DGH 55 (PACHMATE) ΦΟPHTO ΠAΧYMETPO

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DGH 55 (PACHMATE) ΦΟPHTO ΠAΧYMETPO"

Transcript

1 DGH 55 (PACHMATE) ΦΟPHTO ΠAΧYMETPO Pachmate DGH 55 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Κατασκευαστής εξοπλισµού Εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος DGH TECHNOLOGY, INC. 110 SUMMIT DRIVE SUITE B EXTO N, PA USA (6 10) EMERGO EUROPE EC REP Molenstraat BH, The Hague The Netherlands Phone: INS-OMGRE Rev. 2

2 ii

3 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΙΙ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 ΙV. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ...6 V. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΧΥΜΕΤΡΙΑΣ 8 V.A. Μέθοδος µέτρησης µέσου όρου (Προεπιλεγµένη)..8 V.B. Μέθοδος χαρτογράφησης.11 VI. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ.16 VI.A Λαµβάνοντας µετρήσεις µε τη µέθοδο µέσου όρου 16 VI.B Λαµβάνοντας µετρήσεις µε τη µέθοδο χαρτογράφησης 17 VII. ΈΛΕΓΧΟΣ PROBE...18 VIII. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΧΥΜΕΤΡΙΑΣ.. 19 ΙΧ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...20 ΙΧ.Α Καθαρισµός και απολύµανση 20 ΙΧ.Β Συνθήκες µεταφοράς και αποθήκευσης ΙΧ.Γ Συνθήκες λειτουργίας.20 ΙΧ. Εγγύηση...20 ΙΧ.Ε Οδηγίες αλλαγής µπαταριών...21 ΙΧ.Ζ Service..21 X. ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ, ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ..22 Χ.Α. Ενδείξεις χρήσης..22 Χ.Β. ικαίωµα χρήσης. 22 Χ.Γ. Έκθεση ιστών στην ενέργεια..22 Χ.. Ένταση υπερήχου.22 Χ.Ε υνατότητες µέτρησης 23 Χ.Ζ Κατηγοριοποίηση είδους.23 Χ.Η. Προφυλάξεις.23 Χ.Θ. ΕΜΙ/ΕΜC Συµµόρφωση.23

4 ii ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήµα 3-Α DGH Pachmate Πρόσθια όψη Σχήµα 3-Β DGH Pachmate Οπίσθια όψη Σχήµα 3-Γ DGH Pachmate Ετικέτα Serial Number Σχήµα 3- DGH Pachmate Ετικέτα µπαταριών Σχήµα 3-Ε DGH Pachmate Ηλεκτρονικό Calbox

5 1 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παχυµετρία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διαθλαστικής χειρουργικής, καθώς µας επιτρέπει να έλεγξουµε το πάχος του κερατοειδούς. Η Pachmate είναι µια υπερηχητική συσκυευή παχυµετρίας, η οποία χρησιµοποιεί τεχνικές ηχούς µε σκοπό να µετρήσει το πάχος του κερατοειδούς. Αυτή η προτεινόµενη µέθοδος προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα: - Επαναληψιµότητα - Υψηλή ακρίβεια - Ικανότητα λήψης µέτρησης σε οποιοδήποτε σηµείο στον κερατοειδή - Οι µετρήσεις δεν εξαρτώνται από τη θέση του ασθενούς - Ευκολία στη χρήση Οι µετρήσεις του πάχους του κερατοειδούς έχουν εφαρµογή στις εξής περιπτώσεις : Lasik, µελέτη γλαυκώµατος, έλεγχος οιδήµατος στον κερατοειδή από παρατεταµένη χρήση φακών επαφής. Η Pachmate σχεδιάστηκε να προσφέρει µετρήσεις παχυµετρίας µε ακρίβεια και ευκολία. Σας προσκαλούµε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και να ανακαλύψετε πόσο γρήγορη, εύκολη και αξιόπιστη είναι η Pachmate.

6 2 II. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η Pachmate κατασκευάστηκε από υψηλής ποιότητας υλικά, τα οποία σχεδιάστηκαν και δηµιουργήθηκαν χρησιµοποιώντας κάθε τεχνολογική εξέλιξη. Το αποτέλεσµα είναι µια αναβαθµισµένη και ισχυρή συσκευή παχυµετρίας που προσφέρει πρακτικότητα και αξιοπιστία. Τα παρακάτω χαρακτηριστικά είναι ένα δείγµα των δυνατοτήτων της Pachmate. Πρότυπα χαρακτηριστικά - Εύχρηστη. Ανοίγετε την παχυµετρία και είναι έτοιµη για λήψη µετρήσεων. - Λήψη αυτόµατων µετρήσεων (δεν απαιτείται το πάτηµα πλήκτρου). - Ταχύτατη απόκτηση και αποθήκευση έως 25 µετρήσεων, σε µία µόνο περιοχή. - Εµφάνιση στην οθόνη όλων των µετρήσεων, του µέσου όρου και της τυπικής απόκλισης όλων των µετρήσεων. - Μέθοδος χαρτογράφησης για παρατήρηση και αποθήκευση έως 33 διαφορετικών σηµείων στην επιφάνεια του κερατοειδούς. - Ευκρινής οθόνη,16χ2 LCD. - Ακρίβεια και επαναληψιµότητα των µετρήσεων σε κλάσµα δευτερολέπτου. - Φορητότητα, χρήση µπαταριών. - Εξατοµικευµένη διαµόρφωση. Φιλικό στο χρήστη πληκτρολόγιο επιτρέπει επιλογή του αριθµού των µετρήσεων που θα εµφανιστούν στην οθόνη και ακόµα επιλογή της χρονικής καθυστέρησης µεταξύ των µετρήσεων. - Αποσπώµενο probe. υναότητα αφαίρεσής του για καθαρισµό ή αντικατάσταση. - Ενσωµατωµένο πρόγραµµα διόρθωσης της ενδοφθάλµιας πίεσης.

7 3 ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχήµα ΙΙΙ-Α DGH555 Pachmate Πρόσθια όψη 1. Αποσπώµενο probe Μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί για καθαρισµό ή αντικατάσταση. 2. Οθόνη LCD 3. Πλήκτρο DEL Πατώντας το πλήκτρο αυτό, σβήνετε µία µέτρηση από ένα σύνολο µετρήσεων. Σε συνδυασµό µε το PWR ξεκινά η βαθµονόµηση της παχυµετρίας (calibration). 4. Πλήκτρο CLR Πατώντας το πλήκτρο αυτό, σβήνετε όλες τις εµφανιζόµενες µετρήσεις και µπορεί να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος µετρήσεων. 5. Πλήκτρο CFG Πατώντας το πλήκτρο αυτό, επιλέγετε τη µέθοδο λήψης µετρήσεων. Ακόµα χρησιµοποιείται για να εµφανιστεί στην οθόνη ο αριθµός του µοντέλου της παχυµετρίας, το Serial Number και µοντέλο του Software. 6. Πλήκτρο ENT Πατώντας το πλήκτρο αυτό, εµφανίζεται στην οθόνη η κατάσταση των µπαταριών. Επίσης, όταν έχουµε ήδη πάρει την µέτρηση, µε το πλήκτρο αυτό εµφανίζεται η διόρθωση της ενδοφθάλµιας πίεσης. 7. Πλήκτρο Πατώντας το πλήκτρο αυτό, για να δείτε όλες τις µετρήσεις που αφορούν το αριστερό µάτι. 8. Πλήκτρα / Πατώντας τα πλήκτρα αυτά, έχετε τη δυνατότητα να δείτε τις µετρήσεις µία-µία καθώς και τις επιλογές του προγράµµατος Πλήκτρο OS

8 4 9. Πλήκτρο PWR Πατώντας το πλήκτρο αυτό ενεργοποιείται την Pachmate. Σε συνδυασµό µε το PWR ξεκινά η βαθµονόµηση της παχυµετρίας (calibration). 10.Πλήκτρο Πατώντας το πλήκτρο αυτό, επιλέγετε το δεξί µάτι για να πάρετε µετρήσεις ή για να γίνει µία ανασκόπηση των µετρήσεων του δεξιού µατιού Σχήµα ΙΙΙ-Β DGH 555 Pachmate Οπίσθια όψη 1. Τµήµα µπαταρίας Η ετικέτα στην οποία αναγράφεται το Serial Number της συσκευής βρίσκεται στο πορτάκι των µπαταριών και έχει την παρακάτω µορφή: DGH 55 S/N: XXXX Σχήµα ΙΙΙ-Γ DGH 555 Pachmate Ετικέτα Serial Number Η τοποθέτηση των µπαταριών έχει ως ακολούθως: - ΑΑΑ RO V UM4 + AAA RO3-1.5V UM4 Σχήµα ΙΙΙ- DGH 555 Pachmate Ετικέτα µπαταριών

9 5 2. Αριθµός µοντέλου συσκευής Στο σηµείο αυτό βρίσκεται ο αριθµός του µοντέλον πον χρησιµoπoιείται για να αναγνωριστεί η συσκευή. 3. Σύµβoλα ταξινόµησης και πρoσoχής Το σύµβολο αυτό επισηµαίνει το βαθµό προστασίας ενάντια στο ηλεκτρικό σοκ. Η Pachmate έχει χαρακτηριστεί ως BF τύπος συσκευής.! 0120 Το σύµβολο αυτό καθιστά την προσοχή του χειριστή να διαβάσει το εγχειρίδιο χρήσης. Το σύµβολο αυτό επισηµαίνει ότι o Oργανισµός Πιστoπoίησης 0120 (SGS United Kingdom Ltd) εχει πιστoπoιήσει ότι τo σύστηµα διαχείρισης της DGH Technology, Inc. ανταπoκρίνεται στις απαιτήσεις της Oδηγίας 93/42/EEC Παράρτηµα II (απoκλείoντας την ενότητα 4) για υπερηχητικά παχύµετρα. To σύµβoλo αυτό, πoυ βρίσκεται στη συσκευή DGH 55 επισηµαίνει ότι o εξoπλισµός πoυ απoτελείται από συγκέντρωση ηλεκτρoνικών στoιχείων και άλλων µερών ενδέχεται να υπόκειται στις Oδηγίες 2002/96/EC, 2003/108/EC, και 2002/95/EC τoυ Eυρωπαïκoύ Koινoβoυλίoυ, oι oπoίες κoινoπoιoύν ότι oι ηλεκτρικές συσκευές. Mε σκoπό να απoτραπoύν περιβαλλoντικoί κίνδυνoι, η πώληση τoυ συγκεκριµένoυ πρoιόvτoς, συµπεριλαµβανoµένoυ oπoιoυδήπoτε συνoδευτικoύ εξαρτήµατoς, θα πρέπει να συµµoρφώνεται µε έγκυρες πρακτικές όπως αυτές περιγράφoνται στις Oδηγίες 2002/96/EC, 2003/108/EC, και 2002/95/EC. Όλα τα ηλεκτρoνικά µέρη και συστήµατα θα πρέπει να επιστρέφoνται στoν αρχικό κατασκευαστή για απόρριψη. Βαθµονόµηση (Calibration) Για να πραγµατοποιηθεί το calibration της Pachmate, θα πρέπει η παρακάτω συσκευή (CalBox) να συνδεθεί στην παχυµετρία. Το CalBox προσοµειώνει το πάχος του κερατοειδούς. Οδηγίες για την χρήση του δίνονται στο κεφάλαιο VIII και επίσης βρίσκονται εν συντοµία πάνω στο CalBox.

10 6

11 7 IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Σηµείωση: Η Pachmate αποστέλλεται µε (2) µπαταρίες ΑΑA. 1. Αφαιρέστε προσεκτικά το probe από την προστατευτική του θέση και τοποθετήστε το στην ειδική υποδοχή στο πάνω µέρος της συσκευής. 2. Συνδέστε προσεκτικά το probe στην ειδική υποδοχή. 3. Ανοίξτε στην παχυµετρία. 4. Η Pachmate αρχικά πραγµατοποιεί αυτόµατα έλεγχο λειτουργιών. 5. Πραγµατοποιεί έλεγχο της µπαταρίας BATTERY OK E F 6. Όταν η διαδικασία ενεργοποίησης ολοκληρωθεί, στην οθόνη θα εµφανιστεί: OD Avg 0 = 0µ Std Dv = 0.0µ Η παχυµετρία είναι έτοιµη για να πάρετε µετρήσεις στο κέντρο του κερατοειδούς. Η Pachette3, σχεδιάστηκε να προφυλάσσει τη διάρκεια ζωής της µπαταρίας. Για αυτό, η µονάδα έχει τρία mode λειτουργίας. Mode µέτρησης: Η συσκευή θα πάρει µέτρηση µόλις ακουµπήσουµε το probe στον κερατοειδή. Στην οθόνη θα εµφανιστεί: OD Avg 0 = 0µ Std Dv = 0.0µ Μode Standby: Η συσκευή αν δεν χρησιµοποιηθεί για ένα λεπτό από τη στιγµή που θα ενεργοποιηθεί ή από την τελευταία µέτρηση, θα περάσει σε κατάσταση Standby. Θα ακουστεί ένα χαρακτηριστικό µπιπ και ο κέρσορας θα αρχίσει να αναβοσβήνει στην κάτω αριστερή γωνία της συσκευής. Η οθόνη παραµένει ενεργή, αλλά δεν µπορούν να ληφθούν µετρήσεις. OD Avg 0 = 0µ Std Dv = 0.0µ Για να επιστρέψετε στο mode µέτρησης, πιέστε το PWR.

12 8 Mode Υπνου : Η συσκευή αν δεν χρησιµοποιηθεί για τρία λεπτά αφού είναι στην κατάσταση Standby, θα περάσει σε κατάσταση ύπνου. Η οθόνη θα µαυρίσει και θα φαίνεται σα να έχει απενεργοποιηθεί. Όµως οι τελευταίες µετρήσεις θα κρατηθούν στην µνήµη έως ότου ανοίξετε την παχυµετρία. Πατώντας το PWR, η παχυµετρία θα κάνει έλεγχο της µπαταρίας και στην οθόνη θα εµφανιστεί: Clear All Meas? = Yes =No Πιέστε το για να σβήσετε όλες τις µετρήσεις. Πιέστε το για να επαναφέρετε όλες τις µετρήσεις.

13 9 V. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΧΥΜΕΤΡΙΑΣ Η παχυµετρία είναι ρυθµισµένη να παίρνει µετρήσεις στο κέντρο του κερατοειδούς. Ωστόσο αν ο χρήστης επιθυµεί, έχει τη δυνατότητα να αλλάξει κάποιες παραµέτρους λειτουργίας. Αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί από το Configuration Menu, ως εξής: Αλλαγή παραµέτρων στο Configuration Menu Μία πλήρης λίστα των παραµέτρων από το configuration menu δίνεται στον πίνακα 1. Οι διαδικασίες που ακολουθούν δείχνουν τον τρόπο που ενεργοποιείτε τo menu αυτό και τις αλλαγές µου µπορείτε να κάνετε. V.A. ΜΕΘΟ ΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ (ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ) 1. Πιέστε το CFG. Στην οθόνη θα εµφανιστεί: OPERATIONAL MODE Continuous Avg 2. Πιέστε ΕΝΤ εάν θέλετε να συνεχίσετε στο Continuous Avg mode. ιαφορετικά, αν θέλετε να επιλέξετε το Mode χαρτογράφησης, πιέστε ή. Στο Continuous Avg mode θα εµφανιστεί στην οθόνη: STD. DEVIATION Enabled 3. Πιέστε ή για να είναι ή να µην είναι διαθέσιµη η τυπική απόκλιση. Πιέστε στη συνέχεια το ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. BILATERAL MODE Enabled

14 10 4. Πιέστε ή για να είναι ή να µην είναι διαθέσιµη η µέτρηση και των δύο οφθαλµών. Πιέστε στη συνέχεια το ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. AUTO SWITCH OD/OS Enabled 5. Πιέστε ή για να είναι ή να µην είναι διαθέσιµη η λειτουργία αυτόµατης αλλαγής οφθαλµού. Πιέστε στη συνέχεια το ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. OD/OS SWITCH DLY 4.0 sec 6. Πιέστε ή για να επιλέξετε το χρόνο (σε δευτερόλεπτα) που θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτόµατης αλλαγής οφθαλµού. Πιέστε το ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στην οθόνη θα εµφανιστεί: NUMB OF MEAS Πιέστε ή για να επιλέξετε τον αριθµό των µετρήσεων (1-25). Πιέστε το ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στην οθόνη θα εµφανιστεί: AUTO REP DELAY <50 msec 8. Πιέστε ή για να ορίσετε τον χρόνο που µεσολαβεί µεταξύ των διαδοχικών µετρήσεων. Πιέστε το ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στην οθόνη θα εµφανιστεί: DELAY TO STANDBY 1.0 min 9. Πιέστε ή για να ορίσετε τον χρόνο για να εισέλθει η συσκευή σε κατάσταση standby. Πιέστε το ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στην οθόνη θα εµφανιστεί:

15 11 BATTERY TYPE Rechargeable 10. Πιέστε ή για να επιλέξετε τον τύπο της µπαταρίας, αλκαλική ή επαναφορτιζόµενη. Πιέστε ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στην οθόνη θα εµφανιστεί: BACK LIGHT OFF in Standby 11. Πιέστε ή για να επιλέξετε τον επιθυµητό τύπο φωτισµού στην οθόνη. Πιέστε ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στην οθόνη θα εµφανιστεί: BRIGHTNESS Πιέστε ή για να επιλέξετε την φωτεινότητα της οθόνης. Πιέστε ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στην οθόνη θα εµφανιστεί: CONTRAST Πιέστε ή για να επιλέξετε την αντίθεση της οθόνης. Πιέστε ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στην οθόνη θα εµφανιστεί: VOLUME Πιέστε ή για να επιλέξετε την ένταση του ήχου. 15. Πιέστε ΕΝΤ για να επιστρέψετε στην αρχή του configuration mode ή πιέστε CFG για να εξέλθετε από το configuration mode. Αν δεν κάνετε καµία αλλαγή, στην οθόνη θα εµφανιστεί Config Not Changed και θα επιστρέψετε στην κατάσταση µέτρησης. Αν πραγµατοποιήσετε κάποια αλλαγή στα παραπάνω, στην οθόνη θα εµφανιστεί:

16 12 Save New Config? =Yes =No Πιέστε για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε στην κατάσταση µέτρησης, ή πιέστε για να µην αποθηκευτεί καµία αλλαγή και να επιστρέψετε πάλι στην κατάσταση µέτρησης. Σηµείωση: Μπορείτε να πατήσετε CFG σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή για να εξέλθετε από το configuration mode. V.B. ΜΕΘΟ ΟΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 1. Πιέστε το CFG και στην οθόνη θα εµφανιστεί: OPERATIONAL MODE Continuous Avg 2. Πιέστε ή για να αλλάξετε τον τρόπο µέτρησης από µέτρηση πάχους κεντρικά (Continuous Avg mode) στη µέθοδο της χαρτογράφησης (Mapping). Πιέστε στη συνέχεια το ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. BILATERAL MODE Enabled 3. Πιέστε ή για να είναι ή να µην είναι διαθέσιµη η µέτρηση και των δύο οφθαλµών. Πιέστε ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. AUTO SWITCH OD/OS Enabled

17 13 4. Πιέστε ή για να είναι ή να µην είναι διαθέσιµη η λειτουργία αυτόµατης αλλαγής οφθαλµού. Πιέστε στη συνέχεια το ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στην οθόνη θα εµφανιστεί: OD/OS SWITCH DLY 4.0 sec 5. Πιέστε ή για να επιλέξετε το χρόνο (σε δευτερόλεπτα) που θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτόµατης αλλαγής οφθαλµού. Πιέστε ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στην οθόνη θα εµφανιστεί: NUMB OF POSN Πιέστε ή για να επιλέξετε τον αριθµό των θέσεων στις οποίες θα πραγµατοποιήσετε µετρήσεις. Πιέστε ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στην οθόνη θα εµφανιστεί: DISP BIAS MEAS Disabled 7. Πιέστε ή για να είναι ή να µην είναι διαθέσιµη η λειτουργία biased measurements Πιέστε το ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στην οθόνη θα εµφανιστεί: AMOUNT OF BIAS 100% 8. Πιέστε ή για να επιλέξετε το ποσοστό που θα χρησιµοποιηθεί για να υπολογιστεί η biased µέτρηση. Πιέστε το ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στην οθόνη θα εµφανιστεί: GOOD MEAS DELAY 1.0 sec 9. Πιέστε ή για να ορίσετε τον χρόνο που µεσολαβεί µεταξύ των διαδοχικών µετρήσεων Πιέστε ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στην οθόνη θα εµφανιστεί:

18 14 POOR APPL DELAY 2.0sec 10. Πιέστε ή για να επιλέξετε το χρόνο (σε δευτερόλεπτα) που µεσολαβεί µεταξύ µιας µη ολοκληρωµένης µέτρησης και της νέας µέτρησης. Πιέστε ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στην οθόνη α εµφανιστεί: DELAY TO STANDBY 1.0 min 11. Πιέστε ή για να ορίσετε τον χρόνο για να εισέλθει η συσκευή σε κατάσταση standby. Πιέστε ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στην οθόνη θα εµφανιστεί: BATTERY TYPE RECHARGEABLE 12. Πιέστε ή για να επιλέξετε τον τύπο της µπαταρίας, αλκαλική ή επαναφορτιζόµενη. Πιέστε ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στην οθόνη θα εµφανιστεί: BACK LIGHT OFF in Standby 13. Πιέστε ή για να επιλέξετε τον επιθυµητό τύπο φωτισµού στην οθόνη. Πιέστε ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στην οθόνη θα εµφανιστεί: BRIGHTNESS Πιέστε ή για να επιλέξετε την φωτεινότητα της οθόνης. Πιέστε ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στην οθόνη θα εµφανιστεί:

19 15 CONTRAST Πιέστε ή για να επιλέξετε την αντίθεση της οθόνης. Πιέστε ΕΝΤ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στην οθόνη θα εµφανιστεί: VOLUME Πιέστε ή για να επιλέξετε την ένταση του ήχου. 17. Πιέστε ΕΝΤ για να επιστρέψετε στην αρχή του configuration mode ή πιέστε CFG για να εξέλθετε από το configuration mode. Αν δεν κάνετε καµία αλλαγή, στην οθόνη θα εµφανιστεί Config Not Changed και θα επιστρέψετε στην κατάσταση µέτρησης. Αν πραγµατοποιήσετε κάποια αλλαγή στα παραπάνω, στην οθόνη θα εµφανιστεί: Save New Config? =Yes =No Πιέστε για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε στην κατάσταση µέτρησης, ή πιέστε για να µην αποθηκευτεί καµία αλλαγή και να επιστρέψετε πάλι στην κατάσταση µέτρησης. Σηµείωση 1: Μπορείτε να πατήσετε CFG σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή για να εξέλθετε από το configuration mode. 18. Η παχυµετρία µπορεί τώρα να πάρει µετρήσεις. Σηµείωση 2: Όταν πρόκειται να αλλάξετε τη µέθοδο λειτουργίας, θα πρέπει προηγουµένως να σβήσετε όλες τις µετρήσεις.

20 16 Πίνακας 1: Παράµετροι στο Configuration Menu και σχετικές λειτουργίες Παράµετροι Εύρος Περιγραφή Σχετική Λειτουργία Μέθοδος Λειτουργίας (Μέσος όρος) Μέσος όρος Πολλαπλές µετρήσεις σε συγκ/νο σηµείο Μέσος όρος Χαρτογράφηση Χαρτογράφηση Απλή µέτρηση σε διαφορετικά σηµεία STD. DEVIATION ιαθέσιµη Η εµφάνιση της τυπικής Μέσος όρος [Enabled] BILATERAL MODE [Enabled] AUTO SWITCH OD/OS [Enabled] OD/OS SWITCH DLY [4.0sec] NUMB OF MEAS [25] AUTO REP DELAY [<50msec] DELAY TO STANDBY [1.0min] NUMB OF POSN [33] DISP BIAS MEAS [Disabled] AMOUNT OF BIAS [100%] GOOD MEAS DELAY [1.0sec] POOR APPL DELAY [2.0sec] BATTERY TYPE [Rechargeable] BACK LIGHT [Off in Standby] BRIGHTNESS [7 segments] CONTRAST [7segments] VOLUME [7segments] Μη διαθέσιµη ιαθέσιµη Μη διαθέσιµη ιαθέσιµη απόκλισης στην οθόνη Επιτρέπει στη µονάδα µετρήσεις και εµφάνιση αποτελεσµάτων στην οθόνη και για τους δυο οφθαλµούς Αυτόµατη αλλαγή οφθαλµού µετά το πέρας των µετρήσεων Μη διαθέσιµη 1 έως 9.5 Χρόνος για αυτόµατη αλλαγή οφθαλµού Μέσος όρος Χαρτογράφηση Μέσος όρος Χαρτογράφηση Bilateral Μέσος όρος Χαρτογράφηση Bilateral Μέσος όρος 1 έως 25 Επιλέγει τον αριθµό των µετρήσεων <50 έως 950 Χρόνος µεταξύ δυο Μέσος όρος διαδοχικών µετρήσεων 0.5 έως 9.5 Χρόνος Μέσος όρος Χαρτογράφηση 1 έως 33 Επιλέγει τον αριθµό των Χαρτογράφηση µετρήσεων ιαθέσιµη Χρόνος εισόδου Χαρτογράφηση Μη διαθέσιµη συσκευής σε Standby 1 έως 199 Επιλογή ποσοστού για Χαρτογράφηση υπολογισµό biased 1.0 έως 9.5 Χρόνος αυτόµατης Χαρτογράφηση αποθήκευσης µετρήσεων 1.0 έως 9.5 Χρόνος εµφάνισης Χαρτογράφηση Poor Applanation Αλκαλική Επιλογή µπαταρίας Μέσος όρος Επαναφορτιζόµενη Χαρτογράφηση ON Επιλογή φωτισµού Μέσος όρος OFF οθόνης Χαρτογράφηση OFF σε Standby 1 έως 14 Ρυθµίζει τη φωτεινότητα της οθόνης 1 έως 14 Ρυθµίζει την αντίθεση της οθόνης 1 έως 14 Ρυθµίζει την ένταση του ήχου Μέσος όρος Χαρτογράφηση Μέσος όρος Χαρτογράφηση Μέσος όρος Χαρτογράφηση

21 17 VI. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Η Pachmate δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη ενεργοποίηση διακόπτη για να πάρετε µετρήσεις. Οι µετρήσεις λαµβάνονται αυτόµατα µόλις το probe εφαρµοστεί στον κερατοειδή. Η Pachmate όταν λειτουργεί µε την προεπιλεγµένη µέθοδο µέτρησης (Continuous Average Mode), έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει έως και 25 µετρήσεις, σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα. VI.A ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 1. Ακολουθήστε τα βήµατα όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο IV. 2. Επιλέξτε τον επιθυµητό αριθµό µετρήσεων από το Configuration menu, όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο V. 3. Με τον ασθενή προσηλωµένο σε ένα σηµείο, εφαρµόστε το probe στον κερατοειδή. Όταν το probe εφαρµοστεί σωστά, η παχυµετρία θα ξεκινήσει αυτόµατα να παίρνει µετρήσεις. Αν µια µέτρηση δεν πραγµατοποιηθεί εντός 3 δευτερολέπτων, θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος µπιπ και στην οθόνη θα εµφανιστεί: POOR APPLANATION Αν το µήνυµα POOR APPLANATION συνεχίσει να εµφανίζεται, ελέγξτε αν το probe έχει ακουµπήσει τον κερατοειδή. 4. Για κάθε µέτρηση που πραγµατοποιείται, ένα σύντοµο µπιπ θα ακουστεί επιβεβαιώνοντας ότι η µέτρηση αποθηκεύτηκε στη µνήµη. Μετά το τέλος όλων των µετρήσεων, δύο παρατεταµένα µπιπ θα ακουστούν και στην οθόνη θα εµφανιστεί: OD Measurement Group Completed Στη συνέχεια στην οθόνη θα εµφανιστεί (Παράδειγµα 1): OD Avg 25 = 540 µ Std dev = 0.3µ Σηµείωση: Στο παράδειγµα 1, η Pachmate είναι ρυθµισµένη να λαµβάνει 25 µετρήσεις και να παρουσιάζει και την τυπική απόκλιση. Εάν η τυπική απόκλιση δεν είναι διαθέσιµη, στην οθόνη θα εµφανιστεί (Παράδειγµα 2): OD Avg 25 = 540µ Mea 21 = 541µ

22 18 Σηµείωση: Όταν συµπληρωθούν οι 25 µετρήσεις, καµία επιπλέον µέτρηση δεν µπορεί να ληφθεί. 5. Για να εµφανιστούν στην οθόνη όλες οι µετρήσεις και η τυπική απόκλιση πιέστε ή. Εάν θέλετε να διαγράψετε κάποια από τις µετρήσεις, επιλέξτε την και πιέστε DEL. Η τυπική απόκλιση θα αναπροσαρµοστεί σύµφωνα µε τις εναποµείναντες µετρήσεις. 6. Μετά την διαγραφή των επιθυµητών µετρήσεων, ο χειριστής µπορεί να συµπληρώσει το γκρουπ των µετρήσεων, λαµβάνοντας επιπλέον µετρήσεις. 7. Για να εµφανιστεί η διόρθωση της ενδοφθάλµιας πίεσης (IOP Correction), πιέστε και κρατήστε το ΕΝΤ. Σηµείωση: Οι προγραµµατισµένες τιµές διόρθωσης βασίστηκαν σε αναφορά πάχους κερατοειδούς τα 545µm, όπως προσδιορίστηκαν από τους Doughty και Zamen. Οι τιµές διόρθωσης της πίεσης προέρχονται από πίνακα που βρίσκεται στοreview of Ophthalmology, July 2002 Leon Herndon, MD, Duke University, Glaucoma Service, Pages 88,89,90. Ο πίνακας αυτός συµπεριλαµβάνεται σε κάθε µονάδα. 8. Για να ξεκινήσετε ένα νέο κύκλο µετρήσεων, πιέστε CLR ώστε να διαγράψετε τις προηγούµενες µετρήσεις και να επαναλειτουργήσετε την παχυµετρία. VI.B. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 1. Ακολουθήσετε τα βήµατα όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο IV. 2. Με τον ασθενή προσηλωµένο σε ένα συγκεκριµένο σηµείο, τοποθετήστε το probe στην πρώτη θέση µέτρησης. 3. Όταν ληφθεί η µέτρηση, ένα σύντοµο µπιπ θα ακουστεί και προσωρινά θα εµφανιστεί η µέτρηση στην οθόνη της συσκευής. Στη συνέχεια αφού αποθηκευτεί, δύο σύντοµα µπιπ θα ακουστούν υποδεικνύοντας ότι η παχυµετρία είναι έτοιµη για νέες µετρήσεις. Αν µια µέτρηση δεν πραγµατοποιηθεί εντός 3 δευτερολέπτων, θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος µπιπ που θα υποδεικνύει ότι το probe δεν τοποθετήθηκε στην σωστή θέση. Μετά από 2 δευτερόλεπτα, η παχυµετρία θα προχωρήσει στη νέα θέση µέτρησης και θα ακουστούν δυο µπιπ που θα υποδεικνύουν ότι είναι έτοιµη για νέες µετρήσεις. Αν το µήνυµα POOR APPLANATION συνεχίσει να εµφανίζεται, ελέγξτε αν το probe έχει ακουµπήσει τον κερατοειδή. 4. Όταν µια µέτρηση είναι αποδεκτή, στο πάνω µέρος της οθόνης θα εµφανιστεί το πάχος του κερατοειδούς σε µικρά. 5. Για να εµφανιστούν στην οθόνη όλες οι µετρήσεις πιέστε ή. Εάν θέλετε να διαγράψετε κάποια από τις µετρήσεις, επιλέξτε την και πιέστε DEL. 6. Εάν θέλετε να διαγράψετε τις µετρήσεις που βρίσκονται στη µνήµη, πιέστε CLR.

23 19 VII. ΕΛΕΓΧΟΣ PROBE Κάθε φορά που η Pachmate ενεργοποιείται, πραγµατοποιεί αυτόµατα έλεγχο στην ποιότητα του υπερήχου του probe.τα υπερηχητικά κύµατα εκπέµπονται από τον πιεζοηλεκτρικό κρύσταλλο και µεταδίδονται µέσω του πλαστικού κώνου. Ένα σήµα (ηχώ) δηµιουργείται όταν τα υπερηχητικά κύµατα περνούν µέσα από την άκρη του πλαστικού κώνου στον αέρα. Το σήµα αυτό επιστρέφει και λαµβάνεται µέσω του πιεζοηλεκτρικού στοιχείου, ενισχύεται και εµφανίζεται στην µονάδα. Το µέγεθος του σήµατος συγκρίνεται µε το µέγεθος του σήµατος που λαµβάνεται από την παχυµετρία όταν έχει µόλις βαθµονοµηθεί. Εάν ο έλεγχος του probe ολοκληρωθεί επιτυχώς, η Pachmate είναι έτοιµη για νέες µετρήσεις. Όµως αν ο έλεγχος του probe δεν πραγµατοποιηθεί σωστά, θα εµφανιστεί στην οθόνη το παρακάτω µήνυµα: CHECK PROBE Το µήνυµα αυτό συνήθως σηµαίνει ότι η µύτη του probe δεν είναι τελείως στεγνή. PLUG IN PROBE Το παραπάνω µήνυµα εµφανίζεται όταν: 1)Το probe δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη συσκευή 2) Το probe είναι ελαττωµατικό. PQF FAILED Το παραπάνω µήνυµα συνήθως υποδεικνύει αποτυχία µεταξύ του software και του µηχανήµατος. Σε αυτή την περίπτωση η µονάδα πρέπει να επιστραφεί για επισκευή. Κεφάλαιο IX.F για service.

24 20 VIII. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΧΥΜΕΤΡΙΑΣ Η βαθµονόµηση της παχυµετρίας πραγµατοποιείται χρησιµοποιώντας την ηλεκτρονική συσκευή (CalBox), σχήµα III-E. Το CalBox παράγει µία ακολουθία µετρήσεων καθορισµένου πάχους του κερατοειδούς. ιαδικασία βαθµονόµησης 1. Με την παχυµετρία απενεργοποιηµένη, αφαιρέστε το probe κρατώντας προσεκτικά το σηµείο σύνδεσης της στο µηχάνηµα. Στη συνέχεια συνδέστε τη συσκευή CalBox στην Pachmate. 2. Πιέστε και κρατήστε το DELκαι στη συνέχεια πιέστε το PWR. 3. Πιέστε το POWER στο CalBox, µέχρι το φωτάκι (LED) να ανάψει και να αρχίσει η διαδικασία λήψης µετρήσεων. Εάν το φως δεν ανάψει ή σβήσει πολύ νωρίτερα από το τέλος των µετρήσεων ή εµφανιστεί στην οθόνη της παχυµετρίας το POOR APPLANATION, τότε αντικαταστήστε την 9V αλκαλική µπαταρία. Εάν δεν ληφθεί καµία µέτρηση σε διάστηµα 2 ½ λεπτών από τη στιγµή που θα ενεργοποιήσουµε το CalBox, τότε αυτόµατα θα σβήσει. 4. Παρατηρήστε τιµές µετρήσεων από 200µm έως 1000µm µε βήµα 100µm. 5. Έξοδος από το CalBox πραγµατοποιείται πατώντας το CLR στην παχυµετρία. Προσοχή: Θα πρέπει να έχει γίνει έξοδος από το CalBox πριν προσπαθήσετε νέο κύκλο µετρήσεων.

25 21 IX. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΧ.Α. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 1. Probe ιατηρείται τη µύτη του probe καθαρή. Για να αποφύγετε τη µετάδοση κάποιας µόλυνσης από ασθενή σε ασθενή ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία καθαρισµού.. Σκουπίστε τη µύτη του probe µε ένα Q-tip εµποτισµένο σε 70% ισοπροπυλική αλκοόλη. Στην συνέχεια και πριν τη χρήση ξεπλύνατε ελαφριά µε αποσταγµένο νερό. ΠΡΟΣΟΧΗ: To probe δεν θα πρέπει ποτέ να υποστεί κλιβανισµό ή οποιασδήποτε άλλης µορφής θερµότητα. 2. Μονάδα παχυµετρίας Το πλαστικό προστατευτικό µέρος της παχυµετρίας µπορεί να καθαριστεί µε ήπιο σαπούνι και νερό. IX.B. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Η Pachmate δεν θα πρέπει εκτίθεται για διάστηµα µεγαλύτερο των δέκα πέντε εβδοµάδων σε συνθήκες που ξεπερνούν τα παρακάτων όρια: 1. Θερµοκρασία: -40 ο C έως 70 ο C 2. Υγρασία: 10% έως 100% 3. Ατµοσφαιρική πίεση: 500 hpa έως 1060 hpa. IX.Γ. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η παχυµετρία ενδείκνυται να χρησιµοποιείται σε θερµοκρασίες από +18 ο C έως +40 ο C. IX.. ΕΓΓΥΗΣΗ Η εταιρεία DGH Technology, Inc. παρέχει ένα χρόνο εγγύηση για κάθε συσκευή παχυµετρίας και το συνοδό εξοπλισµό της, από την ηµεροµηνία παραλαβής του προϊόντος από τον τελικό αγοραστή. Η εγγύηση δεν ισχύει στην περίπτωση απώλειας ή φθοράς προερχόµενης από κακή χρήση της συσκευής.

26 22 Η εταιρεία DGH Technology, Inc διατηρεί το δικαίωµα να επιφέρει αλλαγές στο σχεδιασµό και το υλικό του εξοπλισµού της χωρίς κάποια προειδοποίηση. ΙΧ.Ε Ο ΗΓΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 1) Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυµµα ως ακολούθως: Αποσυνδέστε το probe προσεκτικά και τοποθετήστε το σε ασφαλές µέρος. Στη συνέχεια κρατήστε την παχυµετρία ανάποδα και µε κινήσεις αριστερά- δεξιά αφαιρέστε το κάλυµµα. 2) Αφαιρέστε το πορτάκι των µπαταριών, για να έχετε πρόσβαση σε αυτές. Αφαιρέστε τις µπαταρίες και τοποθετήστε τις νέες. ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιµοποιείστε µόνο αλκαλικές ή NiMH µπαταρίες. Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε την παχυµετρία µετά την αλλαγή των µπαταριών θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τον τύπο της µπαταρίας. 3)Τοποθετήστε ξανά το προστατευτικό κάλυµµα. 4) Συνδέστε το probe και ακολουθήστε τις οδηγίες του κεφαλαίου IV για ενεργοποίηση. ΙΧ.Ζ SERVICE Εάν αντιµετωπίσεται προβλήµα µε τη συσκευή παχυµετρίας, παρακαλώ ανατρέξτε στο αντίστοιχο κεφάλαιο στο εγχειρίδιο χρήσης. Εάν παρόλα αυτά, εξακολουθεί να υφίσταται το πρόβληµα, παρακαλώ επικοινωνήστε µε το Customer Service Department στην παρακάτω διεύθυνση. Επίσης, µέσω της ιστοσελίδας Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας,κατά την επικοινωνία µε την εταιρεία, θα πρέπει να αναφέρετε το µοντέλο και το Serial Number του µηχανήµατος, τα οποία αναγράφοναται στο πίσω µέρος της συσκευής, αφαιρώντας το προστατευτικό κάλυµµα. Επίσης, τις πληροφορίες αυτές µπορείτε να τις δείτε πατώντας παρατεταµένα το CFG. DGH TECHNOLOGY, INC. 110 SUMMIT DRIVE SUITE B EXTO N, PA USA (6 10) TECHNOLOGY, INC. Εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος EMERGO EUROPE EC REP Molenstraat BH, The Hague The Netherlands Phone:

27 23 X. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ, ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ X.Α. ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ Η συσκευή παχυµετρίας DGH 555 (Pachmate) είναι φορητή, λειτουργεί µε επαναφορτιζόµενες µπαταρίες και χρησιµοποιείται για τη µέτρηση του πάχους του κερατοειδούς. Χ.Β ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Η συσκευή παχυµετρίας Pachmate αποτελεί ιατρικό προϊόν και θα πρέπει να χρησιµοποιείται µονο ή υπό την επίβλεψη εξειδικευµένου προσωπικού. Χ.Γ. ΈΚΘΕΣΗ ΣΕ ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η υπερηχητική ενέργεια που εκπέµπεται από την Pachmate είναι χαµηλής έντασης και δεν έχει καµία επίδραση ούτε στον ασθενή ούτε στον χειριστή. Όλες οι εξετάσεις θα πρέπει να γίνονται έτσι ώστε ο ασθενής να λαµβάνει τη λιγότερη δυνατή υπερηχητική ακτινοβολία. Μην κάνετε άσκοπες µετρήσεις. Χ.. ΕΝΤΑΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΥ Η ρύθµιση της έντασης του υπερήχου, στην συσκευή παχυµετρίας Pachmate, δεν εξαρτάται από το χειριστή. Οι παρακάτω τιµές είναι οι αναµενόµενες για ένα τυπικό υπέρηχο. In Water In the Eye Ι SPTA.3,mW/cm I SPPA.3, W/cm MI Εάν απαιτείται µεγαλύτερη ακρίβεια, η ένταση στον οφθαλµό µπορεί να υπολογιστεί σύµφωνα µε την παρακάτω φόρµουλα που προτείνεται από το FDA: It =Iw x e ( x f x z) Όπου: It : η υπολογιζόµενη ένταση

28 24 Ιw: µετρούµενη ένταση στο νερό της εστίασης του υπερήχου f : η υπερηχητική συχνότητα z: η απόσταση από τη µύτη του probe και του σηµείου εστίασης του υπερήχου(1mm) Η συχνότητα του πιεζοηλεκτρικού κρυστάλλου στους υπερήχους αυτούς είναι 20ΜHz. Η πραγµατική όµως συχνότητα µπορεί λίγο να διαφέρει. Χ.Ε. ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το εύρος των µετρήσεων που µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε το παχύµετρο DGH 555.(Pachmate) Επιλογή µέτρησης Εύρος(µm) Ακρίβεια(µm) Ανάλυση οθόνης (µm) Standard Unit /-5 1 X.Z ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙ ΟΥΣ Σύµφωνα µε το βαθµό προστασίας έναντι του ηλεκτρικού σοκ, η Pachmate ταξινοµήθηκε ως εξοπλισµός BF τύπου. Χ.Η.ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Οι νόµοι (U.S.A ) επιτρέπουν τη χρήση της συσκευής µόνο από ιατρούς/φυσικούς. Χ.Θ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΜΙ/ΕΜC H παχυµετρία Pachmate πληρεί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής κοινότητας και είναι σύµφωνη µε την οδηγία EMC Directive (89/336/EEC). που αφορά τον καθορισµό της εκποµπή ακτινοβολίας. Οι έλεγχοι που πραγµατοποιήθηκαν είναι: ΕΝ55011: 1998 Radiated Emissions Επίσης έλεγχοι πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε: ΙΕC :1995 IEC :1995 Electrostatic Discharge RF Susceptibility

29 Το σύστηµα βρέθηκε σύµφωνο µε τις παραπάνω απαιτήσεις. 25

ACCUVEIN ΜΟΝΤΕΛΟ AV300 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ. Οδηγίες χρήσης

ACCUVEIN ΜΟΝΤΕΛΟ AV300 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ. Οδηγίες χρήσης ACCUVEIN ΜΟΝΤΕΛΟ AV300 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ Οδηγίες χρήσης Λεπτομερείς πληροφορίες για το χρήστη και προδιαγραφές του συστήματος φλεβικής απεικόνισης AV300, των εξαρτημάτων του και της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ DS-5000 DS-5000iD

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ DS-5000 DS-5000iD Εισαγωγή AIKO HELLAS S.A. 4, Archelaou Str., 65 Athens Tel. +0 0 79068 Fax +0 0 7097 e-mail: info@aiko.gr www.aiko.gr Για τους καταναλωτές της Ευρώπης Η ένδειξη «CE» σημαίνει ότι το παρόν προϊόν είναι

Διαβάστε περισσότερα

GSM DECT. Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά.

GSM DECT. Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. Οδηγίες χρήσης Ασύρματο τηλέφωνο GSM Αρ. µοντέλου KX-TW501GR GSM DECT Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Το τηλέφωνο αυτό έχει σχεδιαστεί για λειτουργία σε δίκτυο GSM - GSM900 και

Διαβάστε περισσότερα

TG1311GR(gr-e).book Page 1 Monday, September 1, 2008 5:06 PM

TG1311GR(gr-e).book Page 1 Monday, September 1, 2008 5:06 PM TG1311GR(gr-e).book Page 1 Monday, September 1, 2008 5:06 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG1311GR Πίνακας περιεχοµένων Εισαγωγή...2 Προετοιµασία...5 Πραγµατοποίηση/Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματος Μετρητής MyGlucoHealth Εγχειρίδιο

Ασύρματος Μετρητής MyGlucoHealth Εγχειρίδιο Ασύρματος Μετρητής MyGlucoHealth Εγχειρίδιο mg/dl εμφανίζεται mmol/l διαθέσιμο Model MGH-BT1 Rev 7-9.14 GR/el ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το MyGlucoHealth προσφέρει έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο μέτρησης και

Διαβάστε περισσότερα

WCM-control Έκδοση 4.0 Οδηγός χρήσης

WCM-control Έκδοση 4.0 Οδηγός χρήσης WCM-control Έκδοση 4.0 Οδηγός χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Εξαρτήματα...3 2.1 Εξαρτήματα μετρητή...3 2.2 Εξαρτήματα που συμπεριλαμβάνονται...3 3. Οδηγίες χρήσης...4 3.1 Γενικά......4

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο 80 DECT. Εγχειρίδιο χρήσης

Τηλέφωνο 80 DECT. Εγχειρίδιο χρήσης Τηλέφωνο 80 DECT Εγχειρίδιο χρήσης Eξαρτήματα & περιεχόμενα συσκευασίας Τα παρακάτω περιλαμβάνονται στη συσκευασία του Τηλεφώνου 80 JACOB JENSEN TM, με τον κατάλληλο προσαρμογέα για κάθε χώρα (προαιρετικό):

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χειριστή. Συσκευή ακτινοβόλησης UVA INTERCEPT INT100

Εγχειρίδιο Χειριστή. Συσκευή ακτινοβόλησης UVA INTERCEPT INT100 Εγχειρίδιο Χειριστή Συσκευή ακτινοβόλησης UVA INTERCEPT INT100 INT100-50 για 50 Hz INT100-60 για 60 Hz EC REP Cerus Corporation Cerus Europe B.V. 2550 Stanwell Drive Stationsstraat 79 D Concord, CA 94520

Διαβάστε περισσότερα

LFF 6020 GR ȅįșȗȓiȣ ȋȡȓıșȣ

LFF 6020 GR ȅįșȗȓiȣ ȋȡȓıșȣ GR LFF 6020 Αγαπητέ πελάτη Για την ασφάλεια και την άνεσή σας, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το κεφάλαιο Ασφάλεια πριν από οποιαδήποτε χρήση. Αγοράζοντας αυτήν την πολυλειτουργική συσκευή, έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Η Mitsubishi Electric είναι µια εταιρία του Οµίλου Mitsubishi.

Ελληνικά. Η Mitsubishi Electric είναι µια εταιρία του Οµίλου Mitsubishi. Ελληνικά To εγχειρίδιο αυτό περιγράφει τη λειτουργία του τηλεφώνου GSM, µοντέλο M430i. Έκδοση 1, 2004. MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Παράρτηµα Γαλλίας, στο εξής αναφέρεται ως 'Mitsubishi Electric'. Αν

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1.

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1. EΛΛH NIKA ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300 Οδηγός χρήσης LG-P990 P/N : MFL67121810 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο GPS Tracker

Εγχειρίδιο GPS Tracker Εγχειρίδιο GPS Tracker Mobile Action Technology, Inc. 10/26/2011 GPS Tracker 2 FCC Κανονισµοί: 15.19(a)(3): Αυτή η συσκευή συµµορφώνεται µε το κοµµάτι 15 των κανονισµών της FCC. Η λειτουργία υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Vodafone 155

Οδηγός χρήσης Vodafone 155 Ελληνικά - CJB24A3VDAKA Όμιλος Vodafone Group 2011. Η επωνυμία Vodafone και τα λογότυπα Vodafone αποτελούν εμπορικά σήματα του Ομίλου Vodafone Group. Τυχόν ονόματα προϊόντων ή εταιρειών που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG1611GR KX-TG1612GR KX-TG1711GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG1611. Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG1711. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής

Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής Πριν τη χρήση, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο, συµπεριλαµβανοµένης της ενότητας των προφυλάξεων ασφαλείας. Το εγχειρίδιο αυτό θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ...

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ... Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 5 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ... 7 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ...7 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ... 8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ NiCd... 8 ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ NiCd... 8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Stellar 100 Stellar 150

Stellar 100 Stellar 150 Stellar 100 Stellar 150 Invasive and noninvasive ventilator User Guide Ελληνικά Respiratory Care Solutions Making quality of care easy A 1 6 5 4 3 2 7 8 9 10 11 12 13 14 B 2 3 4 5 1 1b 1a C 2 9* 1 5 10**

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG2511GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG2521GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG2511. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 5230. Τεύχος 2.2

Οδηγός χρήσης Nokia 5230. Τεύχος 2.2 Οδηγός χρήσης Nokia 5230 Τεύχος 2.2 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-588 συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη E 1

Εγχειρίδιο Χρήστη E 1 E1 by AMI ITALIA. S.r.l. Αυτές οι οδηγίες δεν μπορούν, χωρίς την συγκατάθεσή μας, να αναπαραχθούν, μεταφρασθούν ή αποθηκευθούν σε άλλη γλώσσα ή σε ηλεκτρονική μορφή για υπολογιστές. Οι παραβάσεις ενάντια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη Q1859 Q2009 Q2159

Οδηγός Χρήστη Q1859 Q2009 Q2159 Οδηγός Χρήστη Q1859 Q2009 Q2159 Οι μόνες εγγυήσεις που ισχύουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP περιέχονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού Να έχετε αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού πάντα στη διάθεσή σας κοντά στον υπολογιστή. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χειρισμού και τη συσκευασία καλά ώστε σε μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG1611_1711GR(gr-gr).book Page 1 Friday, January 14, 2011 3:28 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG1611GR KX-TG1612GR KX-TG1711GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG1611.

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πληροφορίες για τα εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ 1: ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ 1: ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ήλωση συµβατότητας ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Sharp Telecommunications of Europe Ltd ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ GX20 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. Στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 2720 fold

Οδηγός χρήσης Nokia 2720 fold Οδηγός χρήσης Nokia 2720 fold 9216128 Τεύχος 2.0 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Ξεκινώντας 5 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας 5 Φόρτιση της µπαταρίας 5 Κεραία 6 Ακουστικά 6 Μαγνήτες και

Διαβάστε περισσότερα

FAX-L220/L295 Εγχειρίδιο Χρήσης

FAX-L220/L295 Εγχειρίδιο Χρήσης Canon FAX-L220/L295 Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Εάν έχετε αγοράσει το µοντέλο FAX-L295, θα πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσετε το Παράρτηµα Β πριν από το υπόλοιπο εγχειρίδιο. Αυτή η συσκευή ικανοποιεί τις

Διαβάστε περισσότερα

Meimaris.gr Elpidos 34, Sykies Thessaloniki Greece tel: +30 (231) 0634513 info@meimaris.gr

Meimaris.gr Elpidos 34, Sykies Thessaloniki Greece tel: +30 (231) 0634513 info@meimaris.gr ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ FCC Το εγχειρίδιο αυτό ισχύει για τα ακόλουθα µοντέλα: TH-F6A: 144/220/440 MHz FM Tri-Band Φορητός ποµποδέκτης TH-F7E: 144/430 MHz FM Dual-Band Φορητός ποµποδέκτης ΚΩ ΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ K-Type:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τα Windows αποτελούν σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ και/ή σε άλλες χώρες. Εισαγωγή 1

Εισαγωγή. Τα Windows αποτελούν σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ και/ή σε άλλες χώρες. Εισαγωγή 1 ήλωση συµµόρφωσης ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Sharp Telecommunications of Europe Limited ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ GX17 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. Στην

Διαβάστε περισσότερα