των Η/Υ και της Πληροφορικής ή Τοπογράφου Μηχανικού ή Γεωγράφου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "των Η/Υ και της Πληροφορικής ή Τοπογράφου Μηχανικού ή Γεωγράφου."

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟ- ΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ- ΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ- ΝΙΩΝ: Έξι μηχανικοί με σύμβαση έργου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δέκα Μηχανικοί Πληροφορικής με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ: Επιχορήγηση επιχειρήσεων για άνεργους πτυχιούχους ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Θέσεις για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 2-8 αγορά εργασίας Για αγγελίες απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πληροφοριών ΤΕΕ: & τηλ: Για πλήρη ενημέρωση για προσφορά εργασίας, μελέτες και έργα μπείτε στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ: Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (Ι.Π.ΣΥ.) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει επτά (7) συνεργάτες με σύμβαση ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες των συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων του και συγκεκριμένα: A) Έναν (1) έμπειρο ερευνητή πληροφορικής, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει Πτυχίο ΑΕΙ στον Τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής. B) Έναν (1) έμπειρο ερευνητή πληροφορικής, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει Πτυχίο ΑΕΙ στον Τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής ή Τοπογράφου Μηχανικού ή Γεωγράφου. Πληροφορίες: Ι.Π.ΣΥ. / Ε.Κ. «Αθηνά», Τηλ: , fax: , imis.athena-innovation.gr. Και στην ιστοσελίδα: Γ) Ένα (1) μηχανικό λογισμικού ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει Πτυχίο ΑΕΙ στον Τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής. Δ) Ένα (1) μηχανικό λογισμικού ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ στον Τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής. Ε) Ένα (1) μηχανικό λογισμικού ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει Πτυχίο ΑΕΙ στον Τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής. ΣΤ) Ένα (1) μηχανικό λογισμικού ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει Πτυχίο ΑΕΙ στον Τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής. Ζ) Έναν (1) έμπειρο ερευνητή ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει Πτυχίο ΑΕΙ και Εμπειρία στο σχεδιασμό διαδραστικών διεπαφών για web και desktop εφαρμογές. Καταληκτική ημερομηνία Επίσης το ίδιο Ινστιτούτο ζητά ένα (1) συνεργάτη με σύμβαση ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης «CLARIN- ΑΤΤΙΚΗ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «03-Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» του Ε.Π. «Αττική» και συγκεκριμένα: Ένα (1) μηχανικό λογισμικού ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει Πτυχίο ΑΕΙ στον Τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής. Καταληκτική ημερομηνία: Επίσης ένα (1) συνεργάτη με σύμβαση ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου «LODGOV: Data Governance in the era of the Web of Data: generate, manage, preserve, share and protect resources in the Web of Data» της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγκεκριμένα: Ένα (1) μεταδιδακτορικό ερευνητή, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει Πτυχίο ΑΕΙ και διδακτορικό δίπλωμα στον Τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής. Καταληκτική ημερομηνία: Επίσης ένα (1) συνεργάτη με σύμβαση ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου «ΕΙΚΟΣ: Θεωρητική και αλγοριθμική θεμελίωση για Προσωποκεντρικά Συνεργατικά Πληροφοριακά Συστήματα» του Προγράμματος «Θαλής» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγκεκριμένα ένα (1) μεταδιδακτορικό ερευνητή, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει Πτυχίο ΑΕΙ και διδακτορικό δίπλωμα στον Τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής. Καταληκτική ημερομηνία:

2 ΕΛΛΑΔΑ Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Από διάφορες ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα ζητούνται διπλωματούχοι μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων για εργασία ως εξής: ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Αργύρης Δεμερτζής ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Νίκος Πέρπερας ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Φρόσω Καβαλάρη Γεώργιος Π. Καραλής ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Χριστίνα Τσιχριντζή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η ομάδα I-SENSE του ΕΠΙΣΕΥ αναζητά απόφοιτο σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πληροφορικής ή αντίστοιχης. Άριστη γνώση σε JAVA και/ή C++/C, εμπειρία σε ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου και ESB, καλή γνώση ασύρματων τεχνολογιών και της Αγγλικής γλώσσας. Αποστολή βιογραφικών υπ όψιν κυρίας Κανέτη, Η Emporio.NET στην Πάτρα, αναζητά τεχνικούς Η/Υ και προγραμματιστές. Απαιτούμενα προσόντα: Σπουδές σχετικές με την πληροφορική. Δεν είναι απαραίτητος ο πανεπιστημιακός τίτλος εφόσον υπάρχει προϋπηρεσία ή αποδεικνύεται η επαρκής γνώση σε θέματα πληροφορικής (Η/W και S/W). Αποστολή βιογραφικών: Προθεσμία υποβολής: Σχετικός σύνδεσμος: Η Εταιρία MCK SPARK ΑΕ ενδιαφέρεται να προσλάβει Μηχανικό Ηλεκτρονικό/ Ηλεκτρολόγο για μόνιμη συνεργασία πλήρους απασχόλησης. Απαραίτητη η γνώση των παρακάτω: Γνώση και εμπειρία στον τομέα των ηλεκτρονικών (αναλογικά, ψηφιακά, σχεδίαση και υλοποίηση κυκλωμάτων σε CAD, εργαστηριακοί έλεγχοι). Άριστες γνώσεις στον προγραμματισμό μικροελεγκτών Microchip, Atmel, ARM έως και 32-bit. Γνώση δικτύων (σχεδίαση/υλοποίηση δικτύων - αντιμετώπιση σφαλμάτων). Προσόντα : Πτυχίο Ελληνικού Πανεπιστημίου (ΑΕΙ) με επιπλέον εξειδικευμένο Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον τομέα και με τουλάχιστον 5 έτη αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία μετά την απόκτηση των τίτλων στο αντικείμενο της θέσης. Άριστη γνώση ξένων γλωσσών. Άριστα επικοινωνιακά προσόντα. Πληροφορίες: Ζητείται πτυχιούχος Γεωπόνος, Γεωτεχνικός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος για εργασία ως πωλητής σε εταιρεία, με Επαρκή εμπειρία και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Περιοχή: Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο Έναν συνεργάτη Web&Mobile App Developer θα προσλάβει η ALTANET A.E., η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πληροφορικής ή συναφών κλάδων, πενταετή εμπειρία ειδικά στην ανάπτυξη webbased εφαρμογών σε τεχνολογίες Microsoft (.NET C#, SQL Server), άριστη γνώση HTML5, CSS3, Javascript, C#, διετή εμπειρία στην ανάπτυξη smart device apps με τη χρήση Integrated Development Environments (IDE) σε ios / Android / Windows, πολύ καλή γνώση συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου και ηλεκτρονικού εμπορίου και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι). Η εταιρεία παρέχει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων, ιατροφαρμακευτική κάλυψη, συνεχή εκπαίδευση και σύγχρονο - φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται επαρκώς στην ιστοσελίδα της εταιρείας Μια θέση Μηχανικού Λογισμικού ASP. NET θα καλύψει η εταιρεία Benefit Software, η οποία δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη λογισμικού ειδικά για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Ο κάτοχος της θέσης θα πρέπει να έχει πτυχίο Πληροφορικής (ΤΕΙ / ΑΕΙ), εργασιακή εμπειρία σε Microsoft ASP. NET / C#, γνώσεις ΗTML5 / CSS3 / Javascript, Microsoft SQL Server και από δύο έως τρια χρόνια συνολική σχετική προϋπηρεσία. Η εταιρεία θα εκτιμήσει τη γνώση: ASP.NET MVC3 ή MVC4 / Razor, AJAX / JQuery / JSON, Mobile Applications Development (iphone, Android etc.), Relational Data Base Design, SQL Functions / Stored Procedures και ADO. NET. Οπως τονίζεται από την εταιρεία, όποιο από τα προαιρετικά προσόντα διαθέτει ο ενδιαφερόμενος θα ληφθεί ως πλεονέκτημα. Η εταιρεία παρέχει ένα ανταγωνιστικό μισθό αναλόγου των προσόντων σε ένα ευχάριστο και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το βιογραφικό τους στο 2

3 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΘ Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου Στα πλαίσια του προγράμματος «Local Partnerships for Greener Cities and Regions - GREEN PARTNER- SHIPS» o Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως : Θέση 1: Απασχόληση διπλωματούχου Μηχανικού Περιβάλλοντος με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με σύμβαση έργου. Διάρκεια απασχόλησης: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ποσό : ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ). Τόπος εκτέλεσης του έργου: Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων Η αναθέτουσα αρχή μετά την επιτυχή λήξη της συναφθείσας σύμβασης, σταθμίζοντας τις ανάγκες του προγράμματος, δύναται να ανανεώσει τη σύμβαση έργου έως 4 μήνες και μέχρι του ποσού των 3.200, ήτοι 800 για κάθε επιπλέον μήνα. Θέση 2: Συντονισμός και διαχείριση δράσεων έργου Οργάνωση/υλοποίηση δράσεων κατάρτισης/διάδοσης και ανάπτυξη τεχνικού/ενημερωτικού/εκπαιδευτικού υλικού Διάρκεια απασχόλησης: από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι (λήξη του έργου). Ποσό: ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ) Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιοδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση της πρότασης τους μέχρι τη Δευτέρα και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας). Αναλυτική πρόσκληση και πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών, από τη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών και στα τηλέφωνα (κα Δασκαλάκη Χριστιάνα) & (κ. Σπανουδάκη Νίκο), καθώς και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης στη διεύθυνση και του ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης Στα πλαίσια του προγράμματος «ΑΤΛΑΝΤΑΣ Ανάπτυξη πρωτότυπης τρισδιάστατης οθόνης αφής για διαδραστικό τρισδιάστατο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών» (κωδικός έργου 11ΣΥΝ_6_1937)o Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως : Απασχόληση πτυχιούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών. Διάρκεια απασχόλησης: Οχτώ μήνες (8). Συνολικό Ποσό: (συμπ/νου του ΦΠΑ). Καταληκτική ημερομηνία: Πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών, από τη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών και στα τηλέφωνα (κα Δασκαλάκη Χριστιάνα) & (κ. Σπανουδάκη Νίκο), καθώς και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης στη διεύθυνση και του ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Ψηφιακών Μαθημάτων, Υποστήριξη Ιδρυματικής Πλατφόρμας και άλλες Δράσεις ΑΠΘ» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Μήτκα Περικλή, καθηγητή Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών προτίθεται να αναθέσει για διάστημα 6 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με προϋπολογισθέν ποσό μέχρι 3.144,00 ανά άτομο (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής: Βασικό αντικείμενο απασχόλησης: Η ανάπτυξη Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων των τμημάτων/σχολών του ΑΠΘ, μεταξύ των οποίων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Οι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν αίτηση μόνο για ένα από τα τμήματα/σχολές και να είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με τίτλο σπουδών του αντικειμένου των αντίστοιχων τμημάτων. Καταληκτική ημερομηνία: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο ή στο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Μηχανικοί ως επιστημονικοί συνεργάτες Λήγει σήμερα Τετάρτη 2 Οκτωβρίου η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των διδακτικών, ερευνητικών και άλλων επιστημονικών αναγκών των Τμημάτων της κατά το ακαδημαϊκό έτος , που ανακοίνωσε η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σημειώνουμε ότι τα τμήματα που θα επανδρωθούν είναι τα εξής: Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών Παιδαγωγικό Τμήμα Πληροφορίες: 3

4 ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Μύθος τα περί «τεμπέληδων» Ελλήνων Ποιοι είναι τελικά οι πιο εργατικοί στην Ευρώπη; Ο μύθος που καλλιεργούσε η γερμανική κυβέρνηση περί τεμπέληδων Ελλήνων έχει καταρριφθεί προ πολλού. Εδώ και λίγες ημέρες δόθηκε στη δημοσιότητα η έρευνα του ευρωπαϊκού ερευνητικού ινστιτούτου European Industrial Relations Observatory (EΙRO) που καταγράφει τις ώρες που εργάζονται οι υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης τη χρονιά Όπως προκύπτει από την έρευνα, ο πιο εργατικός λαός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι Ρουμάνοι, που εργάζονται κατά μέσο όρο 41,2 ώρες την εβδομάδα. Δεύτεροι στη λίστα είναι οι Λουξεμβούργιοι, όπου ο μέσος όρος εργασίας ανά εβδομάδα είναι 41,1 ώρες. Ακολουθούν οι Βρετανοί με 40,8 ώρες εργασίας, οι Γερμανοί με 40,5 ώρες, οι Κροάτες και οι Κύπριοι με 40,3 ώρες και οι Βούλγαροι με 40,2 ώρες. Οι Έλληνες καταλαμβάνουν την 8η θέση με μέσο όρο εργασίας 40 ώρες την εβδομάδα. Οι «τεμπέληδες» της Ευρώπης είναι οι Ιταλοί με 38 ώρες εργασίας την εβδομάδα, οι Γάλλοι με 37,9 ώρες την εβδομάδα αλλά και οι φίλοι της Γερμανίας, οι Φιλανδοί, με 37,6 ώρες την εβδομάδα. Οι τελευταίοι, που συχνά έχουν ασκήσει δριμεία κριτική στην Ελλάδα, εργάζονται περίπου δυόμιση ώρες λιγότερες από τους Έλληνες και 3,6 ώρες λιγότερες από τους Ρουμάνους. Στη χτυπημένη από την κρίση Ελλάδα οι εργαζόμενοι είναι προφανώς πολύ πιο επιμελείς από όσο θέλει η φήμη τους. Με 40 ώρες την εβδομάδα κατατάσσονται στην ιεραρχία στη μέση και μάλιστα πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. (39,6). ΕΛΣΤΑΤ Μειώθηκαν 9,1% οι μισθοί το β τρίμηνο Νέα μείωση κατά 9,1% στους μισθούς κατέγραψε η Στατιστική Υπηρεσία για το β τρίμηνο του έτους. Όπως ανακοινώθηκε ο δείκτης Μισθών (σ.σ. αυτός που μετρά την κατρακύλα των αποδοχών) του Β τριμήνου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β τριμήνου 2012, παρουσιάζει την ίδια μείωση με αυτή που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011, δηλαδή 7,5%. Μετά την εποχική προσαρμογή αλλά χωρίς προσαρμογή ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών ο δείκτης Μισθών του Β τριμήνου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β τριμήνου 2012, παρουσιάζει μείωση κατά 9,1% έναντι μείωσης 7,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έξι μηχανικοί με σύμβαση έργου Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης των παρακάτω ερευνητικών προγραμμάτων προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής: Έναν με Πτυχίο Α.Ε.Ι. Πληροφορικής ή παραπλήσιο ή συναφούς ειδικότητας για το πρόγραμμα «EINS - Network of Excellence in Internet Science» (κωδικός θέσης: ΙΠΤΗΛ 234, Έδρα Βόλος, διάρκεια 6 μήνες). Καταληκτική ημερομηνία: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες: Έναν ειδικότητας Computer science / Project Management με διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Πληροφορική για το συντονισμό υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Demcare » (Κωδικός θέσης ΙΠΤΗΛ-235, Έδρα Θεσσαλονίκη, διάρκεια 12 μήνες). Καταληκτική ημερομηνία: Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δρ. Ιωάννη Κομπατσιάρη iti.gr). Έναν με ειδικότητα στην Πληροφορική, Μηχανικός Η/Υ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με μεταπτυχιακό δίπλωμα στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «SocialSensor » (Κωδικός θέσης: ΙΠΤΗΛ-236 Έδρα Θεσσαλονίκη, διάρκεια 12 μήνες). Καταληκτική ημερομηνία: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στον Παπαδόπουλο Συμεών Έναν με μεταπτυχιακό στην Πληροφορική, Μηχανικό Η/Υ ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «SocialSensor » (Κωδικός θέσης: ΙΠΤΗΛ-237 Έδρα Θεσσαλονίκη, διάρκεια 12 μήνες). Καταληκτική ημερομηνία: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στον Παπαδόπουλο Συμεών Έναν με Πτυχίο ΑΕΙ σε τομέα σχετικό με Πληροφορική, Επιστήμη Μηχανικών Η/Υ, ή Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «SocialSensor » (Κωδικός θέσης: ΙΠΤΗΛ-238 Έδρα Θεσσαλονίκη, διάρκεια 12 μήνες). Καταληκτική ημερομηνία: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στον Παπαδόπουλο Συμεών Έναν με Πτυχίο ΑΕΙ σε τομέα σχετικό με Πληροφορική, Επιστήμη Μηχανικών Η/Υ, ή Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «SocialSensor » (Κωδικός θέσης: ΙΠΤΗΛ-239 Έδρα Θεσσαλονίκη, διάρκεια 12 μήνες). Καταληκτική ημερομηνία: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στον Παπαδόπουλο Συμεών Για άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη Γραµµατεία του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (τηλ. 2311/ ). Η αποστολή δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά: 4

5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Μηχανικοί Ερευνητές με συμβάσεις έργου Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Βοηθήματα Γεωπληροφορικής για Συνοριακή Επισκόπηση & Υποστήριξη Αποφάσεων (Border-GUARDS) με κωδικό 11ΣΥΝ_9_781, της Πράξης «Συνεργασία 2011 Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου παροχής έργου στη Σάμο ως εξής: ΘΕΣΗ 1 ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου Τμήματος Μηχανικού Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων ή άλλου συναφούς αντικειμένου, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού) ΘΕΣΗ 2 ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙ- ΔΙΚΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Επιστήμης της Πληροφορικής, ή άλλου συναφούς αντικειμένου, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού) ΘΕΣΗ 3 ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος του εξωτερικού με Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην επιστήμη του Περιβάλλοντος). Καταληκτική ημερομηνία: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπάλληλο κα Αλεξάνδρα Κοντού (τηλ , fax , aegean.gr) και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/). Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Πληροφοριακό Σύστημα Σύνθεσης και Παροχής Διαλειτουργικών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (PLUG-IN) με κωδικό 09ΣΥΝ_72_1095,ενδιαφέρεται για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου παροχής έργου στη Σάμο ως εξής: Τέσσερις με Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Πληροφο- ρικής ή Επιστήμης Υπολογιστών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού και με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων. Διάρκεια σύμβασης 20 μήνες. Καταληκτική ημερομηνία: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπάλληλο κα Αγγελική Λουίζου (τηλ , fax , aegean.gr) και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/). Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ανάλυση Ναυτιλιακής Πληροφορίας για Περιβαλλοντικά Ασφαλή Ναυσιπλοΐα (AMINESS) με κωδικό έργου 11ΣΥΝ_9_1071, ενδιαφέρεται για τη σύναψη των εξής συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου παροχής έργου στη Σάμο. ΘΕΣΗ 1 ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ με Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού. ΘΕΣΗ 2 ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ με Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ Πληροφορικής ή Μαθηματικών, ή άλλου συναφούς Αντικειμένου. ΘΕΣΗ 3 ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ BAYES Η ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑ- ΘΗΣΗ με Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Μηχανικών Η/Υ ή Επιστημών Η/Υ. ΘΕΣΗ 4 ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟ- ΛΥΠΡΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕ- ΝΩΝ με Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ Τμήματος Πληροφορικής ή άλλου συναφούς αντικειμένου. Διάρκεια σύμβασης 20 μήνες. Καταληκτική ημερομηνία: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπάλληλο κα Αγγελική Λουίζου (Τηλ , fax , aegean.gr) και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/). ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Μηχανικοί ως εκπαιδευτικοί συνεργάτες Το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ανακοινώνει την πρόσληψη εκπαιδευτικών και εργαστηριακών συνεργατών, πολλοί από τους οποίους μπορούν να είναι διπλωματούχοι μηχανικοί, στη: ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΚΑΒΑΛΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΚΑΒΑΛΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΡΑΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ Καταληκτική ημερομηνία: 21/10/2013 Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στις ανακοινώσεις της ηλεκτρονικής σελίδας του Τ.Ε.Ι., στη διεύθυνση και από τις Γραμματείες των Τμημάτων όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( ). 5

6 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου Ελληνικά Ινστιτούτα και Ερευνητικά Κέντρα ζητούν μηχανικούς για διάφορα ερευνητικά προγράμματα με συμβάσεις έργου. Αναλυτικά: Τα ακόλουθα Ινστιτούτα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για θέσεις εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου: Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη, η/ο οποία/ος θα απασχοληθεί στο πλαίσιο του υποέργου «Κατασκευή αποθετηρίου και διεπαφή με διαδικτυακές γλωσσικές υπηρεσίες» (E1793) του έργου «Εθνική Ερευνητική Υποδομή CLΑRIN-EL» της κατηγορίας πράξης «CLARIN ΑΤΤΙΚΗ Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006» ως εξής: Ένας με Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής. (διάρκεια 1 έτος). Καταληκτική ημερομηνία: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: demokritos.gr. Το Eργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων και Λογισμικού του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για: Μία (1) θέση επιστήμονα πληροφορικής με Πολύ καλές γνώσεις προγραμματισμού, Εμπειρία σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, Διδακτορική διατριβή ή αντίστοιχη ερευνητική δραστηριότητα σε event processing. Μία (1) θέση ερευνητικού συνεργάτη με μεταπτυχιακό στην πληροφορική και γνώσεις (κατά προτίμηση εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας) σε ένα ή περισσότερους από τους παρακάτω τομείς, οι οποίοι ενδιαφέρουν το Τμήμα Αναγνώρισης Γεγονότων του Εργαστηρίου: Event Processing. Knowledge Representation and Reasoning. Probabilistic Reasoning. Machine Learning. Μία (1) θέση ερευνητικού συνεργάτη με μεταπτυχιακό στην πληροφορική και γνώσεις (κατά προτίμηση εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας) σε ένα ή περισσότερους από τους παρακάτω τομείς, οι οποίοι ενδιαφέρουν το Εργαστήριο: User Modelling. Personalization. Social Network Analysis. Machine Learning. Καταληκτική ημερομηνία: Περισσότερες πληροφορίες για τα ενδιαφέροντα της ομάδας αναγνώρισης γεγονότων διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.), στα πλαίσια υλοποίησης των παρακάτω Ε. Ε. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:: Έναν Μηχανολόγο Μηχανικό για το έργο Διακρατικής Συνεργασίας RSMEs & συγκεκριμένα του υποέργου «CLEANSHIP» [κωδικός θέσης: 36/2013]. (Διάρκεια 3 μήνες, Έδρα Τρίκαλα) Καταληκτική ημερομηνία: Πληροφορίες: Δρ. Γεωργία Τσιότρα, Τηλ.: , Fax: Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: ireteth.certh.gr. Cyta: Senior Μηχανικός Ανάπτυξης Μια θέση Senior Μηχανικού Ανάπτυξης στο σύστημα Siebel CRM για την Αθήνα θα καλύψει η θυγατρική του εθνικού οργανισμού τηλεπικοινωνιών Κύπρου Cyta. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο ΑΕΙ Θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης (Μηχανικός Ηλεκτρολόγος / Ηλεκτρονικός /Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής), γνώση Αγγλικών επιπέδου Lower, πολύ καλή γνώση ανάπτυξης με τα εργαλεία Siebel Tools, εργασιακή εμπειρία σε υποστήριξη χρηστών στο περιβάλλον Siebel CRM, εμπειρία σε καταγραφή και ανάλυση απαιτήσεων και εμπειρία προγραμματισμού σε SQL \ PLSQL. Παράλληλα απαιτείται εργασιακή εμπειρία τριών ετών σε παρόμοια θέση με ανάπτυξη στα εργαλεία Siebel Tools, εργασιακή εμπειρία πάνω στην υλοποίηση Web Services/ Workflows/ΕΑΙ του Siebel CRM, σε προγραμματισμό σε java script, στη διαχείριση του περιβάλλοντος Siebel CRM και επίλυσης προβλημάτων και σε προγραμματισμό SQL/PLSQL σε βάση δεδομένων Oracle. Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών, επιπλέον ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, κινητό τηλέφωνο και μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης σε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον. Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο fax: Netscope Solutions Υπεύθυνος προώθησης δικτυακών λύσεων Εναν υπεύθυνο προώθησης δικτυακών λύσεων αναζητάει η Netscope Solutions. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο (ΑΕΙ/ΤΕΙ) με κατεύθυνση στους τομείς Δικτύων Η/Υ & Πληροφορικής, επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε προϊόντα δικτύων πληροφορικής ή/και τηλεπικοινωνιών, άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Γραπτή & Προφορική) και άριστη γνώση στη χρήση εφαρμογών Η/Υ (MSword, Excel, Power Point). Οι υποψήφιοι μηχανικοί θα πρέπει επίσης να διαθέτουν γνώσεις δικτύων Επικοινωνιών δεδομένων καθώς επίσης και σύγχρονων τεχνολογιών παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και πιστοποιητικό CCNA & CCNP. Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών το οποίο περιλαμβάνει μισθό, προμήθειες, bonus και μεγάλες ευκαιρίες διάκρισης και σταδιοδρομίας σε ένα σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους στο Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία στο site: 6

7 ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Θέσεις για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων Στη συνέχεια παραθέτουμε θέσεις για διπλωματούχους μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων από ιδιωτικές εταιρείες σε διάφορες χώρες. Αναλυτικότερα: ΗΠΑ: Δεκάδες θέσεις εργασίας για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων προσφέρει η εταιρεία πετρελαίου «Shell» σε Ατλάντα, Τέξας, Νέα Ορλεάνη, Καλιφόρνια και Λος Άντζελες. Απαραίτητα προσόντα είναι το πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, η γνώση χρήσης λογισμικών συναφών με τις ειδικότητες, καθώς και η άριστη γνώση της αγγλικής. Βιογραφικά υποβάλλονται ως τον Οκτώβριο. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο: aboutshell/careers/professionals/job-search.html. ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Πέντε ηλεκτρολόγοι μηχανικοί θα ενταχθούν στο δυναμικό θα ενταχθούν στο δυναμικό της πετρελαϊκής εταιρείας «Allseas Group» στο Αϊντχόβεν. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο ή και μεταπτυχιακό αντίστοιχο της ειδικότητας, εμπειρία στο σχεδιασμό ηλεκτρολογικών συστημάτων ελέγχου, εμπειρία στον προγραμματισμό PLC, εμπειρία στον ηλεκτρονικό σχεδιασμό κυκλωμάτων και πολύ καλή γνώση της αγγλικής. Βιογραφικά αποστέλλονται στο: function.html. ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Δύο ναυπηγούς ελεγκτές (auditors) θα προσλάβει η εταιρεία πετρελαίου «Shell» στο Λονδίνο. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο της ειδικότητας, άριστη γνώση ναυτιλιακών λογισμικών, γνώση του προγράμματος ΜΡΜ και άριστες επικοινωνιακές και αναλυτικές ικανότητες. Βιογραφικά αποστέλλονται ως τις 7 Οκτωβρίου με κωδικό «Ε38039» στο: job-search.html. ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Πέντε μηχανικούς λογισμικού πρόκειται να προσλάβει η εταιρεία «Allseas Group» στο Αϊντχόβεν. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο ή και μεταπτυχιακό αντίστοιχο της ειδικότητας, επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της αρχιτεκτονικής λογισμικού και άριστη γνώση της αγγλικής. Βιογραφικά υποβάλλονται στο: ΚΑΤΑΡ: Δέκα θέσεις εργασίας προσφέρει η εταιρεία Ενέργειας «Brunel Energy» στην Ντόχα. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι μηχανικοί διαδικασιών, σύμβουλοι έργων, υπεύθυνοι έργων, μηχανικοί ελέγχου και σύμβουλοι τομέων. Πτυχία συναφή των ειδικοτήτων, η άριστη γνώση της αγγλικής και η επαγγελματική εμπειρία αποτελούν τα απαραίτητα προσόντα για την πρόσληψη. Βιογραφικά υποβάλλονται μέσω του: company/the-network /?profile_id= ΤΣΕΧΙΑ: Ένα μηχανικό ελέγχου ποιότητας θα προσλάβει η εταιρεία «Johnson Control» στο Μπορ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο της ειδικότητας, γνώση των συστημάτων QS9000, PPAP, FMEA και SPC, πενταετή επαγγελματική εμπειρία σε αυτοκινητοβιομηχανία, τριετή προϋπηρεσία σε τμήμα ελέγχου παραγωγής, άριστη γνώση της γερμανικής και καλή γνώση της αγγλικής. Βιογραφικά αποστέλλονται στο: bor-cze/quality-engineer-production/ /job. ΚΥΠΡΟΣ: Έναν μηχανολόγο μηχανικό θα προσλάβει η εταιρεία «ALCO Filters». Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, άριστη γνώση της αγγλικής, άριστη γνώση χρήσης Η/Υ, πενταετή επαγγελματική εμπειρία, ικανότητα συντήρησης και επιδιόρθωσης μηχανημάτων εργοστασίου και ικανότητα ελέγχου προληπτικής συντήρησης. Βιογραφικά αποστέλλονται στο: ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Πέντε μηχανολόγους μηχανικούς πρόκειται να προσλάβει η εταιρεία «Allseas Group» στο Αϊντχόβεν. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο ή και μεταπτυχιακό αντίστοιχο της ειδικότητας, εμπειρία με το σχεδιασμό εξοπλισμού και τον εφαρμοσμένο μηχανικό έλεγχο, εμπειρία υπολογισμών FEM και με τα προγράμματα 3D CAD και καλή γνώση της αγγλικής. Βιογραφικά υποβάλλονται στο: function.html. ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Με έναν μηχανικό αντοχής υλικών πρόκειται να ενισχυθεί το δυναμικό της εταιρείας πετρελαίου «ΒΡ» στο Σάνμπουρι. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συναφείς της ειδικότητας τίτλους σπουδών, άριστη γνώση του τομέα διάβρωσης υλικών, λειτουργική γνώση του σχεδιασμού δεξαμενών, άριστη γνώση των ISO, ASME, API και άριστη γνώση της αγγλικής. Βιογραφικά με κωδικό θέσης «44554BR» υποβάλλονται έως τις 11 Οκτωβρίου στο: cim_home.asp?partnerid=25078&siteid=5012. ΤΣΕΧΙΑ: Ένα μηχανικό σχεδίασης λογισμικού θα εντάξει στο δυναμικό της η εταιρεία τεχνολογίας «Honeywell» στο Μπρνο. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν μεταπτυχιακό στην πληροφορική, γνώση γλωσσών προγραμματισμού όπως C/C++ και C/Java γνώση του DO-178B και άριστη γνώση της αγγλικής. Βιογραφικά υποβάλλονται στο: jobsearch/jobescription.aspx?languageid=1&jobid= ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Έναν πολιτικό μηχανικό θα προσλάβει εταιρεία στο Μάνχαϊμ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο, πολύ καλή γνώση των κανονισμών στέγασης, πολύ καλή γνώση της γερμανικής, της αγγλικής ή και της γαλλικής, καλή γνώση χρήσης Η/Υ και πολύ γνώση χρήσης των εφαρμογών του MS Office. Βιογραφικά με φωτογραφία και πιστοποιητικά αποστέλλονται στο: Οκτώ θέσεις σε διάφορες χώρες Αρκετές θέσεις για μηχανικούς και IT Specialists στον Ιδιωτικό Τομέα στο εξωτερικό προσφέρονται μέσω της εταιρείας Grecruitment. Αυτή τη στιγμή στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.grecruitment. com ) μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις εξής θέσεις: Engineering positions -Product Development Engineer, Bern -Mechanical or Civil Engineer Ventilation Engineer, Zurich -Project Manager - Automation Specialist (f/m), Munich -Industrial Consultant (f/m), Stuttgart -Automation Product Specialist (f/m), Essen IT Specialists -Mobile Devices Developer (F/M), Cologne -SAP SD Specialist (F/M), Berne -Software Engineer, Bile/Bienne 7

8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ Επιχορήγηση επιχειρήσεων για άνεργους πτυχιούχους Ξεκίνησε στις 19 Σεπτεμβρίου 2013 η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την επιχορήγηση «επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών». Το πρόγραμμα στοχεύει στην απασχόληση (επιπλέον των που είχαν αρχικά προκηρυχθεί σύμφωνα με την με αριθμ. Β118758/ Δημόσια Πρόσκληση και καλύφθηκαν) νέων πτυχιούχων έως 35 ετών, ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας και διανύουν μεγάλα χρονικά διαστήματα σε δουλειές περιστασιακές και υποαμειβόμενες. Οι επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν τους ανέργους, δεσμεύονται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους για 27 μήνες, ενώ η επιχορήγηση διαρκεί για 24 μήνες. Η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των 20 ευρώ για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για ανέργους έως 24 ετών και 25 την ημέρα για ανέργους άνω των 24 ετών. Οι ωφελούμενοι που θα απασχοληθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, πρέπει να είναι πτυχιούχοι σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα), έως και 35 ετών (να διανύουν δηλαδή έως και το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία πρόσληψης τους), να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα (από την αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ.) που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο για τις ανάγκες του προγράμματος. Δεν είναι δυνατή η ένταξη στο πρόγραμμα ανέργων που θα απασχοληθούν με μίσθωση - σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή. Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση που έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ, Tα άτομα για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση υποδεικνύονται από την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ στην διεύθυνση www. oaed.gr όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Περισσότερες πληροφορίες στη διαδρομή: php?option=com_content&view=arti cle&id=1483&itemid=128&lang=el ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσεως Καθηγητή ως εξής: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΕΚ 962/ , τ. Γ Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνητή Νοημοσύνη με έμφαση στη Γλωσσική Τεχνολογία». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν μέχρι και τις 19 Νοεμβρίου 2013, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες. Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα Αρμόδιος υπάλληλος: κα Έλενα Λάσκαρι τηλ.: ASG Στέλεχος για το τμήμα Πληροφορικής Στέλεχος για το τμήμα της πληροφορικής θα προσλάβει η ASG, εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων και Πληροφορικής. Ο νέος συνεργάτης θα πρέπει να έχει πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ, καλή γνώση Αγγλικών, γνώση και εμπειρία στον σχεδιασμό και ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών με τεχνολογίες Ανοικτής Αρχιτεκτονικής και Βάσεων Δεδομένων (3-tier, XML, Web Services), και διετή εμπειρία σε προγραμματισμό με εργαλεία της Java και βάσεις δεδομένων της Oracle και εφαρμογές Joomla με PHP/ MySQL. Επιθυμητή είναι η εμπειρία και η γνώση στη χρήση σύγχρονων μεθοδολογιών και εργαλείων ανάπτυξης εφαρμογών, η εμπειρία στην τεκμηρίωση και τη συγγραφή τεχνικών προδιαγραφών για συστήματα πληροφορικής και η εμπειρία στη σύνταξη προσφορών για υλοποίηση έργων του Δημόσιου Τομέα. Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων, σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, πολύ ενδιαφέρον γνωστικό αντικείμενο απασχόλησης και σημαντικές προοπτικές εξέλιξης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους στο φαξ και στο 8

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δεκάδες θέσεις εργασίας για μηχανικούς πληροφορικής

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δεκάδες θέσεις εργασίας για μηχανικούς πληροφορικής ΤΕΥΧΟΣ. 63 11 09 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δεκάδες θέσεις εργασίας για μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

Επτά μηχανικοί για υλοποίηση έργου ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δέκα Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΑΠΘ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

Επτά μηχανικοί για υλοποίηση έργου ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δέκα Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΑΠΘ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 68 16 10 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δέκα Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΟΠΕΚΕΠΕ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑTΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (EPO) Έως 200 μηχανικοί για το 2013

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑTΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (EPO) Έως 200 μηχανικοί για το 2013 ΤΕΥΧΟΣ. 48 24 04 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Ζητούνται μηχανικοί με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επτά θέσεις Μηχανικών με συμβάσεις έργου

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επτά θέσεις Μηχανικών με συμβάσεις έργου ΤΕΥΧΟΣ. 54 12 06 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΡΕΥ- ΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: Θέσεις για

Διαβάστε περισσότερα

με συμβάσεις ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Οκτώ Μηχανικοί Πληροφορικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 96 14 05 2014

με συμβάσεις ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Οκτώ Μηχανικοί Πληροφορικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 96 14 05 2014 ΤΕΥΧΟΣ. 96 14 05 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΕ: Προκήρυξη εξετάσεων για την ανάδειξη ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Για τις ανάγκες της Πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ-

Για τις ανάγκες της Πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ- ΤΕΥΧΟΣ. 35 09 01 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Δέκα επτά θέσεις Μηχανικών με συμβάσεις έργου ΚΥΠΡΟΣ: Θέσεις για Μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

2. Δύο (2) θέσεις Προγραμματιστή Android με Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού

2. Δύο (2) θέσεις Προγραμματιστή Android με Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού ΤΕΥΧΟΣ. 49 02 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ - ΠΑ- ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Προκήρυξη για μηχανικούς, επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Προκήρυξη για μηχανικούς, επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες ΤΕΥΧΟΣ. 53 05 06 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου ΕΜΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Δέκα Εξωτερικοί Συνεργάτες

Δέκα Εξωτερικοί Συνεργάτες ΤΕΥΧΟΣ. 61 31 07 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα SIEBEN ΠΑΤΡΑΣ Ζητά 30 Πτυχιούχους Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εννέα μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εννέα μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου ΤΕΥΧΟΣ. 64 18 09 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εννέα μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων - Διαχείριση Αποβλήτων - Ανακύκλωση Απορριμμάτων,

Επεξεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων - Διαχείριση Αποβλήτων - Ανακύκλωση Απορριμμάτων, ΤΕΥΧΟΣ. 105 16 07 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΥΠΕΚΑ Ζητούνται 32 Μηχανικοί με απόσπαση. ΑΠΘ Τέσσερις πολιτικοί μηχανικοί με σύμβαση έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΥΠΕΚΑ Ζητούνται 32 Μηχανικοί με απόσπαση. ΑΠΘ Τέσσερις πολιτικοί μηχανικοί με σύμβαση έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 58 10 07 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΚΑ Ζητούνται 32 Μηχανικοί με απόσπαση ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΜΠ: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ζητά 34 Τοπογράφους ή Πολιτικούς Μηχανικούς με μετάταξη

Ζητά 34 Τοπογράφους ή Πολιτικούς Μηχανικούς με μετάταξη ΤΕΥΧΟΣ. 42 13 03 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΜΠ: Δέκα θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικοί Πληροφορικής ως επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ Συνεργάτες για το έργο «Ψηφιοποίηση Μητρώου ΤΕΕ»

Μηχανικοί Πληροφορικής ως επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ Συνεργάτες για το έργο «Ψηφιοποίηση Μητρώου ΤΕΕ» ΤΕΥΧΟΣ. 57 03 07 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ - ΕΡΕΥΝΗ- ΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: Θέσεις για μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Έως τριάντα τέσσερις μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Έως τριάντα τέσσερις μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 52 29 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Έως τριάντα τέσσερις μηχανικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Έξι μηχανικοί - ερευνητές με συμβάσεις έργου

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Έξι μηχανικοί - ερευνητές με συμβάσεις έργου ΤΕΥΧΟΣ. 78 23 12 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Από διάφορες ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα ζητούνται διπλωματούχοι μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων για εργασία ως εξής:

Από διάφορες ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα ζητούνται διπλωματούχοι μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων για εργασία ως εξής: ΤΕΥΧΟΣ. 109 03 09 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου ΕΛΛΑΔΑ Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ 120 ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ από 29 Σεπτεμβρίου ως 13 Οκτωβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ 120 ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ από 29 Σεπτεμβρίου ως 13 Οκτωβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 111 17 09 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και κυβερνοχώρου

ΤΠΕ και κυβερνοχώρου ΤΕΥΧΟΣ. 55 18 06 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ - ΕΡΕΥ- ΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: Θέσεις για μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις)

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις) ΤΕΥΧΟΣ. 51 22 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» 43 συμβάσεις έργου

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες και για ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών στην εξής διεύθυνση: http://jobs.iti.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και για ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών στην εξής διεύθυνση: http://jobs.iti.gr. ΤΕΥΧΟΣ. 50 15 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ Δώδεκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικοί για διδακτικό έργο

Μηχανικοί για διδακτικό έργο ΤΕΥΧΟΣ. 97 21 05 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

με συμβάσεις ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΕ Πέντε μηχανικοί ως συνεργάτες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 85 19 02 2014 ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό

με συμβάσεις ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΕ Πέντε μηχανικοί ως συνεργάτες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 85 19 02 2014 ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό ΤΕΥΧΟΣ. 85 19 02 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΤΕΕ Πέντε μηχανικοί ως συνεργάτες με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προτάσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους

Οι προτάσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους ΤΕΥΧΟΣ. 104 9 07 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρεις Μηχανικοί με συμβάσεις έργου

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρεις Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΤΕΥΧΟΣ. 60 24 07 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρεις Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δεκάδες θέσεις για Μηχανικούς πληροφορικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 65 25 09 2013

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δεκάδες θέσεις για Μηχανικούς πληροφορικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 65 25 09 2013 ΤΕΥΧΟΣ. 65 25 09 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δεκάδες θέσεις για Μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

Πέντε θέσεις για Μηχανικούς Η/Υ με συμβάσεις έργου

Πέντε θέσεις για Μηχανικούς Η/Υ με συμβάσεις έργου ΤΕΥΧΟΣ. 38 30 01 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙ- ΤΟΣ»: Εννέα επιστημονικοί συνεργάτες με σύμβαση έργου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Πέντε θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μηχανικοί με συμβάσεις έργου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΤΕΥΧΟΣ. 75 04 12 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μηχανικοί με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΛΛΑΔΑ Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 124 17 12 2014. ΚΟΥ: Θέσεις για μηχανικούς

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΛΛΑΔΑ Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 124 17 12 2014. ΚΟΥ: Θέσεις για μηχανικούς ΤΕΥΧΟΣ. 124 17 12 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προωθείται η πρόσληψη 195 Μηχανικών με 12μηνες συμβάσεις εργασίας

Προωθείται η πρόσληψη 195 Μηχανικών με 12μηνες συμβάσεις εργασίας ΤΕΥΧΟΣ. 43 20 03 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»: Οκτώ Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Προωθείται η πρόσληψη 195 Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα