DGH 55 (PACHMATE) ΦΟPHTO ΠAΧYMETPO

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DGH 55 (PACHMATE) ΦΟPHTO ΠAΧYMETPO"

Transcript

1 DGH 55 (PACHMATE) ΦΟPHTO ΠAΧYMETPO Pachmate DGH 55 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Κατασκευαστής εξοπλισµού Εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος DGH TECHNOLOGY, INC. 110 SUMMIT DRIVE SUITE B EXTO N, PA USA (6 10) EMERGO EUROPE EC REP Molenstraat BH, The Hague The Netherlands Phone: INS-OMGRE Rev. 2

2 ii

3 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΙΙ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 ΙV. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ...6 V. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΧΥΜΕΤΡΙΑΣ 8 V.A. Μέθοδος µέτρησης µέσου όρου (Προεπιλεγµένη)..8 V.B. Μέθοδος χαρτογράφησης.11 VI. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ.16 VI.A Λαµβάνοντας µετρήσεις µε τη µέθοδο µέσου όρου 16 VI.B Λαµβάνοντας µετρήσεις µε τη µέθοδο χαρτογράφησης 17 VII. ΈΛΕΓΧΟΣ PROBE...18 VIII. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΧΥΜΕΤΡΙΑΣ.. 19 ΙΧ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...20 ΙΧ.Α Καθαρισµός και απολύµανση 20 ΙΧ.Β Συνθήκες µεταφοράς και αποθήκευσης ΙΧ.Γ Συνθήκες λειτουργίας.20 ΙΧ. Εγγύηση...20 ΙΧ.Ε Οδηγίες αλλαγής µπαταριών...21 ΙΧ.Ζ Service..21 X. ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ, ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ..22 Χ.Α. Ενδείξεις χρήσης..22 Χ.Β. ικαίωµα χρήσης. 22 Χ.Γ. Έκθεση ιστών στην ενέργεια..22 Χ.. Ένταση υπερήχου.22 Χ.Ε υνατότητες µέτρησης 23 Χ.Ζ Κατηγοριοποίηση είδους.23 Χ.Η. Προφυλάξεις.23 Χ.Θ. ΕΜΙ/ΕΜC Συµµόρφωση.23

4 ii ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήµα 3-Α DGH Pachmate Πρόσθια όψη Σχήµα 3-Β DGH Pachmate Οπίσθια όψη Σχήµα 3-Γ DGH Pachmate Ετικέτα Serial Number Σχήµα 3- DGH Pachmate Ετικέτα µπαταριών Σχήµα 3-Ε DGH Pachmate Ηλεκτρονικό Calbox

5 1 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παχυµετρία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διαθλαστικής χειρουργικής, καθώς µας επιτρέπει να έλεγξουµε το πάχος του κερατοειδούς. Η Pachmate είναι µια υπερηχητική συσκυευή παχυµετρίας, η οποία χρησιµοποιεί τεχνικές ηχούς µε σκοπό να µετρήσει το πάχος του κερατοειδούς. Αυτή η προτεινόµενη µέθοδος προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα: - Επαναληψιµότητα - Υψηλή ακρίβεια - Ικανότητα λήψης µέτρησης σε οποιοδήποτε σηµείο στον κερατοειδή - Οι µετρήσεις δεν εξαρτώνται από τη θέση του ασθενούς - Ευκολία στη χρήση Οι µετρήσεις του πάχους του κερατοειδούς έχουν εφαρµογή στις εξής περιπτώσεις : Lasik, µελέτη γλαυκώµατος, έλεγχος οιδήµατος στον κερατοειδή από παρατεταµένη χρήση φακών επαφής. Η Pachmate σχεδιάστηκε να προσφέρει µετρήσεις παχυµετρίας µε ακρίβεια και ευκολία. Σας προσκαλούµε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και να ανακαλύψετε πόσο γρήγορη, εύκολη και αξιόπιστη είναι η Pachmate.

6 2 II. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η Pachmate κατασκευάστηκε από υψηλής ποιότητας υλικά, τα οποία σχεδιάστηκαν και δηµιουργήθηκαν χρησιµοποιώντας κάθε τεχνολογική εξέλιξη. Το αποτέλεσµα είναι µια αναβαθµισµένη και ισχυρή συσκευή παχυµετρίας που προσφέρει πρακτικότητα και αξιοπιστία. Τα παρακάτω χαρακτηριστικά είναι ένα δείγµα των δυνατοτήτων της Pachmate. Πρότυπα χαρακτηριστικά - Εύχρηστη. Ανοίγετε την παχυµετρία και είναι έτοιµη για λήψη µετρήσεων. - Λήψη αυτόµατων µετρήσεων (δεν απαιτείται το πάτηµα πλήκτρου). - Ταχύτατη απόκτηση και αποθήκευση έως 25 µετρήσεων, σε µία µόνο περιοχή. - Εµφάνιση στην οθόνη όλων των µετρήσεων, του µέσου όρου και της τυπικής απόκλισης όλων των µετρήσεων. - Μέθοδος χαρτογράφησης για παρατήρηση και αποθήκευση έως 33 διαφορετικών σηµείων στην επιφάνεια του κερατοειδούς. - Ευκρινής οθόνη,16χ2 LCD. - Ακρίβεια και επαναληψιµότητα των µετρήσεων σε κλάσµα δευτερολέπτου. - Φορητότητα, χρήση µπαταριών. - Εξατοµικευµένη διαµόρφωση. Φιλικό στο χρήστη πληκτρολόγιο επιτρέπει επιλογή του αριθµού των µετρήσεων που θα εµφανιστούν στην οθόνη και ακόµα επιλογή της χρονικής καθυστέρησης µεταξύ των µετρήσεων. - Αποσπώµενο probe. υναότητα αφαίρεσής του για καθαρισµό ή αντικατάσταση. - Ενσωµατωµένο πρόγραµµα διόρθωσης της ενδοφθάλµιας πίεσης.

7 3 ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχήµα ΙΙΙ-Α DGH555 Pachmate Πρόσθια όψη 1. Αποσπώµενο probe Μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί για καθαρισµό ή αντικατάσταση. 2. Οθόνη LCD 3. Πλήκτρο DEL Πατώντας το πλήκτρο αυτό, σβήνετε µία µέτρηση από ένα σύνολο µετρήσεων. Σε συνδυασµό µε το PWR ξεκινά η βαθµονόµηση της παχυµετρίας (calibration). 4. Πλήκτρο CLR Πατώντας το πλήκτρο αυτό, σβήνετε όλες τις εµφανιζόµενες µετρήσεις και µπορεί να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος µετρήσεων. 5. Πλήκτρο CFG Πατώντας το πλήκτρο αυτό, επιλέγετε τη µέθοδο λήψης µετρήσεων. Ακόµα χρησιµοποιείται για να εµφανιστεί στην οθόνη ο αριθµός του µοντέλου της παχυµετρίας, το Serial Number και µοντέλο του Software. 6. Πλήκτρο ENT Πατώντας το πλήκτρο αυτό, εµφανίζεται στην οθόνη η κατάσταση των µπαταριών. Επίσης, όταν έχουµε ήδη πάρει την µέτρηση, µε το πλήκτρο αυτό εµφανίζεται η διόρθωση της ενδοφθάλµιας πίεσης. 7. Πλήκτρο Πατώντας το πλήκτρο αυτό, για να δείτε όλες τις µετρήσεις που αφορούν το αριστερό µάτι. 8. Πλήκτρα / Πατώντας τα πλήκτρα αυτά, έχετε τη δυνατότητα να δείτε τις µετρήσεις µία-µία καθώς και τις επιλογές του προγράµµατος Πλήκτρο OS

8 4 9. Πλήκτρο PWR Πατώντας το πλήκτρο αυτό ενεργοποιείται την Pachmate. Σε συνδυασµό µε το PWR ξεκινά η βαθµονόµηση της παχυµετρίας (calibration). 10.Πλήκτρο Πατώντας το πλήκτρο αυτό, επιλέγετε το δεξί µάτι για να πάρετε µετρήσεις ή για να γίνει µία ανασκόπηση των µετρήσεων του δεξιού µατιού Σχήµα ΙΙΙ-Β DGH 555 Pachmate Οπίσθια όψη 1. Τµήµα µπαταρίας Η ετικέτα στην οποία αναγράφεται το Serial Number της συσκευής βρίσκεται στο πορτάκι των µπαταριών και έχει την παρακάτω µορφή: DGH 55 S/N: XXXX Σχήµα ΙΙΙ-Γ DGH 555 Pachmate Ετικέτα Serial Number Η τοποθέτηση των µπαταριών έχει ως ακολούθως: - ΑΑΑ RO V UM4 + AAA RO3-1.5V UM4 Σχήµα ΙΙΙ- DGH 555 Pachmate Ετικέτα µπαταριών

9 5 2. Αριθµός µοντέλου συσκευής Στο σηµείο αυτό βρίσκεται ο αριθµός του µοντέλον πον χρησιµoπoιείται για να αναγνωριστεί η συσκευή. 3. Σύµβoλα ταξινόµησης και πρoσoχής Το σύµβολο αυτό επισηµαίνει το βαθµό προστασίας ενάντια στο ηλεκτρικό σοκ. Η Pachmate έχει χαρακτηριστεί ως BF τύπος συσκευής.! 0120 Το σύµβολο αυτό καθιστά την προσοχή του χειριστή να διαβάσει το εγχειρίδιο χρήσης. Το σύµβολο αυτό επισηµαίνει ότι o Oργανισµός Πιστoπoίησης 0120 (SGS United Kingdom Ltd) εχει πιστoπoιήσει ότι τo σύστηµα διαχείρισης της DGH Technology, Inc. ανταπoκρίνεται στις απαιτήσεις της Oδηγίας 93/42/EEC Παράρτηµα II (απoκλείoντας την ενότητα 4) για υπερηχητικά παχύµετρα. To σύµβoλo αυτό, πoυ βρίσκεται στη συσκευή DGH 55 επισηµαίνει ότι o εξoπλισµός πoυ απoτελείται από συγκέντρωση ηλεκτρoνικών στoιχείων και άλλων µερών ενδέχεται να υπόκειται στις Oδηγίες 2002/96/EC, 2003/108/EC, και 2002/95/EC τoυ Eυρωπαïκoύ Koινoβoυλίoυ, oι oπoίες κoινoπoιoύν ότι oι ηλεκτρικές συσκευές. Mε σκoπό να απoτραπoύν περιβαλλoντικoί κίνδυνoι, η πώληση τoυ συγκεκριµένoυ πρoιόvτoς, συµπεριλαµβανoµένoυ oπoιoυδήπoτε συνoδευτικoύ εξαρτήµατoς, θα πρέπει να συµµoρφώνεται µε έγκυρες πρακτικές όπως αυτές περιγράφoνται στις Oδηγίες 2002/96/EC, 2003/108/EC, και 2002/95/EC. Όλα τα ηλεκτρoνικά µέρη και συστήµατα θα πρέπει να επιστρέφoνται στoν αρχικό κατασκευαστή για απόρριψη. Βαθµονόµηση (Calibration) Για να πραγµατοποιηθεί το calibration της Pachmate, θα πρέπει η παρακάτω συσκευή (CalBox) να συνδεθεί στην παχυµετρία. Το CalBox προσοµειώνει το πάχος του κερατοειδούς. Οδηγίες για την χρήση του δίνονται στο κεφάλαιο VIII και επίσης βρίσκονται εν συντοµία πάνω στο CalBox.

10 6

11 7 IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Σηµείωση: Η Pachmate αποστέλλεται µε (2) µπαταρίες ΑΑA. 1. Αφαιρέστε προσεκτικά το probe από την προστατευτική του θέση και τοποθετήστε το στην ειδική υποδοχή στο πάνω µέρος της συσκευής. 2. Συνδέστε προσεκτικά το probe στην ειδική υποδοχή. 3. Ανοίξτε στην παχυµετρία. 4. Η Pachmate αρχικά πραγµατοποιεί αυτόµατα έλεγχο λειτουργιών. 5. Πραγµατοποιεί έλεγχο της µπαταρίας BATTERY OK E F 6. Όταν η διαδικασία ενεργοποίησης ολοκληρωθεί, στην οθόνη θα εµφανιστεί: OD Avg 0 = 0µ Std Dv = 0.0µ Η παχυµετρία είναι έτοιµη για να πάρετε µετρήσεις στο κέντρο του κερατοειδούς. Η Pachette3, σχεδιάστηκε να προφυλάσσει τη διάρκεια ζωής της µπαταρίας. Για αυτό, η µονάδα έχει τρία mode λειτουργίας. Mode µέτρησης: Η συσκευή θα πάρει µέτρηση µόλις ακουµπήσουµε το probe στον κερατοειδή. Στην οθόνη θα εµφανιστεί: OD Avg 0 = 0µ Std Dv = 0.0µ Μode Standby: Η συσκευή αν δεν χρησιµοποιηθεί για ένα λεπτό από τη στιγµή που θα ενεργοποιηθεί ή από την τελευταία µέτρηση, θα περάσει σε κατάσταση Standby. Θα ακουστεί ένα χαρακτηριστικό µπιπ και ο κέρσορας θα αρχίσει να αναβοσβήνει στην κάτω αριστερή γωνία της συσκευής. Η οθόνη παραµένει ενεργή, αλλά δεν µπορούν να ληφθούν µετρήσεις. OD Avg 0 = 0µ Std Dv = 0.0µ Για να επιστρέψετε στο mode µέτρησης, πιέστε το PWR.

12 8 Mode Υπνου : Η συσκευή αν δεν χρησιµοποιηθεί για τρία λεπτά αφού είναι στην κατάσταση Standby, θα περάσει σε κατάσταση ύπνου. Η οθόνη θα µαυρίσει και θα φαίνεται σα να έχει απενεργοποιηθεί. Όµως οι τελευταίες µετρήσεις θα κρατηθούν στην µνήµη έως ότου ανοίξετε την παχυµετρία. Πατώντας το PWR, η παχυµετρία θα κάνει έλεγχο της µπαταρίας και στην οθόνη θα εµφανιστεί: Clear All Meas? = Yes =No Πιέστε το για να σβήσετε όλες τις µετρήσεις. Πιέστε το για να επαναφέρετε όλες τις µετρήσεις.

13 9 V. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΧΥΜΕΤΡΙΑΣ Η παχυµετρία είναι ρυθµισµένη να παίρνει µετρήσεις στο κέντρο του κερατοειδούς. Ωστόσο αν ο χρήστης επιθυµεί, έχει τη δυνατότητα να αλλάξει κάποιες παραµέτρους λειτουργίας. Αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί από το Configuration Menu, ως εξής: Αλλαγή παραµέτρων στο Configuration Menu Μία πλήρης λίστα των παραµέτρων από το configuration menu δίνεται στον πίνακα 1. Οι διαδικασίες που ακολουθούν δείχνουν τον τρόπο που ενεργοποιείτε τo menu αυτό και τις αλλαγές µου µπορείτε να κάνετε. V.A. ΜΕΘΟ ΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ (ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ) 1. Πιέστε το CFG. Στην οθόνη θα εµφανιστεί: OPERATIONAL MODE Continuous Avg 2. Πιέστε ΕΝΤ εάν θέλετε να συνεχίσετε στο Continuous Avg mode. ιαφορετικά, αν θέλετε να επιλέξετε το Mode χαρτογράφησης, πιέστε ή. Στο Continuous Avg mode θα εµφανιστεί στην οθόνη: STD. DEVIATION Enabled 3. Πιέστε ή για να είναι ή να µην είναι διαθέσιµη η τυπική απόκλιση. Πιέστε στη συνέχεια το ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. BILATERAL MODE Enabled

14 10 4. Πιέστε ή για να είναι ή να µην είναι διαθέσιµη η µέτρηση και των δύο οφθαλµών. Πιέστε στη συνέχεια το ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. AUTO SWITCH OD/OS Enabled 5. Πιέστε ή για να είναι ή να µην είναι διαθέσιµη η λειτουργία αυτόµατης αλλαγής οφθαλµού. Πιέστε στη συνέχεια το ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. OD/OS SWITCH DLY 4.0 sec 6. Πιέστε ή για να επιλέξετε το χρόνο (σε δευτερόλεπτα) που θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτόµατης αλλαγής οφθαλµού. Πιέστε το ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στην οθόνη θα εµφανιστεί: NUMB OF MEAS Πιέστε ή για να επιλέξετε τον αριθµό των µετρήσεων (1-25). Πιέστε το ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στην οθόνη θα εµφανιστεί: AUTO REP DELAY <50 msec 8. Πιέστε ή για να ορίσετε τον χρόνο που µεσολαβεί µεταξύ των διαδοχικών µετρήσεων. Πιέστε το ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στην οθόνη θα εµφανιστεί: DELAY TO STANDBY 1.0 min 9. Πιέστε ή για να ορίσετε τον χρόνο για να εισέλθει η συσκευή σε κατάσταση standby. Πιέστε το ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στην οθόνη θα εµφανιστεί:

15 11 BATTERY TYPE Rechargeable 10. Πιέστε ή για να επιλέξετε τον τύπο της µπαταρίας, αλκαλική ή επαναφορτιζόµενη. Πιέστε ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στην οθόνη θα εµφανιστεί: BACK LIGHT OFF in Standby 11. Πιέστε ή για να επιλέξετε τον επιθυµητό τύπο φωτισµού στην οθόνη. Πιέστε ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στην οθόνη θα εµφανιστεί: BRIGHTNESS Πιέστε ή για να επιλέξετε την φωτεινότητα της οθόνης. Πιέστε ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στην οθόνη θα εµφανιστεί: CONTRAST Πιέστε ή για να επιλέξετε την αντίθεση της οθόνης. Πιέστε ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στην οθόνη θα εµφανιστεί: VOLUME Πιέστε ή για να επιλέξετε την ένταση του ήχου. 15. Πιέστε ΕΝΤ για να επιστρέψετε στην αρχή του configuration mode ή πιέστε CFG για να εξέλθετε από το configuration mode. Αν δεν κάνετε καµία αλλαγή, στην οθόνη θα εµφανιστεί Config Not Changed και θα επιστρέψετε στην κατάσταση µέτρησης. Αν πραγµατοποιήσετε κάποια αλλαγή στα παραπάνω, στην οθόνη θα εµφανιστεί:

16 12 Save New Config? =Yes =No Πιέστε για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε στην κατάσταση µέτρησης, ή πιέστε για να µην αποθηκευτεί καµία αλλαγή και να επιστρέψετε πάλι στην κατάσταση µέτρησης. Σηµείωση: Μπορείτε να πατήσετε CFG σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή για να εξέλθετε από το configuration mode. V.B. ΜΕΘΟ ΟΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 1. Πιέστε το CFG και στην οθόνη θα εµφανιστεί: OPERATIONAL MODE Continuous Avg 2. Πιέστε ή για να αλλάξετε τον τρόπο µέτρησης από µέτρηση πάχους κεντρικά (Continuous Avg mode) στη µέθοδο της χαρτογράφησης (Mapping). Πιέστε στη συνέχεια το ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. BILATERAL MODE Enabled 3. Πιέστε ή για να είναι ή να µην είναι διαθέσιµη η µέτρηση και των δύο οφθαλµών. Πιέστε ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. AUTO SWITCH OD/OS Enabled

17 13 4. Πιέστε ή για να είναι ή να µην είναι διαθέσιµη η λειτουργία αυτόµατης αλλαγής οφθαλµού. Πιέστε στη συνέχεια το ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στην οθόνη θα εµφανιστεί: OD/OS SWITCH DLY 4.0 sec 5. Πιέστε ή για να επιλέξετε το χρόνο (σε δευτερόλεπτα) που θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτόµατης αλλαγής οφθαλµού. Πιέστε ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στην οθόνη θα εµφανιστεί: NUMB OF POSN Πιέστε ή για να επιλέξετε τον αριθµό των θέσεων στις οποίες θα πραγµατοποιήσετε µετρήσεις. Πιέστε ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στην οθόνη θα εµφανιστεί: DISP BIAS MEAS Disabled 7. Πιέστε ή για να είναι ή να µην είναι διαθέσιµη η λειτουργία biased measurements Πιέστε το ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στην οθόνη θα εµφανιστεί: AMOUNT OF BIAS 100% 8. Πιέστε ή για να επιλέξετε το ποσοστό που θα χρησιµοποιηθεί για να υπολογιστεί η biased µέτρηση. Πιέστε το ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στην οθόνη θα εµφανιστεί: GOOD MEAS DELAY 1.0 sec 9. Πιέστε ή για να ορίσετε τον χρόνο που µεσολαβεί µεταξύ των διαδοχικών µετρήσεων Πιέστε ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στην οθόνη θα εµφανιστεί:

18 14 POOR APPL DELAY 2.0sec 10. Πιέστε ή για να επιλέξετε το χρόνο (σε δευτερόλεπτα) που µεσολαβεί µεταξύ µιας µη ολοκληρωµένης µέτρησης και της νέας µέτρησης. Πιέστε ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στην οθόνη α εµφανιστεί: DELAY TO STANDBY 1.0 min 11. Πιέστε ή για να ορίσετε τον χρόνο για να εισέλθει η συσκευή σε κατάσταση standby. Πιέστε ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στην οθόνη θα εµφανιστεί: BATTERY TYPE RECHARGEABLE 12. Πιέστε ή για να επιλέξετε τον τύπο της µπαταρίας, αλκαλική ή επαναφορτιζόµενη. Πιέστε ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στην οθόνη θα εµφανιστεί: BACK LIGHT OFF in Standby 13. Πιέστε ή για να επιλέξετε τον επιθυµητό τύπο φωτισµού στην οθόνη. Πιέστε ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στην οθόνη θα εµφανιστεί: BRIGHTNESS Πιέστε ή για να επιλέξετε την φωτεινότητα της οθόνης. Πιέστε ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στην οθόνη θα εµφανιστεί:

19 15 CONTRAST Πιέστε ή για να επιλέξετε την αντίθεση της οθόνης. Πιέστε ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στην οθόνη θα εµφανιστεί: VOLUME Πιέστε ή για να επιλέξετε την ένταση του ήχου. 17. Πιέστε ΕΝΤ για να επιστρέψετε στην αρχή του configuration mode ή πιέστε CFG για να εξέλθετε από το configuration mode. Αν δεν κάνετε καµία αλλαγή, στην οθόνη θα εµφανιστεί Config Not Changed και θα επιστρέψετε στην κατάσταση µέτρησης. Αν πραγµατοποιήσετε κάποια αλλαγή στα παραπάνω, στην οθόνη θα εµφανιστεί: Save New Config? =Yes =No Πιέστε για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε στην κατάσταση µέτρησης, ή πιέστε για να µην αποθηκευτεί καµία αλλαγή και να επιστρέψετε πάλι στην κατάσταση µέτρησης. Σηµείωση 1: Μπορείτε να πατήσετε CFG σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή για να εξέλθετε από το configuration mode. 18. Η παχυµετρία µπορεί τώρα να πάρει µετρήσεις. Σηµείωση 2: Όταν πρόκειται να αλλάξετε τη µέθοδο λειτουργίας, θα πρέπει προηγουµένως να σβήσετε όλες τις µετρήσεις.

20 16 Πίνακας 1: Παράµετροι στο Configuration Menu και σχετικές λειτουργίες Παράµετροι Εύρος Περιγραφή Σχετική Λειτουργία Μέθοδος Λειτουργίας (Μέσος όρος) Μέσος όρος Πολλαπλές µετρήσεις σε συγκ/νο σηµείο Μέσος όρος Χαρτογράφηση Χαρτογράφηση Απλή µέτρηση σε διαφορετικά σηµεία STD. DEVIATION ιαθέσιµη Η εµφάνιση της τυπικής Μέσος όρος [Enabled] BILATERAL MODE [Enabled] AUTO SWITCH OD/OS [Enabled] OD/OS SWITCH DLY [4.0sec] NUMB OF MEAS [25] AUTO REP DELAY [<50msec] DELAY TO STANDBY [1.0min] NUMB OF POSN [33] DISP BIAS MEAS [Disabled] AMOUNT OF BIAS [100%] GOOD MEAS DELAY [1.0sec] POOR APPL DELAY [2.0sec] BATTERY TYPE [Rechargeable] BACK LIGHT [Off in Standby] BRIGHTNESS [7 segments] CONTRAST [7segments] VOLUME [7segments] Μη διαθέσιµη ιαθέσιµη Μη διαθέσιµη ιαθέσιµη απόκλισης στην οθόνη Επιτρέπει στη µονάδα µετρήσεις και εµφάνιση αποτελεσµάτων στην οθόνη και για τους δυο οφθαλµούς Αυτόµατη αλλαγή οφθαλµού µετά το πέρας των µετρήσεων Μη διαθέσιµη 1 έως 9.5 Χρόνος για αυτόµατη αλλαγή οφθαλµού Μέσος όρος Χαρτογράφηση Μέσος όρος Χαρτογράφηση Bilateral Μέσος όρος Χαρτογράφηση Bilateral Μέσος όρος 1 έως 25 Επιλέγει τον αριθµό των µετρήσεων <50 έως 950 Χρόνος µεταξύ δυο Μέσος όρος διαδοχικών µετρήσεων 0.5 έως 9.5 Χρόνος Μέσος όρος Χαρτογράφηση 1 έως 33 Επιλέγει τον αριθµό των Χαρτογράφηση µετρήσεων ιαθέσιµη Χρόνος εισόδου Χαρτογράφηση Μη διαθέσιµη συσκευής σε Standby 1 έως 199 Επιλογή ποσοστού για Χαρτογράφηση υπολογισµό biased 1.0 έως 9.5 Χρόνος αυτόµατης Χαρτογράφηση αποθήκευσης µετρήσεων 1.0 έως 9.5 Χρόνος εµφάνισης Χαρτογράφηση Poor Applanation Αλκαλική Επιλογή µπαταρίας Μέσος όρος Επαναφορτιζόµενη Χαρτογράφηση ON Επιλογή φωτισµού Μέσος όρος OFF οθόνης Χαρτογράφηση OFF σε Standby 1 έως 14 Ρυθµίζει τη φωτεινότητα της οθόνης 1 έως 14 Ρυθµίζει την αντίθεση της οθόνης 1 έως 14 Ρυθµίζει την ένταση του ήχου Μέσος όρος Χαρτογράφηση Μέσος όρος Χαρτογράφηση Μέσος όρος Χαρτογράφηση

21 17 VI. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Η Pachmate δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη ενεργοποίηση διακόπτη για να πάρετε µετρήσεις. Οι µετρήσεις λαµβάνονται αυτόµατα µόλις το probe εφαρµοστεί στον κερατοειδή. Η Pachmate όταν λειτουργεί µε την προεπιλεγµένη µέθοδο µέτρησης (Continuous Average Mode), έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει έως και 25 µετρήσεις, σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα. VI.A ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 1. Ακολουθήστε τα βήµατα όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο IV. 2. Επιλέξτε τον επιθυµητό αριθµό µετρήσεων από το Configuration menu, όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο V. 3. Με τον ασθενή προσηλωµένο σε ένα σηµείο, εφαρµόστε το probe στον κερατοειδή. Όταν το probe εφαρµοστεί σωστά, η παχυµετρία θα ξεκινήσει αυτόµατα να παίρνει µετρήσεις. Αν µια µέτρηση δεν πραγµατοποιηθεί εντός 3 δευτερολέπτων, θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος µπιπ και στην οθόνη θα εµφανιστεί: POOR APPLANATION Αν το µήνυµα POOR APPLANATION συνεχίσει να εµφανίζεται, ελέγξτε αν το probe έχει ακουµπήσει τον κερατοειδή. 4. Για κάθε µέτρηση που πραγµατοποιείται, ένα σύντοµο µπιπ θα ακουστεί επιβεβαιώνοντας ότι η µέτρηση αποθηκεύτηκε στη µνήµη. Μετά το τέλος όλων των µετρήσεων, δύο παρατεταµένα µπιπ θα ακουστούν και στην οθόνη θα εµφανιστεί: OD Measurement Group Completed Στη συνέχεια στην οθόνη θα εµφανιστεί (Παράδειγµα 1): OD Avg 25 = 540 µ Std dev = 0.3µ Σηµείωση: Στο παράδειγµα 1, η Pachmate είναι ρυθµισµένη να λαµβάνει 25 µετρήσεις και να παρουσιάζει και την τυπική απόκλιση. Εάν η τυπική απόκλιση δεν είναι διαθέσιµη, στην οθόνη θα εµφανιστεί (Παράδειγµα 2): OD Avg 25 = 540µ Mea 21 = 541µ

22 18 Σηµείωση: Όταν συµπληρωθούν οι 25 µετρήσεις, καµία επιπλέον µέτρηση δεν µπορεί να ληφθεί. 5. Για να εµφανιστούν στην οθόνη όλες οι µετρήσεις και η τυπική απόκλιση πιέστε ή. Εάν θέλετε να διαγράψετε κάποια από τις µετρήσεις, επιλέξτε την και πιέστε DEL. Η τυπική απόκλιση θα αναπροσαρµοστεί σύµφωνα µε τις εναποµείναντες µετρήσεις. 6. Μετά την διαγραφή των επιθυµητών µετρήσεων, ο χειριστής µπορεί να συµπληρώσει το γκρουπ των µετρήσεων, λαµβάνοντας επιπλέον µετρήσεις. 7. Για να εµφανιστεί η διόρθωση της ενδοφθάλµιας πίεσης (IOP Correction), πιέστε και κρατήστε το ΕΝΤ. Σηµείωση: Οι προγραµµατισµένες τιµές διόρθωσης βασίστηκαν σε αναφορά πάχους κερατοειδούς τα 545µm, όπως προσδιορίστηκαν από τους Doughty και Zamen. Οι τιµές διόρθωσης της πίεσης προέρχονται από πίνακα που βρίσκεται στοreview of Ophthalmology, July 2002 Leon Herndon, MD, Duke University, Glaucoma Service, Pages 88,89,90. Ο πίνακας αυτός συµπεριλαµβάνεται σε κάθε µονάδα. 8. Για να ξεκινήσετε ένα νέο κύκλο µετρήσεων, πιέστε CLR ώστε να διαγράψετε τις προηγούµενες µετρήσεις και να επαναλειτουργήσετε την παχυµετρία. VI.B. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 1. Ακολουθήσετε τα βήµατα όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο IV. 2. Με τον ασθενή προσηλωµένο σε ένα συγκεκριµένο σηµείο, τοποθετήστε το probe στην πρώτη θέση µέτρησης. 3. Όταν ληφθεί η µέτρηση, ένα σύντοµο µπιπ θα ακουστεί και προσωρινά θα εµφανιστεί η µέτρηση στην οθόνη της συσκευής. Στη συνέχεια αφού αποθηκευτεί, δύο σύντοµα µπιπ θα ακουστούν υποδεικνύοντας ότι η παχυµετρία είναι έτοιµη για νέες µετρήσεις. Αν µια µέτρηση δεν πραγµατοποιηθεί εντός 3 δευτερολέπτων, θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος µπιπ που θα υποδεικνύει ότι το probe δεν τοποθετήθηκε στην σωστή θέση. Μετά από 2 δευτερόλεπτα, η παχυµετρία θα προχωρήσει στη νέα θέση µέτρησης και θα ακουστούν δυο µπιπ που θα υποδεικνύουν ότι είναι έτοιµη για νέες µετρήσεις. Αν το µήνυµα POOR APPLANATION συνεχίσει να εµφανίζεται, ελέγξτε αν το probe έχει ακουµπήσει τον κερατοειδή. 4. Όταν µια µέτρηση είναι αποδεκτή, στο πάνω µέρος της οθόνης θα εµφανιστεί το πάχος του κερατοειδούς σε µικρά. 5. Για να εµφανιστούν στην οθόνη όλες οι µετρήσεις πιέστε ή. Εάν θέλετε να διαγράψετε κάποια από τις µετρήσεις, επιλέξτε την και πιέστε DEL. 6. Εάν θέλετε να διαγράψετε τις µετρήσεις που βρίσκονται στη µνήµη, πιέστε CLR.

23 19 VII. ΕΛΕΓΧΟΣ PROBE Κάθε φορά που η Pachmate ενεργοποιείται, πραγµατοποιεί αυτόµατα έλεγχο στην ποιότητα του υπερήχου του probe.τα υπερηχητικά κύµατα εκπέµπονται από τον πιεζοηλεκτρικό κρύσταλλο και µεταδίδονται µέσω του πλαστικού κώνου. Ένα σήµα (ηχώ) δηµιουργείται όταν τα υπερηχητικά κύµατα περνούν µέσα από την άκρη του πλαστικού κώνου στον αέρα. Το σήµα αυτό επιστρέφει και λαµβάνεται µέσω του πιεζοηλεκτρικού στοιχείου, ενισχύεται και εµφανίζεται στην µονάδα. Το µέγεθος του σήµατος συγκρίνεται µε το µέγεθος του σήµατος που λαµβάνεται από την παχυµετρία όταν έχει µόλις βαθµονοµηθεί. Εάν ο έλεγχος του probe ολοκληρωθεί επιτυχώς, η Pachmate είναι έτοιµη για νέες µετρήσεις. Όµως αν ο έλεγχος του probe δεν πραγµατοποιηθεί σωστά, θα εµφανιστεί στην οθόνη το παρακάτω µήνυµα: CHECK PROBE Το µήνυµα αυτό συνήθως σηµαίνει ότι η µύτη του probe δεν είναι τελείως στεγνή. PLUG IN PROBE Το παραπάνω µήνυµα εµφανίζεται όταν: 1)Το probe δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη συσκευή 2) Το probe είναι ελαττωµατικό. PQF FAILED Το παραπάνω µήνυµα συνήθως υποδεικνύει αποτυχία µεταξύ του software και του µηχανήµατος. Σε αυτή την περίπτωση η µονάδα πρέπει να επιστραφεί για επισκευή. Κεφάλαιο IX.F για service.

24 20 VIII. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΧΥΜΕΤΡΙΑΣ Η βαθµονόµηση της παχυµετρίας πραγµατοποιείται χρησιµοποιώντας την ηλεκτρονική συσκευή (CalBox), σχήµα III-E. Το CalBox παράγει µία ακολουθία µετρήσεων καθορισµένου πάχους του κερατοειδούς. ιαδικασία βαθµονόµησης 1. Με την παχυµετρία απενεργοποιηµένη, αφαιρέστε το probe κρατώντας προσεκτικά το σηµείο σύνδεσης της στο µηχάνηµα. Στη συνέχεια συνδέστε τη συσκευή CalBox στην Pachmate. 2. Πιέστε και κρατήστε το DELκαι στη συνέχεια πιέστε το PWR. 3. Πιέστε το POWER στο CalBox, µέχρι το φωτάκι (LED) να ανάψει και να αρχίσει η διαδικασία λήψης µετρήσεων. Εάν το φως δεν ανάψει ή σβήσει πολύ νωρίτερα από το τέλος των µετρήσεων ή εµφανιστεί στην οθόνη της παχυµετρίας το POOR APPLANATION, τότε αντικαταστήστε την 9V αλκαλική µπαταρία. Εάν δεν ληφθεί καµία µέτρηση σε διάστηµα 2 ½ λεπτών από τη στιγµή που θα ενεργοποιήσουµε το CalBox, τότε αυτόµατα θα σβήσει. 4. Παρατηρήστε τιµές µετρήσεων από 200µm έως 1000µm µε βήµα 100µm. 5. Έξοδος από το CalBox πραγµατοποιείται πατώντας το CLR στην παχυµετρία. Προσοχή: Θα πρέπει να έχει γίνει έξοδος από το CalBox πριν προσπαθήσετε νέο κύκλο µετρήσεων.

25 21 IX. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΧ.Α. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 1. Probe ιατηρείται τη µύτη του probe καθαρή. Για να αποφύγετε τη µετάδοση κάποιας µόλυνσης από ασθενή σε ασθενή ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία καθαρισµού.. Σκουπίστε τη µύτη του probe µε ένα Q-tip εµποτισµένο σε 70% ισοπροπυλική αλκοόλη. Στην συνέχεια και πριν τη χρήση ξεπλύνατε ελαφριά µε αποσταγµένο νερό. ΠΡΟΣΟΧΗ: To probe δεν θα πρέπει ποτέ να υποστεί κλιβανισµό ή οποιασδήποτε άλλης µορφής θερµότητα. 2. Μονάδα παχυµετρίας Το πλαστικό προστατευτικό µέρος της παχυµετρίας µπορεί να καθαριστεί µε ήπιο σαπούνι και νερό. IX.B. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Η Pachmate δεν θα πρέπει εκτίθεται για διάστηµα µεγαλύτερο των δέκα πέντε εβδοµάδων σε συνθήκες που ξεπερνούν τα παρακάτων όρια: 1. Θερµοκρασία: -40 ο C έως 70 ο C 2. Υγρασία: 10% έως 100% 3. Ατµοσφαιρική πίεση: 500 hpa έως 1060 hpa. IX.Γ. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η παχυµετρία ενδείκνυται να χρησιµοποιείται σε θερµοκρασίες από +18 ο C έως +40 ο C. IX.. ΕΓΓΥΗΣΗ Η εταιρεία DGH Technology, Inc. παρέχει ένα χρόνο εγγύηση για κάθε συσκευή παχυµετρίας και το συνοδό εξοπλισµό της, από την ηµεροµηνία παραλαβής του προϊόντος από τον τελικό αγοραστή. Η εγγύηση δεν ισχύει στην περίπτωση απώλειας ή φθοράς προερχόµενης από κακή χρήση της συσκευής.

26 22 Η εταιρεία DGH Technology, Inc διατηρεί το δικαίωµα να επιφέρει αλλαγές στο σχεδιασµό και το υλικό του εξοπλισµού της χωρίς κάποια προειδοποίηση. ΙΧ.Ε Ο ΗΓΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 1) Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυµµα ως ακολούθως: Αποσυνδέστε το probe προσεκτικά και τοποθετήστε το σε ασφαλές µέρος. Στη συνέχεια κρατήστε την παχυµετρία ανάποδα και µε κινήσεις αριστερά- δεξιά αφαιρέστε το κάλυµµα. 2) Αφαιρέστε το πορτάκι των µπαταριών, για να έχετε πρόσβαση σε αυτές. Αφαιρέστε τις µπαταρίες και τοποθετήστε τις νέες. ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιµοποιείστε µόνο αλκαλικές ή NiMH µπαταρίες. Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε την παχυµετρία µετά την αλλαγή των µπαταριών θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τον τύπο της µπαταρίας. 3)Τοποθετήστε ξανά το προστατευτικό κάλυµµα. 4) Συνδέστε το probe και ακολουθήστε τις οδηγίες του κεφαλαίου IV για ενεργοποίηση. ΙΧ.Ζ SERVICE Εάν αντιµετωπίσεται προβλήµα µε τη συσκευή παχυµετρίας, παρακαλώ ανατρέξτε στο αντίστοιχο κεφάλαιο στο εγχειρίδιο χρήσης. Εάν παρόλα αυτά, εξακολουθεί να υφίσταται το πρόβληµα, παρακαλώ επικοινωνήστε µε το Customer Service Department στην παρακάτω διεύθυνση. Επίσης, µέσω της ιστοσελίδας Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας,κατά την επικοινωνία µε την εταιρεία, θα πρέπει να αναφέρετε το µοντέλο και το Serial Number του µηχανήµατος, τα οποία αναγράφοναται στο πίσω µέρος της συσκευής, αφαιρώντας το προστατευτικό κάλυµµα. Επίσης, τις πληροφορίες αυτές µπορείτε να τις δείτε πατώντας παρατεταµένα το CFG. DGH TECHNOLOGY, INC. 110 SUMMIT DRIVE SUITE B EXTO N, PA USA (6 10) TECHNOLOGY, INC. Εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος EMERGO EUROPE EC REP Molenstraat BH, The Hague The Netherlands Phone:

27 23 X. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ, ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ X.Α. ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ Η συσκευή παχυµετρίας DGH 555 (Pachmate) είναι φορητή, λειτουργεί µε επαναφορτιζόµενες µπαταρίες και χρησιµοποιείται για τη µέτρηση του πάχους του κερατοειδούς. Χ.Β ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Η συσκευή παχυµετρίας Pachmate αποτελεί ιατρικό προϊόν και θα πρέπει να χρησιµοποιείται µονο ή υπό την επίβλεψη εξειδικευµένου προσωπικού. Χ.Γ. ΈΚΘΕΣΗ ΣΕ ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η υπερηχητική ενέργεια που εκπέµπεται από την Pachmate είναι χαµηλής έντασης και δεν έχει καµία επίδραση ούτε στον ασθενή ούτε στον χειριστή. Όλες οι εξετάσεις θα πρέπει να γίνονται έτσι ώστε ο ασθενής να λαµβάνει τη λιγότερη δυνατή υπερηχητική ακτινοβολία. Μην κάνετε άσκοπες µετρήσεις. Χ.. ΕΝΤΑΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΥ Η ρύθµιση της έντασης του υπερήχου, στην συσκευή παχυµετρίας Pachmate, δεν εξαρτάται από το χειριστή. Οι παρακάτω τιµές είναι οι αναµενόµενες για ένα τυπικό υπέρηχο. In Water In the Eye Ι SPTA.3,mW/cm I SPPA.3, W/cm MI Εάν απαιτείται µεγαλύτερη ακρίβεια, η ένταση στον οφθαλµό µπορεί να υπολογιστεί σύµφωνα µε την παρακάτω φόρµουλα που προτείνεται από το FDA: It =Iw x e ( x f x z) Όπου: It : η υπολογιζόµενη ένταση

28 24 Ιw: µετρούµενη ένταση στο νερό της εστίασης του υπερήχου f : η υπερηχητική συχνότητα z: η απόσταση από τη µύτη του probe και του σηµείου εστίασης του υπερήχου(1mm) Η συχνότητα του πιεζοηλεκτρικού κρυστάλλου στους υπερήχους αυτούς είναι 20ΜHz. Η πραγµατική όµως συχνότητα µπορεί λίγο να διαφέρει. Χ.Ε. ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το εύρος των µετρήσεων που µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε το παχύµετρο DGH 555.(Pachmate) Επιλογή µέτρησης Εύρος(µm) Ακρίβεια(µm) Ανάλυση οθόνης (µm) Standard Unit /-5 1 X.Z ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙ ΟΥΣ Σύµφωνα µε το βαθµό προστασίας έναντι του ηλεκτρικού σοκ, η Pachmate ταξινοµήθηκε ως εξοπλισµός BF τύπου. Χ.Η.ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Οι νόµοι (U.S.A ) επιτρέπουν τη χρήση της συσκευής µόνο από ιατρούς/φυσικούς. Χ.Θ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΜΙ/ΕΜC H παχυµετρία Pachmate πληρεί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής κοινότητας και είναι σύµφωνη µε την οδηγία EMC Directive (89/336/EEC). που αφορά τον καθορισµό της εκποµπή ακτινοβολίας. Οι έλεγχοι που πραγµατοποιήθηκαν είναι: ΕΝ55011: 1998 Radiated Emissions Επίσης έλεγχοι πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε: ΙΕC :1995 IEC :1995 Electrostatic Discharge RF Susceptibility

29 Το σύστηµα βρέθηκε σύµφωνο µε τις παραπάνω απαιτήσεις. 25

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων 1 Για χρηµατοκιβώτια που διαθέτουν κλειδαριά µε ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για ορισµένα µοντέλα που διαθέτουν κλειδαριά ανιχνευτή δακτυλικών

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ)

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LED (λυχνία) Ρότορας ΟΝ/ΟFF Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης Οθόνη (display) Επιλογή συχνότητας α/β Πλήκτρο μπάντας πληκτρολόγιο Πάνω-Κατω Πλήκτρο κλειδώματος PTT ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - συσκευή τηλεφώνου x 1 - δέκτης x 1 - καλώδιο Helix x 1 - καλώδιο τηλεφωνικής σύδνεσης x 1 - μπαταρίες ΑΑΑ x 2 - Οδηγίες χρήσης x 1 1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστηµα Συναγερµού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια µε το πάτηµα ενός κουµπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία και

Διαβάστε περισσότερα

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ δίνοντας προσοχή ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους

Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους Εγχειρίδιο χρήσης Η παρούσα συσκευή πεδίου είναι ένα σύστημα μέτρησης χαρακτηριστικών εδάφους, όπως η Ηλεκτρική αγωγιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100 Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 2-πλός F100 Κωδ. παρ. : 2042 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 3-πλός (1+2) F100 Κωδ. παρ. : 2043 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Κατασκευαστή

Οδηγίες Κατασκευαστή Οδηγίες Κατασκευαστή Stepper SPR-5009A Οδηγίες Ασφαλείας Προτού να αρχίσετε την άσκησή σας, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. Κρατήστε τις οδηγίες για πληροφορίες, σε περίπτωση επισκευής και

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL Τηλεχειριστήριο µε δυνατότητα αντιγραφής εντολών από άλλο τηλεχειριστήριο για κλιµατιστικά KT L001 Οδηγίες Χρήσης Γενικά Το KT L001 µπορεί να αντιγράψει το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο που συνοδεύει µια συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Konftel 100

Εγχειρίδιο Χρήσης Konftel 100 Εγχειρίδιο Χρήσης Konftel 100 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Conference phones for every situation Περιεχόμενα Περιγραφή 4 Σύνδεση, Αξεσουάρ, Ανταλλακτικά 5 Κλήσεις 6 Εισερχόμενες Κλήσεις 6 Εξερχόμενες Κλήσεις 6 Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασφάλεια Οι έγκυες και τα άτομα με καρδιολογικά προβλήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα γυαλιά 3D. Η παρακολούθηση τηλεόρασης με τρισδιάστατη εικόνα δεν συνιστάται για παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

I. Μαθαίνοντας τη κάμερά σας 1. Διευθέτηση και εγκατάσταση

I. Μαθαίνοντας τη κάμερά σας 1. Διευθέτηση και εγκατάσταση I. Μαθαίνοντας τη κάμερά σας 1. Διευθέτηση και εγκατάσταση 1 1 Κουμπί οθόνης Κουμπί ενεργοποίησης / 2 απενεργοποίησης οθόνης υγρών Κουμπί λειτουργίας (DV / 3 DSC) 4 Κουμπί διαφράγματος 5 Άνω κουμπί 6 Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 Υπάρχουν κάποιες µικρές αλλαγές στα κουµπιά µεταξύ των RS25U και RS25E, και κάποιες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιµες και στα δύο µοντέλα. Ένα προαιρετικό χειριστήριο - συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. 0 Περιγραφή του καταµετρητή, λειτουργίες και ενδείξεις Βοηθητικοί οδηγοί υποδοχής χαρτονοµισµάτων Βίδα ρύθµισης πάχους χαρτονοµίσµατος Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΥΘΟΜΕΤΡΑ/ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΨΑΡΙΩΝ FISHFINDER 90/140

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΥΘΟΜΕΤΡΑ/ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΨΑΡΙΩΝ FISHFINDER 90/140 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΥΘΟΜΕΤΡΑ/ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΨΑΡΙΩΝ FISHFINDER 90/140 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΒΥΘΟΜΕΤΡΟ Αισθητήριο Τα «µάτια» και τα «αυτιά» του βυθοµέτρου σας. Το αισθητήριο εκπέµπει ηχητικά κύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2 ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΑΣ 3 ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 3 ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 4 ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 5 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Ιανουάριος 2014 190-01658-67_0A Εκτυπώθηκε στην Ταϊβάν Παρουσίαση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

SDI/ Radii-cal. Οδηγίες χρήσεως

SDI/ Radii-cal. Οδηγίες χρήσεως SDI/ Radii-cal Οδηγίες χρήσεως Σας ευχαριστούµε για την αγορά της συσκευής πολυµερισµού Radii-cal LED. Το Radii-cal είναι µία ελαφριά, δυνατή συσκευή πολυµερισµού χωρίς καλώδιο, που µε την χρήση LED πολυµερίζει

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας UMA της Casa Bugatti. Όπως κάθε άλλη οικιακή συσκευή έτσι και αυτή η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

COBRA MT 800 2. Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση του ΜΤ 800. Για να απενεργοποιήσετε το ΜΤ 800:

COBRA MT 800 2. Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση του ΜΤ 800. Για να απενεργοποιήσετε το ΜΤ 800: 1. Κεραία 2. Υποδοχή φόρτισης Hands Free 3. Επιλογή τρόπου λειτουργίας 4. Κλείδωμα λειτουργιών 5. Αλλαγή καναλιών / επιλογή λειτουργίας 6. Μεγάφωνο-μικρόφωνο 7. Φωτισμός οθόνης 8. Ρύθμιση ηχητικής έντασης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D 1. MIA ΣΥΝΤΟΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1.1 Εισαγωγή Το TC206D είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο που χρησιµοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Welch Allyn Connex Integrated Wall System

Welch Allyn Connex Integrated Wall System Welch Allyn Connex Integrated Wall System Κάρτα γρήγορης αναφοράς Ενεργοποίηση λειτουργίας/αναμονή Ενεργοποίηση του μόνιτορ Σύντομο πάτημα Θέτει το μόνιτορ σε Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

N8791. www.fisher-price.gr

N8791. www.fisher-price.gr N8791 www.fisher-price.gr Πληροφορίες προς τον Καταναλωτή ΕΛΛΑΔΑ: Mattel AEBE, Ελληνικού 2, Ελληνικό 16777, ΕΛΛΑΔΑ. GREAT BRITAIN: Helpline: 01628 500303. Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park, Maidenhead

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Κουρευτική μηχανή γενειάδας/μαλλιών

Οδηγίες Χρήσης Κουρευτική μηχανή γενειάδας/μαλλιών Οδηγίες Χρήσης Κουρευτική μηχανή γενειάδας/μαλλιών Αρ. μοντέλου ER2403 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Σημαντικές πληροφορίες Μέρη της συσκευής Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΡΤΑ SIM ΜΕ GPRS ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Περιεχόμενο 1. Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου 1. Συνδέστε τη μια άκρη του καλωδίου USB στο MEGA PLAYER 521, την άλλη άκρη στον προαιρετικό προσαρμογέα (adapter) και συνδέστε το με πρίζα Εναλλασσόμενου Ρεύματος. (ή συνδέστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Digital Photo Album ABF240 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO A2. The original laser distance meter

Leica DISTO A2. The original laser distance meter Leica DISTO A2 The original laser distance meter Οδηγίες χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του DISTO της Leica. Στο συνημμένο φυλλάδιο θα βρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας. Πριν θέσετε το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60. Επισκόπηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οδηγίες χρήσης. Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60. Επισκόπηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60 Οδηγίες χρήσης Η τoπoθέτηση επιτρέπεται να γίνει μόνo από διπλωματούχο ηλεκτρoλόγo! Η εσφαλμένη μεταχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL-99 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά.3 Βασικές Λειτουργίες..3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...3 Περιεχόµενα Συσκευασίας.4 ΙΙ. Μορφή και Εγκατάσταση Συστήµατος.4 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα