ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ"

Transcript

1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ο ορισµός της οικονοµετρίας περιλαµβάνει την εµπειρική εκτίµηση των οικονοµικών σχέσεων. Χρησιµοποιώντας δηλαδή την οικονοµική θεωρία την στατιστική θεωρία αλλά και τα απαραίτητα σετ δεδοµένων από ένα δείγµα ενός πληθυσµού ελέγχει αλλά και µέτρα τις ορισµένες σχέσεις ανάµεσα σε διάφορες οικονοµικές µεταβλητές. Οι σκοποί της οικονοµετρίας είναι βασικά τρεις: Πρώτον ο έλεγχος της οικονοµικής θεωρίας ως προς την εµπειρική της τεκµηρίωση παράλληλα µε την διερεύνηση των οποίων δυνατοτήτων για αναδιατύπωση κάποιων σχέσεων η οποία και καλείται διαρθρωτική ανάλυση ( structural analysis), δεύτερον η διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων οικονοµικής πολιτικής (policy evaluation)και τρίτον η διενέργεια προβλέψεων όσον αφορά την εξέλιξη των διάφορων τιµών ορισµένων οικονοµικών µεγεθών σε περιοχές του δείγµατος εκτίµησης (forecasting). Αναφερόµενοι στην οικονοµετρική ανάλυση θα πρέπει να τονίσουµε και τα στάδια αυτής. Το πρώτο στάδιο αφορά την εξειδίκευση του υποδειγµατος δηλαδή στον καθορισµό των µεταβλητών που θα το απαρτίζουν, στην καταγραφή αυτών σε εξωγενείς και ενδογενείς καθώς και στην µαθηµατική διατύπωση του υποδείγµατος. Το δεύτερο στάδιο αναφέρεται στην κατάλληλη επιλογή των οικονοµετρικών τεχνικών για την εκτίµηση των συντελεστών των µεταβλητών µας και ονοµάζεται εκτίµηση του υποδείγµατος. Τέλος το τρίτο στάδιο αφορά των έλεγχο του υποδείγµατος µε την παράλληλη εφαρµογή οικονοµικών, στατιστικών αλλά και οικονοµετρικών κριτηρίων για το έλεγχο των αποτελεσµάτων της εκτιµήσεως. Κύριος σκοπός αυτών των σηµειώσεων είναι µια πρώτη γνωριµία του φοιτητή µε τις προκαταρκτικές έννοιες της οικονοµετρίας, το θεωρητικό υπόβαθρο αυτής καθώς και η ενασχόληση και επίλυση κάποιων προβληµάτων. Τα προβλήµατα αυτά θα επιλύονται µε δυο τρόπους πρώτα υπολογιστικά και δεύτερον χρησιµοποιώντας το λογισµικό στατιστικό πρόγραµµα SPSS. Ανεξάρτητα από τους οποιονδήποτε ελέγχους αν αξιολογήσουµε ένα οικονοµετρικό υπόδειγµα αυτό αξιολογείται ως προς την ικανότητα του από την επίδοση του σε προβλέψεις των ενδογενών µεταβλητών που αυτό χρησιµοποιεί. Ασφαλώς ένα υπόδειγµα το οποίο και θεωρείται «καλό» σύµφωνα µε τα κριτήρια των ελέγχων δεν είναι απαραίτητο και να δίνει ακριβείς και ασφαλείς προβλέψεις.

2 Σχήµα - ιαδικασία Οικονοµετρικής Αναλύσεως. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

3 9.5 Παρουσίαση του απλού διµετάβλητου γραµµικού υποδείγµατος. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ας υποθέσουµε ότι κάποιος επιχειρηµατίας αποφασίζει να αγοράσει ένα κατάστηµα εµπορίας ποτών,εµβαδού S το οποίο βρίσκεται σε µια συνοικία ενός πληθυσµού P. Ο επιχειρηµατίας αυτός γνωρίζει ότι τα κέρδη του µαγαζιού είναι γραµµική εξάρτηση της επιφάνειας αλλά και του πληθυσµού που βρίσκεται. Επίσης γνωρίζει το κέρδος 3 γειτονικών καταστηµάτων όµοιας επιχειρηµατικότητας. Σε τι κέρδος µπορεί να ελπίζει αν το κατάστηµα που ενδιαφέρεται να αγοράσει είναι 5 τ.µ; Ο επιχειρηµατίας έχει τα εξής στοιχεία στην διάθεση του. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ( εκ.κατ.) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ(τ.µ) ΚΕΡ ΟΣ (Χιλ.ευρω) Αναφερόµενοι στο παραπάνω πρόβληµα θα προσπαθήσουµε να κάνουµε µια απλή εισαγωγή στην έννοια της οικονοµετρίας δίνοντας µια απλή αλλά και περιεκτική διάσταση για το τι είναι και σε τι µπορεί να µας βοηθήσει. Η παραπάνω οικονοµική σχέση µπορεί να παρασταθεί "στοχαστικά" ως εξής και να εκτιµηθεί µε βάση ένα οικονοµετρικό µοντέλο: Υ =F(Χ,ε) = a +β Χ ι + ε ι () Όπου Υ είναι η εξαρτηµένη (Dependent) µεταβλητή, ενώ Χ ι είναι η ανεξάρτητη (Independent) µεταβλητή, ε ι είναι η στοχαστική µεταβλητή και α,β είναι σταθεροί συντελεστές. Η σχέση απεικονίζει δυο 3

4 βασικά χαρακτηριστικά : Την εξαρτηµένη µεταβλητή Υ η οποία µεταβάλλεται συστηµατικά σαν αποτέλεσµα της µεταβολής της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ. ι. Αυτή η συστηµατική σχέση περιγράφεται από την ευθεία γραµµή της σχέσης (). Τις διασκορπισµένες παρατηρήσεις γύρω από την ευθεία γραµµή οι οποίες οφείλονται στο γεγονός ότι: Εκτός από την µεταβλητή Χ υπάρχουν και άλλον παράγοντες που επηρεάζουν την µεταβλητή Υ και υπάρχει συµφυής µεταβλητικότητα της Υ, καθώς και ότι τα υποδείγµατα παλινδρόµησης ενσωµατώνουν τα δύο χαρακτηριστικά της στοχαστικής σχέσης όταν υποθέσουµε ότι: Για κάθε επίπεδο της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ υπάρχει µία κατανοµή πιθανότητας (Probability Distribution) της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ, και οι µέσοι αυτών των κατανοµών πιθανοτήτων µεταβάλλονται συστηµατικά για κάθε µεταβολή της Χ. Παρέχοντας όπως θα δούµε παρακάτω µια εκτίµηση για το µοντέλο () θα µπορέσουµε να απαντήσουµε στο ερώτηµα µας. 9.5 Οι υποθέσεις του απλού γραµµικού υποδείγµατος. Σε γενική µορφή µπορούµε να ξαναδιατυπώσουµε το προς εκτίµηση υπόδειγµα ως Υ=f(X, ε i )= α + βχ, + ε i ι =,,...,η Όπου: Υ: ονοµάζεται εξαρτηµένη ή ερµηνευόµενη µεταβλητή. Χ: είναι η ανεξάρτητη ή ερµηνευτική µεταβλητή και i: είναι µία αντιπροσωπευτική από τις η παρατηρήσεις του δείγµατος. Η παραπάνω σχέση ονοµάζεται εξίσωση γραµµικής παλινδρόµησης και οι υποθέσεις που συνιστούν το κλασσικό γραµµικό υπόδειγµα παλινδρόµησης είναι οι εξής:. Η συναρτησιακή µορφή του υποδείγµατος είναι γραµµική: Υ = α+ βχ +ε, δηλαδή ότι η µαθηµατική µορφή η οποία και συνδέει την ανεξάρτητη µε την εξαρτηµένη µεταβλητή είναι γραµµικής µορφής. 4

5 Η γραµµικότητα αυτή αναφέρεται στους συντελεστές παλινδρόµησης και όχι στις µεταβλητές του υποδείγµατος.. Ο µέσος του όρου σφάλµατος είναι µηδέν: E (ε i /Χ i )=0, δηλαδή η µεταβλητή ε ι είναι µια τυχαία µεταβλητή η οποία και µπορεί να παίρνει τόσο αρνητικές αλλά και θετικές τιµές αλλά η µέση της τιµή (µαθηµατική ελπίδα), υπό τον περιορισµό ότι η τιµή των ανεξάρτητων µεταβλητών είναι δεδοµένες, είναι µηδέν. Η σηµασία της υπόθεσης αυτής συνίσταται στο γεγονός ότι οι µη εµφανείς παράγοντες οι οποίοι και υπολογίζονται στον διαταρακτικό όρο δεν επηρεάζουν συστηµατικά την µέση τιµή της εξαρτηµένης µεταβλητής. 3. Η διακύµανση όλων των όρων σφάλµατος είναι η ίδια σταθερά Var (ε i /Χ i )=σ. Η υπόθεση αυτή µας λέει ότι η διασπορά των τιµών της τυχαίας µεταβλητής γύρω από τον µέσο της δεν αλλάζει όταν µεταβάλλεται η τιµή της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ ι. Όταν η διακύµανση παραµένει σταθερή ο διαταρακτικός όρος χαρακτηρίζεται οµοσκεδαστικός ενώ όταν η διακύµανση δεν είναι σταθερή ετεροσκεδαστικός. Οµοσκεδαστικότητα. (Πηγή:Οικονοµετρία Α.Ανδρικοπουλου) Ετεροσκεδαστικότητα (Πηγή:Οικονοµετρία Α.Ανδρικοπουλου) 5

6 4. Η συνδιακύµανση µεταξύ των όρων σφάλµατος είναι µηδέν: Cov (ε i,ε j )=0. Cov( ε, ε ) = E[ ε E( ε )][ ε E( ε )] = E( ε, ε ) = 0 i j i i j j i j ηλαδή η σχέση αυτή µας λέει ότι οι διαταρακτικοί όροι χαρακτηρίζονται από την απουσία της αυτοσυσχέτισης καθώς και ότι για κάθε Χ ι οι αποκλίσεις των κάθε τιµών Υ από τις µέσες τιµές δεν µας δίνουν υποδείγµατα των κάτωθι µορφών. 5. Η συνδιακύµανση των όρων σφάλµατος και των παρατηρήσεων της ανεξάρτητης µεταβλητής είναι πάντα µηδέν: Cον ( ε i,χ ι )=0, για κάθε ί,j =,,.,.,η +ε ι Η υπόθεση αυτή µας τονίζει η ανεξάρτητη µεταβλητή Χ δεν είναι στοχαστική και πως οι τιµές παραµένουν σταθερές σε µια επαναληπτική διαδικασία. 6

7 6. Οι όροι σφάλµατος, ανεξάρτητοι µεταξύ τους, ακολουθούν την κανονική κατανοµή: ε i ~ Ν(0,σ ) µε µέσο µ=0 και διασπορά σ. Η τελευταία υπόθεση τίθεται για µικρά δείγµατα, όπου µικρά δείγµατα στην οικονοµετρία θεωρούνται αυτά µε αριθµό παρατηρήσεων κάτω από 30 ή κάτω από 0. Η υπόθεση αυτή δεν είναι αναγκαία για µεγάλα δείγµατα, αφού βάσει του κεντρικού οριακού θεωρήµατος εi N(0, σ ).Η υπόθεση 6 µας διευκολύνει στην στατιστική επαγωγή και την κατασκευή ελέγχων υποθέσεων σχετικά µε την συµπεριφορά των εκτιµητριών. Οι υποθέσεις αυτές µπορούν να συνοψισθούν στο ΣΧΗΜΑ []. Υ Υ = a +β Χ ι + ε ι +ε ι -ε ι Σχήµα Χ Χ Χ 3 Χ Η υπόθεση της γραµµικότητας σηµαίνει ότι, όσον αφορά το προσδιορισµό, τα σηµεία των ζευγών των παρατηρήσεων (Χ i, Υ i ) θα βρίσκονται γύρω ευθεία γραµµή, Υ= α+ β Χ, στον διαγραµµατικό χώρο (Χ, Υ). Με άλλα λόγια οι µέσοι Ε(Υ ι /Χ =Χ ι ) των κατανοµών f(υ ι /Χ) θα βρίσκονται πάνω στην ίδια ευθεία. Η υπόθεση αυτή δεν είναι τόσο προσδιοριστική όσο φαίνεται, γιατί αναφέρεται στον τρόπο που οι προς εκτίµηση παράµετροι εισέρχονται στην εξίσωση, και όχι αναγκαστικά στην γραµµικότητα της σχέσης µετά: και Υ. Οι υποθέσεις αυτές βασικές για την µέθοδο της ελαχιστοποίησης των τετράγωνων (OLS) περιλαµβάνονται στο γνωστό θεώρηµα των Gauss-Markov. 7

8 9.5 Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ 3. Η Ελαχιστοποίηση των Τετραγώνων των Καταλοίπων Σκοπός της εκτίµησης της συναρτησιακής µας σχέσης Υ, = α + βχ, + ε i =Ε(Υ ι / Χ ι ) + ε ι είναι η εκτίµηση των αγνώστων παραµέτρων, άρα και η εκτίµηση του προσδιοριστικού µέρους της εξίσωσης που συµβολίζεται σαν Υ ι = α+ βχι όπου α, β είναι οι εκτιµήτριες των παραµέτρων α και β αντίστοιχα. Το µη ερµηνευµένο µέρος ει αγνώστου όρου σφάλµατος ε ι (βλ.σχημαa []). = Y Yι, ονοµάζεται κατάλοιπο και αποτελεί µια εκτίµηση του i Για να βρούµε όµως τιµές για τις άγνωστες παραµέτρους χρειαζόµαστε κάποιο κριτήριο προσαρµογής το οποίο και να µας δίνει εκτιµήτριες οι οποίες έχουν κάποιες συγκεκριµένες ιδιότητες, όσον αφορά την σχέση τους µε τις αντίστοιχες παραµέτρους. Σα κριτήριο πολύ συχνά χρησιµοποιείται η µέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων, η όποια συνίσταται στην ελαχιστοποίηση των τετραγώνων των καταλοίπων: n ν ε = Υ α βχ ι ι ι i= = ι min ( ) Οι συνθήκες πρώτης τάξης ως προς τα α, β δίνουν: n ε i= α ι ν = ( Υι α βχι )( ) δηλαδή ε ι = 0 ι= n ε i= β ι ν = ( Υ ι α βχ ι )( Χ ι ) δηλαδή Χ ιε ι = 0 ι= Υπάρχουν και άλλα κριτήρια όπως η µέθοδος της µέγιστης πιθανοφάνειας. 8

9 Αυτές υπό την κάτωθι µορφή συνιστούν τις ονοµαζόµενες κανονικές εξισώσεις ελαχίστων τετραγώνων: n nα β Υ = + i i= i= n Χ i n n n ΧΥ i i = αχ i+ βχi i= i= i= Η λύση αυτών µας δίνει τις εκτιµήτριες ελάχιστων τετράγωνων ως εξής: α = Υ β Χ β = ν ν ( Χ Χ) Υ ( Χ Χ)( Υ Υ ) ι ι ι ι ι= ι= ν = ν ( Χι Χ ) ( Χι Χ ) ι= ι= = s s xy x X iyi nxy i= όπου: sx, y = n n και s = n i= x X i nx n Έχοντας εκτιµήσει τις παραµέτρους α και β έχει προσδιοριστεί και η ευθεία παλινδροµήσεως Υ = α+ βχ που ονοµάζεται ευθεία ελαχίστων τετραγώνων. ι ι Θα πρέπει σε αυτό το σηµείο να αναφέρουµε ότι οι εκτιµητές αυτοί ικανοποιούν τα εξής:. Είναι αµερόληπτοι εκτιµητές (Α.Ε) του πληθυσµού δηλ. E( a) = a και E( β ) = β.. Έχουν την µικρότερη δυνατή διακύµανση µεταξύ όλων των αµερόληπτων εκτιµητών. 3. Είναι συνεπείς εκτιµητές δηλ. όταν το µέγεθος του δείγµατος είναι άπειρο Ν τότε α α, β β 9

10 Σηµείωση Η παρατηρούµενη τιµή Υ είναι η πραγµατική τιµή της µεταβλητής, ενώ η Y είναι η τιµή που περιµένουµε για το δοθέν Χ ι, είναι δηλαδή η εκτιµηθείς τιµή. Όσο η διαφορά της εκτιµηθείσας τιµής από την πραγµατική είναι µικρή τόσο καλύτερο είναι το µοντέλο. Ερµηνεία της παραµέτρου β Το β είναι η κλίση της ευθείας και ονοµάζεται συντελεστής παλινδροµήσεως ή γωνιακός συντελεστής. Προσδιορίζει τη αναµενόµενη µεταβολή που επέρχεται στην εξαρτηµένη µεταβλητή όταν η ανεξάρτητη µεταβληθεί κατά µια µονάδα. Όταν ο συντελεστής παλινδροµήσεως είναι θετικός αριθµός, τότε η εξάρτηση είναι θετική, ενώ όταν είναι αρνητικός η εξάρτηση είναι αρνητική. Ας δούµε και γραφικά τι παριστάνει η εκτίµηση του µοντέλου µας. Υ (Χ ι,υ ι ) Υ ι ε i. Y i.... Υ... (Σχήµα ) Y ˆ ˆ i = a +β X i Χ Χ ι 0

11 4. ΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ. Τυπικό σφάλµα εκτίµησης (standard error of the estimate) Γνωρίζουµε ότι οι εκτιµητές µε την µέθοδο της ελαχιστοποίησης των τετράγωνων είναι αµερόληπτοι εκτιµητές όπως περιγράψαµε και στην προηγούµενη ενότητα. Η διακύµανση των εκτιµητών αυτών δίνεται από τους εξής τύπους: = se β = Var( β ) ( ( )) ν ι= σ ( X X ) i, Var a x ( ) = ( se( a)) = σ ( + ) ν n ( X i X ) ι= () Η τετραγωνική ρίζα της διακύµανσης είναι γνωστή και ως τυπικό σφάλµα ( s.e). Από τις υποθέσεις των Gauss-Markov γνωρίζουµε ότι ε i ~ Ν(0,σ ). Αν λοιπόν στηριχτούµε στην υπόθεση αυτή τότε, β N( β,( se( β )), a N( a,( se( a)) () Μπορούµε να κανονικοποιήσουµε τώρα την παράσταση µας αφαιρώντας τον µέσο και διαιρώντας µε το τυπικό σφάλµα. Άρα, β β ( se( β )) Ν(0,) και α α ( se( α)) Ν(0,) (3) Θα θέλαµε λοιπόν να χρησιµοποιήσουµε τις σχέσεις τόσο για την δηµιουργία διαστηµάτων εµπιστοσύνης αλλά και για την δηµιουργία ελέγχου υποθέσεων, αλλά αυτό δεν είναι εφικτό καθώς τα ( se( β )), ( se( a )) δεν µπορούν να υπολογιστούν. Τα πραγµατικά τυπικά σφάλµατα δεν µπορούν να εκτιµηθούν καθώς εξετάζοντας την σχέση () η διασπορά σ εκφράζει την διασπορά των υπολοίπων. Όµως εµείς δεν παρατηρούµε τα ε ι αλλά τα ει. Από την σχέση Υ= α+ βχ ι + ε i και λύνοντας ως προς τα ι ε, ε i =Υ α βχ όπου σ ι RSS = = σ = είναι εκτιµητής του σ. n n n ε ι RSS

12 Γνωρίζουµε ότι η µαθηµατική ελπίδα των υπολοίπων Ε(ε ι )=0. Για να πάρουµε την διακύµανση θα πρέπει να διαιρέσω µε το n-. Γιατί παράµετροι είναι αναγκαίοι να εκτιµηθούν για να βρω τα υπόλοιπα. Έχουµε λοιπόν ότι σ = RSS n όπου είναι εκτιµητής του σ άρα σ είναι εκτιµητής του σ. Χρησιµοποιωντας λοιπόν σ πάρουµε να εκτιµήσουµε το αληθινό τυπικό σφάλµα, έχοντας τα εκτιµώµενα τυπικά σφάλµατα ese( β ) = σ ν ι= ( X X ) i x ese( a) = σ + ) ν n ( X X ) ι= i Κανονικοποιώντας τώρα θα έχουµε ότι, β β a a t( n ) και t( n ) ese( β ) ese( a) Σηµείωση Σε αυτό το σηµείο τονίζουµε ότι τα εκτιµώµενα τυπικά σφάλµατα τα οποία και ακολουθούν µια t- student κατανοµή (εφόσον το δείγµα µας αποτελείται από λιτότερες από τριάντα παρατηρήσεις) µε n- βαθµούς ελευθέριας έναντι των τυπικών σφαλµάτων τα οποία ακολουθούν µια κανονική κατανοµή. Στην περίπτωση όπου το δειγµα µας αποτελείται από τριάντα και παραπάνω παρατηρήσεις θα χρησιµοποιήσουµε το κριτήριο της Ζ µεταβολής. Στην πραγµατικότητα όµως και στις δυο περιπτώσεις δεν ξεχωρίζουµε τα εκτιµώµενα τυπικά σφάλµατα από τα τυπικά σφάλµατα χρησιµοποιώντας το σύµβολο s.e. ιαστήµατα εµπιστοσύνης Το.Ε διάστηµα εµπιστοσύνης για το συντελεστή β i ορίζεται ως εξής υπό την προϋπόθεση ότι η µεταβλητή βι βι µας ακολουθεί την t-κατανοµή µε Ν-Κ βαθµούς ελευθέριας: σι P[ t t t ] = a ( a /, N k ) ( a /, N k ) Η κανονικοποιηµένη ποσότητα ακολουθεί t κατανοµή µε n- βαθµούς ελευθερίας.

13 βι βι P[ t( a /, N k ) t( a /, N k )] = a σι P[ β t σ β β + t σι ] = a ι ( a /, N k ) ι ι ι ( a /, N k ) Το 00(-α)% Ε για την εκτιµηθείς τιµή της άγνωστης παρατηρήσεως Υ για δοθέν Χ ι δίνεται: yˆ ± t( n ), a / ( x x) s (+ + n ( xi x) i ) Όπου α = επίπεδο σηµαντικότητας. Σηµείωση Ανάλογα µε τον έλεγχο αξιοπιστίας των συντελεστών του µοντέλου µας χρησιµοποιούµε την t- κατανοµή ή την κανονική κατανοµή αναλόγως µε τον πληθυσµό του δείγµατος µας σε σχέση µε τον αριθµό 30. 3

14 5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ. Α. ΙΠΛΕΥΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Στον δίπλευρο έλεγχο σκοπός µας είναι η διερεύνηση της παρακάτω υποθέσεως: Εάν υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στην εξαρτηµένη και στην ανεξάρτητη µεταβλητή. Με αλλά λόγια εάν η κλίση της συνάρτησης παλινδρόµησης µας θα είναι θετική ή αρνητική µε βάση την συναρτησιακή σχέση ανάµεσα στα Χ,Υ. Ο έλεγχος διαµορφώνεται ως εξής: Η 0 : β=0 (Μηδενική Υπόθεση;) Η : β f 0 (Εναλλακτική Υπόθεση;) Β. ΕΞΙΟΣ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ας υποθέσουµε ότι µε βάση την οικονοµική θεωρία αναµένουµε ότι ο συντελεστής βι είναι θετικός και θέλουµε να διαπιστώσουµε εµπειρικά αν ο β; είναι, πρώτο, θετικός και, δεύτερο, στατιστικά σηµαντικός. Σε αυτή την περίπτωση, οι Η 0 και Η, υποθέσεις εκφράζονται ως εξής: Η 0 : β=0 (Μηδενική Υπόθεση;) Η : β f 0 (Εναλλακτική Υπόθεση;) Γ. ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ας υποθέσουµε ότι µε βάση την οικονοµική θεωρία αναµένουµε ότι ο συντελεστής βι είναι αρνητικός και θέλουµε να διαπιστώσουµε εµπειρικά αν ο β; είναι, πρώτο, είναι αρνητικός και δεύτερο, στατιστικά σηµαντικός. Σε αυτή την περίπτωση, οι Η 0 και Η, υποθέσεις εκφράζονται ως εξής: Η 0 : β=0 (Μηδενική Υπόθεση; ) Η : β p 0 (Εναλλακτική Υπόθεση;) Η θεωρία των ελέγχων έχει αναπτυχθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο. 4

15 6. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΟ ΑΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ. Η ακρίβεια σε ένα γραµµικό µοντέλο µετριέται από τα τυπικά σφάλµατα (standard error-s.e). Για παράδειγµα όσο µικρότερο είναι το se( β ) τόσο πιο ακριβής είναι και η εκτίµηση της κλίσης. Ο τύπος για το standard error του συντελεστή κλίσης δίνεται ως εξής: σ se( β ) = σ = ( Χ Χ) ( Χ Χ) ι ι ι ι όµως ( X i X ) i Var( X ) = ( X i X ) = ( n ) Var( X ) και ισχύει ότι σ var( ε) n i Άρα ο τύπος γίνεται: se( β ) = var( ε) ( n ) Var( X ) Σε αυτό το σηµείο πρέπει να αναφέρουµε ότι η ακρίβεια εξαρτάται από τρεις κύριους παράγοντες. a. Από το µέγεθος του δείγµατος. Αφού το n εµφανίζεται και στον παρανοµαστή του κλάσµατος όσο µεγαλύτερο είναι το µέγεθος τόσο και µικρότερη η τιµή του standard error άρα τόσο πιο ακριβής η εκτίµηση αυτού. b. Επίσης όσο µεγαλύτερη είναι η απόκλιση του Χ τόσο και µικρότερη η τιµή του standard error άρα τόσο πιο ακριβής η εκτίµηση αυτού. c. Var (ε). Όσο µεγαλύτερη είναι η απόκλιση των ε i στην κατακόρυφη διεύθυνση τόσο το λιγότερο ακριβής είναι η εκτίµηση του standard error of the slope parameter. 5

16 7. ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ. Παλινδρόµηση καλείται η µέθοδος εκτίµησης µιας µεταβλητής, της εξαρτηµένης από άλλες ανεξάρτητες µεταβλητές. Έτσι αν η Υ µεταβλητή πρόκειται να εκτιµηθεί από τις Χ i, i =,,p µε βάση µια εξίσωση, η εξίσωση αυτή καλείται εξίσωση παλινδρόµησης. Είδη εξισώσεων παλινδρόµησης Απλό γραµµικό µοντέλο Υ = α + βx Γενικό γραµµικό µοντέλο Υ = β ο + β x + β x + + β p x p Πολυωνυµικό µοντέλο Υ = β ο + β x + β x + + β p x p Εκθετικό µοντέλο Υ = exp (β ο + β x + β x + + β p x p ) Το εκθετικό µοντέλο αυτό µε έναν λογαριθµικό µετασχηµατισµό µετατρέπεται σε γραµµικό. Αναφερόµενοι στο εκθετικό µοντέλο θα παρουσιάσουµε το εξής παράδειγµα. Ας θεωρήσουµε την εξής συνάρτηση παραγωγής Cobb-Douglas όπου Q είναι το παραγόµενο προϊών, L είναι το εργατικό δυναµικό, K είναι το κεφαλαίο και A, b, a σταθερές. Q a b = AK L () Η εξίσωση αυτή µε την υπάρχουσα µορφή θα λέγαµε ότι είναι αρκετά δύσκολο να εκτιµηθεί όποτε προσπαθούµε να την µετασχηµατίσουµε σε κάποια άλλη µορφή. Η ιδία της όµως η µορφή (εκθετική) µας επιτρέπει να την λογαριθµοποιήσουµε οπότε: a b Q= AK L ln Q= ln A+ a ln K+ bln L () Παρατηρούµε ότι η εξίσωση () είναι σε γραµµική µορφή, άρα ποιο εύκολο να εκτιµηθεί. Κατάλληλοι µετασχηµατισµοί µπορούν να εφαρµοστούν και σε άλλα µοντέλα µετατρέποντας τα σε γραµµικά. 6

17 8. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΣΠΟΡΑΣ. Είναι γνωστό ότι, ε =Υ Υ ι = ( Υ Υ) ( Υι Υ) ι ι ι ( Υ Υ ) = ( Υ Υ ι ) + ( Υι Υ) ι ι ( ι ) ( ι ι ) ( ι ) ( ι ι )( ι ) ( Υι Υ ) = ( Υι Υ ι ) + ( Υι Υ) Υ Υ = Υ Υ + Υ Υ + Υ Υ Υ Υ διότι ( Υ Υι )( Υι Υ ) = 0 άρα ι Αθροίσµατα τετραγώνων-(total Sum of Squares) Το άθροισµα n = ( i ) =ΑΤΠ i= SST Y Y ονοµάζεται συνολικό άθροισµα τετραγώνων και εκφράζει την ολική µεταβολή (total variation).είναι ένα µέτρο της συνολικής µεταβολής για την εξαρτηµένη µεταβλητή. Το άθροισµα αυτό αναλύεται σε δυο άλλες συνιστώσες, εκ των οποίων η µια οφείλεται στην παλινδρόµηση και η άλλη εκφράζει το υπόλοιπο µεταβολής (residual variation) και είναι η µεταβολή που οφείλεται σε άλλους παράγοντες εκτός από το x. Παρατηρήστε ότι εάν διαιρέσουµε τον SST µε το n- έχουµε την Var(Y). Άθροισµα Τετραγώνων Παλινδρόµησης-(Explained Sum Of Squares). Το άθροισµα που οφείλεται στην παλινδρόµηση (SS due to regression) και εξηγείται από αυτήν δίνεται από τον εξής τύπο: n = ( i ) =ΣΤΑ ESS Y Y i= Άθροισµα Τετραγώνων των Καταλοίπων-(Residual Sum of Squares). n n ( ˆ i i ) ε i= i= RSS = y y = =ΑΤΚ ι Εποµένως ισχύει: TSS = ESS+ RSS Στο παρακάτω σχήµα θα προσπαθήσουµε να αναλύσουµε την µεταβλητικότητα της Υ και τα συστατικά αυτής, 7

18 Υ ι Υι Υ Υι Υ= ει Y i = a+ β Χ ι Υ Υ ι Y Χ ι Χ Η µεταβλητικοτητα της εξαρτηµένης µεταβλητής παρουσιάζετε στον κάτωθι πίνακα. Πηγή Άθροισµα Βαθµοί Ελευθέριας Μεταβλητικοτητας Τετράγωνων Παλινδρόµηση ΑΤΠ Κ- ΑΤΠ/κ- Χ Κατάλοιπα ΑΤΚ Ν-κ ΑΤΚ/Ν-κ ε ΣΤΑ Ν- ΣΤΑ/Ν- 8

19 R συντελεστής προσδιορισµού. Η αναλογία της µεταβλητικότητας της εξαρτηµένης µεταβλητής που ερµηνεύεται από την παλινδρόµηση ονοµάζεται συντελεστής προσδιορισµού ( coefficient of determination) και δίνεται από τον τύπο: R ESS =, όπου TSS 0 R Ο συντελεστής προσδιορισµού R µετράει το ποσοστό της µεταβλητικότητας της µεταβλητής Υ η οποία και ερµηνεύεται από την παλινδρόµηση του δείγµατος. Ο συντελεστής προσδιορισµού R συµπίπτει µε το r, όπου r ο δειγµατικός συντελεστής συσχέτισης στο απλό γραµµικό µοντέλο. Επίσης όταν το R είναι κοντά στην µονάδα τότε µιλάµε ότι το µοντέλο µας είναι καλό στην ερµηνεία της απόκλισης του Υ,υπάρχει τέλεια προσαρµογή της ευθείας παλινδροµήσεως (Fit Model). Πρόβληµα χρησιµοποιώντας το R. Πολλοί ερευνητές χρησιµοποιούν το συντελεστή προσαρµογής ως ένα ιδανικό κριτήριο για την επιλογή ενός οικονοµετρικού µοντέλου. Είναι όµως αυτό σωστό; Το πρόβληµα µε τον συντελεστή προσδιορισµού είναι ότι αυξάνει µε την προσθήκη µιας προσθετής ερµηνευτικής µεταβλητής στο µοντέλο µας. Για παράδειγµα εάν στο παράδειγµα της κατανάλωσης φαγητού µε το οικογενειακό εισόδηµα εµείς προσθέσουµε την µεταβλητή της ύπαρξης τηλεφωνικής γραµµής θα παρατηρήσουµε τι η τιµή του R θα αυξηθεί. Άρα καταλαβαίνουµε ότι η χρήση του R για την επιλογή ενός οικονοµετρικού µοντέλου θα είναι ένα κίνητρο για την προσθήκη και άλλων επεξηγηµατικών µεταβλητών. Η λύση σε αυτό το πρόβληµα είναι η χρήση του adjusted R. Πρώτα ας θεωρήσουµε ότι: R ESS TSS RSS RSS = = = TSS TSS TSS Adjusted R είναι µια κανονικοποιηµένη µορφή της τελικής έκφρασης: 9

20 RSS /( n k) R = TSS /( n ), όπου κ ο αριθµός των παραµέτρων του µοντέλου µας. F έλεγχος Ο έλεγχος αυτός εξετάζει τη γραµµική παλινδρόµηση µεταξύ των Χ και Υ. ηλαδή, εδώ έχουµε τον εξής έλεγχο υποθέσεων: Η ο : όλοι οι συντελεστές παλινδρόµησης εκτός από το α είναι µηδέν. έναντι Η : όλοι οι συντελεστές είναι διαφορετικοί του µηδενός. Μεθοδολογία: Για τον έλεγχο της Η ο υπολογίζεται ο παρακάτω λόγος: SSR MSR n R / k F = = = MSE SSE ( R ) / N k Το F ακολουθεί την F-κατανοµή µε (, n-) β.ε. Ο έλεγχος αυτός απεικονίζετε ως εξής: F(f) H 0 δεκτή Η δεκτή Εδώ κ= οι παράµετροι µας ο σταθερός όρος και η κλίση. 0

21 Συντελεστής Συσχέτισης. Ο συντελεστής συσχέτισης (Correlation Coefficient) είναι ένας δείκτης που µετράει τον βαθµό της γραµµής συσχέτισης ανάµεσα στις µεταβλητές Χ και Υ και ορίζεται σαν η τετραγωνική ρίζα του συντελεστή προσδιορισµού, δηλαδή, r=± R = ( X X )( Y Y ) ( X X ) ( Y Y ). Αν και υπάρχει τόσο στενή σχέση ανάµεσα στον συντελεστή προσδιορισµού, r, και τον συντελεστή συσχέτισης, R, υπάρχει όµως σηµαντική διαφορά ως προς την ερµηνεία τους και, φυσικά, τις ιδιότητες του. Συγκεκριµένα, ο συντελεστής προσδιορισµού είναι πάντοτε θετικός και η τιµή του βρίσκεται ανάµεσα στη µονάδα και το µηδέν. Αντίθετα ο συντελεστής συσχέτισης κυµαίνεται µεταξύ της αρνητικής και θετικής µονάδας. ηλαδή : Όταν r= τότε υπάρχει πλήρης θετική συσχέτιση ανάµεσα στην Υ και Χ, όταν r=- υπάρχει πλήρης αρνητική συσχέτιση, και όταν r=0,οι µεταβλητές Υ και Χ δεν συσχετίζονται. Ο συντελεστής συσχέτισης είναι συµµετρικός, r xy = r, δεν εξαρτάται από τον γραµµικό yx µετασχηµατισµό των µεταβλητών του υποδείγµατος, και έχει µόνο εφαρµογή όταν η σχέση ανάµεσα στην Υ και Χ είναι γραµµική. Ο συντελεστής συσχέτισης του δείγµατος είναι ένας εκτιµητή: του συντελεστή συσχέτισης στον πληθυσµό,

22 ΑΣΚΗΣΗ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ο ρόλος όπως είδαµε της οικονοµετρίας είναι να προσδιορίσει ποσοτικά, οικονοµικά αλλά και άλλα µοντέλα. Αρχικά θα προσπαθήσουµε µε ένα απλό παράδειγµα να κάνουµε µια εισαγωγή στην εκτίµηση ενός οικονοµετρικού υποδείγµατος. Παράδειγµα. Σύµφωνα µε τον νόµο του Άγγλου οικονοµολόγου Engel (848) όσο το εισόδηµα ενός νοικοκυριού αυξάνει τόσο η κατανάλωση σε φαγητό αυξάνει κατ αναλογία ή η εισοδηµατική ελαστικότητα για την ζήτηση για φαγητό είναι µεγαλύτερη του µηδενός αλλά µικρότερη της µονάδας. Το οικονοµικό µοντέλο που περιγράφει αυτήν την σχέση δίνεται ως εξής: Κατανάλωση σε Φαγητό =β +β *εισόδηµα, όπου β >0 και 0<β <. Οι οικονοµέτρες θα προσπαθήσουν να εκτιµήσουν τα β,β. Επίσης θα προσπαθήσουν να προσδιορίσουν το κατά πόσον εµπιστοσύνη µπορούµε να έχουµε σε αυτές τις εκτιµήσεις τους (χρησιµοποιώντας τυπικές αποκλίσεις). Έπειτα θα χρησιµοποιήσουν τεστ για την ισχύ του νόµου του Engel. Για να γίνουν όλα αυτά θα χρησιµοποιήσουν το κάτωθι οικονοµετρικό µοντέλο. Κατανάλωση σε Φαγητό =β + β *εισόδηµα +ε i. Το Απλό Γραµµικό Μοντέλο. Πολλές φορές µας ενδιαφέρει η στατιστική ανεξαρτησία κάποιων µεταβλητών είτε αυτές είναι ανεξάρτητες ή και εξαρτηµένες. Στην περίπτωση όπου υπάρχει µόλις µια επεξηγηµατική µεταβλητή το διµετάβλητο οικονοµετρικό µοντέλο (Gujarati) είναι το κατάλληλο για την εκτίµηση. Ας θεωρήσουµε το κάτωθι σετ των δεδοµένων για το άνωθι παράδειγµα. Εισόδηµα (Χ): Κατανάλωση σε Φαγητό (Υ):

23 Καταναλωση σε Φαγητο 90 Εισοδηµα KATANALW EISODIMA Παραπάνω δίνεται ένα διάγραµµα διασποράς των δεδοµένων. Η επεξηγηµατική µεταβλητή Χ απεικονίζεται στον οριζόντιο άξονα χχ ενώ η εξαρτηµένη µεταβλητή στον κάθετο. Κάθε νοικοκυριό απεικονίζεται από ένα σηµείο στο διάγραµµα µας. Βέβαια είναι φανερή η θετική και θα λέγαµε γραµµική σχέση µεταξύ των δυο αυτών µεταβλητών το ερώτηµα που υφίσταται εδώ είναι µε ποιον τρόπο θα καταφέρουµε να εκτιµήσουµε αυτήν την θετική σχέση µεταξύ των δυο αυτών µεταβλητών. Το οικονοµετρικό µοντέλο που θα χρησιµοποιήσουµε είναι το εξής: Υ= β + β Χ+ ε ι =,,...,η όπου () ι Υ ι : το εισόδηµα του νοικοκυριού i. β : σταθερός όρος. β : κλίση. n: το µέγεθος του δείγµατος. Χ ι : η κατανάλωση φαγητού του νοικοκυριού i. ε i : ο διαταρακτικός όρος του νοικοκυριού i. 3

24 Κύριο µέληµα µας είναι η εκτίµηση των β, β που ονοµάζονται και µεταβλητές του υποδείγµατος µας. Η µέθοδος η οποία και θα χρησιµοποιηθεί είναι η µέθοδος (OLS, ordinaryυ least square) ελαχίστων τετραγώνων η οποία και θα αναλυθεί εκτενέστερα αργότερα. Σύµφωνα µε αυτήν οι εκτιµήσεις των παραµέτρων β, β συµβολίζονται ως β, β και δίνονται από τους εξής τύπους: β = ν ι= ν ι= ( Χ Χ) Υ ι ( Χ Χ ) ι ι () β = Υ β Χ (3) Για τον υπολογισµό αυτών σχεδιάζουµε το κάτωθι πίνακα. Χ Υ Χ Χ Χ Χ ( ) ( ) Χ Χ Υ ι= Χ= 00 8 Υ= ι= ( Χ Χ) 8 ι= ( Χ Χ) Υ Χ= 75 Υ= 75 4

25 Χρησιµοποιώντας λοιπόν έναν τέτοιο πίνακα µπορούµε να υπολογίσουµε µε ένα απλό κοµπιουτεράκι τα β, β. Πως όµως µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το SPSS για τον ; υπολογισµό των β, β Πριν προχωρήσουµε στον υπολογισµό των συντελεστών ας δούµε πως µπορούµε να απεικονίσουµε το διάγραµµα διασποράς µε την βοήθεια του SPSS. Επιλέξτε Graphs από τη γραµµή µενού στην κορυφή του παραθύρου, για να εµφανίσετε ένα πτυσσόµενο µενού (Εικόνα ). Έπειτα επιλέξτε scatter και εν συνεχεία simple και, Define, για να ορίσετε το διάγραµµα διασποράς το οποίο θέλετε. Στο menu που εµφανίζεται και στον άξονα των ψ εισάγετε την µεταβλητή katanalwsh ενώ στον χχ εισάγετε την µεταβλητή eisodhma. Επιλέγοντας το κουµπί titles µπορείτε να δώσετε τίτλο στο διάγραµµα διασποράς, ενώ µε το κουµπί OK έχουµε την γραφική απεικόνιση του. Ας περάσουµε τώρα στον υπολογισµό των συντελεστών. Εικονα 5

26 Στο παράθυρο του Data Editor καταχωρίστε τα δεδοµένα συγκεκριµένα τα Χ,Υ ή φορτώστε το ανάλογο αρχείο εάν τα δεδοµένα σας είναι σε µορφή π.χ excel. Επιλέξτε Analyze από τη γραµµή µενού στην κορυφή του παραθύρου, για να εµφανίσετε ένα πτυσσόµενο µενού (Εικόνα ). Από αυτό το πτυσσόµενο µενού, επιλέξτε Regression (Παλινδρόµηση) για να ανοίξετε ένα µικρότερο µενού. Από το νέο µενού επιλέξτε Linear (Γραµµική) για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου που αναφέρετε ως Linear Regression. Επιλέξτε τη µεταβλητή katanalw και πατήστε στο κουµπί δίπλα στο πλαίσιο κειµένου Dependent : (Εξαρτηµένη) για να την προσθέσετε εκεί. Επιλέξτε τη µεταβλητή Eisodima" και πατήστε στο κουµπί δίπλα στο πλαίσιο κειµένου Independent (ανεξάρτητη) για να την προσθέσετε εκεί. Πατήστε στο κουµπί Statistics και προσέξτε να είναι επιλεγµένη η επιλογή των estimates, εάν όχι την επιλέγετε εσείς. Με αυτόν τον τρόπο υπολογίζεται τους εκτιµητές των β, β.επιλεγοντας Continue επιστρέφουµε στο αρχικό menu όπου πατώντας το κουµπί Ο έχουµε καταφέρει να υπολογίσουµε τις εκτιµήσεις παίρνοντας τον ακόλουθο πίνακα. Model (Constant) EISODIMA Unstandardized Coefficients a. Dependent Variable: KATANALW Coefficients a Standardized Coefficients 95% Confidence Interval for B B Std. Error Beta t Sig. Lower Bound Upper Bound 8,3 7,7 3,673,00 9,453 47,89,04,06,854 4,09,007,04,68 (Πίνακας ) Από τον πίνακα έχουµε ότι β = 8.3, β = 0.04 Άρα το οικονοµετρικό µας µοντέλο έχει την εξής µορφή: Υ= β+ βχ+ ε ι Υ= 8,3 + 0,04 Χ Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο και παρατηρώντας το Σχήµα µπορούµε να αναρωτηθούµε εάν το σηµείο στην γραµµή παλινδρόµησης ανταποκρίνεται στην εκάστοτε παρατήρηση ι. Βέβαια δεν µπορούµε να το ισχυριστούµε αυτό αλλά µπορούµε να πούµε ότι η γραµµή παλινδρόµησης εκφράζει την πρόβλεψη για την κατανάλωση φαγητού δεδοµένου του εισοδήµατος που µια οικογένεια µπορεί να έχει. Η πραγµατική 6

27 κατανάλωση φαγητού για κάθε οικογένεια εκφράζεται ως Υ ι, ενώ η διαφορά (απόσταση ) µεταξύ της γραµµής παλινδρόµησης (fitted value) και της εκάστοτε παρατήρησης εκφράζει το υπόλοιπο (κατάλοιπο) ε ι. Εάν το υπόλοιπο είναι θετικό µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η πραγµατική κατανάλωση φαγητού για κάθε νοικοκυριό είναι µεγαλύτερη από ότι το µοντέλο προβλέπει και αντιστρόφως. Θα πρέπει όµως σε αυτό το σηµείο να αναφέρουµε το κατά πόσο ταιριαστό είναι το µοντέλο το οποίο και έχουµε επιλέξει για την εκτίµηση των µεταβλητών µας. Αναφερόµενοι στην θεωρία µας και πάλι θα πρέπει να τονίσουµε την ύπαρξη των συντελεστών προσδιορισµού και το κατά πόσον είναι πιο κοντά αριθµητικά στην µονάδα. Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Model Summary (b) Durbin- Change Statistics Watson R Square Change F Change df df Sig. F Change,854,730,685 8,387,730 6,33 6,007 (a) a Predictors: (Constant), EISODIMA b Dependent Variable: KATANALW Με βάση το SPSS θα έχουµε ότι R=0.854, R =0.730 και Adjusted R = Σχολιάζοντας λοιπόν τον συντελεστή προσδιορισµού να αναφέρουµε ότι το 85.4% της συνολικής µεταβλητικότητας ερµηνεύεται από το εισόδηµα των καταναλωτών ενώ το υπόλοιπο 4.6 % από υπόλοιπους παράγοντες. Εκτός όµως από αυτό µας ενδιαφέρει και αν ισχύουν και κάποιες υποθέσεις που αφορούν το µοντέλο µας. Για παράδειγµα ερωτάµε εάν το οικογενειακό εισόδηµα επηρεάζει την δαπάνη σε φαγητό. Για να εξετάσουµε αυτήν την ερώτηση θα χρησιµοποιήσουµε την κατασκευή ενός ελέγχου υπόθεσης ως εξής: Έλεγχος υπόθεσης ουρών- ίπλευρος (Two tailed test) Η 0 : β =0 (Μηδενική Υπόθεση; το εισόδηµα έχει καµία επίδραση στην δαπάνη για φαγητό.) Η : β 0 (Εναλλακτική Υπόθεση; Το εισόδηµα δεν έχει καµία επίδραση) Είναι ένα t-test από το οποίο και βρίσκουµε ότι : β t= = = 4.09 Τα αποτελέσµατα περιέχονται στον πίνακα. se( β )

Προϋποθέσεις : ! Και οι δύο µεταβλητές να κατανέµονται κανονικά και να έχουν επιλεγεί τυχαία.

Προϋποθέσεις : ! Και οι δύο µεταβλητές να κατανέµονται κανονικά και να έχουν επιλεγεί τυχαία. . ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ. Υπολογισµός συντελεστών συσχέτισης Προκειµένου να ελέγξουµε την ύπαρξη γραµµικής σχέσης µεταξύ δύο ποσοτικών µεταβλητών, χρησιµοποιούµε συνήθως τον παραµετρικό συντελεστή συσχέτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 4 0 εξάμηνο ΚΙΤΙΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σχέσεις εξάρτησης μεταξύ των μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ. Μαθηµατικού 2001-02 «Αριθµητική Ανάλυση» -

Π.Μ.Σ. Μαθηµατικού 2001-02 «Αριθµητική Ανάλυση» - Π.Μ.Σ. Μαθηµατικού 00-0 «Αριθµητική Ανάλυση» -. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... ΤΙ ΕΙΝΑΙ MOTE CARLO.... ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ....3 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ....4 ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ....5 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2002 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ...7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ...0

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ B. Στατιστική Συμπερασματολογία

Μ Ε Ρ Ο Σ B. Στατιστική Συμπερασματολογία Μ Ε Ρ Ο Σ B Στατιστική Συμπερασματολογία ΚΕΦΑΛΑΙΟ EKTIMHTIKH: ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ Σε πολλές περιπτώσεις στην στατιστική, συναντώνται προβλήματα για τα οποία απαιτείται να εκτιμηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Όταν ενδιαφερόμαστε να συγκρίνουμε δύο πληθυσμούς, η φυσιολογική προσέγγιση είναι να προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ Μπεθάνης Κ., Καρπούζας Μ. & Τζαμαλής Π. ΑΘΗΝΑ 03-4 i ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ARCH ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ARCH ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ARCH ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Διατριβή υποβληθείσα προς µερική εκπλήρωση των απαραίτητων προυποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤEΣ ΚΑΤΑΝΟΜEΣ Σε πολλά προβλήματα, ενδιαφερόμαστε για περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά ενός πληθυσμού. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι πιθανό να αλληλοεξαρτώνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών. Πάτρα 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών. Πάτρα 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραματικών Δεδομένων Αθανάσιος Δρόσος Πάτρα 008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ιπλωµατική Εργασία του Παπαβασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Περιεχόμενα 1. Συσχέτιση μεταξύ δύο ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία :

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : Συνειδητή προσπάθεια για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008 Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ κατά το σχολικό έτος 007-008 Με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως τα διδακτικά βιβλία του ηµοτικού, του Γυµνασίου και του

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Η χρησιμοποίηση των τεχνικών της παλινδρόμησης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έχει διευκολύνει εξαιρετικά από την χρήση διαφόρων στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων

Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δ.Α.Π. Ν.Δ.Φ.Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμηματικό e-mal : dap_ode@yahoo.gr www.dap-pape.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία, οικιακή παραγωγή και χρονικές απαιτήσεις: Γιατί η «έλλειψη χρόνου» είναι σηµαντική για τη φτώχεια

Εργασία, οικιακή παραγωγή και χρονικές απαιτήσεις: Γιατί η «έλλειψη χρόνου» είναι σηµαντική για τη φτώχεια Νο. 126, 2012 Εργασία, οικιακή παραγωγή και χρονικές απαιτήσεις: Γιατί η «έλλειψη χρόνου» είναι σηµαντική για τη φτώχεια Των Ράνια Αντωνοπούλου, Thomas Masterson και Ajit Zacharias Εισαγωγή Προτάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks)

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) Στο κεφάλαιο αυτό, εξετάζονται ορισμένες τεχικές ανάλυσης δεδομένων, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Ο.Α.Δ.Α.Χ.) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Ο.Α.Δ.Α.Χ.) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Ο.Α.Δ.Α.Χ.) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3 ( ) ( ) ( ) = 4( ) d d ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 00 Email: dsourlas@phsics.upatras.gr www.phsics.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα