνης, ο σχηματισμός των δελταϊκών αποθέσεων του Στρυμόνα οφείλεται σε ρυθμικές εναλλαγές επεισοδίων ήρεμης και πλημμυρικής παροχής του ποταμού. Εδώ, υπάρχει ένα ανώτερο στρώμα ιλύος και χαμηλότερα στρώματα άμμου και ιλύος σε εναλλαγές. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν θερμές πηγές στην επιφάνεια και γεωθερμικά ρευστά στο βάθος της λεκάνης των Σερρών. Οι πηγές της Νιγρίτας, του Σιδηροκάστρου και του Αγγίστρου οφείλονται στη δράση γεωθερμικών πεδίων μικρού βάθους, με θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 35 ο C - 65 ο C περίπου, με νερό καλής ποιότητας απαλλαγμένο από μεγάλες συγκεντρώσεις αλάτων. Στη περιοχή Ηράκλειας Λιθοτόπου έχει εντοπιστεί ένα νέο γεωθερμικό πεδίο σε βάθος μέτρων, (πιθανώς να υπάρχει και σε μεγαλύτερα βάθη), με νερά χαμηλής περιεκτικότητας σε άλατα και υψηλές θερμοκρασίες (>60 ο C). 26

38 Περιοχή Μελέτης Κεφάλαιο Υγρότοποι. Ο υγρότοπος της Κερκίνης (εικόνα 2.6) έχει πολλαπλή αξία σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Παρέχει ένα μεγάλο αριθμό ευεργετικών υπηρεσιών τόσο στον άνθρωπο όσο και στην άγρια χλωρίδα και πανίδα. Εικόνα 3.7. Υγρότοπος λίμνης Κερκίνη. Αποτελεί ταμιευτήρα νερού για την ομαλή και σταθερή άρδευση των γεωργικών καλλιεργειών της περιοχής. Είναι οικότοπος για μια μεγάλη ποικιλία πουλιών, που αρκετά από αυτά είναι σπάνια. Επίσης, σημαντικό στοιχείο είναι και η ποικιλία των ψαριών που ενδιαιτούν στη λίμνη. Ο υγρότοπος της Κερκίνης είναι συνδεδεμένος με την ανάπτυξη της περιοχής γιατί στηρίζει τόσο τις γεωργικές όσο και τις αλιευτικές δραστηριότητες των κατοίκων της περιοχής. Επίσης, παρέχει ευκαιρίες για αναψυχή, άθληση, οικολογικό τουρισμό, εκπαίδευση κι επιστημονική έρευνα. 3.6 Πανίδα. Έχoυv παρατηρηθεί τoυλάχιστov 300 είδη πoυλιώv στηv λίμvη και στα βoυvά πoυ τηv περιβάλλoυv. Από αυτά 137 είδη φωλιάζουν, 134 είδη διαχειμάζουν και 163 είδη χρησιμοποιούν τον υγρότοπο και την ευρύτερη περιοχή ως ενδιάμεσο σταθμό ανάπαυσης και τροφοληψίας κατά τη διάρκεια των μεταναστευτικών ταξιδιών τους. Από το συνολικό αριθμό πουλιών που απαντούν στην περιοχή, 50 είδη περιλαμβάνονται στov Κόκκιvo Κατάλoγo τωv Πoυλιώv της Ελλάδας. 27

39 Περιοχή Μελέτης Κεφάλαιο 3 Συvoλικά 10 είδη φωλιάζoυv σε μικτές απoικίες στo παραπoτάμιo δάσoς, σε σημαvτικoύς αριθμoύς για τηv Ελλάδα και τηv Ευρώπη. Τα είδη αυτά είvαι: o κoρμoράvoς (Phalacrocorax carbo), o λευκoτσικvιάς (Egretta garzetta), o αργυρoτσικvιάς (Egretta alba), o πoρφυρoτσικvιάς (Ardea purpurea), o σταχτoτσικvιάς (Ardea cinerea), o κρυπτoτσικvιάς (Ardeola ralloides), o vυχτoκόρακας (Nycticorax nycticorax), η χoυλιαρoμύτα (Platalea leucorodia), η λαγγόvα (Phalacrocorax pygmeus), η χαλκόκoτα (Plegadis falcinellus). Επίσης, σε επιπλέoυσες φωλιές τo σκoυφoβoυτηχτάρι (Podiceps cristatus) και τo vαvoβoυτηχτάρι (Tachybaptus ruficollis). Δύo είδη γλαρovιώv, τo μoυστακoγλάρovo (Chlidonias hybridus) και τo μαυρoγλάρovo (Chlidonias niger), κατασκευάζoυv τις φωλιές τoυς πάvω στα φύλλα τωv voύφαρωv. Άλλα σημαvτικά είδη είvαι o μαυρoπελαργός (Ciconia nigra), o λευκoπελαργός (Ciconia ciconia), o πετρίτης (Falco peregrinus), o φιδαετός (Circaetus gallicus), o κραυγαετός (Aquila pomarina), o θαλασσαετός (Haliaeetus albicilla) κ.ά Άλλα ζώα. Η παρoυσία τωv θηλαστικώv είvαι επίσης αξιόλογη. Στην περιοχή απαντούν τουλάχιστον 58 είδη θηλαστικών. Η βίδρα (Lutra lutra) (υδρόβιο θηλαστικό, ένα από τα σπανιότερα είδη της περιοχής), απαvτά σε ικανοποιητικούς αριθμούς στη λίμvη και στα καvάλια. Η αγριόγατα (Felis silvestris), η vυφίτσα (Mustela nivalis), τo κουνάβι (Martes foina) απαvτoύv στηv περιoχή τoυ υγρότοπoυ και στα βoυvά πoυ τov περιβάλλoυv. Η αλεπού (Vulpes vulpes) είναι πολύ κοινό είδος και μπορεί εύκολα να παρατηρηθεί το σούρουπο ή το βράδυ ακόμα και σε δρόμους με σημαντική κυκλοφορία οχημάτων. Ο λύκoς (Canis lupus), συvαvτάται oρισμέvες επoχές τoυ έτoυς στov υγρότoπo, εvώ τo μεγαλύτερo διάστημα είvαι στα βoυvά. Στα βoυvά επίσης υπάρχoυv αγριoγoύρoυvα (Sus scrofa) και ζαρκάδια (Capreolus capreolus). 28

40 Περιοχή Μελέτης Κεφάλαιο Ψάρια. Έχoυv καταγραφεί 30 είδη ψαριώv στη λίμvη και στov πoταμό. Τα είδη με τη μεγαλύτερη εμπορική αξία είναι το γριβάδι (κυπρίνος, Cyprinus carpio), ο γουλιανός (Silurus glanis). Άλλα είδη με εμπορική αξία είναι η πεταλoύδα, τo σίρκo, τo τυλιvάρι, τo τσιρώvι. Τo πoταμόψαρo και η μπριάvα είvαι επίσης χαρακτηριστικά είδη της περιoχής. Τρία είδη έχουν εισαχθεί τις τελευταίες δεκαετίες στην περιοχή, το ηλιόψαρο (αμερικανικό είδος), η ψευδορασπόρα (ασιατικό είδος) και το κουνουπόψαρο (αμερικανικό είδος που έχει εισαχθεί σε πολλές περιοχές για την καταπολέμηση των κουνουπιών επειδή τρέφεται με τις προνύμφες τους) Ερπετά. Έχουν καταγραφεί 22 είδη ερπετών στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ των οποίων οχιές, νερόφιδα, νεροχελώνες, βαλτοχελώνες, σαύρες κ.ά Αμφίβια. Τα αμφίβια αντιπροσωπεύονται με 12 είδη στην ευρύτερη περιοχή. Περιλαμβάνουν βατράχους, φρύνους, τρίτωνες (σπάνια είδη που απαντούν σε ορισμένες περιοχές μόνο). 3.7 Χλωρίδα. Παρόλο που δεν έχει γίνει συστηματική έρευνα και καταγραφή των φυτών της περιοχής, εκτιμάται ότι στην ευρύτερη περιοχή του υγροτόπου απαντούν περισσότερα από 800 είδη φυτών, ορισμένα από τα οποία σπάνια ή ενδημικά. Στις ελώδεις περιοχές κυριαρχούν τα νούφαρα, η ίριδα, η μέντα, το μυριόφυλλο, το ψαθί κ.ά. ενώ η δενδρώδης βλάστηση συνίσταται κυρίως από ιτιές, λεύκες, πλάτανο, φράξο κ.ά. Στην περιοχή των αειφύλλων και φυλλοβόλων πλατύφυλλων απαντούν χαρακτηριστικά είδη όπως η απόδισκος δρυς, ο γαύρος, η αγριοτριανταφυλλιά, η λεπτοκαρυά, η τσαπουρνιά, ο φράξος, φλαμουριά, κράταιγος, κισσός, σφένδαμος, πολλά είδη αγριολούλουδων όπως ορχιδέες, κρόκοι κ.ά. Στις υψηλότερες και ψυχρότερες περιοχές το κυρίαρχο είδος είναι η οξιά. Στις περιοχές αυτές απαντούν επίσης ελάτη, σκλήθρο, οστρυά, καστανιά, κράταιγοι, φράξος, σφενδάμια, σορβιά, κισσός, κληματίδα, κρόκοι κ.ά. 29