ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8)"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8) ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ A. ΚΑΒΟΥΡΑ ΜΑΪΟΣ 2010

2 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δημήτριος Βαμβάτσικος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιβλέπων Καθηγητής Παναγιώτης Ρουσσής, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Κύπρου Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής Δήμος Χαρμπής, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Κύπρου Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η απόκριση των δομημάτων σε σεισμική φόρτιση είναι ένα περίπλοκο φαινόμενο για να υπολογιστεί με ελαστική γραμμική ανάλυση. Για το λόγο αυτό τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ραγδαία εξέλιξη της ανάλυσης των κατασκευών με τη βοήθεια μη γραμμικών μεθόδων, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερη ακρίβεια στην σεισμική απόκριση ενός φορέα. Παρ όλα αυτά όμως, η πλειονότητα των μηχανικών δεν τις εφαρμόζει πρακτικά διότι είναι πολύπλοκες και συχνά δύσχρηστες, καθώς επίσης όχι και τόσο διαδεδομένες. Άρα, πρέπει να γίνουν προσπάθειες να καλυφθεί το κενό ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη των μεθόδων ανάλυσης μιας κατασκευής. Ως μια πρώτη προσπάθεια γεφύρωσης, εφαρμόστηκε μη γραμμική δυναμική ανάλυση και ανάλυση στατικής αντίστασης (pushover analysis) σε τρία κτίρια από δομικό χάλυβα, σχεδιασμένα σύμφωνα με τα φορτία από του Κυπριακού Αντισεισμικού Κώδικα και κατά τις πρόνοιες των Ευρωκωδίκων 3 και 4. Πρόκειται για ένα μονώροφο πλαισιακό κτίριο με μεσοπάτωμα, ένα τριώροφο πλαισιακό κτίριο μη κανονικό σε κάτοψη και καθ ύψος του και ενα δεκατριώροφο μη κανονικό κτίριο με έκκεντρους συνδέσμους δυσκαμψίας. Δύο από τα κύρια χαρακτηριστικά που τα διέπουν ήταν η έντονη πολυπλοκότητά και ασυμμετρία τους, καθ ότι πρόκειται για κτίρια τα οποία έχουν σχεδιαστεί από επαγγελματία μελετητή, με έντονο το αρχιτεκτονικό τους στοιχείο, έχοντας εμφανή σημάδια των στροφικών ιδιομορφών τους, χωρίς όμως να είναι εύστρεπτα. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκαν τρισδιάστατα ακριβή προσομοιώματα με μέλη κατανεμημένης ή σημειακής πλαστικότητας. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την ανάλυση ήταν αυτή που παρατίθεται στον Ευρωκώδικα 8 και εκτελέστηκε με την βοήθεια λογισμικού δωρεάν διαθέσιμου στο διαδίκτυο. Κατά την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι οι μη γραμμικές αναλύσεις δυσκολεύονται αρκετά να συγκλίνουν, ειδικά όταν πρόκειται για τη στατική μη γραμμική, σε κτίρια με πολλά μέλη των οποίων η προσομοίωση γίνεται σε τρεις διαστάσεις. Παρατηρήθηκε επίσης, ότι οι απαιτήσεις συμπεριφοράς του Κυπριακού Αντισεισμικού ικανοποιούνται από την αρχική ελαστική σχεδίαση ακόμα και υπό τα σχεδόν διπλάσια σεισμικά φορτία του Κυπριακού προσαρτήματος του Ευρωκώδικα 8. Από την άλλη πλευρά όμως, υπάρχουν εμφανή περιθώρια βελτίωσης της ασφάλειας και της οικονομίας αν αξιοποιηθεί η μη γραμμική σχεδίαση. Επίσης, παρατηρήθηκε οτι η ακριβής προσομοίωση επέτρεψε την παρατήρηση των στρεπτικών φαινόμενων στα κτίρια καθώς και τοπικών φαινόμενων Ρ-δ όπου είχαμε συνδέσμους δυσκαμψίας, τα οποία όμως δεν επηρέασαν την τελική ασφάλεια.

4 ABSTRACT The response of structures to seismic loading is phenomenon too complex to be estimated with elastic linear analysis. For this reason, in recent years, there has been a rapid development in structural analysis by using non linear methods, which can provide higher accurancy in determining the seismic response of a structure. Despite that, the truth is that most engineers do not use them in practice, because they are complex and not very user friendly and as a result, they are not so popular. Therefore, efforts should be made to bridge the gap between the various theoretical and practical methods of analysis of structures. As a fist attempt to cross the distance between them, we have applied non linear dynamic analysis and static pushover analysis on three steel buildings designed for loads designed in the Cyprus Seismic Code and according to Eurocodes 3 and 4. The first one is a single storey portal frame building with a mezzanine, the second one is a three- storey frame building irregular in both plan and height and the third one is an assymmetric high rise thirteen- storey eccentrically braced building. Two of the main features that govern all cases are the fact that they were a) very complex and b) asymmetrical since they are actual buildings, designed by a professional architect thus having strong architectural features. Thus, accurate three dimensional models were created using distributed- or lumpedplasticity beam-column elements. The methodology used for the analysis conforms to Eurocode 8 and it was implemented using free software available online. During the analysis process it was realized that both non-linear analysis methods have difficulties converging espacially when using static pushover analysis in buildings which are composed of many members modelled in three dimensions. It was also observed that the full range of the requirements of the Cyprus Seismic Code are still satisfied even when the nearly double seismic loads of the Cypriot National Annex of Eurocode 8 are applied. Nevertheless, it was realized that there is a wide margin to improve the safety and even the cost of construction even if we take advantage of non linear methods. Furthermore, we observed that the realistic modelling was uncovered torsional effects in the structures, and also P-δ effects locally at the braces which nevertheless do not affect the safety of the buildings.

5 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η εργασία αυτή ολοκληρώθηκε χάρη στη συνεχή και πολύπλευρη βοήθεια και καθοδήγηση μου από τον Ακαδημαικό μου Σύμβουλο, Δρα. Δημήτριο Βαμβάτσικο, Επίκουρο Καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τον ευχαριστώ θερμά για την άψογη συνεργασία που είχαμε τα δύο αυτά χρόνια και που μοιράστηκε τις γνώσεις του μαζί μου πάνω σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα για εμένα. Επίσης, τον ευχαριστώ για την συνεχή βοήθειά του και υποστήριξή του στο πρόσωπό μου ώστε να καταφέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και ευελπιστώ στην συνέχιση της συνεργασίας μας. Θα ήθελα επιπλέον να ευχαριστήσω τον Δρα. Παναγιώτη Ρουσή, Επίκουρο Καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου και τον Δρα. Δήμο Χαρμπή Επίκουρο Καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου οι οποίοι αποτελούν μέλη της επιτροπής εξέτασης της διατριβής. Να ευχαριστήσω επίσης τον κ. Πλάτωνα Στυλιανού, Πολιτικό Μηχανικό για την βοήθειά του σαν πρώτος μελετητής των κτιρίων αλλά και για την τρίχρονη επαγγελματική συνεργασία μέσα από την οποία διδάχτηκα την μελέτη κτιρίων σε περιβάλλον γραφείου. Επίσης, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε αυτόν και την οικογένειά του για την συμπαράστασή τους κάτι που βοήθησε πολύ ώστε να ολοκληρωθεί η διατριβή αυτή. Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αρχιτέκτονες των τριών έργων που αναλύθηκαν στην διατριβή, κ. Ζήνων Ζήνωνος και την κόρη του Ελένη καθώς και τον κ. Γιώργο Μιχαήλ, για την άδεια που μας έδωσαν να χρησιμοποιήσουμε αρχιτεκτονικές κατόψεις, όψεις και προοπτικά των κτιρίων τόσο στην παρουσίαση όσο και στην εργασία και την άμεση ανταπόκρισή τους όταν τους χρειαστήκαμε. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου για την συνεχή υποστήριξή αυτά τα χρόνια που φοιτούμε σαν πρώτη γενιά φοιτητών του τμήματός του, καθώς επίσης και τους καθηγητές μας που μας μεταδίδουν τις γνώσεις τους με μεγάλο ζήλο εδώ και εφτά χρόνια που λειτουργεί το Τμήμα.

6 Ευχαριστίες Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου στο γραφείο για την άψογη επαγγελματική συνεργασία και την καθημερινή επαφή και συμπαράσταση η οποία μου έδωσε πολύ δύναμη ώστε να βγάλω σε πέρας τις πολλαπλές απαιτήσεις της δουλειάς και της σχολής. Στην συνέχεια νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τους φίλους μου που μου στάθηκαν όλα τα χρόνια διαμονής μου στην Κύπρο και ήταν δίπλα μου πάντα όταν τους χρειαζόμουν. Χωρίς αυτούς θα ήταν πολύ δύσκολο να μπορέσω να ανταποκριθώ στις καθημερινές δυσκολίες αλλά να τους ευχαριστήσω επίσης που μου δίνουν την δυνατότητα να μοιραστώ τις χαρές μου μαζί τους. Ιδιαίτερα να εκφράσω την βαθιά μου αγάπη και ευγνωμοσύνη στους Νίκο Χαραλαμπάκη, Μαρία Χριστοφή, Χαράλαμπο Καρτακούλη, Ευτυχία Μαυρονικόλα, Αλέκα Παπαιωάννου, Έλενα Ζαίμη και Μαρία Γιάνκου οι οποίοι παίζουν καθοριστικό ρόλο στην καθημερινότητά μου. Τέλος, και κύρια για εμένα θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς μου Αναστάσιο και Χρυσή καθώς και τις αδελφές μου Αντιγόνη και Άννα για την αμέριστη συμπαράστασή τους και για την δύναμη που αντλώ από αυτούς ώστε να μπορώ να συνεχίζω και να καταφέρω να ολοκληρώσω αυτήν την έρευνα, παρά τις όποιες δυσκολίες. Τους ευχαριστώ που είναι πάντα δίπλα μου και με υποστηρίζουν σε κάθε απόφαση που παίρνω στην ζωή μου. Ιδιαίτερα, να ευχαριστήσω τον πατέρα μου ο οποίος ήταν ο πρώτος που πίστεψε οτι θα μπορούσα να φτάσω ως εδώ και που με ώθησε να ασχοληθώ με κάτι το οποίο στην πορεία το λάτρεψα.

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γενική Περιγραφή Σκοπός και Στόχοι της Διατριβής Επιμέρους Κεφάλαια της Διατριβής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Επιμέρους Κεφάλαια Βασικές αρχές σχεδιασμού Κριτήρια επιτελεστικότητας σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα Κατηγορίες σπουδαιότητας κτιρίων Σεισμικές δράσεις Σχεδιασμός Κατασκευών από Χάλυβα και ειδικές διατάξεις του Ευρωκώδικα Γενικά Απαιτήσεις Υλικού Συνδέσεις Πλαίσια Κριτήρια σχεδιασμού για πλαίσια από χάλυβα Κριτήρια σχεδιασμού για πλαίσια με διαγώνιους συνδέσμους από χάλυβα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γραμμική ελαστική ανάλυση Δυναμική Φασματική Μέθοδος Ελαστική Στατική Μέθοδος Ανάλυσης Μη γραμμική ανελαστική ανάλυση Ανάλυση Στατικής Αντίστασης (pushover analysis) Ανελαστική δυναμική ανάλυση Εθνικό Προσάρτημα Κύπρου για τον Ευρωκώδικα Φάσμα απόκρισης σύμφωνα με τον Κυπριακό Αντισεισμικό Κώδικα... 44

8 Περιεχόμενα Εθνικό προσάρτημα Κύπρου για τον Ευρωκώδικα 8 (CYS EN :2005 Eurocode 8) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιγραφή μονώροφου κτιρίου Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση κτιρίου Μη γραμμικό ανελαστικό προσομοίωμα κτιρίου Υπόγειο από οπλισμένο σκυρόδεμα Προσομοίωση διατομών υπογείου από οπλισμένο σκυρόδεμα: Προσομοίωση στοιχείων από χάλυβα: Προσομοίωση υλικών: Υπολογισμός φορτίων: Προσομοίωση μεσοπατώματος: Προσομοίωση οροφής Προσομοίωση συνδέσμων δυσκαμψίας Προσομοίωση συνδέσεων ροπής Ιδιομορφική ανάλυση Ανάλυση Στατικής Αντίστασης- Καμπύλες αντίστασης Καμπύλη στατικής αντίστασης με προσομοίωση μελών κατανεμημένης πλαστικότητας βάσει δυσκαμψίας Καμπύλη στατικής αντίστασης με προσομοίωση μελών συγκεντρωμένης πλαστικότητας Δυναμική ανελαστική μέθοδος Συμπεράσματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιγραφή τριώροφου κτιρίου Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση κτιρίου Μη γραμμικό ανελαστικό προσομοίωμα κτιρίου Υπόγειο από οπλισμένο σκυρόδεμα Προσομοίωση στοιχείων από χάλυβα: Σύμμικτη κατασκευή πλακών ορόφων από χάλυβα-υπολογισμός φορτίου Υπολογισμός φορτίων Ιδιομορφική ανάλυση... 97

9 Περιεχόμενα 5.8 Ανάλυση Στατικής Αντίστασης- Καμπύλες αντίστασης Δυναμική ανελαστική μέθοδος Συμπεράσματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιγραφή δεκατριώροφου κτιρίου Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση κτιρίου Μη γραμμικό ανελαστικό προσομοίωμα κτιρίου Υπόγειο-μεσοπάτωμα-ισόγειο από οπλισμένο σκυρόδεμα: Προσομοίωση υλικών: Υπολογισμός φορτίων για υπόγειο-ισόγειο από οπλισμένο σκυρόδεμα: Προσομοίωση αρμού διαστολής ανάμεσα στα κτίρια Α και Β: Έντεκα όροφοι από στοιχεία από χάλυβα και πυρήνα από οπλισμένο σκυρόδεμα Σύμμικτη κατασκευή πλακών ορόφων από χάλυβα-υπολογισμός φορτίου Προσομοίωση διαγώνιων δυσκαμψίας Ιδιομορφική ανάλυση Ανάλυση Στατικής Αντίστασης- Καμπύλες αντίστασης Ανάλυση στατικής αντίστασης αρχικού στατικού προσομοιώματος Ανάλυση Στατικής Αντίστασης δεύτερου στατικού προσομοιώματος Ανάλυση στατικής αντίστασης δεύτερου προσομοιώματος ως προς άξονα y Δυναμική ανελαστική μέθοδος Συμπεράσματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σύνοψη αποτελεσμάτων Προτάσεις για μελλοντική έρευνα

10 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήμα 2.1: Παραδοχές σχεδιασμού στις περιπτώσεις φορέων με χαμηλή (περίπτωση Α) και μεσαία-υψηλή πλαστιμότητα (περίπτωση Β) Σχήμα 2.2: Ελαστοπλαστική απόκριση φορέα Σχήμα 2.3: Ροπές που οφείλονται στα βαρυτικά και στα οριζόντια φορτία στον σχεδιασμό έναντι σεισμού. (από Elghazouli, 2007) Σχήμα 2.4: Ομοιογένεια δυσκαμψίας κάθε ορόφου υπό αναστροφή φορτίου (σχήμα αντίστοιχο με την παρουσίαση Μπίσμπου, 2003) Σχήμα 2.5: Ικανοτικός σχεδιασμός για τη λειτουργία πλαισίου (από Elghazouli, 2007) Σχήμα 2.6: Πλαίσια με διαγώνιους συνδέσμους τύπου V Σχήμα 2.7: Κατακόρυφες σεισμικές ζεύξεις και η συμπεριφορά τους σε οριζόντια φορτία Σχήμα 2.8: Οριζόντιες σεισμικές ζεύξεις και η συμπεριφορά τους σε οριζόντια φορτία (αντίστοιχο με παρουσίαση Μπίσμπος, 2003) Σχήμα 3.1: Μοντέλο ανελαστικής συμπεριφοράς (αντίστοιχο με παρουσίαση Αθανασιάδου, 2003) Σχήμα 3.2: Ελαστοπλαστική εξιδανίκευση της καμπύλης αντίστασης του ισοδύναμου μονοβάθμιου (SDOF) συστήματος στην ανάλυση στατικής αντίστασης (Fardis et al., 2005) Σχήμα 3.3: Προσδιορισμός της στοχευόμενης μετατόπισης του ισοδύναμου δομικού συστήματος στη ανάλυση στατικής αντίστασης για α) μεγάλες περιόδους (Τ * >Τ c ) και για β) μικρές περιόδους (Τ * <Τ c ) (από Fardis et al 2005) Σχήμα 3.4: Σεισμικές ζώνες Κύπρου σύμφωνα με τον Κυπριακό Αντισεισμικό Κώδικα (από Κυπριακό Αντισεισμικό Κώδικα,1991) i

11 Κατάλογος Σχημάτων Σχήμα 3.5: Φάσμα απόκρισης Κυπριακού Αντισεισμικού Κώδικα για τους διάφορους τύπους εδαφών (από Κυπριακό Αντισεισμικό Κώδικα,1991) Σχήμα 3.6: Σεισμικές ζώνες Κύπρου σύμφωνα με το Εθνικό προσάρτημα Κύπρου για τον Ευρωκώδικα 8 (CYS, 2005) Σχήμα 3.7: Ελαστικό φάσμα απόκρισης σύμφωνα με το Εθνικό προσάρτημα Κύπρου για τον Ευρωκώδικα 8 (CYS, 2005) Σχήμα 3.8: Ελαστικό φάσμα απόκρισης σύμφωνα με τον Κυπριακό Αντισεισμικό Κώδικα (μπλε γραμμή) και με το Εθνικό προσάρτημα Κύπρου για τον Ευρωκώδικα 8 (κόκκινη γραμμή) για την περιοχή της Λάρνακας για ξ=5% (Σχεδιάστηκε για συντελεστές Κ.Α.Κ. α=2.5, β=1.0, Τ 2 =0.4 sec, I=1.0, K=1, A max =0.15g και για συντελεστές του EC8 α g =0.25g, S=1.2, η=1, T B =0.15sec, T C =0.5 sec, T D =2.0) Σχήμα 3.9: Ελαστικό φάσμα απόκρισης σύμφωνα με τον Κυπριακό Αντισεισμικό Κώδικα (μπλε γραμμή) και με το Εθνικό προσάρτημα Κύπρου για τον Ευρωκώδικα 8 (κόκκινη γραμμή) για την περιοχή της Λευκωσίας για ξ=5%, (Σχεδιάστηκε για συντελεστές Κ.Α.Κ. α=2.5, β=1.0, Τ 2 =0.4 sec, I=1.0, K=1, A max =0.10g και για συντελεστές του EC8 α g =0.15g, S=1.2, η=1, T B =0.15sec, T C =0.5 sec, T D =2.0) Σχήμα 4.1: Αρχιτεκτονική κάτοψη στο επίπεδο του μεσοπατώματος Σχήμα 4.2: Νότια και Βόρεια όψη κτιρίου Σχήμα 4.3: Στατική κάτοψη κτιρίου στο ύψος των ανοιγμάτων (3.5 m) Σχήμα 4.4: Στατική κάτοψη κτιρίου στο ύψος περιμετρικά της οροφής Σχήμα 4.5: Πρώτο πλαίσιο (βόρεια όψη κτιρίου) Σχήμα 4.6: Δεύτερο και τρίτο πλαίσιο κτιρίου Σχήμα 4.7:Τέταρτο πλαίσιο κτιρίου Σχήμα 4.8: Πέμπτο πλαίσιο κτιρίου Σχήμα 4.9: Τρισδιάστατο προσομοίωμα κτιρίου στο πρόγραμμα Seismostruct Σχήμα 4.10: Λεπτομέρειες υποστυλωμάτων και δοκών από οπλισμένο σκυρόδεμα ii

12 Κατάλογος Σχημάτων Σχήμα 4.11: Ανακυκλιζόμενη συμπεριφορά χάλυβα (εγχειρίδιο Seismostruct 5.0.4) Σχήμα 4.12: (α)-(β) Προσομοίωση στοιχείων από χάλυβα, κόμβοι αρχής και τέλους (εγχειρίδιο Seismostruct 5.0.4) και (γ) υποδιαίρεση δοκών και υποστυλωμάτων σε στοιχεία συγκεντρωμένης πλαστικότητας Σχήμα 4.13: Σχέση τάσεων- παραμορφώσεων περισφιγμένου σκυροδέματος (εγχειρίδιο Seismostruct 5.0.3) Σχήμα 4.14: Ανακυκλιζόμενη συμπεριφορά χάλυβα οπλισμού (εγχειρίδιο Seismostruct 5.0.3) Σχήμα 4.15: Λεπτομέρεια οροφής με τεγίδες διατομής Ζ Σχήμα 4.16: Προσομοίωση ραβδωτών στοιχείων από χάλυβα, κόμβοι αρχής και τέλους (εγχειρίδιο Seismostruct 5.0.3) Σχήμα 4.17: Συνδέσεις στις οποίες μελετήθηκε η δυσκαμψία Σχήμα 4.18: Προσομοίωση συνδέσεων στις κύριες ενώσεις των πλαισίων Σχήμα 4.19: Πρώτη ιδιομορφή του κτιρίου με ιδιοπερίοδο Τ 1 =0.81 sec Σχήμα 4.20: Δεύτερη ιδιομορφή του κτιρίου με ιδιοπερίοδο Τ 2 =0.72 sec Σχήμα 4.21: Προσομοίωμα του δομικού συστήματος και κατανομή φορτίων για ανάλυση στατικής αντίστασης ως προς την x διεύθυνση Σχήμα 4.22: Προσομοίωμα του δομικού συστήματος και κατανομή φορτίων για ανάλυση στατικής αντίστασης ως προς την y διεύθυνση Σχήμα 4.23: Προσομοίωμα του δομικού συστήματος για ανάλυση στατικής αντίστασης ως προς την y διεύθυνση. Αποκλίνουσα συμπεριφορά υποστυλωμάτων στον κεντρικό άξονα του φορέα, στην ασθενή διεύθυνσή τους Σχήμα 4.24: Καμπύλη αντίστασης του κτιρίου και διγραμμικοποίηση της (προσομοίωση διατομών κατανεμημένης πλαστικότητας βάσει δυσκαμψίας) Σχήμα 4.25: Καμπύλη αντίστασης του κτιρίου και διγραμμικοποίηση της (προσομοίωση διατομών συγκεντρωμένης πλαστικότητας) iii

13 Κατάλογος Σχημάτων Σχήμα 4.26: Χρονοϊστορία επιταχύνσεων της καταγραφής AGW000 με μέγιστη εδαφική επιτάχυνση 0.172g Σχήμα 4.27: Χρονοϊστορία επιταχύνσεων της καταγραφής AND270 με μέγιστη εδαφική επιτάχυνση 0.244g Σχήμα 4.28: Χρονοϊστορία επιταχύνσεων της καταγραφής B-ICC000 με μέγιστη εδαφική επιτάχυνση 0.358g Σχήμα 4.29: Χρονοϊστορία επιταχύνσεων της καταγραφής BLD090 με μέγιστη εδαφική επιτάχυνση 0.239g Σχήμα 4.30: Χρονοϊστορία επιταχύνσεων της καταγραφής FAR000 με μέγιστη εδαφική επιτάχυνση 0.273g Σχήμα 4.31: Χρονοϊστορία επιταχύνσεων της καταγραφής GLP177 με μέγιστη εδαφική επιτάχυνση 0.357g Σχήμα 4.32: Χρονοϊστορία επιταχύνσεων της καταγραφής HDA165 με μέγιστη εδαφική επιτάχυνση 0.269g Σχήμα 4.33: Χρονοϊστορία επιταχύνσεων της καταγραφής HOL090 με μέγιστη εδαφική επιτάχυνση 0.231g Σχήμα 4.34: Χρονοϊστορία επιταχύνσεων της καταγραφής PEL090 με μέγιστη εδαφική επιτάχυνση 0.210g Σχήμα 4.35: Χρονοϊστορία επιταχύνσεων της καταγραφής WAH090 με μέγιστη εδαφική επιτάχυνση 0.638g Σχήμα 4.36: Κόμβοι που επιλέχθηκαν για να δώσουν τα αποτελέσματα της δυναμικής ανάλυσης Σχήμα 5.1: Προοπτικό σχέδιο τριώροφου δομήματος Σχήμα 5.2: Κάτοψη στατικού συστήματος μεσοπατώματος και ορόφου Σχήμα 5.3: Κάτοψη στατικού συστήματος στο ύψος της πλάκας άνωθεν υπογείου Σχήμα 5.4: Τρισδιάστατο προσομοίωμα κτιρίου στο πρόγραμμα Seismostruct iv

14 Κατάλογος Σχημάτων Σχήμα5.5:Σχέση τάσεων- παραμορφώσεων περισφιγμένου σκυροδέματος (εγχειρίδιο Seismostruct 5.0.3) Σχήμα 5.6: Λεπτομέρειες υποστυλωμάτων και δοκών από οπλισμένο σκυρόδεμα Σχήμα 5.7: Λεπτομέρεια τοιχείων ανελκυστήρα Σχήμα 5.8: Ανακυκλιζόμενη συμπεριφορά χάλυβα (εγχειρίδιο Seismostruct 5.0.3) Σχήμα 5.9: Προσομοίωση στοιχείων από χάλυβα, κόμβοι αρχής και τέλους (από εγχειρίδιο Seismostruct) Σχήμα 5.10: Σύμμικτη πλάκα μεσοπατώματος, πλάκας ορόφου Σχήμα5.11: Τελική προσομοίωση των πλακών από χάλυβα τα οποία εισήχθησαν στο πρόγραμμα Seismostruct Σχήμα 5.12: Σύνδεση κύριας δοκού (IPE 400) με δευτερεύουσα δοκό (IPE 220) Σχήμα 5.13: Σύνδεση κύριας δοκού (IPE 400) με κύρια δοκό (IPE 370) και υποστύλωμα C1 UC254x254x Σχήμα 5.14: Σύνδεση κύριας δοκού (IPE 370) με κύρια δοκό (IPE 370) και υποστύλωμα C1 UC 254x254x107 (άκρη κτιρίου) Σχήμα 5.15: Σύνδεση κύριας δοκού (IPE 400) με κύρια δοκό (IPE 370) και υποστύλωμα C1 UC254x254x Σχήμα 5.16: Ανακυκλιζόμενη συμπεριφορά χάλυβα οπλισμού (εγχειρίδιο Seismostruct 5.0.3) Σχήμα 5.17: Πρώτη ιδιομορφή κτιρίου (μεταφορική στον x άξονα), με ιδιοπερίοδο Τ 1 =0.68 sec Σχήμα 5.18: Δεύτερη ιδιομορφή κτιρίου (μεταφορική στον y άξονα), με ιδιοπερίοδο Τ 2 =0.48 sec Σχήμα 5.19:Τρίτη ιδιομορφή κτιρίου (στροφική στον z άξονα), με ιδιοπερίοδο Τ 3 =0.47 sec v

15 Κατάλογος Σχημάτων Σχήμα 5.20: Προσομοίωμα του δομικού συστήματος και διάταξη των φορτίων για ανάλυση στατικής αντίστασης ως προς την x διεύθυνση Σχήμα 5.21: Προσομοίωμα του δομικού συστήματος και διάταξη φορτίων για ανάλυση στατικής αντίστασης ως προς την y διεύθυνση Σχήμα 5.22: Καμπύλη αντίστασης του κτιρίου στην x διεύθυνση και διγραμμικοποίησή της Σχήμα 5.23: Κόμβοι που επιλέχθηκαν για εξαγωγή μετακινήσεων σε δυναμική ανάλυση Σχήμα 5.24: Προσομοίωμα με διατομές συγκεντρωμένης (σχήμα Α) και κατανεμημένης (σχήμα Β) πλαστικότητας χωρίς υποδιαίρεση των στοιχείων ανά μέλος Σχήμα 5.25:Προσομοίωμα με διατομές συγκεντρωμένης (σχήμα Α) και κατανεμημένης (σχήμα Β) πλαστικότητας με πυκνότερη διακριτοποίηση μόνο των δοκών(4 στοιχεία ανά μέλος) Σχήμα 5.26:Προσομοίωμα με διατομές συγκεντρωμένης (σχήμα Α) και κατανεμημένης (σχήμα Β) πλαστικότητας με πυκνότερη διακριτοποίηση όλων των στοιχείων του προσομοιώματος (4 στοιχεία ανά μέλος) Σχήμα 5.27:Παραμόρφωση του φορέα και μη σύγκλιση κατά την ανάλυση στατικής αντίστασης στον άξονα y Σχήμα 5.28:Παραμόρφωση του φορέα με συγκέντρωση των παραμορφώσεων κοντά στον πυρήνα του κτιρίου Σχήμα 6.1: Προοπτικό σχέδιο δεκατριώροφου δομήματος Σχήμα 6.2: Τομή 13-όροφης κατασκευής Σχήμα 6.3: Πρόσοψη 13-όροφης κατασκευής Σχήμα 6.4: Κάτοψη θεμελίωσης 13-όροφης κατασκευής Σχήμα 6.5: Κάτοψη ισογείου 13-όροφης κατασκευής και διαχωρισμός σε δύο τμήματα με αρμό διαστολής (τμήμα Α αριστερά και Β δεξιά) Σχήμα 6.6: Κάτοψη τυπικού ορόφου από χάλυβα vi

16 Κατάλογος Σχημάτων Σχήμα 6.7: Προσομοίωση διαφραγμάτων σύμφωνα με την πρώτη προσπάθεια προσομοίωσης του κτιρίου στο πρόγραμμα Seismostruct Σχήμα 6.8: Ακριβής αρχική προσομοίωση του φορέα Σχήμα 6.9: Όροφος από χάλυβα με κύριους μόνο δοκούς και συνδέσεις Σχήμα 6.10: Δεύτερη προσπάθεια για προσομοίωση του φορέα στο πρόγραμμα Seismostruct Σχήμα 6.11: Τελικό τρισδιάστατο προσομοίωμα κατασκευής στο πρόγραμμα Seismostruct (πρόσοψη και προοπτικό) Σχήμα 6.12: Λεπτομέρειες υποστυλωμάτων και δοκών από οπλισμένο σκυρόδεμα Σχήμα 6.13: Προσομοίωση τοιχείων Σχήμα 6.14: Λεπτομερής κάτοψη με αναλυτική κατανομή υποστυλωμάτων και δοκών. 124 Σχήμα 6.15: Σχέση τάσεων- ανοιγμένων παραμορφώσεων περισφιγμένου σκυροδέματος (από εγχειρίδιο Seismostruct) Σχήμα 6.16: Ανακυκλιζόμενη συμπεριφορά χάλυβα οπλισμού (από εγχειρίδιο Seismostruct) Σχήμα 6.17: Κατανομή φορτίων στις δοκούς Σχήμα 6.18: Προσομοίωση αρμού και συμπεριφορά διαγράμματος μετακίνησης στον άξονα x Σχήμα 6.19: Σχέση τάσης- παραμόρφωσης χάλυβα σε ανακύκληση (από εγχειρίδιο Seismostruct) Σχήμα 6.20: Προσομοίωση στοιχείων από χάλυβα, κόμβοι αρχής και τέλους (από εγχειρίδιο Seismostruct) Σχήμα 6.21: Σύμμικτη πλάκα ορόφων Σχήμα 6.22: Όροφος από χάλυβα με κύριους μόνο δοκούς και συνδέσεις vii

17 Κατάλογος Σχημάτων Σχήμα 6.23: Σύνδεση δευτερεύουσας δοκού από χάλυβα Β2=ΙΡΕ450 πάνω στην κύρια δοκό Β1=ΗΕΑ Σχήμα 6.24:Σύνδεση κύριας δοκού Β1=ΗΕΑ 500 πάνω σε κύρια δοκό και στο υποστύλωμα C1=HEM650 (σχήμα α) και κύριας δοκού σε κύρια δοκό (σχήμα β) Σχήμα 6.25: Προσομοίωση συνδέσμων δυσκαμψίας Σχήμα 6.26: Συμπεριφορά συνδέσμων δυσκαμψίας και μορφές αστοχίας τους δεδομένου ότι δεν αστοχεί η δοκός Σχήμα 6.27: Προσομοίωση συνδέσμων δυσκαμψίας στο πρόγραμμα Seismostruct Σχήμα 6.28: Πρώτη ιδιοπερίοδος κτιρίου Τ 1 =2.22sec (μεταφορική στον x άξονα) Σχήμα 6.29: Δεύτερη ιδιοπερίοδος κτιρίου Τ 2 =1.72sec (μεταφορική στον y άξονα) Σχήμα 6.30: Τρίτη ιδιοπερίοδος κτιρίου Τ 3 =1.56 sec (στροφική) Σχήμα 6.31: Κατανομή φορτίων για στατική υπερωθητική ανάλυση, στην δυτική όψη του κτιρίου Σχήμα 6.32: Καμπύλη αντίστασης του κτιρίου και διγραμμικοποίηση της Σχήμα 6.33: Καμπύλη ικανότητας του κτιρίου σε περίπτωση μη υποδιαίρεσης των δοκών του φορέα Σχήμα 6.34: Αρχική συμπεριφορά των διαγώνιων δυσκαμψίας με διαρροή των ακραίων ελατηρίων των συνδέσμων Σχήμα 6.35: Αλλαγή της συμπεριφοράς των διαγωνίων δυσκαμψίας με την προσομοίωση πιο δύσκαμπτων ακραίων ελατηρίων των συνδέσμων Σχήμα 6.36: Καμπύλη αντίστασης του κτιρίου (διατομές συγκεντρωμένης πλαστικότητας) και διγραμμικοποίησή της (κόμβος n2414) Σχήμα 6.37: Καμπύλη αντίστασης του κτιρίου (διατομές συγκεντρωμένης πλαστικότητας) (κόμβοι n1314 και n4514 αντίστοιχα) Σχήμα 6.38: Επιβολή φορτίων για ανάλυση στατικής αντίστασης του κτιρίου ως προς άξονα y (διατομές συγκεντρωμένης πλαστικότητας) viii

18 Κατάλογος Σχημάτων Σχήμα 6.39: Καμπύλη αντίστασης του κτιρίου ως προς άξονα y (διατομές συγκεντρωμένης πλαστικότητας) και διγραμμικοποίηση της (κόμβος n1314) Σχήμα 6.40: Κόμβοι που επιλέχθηκαν για να δώσουν τα αποτελέσματα της δυναμικής ανάλυσης Σχήμα 6.41: Διαφοροποίηση σχετικών μετατοπίσεων (%) ανά στάθμη ανά κόμβο και καταγραφή Σχήμα 6.42: Διαφοροποίηση σχετικών μετατοπίσεων (%) ανά στάθμη ανά κόμβο και καταγραφή Σχήμα 6.43: Διαφοροποίηση σχετικών μετατοπίσεων (%) ανά στάθμη ανά κόμβο και καταγραφή ix

19 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 2.1: Επιμέρους κεφάλαια του Ευρωκώδικα Πίνακας 2.2: Τιμές συντελεστή γ I και κατηγορίες σπουδαιότητας κτιρίων (ΕΝ ) Πίνακας 2.3: Άνω όριο για συντελεστή συμπεριφοράς (από A. Elghazouli, 2007) Πίνακας 2.4: Έλεγχος αντοχής διατομής δοκού Πίνακας 2.5: Έλεγχοι υποστυλωμάτων υπό θλίψη Πίνακας 2.6: Γεωμετρία σεισμικών ζεύξεων (αντίστοιχο με παρουσίαση Μπίσμπος, 2003) Πίνακας 2.7:Κατηγορίες σεισμικών ζεύξεων Πίνακας 2.8: Πλαστικές στροφές σεισμικών ζεύξεων (αντίστοιχο με παρουσίαση Μπίσμπος, 2003) Πίνακας 3.1: Σεισμικές ζώνες Κύπρου με αντίστοιχες μέγιστες επιταχύνσεις εδάφους Πίνακας 3.2: Κατηγορίες εδάφους σύμφωνα με τον Κυπριακό Αντισεισμικό Κώδικα Πίνακας 3.3: Συντελεστής Γηπέδου S Πίνακας 3.4: Σεισμικές ζώνες Κύπρου με αντίστοιχες μέγιστες επιταχύνσεις εδάφους σύμφωνα με το Εθνικό Προσάρτημα της Κύπρου (CYS EN :2005 Eurocode 8) Πίνακας 3.5: Κατηγορίες εδάφους και τιμές παραμέτρων που αναφέρονται στο φάσμα απόκρισης σύμφωνα με το Εθνικό προσάρτημα Κύπρου για τον Ευρωκώδικα 8 (CYS, 2005) Πίνακας 4.1: Λεπτομέρειες υποστυλωμάτων κτιρίου Πίνακας 4.2: Λεπτομέρειες δοκού υπογείου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα Πίνακας 4.3: Υπολογισμός φορτίων x

20 Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 4.4: Καταγραφές σεισμών που εφαρμόστηκαν στο κτίριο Πίνακας 4.5: Συντελεστές κλιμάκωσης καταγραφών Πίνακας 4.6: Σχετικές μετατοπίσεις ορόφων επί τοις εκατό (%) για κάθε καταγραφή για τους κόμβους για προσομοίωση διατομών κατανεμημένης πλαστικότητας (πίνακας 1) και συγκεντρωμένης πλαστικότητας (πίνακας 2) Πίνακας 5.1: Λεπτομέρειες υποστυλωμάτων υπογείου Πίνακας 5.2: Λεπτομέρειες δοκών υπογείου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα Πίνακας 5.3: Διατομές ανά όροφο Πίνακας 5.4: Υπολογισμός φορτίων Πίνακας 5.5: Συντελεστές κλιμάκωσης καταγραφών* Πίνακας 5.6: Σχετικές μετατοπίσεις ορόφων (%) για κάθε καταγραφή για τους επιλεγμένους κόμβους Πίνακας 6.1: Λεπτομέρειες υποστυλωμάτων κτιρίου Πίνακας 6.2: Λεπτομέρειες δοκών κτιρίου Πίνακας 6.3: Διατομές ανά όροφο Πίνακας 6.4: Συντελεστές κλιμάκωσης καταγραφών* Πίνακας 6.5: Σχετικές μετατοπίσεις ορόφων αρχικού προσομοιώματος επί τοις εκατό (%) για κάθε καταγραφή για τους κόμβους στην μια διεύθυνση (x) Πίνακας 6.6: Σχετικές μετατοπίσεις ορόφων τελικού προσομοιώματος επί τοις εκατό (%) για κάθε καταγραφή για τους κόμβους στις δυο διευθύνσεις Πίνακας 6.7: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις σχετικών μετατοπίσεων ορόφων τελικού προσομοιώματος επί τοις εκατό (%) για κάθε καταγραφή για τους κόμβους στις δυο διευθύνσεις xi

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενική Περιγραφή Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον τόσο των ερευνητών όσο και των μηχανικών που δουλεύουν σε πρακτικό επίπεδο, για την διενέργεια ανελαστικών αναλύσεων στα πλαίσια του αντισεισμικού σχεδιασμού των κατασκευών. Για τον λόγο αυτό, παρατηρείται μια ραγδαία ανάπτυξη των μη- γραμμικών ανελαστικών μεθόδων ανάλυσης τόσο σε νέα κτίρια ώστε να εκτιμηθούν οι αντοχές τους, όσο και σε υφιστάμενα κτίρια ώστε να εκτιμηθούν οι απώλειες και αστοχίες που τυχόν θα δημιουργηθούν μετά από ένα ισχυρό σεισμό. Σε αυτό βοηθάει επίσης, η γρήγορη ανάπτυξη της ικανότητας των μηχανικών στην προσομοίωση κτιρίων τα τελευταία χρόνια χάρη στα νέα προγράμματα ανάλυσης και τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις εταιρείες των λογισμικών. Η Ανάλυση Στατικής Αντίστασης (Static Pushover Analysis) και η Μη Γραμμική Δυναμική Ανάλυση (nonlinear dynamic analysis) αποτελούν τις δυο μη γραμμικές ανελαστικές αναλύσεις οι οποίες εφαρμόζονται ευρέως στην πράξη. Ειδικά η Ανάλυση Στατικής Αντίστασης ή αλλιώς Υπερωθητική Στατική Ανάλυση (Pushover Analysis) ή ακόμα Ανελαστική Στατική Ανάλυση, αποτελεί την πιο διαδεδομένη απλοποιημένη μέθοδο προσεγγιστικού υπολογισμού της ανελαστικής συμπεριφοράς των κατασκευών και εφαρμόζεται ευρέως σε διάφορες παραλλαγές. Από τις πρώτες μελέτες που συναντώνται πάνω σε μη γραμμικές μεθόδους, είναι η έρευνα των Freeman et al το 1975 η οποία είναι μια αρχική μορφή της σημερινής μεθόδου Φάσματος Ικανότητας (Capacity Spectrum method). Στη συνέχεια οι Saiidi and Sozen (1981) ασχολήθηκαν με την μη γραμμική δυναμική ανάλυση ενός μονοβάθμιου συστήματος στην οποία στηρίχθηκαν οι Fajfar and Fischinger (1980) και δημιούργησαν την πρώτη εκδοχή της μεθόδου Ν2. Σημερινά παραδείγματα μελετών μη γραμμικών μεθόδων συναντώνται και σε πολλούς κώδικες χωρών σε διάφορες μορφές όπως ο ATC 40, FEMA 273, FEMA 356, όπως επίσης και η μέθοδος Ν2 του Ευρωκώδικα 8. Επίσης, πολλές έρευνες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια πάνω σε μη γραμμικές αναλύσεις πολυβάθμιων συστημάτων όπως ενδεικτικά αυτή των Krawinkler et Seneviratna (1998), 12

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61 Στατική Ανελαστική Ανάλυση [µέθοδος ελέγχου των µετατοπίσεων] [µέθοδος pushover] Τι είναι η ανάλυση pushover ορισµός κατανόηση λεπτοµερειών Παράδειγµα - εφαρµογή Προσδιορισµός της στοχευόµενης µετακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Α. ΑΒΔΕΛΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Α. ΑΒΔΕΛΑΣ 1986: Οδηγίες Σχεδιασμού της ECCS (European Convention

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός ελαστικού άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά... 2 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου.... 2 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος.... 3 5. Στρεπτική ευαισθησία κτιρίου... 3 6. Εκκεντρότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Τηλέµαχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων και νέων κτιρίων Ω.Σ.

Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων και νέων κτιρίων Ω.Σ. 2011 Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων και νέων κτιρίων Ω.Σ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση με χαλύβδινα στοιχεία κτιρίων με ιστούς τηλεπικοινωνιών Strengthening of buildings with telecommunication masts using steel elements

Ενίσχυση με χαλύβδινα στοιχεία κτιρίων με ιστούς τηλεπικοινωνιών Strengthening of buildings with telecommunication masts using steel elements 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1798 Ενίσχυση με χαλύβδινα στοιχεία κτιρίων με ιστούς τηλεπικοινωνιών Strengthening of buildings with telecommunication

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής Η μετάβαση από τον EAK2000 στον Ευρωκώδικα 8 Αναστάσιος Σέξτος Επίκουρος Καθηγητής asextos@civil.auth.gr Αγρίνιο, 2 Απριλίου 2011 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στόχοι παρουσίασης η συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ. ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΨΥΧΑΡΗΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ. ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΨΥΧΑΡΗΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8 ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΨΥΧΑΡΗΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 9Α: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση Χειμερινό εξάμηνο 2014 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Γεώργιος Γρ. Πενέλης Δρ. Πολιτικός Μηχ/κός Ομ. Καθηγητής Α.Π.Θ. ΒΟΛΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α Ν Ω Τ Α Τ Ο Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 Πλήρης υποστήριξη των δυνατοτήτων των Windows 8. Αυτόματη επιλογή 32-bit ή 64-bit έκδοσης κατά την εγκατάσταση, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα. Η 64-bit

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών Τ Ε Ε Τ Κ Μ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/7/2014 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2014 Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ Έλεγχοι Ασφάλειας Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό Προστασία Ζωής Οιονεί Κατάρρευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 10. Εσχάρες... 17 Γενικότητες... 17 10.1 Κύρια χαρακτηριστικά της φέρουσας λειτουργίας... 18 10.2 Στατική διάταξη και λειτουργία λοξών γεφυρών... 28 11. Πλάκες...

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 59 Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με Βάση τους Ισχύοντες Ελληνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΛΥΓΙΣΜΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ 9 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2 ΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων- Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΕΠΕ. (Σχέδιο 5 ο ) Βασικές Αρχές. Δρ Βασίλειος Γ. Μώκος Πολιτικός Μηχανικός Ο.Α.Σ.Π.

Ο.Α.Σ.Π. ΕΠΕ. (Σχέδιο 5 ο ) Βασικές Αρχές. Δρ Βασίλειος Γ. Μώκος Πολιτικός Μηχανικός Ο.Α.Σ.Π. Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΕΠΕ. (Σχέδιο 5 ο ) Βασικές Αρχές Δρ Βασίλειος Γ. Μώκος Πολιτικός Μηχανικός Ο.Α.Σ.Π. Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ www.oasp.gr / bmokos@oasp.gr Αντικείμενο & Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 29 Συγκριτικά αποτελέσματα αποτίμησης υφιστάμενης οικοδομής βάσει του ΚΑΝΕΠΕ με διαφορετικές παραδοχές δυσκαμψιών

Διαβάστε περισσότερα

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ταξινόμηση των δεικτών βλάβης για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8 Σχεδιασμός κτιρίων από σκυρόδεμα (Κεφ. 5)

Ευρωκώδικας 8 Σχεδιασμός κτιρίων από σκυρόδεμα (Κεφ. 5) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ/ΤΚM: ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 0, 1, 2, 8 Ευρωκώδικας 8 Σχεδιασμός κτιρίων από σκυρόδεμα (Κεφ. 5) Καθηγητής Α. Ι. Κάππος Τμήμα Πολιτ. Μηχανικών ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, Μάιος 2010 1 2 Kατηγορίες πλαστιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κρίστης Ζ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1, Μιχάλης ΠΗΤΤΑΣ 2, Νικόλας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 3. Λέξεις κλειδιά: Σεισμική Επάρκεια, Ευρωκώδικας 8 μέρος 3, Ενίσχυση κτιρίων

Κρίστης Ζ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1, Μιχάλης ΠΗΤΤΑΣ 2, Νικόλας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 3. Λέξεις κλειδιά: Σεισμική Επάρκεια, Ευρωκώδικας 8 μέρος 3, Ενίσχυση κτιρίων Αποτίμηση της σεισμικής επάρκειας και πρόταση ενίσχυσης κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα με βάση το μέρος 3 του Ευρωκώδικα 8 Seismic Performance Assessment and Proposal for Retrofitting of a RC Building

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΚΑΟΡΟΦΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Δ.Π.Θ Ξάνθη, Ελλάς e-mail : mslgroup@civil.duth.

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΚΑΟΡΟΦΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Δ.Π.Θ Ξάνθη, Ελλάς e-mail : mslgroup@civil.duth. ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΚΑΟΡΟΦΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Καλλιόπη Δ. Στεφανάκη a, Χρίστος Ν. Κάλφας b, Δημήτριος Θ. Παχούμης c, Άννα Α. Μαρινοπούλου c a Υποψ. Διδ., MSc Πολιτικός Μηχανικός b Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της σεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α Υ Π Ε Ρ Ω Θ Η Τ Ι Κ Η

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α Υ Π Ε Ρ Ω Θ Η Τ Ι Κ Η ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκδ. 4.xx Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α Υ Π Ε Ρ Ω Θ Η Τ Ι Κ Η ΣΤΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΩΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΚ 8.1, ΕΚ 8.3 ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η Σ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πτυχιακή διατριβή ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ &8 Μελανή Χριστοδούλου Λεμεσός 0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος Κωνσταντινίδης Αλέκτορος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA) ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκδ. 3.xx ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA) Ευρωκώδικες & 8 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Φεβρουάριος 011 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 7101

Διαβάστε περισσότερα

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ Πιστοποιητικά ποιότητας Φινλανδία: VTT-RTH-03040-07, Γερμανία: Z-26.2-49, Ηνωμένο Βασίλειο: BBA 05/4204, Ρωσσία: РОСС FI.СЛ19.Н00323, Τσεχία: 204/C5/2006/060-025293, Σλοβακία:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ (014-15 ΕΑΡΙΝΟ) Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building Ανδρέας Ι. ΚΑΠΠΟΣ 1, Σταυρούλα ΠΑΠΙΣΤΑ 2 Λέξεις κλειδιά: αντισεισμικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Project Managers ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. Συνεργάτες: ΦΩΤΗΣ ΖΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Συμπεριφορά Κτιριακών Κατασκευών σε Σεισμική Δράση www.oasp.gr Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Μετά την εκδήλωση ενός καταστροφικού σεισμού Κλιμάκια μηχανικών των

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μία από τις μεθόδους συνολικής ενίσχυσης μιας κατασκευής είναι η σεισμική μόνωση. Η βασική ιδέα αυτής της μεθόδου είναι η ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

5. Pushover Ανάλυση. 5.1 Pushover Παράμετροι (Pushover control data) 5-1

5. Pushover Ανάλυση. 5.1 Pushover Παράμετροι (Pushover control data) 5-1 NEXT r mode - --- Pushover Ανάλυση--- 5-1 5. Pushover Ανάλυση Για την δημιουργία ενός αρχείου δεδομένων για pushover ανάλυση ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: Δημιουργούμε ένα αρχείο next, όπως κάνουμε σε

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και αντισεισμική ενίσχυση του ξενοδοχείου Metropol Palace στο Βελιγράδι Structural upgrading of Hotel Metropole Palace in Belgrade

Στατική και αντισεισμική ενίσχυση του ξενοδοχείου Metropol Palace στο Βελιγράδι Structural upgrading of Hotel Metropole Palace in Belgrade 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1945 Στατική και αντισεισμική ενίσχυση του ξενοδοχείου Metropol Palace στο Βελιγράδι Structural upgrading

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 7&8: ΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοοικονομική Αξιολόγηση Συστημάτων Δυσκαμψίας Συμμίκτων Κτιρίων Cost And Performance Based Evaluation Of bracing Systems For Composite Buildings

Τεχνικοοικονομική Αξιολόγηση Συστημάτων Δυσκαμψίας Συμμίκτων Κτιρίων Cost And Performance Based Evaluation Of bracing Systems For Composite Buildings 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 008 Άρθρο 1803 Τεχνικοοικονομική Αξιολόγηση Συστημάτων Δυσκαμψίας Συμμίκτων Κτιρίων Cost And Performance Based Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση και διαστασιολόγηση διώροφου μεταλλικού κτιρίου

Μόρφωση και διαστασιολόγηση διώροφου μεταλλικού κτιρίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μόρφωση και διαστασιολόγηση διώροφου μεταλλικού κτιρίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ναταλία Κατσαΐτη Επιβλέπων: Τ. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων ΗΜΕΡΙ Α: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)» Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων Στέφανος ρίτσος Καθηγητής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Αθήνα, 31/5/2012 1 ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 1.1 Ιστορική αναδρομή...1 1. Μικροδομή του χάλυβα...19 1.3 Τεχνολογία παραγωγής χάλυβα...30 1.4 Μηχανικές ιδιότητες χάλυβα...49 1.5 Ποιότητες δομικού χάλυβα...58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες Έκδοση 14 Νέες Δυνατότητες Νέο Περιβάλλον εργασίας Το νέο Scada Pro 2014, βασισμένο στην τεχνολογία των Ribbons της Microsoft, προσφέρει ένα καινοτόμο περιβάλλον εργασίας, αισθητικά ανανεωμένο αλλά κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβληµα της στρέψης στη χωρική στατική ανελαστική ανάλυση

Το πρόβληµα της στρέψης στη χωρική στατική ανελαστική ανάλυση Το πρόβληµα της στρέψης στη χωρική στατική ανελαστική ανάλυση The issue of inelastic torsion in 3D pushover analysis ΠΕΝΕΛΗΣ, Γ.Γ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc, Υποψήφιος διδάκτωρ ΑΠΘ ΚΑΠΠΟΣ, Α.Ι. ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Πλαστική Κατάρρευση Δοκών

Πλαστική Κατάρρευση Δοκών Πλαστική Κατάρρευση Δοκών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σταδιακή Μελέτη Πλαστικής Κατάρρευσης o Παράδειγμα 1 (ισοστατικός φορέας) o Παράδειγμα 2 (υπερστατικός φορέας) Αμεταβλητότητα Φορτίου Πλαστικής Κατάρρευσης Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Παραδόσεις Θεωρίας. Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Παραδόσεις Θεωρίας. Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κτιριακή υποδομή του Εθνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου Building infrastructure of the National telecommunications network

Κτιριακή υποδομή του Εθνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου Building infrastructure of the National telecommunications network Κτιριακή υποδομή του Εθνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου Building infrastructure of the National telecommunications network Ιωάννης ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗΣ 1, Αικατερίνη ΑΥΛΩΝΙΤΗ 2, Βαρβάρα ΡΙΖΟΥ 3, Πηγή ΞΕΝΟΥ 4, Μαριλένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 24-27 Αρχή υνατών Έργων (Α Ε) Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 και Τρίτη, 9 Νοεµβρίου, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα