Όσον αφορά στην παθογένεια του στερητικού συνδρόµου έχουν εντοπιστεί οι παρακάτω συνιστώσες:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όσον αφορά στην παθογένεια του στερητικού συνδρόµου έχουν εντοπιστεί οι παρακάτω συνιστώσες:"

Transcript

1 ΣΤΕΡΗΤΙΚΟ ΣΥΝ ΡΟΜΟ ΑΠΟ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΟΥ ρ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Ορισµός Ως στερητικό σύνδροµο από οινόπνευµα χαρακτηρίζουµε την κλινική εικόνα που εµφανίζεται όταν γίνει διακοπή λήψης οινοπνεύµατος, ή απλά µείωση της προσλαµβανόµενης ποσότητας. Εκφράζει την αυξηµένη συµπαθητική δραστηριότητα αλλά και την απελευθέρωση νορεπινεφρίνης τόσο στον εγκέφαλο όσο και στην περιφέρεια, ενώ η άµεση διαφορική του διάγνωση γίνεται από λοιµώξεις του ΚΝΣ και την επιληψία. Το στερητικό σύνδροµο στους αλκοολικούς εκφράζει φυσική εξάρτηση από το οινόπνευµα. Η εγκατάσταση φυσικής εξάρτησης προϋποθέτει κατανάλωση σηµαντικών ποσοτήτων αιθανόλης για µεγάλο χρονικό διάστηµα (συνήθως 5-10 χρόνια, αν και σε πολύ βαριά χρήση και λίγοι µήνες µπορεί να είναι αρκετοί). Για την εµφάνιση του συνδρόµου δεν είναι απαραίτητη η πλήρης διακοπή της κατανάλωσης οινοπνεύµατος. Αρκεί σηµαντική µείωση της ηµερήσιας χρήσης µε πτώση των επιπέδων αιθανόλης στο αίµα κάτω από τα συνήθη επίπεδα. Έτσι σε χρόνιους αλκοολικούς έχουν αναφερθεί εκδηλώσεις στερητικού συνδρόµου µε επίπεδα αιθανόλης στην περιοχή των 1000 mg/dl ή και πάνω. Συχνά η εµφάνιση στερητικού συνδρόµου είναι αποτέλεσµα παρουσίας σοβαρής υποκείµενης νόσου (γαστρίτιδα, πνευµονία, τραύµα, εγχείρηση) που έχει σαν αποτέλεσµα παροδική διακοπή ή µείωση της κατανάλωσης οινοπνεύµατος. Επισηµαίνεται ότι άτοµα που έχουν εκδηλώσει ήδη µία φορά στερητικό σύνδροµο, έχουν αυξηµένη πιθανότητα να επανεµφανίσουν εκδηλώσεις απόσυρσης σε τυχόν µείωση/ διακοπή της κατανάλωσης οινοπνεύµατος. Αναφέρεται επίσης ότι επανειληµµένα επεισόδια έχουν ως συνέπεια µε κάθε νέο επεισόδιο να εµφανίζονται όλο και βαρύτερες εκδηλώσεις. Παθογένεια Όσον αφορά στην παθογένεια του στερητικού συνδρόµου έχουν εντοπιστεί οι παρακάτω συνιστώσες: Παρουσία υπεραδρενεργικής κατάστασης, που οφείλεται σε άρση της χρόνιας 1

2 κατασταλτικής επίδρασης της αιθανόλης στο ΚΝΣ Αιφνίδια άρση της ενισχυτικής επίδρασης στης αιθανόλης στην δραστηριότητα του ανασταλτικού υποδοχέα της αιθανόλης Υποµαγνησιαιµία και αναπνευστική ακάλωση. Κλινικές εκδηλώσεις Οι πρώτες εκδηλώσεις εµφανίζονται συνήθως 6-24 ώρες από την διακοπή του οινοπνεύµατος. Αν οι πρώτες εκδηλώσεις στέρησης εµφανιστούν σε περισσότερες από 72 ώρες από την τελευταία λήψη, η διάγνωση στερητικού συνδρόµου από οινόπνευµα πρέπει να αντιµετωπίζεται µε επιφύλαξη. Ωστόσο, η έναρξη τροµώδους παραληρήµατος µπορεί να είναι αρκετά καθυστερηµένη. Το κλινικό φάσµα του συνδρόµου απόσυρσης από το οινόπνευµα είναι εξαιρετικά ευρύ και η διάγνωση στερητικού συνδρόµου είναι διάγνωση αποκλεισµού. ιακρίνουµε: Έλασσσον σύνδροµο απόσυρσης, που χαρακτηρίζεται από ήπια αύξηση της δραστηριότητας του αυτόνοµου νευρικού. Οι ασθενείς εµφανίζουν ναυτία, ανορεξία, τρόµο, ταχυκαρδία, υπέρταση, διαταραχές ύπνου (κυρίως αϋπνία είτε ιδιαίτερα ζωηρά όνειρα), άγχος, αύξηση τενόντιων αντανακλαστικών. Ακόµα και ασθενείς χωρίς εµφανή τρόµο αισθάνονται ότι τρέµουν. εν υπάρχουν διαταραχές επιπέδου συνείδησης, αν και µερικές φορές παρατηρείται µία ήπια διαταραχή του προσανατολισµού στον χρόνο. Συνήθως η µέγιστη ένταση των παραπάνω εκδηλώσεων παρατηρείται στις ώρες από την διακοπή του οινοπνεύµατος. Χωρίς θεραπεία οι περισσότεροι ασθενείς συνέρχονται σε µερικές ηµέρες. Ωστόσο, ένα 20-25% από αυτούς εµφανίζει στην πορεία σοβαρότερες εκδηλώσεις (σπασµοί, ψευδαισθήσεις, τροµώδες παραλήρηµα). Μείζον σύνδροµο απόσυρσης. Στις εκδηλώσεις του ελάσσονος συνδρόµου προστίθενται διαταραχές προσανατολισµού, ψευδαισθήσεις, πυρετός και εφίδρωση. Συνήθως αυτές οι εκδηλώσεις εµφανίζονται µετά το πρώτο 24ωρο ενώ κορυφώνονται στις 50 ώρες (µερικές φορές ωστόσο, ακόµα και την πέµπτη ηµέρα). Η συµπαθητική διέγερση είναι εντονότερη από ότι στο έλασσον σύνδροµο. Τροµώδες παραλήρηµα Delirium Tremens, (DT). ιαταραχή του επιπέδου συνείδησης µε διαταραχές προσανατολισµού, σύγχυση, διέγερση, είναι το βασικό γνώρισµα του τροµώδους παραληρήµατος. Προάγγελος της εµφάνισης τροµώδους παραληρήµατος είναι η εµφάνιση επιληπτοειδών κρίσεων (προσοχή, δεν είναι επιληψία), εάν παραµείνουν χωρίς θεραπεία. Συνυπάρχει δραµατική υπερδραστηριότητα του ΚΝΣ και του αυτόνοµου νευρικού. Οι ασθενείς µε τροµώδες παραλήρηµα εµφανίζουν έντονο τρόµο, σύγχυση, ακατανόητη οµιλία, πυρετό, παραληρηµατικές ιδέες, τροµακτικές οπτικές ψευδαισθήσεις ή ψευδοψευδαισθήσεις (µικροψίες-νάνοι είτε ζωοψίες) και σπανιότερα ακουστικές ή και απτικές, ψυχοκινητική διέγερση και µυδρίαση. Το τροµώδες παραλήρηµα µπορεί να επιπλακεί από υπερθερµία, ραβδοµυόλυση, τραύµα (συνήθως κρανιοεγκεφαλική κάκωση ή κάταγµα ισχίου), αρρυθµίες, αιµοδυναµική αστάθεια. Το σύνδροµο σπάνια εµφανίζεται πριν την δεύτερη ή τρίτη ηµέρα στέρησης, ενώ έχει αναφερθεί η εµφάνισή του ακόµα και 14 ηµέρες µετά από την διακοπή του οινοπνεύµατος. εν αποκλείεται αιφνίδια εµφάνιση, χωρίς να έχουν προηγηθεί άλλα συµπτώµατα στέρησης. Άλλοτε πάλι, σε ασθενείς που είχαν εκδηλώσεις στερητικού συνδρόµου ή αλκοολικούς σπασµούς, δυνατό να υπάρχει µία απατηλή βελτίωση και να ακολουθήσει η εµφάνιση τροµώδους παραληρήµατος. Σε αυτό το σηµείο οφείλω να καταθέσω την προσωπική µου γνώση και εµπειρία µέσα στο γενικό νοσοκοµείο όπου υπηρετώ. Ο ασθενής µπορεί κατευθείαν να περάσει στη συµπτωµατολογία του τροµώδους παραληρήµατος ή να εµφανίσει προοδευτικά 1 ο ) τρεµούλα σε χέρια, βλέφαρα και γλώσσα καθώς και δυσαυτονοµία (αύξηση της αρτηριακής πίεσης, ταχυκαρδία, εφίδρωση, ερυθρότητα, άγχος, ξαφνικό αιφνιδιασµό σε όποιο ερέθισµα γύρω του) περίπου 6-8 ώρες µετά την διακοπή ή το µετριασµό µεγάλης ποσότητας αλκοόλ, 2 ο ) στη συνέχεια, να εµφανίσει παροδικές 2

3 ψευδαισθήσεις (κυρίως ακουστικές ή/και οπτικές) µαζί µε παραισθήσεις αλλά χωρίς θόλωση επιπέδου συνείδησης, περίπου 8-12 ώρες µετά τη διακοπή ή τη µείωση της λήψης αλκοόλ, 3 ο ) προοδευτικά να εµφανίσει τους επιληπτοειδείς γενικευµένους τονικο-κλονικούς σπασµούς των αλκοολικών (rumfits), οι οποίοι αυτοπεριορίζονται και σπάνια περιπίπτουν σε status, ώρες µετά τη διακοπή ή τη µείωση του αλκοόλ και 4 ο ) τελικά να αναπτύξουν συµπτωµατολογία τροµώδους παραληρήµατος, 72 ώρες έως 10 ηµέρες µετά τη διακοπή ή τη µείωση του αλκοόλ. Φαίνεται ότι το σύνδροµο αυτό είναι πιο συνηθισµένο σε ασθενείς µε µακρό ιστορικό αλκοολισµού καθώς και επί προηγούµενου ιστορικού εκδηλώσεων στέρησης. Η θνητότητα είναι συνήθως αποτέλεσµα κυκλοφορικής κατέρριψης, λόγω αφυδάτωσης και/ή υπερθερµίας. Ιστορικά, η θνητότητα ανέρχεται σε 15-20% σήµερα, όµως µε σωστή αντιµετώπιση - ακόµα και σε µονάδα εντατικής θεραπείας - η έκβαση είναι πολύ καλύτερη, ενώ η παρουσία υποκείµενων νοσηµάτων αυξάνει την θνητότητα. ιαφορική διάγνωση πρέπει να γίνεται από σηψαιµία, µηνιγγίτιδα, υποξία, υπογλυκαιµία, ηπατική ανεπάρκεια, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Μόλις 5% των ασθενών που εισάγονται σε νοσοκοµείο για σύνδροµο απόσυρσης εµφανίζουν τροµώδες παραλήρηµα. Βλέπε στον αντίστοιχο πίνακα στο τέλος του κειµένου. Θεραπεία Σε ασθενή µε πολύ ήπιες εκδηλώσεις µπορεί να είναι επαρκής η υποστηρικτική αγωγή εφόσον αυτός παραµένει υπό συνεχή παρακολούθηση. Γενικά όµως απαιτούνται φαρµακολογικές παρεµβάσεις. Η έγκαιρη θεραπεία προλαβαίνει κατά κανόνα την εξέλιξη προς µείζον σύνδροµο στέρησης ή τροµώδες παραλήρηµα καθώς και την εµφάνιση σπασµών. Χορηγούνται φάρµακα που έχουν διασταυρούµενη δράση (και ανοχή) µε το οινόπνευµα, κατά κύριο λόγο βενζοδιαζεπίνες. Η κατασταλτική δράση τους προλαβαίνει συνήθεις επιπλοκές της διέγερσης (τραυµατισµό, ραβδοµυόλυση, υπερθερµία, αφυδάτωση) ενώ αποτελούν παράλληλα και αγωγή υποκατάστασης - ίσως µερικής- για την αιθανόλη και προλαβαίνουν την περαιτέρω εξέλιξη του στερητικού συνδρόµου. Η διασταυρούµενη ανοχή µπορεί να σηµαίνει την ανάγκη για ασυνήθιστα υψηλές δόσεις σε µερικές περιπτώσεις. Είναι εύκολος ο χειρισµός τους, προβλέψιµο το αποτέλεσµα της δράσης τουςνκαι προκαλούν λιγότερο έντονη υπνηλία και καταστολή του αναπνευστικού κέντρου. Η τιτλοποίηση της αγωγής γίνεται µε κριτήριο τον έλεγχο κλινικών σηµείων στερητικού συνδρόµου, όπως της ταχυκαρδίας, της υπέρτασης και του τρόµου. Μπορεί µάλιστα να συγχορηγείται και β-αναστολέας των νοραδρενεργικών υποδοχέων, προκειµένου ο έλεγχός τους να γίνει πιο γρήγορα. Μάλιστα η πτώση των σφύξεων (π.χ., κάτω από /λεπτό) αποτελεί θετικό προγνωστικό σηµείο για την επιτυχή αντιµετώπιση του DT. Τα φάρµακα αυτά ελέγχουν την υπεραδρενεργική κατάσταση. Είναι συζητήσιµη η ασφάλεια της χορήγησής τους σε ασταθείς αιµοδυναµικά ασθενείς. Επιπλέον, η συµπαθητικολυτική δράση τους µπορεί να συγκαλύψει πιθανή επιδείνωση του στερητικού συνδρόµου. Αυτό που αναφέρεται ως βασικό όφελος από ενδεχόµενη χρήση τους δηλαδή, ότι µπορούν να µειωθούν οι ανάγκες σε βενζοδιαζεπίνες θα µπορούσε να θεωρηθεί από µία άλλη σκοπιά υποθεραπεία του στερητικού συνδρόµου. Πάντως δεν χορηγούνται ποτέ µόνα τους, αλλά πάντοτε µε βενζοδιαζεπίνη και µε τακτικό έλεγχο των ζωτικών σηµείων του ασθενή. εν έχει δειχθεί σαφής υπεροχή κάποιας βενζοδιαζεπίνης. Στην επιλογή της πρέπει ωστόσο να λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω: Σε στερητικό σύνδροµο, η στάθµη των κατασταλτικών φαρµάκων στο αίµα πρέπει να µειώνεται βαθµιαία. Απότοµη µείωση ενέχει κίνδυνο υποτροπής του συνδρόµου. Για αυτό τον λόγο ο 3

4 παρατεταµένος χρόνος ηµιζωής ορισµένων βενζοδιζεπινών (χλωροδιαζεποξείδη, διαζεπάµη) µπορεί να αποτελέσει πλεονέκτηµα υπό ορισµένες συνθήκες. Η διαζεπάµη σε ενδοφλέφια χορήγηση (iv) έχει ταχύτερη έναρξη δράσης από όλες τις άλλες βενζοδιαζεπίνες (πλην της µιδαζολάµης). Χορήγηση φαρµάκων µε µεγάλο χρόνο ηµιζωής ή δραστικούς µεταβολίτες, µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα ιδιαίτερα παρατεταµένη καταστολή που διαρκεί ακόµα και µετά την παρέλευση του στερητικού συνδρόµου. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τα άτοµα µε συνοδά νοσήµατα (ιδίως ηπατοπάθειες) αλλά και τους ηλικιωµένους. Σε τέτοιες περιπτώσεις η λοραζεπάµη εµφανίζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα από πλευράς φαρµακοκινητικής καθώς έχει ένα ενδιάµεσο χρόνο ηµιζωής (14±7 ώρες ) που δεν παρατείνεται ιδιαίτερα σε ηπατοπαθείς, και επιπλέον δεν έχει ενεργούς µεταβολίτες. Χορηγείται τρεις ή τέσσερις φορές ηµερησίως, µε µέγιστη συνολική δόση τα 10 mg. Σε άτοµα που είναι σε συνεχή παρακολούθηση σε ΜΕΘ και ιδίως σε διασωληνωµένους - µπορούν επίσης να δοθούν µε ασφάλεια φάρµακα µικρής διάρκειας δράσης (πχ µιδαζολάµη) σε συνεχή ενδοφλέβια έγχυση. Η νοσηλεία δεν είναι απαραίτητη σε ασθενείς µε ελάσσσον σύνδροµο χωρία άλλα ιατρικά προβλήµατα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η χλωροδιαζεποξείδη µπορεί να είναι µία καλή επιλογή και χορηγείται αρχικά σε δόση φόρτισης mg,µε επανάληψη ανά 1-3 ώρες. Ασθενείς που απαιτούν πάνω από 300 mg ηµερησίως πρέπει να νοσηλεύονται. Συνήθως απαιτούνται mg τις πρώτες 1-2 ηµέρες. Μπορεί επίσης να δοθεί διαζεπάµη από το στόµα, και µάλιστα σε υψηλές δόσεις και αυτή ανάλογες της χλωροδιαζεποξείδης (π.χ., mg/ηµερησίως ή και παραπάνω) Σε σοβαρότερες µορφές του συνδρόµου συστήνονται τα παρακάτω: Α. Νοσοκοµειακή νοσηλεία. Ειδικότερα επί τροµώδους παραληρήµατος απαιτείται νοσηλεία σε ΜΕΘ. Β. Υποστηρικτική αγωγή. Περιλαµβάνει διόρθωση της θρέψης των διαταραχών υγρών και ηλεκτρολυτών και χορήγηση πολυβιταµινούχων σκευασµάτων. Σε ασθενείς µε διαταραγµένο επίπεδο συνείδησης χορηγούνται καταρχήν θειαµίνη και γλυκόζη, καθώς η εγκεφαλοπάθεια Wernicke ή η υπογλυκαιµία µπορεί να συνυπάρχουν µε στερητικό σύνδροµο. Γ. Έντονα διεγερτικοί ασθενείς µπορεί να απαιτήσουν προσωρινά καθήλωση µε φυσικά µέσα, µέχρι να δράσουν τα φάρµακα. Ωστόσο, παρατεταµένη φυσική καθήλωση χωρίς επαρκή καταστολή αποτελεί σφάλµα, καθώς οι διεγερτικοί ασθενείς συνεχίζουν να παλεύουν και ο περιορισµός τους µπορεί να ενισχύει την διέγερσή τους µε κίνδυνο επιπλοκών (τραύµα, ραβδοµυόλυση, υπερθερµία, αφυδάτωση). Επιπρόσθετα, µπορεί να χορηγηθεί το νερυροληπτικό αλοπεριδόλη σε µικρές δόσεις, ιδίως όταν υπάρχει διέγερση, σύγχυση ή ψευδαισθήσεις. Η χορήγησή της διαρκεί για λίγο, ενώ διακόπτεται εφόσον ελεγχούν τα προαναφερόµενα κλινικά σηµεία.. Βάση της αγωγής είναι οι βενζοδιαζεπίνες. Σε επαρκείς δόσεις ελέγχουν την συµπτωµατολογία και προλαµβάνουν την εξέλιξη προς τροµώδες παραλήρηµα. Άτοµα εξαρτηµένα από το οινόπνευµα δυνατό να απαιτούν ιδιαίτερα µεγάλες δόσεις βενζοδιαζεπινών. εν υπάρχει απόλυτη οροφή για τις χορηγούµενες δόσεις βενζοδιζεπίνης. Μόνα κριτήρια είναι η ανησυχία του ασθενούς από την µία και η εµφάνιση µη αποδεκτών παρενεργειών από την άλλη. Συνηθίζω να λέω στους νέους συναδέλφους µου αλλά και στους ειδικευµένους γιατρούς των άλλων ειδικοτήτων που ζητούν τη συνδροµή µας, πως η θεραπεία εκλογής του ασθενή µε κλινική συµπτωµατολογία στερητικού συνδρόµου είναι η καταστολή του µέχρι βαθέως ύπνου. Όσο παραµένει ξύπνιος και µάλιστα σε ανησυχία, το οποιοδήποτε ερέθισµα που λαµβάνει από το περιβάλλον του θα 4

5 τον αποδιοργανώνει και µε γεωµετρική πρόοδο θα τον οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις και δυσµενή κατάληξη για την υγεία του. Συµπληρώνω όµως, πως πρέπει να είναι δυνατή η άµεση αφύπνιση του ασθενή, παρότι είναι επιθυµητό να είναι κατεσταλµένος. Οφείλουν να ελέγχονται από τους θεράποντες γιατρούς (π.χ., παθολόγους) αλλά και το νοσηλευτικό προσωπικό τόσο το επίπεδο συνείδησής του, όσο και τα ζωτικά του σηµεία πολύ τακτικά. Επίσης, πρέπει να δίνονται οδηγίες στο πρόσωπο που τους παραστέκει και τους φροντίζει για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πνευµονίας από εισρόφηση λόγω της καταστολής γεγονός που εάν συµβεί, θα επιβαρύνει τη σωµατική του κατάσταση, θα χειροτερέψει την πρόγνωση και θα παρατείνει τη νοσηλεία του ασθενή. ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΗΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΚΟΟΛ 1) Αλκοολικές Ψευδαισθήσεις Σε κλασσικές περιγραφές, αναφέρεται ότι ένας στους τέσσερις ασθενείς µε ήπιο ή µέτριας βαρύτητας στερητικό σύνδροµο µπορεί να εµφανίσει ψευδαισθήσεις και εφιάλτες. Οι ψευδαισθήσεις, που συνοδεύουν την υπόλοιπη συµπτωµατολογία, είναι κατά κανόνα οπτικές (πχ κατσαρίδες ή ερπετά στους τοίχους ή στο κρεβάτι ζωοψίες, ή λιλιπούτειοι άνθρωποι - µικροψίες). Κάποιες φορές οι οπτικές ψευδαισθήσεις είναι εκτός του πεδίου όρασης του ασθενή (εξωπεδικές)!!! Στο 20% των περιπτώσεων του συνδρόµου οι ψευδαισθήσεις είναι ακουστικές και σπάνια απτικές ή οσφρητικές. Επίσης, αναφέρεται και το βίωµα των ψευδοψευδαισθήσεων από τον ασθενή, δηλαδή ενώ αναγνωρίζει πως είναι της φαντασίας του εν τούτοις εξακολουθεί να το "βλέπει" µπροστά του. Ωστόσο, µερικοί ασθενείς εµφανίζουν ψευδαισθήσεις ως τη µόνη εκδήλωση στέρησης. Αυτή η κατάσταση είναι γνωστή ως οξεία αλκοολική ψευδαισθήτωση και συνήθως αρχίζει στις 8-48 ώρες µετά την παύση ή τη µείωση µεγάλων ποσοτήτων οινοπνεύµατος. Οι ψευδαισθήσεις αυτές είναι συχνότερα ακουστικές και µπορεί να έχουν διωκτικό χαρακτήρα. Είναι ανοργάνωτες, µε διωκτικό χαρακτήρα ή κακολογίες και επιτιµητικές προς τον ασθενή. Εκτός από απειλητικές µπρορεί, αλλά σπάνια, να βιώνονται ως ευχάριστες από τους ασθενείς. Μπορεί να ωθούν τους ασθενείς σε αυτοκτονικές πράξεις ή σε επιθέσεις προς τρίτους. Συµβαίνουν σε όποια ηλικία, είτε νεαρή είτε µεγαλύτερη. Οι ασθενείς δεν εµφανίζουν διαταραχές της δοµής της σκέψης, δεν έχουν ιστορικό σχιζοφρένειας και είναι συνήθως προσανατολισµένοι σε τόπο και χρόνο (δεν υφίσταται θόλωση στο επίπεδο συνείδησης). Η διάρκεια των συµπτωµάτων είναι 1-6 ηµέρες και λύονται µετά. Εάν µερικές φορές διαρκούν επιµένουν για µήνες και δίνουν µία κλινική εικόνα που θυµίζει παρανοειδή σχιζοφρένεια, τότε µιλάµε για χρόνια ψύχωση και χρειάζεται να γίνει διαφορική διάγνωση από τη σχιζοφρένεια. Το προηγούµενο ιστορικό της κατάχρησης αλκοόλ πιστεύω πως διασαφηνίζει τα πράγµατα. Συνήθως υπάρχει µικρή ανταπόκριση στις βενζοδιαζεπίνες, ενώ ίσως είναι απαραίτητη η χορήγηση νευροληπτικών όπως η αλοπεριδόλη χωρίς και πάλι να υπάρχει ικανοποιητική αντιµετώπιση. 2) Εγκεφαλοπάθεια του Wernicke Σύνδροµο του Korsakoff Οι δύο αυτές διαταραχές που µπορούν να εµφανιστούν σε χρόνιους αλκοολικούς οφείλονται σε ένδεια θειαµίνης (βιταµίνη Β1) και έχουν κοινό νευροπαθολογικό υπόστρωµα. Η ένδεια θειαµίνης έχει ως συνέπεια µειωµένη ικανότητα χρησιµοποίησης γλυκόζης από τον εγκέφαλο. Φαίνεται ότι αφορούν άτοµα µε σχετική προδιάθεση (ένδεια του ενζύµου τρανσκετολάση). 5

6 Η εγκεφαλοπάθεια Wernicke είναι οξύ νευρολογικό σύνδροµο που χαρακτηρίζεται από τη γνωστή τριάδα νευρολογικών ευρηµάτων: Οφθαλµοκινητικές διαταραχές (κυρίως νυσταγµός και παράλυση οφθαλµοκινητικών µυών) Σύγχυση Αταξία Η θνητότητα του συνδρόµου ανέχται σε 10-20%. Η διάγνωση είναι κλινική και όχι πάντα ευχερής καθώς δεν παρατηρείται πάντα η κλασσική τριάδα. Σε κάθε αλκοολικό ή υποσιτισµένο ασθενή µε βραδυκαρδία, διαταραχές οφθαλµοκινητικών µυών, αταξία, υποθερµία, διαταραγµένο επίπεδο συνείδησης ή κώµα, πρέπει να θεωρείται πιθανό το σύνδροµο Wernicke. Ιδιαίτερα συχνά ευρήµατα είναι η σύγχυση, ο οριζόντιος νυσταγµός και το αταξικό βάδισµα Σπάνια είναι δυνατό να παρατηρηθεί υποθερµία (αποτέλεσµα προσβολής του θερµορρυθµιστικού κέντρου) ή υπόταση (αποτέλεσµα προσβολής του αγγειοκινητικού κέντρου). Παθολογοανατοµικά η βλάβη εντοπίζεται στα µαστία του θαλάµου (διεγκέφαλος). Επιβάλλεται άµεση εισαγωγή σε ΜΕΘ υποστηρικτική αγωγή και θρέψη καθώς και παρεντερική χορήγηση θειαµίνης (100 mg ηµερησίως) για τουλάχιστον 5 ηµέρες. Η χορήγηση θειαµίνης πρέπει να προηγείται της χορήγησης γλυκόζης. Επί εγκαταστηµένου συνδρόοµου, η οφθαλµοπληγία και ο νυσταγµός ανταποκρίνονται συνήθως στην χορήγηση θειαµίνης σε διάστηµα από ώρες έως ηµέρες. Η αταξία και οι διανοητικές διαταραχές αντίθετα µπορούν να απαιτήσουν αρκετές εβδοµάδες για να εµφανίσουν βελτίωση και δεν έχουν πάντα τόσο καλή πρόγνωση. Οι ασθενείς αυτοί µπορεί παράλληλα να εµφανίζουν εκδηλώσεις του συνδρόµου Korsakoff. Το σύνδροµο Korsakoff αφορά διαταραχές µνήµης (ιδίως πρόσφατης) και απάθεια, ενώ συχνά συνυπάρχει και µυθοµανία ( χαρακτηριστικό παράδειγµα, ο απόστρατος στρατηγός Ιβόλγκιν του Ντοστογιέφσκυ). Η θεραπεία είναι κυρίως υποστηρικτική. Περίπου το 20% των ασθενών επανέρχεται στο φυσιολογικό εντός 6µήνου. Συµπέρασµα Η κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών αποτελεί από τους αρχαίους χρόνους µια ευχάριστη και κοινωνικά αποδεκτή συνήθεια. Η κατάχρηση ωστόσο είναι αιτία πολλών παθολογικών καταστάσεων, που είναι επικίνδυνες για την σωµατική και ψυχική υγεία και επιπρόσθετα µπορεί να έχει οδυνηρές συνέπειες για την κοινωνική, επαγγελµατική και προσωπική ζωή. Ταυτόχρονα είναι υπεύθυνη για αύξηση της εγκληµατικότητας και για πρόκληση ατυχηµάτων. Η αντιµετώπιση ασθενών µε οξεία µέθη αλλά χωρίς εθισµό στο οινόπνευµα, είναι απλή και υποστηρικτική. Σε οξεία βαριά δηλητηρίαση µε επιπλοκές, η νοσηλεία στη ΜΕΘ µετά την άµεση αντιµετώπιση στο ΤΕΠ, κρίνεται άκρως απαραίτητη όπως συµβαίνει και µε τις άλλες σοβαρές δηλητηριάσεις. Στους χρόνιους αλκοολικούς η ταυτόχρονη παρουσία σοβαρών κλινικών προβληµάτων από την χρόνια χρήση οινοπνεύµατος καθώς και η εµφάνιση στερητικού συνδρόµου, επιβάλλουν συχνά άµεση και στενή παρακολούθηση σε νοσοκοµείο ή και σε µονάδα εντατικής θεραπείας. 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝ ΡΟΜΟΥ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΚΟΟΛ Άλλα αίτια διέγερσης του συµπαθητικού αυτόνοµου συστήµατος (π.χ., υπογλυκαιµία από αιθανόλη ή λήψη συµπαθοµιµητικών όπως, κοκαΐνη ή αµφεταµίνες) Αντιχολινεργικά φάρµακα, και µάλιστα σε υπερδοσολογία Υπερδοσολογία λιθίου Κακόηθες νευρολητικό σύνδροµο Σε ηλικιωµένους ασθενείς σχεδόν οποιοδήποτε φάρµακο µπορεί να µιµηθεί στερητικό σύνδροµο Στερητικό σύνδροµο από βενζοδιαζεπίνες ή βαρβιτουρικά µπορεί να µοιάζει µε τροµώδες παραλήρηµα. Μέθη Μεταβολικές διαταραχές Λοιµώδη νοσήµατα Κρανιοεγκεφαλική κάκωση 7

8 Βιβλιογραφικές αναφορές 1. Tasman-Kay-Lieberman Psychiatry Second Edition (2003). John Wiley & Sons, LTD England. Substance Abuse: Alcohol Use Disorders, chapter 52, vol. 1, pp Νίκου Μάνου Βασικά στοιχεία Κλινικής Ψυχιατρικής (Αναθεωρηµένη Έκδοση) (1997) University Studio Press Θεσσαλονίκη. Αλκοολισµός (Εξάρτηση από αλκοόλ, Κατάχρηση από αλκοόλ) κεφ. 15, σελ Kaplan and Sadock s Synopsis of Psychiatry 8th edition (1997). Williams and Wilkins Baltimore, Maryland, USA. Alcohol Related Disorders, chapter 12, pp Gelder, Gath, Mayou and Cowen Oxford Textbook of Psychiatry 3rd edition (1996). Oxford University Press Inc., NY, USA. The abuse of alcohol and drugs, chapter 14, pp ΜΑΪΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ Η ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.2 ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ Η ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.2 ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ Η ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ Η διπολική διαταραχή ή αλλιώς µανιοκατάθλιψη ανήκει στις συναισθηµατικές διαταραχές. Αυτές είναι βιολογικές διαταραχές που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

«Ντελίριο»: Ένα µείζον ιατρικό θέµα στο Γενικό Νοσοκοµείο - Ζητήµατα διάγνωσης και διαχείρισής του

«Ντελίριο»: Ένα µείζον ιατρικό θέµα στο Γενικό Νοσοκοµείο - Ζητήµατα διάγνωσης και διαχείρισής του «Ντελίριο»: Ένα µείζον ιατρικό θέµα στο Γενικό Νοσοκοµείο - Ζητήµατα διάγνωσης και διαχείρισής του ΜΕΡΟΣ Β ρ Σπυρίδων Αντωνάτος, Γεράσιµος Μαρούλης, Βασίλειος Κάκαβος ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Νοσοκοµείο «ΕΡΥΘΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Jean Louis André Théodore Géricault. The Madwoman. c.1822-23

Jean Louis André Théodore Géricault. The Madwoman. c.1822-23 Jean Louis André Théodore Géricault. The Madwoman. c.1822-23 ΠΕΡΙ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ Δρ Aντωνάτος Σπύρος Η σχιζοφρένεια αποτελεί μία χρόνια σοβαρή ψυχική πάθηση, η οποία προσβάλλει τον άνθρωπο από αρχαιοτάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Μ.Ε.Θ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Μ.Ε.Θ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Μ.Ε.Θ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος, πραγµατοποιήθηκε έρευνα ώστε να καταγραφούν τα ποσοστά χρήσης αλκοόλ και ψυχοδραστικών ουσιών από µαθητές Λυκείων του Νοµού Ηρακλείου Κρήτης.

Τέλος, πραγµατοποιήθηκε έρευνα ώστε να καταγραφούν τα ποσοστά χρήσης αλκοόλ και ψυχοδραστικών ουσιών από µαθητές Λυκείων του Νοµού Ηρακλείου Κρήτης. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΗ ΙΑΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΜΑΤΣΑΜΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΟΛΓΑ ΧΑΤΖΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τα τελευταία χρόνια, το αλκοόλ και οι ψυχοδραστικές ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ...

ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ... ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ... ΓΕΝΙΚΑ Ένα από τα πολύ σοβαρά προβλήµατα που απασχολούν την κοινωνία µας, είναι η µεγάλη εξάπλωση, χρήση και διάδοση των ναρκωτικών. Η φοβερή αυτή µάστιγα δεν είναι προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Το παραλήρημα συνυπάρχει με άλλες κλινικές εκδηλώσεις σε πλέον του 80% των τελικών ασθενών.

Το παραλήρημα συνυπάρχει με άλλες κλινικές εκδηλώσεις σε πλέον του 80% των τελικών ασθενών. There are no translations available. Γιώργος Θεοχάρης Παθολόγος Το παραλήρημα των ηλικιωμένων ατόμων ορίζεται ως μία οξεία συγχυτική κατάσταση, με διακύμανση κατά τη διάρκεια της ημέρας, χαρακτηριζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ II-61+II-72+II-74

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ II-61+II-72+II-74 II-61+II-72+II-74 ΠEPIΛHΨH XAPAKTHPIΣTIKΩN TOY ΠPOΪONTOΣ 1. ONOMAΣIA TOY ΦAPMAKEYTIKOY ΠPOΪONTOΣ SEROQUEL XR 50 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης SEROQUEL XR 150 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Zoloft, 50 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία & 100 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ορθοστατικής υπότασης και συνδρόµου καρωτιδικού κόλπου.

ορθοστατικής υπότασης και συνδρόµου καρωτιδικού κόλπου. Κλινικές υποδείξεις περιεγχειρητικής αντιµετώπισης υπερηλίκων Αικατερίνη Λαµπαδαρίου *, Ελένη Παπαϊωάννου *, Παντελία Νασοπούλου **, Βίρνα Τανού ** * Αναισθησιολόγοι Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» ** Αναισθησιολόγοι Γ.Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Επείγοντα Ψυχιατρικά Προβλήματα

Επείγοντα Ψυχιατρικά Προβλήματα 166 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΓΑτJΚΗΣ ΙΑΊΊ'ΙΚΗΣ Επείγοντα Ψυχιατρικά Προβλήματα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑ Τα επείγοντα ψυχιατρικά προβλήματα περιλαμβάνουν διαταραχές στη σκέψη, στο συναίσθημα και στη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΥΧΟ ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΥΧΟ ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΙΑΑΡΑΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΑΙ ΜΕ Η ΡΗΣΗ ΨΥΟ ΡΑΣΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ιευκρίνιση Όρων «ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΡΗΣΗ» «ΚΑΑΡΗΣΗ» «ΕΞΑΡΗΣΗ» «ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΡΗΣΗ» Η χρήση µιάς ουσίας θεωρείται παθολογική όταν σαν συνέπεια της λήψης της παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΕΘΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΘΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 1 2 ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Aβραµίκα Μαρία. Καθηγήτρια Εφαρµογών (Επιβλέπουσα) ηµητριάδου Αλεξάνδρα. Καθηγήτρια Εφαρµογών Γκέλιου Ελένη. Καθηγήτρια Εφαρµογών 3 Σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ XANAX Δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο ΧΑΝΑΧ 0,25mg 0,5mg 1mg 2mg περιέχει: Αλπραζολάμη

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε καψάκιο περιέχει υδροχλωρική βενλαφαξίνη που αντιστοιχεί σε 150mg βενλαφαξίνης.

Κάθε καψάκιο περιέχει υδροχλωρική βενλαφαξίνη που αντιστοιχεί σε 150mg βενλαφαξίνης. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Efexor XR 37,5 mg σκληρά καψάκια παρατεταμένης αποδέσμευσης. Efexor XR 75 mg σκληρά καψάκια παρατεταμένης αποδέσμευσης. Efexor XR 150 mg σκληρά καψάκια παρατεταμένης

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχίατρος Θοδωρής Δασκαλόπουλος ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ

Ψυχίατρος Θοδωρής Δασκαλόπουλος ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΔΥΕΠ-Ε.4250-13/2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr ΔΙνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό άρθρο Special article

Ειδικό άρθρο Special article 124 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 19 (2), 2008 Ειδικό άρθρο Special article Γ.Ι. Mουσσάς, 1 Α.Π. Καρκανιάς, 2 Α. Παπαδοπούλου 3 1 Β Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικό Νοσοκομείο, «Αττικόν», 2 Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Page 1 of 14 ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Πρόλογος Τα νοσήματα της καρδιάς και των αγγείων αποτελούν στην εποχή μας την πρώτη αιτία θανάτου, τουλάχιστον στις ανεπτυγμένες χώρες. Υπολογίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

ΟΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 199 ΟΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Παύλος Σακκάς Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Το φάσμα των ψυχικών διαταραχών εκτείνεται στα εξής πεδία: Οργανικά

Διαβάστε περισσότερα

ÙÂ ı ÓÙ ÚÈÂ ËÁ Â ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙÔ ÌÊÚ ÁÌ ÙÔ ÙÔ ª ÔÎ Ú Ô

ÙÂ ı ÓÙ ÚÈÂ ËÁ Â ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙÔ ÌÊÚ ÁÌ ÙÔ ÙÔ ª ÔÎ Ú Ô Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ÙÂ ı ÓÙ ÚÈÂ ËÁ Â ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙÔ ÌÊÚ ÁÌ ÙÔ ÙÔ ª ÔÎ Ú Ô ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2002 2002 Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας Eκδοτική παραγωγή: Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ιπολική ιαταραχή (Μανιοκατάθλιψη)

ιπολική ιαταραχή (Μανιοκατάθλιψη) Τι είναι η ιπολική ιαταραχή; ιπολική ιαταραχή (Μανιοκατάθλιψη) Η ιπολική ιαταραχή, γνωστή και ως µανιοκατάθλιψη, θεωρείται µια διαταραχή της εγκεφαλικής λειτουργίας, η οποία φέρει ασυνήθιστες εναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ. ΈΤΟΣ 2011 2012 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΛΚΟΟΛ, ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

1 ο ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ. ΈΤΟΣ 2011 2012 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΛΚΟΟΛ, ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 1 ο ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ. ΈΤΟΣ 2011 2012 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΛΚΟΟΛ, ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Μια ευχάριστη συνήθεια, ένας υποτιµηµένος κίνδυνος, τα στατιστικά δεδοµένα 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ladose 20 mg/ 5 ml πόσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε 5 ml πόσιμου διαλύματος περιέχει υδροχλωρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Επικαλυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΜΑΘΕ ΚΑΙ ΠΡΟΛΑΒΕ!!!

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΜΑΘΕ ΚΑΙ ΠΡΟΛΑΒΕ!!! ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΜΑΘΕ ΚΑΙ ΠΡΟΛΑΒΕ!!! ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ψυχίατρος ΦΑΝΗ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας Τίτλος: Ναρκωτικά Μάθε και Πρόλαβε Συγγραφέας: Γεώργιος Λουκάς Φανή Τσομπανίδου Σκίτσα: Δημήτριος Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση του Αυτοκαταστροφικού Ασθενή

Αναγνώριση του Αυτοκαταστροφικού Ασθενή Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Αναγνώριση του Αυτοκαταστροφικού Ασθενή για γιατρούς & άλλους εργαζόμενους στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Ελένη Η. Μπεκιάρη Κυριάκος Β. Κατσαδώρος 1

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Κοινής Συναίνεσης Ελλήνων Εμπειρογνωμόνων για την Θεραπεία της Καταθλιπτικής Διαταραχής και της Δυσθυμίας

Πρακτικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Κοινής Συναίνεσης Ελλήνων Εμπειρογνωμόνων για την Θεραπεία της Καταθλιπτικής Διαταραχής και της Δυσθυμίας Πρακτικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Κοινής Συναίνεσης Ελλήνων Εμπειρογνωμόνων για την Θεραπεία της Καταθλιπτικής Διαταραχής και της Δυσθυμίας Ιωάννης Ζέρβας, Αναπλ Καθηγητής Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ, Ρωσσέτος Γουρνέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CIPRALEX 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία CIPRALEX 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία CIPRALEX 15 mg επικαλυμμένα με

Διαβάστε περισσότερα