Casos de autopsía y su función en las Vidas Paralelas de Plutarco

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Casos de autopsía y su función en las Vidas Paralelas de Plutarco"

Transcript

1 1 Casos de autopsía y su función en las Vidas Paralelas de Plutarco Carlos Alcalde Martín Universidad de Málaga Ἦν δὲ τὸ μὲν εἶδος οὐκ αἰσχρός, ὡς ἔνιοι νομίζουσιν εἰκόνα γὰρ αὐτοῦ διαμένουσαν ἐν Δελφοῖς ὁρῶμεν. No tenía una figura deforme como piensan algunos, pues vemos una imagen suya que todavía se conserva en Delfos (Phil. 2.1). Con esta concisión cuenta Plutarco en la Vida de Filopemén que vio un retrato suyo aquí, en Delfos. No se plantea si era realista o idealizado; solo pretende desmentir informaciones sobre la fealdad física del personaje para ofrecer de él un aspecto externo más acorde con el elogio que acaba de hacer de sus virtudes, por las que fue llamado el último de los griegos (1.7: ἔσχατον Ἑλλήνων). En el prólogo a las Vidas de Cimón y Lúculo, leemos que Lúculo fue considerado el salvador de la ciudad por los habitantes de Queronea, que, agradecidos, erigieron una estatua suya de mármol en el ágora. No se menciona ningún rasgo físico ni del carácter del personaje ya que la intención aquí es justificar la inclusión de Lúculo en las Vidas paralelas: el favor que hizo a los habitantes de Queronea perdura hasta la época de Plutarco, y este, en agradecimiento, le dedica la narración de sus acciones, un

2 2 retrato de su carácter y costumbres y, por tanto, más bello que el de mármol que solo representa el cuerpo y el rostro 1 : Cim. 2.2: Ἐκεῖνοι μὲν οὖν οἱ τότε σωθέντες εἰκόνα τοῦ Λευκόλλου λιθίνην ἐν ἀγορᾷ παρὰ τὸν Διόνυσον ἀνέστησαν ἡμεῖς δ' εἰ καὶ πολλαῖς ἡλικίαις λειπόμεθα, τὴν μὲν χάριν οἰόμεθα διατείνειν καὶ πρὸς ἡμᾶς τοὺς νῦν ὄντας, εἰκόνα δὲ πολὺ καλλίονα νομίζοντες εἶναι τῆς τὸ σῶμα καὶ τὸ πρόσωπον ἀπομιμουμένης τὴν τὸ ἦθος καὶ τὸν τρόπον ἐμφανίζουσαν, ἀναληψόμεθα τῇ γραφῇ τῶν παραλλήλων βίων τὰς πράξεις τοῦ ἀνδρός, τἀληθῆ διεξιόντες. ἀρκεῖ γὰρ ἡ τῆς μνήμης χάρις. Por tanto, aquellos que se salvaron entonces erigieron una estatua de Lúculo hecha de mármol en el ágora, junto a la de Dioniso, y nosotros por nuestra parte, aunque estamos alejados por muchas generaciones, pensamos que el favor se extiende también hasta los que vivimos hoy y, considerando que es más bello un retrato que revela el carácter y la manera de ser que el que copia el cuerpo y el rostro, vamos a rememorar en la redacción de las Vidas paralelas las hazañas de este varón ateniéndonos a la verdad, pues basta la gratitud del recuerdo. No podemos saber si Plutarco conocía la estatua de Lúculo por la tradición local o porque aún existía en su tiempo; en este último caso, la vio pero no consideró relevante decirlo, posiblemente porque la estatua pierde importancia como testigo de la vigencia de los hechos del pasado en el presente; esa función la cumple mejor el recuerdo de los hechos gracias a la biografía. Podemos extraer ya algunas conclusiones sobre el tema que nos ocupa. En primer lugar, que no siempre es fácil determinar si lo que Plutarco menciona lo ha visto con sus propios ojos o lo ha conocido por sus fuentes. Ni cuenta todo lo que ve ni siempre que cuenta algo aclara si lo ha visto o no, pues deja constancia de su autopsía normalmente con un propósito determinado, como hemos visto en el ejemplo de Filopemén. 1 Sobre el pasaje, cf. Kaesser 2004:

3 3 En este trabajo nos vamos a ocupar de unos pocos casos de autopsía en las Vidas paralelas para analizar su valor y la función que puede desempeñar no solo en el pasaje concreto en el que se encuentra sino también en el contexto general de la biografía e incluso sus relaciones con otras Vidas. Partimos de un conocido pasaje de la Vida de Nicias: (Nic. 1.5) ἃς γοῦν Θουκυδίδης ἐξήνεγκε πράξεις καὶ Φίλιστος ἐπεὶ παρελθεῖν οὐκ ἔστι, μάλιστά γε δὴ τὸν τρόπον καὶ τὴν διάθεσιν τοῦ ἀνδρὸς ὑπὸ πολλῶν καὶ μεγάλων παθῶν καλυπτομένην περιεχούσας, ἐπιδραμὼν βραχέως καὶ διὰ τῶν ἀναγκαίων, τὰ διαφεύγοντα τοὺς πολλούς, ὑφ' ἑτέρων δ' εἰρημένα σποράδην ἢ πρὸς ἀναθήμασιν ἢ ψηφίσμασιν εὑρημένα παλαιοῖς πεπείραμαι συναγαγεῖν, οὐ τὴν ἄχρη στον ἀθροίζων ἱστορίαν, ἀλλὰ τὴν πρὸς κατανόησιν ἤθους καὶ τρόπου παραδιδούς. Las acciones que han narrado Tucídides y Filisto, no es posible omitirlas, porque contienen el carácter y la disposición de este hombre y yo las he recorrido brevemente y con los datos indispensables he tratado de reunir los datos que pasan inadvertidos a la mayoría y han sido mencionados por otros esporádicamente o se han hallado en ofrendas votivas y antiguos decretos, pues no pretendo componer una historia inútil sino proporcionar la que sirva para la comprensión del carácter y la forma de ser. Queda claro que Plutarco hace una selección de materiales literarios con el propósito de mostrar el carácter del personaje, y que completa el retrato moral con otra clase de datos como decretos y ofrendas votivas (ἀναθήματα) 2. Gran parte de los casos de autopsía ofrecen datos de este tipo u otros semejantes. En la misma Vida de Nicias hay algunos ejemplos. Después de afirmar que Nicias trataba de atraerse al pueblo con gastos 2 El género biográfico necesita utilizar documentos distintos de los propios del discurso historiográfico, monumentos que convivan con la realidad del presentes: cf. Desideri 1992: 4543.

4 4 públicos, Plutarco hace una relación de algunos de ellos (Nic ) y, en concreto, refiere las ofrendas votivas (ἀναθήματα) que se conservan todavía en su tiempo en Atenas y en Delos. Además califica estos actos en general de vulgar ostentación para conseguir gloria y honores (πρὸς δόξαν καὶ φιλοτιμίαν): Nic. 4.1: Τούτοις δ' ὅτι μὲν πολὺ τὸ πρὸς δόξαν καὶ φιλοτιμίαν πανηγυρικὸν καὶ ἀγοραῖον <ἔν>εστιν, οὐκ ἄδηλον. Ἀναθήματα y φιλοτιμία van con frecuencia asociadas, como vamos a ver. En la Vida de Lisandro, la ambición o philotimía es un rasgo fundamental del carácter del protagonista (2.2; 19.1). A ella se debe sin duda el grandioso monumento que consagró a la entrada del santuario de Delfos para conmemorar su victoria de Egospótamos (18.1). Pero la estatua de Lisandro que atrae más la atención de Plutarco es una de mármol que había dentro del tesoro de los acantios. Con su descripción comienza la biografía (1.1-2). Se creía que era de Brásidas pero Plutarco lo niega y dice que, en realidad, es la imagen de Lisandro, con barba y con el pelo al estilo antiguo, largo según había dispuesto Licurgo. Plutarco no argumenta su afirmación ya que su objetivo no es corregir una tradición equivocada, sino reflejar el carácter del protagonista. Mucho se ha escrito sobre este comienzo de la Vida de Lisandro y se ha querido ver la dificultad para identificar los rasgos del personaje en la estatua como un símbolo de la dificultad para definir su carácter debido a su ambigüedad y sus contradicciones. Como se comprueba a lo largo de la biografía, el aspecto físico

5 5 tradicional espartano representado en la estatua, acorde con algunas virtudes de Lisandro, contradice comportamientos del personaje que rompen con la tradición, como los desmedidos honores que busca (Lys. 18), la introducción de dinero en Esparta (Lys. 17) o la conspiración para cambiar el régimen político (Lys Ages. 8.3; ) 3. También podemos suponer cierta ironía por parte del biógrafo, pues el hecho de que la estatua de Lisandro ya no fuera reconocida tiene mayor relevancia confrontado con su philotimía, en la que se insiste a lo largo de la Vida, y con el grandioso monumento conmemorativo de Egospótamos. El testimonio de autopsía de Plutarco es el puente entre los desmedidos honores buscados en el pasado por la philotimía de Lisandro y lo que queda de ellos siglos después. Es también una muestra de lo que piensa Plutarco acerca del inconsistente y poco útil honor que significa una estatua. Puede apreciarse, dentro de esta misma biografía, en la comparación establecida con Calicrátidas 4 : los soldados admiraban la virtud de este como el que admira la belleza de una estatua heroica pero echaban de menos la dirección militar de Lisandro (Lys. 5.5). Una estatua puede ser admirable por su belleza, pero tan poco útil como una virtud poco práctica. El frágil honor de esa estatua de Lisandro hace pensar también en otro personaje importante en esta biografía, Agesilao, 3 Sobre las contradicciones del carácter de Lisandro y de Sila y las estatuas de ambos, cf. Stadter Duff 1999, Candau Morón Sobre la comparación entre ambos, cf. Duff 1999,

6 6 cuya envidia (φθόνος), causada por la incontinente philotimía de Lisandro, provocará el declive de este 5. Lo que piensa Agesilao de las estatuas contrasta con las imágenes de Lisandro. Al comienzo de la Vida de Agesilao, Plutarco dice que no se conserva ninguna imagen suya porque él no quiso (Ages. 2.4) 6. El motivo aducido por el personaje está en las Máximas de reyes y emperadores (Regum et imperatorum apophthegmata 191D): Ἀποθνῄσκων δὲ τοὺς φίλους ἐκέλευσε μηδεμίαν πλαστὰν μηδὲ μιμηλὰν ποιήσασθαι, τὰς εἰκόνας οὕτω προσαγορεύων εἰ γάρ τι καλὸν ἔργον πεποίηκα, τοῦτό μου μνημεῖον ἔσται εἰ δὲ μηδέν, οὐδ' οἱ πάντες ἀνδριάντες. Cuando estaba muriendo, ordenó a sus amigos que no le hicieran ninguna escultura ni pintura, refiriéndose a las imágenes con estas palabras: Si he hecho algo noble, esto es mi mejor recuerdo; pero si no hice nada, de nada valdrían todas las estatuas 7. Los hechos y su recuerdo son, como vimos a propósito de Lúculo, un retrato superior al que ofrecen las pinturas y las esculturas, un retrato que puede ser identificado con seguridad y no se confunde con otro. En el capítulo 19 de Vida de Agesilao ( ) se refiere su austeridad y se habla también de su esposa y sus hijas. Plutarco quiere saber sus nombres y se toma la molestia de consultar los registros laconios para averiguarlos. Pero, tras dar cuenta de esta investigación, ofrece otro testimonio de autopsía que completa la caracterización de la simplicidad de vida de Agesilao: 5 Bearzot 2005 estudia la confrontación entre Calicrátidas y Lisandro y entre este y Agesilao en las Vidas de Plutarco con la philotimía como motivo central. 6 Cf. Mossman 1991: Cf. también Plu., Demetr

7 7 Ages. 19.6: ἔστι δὲ καὶ λόγχην ἰδεῖν αὐτοῦ κειμένην ἄχρι νῦν ἐν Λακεδαίμονι, μηδὲν τῶν ἄλλων διαφέρουσαν. Es posible también ver una lanza suya conservada hasta hoy en Lacedemonia, que no se diferencia en nada de las demás. Plutarco deja constancia de que la vio porque la considera no un objeto importante en sí mismo, sino el testimonio visible todavía en su tiempo del carácter del héroe. La modesta lanza, que simboliza la austeridad y el igualitarismo espartano, suple a la estatua inexistente, proyecta sobre el carácter de Agesilao los valores tradicionales espartanos y ofrece una imagen segura del personaje, algo que no logra la equívoca estatua de Lisandro del tesoro de los acantios. En la Vida de Temístocles encontramos también notorios ejemplos de autopsía como un importante elemento descriptivo de la philotimía del personaje. Este tenía su casa en el barrio de Mélite, que Plutarco recorrió personalmente (Them ). Allí, según el biógrafo, mandó construir un templo a Ártemis Aristobula 8 dando a entender, con este apelativo de la diosa, que había tomado las mejores decisiones en favor de la ciudad y de los griegos. Pero esa muestra de philotimía disgustó mucho a los atenienses. La supuesta edificación de este templo por Temístocles para gloria suya parece responder en la estructura de la biografía a otro 8 Sobre el emplazamiento del templo y sus restos en la actualidad, cf. Podlecki 1975: Piccirilli 1983: Este último concluye que probablemente Temístocles no erigió el templo ex novo sino que reutilizó un antiguo santuario local, y que el epíteto Aristobula no tenía en su origen relación alguna con el estadista. Cf. también Marín Valdés 2008:

8 8 templo mencionado en el capítulo 8, el de Ártemis Proseoa en el cabo Artemision 9, que Plutarco visitó también. Allí, dice, en una estela estaba grabada la siguiente elegía 10 : Them. 8.5:ἐν μιᾷ δὲ τῶν στηλῶν ἐλεγεῖον ἦν τόδε γεγραμμένον παντοδαπῶν ἀνδρῶν γενεὰς Ἀσίας ἀπὸ χώρας παῖδες Ἀθηναίων τῷδέ ποτ' ἐν πελάγει ναυμαχίᾳ δαμάσαντες, ἐπεὶ στρατὸς ὤλετο Μήδων, σήματα ταῦτ' ἔθεσαν παρθένῳ Ἀρτέμιδι. A pueblos de toda clase de hombres procedentes de la tierra de Asia, los hijos de los atenienses otrora en este mar vencieron en combate naval y, una vez destruido el ejército de los medos, estos hitos colocaron en honor de la virgen Ártemis. El epigrama elogia una gran acción colectiva de los atenienses, en contraste con el autoelogio personal que significaría el templo de Mélite. Además en este templo de Mélite, el de Ártemis Aristobula, había una pequeña estatua de Temístocles 11 que vio Plutarco, y dice que era, al parecer, un personaje no solo de espíritu sino también de aspecto heroico 12. Them. 22.3: ἔκειτο δὲ καὶ τοῦ Θεμιστοκλέους εἰκόνιον ἐν τῷ ναῷ τῆς Ἀριστοβούλης ἔτι καθ' ἡμᾶς, καὶ φαίνεταί τις οὐ τὴν ψυχὴν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν ὄψιν ἡρωικὸς γενόμενος. La expresión ἔκειτο ἔτι καθ' ἡμᾶς (había todavía en nuestro tiempo) no permite dudar de que vio la estatua. Con esa constatación, Plutarco pretende ilustrar dos aspectos en parte complementarios y en parte contrapuestos del personaje: por un 9 Sobre la posible ubicación del templo y el hallazgo de una inscripción que confirma la epíklesis Proseoa, cf. Frost 1980: 110. Sobre el santurario y la elegía grabada en la estela, cf. Marín Valdés 2008: Para la discusión acerca de la autoría del epigrama, cf. Ferreira 2013: Sobre el posible origen de las estatuas de Temístocles, cf. Podlecki 1975: Frost 1980: Sobre este y otros retratos de Temístocles, cf. Marín Valdés 2008: Sobre la interconexión entre carácter y aspecto físico, cf. Mossman 1991: 111. Georgiadou 1992, Pérez Jiménez 2013a: Un ejemplo similar de representación de ambos en una estatua lo encontramos en Mar. 2.1.

9 9 lado, su carácter y su aspecto heroico, sin que se cuestione la fidelidad del retrato; por otro, la presencia de la estatua en el templo insiste en la manifestación de philotimía, uno de los rasgos más importantes del carácter de Temístocles y que es hilo conductor de la biografía, desde el comienzo de su actividad política hasta su muerte. Este es el motivo por el que Plutarco no menciona la estatua al comienzo de la obra, como es frecuente en otras Vidas cuando hace la presentación del personaje. Habla de ella en el contexto de la envidia y el rechazo (διὰ τὸ φθονεῖν ἡδέως τὰς διαβολὰς προσιεμένων) que provoca en los ciudadanos la philotimía de Temístocles y que le ocasionarán la condena al exilio 13. Entendemos que Plutarco establece un paralelismo entre esa estatua del estadista y otra citada al final de la Vida (31.1) que no lo representa a él pero lo simboliza: se trata de la hidrófora que Temístocles había mandado hacer cuando era supervisor de las aguas de Atenas y que, cuando estaba exiliado en Asia, se encontró en el templo de la Madre en Sardes. Entonces intentó conseguir que el sátrapa la devolviera a Atenas 14. Dos posibles motivos pudo tener, según Plutarco: o bien sintió pena ante la cautividad de la estatua, o bien quería demostrar a los atenienses el gran honor e influencia que tenía en los asuntos del rey: Them. 31.1: εἴτε δὴ παθών τι πρὸς τὴν αἰχμαλωσίαν τοῦ ἀναθήματος, εἴτε βουλόμενος ἐνδείξασθαι τοῖς Ἀθηναίοις, ὅσην ἔχει τιμὴν καὶ δύναμιν ἐν τοῖς βασιλέως πράγμασι. 13 Sobre la philotimía de Temístocles y al envidia que provoca, cf. Podlecki 1975, 138. Piccirilli 1983: XV-XVI. 14 Sobre la falta de base histórica de esta petición de Temístocles, cf. F. J. Frost

10 10 Se aduce, por tanto, un motivo patriótico, en consonancia con su talante heroico, y otro relacionado con la philotimía, que también en este caso provocará la indignación del sátrapa de Lidia con el consiguiente peligro para Temístocles 15. En el mismo barrio de Mélite en el que Plutarco comprobó la philotimía de Temístocles, tuvo ocasión de comprobar también la sencillez de vida, la εὐτέλεια, de Foción. En la Vida de este dice Plutarco que su casa se enseña todavía en su tiempo y es sencilla y simple, decorada solo con unas láminas de bronce: Phoc.18.8: ἡ δ' οἰκία τοῦ Φωκίωνος ἔτι νῦν ἐν Μελίτῃ δείκνυται, χαλκαῖς λεπίσι κεκοσμημένη, τὰ δ' ἄλλα λιτὴ καὶ ἀφελής. El capítulo 18 está dedicado a ilustrar, con distintas informaciones, esa sencillez de vida del protagonista y el testimonio visual de Plutarco aporta el dato que constituye en su época la prueba evidente del carácter del héroe. Un elemento importante en el esquema biográfico de Plutarco son también las honras fúnebres del personaje y, con frecuencia, deja constancia de haber visto la sepultura, aunque nunca hace descripciones sino que selecciona los aspectos que le interesan o se limita a hacer una interpretación moral 16. Junto con 15 Sobre este episodio de la hidrófora y su significado en la biografía de Temístocles, cf. Pérez Jiménez 2013b, Algunos ejemplos: de la tumba de Sila (Sul. 38.4), dice que está en el campo de Marte y la inscripción que, según se cuenta, dejó escrita el propio Sila en la que se jactaba del trato que daba a sus amigos y a sus enemigos. De la tumba de Otón, que vio en Brescello (Ot ), destaca que no puede ser envidiada ni por su grandeza ni por el orgullo de su inscripción. De la de Lisandro dice tan solo que, tras su muerte en Haliarto, fue enterrado fuera de Beocia, en territorio amigo de Panopea así representa su muerte carente de gloria, derrotado en una batalla- junto al camino que va de Delfos a Queronea (Lys. 29.3). Posiblemente también vio la tumba de Cimón, y da como prueba de que sus restos fueron trasladados al Ática la existencia todavía en su tiempo de los monumentos funerarios denominados Cimonios: τὰ μέχρι

11 11 las estatuas, las tumbas son también testimonios del pasado y unas y otras contribuyen, con el enfoque y la interpretación que les da el biógrafo, al retrato moral del héroe. De la tumba de Foción no habla Plutarco pues no pudo verla pero, a cambio, habla de la tumba de la hetera Pitonice. El contexto es la sencillez de vida de Foción y su incorruptibilidad a ultranza, pues resiste todos los intentos de Hárpalo para corromperlo y rechaza sus ofrecimientos de dinero (Phoc ). Por el contrario, su yerno Caricles sí se dejó corromper y además aceptó el encargo de Hárpalo de erigirle una tumba muy costosa a su amante, la hetera Pitonice, cuando murió. Sobre esto dice Plutarco: Phoc. 22.2: οὖσαν δὲ τὴν ὑπουργίαν ταύτην ἀγεννῆ, προσκατῄσχυνεν ὁ τάφος συντελεσθείς διαμένει γὰρ ἔτι νῦν ἐν Ἑρμείῳ, ᾗ βαδίζομεν ἐξ ἄστεος εἰς Ἐλευσῖνα μηδὲν ἔχων τῶν τριάκοντα ταλάντων ἄξιον, ὅσα τῷ Ἁρπάλῳ λογισθῆναί φασιν εἰς τὸ ἔργον ὑπὸ τοῦ Χαρικλέους. A este servicio, que ya de por sí era innoble, se le añadió aún más vergüenza por la ejecución del sepulcro. Pues se conserva todavía hoy en Hermeo, en el camino que va desde la ciudad a Eleusis, y no vale los treinta talentos que, según cuentan, presupuestó Caricles a Hárpalo para la obra. Lo único que a Plutarco le interesa destacar con su testimonio visual es la corrupción de Caricles frente a la incorruptibilidad de Foción, y poner de manifiesto el lujo y la νῦν Κιμώνεια προσαγορευόμενα (Cim Cf. tb. 4.3). En este pasaje parece que el testimonio de Plutarco solo apunta a confirmar que sus restos fueron trasladados al Ática, pero la vertiente moral la vemos en la Vida de Marco Catón: junto a la tumba de Cimón se encuentran también las tumbas de sus yeguas, con las que ganó tres competiciones olímpicas (Cat. Ma. 5.4). Así se contrasta la bondad de Cimón que se extiende incluso al trato de los animales, con la carencia de bondad y la dureza de Catón.

12 12 ostentación de otros frente a la austeridad de su héroe. Por eso no describe la tumba y, aparte del emplazamiento, ofrece como únicos datos que fue muy costosa y que Caricles añadió a la indignidad del encargo otra aún mayor al estafar a Hárpalo. No se hace eco, como los demás autores que la mencionan, de su magnificencia o su calidad artística y apunta solo al aspecto moral del asunto. Plutarco presenta el monumento de la hetera como testimonio en su tiempo de la austeridad y la incorruptibilidad de Foción y pone ante nuestros ojos el contraste entre esa tumba ostentosa que se encuentra a la vista de todos y la narración (ya al final de la biografía) del exilio del cadáver de Foción, que fue transportado más allá de Eleusis (y por tanto quizás pasó por delante del sepulcro de Pitonice) y tuvo un triste entierro fuera de las fronteras del Ática. Gracias a la patética narración de Plutarco, este funeral sin una tumba pública 17 sería más recordado por la posteridad que la tumba de Pitonice y el pomposo entierro que debió de tener 18. En el testimonio visual de Plutarco acerca de vestigios de épocas más antiguas, podemos apreciar a veces un interés por resaltar la vigencia del pasado en su propia época 19 superior 17 Según Plutarco, Foción fue rehabilitado posteriormente y los atenienses le erigieron una estatua de bronce y sepultaron sus huesos con fondos públicos (Phoc. 38.1). 18 Ateneo (13.594) cuenta, citando a Posidonio de Apamea, que acompañó al cadáver un gran cortejo con los artistas más famosos y todo tipo de instrumentos musicales. 19 Sobre el propósito de Plutarco de mostrar, tanto en algunos tratados de Moralia como en las Vidas, la vigencia del pasado en el presente, cf. Desideri 1992: Payen 2014:

13 13 incluso a la intención de apuntar a una enseñanza moral. Un ejemplo muy notorio son los monumentos de Atenas construidos en época de Pericles y otro, del que voy a tratar aquí, son los casos de autopsía en la Vida de Teseo. Cuenta Plutarco lo siguiente sobre la tumba de Teseo: Thes. 36.4: κεῖται μὲν ἐν μέσῃ τῇ πόλει παρὰ τὸ νῦν γυμνάσιον, ἔστι δὲ φύξιμον οἰκέταις καὶ πᾶσι τοῖς ταπεινοτέροις καὶ δεδιόσι κρείττονας, ὡς καὶ τοῦ Θησέως προστατικοῦ τινος καὶ βοηθητικοῦ γενομένου καὶ προσδεχομένου φιλανθρώπως τὰς τῶν ταπεινοτέρων δεήσεις. Yace en el centro de la ciudad junto al actual gimnasio, y su tumba es lugar de refugio para la servidumbre y para todos los débiles y cuantos tienen miedo a los más poderosos, puesto que también Teseo fue amparo y defensor y acogía con humanidad las súplicas de los más débiles. Tampoco en este caso se describe la tumba. No se pone en duda que los restos de Teseo se encontraban allí, y el hecho de que sirva de refugio para los débiles parece confirmar su autenticidad ya que eso concuerda con el carácter que se le atribuye al héroe. Además de la tumba, Plutarco da muestras de haber visto otros vestigios relacionados con Teseo; por ejemplo, de la lucha con las amazonas cuando invadieron el Ática. De este episodio destacamos el siguiente pasaje por la expresión empleada, μαρτύριόν ἐστιν: Thes. 27.7: τοῦ γε τὸν πόλεμον εἰς σπονδὰς τελευτῆσαι μαρτύριόν ἐστιν ἥ τε τοῦ τόπου κλῆσις τοῦ παρὰ τὸ Θησεῖον, ὅνπερ Ὁρκωμόσιον καλοῦσιν.

14 14 Atestigua que la guerra concluyó con tratados el nombre del lugar que hay junto al Teseón, al que llaman Horcomosio. El valor de estos testimonios se entiende plenamente a la luz del prólogo de las Vidas de Teseo y Rómulo, donde afirma el autor que en la composición de las Vidas paralelas ha ido haciendo un relato verosímil y conforme a la historia que se atiene a los hechos pero que, al ocuparse de una época más antigua, encuentra sucesos fantásticos y propios de la tragedia (Thes. 1.3) 20. Algo más adelante (Thes. 1.5), alude al procedimiento metodológico que va a seguir: Thes. 1.5: εἴη μὲν οὖν ἡμῖν ἐκκαθαιρόμενον λόγῳ τὸ μυθῶδες ὑπακοῦσαι καὶ λαβεῖν ἱστορίας ὄψιν Ojalá podamos hacer que el mito, depurado, se someta a la razón y tome el aspecto de historia. Es decir, depurará de elementos fantásticos las narraciones míticas aportadas por mitógrafos y poetas 21 para lograr un relato biográfico que sea verosímil y pueda tener aspecto de historia 22. Entre otros recursos de los que se vale Plutarco para lograr la impresión de historicidad, destacamos su testimonio visual de lugares y vestigios del pasado en los que sigue presente el héroe. La vida de este no concluye con su muerte en un tiempo remoto; se proyecta en la historia de Atenas hasta la propia época de Plutarco por sus acciones pasadas que dieron lugar a instituciones 20 Cf. Stadter 1988: Sobre los elementos que toma Plutarco de la tradición literaria, sobre todo de la tragedia, para la Vida de Teseo, cf. Casanova Sobre los procedimientos seguidos por Plutarco para lograr la impresión de historicidad, Cf. Pérez Jiménez 2005:

15 15 y costumbres y por el recuerdo permanente en los lugares de la ciudad, e incluso su carácter humanitario adquiere visibilidad en su tumba, refugio de los más débiles, en el centro de la ciudad. De este recorrido por los pasajes de las Vidas paralelas que hemos examinado podemos extraer algunas conclusiones válidas para otros muchos casos. Plutarco no siempre que ha visto algo lo dice, y si lo hace es con un propósito determinado que hace relevante la constancia de la autopsía. Esta constituye a veces la única fuente documental del tipo de datos que precisa el biógrafo para su obra, pero incluso en estos casos no se trata de un elemento aislado en la biografía, sino que encuentra correspondencias en otros y se inserta en el entramado de todos los que que configuran el retrato moral del protagonista. Por último, es la autopsía la que permite a Plutarco presentar los monumentos y otros vestigios conservados de tiempos anteriores como testimonio fehaciente de la vigencia, en la época en que vive, de los hechos del pasado y del carácter de sus protagonistas.

την..., επειδή... Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente

την..., επειδή... Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente - Concordar En términos generales, coincido con X por Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro Uno tiende a concordar con X ya Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro Comprendo

Διαβάστε περισσότερα

Filipenses 2:5-11. Filipenses

Filipenses 2:5-11. Filipenses Filipenses 2:5-11 Filipenses La ciudad de Filipos fue nombrada en honor de Felipe II de Macedonia, padre de Alejandro. Con una pequeña colonia judía aparentemente no tenía una sinagoga. El apóstol fundó

Διαβάστε περισσότερα

Académico Introducción

Académico Introducción - Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... general para un ensayo/tesis Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα... Para introducir un área específica

Διαβάστε περισσότερα

Escenas de episodios anteriores

Escenas de episodios anteriores Clase 09/10/2013 Tomado y editado de los apuntes de Pedro Sánchez Terraf Escenas de episodios anteriores objetivo: estudiar formalmente el concepto de demostración matemática. caso de estudio: lenguaje

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa TRIGONOMETRIA. Calcular las razones trigonométricas de 0º, º y 60º. Para calcular las razones trigonométricas de º, nos ayudamos de un triángulo rectángulo isósceles como el de la figura. cateto opuesto

Διαβάστε περισσότερα

Academic Opening Opening - Introduction Greek Spanish En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...

Academic Opening Opening - Introduction Greek Spanish En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré... - Introduction Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... General opening for an essay/thesis En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré... Για να απαντήσουμε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Nro. 01 Septiembre de 2011

Nro. 01 Septiembre de 2011 SOL Cultura La Tolita, de 400 ac. a 600 dc. En su representación se sintetiza toda la mitología ancestral del Ecuador. Trabajado en oro laminado y repujado. Museo Nacional Banco Central del Ecuador Dirección

Διαβάστε περισσότερα

Una visión alberiana del tema. Abstract *** El marco teórico. democracia, república y emprendedores; alberdiano

Una visión alberiana del tema. Abstract *** El marco teórico. democracia, república y emprendedores; alberdiano Abstract Una visión alberiana del tema - democracia, república y emprendedores; - - alberdiano El marco teórico *** - 26 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA - - - - - - - - revolución industrial EMPRENDEDORES, REPÚBLICA

Διαβάστε περισσότερα

La experiencia de la Mesa contra el Racismo

La experiencia de la Mesa contra el Racismo La experiencia de la Mesa contra el Racismo Informe Di icultad para identi icarse como discriminado Subsistencia de mecanismos individuales para enfrentar el racismo Las propuestas de las organizaciones

Διαβάστε περισσότερα

Inmigración Estudiar. Estudiar - Universidad. Indicar que quieres matricularte. Indicar que quieres matricularte en una asignatura.

Inmigración Estudiar. Estudiar - Universidad. Indicar que quieres matricularte. Indicar que quieres matricularte en una asignatura. - Universidad Me gustaría matricularme en la universidad. Indicar que quieres matricularte Me quiero matricular. Indicar que quieres matricularte en una asignatura en un grado en un posgrado en un doctorado

Διαβάστε περισσότερα

1 La teoría de Jeans. t + (n v) = 0 (1) b) Navier-Stokes (conservación del impulso) c) Poisson

1 La teoría de Jeans. t + (n v) = 0 (1) b) Navier-Stokes (conservación del impulso) c) Poisson 1 La teoría de Jeans El caso ás siple de evolución de fluctuaciones es el de un fluído no relativista. las ecuaciones básicas son: a conservación del núero de partículas n t + (n v = 0 (1 b Navier-Stokes

Διαβάστε περισσότερα

IV FESTIVAL LEA. Concurso entre escuelas de aprendizaje del español

IV FESTIVAL LEA. Concurso entre escuelas de aprendizaje del español IV FESTIVAL LEA El IV Festival Iberoamericano Literatura En Atenas, organizado por la revista Cultural Sol Latino, el Instituto Cervantes de Atenas y la Fundación María Tsakos, dura este año dos semanas:

Διαβάστε περισσότερα

Análisis de las Enneadas de Plotino. Gonzalo Hernández Sanjorge A Parte Rei 20

Análisis de las Enneadas de Plotino. Gonzalo Hernández Sanjorge A Parte Rei 20 Análisis de las Enneadas de Plotino, Tratado Cuarto de la Enneada Primera Acerca de la felicidad1 Gonzalo Hernández Sanjorge La felicidad vinculada al vivir bien: la sensación y la razón. Identificar qué

Διαβάστε περισσότερα

Nuestra Iglesia. Καλό Πάσχα! Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! Ἦχος πλ. α'

Nuestra Iglesia. Καλό Πάσχα! Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! Ἦχος πλ. α' Nuestra Iglesia Καλό Πάσχα! Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! Ἦχος πλ. α' Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας, καὶ τοὶς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος. FELIZ PASCUA DE RESURRECCION A TODOS!!!

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή ελληνικά Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, ισπανικά Distinguido Sr. Presidente: Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του

Διαβάστε περισσότερα

Académico Introducción

Académico Introducción - Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... general para un ensayo/tesis In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Για να απαντήσουμε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCCIÓN

ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCCIÓN ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΣΕ) KAI Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 INFORMACIÓN Y CONSULTA EN LOS COMITÉS DE EMPRESA EUROPEOS (CEE) Y LA DIRECTIVA COMUNITARIA 2009/38 Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα

Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα - Γενικά Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para? Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Sr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Sr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:

Διαβάστε περισσότερα

Revista de Filosofía Vol. XXV, N 1, 2013 pp Platão, Filebo -

Revista de Filosofía Vol. XXV, N 1, 2013 pp Platão, Filebo - Revista de Filosofía Vol. XXV, N 1, 2013 pp. 163-181 Platão, Filebo - - - Filebo 164 1 Filebo 2, me resulta especialmente útil la - i.e. interpre- en particular. 1. II 2 Filebo - 3 : ) vêm do um e do múltiplo,

Διαβάστε περισσότερα

Negocios Carta. Carta - Dirección

Negocios Carta. Carta - Dirección - Dirección Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Formato de dirección

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

CAPÍTULO 6: EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Y RELATIVO

CAPÍTULO 6: EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Y RELATIVO CAPÍTULO 6: EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Y RELATIVO I. EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Hay dos tipos de pronombres demostrativos: cercanos y lejanos. 1 Normalmente sirven para señalar la cercanía o lejanía de alguien/algo

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο, προσδίδοντάς

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ισπανικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ισπανικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Τραγwδούμενα. EDICIÓN CRÍTICA, TRADUCCIÓN Y COMENTARIO DE LOS FRAGMENTOS ATRIBUIDOS A ASCLEPÍADES DE TRAGILO

Τραγwδούμενα. EDICIÓN CRÍTICA, TRADUCCIÓN Y COMENTARIO DE LOS FRAGMENTOS ATRIBUIDOS A ASCLEPÍADES DE TRAGILO Tesis doctoral Τραγwδούμενα. EDICIÓN CRÍTICA, TRADUCCIÓN Y COMENTARIO DE LOS FRAGMENTOS ATRIBUIDOS A ASCLEPÍADES DE TRAGILO Nereida Villagra Hidalgo Τραγῳδούμενα. EDICIÓN CRÍTICA, TRADUCCIÓN Y COMENTARIO

Διαβάστε περισσότερα

Το ίκτυο Βιβλιοθηκών του Τµήµατος Κοινωνικού Έργου της Caja Madrid. La Red de Bibliotecas de Obra Social Caja Madrid

Το ίκτυο Βιβλιοθηκών του Τµήµατος Κοινωνικού Έργου της Caja Madrid. La Red de Bibliotecas de Obra Social Caja Madrid Το ίκτυο Βιβλιοθηκών του Τµήµατος Κοινωνικού Έργου της Caja Madrid La Red de Bibliotecas de Obra Social Caja Madrid Το ίκτυο Βιβλιοθηκών αποτελεί τµήµα ενός Χρηµατοπιστωτικού Φορέα που προορίζει ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

RV 1909 RV 1960. Texto Bizantino Interlineal Griego - Español. Libro: Lucas

RV 1909 RV 1960. Texto Bizantino Interlineal Griego - Español. Libro: Lucas Lc 1 (1:1) επειδηπερ Puesto que πολλοι muchos επεχειρησαν pusieron en mano αναταξασθαι poner en orden διηγησιν relato περι acerca de/(sobre)/(por) των los πεπληροφορηµενων han sido plenamente persuadidos

Διαβάστε περισσότερα

Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα. Adam Smith 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα. Adam Smith 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Dirección Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Formato de dirección de México: Colonia Código postal + Estado, Ciudad. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Formato

Διαβάστε περισσότερα

Inmigración Documentos

Inmigración Documentos - General Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para? Pedir un formulario Cuál es la fecha de expedición de su (documento)? Pedir la fecha de expedición de un documento Cuál es el lugar de expedición

Διαβάστε περισσότερα

FL/STEM Σχεδιασμός/Πρότυπο μαθήματος (χημεία) 2015/2016. Μάθημα (τίτλος) Οξυγόνο. Παραγωγή οξυγόνου Επίπεδο επάρκειας γλώσσας < Α1 Α2 Β1 Β2 C1

FL/STEM Σχεδιασμός/Πρότυπο μαθήματος (χημεία) 2015/2016. Μάθημα (τίτλος) Οξυγόνο. Παραγωγή οξυγόνου Επίπεδο επάρκειας γλώσσας < Α1 Α2 Β1 Β2 C1 Μάθημα (τίτλος) Οξυγόνο. Παραγωγή οξυγόνου Επίπεδο επάρκειας γλώσσας < Α1 Α2 Β1 Β2 C1 Τάξη/βαθμίδα: 6η Αριθμός μαθητών στην τάξη: 8 Περιεχόμενο μαθήματος: Οξυγόνο. Θέμα: Άνθρωπος και φύση Ουσίες Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Negocios Encabezamiento e introducción

Negocios Encabezamiento e introducción - Encabezamiento e introducción Español Griego Distinguido Sr. Presidente: Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.

Διαβάστε περισσότερα

Tema de aoristo. Morfología y semántica

Tema de aoristo. Morfología y semántica Tema de aoristo Morfología y semántica El verbo politemático Cada verbo griego tiene 4 temas principales. La diferencia semántica entre ellos es el aspecto, no el tiempo. Semántica de los temas verbales

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Podría ayudarme? Παράκληση για βοήθεια Habla inglés? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Habla_[idioma]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα No hablo_[idioma]_. Διασαφήνιση ότι δεν

Διαβάστε περισσότερα

TEMA 6.- BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS IV: ÁCIDOS NUCLEICOS

TEMA 6.- BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS IV: ÁCIDOS NUCLEICOS TEMA 6.- BIMLÉCULAS RGÁNICAS IV: ÁCIDS NUCLEICS A.- Características generales de los Ácidos Nucleicos B.- Nucleótidos y derivados nucleotídicos El esqueleto covalente de los ácidos nucleicos: el enlace

Διαβάστε περισσότερα

EL ARTÍCULO PRIMERA DECLINACIÓN FEMENINOS

EL ARTÍCULO PRIMERA DECLINACIÓN FEMENINOS EL ARTÍCULO Masculino Femenino Neutro Nominativo ὁ ἡ τό Acusativo τόν τήν τό Genitivo τοῦ τῆς τοῦ Dativo τῷ τῇ τῷ Nominativo οἱ αἱ τά Acusativo τούς τάς τά Genitivo τῶν τῶν τῶν Dativo τοῖς ταῖς τοῖς PRIMERA

Διαβάστε περισσότερα

El paisaje funerario griego a través de algunos textos de Plutarco (Solón 21.1, 57; Temíst ocles 32.46; Foción 22.12)

El paisaje funerario griego a través de algunos textos de Plutarco (Solón 21.1, 57; Temíst ocles 32.46; Foción 22.12) El paisaje funerario griego a través de algunos textos de Plutarco (Solón 21.1, 57; Temíst ocles 32.46; Foción 22.12) Autor(es): Publicado por: URL persistente: DOI: González González, Marta Imprensa da

Διαβάστε περισσότερα

Los Determinantes y los Pronombres

Los Determinantes y los Pronombres Los Determinantes y los Pronombres Englobamos dentro de los determinantes al artículo y a todos los adjetivos determinativos (demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ισπανικά για τον τουρισμό(α1-α2) Συγγραφέας: Δημήτρης Ε. Φιλιππής

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE FILOLOGÍA Departamento de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE FILOLOGÍA Departamento de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE FILOLOGÍA Departamento de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea DIONISO EN DIODORO SÍCULO MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA POR Óscar Patón

Διαβάστε περισσότερα

Gonzalo Hernández Sanjorge

Gonzalo Hernández Sanjorge Análisis de las Enneadas de Plotino. Tratado Segundo de la Enneada Primera Acerca de las virtudes 1 Gonzalo Hernández Sanjorge La virtud como forma de semejanza con la divinidad. En este tratado Plotino

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης: Cruzando fronteras Συντονισμός: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Armando Quintero Αρμάντο Κιντέρο

Εργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης: Cruzando fronteras Συντονισμός: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Armando Quintero Αρμάντο Κιντέρο Εργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης: Cruzando fronteras Συντονισμός: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Armando Quintero Αρμάντο Κιντέρο Un lugar en el bosque Κάπου στο δάσος Lobo Abuelo cuenta

Διαβάστε περισσότερα

Catálogodegrandespotencias

Catálogodegrandespotencias www.dimotor.com Catálogogranspotencias Índice Motores grans potencias 3 Motores asíncronos trifásicos Baja Tensión y Alta tensión.... 3 Serie Y2 Baja tensión 4 Motores asíncronos trifásicos Baja Tensión

Διαβάστε περισσότερα

De Petros Walhalla a Marabú: las múltiples identidades de Nicos Cavadías en su vida y su obra

De Petros Walhalla a Marabú: las múltiples identidades de Nicos Cavadías en su vida y su obra De Petros Walhalla a Marabú: las múltiples identidades de Nicos Cavadías en su vida y su obra Raquel Pérez Mena 1.-Introducción Cuando se cumplen cien años del nacimiento de Nicos Cavadías, nos gustaría

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ (1)

ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ (1) 16 ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ (1) Οι αόριστες αντωνυμίες επιτελούν τη λειτουργία της αντικατάστασης, χρησιμοποιούνται δηλαδή αντί του ονόματος. Τα αόριστα επίθετα συνοδεύουν πάντα ένα ουσιαστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Themistius (s. IV d.c.), Oratio c

Themistius (s. IV d.c.), Oratio c Themistius (s. IV d.c.), Oratio 27 337c Autor citado: Homerus (s. VIII a.c.), test. de patria Se menciona en el texto el origen de la cita? No Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada?

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές

Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές - Γάμος Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. Συγχαρητήρια για ένα νιόπαντρο ζευγάρι Felicitaciones y los mejores deseos para ambos en el día de su boda. Συγχαρητήρια για ένα

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές

Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές - Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Συγχαρητήρια για ένα νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του γάμου σας. Συγχαρητήρια για ένα νιόπαντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 20 Ιουνίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

JENOFONTE CLASICOS POLITICOS LA REPUBLICA L)E LOS LACEDEMONIOS INSTITUTO DE ESTUDIOS POLITICOS MADRID. 'yo,v" í lv-

JENOFONTE CLASICOS POLITICOS LA REPUBLICA L)E LOS LACEDEMONIOS INSTITUTO DE ESTUDIOS POLITICOS MADRID. 'yo,v í lv- JENOFONTE LA REPUBLICA L)E LOS LACEDEMONIOS CLASICOS POLITICOS 'yo,v" í lv- INSTITUTO DE ESTUDIOS POLITICOS MADRID CLASICOS POLITICOS JENOFONTE LA REPUBLICA DE LOS LACEDEMONIOS EDICION, TRADUCCION Y NOTAS,

Διαβάστε περισσότερα

Taller de cultura TALLER DE LITERATURA

Taller de cultura TALLER DE LITERATURA Taller de cultura TALLER DE LITERATURA Literatura Argentina del s. XX Lo fantástico como elemento inherente a la literatura argentina del s. XX Qué es la literatura fantástica argentina? «Ya Buenos Aires,

Διαβάστε περισσότερα

El ejemplo histórico en los discursos de Elio Aristides: el episodio de los heraldos de Darío en las Guerras Médicas (Panatenaico Lenz-Behr)

El ejemplo histórico en los discursos de Elio Aristides: el episodio de los heraldos de Darío en las Guerras Médicas (Panatenaico Lenz-Behr) Emerita, Revista de Lingüística y Filología Clásica LXXXV 2, 2017, pp. 313-335 El ejemplo histórico en los discursos de Elio Aristides: el episodio de los heraldos de Darío en las Guerras Médicas (Panatenaico

Διαβάστε περισσότερα

PARTICIPIO DE PRESENTE

PARTICIPIO DE PRESENTE EL PARTICIPIO MORFOLOGÍA PARTICIPIO DE PRESENTE ACTIVA MEDIA PASIVA λύ- ων, -ουσα, -ον λύ- οντος, -ουσης,-οντος λύ- ο - µενος, -η, -ον λύ- ο - µενου, -ης, -ου λύ- ο - µενος, -η, -ον λύ- ο - µενου, -ης,

Διαβάστε περισσότερα

90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA. Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional

90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA. Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional 1 3 - - Abstract - - - 90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional - - - - - - - - - UNA PROPUESTA DE REFORMA MONETARIA PARA ARGENTINA 91 1 políticas establecidas

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν σχέδιο μαθήματος δημιουργήθηκε από την κα. Radost Mazganova, καθηγήτρια Ισπανικών και την κα. Yordanka Yordanova, καθηγήτρια χημείας

Το παρόν σχέδιο μαθήματος δημιουργήθηκε από την κα. Radost Mazganova, καθηγήτρια Ισπανικών και την κα. Yordanka Yordanova, καθηγήτρια χημείας Μάθημα (τίτλος) Καθαρές ουσίες και μείγματα Επίπεδο γλωσσικής επάρκειας Α1 Α2 Β1 Β2 C1 Τάξη/βαθμίδα: πέμπτη Αριθμός μαθητών στην τάξη: 15 Θέμα: Άνθρωπος και φύση / Ουσίες και οι ιδιότητές τους Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Themistius (s. IV d.c.), Oratio c-d

Themistius (s. IV d.c.), Oratio c-d Themistius (s. IV d.c.), Oratio 27 334c-d Autor citado: Homerus (s. VIII a.c.), test. de patria. Se menciona en el texto el origen de la cita? No Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada?

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Ελληνική γραφή διεύθυνσης: Όνομα Παραλήπτη Όνομα και νούμερο οδού Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη. Av. Galileo 110 Colonia Polanco C.P. 12560 México,

Διαβάστε περισσότερα

Análisis de las Eneadas de Plotino, Gonzalo Hernández Sanjorge

Análisis de las Eneadas de Plotino, Gonzalo Hernández Sanjorge Análisis de las Eneadas de Plotino, Gonzalo Hernández Sanjorge Tratado Primero de la Eneada I Acerca de o que son los seres vivos y el ser humano 1 De dónde provienen las pasiones? Esa es la pregunta de

Διαβάστε περισσότερα

TEST DE INDEPENDENCIA EN SERIES TEMPORALES

TEST DE INDEPENDENCIA EN SERIES TEMPORALES TEST DE INDEPENDENCIA EN SERIES TEMPORALES Titulación: Doctorado en Tecnologías Industriales Alumno/a: Salvador Vera Nieto Director/a/s: José Salvador Cánovas Peña Antonio Guillamón Frutos Cartagena, 10

Διαβάστε περισσότερα

QUINCE RASGOS DE LOS LENGUAJES CIENTÍFICO-TÉCNICOS DEL GRIEGO ANTIGUO

QUINCE RASGOS DE LOS LENGUAJES CIENTÍFICO-TÉCNICOS DEL GRIEGO ANTIGUO HVMANITAS - Vol. LI (1999) 3-21 A. LóPEZ EIRE Universidad de Salamanca QUINCE RASGOS DE LOS LENGUAJES CIENTÍFICO-TÉCNICOS DEL GRIEGO ANTIGUO Summary: Applying the point of view of Pragmatics, the author

Διαβάστε περισσότερα

ORÍGENES Y DESARROLLO

ORÍGENES Y DESARROLLO Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Departament de Filologia Clàssica Programa de doctorado 220D Autors, texts i lectors. El Patrimonio Documental y Bibliográfico ORÍGENES Y DESARROLLO DE LA

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΗΤΑ. Innovación y simplicidad

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΗΤΑ. Innovación y simplicidad pro ima pro ima Innovación y simplicidad PROXIMA es la última innovación de Serrature Meroni, un producto diseñado tanto para aquellos que ya disponen de un pomo PremiApri Meroni en su puerta, como para

Διαβάστε περισσότερα

Themistius (s. IV d.c.), Oratio a

Themistius (s. IV d.c.), Oratio a Themistius (s. IV d.c.), Oratio 23.289a Autor citado: Homerus (s. VIII a.c.), Ilias 2.329, 12.15; Odyssea 5.107, 14.241 Se menciona en el texto el origen de la cita? No Se cita a través de una fuente intermedia

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθηµάτων Ισπανικής γλώσσας

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθηµάτων Ισπανικής γλώσσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Spanish Greek Distinguido Sr. Presidente: Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Distinguido Señor: Formal, male recipient,

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Podría ayudarme? Παράκληση για βοήθεια Habla inglés? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Habla_[idioma]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα No hablo_[idioma]_. Διασαφήνιση ότι δεν

Διαβάστε περισσότερα

GRIEGO PARA PASTORES: Un manual de trabajo

GRIEGO PARA PASTORES: Un manual de trabajo GRIEGO PARA PASTORES: Un manual de trabajo Segunda edición Josías Grauman 1m Derechos del autor: 2007, 2014 Josiah Grauman, todos los derechos reservados Dedicado a: Cualquier estudiante que ha comprado

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2003 ΕΙ ΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2003 ΕΙ ΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2003 ΕΙ ΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χωρίς πράσινο, δεν υπάρχει ποιότητα ζωής. Έχουµε ανάγκη αυτή τη σχέση µε τη φύση γιατί η µη ύπαρξη της,

Διαβάστε περισσότερα

Negocios Encabezamiento e introducción

Negocios Encabezamiento e introducción - Encabezamiento e introducción Inglés Griego Dear Mr. President, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo. Dear

Διαβάστε περισσότερα

Themistius (s. IV d.c.), Oratio d-257b (II)

Themistius (s. IV d.c.), Oratio d-257b (II) Themistius (s. IV d.c.), Oratio 21.256d-257b (II) Autor citado: Homerus (s. VIII a.c.), Ilias 18.478 ss. Se menciona en el texto el origen de la cita? Si Se cita a través de una fuente intermedia también

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aristóteles, Ética a Nicómaco, libro II (1103a b 29) Traducción fenomenológica

Aristóteles, Ética a Nicómaco, libro II (1103a b 29) Traducción fenomenológica Aristóteles, Ética a Nicómaco, libro II (1103a 14-1109b 29) Traducción fenomenológica (1103a 14) Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς (15) δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ [1103a

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Υγεία. Υγεία - Έκτακτο περιστατικό. Υγεία - Στο γιατρό. Necesito ir al hospital. Παράκληση για μεταφορά στο νοσοκομείο. Me siento mal.

Ταξίδι Υγεία. Υγεία - Έκτακτο περιστατικό. Υγεία - Στο γιατρό. Necesito ir al hospital. Παράκληση για μεταφορά στο νοσοκομείο. Me siento mal. - Έκτακτο περιστατικό Necesito ir al hospital. Παράκληση για μεταφορά στο νοσοκομείο Me siento mal. Necesito ver a un doctor inmediatamente! Παράκληση για άμεση γιατρική φροντίδα Ayuda! Έκκληση για άμεση

Διαβάστε περισσότερα

CLASICOS POLITICOS PLATON CRITÓN. Introducción, traducción y notas MARÍA RICO GÓMEZ

CLASICOS POLITICOS PLATON CRITÓN. Introducción, traducción y notas MARÍA RICO GÓMEZ I N T R O D U C C I O N Y T R A D U C C I O N D E CLASICOS POLITICOS PLATON CRITÓN Introducción, traducción y notas MARÍA RICO GÓMEZ CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES Madrid, 1994 IN TRO D UCCIÓ N I)

Διαβάστε περισσότερα

Descripción externa e introspección subjetiva en la Vida de Nicias de Plutarco 1

Descripción externa e introspección subjetiva en la Vida de Nicias de Plutarco 1 Descripción externa e introspección subjetiva en la Vida de Nicias de Plutarco 1 Analía SAPERE UBA-Conicet analiasapere@gmail.com Recibido: 02/02/2014 Aceptado: 24/06/2014 Resumen El presente trabajo tiene

Διαβάστε περισσότερα

Alberto Bernabé Pajares - Universidad Complutense (España) IUCCRR

Alberto Bernabé Pajares - Universidad Complutense (España) IUCCRR - Universidad Complutense (España) IUCCRR albernab@ucm.es 1 En torno a la φύσις. Qué entendían φυσικός? * On φύσις. What did the Greeks understand by φυσικός? * BERNABÉ PAJARES, A. (2017). En torno φυσικός?.

Διαβάστε περισσότερα

Myrtia, nº 24, 2009, pp MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ HORRILLO Universidad de Zaragoza *

Myrtia, nº 24, 2009, pp MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ HORRILLO Universidad de Zaragoza * Myrtia, nº 24, 2009, pp. 117-141 MORAL POPULAR EN LAS HISTORIAS DE HERODIANO: ὕβρις, σωφροσύνη, τύχη Y EL PRINCEPS IDEAL MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ HORRILLO Universidad de Zaragoza * Resumen: Las Historias

Διαβάστε περισσότερα

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M06/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN May / mai / mayo 2006 MODERN GREEK / GREC

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 55 ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Οι δευτερεύουσες χρονικές προτάσεις φανερώνουν πότε γίνεται αυτό που δηλώνεται στην κύρια πρόταση: Te llamaré cuando pueda Cuando pueda, te llamaré es correcta la partición

Διαβάστε περισσότερα

FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS

FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS 5 FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS Página PARA EMPEZAR, REFLEXIONA Y RESUELVE. Aunque el método para resolver las siguientes preguntas se sistematiza en la página siguiente, puedes resolverlas ahora:

Διαβάστε περισσότερα

SACRIFICIOS HUMANOS EN LAS VIDAS DE PLUTARCO / HUMAN SACRIFICES IN PLUTARCH S LIVES MARTA GONZÁLEZ GONZÁLEZ UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

SACRIFICIOS HUMANOS EN LAS VIDAS DE PLUTARCO / HUMAN SACRIFICES IN PLUTARCH S LIVES MARTA GONZÁLEZ GONZÁLEZ UNIVERSIDAD DE MÁLAGA SACRIFICIOS HUMANOS EN LAS VIDAS DE PLUTARCO / HUMAN SACRIFICES IN PLUTARCH S LIVES MARTA GONZÁLEZ GONZÁLEZ UNIVERSIDAD DE MÁLAGA La realidad histórica de los sacrificios humanos en la Antigua Grecia es

Διαβάστε περισσότερα

EURÍPIDES EL CÍCLOPE

EURÍPIDES EL CÍCLOPE EURÍPIDES EL CÍCLOPE 1 EURÍPIDES TRAGEDIAS I EL CÍCLOPE ALCESTIS MEDEA LOS HERACLIDAS HIPÓLITO ANDRÓMACA HÉCUBA INTRODUCCIÓN GENERAL DE CARLOS GARCÍA GUAL INTRODUCCIONES, TRADUCCIÓN Y NOTAS DE ALBERTO

Διαβάστε περισσότερα

CUANDO EL DIOS NO ESTÁ AUSENTE: COSMOLOGÍA Y FISIOLOGÍA EN EL TIMEO DE PLATÓN

CUANDO EL DIOS NO ESTÁ AUSENTE: COSMOLOGÍA Y FISIOLOGÍA EN EL TIMEO DE PLATÓN CUANDO EL DIOS NO ESTÁ AUSENTE: COSMOLOGÍA Y FISIOLOGÍA EN EL TIMEO DE PLATÓN TESIS DOCTORAL: JORGE CANO CUENCA DIRECTOR: FRANCISCO L. LISI BERETERBIDE FACULTAD DE HUMANIDADES: DEPARTAMENTO HISTORIA, GEOGRAFÍA

Διαβάστε περισσότερα

Problemas resueltos del teorema de Bolzano

Problemas resueltos del teorema de Bolzano Problemas resueltos del teorema de Bolzano 1 S e a la fun ción: S e puede af irm a r que f (x) está acotada en el interva lo [1, 4 ]? P or no se r c ont i nua f (x ) e n x = 1, la f unció n no e s c ont

Διαβάστε περισσότερα

URI:http://hdl.handle.net/ / DOI:http://dx.doi.org/ / _1

URI:http://hdl.handle.net/ / DOI:http://dx.doi.org/ / _1 como criterio de valoración ética en las Vidas Paralelas Autor(es): Publicado por: URL persistente: DOI: Pérez Jiménez, Aurelio Imprensa da Universidade de Coimbra URI:http://hdl.handle.net/10316.2/32869

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΖΕ Τ Α Υ Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ι 1-16

ΑΘΗΝΑΖΕ Τ Α Υ Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ι 1-16 ΑΘΗΝΑΖΕ Τ Α Υ Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ι 1-16 Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 El procedimiento para trabajar con las frases de ΑΘΗΝΑΖΕ ΤΑΥΤΟΛΟΓΙΑΙ es el siguiente: Leemos las frases de la página de la izquierda (frases griegas).

Διαβάστε περισσότερα

EURÍPIDES TRAGEDIAS I EL CÍCLOPE ALCESTIS MEDEA LOS HERACLIDAS HIPÓLITO ANDRÓMACA HÉCUBA

EURÍPIDES TRAGEDIAS I EL CÍCLOPE ALCESTIS MEDEA LOS HERACLIDAS HIPÓLITO ANDRÓMACA HÉCUBA EURÍPIDES MEDEA M e d e a 1 EURÍPIDES TRAGEDIAS I EL CÍCLOPE ALCESTIS MEDEA LOS HERACLIDAS HIPÓLITO ANDRÓMACA HÉCUBA INTRODUCCIÓN GENERAL DE CARLOS GARCÍA GUAL INTRODUCCIONES, TRADUCCIÓN Y NOTAS DE ALBERTO

Διαβάστε περισσότερα

Signos de puntuación (Σημεία στίξης)

Signos de puntuación (Σημεία στίξης) Signos de puntuación (Σημεία στίξης) Κόμα, Τελεία. Ερωτηματικό ; Θαυμαστικό! Απόστροφο Παύλα - Διπλή τελεία : Παρένθεση ( ) A. Morales Ortiz-C. Martínez Campillo, Καλώςορίσατε στην Ελλάδα. Proyecto de

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Can you help me, please? Παράκληση για βοήθεια Do you speak English? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά Do you speak _[language]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα I don't speak_[language]_.

Διαβάστε περισσότερα

Personal Buenos deseos

Personal Buenos deseos - Matrimonio Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Se usa al felicitar a una pareja de recién casados Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του γάμου σας. Se usa al felicitar

Διαβάστε περισσότερα

Personal Buenos deseos

Personal Buenos deseos - Matrimonio Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. Se usa al felicitar a una pareja de recién casados Felicitaciones y los mejores deseos para ambos en el día de su boda. Se

Διαβάστε περισσότερα

Themistius (s. IV d.c.), Oratio XX 236b-c

Themistius (s. IV d.c.), Oratio XX 236b-c Themistius (s. IV d.c.), Oratio XX 236b-c Autor citado: Homerus (s. VIII a.c.), Odyssea 10.38 Se menciona en el texto el origen de la cita? Si Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada?

Διαβάστε περισσότερα

IMPLICANCIAS LINGÜÍSTICAS Y RETÓRICAS DE LA DESCRIPCIÓN DEL OSTRACISMO EN LAS VIDAS PARALELAS DE PLUTARCO 1

IMPLICANCIAS LINGÜÍSTICAS Y RETÓRICAS DE LA DESCRIPCIÓN DEL OSTRACISMO EN LAS VIDAS PARALELAS DE PLUTARCO 1 IMPLICANCIAS LINGÜÍSTICAS Y RETÓRICAS DE LA DESCRIPCIÓN DEL OSTRACISMO EN LAS VIDAS PARALELAS DE PLUTARCO 1 Analía Sapere UBA-CONICET analiasapere@gmail.com RESUMEN Nos proponemos estudiar las representaciones

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ (1): a, de, en, desde, desde hace/hacía

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ (1): a, de, en, desde, desde hace/hacía 27 ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ (1): a, de, en, desde, desde hace/hacía Οι προθέσεις χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν λέξεις ή φράσεις και δηλώνουν κάποια επιρρηματική σχέση. Είναι άκλιτες λέξεις και μπαίνουν πριν από ονόματα,

Διαβάστε περισσότερα

Influencia aristotélica en los sueños de las Vidas plutarqueas de Alejandro y César

Influencia aristotélica en los sueños de las Vidas plutarqueas de Alejandro y César Influencia aristotélica en los sueños de las Vidas plutarqueas de Alejandro y César Mónica DURÁN MAÑAS IES Vega de Pirón Carbonero el Mayor (Segovia) monicaduran21@gmail.com Recibido: 22 de noviembre de

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ Διάλεξη 12 Τέταρτο επεισόδιο (173d-175a): Έκτος ορισμός της σωφροσύνης (ἐπιστήμη ἀγαθοῦ τε καὶ κακοῦ) και η ανασκευή της Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

URI:http://hdl.handle.net/ /37642

URI:http://hdl.handle.net/ /37642 Trasilo y Tiberio: un fragmento de La vita Ttberii de Plutarco? Autor(es): Publicado por: URL persistente: DOI: Pérez Jiménez, Aurelio International Plutarch Society URI:http://hdl.handle.net/10316.2/37642

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE FILOLOGÍA ESTUDIO SEMÁNTICO SOBRE εΐσος E ισεα EN EL CORPUS HIPPOCRATICUM Y SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS TESIS DOCTORAL DE: ÁLVARO PIZARRO HERRMANN DIRIGIDA

Διαβάστε περισσότερα