Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 0 Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ Σ Α Υ Τ Ο Τ Ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ : Νέα του ΕΓΚ 1 Έρευνα και Καινοτοµία Εκπαίδευση και κατάρτιση INFO DAYS 1. «Ψηφιακές Βιβλιοθήκες - Υποστήριξη της Πολιτικής για τις Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας» 17 Φεβρουαρίου 2009, Λουξεµβούργο information_society/activities/ econtentplus/events/ cip_infoday_2009/ index_en.htm 2. «Πρόγραµµα Erasmus Mundus II ( )» 18 Φεβρουαρίου 2009, Βρυξέλλες static/en/mundus/ infoday_2009_en.htm Νεολαία 6 Κοινωνία της πληροφορίας Υγεία Ηµερολόγιο 89 Τουρισµός ευρωπαϊκών 9 εκδηλώσεων Ηµερολόγιο 10 Φεβρουαρίου Το ΕΓΚ συµµετέχει στο σχέδιο WISHES για ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ευρώϖης ως εκϖαιδευτικού ϖροορισµού «WISHES: Web-based Information Service for Higher Education Students» είναι ο τίτλος του νέου σχεδίου στο οποίο συµµετέχει το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου και πρόκειται να υλοποιηθεί µε τη συγχρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράµµατος ERASMUS MUNDUS - ράση 4: Ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ευρώπης ως εκπαιδευτικού προορισµού. Από 30 Νοεµβρίου έως τις 3 εκεµβρίου 2008 πραγµατοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο του Paderborn της Γερµανίας, το οποίο φέρει και το συντονιστικό ρόλο του σχεδίου, η πρώτη συνάντηση της κοινοπραξίας του σχεδίου. Στην κοινοπραξία συµµετέχουν 10 εταίροι από 9 διαφορετικά κράτη: Γερµανία (University of Paderborn), Βέλγιο (Haute École de la Province Liège και Hogeschool-Universiteit Brussel), Ισπανία (University of Granada), Αυστρία (CATT Innovation-Management GmbH), Τσεχία (Tomas Bata University), Κύπρος (Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου), Πολωνία (Poznan University of Technology), Τουρκία (Ondokuz Mayis University) και Ρωσία (St. Petersburg State University of Service and Economics). Η οµάδα του WISHES εν δράσει! προσελκύοντας φοιτητές από όλον τον κόσµο. Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν Το επικοινωνία άρθρο αυτό µεταξύ µπορεί να τους έχει µέσω της λέξεις. λέξεις. Πρόταση Ευρωϖαϊκή ϖροϋϖολογισµού Συνεργασία Web 2.0, 2008: στον όπως σχόλια, τοµέα αύξηση αξιολόγηση, της των που θα Το WISHES στοχεύει να αυξήσει την ελκυστικότητα Εϖιστηµονικής του ευρωπαϊκού χώρου ανώτερης διευκολύνουν Η Το επιλογή υλικό την θεµάτων απόφαση εικόνων που ή του γραφικών εµφανίζεται Έρευνας θα κατά ένας στα επιλέξει ενηµερωτικά σηµαντικός 11% φοιτήσει (COST) φοιτητή για το δαϖανών για και την Τεχνικής εκπαίδευσης. Αρχικά στοχεύει σε φοιτητές από έρευνα ίδρυµα που είναι τρόπος δελτία ή να εργασθεί. πρόσθεσης είναι πάρα πολύ περιεχοµένου µεγάλο. Μπορείτε ενηµερωτικό να συµπεριλάβετε δελτίο. άρθρα τη Ρωσία, και σε δεύτερο στάδιο σε φοιτητές σε ένα από άλλες τρίτες χώρες, σε ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και στον τοµέα της απα Ο προϋπολογισµός του σχεδίου ανέρχεται σε σχετικά µε τεχνολογίες ή καινοτοµίες στον τοµέα σας. Σκεφτείτε µε την το Ευρωπαϊκή άρθρο σας και Επιτροπή να σχόλησης. χρηµατοδοτεί δείτε το εάν 61% η εικόνα του υποστηρίζει συνόλου των επιλέξιµων δαπανών και Μπορεί εντείνει επίσης και το η µήνυµα να διάρκεια θέλετε που να του Θα Περισσότερες δηµιουργηθεί πληροφορίες: µία πλατφόρµα υψηλής προ-σχεδίοσπαθείτε αναφέρετε να επιχειρησιακές αποδώσετε. Προ- ή είναι τρία χρόνια. ποιότητας, όπου θα παρουσιάζονται όλες σπαθήστε οικονοµικές να τάσεις µην επιλέξετε ή να κάνετε πληροφορίες που ταιριάζουν στις ανάγκες φοιτητών από τρίτες χώρες που θέλουν να σπου- εικόνες προβλέψεις που για δεν τους ταιριάζουν πελάτες µε δάσουν ή να εργασθούν στην Ευρώπη. Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρµας τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και οι οργανισµοί απασχόλησης της Ευρώπης θα έχουν την ευκαιρία να προβάλλουν τις υπηρεσίες τους

2 Σ Ε Λ Ι Α 2 Ευρωϖαϊκό Έτος ηµιουργικότητας και Καινοτοµίας 2009 Στις 5 εκεµβρίου 2008, η Ε.Ε. πραγµατοποίησε την έναρξη ενηµερωτικής εκστρατείας για το Ευρωπαϊκό Έτος ηµιουργικότητας και Καινοτοµίας 2009 (EΕ Κ) µε το σύνθηµα «Φαντασία. ηµιουργία. Καινοτοµία», εγκαινιάζοντας παράλληλα το νέο δικτυακό τόπο Το Ευρωπαϊκό Έτος ηµιουργικότητας και Καινοτοµίας αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση σχετικά µε τη σηµασία της δηµιουργικότητας και της καινοτοµίας ως θεµελιωδών προσόντων για την προσωπική, κοινωνική και οικονοµική εξέλιξη. ίνοντας έµφαση στη δηµιουργικότητα και την καινοτοµία, η Ε.Ε. αποσκοπεί στη διαµόρφωση του µέλλοντος της Ευρώπης στο πλαίσιο του παγκόσµιου ανταγωνισµού µε την ενίσχυση του δυναµικού δηµιουργικότητας και καινοτοµίας. Όπως και για τα προηγούµενα ευρωπαϊκά έτη, στα µέτρα περιλαµβάνεται η προώθηση εκστρατειών, εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Το ΕΕ Κ είναι µια οριζόντια, εγκάρσια πρωτοβουλία η οποία καλύπτει πολλούς τοµείς εκτός από τις πολιτικές εκπαίδευσης και πολιτισµού, περιλαµβάνονται και οι πολιτικές για τις επιχειρήσεις, την περιφερειακή ανάπτυξη και την έρευνα. Η νέα ιστοσελίδα είναι αποκλειστικά αφιερωµένη στο Έτος και περιλαµβάνει τακτικά ενηµερωµένες ειδήσεις, εκδηλώσεις και δραστηριότητες, µηνύµατα πολιτικού περιεχοµένου/διαφηµιστικά, εκθέσεις σχετικά µε τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων καθώς και ξεχωριστές σελίδες για τους εταίρους του Έτους. Ένα ειδικό τµήµα θα αφιερώνεται στις δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται στα κράτη µέλη. ιεθνές Πρόγραµµα Ανταλλαγής Ερευνητικού Προσωϖικού Άνοιξε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων συµµετοχής στο ιεθνές Πρόγραµµα Ανταλλαγής Ερευνητικού Προσωπικού στο πλαίσιο του 7 ου ΠΠ (FP7-PEOPLE IRSES). Πρόκειται για µια νέα δράση Marie Curie που εφαρµόσθηκε για πρώτη φορά το 2008 και στοχεύει να ενισχύσει τις ερευνητικές συνεργασίες µέσω της ανταλλαγής προσωπικού και δραστηριοτήτων δικτύωσης µεταξύ των ευρωπαϊκών ερευνητικών οργανισµών και οργανισµών από χώρες µε τις οποίες η Κοινότητα έχει προβεί σε συµφωνία Επιστήµης και Τεχνολογίας ή βρίσκεται στο στάδιο διαπραγµάτευσης µια τέτοιας συµφωνίας καθώς και µε τις χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας. Συγκριτικά µε τις υπάρχουσες Marie Curie δράσεις, οι οποίες παρέχουν δυνατότητες κινητικότητας ατοµικά σε ερευνητές, αυτή η νέα δράση θα παρέχει υποστήριξη σε ερευνητικούς οργανισµούς να καθιερώσουν ή να ενισχύσουν µια µακροπρόθεσµη συνεργασία µέσω ενός συντονισµένου κοινού προγράµµατος ανταλλαγής ερευνητών για µικρές χρονικές περιόδους µεταξύ των κρατών µελών και των συνδεδεµένων χωρών µε τις τρίτες χώρες. Συµµετέχων στην παρούσα δράση είναι ένας ερευνητικός οργανισµός, ο οποίος θα είναι µέλος µιας συνεργασίας που συµβάλλει άµεσα στην εφαρµογή ενός κοινού προγράµµατος ανταλλαγής, υποστηρίζοντας ή/και φιλοξενώντας τους επιλέξιµους ερευνητές. Τεχνικό και διοικητικό προσωπικό µπορεί επίσης να συµµετάσχει στις ανταλλαγές. Το προσωπικό που µετέχει στις ανταλλαγές θα διατηρεί το µισθό του στον οργανισµό προέλευσης και το δικαίωµα να επιστρέψει, ώστε να υπάρχει πλήρης εγγύηση επανένταξης και θετική αναγνώριση της εµπειρίας που αποκτήθηκε από την κινητικότητα, µεγιστοποιώντας κατά συνέπεια το όφελος αυτής της δράσης για µακροπρόθεσµη συνεργασία. Η οικονοµική ενίσχυση θα παρασχεθεί για µια περίοδο 24 έως 48 µηνών, στα κοινά προγράµµατα που στοχεύουν στη διεθνική κινητικότητα των ερευνητών, του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού. Η διάρκεια των ανταλλαγών για κάθε ερευνητή ή τεχνικό/διοικητικό προσωπικό θα είναι 12 µηνών το µέγιστο. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται στα 30 εκατ.. Τα διαθέσιµα κοινοτικά κονδύλια θα καλύψουν το επίδοµα διαβίωσης των εξερχόµενων ευρωπαίων ερευνητών (συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών ταξιδιού) τάξης / µήνα. Η προθεσµία υποβολής προτάσεων λήγει στις 27 Μαρτίου

3 Πράσινη Βίβλος για τη διαχείριση των βιολογικών αϖοβλήτων Η οικονοµική ανάπτυξη στην Ε.Ε. οδήγησε στην κλιµάκωση των παραγόµενων ποσοτήτων αποβλήτων µε αποτέλεσµα απώλεια υλικών και ενέργειας και ζηµίες για το περιβάλλον. Κύρια απειλή από τα βιολογικά απόβλητα αποτελεί το µεθάνιο που παράγουν όταν εναποτίθενται σε χώρους υγειονοµικής ταφής. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή υπέβαλε στις 3 εκεµβρίου 2008 έγγραφο προβληµατισµού για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ε.Ε. Η Πράσινη Βίβλος διερευνά τις εναλλακτικές δυνατότητες και τις ευκαιρίες στον τοµέα της διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων στην Ε.Ε. και θα συµβάλει στην αξιολόγηση της ανάγκης ανάληψης νοµοθετικής δράσης. Οι εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά τη διαχείριση βιολογικών αποβλήτων συµπεριλαµβάνουν τα συστήµατα συλλογής για τη διαλογή βιολογικών αποβλήτων και την εν συνεχεία λιπασµατοποίησή τους ή την αναεροβική τους χώνευση, τη βιολογική επεξεργασία και την αποτέφρωση µε στόχο την ανάκτηση σε µεγάλο ή µικρό βαθµό της παραγόµενης ενέργειας. Η Πράσινη Βίβλος συµπεριλαµβάνει επισκόπηση των εφαρµοζόµενων πρακτικών και εξετάζει τα οφέλη και τα µειονεκτήµατα των ως άνω µεθόδων λαµβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικά, οικονοµικά και κοινωνικά θέµατα. Η Βίβλος εξετάζει, επίσης, τις επιπτώσεις των ήδη ληφθέντων κανονιστικών µέτρων. Στην Πράσινη Βίβλο θα εξεταστεί παράλληλα η ανάγκη για τη θέσπιση νέας νοµοθεσίας που θα µπορούσε να συµβάλει άµεσα στην µεγαλύτερη ανακύκλωση και ενεργειακή ανάκτηση από τα βιολογικά απόβλητα. Όλοι οι άµεσα ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις τους. Η διαβούλευση θα παραµείνει α- νοικτή µέχρι τις 15 Μαρτίου Σ Ε Λ Ι Α 3 Πρόσκληση υϖοβολής ϖροτάσεων για υϖοδοµές έρευνας Ανακοινώθηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων βάσει του προγράµµατος εργασίας «Ικανότητες» του 7 ου Προγράµµατος Πλαισίου στη θεµατική ενότητα «Υποδοµές έρευνας» που έχει ως στόχο τη βελτιστοποίηση της χρήσης και της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδοµών, αλλά επίσης και τη στήριξη της δηµιουργίας ή του εκσυγχρονισµού τους. Στο πλαίσιο αυτής της κοινοτικής δράσης, ο όρος «υποδοµές έρευνας» αναφέρεται σε εγκαταστάσεις, πηγές γνώσεις και σχετικές υπηρεσίες που χρησιµοποιούνται από την επιστηµονική κοινότητα για τη διεξαγωγή κορυφαίας έρευνας στους αντίστοιχους επιστηµονικούς τοµείς. Ο όρος καλύπτει: σηµαντικό επιστηµονικό εξοπλισµό, πηγές που βασίζονται στη γνώση όπως συλλογές, αρχεία ή δοµηµένες επιστηµονικές πληροφορίες που συµβάλλουν στη διευκόλυνση των υποδοµών που βασίζονται στις Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Πληροφοριών, όπως το δίκτυο/πλέγµα υπερυπολογιστών (Grid), πληροφορική (computing) και λογισµικό (software). Οι επιλέξιµες δράσεις υπό την παρούσα πρόσκληση αφορούν τις ηλεκτρονικές υποδοµές βασισµένες στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας και, πιο συγκεκριµένα, την καθιέρωση και λειτουργία µιας τεχνικής υποδοµής ψηφιακών «αποθηκών», για την κατάθεση και πρόσβαση σε επιστηµονικά άρθρα και δεδο- µένα που διεξήχθησαν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων έρευνας του 7 ου ΠΠ, καθώς και του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας (INFRA ). Επίσης, η πρόσκληση στοχεύει στην υποστήριξη της πολιτικής και της εφαρµογής του προγράµµατος και για το λόγο αυτό καλύπτει την ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισµού σε εθνικού ή/ και περιφερειακού τοµέα και των προγραµµάτων για την ερευνητική υποδοµή (INFRA : ERA-NET) καθώς και µελέτες, συνέδρια και δράσεις συντονισµού για την υποστήριξη της ανάπτυξης της πολιτικής στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας για τις ηλεκτρονικές υποδοµές (INFRA ). Επιλέξιµοι υποψήφιοι είναι νοµικές οντότητες από τα κράτη µέλη της Ε.Ε. ή από τις συνδεδεµένες χώρες. Για τη δράση INFRA : ERA-NET υποστήριξη της συνεργασίας για υποδοµές έρευνας σε όλους τους τοµείς επιστήµης και τεχνολογίας, επιλέξιµοι υποψήφιοι είναι µόνο ιδιοκτήτες προγράµµατος, δηλαδή, εθνικά/ περιφερειακά υπουργεία/κυβερνήσεις αρµόδια για τον καθορισµό, χρηµατοδότηση ή διαχείριση του ερευνητικού προγράµµατος ή διευθυντές προγράµµατος όπως Συµβούλια έρευνας ή οι αντιπροσωπείες χρηµατοδότησης. Ο προϋπολογισµός ανέρχεται σε και η προθεσµία υποβολής προτάσεων λήγει στις 17 Μαρτίου

4 Πολυδιάστατη κατάταξη των ϖανεϖιστηµίων της Ευρώϖης Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε δηµόσια ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφορών για το σχεδιασµό και τον έλεγχο της σκοπιµότητας πολυδιάστατης κατάταξης πανεπιστηµίων σε παγκόσµια κλίµακα. Η νέα κατάταξη η οποία θα σχεδιαστεί και θα ελεγχθεί θα στοχεύει στο να καταστήσει δυνατή τη σύγκριση και τη συγκριτική αξιολόγηση παρόµοιων φορέων εντός και εκτός της Ε.Ε., σε επίπεδο οργάνων στο σύνολό τους και θα δίνει έµφαση σε διαφορετικά πεδία µελετών. Το γεγονός αυτό θα βοηθήσει τους φορείς να αποκτήσουν καλύτερη θέση και να βελτιώσουν τις αναπτυξιακές τους στρατηγικές, την ποιότητα και τις αποδόσεις τους. Σ Ε Λ Ι Α 4 Οι προσβάσιµες, διαφανείς και συγκρίσιµες πληροφορίες θα καταστήσουν ευκολότερη την πραγµατοποίηση ενηµερωµένων επιλογών για τους εµπλεκόµενους φορείς και συγκεκριµένα για τους φοιτητές µεταξύ διαφορετικών φορέων και των προγραµµάτων τους. Πολλές υπάρχουσες κατατάξεις δεν πληρούν τον εν λόγω στόχο, καθώς δίνουν έµφαση µόνον σε ορισµένες πτυχές έρευνας και στο σύνολο φορέων και όχι σε µεµονωµένα προγράµµατα και τοµείς. Το σχέδιο θα καλύψει όλα τα είδη πανεπιστηµίων και λοιπά ιδρύµατα ανώτερης εκπαίδευσης καθώς και ερευνητικά ιδρύµατα. Το σχέδιο θα λάβει χρηµατοδότηση από την Επιτροπή µέχρι 1.1 εκατ.. Η προθεσµία υποβολής προσφοράς λήγει στις 27 Φεβρουαρίου Εγκρίθηκε το ϖρόγραµµα Erasmus Mundus II Το πρόγραµµα Erasmus Mundus εφαρµόζεται από το 2004 για την ενθάρρυνση της δηµιουργίας µεταπτυχιακών προγραµµάτων υψηλής ποιότητας στην Ευρώπη και την προσέλκυση φοιτητών υψηλού επιπέδου από τρίτες χώρες στα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια. Το νέο πρόγραµµα Erasmus Mundus II αποτελεί τη συνέχειά του µε στόχο να αναχθεί σε πρόγραµµα αναφοράς της Ε.Ε. για τη συνεργασία µε τις τρίτες χώρες στον κλάδο αυτό. Για περίοδο πέντε ετών ( ), θα διατεθεί ποσό 950 εκατ. (σχεδόν 4 φορές µεγαλύτερο από το ποσό που είχε εγκριθεί για την περίοδο ), ώστε να ενώσουν τις δυνάµεις τους τα πανεπιστήµια της Ευρώπης και τρίτων χωρών στα πλαίσια κοινών προγραµµάτων ή εποικοδοµητικών συµπράξεων, καθώς και για να χορηγηθούν υποτροφίες σε φοιτητές της Ευρώπης και τρίτων χωρών για διεθνή εµπειρία σπουδών. To Erasmus Mundus II διαθέτει νέα προσέγγιση και ευρύτερο πεδίο εφαρµογής από την άποψη των στόχων και των δραστηριοτήτων σε σχέση µε την πρώτη φάση εφαρµογής του: Οι κυριότερες καινοτοµίες του νέου προγράµµατος συνοψίζονται στα παρακάτω: Επέκταση του Erasmus Mundus στις σπουδές επιπέδου διδακτορικού διπλώµατος. Προτεραιότητα θα δίνεται στα κοινά πτυχία (και όχι στα ξεχωριστά εθνικά πτυχία). Μεγαλύτερη οικονοµική ενίσχυση για τους ευρωπαίους φοιτητές µε την προσφορά ελκυστικότερων υποτροφιών. Συµπράξεις µε ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τρίτων χωρών και δραστηριότητες κινητικότητας συµπεριλαµβανοµένων των υποτροφιών στη δράση αυτή υπάγεται πλέον το «Erasmus Mundus Παράθυρο Εξωτερικής Συνεργασίας (External Cooperation Window)» προκειµένου να προσφέρεται σε τρίτες χώρες µια οµοιογενής και εµφανής εικόνα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Επιδοτήσεις σε αρµόδιες εθνικές αρχές για την προώθηση του προγράµµατος και τη διάδοση των αποτελεσµάτων του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Προώθηση στόχων εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε. και της αειφόρου ανάπτυξης των τρίτων χωρών στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων. Οι νέες προσκλήσεις αναµένεται να ανοίξουν το Φεβρουάριο Ωστόσο, αυτή τη στιγµή είναι ανοικτή η πρόσκληση για το «Erasmus Mundus Παράθυρο Εξωτερικής Συνεργασίας» για την ενίσχυση της κινητικότητας φοιτητών και ακαδηµαϊκού προσωπικού µεταξύ ευρωπαϊκών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και στοχευµένων τρίτων χωρών και γεωγραφικών περιοχών (Αργεντινή, Βραζιλία, Κίνα, Ρωσία, Ινδία, περιοχή Ασίας, ηµοκρατίες Κεντρικής Ασίας, περιοχή Λατινικής Αµερικής, περιοχή Μέσης Ανατολής, Νότιες και Ανατολικές γειτονικές χώρες και περιοχή υτικών Βαλκανίων) µε προθεσµία υποβολής στις 13 Μαρτίου

5 «Ευρωϖαϊκή Εβδοµάδα 2009» ϖρόσκληση συµµετοχής φοιτητών Σ Ε Λ Ι Α 5 Το Catholic University of Louvain στο Βέλγιο διοργανώνει στις 29 Μαρτίου µε 4 Απριλίου 2009 την «Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα 2009» και προσκαλεί φοιτητές από την Κύπρο και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες να δηλώσουν συµµετοχή. Το πρόγραµµα πέντε ηµερών περιλαµβάνει προσοµοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συζητήσεις, διάσκεψη µε ευρωβουλευτές, επισκέψεις στα κοινοτικά όργανα και στην πόλη των Βρυξελλών. Όλοι οι ενδιαφερόµενοι φοιτητές είναι ευπρόσδεκτοι να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής στο πρόγραµµα. Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν βάσει του κινήτρου και του ενδιαφέροντός τους, της εµπειρίας τους και της γνώσης τους για την Ευρώπη, της γνώσης αγγλικών και της ακαδηµαϊκής τους σταδιοδροµίας. Οι δαπάνες συµµετοχής στην «Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα 2009» ανέρχονται σε 60 ανά συµµετέχοντα. Καλύπτουν τις δραστηριότητες και την πλειοψηφία των γευµάτων κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας. Τα έξοδα ταξιδιού καλύπτονται από τους συµµετέχοντες. Όλοι οι συµµετέχοντες θα φιλοξενηθούν από τους φοιτητές της πανεπιστηµιούπολης του Louvain-La-Neuve, οι οποίοι θα τους υποδεχθούν σε εθελοντική βάση. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρέπει να αποσταλούν το αργότερο µέχρι τις 31 Ιανουαρίου Κατάρτιση εθνικών δικαστών στο δίκαιο ανταγωνισµού της Ε.Ε. και στη δικαστική συνεργασία Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυµεί να ενισχύσει τη δικαστική συνεργασία µεταξύ των εθνικών δικαστών και της κατάρτισής τους εν όψει της εφαρµογής των άρθρων 81 και 82 περί ανταγωνισµού της Συνθήκης ΕΚ. Για το λόγο αυτό πρόκειται να συγχρηµατοδοτήσει σχέδια που επικεντρώνονται στα ακόλουθα θέµατα: εξασφάλιση της συνοχής και της συµµόρφωσης στην εφαρµογή των άρθρων 81 και 82 ΕΚ συµπεριλαµβανοµένων των ζητηµάτων της αγωγής αποζηµιώσεως βελτίωση και ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ των εθνικών δικαστών. Οι δραστηριότητες µπορούν να έχουν την παρακάτω µορφή: οργάνωση διασκέψεων, σεµιναρίων, συµποσίων ή συνεδριάσεων µε θέµα το δίκαιο του ανταγωνισµού της Ε.Ε. για εθνικούς δικαστές βραχυπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη κατάρτιση στο δίκαιο του ανταγωνισµού της Ε.Ε. ως µέρος των µαθηµάτων για εθνικούς δικαστές διανοµή συγγραµµάτων και πληροφοριών για το δίκαιο του ανταγωνισµού της Ε.Ε. που προσαρµόζεται συγκεκριµένα στις ανάγκες των εθνικών δικαστών συνεργασία, συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργίας δικτύων ή/και βάσεων δεδοµένων, µεταξύ των δικαστικών αρχών ή άλλων δηµόσιων ή ιδιωτικών υπηρεσιών αρµόδιων για την ενθάρρυνση ή τον έλεγχο της σωστής εφαρµογής του δικαίου του ανταγωνισµού της Ε.Ε. από τους εθνικούς δικαστές. Οι οµάδες στόχοι περιλαµβάνουν τους δικαστές, συµπεριλαµβανοµένων των εισαγγελέων, τους εκπαιδευόµενους εθνικούς δικαστές, το νοµικό προσωπικό των γραφείων των δικαστών ή των εθνικών δικαστηρίων. Το πρόγραµµα είναι ανοικτό σε ανεξάρτητα και µη κερδοσκοπικά νοµικά πρόσωπα που στοχεύουν στο δηµόσιο καλό και διαθέτουν νοµικό καθεστώς που καθιερώνεται σε ένα από τα κράτη µέλη της Ε.Ε. όπως: διεθνείς, εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δηµόσιες ή ιδιωτικές αρχές ή ιδρύµατα οργανισµοί ή ιδρύµατα κατάρτισης ή έρευνας ιδρύµατα νοµικής και δικαστικής εκπαίδευσης για νοµικά επαγγέλµατα διεθνείς οργανισµοί και µη κυβερνητικές οργανώσεις των κρατών µελών. Η κοινοτική συγχρηµατοδότηση δεν µπορεί να υπερβεί το 80% του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών και η συµβολή κυµαίνεται από κατ ελάχιστο έως κατά µέγιστο ανά σχέδιο. Τα σχέδια που υποβάλλονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων πρέπει να ολοκληρωθούν πριν την 31 η Μαρτίου Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρέπει να σταλούν το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου

6 Σ Ε Λ Ι Α 6 Amicus νεολαία και εθελοντισµός Ανακοινώθηκε η δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής ενέργειας Amicus, η οποία αποσκοπεί στην προώθηση του διακρατικού χαρακτήρα των τοποθετήσεων νέων σε δραστηριότητες πολιτικών υπηρεσιών και εθελοντισµού, στη δηµιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάδειξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου που θα διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα των προσφορών πολιτικών υπηρεσιών και εθελοντισµού για τους νέους και στη θέσπιση ενός σταδίου δοκι- µής και αξιολόγησης µέσω συγκεκριµένων έργων ευρωπαϊκής συνεργασίας (διακρατικής διάστασης) στον τοµέα της πολιτικής υπηρεσίας και του εθελοντισµού των νέων. Επιλέξιµοι είναι κατά προτεραιότητα, οι δηµόσιοι οργανισµοί των οποίων η κύρια δραστηριότητα αφορά τον τοµέα της πολιτικής υπηρεσίας και οι µη κυβερνητικές οργανώσεις ή ενώσεις µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, των οποίων η κύρια δραστηριότητα αφορά τον τοµέα του εθελοντισµού των νέων. Το ποσό της κοινοτικής επιχορήγησης για κάθε σχέδιο δεν θα υπερβαίνει τα EUR. Η καταληκτική ηµεροµηνία είναι στις 30 Απριλίου Πρόγραµµα «Νεολαία εν δράσει» : ϖρόσκληση υϖοβολής ϖροτάσεων 2009 η µ ο σ ι ε ύ θ η κ ε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράµµατος «Νεολαία εν δράσει» για το έτος Σύµφωνα µε το νέο πρόγραµµα εργασίας, οι ετήσιες προτεραιότητες για το 2009 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος ηµιουργικότητας και Καινοτοµίας, η ενεργός συµµετοχή των νέων στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών, ο αθλητισµός ως µέσο προώθησης της ενεργού ιδιότητας του πολίτη και της κοινωνικής ενσωµάτωσης των νέων, η προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής µέσω σωµατικών δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανοµένου του αθλητισµού, η προώθηση της ενσωµάτωσης των νέων µε αναπηρία, η ευαισθητοποίηση σε παγκόσµιες προκλήσεις, η συµµετοχή των νέων στην αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου συνεργασίας στον τοµέα της πολιτικής για τη νεολαία και ο διαπολιτισµικός διάλογος. Η νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά τη στήριξη των ακολούθων δράσεων και υποδράσεων: ράση 1 - Νεολαία για την Ευρώπη Υποδράση 1.1: Ανταλλαγές νέων από διαφορετικές χώρες. Υποδράση 1.2: Πρωτοβουλίες για τη νεολαία για υποστήριξη οµαδικών σχεδίων που καταρτίζονται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Υποδράση 1.3: ηµοκρατικά σχέδια για νέους για υποστήριξη της συµµετοχής των νέων στον δηµοκρατικό βίο των τοπικών, περιφερειακών ή εθνικών κοινοτήτων τους, όπως και σε διεθνές επίπεδο. ράση 2 - Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία για υποστήριξη της συµµετοχής των νέων σε διάφορες µορφές εθελοντικών δραστηριοτήτων, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. ράση 3 - Νεολαία στον κόσµο Υποδράση 3.1: Συνεργασία µε τις γειτονικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως σχέδια ανταλλαγών και κατάρτισης νέων και σχέδια δικτύωσης στον τοµέα της νεολαίας. ράση 4 - Συστήµατα υποστήριξης των νέων Υποδράση 4.3: Κατάρτιση και δικτύωση των ατόµων που εργάζονται για τη νεολαία και σε οργανώσεις νεολαίας για ανταλλαγή εµπειριών, εµπειρογνωµοσύνης και ορθών πρακτικών. ράση 5 - Υποστήριξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας Υποδράση 5.1: Συναντήσεις νέων και αρµοδίων της πολιτικής για τη νεολαία για την ανάπτυξη συνεργασίας, σεµιναρίων και διαρθρωµένου διαλόγου. Υποβάλλονται αιτήσεις από µη κερδοσκοπικές ή µη κυβερνητικές οργανώσεις, τοπικούς ή περιφερειακούς δηµόσιους φορείς, άτυπες οµάδες νέων, φορείς που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα της νεολαίας, διεθνείς µη κερδοσκοπικές οργανώσεις, κερδοσκοπικές οργανώσεις που διοργανώνουν µια εκδήλωση στον τοµέα της νεολαίας, του αθλητισµού ή του πολιτισµού. Εντούτοις, ορισµένες δράσεις του προγράµµατος απευθύνονται σε πιο περιορισµένο φάσµα φορέων. Συνεπώς, η επιλεξιµότητα των φορέων που υποβάλλουν αίτηση καθορίζεται στον οδηγό προγράµµατος ειδικά για κάθε δράση/υποδράση.

7 Σ Ε Λ Ι Α 7 Νέο ϖρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ «Safer Internet Programme» ( ) Εγκρίθηκε στις 9 εκεµβρίου 2008 από το Συµβούλιο των Υπουργών το νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του ιαδικτύου (Ίντερνετ) γνωστό ως «Safer Internet Programme». Το νέο πρόγραµµα θα ισχύει για την περίοδο και βασίζεται στα επιτεύγµατα του προηγουµένου από αυτό, που κάλυψε την περίοδο Με το προτεινόµενο νέο πρόγραµµα θα συγχρηµατοδοτηθούν έργα για: Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού, ενδυνάµωση της νεολαίας, των γονέων και των καθηγητών ώστε να πραγµατοποιούν υπεύθυνες επιγραµµικές επιλογές, συµβουλεύοντάς τους για τις σχετικές προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνουν. ιάθεση, στο κοινό, ενός δικτύου από σηµεία επαφής, προσβάσιµα είτε µέσω ενός ιστότοπου ή ενός τηλεφωνικού αριθµού, για την αναφορά παράνοµου και επιβλαβούς περιεχοµένου και συµπεριφοράς, ιδίως σχετικά µε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, επαφών µε βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης/ εκφοβισµού στον κυβερνοχώρο. Ενθάρρυνση των πρωτοβουλιών αυτορύθµισης στο πεδίο αυτό και συµµετοχή των παιδιών στη δηµιουργία ασφαλέστερου επιγραµµικού περιβάλλοντος. ηµιουργία µιας βάσης γνώσεων σχετικά µε τις νέες τάσεις στη χρήση των επιγραµµικών τεχνολογιών και µε τις συνέπειές τους στη ζωή των παιδιών µέσω συνένωσης, σε ευρωπαϊκή κλίµακα, τεχνικής, ψυχολογικής και κοινωνιολογικής εµπειρογνωσίας. Ο προϋπολογισµός του νέου προγράµµατος για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ, ύψους 55 εκατ., θα κατανεµηθεί ως εξής: ποσοστό 48% προορίζεται για την ευαισθητοποίηση του κοινού, το 34% για την καταπολέµηση παράνοµου περιεχοµένου και την αντιµετώπιση επιβλαβούς επιγραµµικής συµπεριφοράς, 10% για ασφαλέστερο επιγραµµικό περιβάλλον και 8% για τη σύσταση µιας βάσης γνώσεων. Ποιό το µέλλον του ϖρογράµµατος econtentplus; Το πρόγραµµα econtentplus έληξε στις 31 εκεµβρίου Το πρόγραµµα είχε θεσπιστεί για την περίοδο για να υποστηρίξει τη βελτίωση της πρόσβασης, της χρηστικότητας και της αξιοποίησης του ευρωπαϊκού ψηφιακού περιεχοµένου. Ωστόσο ο στόχος για τη διαµόρφωση ενός ευρωπαϊκού χώρου ψηφιακού περιεχοµένου και την καθιέρωση διευρωπαϊκών υπηρεσιών, ξεπερνώντας εµπόδια που αφορούν τα πολυγλωσσικά και πολυπολιτισµικά περιβάλλοντα και τις διαφορετικές πρακτικές που εφαρµόζουν σήµερα οι δηµόσιες διοικήσεις στην Ευρώπη, θα συνεχιστούν από 1 Ιανουαρίου 2009 στο πλαίσιο του προγράµµατος «Υποστήριξη της Πολιτικής για τις Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας» που αποτελεί µέρος του Προγράµµατος- Πλαισίου για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία ( ). Για το 2009, τέτοια µέτρα θα καλύψουν τους ακόλουθους τοµείς: Ψηφιακές βιβλιοθήκες - Πολυγλωσσικός Ιστός - Πληροφορίες ηµόσιου Τοµέα Ανταγωνιστικές υϖηρεσίες κινητής τηλεόρασης Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε δέσµη οδηγιών για να δοθούν άδειες στην κινητή τηλεόραση (Mobile TV), ώστε να επιταχυνθεί η αξιοποίηση της υπηρεσίας σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Τα έσοδα, παγκοσµίως, από υπηρεσίες κινητής τηλεόρασης αναµένεται να φθάσουν στο επίπεδο των 7,8 και πλέον δις το Η Επιτροπή διατύπωσε τις κυριότερες αρχές, τις οποίες θα πρέπει να ακολουθούν οι κανονιστικές αρχές και οι κυβερνήσεις στα κράτη µέλη όταν επιτρέπουν σε φορείς εκµετάλλευσης να παρέχουν υπηρεσίες κινητής τηλεόρασης. Μεταξύ των όρων παραχώρησης άδειας συγκαταλέγεται η ποιότητα της παρεχόµενης στους πελάτες υπηρεσίας, συµπεριλαµβανοµένης της κάλυψης µετάδοσης στους εσωτερικούς χώρους και της ποιότητας εκποµπής. Στις κανονιστικές αρχές δίνονται συµβουλές για τη διατήρηση της διαδικασίας αδειοδότησης ανοικτής σε όλους τους παράγοντες του κλάδου και για τη διαµόρφωση συνθηκών που ενθαρρύνουν τη συνεργασία µεταξύ τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων και τηλεοπτικών καναλιών. Τέλος, καλούν τον κλάδο να µεριµνήσει ώστε οι υπηρεσίες κινητής τηλεόρασης που βασίζονται στο πρότυπο DVB-H να λειτουργούν απρόσκοπτα σε κάθε χώρα.

8 Σ Ε Λ Ι Α 8 Οδηγία και Σχέδιο ράσης της Ε.Ε. για δωρεά οργάνων και τη µεταµόσχευση Για πολλούς ασθενείς η µεταµόσχευση οργάνων είναι η µόνη θεραπεία που µπορεί να τους σώσει τη ζωή. Εκτιµάται ότι κάθε µέρα πεθαίνουν 12 άτοµα που περιµένουν µια µεταµόσχευση. Η Επιτροπή ενέκρινε σηµαντικά µέτρα ασφάλειας και ποιότητας για τη δωρεά οργάνων και ένα σχέδιο δράσης 10 σηµείων µε σκοπό τη συνεργασία µε τα κράτη µέλη για την ενίσχυση των συστηµάτων δωρεάς οργάνων και µεταµοσχεύσεων στην Ευρώπη. Η οδηγία και το σχέδιο δράσης αντιµετωπίζουν τρεις βασικές προκλήσεις: να βελτιωθεί η ποιότητα και η ασφάλεια των οργάνων στην Ευρώπη, να αυξηθεί η διάθεση οργάνων και να καταστούν τα συστήµατα µεταµοσχεύσεων αποδοτικότερα και πιο προσπελάσιµα. Η οδηγία προσφέρει ένα σαφές νοµικό πλαίσιο για τις δωρεές οργάνων και τις µεταµοσχεύσεις στην Ε.Ε. Συγκεκριµένα, σε κάθε κράτος µέλος θα οριστεί µια εθνική αρµόδια αρχή που θα εξασφαλίζει τη συµµόρφωση µε τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας της Ε.Ε. Τα πρότυπα αυτά περιλαµβάνουν την καθιέρωση ενός συστήµατος ιχνηλασιµότητας των ανθρώπινων οργάνων και ενός συστήµατος αναφοράς σοβαρών ανεπιθύµητων συµβάντων και αντιδράσεων. Για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής ανθρώπινων οργάνων, θα τυποποιηθεί η συλλογή δεδοµένων για συγκεκριµένα χαρακτηριστικά των οργάνων. Τέλος, τα εθνικά προγράµµατα ποιότητας θα εξασφαλίσουν τη συνεχή παρακολούθηση των επιδόσεων για βελτίωση των διαδικασιών και µάθηση. Το Σχέδιο ράσης 10 σηµείων υιοθετήθηκε για εξαετή περίοδο ( ) για την αντιµετώπιση 3 βασικών προκλήσεων όσον αφορά στη δωρεά οργάνων και στις µεταµοσχεύσεις στην Ευρώπη, οι οποίες είναι α) να βελτιωθεί η ποιότητα και η ασφάλεια των οργάνων στην Ευρώπη, β) να αυξηθεί η διάθεση οργάνων και γ) να καταστούν τα συστήµατα µεταµοσχεύσεων πιο αποδοτικά και πιο προσπελάσιµα. Το σχέδιο δράσης αναµένεται να τονώσει τις κοινές ενέργειες και να διευκολύνει τον συντονισµό µε τα κράτη µέλη. Αυτό θα επιτευχθεί µέσω διαφόρων µηχανισµών όπως η ανταλλαγή ορθών πρακτικών ή οι ευρείες συµφωνίες στην Ε.Ε. για συγκεκριµένα ζητήµατα. Σχέδιο ράσης της Ε.Ε. για τα ναρκωτικά ( ) Το Συµβούλιο των Υπουργών υιοθέτησε το Σχέδιο ράσης για τα Ναρκωτικά για την περίοδο που είχε προτείνει η Επιτροπή το Σεπτέµβριο του Το νέο Σχέδιο ράσης επικεντρώνεται σε δύο βασικές συνιστώσες της πολιτικής για τα ναρκωτικά, τη µείωση της ζήτησης και τη µείωση της προσφοράς, οι οποίες συµπληρώνονται από τρία οριζόντια θέµατα, το συντονισµό, τη διεθνή συνεργασία και ενηµέρωση, την έρευνα και αξιολόγηση. Το σχέδιο δράσης προσδιορίζει τις ακόλουθες προτεραιότητες: 1. Μείωση της ζήτησης ναρκωτικών και αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες οµάδες και στην πρόληψη της πολυτοξικοµανίας (συνδυασµένη χρήση παράνοµων και νόµιµων ουσιών, ιδίως οινοπνευµατωδών). 2. Κινητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών για να διαδραµατίσουν ενεργό ρόλο Πρέπει να δροµολογηθεί διαδικασία διαβούλευσης µε τα κράτη µέλη και την κοινωνία των ευρωπαίων πολιτών µε σκοπό την αποδοχή µιας ευρωπαϊκής συµµαχίας της κοινωνίας των πολιτών για τα ναρκωτικά. Η συµµαχία αυτή θα περιλαµβάνει δέσµευση και µια σειρά αρχών που θα καθοδηγούν τους πολίτες στη διαχείριση προβληµάτων που συνδέονται µε τα ναρκωτικά όταν αυτά ανακύπτουν στο άµεσό τους περιβάλλον. 3. Μείωση της προσφοράς ναρκωτικών Πρέπει να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα της επιβολής του νόµου σε επίπεδο Ε.Ε. για την καταπολέµηση της παραγωγής και εµπορίας ναρκωτικών. Θα πρέπει να υποστηριχθούν περισσότερο καλύτερα συντονισµένες ενέργειες χάρη σε περιφερειακές πλατφόρµες ασφάλειας. 4. Βελτίωση της διεθνούς συνεργασίας Η αποτελεσµατικότητα της Ε.Ε. θα αυξηθεί σε µεγάλο βαθµό από τον καλύτερο συντονισµό των εθνικών κοινοτικών πολιτικών. 5. Καλύτερη κατανόηση του προβλήµατος Πρέπει να αυξηθούν οι γνώσεις σχετικά µε όλες τις πτυχές της χρήσης ναρκωτικών µέσω περισσότερο και καλύτερα συντονισµένης έρευνας και δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένων των δεδοµένων που αφορούν την εγκληµατικότητα και του τρόπου µε τον οποίον λειτουργεί η παράνοµη αγορά προσφοράς ναρκωτικών. Περισσότερες λεπτοµέρειες:

9 Σ Ε Λ Ι Α 9 Νέοι κανόνες για τις τελωνειακές ατέλειες ταξιδιωτών στην Ε.Ε. Από την 1 η εκεµβρίου 2008, άρχισαν να ισχύουν οι νέοι κανόνες για τις αφορολόγητες και τις αδασµολόγητες εισαγωγές. Οι ταξιδιώτες θα ωφεληθούν από µείωση του κόστους όταν εισάγουν εµπορεύµατα στην Ε.Ε. στις προσωπικές αποσκευές τους. Ταυτόχρονα, τα κράτη µέλη θα αποφύγουν τα διοικητικά έξοδα που συνεπάγεται σήµερα η είσπραξη µικρών ποσών δασµών και φόρων. Οι τελωνειακές ατέλειες των ταξιδιωτών είναι τα χρηµατικά όρια ή ποσοτικά όρια κάτω από τα οποία οι ταξιδιώτες που εισέρχονται στην ΕΕ από τρίτες χώρες δικαιούνται να εισάγουν αδασµολόγητα είδη στις προσωπικές αποσκευές τους. Από την 1 η εκεµβρίου 2008, οι νέοι κανόνες: αυξάνουν το σηµερινό χρηµατικό όριο από 175 ευρώ σε 430 ευρώ για τους ταξιδιώτες που χρησιµοποιούν αεροπορικές και θαλάσσιες µεταφορές και σε 300 ευρώ για τους ταξιδιώτες που ταξιδεύουν δια ξηράς ή µέσω εσωτερικών πλωτών οδών καταργούν τα ποσοτικά όρια για τα αρώµατα, τον καφέ και το τσάι (πράγµα που σηµαίνει ότι τα είδη αυτά θα υπάγονται στο χρηµατικό όριο) αυξάνουν το ποσοτικό όριο για τον µη αφρώδη οίνο από 2 σε 4 λίτρα καθιερώνουν ποσοτικό όριο 16 λίτρων για τις εισαγωγές µπύρας παρέχουν στα κράτη µέλη τη δυνατότητα µείωσης των ποσοτικών ορίων για τα προϊόντα καπνού (π.χ. για τα τσιγάρα: από 200 σε 40) προς υποστήριξη των πολιτικών υγείας. Πρόταση για νέα δικαιώµατα για εϖιβάτες λεωφορείων και ακτοϖλοϊκών γραµµών Η Επιτροπή ενέκρινε δύο νοµοθετικές προτάσεις µε τις οποίες θεσπίζεται σειρά δικαιωµάτων για τους επιβάτες που χρησιµοποιούν εγχώριες και διεθνείς λεωφορειακές και ακτοπλοϊκές γραµµές. Τα δικαιώµατα περιλαµβάνουν ελάχιστους κανόνες για την ενηµέρωση των επιβατών πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, κανόνες για την αστική ευθύνη των εταιριών ως προς τους επιβάτες και τις αποσκευές τους, για την παροχή συνδροµής και την αποζηµίωση σε περιπτώσεις διακοπής του ταξιδιού, µέτρα σε περίπτωση καθυστερήσεων και ειδική συνδροµή για τα άτοµα µε προβλήµατα κινητικότητας. Όπως και στους τοµείς των αεροπορικών και σιδηροδροµικών µεταφορών, οι προτάσεις προβλέπουν ανεξάρτητους εθνικούς οργανισµούς επίλυσης των διαφορών. Οι χώρες της Ε.Ε. οφείλουν να ορίσουν τα όργανα επιβολής του νόµου που θα είναι αρµόδια για τη διασφάλιση της εφαρµογής των εν λόγω κανονισµών στην επικράτειά τους. Αν ένας επιβάτης λεωφορείου ή πλοίου θεωρεί ότι κάποιο από τα δικαιώµατα αυτά έχει καταπατηθεί, µπορεί να γνωστοποιεί το πρόβληµα στην εταιρία. Αν δεν ικανοποιηθεί από την απάντηση, µπορεί να καταθέσει καταγγελία στον εθνικό φορέα που έχει οριστεί από την οικεία χώρα ως αρµόδιος για την τήρηση της σχετικής νοµοθεσίας.

10 Σ Ε Λ Ι Α nd European University-Business Forum Περισσότερα: European Sustainable Energy Week Περισσότερα: PRACE - Partnership for advanced computing in Europe - winter school Περισσότερα: Regions for Economic Change Conference Περισσότερα: Conference "External costs of energy technologies" Περισσότερα: INFO DAY - Digital Libraries - ICT Policy Support Programme Περισσότερα: INFO DAY - Erasmus Mundus II ( ) Περισσότερα: INFO DAY - ICT work programme objective ICT Internet of Things and Enterprise environments Περισσότερα: ehealth 2009 Περισσότερα: Brokerage event 2009 ENIAC call for proposals Περισσότερα: Workshop on drug resistance in ovarian cancer Περισσότερα: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009 International conference on competence research centre programmes and policies Περισσότερα: Fifth International Technology Transfer Days BIOMATERIAL 2009 Περισσότερα: 6 th European Forum of Citizens Advice Services on the Exercise of European Citizenship Rights Περισσότερα: 3 Φεβρουαρίου Ντίσελντορφ, Γερµανία 5-6 Φεβρουαρίου 9-13 Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου Αθήνα, Ελλάδα Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου 17 Φεβρουαρίου Λουξεµβούργο 18 Φεβρουαρίου 18 Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου Πράγα, Τσεχία 19 Φεβρουαρίου Παρίσι, Γαλλία 19 Φεβρουαρίου Μόντενα, Ιταλία Φεβρουαρίου Erfurt, Γερµανία Φεβρουαρίου Επιµέλεια ύλης και έκδοσης: Πανεπιστήµιο Κύπρου Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Για περαιτέρω πληροφορίες και ενηµέρωση: Ροζµαρί Στρεβινιώτη Λειτουργός Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Βρυξέλλες: Avenue d Auderghem 22-28, B-1040, Βρυξέλλες, Τηλ.: Φαξ: Λευκωσία: Πανεπιστήµιο Κύπρου Κτ. Συµβουλίου-Συγκλήτου Α.Γ. Λεβέντης, Τ.Θ , 1678 Λευκωσία, Τηλ.: Φαξ:

11 Σ Ε Λ Ι Α 1 1 Εταίροι Μέλη Ευρωϖαϊκού Γραφείου Κύϖρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS UNIVERSITY OF NICOSIA FREDERICK UNIVERSITY ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΝΕΚ) ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΟΣΙΚΑ) Συνδροµητές EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS (EAEC) ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΤΗΚ - CYTA)

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2010/C 48/07)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2010/C 48/07) 26.2.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 48/7 Πρόσκληση του 2010 για υποβολή προτάσεων για έμμεσες δράσεις στο πλαίσιο του πολυετούς κοινοτικού προγράμματος σχετικά με την προστασία των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Νεολαία εν ράσει Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Νεολαία εν ράσει Λεµεσός, 19 Μαΐου 2010 1

Νεολαία εν ράσει Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Νεολαία εν ράσει Λεµεσός, 19 Μαΐου 2010 1 Νεολαίαεν εν ράσει ΕυρωπαϊκόΠρόγραµµα Νεολαίαεν εν ράσει Λεµεσός, 19 Μαΐου 2010 1 ΣτόχοιΠρογράµµατος Στόχοι: Προώθηση της ενεργού συµµετοχής των νέων ως πολιτών γενικότερα και ως ευρωπαίων πολιτών ειδικότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ως Καινοτοµία στην οργανωµένη πληροφόρηση ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου και Προϊστάµενος Υπηρεσίας Έρευνας και.σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Παρουσίαση Ετοιµασίας Εγκεκριµένης Πρότασηςστο 7 ο ΠΠ Ειδικό Πρόγραµµα Ικανότητες «Επιστήµη στην Κοινωνία» FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Ροζµαρί Στρεβινιώτη Λειτουργός Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου, Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε http://europedirect.pde.gov.gr Μηνιαιο ενημερωτικο δελτιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα, 26441 2613-613 646 info@edic.pde.gov.gr EuropeDirect

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Μαριλένα Παρασκευά Λειτουργός Α Περιεχόµενα Enterprise Europe Network Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy

makrides.g@ucy.ac.cy makrides.g@ucy.ac.cy Περιεχόμενα Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 Χρηματοδότηση Μορφή Χρηματοδότησης Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Πρακτικές συμβουλές για την προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ µεταφοράς, διατροφής, διαµονής στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ηµοκρατική ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ. Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ. Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους -Ανταλλαγές νέων -Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία -Κινητικότητα ατόμων που δουλεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ECTS: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προωθεί τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων ως µέσο για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος Βόλος Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Μέρος Πρώτο: Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus+... 3 Εισαγωγή... 3 Σκοπός του Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Λευκωσία, 27 εκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΘΕΜΑ: ιερεύνηση με την αγορά για το σχεδιασμό των κατάλληλων σχεδίων χορηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013 Α.Π. 29521 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.

Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac. Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.cy Περιεχόμενα Τι είναι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου; Μέλη του ΕΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΟΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( ΡΑΣΕΙΣ MARIE CURIE) Λούλα Σιγάλα 22/5/2008 2007-2013

«ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΟΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( ΡΑΣΕΙΣ MARIE CURIE) Λούλα Σιγάλα 22/5/2008 2007-2013 ΟΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ( ΡΑΣΕΙΣ MARIE CURIE) Λούλα Σιγάλα Υπεύθυνη για την περιοχή της Αττικής ιευθύντρια Υπηρεσίας Υποστήριξης E.I.E Υπεύθυνη ιεθνών

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. EACEA 46/2014 - Έργα λογοτεχνικής μετάφρασης Εφαρμογή των σχεδίων του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»: έργα λογοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Σαμάρα 13, 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613 62183 Φαξ: 26613 62182 e-mail: europedirectcorfu@pin.gov.gr Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΜΑΡΘΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Θεσσαλονίκη, 26/9/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις»

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» «Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής, ΕΜΠ, Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG),

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011: ΥΕ/ΥΑ/ΕΤΕ/01.2012 Δράση [Αρ. 4] "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ" ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» συγχρηματοδοτείται από

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις JESSICA Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές Τι είναι το JESSICA; JESSICA είναι το αγγλικό ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 4 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 8 Εϖιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές

Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές Εθνικές Υπηρεσίες Διαχείρισης του Προγράμματος Erasmus+ στην Κύπρο ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ: ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Προδρόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ράση 4.3 - Κατάρτιση και ικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων

ράση 4.3 - Κατάρτιση και ικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων Νέα Γενιά σε ράση - Οδηγός Προγράµµατος ράση 4.3 - Κατάρτιση και ικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων Στόχοι Αυτή η επιµέρους ράση υποστηρίζει την κατάρτιση όσων

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειες για Καλύτερες Ευρυζωνικές Συνδέσεις. Regions for Better Broadband Connection

Περιφέρειες για Καλύτερες Ευρυζωνικές Συνδέσεις. Regions for Better Broadband Connection Περιφέρειες για Καλύτερες Ευρυζωνικές Συνδέσεις Regions for Better Broadband Connection Βασικά Στοιχεία του Έργου To Eυρωπαϊκό Πρόγραµµα «Regions for Better Broadband Connection (B3 Regions) υλοποιείταισταπλαίσιατου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ελένη Μαραγκάκη σε συνεργασία με Νίκο Βασιλάκη, Ελίζα Ιατράκη, Ιωάννη Κομονταχάκη, Ειρήνη Μαστοράκη Α/Α ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας 2009 1 LEONARDO DA VINCI Το Πρόγραμμα Leonardo

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικές σχέσεις και οδοί µεταξύ πανεπιστηµίων και επιχειρήσεων IAPP

Εταιρικές σχέσεις και οδοί µεταξύ πανεπιστηµίων και επιχειρήσεων IAPP Industry-Academia Partnerships and Pathways Εταιρικές σχέσεις και οδοί µεταξύ πανεπιστηµίων και επιχειρήσεων IAPP Μαρία Τσιβερτάρα Γενική ιεύθυνση Έρευνα Ευρωπαϊκή Επιτροπή Λευκωσία, 14 Μαΐου 2009 FP7

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΥΦ-ΓΘ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΑΥΦ-ΓΘ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Δημιουργική Ευρώπη, 2014 2020: Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Πολίτη της Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα που υποστηρίζουν τη Δια Μάθηση: Ευκαιρίες για τις Βιβλιοθήκες.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα που υποστηρίζουν τη Δια Μάθηση: Ευκαιρίες για τις Βιβλιοθήκες. Ευρωπαϊκά Προγράμματα που υποστηρίζουν τη Δια Βίου Μάθηση: Ευκαιρίες για τις Βιβλιοθήκες. Παρουσίαση: Δέσποινα Θεοδωρίδου, Στέλεχος Κέντρου Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας 8/5/2009 1 Τι είναι το δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008

Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008 Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008 Τ.Θ. 22113, 1517 Λευκωσία, Τηλ. + 357 22878181, Φαξ. +357 22773039 Ιστοσελίδα: www.kisa.org.cy, Ηλ. Ταχ.: kisa@cytanet.com.cy 1 Για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Χριστίνα Νεοφυτίδου Λειτουργός Νεολαίας, Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Γιατί να συμμετάσχετε στη δράση digi-mobile; Η δράση digi-mobile

Διαβάστε περισσότερα