Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 0 Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ Σ Α Υ Τ Ο Τ Ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ : Νέα του ΕΓΚ 1 Έρευνα και Καινοτοµία Εκπαίδευση και κατάρτιση INFO DAYS 1. «Ψηφιακές Βιβλιοθήκες - Υποστήριξη της Πολιτικής για τις Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας» 17 Φεβρουαρίου 2009, Λουξεµβούργο information_society/activities/ econtentplus/events/ cip_infoday_2009/ index_en.htm 2. «Πρόγραµµα Erasmus Mundus II ( )» 18 Φεβρουαρίου 2009, Βρυξέλλες static/en/mundus/ infoday_2009_en.htm Νεολαία 6 Κοινωνία της πληροφορίας Υγεία Ηµερολόγιο 89 Τουρισµός ευρωπαϊκών 9 εκδηλώσεων Ηµερολόγιο 10 Φεβρουαρίου Το ΕΓΚ συµµετέχει στο σχέδιο WISHES για ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ευρώϖης ως εκϖαιδευτικού ϖροορισµού «WISHES: Web-based Information Service for Higher Education Students» είναι ο τίτλος του νέου σχεδίου στο οποίο συµµετέχει το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου και πρόκειται να υλοποιηθεί µε τη συγχρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράµµατος ERASMUS MUNDUS - ράση 4: Ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ευρώπης ως εκπαιδευτικού προορισµού. Από 30 Νοεµβρίου έως τις 3 εκεµβρίου 2008 πραγµατοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο του Paderborn της Γερµανίας, το οποίο φέρει και το συντονιστικό ρόλο του σχεδίου, η πρώτη συνάντηση της κοινοπραξίας του σχεδίου. Στην κοινοπραξία συµµετέχουν 10 εταίροι από 9 διαφορετικά κράτη: Γερµανία (University of Paderborn), Βέλγιο (Haute École de la Province Liège και Hogeschool-Universiteit Brussel), Ισπανία (University of Granada), Αυστρία (CATT Innovation-Management GmbH), Τσεχία (Tomas Bata University), Κύπρος (Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου), Πολωνία (Poznan University of Technology), Τουρκία (Ondokuz Mayis University) και Ρωσία (St. Petersburg State University of Service and Economics). Η οµάδα του WISHES εν δράσει! προσελκύοντας φοιτητές από όλον τον κόσµο. Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν Το επικοινωνία άρθρο αυτό µεταξύ µπορεί να τους έχει µέσω της λέξεις. λέξεις. Πρόταση Ευρωϖαϊκή ϖροϋϖολογισµού Συνεργασία Web 2.0, 2008: στον όπως σχόλια, τοµέα αύξηση αξιολόγηση, της των που θα Το WISHES στοχεύει να αυξήσει την ελκυστικότητα Εϖιστηµονικής του ευρωπαϊκού χώρου ανώτερης διευκολύνουν Η Το επιλογή υλικό την θεµάτων απόφαση εικόνων που ή του γραφικών εµφανίζεται Έρευνας θα κατά ένας στα επιλέξει ενηµερωτικά σηµαντικός 11% φοιτήσει (COST) φοιτητή για το δαϖανών για και την Τεχνικής εκπαίδευσης. Αρχικά στοχεύει σε φοιτητές από έρευνα ίδρυµα που είναι τρόπος δελτία ή να εργασθεί. πρόσθεσης είναι πάρα πολύ περιεχοµένου µεγάλο. Μπορείτε ενηµερωτικό να συµπεριλάβετε δελτίο. άρθρα τη Ρωσία, και σε δεύτερο στάδιο σε φοιτητές σε ένα από άλλες τρίτες χώρες, σε ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και στον τοµέα της απα Ο προϋπολογισµός του σχεδίου ανέρχεται σε σχετικά µε τεχνολογίες ή καινοτοµίες στον τοµέα σας. Σκεφτείτε µε την το Ευρωπαϊκή άρθρο σας και Επιτροπή να σχόλησης. χρηµατοδοτεί δείτε το εάν 61% η εικόνα του υποστηρίζει συνόλου των επιλέξιµων δαπανών και Μπορεί εντείνει επίσης και το η µήνυµα να διάρκεια θέλετε που να του Θα Περισσότερες δηµιουργηθεί πληροφορίες: µία πλατφόρµα υψηλής προ-σχεδίοσπαθείτε αναφέρετε να επιχειρησιακές αποδώσετε. Προ- ή είναι τρία χρόνια. ποιότητας, όπου θα παρουσιάζονται όλες σπαθήστε οικονοµικές να τάσεις µην επιλέξετε ή να κάνετε πληροφορίες που ταιριάζουν στις ανάγκες φοιτητών από τρίτες χώρες που θέλουν να σπου- εικόνες προβλέψεις που για δεν τους ταιριάζουν πελάτες µε δάσουν ή να εργασθούν στην Ευρώπη. Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρµας τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και οι οργανισµοί απασχόλησης της Ευρώπης θα έχουν την ευκαιρία να προβάλλουν τις υπηρεσίες τους

2 Σ Ε Λ Ι Α 2 Ευρωϖαϊκό Έτος ηµιουργικότητας και Καινοτοµίας 2009 Στις 5 εκεµβρίου 2008, η Ε.Ε. πραγµατοποίησε την έναρξη ενηµερωτικής εκστρατείας για το Ευρωπαϊκό Έτος ηµιουργικότητας και Καινοτοµίας 2009 (EΕ Κ) µε το σύνθηµα «Φαντασία. ηµιουργία. Καινοτοµία», εγκαινιάζοντας παράλληλα το νέο δικτυακό τόπο Το Ευρωπαϊκό Έτος ηµιουργικότητας και Καινοτοµίας αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση σχετικά µε τη σηµασία της δηµιουργικότητας και της καινοτοµίας ως θεµελιωδών προσόντων για την προσωπική, κοινωνική και οικονοµική εξέλιξη. ίνοντας έµφαση στη δηµιουργικότητα και την καινοτοµία, η Ε.Ε. αποσκοπεί στη διαµόρφωση του µέλλοντος της Ευρώπης στο πλαίσιο του παγκόσµιου ανταγωνισµού µε την ενίσχυση του δυναµικού δηµιουργικότητας και καινοτοµίας. Όπως και για τα προηγούµενα ευρωπαϊκά έτη, στα µέτρα περιλαµβάνεται η προώθηση εκστρατειών, εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Το ΕΕ Κ είναι µια οριζόντια, εγκάρσια πρωτοβουλία η οποία καλύπτει πολλούς τοµείς εκτός από τις πολιτικές εκπαίδευσης και πολιτισµού, περιλαµβάνονται και οι πολιτικές για τις επιχειρήσεις, την περιφερειακή ανάπτυξη και την έρευνα. Η νέα ιστοσελίδα είναι αποκλειστικά αφιερωµένη στο Έτος και περιλαµβάνει τακτικά ενηµερωµένες ειδήσεις, εκδηλώσεις και δραστηριότητες, µηνύµατα πολιτικού περιεχοµένου/διαφηµιστικά, εκθέσεις σχετικά µε τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων καθώς και ξεχωριστές σελίδες για τους εταίρους του Έτους. Ένα ειδικό τµήµα θα αφιερώνεται στις δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται στα κράτη µέλη. ιεθνές Πρόγραµµα Ανταλλαγής Ερευνητικού Προσωϖικού Άνοιξε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων συµµετοχής στο ιεθνές Πρόγραµµα Ανταλλαγής Ερευνητικού Προσωπικού στο πλαίσιο του 7 ου ΠΠ (FP7-PEOPLE IRSES). Πρόκειται για µια νέα δράση Marie Curie που εφαρµόσθηκε για πρώτη φορά το 2008 και στοχεύει να ενισχύσει τις ερευνητικές συνεργασίες µέσω της ανταλλαγής προσωπικού και δραστηριοτήτων δικτύωσης µεταξύ των ευρωπαϊκών ερευνητικών οργανισµών και οργανισµών από χώρες µε τις οποίες η Κοινότητα έχει προβεί σε συµφωνία Επιστήµης και Τεχνολογίας ή βρίσκεται στο στάδιο διαπραγµάτευσης µια τέτοιας συµφωνίας καθώς και µε τις χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας. Συγκριτικά µε τις υπάρχουσες Marie Curie δράσεις, οι οποίες παρέχουν δυνατότητες κινητικότητας ατοµικά σε ερευνητές, αυτή η νέα δράση θα παρέχει υποστήριξη σε ερευνητικούς οργανισµούς να καθιερώσουν ή να ενισχύσουν µια µακροπρόθεσµη συνεργασία µέσω ενός συντονισµένου κοινού προγράµµατος ανταλλαγής ερευνητών για µικρές χρονικές περιόδους µεταξύ των κρατών µελών και των συνδεδεµένων χωρών µε τις τρίτες χώρες. Συµµετέχων στην παρούσα δράση είναι ένας ερευνητικός οργανισµός, ο οποίος θα είναι µέλος µιας συνεργασίας που συµβάλλει άµεσα στην εφαρµογή ενός κοινού προγράµµατος ανταλλαγής, υποστηρίζοντας ή/και φιλοξενώντας τους επιλέξιµους ερευνητές. Τεχνικό και διοικητικό προσωπικό µπορεί επίσης να συµµετάσχει στις ανταλλαγές. Το προσωπικό που µετέχει στις ανταλλαγές θα διατηρεί το µισθό του στον οργανισµό προέλευσης και το δικαίωµα να επιστρέψει, ώστε να υπάρχει πλήρης εγγύηση επανένταξης και θετική αναγνώριση της εµπειρίας που αποκτήθηκε από την κινητικότητα, µεγιστοποιώντας κατά συνέπεια το όφελος αυτής της δράσης για µακροπρόθεσµη συνεργασία. Η οικονοµική ενίσχυση θα παρασχεθεί για µια περίοδο 24 έως 48 µηνών, στα κοινά προγράµµατα που στοχεύουν στη διεθνική κινητικότητα των ερευνητών, του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού. Η διάρκεια των ανταλλαγών για κάθε ερευνητή ή τεχνικό/διοικητικό προσωπικό θα είναι 12 µηνών το µέγιστο. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται στα 30 εκατ.. Τα διαθέσιµα κοινοτικά κονδύλια θα καλύψουν το επίδοµα διαβίωσης των εξερχόµενων ευρωπαίων ερευνητών (συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών ταξιδιού) τάξης / µήνα. Η προθεσµία υποβολής προτάσεων λήγει στις 27 Μαρτίου

3 Πράσινη Βίβλος για τη διαχείριση των βιολογικών αϖοβλήτων Η οικονοµική ανάπτυξη στην Ε.Ε. οδήγησε στην κλιµάκωση των παραγόµενων ποσοτήτων αποβλήτων µε αποτέλεσµα απώλεια υλικών και ενέργειας και ζηµίες για το περιβάλλον. Κύρια απειλή από τα βιολογικά απόβλητα αποτελεί το µεθάνιο που παράγουν όταν εναποτίθενται σε χώρους υγειονοµικής ταφής. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή υπέβαλε στις 3 εκεµβρίου 2008 έγγραφο προβληµατισµού για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ε.Ε. Η Πράσινη Βίβλος διερευνά τις εναλλακτικές δυνατότητες και τις ευκαιρίες στον τοµέα της διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων στην Ε.Ε. και θα συµβάλει στην αξιολόγηση της ανάγκης ανάληψης νοµοθετικής δράσης. Οι εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά τη διαχείριση βιολογικών αποβλήτων συµπεριλαµβάνουν τα συστήµατα συλλογής για τη διαλογή βιολογικών αποβλήτων και την εν συνεχεία λιπασµατοποίησή τους ή την αναεροβική τους χώνευση, τη βιολογική επεξεργασία και την αποτέφρωση µε στόχο την ανάκτηση σε µεγάλο ή µικρό βαθµό της παραγόµενης ενέργειας. Η Πράσινη Βίβλος συµπεριλαµβάνει επισκόπηση των εφαρµοζόµενων πρακτικών και εξετάζει τα οφέλη και τα µειονεκτήµατα των ως άνω µεθόδων λαµβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικά, οικονοµικά και κοινωνικά θέµατα. Η Βίβλος εξετάζει, επίσης, τις επιπτώσεις των ήδη ληφθέντων κανονιστικών µέτρων. Στην Πράσινη Βίβλο θα εξεταστεί παράλληλα η ανάγκη για τη θέσπιση νέας νοµοθεσίας που θα µπορούσε να συµβάλει άµεσα στην µεγαλύτερη ανακύκλωση και ενεργειακή ανάκτηση από τα βιολογικά απόβλητα. Όλοι οι άµεσα ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις τους. Η διαβούλευση θα παραµείνει α- νοικτή µέχρι τις 15 Μαρτίου Σ Ε Λ Ι Α 3 Πρόσκληση υϖοβολής ϖροτάσεων για υϖοδοµές έρευνας Ανακοινώθηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων βάσει του προγράµµατος εργασίας «Ικανότητες» του 7 ου Προγράµµατος Πλαισίου στη θεµατική ενότητα «Υποδοµές έρευνας» που έχει ως στόχο τη βελτιστοποίηση της χρήσης και της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδοµών, αλλά επίσης και τη στήριξη της δηµιουργίας ή του εκσυγχρονισµού τους. Στο πλαίσιο αυτής της κοινοτικής δράσης, ο όρος «υποδοµές έρευνας» αναφέρεται σε εγκαταστάσεις, πηγές γνώσεις και σχετικές υπηρεσίες που χρησιµοποιούνται από την επιστηµονική κοινότητα για τη διεξαγωγή κορυφαίας έρευνας στους αντίστοιχους επιστηµονικούς τοµείς. Ο όρος καλύπτει: σηµαντικό επιστηµονικό εξοπλισµό, πηγές που βασίζονται στη γνώση όπως συλλογές, αρχεία ή δοµηµένες επιστηµονικές πληροφορίες που συµβάλλουν στη διευκόλυνση των υποδοµών που βασίζονται στις Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Πληροφοριών, όπως το δίκτυο/πλέγµα υπερυπολογιστών (Grid), πληροφορική (computing) και λογισµικό (software). Οι επιλέξιµες δράσεις υπό την παρούσα πρόσκληση αφορούν τις ηλεκτρονικές υποδοµές βασισµένες στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας και, πιο συγκεκριµένα, την καθιέρωση και λειτουργία µιας τεχνικής υποδοµής ψηφιακών «αποθηκών», για την κατάθεση και πρόσβαση σε επιστηµονικά άρθρα και δεδο- µένα που διεξήχθησαν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων έρευνας του 7 ου ΠΠ, καθώς και του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας (INFRA ). Επίσης, η πρόσκληση στοχεύει στην υποστήριξη της πολιτικής και της εφαρµογής του προγράµµατος και για το λόγο αυτό καλύπτει την ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισµού σε εθνικού ή/ και περιφερειακού τοµέα και των προγραµµάτων για την ερευνητική υποδοµή (INFRA : ERA-NET) καθώς και µελέτες, συνέδρια και δράσεις συντονισµού για την υποστήριξη της ανάπτυξης της πολιτικής στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας για τις ηλεκτρονικές υποδοµές (INFRA ). Επιλέξιµοι υποψήφιοι είναι νοµικές οντότητες από τα κράτη µέλη της Ε.Ε. ή από τις συνδεδεµένες χώρες. Για τη δράση INFRA : ERA-NET υποστήριξη της συνεργασίας για υποδοµές έρευνας σε όλους τους τοµείς επιστήµης και τεχνολογίας, επιλέξιµοι υποψήφιοι είναι µόνο ιδιοκτήτες προγράµµατος, δηλαδή, εθνικά/ περιφερειακά υπουργεία/κυβερνήσεις αρµόδια για τον καθορισµό, χρηµατοδότηση ή διαχείριση του ερευνητικού προγράµµατος ή διευθυντές προγράµµατος όπως Συµβούλια έρευνας ή οι αντιπροσωπείες χρηµατοδότησης. Ο προϋπολογισµός ανέρχεται σε και η προθεσµία υποβολής προτάσεων λήγει στις 17 Μαρτίου

4 Πολυδιάστατη κατάταξη των ϖανεϖιστηµίων της Ευρώϖης Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε δηµόσια ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφορών για το σχεδιασµό και τον έλεγχο της σκοπιµότητας πολυδιάστατης κατάταξης πανεπιστηµίων σε παγκόσµια κλίµακα. Η νέα κατάταξη η οποία θα σχεδιαστεί και θα ελεγχθεί θα στοχεύει στο να καταστήσει δυνατή τη σύγκριση και τη συγκριτική αξιολόγηση παρόµοιων φορέων εντός και εκτός της Ε.Ε., σε επίπεδο οργάνων στο σύνολό τους και θα δίνει έµφαση σε διαφορετικά πεδία µελετών. Το γεγονός αυτό θα βοηθήσει τους φορείς να αποκτήσουν καλύτερη θέση και να βελτιώσουν τις αναπτυξιακές τους στρατηγικές, την ποιότητα και τις αποδόσεις τους. Σ Ε Λ Ι Α 4 Οι προσβάσιµες, διαφανείς και συγκρίσιµες πληροφορίες θα καταστήσουν ευκολότερη την πραγµατοποίηση ενηµερωµένων επιλογών για τους εµπλεκόµενους φορείς και συγκεκριµένα για τους φοιτητές µεταξύ διαφορετικών φορέων και των προγραµµάτων τους. Πολλές υπάρχουσες κατατάξεις δεν πληρούν τον εν λόγω στόχο, καθώς δίνουν έµφαση µόνον σε ορισµένες πτυχές έρευνας και στο σύνολο φορέων και όχι σε µεµονωµένα προγράµµατα και τοµείς. Το σχέδιο θα καλύψει όλα τα είδη πανεπιστηµίων και λοιπά ιδρύµατα ανώτερης εκπαίδευσης καθώς και ερευνητικά ιδρύµατα. Το σχέδιο θα λάβει χρηµατοδότηση από την Επιτροπή µέχρι 1.1 εκατ.. Η προθεσµία υποβολής προσφοράς λήγει στις 27 Φεβρουαρίου Εγκρίθηκε το ϖρόγραµµα Erasmus Mundus II Το πρόγραµµα Erasmus Mundus εφαρµόζεται από το 2004 για την ενθάρρυνση της δηµιουργίας µεταπτυχιακών προγραµµάτων υψηλής ποιότητας στην Ευρώπη και την προσέλκυση φοιτητών υψηλού επιπέδου από τρίτες χώρες στα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια. Το νέο πρόγραµµα Erasmus Mundus II αποτελεί τη συνέχειά του µε στόχο να αναχθεί σε πρόγραµµα αναφοράς της Ε.Ε. για τη συνεργασία µε τις τρίτες χώρες στον κλάδο αυτό. Για περίοδο πέντε ετών ( ), θα διατεθεί ποσό 950 εκατ. (σχεδόν 4 φορές µεγαλύτερο από το ποσό που είχε εγκριθεί για την περίοδο ), ώστε να ενώσουν τις δυνάµεις τους τα πανεπιστήµια της Ευρώπης και τρίτων χωρών στα πλαίσια κοινών προγραµµάτων ή εποικοδοµητικών συµπράξεων, καθώς και για να χορηγηθούν υποτροφίες σε φοιτητές της Ευρώπης και τρίτων χωρών για διεθνή εµπειρία σπουδών. To Erasmus Mundus II διαθέτει νέα προσέγγιση και ευρύτερο πεδίο εφαρµογής από την άποψη των στόχων και των δραστηριοτήτων σε σχέση µε την πρώτη φάση εφαρµογής του: Οι κυριότερες καινοτοµίες του νέου προγράµµατος συνοψίζονται στα παρακάτω: Επέκταση του Erasmus Mundus στις σπουδές επιπέδου διδακτορικού διπλώµατος. Προτεραιότητα θα δίνεται στα κοινά πτυχία (και όχι στα ξεχωριστά εθνικά πτυχία). Μεγαλύτερη οικονοµική ενίσχυση για τους ευρωπαίους φοιτητές µε την προσφορά ελκυστικότερων υποτροφιών. Συµπράξεις µε ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τρίτων χωρών και δραστηριότητες κινητικότητας συµπεριλαµβανοµένων των υποτροφιών στη δράση αυτή υπάγεται πλέον το «Erasmus Mundus Παράθυρο Εξωτερικής Συνεργασίας (External Cooperation Window)» προκειµένου να προσφέρεται σε τρίτες χώρες µια οµοιογενής και εµφανής εικόνα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Επιδοτήσεις σε αρµόδιες εθνικές αρχές για την προώθηση του προγράµµατος και τη διάδοση των αποτελεσµάτων του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Προώθηση στόχων εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε. και της αειφόρου ανάπτυξης των τρίτων χωρών στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων. Οι νέες προσκλήσεις αναµένεται να ανοίξουν το Φεβρουάριο Ωστόσο, αυτή τη στιγµή είναι ανοικτή η πρόσκληση για το «Erasmus Mundus Παράθυρο Εξωτερικής Συνεργασίας» για την ενίσχυση της κινητικότητας φοιτητών και ακαδηµαϊκού προσωπικού µεταξύ ευρωπαϊκών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και στοχευµένων τρίτων χωρών και γεωγραφικών περιοχών (Αργεντινή, Βραζιλία, Κίνα, Ρωσία, Ινδία, περιοχή Ασίας, ηµοκρατίες Κεντρικής Ασίας, περιοχή Λατινικής Αµερικής, περιοχή Μέσης Ανατολής, Νότιες και Ανατολικές γειτονικές χώρες και περιοχή υτικών Βαλκανίων) µε προθεσµία υποβολής στις 13 Μαρτίου

5 «Ευρωϖαϊκή Εβδοµάδα 2009» ϖρόσκληση συµµετοχής φοιτητών Σ Ε Λ Ι Α 5 Το Catholic University of Louvain στο Βέλγιο διοργανώνει στις 29 Μαρτίου µε 4 Απριλίου 2009 την «Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα 2009» και προσκαλεί φοιτητές από την Κύπρο και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες να δηλώσουν συµµετοχή. Το πρόγραµµα πέντε ηµερών περιλαµβάνει προσοµοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συζητήσεις, διάσκεψη µε ευρωβουλευτές, επισκέψεις στα κοινοτικά όργανα και στην πόλη των Βρυξελλών. Όλοι οι ενδιαφερόµενοι φοιτητές είναι ευπρόσδεκτοι να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής στο πρόγραµµα. Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν βάσει του κινήτρου και του ενδιαφέροντός τους, της εµπειρίας τους και της γνώσης τους για την Ευρώπη, της γνώσης αγγλικών και της ακαδηµαϊκής τους σταδιοδροµίας. Οι δαπάνες συµµετοχής στην «Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα 2009» ανέρχονται σε 60 ανά συµµετέχοντα. Καλύπτουν τις δραστηριότητες και την πλειοψηφία των γευµάτων κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας. Τα έξοδα ταξιδιού καλύπτονται από τους συµµετέχοντες. Όλοι οι συµµετέχοντες θα φιλοξενηθούν από τους φοιτητές της πανεπιστηµιούπολης του Louvain-La-Neuve, οι οποίοι θα τους υποδεχθούν σε εθελοντική βάση. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρέπει να αποσταλούν το αργότερο µέχρι τις 31 Ιανουαρίου Κατάρτιση εθνικών δικαστών στο δίκαιο ανταγωνισµού της Ε.Ε. και στη δικαστική συνεργασία Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυµεί να ενισχύσει τη δικαστική συνεργασία µεταξύ των εθνικών δικαστών και της κατάρτισής τους εν όψει της εφαρµογής των άρθρων 81 και 82 περί ανταγωνισµού της Συνθήκης ΕΚ. Για το λόγο αυτό πρόκειται να συγχρηµατοδοτήσει σχέδια που επικεντρώνονται στα ακόλουθα θέµατα: εξασφάλιση της συνοχής και της συµµόρφωσης στην εφαρµογή των άρθρων 81 και 82 ΕΚ συµπεριλαµβανοµένων των ζητηµάτων της αγωγής αποζηµιώσεως βελτίωση και ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ των εθνικών δικαστών. Οι δραστηριότητες µπορούν να έχουν την παρακάτω µορφή: οργάνωση διασκέψεων, σεµιναρίων, συµποσίων ή συνεδριάσεων µε θέµα το δίκαιο του ανταγωνισµού της Ε.Ε. για εθνικούς δικαστές βραχυπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη κατάρτιση στο δίκαιο του ανταγωνισµού της Ε.Ε. ως µέρος των µαθηµάτων για εθνικούς δικαστές διανοµή συγγραµµάτων και πληροφοριών για το δίκαιο του ανταγωνισµού της Ε.Ε. που προσαρµόζεται συγκεκριµένα στις ανάγκες των εθνικών δικαστών συνεργασία, συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργίας δικτύων ή/και βάσεων δεδοµένων, µεταξύ των δικαστικών αρχών ή άλλων δηµόσιων ή ιδιωτικών υπηρεσιών αρµόδιων για την ενθάρρυνση ή τον έλεγχο της σωστής εφαρµογής του δικαίου του ανταγωνισµού της Ε.Ε. από τους εθνικούς δικαστές. Οι οµάδες στόχοι περιλαµβάνουν τους δικαστές, συµπεριλαµβανοµένων των εισαγγελέων, τους εκπαιδευόµενους εθνικούς δικαστές, το νοµικό προσωπικό των γραφείων των δικαστών ή των εθνικών δικαστηρίων. Το πρόγραµµα είναι ανοικτό σε ανεξάρτητα και µη κερδοσκοπικά νοµικά πρόσωπα που στοχεύουν στο δηµόσιο καλό και διαθέτουν νοµικό καθεστώς που καθιερώνεται σε ένα από τα κράτη µέλη της Ε.Ε. όπως: διεθνείς, εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δηµόσιες ή ιδιωτικές αρχές ή ιδρύµατα οργανισµοί ή ιδρύµατα κατάρτισης ή έρευνας ιδρύµατα νοµικής και δικαστικής εκπαίδευσης για νοµικά επαγγέλµατα διεθνείς οργανισµοί και µη κυβερνητικές οργανώσεις των κρατών µελών. Η κοινοτική συγχρηµατοδότηση δεν µπορεί να υπερβεί το 80% του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών και η συµβολή κυµαίνεται από κατ ελάχιστο έως κατά µέγιστο ανά σχέδιο. Τα σχέδια που υποβάλλονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων πρέπει να ολοκληρωθούν πριν την 31 η Μαρτίου Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρέπει να σταλούν το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου

6 Σ Ε Λ Ι Α 6 Amicus νεολαία και εθελοντισµός Ανακοινώθηκε η δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής ενέργειας Amicus, η οποία αποσκοπεί στην προώθηση του διακρατικού χαρακτήρα των τοποθετήσεων νέων σε δραστηριότητες πολιτικών υπηρεσιών και εθελοντισµού, στη δηµιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάδειξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου που θα διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα των προσφορών πολιτικών υπηρεσιών και εθελοντισµού για τους νέους και στη θέσπιση ενός σταδίου δοκι- µής και αξιολόγησης µέσω συγκεκριµένων έργων ευρωπαϊκής συνεργασίας (διακρατικής διάστασης) στον τοµέα της πολιτικής υπηρεσίας και του εθελοντισµού των νέων. Επιλέξιµοι είναι κατά προτεραιότητα, οι δηµόσιοι οργανισµοί των οποίων η κύρια δραστηριότητα αφορά τον τοµέα της πολιτικής υπηρεσίας και οι µη κυβερνητικές οργανώσεις ή ενώσεις µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, των οποίων η κύρια δραστηριότητα αφορά τον τοµέα του εθελοντισµού των νέων. Το ποσό της κοινοτικής επιχορήγησης για κάθε σχέδιο δεν θα υπερβαίνει τα EUR. Η καταληκτική ηµεροµηνία είναι στις 30 Απριλίου Πρόγραµµα «Νεολαία εν δράσει» : ϖρόσκληση υϖοβολής ϖροτάσεων 2009 η µ ο σ ι ε ύ θ η κ ε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράµµατος «Νεολαία εν δράσει» για το έτος Σύµφωνα µε το νέο πρόγραµµα εργασίας, οι ετήσιες προτεραιότητες για το 2009 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος ηµιουργικότητας και Καινοτοµίας, η ενεργός συµµετοχή των νέων στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών, ο αθλητισµός ως µέσο προώθησης της ενεργού ιδιότητας του πολίτη και της κοινωνικής ενσωµάτωσης των νέων, η προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής µέσω σωµατικών δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανοµένου του αθλητισµού, η προώθηση της ενσωµάτωσης των νέων µε αναπηρία, η ευαισθητοποίηση σε παγκόσµιες προκλήσεις, η συµµετοχή των νέων στην αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου συνεργασίας στον τοµέα της πολιτικής για τη νεολαία και ο διαπολιτισµικός διάλογος. Η νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά τη στήριξη των ακολούθων δράσεων και υποδράσεων: ράση 1 - Νεολαία για την Ευρώπη Υποδράση 1.1: Ανταλλαγές νέων από διαφορετικές χώρες. Υποδράση 1.2: Πρωτοβουλίες για τη νεολαία για υποστήριξη οµαδικών σχεδίων που καταρτίζονται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Υποδράση 1.3: ηµοκρατικά σχέδια για νέους για υποστήριξη της συµµετοχής των νέων στον δηµοκρατικό βίο των τοπικών, περιφερειακών ή εθνικών κοινοτήτων τους, όπως και σε διεθνές επίπεδο. ράση 2 - Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία για υποστήριξη της συµµετοχής των νέων σε διάφορες µορφές εθελοντικών δραστηριοτήτων, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. ράση 3 - Νεολαία στον κόσµο Υποδράση 3.1: Συνεργασία µε τις γειτονικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως σχέδια ανταλλαγών και κατάρτισης νέων και σχέδια δικτύωσης στον τοµέα της νεολαίας. ράση 4 - Συστήµατα υποστήριξης των νέων Υποδράση 4.3: Κατάρτιση και δικτύωση των ατόµων που εργάζονται για τη νεολαία και σε οργανώσεις νεολαίας για ανταλλαγή εµπειριών, εµπειρογνωµοσύνης και ορθών πρακτικών. ράση 5 - Υποστήριξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας Υποδράση 5.1: Συναντήσεις νέων και αρµοδίων της πολιτικής για τη νεολαία για την ανάπτυξη συνεργασίας, σεµιναρίων και διαρθρωµένου διαλόγου. Υποβάλλονται αιτήσεις από µη κερδοσκοπικές ή µη κυβερνητικές οργανώσεις, τοπικούς ή περιφερειακούς δηµόσιους φορείς, άτυπες οµάδες νέων, φορείς που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα της νεολαίας, διεθνείς µη κερδοσκοπικές οργανώσεις, κερδοσκοπικές οργανώσεις που διοργανώνουν µια εκδήλωση στον τοµέα της νεολαίας, του αθλητισµού ή του πολιτισµού. Εντούτοις, ορισµένες δράσεις του προγράµµατος απευθύνονται σε πιο περιορισµένο φάσµα φορέων. Συνεπώς, η επιλεξιµότητα των φορέων που υποβάλλουν αίτηση καθορίζεται στον οδηγό προγράµµατος ειδικά για κάθε δράση/υποδράση.

7 Σ Ε Λ Ι Α 7 Νέο ϖρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ «Safer Internet Programme» ( ) Εγκρίθηκε στις 9 εκεµβρίου 2008 από το Συµβούλιο των Υπουργών το νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του ιαδικτύου (Ίντερνετ) γνωστό ως «Safer Internet Programme». Το νέο πρόγραµµα θα ισχύει για την περίοδο και βασίζεται στα επιτεύγµατα του προηγουµένου από αυτό, που κάλυψε την περίοδο Με το προτεινόµενο νέο πρόγραµµα θα συγχρηµατοδοτηθούν έργα για: Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού, ενδυνάµωση της νεολαίας, των γονέων και των καθηγητών ώστε να πραγµατοποιούν υπεύθυνες επιγραµµικές επιλογές, συµβουλεύοντάς τους για τις σχετικές προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνουν. ιάθεση, στο κοινό, ενός δικτύου από σηµεία επαφής, προσβάσιµα είτε µέσω ενός ιστότοπου ή ενός τηλεφωνικού αριθµού, για την αναφορά παράνοµου και επιβλαβούς περιεχοµένου και συµπεριφοράς, ιδίως σχετικά µε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, επαφών µε βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης/ εκφοβισµού στον κυβερνοχώρο. Ενθάρρυνση των πρωτοβουλιών αυτορύθµισης στο πεδίο αυτό και συµµετοχή των παιδιών στη δηµιουργία ασφαλέστερου επιγραµµικού περιβάλλοντος. ηµιουργία µιας βάσης γνώσεων σχετικά µε τις νέες τάσεις στη χρήση των επιγραµµικών τεχνολογιών και µε τις συνέπειές τους στη ζωή των παιδιών µέσω συνένωσης, σε ευρωπαϊκή κλίµακα, τεχνικής, ψυχολογικής και κοινωνιολογικής εµπειρογνωσίας. Ο προϋπολογισµός του νέου προγράµµατος για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ, ύψους 55 εκατ., θα κατανεµηθεί ως εξής: ποσοστό 48% προορίζεται για την ευαισθητοποίηση του κοινού, το 34% για την καταπολέµηση παράνοµου περιεχοµένου και την αντιµετώπιση επιβλαβούς επιγραµµικής συµπεριφοράς, 10% για ασφαλέστερο επιγραµµικό περιβάλλον και 8% για τη σύσταση µιας βάσης γνώσεων. Ποιό το µέλλον του ϖρογράµµατος econtentplus; Το πρόγραµµα econtentplus έληξε στις 31 εκεµβρίου Το πρόγραµµα είχε θεσπιστεί για την περίοδο για να υποστηρίξει τη βελτίωση της πρόσβασης, της χρηστικότητας και της αξιοποίησης του ευρωπαϊκού ψηφιακού περιεχοµένου. Ωστόσο ο στόχος για τη διαµόρφωση ενός ευρωπαϊκού χώρου ψηφιακού περιεχοµένου και την καθιέρωση διευρωπαϊκών υπηρεσιών, ξεπερνώντας εµπόδια που αφορούν τα πολυγλωσσικά και πολυπολιτισµικά περιβάλλοντα και τις διαφορετικές πρακτικές που εφαρµόζουν σήµερα οι δηµόσιες διοικήσεις στην Ευρώπη, θα συνεχιστούν από 1 Ιανουαρίου 2009 στο πλαίσιο του προγράµµατος «Υποστήριξη της Πολιτικής για τις Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας» που αποτελεί µέρος του Προγράµµατος- Πλαισίου για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία ( ). Για το 2009, τέτοια µέτρα θα καλύψουν τους ακόλουθους τοµείς: Ψηφιακές βιβλιοθήκες - Πολυγλωσσικός Ιστός - Πληροφορίες ηµόσιου Τοµέα Ανταγωνιστικές υϖηρεσίες κινητής τηλεόρασης Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε δέσµη οδηγιών για να δοθούν άδειες στην κινητή τηλεόραση (Mobile TV), ώστε να επιταχυνθεί η αξιοποίηση της υπηρεσίας σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Τα έσοδα, παγκοσµίως, από υπηρεσίες κινητής τηλεόρασης αναµένεται να φθάσουν στο επίπεδο των 7,8 και πλέον δις το Η Επιτροπή διατύπωσε τις κυριότερες αρχές, τις οποίες θα πρέπει να ακολουθούν οι κανονιστικές αρχές και οι κυβερνήσεις στα κράτη µέλη όταν επιτρέπουν σε φορείς εκµετάλλευσης να παρέχουν υπηρεσίες κινητής τηλεόρασης. Μεταξύ των όρων παραχώρησης άδειας συγκαταλέγεται η ποιότητα της παρεχόµενης στους πελάτες υπηρεσίας, συµπεριλαµβανοµένης της κάλυψης µετάδοσης στους εσωτερικούς χώρους και της ποιότητας εκποµπής. Στις κανονιστικές αρχές δίνονται συµβουλές για τη διατήρηση της διαδικασίας αδειοδότησης ανοικτής σε όλους τους παράγοντες του κλάδου και για τη διαµόρφωση συνθηκών που ενθαρρύνουν τη συνεργασία µεταξύ τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων και τηλεοπτικών καναλιών. Τέλος, καλούν τον κλάδο να µεριµνήσει ώστε οι υπηρεσίες κινητής τηλεόρασης που βασίζονται στο πρότυπο DVB-H να λειτουργούν απρόσκοπτα σε κάθε χώρα.

8 Σ Ε Λ Ι Α 8 Οδηγία και Σχέδιο ράσης της Ε.Ε. για δωρεά οργάνων και τη µεταµόσχευση Για πολλούς ασθενείς η µεταµόσχευση οργάνων είναι η µόνη θεραπεία που µπορεί να τους σώσει τη ζωή. Εκτιµάται ότι κάθε µέρα πεθαίνουν 12 άτοµα που περιµένουν µια µεταµόσχευση. Η Επιτροπή ενέκρινε σηµαντικά µέτρα ασφάλειας και ποιότητας για τη δωρεά οργάνων και ένα σχέδιο δράσης 10 σηµείων µε σκοπό τη συνεργασία µε τα κράτη µέλη για την ενίσχυση των συστηµάτων δωρεάς οργάνων και µεταµοσχεύσεων στην Ευρώπη. Η οδηγία και το σχέδιο δράσης αντιµετωπίζουν τρεις βασικές προκλήσεις: να βελτιωθεί η ποιότητα και η ασφάλεια των οργάνων στην Ευρώπη, να αυξηθεί η διάθεση οργάνων και να καταστούν τα συστήµατα µεταµοσχεύσεων αποδοτικότερα και πιο προσπελάσιµα. Η οδηγία προσφέρει ένα σαφές νοµικό πλαίσιο για τις δωρεές οργάνων και τις µεταµοσχεύσεις στην Ε.Ε. Συγκεκριµένα, σε κάθε κράτος µέλος θα οριστεί µια εθνική αρµόδια αρχή που θα εξασφαλίζει τη συµµόρφωση µε τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας της Ε.Ε. Τα πρότυπα αυτά περιλαµβάνουν την καθιέρωση ενός συστήµατος ιχνηλασιµότητας των ανθρώπινων οργάνων και ενός συστήµατος αναφοράς σοβαρών ανεπιθύµητων συµβάντων και αντιδράσεων. Για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής ανθρώπινων οργάνων, θα τυποποιηθεί η συλλογή δεδοµένων για συγκεκριµένα χαρακτηριστικά των οργάνων. Τέλος, τα εθνικά προγράµµατα ποιότητας θα εξασφαλίσουν τη συνεχή παρακολούθηση των επιδόσεων για βελτίωση των διαδικασιών και µάθηση. Το Σχέδιο ράσης 10 σηµείων υιοθετήθηκε για εξαετή περίοδο ( ) για την αντιµετώπιση 3 βασικών προκλήσεων όσον αφορά στη δωρεά οργάνων και στις µεταµοσχεύσεις στην Ευρώπη, οι οποίες είναι α) να βελτιωθεί η ποιότητα και η ασφάλεια των οργάνων στην Ευρώπη, β) να αυξηθεί η διάθεση οργάνων και γ) να καταστούν τα συστήµατα µεταµοσχεύσεων πιο αποδοτικά και πιο προσπελάσιµα. Το σχέδιο δράσης αναµένεται να τονώσει τις κοινές ενέργειες και να διευκολύνει τον συντονισµό µε τα κράτη µέλη. Αυτό θα επιτευχθεί µέσω διαφόρων µηχανισµών όπως η ανταλλαγή ορθών πρακτικών ή οι ευρείες συµφωνίες στην Ε.Ε. για συγκεκριµένα ζητήµατα. Σχέδιο ράσης της Ε.Ε. για τα ναρκωτικά ( ) Το Συµβούλιο των Υπουργών υιοθέτησε το Σχέδιο ράσης για τα Ναρκωτικά για την περίοδο που είχε προτείνει η Επιτροπή το Σεπτέµβριο του Το νέο Σχέδιο ράσης επικεντρώνεται σε δύο βασικές συνιστώσες της πολιτικής για τα ναρκωτικά, τη µείωση της ζήτησης και τη µείωση της προσφοράς, οι οποίες συµπληρώνονται από τρία οριζόντια θέµατα, το συντονισµό, τη διεθνή συνεργασία και ενηµέρωση, την έρευνα και αξιολόγηση. Το σχέδιο δράσης προσδιορίζει τις ακόλουθες προτεραιότητες: 1. Μείωση της ζήτησης ναρκωτικών και αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες οµάδες και στην πρόληψη της πολυτοξικοµανίας (συνδυασµένη χρήση παράνοµων και νόµιµων ουσιών, ιδίως οινοπνευµατωδών). 2. Κινητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών για να διαδραµατίσουν ενεργό ρόλο Πρέπει να δροµολογηθεί διαδικασία διαβούλευσης µε τα κράτη µέλη και την κοινωνία των ευρωπαίων πολιτών µε σκοπό την αποδοχή µιας ευρωπαϊκής συµµαχίας της κοινωνίας των πολιτών για τα ναρκωτικά. Η συµµαχία αυτή θα περιλαµβάνει δέσµευση και µια σειρά αρχών που θα καθοδηγούν τους πολίτες στη διαχείριση προβληµάτων που συνδέονται µε τα ναρκωτικά όταν αυτά ανακύπτουν στο άµεσό τους περιβάλλον. 3. Μείωση της προσφοράς ναρκωτικών Πρέπει να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα της επιβολής του νόµου σε επίπεδο Ε.Ε. για την καταπολέµηση της παραγωγής και εµπορίας ναρκωτικών. Θα πρέπει να υποστηριχθούν περισσότερο καλύτερα συντονισµένες ενέργειες χάρη σε περιφερειακές πλατφόρµες ασφάλειας. 4. Βελτίωση της διεθνούς συνεργασίας Η αποτελεσµατικότητα της Ε.Ε. θα αυξηθεί σε µεγάλο βαθµό από τον καλύτερο συντονισµό των εθνικών κοινοτικών πολιτικών. 5. Καλύτερη κατανόηση του προβλήµατος Πρέπει να αυξηθούν οι γνώσεις σχετικά µε όλες τις πτυχές της χρήσης ναρκωτικών µέσω περισσότερο και καλύτερα συντονισµένης έρευνας και δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένων των δεδοµένων που αφορούν την εγκληµατικότητα και του τρόπου µε τον οποίον λειτουργεί η παράνοµη αγορά προσφοράς ναρκωτικών. Περισσότερες λεπτοµέρειες:

9 Σ Ε Λ Ι Α 9 Νέοι κανόνες για τις τελωνειακές ατέλειες ταξιδιωτών στην Ε.Ε. Από την 1 η εκεµβρίου 2008, άρχισαν να ισχύουν οι νέοι κανόνες για τις αφορολόγητες και τις αδασµολόγητες εισαγωγές. Οι ταξιδιώτες θα ωφεληθούν από µείωση του κόστους όταν εισάγουν εµπορεύµατα στην Ε.Ε. στις προσωπικές αποσκευές τους. Ταυτόχρονα, τα κράτη µέλη θα αποφύγουν τα διοικητικά έξοδα που συνεπάγεται σήµερα η είσπραξη µικρών ποσών δασµών και φόρων. Οι τελωνειακές ατέλειες των ταξιδιωτών είναι τα χρηµατικά όρια ή ποσοτικά όρια κάτω από τα οποία οι ταξιδιώτες που εισέρχονται στην ΕΕ από τρίτες χώρες δικαιούνται να εισάγουν αδασµολόγητα είδη στις προσωπικές αποσκευές τους. Από την 1 η εκεµβρίου 2008, οι νέοι κανόνες: αυξάνουν το σηµερινό χρηµατικό όριο από 175 ευρώ σε 430 ευρώ για τους ταξιδιώτες που χρησιµοποιούν αεροπορικές και θαλάσσιες µεταφορές και σε 300 ευρώ για τους ταξιδιώτες που ταξιδεύουν δια ξηράς ή µέσω εσωτερικών πλωτών οδών καταργούν τα ποσοτικά όρια για τα αρώµατα, τον καφέ και το τσάι (πράγµα που σηµαίνει ότι τα είδη αυτά θα υπάγονται στο χρηµατικό όριο) αυξάνουν το ποσοτικό όριο για τον µη αφρώδη οίνο από 2 σε 4 λίτρα καθιερώνουν ποσοτικό όριο 16 λίτρων για τις εισαγωγές µπύρας παρέχουν στα κράτη µέλη τη δυνατότητα µείωσης των ποσοτικών ορίων για τα προϊόντα καπνού (π.χ. για τα τσιγάρα: από 200 σε 40) προς υποστήριξη των πολιτικών υγείας. Πρόταση για νέα δικαιώµατα για εϖιβάτες λεωφορείων και ακτοϖλοϊκών γραµµών Η Επιτροπή ενέκρινε δύο νοµοθετικές προτάσεις µε τις οποίες θεσπίζεται σειρά δικαιωµάτων για τους επιβάτες που χρησιµοποιούν εγχώριες και διεθνείς λεωφορειακές και ακτοπλοϊκές γραµµές. Τα δικαιώµατα περιλαµβάνουν ελάχιστους κανόνες για την ενηµέρωση των επιβατών πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, κανόνες για την αστική ευθύνη των εταιριών ως προς τους επιβάτες και τις αποσκευές τους, για την παροχή συνδροµής και την αποζηµίωση σε περιπτώσεις διακοπής του ταξιδιού, µέτρα σε περίπτωση καθυστερήσεων και ειδική συνδροµή για τα άτοµα µε προβλήµατα κινητικότητας. Όπως και στους τοµείς των αεροπορικών και σιδηροδροµικών µεταφορών, οι προτάσεις προβλέπουν ανεξάρτητους εθνικούς οργανισµούς επίλυσης των διαφορών. Οι χώρες της Ε.Ε. οφείλουν να ορίσουν τα όργανα επιβολής του νόµου που θα είναι αρµόδια για τη διασφάλιση της εφαρµογής των εν λόγω κανονισµών στην επικράτειά τους. Αν ένας επιβάτης λεωφορείου ή πλοίου θεωρεί ότι κάποιο από τα δικαιώµατα αυτά έχει καταπατηθεί, µπορεί να γνωστοποιεί το πρόβληµα στην εταιρία. Αν δεν ικανοποιηθεί από την απάντηση, µπορεί να καταθέσει καταγγελία στον εθνικό φορέα που έχει οριστεί από την οικεία χώρα ως αρµόδιος για την τήρηση της σχετικής νοµοθεσίας.

10 Σ Ε Λ Ι Α nd European University-Business Forum Περισσότερα: European Sustainable Energy Week Περισσότερα: PRACE - Partnership for advanced computing in Europe - winter school Περισσότερα: Regions for Economic Change Conference Περισσότερα: Conference "External costs of energy technologies" Περισσότερα: INFO DAY - Digital Libraries - ICT Policy Support Programme Περισσότερα: INFO DAY - Erasmus Mundus II ( ) Περισσότερα: INFO DAY - ICT work programme objective ICT Internet of Things and Enterprise environments Περισσότερα: ehealth 2009 Περισσότερα: Brokerage event 2009 ENIAC call for proposals Περισσότερα: Workshop on drug resistance in ovarian cancer Περισσότερα: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009 International conference on competence research centre programmes and policies Περισσότερα: Fifth International Technology Transfer Days BIOMATERIAL 2009 Περισσότερα: 6 th European Forum of Citizens Advice Services on the Exercise of European Citizenship Rights Περισσότερα: 3 Φεβρουαρίου Ντίσελντορφ, Γερµανία 5-6 Φεβρουαρίου 9-13 Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου Αθήνα, Ελλάδα Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου 17 Φεβρουαρίου Λουξεµβούργο 18 Φεβρουαρίου 18 Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου Πράγα, Τσεχία 19 Φεβρουαρίου Παρίσι, Γαλλία 19 Φεβρουαρίου Μόντενα, Ιταλία Φεβρουαρίου Erfurt, Γερµανία Φεβρουαρίου Επιµέλεια ύλης και έκδοσης: Πανεπιστήµιο Κύπρου Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Για περαιτέρω πληροφορίες και ενηµέρωση: Ροζµαρί Στρεβινιώτη Λειτουργός Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Βρυξέλλες: Avenue d Auderghem 22-28, B-1040, Βρυξέλλες, Τηλ.: Φαξ: Λευκωσία: Πανεπιστήµιο Κύπρου Κτ. Συµβουλίου-Συγκλήτου Α.Γ. Λεβέντης, Τ.Θ , 1678 Λευκωσία, Τηλ.: Φαξ:

11 Σ Ε Λ Ι Α 1 1 Εταίροι Μέλη Ευρωϖαϊκού Γραφείου Κύϖρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS UNIVERSITY OF NICOSIA FREDERICK UNIVERSITY ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΝΕΚ) ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΟΣΙΚΑ) Συνδροµητές EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS (EAEC) ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΤΗΚ - CYTA)

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 8 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0

Διαβάστε περισσότερα

Το Πανεπιστήµιο Κύπρου συγκαταλέγεται µεταξύ των 52 εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τα οποία βραβεύτηκαν

Το Πανεπιστήµιο Κύπρου συγκαταλέγεται µεταξύ των 52 εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τα οποία βραβεύτηκαν Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ «INFO DAY on the FP7- ENV-2010 (including climate change) call» Βρυξέλλες, 17 Σεπτεµβρίου 2009 http://ec.europa.eu/ yourvoice/ipm/forms/ dispatch? form=environmentinfoda

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Το Ευρω αϊκό Γραφείο Κύ ρου αναλαµβάνει τη διοργάνωση του FAME LAB Cyprus 2011! Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Το Ευρω αϊκό Γραφείο Κύ ρου αναλαµβάνει τη διοργάνωση του FAME LAB Cyprus 2011! Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 0 Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 0 INFO DAYS «FP7 ICT Internet of Things and Future Internet Enterprise Systems» 8 Οκτωβρίου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 4 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 8 Εϖιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. γενικό τίτλο «Περιφέρειες και Πόλεις σε έναν κόσµο προκλήσεων». Νέα του ΕΓΚ 1. Έρευνα & Καινοτοµία 2-3.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. γενικό τίτλο «Περιφέρειες και Πόλεις σε έναν κόσµο προκλήσεων». Νέα του ΕΓΚ 1. Έρευνα & Καινοτοµία 2-3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 0 8 ΝΕΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ 7 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 8 Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Θεσµικά Θέµατα 1 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία ίκαιο και Επιχειρήσεις Ηµερολόγιο ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 8 5 Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 4 Τιµητική διάκριση για συµβολή στην ανάϖτυξη της Ε.Ε. µέσω βιώσιµων και καινοτόµων έργων ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα

Διαβάστε περισσότερα

στους τοµείς της απασχόλησης στον κατασκευαστικό Ισπανία).

στους τοµείς της απασχόλησης στον κατασκευαστικό Ισπανία). ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 9 7 Μ Α Ι Ο Σ 2 0 1 5 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία Enterprise Europe Ηµερολόγιο Network ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. βου που µερικοί µαθητές έχουν προς τα µαθηµατικά.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. βου που µερικοί µαθητές έχουν προς τα µαθηµατικά. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 7 2 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 3 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1-2 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία Επιχειρήσεις 8 Ηµερολόγιο 9 Ηµερολόγια

Διαβάστε περισσότερα

Προβολή των κυ ριακών ανε ιστηµίων στο εξωτερικό

Προβολή των κυ ριακών ανε ιστηµίων στο εξωτερικό Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Σ Τ Ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Υ Τ Ο : Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα των µελών 2 Θεσµικά θέµατα 3 Έρευνα 4 Εκπαίδευση 5-6 Επιχειρήσεις και Τράπεζες Ηµερολόγιο INFO DAYS «Eco-Innovation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. 1. Αποστολή του ΕΓΚ. 2. Εισαγωγή. 3. Προτεραιότητες του ΕΓΚ. 4. Άλλες υπηρεσίες προς τα μέλη του ΕΓΚ. 5. Ανάπτυξη ιδιότητας μέλους

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. 1. Αποστολή του ΕΓΚ. 2. Εισαγωγή. 3. Προτεραιότητες του ΕΓΚ. 4. Άλλες υπηρεσίες προς τα μέλη του ΕΓΚ. 5. Ανάπτυξη ιδιότητας μέλους 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009 1. Αποστολή του ΕΓΚ 2. Εισαγωγή 3. Προτεραιότητες του ΕΓΚ 4. Άλλες υπηρεσίες προς τα μέλη του ΕΓΚ 5. Ανάπτυξη ιδιότητας μέλους 6. Οργανωτική δομή και οικονομική διαχείριση 7.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Έκθεση Πεπραγµένων 2008

Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Έκθεση Πεπραγµένων 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενηµέρωση Συµµετοχή Ανάπτυξη ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2008 Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Επιµέλεια ύλης και έκδοσης: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Βρυξέλλες, Φεβρουάριος 2009 Ευρωπαϊκό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ// ΝΝ ΣΣΗΗ ΑΑΝΝ ΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ && ΔΔΙ ΙΙΕΕΘΘΝΝ ΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Ι Σε αυτό το τεύχος Ευρωπαϊκά Προγράμματα και

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο δράσης. που κατάρτισαν το Συµβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Feira

Σχέδιο δράσης. που κατάρτισαν το Συµβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Feira ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.6.2000 Κοινωνία πληροφοριών για όλους Σχέδιο δράσης που κατάρτισαν το Συµβούλιο και η Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 9 2 Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 4 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1-2 Έρευνα και Καινοτοµία Επιχειρήσεις Ηµερολόγιο 79 ευρωπαϊκών Ηµερολόγια εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ//ΝΝ ΣΣ ΗΗ ΟΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝ ΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΑΝΝΑΑΠΠ ΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΠΠΟΟΛΛ ΙΙΤΤΙ Ι ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΤΤΟΟΠΠΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε

Διαβάστε περισσότερα

eeurope 2005: Κοινωνία της πληροφορίας για όλους

eeurope 2005: Κοινωνία της πληροφορίας για όλους EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.5.2002 COM(2002) 263 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του δικτύου IGLO (Informal Group of RTD Liaison

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του δικτύου IGLO (Informal Group of RTD Liaison ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 9 9 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 2 0 1 5 INFO DAYS «Secure, Clean and Efficient Energy Info Day» 14-15 Σεπτεµβρίου 2015 http://tinyurl.com/nzgdcws «Info Day on

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα. Προσκλήσεις Δέσμης 2009-2010 ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA. Συμμετοχή των Κυπριακών Φορέων στο 7 ο Πρόγραμμα ΠΠ.

Αφιέρωμα. Προσκλήσεις Δέσμης 2009-2010 ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA. Συμμετοχή των Κυπριακών Φορέων στο 7 ο Πρόγραμμα ΠΠ. ISSN 1986-0218 ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 TEYXOΣ 34 Αφιέρωμα Συμμετοχή των Κυπριακών Φορέων στο 7 ο Πρόγραμμα ΠΠ. Προσκλήσεις Δέσμης 2009-2010

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος. Σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2014

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος. Σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2014 Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2014 2 η έκδοση: 27/02/2014 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΜΕΡΟΣ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+... 8 Ποιοι είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2008 (OR. en) 15647/07 ιοργανικός φάκελος: 2006/0197 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2008 (OR. en) 15647/07 ιοργανικός φάκελος: 2006/0197 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2008 (OR. en) 15647/07 ιοργανικός φάκελος: 2006/0197 (COD) EIT 23 EDUC 215 RECH 395 COMPET 406 CODEC 1334 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Κοινή

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Στην περίπτωση αντικρουόμενων νοημάτων μεταξύ γλωσσικών εκδόσεων, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Έκδοση 3: 19/12/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΜΕΡΟΣ A - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 52 Έτος 5 ο Οκτώβριος 2014. 12 η Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων

Τεύχος 52 Έτος 5 ο Οκτώβριος 2014. 12 η Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛ ΗΗΝΝ ΙΙΚΚΗΗ Ι ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τεύχος 52 Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020

Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020 Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020 Ανακοινωθέν των ευρωπαίων Υπουργών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔΙ ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝ ΣΣΗΗ ΟΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝ ΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΑΝΝ ΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΠΠΟΟΛΛ ΙΙΤΤΙ Ι ΙΙΚΚ ΗΗΣΣ ΤΤΟΟΠΠΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 366 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρικήκοινωνικήευθύνη. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73

28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73 28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1382/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση του Προγράμματος «Δικαιοσύνη»,

Διαβάστε περισσότερα