ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ"

Transcript

1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 2008

2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον κ. Ι. Τάκο για την καθοδήγηση του σε όλη την εργασία. Στον κ. Κ. Βαχέ για την βοήθεια του στην τριγωνομετρία. Στον κ. Χ. Γαλανόπουλο για την βοήθεια του στην αγγλική ορολογία. Στον μπαμπά μου, κ. Χ. Καδά για τις χρήσιμες ιδέες του και για την υποστήριξη του. 2

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συγκεντρώνοντας βασικά βιομετρικά στοιχεία για μια συστάδα και σχεδιάζοντας την πρόσοψη και την κάτοψη της στο χαρτί, δημιουργούμε το προφίλ της συστάδας δηλαδή μια εικόνα της κατάστασης του δάσους τη δεδομένη χρονική στιγμή από την οποία μπορούμε να εξάγουμε πολύτιμα συμπεράσματα. Το προφίλ της συστάδας είναι δυνατό να αναπαρασταθεί τρισδιάστατα σε Η/Υ κερδίζοντας ποικίλα πλεονεκτήματα. 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή και τοποθέτηση του προβλήματος 1.1 Γενικά 1.2 Το πρόβλημα 1.3 Ο Σκοπός της εργασίας 2. Μέθοδος και υλικά 2.1 Υλικά 2.2 Μέθοδος 3. Αποτελέσματα συζήτηση 4. Συμπεράσματα 5. Βιβλιογραφία 4

5 1. Εισαγωγή και τοποθέτηση του προβλήματος 1.1 Γενικά Η ταχύτητα επεξεργασίας δεδομένων, η γρήγορη και ανέξοδη τροποποίηση τους, η ακρίβεια σε σχέση με απλούστερες τεχνολογίες, η οικονομία χώρου, η δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων χωρίς κόστος και γρήγορα είναι μερικές από τις ικανότητες που καθιέρωσαν τους Η/Υ και στο χώρο της επιστήμης σε πληθώρα εφαρμογών (http://en.wikipedia.org/wiki/computers). Στην συγκεκριμένη εφαρμογή ο υπολογιστής χρησιμεύει για να επιλύσει ένα σχεδιαστικό πρόβλημα που απαντάται στην δασοκομική επιστήμη. Συστάδα είναι μια επιφάνεια δάσους η οποία εμφανίζει συνθήκες αύξησης, σύνθεσης, δομή και ηλικία τέτοια που να τη διαφοροποιούν από το δάσος που την περιβάλλει. Καταλαμβάνει τόση έκταση, ώστε μπορεί να αποτελεί από μόνη της αντικείμενο ιδιαίτερου δασοκομικού χειρισμού (Βέργος, Στ. 2004). Οι συστάδες λαμβάνονται υπόψη σε κάθε διαχειριστικό σχέδιο δάσους και γι αυτό συγκεντρώνονται βιομετρικά στοιχεία από δειγματοληπτικές επιφάνειες συστάδων. Αυτά τα στοιχεία θα καθορίσουν τις διαχειριστικές αποφάσεις που θα ληφθούν και θα χρησιμεύσουν για την εξαγωγή συμπερασμάτων για τους δασοκομικούς χειρισμούς που έχουν εφαρμοστεί. Είναι χρήσιμο να απεικονιστούν κάποια από τα στοιχεία με γραφικό τρόπο ώστε να μας δώσουν μια συνολική εικόνα της κατάστασης της συστάδας. Έχοντας σχέδια από τις χρονικές φάσεις μιας συστάδας, γίνονται αντιληπτές οι νομοτέλειες που την διέπουν και συνεπώς η κατανόηση της δυναμικής της οδηγεί στην αριστοποίηση των χειρισμών του διαχειριστή. 1.2 Το πρόβλημα Το προφίλ συστάδας δημιουργείται με την κλασική μέθοδο ως εξής: Τα όργανα που χρησιμοποιούμε είναι παχύμετρο, κλισίμετρο και μετροταινία. Επιλέγουμε μια αντιπροσωπευτική επιφάνεια της συστάδας. Από την διεθνή βιβλιογραφία, οι διαστάσεις τις επιφάνειας συνήθως είναι 10*50μ. (Γρηγοριάδης Ν, Τάκος Ι, 2008) Την οριοθετούμε με σκοινιά. Ύστερα χωρίζουμε την επιφάνεια με βοηθητικά σκοινιά για να βρίσκουμε ευκολότερα τις συντεταγμένη των δέντρων και σε ένα σκαρίφημα σημειώνουμε την συντεταγμένη τους. Στο προφίλ θα συμπεριλάβουμε και όλα τα δέντρα που είναι εκτός των σκοινιών αλλά προβάλλουν την κόμη τους πάνω στην επιφάνεια μας. Μετράμε δέντρα πάνω από 4-10εκ. Παχυμετρούμε, μετράμε ύψος και ύψος έναρξης φυλλώματος. Κάνουμε την παραδοχή ότι ο κορμός είναι το κέντρο ενός νοητού σταυρού παράλληλου με τα 5

6 σκοινιά. Μετράμε την οριζόντια απόσταση από το κορμό μέχρι εκεί που τελειώνει η προβολή της κόμης. Αυτό το κάνουμε 4 φορές, για τους 4 νοητούς ημιάξονες του σταυρού (x-, x+, z-,z+). (Γρηγοριάδης Ν, Τάκος Ι, 2008) Κάτοψη. Το σχέδιο αρχίζει επιλέγοντας την κατάλληλη κλίμακα. Σχεδιάζουμε ένα ορθογώνιο με τις διαστάσεις της περιοχής. Αρχίζουμε από τα ψηλότερα στα χαμηλότερα δέντρα. Όσες κόμες επικαλύπτονται τις σχεδιάζουμε με διακεκομμένη γραμμή. Το κέντρο του δέντρου το επισημαίνουμε σχεδιάζοντας ένα σημείο σύμφωνα με τη συντεταγμένη που έχουμε μετρήσει. Για να υπολογίσουμε την θέση των σημείων x-, x+,z-,z+ αρχίζουμε από αυτό το σημείο και προχωράμε προς τους 4 ημιάξονες ανάλογα με την απόσταση που έχουμε μετρήσει. Όταν ενώσουμε αυτά τα 4 σημεία, σχηματίζουνε ένα τετράπλευρο, δηλαδή την κάτοψη του δέντρου. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία και για τα υπόλοιπα δέντρα. Πρόσοψη. Σχεδιάζουμε ένα ορθογώνιο χρησιμοποιώντας ως μάκρος το μάκρος του επιπέδου της δειγματοληπτικής επιφάνειας και ως πλάτος το ύψος του ψηλότερου δέντρου. Εδώ σχεδιάζουμε πρώτα τα δέντρα που είναι πιο μπροστά από άλλα σε σχέση με τον παρατηρητή και όσα μέρη δέντρων επικαλύπτονται τα σχεδιάζουμε με διακομμένες γραμμές. Για να βρούμε το σημείο που ξεκινάει ο κορμός στο χαρτί χρησιμοποιούμε την συντεταγμένη z. Μετά αξιοποιούμε τις μετρήσεις για το ύψος έναρξης της κόμης και την διάμετρο και έτσι σχεδιάζουμε τον κορμό. Για να σχεδιάσουμε ένα τετράπλευρο που να απεικονίζει την πρόσοψη της κόμης χρειαζόμαστε 4 σημεία: το ύψος του δέντρου, το ύψος που αρχίζει η κόμη και 2 σημεία ακόμα που είναι τα x- και x Ο Σκοπός της εργασίας Ο σκοπός της παρούσης έρευνας είναι η χρήση νέων τεχνολογιών στο σχεδιασμό του προφίλ συστάδας. Συγκεκριμένα η δημιουργία του τέτοιου λογισμικού ώστε : να σχεδιάζεται το προφίλ του εδάφους της δειγματοληπτικής επιφάνειας που καλύπτεται από τη συστάδα να σχεδιάζονται τα δέντρα της συστάδας εμπεριέχοντας όλα τα στοιχεία των κλασικών σχεδίων να είναι δυνατή η αποθήκευση των δεδομένων ώστε να θεαθούν και να τροποποιηθούν μεταγενέστερα 6

7 2. Μέθοδος και υλικά 2.1 Υλικά Για την κατασκευή του λογισμικού χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού Dark Basic. 2.2 Μέθοδος Για να χειριστούμε την κάμερα χρησιμοποιούμε τα βελάκια, το SHIFT, το CONTROL, και το ποντίκι κρατώντας πατημένο το δεξί πλήκτρο. Επίσης πατώντας μια φορά το ENTER βλέπουμε την κάτοψη, πατώντας ξανά βλέπουμε περιστροφικά τη συστάδα και πατώντας ξανά σταματάει η περιστροφή της κάμερας. Το πρόγραμμα αρχικά εμφανίζει το εξής μενού: Για να δημιουργήσουμε το προφίλ του εδάφους πατάμε πάνω στο GROUND. Θα εισάγουμε πλάτος, μάκρος, κλίση του πλάτους, κλίση του μάκρους. Τέλος, αν θέλουμε, βάζουμε μία από τις 10 υφές (31-40) που μπορούμε να τις δούμε στο φάκελο MEDIA του προγράμματος, αλλιώς η μήτρα θα εμφανίζεται ως συρματόπλεγμα. Όταν πατήσουμε πάνω στο TREES θα εμφανιστεί το εξής μενού: 7

8 Πατώντας το RETURN επιστρέφουμε στο αρχικό μενού. Για να δημιουργήσουμε τα δέντρα πατάμε στο TREES INSERT και εισάγουμε τα στοιχεία που θα ζητήσει: Διάμετρος κορμού Ύψος κορμού Ύψος έναρξης της κόμης Συντεταγμένες της θέσης του κορμού x και z Χ-, Χ+, Ζ-, Ζ+ Κλίση του δέντρου Την γωνία που σχηματίζει το κεκλιμένο δέντρο με τον θετικό ημιάξονα των Ζ ή αλλιώς προς τα που «κοιτάει» το κεκλιμένο δέντρο. Τον αριθμό της υφής της αρεσκείας μας. Τις 30 υφές μπορούμε να τις δούμε στον φάκελο MEDIA του προγράμματος. Είναι αποτελεσματικό δέντρα του ίδιου είδους να τα «ντύνουμε» με την ίδια υφή. Τέλος, προαιρετικά μπορούμε να δώσουμε ένα ακέραιο αριθμό στο δέντρο, κατατάσσοντας το έτσι σε μια ομάδα δέντρων. Αυτό χρησιμεύει στο TREES GROWTH όπου θα ερωτηθούμε αν θέλουμε να τροποποιήσουμε όλα τα δέντρα ή μια ομάδα μόνο. Για να διαγράψουμε κάποιο δέντρο πατάμε το TREES REMOVAL. Πατάμε τα πάνω /κάτω βελάκια, το SPACE για να διαγράψουμε κάποιο δέντρο και το ESC για να επιστρέψουμε στο αρχικό μενού. Για να δώσουμε αυξητικές παραμέτρους σε μια ομάδα ή σε όλα τα δέντρα πατάμε TREES GROWTH. Για να σώσουμε την εργασία μας πατάμε SAVE και πληκτρολογούμε ένα όνομα. Το αρχείο δημιουργείται μέσα στο φάκελο του προγράμματος. Για να φορτώσουμε ένα αρχείο φροντίζουμε να είναι στον φάκελο του προγράμματος, πατάμε LOAD και γράφουμε το όνομα. Δεν χρειάζεται να γράψουμε το φορμάτ του (.fp3d). Αν θέλουμε να κρύψουμε το μενού πατάμε HIDE και για να το επαναφέρουμε πατάμε SPACE στο πληκτρολόγιο. 8

9 3. Αποτελέσματα συζήτηση Στη συνέχεια εφαρμόζεται το πρόγραμμα σε συγκεκριμένο παράδειγμα (αρχείο: ex). Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. A/A Είδος Διάμετρος (cm) Ύψος Έναρξη Κόμης Χ Z Z+ Z- X+ X- 1 Pinus brutia Pinus brutia Pinus brutia Pinus brutia Pinus brutia Pinus brutia Pinus brutia Pinus brutia Pinus brutia Pinus brutia Pinus brutia Pinus brutia Pinus brutia Pinus brutia Pinus brutia Cupressus 16 sempervirens Cupressus 17 sempervirens Cupressus

10 sempervirens 19 Cupressus sempervirens Pinus brutia Pinus brutia (Γρηγοριάδης Ν., Τάκος Ι., 2008) Για να εισάγουμε το πρώτο δέντρο πατάμε TREES και μετά TREES INSERT. Αρχικά το πρόγραμμα ζητάει να βάλουμε τη διάμετρο του δέντρου. Οποια δεδομένα, τα εισάγουμε σε μέτρα. Γι αυτό το 24,7(cm) του πίνακα, θα το γράψουμε ως Πατάμε ENTER και μετά μας ζητάει το ύψος του δέντρου. Παρομοίως το εισάγουμε, πατάμε ENTER και μετά ακολουθεί το ύψος έναρξης της κόμης. Έπειτα εισάγουμε τις συντεταγμένες του δέντρου στον άξονα x και στον άξονα z. Στη συνέχεια ακολουθεί η εισαγωγή των x+, x-, z+, z- δηλαδή τα μήκη της προβολής της κόμης στους τέσσερις νοητούς ημιάξονες. 10

11 Μετά εισάγουμε την κλίση του δέντρου σε μοίρες. Αν δεν υπάρχει κλίση πατάμε ENTER. Στην πρώτη περίπτωση, όπου υπάρχει κλίση, στο επόμενο βήμα θα μας ζητήσει την διεύθυνση της κλίσης σε μοίρες. Η διεύθυνση της κλίσης του δέντρου μετράται από τον z+ δεξιόστροφα. Έπειτα μας ζητάει τον αριθμό της υφής της αρεσκείας μας. Για τα Pinus brutia επιλέξαμε την υφή 26, ενώ για τα Cupressus sempervirens την 25. Τέλος μας ζητάει να κατατάξει το δέντρο σε μια ομάδα. Τα Pinus Brutia τα βάλαμε στην ομάδα 1 ενώ τα Cupressus sempervirens στην 2. Για να εισάγουμε τα δεδομένα ενός ακόμα δέντρου πατάμε ENTER αλλιώς ESC. Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε για τα υπόλοιπα δέντρα. 11

12 Σε αντίθεση με τη κλασική μέθοδο ένα δέντρο διακρίνεται εύκολα από τα υπόλοιπα και συνεπώς είναι καλύτερη η αντίληψη της συγκόμωσης και γενικότερα της κατάστασης ανταγωνισμού των ειδών. Μια επιφάνεια μπορεί να σχεδιαστεί συγκριτικά γρήγορα. Τα αρχεία αποθήκευσης των δεδομένων καταλαμβάνουν μικρό χώρο στο δίσκο και συνεπώς μπορούν να αποθηκευτούν πολλές δειγματοληπτικές επιφάνειες. Επίσης μπορούν να αντιγραφούν και να μοιραστούν εύκολα. 4. Συμπεράσματα Σε αντιδιαστολή με την κλασική μέθοδο, η ηλεκτρονική μέθοδος σχεδιασμού προσφέρει ταχύτητα σχεδιασμού, ποιότητα σχεδίου, ευελιξία στην επεξεργασία των δεδομένων και μηδενικό κόστος στην αντιγραφή τους. 12

13 5. Βιβλιογραφία Βέργου Στ., Σημειώσεις μαθημάτων δασοκομικής (Εφαρμοσμένη δασοκομική), ΑΤΕΙ Καρδίτσας, Τμήμα Δασοπονίας, Σελ. 68 Γρηγοριάδης Ν., Τάκος Ι., 2008, Σημειώσεις εργαστηρίου Δασοκομικής, ΑΤΕΙ Δράμας, Τμήμα Δασοπονίας, Σελ, 46 13

Κεφάλαιο 4. GeoGebra

Κεφάλαιο 4. GeoGebra Κεφάλαιο 4 GeoGebra Στόχοι: Με τη βοήθεια του Οδηγού αυτού, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να: Εργαστεί με το λογισμικό Geogebra για τη δημιουργία γεωμετρικών σχημάτων Αξιοποιήσει τα εργαλεία του Geogebra

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Impress Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα εργαλεία του Impress για δημιουργία παρουσιάσεων εμπλουτίζει τις παρουσιάσεις με

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων. Microsoft Windows XP

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων. Microsoft Windows XP Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων ΜΕΡΟΣ 2 Microsoft Windows XP 0/58 2.1 Windows XP 1. Τα Windows XP είναι η τελευταία έκδοση του λειτουργικού συστήματος της Microsoft, των Microsoft Windows. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: To περιβάλλον

Κεφάλαιο 3: To περιβάλλον Κεφάλαιο 3: To περιβάλλον... Σε αυτό το κεφάλαιο: 3.1 Γρήγορη ξενάγηση 3.2 Πρωταγωνιστές τα αντικείμενα 3.3 Η σκηνή είναι δική μας 3.4 Εντολές... «Το να είσαι ικανός σημαίνει να μπορείς να ελέγχεις και

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Αστέριος Κ. Τολίδης Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Σημειώσεις για το εργαστήριο του μαθήματος «Τεχνικές Σχεδίασης με χρήση Η/Υ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στο CAD...5 1.1 Συστήματα CAE...6 2. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

INDUSTRIAL DIGITAL APPLICATIONS CONTROL ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

INDUSTRIAL DIGITAL APPLICATIONS CONTROL ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ INDUSTRIAL DIGITAL APPLICATIONS CONTROL ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΝΑΓ. Μ. ΠΙΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ Ο.Ε. - IDA CONTROL Αγ. Δημητρίου 243 Αγ. Δημήτριος, Τ.Κ. 173 42 Τηλ. +30 210 9821806,

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειµένου

Επεξεργασία Κειµένου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης σε εξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας Έκδοση 1 η Σταύρος Κόλλιας Το βιβλίο αυτό γράφτηκε στο πλαίσιο μιας ενημέρωσης, για το Geogebra, που οργάνωσε το παράρτημα της μαθηματικής εταιρείας του νομού Κορινθίας, στους συνάδελφους μαθηματικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Τέκτων 10 modules. Εγχειρίδιο χρήσης. BMP Εικόνα 3DS Νέο τοπογραφικό Cad Organizer Τέκτων ΚΕΝΑΚ. Αθήνα, Μάιος 2013. Version 2.0.6

Τέκτων 10 modules. Εγχειρίδιο χρήσης. BMP Εικόνα 3DS Νέο τοπογραφικό Cad Organizer Τέκτων ΚΕΝΑΚ. Αθήνα, Μάιος 2013. Version 2.0.6 Τέκτων 10 modules BMP Εικόνα 3DS Νέο τοπογραφικό Cad Organizer Τέκτων ΚΕΝΑΚ Εγχειρίδιο χρήσης Αθήνα, Μάιος 2013 Version 2.0.6 2 Τέκτων 10 modules Περιεχόμενα 1 Bmp Εικόνα...5 1.1 Τι είναι;... 5 1.2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ. Version 0.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ. Version 0.1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ Version 0.1 1 Περιεχόμενα ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 Εισαγωγή και Περίληψη:... 4 Γενικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής:... 4 Εργασίες Λειτουργού:... 4 Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ: ΟΥΖΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2/5/2012 1 Η ιστορία των ηλεκτρονικών υπολογιστών Η αρχή του 20ου αιώνα σημαδεύεται από τη μεγάλη ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Βελτίωση της οργάνωσης του μαθήματος: Ηλεκτρολογικό Σχέδιο, του νέου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη Πρόλογος Η πλατιά εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων, καθώς και η ραγδαία ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός αρκετά μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ. Gimp. Η εικόνα του Gimp με το πινέλο μεταφορτώθηκε από τη σελίδα: http://rocketdock.com/addon/icons/20778

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ. Gimp. Η εικόνα του Gimp με το πινέλο μεταφορτώθηκε από τη σελίδα: http://rocketdock.com/addon/icons/20778 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Gimp Η εικόνα του Gimp με το πινέλο μεταφορτώθηκε από τη σελίδα: http://rocketdock.com/addon/icons/20778 Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: κατανοήσει τις

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

δρ Μιχάλης Τζούμας Σχ. Συμβ. Μαθηματικών Διδάσκοντας στην τάξη με το Geogebra

δρ Μιχάλης Τζούμας Σχ. Συμβ. Μαθηματικών Διδάσκοντας στην τάξη με το Geogebra δρ Μιχάλης Τζούμας Σχ. Συμβ. Μαθηματικών Διδάσκοντας στην τάξη με το Geogebra Αγρίνιο, 2015 1 Διδάσκοντας στην τάξη με το Geogebra 2 Μιχάλης Τζούμας Αγρίνιο 2015 ISBN: 978-960-85583-7-3 Εκδόσεις: Αγριώνιον

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

«Οργάνωση Βιβλιοθηκών Ηλεκτρικών Συμβόλων στο AutoCAD για τη Σχεδίαση Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Τυπική Εφαρμογή τους»

«Οργάνωση Βιβλιοθηκών Ηλεκτρικών Συμβόλων στο AutoCAD για τη Σχεδίαση Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Τυπική Εφαρμογή τους» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Υπολογιστές για Μικρούς και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MICROSOFT WINDOWS XP Ξεκινώντας με τα WINDOWS Επιφάνεια Εργασίας Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο) 365 Ενδεικτικά εκπαιδευτικά σενάρια Γ. Λογισµικά γνωστικών αντικειµένων Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά

Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά Εξερευνήστε την 3 η διάσταση! Έκδοση 2.1 CABRI 3D V2 Πρωτοποριακά Μαθηματικά Εργαλεία ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 -

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Πρόγραμμα θερμομόνωσης

Εγχειρίδιο Χρήσης. Πρόγραμμα θερμομόνωσης Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ι Κ Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Πρόγραμμα θερμομόνωσης Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικό Ενεργειακής Μελέτης σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ. (πιστοποιημένο με την έγκριση 217/09-11-2011 του ΕΥΕΠΕΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα Κεφάλαιο 3 ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Λογιστικά Φύλλα Λογιστικά Φύλλα Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...1 Σκοπός... 1 Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα... 1 Εισαγωγή στο Excel...2

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα